Atentie: Fata de 2008, variantele din 2009 au peste 80 de diferente. Vezi variantele rezolvate de la www.rezolvari.

net
Subiectul I Varianta 22

1. b Explicatie: a/b%c<=b  20/3%5<=3  6%5<=3  1<=3  1 !(b==a)  !(3==20)  !0  1 1 || 1  1 2. a) 15 Explicatie: Algoritmul afiseaza cel mai mare divizor propriu al lui n b) Algoritm echivalent citeste n daca n<0 atunci n -n sfarsit daca d1 i2 cat timp i<=[n/2] executa daca i|n atunci di sfarsit daca ii+1 sfarsit cat timp scrie d c) Programul
#include<iostream.h> void main(){ unsigned int n,i,d; cin>>n; if(n<0) n=-n; d=1; for(i=2;i<=n/2;i++) if(n%i==0) cout<<d; } d=i;

d) 25 sau 17 (orice numar prim sau patrat perfect de numar prim)

Explicatie: Pentru orice numar prim, algoritmul va afisa 1 si intr-un caz, si in celalalt. Pentru patratul oricarui numar prim, ambii algoritmi vor afisa radicalul numarului (5 pentru n=25, 11 pentru n=121 etc)

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful