You are on page 1of 6

1.1.

de

de
de al o a i

de
de El de
i

tin

pe pe de i 1 i la din le i de sa de pe an o de Se pot in i al de

pe un de la lor de

le ce

pe

Pe
in de
i

nr. 1.1.),

la i
in de

de sau

sau al pot

se sau sau a de

de de

al a sau de sau a sau de de

(inn,)

din vaiizari

Tunp

de

al

de pe

a al in cu un loc pe
cat i pas pe pe Un sa sa il o in

in iar

in de

ca
ca
i se de a il i ca i de de vor fi

sa
la

de desfacere. de din i in in ca i pe i o la le cu se a de ca are la noi in i

de

in

in sa i in de a sa cu de

cu a ca In ele sa fie cea de in in de i la a de de cu

va din de la un de

sa a

o pot de sa de al

in

pe in de i

i Ca a va sa sa fi

noi de

pe sa de in de

In al

de i i a

se

la

de

lor.
de ca cat eel

etc.
de i de

In sa fie an i

etc.
in i de sa i noi de la noi a a

1 de

de

se de

de cu sau o In a in are un net din cu de cu nu s-a de i a din de o vor in ca pe de va i, sau (in in in in a ce se de a pe in i de pot

de

pe

cu al nr. 1.1. in de nr. 1.1. al

la

de

Profituri de Costuri

In
de alte moderat de

de la de mulji
maximizarea i

declin tlnd la intarziat amortizate

Inovatori Concurenfi

de tot mai i
maximizarea de i

In
reducerea

de

Informarea Tncurajarea consumului

de
mari

i fructificarea marcii
mid

de

a de

i
Produs

de
unui

de
etc.)
intensiva; intensiva

de
Ne uniform a sau

(eliminarea articolelor neprofitabile)

de de de distribute) In de concurenfei
Competitive (men{inerea fata de

(eliminarea neprofitabile)

Pret

sau ,,de
Informative

mai

de
informativa imaginii) la minim

i intermediarilor)
Promovarea

a
fncuraja

do
i

consumatorilor frecventil

In de de in a -

in sa la in

de al un

al ale i de de al

sa ii

din a a ale o

in de de

ale

de

sa
sa ale

de
i

en o
sa nu