P. 1
Variante Bac-Geografie Europa Romania Uniunea Europeana

Variante Bac-Geografie Europa Romania Uniunea Europeana

Ratings:
(0)
|Views: 3,425|Likes:
Published by Chiper Florina

More info:

Published by: Chiper Florina on Mar 24, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/16/2015

pdf

text

original

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Examenul de bacalaureat 2009 Varianta 1 - geografie Proba D, E, F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană • • Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.

SUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 001

Harta de mai sus se referă la subiectul I A – C. Pe hartă sunt marcate state cu litere şi oraşe – capitală cu numere. A. Precizaţi: 1. numele statelor marcate, pe hartă, cu literele D şi G; 2. numele oraşelor-capitală marcate, pe hartă, cu numerele 1 şi 4. 4 puncte B. Scrieţi, pe foaia de examen, răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. Lisabona este capitala statului marcat, pe hartă, cu litera... 2. Oraşul - capitală marcat, pe hartă, cu numărul 11 se numeşte.... 3. Munţii Penini se găsesc în statul marcat, pe hartă, cu litera... 6 puncte

Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a

1

Subiectul I

Varianta 1 - geografie
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

C. Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. Ţărmurile cu fiorduri sunt specifice statului marcat, pe hartă, cu litera: a. A b. B c. F d. J 2 puncte 2. Fluviul Pad este situat în statul a cărui capitală este oraşul marcat, pe hartă, cu numărul: a. 5 b. 9 c. 11 d. 14 2 puncte 3. Viticultura se practică pe suprafeţe întinse în statul marcat, pe hartă, cu litera: a. B b. F c. G d. H 2 puncte 4. Capitala Sloveniei este oraşul marcat, pe hartă, cu numărul: a. 11 b. 12 c. 14 d. 15 2 puncte 5. Formaţiuni vegetale de tip maquis sau gariga sunt specifice pe teritoriul statului marcat, pe hartă, cu litera: a. B b. C c. G d. H 2 puncte D. Precizaţi trei deosebiri între clima Eurpei Nordice şi clima Europei Sudice. Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: tip de climă, temperaturi medii anuale, precipitaţii medii anuale, vânturi, amplitudine termică. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei deosebiri vor fi prezentate comparativ şi nu separat. 6 puncte E. Precizaţi: 1. o cauză a prezenţei lacurilor glaciare în Peninsula Scandinavă; 2. o cauză a fenomenului de îmbătrânire a populaţiei Europei. 4 puncte
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Examenul de bacalaureat 2009 Proba D, E, F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 001

Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a

2

Subiectul I

Harta de mai sus se referă la subiectul II A – C. Pe hartă sunt marcate unităţi de relief cu litere, oraşe cu numere de la 1 la 6 şi râuri cu numere de la 7 la 12. A. Precizaţi: 1. numele unităţilor de relief marcate, pe hartă, cu literele E şi F; 2. numele râurilor marcate, pe hartă, cu numerele 8 şi 11. 4 puncte B. Scrieţi, pe foaia de examen, răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. Şisturi verzi se găsesc în unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera... 2. Lacuri glaciare se găsesc în unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera... 3. Port la Dunăre este oraşul marcat, pe hartă, cu numărul... 6 puncte C. Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. Silvostepa este prezentă în unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera: a. A b. D c. E d. G 2 puncte 2. Un important combinat siderurgic este în oraşul marcat, pe hartă, cu numărul: a. 1 b. 4 c. 5 d. 6 2 puncte 3. Resurse de huilă se găsesc în unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera: a. A b. B c. E d. F 2 puncte 4. Este reşedinţa judeţului Sălaj oraşul marcat, pe hartă, cu numărul: a. 2 b. 3 c. 4 d. 6 2 puncte 5. Domuri gazeifere se întâlnesc în unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera: a. A b. C c. F d. H 2 puncte
Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul II

Varianta 1 - geografie
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

D. Precizaţi trei deosebiri între relieful Munţilor Apuseni şi relieful Grupei Făgăraş. Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului: mod de formare, tipuri de roci, distribuţia spaţială a altitudinilor, gradul de fragmentare, orientarea culmilor şi văilor principale, tipuri genetice de relief, alte aspecte specifice ale reliefului. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei deosebiri vor fi prezentate comparativ şi nu separat. 6 puncte E. Precizaţi două cauze care să explice faptul că în Carpaţii Orientali sunt numeroase centre ale industriei produselor lactate. 4 puncte

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Examenul de bacalaureat 2009 Proba D, E, F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană

SUBIECTUL III (30 p) – Varianta 001 Reprezentarea grafică alăturată se referă la subiectul III A - B şi prezintă evoluţia temperaturilor şi precipitaţiilor medii lunare. A. Precizaţi: 1. valoarea minimă a cantităţii de precipitaţii, precum şi luna în care se înregistrează; 2. valoarea maximă a temperaturii medii din luna ianuarie. 4 puncte B. Scrieţi pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect, pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. Tipul de climă în care se înregistrează valorile menţionate în diagrama climatică de mai sus este: a. ecuatorial b. mediteranean (subtropical) c. temperat - oceanic d. subpolar 2. Cea mai mare cantitate de precipitaţii se înregistrează în intervalul: a. aprilie - iunie b. noiembrie - ianuarie c. iulie – august d. septembrie - noiembrie 3. Temperaturile au valori ridicate în anotimpul de vară datorită pătrunderii maselor de aer: a. ecuatorial b. polar maritim c. polar continental d. tropical 6 puncte C. Pentru Italia, precizaţi: 1. aşezarea geografică; 2. trei unităţi de relief; 3. un tip de climat; 4. două insule care aparţin acestui stat; 5. trei ramuri industriale.

Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a

2

Subiectul II

10 puncte D. Comparaţi economia Ungariei cu economia Republicii Moldova, precizând trei deosebiri. Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare din următoarele elemente: agricultură, industrie, turism şi comerţ exterior. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei deosebiri vor fi prezentate comparativ şi nu separat. 6 puncte E. Precizaţi: 1. două state ale UE cu ieşire la Marea Baltică; 2. cele două state care au aderat la UE în 2007. 4 puncte

Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a

Subiectul III

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Examenul de bacalaureat 2009 Varianta 2 - geografie Proba D, E, F Proba scrisă la Geografie Europa–România–Uniunea Europeană • • Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.

SUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 002

Harta de mai sus se referă la subiectul I A – C. Pe hartă sunt marcate state cu litere şi oraşe – capitală cu numere. A. Precizaţi: 1. numele statelor marcate, pe hartă, cu literele C şi D; 2. numele oraşelor-capitală marcate, pe hartă, cu numerele 7 şi 12. 4 puncte B. Scrieţi, pe foaia de examen, răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. Munţii Alpi se găsesc în nordul statului marcat, pe hartă, cu litera... 2. Podişul Meseta este situat în statul marcat, pe hartă, cu litera... 3. Climatul rece este caracteristic în statul marcat, pe hartă, cu litera... 6 puncte

Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a

1

Subiectul I

Varianta 2 - geografie
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

C. Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. Este situat într-un stat insular oraşul-capitală marcat, pe hartă, cu numărul: a. 2 b. 3 c. 14 d. 15 2 puncte 2. Sunt traversate de Dunăre oraşele-capitală marcate, pe hartă, cu numerele: a. 1 şi 5 b. 6 şi 9 c. 9 şi 14 d. 1 şi 13 2 puncte 3. Stepa se dezvoltă în statul marcat, pe hartă, cu litera: a. A b. E c. H d. G 2 puncte 4. Podişul Boemiei este situat în statul marcat, pe hartă, cu litera: a. C b. E c. G d. H 2 puncte 5. Statul San Marino este o enclavă în cadrul statului marcat, pe hartă, cu litera: a. A b. C c. D d. I 2 punce D. Precizaţi două deosebiri şi o asemănare între relieful Munţilor Alpi şi relieful Munţilor Scandinaviei. Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului: mod de formare, tipuri de roci, distribuţia spaţială a altitudinilor, gradul de fragmentare, orientarea culmilor şi a văilor principale, tipuri genetice de relief, alte aspecte specifice ale reliefului. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele două deosebiri şi asemănarea vor fi prezenate comparativ şi nu separat. 6 puncte E. Prezentaţi: 1. o cauză a prezenţei gheţarilor actuali în Munţii Pirinei; 2. o cauză a scăderii cantităţii de precipitaţii din vestul spre estul Europei.
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

4 puncte

Examenul de bacalaureat 2009 Proba D, E, F Proba scrisă la GEOGRAFIE Europa–România–Uniunea Europeană SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 002

Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a

2

Subiectul I

Harta de mai sus se referă la subiectul II A – C. Pe hartă sunt marcate unităţi de relief cu litere, oraşe cu numere de la 1 la 6 şi râuri cu numere de la 7 la 12. A. Precizaţi: 1. numele unităţilor de relief marcate, pe hartă, cu literele B şi D; 2. numele oraşelor marcate, pe hartă, cu numerele 1 şi 6. 4 puncte B. Scrieţi, pe foaia de examen, răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. Lacul vulcanic Sf. Ana este situat în unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera ... 2. Cel mai important centru siderurgic este oraşul marcat, pe hartă, cu numărul... 3. Lacuri glaciare se găsesc în unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera... 6 puncte C. Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. Stepa se întâlneşte în unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera: a. C b. D c. E d. G 2 puncte 2. Este situat într-o unitate de câmpie oraşul marcat, pe hartă, cu numărul: a. 1 b. 2 c. 3 d. 6 2 puncte 3. Este un piemont unitatea de relief notată pe hartă cu litera: a. A b. D c. G d. F 2 puncte 4. Influenţe climatice oceanice pătrund în unitatea de relief notată pe hartă cu litera: a. A b. B c. D d. G 2 puncte 5. Importante resurse de lignit se găsesc în unitatea de relief notată pe hartă cu litera: a. B b. D c. E d. F 2 puncte
Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul II

Varianta 2 - geografie
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

D. Precizaţi trei deosebiri între relieful Munţilor Banatului şi relieful Grupei Nordice a Carpaţilor Orientali (Carpaţii Maramureşului şi ai Bucovinei). Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului: mod de formare, tipuri de roci, distribuţia spaţială a altitudinilor, gradul de fragmentare, orientarea culmilor şi văilor principale, tipuri de relief, alte aspecte specifice ale reliefului. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei deosebiri vor fi pezentate comparativ şi nu separat. 6 puncte E. Prezentaţi: 1. o cauză care explică densitatea redusă a populaţiei în Munţii Carpaţi. 2. o cauză care determină cantităţile de precipitaţii medii anuale mai mari în partea vestică a ţării faţă de partea estică a ţării. 4 puncte

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Examenul de bacalaureat 2009 Proba D, E, F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană

SUBIECTUL III (30 p) – Varianta 002 Reprezentarea grafică de mai jos se referă la subiectul III A - B şi prezintă valorile densităţii populaţiei în câteva state europene în anul 2005. A. Precizaţi: 1. valoarea maximă a densităţii numele statului în care se aceasta; 2. valoarea minimă a densităţii numele statului în care se aceasta. populaţiei şi înregistrează populaţiei şi înregistrează 4 puncte B. Alegeţi un argument, dintre cele de mai jos, care explică cel mai bine valorile densitaţii populaţiei, pentru fiecare dintre următoarele ţări: Olanda, Finlanda, Malta: 1. climat rece, suprafeţe mari ocupate de păduri şi lacuri; 2. relief jos, climat temperat-oceanic grad ridicat de urbanizare, suprafaţă relativ mică; 3. relief predominant muntos şi climă tropicală. 4. suprafaţă extrem de mică. 6 puncte C. Pentru Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord, precizaţi: 1. două unităţi de relief; 2. un râu sau fluviu; 3. două resurse ale subsolului; 2 Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 4. două oraşe mari, altele decât capitala; 5. trei ramuri industriale.

Subiectul II

10 puncte D. Comparaţi cadrul natural al Serbiei cu cel al Ungariei, precizând două asemănări şi o deosebire. Nota 1: Asemănările şi deosebirea se pot referi la caracteristici ale: reliefului, climei, reţelei hidrografice, vegetaţiei şi solurilor. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă asemănările şi desebirea vor fi prezentate comparativ şi nu separat. 6 puncte E. Precizaţi patru surse de energie nepoluantă utilizată de ţările dezvoltate ale Uniunii Europene în scopul protecţiei mediului. 4 puncte

Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a

Subiectul III

. 3. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1.Ministerul Educaţiei.geografie Proba D. numele statelor marcate. Scrieţi. 2. cu literele B şi D. pe hartă. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Varianta 3 . pe hartă. Este traversat de fluviul Sena oraşul marcat. cu litera. Lacul Balaton este situat în statul marcat. F Proba scrisă la Geografie Europa–România–Uniunea Europeană • • Toate subiectele sunt obligatorii. Pe hartă sunt marcate state cu litere şi oraşe – capitală cu numere. numele oraşelor-capitală marcate. pe hartă. cu numerele 3 şi 10. pe hartă. cu litera.. pe foaia de examen. cu numărul. SUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 003 Harta de mai sus se referă la subiectul I A – C.. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. E. Precizaţi: 1. 6 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul I .. A. Se acordă 10 puncte din oficiu. 2. pe hartă. Vulcani activi se găsesc în statul insular marcat. 4 puncte B...

Varianta 3 . Traversează oraşul Piteşti râul marcat. 4 puncte Ministerul Educaţiei. Influenţele climatice continentale (de ariditate) pătrund în unitatea de relief marcată. 2. Precizaţi trei deosebiri între clima din nordul Europei şi clima din sudul Europei. J 2 puncte 5. pe hartă. Oraşul european. cu litera: a.. pe hartă. Scrieţi. pe foaia de examen. 6 puncte E. pe hartă. C c. cu cel mai mare număr de locuitori este marcat. vânturi. pe foaia de examen. 4 puncte B. pe hartă. Scrieţi. pe hartă. 2. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1.. E d. B b. pe hartă. cu numărul: a. E c. Prezentaţi: 1. G c. precipitaţii medii anuale. 2. F Proba scrisă la GEOGRAFIE Europa–România–Uniunea Europeană SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 003 Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 2 Subiectul I Harta de mai sus se referă la subiectul II A – C. la aceeaşi latitudine. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. A b. Lacuri pe masive de sare sunt caracteristice unităţii de relief marcată. 12 2 puncte D. cu numerele 7 şi 11. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar C. Mureşul şi Oltul izvorăsc din unitatea de relief marcată. I 2 puncte 3. Râul Vistula străbate capitala statului marcat. pe hartă. A. F 2 puncte 3. E d. 10 d. B b. Resurse importante de minereu de fier se exploatează din subsolul statului marcat. pe hartă. Precizaţi: 1. E d. 2 b. cu litera . pe hartă. A b. B b. A b. cu litera: a. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat nmai dacă cele trei deosebiri vor fi prezentate comparativ şi nu separat. pe hartă. Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: tip de climă. cu litera A se numeşte . Pe hartă sunt marcate unităţile de relief cu litere. B c. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. 3 Unitatea de relief marcată. şi a gheţarilor în Groenlanda.geografie Ministerul Educaţiei. pe hartă. E. 7 c. C c. J 2 puncte 2.. E d. A b. numele unităţilor de relief marcate.. H 2 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul II . o cauză care determină necesitatea forţei de muncă externă (imigranţi) pentru unele state europene. a pădurilor în Norvegia. H d. C c. pe hartă. numele râurilor marcate. oraşe cu numere de la 1 la 6 şi râuri cu numere de la 7 la 12. Republica Moldova este marcată. cu litera: a. F 2 puncte 4. cu litera: a. 6 puncte C. E c. Scrieţi. I d. cu litera: a. pe hartă. Are ieşire la Marea Mediterană statul marcat. amplitudine termică. cu numărul . temperaturi medii anuale.. Resurse de bauxită se găsesc în unitatea de relief marcată. D d. cu litera: a. o cauză care justifică prezenţa. pe foaia de examen.. cu litera: a. F 2 puncte 2. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. cu literele E şi G.

Tipul de climă în care se înregistrează valorile menţionate în diagrama climatică alăturată este: a.geografie Ministerul Educaţiei. 2. 2. alte aspecte specifice ale reliefului.B şi prezintă evoluţia temperaturilor medii lunare şi a cantităţii de precipitaţii la o staţie meteorologică din Europa. Minereuri complexe se exploatează din unitatea de relief marcată. peninsula în care este situat statul. Prezentaţi doi factori care favorizează producţia mare de cereale în Franţa. tipuri de roci. mediteranean (subtropical) d. circulaţiei vestice a maselor de aer 6 puncte C. gradul de fragmentare. două tipuri de climă. climei. 1 b. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 4. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. D c. trei oraşe mari. Este situat într-o depresiune intramontană oraşul marcat. altitudinii reduse c. iulie si mai 3. A. pe hartă. Precizaţi: 1. pe foaia de examen. Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 2 Subiectul II 10 puncte D. 4 puncte B.Varianta 3 . tipuri genetice de relief. Prezentaţi: 1. 6 puncte E. 2. F 2 puncte 5. Pentru Spania. 5 d. iulie si iunie d. valoarea maximă a temperaturii medii lunare. E. Precizaţi două asemănării şi o deosebire între relieful Grupei Retezat-Godeanu şi relieful Grupei Făgăraş. altele decât capitala. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. pe hartă. o cauză care explică frecvenţa mult mai mare a hidrocentralelor în zona montană. 4. 6 puncte E. cu litera: a. 4 puncte Ministerul Educaţiei. E d. Scrieţi. 6 2 puncte D. Valoarea maximă a temperaturii medii lunare se înregistrează în lunile: a. vegetaţiei şi solurilor. cantitatea minimă de precipitaţii înregistrată. două unităţi montane. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă asemănările şi deosebirea vor fi prezentate comparativ şi nu separat. 3 c. distribuţia spaţială a altitudinilor. 3. regimului radiaţiei solare d. precum şi luna în care se înregistrează. Comparaţi cadrul natural al Ucrainei cu cel al Bulgariei precizând două asemănări şi o deosebire.oceanic 2. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă asemănările şi deosebirea vor fi prezentate comparativ şi nu separat. regimului temperaturii aerului b. Nota 1: Asemănările şi deosebirea se pot referi la caracteristicile reliefului. precizaţi: 1. reţelei hidrografice. august si mai b. cu numărul: a. o cauză care explică diferenţa de temperatură de peste 2ºC între sudul şi nordul ţării. 4 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul III . precum şi luna în care se înregistrează. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL III (30 p) – Varianta 003 Reprezentarea grafică de mai jos se referă la subiectul III A . Nota 1: Asemănările şi deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului: mod de formare. temperat . Cantităţile mari de precipitaţii medii anuale sunt o consecinţă a: a. două regiuni turistice. decât în zona de câmpie. subpolar c. ecuatorial b. 5. orientarea culmilor şi văilor principale. august si iulie c. B b.

6 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul I . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Varianta 4 .. cu numărul 1 se numeşte. pe hartă.capitală marcat.Ministerul Educaţiei... 4 puncte B. Scrieţi.. numele statelor marcate. SUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 004 Harta de mai sus se referă la subiectul I A – C. Climatul caracteristic statului marcat. pe hartă. A. 2. cu litera C este . Oraşul . pe hartă. Se acordă 10 puncte din oficiu. 2. pe foaia de examen. pe hartă. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. pe hartă. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană • • Toate subiectele sunt obligatorii.. Pe hartă sunt marcate state cu litere şi oraşe–capitală cu numere. Fluviul care traversează oraşul . 3. cu numerele 4 şi 6. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.geografie Proba D..capitală marcat. Precizaţi: 1. numele oraşelor-capitală marcate.. E. cu numărul 8 se numeşte. cu literele D şi H.

pe hartă. Capitala statului Belarus este marcată. b. pe hartă. două consecinţe ale sporului natural foarte redus din Europa. C c. Pe hartă sunt marcate unitati de relief cu litere. oraşe cu numere de la 1 la 6 şi râuri cu numerele de la 7 la 12. pe hartă. pe hartă. 4 puncte B. 4 b. 2. Nota 1: Deosebirile şi asemănarea se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului: mod de formare. 15 2 puncte D. cu numarul: a. E. H 2 puncte 2.Varianta 4 . pe hartă. C c. pe hartă. B b.. 6 puncte E. Olanda 2 puncte 5. pe foaia de examen. 8 b. cu numărul: a. statul: a. 11 d. cu litera … 2. cu litera… 3. Influenţe climatice baltice (scandinavo-baltice) pătrund în unitatea de relief marcată. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele două deosebiri şi asemanarea vor fi prezentate comparativ şi nu separat. 9 c. Austria b. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. Ungaria 2 puncte 3. A b. distribuţia spaţială a altitudinilor. Franţa d. A b. Cu litera J este marcat. C b. pe hartă. Precizaţi două deosebiri şi o asemănare între relieful Munţilor Alpi şi relieful Munţilor Ural. D d. D d. Cel mai important bazin de exploatare a lignitului (Motru-Rovinari) se află în unitatea de relief marcată. B c. Scrieţi. doi factori care influenţează clima Europei. alte aspecte specifice ale reliefului. pe foaia de examen. cu: a. Elveţia c. 10 d. Scrieţi. Ministerul Educaţiei. pe hartă. gradul de fragmentare. cu litera: a. pe hartă. cu litera: a. pe hartă. Precizaţi: 1. G 2 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul II . H d. Elveţia c. H d. D c. numele oraşelor marcate. A b. tipuri genetice de relief. Scrieţi. I 2 puncte 4. Prin depuneri piemontane s-a format unitatea de relief marcată. Câmpia Nord-Europeană ocupă o parte din teritoriul statului marcat. Belgia b. Este traversat de râul Dâmboviţa oraşul marcat. cu literele A şi E. Râul cu cele mai multe amenajări hidroenergetice este cel marcat. F Proba scrisă la Geografie Europa–România–Uniunea Europeană SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 004 Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 2 Subiectul I Harta de mai sus se referă la subiectul II A – E. D d. 11 2 puncte 3. Aparţine Podişului Moldovei subunitatea de relief marcată. tipuri de roci. cu litera: a. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar C. Precizaţi: a. Oraşul marcat. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. orientarea culmilor şi a văilor principale. pe hartă. F 2 puncte 4.geografie Ministerul Educaţiei. pe hartă. cu litera: a. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. cu numerele 3 şi 5. cu numărul … 6 puncte C. I 2 puncte 2. Altitudinile cele mai mari se întalnesc în unitatea de relief marcată. 7 c. A. numele unităţilor de relief marcate pe hartă. cu numarul 9 este capitala statului: a. pe foaia de examen. C c. pe hartă. Statul cu deschidere la Marea Baltică este marcat. Polonia d. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 4 puncte Examenul de bacalaureat 2009 Proba D.

E 2 puncte D. diferenţa între numărul de locuitori din Germania şi Spania. precizaţi: 1.B şi prezintă populaţia unor state europene în anul 2005. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 5. trei oraşe. cu excepţia capitalei. aşezarea geografică. o insulă care aparţine acestui stat. de 369. tipuri de roci. 2. distribuţia spaţială a altitudinilor. 4 puncte Ministerul Educaţiei. 5. Precizaţi: 1. tipuri genetice de relief. Prezentaţi două argumente pentrua susţine afirmaţia: „Problema energeticii şi a industriei energiei electrice este o problemă prioritară pentru statele Uniunii Europene”. 4. A b. 4 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul III . statul a cărui populaţie este de 60 mil. 3.000 Km. o cauză care determină producerea alunecărilor de teren în unitatea de relief marcată. Se dă următorul tabel: Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 2 Subiectul II Ţara Germania România Ucraina Lungimea căilor ferate (km) 38. Nota 1: Deosebirile şi asemănarea se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului: mod de formare. 6 puncte E. Precizaţi două deosebiri şi o asemănare între relieful unităţii marcată. 10 puncte D.510 Calculaţi ponderea lungimii căilor ferate ale fiecărei ţări. cu litera F. Pentru Franţa. E. în prezent.. 2. Pădurea de conifere este mai extinsă în unitatea de relief marcată. 2. 3. pe hartă. pe hartă.376 22. două caracteristici ale reliefului. Precizaţi: 1. orientarea culmilor şi văilor principale. statul cu cel mai mic număr de locuitori din Europa Vestică. numele statului cu populaţia cea mai numeroasă şi valoarea acesteia. Precizaţi: 1. o regiune turistică. 2.geografie Ministerul Educaţiei. cu litera B şi relieful unităţii marcate. cu litera: a. 6. alte aspecte specifice ale reliefului. statul din Europa Centrală care nu are ieşire la mare. raportate la nivelul Europei ştiind că lungimea totală a reţelei feroviare pe continent este. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele două deosebiri şi asemănarea vor fi prezentate comparativ şi nu separat. A.Varianta 4 . pe hartă. 6 puncte E. un argument care susţine afirmaţia: ”Unitatea C este cea mai veche unitate de relief a ţării”. 4 puncte B. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL III (30 p) – Varianta 004 Reprezentarea grafică de mai jos se referă la subiectul III A . cu litera H. gradul de fragmentare.126 11. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. D d. 6 puncte C. pe hartă. C c.loc. două caracteristici ale climei.

2. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. SUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 005 Harta de mai sus se referă la subiectul I A – C . pe foaia de examen. E. Scrieţi. cu litera I are ieşire la Marea .. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Varianta 5 . numele statelor marcate. pe hartă. cu litera C este cel al Munţilor . A. numele oraşelor-capitală marcate. 4 puncte B. Precizaţi: 1. pe hartă.geografie Proba D. Se acordă 10 puncte din oficiu.. Oraşul-capitală traversat de fluviul Sena este marcat. cu numerele 4 si 7. pe hartă. cu literele E si J. pe hartă. 2. 6 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul I . Statul marcat. F Proba scrisă la GEOGRAFIE Europa–România–Uniunea Europeană • • Toate subiectele sunt obligatorii.Ministerul Educaţiei. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. Pe hartă sunt marcate state cu litere şi oraşe – capitală cu numere. Lanţul muntos situat în nordul statului marcat.. pe hartă.. cu numărul … 3.

pe hartă. G 2 puncte 2. D c. B b. pe hartă. numele unităţilor su al subunităţilor de relief marcate. E. Insula Creta aparţine statului marcat. cu numerele 3 şi 6. C c. 11 2 puncte 3. pe hartă. Moscova d. Nota 1: Deosebirile şi asemănările se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului: mod de formare. Kiev b. distributia spatiala a altitudinilor. pe hartă. Câmpia situată pe teritoriul statelor marcate. cărbuni. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. pe hartă. Resursele energetice (petrol. gaze naturale) se găsesc în unitatea de relief marcată. cu literele B şi D este de origine: a. fluvio-glaciară c. H 2 puncte 3. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. pe hartă. pe hartă. A. cu litera: a. Scrieţi. Precizaţi: 1. F 2 puncte 4. pe hartă. Aparţine Podişului Transilvaniei subunitatea de relief marcată. Cel mai mare debit îl are râul marcat. Oraşul – capitală marcat. D c. D c. cu literele F şi H. tipuri de roci. gradul de fragmentare. 6 puncte E. cu litera … 3. piemontană 2 puncte D. E d. 4 puncte B. litorală d. A b. E d. cu litera: a. alte aspecte specifice ale reliefului. E d. pe hartă. Minsk c. Prezentaţi o cauză care determină formarea estuarelor pe ţărmul european al Oceanului Atlantic. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar C. B b. Varsovia 2 puncte 2.Varianta 5 . Pe hartă sunt marcate unitati de relief cu litere. pe hartă. Scrieţi. B b. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. B b. fluvio-lacustră b. 8 c. orientarea culmilor si a vailor principale. cu numărul 5 este: a.geografie Ministerul Educaţiei. Climatul mediteranean este caracteristic statului marcat. F Proba scrisă la Geografie Europa–România–Uniunea Europeană SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 005 Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 2 Subiectul I Harta de mai sus se referă la subiectul II A – D. Terenurile arabile au ponderea cea mai mare în unitatea de relief marcată. E d. numele oraşelor marcate. 4 puncte Ministerul Educaţiei. cu litera … 6 puncte C. Cele mai multe lacuri glaciare se întâlnesc în unitatea de relief marcată. cu litera: a. pe hartă. 2. cu litera: a. cu litera … 2. I d. 9 d. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. 1. 2. oraşe cu numere de la 1 la 6 şi râuri cu numere de la 7 la 12. pe foaia de examen. Precizaţi un mod de utilizare economică a estuarelor. Precizaţi două deosebiri şi o asemănare între relieful Munţilor Carpati şi relieful Munţilor Ural. F 2 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul II . Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele două deosebiri şi o asemănare vor fi prezentate comparativ şi nu separat. D c. pe foaia de examen. cu litera: a. pe foaia de examen. J 2 puncte 5. Bazinul carbonifer Ruhr se găseşte în statul marcat. cu numărul: a. tipuri genetice de relief. pe hartă. 7 b. Scrieţi. pe hartă. Relieful carstic (chei şi peşteri) este mai dezvoltat în unitatea de relief marcată.

8 b. doi factori care au determinat producţii mari de grâu în Franţa şi Germania. Precizaţi doi factori care au contribuit la formarea Deltei Dunării şi modul în care a acţionat fiecare. formată din mai multe state. influenţă climatică. două insule care aparţin acestui stat. E. 2. A b. 9 c. 10 d. producţia cea mai mică de grâu şi numele statului în care se înregistrează această valoare. două caracteristici ale climatului. 5. 11 5. 2. cu litera: a. un râu sau fluviu. Secetele frecvente sunt specifice unităţii de relief marcate. pe hartă. două state din Uniunea Europeană cu ieşire la Marea Baltică. Pentru Italia. Precizaţi: 1. Curge în totalitate pe teritoriul ţării noastre râul marcat. 4 puncte 2 Subiectul II Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul III . A. C c.geografie Ministerul Educaţiei. 4. etaj climatic. pe hartă. 3. Precizaţi: 1. două oraşe-port. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 4. 6 puncte E. 4 puncte Ministerul Educaţiei. o cauză care a determinat diferenţa producţiei de grâu dintre Franţa şi România.B şi prezintă producţiile de grâu în câteva state europene în anul 2005. precizaţi: 1. 10 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a D. precipitaţii medii anuale. trei tipuri de turism practicate în acest stat. G 2 puncte 2 puncte D. Uniunea Europeană reprezintă o grupare de natură politică. 6 puncte E.Varianta 5 . Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei deosebiri vor fi prezentate comparativ şi nu separat. două state care au aderat la Uniunea Europeană în 2007. 2. 2. D d. 6 puncte C. cu numărul: a. Precizaţi: 1. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. Precizaţi trei deosebiri între clima unităţii de relief marcate cu litera C şi clima unităţii de relief marcate cu litera H. vânturi. Precizaţi doi factori care au determinat dezvoltarea industriei energetice în Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL III (30 p) – Varianta 005 Reprezentarea grafică de mai jos se referă la subiectul III A . socială şi economică. 3. producţia cea mai mare de grâu şi numele statului în care se înregistrează această valoare. două state considerate membre fondatoare ale organizaţiei premergătoare Uniunii Europene. 4 puncte B. Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: temperaturi medii anuale.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Examenul de bacalaureat 2009 Varianta 6 - geografie Proba D, E, F Proba scrisă la GEOGRAFIE Europa–România–Uniunea Europeană • • Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.

SUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 006

Harta de mai sus se referă la subiectul I A - C. Pe hartă sunt marcate state cu litere şi oraşe capitală cu numere. A. Precizaţi: 1. numele statelor marcate, pe hartă, cu literele G şi I; 2. numele oraşelor-capitală marcate, pe hartă, cu numerele 3 şi 4. 4 puncte B. Scrieţi, pe foaia de examen, răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. Muntii Apenini se găsesc pe teritoriul statului marcat, pe hartă, cu litera … 2. Oraşele – capitală marcate, pe hartă, cu numerele 9, 10 şi 14 sunt traversate de fluviul ... 3. Statul marcat, pe hartă, cu litera J are ieşire la Marea … 6 puncte

Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a

1

Subiectul I

Varianta 6 - geografie
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

C. Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. Fluviul care strabate statul marcat, pe hartă, cu litera H este: a. Nipru b. Nistru c. Vistula d. Volga 2 puncte 2. Masivul Centaral Francez se găseşte pe teritoriul statului marcat, pe hartă, cu litera: a. B b. C c. E d. F 2 puncte 3. Capitala statului Belarus este oraşul marcat, pe hartă, cu numărul: a. 1 b. 4 c. 6 d. 10 2 puncte 4. Climatul temperat - oceanic este caracteristic statului marcat, pe hartă, cu litera: a. C b. D c. G d. J 2 puncte 5. Cel mai mare producător de autovehicule din Europa Centrală este statul marcat, pe hartă, cu litera: a. A b. B c. H d. I 2 puncte D. Precizaţi două deosebiri şi o asemănare între relieful Câmpiei Padului şi relieful Câmpiei Europei de Est. Nota 1: Deosebirile şi asemănarea se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului: mod de formare, tipuri de roci pe care s-a format relieful, distributia spatiala a altitudinilor, gradul de fragmentare, orientarea culmilor si a vailor principale, tipuri genetice de relief, alte aspecte specifice ale reliefului. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele două deosebiri şi asemănarea vor fi prezentate comparativ şi nu separat. 6 puncte E. Prezentaţi două cauze care determină densitatea scăzută a populaţiei din Peninsula Scandinavă. 4 puncte
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Examenul de bacalaureat 2009 Proba D, E, F Proba scrisă la Geografie Europa–România–Uniunea Europeană SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 006

Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a

2

Subiectul I

Harta de mai sus se referă la subiectul II A – E. Pe hartă sunt marcate unităţi de relief cu litere, oraşe cu numere de la 1 la 6 şi râuri cu numere de la 7 la 12. A. Precizaţi: 1. numele unităţilor de relief marcate, pe hartă, cu literele C şi F; 2. numele oraşelor marcate, pe hartă, cu numerele 3 şi 4. 4 puncte B. Scrieţi, pe foaia de examen, răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. Lacul glaciar Bucura este situat în unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera … 2. Influenţe climatice pontice se întâlnesc în unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera … 3. Râul Ialomiţa traversează unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera … 6 puncte C. Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. Relieful vulcanic este caracteristic unităţii marcată, pe hartă, cu litera: a. A b. D c. F d. H 2 puncte 2. Râul care se varsă în sectorul Dunării maritime este marcat, pe hartă, cu numărul: a. 7 b. 8 c. 10 d. 11 2 puncte 3. Vegetaţia de stepă este tipică pentru unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera: a. C b. D c. G d. H 2 puncte 4. Oraşul Piatra Neamţ este străbătut de râul marcat, pe hartă, cu numărul: a. 7 b. 9 c. 11 d. 12 2 puncte 5. Teritoriul judeţului Caraş-Severin se suprapune peste unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera: a. A b. C c. E d. G 2 puncte
Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul II

Varianta 6 - geografie
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

D. Precizaţi două deosebiri şi o asemănare între relieful unităţii marcată, pe hartă, cu litera A şi relieful unităţii marcată, pe hartă, cu litera B. Nota 1: Deosebirile şi asemănarea se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului: mod de formare, tipuri de roci, distribuţia spaţială a altitudinilor, gradul de fragmentare, orientarea culmilor şi văilor principale, tipuri genetice de relief, alte aspecte specifice ale reliefului. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele două deosebiri şi asemănarea vor fi prezentate comparativ şi nu separat. 6 puncte E. Precizaţi: 1. o cauză care detetermină densităţi reduse ale populaţiei în unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera H; 2. o cauză care a determinat amplasarea unui combinat al metalurgiei neferoase în oraşul marcat, pe hartă, cu numărul 1. 4 puncte

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Examenul de bacalaureat 2009 Proba D, E, F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană

SUBIECTUL III (30 p) – Varianta 006 Reprezentarea grafică de mai jos se referă la subiectul III A - B şi prezintă evoluţia precipitaţiilor medii lunare înregistrate la o staţie meteorologică din Europa. A. Precizaţi: 1. valoarea maximă a precipitaţiilor medii lunare ţi luna în care se înregistrează; 2. valoarea minimă a precipitaţiilor medii lunare ţi luna în care se înregistrează; 4 puncte B. Scrieţi pe foaia de examen răspunsurile corecte la cerinţele de mai jos: 1. anotimpul cu cele mai ridicate cantităţi medii lunare de precipitaţii este: a. iarna b. primăvara c. toamna d. vara 2. Regimul anual al precipitaţiilor se încadrează în tipul de regim pluviometric: a. ecuatorial b. musonic c. subpolar d. temperat-oceanic 3. Factorul care determină cantităţi mari de precipitaţii medii anuale este: a. altitudinea reliefului b. circulaţia vestică a maselor de aer c. regimul radiaţiei solare d. regimul temperaturii aerului 6 puncte C. Pentru Franţa, precizaţi: 1. două state vecine, membre ale UE; 2. două unităţi majore de relief; Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 3. trei resurse de subsol; 4. două oraşe-port maritime; 5. o regiune turistică. D. Se dă următorul tabel: Statul Suedia Olanda Suprafaţa (km2) 449 964 41 526 Populaţia (nr.loc) 9 016 596 16 491 461

2

Subiectul II

10 puncte

Sursa: The World Factbook, estimări la nivelul anului 2006

1. Scrieţi, pe foaia de examen, valoarea densităţii medii a populaţiei, calculată pentru fiecare stat din tabel. 2. Precizaţi o cauză care să explice diferenţele care apar între cele două state, referitor la densitatea medie a populaţiei. 6 puncte E. Prezentaţi două argumente care susţin afirmaţia: „Parisul este un important nod de comunicaţie”. 4 puncte
Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul III

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Varianta 7 - geografie
• •

Examenul de bacalaureat 2009 Proba D, E, F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană

Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.

SUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 007

Harta de mai sus se referă la subiectele A – C. Pe hartă sunt marcate state cu litere şi oraşe – capitală cu numere. A. Precizaţi: 1. numele statelor marcate, pe hartă, cu literele C şi I. 2. numele oraşelor-capitală marcate, pe hartă, cu numerele 6 şi 12. 4 puncte B. Scrieţi, pe foaia de examen, răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. Statul marcat, pe hartă, cu litera D se numeşte … 2. Capitala statului marcat, pe hartă, cu litera E se numeşte … 3. Bazinul carbonifer Silezia Superioară se află pe teritoriul statului a cărui capitală este oraşul marcat, pe hartă, cu numărul …. 6 puncte
Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul I

Varianta 7 - geografie
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

C. Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. Oraşul marcat, pe hartă, cu numărul 5 este capitala statului: a. Croaţia b. Muntenegru c. Serbia d. Slovenia 2 puncte 2. Statul marcat, pe hartă, cu litera F se numeşte: a. Albania b. Bulgaria c. Croaţia d. Muntenegru 2 puncte 3. Statul cu cea mai mică suprafaţă din Europa este o enclavă situată în statul marcat, pe hartă, cu litera: a. A b. B c. C d. H 2 puncte 4. Cea mai mare parte a populaţiei din statul a cărui capitală este oraşul marcat, pe hartă, cu numărul 8 este de religie: a. catolică b. ortodoxă c. islamică d. protestantă 2 puncte 5. Este membru al Uniunii Europene, statul marcat, pe hartă, cu litera: a. A b. B c. E d. J 2 puncte D. Comparaţi regiunile montane din Peninsula Scandinavă şi Peninsula Iberică, precizând o asemănare şi două deosebiri din punct de vedere al reliefului. Nota 1: Deosebirile şi asemămănarea se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului: mod de formare, tipuri de roci pe care s-a format relieful, distribuţia spaţială a altitudinilor, gradul de fragmentare, orientarea culmilor şi a văilor principale, tipuri genetice de relief, alte aspecte specifice ale reliefului. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele deosebiri şi asemănarea vor fi prezentate comparativ şi nu separat. 6 puncte E. Precizaţi doi factori care generează climatul temperat arid din estul Europei. 4 puncte
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Examenul de bacalaureat 2009 Proba D, E, F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 007

Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a

2

Subiectul I

Harta de mai sus se referă la subiectul II A-D. Pe hartă sunt marcate unităţi de relief cu litere, râuri cu numere de la 1 la 6 şi oraşe cu numere de la 7 la 12. A. Precizaţi: 1. numele unităţilor de relief marcate, pe hartă, cu literele D şi G. 2. numele râurilor marcate, pe hartă, cu numerele 2 şi 4. 4 puncte B. Scrieţi, pe foaia de examen, răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. Depresiunea Petroşani este situată în unitatea de relief marcată pe hartă cu litera … 2. Regiunea subcarpatică alcătuită dintr-un singur şir de depresiuni şi unul de dealuri este marcată pe hartă cu litera … 3. Oraşul marcat pe hartă cu numărul 7 este reşedinţa judeţului … 6 puncte C. Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. Relieful eolian este prezent în subunitatea marcată, pe hartă, cu litera: a. B b. C c. E d. F 2 puncte 2. În unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera D cea mai numeroasă minoritate naţională o formează: a. germanii b. grecii c. polonezii d. turco-tătarii 2 puncte 3. În unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera F se exploatează resurse de: a. aur şi argint b. bauxită c. fier d. lignit 2 puncte 4. Oraşul marcat, pe hartă, cu numărul 12 este situat în unitatea de relief numită: a. Câmpia Barăganului b. Delta Dunării c. Pod. Dobrogei d. Subcarpaţii Curburii 2 puncte
Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul II

Varianta 7 - geografie
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

5. Magistrala rutieră E60 trece prin oraşele marcate pe hartă cu numerele: a. 7 şi 8 b. 8 şi 9 c. 8 şi 11 d. 9 şi 10

2 puncte

D. Precizaţi trei deosebiri între clima unităţii de relief marcate, pe hartă, cu litera D şi clima unităţii de relief marcate, pe hartă, cu litera E. Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: temperaturi medii anuale, precipitaţii medii anuale, vânturi, influenţă climatică, etaj climatic. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei deosebiri vor fi prezentate comparativ şi nu separat. 6 puncte 6 puncte E. Prin poziţia sa geografică, România este o ţară dunăreană. Menţionaţi două avantaje economice care decurg din această situaţie. 4 puncte

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Examenul de bacalaureat 2009 Proba D, E, F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană

SUBIECTUL III (30 p) – Varianta 007 Reprezentarea grafică de mai jos se referă lasubiectul III A - B şi prezintă evoluţia debitelor Dunării la intrarea în Deltă. A. Precizaţi: 1. valoarea maximă a debitului mediu lunar şi luna în care se înregistrează; 2. două luni în care debitul mediu lunar depăşeşte 4 000 m3/s. 4 puncte B. Analizaţi valorile debitelor medii înscrise în graficul alăturat şi scrieţi răspunsul corect: 1. valoarea debitului mediu în luna ianuarie; 2. luna în care se înregistrează valoarea cea mai mică a debitului mediu lunar; 3. două luni în care se înregistrează valori ale debitului mediu lunar de 7 000 m3/s. 6 puncte
12000 10000 8000 6000 4000 2000 0 I F M A M I I A S O N D lunile anului mc/s

C. Pentru Spania, precizaţi: 1. două insule sau arhipelaguri care aparţin acestui stat; 2. două state vecine, membre ale UE; 3. două unităţi de relief; 4. două tipuri de climă; 5. două oraşe, cu excepţia capitalei. 10 puncte
Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a

D. Comparaţi cadrul natural al Franţei cu cel al 2 Regatului Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord Subiectul II precizând o asemănare şi două deosebiri. Nota 1: Asemănarea şi deosebirile se pot referi la caracteristicile reliefului, climei, reţelei hidrografice, vegetaţiei şi solurilor. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă asemănarea şi deosebirile vor fi prezentate comparativ şi nu separat. 6 puncte

E. Precizaţi doi factori care determină prezenţa pe suprafeţe extinse a vegetaţiei de stepă şi silvostepă în Republica Moldova şi Ucraina. 4 puncte

Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a

Subiectul III

pe hartă. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană • • Toate subiectele sunt obligatorii. Pe hartă sunt marcate state cu litere şi oraşe– capitală cu numere. cu literele G şi H.Ministerul Educaţiei. numele statelor marcate. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. Scrieţi. Statul marcat. 2. Precizaţi: 1. pe foaia de examen. numele oraşelor-capitală marcate. pe hartă. E. pe hartă. A. cu litera … 6 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul I . Se acordă 10 puncte din oficiu. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Varianta 8 . SUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 008 Harta de mai sus se referă la subiectul I A-C. cu litera I se numeşte … 2. pe hartă. Munţii Apenini sunt situaţi pe teritoriul statului marcat. cu litera … 3. Climatul subpolar este caracteristic pe teritoriul statului marcat.geografie Proba D. pe hartă. 4 puncte B. cu numerele 3 şi 10.

cu numerele 3 şi 6. Scrieţi. A b. pe foaia de examen. vânturi. cu litera: a. numele unităţilor de relief marcate. pe hartă.Varianta 8 . H 2 puncte 2.geografie Ministerul Educaţiei. 3 c. pe hartă. pe hartă. pe hartă. C c. cu litera: a. Precizaţi: 1. cu numărul: a. pe hartă. A b. pe hartă. În unitatea de relief marcată. Scrieţi. H 2 puncte 3. cu litera : a. G d. cu numărul 7 este reşedinţa judeţului … 3. D b. În Europa. ţara care îşi asigură în proporţie de 100% energia electrică din resurse hidroenergetice este marcată. Energia mareelor este valorificată în statul marcat.” 4 puncte Ministerul Educaţiei. D d. Rin c. E d. pe hartă. pe hartă. suprafaţă a bazinului hidrografic şi debit de pe teritoriul statului marcat. F d. cu litera: a. Nota 1: Deosebirile şi asemănarea se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: tip de climă. râuri cu numere de la 1 la 6 şi oraşe cu numere de la 7 la 12. D c. 1 b. E d. E c. Păşuni alpine se dezvoltă pe suprafeţe extinse în unitatea marcată. Între ţările europene se remarcă la producţia de măsline statul marcat. cu litera A este: a. cu numărul 9 se numeşte: a. Craiova b. temperaturi medii anuale. Pe hartă sunt marcate unităţi de relief cu litere. pe foaia de examen. Slatina 2 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul II . J 2 puncte 4. Statul care are ieşire la Marea Baltică este marcat. Drobeta-Turnu Severin c. amplitudine termică. Depresiunea Braşov este străbătută de râul marcat. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. B b. pe foaia de examen. Comparaţi climatul Europei Centrale cu climatul Europei Estice precizând o asemănare şi două deosebiri. pe hartă. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 008 Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 2 Subiectul I Harta de mai sus se referă la subiectul II A-C. cu litera: a. Petroşani d. pe hartă. precipitaţii medii anuale. Prezentaţi două argumente care să susţină afirmaţia: „Europa este leagănul turismului mondial. C c. pe hartă. Sena 2 puncte D. A b. E b. Rhon d. Oraşul marcat. B c. G 2 puncte 3. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar C. I d. 5 2 puncte 4. A. pe hartă. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. F c. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. ca lungime. 4 d. E. cu litera: a. Pad b. Cel mai important râu. Scrieţi. cu litera B sunt influenţe climatice … 2. cu literele F şi H. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele două deosebiri şi asemănarea vor fi prezentate comparativ şi nu separat. Oraşul marcat. Minereurile de metale preţioase (aurul şi argintul) se exploatează în unitatea de relief marcată. G 2 puncte 2. numele râurilor marcate. 6 puncte E. pe hartă. pe hartă. cu litera … 6 puncte C. Unitatea de relief cu cel mai mare areal viticol din România este marcată. J 2 puncte 5. 4 puncte B. 2.

orientarea clumilor şi văilor principale.) 10 688058 9 016 596 2 Subiectul II 10 puncte Sursa: The World Factbook. Precizaţi două luni cu valori aproximativ egale ale cantităţilor medii de precipitaţii lunare. carstice b. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei deosebiri vor fi prezentate comparativ şi nu separat. 2. 5. 4. 1. Calculaţi densitatea medie pentru fiecare stat. 2. 2.B.geografie Ministerul Educaţiei. estimări la nivelul anului 2006 1. A. alte aspecte specifice ale reliefului. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. E. D. 3. Precizaţi: 1. 4 puncte Ministerul Educaţiei. precizaţi: 1. Precizaţi: 1. un râu sau fluviu. o cauză care a determinat înregistrarea temperaturii minime absolute a aerului în Depresiunea Braşov. 3. o cauză care determină lipsa vegetaţiei de pădure în Câmpia Bărăganului. 2. memebre ale UE. 4 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul III . valoarea maximă a precipitaţiilor medii lunare şi luna în care se înregistrează. pe hartă. tipuri genetice de relief. glaciare d. de baraj natural c. tipuri de roci pe care s-a format relieful.loc. gradul de fragmentare.Varianta 8 . două oraşe. vulcanice 2 puncte D. 4 puncte B. cu litera F sunt lacuri: a. 2. Calculaţi diferenţa dintre cantitatea maximă şi cantitatea minimă lunară a precipitaţiilor. distribuţia spaţială a altitudinilor. o resursă naturală. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 5. Precizaţi o cauză care determină diferenţa de densitate a populaţiei din cele două state. 6 puncte E. Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 6. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL III (30 p) – Varianta 008 Analizaţi diagrama în coloane de mai jos care prezintă evoluţia valorilor medii lunare ale precipitaţiilor atmosferice la o staţie meteorologică din Europa. Diagrama se referă la subiectul III A . Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului: mod de formare. 6 puncte C. Precizaţi numele strâmtorii situate în sudul Peninsulei Iberice şi importanţa economică a acesteia pentru ţările din sudul Europei. 6 puncte E. Precizaţi modul de calcul al cantităţii medii de precipitaţii anuale. două caracteristici climatice. Pentru Austria. Comparaţi relieful Podişului Dobrogei cu relieful Subcarpaţilor Getici precizând trei deosebiri. Se dă următorul tabel: Ţara Grecia Suedia Suprafaţa (km2) 131 940 449 964 Populaţia (nr. În unitatea de relief marcată. valoarea minimă a precipitaţiilor medii lunare şi luna în care se înregistrează. două unităţi de relief. două state vecine.

3. 2. Se acordă 10 puncte din oficiu. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. cu litera … 2. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană • • Toate subiectele sunt obligatorii. cu numerele 1 şi 9. A. pe hartă. pe hartă. pe foaia de examen. numele statelor marcate. Precizaţi: 1. E. cu litera A se numeşte . cu litera … 6 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul I . 4 puncte B. pe hartă. Pe hartă sunt marcate state cu litere şi oraşe– capitală cu numere. Podişul Doneţk se află situat pe teritoriul statului marcat..D. Capitala statului marcat. pe hartă. pe hartă. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.Ministerul Educaţiei. SUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 009 Harta de mai sus se referă la subiectul I A . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Varianta 9 .. Scrieţi. numele oraşelor-capitală marcate. Fluviul Guadalquivir străbate Câmpia Andaluziei din statul marcat.geografie Proba D. cu literele B şi F.

2. Estonia c. cu numărul 4 este reşedinţa judeţului: a. Râul care dă numele subunităţii de relief marcate pe hartă. temperaturi medii anuale. Este o subdiviziune a Dealurilor de Vest subunitatea marcată. G d. Tulcea d. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 009 Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 2 Subiectul I Harta de mai sus se referă la subiectul II A-C. A b. pe hartă. 6 puncte C. pe foaia de examen. Piteşti c. F 2 puncte 5. Galaţi c. Râurile care curg pe teritoriul statului marcat. Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: tip de climă. pe hartă. pe hartă. Rin d. estuar b. Drobeta-Turnu Severin b. cu litera J prezintă la vărsarea în Marea Neagră: a. cu numărul 1 este străbătut de râul: a. Lituania 2 puncte 4. B c. cu litera: a. numele oraşelor marcate.Vrancea 2 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul II . A b. 4 puncte B. Munţii cei mai înalţi din Europa Sudică sunt localizaţi pe teritoriul statului marcat. Oraşul marcat. precipitaţii medii anuale. oraşe cu numere de la 1 la 6 şi râuri cu numere de la 7 la 12. cu litera . pe hartă. cu litera A şi clima statului marcat. Scrieţi. C c. Brăila b. A. cu litera … 3. Prezentaţi două argumente care să explice valorile reduse ale densităţii populaţiei în statele din Peninsula Scandinavă. Scrieţi. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar C. La producţia de cărbune se remarcă statul marcat. cu literele D şi E . fiord c. Bârlad b. amplitudine termică. pe foaia de examen. golf marin d. B b. În unitatea marcată. cu litera H se numeşte … 2.Varianta 9 . Lacul hidroenergetic Vidra este situat în unitatea de relief marcată. pe hartă. numele unităţilor sau al subunităţilor de relief marcate. Pe hartă sunt marcate unităţi de relief cu litere. pe hartă. pe hartă. cu litera: a. pe hartă. pe hartă. E. vânturi. pe foaia de examen. cu litera H. pe hartă. Moldova 2 puncte 2. Letonia d. Canalul Dunăre-Marea Neagră traversează unitatea de relief marcată. Jijia d. Scrieţi. Vistula 2 puncte D. 4 puncte Ministerul Educaţiei. pe hartă. cu litera D este situat oraşul: a. pe hartă. C d. Râmnicu Vâlcea d. pe hartă. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. liman 2 puncte 3.geografie Ministerul Educaţiei. Târgovişte 2 puncte 3.. Belarus b. pe hartă. 6 puncte E. pe hartă. cu litera: a. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. Oraşul marcat. cu numerele 3 şi 6. Bistriţa c. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei deosebiri vor fi prezentate comparativ şi nu separat. Oraşul marcat. Precizaţi trei deosebiri între clima statului marcat. cu numărul 9 este traversat de fluviul numit: a. Precizaţi: 1. cu litera C se numeşte: a. D c. Dunăre b. E d. H 2 puncte 4. Elba c.. H 2 puncte 2. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. Statul marcat.

cu excepţia capitalei. precizaţi: 1. 6 puncte C. 4 puncte B. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. influenţă climatică. două resurse de subsol.870 Sursa: The World Factbook. membre ale UE. Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: temperaturi medii anuale. estimări la nivelul anului 2006 Precizaţi: 1. 3. 6. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL III (30 p) – Varianta 009 Reprezentarea grafică de mai jos se referă la subiectul III A . precizând trei deosebiri . 10 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a D. 5 d. etaj climatic. două oraşe. calculată pentru fiecare stat din tabel. 6 2 puncte D. valoarea densităţii medii a populaţiei. 5. Pentru Franţa. un factor care determină valrile scăzute ale temperaturii medii anuale în lunile decembrie şi ianuarie. 3.391 Populaţia (nr. o cauză care să explice valorile diferite ale densităţii medii a populaţiei în cele două state. Precizaţi doi factori care au determinat dezvoltarea agriculturii de mare randament în Germania şi Italia. pe hartă.596 10. 4. două state vecine. vânturi. două luni în care se înregistrează temperaturi medii lunare maxime. cu numărul: a. precipitaţii medii anuale. două râuri sau fluvii care se varsă în Oceanul Atlantic.016. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei deosebiri vor fi prezentate comparativ şi nu separat. 2. Alumină se produce în oraşul marcat. o insulă care aparţine acestui stat. valoarea amplitudinii termice anuale.geografie Ministerul Educaţiei. Se dă următorul tabel: 2 Subiectul II Statul Suedia Portugalia Suprafaţa ( km2 ) 449. 2. două luni în care se înregistrează temperaturi medii lunare negative.B şi prezintă evoluţia valorilor medii lunare ale temperaturii aerului la staţia meteorologică Sinaia.964 92. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 5. un factor care a favorizat dezvoltarea economică a oraşului Constanţa. Comparaţi clima Câmpiei de Vest cu clima Subcarpaţilor Moldovei. 3 c. 6 puncte E. 6 puncte E. 4 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul III . A. Precizaţi: 1. modul de calcul al temperaturii medii anuale. 4 puncte Ministerul Educaţiei. o cauză a formării lacurilor cu apa sărată din Câmpia Bărăganului. E. 2. 2.605.Varianta 9 . Precizaţi: 1. Precizaţi: 1. 2. 1 b. loc.) 9. numele unităţii de relief cu altitudinea maximă.

cu litera … 3. Oraşul marcat. Statul marcat. pe harta. A.Ministerul Educaţiei. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Varianta 10 .geografie Proba D. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. cu litera B se numeşte … 2. SUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 010 Harta de mai sus se referă la subiectul I A . cu numărul 6 se numeşte … 6 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul I . pe hartă. Oraşul Riga este capitala statului marcat. E. pe hartă. numele oraşelor-capitală marcate. Se acordă 10 puncte din oficiu. cu numerele 3 şi 7. cu literele D şi G. 4 puncte B. numele statelor marcate. 2. Pe hartă sunt marcate state cu litere şi oraşe–capitală cu numere. pe hartă. pe foaia de examen.D. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană • • Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Precizaţi: 1. pe harta. Scrieţi.

10 2 puncte 3. Scrieţi. Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale climei: temperaturi medii anuale. cu numărul 10 se numeşte: a.D. D c. 5 d. pe hartă. Gaz metan se extrage din unitatea de relief marcată. cu numărul 3 este reşedinţa judeţului … 6 puncte C. pe hartă. 11 2 puncte 4. pe hartă. Precizaţi trei deosebiri între clima statului marcat. 2 b. 4 c. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă deosebirile vor fi prezentate comparativ şi nu separat. E d. cu litera D s-a format prin … 2. 2 b. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. Suceava d. cu litera: a. Precizaţi doi factori care influenţează regimul hidrologic al fluviului Rin. Fluviul Dunărea traversează statul marcat. pe hartă. 9 2 puncte 2. 7 d. precipitaţii medii anuale. pe hartă. cu numărul: a. 7 b. C b. Precizaţi: 1. pe hartă. G 2 puncte 3. pe hartă. pe hartă. oraşe cu numere de la 1 la 6 şi râuri cu numere de la 7 la 12. E d. Bârlad b. Moldova c. 3 b. tip de climă. H 2 puncte 5. Oraşul marcat. C c.geografie Ministerul Educaţiei. cu literele A şi G. pe hartă. pe hartă. 4 puncte Ministerul Educaţiei. pe foaia de examen. Scrieţi. Lacul Izvorul Muntelui se află situat pe râul marcat. statul marcat. pe foaia de examen. 9 2 puncte 5. Oraşul Bruxelles este marcat. vânturi. B c. Pe hartă sunt marcate unităţi de relief cu litere. 9 d. numele unităţilor de relief marcate. 1 b. pe hartă. Unitatea de relief marcată. cu litera H. pe hartă. Trotuş 2 puncte 2. E. Este o monarhie. cu litera: a. A b. cu numărul: a. 4 c. cu numărul: a. 6 2 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul II . Munţi formaţi în orogeneza hercinică se află în unitatea de relief marcată. oraşul marcat. Râul marcat. 5 d. H 2 puncte D. Se află în fiordul cu acelaşi nume. numele oraşelor marcate. cu litera: a. cu litera: a. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar C. A. 2. Ape geotermale se găsesc în apropierea oraşului marcat. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. cu numărul: a. 2 c. cu litera … 3. 8 c. cu numerele 1 şi 2. pe hartă. pe hartă. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. amplitudine termică. Scrieţi. 10 d. pe hartă. 4 puncte B. E d. G 2 puncte 4. 6 puncte E. A b. 7 c. Relief eolian se află în unitatea de relief marcată. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 010 Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 2 Subiectul I Harta de mai sus se referă la subiectul II A. pe hartă. A b.Varianta 10 . cu numărul: a. Oraşul Vilnius este marcat. cu litera B şi clima statului marcat. pe foaia de examen. pe hartă. D c. C d.

D.B şi prezintă evoluţia debitului mediu lunar al fluviului Vistula. o resursă naturală. un oraş. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. pentru populaţie. Fluviul Vistula străbate oraşul-capitală: a. un râu sau fluviu. Precizaţi două efecte negative produse de dezvoltarea accentuată a transporturilor terestre asupra mediului din statele UE. 6 puncte E. Se dă următorul tabel: Statul Franţa Norvegia Suedia Populaţia totală (nr. pantelor line c. precizaţi: 1. Albă b. Debitele mai bogate ale fluviului Vistula în perioada martie – iulie sunt o consecinţă a: a. un argument care să ilustreze originalitatea Mării Negre. Prezentaţi: 1. membre ale UE. valoarea debitului minim şi luna în care se înregistrează. două zone de vegetaţie. 4. Scrieţi pe foaia de examen. loc. vânturi. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL III (30 p) – Varianta 010 Reprezentarea grafică alăturată se referă la subiectul III A . Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei deosebiri vor fi prezentate comparativ şi nu separat.Varianta 10 . 5. 6 puncte E. două unităţi de relief. 2. 4 puncte B. Bratislava b. 4 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul III . 2. Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: temperaturi medii anuale. Nordului d. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. 2. Precizaţi două forme de energie alternativă folosite în Franţa. Baltică c. ploilor bogate şi topirii zăpezilor d. Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 6. 2. estimări.) 62 752 136 4 516 000 9 016 596 Producţia de energie electrica (mld. etaj climatic. un factor natural care face din Câmpia de Vest o importantă regiune agricolă a ţării. 7. valoarea debitului maxim şi luna în care se înregistrează. E. 3. influenţă climatică. Precizaţi: 1.geografie Ministerul Educaţiei. Varşovia 2 puncte 2. Precizaţi trei deosebiri între clima unităţii de relief marcate. temperaturilor ridicate 2 puncte 3. Fluviul Vistula se varsă în Marea: a. 4 puncte Ministerul Educaţiei. Norvegiei 2 puncte C. Pentru Serbia. alimentarii subterane b. la nivelul anului 2006 1. două state vecine. cu litera G şi clima unităţii de relief marcate cu litera H.0 69.3 2 Subiectul II 10 puncte Sursa: The World Factbook. A. Praga d. Minsk c. Calculaţi producţia de energie electrică pe cap de locuitor pentru ţările scandinave. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar D. kwh) 71. precipitaţii medii anuale. pe hartă.6 120. tipul de climă.

4 puncte B. Zăcămintele de minereu de fier de la Krivoi Rog. pe foaia de examen. Scrieţi. litera … 3. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. pe hartă. Pe hartă sunt marcate state cu litere şi oraşe–capitală cu numere. pe hartă. 2. se exploatează de pe teritoriul statului marcat. Statul marcat. pe hartă cu. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. SUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 011 Harta de mai sus se referă la subiectul I A . A.Ministerul Educaţiei. Se acordă 10 puncte din oficiu. cu numerele 5 şi 6. numele statelor marcate. Precizaţi: 1.geografie Proba D. numele oraşelor-capitală marcate. pe hartă. cu literele B şi F. cu litera H se numeşte … 6 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul I . Vilnius este oraşul-capitală al statului marcat. pe hartă. E. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Varianta 11 . F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană • • Toate subiectele sunt obligatorii.D. cu litera …… 2.

D d. pe foaia de examen. distribuţia spaţială a altitudinilor. B c. 12 2 puncte 4. numele râurilor marcate. Oraşul marcat. 3 c. pe hartă. cu numărul 2 se numeşte: a.Varianta 11 . cu numărul: a. pe hartă. Precizaţi trei deosebiri între relieful statului marcat. 10 d. pe hartă. C d.geografie Ministerul Educaţiei. Cea mai nouă unitate de relief din România este marcată. Glasgow d. E. mod de formare. 7 b. Precizaţi: 1. Cehia c. numele unităţilor de relief marcate. Notaţi două state europene în care industria siderurgică are o pondere însemnată. C d. Capitala Greciei este oraşul marcat. 8 c. Scrieţi. Întinse păduri de conifere există în unitatea de relief marcată. pe hartă. cu numărul 1 este capitala statului: a. E 2 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul II . Varşovia 2 puncte 3. pe hartă. Dublin c. cu litera D şi relieful statului marcat cu litera E.D. Este situat într-o unitate de relief de podiş oraşul marcat. 7 d. orientarea culmilor şi văilor principale. cu litera: a. 1. Londra 2 puncte 5. cu litera: a. B c.pe hartă. Sectorul Dunării maritime începe în aval de oraşul marcat. pe hartă. 4 d. Capitala statului marcat. 4 puncte B. 9 d. pe hartă. 7 b. cu litera: a. 2. pe hartă. cu numărul: a. 2 b. alte aspecte specifice ale reliefului. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă deosebirile vor fi prezentate comparativ şi nu separat. cu litera … 6 puncte C. Ungaria 2 puncte D. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar C. Minsk c. Este străbătut de Dunăre oraşul marcat. 1 b. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. Este un afluent al Tisei râul marcat. Oraşul-capitală marcat. pe hartă. Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului: forme predominante de relief. 10 2 puncte 4. 10 2 puncte 2. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. tipuri genetice de relief. 5 2 puncte 5. A b. Influenţe climatice submediteraneene există în unitatea de relief marcată. pe hartă. pe hartă. Spania d. 4 c. pe hartă. G 2 puncte 3. Unitatea de relief marcată. Kiev b. A b. cu litera D se numeşte: a. pe hartă. 2. pe foaia de examen. cu numărul … 2. pe hartă. pe foaia de examen. Ministerul Educaţiei. Moscova d. tipuri de roci. cu literele E şi F. Scrieţi. D 2 puncte 2. B c. Belfast b. cu numerele 9 şi 11. cu numărul: a. cu numărul: a. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. Lacul Ostrovul Mare s-a amenajat în unitatea de relief marcată. oraşe cu numere de la 1 la 6 şi râuri cu numere de la 7 la 12. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 4 puncte Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. A. cu litera B se numeşte… 3. pe hartă. Precizaţi două materii prime folosite în industria siderurgică. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 011 Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 2 Subiectul I Harta de mai sus se referă la subiectul II A . 6 puncte E. Pe hartă sunt marcate unităţi de relief cu litere. Austria b. Scrieţi. A b. 8 c. gradul de fragmentare.

valoarea debitului minim şi luna în care se înregistrează. D. 4 puncte Ministerul Educaţiei. 2. atlantic b. A. un tip de climă. marea la care are ieşire. 2. Precizaţi doi factori naturali care favorizează producţia de vin în ţările Europei Sudice. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. topirii zăpezilor 2 puncte 3. un râu sau fluviu. Enumeraţi doi factori pentru a susţine afirmaţia: „Lipsa de combustibili clasici a impus în Suedia construirea a numeroase hidrocentrale (peste 1. 4 puncte B. fiecare categorie contribuind cu cca. două oraşe cu funcţie portuară. Pe fluviul Pad se produc iarna: a. precizaţi: 1. 4.000) şi de atomocentrale. o cultură agricolă tradiţională.Varianta 11 . 6 puncte E. gradul de fragmentare. Se dă următorul tabel: Continent / stat Europa Italia Franţa Spania Populaţia (nr. îngheţ la mal d. 6. Precizaţi două deosebiri şi o asemănare între relieful.geografie Ministerul Educaţiei. o regiune turistică. pe hartă. orientarea culmilor şi a văilor principale. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 7. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele două deosebiri şi asemănarea vor fi prezentate comparativ şi nu separat. Debitele reduse ale fluviului Pad în perioada iunie – august sunt datorate: a. 40% la producerea de energie electrică’’. 8. alte aspecte specifice ale reliefului. complex c. o unitate de relief montan.B şi prezintă evoluţia debitului mediu lunar al fluviului Pad. alimentării subterane b. curgeri de sloiuri b. precipitaţiilor bogate c. Calculaţi producţia de vin pe cap de locuitor pentru continentul Europa şi cele trei ţări. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar D. Nota 1: Deosebirile şi asemănarea se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului: mod de formare. 2. 6 puncte E. Scrieţi pe foaia de examen. 4 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul III . două resurse naturale. pod de gheaţă 2 puncte C. distribuţia spaţială a altitudinilor. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL III (30 p) – Varianta 011 Reprezentarea grafică de mai jos se referă la subiectul III A . Precizaţi: 1. Prezentaţi două argumente care să ilustreze importanţa economică a Mării Negre pentru România. E. tipuri genetice de relief. temperaturilor ridicate d. 3. mediteranean d.loc) 706 000 000 58 133 509 62 752 136 40 397 842 Producţia de vin (hectolitri/an) 179 000 000 58 000 000 57 000 000 37 000 000 2 Subiectul II 10 puncte 1. cu litera C şi relieful unităţii marcate cu litera E. valoarea debitului maxim şi luna în care se înregistrează. Regimul hidrografic al fluviului Pad este unul de tip: a. tipuri de roci. Pentru Bulgaria. 5. nordic 2 puncte 2. inundaţii c. unităţii marcate.

cu numărul 14 este port la fluviul … 6 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul I .D. pe foaia de examen. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană • • Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.geografie Proba D. pe hartă. numele statelor marcate. 2. E. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Varianta 12 . răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. cu litera … 2. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. cu numerele 13 şi 15. Oraşul marcat.Ministerul Educaţiei. 4 puncte B. SUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 012 Harta de mai sus se referă la subiectul I A . Scrieţi. Pe hartă sunt marcate state cu litere şi oraşe–capitală cu numere. Precizaţi: 1. Este străbătut de râul Sena oraşul marcat. cu literele A şi D. pe hartă. A. Vulcanii Etna şi Vezuviu sunt se află în statul marcat. cu numărul … 3. numele oraşelor-capitală marcate. pe hartă. pe hartă. pe hartă.

D c. cu numărul: a. cu literele D şi E. 4 puncte Ministerul Educaţiei. cu litera F s-a format prin … 3. 7 d. pe hartă. cu litera B şi clima statului marcat cu litera E. B b. C d.. B c. Borcea b. 2 b. 7 2 puncte 2. 6 puncte E. 5 c. cu numărul . pe hartă. Reşedinţa judeţului Prahova este oraşul marcat .. G d. vânturi. Unitatea de relief marcată. pe hartă. numele unităţilor de relief marcate. pe foaia de examen. Chilia c. 4 d.geografie Ministerul Educaţiei. cu litera: a. Prezintă cel mai sudic gheţar din Europa. cu litera: a. pe hartă. H 2 puncte 3. cu numărul: a. pe hartă. A b. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. Prezintă cele mai multe depresiuni unitatea de relief marcată. A b. pe hartă. 2. B b. pe hartă. pe foaia de examen. reprezintă braţul dunărean: a. cu numărul: a. 12 2 puncte 4. Sf. Prezentaţi doi factori care influenţează regimul hidrologic al fluviilor europene. Capitala Austriei este oraşul marcat. cu numărul: a. H 2 puncte 5. Măcin d. pe hartă. 11 d. Pe hartă sunt marcate unităţi de relief cu litere. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar C. Scrieţi. amplitudine termică. 1 b. 3 c. Are ieşire la Marea Neagră statul marcat. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. pe hartă. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă deosebirile vor fi prezentate comparativ şi nu separat. 4 puncte B. oraşe cu numere de la 1 la 6 şi râuri cu numere de la 7 la 12. Scrieţi. pe hartă. Râul care străbate patru oraşe reşedinţă de judeţ este marcat. 3 b. E c. 7 b. pe hartă. E. Străbate o câmpie de subsidenţă râul marcat. F 2 puncte 2. pe foaia de examen. F d. Important centru siderurgic este oraşul marcat. cu numărul … 2.Gheorghe 2 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul II .D. cu litera: a.Varianta 12 . precipitaţii medii anuale. 8 c. Numărul 9 de pe hartă. J 2 puncte D. Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: tip de climă. 8 2 puncte 4. pe hartă. statul marcat. cu litera: a. pe hartă. Precizaţi trei deosebiri între clima statului marcat. 5 2 puncte 3. numele oraşelor marcate. cu numerele 2 şi 6. Este port situat într-un fiord oraşul marcat. temperaturi medii anuale. pe hartă. Precizaţi: 1. A. 6 d. 6 puncte C. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 012 Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 2 Subiectul I Harta de mai sus se referă la subiectul II A . E c. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. H d. 4 c. Bazinele carbonifere Ruhr şi Saar se găsesc în statul marcat. Scrieţi.

precipitaţiilor mixte C. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL III (30 p) – Varianta 012 Reprezentarea grafică de mai jos se referă la subiectul III A . Se dă următoarea afirmaţie: „Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord se menţine între puterile economice ale lumii. E d. Debitul fluviului este redus în sezonul rece din cauza: a. pe hartă. vânturi. deteriorarea vegetaţiei din cadrul etajului alpin. 2 puncte 2 puncte 2 puncte Subiectul II 10 puncte D. dezgheţului b. Precizaţi trei deosebiri între clima unităţii de relief marcate cu litera C şi clima unităţii de relief marcate cu litera H. A. 5. central b. Scrieţi pe foaia de examen. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 5. respectiv locul IV în Europa ca PIB”. membru al UE. Precizaţi: 1. Tipul de scurgere al fluviului Peciora este unul de tip: a. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. Două şiruri de depresiuni şi două şiruri de dealuri se găsesc în unitatea de relief marcată. un stat vecin. în România. 4 puncte B. 4 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul III .Varianta 12 . o ramură industrială tradiţională şi materia primă utilizată 6 puncte E. 3. influenţă climatică. D c.geografie Ministerul Educaţiei. valoarea debitului maxim şi luna în care se înregistrează. valoarea debitului minim şi luna în care se înregistrează. două produse agricole destinate exportului. C b. nordic d. Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: temperaturi medii anuale. Prezentaţi doi factori care au influenţat distribuţia inegală a căilor rutiere în ţările UE. Precizaţi două cauze care determină. alimentării subterane b. doi factori care au favorizat dezvoltarea economică a Regatului Unit. 6. două caracteristici ale reliefului. 4 puncte Ministerul Educaţiei. tipul de climă. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei deosebiri vor fi prezentate comparativ şi nu separat. precizaţi: 1. etaj climatic. precipitaţiilor bogate 3. precipitaţii medii anuale. două ape curgătoare. vestic 2. 6 puncte E. Inundaţiile se produc pe fluviul Peciora în bazinul inferior din cauza: a. 2. îngheţului c. 2. 2 Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 4. E. Pentru Republica Moldova. Precizaţi: 1. îngheţului c. estic c. cu litera: a. 2. două oraşe. precipitaţiilor lichide d. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. G 2 puncte D.B şi prezintă evoluţia debitului mediu lunar al fluviului Peciora (Federaţia Rusă). ploilor bogate şi topirii zăpezilor d.

cu numǎrul 5 şi 9. Pe hartă sunt marcate state cu litere şi oraşe –capitală cu numere. numele oraşelor-capitală marcate. SUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 013 Harta de mai sus se referă la subiectele I A – D. pe hartǎ. cu litera … 6 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul I . Statul marcat.Ministerul Educaţiei. Ocupă o mare insulǎ vulcanicǎ din Oceanul Atlantic ţara marcatǎ. Portul maritim Rotterdam este situat în ţara marcatǎ. pe hartă. Se acordă 10 puncte din oficiu. cu litera … 2.geografie Proba D. pe foaia de examen. cu literele D şi G. pe hartǎ. cu litera E. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. numele statelor marcate. A. 2. pe hartă. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Scrieţi. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană • • Toate subiectele sunt obligatorii. Precizaţi: 1. se află în partea de sud a Peninsulei … 3. E. pe hartǎ. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Varianta 13 . 4 puncte B.

Capitala statului marcat. temperaturi medii anuale. pe foaia de examen. Cerna b. populaţie nomadǎ care se ocupǎ cu creşterea renilor. Peisajul de tundrǎ se desfăşoară în fâşii înguste în ţara marcatǎ. cu litera I se numeşte: a. cu numǎrul: a. Varşovia 2 puncte D. I d. pe hartă. Laponii.Varianta 13 . 4 d. Atena b. precipitaţii medii anuale. Cehia c. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 013 Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 2 Subiectul I Harta de mai sus se referă la subiectul II A – E. A. I 2 puncte 3. 2. E d. Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: tip de climă. locuiesc în ţara marcatǎ. pe hartǎ. 4 puncte Ministerul Educaţiei. pe foaia de examen. Pe hartă sunt marcate unităţi de relief cu litere. 10 d. Slovacia d. Precizaţi trei deosebiri între clima statului marcat pe hartǎ cu litera C şi clima statului marcat pe hartǎ cu litera E. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. pe hartǎ. 4 puncte B. B c. pe hartǎ. Austria b. cu numǎrul: a. Oraşul cu cel mai mare număr de locuitori strǎbătut de râul marcat. Motru d. cu litera: a. Defileul Dunǎrii este situat la sud de unitatea de relief marcatǎ. pe hartǎ. Şisturile verzi sunt specifice unitaţii de relief marcată. pe hartǎ. F d. 1 b. cu numerele 1 şi 5. oraşe cu numere de la 1 la 6 şi râuri cu numere de la 7 la 12. Berna c. Autoturisme se produc în oraşul marcat. Fluviul Sena strǎbate oraşul-capitală marcatǎ. Menţionaţi doi vulcani din sudul Europei. E. A b. Timiş 2 puncte 2. E b. G c. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. pe hartǎ. cu literele D şi G. pe hartǎ. 1 b. Scrieţi. pe hartǎ. D c. Precizaţi: 1. cu numǎrul 1 este capitala statului: a. cu litera: a. A b. Vegetaţia de silvostepă ocupă suprafeţe întinse în unitatea de relief marcatǎ. 11 2 puncte 2. numele oraşelor marcate. G 2 puncte 5. pe hartǎ. Râul Someşul Mic strǎbate oraşul marcat. pe hartǎ. 2 b. cu numǎrul 10 se numeşte… 2. Jiu c. G 2 puncte 4. vânturi. pe hartǎ. 6 2 puncte 3.geografie Ministerul Educaţiei. pe foaia de examen. 1. Nicosia d. J 2 puncte 5. Ungaria 2 puncte 4. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. 3 d. 2 c. pe hartǎ. cu litera… 6 puncte C. 2 c. cu litera… 3. 4 c. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. 2. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei deosebiri vor fi prezentate comparativ şi nu separat. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar C. A b. C c. cu litera: a. pe hartǎ. Scrieţi. numele unităţilor de relief marcate. Oraşul marcat. Râul marcat. 6 2 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul II . cu numǎrul : a. cu litera: a. 6 puncte E. pe hartă. Gazul metan se extrage din unitatea de relief marcatǎ. cu numărul 7 se numeşte: a. D d. Scrieţi. Precizaţi o cauză a prezenţei vulcanismului activ în spaţiul Mǎrii Mediterane. amplitudine termică.

vânturi. Prezentaţi: 1. 1. Precizaţi o cauză care determină diferenţa de precipitaţii dintre cele două state. numărul populaţiei din aglomeraţia Rin-Ruhr. aglomeraţia urbanǎ cu aproximativ 5. precipitaţii medii anuale. 2. 6 puncte E. 2. A.B şi prezintǎ populaţia unor mari aglomeraţii urbane europene. Grecia. Scrieţi. 4 puncte Ministerul Educaţiei. 6 puncte E. pe foaia de examen. 3. etaj climatic. Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: temperaturi medii anuale. 4 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul III . Calculaţi amplitudinile termice anuale pentru statele Ucraina şi Ungaria. numărul de locuitori din aglomeraţia urbanǎ de pe teritoriul Olandei. cele mai reduse valori ale populaţiei se înregistreazǎ în aglomeratia urbanǎ numitǎ … 3.5. pe teritoriul Germaniei este situatǎ aglomeraţia urbanǎ numitǎ … 2. Italia şi Spania sunt ţǎri ale Uniunii Europene care au un eficient sector terţiar. Notaţi câte o destinaţie turisticǎ (obiective naturale/antropice) de pe teritoriul fiecǎrei ţǎri. pe hartǎ. cu litera D.1 milioane locuitori este situatǎ în Peninsula … 6 puncte C.Varianta 13 . Precizaţi: 1.2 0C 700 mm 2 Subiectul II D. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL III (30 p) – Varianta 013 Reprezentarea grafică alǎturată se referă la subiectul III A . pe hartǎ. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei deosebiri vor fi prezentate comparativ şi nu separat.1 0C 21. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar D. în care un rol important îl are turismul. cu o contribuţie realǎ la veniturile economiei acestor ţǎri. În tabel sunt menţionate elemente climatice din două ţări europene: Temperatura Temperatura Cantitatea medie Statul aerului în ianuarie aerului în iulie anualǎ de precipitaţii 0 0 Ucraina . pe hartǎ.1 C 23. pe hartǎ. cu literele F şi G. Precizaţi două activităţi economice care ar putea creşte contribuţia serviciilor la crearea PIB-ului din Bulgaria.8 C 520 mm Ungaria . cu H. o cauză care explicǎ masivitatea redusă a unităţilor marcate.7. 1. 3. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. Se dǎ urmatoarea situaţie-problemǎ: Franţa. Precizaţi trei deosebiri între clima unitǎţii de relief marcate.geografie Ministerul Educaţiei. Menţionaţi trei factori care favorizeazǎ circulaţia turisticǎ în aceste ţǎri. E. Notaţi trei tipuri de turism practicat în aceste ţǎri. o cauză care explicǎ lipsa reliefului glaciar din unitatea de relief marcatǎ. influenţă climatică. 10 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Tabelul de mai jos se referă la subiectul III D. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. 2. Precizaţi influenţele climatice dominante pentru fiecare din cele douǎ ţǎri. 4 puncte 12 milioane locuitori 10 8 6 4 2 0 R ei hn -R uh r R an st ad Lo nd ra M ad rid M ila no A te na aglomeratii urbane B. 2. cu F şi clima unitaţii de relief marcate.

pe hartǎ. A. Se acordă 10 puncte din oficiu. SUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 014 Harta de mai sus se referă la subiectele I A – E. 4 puncte B. cu litera … 3. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Aglomeraţia urbanǎ Rin-Ruhr este situată în statul marcat. E. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Varianta 14 . cu literele F şi G. cu numǎrul 2 şi 9. cu litera … 2. pe hartǎ. 2. Munţii Stara Planina (Balcani) se află pe teritoriul statului marcat. Scrieţi. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. pe hartă. pe foaia de examen. Pe hartă sunt marcate state cu litere şi oraşe – capitală cu numere. numele oraşelor-capitală marcate. pe hartă. Precizaţi: 1.geografie Proba D. numele statelor marcate. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană • • Toate subiectele sunt obligatorii. pe hartǎ. cu litera … 6 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul I .Ministerul Educaţiei. Punctul extrem nordic al Europei se aflǎ pe teritoriul statului marcat.

pe foaia de examen. numele oraşelor marcate pe hartă cu numerele 4 şi 5. capitala marcatǎ. 8 d. cu litera: a. pe hartǎ. Moldova d. 4 puncte B. pe hartă. Fluviul Dunǎrea traverseazǎ oraşul-capitalǎ marcat. H 2 puncte 3. 11 2 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul II . 2.. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. A b. 7 b. G d. Bistriţa c. 5 c. pe hartǎ. C d. precipitaţii medii anuale. 9 d. Canalul Dunăre–Marea Neagrǎ strǎbate unitatea de relief marcatǎ. Este o monarhie constituţionalǎ statul marcat. A b. Hunedoara c. cu litera: a. 6 puncte E. Grupa popoarelor slave existǎ în numeroase ţǎri europene printre care şi în statul marcat. 2. pe hartǎ. B b. D 2 puncte 2. Pe hartă sunt marcate unităţi sau subunitaţi de relief cu litere. Ultimul afluent al Dunǎrii înainte de vǎrsarea în Marea Neagrǎ este râul marcat. pe foaia de examen. Bazinul carbonifer Motru . Precizaţi trei deosebiri climatice între statul marcat. G 2 puncte 4. J 2 puncte D. Pǎdurile de conifere ocupǎ suprafeţe extinse în unitatea de relief marcatǎ. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 014 Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 2 Subiectul I Harta de mai sus se referă la subiectul II A – E. 5 c. Face parte din generaţia oraşelor antice. D c. pe hartǎ. pe hartǎ. D c.. numele unităţilor de relief marcate. C d. 8 c. temperaturi medii anuale. cu litera: a. E d. amplitudine termică. Timişoara 2 puncte 5. pe hartǎ. pe hartǎ. cu literele E şi G. D 2 puncte 2. Statul situat în Peninsula Iutlanda este marcat. 4 puncte Ministerul Educaţiei. D d. Partea centralǎ a unitǎţii de relief marcată. cu numǎrul: a. vânturi. pe hartǎ. pe hartǎ. pe hartǎ. Râul marcat. Scrieţi. A. Bârlad b. B c. cu numǎrul 7 este numit. Prezentaţi două argumente care sǎ susţinǎ afirmaţia: „Râurile sunt scurte şi au debite mari în statul marcat pe hartǎ cu litera B”. pe hartǎ. 8 d. cu numǎrul: a. Reşiţa d. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. 1 b.Varianta 14 . 9 2 puncte 3. Precizaţi: 1. Cel mai mare oraş din unitatea de relief marcatǎ. pe foaia de examen. E. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar C. 10 2 puncte 5. cu litera H. cu litera… 6 puncte C. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei deosebiri vor fi prezentate comparativ şi nu separat. Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: tip de climă. pe hartǎ. A b. Scrieţi. cu numǎrul: a. Scrieţi. pe hartǎ. cu litera C este strǎbǎtutǎ de râul numit: a. Trotuş 2 puncte 4. pe hartǎ.Rovinari este situat în unitatea de relief marcatǎ. B c. cu litera D şi statul marcat. cu litera: a. A b. Influenţe climatice scandinavo-baltice se resimt în unitatea de relief marcatǎ. B c. 2 b. cu litera: a. pe hartǎ. oraşe cu numere de la 1 la 6 şi râuri cu numere de la 7 la 12. cu litera B se numeşte: a. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. Deva b. cu litera… 3.geografie Ministerul Educaţiei.

4. 6 puncte E. Explicaţi acest fapt prezentând două argumente. luna în care se înregistreazǎ debitul maxim lunar şi valoarea acestuia. o ramură industrială dezvoltată pe baza 2resurselor precizate mai sus. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D.Varianta 14 . tipuri de roci. 4 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul III . două state vecine. Nota 1: Deosebirile şi asemănarea se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului: mod de formare. 6 puncte E. anotimpul cu cele mai reduse valori ale debitului. precizaţi doi factori naturali care au determinat producţii mai mari de grâu în Franţa.3 Populaţie activǎ în agriculturǎ (%) 4 3 Populaţie urbanǎ (%) 76 88 D.5 19. Analizaţi valorile graficului alăturat şi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 precizaţi: lunile anului 1.geografie Ministerul Educaţiei. luna în care se înregistreaază cele mai reduse valori ale debitului. pe hartǎ. două resurse de subsol. 6 puncte C. Pentru Ucraina. o lună în care debitul mediu lunar depăşeşte 4 000 m3/s. 2. pe hartǎ. 3. orientarea culmilor şi văilor principale. cu litera B şi relieful unitǎţii de relief marcate. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar D. un tip de climă. 2. 2. membre ale UE. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele două deosebiri şi asemănarea vor fi prezentate comparativ şi nu separat. 7. Se dă următoarea afirmaţie: „Între nordul şi sudul Italiei existǎ contraste referitoare la nivelul de dezvoltate economicǎ şi socialǎ”. 6. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL III (30 p) – Varianta 014 Reprezentarea grafică alăturată se referă la subiectul III A . 5. calculaţi procentul populaţiei rurale din Franţa şi din Germania. precizaţi: 1. două unităţi de relief. cu litera F. Prezentaţi două argumente care sǎ susţină faptul cǎ unitatea de relief marcatǎ. alte aspecte specifice ale reliefului. A. 4 puncte mc/s 6000 5000 4000 3000 2000 1000 4 puncte 0 I F M A M I I A S O N D B. E. tipuri genetice de relief. 1.) 30. un oraş-port la Marea Neagră. 2.t. distribuţia spaţială a altitudinilor. un râu sau fluviu. Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul II 10 puncte Tabelul de mai jos se referă la subiectul III D: Ţara Franţa Germania Producţia de grâu (mil. 3. Precizaţi două deosebiri şi o asemănare între relieful unitǎţii de relief marcate. pe hartǎ. diferenţa de debit dintre luna august şi luna aprilie. 4 puncte Ministerul Educaţiei. gradul de fragmentare. Precizaţi: 1. cu litera G este o importantǎ regiune agricolǎ a României.B şi prezintǎ evoluţia debitului mediu lunar al unui fluviu european.

numele statelor marcate. cu litera … 3. pe hartǎ. 4 puncte B. SUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 015 Harta de mai sus se referă la subiectele I A – E. Se acordă 10 puncte din oficiu. pe foaia de examen.geografie Proba D. pe hartă. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană • • Toate subiectele sunt obligatorii. cu numǎrul … 2. E. Precizaţi: 1. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Pe hartă sunt marcate state cu litere şi oraşe –capitală cu numere A. Capitala europeană cu cei mai mulţi locuitori este localizată pe teritoriul statului marcat. Vulcanul Hekla se aflǎ pe teritoriul statului a cărui capitală este oraşul marcat. cu numerele 7 şi 11. numele oraşelor-capitală marcate. Scrieţi. pe hartă.capitalǎ marcat. cu numărul … 6 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul I . pe hartǎ.Ministerul Educaţiei. 2. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. Este situat în Peninsula Scandinavă oraşul . pe hartǎ. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Varianta 15 . cu literele A şi B.

petrol 2 puncte 3. pe hartǎ. Olt d. cu numerele: a. Scrieţi. pe hartǎ. cu litera… 6 puncte C. pe foaia de examen. Altitudini de peste 2500m se întâlnesc în unitatea de relief marcatǎ. Someş 2 puncte 2. Vorbesc o limbǎ germanicǎ locuitorii statului marcat. Altitudinea maximǎ din Munţii Alpi se aflǎ pe teritoriul statului marcat. cu litera F şi care este cauza formǎrii lor. bauxită b. cu litera: a. C c. Cel mai important areal viticol se află în unitatea de relief marcată. A b. Mureş c. din statul marcat. Capitala statului Belarus este oraşul marcat. pe foaia de examen. 2 şi 8 d. 4 c. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele doua deosebiri şi asemanarea vor fi prezentate comparativ şi nu separat. B b. pe hartǎ. glaciar c. C d. J 2 puncte 4. carstic b. pe hartǎ. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. piemontan d. A. 6 d. G 2 puncte 4. Precizaţi: 1. G 2 puncte 5. cu numǎrul 10 face parte din bazinul hidrografic al râului numit: a. 8 2 puncte D. cu literele A şi F. pe hartǎ. A b. pe hartǎ. pe hartǎ. cu litera: a. Oraşul marcat. G d. 4 puncte Ministerul Educaţiei. pe hartǎ. Nota 1: Deosebirile şi asemănarea se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: tip de climă. D d. numele râurilor marcate. 1 şi 2 b.Varianta 15 . C d. 6 puncte E. vânturi. temperaturi medii anuale.geografie Ministerul Educaţiei. Din unitatea de relief marcatǎ. B c. cu litera H existǎ relief: a. E. pe hartă. pe hartǎ. Conuri şi cratere se gǎsesc în unitatea de relief marcatǎ. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar C. pe foaia de examen. cu litera C se extrag importante resurse de: a. Precizaţi ce tip genetic de lacuri existǎ în regiunile de câmpie. numele unităţilor de relief marcate. D b. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. B c. pe hartǎ. Argeş b. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. D c. fier d. pe hartǎ. Dunǎrea strǎbate capitalele europene marcate. 2 b. cu numărul 4 este numit … 3. cu litera A şi cu litera J. amplitudine termică. H d. D 2 puncte 5. cu litera … 2. 8 şi 10 2 puncte 2. cǎrbune c. În unitatea de relief marcatǎ. J 2 puncte 3. pe hartǎ. oraşe cu numere de la 1 la 6 şi râuri cu numere de la 7 la 12. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 015 Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 2 Subiectul I Harta de mai sus se referă la subiectele II A – E. precipitaţii medii anuale. cu litera: a. Scrieţi. cu numǎrul: a. Iazuri şi heleştee se întâlnesc în numǎr mare în unitatea marcatǎ. Precizaţi două deosebiri şi o asemănare între climatul câmpiilor litorale din statele marcate. 2 şi 5 c. 4 puncte B. pe hartǎ. pe hartǎ. Pe hartă sunt marcate unităţi de relief cu litere. Râul marcat. Are ieşire la Marea Balticǎ statul marcat. cu numerele 9 şi 10. cu litera: a. vulcanic 2 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul II . 2. pe hartǎ. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. pe hartă. F c. A b. Scrieţi. cu litera: a.

4 puncte Ministerul Educaţiei. în perioada 1833-2004. 4.Varianta 15 . E. un oraş. Precizaţi: 1. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei deosebiri vor fi prezentate comparativ şi nu separat. o cauză pentru care densitatea populaţiei are valori reduse în unitatea de relief marcatǎ. 2. 7. 6 puncte E. 6. 2. Prezentaţi: 1. pe hartă. cu litera D şi clima unităţii marcate. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL III (30 p) – Varianta 015 Graficul alǎturat se referă la subiectul III A . precizaţi: 1. Precizaţi doi factori care determină densităţi mari ale populaţiei în Olanda. Precizaţi: 1833 1900 1.2004. cu litera E. o cauză pentru care industria de prelucrare a lemnului are numeroase centre de prelucrare în unitǎţile marcate. Pentru Serbia. 2. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar D. 5. în ce an Spania a depǎşit 30 milioane 10 de locuitori. o minoritate etnică. 2. milioane locuitori 45 40 35 30 A. Precizaţi: 25 1. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. intervalul de timp în care a avut loc cea mai mică creştere a populaţiei. 3. etaj climatic. pe hartǎ. 1930 1960 1980 1991 2000 2004 anul 6 puncte C. 5 4 puncte 0 B. influenţă climatică. 10 puncte D. cu ce ţară se află în legătură Franţa prin Eurotunelul construit pe sub Marea Mânecii. pe hartǎ. vânturi. Precizaţi trei deosebiri între clima unităţii marcate. o unitate montană. Calculaţi densitatea medie a populaţiei pentru Letonia şi Olanda. pe hartă. precipitaţii medii anuale. o resursă naturală. valoarea maximǎ a numǎrului de 20 locuitori înregistratǎ în aceastǎ ţarǎ. 6 puncte E. trei state vecine.geografie Ministerul Educaţiei. 3. 4 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul III .loc) 10 379 067 2 274 735 16 491 461 Subiectul II Sursa: The World Factbook. estimări la nivelul anului 2006 1. 2. un râu sau un fluviu. 15 2. Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: temperaturi medii anuale.B şi prezintǎ evoluţia populaţiei Spaniei. două caracteristici climatice. cu litera B. doi factori care au determinat creşterea numerică a populaţiei. Tabelul de mai jos cuprinde date geodemografice ale unor ţări europene: Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Statul Belgia Letonia Olanda Suprafaţa (km2) 30 528 64 610 40 840 2 Populaţia (mil. cu cât a crescut populaţia Spaniei în intervalul 1960 . o cauză care determină densitatea mare a reţelei feroviare din Europa Vestică. cu literele A şi G.

4 puncte B. pe hartă. cu numerele 1 şi 4. 3. E. cu numărul 5 se numeşte .. pe hartă. La graniţa dintre Franţa şi statul marcat. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană • • Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu. pe foaia de examen. 2. A... 2.. este specific climatul temperat . pe hartă. cu litera A se află Munţii . În statul marcat. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. SUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 016 Harta de mai sus se referă la subiectul I A – D.Ministerul Educaţiei. pe hartă. cu litera F. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 16 . 6 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul I . Precizaţi: 1.. Pe hartă sunt marcate state cu litere şi oraşe–capitală cu numere..geografie Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. numele statelor marcate.capitală marcat. Scrieţi. cu literele E şi I. numele oraşelor-capitală marcate. Oraşul . pe hartă.

vânturi. pe hartă. C. pe hartă. A. C b. mediteraneeană b. Precizaţi doi factori care determină diferenţele de temperatură dintre sudul şi nordul Europei. H c.. cu numerele 1 şi 5. Scrieţi. oraşe cu numere de la 1 la 6 şi râuri cu numere de la 7 la 12. Olt d. C c. Scrieţi. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. crovuri c. G d. pe hartă.. cu numărul. E c.. pe foaia de examen. 3. E. Cehia b. B. păduri de foioase d. D c.Varianta 16 .. Câmpia Jijiei este delimitată spre est de râul marcat. Cele mai mici cantităţi de precipitaţii se înregistrează în unitatea de relief marcată cu litera: a. cu numărul 12 se numeşte: a. cu literele B şi E. pe hartă. F d. cu litera . pe hartă. Scrieţi. Ungaria d. 2. Alpi b. Vegetaţie alpină se dezvoltă în unitatea de relief marcată. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 016 Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 2 Subiectul I Harta de mai sus se referă la subiectul II A – E. H 2 puncte 4. H 2 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul II . În unitatea de relief marcată. pe hartă. Ural 2 puncte 4. numele oraşelor marcate. pe hartă. 2. Dâmboviţa c. temperaturi medii anuale. Fluviul Dunărea traversează teritoriul statului marcat. Se învecinează cu Ucraina statele marcate. cu litera H se numeşte: a. cu litera: a. B. păduri de conifere c. 4 puncte B. 6 puncte E. Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: tip de climă. Statul marcat. pe foaia de examen. grinduri 2 puncte 2. cu litera . Balcani c. B. pe hartă. pe hartă. Prahova 2 puncte 5. E. Serbia c. pe hartă. G 2 puncte 3. Munţii Măcin sunt o diviziune a unităţii de relief marcată. 6 puncte C. cu litera: a.geografie Ministerul Educaţiei. cu litera A şi clima statului marcat. C. pe hartă. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. Scrieţi pe foaia de examen: 1. pe hartă. Râul marcat. Carpaţi d. Precizaţi trei deosebiri între clima statului marcat. D d. domuri d. amplitudin termică. Pe teritoriul statului marcat. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei deosebiri vor fi prezentate comparativ şi nu separat. cu litera I se află de Munţii: a. G d. Pe hartă sunt marcate unităţi de relief cu litere. E. H b. precipitaţii medii anuale. de stepă 2 puncte D. Minereuri de bauxită există în unitatea de relief marcată. pe hartă. G d. Argeş b. cu litera J predomină vegetaţia: a. cu litera F există : a. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. chei b. numele unităţilor de relief marcate. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar C. pe foaia de examen. Ucraina 2 puncte 2. C. cu literele: a. cu litera J. B b.. 4 puncte Ministerul Educaţiei. I 2 puncte 5. In statul marcat. E c. pe hartă. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1.. Relief carstic pe sare se întâlneşte în unitatea de relief marcată cu litera: a. B b. pe hartă. C b. F 2 puncte 3.

6 puncte E.geografie Ministerul Educaţiei. membre ale UE. Bulgaria d. precizaţi: 1. 2. o unitate montană. a combustibililor fosili (cărbune. 5.B şi prezintă ponderea hidroenergiei în producţia de energie electrică în câteva ţări europene. o ţară a cărei producţie de hidroenergie este sub 5 %. Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: temperaturi medii anuale. precizaţi un factor care determină ponderea energiei nucleare în structura energetică a Lituaniei. cu numărul 5. două caracteristici climatice. răspunsul corect: 1. 2. 3. o cauză care a determinat amplasarea unui combinat al metalurgiei neferoase în oraşul marcat pe hartă. Precizaţi: 1. Precizaţi: 1. Austria b. vânturi. Pentru Bulgaria. Lituania şi Ungaria 3.Varianta 16 . hidroenergia are pondere redusă în Ungaria din cauza: a. două oraşe-port. a Spaniei. E. b. o cauză care determină producerea alunecărilor de teren în unitatea de relief marcată cu litera H. Italiei şi Greciei. Analizând graficul de mai sus. gaze naturale şi petrol) în structura producţiei de energie electrică din Belgia şi Ungaria. 4. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei deosebiri vor fi prezentate comparativ şi nu separat. 4 puncte Ministerul Educaţiei. oraşul capitală. Belgia şi Lituania c. scrieţi pe foaia de examen. două state vecine. Belgia c. o pondere. 6 puncte E. Lituania 2. 2. în procente. Precizaţi două argumente pentru a explica situarea pe primele trei locuri la producţia de ulei de măsline. ape curgătoare cu debite reduse. reliefului de câmpie d. Calculaţi ponderea. cea mai mare producţie de hidroenergie şi ţara în care se obţine. o cultură agricolă tradiţională. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar D. la nivel mondial. 2. etaj climatic. a hidroenergiei există între statele: a. 2 Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul II 7. influenţă climatică. 4 puncte B. 4 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul III . cea mai redusă valoare a ponderii hidroenergiei este în statul: a. Tabelul de mai jos prezintă structura producţiei de energie electrică în câteva state ale UE (2006): Energie Gaze Alte Statul nucleară Hidroenergie Cărbune naturale Petrol surse % % % % % % Belgia 29 1 3 27 40 Lituania 75 3 8 14 Ungaria 15 1 17 38 28 1 1. marea la care are ieşire 10 puncte D. precipitaţii medii anuale. Precizaţi trei deosebiri între clima unităţii de relief marcate cu litera A şi clima unităţii de relief marcate cu litera C. A. aproximativ egală. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL III (30 p) – Varianta 016 Reprezentarea grafică alăturată se referă la subiectul III A . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. utilizarea intensă a resurselor alternative 6 puncte C. Germania şi Ungaria d. lipsei apelor curgătoare c. Belgia şi Bulgaria b. 6.

cu litera. Statul marcat.geografie Proba D. numele oraşelor .Ministerul Educaţiei. Pe hartă sunt marcate state cu litere şi oraşe–capitală cu numere. 4 puncte B. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. cu numerele 3 şi 10. pe hartă.capitală marcate.. E. A. SUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 017 Harta de mai sus se referă la subiectul I A – D. pe hartă. Precizaţi: 1. Se acordă 10 puncte din oficiu. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană • • Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Scrieţi. 6 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul I .. pe foaia de examen. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Varianta 17 ... pe hartă. cu numărul . Fluviul Tamisa străbate orasul-capitală marcat. 3. pe hartă. cu literele B şi I. numele statelor marcate. Are deschidere la Marea Baltică statul marcat. pe hartă. 2. cu litera E se află situat în Peninsula … 2.

Precizaţi două cauze ale repartiţiei inegale a populaţiei în Europa. D c. C b. pe hartă. cu litere. 6 puncte C. F c. de deltă 2 puncte 2. cu litera . C b. cu litera: a. G 2 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul II . cu numărul: a. Bulgaria c. Statul marcat. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei deosebiri vor fi prezentate comparativ şi nu separat. precipitaţii medii anuale.. străbate oraşul –capitală marcat. E. cu litera D şi clima statului marcat. temperaturi medii anuale. H 2 puncte 4. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. cu numerele 9 şi 12. pe hartă. 6 c. 13 d.. Pescuitul este ocupaţia principală a locuitorilor din unitatea de relief marcată. cu literele C şi E. 6 puncte E. numele unităţilor de relief marcate. alpin b. pe foaia de examen. de câmpie c. oraşe cu numere de la 1 la 6 şi râuri cu numere de la 7 la 12.geografie Ministerul Educaţiei. Munţii Alpi sunt situaţi şi pe teritoriul statului marcat. 2. Pe hartă sunt marcate unităţi de relief. 3. Fluviul Dunarea. I 2 puncte 4. pe hartă. pe hartă. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 017 Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 2 Subiectul I Harta de mai sus se referă la subiectul II A – C. A b. cu litera G. Circuri şi văi glaciare există în unitatea de relief marcată... Din unitatea de relief marcată. pe hartă. pe hartă. cu litera . sare 2 puncte 3. cu litera: a. pe hartă. Cele mai reduse cantităţi de precipitaţii se înregistrează în unitatea de relief marcată. cu litera: a. Nu are ieşire la Oceanul Planetar statul marcat. pe hartă. F d. fier şi marmură c.Varianta 17 . Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: tip de climă. Unitatea de relief marcată. J d. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar C. Macedonia 2 puncte 2. 4 puncte Ministerul Educaţiei. cu litera: a. amplitudine termică. argint b. pe hartă. cu litera E se numeşte: a. F 2 puncte D. pe foaia de examen. pe hartă. Scrieţi. pe hartă. pe hartă. pe hartă. pe hartă. J 2 puncte 3. Grecia d. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. 3 b. 4 puncte B. Scrieţi. cu numărul . F d. Albania b.G d. cu litera H are etaj climatic : a. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1..E c. cu litera F se extrage: a. B c. pe hartă. 15 2 puncte 5. pe hartă. A b.. petrol d. 2. pe foaia de examen. Viticultura este specifică statului marcat. Scrieţi pe foaia de examen: 1. Dâmboviţa este afluentul râului marcat. numele râurilor marcate. H d. Vegetaţia de silvostepă este specifică unităţii de relief marcate. de dealuri înalte d. vânturi. A. Scrieţi. Precizaţi trei deosebiri între clima statului marcat. B c. A b. cu litera: a.

145 110. orientarea culmilor şi a văilor principale. 2. Precizaţi: 1. 4 puncte Ministerul Educaţiei. A. Se dă următorul tabel: Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Statul Finlanda Bulgaria Suprafaţa 2 ( km 2) 338. Piteşti c. un tip de climă. Prezentaţi două argumente care să susţină afirmaţia: “Clima Ucrainei are un caracter continental”. Ploieşti d. 3. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 5. 5. Craiova b. valoarea maximă a debitului şi luna în care se înregistrează. Nota 1: Deosebirile şi asemănarea se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului: mod de formare. 6 puncte E. alte aspecte specifice ale reliefului. tipuri de roci. 2. gradul de fragmentare. Precizaţi o cauză care să explice diferenţele care apar între cele două state. 2. 2. un factor care determină debitele reduse din intervalul septembrie – decembrie. două resurse de subsol. 2. valoarea densităţii medii a populaţiei. Scrieţi pe foaia de examen. două oraşe-port maritime.geografie Ministerul Educaţiei.B şi prezintă evoluţia debitelor medii lunare ale unui râu ce străbate teritoriul României. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele două deosebiri şi asemănarea vor fi prezentate comparativ şi nu separat. 6 puncte E. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL III (30 p) – Varianta 017 Reprezentarea grafică de mai jos se referă la subiectul III A . referitor la densitatea medie a populaţiei.910 Populaţia (nr. trei unităţi de relief. precizaţi: 1. Oraşul marcat. Târgovişte 2 puncte D. 4 puncte B. calculată pentru fiecare stat din tabel.Varianta 17 .372 7.367 Subiectul II Sursa: The World Factbook. 10 puncte D. un factor care determină lipsa lacurilor glaciare în Carpaţii Curburii. Precizaţi: 1. Precizaţi: 1. pe hartă. două ramuri industriale care se dezvoltă pe baza resurselor precizate mai sus.231. estimări la nivelul anului 2006 1. Pentru Franţa. loc) 5.mai. 6 puncte C. o cauză care determină diversitatea resurselor de subsol din Munţii Apuseni.385. tipuri genetice de relief. E. 4. 4 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul III . cu numărul 3 se numeşte: a. distribuţia spaţială a altitudinilor. două cauze ale creşterii debitului în intervalul martie . Precizaţi două deosebiri şi o asemănare între relieful Podişului Dobrogei şi relieful Podişului Mehedinţi. valoarea minimă a debitului şi luna în care se înregistrează.

cu litera H are deschidere la Marea . 4 puncte B. Capitala statului marcat. pe hartă. cu litera B. 3.. cu litera C este situat în Peninsula … 2..geografie Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. Se acordă 10 puncte din oficiu. pe foaia de examen. SUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 018 Harta de mai sus se referă la subiectele A – D. E. Statul marcat. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană • • Toate subiectele sunt obligatorii.Ministerul Educaţiei.. numele statelor marcate. 6 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul I . numele oraşelor-capitală marcate. Scrieţi. 2. cu literle A şi C. pe hartă. pe hartă.. este . răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. cu numerele 2 şi 8. pe hartă. Pe hartă sunt marcate state cu litere şi oraşe –capitală cu numere. A. Precizaţi: 1. pe hartă. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 18 . Statul marcat. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.

E d. pe hartă. pe hartă. oraşe cu numere de la 1 la 6 şi râuri cu numere de la 7 la 12.Climatul temperat oceanic este specific statului a cărui capitală este oraşul marcat. tipuri genetice de relief. H 2 puncte 3. Scrieţi.. pe hartă. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar C. Polderele sunt specifice statului marcat. D d. pe hartă. B c. D c. Trotuş 2 puncte 2. pe hartă. pe foaia de examen. Unitatea de relief marcată. Scrieţi. H 2 puncte 5. Precizaţi: 1. cu litera . A b.Varianta 18 . F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 018 Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 2 Subiectul I Harta de mai sus se referă la subiectul II A – E. Păşuni alpine extinse există în unitatea de relief marcată. Notă 1: Asemănarea şi deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele elemente: forme predominante de relief. J 2 puncte 2. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. A b. numele unităţilor de relief marcate. orientarea culmilor şi văilor principale. tipuri de roci. cu litera E şi relieful statului marcat cu litera F. G 2 puncte 5.. Meridianul 0o străbate statul marcat. I 2 puncte D. C b. vor fi prezentate comparativ şi nu separat. pe hartă. 4 puncte B. G d. Bistriţa b. 14 2 puncte 3. Pădurile de conifere sunt specifice unităţii de relief marcate. B c. Este o câmpie în curs de formare unitatea de relief marcată. cu litera: a.. Ministerul Educaţiei. gradul de fragmentare. cu grupa Munţilor . pe hartă. pe hartă. distribuţia spaţială a altitudinilor. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 4 puncte Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. F d. D d.. pe hartă. cu litera: a. B c. numele oraşelor marcate. G 2 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul II . 3. H 2 puncte 4. alte aspecte specifice ale reliefului. pe foaia de examen. cu literele A şi G. B b..geografie Ministerul Educaţiei. la est. B b. pe foaia de examen. A b. E. F d. D c. I 2 puncte 4. cu numărul: a. pe hartă. Lacul hidroenergetic Vidraru este amenajat în unitatea de relief marcată. C c. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele două deosebiri şi asemănarea. 6 puncte E. pe hartă. C c. 6 c.. A b. 4 b. pe hartă. cu litera G se învecinează. cu litera: a. Siret d. F d. 9 d. pe hartă. Pe hartă sunt marcate unităţi de relief cu litere. Precizaţi o asemănare şi două deosebiri între relieful statului marcat. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. pe hartă. A b. Scrieţi. Minereuri complexe se exploatează din unitatea de relief marcată cu litera: a. D c.. Fluviul Volga străbate teritoriul statului marcat. Câmpia Padului este situată în statul marcat. cu litera: a. Moldova c. Unitatea de relief marcată. 6 puncte C. cu litera . cu litera H este delimitată la sud de râul numit: a. E d. cu litera: a. 2. Precizaţi doi factori care au determinat formarea reliefului glaciar în Alpii Scandinaviei. Cultura cerealelor este specifică în unitatea de relief marcată. cu litera: a. A. 2. cu litera: a. cu numerele 5 şi 6. mod de formare. pe hartă.

Precizaţi: 1. valoarea maximă a sporului natural şi numele statului în care se înregistrează. Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: temperaturi medii anuale. climei. Subiectul II solurilor. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă deosebirile vor fi prezentate comparativ şi nu separat. E. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL III (30 p) – Varianta 018 Reprezentarea grafică de mai jos. 2. Precizaţi două activităţi de servicii care pot creşte valoarea serviciilor în PIB-ul din Bulgaria. 4 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul III . membre ale UE. 4 puncte B. Precizaţi două argumente care să susţină afirmaţia: ”Densităţi reduse ale populaţiei. o cauză a sporului natural negativ din Ungaria. se înregistrează în unităţile de relief marcate. precipitaţii medii anuale. 4. reţelei hidrografice.Varianta 18 . 6 puncte E. 3. pe hartǎ. 6. Nota 1: Deosebirile se pot referi la caracteristicile vegetaţiei şi 2 reliefului. cu literele A şi C. cu E şi clima unitaţii de relief marcate. etaj climatic. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei deosebiri vor fi prezentate comparativ şi nu separat. 10 puncte D. două state cu valori negative ale sporului natural. 6 puncte C. valoarea cea mai scăzută a sporului natural şi statul în care se înregistrează. se referă la subiectul III A şi B. 4 puncte Ministerul Educaţiei. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar D. 6 puncte E. Comparaţi cadrul natural al Ucrainei cu cel al Spaniei precizând trei deosebiri.geografie Ministerul Educaţiei. influenţă climatică. două oraşe. Precizaţi trei deosebiri între clima unitǎţii de relief marcate. A. 3. două râuri sau fluvii. doua resurse de subsol. Pentru Germania. 5. vânturi. sub media pe ţară. pe hartă. cu excepţia capitalei. un oraş-port. cu H. 2. Precizaţi: 1. o cauză a sporului natural ridicat din Irlanda. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. 2. pe hartǎ. o mare la care are ieşire. două state vecine. precizaţi: 1.

2.. cu numerele 3 şi 13. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană • • Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu. În partea centrală a statului marcat. cu litera F sunt situaţi Munţii . răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. pe hartă. pe hartă. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. cu numărul 12 este traversat de râul . Scrieţi.geografie Proba D... pe hartă. cu numărul 14 se numeşte .. 4 puncte B. Precizaţi: 1. numele statelor marcate. pe hartă.Ministerul Educaţiei. marcat pe hartă. 3. Statul a cărui capitală este marcată. Pe hartă sunt marcate state cu litere şi oraşe–capitală cu numere.. Oraşul-capitală.. A. pe foaia de examen. cu literele H şi I. 2. 6 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul I . E. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Varianta 19 . numele oraşelor-capitală marcate. SUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 019 Harta de mai sus se referă la subiectul I A – E.

C d. Braţul navigabil din unitatea de relief marcată. Rhone d. Brizele marine c. cu numărul: a. pe hartă. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar C. Fluviul Dunărea izvoarăşte de pe teritoriul statului. numele oraşelor marcate. cu litera A. marcat. temperaturi medii anuale. Cele mai mari altitudini sunt în munţii din statul marcat. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei asemănări vor fi prezentate comparativ şi nu separat. pe hartă. Oraşul cu cel mai mare număr de locuitori este marcat. amplitudine termică. Industria siderurgică este dezvoltată în oraşul marcat. lignitul d. cu litera G şi clima statului marcat. cu litera . 9 d. Principala resursă de subsol din unitatea de relief marcată. pe hartă. B b. D c. E. A b. B c. Lacul glaciar Bâlea este situat în unitatea de relief marcată. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. factori ce influenţează clima. Dintre următoarele fluvii ce traversează statul marcat. C d.. 8 c. D 2 puncte 5.geografie Ministerul Educaţiei. cu litera E. Crivăţul d. Scrieţi. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. Precizaţi două cauze care să explice valorile mici ale densităţii populaţiei din statul marcat. Austrul b. B c. pe foaia de examen. pe hartă. pe hartă. F 2 puncte 3. 3. C c. pe hartă. cu litera I. B b. 2. A b. În unitatea de relief marcată pe hartă. 10 2 puncte 4. 7 b. Precizaţi: 1. Cele mai mari cantităţi de precipitaţii cad în unitatea de relief marcată. pe hartă. precipitaţii medii anuale.Varianta 19 . A b. cu numerele 9 şi 10. cu litera: a... râuri cu numere de la 1 la 6 şi oraşe cu numere de la 7 la 12. Podişul Bavariei este situat pe teritoriul statului marcat. pe hartă. huila c. pe hartă. I 2 puncte 2. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 019 Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 2 Subiectul I Harta de mai sus se referă la subiectul II A – E. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. cu litera F. gazul metan b. pe hartă. petrolul 2 puncte 3. cu numărul: a. E 2 puncte 5. cu numărul 6 traversează oraşul numit. E d. Garonne b.. H d. pe hartă. cu litera: a. Nota 1: Asemănările se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: tip de climă. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. Râul marcat. numele râurilor marcate. pe hartă.. cu litera: a. Pe hartă sunt marcate unităţi de relief cu litere. Scrieţi. Loara c. Vânturile de vest 2 puncte 2. B c. Precizaţi trei asemănări între clima statului marcat. pe hartă. se numeşte.. A. 9 d. 4 puncte Ministerul Educaţiei. vânturi. pe hartă. 4 puncte B. 8 c. 2. cu litera: a. cu litera B este: a. 6 puncte C. Sena 2 puncte 4. D d. Scrieţi. cu litera H bate vântul numit : a. cu litera: a. 7 b. pe hartă. pe hartă. pe foaia de examen. în Marea Mediterană se varsă: a. 12 2 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul II . 6 puncte E. pe hartă. pe foaia de examen. cu numerele 3 şi 4. J 2 puncte D. În Peninsula Balcanică se află statul marcat.

mai d. septembrie 2. un tip de climă specific acestui stat. 6 puncte E. E. Calculaţi densitatea populaţiei din Albania şi Belgia. Franţa c. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar D. pe foaia de examen.Varianta 19 . cu litera D. Luna în care valoarea debitului este sub 100 3 m /sec este: a. Subiectul II 6 puncte 10 puncte D. tipuri de rellief. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL III (30 p) – Varianta 019 Reprezentarea grafică alăturată se referă la subiectul III A şi reprezintă evoluţia debitului Tisei la Szeged. Precizaţi două cauze care determină diferenţa de populaţie urbană dintre Albania şi Belgia. trei state vecine. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. membre ale UE. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. septembrie 3. Precizaţi două asemănări şi o deosebire între relieful unităţii marcate. Spania Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 2 700 600 Debit (mc/s) 500 400 300 200 100 0 I F M A M I I A S O N D Lunile anului C. aprilie b. 3. pe hartă. 4 puncte 1800 1600 1400 Debit (mc/s) 1200 1000 800 600 400 200 0 I F M A M I I A S O N D Lunile anului Reprezentarea grafică de mai jos se referă la subiectul III B şi reprezintă evoluţia debitului Senei la Paris. Prezentaţi: 1. două râuri sau fluvii. aprilie b. Nota 1: Asemănările şi deosebirea se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului: mod de formare. Precizaţi o cauză a diferenţei de densitate a populaţiei dintre cele două state. Statul traversat de fluviul al cărui debit este reprezentat în diagrama alăturată este: a. înclinare. valoarea minimă a debitului mediu lunar şi luna în care se înregistrează.2 10. 4 puncte Ministerul Educaţiei. B. octombrie d. două oraşe. 2. Precizaţi doi factori care influenţează distribuţia inegală a căilor rutiere în ţările UE. Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 4 puncte Subiectul III . 2. Luna în care valoarea debitului depăşeşte 500 m3/sec este: a. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele două asemănări şi deosebirea vor fi prezentate comparativ şi nu separat 6 puncte E. estimări la nivelul anului 2006 1.3 38 97 Sursa: The World Factbook. Pentru Franţa. precizaţi: 1. cu excepţia capitalei. Precizaţi: 1. cu litera G. numărul de locuitori şi ponderea populaţiei urbane a două state europene. cu litera C şi relieful unităţii marcate cu litera E. A. altitudini.geografie Ministerul Educaţiei.loc) Populaţie urbană (%) Statul Albania Belgia 28 700 30 528 3. Germania d. Suprafaţa (km2) Populaţia (mil. fragmentare. o cauză care să explice numărul mare al termocentralelor în unitatea de relief marcată. valoarea maximă a debitului mediu lunar şi luna în care se înregistrează. pe hartă. Belgia b. 3. Tabelul de mai jos cuprinde suprafaţa. Iunie c. 2. pe hartă. două ramuri tradiţionale ale industriei alimentare. tipuri de roci pe care s-a format relieful. Scrieţi. 4. 2. februarie c. 5. o cauză care să explice frecvenţa mare a alunecărilor de teren în unitatea de relief marcată.

pe foaia de examen. pe hartă... pe hartă. pe hartă. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Varianta 20 . pe hartă. Pe hartă sunt marcate state cu litere şi oraşe–capitală cu numere. Statul marcat. numele oraşelor-capitală marcate. 2. Statul marcat... E. 6 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul I . cu numerele 12 şi 14. cu litera A are ieşire la Marea . Capitala statului marcat.. 4 puncte B.Ministerul Educaţiei.geografie Proba D. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. SUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 020 Harta de mai sus se referă la subiectul I A – E. Precizaţi: 1. 3. cu litera G ocupă partea vestică a Peninsulei . cu literele B şi D. numele statelor marcate. 2. cu litera H se numeşte . F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană • • Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu. pe hartă. A. Scrieţi..

cu litera B. pe hartă. pe foaia de examen. A b. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar C. Croaţia c. Relieful vulcanic este bine reprezentat în unitatea de relief marcată. C c. G 2 puncte 2. cu litera: a. Scrieţi. râuri cu numere de la 1 la 6 şi oraşe cu numere de la 7 la 12. B c. precipitaţii medii anuale. cu litera: a. cu litera: a. E d. F c. pe hartă. H 2 puncte 4. C b. cu litera … 3. A. 3 d. Pe hartă sunt marcate unităţi de relief cu litere. cu litera … 2. cu numărul 8. cu litera: a. pe hartă. numele oraşelor marcate. Lacul Roşu (de baraj natural) este situat în unitatea de relief marcată. F d. B b. 4 puncte B. pe hartă. pe hartă. G d. pe hartă. Portul Rotterdam se află pe teritoriul statului marcat. 4 2 puncte 3.geografie Ministerul Educaţiei. G d. cu litera: a. Influenţe climatice oceanice sunt prezente în unitatea de relief marcată. 4 puncte Ministerul Educaţiei. D b. cu numerele 1 şi 6. Scrieţi. Domurile gazeifere se găsesc în unitatea de relief marcată. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 020 Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 2 Subiectul I Harta de mai sus se referă la subiectul II A – E. 10 c. B c. cu numărul 12 este reşedinţa judeţului numit … 6 puncte C. 1 b. pe hartă cu numărul: a. Munţii Penini sunt situaţi pe teritoriul statului marcat. pe hartă. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. D c. funcţional şi modern. C b. Precizaţi: 1. Străbate un bazin carbonifer râul marcat. F d. 2. cu litera F şi clima statului marcat cu litera G. pe hartă. pe foaia de examen. Fluviul Po (Pad) străbate partea nordică a statului marcat. E c. G 2 puncte 2.Varianta 20 . Muntenegru 2 puncte 3. prezintă un sistem de transport diversificat. pe hartă. G 2 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul II . pe foaia de examen. pe hartă. amplitudine termică. 6 puncte E. cu litera: a. cu numerele 7 şi 8. Precizaţi două argumente care să demonstreze că statul marcat. numele râurilor marcate. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. temperaturi medii anuale. 9 b. Spodosolurile sunt specifice unităţii de relief. pe hartă. Valoare ridicată a densităţii medii a populaţiei se înregistrează în statul marcat. Precizaţi trei asemănări între clima statului marcat. Albania b. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. pe hartă. I 2 puncte 5. 11 d. E. E d. F d. J 2 puncte D. pe hartă. este capitala statului: a. A b. cu numărul: a. Macedonia d. Scrieţi. pe hartă. 12 2 puncte 5. Oraşul cu cel mai mare număr de locuitori este marcat. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. vânturi. pe hartă. factori ce influenţează clima. cu litera: a. Nota 1: Asemănările se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: tip de climă. F c. A b. Oraşul marcat. Oraşul marcat. J 2 puncte 4. marcată. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei asemănări vor fi prezentate comparativ şi nu separat. pe hartă. 2 c.

tipuri de relief. 4 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul III .Varianta 20 . modul de calcul al cantităţilor medii anuale de precipitaţii. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. cu literele A şi B.geografie Ministerul Educaţiei. A. luna cu cele mai reduse cantităţi de precipitaţii precum şi valoarea acestora. altitudini. trei state vecine. B. luna cu cele mai mari cantităţi de precipitaţii precum şi valoarea acestora. iulie c. 5. martie 3. Diferenţa dintre cantitatea maximă şi minimă de precipitaţii este de: a. 2. 2. alte aspecte specifice ale reliefului.) Olanda 41 526 16 491 461 Luxemburg 2 586 474 413 Sursa: The World Factbook. clasa a XII-a 3. Precizaţi trei asemănări între relieful unităţii marcate. 4 puncte Ministerul Educaţiei. Se dă următorul tabel: Suprafaţa Populaţia Statul (km2) (nr. mai 2. oraşul-capitală. membre ale UE. dou râuri sau 4. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei asemănări vor fi prezentate comparativ şi nu separat. 40 mm b. două ramuri industriale (cu excepţia industriei alimentare). Nota 1: Asemănările se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului: mod de formare. cele două mări la care are ieşire. Scrieţi pe foaia de examen. februarie c. iunie d. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar D. înclinare. august b. două cauze care să explice diferenţa dintre valorile precipitaţiilor medii anuale înregistrate la staţia meteorologică din Munţii Carpaţi faţă de cele care se înregistrează la staţia meteorologică din Câmpia Română. Luna care înregistrează cele mai scăzute valori are precipitaţiilor este: a. 60 mm c.loc. E. 6 puncte E. pe hartă. Pentru Germania. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL III (30 p) – Varianta 020 Diagrama alăturată se referă la subiectul III A şi D şi prezintă evoluţia precipitaţiilor medii anuale la staţia meteorologică din Munţii Carpaţi. 2 Probă scris ă la ă Geografie – fluvii. 2. decembrie b. Precizaţi: 1. pe hartă cu litera D şi relieful unităţii marcate. cu litera G. estimări la nivelul anului 2006 1. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. 4 puncte Diagrama alăturată se referă la subiectul III B şi D şi reprezintă evoluţia precipitaţiilor medii anuale la o staţie meteorologică din Câmpia Română. pe hartă. 120 mm C. 2. acest stat. Precizaţi: 1. Luna în care se înregistrează cele mai ridicate valori ale precipitaţiilor este: a. tipuri de roci pe care s-a format relieful. Precizaţi două cauze care să explice diferenţa de precipitaţii medii anuale înregistrată între unităţile de relief marcate. 6 puncte Subiectul II 10 puncte D. Precizaţi un factor care determină diferenţa de densitate a populaţiei dintre cele două state. precizaţi: 1. Calculaţi densitatea medie a populaţiei pentru fiecare stat. 6 puncte E. 100 mm d. în nord. ianuarie d.

. SUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 021 Harta de mai sus se referă la subiectul I A – E.geografie Proba D. 2. pe hartă. cu numerele 1 şi 5. cu numărul .. Se acordă 10 puncte din oficiu.. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană • • Toate subiectele sunt obligatorii.. pe hartă.. pe foaia de examen. Scrieţi.Ministerul Educaţiei. Capitala statului marcat. pe hartă. A. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. E. pe hartă. numele statelor marcate. numele oraşelor-capitală marcate. cu literele H şi J. marcat pe hartă. Capitala statului Islanda este marcată. 6 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul I .. 3. Oraşul capitală. cu numărul 2 este traversat de fluviul numit . cu litera E se numeşte . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Varianta 21 . Pe hartă sunt marcate state cu litere şi oraşe–capitală cu numere. 4 puncte B. Precizaţi: 1. 2.

Don b. Statul marcat. Fluviul care traversează statul marcat. vânturi. 1 b. 6 puncte E. Oraşul marcat. E. pe hartă. este cel marcat cu numărul: a. pe hartă. numele oraşelor marcate. E c. A b. cu numărul 1 se numeşte . 6 2 puncte 3. cu litera G se numeşte: a. 4 d. cu litera: a. Pe hartă sunt marcate unităţi de relief cu litere. Nipru 2 puncte 4. Helsinki c. cu numărul 5 se numeşte . F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 021 Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 2 Subiectul I Harta de mai sus se referă la subiectul II A – D. 3.. 6 puncte C. D c. pe hartă. B b. pe hartă. pe hartă. D b. Rin d. A b. B c. O unitate de relief formată prin cutare este cea marcată. Precizaţi trei asemănări între clima statului marcat. H c. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. Copenhaga b. pe hartă. Clasa molisolurilor este prezentă în unitatea de relief marcată. cu litera: a. pe hartă cu litera: a. 2 c. pe hartă. F d.. cu litera D. pe foaia de examen. G d. cu litera: a. cu litera: a. marcat pe hartă. pe hartă. Loara c. pe foaia de examen. precipitaţii medii anuale... Oraşul – capitală marcat. pe hartă. Scrieţi. pe foaia de examen. cu litera: a. F 2 puncte 2. G 2 puncte 4. cu litera F. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei asemănări vor fi prezentate comparativ şi nu separat. Scrieţi.geografie Ministerul Educaţiei. Braţul Dunării marcat. pe hartă. cu litera A şi clima statului marcat.Varianta 21 . cu numărul 2 şi 6. 2. A. Munţii Tatra. influenţă climatică. B c. factori ce influenţează clima. pe hartă. numele râurilor marcat. Nota 1: Asemănările se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: temperaturi medii anuale. Belgia b. Olanda 2 puncte D. F d. se găsesc pe teritoriul statului marcat. Stockholm 2 puncte 5. cu litera B se numeşte: a. cu numărul 12 este reşedinţa judeţului numit. 4 puncte Ministerul Educaţiei. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar C. Liechtenstein c. cu numerele 7 şi 10. Râul ce se varsă direct în Dunăre dintre cele marcate pe hartă. pe hartă. I d. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. Scrieţi. J 2 puncte 3. C c. G b. C b. pe hartă. Precizaţi două cauze care determină valorile reduse ale densităţii populaţiei pe teritoriul statului. Luxemburg d. cu numărul 8 se numeşte: a. 4 puncte B. pe hartă. D d. H 2 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul II . Lacul hidroenergetic construit pe râul marcat. Petrolul reprezintă o resursă a subsolului unităţii de relief marcate. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. Olso d.. râuri cu numere de la 1 la 6 şi oraşe cu numere de la 7 la 12. Precizaţi: 1. 2. Cei mai înalţi munţi din lanţul carpatic. I 2 puncte 2. Influenţe climatice submediteraneene se resimt în unitatea de relief marcată. etaj climatic. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1 Oraşul Sarajevo este capitala statului marcat.. C d. H 2 puncte 5. pe hartă.

Scrieţi. 2. 4 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul III . estimări la nivelul anului 2006 1. înclinare. fragmentare. tipuri de relief. pe foaia de examen. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. valoarea maximă a debitului lunar se înregistrează în luna: a. 5. 6 puncte E. 6 puncte E. aprilie c. luna cu cel mai mic debit şi valoarea acestuia. 6 000 m3/s Debit (mc/s) d. altitudini.loc) Statul Finlanda 338 145 5 231 372 Ungaria 93 030 9 981 334 Sursa: The World Factbook. valoarea minimă a debitului lunar se înregistrează în luna: a. precizaţi: 2 Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1. iulie d. Diagrama alăturată reprezintă evoluţia debitului Dunării la Regensburg. Precizaţi: 1. 2. 8 000 m3/s 6 puncte Subiectul II C. 3. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar D. 4. luna cu cel mai mare debit şi valoarea acestuia. două state enclave (pitice) aflate pe teritoriul acestui stat. A. 4 puncte Ministerul Educaţiei. două unităţi montane. 4 000 m3/s b. octombrie d. două cauze care să explice creşterea debitului Dunării în lunile de primăvară la Olteniţa. Precizaţi două asemănări şi o deosebire între relieful unităţii marcate.septembrie 3. două insule care aparţin acestui stat.geografie Ministerul Educaţiei. 2. Nota 1: Asemănările şi deosebirea se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului: mod de formare. două oraşe. două resurse naturale. diferenţa dintre debitul maxim lunar şi debitul minim lunar înregistrate la staţia hidrologică Regensburg. cu excepţia capitalei. Prezentaţi două argumente care să susţină afirmaţia: „Câmpia Transilvaniei nu este o unitate de câmpie“. Precizaţi: 1. iunie b. mai 2. 4 puncte Diagrama alăturată reprezintă evoluţia debitului Dunării la Olteniţa. 5 500 m3/s 3500 3000 Debit (mc/s) 2500 2000 1500 1000 500 0 I F M A M I I A S O N D Lunile anului 10000 9000 8000 7000 6000 5000 4000 3000 2000 1000 0 I F M A M I I A S O N D Lunile anului c. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. Pentru Italia.Varianta 21 . tipuri de roci pe care s-a format relieful. pe hartă. diferenţa dintre valoarea maximă şi minimă a debitului este de: a. E. Precizaţi un factor care determină diferenţa de densitate a populaţiei dintre cele două state. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele două asemănări şi deosebirea vor fi prezentate comparativ şi nu separat. august b. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL III (30 p) – Varianta 021 Reprezentările grafice de mai jos se referă la subiectul III A – B şi D. Se dă următorul tabel: 2 Suprafaţa (km ) Populaţia (nr. Calculaţi densitatea medie a populaţiei pentru fiecare stat. 10 puncte D. 2. noiembrie c. B. cu litera E şi relieful unităţii marcate cu litera H.

cu numerele 4 şi 8. Precizaţi: 1.geografie Proba D. cu numărul 5 este capitala statului numit… 3. cu literele A ş I. numele statelor marcate. A. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană • • Toate subiectele sunt obligatorii. Oraşul marcat. pe hartă. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Varianta 22 . pe hartă. cu numărul 12 se numeşte… 6 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul I . E. numele oraşelor-capitală marcate. Pe hartă sunt marcate state cu litere şi oraşe –capitală cu numere. SUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 022 Harta de mai sus se referă la subiectul I A – C. 2. pe hartă. cu numărul 2 este capitala statului numit… 2. Se acordă 10 puncte din oficiu. Oraşul marcat. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. Oraşul capitală marcat. pe hartă. Scrieţi.Ministerul Educaţiei. pe hartă. pe foaia de examen. 4 puncte B.

râuri cu numere de la 1 la 6 oraşe cu numere de la 7 la 12. pe hartă. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă deosebirile şi asemănarea vor fi prezentate comparativ şi nu separat. Lacuri glaciare sunt în unitatea de relief marcată. cu litera: a.Varianta 22 . Brăila b. C c. Călăraşi c. E.1 b. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. Bazinul de lignit Motru . D c. F 2 puncte 4. Scrieţi. cu numărul 10 se numeşte: a. C c. D d. Precizaţi: 1. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 022 Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 2 Subiectul I Harta de mai sus se referă la subiectul II A – D. pe foaia de examen. F d. cu litera … 3. Conuri şi cratere bine dezvoltate sunt în unitatea de relief marcată. Scrieţi. pe hartă. B b. Climatul temperat continental este specific statelor marcate. B b. E d. Precizaţi două deosebiri şi o asemănare între relieful Peninsulei Scandinave şi relieful Peninsulei Iberice. 4 puncte B. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. H 2 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul II . Fluviul Sena traversează statul marcat. cu litera: a. A b. Pe hartă sunt marcate unităţi de relief cu litere. pe hartă. pe hartă. A b. pe hartă. cu litera: a. cu litera: a. pe hartă. 5 d. orientarea culmilor şi văilor principale. pe hartă. A. cu numărul: a. cu litera: a. pe foaia de examen. B şi F c. C şi D d. Oraşul marcat. C b. pe hartă.Rovinari se află situat în unitatea de relief marcată. G 2 puncte D. Munţii Carpaţi se află pe teritoriul statului marcat. F 2 puncte 4. 2. pe hartă. 4 puncte Ministerul Educaţiei. alte aspecte specifice ale reliefului. E 2 puncte 3. 3 c. 7 2 puncte 5. C c. E d. Alunecări de teren se produc frecvent în unitatea de relief marcată. G 2 puncte 3. tipuri de roci. Precizaţi două cauze care determină distribuţia neuniformă a precipitaţiilor medii anuale în Europa. pe hartă. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. Râul marcat. 6 puncte E. Râul Bega traversează subunitatea de relief marcată. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar C. pe foaia de examen. cu numărul 5 se numeşte … 2. Nota 1: Deosebirile şi asemănarea se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului: mod de formare. pe hartă. C c. A b. cu litera: a. gradul de fragmentare. cu litera … 6 puncte C. cu literele: a. D c. Capitala statului Grecia este marcată. pe hartă. Scrieţi. numele unităţilor de relief marcate. cu litera: a. distribuţia spaţială a altitudinilor. tipuri genetice de relief. Ţărmul cu fiorduri este specific statului marcat. D d. A b. F d. cu numerele 9 şi 10. Giurgiu d. Domurile gazeifere sunt specifice unităţii de relief marcată. cu literele B şi F. F şi G 2 puncte 2. numele oraşelor marcate. pe hartă. pe hartă.geografie Ministerul Educaţiei. A şi G b. E c. G 2 puncte 5. pe hartă. F d. Slobozia 2 puncte 2.

două resurse de subsol.4 mil. O situaţie similară este şi în România. după 1990.B şi prezintă evoluţia temperaturii medii lunare ale aerului la o staţie meteorologică din Câmpia Română. două oraşe. valoarea maximă a temperaturii medii lunare. precum şi luna în care se înregistrează. 3. 4 puncte Ministerul Educaţiei. 6.Varianta 22 . Precizaţi trei deosebiri între clima unitǎţii de relief marcate. o cauză a creşterii populaţiei rurale. etaj climatic. A. 2. 2. vânturi. Pentru Franţa. Scrieţi pe foaia de examen: 1. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar D. două unităţi de relief. În Europa Sudică şi Centrală există areale extinse afectate de eroziunea solului. Precizaţi doi factori care influenţează distribuţia spaţială a populaţiei pe continentul european. 2. pe hartǎ. un factor natural care influenţează variaţia temperaturii medii lunare. influenţă climatică. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. cu excepţia capitalei. 6 puncte C. Precizaţi doi factori care au condus la extinderea acestor areale. 4 puncte B. 6 puncte E. 4 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul III . Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: temperaturi medii anuale. precizaţi: 1. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL III (30 p) – Varianta 022 Reprezentarea grafică de mai jos se referă la subiectul III A . Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei deosebiri vor fi prezentate comparativ şi nu separat. pe hartǎ. o regiune turistică. E. în România.geografie Ministerul Educaţiei. 3. Precizaţi: 1. cu A şi clima unitaţii de relief marcate. 4. Calculaţi densitatea medie a populaţiei Europei. o cauză a lipsei pădurilor în zona alpină. precum şi luna în care se înregistrează. 6 puncte E. km2 şi numărul locuitorilor de 726 mil. 2. două state vecine. 5. membre ale UE.loc (2004). 10 puncte D. valoarea minimă a temperaturii medii lunare. cu H. ştiind că suprafaţa este de 10. 2 Subiectul II 2. Precizaţi: 1. un tip de climă. 1. valoarea amplitudinii termice medii anuale. precipitaţii medii anuale. modul de calcul al temperaturii medii anuale.

Se acordă 10 puncte din oficiu. 4 puncte B. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. 2.geografie Proba D. numele oraşelor-capitală marcate. cu litera … 3. cu literele J şi B. Pe hartă sunt marcate state cu litere şi oraşe –capitală cu numere. E. pe hartă. pe foaia de examen. Podişul Doneţk se află situat pe teritoriul statului marcat. pe hartă. pe hartă.Ministerul Educaţiei. Precizaţi: 1. pe hartă. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. Scrieţi. Fluviul Vistula străbate capitala statului marcat. cu numerele 2 şi 8. cu numărul 3 este capitala statului numit … 2. Oraşul marcat. numele statelor marcate. SUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 023 Harta de mai sus se referă la subiectul I A – C. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Varianta 23 . F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană • • Toate subiectele sunt obligatorii. A. cu litera … 6 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul I . pe hartă.

2. cu litera: a. Precizaţi două deosebiri şi o asemănare. F c. pe hartă. Fluviul Dunărea formează graniţă pentru statul marcat. cu litera: a. cu numărul: a. Scrieţi. Scrieţi. Grindurile sunt specifice unităţii de relief marcată. Alumina se obţine în centrul industrial marcat. A b. pe foaia de examen. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. C c. Precizaţi doi factori care explică diversitatea vegetaţiei în statul marcat. Crovurile sunt forme de relief specifice unităţii de relief. Nota 1: Deosebirile şi asemănările se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: tipul de climat. cu litera H. 8 c. pe hartă. D d. D b. A b. cu litera… 2. G d. Brăila b. Pe hartă sunt marcate unităţi de relief cu litere. influenţă climatică d. cu litera: a. între clima Peninsulei Scandinave şi clima Peninsulei Balcanice. Munţii Balcani se desfăşoară pe teritoriul statului marcat. râuri cu numere de la 1 la 6 oraşe cu numere de la 7 la 12. H d. E c. cu litera: a. cu numerele 1 şi 6. pe hartă. E. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. 7 b. A b. pe hartă. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar C. pe hartă. 4 puncte B. pe hartă. cu litera: a. Unităţile de relief marcate. cu numărul… 6 puncte C. G 2 puncte 2. cu literele A şi G prezintă asemănări ce se referă la: a. Climatul temperat continental este specific statului marcat. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 023 Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 2 Subiectul I Harta de mai sus se referă la subiectul II A – D. 12 2 puncte 3. etaj climatic. cu literele B şi H. pe hartă. altitudini b. F d. A. marcată.Varianta 23 . 4 puncte Ministerul Educaţiei. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. H 2 puncte 5. pe foaia de examen. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă deosebirile şi asemănările vor fi prezentate comparativ şi nu separat. pe hartă. vânturi. pe foaia de examen. 6 puncte E. pe hartă. B c. temperaturi medii anuale. pe hartă. cu numărul: a. pe hartă. Teleorman 2 puncte 2. I d. precipitaţii medii anuale. pe hartă. 10 c. cu litera … 3. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. J 2 puncte 3. E c. 12 2 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul II . J 2 puncte 4. 11 d. Călăraşi c. Scrieţi. G 2 puncte 5. cu numărul 10 este reşedinţa judeţului: a. iazuri c. Insula Corsica aparţine statului marcat. Oraşul marcat. Bazinul de huilă Petroşani se află în unitatea de relief marcată. Dublin este capitala statului marcat. D b.geografie Ministerul Educaţiei. Giurgiu d. pe hartă. pe hartă. A b. numele râurilor marcate. F d. pe hartă. cu litera: a. J 2 puncte D. E c. 7 b. Precizaţi: 1. Reşedinţa judeţului Olt este marcată. numele unităţilor de relief marcate. 10 d. pe hartă. Port la Dunărea maritimă este oraşul marcat. râuri 2 puncte 4.

2. pe hartă. un factor care influenţează variaţia temperaturii medii lunare. 2 Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul II Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă desebirile vor fi prezentate comparativ şi nu separat. precum şi luna în care se înregistrează. Precizaţi două argumente care să explice valoarea negativă a bilanţului migratoriu din ţările Europei de Est şi Sud-Est. vânturi. etaj climatic. 10 puncte D. precizând trei deosebiri.geografie Ministerul Educaţiei. 6 puncte C. 5. 2. reţelei hidrografice. pe hartă. vegetaţiei şi solurilor. două unităţi de relief. A. un factor care determină densitatea mare a populaţiei în judeţul Prahova. 3. 4 puncte Ministerul Educaţiei. influenţă climatică. climei. Precizaţi două deosebiri şi o asemănare între clima unităţii de relief marcate. valoarea minimă a temperaturii medii lunare. valoarea amplitudinii termice medii anuale. precipitaţii medii anuale. 6 puncte E. precum şi luna în care se înregistrează. Scrieţi pe foaia de examen: 1. Precizaţi: 1. un factor natural care favorizează dezvoltarea pe suprafeţe extinse a viţei de vie în Subcarpaţii Curburii. 6 puncte E. Nota 1: Deosebirile se pot referi la caracteristici ale: reliefului. 3. Precizaţi: 1. E. Comparaţi cadrul natural al Austriei cu cel al Ucrainei. cu litera D. valoarea maximă a temperaturii medii lunare. Pentru Ungaria. un tip genetic de lac şi un exemplu. 2. 4 puncte B. o zonă de vegetaţie. 4. un râu sau un fluviu. 4 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul III . Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele două deosebiri şi asemănărea vor fi prezentate comparativ şi nu separat. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar D. două caracteristici climatice. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. modul de calcul al temperaturilor medii anuale. precizaţi: 1. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL III (30 p) – Varianta 023 Analizaţi diagrama climatică se referă la subiectul III A – B şi prezintă evoluţia temperaturilor medii lunare ale aerului la o staţie meteorologică din Câmpia Panonică. două oraşe. Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: temperaturi medii anuale. 2.Varianta 23 . 6. cu litera C şi clima unităţii de relief marcate.

A. Pe hartă sunt marcate state cu litere şi oraşe –capitală cu numere. hartă. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Varianta 24 . pe hartă. pe hartă. pe hartă. numele oraşelor-capitală marcate. cu numărul 1 este capitala statului numit … 2. cu numerele 4 şi 11. Oraşul marcat. 4 puncte B. Scrieţi. cu litera … 6 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII. F Proba scrisă la GEOGRAFIE Europa–România–Uniunea Europeană • • Toate subiectele sunt obligatorii. pe hartă. Podişul Meseta se află situat pe teritoriul statului marcat pe. E. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. cu literele F şi I. numele statelor marcate. 2. SUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 024 Harta de mai sus se referă la subiectul I A – D. Se acordă 10 puncte din oficiu. Precizaţi: 1. Fluviul Pad străbate statul marcat.geografie Proba D. cu litera … 3. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.a 2 Subiectul I . pe foaia de examen.Ministerul Educaţiei.

pe hartă. F c. pe foaia de examen. pe foaia de examen. 5 c. D c. 7 d. pe hartă. cu numărul 10 se numeşte: a. Vegetaţie alpină se dezoltă în unitatea de relief marcată. B c. amplitudine termică. I 2 puncte 5. Port la Marea Baltică este oraşul-capitală marcat. F d. pe hartă. Relieful carstic este specific unităţii de relief marcate. 4 puncte Ministerul Educaţiei. Brăila c. cu litera B şi clima statului marcat. pe hartă. cu litera: a. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei deosebiri vor fi prezentate comparativ şi nu separat. 1. Notaţi două state vest-europene în care se utilizează tipurile de energie precizate anterior. A b. cu numărul … 3. Oraşul Reykjavik este capitala statului marcat. vânturi. Târgovişte 2 puncte 3. E. A b. F şi J 2 puncte 2. precipitaţii medii anuale. A b. pe hartă. 14 2 puncte D. cu litera J. pe hartă. H d. cu numerele 5 şi 6. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 024 Probă scrisă la Geografie – clasa a XII. numele unităţilor de relief marcate. În unitatea de relief marcată. A. 9 d. cu litera: a. Se produce utilaj petrolier în oraşul marcat. Pe hartă sunt marcate unităţi de relief cu litere. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. pe hartă. 6 puncte E. B b. G 2 puncte 4. Scrieţi. 12 2 puncte 2. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. E d. Buzău b. Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: tipul de climat. Precizaţi două tipuri de energie alternativă utilizată în statele din Europa Vestică. D c.geografie Ministerul Educaţiei. D c. Precizaţi: 1. pe hartă. Precizaţi trei deosebiri între clima statului marcat. B b. A şi F b. B şi F d. cu litera: a. pe hartă. pe hartă.H d. pe hartă. I 2 puncte 3. E d. Scrieţi. pe foaia de examen.Varianta 24 . Numeroase lacuri glaciare se află pe teritoriul statului marcat. cu litera: a. E c. G 2 puncte 5. cu literele A şi H. cu numărul: a. G 2 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul II . temperaturi medii anuale. cu litera … 6 puncte C. Oraşul marcat. pe hartă. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. numele râurilor marcate. 8 c. 2. pe hartă. pe hartă. Datează din antichitate oraşul marcat. 4 b. Climatul mediteranean este specific statelor marcate. pe hartă. Minereu de fier se exploatează din unitatea de relief marcată. cu litera: a. F d. 2.a 2 Subiectul I Harta de mai sus se referă la subiectul II A – D. Relief litoral există în unitatea de relief marcată. D b. cu literele: a. A şi J c. Fluviul Vistula străbate statul marcat. 7 b. cu numărul: a. cu litera: a. râuri cu numere de la 1 la 6 şi oraşe cu numere de la 7 la 12. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. pe hartă. cu litera A sunt specifice influenţe climatice … 2. pe hartă. H 2 puncte 4. Scrieţi. Galaţi d. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar C. 4 puncte B.

Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar D. pe hartă. Comparaţi cadrul natural al Greciei cu cel al Republicii Moldova. 3. temperatura medie a lunii ianuarie este de 2 . Prezentaţi două argumente pentru a susţine avantajele economice conferite de vecinătatea ţării noastre cu Marea Neagră. E. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D.a Subiectul III . precizând trei deosebiri. 2. 3. climei. vânturi. două unităţi montane. 2 Subiectul II Nota 1: Deosebirile se pot referi la caracteristici ale: reliefului. Precizaţi: 1. un tip de climă. două state vecine. Precizaţi trei deosebiri între clima unităţii de relief marcate. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei deosebiri vor fi prezentate comparativ şi nu separat. 4 puncte B.B şi prezintă evoluţia precipitaţiilor medii lunare la o staţie meteorologică din Câmpia Română. 4 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII . altele decât capitala.geografie Ministerul Educaţiei. o insulă sau arhipelag care aparţine acestui stat. membre ale UE. valoarea maximă a precipitaţiilor medii lunare şi luna în care se înregistrează. 10 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a D. A. 4 puncte Ministerul Educaţiei. 2. vegetaţiei şi solurilor. Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: temperaturi medii anuale. modul de calcul al cantităţii medii de precipitaţii anuale. diferenţa dintre valoare maximă şi valoarea minimă a precipitaţiilor medii lunare. 6 puncte E. 5. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL III (30 p) – Varianta 024 Reprezentarea grafică de mai jos se referă la subiectul III A . 6 puncte E. 4. un factor care influenţează variaţia cantităţii de precipitaţii lunare. reţelei hidrografice. etaj climatic. pe hartă. cu litera C şi clima unităţii de relief marcate. precipitaţii medii anuale. precizaţi: 1. 6 puncte C.Varianta 24 . Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă desebirile vor fi prezentate comparativ şi nu separat. valoarea minimă a precipitaţiilor medii lunare şi luna în care se înregistrează. cu litera H. 2. două oraşe.4ºC. influenţă climatică. 6. Precizaţi tipul de climă şi o cauză care influenţează clima din această regiune. Pe litoralul sudic al Peninsulei Crimeea. două regiuni turistice. Scrieţi pe foaia de examen: 1. Pentru Spania.

Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Precizaţi: 1. Se acordă 10 puncte din oficiu. Vulcanii Etna şi Vezuviu sunt situaţi pe teritoriul statului marcat. 3. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană • • Toate subiectele sunt obligatorii. cu literele A şi H. 6 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul I . cu litera . pe hartă. numele oraşelor-capitală marcate. 2. pe hartă.geografie Proba D.Ministerul Educaţiei. SUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 025 Harta de mai sus se referă la subiectele I A – C. Pe hartă sunt marcate state cu litere şi oraşe – capitală cu numere. Oraşul marcat.. cu litera F este oraşul numit . Scrieţi. E.. pe hartă. numele statelor marcate. 2. A. pe hartă. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. pe foaia de examen. cu numărul 4 este capitala statului numit .. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Varianta 25 . pe hartă.. 4 puncte B.. cu numerele 3 şi 10. Capitala statului marcat..

tipuri genetice de relief. gradul de fragmentare. Pe râul marcat. pe hartă. G 2 puncte 3. 4 puncte B. pe hartă. orientarea culmilor şi a văilor principale.. I 2 puncte 5.. 6 puncte E. pe hartă. pe foaia de examen. D c. râuri cu numere de la 1 la 6 şi oraşe cu numere de la 7 la 12. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei deosebiri vor fi prezentate comparativ şi nu separat. A b. Soluri din clasa molisoluri (tip cernoziom) există în unitatea de relief marcată. Crişul Negru d. cu litera . Scrieţi. cu litera: a.. A. pe hartă. G 2 puncte 3. E d. Oraşul Bârlad este situat în unitatea de relief marcată. cu litera: a. pe hartă. pe hartă. D d. cu numerele 9 şi 10. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. A b. A b. 3. 2. Mureş 2 puncte 2. Prezentaţi două argumente prin care să explicaţi repartiţia neuniformă a precipitaţiilor pe teritoriul Europei. B b. cu numărul 6 s-a amenajat lacul hidroenergetic numit . cu litera: a. H d. Pe hartă sunt marcate unităţi de relief cu litere.. numele unităţilor de relief marcate. D c. E.geografie Ministerul Educaţiei. J 2 puncte D. Fluviul Nistru traversează statul marcat. F c. tipuri de roci. cu litera: a. 6 puncte C. G 2 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul II . D b. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 025 Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 2 Subiectul I Harta de mai sus se referă la subiectele II A – D. distribuţia spaţială a altitudinilor. Munţii Balcani se desfaşoară pe teritoriul statului marcat. pe foaia de examen.cu litera: a.. 2. pe hartă. Râul marcat. pe hartă. Pădurile de conifere (taiga) ocupă suprafeţe extinse în statul marcat.. I 2 puncte 2. pe hartă. pe hartă. Scrieţi. G d. Precizaţi: 1. pe hartă. B b. C b. C c. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. E c. numele oraşelor marcate. Râul Motru delimitează la est unitatea de relief marcată. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D.Varianta 25 . H d. E c. Oraşul marcat. pe hartă. pe hartă. Precizaţi trei deosebiri între relieful Alpilor Scandinavi şi relieful Munţilor Carpaţi. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar C. Scrieţi. cu literele A şi F . cu numărul 2 se numeşte: a. Oraşul Minsk este capitala statului marcat. Crişul Alb c. Munţii Penini se desfăşoară pe teritoriul statului marcat. Bega b. alte aspecte specifice ale reliefului. cu litera: a. cu numărul 12 se numeşte . pe foaia de examen. cu litera: a. 4 puncte Ministerul Educaţiei. Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului: mod de formare. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. G d. C c. J 2 puncte 4. F d.

4 puncte Ministerul Educaţiei. 4. distribuţia spaţială a altitudinilor. combustibilul fosil pe care România îl foloseşte mai puţin. la nivelul anului 2006. două surse de energie pe care Germania le valorifică mai mult. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL III (30 p) – Varianta 025 Graficul de mai jos se referă la subiectul III A . pe hartă. pe hartă. Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Statul România Franţa Germania Precizaţi: 1. 9 c. pe hartă. 4 puncte Energie nucleară (%) 9 40 13 2 Hidroenergie (%) 30 2 1 Cărbune (%) 40 6 24 Gaze naturale (%) 15 13 21 Subiectul II Petrol (%) 5 35 40 Energie alternativă (%) 1 4 1 Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul III . Precizaţi două cauze care generează acest proces. alte aspecte specifice ale reliefului. cu numărul: a. A. 4 puncte B. comparativ cu celelalte două state din tabel.B şi prezintă evoluţia valorilor temperaturii medii lunare la o staţie meteorologică din Munţii Carpaţi. Reşedinţa judeţului Bihor este oraşul marcat. Prezentaţi două argumente care ilustrează rolul Munţilor Carpaţi în clima României. 3. 2. gaze naturale şi ape geotermale există în unitatea de relief marcată. modul de calcul al temperaturii medii anuale. tipuri de roci. 6 puncte C. 6 puncte E. 3. un factor determinant al variaţiei temperaturilor medii lunare. Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului: mod de formare. două unităţi de relief. pe hartă. gradul de fragmentare. Tabelul de mai jos redă structura producţiei de energie electrică (%) în România şi alte state ale UE. G 2 puncte 5.cu litera: a. pe foaia de examen: 1. 6. Precizaţi: 1. 2. 5. valoarea minimă a temperaturii medii lunare. Modificarea în ritm alert şi continuu a mediului temperat-continental include şi accelerarea proceselor de degradare a terenurilor. Pentru Germania. o cauză care explică ponderea ridicată a energie nucleare în Franţa. 2. două ramuri industriale dezvoltate pe baza resurselor menţionate mai sus. 2. precum şi luna în care se înregistrează. comparativ cu celelalte două state din tabel. 6 puncte E. cu litera E. membre ale UE.Varianta 25 . un oraş-port maritim. orientarea culmilor şi văilor principale. 12 2 puncte D. tipuri genetice de relief. precum şi luna în care se înregistrează. valoarea maximă a temperaturii medii lunare. Petrol. 10 puncte D. precizaţi: 1. B c. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 4. C d. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei deosebiri vor fi prezentate comparativ şi nu separat. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. E. valoarea amplitudinii termice medii anuale. un oraş-port fluvial. Scrieţi. 8 b. două resurse de subsol.geografie Ministerul Educaţiei. 11 d. două state vecine. Precizaţi trei deosebiri între relieful unităţii marcate. 3. A b. cu litera A şi relieful unităţii marcate.

pe hartă. cu numerele 9 şi 12. pe hartă. cu litera B se numeşte . pe foaia de examen. Statul marcat. SUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 026 Harta de mai sus se referă la subiectele I A – C. Scrieţi.. Oraşul-capitală marcat.. E. pe hartă. pe hartă. 2. 2. 3. 4 puncte B. cu numărul 12 este traversat de fluviul numit . 6 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul I . F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană • • Toate subiectele sunt obligatorii. numele statelor marcate.geografie Proba D. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Varianta 26 . Precizaţi: 1. Se acordă 10 puncte din oficiu. Oraşul marcat. pe hartă.Ministerul Educaţiei. Pe hartă sunt marcate state cu litere şi oraşe – capitală cu numere.. A.. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.. numele oraşelor-capitală marcate. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1.. cu numărul 11 este capitala statului numit . cu literele C şi D.

Iaşi d. cu numărul: a. 4 c. Precizaţi: 1. 4 puncte B. C c. Precizaţi trei deosebiri între clima Peninsulei Scandinave şi clima Peninsulei Italice. cu numărul 4 străbate în Subcarpaţii Moldovei oraşul numit: a. In oraşele marcate. 6 puncte E. 2. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. Prezentaţi două cauze care determină fenomenul de îmbătrânire demografică a populaţiei din statele Europei Vestice. A b. E. cu litera: a. cu numerele 2 şi 3. E c. 4 puncte Ministerul Educaţiei. Pe hartă sunt marcate unităţi de relief cu litere. Vegetaţia mediteraneană este specifică statului marcat.Varianta 26 . 7 c. Piatra Neamţ 2 puncte 4. Bârlad b. râuri cu numere de la 1 la 6 şi oraşe cu numere de la 7 la 12. 3. 10 d. numele unităţilor de relief marcate.geografie Ministerul Educaţiei. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 026 Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 2 Subiectul I Harta de mai sus se referă la subiectele II A– D. numele râurilor marcate. 5 b. G d. cu litera . E c. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. H 2 puncte 2..sedimentare) dispuse pe trei fâşii paralele sunt în unitatea de relief marcată. pe hartă. pe hartă. cu literele E şi G. Oraşul marcat. 10 d.. cu litera .metamorfice. C b. I 2 puncte D. pe hartă. pe foaia de examen.. Un important combinat siderurgic este oraşul marcat. pe hartă. pe hartă. nave maritime 2 puncte 2. 2.. Roci variate(vulcanice. cu litera: a. A. cu numărul: a. pe hartă. 6 puncte C. 15 2 puncte 4. pe hartă. Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: tipul de climă. cu numerele 9 şi 11 se obţine: a. oţel d. Climatul temperat-oceanic este specific statului marcat. 14 2 puncte 5. Scrieţi. Babele şi Sfinxul se găsesc în unitatea de relief marcată. Râul marcat. Olt d.. J 2 puncte 3. Teleorman 2 puncte 3. alumina b. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei deosebiri vor fi prezentate comparativ şi nu separat. pe hartă. temperaturi medii anuale. pe hartă. F d. H d. pe foaia de examen. cu numărul: a. precipitaţii medii anuale.. Fluviul Tamisa traversează oraşul-capitală marcat. B b. Argeş b. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. autoturisme c. 7 b. Scrieţi. Oraşul marcat. 9 c. Scrieţi. cu numărul 10 este reşedinţa judeţului numit: a. pe foaia de examen. pe hartă. pe hartă. vânturi.. Podişul Bavariei este situat pe teritoriul statului marcat.. cu litera: a. Botoşani c.. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar C. 13 d. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. amplitudine termică. Giurgiu c. 12 2 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul II . pe hartă. 2 b. Capitala statului Islanda este marcată. cu numărul 9 este traversat de râul numit . pe hartă. pe hartă.

pe hartă. A b.0 ‰ Mortalitate 9. 4 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul III . pe hartă. 6 puncte C. un râu sau fluviu. etaj climatic. 4 puncte Ministerul Educaţiei. bilanţul natural (sporul natural) pentru anul 1956. Precizaţi două cauze care determină distribuţia inegală a infrastructurii de transport în Europa Centrală. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 5. Vegetaţia de stepă ocupă suprafeţe întinse în unitatea de relief marcată. vânturi. 6. Scrieţi pe foaia de examen: 1. diferenţa dintre cantităţile medii de precipitaţii din lunile aprilie şi octombrie. Pentru Regatul Unit al Marii Britanii şi al Irlandei de Nord.9 ‰ Calculaţi: 1.B şi prezintă evoluţia precipitaţiilor medii lunare la o staţie meteorologică din Munţii Carpaţi.Varianta 26 . 3.5 ‰ 10. trei oraşe.9 ‰ 9. 6 puncte E. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL III (30 p) – Varianta 026 Graficul alăturat se referă la subiectul III A . cu litera: a. cu litera F şi clima unităţii de relief marcate. G 2 puncte D. Prezentaţi: 1. 2. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele două asemănări şi deosebirea vor fi prezentate comparativ şi nu separat. precizaţi: 1. Nota 1: Asemănarea şi deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: temperaturi medii anuale. D c. 4. Precizaţi: 1. E. cu litera G. 2. bilanţul natural (sporul natural) pentru anul 2004. un tip de climă.2 ‰ 19.6 ‰ 10. 2. Precizaţi două deosebiri şi o asemănare între clima unităţii de relief marcate. 2. 2. 6 puncte E. În tabelul alăturat sunt reprezentate rata natalităţii şi cea a mortalităţii populaţiei din România. o cauză prin care să explicaţi “mozaicul petrografic” al Munţilor Apuseni. valoarea minimă a precipitaţiilor medii lunare. 10 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a D. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. cu excepţia capitalei.geografie Ministerul Educaţiei. precum şi luna în care se înregistrează. E d. Anul 1956 1977 1998 2004 Natalitate 24.0 ‰ 2 Subiectul II 11. pe hartă. valoarea maximă a precipitaţiilor medii lunare.6 ‰ 12. A. 4 puncte B. o regiune turistică. influenţă climatică. două resurse de subsol. 3. un factor care a determinat creşterea mortalităţii în ţara noastră. o cauză prin care să explicaţi dispunerea radiar-concentrică a reţelei feroviare în România. două unităţi de relief. precipitaţii medii anuale. modul de calcul al cantităţii medii lunare de precipitaţii. 5. precum şi luna în care se înregistrează. o lună cu precipitaţii medii cuprinse între 80 şi 100 mm. 3.

pe hartă.geografie Proba D. Munţii Pirinei se află situat pe teritoriul statului marcat. cu literele B şi E. cu litera … 3. 2. este marcat. numele statelor marcate. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Varianta 27 . pe foaia de examen. Pe hartă sunt marcate state cu litere şi oraşe – capitală cu numere. 4 puncte B. SUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 027 Harta de mai sus se referă la subiectele I A – C. pe hartă. 6 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul I .Ministerul Educaţiei.. Se acordă 10 puncte din oficiu. pe hartă.. numele oraşelor-capitală marcate. Statul din Peninsula Scandinavă. cu litera .. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană • • Toate subiectele sunt obligatorii. Scrieţi. A. E. cu numărul 11 este capitala statului numit . Precizaţi: 1. cu numerele 1 şi 3. membru al Uniunii Europene. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Oraşul marcat. 2.. pe hartă. pe hartă. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1.

pe hartă. Râul marcat. Pe hartă sunt marcate unităţi de relief cu litere. Scrieţi. alte aspecte specifice ale reliefului. pe hartă. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. E c. C b.. F d. pe hartă. gradul de fragmentare. B b. A. pe hartă. cu numărul 12 se numeşte: a. cu litera: a. orientarea culmilor şi văilor principale. cu numărul 1 se numeşte .. tipuri de roci. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar C. A b. H 2 puncte 4. 2. 12 2 puncte 5. 8 d. pe foaia de examen. cu numărul: a. cu literele D şi G. B c. G d. Precizaţi: 1. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele două deosebiri şi asemănarea vor fi prezentate comparativ şi nu separat. H d. Prezentaţi două consecinţe ale sporului natural redus din Europa. Fluviul Sena traversează oraşul-capitală marcat. distribuţia spaţială a altitudinilor. E c. Climatul temperat-oceanic este caracteristic în statul marcat. Alba Iulia b. pe hartă.. cu litera: a. H 2 puncte D. pe hartă.. Scrieţi. Ialomiţa d. râuri cu numere de la 1 la 6 şi oraşe cu numere de la 7 la 12. I 2 puncte 3. pe foaia de examen. 10 d. D c. 3. Deva c. pe hartă. Oraşul Varşovia este capitala statului marcat. cu litera: a. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. Râul marcat. 4 puncte Ministerul Educaţiei. 2 b. pe hartă. 6 puncte E. Argeş b. 5 c. 14 2 puncte 4. 4 puncte B. cu numărul: a. Cea mai redusă cantitate de precipitaţii medii anuale cade în unitatea de relief marcată. 2. pe hartă. numele unităţilor de relief marcate.Varianta 27 . pe hartă. Prahova 2 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul II . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. Sibiu 2 puncte 2. pe foaia de examen. pe hartă. pe hartă. tipuri genetice de relief. 6 puncte C.. Structuri boltite sub formă de domuri există în unitatea de relief marcată. Capitala statului Finlanda este oraşul marcat. pe hartă. Munţii Apenini se desfăşoară pe teritoriul statului marcat.. pe hartă. cu numărul 5 se numeşte: a. cu litera: a. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 027 Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 2 Subiectul I Harta de mai sus se referă la subiectele II A – D. Scrieţi. cu litera . F d. C d. 6 c. cu litera: a. Nota 1: Deosebirile şi asemănarea se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului: mod de formare. E c. E. D b. Hunedoara d. cu numerele 8 şi 10. Utilaj petrolier se obţine în oraşul marcat. cu numărul . 4 b.geografie Ministerul Educaţiei. numele oraşelor marcate. Dâmboviţa c. H 2 puncte 3. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. Precizaţi două deosebiri şi o asemănare între relieful Alpilor Scandinavi şi relieful Munţilor Alpi. A b. Oraşul marcat. J 2 puncte 2. Lacuri de crovuri s-au format în unitatea de relief marcată.

o resursă naturală. pe hartă. alte aspecte specifice ale reliefului. climei. trei oraşe. Precizaţi două cauze ale natalităţii reduse din ţările Europei de Est şi Sud-Est. două luni în care debitul mediu lunar are aceleaşi valori . Subiectul II şi solurilor. pe hartă. 10 puncte D. 2. marcată. două unităţi de relief. 5. Prezentaţi: 1. altele decât capitala. Precizaţi: 1. valoarea maximă a debitului lunar şi luna în care se înregistrează. Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului: mod de formare. distribuţia spaţială a altitudinilor. reţelei hidrografice. B b. 4. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL III (30 p) – Varianta 027 Graficul de mai jos se referă la subiectul III A . 3. precizaţi: 1. 6 puncte C. 4 puncte Ministerul Educaţiei. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă desebirile vor fi prezentate comparativ şi nu separat. C c. E. 2. Precizaţi: 1. un factor care a determinat dezvoltarea industriei produselor clorosodice în Subcarpaţi. 2. o cauză care a determinat scăderea numărului de locuitori ai ţării noastre. F 2 puncte D. 6 puncte E. valoarea minimă a debitului lunar şi luna în care se înregistrează.Varianta 27 . A. Nota 1: Deosebirile se pot referi la caracteristici ale: vegetaţiei 2 reliefului. 3. Pentru Spania. diferenţa dintre valoarea debitului în luna aprilie şi valoarea debitului în luna decembrie. două regiuni turistice. cu litera D şi relieful unităţii marcate.geografie Ministerul Educaţiei.B şi prezintă evoluţia debitelor medii lunare ale râului Siret la vărsare în Dunăre. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 5. precizând trei deosebiri. două insule sau arhipelaguri care aparţin acestui stat. 4 puncte B. cu litera H. gradul de fragmentare. pe hartă cu litera: a. tipuri genetice de relief. E d. orientarea culmilor şi văilor principale. 2. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele două deosebiri şi asemănarea vor fi prezentate comparativ şi nu separat. după 1990. Vegetaţia de stepă este predominantă în unitatea de relief. o cauză a creşterilor de debit în luna aprilie. 6 puncte E. 4 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul III . tipuri de roci. Comparaţi cadrul natural al Franţei cu cel al Republicii Moldova. Precizaţi două deosebiri şi o asemănare între relieful unităţii marcate.

F Proba scrisă la GEOGRAFIE Europa–România–Uniunea Europeană • • Toate subiectele sunt obligatorii. SUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 028 Harta de mai sus se referă la subiectul I A – C. cu numărul 13 se numeşte … 2. pe hartă.geografie Proba D. Statul marcat. cu litera I se numeşte … 3. numele statelor marcate. Precizaţi: 1. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Varianta 28 . cu numerele 7 şi 14. Oraşul marcat. A. pe hartă. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. cu literele A şi D. pe hartă. Scrieţi.Ministerul Educaţiei. 4 puncte B. pe foaia de examen. Se acordă 10 puncte din oficiu. E. pe hartă. pe hartă. Oraşul marcat. cu numărul 5 este capitala statului numit … 6 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul I . numele oraşelor-capitală marcate. 2. Pe hartă sunt marcate state cu litere şi oraşe – capitală cu numere. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1.

Prezentaţi două cauze care explică potenţialul agricol ridicat al unor ţări ca România. C c. Ucraina. cu numărul … 6 puncte C. Oraşul marcat. G d. Statul marcat. 2 şi 3 c. cu litera: a. pe foaia de examen. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. Subcarpaţii Getici sunt traversaţi de râurile marcate. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar C. cu litera: a. Vorbesc o limbǎ germanicǎ locuitorii oraşului marcat. Scrieţi. D b. cu literele A şi B. tipuri de roci pe care s-a format relieful. Belgia c. pe hartă. numele unităţilor de relief marcate. Este membru al Uniunii Europene statul marcat. Precizaţi: 1. altitudini. pe hartă. Cele mai mari altitudini se înregistrează în unitatea de relief marcată. Scrieţi. pe hartă.geografie Ministerul Educaţiei. Statul marcat. Macedonia 2 puncte 3. 2 şi 6 2 puncte 5. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. A b. A. G 2 puncte 2. pe hartă. pe hartă. numele oraşelor marcate. B b. Slovenia 2 puncte 5. D c. cu litera: a. 4 puncte B. cu numărul 5 este afluentul direct al … 3. E d. 7 2 puncte 4. 6 puncte E. C b. Belarus b. 5 d. pe foaia de examen.Varianta 28 . G 2 puncte 4. 1 şi 2 b. E c. Nota 1: Asemănările se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului: mod de formare. Cluj c. Râul marcat. B b. C c. cu numerele: a. Pe hartă sunt marcate unităţi de relief cu litere. cu numărul 7 este reşedinţa judeţului: a. Bistriţa Năsăud b. cu litera: a. 4 puncte Ministerul Educaţiei. 1 b. râuri cu numere de la 1 la 6 şi oraşe cu numere de la 7 la 12. Cehia c. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei asemănări vor fi prezentate comparativ şi nu separat. H 2 puncte 2. pe hartă. Scrieţi. cu numărul: a. Oraşul marcat. fragmentare. F Proba scrisă la GEOGRAFIE Europa–România–Uniunea Europeană SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 028 Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 2 Subiectul I Harta de mai sus se referă la subiectul II A – D. pe hartă. cu numărul 10 este traversat de râul numit… 2. Austria b. 2. pe hartă. Datează din perioada daco-romană oraşul marcat. pe hată. pe hartă. pe foaia de examen. Etaj climatic alpin există în unitatea de relief marcată. F 2 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul II . alte aspecte specfice ale reliefului. tipuri de relief. pe hartă. E c. cu numerele 8 şi 9. pe hartă. F d. E. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. pe hartǎ. cu litera F se numeşte: a. Bulgaria d. pe hartă. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. H d. Slovacia d. Precizaţi trei asemănări între relieful Câmpiei Padului şi relieful Câmpiei Panonice. cu litera B se numeşte: a. D d. Are deschidere la Marea Nordului statul marcat. pe hartă. cu litera: a. 2 şi 4 d. Satu Mare 2 puncte 3. Maramureş d. Republica Moldova etc. Influenţe climatice pontice se resimt în unitatea de relief marcată. I 2 puncte D. 3 c.

Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar D. Pentru Serbia. 4 puncte Ministerul Educaţiei. 6 puncte C. membru al UE. două luni în care temperatura medie este de 0˚C. Calculaţi densitatea medie a populaţiei în Bulgaria şi Malta.loc. Precizaţi: 1. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. un tip de climă. precizaţi: 1. temperatura minimă şi luna în care se înregistrează. E. 2. pe hartă. două resurse naturale. 2. . 6 puncte E. temperatura maximă şi luna în care se înregistrează. un factor care a determinat amplasarea unor rafinării în Câmpia Română. 4. două unităţi de relief. Precizaţi două asemănări şi o deosebire între relieful unităţii marcate.geografie Ministerul Educaţiei. două luni în care temperatura medie este de 15˚C.B şi prezintă evoluţia temperaturilor medii lunare la o staţie meteorologică din Europa. două râuri sau fluvii. 6 puncte E. Precizaţi: 1. cu litera D şi relieful unităţii marcate. două oraşe. fragmentare. tipuri de relief. pe hartă. 2. Precizaţi patru tipuri de turism practicate în Spania. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL III (30 p) – Varianta 028 Reprezentarea grafică alăturată se referă la subiectul III A . Tabelul de mai jos prezintă suprafaţa şi populaţia unor ţări din UE. 4 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul IIIError! Reference source not found. 10 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a D. cu litera E Nota 1: Asemănările şi deosebirea se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului: mod de formare. estimări la nivelul anului 2006 1. A. 5. un argument pentru a ilustra faptul că Dunărea reprezintă un important fluviu internaţional al Europei. 3. Precizaţi două cauze care explică densitatea redusă a populaţiei din Suedia.Varianta 28 . 2. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele două asemănări şi deosebirea vor fi prezentate comparativ şi nu separat. 6. tipuri de roci pe care s-a format relieful. 4 puncte B. modul de calcul al temperaturii medii anuale. 2. Ţara Bulgaria Malta Suedia Suprafaţa (km2) 110 910 316 449 964 Populaţia (nr. altitudini. Prezentaţi: 1. un stat vecin.) 7 385 367 400 214 9 016 596 Subiectul II Sursa: The World Factbook. 3.

pe hartă. pe hartă. pe hartă. Pe hartă sunt marcate state cu litere şi oraşe – capitală cu numere. cu numărul … 2. Scrieţi. SUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 029 Harta de mai sus se referă la subiectul I A – C. cu literele C şi H. cu numerele 5 şi 9. pe foaia de examen. pe hartă.geografie Proba D. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Varianta 29 . 4 puncte B. F Proba scrisă la GEOGRAFIE Europa–România–Uniunea Europeană • • Toate subiectele sunt obligatorii. numele statelor marcate. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. Aglomeraţia urbană londoneză este marcată. 2. cu litera G se numeşte… 3. A. Statul marcat. Precizaţi: 1. E. Se acordă 10 puncte din oficiu. numele oraşelor-capitală marcate. Oraşul marcat.Ministerul Educaţiei. pe hartă. cu numărul 15 este străbătut de fluviul … 6 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul I . Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.

F d. Nota 1: Asemănările se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: temperaturi medii anuale. Slovacia 2 puncte 2. cu numărul 7 este capitala statului: a. cu numărul … 3. pe hartă. pe hartă. pe hartă. Are deschidere la Marea Neagră statul marcat. F Proba scrisă la GEOGRAFIE Europa–România–Uniunea Europeană SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 029 Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 2 Subiectul I Harta de mai sus se referă la subiectul II A – D. E d. în cursul mijlociu şi cursul inferior. E 2 puncte 3. 2. stepă d. pe foaia de examen. precipitaţii medii anuale. Scrieţi. În statul marcat. pe hartă. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar C. tundră 2 puncte 5. cu litera D vegetaţia dominantă este: a. Precizaţi: 1. amplitudine termică. pe hartă.geografie Ministerul Educaţiei. F 2 puncte D. cu literele E şi F. 6 puncte C.. cu litera. cu litera: a. pe foaia de examen. Austria b. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. C c. I 2 puncte 4. B b. Oraşul marcat. deal c. cu numerele 1 şi 4. Scrieţi. A b. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. Influenţe oceanice şi submediteraneene există în unitatea de relief marcată. Statul marcat. câmpie b. cu litera: a. Albania b. pe hartă. C c. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. Scrieţi. numele râurilor marcate. pe hartă. Oraşul marcat. Prezentaţi două cauze care determină valorile mari ale densităţii populaţiei de-a lungul râului Rhin. munte d. E. lande b. vânturi. Pe hartă sunt marcate unităţi de relief cu litere. A. Belgia c. cu litera J se numeşte: a. cu litera: a. Râul cu cel mai mare debit este marcat. A b. Belgia c. 4 puncte B. Elveţia d. H d. pădure de conifere c. Eurotunelul leagă Regatul Unit al Marii Britanii de statul marcat. râuri cu numere de la 1 la 6 oraşe cu numere de la 7 la 12.. cu litera: a. Macedonia 2 puncte 3.Varianta 29 . Bulgaria d. numele unităţilor de relief marcate. Oraşul marcat. Solurile din clasa molisoluri sunt dominante în unitatea de relief marcată. tip de climă. 4 puncte Ministerul Educaţiei. pe hartă. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei asemănări vor fi prezentate comparativ şi nu separat 6 puncte E. pe hartă. pe foaia de examen. pe hartă. cu numărul 7 este reşedinţa judeţului numit… 2. F 2 puncte 2. pe hartă. E d.pe hartă. B c. B b. cu numărul 10 este situat în regiune de: a. C c. Cele mai reduse cantităţi de precipitaţii se înregistrează în unitatea de relief marcată. pe hartă. Precizaţi trei asemănări între clima Peninsulei Italice şi clima Peninsulei Iberice. podiş 2 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul II .

vegetaţiei şi solurilor. tipuri de roci pe care s-a format relieful. 2.geografie Ministerul Educaţiei. altitudini. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL III (30 p) – Varianta 029 Reprezentarea grafică de mai jos se referă la subiectul III A . două unităţi de relief. două oraşe-port. E d. Nota 1: Deosebirile se pot referi la caracteristici ale: reliefului. 4 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul III . climei. fragmentare. cu litera C. Vegetaţia de stepă este caracteristică unităţii de relief marcate. Precizaţi trei deosebiri între relieful unităţii marcate. 6 puncte E. luna cu cel mai scăzut debit mediu lunar şi valoarea acestuia. o cultură agricolă tradiţională. Precizaţi: 1. tipuri de relief. Someş d. Olt c. cu litera: a. A. un factor care influenţează variaţiile debitului mediu lunar. 4. cu numărul 11 este situat pe râul numit: a. E. un tip de climă. Oraşul marcat. C c. 7. 4 puncte B. 2. un râu sau fluviu. F 5. alte aspecte specifice ale reliefului. Mureş b. pe hartă. pe hartă.30C. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei deosebiri vor fi prezentate comparativ şi nu separat. Precizaţi două cauze care determină diferenţa de temperatură înregistrată la cele două staţii meteorologice. 3. reţelei hidrografice. luna în care se înregistrează un debit mediu de 100 m3/s. marea la care are ieşire. 6 puncte C. cu litera E şi relieful unităţii marcate. A b. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă desebirile vor fi prezentate comparativ şi nu separat. Pentru Bulgaria.Varianta 29 . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 4. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. două resurse naturale 6. Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul 10 II puncte D. pe hartă. precizaţi: 1. 2. 6 puncte E. Târnava 2 puncte 2 puncte D. 4 puncte Ministerul Educaţiei. luna cu cel mai ridicat debit mediu lunar şi valoarea acestuia. pe hartă.B şi prezintă evoluţia debitelor medii lunare ale unui râu din Europa. 3. valoarea diferenţei de debit dintre lunile iulie şi septembrie. Temperatura medie anuală la Sibiu (România) este de 8.70C iar la Varna (Bulgaria) este de 11. Prezentaţi două premise naturale ale practicării culturii cerealelor în Câmpia Română. precizând trei deosebiri. Precizaţi: 1. 5. Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului: mod de formare. Comparaţi cadrul natural al Franţei cu cel al Ucrainei.

pe hartă. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Varianta 30 . Precizaţi: 1. pe hartă. cu numărul 11 este capitala statului numit … 6 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 . cu numărul … 2. cu numerele 5 şi 10. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1.Ministerul Educaţiei. Statul Papal este o enclavă în oraşul-capitală marcat. Pe hartă sunt marcate state cu litere şi oraşe –capitală cu numere. pe hartă. numele statelor marcate. cu literele E şi F. 4 puncte B. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. pe hartă. 2. Statul marcat. pe hartă. numele oraşelor-capitală marcate. F Proba scrisă la GEOGRAFIE Europa–România–Uniunea Europeană • • Toate subiectele sunt obligatorii. cu litera B se numeşte … 3. E. SUBIECTUL I (30 puncte) – Varian ta 030 Harta de mai sus se referă la subiectul I A – C.geografie Proba D. A. pe foaia de examen. Scrieţi. Oraşul marcat. Se acordă 10 puncte din oficiu.

râuri cu numere de la 1 la 6 şi oraşe cu numere de la 7 la 12. Bazinul carbonifer Petroşani este străbătut de râul marcat. cu numărul: a. pe hartă. Norvegia d. B c. Cea mai nouă unitate de relief este marcată. Pădurile de conifere sunt specifice unităţii de relief marcate. 6 2 puncte 3. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei deosebiri vor fi prezentate comparativ şi nu separat. 7 c. Precizaţi: 1. pe foaia de examen. A. Lituania d. F 2 puncte D. numele unităţilor de relief marcate. 3 c. Prezentaţi două premise naturale care favorizează cultura viţei de vie în Peninsula Italică şi Peninsula Iberică. cu numărul 12 este situat în Subcarpaţii … 2. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. 8 d. 6 puncte E. Finlanda c.geografie Ministerul Educaţiei. E d. pe hartă. pe hartă. Capitala Croaţiei este oraşul marcat. Statul marcat. D d. Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: temperaturi medii anuale. Scrieţi. pe hartă. D c. Scrieţi. cu litera G se numeşte: a.Varianta 30 . cu numerele 8 şi 10. H 2 puncte 4. cu litera I se numeşte: a. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. pe foaia de examen. pe hartă. Oraşul marcat. pe hartă. pe hartă. C c. E. pe hartă. Vâlcea 2 puncte 2. pe hartă. pe hartă. E d. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. Râul marcat. A b. vânturi. 4 puncte B. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar C. 4 puncte Ministerul Educaţiei. J 2 puncte 2. 1 b. Scrieţi. numele oraşelor marcate. B c. cu numărul 7 este reşedinţa judeţului: a. A b. precipitaţii medii anuale. cu litera … 6 puncte C. amplitudine termică. cu litera: a. Statul marcat. cu literele D şi H. 4 d. 2. A b. Dâmboviţa c. Gaz metan se exploatează din unitatea de relief marcată. pe hartă. Belarus b. Argeş b. cu numărul 1 se numeşte … 3. Prahova d. 10 2 puncte 4. Danemarca b. Oraşul marcat. I d. Letonia c. cu litera: a. Polonia 2 puncte 3. Suedia 2 puncte 5. F 2 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul II . Este membru al Uniunii Europene statul marcat. F Proba scrisă la GEOGRAFIE Europa–România–Uniunea Europeană SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 030 Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 2 Harta de mai sus se referă la subiectul II A – D. Pe hartă sunt marcate unităţi de relief cu litere. pe hartă. 1 b. cu litera: a. cu numărul: a. Precizaţi trei deosebiri între clima Peninsulei Balcanice şi clima Peninsulei Scandinave. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. cu litera: a. tip de climă. pe hartă. pe hartă. Are deschidere la Marea Baltică statul marcat. B b. pe foaia de examen.

valoarea diferenţei de temperatură între lunile mai şi noiembrie. 10 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a D. 3. 6. pe hartă. bilanţul natural pentru anul 1956. o zonă de vegetaţie. cu litera F. 4 puncte Ministerul Educaţiei. două oraşe.5 ‰ 10.0 ‰ 11.6 ‰ 11. 2. 3. C c. un factor care favorizează dezvoltarea industriei chimice în oraşele situate în Subcarpaţi.Varianta 30 .B şi prezintă evoluţia temperaturii medii lunare la o staţie meteorologică din Europa. două caracteristici climatice.2 ‰ 19. un factor care favorizează construirea lacurilor hidroenergetice în regiunea montană.4 ‰ 10. Anul 1956 1977 1992 1998 2004 Natalitatea Mortalitatea 24. două luni în care temperatura medie lunară este de 10˚C. lunile cu cea mai scăzută temperatură medie lunară. două luni în care temperatura medie lunară este de 5˚C. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. D d.6 ‰ 12. bilanţul natural pentru anul 2004. Se întâlnesc numeroase iazuri în unitatea de relief marcată. etaj climatic. un lac natural. Pentru Ungaria. precizaţi: 1.geografie Ministerul Educaţiei. B b. 4 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul III . 3. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 5. 4 puncte B. 2. lunile cu cea mai ridicată temperatură medie lunară. 2. H 2 puncte D. altele decât capitala. Precizaţi două avantaje ale creşterii producţiei de hidroenergie pe plan european. În tabelul alăturat sunt reprezentate rata natalităţii şi cea a mortalităţii populaţiei din România. pe hartă. 5. E. Prezentaţi: 1. cu litera: a. 4. precipitaţii medii anuale. Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: temperaturi medii anuale. Precizaţi: 1. 2.0 ‰ 9. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei deosebiri vor fi prezentate comparativ şi nu separat. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL III (30 p) – Varianta 030 Reprezentarea grafică de mai jos se referă la subiectul III A .6 ‰ 11. cu litera D şi clima unităţii de relief marcate. 6 puncte E. 6 puncte C. 2. două unităţi de relief. pe hartă. Precizaţi: 1. A.9 ‰ 9. Precizaţi trei deosebiri între clima unităţii de relief marcate. vânturi. doi afluenţi ai Tisei. influenţă climatică. doi factori care au determinat sporul natural negativ în 1998 şi 2004.9 ‰ 2 Subiectul II Calculaţi: 1. 6 puncte E.

E. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană • • Toate subiectele sunt obligatorii. Oraşul . Capitala statului marcat..capitală cu numere.. Precizaţi: 1. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. 4 puncte B. 3. cu literele A şi G.capitală marcat. Pe hartă sunt marcate state cu litere şi oraşe . cu numerele 3 şi 7. cu litera . numele oraşelor-capitală marcate. 6 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul I . cu litera E este oraşul numit … 2. cu numărul 15 este străbătut de fluviul numit.geografie Proba D. numele statelor marcate. pe hartă. Se acordă 10 puncte din oficiu.Ministerul Educaţiei. SUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 031 Harta de mai sus se referă la subiectul I A – D. pe hartă.. 2. Are ieşire la Marea Egee statul marcat.. pe hartă. A. pe hartă. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Varianta 31 . Scrieţi. pe foaia de examen. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. pe hartă.

capitală marcat. pe hartă. Berna b. pe foaia de examen. 2. 10 2 puncte 5. Paris 2 puncte 4. Fluviul Vistula străbate oraşul-capitală marcat. pe hartă. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 031 Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 2 Subiectul I Harta de mai sus se referă la subiectul II A – D. numele unităţilor de relief marcate. O importantă regiune viticolă a României este situată în unitatea de relief marcată. cu numărul 8 formează graniţă naturală cu ţara vecină numită: a. Precizaţi: 1. cu litera: a. oraşe cu numere de la 1 la 6 şi râuri cu numere de la 7 la 12. 7 d. Dublin c. cu literele B şi F. Madrid c. 4 puncte B. pe hartă. pe hartă. cu litera: a. Crişul Alb b. A b. cu litera F îi este specific climatul: a. cu litera J are capitala în oraşul: a. pe hartă. cu numărul 12 se numeşte: a. 2 b. C d. Scrieţi. cu litera F se resimt influenţe climatice… 3. B c. subpolar (rece) 2 puncte 2. D 2 puncte 3. B c. Râul marcat. C d. pe hartă. pe hartă. pe hartă. Alpi b. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar C. pe hartă. Statul marcat. Bulgaria b. temperat continental c. pe hartă. Monaco d. pe hartă. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei deosebiri vor fi prezentate comparativ şi nu separat. 4 puncte Ministerul Educaţiei. Pirinei 2 puncte 3. Serbia d. pe foaia de examen. pe foaia de examen. Crişul Repede d. Statului marcat. cu litera D se află munţii: a. Mureş 2 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul II . pe hartă. mediteranean (subtropical) b. pe hartă. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. Barcelona b. În unitatea de relief marcată. vânturi. Scrieţi. cu litera… 6 puncte C. Scrieţi. Minsk d.Varianta 31 . Republica Moldova c. G 2 puncte 4. cu numărul 8 se numeşte: a. Precizaţi trei deosebiri între clima statului marcat. Apenini c. pe hartă. temperat oceanic d. Pe hartă sunt marcate unităţi de relief cu litere. amplitudine termică.geografie Ministerul Educaţiei. Lacuri glaciare există în unitatea de relief marcată. Carpaţi d. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. Oraşul . A b. Prezentaţi două argumente pentru a demonstra două contraste economice între nordul şi sudul Italiei. Importante zăcăminte de minereuri de fier şi marmură se exploatează din unitatea de relief marcată. numele oraşelor marcate. În statul marcat. cu numerele 3 şi 4. cu numărul 1 este reşedinţa judeţului numit… 2. pe hartă cu litera E şi clima statului marcat. pe hartă. Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: tip de climă temperaturi medii anuale. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. Crişul Negru c. A. cu litera H. Valletta 2 puncte D. precipitaţii medii anuale. Oraşul marcat. cu numărul: a. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. Râul marcat. 4 c. Ungaria 2 puncte 2. E. 6 puncte E.

Pentru Germania. Suprafaţa Populaţia Statul (km2) (nr. Precizaţi două deosebiri şi o asemănare între relieful unităţii marcate. Precizaţi: 1. Prezentaţi două argumente care să susţină afirmaţia: „În structura producţiei de energie electrică a Germaniei şi Norvegiei hidroenergia are o pondere ridicată”. două râuri sau fluvii. 3. tipuri genetice de relief. ecuatorial c. cantitatea maximă de precipitaţii şi luna în care s-a înregistrat. E.geografie Ministerul Educaţiei. două oraşe porturi. primăvara c. 10 puncte D. Anotimpul în care se înregistrează cea mai mare cantitate de precipitaţii este: a. Calculaţi densitatea medie a populaţiei pentru fiecare stat din tabel. polar continental d. gradul de fragmentare. Tipul de climă ilustrat de diagrama climatică de mai sus este: a. 2. vara 3. Temperatura minimă absolută din ţara noastră s-a înregistrat în apropierea oraşului marcat. distribuţia spaţială a altitudinilor. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 5. Temperaturile au valori ridicate în lunile de vară datorită invaziilor maselor de aer: a. Precizaţi un factor care determină repartiţia neuniformă a populaţiei în fiecare din statele din tabel. Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului: mod de formare. 2 Probă scris ă la ă Geografie – clasa a XII-a Subiectul II 4. tipuri de roci. subpolar 2. 6 puncte E. Scrieţi pe foaia de examen. 4 puncte Ministerul Educaţiei.) Belgia 30 528 10 379 067 Ungaria 93 030 9 981 300 Sursa: The World Factbook. cu litera A şi relieful unităţii marcate cu litera C. tropical 6 puncte C. precizaţi: 1. un argument care să ilustreze importanţa economică a Canalului Dunăre – Marea Neagră pentru România. 6 puncte E. A.Varianta 31 . toamna d. 4 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul III . 2 c. mediteranean (subtropical) b. 6 2 puncte D. două mări la care are ieşire. dou resurse de subsol. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele două deosebiri şi asemănarea vor fi prezentate comparativ şi nu separat.loc. temperat continental c. cu numărul: a. orientarea culmilor şi văilor principale. pe hartă. estimări la nivelul anului 2006 1. 5. 1 b. pe hartă. două ramuri industriale care utilizează resursele de subsol menţionate mai sus. 2. un factor care a favorizat dezvoltarea unor centre ale industriei chimice în Depresiunea Colinară a Transilvaniei. 2. alte aspecte specifice ale reliefului. În tabelul alăturat sunt prezentate suprafaţa şi populaţia unor ţări din UE. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL III (30 p) – Varianta 031 Reprezentarea grafică de mai jos se referă la subiectul III A şi B şi prezintă evoluţia temperaturilor medii lunare şi a cantităţilor medii lunare de precipitaţii. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. 4 puncte B. 5 d. valoarea maximă a temperaturii medii şi luna în care s-a înregistrat. iarna b. temperat oceanic d. 2. polar maritim b. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. Prezentaţi: 1.

Ministerul Educaţiei. 6 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul I .geografie Proba D. 2. Precizaţi: 1.capitală cu numere. Portul maritim Rotterdam este situat în statul marcat.capitală marcat. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Varianta 32 .. Este situat în Peninsula Scandinavă statul marcat. pe hartă. E. pe hartă. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. numele oraşelor-capitală marcate. cu numărul 12 se numeşte . Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. pe hartă. pe hartă. Scrieţi. pe hartă. cu literele I şi J. pe foaia de examen. cu litera … 2. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană • • Toate subiectele sunt obligatorii. cu numerele 5 şi 6. cu litera … 3. Oraşul . A. Pe hartă sunt marcate state cu litere şi oraşe . Se acordă 10 puncte din oficiu. numele statelor marcate. SUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 032 Harta de mai sus se referă la subiectul I A – D.. 4 puncte B.

H d. pe hartă. Oraşele Sfântu Gheorghe şi Miercurea Ciuc sunt străbătute de râul marcat. pe hartă. Insulele Baleare aparţin statului marcat. Sunt situate în Subcarpaţi oraşele marcate. cu numerele: a. 4 puncte Ministerul Educaţiei. Făgăraş c. cu numerele 7 şi 12 despart Grupa Retezat . pe hartă cu litera B şi clima statului marcat. pe hartă. Oraşul . Nota 1: Asemănările se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: tipul de climă. E c. Scrieţi. pe hartă. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. numele unităţilor de relief marcate. pe hartă. D b. cu numărul: a. Parâng d. pe hartă. Podişul Mehedinţi este unitatea de relief marcată. A şi C b. 13 2 puncte 3. 4 puncte B. D b. Banat b. B şi E c. cu literele E şi H. E. 12 2 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul II . Statul marcat. cu literele: a. Precizaţi: 1. 3 d. A. pe foaia de examen. Scrieţi. Prezentaţi doi factori care au favorizat procesul de urbanizare în Germania.Godeanu de Grupa: a. 1 şi 2 b. Albă b. 9 c.geografie Ministerul Educaţiei. 4 şi 6 2 puncte 5. precipitaţii medii anuale. pe hartă. Scrieţi. 6 2 puncte 4. F şi G 2 puncte 2. J 2 puncte 5. cu numărul 12 este numit .. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 032 Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 2 Subiectul I Harta de mai sus se referă la subiectul II A – D. 10 d.Varianta 32 . Precizaţi trei asemănări între clima statului marcat. pe foaia de examen. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar C. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. pe hartă. pe hartă. cu numărul: a. Statul papal independent. este o enclavă în capitala statului marcat. Râurile marcate. cu numerele 8 şi 9. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. 10 c. Vatican. cu litera: a. pe foaia de examen. 3 şi 6 d. Se produc autoturisme în oraşul marcat. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. 6 puncte E. pe hartă. cu litera G. Pe hartă sunt marcate unităţi de relief cu litere. J 2 puncte D. cu litera: a. pe hartă. cu litera: a. amplitudine termică. pe hartă. Poiana Ruscă 2 puncte 3. 2 c. cu numărul: a. pe hartă.capitala Copenhaga este marcat. Baltică d. Oraşul marcat. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei asemănării vor fi prezentate comparativ şi nu separat. cu litera … 2. Neagră 2 puncte 4. temperaturi medii anuale. pe hartă. Râul marcat. oraşe cu numere de la 1 la 6 şi râuri cu numere de la 7 la 12. vânturi. cu numărul 2 este numit … 6 puncte C. Azov c. numele râurilor marcate. E c. 11 d. cu litera C are deschidere la Marea: a. 2. 8 b. 2 şi 6 c. D b.. J 2 puncte 2. Are un climat temperat oceanic statul marcat. 3. pe hartă. E c. 1 b. H d. Relief de dune se află în unităţile de relief marcate. E şi F d. 3 b. F d. pe hartă.

F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL III (30 p) – Varianta 032 Garficul alăturat se referă la subiectul III A şi prezintă evoluţia cantităţii medii lunare de precipitaţii la o staţie meteorologică din Câmpia Română. vară 3.Varianta 32 . precum şi valoarea acesteia. precum şi valoarea acesteia.660 145. primăvara c. membre ale UE. pe care este reprezentată evoluţia cantităţii medii lunare de precipitaţii la Bergen (Norvegia). Precizaţi o cauză a valorii bilanţului natural negativ din Ungaria. Prezentaţi: 1.născuţilor vii 579. Cantitatea maximă de precipitaţii se înregistrează în anotimpul de: a. 4 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul III . două resurse de subsol cu rezerve importante. cu litera E. Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: temperaturi medii anuale. influenţă climatică. două râuri sau fluvii. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele două deosebiri şi asemănărea vor fi prezentate comparativ şi nu separat.geografie Ministerul Educaţiei. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D.793 Nr. 4.loc. 2. Precizaţi două cauze care să explice diferenţa dintre cantitatea de precipitaţii înregistrată la Bucureşti faţă de cea înregistrată la Bergen (Norvegia). Pentru Ucraina. bilanţul natural pentru fiecare stat din tabel. regimul radiaţiei solare d. iarna b.486 124. Factorul care determină cantităţi medii anuale mari de precipitaţii la Bergen este: a. o cauză care a determinat creşterea populaţiei urbane în România. 2. D. precipitaţii medii anuale. cu litera B şi clima unităţii de relief marcate. Calculaţi.133. etaj climatic. temperat-oceanic. altitudinea reliefului c. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar D. vânturi. trei state vecine. E. . luna cu cantitatea maximă de precipitaţii.deceselor 567. estimări la nivelul anului 2006 1. 6 puncte E. un factor care a determinat amplasarea numeroaselor termocentrale în Podişul Getic. Precizaţi: 1. Precizaţi două deosebiri şi o asemănare între clima unităţii de relief marcate. A. 4 puncte Analizaţi graficul alăturat. 5. cu excepţia capitalei. ecuatorial c. 2. 4 puncte Ministerul Educaţiei. regimul temperaturii aerului b. precizaţi: 1. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. un tip de climă. circula ţia vestică a maselor de aer 2 Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul II C. 6 puncte E. două oraşe. temperat-continental b.) 58. pe hartă. Regimul anual al precipitaţiilor care se înregistrează la Bergen (Norvegia) se încadrează tipului de regim pluviometric: a. pe hartă.928 Sursa: The World Factbook. toamnă d. luna cu cantitatea minimă de precipitaţii. Graficul se referă la subiectul III B şi E. Scrieţi pe foaia de examen. 3. B.509 9 981 334 Nr. în valori absolute. Se dă următorul tabel: Statul Italia Ungaria 6 puncte 10 puncte Populaţia (nr. musonic d. 2. 2.

Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. 4 puncte B. Scrieţi. Capitala Cehiei este oraşul marcat.. 3. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. pe hartă. pe hartă. A. Precizaţi: 1. pe foaia de examen. 6 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul I ..capitală cu numere. Pe hartă sunt marcate state cu litere şi oraşe . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Varianta 33 . cu numărul 13 este capitala statului numit . cu numerele 3 şi 7. Insula Corsica aparţine statului marcat. pe hartă. numele statelor marcate. E. cu numărul .geografie Proba D. SUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 033 Harta de mai sus se referă la subiectul I A – D.. cu litera … 2. numele oraşelor-capitală marcate. pe hartă. pe hartă.. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană • • Toate subiectele sunt obligatorii. cu literele B şi E. 2. Se acordă 10 puncte din oficiu. Oraşul marcat.Ministerul Educaţiei.

cu litera: a. 7 c. Are deschidere la Marea Baltică statul marcat. Scrieţi. I 2 puncte 4. pe hartă. pe hartă. J 2 puncte 3. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. A b. B b. Vegetaţia de taiga (pădure de conifere) şi tundra sunt specifice statului marcat. industria produselor farmaceutice b. F c. pe hartă. Prezentaţi doi factori care influenţează distribuţia spaţială neuniformă a populaţiei în spaţiul european. E c. siderurgia 2 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul II . cu numerele 9 şi 10.geografie Ministerul Educaţiei. A b. pe hartă. Oraşul . pe hartă. Relief glaciar există în unitatea de relief marcată. pe hartă. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. pe foaia de examen. G d. I d. pe foaia de examen. D b. vânturi. petrochimia d. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar C. cu numărul 6 este reşedinţa judeţului numit …. Canalul Dunăre – Marea Neagră a fost construit în unitatea de relief marcată. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei asemănări vor fi prezentate comparativ şi nu separat. pe hartă. temperaturi medii anuale. În oraşul marcat. cu numărul 3 ramura industrială dezvoltată se numeşte: a. D c. J 2 puncte 3. Este situat în Peninsula Iutlanda. pe hartă. amplitudine termică. H d. Gazul metan se exploatează în unitatea de relief marcată. pe hartă. numele râurilor marcate. cu litera: a. Molisoluri(cernoziomuri) există în unitatea de relief marcată. cu litera: a.capitală Reykjavik este marcat. E. pe hartă. Scrieţi.Varianta 33 . Nota 1: Asemănările se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: tip de climă. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. Precizaţi: 1. F c. cu litera: a. numele unităţilor de relief marcate. cu numărul: a. 6 puncte E. E b. G d. pe hartă. pe hartă. cu litera …. Oraşul marcat. 12 d. G d. pe hartă cu litera F şi clima statului marcat. A b. Râul marcat. Alpii Dinarici se află în statul marcat. cu litera: a. 4 puncte Ministerul Educaţiei. H 2 puncte 4. Scrieţi. pe hartă. pe foaia de examen. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. G d. G c. cu literele D şi G. cu litera: a. precipitaţii medii anuale. cu numărul 7 se numeşte …. pe hartă cu litera G. 3. oraşe cu numere de la 1 la 6 şi râuri cu numere de la 7 la 12. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 033 Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 2 Subiectul I Harta de mai sus se referă la subiectul II A – D. 2. 2. J 2 puncte D. metalurgie neferoasă c. I 2 puncte 2. 4 puncte B. o mare parte din teritoriul statului marcat. B c. 15 2 puncte 5. A. pe hartă. 2 b. Precizaţi trei asemănări între clima statului marcat. C c. G d. 6 puncte C. H 2 puncte 2. Pe hartă sunt marcate unităţi de relief cu litere. F b. cu litera: a.

Bihor b. în prezent. Precizaţi trei deosebiri între clima unităţii de relief marcată. Tipul de climă în care se înregistrează valorile menţionate în diagrama climatică alăturată este: a. un factor care explică lipsa lacurilor glaciare din Munţii Apuseni. 2. 6 puncte E. 6 puncte E. altele decât capitala. Mehedinţi d. Cantităţile mari de precipitaţii medii anuale sunt o consecinţă a: a. temperat . Scrieţi. 5. 4 puncte Ministerul Educaţiei. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 5. 2. mediteranean (subtropical) d. precipitaţii medii anuale. E. valoarea minimă a temperaturii medii lunare. Precizaţi tipul de regim hidrologic al Volgăi şi doi factori care îl influenţează. pe foaia de examen. pe hartă.oceanic 2. Oraşul marcat. influenţă climatică. cu litera F. subpolar c. 4 puncte Ţara Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul III . Se dă următorul tabel: Lungimea căilor ferate (km) Germania 38.geografie Ministerul Educaţiei. regimului radiaţiei solare d. 2. pe hartă. iulie şi mai 3. Pentru Regatul Unit al Marii Britanii şi al Irlandei de Nord. două ramuri industriale care utilizează resursele menţionate mai sus. cu litera B şi clima unităţii de relief marcată. raportată la nivelul Europei. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. Precizaţi două cauze care să explice valoarea difertă a lungimii căilor ferate în cele două state. vânturi. A. 2. pe hartă.126 România 11. regimului temperaturii aerului b. fluviul care traversează capitala. 10 puncte D. precum şi luna în care se înregistrează. 4 puncte B. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL III (30 p) – Varianta 033 Reprezentarea grafică de mai jos se referă la subiectul III A şi B şi prezintă evoluţia temperaturilor medii lunare şi a cantităţii de precipitaţii la o staţie meteorologică din Europa. Calculaţi ponderea lungimii căilor ferate din fiecare ţară. Valoarea maximă a temperaturii medii lunare se înregistrează în lunile: a. iulie şi iunie d. precum şi luna în care se înregistrează. Gorj c. precizaţi: 1. Prezentaţi: 1. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei deosebiri vor fi prezentate comparativ şi nu separat. Vâlcea 2 puncte D. Precizaţi: 1. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. 3. circulaţiei vestice a maselor de aer 6 puncte C. etaj climatic. cu numărul 2 este reşedinţa judeţului: a. ştiind că lungimea totală a reţelei feroviare pe continent este. 2 Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul II 4. o cauză care determină densităţi reduse ale populaţiei în anumite sectoare ale Câmpiei de Vest. două resurse de subsol.376 1.Varianta 33 . ecuatorial b. august şi mai b. august şi iulie c. Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: temperaturi medii anuale. două oraşe. altitudinii reduse c. cantitatea maximă de precipitaţii înregistrată. tipul de climă specific şi doi factori care influenţează clima. de 369.000 Km.

cu literele A şi C. 2. A. cu numărul 1 se numeşte … 2. pe foaia de examen.geografie Proba D. Fluviul care traversează oraşul marcat. pe hartă. Se acordă 10 puncte din oficiu. Statul a cărui capitală este oraşul marcat. cu numărul 9 se numeşte … 6 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul I . cu numerele 7 şi 12. Precizaţi: 1. pe hartă. numele oraşelor-capitală marcate. pe hartă. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. Scrieţi.capitală cu numere. Munţii Penini se desfăşoară pe teritoriul statului marcat. numele statelor marcate. 4 puncte B. pe hartă.Ministerul Educaţiei. pe hartă. E. SUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 034 Harta de mai sus se referă la subiectul I A – D. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană • • Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Pe hartă sunt marcate state cu litere şi oraşe . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Varianta 34 . cu litera … 3.

vânturi. amplitudine termică. G 2 puncte 4. Are ieşire la Marea Baltică statul marcat. cu litera.geografie Ministerul Educaţiei. Fluviul Dunărea străbate oraşul . Precizaţi: 1. precipitaţii medii anuale. H d. cu numărul: a. oraşe cu numere de la 1 la 6 şi râuri cu numere de la 7 la 12. A b. Scrieţi. Capitala statului marcat. pe hartă.capitală marcat. cu litera: a. 10 d. 6 puncte E. cu litera: a. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. cu litera: a. cu litera E este: a. pe hartă. Scrieţi. E d. Alumina se obţine în oraşul marcat. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 034 Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 2 Subiectul I Harta de mai sus se referă la subiectul II A – E. Precizaţi trei deosebiri între clima statului marcat cu litera B şi clima statului marcat cu litera H. D c. pe hartă. F d. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. pe hartă. cu litera: a. 6 2 puncte 5. 10 d. Relieful glaciar se întâlneşte în unitatea de relief marcată. pe hartă. 2 c. pe hartă. J 2 puncte 5. Scrieţi. H 2 puncte 3. Vegetaţia de stepă se întâlneşte în unitatea de relief marcată. D c. cu litera… 2. Capitala Federaţiei Ruse este oraşul marcat. Defileul Dunării delimitează la sud unitatea de relief marcată. Pe hartă sunt marcate unităţi de relief cu litere. A. pe foaia de examen. cu numărul: a. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar C. Minsk d. B b. 12 2 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul II . 4 puncte Ministerul Educaţiei. Crivăţul este un vânt specific unităţii de relief marcate. pe foaia de examen. E c. Lisabona b. H 2 puncte 2. E. Climatul mediteranean se întâlneşte în sudul statului marcat. Oraşul marcat.Varianta 34 . pe hartă. cu literele A şi B. pe foaia de examen. G 2 puncte 4. 14 2 puncte D. D b. pe hartă. pe hartă. pe hartă. 9 c. 4 puncte B. cu litera: a. numele râurilor marcate. C c. Străbate Carpaţii Meridionali râul marcat. Grindurile sunt forme de relief specifice unităţii marcate. cu numărul: a. pe hartă. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. G d. 3 b. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei deosebiri vor fi prezentate comparativ şi nu separat. E c. 6 puncte C. 5 d. A b. 6 c. pe hartă. E d. 7 b. 3 c. 1 b. cu numărul: a.. Londra c. Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: tip de climă. numele unităţilor de relief marcate. pe hartă. cu numerele 8 şi 11. Paris 2 puncte 2. 8 2 puncte 3. Precizaţi doi factori care au determinat prezenţa reliefului glaciar în Munţii Alpi. temperaturi medii anuale. cu numărul 4 este traversat de râul numit… 3. pe hartă. . 7 d. pe hartă. 1 b. C b. 2.

pe foaia de examen. 2 Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 5. influenţă climatică. 2. ) 338.350C 3. 15. ale temperaturii medii lunare se înregistrează în lunile: a. 4 puncte B. trei unităţi de relief. Amplitudinea termică medie anuală este de: a. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. 24 . Graficul de mai sus redă tipul de climă: a. precizaţi: 1. mai şi octombrie b. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar D. În grafic este prezentată evoluţia temperaturilor medii lunare la o staţie meteorologică din Europa.145 5.geografie Ministerul Educaţiei. 6 puncte E. ecuatorială c. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL III (30 p) – Varianta 034 Graficul alăturat se referă la subiectul III A şi B. 4 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul III . loc. temperat-continentală d. precum şi luna în care se înregistrează. Scrieţi. Precizaţi două asemănări şi o deosebire între clima unităţii de relief marcate cu litera C şi clima unităţii de relief marcate cu litera E. Valori de 10oC. Precizaţi o cauză care să explice diferenţele care apar între cele două state. 3. Precizaţi doi factori care favorizează practicarea turismului hibernal şi a sporturilor de iarnă în Austria.260C d.910 7. estimări la nivelul anului 2006 Subiectul II 10 puncte 1. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă asemănările şi deosebirea vor fi precizate comparativ şi nu separat. valoarea minimă a temperaturii. D. E. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. numele fluviului care străbate capitala. aprilie şi octombrie c. etaj climatic. mai şi noiembrie 6 puncte C. 30 . cu litera F este o câmpie în formare”. referitor la densitatea medie a populaţiei. Pentru Franţa.367 Sursa: The World Factbook. 6 puncte E. pe hartă. valoarea densităţii medii a populaţiei. Prezentaţi două argumente pentru a susţine afirmaţia: „Unitatea de relief marcată. 18 . două oraşe-port maritime. aprilie şi mai d. calculată pentru fiecare stat din tabel. Se dă următorul tabel: Statul Finlanda Bulgaria Suprafaţa Populaţia ( km2 ) (nr. Precizaţi: 1. vânturi.220C c. 2.160C b. două obiective turistice din Paris.385. 2.Varianta 34 . A. Scrieţi pe foaia de examen. valoarea maximă a temperaturii. precipitaţii medii anuale. două resurse de subsol utilizate în industria siderurgică. 4.231. temperat-oceanică b. subpolară 2. precum şi luna în care se înregistrează. 4 puncte Ministerul Educaţiei. Nota 1: Asemănările şi deosebirea se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: temperaturi medii anuale.372 110.

geografie Proba D. pe foaia de examen. numele statelor marcate. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană • • Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu. SUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 035 Harta de mai sus se referă la subiectul I A – D. Aglomeraţia urbană Rin . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Varianta 35 . cu litera … 3. E. pe hartă. A. pe hartă. pe hartă. Scrieţi. Precizaţi: 1. Pe hartă sunt marcate state cu litere şi oraşe–capitală cu numere.Ministerul Educaţiei. 2. cu numărul 9 se numeşte … 6 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul I . 4 puncte B. cu numerele 6 şi 7. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.Ruhr se află în statul marcat. Vulcanul Etna se află pe teritoriul statului marcat. pe hartă. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. Fluviul care traversează oraşul marcat. numele oraşelor-capitală marcate. pe hartă. cu literele F şi G. cu litera … 2.

cu litera: a. Precizaţi: 1. Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: tip de climă. pe hartă. E c. 13 2 puncte 5. pe hartă. amplitudine termică. C b. pe hartă. 4 puncte B. pe hartă. 4 puncte Ministerul Educaţiei. pe hartă. Climatul temperat oceanic este specific statului marcat. cu litera … 6 puncte C. A b. Prezentaţi două cauze care au determinat degradarea terenurilor în regiuni în care este specific mediul temperat continental. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. pe hartă. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 035 Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 2 Subiectul I Harta de mai sus se referă la subiectul II A – D.capitală marcat. În oraşul marcat. I 2 puncte 3. E d. H 2 puncte 4. numele unităţilor de relief marcate. pe foaia de examen. cu litera: a. 2 b. cu numărul 5 se obţine: a. Lacul glaciar Zănoaga este situat în unitatea de relief marcată. Importante resurse de cărbuni superiori se exploatează în statul marcat. Depresiunea Braşov se află în unitatea de relief marcată. vânturi. Scrieţi. A b. pe hartă. 3 d. Scrieţi. B c. cu numerele 1 şi 6. E c. cu numărul 5 este traversat de râul numit … 3. F d.Varianta 35 . autoturisme c. D c. precipitaţii medii anuale. cu litera: a.geografie Ministerul Educaţiei. 8 2 puncte 4. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar C. pe hartă. G d. J 2 puncte D. D c. cu litera … 2. pe foaia de examen. H 2 puncte 2. 2. oraşe cu numere de la 1 la 6 şi râuri cu numere de la 7 la 12. 1 b. Fluviul Tamisa străbate oraşul . pe foaia de examen. Şisturile verzi sunt roci specifice unităţii de relief marcate. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. pe hartă. G 2 puncte 3. 3 c. I d. cu numărul: a. pe hartă. D d. numele oraşelor marcate. J 2 puncte 2. 1 b. pe hartă. cu litera: a. Grinduri există în unitatea de relief marcată. Tundra este o zonă de vegetaţie specifică statului marcat. E. Un important combinat siderurgic se află în oraşul marcat. cu literele B şi E. cu litera: a. C b. Capitala Elveţiei este oraşul marcat. A b. H d. Resurse de bauxită se exploatează în unitatea de relief marcată. Precizaţi trei deosebiri între clima statului marcat cu litera B şi clima statului marcat cu litera E. 10 c. 2 c. 4 2 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul II . Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei deosebiri vor fi prezentate comparativ şi nu separat. oţel d. alumină b.11 d. cu litera: a. temperaturi medii anuale. 6 puncte E. A. A b. cu numărul: a. cu numărul: a. 5 d. pe hartă. D c. Scrieţi. pe hartă. pe hartă. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. nave maritime 2 puncte 5. pe hartă. Pe hartă sunt marcate unităţi de relief cu litere. Oraşul marcat.

Uniunea Europeană reprezintă o grupare de natură politică. etaj climatic. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. 6 puncte E. precipitaţii medii anuale. o resursă de subsol şi o ramură industrială care utilizează această resursă. Precizaţi două cauze care determină valorile reduse ale densităţii populaţiei în Europa Nordică.Varianta 35 . Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: temperaturi medii anuale. Precizaţi: 1.geografie Ministerul Educaţiei. o formaţiune vegetală specifică. două insule sau arhipelaguri din Marea Egee. 4 puncte B. 2. Scrieţi. precizaţi: 1. 2. două oraşe-port. aprilie şi octombrie c. socială şi economică. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei deosebiri vor fi prezentate comparativ şi nu separat. E. se înregistrează în lunile: a. mai şi noiembrie 6 puncte C. Precizaţi: 1. iunie şi august b. ecuatorială c. cuprinse între 0 şi 5oC. trei state din Uniunea Europeană cu ieşire la Marea Baltică. Graficul de mai sus redă tipul de climă: a. 6. numărul statelor care formează Uniunea Europeană. valoarea temperaturii medii în lunile aprilie şi octombrie. iulie şi august c. temperat-oceanică b. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL III (30 p) – Varianta 035 Graficul alăturat se referă la subiectul III A şi B şi prezintă evoluţia temperaturilor medii lunare la o staţie meteorologică din Europa. 4 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul III . martie şi octombrie d. subpolară 3. iunie şi septembrie 2. pe foaia de examen. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar D. 2 Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul II 4. 5. influenţă climatică. 3. 4 puncte Ministerul Educaţiei. 2. temperat-continentală d. vânturi. Precizaţi trei deosebiri între clima unităţii de relief marcate cu litera B şi clima unităţii de relief marcate cu litera H. A. Pentru Grecia. iulie şi iunie d. Temperaturile medii lunare cu valorile cele mai ridicate se înregistrează în lunile: a. 3. două caracteristici climatice. 10 puncte D. Precizaţi două cauze care determină diversitatea tipurilor genetice de relief în Carpaţii Orientali. Valori ale temperaturii medii lunare. 6 puncte E. martie şi noiembrie b. valoarea amplitudinii termice medii anuale. o unitate de relief. formată din mai multe state. două state considerate membre fondatoare ale Uniunii Europene.

pe hartă. Scrieţi. Pe hartă sunt marcate state cu litere şi oraşe . E. Munţii Apenini se află pe teritoriul statului marcat. cu numărul 8 este capitala statului numit … 2. pe hartă. Oraşul marcat. cu litera … 6 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul I .geografie Proba D. cu literele A şi H. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Dunărea izvorăşte de pe teritoriul statului marcat. Se acordă 10 puncte din oficiu. Precizaţi: 1. pe foaia de examen. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Varianta 36 .Ministerul Educaţiei. numele oraşelor-capitală marcate. cu numerele 7 şi 13. pe hartă. 2. SUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 036 Harta de mai sus se referă la subiectul I A – D. cu litera … 3. 4 puncte B. A. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană • • Toate subiectele sunt obligatorii. pe hartă. pe hartă.capitală cu numere. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. numele statelor marcate.

2. Balcanică b. cu numărul: a. cu literele E şi G. cu numărul 6 se numeşte … 2.. Iutlanda d. pe hartă. Nota 1: Asemănările se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: tip de climă. Precizaţi două materii prime folosite în industria siderurgică. Olanda d. C c. A b. 12 2 puncte 3. pe foaia de examen. Relieful glaciar se întâlneşte în unitatea de relief marcată. numele unităţilor de relief marcate. cu litera D este: a. pe foaia de examen. vânturi. pe hartă. 2. cu numărul: a. 4 b. 1 b. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar C. Resurse de aur şi argint se exploatează din unitatea de relief marcată. 14 d. pe hartă. Capitala statului Finlanda este oraşul marcat. cu numerele 4 şi 5. cu numărul: a. C c. 1. 10 2 puncte 5. 4 puncte B. cu litera: a. E d. D d. 11 b. Notaţi două state europene în care industria siderurgică are o pondere însemnată. Scrieţi. cu numărul: a. Precizaţi trei asemănări între clima statului marcat. Statul marcat. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei asemănări vor fi prezentate comparativ şi nu separat. Borcea b. precipitaţii medii anuale. E 2 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul II . 5 2 puncte 4. cu numărul 5 este situat în Peninsula: a. A. 4 d. pe hartă. Oraşul . amplitudine termică. E. 3 c.capitală marcat. Scrieţi. pe hartă. Iberică c. Oraşul Sibiu este marcat. râuri cu numere de la 1 la 6 şi oraşe cu numere de la 7 la 12. pe hartă. 9 d. 15 2 puncte 2. Râul marcat. pe hartă.Varianta 36 . Climatul mediteranean este specific statului marcat. 6 puncte C. Oraşul marcat.. cu numărul 2 se numeşte: a. pe hartă. Belgia b. Spania 2 puncte 4. pe hartă. Franţa c. B b. cu litera F şi clima statului marcat cu litera G. cu litera: a. pe foaia de examen. 10 c. 9 b. Sulina 2 puncte 2. 4 puncte Ministerul Educaţiei. pe hartă. Depresiunea Braşov este străbătută de râul marcat. Este situat în mediul temperat oceanic oraşul marcat. Precizaţi: 1. Braţul Dunării marcat. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1.geografie Ministerul Educaţiei. numele râurilor marcate. 6 puncte E. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. pe hartă. J 2 puncte 3. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. temperaturi medii anuale. 11 d. Scandinavă 2 puncte D. pe hartă. Scrieţi. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 036 Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 2 Subiectul I Harta de mai sus se referă la subiectul II A – E. 6 c. cu numărul 12 este reşedinţa judeţului numit … 3. Chilia c. Sfântu Gheorghe d. Pe hartă sunt marcate unităţi de relief cu litere. pe hartă. cu litera . pe hartă. pe hartă. 12 c.

2. Se dă următorul tabel: Statul Suedia Portugalia Suprafaţa ( km2) 449. valoarea maximă a temperaturii.geografie Ministerul Educaţiei. două ramuri industriale reprezentative (cu excepţia industriei alimentare). calculată pentru fiecare stat din tabel. două unităţi de relief. vânturi. 3. Precizaţi un factor care influenţează variaţia temperaturii aerului. Scrieţi. 4 puncte Ministerul Educaţiei. estimări la nivelul anului 2006 1. Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: temperaturi medii anuale. Pentru Italia. precipitaţii medii anuale. Prezentaţi modul de calcul al temperaturii medii anuale. două caracteristici climatice. A.Varianta 36 . o cauză care determină densitatea redusă a populaţiei în unitatea de relief marcată. valoarea minimă a temperaturii. 11 2 puncte D. 6 puncte E. 1. pe hartă.870 Subiectul II Sursa: The World Factbook. Este port fluvio – maritim oraşul marcat. pe hartă. 2.596 10. E. etaj climatic. cu litera E. precum şi luna în care se înregistrează. pe hartă. 6 puncte C. 7 b.loc.391 2 Populaţia (nr. valoarea densităţii medii a populaţiei. 2. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 5. precum şi luna în care se înregistrează. Calculaţi valoarea amplitudinii termice medii anuale.605. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei deosebiri vor fi prezentate comparativ şi nu separat. 3.) 9. pe foaia de examen. 10 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a D. 2. Precizaţi o cauză care să explice diferenţele care apar între cele două state. fluviul care străbate capitala. un factor care a determinat dezvoltarea industriei utilajului petrolier în oraşul marcat. Prezentaţi două argumente care să demonstreze că Franţa dispune de un important potenţial turistic. precizaţi: 1. referitor la valoarea densităţii medii a populaţiei. cu excepţia capitalei. Precizaţi: 1. influenţă climatică. trei oraşe. 6 puncte E. 4. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. 2. 10 d. Precizaţi trei deosebiri între clima unităţii de relief marcate cu A şi clima unităţii de relief marcate cu B. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL III (30 p) – Varianta 036 Reprezentarea grafică de mai jos se referă la subiectul III A şi B şi prezintă evoluţia temperaturilor medii lunare la o staţie meteorologică din Europa. cu numărul: a. 4 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul III . Precizaţi: 1. 5. 4 puncte B.016.964 92. cu numărul 7. 8 c.

A. pe hartă. cu numerele 3 şi 4. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. numele statelor marcate.Ministerul Educaţiei. 4 puncte B.C. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.geografie Proba D. pe hartă. pe hartă. Precizaţi: 1. pe hartă. E. Prin capitalele marcate. F Proba scrisă la GEOGRAFIE Europa–România–Uniunea Europeană • • Toate subiectele sunt obligatorii. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Varianta 37 . Scrieţi. SUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 037 Harta de mai sus se referă la subiectele I A .capitală cu numere. Se acordă 10 puncte din oficiu. Pe hartă sunt marcate state cu litere şi oraşe . cu litera … 3. cu litera D are un climat … 6 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul I . Statul marcat. 2. cu literele A şi B. pe foaia de examen. Insula Sicilia aparţine statului marcat. numele oraşelor-capitală marcate. cu numerele 1 şi 5 trece fluviul numit… 2. pe hartă.

Austria b. I 2 puncte 2. cu numărul: a. E c. Bulgaria c. 1 b. cu litera: a. F Proba scrisă la GEOGRAFIE Europa–România–Uniunea Europeană SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 037 Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 2 Subiectul I Harta de mai sus se referă la subiectul II A . Elveţia 2 puncte D. Oraşul Bucureşti este străbătut de râul marcat. pe hartă. pe hartă. G d. Pe hartă sunt marcate unităţi de relief. pe hartă. pe hartă. A. cu litera: a. D c. cu litera: a. tipuri de roci. pe hartă. cu numărul: a. F 2 puncte 5. Altitudini de peste 2500m au vârfurile montane din unitatea de relief marcată. Precizaţi două deosebiri şi o asemănare între relieful Alpilor Scandinavi şi relieful Munţilor Alpi. E c. 4 c. Prezentaţi două argumente prin care să susţineţi afirmaţia: „În determinarea climei Europei intervin mai mulţi factori genetici”. numele unităţilor de relief marcate. D d. Moldova şi Trotuş sunt afluenţi ai râului marcat. cu litera: a. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. pe hartă. A b. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. cu litere. alte aspecte specifice ale reliefului. 5 2 puncte 2. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. pe hartă. B c. 4 d. J 2 puncte 5. J 2 puncte 4. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar C. cu numărul 6 este capitala statului numit: a. cu literele A şi B. 6 2 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul II . Câmpia Loarei este situată în statul marcat. Face parte din familia limbilor fino-ugrice limba vorbită de locuitorii statului a cărui capitală este marcată. A b. cu numărul: a. 2 c.E. cu litera: a. A b. Resurse de huilă (Bazinul Petroşani) se exploatează din unitatea de relief marcată. 5 d. Oraşul marcat. pe hartă. Crivăţul bate în unitatea de relief marcată. C b. Râurile Suceava. pe hartă. cu litera… 3. 4 puncte Ministerul Educaţiei. cu litera … 6 puncte C. E d. pe foaia de examen.Varianta 37 . Scrieţi. 6 puncte E. fragmentare. Precizaţi: 1. 4 puncte B. Vegetaţia de stepă este caracteristică unităţii de relief marcate. pe hartă. pe foaia de examen. H 2 puncte 3. Cehia d. A b. cu litera … 2. B b. tipuri de relief. 3 c. Scrieţi. pe hartă. pe foaia de examen. Scrieţi. E. altitudini. 1 b. pe hartă. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele două deosebiri şi asemănarea vor fi prezentate comparativ şi nu separat. Ţărmurile cu fiorduri sunt caracteristice statului marcat. numele oraşelor marcate. Relief de grinduri există în unitatea de relief marcată. pe hartă. G d. C c. 4 d. pe hartă. E 2 puncte 4. Nota 1: Deosebirile şi asemănarea se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului: mod de formare. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. C c.geografie Ministerul Educaţiei. Râul Buzău izvorăşte din unitatea de relief marcată. cu litera: a. cu numerele 8 şi 11. 2. 5 2 puncte 3. F d. G d. 2 b. râuri cu numere de la 1 la 6 şi oraşe cu numere de la 7 la 12. pe hartă. Insula Creta este situată în partea de sud a statului marcat.

tipuri genetice de relief. două state care au inregistrat o creştere a populaţiei între 1990 – 2005. 3. trei oraşe. distribuţia spaţială a altitudinilor.09 Letonia 2. pe hartă. o cauză care determină PIB-ul redus din Bulgaria. cu litera E şi relieful unităţii marcate. tipuri de roci. trei state care au ieşire la mare.10 Precizaţi: 1. cu literele B şi C. 2. cu excepţia capitalei.31 Ungaria 10. 4 puncte Ministerul Educaţiei. în câteva state din Uniunea Europeană. pe hartă. orientarea culmilor şi văilor principale. 2. două state care au inregistrat o scădere a populaţiei între 1990 – 2005. 6 puncte E.18 82. Referitor la reprezentarea grafică alăturată precizaţi: 1. A.76 58.73 Germania 79. Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului: mod de formare.36 10.99 8. E. Prezentaţi: 1.loc) Austria 7. pe hartă. şi ţara în care se înregistrează. 2.17 7. 4 puncte B. două state a căror formă de guvernământ este monarhia.20 10. o cauză care a determinat scăderea numărului de locuitori în statele menţionate la punctul 1. cu litera I.73 8. un factor de favorabilitate care a determinat amplasarea unui combinat siderurgic în oraşul marcat.36 82.loc) (mil. 2. pe hartă.19 Bulgaria 8. două unităţi montane şi o unitate de câmpie. Precizaţi: 1. are valori cuprinse între 30 . Pentru Franţa. 4. gradul de fragmentare.11 8. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar D.Varianta 37 . 2 Anul Statul 1990 2000 2005 (mil. alte aspecte specifice ale reliefului.69 Italia 57.40 mii euro. cu numărul 9. Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 6 puncte E.67 2. două state al căror PIB/loc. 6 puncte C. 2. o cauză care explică diferenţa de temperatură medie anuală care există între unităţile de relief marcate. 4 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul III . Precizaţi două caracteristici ale reţelei hidrografice din arhipelagul britanic. 10 puncte D.66 57. Analizaţi tabelul de mai jos în care este prezentată evoluţia numărului de locuitori din state ale Subiectul II UE. cea mai mare valoare a PIB/loc. două râuri sau fluvii. precizaţi: 1. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele două deosebiri şi asemănarea vor fi prezentate comparativ şi nu separat. 3. două tipuri de climă. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL III (30 p) – Varianta 037 Reprezentarea grafică de mai jos se referă la subiectul III A şi B şi prezintă valoarea PIB/loc. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D.loc) (mil.geografie Ministerul Educaţiei. 3. Precizaţi două deosebiri şi o asemănare între relieful unităţii marcate.37 2.

Ministerul Educaţiei. cu litera … 3. pe hartă. cu litera … 2. Scrieţi. 4 puncte B. 2.geografie Proba D. pe hartă. Pe hartă sunt marcate state cu litere şi oraşe . E. San Marino este o enclavă situată pe teritoriul statului marcat. Precizaţi: 1. Are ieşire la Marea Neagră statul marcat. pe hartă. SUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 038 Harta de mai sus se referă la subiectele I A . Praga este capitala statului marcat.capitală cu numere. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. pe foaia de examen. F Proba scrisă la GEOGRAFIE Europa–România–Uniunea Europeană • • Toate subiectele sunt obligatorii. numele oraşelor-capitală marcate. A. cu litera … 6 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul I . pe hartă. cu literele B şi E. Se acordă 10 puncte din oficiu. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Varianta 38 .D. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. pe hartă. numele statelor marcate. cu numerele 1 şi 3.

Scrieţi.D. cu numerele 7 şi 10. pe hartă. 5 d. 2. cu numărul…. B b. D c. Lacul Vidraru este amenajat pe râul marcată. E d. cu literele: a. Scrieţi. F şi G 2 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul II . Siret 2 puncte 4. 2 c. Scrieţi. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar C. Elba b. pe hartă. vânturi. A şi B b. Rin c. Fluviul care străbate capitala statului marcat. F Proba scrisă la GEOGRAFIE Europa–România–Uniunea Europeană SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 038 Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 2 Subiectul I Harta de mai sus se referă la subiectul II A. pe hartă. cu numărul: a. Relieful vulcanic şi gheizerele sunt specifice statului marcat. C c. cu numărul: a.Varianta 38 . E. cu litera: a. pe hartă. C şi E c. F 2 puncte 3. 4 puncte Ministerul Educaţiei. cu numărul 5 este numit: a. pe foaia de examen. 6 puncte E. C şi H d. cu litera F vegetaţia caracteristică este: a. pe foaia de examen. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei deosebiri vor fi prezentate comparativ şi nu separat. Bistriţa b. D d. precipitaţii medii anuale. Sena d. Resurse de gaz metan se găsesc în unitatea de relief marcată. A b. cu litera: a. pe hartă. Spodosolurile sunt caracteristice unităţilor de relief marcate. Jijia c. „Mozaicul petrografic” este specific unităţii de relief marcată. pe hartă. A b. 4 puncte B. Moldova d. Prezentaţi două cauze ale tendinţei de îmbătrânire demografică a populaţiei Europei. G 2 puncte 3. cu litera D se numeşte: a. Lacul Balaton este situat în statul marcat. pe hartă. B c. pe foaia de examen.geografie Ministerul Educaţiei. pe hartă. Relieful de cueste este specific unităţii de relief marcată. pe hartă. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. cu litera… 6 puncte C. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. cu litera… 3. În partea de nord a statului marcat. amplitudine termică. pe hartă. 6 2 puncte 2. cu litera: a. H 2 puncte 2. A. pe hartă. Tamisa 2 puncte 5. Limita dintre Carpaţii Orientali şi Carpaţii Meridionali este reprezentată de râul marcat. numele oraşelor marcate. temperaturi medii anuale. cu litera A şi clima statului marcat. Oraşul Buzău este străbătut de râul marcat. 6 2 puncte 5. numele unităţilor de relief marcate. Pe hartă sunt marcate unităţi de relief. pe hartă. păduri de foioase c. cu litera D. pe hartă. Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: tipul de climă. pe hartă. A b. G d. F 2 puncte 4. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. stepa d. 1 b. pe hartă. 2 c. Precizaţi trei deosebiri între clima statului marcat. cu litera: a. 1 b. râuri cu numere de la 1 la 6 şi oraşe cu numere de la 7 la 12. Râul marcat. pe hartă. pe hartă. cu litere. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. tundra 2 puncte D. 2. C c. E d. 3 d. maquis b. Precizaţi: 1. cu literele B şi F. Munţii Apenini sunt situaţi pe teritoriul statului marcat.

precizaţi: 1. 6. Precizaţi: 1.Varianta 38 . cu G. valoarea medie a densităţii populaţiei din Spania şi Suedia. Precizaţi: 1. 2. care au ieşire la Marea Baltică. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar D. 5. două unităţi montane. 2.990 40. care au ca formă de guvernământ monarhia. dintre cele reprezentate pe grafic. E. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. În tabelul de mai jos sunt prezentate date privind suprafaţa şi populaţia unor state europene. în România. 6 puncte E. dintre cele reprezentate pe grafic. pe hartǎ. pe hartǎ. influenţă climatică. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei deosebiri vor fi prezentate comparativ şi nu separat. 2. cu A şi clima unitaţii de relief marcate. estimări la nivelul anului 2006 Precizaţi: 1. 10 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a D. un tip de climă. o cauză care determină. două regiuni istorice. precipitaţii medii anuale.231. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL III (30 p) – Varianta 038 Reprezentarea grafică de mai jos se referă la subiectul III A şi B şi prezintă suprafaţa unor state din Uniunea Europeană. o cauză a valorilor reduse ale densităţii populaţiei din Finlanda. fluviul care străbate capitala. numele a două state.372 Suedia 449. dintre cele reprezentate pe grafic. vânturi. deteriorarea vegetaţiei din cadrul etajului alpin. 3.842 Sursa: The World Factbook. etaj climatic. 4 puncte Probă scrisă Geografie – clasa a XII-a Subiectul III .145 5. Precizaţi: 1. două oraşe. 4 puncte B.016.loc) Finlanda 338. A. Subiectul II Suprafaţa Populaţia Statul 2 ( km ) (nr. 4. numele a două state. 6 puncte E.596 Spania 505. Precizaţi trei deosebiri între clima unitǎţii de relief marcate. 2. două state cu suprafaţa mai mică de 300.397. două insule care aparţin acestui stat. 3.964 9. Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: temperaturi medii anuale. Precizaţi două argumente care să susţină afirmaţia: „Spania este una dintre primele destinaţii turistice din Europa”.geografie Ministerul Educaţiei. 6 puncte C. cu excepţia capitalei. 4 puncte Ministerul Educaţiei. 2.000 km2. o cauză pentru care în Podişul Sucevei densitatea medie a populaţiei prezintă valori mai mari decât media pe ţară. primele două state ca suprafaţă. care au ieşire la Marea Mediterană. numele a două state. Pentru Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord.

Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. pe foaia de examen. pe hartă. cu numărul … 3. cu literele C şi E. pe hartă. Pe hartă sunt marcate state cu litere şi oraşe . E. numele statelor marcate. Se acordă 10 puncte din oficiu.C. Statul marcat. pe hartă.capitală cu numere.geografie Proba D. 2. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. cu litera F se numeşte … 6 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul I . F Proba scrisă la GEOGRAFIE Europa–România–Uniunea Europeană • • Toate subiectele sunt obligatorii. SUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 039 Harta de mai sus se referă la subiectul I A . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Varianta 39 .Ministerul Educaţiei. cu litera … 2. cu numerele 4 şi 6. pe hartă. Precizaţi: 1. numele oraşelor-capitală marcate. Fluviul Nipru traversează oraşul capitală marcat. A. Scrieţi. pe hartă. Strâmtoarea Gibraltar este situată în sudul statului marcat. 4 puncte B.

pe hartă. pe hartă. din unitatea de relief marcată. Râul care străbate cele mai multe depresiuni intramontane este marcat. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar C. Precizaţi două deosebiri şi o asemănare între relieful Munţilor Alpi şi relieful Munţilor Ural. tipuri de relief. F 2 puncte 4.C. Fluviul Elba stăbate statul marcat. Olt 2 puncte 3. cu numărul …. 5 d.geografie Ministerul Educaţiei. 4 d. pe hartă. E d. ca număr de locuitori. Scrieţi. B b. E d. Cibin c. cu numărul 10 trece râul: a. Prin oraşul marcat. 1 b. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. pe foaia de examen. A b. cu litera G se numeşte …. cu litera: a. fragmentare. E. pe hartă. cu litera J se resimt influenţe climatice … 6 puncte C. F şi I d. 2 b. G d.Varianta 39 . cu numărul: a. cu litera: a. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. Prezentaţi două cauze care explică emigrarea populaţiei dinspre fostele ţări iugoslave. cu litere. tipuri de roci. 3 c. Scrieţi. 2. pe hartă. pe hartă. 4 c. pe hartă. 2. alte aspecte specifice ale reliefului. D d. Lacul Balaton este situat în statul marcat. pe hartă. numele oraşelor marcate. pe hartă. 4 puncte Ministerul Educaţiei. Pe hartă sunt marcate unităţi de relief. 4 c. 3. D c. pe foaia de examen. C c. cu literele: a. Precizaţi: 1. G şi I 2 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul II . F Proba scrisă la GEOGRAFIE Europa–România–Uniunea Europeană SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 039 Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 2 Subiectul I Harta de mai sus se referă la subiectul II A . A b. Molisolurile sunt caracteristice unităţii de relief marcate. 1 b. râuri cu numere de la 1 la 6 şi oraşe cu numere de la 7 la 12. pe hartă. Relieful vulcanic este prezent în unităţile de relief marcate. 6 2 puncte 4. Nota 1 Deosebirile şi asemănarea se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului: mod de formare. Lotru d. În Peninsula Scandinavică este situată capitala marcată. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă deosebirile şi asemănarea vor fi prezentate comparativ şi nu separat. B c. E şi H c. cu numărul: a. J 2 puncte 2. Reşedinţa judeţului Dolj este străbătută de râul marcat. F 2 puncte D. Statul a cărui suprafaţă a fost recuperată de sub apele mării în proporţie de 50% are capitala marcată. F 2 puncte 2. Cerna b. altitudini. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. cu litera: a. pe hartă. pe hartă. 4 puncte B. cu numerele 8 şi 10. 6 2 puncte 5. B c. 5 d. Oraşele Barcelona şi Valencia se află în statul marcat. cu literele B şi E. Cel mai mare oraş. numele unităţilor de relief marcate. Scrieţi. pe foaia de examen. C şi J b. cu numărul: a. 6 puncte E. În unitatea de relief marcată. pe hartă. pe hartă. A. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. 7 2 puncte 3. cu literele: a. A b.

două state care au ieşire la Marea Mânecii.776 6 puncte E. alte aspecte specifice ale reliefului. două state cu o populaţie mai mare de 60 milioane de locuitori. precizaţi: 1. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele două deosebiri şi asemănarea vor fi prezentate comparativ şi nu separat. I d. 4 puncte Ministerul Educaţiei.loc) 380. (USD/loc) 33. Menţionaţi două argumente care explică faptul că infrastructura de transport constituie un element important în dezvoltarea economică a Uniunii Europene. J 2 puncte D. 2. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 5. pe hartă.989 PIB/loc. 2. cu litera: a. Probă scris ă laă Geografie –fluvii. două state cu o populaţie înte 30-40 milioane de locuitori. o cauză care explică faptul că în Delta Dunării cultura cerealelor ocupă suprafeţe restrânse. 3. gradul de fragmentare. o cauză care a determinat scăderea PIB/loc în UE cu 27 de state. A. E. 6 puncte C. 6 puncte E. tipuri genetice de relief. 2.geografie Ministerul Educaţiei. Precizaţi două deosebiri şi o asemănare între relieful Câmpiei Române şi relieful Câmpiei Moldovei.3 484. precizaţi: 1. dou râuri sau 5. valoarea densităţii populaţiei pentru UE cu 15 state şi pentru UE cu 27 de state. 4 puncte B.234 27.Varianta 39 . 2. 2 Subiectul II 10 puncte D. Pentru Italia. clasa a XII-a 4. 3. Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului: mod de formare. doi vulcani. orientarea culmilor şi văilor principale. Referitor la reprezentarea grafică alăturată precizaţi: 1. E c. membre ale UE. numele unităţii montane cu altitudinea maximă. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL III (30 p) – Varianta 039 Reprezentarea grafică de mai jos se referă la subiectul III A şi B şi prezintă numărul de locuitori din unele state din Uniunea Europeană.3 Suprafaţa (km2) 3.692 4.238. C b. o cauză care explică diferenţa de precipitaţii medii anuale dintre Dealurile de Vest şi Podişul Dobrogei de Sud. Pe baza datelor prezentate în tabelul de mai jos. 2. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. distribuţia spaţială a altitudinilor. Cel mai mare bazin huilifer din ţară se află în unitatea de relief marcată. o cauză care a determinat creşterea numărului de locuitori în Franţa şi Germania. 4 puncte Probă scrisă Geografie clasa a XII-a Subiectul III . două culturi agricole cu specific mediteranean. UE UE 15 UE 27 Populaţia (mil.322. trei state care au ca formă de guvernământ monarhia. Precizaţi: 1. trei ţări vecine. tipuri de roci. Prezentaţi: 1.

Munţii Pindului se află pe teritoriul statului marcat. Oraşul marcat. cu numărul . E. cu numerele 3 şi15... 4 puncte B.geografie Proba D. pe hartă. cu numărul 14 este traversat de fluviul numit . 2. Se acordă 10 puncte din oficiu. pe hartă. Scrieţi. pe foaia de examen.capitală cu numere. SUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 040 Harta de mai sus se referă la subiectul I A – C. clasa a XII-a Europa–România–Uniunea Europeană 1 . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Varianta 40 . numele statelor marcate.Ministerul Educaţiei.. Probă scrisă la Geografie. A. Podişul Meseta se desfăşoară pe teritoriul statului a cărui capitală este marcată. Pe hartă sunt marcate state cu litere şi oraşe . răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. F Proba scrisă la GEOGRAFIE Europa–România–Uniunea Europeană • • Toate subiectele sunt obligatorii. 2. pe hartă. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. pe hartă. numele oraşelor-capitală marcate. cu litera … 3.. cu literele C şi F. pe hartă. Precizaţi: 1.

cu litera: a. cu litera: a. cu litera: a. Belgia b. 2. pe foaia de examen. 15 2 puncte 3. 3. numele unităţilor de relief marcate.. Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: tip de climă. cu numărul 8 este capitala statului: a. pe hartă. cu numărul: a. C c. 2.clasa a XII-a 1 Subiectul II . C b.. 4 puncte Ministerul Educaţiei. cu litera: a. B c. D şi H 2 puncte Probă scrisă la Geografie. cu litera . pe hartă. 6 puncte C. numele oraşelor marcate. Notaţi două state europene în care se exploatează aceste materii prime. 6 b. pe hartă. cu numărul 7 este reşedinţa judeţului: a. Oraşul marcat. 15 2 puncte 4. pe hartă. 8 c. Precizaţi două materii prime folosite în industria siderurgică. temperaturi medii anuale. cu literele: a. F d. Liechtenstein c. 4 puncte B. Vegetaţia mediteraneană se întâlneşte pe teritoriul statului marcat. C c. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. cu numărul 4 este numit . 12 d. Minereuri de fier se exploatează din statul a cărui capitală este marcată. A şi E b. Buzău b. E. Harghita d. Relieful tipic piemontan este întâlnit în unitatea marcată. Oraşul cu cel mai mare număr de locuitori din unitatea de relief marcată. F d. Precizaţi trei deosebiri între clima Peninsulei Iutlanda şi clima Peninsulei Balcanice. pe hartă.. cu literele F şi G. pe hartă. pe hartă. cu numerele 9 şi 11. Precizaţi: 1. 14 d. pe hartă. cu litera C se numeşte . 7 c. Ţărmurile cu fiorduri sunt caracteristice statului marcat. râuri cu numere de la 1 la 6 şi oraşe de la 7 la 12. 6 b. J 2 puncte 5. F 2 puncte 2. 6 puncte E. 1. F c. amplitudine termică. E d. clasa a XII-a Europa–România–Uniunea Europeană 2 Harta de mai sus se referă la subiectul II A – D. pe foaia de examen. Oraşul marcat.. 2. Scrieţi. A b. A b. F Proba scrisă la GEOGRAFIE Europa–România–Uniunea Europeană SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 040 Probă scrisă la Geografie. pe hartă.. H d. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. pe foaia de examen. Lacul hidroenergetic amenajat pe râul marcat. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. Luxemburg d. pe hartă. Resurse de gaz metan există în subsolul unităţii de relief marcată. Covasna c.Varianta 40 . G 2 puncte 4. A. Zăcăminte de petrol există în unităţile de relief marcate.. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă deosebirile vor fi prezentate comparativ şi nu separat. Oraşul Berna este marcat. Pe hartă sunt marcate unităţi de relief cu litere. pe hartă. pe hartă. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. pe hartă.geografie Ministerul Educaţiei. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar C. precipitaţii medii anuale. pe hartă. Scrieţi. H 2 puncte 2. B şi F c. Depresiuni formate prin tasarea loessului există în unitatea de relief marcată. cu numărul: a. B b. Vrancea 2 puncte 3. vânturi. C şi G d. Olanda 2 puncte D. Scrieţi.

Precizaţi două state ale Uniunii Europene în care dezvoltarea industriei metalurgice a fost influenţată de existenţa materiilor prime. 12 2 puncte D. 4 puncte Ministerul Educaţiei. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. 2. Este situat la intrarea Dunării în sectorul de deltă oraşul marcat. Menţionaţi două materii prime pe baza căreia s-a dezvoltat industria metalurgică în statele precizate mai sus. 3. diferenţa dintre numărul de locuitori dintre Europa Centrală şi Europa de Sud.clasa a XII-a Subiectul II 10 puncte D. 2. numărul de locuitori pentru fiecare dintre cele cinci regiuni geografice europene. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei deosebiri vor fi prezentate comparativ şi nu separat. pe hartă cu litera F. o cultură agricolă cu specific mediteranean. 6 puncte E. 2 Probă scrisă la Geografie. 2. În Europa Centrală există areale extinse afectate de procese de degradare accentuată a terenurilor. pe hartă cu litera C şi clima unităţii de relief marcată. influenţă climatică.Varianta 40 . un stat cu densitate redusă a populaţiei din Europa de Nord. 6. vânturi. E. Precizaţi doi factori care au condus la extinderea acestor areale. 2. 5. o cauză a valorilor foarte diferite ale densităţii populaţiei în Câmpia Română. Pentru Italia. Precizaţi: 1. o insulă care aparţine acestui stat. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 5. un factor care ilustrează originalitatea Mării Negre. 7 b. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL III (30 p) – Varianta 040 Reprezentarea grafică de mai jos se referă la subiectul III A şi B şi prezintă repartiţia populaţiei Europei pe regiuni geografice. etaj climatic. Precizaţi trei deosebiri între clima unităţii de relief marcată. Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: temperaturi medii anuale. Precizaţi: 1. doi factori naturali care au un rol deosebit în distribuţia spaţială inegală a populaţiei în Europa Centrală şi Europa de Nord. A. 2. cu numărul: a. o unitate de câmpie şi doi vulcani. statul-enclavă de pe teritoriul Romei. 4. două ramuri industriale cu excepţia industriei alimentare. Precizaţi un factor natural care explică prezenţa vegetaţiei de stepă în Câmpia Panonică. 1. precizaţi: 1. 8 c. două oraşe din nordul ţării.geografie Ministerul Educaţiei. 4 puncte B. precipitaţii medii anuale. 11 d. 4 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul III . Precizaţi: 1. 3. pe hartă. 6 puncte C. 6 puncte E.

Precizaţi: 1. pe hartă.. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Varianta 41 . Scrieţi. cu litera . pe hartă. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. F Proba scrisă la GEOGRAFIE Europa–România–Uniunea Europeană • • Toate subiectele sunt obligatorii. 4 puncte B.Ministerul Educaţiei. E. pe hartă. cu litera . SUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 041 Harta de mai sus se referă la subiectul I A – C.. Statul insular cu vulcani activi şi gheizere este marcat.. Capitala statului marcat. Pe hartă sunt marcate state cu litere şi oraşe . A. numele statelor marcate. 2. numele oraşelor-capitală marcate.capitală cu numere. pe hartă. clasa a XII-a 1 .. pe hartă. Se acordă 10 puncte din oficiu.geografie Proba D. 3. cu numerele 2 şi 8. pe foaia de examen. cu litera D este traversată de fluviul numit . Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.. Este situat în Peninsula Scandinavă statul marcat.. 2. cu literele A şi B. 6 puncte Probă scrisă la Geografie.

6 puncte C. Se învecinează cu Spania statul marcat. cu literele B şi H. A. 4 puncte Ministerul Educaţiei. pe foaia de examen. numele oraşelor marcate. pe hartă. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. B c. Sălaj 2 puncte 3. pe hartă. cu litera: a. Prezentaţi două argumente care sǎ susţinǎ afirmaţia: „Râurile sunt scurte şi au debite mari în statul marcat pe hartǎ cu litera E”. Climatul temperat oceanic este specific statului marcat. pe hartă. pe hartă. cu litera . Vegetaţie de stepă există în unitatea de relief marcată. Cluj d. Pe hartă sunt marcate unităţi de relief cu litere. cu litera: a. amplitudine termică. E 2 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul II .. cu litera: a. 4 puncte B. Precizaţi două deosebiri şi o asemănare între clima Peninsulei Scandinave şi clima Peninsulei Iberice. pe hartă. E c. Depozite de loess se întâlnesc în unitatea de relief marcată.. Scrieţi. Scrieţi.. F d. B c. Vegetaţia mediteraneană specifică statului marcat. 3. cu litera D se numeşte . G 2 puncte 4. pe foaia de examen. 13 2 puncte 3.geografie Ministerul Educaţiei. pe hartă. râuri cu numere de la 1 la 6 şi oraşe de la 7 la 12. E. 2. A b. A b. pe hartă. Statul marcat. 7 c. Nota 1: Deosebirile şi asemănarea se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: tip de climă. Neagră d. F d. clasa a XII-a 2 Harta de mai sus se referă la subiectul II A – D. 2 b. temperaturi medii anuale. pe hartă. pe hartă. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă deosebirile şi asemănarea vor fi prezentate comparativ şi nu separat. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar C. Nordului 2 puncte 4. pe hartă. cu numărul 4 se numeşte . pe hartă. cu litera F este numită: a. D c. F Proba scrisă la GEOGRAFIE Europa–România–Uniunea Europeană SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 041 Probă scrisă la Geografie. Precizaţi: 1.. 2.Varianta 41 . savană c. 12 d. numele unităţilor de relief marcate. cu litera: a. frigana b. stepă d. cu numărul: a. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. G 2 puncte 2. A b. Scrieţi. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. Oraşul cu cel mai mare număr de locuitori din unitatea de relief marcată. 6 puncte E. cu numerele 7 şi 12. Albă b. cu litera C are deschidere la Marea: a. Oraşul Varşovia este marcat. Râul marcat. F d. pe hartă. I 2 puncte 5.. B c. F d. A b. Oraşul marcat. F d. precipitaţii medii anuale. pe hartă. Baltică c. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. vânturi. Bihor b. A b. pe foaia de examen. I 2 puncte 2. tundră 2 puncte D. Importante resurse de minereu de fier există în unitatea de relief marcată. cu litera: a. pe hartă. Bistriţa c. Forme ale reliefului vulcanic se întâlnesc în unitatea marcată. cu numărul 9 este reşedinţa judeţului: a..

Precizaţi: 1. 11 d.Varianta 41 . valoarea minimă a debitului şi luna în care se înregistrează. pe hartă cu litera D. 10 puncte D.geografie Ministerul Educaţiei. A. 10 c. Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Calcula ţi sporul natural. din Belgia. Un combinat siderurgic se găseşte în oraşul marcat.3 8.7 Populaţia (mil. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL III (30 p) – Varianta 041 Reprezentarea grafică de mai jos se referă la subiectul III A şi B şi prezintă evoluţia debitelor medii lunare ale unui râu din Europa. 2. Precizaţi două deosebiri şi o asemănare între clima unităţii de relief marcată.2 4.7 59.4 7. deşi are altitudini reduse. 5. 4 puncte Subiectul II Statul Belgia Bulgaria Franţa Germania Irlanda Ungaria Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul III . un factor natural care nu favorizează dezvoltarea agriculturii în regiunile montane. 6 puncte E. Nota 1: Deosebirile şi asemănarea se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: temperaturi medii anuale. În tabelul de mai jos sunt prezentate date satatistice pentru state ale UE. etaj climatic.4 4. trei resurse de subsol. influenţă climatică. 3. 4. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă asemănarea şi cele două deosebiri vor fi prezentate comparativ şi nu separat. Precizaţi: 1. în valori absolute. valoarea maximă a debitului şi o lună în care se înregistrează. Prezentaţi: 1.3 -1. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 5. 4 puncte B.6 82.7 -3. un fluviu navigabil şi un oraş-port traversat de acest fluviu. un oraş-port la Marea Nordului. 2. Pentru Germania. 12 2 puncte D. un argument care susţine afirmaţia: ”Podişul Dobrogei. două regiuni industriale. cu numărul: a. precipitaţii medii anuale. 2. pe hartă. pe hartă cu litera B şi clima unităţii de relief marcată. vânturi. două ramuri industriale foarte dezvoltate. loc) 10. E. 6 puncte C. Prezentaţi douǎ argumente care sǎ explice diferenţa de densitate a populaţiei dintre Olanda şi Norvegia.3 -5. nu poate fi considerat o unitate de câmpie”. Sporul natural (‰) 1. 4 puncte Ministerul Educaţiei. precizaţi: 1. lunile în care debitul mediu lunar are valori cuprinse între 150 – 250 m³/sec. Franţa şi Irlanda. 2. 8 b. lunile în care debitul mediu lunar are valori sub 100 m³/sec.0 10.1 Contribuţia serviciilor la PIB (%) 73 59 74 71 57 66 6 puncte E.

F Proba scrisă la GEOGRAFIE Europa–România–Uniunea Europeană • • Toate subiectele sunt obligatorii. 4 puncte B. Câmpia Londrei este situată în statul marcat. Capitala statului marcat. pe hartă. 3. Pe hartă sunt marcate state cu litere şi oraşe .Ministerul Educaţiei. cu litera … 6 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul I . Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. pe hartă. pe foaia de examen..capitală cu numere.. pe hartă. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Varianta 42 . cu literele C şi J. cu numerele 6 şi 15. pe hartă. A. E.. Scrieţi. numele oraşelor-capitală marcate.. numele statelor marcate. cu litera F se numeşte . 2. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1.geografie Proba D. Precizaţi: 1. cu litera A este traversată de fluviul numit . Statul marcat. 2. Se acordă 10 puncte din oficiu. pe hartă. SUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 042 Harta de mai sus se referă la subiectul I A – C.

pe hartă. 6 puncte C.. D b. Scrieţi. B b. pe hartă. Scrieţi. 4 puncte B. Nota 1: Deosebirile şi asemănarea se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: tip de climă. G 2 puncte 5. A. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă deosebirile şi asemănarea vor fi prezentate comparativ şi nu separat. precipitaţii medii anuale. G d. Numeroase iazuri şi heleştee au fost amenajate în unitatea marcată. F Proba scrisă la GEOGRAFIE Europa–România–Uniunea Europeană SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 042 Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul I Harta de mai sus se referă la subiectul II A – D. 13 2 puncte 3. 7 c. Moldova d. G d. Statul marcat. pe hartă. pe hartă. C c. pe hartă. cu litera: a. 2. cu numărul 3 se numeşte: a. Rhône d. pe foaia de examen. cu litera: a.Varianta 42 . Precizaţi două deosebiri şi o asemănare între clima Peninsulei Italice şi clima Peninsulei Scandinave. Donul b. pe hartă. Pe hartă sunt marcate unităţi de relief cu litere. Forme ale reliefului glaciar se întâlnesc în unitatea marcată. F d. H 2 puncte 4. I 2 puncte D. D c. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar C. cu litera: a. Vegetaţia de tundră este specifică părţii de nord a statului marcat. pe hartă. pe hartă. A b. cu litera G are deschidere la Marea: a. 4 puncte Ministerul Educaţiei. pe hartă. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. 2 b. E 2 puncte 3. J 2 puncte 2. cu numărul 7 se numeşte . D d. Resurse de gaz metan există în unitatea de relief marcată. Bârlad b. cu numerele 8 şi 9.. numele oraşelor marcate. pe hartă. A b. cu litera : a. Bistriţa c. H 2 puncte 2. pe hartă. cu litera A se numeşte . Oraşul cu cel mai mare număr de locuitori din unitatea de relief marcată. temperaturi medii anuale. A b. Neagră d. 12 d. Zăcăminte de petrol există în unitatea de relief marcată. E c.geografie Ministerul Educaţiei. Râul marcat. cu litera: a. amplitudine termică. Scrieţi. cu numărul: a. C b.. În statul marcat. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. pe hartă. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. pe foaia de examen. Nordului 2 puncte 4. Elba c. Baltică c. 2. E c. pe hartă. E. Oraşul Kiev este marcat. Este traversat de Cercul Polar de Nord statul marcat. cu litera: a.. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. Precizaţi: 1. 3. cu literele C şi F. C c. pe foaia de examen. cu litera D un râu cu regim simplu. Tamisa 2 puncte 5. de tip atlantic. pe hartă. este: a. râuri cu numere de la 1 la 6 şi oraşe de la 7 la 12.. C c. 6 puncte E. Depresiuni submontane se întâlnesc în unitatea de relief marcată. F d. cu litera . Precizaţi două cauze care determină degradarea terenurilor în regiunile montane din Europa. numele unităţilor de relief marcate. vânturi. Albă b. Oraşul marcat. Trotuş 2 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul II . F d. pe hartă..

pentru fiecare stat. etaj climatic. 3. Statul Resursa de subsol Germania Minereu de fier Ungaria Bauxită Ucraina Sare Precizaţi. valoarea minimă a debitului lunar. precizaţi: 1. A. precipitaţii medii anuale. 6. 6 puncte E. două zone de vegetaţie. Precizaţi trei deosebiri între clima unităţii de relief marcată. o resursă naturală. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei deosebiri vor fi prezentate comparativ şi nu separat. Precizaţi: 1. două luni în care debitul mediu are valori mai mari de 50 m3/s. pe hartă cu litera H. un oraş.Varianta 42 . 4. un factor de favorabilitate în dezvoltarea oraşului Braşov ca nod de comunicaţii. 7. E. membre ale UE. tipul de climă. 4 puncte Ministerul Educaţiei. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar D. valoarea minimă a debitului lunar. precum şi luna în care se produce. valoarea debitului mediu în luna martie. Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: temperaturi medii anuale. Pentru Serbia. În Europa Centrală există areale extinse afectate de procese de degradare accentuată a terenurilor. 6 puncte C. 5. 3. Precizaţi: 1. o ramură industrială dezvoltată pe baza resurselor de subsol menţionate în tabelul de mai sus. 4 puncte B. Tabelul de mai jos cuprinde denumirile unor state europene şi anumite resurse de subsol care se exploatează din statele respective. 6 puncte E. un râu sau fluviu. 2. o cauză a diferenţei de debit între lunile extreme. 4 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul III . 2. pe hartă cu litera E şi clima unităţii de relief marcată. două unităţi de relief. un factor care favorizează creşterea bovinelor şi a ovinelor în spaţiul montan. influenţă climatică. 2. 2. două state vecine.geografie Ministerul Educaţiei. Precizaţi: 1. Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul II10 puncte D. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL III (30 p) – Varianta 042 Reprezentarea grafică de mai jos se referă la subiectul III A şi B şi reprezintă evoluţia debitului mediu lunar al fluviului Vâltava la Praga. 4. două luni în care debitul mediu este de aproximativ 20 m3/s. vânturi. precum şi luna în care se produce. Precizaţi doi factori care au condus la extinderea acestor areale.

Se acordă 10 puncte din oficiu. A. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană • • Toate subiectele sunt obligatorii. pe hartă. E. cu numerele 12 şi 13. pe hartă. cu numărul 4 se varsă în Marea . pe hartă.geografie Proba D. pe hartă. pe hartă.capitală cu numere. 4 puncte B. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. cu litera … 2. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Varianta 43 . numele oraşelor-capitală marcate.capitală marcat. Statul marcat. cu literele A şi G. 2. cu litera E se numeşte … 6 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul I . Lacurile glaciare Como şi Garda sunt situate în statul marcat. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. numele statelor marcate. 3.. Pe hartă sunt marcate state cu litere şi oraşe . Scrieţi. Fluviul care străbate oraşul .Ministerul Educaţiei. pe foaia de examen.. Precizaţi: 1. SUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 043 Harta de mai sus se referă la subiectul I A – D.

pe hartă. 1 b.geografie Ministerul Educaţiei. numele unităţilor de relief marcate. pe hartă. pe hartă. pe foaia de examen.. pe hartă. numele oraşelor marcate. cu numărul: a. pe hartă. Este centru al metalurgiei neferoase oraşul marcat. 6 puncte E. 7 şi 8 b. pe hartă. 1 b. Zăcăminte de bauxită există în unitatea de relief. pe hartă. 2 c. C c. 6 2 puncte 5. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. H 2 puncte 2. pe foaia de examen. Petroşani şi Sibiu c. D c. 3 d. Braşov şi Craiova b. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. 3. 5 b.Varianta 43 . Câmpia Padului este situată pe teritoriul statului marcat. cu litera: a. Slatina şi Timişoara 2 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul II . precipitaţii medii anuale. cu numărul 15 are deschidere la Marea: a. cu numărul: a. Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: temperaturi medii anuale. 8 şi 9 c. A b. 2 c. E. Statul al cărei capitală este oraşul marcat.. cu litera I şi clima statului marcat. amplitudine termica. Şisturi verzi şi granite există în unitatea de relief marcată pe hartă cu litera .. oraşe cu numere de la 1 la 6 şi râuri cu numere de la 7 la 12. Albă b. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. Scrieţi. Regiunea turistică Coasta de Azur este situată pe teritoriul statului marcat. 7 c. G 2 puncte D. 2.. Din Munţii Rodnei izvorăsc râurile marcate pe bartă cu numerele: a.. Baltică c. C d. 6 2 puncte 4. B c. 4 puncte B. reprezintă o importantă regiune turistică a Europei”. cu numărul 12 străbate oraşele: a. 11 şi 12 2 puncte 3. 2. A b. pe hartă. H 2 puncte 2. Depresiunea Braşov este situată în unitatea de relief marcată. pe hartă. tip de climă. 4 puncte Ministerul Educaţiei. 9 şi 10 d. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei deosebiri vor fi prezentate comparativ şi nu separat.. Neagră 2 puncte 5. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. Pe hartă sunt marcate unităţi de relief cu litere. cu litera . F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 043 Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 2 Subiectul I Harta de mai sus se referă la subiectul II A – D. cu litera . Scrieţi. pe hartă. D d. E d. cu litera F. Podişul Sucevei este marcat. Oraşul-capitală Viena este marcat. cu litera: a. C c. Râul Bahlui traversează oraşul marcat pe hartă cu numărul: a. Râmnicu Vâlcea şi Sfântu Gheorghe d. pe hartă. A b. cu numerele 3 şi 5. 8 d. Menţionaţi două argumente care susţin afirmaţia: „Europa Mediteraneană. Ţărmuri cu fiorduri sunt specifice zonelor litorale ale statului marcat. cu literele C şi G . pe hartă. 6 puncte C. marcată pe hartă cu litera: a. A. pe hartă. pe foaia de examen. Precizaţi: 1. Precizaţi trei deosebiri între clima statului marcat. cu litera: a. vânturi. Scrieţi. Râul marcat. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar C. Egee d. 14 2 puncte 4. J 2 puncte 3. 3 d. F d. A b.

valoarea maximă a temperaturii medii lunare. Pentru Italia.367 5. A.000 locuitori. circulaţia estică a maselor de aer c.000. subpolar 2. D. calculate anterior. regimul radiaţiei solare d. temperat-oceanic d. 4. 2. 6. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. iulie şi mai 6 puncte C. 4 puncte B. pe foaia de examen. luna cu cantitatea minimă de precipitaţii.) 7. un tip de climă. Scrieţi. Diagrama climatică de mai sus redă tipul de climă : a. 2. august şi mai d. 2. precipitaţii medii anuale. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei deosebiri vor fi prezentate comparativ şi nu separat. valoarea densităţii medii a populaţiei calculată pentru Bulgaria şi Finlanda. influenţă climatică.Varianta 43 . fluviul care străbate capitala. precizaţi două cauze care să explice diferenţele care apar între cele două ţări europene. Precizaţi: 1. Precizaţi trei deosebiri între clima unităţii de relief marcate. valoarea minimă a temperaturii medii lunare. aprilie şi iunie b.385. precizaţi: 1. vânturi. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar D. pe foaia de examen. 2. Se dă următorul tabel: Statul Bulgaria Finlanda Suprafaţa ( Km² ) 110 910 338 145 Populaţia (nr. două unităţi de relief. luna cu cantitatea maximă de precipitaţii.372 Subiectul II 10 puncte Sursa: The World Factbook. etaj climatic. de peste 170C. 6 puncte E. pe hartă.loc. 3. ale temperaturii medii lunare se înregistrează în lunile: a. regimul temperaturii aerului b. două culturi agricole cu specific mediteranean. 5. Factorul climatic care determină cantităţile medii anuale mari de precipitaţii este: a. ecuatorial b. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL III (30 p) – Varianta 043 Reprezentarea grafică de mai jos se referă la subiectul III A şi B şi prezintă evoluţia temperaturilor şi precipitaţiilor medii lunare la o staţie meteorologică din Europa. Scrieţi. 2 Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 4. august şi iulie c. un tip genetic de lac şi un exemplu din acest tip. 6 puncte E.231. 3. cu litera H. cu litera E şi clima unităţii de relief marcate. circulaţia vestică a maselor de aer 3. 4 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul III . Referitor la valorile densităţii medii ale populaţiei. o cauză care explică faptul că în Marea Neagră lipsesc vieţuitoarele la adâncimi sub 200 m. două oraşe cu o populaţie de peste 1. Prezentaţi: 1. estimări la nivelul anului 2006 1. Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: temperaturi medii anuale. Valori ridicate. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. pe hartă. o cauză care explică faptul că în Carpaţii Meridionali există relief glaciar extins. E. 4 puncte Ministerul Educaţiei.geografie Ministerul Educaţiei. Prezentaţi două obiective turistice reprezentative din Grecia. mediteranean c.

pe hartă. pe foaia de examen. cu litera … 6 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul I . numele statelor marcate. Pe hartă sunt marcate state cu litere şi oraşe . cu litera . F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană • • Toate subiectele sunt obligatorii.capitală cu numere. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Varianta 44 . E. Este situat în vestul Mării Negre statul marcat. SUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 044 Harta de mai sus se referă la subiectul I A – D... pe hartă. Ocupă o parte a insulei Irlanda statul marcat. cu numerele 3 şi 10.geografie Proba D. Capitala statului marcat. 2. Se acordă 10 puncte din oficiu. cu litera B se numeşte… 3. 2.Ministerul Educaţiei. numele oraşelor-capitală marcate. 4 puncte B. pe hartă. Precizaţi: 1. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. pe hartă. cu literele E şi F. A. Scrieţi. pe hartă. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.

Precizaţi: 1.. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar C. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. În unitatea de relief marcată. H 2 puncte 5. 5 d. Scrieţi. cu litera: a. cu numărul 10 străbate oraşul: a. pe hartă. I d. Braşov b.Varianta 44 . Oraşul marcat.. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. amplitudine termică. pe hartă.. 4 puncte Ministerul Educaţiei. pe hartă. numele unităţilor de relief marcate. Oraşul-capitală marcat. Precizaţi două argumente care să susţină afirmaţia:„Relieful Europei s-a format în perioade geologice diferite”. I 2 puncte 2. cu litera: a. Paris d. Pe hartă sunt marcate unităţi de relief cu litere. 1 b. 6 puncte C. 6 puncte E. cu numerele 7 şi 11. numele râurilor marcate. 6 2 puncte 3. pe foaia de examen. Minereuri de fier de calitate superioară se exploatează din statul marcat. A b. cu numărul: a. Scrieţi. E d. pe hartă. Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: temperaturi medii anuale. cu literele C şi E. cu litera . 2. 3. cu litera I. A b. D c. pe hartă. pe hartă.geografie Ministerul Educaţiei. Sofia 2 puncte 3. Utilaj petrolier se obţine în oraşul marcat. cu numărul 4 este reşedinţa judeţului . pe hartă. Importante zăcăminte de gaz metan există în unitatea de relief marcată. cu litera: a. C d. Ţărmul cu canale (dalmatic) este specific statului marcat. J 2 puncte D. B c. G c. Scrieţi. pe hartă. pe hartă. cu litera: a. pe foaia de examen. cu litera: a. Vegetaţia de tundră este specifică statului marcat. G c. pe hartă. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 044 Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 2 Subiectul I Harta de mai sus se referă la subiectul II A – D. Influenţe climatice continentale (de ariditate/est-europene) se resimt în unitatea marcată. C b. pe hartă. Craiova c. 2 b. pe hartă. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. Un centru de prelucrare a minereurilor auro-argentifere este în oraşul marcat. F d. 3 c. pe hartă. Munţi vulcanici există în unitatea de relief marcată. Slatina d. Câmpia Andaluziei este situată pe teritoriul statului marcat. precipitaţii medii anuale. Madrid c. F b.. Timişoara 2 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul II . tip de climă. 3 c. Precizaţi trei deosebiri între clima statului marcat. vânturi. E c. C b. H d. A. 4 d.. A b. E d.. B c. E. pe hartă. 4 puncte B. pe hartă. 2. cu litera A se resimt influenţe climatice . cu litera: a. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. Berlin b. I 2 puncte 4. Râul marcat. pe foaia de examen. pe hartă. cu litera C şi clima statului marcat. cu numărul: a. pe hartă. F 2 puncte 5. F 2 puncte 4. cu numărul 12 se numeşte: a. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei deosebiri vor fi prezentate comparativ şi nu separat. 6 2 puncte 2. oraşe cu numere de la 1 la 6 şi râuri cu numere de la 7 la 12.

la nivelul anului 2006 1.) 1. 5. vor fi prezentate comparativ şi nu separat. ale aspecte specifice ale reliefului. pe hartă. temperat . două ramuri industriale cu pondere ridicată în economia ţării. iulie . în valori absolute. tipuri de roci pe care s-a format relieful.octombrie 3. tipul de climă specific şi doi factori care influen ţează clima. o regiune turistică importantă. un factor care favorizează dezvoltarea transporturilor fluviale în sectorul Dunării maritime. Calculaţi bilanţul migratoriu. Se dă următorul tabel: Statul Letonia Norvegia Populaţia (nr. ecuatorial b. E. orientarea culmilor si văilor principale. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar D.776 Emigranţi (nr. 6 puncte E. polar continental c. Cele mai reduse cantităţi de precipitaţii se înregistrează în intervalul: a. litera corespunzătoare răspunsului corect. cu litera E şi relieful unităţii de relief marcată.august c. mediteranean (subtropical) c.loc. 4 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul III . Scrieţi. gradul de fragmentare. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL III (30 p) – Varianta 044 Reprezentarea grafică alăturată se referă la subiectul III A şi B şi prezintă evoluţia temperaturilor şi precipitaţiilor medii lunare la o staţie meteorologică din Europa. cu litera H. Tipul de climă în care se înregistrează valorile menţionate în diagrama climatică de mai sus este: a. un oraş-port la Marea Mediterană. Precizaţi: 1. 4 puncte Ministerul Educaţiei. valoarea maximă a cantităţii de precipitaţii înregistrată într-o lună. 10 puncte D. polar maritim d. 2. valoarea minimă a temperaturii medii lunare. tipuri genetice de relief. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele două deosebiri şi asemănarea.oceanic d. precum şi luna în care se înregistrează. precum şi luna în care se înregistrează. estimări. mai . 4. 2.iunie d. A. pe foaia de examen.) 7. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. subpolar 2. 6 puncte E. pe hartă. cea mai mare aglomeraţie urbană. Pentru Franţa. 4 puncte B. o cauză care explică absenţa lacurilor glaciare în Munţii Apuseni. Temperaturile au valori ridicate în anotimpul de vară datorită pătrunderii maselor de aer: a. aprilie .131 22.loc) 2 274 735 4 610 820 Imigranţi (nr. Precizaţi două argumente care să explice valoarea negativă a bilanţului migratoriu din ţările Europei de Est şi Sud-Est. septembrie . pentru cele două ţări. 6. precizaţi: 1. Precizaţi două deosebiri şi o asemănare între relieful unităţii de relief marcată.Varianta 44 .mai b.loc. ecuatorial b.geografie Ministerul Educaţiei. pentru populaţie. 2. 3. Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului: mod de formare.627 47. distribuţia spaţială a altitudinilor. tropical 6 puncte C. Precizaţi o cauză care să justifice faptul că Norvegia este o ţară cu un flux imigraţionist mare.053 Sursa: The World Factbook. Prezentaţi: 1. pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. două artere fluviale navigabile. 2 Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul II 2.

Ministerul Educaţiei. E. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. A. pe hartă. cu literele B şi F. cu litera … 6 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul I . Pe hartă sunt marcate state cu litere şi oraşe . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Varianta 45 . Capitala statului marcat. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.. numele oraşelor-capitală marcate. Se acordă 10 puncte din oficiu. 2. 2. Vulcanul Hekla este situat în statul marcat. pe foaia de examen. 4 puncte B. Scrieţi. Precizaţi: 1.geografie Proba D. cu numerele 3 şi 8. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană • • Toate subiectele sunt obligatorii. pe hartă. pe hartă. pe hartă. SUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 045 Harta de mai sus se referă la subiectul I A – D.capitală cu numere. numele statelor marcate.. pe hartă. Fluviul Nipru străbate statul marcat. cu litera G se numeşte… 3. cu litera .

pe foaia de examen. E c. cu litera . cu litera . Aglomeraţia urbană Rin . Scrieţi. cu litera A are capitala în oraşul: a. Pe hartă sunt marcate unităţi de relief cu litere. pe hartă. Munţii Stara Planina (Balcani) sunt situaţi pe teritoriul statului. 2 b.Ruhr este situată pe teritoriul statului marcat. H 2 puncte 4. cu numărul . Oradea c. pe hartă. Şoseaua europeană E60 străbate oraşele marcate. vânturi. cu litera A predomină soluri din clasa: a. pe foaia de examen. numele unităţilor de relief marcate. cu litera: a. oraşe cu numere de la 1 la 6 şi râuri cu numere de la 7 la 12. pe hartă. Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: temperaturi medii anuale. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. cu literele F şi G. A. 6 puncte E. Vegetaţie mediteraneană este specifică statului marcat. cu litera C şi clima statului marcat. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. A apărut în perioada antică oraşul marcat. Râul marcat. Prezentaţi două cauze care determină distribuţia spaţială inegală a valorilor densităţii populaţiei în Peninsula Italică. Scrieţi. 3. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar C. argiluvisoluri b.. 3 şi 4 d. H 2 puncte 2. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 045 Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 2 Subiectul I Harta de mai sus se referă la subiectul II A – D. Bora este vântul caracteristic în statul marcat. A b. G d. pe hartă. Arad b. B b. tip de climă. F d. pe hartă.Varianta 45 . Bazinul carbonifer Motru-Rovinari este situat în unitatea de relief marcată. A b. Stockholm 2 puncte 4. C c.geografie Ministerul Educaţiei. cu litera: a. spodosoluri 2 puncte 3. cu numărul 12 străbate oraşul: a. 5 d.. E. cu numerele 3 şi 6. Scrieţi. 4 puncte Ministerul Educaţiei. Atena b. pe hartă. pe hartă. G d. Precizaţi trei deosebiri între clima statului marcat. precipitaţii medii anuale. 4 c. 6 2 puncte 2. amplitudine termică. 2 şi 6 c. D c. Londra d. 6 puncte C. pe hartă. cu litera: a.. Precizaţi: 1. marcat. cu litera: a. pe hartă.. I 2 puncte D. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei deosebiri vor fi prezentate comparativ şi nu separat. molisoluri d. B c. pe hartă. A b. 2. pe hartă. D d. Statul marcat. pe hartă. Relieful pe structură boltită (de tip „dom”) este caracteristic în unitatea de relief marcată. pe hartă. pe foaia de examen. cu litera: a. 5 şi 6 2 puncte 5. J 2 puncte 5. Timişoara 2 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul II . numele oraşelor marcate. Satu Mare d. 1 şi 2 b. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. pe hartă. 2. Cel mai mare oraş din Munţii Banatului este marcat. În unitatea de relief marcată. C c. H 2 puncte 3. cu litera D... Lacul Sfânta Ana este situat în unitatea de relief marcată. cu numărul: a. cu numerele: a. pe hartă. D d. B b. Bucureşti c. cambisoluri c. 4 puncte B. pe hartă. pe hartă.

primăvara c. Factorul climatic care determină cantităţi medii anuale mari de precipitaţii la Bordeaux este: a. precizaţi: 1. două oraşe-port. Se dă următorul tabel: Populaţia (nr. regimul radiaţiei solare d. născuţilor vii Nr. E. temperat-oceanic. B. 2. altitudinea redusă a reliefului b.002 1. pe hartă.820 59. 4 puncte Ministerul Educaţiei. deceselor Cehia 2006 10. 6 puncte E. Cantitatea maximă de precipitaţii se înregistrează în anotimpul de: a. trei tipuri de culturi agricole ce ocupă suprafeţe însemnate. regimul temperaturii aerului 2 Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul II 6 puncte C. conform graficelor de mai sus. precipitaţii medii anuale.) Ţara Anul Nr. în valori absolute. ecuatorial b. 6. Regimul anual al precipitaţiilor care se înregistrează la Bordeaux.Varianta 45 . Precizaţi trei deosebiri între clima unităţii de relief marcată. vânturi. iarna b. cu litera H. Precizaţi: 1. musonic c. pentru Cehia şi Norvegia. precum şi valoarea acesteia. Precizaţi două cauze ale distribuţiei spaţiale neuniforme a densităţii populaţiei pe teritoriul ţării noastre. 5. pe hartă. 2. se încadrează în tipul de regim pluviometric: a. etaj climatic. A. Calculaţi bilanţul natural. Precizaţi două cauze care să explice diferenţa dintre cantitatea de precipitaţii înregistrată la Atena faţă de cea înregistrată la Bordeaux. 2. trei insule sau arhipelaguri care aparţin acestui stat. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. tipul de climă specific. toamnă d. luna cu cantitatea maximă de precipitaţii. Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: temperaturi medii anuale. 2. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar D.loc.235. 4 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul III .610. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL III (30 p) – Varianta 045 Reprezentarea grafică alăturată se referă la subiectul III A şi E şi reprezintă evoluţia precipitaţiilor medii lunare. 4 puncte Reprezentarea grafică alăturată se referă la subiectul III B şi E şi reprezintă evoluţia cantităţii medii lunare de precipitaţii la Bordeaux (Franţa). cu litera A şi clima unităţii de relief marcată. Pentru Grecia. temperat-continental d.234 44. 10 puncte D.geografie Ministerul Educaţiei. luna cu cantitatea minimă de precipitaţii. Scrieţi pe foaia de examen. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei deosebiri vor fi prezentate comparativ şi nu separat. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1.455 90. vară 3. influenţă climatică. Prezentaţi o cauză care determină diferenţe ale valorilor bilanţului natural în cele două state. circulaţia vestică a maselor de aer c.001 Norvegia 2006 4. 4. cea mai mare aglomeraţie urbană. precum şi valoarea acesteia. 6 puncte E.910 109. înregistrate la staţia meteorologică Atena.

. 6 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul I . pe hartă. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană • • Toate subiectele sunt obligatorii. numele oraşelor-capitală marcate. Precizaţi: 1. pe foaia de examen. Pe hartă sunt marcate state cu litere şi oraşe . cu literele D şi J. 3. A.capitală cu numere.. cu numărul 14 se numeşte . Statul a cărui capitală este marcată. 4 puncte B. Capitala statului marcat pe hartă. cu numerele 2 şi 6. pe hartă.. cu litera F este traversată de râul .. pe hartă.geografie Proba D. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Varianta 46 . SUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 046 Harta de mai sus se referă la subiectul I A – D. 2. Scrieţi.. cu litera . Se acordă 10 puncte din oficiu. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. pe hartă. Vulcanul Hekla este localizat în statul marcat.Ministerul Educaţiei. numele statelor marcate.. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. E. 2.

A b. 2. Scrieţi.. 7 b. I d. amplitudine termică. 6 puncte C. B b. I 2 puncte D. F d. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. B c. cu litera . pe hartă. Bazinul carbonifer Doneţk este situat în statul marcat. cu litera: a. 9 c. B c. 12 2 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul II . D b. pe hartă. pe hartă.. numele unităţilor de relief marcate. F d. cu litera: a. cu litera: a. râuri cu numere de la 1 la 6 şi oraşe cu numere de la 7 la 12. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar C. pe foaia de examen. I d. factori ce influenţează clima. 3.. numele oraşelor marcate. cu litera F. C c. A. cu numărul: a. B c. Fluviul Ebro (Ebru) traversează teritoriul statului. H c. cu litera: a. Râul marcat. Braţul cu cel mai mare volum de ape din unitatea de relief marcată. cu litera: a. precipitaţii medii anuale. 10 d. F 2 puncte 5. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos 1. pe foaia de examen. Scrieţi. cu numărul 2 se numeşte: a. pe hartă. pe foaia de examen. cu numerele 9 şi 10. G 2 puncte 2. tipuri de climă. A b. E b. marcat. H c. Nota 1: Asemănările se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: temperaturi medii anuale. 4 puncte Ministerul Educaţiei. Precizaţi doi factori naturali care au favorizat culturile de citrice din Europa Sudică. Vagoane se obţin în oraşul marcat. Precizaţi: 1. cu litera: a.Varianta 46 . pe hartă. Timiş 2 puncte 4.. C d. J 2 puncte 2. D d. se numeşte . A b. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei asemănări vor fi prezentate comparativ şi nu separat. D d. J 2 puncte 3. pe hartă. vânturi. cu litera B şi clima statului marcat. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. pe hartă. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 046 Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 2 Subiectul I Harta de mai sus se referă la subiectul II A – D. pe hartă. pe hartă. Pe hartă sunt marcate unităţi de relief cu litere. Cele mai reduse cantităţi de precipitaţii se înregistrează în unitatea de relief marcată. pe hartă. D d. E c. pe hartă. pe hartă. E. Mureş d. Precizaţi trei asemănări între clima statului marcat. pe hartă. Bega b.. cu litera: a.geografie Ministerul Educaţiei. Munţii Pădurea Neagră sunt situaţi pe teritoriul statului marcat. A b. pe hartă. 2. pe hartă. Scrieţi. Bazinul carbonifer Motru-Rovinari se găseşte în unitatea de relief marcată. pe hartă. Vegetaţie de stepă şi silvostepă se găseşte pe teritoriul statului marcat. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1.. E 2 puncte 3. B c. Cele mai mari altitudini există în unitatea de relief marcată. Oraşul Cluj-Napoca este străbătut de râul marcat. Caraş c. cu literele B şi G. Lacul hidroenergetic Vidraru este amenajat în unitatea de relief marcată. 4 puncte B. pe hartă. F b. 6 puncte E. Oraşul Tallin este capitala statului marcat. cu litera: a. D 2 puncte 5. J 2 puncte 4. cu litera F. cu numărul .

4 puncte Ministerul Educaţiei. iarna c. gradul de fragmentare. Pentru Spania.loc) Ţara Anul Finlanda 2006 338 145 5 231 372 Danemarca 2006 43 094 5 450 661 Sursa: The World Factbook. 2. 2. Calculaţi densitatea medie pentru fiecare stat. toamna b. estimări la nivelul anului 2006 1. august c. 3. precizaţi: 2 Subiectul II 1. o cauză care să explice valorile mici de debit înregistrate la Olteniţa în lunile septembrieoctombrie utilizând graficul de mai sus. două tipuri de climă. Precizaţi: 1. Scrieţi pe foaia de examen. două luni în care valoarea debitului este sub 4 000 m3/an.geografie Ministerul Educaţiei. 2. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL III (30 p) – Varianta 046 Reprezentarea grafică alăturată se referă la subiectul III A şi D şi prezintă evoluţia debitului mediu lunar al Dunării la Budapesta. trei produse agricole cu specific mediteranean. primăvara d. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar D. două luni în care valoarea debitului depăşeşte 5 000 m3/an. alte aspecte specifice ale reliefului. tipuri genetice de relief. A. 6 puncte E. două cauze care să explice valorile mari de debit înregistrate primăvara pe Dunăre la Budapesta şi Olteniţa. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. Precizaţi: 1. Precizaţi trei deosebiri între relieful unităţii marcate.Varianta 46 . Luna în care se înregistrează cea mai mică valoare de debit este: a. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei deosebiri vor fi prezentate comparativ şi nu separat. cu excepţia capitalei. 4. Se dă următorul tabel: 2 Suprafaţa (km ) Populaţia (nr. 10 puncte D. denumirea strâmtorii situată în sudul acestui stat. 4 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul III . ce desparte Europa de Africa. Luna în care se înregistrează cea mai mare valoare de debit este: a. mai b. vara Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 6 puncte C. Anotimpul cu cele mai mici valori de debit înregistrate este: a. trei oraşe. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului: mod de formare. tipuri de roci. aprilie c. Precizaţi o cauză care determină diferenţa de densitate a populaţiei între cele două state. noiembrie d. 6 puncte E. 4 puncte Reprezentarea grafică alăturată se referă la subiectul III B şi D şi prezintă evoluţia debitului Dunării la Olteniţa. distribuţia spaţială a altitudinilor. martie 2. cu litera D şi relieful unităţii marcate cu litera H. orientarea culmilor şi a văilor principale. denumirea peninsulei ocupate de acest stat. 5. E. octombrie b. iunie d. Precizaţi doi factori naturali care favorizează practicarea culturii cerealelor în estul Câmpiei Române şi în Podişul Dobrogei. B. 2. septembrie 3. pe hartă.

cu litera G are ieşire. numele statelor marcate. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Varianta 47 . pe hartă. A. pe hartă.. 4 puncte B..Ministerul Educaţiei.. pe foaia de examen. cu litera .geografie Proba D. pe hartă.D. cu literele A şi J.. pe hartă. la Oceanul . Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. 2. Oraşele Amsterdam şi Haga sunt capitalele statului marcat. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană • • Toate subiectele sunt obligatorii. 3. cu litera H ocupă partea vestică a Peninsulei. SUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 047 Harta de mai sus se referă la subiectul I A . pe hartă.. Precizaţi: 1. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1.. Statul marcat. Scrieţi. E. Pe hartă sunt marcate state cu litere şi oraşecapitală cu numere. Se acordă 10 puncte din oficiu. Statul marcat. 2. numele oraşelor-capitală marcate. în nord. cu numerele 5 şi 9. 6 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul I .

pe hartă. F c. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 047 Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 2 Subiectul I Harta de mai sus se referă la subiectul II A – D. Munţii Balcani (Stara Planina) se desfăşoară pe teritoriul statului marcat. Nota 1: Asemănările se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: temperaturi medii anuale. B c. Centrul Naţional pentru şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 4 puncte Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. numele oraşelor marcate. Muntenegru 2 puncte 3. cu litera: a. D d. H 2 puncte 2. Lacuri glaciare sunt prezente în unitatea de relief marcată. Precizaţi două argumente care să susţină afirmaţia: „Europa este un continent cu importante resurse energetice”. Albania b. pe hartă. Notaţi două state europene în care Curriculum se exploateaz ă resursele menţionate la punctul anterior. se află pe teritoriul statului marcat. pe hartă. Oraşul marcat. Scrieţi. pe hartă. Marsillia. Precizaţi: 1. pe hartă. se înregistrează în statul marcat cu litera: a. B. pe hartă. Mureş b. cu litera: a. pe hartă. pe hartă. Pe hartă sunt marcate unităţi de relief cu litere. cu litera C şi clima statului marcat cu litera E. A. G d. J 2 puncte D. 6 puncte E. a. numele râurilor marcate. A b. Oraşul marcat. G 2 puncte 2. Important port maritim european. Croaţia c. C c. F d. B b. E c. F d. Someşul Mic d. pe hartă. A b. factori ce influenţează clima. 2. Scrieţi. Precizaţi trei asemănări între clima statului marcat. cu litera: a. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar C. B c.Varianta 47 . precipitaţii medii anuale. H 2 puncte 4. tipul de climă. E. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei asemănări vor fi prezentate comparativ şi nu separat. Ministerul Educaţiei. pe foaia de examen. B b. H 2 puncte 5. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. cu numărul 7 este traversat de râul numit. pe foaia de examen. pe hartă. cu numărul 11 este reşedinţa judeţului … 6 puncte C. cu litera: a. D d. Oraşul marcat. pe hartă. cu litera … 2. cu numărul 10 se numeşte … 3. B b. D c. pe hartă. pe foaia de examen. cu litera: a. Vegetaţie de stepă există în unitatea de relief marcată. Cele mai mari altitudini se înregistrează în unitatea de relief marcată. Lacul de baraj natural Lacul Roşu se găseşte în unitatea de relief marcată.geografie Ministerul Educaţiei. Oraşul marcat. cu numerele 3 şi 5. C c. pe hartă. cu numărul 9 este capitala statului: a. E c. etaj climatic. C b. Scrieţi. pe hartă. amplitudine termică. F d. râuri cu numere de la 1 la 6 şi oraşe cu numere de la 7 la 12. Târnava Mică 2 puncte 3. cu litera: a. E d. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. pe hartă. Cea mai mică valoare a densităţii populaţiei dintre statele marcate. F d. Cercetării şi Inovării 2. cu numerele 8 şi 9. vânturi. H 2 puncte 5. Fluviul Sena străbate statul marcat. 1. A b. G 2 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul II . A b. cu litera: a. Someşul Mare c. Macedonia d. Influenţe climatice submediteraneene se resimt în unitatea de relief marcată. J 2 puncte 4. pe hartă.

aprilie c. oraşul-capitală şi un oraş-port fluvial. o unitate montană. Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 2 d. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. anul în care a fost acceptată în UE. pe hartă. două resurse naturale. Germania b. Precizaţi: 1. cu litera F. 6 puncte E. tipuri genetice de relief. pe foaia de examen. 6 puncte E. Calculaţi diferenţa dintre valoarea debitului maxim şi valoarea debitului minim al râului Garonne. B. 4 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul III . 2. Calculaţi diferenţa dintre valoarea debitului maxim şi valoarea debitului minim al râului Sena. precizaţi: 1. primăvara c. 3. 4 puncte Reprezentarea grafică alăturată se referă la subiectul III B şi D şi reprezintă evoluţia debitului râului Garonne la Bordeaux. iunie d. 7. două luni cu valori ale debitului mediu lunar mai mici de 100 m3/s. 2. tipuri de roci. două state vecine. pe hartă. utilizând graficul de mai sus. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL III (30 p) – Varianta 047 Reprezentarea grafică alăturată se referă la subiectul III A şi D şi prezintă evoluţia debitului mediu lunar al Senei la Paris. distribuirea spaţială a altitudinilor. utilizând graficul de mai sus.geografie Ministerul Educaţiei. marea la care are iesire acest stat. Precizaţi doi factori care determină valori ridicate ale debitelor fluviilor reprezentate în graficele de mai sus. O luna în care valoarea debitului a depăşit 1000 m3/s este: a. gradul de fragmentare. Portugalia 2. Precizaţi trei deosebiri între relieful unităţii marcate. 3. luna cu cel mai mare debit şi valoarea acestuia. Precizaţi o cauză care să explice valorile mai mari de debit ale râului Garonne decât ale râului Sena. Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului: mod de formare. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei deosebiri vor fi prezentate comparativ şi nu separat. o cauză care a generat formarea Deltei Dunării. membre ale UE. Franţa d. Scrieţi. Belgia c. A. Anotimpul cu cele mai mici valori ale debitului este: a. Râul Garonne curge pe teritoriul statului numit: a. Pentru Bulgaria. orientarea culmilor şi a văilor principale. 5. o cauză care explică diferenţa de temperatură medie anuală dintre sudul şi nordul ţării. fluviul care delimitează acest stat în partea de nord. 6. 1. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. în perioada ianuarie .aprilie. 4 puncte Ministerul Educaţiei. 2. E. cu litera A şi relieful unităţii marcate. 4. 2. mai b. toamna C. martie 3. iarna b. Prezentaţi: 1.Varianta 47 . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar D. alte aspecte specifice ale reliefului. vara Subiectul II 6 puncte 10 puncte D.

6 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul I . marcat pe hartă. este traversat de fluviul . Se acordă 10 puncte din oficiu. numele statelor marcate. pe hartă.capitală cu numere. 2. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană • • Toate subiectele sunt obligatorii. Capitala Poloniei este marcată. cu numărul 5. SUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 048 Harta de mai sus se referă la subiectul I A – E. A. E. pe hartă. pe hartă. Oraşul-capitală. pe hartă. Scrieţi.. cu litera H.Ministerul Educaţiei. 2.. 3. Pe teritoriul statului marcat.. sunt Munţii ...geografie Proba D. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Varianta 48 . 4 puncte B. cu literele G şi I. Pe hartă sunt marcate state cu litere şi oraşe . cu numerele 1 şi 4. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. cu numărul . numele oraşelor-capitală marcate. pe foaia de examen. Precizaţi: 1..

F d. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei asemănări vor fi prezentate comparativ şi nu separat. B b.. funcţional şi modern. 6 puncte C. 14 2 puncte D. amplitudine termică. Între statele marcate. A b. A b. cu numărul: a. Rodopi 2 puncte 3. Peninsula Crimea este situată în sudul statului marcat. Precizaţi trei asemănări între clima statului marcat.. H 2 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul II . 2. pe hartă. H 2 puncte 4. cu numărul 2 este afluentul râului numit: a. cu litera B. E c. Pe râul marcat. pe hartă. cu litera A. Nota 1: Asemănările se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: temperaturi medii anuale. cu numărul 5. pe foaia de examen. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. Influenţa climatică submediteraneană se resimte în unitatea de relief marcată. Andorra b. cu numărul 7 este reşedinţa judeţului numit . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. prezintă un sistem de transport diversificat. 13 d. Scrieţi.. Minereuri auro-argentifere se regăsesc în unitatea de relief marcată. pe hartă. factori ce influenţează clima. Guadalquivir c. pe foaia de examen. Argeş b. cu numerele 2 şi 6. S-a format prin sedimentare unitatea de relief marcată. 6 puncte E. B b. Ron d. pe hartă. vânturi. pe hartă.. E c. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. pe hartă. pe hartă. Braţul Dunării marcat. pe hartă. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar C. C c. cu litera A şi clima statului marcat. cu numărul 10 se găsesc Munţii: a. cu litera: a. pe hartă. Precizaţi două argumente care să demonstreze că statul marcat. C b. Siret 2 puncte 3. B c. numele râurilor marcate. D c. E. Pirinei d. pe hartă cu litera: a.Varianta 48 . G d. cu litera: a. pe hartă. pe hartă. Statul marcat. 10 c. Apenini c. Clasa molisolurilor este prezentă în unitatea de relief marcată. pe hartă. Dintre oraşele de mai jos.geografie Ministerul Educaţiei. Buzău c. râuri cu numere de la 1 la 6 şi oraşe cu numere de la 7 la 12.. numele unităţilor de relief marcate. cu litera: a. precipitaţii medii anuale. 2. pe hartă. E d. Elba b. Scrieţi. pe hartă. H 2 puncte 5. F d. Alpi b. C d. Râul marcat. cu literele B şi G se găseşte statul numit: a. 4 puncte Ministerul Educaţiei. poartă denumirea de . este traversat de râul numit: a. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. pe foaia de examen. pe hartă. 3. Pe hartă sunt marcate unităţi cu litere. pe hartă cu litera: a. cu numărul 1 s-a amenajat lacul hidroenergetic numit . Sena 2 puncte 4. 9 b. F 2 puncte 2. Pe teritoriul statului a cărui capitală este marcată. Malta d. cu litera F. Scrieţi. Luxemburg 2 puncte 5. cele mai mici temperaturi medii anuale se înregistrează în capitala marcată. Precizaţi: 1. H 2 puncte 2. cu literele A şi E. Ialomiţa d. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 048 Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 2 Subiectul I Harta de mai sus se referă la subiectul II A – E. tipul de climă. A. 4 puncte B. pe hartă.. etaj climatic. Cipru c. Oraşul marcat.

A. cu literele C şi D. orientarea culmilor şi a văilor principale. februarie d. 2. cu litera H există o mare diversitate a resurselor de subsol”. 6 puncte E. aprilie c. Franţa d. Luna în care valoarea debitului depăşeşte 500 m3/s este: a. distribuţia spaţială a altitudinilor. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. pe hartă. 6. treapta de relief dominantă. 1. pe hartă. 4 puncte Reprezentarea grafică alăturată se referă la subiectele III B şi D şi prezintă evoluţia debitului Senei la Paris. Precizaţi: 1. Belgia c. octombrie b. conform graficelor de mai sus. iunie d. cu litera E şi relieful unităţii marcate cu litera H. tipuri de roci. 2. Precizaţi o cauză a debitului mai mare al Tisei decât al Senei. Calculaţi diferenţa dintre valaorea debitului maxim şi valoarea debitului minim al râului Tisa. septembrie 2. mai b. Nota 1: Asemănările şi deosebirea se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului: mod de formare. Germania b. 10 puncte D. precizaţi: 1. pe foaia de examen. Precizaţi două argumente pentru a explica ponderea ridicată a energiei termice convenţionale în structura energetică a Rusiei. 3. tipul de climă. E.geografie Ministerul Educaţiei. două regiuni turistice. două oraşe. 3. tipuri genetice de relief. membre ale UE.Varianta 48 . Calculaţi diferenţa dintre valaorea debitului maxim şi valoarea debitului minim al fluviului Sena. Scrieţi. valoarea minimă a debitului şi luna în care se înregistrează. Statul traversat de fluviul al cărui debit este reprezentat în diagrama alăturată este: a. un factor care să explice diferenţa de temperatură medie anuală dintre unităţile marcate. gradul de fragmentare. pe hartă. 4. 5. 4 puncte Ministerul Educaţiei. 6 puncte E. alte aspecte specifice ale reliefului. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. 4 puncte Subiectul II 6 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul III . trei state vecine. un argument care să justifice afirmaţia: „În unitatea de relief marcată. Prezentaţi: 1. Luna în care valoarea debitului este sub 100 m3/s este: a. Spania C. 2. două luni în care debitul depăşeşte valoarea de 1 200 m3/s. aprilie c. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL III (30 p) – Varianta 048 Reprezentarea grafică alăturată se referă la subiectul III A şi D şi prezintă evoluţia debitului Tisei la Szeged. 2. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele două asemănăfi şi deosebirea vor fi prezentate comparativ şi nu separat. B. septembrie 2 Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 3. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar D. o zonă de vegetaţie specifică. Precizaţi două asemănări şi o deosebire între relieful unităţii marcate. Pentru Ungaria.

Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Varianta 49 . numele oraşelor-capitală marcate. E. A. cu numărul 5 este numit … 6 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul I . numele statelor marcate. Precizaţi: 1. pe foaia de examen. cu numerele 6 şi 13.C. Oraşul-capitală marcat. cu literele H şi I. Statul marcat.Ministerul Educaţiei. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană • • Toate subiectele sunt obligatorii. Polderele sunt specifice statului marcat. cu litera … 3. SUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 049 Harta de mai sus se referă la subiectul I A . Pe hartă sunt marcate state cu litere şi oraşe capitală cu numere.geografie Proba D. pe hartă. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. pe hartă. 2. pe hartă. Scrieţi. Se acordă 10 puncte din oficiu. cu litera A este situat în Peninsula … 2. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. pe hartă. pe hartă. 4 puncte B.

E. cu litera … 3. pe hartă. 1 b. Scrieţi. Precizaţi două asemănări şi o deosebire între relieful Munţilor Carpaţi şi relieful Munţilor Pirinei. pe hartă. 14 d. râuri cu numere de la 1 la 6 şi oraşe cu numere de la 7 la 12. cu numărul 10 este localizat pe ţărmul mării: a. 2 c. I d. 12 2 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul II . numele unităţilor de relief marcate. 8 d. precizând două efecte ale acestei influenţe. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 049 Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 2 Subiectul I Harta de mai sus se referă la subiectul II A – E. 10 c. Marmara d. 12 2 puncte 5. B b. Pe hartă sunt marcate unităţi de relief cu litere. Explicaţi influenţa Oceanului Atlantic asupra climatului zonelor litorale. orientarea culmilor şi văilor principale. cu numărul 5. 4 c. Trăsătura comună a râurilor marcate. traversează numai unităţi montane 2 puncte 2. F c. gradul de fragmentare. pe hartă. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar C. 11 d. cu numărul 12 este capitala statului numit: a. pe hartă. Egee b. pe hartă. pe hartă. Oraşul marcat. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele două asemănări şi deosebirea vor fi prezentate comparativ şi nu separat. pe foaia de examen. cu literele A şi H. pe hartă. Fluviul Tibru străbate oraşul-capitală marcat. cu numărul: a. pe hartă. 4 puncte B. 2. tipuri genetice de relief. cu numărul 8 este reşedinţa judeţului … 6 puncte C. Scrieţi. au aceeaşi lungime b. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. 3 b. numele râului marcat. Gazul metan se exploatează din unitatea de relief marcată. Scrieţi. Nota 1: Asemănările şi deosebirea se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului: mod de formare. 7 b. Oraşul marcat. cu litera: a. cu numerele 2 şi 4 este: a. A. Cehia d. Oraşul marcat.geografie Ministerul Educaţiei. Nordului c. au izvoarele în aceeaşi unitate de relief c. pe hartă. distribuţia spaţială a altitudinilor. numele oraşului marcat. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. Albania b. cu numărul: a. 15 2 puncte D. cu numărul: a. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. 6 puncte E. pe foaia de examen. tipuri de roci. pe foaia de examen. pe hartă. Se produc autoturisme în oraşul marcat.Varianta 49 . alte aspecte specifice ale reliefului. Capitala Federaţiei Ruse este marcată. J 2 puncte 2. 4 puncte Ministerul Educaţiei. Precizaţi: 1. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. 3. pe hartă. Tireniană 2 puncte 3. cu numărul 9. cu litera B sunt influenţe climatice … 2. pe hartă. Bulgaria c. În unitatea de relief marcată. Serbia 2 puncte 4. se varsă în Dunăre pe teritoriul României d. Vârful cu altitudinea maximă din Munţii Alpi se află în statul marcat. pe hartă.

cuprinde cel mai vechi relief aflat la zi c. cu numărul: a. reţelei hidrografice. cu litera H. F d. Precizaţi: 1. 2. Lacul de baraj artificial Vidraru este amenajat pe râul marcat. precizaţi: 1. Cercet ării şi de Inovăprecipita rii 1. cu litera F: a. pe hartă. 2. are altitudini medii în jur de 600 m b. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă deosebirile vor fi prezentate comparativ şi nu separat. altele decât capitala. pe hartă. 6 2 puncte 2 puncte 2 puncte D. 4. gradul de fragmentare. Nota 1: Deosebirile şi asemănarea se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului: mod de formare./ km². vegetaţiei şi solurilor. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 3. valoarea minimă a densităţii populaţiei şi numele statului în care se înregistrează aceasta. 1 b. tipuri de roci. cu litera A. două resurse ale subsolului.B şi E şi prezintă valorile densităţii populaţiei în câteva state europene în anul 2005. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă asemănarea şi cele două deosebiri vor fi prezentate comparativ şi nu separat. Comparaţi cadrul natural al Ungariei cu cel al Bulgariei precizând trei deosebiri. 3. 6 puncte E. pe hartă. 4 puncte Proba D. folosind graficul de mai sus.geografie Ministerul Educaţiei. 2 Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul II 5. două unităţi de relief. E c. Prezentaţi: Ministerul Educa ţiei. 2. 3 c. orientarea culmilor şi văilor principale. s-a format prin depunerea de sedimente 4. H 5. o cauză care să explice cantitatea mare ţii medii anuale ce se Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar înregistreaz ă în unitatea de relief marcată. câte o caracteristică pentru fiecare unitate de relief menţionată anterior. 6 puncte C. climei. Prezentaţi. 2. o cauză care explică efectivele mari de bovine din unitatea de relief marcată. pe hartă. cu litera F şi relieful unităţii marcate. două cauze care să explice valoarea foarte mică a densităţii populaţiei din Finlanda. A b. Pentru Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord. Precizaţi o asemănare şi două deosebiri între relieful unităţii marcate. Unitatea de relief marcată. A. cu litera D. 6 puncte E. valoarea maximă a densităţii populaţiei şi numele statului în care se înregistrează aceasta.Varianta 49 . tipuri genetice de relief. Precizaţi: 1. alte aspecte specifice ale reliefului. o cauză care să explice valoarea foarte mare a densităţii populaţiei din Malta. 4 puncte B. cu litera: a. distribuţia spaţială a altitudinilor. Ape geotermale există în unitatea de relief marcată pe hartă. Nota 1: Deosebirile se pot referi la caracteristicile reliefului. pe hartă. două cauze ale valorilor ridicate ale densităţii medii a populaţiei a statului Olanda. 10 puncte D. 4 d. 4 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul III . F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL III (30 p) – Varianta 049 Reprezentarea grafică de mai jos se referă la subiectul III A . de peste 395 loc. fluviul care traversează capitala. E. pe Examenul de bacalaureat 2009 hartă. prezintă relief de cueste d. trei oraşe mari.

pe hartă. A. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.Ministerul Educaţiei. 2. cu numărul 3 se numeşte … 3. pe foaia de examen.geografie Proba D. 4 puncte B. cu numerele 10 şi 13. E. numele statelor marcate. Se acordă 10 puncte din oficiu. Oraşul marcat pe hartă cu numărul 8 se numeşte … 2. pe hartă. Fluviul care traversează oraşul marcat. Pe hartă sunt marcate state cu litere şi oraşe capitală cu numere. Statul marcat. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1.C. SUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 050 Harta de mai sus se referă la subiectul I A . pe hartă. cu literele B şi F. Scrieţi. pe hartă. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană • • Toate subiectele sunt obligatorii. cu litera E are ieşire directă la Marea … 6 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul I . Precizaţi: 1. numele oraşelor-capitală marcate. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Varianta 50 .

4 b. C şi E c. Relief predominant de câmpie au ţările marcate. C şi G d. D 2 puncte D. cu numărul … 3. Pe hartă sunt marcate unităţi de relief cu litere. pe hartă. Datează din perioada daco-romană oraşul marcat. Cel mai mare combinat siderurgic din România se află în oraşul marcat. 6 puncte E. pe hartă. perioada de apariţie d. pe foaia de examen. cu litera I se numeşte: a. Minsk b. C d. pe foaia de examen. pe hartă. pe hartă. cu literele: a. Precizaţi trei deosebiri între climatul temperat-oceanic şi climatul mediteranean din Europa. pe hartă. precipitaţii medii anuale. Crişul Negru d. cu numărul 5 se numeşte: a. Podişul Bârladului c.Varianta 50 . cu numărul: a. sunt reşedinţe de judeţ 2 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul II . Tallin d. pe foaia de examen. Râul marcat. pe hartă. Bosnia şi Herţegovina b. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar C. Riga c. B c. Croaţia c. B şi D b. pe hartă. Prezentaţi două argumente care să susţină afirmaţia: „Europa se confruntă cu fenomenul de îmbătrânire demografică”. pe hartă. numele unităţii de relief marcate. 2. Crişul Alb c. cu litera J se numeşte: a. Barcău b. 3. 8 b. 11 d. numărul de locuitori c. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. pe hartă. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. pe hartă. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. Unitatea de relief marcată. pe hartă. 12 2 puncte 4. A b. pe hartă cu numărul 10. 4 puncte Ministerul Educaţiei. Subcarpaţii Moldovei 2 puncte 2. Scrieţi. 10 c. numele râurilor marcate. Capitala Norvegiei este oraşul marcat. Podişul Sucevei d. pe hartă. E. Statul marcat. cu litera C se numeşte: a. cu numărul: a. Câmpia Bărăganului este traversată de râul marcat. cu numerele 7 şi 11 au ca trăsătură comună: a. cu litera: a. Câmpia Moldovei (Jijiei) b. Scrieţi. Scrieţi. A. cu numerele 1 şi 6. numele oraşului marcat.geografie Ministerul Educaţiei. Crişul Repede 2 puncte 3. 6 d. 5 c. Muntenegru d. Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: temperaturi medii anuale. cu numărul 12 este reşedinţa judeţului numit … 2. Oraşul marcat. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. influenţa climatică b. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei deosebiri vor fi prezentate comparativ şi nu separat. E şi F 2 puncte 2. cu numărul … 6 puncte C. 4 puncte B. vânturi. cu litera G. amplitudine termică. Arhipelagul Baleare aparţine statului marcat. Serbia 2 puncte 4. 7 2 puncte 3. Oraşele marcate. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 050 Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 2 Subiectul I Harta de mai sus se referă la subiectul II A – E. Precizaţi: 1. pe hartă. Vilnius 2 puncte 5. râuri cu numere de la 1 la 6 şi oraşe cu numere de la 7 la 12. pe hartă. Capitala statului marcat.

estimări la nivelul anului 2006 6 puncte E. în Norvegia şi în Elveţia. Siret 2 puncte D. Debitele mai bogate ale fluviului Rhone în perioada mai – septembrie sunt datorate: a. dominant energie termoelectrică – ţările din estul Europei. E. 2. iar relieful favorabil locuirii în Finlanda se apropie de 80 %. Bistriţa b. 3. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. c.problemă: Structura producţiei de energie electrică în Europa evidenţiază state care utilizează: a. Marea Mediterană c. 2. pantelor line c. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL III (30 p) – Varianta 050 Reprezentarea grafică alăturată se referă la subiectul III A şi B şi prezintă evoluţia debitului mediu lunar al fluviului Rhone.509 Finlanda 338. 4 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul III . 6 puncte E. două luni în care sunt înregistrate debite între 500 şi 600 m3/s. 2 Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul II Germania. Prezentaţi doi factori care explică diferenţa mare dintre valoarea densităţii medii a populaţiei din Italia şi Finlanda.032 3. comparativ cu alte surse de energie. Belgia. o cauză care determină variaţiile de debit ale râului marcat. influenţă climatică. rezultate. precipitaţiilor bogate d. Marea Nordului d. A. Moldova c. Bulgaria. 2. făcute la punctul 3.Varianta 50 . Italia c.230 58. 4 puncte Ministerul Educaţiei. Prezentaţi: 1. Care dintre sursele de energie exemplificate prezintă cel mai mic risc pentru mediu? 4. cu literele E şi F. vânturi.929. un factor care a determinat amplasarea unor termocentrale în unităţile de relief marcate. etaj climatic. 1. cu litera H. pe hartă. Oceanul Atlantic 2. Oferiţi un argument în sprijinul propriei alegeri.133. Fluviul Rhone se varsă în: a. d. Spania 3.145 5. dominant hidroenergie – Norvegia.geografie Ministerul Educaţiei.372 D. Lituania. pe hartă.706 Sursa: The World Factbook. b. pe hartă. Portugalia d. Precizaţi două asemănări şi o deosebire între clima unităţii de relief marcată. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 5. Prut d. Calculaţi densitatea medie pentru statele Italia şi Finlanda. în condiţiile în care teritoriile au suprafeţe similare. Precizaţi: 1. valorile debitelor medii în lunile iulie şi decembrie. 10 puncte Se dă următorul tabel care se referă la subiectul III D şi E: Suprafaţa (km2) Populaţia totală (nr. Nota 1: Deosebirea şi asemănările se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: temperaturi medii anuale. predominant. evaporării reduse b. Populaţia urbană (nr. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. 2. Elveţia.231. Scrieţi pe foaia de examen. 1. Calculaţi procentul populaţiei urbane în totalul celor două ţări. Marea Mânecii b.499. energie nucleară – Franţa.loc) Statul Italia 301. pe hartă. cu numărul 3 se varsă în: a. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele două asemănări şi deosebirea vor fi prezentate comparativ şi nu separat. Precizaţi o cauză pentru care hidroenergia este mai utilizată. cu numărul 6. temperaturilor ridicate 6 puncte C. Fluviului Rhone străbate statul: a. variate forme de energie. Oferiţi două argumente în sprijinul utilizării surselor variate de energie în Germania şi în Rusia. 4 puncte B. Râul marcat. 3. cu litera E şi clima unităţii de relief marcată.loc) 38. Indicaţi câte o aglomeraţie urbana din fiecare ţară. Se dă următoarea situaţie . precipitaţii medii anuale. pe hartă. din combinarea celorlalte trei – Rusia. Franţa b.

Climatul specific statului marcat. cu litera H este cel … 6 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul I . Pe hartă sunt marcate state cu litere şi oraşe capitală cu numere. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. numele statelor marcate. SUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 051 Harta de mai sus se referă la subiectul I A . cu numărul … 2. Precizaţi: 1. 2. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Varianta 51 .E. cu literele C şi I. pe hartă. Scrieţi. E. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.Ministerul Educaţiei. Se acordă 10 puncte din oficiu. pe foaia de examen. pe hartă. numele oraşelor-capitală marcate. Statul marcat. pe hartă.geografie Proba D. 4 puncte B. pe hartă. cu litera B se numeşte … 3. A. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană • • Toate subiectele sunt obligatorii. Oraşul Praga este marcat. pe hartă. cu numerele 8 şi 15.

pe hartă. pontică d. râuri cu numere de la 1 la 6 şi oraşe cu numere de la 7 la 12. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 051 Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 2 Subiectul I Harta de mai sus se referă la subiectul II A – E. Haga d. Râul marcat. Majoritatea lacurilor din statul marcat. Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele elemente: aşezare geografică. central – european c. submediteraneană 2 puncte 2. climă. 6 puncte E. cu literele E şi G. cu numărul 1 . A b. dintre râurile marcate pe hartă. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. 2. numărul de locuitori d. Scrieţi. D c. Precizaţi: 1. cu numărul: a. Pe hartă sunt marcate unităţi de relief cu litere. cu litera E au un regim hidrologic: a. A fost o parte componentă a Iugoslaviei statul marcat. numele râului marcat. 7 b. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. cu litera C şi cel al statului marcat. atlantic b.geografie Ministerul Educaţiei. o cauză a existenţei vulcanilor activi în sudul Europei 4 puncte Ministerul Educaţiei. pe hartă. vulcanică 2 puncte 2. pe hartă. 5 şi 6 au ca trăsătură comună: a. cu litera: a. îl prezintă cel marcat cu numărul … 6 puncte C. aşezarea în aceeaşi unitate de relief b. cu litera E. pe hartă. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă deosebirile vor fi prezentate comparativ şi nu separat. Precizaţi: 1. pe hartă. Oraşele marcate pe hartă cu numerele 4. G 2 puncte 5. Cel mai extins bazin hidrografic. 4 puncte B. 2. modul de formare 2 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul II . litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. pe hartă. soluri. Fluviile care traversează statul marcat. pe hartă. Trăsătura comună unităţilor marcate. cu numărul 3 se numeşte … 2. cu numărul 7 se numeşte … 3. F d. cu litera F este cea: a. artificială b. numele oraşului marcat. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. pe foaia de examen. baltică b. hidrografie. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar C. climatul oceanic c. mediteranean 2 puncte 3. A. Amsterdam b. faună. pe hartă. pe hartă. 12 2 puncte 3. cu litera G este cea a pădurilor de foioase”. pe hartă. cu numărul 3 se numeşte: a. Oraşul marcat. Oraşul marcat. oceanică c. E. altitudinile similare b. glaciară c. un argument în sprijinul afirmaţiei: „Vegetaţia caracteristică statului marcat. relief.Varianta 51 . 8 c. Paris 2 puncte D. pe foaia de examen. Scrieţi. tectonică d. pe hartă. Precizaţi trei deosebiri între cadrul natural caracteristic statului marcat. pe hartă. Influenţa climatică resimţită în unitatea de relief marcată. 10 d. complex d. cu literele A şi B se referă la: a. pe hartă. influenţa climatică est-europeană d. Se află localizat în bazinul hidrografic al Someşului oraşul marcat. vegetaţie. sunt străbătute de Dunăre 2 puncte 4. Bruxelles c. aspectul reliefului c. pe hartă. cu numărul 12. pe foaia de examen. cu litera B sunt de origine: a. numele unităţilor de relief marcate. 3. Scrieţi. pe hartă.

4 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul III . 3. kwh) (mil. A. 2. 8 c. Educa ţiei. două oraşe importante. kwh) Franţa 511. gradul de fragmentare. Calculaţi care este ponderea (%) energiei termice convenţionale în totalul producţiei de energie electrică a Rusiei. un factor care influenţează variaţia cantităţii de precipitaţii lunare. precizaţi: 1. altitudinile maxime asemănătoare b. 2. cantitatea de precipitaţii medii anuale cuprinsă între 1. valoarea minimă a precipitaţiilor medii lunare şi luna în care se înregistrează. două resurse de subsol. tipuri genetice de relief. prezentate în tabelul de mai sus. Precizaţi: 1. Cercet ării şi Inov ăriihartă. 7 b. un argument care să explice ponderea ridicată a energiei termice şi convenţionale în totalul producţiei de energie electrică a Rusiei. cu numărul: a. cu litera C are o mare varietate de resurse de subsol”. 4 puncte Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. două exemple pentru aMinisterul demonstra că ora şul marcat. două unităţi de relief. influenţa climatică pontică 5. Referitor la structura valorică a producţiei de energie a Franţei şi respectiv a Rusiei. Calculaţi care este ponderea (%) energiei nucleare în totalul producţiei de energie electrică a Franţei. Trăsătura comună unităţilor de relief marcate. cu numărul 10 are funcţii 2.263 172. Precizaţi trei deosebiri între relieful unităţii marcate. 2. cu literele E şi H este: a. diferenţa dintre valoare maximă şi valoarea minimă a precipitaţiilor medii lunare. orientarea culmilor şi a văilor principale. pe hartă. 6.736 46. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL III (30 p) – Varianta 051 Reprezentarea grafică de mai jos se referă la subiectul III A şi B şi prezintă evoluţia precipitaţiilor medii lunare la o staţie meteorologică din Câmpia Română.897 D. cu excepţia capitalei. tipuri de roci. un argument care susţine afirmaţia: ”Unitatea de relief marcată. 2. pe hartă. Pentru Ucraina.037 Rusia 862. valoarea maximă a precipitaţiilor medii lunare şi luna în care se înregistrează.643 394. distribuţia spaţială a altitudinilor.Varianta 51 . 3.056 71.540 94. 6 puncte E. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei deosebiri vor fi prezentate comparativ şi nu separat. pe hartă. Prezentaţi: 1. 3.000 – 1. pe hartă. Precizaţi o cauză a ponderii mai ridicate a energiei hidraulice faţă de energia termică convenţională în cazul Franţei. 6 puncte C. două râuri sau fluvii. un argument care să explice ponderea ridicată a energiei nucleare in totalul producţiei de energie electrică a Franţei. Vagoane se produc în oraşul marcat.200 mm/an c. 10 puncte Tabelul de mai jos se referă la subiectul III D şi E: Surse primare de energie Producţia de Statul ă Energie Energie 2 Probă scrisă la Geografie –energie clasa a XII-a Energie termic Subiectul II electrică convenţională hidraulică nucleară (mil. pe Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar complexe. o peninsulă la Marea Neagră.geografie Ministerul Educaţiei. 5. precizaţi: 1. cu litera C şi relieful unităţii marcate cu litera D. 9 d. 12 2 puncte 2 puncte D. kwh) (mil. modul de calcul al cantităţii medii de precipitaţii anuale. 1. Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului: mod de formare. 2. formarea prin depunere de sedimente d. Scrieţi pe foaia de examen: 1. 4. alte aspecte specifice ale reliefului. E. 4 puncte B. kwh) (mil.700 595. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 4. tipul predominant de climă. 6 puncte E.

cu numerele 2 şi 5. Pe hartă sunt marcate state cu litere şi oraşe . cu literele B şi H. pe hartă. numele statelor marcate. 2. pe hartă. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Varianta 52 .capitală cu numere. Peninsula Kola aparţine statului marcat. 4 puncte B.Ministerul Educaţiei. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.geografie Proba D. Se acordă 10 puncte din oficiu. Precizaţi: 1. Oraşul marcat. cu numărul 11 este capitala statului numit… 2. Scrieţi. cu litera … 6 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul I . pe hartă. cu litera I este situat în Peninsula … 3. pe hartă. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană • • Toate subiectele sunt obligatorii. E. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. SUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 052 Harta de mai sus se referă la subiectul I A – D. pe foaia de examen. A. Statul marcat. numele oraşelor-capitală marcate. pe hartă.

A b. A b. D 2 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul II . J 2 puncte 4. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei deosebiri vor fi prezentate comparativ şi nu separat. Zalău 2 puncte 4. 4 puncte Ministerul Educaţiei. pe hartă. gradul de fragmentare. F d. C d. Olt 2 puncte 3. Norvegia c. C c. Dolj c. H d. 2. cu litera … 3. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar C. cu litera: a. Ucraina 2 puncte 2. pe foaia de examen. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 052 Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 2 Subiectul I Harta de mai sus se referă la subiectul II A – E. cu litera … 2. pe hartă. pe hartă. pe hartă. cu numerele 10 şi 12. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. cu numărul 3 este numit: a. Influenţe climatice pontice se resimt în unitatea de relief marcată. Chilia b. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. cu litera: a. orientarea culmilor şi văilor principale. F d. pe hartă. se găsesc pe teritoriul statului notat. Oraşul marcat. Oraşul marcat. cu litera: a. Scrieţi. H 2 puncte 5. braţul Dunării numit: a. cu litera: a. pe hartă. E c. Precizaţi: 1. Precizaţi două tipuri de combustibili fosili folosiţi în industria energiei electrice. A b. D c. Danemarca b. B c. E. Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului: trepte şi forme de relief. Sf. Notaţi două state europene în care se exploatează combustibilii amintiţi la punctul anterior. pe hartă. D c. oraşe cu numere de la 1 la 6 şi râuri cu numere de la 7 la 12. pe hartă. cu litera: a. pe hartă. pe hartă. pe hartă. tipuri genetice de relief. pe foaia de examen. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. Bistriţa b.geografie Ministerul Educaţiei. Tulcea 2 puncte 2. 1. formate prin cutare. 4 puncte B. Domuri gazeifere sunt specifice pentru unitatea de relief marcată. J 2 puncte 3. cu litera: a. 2. C d. Scrieţi. pe hartă. tipuri de roci. B b. B b. Satu Mare d. Gorj d. Climatul subpolar se întâlneşte în statul marcat. cu literele B şi C. cu litera B şi relieful statului marcat. C b. numele unităţilor de relief marcate. pe foaia de examen. alte aspecte specifice ale reliefului. D d. Precizaţi trei deosebiri între relieful statului marcat. Cu numărul 8 este marcat. cu litera … 6 puncte C. I 2 puncte D. Sulina d. cu litera J. A. Pe hartă sunt marcate unităţi de relief cu litere. Scrieţi. Vulcanismul activ este prezent în statul marcat. cu numărul 4 este reşedinţa judeţului numit: a. Oraşul marcat. cu numărul 7 este capitala statului: a. mod de formare. Gheorghe c. Lacul vulcanic Sfânta Ana este situat în unitatea de relief marcată. 6 puncte E.Varianta 52 . Cluj-Napoca c. pe hartă. Cele mai reduse cantităţi de precipitaţii se înregistrează în unitatea de relief marcată. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. Cele mai vechi suprafeţe de uscat. Suedia d. Etaj climatic alpin există în unitatea de relief marcată. pe hartă. distribuţia spaţială a altitudinilor. Argeş b. pe hartă. D 2 puncte 5. Munţii Pirinei se află în nord-estul statului marcat. B c. pe hartă. numele râurilor marcate. pe hartă.

oraşul-capitală. 2. 4. un tip climatic specific acestui stat. 6 puncte E. precizaţi: 1. 2. pe hartă. 6 puncte E. 10 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a D. tipuri genetice de relief. Calculaţi densitatea medie a populaţiei pentru fiecare stat din tabel. două staţiuni turistice. Precizaţi: 1. 3. 6. pe hartă. 5. 3. A. cu numărul 1. Prezentaţi: 1.528 449. pe hartă. tipuri de roci. cu literele C şi G. 6 puncte C. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar D. două resurse ale subsolului. 2. 2.067 9. alte aspecte specifice ale reliefului. precum şi luna în care se înregistrează. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL III (30 p) – Varianta 052 Reprezentarea grafică de mai jos se referă la subiectul III A şi B şi prezintă evoluţia cantităţii medii lunare de precipitaţii la o staţie meteorologică de pe teritoriul României. precum şi luna în care se înregistrează. Se dă următorul tabel: 2 Subiectul II Statul Belgia Suedia Suprafaţa (km2) 30. Precizaţi o cauză care să explice diferenţele care apar între cele două state. orientarea culmilor şi a văilor principale. referitor la valoarea densităţii medii a populaţiei. E. 4 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul III . valoarea maximă a cantităţii de precipitaţii înregistrată într-o lună. distribuţia spaţială a altitudinilor.geografie Ministerul Educaţiei. o cauză care să explice dezvoltarea industriei produselor clorosodice în oraşul marcat. Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului: mod de formare. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D.loc) 10. cu litera D şi relieful unităţii marcate. Precizaţi trei deosebiri între relieful unităţii marcate.Varianta 52 . Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei deosebiri vor fi prezentate comparativ şi nu separat. cu litera G. 4 puncte Ministerul Educaţiei. modul de calcul al cantităţii medii anuale de precipitaţii. gradul de fragmentare.964 Populaţia (nr. o cauză care să explice diferenţa de precipitaţii medii anuale dintre unităţile de relief marcată. Pentru Bulgaria.016. Prezentaţi două cauze pentru a explica ponderea redusă a pădurilor din Europa Sudică.596 Sursa: The World Factbook.379. Precizaţi: 1. pe hartă. o lună cu precipitaţii între 120 şi 140 mm. estimări la nivelul anului 2006 1. valoarea minimă a cantităţii de precipitaţii înregistrată într-o lună. 2. diferenţa dintre cantităţile medii de precipitaţii din lunile mai şi noiembrie. 4 puncte B. două ramuri industriale (cu excepţia industriei alimentare). două state vecine.

A.. pe hartă. cu literele J şi D. Precizaţi: 1. Scrieţi.. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. 2. numele oraşelor-capitală marcate. pe hartă. 6 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul I . pa hartă. Munţii situaţi în nord-estul statului marcat. cu litera C s-au format în orogeneza . Pe hartă sunt marcate state cu litere şi oraşe . Megalopolisul Ruhr . pe hartă.geografie Proba D. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană • • Toate subiectele sunt obligatorii. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1.Ministerul Educaţiei.. pe hartă.capitală cu numere. cu litera F se numeşte … 3. numele statelor marcate.Rin se află pe teritoriul statului marcat. E. cu litera … 2. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Varianta 53 . cu numerele 2 şi 14. 4 puncte B. SUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 053 Harta de mai sus se referă la subiectul I A – D. Se acordă 10 puncte din oficiu. Statul marcat. pe foaia de examen.

Vistula traversează oraşul marcat. C c. cu litera G şi relieful statului marcat. În oraşul marcat. distribuţia spaţială a altitudinilor. A. greco-catolică c. pe foaia de examen. Influenţe climatice submediteraneene se resimt în unitatea de relief marcată. pe hartă. 11 d. H 2 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul II . 6 puncte E. pe hartă. oraşe cu numere de la 1 la 6 şi râuri cu numere de la 7 la 12. cu numărul: a. cu numărul 8 se numeşte … 3. cu litera D. 14 d. Climatul mediteranean este specific statului marcat. cu litera J majoritatea populaţiei este de religie: a. Dunăre c. cu literele D şi H. o cauză a producerii acestui proces demografic. Scrieţi. pe hartă. pe hartă. două exemple de state europene unde este caracteristic acest proces. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. pe hartă. 1 b. pe hartă. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. pe hartă. pe hartă. cu numerele 1 şi 5. 2. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei deosebiri vor fi prezentate comparativ şi nu separat. F d. mod de formare. gradul de fragmentare. cu litera: a.Varianta 53 . H 2 puncte 2.geografie Ministerul Educaţiei. Riga b. tipuri de roci. Precizaţi trei deosebiri între relieful statului marcat. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar C. Stockholm c. cu numărul: a. Cercetării şi Inovării 4 puncte Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. B b. 5 2 puncte 4. pe hartă. Don b. 8 c. E. cu litera … 6 puncte C. cu numărul 6 este reşedinţa judeţului numit … 2. pe hartă. G d. Scrieţi. Scrieţi. În statul marcat. Oraşul marcat. autoturisme b. pe foaia de examen. Resurse de bauxită există în unitatea de relief marcată. 13 c. numele unităţilor de relief marcate. În ultimul secol s-a produs o puternică îmbătrânire a populaţiei în statele din vestul Europei. tipuri genetice de relief. 15 2 puncte D. cu litera: a. cu litera H se numeşte: a. cu numărul 14 este străbătut de râul: a. B b. Precizaţi: 1. ortodoxă d. Vilnius 2 puncte 3. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. reformată 2 puncte 5. 7 b. 11 b. Pe hartă sunt marcate unităţi de relief cu litere. Capitala statului marcat. E d. Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului: trepte şi forme de relief. pe hartă. Precizaţi: 1. 3 d. 4 puncte B. C c. numele oraşelor marcate. pe hartă. Traversează patru oraşe reşedinţă de judeţ râul marcat. Râul marcat. F c. pe hartă. orientarea culmilor şi văilor principale. alte aspecte specifice ale reliefului. Magistrala feroviară Bucureşti – Oradea trece şi prin oraşul marcat. Volga 2 puncte 4. F 2 puncte 2. pe hartă. pe hartă. Tallin d. cu numărul 2 se produc: a. Depozite groase de loess există în unitatea de relief marcată. pe hartă. cu litera: a. Oraşul marcat. 12 2 puncte 3. Ministerul Educaţiei. oţel d. 2 c. B b. vagoane 2 puncte 5. pe foaia de examen. catolică b. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 053 Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 2 Subiectul I Harta de mai sus se referă la subiectul II A – D. locomotive c. pe hartă. cu numărul: a. Tibru d. 2.

Precizaţi: 1. gradul de fragmentare. cu litera F. trei unităţi de relief. 4 puncte B. 6 puncte E.7 176. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele două asemănări şi deosebirea vor fi prezentate comparativ şi nu separat. în anul 2003. 4 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul III . Pentru Franţa. o cauză a numărului mai mare de locuitori în Europa Centrală. precum şi o lună în care se produce.7 25. tipuri de roci.7‰) din Ucraina. altele decât capitala. 2. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL III (30 p) – Varianta 053 Reprezentarea grafică de mai jos se referă la subiectul III A şi B şi prezintă evoluţia debitului mediu lunar al Mureşului. distribuţia spaţială a altitudinilor.0 26. 2. E. două luni în care debitul are valori cuprinse între 150 . Precizaţi: 1. o cauză a lipsei pădurilor în Podişul Dobrogei de Sud. o cauză a contrastelor privind numărul locuitorilor între Europa de Nord şi Europa de Vest. două râuri sau fluvii. Precizaţi două asemănări şi o deosebire între relieful unităţii marcate.4 23. o cauză care a determinat amplasarea unor rafinării în Câmpia Română şi în Podişul Getic. o resursă de subsol. diferenţa dintre valoarea maximă şi valoarea minimă a debitului mediu lunar. 4. pe hartă.) 24.9 21.Varianta 53 . tipuri genetice de relief. o regiune turistică importantă. A.0 Subiectul II Precizaţi: 1. precizaţi: 1.geografie Ministerul Educaţiei. 6 puncte C. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar D. 4 puncte Ministerul Educaţiei. Prezentaţi două cauze ale natalităţii reduse (7. alte aspecte specifice ale reliefului. 6 puncte E. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. 5. 3. valoarea maximă a debitului mediu lunar. valoarea minimă a debitului mediu lunar. trei oraşe.loc. cu litera B şi relieful unităţii marcate. 3.5 152. 2. În tabelul de mai jos este redată populaţia Europei pe regiuni geografice: Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Regiunea Lunile anului geografică Europa de Nord Europa de Vest Europa Centrală Europa de Sud Europa de Est 2 ţia Popula (mil. 3.1 189. precum şi luna în care se produce.0 % din totalul populaţiei Europei 3. 2. Precizaţi: 1. 2. o cauză a debitului redus din intervalul septembrie februarie. o cauză a emigrării populaţiei din Europa de Est. orientarea culmilor şi văilor principale.200 m3/s.1 161. 10 puncte D. Nota 1: Asemănările şi deosebirea se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului: mod de formare. pe hartă.

.geografie Proba D. SUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 054 Harta de mai sus se referă la subiectul I A – D Pe hartă sunt marcate state cu litere şi oraşe capitală cu numere.Ministerul Educaţiei. cu literele I şi B. pe hartă.capitală marcate. pe hartă.. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. cu litera . pe hartă. Statul marcat. cu numerele 1 şi 4. 4 puncte B. 3. pe hartă. 6 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 .. 2.. Precizaţi: 1. Scrieţi. Este situat în Peninsula Iberică statul marcat. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Varianta 54 .. Oraşul marcat. E. cu numărul 7 se numeşte . pe foaia de examen. numele statelor marcate. pe hartă. A.. numele oraşelor .. 2. Se acordă 10 puncte din oficiu.. cu litera C se numeşte .. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană • • Toate subiectele sunt obligatorii.

Pădurile de conifere (taiga) ocupă suprafeţe întinse în statul marcat pe hartă. Cluj c. B c. Sălaj d. I 2 puncte 5. Vrancea 2 puncte 2. 10 2 puncte 4. aluminiu b. 4 puncte B. 6 puncte E. A. Nota 1: Deosebirile şi asemănarea se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: tip de climă. D d. pe hartă. pe hartă. cu litera D. pe hartă. pe foaia de examen. Energia geotermală este intens valorificată în satul marcat. B c. sunt specifice unităţii de relief marcată. În oraşul marcat. pe hartă. I 2 puncte 3. G d. Scrieţi. A b. cu numărul 4 se obţine: a. cu litera: a. Pe hartă sunt marcate unităţi de relief cu litere. Oraşul marcat. G 2 puncte 2. pe foaia de examen. nave fluviale d. pe foaia de examen. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă asemănarea şi deosebirile vor fi prezentate comparativ şi nu separat. pe hartă. pe hartă. Satele mari. B b. 8 c.Varianta 54 . Precizaţi două deosebiri şi o asemănare între clima statului marcat. 7 b. oraşe cu numere de la 1 la 6 şi râuri cu numere de la 7 la 12. E. oţel 2 puncte 3. Hidrocentrala Lotru – Ciunget este amenajată pe râul marcat. Lacuri de crov se formează în unitatea de relief marcată. Scrieţi. Importante zăcăminte de sare există în unitatea de relief marcată. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. A b. cu litera … 6 puncte C. D 2 puncte 4. cu litera: a. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. 2. Relief predominant de câmpie este specific statului marcat. Precizaţi: 1. Scrieţi. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. pe hartă. pe hartă.. 4 puncte Ministerul Educaţiei. pe hartă. 9 d. cu litera: a. cu litera: a. cu numărul 6 este reşedinţa judeţului: a. C c. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. temperaturi medii anuale. A b. precipitaţii medii anuale. cu numărul: a. I d. Prezentaţi două caracteristici ale râurilor din Peninsula Scandinavică. pe hartă. etaj climatic. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar C. Oraşul marcat. pe hartă. cu litera: a. În Carpaţii Curburii este situat oraşul marcat. pe hartă. A b. E b.. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 054 Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 2 Harta de mai sus se referă la subiectul II A – D. cu literele F şi H. Bihor b. F d. cu litera: a. de tip adunat. 2. pe hartă. cu numărul 4 se numeşte … 3. pe hartă. B b. F 2 puncte 5. E 2 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 . numele râurilor marcate. cu litera: a. E d. cu numerele 7 şi 11. pe hartă.geografie Ministerul Educaţiei. pe hartă. autoturisme de teren c. B c. vânturi. D d. cu numărul . H c. numele unităţilor de relief marcate. Climatul temperat continental cu nuanţe excesive este caracteristic statului marcat. F c. C c. Fluviul Dunărea îşi are izvoarele într-o unitate montană din statul marcat. J 2 puncte D. cu litera A şi clima statului marcat. C d.

3. o cauză a scăderii debitului mediu lunar în lunile de iarnă. diferenţa dintre valoarea debitului în luna mai şi valoarea debitului în luna ianuarie. vegetaţiei şi Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a solurilor. Precizaţi: 1. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă deosebirile vor fi prezentate comparativ şi nu separat. precum şi luna în care se produce. Comparaţi cadrul natural al Spaniei cu cel al Republicii Moldova precizând trei deosebiri între acestea. trei oraşe. climei. 6 puncte E. precizaţi: 1. trei zone turistice.geografie Ministerul Educaţiei. 10 puncte D. orientarea culmilor şi văilor principale. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL III (30 p) – Varianta 054 Reprezentarea grafică de mai jos se referă la subiectul III A şi B şi prezintă evoluţia debitului mediu lunar al Mureşului. Nota 1: Asemănările şi deosebirea se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului: mod de formare. tipuri de roci. Precizaţi două asemănări şi o deosebire între relieful unităţii marcate. pe hartă. 6 puncte E. 4. Menţionaţi două tipuri de influenţe climatice. 2. Precizaţi două cauze ale natalităţii reduse din ţările Europei de Est. 1. E. Pentru Grecia. A. o unitate montană. 4 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul III . alte aspecte specifice ale reliefului. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. 4 puncte Ministerul Educaţiei. gradul de fragmentare. distribuţia spaţială a altitudinilor. precizând şi arealul unde se manifestă. două luni în care valoarea debitului lunar este. 6 puncte C. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar D. o cauză a creşterilor de debit în luna mai. 4 puncte B. Nota 1: Deosebirile se pot referi la caracteristicile 2 reliefului. 2.Varianta 54 . Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele două asemănări şi deosebirea vor fi prezentate comparativ şi nu separat. reţelei hidrografice. 3. valoarea minimă a debitului mediu lunar. cu litera D şi relieful unităţii marcate. tipuri genetice de relief. pe hartă. cu aproximaţie. trei insule sau arhipelaguri care aparţin acestui stat. Prezentaţi un factor care determină varietatea influenţelor climatice de pe teritoriul ţării noastre. de 90 m3/s . cu litera H. 2. 2. Precizaţi: 1.

Cea mai vestică capitală europeană este marcată. numele statelor marcate. pe hartă.geografie Proba D. F Proba scrisă la GEOGRAFIE Europa–România–Uniunea Europeană • • Toate subiectele sunt obligatorii. Pe hartă sunt marcate state cu litere şi oraşe capitală cu numere. E. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Varianta 55 . 4 puncte B. pe foaia de examen. Se acordă 10 puncte din oficiu. A.Ministerul Educaţiei. Capitala statului marcat. pe hartă. pe hartă. Statul marcat. SUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 055 Harta de mai sus se referă la subiectul I A . Precizaţi: 1. cu numărul … 2. pe hartă. 2. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. cu litera D este străbătută de fluviul numit… 6 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 . numele oraşelor-capitală marcate. cu numerele 4 şi 15.C. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. cu litera C se numeşte … 3. pe hartă. Scrieţi. cu literele B şi F.

cu litera : a. E c. Pentru FederaţiaRusă precizaţi: 1. Sarajevo d. E. cu numărul 4 este reşedinţa judeţului numit … 6 puncte C. pe hartă. Oraşul Oradea este marcat. Dunăre b. Bratislava b. pe hartă. Belgrad c. străbate oraşul Bârlad d. Pe teritoriul statelor D şi I se află Munţii: a. Precizaţi: 1. cu numărul: a.geografie Ministerul Educaţiei. tipuri genetice de relief. o cauză care explică valorile mari ale ponderii populaţiei vârstnice. F d. F Proba scrisă la GEOGRAFIE Europa–România–Uniunea Europeană SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 055 Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 2 Harta de mai sus se referă la subiectul II A – E. 2. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. F d. tipuri de roci pe care s-a format relieful. F d. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 4 puncte Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. Paris d. 1 b. C b. Apenini c. Balcani d. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. D c. 4 d. pe hartă. pe hartă. pe hartă. Statul marcat. Şisturile verzi intră în alcătuirea geologică a unităţii de relief marcată. oraşe cu numere de la 1 la 6 şi râuri cu numere de la 7 la 12. Vistula 2 puncte 4. Zagreb 2 puncte D. Roma 2 puncte 2. Alpi b. Are ieşire la Marea Baltică şi la Marea Nordului statul marcat. În unitatea de relief marcată. Pe hartă sunt marcate unităţi de relief cu litere.Varianta 55 . pe foaia de examen. 6 2 puncte 3. A. Scrieţi. pe hartă. 6 puncte E. Capitala statului marcat marcat. pe hartă. 2. pe hartă. Unitatea de relief marcată. numele unităţilor de relief marcate. o cauză a valorii reduse a densităţii popualţiei în nordul statului. Ministerul Educaţiei. Scrieţi. numele râurilor marcate. pe hartă. pe hartă. pe foaia de examen. Râul marcat. Oraşul marcat. Carpaţi 2 puncte 5. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele două deosebiri şi asemănarea vor fi prezentate comparativ şi nu separat. 4 puncte B. 2 c. Loara c. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar C. cu numărul 8: a. Scrieţi. G 2 puncte 2. pe foaia de examen. C b. cu numărul 7 se numeşte: a. pe hartă. altitudini. Nota 1: Deosebirile şi asemănarea se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului: mod de formare. Sate risipite există în unitatea de relief marcată. cu litera J se numeşte: a. cu literele C şi G. B b. cu litera F pătrund influenţe climatice … 3. pe hartă. cu litera: a. E c. Madrid c. cu numerele 10 şi 12. G 2 puncte 4. G 2 puncte 3. fragmentare. este afluentul Trotuşului b. este amenajat hidroenergetic c. Londra b. cu litera B s-a format în orogeneza … 2. pe hartă. izvorăşte din Grupa Sudică a Carpaţilor Orientali 2 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul II . Oraşul marcat. Precizaţi două deosebiri şi o asemănare între relieful Munţilor Caucaz şi relieful Alpilor Scandinavi. cu litera H este străbătut de fluviul: a. cu litera: a. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. Rin d.

Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. două staţiuni turistice. 6 puncte E. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 5. trei unităţi de relief 2. cu litera H. Nota 1: Deosebirile şi asemănarea se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului: mod de formare. 3. 1. Precizaţi două deosebiri şi o asemănare între relieful unităţii marcată. altitudini. B b. 4 puncte Ministerul Educaţiei. precizaţi: 1. Precizaţi un avantaj şi un dezavantaj ale producerii hidroenergiei comparativ cu alte modalităţi de obţinere a energiei electrice. 1 Austria 83 870 8 192 880 279 2 Bulgaria 110 910 7 385 367 77 3 Germania 357 021 82 422 299 2585 4 România 238 391 21 670 000 197 5 Ungaria 93 030 9 981 334 173 Sursa: The World Factbook. estimări la nivelul anului 2006 D.) (mld. Prezentaţi: 1. 2. pe hartă.€) crt. un factor care a favorizat dezvoltarea industriei de cherestea în oraşele marcate. pe hartă. Precizaţi o cauză a valorii scăzute a PIB-ului din Bulgaria. două tipuri de culturi agricole. 2. A. 6 puncte C. tot timpul anului. 4. 3. modul de calcul al temperaturii medii anuale. tipuri de roci pe care s-a format relieful. valoare amplitudinii termice anuale. 10 puncte Tabelul de mai jos se referă la subiectul III D şi prezintă valori ale PIB-ului din cadrul unor state membre ale Uniunii Europene. Nr. fragmentare. cu litera C şi relieful unităţii marcată. luna cu temperatura minimă şi valoarea acesteia. Calculaţi densitatea populaţiei din Austria. Precizaţi: 1. Petrol şi sare se exploatează din subsolul unităţii de relief marcată. E c. 6 puncte E.geografie Ministerul Educaţiei. Suprafa ţa Populaţia PIB 2 Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul II Statul (km²) (nr. 4 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul III . 2. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL III (30 p) – Varianta 055 Reprezentarea grafică de mai jos se referă la subiectul III A – B şi prezintă evoluţia valorilor medii ale temperaturilor aerului la staţia meteorologică Roma. H 2 puncte D. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele două deosebiri şi asemănarea vor fi prezentate comparativ şi nu separat. 5. pe hartă. tipuri de relief. F d. luna cu temperatura maximă şi valoarea acesteia. cu numărul 2. Precizaţi: 1. cu litera: a. pe hartă cu numerele 3 şi 5. două porturi maritime. 3. Pentru Bulgaria. o resursă naturală. temperaturi medii lunare pozitive. E.loc. Precizaţi o cauză a valorii ridicate a PIB-ului din Germania. 4 puncte B. o cauză care determină.Varianta 55 . un factor care explică amplasarea unui combinat al metalurgiei neferoase în oraşul marcat. 2. pe hartă.

cu litera G este … 3. 2.Ministerul Educaţiei. pe hartă. cu numerele 10 şi 3. pe hartă. 4 puncte B. Se acordă 10 puncte din oficiu.geografie Proba D. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Varianta 56 .capitală marcat. Scrieţi. cu litera D se numeşte …. Precizaţi: 1. numele oraşelor-capitală marcate. numele statelor marcate. pe foaia de examen. Pe hartă sunt marcate state cu litere şi oraşe capitală cu numere. A. Statul marcat. cu literele B şi H. cu numărul 1 numit … 6 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 . răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. 2. Râul Tejo străbate oraşul . F Proba scrisă la GEOGRAFIE Europa–România–Uniunea Europeană • • Toate subiectele sunt obligatorii. pe hartă. E. pe hartă. pe hartă. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. SUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 056 Harta de mai sus se referă la subiectul I A-D. Forma de guvernământ a statului marcat.

E. Bazinul Motru-Rovinari este situat în unitatea de relief marcată.Varianta 56 . litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. A b. 7 b. B b. cu litera: a. numele oraşelor marcate. Oraşul Berna este marcat. cu litera F se numeşte: a. cu litera: a. 6 puncte E. J 2 puncte D. pe hartă. B b. E c. cu numărul 1 este traversat de râul numit … 6 puncte C. G d. cu litera B s-a format prin … 3. pe hartă. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar C. cu litera: a. cu literele E şi H. Ialomiţa d. pe hartă. Unitatea de relief marcată. cu numerele 1 şi 6. Olt 2 puncte 2. pe hartă. C c. cu litera: a. cu litera a. Dâmboviţa c. pe hartă. cu numărul: a. G d. pe hartă.geografie Ministerul Educaţiei. J 2 puncte 4. pe hartă. H 2 puncte 3. Climatul temperat continental excesiv este specific statului marcat. A. Argeş b. pe hartă. Bauxita este exploatată din unitatea de relief marcată. Oraşul marcat. F Proba scrisă la GEOGRAFIE Europa–România–Uniunea Europeană SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 056 Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 2 Harta de mai sus se referă la subiectul II A – E. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. 6 2 puncte 3. cu numerele 3 şi 5 sunt străbătute de râul numit: a. Oraşul Varşovia este marcat. cu litera: a. B b. cu litera D. tipuri de roci pe care s-a format relieful. numele unităţilor de relief marcate. G d. Viţa de vie se cultivă pe suprafeţe extinse în unitatea de relief marcată. C c. E d. Scrieţi. Oraşele marcate. Scrieţi. C b. Precizaţi: 1. cu litera … 2. Bulgaria c. F 2 puncte Probă scrisă Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul II . Albania b. Cele mai reduse cantităţi de precipitaţii se înregistrează în unitatea de relief marcată. A b. H 2 puncte 5. altitudini. cu numărul: a. 4 puncte Ministerul Educaţiei. 2. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele două asemănări şi deosebirea vor fi prezentate comparativ şi nu separat. pe hartă. pe hartă. pe hartă. 5 d. Nota 1: Asemănările şi deosebirea se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului: mod de formare. Precizaţi două asemănări şi o deosebire între relieful statului marcat. pe foaia de examen. pe hartă. 2 b. Statul marcat. fragmentare. pe hartă. 4 puncte B. 9 d. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. Prezentaţi două cauze care au stat la baza creşterii numărului populaţiei urbane Europei Vestice. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. C c. cu litera C şi relieful statului marcat. Influenţele oceanice sunt specifice unităţii de relief marcate. pe hartă. 4 c. C c. I d. F d. tipuri genetice de relief. pe foaia de examen. pe hartă. E 2 puncte 4. pe hartă. 8 c. oraşe cu numere de la 1 la 6 şi râuri cu numere de la 7 la 12. Serbia 2 puncte 2. Este situat în Peninsula Iutlanda statul marcat. pe foaia de examen. B c. Scrieţi. pe hartă. 10 2 puncte 5. Pe hartă sunt marcate unităţi de relief cu litere. Bosnia şi Herţegovina d.

6 puncte C. Precizaţi: 1. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL III (30 p) – Varianta 056 Graficul alăturat se referă la subiectul III A – B şi prezintă evoluţia valorilor medii ale precipitaţiilor la staţia meteorologică Roma. 4. tipul de climă predominant. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar D.loc) 7 385 367 5 231 372 474 413 38 536 869 5 439 448 2 010 347 9 016 596 Sursa: The World Factbook.1. Calculaţi densitatea populaţiei din satele: Bulgaria. 6 puncte E. orientarea culmilor şi văilor principale. 3. cu litera D nu este o subdiviziune a unităţii de relief marcate. Nota 1: Deosebirea şi asemănările se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului: mod de formare. 3. 2. distribuţia spaţială a altitudinilor. diferenţa dintre valoarea maximă şi valoarea minimă a precipitaţiilor medii lunare. tipuri genetice de relief. 10 puncte Probă scrisă Geografie – clasa a XII-a Tabelul de mai jos se referă la subiectul III D şi numărului 2 – E şi prezintă valori ale suprafeţei Subiectul II locuitorilor unor state membre ale Uniunii Europene.€). iulie şi august. o cauză a valorilor reduse ale cantităţilor medii lunare de precipitaţii din lunile iunie. cu litera E. precizaţi: 1. 4 puncte Ministerul Educaţiei.Varianta 56 . Precizaţi: 1. estimări la nivelul anului 2006 D. Pentru Ungaria. cu litera A. gradul de fragmentare. valoarea minimă a precipitaţiilor medii lunare. două luni în care valorile precipitaţiilor medii lunare depăşesc 80 mm. 6. Slovacia. trei oraşe. Precizaţi: 1. 4 puncte B. Precizaţi două asemănări şi o deosebire între relieful unităţii marcate. 2. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele două asemănări şi deosebirea vor fi prezentate comparativ şi nu separat. precum şi luna în care se înregistrează. 5. valoarea maximă a precipitaţiilor medii lunare.geografie Ministerul Educaţiei. tipuri de roci. 2. pe hartă. pe hartă. 2. 4 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul III . Prezentaţi două argumente pentru a ilustra faptul că unitatea de relief marcată. 2. Luxemburg. E. două râuri sau fluvii. pe hartă. pe hartă. cu litera C şi relieful unităţii marcate. Precizaţi o cauză a diferenţei de densitate dintre Finlanda şi Luxemburg. forma de guvernământ. 6 puncte E. Statul Bulgaria Finlanda Luxemburg Polonia Slovacia Slovenia Suedia Suprafaţa (km²) 110 910 338 145 2 586 312 685 48 845 20 273 449 964 Populaţia (nr. Finlanda. două unităţi de relief. două cauze care au determinat valorile scăzute ale densităţii populaţiei din Suedia. A. valoarea ridicată a PIB-ului în Suedia (285 mld. precum şi luna în care se înregistrează. alte aspecte specifice ale reliefului. un lac natural.

E.Ministerul Educaţiei. pe hartă. cu numerele 2 şi 8. cu litera . cu numărul . 2.. SUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 057 Harta de mai sus se referă la subiectul I A-C. pe foaia de examen. F Proba scrisă la GEOGRAFIE Europa–România–Uniunea Europeană • • Toate subiectele sunt obligatorii. numele statelor marcate.. pe hartă. numele oraşelor-capitală marcate. cu literele C şi E. Capitala statului Belarus este marcată. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.. A. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Varianta 57 . Se acordă 10 puncte din oficiu. pe hartă.. pe hartă. Scrieţi.geografie Proba D.. pe hartă. Insula Sardinia aparţine statului marcat. Pe hartă sunt marcate state cu litere şi oraşe capitală cu numere. cu litera . Precizaţi: 1. 3. Bazinul carbonifer Rhin – Ruhr este situat în statul marcat. 2.. 4 puncte B. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. 6 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 .

numele unităţilor de relief marcate. cu numărul 10 este marcat râul numit: a. cu litera: a. Domurile gazeifere sunt prezente în unitatea de relief marcată. fragmentare. E. G c. 1 b. E 2 puncte 5. Copenhaga d. Pe hartă sunt marcate unităţi de relief cu litere. Luxembourg 2 puncte 4. Cel mai important oraş pe care îl traversează râul marcat. 1 b. pe foaia de examen. pe hartă. Cele mai importante resurse de fier există. pe hartă. pe hartă. 8 d. 4 b. Oraşul marcat. Notaţi două state europene în care se exploatează combustibilii amintiţi la punctul anterior. pe hartă. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. C b. pe hartă. F Proba scrisă la GEOGRAFIE Europa–România–Uniunea Europeană SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 057 Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 2 Harta de mai sus se referă la subiectul II A . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar C. A b. 5 2 puncte 2. 4 c. C c. A b. Monaco d. numele râurilor marcate. Ialomiţa d. pe foaia de examen. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. Trotuş 2 puncte 3. 4 puncte B. cu numărul: a. pe hartă.Varianta 57 . Precizaţi două tipuri de combustibili fosili folosiţi în industria energiei electrice. Slovacia 2 puncte 3. 4 d. Nota 1: Asemănările şi deosebirea se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului: mod de formare. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă asemănările şi deosebirile vor fi prezentate comparativ şi nu separat. Scrieţi. cu numărul 5 este reşedinţa judeţului numit … 2. pe hartă. San Marino 2 puncte 2. pe hartă. Bruxelles c. pe foaia de examen. 7 c. cu literele A şi G. C c. Datează din perioada antică oraşul marcat. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. oraşe cu numere de la 1 la 6 şi râuri cu numere de la 7 la 12. pe hartă. 1. A. Buzău c. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. Scrieţi. Albania b. cu litera: a. cu numerele 8 şi 9. Temperaturi medii anuale mai mari de 10°C sunt specifice unităţii marcate. tipuri genetice de relief. Lacurile Ladoga şi Onega se află pe teritoriul statului marcat. Aluminiul se produce în oraşul marcat. E 2 puncte 4. cu numărul 8 se numeşte … 3. altitudini. 13 2 puncte D. Precizaţi: 1. Vorbesc o limbă fino-ugrică locuitorii oraşului-capitală marcat. pe hartă. cu litera… 6 puncte C. pe hartă. 2. cu numărul: a. Slovenia d. cu numărul 14 se numeşte: a. 6 2 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul II . 5 d. Amsterdam b. D d.geografie Ministerul Educaţiei. Bosnia şi Herţegovina c. 2. pe hartă. Precizaţi două asemănări şi o deosebire între relieful Câmpiei Europei de Est şi relieful Câmpiei Nord-Europene. D d. în unitatea de relief marcată pe hartă. cu numărul 15 este capitala statului: a. La graniţa dintre statele B şi F se află statul: a. tipuri de roci pe care s-a format relieful. J 2 puncte 5. Andorra b. Liechtenstein c. Oraşul-capitală marcat. cu litera: a. 4 puncte Ministerul Educaţiei. 6 puncte E. Pe hartă. H d. 2 c. Bistriţa b. cu numărul: a.C. Scrieţi. Oraşul marcat.

3 35. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. două unităţi de relief. Prezentaţi: 1. A.6 55. 4 puncte Ministerul Educaţiei.7 45. 2 Subiectul II Ponderea populaţiei active Statul Primar (%) Secundar (%) Terţiar (%) Bulgaria 14. 4.5 40. Precizaţi: 1.4 49.9 Grecia 20. două oraşe.0 68.6 Letonia 15.8 23. o cauză a ponderii reduse a sectorului primar în Franţa. precipitaţii medii anuale. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele două deosebiri şi asemănarea vor fi prezentate comparativ şi nu separat.3 60. Explicaţi acest fapt. 2.4 D.1 27.7 Slovenia 3. 5.5 32. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar D. 10 puncte Tabelul de mai jos se referă la subiectul III D şi E şi prezintă valori din cadrul unor state membre ale Uniunii Europene.geografie Ministerul Educaţiei. 2. valoarea minimă a precipitaţiilor medii lunare. 4 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul III . 4 puncte B. influenţă climatică. 6 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a E. 2. două exemple de tipuri genetice de lacuri din Munţii Carpaţi. statul cu cea mai mare pondere a sectorului terţiar. o cauză a ponderii reduse a sectorului secundar în Grecia. E. august. 6 puncte C.2 36. 3. Pentru Ucraina. în câte luni valorile medii depăşesc 40 mm. o cauză care explică diversitatea tipurilor genetice de lacuri din regiunile de munte. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL III (30 p) – Varianta 057 Graficul alăturat se referă la subiectul III A şi B şi prezintă evoluţia valorilor medii ale precipitaţiilor la staţia meteorologică Madrid.9 Franţa 4. Precizaţi două deosebiri şi o asemănare între clima Câmpiei de Vest şi clima Câmpiei Române. precizaţi: 1. Precizaţi: 1.5 Ungaria 15. 2.8 55. două tipuri de climă. precum şi luna în care se înregistrează. o cauză a valorilor reduse ale cantităţilor medii lunare de precipitaţii din lunile iulie.Varianta 57 . Explicaţi acest fapt. precum şi luna în care se înregistrează. două resurse de subsol. Nota 1: Deosebirile şi asemănarea se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: temperaturi medii anuale. 2. valoarea maximă a precipitaţiilor medii lunare. Precizaţi: 1. vânturi. 6 puncte E.0 Portugalia 11. statul cu cea mai mare pondere a sectorului primar. etaj climatic. diferenţa dintre valoarea maximă şi valoarea minimă a precipitaţiilor medii lunare. 2. Precizaţi: 1.5 44. 3. două râuri sau fluvii.3 39.

A. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. pe hartă. pe hartă. cu literele E şi G.capitală cu numere. cu numerele 4 şi 10. Se acordă 10 puncte din oficiu. cu numărul 6 este situat în Câmpia. E. numele oraşelor .. pe hartă. numele statelor marcate. Oraşul marcat. SUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 058 Harta de mai sus se referă la subiectul I A – C. Scrieţi. pe foaia de examen. cu litera H se află Munţii … 6 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII a 1 . pe hartă. 2. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. 3.Ministerul Educaţiei. Precizaţi: 1. cu litera … 2. În nordul statului marcat.capitală marcate. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Varianta 58 . pe hartă. 4 puncte B. F Proba scrisă la GEOGRAFIE Europa–România–Uniunea Europeană • • Toate subiectele sunt obligatorii.geografie Proba D. Pe hartă sunt marcate state cu litere şi oraşe . Are ieşire la Marea Neagră statul marcat.

Grosimi mari ale stratului de loess există în unitatea de relief marcată. 10 d. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar C. A b. A. 4 puncte B. pe hartă. cu litera: a. E. 2 b. tipuri de roci predominante. D d. Scandinavă 2 puncte 2. cu numărul: a. Italică d. Relieful glaciar este specific unităţii de relief marcate. Este o subdiviziune a Dealurilor de Vest unitatea de relief marcată. C c. dispariţia sau modificarea teritoriului unor state europene. C c. Oraşul . pe hartă.geografie Ministerul Educaţiei. pe hartă. Climatul temperat-oceanic şi mediteranean este caracteristic statului marcat. Vegetaţia de stepă şi silvostepă este specifică pe teritoriul statului marcat. pe hartă. pe hartă. Precizaţi: 1. pe hartă. cu numărul: a. B c. oraşe cu numere de la 1 la 6 şi râuri cu numere de la 7 la 12.Rovinari este situat în unitatea de relief marcată.Varianta 58 .. Pe hartă sunt marcate unităţi de relief cu litere. pe hartă. A b. cu litera: a. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. 6 2 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul II . 4 puncte Ministerul Educaţiei. Slatina d. 4 c. Nota 1: Deosebirile şi asemănarea se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului: mod de formare. 7 b. D d. H 2 puncte 2. A b. I 2 puncte 3. pe hartă. cu litera F este situat în Peninsula: a. pe hartă. cu litera: a. 5 d. 6 puncte E. cu numărul: a. 9 c. pe hartă. pe hartă. cu litera: a. B b. 12 2 puncte 3. Scrieţi.capitală Viena este marcat. altitudini. I 2 puncte D. Balcanică b. cu litera … 6 puncte C. pe hartă. cu litera . 5 d. Reşiţa c. Timişoara 2 puncte 4. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. Scrieţi. H d. 2. 3 c. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 058 Probă scrisă la Geografie – clasa a XII a 2 Harta de mai sus se referă la subiectul II A . Cel mai mare combinat siderurgic este situat în oraşul marcat. cu numărul 2 se numeşte: a. Crişul Negru este marcat. Statul marcat. Scrieţi. pe hartă. Insula Sardinia aparţine statului marcat. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. Arad b. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. G d. pe hartă. numele râurilor marcate. cu literele C şi H. Precizaţi două deosebiri şi o asemănare între relieful Munţilor Apenini şi relieful Munţilor Ural. 13 2 puncte 4. C c. numele unităţilor de relief marcate. 2.. Oraşul marcat. 1 b.E. I 2 puncte 5. cu numerele 9 şi 12. grad de fragmentare. alte aspecte specifice ale reliefului. pe foaia de examen. cu litera … 3. Prezentaţi două cauze care au condus la apariţia. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă asemănarea şi deosebirile vor fi prezentate comparativ şi nu separat. pe foaia de examen. pe foaia de examen. tipuri genetice de relief. Iberică c. Bazinul carbonifer Motru .

000 locuitori”. Bihor b. 3. 2. pe hartă. un râu sau un fluviu. modul de calcul al temperaturii medii anuale.524.Varianta 58 . cu numărul 4 este reşedinţa judeţului numit: a. precipitaţii medii anuale. A. precum şi luna în care se înregistrează. vânturi. precizaţi: 1. reţelei hidrografice. 6 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a E. 6 puncte E. un tip de climă. o cauză care să explice diferenţa de debit dintre râurile marcate. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. 5. Pentru Ucraina. un factor determinant al variaţiei temperaturilor medii lunare. Comparaţi cadrul natural al Austriei cu cel al Greciei. influenţă climatică. Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: temperaturi medii anuale. de 10. Sălaj 2 puncte D. cu numerele 8 şi 11. 6. pe hartă. valoarea minimă a temperaturii medii lunare. vegetaţiei şi solurilor. Oraşul marcat. 2. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă asemănarea şi desebirile vor fi prezentate comparativ şi nu separat. Precizaţi: 1. pe hartă. 2. două state vecine. Maramureş c. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 5. 4 puncte B.geografie Ministerul Educaţiei. 4. precum şi luna în care se înregistrează. 4 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul III .008. 10 puncte D. două resurse de subsol. etaj climatic. cu litera F şi clima unităţii marcate. pe hartă. climei. 2. Satu Mare d. 3. valoarea maximă a temperaturii medii lunare. Se dă afirmaţia: „În 1984. Precizaţi: 1. pe hartă.000 locuitori. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei deosebiri vor fi prezentate comparativ şi nu separat. 2 Subiectul II Nota 1: Asemănarea şi deosebirile se pot referi la caracteristici ale: reliefului. două oraşe. Portugalia avea o populaţie de 10. iar în 2000. Precizaţi două cauze care au determinat creşterea numărului de locuitori în Portugalia. membre ale UE. o cauză care să explice existenţa vegetaţiei de stepă în unitatea de relief marcată. cu litera E. 6 puncte C. 4 puncte Ministerul Educaţiei. Precizaţi trei deosebiri între clima unităţii marcate. două unităţi de relief. valoarea amplitudinii termice medii anuale. cu litera G. precizând o asemănare şi două deosebiri. E. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL III (30 p) – Varianta 058 Reprezentarea grafică de mai jos se referă la subiectul III A şi B şi reprezintă evoluţia temperaturilor medii anuale la o staţie meteorologică din Europa. Precizaţi: 1.

numele statelor marcate. 2. E. cu litera … 6 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII a 1 Subiectul I . F Proba scrisă la GEOGRAFIE Europa–România–Uniunea Europeană • • Toate subiectele sunt obligatorii. cu literele A şi F. 4 puncte B. A. Scrieţi. Fluviul Sena traversează oraşul-capitală marcată. pe hartă. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Varianta 59 . 2. Precizaţi: 1. pe hartă.geografie Proba D. Se acordă 10 puncte din oficiu. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. Pe hartă sunt marcate state cu litere şi oraşe – capitală cu numere. Câmpia Padului este situată pe teritoriul statului marcat. cu numărul … 3. pe hartă. pe hartă.C. pe foaia de examen. numele oraşelor-capitală marcate. cu litera …. pe hartă. SUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 059 Harta de mai sus se referă la subiectul I A .Ministerul Educaţiei. Vegetaţie de tundră există în nordul statului marcat. cu numerele 7 şi 13. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.

6 puncte E. 2. Statul marcat.Varianta 59 . pe foaia de examen. Andorra b. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar C. numele oraşelor marcate. Zăcăminte de minereu de fier se exploatează din subsolul statului marcat. Oraşul . pe hartă. cu litera E are relief petrografic pe: a. pe hartă. Elveţia d. argile b. A. gresii d. cu litera… 6 puncte C. cu litera C se află Munţii: a. Deva c. Alpi b. Reşiţa d. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 059 Probă scrisă la Geografie – clasa a XII a 2 Subiectul I Harta de mai sus se referă la subiectul II A – D. Timişoara 2 puncte 2. cu litera: a. cu numărul 8 este capitala statului numit: a. Europa Nordică c. B c. pe hartă. Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: tipul de climă. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. cu numerele 2 şi 5. Gazul metan se exploatează din unitatea marcată. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. pe hartă. 4 puncte B. I 2 puncte 3. cu litera … 3. Scrieţi. Oder c. Franţa c. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei deosebiri vor fi prezentate comparativ şi nu separat. Râul marcat. Apenini c. A b. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. Unitatea de relief marcată. vânturi caracteristice. H 2 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul II . temperaturi medii anuale. calcare c. Pe hartă sunt marcate unităţi de relief cu litere. D c. Pirinei 2 puncte D. Europa Sudică d. pe hartă. precipitaţii medii anuale. Scrieţi. A b. Precizaţi trei deosebiri între clima Peninsulei Scandinave şi clima Peninsulei Iberice. pe hartă. cu litera … 2. Scrieţi. Prezentaţi două cauze care au determinat deplasări ale populaţiei cu caracter temporar sau definitiv în Europa. Tamisa d. cu numărul 6 este traversat de fluviul numit: a. 4 puncte Ministerul Educaţiei. Europa Centrală b. loess 2 puncte 3. pe hartă. Vistula 2 puncte 4. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. Precizaţi: 1. Pindului d. Lacul hidroenergetic Porţile de Fier I este situat în sudul unităţii de relief marcată. pe foaia de examen. E. Circuri şi văi glaciare există în unitatea de relief marcată. pe hartă. Spania 2 puncte 2. pe hartă. numele unităţilor de relief marcate. amplitudine termică. Oraşul marcat. Arad b. pe hartă. Elba b. Europa Vestică 2 puncte 5.capitală marcat. pe hartă. pe hartă. factorii genetici ai climei. oraşe cu numere de la 1 la 6 şi râuri cu numere de la 7 la 12. Vegetaţie alpină există în unitatea de relief marcată.geografie Ministerul Educaţiei. pe foaia de examen. G d. cu numărul 10 traversează oraşul numit: a. C d.estul statului marcat. cu literele A şi H. cu litera: a. pe hartă. cu litera J aparţine regiunii geografice numite: a. In nord .

cu numărul 4 este reşedinţa judeţului numit: a. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă asemănarea şi desebirile vor fi prezentate comparativ şi nu separat. 7. Precizaţi o cauză a densităţii ridicate a populaţiei în Germania. Franta 62. vegetaţiei şi solurilor. un tip de climă. Precizaţi: 1. Populaţia Suprafaţa Nr. 10 d. o ramură industrială care valorifică resursa menţionată mai sus. 4 puncte B.loc) (km2) crt. 7 b. Ţara (nr. pentru Franţa şi Italia. Germania 82. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. reţelei hidrografice. un râu sau fluviu. etaj climatic.299 357. precipitaţii medii anuale. 4 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul III . două unităţi montane. pe hartă. valoarea maximă a precipitaţiilor medii lunare şi luna în care se înregistrează. Precizaţi două cauze care influenţează distribuţia inegală a populaţiei şi a oraşelor pe teritoriul Greciei. un factor natural care favorizează creşterea ovinelor în Carpaţii Meridionali. 11 2 puncte 2 puncte D. precizând o asemănare şi două deosebiri. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 4. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL III (30 p) – Varianta 059 Reprezentarea grafică de mai jos se referă la subiectul III A şi prezintă evoluţia precipitaţiilor medii lunare la o staţie meteorologică din Europa.230 Sursa: The World Factbook.136 547. Oraşul marcat. Sibiu d. estimări la nivelul anului 2006 1. Precizaţi trei deosebiri între clima unităţii de relief marcate. Subiectul II 10 puncte D. A. cu numărul: a. 4 puncte Ministerul Educaţiei. 8 c. 1. Comparaţi cadrul natural al Franţei cu cel al Ucrainei. Braşov b.509 301. 6 puncte E. două regiuni turistice. 3. cu litera A şi clima unităţii de relief marcate. Tabelul de mai jos prezintă suprafaţa şi numărul locuitorilor pentru trei state europene. influenţă climatică. o cauză care determină repartiţia inegală a populaţiei pe teritoriul ţării noastre. 2. cu litera F. pe hartă. pe hartă. 4. Traversează Podişul Târnavelor râul marcat. valoarea minimă a precipitaţiilor medii lunare şi luna în care se înregistrează.geografie Ministerul Educaţiei. Calculaţi. o resursă de subsol. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei deosebiri vor fi prezentate comparativ şi nu separat. pe hartă. Prezentaţi: 1. vânturi. precizaţi: 1. 5. Pentru Italia. E. 2 Probă scris ă la ă Geografie – clasa XII-a 2. Italia 58.422. Harghita 5. dou mări la care areaie şire. climei. 6 puncte E.752. 2. 6 puncte C. 6. densitatea populaţiei.030 2. 2. Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale climei: temperaturi medii anuale.133.Varianta 59 . Covasna c.021 3. Nota 1: Asemănarea şi deosebirile se pot referi la caracteristici ale: reliefului.

Precizaţi: 1.. Oraşul marcat. pe hartă.Ministerul Educaţiei.capitală cu numere.geografie Proba D. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Varianta 60 . pe hartă.. numele oraşelor-capitală marcate. pe hartă. 3. cu numărul 9 este capitala statului numit … 2. Scrieţi. numele statelor marcate. pe foaia de examen. cu litera … 6 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul I . pe hartă. Munţii Penini se află în statul marcat. cu numerele 8 şi 14. E. Se acordă 10 puncte din oficiu. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. 2. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. F Proba scrisă la GEOGRAFIE Europa–România–Uniunea Europeană • • Toate subiectele sunt obligatorii. Statul marcat. cu litera H se numeşte . cu literele C şi D. pe hartă. SUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 060 Harta de mai sus se referă la subiectul I A – C. 4 puncte B. A. Pe hartă sunt marcate state cu litere şi oraşe .

Nota 1: Deosebirea şi asemănările se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului: mod de formare. Scrieţi. pe hartă. Albania b. pe hartă. pe hartă. Scrieţi. altitudini. 11 d. cu numerele 1 şi 6. Notaţi două state europene în care industria siderurgică are o pondere însemnată. B b. Râul marcat. Munţii Alpi sunt situaţi în nordul statului marcat. G 2 puncte 3. 9 2 puncte D. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. 5 c. Oraşul marcat. 8 c. cu numărul: a. Relieful vulcanic este prezent în unitatea de relief marcată. E d. E 2 puncte 2. pe hartă. Vorbesc o limbă romanică locuitorii oraşului marcat. C c. H 2 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul II . cu literele A şi C. J 2 puncte 2. pe foaia de examen. Grinduri şi ostroave există în unitatea de relief marcată. 4 şi 13 2 puncte 5. cu numărul 15 este capitala statului numit: a. Minereu de fier se exploatează din unitatea de relief marcată. pe hartă. A b. cu numărul 9 se numeşte … 2. oraşe cu numere de la 1 la 6 şi râuri cu numere de la 7 la 12. F d. D c. numele oraşelor marcate. cu litera … 6 puncte C. pe hartă. G 2 puncte 4. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă asemănările şi deosebirea vor fi prezentate comparativ şi nu separat. 6 puncte E. 4 puncte Ministerul Educaţiei. Areale viticole importante există în unitatea de relief marcată. D d. cu litera: a. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. A b. cu numărul: a. E. numele unităţilor de relief marcate. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. grad de fragmentare. B c. B b. cu litera: a. pe hartă. Numeroase iazuri se găsesc în unitatea de relief marcată. 4 şi 7 d. 2. pe foaia de examen. pe hartă cu numerele: a. C b. D c. cu litera: a. B b. F d. C c. pe hartă. pe foaia de examen. Precizaţi o deosebire şi două asemănări între relieful Munţilor Pirinei şi relieful Munţilor Apenini. Precizaţi două materii prime folosite în industria siderurgică. tipuri de roci predominate. 4 puncte B. pe hartă. 6 d. Grecia d. 12 2 puncte 5. cu litera: a. 2 b. Scrieţi. Slovenia 2 puncte 4. cu numărul 2 este reşedinţa judeţului numit … 3. D d. H 2 puncte 3. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar C. A. 2. Pe hartă sunt marcate unităţi de relief cu litere. pe hartă. Fluviul Dunărea traversează capitalele marcate. pe hartă. 2 şi 4 b. pe hartă. cu litera: a. cu litera: a. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 060 Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 2 Subiectul I Harta de mai sus se referă la subiectul II A– D. Oraşul marcat.geografie Ministerul Educaţiei. Precizaţi: 1. 1. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. pe hartă. Oraşul Timişoara este traversat de râul marcat. C c. Curentul Atlanticului de Nord influenţează clima statului marcat. tipuri genetice de relief. 2 şi 7 c. Croaţia c. pe hartă. 7 b.Varianta 60 . D d.

valoarea minimă a temperaturii medii lunare.182. precum şi luna în care se înregistrează. membru al UE. Nota 1: Deosebirile şi asemănarea se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: temperaturi medii anuale. precipitaţii medii anuale. 2. valoarea maximă a temperaturii medii lunare. 6. un oraş-port. 5.Varianta 60 . 2. Precizaţi: 1. un stat vecin. Calculaţi densitatea medie a populaţiei pentru fiecare stat. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. 6 puncte E. o cauză a prezenţei terenurilor degradate în spaţiul subcarpatic şi în Depresiunea Colinară a Transilvaniei. 6 puncte E. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL III (30 p) – Varianta 060 Reprezentarea grafică de mai jos se referă la subiectul III A şi B şi reprezintă evoluţia temperaturilor medii anuale la o staţie meteorologică din Europa. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele două deosebiri şi asemănarea vor fi prezentate comparativ şi nu separat. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar D. 3. Precizaţi două deosebiri şi o asemănare între clima unităţii marcate pe hartă. 4 puncte Ministerul Educaţiei. Se dă afirmaţia: “Populaţia Italiei a crescut de la 22. 6 puncte temp ºC 25 20 15 10 5 0 -5 1 I 2 F 3 M 4 A 5 M 6 I 7 8 I A lunile anului 9 S 10 O 11 N 12 D C. două ramuri industriale care valorifică resursele menţionate mai sus. două resurse de subsol. Prezentaţi: 1. estimări la nivelul anului 2006 1. Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 2 Subiectul II 10 puncte D. vânturi. în 1861. un factor care influenţează variaţia temperaturilor medii lunare. 7. o cauză care determină diversitatea resurselor de subsol din Munţii Apuseni. E.geografie Ministerul Educaţiei. valoarea amplitudinii termice anuale. în 2000”. 4 puncte B. cu litera F.loc) 82 422 299 10 688 058 Sursa: The World Factbook. Pentru Grecia. o zonă de vegetaţie. 2. precum şi luna în care se înregistrează. 2. 3. influenţă climatică. un tip de climă. 4 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul III .000 locuitori. Se dă tabelul: Statul Germania Grecia Suprafaţa (Km2) 357 021 131 940 Populaţia (nr. precizaţi: 1. cu litera B şi clima unităţii marcate. Precizaţi o cauză care determină valori diferite ale densităţii populaţiei între cele două state. două unităţi montane.000 locuitori. A.634. Precizaţi: 1. la 57. pe hartă. Precizaţi două cauze care au determinat creşterea numărului de locuitori în Italia pentru intervalul 1861 – 2000. 2. 4. modul de calcul al temperaturii medii lunare. etaj climatic.

. 4 puncte B. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. cu literele B şi C. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. cu numărul. Capitala statului marcat. Precizaţi: 1. 2.Ministerul Educaţiei... pe foaia de examen. pe hartă. E. Munţii Apenini se desfăşoară pe teritoriul statului a cărui capitală este marcată. pe hartă. Pe hartă sunt marcate state cu litere şi oraşe – capitală cu numere. F Proba scrisă la GEOGRAFIE Europa–România–Uniunea Europeană • • Toate subiectele sunt obligatorii. SUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 061 Harta de mai sus se referă la subiectul I A – C. cu litera D este traversată de fluviul numit. numele statelor marcate.geografie Proba D. pe hartă. pe hartă. pe hartă. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Varianta 61 . Capitala statului marcat... A. 3. 6 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Varianta I .. 2. cu litera F se numeşte. numele oraşelor-capitală marcate. Se acordă 10 puncte din oficiu. cu numerele 4 şi 14. Scrieţi.

C c. trece prin Munţii: a. A şi H c.. F Proba scrisă la GEOGRAFIE Europa–România–Uniunea Europeană SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 061 Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 2 Varianta I Harta de mai sus se referă la subiectul II A – E. Depozite de loess există în unitatea de relief marcată.. A b. G 2 puncte 4. F d. pe hartă. F 2 puncte 2. amplitudine termică. cu litera: a. 7 d. pe hartă. statele marcate. Oraşul Timişoara este situat în unitatea de relief marcată. etaj climatic. J 2 puncte 5. Nota 1: Deosebirile şi asemănarea se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: temperaturi medii anuale. 2. pe hartă. pe hartă. cu litera .. 3. pe hartă. Scrieţi. pe foaia de examen. cu literele A şi G. Scrieţi. Oraşul Varşovia este marcat. Ministerul Educaţiei. Scrieţi. B c. pe hartă. Pe hartă sunt marcate unităţi de relief cu litere. Rodopi 2 puncte 4. vânturi. A b... tipul climatic. Zăcăminte de petrol există în unităţile de relief marcate. pe foaia de examen. I d. 6 puncte E. 4 puncte B. Barcău b.geografie Ministerul Educaţiei. Oraşul marcat. G 2 puncte 2. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. pe hartă. 2 b. 6 puncte C. numele oraşelor marcate. Râul marcat. E c. pe hartă. G şi J 2 puncte D. C c. C şi G d. Pirinei d. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. Someşul Mare d. D şi E d. A şi G b. cu numărul 4 se numeşte . Precizaţi: 1. pe hartă. Someşul Mic 2 puncte 3. 11 2 puncte 3. Carpaţi c. pe hartă. F d. cu litera. Relief vulcanic există în unitatea de relief marcată. cu numărul 10 este traversat de râul numit: a. Ţărmurile cu fiorduri sunt caracteristice statului marcat. cu literele: a. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar C. Vegetaţia de tundră este specifică statului marcat. Prezentaţi două cauze ale densităţii reduse a populaţiei din spaţiul montan european. Crişul Repede c. B şi C b. precipitaţii medii anuale. cu literele: a. Resurse de minereu de fier există în subsolul unităţii de relief marcată.Varianta 61 . A b. E. numele unităţilor de relief marcate. B b. pe hartă. cu numerele 3 şi 10. cu numărul: a. pe foaia de examen. E d. râuri cu numere de la 1 la 6 şi oraşe de la 7 la 12. Precizaţi două deosebiri şi o asemănare între clima Peninsulei Scandinave şi clima Peninsulei Iberice. cu numerele 9 şi 11. cu litera: a. pe hartă. cu litera: a. Extrag zăcăminte de petrol şi gaze naturale din Marea Nordului. 2.. Alpi b. 3 c. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă deosebirile şi asemănarea vor fi prezentate comparativ şi nu separat. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 4 puncte Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. F şi H 2 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul II . A. pe hartă. Graniţa care separă statele ale căror capitale sunt marcate. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. B şi H c. pe hartă. cu litera: a.

influenţă climatică. un argument pentru a susţine afirmaţia: “Serbia face parte din bazinul hidrografic al Dunării”. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D.940 Sursa: The World Factbook. Precizaţi două caracteristici ale economiei Uniunii Europene. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL III (30 p) – Varianta 061 Graficul alăturat se referă la subiectul III A şi prezintă evoluţia debitelor medii lunare ale unui râu la o anumită staţie hidrologică.422. 2. 6 puncte E. 8 b.) (km2) Franţa 62. luna cu cel mai mic debit mediu şi valoarea acestuia. trei ramuri industriale reprezentative. 12 2 puncte D. luna cu cel mai mare debit mediu şi valoarea acestuia. două resurse de subsol. 3. cu litera C. pe baza datelor din tabel. 3. 1. 2. Precizaţi: 1.021 Grecia 10. un factor care explică suprafeţele restrânse ocupate cu culturi agricole în unitatea de relief marcată. Germania şi respectiv Grecia: Populaţia Suprafaţa Statul (nr. 6 puncte C. 4 puncte Ministerul Educaţiei.136 547. cu litera E. 11 d. 2. 5. E.688. Precizaţi două deosebiri şi o asemănare între clima unităţii de relief marcată. densitatea medie a populaţiei în Franţa. Precizaţi: 1.030 Germania 82. pe hartă cu litera A şi clima unităţii de relief marcată. 2. estimări la nivelul anului 2006 2.058 131.752. o cauză a predominării vegetaţiei de stepă şi silvostepă în vegetaţia Ungariei. pe hartă. un factor care explică numărul mare al iazurilor construite în unitatea de relief marcată. 4 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul III . Calculaţi. 4 puncte B.Varianta 61 . 10 c. cu numărul: a. două oraşe – port maritime. vânturi. precipitaţii medii anuale. precizaţi: 2 1. Precizaţi: 1. A.geografie Ministerul Educaţiei. Un important centru al industriei siderurgice este în oraşul marcat. 4. Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul II 10 puncte D.loc. pe hartă cu litera B. pe hartă.299 357. Referitor la Italia. 6 puncte E. pe hartă. o cauză a emigrării populaţiei din Europa de Est. numele unei insule care aparţine acestui stat. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 5. etaj climatic. Precizaţi numele statului cu cea mai mare densitate a populaţiei şi un factor determinant al acesteia. Nota 1: Deosebirile şi asemănarea se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: temperaturi medii anuale. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă asemănarea şi cele două deosebiri vor fi prezentate comparativ şi nu separat. două unităţi de relief.

Precizaţi: 1. E. pe hartă.. cu literele C şi J. 4 puncte B.. numele statelor marcate. A. Peninsula Crimeea aparţine statului marcat. cu numerele 7 şi 10. Se acordă 10 puncte din oficiu. pe hartă. 6 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII 1 Subiectul I . pe hartă. cu numerele 5 şi 9 au ieşire directă la Marea . cu litera . F Proba scrisă la GEOGRAFIE Europa–România–Uniunea Europeană • • Toate subiectele sunt obligatorii. pe hartă. pe foaia de examen. Capitala statului marcat. Scrieţi. numele oraşelor-capitală marcate.geografie Proba D. 3. cu litera I se numeşte . Statele ale căror capitale sunt marcate... Pe hartă sunt marcate state cu litere şi oraşe . 2. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Varianta 62 . Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. SUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 062 Harta de mai sus se referă la subiectul I A – D.. pe hartă..Ministerul Educaţiei. 2.capitală cu numere. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1.

cu numărul: a. Berna c. Buzău d. cu litera: a. Bacău b. râuri cu numere de la 1 la 6 şi oraşe de la 7 la 12. F Proba scrisă la GEOGRAFIE Europa–România–Uniunea Europeană SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 062 Probă scrisă la Geografie – clasa a XII 2 Subiectul I Harta de mai sus se referă la subiectul II A – D. Depresiuni submontane există în unitatea de relief marcată. pe hartă. cu literele: a. pe foaia de examen. precipitaţii medii anuale.. cu litera: a. 6 puncte C. Scrieţi. numele unităţilor de relief marcate. 6 puncte E. pe hartă. E şi J 2 puncte 4. pe hartă.. cu litera: a. pe foaia de examen. etaj climatic.capitală marcat. Brăila c. cu numărul 9 este reşedinţa judeţului.. Viena 2 puncte 3. I 2 puncte 2. Praga d. A b. Oraşul . 4 c. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. Scrieţi. pe hartă. Nota 1: Asemănările se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: temperaturi medii anuale. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. I d. cu litera: a. 3 b. D şi J d. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă asemănările vor fi prezentate comparativ şi nu separat. 7 d. numele oraşelor marcate. 2. Munţii Carpaţi se desfăşoară pe teritoriul statelor marcate. C c. C c..Varianta 62 . pe hartă. cu numărul 5 traversează oraşul reşedinţă de judeţ numit. H 2 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul II .geografie Ministerul Educaţiei. pe hartă. tip climatic. Berlin b. Focşani 2 puncte 3. A. pe hartă. Depozite groase de loess există în unitatea de relief marcată. Ţărmul cu lagune este caracteristic pentru o serie de mări ale Europei. A b. E c. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. Pe hartă sunt marcate unităţi de relief cu litere. Polderele sunt caracteristice în statul a cărui capitală este marcată. cu litera . pe hartă. B c. 11 2 puncte D. E d. cu numerele 8 şi 11. J 2 puncte 5.. Climatul mediteranean este specific statului marcat. cu literele A şi E. Oraşul marcat. amplitudine termică. pe foaia de examen. pe hartă. cu numărul 11 se numeşte: a. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. Podişul Bavariei se desfăşoară pe teritoriul statului marcat. 4 puncte Ministerul Educaţiei. pe hartă. Podgoria Târnavelor este situată în unitatea de relief marcată.. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar C. pe hartă. Râul marcat. 2. F d. Oraşul marcat. A b. cu numărul 6 se numeşte: a. Precizaţi un factor care contribuie la geneza lagunelor precum şi o mare unde este prezent acest tip de ţărm. Scrieţi. A şi B b. E. A şi D c. pe hartă. F d. Precizaţi trei asemănări între clima statului marcat pe hartă cu litera D şi clima statului marcat pe hartă cu litera E. 4 puncte B. pe hartă. G 2 puncte 2. A b. 3. vânturi. Precizaţi: 1.

Râul marcat pe hartă cu numărul 3 este afluent al: a. Zăcăminte de hidrocarburi se extrag din subsolul unităţilor de relief marcate. 1. luna cu cel mai mic debit mediu lunar şi valoarea acestuia. A. 3. Precizaţi un argument pentru a susţine afirmaţia: “Franţa are o agricultură dezvoltată”. 4 puncte B. 2. 4 puncte Ministerul Educaţiei.058 131. Timişului d. Sucevei c.geografie Ministerul Educaţiei. Trotuşului 2 puncte D. 3. A şi G c. 4. trei ramuri industriale reprezentative. A şi B b. Referitor la Spania precizaţi: 1. estimări la nivelul anului 2006 2. E. pe hartă cu litera D şi clima unităţii de relief marcată. 5. numele unei insule care aparţine acestui stat. E şi F 2 puncte 5.688. două resurse care au favorizat dezvoltarea industriei siderurgice în Ucraina. influenţă climatică.021 Grecia 10. vânturi. Precizaţi: 1. Siretului b.940 Sursa: The World Factbook. Calculaţi. o cauză care a determinat scăderea natalităţii în România după anul 1989. Germania şi Grecia: Populaţia Suprafaţa Statul (nr. Precizaţi: 1. Precizaţi statul cu cea mai mare densitate a populaţiei şi două argumente care explică această valoare. etaj climatic. 6 puncte E. două unităţi de relief. B şi H d.Varianta 62 . Precizaţi: 1.loc.299 357. cu literele: a. 4 puncte 2 Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul III . 2. o cauză care a determinat construirea unui combinat siderurgic la Reşiţa. Precizaţi trei deosebiri între clima unităţii de relief marcată. două oraşe – port maritime. Precizaţi două caracteristici ale reţelei europene de transport. pe hartă. densitatea populaţiei din Italia.230 Germania 82. pe hartă cu litera G. precipitaţii medii anuale. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei deosebiri vor fi prezentate comparativ şi nu separat. Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: temperaturi medii anuale. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. două luni în care valoarea debitului mediu lunar a fost de 6000 m3/s. pe baza datelor din tabel.133. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 4.) (km2) Italia 58. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL III (30 p) – Varianta 062 Graficul alăturat se referă la subiectul III A şi prezintă evoluţia debitelor medii lunare ale unui fluviu la o anumită staţie hidrologică. 2. două resurse de subsol. 6IIpuncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul C.509 301. 10 puncte D.422. 6 puncte E.

Se acordă 10 puncte din oficiu. numele oraşelor-capitală marcate.. E. pe foaia de examen. cu numerele 2 şi 15. cu litera D se numeşte .capitală cu numere.Ministerul Educaţiei. pe hartă. 2.. numele statelor marcate. pe hartă.. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. pe hartă. 6 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul I . răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. Precizaţi: 1.. SUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 063 Harta de mai sus se referă la subiectul I A – D. Pe hartă sunt marcate state cu litere şi oraşe .. Capitala statului marcat. Oraşul-capitală marcat. cu litera . F Proba scrisă la GEOGRAFIE Europa–România–Uniunea Europeană • • Toate subiectele sunt obligatorii. 4 puncte B.. Munţii Penini se desfăşoară pe teritoriul statului marcat. Scrieţi. pe hartă. cu numărul 6 este traversată de fluviul numit . cu literele B şi I. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Varianta 63 . pe hartă. 2. A.geografie Proba D. 3.

Vulcanii Etna şi Vezuviu sunt situaţi pe teritoriul statului a cărui capitală este marcată. amplitudine termică. 4 2 puncte 4. H 2 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul II . 2 c. Precizaţi: 1. pe hartă. 9 d. 4 puncte B. pe hartă. cu litera H. pe hartă. numele unităţilor de relief marcate. A. F c. Eurotunelul face legătura între ţările marcate. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă deosebirile vor fi prezentate comparativ şi nu separat. Magistrala feroviară Bucureşti . D şi F d. 6 puncte C. etaj climatic. cu litera: a. medievală d. pe hartă.geografie Ministerul Educaţiei. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. 8 c. precipitaţii medii anuale. pe hartă. cu litera B şi clima statului. numele oraşelor marcate. cu numerele: a. 7 şi 10 c. cu litera: a. cu numărul 12 datează din perioada: a. J 2 puncte 5.. cu numărul 5 traversează reşedinţa judeţului numit. vânturi. Precizaţi două cauze ale creşterii populaţiei urbane din Europa.. Precizaţi trei deosebiri între clima statului marcat. pe foaia de examen. B c. pe foaia de examen. A şi D b.. pe hartă. contemporană c. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. marcat pe hartă. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar C. F d. Râul marcat. pe hartă. pe hartă. D d. 4 c. Oraşul-capitală Helsinki este marcat. pe hartă. Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: temperaturi medii anuale. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. Scrieţi. 4 puncte Ministerul Educaţiei. Fşi H 2 puncte 4. Capul Roca este situat pe teritoriul statului marcat. 3 d. tip climatic. Cel mai important afluent al râului marcat pe hartă cu numărul 3 este numit. pe hartă. cu numărul 8 este reşedinţa judeţului numit. 8 şi 10 2 puncte 5. pe hartă. 7 şi 12 d.. Cele mai vechi roci din ţară există în unitatea marcată. pe hartă. A b. cu numerele 7 şi 11. 10 2 puncte 3. pe foaia de examen. Oraşul marcat. cu numărul: a. 14 2 puncte 2.. pe hartă. socialistă 2 puncte 3. 2. cu numărul: a. cu litera: a. 2. Relief glaciar există în unitatea de relief marcată.Varianta 63 . pe hartă. 7 şi 9 b. Scrieţi. G d. Lacul de acumulare Izvorul Muntelui a fost amenajat pe râul marcat. Scrieţi. D b. 13 d. pe hartă. 1 b. 6 puncte E. B b. 3.Oradea trece şi prin oraşele marcate. B şi D c. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. Bazinul carbonifer Silezia Superioară se află în statul marcat. râuri cu numere de la 1 la 6 şi oraşe de la 7 la 12. F Proba scrisă la GEOGRAFIE Europa–România–Uniunea Europeană SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 063 Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 2 Subiectul I Harta de mai sus se referă la subiectul II A – D. F 2 puncte 2. Oraşul marcat. cu numărul: a. E. cu literele C şi F. 5 b. 1 b. A b. cu literele: a. cu litera: a.. antică b. B c. C d. Pe hartă sunt marcate unităţi de relief cu litere. F 2 puncte D. D c.

E. 4.448 Suprafaţa (km2) 110. un factor natural care favorizează dezvoltarea unor areale viticole extinse în regiunile deluroase.385.685 48.) 7. 2. altele decât capitala. etaj climatic. numele a două insule sau arhipelaguri care aparţin acestui stat.geografie Ministerul Educaţiei. comparativ cu forme clasice de energie. Precizaţi două avantaje ale producerii energiei electrice din surse alternative. Precizaţi o cauză a valorii mai căzute a densităţii populaţiei din Bulgaria. 6 puncte E. vânturi.– clasa a XII-a Probă scris ă la Geografie 2. 4 puncte B. a temperaturii medii lunare. Subiectul II Sursa: The World Factbook. pe hartă cu litera E.845 6 puncte C. 6 puncte E. două atracţii turistice. 1. precum şi luna în care se înregistrează. 1. trei oraşe importante. Precizaţi două deosebiri şi o asemănare între clima unităţii de relief marcată. cantitatea maximă de precipitaţii înregistrată într-o lună. cu aproximaţie. 5. precum şi luna în care se înregistrează.367 38. Nota 1: Deosebirile şi asemănarea se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: temperaturi medii anuale. pe hartă cu litera C şi clima unităţii de relief marcată. 2. Ţara Bulgaria Polonia Slovacia Populaţia (nr. Precizaţi două cauze care să explice diferenţa dintre densitatea populaţiei Italiei şi densitatea populaţiei Finlandei. Calculaţi. 2 3. densitatea populaţiei din Polonia şi Slovacia.910 312.869 5. loc. 2.439. tipul de climă. 2. precipitaţii medii anuale. Peninsula Kola. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL III (30 p) – Varianta 063 Reprezentarea grafică alăturată se referă la subiectul III A şi prezintă evoluţia temperaturilor medii lunare şi cantităţilor medii lunare de precipitaţii la staţia meteorologică Murmansk.Varianta 63 . influenţă climatică. valoarea maximă. Precizaţi: 1. Referitor la Grecia. A.536. numele a două unităţi de relief. estimări la nivelul anului 2006 10 puncte D. 4 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul III . Precizaţi două obiective turistice din Italia. pe baza datelor din tabel. 4 puncte Ministerul Educaţiei. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar D. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. un factor care contribuie la absenţa pădurilor din zona de stepă. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele două deosebiri şi asemănarea vor fi prezentate comparativ şi nu separat. precizaţi: 1. Precizaţi: 1.

Forma de guvernământ a statului marcat. Capitala statului marcat pe hartă cu litera F se numeşte … 2. pe foaia de examen. cu literele A şi J. pe hartă. pe hartă. cu litera … 3. pe hartă. cu numerele 11 şi 15. SUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 064 Harta de mai sus se referă la subiectul I A . pe hartă. Se acordă 10 puncte din oficiu. cu litera A este … 6 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 . E. 4 puncte B. 2. A. numele oraşelor-capitală marcate. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană • • Toate subiectele sunt obligatorii.C. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Varianta 64 . Precizaţi: 1.geografie Proba D. Podişul interior de tip Mesetă este specific statului marcat. Pe hartă sunt marcate state cu litere şi oraşe capitală cu numere. numele statelor marcate. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1.Ministerul Educaţiei. Scrieţi.

fragmentare. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. Fluviul Vistula străbate teritoriul statului marcat. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 064 Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 2 Harta de mai sus se referă la subiectul II A – D. E 2 puncte D. B b. altitudini. autoturisme c. Gazul metan se extrage din unitatea de relief marcată. 6 d. În oraşul marcat.cu litera … 6 puncte C. I d. cu numerele 3 şi 5. C c.E d. pe hartă. cu numărul: a. E. Pe hartă sunt marcate unităţi de relief cu litere. 6 puncte E. A b. 14 2 puncte 2. cu litera: a. aluminiu b. Tamisa c. pe foaia de examen.. pe hartă. Prezentaţi două cauze ale tendinţei de îmbătrânire demografică a populaţiei Europei. Sena d. oraşe cu numere de la 1 la 6 şi râuri cu numere de la 7 la 12. numele oraşelor marcate.Varianta 64 . cu litera …… 3. C c. cu litera: a. D d. Oraşul capitală marcat pe hartă cu numărul 12 este traversat de fluviul: a. pe foaia de examen. A. Precizaţi două asemănări şi o deosebire între relieful Munţilor Pirinei şi relieful Munţilor Alpi. 2. 2. numele unităţilor de relief marcate. bate în statul marcat pe hartă cu litera: a. vagoane 2 puncte 4. Este afluent al râului marcat. Ialomiţa c. cu litera: a. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. A b. Influenţe climatice scandinavo-baltice pătrund în unitatea de relief marcată. I 2 puncte 4. pe hartă. B b. D c. cu literele A şi E. cu numărul 2 se obţine: a. E d. pe hartă. H 2 puncte 3. pe hartă. Vedea 2 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul II . Nota 1: Asemănările si deosebirea se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului: mod de formare. cu litera …. A b. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. 5 c. Mostiştea d. Oraşul Praga este marcat. pe hartă. Podgoria Murfatlar este situată în unitatea de relief marcată. pe hartă. Oraşul Iaşi este situat în unitatea de relief marcată. 4 puncte B. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. pe hartă. B c. Scrieţi. Huilă se exploatează din unitatea de relief marcată. Dâmboviţa b. pe foaia de examen. pe hartă. care aduce mase de aer tropical.geografie Ministerul Educaţiei. Precizaţi: 1. pe hartă. Dunăre b. pe hartă. tipuri genetice de relief. J 2 puncte 3. cu numărul 7 râul: a. Vegetaţia de tundră este specifică statului marcat. Scrieţi. Vântul Sirocco. cu litera: a. G 2 puncte 2. E d. tipuri de roci pe care s-a format relieful. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar C. oţel d. 4 puncte Ministerul Educaţiei. 1 b. Scrieţi. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele două asemănări şi deosebirea vor fi prezentate comparativ şi nu separat. D c. Volga 2 puncte 5. pe hartă.

6 puncte E. Pentru Bulgaria. din totalul populaţiei active a Franţei.7 46. Râul marcat.Varianta 64 . Menţionaţi doi factori care determină diferenţa dintre valorile medii ale densităţii populaţiei din judeţele Caraş-Severin şi Prahova.2 36. trei oraşe. valoarea minimă a temperaturi medii lunare. Precizaţi: 1. 4 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul III .3 39. Precizaţi o cauză a ponderii ridicate a populaţiei din sectorul primar. 1. 2. Mureş 2 puncte D. Precizaţi o cauză a ponderii scăzute a populaţiei din sectorul primar. A. Precizaţi statul european. 10 puncte Tabelul de mai jos se referă la subiectul III D – E şi prezintă valori din cadrul unor state membre ale Uniunii Europene.1 27. două masive muntoase. precizaţi: 1. cauza pentru care fenomenul de îngheţ este aproape inexistent în regiunea în care se află situată staţia meteorologică la care s-au făcut înregistrările.9 Slovenia 3.5 D. 3. tipuri de roci. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele două deosebiri şi asemănarea vor fi prezentate comparativ şi nu separat. orientarea culmilor şi văilor principale. cu cea mai mică pondere a sectorului primar. 3.geografie Ministerul Educaţiei.0 68. 4 puncte B. Precizaţi două deosebiri şi o asemănare între relieful unităţii marcate. o lună în care valoarea temperaturii medii este de 20oC. Crişul Negru c. pe hartă. 2. pe hartă. Nota 1: Deosebirile şi asemănarea se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului: mod de formare. media valorilor temperaturilor medii lunare pentru anotimpul primăvară. cu numărul 9 se numeşte: a.0 Franţa 4. 4. 4 puncte Ministerul Educaţiei. 6 puncte C. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 5. dintre cele trei: 1. distribuţia spaţială a altitudinilor. două puncte de frontieră prin care se realizează legătura cu România. Crişul Repede d. cu litera B şi relieful unităţii marcate cu litera G. cu cea mai mare pondere a sectorului terţiar. tipuri genetice de relief. 6 puncte E. Scrieţi pe foaia de examen: 1. 3.3 60. E. un port important la Marea Neagră. gradul de fragmentare. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL III (30 p) – Varianta 064 Pentru a rezolva subiectul III A şi B analizaţi graficul alăturat care reprezintă evoluţia temperaturii medii lunare la o staţie meteorologică. Ponderea 2 populaţiei active Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul II Statul Primar (%) Secundar (%) Terţiar (%) Bulgaria 14. Crişul Alb b. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. valoarea temperaturii medii în luna iulie. cu cea mai mare pondere a populaţiei ocupate în sectorul primar. 5. 2. 2. 2. două cursuri de apă. din totalul populaţiei active a Bulgariei. alte aspecte specifice ale reliefului.

E. numele statelor marcate. Pe hartă sunt marcate state cu litere şi oraşe capitală cu numere. cu litera … 3. 4 puncte B. cu literele B şi D. numele oraşelor-capitală marcate. Precizaţi: 1. Se acordă 10 puncte din oficiu. Scrieţi. pe hartă.C. pe foaia de examen. A. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană • • Toate subiectele sunt obligatorii. Are ieşire la Marea Adriatică statul marcat. Asociaţiile vegetale de tip maquis compun vegetaţia statului iberic marcat. cu litera … 6 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 . Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. pe hartă. SUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 065 Harta de mai sus se referă la subiectul I A . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Varianta 65 . Capitala statului marcat pe hartă cu litera I se numeşte … 2.Ministerul Educaţiei. pe hartă. 2. cu numerele 1 şi 10.geografie Proba D. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. pe hartă.

Întinse păduri de molid se dezvoltă în unitatea de relief marcată. 4 ş i 5 d. tipuri de roci pe care s-a format relieful. 11 d. cu numerele 9 şi 11. Scrieţi. C d. fragmentare. pe foaia de examen. 3 ş i 4 c. cu numărul: a. cu litera: a. G 2 puncte 4. 1 b. numele unităţilor de relief marcate. A b. Volga 2 puncte 5. Praga d. cu litera … 3. pe hartă. cu numărul: a. I 2 puncte 4. pe foaia de examen. Ţărmurile cu fiorduri sunt caracteristice statului marcat. 2. A b. numele râurilor marcate. 8 d. Capitala statului marcat. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. Don b. pe hartă. Scrieţi. Oraşul Alba Iulia este traversat de râul marcat. B c. E d. Oraşul Ljubljana este marcat. Lacul glaciar Bucura s-a format în unitatea de relief marcată. pe hartă. pe hartă. pe hartă. cu litera: a. pe foaia de examen. cu litera J se numeşte: a. D c. 5 c. A b. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. 12 2 puncte 2. cu numărul … 2. Este reşedinţa judeţului Gorj oraşul marcat. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. Fluviul Vistula străbate teritoriul statului marcat.D. oraşe cu numere de la 1 la 6 şi râuri cu numere de la 7 la 12. pe hartă. pe hartă. Precizaţi două asemănări şi o deosebire între relieful Munţilor Carpaţi şi relieful Munţilor Alpi. Pe hartă sunt marcate unităţi de relief cu litere. Scrieţi. cu litera: a. G 2 puncte 3. Şoseaua europeană E60 traversează oraşele: a. Precizaţi: 1.Varianta 65 .geografie Ministerul Educaţiei. cu numărul 13 este traversat de râul: a. B c. 10 c. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. Nota 1: Asemănările si deosebirea se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului: mod de formare. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 065 Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 2 Harta de mai sus se referă la subiectul II A. A b. pe hartă. 14 2 puncte 3. pe hartă. 6 puncte E. B c. Viena 2 puncte 2. 4 puncte Ministerul Educaţiei. 4 puncte B. pe hartă. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar C. tipuri genetice de relief. cu litera: a. pe hartă. C c. pe hartă. pe harta. Precizaţi doi factori care generează diferenţe între climatul temperat oceanic specific vestului Europei şi climatul temperat continental specific estului Europei. E 2 puncte D. A b. Bratislava b. E. cu litera: a. A. Canalul Dunăre-Marea Neagră traversează unitatea de relief marcată. cu literele B şi G. D d. D d. Bazinul carbonifer Petroşani se află în unitatea de relief marcată. Budapesta c. Grindurile sunt forme de relief specifice unităţii de relief marcată. E d. cu litera … 6 puncte C. Oraşul-capitală marcat. H 2 puncte 5. Nipru c. pe hartă. 9 b. Nistru d. altitudini. 2 şi 4 b. 4 şi 6 2 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul II . Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele două asemănări şi deosebirea vor fi prezentate comparativ şi nu separat.

3. pe hartă. 6. Tabelul de mai jos cuprinde suprafaţa şi numărul de locuitori în două ţări europene. 2. Precizaţi două cauze ale diferenţei de densitate a populaţiei dintre cele două state. precipitaţii medii anuale. Precizaţi trei deosebiri între clima unităţii de relief marcate. Precizaţi: 1. influenţă climatică. numele a trei oraşe. 2.Varianta 65 . luna în care valoarea debitului este de aproximativ 260 mc/s. 4 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul III . 4 puncte B. precizaţi: 1. 6 puncte C. 6 puncte E. A. numele a două ape curgătoare. o zonă de vegetaţie caracteristică. 6 puncte E.loc) 313.geografie Ministerul Educaţiei. E. anul acceptării în U. numele unui lac natural.491. Precizaţi: 1. 10 puncte D. două cauze care determină valorile ridicate ale debitului la sfârşitul primăverii şi începutul verii. 4 puncte Ministerul Educaţiei. Calculaţi densitatea populaţiei din Islanda şi Olanda. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei deosebiri vor fi prezentate comparativ şi nu separat. 2. Prezentaţi două cauze care determină tendinţa de îmbătrânire a populaţiei României. 3.526 2 Populaţia (nr. 819 41. 4. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. 5. estimări la nivelul anului 2006 1.461 Subiectul II Sursa: The World Factbook. valoarea maximă a debitului mediu lunar. Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Statul Islanda Olanda Suprafaţa (km2) 102. Diagrama se referă la subiectul III A şi B.000 16. Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: temperaturi medii anuale. Precizaţi două argumente pentru a explica ponderea ridicată a energiei nucleare în structura energetică a Franţei. o cauză a scăderii debitului în lunile august şi septembrie. numele unei unităţi de relief. cu litera C şi clima unităţii de relief marcate cu litera D. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL III (30 p) – Varianta 065 Analizaţi diagrama în coloane alăturată care prezintă evoluţia debitelor medii lunare ale râului Mureş. 2. Pentru Ungaria. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar D. luna în care se înregistrează cea mai scăzută valoare a debitului mediu. vânturi. etaj climatic.E.

numele statelor marcate. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Varianta 66 .C. Se acordă 10 puncte din oficiu. E. cu numărul … 6 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 . Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.Ministerul Educaţiei. 4 puncte B. pe hartă. cu numărul 1 este capitala statului numit … 3. pe hartă. cu litera G se numeşte … 2. Scrieţi. pe hartă. Este străbătut de fluviul Tamisa oraşul-capitală marcat. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană • • Toate subiectele sunt obligatorii. 2.geografie Proba D. A. cu numerele 2 şi 11. pe hartă. Oraşul marcat. Precizaţi: 1. SUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 066 Harta de mai sus se referă la subiectul I A . pe hartă. Statul marcat. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. pe foaia de examen. cu literele A şi I. Pe hartă sunt marcate state cu litere şi oraşe capitală cu numere. numele oraşelor-capitală marcate.

pe foaia de examen. H 2 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul II . Berlin b. Belarus b. cu numărul 5 este reşedinţa judeţului numit … 3.geografie Ministerul Educaţiei. Budapesta c. Menţionaţi doi vulcani din sudul Europei şi explicaţi prezenţa vulcanismului activ în spaţiul geografic amintit. cu litera D se numeşte: a. Estonia c. amplitudine termică. E d. Arad b. cu litera: a. 6 puncte E. Munţi formaţi în orogeneza alpină se află pe teritoriul statului marcat. oraşe cu numere de la 1 la 6 şi râuri cu numere de la 7 la 12. E. 2. D d. Pe hartă sunt marcate unităţi de relief cu litere. Letonia d. A b. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. Vegetaţia de stepă ocupă suprafeţe întinse pe teritoriul statului. pe hartă.Varianta 66 . pe hartă. Precizaţi două deosebiri şi o asemănare între clima Peninsulei Iberice şi clima Peninsulei Scandinave. B c. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. E d. cu litera: a. influenţă climatică. cu litera H este: a. Strâmtoarea Gibraltar este situată în partea de sud a statului marcat. pe hartă. cu numerele 7 şi 12. B c. Cel mai mare oraş din unitatea de relief marcată. marcat pe hartă. H d. G d. C c. temperaturi medii anuale. cu literele C şi H. Utilaj petrolier se produce în oraşul marcat. Relief glaciar s-a format în unitatea de relief marcată. pe hartă. Precizaţi: 1. pe hartă. precipitaţii medii anuale. cu litera: a. E 2 puncte 2. cu litera: a. Oraşul marcat. J 2 puncte 5. C c. A b. cu numărul … 6 puncte C. J 2 puncte D. pe hartă. H 2 puncte 2. Scrieţi. Statul marcat. Lituania 2 puncte 4. A b. numele râurilor marcate. F Proba scrisă la GEOGRAFIE Europa–România–Uniunea Europeană SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 066 Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 2 Harta de mai sus se referă la subiectul II A – D. Oraşul marcat. Capitala statul marcat. Timişoara 2 puncte 3. pe foaia de examen. Reşiţa d. Deva c. numele unităţilor de relief marcate. Praga d. cu numărul 3 se numeşte … 2. pe foaia de examen. Scrieţi. A b. Nota 1: Deosebirile şi asemănarea se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: tip de climă. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele două deosebiri şi asemănarea vor fi prezentate comparativ şi nu separat. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar C. A. cu litera G este: a. Influenţe climatice scandinavo-baltice sunt caracteristice unităţii de relief marcate. pe hartă. pe hartă. Scrieţi. vânturi. 4 puncte B. C c. pe hartă. pe hartă. B b. pe hartă. 4 puncte Ministerul Educaţiei. Viena 2 puncte 3. cu litera: a. pe hartă.

comparativ cu celelalte două state din tabel. ianuarie b. Neamţ d. precizaţi: 1. pe hartă. 10°C c. o diferenţă care există între sectorul Dunării maritime şi cel al Dunării fluviale. 15°C d. luna cu valoarea medie cea mai coborâtă a temperaturii aerului şi valoarea acesteia. 4 puncte B. tipuri de relief. două resurse de subsol. Prezentaţi: 1. cu litera D şi relieful unităţii marcate cu litera G.geografie Ministerul Educaţiei. două unităţi majore de relief. luna cu valoarea medie cea mai ridicată a temperaturii aerului şi valoarea acesteia. cu litera E se exploatează: a. Tabelul de mai jos redă structura producţiei de energie electrică în România şi în alte state ale U. Pentru Ucraina. petrol şi sare 5. E. Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului: mod de formare. iarna b. Precizaţi două cauze care determină valorile scăzute ale densităţii medii a populaţiei în Peninsula Scandinavică. bauxită şi gaze asociate b. Anotimpul cu cea mai ridicată valoare a temperaturii medii a aerului este: a. 2 6. 20°C 2 puncte C. toamna d. două surse de energie pe care România le valorifică mai mult. tipuri de roci pe care s-a format relieful. o mare la care are acces. martie d. lignit şi minereu de fier d. februarie c. alte aspecte specifice ale reliefului. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 4. Diferenţa dintre temperatura medie a lunii mai şi a lunii decembrie este de: a. Argeş b. decembrie 2 puncte 3. pe hartă. 6 puncte E. pe hartă. Precizaţi trei deosebiri între relieful unităţii marcate. Ţara România Franţa Germania Energie nucleară (%) 9 40 13 Hidroenergie (%) 30 2 1 Cărbune (%) 40 6 24 Gaze naturale (%) 15 13 21 Petrol (%) 5 35 40 Alte surse (%) 1 4 1 Precizaţi: 1. oraşul capitală.Vrancea 2 puncte 2 puncte D. 2. 2. un tip de climă. Precizaţi: 1. Oraşul marcat. În unitatea de relief marcată.E la nivelul anului 2006. pe foaia de examen. Bacău c. 2. 4 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul III . huilă şi gaz matan c. cu numărul 1 este reşedinţa judeţului: a. 5°C b. 6 puncte E. Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul II 5. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei deosebiri vor fi prezentate comparativ şi nu separat. 4 puncte Ministerul Educaţiei. 10 puncte D. altitudini. o cauză care a determinat. 3. Scrieţi. 4. resursa energetică pe care România o foloseşte mai puţin. A. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. Valori ale temperaturii medii lunare de 10o C se înregistrează în luna: a. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL III (30 p) – Varianta 066 Graficul de mai jos se referă la subiectul III A – B şi reprezintă evoluţia temperaturii medii lunare la Atena. vara 2 puncte 2. primăvara c. două râuri sau fluvii.Varianta 66 . comparativ cu celelalte două state din tabel. migraţia populaţiei dinspre mediul urban către mediul rural. 2. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. fragmentare. după 1990.

D.… 6 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul I . 2. Pe hartă sunt marcate state cu litere şi oraşecapitală cu numere. Capitala statului marcat. pe hartă.Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Varianta 67 . Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. pe hartă. F Proba scrisă la GEOGRAFIE Europa-România-Uniunea Europeană • • Toate subiectele sunt obligatorii. Scrieţi. pe hartă. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. Oraşul-capitală marcat. numele statelor marcate. cu numărul 8 se numeşte … 3. A. Munţii tineri din statul marcat. cu literele E şi J. cu litera D s-au format în orogeneza … 2. cu litera G se numeşte . Precizaţi: 1. pe foaia de examen.Se acordă 10 puncte din oficiu. cu numerele 10 şi 13.geografie Proba D. numele oraşelor-capitală marcate. 4 puncte B. SUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 067 Harta de mai sus se referă la subiectul I A . pe hartă. pe hartă. E.

4 puncte B. Spania 2 puncte 3. Munţii Balcani (Stara Planina) se află pe teritoriul statului marcat. Precizaţi: 1. H 2 puncte D. A b. E. cu litera: a. factori genetici. F Proba scrisă la GEOGRAFIE Europa-România-Uniunea Europeană SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 067 Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 2 Subiectul I Harta de mai sus se referă la subiectul II A. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar C. Elveţia d. 2. A b. pe hartă. numele oraşelor marcate. cu litera F s-a format prin: a. cutare si vulcanism c. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. pe hartă. 5 d. Oraşul Lisabona este marcat. pe hartă. D 2 puncte 5. cu numerele 1 şi 2. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. Scrieţi pe foaia de examen. 1 b. 4 c. B c.geografie Ministerul Educaţiei. 5 d. lagune 2 puncte 3. E d. numele unităţilor de relief marcate. Serbia 2 puncte 4. pe hartă. 4 puncte Ministerul Educaţiei. 2 b. 11 d. lacuri vulcanice d. temperaturi medii anuale. cu literele A şi H. pe hartă. Norvegia d. cu litera F statul numit: a. cu numărul: a. cutarea stratelor b. pe hartă. cu litera H gheţarii au creat un relief … 3. cu litera … 2. 8 c. cu numărul: a. Oraşul Slobozia este marcat. oraşe cu numere de la 1 la 6 şi râuri cu numere de la 7 la 12. cu litera A există: a. Unitatea de relief marcată. Belgia b. Austria b. lacuri de crov b. Vegetaţia de stepă şi silvostepă este caracteristică în unitatea marcată.D. cu numărul 12 se numeşte: a. pe hartă. Vegetaţia mediteraneană de tip maquis. cu litera: a. Ţara a cărei capitală este marcată. 7 b. vulcanism 2 puncte 4. În unitatea de relief marcată. pe hartă. cu numărul: a. 12 2 puncte 5. E d. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. C d. sedimentare d. unităţi de relief cu litere. Pe hartă sunt marcate. pe hartă. Prezentaţi două cauze pentru a explica faptul că densitatea populaţiei în Europa de Vest este mai mare decât în Europa Nordică . Munţii Măcinului sunt o subdiviziune a unităţii de relief marcate. etaj climatic. 4 c. Munţii Apuseni sunt delimitaţi spre sud de râul marcat. pe hartă. cu litera … 6 puncte C. A. lacuri hidroenergetice c. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. D c. pe foaia de examen. Precizaţi trei deosebiri între clima statului marcat. G 2 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul II . Bulgaria c. C c.Varianta 67 . cu litera I. Conuri şi cratere s-au format în unitatea de relief marcată. 6 2 puncte 2. Irlanda c. pe hartă. Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: tipul de climă. pe hartă. B b.13 2 puncte 2. pe hartă. pe hartă. 6 puncte E. Este notat. garriga se află în sudul statului marcat cu litera: a. pe hartă. vânturi. cu litera B şi clima statului marcat. Scrieţi. Scrieţi pe foaia de examen. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele două unităţi de relief vor fi tratate comparativ şi nu separat. pe hartă. În unitatea de relief marcată. precipitaţii medii anuale.

E. 2. 4 puncte Ministerul Educaţiei. trei ramuri industriale. 3. Menţionaţi două zone de vegetaţie. Precizaţi: 1. 4. o cauză care explică faptul că în Delta Dunării există densităţi reduse ale populaţiei. valoarea maximă a debitului mediu lunar şi luna în care se înregistrează.Varianta 67 . 2. numele a două râuri sau fluvii. Precizaţi trei deosebiri între clima unităţii de relief marcate. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. 4 puncte Probă scrisă la Subiectul III . 3. În Europei se – înregistreaz ă diferenţieri 2 privind răspândirea florei şi faunei. 6 puncte C. pe hartă cu litera E şi clima unităţii de relief marcate cu litera G. Prezentaţi: 1. precizaţi: 1. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL III (30 p) – Varianta 067 Analizaţi diagrama în coloane de mai jos care prezintă evoluţia valorilor medii lunare ale debitului unui râu din Europa. 6 puncte Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: temperaturi medii anuale. Subiectul II 6 puncte E. 5. Diagrama se referă la subiectul III A şi B. E. numele unei insule mediteraneene. influenţe climatice. numele a două oraşe – port maritime. precipitaţii medii anuale. Menţionaţi două direcţii ale mobilităţii teritoriale a populaţiei Europei. 2. Prezentaţi două cauze ale acestor diferenţieri. 2. 2. Prezentaţi două cauze ale mobilităţii teritoriale a populaţiei Europei. Menţionaţi două moduri posibile de utilizare a apei din râul respectiv. o cauză a producerii frecvente a inundaţiilor în Câmpia de Vest. Precizaţi de ce debitul cel mai mare se înregistrează în intervalul de timp ce reiese din diagramă. valoarea minimă a debitului mediu lunar şi luna în care se înregistrează. 2. Prob ă cadrul scrisă la Geografie clasa a XII-a 1. 4 puncte B. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei deosebiri vor fi tratate comparativ şi nu separat.geografie Ministerul Educaţiei. vânturi. Cu privire la diagrama alăturată: 1. numele a două unităţi de relief. Calculaţi diferenţa dintre debitul maxim lunar şi debitul minim lunar. etaj climatic. 10 puncte D. 1. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar D. Referitor la Italia. A.

pe hartă. 2.geografie Proba D. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. E. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. numele oraşelor-capitală marcate pe hartă cu numerele 2 şi 5. pe hartă. numele statelor marcate.Se acordă 10 puncte din oficiu. Oraşul-capitală marcat. SUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 068 Harta de mai sus se referă la subiectul I A . F Proba scrisă la GEOGRAFIE Europa-România-Uniunea Europeană • • Toate subiectele sunt obligatorii. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Varianta 68 . cu literele E şi G. Oraşul marcat. Pe hartă sunt marcate state cu litere şi oraşe capitală cu numere. 4 puncte B. Scrieţi pe foaia de examen. cu numărul 13 este capitala statului numit … 2. Precizaţi: 1. pe hartă.Ministerul Educaţiei. Câmpia Loarei este situată în statul marcat. A.D. pe hartă. cu numărul 15 este traversat de râul numit … 3. cu litera: 6 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul I .

pe hartă. cu literele A şi H. pe foaia de examen. Este o subdiviziune a Dealurilor de Vest unitatea de relief marcată. Râul marcat. cu litera: a. Precizaţi: 1. pe hartă. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar C. Barcău b. B c. Oraşul marcat. H d. pe hartă. Fluviul Volga traversează statul marcat. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele două unităţi de relief vor fi tratate comparativ şi nu separat. Zăcăminte de petrol se găsesc în unitatea marcată. H 2puncte 5.geografie Ministerul Educaţiei. D c. Caspică c. F d. 4 d. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. C c. pe hartă. Şoseaua europeană E85 traversează oraşul marcat. A. pe hartă. cu numărul 4 este reşedinţa judeţului numit … 2 puncte C. 5 2puncte 2. Viticultura ocupă suprafeţe extinse în statul marcat. A b. cu litera H s-a format în orogeneza … 2 puncte 2. 4 puncte B. Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: tipul de climă. vânturi. F Proba scrisă la GEOGRAFIE Europa-România-Uniunea Europeană SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 068 Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 2 Subiectul I Harta de mai sus se referă la subiectul II A. pe hartă. C b. E. etaj climatic. 4 puncte Ministerul Educaţiei. E d. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. cu litera: a. Mediterană d. pe hartă. F 2puncte 3. D c. Scrieţi pe foaia de examen. Vegetaţia de stepă este bine reprezentată în statul marcat. cu numărul 10 are ieşire la Marea: a. 6 puncte E. 1 b. Tur 2puncte 4. E d. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. J 2 puncte 3. A b. pe hartă cu litera D şi clima statului marcat cu litera J. pe hartă. cu numărul: a. D d. Baltică b. cu morene glaciare.. cu numărul 9 se numeşte .. Scrieţi. pe hartă. Crişul Repede c. cu litera: a. pe hartă. G d.D. temperaturi medii anuale. Ţara a cărei capitală este marcată. E b. cu litera: a. cu litera: a. Someş d. I 2 puncte D. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. Precizaţi trei deosebiri între clima statului marcat. numele oraşelor marcate. se află pe teritoriul statului marcat. F c. Vegetaţia de silvostepă se dezvoltă în unitatea marcată. Pe hartă sunt marcate unităţi de relief cu litere. cu litera C este străbătută de la est la vest de râul: a. B c. Unitatea de relief marcată. cu numerele 2 şi 5. H 2 puncte 5. A b. O câmpie fluvio-glaciară. H 2puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul II . factori genetici. amplitudine termică. oraşe cu numere de la 1 la 6 şi râuri cu numere de la 7 la 12. F 2 puncte 4. cu litera: a. pe hartă. C c. E d. 2. A b. pe hartă. numele unităţilor de relief marcate. Prezentaţi două cauze ale existenţei circurilor şi lacurilor glaciare în Alpii Scandinaviei. A b. pe hartă. Unitatea de relief marcată. Neagră 2 puncte 2. pe hartă. pe hartă. Scrieţi pe foaia de examen. precipitaţii medii anuale.Varianta 68 . 3 c. cu litera: a. 2 puncte 3.

4. un obiectiv turistic. 6. un factor natural care favorizează dezvoltarea unor areale viticole extinse în regiunile deluroase. Precizaţi două luni cu valori aproximativ egale ale cantităţilor medii de precipitaţii lunare. Precizaţi două premise care determină o producţie însemnată de grâu în Franţa. E. Precizaţi modul de calcul al cantităţii medii de precipitaţii anuale. Diagrama se referă la subiectul III A şi B. valoarea maximă a precipitaţiilor medii lunare şi luna în care se înregistrează. temperaturi şi precipitaţii ce permit dezvoltarea unei vegetaţii bogate. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei deosebiri vor fi tratate comparativ şi nu separat. 3. vânturi.port fluviale. numele a două râuri sau fluvii. 2.geografie Ministerul Educaţiei. cu litera G. Pe ţărmul nord-vestic al Europei. 1.Varianta 68 . 2. A. E. Calculaţi diferenţa dintre cantitatea maximă şi cantitatea minimă lunară a precipitaţiilor. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL III (30 p) – Varianta 068 Analizaţi diagrama în coloane de mai jos care prezintă evoluţia valorilor medii lunare ale precipitaţiilor atmosferice la o staţie meteorologică din Europa. 3. Precizaţi: 1. Precizaţi trei deosebiri între clima unităţii de relief marcate. două resurse de subsol. 6 puncte E. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. cu amplitudini termice reduse. Numiţi două state care se află la această latitudine şi au specific acest tip de climat. 3. climatul este blând. deşi latitudinile sunt de 50-700 lat. precizaţi: 1. cu litera D şi clima unităţii de relief marcate. 2. numele a două unităţi majore de relief. influenţe climatice. Explicaţi cauza prezenţei unui climat blând la această latitudine. Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 10 puncte 2 Subiectul II D. 2. etaj climatic. Prezentaţi: 1. 6puncte Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: temperaturi medii anuale. 2. pe hartă. 4 puncte Ministerul Educaţiei. o cauză a scăderii numerice a populaţiei României după anul 1990. Pentru Germania. valoarea minimă a precipitaţiilor medii lunare şi luna în care se înregistrează. precipitaţii medii anuale. două oraşe . pe hartă.N. 6 puncte C. Menţionaţi o activitate economică favorizată de acest climat. 4 puncte Probă scrisă la Subiectul III . 5. un tip de climat. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar D. 4 puncte B. 1.

. pe hartă. Munţii Ural se află pe teritoriul statului a cărui capitală este marcată. A. Oraşul-capitală marcat. Scrieţi.geografie Proba D. pe foaia de examen. numele statelor marcate. cu numărul 8 se numeşte . 2. numele oraşelor-capitală marcate. 4 puncte B..Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Varianta 69 . cu litera … 6 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul I .Se acordă 10 puncte din oficiu.D. SUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 069 Harta de mai sus se referă la subiectul I A . Vârful Mont Blanc (4807 m) se află pe teritoriul statului marcat. F Proba scrisă la GEOGRAFIE Europa-România-Uniunea Europeană • • Toate subiectele sunt obligatorii.. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. Precizaţi: 1. pe hartă. cu numărul … 2. 3. Pe hartă sunt marcate state cu litere şi oraşecapitală cu numere. E. cu literele F şi J. cu numerele 2 şi 12. pe hartă. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. pe hartă. pe hartă.

Ministerul Educaţiei. 6 c.. Influenţa Curentului Atlanticului de Nord se manifestă pe ţărmul vestic al statului marcat. cu numărul: a. pe hartă. 13 d. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 4 puncte Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. D d. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar C. 1 b.. Pentru Ucraina precizaţi două cauze care explică valorile reduse ale sporului natural.Varianta 69 . pe hartă. F c. 7 b. cu numărul 11 se numeşte . cu literele B şi E. C c. 6puncte E. pe hartă. cu numărul: a. Insula Sardinia aparţine statului a cărui capitală este marcată.geografie Ministerul Educaţiei. Precizaţi trei asemănări între clima statului marcat. 2 c. Oraşul Timişoara este străbătut de râul marcat. Păduri de conifere se dezvoltă în unitatea de relief marcată. pe hartă. În calcarele din unitatea de relief marcată. B b. cu numărul 1 este reşedinţa judeţului numit.unităţi de relief cu litere. cu litera: a. F Proba scrisă la GEOGRAFIE Europa-România-Uniunea Europeană SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 069 Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 2 Subiectul I Harta de mai sus se referă la subiectul II A . H 2 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul II . pe foaia de examen. pe hartă. 11 2 puncte 5. pe hartă. etaj climatic. Lacul de origine tectonică Balaton se află pe teritoriul statului a cărui capitală este marcată. Scrieţi.. pe hartă.. C b. factori genetici. J 2 puncte D. temperaturi medii anuale. A b. pe hartă. Lacul hidroenergetic Izvorul Muntelui este amenajat pe râul marcat. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. Precizaţi: 1. 10 d. 2. H 2 puncte 2. 6 2 puncte 3. E. numele unităţilor de relief marcate. cu litera D s-a format relief … 2 puncte 2. Zăcăminte de aur şi argint se găsesc în unitatea de relief marcată. pe hartă. 3 d. 11 d. 15 2 puncte 3. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele două unităţi de relief vor fi tratate comparativ şi nu separat. Nota 1: Asemănările se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: tipul de climă. G c. cu numerele 2 şi 6. Oraşul marcat. cu numărul : a. pe hartă cu litera B şi clima statului marcat cu litera C. pe hartă. cu numărul: a. cu litera: a. D c. 4 puncte B. oraşe cu numere de la 1 la 6 şi râuri cu numere de la 7 la 12 . I d. Scrieţi pe foaia de examen. 8 c. A.12 c. pe hartă. pe hartă. 2 b. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. Vegetaţia de tundră se dezvoltă pe teritoriul statului a cărui capitală este marcată. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. pe hartă. 8 b. E 2 puncte 5. Pe hartă sunt marcate. 9 d. cu litera: a. 2 puncte 3. cu litera: a. precipitaţii medii anuale.E. pe hartă. 10 d. E d. 2 puncte C. 11 2 puncte 4. pe hartă. numele oraşelor marcate. vânturi. Râul marcat. 12 2 puncte 2. 12 2 puncte 4. 9 c. Metalurgie neferoasă se dezvoltă în oraşul marcat. Climat temperat oceanic există pe teritoriul statului marcat. Scrieţi pe foaia de examen. 6 c. 4 b. G d. A b. cu numărul: a. cu numărul: a. amplitudine termică. 7 b.

Referitor la Franţa precizaţi: 1. numele a trei unităţi majore de relief. valoarea maximă a temperaturii medii lunare şi luna în care se înregistrează. E. Calculaţi amplitudinea termică anuală. 10 puncte D. cu litera E nu este o subdiviziune a unităţii de relief marcată. precipitaţii medii anuale. Precizaţi valorile temperaturilor medii din lunile martie şi octombrie. Subiectul III . Prezentaţi două argumente care susţin afirmaţia:” Unitatea de relief marcată. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar D. Precizaţi trei argumente pentru a susţine următoarea afirmaţie: “Prezenţa Carpaţilor. 5. 1. Menţionaţi două argumente în sprijinul afirmaţiei: “Londra este o importantă metropolă economică şi culturală a lumii”. 2. a Dunării şi ieşirea la Marea Neagră favorizează legătura României cu majoritatea ţărilor europene”. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele două unităţi de relief vor fi tratate comparativ şi nu separat. Precizaţi o lună în care temperatura medie este cuprinsă între 5 şi 10°C. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. 6 puncte C. 4 puncte Probă scrisă la Error! Reference source not found. cu litera C şi clima unităţii de relief marcată cu litera G. Diagrama se referă la subiectul III A şi B.Varianta 69 . 4 puncte B. un obiectiv turistic. Precizaţi: 1. pe hartă. 2. A. 4 puncte Ministerul Educaţiei. două ramuri industriale. cu litera A. vânturi. pe hartă. valoarea minimă a temperaturii medii lunare şi luna în care se înregistrează. 2. 4. numele a două râuri sau fluvii. două tipuri de climat. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL III (30 p) – Varianta 069 Analizaţi diagrama în coloane alăturată care prezintă evoluţia valorilor medii lunare ale temperaturilor atmosferice la o staţie meteorologică din Europa. 2 Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul II 6 puncte E. etaj climatic. 3.geografie Ministerul Educaţiei. E. Precizaţi trei deosebiri între clima unităţii de relief marcată. influenţă climatică. 3. 6puncte Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: temperaturi medii anuale. pe hartă.

Vulcani activi sunt pe teritoriul statului marcat. 3. SUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 070 Harta de mai sus se referă la subiectul I A – C... pe hartă. cu litera . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Varianta 70 .Ministerul Educaţiei. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană • • Toate subiectele sunt obligatorii.capitală cu numere.. Are ieşire la Marea Neagră şi Marea Azov statul marcat. cu litera .geografie Proba D. 6 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul I . 9 şi 14. 4 puncte B. cu litera I. pe hartă. Se acordă 10 puncte din oficiu. Scrieţi. Pe hartă sunt marcate state cu litere şi oraşe . pe hartă. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. cu numerele 4.. numele oraşelor-capitală marcate. pe hartă.. pe foaia de examen. Precizaţi: 1. numele statului marcat.. Capitala Danemarcei este oraşul marcat. E. cu numărul . A. pe hartă. 2. 2. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.

Varianta 70 - geografie
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

C. Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. Este traversat de fluviul Tamisa oraşul capitală marcat, pe hartă, cu numărul: a. 2 b. 12 c. 14 d. 15 2 puncte 2. Lacul Balaton s-a format pe teritoriul statului marcat, pe hartă, cu litera: a. C b. F c. H d. I 2 puncte 3. Munţii Pirinei sunt situaţi la graniţa dintre statele marcate, pe hartă, cu literele: a. A şi C b. B şi D c. B şi E d. F şi H 2 puncte 4. Pădurile de conifere (taiga) au o largă extindere pe teritoriul statului marcat, pe hartă, cu litera: a. C b. E c. F d. G 2 puncte 5. Capitala Germaniei este oraşul marcat, pe hartă, cu numărul: a. 3 b. 10 c. 13 d. 14 2 puncte D. Precizaţi două deosebiri şi o asemănare între relieful Regatului Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord şi relieful Italiei. Nota 1: Deosebirile şi asemănarea se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului: mod de formare, tipuri de roci, distribuţia spaţială a altitudinilor, înclinare, orientarea văilor principale, tipuri genetice de relief, alte aspecte specifice ale reliefului. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele două deosebiri şi asemănarea vor fi prezentate comparativ şi nu separat. 6 puncte E. Prezentaţi două argumente care să evidenţieze importanţa economică a axei de navigaţie fluvială Rin - Main - Dunăre la nivelul continentului european. 4 puncte
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Examenul de bacalaureat 2009 Proba D, E, F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 070

Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a

2

Subiectul I

Harta de mai sus se referă la subiectul II A – E. Pe hartă sunt marcate unităţi de relief cu litere, râuri cu numere de la 1 la 6 şi oraşe cu numere de la 7 la 12. A. Precizaţi: 1. numele râurilor marcate, pe hartă, cu numerele 2 şi 3; 2. numele oraşelor marcate, pe hartă, cu numerele 7 şi 11. 4 puncte B. Scrieţi, pe foaia de examen, răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. Cele mai reduse cantităţi de precipitaţii medii anuale se înregistrează în unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera ... 2. Râul care străbate Podişul Someşan este marcat, pe hartă, cu numărul ... 3. Autoturisme se produc în oraşul marcat, pe hartă, cu numărul ... 6 puncte C. Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. Câmpia Bărăganului este străbătută de râul marcat, pe hartă, cu numărul: a. 1 b. 2 c. 5 d. 6 2 puncte 2. Reşedinţa judeţului Alba este oraşul marcat, pe hartă, cu numărul: a. 7 b. 8 c. 9 d. 10 2 puncte 3. În Depresiunea Braşov este situat oraşul marcat, pe hartă, cu numărul: a. 8 b. 10 c. 11 d. 12 2 puncte 4. Cultura cerealelor este extinsă în unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera: a. A b. C c. D d. E 2 puncte 5. Lacul Vidraru este situat în unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera: a. A b. C c. D d. F 2 puncte
Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul II

Varianta 70 - geografie
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

D. Precizaţi două asemănări şi o deosebire între relieful unităţii marcate, pe hartă, cu litera B şi relieful unităţii marcate, pe hartă, cu litera E. Nota 1: Deosebirea şi cele două asemănări se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului: mod de formare, tipuri de roci, altitudini, gradul de fragmentare, orientarea culmilor şi a văilor principale, tipuri genetice de relief, alte aspecte specifice ale reliefului. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele două asemănări şi deosebirea vor fi prezentate comparativ şi nu separat. 6 puncte E. Precizaţi: 1. un factor care determină varietatea resurselor naturale în unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera A. 2. două resurse de subsol specifice aceastei unităţi de relief. 4 puncte

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Examenul de bacalaureat 2009 Proba D, E, F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană

SUBIECTUL III (30 puncte) – Varianta 070 Graficul de mai sus se referă la subiectul III A – B şi reprezintă evoluţia temperaturii medii lunare la Londra. A. Precizaţi: 1. luna în care se înregistrează valoarea medie cea mai ridicată a temperaturii aerului; 2. luna în care se înregistrează valoarea medie cea mai coborâtă a temperaturii aerului; 3. valoarea temperaturii medii în luna ianuarie; 4. valoarea temperaturii medii în luna iulie. 4 puncte B. Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. Anotimpul în care se înregistrează temperatura minimă este: a. iarna b. primăvara c. toamna d. vara 2 puncte 2. Valori ale temperaturii medii lunare de 6o C se înregistrează în lunile: a. martie şi aprilie b. martie şi decembrie c. martie şi noiembrie d. noiembrie şi decembrie 2 puncte 3. Diferenţa dintre temperatura medie a lunii august şi temperatura medie a lunii aprilie este: a. 3°C b. 5°C c. 8°C d. 12°C 2 puncte C. Pentru Ungaria, precizaţi: 1. o unitate de relief; 2. tipul de climă specific; 2 Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 3. două ape curgătoare şi un lac natural; 4. o zonă biogeografică specifică; 5. două resurse naturale importante în economia ţării; 6. oraşul - capitală; 7. un obiectiv turistic. D. Analizaţi datele statistice din tabelul de mai jos. Suprafaţa Populaţia Statul (km2) (mil.loc) Olanda 41.526 16.491.461 Estonia 45.226 1.324.333

Subiectul II

10 puncte PIB (mld.€) 512 26

Sursa: The World Factbook, estimări la nivelul anului 2006

1. Calculaţi valoarea densităţii populaţiei şi valoarea PIB/loc. în cele două ţări. 2. Precizaţi o cauză a valorii mari a densităţii populaţiei în Olanda. 3. Precizaţi o cauză a valorii PIB/loc. în Estonia. 6 puncte E. Precizaţi două argumente pentru a explica ponderea ridicată a energiei nucleare în structura energetică a Franţei. 4 puncte

Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a

Subiectul III

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Examenul de bacalaureat 2009 Varianta 71 - geografie Proba D, E, F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană • • Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.

SUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 071

Harta de mai sus se referă la subiectul I A – E. Pe hartă sunt marcate state cu litere şi oraşe - capitală cu numere. A. Precizaţi: 1. numele statului marcat, pe hartă, cu literele F şi I; 2. numele oraşelor - capitală marcate, pe hartă, cu numerele 9 şi 11. 4 puncte B. Scrieţi, pe foaia de examen, răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. Oraşul Bratislava este marcat, pe hartă, cu numărul ... 2. Statul marcat, pe hartă, cu litera E are ieşire la Marea ... 3. Alpii Scandinaviei se află pe teritoriul statului marcat, pe hartă, cu litera ... 6 puncte
Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul I

Varianta 71 - geografie
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

C. Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. Are un climat predominant mediteranean statul marcat, pe hartă, cu litera: a. A b. C c. F d. G 2 puncte 2. Munţii Alpi sunt localizaţi pe teritoriul statelor marcate, pe hartă, cu literele: a. D şi F b. E şi F c. E şi G d. H şi I 2 puncte 3. Stepa este o zonă de vegetaţie caracteristică statului marcat, pe hartă, cu litera: a. A b. D c. E d. G 2 puncte 4. Vulcani activi şi gheizere se află în statul a cărui capitală este oraşul marcat, pe hartă, cu numărul: a. 2 b. 4 c. 12 d. 15 2 puncte 5. Capitala Finlandei este oraşul marcat, pe hartă, cu numărul: a. 7 b. 8 c. 10 d. 14 2 puncte D. Precizaţi o asemănare şi două deosebiri între clima statului marcat, pe hartă, cu litera A şi clima statului marcat, pe hartă, cu litera D. Nota 1: Deosebirile şi asemănarea se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: temperaturi medii anuale, precipitaţii medii anuale, vânturi cu frecvenţă ridicată, tip de climă specific. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă asemănarea şi deosebirile vor fi prezentate comparativ şi nu separat. 6 puncte E. Precizaţi doi factori care determină mobilitatea teritorială a populaţiei în Europa.
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

4 puncte

Examenul de bacalaureat 2009 Proba D, E, F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 071

Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a

2

Subiectul I

Harta de mai sus se referă la subiectul II A – D. Pe hartă sunt marcate unităţi de relief cu litere, râuri cu numere de la 1 la 6 şi oraşe cu numere de la 7 la 12. A. Precizaţi: 1. numele oraşelor marcate, pe hartă, cu numerele 8 şi 12; 2. numele unităţilor de relief marcate, pe hartă, cu literele A şi B.

4 puncte

B. Scrieţi, pe foaia de examen, răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. Vagoane se produc în oraşul marcat, pe hartă, cu numărul ... 2. Depresiunea Petroşani este situată în unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera ... 3. Minereuri de fier se exploatează din unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera ... 6 puncte C. Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. Podişul Sucevei este străbătut de râul marcat, pe hartă, cu numărul: a. 1 b. 3 c. 5 d. 6 2 puncte 2. Reşedinţa judeţului Vrancea este oraşul marcat, pe hartă, cu numărul: a. 7 b. 9 c. 11 d. 12 2 puncte 3. Lacul hidroenergetic Izvorul Muntelui este situat pe râul marcat, pe hartă, cu numărul: a. 2 b. 4 c. 5 d. 6 2 puncte 4. Pădurea de conifere este extinsă în unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera: a. A b. C c. D d. F 2 puncte 5. Un important centru al metalurgiei neferoase este în oraşul marcat, pe hartă, cu numărul: a. 8 b. 9 c. 11 d. 12 2 puncte
Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul II

Varianta 71 - geografie
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

D. Precizaţi trei deosebiri între clima unităţii de relief marcate, pe hartă, cu litera A şi clima unităţii de relief marcate, pe hartă, cu litera D. Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: temperaturi medii anuale, precipitaţii medii anuale, vânturi, etaj climatic, influenţă climatică. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei deosebiri vor fi prezentate comparativ şi nu separat. 6 puncte E. Prezentaţi: 1. o cauză care explică descreştere numerică a populaţiei României după anul 1990. 2. un factor care favorizează creşterea bovinelor în Carpaţii Orientali. 4 puncte

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Examenul de bacalaureat 2009 Proba D, E, F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană

SUBIECTUL III (30 puncte) – Varianta 071 Graficul alăturat se referă la subiectul III A – B şi reprezintă evoluţia temperaturii medii lunare la Atena. A. Precizaţi: 1. o lună în care se înregistrează valoarea medie cea mai ridicată a temperaturii aerului; 2. luna în care se înregistrează valoarea medie cea mai coborâtă a temperaturii aerului; 3. valoarea temperaturii medii în luna ianuarie; 4. valoarea temperaturii medii în luna iulie. 4 puncte B. Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. Anotimpul în care se înregistrează temperatura minimă este: a. iarna b. primăvara c. toamna d. vara 2 puncte 2. Valori ale temperaturii medii lunare de 10o C se înregistrează în luna: a. ianuarie b. februarie c. martie d. decembrie 2 puncte 3. Tipul de climat caracteristic pentru Atena este: a. mediteranean (subtropical) b. temperat oceanic c. temperat continental excesiv d. subpolar 2 puncte C. Pentru Bulgaria, precizaţi: 1. două unităţi majore de relief; 2. două resurse naturale importante în economia ţării; 2 Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 3. tipul de climă specific; 4. un râu sau fluviu; 5. oraşul – capitală şi un oraş – port la Marea Neagră; 5. un punct de trecere a frontierei spre România; 6. un obiectiv turistic. D. Analizaţi datele statistice din tabelul de mai jos. Suprafaţa Populaţia PIB Statul (km2) (mil.loc) (mld.€) Austria 83.870 8.192.880 279 Ungaria 93.030 9.981.334 173
Sursa: The World Factbook, estimări la nivelul anului 2006

Subiectul II

10 puncte

1. Calculaţi valoarea densităţii populaţiei şi valoarea PIB/loc. în cele două ţări. 2. Identificaţi o cauză a valorilor densităţii populaţiei în cele două ţări. 3. Identificaţi o cauză a valorilor PIB/loc. în cele două ţări. 6 puncte E. Precizaţi două argumente pentru a explica ponderea ridicată a hidroenergiei în structura energetică a Norvegiei. 4 puncte
Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul III

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Examenul de bacalaureat 2009 Varianta 72 - geografie Proba D, E, F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană • • Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.

SUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 072

Harta de mai sus se referă la subiectul I A – C. Pe hartă sunt marcate state cu litere şi oraşe–capitală cu numere. A. Precizaţi: 1. numele statului marcat, pe hartă, cu litera I ; 2. numele oraşelor-capitală marcate, pe hartă, cu numerele 2, 3, 8. 4 puncte B. Scrieţi, pe foaia de examen, răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. Vulcani activi se află pe teritoriul statului marcat, pe hartă, cu litera ... 2. Are ieşire la Marea Mediterană statul marcat, pe hartă, cu litera ... 3. Este străbătut de fluviul Dunărea oraşul capitală marcat, pe hartă, cu numărul ... 6 puncte

Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a

1

Subiectul I

cu litera . 12 2 puncte 4. 2. Influenţe climatice oceanice sunt specifice unităţii de relief marcată. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. A. 6 d. 11 d. alte aspecte specifice ale reliefului. distribuţia spaţială a altitudinilor. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 4 puncte Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. Precizaţi doi factori care explică diversitatea învelişului biopedogeografic din Europa. pe hartă. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele două deosebiri şi asemănarea vor fi prezentate comparativ şi nu separat. cu litera: a. pe hartă. 7 b. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 072 Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 2 Subiectul I Harta de mai sus se referă la subiectul II A – E. cu numărul : a. Scrieţi. Scrieţi. A b. 8 c. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar C. B b. Cea mai veche unitate de relief este marcată. 4 d. 3. E. cu numărul: a. Pe hartă sunt marcate unităţi de relief cu litere. D d. cu litera: a. Fluviul Tibru străbate oraşul-capitală marcat..Varianta 72 .. 1 b. tipuri genetice de relief. E c. Gheţari montani sunt pe teritoriul statului marcat. J 2 puncte 5. Nota 1: Deosebirile şi asemănarea se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului: mod de formare. 5 c. numele râurilor marcate. Petrol se extrage din unitatea de relief marcată. tipuri de roci. E 2 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul II .. pe hartă. pe hartă. I d. 7 c. pe hartă. pe hartă. cu numerele 9 şi 11. 2 c. 6 puncte C. F 2 puncte 3. pe hartă. 4 puncte B. pe foaia de examen. 10 d. 8 d. cu litera: a. 12 2 puncte 2. G c.. E d. 2. Precizaţi două deosebiri şi o asemănare între relieful Munţilor Alpi şi relieful Alpilor Scandinaviei. Ministerul Educaţiei. pe hartă. numele oraşelor marcate. Bazinul carbonifer Silezia Superioară se află pe teritoriul statului marcat. 8 c.geografie Ministerul Educaţiei. 5 2 puncte 5. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. 9 2 puncte D. B b. Autoturisme se fabrică în oraşul marcat. cu numărul 10 este reşedinţa judeţului numit . D c. cu litera: a.. pe hartă. Oraşul Râmnicu Vâlcea este marcat.. C c. cu numărul: a. pe foaia de examen. F c. Hidroenergia are o pondere ridicată (aproape 100%) în producţia de energie electrică în statul marcat. pe foaia de examen. râuri cu numere de la 1 la 6 şi oraşe cu numere de la 7 la 12. Oraşul-capitală cu cel mai mare număr de locuitori din Europa este marcat. cu numărul . D b. cu numărul: a. pe hartă. pe hartă. 3 b. pe hartă. pe hartă. 6 puncte E. K 2 puncte 2. J 2 puncte 3. Precizaţi: 1. 1 b. Oraşul marcat. H d. F d. gradul de fragmentare. 7 b. pe hartă. D b. Scrieţi. Oraşul Alba Iulia este străbătut de râul marcat. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. cu numerele 1 şi 4. cu numărul: a. Din Munţii Poiana Ruscă izvorăşte râul marcat. pe hartă. 10 2 puncte 4. orientarea culmilor şi a văilor principale. cu litera: a.

Varianta 72 - geografie
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

D. Precizaţi două deosebiri şi o asemănare între relieful unităţii marcate, pe hartă, cu litera D şi relieful unităţii marcate, pe hartă, cu litera F. Nota 1: Deosebirile şi asemănarea se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului: mod de formare, tipuri de roci, altitudini, gradul de fragmentare, orientarea culmilor şi a văilor principale, tipuri genetice de relief, alte aspecte specifice ale reliefului. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele două deosebiri şi asemănarea vor fi prezentate comparativ şi nu separat. 6 puncte E. Precizaţi: 1. un factor care explică extinderea vegetaţiei de stepă şi silvostepă în partea centrală şi sudică a unităţii de relief marcate, pe hartă, cu litera A. 2. o cauză care determină frecvente alunecări de teren în unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera E. 4 puncte

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Examenul de bacalaureat 2009 Proba D, E, F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană

SUBIECTUL III (30 p) – Varianta 072 Graficul de mai sus se referă la subiectul III A – B şi prezintă evoluţia temperaturii medii lunare la Moscova. A. Precizaţi: 1. luna în care se înregistrează valoarea medie cea mai ridicată a temperaturii aerului; 2. luna în care se înregistrează valoarea medie cea mai coborâtă a temperaturii aerului; 3. valoarea temperaturii medii în luna ianuarie; 4. valoarea temperaturii medii în luna iulie. 4 puncte B. Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. Anotimpul în care se înregistrează temperatura maximă este: a. iarna b. primăvara c. toamna d. vara 2 puncte 2. Valori ale temperaturii medii lunare de peste 15o C se înregistrează în lunile: a. mai, iunie şi iulie b. mai, august şi septembrie c. iunie, iulie şi august d. decembrie 2 puncte 3. Diferenţa dintre temperatura medie din luna mai şi temperatura medie din luna decembrie este de: a. 5°C b. 10°C c. 15°C d. 20°C 2 puncte C. Pentru Ucraina, precizaţi: 2 Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul II 1. două unităţi majore de relief; 2. două râuri importante care traversează teritoriul ţării; 3. o zonă biogeografică specifică şi un tip sau o clasă de soluri; 4. două resurse naturale şi o ramură industrială bazată pe exploatarea acestora. 5. oraşul – capitală; 10 puncte D. Analizaţi datele statistice de bază din tabelul de mai jos: Suprafaţa Populaţia PIB Statul (km2) (mil.loc.) (mld. €) Germania 357.021 82.422.299 2.585 Finlanda 338.145 5.231.372 172
Sursa: The World Factbook, estimări la nivelul anului 2006

1. Calculaţi valoarea densităţii populaţiei şi valoarea PIB/loc. în cele două ţări; 2. Identificaţi o cauză a valorilor densităţii populaţiei în Finlanda; 3. Identificaţi o cauză a valorilor PIB/loc. în cele două ţări. 6 puncte E. Precizaţi două argumente pentru a explica situarea pe primele trei locuri la producţia de ulei de măsline, la nivel mondial, a Spaniei, Italiei şi Greciei. 4 puncte
Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul III

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Varianta 73 - geografie Examenul de bacalaureat 2009
Proba D, E, F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană • • Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.

SUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 073

Harta de mai sus se referă la subiectul I A – D. Pe hartă sunt marcate state cu litere şi oraşe - capitală cu numere. A. Precizaţi: 1. numele statelor marcate, pe hartă, cu literele D şi I; 2. numele oraşelor – capitală marcate, pe hartă, cu numerele 2 şi 6. 4 puncte B. Scrieţi, pe foaia de examen, răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. Oraşul marcat, pe hartă, cu numărul 7 este traversat de fluviul ... 2. Statul marcat, pe hartă, cu litera J se numeşte... 3. Podişul Doneţk se află situat pe teritoriul statului marcat, pe hartă, cu litera … 6 puncte
Probă scrisă la Geografie - clasa a XII - a 1 Subiectul I

Varianta 73 - geografie
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

C. Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. Statul care ocupă cea mai mare parte din Peninsula Iberică este marcat, pe hartă, cu litera: a. A b. C c. D d. H 2 puncte 2. Capitala statului marcat, pe hartă, cu litera B, este oraşul: a. Londra b. Madrid c. Paris d. Roma 2 puncte 3. Vegetaţie de tip mediteranean se află pe teritoriul statului marcat, pe hartă, cu litera: a. C b. E c. F d. G 2 puncte 4. Oraşul marcat, pe hartă, cu numărul 10 este capitala statului: a. Irlanda b. Islanda c. Marea Britanie d. Olanda 2 puncte 5. Statul marcat, pe hartă, cu litera G se învecinează la vest cu: a. Belarus b. Danemarca c. Finlanda d. Norvegia 2 puncte D. Precizaţi trei deosebiri între clima statului marcat, pe hartă, cu litera B şi clima statului marcat, pe hartă, cu litera D. Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: tipul de climă, temperaturi medii anuale, precipitaţii medii anuale, vânturi, amplitudine termică. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei deosebiri vor fi prezentate comparativ şi nu separat. 6 puncte E. Prezentaţi doi factori care determină prezenţa vegetaţiei de stepă şi silvostepă din Europa de Est. 4 puncte

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Examenul de bacalaureat 2009 Proba D, E, F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 073

Probă scrisă la Geografie - clasa a XII - a 2

Subiectul I

Harta de mai sus se referă la subiectul II A – D. Pe hartă sunt marcate unităţi de relief, cu litere, oraşe cu numere de la 1 la 6 şi râuri de la 7 la 12. A. Precizaţi: 1. numele unităţilor de relief marcate, pe hartă, cu literele A şi H. 2. numele oraşelor marcate, pe hartă, cu numerele 2 şi 4. 4 puncte B. Scrieţi, pe foaia de examen, răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. Circuri glaciare există în unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera... 2. Graniţa dintre România şi Republica Moldova, o reprezintă râul marcat, pe hartă, cu numărul... 3. Oraşul marcat, pe hartă, cu numărul 5 este reşedinţa judeţului numit ... 6 puncte C. Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. Pe râul marcat, pe hartă, cu numărul 9 s-a construit lacul de acumulare numit: a. Izvorul Muntelui b. Siriu c. Vidra d. Vidraru 2 puncte 2. Resurse de bauxită se exploatează din unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera: a. B b. C c. G d. H 2 puncte 3. Influenţe climatice scandinavo-baltice pătrund în unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera: a. A b. D c. F d. H 2 puncte 4. Râul marcat, pe hartă, cu numărul 7 se numeşte: a. Barcău b. Crişul Alb c. Crişul Negru d. Crişul Repede 2 puncte 5. Domuri gazeifere sunt specifice unităţii de relief marcată, pe hartă, cu litera: a. B b. D c. E d. H 2 puncte
Probă scrisă la Geografie clasa a XII - a 1 Subiectul II

Varianta 73 - geografie
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

D. Precizaţi trei deosebiri între clima unităţii de relief marcată, pe hartă, cu litera B şi clima unităţii de relief marcată, pe hartă, cu litera C. Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: temperaturi medii anuale, precipitaţii medii anuale, vânturi, influenţă climatică, etaj climatic. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei deosebiri vor fi prezentate comparativ şi nu separat. 6 puncte E. Precizaţi: 1. un argument prin care să ilustraţi originalitatea (unicitatea) Mării Negre. 2. un argument prin care să susţineţi afirmaţia ”În Câmpia de Vest se produc frecvent inundaţii.” 4 puncte

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Examenul de bacalaureat 2009 Proba D, E, F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană

SUBIECTUL III (30 p) – Varianta 073 Reprezentarea grafică de mai jos se referă la subiectele III A şi B şi reprezintă evoluţia temperaturilor medii lunare la o staţie meteorologică din Europa. A. Precizaţi: 1. valoarea maximă a temperaturii medii lunare şi luna în care s-a înregistrat; 2. valoarea minimă a temperaturii medii lunare şi luna în care s-a înregistrat. 4 puncte B. Precizaţi: 1. lunile în care temperatura aerului are valori cuprinse între 5 – 11º C; 2. anotimpul în care temperatura aerului coboară sub 0ºC şi anotimpul în care temperatura aerului depăşeşte 13ºC; 3. modul de calcul al amplitudinii termice medii anuale. 6 puncte C. Pentru Ungaria, precizaţi: 1. numele unei unităţi de relief; 2. un tip de climă; 3. numele a două râuri şi a unui unui lac natural; 4. o zonă de vegetaţie şi un tip de sol sau o clasă de soluri; 5. o resursă naturală; 6. numele a două oraşe.
Probă scrisă la Geografie clasa a XII - a 2 Subiectul II

10 puncte

D. 1.Calculaţi, folosind datele din tabelul alăturat, densitatea populaţiei pentru Austria şi Germania; 2. Precizaţi o cauză a valorii ridicate a densităţii populaţiei din Belgia. Scrieţi rezultatele obţinute pe foaia de examen. Statul Austria Belgia Germania Suprafaţa Populaţia (km2.) ( nr. loc.) 83.870 8.192.880 30.528 10.379.067 357.021 82.422.299
Sursa: The World Factbook, estimări la nivelul anului 2006

6 puncte E. Precizaţi doi factori care determină valori mai mici ale densităţii populaţiei în Islanda comparativ cu Olanda. 4 puncte

Probă scrisă la Geografie – clasa a - XII - a

Subiectul III

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Examenul de bacalaureat 2009 Varianta 74 - geografie Proba D, E, F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană • • Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.

SUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 074

Harta de mai sus se referă la subiectul I A - C. Pe hartă sunt marcate state cu litere şi oraşe - capitală cu numere. A. Precizaţi: 1. numele statelor marcate, pe hartă, cu literele B şi C; 2. numele oraşelor – capitală marcate, pe hartă, cu numerele 4 şi 5. 4 puncte B. Scrieţi, pe foaia de examen, răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. Oraşul marcat, pe hartă, cu numărul 8 este capitala statului denumit... 2. Statul marcat, pe hartă, cu litera J are ieşire la Marea... 3. Elveţia se învecinează la nord cu statul marcat, pe hartă, cu litera … 6 puncte
Probă scrisă la Geografie - clasa XII - a 1 Subiectul I

Varianta 74 - geografie
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

C. Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. Câmpia Padului se află pe teritoriul statului marcat, pe hartă, cu litera: a. A b. B c. D d. E 2 puncte 2. Statul marcat, pe hartă, cu litera G se învecinează în partea de est cu statul numit: a. Danemarca b. Finlanda c. Norvegia d. Polonia 2 puncte 3. De pe teritoriul statului marcat, pe hartă, cu litera C izvorăşte fluviul: a. Don b. Dunăre c. Rin d. Volga 2 puncte 4. Oraşul-capitală Moscova este marcat, pe hartă, cu numărul: a. 1 b. 3 c. 4 d. 6 2 puncte 5. Statului marcat, pe hartă, cu litera E îi aparţine insula: a. Corsica b. Creta c. Sardinia d. Sicilia 2 puncte D. Precizaţi două deosebiri şi o asemănare între relieful Alpilor Scandinaviei şi relieful Alpilor Dinarici. Nota1: Deosebirile şi asemănarea se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului: mod de formare, tipuri de roci, distribuţia spaţială a altitudinilor, gradul de fragmentare, orientarea culmilor şi a văilor principale, tipuri genetice de relief, alte aspecte specifice ale reliefului. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele două deosebiri şi asemănarea, vor fi prezentate comparativ şi nu separat. 6 puncte E. 1. Precizaţi două tipuri de energie alternativă utilizată în statele din Europa Vestică. 2. Notaţi două state vest-europene în care se utilizează tipurile de energie precizate anterior. 4 puncte
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Examenul de bacalaureat 2009 Proba D, E, F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 074

Probă scrisă la Geografie - clasa XII - a

2

Subiectul I

Harta de mai sus se referă la subiectul II A - E. Pe hartă sunt marcate unităţi de relief cu litere, oraşe cu numere de la 1 la 6 şi râuri cu numere de la 7 la 12. A. Precizaţi: 1. numele unităţilor de relief marcate, pe hartă, cu literele E şi G; 2. numele râurilor marcate, pe hartă, cu numerele 8 şi 11. 4 puncte B. Scrieţi, pe foaia de examen, răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. Oraşul marcat, pe hartă, cu numărul 3 este reşedinţa judeţului numit ... 2. Râurile Bistriţa şi Someşul Mare izvorăsc din unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera... 3. Este situat în sectorul Dunării maritime oraşul marcat, pe hartă, cu numărul ... 6 puncte C. Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. Munţii Bihor se găsesc în unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera: a. A b. B c. D d. F 2 puncte 2. Oraşul Piatra Neamţ este străbătut de râul marcat, pe hartă, cu numărul : a. 7 b. 8 c. 9 d. 11 2 puncte 3. Râul Prahova este afluentul principal al râului marcat, pe hartă, cu numărul: a. 7 b. 10 c. 11 d. 12 2 puncte 4. Circuri şi văi glaciare se găsesc în unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera: a. A b. C c. D d. H 2 puncte 5. Gaz metan se exploatează din unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera: a. A b. B c. C d. E 2 puncte
Probă scrisă la Geografie – clasa a XII – a 1 Subiectul II

Varianta 74 - geografie
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

D. Precizaţi două deosebiri şi o asemănare între relieful unităţii marcate, pe hartă, cu litera G şi relieful unităţii marcate cu litera H. Nota 1: Deosebirile şi asemănarea se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului: mod de formare, tipuri de roci, distribuţia spaţială a altitudinilor, gradul de fragmentare, orientarea culmilor şi a văilor principale, tipuri genetice de relief,alte aspecte specifice ale reliefului. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele două deosebiri şi asemănarea vor fi prezentate comparativ şi nu separat. 6 puncte E. Precizaţi: 1. o cauză care determină diferenţa de temperatură medie anuală dintre unităţile de relief marcate, pe hartă, cu literele D şi H. 2. un factor care a determinat amplasarea unui combinat al metalurgiei neferoase în oraşul marcat, pe hartă, cu numărul 4. 4 puncte

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Examenul de bacalaureat 2009 Proba D, E, F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană

SUBIECTUL III (30 p) – Varianta 074 Diagrama alăturată se referă la subiectul III A şi B şi prezintă evoluţia debitelor medii lunare ale unui râu din Europa. A. Precizaţi: 1. valoarea maximă a debitului şi una dintre lunile în care se înregistrează aceasta; 2. valoarea minimă a debitului şi luna în care în care se înregistrează aceasta. 4 puncte B. Precizaţi: 1. lunile în care debitul mediu lunar are valori cuprinse între 150 – 200 m³/sec; 2. lunile în care debitul mediu lunar are valori cuprinse între 200 – 300 m³/sec; 3. modul de calcul al debitelor medii anuale ale râurilor. 6 puncte C. Pentru Republica Moldova, precizaţi: 1. numele unei unităţi de relief; 2. un tip de climă; 3. numele a două râuri; 4. o zonă de vegetaţie; 5. numele a trei oraşe; 6. numele a două puncte de frontieră cu România. 10 puncte
Probă scrisă la Geografie – clasa a XII – a

D. 1. Calculaţi pe baza tabelului de mai jos, bilanţ ul natural al populaţiei pentru anii 1992 şi 2002; 2 2. Precizaţi o cauză care a determinat valoarea negativă a sporului natural în 2002. Anul 1977 1992 2002 Rata natalităţii (‰) 9,4 9,6 8,1 Rata mortalităţii (‰) 5,8 6,2 8,5 6 puncte

Subiectul II

E. 1. Precizaţi doi factori care au influenţat distribuţia spaţială inegală a populaţiei în regiunile europene. 2. Daţi două exemple de state din UE cu densităţi ale populaţiei de peste 300 loc./ km². 4 puncte

Probă scrisă la Geografie clasa a - XII - a

Subiectul III

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Examenul de bacalaureat 2009 Varianta 75 - geografie Proba D, E, F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană • • Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.

SUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 075

Harta de mai sus se referă la subiectul I A – C. Pe hartă sunt marcate state cu litere şi oraşe –capitală cu numere. A. Precizaţi: 1. numele statelor marcate, pe hartă, cu literele A şi C; 2. numele oraşelor – capitală marcate, pe hartă, cu numerele 1 şi 3. 4 puncte B. Scrieţi, pe foaia de examen, răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. Statul marcat, pe hartă, cu litera F are ieşire la Oceanul ... 2. Oraşul marcat, pe hartă, cu numărul 7 este capitala statului numit ... 3. Clima subpolară este caracteristică părţii nordice a statului marcat, pe hartă, cu litera: 6 puncte
Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul I

Varianta 75 - geografie
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

C. Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1 Oraşul Minsk este capitala statului marcat, pe hartă, cu litera: a. C b. D c. F d. I 2 puncte 2. Zona pădurilor de amestec (conifere, foioase) sunt specifice statelor marcate, pe hartă, cu literele: a. A şi C b. B şi D c. C şi E d. E şi H 2 puncte 3. O arteră fluvială navigabilă care traversează Europa şi leagă Marea Neagră de Marea Nordului este formată din: a. Dunăre şi Rhin b. Dunăre şi Rhon c. Nipru şi Vistula d. Rhin şi Rhon2 puncte 4. Statul marcat, pe hartă, cu litera I este situat în Peninsula: a. Balcanică b. Iberică c. Italică d. Scandinavă 2 puncte 5. Insulele Sardinia şi Sicilia aparţin statului marcat, pe hartă, cu litera: a. C b. E c. F d. H 2 puncte D. Precizaţi trei deosebiri între clima Europei Sudice (Mediteraneene) şi clima Europei de Vest (Atlantice). Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: tipul de climă, temperaturi medii anuale, precipitaţii medii anuale, vânturi, amplitudine termică. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei deosebiri vor fi prezentate comparativ şi nu separat. 6 puncte E. Precizaţi: 1. o cauză care să explice diferenţele mici de temperatură dintre vară şi iarnă din cadrul climatului temperat-oceanic. 2. o caracteristică a reţelei hidrografice din Peninsula Scandinavă. Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării 4 puncte Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D, E, F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 075

Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a

2

Subiectul I

Harta de mai sus se referă la subiectul II A – D. Pe hartă sunt marcate unităţi de relief cu litere, oraşe cu numere de la 1 la 6 şi râuri cu numere de la 7 la 12. A. Precizaţi: 1. numele unităţilor de relief marcate, pe hartă, cu literele F şi H; 2. numele oraşelor marcate, pe hartă, cu numerele 2 şi 6. 4 puncte B. Scrieţi, pe foaia de examen, răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. Influenţe climatice pontice sunt specifice unităţii de relief marcate, pe hartă, cu litera ... 2. Râul marcat, pe hartă, cu numărul 11 se numeşte ... 3. Este situat în Depresiunea Braşov oraşul marcat, pe hartă, cu numărul ... 6 puncte C. Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. Minereu de fier şi marmură se exploatează din unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera: a. A b. C c. F d. H 2 puncte 2. Molisolurile (cernoziomurile) sunt specifice unităţii de relief marcată, pe hartă, cu litera: a. A b. C c. D d. G 2 puncte 3. Râul marcat, pe hartă, cu numărul 7 se numeşte: a. Bega b. Caraş c. Cerna d. Timiş 2 puncte 4. Viţa de vie se cultivă pe suprafeţe întinse în unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera: a. A b. C c. D d. E 2 puncte 5. În unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera F există: a. alunecări de teren b. circuri glaciare c. cueste d. domuri 2 puncte
Probă scrisă la Geografie clasa a XII – a 1 Subiectul II

Varianta 75 - geografie
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

D. Precizaţi două asemănări şi o deosebire între relieful unităţii marcate, pe hartă, cu litera D şi relieful unităţii marcate cu litera E. Nota 1: Deosebirea şi asemănările se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului: mod de formare, tipuri de roci, distribuţia spaţială a altitudinilor, gradul de fragmentare, orientarea culmilor şi a văilor principale, tipuri genetice de relief, alte aspecte specifice ale reliefului. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele două asemănari şi deosebirea vor fi prezentate comparativ şi nu separat. 6 puncte E. Prezentaţi: 1. un factor care a determinat formarea Deltei Dunării. 2. un factor care determină densităţi reduse ale populaţiei, sub media pe ţară, în judeţul Caraş-Severin. 4 puncte

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Examenul de bacalaureat 2009 Proba D, E, F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană

SUBIECTUL III (30 p) – Varianta 075 Diagrama alăturată se referă la subiectul III A şi B şi prezintă evoluţia valorilor medii ale debitelor lunare ale unui râu din Europa. A. Precizaţi: 1. valoarea maximă a debitului mediu şi luna în care se înregistrează această valoare; 2. valoarea minimă a debitului mediu şi luna în care se înregistrează această valoare. 4 puncte B. Precizaţi: 1. anotimpul în care se înregistrează debite medii lunare maxime; 2. anotimpul în care se înregistrează debite medii lunare minime; 3. diferenţa dintre debitul maxim şi debitul minim. 6 puncte C. Pentru Bulgaria, precizaţi: 1. numele a două unităţi de relief; 2. un tip de climă; 3. numele a două râuri; 4. o zonă de vegetaţie; 5. numele a două oraşe; 6. numele a două puncte de frontieră cu România; 10 puncte
Probă scrisă la Geografie clasa a XII – a

D. 1. Calculaţi densitatea reţelei hidrografice, pe baza următoarelor date, utilizând formula: D = L / S; lungimea totală a unui râu (L) = 1.700 km, suprafaţa bazinului hidrografic (S) = 600 km². 2. Precizaţi două argumente care susţin afirmaţia: „Dunărea este un important fluviu european”. 6 puncte

2

Subiectul II

E. Precizaţi tipul de climă de pe ţărmul sudic al Spaniei şi principalul factor care îl determină. 4 puncte

Probă scrisă la Geografie – clasa a XII – a

Subiectul III

pe hartă. cu litera . Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu. Precizaţi: 1.geografie Proba D. pe hartă. pe foaia de examen. pe hartă. Capul Roca.. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. 3. Scrieţi. Este capitala Slovaciei oraşul marcat. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Varianta 76 . cu literele F şi I. 2. cu numărul . F Proba scrisă la GEOGRAFIE Europa–România–Uniunea Europeană • • Toate subiectele sunt obligatorii. extremitatea vestică a Europei. numele statelor marcate. 6 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul I . Gibraltar este teritoriu dependent de statul marcat. pe hartă.. Pe hartă sunt marcate state cu litere şi oraşe – capitală cu numere. numele oraşelor-capitală marcate. cu litera ..Ministerul Educaţiei.. A. este localizat în statul marcat. E.. 4 puncte B. pe hartă. cu numerele 3 şi 7.. 2. SUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 076 Harta de mai sus se referă la subiectul I A – C.

I 2 puncte 5. 2. cu numărul . 3. B b. 1.. Gazul metan este exploatat din unitatea de relief marcată. H d. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. pe hartă.. Râul marcat. B b. 2. pe hartă. Podişul Bavariei este situat în statul marcat. H d. cu litera: a.geografie Ministerul Educaţiei. cu numerele 7 şi 12. tipuri de roci pe care s-a format relieful.. A. E. Vatra Dornei 2 puncte 4. 2. pe hartă. orogeneză. altitudini. 1 şi 4 c. Utilaj petrolier este produs în oraşul marcat.monarhii constituţionale. Sunt localizate în regiunea geografică Europa Centrală. pe foaia de examen. Zalău 2 puncte 5. Oraşul marcat. 1 şi 4 b. Precizaţi o asemănare şi două deosebiri între relieful Alpilor Scandinaviei şi relieful Alpilor Dinarici. pe hartă. pe hartă. cu litera: a. Bistriţa c. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă asemănarea şi cele două deosebiri vor fi prezentate comparativ şi nu separat. Este denumită „Oraşul de pe Şapte Coline” capitala statului marcat. cu litera F se numeşte . 10 şi 11 d. I 2 puncte 2. C c. Oraşul marcat. Vegetaţie de tundră există în statul marcat. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. fragmentare. Sunt centre ale industriei siderurgice. cu numărul 1 se numeşte: a. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar C. Suceava d. pe hartă. Scrieţi. cu numerele: a. 4 puncte Ministerul Educaţiei. Pe hartă sunt marcate unităţi de relief cu litere. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. cu numărul 11 străbate oraşul: a.. pe foaia de examen. cu numerele: a. A b. pe hartă. G 2 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul II . 1 şi 3 b. D d. Motru d. 13 şi 15 2 puncte D. Precizaţi: 1. Olt 2 puncte 3. 3 şi 5 2 puncte 2.. pe hartă. oraşele marcate. pe hartă. Piatra Neamţ c. pe hartă. Nota 1: Asemănarea şi deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului: mod de formare. 2 şi 7 c. oraşele marcate. 6 puncte E. Baia Mare b. Râul marcat. 4 puncte B. 6 şi 7 2 puncte 4. numele unităţilor de relief marcate. Botoşani b. D c. Sunt capitale ale unor state . G c. cu litera: a. cu literele A şi C.. Lotru c. 1 şi 4 b. pe hartă. B b. numele râurilor marcate. F Proba scrisă la GEOGRAFIE Europa–România–Uniunea Europeană SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 076 Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 2 Subiectul I Harta de mai sus se referă la subiectul II A – E. C c. Cerna b. Unitatea de relief marcată. oraşele marcate. cu numărul 8 se numeşte: a. tipuri genetice de relief. Cluj-Napoca d. pe foaia de examen. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. 5 şi 14 d. F d. pe hartă. 2 şi 4 d. I 2 puncte 3. cu numărul 3 este străbătut de râul numit . pe hartă. Precizaţi două tipuri de combustibili fosili folosiţi în industria energiei electrice. Scrieţi. Notaţi două state europene în care se exploatează combustibilii amintiţi la punctul anterior. pe hartă. oraşe cu numere de la 1 la 6 şi râuri cu numere de la 7 la 12. 3 şi 13 c. cu litera: a. Scrieţi. 6 puncte C.Varianta 76 . pe hartă. cu numerele: a.

5.1 milioane locuitori este situatǎ în Peninsula … C. răspunsurile aglomeratii urbane corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. pe hartă. două râuri (fluvii). cu litera B reprezintă o regiune importantă de exploatare a combustibililor minerali fosili. A.B şi reprezintǎ populaţia unor mari aglomeraţii urbane europene. Scrieţi.Varianta 76 . 4. un tip de climat. reţelei hidrografice. pe hartă. 6. E. vegetaţiei şi solurilor. două unităţi montane. numărul populaţiei din aglomeraţia urbană Londra. pe foaia de examen. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar D. Precizaţi două cauze care explică diferenţa dintre cantitatea de precipitaţii înregistrate în Ucraina faţă de cea înregistrată în Franţa. 2. Precizaţi două argumente prin care să susţineţi afirmaţia: „Unitatea de relief marcată. alte aspecte specifice ale reliefului. 3.” 4 puncte Ministerul Educaţiei. Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 2 Subiectul II D. o mare la care are deschidere. 6 puncte E. două resurse naturale. Comparaţi cadrul natural al Franţei cu cel al Ungariei precizând o asemănare şi două deosebiri. două oraşe. cele mai reduse valori ale populaţiei se înregistreazǎ în aglomeratia urbanǎ numitǎ … 3. Nota 1: Asemănarea şi deosebirile se pot referi la caracteristicile reliefului. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. 4 puncte 12 milioane locuitori 10 8 6 4 2 0 B. Precizaţi: 1. pe teritoriul Italiei este situatǎ aglomeraţia urbanǎ numitǎ … 2. tipuri de relief. tipuri de roci pe care s-a format relieful. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei deosebiri vor fi prezentate comparativ şi nu separat. 4 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul III R an st ad R ei hn -R uh r Lo nd ra M ad r id te na M ila no A 6 puncte 10 puncte . F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL III (30 p) – Varianta 076 Graficul alǎturat se referă la subiectul III A .geografie Ministerul Educaţiei. 6 puncte E. câţi locuitori are aglomeraţia urbanǎ de pe teritoriul Olandei. cu litera E. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă asemănările şi deosebirea vor fi prezentate comparativ şi nu separat. Pentru Germania. climei. aglomeraţia urbanǎ cu aproximativ 5. cu litera A şi relieful unităţii marcate. Precizaţi trei deosebiri între relieful unităţii marcate. altitudini. 2. precizaţi: 1. fragmentare. Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului: mod de formare. pe hartă.

numele statelor marcate. 6 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul I . A. cu numărul . pe hartă. Se acordă 10 puncte din oficiu. pe hartă... SUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 077 Harta de mai sus se referă la subiectul I A – C.capitală marcate. F Proba scrisă la GEOGRAFIE Europa–România–Uniunea Europeană • • Toate subiectele sunt obligatorii. Munţii Pindului sunt localizaţi în vestul statului marcat. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Varianta 77 . Portul maritim Copenhaga este situat în statul marcat..Ministerul Educaţiei. pe hartă. oraşul marcat. pe foaia de examen. numele oraşelor . 2. Precizaţi: 1. cu litera . E. 2. cu litera . 3. cu literele C şi H.. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Este străbătut de fluviul Sena. pe hartă.. 4 puncte B.geografie Proba D.. cu numerele 1 şi 4. Pe hartă sunt marcate state cu litere şi oraşe – capitală cu numere. pe hartă. Scrieţi. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1.

litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. pe hartă. 8 d. pe hartă. se exloatează: a. 3. J 2 puncte 4. 4 puncte B. 1 şi 2 b. pe hartă.. pe foaia de examen. cu litera: a. Insulele Baleare aparţin statului marcat.. numele râurilor marcate. pe hartă. Prezentaţi două argumente privind necesitatea dezvoltării unui sistem de transport modern şi diversificat în statele Europei de Est. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei deosebiri vor fi prezentate comparativ şi nu separat.. F Proba scrisă la GEOGRAFIE Europa–România–Uniunea Europeană SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 077 Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 2 Subiectul I Harta de mai sus se referă la subiectul II A – D. Precizaţi: 1. pe hartă. Datează din perioada antică oraşele marcate. A. B c.. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. ape geotermale d. cu numărul: a. 2. 2 şi 4 2 puncte 3.Lacul hidroenergetic Vidra s-a amenajat în unitatea de relief marcată.. cărbuni b. Numeroase hidrocentrale au fost amenajate pe râurile marcate. cu numerele: a. tipuri de roci pe care s-a format relieful. 7 c. 9 şi 11 d. F d. Este capitala unui stat – monarhie constituţională oraşul marcat. 11 şi 12 2 puncte 2. cu litera: a. 7 şi 10 d. A b. pe hartă. Pe hartă sunt marcate unităţi de relief cu litere. gaz metan c. Cele mai reduse cantităţi de precipitaţii medii anuale cad în unitatea de relief marcată. Resurse hidroenergetice mari şi un grad ridicat de utilizare a hidroenergiei (aproape 100%) le înregistrează statul marcat. pe hartă. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. F 2 puncte D. pe hartă. cu litera: a. orogeneză. numele unităţilor de relief marcate. cu litera G. Sunt situate în regiuni cu climat oceanic oraşele marcate. pe hartă. 8 şi 9 c. cu numerele: a. 1 şi 3 c. pe foaia de examen. 7 şi 9 b. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. E. Precizaţi trei deosebiri între relieful Munţilor Apenini şi relieful Munţilor Penini. 5 şi 11 c. 6 puncte C. cu numerele 8 şi 11. 2. Scrieţi. altitudini. 3 b. pe hartă. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar C. pe hartă. 1 şi 5 d.geografie Ministerul Educaţiei. pe hartă.Varianta 77 . cu literele A şi D. cu litera . pe hartă. E d. cu numerele: a. B c. 12 şi 15 2 puncte 5.. Scrieţi. Din subsolul unităţii de relief marcate. există în vestul statului marcat. 4 şi 13 b. petrol 2 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul II . H 2 puncte 3. 6 puncte E. D c. Scrieţi. Oraşul marcat. 13 2 puncte 2. Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului: mod de formare. Ţărm de tip dalmatic. cu litera . pe foaia de examen. A b. fragmentare. A b. 4 puncte Ministerul Educaţiei. oraşe cu numere de la 1 la 6 şi râuri cu numere de la 7 la 12. D d. cu numărul 6 este reşedinţa judeţului numit. tipuri de relief.

5. D c. 10 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Tabelul de mai jos cuprinde suprafaţa. precum şi luna în care se înregistrează. două resurse ale subsolului. Scrieţi pe foaia de examen: 1.067 2 Irlanda 70.Varianta 77 .B. C c. H 2 puncte 5.14 Olanda 41. 1 339. două porturi maritime.062. Precizaţi o asemănare şi două deosebiri între relieful unităţii de relief marcate. cu litera: a.) populaţiei (loc/km²) crt. 2. valoarea minimă a temperaturii medii lunare.461 4 247. D d. 6 puncte E. Pentru Spania. 2. pe hartă. treapta majoră de relief în care este situat oraşul. Nota 1: Asemănarea şi deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului: mod de formare. două ramuri industriale care valorifică resursele subsolului menţionate mai sus. 3. Nr.379.80 3 397. Cele mai mari altitudini există în unitatea de relief marcată.geografie Ministerul Educaţiei.235 57. B b. F 2 puncte D. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. precum şi luna în care se înregistrează.526 16. fragmentare. cu litera: a. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă asemănarea şi cele două deosebiri vor fi prezentate comparativ şi nu separat. pe hartă.609. Tabelul se referă la subiectul III D – E. Diagrama se referă la subiectul III A . Precizaţi: 1. 2. 2. alte aspecte specifice ale reliefului.153 Sursa: The World Factbook. un factor care a contribuit la creşterea densităţii populaţiei în Depresiunea Braşov. amplitudinea termică medie anuală. Influenţe climatice submediteraneene există în unitatea de relief marcată. Suprafaţa Populaţia Densitatea medie a Statul (km²) (loc. Precizaţi: 1. 3. 4 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul III . estimări la nivelul anului 2006 D. un factor care influenţează debitul redus al râurilor din Podişul Dobrogei. tipuri de relief. E d. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 4. aparţinând regiunii geografice Europa Vestică. 4. 6 puncte E. 4 puncte Ministerul Educaţiei. două cauze ale diferenţei dintre valorile densităţii medii a populaţiei din statele Olanda şi Irlanda. precizaţi: 1. două tipuri de climă. diferenţa dintre temperaturile medii din lunile august şi februarie. B b. tipuri de roci pe care s-a format relieful. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL III (30 p) – Varianta 077 Analizaţi diagrama în coloane care prezintă evoluţia temperaturilor medii lunare în oraşul Belgrad. 4 puncte B. două unităţi de relief.820 60. pe hartă. două state insulare cu recepţie de imigranţi.491. Menţionaţi: 1.280 4. A. cu litera D şi relieful unităţii de relief marcate cu litera F. 6 puncte C. 2.57 Regatul Unit 244. E.528 10.99 Belgia 30. altitudini. valoarea maximă a temperaturii medii lunare. Precizaţi două cauze care influenţează valorile densităţii medii a populaţiei în regiunea geografică Europa Vestică. popula ţiei unor state 2 ţia şi densitatea medie a popula Subiectul II membre ale Uniunii Europene.

numele oraşelor-capitală marcate. E. cu numerele 4 şi 9 sunt situate în zona de climă temperat . 4 puncte B.. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Varianta 78 . pe foaia de examen. pe hartă.. Capitala Uniunii Europene şi Sediul NATO se află în oraşul marcat. 6 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul I . cu numărul . A. Scrieţi... cu literele C şi J. pe hartă. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1.geografie Proba D. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Precizaţi: 1. Pe hartă sunt marcate state cu litere şi oraşe – capitală cu numere.. 3. cu numerele 10 şi 14. Oraşele marcate.Ministerul Educaţiei. Lacurile glaciare Ladoga şi Onega sunt situate în statul marcat. pe hartă. SUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 078 Harta de mai sus se referă la subiectul I A – C. Se acordă 10 puncte din oficiu. pe hartă. 2. numele statelor marcate. pe hartă.. 2. F Proba scrisă la GEOGRAFIE Europa–România–Uniunea Europeană • • Toate subiectele sunt obligatorii. cu litera .

Ana este situat în unitatea de relief marcată. pe hartă. pe hartă. cu litera: a. D c. pe hartă.geografie Ministerul Educaţiei. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. 2. cu litera: a. 2 c. C c. cu numărul: a. E. Prezintă numeroase amenajări hidroenergetice. 5 d. F d.” 4 puncte Ministerul Educaţiei. D c. pe foaia de examen. Vegetaţia arbustivă de tip maquis apare în statul marcat. J 2 puncte D. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. Precizaţi: 1. râurile marcate. B b. 11 şi 12 2 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul II . Resurse de huilă există în unitatea de relief marcată. oraşe cu numere de la 1 la 6 şi râuri cu numere de la 7 la 12. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar C. Scrieţi. Arad c. B b. 8 şi 10 c. Este capitala unui stat . H 2 puncte 4. 6 puncte E. numele unităţilor de relief marcate. F Proba scrisă la GEOGRAFIE Europa–România–Uniunea Europeană SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 078 Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 2 Subiectul I Harta de mai sus se referă la subiectul II A – E... litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. H 2 puncte 2. A b. 15 2 puncte 4. cu numerele 2 şi 3 sunt străbătute de râul . cu numerele 7 şi 9. Pe hartă sunt marcate unităţi de relief cu litere. pe hartă. H d. 2. I d. A b. Hunedoara d.baltice sunt caracteristice unităţii marcate. cu litera: a. pe hartă cu numerele: a. 11 d. pe hartă. tipuri de relief. 1 b. Prezentaţi două argumente prin care să susţineţi afirmaţia: „Londra este unul din cele mai mari noduri de transport de pe Glob. 7 c. 6 puncte C. Scrieţi.. B c. Bazinul carbonifer Silezia Superioară este localizat în statul marcat. F 2 puncte 3. 10 şi 12 d. A b. 4 puncte B. cu litera . litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. Insula Sardinia aparţine statului marcat.. pe hartă. E d. pe foaia de examen. Sibiu 2 puncte 2.. pe hartă. pe hartă. Alba b. numele râurilor marcate. pe hartă. Oraşul marcat. 3 b. D c. Nota 1: Asemănările se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului: mod de formare. D d. fragmentare. tipuri de roci pe care s-a format relieful. Influenţe climatice scandinavo . cu literele C şi F. Oraşele marcate. Oraşul-port Rotterdam se află în statul marcat. A b. A. Este centru al industriei aluminiului oraşul marcat. H 2 puncte 3. pe hartă.. pe hartă. Precizaţi trei asemănări între relieful Munţilor Alpi şi relieful Munţilor Pirinei. cu numărul . cu litera: a. orogeneză. 7 şi 11 b. pe hartă.Varianta 78 . 6 2 puncte 5. Scrieţi. E d. pe foaia de examen.monarhie constituţională oraşul marcat. D c. Locomotive şi autoturisme se produc în oraşul marcat. cu litera: a. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei asemănări vor fi prezentate comparativ şi nu separat. altitudini. pe hartă. cu numărul 5 este reşedinţa judeţului numit: a. Lacul vulcanic Sf. J 2 puncte 5. 3. cu numărul: a. pe hartă. cu litera: a.

2. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL III (30 p) – Varianta 078 Analizaţi diagrama în coloane care prezintă evoluţia temperaturilor medii lunare în oraşul Budapesta. 1. 6 puncte C.910 2. trei resurse ale subsolului.loc. valoarea minimă a temperaturii medii lunare. 10. E. două regiuni turistice. 4 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul III .391 5.422. 10 puncte Tabelul de mai jos se referă la subiectul III D – E şi cuprinde suprafaţa. o cauză care explică diferenţa dintre cantităţile de precipitaţii medii anuale ce cad în unităţile de relief marcate. 2. cu litera B şi relieful unităţii marcate cu litera E.36 Slovacia 48. Diagrama se referă la subiectul III A-B. două state reprezentative din punct de vedere al numărului de emigranţi.021 82.845 Sursa: The World Factbook. estimări la nivelul anului 2006 D. 3.90 România 238.367 66.78 Cehia 78. două porturi maritime. altitudini. pe hartă.Varianta 78 . 2. Precizaţi: 1. valoarea maximă a temperaturii medii lunare. Precizaţi: 1. 4 puncte B. Pentru Regatul Unit al Marii Britanii şi al Irlandei de Nord.448 111. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei deosebiri vor fi prezentate comparativ şi nu separat.455 129. Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului: mod de formare. aparţinând regiunii geografice Europa 2 Probă scris Subiectul II Central ă. 4 puncte Ministerul Educaţiei. populaţia şi densitatea medie a populaţiei unor state membre ale Uniunii Europene. Scrieţi pe foaia de examen: 1. cu literele C şi F.439. ă la Geografie – clasa a XII-a Nr. 3.866 3. 4.235. două cauze ale diferenţei dintre valorile densităţii medii a populaţiei din statele Germania şi România. 7. pe hartă. cu numărul 3. Precizaţi: 1.670. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar D. 6 puncte E.385.299 230. Precizaţi trei deosebiri între relieful unităţii marcate. trei ramuri industriale care valorifică resursele subsolului menţionate mai sus. tipuri de relief. 2.geografie Ministerul Educaţiei. 5. alte aspecte specifice ale reliefului. precum şi luna în care se înregistrează. pe hartă. 6 puncte E. diferenţa dintre temperatura medie din luna februarie şi temperatura medie din luna august.) populaţiei (loc/km²) crt. tipuri de roci pe care s-a format relieful. treapta majoră de relief în care este situat oraşul. 2. Precizaţi două cauze care determină valorile densităţii medii a populaţiei în regiunea geografică Europa Centrală.86 Germania 4. fragmentare. o cauză care explică dezvoltarea industriei chimice în oraşul marcat. Suprafaţa Populaţia Densitatea medie a Statul (km²) (nr. amplitudinea termică medie anuală. 357. A.59 Bulgaria 110. precum şi luna în care se înregistrează. 21. precizaţi: 1.000 90. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D.

F Proba scrisă la GEOGRAFIE Europa–România–Uniunea Europeană • • Toate subiectele sunt obligatorii.Ministerul Educaţiei. Fluviul Pad (Po) curge pe teritoriul statului marcat. pe hartă. Se acordă 10 puncte din oficiu. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Varianta 79 . Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. pe foaia de examen. numele oraşelor-capitală marcate. cu litera … 6 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul I . pe hartă. Pe hartă sunt marcate state cu litere şi oraşecapitală cu numere. pe hartă. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. SUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 079 Harta de mai sus se referă la subiectul I A . pe hartă. pe hartă. cu numărul … 2. cu literele D şi I. cu literele 5 şi 9.geografie Proba D. 4 puncte B. Oraşul Skopje este marcat. Scrieţi. 2. E. cu numărul … 3. numele statelor marcate. Sediul Comisiei Europene se află în oraşul marcat. A.C. Precizaţi: 1.

Râurile marcate pe hartă cu numerele 5 şi 6 îşi au izvoarele în Grupa Munţilor … 6 puncte C.Varianta 79 . Unitatea de podiş formată în timpul orogenezei alpine este marcată. Scrieţi. râuri cu numere de la 1 la 6 şi oraşe cu numere de la 7 la 12. Pe hartă sunt marcate unităţi de relief cu litere. Capitala statul marcat. 4 puncte Ministerul Educaţiei. C d. pe hartă. Târnava Mare d. cu numărul 6 se numeşte: a. G 2 puncte 2. Traversează o depresiune de tip „golf” râul notat pe hartă cu numărul: a. alte aspecte specifice ale reliefului. Someşul Mic c. pe hartă. Nota 1: Deosebirile şi asemănarea se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului: mod de formare. E 2 puncte 5. 2.geografie Ministerul Educaţiei. Scrieţi. cu litera: a. cu litera A se numeşte: a. orientarea culmilor şi a văilor principale. Kiev c. 4 c. H 2 puncte 3. Cea mai mare parte a populaţiei din statul a cărui capitală este oraşul marcat. cu numărul 11 este de religie: a. pe foaia de examen. C c. pe hartă. pe hartă. pe hartă. Precizaţi două deosebiri şi o asemănare între relieful Munţilor Alpi şi relieful Munţilor Caucaz. F d. S-au format în timpul orogenezei caledonice munţii din statul marcat. pe hartă. distribuţia spaţială a altitudinilor. A b. numele oraşelor marcate. ortodoxă c. Târnava Mică 2 puncte 2. E 2 puncte 3. 4 puncte B. Are ieşire la Marea Baltică statul marcat. Aparţine bazinului hidrografic al Prutului râul marcat. Chişinău b. 5 d. pe hartă. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele două deosebiri şi asemănarea vor fi prezentate comparativ şi nu separat. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. F Proba scrisă la GEOGRAFIE Europa–România–Uniunea Europeană SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 079 Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 2 Subiectul I Harta de mai sus se referă la subiectul lI A – E. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. Someşul Mare b. G d. cu litera … 2. tipuri de roci pe care s-a format relieful. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar C. Lacul Vidra se află situat în unitatea de relief notată pe hartă cu litera: a. cu literele B şi G. Râul marcat. E. B c. pe hartă. tipuri genetice de relief. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. A. catolică b. B b. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. Varşovia 2 puncte 4. D c. Minsk d. 3 b. A b. pe hartă. pe foaia de examen. 6 2 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul II . pe foaia de examen. cu numărul … 3. protestantă 2 puncte D. D d. 6 puncte E. cu litera: a. cu litera: a. A b. numele unităţilor de relief marcate. pe hartă. „Relieful Europei s-a format în perioade geologice diferite”. islamică d. Statul cu cea mai mică suprafaţă din Europa este o enclavă situată în statul marcat. gradul de fragmentare. Precizaţi două argumente care să susţină această afirmaţie. Scrieţi. cu numerele 7 şi 10. Precizaţi: 1. C c.

pe hartă. pe hartă. valoarea temperaturii medii din lunile februarie şi octombrie. cu D. 6 puncte E. Covasna d. pe hartǎ. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 4. Sibiu 5. 4 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul III . 6 puncte C. cea mai mică valoare a temperaturii medii lunare. Pentru Franţa. 3. pe hartă. B c. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL III (30 p) – Varianta 079 Reprezentarea grafică de mai jos se referă la subiectele III A şi B şi prezintă evoluţia temperaturilor medii lunare la o staţie meteorologică din Europa. cea mai mare valoare a temperaturii medii lunare. emigrării populaţiei din Europa de Est. Oraşul marcat. cu C şi clima unitaţii de relief marcate. Prezentaţi: 1. 2. Precizaţi: 1. Precizaţi trei deosebiri între clima unitǎţii de relief marcate. D 2 puncte 2 puncte D. cu numărul 7. două ramuri industriale. 6 puncte E. pe hartǎ. cu litera E. 2. etaj climatic. A b. C d. 2. 5.port maritime. diferenţelor privind numărul locuitorilor între Europa de Nord şi Europa de Vest. E. Domuri gazeifere se găsesc în unitatea de relief marcată. Precizaţi: 1. 3. Precizaţi câte o cauză a: 1. două caracteristici ale reliefului. 4 puncte B. două luni în care temperatura medie are valori cuprinse între 0 şi 5°C. două oraşe .geografie Ministerul Educaţiei. cu litera: a. Precizaţi două argumente pentru a explica ponderea ridicată a hidroenergiei în structura energetică a Norvegiei. A. 2. precizaţi: 1. Buzău c. un factor de favorabilitate în dezvoltarea economică a oraşului marcat. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. cu numărul 11 este reşedinţa judeţului numit: a. Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 2 10 puncte Subiectul II D. Braşov b. vânturi. precum şi luna în care se înregistrează. pe hartă. 4. 3. Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: temperaturi medii anuale. amplitudinea medie anuală (diferenţa dintre valorile extreme ale temperaturii în cursul anului). două caracteristici ale climei. numărului mai mare de locuitori în Europa Centrală. precum şi luna în care se înregistrează. 2. 4 puncte Ministerul Educaţiei. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei deosebiri vor fi prezentate comparativ şi nu separat. influenţă climatică. un factor care favorizează creşterea bovinelor în unitatea de relief marcată. două resurse de subsol.Varianta 79 . precipitaţii medii anuale.

A. cu numărul 5 se numeşte … 3. cu numerele 1 şi 7. numele statelor marcate. pe hartă. cu litera A şi F. pe hartă. pe hartă. Alpii Dinarici se desfăşoară şi pe teritoriul statului marcat. SUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 080 Harta de mai sus se referă la subiectul I A . numele oraşelor-capitală marcate. cu litera … 6 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul I .C. F Proba scrisă la GEOGRAFIE Europa–România–Uniunea Europeană • • Toate subiectele sunt obligatorii. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Varianta 80 . răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. Scrieţi. E. Din fostul stat Cehoslovacia au făcut parte statele actuale marcate. pe foaia de examen. Precizaţi: 1.Ministerul Educaţiei. 2. Pe hartă sunt marcate state cu litere şi oraşecapitală cu numere. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. pe hartă. Se acordă 10 puncte din oficiu. pe hartă. 4 puncte B. Oraşul-capitală marcat.geografie Proba D. cu literele C şi … 2.

H d. G 2 puncte 2. 6 c. A b. Unitatea de relief marcată. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. cu litera: a. G d. pe foaia de examen. vânturi. 2 b. 15 2 puncte 5. G 2 puncte 5. E 2 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul II . pe hartă. 4 puncte B. Cerealele ocupă suprafeţe extinse în unitatea de relief marcată. J 2 puncte D. B c. F c. Cea mai veche unitate de relief este marcată. B c. Are deschidere la Marea Baltică statul marcat. F c. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 4 puncte 1. cu litera: a. Scrieţi. pe hartă. 12 2 puncte 3. I 2 puncte 4. cu litera … 2. pe hartă. pe foaia de examen. Vegetaţia de taiga (pădure de conifere) şi tundra sunt specifice statului marcat. B c. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei deosebiri vor fi prezentate comparativ şi nu separat. E d. E. pe hartă. pe hartă. Unitatea subcarpatică cu importante resurse energetice (petrol. cu litera … 6 puncte C. I d.geografie Ministerul Educaţiei. A b. E c. E b.11 d. cu litera : a. pe hartă. A b. cu litera: a. pe hartă. gaze naturale) este marcată. 12 d. I 2 puncte 2. cu litera C se numeşte … 3. cu numerele 8 şi 10. C d. Oraşul Alexandria este situat în unitatea de relief marcată. C b. A b. pe hartă. Scrieţi. D c. F 2 puncte 4. Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale climei: precipitaţii medii anuale. Lacul hidroenergetic Vidra se află situat în unitatea notată pe hartă cu litera: a.Varianta 80 . cu numărul: a. 4 puncte Ministerul Educaţiei. 9 b. Pe hartă sunt marcate unităţi de relief cu litere. Prezentaţi două caracteristici ale reliefului Câmpiei Europei de Est. pe hartă. temperatura medie anuală. râuri cu numere de la 1 la 6 oraşe cu numere de la 7 la 12. F d. A. F Proba scrisă la GEOGRAFIE Europa–România–Uniunea Europeană SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 080 Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 2 Subiectul I Harta de mai sus se referă la subiectul lI A – D. 6 puncte E. amplitudine termică. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar C. pe hartă. Munţii Rodnei se află în unitatea de relief marcată.capitală Berna este marcat. numele râurilor marcate. Oraşul . G c. G d. 10 c. pe hartă. Este situat în Peninsula Balcanică. o mare parte din teritoriul statului marcat. F b. pe foaia de examen. B b. 2. numele oraşelor marcate. J 2 puncte 3. cu numerele 1 şi 2. Un important combinat siderurgic este situat în oraşul notat pe hartă cu numărul: a. cu litera: a. Alpii Dinarici se află în statul marcat. Precizaţi: 1. Scrieţi. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. pe hartă. cu litera: a. Precizaţi trei deosebiri între clima Europei Vestice şi clima Europei Estice. F d. pe hartă. cu litera: a.

două râuri şi un lac natural. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei deosebiri vor fi prezentate comparativ şi nu separat. influenţă climatică. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL III (30 p) – Varianta 080 Analizaţi tabelul alăturat care prezintă populaţia Franţei pe medii rezidenţiale şi se referă la subiectul III A . Se dă următorul tabel: Ţara Suedia Anul 2006 Suprafaţa ( km² ) 2 603. Prezentaţi doi factori care influenţează debitul râurilor din România. 5. vânturi. două resurse de subsol. populaţia totală din Franţa în anii 1946 şi 1990. loc. pe hartă. 2. 10 puncte D. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. Pe baza datelor din tabelul alăturat calculaţi: 1931 20 20 1. Pentru Italia. pe foaia de examen.) (mil. 6 puncte E.geografie Ministerul Educaţiei. 1968 35 15 6 puncte 1982 40 14 1990 42 15 1992 45 14 C.Varianta 80 . Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale climei: temparaturi medii anuale. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar D. ponderea populaţiei urbane în 1992. două unităţi de relief. 1954 24 18 3. Populaţia Populaţia Anul urbană rurală A.823. un tip de climă. loc.964 Populaţia (nr. Calculaţi. cu litera F şi clima unităţii marcate cu litera H.300. ponderea populaţiei rurale în anul 1921. 4 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul III .000 Probă scrisă la Geografie –Ucraina clasa a XII-a 2006 Subiectul II 1.000 8. 6 puncte E. valoarea densităţii medii a populaţiei pentru Suedia şi Ucraina. Precizaţi două cauze ale diferenţelor care apar între valorile densităţii medii a populaţiei calculate pentru cele două ţări europene. etaj climatic.B. două centre urbane. 1946 22 18 2.) Franţa în perioada 1861-1992. precipitaţii medii anuale. 4 puncte Ministerul Educaţiei. Prezentaţi două argumente care să demonstreze faptul că Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord dispune de un important potenţial turistic. Precizaţi trei deosebiri între clima unităţii de relief marcate. loc. precizaţi: 1. 2. 4. Precizaţi două cauze ale creşterii populaţiei urbane din (mil. E.700 449. 1861 11 26 4 puncte 1911 12 22 1921 13 21 B.) 47. 3.

Oraşul-capitală marcat. pe hartă. cu numerele 9 şi 10. Precizaţi: 1.geografie Proba D. pe hartă.Ministerul Educaţiei. numele oraşelor marcate. SUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 081 Harta de mai sus se referă la subiectul I A – C. cu litera … 3. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Capitala statului marcat. pe hartă. 4 puncte B. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. cu litera G se numeşte … 6 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul I . Cel mai mic stat din Europa este o enclavă pe teritoriul statului marcat. pe hartă. Pe hartă sunt marcate state cu litere şi oraşecapitală cu numere. pe hartă. pe foaia de examen. F Proba scrisă la GEOGRAFIE Europa–România–Uniunea Europeană • • Toate subiectele sunt obligatorii. A. cu numărul 2 se numeşte … 2. cu literele B şi C. E. Scrieţi. Se acordă 10 puncte din oficiu. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Varianta 81 . numele statelor marcate. 2.

pe hartă. I d. tipuri genetice de relief. Pe hartă sunt marcate unităţi de relief cu litere. A. E c. cu litera F se află Munţii: a. H d. distribuţia spaţială a altitudinilor. cu litera D se resimt influenţe climatice… 3. J 2 puncte 4. pe hartă. latine d. numele râurilor marcate. Scrieţi. Pe teritoriul statului marcat. Penini d. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. pe hartă. cu numerele 2 şi 5. pe foaia de examen. germanice c. orientarea culmilor şi a văilor principale. Riga b. gradul de fragmentare. Giurgeu b. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele două deosebiri şi asemănarea vor fi prezentate comparativ şi nu separat. Oraşul marcat. B b. cu litera H este: a. D c. pe hartă. pe hartă. Loviştei c. Scrieţi. pe hartă. pe foaia de examen. Râul marcat.alte aspecte specifice ale reliefului . cu numărul 12 este străbătut de: a. Buzău b. cu litera: a. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar C. J 2 puncte 5. Au orientare predominant NV-SE culmile munţilor din unitatea de relief marcată. H 2 puncte 2. A b. numele unităţilor de relief marcate. Tallinn c. Precizaţi două deosebiri şi o asemănare între relieful Munţilor Carpaţi şi relieful Munţilor Ural.geografie Ministerul Educaţiei. slave 2 puncte D. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. Petroşani 2 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul II .… 6 puncte C. pe hartă. pe hartă. Relief carstic diversificat este specific în unitatea de relief marcată. Pirinei 2 puncte 3. cu numărul 4 străbate Depresiunea: a. Alpi b. pe hartă. Varşovia d. Jiu d. F d. pe foaia de examen. pe hartă. Precizaţi doi factori care favorizează un mare flux turistic spre Italia. 6 puncte E. cu numărul 11 se numeşte . F Proba scrisă la GEOGRAFIE Europa–România–Uniunea Europeană SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 081 Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul I Harta de mai sus se referă la subiectul lI A – C şi E. În unitatea de relief marcată. fino-ugrice b. 4 puncte Ministerul Educaţiei. Maramureş d. râuri cu numere de la 1 la 6 şi oraşe cu numere de la 7 la 12 . Cel mai mare port maritim al Europei este situat în statul marcat. cu litera … 2. 4 puncte B. Precizaţi: 1. Apenini c. Vilnius 2 puncte 2. pe hartă. tipuri de roci pe care s-a format relieful. cu literele A şi C. Scrieţi. cu litera: a. pe hartă. pe hartă.Varianta 81 . cu litera F face parte din familia limbilor: a. Capitala statului marcat. 2. Oraşul-port fluvial marcat. Ialomiţa c. Limba vorbită de populaţia statului marcat. Olt 2 puncte 3. B b. E. Fluviul Tibru traversează capitala statului marcat. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. cu litera: a. Nota 1: Deosebirile şi asemănarea se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului: mod de formare. D c.

6 puncte E. cu numărul: a. cel mai populat stat european şi numărul de locuitori din acest stat. Calculaţi densitatea medie a populaţiei Bulgariei şi Finlandei. 2 b. 5. tipuri de roci pe care s-a format relieful. două râuri sau fluvii. 6 puncte C. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. înclinare.loc. Străbate o câmpie de subsidenţă râul marcat. cu litera: a.) 294. 2. precizaţi: 1. trei resurse de subsol. pe hartă. gradul de fragmentare. Pentru Franţa. două caracteristici ale agriculturii. 2. un factor care a determinat construirea unui număr mare de iazuri şi heleştee în unitatea de relief marcată. pe hartă. 4 puncte Ministerul Educaţiei.145 Populaţia (nr. cu litera G . E. distribuţia spaţială a altitudinilor.loc. un factor care favorizează creşterea în număr mare a ovinelor în unitatea de relief marcată. 3. Nota 1: Deosebirile şi asemănarea se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului: mod de formare. 4. 4 puncte 4 B.. diferenţa dintre numărul de locuitori din Germania şi România.000 5. două porturi maritime. Precizaţi două deosebiri şi o asemănare între relieful Podişului Getic şi relieful Depresiunii Colinare a Transilvaniei.231.geografie Ministerul Educaţiei. Precizaţi două cauze ale valorii negative a bilanţului migratoriu în ţările Europei de Est. pe hartă. 4 d. Precizaţi: 1. alte aspecte specifice ale reliefului. E c.000 7. 3 c. 2. cele mai reduse valori ale numărului de locuitori şi statul în care se înregistrează. pe hartă. 6 puncte E. 2. 5 2 puncte 5.518.B.Varianta 81 .994 338. tipuri genetice de relief. Precizaţi: 1. Se dă următorul tabel: Ţara Islanda Bulgaria Finlanda Suprafaţa (km²) 103. 2. oraşul unde se află sediul Parlamentului European. A. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 4. F d. C b. cu litera F.loc. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele două deosebiri şi asemănarea vor fi prezentate comparativ şi nu separat. 3. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL III (30 p) – Varianta 081 Analizaţi diagrama alăturată care prezintă numărul locuitorilor din ţări europene şi se referă la subiectele III A . Prezentaţi o cauză a densităţii reduse a populaţiei în Islanda. două state din Europa Vestică cu o populaţie ce depăşeşte 60 mil. Vegetaţia alpină este bine reprezentată în unitatea de relief marcată.372 1. Precizaţi: 1. două state din Europa Sudică cu o populaţie ce depăşeşte 40 mil.. H 2 puncte D. 2 Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul II 10 puncte D.819 110. 4 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul III .

cu numerele 7 şi 8. cu litera F se numeşte … 2. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1.geografie Proba D.Ministerul Educaţiei. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. 4 puncte B. pe hartă. cu literele C şi E. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Varianta 82 . Pe hartă sunt marcate state cu litere şi oraşe . pe foaia de examen. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană • • Toate subiectele sunt obligatorii. Forma de guvernământ a statului în care se află oraşul-capitală marcat.. Vulcani activi sunt pe teritoriul ţării marcate. pe hartă.. Precizaţi: 1. 3. pe harta. Scrieţi. numele oraşelor-capitală marcate. cu numărul 9 … 6 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul I . 2. pe hartă. cu litera . SUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 082 Harta de mai sus se referă la subiectul I A . Statul marcat. numele statelor marcate. pe hartă. Se acordă 10 puncte din oficiu.E.capitală cu numere. E. A.

răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. pe hartă. Moldova c. 7 d. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. F d. cu litera… 3. Este traversat de fluviul Vistula oraşul-capitală marcat. Prahova 2 puncte 3. D c. factori ce influenţează clima. cu litera D se numeşte: a. pe hartă. Bârlad b. 5 c. pe hartă. pe foaia de examen. Oraşul San Marino este marcat. 3 b. temperaturi medii anuale. 2. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă deosebirile vor fi prezentate comparativ şi nu separat. 4 puncte Ministerul Educaţiei. F d. Letonia c. Oraşul marcat.geografie Ministerul Educaţiei. cu litera… 6 puncte C. 9 2 puncte D. Scrieţi. 6 puncte E. pe hartă. pe hartă. numele unităţilor de relief marcate. H 2 puncte 4. Importante zăcăminte de minereuri de fier şi marmură se exploatează din unitatea de relief marcată. cu litera B. Lituania d. Precizaţi: 1. Statul marcat. cu litera A. Siret 2 puncte 2. Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: tip de climă. Argeş b. Precizaţi trei deosebiri între clima statului marcat. C b. 8 d. A. pe hartă. Scrieţi. 8 2 puncte 3. 7 d. C b. amplitudine termică. pe hartă. 5 c. cu numărul 6 este străbătut de râul: a. 4 puncte B. cu numărul 8 se numeşte: a. Călmăţui c. pe hartă. vânturi. precipitaţii medii anuale. cu numărul: a. pe foaia de examen. 3 b. Este o monarhie statul marcat. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. Scrieţi. cu numerele 2 şi 4. 4 b. Pe hartă sunt marcate unităţi de relief cu litere. pe foaia de examen. cu litera G şi clima statului marcat. Ucraina 2 puncte 5. 5 c. 10 2 puncte 2. Dâmboviţa d. Oraşul marcat. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. cu literele F şi H.Varianta 82 . pe hartă. Râul marcat. pe hartă. pe hartă. pe hartă. pe hartă. E. Estonia b. Influenţe climatice pontice se resimt în unitatea de relief marcată. pe hartă. cu litera: a. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar C. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 082 Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 2 Subiectul I Harta de mai sus se referă la subiectul II A – D. cu numărul 3 este reşedinţa judeţului … 2. cu numărul: a. Cel mai important bazin de exploatare a lignitului este situat în unitatea de relief marcată. pe hartă. cu numărul: a. E c. cu litera: a. pe hartă. H 2 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul II . oraşe cu numere de la 1 la 6 şi râuri cu numere de la 7 la 12. Precizaţi două cauze care să explice valorile mici ale densităţii populaţiei din statul marcat. numele oraşelor marcate. Fluviul Nipru traversează statul a cărui capitală este oraşul marcat. Prut d.

tipuri de roci. Olanda 16. distribuţia spaţială a altitudinilor. precum şi luna în care s-a înregistrat. Menţionaţi o cauză a valorilor mari ale densităţii populaţiei. Subiectul II 10 puncte D. Precizaţi statul cu cea mai mare densitate a populaţiei. Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului: mod de formare. 1. pe hartă.100. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL III (30 p) – Varianta 082 Reprezentarea grafică de mai jos se referă la subiectul III A şi prezintă evoluţia temperaturilor medii lunare şi precipitaţiilor medii lunare la o staţie meteorologică din Europa. precizaţi: 1.526 2. Precizaţi trei deosebiri între relieful unităţii marcate. două resurse naturale. Podgoria Murfatlar este situată în unitatea de relief marcată. B b. Precizaţi: 1.461 41. D 5. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei deosebiri vor fi prezentate comparativ şi nu separat. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. gradul de fragmentare. 4. amplitudinea termică medie anuală.391 2. numele unei insule sau a unui arhipelag care aparţine acestui stat.491. 6. F d. 4 puncte B. A. 6 puncte E. B c. 1.299 357. G 2 puncte 2 puncte D.geografie Ministerul Educaţiei. 2. alte aspecte specifice ale reliefului. 3. pe hartă. C c.000 92. densitatea populaţiei din statele respective.) (km2) crt.422. un timp de climă.021 3. două ramuri industriale care prelucrează resursele locale. E. Precizaţi două argumente pentru a susţine afirmaţia: “Agricultura britanică produce 60% din necesarul de hrană al ţării. o zonă de vegetaţie. Precizaţi două cauze care au condus la defrişările masive ale suprafeţelor de pădure din ţările Europei Sudice. orientarea culmilor şi văilor principale. 6 puncte C. o de relief 2 Probă scris ă unitate la Geografie – clasa a XII-a 2. A b. pe baza datelor din tabel.o mare varietate a reliefului”. cu litera: a. 4 puncte Ministerul Educaţiei. o cauză a varietăţii influenţelor climatice de pe teritoriul ţării noastre. cu litera B şi relieful unităţii marcate pe hartă cu litera G. Precizaţi un argument pentru a susţine afirmaţia: “Franţa se caracterizează printr . diferenţa dintre cantităţile medii de precipitaţii înregistrate în lunile mai şi decembrie. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 4. 7. în statul respectiv. două oraşe . 3. 4 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul III . 6 puncte E. 3. Portugalia 10. Vegetaţie alpină se dezvoltă în unitatea de relief marcată. Populaţia Suprafaţa Ţara (nr. 2. 5. C d. pe hartă.loc. tipuri genetice de relief. un factor care determină densităţi mari ale populaţiei în judeţul Prahova. temperatura maximă. cu doar 1% din populaţia activă”. cu litera: a. Germania 82. 1. 2. Precizaţi: 1. Referitor la Grecia. Calculaţi. Nr.porturi maritime.Varianta 82 .

Precizaţi: 1. Pe hartă sunt marcate state cu litere şi oraşe – capitală cu numere. 4 puncte B. cu literele C şi J.. E. SUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 083 Harta de mai sus se referă la subiectul I A – C. numele oraşelor . cu litera . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Varianta 83 . pe hartă. Scrieţi.Ministerul Educaţiei.. 3. cu numărul . Alpii Scandinaviei se desfăşoară pe teritoriul statului marcat. pe hartă. pe hartă cu litera B se numeşte. pe hartă... cu numerele 4 şi 6. pe foaia de examen. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. 2. A. 2. 6 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul I . răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. pe hartă. Se acordă 10 puncte din oficiu.geografie Proba D. În Peninsula Italică este situat oraşul-capitală marcat. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană • • Toate subiectele sunt obligatorii. Statul marcat.capitală marcate. numele statelor marcate...

2 c. tipuri de roci. cu litera: a. pe hartă. Galaţi d. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. orientarea culmilor şi a văilor principale. 2. pe hartă.. Capitala Federaţiei Ruse este oraşul marcat. pe hartă. pe hartă. F c. Capitala Spaniei este marcată. Râul marcat. cu numărul: a. Străbate Podişul Getic râul marcat. 1 b. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. H 2 puncte 2. 4 puncte Ministerul Educaţiei.Europeană se află pe teritoriul statului marcat. 3 c. C b. cu litera . G d. cu litera: a. pe hartă. alte aspecte specifice ale reliefului. cu litera . cu litera: a. E c. J 2 puncte 4. numele râurilor marcate. 15 2 puncte 2. pe hartă. Oraşul Berna este capitala statului marcat. 9 b. 4 d. numele oraşelor marcate. pe hartă. 6 puncte C. G 2 puncte 3. D d. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. E d. Prezintă relief de domuri unitatea de relief marcată. Pe hartă sunt marcate unităţi de relief cu litere. A b. Ţărmurile cu fiorduri sunt caracteristice statului marcat.. Precizaţi: 1. distribuţia spaţială a altitudinilor. 2. C c. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar C. B b. G d. 6 2 puncte 4. tipuri genetice de relief. Prezintă şisturi verzi unitatea de relief marcată. 1 b. pe foaia de examen. pe hartă. 13 2 puncte D. pe hartă. pe hartă. 11 c.Varianta 83 . pe foaia de examen. pe hartă. Zăcăminte de marmură şi minereu de fier există în subsolul unităţii de relief marcată. cu numerele 9 şi 10. I 2 puncte 5. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 083 Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 2 Subiectul I Harta de mai sus se referă la subiectul II A – E. Precizaţi două deosebiri şi o asemănare între relieful Munţilor Alpi şi relieful Munţilor Urali. Scrieţi. Conuri şi cratere vulcanice sunt prezente în unitatea de relief marcată. Scrieţi... cu litera: a. pe hartă. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele două deosebiri şi asemănarea vor fi prezentate comparativ şi nu separat. E. Câmpia Nord . Scrieţi. A. cu numărul . C c.geografie Ministerul Educaţiei.. D b. A b. I 2 puncte 3. Focşani c. 6 puncte E. cu numerele 1 şi 6. cu numărul: a. râuri cu numere de la 1 la 6 şi oraşe cu numere de la 7 la 12. 4 puncte B. F c. pe hartă. 12 d.. Buzău b. pe hartă. 3. cu numărul 2 străbate oraşul: a. Este situat în Subcarpaţii Getici oraşul marcat. Precizaţi doi factori care au determinat prezenţa stepei şi a silvostepei în sud-estul Europei. cu numărul: a. Nota 1: Deosebirile şi asemănarea se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului: mod de formare. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. pe foaia de examen. Slobozia 2 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul II . 5 d. H d. cu litera: a. gradul de fragmentare.

2. tipuri genetice de relief. numele a două râuri sau fluvii. 3. Suprafaţa Populaţia Populaţie urbană (km2) (mil. un factor natural care determină densităţi reduse ale populaţiei în unitatea de relief marcată. Tabelul de mai jos cuprinde suprafaţa. cu litera F şi relieful unităţii marcată.2 38 Belgia 30500 9. Anotimpul cu cele mai mari valori ale precipitaţiilor este: a.loc) (%) Ţara Albania 28700 3. Nota 1: Deosebirile şi asemănarea se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului: mod de formare. 10 puncte D. 2. 4. o cauză care determină cantităţi reduse de precipitaţii în unitatea de relief marcată. 3. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL III (30 p) – Varianta 083 Analizaţi diagrama în coloane care prezintă evoluţia precipitaţiilor medii lunare (exprimate în mm) la o staţie meteorologică din Europa şi se referă la subiectul III A şi B. Anotimpul cu cele mai mici valori ale precipitaţiilor este: a. primăvara c. 9 b. 2.9 97 1. pe hartă. 6 puncte E. iarna b. 145 mm d. Precizaţi două argumente conform cărora turismul din Italia este mai dezvoltat şi mai diversificat decât cel din Olanda. 2. distribuţia spaţială a altitudinilor. 0 I F M A M I I A S O N D pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai Lunile anului jos: 1. E. 6 puncte E. Diferenţa dintre valoarea maximă şi valoarea minimă de precipitaţii medii lunare. toamna d. orientarea culmilor şi a văilor principale. 12 2 puncte D. Calculaţi densitatea populaţiei din Albania şi Belgia. 4 puncte Ministerul Educaţiei. cu litera G. Precizaţi două cauze care determină diferenţa de populaţie urbană dintre Albania şi Belgia. pe hartă. 55 mm b. 180 mm 6 puncte C. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul II 5. valoarea minimă a precipitaţiilor medii lunare şi luna în care se înregistrează. Referitor la Germania. două resurse de subsol şi două ramuri 2 industriale dezvoltate prin prelucrarea acestora. este: a. cu litera G. tipuri de roci. A. numele unui oraş – port fluvial.geografie Ministerul Educaţiei. pe hartă. vara 3. precizaţi: 1. cu numărul: a. alte aspecte specifice ale reliefului. Precizaţi: 1. Scrieţi pe foaia de examen litera 20 corespunzătoare răspunsului corect. Este reşedinţa judeţului Suceava oraşul marcat. un tip de climă. iarna b. valoarea maximă a precipitaţiilor medii lunare şi luna în care se înregistrează.Varianta 83 . gradul de fragmentare. cu litera E. Precizaţi o cauză a diferenţei de densitate a populaţiei dintre cele două state. Precizaţi: 1. 90 mm c. pe hartă. numele a două unităţi de relief. primăvara c. vara 2. Precizaţi două deosebiri şi o asemănare între relieful unităţii marcate. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 5. numărul de locuitori şi ponderea populaţiei urbane a două state europene. 4 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul III . toamna d. pe hartă. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele două deosebiri şi asemănarea vor fi prezentate comparativ şi nu separat. 10 c. 11 d. 4 puncte 160 140 120 Precipitaţii (mm) 100 80 60 40 B.

Se acordă 10 puncte din oficiu. 3. A.. pe hartă. SUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 084 Harta de mai sus se referă la subiectul I A – C. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Varianta 84 .Ministerul Educaţiei. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. numele statelor marcate.. Precizaţi: 1. Capitala Portugaliei este oraşul marcat. pe hartă. cu litera. Cel mai sudic gheţar actual este localizat în munţii din sudul statului marcat. cu numărul . pe hartă. 2.. 2. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană • • Toate subiectele sunt obligatorii. cu numerele 6 şi 7. numele oraşelor-capitală marcate. cu litera . răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. pe hartă.. pe foaia de examen. Scrieţi. 4 puncte B.geografie Proba D. Pe hartă sunt marcate state cu litere şi oraşe – capitală cu numere. 6 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul I .. Aglomeraţia urbană Randsthad Holland se află în statul marcat.. E. pe hartă. cu literele F şi J.

2. Irlanda c. A. Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: tip de climă. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar C. Scrieţi. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D.. G d. precipitaţii medii anuale. 5 d. cu numerele 9 şi 12. cu litera .. numele râurilor marcate pe hartă cu numerele 1 şi 5. Scrieţi. pe hartă.. cu litera: a. 4 puncte Ministerul Educaţiei. numele oraşelor marcate. 3 c. 10 2 puncte 2. Munţii formaţi în orogeneza alpină. pe hartă. Olt 2 puncte 5. Oraşul marcat. B c. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. A b. 4 puncte B. cu litera: a. pe foaia de examen. Grecia b. cu litera: a. E. F 2 puncte 3. D c.pe hartă. Pe hartă sunt marcate unităţi de relief cu litere. Câmpia Bărăganului este traversată de râul marcat. Luxemburg d. 4 b.. Oraşul Reşiţa este situat în unitatea de relief marcată. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 084 Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 2 Subiectul I Harta de mai sus se referă la subiectul II A – E.. pe foaia de examen. râuri cu numere de la 1 la 6 şi oraşe cu numere de la 7 la 12. 2. pe hartă. pe hartă. pe hartă. pe hartă. 6 c. Relieful de cueste este caracteristic unităţii de relief marcată. Capitala Elveţiei este oraşul marcat. cu numărul 7 este reşedinţa judeţului numit: a. Cea mai tânără unitate de relief este marcată. C b. pe foaia de examen. B c. Influenţe climatice scandinavo-baltice se resimt în unitatea de relief marcată. Mehedinţi d. Scrieţi. pe hartă.cu litera. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. pe hartă. 8 d. G 2 puncte 4. Ungaria 2 puncte 4. J 2 puncte 5. 6 2 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul II . pe hartă. E c. cu litera: a. 3. pe hartă. Pentru statele din Peninsula Scandinavă precizaţi: 1. cu litera: a. o cauză a valorii reduse a densităţii popualţiei în această parte a Europei. temperaturi medii anuale. H 2 puncte D.geografie Ministerul Educaţiei. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. Precizaţi trei deosebiri între clima statului marcat pe hartǎ cu litera E şi clima statului marcat pe hartǎ cu litera H. Dolj b. H 2 puncte 2. amplitudine termică. Se exploatează importante zăcăminte de minereu de fier din statul marcat. C b. E d. A b. E d. cu litera .Varianta 84 . se găsesc pe teritoriul statului marcat. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei deosebiri vor fi prezentate comparativ şi nu separat. F d. pe hartă. cu numărul: a. Precizaţi: 1. D d. o cauză care explică valorile mari ale ponderii populaţiei vârstnice. Statul marcat. H 2 puncte 3. 6 puncte E. 6 puncte C. pe hartă. 2 b. cu litera: a. B b. D d. Poartă denumirea de piemont unitatea de relief marcată. A b. vânturi. cu litera D se numeşte: a. 2. Gorj c. B c. Cele mai mari altitudini din ţară se înregistrează în unitatea de relief marcată. pe hartă. D c.. cu numărul: a. Are relief predominant de câmpie statul marcat.

Pentru Grecia. Precizaţi: 1. 4 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul III . iarna b. 3. tipuri genetice de relief. este de: a. un factor care a determinat amplasarea unui număr mare de termocentrale în unitatea marcată. 74 mm c. cu litera B şi relieful unităţii marcată. 25 mm b. Precizaţi două deosebiri şi o asemănare între relieful unităţii marcată. toamna d. 85 mm d. pe hartă. 100 A. 99 mm 6 puncte C. Anotimpul cu cele mai mici valori ale debitului este: a. 2. 90 Precipitaţii (mm) precipitaţiilor în care se precipitaţiilor în care se 4 puncte 80 70 60 50 40 30 20 10 0 I F M A M I I A S O N D B.Varianta 84 . 2. distribuţia spaţială a altitudinilor. numele a două insule. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele două deosebiri şi asemănarea vor fi prezentate comparativ şi nu separat 6 puncte E. 2. Calculaţi densitatea populaţiei din Islanda şi Ungaria. 4 puncte Ministerul Educaţiei.3 92 Ungaria 93032 10.geografie Ministerul Educaţiei. 5. 6 puncte E. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar D. gradul de fragmentare. 2 Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul II 4. cu litera C. Precizaţi două argumente pentru care turismul din Franţa este mai dezvoltat şi mai diversificat decât cel din Olanda. toamna d. pe hartă. precizaţi: 1. Precizaţi o cauză a diferenţei de densitate a populaţiei din cele două state. orientarea culmilor şi a văilor principale.1 65 1. valoarea minimă a medii lunare şi luna înregistrează. numele a trei oraşe. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. E. două state vecine. pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. pe hartă. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL III (30 p) – Varianta 084 Analizaţi reprezentarea grafică alăturată care prezintă evoluţia precipitaţiilor medii lunare la o staţie meteorologică din Europa şi se referă la subiectul III A şi B. vara 3. numărul de locuitori şi ponderea populaţiei urbane în două state europene: Suprafaţa Populaţia Populaţie urbană (km2) (mil. Tabelul de mai jos cuprinde suprafaţa. 10 puncte D. alte aspecte specifice ale reliefului. tipuri de roci. Anotimpul cu cele mai mari valori ale debitului este: a. iarna b. vara 2. o cauză care explică cantităţile mari de precipitaţii medii anuale din unitatea marcată. pe hartă. cu litera B. Diferenţa dintre valoarea maximă şi valoarea minimă de precipitaţii medii lunare. două ramuri economice dezvoltate. cu litera E. 2. valoarea maximă a medii lunare şi luna înregistrează. loc) (%) Ţara Islanda 102819 0. Precizaţi: 1. Scrieţi pe foaia de examen litera Lunile anului corespunzătoare răspunsului corect. Nota 1: Deosebirile şi asemănarea se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului: mod de formare. primăvara c. primăvara c. numele peninsulei în care este situată.

răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. cu numerele 7 şi 15. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Varianta 85 .capitală cu numere... pe hartă. pe hartă. cu literele D şi J. numele statelor marcate.Ministerul Educaţiei. A. Munţii Pindului sunt situaţi pe teritoriul statului marcat.geografie Proba D. cu numărul 12 este situat în bazinul hidrografic al fluviului . numele oraşelor . Scrieţi. Se acordă 10 puncte din oficiu.capitală marcate. 2. Oraşul marcat.. 6 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 . pe foaia de examen.. cu numărul 14 se numeşte . 2. pe hartă. pe hartă. Pe hartă sunt marcate state cu litere şi oraşe . Oraşul-capitală marcat. SUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 085 Harta de mai sus se referă la subiectul I A – D. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană • • Toate subiectele sunt obligatorii. cu litera … 3. E. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Precizaţi: 1. pe hartă. 4 puncte B.

râuri cu numere de la 1 la 6 şi oraşe cu numere de la 7 la 12. D d. C b. 6 puncte E. F c. pe foaia de examen. pe hartă cu litera: a. Unităţi montane vechi. B b. Scrieţi. Croaţia c. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. 2. cu litera: a. 3. I d.. 8 b. Râul marcat. caledoniene. pe hartă. Scrieţi. Precizaţi trei deosebiri între clima statului marcat.Varianta 85 . pe hartă. Temperaturi medii anuale mai mari de 10°C sunt specifice unităţii marcate. G d. C b. H d. G 2 puncte 4. În unitatea de relief marcată. D c. cu numărul 11 se numeşte . A b.. Scrieţi.geografie Ministerul Educaţiei. Petrol şi sare se exploatează din subsolul unităţii de relief marcate. F d. pe hartă. factorii genetici. pe hartă. pe hartă. amplitudine termică. H c. F c. 4 puncte B. D d. pe hartă. numele unităţilor de relief marcate. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 085 Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 2 Harta de mai sus se referă la subiectul II A – D. pe hartă. C b. cu litera: a. cu litera: a. C c. 6 puncte C. G d. se găsesc pe teritoriul statului marcat. cu numărul: a.. precipitaţii medii anuale. J 2 puncte 4. pe hartă. Austria b. Pe hartă sunt marcate unităţi de relief cu litere . pe foaia de examen. B c. cu litera: a. pe hartă. In Europa de Vest. C b. temperaturi medii anuale. clima mediteraneană este caracteristică părţii sudice a statului marcat. E. Elveţia d. cu numărul 11 este capitala statului numit: a. Este situat în Câmpia de Vest oraşul marcat. I 2 puncte D. J 2 puncte 2. Oraşul marcat. 11 d. cu litera: a. pe hartă.. pe hartă. pe hartă. A. 12 2 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul II . E c. Precizaţi: 1. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. H 2 puncte 3. statul marcat. pe hartă. Oraşul marcat. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. cu litera: a. pe foaia de examen. Prezentaţi două cauze care au determinat o densitate redusă a căilor ferate în Peninsula Scandinavă. 9 c. Ca formă de guvernământ este monarhie. 4 puncte Ministerul Educaţiei. cu numărul 6 traversează reşedinţa judeţului numit . vânturi. Slovenia 2 puncte 5. J 2 puncte 3. numele oraşelor marcate. cu numerele 7 şi 12. Influenţele climatice scandinavo–baltice pătrund în unitatea de relief marcată. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. cu litera C sunt pătrund influenţe climatice … 2. pe hartă. B b. E 2 puncte 2. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei deosebiri vor fi prezentate comparativ şi nu separat. Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: tip de climă. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar C. cu A şi clima statului marcat cu C. Pădurile de conifere (taiga) se dezvoltă pe teritoriul statului marcat. cu literele C şi E.

alte aspecte specifice ale reliefului. trei ramuri industriale care valorifică resursele subsolului menţionate mai sus. Precizaţi două condiţii de aderare la UE pentru statele candidate. 6 puncte E. sunt afluenţi ai Bistriţei b. Pentru Franţa.Varianta 85 . un factor care determină debitele medii lunare reduse din intervalul septembrie – decembrie. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 5. 6 puncte C. 10 puncte D. cu litera B. sunt afluenţi ai Siretului 2 puncte D. Precizaţi două deosebiri şi o asemănare între relieful unităţii marcate. cu numerele 2 şi 3: a. valoarea maximă a debitului mediu luar şi luna în care se înregistrează. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă deosebirile şi asemănarea vor fi prezentate comparativ şi nu separat.geografie Ministerul Educaţiei. 2. 2. Râurile marcate. 2. două regiuni turistice. A. Nota 1: Deosebirile şi asemănarea se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului: mod de formare. 2 Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul II 6 puncte E. cu litera A şi relieful unităţii de relief marcată. Comisia Europeană a stabilit condiţii de aderare. Pentru statele care doreau să adere la UE. un argument care ilustrează originalitatea Mării Negre. pe hartă. două cauze ale creşterii debitelor medii lunare în intervalul martie . 4 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul III . Precizaţi: 1. trei resurse ale subsolului. socială şi culturală. izvorăsc din Subcarpaţii Moldovei c. sunt amenajate hidroenergetic d. 3. două avantaje ale producerii hidroenergiei comparativ cu alte modalităţi de obţinere a energiei electrice. fiecare condiţie de aderare amintită mai sus. 4. orientarea culmilor şi a văilor principale. pe hartă. două porturi maritime. valoarea minimă a debitului mediu lunar şi luna în care se înregistrează. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL III (30 p) – Varianta 085 Reprezentarea grafică de mai jos se referă la subiectul III A şi B şi reprezintă evoluţia debitelor medii lunare ale unui râu din Europa. Explicaţi. 4 puncte B. un factor care determină caracterul continental al climei pe teritoriul Ucrainei. tipuri de roci. gradul de fragmentare. Integrarea în Uniunea Europeană vizează viaţa economică.mai. distribuţia spaţială a altitudinilor. Prezentaţi: 1. 1. 4 puncte Ministerul Educaţiei. pe scurt. E. politică. Precizaţi: 1. Precizaţi: 1. un factor natural care nu favorizează dezvoltarea culturilor agricole în Carpaţii Meridionali. 2. precizaţi: 1. tipuri genetice de relief. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. pe hartă. 2. 2.

3. cu literele F şi G. Pe hartă sunt marcate state cu litere şi oraşe . Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. pe foaia de examen. E. 2.. numele statelor marcate. numele oraşelor .. 2. Scrieţi. pe hartă. cu numărul 1 este traversată de fluviul numit .. Se acordă 10 puncte din oficiu. pe hartă. pe hartă. A.. Precizaţi: 1.Ministerul Educaţiei. Munţii Apenini se desfăşoară pe teritoriul statului marcat. 4 puncte B.. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Varianta 86 . Capitala marcată. pe hartă. pe hartă. SUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 086 Harta de mai sus se referă la subiectul I A – C. cu litera .. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. cu litera G se numeşte . 6 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul I . cu numerele 10 şi 12.capitală cu numere.capitală marcate.geografie Proba D. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană • • Toate subiectele sunt obligatorii. Capitala statului marcat.

Precizaţi trei asemănări între relieful Munţilor Carpaţi şi relieful Munţilor Pirinei. E. Scrieţi. 8 b. 2. G d. E c. Relieful carstic are o mare dezvoltare în unitatea de relief marcată. pe hartă. cu numerele 10 şi 11. 10 d. Notaţi două state vest-europene în care se utilizează tipurile de energie precizate anterior. Precizaţi două tipuri de energie alternativă utilizată în statele din Europa Vestică. Resurse de petrol. cu numărul 6 este reşedinţa judeţului. H d. 11 d. pe hartă. cu litera … 3. 3 b. H 2 puncte 3. cu numărul: a. Precizaţi: 1. pe hartă. H 2 puncte 2. Influenţele climatice oceanice sunt specifice unităţii de relief marcate. pe hartă. pe hartă. pe hartă. Este capitala unui stat-monarhie constituţională oraşul marcat. pe hartă. Vegetaţia de tundră este specifică în nordul statului a cărui capitală este marcată. Oraşul marcat. 10 c. 4 puncte Ministerul Educaţiei. D 2 puncte 2. C d. Relieful glaciar are cea mai mare dezvoltare în unitatea de relief marcată. pe hartă. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. cu litera: a. cu numărul: a. 10 c. Nota 1: Asemănările se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului: mod de formare. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 086 Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 2 Subiectul I Harta de mai sus se referă la subiectul II A – E. fragmentare. cu litera: a.. E d. 2. Scrieţi. numărul: a. E d. sare şi cărbuni se exploatează din unitatea de relief marcată. cu litera: a. pe hartă. este situat pe teritoriul statului marcat. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar C. Oraşul . 4 puncte B. Scrieţi. A. numele unităţilor de relief marcate. 2. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. numele râurilor marcate. gaze naturale. 4 c. 8 b. 9 b. Podişul Doneţk se află pe teritoriul statului marcat. 1. pe foaia de examen. pe hartă. B b. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. extremitatea vestică a continentului european. cu litera: a. 11 d. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei asemănări vor fi prezentate comparativ şi nu separat. 9 c. pe foaia de examen. altitudini. Bauxită se exploatează din subsolul unităţii de relief marcate.geografie Ministerul Educaţiei. C b. 6 puncte E. J 2 puncte 5. cu litera … 6 puncte C. cu numărul: a. Pe hartă sunt marcate unităţi de relief cu litere .. 11 2 puncte 3. G 2 puncte 4. cu litera: a. pe hartă. D c. pe hartă. oraşe cu numere de la 1 la 6 şi râuri cu numere de la 7 la 12. cu literele D şi E. tipuri de roci pe care s-a format relieful. B c. D c. pe foaia de examen. D c. 12 2 puncte D. pe hartă. A b. pe hartă. 11 2 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul II .Varianta 86 . Capul Roca. 12 2 puncte 4. A b. Străbate Podişul Getic râul marcat. C b. tipuri genetice de relief.capitală Praga este marcat. 8 d.

Precizaţi: 1. 1. 2. în Franţa. Precizaţi: 1. E. Explicaţi acest fapt. Amenajări hidroenergetice sunt pe râul marcat. o cauză care determină cantităţi reduse de precipitaţii în unitatea marcată.4 Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a D. 2. 3. 10 d. pe hartă. o resursă energetică şi numele unui bazin de exploatare. două luni în care debitul mediu depăşeşte 300 m3/s. 2. 12 2 puncte D. cu numărul: a. 2. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. diferenţa dintre debitul mediu din luna mai şi debitul mediu din luna ianuarie. statul cu cea mai mare pondere a populaţiei active în sectorul primar. pe hartă. Pentru Germania. 7 b. gradul de fragmentare.geografie Ministerul Educaţiei. 4 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul III . 4 puncte Ministerul Educaţiei. statul cu cea mai mică pondere a populaţiei active în sectorul primar. pe hartă cu litera F. precizaţi: 1. Precizaţi: 1. 6. un oraş-port fluvial. 9 c. Precizaţi: 1. 2 Subiectul II Ponderea populaţiei active Statul Primar Secundar Terţiar (%) (%) (%) Franţa 4.8 55. 6 puncte E.1 27. 3. 4. Explicaţi acest fapt.6 Portugalia 11. Explicaţi ponderea mare a populaţiei ocupate. două state vecine. o cauză debitelor medii lunare reduse din intervalul noiembrie-ianuarie. pe hartă cu litera E şi relieful unităţii marcate. 4 puncte B.6 55. orientarea culmilor şi a văilor principale.8 23. cu excepţia industriei alimentare. 6 puncte E. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL III (30 p) – Varianta 086 Reprezentarea grafică de mai jos se referă la subiectul III A şi B şi prezintă evoluţia debitelor medii lunare ale unui râu care străbate Europa. A. Nota 1: Deosebirile şi asemănarea se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului: mod de formare. 5. cu litera G există o mare diversitate petrografică”. 10 puncte Tabelul de mai jos se referă la subiectul III D – E şi prezintă ponderea populaţiei active pe cele trei sectoare ocupaţionale.5 32. tipuri genetice de relief. valorile debitului mediu din lunile martie şi octombrie. două ramuri industriale. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă asemănarea şi cele două deosebiri vor fi prezentate comparativ şi nu separat. o cauză debitelor medii lunare mari din intervalul martie-august.Varianta 86 .0 68. tipuri de roci. Precizaţi o cauză a creşterii ponderii populaţiei ocupate în sectorul terţiar pentru ţările din tabel. 2. 6 puncte C. distribuţia spaţială a altitudinilor. în sectorul terţiar. oraşul-capitală.9 Grecia 20. pe hartă. o unitate montană şi o unitate de podiş. alte aspecte specifice ale reliefului. 2. un argument care să susţină afirmaţia: „În unitatea marcată. cu litera C. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 5.3 35.4 49.7 Ungaria 15. membre ale UE. Precizaţi două deosebiri şi o asemănare între relieful unităţii marcate.

cu litera . A. pe hartă.. cu numerele 6 şi 10. cu litera C este traversată de fluviul numit . numele oraşelor . pe hartă. cu numărul 12 se numeşte … 3.. pe foaia de examen. Se acordă 10 puncte din oficiu. Oraşul-capitală marcat. cu literele A şi G. Capitala statului marcat. Are ieşire la Marea Adriatică statul marcat. 4 puncte B. E. 2. SUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 087 Harta de mai sus se referă la subiectul I A – C. 6 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul I . Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Pe hartă sunt marcate state cu litere şi oraşe . 2.geografie Proba D. Precizaţi: 1. numele statelor marcate...Ministerul Educaţiei. pe hartă. Scrieţi. pe hartă.capitală cu numere. pe hartă.capitală marcate. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Varianta 87 . F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană • • Toate subiectele sunt obligatorii.

pe hartă. H 2 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul II . Scrieţi. pe hartă. pe foaia de examen. E d. cu litera … 3. cu numărul 9 se numeşte: a. Oraşul marcat. 10 c. pe hartă. D c. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. Unitatea montană în care s–a dezvoltat un oraş. cu litera: a.geografie Ministerul Educaţiei. Statul marcat. Letonia c. 4 puncte Ministerul Educaţiei. râuri cu numere de la 1 la 6 şi oraşe cu numere de la 7 la 12. 2. Relief vulcanic şi gheizere sunt specifice statului marcat. Ucraina 2 puncte D. Viena 2 puncte 2. 8 b. cu numărul 11 se numeşte: a. pe hartă. reşedinţă de judeţ. pe hartă. pe hartă. pe hartă. pe hartă. Bacău b. Scrieţi. Râul marcat. Ljubljana d. Piatra Neamţ d. cu litera: a. Precizaţi: 1. cu litera … 2. pe foaia de examen. 6 puncte E. cu numărul: a. pe hartă. Vrancea 2 puncte 2. cu litera E se numeşte: a. fragmentare. Lituania d. pe hartă. A b. pe hartă. cu numărul 3 se numeşte: a. Influenţe climatice continentale şi pontice sunt specifice unităţii de relief marcată. pe hartă. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. 4 puncte B. orogeneză. B c. Moldova c. Suceava d. cu litera … 6 puncte C. 11 d. Dâmboviţa c. cu numărul 7 este reşedinţa judeţului: a. A. 15 2 puncte 4. Vaslui 2 puncte 4. pe hartă. Oraşul . tipuri de relief. Munţii Pirinei constituie graniţa nord-estică a statului marcat. cu litera: a. Pe hartă sunt marcate unităţi de relief cu litere. C b.capitală marcat. În Peninsula Scandinavă este situată capitala marcată. F 2 puncte 3. numele râurilor marcate. D d. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 087 Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 2 Subiectul I Harta de mai sus se referă la subiectul II A – D. A b. tipuri de roci pe care s-a format relieful. Trotuş 2 puncte 3. Botoşani c. Prahova d. Prezentaţi două cauze ale mobilităţii populaţiei în statele din spaţiul Peninsulei Balcanice. cu numerele 1 şi 6. E. cu literele D şi E. cu aproape 300. Jijia b. numele unităţilor de relief marcate. E d. Nota 1: Deosebirile şi asemănarea se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului: mod de formare.000 locuitori este marcată. Zăcăminte de gaz metan se exploatează din unitatea de relief marcată. Oraşul marcat. J 2 puncte 5. Temperaturi medii anuale mai mari de 11°C sunt specifice unităţii marcate. Berna c. Estonia b. altitudini. Precizaţi două deosebiri şi o asemănare între relieful Alpilor Scandinaviei şi relieful Munţilor Alpi. pe hartă. pe foaia de examen. Buzău b. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele două deosebiri şi asemănarea vor fi prezentate comparativ şi nu separat. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. C c. Scrieţi. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar C. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. Berlin b.Varianta 87 .

două oraşe.cu litera C şi relieful unităţii marcate. cu excepţia capitalei.526 16.231. 4 puncte Ministerul Educaţiei.324. alte aspecte specifice ale reliefului. 6. 3. valoarea maximă a temperaturii medii lunare. 4 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul III . pe hartă. 2. modul de calcul al temperaturii medii anuale. 5. 2. statul cu valoarea cea mai mică a densităţii medii a populaţiei. două unităţi montane. 6 puncte C. estimări la nivelul anului 2006 D. Precizaţi două cauze care determină valorile diferite ale densităţii medii a populaţiei în statele Germania şi Letonia. Precizaţi: 1. două ramuri industriale (cu excepţia industriei alimentare). două resurse naturale. 2 1 3 5 4 6 Danemarca Estonia Finlanda Germania Letonia Olanda Nr. un factor natural care a favorizat dezvoltarea culturii cerealelor pe suprafeţe extinse în Câmpia de Vest.661 1.500. E. 2.28 15. diferenţa dintre valoarea maximă şi valoarea minimă a precipitaţiilor medii lunare. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 5. A. un tip climatic specific acestui stat. precizaţi: 1.450. Precizaţi: 1. un factor care a favorizat dezvoltarea industriei siderurgice în oraşul Galaţi.21 397.48 29.geografie Ministerul Educaţiei.589 41. Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului: mod de formare. F d.491.13 Sursa: The World Factbook.07 35.046 82. 6 puncte E. un factor climatic care etermină valorile mari de temperatură din lunile iulie şi august.loc) (km²) 43 094 5. 3. G 2 puncte D.461 Densitatea medie a populaţiei Subiectul II (loc/km2) 126. o cauză a valori scăzute a densităţii scăzute a populaţiei din Finlanda. petrol.145 357. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL III (30 p) – Varianta 087 Reprezentarea grafică de mai jos se referă la subiectul III A şi B şi prezintă evoluţia temperaturilor şi precipitaţiilor medii lunare.850 2. gaze naturale se exploatează din unitatea de relief marcată. 6 puncte E. Resurse de sare.pe hartă cu litera D.47 231. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei deosebiri vor fi prezentate comparativ şi nu separat. D c. altitudini. tipuri de roci pe care s-a format relieful. A b. Precizaţi: 1. fragmentare. statul cu valoarea cea mai mare a densităţii medii a populaţiei. Statul Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a crt. cu litera: a. 4.Varianta 87 .274.735 64.372 338. Precizaţi trei deosebiri între relieful unităţii marcate. 2. 3. Precizaţi: 1. o zonă turistică. Pentru Italia. 4 puncte B. precum şi luna în care se înregistrează. tipuri genetice de relief. pe hartă. valoarea minimă a cantităţii de precipitaţii înregistrată într-o lună. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D.333 45. 10 puncte Tabelul de mai jos se referă la subiectul III D – E. precum şi luna în care se înregistrează. 2.226 5. Suprafaţa Populaţia 2 (nr.

cu numărul 2 este situat în Peninsula . Scrieţi. 2. cu numerele 4 şi 15.. SUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 088 Harta de mai sus se referă la subiectul I A–D. cu litera . numele statelor marcate. Oraşul marcat. A. pe hartă. „Ţara fiordurilor” este marcată.. F Proba scrisă la GEOGRAFIE Europa–România–Uniunea Europeană • • Toate subiectele sunt obligatorii.. cu litera H se numeşte .. pe hartă. Pe hartă sunt marcate state cu litere şi oraşe capitală cu numere. pe hartă.Ministerul Educaţiei.. Se acordă 10 puncte din oficiu. pe hartă. Precizaţi: 1. Statul marcat. cu literele C şi H. 6 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul I . 3. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1.geografie Proba D. E.. numele oraşelor-capitală marcate. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Varianta 88 . 4 puncte B. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. pe foaia de examen. pe hartă. 2.

pe hartă. pe foaia de examen. I d. J 2 puncte D. vânturi. pe hartă. D c. cu litera … 2. râuri cu numere de la 1 la 6 şi oraşe cu numere de la 7 la 12. 1 b. cu litera I. pe hartă. cu litera: a.geografie Ministerul Educaţiei. cu litera: a. cu litera … 3. H 2 puncte 3. pe hartă. cu numărul 5 este capitala statului: a. Belarus c. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei deosebiri vor fi prezentate comparativ şi nu separat. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. 4 puncte B. În unitatea de relief marcată. Irlanda 2 puncte 4. temperatura medie anuală. amplitudine termică. O subunitate a Podişului Moldovei este marcată. cu litera: a. pe hartă. oceanice d. A b. 2. Precizaţi două tipuri de combustibili fosili folosiţi în industria energiei electrice. 6 2 puncte 2. C b. Râul care delimitează spre est Subcarpaţii Getici este marcat. F Proba scrisă la GEOGRAFIE Europa–România–Uniunea Europeană SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 088 Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 2 Subiectul I Harta de mai sus se referă la subiectul II A – D. pe hartă. A. Relief de dealuri pe structuri de tip „dom” este specific unităţii marcate. pe hartă. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. cu litera G şi clima statului marcat. Statul marcat. cu literele A şi E. Oraşul marcat. C c. de ariditate b. cu litera J se numeşte: a. B c. Islanda d. pe hartă. pe hartă. E d. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. D d. numele râurilor marcate. Austria b. numele unităţilor de relief marcate. cu numărul: a. Danemarca b. A b. Viticultura este activitatea economică specifică statului marcat. Precizaţi: 1. Slovenia 2 puncte 3. 3 c. J 2 puncte 2. pe hartă. pe hartă. B b. pontice 2 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul II . Luxemburg c. 4 d. cu litera: a. E. Slovacia d. pe hartă. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar C. pe hartǎ. Vorbesc o limbǎ slavǎ locuitorii statului marcat. I 2 puncte 5. pe foaia de examen. Relief vulcanic este prezent în unitatea de relief marcată. I d. Scrieţi. 2. Scrieţi. 1. Oraşul situat la latitudinea cea mai mare este capitala statului marcat. pe hartă. cu numerele 1 şi 5. Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale climei: precipitaţii medii anuale. cu litera F pătrund influenţe climatice: a. de tranziţie c. Precizaţi trei deosebiri între clima statului marcat.Varianta 88 . Scrieţi. pe foaia de examen. pe hartă. Râul care delimitează la sud unitatea de relief marcată. Notaţi două state europene în care se exploatează combustibilii amintiţi la punctul anterior. B c. 6 puncte E. cu litera B se numeşte … 6 puncte C. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. Pe hartă sunt marcate unităţi de relief cu litere. 4 puncte Ministerul Educaţiei.

Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei deosebiri vor fi prezentate comparativ şi nu separat.4 mil. pe hartă. cu litera G. Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: temperaturi medii anuale. vânturi. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 4. E. 4. două lacuri naturale. etaj climatic. Pentru Italia. 4 puncte B. două ramuri industriale reprezentative. 2. două cauze prin care să explicaţi valorile mai ridicate ale cantităţilor medii lunare de precipitaţii înregistrate la staţia Satu Mare (667 mm/an) comparativ cu cele înregistrate la staţia Suceava (538 mm/an). H 2 puncte 2 puncte D. Cele mai reduse altitudini sunt în unitatea de relief marcată. 7 şi 8 b. 3. influenţă climatică. valoarea maximă a precipitaţiilor medii la staţia Satu Mare şi luna în care se înregistrează. Prezentaţi o cauză a densităţii medii reduse a populaţiei în Europa de Nord. Calculaţi densitatea medie a populaţiei continentului european. modul de calcul al precipitaţiilor medii lunare şi anuale. ştiind că suprafaţa acestuia este de 10.km2 şi populaţia de 726 mil. cu litera: a. 4 puncte 2 Subiectul II Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul III . pe hartă. 1. A. 2. 10 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a D. în câte luni precipitaţiile medii au valori mai mici de 40 mm la fiecare staţie. pe hartă. Precizaţi: 1. 4 puncte Ministerul Educaţiei. precipitaţii medii anuale.Varianta 88 . E d. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. Prezentaţi două argumente prin care să ilustraţi importanţa fondului forestier pentru ţara noastră. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL III (30 p) – Varianta 088 Reprezentarea grafică de mai jos se referă la subiectul III A şi B şi prezintă evoluţia valorilor medii lunare ale precipitaţiilor la staţiile Satu Mare (129 m altitudine) şi Suceava (325 m altitudine). 8 şi 10 5.geografie Ministerul Educaţiei. 3. A b. 6 puncte C. precizaţi: 1. cu numerele: a. 2. 7 şi 9 c. 8 şi 9 d. Precizaţi trei deosebiri între clima unităţii de relief marcate. două insule care aparţin acestui stat. 6 puncte E. două state-enclavă situate pe teritoriul Italiei. Precizaţi două cauze ale distribuţiei inegale a căilor ferate în Europa.loc (2004). Şoseaua E60 traversează oraşele marcate. Precizaţi: 1. 2. cu litera D şi clima unităţii de relief marcate. 5. Precizaţi o cauză a densităţii medii ridicate a populaţiei în Europa Centrală. 6 puncte E. două aglomeraţii urbane. pe hartă. B c.

pe hartă. pe hartă. SUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 089 Harta de mai sus se referă la subiectul I A – E. cu numărul 5 este capitala statului … 2. numele oraşelor-capitală marcate. pe foaia de examen. cu literele B şi D.geografie Proba D. Oslo este capitala statului marcat. E. 4 puncte B. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. Precizaţi: 1. Scrieţi. A. pe hartă. F Proba scrisă la GEOGRAFIE Europa–România–Uniunea Europeană • • Toate subiectele sunt obligatorii. numele statelor marcate.Ministerul Educaţiei. 2. Peninsula Crimeea aparţine statului marcat. 6 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul I . pe hartă. cu litera .. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Varianta 89 .. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Pe hartă sunt marcate state cu litere şi oraşe –capitală cu numere. Oraşul marcat. cu numerele 1 şi 2. Se acordă 10 puncte din oficiu. pe hartă. cu litera … 3.

pe foaia de examen. D d. pe hartă. B b. numele oraşelor marcate. Densitatea populaţiei în statul marcat. Oraşul marcat. Estonia b. cu litera: a. B b. G 2 puncte 4. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. nave maritime 2 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul II . autoturisme c. pe hartă. Râul marcat. cu numărul: a. pe foaia de examen. pe hartă. Solurile din clasa spodosolurilor caracterizează unităţile de relief marcate.Varianta 89 . G d. G d. F c. pe hartă. pe foaia de examen. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar C. E. aluminiu b. Precizaţi trei deosebiri între clima statului marcat. cu litera G se numeşte: a. cu literele: a. Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: tip de climă. Croaţia d. Albania b. F Proba scrisă la GEOGRAFIE Europa–România–Uniunea Europeană SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 089 Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 2 Subiectul I Harta de mai sus se referă la subiectul II A – E. 4 puncte Ministerul Educaţiei. 13 c. cu numărul 11 se produce: a. Precizaţi două cauze care determină aceste diferenţe de densitate a populaţiei dintre statele amintite anterior. pe hartă. pe hartă. Iutlanda d. 2. 11 b. F c. Relief de grinduri există în unitatea de relief marcată. Lacurile Ladoga şi Onega se află pe teritoriul statului a cărui capitală este marcată. vânturi. amplitudine termică. 14 d./km2. A. D b. Peninsula în care este situat statul marcat. Ungaria 2 puncte 3. A şi D b. pe hartă. cu litera D este sub 3 loc. 15 2 puncte 5. Precizaţi: 1. pe hartă. Pe hartă sunt marcate unităţi de relief cu litere. G şi H 2 puncte 2. oţel d. Iberică c. cu numărul 9 este reşedinţa judeţului numit … 3. pe hată. Balcanică b. Letonia c. cu numărul 6 se numeşte… 2. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei deosebiri vor fi prezentate comparativ şi nu separat. pe hartă. 4 puncte B. pe hartă. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. pe hartă. Scrieţi. cu numărul 3 este capitala statului: a. Ucraina d. cu litera C se numeşte: a. râuri cu numere de la 1 la 6 şi oraşe cu numere de la 7 la 12. cu numerele 7 şi 11. pe hartă. C şi E d. J 2 puncte 4. Rezerve mari de minereuri de fier se găsesc în subsolul statului marcat. B şi F c. 6 puncte E. Statul marcat./km2 iar în cel marcat cu litera B de aproximativ 250 loc. temperaturi medii anuale. pe hartă. Kola 2 puncte D. H 2 puncte 3. cu numărul 7 se numeşte … 6 puncte C. C c. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. În oraşul marcat. Scrieţi. cu litera G şi clima statului marcat. Serbia 2 puncte 2.geografie Ministerul Educaţiei. cu litera: a. precipitaţii medii anuale. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. Râul care traversează oraşul marcat. pe hartă. cu literele A şi F. Bulgaria c. cu litera J. pe hartă. numele unităţilor de relief marcate. cu litera: a. Scrieţi. Cele mai vechi roci din România intră în alcătuirea unităţii de relief marcată. Oraşul marcat. pe hartă.

ale densităţii populaţiei în unităţile de relief marcate. 2. 6 puncte E. Precizaţi: 1. precizaţi: 1. două cauze ale creşterii ponderii energiei eoliene şi geotermale în statele vest-europene. 6. două judeţe din aceste unităţi de relief unde populaţia are densităţi mai mici decât media pe ţară. Hunedoara. o regiune turistică importantă. 10 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a D. Rata de creştere Sursa de energie anuală (%) 1. 4 puncte B. Arad 2 puncte D. 3. Alba Iulia. 6 puncte C. 2. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei deosebiri vor fi prezentate comparativ şi nu separat. două oraşe-port la Marea Neagră. doi factori care determină valori mai mici decât media pe ţară. etaj climatic. Târgu Mureş. Sibiu. 3. petrol 2 5.Varianta 89 . 6 puncte E. 4 puncte Ministerul Educaţiei. Precizaţi: 1. cu numărul 3 străbate. cu F şi clima unitaţii de relief marcate. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. cu H. Precizaţi trei deosebiri între clima unitǎţii de relief marcate. Râul marcat. A. influenţă climatică. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 5. două state europene în care energia nucleară are o pondere însemnată în balanţa energetică. două culturi agriculturii tradiţionale. 2. o grupare teritorială de state din care face parte. vânturi. Prezentaţi două cauze ale valorii negative a bilanţului migratoriu din ţările Europei de Est. Arad d. două cauze care determină valorile mai ridicate ale cantităţilor medii lunare de precipitaţii înregistrate la staţia Zalău (705 mm/an) comparativ cu cele înregistrate la staţia Târgu Neamţ (672 mm/an). cu literele C şi H. cărbune 0 Precizaţi: 1. pe hartă. în câte luni precipitaţiile medii au valori mai mari de 60 mm la fiecare staţie. oraşele: a. două unităţi de relief. pe hartă. două cauze ale scăderii ponderii cărbunelui în balanţa energetică a Europei de Vest. Precizaţi: 1. o resursă naturală. Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: temperaturi medii anuale. Pentru Bulgaria. 4 puncte 2 Subiectul II Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul III . hidroelectrică 2 4. de la izvor spre vărsare. 2. 5. eoliană 22 2. Tabelul alăturat prezintă surse de energie utilizate în Europa de Vest şi Centrală şi rata lor de creştere anuală. E. modul de calcul al precipitaţiilor medii anuale. geotermală 4 3. Târgu Mureş c. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL III (30 p) – Varianta 089 Reprezentarea grafică alăturată se referă la subiectul III A şi B şi prezintă evoluţia valorilor medii lunare ale precipitaţiilor la staţiile meteorologice Zalău (288m alt. forma de guvernământ. Deva. pe hartǎ. Deva.).) şi Târgu Neamţ (353m alt. valoarea maximă a precipitaţiilor medii la staţia Zalău şi luna în care se înregistrează.geografie Ministerul Educaţiei. precipitaţii medii anuale. 7. Deva. 4. pe hartǎ. nucleară 1 6. 2. Arad. Arad b.

2. pe hartă. SUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 090 Harta de mai sus se referă la subiectul I A – D. pe hartă. pe foaia de examen. A. pe hartă. Peninsula Kola aparţine statului marcat.capitală cu numere. numele statelor marcate. numele oraşelor-capitală marcate. 4 puncte B. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. F Proba scrisă la GEOGRAFIE Europa–România–Uniunea Europeană • • Toate subiectele sunt obligatorii. cu literele A şi H. Se acordă 10 puncte din oficiu. pe hartă. Pe hartă sunt marcate state cu litere şi oraşe . 3. E. Statul marcat.. cu litera …. Scrieţi..Ministerul Educaţiei. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Varianta 90 . răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. 6 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul I . Precizaţi: 1. cu litera F este situat în Peninsula . cu numerele 2 şi 10.geografie Proba D. pe hartă. cu numărul 15 este capitala statului numit . 2.. Oraşul marcat..

În oraşul marcat. 4 puncte B./km2) în ţările din Peninsula Scandinavă. vânturi. maşini agricole d. Importante cantităţi de minereu de fier se exploatează din subsolul statului marcat. 4 puncte Ministerul Educaţiei. pe hartă. E şi F d. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. I d. Relieful vulcanic este prezent în unitatea de relief marcată. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar C. Precizaţi: 1. H c. Precizaţi două deosebiri şi o asemănare între clima statului marcat. D d. F Proba scrisă la GEOGRAFIE Europa–România–Uniunea Europeană SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 090 Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 2 Subiectul I Harta de mai sus se referă la subiectul II A – D. J 2 puncte 3. 2 c. H d. 3 d. Pe hartă sunt marcate unităţi de relief cu litere. Finlanda b. Ucraina 2 puncte 2. cu litera … 3. Lituania c. pe hartă.Varianta 90 . pe hartă. cu litera E. Scrieţi. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. cu literele B şi H. Oraşul marcat. Scrieţi. prăbuşire d. B c. B b. precipitaţii medii anuale. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. pe hartă. I 2 puncte 5. erupţii vulcanice b. Este o monarhie. B şi C b. Unitatea de relief marcată. pe hartă. râuri cu numere de la 1 la 6 şi oraşe cu numere de la 7 la 12. pe hartă. Oraşul antic Apullum este marcat. pe hartă. 2. pe hartă. cu litera: a. cu literele: a. Polonia d. pe foaia de examen. pe hartă. Scrieţi. pe hartă.geografie Ministerul Educaţiei. Solurile din clasa molisoluri caracterizează unităţile de relief marcate. C şi F c. A b. 5 2 puncte 4. cu numărul 8 se produc: a. cu numărul … 2. pe hartă. numele râurilor marcate. pe hartă. A şi B b. 6 puncte E. cu litera: a. A. nave maritime 2 puncte 3. B şi E c. cu litera: a. statul marcat. cu litera: a. cu litera E s-a format prin: a. încreţirea scoarţei c. G b. pe foaia de examen. F şi I 2 puncte 4. cu numerele 2 şi 6. cu literele: a. temperaturi medii anuale. cu litera B şi clima statului marcat. pe hartă. cu numărul … 6 puncte C. I 2 puncte D. pe hartă. F 2 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul II . C b. autoturisme b. Nota 1: Deosebirile şi asemănările se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: tip de climă. pe foaia de examen. pe hartă. numele unităţilor de relief marcate. D şi H d. Şoseaua E 81 se desfăşoară parţial în lungul râului marcat. sedimentare 2 puncte 5. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă asemănarea şi deosebirile vor fi prezentate comparativ şi nu separat. avioane c. Numeroase lacuri glaciare s-au format pe teritoriul statului marcat. E şi G 2 puncte 2. Climatul mediteranean este caracteristic statelor marcate. F c. E. pe hartă. Prezentaţi două cauze ale valorilor mai scăzute ale densităţii populaţiei (sub 20 loc. cu numărul 3 este capitala statului: a. amplitudine termică. cu numărul: a. G d. 1 b. pe hartă. La confluenţa Siretului cu Bistriţa este situat oraşul marcat. Lacuri în masive de sare s-au format în unitatea de relief marcată. C c.

) şi Cernavodă (44 m alt. 6 puncte C. pe hartă. Precizaţi: 1. A. două state. 6 puncte E. cu litera B şi clima unităţii de relief marcate. aşezarea geografică. 2. Precizaţi: 1. alte aspecte specifice ale reliefului. două cauze care determină valorile reduse ale cantităţilor anuale de precipitaţii înregistrate la staţia Cernavodă (427 mm/an) şi la staţia Constanţa (378 mm/an). tipuri genetice de relief. E. două ramuri industriale care utilizează resursele de subsol menţionale mai sus. două deosebiri între clima unităţii de relief marcate. gradul de fragmentare. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. Precizaţi: 1. deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: temperaturi medii anuale. 3. vânturi. În Europa. 2. două resurse ale subsolului. altele decât capitala. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele două deosebiri şi asemănarea vor fi prezentate comparativ şi nu separat. pe hartă. cu litera C şi relieful unităţii marcate. tipuri de roci. Uniunea Europeană reprezintă o grupare regională de state de natură politică. două unităţi de relief. 2. Prezentaţi: 1.). Pentru punctul 2. influenţă climatică. 2.geografie Ministerul Educaţiei. din Uniunea Europeană. 6 puncte E. Nota 1: Pentru punctul 1. o cauză a lipsei vieţuitoarelor la adâncimi mai mari de 200 m în Marea Neagră. Precizaţi: 1. numărul statelor care formează Uniunea Europeană. pe hartă. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar D. asemănarea se poate referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului: mod de formare. situat în Peninsula Scandinavă. precizaţi: 1. Prezentaţi două argumente care să demonstreze faptul că Italia dispune de un important potenţial turistic. o asemănare între relieful unităţii marcate. 2 Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul II 10 puncte D. distribuţia spaţială a altitudinilor.Varianta 90 . membre ale Uniunii Europene. 4 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul III . valoarea maximă a precipitaţiilor medii lunare la staţia Cernavodă şi luna în care se înregistrează. situate în Peninsula Iberică. un stat. 4. o caracteristică a climatului. 2. o cauză a fenomenului de îmbătrânire a populaţiei României în ultimii ani. 4. 2. valoarea minimă a precipitaţiilor medii lunare la staţia Constanţa şi luna în care se înregistrează. două oraşe mari. litera cu D. socială şi economică. 4 puncte Ministerul Educaţiei. Pentru Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL III (30 p) – Varianta 090 Reprezentarea grafică de mai jos se referă la subiectul III A şi B şi prezintă valorile medii lunare ale precipitaţiilor la staţiile meteorologice Constanţa (32 m alt. 3. orientarea culmilor şi văilor principale. 4 puncte B. modul de calcul al precipitaţiilor medii anuale. precipitaţii medii anuale. cu litera E. pe hartă. etaj climatic. 5. două state care au aderat la Uniuniunea Europeană în 2007. 6.

A. 4 puncte B. cu literele C şi E. Precizaţi: 1. E. Câmpia Padului se află pe teritoriul statului marcat. SUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 091 Harta de mai sus se referă la subiectele I A – C. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1.Ministerul Educaţiei. cu litera … 6 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII .a 1 Subiectul I . numele oraşelor-capitală marcate.capitală cu numere. cu numărul 6 este străbătut de fluviul… 2. pe hartă. pe hartă. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Varianta 91 . cu numerele 1 şi 12. Se acordă 10 puncte din oficiu. pe hartă. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. numele statelor marcate. cu numărul 10 este capitala statului numit … 3. Oraşul marcat. pe foaia de examen. F Proba scrisă la GEOGRAFIE Europa–România–Uniunea Europeană • • Toate subiectele sunt obligatorii. Pe hartă sunt marcate state cu litere şi oraşe .geografie Proba D. pe hartă. pe hartă. 2. Scrieţi. Oraşul marcat.

cu litera B se numeşte … 3. alte aspecte specifice ale reliefului. pe hartă. Fluviul Dunărea străbate oraşul-capitală marcat. grinduri 2 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII – a 1 Subiectul II . Scrieţi. cu litera: a. Precizaţi trei deosebiri între relieful Peninsulei Scandinave şi relieful Peninsulei Italice. Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului: mod de formare. pe hartă. tipuri genetice de relief. 4 puncte Ministerul Educaţiei. 3 c. Oraşul marcat. cu numărul: a. crovuri b. J 2 puncte 4. 4 d.12 2 puncte 3. cu numărul: a. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei deosebiri vor fi prezentate comparativ şi nu separat. pe hartă. pe hartă. A b. Scrieţi. Cibin b. Fluviul Tamisa străbate oraşul-capitală marcat. cu litera: a. pe hartă. cu numărul 11 este străbătut de râul: a. 3 c. 4 c. pe hartă. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. cu numărul: a. 4 puncte B. râuri cu numere de la 1 la 6 şi oraşe cu numere de la 7 la 12 A. pe foaia de examen. 2 b. tipuri de roci. F Proba scrisă la Geografie Europa–România–Uniunea Europeană SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 091 Probă scrisă la Geografie – clasa a XII . litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. Munţii Alpi constituie graniţa nordică a statului marcat. cu numărul: a. 7 2 puncte D. 2. pe hartă. gradul de fragmentare. Pe hartă sunt marcate unităţi de relief cu litere. domuri d. 6 puncte E. cu numărul 2. cu numărul … 6 puncte C. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. care acoperă mari întinderi în unitatea de relief marcată. 5 2 puncte 5. pe hartă. pe foaia de examen. Precizaţi: 1. Sadu d. 2 b. F d. pe hartă. A b. 6 2 puncte 3. F d.Varianta 91 . Trotuşul este afluent al râului marcat. cueste c. 4 d. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. 2 b. numele unităţilor de relief marcate. Scrieţi. Râul marcat. E. cu numerele 7 şi 12. Port la Marea Nordului este oraşul-capitală marcat.geografie Ministerul Educaţiei. J 2 puncte 2. numele oraşelor marcate. pe hartă. Roca gălbuie şi prăfoasă. C c. E c. cu literele B şi C. În unitatea de relief marcată. pe hartă. Prezentaţi două argumente pentru a demonstra influenţa reliefului asupra climei Europei. Lotru c. orientarea culmilor şi văilor principale. 11 d. Strei 2 puncte 2. 5 d. pe hartă. Este situat în sectorul Dunării Maritime oraşul marcat. 9 c. pe hartă.a 2 Subiectul I Harta de mai sus se referă la subiectele II A – D. Câmpiile Andaluziei şi Aragonului se află pe teritoriul statului marcat. distribuţia spaţială a altitudinilor. cu litera E formele de relief mai înalte (neinundabile) poartă numele de: a. izvorăşte din Munţii … 2. 8 b. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar C. pe foaia de examen.

pe hartă. Nota 1: Deosebirile şi asemănarea se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului: mod de formare. 2.929. orientarea culmilor şi văilor principale. tipuri genetice de relief. pe hartă. 6 puncte C.230 338. 3.231. două oraşe . distribuţia spaţială a altitudinilor. cu litera H. Precizaţi două argumente pentru a susţine următoarea afirmaţie: ”Turismul cultural este o caracteristică a oraşului Roma”.loc. 5 2 puncte D. Lacul de acumulare Izvorul Muntelui se află pe râul marcat. sunt: a. precizaţi: 1.Varianta 91 . cu numărul: a. pe hartă. modul de calcul al debitului mediu anual. compacte c. pe hartă. estimări la nivelul anului 2006 1. 3. Precizaţi: 1. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. 6 puncte E. un stat vecin care nu este membru al UE.509 5. un tip de climat. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 4.) 58.) 38. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL III (30 p) – Varianta 091 Reprezentarea grafică alăturată se referă la subiectul III A şi B şi prezintă evoluţia debitelor medii lunare ale Siretului. adunate b. Probă scrisă la Geografie – clasa a XII – a 8. Prezentaţi două cauze care explică absenţa amenajărilor hidroenergetice pe râurile dobrogene. Pentru Austria. 7.706 D. 6 puncte E. A. Precizaţi: 1. 2. 4. Precizaţi o cauză care determină numărul mic de locuitori din Finlanda. 6.133. 4 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII a Subiectul III .145 Sursa: The World Factbook. cu litera D şi relieful unităţii marcate. risipite 2 puncte 5. 2. gradul de fragmentare.geografie Ministerul Educaţiei. 3. 1 b. Calculaţi procentul populaţiei urbane în totalul populaţiei din fiecare din cele două ţări.032 3. 3 c. tipuri de roci. două caracteristici geografice care îi definesc poziţia geografică. alte aspecte specifice ale reliefului. 4 d. 2 Subiectul II 10 puncte Populaţia totală (nr. În unitatea de relief marcată. anotimpul cu cele mai crescute debite şi un factor determinant. luna cu cel mai scăzut debit şi valoarea minimă a acestuia. cu litera C cele mai multe sate. 5. Calculaţi densitatea medie pentru statele Italia şi Finlanda. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele două deosebiri şi asemănarea vor fi prezentate comparativ şi nu separat.loc. 4 puncte Ministerul Educaţiei. numele unei unităţi de relief. forma de guvernământ. anotimpul cu cele mai scăzute debite şi un factor determinant. o regiune turistică. răsfirate d. Precizaţi două deosebiri şi o asemănare între relieful unităţii marcate. E. după modul de distribuţie a gospodăriilor (după structură).372 Populaţia urbană (nr. fluviul care traversează oraşul-capitală. Se dă următorul tabel: Ţara Italia Finlanda Suprafaţa (km2) 301. una din lunile cu cel mai crescut debit şi valoarea maximă a acestuia.499. 2. 4 puncte B.

pe foaia de examen. SUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 092 Harta de mai sus se referă la subiectul I A – D. numele statelor marcate. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Varianta 92 . A.geografie Proba D. Oraşul . 4 puncte B. Fluviul Sena străbate oraşul .capitală cu numere. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană • • Toate subiectele sunt obligatorii. cu litera … 2. pe hartă. pe hartă. pe hartă.capitală Dublin este marcat.capitală marcat. cu numărul … 3.Ministerul Educaţiei. Pe hartă sunt marcate state cu litere şi oraşe . cu numărul … 6 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul I . Se acordă 10 puncte din oficiu. E. Precizaţi: 1. pe hartă. cu numerele 5 şi 13. Scrieţi. 2. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. numele oraşelor-capitală marcate. Este situat în Peninsula Iberică statul marcat. cu literele A şi B. pe hartă.

Forma de guvernământ a statului marcat. temperaturi medii anuale. cu numărul: a. etaj climatic. 6 2 puncte 3. C d. pe hartă. E b. H 2 puncte 4. B c. C c. pe hartă. 6 puncte E. Vulcanul Hekla se află pe teritoriul statului marcat. I 2 puncte 2. pe hartă. Portul Roterdam se află pe ţărmul vestic al statul marcat. A b. E d. cu numărul … 2. cu litera: a. pe hartă. republică federală d. 1 b. B b. cu litera: a. F 2 puncte 2. pe hartă. 3 c. pe hartă. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. G d. A b. Are deschidere la Marea Nordului statul a cărui capitală este oraşul marcat. Prezentaţi două cauze care să explice de ce reţeaua feroviară este aproape absentă în nordul Finlandei. F c. cu litera … 6 puncte C. oraşe cu numere de la 1 la 6 şi râuri cu numere de la 7 la 12. 2. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 092 Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 2 Subiectul I Harta de mai sus se referă la subiectul II A – D. Climatul temperat oceanic este caracteristic statului marcat. Precizaţi trei deosebiri între clima statului marcat. 13 2 puncte 3. H 2 puncte 5. cu numărul 12 se numeşte … 3.geografie Ministerul Educaţiei. republică parlamentară b. republică prezidenţială 2 puncte D. C d. A. 1 b. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. pe foaia de examen. pe hartă. cu litera: a. Scrieţi. numele oraşelor marcate. S-a format prin încreţirea scoarţei terestre. 4 puncte B. pe hartă. cu litera: a. 2 c. Pe hartă sunt marcate unităţi de relief cu litere. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei deosebiri vor fi prezentate comparativ şi nu separat. B c. cu litera H. Braţul Dunării în sectorul deltei este marcat . Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: tip de climă. 6 d. cu literele F şi H. cu numerele 1 şi 6. pe hartă. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. cu litera F este: a. G d. Norvegiei şi Suediei deşi sunt ţări dezvoltate ale Europei. numele unităţilor de relief marcate. pe foaia de examen. pe hartă. Bazinul huilifer Petroşani este situat în unitatea de relief marcată. Ape geotermale există în unitatea de relief marcată. pe hartă. cu litera: a. cu litera F şi clima statului marcat. pe hartă. Oraşul situat în Subcarpaţii Moldovei este marcat. amplitudine termică. unitatea de relief marcată. D 2 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul II . Precizaţi: 1. 4 puncte Ministerul Educaţiei. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar C. E. E b.Varianta 92 . cu numărul: a. monarhie constituţională c. Râul marcat. pe foaia de examen. A b. precipitaţii medii anuale. pe hartă. pe hartă. Scrieţi. vânturi. pe hartă. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. pe hartă. 4 d. J 2 puncte 4. Scrieţi. C c. Vegetaţia de stepă este caracteristică unităţii de relief marcate. H d. F c. cu litera: a. ca şi Carpaţii.

Scrieţi pe foaia de examen. precizaţi: 1. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. Podişul Sucevei c. aprilie b. Calculaţi densitatea medie a populaţiei pentru fiecare regiune europeană înscrisă în tabelul de mai sus. două tipuri de culturi agricole cu specific 2 mediteranean. Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul II 6. mediteranean c. Cele mai mari cantităţi de precipitaţii atmosferice se înregistrează în luna: a. iulie d. Calculaţi ponderea populaţiei Europei Centrale.000 1. numele fluviului care străbate oraşul-capitală.998 189. a temperaturii medii lunare. Subcarpaţii Moldovei 2 puncte D. pe hartă. precum şi luna în care se înregistrează. Râul marcat. Podişul Bârladului b. Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: temperaturi medii anuale. Subcarpaţii Curburii d. Se dă următorul tabel: Regiunea geografică Europa de Nord Europa Centrală Suprafaţa Populaţia (km²) (nr. mai b. două state vecine. iunie c. Valoarea maximă a temperaturii medii lunare se înregistrează în luna: a. Peninsula Kola. 4 puncte B. influenţă climatică. iulie d. E. 4 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul III . precizaţi două cauze care să explice diferenţele care apar între cele două regiuni europene vecine. 2. Tipul de climă în care se înregistrează valorile menţionate în diagrama climatică alăturată este: a. cantitatea minimă de precipitaţii înregistrată într-o lună. pe hartă. numele unui vulcan. temperat 6 puncte C.000 1. precipitaţii medii anuale. 4 puncte Ministerul Educaţiei.330. subpolar b. 6 puncte E. 5.000.geografie Ministerul Educaţiei. 3. cu litera B şi clima unităţii de relief marcate. Referitor la valorile densităţii medii ale populaţiei. calculate anterior.000 locuitori a continentului Europa. 2. precum şi luna în care se înregistrează.837 24. Precizaţi trei deosebiri între clima unităţii de relief marcate. vânturi. temperat arid d. august c. 2. în raport cu populaţia totală de 725. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei deosebiri vor fi prezentate comparativ şi nu separat. Precizaţi: 1. cu numărul 8 delimitează spre nord unitatea de relief numită: a. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL III (30 puncte) – Varianta 092 Reprezentarea grafică alăturată se referă la subiectul III A şi B şi prezintă evoluţia temperaturilor medii lunare şi cantităţilor medii lunare de precipitaţii la staţia meteorologică Murmansk. 10 puncte D. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 5. Prezentaţi două cauze ale diversităţii vegetaţiei pe teritoriul României. 6 puncte E. etaj climatic. două oraşe-port. două insule ce aparţin acestui stat. august 2.100. cu C. valoarea minimă cu aproximaţie.434.Varianta 92 .500. Pentru Italia. pe hartă.loc) 1. 4. octombrie 3. A.

cu literele D şi F. pe hartă.D. SUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 093 Harta de mai sus se referă la subiectul I A . Se acordă 10 puncte din oficiu. pe hartă. pe hartă. 6 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul I .geografie Proba D. 3. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. numele oraşelor-capitală marcate. Oraşul-capitală marcat. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. cu litera …. 4 puncte B. Statul marcat. cu litera H se numeşte …. 2. Pe hartă sunt marcate state cu litere şi oraşe . Scrieţi. Precizaţi: 1. E. pe hartă.capitală cu numere. numele statelor marcate. 2. A. cu numerele 4 şi 6. pe foaia de examen. Are ieşire la Marea Mânecii şi la Marea Mediterană statul marcat. pe hartă. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Varianta 93 . cu numărul 5 se numeşte …. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană • • Toate subiectele sunt obligatorii.Ministerul Educaţiei.

Miercurea Ciuc şi Sibiu d. pe hartă. cu numărul 7 este capitala statului: a. pe hartă. cu numărul: a. Oraşul marcat. cu litera: a. vânturi. Belarus b. D d. E 2 puncte 3. 4 puncte Ministerul Educaţiei. 6 puncte E.D. 9 d. pe hartă. 2. Braşov şi Sibiu c. B c. pe hartă. Letonia c. B b. Braşov şi Slatina b. Şisturi verzi există în unitatea de relief marcată. cu numărul: a. Cursul mijlociul al fluviului Dunărea străbate statul marcat. pe foaia de examen. Precizaţi două culturi agricole specifice în statele Europei Mediteraneene. pe hartă. 9 b. C c. pe hartă. pe hartă. pe hartă. cu numărul: a. Scrieţi. pe hartă. Râul marcat. numele unităţilor de relief marcate. numele oraşelor marcate. 12 2 puncte 4. Pe hartă sunt marcate unităţi de relief cu litere. 3 c. D c. Râul cu cel mai mare debit din România este marcat. Croaţia c. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 093 Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 2 Subiectul I Harta de mai sus se referă la subiectul II A. Un oraş din perioada antică este marcat. cu litera: a. 11 d. 8 c. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. Statul marcat. Precizaţi trei deosebiri între clima statului marcat. pe foaia de examen. 7 b. Miercurea Ciuc şi Slatina 2 puncte 3. C b. 10 2 puncte 4. Capitala situată la cea mai mare latitudine din Europa este marcată. 2. temperaturi medii anuale. 10 d. Ucraina 2 puncte 2. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. precipitaţii medii anuale. Precizaţi: 1. pe hartă. pe hartă. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă deosebirile vor fi prezentate comparativ şi nu separat. C d. Albania b. 2 b. pe hartă. amplitudine termică. Notaţi două state din regiunea amintită anterior în care aceste culturi agricole au o pondere însemnată. râuri cu numere de la 1 la 6 şi oraşe cu numere de la 7 la 12. 2.Varianta 93 . A b. pe hartă. F 2 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul II . Serbia d. Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: tip de climă. pe hartă. cu litera: a. Polonia d. E d. cu litera …. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. cu litera G se numeşte: a. pe hartă. 12 2 puncte 2. Scrieţi. Cel mai mare oraş din Câmpia Română este marcat. pe foaia de examen. cu numerele 2 străbate oraşele: a. E. cu numărul … 6 puncte C. 12 2 puncte 5. Bazinul carbonifer Silezia Superioară se află în statul marcat. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar C. Etaj climatic alpin există în unitatea de relief marcată. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. 11 d. cu literele C şi G.geografie Ministerul Educaţiei. 10 c. A. cu litera A şi clima statului marcat cu litera D. 10 c. 8 b. pe hartă. 4 puncte B. Vechi centru al industriei siderurgice este oraşul marcat. Scrieţi. cu litera … 3. cu numerele 7 şi 9. cu numărul: a. Slovenia 2 puncte 5. Gazul metan se exploatează din unitatea de relief marcată. E 2 puncte D.

6 puncte E.geografie Ministerul Educaţiei. estimări la nivelul anului 2006 Calculaţi: 1. lunile în care se înregistrează valori extreme ale precipitaţiilor. Analizaţi cantităţile lunare marcate pe diagrama de mai sus şi scrieţi. Cantitatea cea mai mare de precipitaţii se înregistrează în anotimpul de: a. tipul de climă. 4 puncte Ministerul Educaţiei. Cantităţile reduse de precipitaţii din anotimpul de vară sunt o conseciţă: a. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţile de mai jos: 1. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei deosebiri vor fi prezentate comparativ şi nu separat. 2. două oraşe. 2. Precizaţi două argumente pentru a explica ponderea ridicată a energiei nucleare în structura energetică a Franţei. alte aspecte specifice ale reliefului. pe hartă. 6 puncte E. treapta de relief dominant. 5. 3. Prezentaţi două cauze care să explice faptul că industria materialelor de construcţii este foarte răspândită în România. Precizaţi trei deosebiri între relieful unităţii marcate. ninsoare 3. Se dă următorul tabel: Continentul / statul Europa România Cehia Suprafaţa ( km²) 10 170 340 238 391 78 866 Populaţia ( nr. 2. tipuri de roci. A. 4 puncte B. ponderea populaţiei Cehiei în totalul populaţiei europene. gradul de fragmentare. 2 Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 4. două luni în care cantităţiile medii lunare de precipitaţii sunt de 150 mm. 4 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul III . pe foaia de examen. membre ale UE. precizaţi: 1. toamna d. lapoviţă b. a crivăţului b. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. Precizaţi: 1. două ape curgătoare. distribuţia spaţială a altitudinilor. E. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar D. ploaie d. lapoviţă şi ninsoare c. D. a vânturilor de vest C. Precipitaţiile sunt predominant sub forma de: a. orientarea culmilor şi văilor principale. un tip genetic de lac şi un exemplu de lac din acest tip genetic. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL III (30 puncte) – Varianta 093 Reprezentarea grafică de mai jos se referă la subiectul III A şi B şi prezintă evoluţia cantităţii de precipitaţii medii lunare înregistrate la staţia meteorologică Agrigento (Sicilia – Italia) în perioada 1995-2005. 5. Pentru Ungaria.loc) 706 000 000 21 670 000 10 235 455 2 puncte 2 puncte 2 puncte Subiectul II 10 puncte Sursa: The World Factbook. pe hartă. a reliefului d.Varianta 93 . cu litera E şi relieful unităţii marcate. a invaziei de aer tropical c. vara 2. Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului: mod de formare. cu litera G. iarna b. densitatea medie a populaţiei Europei şi României. două state vecine. tipuri genetice de relief. primăvara c.

Este situat în Peninsula Balcanicǎ statul marcat. pe hartă.Ministerul Educaţiei. pe foaia de examen. pe hartă. numele statelor marcate. pe hartǎ. E. 4 puncte B. Se acordă 10 puncte din oficiu. SUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 094 Harta de mai sus se referă la subiectul I A – C şi E. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. 2. Scrieţi. pe hartǎ. cu numǎrul … 3. Precizaţi: 1. Pe hartă sunt marcate state cu litere şi oraşe . cu numǎrul 15 este capitala statului numit … 6 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul I .capitală cu numere. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. cu litera … 2. cu literele A şi I. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană • • Toate subiectele sunt obligatorii.capitală marcate. Oraşul marcat. Este strǎbǎtut de Dunǎre oraşul . A. pe hartǎ.capitalǎ marcat. cu numerele 6 şi 12.geografie Proba D. numele oraşelor . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Varianta 94 .

cu litera … 2. B c. cu litera: a. Oraşul marcat. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. pe hartă. Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului: mod de formare. pe hartǎ. 9 d. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. Focşani c. Italia 2 puncte 4. Precizaţi trei deosebiri între relieful Munţilor Penini şi relieful Munţilor Caucaz. oraşe cu numere de la 1 la 6 şi râuri cu numere de la 7 la 12. Cehia c. 3 d. distribuţia spaţială a altitudinilor. pe hartǎ. cu litera: a.baltice unitatea de relief marcatǎ. B c. Se învecineazǎ cu Polonia statul marcat. 3 c. pe hartǎ. E 2 puncte 3. 4 puncte B. pe hartǎ. Tulcea 2 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul II . E. D d.geografie Ministerul Educaţiei. B b. Altitudini mai mari de 2. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. pe hartǎ. cu numǎrul: a. E d. cu numerele 7 şi 8. pe foaia de examen. pe hartǎ cu litera: a. tipuri de roci. cu numǎrul 3 este numit: a. pe foaia de examen. pe hartǎ. 7 b. cu numǎrul 5 este reşedinţa judeţului numit … 3. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei deosebiri vor fi prezentate comparativ şi nu separat. Lacul hidroenergetic Vidraru este amenajat pe râul marcat. 4 2 puncte D. cu litera: a. Are un climat subtropical (mediteranean) statul marcat. pe hartǎ. cu numǎrul: a. Oraşul marcat. numele unităţilor de relief marcate. 2 b. Scrieţi. Este capitala Belgiei oraşul marcat. Se aflǎ sub influenţe scandinavo . G 2 puncte 4. pe hartǎ. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar C. orientarea culmilor şi văilor principale. 11 2 puncte 2. A b. A b. tipuri genetice de relief. pe hartǎ. pe hartă. 5 d. pe foaia de examen. Danemarca d. 6 puncte E. numele râurilor marcate. D d. cu literele B şi J. Oraşul marcat. cu numǎrul 11 este capitala statului numit: a. C c. B c. 8 c. pe hartǎ. Canalul Dunăre –Marea Neagră este amenajat în unitatea de relief marcatǎ. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. Galaţi d. H 2 puncte 3. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 094 Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 2 Subiectul I Harta de mai sus se referă la subiectul II A – E. Pe hartă sunt marcate unităţi de relief cu litere. Fluviul Tamisa strǎbate oraşul-capitalǎ marcat. Austria b. cu numǎrul 6 se numeşte … 6 puncte C. cu numǎrul: a. cu literele D şi E. Precizaţi: 1. gradul de fragmentare. Oraşul marcat. 2 c. 2. 1 b. Scrieţi. A b. pe hartǎ. pe hartǎ.500 m sunt în unitatea de relief marcatǎ. alte aspecte specifice ale reliefului. Scrieţi. F d. A. Prezentaţi două cauze care să explice diferenţele de densitate a populaţiei între statele marcate. Brǎila b. 12 2 puncte 2.Varianta 94 . 4 puncte Ministerul Educaţiei. J 2 puncte 5.

Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele douǎ deosebiri şi asemănărea vor fi prezentate comparativ şi nu separat. H 2 puncte D. douǎ oraşe (altele decât capitala). A. Precizaţi tipurile de influenţe climatice dominante pentru fiecare din cele douǎ ţǎri. Precizaţi un factor care determinǎ aceastǎ diferenţǎ. 4 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul III . 1. trei oraşe-port.8 Ungaria -5. cu litera A şi relieful unitaţii marcate. pe hartǎ. precum şi luna în care se înregistrează. diferenţa dintre valoarea maximă şi valoarea lunile anului minimă a precipitaţiilor medii lunare. A b. Prezentaţi două cauze care determinǎ diferenţa de temperaturǎ dintre unitǎţile marcate. 3. douǎ fluvii care strǎbat acest stat şi se varsă în Oceanul Atlantic. D d. 1. 6 puncte C. 4 puncte Ministerul Educaţiei. un tip de climat specific.1 23. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL III (30 puncte) – Varianta 094 Graficul alǎturat se referă la subiectul III A . pe hartǎ. 2. 10 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Se dǎ urmǎtorul tabel care se referǎ la subiectul III D şi E Temperatura Temperatura Ţara aerului în ianuarie aerului în iulie 0 (T C) (T0C) Ucraina . 3. Precizaţi două deosebiri şi o asemănare între relieful unitaţii marcate. Precizaţi: 1. Calculaţi amplitudinile termice anuale pentru statele Ucraina şi Ungaria. valoarea minimă a precipitaţiilor medii lunare. 2. Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului: mod de formare. precum şi luna în care se înregistrează. alte aspecte specifice ale reliefului. fragmentare. pe hartǎ. cu litera: a. precizaţi: 1. Scrieţi pe foaia de examen raspunsurile 0 corecte la cerinţele de mai jos: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1.1 21.geografie Ministerul Educaţiei. tipuri de roci. 2.7. valoarea maximă a precipitaţiilor medii lunare. 5. douǎ unitǎţi de relief muntoase reprezentative. Calculaţi diferenţa dintre cantitatea de precipitaţii care se înregistrează în Ungaria şi cantitatea de precipitaţii care se înregistrează în Ucraina. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 5. un factor care determină cantităţi reduse de precipitaţii în anotimpul de iarnă. 2. 6 puncte E. cu literele A şi H. pe hartǎ cu litera D. 6 puncte E.B şi prezintǎ evoluţia valorilor medii lunare ale precipitaţiilor atmosferice la o anumită staţie meteorologică din Europa. 4 puncte P mm 120 100 80 60 40 20 B. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. Roci vulcanice sunt specifice unitǎţii de relief marcate. 4. Pentru Franţa. 2. diferenţa dintre valorile cantităţilor medii de precipitaţii din lunile august şi decembrie. E. tipuri de relief.Varianta 94 .2 2 Subiectul II Precipitaţii medii (mm/an) 520 700 D. altitudini. C c.

pe hartă. Precizaţi: 1. Oraşul . Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. cu numărul 5 este capitala statului numit … 6 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul I . A. cu literele B şi J. E. 2. numele oraşelor-capitală marcate.capitală marcat. Pe hartă sunt marcate state cu litere şi oraşe . Insula Sardinia aparţine statului marcat. 4 puncte B.Ministerul Educaţiei. cu numărul 9 se numeşte … 3. pe hartă. pe hartă. SUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 095 Harta de mai sus se referă la subiectul I A – D. Scrieţi.geografie Proba D. pe foaia de examen. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Varianta 95 . Oraşul marcat. cu litera … 2. pe hartă. numele statelor marcate. cu numerele 1 şi 2.capitală cu numere. F Proba scrisă la GEOGRAFIE Europa–România–Uniunea Europeană • • Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu. pe hartă. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1.

pe hartă. Unităţile de relief marcate.. D b. J 2 puncte D. Cea mai mare parte din Peninsula Yutlanda este cuprinsă în teritoriul statului marcat. D c. Oraşul marcat. cu litera I. G d. Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: tip de climă. cu numărul 8 este capitala statului numit: a. cu numerele 7 şi 10. cu literele G şi H au în comun: a. Scrieţi. pe hartă. cu litera: a. 6 b. 3.Varianta 95 . cu numărul 3 se numeşte . litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. Râul marcat. pe foaia de examen. A. 2. 2. C b. temperaturi medii anuale. Precizaţi trei deosebiri între clima statului marcat. Explicaţi prezenţa vulcanilor activi în Europa Sudică. Austria b. vânturi. pe hartă.geografie Ministerul Educaţiei. pe hartă. cu litera A şi clima statului marcat. 6 puncte C. Precizaţi: 1. A b. râuri cu numere de la 1 la 6 şi oraşe cu numere de la 7 la 12. Cehia c. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei deosebiri vor fi prezentate comparativ şi nu separat. pe hartă. Scrieţi. cueste şi dune c. cu numărul 13 se numeşte: a. Slovenia 2 puncte 3. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. G 2 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul II . 4 puncte Ministerul Educaţiei. 8 c. E d. pe hartă. cu litera: a. numele unităţilor de relief marcate. pe hartă. E. cu numărul: a. 14 2 puncte 4. 1. Munţii Apenini se desfăşoară în totalitate pe teritoriul statului marcat. în unitatea de relief marcată. amplitudine termică. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. 11 d. cu litera: a. cu literele C şi A. pe hartă. pe hartă. etaj climatic.baltice 2 puncte 3. Minsk b. 4 puncte B. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D.. Oraşul marcat. Există lacuri glaciare în unitatea de relief marcată. precipitaţii medii anuale. pe hartă. relief carstic d. pe hartă. Menţionaţi două exemple de vulcani activi din regiunea amintită anterior... Unitatea de relief marcată. Relief pe structuri de tip „dom” se întâlneşte în unitatea de relief marcată. Pe hartă sunt marcate unităţi de relief cu litere. F d. cu litera F s-a format prin … 2. Scrieţi. cu litera D există tipuri de sate . După modul de aranjare al gospodăriilor. numele oraşelor marcate. altitudini mai mari de 1 000 m b. pe foaia de examen. Oslo c. E c. Riga d. influenţe scandinavo . Slovacia d. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar C. D c. Tallinn 2 puncte 5. C c. pe hartă. F Proba scrisă la GEOGRAFIE Europa–România–Uniunea Europeană SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 095 Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 2 Subiectul I Harta de mai sus se referă la subiectul II A – D. Râul Vistula travesează oraşul marcat. B b. F 2 puncte 2. pe hartă. E d. pe hartă. H 2 puncte 2. cu litera: a. pe foaia de examen. 6 puncte E. pe hartă.

cu litera D şi relieful unităţii marcate. reţelei hidrografice. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 4. valoarea maximă a temperaturii medii lunare şi luna în care se înregistrează. climei. 3. 2. Hunedoara d. grinduri d. precizaţi: 1. E. cueste c. F 4 puncte Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL III (30 puncte) – Varianta 095 Reprezentarea grafică de mai jos se referă la subiectul III A şi B şi reprezintă evoluţia temperaturii medii lunare la o anumită staţie meteorologică din Europa. cu litera E prezintă relief de: a. 5. Precizaţi două cauze care au determinat valorile reduse ale densităţii populaţiei în Munţii Caucaz. 4 puncte B. două artere fluviale importante. domuri 5. alte aspecte specifice ale reliefului. 6 puncte E. crovuri b. cu litera G. Pentru Franţa. 6 puncte C. 2. cu litera C şi clima unităţii marcate. 6 puncte E. 4 puncte 2 Subiectul II Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul III . Arad b. 6. deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: temperaturi medii anuale. modul de calcul al temperaturii medii lunare. Precizaţi: Ministerul Educaţiei. pe hartă. 10 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a D. Proba D. vegetaţiei şi solurilor. două luni în care temperaturile medii lunare au valori negative. două deosebiri între clima unităţii de relief marcate. tipuri de roci. un tip de climă specific. pe hartă. gradul de fragmentare. un factor natural care favorizeaz ă dezvoltarea areale viticole extinse în Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar regiunile deluroase. cu litera H. 2. doi factori care influenţează clima. Pentru punctul 2. pe hartă. Precizaţi: 1. Sibiu 2 puncte 2 puncte D. Unitatea de relief marcată. orientarea culmilor şi văilor principale. Caraş Severin c. Nota 1: Pentru punctul 1. o deosebire între relieful unităţii marcate. Precizaţi: 1. tipuri genetice de relief. o regiune turistică importantă. vânturi. A. precipitaţii medii anuale.geografie Ministerul Educaţiei. pe hartă. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă asemănările şi deosebirea vor fi prezentate comparativ şi nu separat.Varianta 95 . 3. Precizaţi: 1. Nota 1: Asemănările şi deosebirea se pot referi la caracteristicile reliefului. 4. Oraşul marcat. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei deosebiri vor fi prezentate comparativ şi nu separat. deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului: mod de formare. Cercet ării şi Inovăunor rii 1. 2. Comparaţi cadrul natural al Serbiei cu cel al Ungariei precizând două asemănări şi o deosebire. distribuţia spaţială a altitudinilor. pe hartă. influenţă climatică. valoarea minimă a temperaturii medii lunare şi luna în care se înregistrează. pe hartă. un oraş port la Marea Mediterană. cea mai mare aglomeraţie urbană. cu numărul 8 este reşedinţa judeţului numit: a. 2. valoarea amplitudinii termice înregistrată pe diagramă. etaj climatic. două ramuri industriale cu pondere ridicată în economia ţării. 7. o cauză care explică faptul că vegetaţia de stepă se dezvoltă în partea de est şi Examenul de bacalaureat 2009 sud-est a României.

cu numărul . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Varianta 96 .. Capitala statului marcat. Este traversat de fluviul Tamisa oraşul marcat. Se acordă 10 puncte din oficiu. cu litera C se numeşte . Munţii Pirinei constituie graniţa nord-estică a statului marcat. 3. pe hartă. Scrieţi.. F Proba scrisă la GEOGRAFIE Europa–România–Uniunea Europeană • • Toate subiectele sunt obligatorii. cu numerele 1 şi 14. Pe hartă sunt marcate state cu litere şi oraşe .. 2. pe hartă. SUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 096 Harta de mai sus se referă la subiectul I A – C. pe hartă. pe hartă. 6 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul I . numele statelor marcate.. A. pe hartă.. Precizaţi: 1..capitală marcate.capitală cu numere.Ministerul Educaţiei. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1.geografie Proba D. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. E. pe foaia de examen. 2. numele oraşelor . 4 puncte B. cu litera . cu literele C şi F.

pe hartă. Oraşul marcat. pe hartă. Pe hartă sunt marcate unităţile de relief cu litere. 4 puncte B. numele râurilor marcate. pe hartă. E c. 6 d. I 2 puncte 4. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. Lacul hidroenergetic Vidraru este amenajat în unitatea de relief marcată. 6 puncte E. Madrid d. Slatina c. H şi G d. Slobozia d. cu literele: a. pe hartă. pe hartă. 2. 2. 3. cu numărul 5 se numeşte: a. Scrieţi.. amplitudine termică.. cu numărul 5 se numeşte: a. A şi B b. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. pe hartă. Regiunea industrială Ruhr este situată în statul marcat. Precizaţi: 1. cu litera: a. 4 2 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul II . Scrieţi. 1 b. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei deosebiri vor fi prezentate comparativ şi nu separat. pe foaia de examen. A b. pe hartă.. Cele mai reduse altitudini se înregistrează în unitatea de relief marcată. E. Dunărea traversează oraşul marcat. Valletta 2 puncte D. cu litera. A. 2 c. Barcelona b. D b.geografie Ministerul Educaţiei. Este traversată de râul Jiu unitatea de relief marcată. Este reşedinţa judeţului Vrancea oraşul marcat. pe foaia de examen. Scrieţi. pe hartă. Au un climat mediteranean statele marcate. B b. H 2 puncte 2. pe hartă. G 2 puncte 5. cu numărul: a. cu litera.. cu litera: a. D d. Minereuri auro . pe hartă. cu numerele 8 şi 12.argintifere se extrag din unitatea de relief marcată. 4 puncte Ministerul Educaţiei. D c. B b. Târgovişte 2 puncte 3. 6 puncte C. Piteşti b. D d. 2. Grinduri s-au format în unitatea de relief marcată. Precizaţi trei deosebiri între clima Europei Nordice şi clima Europei Sudice. C c. pe hartă. cu litera: a. cu numărul: a. 3 d. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar C. pe hartă. C c. Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale climei: precipitaţii medii anuale. G 2 puncte 4. cu litera: a. Precizaţi: 1. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. două state europene din regiunea amintită anterior unde stepa ocupă suprafeţe însemnate. oraşe cu numere de la 1 la 6 şi râuri cu numere de la 7 la 12. Relief pe structuri de domuri s-a dezvoltat în unitatea de relief marcată. cu litera. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. numele unităţilor de relief marcate. Oraşul marcat. H 2 puncte 3. F Proba scrisă la GEOGRAFIE Europa–România–Uniunea Europeană SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 096 Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 2 Subiectul I Harta de mai sus se referă la subiectul Il A – C. D d. pe foaia de examen. F d.. 9 2 puncte 5. 2 b. pe hartă. A b.. vânturi. O câmpie de origine fluvio-glaciară se află pe teritoriul statului marcat. un factor care favorizează dezvoltaea vegetaţiei de stepă în sud-estul Europei. cu litera: a. 3 c. C şi I c. cu literele D şi H. B c. pe hartă. Lisabona c.Varianta 96 . temperatura medie anuală. pe hartă. E d. J şi E 2 puncte 2.

E. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL III (30 puncte) – Varianta 096 Analizaţi diagrama în coloane de mai jos care prezintă evoluţia valorilor medii lunare ale precipitaţiilor atmosferice la o anumită staţie meteorologică din Europa. cu amplitudini termice reduse. temperaturi şi precipitaţii ce permit dezvoltarea unei vegetaţii bogate. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei deosebiri vor fi prezentate comparativ şi nu separat. Precizaţi două luni cu valori aproximativ egale ale cantităţilor medii de precipitaţii lunare. Explicaţi cauza prezenţei unui climat blând la această latitudine. Pe ţărmul nord-vestic al Europei. Precizaţi trei deosebiri între clima Subcarpaţilor Getici şi clima Podişului Dobrogei. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar D. climatul este blând. vânturi. 6 puncte E. 4 puncte Ministerul Educaţiei. 4 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul III . Calculaţi diferenţa dintre cantitatea maximă şi cantitatea minimă lunară a precipitaţiilor. 3. 1. precipitaţii medii anuale. 2. Prezentaţi: 1.geografie Ministerul Educaţiei. influenţă climatică. Precizaţi două cauze care au condus la defrişările masive ale suprafeţelor de pădure din ţările Europei Sudice. Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 2 Subiectul II 10 puncte D. membre ale UE. 5. trei tipuri de turism.N. Precizaţi modul de calcul al cantităţii medii de precipitaţii anuale. Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: temperaturi medii anuale. Menţionaţi o activitate economică favorizată de acest climat. valoarea minimă a precipitaţiilor medii lunare şi luna în care se înregistrează. 4 puncte B. o ramură tradiţională a agriculturii. 1. precizaţi: 1. 2. etaj climatic. Precizaţi: 1. 2. o cauză care explică existenţa a numeroase centre de prelucrare a lemnului în Carpaţii Orientali. 2. 3. deşi latitudinile sunt de 50-700 lat. numele fluviului care traversează oraşul-capitală. Diagrama se referă la subiectul III A şi B. 6 puncte C. trei oraşe. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. valoarea maximă a precipitaţiilor medii lunare şi luna în care se înregistrează. A. o cauză care determină densitatea redusă a populaţiei în Delta Dunării. Numiţi două state care se află la această latitudine şi au specific acest tip de climat.Varianta 96 . două state vecine. 4. 2. altele decât capitala. 6 puncte E. 3. Pentru Franţa.

Scrieţi. Statul marcat. A. pe hartă. 3.. SUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 097 Harta de mai sus se referă la subiectul I A – D.. cu litera F trece fluviul numit .capitală cu numere. pe hartă. Precizaţi: 1. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană • • Toate subiectele sunt obligatorii. cu litera B se află situat în Peninsula … 2 Capitala statului marcat. Prin capitala statului marcat. E. 6 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul I . numele oraşelor-capitală marcate.. pe foaia de examen. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Varianta 97 .. cu literele D şi I. 4 puncte B. pe hartă. numele statelor marcate. pe hartă. 2. Se acordă 10 puncte din oficiu. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. cu numerele 3 şi 9.Ministerul Educaţiei. pe hartă. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. cu litera H se numeşte . Pe hartă sunt marcate state cu litere şi oraşe .geografie Proba D.

6 puncte E. F d. 4 puncte Ministerul Educaţiei. oraşe cu numere de la 1 la 6 şi râuri cu numere de la 7 la 12. B b. cu litera F se numeşte . litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. cu numărul 7 şi al braţului Dunării marcat cu numărul 9. Cele mai mari cantităţi de precipitaţii se înregistrează în unitatea de relief marcată cu litera: a. pe hartă.. Scrieţi... Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar C. cu litera: a. Râul marcat. pe hartă. pe hartă. A b. cu litera: a. pe hartă. Mureş b. unităţi de relief. E. pe hartă. numele râului marcat. 2. pe foaia de examen. amplitudine termică. cu literele B şi G.Varianta 97 . A. D d. pe hartă. A b. pe hartă. cu litera: a. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 097 Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 2 Subiectul I Harta de mai sus se referă la subiectul II A – D.. Etaj climatic alpin este caracteristic unităţii de relief marcată. A b. Are capitala la Bratislava statul marcat. numele unităţilor de relief marcate. pe foaia de examen. Vulcani activi se găsesc în statul marcat. Vegetaţia de tundră este specifică în statul marcat. C c.Târnava Mică d. A b. Precizaţi două cauze ale prezenţei relifului glaciar în Peninsula Scandinavică. J 2 puncte D. pe hartă. pe hartă. C c. cu litera: a. cu litera D este limitată la sud de râul numit: a. F d. G d. C c. cu numărul 12 se numeşte: a. cu numărul 4 se numeşte . pe hartă. Pe hartă sunt marcate cu litere. Scrieţi. cu litera: a. E c. Precizaţi trei deosebiri între clima statului marcat. H 2 puncte 3. D d. pe hartă. Mureş b. pe foaia de examen. D c. 4 puncte B. Târnava Mare 2 puncte 2. cu litera F. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. B b. Unitatea de relief marcată.geografie Ministerul Educaţiei. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei deosebiri vor fi prezentate comparativ şi nu separat. G 2 puncte 5. Precizaţi: 1. Târnava Mică 2 puncte 5. 3. C b. pe hartă. pe hartă. F d. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. cu litera: a. pe hartă. D c. C c. J 2 puncte 2. Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: tip de climă. cu litera E se învecinează la sud cu Subcarpaţii . Unitatea de relief marcată. cu litera: a. H 2 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul II .. H 2 puncte 4. pe hartă. Climatul subtropical (mediteraneean) predomină în statul marcat. Oraşul marcat. 2. Munţii Ural se află pe teritoriul statului marcat. F d. temperaturi medii anuale. Scrieţi. pe hartă. A b. Unitatea de relief marcată. Laguna Razim-Sinoe este situată în unitatea de relief marcată.. F d. Someş c. H 2 puncte 3. Târnava Mare d. Olt c. J 2 puncte 4. cu litera D şi clima statului marcat. vânturi. precipitaţii medii anuale. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. B c. 6 puncte C.

o cauză care determină. tipuri de roci. 5. două state considerate membre fondatoare ale Uniunii Europene. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL III (30 puncte) – Varianta 097 Reprezentarea grafică de mai jos. gradul de fragmentare. Precizaţi două deosebiri şi o asemănare între relieful unităţii marcate. Precizaţi două activităţi de servicii care ar putea creşte contribuţia serviciilor la crearea PIB-ului. 2. 3. Precizaţi: 1. pe hartă.Varianta 97 . 2. Precizaţi o cauză a sporului natural ridicat din Irlanda. Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 2 Subiectul II 10 puncte D. se referă la subiectul III A şi B. 3. 6. doua resurse de subsol. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele două deosebiri şi asemănarea vor fi prezentate comparativ şi nu separat. 2. Prezentaţi: 1. tipuri genetice de relief. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. 2. numărul statelor care formează Uniunea Europeană. formată din mai multe state. 6 puncte E. Calculaţi diferenţa dintre valoarea sporului natural din Irlanda şi Italia.geografie Ministerul Educaţiei. 4 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul III . Precizaţi: 1. Uniunea Europeană reprezintă o grupare de natură politică. din Bulgaria. precizaţi: 1. A. numele râu sau fluviu. deteriorarea vegetaţiei din cadrul etajului alpin. în România. 4. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar D. socială şi economică. 6 puncte E. cu litera B şi relieful unităţii marcate cu litera H. Valoarea minimă a sporului natural şi ţara în care se înregistrează. o regiune turistică. numele unei unităţi montane. trei oraşe. Precizaţi o cauză a sporului natural redus din Bulgaria. Nota 1: Deosebirile şi asemănarea se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului: mod de formare. trei state din Uniunea Europeană cu ieşire la Marea Baltică. distribuţia spaţială a altitudinilor. 4 puncte B.alte aspecte specifice ale reliefului. E. Pentru Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord. 2. altele decât cpitala. o modalitate prin care să se reducă numărul de emigranţi români în ţările UE. 3. orientarea culmilor şi a văilor principale. Valoarea maximă a sporului natural şi ţara în care se înregistrează. 4 puncte Ministerul Educaţiei. două ramuri industriale. 1. 6 puncte C.

2. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. Oraşul marcat. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Oraşul marcat.capitală cu numere. 4 puncte B. cu litera … 3. cu literele D şi H. F Proba scrisă la GEOGRAFIE Europa–România–Uniunea Europeană • • Toate subiectele sunt obligatorii. numele oraşelor-capitală marcate. cu numărul 5 este port la Oceanul … 6 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul I . Scrieţi. pe hartă. Se acordă 10 puncte din oficiu. pe foaia de examen. pe hartă.geografie Proba D. A. cu numărul 13 se numeşte … 2. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Varianta 98 . Precizaţi: 1. pe hartă. pe hartă. E. pe hartă. Pe hartă sunt marcate state cu litere şi oraşe . numele statelor marcate. Câmpia Panonică se află pe teritoriul statului marcat.Ministerul Educaţiei. SUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 098 Harta de mai sus se referă la subiectul I A – C. cu numerele 2 şi 9.

pe hartă. pe hartă cu numărul: a. Râul marcat. pe hartă. 10 2 puncte 4. A b. B c. 11 2 puncte 4. Scrieţi. 7 c. etaj climatic. Suedia 2 puncte 5. precipitaţii medii anuale. cu litera: a. pe hartă. 8 d. Danemarca b. Crişul Alb b. cu numărul 6 se numeşte: a. Crişul Repede d. Are un climat temperat oceanic statul marcat. H 2 puncte 5. pe hartă. cu litera: a. pe hartă. 2 b. Scrieţi. H 2 puncte 3. 4 puncte Ministerul Educaţiei. Lacul hidroenergetic Izvorul Muntelui este amenajat pe râul marcat. Scrieţi. râuri cu numere de la 1 la 6 oraşe cu numere de la 7 la 12. numele râurilor marcate. pe foaia de examen. pe hartă. E 2 puncte 3. pe hartă. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei deosebiri vor fi prezentate comparativ şi nu separat. F d. A b. Unitatea de relief marcată. cu numerele 3 şi 4. cu litera G se numeşte… 6 puncte C. cu literele A şi C. A b. Piteşti c. vânturi. D c. pe hartă. B b. Statul marcat. E 2 puncte 2. Buzău b. 5 c. Precizaţi trei deosebiri între clima Arhipelagului Britanic şi clima Peninsulei Italice. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1.Varianta 98 . Slobozia 2 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul II . cu litera: a. 4 b. E. cu litera: a. C c. Oraşul marcat. Prezentaţi două argumente care să demonstreze potenţialul hidroenergetic ridicat al râurilor din Munţii Alpi. cu numărul … 3. Norvegia d. J 2 puncte D. cu numărul 11 se numeşte… 2. tip de climă.geografie Ministerul Educaţiei. cu litera I se numeşte: a. C d. Precizaţi: 1. B c. cu numărul 8 se numeşte: a. pe hartă. Ploieşti d. cu numărul: a. Mureş 2 puncte 2. Oraşul marcat. C c. H d. 6 puncte E. Bazinul carbonifer Ruhr este situat în statul marcat. Crişul Negru c. 2. A. F Proba scrisă la GEOGRAFIE Europa–România–Uniunea Europeană SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 098 Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 2 Subiectul I Harta de mai sus se referă la subiectul ll A– D. numele unităţilor de relief marcate. pe hartă. pe foaia de examen. Unitatea de relief creată prin aluvionare este marcată. 6 d. G d. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. pe foaia de examen. Carpaţii Meridionali sunt străbătuţi de la nord la sud de râul marcat. Pe hartă sunt marcate unităţi de relief cu litere. Finlanda c. pe hartă. cu litera: a. pe hartă. Etaj climatic alpin se întâlneşte în unitatea de relief marcată. 4 puncte B. pe hartă. D b. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. Are deschidere la Marea Adriatică statul marcat. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. G d. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar C. Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: temperaturi medii anuale. Capitala Bulgariei este oraşul marcat. amplitudine termică. pe hartă.

altitudini.5 2. 3. cu litera C. 10 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a D. 2. două oraşe.6 1. 4 puncte B.4 1. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL III (30 puncte) – Varianta 098 Reprezentarea grafică de mai jos se referă la subiectul III A şi B şi prezintă evoluţia precipitaţiilor medii lunare înregistrate la o staţie meteorologică din Europa. 6 puncte E.geografie Ministerul Educaţiei.Varianta 98 . În tabelul alăturat sunt reprezentate principalele ţări producătoare de grâu în anul 2005. valoarea maximă a precipitaţiilor medii lunare şi luna în care se înregistrează. valoarea diferenţei de precipitaţii medii între lunile iunie şi august.3 14. o zonă de vegetaţie. 6 puncte C. fragmentare. Identificaţi: 1. valoarea minimă a precipitaţiilor medii lunare şi luna în care se înregistrează. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D.2 3. 2. 3.3 2 Subiectul II Pondere (%) 5. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei deosebiri vor fi prezentate comparativ şi nu separat. 6. diferenţa de producţie de grâu între Germania şi Spania. Pentru Republica Moldova. două râuri sau fluvii.8 6. 4. producţia de grâu a Italiei împreună cu Polonia. Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului: mod de formare. tipuri de relief. 3. 5. 2. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar D. tipuri de roci pe care s-a format relieful. 4 puncte Ministerul Educaţiei. A. E. două luni de toamnă în care precipitaţiile medii depăşesc 60 mm. alte aspecte specifice ale reliefului. Precizaţi trei deosebiri între relieful unităţii marcate.3 7. două culturi agricole. 4 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul III .t) 30.3 6. două unităţi de relief. 2.1 6 puncte E.5 19. Ţara Calculaţi: 1. Precizaţi două activităţi de servicii care au dus la creşterea PIB-ului din Franţa. ponderea totală a producţiei de grâu a primelor trei ţări mari producătoare. Franţa Germania Regatul Unit Polonia Spania Italia Producţie (mil.1 1. precizaţi: 1. două luni în care precipitaţiile medii sunt de 50 mm. pe hartă. Precizaţi: 1. un tip de climă. pe hartă. cu litera B şi relieful unităţii marcate. Prezentaţi două cauze care explică faptul că în regiunile montane se practică mai mult creşterea animalelor decât cultura plantelor.

pe hartă. pe hartă. 4 puncte B. 2. cu numerele 5 şi 11. Precizaţi: 1. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. E.Ministerul Educaţiei. A. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Varianta 99 . cu numărul 9 este capitala statului numit … 3. cu litera A are capitala în oraşul numit … 6 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII a 1 Subiectul I . numele statelor marcate. Se acordă 10 puncte din oficiu. cu literele B şi F. Scrieţi. cu litera … 2.geografie Proba D. Statul marcat.C. numele oraşelor-capitală marcate. pe foaia de examen. Pe hartă sunt marcate state cu litere şi oraşe capitală cu numere. pe hartă. pe hartă. F Proba scrisă la GEOGRAFIE Europa–România–Uniunea Europeană • • Toate subiectele sunt obligatorii. pe hartă. SUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 099 Harta de mai sus se referă la subiectul I A . Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Insula Creta aprţine statului marcat. Oraşul marcat.

Rin d. F d. oraşe cu numere de la 1 la 6 şi râuri cu numere de la 7 la 12. pe hartă. temperaturi medii anuale. erupţii vulcanice c. amplitudine termică. Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: tipul de climă. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. G 2 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul II . 8 c. F d. cu litera: a. Unitatea de relief din care se exploatează gaz metan este marcată. pe hartă. Precizaţi trei deosebiri între clima Peninsulei Scandinave şi clima Peninsulei Balcanice. Oraşul-capitală marcat. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar C. Râul cu cele mai multe amenajări hidroenergetice este marcat. pe hartă. Sena 2 puncte 2. E. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. cu cel mai mare număr de locuitori: a. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. Prezentaţi două cauze care determină valorile ridicate ale densităţii populaţiei în statele Europei Vestice. cu litera: a. I 2 puncte 5. pe hartă. G 2 puncte 2. pe hartă. pe hartă. cu numărul: a. Munţii Apenini se desfăşoară pe teritoriul statului marcat. Are ieşire la Marea Norvegiei statul marcat. Unitatea de relief marcată. pe foaia de examen. pe hartă. aluvionare b. 9 d. 9 d. Precizaţi: 1. precipitaţii medii anuale.Varianta 99 . cu numerele 1 şi 6. B c. D d. cu numărul 1 este traversat de fluviul: a. cu numărul … 3. pe hartă. Pe hartă sunt marcate unităţi de relief cu litere. 6 puncte E. B b. pe hartă. pe hartă.geografie Ministerul Educaţiei. încreţire d. Infuenţa climatică scandinavo-baltică se resimte în unitatea de relief marcată. Cel mai mare combinat siderurgic din ţara noastră este situat în oraşul marcat. pe hartă. Cel mai important afluent al Ialomiţei este râul marcat. Capitala europeană dintre cele marcate. G d. 3 b. cu litera: a. cu litera: a.cu litera… 6 puncte C. A. D c. Scrieţi. pe foaia de examen. Duero b. A b. A b. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. Scrieţi. C d. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă deosebirile vor fi prezentate comparativ şi nu separat. pe foaia de examen. H 2 puncte 4. 10 2 puncte D. E c. cu litera: a. 7 b. cu litera D s-a format prin: a. pe hartă. factorii genetici ai climei. Cele mai mici cantităţi de precipitaţii se înregistrează în unitatea marcată. A b. cu literele C şi F. pe hartă. C c. Loara c. F 2 puncte 3. Climatul temperat-continental este specific statului marcat. cu numărul … 2.pe hartă. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 099 Probă scrisă la Geografie – clasa a XII a 2 Subiectul I Harta de mai sus se referă la subiectul II A – D. prăbuşire 2 puncte 4. A b. numele unităţilor de relief marcate. 4 puncte B. 5 c. numele oraşelor marcate. Scrieţi. 2. vânturi. B c. 10 2 puncte 3. 4 puncte Ministerul Educaţiei.

geografie Ministerul Educaţiei. o cauză a scăderii debitului în lunile de iarnă. 4. Nota 1: Deosebirile şi asemănarea se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului: mod de formare. Scrieţi. precum şi luna în care se înregistrează. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 5. pe hartă. pe foaia de examen. Olt 2 puncte D. precum şi luna în care se înregistrează.145 110. Precizaţi: 1.Varianta 99 . Mehedinţi d. 2.367 Subiectul II Sursa: The World Factbook. altitudini. Dolj b. pe hartă. 6 puncte E. Precizaţi o cauză care să explice diferenţele care apar între cele două state. referitor la densitatea medie a populaţiei. Precizaţi doi factori care au condus la extinderea acestor areale. 2. 3.385. Prezentaţi: 1. anotimpul cu cele mai mari valori ale cantităţii de precipitaţii. cu litera B şi relieful unităţii marcate. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL III (30 puncte) – Varianta 099 Reprezentarea grafică de mai jos se referă la subiectul III A şi B şi prezintă evoluţia precipitaţiilor medii lunare la o staţie meteorologică din Europa. calculată pentru fiecare stat din tabel.231. înclinare. 2. Gorj c. o regiune industrială. valoarea minimă a precipitaţiilor medii lunare. diferenţa dintre valoarea maximă şi valoarea minimă a precipitaţiilor medii lunare. 5. 4 puncte Ministerul Educaţiei. 2. două fluvii navigabile. E.loc) 5. Se dă următorul tabel: Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Statul Finlanda Bulgaria Suprafaţa (km2) 338. 4 puncte C. cu litera D. precizaţi: 1. Precizaţi două deosebiri şi o asemănare între relieful unităţii marcate. alte aspecte specifice ale reliefului. O situaţie similară este şi în România. fragmentare. 4 puncte B. două oraşe-port maritime. două ramuri industriale foarte dezvoltate. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. 4 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul III . Precizaţi: 1. trei resurse de subsol. 3.372 7. tipuri de relief. un factor natural care a favorizat dezvoltarea culturii cerealelor pe suprafeţe extinse în Câmpia de Vest. Pentru Germania. În Europa Sudică şi Centrală există areale extinse afectate de eroziunea solului. 6 puncte E. A. estimări la nivelul anului 2006 1. tipuri de roci pe care s-a format relieful. o cauză care explică frecvenţa mai mare a secetelor în partea de sud-est a ţării faţă de vestul ţării. 10 puncte D. 2. pe hartă. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele două deosebiri şi asemănarea vor fi prezentate comparativ şi nu separat. cu numărul 2 este reşedinţa judeţului numit: a. valoarea maximă a precipitaţiilor medii lunare. valoarea densităţii medii a populaţiei. Oraşul marcat.910 2 Populaţia (nr.

C. pe foaia de examen.. A.capitală cu numere. Munţii Caucaz sunt situaţi pe teritoriul statului marcat. 2. Precizaţi: 1. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Varianta 100 . cu literele J şi E. pe hartă. pe hartă. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1.. SUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 100 Harta de mai sus se referă la subiectul I A . 3. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.geografie Proba D. E. Scrieţi.. numele oraşelor-capitală marcate. cu numerele 7 şi 13. 6 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul I .. cu literele C şi I sunt situate în Peninsula . numele statelor marcate.Ministerul Educaţiei. Pe hartă sunt marcate state cu litere şi oraşe . 2. 4 puncte B. Fluviul Tibru traversează oraşul capitală marcat. cu litera. Statele marcate. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană • • Toate subiectele sunt obligatorii. pe hartă. pe hartă. pe hartă... cu numărul.

distribuţia spaţială a altitudinilor. A. secară d. sorg 2 puncte D. pe hartă. energetice c. F c. Precizaţi trei deosebiri între relieful statului marcat. pe foaia de examen. Pe hartă sunt marcate unităţi de relief cu litere. tipuri de roci. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. oraşe cu numere de la 1 la 6 şi râuri cu numere de la 7 la 12. 2. A b. cu litera: a. E c. cu litera: a. 6 puncte E. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. pe foaia de examen. pontice c. Oraşul marcat. numele râurilor marcate. vulcanice d. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1.geografie Ministerul Educaţiei. F d. Scrieţi. Sena b. cu litera: a. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă deosebirile vor fi prezentate comparativ şi nu separat. cu numărul 2 se numeşte … 3. magmatice 2 puncte 2. mod de formare. Lacurile Ladoga şi Onega sunt situate pe teritoriul statului marcat. pe hartă. cu literele B şi G. pe hartă. pe hartă. Scrieţi. pe hartă. orientarea culmilor şi văilor principale. E. cu litera … 2. Depresiunea Maramureş se află în unitatea de relief marcată. A b. Unitatea de relief marcată. 2. pe hartă. pe hartă. pe hartă. numele unităţilor de relief marcate. metamorfice b. sedimentare c. Tamisa d. 4 puncte B. litera F are un climat cu influenţe: a. pe hartă. pe hartă.Varianta 100 . pe hartă. tipuri genetice de relief. pe hartă. Notaţi două state vest-europene în care se utilizează tipurile de energie precizate anterior. siderurgice 2 puncte 3. oceanice d. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 100 Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 2 Subiectul I Harta de mai sus se referă la subiectul II A – D. Peninsula Kola aparţine statului marcat. Oraşul capitală marcat. pe hartă. B c. de tranziţie 2 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul II . cu numărul 5 este un important centru al industriei: a. cu numerele 10 şi 12. Statul marcat. J 2 puncte 4. aluminiului b. porumb c. măslin b. Subunitatea Podişului Moldovei marcată. gradul de fragmentare. Insula Creta aparţine statului marcat. cu numărul 10 este străbătut de fluviul: a. Scrieţi. I d. B b. 1. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar C. 4 puncte Ministerul Educaţiei. cu litera F şi relieful statului marcat cu litera I. Severn c.D d. cu litera E se remarcă prin suprafeţe întinse cultvate cu: a. pe foaia de examen. continentale b. Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului: forme predominante de relief. pe hartă. Precizaţi două tipuri de energie alternativă utilizată în statele din Europa Vestică. Precizaţi: 1. Oraşul marcat. Oraşul Piatra Neamţ este străbătut de râul marcat. alte aspecte specifice ale reliefului. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. de utilaj petrolier d. cu numărul … 6 puncte C. cu litera B este formată predominant din roci: a. I 2 puncte 5. Tejo 2 puncte 3. E 2 puncte 2.

Râul marcat. Precizaţi: 1.596 Sursa: The World Factbook. pe hartă. Bucegi de Făgăraş b. 2. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL III (30 puncte) – Varianta 100 Reprezentarea grafică alăturată se referă la subiectul III A . influenţă climatică. Râul marcat. etaj climatic. numele a două unităţi montane. Bârlad c. 4 puncte B. un factor care a determinat amplasarea unui număr mare de rafinării în Câmpia Română.964 Populaţia (nr. dintre valoarea debitului în luna iunie şi în luna septembrie. Se dă următorul tabel: 2 Subiectul II Statul Austria Cipru Suedia Suprafaţa (km2) 83. 10 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a D. Iaşi 2 puncte D. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 4. Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: temperaturi medii anuale. estimări la nivelul anului 2006 1. dintre valoarea debitului în luna iulie şi în luna octombrie.loc) 8. 5. diferenţa. 2.301 9. un factor care a contribuit la creşterea densităţii populaţiei în Depresiunea Braşov. Făgăraş de Parâng c. numele a trei oraşe mari. cu aproximaţie. 6 puncte C. cu aproximaţie.250 449.870 9. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei deosebiri vor fi prezentate comparativ şi nu separat. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. două resurse de subsol. 6 puncte E. cu numărul 9 desparte grupele montane: a.B şi prezintă evoluţia debitului mediu lunar al unui râu din Europa. Bacău b. precipitaţii medii anuale. 4 puncte Ministerul Educaţiei. Focşani d. cu numărul 8 străbate oraşul: a. valoarea. a unei unităţi de câmpie şi al unui podiş de pe teritoriul acestui stat. 2. Calculaţi densitatea medie a populaţiei pentru Cipru şi Suedia.Godeanu d. 3. diferenţa. Precizaţi trei deosebiri între clima unităţii de relief marcate. Parâng de Retezat . cu aproximaţie. 4. Retezat – Godeanu de Banatului 2 puncte 5. Pentru Germania. 6 puncte E. precizaţi: 1. două state vecine. pe hartă. valoarea. vânturi. 3. A. 2.880 784.192.Varianta 100 . cu litera E şi clima unităţii de relief marcate cu litera G. oraşul-capitală. a debitului în luna iunie. Precizaţi o cauză a densităţii mai ridicate a populaţiei în Austria decât în Suedia. 2. a debitului în luna februarie. altele decât capitala. Precizaţi două cauze ale valorii negative a bilanţului migratoriu din ţările Europei de Est. două cauze ale diferenţelor de debit dintre lunile extreme. 4 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul III .016. E. Precizaţi: 1. Precizaţi: 1. cu aproximaţie.geografie Ministerul Educaţiei. pe hartă.

Activity (16)

You've already reviewed this. Edit your review.
Anamaria Hantig liked this
claudia claudia liked this
Florina Grigore liked this
AlexAndra liked this
1 thousand reads
1 hundred reads
Oana Crica liked this
Adrian Judele liked this
Adrian Judele liked this
Iulia Samulescu liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->