NAMA KELAS TARIKH KEMAHIRAN BAND PERNYATAAN STANDARD DESKRIPTOR EVIDENS

MEMBACA 3 (Tahu, faham dan boleh buat) Memahami dan memberikan respons kepada maklumat yang didengardituturkan,dibaca dan ditulis. B3DB1 – Membaca dan menyatakan maksud tersurat dan tersirat daripada sesuatu bahan. B3DB1E1 – Menyatakan maksud tersurat yang sesuai daripada bahan yang dibaca. B3DB1E2 – Menyatakan maksud tersirat yang sesuai daripada bahan yang dibaca..

Baca petikan di bawah, kemudian senaraikan isi yang sesuai dalam ruangan kosong yang disediakan. Punca-Punca yang Mendorong Remaja Lari dari Rumah Isu remaja lari dari rumah merupakan masalah sosial yang sering diperkatakan dalam kalangan masyarakat kita pada hari ini. Banyak faktor yang menjadi punca remaja terdorong untuk lari dari rumah. Antaranya termasuklah mempunyai masalah dengan ahli keluarga dan ingin bebas dari kongkongan keluarga. Tiada peraturan yang ditetapkan kepada anak-anak menyebabkan mereka terjerumus kepada gejala sosial. Faktor lain yang menyebabkan berlakunya kes lari dari rumah ialah tiada minat belajar dan tertipu oleh pujukan rakan. Punca yang paling tinggi ialah pujuk rayu kekasih yang menyebabkan mereka sering melarikan diri daripada rumah. Terdapat juga remaja kini yang rapuh pegangan agama menyebabkan mereka tiada arah tuju dalam kehidupan mereka. Gejala sosial yang berlaku dalam kalangan remaja kini amat membimbangkan semua pihak sama ada ibu bapa, masyarakat mahupun kerajaan. Bagi menangani masalah ini, semua pihak perlu berganding bahu bagi memastikan masalah tersebut tidak terus berleluasa merosakkan individu, malah boleh meruntuhkan kestabilan sesebuah negara. 1. Senaraikan punca-punca yang mendorong remaja lari dari rumah. i. ______________________________________________________________________________ ii. ______________________________________________________________________________ iii. ______________________________________________________________________________ 2. Apakah kesan-kesan yang terpaksa dihadapi oleh ibu bapa akibat anak-anak lari dari rumah? i. ______________________________________________________________________________ ii. ______________________________________________________________________________ 3. Pada pendapat anda, apakah langkah-langkah yang perlu dilakukan untuk mengatasi masalah remaja lari dari rumah ini? i. ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ii. ______________________________________________________________________________ Menguasai Belum menguasai Catatan guru: ……………………….……………… Tandatangan guru: ……………………………….

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful