ROMANIA - Ministerul Finantelor Publice -ANAF DGFP Brasov - Serviciul Metodologie si Asistenta Contribuabili

tel 0268-308443; http: // bv.finantepublice.ro

Declararea i plata impozitului pe profit aferent anului 2012
CONTRIBUABILII VOR DEPUNE DECLARA IA ANUAL PRIVIND IMPOZITUL PE PROFIT PENTRU ANUL 2012 (FORMULAR 101) I VOR PL TI IMPOZITUL DATORAT PÂN CEL TÂRZIU ÎN DATA DE 25 MARTIE 2013. Declara ia 100 privind obliga iile de plat la bugetul de stat nu se depune pentru declararea impozitului pe profit aferent trimestrului IV

Excep ie de la aceast regul :
organiza iile nonprofit; contribuabilii care ob in venituri majoritar din cultura cerealelor i a plantelor tehnice, pomicultur i viticultur care au obliga ia de a declara prin Declara ia de impozit pe profit aferent anului 2012 (Formular 101) i a pl ti impozitul pe profit anual, pân la data de 25 FEBRUARIE 2012 OBS. Asocierile dintre persoane juridice str ine i asocierile dintre persoane juridice str ine cu persoane fizice nerezidente; Persoanele juridice române care îndeplinesc obliga iile declarative în cazul asocierilor cu persoane fizice române, persoane fizice str ine ori persoane juridice str ine: vor efectua definitivarea impozitului pe profitul din activit ile desf urate în asociere aferent anului fiscal 2012, prin depunerea Declara iei 100 i a Declara iei 104 privind distribuirea între asocia i a veniturilor i cheltuielilor, pân la 25 MARTIE 2013. Plata impozitului pe profit datorat se efectueaz pân la aceast dat .
a se vedea materialul informativ "Obliga iile fiscale ale asocierilor"

Baza legal - art. 34 alin. (1) i (5), art. 35 din Codul fiscal, Ordin ANAF nr. 1950/2012
Elaborat de Serviciul Metodologie si Asistenta Contribuabili, DGFP Brasov i publicat în 15.01.2012

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful