4- Colocviile se vor sustine de catrc fiecare DepartamenUGolectiv, in zilele de

@)r,

iulie respectiv intre 30 august notelor in cataloage).
de practica:

-

19 septembrie a.c. (inclusiv descarcarca

5. Continutul Caietului

Studentii vor intocmi un Caiet de pracUca. Acesta trebuie sa contina texte, imagini, schite sau desene cu privire la:

. o o

descrierea constructiilor la care s-a efectuat practica;

descrierea lucrarilor de executie a structurii de rezistenta, a finisajelor si descrierea procedeelor tehnologice utilizate pe santier;
descrierea organizarii lucrarilor de constructii;

in concordanta cu tematica prezentata la punctul 7.

6. Sustinerea colocviului

de practica:

Colocviul se va sustine oral siva consta intr-o discutie avand cpbaza lucrarite descrise in Caietul de practica.

7. Tematica practicii tehnologice

o Tehnologia executiei lucrarilor de pamant; o Tehnologia executiei lucrarilor de fundatii; o Tehnologia lucrarilor de cofrare pentru elementele din beton armat; o Tehnologia lucrarilor de armare; r Transportulbetonului, tehnotogiide punere in lucrare a betonului; . Tehnologia lucrarilor de zidarie; r Tehnologia tucrarilor de realizare a constructiilor ingineresti; o Tehnologia de realizare a constructiilor din lemn; ' Tehnologia lucrarilor de intretineri, reparatii si consolidari la constructii
beton armat, zidarii si metialice;

din lemn,

. . r ' '

Tehnologia lucrarilor de finisaj; Tehnologia lucrarilor de izolatii; Verificarea silsau organizareacalitatii lucrarilor;

Masuri de tehnica securitatii muncii si prevenirea si stingerea incendiilor si/sau organizarea activitatiide protectie a munciiside prevenire si stingerea incendiilor
Tehnologia de realizare a unei constructii, avand structura de rezistenta cu cadre din beton armat, cadre metalice, diafiagme din beton armat sau diaftagme din zidarie de caramida;

Pe data de 9 iulie. transport si depozitare. panouri mari). . elemente de acoperis. incepand cu otEl 9@. Tehnologia de realizare a etementelor prefabricate metalice (stalpi. Organizarea activitatii de personal. iar la sustinerea colocviului se va prezenta Conventia Cadru completata/semnata si stampilata. Proiectulde organizare a santierului: continut. . Tehnologia de montare a elementelor din beton armat prefabricat (stalpi. o @rere in acest sens precum si o adresa din partea societatii organizatoarc de practica din care sa rezulte atat domeniite de activitate cat si confirmarea acceptarii studentului. conform calendaruluide la pct.1 sicaietulde practica. Organizarea productiei auxiliare. . desfasura in cadrul facultatii. lansarea si urmarirea lucrariloc Organizarea activitatiide aprovizionare tehnico-materiala. studentii se vor prezenta la facultate. in lant de agregate). grinzi. mai intai pentru efectuarea lnstructajului de Protectie a Muncii si semnarii Conventiei Cadru iar apoi la departamentele/colectivele repartizate. Metode si procedee de conducerc utilizate in cadrul santierelor. pane).baze de productie.Tehnologia de realizare a elementelor prefabricate din beton armat (pe stand. pe conveier. 8. santierele pe care se va desfasura practica tehnologica. Studentii pot efectr. grinzi cu zabrele).ra practica si in alte unitati din Bucuresti sau din provincie. programulde desfasumre pe date calendaristie si cadrele didactice responsabile. a Tehnologia de montare a elementelor pretabricate metalie (stalpi. proglamarea. sistemul informational. elemente de planseu.c. Fiecare Departament organizator de practica va transmite in scris decanatului (pe activitatile care se vor hartie si electronic). pentru stabilirea santierelor si programului de desfasurare a practicii tehnologice. grinzi. Constructii provizorii adminis$ative si social cutturale. Orele si salile la care se va desfasura lnstructajul de Protectie a Muncii si semnarea Conventiei Cadru precum si pentru intalnirea cu cadrele didactice care . a Organizarea activitatii de productie pregatirea. Observatiii . mod de realizare siaplicare. fiind obligrati sa prezinte la decanat oana la data de 15 iunie a. grinzi cu inima plina.

de la fiecare departramenUcolectiv urmeaza a se definitiva siafisa utterior. Decanatrl . o Fiecare Departrament organizator de pradica. cu celtarziu o saptamana inainte de inceperea oficiala a practicii.asigura desfasurarea practicii. va asigura sustinerea colocrriilor si trecerea notelor in catalog.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful