CAPITOLUL 11 ÎNTREBĂRI DE EVALUARE 1.Definiţi noţiunea de obiect în accepţiunea ştiinţei calculatoarelor. = o zona de text continua. 2.

Enumeraţi cele mai cunoscute tipuri de calculatoare care se utilizează în prezent. = microcalculatoarele, minicalculcatoarele, calculatoarele mainframe si supercalculatoarele. 3.Explicaţi denumirea de calculator electronic numeric.= este un sist cybernetic alc prin interconectarea unor blocuri functionale standard, care realizeaza prelucrea numerica a informatiilor materializate. 4.Explicaţi, pe scurt, pe ce bază funcţionează calculatoarele electronice numerice. = functionarea este deter in mod unic de catre un program memorat alc dintr-un ansamblu finit de instructiuni interdependente si executate automat, program ce indica o succesiune de operatii elementare. 5.Caracterizaţi sumar două versiuni ale sistemului de operare Windows, evidenţiând asemănări şi deosebiri. 6.Enunţaţi cinci domenii în care pot fi folosite calculatoarele şi argumentaţi răspunsul.= contabilitatea, administratie, bancar, medical, meteorologic 7.Argumentaţi utilizarea calculatorului pe etape de vârste educaţionale. 8.Precizaţi care sunt cele două mari categorii de programe.programe de system si progr de aplicatii 9.Explicaţi conceptul de arhivare. . = reducerea dimensiunilor programelor si fisierelor de dimensiuni mari prin criptarea algoritmilor lor facandu-le mai usor de transportat si stocat 10.Definiţi programul şi enumeraţi caracteristicile sale. 11.Explicaţi alcătuirea calculatorului electronic numeric.= contine subsitem harware care cup totalitatea componentelor fizice din care este alcatuit calculatorul si subsitem software – logic – alc din totalit programelor, succesinilor d comenzi si structuri de date. 12.Definiţi noţiunea de sistem cibernetic. = calculator electronic numeric. 13.Precizaţi subsistemele principale ce se regăsesc la nivelul unui sistem de calcul.= subsist hardware (fizic) si software (logic) 14.Ce este un motor de cautare? = este un program care accesează Internetul în mod automat şi frecvent şi care
stochează titlul, cuvinte cheie şi, parţial, chiar conţinutul paginilor web într-o bază de date

15.Daţi exemplu de două motoare de cautare. = google search, yahoo search 16.Enumeraţi trei tipuri de imprimantă. = matriceale, cu jet de cerneala, laser 17.Definiţi memoria ROM. = read only memory – poate fid oar citita, fara a putea fi scrisa sau rescrisa; nu isi pierde continutul la inchiderea sesiunii de lucru; e folo pt stocarea programelor critice, precum cele necesare butarii calculcatorului sau cele ce configureaza diverse dispozitive; este nevolatila. 18.Definiţi memoria RAM. = random acces memory – e o memorie volatile ( se pierde la oprirea calulcatorului); poate fi citita si scrisa; e folo pt stocarea programelor si datelor fiind considerate memoria principala de lucru a calculatorului. 19.Enumeraţi multiplii byte-ului. = B; KB; MB; GB; TB 20.Explicaţi diferenţa dintre memoria ROM şi RAM. = ROM e nevolatila, RAM e volatile; ROM poate fid oar citita, RAM citita si scrisa; ROM e folo doar pt anumite programe, RAM e memoria pr a PC, fiind folo pt toate 21.Precizaţi capacitatea de stocare a următoarelor dispozitive: discheta, Disc Zip, CD-ROM, DVDROM. 22.Enunţaţi trei caracteristici ale unui calculator multimedia. 23.Descrieţi rolul serverului într-o reţea. 24.Menţionaţi situaţii şi activitaţi în care este indicat lucrul la calculator. 25.Descrieţi modul în care stabiliţi o imprimantă ca implicită (default). 26.Menţionaţi o mască de căutare pentru toate fişierele de tip document. 27.Enumeraţi atributele fişierelor. 28.Descrieţi modul în care se selectează un director. 29.Explicaţi modul în care vizualizaţi diferite informaţii referitoare la un fişier (nume, dimensiune, etc.). 30.Definiţi noţiunea de fişier de lucru. 31.Explicaţi pe scurt procesul de devirusare. 32.Definiţi noţiunea de director. 33.Precizaţi modul de organizare a informţiei pe disk. 34.Explicaţi pe scurt modul de funcţionare al calculatorului electronic numeric.
1

explicaţi efectul acţiunii. 40.Definiţi noţiunea de shortcut şi precizaţi rolul său. un sistem de operare mai performant este MacIntosh.monotasking. 58. . 38.Explicaţi din punct de vedere funcţional noţiunea de dispozitiv periferic de intrare.multitasking.ueb.Presupunând că din meniul Start. 2 . 68.Explicaţi cum localizaţi un fişier creat anterior. 43.MS-DOS (MicroSoft-Disk Operating System)dezvoltarea microcalculatoarelor DOS a inceput in anul 1978.Definiţi noţiunea de sistem de operare multiuser. 47.Descrieţi modurile de lansarea în execuţie a unei aplicaţii Windows. astfel: a) obligatorii pentru funcţionare.ro". care a fost proiectat sa preia avantajele microprocesoarelor Intel 80386 pentru seria de microcalculatoare IBM PS/2 pe 32 de biti. 65.Descrieţi unitatea centrală de prelucrare.Explicaţi noţiunea de tele-working şi exemplificaţi.Definiţi noţiunea de sistem de operare 52. precizând rolul său.Enumeraţi principalele tipuri de sisteme de operare existente pe PC-uri. 57.Definiţi noţiunea de fişier integrat.Care sunt unităţile de măsură folosite pentru măsurarea capacitaţii procesorului? 44. 53. alegeţi opţiunea Run iar în caseta ce se va deschide tastaţi „www.Enumeraţi trei întrebuinţări ale calculatorului în domeniul educaţiei. UNIX a fost creat pentru minicalculatoare. 50. IBM si Microsoft au introdus OS/2.Descrieţi modul corect de repornire al calculatorului. încãrcarea şi execuţia programelor asigurarea unor interferenţe cu dispozitivele periferice.Prezentaţi succint aplicaţia Paint. componenetele principale incluse: 54. 42. 55.Descrieţi subsistemele principale ce se regăsesc la nivelul unui sistem de calcul. 37. 63.Enumeraţi paşii care se execută automat la pornirea unui calculator pe care este instalat sistemul de operare Windows. 59. 67.Enumeraţi cinci tipuri de activităţi care pot fi efectuate mai eficient de un calculator decât de o persoană. care au putut utiliza mai multa memorie interna si au adus si alte intrebuintari seriei de microprocesoare I 8080.35. 49. cu specificarea clasei de dispozitive periferice din care fac parte. 36. care executã un singur program la un moment dat.Daţi un exemplu de sistem de operare multiuser. 66. 45.Apple DOS este un sistem de operare monoutilizator.Enumeraţi câteva din avantajele puse la dispoziţie de sistemul de operare WINDOWS. 41. 46. 60. 48. 62.Ce este informaţia în accepţiunea ştiinţei calculatoarelor. b) opţionale. cand INTEL CORPORATION a lansat microprocesorul I 8088.Enumeraţi componentele unui sistem de calcul.Prezentaţi principalele zonele ale unei ferestre.Precizaţi care sunt tipurile de sisteme de operare în cazul calculatoarelor personale.Definiţi unitatea de măsură a capacităţii memoriei.Definiţi noţiunea de fişier rezident. 39.Enumeraţi principalele componente funcţionale ale unui sistem de calcul.Caracterizaţi sumar elementele de interfaţă ale sistemului de operare Windows.Caracterizaţi succint sistemul de operare MS-DOS. 61.Precizaţi modul de alcătuir a unui calculator digital. OS/2 (Operating System/2)In 1988.Precizaţi ierarhia de nivele sub care poate fi reprezentată structura funcţională a calculatorului.Ce fel de consumabile se utilizează la imprimante (pe categorii).Menţionaţi activitaţi în care nu este indicat lucrul la calculator. pentru a mari disponibilitatile sistemului: memorie virtuala si multita. . urmat la scurt timp de I 8086. 64. monotasking. la care nucleul sistemului de operare trebuie sã asigure suplimentar partajarea tipului între programele ce se executã şi gestiunea alocãrii resurselor sistemului. realizând douã funcţii de bazã. 51..Explicaţi din punct de vedere funcţional noţiunea de dispozitiv periferic de ieşire.. 56.

76. toate variantele de Windows după Windows NT inclusive.Enumeraţi trei tipuri de dispozitive auxiliare de stocare a datelor.Precizaţi şi explicaţi caracteristica de care depinde în principal calitatea imaginii unui monitor.Enumeraţi principalele caracteristici ale unei imprimante. 80. memoria imprimantei.Precizaţi tipurile de disc folosite în domeniul ştiinţei calculatoarelor.Precizaţi cele două tipuri de secvenţe de pornire. (Ex: MS-DOS.Explicaţi din punct de vedere funcţional noţiunea de dispozitiv de intrare-ieşire.Explicaţi pe scurt pe ce bază funcţionează un calculator electronic numeric.69.Enumeraţi cinci măsuri luate pentru prevenirea îmbolnăvirilor care pot surveni în urma utilizării neraţionale sau defectuoase a unui calculator. 90. Aceste sisteme sunt mai avantajoase.Descrieţi modul în care se opreşte şi se reporneşte un document care este în curs de tipărire. 88Care este diferenţa între www şi Internet? 89. 73.Prezentaţi succint operaţiile ce se pot executa asupra fişierelor.Explicaţi din punct de vedere funcţional noţiunea de dispozitiv periferic. 102. 101. 104.Definiţi noţiunea de fereastră în accepţiunea ştiinţei calculatoarelor.Ce simt datele şi informaţiile? 75. multi-user = sistemele de operare multiuser sunt cele care permit acces concurent cu mai multe conturi de utilizator sau: permite executia simultana a unui numar oarecare de programe apartinând mai multor utilizatori. 77.Definiţi noţiunea de program în accepţiunea ştiinţei calculatoarelor. 99.Explicaţi noţiunea de Autostrada Informaţională (Information Superhighway). 72.) Sistemele de operare multitasking (care permit lucrul in multiprogramare) pot executa mai multe programe in acelasi timp. 100. dimensiunea maximă a hârtiei pe care se poate tipări. 98. 91.Definiţi noţiunea de sisteme de operare multitasking. 92.). UNIX. Sistemele de operare multitasking (care permit lucrul in multiprogramare) pot executa mai multe programe in acelasi timp.Precizaţi rolul Unităţii aritmetico-logice.Definiţi noţiunea de magistrală internă. 84.Descrieţi modul de reprezentare a informaţiei în calculator.Daţi exemple de sisteme de operare multi-taskin. viteza de tipărire. 87. 93. (Ex: WINDOWS 95.Enumeraţi cel puţin trei medii de stocare a datelor pe suporturi de memorie externă.) 81. fiabilitatea 86. 82.Enumeraţi trei funcţii principale ale Secţiunii de control.Care este unitatea de măsură a memoriei.Care este componenta principală a unui calculator IBM-PC. deoarece permit folosirea optima a procesorului. 85. Linux. 94. 78. posibilităţi de extindere.Precizaţi modurile în care sistemele de calcul pot stoca date.Explicaţi ce efect are operaţia de formatare a unei dischete protejate la scriere.Enumeraţi componentele plăcii de bază. Sistemele de operare monotasking (care permit lucrul in monoprogramare) pot executa un singur program la un moment dat.Definiţi noţiunea de calculator digital. 71.Prezentaţi succint conceptele de bază ale sistemului de operare Windows 103. 83. deoarece permit folosirea optima a procesorului. (Ex: WINDOWS 95.Enumeraţi factorii care au contribuit la dezvoltarea microprocesorului.Descrieţi modul în care ştergeţi un document care se tipăreşte.Daţi exemple de sisteme de operare şi descrieţi succint diferenţele.Prezentaţi succint aplicaţia Power Point. 96.Care este combinaţia de taste care închide o aplicaţie care nu răspunde. 3 . 79. 95. 70.= rezoluţia. Aceste sisteme sunt mai avantajoase. 74.Ce reprezintă caracterul * într-un nume de fişier sau extensie? 97.

135. 107. 145. 151.Definiţi noţiunea de memorie în domeniul ştiinţei calculatoarelor.Explicaţi termenul GUI şi precizaţi trei caracteristici.Enumeraţi trei tipuri de aplicaţii software care sunt folosite în mod curent de utilizatorii familiali. 122.Enumeraţi două avantaje şi două dezavantaje ale teleworking-ului. 118.Enumeraţi cel puţin trei echipamente periferice de intrare. 134. 121.Enumeraţi elementele de interfaţă ale sistemului de operare Windows.Numiţi subsistemul format din totalitatea echipamentele periferice. 132.In cazul în care aveţi probleme în efectuarea unei operaţii. 124. 130.Care sunt unităţile de măsură folosite pentru măsurarea capacitaţii procesorului? 147.Enumeraţi operaţiile ce se pot executa asupra fişierelor. 146. Graphical User Interface – interfata a Windowsului grafica care oferă pictograme şi indicatori vizuali.105. 106. 141. 139.Definiţi plotter-ul şi precizaţi domeniile de utilizarea ale sale.Enumeraţi principalele caracteristici ale monitorului.Prezentaţi succint aplicaţia Acces. 137.ieşire.Explicaţi modul în care se poate crea un shortcut pe desktop. 115. 142.Precizaţi care este cel mai uzual tip de coprocesor.Precizaţi ce este coprocesorul şi ce rol are.Prezentaţi succint operaţiile ce se pot executa asupra directoarelor. Definiţi bit-ul.Ce este un sistem de calcul? 149. 127.Descrieţi modul de identificare al unui fişier.Enumeraţi conceptele de bază ale sistemului de operare Windows. 150. 133.Explicaţi ce este Intranetul şi care este diferenţa între Internet şi Intranet? 138.. 128.Descrieţi modul în care puteţi modifica culorile de pe Desktop. 113. 114.Descrieţi modul în care se face instalarea unei imprimante noi.Enumeraţi două tipuri de magistrale de date ale Unităţii Centrale de Prelucrare. 116. 109.Prezentaţi succint paşii care se execută automat la pornirea unui calculator pe care este instalat sistemul de operare Windows 111.Descrieţi alcătuirea unităţii centrale a unui calculator.Enumeraţi caracteristicile sistemului de operare Windows.Definiţi noţiunea de pictogramă.Prezentaţi succint conţinutul barei de meniuri.Descrieţi modul în care goliţi coşul (Recycle Bin).Care sunt caracterele de substituţie şi care este rolul lor? 131.Caracterizaţi sumar sistemul de operare MS. 143.Precizaţi funcţia principală a unui sistem de operare. 119. 136.Menţionaţi două măsuri antivirus.Explicaţi rolul subsistemului de intrare .Precizaţi modalitaţi de prevenire a defecţiunilor provocate hard-diskului şi fişierelor datorate întreruperii bruşte a alimentarii cu tensiune electrică. 120.DOS.Prezentaţi succint mai multe tipuri de folosire a mouse-ului. 148.Enumeraţi principalele zonele ale unei ferestre. Interfața GUI utilizează de obicei o 4 .Precizaţi care este rolul coprocesorului numeric.Prezentaţi succint opţiunile din Control Panel. 108.Precizaţi configuraţia minimă pentru instalarea sistemului de operare Windows. 140.Descrieţi cele mai importante funcţii ale unui sistem de operare.Precizaţi alcătuirea microprocesoarelor. 144. 125. 129. 110. ce tastă va afişa un mesaj ajutător? 123. 112.Prezentaţi aplicaţia Windows Explorer-ul.Enumeraţi metode anti virus pentru protecţia datelor.Descrieţi cum se poate vizualiza pe desktop un proces de tipărire. 117. 126.

Pot fi in lucru simultan mai multe programe(multitasking). Consultarea atributelor (get attributes)/Setarea atributelor(set attributes).Menţionaţi o mască de căutare pentru toate fişierele de tip bază de date. Un factor nou este utilizarea unei interfeţe grafice cu utilizatorul de tip GUI. Programele cu interfață GUI necesită calculator cu viteză. restaurare. care permite să se ruleze aplicaţii mai mari decât memoria de lucru fizică: atunci când memoria devine insuficientă. Cdsu{ele de dialog. 154. având capacitatea de a masura cu exactitate cate persoane au accesat o anumita pagina web sau un magazin virtual si cate dintre ele au cumparat un produs anume. Eliminarea unei legaturi (unlink). Adv Reprezinta un mijloc rapid si usor accesibil.Enumeraţi operaţiile ce se pot executa asupra directoarelor. segmentele de cod şi resursele necritice se descarcă temporar pe un hard disc. casete de validare. 155.Prezentaţi elementele unei ferestre Windows.interfață pentru mouse. butoane radio.Prezentaţi facilităţile oferite de sistemul de operare Windows. Deschidere director (opendir).Precizaţi care este modul de identificare al unui director.Majoritatea aplicatiilor au o interfata atat cu tastatura. Reprezinta un mijloc de comunicare extrem de flexibil. prin utilizarea "multitaskingului cooperative. maximizare. Windows permite utilizatorilor să execute simultan aplicaţii multiple. În Windows a mai fost implementată o schemă virtuală de memorie. . Internetul este rețea informatică mondială între computere conectate la diferite rețele locale. Prezinta avantajul ca poate „transporta” mesaje publicitare complexe. Numarul mare de oferte si imposibilitatea de a intra in contact direct cu produsul ii determina pe multi consumatori sa prefere mijloacele clasice de informare si achizitie. cursoare. In actualul peisaj oferit de mass-media.Se pot schimba date intre programe. Bara inferioara. putere și memorie suficient de mare pentru un mod de afișare ȋn rezoluție mare. le ofera mai multa incredere astfel si au senzatia de control asupra situatiei 157. 5 . imagine si sunet in proportia dorita (multimedia). ce pot contine simultan text. . care are meniuri derulante. Este un instrument perfect de cercetare.Definiţi Internetul şi precizaţi avantaje şi dezavantaje ale utilizării sale. 158.Consumatorii care nu sunt tineri prezinta inca reticenta in a utiliza internetul pentru achizitii deoarece trebuie sa-si ofere numerele cartilor de credit. Butoanele de control (minmizare. Unii consumatori prefera achizitionarea unui produs sau serviciu face-to-face in relatia cu ofertantul/vanzatorul. putand reactiona imediat sub imboldul presiunii concurentiale. sa le lanseze in executie si sa incheie executia acestora). Inchidere director (closedir). inchidere). Citire director (readdir) Inserarea unei legaturi (link). .Preciazaţi principalele funcţii ale sistemului de operare. casete de dialog. iar siturile destinate tranzactiilor si comertului nu sunt totdeauna suficient de sigure.Tot ceea ce afiseaza un program Windows pe ecran este cuprins in spatiul ferestrei sale. . 152. Are caracteristici comune tuturor programelor Windows: . pentru a putea fi executate. Creare (create). sa controleze executia programelor (sa incarce programele in memoria interna. 153. cat si cu mouse-ul. utilizat pentru informare de un numar din ce in ce mai mare de persoane. internetul reprezinta canalul cu cea mai mare raza de actiune ce poate fi utilizat pentru realizarea unor campanii de publicitate globale. butoane de comanda si de optiuni. etc. DISADV . ce are capacitatea de a modifica imediat continutul mesajului. Stergere (delete). costurile publicitatii pe internet sunt scazute in comparatie cu celelalte modalitati de promovare de produs/serviciu/marca. Bara de titlu. Redenumirea (rename) 156. Deocamdata. În caz de necesitate ele se reîncarcă în memorie ceva mai târziu.Interactiunea utilizatorului cu un program Windows se efectueaza prin intermediul unor obiecte grafice afisate pe suprafata ferestrei aplicatiei: meniuri. bare de defilare etc. casute de optiuni.

Read Only 166.  sa sesizeze evenimentele deosebite care apar in timpul executiei si sa le trateze adecvat. Sistemul de operare este o colectie de programe folosite pentru gestionarea resurselor calculatorului si controlarea intregii lui activitati. sa planifice.Modemul = dispozitiv prin care se transmit si se primesc informatii prin linia telefonica sau direct printr-un cablu.Explicaţi ce reprezintă atributul r asociat fişierului şi precizaţi utilitatea sa. Ca effect se vizualizeaza o caseta de dialog din care alegem pt actionare/apasare SHUT DOWN 161. Precizaţi care este diferenţa dintre byte şi bit. interventia in executia unor programe si examinarea starii sistemului 159. OS/2 165. MODEM face conversia datelor transmise intre doua calculatore prin intermediul liniilor telefonice.). . Domeniul de utilizare al modem-urilor include transmiterea de informatii la distante mari (unde nu se poate realiza o conexiune de retea). Plotter-ul functioneaza realizand imaginea printr-un sistem vectorial de unire a punctelor printr-o serie de linii cu ajutorul varfurilor de scriere – disp de iesire 164. WINDOWS 3.8 sau chiar 14. interfata seriala. transmisia de mesaje fax (prin intennediul software-ului specializat). WINDOWS 2000. conectarea la Intemet.interfata de magistrala 163. prioritati etc. acesta va fi returnat in acelasi loc de unde fusese sters. corespunzător logaritmului în baza 2 167. Alte sisteme de operare sunt UNIX. Poate fi intern (0 interfata care se introduce intr-un slot de pe placa de baza) sau extern (intr-o cutie care se alimenteaza separat si se conecteaza printr-un cablu la un port serial din calculator).Descrieţi funcţia Plotter-ului şi indicaţi ce tip de dispozitiv este. diagrame bazate pe linii. R . Descrieţi şi evidenţiaţi funcţionalitatea următoarelor periferice: modem-ul şi scanner-ul. in momentul actual mai multi furnizori de servicii Internet din Romania ofera posibilitatea folosirii de modem-uri de 56. Byte = Ansamblu de opt biți folosit pentru exprimarea capacității de memorie Bit = Unitate de măsură pentru cantitatea de informație (3) dintr-un semnal. PC 168. imprimarea graficelor de mare rezolutie. Una dintre cele mai importante caracteristici ale modem-urilor este viteza de transfer care se masoara in Kbps (Kilobits per second).  sa aloce resursele necesare executarii programelor.  sa se protejeze fata de utilizatori si sa asigure protectia programelor de aplicatii.Enumeraţi mai multe tipuri de folosire a mouse. butonul Start si selectata optiunea Shut down.Descrieţi modul în care se restaurează un fişier/diretor şters accidental. NOVELL. 162.  sa efectueze operatiile de intrare/iesire. dispozitiv periferic care permite calculatoarelor să recepționeze semnalele transmise prin telefon. .  sa asigure interfata cu utilizatorul. pentru a-i permite acestuia accesul pentru controlul programului. WINDOWS NT.ului.Explicaţi de ce este recomandat ca atunci când redenumiţi un fişier să nu modificaţi şi extensia acestuia. in momentul actual cele mai folosite modem-uri sunt cele de 56 Kbps. motiv pentru care atunci cand instalam un astfel de modem e necesar sa dezactivam unul din porturile seriale ale calculatorului. sa coordoneze si sa controleze executia mai multor programe dupa anumite criterii (timp de executie.  sa gestioneze sistemul de fisiere. planuri. Numiţi un echipament care este in acelaşi timp şi de intrare şi de ieşire. Cel intern inglobeaza si o interfata seriala. 160.4 Kbps. dar se mai folosesc si cele de 28..Descrieţi modul corect de închidere a unui calculator.port dedicat pentru mouse pe placa de baza. jocuri colective prin intennediul liniei telefonice etc.Definiţi noţiunea de sistem de operare şi exemplificaţi. 6 .deschidem directorul Recycle Bin si dam restore fisierului/directorului in cauza.6 Kbps. Sistemele de operare cele mai folosite sunt MS-DOS si WINDOWS 95/98.  sa detecteze si sa corecteze erorile care apar in procesul de prelucrare.11.

afişează grupurile de programe ce pot fi lansate în execuţie de către utilizator.comanda de căutare rapidă a fişierelor şi directoarelor. La terminarea scanarii cat si pe durata ei se va vizualiza o noua fereastra in care programul afiseaza informafii cu privire la fisierele analizate Si la starea lor . SHUT DOWN. ce pot fi foarte uşor accesate printr-un simplu click. 170. .ului. Fisierul selectat este pus in evidenta. . caz in care se bifeaza casuta corespunzdtoare hard-disk-ului. Dupa selectarea tuturor unitatilor dorite.. Pentru recunoaşterea caracterelor introduse de la scaner. Descrieţi modul în care selectaţi un fişier. Maximizare (fereastra se dimensionează la maximum). PROGRAMS . dischetei sau CDROM.Scaneaza". Acţionând prin târâre cu butonul stânga al mouse. pot fi scanate toate acestea deodatd. Explicaţi ce sunt aplicaţiile software şi exemplificaţi. Enumeraţi trei tipuri de dispozitive auxiliare de stocare a datelor. SOFTWARE s.. PowerPoint= Este o componentă a Microsoft Office specializată în crearea. Enumeraţi şi prezentaţi succint opţiunile din meniul START.Grup de opt biți folosit pentru exprimarea capacității de memorie 174.permite tastarea comenzilor MS-DOS. = dischetă.. dreapta) de pe tastatura.Zip disc. CD-ROM. 169. stanga. Word = unitate de bază a informaţiei stocate în memoria unui calculator/aplicatie . Definiţi octetul. Enumeraţi şi descrieţi tipurile de aplicaţii software. Bara de titlu poziţionată în partea superioară a ecranului este zona în care se vizualizează numele aplicaţiei sau funcţiei ce a fost selectată (de exemplu corespunzător aplicaţiei Word. Hard Disc intern şi Hard Disc Extern 173... bifand optiunea . SETTINGS . RUN. Fiecare domen este interceptat de un senzor electronic sensibil la lumină. Se va deschide o noua fereastra unde se va permite alegerea optiunii de scanare: se poate scana doar un anumit disc al calculatorului.Scanerul (scanner) este un periferic extern destinat introducerii rapide a informaţiilor grafice şi alfanumerice în calculator prin preluarea directă (scanare) de pe hârtie. Numărul de puncte la unitatea de lungime determină rezoluţia scanerului. 172.n. HELP . se apasa butonul . 175.afişează lista setărilor pentru o serie de componente hardware. se poate redimensiona fereastra (modificarea dimensiunilor acesteia la valorile dorite). (Cib.ului pe bara de titlu. 176. .Toate obiectele" sau pot fi selectate doar anumite fisiere. 7 . (b) Butoanele de control localizate în colţul din dreapta sus al ferestrei şi folosite pentru redimensionarea ferestrelor (de la stânga spre dreapta): Minimizare (fereastra nu se vizualizează dar aplicaţia este încă deschisă sub forma unui buton pe bara de sarcini) Restaurare (aducerea ferestrei la dimensiunile avute anterior). memorarea şi prezentarea de diapozitive electronice. Informaţiile se introduc în formă grafică. h a r d w a r e) Suită de limbaje și de programe care permit unui sistem electric de elaborare a datelor să-și dezvolte operațiile pentru care este destinat 171. Este ideal pentru liste simple şi pentru exprimarea concisă a unor puncte de vedere sau pentru variantele electronice ale unor broşuri şi pliante.. SEARCH (FIND) .afişează cele mai recente 15 documente folosite de utilizator.. = se execute click din butonul stang al mouse-ului pe acesta sau sa se utilizeze tastele cu sagetile directionale (sus.. directoare sau discuri existente in reeea. jos. La scanare imaginea este descompusă în domene de formă oătratică.afişează informaţii despre executarea taskurilor şi a procedurilor în Windows. Descrieţi care sunt operaţiile recomandate în momentul în care calculatorul a fost infectat cu un virus.Enumeraţi elementele comune aplicaţiilor Windows. Dacă se poziţionează indicatorul mouse-ului pe fron-tiera ferestrei până ce acesta devine săgeată dublă şi se trage într-un sens sau altul.. op. = se va alege opliunea Scanare si se va executa click pentru validarea comenzii. se poate modifica poziţia ferestrei pe ecran în locaţia dorită. se folosesc programe speciale. DOCUMENTS .afişează caseta de dialog Shut Down care permite încheierea sesiunii de lucru. Explorer.

Aceste atribute pot fi modificate prin validarea butoanelor de catre utilizator si a apasarii tastei . unde sunt afisate tipurile de tastaturi existente.c)conversia.Hidden (Ascuns) . 3. 1. furnizarea datelor. Caracterizaţi succint sistemul de operare Windows.Definiţi noţiunea de fişier.pastrarea datelor in colectii de date.Enumeraţi trei măsuri de prevenire a accidentelor care pot apărea când se lucrează la calculator. atunci vor fi plasate două bare de derulare: pe orizontală şi pe verticală. selectand Regional Options si folosind meniul Input Locales.Explicaţi concepul multi-media. transmiterea sau comunicarea datelor. Enumeraţi operaţiile de prelucrare a datelor. Monitorul. pe acelasi suport sau canal. 178.e)verificarea. video). d)Căsuţele de dialog care asigură interfaţa sistemului cu utilizatorul.Se va deschide directorul Recycle Bin.Enumeraţi cel puţin trei echipamente periferice de ieşire. audio. animaţie. Elementele componente fiind formate din: Bara de titlu a casetei Butonul de închidere Butonul de Help" Zona de obiecte organizate în secţiune 177.Menţionaţi situaţii in care nu este indicat lucrul la calculator. indicatorul mouseului. pe ecran aparand fereastra. iar bit e unitatea cea mai mica. 186. bara de sarcini sau taskbar unde se gaseste butonul Start. si este numita octet sau byte 185.b)codificarea. diferite abilităţi de interactivitate cu utilizatorul. E un system de operare multitasking cu interfata grafica atractiva si usor de utilizat si are ca elem de interfata urm: supraf de lucru sau desktopul.. mai multe mijloace de comunicare.închidere (fereastra nu se mai vizualizează. 184. sunete.fisierul poate fi accesat de catre un utilizator doar in vederea citirii datelor. Un Octet (O) este egala cu 8 biti. 181. c) Bara inferioară unde se găseşte numărul obiectelor din fereastră. Memorie temporara. Dacă obiectele existente în fereastră ocupă un spaţiu ce depăşeşte suprafaţa vizibilă. 189. pentru a valida modificarile efectuate. 187. O aplicaţie care conţine: text. Un fisier este un ansamblu structurat de informatii. deci nu sunt permise operatii de scriere . 2.e)sintetizarea.Definiţi memoria Clipboard. preluc datelor cu ajut operatiilor cu a)sortarea.fisierul poate fi vizualizat doar daca este setata optiunea care permite afisarea fisierelor/ directoarelor ascunse. Precizaţi diferenţa dintre un octet şi un bit. 6. Read-Only (Doar citire) . plotter.Care este unitatea de măsură a memoriei? Unitatea de 8 biti este standard pentru sistemele de stocare pe calculatoare. Se va selecta fisierul/directorul dorit si se apasa butonul RESTORE ITEM. 182. . 1. pictogramele sau iconitele. 183.d)analiza. datele sale nu pot fi modificate. care este prelucrat si prezentat de un sistem de calcul (computer).stergere. imprimanta.f)calcularea 4. grafică legate între ele şi care determină prin diferite metode.b)clasificarea. boxe.Ce combinaţie de taste conduce la setarea tastaturii pentru altă limbă? Din fereastra Control Panel. O aplicaţie multimedia este completă atunci când conţine o combinaţie a tuturor elementelor constitutive (cele 6 de mai sus) cu condiţia ca ele să interacţioneze între ele şi să permită interacţiunea cu utilizatorul. imagini. 180. 2 pregatirea datelor cu: a)selectarea. Explicaţi modul de restaurare al unui fişier şters accidental.5. Enumeraţi atributele asociate fişierelor.Apply" Ia final. multimedia este integrarea a 2 sau mai multe tipuri de media (text. imagini video. c)compararea.d)copierea. 8 . in general pastrat in memoria secundara a unui sistem informatic. 188. ce pot fi acţionate cu mouse-ul prin culisare pe axa dorită sau utilizând săgeţile direcţionale. culegerea datelor. 179.

197.fisierul poate fi accesat de catre un utilizator doar in vederea citirii datelor.se alege din meniul cu acelasi nume. Pentru crearea unui mediu sanatos de lucru si evitarea accidentelor se recomanda respectarea unor norme ergonomice menite a proteja utilizatorul de anumite probleme de sanatate:1.Descrieţi modul în care se setează data şi ora sistemului. se actioneaza dublu click pe aceasta pictograma pentru a deschide fereastra Date and Time Properties.de fisiere 204.Definiţi noţiunea de director.stergere.190.Un disc magnetic care a fost adus recent de la o temperatură cu mult diferită celei din camera unde se găseşte calculatorul poate fi utilizat imediat? Explicaţi ce riscuri ar implica utilizarea sa imediată. Pentru a modifica volumul se actioneaza. respectarea pauzelor de cate 10 minute la fiecare 50 de minute de lucru 4. 200. explicaţi efectul avut.fisierul poate vizualizat doar daca este setata optiunea care permite afisarea fisierelor/ directoarelor ascunse. 195. hardisc. 198. diferite optiuni pentru ecranul monitorului.Explicaţi care este rolul memoriei RAM. Pentru a crea un hiperlink către o poziţie din text sau către o pagină cu anumite setări de vizualizare. 191. deci informaliile cuprinse in el sunt de natura eterogena. Se acceseaza linia de comanda din sistemul windows pe care il are instalat calculatorul. 205. unde se opereaza modificarile respective.atat citita. o Lista.Precizaţi utilitatea creării hiperlinkului si descrieţi procedeul.Enumeraţi câteva programe de asistenţă. . utilizarea unor scaune reglabile . 201.Descrieţi modalitatea de modificare a rezoluţiei ecranului. trebuie mai întâi să creaţi o destinaţie. mouse 193. Face o legătură pentru a se deplasa la alte locaţii sau la alte documente ori site-uri Web. 196.este folosita pentru stocarea programelor si datelor.dreapta). datele sale nu pot fi modificate.Enumeraţi cinci componente care se pot fixa pe placa de bază. iar din fereastra corespunzatoare se trage cu mouseul butonul de volum (stanga . deci nu sunt permise operatii de scriere . cu scopul de a evita afectarea ochilor si utilizarea ecranelor de protectie 5. prin dublu click pe pictograma Sounds and Multimedia.Explicaţi modalitatea de a seta tastatura pentru altă limbă. 9 . Hidden (Ascuns) . 206.Descrieţi modalitatea în care puteţi pune un screen-saver. Un director contine mai multe fisiere de diferite tipuri. alegeţi opţiunea Run iar în caseta ce se va deschide tastaţi „cmd"(command Promt). dupa care se apasa butonul Apply.poate fi. fiind din acest motiv considerate memoria principala de lucru a calculatorului 194.Enumeraţi cinci tipuri de activităţi care pot fi efectuate mai eficient de un calculator decât de o persoană. procesor. 203. confortabile si cu spatar comod. . este o memorie volativa (memorie ce se pierde la oprirea calculatorului) .Explicaţi modul în care se poate modifica volumul. pe ecranul calculatorului va aparea fereastra de start.Presupunând că din meniul Start.Enumeraţi cel puţin cinci norme de protecţie care să conducă la crearea unui mediu de lucru sănătos pentru utilizatorul de calculator. cablurile de alimentare sa fie bine legate si protejate 2. in orice loc pe ecranProperties-Screen Saver. tinand apasat butonul din stanga al mouseului. unde sunt afisate tipurile de tastaturi existente. Read-Only (Doar citire) . 199. 192. apoi să creaţi hiperlinkul care duce la acea locaţie.BitDefender Professional. o lista de programe aflata intr-o biblioteca sau 2. placã video. selectand Regional Options si folosind meniul Input Locales.Enumeraţi atributele fişierelor. utilizarea unui suport pentru cabluri 3. O data lansata aplicatia. Pentru lansarea in execulie se va acliona butonul Start si se va selecta seria de opfiuni: Programs . Click dreapta pe butonul moseului ->Properties -> Settings si selectezi rezolutia corespunzatoare 202.Directorul poate fi: 1.Descrieţi operaţia de devirusare. Intre pictogramele din partea din dreapta pe Taskbar se va gasi si pictograma aferenta antivirusului. asigurarea unei distante optime fata de monitor. click dreapta.Precizaţi modalitatea de stocare a informaţiei digitale pe CD-ROM.cat si scrisa. Din fereastra Control Panel. tastatura.

Descrieţi modul corect de închidere al calculatorului. impartirea resurselor existente. cresterea fiabilitatii prin accesul la mai multe echipamente de stocare alternative. messenger.207. mouse. 209.Precizaţi trei avantaje ale lucrului în reţea. 210. destinată să faciliteze schimbul de date și de informații în diverse domenii (al poștei electronice etc. multi-tasking = Sisteme de operare multitasking permite executia simultana a mai multor programe. pictograme sau iconite. 214. rețea informatică mondială între computere conectate la diferite rețele locale. 218.Ce este licenţa unui program şi ce drepturi oferă ea deţinătorului ei? Permisiunea oficiala de a utiliza un program de calculator cu drepturi nelimitate la toate facilitatile cu care este utiliat programul respectiv. 2.) si care corespunde fazei de boala. 211. scalabilitatea: cresterea performantelor sistemului prin adaugarea de noi componente hardware. INTERNÉT s. LOG OFF. în accepţiunea ştiinţei calculatoarelor.Argumentaţi diferenţa dintre nivelul logic şi fizic în accepţiunea ştiinţei calculatoarelor. executii de program. academice sau guvernamentale). nivelul fizic este nivelul palpabil al retelei iar Nivelul logic: Este nivelul la care se transforma orice variatie de tensiune electrica in cod binar pentru a putea fi trimise in nivelul fizic avand astfel loc comunicarea intre calculatoarele din retea.pune la dispozitia utilizatorului cateva componente specifice si anume supraf de lucru sau desktop. rețea internațională de calculatoare (peste 80 de țări).Explicaţi ce este World Wide Web.Explicaţi ce diferenţe observaţi prin setări ale monitorului la diferite rezoluţii.Enumeraţi cele mai comune pictograme de pe desktop. n.My computer. INTERNET (International Network). dispay. fctia de propagare si duplicare in noi programe. 217. Se mai numeste fisier director. mail. in orice loc pe ecranProperties-Apperance.Descrieţi funcţiile pe care se bazează un virus logic. fără știrea utilizatorului.functia de implantare intr-un program curat.Descrieţi reţeaua Internet şi menţionaţi trei utilizări ale acesteia. corespunzand fazei contagioase a incubatiei. Fisier principal referitor la o aplicatie si al carui continut influenteaza ansamblul operatiilor de realizat.Definiţi noţiunea de fişier maşter. 212. Windows .Explicaţi noţiunea de virus. bara de sarcini sau taskbar. in general legate de un mecanism de declansare diferit (date. formată prin interconectarea rețelelor locale (Local Area Network – LAN) și globale (Wide Area Network – WAN) independente (particulare.Enumeraţi cinci opţiuni din Control Panel. 220. reducerea costurilor prin partajarea datelor si perifericelor folosite.Descrieţi modul în care se pot modifica culorile Desktop-ului. daca numarul utilizatorilor simultani. un produs complet utilizat mai mult pentru pornirea sistemului şi nu a mai fost lansat oficial ca un sistem de operare de sine stătător. infe ctând părți din sistemulde operare sau alte programe executabile. furnizarea unui mediu stabil de comunicare. RESTART 208. 213. obtinerea rapida a datelor.Program care se autocopiază pe un calculator. mail. Date and time.Enumeraţi şi explicaţi tipurile de sisteme de operare. 1. fctia de activitate care pune in actiune efectele asteptate. World wide web e o parte a internetului 216. comerciale.Shut down (evident dupa ce datele au fost salvate si toate aplicaliile inchise). 215. etc. user account. butonul Start.este un sistem de operare comercializat de Microsoft. multi-user = sistemele de operare multiuser sunt cele care permit acces concurent cu mai multe conturi de utilizator sau: permite executia simultana a unui numar oarecare de programe apartinând mai multor utilizatori. 3. butonul Start . apoi apare o caseta de dialog cu optiunile SHUT DOWN. 219. informatii diverse. MS-DOS a continuat să existe ca o platformă pentru desktop-uri.). My network places. 10 . MS-DOS . corespunzand infectiei.color scheme se alege culoarea dorita pentru ecranul monitorului. click dreapta.sistemele de operare multitasking pot fi: a) Sistem de operare monouser-care permite executia mai multor programe ale aceluiasi utilizator b) Sistem de operare multiuser permite executia simultana a unui numar oarecare de programe apartinând mai multor utilizatori.

procesoare integrate = works 224. 232.Descrieţi crearea antetului si subsolului unui document in formatare de tip par/impar. contine "cuprinsul" sistemului de operare Windows. protectie cu ajutorul oprtiunii Read-only. 226. Butonul START.Enumeraţi câteva versiuni ale sistemului de Operare Windows. 4. El proceseaza date si comenzi.se activează comanda Diferent odd and even (Pagina impară diferă de cea pară. Obligatiile prevazute anterior se mentin si dupa incetarea raporturilor de munca. Search 223. rata de refresh – exprima numarul de cadre ce pot fi afisate pe ecran într-o secunda.Descrieţi funcţia Light Pen-ului şi indicaţi ce tip de dispozitiv este. pozitionat pe bara de sarcini. rezolutia – reprezinta capacitatea unui monitor de a afisa detalii. densitatea de punct (dot pitch)– reprezinta distanta dintre centrele a doua puncte vecine de aceiasi culoare. 2. = insusirea esentiala a fisierelor sau proprietatea/tile pe care o/le au fisierele (cu semnificatiie Read only si Hidden).Precizaţi trei aplicaţii folosite în birotică. prin care utilizatorul poate ajunge la orice componenta Windows. Run.Descrieţi modul de generare automată a cuprinsului. 222. In mare. in stanga acesteia. Ca efect al actionarii se afiseaza meniul fix. pe intreaga perioada a mentinerii clasificarii informatiei. De obicei majoritatea producatorilor exprima valoarea acestui parametru prin numarul maxim de pixeli pe care îi poate afisa un monitor atât pe orizontala cât si pe verticala.20 mm. ce cuprinde diferite optiuni ce se pot alege rapid. Windows Phone.Definiţi noţiunea de atribut al fişierelor. Programe antivirus. 3.Definiţi programele de sistem. Windows XP 230.” 229. 1. 225. sunt folosite pentru a se executa activitati comune sistemelor de calcul in general. ce poate fi vizualizat la actionarea unui click al mouse-ului.Enunţaţi trei implicaţii ale Legii de Protecţie a Informaţiei referitoare la persoanele fizice şi la protecţia datelor. 6. Windows Vista. Ele pot fi utilizate pe aceeasi familie de calculatoare. indiferent de scopul in care utilizatorul foloseste calculatorul. 231.Settings.meniul View (Vizualizare) comanda Header and Footer . 227.Precizaţi trei modalităţi de protecţie a informaţiei în calculator. el este raspunzatorul pentru viteza de reactie a calculatorului nostru. dimensiunea ecranului – se exprima în inch si reprezinta lungimea diagonalei ecranului. 5. Creionul optic (light pen) este “un dispozitiv de intrare carefoloseşte un creion sensibil la lumină astfel încât să se poatădesena pe ecran ori pe o tabletă grafică sau să se selectezeelemente de meniuri. Valoarea minima acceptata de standardele de calitate pentru aceasta caracteristica este de 60 Hz la o rezolutie maxima suportata de monitor.Enumeraţi trei componente aflate pe bara de instrumente a aplicaţiei Windows Explorer. 228. Principalele caracteristici ale unui monitor sunt: 1. in cazul fisierelor sau protejarea prin parolare. de serviciu sau profesionale. (3) Persoana care urmeaza sa desfasoare o activitate sau sa fie incadrata intr-un loc de munca ce presupune accesul la informatii clasificate va prezenta conducatorului unitatii un angajament scris de pastrare a secretului.221. primind si trimitand informatii codate in limbaj binar prin impulsuri electrice. rata de împrospatare pe orizontala – este o unitate de masura a numaruluide linii orizontale baleiate de monitor într-o secunda si se masoara în KHz. Programele de sistem sunt formate din programele utilitare si sistemul de operare.Descrieţi caracteristicile principale ale monitorului şi redaţi definiţiile lor. În mod uzual domeniul de variatie a acestei caracteristici este cuprinsa între 14’’ si 21’’. procesoare de tabele= excel . Procesoare de text si imagini=word.Enumeraţi trei din operaţiile efectuate de procesorul unui calculator. 11 . sa respecte prevederile programelor de prevenire a scurgerii de informatii clasificate. Standardul de calitate ISO 2004 prevede pentru acest parametru o valoare de 0.

. imprimarea se produce prin lovire acestor ace de o banda impregnata cu tus. Microcalculatoare . = laser. e clar că e mai ieftin să dai un telefon de câteva minute. Totodată există şi cazul în care convorbirea se întrerupe din motive tehnice. Viteza de tiparire este constanta. să mergi cu trenul. Dupa cateva momente va apare un mesaj care va informa daca dezactivarea a reusit sau nu. Dacă trebuie să mergi chiar şi câţiva km.tastele de „alternare“ a tastaturii. O mimică.Descrieţi împărţirea tastaturii pe categorii. plotter-ul si cuter plotter-ul. indiferent de complexitatea imaginii tiparite. . sau cu orice altceva. O convorbire telefonică e mai ieftină decât o deplasare. 4. NTSC.. .Întreruperea convorbirii. acestea se pot grupa astfel: 12 . <Num Lock>. DISADV = sensibile la socuri si au performante scazute şi a telefonului mobil. 236. = reducerea dimensiunilor programelor si fisierelor de dimensiuni mari prin criptarea algoritmilor lor facandu-le mai usor de transportat si stocat. minicalculatoare 234.Din punct de vedere al tipului de operaţie de intrare-ieşire pe care dispozitivul periferic îl poate realiza. Imprimantele termice. matriceale . Câştigăm timp.Ce este placa video? = este un card de expansiune a cărui funcţie este de a genera imagini căte un monitor 237. . o stare de nervozitate.tastele funcţie.233.>. să iei un taxi. fiind impusemulte restrictii care tin de transportul mediului prin aparat. mainframe. un gest. la care se adauga separatorul zecimal <. <INSERT>) SAU: tastele character. Tastele comutator (<Caps Lock. 240.Clasificaţi calculatoarele după un criteriu ales. inkjet. fiind posibila imprimarea direct pe tricouri. Imprimantele cu sublimare de vopsele. 235. pe categorii.Precizaţi două avantaje şi două dezavantaje ale folosirii Laptop-ului = ADV = e portabil si ocupa putin spatiu. Tiparirea cu cerneala se poate realiza pe aproape orice suport.Clasificaţi imprimantele şi explicaţi diferenţele dintre ele. pe CD-uri sau orice altceva atat timp cat se poate imagina un sistem de transport al mediului de imprimare prin fata capetelor de imprimare. 1. Imprimantele laser prezinta un numar de avantaje fata de cele cu jet de cerneala. caracterelor alfabetice mari si mici. Diversitatea mediilor de imprimare este mult mai mica. .foloseste o matrice cu ace ca si masinile de scris. Tastatura de editare care contine tastele pentru editarea unui text 3.. De exemplu. Tastatura alfanumerica (codurile cifrelor.= ADV = costuri mai mici.Descrieţi modul în care dezactivaţi o aplicaţie. Tastatura numerica este destinata introducerii datelor numerice si a operatiilor aritmetice. <F2>. costul consumabilelor este mai mic.. Persoana cu care vorbim ne poate închide în orice moment telefonul în nas.Enumeraţi dispozitivele şi echipamentele periferice.Enumeraţi cele mai cunoscute standarde video. .tastele de setare a modului de lucru. dar investitia initiala in echipament este mai mare.tastele săgeţi. 239. . Calitatea rezultata in urma acestui procedeu nu este una foarte ridicata. dar numai aceste imprimante pot fi folosite pentru printuri pe hartie autocopiativa sau pe hartii speciale cu mai multe straturi (facturi fiscale) iar celelalte 2 modele de imprimante nu pot tipari pe hartii autocopiative. comportamentul in camp electrostatic si conditiile impuse de sistemul de fixare. Tastele functionale contin 12 taste notate cu <F1>. Calitatea pozelor obtinute cu imprimantele cu cerneala pe hartie speciala este superioara imaginilor colorate ce se pot obtine cu majoritatea imprimantelor laser color. PAL. E mai simplu să dai un telefon şi să obţii în câteva minute informaţii decât să pierzi câteva ore până la interlocutor. apoi se apasa butonul „Ok”.tastele cu acţiune bine definită. semnelor speciale si bara de spatiu) 2. Dezactivarea aplicatiilor se realizeaza prin accesarea meniului Instrumente->Dezactivare. In fereastra „Dezactivare aplicatii” se selecteaza una sau mai multe aplicatii care se doresc a fi dezactivate.Explicaţi conceptul de arhivare. DISADV = Dispar elementele de culoare. . nu le poţi surprinde întotdeauna prin telefon. interlocutorului i se termină bateria telefonului mobil 241. <F12> 5.blocul numeric. SECAM 238.

2=MB. . . – cuter ploterul. 248.care asigură transmiterea informaţiilor prelucrate din sistemul de calcul. 247.Explicaţi care este meniul contextual. Argumentaţi şi exemplificaţi. – ploterul. – dispozitive periferice de intrare-ieşire . – cititorul de cartelă magnetică. – scanner-ul.capacitata de stocare a hard discului. Megabyte (MB). ale calculatorului. byte sau octet e una si aceiasi..Două fişiere pot avea acelşi nume? Da. Meniul contextual din Explorer este cel care apare la click dreapta pe spaţiul alb. Kilobyte (KB). . cu conditia sa aiba extensii diferite (doc si xsl) sau sa se afle in partitii diferite sau in directoare diferite. 1=KB.Precizaţi cum se poate folosi opţiunea Search din meniul principal ca o funcţie de numărare.care permit atât introducerea. . capacitatea memoriei RAM. – dispozitive periferice de ieşire .capacitatea memoriei cache. Din categoria dispozitivelor periferice de intrare-ieşire date fac parteunităţile de hard discşi de disc flexibil (dischetă) care intră în dotareaoricărui PC – memorii externe sau suplimentare. 1 GB = 1024 MB. Dispozitive periferice de ieşire date Asigură transmiterea informaţiilor prelucrate din sistemul de calcul. – dispozitivele de redare a sunetului 242.Două directoare pot avea acelşi nume? Argumentaţi şi exemplificaţi. Dispoz de intrare de date: Asigură introducerea informaţiei în sistemul de calcul: – tastatura. 4 = TB 1 KB = 1024B. Gigabyte (GB). – CD-ROM.lui: Terabyte (TB). Cele mai folosite dispozitie de acest tip sunt: – monitorul (display): – imprimanta. 1 TB = 1024 GB) 245.Definiţi principalele componente funcţionale ale unui sistem de calcul. (1 MB = 1024 KB.viteza procesorului.– dispozitive periferice de intrare . 3 = GB.Ordonaţi crescător următorii multimplii ai byte.care asigură introducerea informaţiei în sistemul de calcul. – planşeta grafică. pe un fişier sau pe un folder 13 . Pot exista doua fisiere sau doua directoare cu acelasi nume daca ele au cai de specificare diferite 244. 246.Precizaţi care este diferenţa dintre byte şi octet.viteza de transmitere a datelor pe magistralele de date 243. cât şi scoaterea datelor în/din memorie. Disp de indicare mouse-ul.