EDUCATIA CA POLITICA EUROPEANA

COOPERAREA EUROPEANA IN DOMENIUL EDUCATIEI

Accesul la educaţie şi formare de înaltă calitate este fundamental pentru afirmarea Europei ca şi societate a cunoaşterii şi ca actor de importanţă majoră pe scena unei economii mondiale globalizate. Politica în materie de educaţie este stabilită de fiecare stat membru în parte. Totuşi, ţările convin asupra obiectivelor comune şi fac schimb de bune practici în domeniu. În plus, Uniunea finanţează numeroase programe care le permit cetăţenilor săi să valorifice cât mai bine posibilităţile de dezvoltare personală şi potenţialul economic al UE - prin studiu, formare sau activităţi de voluntariat în alte ţări. Multe dintre aceste programe sunt accesibile studenţilor, profesorilor şi instituţiilor de învăţământ din alte ţări, în special din cele aflate în imediata vecinătate a UE sau din cele care intenţionează să adere la Uniune. De asemenea, UE promovează schimburi şi cursuri pe tema integrării europene prin intermediul altor programe şi acorduri de cooperare cu aproximativ 80 de ţări din întreaga lume, de la Mongolia până la Mexic şi de la Algeria până la Australia. Pe lângă facilitarea recunoaşterii calificărilor prin intermediul documentelor Europass, UE urmăreşte şi aplicarea unor măsuri de natură să permită compararea sistemelor naţionale de învăţământ. Aceasta nu înseamnă o uniformizare a sistemelor de educaţie, ci stabilirea unui cadru european al calificărilor (EQF) pentru învăţarea de-a lungul vieţii. Până în 2012, fiecare nouă calificare emisă în UE va face trimitere la unul din cele opt nivele de referinţă prevăzute de cadrul european al calificărilor. EQF este rezultatul eforturilor depuse în cadrul aşa-numitului „proces de la Copenhaga”. Acesta reuneşte 32 de ţări, inclusiv statele membre ale UE, care discută pe teme de educaţie şi formare profesională. De asemenea, cele 32 de ţări lucrează la introducerea unui sistem european de credite pentru educaţie şi formare profesională, precum şi a unei reţele europene de asigurare a calităţii acestui tip de formare. În ceea ce priveşte învăţământul superior, UE colaborează cu alte 19 ţări în cadrul „procesului de la Bologna”, pentru crearea, până în 2010, a unui spaţiu european pentru învăţământul superior. Acest proces promovează
1

UE a alocat acestor activităţi fonduri în valoare de 900 milioane de euro. tinerii pot lucra ca voluntari în alte ţări. servicii pentru căutarea unui loc de muncă. recunoscând dreptul acestora de a beneficia de şanse egale în toate aspectele vieţii sociale: educaţie şi formare de înaltă calitate. Cerintele noului secol au ridicat peste tot in lume intrebari precum: 'pana cand' si 'prin ce metode' invatam? De la angajatori. Acesta are patru subprograme . In ultimii ani. Leonardo da Vinci (pentru educatie si formare profesionala) si Grundtvig (pentru educatia adultilor) . ramane esential. ci o conditie necesara pentru adaptarea la cerintele profesionale. impreuna cu educatia nonformala. În perioada 20072013. economice si informationale mereu in schimbare. invatarea permanenta. locuri de muncă adecvate competenţelor lor. Erasmus (pentru invatamantul superior). prin intermediul Serviciului European de Voluntariat. formale. pe de alta parte. dreptul la prestaţii de securitate socială şi dreptul la locuinţă. Programele europene de invatare pe tot parcursul vietii Comisia Europeana a reunit initiativele sale privind educatia si formarea sub o singura umbrela .si ofera persoanelor de orice varsta oportunitati de a studia oriunde in Europa. „Pactul european pentru tineret” stabileşte o serie de principii comune privind oportunităţile pentru tineri. Programul „Tineret în acţiune” promovează participarea activă a tinerilor la viaţa comunităţii şi sprijină proiectele care cultivă sentimentul de cetăţenie europeană. raspunsul pare sa fie unanim: invatarea permanenta nu mai e un lux. calificări comparabile şi standarde de calitate uniforme.Comenius (pentru invatamantul preuniversitar). sociale. autoritati si pana la fiecare individ in parte.recunoaşterea reciprocă a perioadelor de studiu. De exemplu.Programul de invatare pe tot parcursul vietii. Chiar daca rolul educatiei de baza. Politicile care se adresează tinerilor nu se limitează la educaţie. vin sa personalizeze si sa dezvolte aptitudini cat mai aproape de cerintele pietei si societatii. pe de o parte. 2 . si priceperea si sufletul celui care invata. educatia pe tot parcursul vietii (life long learning) a devenit o prioritate a sistemelor de invatamant la nivel global.

diseminarea si exploatarea eficienta a rezultatelor proiectelor Jean Monnet este un alt program prin care executivul european incurajeaza predarea. 1997 . Noul program reuneste fostele programe Socrates si Leonardo da Vinci.Incepand cu perioada de finantare 2007-2013. printre activitatile cheie ale acestuia numarandu-se: cooperarea in domeniul politicii. tot pentru perioada 2007-2013.apare o comunicare a Comisiei . limbile straine. Noiembrie 2006 .Programul Socrates II a demarat subprogramul Grundtvig care vizeaza educatia adultilor. bazata pe dobandirea de noi cunostinte si pe invatarea pe tot parcursul vietii. un program transversal completeaza aceste patru subprograme. tehnologiile informationale si de comunicare. Scurt istoric: 1995 . Documentul a fost publicat chiar inainte de lansarea in 1996.Pentru o Europa a cunoasterii – care leaga obiectivul invatarii pe tot parcursul vietii cu propunerile de programe privind educatia si formarea in perioada 2000 – 2006.Cooperarea privind politicile europene in domeniul educatiei si formarii profesionale a inceput odata cu adoptarea Cartii Albe privind educatia si formarea profesionala “A preda si a invata – spre societatea cunoasterii”.Apare 'Programul de invatare pe tot parcursul vietii 20072013'. a Anului European al Invatarii pe tot parcursul vietii. reflectia si dezbaterile pe tema procesului de integrare europeana in cadrul institutiilor de invatamant superior din lume. capabila de o crestere economica durabila insotita de o crestere cantitativa si calitativa a numarului locurilor de munca si de o mai mare coeziune sociala". potrivit unui document al Comisiei Europene. Ianuarie 2000 . Comenius 3 . Prioritatea centrala a Programului de Invatare pe tot Parcursul Vietii este sa intareasca contributia adusa de educatie si formarea profesionala in atingerea obiectivului Lisabona de transformare a Uniunii Europene "in cea mai competitiva economie bazata pe cunoastere din lume. prin care Uniunea Europeana se autodefineste ca indreptanduse spre o societate care invata.

de a asigura instrumente moderne si noi abordari in formarea profesionala pe parcursul vietii. din sistemul formal. Comenius sprijina financiar realizarea de parteneriate scolare. precum si participarea la stagii de formare initiala si continua pentru cresterea calitatii si consolidarii dimensiunii europene in educatie. tuturor categoriilor de personal didactic. Grundtvig Programul Grundtvig isi propune sa ofere alternative educationale si sa imbunatateasca accesul celor care. proiecte de formare a personalului didactic. doresc sa dobandeasca noi competente prin forme de educatia adultilor. cooperarea multilaterala intre institutiile de invatamant superior din Europa. Se adreseaza institutiilor de invatamant preuniversitar de stat si private (de la gradinite la scoli postliceale) si tuturor celor care isi desfasoara activitatea in acest sector: elevilor. 4 .Comenius este prima componenta a Programului de Invatare pe Tot Parcursul Vietii. Scopul sau este acela de a creste calitatea sistemelor si practicilor de formare profesionala. Adultul. Grundtvig vine in intampinarea nevoilor de predare/invatare ale adultilor si se adreseaza institutiilor sau organizatiilor care asigura sau faciliteaza educatia acestora. nonformal sau informal poate sa participe la programul Grundtvig. care nu mai este cuprins in sistemul formal de educatie. Erasmus Programul Erasmus este destinat invatamantului superior si are printre obiectivele cheie cresterea calitatii si volumului mobilitatilor studentilor si a cadrelor didactice in Europa. precum si marirea gradului de transparenta si compatibilitate intre invatamantul superior si calificarile profesionale obtinute in EuropaLeonardo da Vinci Programul Leonardo da Vinci vizeaza cooperarea transnationala in domeniul formarii profesionale a fortei de munca. este o persoana de peste 25 de ani. asociatiilor de parinti sau ONG-urilor care activeaza in domeniul educational. Orice organizatie din domeniul educatiei adultilor. in sensul programului Grundtvig. retele de parteneriat scolar. indiferent de varsta. sau un tanar sub aceasta varsta. precum si autoritatilor locale.

Invatarea pe tot parcursul vietii ia diverse forme. Punctul forte al programelor de invatare permanenta este faptul ca plaseaza responsabilitatea individului in centrul procesului de invatare.scoala. familie. mass media etc. Lucru valabil si pentru educatia nonformala. iar educatia informala reprezinta influentele spontane sau neorganizate din mediu. De altfel. asupra 5 . oficiala. ea desfasurandu-se atat in. care se regaseste ca metoda de formare in cadrul unor activitati ale programelor europene de invatare pe tot parcursul vietii. Pe scurt. informal si nonformal se completeaza reciproc in cadrul programelor de invatare continua. facultate. are loc intr-o institutie de invatamant . etc. daca educatia formala. cat si in afara sistemelor traditionale de educatie si formare. grup de prieteni. cele trei concepte formal.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful