You are on page 1of 264

Alapkiads: Bendefy Lszl: A magyarsg kaukzusi shazja Gyertyn orszga Bp., 1942.

Sorozatszerkeszt; Bencsik Andrs vlogatta, szerkesztette, az utszt rta: Blint Istvn Jnos Fmunkatrs: Cseh gnes Fedlterv, tipogrfia: Csvin Lajk Erzsbet

Magyar Hz Knyvek 10.

Magyar Hz Kiad 1243 Budapest, Pf. 592 Felels kiad: Csemy Zsuzsanna ISBN 963 03 79 00 7 DTP: /Vxipogrfia Stdi Bt. 1171 Budapest, Gyngyfzr u, 6. Nyomda: Press +Print Lapkiad s Nyomdaipari Kft. 2300 Kiskunlachza, Gbor ron u. 2/A Americana betbl szedve, 80 grammos ofszet papron

B E N D E F Y

L S Z L

A MAGYARSG
KAUKZUSI SHAZJA

MAGYAR
HZ

Budapest, 1999

A Magyarok kirlya pedig lakon a Kuma nev folyvz melleti, Kinek Paloti jl lehet rongyosak, de ma Is fennllanak, s azon falu melyet itt val pogny nyel ven hvjk Magyarnak... HATVANI TURKOLLY SMUEL. 1 724.

Fedlafxxi: Ezst dszltbla a Kaukzustx^. Lelhelye: Tbiliszi (TiJIisz) Perzsa eredet, eredetileg fra uoll szerelne. Falakja dszruhs sulymsz, jobbjn zongors/yommol. A so/ymtsz dfezmnagyainkhoz hasonl ^tzeiel hord. ami meguilgtja furaink kzpkori dszruhzatnak eredeti. (Crf Zichy Jen gyjtse)

FORRSOK

A mayynsdg uraluidckJ (N kaukzusaljai hazdja a Kr. u. IV-IX. szzadtxin. A kauktzusi magyar haznak szaki rsz, ahnnnl a mi hon/fxjlalink a tx j^nyk dl Hsn-tiO-lxtn elvndorollak, a Leuedia, a deli rszi a ki;m-nicigyr sziwlj'llk, ez azonlxin nan jdenii azl, hogy eblxn az idl)en a Don vidkn kt magyar haza voll: a lrzsi szvelsgnrtdsz'r ds a vrsg ludaia egysgbe koiHicsolia ket. (A lrkf>ei tervezte s rajzolta Berxiefy Lszl, 1941)

Tar

ARAB S PERZSA KTFK TUDSTSA A KUMMAGYAROKRL

A FORRSOK ISM ERTETSE levediai magyarsg sorsa s letkrlmnyei nemcsak Bizncot rdekeltk, hanem a kzeli arab birodalmat is. Tbbszrsen bebizonytottk, hogy mr a IX. szzadban kellett lennie egy olyan arab (-perzsa) trteneti-fldrajzi munknak, amely tudstsokat kzlt a levediai magyarokrl. Hogy tudtak ltezskrl, az egszen biztos. Szallam tolmcs 840-844 kztt mintegy kt htig utazott a metiszparti magyar sg fldjn s errl ibn Kordadhbehnek sszefoglal jelentse is megemlkezik. Muqaddasi kzlsbl viszont azt tudjuk, hogy a szamarrai kalifnak kvete. Ibn Musa le Khouorzmy csillagsz Szallamot megelzen jrt a kazr tarknnl, amikor is szintn kellett valami rteslst kapnia a doni magyarsgrl. Hogy melyik volt ez az sforrsnak tekinthet arab munka, arrl eltrk a vlemnyek. Morquart 840 krli idkbl szrmaztatja^ s Muszlim al Garminak tulajdontja a szerzsget. Hman szerint taln inkbb 874-883 kztt kszlhetett.'' Ugyancsak szerinte ebbl elssorban Ibn Fadhlan s msok mertettek 922 krl, majd ezek mvbl Dzsajhni (922 utn). Dzsajhni mvt hasznlta forrsknt Ibn Ruszta (X. szzad) s Al Bakr, mg egy olyan ismeretlen arab forrs is kszlt a X. szzad derekn, amelynek szerzje az eredeti sfon-st s Dzsajhnit egyarnt

ismerte s hasznlta. Ebbl az utbbibl mertett a Hududullom szerzje s Gardzl Hman Blint szrmaztatsi vzlata gy fest:
A (ismeretlen sforrs) 874-883 ibn Fadhlan s msok rtestsei 922 krl Dzsajhni (922 utn) tbn Ruszta (X. szzad) Ai Bakri (1094 eltt) C (ismeretlen forrs) X. szzad kzepe Hududullam (982-983) Gardz (1050-1052)

A szbanorg arab ktfk rtelmezse krl sokig a leg nagyobb zrzavar uralkodott, amit az idzett el. hogy a kijtfket kvetkezetesen vagy a pannniai, vagy a levediai, vagy a baskiria magyarsgra akartk vonatkoztatni. Megneheztette a magyarzat munkjt az a krlmny is. hogy a szvegekben nem egy helytt beszrsok, futlagos megjegyzsek fordulnak el. Mindaddig, mg a magyarzatksrletek tengelyben a ksbbi pannniai ma gyarsg llott, ,3 em a hazai, sem a klfldi kutatknak nem sikerlt (azokra) elfogadhat magyarzatot tallniok llaptja meg Nmeh Gyula.* Az eredmnytelensg alapoka az volt, hogy a kutatk feltte leztk, hogy az arab rk - jobb gyhz mlt szorgalommal csupn egymst msolgattk s knyk-kedvk szerint toldottakrontottak az eredeti, si szvegen. Miknt rmutattam," nem vettk figyelembe az eddigi kutatk, hogy mr Ibn Fodhlon rte-

HZ

stse is abbl az idbl szrmazik, amikor honfoglal seink a Meiisz partjrl mr rg elvndoroltak. A tbbi is mind ksbbi eredet. Ezeknek az arab s perzsa rknak tehl termszetsze ren knnyebb volt tudomst szereznika Kuban-Kuma sksgn visszamaradt keleti trkkrl", mint rpdnak tlk folyton tvolod nprl. Kutatink nem egyszer szemre vetik ..az arab s perzsa kompiltoroknak gondolkodsuk s kritikjuk megdbbent hinyt, amelynek nyomval oly gyakran tallkoznak.^ Tapasz talatom szerint az kori, s kzpkori irk is. legyenek nyugatiak, vagy keletiek, szerettek gondolkodni s gyakoroltk is azt. Min ne gondolkodtak volna az arab s perzsa szerzk, amikor ppen az arabokrl tudjuk, hogy kitn matematikusok, geodtk s csillagszok akadtak kzttk, ami mindenesetre les logikra s helyes kritikai rzkre vall rszkrl. Hogy az arab s perzsa ktfk rtelmezse krl ilyen zrzavar keletkezett, annak oka nem feltetlenl bennk, hanem taln bennnk keresend. Nyilvn minduntalan nehzsgbe tkznk, ha egy trtneti feljegyzst nem arra a npre alkalmazunk, amelyrl szl. Ezzel magyarz hatk meg a keleti ktfk rtelmezse krl felmerlt nehzs gek is! Az arab szerzk mindegyike bizonyos kzs forrsbl mertett, de az is biztos, hogy mindegyikk megtoldotta, vagy megjavtotta ennek a kzs forrsnak adatait a maga legfrissebb rteslseivel. Mieltt az arab ktfk rdemi trgyalsba kezdennk, lssuk magukat a ktfket. A knnyebb trgyals kedvrt szakaszokra bontva, prhuzamosan kzlm Ibn Ruszta, Gardz s A1 Bakri szvegt, mg a Hududullam vonatkoz rsznek csak rvid kivonatt adom. Ez az utbbi perzsa nyelv fldrajzi munka mg

lo r

kevsbbe ismeretes a nagykznsg eltt. 1892-ben tallta Bokharban Tumnszkij orosz akadmikus. Cme magyarul ezt jelenti: A vilg hatrai vagy orszgai." A m a mohamedn vilgon kvl Indirl. Tibetrl, Knrl, st Kelet-Eurprl is beszl s egyik kis fejezete az arab vilggal szomszdos kumai magyarsg viszonyaival is foglalkozik. A m-Ligei Lajos szerint^ Kr. u. 982983-ban kszlt, teht Szent Istvn atyja, Gza fejedelem korban. Renk teht semmikppen sem vonatkozhatik. de mg honfog lal seink levediai tartzkodsra, sem, mert akkor valahogy gy rta volna meg mvt az rdemes szerz: A magyarok valaha, miknt a forrsok beszlik, itt s itt laktak... stb. s minden tudstst mlt Idben rta volna meg. De nem ezt ltjuk, hanem azt, hogy a jelen (azaz a 980 krli) viszonyokrl szlvn, a magyarokat is mint ltala Ismert npet trgyalja. Az a krlmny, hogy lersban az elz forrsok hasznlhat anyagt is felhasznlja, nem perdnt. Ugyanez ll szrl-szra Gardz s A1 Bakri lersra is. Gardz s A 1 Bakri letrajzi adatait s irodalmi munkssgukat bven ismertette Kuun Gza gr. a .Magyar honfoglals ktfi c. m. II. fejezetben,** ezrt itt rviden csak annyit jegyznk meg rluk, hogy az elbbi perzsa r. a mai Kabultl dlre lt Ghazna (ma Ghaznl. vagy Ghizni) vrosban. Mvt 1051-1052-ben rta. Al Bakri arab* geogrfus s trtnetr. Spanyolorszgban sz letett. ahol atyja a szevillai fejedelemsg kormnyzja volt. maga a nagyvezirsgig vitte. Meghalt 1094-ben. Fontos tud nunk, hogy rteslseit knyvekbl, illetve kereskedkaravnok tl szerezte, mert maga a spanyol fldet sohasem hagyta el.

ARAH S P E KZS A KCT I- 0 K TU S 1 T A S A A Kf M.\ l AGYAR < )KRL A VONATKOZ SZVEGEK


Ihn lluszia oardiz AlBakri 1 . Lers a magyarok orszgrl: Ezek a besenyk orszga s a bolgrokhoz tartoz eszkilek (eskii) orszga kzlt laknak. 2.

1 .
A besenyk orszga s a bolgrokhoz tartoz eszkilek orszga kzt van a magyarok els hatra (=terlete). 2. A magyarok a trkk egyik fajtja.

l.
A bolgrok terlete s az eszkii terlet kztt, amely szintn Bulgar-hoz tartozik, van a magyarok hatra 2.

3 a) Ezek a magyarok jzushitek a korhelyek* kzl. 3 b) A magyarok blvnyimdk.

* Gardte ezttal, akrcsak ksbb a bulgrok nevvel kapcsolatban, szellemes szjtkot enged meg magnaks turkokhelyett trkaramiak, azaz .korhelyek"nek nevezi a magyarokat. Albb a bulgr nevet rtelem szerint trfikpzva ,gonosztev6k'-re mstja. V. . Kmosk" sz. jegyz. a. ki. m.

A R A B

P I- R Z S A

K T F K

T U D S T S A

K U M M A Ci Y A R O K R 6 L

Ibn l^ LLS Z / 4. Fnkk hszezer fnyi lovassg ln lovagol. 5. Fnkk neve kndh (kndh). 6. Ez a nv kirlyuknak a cme mert annak az embernek aki felettk uralkodik neve gyula {glh. gulah) s minden magyar arra hallgat, amit nekik harc s vdelem dolgban, valamint egyebekben glh-nak nevezett fnkk parancsol. 7.. Straik vannak, a fvel s a termkenysggel egvtt vndorolnak.

Garfzi 4. Vezrkkel hszezer lovas van.

AlBakri 4.

5.

5.

Ezt a vezrt kndahnek Kirlyuk neve kndh. nevezik. 6. Ez az nagyobbik kirlyuk cme. Azt a vezrt, aki az gyeket intzi, glh-nak nevezik; a magyarok azt teszik, amit a glh parancsol. 6.

7. Van egy pusztasguk, amely csupa f s tgas hely.

7. Ez a np kunyhkban s strakban lakik, kvetve az es hullst s a f sarjadzst.

12

ll)n Ruszia 8. Orszguk kiterjedt. 9.

Grrz 8.

AJ Bakri 8.

9. Tartomnyuk lK)SSZsga s szlessge szz parszanga.

9. Orszguk szlessge szz parszanga, hossza ugyanennyi.

1 0 . Egyik hatra a rumiak tengerig teijed.

10. Tartomnyuk a Rum tengervel hatros.

10. Orszguk egyik hatra a rumiak orszgval hatros. II.

11. Ebbe a tengerbe kt foly szakad, ezek egyike nagyobb a Gaihun-nl. Lakhelyeik a kt foly kzt terjednek el. Ha bell a tl. mindenki ahhoz a folyhoz jn, amely a kett kzl hozz kzelebb van. Ott tltik a telet, abban (a folyban halakat fogva. A tli tartzkods ott a legmegfelelbb szmukra.

11. Ebbe a tengerbe kt gaihun (foly) szakad, k e olyvz-(ek) kzelben laknak. Amikor eljn a tl, az. aki a folytl tvolabbra van, a foly kzelbe tr vissza, tlen azon a helyen tartzkodnak s halakat fogdosva meglhetsre tesznek szert.

Ibfi Hiisz/ 12.

Ganizi 12. s annak a folyamnak (a partjn), amely tlk balkzre esik a szlvok fel, van egy np. amely a grgk kzl val s keresztny, ezeket nndr-ek-nek nevezik. Ezek a magyaroknl szmosabbak ugyan, de gyengbbek.

Ai Bakri 1 2. A msik, a sivataggal szomszdos hatruk (terletk!) mellett hegysg terl el. amelyen ...n nev np lakik, van sok lovuk, lbas jszguk s szntfldjk.

13.

13. Ami ezt a kt folyt illeti (ti. amelyek kzt a magyarok laknak), az egyiket Itilnek. a insikat Dubanak nevezik. Amikor a magyarok a folyam partjn tartzkodnak, szemtl-szembe ltjk a nndz-eket.

13.

14.

14. A nndz-ek felett, a folyam partjn magas hegy emelkedik, a vz a hegy oldaln fakad

14. E hegysg als rszn, a tengerpart mellett ijunh nev np lakik, ezek

14

Ibn Ruszla 14. folyt.

Gardiz \4. folyt. (jn ki) s ezen hegy mgtt egy keresztny np lakik, amelyet mrl/nak neveznek s ezek. meg a nndz-ek kztt tz napi jrld van. Ez nagyszm np. ruhzatuk az arabokhoz hasonlt, turbn, ing s mellny dolgban. Van keresetk, vetseik s vetemnyeik, vannak szlik is. mert nluk a vz a fld felsznn folyik s fldalatti ntzcsatomik nincsenek. Mondjk, hogy szmuk a rumaiknl nagyobb. Kln nemzetisgek. ruforgalmuk javarsze az arabokkal bonyoldik le.

Al Bakr 1 4. folyt. keresztnyek s az iszlmnak Tbiliszi (Tiflisz) fldjvel vonatkozsban lv vidkeivel hatrosak, itt kezddik rmnyorszg. Ez a hegysg, addig terjed, mg Derbend fldjhez nem r s a kazrok fldjvel szomszdos.

15.

15. S az a foly, amely a magyaroktl jobbra, esik, a szlv terleten van s onnan a kazrok

15.

Itxi Kuszlfl l5./o/y.

Cardlzt is./ohjl. tartomnyba folyik s ez a msik folyamnl nagyobb. {Kmosk fordtsban: s az a foly, mely a magyaroktl jobbra van, a saqlab (szlvok) fel halad s onnan a Khazar tengerbe szakad.)

M ikikr is./olyi.

16.

16.

16.

A magyarok orszga A magyarok fban s vzben tartomnya csupa fa bvelkedik, talaja nagyon s lp s fldje nedves. nedves, sok szntfldjk van. 17. A velk szomszdos sszes szlvok fltt uralkodnak s nehz adkra ktelezik ket, ezeket foglyokknt tartjk. 18. A magyarok tzmdk. 17. k a szlvokat mind leigzzK s a szlvokra llandan termnyadkat rnak ki. s ket szvreiknek tekintik. 18. A magyarok tzimdk. 18. 17.

16

HA2 ARAB S I* E R Z S A K l' T F 0 K T f S (T A S A / 'L K U M MA 0 Y A R O K K L

Ihn Huszia 19. A szlvok ellen tmadsokat intznek, s a foglyokkal a tengerparton mennek, mg a rumiaknak krX nev kiktjbe nem hozzk azokat. 20. A kazrok lltlag annakeltte a magyarok s ms szomszdos npek ellen sncokkal vdekeztek, hogy orszgukat tlk megvdjk. 21. mikor azutn a magyarok a foglyokkal krX-be mek elbe jnnek a rumi-ak s ott kereskednek a rabszolgkat tadjk nekik s azok fejben rumi broktokat s takarkat kapnak.

Carcfz 19. S a Yuzz. saglab s ms ellen vonulva, onnan rabszolgkat hoznak, a rurrvhoz viszik s eladjk.

A/ Bakr 19.

20.

20.

21.

21.

ibn Huszla
22 .

Ganffzi
22 .

M Bakr
22.

Ezek a magyarok j klsej, tekintlyes emberek. Ruhzatuk brokt, fegyvereik ezstsek s gyngykkel kirakvk. lland portyz hborkra indulnak a saqlabijn ellen. A magyaroktl a saqlab-ig tznapi t van. A saqlab bambi kztt van egy vros, amelyet Wantit-nak neveznek... stb.

A Hududullam minket rdekl rsznek rvid kivonata Ligeti kzlse alapjn^ a kvetkez: A magyaroktl keletre egy hegysg nylik, dlre egy uulundur nevtj keresztny np lakik, nyugaton s szakon a ruszok tartomnyaival szomszdosak. A magyarok orszgban krlbell 20000 ember lakik, kirlyukat dzsuid-nak nevezik. Ai orszg hosszban 150 paraszanga, szlessgben 100 paraszanga. Tlen annak a folynak a partjn lnek, amely a ruszoktl vlasztja el ket. Ilyenkor halsznak s halbl lnek. Az orszgban rengeteg a fa s a folyvz. A magyarok igen gazdagok, j arcak s tiszteletet, flelmet gerjesztenek. A krlttk lak hitetlenekkel rkk hborban llnak s mindig k gyznek.

A KZLT SZVEGEK R SZ LET ES TAGLALSA Mr az eddigi kutatk Is nagyobbrszt vallottk, de Nmeth Gyula hatrozottan kimondja, hogy az idzett keleti ktfkben o magyar sgnak tbb, egyidbeni hazjrl van sz. Az 1 . szakasz-ktsgtelenl a baskir-magyarok uralvidki haz jra utal. Ibn Ruszta s A/ Bakri nem hagynak e tekintetben semmi ktsget sem, s taln lehetsges, hogy Gardiz lersban is az elsnek emltett ..bolgrok" sz elrs ..besenyk helyett." Mg tkletesebben kivilglik ennek a magyarzatnak helytll volta abbl az Ai Balhi-tl (1934) szrmaz feljegyzsbl, amelyet istahr s Ibn Haukal tdolgozsbl ismernk; Ktfle basdzird (magyar) van. Az egyik szorosan az oguzok hatrnl lakik, a bolgrok mgtt. Mondjk, hogy szmuk ktezer emberbl ll, kiket gy megvdenek erdik, hogy senki sem tud rajtuk ert venni. A bolgrok alattvali. A tbbi basdzirtok (Ibn Haukal: a basdzirtok legnagyobb rsze) a besenykkel hatrosak. k s a besenyk trkk, s kzeli szomszdai a biznciaknak.'^ Hogy Al Balhi tudstsban valban a baskiriai magyarokrl s nem trk nyelv baskrokrl van sz. azt mr Nmeth Gyula ktsget kizran bebizonytotta, gy ezzel a krdssel iti tovbb nem foglalkozunk, csupn szmukra vonatkozan tesszk az albbi megjegyzseket: Ha igaz is a 2000 fnyi llekszm, az csakis a baskir-magyarok hadi ltszmra vonatkozhatik, amibl viszont kvetkeznk, hogy sszes llekszmk azidben 20-25 ezerre rgott. Julianus jelentsbl tudjuk azonban azt, hogy 1223-1235 kztt a tatrok hborskodtak az urli baskir-magyarokkal s ezekben az tkzetekben az els sszecsapsok a magyarok

Tar

gyzelmvel vgzdtek. 2000 fnyi sereggel a tatrokon nem arathattak volna gyzelmet ural! vreink, valszn teht, hogy az Al Balhi-fle tudsts nem 2000, hanem 20 000 ft emlteti, teht kt tmnyt, ami 200-250 000 liekszmnak felel meg. Sokkal tbb vitra adott alkalmat a tudstsok msik rsze. A kutatk vlemnye trbelisg tekintetben megoszlik Etel kz, Levedia,a Duna-Tisza kze s a Kaukzus szak-keleti lejt jnek vidke kztt. A krds megoldsa olyan trtnet-fldrajzi feladat, ahol a kt tudomnyg krbe vg kritriumok egyarnt slyosan jnnek szmtsba. Ksreljk meg mindenekeltt a rendelkezsre ll ktfk alaf> jn trben rgzteni azt a dlibb magyarlakta fldet, amelyrl itt sz van. Ezt a feladatot csakis akkor oldhatjuk meg sikerrel, ha a 7-21 szakaszokat egyrtelmen tudjuk magyarzni, klns tekintettel a dnt jelentsg np- s tulajdonnevekre. Helytelenl csele kednnk, ha ezttal bizonyos szempontokat eltrbe helyeznnk msiknak rovsra s ha bizonyos priori feltevsekbl indulnnk ki. Ezrt nem vezettek kielgt eredmnyre az eddigi szveg magyarzatok sem. AZ elttnk ll feladat megoldsban nagyon hasonl egy tbb ismeretlen egyenletrendszer, vagy egy tbbpontos kiegyenlts rfiegoldshoz, amennyiben egyidejen minden fel ttelt s minden kvetelmnyt, maradk- s feltevsek nlkl, szigoran a tnyek alapjn kell kielgtennk. Mieltt tovbbi rszletekbe bocsjtkoznnk, kiemelem, hogy trtnetrsunk Ibn Ruszta lerst Konstantinos Porphyrogennetos adataival egyetemben a magyar strtnet legbecsesebb forrsai kz sorolja

A HA u

il s

p I- n /. s A

K r- T I- O k

i: s I r s a

i- m m a (; y a r o k r rt l

Nmeth Gyula szerint: Konstantinos s Ibn Ruszta... a magyaroi^ ievediai hazjt rtig le. ahol a magyarol^ a IX. szzad elejtl 889-ig tartzkodtak." Jbn Ruszta lershoz nng megjegyzem, hogy ebben semmi tveds, semmi flrerts nincsen, ez a magyar strtnet egyik legvilgosabb forrsa. Csak egy sajtsgos dolog van benne. ti. az, hogy a szlv foglyokrl szol rsz kt helyen egy-egy oda nem ill beszrssal meg van szaktva. Egyszer azzal, hogy a magyarok tzimdk. egyszer meg a kazr erdtsekrl szl mondattal (Az elbbi beszrs ugyangy van Gardzinl.) Ez azonban a tudsts rtkbl nem von le semmit, egyszeren az r, a msol, vagy a - mindenesetre kzelkor - interpoll figyelmetlensgnek kvetkezmnye. Minden jel arra vall, hogy Ibn Ruszta valban a Ievediai sha zrl beszl, de ppen mert errl van rsaiban sz, fel kell t teleznnk. hogy tudstsa a 889. v eltti idkbl keltezdik.'^ A fenti idzetben emltett rtelmetlen beszrsokra a ksb biekben. az egyes szakaszok trgyalsa sorn mg visszatrnk.

AZ ABKZ S ALN NP NEVE Most trjnk t Gardz s Al Bakri tudstsra s mindenekeltt a npneveket vegyk sorra. Az augunk nev nprl Morquart sikerltn bebizonytotta, hogy azonos a Kaukzus gerinctl s a Don-Kubn vidktl dlre a szikhek szomszdsgban, a Fekete-tenger partvidkn lak abkz nppel, Abkzia lakival. Ugyancsak fejtette meg, hogy a lersokban szerepl ...n npnv a pont elhagysval

MAGYAR hA i

osz-nak olvasand s ez nem ms, mint az alnok rgi neve.'^ (Ezt gy kell rtennk, hogy ha az arab n bet jegyben szerepl diakritikus pontot elhagyjuk, a bet mr nem n-et jelent, hanem gy olvasand; asz. Ez az sz >jsz sz teht az aln (osszt) np legsibb neve.) Nmeth Gyula viszont rmutat arra, hogy annak, aki a hanyag rs arabbets szvegek olvassban otthonos, nem kerl f radsgba, hogy a Gardzf ltal emltett nndr(z), ill. mrdol npnv ben ugyancsak az alnok, ill. az abkzok nevre ismerjen. Ugyanis nndr az os, mrdat pedig az ougoz npnv elrsa.'** Elg itt Nmeth Gyula id. kitn munkjra (HMK) utalnom, ahol bven megokolja a szerz, min s hogyan lehetett a mindkt szvegben szerepl hegysget (fleg az emltett np nevek alapjn) a Kaukzussal azonostanunk. Melich a nndr n p n e v e i nondur-nak olvasvn, azt Nndor fehrvrral (Beograd) azonostja,am it Kmosk rmmel el is fogad.= ^ Az emltett azonosts utn nem volt nehz Kmosk-nak arra a gondolatra jnnie, hogy a mrdat npnvt a horvt np nvvel azonostsa.^' Hogy ezek a tetszets s nyelvszeti szem pontbl taln nem is egy rvvel tmogathat elgondolsok mirt teljesen tvesek, a ksbbiekbl kiderl.

ITIL S DUBA FOLYNEVEK AZONOSTSA Trjnk t most az Itil s Duba folynevek azonostsra. A kt folynv krl az eddigiekben rengeteg vita folyt. Az albbiakban sszelltom az eddigi kutatk vlemnyt.

AK AB

PERZSA

KTFK

T i: S T A S A

KUMMA 0 YA R U KK L

Szerz szerint Thury^^ Roesler=^ Hunfalvy" Fehr G Marquari^ s Schneiz J

Ilii rnegfelelfije Don. vagy Dnyeper Dnyeper Dnyeper Dnyeper

Dutxj nx^cifeldje Duna Bg Bg Don

Don

Kubn

M elichJ."

Don

Volga, vagy ms nagyobb dlorosz foly (Dnyeper?) AkTuba Duna

Hman B,^ Zichy 1 . gr.*

Don Etelkz egyik folyja Nagyobb dlorosz foly esetleg a Dnyeper Volga

Kuun G. gr.^

Duna (vagy Bug)

Kmosk M. Nmeth Gy.^

Duna

a ktfket trgyalja, de az azonosts krdsben nem foglal llst.

A fenti sszellts nagyon jl megvilgtja, menyire eltrk, mennyire meg nem llapodottak voltak a nzetek a kt folynv krl Hogy melyik szerz mire alaptja nzett, azzal itt nem fog lalkozunk. az Id. munkkban megtallja a szkseges rszleteket

HZ

ARAB

PER ZSA

KCTKOK

T I U S ( t A sa

KUM M ACYAKdKKL

az olvas. Nem mellzzk azonban megemlteni Kmosk nzett. Szerinte az a kl foly, amelyikrl itt sz van. a Duna s a Tisza (!). az utbbinak a neve azonban nyilvn kimaradt valahogy Gardrz lersbl, ellenben ehelyett. - min, mirt sem - bele keverte abba az Itilt. Errl viszont Kmosk elismeri, hogy Gardz s Ibn Ruszta szerint az Itil. vagyis a Volga a Khazar tengerbe szakad.^' Termszetes dolog, hogy Kmosk. ha mr elfogadta a jian dur = Nndorfehrvr - s kigondolta a mrdat = horvt azo nostst, knytelen volt a Duba =Duna azonosts mell a hinyz Tiszt is felttelezni. Minderre pedig - gy ltom - a 3/a szakasz ltala megadott helyes fordtsa ksztette. Rvidsg kedvrt bizonytani kvnom a kvetkezkben, hogy az Itil = Voga, viszont Duba = Kubn Az ItHfoly a Volgt jelenti, mert 1 . Szlv (orosz) terletrl kazr terletre lp s a Kaspi-tba szakad (15. szakasz), 2. Nemcsak a Volga folyt, hanem mg a mellette fekv kazr fvrost (a mai Asztrahny st) is ezidben /fii-nek neveztk. 3. ogotj hadiparancsa a Volgt szintn/dii nven emlti.^ 4. Julianus szerzetes msodik tjrl rt sajtkez levelben emlti, hogy a tatr hadsereg egyik rsze ..az Ethyl folytl oroszorszg hatrai mentn, keleti irnybl Szuzdlhoz kzeledik. Az Ethyl itt.a Volgt jelenti. ^Ugyancsak Rubruk is (bv. 1 . albb) Etilio nven a Volgrl beszl.*

' Nem mellzhetem. Iiogy itt ki ne trjek Mdich llspontjra. Melich az Itilt a Donnal azonostja" s szerinte ez az azonosts azrt helyes, mert a krniknak a XIll-XIV. szzadra Jluuius Ethul d fsl Don" rtestse hiteles. (M. Ny. 1936. 346. I .) A tatrok ezidben a Dont teht Etilnek neveztk.

5. Az Itil foly, mini Eurpa legnagyobb folyja felttlenl nagyobb kell, hogy legyen a Duba-nl. 6. Garizi s Ibn Ruszto vilgosan megnriondja, hogy oz Itil a Khazar Tengerbe, azaz a Kaspi-tbo szakad Mivel sem a Don. sem a Dnyeper, sem ms nagyobb szmbajhet dlorosz foly, sem Etelkz egyetlen folyja sem szlltja vizt a Kaspi-tba, nyilvnval, hogy ezek az azonostsok nem helytllk. A Dubo nvben o Kuhan foly neve rejtzik. Bizonytsa a kvetkez. A ktfk szvegbl bet szerint kiolvashatk az alb bi tnyek: a Duba ) a kt emltett foly kzl a kisebbik. b) a magyarlakta terletektl balra (nyugatra) esik, c) partja mentn egyik oldalt magyarok, velk szemben alnok laknak d) az alnok felett, a folyam partjn magas hegysg emelkedik s ebbl ered a foly. Mindezek olyan flrenhetetlen adatok, hogy csodlkoznom kell, hogyan jhetett szba egyltaln ms azonostsi lehetsg is! A Duba nu a Kubn folyt jelenti, mert: 1 . A 15 szakasz alapjn vilgos, hogy a Duba a kt emltett foly kzl a kisebbik, teht nem lehet azonos az Ak-Tubval. Ugyancsak az emltett szakasz alapjn; ha a kt foly kzl a nagyobbik (amint lttuk, az itil =Volga), jobbra (azaz keletre) esik a magyar vidkektl, a Duba pedig balra (azaz nyugatra): (1 . Gardiz
Tegyk azonban fel a krdst, mirt ragadt a Donra is az Ethil nv. amikor a XXIII. szzadban elssorban a Volgt illette az! Azn. mn a Don folyt sajtos vonalzsa miatt a Volga (Sztlingrd alatti) kigazsnak tartottk, amilyen mellkga az Ak Tuba is. (Bvebben ezzel a krdssel nem foglalkozom, de rmutatott mr erre a tvedsre Fehr Gza is.)*

12. szakasz) s ennek a olynak a partjn laknak az alnok {mr, as) nyilvnval, hogy nem lehet azonos a Duba a Don-nal sem. A Dunrl - miknt ez ltnival - ebben az esetben, brmilyen kzenfekv magyarzatnak is tetszik a Duba =Duna azonossg, (amennyiben csak egyetlen diakritikus pont ms elhelyezst kvnja meg),**^ mg csak sz sem lehet. 2. Az alnok a Duba egyik partjn laknak. (G 12. szakasz). A folyam partjn tallkoznak ssze a magyarok aln: szomsz daikkal. (G. 13. szakasz). Az alnokfelett magas hegy (a Kaukzus) emelkedik, a hegy mgtt (G. 13. szakasz), ill. o hegysg als rszn, a tengerpart mellett pedig (Al Bakri 14. szakasz), teht a hegysg tls oldaln, az abkzok orszga terl el. 3. Amit Gardzf az alnokrol. s mindkt szerz az abkzokrl mond. tkletesen megfelel ismereteinknek. Vszeuolod osszt tanulmnyaiban arra a nagyon valszn kvetkeztetsre jutott, hogy az alnok hazja a rgmltban sokkal nagyobb kiterjeds volt. s nyugaton mg a Kubn felsfolysnak vidkt is magba foglalta.*" 4. Kiindulva az abkzok s Abkzia pontos lersbl (Al B. 14. szakasz) nyilvnval, hogy az alnoknak a hegysg szak keleti oldaln kellett lakniok (a kt npet csak 10 napi t vlasztotta el egymstl) (G. 1 4. szakasz), s azrt ilyen sok. mert az utasnak a Kaukzus-gerinct kellett megmsznia! Msik adatunk, hogy a nndr =alan np a Duda partjt is megszllva tartotta, teht sem a Donrl, sem a Dunrl nem lehet sz. hanem egyesegyedl a Kubn felsszakaszrl. 5. A szbanforg keleti forrs eddigi magyarzit megtvesz tette az a kittel, hogy a Duba foly a magyaroktl balkzre, a szlvok fele esik (G. 12. szakasz). Ezek utn azt hiszem, ez a

kittel is Vilgos lett elttnk; miknt az Itilt gy hatrozza mg a szerz, hogy az a szlv, ozoz orosz (uareg) terletrl folyik a kazrok fldjre, ugyangy Itt a szlvok fel" meghatrozs csak az gtj: szaknyugat" megadsnak elkerlsre szolgl. Teljesen vilgos lesz elttnk a ttel, ha az arab r, (inkbb az arab szemll) helybe kpzeljk magunkat. Az arab birodalom hatrn llunk, mondjuk, fenn a Kazsbeg cscsn, s letekintnk a lbunk alatt, szaki irnyban elterl laplyra. (L. a trkpet!) Ltjuk a Kaspi- s a Rum-tenger kzn a kum-magyarsgot. Tlk balra, balkzre kanyarodik a Taman flsziget fel a Kubn (= Duba). A magyaroktl szakra hrom npcsoport tnik fel: a Krm kzelben a kazrmaradkok, a Volgn tl. keletre az oguzok. s tlk szakra, valamint az elbbi kett kz kelve az oroszok (szlvok, rus-ok). Nyilvnval, hogy a Kubn (=Duba) foly a Don vidkig lehzd szlvokhoz esik legkzelebb. 6. Vilgosan kitnik a Duba foly Kuban-volta a Gardz-fle 14. szakaszbl:... az alnok felett a folyam portjn magas hegy emelkedik, a uz a hegy oldalban fokad". Azaz a Kubn partjn emelkedik a Kaukzus s a Kubn foly ebbl a hegysgbl fakad. Ugyanezt egyetlen ms. szbajhet folyrl sem rhatta Gardz. Ez a meghatrozs dnten s vitathatatlanul a Duba = Kubn azonossg mellett bizonyt.

A MAGYARLAKTA TER LET TRBEH ELYEZSE Az eddigi eredmnyekbl nem nehz megllaptanunk, hogy a szbanforg kt keleti ktfnek uonatkoz rszlete arrl a bizonyos harmadik magyarlakta tartomnyrl beszl, amelyet itt rviden

MACYAI

~ i z

Kummagyarinak kfununk nevezni. A kvetkezkben ennek a magyar orszgnak hatrait prbljuk megvonni a szbanforg arab-perzsa ktfk alapjn. A magyarlakta terlet hatra jobbrl s balrl, azaz keletrl s nyugatrl Gardz szerint az Itil (= Volga), ill. a Duba (= Kubon). Dlrl a tartomnyt a Kaukzus gerince, ill. a Terek vzgyjt ter letn az alnok fldje zrja be. AJ Bakri-nl olvassuk (12. szakasz) a kvetkezket;... a msik, a sivataggal szomszdos hatruk (= terletk) mellett, hegysg terl el. amelyen az aln nev (...n) np lakik..." Teht a magyar terletet egyik oldalrl a Kaukzus szeglyezi, a sivatag pedig - figyelembe vve az itil s Duba azonostsnak eredmnyeit - nem lehet ms, mint a Bels Kirgiz-pusztknak nyugati fele, a Volga s Jergenyi dombok kz es darabja. Ezt a hatrsvt kb. a Kuma balparti laplynak szeglye, ill. a keleti hosszsg 45-a jelli ki. Minthogy azonban nehezen kpzelhet el. hogy a ma sem lakott Kirgizpusztk abban az idben lakhatk lettek volna, fel kell tennnk, hogy a magyarlakta terletek szaki hatra nem nylott a Manicsjon tlra, de mint lovasnp. rendszeresen kalandozhattak, st csapadkosabb esztendkben legeltethettek is a Manicsjtl keletre es terleteken is. Htra volna Kummagyarinak hatrbl a Jergenyi dombok dli vge s a Kubn foly vidke kz es szakasz. A trgyalt keleti ktfk 10. szakasza ezt is tisztzza. Olvassuk ui. Gordznl, hogy a magyarlakta terletek egyik hatra a rum-iak tengerig, A! Bokri-nl a rum-iak orszgig terjed. Az elz feljegyzsnek az Azoui-tenger dlkeleti partuidkre kell vonatkoznia, mg az utbbi, miknt azt mr Zichy is (ugyan

egszen ms vonatkozsban) felismerte ...a Krm flszigetre s ennek grg lakossg vrosaira vonatkozik/^ Ez a meghatrozs teljesen megfelel a Rauennoi Geogrfus lersnak is. ugyanis Onogorrl gy r: Szintn a Fekete tenger mellett van (az) az orszg, amelyet Onogorinak neveznek, ezt Livanius grg Dlcssz szabatosabban a Metisz mocsrnak legvgiben jelli ki, lltvn, hogy lakosai a szomszd helyekrl valk, de azok barbr szoksukhoz kpest szigeteken laknak."-*^

A Mcnisz mocsnidkc (is a kuukazusuidcki folyk dmcHsara^vxJoli laplyai a Kr. u. IV-IX. szdzacUkjn. A mcxsarakai srii uonalazluk (A lrkqjef itwezle cs rajzolta B^nrcfy lAszl, 1941)

ARA B

P KHZS A

K ft T P 0 K

T II S I T A S A

K l M M A G Y A R O K H 6 L

Azonban a Ravennai Geogrfus Cosmographia-jnak ms kzirati pldnyaiban szigetek iielyett tbbnyire beszatlan halakrl van sz. ... lltvn, hogy a szomszd helyekrl tmrdek hallal br. de barbr szoksuknak megfelelen beszatlanul eszik meg azokat."*^ A meghatrozs teht ktsgtelenl a Metisz partvidkre utal; mocsaras. Ingovnyos terletre, ahol a halszattal foglalkoz csaldok a mocsrvidkbl alig kiemelked, kisebb-nagyobb szigeteken szlltak meg s mivel egsz ven t hozzjutottak a friss halhoz, azt beszs nlkl elfogyaszthattk, minthogy nem volt szksgk a trolsra. Ugyanezeket a telepls- s letviszo nyokat talljuk meg haznk neolitkori. alfldi halsztelepein is. A 10. s I I. szakaszban foglaltak levezetsnkkel szemben ltszlagos risi ellentmondst tartalmaznak. Olvassuk u i.. hogy ...Tartomnyuk a Rum tengerrel hatros. Ebbe a tengerbe kt foly szakad... Amint lttuk: a Volga s a Kubn. Ibn Kordodhbeh-nl a Rumi tenger a Fekete-tengert jelenti.'"" Ez termszetes is. Azonban csak a Kubn mlik a Fekete-tengertDe mg a Volga a Kaspi-t vizt gyaraptja. Ne feledjk azonban, hogy Rubrukig Nyugat nem tudta, hogy a Kaspi-t klnll fg getlen fldrajzi egysg. Mrpedig ha ezt az arabok mr a X-XI szzadban tudtk volna, lehetetlen, hogy arrl Eurpa ne szerzett volna tudomst. Mindezek alapjn gy ltom, hogy keleti ktfink eddigi ma gyarzatait alapos revzi al kell vennnk. Zichy id. munkjbani'^ arra a kvetkeztetsre jutott, hogy Gardfz szvege nem ms. mint a Levedira vonatkoz sszvegek nek s az etelkzi viszonyokra alkalmazott tudatos tdolgozsnak rtelmetlen sszeoluasztsa"

Bxr
A A U s P E K ZS A K 0 i I- < * )K P i: O 0 S ( T A S A A K l.' M M A G Y A H O K R I.

Nmeth Gyula majdnem hasonlan vlekedik Gardfz munk jrl: ...az Ibn Ruszta-le szvegbe, mely a levediai haza lerst tanalmazta. egy ismeretlen szerz beszrta a magyarok egy msik, rgebbi, kubnvidki hazjnak valami elvesztett rgi forrsbl val lerst. Ezt a beszrst Al Bakri meglehetsen hven megrizte (valsznleg szoksa szerint kivonatolta). Gardiz - vagy az forrsa - pedig, taln ms forrsok s magaszerezte ismeretek felhasznlsval teljesen eltorztotta"*^ Nem ltom szksgt annak, hogy Gardizf hitelt ennyire le rontsuk. Abbl, hogy az eddigi kutatk a szbanforg ktfk rtel mezsvel nem boldogullak, nem felttlenl kvetkezik az, hogy a ktfk valban rtelmetlenek. A kiinduls s a magyarzatok menete is tves lehetett. Ha fontolra vesszk az eddigieket, nem nehz beltnunk, hogy a hrom keleti ktf az tfle magyarlakta terlet kzl hromrl beszl, nevesen Ibn Ruszta; Eiaskirirl (Magna Ungaria) s Levedirl, Gardfz Kummagyarirl, Al Bakri pedig Baskirirl s Kummagyarirl (H. Antiqua-Vetus-Maior). Etelkzrl s a pannniai Magyarorszgrl egyik lersban sem trtnik em lts. Gardfz (1050 krl) idben Ibn Ruszta (900 krl) s Al Bakri (1080 krl) kztt ll. Ibn Ruszttl msflszz v vlasztja el. Mg az utbbi kzvetlenl benne lt a beseny tmadsok id szakban. Gardfz idejben mr a Konstantinos Porphyrogennetos ltal emltett, keletre kltztt ..trkk" is rendezettebb viszonyok kz kerltek s orszguk, hatalmuk, tekintlyk hre mind meszszebbre terjedt. Amig Ibn Ruszta a 885-890. vi esemnyek kze lben csak a knnyebben hozzfrhet adatokrl. gy esetleg korbbi ktfkbl a magyarsg levediai hazjrl szerezhetett

tudomst, utdjainak (Gardzf, Al Bakri) mr mdjban volt. hogy a Kaukzus havas gerincn tl lak. nyugat fel meglehetsen elzrt magyar nprl tudstsanak bennnket. Hangslyozni kvnom teht, hogy a Gardzf szvegben tallhat beszrs nem valami rgebbi, kubnvidki magyar shaza lersa, hanem Gardzfnek sajt tapasztalatai, vagy rte slsei alapjn kszlt, a kumamenti magyarok orszgra vonat koz feljegyzs. Al Bakrinl a 1 2. szakasz olyan lnyegesen bvebb elemeket tartalmaz, hogy nem vonhatjuk ktsgbe a szbanforg szerz nek Gardfziez viszonytott tovbbi rteslseit. A Hududullam szvege az eddigiek alapjn teljesen tisztn rthet; a kumamenti magyaroktl keletre lv hegysg a Kau kzus. A tlk dlre lak. vulundur nev keresztny np az abkzok. Tlk szakra s szaknyugatra valban orosz tartom nyok fekdtek. Az egyntetsg teht, ami a terlet meghatro zst illeti, a hrom ktfben tkletes. A hrom ktfnek ./nagyarok hatra" kifejezse a magyarok ltal lakott terleteket jelenti. Az els hatr (terlet) a baskrok ltal lakott fld. (l . szakasz.r Minden bizonnyal errl az uralvidki Baskirirl tesz emltst Ibn Ruszta s Al Bakri. Ehhez ktsg nem fr. Gardzi szvege azonban gondolkodba ejt bennnket. Igaz ugyan, hogy ha a mr emltett behelyettestssel lnnk, teht ha az 1. szakasz els szava (A bolgrok...) helybe a besenyk" szt tennk. megkapnnk a msodik kt ktfvel azonos rtelmet, de - gy ltom - nincs erre szksg. Gardzf 1 . szakasza ebben a formban is kerekded, rtelmes egsz s azt mondja: a bolgrok, azaz a Rum tenger melletti.

AR A H

I* li H Z S A

KC ' T I-

T i; D S T A S A

Kf MMA Y A H C )K L

dunamenti bolgrok orszga s az eszkil terlet (azaz a volgai bulgrok ldje) kztt van a magyarok (mgpedig miknt lttuk, a kumamenti magyarsg) orszga. Magyarzatkpp iiozzteszi, hogy az eszkilek fldje is Bulgrhoz tartozik, azaz ez a fld szintn a bolgr np birtokban van. A magyarok a trkk egyik fajtja" (2. szakasz). Termszet szerleg mindhrom magyarsgra vonatkozan igaz. Ma mr nem vits, hogy a magyarsgnak az uralkod osztlya, teht az a rtege, amellyel az arab vilg egyltaln rintkezett, bolgr trk jelleg volt.

A KUMMAGYARSG VALLSI VISZONYAI A X-XI. SZZADBAN A kummagyarsg vallsrl keleti forrsaink ezt kzlik; Ezek Q. magyarok jzushitek (3a. szakasz). A magyarok blunyimdok (3b. szakasz). A magyarok tzimdk (18. szakasz). Az els pillanatra homlokegyenest ellenkez lltsnak ltszik ez a hromfle tudsts, pedig vgeredmnyben mind a hrom igaz s jl megfrnek egyms mellett. A Pontsvidk kpe ebben az idben, vagyis az V-XIII. sz zadban nagyon kevert volt. A Fekete-tenger s a Kaspi-t kzn, valamint a partok krnykn minden irnyban nagyon sok s sokfle npsg gylt ssze. Ezek klnfle vallsi tanokat hoztak magukkal. Emellett Kaukzia. minthogy kt igen fontos transz kontinentlis tvonal csompontja, mondhatjuk, mindenfle esz meramlatnak kitett terlet volt.

HZ

ARAB

KS

IM-. K Z S A

K l'T F

T f D (') S I T A S A

Kf MMA C i Y A K (l K K l.

A keresztnysg mr a korai szzadokban eljutott ide.-^" A f hittrtsi gcpontnak az V-X. szzadban Bizncot s Armnit kell tekintennk. Zakaris rhtor feljegyzsei szerint Kr. u. 530 tjn Quarduct, ksbb pedig Moq rmny pspk trtgetett sikerrel a kimmriai Boszporusszal szomszdos kaukzusi onogur-magyarok kztt.^' Ugyanerre az idre esik Ogurda megkeresztelkedse s trtsi ksrlete.'" Ksbb, 619-ben Krt fejedelem prblkozott mg jbl na gyobb arny keresztny tertssel.-"*" Ezeknek az igyekezeteknek megvolt az alapja, mert a biznci trtk, mr a Vlll. szzadban olyan szp eredmnyeket rtek el. hogy onogur s hun pspk sgek alaptsra kerlhetett sor.'-* Az a krlmny, hogy a ke resztny trtsek, mint meg-megjul ksrletek jelentkeznek idrl-idre a pontusvidki magyarsg trtnetben, arra a kvetkeztetsre indt, hogy egyik trti tevkenysg sem tudott mlyrehat lelki vltozst elrni a np kztt, s a magyarsg, mihelyt a trts temt valami kls krlmny meglasstotta, vagy ha abban sznet llott be. mint pl. amikor a kazrok Droszt, a krmi f trtsi kzpontot elfoglaltk, igyekezett visszatallni ahhoz az si vallshoz, amely az pusztai lelkletnek sokkal jobban megfelelt. Ktsgtelen, hogy a mohamednizmus elretrsvel errl az oldalrl is rtk seinket eszmei hatsok, hisz a kazrok trt kapukkal fogadtk a keletrl feljk raml iszlm tanait. Ezeket a hatsokat azonban mg nem tanulmnyoztk elgg. Ugyangy a tztisztel parszi valls is. amelynek legkzelebbi ffszke Perzsiban volt, kisugrozhatta hatst a kummagyar terletekre.

MACm
HZ

A HA n

I- S

P II 1 <Z S A

K r t I- K

T i: U ("l S I r A S A

K i: M M A li V A H O K H Ci I.

A Kummagyariban tallt rengeteg srszobor* (kamennja bb), kezk ben a kldk tjn tartott ritulis csszcskvel, vagy egy keletrl velk hozott si, pogny-, vagy a parszi vallsra utal. Ez mg tisztzatlan kr ds. Annyi azonban egszen bizonyos, hogy az V-Xl. szzadi kummagyarsg sorban pognyokat, (akik straikban az elhaltaknak emlkre bbui ll tottak s a srokat dszes emlkszobor ral jelltek meg), keresztnyeket, mo hamednokat s tztisztel parszi hiteket egyarnt lehetett tallni.

Kchchj-ian kum srszalMjr

A TRZSI SZERVEZET S ELKELSGEIK A 4. szakasz a kumamenti magyarsg ezidbeni llekszmrl tudst bennnket. Fnkk 20 000 fnyi lovassg ln lovagol" - olvassuk. Minthogy egy np katonallomnya rendes krl mnyek kztt annak tz szzalkt teszi ki. a kummagyarsgnak llekszmt legalbb 250-300 ezerre becsljk.

*Arcndi professzor szerint mg ma is ezrvel talljk az orosz kutatk a Kaukzus szaki sksgain a szbanforg szobrokat; nyiivnsggal kummagN'ar eleink hagyatkait.

AKAU

l -S

PliHZSA

K l': T I- (') K

T l I) (') S f T A S A

K l 'M M A C Y A K () K R I.

Nyilvnval, hogy a Huduciullam csak elrsbl mondja, hogy a magyarok orszgban 20 ooo ember lakik, mert az igazsg az, hogy minden ms forrs kt tmnyt tv lovassgrl beszl. (Egy tmny 10 000 lovast szmll hadi egysg volt.) Az 4. s 6. szakaszban foglaltak rendkvli fontossgak s bizonytkai annak, amit a kettskirlysgi intzmnynek kummagyariai tvtelrl az 1 . rszben elmondottunk. Ibn Ruszta lersbl ktsgtelenl kiderl az, hogy a levediai magyarsgnak volt egy knd (vltozatai; knda(e), kende) cmet visel fkirlya s mellette egy msik, gyulo cmet visel magas mltsg frfi. A gyula magasabb bri tisztet tlttt be. Az feladata volt, hogy a trzsszvetsgen bell, az egyes trzsek kztt felmerlt vits gyeket, rdekellentteket bksen elintzze, elsimtsa. Hatalmi krrl s szereprl Ibn Ruszta teljesen vilgos kpet nyjt. Gordz szerint a kaukzusi m agyarsg ezt a hatalmi rendszert maradk nlkl megrizte AI Bakri ezzel szemben mr csak a knd-t, mg a Hududullam pedig csak a gyula mltsgot emlti. gyltszik, egyik szerznek csak egyik-, a msiknak csak a msik fajta mltsgrl lehetett tudomsa, de nyilvn mindkt mltsg megvolt mg a XI. szzadban is.

A KUMAIAK STOROSPSZTOROK A kumamenti magyarsg a X-XI. szzadban strakban s kuny hkban lakik (7. szakasz) s storospsztor letmdot folytat; nyjait s mneseit az vszakonknti idjrsi, 1 1 1 . termkenysgi

s ir
A H A l S I* U K Z S A K l' T I' K T i: S ( T A S A A K I M M A C ,Y A R O KR L

viszonyoknak megfelelen ms-ms legelkre tereli, akrcsak az egysg Idejn, a levediai korszakban. Teljesen hasonlan r a szr Anonymus is: ..ez a szmra nzve 13 np (helyesen: 1 1 trzs) strakban lakik, barmok, halak, vadak hsval l s fegyverbl."'^ Teht llattenyszt-, halsz- s vadsznp, miknt erre lakhelyknek minden termszeti adott sga meg is volt.

KUMMAGYARIA KITERJED SE A 8. s 9. szakaszt azn kell sztvlasztanunk, mert nem azonos terletrl szlnak. Ibn Ruszto Levedirl rvn azt kzli, hogy orszguk kiterjedt." Gardzi s AJ Bokri tudstsa azonban mr a Kummagyarira vonatkozik. Szerintk ez a magyarlakta fld szltben-hosszban 100 parszanga. A legmegbzhatbb adatok szerint a parszanga egy rai gyalogtnak megfelel tvolsg, teht krlbell 5 1/2 km ."*^ A Kaspi-t partvidktl a Kubn nagy knykig terjed tvolsg gyenge 600 km. teht eszerint ha ezt Kummagyaria Jiossznak vesszk, Gardfz s Al Bakri kzlse megfelel az igazsgnak. Ha ugyanezt a'tvolsgot a Kuma-Terek kztl szaki irnyba mr jk fel a trkpre, ahhoz a vidkhez jutunk, ahol a Don a legjobban megkzelti a Volgt. Nem is valszntlen, hogy a kummagyarok legeltetterletei idig terjedtek. Annyi mindenesetre bizonyos, hogy mindkt ktf szerint a magyarok orszga szltben-hosszban krlbell egyformn kiterjedt.

Ha mellkel! trkpnkre tekintnk, lehetetlen, hogy azonnal szembe ne tnjk, hogy a Volga, a magyarok dli hatra (a Kuma s a Terek kzn), a Kaukzus Ny-i vge, a Metisz DK-i partja s a Don als folysa nagyjban rombusz-alak idomot d, teht olyan terletet, amelynek kt tfogja valban kb. egyforma hossz. Ebbl elssorban azt kvetkeztetem, hogy a kumamenti ma gyarsg rdekterletnek szaki hatra krlbell a Don vonalig terjed. Legeltetterleteik sorba a Jergenyi dombsg is felttlenl beletartozott. A kumamenti magyarsgot Gardzidejeben flig-meddig meg teleplt. vagy inkbb: a megtelepls kezdetn tart storos psz tornpnek kell tartanunk. A srn lakott orszgrsz a Kuma foly laplya, tallunk magyarokat a Malka foly tszomszdsgban, a Kubn mentn, halsz trzseket a Metisz ingovnyos, dl keleti partjn, legeltet psztortrzseket a Manicsjon tli rszeken, a Jergenyi dombokon s az Als-Don partvidkn, amint nyjaik kal legelrl legelre vndorolnak.

FLDM VELS S HALSZAT A l l . szakasz szerint telenknt azok. akiket nem kt le a jszgok rzse, a folyk mell hzdnak s halszgatnak, gy tesznek szert meglhetsre. Nem kell szorosan a kt hatrfolyra gon dolnunk. A Hududullam azonban szabatosabban rja le a trzsek tli lett, mondvn: Tlen annak a folynak a partjn lnek, amely a Tszoktl vlasztja el ket. Ilyenkor halsznak s halbl lnek."

Az orosz-magyar hatrfoly a Don volt s semmieseire sem a Volga, mert attl keletre trkfajta npek tanyztak. A Don pedig halban valban gazdag foly. A 12. szakaszt illeten ezttal csak Ai Bokri szvegre trnk ki. Ebben olvassuk, hogy a magyaroknak van sok lovuk, lbas jszguk s szntfldjk." Ez a kittel - gy ltom - feltnen egybevg Gardz 7. szakaszval. Ott; Van egy pusztasguk, amely csupa f s tgas hely." Gardfzmek ez a mondata ktsg telenl Kummagyarinak legtermkenyebb, teht minden valsz nsg szerint legsrbben lakott rszre, a Kuma foly laplyra vonatkozik. Itt, a Kuma jobbpartjn, a Bujvola torkolatnl plt ki a ksbbiekben Magyar vros, Gyeretyn magyar fejedelem szkvrosa.

A KUMAIAK ABKZ SZOMSZDJAI Trjnk t ezek utn a 1 4. szakasz megvitatsra AJ Bokri szerint a Kaukzus aljban, a tenger partjn lakik az abkz np. ,zek keresztnyek s hatrosak az iszlmnak Tiflisz fldjvel vonat kozsban lv vidkvel", vagyis az arab birodalomhoz tartoz Armnival.'^ Ez a hegysg addig terjed, mg Derbent fldjhez nem r s a kazrok fldjvel hatros." A legutols kijelentsbl vagy arra kell kvetkeztetnnk, hogy a szr Anonymusnl a Magyar trzs uralma alatt emltett Kaszar=Kazr trzs terletei a Terek vz vidke s Derbent kztt fekdtek, az alnok s a malkaitk fldjtl dlkeletre, a Kaspi-t partjn, vagy arra. hogy ezttal az r - a kazr-magyar kapcsolatok alapjn - a magyarok fld-

H A 2

jvel" kifejezs helyett a kazrok fldjvel" meghatrozst hasz nlja. Gardzf szerint az abkz np ruhzata az arabokhoz hasonl. Ez termszetes is, mert az arab birodalommal kzvetlen szom szdosak voltak. Ebbl kvetkezik az is. hogy ruforgalmuk javarsze az arabokkal bonyoldik le." Kmosk idevonatkoz szellemes megjegyzsei (20 j.) meg is llnk helyket, ha egsz gondolatmenete helyes volna. Minden tovbbi bizonytst flslegess tesznek eddigi fejtegetseink; mivel az arab- s abkz-tartomnyok hatrosak egymssal, az abkzok az arabokkal kapcsolatban nem voltak kizrlag tengerenti ruforgalomra utalva, hanem jobbadn szrazfldi ton bonyolthattk le azt.

A KUBNVIDKI NTZBERENDEZSEK MARADVNYAI A szbanforg ktfk legrejtlyesebb helyei kz szmtott Gardiz szvegben a 14. szakasznak ez a pr so ra:... mn nluk (ti. az abkzoknl) a vz a fld felsznn folyik s fldalatti ntzcsatornik nincsenek. Nyilvnval, hogy itt szembelltssal van dolgunk. Az abk zoknl a felsznen folyik a vz. nem gy mint msoknl, akiknek a felszn al mlytett ntzcsatornik vannak. Az abkzoknak ntzcsatornik nincsenek. Abkzia trkpre vetett egyetlen pillants meggyz bennnket arrl, hogy nem is lehetett szksgk az abkzoknak ntz csatornkra. de mg nem is alkalmas Abkzia terlete ntz fldmvelsre.

rdekesebb krds azonban az, kire vonatkozhatott a szveg szembelltsa? Nyilvnsggal vagy a kumai magyarokra, vagy az alnokra, mert ms nprl nincs is sz a szvegben. Az al nokrl azonban olyan mellkesen szl csak a ktf, hogy ezt a feltevst eleve el kell vetnnk, hogy pedig a magyarokra vonat kozik, azt trgyi bizonytkokkal kell bizonytanunk. Trgyi bizonytkot szolgltatott ebben a tekintetben Klaproth Gyula orosz akadmikus, aki 1807-1808-ban tzetes tanulm nyokat vgzett a Kaukzusban, gy tbbek kztt az egykori Kummagyaria terletn is. Lersban^ talljuk ezeket a sorokat: Jelents foly a Laba, 1 25 verszttel az Urup alatt, Uszt-Labinszk erddel szemben torkollik a Kubanba. Kt foly egyeslsbl ered. ezek az Ulu Laba (tatr) = Labasua (cserkesz) s a Kicsi Laba = Labacuk. Ez a kt foly az Achmed-hegy alatt egyesl. Ezeken kvl is a Lbnak a hegysgben sok mellkfolyja van. A foly s az elhegysg kztt, az Urup s a Kubn nyugati oldaln, azon a helyen, ahol a Kubn foly szaki futsa hirtelen vgetr s a foly egszen keletnek fordul, rgi csatorna nyomt ltja az ember, amint elvlik a Kubntl s 30 versztnyi (=32 km) futs utn, mg a Laba torkolata eltt azzal ismt egyesl. Tatr nyelven Ibsz Girn a neve. Keleti rsze, ahova nhny kis patak leadja a vizet, nem szradt ki teljesen s ennek Szdendzsuk a neve." A Kubnnakszbanforg szakasza Kavkaszk vrostl keletre esik, Temisbekszk-tl csupn nhny kilomterre keletre. A foly jobbpartjt mr Krasznodartl mintegy 35-40 km-rel keletre mindinkbb emelked partok szeglyezik s azok majdnem a forrsvidkig szorosan a foly mellett maradnak. Ezek szerint a Kubn jobbpartjn eleve lehetetlen ntzsre alkalmas terletet

MAGYAR

,\ II A n

l- S

l l H /. S A

K V T |: K

T i: S I T S A

K I M M A (i Y A K () K H () l.

tallni. Ezzel szemben a balpartoi Armaviril Tiliszk magassgig terjedelmes jelenkori (alluvilis) rtri sksg ksri. Ennek szles sge helyenknt a 15-20 km-t is elri. Minthogy a Kubn arnylag nagyess foly, adva van az rtr mestersges ntzsnek lehetsge. Mai szemmel nzvn, ktsgtelen, hogy a Szelendzsuk a Ku bn termszetes mellkfolyja, mg a Klaproth felfedezte 32 km hossz csatorna tudatosan a Szelendzsuk felhasznlsval kszlt. Az is ktsgtelen az elzk alapjn, hogy a csatorna rendeltetse csakis a kzte s a ffoly kzti terlet ntzse lehetett Ez a feladat a fcsatornra kzel merleges mellkcsator nkkal knnyen megoldhat.

A Kl[)roth llal myialll nizrsc/lorna a Kul)i mkjjclx'n (Szf'rz udzlaia)

Az elbbiek szerint az sem szorul rszletesebb bizonytsra, hogy ez a mestersgesen ntztt sksg a magyarsg ltal tnylegesen megszllt terletnek egyik kis darabja volt. teht a

ARAB

P I- H 7 .S A

K T F rt K

TUD STSA

K I M M A ti Y A H O K R l.

kumai magyarsg felttlenl ismerte, (s valsznen rabszol gival vgeztette) a fldnek ntzberendezsekkel val m velst is. Ne csodlkozzunk azon. hogy ilyen hatalmas fldmunkt jelent ntzberendezssel tallkozunk a kumai magyarsg trtnelmi idejbl. Tbb hasonl pldt is felsorolhatnnk. gy - hogy velnk rokon npnl maradjunk - Prinz Gyula Kasgariban utazgatvn ..hatalmas, de mr elpusztult csatorna-alagtnak ma radvnyait ltta a Toyun vlgyben, a Tesiktas-karaul kzelben Ez mr a sziklba van faragva s nagyon rgi.^ ^

A KUMAI MAGYAROK PORTYZSAI A 15. szakaszbl az vilglik ki. hogy a kumamenti magyarok szaki szomszdjai a kazrok. Lehetsges, hogy a ksbbiekben is ltek itt kazr npmaradkok. Gardzi szvege teljesen vilgos. Az korban a kummagyaroktl szakra szlvok laktak, a foly ezek fldjrl folyik a kazr tartomnyba. Ez volt a kazr birodalom szve, itt volt Itil, a kazr fvros is. A Hududullam szerzje azon ban mr a X. szzadvgi llapotokat festi, azaz azt a helyzetet, amikor a kazr birodalmat az oroszok megdntttk s ezrt a kummagyarok szaki szomszdainak - teljes joggal - az oroszo kat mondja. A 16. szakasz s A 1 Bakri 12. szakasza kztt ismt rokonsgot fedezhetnk fel. Ami az eltrseket s a sorrendi klnbsgeket illeti, az rk egynisgre vezethetk vissza. A lers tkletesen fedi a Kuma laplynak, ill. a Kaukzus szakkeleti lejtinek ter mszeti viszonyait, igaz az, hogy a magyarok ltal birtokolt egsz

fldterletre nem vonatkoztathatjuk Gardfz jellemzst, de nem is rtend ez nagyobb terletre, mint a tnylegesen lakott s megmuelt terletekre. Nem vonatkozik teht a pusztajelieg legelkre, sem az ltaluk portyzott, lsivatagos vidkre. Nincs szksg teht arra sem. hogy a tj fldrajzi viszonyainak megvltozst, br az bizonyos mrtkben ktsgtelenl meg trtnt, ezttal szmtsba vegyk. A 17. szakaszbl a harcra, kalandra vgy magyar llek bonta kozik ki. rpd magyarjainak is id kellett, mg a kalandozsok korszaka utn lehiggadtak, s megvltozott viszonyaiknak megfelelen az orszg hatrain bell bksen munklkodtak, a nyugati kultrtl tvolabbi kumamenti magyarsgot is a vre hbors kalandokra sarkalta. Termszetesen megvolt a kaland vgy a hadakoz kedv korbban a levediai magyar trzsekben is. Erre vonatkozik taln a szr Anonymus tudstsa is. (a magyar np) barmok, halak, vadak hsval l s fegyverbl", azaz hadakozsbl. S kivel hadakozzk, ha nem az erre legalkalma sabb. s nem is oly messzi szomszdokkal, a szlvokkal. Hangslyozni kvnom, hogy Ibn Ruszta, ill. Gardz 17. s 19. szakaszait nem trgyalhatjuk egyttesen, minthogy azok ms ms magyarsgra vonatkoznak. Az elbbi szerz a leuedioi magyarsgrl r. Ezek kalandozzk a Don-Dnyeper kzt, r csapnak a szlvokra, termnyeiket hadisarcban elkobozzk tlk, sok foglyot ejtenek s azokat (19. szakasz) a tengerpartra hajtjk, mg csak el nem rkeznek i<fc-be, a rumiak kiktjbe, ahol eladjk foglyaikat. A krc nevet eddig tflekppen magyarztk (Kmosk ma gyarzatrl nem is szlva) Kuun G. gr. szerint Keres, Marquart

szerint Tomon (Matrica, Tamotarcha), Chwolson s Pauler szerint Karkina, Zichy Istvn gr. szerint Kherson. Nmetii Gyula szerint esetleg Gerb vrosval (ill. vidkkel) volna azonos.'^ Kuun G. gr. magyarzatnak a sz alakja szempontjbl meg van a valsznsgi alapja, amint ezt Nmeth Gy. is elismeri, de trgyi szempontbl Marquarttal egytt mgis elfogadhatatlannak tli azt.*^' Azt hozza fel ui. okul, hogy ha a magyarok ezidben a Kubn vidken laktak volna is. - amit egybknt Nmeth Gy. lehetetlennek tan - rabszolgikat eladni biztosan nem mentek t a tengeren, hanem eladtk volna ket az innens partvidken lev ...Tamanban ... amint erre mr Marquart is rmutatott. Legyen szabad felhvnom a figyelmet arra, hogy ez az okos kods nem perdnt ebben a krdsben. gy ltom, hogy a krX szalak mg a legnagyobb valsznsg szerint valban Keres hres s nagyforgalm kiktjt jelenti. Ide pedig - taln a Kiov* Csernigov vidkig elkalandoz - magyar csapatok vissza trtkben knnyebben s hamarabb juthattak el, mint brmelyik msik, fentebb emltett kiktbe. Emellett termszetes is. hogy szvesen kerestk fel a nagyhr s lnk forgalm Kereset, ahol mindenkor biztos vevre tallhattak brmennyi hadifoglyukra, mint esetleg valamelyik msik, kisebb forgalm kiktben. A l nyeg teht az. hogy ez az t a visszatr csapatoknak nem jelen tett kerlt, mert foglyaikon tladva, broktokkal, takarkkal" (21. szakasz) megrakodva, knny szerrel thajzhatlak; Tamanba s onnt rvidesen trzsi szllsaikra juthattak. Nagyon tisztn s vilgosan ltja s tli meg a krdst Arendt orosz professzor. A Fekete-tenger vidki leletek minemsgbl s elterjedsbl kiindulva arra a kvetkeztetsre jut. hogy itt valsznleg olyan kultrval kell szmolnunk, amely vagy rokon

a magyar kultrval, vagy amelynek hordozi politikailag a magyarok al tartoztak. Ha Karch rvben a Fekete-tenger szaknyugati vidknek egyik pontjt ttelezzk fel (az Etelkz! kor szakra vonatkoztatva).* akkor indokolt arra gondolni, hogy hasonl szerepet jtszhatott a levediai korszakban a magyarsg letben egy megfelel rv az Azovi-tenger, vagy a Fekete-tenger keleti partvidkn." J\ keleti kereskedelmet - rja - a magyarok mozgalmai lnye gesen nem zavarhattk, mert abban ez a sztyeppenp maga is rdekelve volt. Matarcha (Taman). Keres s Szrs kiktk valsznleg ebben a korszakban a prmek s az odahajtott rabszolgk tmegeinek cserehelyl szolgltak. A biznci pia cokhoz kaput nyit kiktknek birtokba kertse, vagy legalbb is ignybe vtele nlkl zskmnyolsi tevkenysg s keres kedelmi terjeszkeds, amelyen sztyeppenpeink gazdasgi lete nyugodott, legalbb is jrszben elvesztette volna ltalapjt. Amikor a kumamenti hazban l lovaspsztor magyarsg kalandozsairl beszlnk s ezzel kapcsolatban felmerl Krm neve, nem kell felttlenl arra gondolnunk, hogy kalandoz seink Kercsbl, vagy Krm brmelyik msik, dlkeleti kiktjbl csakis hajn trhettek haza. Az Azovi-tenger legnagyobb mlysge mindssze 14 m. az tlagos mlysge azonban a 8 m -t sem ri el. a Taganrogi bl pedig pl. csupn 3,5 m mly. Mivel a Keresi szoroson t csak nagyon keskeny svon rintkezik a nagy. zn bl vize a Fekete-tengervel s viszont mivel igen jelents s

' Eleikz emlegetsvel Arendt csakis a mi honfoglalinkra gonciol. mn mg nem lehetett tudomsa pp az itt kzlt trtneti tnyekrl; a kumai magyar sg ltezsrl.

bviz folyk (kztk a Don!) szakadnak belje, viznek star talma igen csekly. Emiatt decembertl mrciusig vastag jgrteg bortja. Ugyanebben az idben a Metiszi mocsrvidket is jrhatv teszi a tl, teht ha a kumamenti magyarsg tlidejn vllalkozott nagyobb kalandozsra, a tenger jegn s Krm flszigeten keresztl a tvolsgot pl. Kiev irnyban jelentsen meg is rvidthettk. A 20. szakaszban - nzetem szerint - elrssal llunk szemben: aznelmetlen betolds" tiszta rtelmet nyer. ha feltesszk, amint az valszn is. hogy a kazrok helyett Ibn Ruszta a szlvokra gondolt. A szlvok .,a magyarok s ms szomszdos npek" llan d zaklatsai miatt ,3 ncokkal vdekeztek, hogy orszgukat tlk megvdjk, de (miknt az az annakeltte" szbl kiolvashat) felhagytak a vdekezsnek ezzel a mdjval, mert a sncok, fldvrak (?) nem vdtk mg ket a rejuk tmad lovas magya roktl. Gardzi lersbl lthatjuk, hogy a levediai korszakot kvet sztvls utn a kumamenti magyarsg mg mindig szvesen portyzott a szlvoklakta fldeken. Pontosabban szlva, a 19. szakaszbl kitnik, hogy kalandozsaik alkalmval nemcsak a szlv (varg? saqlab), hanem a gz (oguz = uz) s orosz (rus) terleteket is felkerestk s foglyaikat a biznciaknak adtk el nekik alkalmas helyen. Gordiz szvege mr nem nevezi meg a vrost, amibl arra kvetkeztethetnk, hogy esetenkint ms-ms rabszolgapiacot kereshettek fel. Miknt a 22. szakaszbl kivilglik, a kumai magyarsg meszszire elkalandozott, hogy pompaszeretett kielgtse. j\ ma gyaroktl a saqlabig tznapi t van, ami (lovasokrl lvn sz!)

A R A H

P ER Z S A

K T I- K

T UD6 S IT A S A

K V M M A G Y A K D K H (') I.

600800 kilomtert is jelenthet. Ez a tvolsg meg is elei Kummagyaria szaki hatra s a szlvok lakta terlet kznek. A Wantit" vrosnv nmi tbaigaztst jelenthetne szmunkra, sajnos azonban, ezt a nevet ezideig mg nem sikerlt senkinek sem megnyugtatan azonostania. Tekintettel arra, hogy Gardiz a sok szlv vros kzl az egyetlen Wantit-ot emeli ki, azt kvet keztetem. hogy ennek nagyobb vrosnak kellett lennie s nem is leheteti nagyon messzire a szban forg terlettl. Taln megtehetem a feltevst, hogy a nv sztagcservel Kiev * oroszos alakjnak (Kiow^ap szrmazka: Kiowa = ti (t) + (o) + iua (n). Feltevsnk tmogatsra megemltem, hogy a keleti ktfk ben hasonl sztagcservel elg gyakran tallkozunk. Azonostsunk mellett szl az orosz krnikknak kt adata is. Az 1096. vbl emltik Jugra vad npnek terlett, amellyel csendes cserekereskedst lehetett folytatni." Flszzad mlva pedig a vad Jugrok-ugrok leszrmazottait a kiev nagyfejedelem udvarban szerepelteti, rvn, hogy... fogadtats s ebd utn izjaszlav nagyfejedelemnl az ugrok lovakon mutatvnyokat jtszottak. A kieviek megcsodltk az ugrkat, azok szolgit s l o v a i t H o g y az Itt szerepl ugrok nem a baskir-magyarok. sem az uralvidki Jugria vogul-osztjk la k i,h an e m a kaukzusvidki ugrok, vagyis a kummagyarok, abban Arendt sem ktelkedik.*^*'^

Knai kiozpohr a Cs()u-(linaszlia korlx)! (Kr. r. 1250-2501

A KNAI KTFK TANSGA A KUMMAGYARSGRL

knai trtneti ktfl^ szmos rtkes adatot riznek azoklDi az idkbl, amikor Kelet es Nyugat kapcsolata a npvndorls, illetve a ksbbi hborskodsok, klnsen pedig a mongol hadjratok sorn sokkal szorosabb volt, mint napjainkban. A knai ktfk rszletesen foglalkoznak a mongolok tnnetvel. Dzsingiz kn hatalomrajutsval es hadjrataival, a kara krumi nagykni udvar berendezsvel, s - termszetesen - a mongolok nagy nyugati hadjratnak trtnetvel is.*^ A mongol birodalom trtnete akkor kerlt szorosabb kapcso latba Kummagyaria trtnetvel, amikor Dzsingiz kn Mohammed sah. bokharai fejedelem megvert seregeinek tovbbi ldzst Szubutj s Sejbn vezrekre bzta. Ezek behatoltak NyugatPerzsiba, feldltk ennek vrosait.*^" bevettk Tebriszt s kzel jutottak Tifliszhez. majd tkeltek a Kaukzuson, ahol az alnok, cserkeszek s kipcsakok lltk el tjukat. Az utbbiakat csellel rbrtk szvetsgeseik elhagysra, akiket aztn knnyszerrel legyztek. A Juan-si (a Juan dinasztia trtnete) adatai szerint Szubutj a Kin-sah (Kipcsak) np meghdtsra indulva, a Kuantiengi-sze (Kun-tenger) partjra vezette seregt s miutn a Kau kzus szaki feln a Kipcsak-orszgot elpuszttotta, az A-li-gi (Atili =Volga) folyig nyomult elre, ahol a Kipcsak (kunok) s oroszok egyeslt hadseregt 1224-ben tnkreverte (a Kalka foly mellett).

"lar

Hallakor birodalmt fiai rkltk, de furalkodul Ogotjt Ismertk el. Ogotj nevhez fzdik akinek vgleges leverse s a karakrumi palota dszes felptsnek emlke Is. amirl az eurpai utazk kzl elsnek-Julianus ad hrt. Ogotj uralkod snak idejre esik az Eurpa ellen indtott mongol hadjrat is. Ogotj a fhatalmat 1234-ben vette t. Uralkodsnak trtnetrl a Jircsao-pi-si trtneti knyv szmol be. Ebbl idzzk a Palladius-fle fordts nyomn a kvetkez, minket kzelrl rdekl rszletet: ,A csszr ezutn megparancsolta Szubietj vezrnek, hogy hdtsa meg a tizenegy nemzetsget, s pedig a kanglil<at. kibcskat, az ubadzsigiket, az uluszukat, a madzsarokat, az aszkat, a szieszukat, a szierkeszukat, a keshimireket, a bularokat s a lalkat; hogy keljen t a Djayakh s Idil folykon s vonuljon egyenesen Kiuamien s Kermien vrosok Ez a szveg flnknek szokatlan, knai elnevezseivel nagyon idegenl hat rnk. mindamellett feltnik nagy hasonlsga Pi ano da Carpino*^ tudstsaival.

A NPEK AZONOSTSA 1 . A knai'szvegben elsnek emltett npet kang/ nven tall juk. Nem ktsges, hogy azonos a nv Rashid Eddin arab r kankali, vagy kankli np nevvel.'"* Ez a np a XIII. szzad elejn az Arai-ttl szakra, a Kaspi-ttl szakkeletre lakott. A kzpkori utazk nem ritkn emltik ket. gy da Carpino cangita, Rubruk cangle nven rt rluk. Schott szerint a biznci rk kanggarja npe s a Han-dinasztia korabeli Hang-k azonosnak tekintend

az elbbiekkel.*^'^ Julin azonban kimutatta/" hogy Schott lltsa tves, mn a hang-h, vagy kong-h npnv Szamokien (Szamarkand) lakit jelenti. 2. Kibcso, vagy kincso nven a knai rk a Fekete-tenger, a Kspi-t s a Kaukzus vidktl szakra fekv rnasgokat s sztyeppket emltik. Az arab rknl a nevet Kibcso s Kipcsak alakban talljuk meg. Rashid Eddin szerint a kipcsk a trk oghuz kn fogadott finak. Kibcsnakaz u t da i .A XI. szzadbeli orosz vknyvek poioucsi-nak nevezik ezt a n p e t , oOhsson szerint^^ ,5 kvidki lakostjelent. Bretschneider^* ezt az rtelmezst nem fogadja el. Da Carpino, Rubruk s Marco Polo cumani nven ismerik ket s Rubruk hatrozottan kimondja a kunok (cumani) s kipcsk azonossgt." A magyar s biznci ktfk a cumani s comani nevet emltik. Dzsingiz kn tnnetrja, a mr emltett Je-I<su<zoi a kalkamenti tkzetrl rvn, (pedig errl biztosan tudjuk, hogy az oroszszal egyeslt kun fsereggel vvtk meg 1223-ban a mongol hadak), a kunokat kofucsa nven emlti.^'* Kifcsok nven ismeri ket Edriszi arab r i s A Jen-csachpi-si trtneti m Kibcso, a Jon-si pedig Kincs npet emleget. Ezek szerint - noha - a Kangmu cm knai trvnyknyv szszetveszti ket az oroszokkal ktsgtelen, hogy a kipcsa (var. kibcsa, kincsa) npnv a kun npet jelli. Esetnkben a kun-kibcsa gyjtnv s belertendk a kun-palcok, besenyk s a kazr trzsek is! 3. Azubadzsigi nv Jank J. szerint valsznleg az obkzokat jelenti. Abkzia (Abkhzia) orosz tartomny a Kaukzus dlnyugati lejtjn, a Fekete-tenger partjn, az Ingur, Kodor s Bszib folyk kzben. A XI. szzadig nll llam volt. ksbb Georgia, majd

KINAI

K l T F K T A .N l': S A C A

KI.' M M A (i Y A R S A G R L

a XV. szzadban trk, vgl a XVlll. szzadban orosz fennhat sg al jutott. Ha megfigyeljk, a felsorols a terleti helyfoglals, azaz a telepls rendjnek felel meg s pedig gy, hogy dlen a Kau kzus gerince, szakon pedig az orosz-bolgr rdekkr hatra jelzi egyttal a mongolok ltal tervbevett hadmveletek hatrt is. Georgia s Abkzia mr. a Kaukzus vzvlasztjtl dlre. ill. dlnyugatra esik, teht nem valszn, hogy Jank feltevse helyes volna, br ltszlag (az sszecsenges alapjn) megfelel hetne. Viszont ebben az esetben egy nagy terlet kimaradna a haditervbl: a Julianus els tlersban emltett Uela tartomny. Mr pedig ezzel Ogotjnak felttlenl szmolnia kellett. Krds, az ubadzsigi nv valban Uela lakosait jelenti-e? Uela fldrajzi trbehelyezsre csak az jonnan fellelt Jullanusktfknek rszleges feldolgozsa sorn nyilt alkalmam."* Azon ban, eltekintve attl, hogy sikerlt megllaptani Uela lakosainak mohamedn valls. trkfajta voltt, azok kiltnek kzelebbi meghatrozsa nem llott mdomban. Most ms a helyzet; a knai ktf megkzeltennk engedi ezt a krdst is. mert a rej tlyes nvnek szksgszeren Uela lakit kell jelentenie. Konstantinos Porphyrogennetos szerint"' a baskir-magyarok szomszdai a IX. szzad vgtl kezdve az oguzok voltak. Az ogzok. gzok, vagy gaga-zok (fehr zok, vagy fehr kunok) a kazrokkal szvetsges trk np a Volga-Ural kzben, ill. attl keletre. A grg rk zok, az arab rk gzok nven emltik ket. Minthogy ktsgtelennek ltszik az. hogy az Uelt lak egy kor trk trzsek a gzok voltak, a knai nvnek is ezek npnev nek kell megfelelnie.

Az ogzok nyelve nagyon kzel llott a kunok nyelvhez, st ahhoz mg ma is olyan hasonl - br mai nyelvk mr talrral bvlt oszmanli hogy a nlunk kihalt kun nyelv megismers hez az alapot a bulgriai ogzok nyelve szolgltatta. A knai szveg npnevei az illet np nevt annak sajt nyelvn adjk vissza. (V. . albb madzsar = magyar, ruszki = (u) luszu, jsz. cseremisz, cserkesz, bulgr, stb. nevekkel.) Hogy az ubadzsigi sz nem fedi az ogz nevet, ktsgtelen, azonban kimert nyelvszeti kutatsok igazoljk, hogy gyakran trzsnevek szerepelnek npnevek helyett. Elegend itt Nmeth Gy. vonatkoz megllaptsaira utalnom. A rgi forrsokbl sz mos ogz trzsnevet ismernk.* Mivel pedig a XI. szzad krl szerepl ogzok trzseinek rszei megmaradtak a turkomnoknl, velk egytt fennmaradtak a trzsnevek is. Azok kztt az l trzsnevek kztt, amelyek mr a rgi forrsokban is szere pelnek. talljuk tbbek kztt a Bogdili nevet is.** A Bogdili teht ogz trzsnv s a knai szban - kiss eltorzult alakban - erre ismernk. Az uluszu szban**^ szintn tallkozunk a szeleji. flsleges u hanggal. A sz kzepn (gd = dg) - az egybknt is gyakori - hangtvetssel llunk szemben, gyhogy az (uj badzsigi szt az si Bad-gili =Bagdili trzsnvvel azonost juk. Julianus idejben a kl rokonnyelv hasonlsga mg nagyobb lehetett, s mivel Julianus a kun nyelvet felttlenl ismerte, st (trtsek, hitsznoklatok miatt) beszlnie is kellett azt. most vlik valjban rthetv elttnk, hogyan rtette meg magt Uela ,3 zaracnjei" kztt, a bundi fejedelem udvarban: kun nyelven, amelyet a fehr kunok is megrtettek. gy tudott lelemhez s mhhoz jutni, gy tudta beknyrgni magt s haldokl trst

Julianus. Piano cki (:arf)ino ds Hubruk (Hubrujuis) luonala Kaukzii kcreszll. A ikqnzJai szemllieten bizonyija, hogy mind a hrom szrzL'la^uiaznak ludomdsi kdlel szereznie a kumai magyarsg Iciezc^srl. (A ik(^[X'l lenezte s rajzolia liendejy Lszl)

egy istenes mohamedn hzba, gy szegdhetett egy moha medn pap szolglatba. Senki sem fogad nszntbl olyan szolgt, akivel nem tud szt neni. Julianus tjnak sikert teht - amint ltjuk - igen elnysen mozdtotta el az a krlmny, hogy Uelban ogzok laktak, akik megrtvn szndkt, elbbresegtettk tjban. 4. A knai szveguiuszu neve ktsgkvl az oroszokat jelenti. (Russi, Gardzf-nl rus.) 5. Modzsar a kvetkez np. Bretschneider a knai jegyek alapjn angolos rsmddal madjar"-t r. de azonnal hozzfzi a magyarzatot, hogy ezek the Magyars or Hungarians". Hogy a nv valban s csakis magyar npsgre vonatkozhatik. minden vitn fell ll. azonban felmerl a krds, melyik keleti magyarsgrl van itt sz; Magna Hungaria magyarjairl-e, akiket Julianus 1 236-ban megtallt, vagy a Kaukzus lbnl vissza maradt kumai magyar nprl. Mivel pedig ez a ktf - amint ltni fogjuk-nem tallomra, hanem a leghatrozottabb tervszersg gel s terleti egymsutnban sorolja fel a tizenegy, eddig mg meg nem hdolt npet, vilgos, hogy csakis a Kaukzus keleti lejtjn lt magyarsgrl lehet ebben az esetben sz. Ez a knai ktf teht ismt egy hatrozott, egykom rsos bizonytk az egykori kuma/ magyarsg tnyleges ltezse mellett. A rendelkezsre ll ktfk (Bborbanszletett Konstantinosz. az arab-perzsa-, a szbanforg knai ktf) adatai alapjn most mr knnyebben tudjuk fldrajzi keretek kz szortani a kaspimenti magyarsg lakhelyt is. szakrl a kirgizpusztk dli hatr vidke (itt tallkozott velk Rubruquis), dlrl a Kaukzus gerince, keletrl a Kaspi-t, nyugatrl a cserkeszek fldje szabtak hatrt annak a rszben erds-dombos vidknek, ahol a ksbbi

Tsr

honfoglal seinktl elszakadt, szabad, storospsztor keleti magyarsg vszzadokon t lte si vndorlett. Ezekrl a magyarokrl tudtak, azaz inkbb sejtettek valami keveset a nyugati krniksok is s ezeknek a fldjt neveztk Hungaria Vefus-nak, H. Moior-nak. ill. H. Aniqua-nak. Teht mg fldjk fele jobbadn a Kuma foly mentre szortkozott, dli fele mr az alnok s malkaitk fldjvel volt hatros. 6. Knai forrsunk a madzsarok mellett az asz nprl eml kezik meg. A nv az osszt npet jelenti. Ezek mg ma is az alnok ivadkainak tartjk magukat, valaha pedig ktsgtelenl az aln np kebelbe tartoztak. Mg ma is a Kaukzusban, a Dariel szoros vidkn, a Terek vlgyben s keletre a Rin forrsig egytt laknak mintegy 200000 fnyi tmegben. Trtneti adatainknak megfelelen, hitket tbbszr vltoztattk. Hol a keresztnysg, hol a mohamedn tanok lptek fl nagyobb ervel kzttk. Az asz nv teht az alnokat jelenti. A kzpkori ktfkben nem ritkn tallkozunk az alnok nevnek oos alakjval, gy Ai Bakr-nl,**^ a nyugati ktfkben Rogerius Bacon-nl^"^ s szmos ms kziratban is. Annyi bizonyos, hogy a Kr. e. 120 krli idkbl szrmaz knai ktfk az alnokat on-cai s a-la-na nven emltik. Azonban a knai oszu npnevet megtalljuk msutt is: gy az arab histrikusok szi, az oroszokjosszi, a szomszdos kaukzusi npek osszi, vagy osszf nven ismerik az alnokat. Mindezek ktsgtelenn teszik, hogy a szvegnkben szerepl asz nv valban az alnokra vonatkozik. 7. Aszieszu nv ktsgtelenl a jszokat jelenti. (Sz)jeszu-jaszu: a jszok neve. Ms knai forrsokban Ve-ti, PtolemjosznUuon, Jatajoi, Jadzgsz, Sztrbonnl sz a rmai rknl Jogni, Jaziges

alakban fordul el. Helyes s eredeti alakjt a magyar oklevelek ben tallhatjuk meg. Nlunk elszr Kroly Rbert idejben emltik ket. (1323), teht 100 vvel ksbb, mint szbanforg knai forrsunk, s pedig jasso (olv. jasszo-jasszu) alakban: azaz a jszoknak az a neve. melyet a magyar oklevl rztt meg. tk letesen egyezik a knai trtneti ktf npnevvel. Hogy jelen esetben csakis a jszokrl lehet sz. mr a tele pls-fldrajzi viszonyokbl is kvetkezik, amennyiben tudjuk, hogy a jszok mr Kr. e. 1 00-ban a Kaspi-ttl szakra s a Metisztl szakkeletre tanyztak. Egy rszk innt nyomult be a Krptok medencjbe, ahol a rmai hatalom szllt szembe velk. Marcus Aurelius 172-ben. Carus 283-ban nagy gyzelmet aratott a jsz (jazyg) seregeken. A XIV. szzad elejn a jszoknak mg mindig Igen tekintlyes csoportja lakott az Ms-Volga mentn, az alnok szomszdsgban. Felmerlhet az a krds, honnt kerlt a knai szieszu (jeszujasszo) nvbe a szkezd sz hang. (Betrl nem beszlhetnk, mert a knai nem betz rs.) Biztosat nem llthatunk e tekintet ben. mert szrmazhatott az a trtnetr ferde rtesltsgbl, ppgy egyszer elhallsbl is. De - mivel nincs okunk, hogy a knai vknyveket a nyugati Annalesek fl helyezzk - szrmaz hatott az elrsbl is. ami a knai betvetsben taln mg ha marabb fordulhat el. mint latin rs esetben. Lehetsges azon ban az is. hogy csak a fordt (Bretschneider) olvassi. 1 1 1 . rshibjban leli eredett. Ma mr bajos volna megllaptanunk, melyik feltevs az igaz. de e nehzsg ellenre is fenn kell tartanunk azonostsunkat, mert a szveg logikai folytonoss ga s tiszta rtelme felfogsunk helyessge mellett tesz bizony sgot.

~iar

8. A knai kzirat kvetkez npe a szierkeszuk. A szban nem nehz felismerni a csierkeszu-kat, azaz a cserkeszeket, vagy ahogy Julianus hradsbl ismerjk ket: a szikheket. Knai ktfnk rtkes nyelvtudomnyi szempontbl is. mert kzvetlen kapcsolatot teremt a , 3 zikhek" s cserkeszek" szavak kztt. Bvebben nem trek ki erre a npre, csak azt emltem meg. hogy a Fekete-tenger partjn, a Kubn vzvidkn laktak.*^ 9. A/ceshimir-ek sz Jank elgondolsa szerint Kasmir benn szlttjeit jelenti. Da Carpinonl a leigzott npek sorban valban ott talljuk Kasmir nevt is Csmir alakban, aminthogy Kasmirt a mongol seregek valban meghdtottk.'^ Ez az azonosts azonban helytelen. Ellene mond a knai ktf alapelgondolsnak, mert amikor a nyugati mongol hadjrat tervt ltjuk magunk eltt, hogy is gondolhatnnk arra, hogy abban a sok ezer km-rel kele tebbre fekv Kasmrrl lehet sz. Emellett Kasmir meghdtsa nem is ennek a hadjratnak keretben tnnt meg. A keshimir szban ktsgtelenl mssalhangzcservel llunk szemben s annak helyes alakja: ke-r-mish, azaz cseremisz. A cseremiszek, amint tudjuk, a XIII. szzad elejen a Volga-Kma torkolattl szakra laktak. A XhXlI. szzadban messze nyugatra kiterjed terlet volt az vk a fels Volga mindkt partjn, a Kljazma s Kosztroma mentn,*" a rgi rosztovi fejedelemsgben, de a krivicsek elrenyomulsa kzben rszint azokba beolvadtak, r szint visszaszortottk ket a volgai bolgrok fldjre. l. mai ha zjukba. Mr Jordanes is emlti ket Sremiscans nven. Ksbb a kazrok adfizetiv, a Xlll. szzadban pedig tatr alattvalkk lettek. 10. A knai szvegbulor npe ktsgkvl a bolgrokat jelenti, azonban felmerl a krds, vajon melyik bolgr orszgrl van itt sz, a dunairl-e, vagy a volgamenti Nagybulgrirl, azaz - ahogy

.ibban az idben neveztek. - Bilerirl. Minthogy a cseremiszek szonnszdsgban a mg fggetlen voIgal bolgr llam terlt el, minden bizonnyal erre a bolgr orszgra vonatkozik a nv. Ezzel kapcsolatban pedig az a krds merl fel. vajon mirt nem emlti akkor a knai szveg Julianus magyarjait, Magna Ungaria lakosait. Azrt nem. mert ebben csak arrl a tizenegy meg nem hdolt nprl van sz, amelyeket a tatr seregeknek min denekeltt le kell gyznik. viszont Julianus jelentsbl vilgo san kitnik, hogy a tatrok az uralvidki magyarsgot a meghdolt npek kz szmtottk, hisz mr majdnem msfl vtizedes szvetsges trsaik voltak azok s tizent orszgot egyttes ervel puszttottak el.**

A MONGOL TMADS F C U A A NMET-RMAI CSSZRSG 11. A rejtlyes lo-l nvnek, vagy olyan npet kell jelentenie, amelynek leigzsa a vzolt haditerv ltalnos keretbe beleillik s ebben az esetben az taln a votyk np. Ezt a feltevst az albb kvetkez Kermien sz jelenlte okolhatn meg; Cserdyn vrosnak elferdtett neve. Ha a felsorols sorrendjnek jelentsget tulajdontunk, akkor a cseremisz-bulgr-votyk sorrendbl (I. a vzlatot) az szaki hadsereg (Julianusnl els rsz) feladataknt nagyszabs t karol mvelet tervei bontakoznak ki a sorok kzl, amelyet a tatr seregek valban gy is hajtottak vgre. Lehetsges azonban az is. s valsznnek is tartom ezt a lehetsget, hogy a io/d nv az egsz nyugati hadjrat vgcljra,

azaz Alomaniro vonatkozik, teht a Nmet-rmai Csszrsgra, st tvitt rtelemben taln egsz Nyugat-Eurpra. Ez az rtel mezs a hadiparancs szigor logikus felptsn mit sem vltoztat, leszrmaztatsa pedig minden nehzsg nlkl meg adhat: I-I = (l)G-ia-{man). Ha ez a magyarzat a helyes, miknt nyelvtudomnyi szem pontbl ktsgtelenl emellett tbb valsznsg szl, akkor Szubutj vezr bcszul akkora megbzatst, st hadparancsot kapott Ogotjtl, hogy azt teljes mrtkben nem is tudta valra vltani a nagyknnak idkzben trtnt vratlan elhallozsa miatt. A hadjrat kezdete azonban arra vall. ha ez a vletlen nem kvetkezik be. Alamania". azaz Kzp* s Nyugat-Eurpa a mongolok igja al kerl.

A FOLY- S VROSNEVEK AZONOSTSA 12. Minden nehzsg nlkl meghatrozhatk aDjayakh s Idil folynevek is. Az elbbit Zemarkhosz Daich, Bborbanszletett Konstantinosz Gech, da Carpino Joec, Rubruk Jogac, Haithon Jalc, a Catalan Map Jajech nven emlti, amibl egyrtelmen az Ural folyra ismernk. 13. Az Idil =Itil nv ebben az esetben is ktsgtelenl a Volgt jelenti, de ez csak a szveg rtelmbl kvetkezik, mert egyb knt az Ethyl-Etel-ltel-Atel-Atil nvvltozatok egyszeren folyt jelentettek. Hogy az Idil nv jelen esetben a Volgra vonatkozik, kvetkezik abbl is. hogy a kazr birodalomnak a Volga-torkolat kzelben fekv fvrost szintn Itil-nek neveztk.

Tir

14. A parancs utols sora a talr sereg feladatul teszi, hogy vonuljon egyenesen Kiuamien s Kermien vrosok ellen. Az elsben Jank J. felismerni vlte Kiov^ (Kijev) nevt. Valban. Batu seregei 1239-ben elfoglaltk a vrost s az - mg csak 1320ban litvn kzbe nem kerlt - tatr uralom alatt maradt. A msik vrost Jank, a szveg eddigi egyetlen magyarzja, nem ismerte fel. Lssuk mr most, mit jelent valjban a kt vrosnv. Bizo nyra olyan vrosokat, amelyeket (a szveg szerint) a tatr csa patok - tkelvn az Ural s Volga folykon - egyenesen meg kzelthettek. Kijev tlsgosan messze fekdt ehhez s kzben jelents erssgek voltak, teht egyenesen nem vonulhattak fel Kijev ellen a mongol csapatok. Ellenben mdjukban llt, miknt gy is trtnt, a bulgrok, cseremiszek s mordvinok legyzse, vagy ami ezzel egy rtelm. az Ural s Volga folykon val tkelsk utn Ki-uamie-n = Va-ki-mie-n = VIo-di-mHr) ellen vonulniok s a vrost a fsereg 1238 februr 2-n el is foglalta."'' Vladimr erssgnek elfoglalsa azrt volt a mongol sereg szemben nagyon fontos, mert a vros nemcsak Szuzdal fejedelemsg kincsekben gaz dag fvrosa, hanem egyttal hatalmas erssg is volt s ennek eleste egyttal szabadd tette a tatr sereg tjt egszen a Krptokig! 15.Ker-mie-n viszont Cser-di-n, azaz erdyn vrost jelenti. Cserdyn a Kma felsfolysa mentn fekszik s a legszakibb, jelents vrosa annak az szak-dli transzkontinentlis tnak, amely a Kaspi vidkt a szibriai jelleg prmvidkkel kttte ssze. A tatroknak nagyszer rzkk volt ahhoz, hogy ezt a

Vzlai (kjoj kun hdifxirancsiak ismcncuischcz A nyilak az ((jijrs m(Hi()ol lKj(Mslrk Jduonulsmak dllalnos irnyl jelzik (A icrkpri leriJezfe ds rajzolta Baxfe/y UszJ)

fontos kereskedelmi tvonalat, amelyet Cserdyn, Bolgari, a volgai bolgrok egykori fvrosa. Sztlingrd, ill. Szarepta (Szerj) s lil vrosok jelltek, mielbb megszlljk.

Cserdyn elgg kiesik mr a tulajdonkppeni haditerletbl, (le a ktfk tansga szerint mg tovbb is hatoltak a tatrok rszak fel s meghdtottk a parosszitkat (akiknek igen kicsiny gyomruk van s csak a ftt hsok gzt szvjk magukba. rja da Carpino), akiken a permi npeket kell rtennk. Csakis azzal ludom megokolni eljrsukat, hogy egyrszt biztostani igye keztek magukat az szaki npek esetleges tmadsval szem ben, msrszt olyan adfizetkre akartak szert tenni, akiktl knny szerrel kaphatnak prmeket.^' Ezek utn mr trhatjuk a trgyalt knai ktft mai magyar nyelvnkre a kvetkezkppen; A csszr ezutn megparancsolta Szubutj uezmek, hogy hdtsa meg a tizenegy nemzetsget, s pedig a kanglikat, a kunokat, az ogzokat, az oroszokat, a magyarokat, az alnokat, a jszokat, a cserkeszeket, a cseremiszeket, a bolgrokat s az alemannokat, keljen t az Ural s a Volga folykon s uonuljon egyenesen Vladinnir s Cserdin vrosok ellen." A szvegben emltett magyarokon a kumai magyarokat kell rtennk. Mi teht ez a knai ktfrszlet tulajdonkppen? Nem ms, mint annak a mongol hadjratnak rvid hadszati terve, amelyet Ogotj dlen s szakon: a Kaukzus-Pontus-Kaspi vidkn s egyidejen a urli npeken t kezdemnyezett Nyugat ellen.

A KNAI KTFK S JULIANUS LEVELN EK SSZEHASONLTSA Hogy ez a haditerv a nyugati hadjrat melyik rszletnek felei meg. ahlioz Julianus hradsa szolgi tbaigaztssal. Msodik tjrl szl levelben ui. a kvetkezket olvassuk:'-^ jviost pedig, midn mi Russia hatrain veszteglnk az esem nyek kzelben, tudjuk a valsgot, hogy a tatrok egsz had serege a nyugati rszekre jtt (s) ngy rszre oszlott. Az egyik rsz az Ethil folytl Russia hatrai mentn, keleti irnybl Szuzdlhoz kzeledik. A msik rsz pedig mr dl fel. Risennia hatraihoz (kzeledik), ami egybknt a rutnek biro dalma. akik ellenllottak. Ezt (azonban) sohasem tmadtk meg. A harmadik rsz pedig a Don folyval szemben, Ovcheruch {Novocserkaszk)^erssg kzelben maradt vissza, ami egyb knt a rutnek birodalmhoz (tanozik)." Vegyk jbl alaposan szemgyre a knai ktft, amely a leigzand npeket ilyen sorrendben sorolja fel: 1-4. Kangli trzsek, kunok, oguzok, oroszok. 5-8. Magyarok, alnok jszok, cserkeszek. 9-10. Cseremiszek, volgai bulgrok. 11. Alamania. ebben az esetben a Nmet-rmai Cs szrsg. Ha ezt a sorrendet sszevetjk kzlt trkpvzlatunkkal, vi lgosan kitnik, hogy zrt csoportokrl van sz s ezek a csoponok megfelelnek Julianus fentebb emlteti ngyes beosz tsnak, amennyiben megllapthatjuk hogy a 9-11. a. id. npekre a tatrok I i-II csoportja tmadt, az 1-4. a. id. npekre a sereg III. rsze (majd a hrom rsz egyeslt ervel szortotta meg az

"Br
A KNAI
ki

':t f O k

t a n

s g a

k i m m a y a r s

Ag

r l

oroszokat). A IV. rsz feladatrl Julianus rszletesebben nem emlkezik meg, mert tle messzees vidkeken vgrehajtott hadmveletekrl van sz. de ezek utn nyilvnval, hogy annak a feladatul jutott az 5-8. a. id. npek leigzsa. Julianus kzlsbl ktsgtelenl kiderl, hogy a tatrok jl megfontolt, rszleteiben kidolgozott haditervvel kezdtek a nyugati vllalkozsba. Hatalmas tkarol mozdulattal szortottk harap fogba az orosz-lengyel fejedelmeket, hogy utna Bla kirly orszgra rontsanak. Minthogy az 1223. vi kalkamenti tkzet helyzetket dlen lnyegesen megerstette s Cumania fltt hatalmukat biztostotta, ezt az alkalmat akartk felhasznlni arra, hogy Alamania - a Nmet-rmai Csszrsg - ellen tervezeti hadjratuk sikert a dlrl s szakrl tmad fsereg egyttes fellpsvel biztostsk.

ljijik fri palota romjai ,\Ui()ijarhaii (rallus knyicl)l)

:l>l(lroin a XIII. szzudhi Troii( k k'y/.clclx'ii l-clin a fcninH-l i j I i m / ij hasonlatossckia lldb. Hcndcfy Lszl (jijjl(iiirnij<'lx')l)

MAGYAR VROSRA VONATKOZ KTFK

zok a keleti kifszemelvnyek, amelyeket a kvet kezkben ismerietnk. igen rtkes adatokat szolgl tatnak Magyar vrosra, illetve a vrosnak a Kipcsak birodalomban elfoglalt helyzetre vonatkozan.

ABULGHAZI BAHADUR KN KZLSE Els rsos adatunk, amely azt bizonytja, hogy Magyar vrosa mr a Xlll. szzad kzepn llott, Abulghazi Bohodur kn A tatrok trtnete" c. munkja (A xvil. sz. elejn kszlt.) Szerzje megemlkezik Magyarrl, ezt a helyet azonban a francia s a nmet fordtsokbl egyarnt kihagytk. n Klaproth nyomn idzem.'^ A szveg Mengu Timur knrl (uraik. 1266-1272) be szlvn. ezeket kzli; Uguoncsak Bahatur knnak. Sejbn kn egyik finak ado mnyozta az Akorda neu tartomnyt, nng Kqffa, Krm s Madzsar neu urosokat Oran Timurnak, Tukj Timur^'^ egyik finak. A kzls kztrtneti vonatkozsaival a kvetkezkben foglalkozunk. Itt csak azt szgezzk le. hogy Magyar vrosa ezek szerint 1270 tjn mr felttlenl llott. Nem hiszem, hogy br mikor is lett volna olyan hoszabb idszak, amikor ezen a helyen vros ne llott volna, mivel a hely igen kivl kereskedelmi cso-

Hz XI A c: Y A R V

AHO S An A

O N A T K O Z

0 T I- K

mpont! Mr Zemarkhosz idejben is (Kr. u. 568-bl) tallunk a Kuma s a Bujvola torkolatnl, teht pontosan a ksbbi Magyar helyn egy vrost. Abulghazi kzlse az 1266-1272 kzti idszakra vonatkozik s nelme a kvetkez: A tatr birodalomba bekebelezett tartomnyok s nagyobb vrosok lre a knok helytartkat lltottak. A tatr helytartk bizonyra rszesedtek az adjvede lembl, teht ha a knok valakinek helytartsgot adomnyoztak, az ajndkszmba mehetett. A fenti kzlsbl annyi nyilvnsggal kiderl, hogy Magyar tatr helytartja 1270 krl Oran Timur herceg, Tudj Mengu kn (1272-1285) fia volt. A fejedelmi szerz mg egy helyen szl a kummagyarsgrl, mg pedig a baskir-magyarsggal egyidejen. Szkszav feljegyzse azrt rendkvli fontossg, mert nemcsak np neveket emlt, hanem azokat a folykat is megnevezi, amelyeknek kzelben az illetk laknak, ez alapon teht a npek fldrajzi trbehelyezst is lehetv teszi A fontos kzls gy hangzik: M ihelyt felserdlt ez a gyermek, Oghuz kn neuezetes hadsereget bzott r azzal, hogy szlljon hadba az oroszokkal, ulachokkal, a madzsarokkal s a baskrokkal, akik a Don, a Volga s a Dzsaik folyarr) kzelben laknak.'^^ Ez legends Oghz kn hborskodsaira vonatkoz sze melvny az oroszokrl, a vlachokrl, a kummagyarokrl s a baskir-magyarokrl beszl. Vilgosan megmondja, hogy ezek a npek hol laknak: a Don mellett az oroszok s a vlachok, a Don s a Volga kzn a kummagyarok, az Ural (Dzsaik) kzelben pedig Magna Ungaria baskr-magyarjai. Nem szorul bvebb bizonytsra, hogy a madzsarok" ezttal nem jelenthetik haznk

MA^
HZ

liagyarjait, minthogy mi lvoiesnk a fenti folytl; mivel pedig a baskrokat is emlti, vilgos, hogy ktsgtelenl egy harmadik magyar orszgrl beszl, ez pedig semmi ms nem lehet, csakis Kummagyaria. Azt is emltsk mg meg. hogy Abulghazlnak ez a kzlse egyik igen fontos bizonytkunk arra vonatkozan, hogy Magna - s Malr Ungaria kt klnbz fogalom, kt klnbz orszg neve.

ABU-L-FIDA TUDSTSA Abu-l-fida, egyik legnevesebb arab fldrajzi r. Geogrfijt 1 321 ben fejezte be. Ebben Magyart vrosknt rja le. amennyiben a XXVill tbla magyarzatban, ahol a Fld szaki oldalt ismeneti. ezt mondja Magyarrl; Ehliez a uidkliez tartozik Kumadzsar is, a tatrok Borka neu orszgban, am ely krlbell kzptt fekszik a Vaskapu (Derbend) s Azak kztt s tle Bab-el-Hadidi (= Vaskapu, Derbend) ualamennyire dlkeletre esik, mg nyugatra tle Azak van. Nincsenek messzire innt a leszghiek lakhelyei; ezek a hegysgekben tonydznak. Ezek az szaki tatrokat, vagyis a horkaiakat elulasztjk a dliektl, akik viszont Hulagu-nak az alattuali.-*' A hely fldrajzi krlrsa teljesen fedi Magyar fekvst, a Kumadzs-r nv pedig ktsgtelenl a ..Kum + Madzs-r" szavak sszevonsbl keletkezett. Klaproth felemlti, hogy a perzsa trtnetrk a kumamenti pusztkat Kumesztn nven emlegetik. Ha figyelembe vesszk azt, hogy a XIV. szzadbeli Benaketi Abu-Szulejmn Daud perzsa

-sxr

trtnetr a dunamenii Magyarorszgot Mdzsriszdn-nak nevezi mvben/^'' akkor a Kumesztn nv jelentse az analgia alapjn: Kum-orszg, amit akr Kumoi orszg, akr Hun orszg rtelemmel azonosthatunk (a korbban megtrgyalt kum = hun szegyeztets alapjn).

A MOSDOKI TATR TRTNETI M ADATA Klaproth Mosdokban tallt egy nogj-tatr nyelvjrsban rt mun kt a tatrok trtnetrl. Ebben a rgi tatr knok szkhelyrl az albbi rszletet olvashatjuk:'* Tudsts 0 gylekez s szkhelyekrl A knok laksai keptmnyek uoltak. Egyik kn szkvrosa Uris uolt s egy msik kn laksa Kurszan(ban). gy Em ir Kodzsa kn szkhelye Uics-Ozen uolt, Toktamis kn laksa Dzsam-Dzsaik, Sermisen s Timszadak kztt. Dzsan Bg kn laksa Ak Adil(ben) uolf, Saray Aldy, Bz gas neu hely pedig Kora kn lakhelye uolt. Bura kn lakhelye Ak-Tuba, Kusum kn laksa a Tra hegyen uolt. Ubar-durghan lakhelye az Usal hegy uolt. Hind Hekim kn lakhelye Szaraycsik uolt, Jaik kn laksa Madzsarfban) uolt. Hrom alkn uolt, Asztrahnyban (Adzsrachan) uolt Timur Kutlu kn laksa, Borki kn lakhelye Kathatr uolt s Sejh Ali kn laksa Kaznban uolt. Sejk Ali knrl tudjuk, hogy Rettenetes Ivn 1350-ben helyezte vissza Kazn kni szkbe/^ amibl vilgos, hogy ez a forrs legkorbban csakis a XIV. szzad msodik felbl keltezdhetett.

Ebben a tudstsban t nagykn (Temir, Kodzsa. Tokiamis, Dzsanibeg. Tula Buka s Timur Kutluj), valamint iit alkn. nyilvn lielytart szkhelyrl szerznk tudomst. Ezek szerint Magyar ban szkelt valaha egy Jaik nev helytart is. Neve azonos az Ural foly egykori nevvel. Mivel a felsorols teljesen rendszer telen, kzelebbit nem tudunk mondani, de abbl, hogy ezekbl a gyr adatokbl is immr kt magyarl helytart: Oran Timur kn s Jaik kn neve bontakozott ki, trtneti tnyknt elfogadhatjuk, hogy Magyar o kipcsoki knsgban helytarti szkhely uolt.

A DERBEND-NAMEH ADATA A Derbend-Nameh is megemlkezik Magyar alaptsrl a kvet kezkben: Mintegy 70 uuel Mohammed szletse eltt (Kr. u. 571) szmtalan mongol np tnt fel. amint az szaki Tibettel hatros vidkekrl szllottak al Asztrahny sksgra. Itt kt gra szakadtak. Egyik g a Volga foly hosszban szaknak, a msik pedig toubb nyugatnak tartott s ez az utbbi alaptotta Kaukziban Madzsart."'^^ Ez a kzls valban megfelel eddigi ismereteinknek, mn a magyar nv els irodalmi feltnse - Chorenei Mzes kzlse szerint - krlbell a Kr. u 460. vi esemnyekhez vezet. Hogy a Volgn tkelt magyarsg a ksbbi Magyar helyn vrost, jobbanmondva szllshelyet alapthatott, nagyon valszn, de erre mr csak a zemarkhosi idk utn kerlhetett sor. Mivel a DerbendNameh a X. szzad derekn kszlt munka, annak vszmada taira nem tmaszkodhatunk, de a feljegyzsek lnyegt min-

MACYAH H

M A t. V A U

V U () S \ H A

V () N A T K () /. (')

K V T I- (") K

denesetre figyelembe kell vennnk. gy a kzli rszletbl val sznnek ltszik, hogy az igazsg maguo az, hogy Magyart a Kuma sksgn megtelepli magyarok alaptottk.

Njij fri p(]l()ta romjai McHUjurlxjn.


Zn/iyi uoli nmj az ("(fijkori [w^n/xjs iKkoslx)! 17H()-f)an irallas k(KHjurlx')l)

IBN BATUTA LERSA MAGYAR VROSRL Hogy milyen Magyar vrosban az let, arrl arnylag bsges tjkoztatst nyjt Ibn Baiuta vonatkoz lersa. Mi ezttal csak magt a lerst Iktatjuk ide, hogy munknknak a keleti ktfket egyttesen ismenet rsze csonka ne legyen, de ibn Batuta lersnak bvebb taglalsba csak a III. rszben bocstkozunk.

MAGYAH

VAR OS HA

VONATKOZ

K T I- K

ibn Botuta Abu Abddiah Mohommed, a legkivlbb arab utaz. 1 302-ben szleteti Tangerben, meghalt Fez vrosban 1377-ben. ligsz fiatalon. 1325-ben nekivgott a vilgnak s mintegy harminc 1vig folyton utazott. 1325-1349 kztt bejrta Egyiptomot. Szrit. Perzsit, Mezopotmit. Arbit. Dl-Afrika keleti partjait. Krimit, li Oroszorszgot. Kaukzit, Khivt, Bokhart. Khorassznt. Kandahrt. Delhit, Knt, India kiktit, st 1352-ben mg a Szahart is keresztlszelte s karavnjval Timbuktuig hatolt. Hatalmas munkjt 1 855-1859-ben francia fordtsban Defrmery s Sanguinetti adta ki 4 ktetben. Ebbl a m u n k b l a d j u k az albbi. Magyar vrosra vonatkoz rszt, nhai Sikor Gizella tanr gondos fordts ban. Hogy a szveg tovbbi elemzst megknnytsem, a lersi szmozott ttelekre bontom, ibn Batuta teht ezt rja: (374. l.j Modzsar. 1. Azutn, hogy Toloktomur emir elutazott Azakbl. n mg hrom napig ebben a vrosban maradtam, amg Mohammed Kodzsa emr elksztette a szksges trgyakat (375. 1 .) az utazsra. Akkor tnak indultam Madsar (Madzsar) fel. 2. Ez jelents s egyik legszebb vros, a trkkhz tartozik. Nagy foly (Kuma) mellett fekszik. Kenek tallhatk ott s gy mlcs bsgesen. 3. Mi itt a kegyes s alzatos sejk. a tiszteletremlt Mohammed al-Bathaihij hzban laktunk, aki Bathaihbl szrmazott, vagy Irak mocsaraibl, Ahmed Arrifay sejknek, akivel Isten legyen megelgedve, a hve s vikriusa volt. Az zarciahjban (zr kjban, kolostorban) krlbell 70 arab, perzsa, trk s grg

MAGYAR

akr voli, nsek s ntlensgi fogadalmat tartk is. letket ala mizsnbl tartottk fenn. 4. Ennek az orszgnak lakosai nagyon j vlemnnyel vannak a fakrokrl s minden jjel lovakat, marhkat s birkkat vezetnek a remetelakba. 5. A szultn s a hercegnk eljnnek megltogatni a sejket s ldst krik, a legnagyobb szabadelvsggel viseltetnek irnta s jelents ajndkokat adnak neki, klnsen az asszonyok. 6. Ezek (ti. a hercegnk) szmos alamizsni osztanak ki s a j munkt keresik. 7. (376.1 .) Madzsar vrosban voltunk a pnteki ima alkalmbl. Amikor befejeztk az imt. Idzs-eddin hitsznok egy szkre lt. Ez jogtudor volt s Bokharban egyike a kitntetett embereknek. Nagyszm tantvnya s kornolvasja volt. akik ezt a knyvet eltte olvastk, intette s tantotta a segdpapokat az emr s a vros nagyjainak jelenltben, ezutn Mohamed sejk felemel kedett s ezt mondta: A jogtudor s hitsznok* utazni kvn s mi travalt akarunk neki adni." Ezutn levetette azt a gyapj tunikt, amelyet viselt s hozztette: me az ajndk, amit neki adok." A segdpapok kzl az egyik levetette ruhjt, msok lovat adtak, ismt msok ezstpnzt. Ezekbl a klnbz trgyakbl sokat sszegyjtttek a doktornak. 8. Lttm ennek a vrosnak a bazrjban egy zsidt, aki d vzlt s arabul beszlt hozzm. Krdezskdtem tle, rintve az orszgt is, mire elmondta, hogy spanyol eredet. Azrt rkezett, hogy vilgot (377.1.) lsson. Nem a tengeren utazott,

A jogtudor s hitsznok li. a bokliarai Idzs-eddin volt.

hanem szrazfldn jtt nagy Konstantinpolybl. Klszsibl s a cserkeszek fldjrl. Hozztette, hogy elutazsnak id pontja Spanyolorszgbl 3 hnappal ezeltt volt. Az utaz keres kedk. akik ismerik ezeket a dolgokat, biztostottak engem beszdnek igazsgrl. 9. Tanja voltam ebben az orszgban olyan figyelemremlt dolognak, azaz jelensgnek, amelyet az asszonyok lveznek a trkknl; ket csakugyan egy ranggal magasabbra tartjk, mint a frfiakat. 1 0 . Ami az emrek felesgeit illeti, els alkalommal akkor lttam egyet, amikor kimentem Kirmbl. szrevettem akkor a herceg nt, Szaltija emr felesgt a kocsijban. Az egsz kocsit drga kk poszt takarta, az ablakok s a kocsi ajtaja nyitva volt. A hercegn eltt ngy fiatal leny lt. Gynyr szpek s ltzkk csodlatos. Mgttk tbb msik kocsi jtt, ezekben szolglatot teljest fiatal lenyok voltak. Amikor kzeledett ahhoz a helyhez, ahol az emr volt, (378.1.) kiszllt az arabbl. Krlbell harminc fiatal leny szintn kiszllt, hogy a ruhja szr nyt emeljk. ltzete tele volt gomblyukakkal, minden fiatal leny tartott bellk egyet-egyet, a ruha szrnyait is minden ol dalrl emeltk s gy a khatum mltsgteljesen lpkedett. Amikor odarkezett az emr el. az felemelkedett eltte, dvzlte s oldalra ltette, a fiatal lenyok pedig krlfogtk rnjket. Kimize-{kumisz) tmlket hoztak. A hercegn nttt abbl egy serlegbe, trdre ereszkedett az emr eltt s tnyjtotta neki. Amikor az ivott, a n inni adott sgornak, majd az emr adott inni a kirlynnek. Felszolgltk az teleket. A hercegn az emrrel evett, ez adott neki egy ruht, mire a n visszatrt, ilyen mdon viselkednek az emrek felesgeikkel.

11. s mi ezutn a kirly felesgeirl beszlnk. 12. Ami a kereskedket s a kisrusokat illeti, ezeket is lttam. 13. Egyiket pldul olyan kocsiban (ti lttam), amelyet lovak hzlak. Mellette hrom, vagy ngy fiatal leny volt, ruhja szrnyt hordozva. A fejn kszerekkel berakott s a legfels rszn pvatollakkal dsztett (379. 1 .) boghtak, azaz akruf (magas, hengerformj kalap) volt. 14. A kocsistor ablakai nyitva voltak s ltni lehetett ennek a nnek az alakjt, mert a trkk asszonyai nincsenek leftyolozva. 15. Egy msik ugyanebbl a rendbl s szolglitl ksrve a vsrra juhokat s tejet hozott, s ezeket az embereknek illat szerekrt adta el. 16. Az asszonyt gyakran frje ksri, akit - ha brki ltn is szolgi egyiknek tartan. (A frjnek) nincs ms ruhja, mint egy birkabrprm s a fejn magas kalapot hord. amely illik ehhez a ruhhoz s amelyet alkuinak" neveznek. 17. Kszldtnk elutazni Madzsar vrosbl, hogy a szultn tbora fel irnyozzunk. Ez 4 napi jrsra volt egy Bisdagh nev* helyen. 18. Bis rtelme a trkk nyelvn .,t" s a dagh" jelentse ..hegy". 1 9. Ebben az thegyben van egy (380.1 .) meleg viz forrs, s abban a'trkk mosakodnak, mert azt tartjk, hogy ha ott valaki megfrdik, biztonsgban van a betegsgek tmadstl. 20. Mi teht tnak indultunk a tborhely fel, s odarkeztnk ramadn els napjn. gy talltuk, hogy a szultn tbora helyet vltoztatott s mi visszamentnk arra a helyre, ahonnt elindulMai terminolgival: Bestau, vagy Besiag.

Ilink, meri a tbort a szomszdsgba helyeztk t. Straimat fel-illtottk egy dombra azon a helyen* A stor el zszlt ersK'ttek, a lovakat s kocsikat pedig mgje helyeztk. 21. Idkzben megrkezett a csszri udvar, ezt a trkk ordunak (tbor, horda) nevezik. 22. Lttunk egy nagy vrost, amely lakosaival egytt kltz kdtt. magukkal vittk a mecseteket s piacokat is, 23. s konyhk fstje emelkedett a levegbe, mert a trkk teleiket utazs kzben is megfzik. 24. Lvonta kocsik szlltjk ezt a npet s mihelyt meg rkez tek a tborhelyre, leszedtk a strakat, amelyek az arabkon voltak, s fellltottk a fldn, mert azok nagyon knnyek. Ugyanazokat hasznljk a mecsetek s a boltok rszre is. 25. A szultn felesgei elttnk mentek el. mindegyik a maga kln udvarval. Amikor rang szerint a negyedik ment el (elttem), ez izabeg emr lenya volt. (mg beszlnk rla ksbb), s ltta a domb cscsn fellltott strat az elje tztt zszlval, ami jonnan rkezettet jelent, aprdokat s fiatal lenyokat kldtt, hogy dvzljenek s tadjk nekem dvzlett. Erre az idre megllt, hogy bevrja ket. Egyik trsammal s Toloktomur emr kamarsval ajndkot kldtem neki. Az ajndkot, mintegy ked vez eljelknt elfogadta, s elrendelte, hogy lakjam a szomszd sgban. azutn tovbbindult. Ksbb a szultn is megrkezett s tbort ttt kln szllsn.

Ti. ahonnt elindultunk.

l'lszukiiyiKjul

l ^ullas ikefM' Mugijcir r(lmjairl. * A irrkcf) tjrkozsci !^zokailan. dr njyd)kcnl az kilnnm szcmlclicin. Lijuk u Kuml kisr (jaliamikri. Magyar uros halniaii. a forr nyrt>an mocsarakk cs laiakk szciszakadoz Bujuoll. A Kuma mdidi ncmt'! rltpcs/alii.

Pallas. Peter Simon (1741 -1 8 11) nmet szrmazs olasz zsiakuiat, etnog rfus. akadmikus, a cri llamtancs tagja.

mz

I I I : TI

K i'rrr K

t i d s

s a

k u m m a c y a rs

A c. i i ' s /. t

i. A

iu

') l

KELETI KTFK TUDSTSA A KUMMAGYARSG PUSZTULSRL

agyar fvros azokban a harcokban pusztult el, amelyeket 1387-1396 kzli Timur Lnk folytaloit Tok iamis kipcsaki kn ellen. Ugyanekkor szrdott vgleg szt a kummagyar np is. Ennek a szomor vtizednek kz- s hadirtnetvel ksbb kln fejezetben foglalkozunk, mg most ( sak kt olyan nevezetes ktft ismertetnk s taglalunk, ame lyekben sz van - ezekkel a hborskodsokkal kapcsolatban a kummagyarsgrl.

JEFD l SEREFFEDDIN TUDSTSA Jefdi Sereffeddin perzsa trtnetr mve rszleteket kzl a szbanforg. ngyszer megismtldtt hborskodsrl. L nyegileg arrl van sz. hogy Toktamis kipcsaki knt. akinek hatalma egszen a Kaukzus gerincig terjedt. Timur Lnk elleni vllalkozsban (a msodik hadjrat sorn) segtettk klnfle kaukzusvidki npek hadai is. Az r a kvetkez npeket emlti meg:' Q bulgrokat, cserkeszeket, dnokat, a krmi tatrokat s

0 baskrokat.
Felhvom a figyelmet, hogy azok a baskrok (besgurok), akikrl Sereffeddin beszl, nem a bjeljmenti, mai napig is ezen a nven ismn baskr-magyarok, hanem a Kuma mentn l magyarsg

fiai. Nmeth Gyula bizonytotta be. a legalaposabban s ktsget kizran, hogy a keleti ktfk a magyarokat s a baskrokat hol egyik, hol msik nven nevezik s ilyesformn a nevek brme lyike jelentheti mind a jnagyar, magyer. minda .Jbaskird, besgurd" nven ismert magyar npcsoportokat.H ogy ezttal a perzsa trtnetr valban a kumamenti magyarsgrl beszl, azt bi zonytja 1. az a tny. hogy az emltett npek mind a Kipcsak birodalom szomszdosai, s (a bolgrokat kivve) mind a Kaukzustl szakra, teht a Timur ltal veszlyeztetett terleten ltek. 2. hogy ezeknek a npeknek sq/d rdekkben is tmogatniok kellett Toktamist. ha nem akartak Timur rabszolgiv, vagy esze ls vrengzseinek ldozataiv lenni. 3. Elkpzelhetetlen, hogy Toktamis a Bjelja mentrl tudott volna mozgstani s a Kaukzusba hozatni baskr-magyar csapatokat. Ugyangy azt Is kptelensg feltennnk, hogy a jDulgrok" sz - Sereffeddln lersban - a bilriai (volgamenti) bolgrokra vonatkoznk, de ppgy nem vonatkozhatik az a dunai bolg rokra sem. Ez utbbiak Kantakuzenosz Jnos biznci ellencsszr szerencstlen lpse ta ( 1 347. amikor az oszmnokkal katonai szvetsget kttt) rks harcban llottak a terjeszked trk birodalommal. 1387-ben volt a hres toplicai tkzet (Plocsnik mellett), ahol az egyeslt bosnyk s szerb hadak gy elvertk a trkket, hogy azoknak alig egytde meneklt meg. Elre lthat volt teht, hogy Murd szultn nem hagyja megboszszulatlanul a dolgot s a kvetkez vben (1 388) Ali pasa. fvezr 30 000 emberrel valban Bulgriba rontott. Egy v mlva (1389) volt a gyszos emlk rigmezei tkzet.Azt hiszem elegend

ennyi Bulgria trtnetbl annak bizonytsra, hogy amii<or a bolgr testvrnp legslyosabb harcait vvta Murd s Bajazid szultnnal, nem lehetett csapat flslege Toktamis szmra. De akkor honnt kerlt Sereffeddin mvbe a ..bulgr nv? Ezttal az eredeti trk jelentsben (keverk) szerepel"^ s a kumamenti magyaroktl s az alnoktl dlre, a Kaukzus gerin ctl pedig szakkeletre l. vegyes tredknpekre kell vonat koznia. Szmos apr np. mint pl. az abkzok, malkaitk, kumkk, kaiiakok, stb. lt a hegyek kztt kln-kln trzsszvet sgekben. Egszen termszetes, hogy a kzs rdek ezttal Toktamis tborba szltotta ket.

ABDERRASAK KZLSE Abderrasak'^ trtneti mve ugyancsak foglalkozik Timur Lenknek a Toktamis ellen viselt hborskodsai trtnetvel. A ne gyedik hadjrattal kapcsolatban szl a kummagyar nprl. A dolog lnyege az. hogy amikor Timurnak vgre sikerlt dnt gyzelmet aratnia Toktamis hadain, bosszhadjratot vezetett mindazok ellen a kisebb kaukziai npek ellen, amelyek Toktamist ebben az vtizedes hborskodsban segtettk. gy azt is emlti Abderrasak, hogy Timur bosszja elrte a koboili kumkjum or npet is. rja ugyanis."'^ hogy Timur elbb gy tervezte, hogy az 13951 396 vi telet a kabaili kumkjumat np fldjn tlti, azonban Omar Tban nev olvezre Mahmudi, mogyari npbr (kelanter) hr adsa alapjn olyan rtestst hagyott htra szmra a vros la kossgnak magatartsra vonatkozan, hogy addigi sznd-

-ar

ktl elllua, parancsot adott o urosnak fldig val lerombo lsra. Ezzel a kumkjumat nvvel az orientalistk nem tudtak mit kez deni. Petit de la Croix vlemnye szerint: Les habitans de Mamcatou et Cazicomouc. Hammer-Purgstall: das ist die Stmme dr Kumuken." Klaproth is ehhez a tves nzethez csatlakozott. Miknt fentebb bebizonytottuk azt. hogy Serefeddin mvben a baskrok s a bolgrok emlegetse nem a volga-bjelja-vidki baskr-magyar-, ill. bolgr npekre vonatkozik, hanem a kummagyarokra, ugyangy a Magyar pusztulsrl szl ktfrszlet sem vonatkozhatik a kumkkre. Mirl van itt sz? Arrl, hogy miutn Timur Ukeknl dnt csapst mrt Toktamisra, maradt ideje arra. hogy megbntesse, megflemltse azokat a npeket, amelyek a sokesztends harcban az ellenfelet segtettk. Ezrt vonult Ukek all a Dnyepr partjra, mert onnt lecsap hatott a krmi tatrokra. Kzben kapja a hn Barkjarok sereggyj tsrl, mire a Karaszuhoz siet, hogy meghistsa Toktamis alvezrnek tmadsi terveit, de mihelyt tl volt ezen a feladaton, azonnal folytatja bntethadjratt. Beveszi Azovot, feldlja a cserkeszek fldjt. Ezutn hajtott megpihenni a kummagyarok orszgban."* Az idzett ktf a np nevt gy rja: Kurnkjumat. Hogy ebbl a nvalakbl a kumkk nevt hogy olvashatnk ki. el sem tudom kpzelni. A kzlt szalakzat ugyanis minden nehzsg nlkl kt rszre bonthat: kum(kj)u +mt Hasonltsuk ezt ssze Abu-l -fida (1321) adatval: kum +mads.r

HZ

Kni.i-Ti

K i'n i - d K

t i

(')s

t s a

k u m m

r.

y a r s

p l

i.

Vessk mg ssze az 1320. vi zrdajegyzk adatval: Cum + mager(ia) s Chorenei Mzes (Kr. u. 460) nvalakjval: Kum(-a} + m agyar Abderrasak adata mindenesetre 1396-97 tjrl szrmazik s lthatan els sztagja a Kuma foly si Gum >Kum neve. utna az magyar mellknvkpz u kvetkezik, majd a nvalak utols tagja a mogyor" npnvnek lgyabb mssalhangzval feljegyzett els sztagja. A kLim + u kztti Mj" hang jelenlte - minthogy fonetikus alapon trtni feljegyzsrl van sz s nem tudhatjuk, ki kzvettette a kummogyor np nevt - nem lnyeges, mn a kummagyar npnv szablyos alakjnak kzlst Abderrasaktl nem is vrhatjuk. Azonban amellett, hogy nyelvszeti alapon is teljes mrtk ben bizonythat a fenti hrom nvalak tkletesen azonos volta. Timur bntethadjratnak menetbl is vilgosan lthatjuk, hogy szba sem jhet olyan feltevs, amelyet Kummagyaria kikap csolsra ptnnk fel. Pldul mintha Timur a cserkeszek fld jrl elszr a kumkk fldjre vezette volna seregt, hogy onnt ismt Asztrahnyba. majd Szerjba trjen vissza, ahonnt jbl a kazikumkok s dardok vidkre vezette tja. Figyelembe kell vennnk azt is, hogy az egsz bntethadjrat 1395-96 teln jtszdott le, ez a tl pedig - a ktfk szerint - igen kemny volt. Hogy ilyen idjrsi viszonyok mellett pedig akkora hadsereggel, mint amilyen Timur volt, nem lehet tlidben a Kaukzusban felvonulni, arra a dnt bizonytkul szolgljon az a tny, hogy Timur a hrom hadjrat sorn egyetlen alkalommal sem ment neki tlidben a hegysgnek. Hogy Timur egyike volt a vilgtnnelem legkitnbb hadvezreinek, nem szenved ktsget.

Mrpedig brmelyik j hadvezr a cserkeszek fldjrl csakis a Kuban-Bujvola-Kuma vlgyn, teht Magyar vrosn keresztl vezetn hadseregt Asztrahny ellen. Ez volt Timur tvonala is. Vgl mr itt felhvom a figyelmet arra. hogy Piano da Carpino tlersban (I. kv. rszben) a kummagyar nvalak ismt szere pel. de elgg torztott; Cumae, uar.Tumat, Tumocht, Tymat for mban. Klnsen a Tumat alakban azonnal rismerhetnk a Tu+mat = Kum + maty(ar) = Kummagyar npnvre. Ez a Tumat nvalak a Kumkjumat nvalakkal a legszorosabb rokonsgban van.

Kujundcsiki relief. A pdlim az isieni teremt s termkenjt letert jelkpezi, a uz [)edig az letet s a lermkenysget

TVESEN RTELMEZETT, NEM MAGYARRA VONATKOZ HRADSOK

ieltt tovbbmennnk a ktfk ismertetsben, szl nunk kell nhny olyan ktfrl, amely valamilyen for mban megemlkezik a magyarok vrosrl, vagy ki mondottan Magyar (Madzsar) nev vrosrl beszl, de amelyek - bizonythatan - mgsem Magyarra vonatkoznak. ppen ez a krlmny sok tvedsre adott okot a mltban.

A MAZAROK KIS VARA gy meggondolsra d okot az a nhny feljegyzs, amely Heradius perzsa hborjval kapcsolatban a magyarok nevt, 1 1 1 a mazarok vrost emlti. Theophylactos Simokattes a grg-perzsa hborkkal kap csolatban megemlti, hogy JHeraclius azon idben (ti. Kr. u. 612ben) ismt Perzsiba ment. Theodorus s Andreas a mazarok rgisge miatt dledez - erstett kis vrost, amely nem volt messzire Beiundaestl, megjtotta."'^ Nesztor, az orosz krnikark fejedelme, gy tudja, hogy a magyarok, azaz nla: ugrik, Heradius idejben a perzsk ellen hadat viseltek. ' Tudjuk, hogy Heradius csszr korra esik a Szasszanidk utols nagy erfesztse rk rivlisuk. Biznc megsemmi-

stsre. A perzsk lkeltek az Eufrteszen, tnkrevertk a g rgket. 61 l-ben elfoglaltk Antiochii. 6 14-ben Damaszkuszi, majd 615-ben Jeruzslemet, ahonnt diadalmi jelvnyl magukkal viszik Megvltnk szent keresztjt s azt fvrosukban, Ktezifnban helyezik el. 6 19-ben elfoglaljk Ankyrt, annak a kzlekedsi tnak gcpontjt, amely a fvrost Szrival kapcsolta ssze, majd mg ugyanebben az vben meghdtjk a termkeny Egyiptomot is. 626-ban pedig magt a biznci fvrost. Konstantinpolyi ostromoljk. Azonban Bizncban - miknt tnnetnek ez egyik legjellemzbb vonsa - a nagy veszly idejn nagy frfiak kez ben volt a birodalom gyeplje. Heraclius csszr 622-^29 kztt jjszervezte s az ellenfl harcmodorhoz alkalmazva kpeztette ki hadseregt. A lovaspsztor szomszdnpekben szvetsgeseket keresett s szerzett magnak, s egyik csapst a msik utn mrte a perzskra.*'^ Konstantinpoly ostroma gyors cselekvsre sztnzte a bi znciakat. Heraclius csszr 622-ben Ninive mellett rendkvl v res tkzetben verte tnkre a perzsk seregt s ezzel a haditnnyel birodalmt egyidre ismt megmentette. Ebben a perzsk elleni harmadik hadjratban (626-627) Heraclius szvetsgre lpett a Volga deltja fell dli. illetve nyugati irnyban, a Kaukzus s a Krm fel terjeszked kaz rokkal. Ez a np, amelynek keretbe beletartoztak a Vll. szzad magyarjai is. a biznci forrsok szerint ebben az idben kezdett fontosabb szerepet jtszani."^ Heraclius hvsra a kazrok, akikrl Theophanes keleti trkk nven emlkezik meg, tkeltek a Kaukzuson s Tiflisz kzelben csatlakoztak a csszr sere ghez.*"'

lr

Dork Jen elfogadja Bury"^ llspontjt s az esemnyt az 587. vre, teszi. Dark abbl az llspontbl indul ki.'" hogy Theophylactos csupn az 582-602. vi esemnyek trtnett rta meg, teht nem lehet sz Heraclius csszrrl, hanem csakis annak atyjrl. Maurikios csszr hadvezrrl. Az idzett szveg rszt kzvetlenl megelzen a Heraclius hadvezr vezette seregnek a perzsk elleni harcrl van sz. Az r megemlti, hogy a biznci sereget kt rszre osztottk, lkre Theodrosz s Andresz kerltek azzal a feladattal, hogy a perzskat foly tonosan nyugtalantsk. Hogy a magyarok a biznciak szvetsgesei voltak ebben a hosszra nylt perzsa hadjratban. II. Justinus, II. Tiberius, Maurikios, Phokas s Heraclius csszrok idejben, nem kt sges. A mi szempontunkbl azonban nem lnyeges, hogy az emltett esemny az 587., vagy a 40 vvel ksbbi hadmveletek sorn trtnt. A lnyeges csupn az. hogy az jabb kutatk, gy Dark is. arra az llspontra helyezkednek, hogy a jnagyarok kis vrosa nem lehet azonos a ksbbi Magyarral. Theophylactos Simokattes nem beszl valszntlenl a mazarok megerstett kis vrosrl", de ebben az utalsban nem kereshetjk Magyar vros st. Azonban ppen olyan elhibzott volna ezt a kis erdt az arab Irakban keresnnk, miknt Hammer-Purgstall gondolja.'*" Nem lehet azzal azonos sem a Tigris s Eurtesz torkolatban fekv Madsar.' sem a Peutiiiger-tbln szerepl Macara, sem A/ionymus Rauennas Cosmographijban tallhat, mezopotmiai Machara, vagy Machare vros."- Hogy mindezek a feltevsek tvesek, legyen elg a Nmeth Gyula ltal felhozott nyelvszeti bizonytkokon kvl annyit felemltenem, hogy mr a hadszati helyzet miatt sem kereshetjk ezt a kis

TVESKN

RTELMEZETT,

NEM

MA G VA R K A

VONATKOZ

I II R A ASOK

magyar erdt a perzsk ltal birtokolt terleten, hanem csakis ott. ahol az vdelmi clzatnak eredmnyesen megfelelhetett. Utalnom kell arra. hogy a kazr uralom a Kaukzusra is kiterjedt, teht magyar trzsek a hegysg magasabb rszeiben is lhetlek. Vdelmi erssgnek pedig csakis a Kaukzus hegyszorosaiban lehetett csak nelme s Heracllus msutt fekv erdre semmi esetre sem pazarolta pnzt s idejt, csakis olyanra, amely a perzsk esetleges ellentmadst sikeresen feltartztathatta volna. Erre pedig msutt, mint a Kaukzus gerincnek kzelben, nem volt lehetsg, st mg itt is: a Terek ttrse kzelben kellett lennie. Ugyanis, ha figyelembe vesszk azt. hogy a kazr-magyar hadak Tiflisz alatt egyesltek Heraclius hadval, vilgos, hogy a Kuma-Terek medencjbl csakis Terek szorosn kelhettek t a hegysgen, hogy a lehet legrvidebb ton Tiflisz al rkezzenek. A Theophylactosnl emltett Beiundaes helysget ezen a nven ma mr nem talljuk meg. de ers a gyanm, hogy azonosthat a Vladikavkztl keletre fekv csecsenfldi Buncsi kzsggel.'^ Ezt a helysget a Terek szorostl (ahol az egykori erdt sejtem), lgvonalban mindssze 50-60 km vlasztja el. Nem lehetetlen azonban az sem. hogy ez az egykori kis magyar erd azonos azzal a - Klaproth ltal Hadszerte-nek nevezett - erstett hegy szorossal, amelyrl bvebben az utols fejezetben szlok. Nem vojiatkozhatikTheophylactos hradsa a ksbbi Magyar vrosra azrt sem. mert Magyar fekvse annyira nylt vros jelleg, hogy annak kisebb erdtmny mg a Vll. szzadban sem klcsnztt volna komoly vdelmi jelleget, arrl pedig sz sem lehet, hogy Magyar olyan rgi vros lenne, hogy mr a VII. szzadban dledezett volna! gy Jem ey erre vonatkoz elgondo lsai tvesek.'2'

KICSI MADZAR" S ULU MADZAR HELYTARTI Ugyancsak ide, a tvesen rtelmezett s nem Magyar vrosra vonatkoz irodalmi utalsok kz kell sorolnunk a DerhendNameh-nak egyik, elg gyakran idzett bekezdst. Amita csak Magyar problmja otthonoss lett az irodalomban, ezzel a ktfrszlettel mindig tallkozunk. Hivatkoznak arra Baer, Jemey, Kloproth s mg msok is idzett munkjukban. A vonatkoz rszlet gy hangzik: jviivel Bo/ch-ban a helytart Endery volt, ismeretes, hogy ezrt ezt a virost az nevrl Endery-nek is neveztk. Egybknt mr sidk ta Bolch volt a neve. Glbak eredeti neve Irn, azonban mivel volt egy Glbok nev helytartja, azrt Glbaknak is neveztk. A trtnetrk beszlik tovbb, hogy amikor Pasenk a kagn fia Irnba ment, hogy minden hely tartjval szemlyesen megismerkedjk, megparancsolta Gibaknak, Irn helytartjnak, Endery-nek, aki Balch helytartja volt. Surktb-nak, Kizil-jar erdtmny helytartjnak, Csumii-nak, Kicsi Madzar helytartjnak s Uiu Madzor, Dzulad, s Seheri Tatar helytartinak s emezen egsz vidk helytartinak emlkezetbe idzte, hogy engedelmeskedni tartoznak G/bak-nak, Irn hely tartjnak." A Derbend-Namehbl teht az tnik ki. hogy Kicsi Madiar s Ulu (Nagy) Madar a Hedzsra II. szzadnak (Kr. u. Vlll. szzad!) elejn mr jelents vrosok, vagy erdtmnyek voltak, hiszen sajt helytartjuk volt. A derbendi trtnet szerzje, Mohammed Auahi Akrasi (mvt Gerai kn parancsra rta meg tatr nyelven), baJchi lakos volt. Mindezek ismeretben vegyk mindazokat a rszleteket szem gyre, amelyeket a magyarokra, ill. Magyarra vonatkozan a

Derbend-Namehbl kzltnk. A legutbbi rszletben ht fldrajzi nv szerepel: Irn, Balch, Kicsi s Ulu Madzar. Kiziljar, Dzulad s Seheri Tatar neve. Balch vrost ma is ugyanezen nven talljuk meg Afganisztn szaki hatrnak kzelben. Tle kelet-dlkeletre Mazari-serf vros, mg dlnyugatra, ugyancsak az orszghatr kzelben Dauletabad vrosa fekszik. Ez az utbbi megerstett hely a szamarkandi tvonal vdelmre. Vlemnynk szerint vagy ez a helysg, vagy a Herirud foly szaki partjn fekv Daulet-jar azonosthat a ktfben emltett Dzulod-dal. Kicsi- s Ulu Modzor helysgeknek a mai Mazar-i-serif krnykn kellett lennik. Seheri Tatars Kizil-jar helysgeket a rendelkezsemre ll trkpszeti adatok alapjn Sahur-arman erddel, a Firuskuhi hegysg ge rincn. illetve Kizil-Kala helysggel (Djafirtl szakra) prblhatjuk meg azonostani. Minden vitn fell ll az a tny, hogy az Irn szomszdsgban szerepl, fentebbi hot vrosnak zrt fldrajzi egysgben, Balch kzeli k rnykn, teht minden bizonnyal a mai Afganisztn szaki rszben, az Amu-Darja s a Hindukus gerince kztti rszeken kellett lennie. Azok a kutatk, akik a Derbend-Nameh fenti rszlett gy prbltk megoldani, hogy Balchot a mai Balch-kal. Kizil-jart a mai Kisljar-ral (a Terek mentn). Kicsi- s Ulu Madzart pedig az egykori Magyarral prbljk azonostani, csodlatos fldrajzi iskolzatlansgrl tesznek tansgot. Brmifle r is, mikor egy bizonyos dologrl, esemnyrl beszl, nem kalandozhat el enynyire sztes terletre. A mi esetnkben meg klnskppen vilgos, hogy zrt fldrajzi egysgrl van a szvegben sz. A kagn fia, aki a helytartk megltogatsra utazott Irnba, vagy msik hasznlatos nevn: Glbakba, krtja sorn nem jarhatott

_st HZ
ll-VtSEN l l KTKLMl i ZETT. MIM MAGYARRA V (IX AT KO Z HKAUASOK

be ilyen irdatlanul nagy terletei. A szvegbl az derl ki, hogy a enti helysgek Irnhoz, azaz a perzsa birodalom egyik tartom nyhoz tartoztak. Ezt a tartomnyt - helytartjrl - Glbaknak is neveztk. Mg mieltt a rszletekbe mennnk, felemltem, hogy ezek az afganisztni modzar alak szavak - Ligeti Lajos szerint - nem vehetk azonosnak a magyar npnvvel. Tudjuk, hogy a kazr, kadzar sz, mint npnv undorl, kborl, bolyong" jelent s. Medriczky A. dr. szbeli kzlse szerint pedig a kodzar" s a jnadzar" szavak az osszt nyelvben ma is ellenttes rtelmet fejeznek ki. A fentiek figyelembevtelvel, ha az emltett fldrajzi azono stst elfogadtuk, a Derbend-Namehnek minden m agyar vonat kozs. eddig homlyos rszlete vilgosabban ll elttnk. Tibet szaki hatra fell, teht a nagy selyemt mentrl, arrl a vidkrl, ahonnt a npvndorls szzadai alatt az zsiai npek egyms sarkban igyekeztek nyugat fel, a Derbend-Nameh szerzje szerint mongolfajta npek trtek el s veszlyeztettk a perzsa birodalmat. Valsznnek ltszik, hogy a perzsa ural kodk nemcsak a Kyrosz foly mentn, hanem a Kaukzusban is gondoskodtak erssgekrl, hogy ezeknek a lovaspsztoroknak becsapsaitl orszgukat megvdjk. Szksgesnek mutat kozott azonban az is, hogy az Amu-Darja balparti rszein, a Hindukus szaki lbnl is ptsenek erssgeket. gy az emltett vrosokat is. s ezek Irn fennhatsga al kerltek. A m szerzje - bizonyra igen hinyos trtneti s fldrajzi ismeretei miatt - sszekeveri a dolgokat, mert ha feltesszk azt. hogy Anusirvn perzsa kirly a legutbb emltett Ulu- s Kicsi Mdrt alaptotta, de nem Derbend vdelmre, hanem sok ms erdt-

TI-VESUN

RTELMEZETT.

NUX < MAYARHA

VONATKOZ

HRADSOK

mnnyel egytt birodalma szakkeleti felben az elretr, vndorl, hazt keres lovaspsztompek ellen, akkor tiszta kp ll elttnk. Ezeknek az si erdtmnyeknek a romjai Afganisz tnban az Amu-Darja s a Hindukus gerince kztt mai napig is megvannak. Ligeti Lajos pedig legutbbi afganisztni utazsa alkalmval Afgn-Turkesztnban, az zbgek fldjn, imamdzsn krnykn madzsar nev trzsekre akadt. Mivel ezek a trzsek, miknt azt Ligeti nagyon is kihangslyozza, velnk sem mifle kapcsolatba nem hozhatk, nincs okunk arra. hogy fel ne ttelezhessk, hogy egszen si, taln a Derbend-Nameh em ltette idktl fogva helybenlak trzsekrl van sz. Mindezekbl teht azt a vgkvetkeztetst vonjuk le, hogy a Derbend-Nameh oly sokszor idzett helyei nem a kumamenti Magyarra, hanem az egykori afganisztni madzar" erdtmnyekre vonatkoznak s Magyarra legfeljebb azt az egyetlen (fentebb idzett) lltst fogadhatjuk el. hogy a kaukzusi Madzsart a kelet fell elretr lovaspsztompek egyike (legvalsznbben a magyar np) ala ptotta.

HZ

KUMMAGYARIA A KZPKORI IRODALOMBAN

ummagyarla, mikni az elz fejezeiekbl lthattuk, igen hasznlatos kereskedelmi tvonalon fekdt Tvolkelet I J W l nek: Trkiszinnak, Szogdinnak, Perzsinak, Indinak, st Knnak is minden Eurpba irnytott s szrazfldi ton tovbbtott rujt szllt karavnok thaladtak Gyeretyn orsz gn. Teht ha a testvri kapcsolatoktl eltekintnk is. a fldrajzi szksgszersg gy hozta magval, hogy a nagy nphullmz soktl nyugtalan orosz sksgokon tli, nyugodalmas vszza dokat lvez Nyugat is nha-nha hrt kapott arrl a kis kumamenti orszgrl, ahol rpd npnek vrszerinti testvrei ltk a maguk hnyatott, kzdelmes veit. Termszetes teht, hogy hellyel-kzzel a nagy nyugati vilgkrnikkban is felbukkanik Kummagyaria neve, de nem ebben, hanem Hungaria Vetus, vagy H. Maior alakban. A kumamenti magyar orszgnak ilyetn elnevezse clzatos. Az r ti. szembe lltja Hungaria Nouo-val vagy H. Minor-ral. Ponnni-val, azaz a Krptok koszorjn bell nyugati mintra felplt s megszer vezett. jabb kelet magyar kirlysggal. Gombcz Zoltn, a Magna Hungrira (a mai baskrfldre) vo natkoz kzpkori irodalom szorgalmas gyjtgetje azt a hrom ktft is. amelyet albb rszletesen taglalunk, besorozta a Bas krira, illetve Julianus Magna Ungarijra vonatkoz ktfk k z. Mi magunk is, amikor 6. alatt id. munknkban sszelltottuk

HZ

a Magna Ungarira vonatkoz, eddig ismeretes irodalmat, Gombocz nyomn hajlandk voltunk ezt a hrom ktft is odatartoznak tekinteni. Azta azonban ht esztend telt el s ennek a ht esztendnyi munknak Gyeretyn orszgra vonatkoz ered mnyei meggyztek bennnket arrl, hogy a kvetett nyom helytelen volt. mert Viterbi Gottried, Vincentius Bellovacensis, Piano da Carpino s Rubruquis munkinak idzend (vagy mr idzett) szemelvnyei nem vonatkozhatnak semmikppen sem a baskrldi Magna Hungrira, hanem csakis a kumamenti magyarok orszgra. (Az utbbi kt szemelvnyt Gombocz nem kzlte.) Eddig azonban az volt a helyzet, hogy Kummagyarira vo natkoz tudsunk s forrsismeretnk olyan fogyatkos volt, hogy az majdnem a semmivel volt egyenl. Gombocz az emltett s idzett gyjtemnybe mg XXII. Jnos ppa 1329. vi nagyjelentsg bulljt is felvette. Ez az a bulla, amely egyedl emlti Gyeretyn fejedelem nevt s az egsz kumamenti ma gyarsg tnnetnek kibogozshoz a kulcsot szolgltatta, igaz, hogy Gombocz Zoltn nem mlyedt a bulla trgyalsba s megelgedett a latin szveg puszta kzlsvel, mintegy ezzel is jelezvn azt, hogy nem hajt llst foglalni a krdsben, mgis azzal a tnnyel, hogy ezt a bullt is besorozta a Julianus szemlye kr fond irodalom termkei kz, a helyzetet mg bonyolul tabb tette.

NIKOLAOS MYSTICOS TRKJEI Ma amikor kumamenti eleink trtneti nagy vonsokban mr ismerjk, elg knnyszerrel s nagy biztonsggal tlhetjk meg s taglalhatjuk az egyes vonatkoz ktfket. Idrend szerint elsnek Nikolaos Mysticos biznci ptrirka levelt emltjk. Kr. u. 919-925 krl Bizncra nehz napok virradtak. Symeon bolgr cr hdt trekvsei a birodalmat ostromoltk. A biznci udvar ktsgbeesetten prblkozott katonailag s diplomciailag meghistani a bolgr cr szndkait. Nikolaos ptrirkra hrult a bkekzvetts feladata. Evgbl az tbb levelet intzett Sy meon crhoz: ezek kzl 27 db idnkig is fennmaradt. A XXIll. levl, (ismertetst Moraucsik Gy. adta)'-^'* 924 szep temberben. vagy oktberben rdott, mg mieltt Symeon cr csapatai Biznc (Konstantinpoly) s Blachernai falait elrtk volna. A nagy veszlyben Biznc a rgi. bevlt mdszerhez folyamodott: ms npeket is csatasorba lltott a bolgr hdtkkal szemben. Az emltett levl kt helytt sorolja fel ezeket a npeket, mgpedig elszr oroszokat, besenyket, alnokat s nyugati turkokat, a msodik alkalommal pedig (jelz nlkl) jurkokat, alnokat, besenyket, oroszokat s minden szkta npet emlt. Moravcsik megllaptja, hogy a nyugati turkok" kittel a mai magyarsgra vonatkozik. Ezt a nzetet vallotta mr Dark Jen i s . n o h a nem ismerte Nicolaos ptrirka levelt. Kszsggel elismerjk: lehetsges, st nem is valszntlen, hogy a biznci diplomcia a pannniai j hazban alig megteleplt s a bolgr szomszdsgba kerlt magyarokra is gondolt, de ktsgtelen, hogy o msodik fdsorolsban mr nem a mi ma

gyarjaink, hanem az aln, beseny, orosz s ..egyb szkta npek" szomszdsgban l. azoktl kzrefogott kummogyarokrl van sz. Ezeket a biznci udvarban felttlenl jl ismertk. Ha Bi zncnak az alnokkal kapcsolatai voltak, akkor a biznci kve teknek Kummagyariban sokszor meg kellett fordulniok. mert az alnokhoz Tamanbl kiindulva csakis a kumai magyarok fldjn keresztl juthattak el.

KONSTANTINOS PORPHYROGENNETOS TUDSTSA BflDorbanszletett Konstantinos biznci csszr ,A birodalom kormnyzsrl". (De administrando imperio) cm, mr tbbszr idzett mvnek egyik szemelvnyben arrl van sz. hogy a besenyk tmadsa folytn sztszakadt magyarsg, a szveg szerint a jiyugoti s keleti trkk" kapcsolatot tartanak fenn egy mssal. A Pannniba kltztt magyarsg kvetek tjn rint kezik a keletre, a perzsa rszek fel meneklt testvrnppel s gyakran vlaszt is kap tlk. Vilgos teht, s termszetes is, hogy a kt testvrnpben lt a sztszakads utn is a vrrokonsg tudata s rdekldtek egy ms sorsa irnt. Ezt az rdekldst fokozta az, hogy a sztsza kads nem trzsek szerint trtnt, hanem egyes trzsek. gy pl a Magyar trzs is. az erszakos beseny lks kvetkeztben ketthasadt. Lehetsges, hogy a sztszakads nemcsak egyes trzseket, hanem mg csaldi ktelkeket is sztbomlasztoti, ahogy az hbor idejn nem egyszer megesik. Az egyms irnti rdeklds teht kezdetben - termszet szeren - a legnagyobbfok volt. Mirt maradtak azonban el a

ksbbiekben a kvetkldzgetsek? Meglazultak a rokoni kapcsolatok, ellanyhult volna az rdeklds, kialudt taln a lelkekben az sszetanozandsg tudata? Mindezt nem ttelez hetjk fel. A krdsre merben msutt vlem megtallni a fe leletet. Szent Istvn trti tevkenysgnek kezdetvel olyan eszmeramlat lett rr az j Magyarorszgban, amely vgrvnyesen szaktani hajtott minden addigi si, pogny hagyomnnyal s kapcsolattal. Egyik oldalon nyertnk; elnyertk a keresztny, nyugati kultra minden pt rtkt, a benne rejl ssze- s megtart ert, a kirlyi hatalomnak s a kirlysg intzmnynek ezer esztendkre elgg ersnek, idtllnak bizonyult szilrd sgt. de a msik oldalon ldozatot kellett hoznunk: mert mind ezekrt elvesztettk legsibb, pogny vonatkozs, npi hagyo mnyainkat, hsi eposzainkat, regsdalaink legnagyobb rszi, si vallsunknak majdnem minden nyomt, st ldozatul kellett hoznunk azokat a testvri kapcsolatokat is, amelyek a Kuma mentn visszamaradt, akkoriban mg rszben, vagy taln java rszben pogny eleinkkel fztek ssze bennnket A kzttnk trtget keresztny papsg ppgy flt a keleti vreinktl esetleg ideszivrg pogny befolystl, ahogy az els kirlyok is fltek attl, hogy a szabad trzsekben l kumai magyarok kvetei, vagy az azokhoz kldtt s tlk visszatrt kvetek a rgi trzsi rendszer visszalltsra buzdtjk a kirlysg llamformjra knyszertett pannniai magyarsgot. A sorsnak csodlatos s szomor jtka, vagy valami elttnk rthetetlen, felfoghatatlan clzat, cltudatos dolog lett volna, hogy a pannniai magyarsg soha tbb - az emltett kvetjr sok elmaradsa utn - nem jutott kzelebbi rintkezsbe Gyere-

tyn magyar npvel?! Azt hihelnk s termszeiesnek tartank. hogy II. Andrs kereszteshadjrata kedvez alkalom lehetett volna a kt testvrnp sszetallkozsra. Ezzel szemben az egykor okmnyokbl s egyb rott emlkeinkbl csak annyit ltunk, hogy a kumamenti magyarsgrl egyetlen szval sem tesznek emltst. Teht 1 1 . Andrsnak, a Jeruzslemi kirlynak" fogalma sem volt arrl, hogy a Szentfldre vonul hadai tjtl nem messzire vreink ltek! Igaz, hogy ez mg a XII. szzad eleje, amikor a kumai magyarsg mg nemrg csak laza trzsszvetsg keretben lt, de ksbb sem trekedtek kirlyaink a kapcsolatok felvtelre. Azt gondolhatnk, hogy nem is volt rluk tudomsuk. Ezt bajos elkpzelni s egyltaln nem is hiszem, mert (ha a kvetkezkben ismertetend krnikkat kikapcsoljuk is ezttal) okmnyszeren tudjuk bizonytani, hogy III. Kzmr lengyel kirly levlben krte V. Orbn ppt, hogy r. Johannes Speculit nevezze ki Magyar pspkv. Mr pedig lehettlensg mg felttelezni is, hogy fr. Johannes Speculi, ha a magyari pspki szkbe szeretett volna kerlni, ne tudta volna, hogy Magyar a Kuma men tn l magyarsg fvrosa s errl bizonyra felvilgostotta Kzmr kirlyt is. Nem hihetjk, hogy ha Lengyelorszgban tudtak Kummagyaria ltezsrl s vallsi viszonyairl, stb.. Magyarorszgon legalbbis a legfelsbb krknek ne lett volna kumai eleinkrl brmifle tudomsuk! Minthogy III. Kzmr kirlyrl van ppen sz. ilyen lehetsg mg csak szba sem kerlhet. III. vagy Nagy (Vielki) Kzmr lengyel kirly (uralkodott 13331370) mg fiatal kortl kezdve igen szoros barti viszonyt tartott fenn a magyar kirlyokkal. Mr mint trnrks megfordult Ma gyarorszgon. Kroly Rbert udvarban. (A monda szerint Kzmr trnrksnek Zch Klrval folytatott viszonya volt Zch

h Az

K r N M A (; Y A H I A

K Z I K

(1 R I

I R O A I. O M H A N

Felicin mernyletnek kivltja.) A ksbbiekben Nagy Lajos magyar kirllyal tartott fenn igen szoros barti kapcsolatokat, tbbszr is megfordult Nagy Lajos udvarban. 1335-ben a hres visegrdi sszejvetelen, amelyet a vilgtrtnelem legels nemzetkzi Duna-konerencijnak kell tekintennk.Kzmrt Nagy Lajos bktette ki ellensgeivel. De kirlyunk a ksbbiekben is mindig segtsgre sietett Kzmmak. akr politikai, akr fegy veres segtsgrl volt sz. Hadai dicssggel hordoztk meg az Anjouk liliomos lobogjt Kzmmak a litvnok s a tatrok ellen vvott harcaiban. rthet, hogy ilyen kapcsolatok mellett Kzmr a lengyel koront - arra az esetre, ha utdok nlkl halna el - mr 1339ben Nagy Lajosnak grte, s azt 1 370-ben. Kzmr kirly hallakor valban a magyar kirly tette fejre.'^* Vilgos teht, hogy mivel Kzmr lengyel kirlynak 1363-ban tudnia kellett Magyar vros, illetve Kummagyaria ltezsrl s taln az ottani viszonyokrl is. Nagy Lajos kirlyunknak is fel ttlenen tudomsa uolt kumomenti eleink ltezsrl. s ha gy volt, mi a magyarzata annak, hogy a magyar kormnyzat mg sem tett semmit sem a Gyeretyn npvel jbl megteremtend kapcsolatok rdekben? Egyetlen magyarzat ltszik csak kzenfekvnek: minthogy kumamenti testvreink elismertk Kipcsak knjnak kzvetlen furalmt, a nagy mongol biroda lomba szervesen beletartoztak, s abba politikailag s gazdas gilag is teljesen beleilleszkedtek. Lehetsges teht, hogy a magyar kirlyok nem tartottk sem clszenjnek, sem kvnatos nak, hogy velk emiatt az ok miatt szoros rintkezst tartsanak fenn, mert esetleg ezzel maguk s orszguk ellen kihvhattk volna a mongol nagyknok bosszjt. Fltek a testvri rintkezs

BAZ

politikai kvetkezmnyeitl. Flelmk annl indokoltabb lehetett, mivel a mongol birodalom, vagy mg jobb mai meghatrozssal; a mongol lettr nyugati hatra a Krptok voltak.

VlTERBl GOTTFRIED VILGKRNIKJA Hogy a kumamenti magyarsgrl Eurpnak mr igen korn tudomsa volt, arra bizonytk Gottfriedtus Viterbiensis-nek 1 1 1 . Konrd, I. Frigyes s IV. Henrik kirly udvari papjnak s ntriusnak a Xll. szzad elejrl. 1185-bl szrmaz vilgkrnikja. Ezt az rdekes s tanulsgos munkt a tuds pap fiatal uralkodja. Henrik kirly szmra rta. Fr. Gottfriedus 1133-ban szletett s i 196-ban, vagy 1198-ban halt meg. Uralkodja meg bzsbl tbb fontos kldetsben s tbb hadjratban is rszt vett, teht vilgltott ember volt. Majdnem flszzados munkssggal gyjttte ssze azokat az adatokat, amelyeket - mint a vilgtnnet legjelentsebb esemnyeit - ,Memoria seculorum. vei Liber memorialis" cm vilgkrnikjban'^' przai s verses formban vegyesen kzl. Dagad hexametereiben s knnyen grdl przjban sok mess elem keveredik a valsggal, ezrt mve nem minden rszben megbzhat. Mvnek JDe regibus Gothorum" cm fejezetben talljuk a kvetkez, Kummagyarira vonatkoz lerst: Olvassuk, hogy kt magyar kirlysg uon: egy rgi, Metisz mocsarainak vidkn, zsia s Eurpa hatrn s egy msik, majdnem j, uralma kezdetn, Pannniban terl el, ezt a Pannnit nmelyek jMagyarorszgnak nevezik. A magyarokat hunoknak is nevezik.

Ezek uroimo idejn Attila s TotHIa, egykori fejedelmeik, sok kirlysgot dltok fel Itliban s Golliban," Albb talljuk a kvetkezket: Ugyanis abban az idben, amikor Aeneas - Trja lerombolsa utn - Itliba rkezett, kt msik trjaifejedelem, az ifjabb Pramus, a nagy Priamusnak Antenor nvrtl iial unokja, ugyanannak atyai grl ual rokona, 13 000 emberrel a Mar llliricumon t a Rgi Magyarorszgba rkezett. Ez zsia s Eurpa hatrnak krnykn, a metiszi mocsarak kzelben terl el; itt pedig nagy vrost ptettek, Sicambrit, Ugyanokt errl a helyrl sicambriusoknak is nevezik. A rmai hagyomny nagyjbl megegyezik az idzett sz veggel, mert az elbbi szerint is Antenor - Trja pusztulsa utn. fiaival egytt - Trciba, lllirlba, majd sok bolyongs utn Itliba jutott, ahol Patavium megalaptsa fzdik nevkhz. Ellenben mst beszlnek a kzpkori krnikk Antenorrl. Ezek szerint nem Itliba, hanem a Metisz ingovnyai kz menekltek, majd innt is tovbb vndoroltak Pannniba. A lersnak ez a mess eleme sem nem rdekes, sem nem lnyeges szemnkben. A dologban a kvetkez elemek a fontosak; A krniksnak (1185 krl) tudomsa volt arrl, hogy ebben az idben nemcsak egy Magyarorszg van, a kzeli Pannniban lteslt, jkelet magyar kirlysg, hanem van egy msik, egy rgibb m agyar orszg is valahol zsia s Eurpa hatrn, a Metisz mocsarainak vidkn. Ez a hatrozott kijelents minden ktkeds nlkl, a tuds frfi biztossgval olyan szkreszabott fldrajzi keretben adja meg ennek a rgibb, msik Magyarorszgnak a helyt, hogy nem is ktelkedhetnk abban, hogy csakis a kumamenti Magyarorszgrl beszl.

Hogy ez valban gy van. azt kzvetett bizonytkokkal is igazolhatjuk. Ktsgtelen ugyanis, hogy fr. Gottfried korban zsia s Eurpa kzs hatrnak a Don folyt tekintettk, noha a Dont sem ismertk futsnak teljes hosszban, hanem jformn csak a Sztlingrd s Azov kztti szakasza volt ltalban ismeretes a tudomnyokban jratosabb elmk eltt. Teht Fr. Gottfried helymeghatrozst gy is megfogalmazhatjuk: a Rgibb Magyarorszg a Don foly mentn, Metisz mocsruidkn terl el. Az elzkben megtrgyalt arab s perzsa ktfkbl viszont tudjuk, hogy a kumai magyarsg ltal hasznlt terletet szakrl valban a Don foly zrta le. Ezek a ktfk is a XII. szzadbl valk, teht az egykor keleti s nyugati forrsmunkk adatai kztt teljes az sszhang. Van azonban egy negatv bizonysgunk is: Richardus testvr nek Julianus els utazsrl felvett rmai jegyzknyve'^ azt bizonytja, hogy a magyarorszgi dominiknusok a Gesta Ungarorum"-bl s - miknt 37. alatt id. munkmban bven k ife jtettem - ms, elttk jl ismert klfldi vilgkrnikkbl szereztek tudomst keleten maradt pogny vreinkrl. Azonban Richardusnl vilgosan ezt olvashatjuk: ,A rgiek rsaibl tudtk, hogy (ti. keresett vreik) keletre vannak, de hogy hol lehetnek, nem is sejtettk." Nagyon valszn, hogy a szbanforg adatot nemcsak Gottfriedus frter krnikja tartalmazta, hanem ms. korbban s ksbben kszlt krnikk is. A dominiknusoknak teht ismernik kellett ezt a hradst s erre nem mondhattk azt. hogy fogalmuk sincs, merre lehet a krnikkban emlegetett metiszvidki terlet. Ott s Julianus utazst a kumamentiek elszaka-

tlstl mindssze 350 v vlasztotta el, ha pedig arra gondolunk, hogy a kl testvrnp kztt a kzvetlen rintkezsnek krlbell Szent Istvn idejig meg kellett lennie, ennek - a kvetek tjn fenntartott - kzvetlen kapcsolatnak csak 200 vvel korbban szakadt vge. Kt vszzad pedig nem olyan nagy id. hogy felttelezhetnk az l hagyomny tjn kzvettett tuds teljes megsemmislst. Mindebbl az kvetkezik, hogy Ott s Julianus testvr utaz snak elkszti tudtak valamit a kumai magyarok orszgnak legalbbis puszta ltezsrl, s tudniok kellett azt Is. hogy az a magyarlakta terlet, amelyet k kerestetni akarnak, nem azonos emezzel. Eszerint vilgos, hogy mr Julionus trakelse eltt lt a hrom M agyarorszg szksgszer tnyleges ltezsnek halouny tudata. Trjnk azonban vissza Gottfried testvr krnikjhoz. Az id zett msodik szemelvnyben az r arrl mesl, hogy a trjai hbor utn kt trjai fejedelem ebbe a Rgibb Magyarorszgba rkezeit (szszerint meg is ismtli, hogy ez az orszg zsia s Eurpa hatrn, a metiszi mocsarak kzelben terl el) s itt ezek egy Sicambria nev nagy vrost ptettek. Kzai Simon magyar krnikja nyomn Sicambrit ltalban Aquincummal. budval szoks azonostani. Kzai ugyanis azt rja. hogy Attila eisenachi udvarbl megindulvn haddal Sicam bria ellen vonult, ahol testvre, Buda szkelt. Seregei gyzedelmeskedtek Buda seregn, a vros teht meghdolt Attila eltt. Erre a hun kirly megparancsolta, hogy Sicambrit a jvben nevrl nevezzk el. Ennek a parancsnak a nmetek eleget is tettek s a vrost Echulburs-nak (Etzelburg) neveztk, de a hunok nem sokat trdtek a paranccsal, hanem

azt tovbbra is Oubudnak (budnak) neveztk, mint annakeltte.'^" Nem ktsges azonban hogy Kzai a Sicambria nevet tvesen vette t. Lehetsges, hogy kzvetlenl Viterbi Gottfried vilgkrnikjbl. Az Ajnllevlben, mve bevezetsben ugyanis ezt rja; ...gondoskodtam arrl, hogy ennek a nemzetnek (ti. a magyarnak) Olasz-, Francia- s Nmetorszgszerte klnfle iratokban elszrt s szthnyt trtnelmt egy ktetbe szed jem."'^ A Gottfried testvr krnikjban foglaltaknak merben ms az rtelme azt semmikppen sem lehet sszefggsbe hozni bu dval. Tekintsnk teljesen el a lers legends elemeitl s h mozzuk ki a nyers alapelemeket, akkor ez a kp ll elttnk; A Metisz mocsarai kzelben, az zsia s Eurpa hatrn dterCH Maior Ungariba, uagijis a l<umamenti Magyarorszgba mg nagyon rgen (az idmeghatrozs is csak legendaszer elem!) grg gyarmatosok rkeztek s ott nagy urost ptettek. Tudjuk, hogy pontosan a Kuma s a Bujvola torkolatnl, teht a ksbbi Magyar vros helyn mr a VI. szzadban nagy grg gyarmatvros llott. Nem tartom ktsgesnek, hogy a Viterbi Gottfried krnikjban emltett Sicambria nv egy, a magyar rdekterleten plt nagy gyarmati vrosra vonatkozik. Esetleg Magyar eldjre, esetleg msra. Ha nvelrst tteleznk fel (s nem tartjuk a Sicambria vrosnevet teljesen klttt nvalaknak), akkor Matrlka (Taman) neve jhetne szba. Matrika a Taman flsziget legnagyobb kiktvrosa, elsrang fontossg keres kedelmi gcpont, amely-Szallam tolmcs tlersnak tansga szerint - mg Kr. u. 884-ben is a levediai magyarsg rdekterle tbe tartozott.

Annyit mindenesetre teljes bizonyossggal l<ihmozhatunk az idzett szemelvnybl, hogy a Kaukzus aljn megtelepli magyarsg szllsfldjn mr nagyon rgen, de a Kr. utni VI. szzadban minden bizonnyal, egy. vagy tbb jelents vrost Ismert az akkori tuds vilg.

VINCENTIUS BELLOVACENSIS TUDSTSA Vincentius Bellovacensis (Vincent de Bauvais) IX. vagy Szent Lajos kirly gyermekeinek nevelje, a Xlll. szzad jeles enciklopdistja volt. A Xlll. szzad elejn szletett, s meghalt 1264ben. Domonkosrendi szerzetes volt: kitntet neve: speculator. lete legnagyobb rszt Royaumontban, Lajos kirly kedves vrosban tlttte. Itt rta meg lete hress vlt mvt, amelyet a kziratok ,3ibliotheca mundi. Speculum maius, vagy Speculum triplex" nven szoktak emlegetni. Ez a munka hrom rszre oszlik. Az els rsz (Speculum naturale) a termszettudomnyokat, msodik rsze (Speculum doctrinale) a tanulknak s a teolgusoknak szksges tudomnyokat (mint blcsszet, nyelvtan, logika, sznoklattan, kltszet, stb.) tartalmazza, a harmadik rsz (Speculum histriai) pedig rvid trtneti sszefoglalst nyjt dmtl kezdve 1254-ig a vilg folysrl. Ebben a trtneti rszben olvashatjuk Pannnia cm sz alatt a kvetkezket: Pannnia Eurpa (egyik) tartomnya, amelyet valamikor a hunok hdtottak meg; ugyanez a np kznsgesen Hungri nak nevezi. m.sodik Orosiumbl kett van. ti. Malr s Minor. Az (/ bi/.oin/os Maior lls() Szruixu) non. ll a inm iiszi mocsd-

rkon. Innt indullak ki kezdetben a hunok vadszat kedvrt s igen kiterjedt mocsarakon s fldterleteken t a szarvasok s vadak csapsait kvetve vgre elrkeztek magba Pannniba. Miutn visszatrtek sajt (orszgukba), ismt visszajttek - rviden nevezve - Pannniba, s elzvn (onnt) a telepeseket, npk nek s hazjuknak eredetk korai idejre vonatkoz nevet ad tak."''^ Ebbl a lersbl csupn kt mondat rdekel itt bennnket. Az egyik az, hogy fr. Vincentius gy tudja: Hungribl kett van. spedig Maior s Minor. Azaz kt Magyarorszg tnyleges ltezsrl tud, egyik a Rgibb-, msik az jabb Magyarorszg. Msrszt tudomsa szerint Maior Hungaria. azaz a Rgibb Magyarorszg tls Szriban, a metiszi ingovnyokon tl fekszik. Szria nevnek emlegetse tveds. Bizonyra Zichia, Cser keszfld nevvel tveszti ssze az r, de mgsem hagy Maior Hungaria fldrajzi fekvse fell semmi ktsget sem. mert megfija, hogy a metiszi mocsarakon tl van ez a msik magyar orszg. Amikor Vincentius testvr Speculum triplext rta (s errl tudjuk, hogy 1 254-ben fejezte azt be), akkor mr Piano da Carpino. st taln Rubruquis (Rubruk) utazsnak eredmnyeirl is tudo mst szerezhetett. Annyi bizonyos, hogy a maga idejnek jelenkorrl r, teht semmi ktsg, tudott, hatrozottan tudott Kummagyaria ltezsrl. Azt is lttuk az elzkben, hogy ebben az idben klnsen a ferences hittrtk Fratres Peregrinantes-ei elznlttk mr a Kaukzust, st 1 250 krl mr felttlenl megjelentek a zarndok testvrek Kummagyariban is. Tlk is szrmazhattak, st min den bizonnyal tlk ered hrek is eljutottak Eurpba. Ezekhez

.1 hradsokhoz pedig a kitn tudsnak nem volt nehz hozzlutnia. Mivel pedig - ezek szerint - minden felttele s lehetsge megvolt annak, hogy fr. Vincentius Kummagyaria ltezsrl hiteles hradsokhoz jusson, idzett kt lltst az egykor nyugati ktfk ritka, de annl rtkesebb bizonyt erej hradsai kz kell soroznunk.

KUMMAGYARIA NEVE PIANO DA CARPINO UTLEIRASABAN Piano da Carpino ferencrendi szerzetest IV. Ince ppa megbzta azzal, hogy nhny fbl ll kvetsgt a mongol nagykn udvarba v e z e s s e .A kitn bart feladatt fnyes sikerrel oldotta meg. 1245 prilis l6-n kelt tra, s Klnn, Prgn, Krak kn s Kieven t eljutott Szerjba, Batu kn udvarba. Innt mongol fegyveres ksrettel utaztak tovbb a Kaspi- s az Aral-t rintsvel, a Dzungriai kapun t Karakorum vrosa fel, ahol a nagyknok szkeltek. Nagyjban ugyanezen az tvonalon rkez tek haza. Piano da Carpino nagy trtneti mve az Ystora Mongalorum'^^ VII. fej. 9. bekezdsben felsorolja azokat a npeket s orsz gokat, amelyeket a tatrok meghdtottak. Ebben a felsorolsban ismt tallkozunk a kumamenti magyarok emltsvel. Meg kell mg jegyeznem, hogy a kivl utaz fenti mve kilenc kziratos kdexben maradt fenn. spedig ktfle szvegezssel, de - P. da Carpino eredeti tanstvnya szerint - mindkt szveg mg az szemlyes ellenrzse mellett kszlt. Mi a Codex Cantabrigiensis (Corpus Chrsti Collg. 181. Membr. saec. XIII.) szvegt

hasznljuk a Sinica Franciscana kiadsa alapjn, de a vonatkoz helyen kzljk a szvltozatokat is. Az emltett Vll. fej. 9. bekezdsnek eredeti szvege gy tallhat: 9. Terrarum nomina quas vicerent sunt hec: Kitay, Naymani, Solangi, Karakttal sv nigri Kitay, Comania, Cumoe (vltozatai a tbbi kdexben: Tymat, Tumat, Tumach), Voyrat. Katanity, Huyur, Sumoal, Merkyti. Mecriti. Sarihuiur. Bascart is est magna Hungaria, Kergis, Cosmir, Sarracenl, Bisermini, Turcomani, Byleri, id est magna Bulgaria. Catora, Tomiti, Buritabet. Parossiti, Cassi, Alani sive Assi, Obesi sive Georgiani, Nestoriani, Armeni, Kangit, Comani, Brutachi, qul sunt indei, Mordui, Trei, Gazari, Samogedi, Perses, Tarci, India minor sive Ethyopia, Circasl, Rutheni, Baldach, Sarti, Ali terre sunt plures, sd earum nomina Ignoramus." Azaz: Azok az orszgok, amelyeket (o tatrok) legyztek, ezek: Kothaj (Kna. Kitay); njmnok (Naymani, Dzungritl szakra s az Irtisz foly felsfolysa mentn lak np);'^' Solangi (Mand zsriban s Koreban l n p t rz s); karakitj, uagy fekete kitj (A kerait nphez tartoz npsg. A XIII szzadban a Karakorum s a Bajkl-t kzn laktak. A karakitj birodalom kzpontja az Imii foly vidke volt. Legsrbben a mai Orosz- s Knai Trkisz* tnban laktak a Lob-nor s a Talas foly kzn, nemklnben a Szir-Darja mentn, szintgy Khotantl a Balkas tig s a Csu folyig terjed rszek is a Karakitj trzsek tanyahelyei voltak):''*^ Comania (Cumania, a kunok fldje, amely a Havasalfldtl, a Krptok lbtl - abban az idben - a Don vidkig terjedt);'^ Cumae, var. Tumat (Tumacht, Tymat), jelentse: kumaiak, 1 1 1 . kummagyarok;'^^ Voyrat (Nyugati Monglia lakosainak rgi neve.

A knai ktfk ezeket a npeket Wa-la nven emltik. A mongolok 1 208-ban gyztk le ket);''^ Koranity (Abul Ghazi s ms keleti ktfk szerint azonos a karanut nppel):'*^ Huyur (Ujgurok, akik iibban az idben Mandzsijriban. Koreban. Orosz- s Knai Trkisztnban laktak);'^ Sumool (fehr tatrok, a IX. szzadbeli knai ktfk szerint a Flavus foly szaki folysnak vidkn laktak);'*'' Merkyi (merkitk. nagy tatr npsg a Szelenga foly s a Bajkl-t k z tt): Mecriti (mekritk, a keraitok egyik np trzse, a Karakorum s a Bajkl-t kztt laktak): Srihuiur (Sariujgur, a Kuku-nor vidknek ujgur lakossga): Bascat (Baskria. a Julianus ltal fellelt Magna Ungaria uralvidki magyar lakos sga): Kergis (kirgizek); Cosmir (Kasmir); Sorroceni (szerecsenek, azaz mohamedn hit trkfajta npek); Bisermini (bszr mnyek, besenyk); Turcomani (a Kaspi-t krnykn s a szom szdos terleteken lak trkfajta n p e k ); Byleri id est magna Bulgaia (bilrek, azaz nagy Bolgrorszg, vagyis a volgai bolgrok fldje): Catoro (Teljesen bizonytalan np, vagy orszg neve dAvezac gy gondolja hogy Baskria kzelben lehetett, de ennek semmi komoly bizonytka sin cs);T o m iti (Teljesen bizonytalan nv. d Avezac Daghesztn lakosait sejti benne.);'"' Burtabet (BriTbt, ltalban Tibet nevnek fogadja el a szakirodalom, de Pelllot szerint a Si-hia kzelben lv Si-ming, vagy Csajdn nev nek felel meg),'"* Porossiti (osztjkok);'^ Cass/ (Puli szerint a Kaspi-t s a volgai Bolgrorszg, valamint Baskria kztt lak npek, ezzel szemben dAvezac esetleg kaukzusi npet sejt ben nk. vagy taln a tangutokat Lhassza krnykn."* Magam gy vlem, a Cassi nv valban kaukzusvidki npet takar, mg pedig vagy elrsa a Jassi nvnek s akkor a jszokat, azaz az alnokat jelenti, vagy pedig a Lesgi (Lesghi) nv elrsa s ebben

az esetben a leszgiek neve rejtzik a krdses szban (Rubruquis tlersa mindkt npet emlti): Alani siueAssi (alnok, vagy szok, mai nyelven ossztek, azidben a Terek foly mentn laktak); Obesi (abazgok); siue Georgioni (georgiabeliek); Nestoriani (nesztorinusok): Armeni (rmnyek); Kangit (A kangitka XIII. szzadig az Aral-t krnykn laktak. Helyket ksbb a kazrok foglaltk el.);" Comani (kunok); Brutachi (A Kur sksgnak, vagy a moha medn szerzk szerint Berdai lakosai. Piano da Carpino szerint zsid hitek);"''^ Mordui (mordvinok); Trei (Turci. trkk); Gazari (a Krm flsziget kazrjai); Samogedi (szamojdek); Perses (per zsk); Trei (Tarsia lakosai); India minor, azaz Etipia (Indinak az Industl nyugatra es. tengerparti rsze); Circasi (cserke szek); Rutheni (rutnek, azaz oroszok); Baldoch (kevsbb val szn. hogy Bagdad volna, mivel Bagdadot a mongolok 1 258ban d I tk fel. valsznbb, hogy Erzerum, vagy Erzinghian vro srl van sz. Az elbbi 1242-ben, az utbbi 1243-ban kerlt a tatrok kezre); "Soni (Rockhill szerint mohamednok, akiket a mongolok Sartol-nak neveztek. Deniker s Puli szerint ma is Orosz-Trkisztnban lnek. d'Avezac szerint Bokharban ide genek. Vlemnyem szerint Sarti - szrtok, akik ma is az Amus Szir-Darja, az Aral-t krnykn. szaki Afganisztnban s Bokharban laknak.) Tbb ms orszg is van (ti. amelyet a tatrok elfoglallak), de ezeknek nevt nem ismerjk, fejezdik be a lers. Ebben a felsorolsban 42 orszg, illetve np neve fordul el (ugyanis a kunok, ill. kunfld neve kl zben is szerepel). Ezek a npek a Srga-tengertl a Fekete-tengerig a nagy Mon gol Birodalomnak hol ebbl, hol abbl a rszbl kerlnek ki. Ezek kzlt jelennek meg a kumai magyarok is mindjrt a fel sorols elejn, a kunfld neve utn. Cumoe: kumaiak, kumuk,

HZ

<ihogy (a II. fejezetben) a Kuma nv eredett s jelentst leve zettk. Mg kifejezbb a prizsi Biblioth. Nationale s a British Museum kdexeiben tallhat Tumot, vagy a bcsi csszri knyvtr kziratban fellelhet Tumacht nv. Ezek a vltozatok pontosan egyezk Abderrasai( perzsa trtnetrnak munkjban feljegyzett (s a VII. fejezetben taglalt) kumkjumat = kumumat = kumumogyar npnvvel, valamint Abu-I-fida Kumad2.r vros nevvel. Hogy a szkezd K helyett ezttal T szerepel, elhallsra vezethet vissza.

A HAZAI KRNIKK ADATAI A kumamenti magyarok orszgrl emltst tallunk Anonymus s Kzai Simon mester magyar krnikjban, valamint az utb bival rokon szveg (Kpes-, Budai-. Pozsonyi stb.) krnikkban. Mivel*'^^ a. id. munkmban bven foglalkoztam ezeknek a krnikknak fldrajzi szempontbl val taglalsval, ezttal csak az eredmnyek rvid ismertetsre szortkozom. Anonymus szvegbl minket ezttal ez a rszlet rdekel: ,A scythiai fld pedig szltben s hosszban igen terjedelmes. A npet pedig, am ely lakja. Dentumogernek nevezik m ai napigion..." Korbban pedig: ^cythia... igen nagy fld, amelyet Dentumogemek neueznek." Itt teht kt jelenidej lltssal van dolgunk. A mlt ksrt szkta emlkeit keveri Anonymus Dentumogerira vonatkoz, bizonyra az l hagyomnybl, a parasztsg csalfa mesibl s a hegedsk csacska nekeibl" vett ismereteivel. De nzzk a lnyeget! Anonymus tudja azt, hogy az idejben van egy

trs orszg keleten, a Tanais, a Fekete-tenger s a Kaukzus krnykn, amelyet Dentumogemek, azaz Doni Magyarorszgnak neveznek. Azt a npet is. amely lakja, szerinte szintn doni magyarnak nevezik. Mindezt jelenidben kzli, teht nem vonatkozhatik msra, csakis a kuma magyarokra s azok orszgra, amelynek szaki hatra valban elnylott a Don folyig. Ano nymus a Kuma nevet nem ismerte, de a Donrl tudott. Teht a kumamenti magyarsgot nem a Kumrl. hanem a Donrl nevezi meg. Teht a Dentumoger kifejezs hasznlatnak egyik alapoka felttlenl az. hogy Anonymus a Kumrl nem hallott. A msik oka pedig az. hogy a hagyomny a metiszvidki shaza emlkt a Don folyval kapcsolatban tartotta fenn. hisz a Don ennek a haznak legnagyobb folyja volt. s tengelyben szelte t. Kzai Simon krnikja mr sokkal szabatosabban, vilgosabban r a keleti magyar orszgokrl Imigyen: A Scythia nv egy orszgot jelent ugyan, kormnyzs dolgban azonban hrom tartomnyra oszlik, gymint Borsatira, Dencira s Mogorira." Ktsgtelen, hogy Barsotia = Bascardia. valamint az is, hogy Bascardia =Bastrio, mint fldrajzi fogalom Kzainl jelenik meg. mg Anonymusnl teljessggel hinyzik. Ellenben Anonymus DentuiYogerjt Kzai kt sszetevre bontja, s pedig Dentu > Deincia s magyar >Mogora elemekre. Borsatia teht a Bascardia = Baskria nv elrt alakja. A baskr magyarsg fldjt jelenti. Azonos a Julianus ltal Magna Ungarinak nevezett uralaljai magyar orszggal. Vmbry s Chwolson ksrletezse a Barsalia olvassmddal^ tves.

Mogoria, helyesen Mogerio, mai magyarsggal Mogyerla. vagy Magyarja: a kumamenti m agyarok fldje. Mogerit illeten vmbri is kerlgeti az igazsgot, de a ferences ktfk adatait leljesen tvesen rtelmezi.'^ Denfio jelentse: doni fld, donmenti orszg. Hogy mirt kerlt bele Donmente s mirt ppen ezen a nven Kzai lersba, annak okt a kvetkezkben ltom: elssorban azrt, mert Ano nymus is a Dentumoger kifejezst hasznlja. Kzai helyesen tudta azonban, hogy Moger =Mogeria a Dontl tvolabbi, kln orszg, azonban - gy ltszik Anonymus nyomn - mgis megemlti a Dent = Don folyval kapcsolatos magyar fldet is. Vagy azrt, mert a Don partvidkn is tanyztak Magyarihoz tartoz, vn dorl halsz-vadsz-psztor magyar trzsek s ezeket a hrszer zk kln magyar orszg fiainak tartottk, vagy - ha nem tudott ezekrl - azrt, mert a Dentia nvben Levedia shaza emlkt akarta fenntartani. Egybknt Vmbry vlemnye is az volt, hogy nem a Donec. hanem a Don mentn kellett Dentinak fekd nie.'^' (A legjabb orosz kutatsok eredmnyei (I. ksbb) azt igazoljk, hogy Levedia, e nven a Dontl szakra es magyar lakta terlet, a Vill-lX. szzadban a Don s Donec kzt teljes egszben magba foglalta.) vgeredmnyben teht azt olvashatjuk ki a kzlt kt szemel vnybl, hogy Anonymus is, meg Kzai is valban tulajdontott fldrajzi rtelmet Scythia lersnak, mert k Scythin a magyar shazt rtettk, jobban mondva ezzel a rgi kelet fldrajzi foga lommal jelltk a keleti magyarsg lakhelyt. Anonymus idejben Baskria s a baskr-magyarsg mg ismeretlen fogalmak. Ezek csak Julianus utazsa ( 1 235-38) utn vltak nlunk ismeretess. Ellenben Kummagyana s a kuma-

menti magyarsg, Konstantinos Porphyrogennetos Mdeti trkjer^ kvetek kldsvel rintkezst tartott fenn a .jiyugati trkk-nek nevezett pannniai magyarsggal. Annak teiit megvolt a lehe tsge. s nemcsak valszn, hanem Anonymus szavai nyomn bizonyos is. hogy a dunamenti s a kumomenti magyarsg tudott egymsrl. Kzai .,Mogoria"-ja csak megersti lltsunkat. Az rteslse pontosabb, mint Anonymus s nem kslekedik amazt kiigaztani. Utalva Gombocznak Scythia s a szkta nv fogalmi krnek vltozsrl adott magyarzatra, nem szorul bvebb bizony tsra, hogy Anonymus s Kzai - most mr egszen pontosan Scythin a pannniai magyarsg snek tartott, korukbeli magyar sg (szktk) orszgait, ili az ezeket egysgesen krllel fldterletet rtik. S ez a megnevezs rszkrl egszen jogos, mert mg a pannniai magyarsgot is nem egyszer nevezik az rpdkori rk szktknak.'^

HZ

EGYHZI VONATKOZS ADATOK

illeve Hungario Moior, valamint Magyar fvros nevvel gyakran tallkozunk az egykor egyhzi W Sm L vonatkozs rsos emlkekben. Ez a gazdag, rott emlkanyag kt csoportra oszlik. Egyikbe a ppai bullk tartoznak, s ez a gazdagabbik: a msikba pedig a ferences zrdajegyzkeket soroltuk.

A HITTRTKHZ INTZETT PPAI BU LLK ADATAI Elssorban azokrl a bullkrl szlunk, amelyeket az Apostoli Szk a Keleten mkd hittrtkhz intzett, s nyomon ksrjk, hogyan bukkan fel, mikor tnik el. illetve miv alakul t Hungaria Maior neve. (Most szigoran csak a levltri adatok ismertetse a clunk.) 1233 mjus 17-n kelt IX. Gergely ppnak Pro ze/o fiei kezdet bullja, amelyet mg csak Fraribus Ord Minorum interras Sorracenorum et Paganorum proficiscentibus...", teht egszen IX. Gergely ltalnossgban: a szaracnok (akkori rtelmezs (1227-1241) szerint a hitetlenek, mohamednok, szerecsenek) s a pognyok fldjn mkd ferencesekhez in t z e tt. 1239ben. teht hat vvel ksbb, ugyancsak IX. Gergelynek jnius

KUMAI VAGY KAUKZUSI PSPKK Eubel Hierorchid-jban s Bullorum Frondscanum-ban, valamint Golubovich kitn Biblioteca Bio-Bibliografica-jban taliuni< nhny olyan okmnyt, amelyben egy XIV. szzadbeli, kaukzusi katolikus pspksg gyeirl van sz. Az okmnyok ltalban episcopum Montium Caspiorum"-o emlegetnek, de egyesekben elfordul ilyesfle magyarzat is: pp. Cumuchensis seu Comuchensis, uel Montium Caspiorum". Ppai bullkon kvl egyetlen forrsbl Ismerjk mg ezt a nevet: Fr. Bortholomaeus de Pisis feljegyz s e ib l. vagyis miknt fentebb emltettem mr - abbl a legrszletesebb kzp kori keleti ferences zrdajegyzkbl ( 1380-bl), amely a mai napig Is fennmaradt szmunkra. A vonatkoz rsos emlkek ktflk. Egyik oldalon egyedl ll fr. Banholomaeus zrdajegyzke, a msik oldalon pedig a kaukzusi pspkk kinevezsvel, thelyezsvel stb. foglal koz ppai bullk sorakoznak fel. Forrsainkhoz tanozik mg IX. Bonifatius ppnak egy rendkvl rdekessg s fontossg bullja is. ezzel azonban kln fejezetben foglalkozunk. Min denekeltt ismertetjk a kaukzusi magyar pspksgre vonat koz. de az elnevezs msodik vltozathoz tartoz okmnyokat. XX*ll. Jnos ppa 1318 pr. l-jn kelt ..Redemptor noster..." kezdet bulljban^"^ szablyozta a ferencesek s a domini knusok hittrti tevkenysgt s hogy a terleti srldsokat elkerljk, szigoran megszabta, hol szabad egyik s msik rend tagjainak hittrti munkt kifejtenie. (Nem vonatkozott azonban a rendelet a pspkkre s rsekekre, mert a ppa kinevezhetett dominiknust is pspknek a ferencesek terletre s fordtva.)

Ennek a bullnak magyarzatban Golubovich mve nnegjegyzi. hogy Comuch (Montis Caspii) egyhza is a ferenceseknek Tvedsek elkerlse vgett fel kell emltenem, hogy Golubovich az id. helyen csak az olvas tjkozsnak megknnytsre sorolja fel a kt rend hatskrbe kerlt pspki szkhelyeket, de munkjbl nem kvetkezik az. hogy a cumuchi" pspksg szksgszerint mr 1 318-ban is meg volt szervezve. 1389. A kaukzusi pspksgrl mai tudsunk szerint els zben 1389-ben trtnik emlts, amikor is VII. Kelemen avignoni ppa 1389 jnius 3-n kelt s egyenesen dl S. Prassede Tams kardinlishoz intzett bulljban gy rendelkezik, ut Jacobum de Vali Aretza Ord. Min ecclesiae Montium Cospiomm per obitum Laurentii episcopi vacanti praeficiat".27o A jelek szerint - spedig amint majd megltjuk, nem kis val sznsggel - Laurentiiis uolt a Kaspi hegyek els pspke s annak halla utn - sorrendben msodikknt - kvetkezett Jocobus pspk. Eubel s Golubovich^' felttelezik, hogy Laurentius is ferences szerzetes volt, m ha van is ennek az elgondolsnak trgyi alapja, amennyiben a Kaukzus krnyke valban a feren cesek hatskrbe tartozott, mg nem bizonyos, hogy Laurentius is ferences volt. Ennek a rszletkrdsnek azonban legfeljebb rendtrtneti szempontbl lehet jelentsge. 1390. Eubel emlti,^" hogy a Kaspi hegyek (Comuch) harmadik pspke Mortino Russo volt. Ferences mivoltt ugyanazon az alapon sejti, mint Laurentiust. A helynevet azonban biztosabban rgzti, mert ugyanebbl az esztendbl keltezdik Fr. Banholomaeus de Pisis emltett zrdjegyzke, amelyben a szerji custodia egyhzainak felsorolsa kzben 11. sorszm alatt ez a nv tnik szemnkbe: locus de Comuch.^ ^ "

1392. A szbanorg pspksget illeten a Comuch nv azonban nem lehet ltalnos ebben az idben, mert pl. IX. Bonifotius ppnak Perugiban, 1392 november 8-n kelt s Dilectis filiis Rogero de Anglia et Ambrosio de Senis" cmzett tirata ezt a nevet egyltalban nem is emlti. A ppa az angol Rogerius s a sienai Ambrus testvreket Eurpba hvja. Felszltja ket. jelenjenek meg a Vicaria Aquilonaris vikrius generlisnl, vlasszanak maguk mell huszonngy ferences testvrt s azokkal egytt trjenek vissza a Kaukzusba. Ugyanis a kaukzusi pspksg megszervezse utn olyan temben haladt elre azon a vidken a trts nagy munkja, olyan hatalmas tmegek csatlakoztak egszen rvid id (4-5 esztend) alatt a katolikus Egyhzhoz, hogy a hegyekben mkd hittrtk szma rvidesen kevsnek bizonyult. Ezrt gy rendelkezik a ppa a vikriushoz s a nevezett kt szer zeteshez intzett soraiban,^* hogy minl srgsebben vlaszszanak ki 24 testvrt a ferencesek kzl s az utbbiak azokkal egytt trjenek vissza a hinyolt helyekre, de klnsen episcopatus Moniis Caspir terletre, ahol decem m illia et ultra reductorum esse noscuntur, exceptis aliis dictorum Imperi et portium in guibus etiam sunt copiosae multitudines reductorum ad fidem. Megllaptja a bulla, hogy ezeken a terleteken s ezek kztt a npek kztt eddig is dolgoztak szp szmmal hittrt szer zetesek, de rszben elhaltak, rszben pedig rks veszedelmek kztt lvn, az elretr muzulmnok dhnek estek ldozatul. Mivel pedig nem maradhatnak a hvek papok nlkl, hajba, hogy a legsrgsebben menjen 24 jabb hittrt a Kaukzusba s Vicaria Aquilonaris egyb terletre.

MAGVA
HZ

egyhza ln. mert mr 1399-ben elragadta a halai. 1399. Ezrt IX. Bonifatius ppa 1 399 jlius 31-n kelt bullja kzli, hogy Jo m es Gibletus de Caffo ecclesiae Cumuchensi seu Comuchensi, uel Monium Cospiorum, per obitum Bernardi de Caffa vacanti praeectus est in episcopum.^ * * ^ 1400. Flvre r, 1400 februr i8-n jabb bullt bocst ki IX. Bonifatius a kaukzusi egyhz gyben. Ez a bulla fr. Joannes de Soul-hoz, az azidbeni kaffai pspkhz szl s tbbek kztt ilyenflekppen intzkedik; ...Dudum dilectus filius Henricus Ord. fr. Min. minister gener lis eidem loanni episcopo... libris... ac casulam. et cameram cum peninentiis suis, quam suis propriis sumptibus in conventu fratrum Minorum de Caffa aedificare fecit, in usum suum in vita sua tenere. illamque secundum sui libitum perficere (quam quidem cameram post ipsius loannis episcopi obitum, dilectus filius Georgius Gibiletus frter dicti Ordinis etiam professor, etiam in vita sua inhabitare et tenere deberet), nec non duos fratres eiusdem Ordinis de quibuscumque partibus, quos duceret eligendos, ad praedicandum in Montibus Caspiis et alibi fidem catholicam, quos etiam pro suis expendiendis negotiis ad Romanam curiam transmittere valeret... caritative duxit indulgendum... Quare... Nos volentes eundem Joannem episcopum favoribus prosequi gratiosis... etc."^*"

(rjS9-l 404}

IX. lifvii/ac

1396. november 27-n kelt bulljval IX. Bonifatius ppa a Matino Russo hallval megrese dett pspki szkbe fr. Bernardus de Capha ferences szerzetest nevezte ki.^' A bulla dilecto fllio Bemardo de Capha electo Mons Caspii szl. Bernt pspk mindssze hrom vig llott

1421. Johonnes Gibiletus 1399-tl 1421-ben bekvetkezett hallig lt a pspki szkben. Utna a ferencrendi/r. Ambrosius Scipio de Capha- iktatta a ppai kegy a kaukzusi pspki mltsgba. V. Mrton ppnak errl szl bullja 1 421 nov. 24n kelt.^'^ Valsznleg volt az utols kaukzusi pspk. Eubel vlemnye szerint 2 *^amit Golubovich is fenntartssal elfogad, a kaukzusi pspkk kivtel nlkl a ferencrendiek sorbl kerltek ki. Az okmnybl azt ltjuk, hogy legtbbjk a kaffai vikritus kebelbl emelkedett a pspki mltsgba, a vikria pedig ktsgtelenl a ferencesek kezben volt. Ennyiben teht nagy a valsznsge Eubel megllaptsnak. Hogy mirt nem lehet ezt teljes hatrozottsggal lltanunk, arrl fentebb mr volt sz.

A XUMUCHENSIS" NV ERED ETE S MEGHATROZSA A szbanforg pspksgrl Golubovichnak az a nzete^**^ spedig fknt fr Bartholomeus di Pisa zrdajegyzke alapjn, hogy locus de Comuch" valamely egykor helysggel azonost hat. Annyi bizonyos, hogy di Pisa zrdajegyzke a pspksg helyt mris korltozta a szerji custodio terletre. A ppai bullknak pedig ez a kvetkezetes kittele;...Mon/s Caspii", vagy, ...Montiam Caspiorum, elrja, hogy a krdses helyet a Kauk zus terletn kell keresnnk. Golubovich teht nagyon helyesen zrta ki a trgyals lehetsgbl a perzsiai Komum (Kom, Kumassah) helysget. Teherntl dlre, ellenben krds, szeren cssen azonostotta-e Kumuk-kal. a Kaspi-t kzelben, Terbendtl szaknyugatra fekv vrossal, illetve a kumk nppel.

-iT
U G Y II A Z I V ON T KOZ S C A U A T l) K

A krdsnek ilyesforma megoldsa egyltaln nem egyszer eladat. A komkok, vagy ghazi-kumkok, azaz hs kumkk nogjtatrokkal vegyesen - ma a Kaspi-t dlnyugati partvidkn laknak Szulaktl kzel Dcrbendig. Harcias hegyi np. Szmukat Rittich kzel 72 000-re b e c s li.Z ic h y Jen grf kaukzusi uta zsai sorn trsaival egytt behatan tanulmnyozta ket s Psta Bla j beszmolt ad rluk.^s" rja hogy a kumkok a Derbendtl szakra csak kis tvolsgban fekv Rubasz-Csai s a Terek kztt laknak, terletk szak fel mindinkbb kiszle sedik s a Tereknl mr a Szundzsa torkolatig terjed. Szmukat 80 000-ben adja meg. A kumkok ma szunnita mohamednok, de egyltalban nem a mozulmnok fanatikus fajtjbl. Hogy mikor trtek erre a hitre, nyitott krds. Tny. hogy az arabok els zben mr 733-ban betrtek terleteikre, majd 851 -ben jabb arab megrohansban volt rszk, de az iszlm befolysa csak a Xli. szzadban tudott igazban rvnyeslni. Dzsingiz knnak 1221. vi. Timur-Lenknek pedig 1 395. vi hadjrata nagyon ked vezett ezeken a vidkeken az iszlm megersdsnek. Psta Bla tanulmnyai szerint a kumkk a XIV. szzadbon mr mind az iszlm huei voltak". Xegkzelebbi rokonaikat - rja - nmelyek a nogjok, msok a vogulok s a magyarok kztt keresik. Nevk a kumkh. vagy Gumukh helynvtl ered, egyrszk nogjnak vallja magt s ez a hagyomnyok szerint Mamai kn hordjtl szrmazik. A helynevek bizonysga szerint terletk egykor sokkal nagyobb lehetett... Nyelvk a nogj rokona, rtik azt s rsz ben beszlik Is... Embenanllag nem a kaukzusi npekhez, hanem inkbb a tatrokhoz, vogulokhoz s mongolokhoz hason ltanak.

A X. szzadbeli Masz'udi mvben szintn megemlkezik Cumuciirl. Miutn beszl a Kaspi-t kzvetlen partvidkn fekv tartomnyokrl. gy r: (El-krds)... tartomny szomszdsgban egy Chumuk nev tartomny fekszik, melynek laki keresztnyek, fejedelmk nincs, hanem tbb fnknek (trzsfnknek) engedel meskednek s az alnokkal bkben lnek. .2 " Ibn Ruszta (lt a IX-X. szzad forduljn) Dzsajhni mvre tmaszkodva azt jegyezte fel Ghumikrl, hogy az jl megerstett vr s Szerirhez (ma: Daghisztn) tarto zik .Ez a Ghumik azonban szerintem a mai Gunib-bal azonos (Kumuktl 45 km -Ny-ra), az egykori erssg nyomai Itt ma is fellelhetk. Ennl tbbet nem sikerlt az Irodalombl kihmoznunk a kumkkre vonatkozan. Ami tbblet addik, az most vagy nem rdekel bennnket, vagy a regk s feltevsek vilgba tanozik. de arra pteni nem lehet. Hammer-Purgstall is, akitl taln a leg tbbet vrhatnk. mindssze egy-kt helyen emlti meg Kumuk vros nevt. Mr most mit olvashatunk ki ezekbl a gyr adatokbl? Elszr is azt. hogy Kumuk vrosa legalbb is ezer esztends mltra tekinthet vissza, s valaha ers hatrvr lehetett. Benne az szak kaukzusi trk npek vdekeztek a dli hdtkkal szemben. A jelek szerint Kumuk X. szzadbeli lakosai valsznleg befo gadtk a nesztorinus hittrtket s azok eredmnyesen is dolgozhattak kzltk, de ksbb nluk is mindinkbb teret hdtott a folyton ersbd s terjeszked mohamednizmus. Semmi kzzelfoghat nyomt sem talljuk annak, mintha a kumkok valaha is a katolikus hitet elfogadtk volna! De akkor mire vonatkozik az idzett okmnyok... Cumuchensis, Comuchensus vagy locus de Comuch'' kittele?! ^

MAGVAK

iT"

Ha gondosan megvizsgljuk a fentebb kzreadn okiratos szvegeket, lthatjuk, hogy azok a szbanorg pspkket minden esetben episcopi Montis Caspii", vagy pp. Montium Caspiorum nven emltik s csak elvtve teszik hozz magya rzatkppen a Cumuchenses, uel Comucheiises jelzt. Ebbl nyilvnsggal csakis annyit kvetkeztethetnk, hogy a szban org pspksg valahol a Kaukzusban volt. Ha az valban Kumuk vrosban lett volna, akkor nem lett volna szksg a Montis Caspii" jelzre s mg inkbb: akkor nyomt kellene tallnunk mg a XIV-XV. szzadbl is a kumkk keresztny sgnek! m ez a felttel hinyzik, ellenben bizonythat ennek az ellenkezje, hogy a XIV. szzadban a kumkk mr teljes sggel az iszlm hveiv szegdtek. A rejtlyes krdst az az szrevtel teszi megoldhatv, hogy az els episcopus Montiis Caspii uel Cum udiensis" neue okkor biikkanikfel a ppai okmnyok kztt, amikor Magyar pspkei viszont elvesznek szemnk ell. A kumamenti Magyar vros pspksgnek alaptsval s pspkeinek trtnetvel a fentiekben bven foglalkoztam. gy most felmentettnek rzem magam attl, hogy flsleges ismtl sekbe bocstkozzam. Rvidsg okrt foglaljuk ssze a magyari s a kaukzusi pspkk nvsort idrend szerint: 1329-ben kell XXII. Jnos ppa bullja, amelyben sz van a magyari pspksg alaptsnak jvhagysrl. ]33(>ban Mancasole Tams szamarkandi pspk, legtus trgyal Gyeretyn magyar fejedelemmel a magyari pspksg megszervezsrl. J 330? Fr. Thomas de Mancasola O. P. pspki adminisztrtor. 7-J334. Thaddeus de Capha, Magyar els pspke.

MAGYAR H Z K (j Y M A Z I V () N A r K Z A S C A U A T () K

'a '5'

'N

1 U

i i T

i iy - 1 M M 1 1 1 1

I f i 4 s i ^ M l l
1 H ^^44

c ^ -3 ^

4 4 ^ I ? I V =1 $ ^ = ^ 1 1 = l4 i I 1 1 ^ 4 Id e I i.r 1 I I j I 11 1 1 T S' r ? ^
l

C ==c 4 ^ % r c i i f 5i ^a 4 . ,* g fi S s 5

t|

i i i

^ ^ 5 z J5 i 2 5 cM ^ S *i ? ^ c =^ 4 5 i ^ ! i-^ ? 3 ^ ^ ^ t r^,|

. i | S ( i , 1 ' i i i

TcrkpJzlt XXII. Jlos fxjfxj szban/org Ixjlldjiak istncrdhcz (A fki)et ien.)czic s rajzolta tcndefy Lszl) (Az oIlkis knnycbbsye n c h y mai. ismenebb iidrnsi is rrajzollunk)

1334^1360. Az adatok egyelre hinyoznak. Kb. 1360-1363. Fr. Nicolaus (OFM?). J 363-/366. Fr, Joannes Speculi OFM. 1366-1377. Fr. NIcolaus de Nuemburch OP, Magyar utols pspke. 7-1389. Fr. Laurentlus (OFM ?) az els (?) kumai pspk. 1389-1390. Fr. Jacobus de Vali Aretza OFM. 1390-1396. Fr. Martino Russo (OFM?). 1396-1399. Fr. Bernardus de Capha OFM. 1399-1421. Fr. Joannes Gibiletus OFM. 1421-?. Fr. Ambrosius Scipio de Capha, az utols (?) kumai pspk. Gyenge szz esztendt lelnek t ezek a sorok mintegy tz pspk nevvel. Valszn, hogy ez id alatt legalbb 15-16 pspknek kellett hveit kormnyoznia. Szinte megdbbentenek bennnket ezek az vszmok. Nyolc pspk kzl ten tlagosan mindssze 4 vig ltek a pspki szkben. Milyen mozgalmas Idknek kellett lennik. mennyi baj, gond s trds jutott osztly rszl ezeknek az apostoli lelk frfiaknak, hogy a sors ilyen kegyetlenl s hamarosan sszemorzsolta ket. A gond s a baj ktsgtelenl megvolt! A XIV. szzadban mr igen erss lett az a nyoms, amelyet a korbban az arabokkal, most'a mongolokkal elretr mohamednizmus a keresztny sg elzsial elrseire gyakorolt. Klnsen nagy volt a nyoms a Kaukzusban, mert ennek dli lejtire, Armniba mr a Vili. szzadban befszkeldtek Mohamed hvei, szakrl s keletrl pedig a vgzetes kalkamenti tkzet ( 1 223) ta az iszlm ugyan csak elretrben volt. Nem akarom a krds kztrtneti oldalt most rszletezni, ezrt itt csak annak megllaptsra szortko-

RZ

zom: hogy a katolicizmus El-zsiban a XV. szzad elejig tartani ludta magt, rkre egyik legdicssgesebb fejezete marad egy hztrtnetnknek, mert ehhez az eredmnyhez igen sok hittrt szerzetes pldsan buzg apostol kodsra, igen sok testvr kiml vrre volt szksg! s mgis szerencse volt a szerencst lensgben, hogy a Xlll. szzadtl kezdve a tatrok lettek zsia urai. Az vallsi trelmk kt vszzadon t tbb-kevsb meg trte. st nem egyszer elnyben is rszestette a keresztny val lst az iszlmmal szemben.^^ Mgis - a jelek szerint 1 380 tjn - olyan idk kvetkeztek, amikor a katolikus pspksgnek s azzal egytt valsznen a ferences hittrtknek is el kellett Magyarbl meneklnik. Tbb nem esik rluk sz a ppai bullkban, sem egyb vatikni okm nyokban nem akadunk nyomukra. 1380ban kiltatta ki magt Timur Lnk Szamarkand emirjv s rvidesen elindult hdt tjra. Ebben az idben a kipcsak birodalom ura Toktamis kn volt. Nyugtalan vr, fondorkod, msokat rkk rettegsben tart, nagyratr akarnok. Mr eldjvel, Timur Melik knnal fegyveres sszetkzsbe kerlt (1376), majd Timur Lenkkel is szembehelyezkedett. Emiatt az utbbi fegyveresen zbe vette, s Toktamisnak Oroszorszg fel kellett meneklnie. Ez a hadjrat, amelyrl klnben dolgozatunk ms helyn mg bvebben lesz sz - keresztlviharzott a Kuma sksgn is. Teht ha elbb nem, ekkor (1395) felttlen el kellett volna meneklnie a pspksgnek Magyarbl, de/r. Jocobus de Vali Aretzo kinevezsi okmnybl azt ltjuk, hogy mr eldje, Laurentius pspk sem Magyarban szkelt, teht a pspksg thelyezse minden bizonnyal kb. 1380-1385 krl trtnt meg.

Hm

Magtl vetdik fel most az a krds, hova helyeztk t a pspki szkhelyt Magyarbl s ha valban a tblzatban kzlt pjspkk voltak a magyari pspkk utdai, mirt vltozott meg a pspksg neve s mit jelent a cumuchensis nv. Mr megllaptottuk azt, hogy a szbanforg pspki szk helyet csakis a Kaukzus hegysgben kereshetjk. Ezt a tnyt a ppai bullkbl vilgosan kiolvashatjuk. A krlmnyek azonban arra utalnak, miknt azt fentebb kifejtettk, hogy a magyari ps pksget vdelmi, azaz udhetsgi clzottal t kellett helyezni. m ha a krdses pspksg a magyari jogutdjnak tekinthet, olyan helyen kellett szkelnie, ahonnt akadly nlkl, knnyen rintkezhetett a kumamenti keresztny hvekkel s az azok lelki gondozst vgz szerzetesekkel. Vilgos, hogy a pspksg nem kltzkdhetett, nem meneklhetett mshov, csakis a Kau kzusnak olyan jl vdhet rszre, fel a hegyek kz. ahonnt mg rvid ttal, pr napos lovaglssal elrhettk a hittrtk a kumai keresztny hveket Is. (Nem akarok keresztny vrosokrl s falvakrl beszlni, mert a XIV. szzadban valls szempontjbl legfeljebb vegyes lakossg falvak s vrosok lehettek Magyari ban Is az iszlm folyton ersbbd terjeszkedse miatt!) A fentebbiekben mr megemlkeztnk arrl, hogy Klaproth az Elbrusz lbnl, az Ulu-Szilindzsik forrsvidkn, fenn a hava sok kztt megtallta Madzsor-Unneh romjait. Nem messzire innt, a Szona partjn msik templomromot is tallt, ezt a krnyk beli cserkeszek KliszI nven ismerik. A magyari pspkk eltnse, ezzel egyidben az episcopi Montium Caspiorum megjelense, ugyanakkor Klaproth adata az Elbrtjsz kzelben fekv templomokrl, valamint az a krl mny. hogy ezek egyikt a mai napig is Madzsor-Unneh-nek ne-

HZ

vezik, jogosultt teszik azt a feltevst, hogy ezek kztt a tnyek kztt szoros trtneti kapcsolat ll fenn. Ha ez a kapcsolat valban az, ahogy azt fentebb mr vzoltam, egyetlen nyitott krdsre kell mg feleletet adnunk: honnf ered s mit jelent a cumuchensis, uar. Comuchensis nu? Emltettem mr. hogy a szbanforg pspkket a ppai bullk elssorban episcopi Montis Caspii nven emlegetik. Termsze tesnek is tallom, hogy o Kaukzusba meneklt pspkket a ppai uduar nem Magyar, a korbbi, hanem a Kspi-hegysg: a lnyleges pspki szkhely alapjn tartotta szmon. Egyes bullkban azonban szerepel a megfejtsre vr Cumu chensis nv (Vltozata nem jtszik szerepet a kvetkezkben.) Sz volt mr arrl, hogy a kumamenti magyarsg hazjt mr Abu-lfid (1321) Kum-mad.r nven emlti s ugyancsak Cummageria nven szl arrl egy minorita Anonymus Relationes de Martyribus et de Conuentibus fratrum Minorum in Oriente etc c. mve (1320) is. Ennek a kt nvnek jelentse: Kuma melletti Madzsar, illetve az utbbi - latinos orszgnvkpzvel - Kuma melletti Magyaria. Chorenei Mzes Kr. u. 460 krl Gyeretyn npt kuma-magyarnak nevezi. A Kuma foly neve cserkesz nyelven: Gumis, si neve pedig, miknt Klaproth tisztzta: Gum.^''^^ A fentiekben tisztztuk mr azt is, hogy a Kuma foly neve a kumai magyarsg ajkn Kuni nak hangzott. Tudvn pedig azt, hogy az si magyar nyelvben a mellknvi i kpz u-nak hangzott, ez a mai sz: kumai", gy hangzott: kum + u, azaz kumu. A kaukzusi pspksg a kumamenti, azaz kumai pspksg egyenes utdja volt, st a kumamenti lelki gondozs volt annak ffeladata a tovbbiakban is. Ezrt jogosan hasznltk megjel-

-ior
E (I V II

A ZI

V O N A T K O Z S

A U A T () K

lsre a kumai pspksg, azaz si magyarsggal a kumu pspksg" nevet. A kumai pspk" kifejezs latinul gy hangzik: episcopus Cumensis. Szmolnunk kell azonban azzal, hogy az a sok idegen (olasz, nmet, angol) nyelv hitirt, aki azon a vidken dolgozott, ha a np egyszer fitl rdekldtt, hova val, akrcsak ma. nem vros-, hanem tjszerinti feleletet kapott attl; kumu-nak, azaz kumainak vallotta magt. Mivel pedig ezek az idegenajk szerzetesek nem ismerhettk olyan tzetesen a magyar nyelvet, hogy a kumu sz jelentsvel tisztban lehettek volna rthet, hogy a helyes Cumensis helybe Cumuensis-t, ill. Cumuchensis-i rtak jelentseikbe s a ppai udvarban ez a tves nv vert gykerei. A Cumuchensis nv fenti magyarzatnak helyessgi alt masztjk a kvetkezk is: miknt lttuk, a hegyekbe meneklt pspksgnek legelssorban a Kuma felsbb. Georgijevszk feletti szakasznak s a Podkumknak a vzvidke esett kezegybe. Kliszi romjai a Kuma s a Podkumka forrsai fltt emelkednek. A Podkumka neve cserkesz nyelven ma is Gumeh. Ez a Gumeh nvalak tkletesen azonos az magyar Gumuk = Kumuk, latinosan Cumuch nvalakkal. Ha teht a kumi = kumu szmagyarzat elfogadsnak brmi nehzsge volna, akkor el kell fogadnunk azt a megoldst, hogy a Cumuchenis nv Cumud>ja a Gumeh szban ma is rztt si nvalakra, Kumuk-ra vezethet vissza. Jelentse mindenkppen: kumai, kumavidki. Ltjuk, nem volt nehz fr. Bartholomaeus de Pisa-nak, aki a helysznn sohasem jn. azt a kvetkeztetst levonnia, hogy a Kaspi-hegysgbl ismeretes Cumuch. var. Comuch vrosban van a ferenceseknek kolostoruk, noha ez a tudsts a valsgnak

MZ

egyltaln nem felelt meg! A valsg ellenben - a fentiek alapjn iz, hogy ez a kifejezs; episcopus Montium Caspiorum, vei Cumuchensis, vei Comuchensis", gy fordtand: o Kaspi hegyek IKispke, uogyis o kumoi pspk. A Podkumok forrsai felnylnak egszen a Kliszi nev rom helyig, teht azott. ill. Madzsar Unnehben letelepedett szerzetesek pr rai lovaglssal elrhettk a kumu, vagyis magyarlakta terleteket. St az is nagyon valszn, hogy mindkt romkrzet krnykt is magyar trzsek szlltk meg. Erre vall Unneh .Magyar jelzje. Nyron a havasi legelkre kltztt magyar psztorcsaldok, st magyar trzsek csak nhny rai vagy napi lovaglst jelentettek a hittrtknek, de mg magnak a fvros nak felkeresse (ahol az si kolostorokban bizonyra a legutols idkig lktetett a harcos hitterjeszt let) nem jelenthetett tbbet 5-6 napi lovaglsnl. A srn lakott magyar terletek s a hava sokba meneklt pspksg kztt a tvolsg teht valban nem olyan nagy. hogy a flvszzadon t kiptett lelki kapcsolatokat meg kellett volna szaktania a hegyek kz meneklt szerzete seknek Magyar npvel, de - figyelembe vve a trszn alakulst - ppen elegend ahhoz, hogy a pspksg temploma s kolos tora, annak lakival egytt biztonsgban legyen a tatroktl. A Klaproth ltal Madzsor Unneh nven lert romterleten egy nagyobbszabs ktemplom, krltte pedig tglbl plt kolostor s egyb (rszben mellkpletek) romjai hevernek. Mivel itt fekszik tbb rom s mivel ez a romterlet rizte meg a Magyar nevet, nem lehet ktsges, hogy a pspkk szkhelye ez a kolostor lehetett. A Kliszi nev romok csupn egyetlen temp lomra vallanak. gy ltszik, az egyhzi szolglatot itt a krnyk beliek auljaiban s jurtiban, vagy csatirjaiban megszll zarn-

dk testvrek lttk el. mert lland jelleg kolostornak nyomt Kliszi mellett nem talljuk. Klaproth emlti, hogy a KJiszi templomronihoz harangtorony is tartozott. Ez a tny nem ll tjban annak a feltevsnek, hogy a templom a XIV. szzadban plt. Bizony sgul legyen elg zbg knnak 1314 mrcius 20-n kelt ki vltsglevelre hivatkoznunk, amelyben a birodalmban tartz kod ferences testvreket mentesti mindennem hadiszolg lattl. vmtl s adfizetstl s kifejezetten vdelmbe veszi ket mindennem erszakoskodssal szemben. Megtiltja, hogy brki megtmadja, vagy feltrje templomaikat, hzaikat, kolosto raikat. vagy megakadlyozza ket harangjaik hasznlatban. Mindezt pedig eldjeire val hivatkozssal rendeli, akik mr ko rbban szintn megadtk nekik ugyanezeket a kedvezmnyeket.^^^ A fentebb kzli okmnyok arra vallanak, hogy a Madzsar Unneh-i pspksg mindenkor a legszorosabb kapcsolatot tartotta fenn a kaffai vikritussal. Ez nem is volt nehz feladat, mert a pspki szkhelyrl a Kubn mentn knnyen elrhettk Matrlkt. ahonnt viszont rendszeres hajforgalom irnyult Keres s Kaffa fel, msrszt ez a kapcsolat egyenes folytatsa annak a szoros sszekttetsnek, amely megvolt mr az Albors vidkn fradoz testvrek s a kaffai pspksg kztt a XIV. szzad elejn is. Hogy a kaukzusbeli kolostorromok valban az odameneklt kumamenti magyarsggal fggnek ssze, arra nzve tovbbi kt bizonytkunk van: 1. Az orosz krnikk a Kaukzust kvetkezetesen m agyar hegyeknek nevezik. Hodinka Antal: A z orosz vknyvek magyar vonatkozsai" c. mvben ngy klnbz orosz krnikbl (1100-1282) is kzl ilyen rtelm idzetet.2*"

2. Grber Jnos Gusztu pattantys rnagy, akit Nagy Pter cr 1723-ban a Kaukzus tnneti s fldrajzi viszonyainak tanul mnyozsra kikldtt, jelentsben kzli, hogy A magjary, uagy inkbb modsjary np o cserkesz hegyektl szakra es felfldn lakott, most ismt uisszotr Madzsor romjaihoz s nagy palotk, meg egszen boltozott pinck maradvnyairl beszl. Ez a helymeghatrozs: a cserkesz hegyektl szakra es felfld, csakis az Elbrusz talapzatt jelentheti, teht a Kubn, Kuma s Terek forrsvidkt. A jnagjary" nvalak pedig a magyar" np nvnek oroszosn kpzett tbbes nominativusa. Mindezek az egybevg tnyek azt hiszem - az elmondottakra nzve semmi ktsgei sem hagynak fenn.

THADDEUS, AZ ELS KUMAI" PSPK XXll. Jnos ppa 1 334 mtcius 11 -n bullt bocstott ki. amelyben Thaddeo episcopo Curquensi^ confert episcopatum Caphensem vacantem per obitum Matthei^ episcopo Caphensis, qui apud sedem Apostolicam diem clausit. Avinione. V. Idus martii anno XVlll." Teljesen hasonl rtestst kap errl a tnyrl Vosporus". azaz a kimmriai Boszporusz rseke is.^' Ez a ltszlag egyszer okmny igen nagy jelentsg sze mnkben. mert ebbl nyernk felvilgostst az els magyari pspk szemlyre vontakozan. De vegyk csak sorjban szemgyre a dolgokat! 1325 s 1358 kztt Kaffnak kt Thaddeus nev pspke volt. Az els Thaddeus Hieronymus pspk (1318-1325) utn

kvetkezett a fpapi szkben, a msodik Thaddeusi pedig Conradus (1358-1377) pspk kvette A kt Thaddens pspk szemlye krl elg sok zavar tmadt, mert egyes okmnyok hol egyiket, hol a msikat nevezik Matthaeusnak, Golubovich azonban tisztzta a krdst s kimutatta, hogy mindkettt Thaddeusnak neveztk.*^^ Az els kaffai Thaddeus pspk dominiknus volt. a msodik azonban nagy val sznsggel ferencrendi szerzetes, legalbbis Sbaralea bizony tkai szerint. Errl az els kaffai Thaddeus pspkrl a Buliarium Ord. Fratr. Praed. is megemlkezik. Kinevezst 1323-ra teszi.^' Thaddeus ll. pspkre vonatkozan a fenti okmny nyjt felvilgostst. Eubel episcopus Turquensis-nek^^ Waddingus pp. Curquensis"-nGk rja.^*^ E jelz tekintetben a paviai egyetemi knyvtr 346. sz. kdexnek 235. versojn tallhat feljegyzs tisztbb helyzetei teremt, amennyiben itt azt olvashatjuk, hogy volt episcopus prmus Curquensis (non Turquensis) s nem volt dominiknus, mint Thaddeus 1 , hanem minorita, miknt Sba ralea is hiszi, jllehet egyetlen ellenrz bizonytkunk sincs arra nzve, hogy ferences volt".^*^ Eubel is. Golubovich is megksrelte, hogy akr a Curquensis. akr a Turquensis szt azonostsa, de - miknt az utbbi sajnl kozva megllaptja - ez a trekvsk nem sikerlt. Golubovich legalbb a Kur (Kyros) folyra gondolt de knytelen volt elvetni ezt a lehetsget is, mert ilyen nev pspksgrl egyltaln nincs tudomsunk. A megolds kulcst a paviai kdexnek az pp. primus Curquensis megjegyzse szolgltatja. Nem lehet ugyanis kt sges, hogy XXII. Jnos ppa, ha mr egyszer elhatrozta azt, hogy helyt d Gyeretyn fejedelem krsnek s pspkt kld

Magyarba, nemcsak azirnt intzkedett, hogy Mancasole Tams szamarkandi pspk legtusknt keresse fel a kumai magyarok icjedelmt s trgyaljon vele szemlyesen a fellltand pspk sgrl, hanem a kinevezend pspk szemlyrl is gondos kodott. Sajnos, ez a kinevezsi okmny ezideig nem kerlt el. Ezideig annyit tudtunk a rendelkezsnkre ll adatokbl kihmozni, hogy Tams pspk 1330-ban jrt Magyarban, az els pspki kinevezsi okmny pedig (Magyarra vonatkozan) 1363-bl keltezdik.^*^^ amikor is Kzmr lengyel kirly ajnlatra V. Orbn ppa bizonyos Mikls magyari pspk utdjul/r. Jooniiem Speculi Ord. Min. szerzetest nevezi ki. Hogy Mikls pspk mennyi ideig tartzkodott Magyarban, nem tudjuk, de lehetetlen mg csak elkpzelni is. hogy Tams pspk 1330. vi tja utn kzel 30 esztendeig ne kapott volna pspkt a kumai magyarok orszga, noha oly hevesen ostromolta" ezirny krsvel Gyeretyn fejedelem az Apostoli Szket. Mr Gyeretyn fejedelem ismeretes feltteleibl is biztosra vehetjk, hogy Magyarba els pspkl olyan egynt kldtek, akinek a keleti viszonyok s a keleti hittrts krl mr gazdag tapasztalatai voltak. Olyat, aki mr tbb-kevsbb otthonos volt a keleti szoksokban s nyelvekben. S hol tallhattak volna alkal masabb szemlyre, mint a kaffai helynksg kebelben, vagy ppen annak a szkhelyn mkd szerzetesekben? Tudvn azt. milyen gyakran s milyen durva elrsokkal tall kozunk a kzpkori ktfkben, minden aggodalmaskods nlkl helyettestsnk a Curquensis" sz rq-ja helybe m-et, ebben az esetben ezt a szt kapjuk: Cumuensis". Ha az olvas figyelmesen megszemlli pl. a lO/l alatt id. munkban a XXIV. s XXV. tbl kon az 1320-ban kelt/r. Johonca-fle levl hasonmst, belthatja.

nem sok kellett ahhoz, hogy a Keleten kelt jelents Cumuensis" szavt Avignonban a sokkal rtelmesebbnek tetsz Curquensis"nek olvassk. Hasonl, vgzetes elolvassokrl egybknt bven rtam mr^* a. id. munkimban. A Cumuensis" szrl pedig fentebb mr kimutattam, hogy az a kumu=kumai, kumomeni jelents si magyar sznak helytelenl (Cumensis helyett) kpzett latin alakja. Teht ezek szerint Thoddeus II. mieltt a kafai pspki szkbe kerlt, kumai, azaz magyari pspk uolt s nyilvn 1 334-ig tartzkodott Gyeretyn orszgban. Gms Series Episcoporum c. m. emlt^*^ egy Emericus nev gostonrendi szerzetest, mint Mpp- Camocensisi a kumai ps pkk sorban, ( a kumai pspkk kzl csak Joannes Gibiletus s Ambrosius Scipio nevt ismeri.) Emericus kinevez snek vszmt, sem a vonatkoz forrst nem kzli. A kumai pspkk sorban Laurentiustl Ambrosius Scipiig semmi szakads sincs, teht ha Emericus r. valban kumai pspk volt, csakis 1377-1389 kztt lehetett az. Sok sz fr azonban ahhoz, hogy valban kumai pspk volt-e. Ugyanis a rendelkezsnkre ll adatok szerint Kummagyaria pspkei csakis a dominiknus- s a ferencrendi szerzetesek kzl kerltek ki. gostonrendi hittrtkrl sem tudunk Kummagyarival kap csolatban. Ez azonban mg nem zrja ki a tny puszta lehets gt,-de a Camocensis" jelz, (br szintn lehet durva elrs is), nem ltszik megersteni azt. ppen ezrt Gams kzlst a legnagyobb tartzkodssal kell fogadnunk. Ezek szerint a magyari pspkk nvsorban mutatkoz hinyt krlbell az 1334-I360ig terjed idszakra sikerlt korltoz nunk. Hogy elejt vegyk a ksbbi tves prblkozsoknak, mr most felhvjuk a figyelmet arra, hogy Joannes, episcopus de

fU Z

Maschor(kb. 1344) akirl Golubovich r. Dniel armniai tartzko dsval kapcsolatban tesz emltst.^* nem m agyari hanem MedzQari-i pspk uolt. Az okiratok tansga szerint Jnos pspk nhny esztendeig" az armeniai Medz-Qar pspke volt.^'"

A MAGYARI PSPKK NEM ZETISGE Felvethetnk a krdst, vajon volt-e Magyar pspkeinek, vagy a kumai pspkknek sorban a dunamenti Magyarorszgbl kikerlt szerzetes is? Az eddig ismert pspki szemlyisgek kzl egyetlen egyrl sem tudjuk bebizonytani, hogy magyar volt. Thaddeusrl nem tudjuk, milyen nemzetisg volt. csupn azt. hogy a kafai helynksg keretbl kerlt Magyar pspki szkbe (1331). Kaffban dolgoztak magyar szerzetesek is. gy nem lehetetlen, hogy Thaddeus pspk magyar szlets volt. de ezt egyltalban nem lehet bebizonytani Az ellenkezjt sem. Ugyangy vagyunk az 1360. krli Mikls pspkkel: az nem zetisgt sem ismerjk. Fr. Joannes Speculirl tudjuk, hogy len gyel szrmazs, utdja, Nuemburchi Mikls. Magyar dominik nus pspke pedig angol eredet volt. A kumai pspkk sorbl Laurentius pp. nemzetisge ismeretlen, Jacobus de Vali Aretza neve szerint olasz. Martinus Russus pspk taln orosz szlets, fr. Bernardus de Capha, valamint utdjnak, fr. Joannes Gibiletusnak nemzetisge pedig ismeretlen. Az utols kumai pspk. Fr. Ambrosius Scipio valsznleg olasz volt. A fenti krdsre ma teht mg nem tudunk megnyugtatan felelni, a vgleges vlasztl pedig mg igen messze vagyunk! Hogy mst ne is emltsek, csak arra utalok, hogy az 1334-1360

s az 1377-1388 kztti pspkkrl mg eddig semmit sem tudunk, pedig ez alatt a 37 esztend alatt legalbb t-hat, de taln tz pspk is vltogatta egymst. XXII. Jnos ppa bullja teljes szvegnek ismertetse kapcsn szlottunk arrl, milyen kiktsekkel lt Gyeretyn fejedelem a kinevezend pspkk szemlyi tulajdonsgaira vonatkozan. Ezek kztt volt az is, hogy az illet tudjon magyarul. Nagyon valszn s kzenfekv teht, hogy magyar nemzetisg ps pke is volt Magyarnak, vagy Unnehnek. De ne feledjk, hogy ebbe a krdsbe tbb ms szempont is belejtszhatott. gy pldul az, hogy a magyariai pspki szkbe - kulcshelyzete miatt - csak a kaffai helynk -. illetve a rendi generlis legmeghittebb emberei kerlhettek. A generlisok s a helynkk kztt pedig nem volt egyetlen magyar szrmazs sem. Egy msik, nem kevsb fontos krds: vajon j szemmel nztk volna-e a mongol helytartk, ha dunamenti magyar ember kerl Magyar vros pspksgnek lre? Ne feledjk, hogy ezen a ponton egyrszt a mongol, msrszt az orosz fejedelmek politikai term szet flelmn - bukott meg a baskirmagyarsg katolizlsa is! De ma mg korai volna akr igent, akr nemet felelnnk a felvetett krdsre. A kumai magyarsg trtnetre vonatkoz kutatsok eredmnye annyi, amennyit ez a knyv tartalmaz. A kutatmunkt a szerz tvolrl sem tartja lezrtnak. Remljk, hogy a tovbbi levltri kutatsok kitltik a ma mutatkoz hza gokat s minden, ma mg nylt krdsre sikerl megnyugtat vlaszt adni. Annyit teljes hatrozottsggal mondhatunk: ha duna menti magyar pspkkrl nem is tudunk mg Magyarban, az sokszorosan bizonythat, hogy dunamenti magyar hittrt szer zetesek szp szmmal dolgoztak Kummagyariban.

FLDRAJZI S T R T N E T I VONATKOZSOK

fseK i; M M A G V A R I A F LD JE

KUMMAGYARIA FLDJE

klnbz ktfk trgyalsa sorn mr foglalkoztunk a kaukzusi magyarsg ltal megszllt terletnek trbe helyezsvel. Lttuk, hogy a IX. szzad vgi beseny lmads eltt a metiszmenti magyar haza magba foglalta a Don s Dnyeper kzt azzal - a Dontl dlre es - sksggal egytt, amelynek dl fell csak a Kaukzus hegysge szab elgg les hatrt. Amikor a besenyk tmadsa ell honfoglal trzseink Levedibl Etelkzbe menekltek, a visszamaradt magyarsg csak a Dontl dlre es vidkeket tartotta tovbbra is kezben. Tartomnyuk hatrai ezentl ott voltak a Don s a Manicsj mentn, magukba zrtk a Jergenyi dombsgot; rdekterletkbe tartozott a Kaspi-t partvidke legalbbis a Kuma torkolatnak tjtl a Terek torkolatnak kzeiig. A Kuma s Terek kzti, legeltetsre annyira alkalmas, fves sksgon a hatr elmosdott a kummagyar s aln trzsek kztt, s ugyancsak nehezen vonhatnk meg azt a Malktl nyugatra es hegyvidken, ahol ma is majdnem minden jelentsebb vlgyet ms-ms nptrzs mond hat magnak. Annyi azonban bizonyos, hogy a Podkumok vzvidkn mr a kummagyarsg szllshelyei s legeltet terletei voltak, innt a Kubnnak s mellkfolyinak vzvlaszti jelltk ki a magyar terletek nyugati hatrt. Mg a IX. szzad msodik felben a Taman flsziget egsze s a Metisz dlkeleti partja teljes egszben,^" st mg Krm

szaki fele is minden bizonyossggal a magyarsg szilsfidjei sorba tartozott. a X. szzadi l^ummagyarsg ezei<et a terleteket mr csak vendgknt ltogatta, ha portyzsokra kerlt a sor. Az a terlet, amelyet szilrdan birtokoltak s amely t vsz zadon keresztl ktsgtelenl hozzjuk tanozott. nagyjban 170 000 ngyzetkilomter, teht krlbell fele az 1914. vi Magyarorszg terletnek. Orszgukat a Kuma foly teljes hosszban ntzte, nyugat fell pedig a Kubn vzvidke szabott annak hatrt. Ha eltekintnk a Don rvid torkolati szakasztl, a Manicsj mocsrvidktl, s az - ugyancsak a kumai magyar sghoz tartoz - Bels-kirgizpusztasgtl, azt mondhatnk, Kummagyaria kt foly: a Kuma s a Kubn vzrendszerhez tanozott Pollas^2 s Klaproth^'^ annak idejn alaposan bejrta ezeket a terleteket s olyan megbzhat vzrajzi lerst hagyott htra azokrl, amelyek majd alapul szolglhatnak a kummagyariai helyszni kutatsokhoz. Ezrt nem tartom rdektelennek, hogy rviden sszegezzk itt Pallas s Klaproth feljegyzseinek idevonatkoz rszeit.

A KUMA FOLY S VZRENDSZERE Pollas s Klaproth szerint a Kuma a Mara hegysgben ered. Forrsaitl alig 32 km tvolsgban tbb olyan jelents patakot vesz fel amelyek szintn ugyanabban a hegysgben erednek. Folysirnya a rgi orosz hatrig, teht a kis Tniik foly bemlsig szak-dli irny. Ez utbbinak a fon-sai kzelben kt kis sst van. kzel az orosz hatrhoz. Pescsanoj Brod (Jiomokos gzl) rllomssal szemben veszi fel a Kuma jobbrl a msz-

lor
K i: M M A r. Y A R I A F L D J E

kovidkrl felje siet Andor folyt. Nhny kilomterrel albb, ugyancsak jobb fell a Kerkel patak mlik bele. Prokorivcsejnl, .1 / Otcsek Kuj lbnl - balrl - a Kumiszi BarszukJi folyt, majd ( )bilnoj mellett - jobbrl - a Podkuma folyt veszi fel. A Podkuma maga is jelents foly. Majdnem olyan bviz, mint anyafolyja, a Kuma. A Kecsergn s a Baramut hegysgek lbnl kt gbl fakad. Ez a kt forrsg a Malka forrsai s a Kubn fga kztti terleten ered. Ezen a vidken j nyri legelk vannak, a cserkeszek nagyon kedvelik azokat s szvesen tartz kodnak Olt. mivel kevs a lgy s a sznyog. A Podkumnak lbb jelents mellkfolyja van. ilyen a gyorsvz, mszkhegysgi Keberdek, ennek mellkpatakjai az Eskolon, a Marzana s a Sztoka A Podkuma torkolata alatt egy kis pusztai foly, a Szaluko mlik a Kumba, egyttal ez az utols jobboldali mellkfolyja. Ti itt rkezik a Kuma arra a tereprszre, ahol mr nagyjban prhuza mosan fut a Malkval s a Terekkel, s az utbbiak minden szaknak igyekv vzfolyst a maguk medrbe vesznek fel. A Kuma pusztai szakasznak egyetlen jobboldali mellkfolyja sincs, de baloldalrl is csak egynhny. Ilyen a Karomikle, a Bujuola s a Szuhaja Bujuolo (szraz Bujuola). Magyar azon a helyen plt (ma Volodimirovka falu van itt a kzelben), ahol a Kuma esst vltoztat s ezrt kzpszakasz jellegt elvesztvn, alsszakasz jeliegv lesz: kanyarog, zto nyokat pt s itt is, ott is kisebb tavakk terl szt. A foly gya azonban ezeket a tavakat sszefgg egysgbe fogja ssze. Ezek jelzik, hogy valaha a Kuma hromg deltval szakadt a Kaspitba. de deltja idk folyamn egszen feltltdtt, elhomokoldott. Nem mondhatjuk, hogy maga a foly puszttotta el deltjt,

br hasonl esetre gyakori pldt ismernk. A Kuma-delta pusz tulsban nagy rsze van a szlnek is. mert a szl szlltotta homok Igen nagy puszttst vitt a deltban vghez. Azt az blt, ahova torkollik, Kumszkoj Kultuk-nak nevezik. A torkolat szaki gt a krnykbeli kalmkok s tatrok Kdik-nek nevezik. Ez tulajdonkppen tbb kisebb, egymssal sszefg blbl ll. Tlen s tavasszal mg csak megkzelti a foly a tavat, de nyaranta kiszrad anlkl, hogy vize elrn a Kaspi partjt: elvsz a homokbuckk kz rejtett apr tavakban. A kzelben van a Kuma-delta msik ga, ezt is csak vznyomok jelzik. Az oroszok E/s Podkumok, vagy Molajo Kuma (=Kis Kuma) nven ismerik, a tatrok s a kalmkok azonban ezt az gat nevezik Kumnak. Ez az g is tbb, kiseb-nagyobb t, ndas s mocsr sszefgg sorozatbl ll. A folyvz kszkdve kzelti meg a Kaspi partjait, de mieltt elrn azokat, a partok kzelben elvsz a pusztasgok homokjban. A torkolat dli gt az oroszok Msodik Podkumok, vagy Szrednaja Kuma (= Kzps Kuma) nven ismerik. Ennek az gnak is ugyanaz a sorsa, mint a tbbi: nem ri el a Kaspl-tavat. Vzvel egy kis mlyedst tlt meg s torkolat nlkl elenyszik a siv homokban. Elfordul azonban, hogy nyron is kapcsolatot tall a Kuma a Kaspi-tval. Ha ugyanis akkora a szlnyoms, hogy a Kaspi-t vize felduzzadvn, t tudja trni a homokbuckk termszetes gtjt, a foly vize rvid idre termszetes lefolysra tall. Azokat a vzbortotta blket, amelyekben a Kuma vize a partok kze lben elvsz, az oroszok Kumszkoj Kultuk-naK a tatrok pedig Kozkj-nak nevezik. Kzelkben fekszik Kumszk (Kumszkj) vrosa.

lells, a Kaspi-t s a Fekete-tenger kznek szorgalmas s viondos kutatja, helyszni tanulmnyai alapjn arra a kvetkezu lsre jutott, hogy a Kaspi-t valaha kzvetlen sszekttetsben .illott a Fekete-tengerrel. Feltevse szerint az Ulagon Temi, az Mabuga s a Biioe Ozero nev mlyedsek, valamint a Monicsj ktsgkvl tektonikus eredet - rka jellik az egykori kapcsolat vonalvezetst. Mg ma is, szlviharok idejn, nem egyszer zdul I )e a Kaspi vize ezekre a terletekre.* Pallas szerint azok a homok vonulatok, amelyeket ma a Manicsj rkban tallunk, a Kaspi [)artvidkrl szrmaznak. Ez a hatalmas, szlszlltotta homoklmeg akadlyozza meg a Kumt abban, hogy roppant tmeg vizt ma a Kaspi-tba szlltsa, noha a mltban megvolt a vznek a szabad lefolysa a Kumi bl fel.

A KUBN FOLY S VZRENDSZERE

Klaproth a Kubn lerst rvid trtneti visszapillantssal kezdi. Eszerint a Kubn foly azonos Hrodotosz s Sztrbon Hypaniszual, s PtolemjoszBardaneszvel. Forrsait, amelyekrl Rolemjosz semmi kzelebbit sem tudott. Gerhardt Merkator 1578ban kszlt mvnek trkpe - nknyesen - a valsgos hely zetnl jval nyugatabbra tnteti fel. valahol az .Albniai kapu" tjkn. Bibius Sequester a Hypanist zsia s Eurpa hatrra helyezi ezekkel a szavakkal:

' Ennek a kzvetlen kapcsolatnak a kzpkori arab Irodalomban nyomt Is talltam: kzlsre mg nem kerlt sor. (Bendey)

-TBK L M M A r. Y A R I A K L D . 1B

Hyponis Scyhicoe. qui, ut ait Gallus: un tdiures diuidit omne duas, Asiam enim ab Eurpa separat." gy ltszik, hogy a folyt ksbb Metisznak is neveztk, mert Julius Honorius s a tvesen Aethicusnak tulajdontott Kozmog rfik Metisz nven szlnak a Kubnrl. gy az egyik: Fluvius Maeotae nascitur de monte Hypanis, inluit in mar maeotis. currit milia CCIII." A msik: F/uuius Maeotis nascitur de monte Spano: influit in mar maeotis, currit milli CC/V. Szemmel lthat, hogy azonos forrsbl mertett a kt szerz, mgpedig olyan forrsbl, amely a Tanaisz (Don) folyt jl ismerte, mert a CX)nrl ezen a nven a szbanforg Kozmogrfik is helyesen emlkeznek meg. Az is bizonyos, hogy a fenti lers nem vonatkozhatik ms. a Kubn s a Don torkolata kztt a tengerbe torkol folyra sem, mert ezen a szakaszon nincsen egyetlen olyan foly sem, amely a hegyekben eredne, hanem valamennyi csak a sksg vizeit gyjtgeti ssze. Azt is tisztn lthatjuk, hogy a mons Nypanis" nv nem egyb, mint a foly rgi nevnek a Kaukzus nevvel val tves sszecserlse; ilyesfle elrsok a kzpkori fldrajzi irodalomban nem ritkk. A Kubn nv - Klaproth szerint - tatr eredet, s megtartottk azt az oroszok is. A foly nevt a nogjok is Kubnnak ejtik, jelentst azonban nem sikerlt Klaprothnak megtudnia Az abkzok Kubin-nak mondjk, a cserkeszek Pszi-szh-nek, ami rgi vizet, rgi folyt jelent. Hogy a Kubn nv magyar eredet volna, ehhez a feltevshez legfeljebb az d alapot, hogy Kzai szerint Kund vezr egyik fit Cupdn-nak (olv. Kupn) neveztk.-^'^ A Kubn az Elbrusz szaki oldalnak magas, hlepie rgiiban ered. s mg annak lbnl. Karacsj falu mellett felveszi a belje ml Kurzuk patakot. Folysirnya kezdetben szaknyugati, s

i'zen a szakaszn, jobboldalrl sorrend szerint a kvetkez foly kat s patakokat veszi fel: 1 . A kis Moro patakot. Ez a hasonl nev hegysgben ered: ugyanennek a hegysgnek az szaki oldaln pedig a Kuma lorrsai vannak. Ha visszaemlkeznk a II. rsz elejn Gardfzfnek kzlt lersra, ahol (a 13. s 14. szakaszban) arrl van sz. hogy a magyarok a Duna foly partjn szemtl-szembe lthatjk az alnokat, illetve, hogy onnt csak 10 napi jrsnyira lnek a keresztny abkzok. lthatjuk, mennyire igaz az, amit az rdemes r feljegyzett. A Kuma foly magashegysgi forrsvidke valban csompontja volt hrom, st a cserkeszeket sem feledve: ngy np szllsfldjnek! 2. Tz verszttel albb felveszi a Kolmurza Dzsilgassz folyt. 3. t verszttel albb a Temir szu-t (Vasfolyt), 4. ugyancsak t verszttel albb az Ucs-kul-t (Hrom paraszt), 5. tovbbi 15 verszttel albb a Dzsegott, 6. t verszttel lejebb a Dzsekonesz, var Jaknosz, var. Tasli fo lyt, 7. majd 25 verszttel albb a Kojden, vagy Toktamis folyt, itt lp ki a Kubn a hegyek kzl a sksgra. 8. Tovbbi 25 verszttel albb felveszi a Botmokli (= tatr: el sllyed, eltn) folyt, amely az elbbivel azonos hegyhton ered. annak dlkeleti oldaln. 9. innt szmtva hossz szakaszon nincsen szmottev mellkfolyja; csupn 35 verszttel albb veszi fel a Gogunii nev bviz patakot, 10-13. majd mg ngy jelentsebb patak nti bele jobbrl a vizt, mgpedig sorrend szerint a Borzukle (Borzpatak), az Ucs

Barzuk (Hrom borz), a Kam icseuataja (orosz nv), s Ternouka Baloldali mellkfolyi sokkal jelentsebbek s minket lnyege sen kzelebbrl rdekelnek. Sorrend szerint a kvetkezk; 1 . Teberda (vagy Teberde), kis foly; az Elbrusz nyugati feln ered s a Marval szemben mlik a Kubnba. (A Podrobnaja Karta ezt a folyt Keberda nven emlti.) 2. Ht verszttel albb a Szont veszi fel. Emltettk, hogy ennek a partjn llanak azok a Kliszi nev templomromok, amelyeket ktsgkvl a kummagyarlai hittrts trgyi emlkei kz kell so rolnunk. 3-5. A kvetkez hrom mellkfolyja aKorokent, a Csosedzere (ennek van egy jelents jobboldali mellkpatakja), s a Dzsk patak (cserkesz: nemezkpeny). Mind a hrom foly a palahegy sgben ered. 6. Mintegy 80 verszttel albb kvetkezik a tatrul Kicsik Szilindzsik, cserkeszl Indzsik-szi, oroszul Maioj Szelendzsuk nev foly. A Fekete-hegysgben ered; forrsai magasan, fenn a havasokban buggyannak el a firntakar all s albb egyesl nek. Torkolata tjn - Klaproth szerint - trk sncok voltak,^* s onnt t vezetett a foly mentn flfel az Altekesszek s a Besilbj rintsvel az Urup forrsig. Innen pedig tovbb a szvnok fldjn, a havasokon t a Khobisz forrsig, majd ismt tovbb a mingrlek fldjre. Ha valban igaz, hogy ennek az tnak trk eredet sncokkal van kapcsolata, akkor Zemarkhosz annak idejn bizonyra ezt az utat hasznlta hazatrtben. Mivel a mingrlek- s az imreklakta fldre rkezett meg a hegyeken t. nagyon valszn, hogy valban ezt az utat kellett h aszn lnia,am i visszakvetkeztetve

megersti azt a feltevst, hogy a sncok valban trk eredetek lehetnek. 7. Krlbell 25 verszttel albb az Uiu Szilindzsik, (cserkeszl; fn zsik-g sg u Q , oroszul: Bolsi-Szelendzsuk} kvetkezik. Ennek ii folynak a forrsvidknl tallta meg Klaproth Madzsor Unneh templom s kolostor romjait. 8. A soron kvetkez Urup (cserkesz), vagy Uarp, Arp nogj foly a havasok lbnl, a Niciri hegysgben ered, s csak nhny verszttel albb mlik a Kubnba Ubesznoj erd kzelben. Az Urup- s az Ulu Szilindzsik torkolata kztti tvolsg 90 verszt. A foly partjn si erd ll. Ezt az osszt hsmondk s nekek Uarp-pfidar =Uarp-erd nven ismerik. Hromnapi lovag lsra fekdt a nagy Kabardah mgtt, s hsei kzl Bahhterasz*nak, Khammic finak a nevt emlegetik, aki a kabardok vrost csodlatos mdon foglalta el: nevesen csnakba rejtzkdtt s gy jutott be a vrosba. Ha az elbeszls meseszer is, mgis feltehetjk, hogy az erd valaha valban az ossztek kezben volt, ami az alnsg szllsfldjnek nagy, nyugati irny elterjedettsgre lnk fnyt vet.^' 9. Jelents foly a Lb a 125 verszttel az Urup alatt. UsztLabinszk erddel szemben torkollik a Kubnba. Tulajdonkppen kt foly: az Ulu-, s a Kicsi Laba (tatr), vagy a Labasua s a Labacuk (cserkesz) egyeslsbl szrmazik. A kl folyg az Achmed hegy alatt tallkozik ssze egymssal A keleti ktfk trgyalsa sorn emltettem, hogy a Lba vidkn tallta meg

* Klaproth a hs nevt gy kzli. Nem nehz azonban ebben - az vszzadok folyamn eltorzult - n^^en az eredeti Bahadur-asz, Bahaior-nsz =aln hs nvre ismernnk.^'*

Tor
K i; M M A t Y A R I A IM >L D J E

KJaproh a kumai magyarok 32 km hossz, mg ma is trhet karban lv mestersges ntzcsatornjt 10. Harminc verszttel a Lba torkolata alatt mlik a Kubnba egy nagy foly. Ennek tatr neve: Soukecse, cserkeszl; Sagi;Gsa, vagy Soguassza, ami nagy fejedelemnt jelent 11. Mintegy 10 verszttel albb aPtcsassz foly mlik a Kubn ba; a palahegysgben ered s jobbrl felveszi a Psasz patakot. 12. ASokupsz, vagy a Podrobnaja Karta Sekumeu folyja ugyanott ered s az elzvel csatorna kti ssze. 13. ASozup-, vagy latrul; Kislar Keten jkora foly. A magas palahegysgben ered s az elbbitl 12 versztnyire mlik a Kubnba. 14. Tetemes foly, klnsen eszsek idejn aKara Kubn, vagy cserkeszl; Afipsz. Ha vzszintje a kzepesnl magasabb, csnak nlkl mr nem lehet tkelni rajta. Tbb kisebb patak sszefolysbl a havasok lbnl ered. s az elbbi torkolattl 10 verszttel albb szakad a Kubnba. Az utbbinak innt kezdve a medre seklyebb, ppen ezn a tavaszi radsok alkalmval 5-6 verszt szlessgben elnti a sksgot, majd az r elvonulsa utn ndasokat hagy htra. Ezek a zsombkos. ndas turjnyok el is ksrik a Kubnt egszen a torkolatig. 15. A kvetkez mellkfoly aJamon-szu (tatr = orosz vz), vagy Otau Saigon (cserkesz), a Kara Kubn torkolattl 10 verszt nyire mlik a Kubnba; vzvel krlfogja az anyafoly ndasait. 35 verszttel albb a Kubnon gzl van. 16. A Jaman-szu torkolattl 45 versztnyire a Kubn elgazik. 35 verszt hossz mellkgt szintn Kara Kubnnak nevezik. 17. Utols a jobboldali mellkfolyk sorrendjben azAto-kum. A Kaukzus nyugatra kiugr palahegysgben ered. Egyik ga a

tar
K l' M M A G Y A R I A I- 0 I. I) J E

most emlteti Kara Kubnba mlik, a msik pedig egyenesen nyugatra tartva a kubnmenti ingovnyokban, a Fekete-tenger Ivozelben vsz el. Az Atakumnak tbb jelents mellkpatakja \an. Ezek a foly jobboldaln keletrl nyugatnak sorrendben a kvetkezk: az Atkir, Bugundur, Ghof: ezeknek a medre nagyon sekly, elndasodottak s azokon t sszefggenek egymssal Tovbb a Sadzsa, (ennek mellkpatakja a Sipcsi), s a Jerli; ez iiibbi a Sipcsi s a Kubn kztt szmos tavon fut keresztl. /\z Atakum baloldali mellkpatakjai a Bakan, a Kudruk az Isszibet, a Suga, a Csukupsz s a Sukn. A Kubn tiszta viz foly; jobbadn kves mederben folyik, i-utsa gyors, mg csak el nem ri a sksgot, ahol alsszakaszicllegv vlik s sztterl, elndasodik, elmocsarasodik. itt sok l)enne a ztony s vize llandan zavaros.

MAGYAR FLDRAJZI H ELYZETE A kummagyarsg fvrosa a Kuma s a Bujvola szgben plt iViagyar vrosa volt. A XVI. szzad derekig Eurpban semmit sem tudtak errl az egykor oly pomps vrosrl, ugyanis a mai rtelemben vett nyugati tuds vilg csak Nagy Pter orosz cr perzsiai hbori alkalmval ismerkedett meg Kaukzla addig elgg elzrt terletvel. 1724-2Sben vetdtt el Turkolly. 1728ban pedig Gaerber a Kuma s a Bujvola foly torkolathoz, ahol egy hatalmas egykori vros pomps romjai ejtettk bmulatba derk haznkfit, illetve az rdemes nmet-orosz kutatt. Ezeket a romokat, valamint a kzelkben plt jabb teleplst is a krnyk nogj-tatrjai Modzsar-nak, vagy oroszosn Madzsor-

nak neveztk. Hogy mennyi ebben az elnevezsben a hagyo mny? Bizonyra teljes egszben az. mert mi ms okuk lett volna a nogjoknak arra. hogy ppen rlunk magyarokrl ne vezzk el a romokat, ha azoknak a magyarsghoz semmi kzk sem lett volna! Turkolly, aki 1724 prilisa elejn legelsnek adott hrt a romokrl, hatrozottan ezt rja: A Magyarok kirlya pedig lakott a Kuma nev folyvz mellett, melynek Paloti jllehet rongyosok, de mg ma is fennllanak s azon falu helyt itt val Pogny nyelven hvjk Magyarnak..." stb. Turkolly (tekintve, hogy semmi fle ilyen vonatkozs eltanulmnyokat nem folytatott) ezt az rteslst csakis a helysznen l hagyomnybl szerezhette. Politikai fvrosok leginkbb olyan helyen alakulnak ki, amelyet a fldrajzi tnyezk egyenesen erre a szerepre jelltek ki. Ilyen helyen nagy. npes vrosok lteslnek j sszekt utakkal az orszg belseje fel s vdelmi lehetsggel az esetleges ellensggel szemben. Az ilyen vrost felkeresik messzi vidkek kereskedi s az tutaz karavnok. A vros anyagi s szellemi szintje ilyen adottsgok mellett folytonosan emelkedik. Magyar romjai igen elnys adottsg, nagy szitucis energij csom ponton feksznek. Az egykori vros a legfontosabbak kz sz mt karavnutak tallkozsi pontjn plt. Ezek az utak: a Caricin (Sztlingrd) - Tiflisz - Kutaisz - Poti (fekete-tengeri kikt); a Taman - Asztrahny -. s az Azov - Derbend kztti tvonalak. Az szakrl szlltott bolgr s orosz ruk. fkppen pedig a prmek, kt ton juthattak el dlre: vagy a Volgn vgig s a Kaspi-tavon hajval, amikor is Bakubl, Ardabilbl, vagy vala melyik mg dlibb fekvs kikthelyrl szlltottk azokat nyugatra, vagy pedig Sztlingrd magassgban a Volga jobb-

Kaiikzus fhb kereskedelmi tuonalai a Xlll.-XIV. szzadlMjn, Magyar kiln csomfxjnii Jekvse miali leli elsrar)g kereskcdurossd (A lrkpi'l leniezie s rajzolta Bendefij Lszl)

partjn kiraktk az rut s a Jergenyi dombok lbnl szlltottk azt karavnokkal a Kuma s a Bujvola torkolatig, onnt a Kuma mentn a Terek fels folysig, majd a Terek fels szakaszn s a Kaukzus gerincn t (Kazsbek mellett) kzvetlenl Tifliszbe, hogy onnt Kiszsia fel vegye tjt. A taman-asztrahnyi tvonal a mai Kavkaszk s Armavir rin tsvel a Kubn partjai mentn vezetett kb. Temnoljeszk (Sztavro-

poltl dlre) magassgig, ahol mr 650-700 m magas kzphegysgbe jutott, innt a Tumuszlova vlgyn t a Kuma vl gybe ereszkedett le s a kt foly torkolattl j egynapi menettel elrte a Bujvola torkolatt. Onnt - a Kuma balpartjn haladvn tovbb - a mai Mozsarszkon keresztl a Bels kirgizpusztk termkeny keleti szeglyn vezetett az t Asztrahny fel. Az azov-derbendi t viszont a Manicsj mentn vezetett kb. a Kalausz folyig, onnt tisztn dlnek csapva, a Kuma-Bujvola torkolati pontjn vgott keresztl, majd a Kuma, illetve a Terek mentn elrte a Kaspl-t partvidkt, ahonnt (kb. Tarkitl kezdve) a t partjn futott Derbendig. Magyar vrost teht mind a hrom rgi s fontos karavnul rintette, ott tallkoztak a klnbz utak, a klnbz ruk, s npek egymssal. Termszetes, hogy ilyen elnys, csomponti fekvs helyen virgz kereskedvrosnak kellett kifejldnie. Magyar krnyke, teht a Kurna-Bujvola szge. 87 m tszf. magassg. A folyk vlgyben keskeny, jelenkori ledktakar (radmny, alluvium) fekszik, egybknt a kzvetlen krnyket a szraz dli pusztk (sztyep, steppe) barna talaja bortja. A ter mkeny fldtakar csak az elhegysgben jelentkezik, a Kaspit partjn pedig a nogji sztyeppk homokos talaja fogadja az utazt. A Jergenyi dombok gerincn termkeny a talaj, a krny ket azonban a szraz dli pusztk barna talaja bortja, a dombsg keleti lbhoz pedig nagyobb ss talajfolt hzdik. Magyar krnykn az tlagos vi csapadk kb. 350 mm (Ma gyarorszgon 550 mm), az vi kzphmrsklet pedig 7,5 C krl mozog. (A magyar Alfld vi kzphmrsklete 10,5 C krli.) A talajtani s ghajlati viszonyok teht egyarnt a psztorkod letmdot rtk el a kumamenti lakossg szmra. Az allu-

vilis folyvlgyekben, valamint a dombok temnkeny lejtin ,i/onban fldmvelsre is lehetsg addik. Abu-l'-fida, Ibn Ruso, I lardz s AI Bakr lersbl valban ilyen kp bontakozik ki; a l^nmamenti magyarsg llatot tenyszt, halszik, vadaszik, de i( )ldmvelst is folytat az arra alkalmas terleteken. Ebben a munIxban bizonyra haszonnal alkalmaztk a hborskodsok sorn rjtett szlv (orosz) hadifoglyokat is.^^ Magyar teht hrom klnbz mveldsi terlet tallkoz I )ontjn plt: keletre a nogji pusztk nyjtznak a Kaspi-t part\Mdkig, dlre a Kaukzus elhegysgei kezddnek. Ezek mind magasabbra trve a sokezermteres gerincekig vezetik el a vn dort. szaknyugaton az szakkaukzusi krnyk leggazdagabb icrmterlete, a Kubn sksga zrja be a kn. Eszerint a vros piact egyarnt felkeresi a nogj birkapsztor, a hegyilak llaticnyszt s a dombvidkek fldmvese. Azonban ennek ellenre sem lesz a vrosnak parasztvros jellege, mert hrom jelents vsrvonal metszspontjn plt s letben a kereskedelem I iralkod szerephez jut. Ibn Batua 1 333-ban Magyarban is megfor dult s elismerssel szlt a vros szpen fejld kereskedelmrl rs pomps klsejrl.

A VROS ALAPTSA A vros alaptsrl biztosat nem tudunk. Az a monda, amelyet a Derbend-Nomeh szerzje, Tabar emlt, minden alapot nlklz. Eszerint ugyanis Kubd sahnak, Anusirvan perzsa kirly atyjnak, meggylt a baja a Kaukzustl szakra lak kazr kagnnal. Szz ezer vitz harcos rzi a nagy kazr fejedelemnek a Volga partjn

fellltott s drgakvekkel kestett trnjt s a bszke perzsa (irni) kirly, hogy a bkt biztostsa, felesgl veszi a kazr kagn lenyt. Ez a hzassg azonban nem vetett vget a kazr hadfiak kalandoz termszetnek ezrt a kt kirly abban llapodott meg, hogy a mythikus Nagy Sndor (Iskender) ptette falat tekintik a jvben hatrvonalnak s e hatrvonal kell rizetl Derbend (szszerint: kapuzr), az arabok nyelvn Bab ul Ebuab (a kapuk kapuja) vrost ptik. Anusirvn pedig ez utbbinak vdelmre mg hatvan ms vrost s erssget alapt, ezek kztt e hely sgeket: Ulu Modzsar, Nagy Magyar s Kicsi Madzsar, Kis Ma gyar." Ezzel szemben trtneti tny az, hogy az araboknak, miutn hatalmukat a Szasszanida-birodalom romjain Armniig s Transzkaukzusig kiterjesztettk, nyolcvan ven keresztl kb. 720-800-ig szakadatlanul harcolniok kellett a Kaukzus szaki felt megszll va tart kazrokkal. A szerencse hol egyik, hol msik flnek ked vezett. ..Hol az arabok gyztek s a kazrok gyjtnevn egyeslt trkket nemcsak Derbenden s a Nagy Sndor faln tl ztk, hanem messzire bekergettk a pusztba, hol meg a kazr fegy vereknek kedvezett a szerencse, mert nemcsak az egsz Kauk zust leptk el. hanem gyors lovaikon dlen Azerbejdzsnon tnyomultak, ideig-rig nhny vrost megszlltak, mint Amolt s Barfurust, azonban mindig visszatrtek pusztai hazjukba, zskmnnyal s az irni mveltsg termkeivel dsan meg rakodva." rja Vmbry.324 gy tartott ez Harun-al Rasid (megh. 809-ben Kr. u.) korig, amikor is a jl fegyelmezett s szervezett mohamedn hadak fellkerekedtek s megtrtk a kazr hatalom ellenllst. (IX. szzad els fele.)

Taln flsleges is bvebben bizonytanunk azt a tnyt, hogy miikor a Kuma-Bujvola szge a Kazr birodalom rdekkrbe i.iriozott. nem alapthatott ott Anusirvn perzsa kirly vrost. Ki ilnben is Magyar uros neue csak 127Chbenjelenik meg elszr < 1 trtnelemben. Sem a X. szzad arab geogrfusai, sem a XII. szzadbeli Edrisi, sem Julianus, sem Rubruquis nem emltenek sc'mmit sem errl a vrosrl. Ebbl Pauler Gyula arra kvetkezK'tett, hogy abban az idben Magyar mg nem is ltezett.^^ Kubruquis 1254-ben utazott t ezen a t j k o n ^ ^ r , Abulgzi trtneti knyvben, az 1320 vi zrdajegyzkben s ,\bu-l-fida lersban (1321) azonban mr szerepel a nv. teht a I m sn ak a XIII. szzad kzepn llania kellett. Erre utal az a tny is. hogy Klaprothnak a Magyar romjai kztt gyjttt rmi kzl (albb bvebben lesz ezekrl sz) a leg korbbit 1274-ben vertk j Szerjban, jobbadn azonban Toklj kn ( 1 291 - 1 315) korbl, vagy ksbbrl szrmaz rmk kerl lek el. Igaz ugyan: az a krlmny, hogy l274-es, vagy 1278.1 5 veret rmk is akadtak Magyar romjai kztt, mg nem bizonytja azt, hogy a vros akkoriban mr felttlenl llolt volna, mert egy 1 274-es veret rme mg 30-40 v mlva is forgalom1 )an lehetett azokban az idkben. Ez az adat sszevg Abulgazi kzlsvel is. A Klaproth ltal tallt srkvek is mind XIV. szzadr>eliek. Mindezekbl a jelekbl arra kvetkeztetnk, hogy a vros csak az 1200-as vek derekn, vagy az 1300-as vek elejn plhetett. Lnyegben teht csakis kt eset llhat fenn: Magyar 1270 eltt vagy megvolt mr, vagy nem. Ha megvolt, bizonyra nem olyan szp s megerstett vros volt. mint ahogy Gyeretyn fejedelem s utdai idejben kiplt. Ezt a vrost teht - ha

valban megvolt - Szubutj seregeinek az 1222-1223. vi hadjrat sorn fel kellett keresnik. Taln el is puszttottk, mert sem Julianus. sem Rubruquis nem tud rla. Azonban egy negat vumot teljes rtk bizonytkknt mg nem fogadhatunk el. Br sem Julianus, sem Rubruquis, sem P. da Carpino tjrl szl lersban nincsen sz Magyar vrosrl, ez mg mindig nem bizonytja azt, hogy a vros akkor mg nem volt meg. St biztosra veszem, s bizonytottnak vehetjk, hogy Magyar vrosa mr a XIII. szzad elejn is llott, mert Ibn Batuta szerint 1333-ban csoda szp vros volt, lnk kereskedelmi forgalommal, zsfolt npes sggel, s a Kipcsaki Birodalom legnagyobb, legjelentsebb vrosai kztt zbg kn idejben a harmadik helyen sorolja fel. Ha fiatal alapts lett volna, nem fejldhetett volna ki ennyire 1333-ig. Ezrt bizonyos az, hogy mr a XIII. szzad elejn is felttlenl llania kellett! Teht eljutottunk ahhoz a krdshez, vajon eredeti alapts volt-e Magyar, vagy sem. Ez a krds mr Reineggset s Baen is foglalkoztatta. Reineggs hatrozottan lltja, de ktf megneve zse nlkl, hogy Magyart jra alaptottk. Szerinte a vrost AbuMuselim arab hadvezr npestette be jra. vszmokat s arab feliratokat emlt annak bizonytsra, hogy Magyar csak 1 61 6 ta lakatlan.-^^^ Nem tartjuk kizrtnak, hogy 1395-1396 utn, amikor Timurlenk hadai kt zben is feldltk a vrost (1 . ksbb), az emltett arab hadvezr parancsra az jbl felplt, de ennek a mi trgykrnkhz semmi kze sincs. Baer, orosz akadmikus tanulmnyai alapjn gy vli, hogy a vrosnak volt egy jval korbbi virgkora is.^ Ha csak de la Motraye satsai eredmnyeire^^" gondolunk, be kell ltnunk, hogy ennek a feltevsnek megvan a ltjogosultsga. Ilyen nagy

CUmxj errdi (lomlxmn. Magijar ltras romjai kzli lallia I> rLa Molrauc 1712-txv. A jdcnci: ionysos megjelenik az ak' Ariadn mellen (D(! la Molraije knyLKliI)

helyzeti energij helyen, ha mg annyiszor elpusztul is a vros, mindig jra - s jra felpl az (Savarit feldlta Attila, utna fld rengs sprte el a fld sznrl s jra felplt. A kzpkorban lbb zben porig legett s ma Szombathely jbl virgzik! Ugyan gy: Aquincum-Etzelburg-Pest-Buda-Budapest.) Annyi teht ktsgtelennek ltszik, hogy Magyar nem az els vros azon a helyen, de azt is ktsgtelennek mondhatjuk, hogy annak a npnek, amely a vrosnak a Magyar nevet adta, ezen a helyen az els vrosa volt. ha megengedjk azt, hogy az 1223. vi mongol hadjrat utn a vrost meg kellett jtaniok. vagy taln teljessgben jj kellett ptenk. Kik voltak Magyar alapti, mifle np fiai? - Mr a vros neve is magyar trzsekre utal.

IV. Ince, IV. Sndor s IV. Mikls ppa bulli 1253, 1288 s 1291-bl emltik mr Ungoros majoris Ungariae", azaz a kumameni sibb magyar haza magyarjait s ugyancsak rejuk utal az V. Orbn ppa 1369, ill. I37(>es keltezs bulliban tallhat ^cythorum terro" kifejezs is. A kumamenti magyarsg emltsvel tallkozunk a mr fentebb emltett keleti rknl, tovbb Sereffeddin s Abderrosak feljegy zseiben, Abu-l'-fido-ni Abulgazi-nl, Ibn Batuto-nl, valamint Ogotj nagykn hadlparancsban. m mr Konstantinos Porphyrogennetos mvben is tallko zunk a magyarok emltsvel a 37. fejezet elejn ilyenformn: Tudni val, hogy a besenyk kezdetben az Atel folynl s a Gekh folynl laktak, a modzoroknak (Mo^apou) s az z nevezeteknek szomszdsgban."^ Ktsg nem frhet hozz, hogy ezen a helyen a magyarokrl van sz, az akkor mg egysges levediai nprl, mert rgtn utna a beenyk tmadsrl teszen az r emltst. Az elzkben kzltekbl tudjuk, hogy a Kuma foly vzvid kn a Kr. u. V. szzadtl kezdve (Chorenei: Kuma-magyarok!) a XV. szzad elejig megszaktatlan folytonossgban magyar trzsek ltek. Minthogy a IX. szzad vgtl kezdve ezeket a kummagyar trzseket is a kettskirlysgi intzmny fogta szorosan ssze, megvolt az a npi egysg, az a npi er, amely alkalmas egy letkpes s virgz fvros alaptsra s fellendtsre. Annyi bizonyos, hogy Gyeretyn kirly idejben a vros in florbus volt. s ez az llapota valsznleg vgigksrte szomonj feldlatsig. Ne tvesszen meg az bennnket, hogy Ibn Ruszta, Gardfz, Al Bakri s Jefdi Sereffeddin baskird-nak, vagy besgurd-nak, szval bs/dr-nak, Abu-l'-fida s Abderrasak pedig kum-madz.r-nak, azaz

I limai magyarnak nevezik Gyeretyn npt. Hogy a baskr s a iii<igyar nv egyenrtk az egykori keleti irodalomban, azt \ <weth Gyula mr vgrvnyesen bebizonytotta.^' Ugyanezen .I vlemnyen volt mt Pauler Gyuia^''^ s Trk AurP^^ is.

(r() eredet d(>mt)orm. Magyar vros romjai kzli lallia De la Motraije A doml)onniK)n Neplunus, Vcnus, Adotiis, mor s Vulcanus alakjai lihaic (l)e la Moiraije knyL>l)l)

ffi "

A KUMAI MAGYAROK A MONGOL BIRODALOMBAN

t o A kumamenti magyarsg a beseny tmadst kvet sztszakads utn mintegy 300 esztendn keresztl zavartalan Dkessgben lt s fejldtt termnyekben ( S vadban egyarnt bvelked hazjban. Nyugalmukat s 1 )kjket a nyugat fel tr tatrok elszr 1222-ben zavartk meg. amikor a kun s orosz seregek ellen a Kalka sksgra iclvonulban voltak. Ogotj nagyknnak erre a hadjratra vonat koz hadparancsbl vilgosan kitnik, hogy Szubutj nagyvezr nek parancsa volt a kaukzusi magyarsg meghdtsra is.'^ Tudjuk; a kalkamenti tkzet az egyeslt kun-orosz seregre nzve nagyon szomoran vgzdtt. Sem a knai vknyvek, .sem az orosz krnikk nem tesznek emltst arrl, hogy a kau kzusi magyar, aln. cserkesz, stb. hadak ebben az tkzetben rsztvettek-e. Mindamellett egszen bizonyos, miknt az alb biakbl kiderl, hogy a kalkamenti tkzetben a kumai magyarok finr a mongol sereg ktelkben harcoltak.

A MONGOLOK ELS M EG JELEN SE A KAUKZUSBAN Els tallkozsuk a mongol sereggel mg 1222 tavaszn trtnt. Ez v prilisban jelentek meg a mongol fsereg elcsapatai Sirvnban. Ennek uralkodjtl Csepe Nujn s Szubutj Behadir

"Bu"

mongol hadseregparancsnokok vezetket krtek, hogy azok ket Derbendig elksrjk. Meg Is kaptk azt a legkitnbb tz embert, akit csak a sirvni udvarnl el lehetett kerteni. Szubutj az egyi ket tstnt lenyakaztatta: hadd lssa a tbbi kilenc, hogyan hull az fejk is porba, ha a mongolokat trbe mernk csalni vagy tvtra mernk vezetni. s a megmaradtak mgis trbe csaltk Szubutj seregt! Ugyanis olyan szk vlgykatlanba vezettk be a mongolokat, hogy ott az elre felkszlt kaukzusi npek, mint az alnok (jszok), kunok (palcok), cserkeszek, abkzok, kumkk, stb. s kztk a kumai magyarok is, bekerthettk a se reget s az csak a legnagyobb nehzsgek rn tudott kimenekedni a csapdbl. Erre a mongolok, hogy vesztesgket ptol jk, gyes fortllyal rvettk a kunok kt hadvezrt, Juryt s Dnielt, Ktny fejedelem fiait, hogy - mint testvmp - prtolja nak t hozzjuk. Mindketten letkkel ldoztak hiszkenysgkrt. A mongolok maguk eltt ztk, hajtottk a most mr velk egytt harcol kun sereget mindaddig, mg a klnbz kaukzusi npek terletein keresztl a kun np sncerdjig el nem rtek. A sncokat is a kunokkal tmadtattk meg s el is foglaltk azokat. Ezutn Sudak ellen vonultak. A Kaukzus s az Azovi-tenger k ztt ht npet igztak le teljesen.^ Ezek; az abkzok cserke s z e k ,j s z o k , ^ tovbb fldrajzi elhelyezkedsk alapjn biztosan megllapthatan: a kumkk, kumai magyarok, kunok, malkaitk s minden bizonnyal mg egynhny kisebb nptrzs (dardok, karakalpakok, stb). Mivel a tatr hadsereg frfierejnek utnptlsa a meg hdtott npek lakossgbl kerlt k i,^ nem lehet ktsges, hogy a Metlsz partjrl tovbbvonul tatr sereg soraiban ott voltak mr tbbek kztt a kumai magyarok is.

Ligeti Lajos egyik kis tanulmnyban^^* emlt egy kzelebbrl Ineg nem nevezett mongol forrst, amely szerint ,ja tatr seregben (yyb kaukzusi npekkel egytt, mr 1 241 eltt, a magyarok is szerepelnek. Igaz. hogy a baskr-magyarokra gondol, de ketsglelen, hogy ez a hrads is csakis a kumai magyarokra vonatkozhatik. gy vette kezdett az a szoros mongol-magyar viszony a Kaukzus aljn, amelyet Julianus jelentse ..szvetsgnek nevez. A Julianus els tjt megrkt Richardus-fle jegyzknyv ugyanis azt kzli, hogy a magyarok a tatrok szvetsgesei s egyttesen 15 orszgot puszttottak el. Itt 15 kisebb np fldjre is gondolhatunk. Ha ezek a hbork mind olyan villmhbork. ..lerohansok" lettek volna, mint a lengyel-nmet hbom, akkor alig egy-kt esztend elegend 1 5 np leigzshoz, de ilyen tl rvid idtartamot mgis bajos volna feltteleznnk. A msodik tjrl szmot ad levlben Julianus arrl rtest bennnket, hogy a tatrok 14 vig eredmnytelenl ostromoltk Baskrit, mg a 15-ik vben, azaz I235*ben sikerlt a baskrokkal is szvetsgre lpnik. Ez a kzls szigoran megfelel a trtneti tnyeknek s nagyon rthet is. hogy a baskr-magyarok, br szmszerint a latrokkal szemben igen elnytelen helyzetben voltak, az Uralhegysg gerincn mgis meg tudtk tmi a mongol seregek ostromt. m ha ezt a tnyt elfogadhatjuk, miknt el is kell fogad nunk azt, akkor vilgos lesz az elbbi kzls rtelme is, ti. az, hogy nem a baskr-magyarok, hanem a kumamenti magyarsg volt a tatrok rgebbi szvetsgese s azok segtettk a mongol hadakat a tbbi nemzet elleni hborskodsok sorn. Mivel pedig ez a szuetg mr 1223-ban kezddhetett, semmi akadlya annak, hogy Julianus jelentseit szszerint el ne fogadjuk, mert 12-14

v alatt a mongol seregek 15 npet kumamenti testvreink segt sgvel knnyen leigzhattak. Ez az eredmny mindjrt tbb, eddig homlyos krdst helyez jobb megvilgtsba. Mit jelentett ugyanis a tatrokkal val .szvet sg*? Ugyanazt, akrcsak ma ltnnk; a hatalomban tlteng trs katonai s politikai slyra tmaszkodva, felttel nlkl rer szakolja. rknyszerti akaratt gyengbb ..szvetsgesre. Kumamenti eleink tatr szvetsgt teht inkbb mondhatjuk megszllsnak, vagy annexinak. mint rszkrl trtnt nkntes politikai llsfoglalsnak. Ktsgtelen, nem kis rsze volt az ese mnyek ilyetn fejldsben Ktny kunjainak, mn egyrszt a kunok meghdolsa (rulsa?) plda volt a kumamenti magyarsg szmra, msrszt a mongol-trk npek testvrisgnek han goztatsa is megszdthette ket s vgl a kalkamenti tkzet s Ktny kunjainak meneklse utn nem is maradt a kumamentieknek ms vlasztsi lehetsgk, csakis az. hogy ..szvet sgre" lpjenek a mongolokkal. Ezek utn rthet s vilgos, hogy kumamenti eleink 1223ban rszeseiv vltok a nagy mongol birodalomnak s - kzelebb rl - az Arany Horda, azaz a Kipcsaki knsg kzvetlen fhatalma al kerltek. Minthogy 1223-ig a kumamentiek letmdja a lovas psztor npek nyugtalan, kalandoz, harckedvel letformja volt,'bizonyra kedvk szerint volt az is, hogy most a tatrokkal karltve kalandozhattak s pusztthattak, harcsolhattak az idegen szomszdok fldjn. Ez a tatrokkal val szvetkezsk adja a magyarzatt annak, mirt nem szl Julianus tlersa a kumamenti magyarok fldjrl.

KIPCSAK RM K MAGYARBAN \ latrokkal val knyszer szvetsg" kumamenti eleinket j politikai feladat el lltotta. Gondoskodniok kellett arrl, hogy rredmnyesen, egynteten s kell sllyal lphessenek fel a mongol fhatalmat velk szemben kzvetlenl gyakorl kipcsaki lnokkal szemben. Ennek a clnak az rdekben a knd hatalma s tekintlye idk folyamn annyira kiteljesedett, hogy ( iyeretyn idejben mind a nyugati mind a keleti forrsok a k'ghatrozottabban mim fejeddemrl beszlnek a kummagyarsg I iralkodjrl. A kumai magyarsg - ami faji s nemzeti nllsgnak vdelint illeti - igen nehz helyzetben volt. Elnyomik testvrnpk voltak s gy a knny beolvaszts lehetsge eleve adott volt. Am a krlttk l npek is vrrokonaik, jobbra bolgr-trk npek voltak, teht a lass kevereds kztk majdnem elkerllietetlen volt. nllsguknak ideig-rig val megvst mgis biztosthatta ersen fejlett szabadsgsztnk s az a krlmny, hogy a np jelents rsze - mg a tatr uralom eltt - a keresztny hitei fogadta el. A fejedelem tekintlyvel egytt nvekedett a fvros politikai slya s gazdasgi jelentsge is. Magyar, ahol egsz Kummagyaria gazdasgi lete sszpontosult, mr a XIV. szzad legelejn vii^gz kereskedelmi kzpont volt. Nemcsak bennszltt, st lalan kevsb magyar, hanem Inkbb arab. orosz, rmny s zsid kereskedk utci tltttk meg a fvros keresked negyedt. Bizonysgul lljon itt Karamsin egyik kzlse, amelyet Hammer-PurgstoH is tvesz;^'^^

j3l8-bon, minthogy a szerencstlen Jaroszlauics Mihly nagyherceg - mintfogoly - zbg uadszatt a Kaukzus kzeiig kvette, s ott megltk, holttestt Madzsarbo kldtk. A kereskedk kzl sokan, akik M ihlyt szem lyesen ism ertk, drga szemfedkkel kvntk beterteni s a templomba kitenni," A fenti idzetbl vilgosan kitnik, hogy 1318-ban, teht kb. Gyeretyn fejedelem uralkodsnak idejn, Magyarban orosz kereskedk is laktak, st annyian voltak, hogy kln templomot is fenn tudtak tartani maguknak. Ibn Batuta is (1333-ban) lnk kereskedelmi vrosknt emlkezik meg Magyarrl. Hogy Magyar, illetve a kumamenti magyarsg a mongol biro dalom egysgbe tartozott, mi sem bizonytja jobban, mint az a tny. hogy a Magyarban tallt rmk majdnem kivtel nlkl kipcsaki eredetek. A Klaproth ltal tallt rmket az albbi knok korban vertk: 1 . 2. 3-4. 5. 6-8. 9-10. 14. 11. 12-13. Mengu Timur Tudj Mengu Toktj zbg Dzsanibeg Kildibeg Pulad Temir Urus Toktamis 1266-1272 1272-1285 1290-1315 1315-1341 1342-1357 1359-ben 1361-1363 1370-1376 1380-1395

Az 1-14. rmk kzl a 4. s 14. meghatrozsban Frhn is rszes, a tbbit Klaproth egyedl hatrozta meg. Lssuk teht rszletesen:

1 . Rzrme Mengu Timur knnak. Batu egyik testvrnek K ( )rbl. Az ellapon az albbi jegy. vagy monogram, a iitlapon I )idig ez a felirat: Vertek Szerjbon... 73 uben.

jE l

Igaz, hogy az vszm szzas jegye hinyzik, de az ellap monogramja ktsgtelenn teszi, hogy mg Toktj kn uralko dsa eltt kszlt, teht az vszm csakis 673 lehet a hedzsra szerint, ami a mi idszmtsunkban 1 274-75-nek felel meg. Mivel Mengu Timur 1272-ig uralkodott, valsznbbnek ltszik, hogy ez az rme Tudj Mengu korbl val. 2. Kt rzrme. ellapjukon cirdkkal krlvett ngyszgben az albbi monogram, vagy egyb alakzat:

r = i
Htlapjukon a kvetkez felirat: Kszlt az j (vrosban) ...77 vben. Mivel a ksbbi kipcsaki knok nem hasznltk eldjeik monogramjt s mivel rmeik sokkal tisztbb veretek is. mint az itt trgyalt rmk. Klaproth felteszi, hogy az els szmjegy 6-os. teht az vszm 677, ami Kr. u. 1278-nak felel meg s ( Mengu knt r s tvesen Mengu Timurra gondol, azonban nem az , hanem utdja) Tudj Mengu korban kszlt. 3. Hrom ezst- s egy rzrme egysges felirattal, de kln fle verettel. Ell. egy ngyszgben: .A nagy szultn, Ghajacs

eddunia (a vilg tmasza) Toktj az igazsgos. A Toktagu kn" nv mongol rsjegyekkel. Htlapjn, ugyancsak ngyszgben; Vertk Szerjban, a fvrosban a 715. vben, ami 1315-nek felel meg. 4. Egy teljesen olvashatatlan felirat rem, legfeljebb a 709. vbl, ami 1309-nek, teht Toktj kn idejnek felel meg. 5. Kt ezstrem ellapjukon: A nagy szultn, zbek kn. Peremfeliratuk: Vertk Ujszerjban". Htlapjukon: Nincs ms Isten, mint az Isten s Mohamed az Isten prftja (kldttje). 6. Egy igen j megtarts ezstrem, ellapjn: Dzsonibeg kn, az igazsgos szultn, Dzselal eddin Mohammed. A Dzsanibeg kn" nv mongol-ujgur betkkel. Htlapjn: Vertk Ujszerjban, a 744 vben, ami 1343-nak felel meg. 7. Kt ezstrem, ellapjukon:Dzseioi eddin (a hit dicssge) az igazsgos szultn Dzsanibeg kn. Htlapjukon: Vertk Ujszerjban, a 747. vben, azaz 1346-ban Kr. u. 8. Rzrme, ellapjn cifrzattal s dsztsekkel. Htlapjn:,,Vertk Szerjban a 6. s 50. s 700-ik vben, azaz 1355-ben Kr. u. 9. Ezstrme, ellapjn:Kiidibeg kn, az igazsgos szultn. Htlapjn ezek a szavak: Vertk Szerjban .. .a szveg tbbi rsze olvashatatlan. Az rme 1 359-bl val, mert Kildibeg csakis ebben az vben uralkodott. 1 0 . Tbb rzrme Kildibeg kn idejbl. Ellapjukon csakis ez a jegy: mint nevnek kezdbetje, htlapjukon olvashatat lan felrs. Csakis az egyiken olvashat a 761. vszm, amely 1 359-nek felel meg a keresztny idszmts szerint. 11. Kt rzrme, ellapjukon cifrzatok htlapjukon ez a krirat: Vertk Ujszerjban a 722. vben (1370 Kr. u.). Ezek az rmk teht Urus kn uralkodsnak idejbl valk.

12. Egy e/Ilstcrme ellapjn^.Nocizer (xdin Toktamis kn, oz Kjzsgos szultn, l-lilapjn: Vertk Hadzsitarknban (AsztraiK/nyban) a 7H6. uben, azaz Kr. u. 1384-ben, 14. A gyjtemny ulols darabja egy rzrrne. Klaproth szerint ('llapjnak telirata: PukKl kn, az igazsgos szultn. Mtlapjn; ..vertk Uj-Szerjban. A veretes vszmi Klaproili nem l\zli, de azt rja, hogy a legfrissebb kelet rmnek tiilajlonija ezt a darabot, riivel Pulad kn 1406-1408-ig uralkodott, gy teht az rme a XV. szzad elejrl val. Tudnunk kel! azonban, hogy a kipcsaki knok sorban kett viselte a Pulad nevet. Az els Pulad Teniir nven 1361-1363-ig, a msik Puladbeg, vagy egyszeren Pulad nven 1406-1408-ig uralkodott, 'lehat az rme Puladbeg idejbl serTimikppen serTi szrmazhat, mert Magyar 1396 janurjban vglegesen elpusz tult, teht csakis Pulad Temir idejbl val lehet. Mindezek az rmk, mg ha majdnem kivtel nlkl tatr eredetek s a szerji vagy az jszerji nagykni pnzverde termkei is, nem bizonytjk szksgkppen azt, hogy Magyar lakosai nogjtatrok lettek volna, miknt azt Klaproth bizonytani igyekszik. A magyari rmk csupn azt bizonytjk, hogy a vros XIV. szzadbeli lakossga a leglnkebb kereskedelmi kapcsolat ban llottak a Kipcsk birodalommal, tovbb, hogy a vrosban ltalban a kipcski pnznemek voltak forgalomban s hogy magyari veret rmk alig-alig kszltek. Kzvetve bizonytjk azt is, hogy Magyar valamilyen formban Kipcsk politikai hatalmi krzetbe tartozott. Az rmk legfeljebb gazdaseigi ka[)csolatokra, vagy bizonyos mrtk politikai hovatartozsra utalnak, st nha mg arra sem; a nemzetisgi viszonyokrl azonban egyltaln nem tudstanak bennnket.

MAGYARI VERET RMK Amikor Baer orosz akadmikus megtallta a szentptervri tudomnyos akadmia levltrban Gaerber eredeti rajzt Magyar vrosrl s elhatrozta, hogy azt nagyobb rtekezs keretben kzreadja, igyekezett minden forrst felkutatni, ahonnan tervbe vett munkjhoz adatokat szerezhet. gy kerlt sszekttetsbe Frhn-nel, kornak egyik legnevesebb numizmatjval. t azzal a krssel kereste fel, hogy nyilatkozzk a magyari rmkrl. Frhn levlben vlaszolt Baer krsre a kvetkezkben; Madzsarban ugyan az Arany Horda knjainak nagy tmeg rmje kerlt el, de olyan, amelyik ott is kszlt, ezideig igen kevs, mindssze kt klnbz pldny akadt. Ez utbbiak egyike, ami elg ritka, a hedzsra 710. vagy 715. vbl, vagyis 1310-bl, vagy 1 3 15-bl val. A veret fejedelem neve (padisahnak cmezi magt, ami az Arany Horda knjainl nagyon szokat lan) mg nem hatroztatott meg. Taln Toktang (Toktj) kntl val, aki akkortjt uralkodott. (Numophylacium orientale Potatianum. Casani, 1813 8 pag. 80.- Recensio Numorum Muhammedanorum Academiae imp. Scientiar. Petropolitanae. 1 826 pag. 202. No 11.- Die Mnzen dr Chane von Ulus Dschudschis, 0. d. Gold Horde. S. Petersburg, 1832. 4 pag. 5. No. 26 s u. ott Tab. II. No. XVII.) A msik gyakrabban elfordul pnz Muhammed kntl ered, t tulajdonkppen Bulknek (Puladnak) is neveztk s Temnik Mamai emelte trnra. Ezt az rmt 774-ben (azaz i372-73-ban) Mozser-el-zezid, azaz j Madzsar vrosban vertk. (Recensio Numorum. pag. 289. No. 5. - Die Mnzen dr Chane von Ulus Dschudschis pag. 21. No. 174. Tab. V. No. CXL1I.).^ ^

Eddig P'rhnnek idevonatkoz szvege. Mintliogy ebben a meghatrozsban tbb zavaros pont is mutatkozik s tbb ellent monds is van, szksgesnek lttam, hogy az rmt jabb vizsglatnak vessk al. Az eredeti pldny nem llott rendelkez semre, csakis az az bra, amelyet Frhn fent id m. 1 1 . tbljn XVII. szm alatt mutat be. Ktsgtelenl megbzhatbb volna, ha akr az eredeti pldny, akr annak hiteles fnykpe lenne keznkben, de a mai viszonyok kztt be kell rnnk ezzel a rajzzal is. Felkrsemre Germanus Gyula s Fekete Lajos prof. r szves volt megvizsglni a rajzon kzlt feliratokat.* Mindkettjk szerint az rme htlapjn a 715-os vszm tisztn kivehet, teht az rme Toktj kn uralkodsnak utols vbl, 13l5-bl val. Az kalak vlasztlccel elhatrolt rszben lv szveget Germanus Gyula szerint nagyobb valsznsggel lehet gy olvasni: dhurbo bi amr", azaz prseltetett parancsra. Fekete Lajos vlemnye szerint a vlasztlc vzszintes szra fltti rsjegyek valban, nehzsg nlkl olvashatk d/iuriba-nak, mg a flttk lv. sszefont rsjegyekbl a bi amr kiolvashat. Azonban lehetsges az is Fekete szerint, hogy a vzszintes vlasztlc alatti rsjegyek rejtik a dhuriba szt s akkor a lc fels oldaln lv sornak valami ms rtelmnek kell lennie. Nincs azonban kizrva az sem, miknt mindketten hangs lyozzk, hogy a vlasztlcen belli szveg olvasata: dhuriba... Madsor", vagyis prseltetett Magyarban, de ebben az esetben a helyhatroz ragja hinyzik.

* Szves fradozsukrt ezttal is ksznett mond a szerz.

Arrl kellene mr most dnteni, hogy a Madsar nv, amelynek helyes arab a l a k j a ; , szerepelhet-e egyltaln olyan mo nogramszer alakban, mint a szbanforg rme kzlt brjn ltjuk, vagy sem. Frahn szerint a sz Madsar nevt adja, a nyelvsz minden befolystl mentesen - dhuriba bi amur-nak olvassa. Hogy melyik olvasat a helyes, azi csak gyakorlott, az arab rmkben nagyon jratos numizmata hivatott eldnteni. Frhn idejben csakis ez az egyetlen egy Madsar-i veret rme volt ismeretes, ma azonban tbb darabbl ll sszehasonlt anyaggal rendelkeznk s ezek alapjn, miknt Zambaur Edvard ezredes r kzlte velem, Frahn meghatrozst ebben a tekintetben nyugodtan elfogadhatjuk. Ami az rme ellapjt illeti, Germanus Gyula vlemnye szerint a podisoh olvasat egyltaln nem biztos Ugyanis a fels sorban csak ez az egy sztag olvashat: ba". Hogy ez a sz a perzsa eredet padisah sz els tagja-e, vagy sem nagyon ktsges. Maga Frhn is nagyon szokatlannak mondja ezt a cmzst, ami Germanus aggodalmt jogosultt teszi. A kzps sorban szere pel a veret fejedelem neve. Ezt a nevet nem arab rssal prsel tk, egyelre megfejtetlen. Fekete Lajos a padisah szt illeten csatlakozik a fenti vle mnyhez s sem merne Germanusnl tbbet mondani errl. Az als sort azonban teljes hatrozottsggal JI A/i-nak (a magas, a felsges) olvassa. A fejedelem nevt rejt kzps sort pedig kufita rsnak gondolja. Szves vlemnyadsuk utn kt nyitott krdsnk maradt: mi a veret fejedelem neve, s mi volt a fejedelmi cme. Minthogy a pnzvers joga a mongol knokat, illetve a hely tartkat illette, a veret fejedelem neveknt minden bizonnyal

val^imelyik mongol kn neve szerepel. A verets vszmbl kvetkeznk, hogy Toktj kn nevt rejti ez az olvashatatlan rs.* Krds, volt-e clja s egyltalban lehetsges-e, hogy valban kita rsjegyekkel rktsk meg a kn nevt A mongolokrl tudjuk, hogy ltalban ujgur rsjegyeket hasznltak, viszont az is igaz, hogy a mezopotmiai Kiifa-""^''' nem volt olyan tvolsgban Magyartl, hogy kufita rzmetszk ne kerlhettek volna a magyar fvrosba. St ez valszn is. Ibn Batuta kzli, hogy a legkln flbb foglalkozs mohamednusok, tudsok, hitsznokok, fakrok, iparosok s kereskedk szvesen fordultak meg Ma gyarban. Frhn a fejedelmi cm olvasatban (padisah) olyan mersz v lemnynek adott kifejezst, hogy - ha ezt figyelembe vve nzzk a krdst - felttlenl Fekete s Germanus olvasatt tesszk inkbb magunkv. A fejedelmi cmrl teht nem mondhattunk megnyugtatan semmit sem, csak annyit, hogy egyltalban nem valszn, hogy az a padisah mltsgnv lenne. A szbanforg msik rmre vonatkozan is kikrtem Fekete s Germanus prof. urak vlemnyt. Termszetesen ezt az rmt is csak a Frhn ltal kzlt kezdetleges rajz nyomn vizsglhattk meg. Muhammed kn nevt mindketten, minden ktsg nlkl felismertk. Fekete prof. vlemnye szerint az vszm az rm nek mindkt lapjn szerepel, mgpedig az ellapon 774, de in kbb 772, a hts lapon hatrozottan 772. Ezek szerint teht az rme 1370-bl val, amikor a kipcsaki kn Aszisz (1364-1373)
Miknt ltni fogjuk. E. p. Zambaur a krdses-nevei minden habozs nlkl" valban Toktagu-nak (Toktj) olvassa.

H A Z ~

MAGYAR

volt. Germanus az j-Madsar olvasatot elfogadja. Fekete a hts lapon a kvetkez szveget betzte ki; a legnagyobb hatrozott sggal felismerhet szerinte az vszm, 772; mellette a kis ngyszgbe szortott tamgha mellett balrl: Halad Alahu, azaz tartsa meg az Isten sokig. - A tamgha fltt diiuriba (veretett), jobbrl a Madsar-eldzezid (rvidtve) nv betzhet ki.

Magijartxin, ill. j-Mgyarban ueri mongol rmek pcrcnxiszlsc (Szerz rajza)

Ezek szerint ennek az rmnek teljes felirata: 1 . Muhammed kn, az igazsgos szultn 772.- II. (Tamgha) Tartsa meg az isten sokig! Veretett j-Madsarban 772. A feliratot trks jelleg dszts koszorzza. Ugyanennek a peremdsznek kis rszlett ltjuk a msik magyari veret rmn is.

MAGVAK
HZ

Ha sszegezzk az jabb, gondos vizsglat eredmnyt, nyilvnval, hogy az rmet 772-ben (13701371 -ben), j-Magyar ban Muhammed kn verette. Mivel pedig tudjuk azt, hogy ebben az idben Aszisz volt Kipcsak knja, el kell fogadnunk ez rme alapjn azt a kvetkeztetst, hogy a Muhammed nevet Aszisz kn is viselte.

Feni: a magyri-, leni: az jmgijari pcnzuerdbcn kszli mongol kni rme (Frahn nyomn)

Minthogy nem foglalkozom rmszettel, Huszr Lajos rnak, a Magyar Nemzeti Mzeum remtra igazgatjnak megkrdez svel Eduard uon Zambaur rhoz, a nmet birodalmi vder ezredeshez fordultam azzal a krssel, rja meg , akit az rmszeti vknyvek az arab rmk tern ma az egyik legkivlbb szakembernek ismernek, vlemnyt a magyari veret rmkrl. Lektelez szvessggel rvidesen, 1941. mrcius 1 7 i kelet levelben kimerten vlaszolt krdsemre. Levelt - fontossg hoz mnen - majdnem teljes terjedelmben, magyar fordtsban kzlm;

CDLIAHD VON ZAMBAUI^ LlVBLli Szereticseis mcion itt van nlani niinden olyan liozzrhet adat - rja amely krdsre vonatkozik: csak ki kell rnom J landbuch dr mu/iomniediisdK^n Frgestatten c. nyomsra ksz kziratombl a Viadjfr" c. fejezetben foglaltakat. A kvetke zkbl !tnival3, fiogy a krdsre vonatkoz irodalmi segdesz kzk Tig mindig igen szegnyesek. IMindki krdses rmt elszben Frhn rta le 1826-ban, spedig l^ecensio Numorum Muharnedanorum c. munkcijnak 202. s 289. oldaln, majd 1832-ben ismi kzlte ezt a kt rmt Mnzen des Chane von Ulus Dschudsehis cm mvben. Ugyanezek az rmk felbukkantak a British Museurn gyjtem nyeibl is. Ezeket Stanley Lane-Poole kzlte ismert katalgu snak VI. ktetben 506 szm alatt, 1881-ben. Ugyancsak mindkt krdses rme megvan a leningrdi Ermitage remgyjtemnyben is, sszesen 13 pldnyban. Ezeket A. Markoff ismertette leltrjegyzknek (Inventarkatalog) 444. oldaln 28 s 30 szm alatt, illetleg a 475. oldaln (1 0 pldnyt). Vgl V V . Trutouszkij A moszkvai Rumianzof-Mzeum remgyjtemnye c. orosz nyelv mvnek III. ktetben, a 101. oldalon, 928 szm alatt lert egy 774-bl szrmaz jabb leletet.* Ezldeig megllaptsom szerint a kt krdses rme mg sehol rnsiitt nem szerepelt az irodalomban. A nagy orosz-, pldul a Gagarin-, Sztroganoff- sb. fle gyjtemnyekben sincsenek rnadjfri verel rmk (A krdses rmket nem Madjrban talltk, hanem Frhn s utdai a madjri veretekfiez osztottk be azokat.)
* Megfelel 1372-nek, teht Aszisz kn uralkodsnak idejbl val. (Bendey)

A fenti adatokbl megllai:)lhaija n is. liogy a ngy legkivlbb rmsz s orientalista mindkt krdses rme olvasatban s jelentsben leljesen azonos ton jr s nem hagy az olvasat rtelmezsben semmifle ktsgnek sem terei. Ez olyan ismer tet jel, amelyet szre nem venni nem szabad. Kln()sen Markoff kzlsei igen nagy fontossgak, lnnek frfinak az orosz mzeumokban elkerlt roppant nagy anyagot rendelkezsre bocstottk s eldjeinek szmtalan hibs olvasatt s tvedst javtotta ki. Hogy Markoff l'rhn olvasatait vltozatlanul megtar totta, gondolkozsra ksztet. Klnsen n nem lielyezkedlietem vele szembe, mivel nekem ezekbl az igen ritka rmkbl mg soha, egyetlen egy sem volt a kezeryiben. Egyetlen egy l tuds van, akinek az tlete vgs fokon dntlietne: ez pedig Vasmer Rikrd, az ismert leningrdi orientalista. Neki azonban sajnos, nhny v ta nyoma veszett; a bolsevikiek ldozata kellett, liogy legyen. Bizonyra Szibriba szmztk. I logy ma l-e mg vagy meghalt, nem tudjuk. n nem merek ebben a krdsben Vasmer vlemnye nlkl tletet mondani. ...Mindenesetre rriegjegyzem, hogy az idevonatkoz, krl bell 1 3 darab klnbz rme egy roppant terjedelrries, szmos orientalista ltal feldolgozott, olyan rmekrbe tartozik, amelynek jl megalapozott tudomnyos rendszeie van. amelybl nem egy knnyen lehet egyik, vagy msik darabot kirekeszteni. Erre nzve szintn nem vagyok abban a helyzetben, hogy a madjri rmket klnllaknak, a tbbi Dzsudz^i-fle rmktl fggetleneknek jelentsem ki, egszen eltekintve attl, hogy n ilyen knyes krdsben csakis autopszia, nem pedig priori komoly vlemny alapjn mondhatnk tletet...

Ami az olvasatokat illeti, azokat - a helynvtl eltekint ve - habozs nlkl tisztn ltom Ezek szerint az idsebb darab Toktagu (Toktj) mongol kn a Hedzsra 7 1 0. vbl, a fiatalabb darab pedig Muhammed Bulak mongol kn a 774. vbl. Mon gol szoks szerint minden kn j szkhelyet pttetett magnak a rgi kzelben, teht Muhammed Bulak az szkhelyet Madjir al-djadid-nak, J i J U j - M a d j i r n a k nevezi. A legtbb orosz mongol rmn van jamgha, vagyis az illet uralkod cmerhez hasonl jelkpe. gy Muhammed Bulak rmein az ismeretes tamghit lthatjuk. Az Ermitage madjiri eredet pldnyain ezek nek a tamghknak t vltozatt lthatjuk, spedig;

Muhhomed Bulak kn lamghai (E. V. zambaur udziata nyomn)

Az rmk stlusa, mszaki kivitele, tvzete, rviden minden remtechnikai ismertetjegye arra vall, hogy a krdses darabok a XIV. szzadbeli, dloroszorszgi eredet mongol rmk kz tartoznak. Ennyit teht minden ktsg nlkl elmondhatunk. Ami azonban a helynv olvasatt illeti, ebben a krdsben irodalmi, trtneti s fldrajzi szempontokat kell megbrlnunk s sszevetnnk. Mindenekeltt teht azt kellene krdeznnk, honnan tudott egyltaln Frhn az szaki Kaukzusban, a Bujvola s a Kuma torkolatnl fekv Madjir romjainak ltezsrl..,*
' Hogy Frhn ismerte a Magyar romjaira vonatkoz, akkori jabb kutatsok eredmnyt, nem ktsges. Az a mve, amelyben a magyari veret rmket

Felvethetnk mg azt a krdst, ha a mongol helytartknak Magyarban, ll. j-Magyarban pnzver mhelyk volt, hogyan lehetsges az, hogy a vros romterletn a sok egyb rme kztt magyar! veret, helyben kszlt rme mgsem akadt. Zambaur levele is ezt a tnyt hangslyozza. Ezzel szemben r kell mutat nom arra, hogy az a kt rme, amelyet annak idejn Frhn ismer tetett, mgis csak minden valsznsggel a magyari romok kzl kerlt el. Ezt bizonytja Frhn Baerhez intzett, idzett levelnek els mondata: Madzsarban ugyan az Arany Horda knjainak nagy tmeg rmje kerlt el, de olyan, amelyik ott is kszli, ezideig igen keus, mindssze kt klnbz pldny akadt". Semmi esetre sem Frhn tallta ezeket a helysznen, hanem valamelyik utaz; legvalsznbben Klaproth gyjtemnybl valk, de ezt legfeljebb csak Frahn kzirati hagyatknak birtok ban dnthetnk el. Mindenesetre ha majd eljutunk oda, hogy Magyar romjait rend szeres satsokkal feltrhassuk, rmszeti szempontbl is belthatatlanul gazdag anyagra szmthatunk. Akkor sok, ma mg nehezen megkzelthet krdsre nyernk majd vgleges vlaszt. Az rmk tanulmnyozsbl levonhat s vglegesnek tekint het, legfontosabb kztrtneti eredmnyeket rviden abban fog lalhatjuk ssze: bebizonyult, hogy Magyar, mint egyik hbres llam fvrosa, a mongol birodalom gazdasgi letbe teljesen

elszr lerta, 1826-ban jelent meg, mg Gaerber, Gmelin s Klaproth alapvet munki mr vtizedekkel korbban kzkzen forogtak. Emellett Frhnt sze mlyes ismeretsg fzte Baerhez is. akinek rdekldst viszont Gaerbernek - ltala megtallt - eredeti rajza keltette fel Magyar romjai irnt. (Bendefy)

beleilleszkedeti. Ezi bizonytja az, hogy nem voliak kln rmik, illetve hogy ezideig Magyar romjai kztt csakis mongol eredet rmket talltak. Magyarban a rriongol knoknak provincilis jelleg pnzverdjk volt. Tovbb igazoltnak kell vennnk azt a tnyt is, hogy Muhammed Pulad kn Magyar kzelben j-Magyar nven j szkvrost, illetleg j helytartsgi szkhelyet pttetett.

IBN-BATUTA LEiRSA A KUMAI MAGYAROK LETRL.

A kumrnagyarsg XIV. szzadi lett Ibn Batuta lersbl meg lehetsen ismerjk. Igaz, hogy a derk arab utaz jformn min dig csak Magyar vrosi lakossgrl beszl, de ott is egyarnt tudstst ad a gazdagabb s a szegnyebb nprtegek helyze trl. Emellett a Bestauba tett utazsa alkalmval megismerkedik a szabad storospsztor letet l magyarsggal is. A vrosi s a psztorfajta magyarsgrl adott rajza igen szerencssen egszti ki egymst. A kvetkezkben ttelenkint megtrgyaljuk ibn Batuta lerst. (Az eredeti ktf fordtst lsd a 1 1 . rsz VI. fejezetben.)

MAGYAR VAROS FEKVESE

Ibn Batuta lerst tbb szempontbl is figyelmesen meg kell vizsglnunk. Legelssorban a vrosra vonatkoz adatokat illeten, A 2. ttel szerint Magyar annak a vidknek, teht Kaukzinak jelents, s egyben egyik legszebb vrosa. Kertek s pomps gymlcssk veszik krl, ami termszetes is a Kuma term-

MAGYAR
H/iZ

K l' M A I

VI A (; Y A l< () K

,M O N V, () I.

U I H O I) A l, C) M H A ,N

Jidf/tk.

;sLiptit

Magyar vros fckusmck vzlata Ibn Balula lersa nyomn (Tcrvc'ztr s rajzolla Bcnckfy Lszl)

kny vlgyben. A folyt mg ma is galriaerdk ksrik. Klaproih lersa szerint'^'^- Georgijevszktl Magyarig, l. a Bujvola torkolatig mindentt csalitos, bokros vidkeken vezet az t a Kuma mentn. A foly partjai magasak, nagyobbrszt omladozk. A cserjsek s lomberdk nemcsak a folyt ksrik, hanem a pomps televnyen messzire kiterjednek. A XIV. szzadban, teht ibn Batuta magyari tartzkodsa idejn (1333) a vrost gy kpzelhetjk el, fiogy a vrosfalakat hrom oldalrl, ahol nem akadlyozta az erd, szlesebb-, dlrl azon-

M A C m
HZ

bn keskenyebb svban fogtk krl a gynnlcsskertek, mert ezen az oldalon nninden talpalatnyi terletet gy kell a vros lakinak az erdtl elhdtaniok. A gymlcsskn tl kvetkez nek a szntk s legelk, a fldesurak terjedelmes birtokai. Hogy ibn Batuta Magyart a magyarok (nla: trkk) vrosnak mondja, arrl az elbbiekben mr bven volt sz.

MAGYAR VROS NAGY JELENTSGRL Ibn Batuta mvnek A hres Mohamed zbg kn szultnrl szl fejezetben kt rdekes, vonatkoz megjegyzst tallunk. Az egyik rviden annyit mond, hogy a kn sz rtelme a trkknl ugyanaz, mint szultn. A msik megjegyzse rdekesebb. zbg kn hatalmrl szl vn gy r; Nagy kirlysga van, nagyon hatalmas, hres rdemek ben kiemelked, az isten ellensgeinek, Konstantinpoly lakinak legyzje, s merszsggel telt a harcban. llamai hatalmasakfolytatja - s vrosai jelentkenyek. Ezek kz szmtjk Kafft, Kiramot, Magyart, Azakot, Szudakot, Kharezmet s fvrost,
Amart.^ ^ '^ ^ ^

Taln semmi sem vilgtja meg jobban Magyar kimagasl sze rept, mint ez a rvidke sszellts. Hny mai, a kzeli krnyken fekv nagy kereskedvrost hagy el Magyar ebben a felsorols ban! Hogy tbbet ne is mondjak, pldul csak Asztrahnyt, Tifliszt s Tehernt emltem. Csodlatos magassgokba velt ennek az si magyar vrosnak a sorsa, hogy futcsillagknt a semmibe hulljon!...

HZ

MAGYAR VROS KERESKEDI A 12. ttelben az utaz megemlkezik a vros kereskedirl s kisrusairl. Ezeket is ltta, mondja ebben a mondatban, amely egybknt - bizonyra szrakozottsgbl - meg nem felel helyre, a kirly felesgrl szl beszmolba kerlt. Mr emltettk, hogy Magyar lnk kereskedvros volt. Szl tunk azokrl az orosz forrsokrl, amelyekbl kitnik, hogy a vrosban sok gazdag orosz keresked tallt otthonra. A trbeli kzelsg alapjn ktsgtelennek vehetjk, hogy grg (biznci) kereskedk is megtelepedtek Magyarban. Az aral:>mohamedn kereskedelemnek is bizonyra voltak kpviseli. El lehet-e kp zelni ilyen kereskedelmi gcpontot zsid nlkl? A 8. ttelben valban emlt ibn Batuta egy spanyolorszgi zsidt. Hrom h nappal korbban indult el bizonyra szegnyen Hispnibl, hogy vilgot lsson. Gazdag zsid otthon is megtallta volna kenyert. 90 napi szrazfldi ttal rkezett meg Magyarba. Ha lett volna is valamije, mire odarkezett, bizonyra kifogyott mindenbl s lm, mgis volt egy bazrja, amikor ibn Batuta 1333 jniusa derekn a magyari vsrtren megltta. Ez a krlmny arra vall, hogy a vrosban tbb zsid keresked Is lt, mert csakis fajrokonai segt sgvel juthatott ez a spanyolorszgi zsid is anyagi alaphoz Magyarban. Magyar kereskednegyede olyan lehetett, mint a mai keleti vrosok. A legtbb dloroszorszgi s egyb keleti vrosnak szvben ma is ott van a bazrnak nevezeti kereskedkzpont. ahol a kicsike boltflkk mint a mhsejtek szoronganak egyms mellett. A bazrban a vev minden elkpzelhet kereskedelmi rut, idertve a kisebb lllatokat is, megtall. A nagyobb llatok

K i; M A I

M AC V A K OK

M O N C O l.

H I l U ) IJ A 1 . (> M P. A

kereskedelmre kln llatvsri r szolgl. Az iparosok utck szerint szoktak Keleten elklnlni. Ha valamelyik ipargbl nincsenek annyian, hogy egy utct teljesen megtltennek, s emiatt tbbfle iparos is egy-egy utcba szorul, az egyfajta ipart zk mihelyei szigoran egyms szomszdsgban sorakoznak fel. Hogy Magyarban is ilyen volt a helyzet, azt a romokbl vil gosan kiolvashatjuk. A vros kzcf)n ugyanis nem talltk egyet len nagyobb plet nyoml sem. Olt - a tgas piactr krl kisebb vlyogkunyhkban a kereskedk s iparosok knlgattk ruikat, 1 1 1 . ksztmnyeiket a vrosbelieknek s a vrost felkeres idegeneknek egyarnt.

VSRTRI JELENET

A 15. ttelben a magyari bazr egyik htkznapi jelenett ecseteli kzvetlen szavakkal az r, Elkel magyar asszony, valamelyik ldesr hitvese vonult ki a vsrtrre. Drga s csinos ruhkban, kes fejdszben lpdel az rn, krltte a szolgk s szolgllenyok tmege. Az elbbiek juhokat terelnek az llatvsrtrre, a lenyok tejeskcsgket visznek. Az rn - nyilvn - csak azrt megy ki, hogy a jszgok s a tejhaszon eladst szemlyesen irnytsa, de felhasznlja az alkalmat arra is, hogy hazatrben betrjen a bazrba s a kapott szerji ezstkrt biznci eredet illatszereket vsroljon. Ltott a kivl arab utaz (16. ttel!) egytt stl magyar hzasprt is. Amint mondja, a csinosan ltzkdtt asszony mellett a frjet a n szolgjnak tarthatta volna az ember egyszer ruhzata miatt. Milyen volt a frfiak ruhja Magyarban? Ezt is kzli

MAGVAK
H,

Ibn Baiuta; egyetlen birkabrprm, mondja, a fejn pedig magas kalap, amely illik ehhez a ruhihoz. Nyilvnsggal birkabrsubrl s magas birkabrsvegrl beszl az arab k s azt alkuinak nevezi. Minden bizonnyal a kucsma, vagy a kalpag nv rejtzik ebben az elrt si, magyar szban. A magyar, rTiint si vadszs llattenyszt np a legsibb idk ta clhasznlta a szrs bn ruha- s ejreval ksztsre, ibn Batuta lersa azonban annyiban pontatlan, hogy egszen bizonyosan volt a suba alatt egyb ltzet is a rnagyari riakon. hla ms nem, borjszj ing, meg bgaiya, mini hortobgyi lovaspszlorainkon nyrnak idejn. A szbanorg feljegyzs jniusi megligyels eredmnye, l-thatjuk, hogy a subaviselet a kumamenti magyarsgnl 400 vvel a sztszakads utn ugyanaz volt, mint mg manapsg is nlunk. A hortobgyi psztornp a subt llen-nyron llandan viseli, csak a szrt fordtja hol k i, hol befel, aszerint, hogy a subnak a hideg-, vagy a meleg ellen kell-e vdenie gazdjt.

KLTZKD STOROSPAs ZTOR iVlAGYAROK A kumamenti magyarok storospsztor letmdjra utal a 22. ttel; Amikor Ibn Batuta Magyarbl a Besdagh-ba, azaz az t hegybe utazott, tkzben ltott egy kltzkd magyar trzset is. azt a sok emben, akiket ennek a trzsnek a vndorlsa megmozgatott, valamelyik vros lakosainak gondolta, s gy hitte, hogy az egsz vros helyei vltoztat. Hogy az llattenyszt magyar trzsek venkint legalbb ktszer (a tli s nyri legelk vltoztatsakor) tanyahelyket szksgkppen megvltoztattk, bizonytsra sem szorul.

MAGVAK
HZ

A derk arab - emltett hitben - keresi az elhagyott vrost, de mivel nem lt gazdtlan kpleteket, azt hiszi, hogy a mecse teket s a piacokat, azaz bazrpleteket (!) is lebontottk s azok anyagt is viszik magukkal. Valsznleg pihenje kzben tallkozott az r a hatalmas karavnnal, mert amint a 23. ttelben rja, konyhk fstje szllt az gnek. Semmiesetre sem szabad tbori mozgkonyhra gon dolnunk. Napkzben, taln a legnagyobb melegben, vagy vala melyik foly kzelben, ahol a nyjakat, mneseket s csordkat is megitattk, megpihentek, tzet raktak s szalonnl stttek, vagy birkahslevest rgtnztek, mert - miknt rja Ibn Batuta a magyarok (trkk) teleiket utazs kzben is megfzik. Ez a jtulajdonsga ma is megvan a legegyszerbb magyarnak is! A csongrdi kubikos, az alfldi kansz, a tiszai halsz, stb. el nem engedn dlben a maga sltlebbencs-levest, a dunntli polgr meg a sltszalonnjt. Lvonta kocsik szlltjk ezt a npet mondja tovbb az r (24. ttel). A np" szn ezttal az asszonynp egy rszt, a gyermekeket, regeket s az sszes ingsgokat kell rtennk. A frfinp, a legnykk, st az asszonyok nagy tbbsge is l hton kltzkdtt. Bizonysgul emlthetjk Almsy Gyrgy Prinz Gyula^"^" s Sven Hedin^^*' megfigyelseit s lersait a mai kirgizekre vonatkozan. Egy si. knai forrs szerint a hunoknl mr a kisgyermekek birka vagy rhton tanulnak lovagolni s nyilazni. VnczkySchenk Jokab-nak aggodalma tlzott, amikor ktelkedik abban, hogy a hun gyermekek birkahtrl nyilaztak,^^^ mert el lehet kp zelni, hogy a pezsgvr hun s ugyangy az magyar 3-4 ves gyermekek is, parnyi nyilukkal kezkben csupa mulatsgbl ker

gettk a birkkat s ha egyet-egyet elkaptak, htra pattantak. A magyarnak, a huszrkocisban egsz Eurpa tantjnak, szle tstl kezdve vrben van a l szeretet s a lovagls tudo m nya.-*'^'^ Nincs okunk teht arra, hogy Ibn Batuta sorait (24, ttel) ms knt rtelmezzk, mint aliogy fentebb emltettem. Amikor megrkeztek a kiszemelt tborhelyre, leszedtk a st rakat a kocsikrl, folytatja elbeszlst az r, s fellltottk azokat a fldn, mert azok nagyon knnyek. A kocsit Ibn Eiatula arab nak mondja, viszont tudjuk, hogy a krmi tatr nyelvben a ktogat, ngykerek lovaskocsi neve is madzar.-^" Ugyan vmbiy azt hiszi, hogy ez a nv ksbbi eredet s nem a honfoglalktl szrmazik,^"'^st teljesen hasonlan vlekedik Klaproth is,-" ' akitl ez a tudstsa ered, mgis fel kell tennnk a krdst, mirt ne fgghetne ssze a ngykerek krmi kocsi madzar neve a kumamenti magyarsggal? Ibn Batutnak az araba szava a ma is l araba (kocsi) turki szval van sszefggsben. (Az arabra a k vetkez fejezetben visszatrnk.) A strak szlltsnak s hasznlatnak lersa leljessgben a mai kirgiz jurtkhoz hasonl strakra utal. Ezek szerkezetrl, szlltsuk s hasznlatuk mdjrl, berendezskrl stb. a 406-408 a. id. munkban b lerst tall az olvas. A 24. ttel utols mondatnak rtelme a kvetkez: Ismeretes, hogy a kumamenti magyarok kztt a ferencrendiek zarndok testvrei (Fratres Peregrinantes) nagy szmban dolgoztak az Evanglium terjedsrt. Okmnyaink vannak arrl, hogy ezek a buzg hit trtk hen kvettk a mozg tborhelyeket, st hordozhat kpolnik is voltak. Rubruquis tlersban^"'^ a hordozhat kpol nrl igen rszletes felvilgostst nyerhet az olvas, ibn Batuta

- muzulmn lvn - a kpolnt termszetesen mecsetnek rja. Hogy a trzsekkel vndorkereskedk is egytt vonultak, egszen hihet. Ezek strt mondja boltnak az r.

A BESTAU MELEGFORRASAI Hogy a trkkn nem tulajdonkppeni trkket (trkket) rt Ibn Batuta, az a 18. ttelbl vilgosan kitetszik. Itt arrl van sz, hogy a Bisdagh = Besog = Bestau hegysg nevnek rtelme a trkk nyelvn; thegy. Teht nem azt mondja, az r, hogy a Bisdagh nv trk sz, hanem a nv rtelmt magyarzza meg, mgpedig a legnagyobb szabatossggal. A bes =t (5) jelentst a besgurd >baskr npnvbl klnsen jl ismerjk. A tag = hegy sz, mint fldrajzi fogalom szintn ltalnosan ismert. A 19. ttel a Bestau-val kapcsolatban a magyarok egyik npi hagyomnyra utal. Volt a hegysgben egy melegforrs s arrl a nphit azt tartotta, ha abban megfrdik valaki, azon nem fog semmifle betegsg. A jelenkori viszonyok tkletesen igazoljk Ibn Batutnak ezt az lltst is. Nemcsak a Bestau, hanem kzeli krnyke is tele van melegviz forrsokkal, frd- s gygyhelyek kel. Ilyenek pl. Seljesznovodszk, viineralnj-vodij, Esszentuki, Kissiovodszk, stb. Mindezek jnev termszetes gygyfrdk, svnyokban ds melegvzzel. A kumamenti magyarsg magas mveltsgre vall, hogy 600 vvel ezeltt mr felismerte ezeknek a forrsoknak a hasznt, jelentsgt s szvesen fel is kereste azokat.

MAGYAR
K2

/y

A MAGYAROK ASSZONYAIRL Beszljnk ezek utn az asszonyokrl! Ibn Batuta azt rja, hogy Magyar vros trkjei az asszonyokat egy ranggal tbbre tartjk, mint a frfiakat (9. ttel). Ebben a kzlsben a hagyomnyos magyar nliszteletre ismernk. Az rnak alkalma volt ltnia a kirly, mgpedig a magyar kirly egyik felesgt (11. s 12. ttel). A kocsistor nyitott ablakn t ki tudta venni a nnek az alakjt, mert a trkk asszonyai nin csenek leftyolozva". Ebbl is lthatjuk, hogy o magyarok nem voltak mohamednok, hanem a mohamedn tatrok furama ellenre is megmaradtak keresztrysgkben. A kirlyn hossz, uszlyos ruhban jelent meg, hrom-ngy udvarhlgye ksretben. Azok vittk utna bizonyra gazdag dszts ruhjnak uszlyt. Magas, hengerformj kalapjt kszerek bortottk s taln perzsa hatsra utal pvatollak dsztettk. (I4.ttel.) ibn Batuta a kirly felesgeirl r. A trkk kirlyn a legnagyobb valsznsggel Gyeretynt kell rtennk, hacsak 1330-1333 kztt meg nem halt. Mrpedig Gyeretyn katolikus fejedelem volt, gy nem ltszik valsznnek, hogy tbb felesge lett volna, de nem tartom lehetetlennek sem. Julianus tlersbl tudjuk, hogy Matrikban a cserkesz fejedelemnek, noha keresztnynek vallotta magt, kereken 100 felesge vo lt.^ "'^ A keleti keresztny sgben mindenesetre eladdhatnak ilyen visszssgok mr azrt is, mert nagyon elskzbl rte azt a mohamednsg hatsa. Mivel ibn Batuta a kirly felesgeirl r, majd ksbb azt mondja, hogy ltta egyiket, fel kell tteleznnk, hogy Gyeretyn fejede-

lemnek, vagy az utdjnak valban tbb felesge volt, ami azonban Gyeretynnak a katolikus hit terjesztse krl szerzett rdemeit semmiben sem cskkenti.

A KUiVIMAGYAR FRI RUHZAT Ibn Batuta a kummagyar frfiak ruhzatrl csakis az emltett egyetlen esetben emlkezik meg, azzal a vsrtri jelenettel kapcsolatban. Ne higgyk azonban, hogy a Xlll-XlV. szzadban a magyar furak is bgatyban s subban jrtak a Kuma mentn. Valszn, hogy voltak abban az idben is szegny magyar pa rasztok, nemcsak orosz- s egyb fldmves rabszolgk kzttk. Ezektl azonban mind mveltsg, mind ruhzat dolgban lesen elttt a fri osztly frfia. Mr a X. szzadi szemtan arab s perzsa rk is azt mondjk a kumaiakrl, hogy azok igen tekintlyes, jkp emberek, szeretik a dszes, fnyes, pomps ltzkeket. A biznci piacokon szvesen adtk el rabszolgikat csillog kszerrt s brsony szvetekrt. Zichy Jen gyjtemnyben tbbek kztt szerepel egy kis ezstlemez,amelyen egy dszruhs solymszt ltunk. Ennek az ltzke hatrozottan a mai dszmagyarjainkra emlkeztet; viszont tudjuk, hogy mai fri dszmagyarjaink a trtneti fri dszruhkbl fejldtek. Az is ktsgtelen, hogy ezek a dszruhk perzsa hatsokra vezethetk vissza. Megvan teht minden jogunk arra a feltevsre, hogy a kumamenti magyar furak az emltett (s a bortn bemutatott) kpen lthat solymszhoz hasonl dszruhkban jrtak. Azt viszont a srleletekrl tudjuk, hogy ru

hikat, akrcsak lovuk szerszmait is, arany-, ezst-, illetve ara nyozott s ezstztt boglrok dsztettk. A furak melle nagy boglrokkal volt tele, vkrl finoman kidolgozott, gynevezett csukls csngk lgtak s kes, veretes szjvgek himblztak. Oldalukat enyhe grblet, karcs szablya dsztette. Tarsolylemezt, ami a mi honfoglalink srleletei kztt olyan elkel helyet foglal el, a kumai srleletekbl tudtommal nem ismernk, de nem tartom lehetetlennek, hogy rendszeres satsokkal ilye nekre is akadnnk.

IBN BATUTA TVONALA Hommer-PurgstoH tvesen adja meg Ibn Batuta tvonalt. Az 1 . ttel vilgosan megmondja, hogy a derk arab utaz, miutn a Krm flsziget jelents kiktvrosbl, Kercsbl Azakba, azaz Azovba utazott, onnt Kotlog Timur emr (a lersban Toloktomur) Charezmi helytart tvozsa utn 3 nappal egyenesen Magyar fel vette tjt. Azakban Mohammed Kodzsa emr ltta el travalval. Kotlog Timur s Mohammed Kodzsa elsfok unokatestvrek voltak de zbggel elg tvoli atyafisg kttte ket ssze. zbg katyja Batu kn volt, a Kipcsak birodalom alaptja, az emltett emrek ddatyja pedig Orda kn, Batu btyja. Mohammed Kodzsa a jelek szerint Azak helytartja volt. A mr kzlt jegyzk szerint Magyarnak szintn volt mongol helytartja. Lehet, hogy a mosdoki jegyzk Jaik knja azonos Jailot-tal, Mo hammed Kodzsa testvrbtyjval. Ebben az esetben helytarti tisztsgk is nagyjban egyidre esett.

AZ ISZLM TRFOGI.ALSA MAGYARBAN A mongol helylarik vdszrnya alatt Magyarban az iszlm is otthonra lelt. ibn Batuta amolyan kolostorban kapott szllsi (3. ttel), ahol 70 klnbz nemzetisg fakr, azaz mohamedn hittrt-^" verdtt ssze. Ezek nsek s ntlenek voltak vegye sen, Ha csak felt vszk is csaldosnak, kitnik, hogy hatalmas pletcsoportnak kellett ennek a szllsnak lennie, mert ennyi ember ma is csak egy kimondottan nagy brhzban zsfolhat ssze. A magyarok - legalbb az r szerint - nem idegenkedtek az iszlmtl sem. mert llatokat ajndkoztak a akroknak, de az ajndkot jjel vittk el hozzjuk (4. ttel). Mi szksg volt erre? Azt hiszem, azrt cselekedtek gy, hogy msok meg ne lssk, s ne botrnkozzanak meg a szomszdok azon, milyen gyenge lbon ll az adakozk keresztnysge, A kolostor fejt, Mohamed al-Bathaihij sejket nagy tisztessg vezi. Mg a szultn is, akin csak zbg nagyknt rthetjk, meg ltogatja a sejket a hercegnkkel egytt, ha erre jr. (5. ttel.) A kolostort gazdag ajndkkal ltjk el. A mongol hercegnkrl Ibn Batuta azt kzli (6. ttel), hogy sok alamizsnt osztanak ki s igyekeznek jcselekedeteket gyako rolni, de nem derl ki a szvegbl, hogy kik rszeslnek az ala mizsnban. Vajon csak a fakrok kapjk azt, vagy a vros szeg nyei is? Mivel zbg knrl tudjuk, hogy milyen nagy bartja volt a keresztnysgnek, st az jabb kutatsok szerint halla eltt meg is keresztelkedett,^^^"*' csaldjban pedig mr korbban is tbb keresztny volt, feltehet, hogy ebben az irgalmas cselekedetben nemcsak a mozulmnok rszesltek.

Gyereiyn fejedelem idejben mg senimie.setre sem lehettek a mohamedn vallsak tlslyban Magyarban, de a hiitrits a mozulmnok rszrl is ersen folyt. A Kereszt s a Flhold mrkztt a Kaukzus rnykban. A 7. llel szerint a mozulmn hittrts mr a XIV. szzad elejn is jelents eredmnyeket rt el: a vros elkelsgei kzl tbben Mohammed hitt valljk s a tatr helytartval (emirrel) egylt rsztvesznek a pntekesti imn. A helybeli papsg munkjt altmasztotia egy-egy idegen hitsznok megjelense. gy Ibn Baluia ottjrtakor egy bokharai hittuds idztt Magyarban, hogy a m(x:setben hirdesse a prfta tanait. Az elz fejezetekben lttuk mr, hogy 1380 tjn a moha mednok Magyarban olyan tlslyba jutottak, liogy a katolikus pspksget a biztonsg kedvrt el kellett a vrosbl helyezni. A mohamednizmus magyari trfoglalsi bizonytjk azok a srkvek is, amelyeket Klaproth tallt a romok kztt s mvben le is rt.-'^ ' Ezeken a srkveken a kibetzhet szveg arab nyelv, rsmdjuk rszben a kufita-, rszben Nisz-ki jelleg. A legpebb pldnyok felirata ez volt: 1 . ide temettk a dvzltet, akit az Isten irgalma beengedett az rkkvalsgba. Szina, Kalil finak: Mohammednek a fia... (ti. meghalt) az idszmts 7 s 40 s 700-ik vben. A hedzsra 747-ik ve 1346 pr. 23.-1347 pr. 1i-ig tartott. 2. A hvk brja, Kasszi Mohammed, Tadzs-eddin fia. 7 s 70 s 700-ik vben." A Tadzs-eddin nv jelentse: a hit koronja. A hedzsra 777-ik ve 1375 jn. 1.-1376 mj. 19-ig tartott. Ezt a szp megtarts kvet Klaproth magval vitte Magyarbl. Hogy hova, nem mondja

HZ

meg, de valszn, hogy a szentptervri akadmiba, gyliogy ma egyll leningrdi mzeum gyjtemnyben sejtjl^. Az a tbbi sri^ is, amelyet Klaprotii kibetztt, jrszben vagy szmokkal vagy szavakkal kifejezett vszmokat tartalmazott. Ezek is valamennyien a hedzsra Vili. szzadbl, tefit a Kr. u. XIV. szzadbl keltezdnek, ami igen termszetes s szksg szer kvetkezmnye annak,hogy Magyar 1395-96-ban pusztult el, teht ksbbi keltezs srk nem is lehetne kztk! Viszont az a krlmny, hogy Xlll. szzadbelit sem talltak eddig, azt bizonytja, hogy a mohamednizmus trhdtsa Magyarban csak a XIV. szzadban vette kezdett. Klaproth szerint sok feliratos k fekdt mg az ottjrtakor a romok kztt s mg mennyit takarhatnak az omladkok, meg a mindent bebort fldtrmelk. Sok feliratos kvet szthordtk a szomszdos telepek parasztjai s sokat beptettek Jekaterinogrd erdjnek falaiba is. itt emlkeznk meg arrl, hogy Besse Jnos haznkfia, amikor 1829 aug. 18-n Magyar romterletn megfordult, egy kzeli rmny hz falban Magyarbl szrmaz fehrmrvny, feliratos tblt tallt. A felrst nem tudta megfejteni, ugyangy nem sikerlt ez a feladat Jerneynek sem. Most azzal a remnnyel adom ismt kzre ennek az rdekes kemlknek a rajzt,taln lesz valaki, aki meg tudja fejteni annak rtelmt.

=C

C D
C 'O

M C

I l i I IC ! .ti 11 t c a
, 2

tr, U) Qi

ri 'O

o c ^ , o ::d c; <

A MONGOL HATALOM KPVISEl.l Visszatrve Ibn Baiuta lersnak taglalshoz, azokat a tteleket kell mg szemgyre vennnk, amelyekben a mongol hatalom kpviselirl van sz, Ibn Batuta knyvnek Magyarra vonatkoz rszben csak ngy emri emlt meg nv szerint: Kolog Timurt, Mohamme Kozst, Szollija"-\ s lzabcgc A . Az utbbi kettt nem sikerlt azonostanunk. Egybknt ezekkel a mongol rriltsgokat jelent nevekkel tallkozunk a lersban: emr, szultn, hercegn, kirlyn. Tudjuk, hogy Ibn Batuta zbg nagykn tbornak vendge volt tjnak azon a szakaszn, amikor Magyarban is megfordult.-^-' Nem ktsges teht, hogy a szultn mltsgnv zbg nagy knra vonatkozik, az emr sz pedig a mongol helytartk ml tsgneve volt. A 10. ttelben talljuk a khaun" szt. Ibn Batuta szerint a sz a magyari emr felesgnek cme. Lehetsges, hogy a kn szval rokon s ebben az esetben a feljegyzs taln helyes is Hammer-Purgstall szerint a nagykn felesgnek cme (az orosz krnikk nyomn) bej/un volt.-^ Nem hinnm, hogy a kl ni mltsgnv azonos lett volna. A khatun sz a kn szval rokon, s gy taln magasabb rangot fejez ki, mint a bej szbl szrmaz bejlun mltsgnv. A 10. ttelbl olyan fny s pompa bontakozik ki, amilyen a pompt szintn kedvel kzpkori Nyugaton is feltnst keltett volna. Nem mehetnk el sz nlkl amellett az rdekes jelensg mellett, hogy a mongol helytart milyen kivl megtiszteltetsben rszestette felesgt; felemelkedett eltte, dvzlte s oldalra ltette, majd vgl sajtkezleg nttt neki a kumiszos tmlbl. Egytt ettek, ebd utn pedig drga ruhzattal ajndkozta meg

nejt. Ennyi lovagiassg a nkkel szemben nagyon szokatlan a mohamednoknl. Leliet, hogy ezl az udvariassgot az emr a magyar fejedelem udvarban leste el, de az is lehet, hogy mivel zbg egyik felesge Andronikosz biznci csszr lenya voit,'^'' a nyugati udvariaskods a mongol fejedelmi csaldban is gyke ret vert. A 17., 20., 21. s 25. lteibl kiderl, hogy Jzbg kn Magyar vrosban Ibn Batuta ottjriakor nem fordult rn(\g, hanem szl lshelyl a vrosi l ngynapi jrsra a Bestau hegycsoportot vlasztotta. A lersnak ez a rsze Magyar szempontjbl mr nem rdekel bennnket.

A MAGYARI Hl' MECSET Az iszlm kumamenti trfoglalsnak nhny emlkrl kell mg egy-kt szt szlnunk. Koppn (orosz birod. tancsos, akad mikus, 1829 augusztusban jrta be Magyar romjait) kiadatlan napljnak Baer ltal kzlt rszben olvassuk, hogy a Kurria mentn tbb faluban a hzak falban lthat mzas tglkat mind Madzsaribl hoztk, ahol az gynevezett, de mr elpusztult ht mecsethez tartoztak.^ * ^ Az orosz tanomnyok legels fldrajzi lersa, az els orosz trkp magyarz szvege, azt kzli, hogy Magyarnak ht mecsetje abban az idben mg psgben megvolt, br a vrost nem laktk. Magyar vros neve nem is szerepel a trkpen. A magyarz szveg azonban szszerint ezt mondja; A Kuma bal oldalon ht mecset uan, (egykori fldje) a madzsaroknak uagy Madzsar uros lakosainak. Hogy a mecseteket hasznltk is

volna a XVIII. szzadban, azt nem mondja a lers, de mivel elhordsuk eltt hirtelen szerogytak, valszn, hogy a vros pusztulsa utn a mecsetekkel sem trdtt senki. Miechovius Mtys lengyel trtnetr (XV. szzad) a vros pusztulsval kapcsolatban szintn emltst tesz a mecsetekrl; Is (Timurlenk) mlta bella feliciter gessit, et Ciuitatem magnarn in terra Czahaidi, idest; Tartarorum Zauoihensium, nomine Cumumedezar (Cumumadzar) expugnando desertauit, stant domus illius ciuitatis muratae vacuae, et Ecclesiae olim Gothorum (Palouciorum) trecentae in ritum Mahumeticum et Mesquitas absaue hahitatoribus redactae. in Castro illius Civitatis fit sepultura Imperatorum Zauoihensium. Termszetesen flrertsen alapszik a 300 mecset emltese, de aki ezt az adatot kzlte Miechoviusszal, ill. akiktl ez az adat szrmazik, az felttlenl ltta Magyar vrost termszetben is, s a rengeteg sok kult (rtorony) nzte az illet minareteknek. Tvedse ellenre is hrom jelents s hiteles adatot kzl a fenti idzet, spedig azt, hogy Magyar igen nagy vros volt, hogy tbb mecsetje is volt, s hogy Timurlenk seregei puszttottk el, amirl albb bvebben lesz sz. Ibn Batutnak emltett nagy mvben tbb aprsgot is tallunk a kumai magyarsg htkznapi letre vonatkozan. Az rdemes arab az utazknak ahhoz a fajtjhoz tartozik, amelyiket a vilgon minden rdekel. s melegben fel is jegyzi - gy ahogy ltta, vagy hallotta - a dolgokat. Elbeszlsnek frissesgben, vzolt kpei nek vltozatossgban sok a rokon vons Herodtosz rsaival.

HZ

a k i : ma I MA c; y a r o k a mo n a o l

n i r o d a l o mb n

Az albbiakban sszegyjtttem mindazt, amit Ibn Batuta a kumamenti trkkrl mond. Lehetsg szerint kvetem a fordts h szvegt, meri alig-aiig merl fel a tovbbi magyar zatok szksgessge.

AZ ARABA LERSA Fentebb mr volt sz a ngykerek, ma is arabnak nevezett kocsikrl. A vidk lakosai - rja ibn Batuta - arabnak nevezik ezeket a kocsikat. Valamennyinek ngy kereke van. Egyiket kt-, vagy tbb l hzza, a msikat krk, vagy tevk aszerint, milyen knny vagy nehz a terepen val halads. Az az egyn, aki az arabt vezeti (teht a kocsis), az egyik befogott lra l, de a hts lovat is felnyergelik. A kocsis kezben ostor s egy hosszabb fadarab van. Az elbbivel a lovakat gyorsabb haladsra biztatja, az utb bival pedig a kvnt irnyba terelgeti azokat, ha az t fordul. A kocsira kis hzikflt szerelnek. Faplcikkbl kszlt s vkony brszjak ktik ssze Ez a fajta stor nagyon knny; nemez vagy poszt bortja s rcsos ablakai vannak. Azokon keresztl a bent l lthatja az embereket anlkl, hogy azok t ltnk. Az utas tetszs szerint vltoztathatja helyt: alhat, ehet, rhat s olvashat tkzben. Azok a kocsik, amelyek a poggyszt, az travalkat s az lelmiszerkszleteket viszik, hasonl hzikk kal fedettek s zrral csukhatk. ibn Batutnak kt arabja volt, egy kisebb s egy nagyobb. Az utbbit hrom teve hzta, egyiken lt a kocsis.^^^"

MAGYAR l\Z

HOGYAN UTAZNAK A MAGYAROK Ez a trkk szoksa ebben az orszgban az utazsoknl: ugyanaz a md, mint ahogy a zarndokok utaznak l-iidzsar fel. Hajnali ima utn kelnek ira (vagyis nagyon korn, napkeltekor), reggel 9 vagy 10 ra fel tbort lnek s pihennek dlig. Dl rja utn jbl elindulnak s csak este pihennek meg jra. Amikor valahol meglianak, akr jjel, akr nappal, a lovakat, tevket s krket kifogjk az arabkbl s szabadon engedik, hogy azok is pihenjenek. Senki sem ad (szemes) termnyt a nvnyev llatoknak, mg a szultn sem. Ennek a sksgnak az a tulajdonsga, hogy nvnyei ptoljk a marhknak (lla toknak) az rpt. Ms orszgnak nincs meg ez a sajtsga. ppen ezrt rengeteg sok a szarvasmarha Kipcsakban. Nincs se psztoruk, sem rzjk.'^''* (Itt Kummagyarirl az r mint Kipcsak egyik tartomnyrl beszl, ezrt hasznlja a Kipcsk gyjtnevet.)

HOGYAN BNTETIK A MAGYAROK A TOLVAJT? Lops ritkn fordul el a trkknl az llam szigor trvnyei miatt. me az jogi felfogsuk ebben a tekintetben: Ha valakinek a birtokban rabolt l van, kteles azt visszaadni gazdjnak s mg msik, ahhoz hasonl kilencet. Ha ezt nem teheti, gyermekeit fogjk el, hogy ptoljk a brsgot. Ha nincsen gyermeke, meg fogjk, mint egy birkt, s megknozzk.

A MAGYAROK TKEZSRL A trkk nem esznek kenyeret, sem ms, jobbfajta lelmiszert. Egy fogst ksztenek valamely hozzvalval, ami az orszgban akad. Ez az tel a kleskshoz hasonlt s ackuginak nevezik. Felteszik a vizet a tzre, s amikor forr, beledobnak egy keveset abbl az addugibl (kles) l-ta van hs is a liznl. akkor kis da rabkkra vgjk s ezzel egytt fzik meg, majd minden sze mlynek kiszolgljk a rszt egy ednybe, tejel tesznek a tete jre, s gy eszik meg az egszet. Utna csps kancatejet isznak. Ezt kumisznak nevezik. Ezek (ti. a rYiagyarok) ers, erteljes s jkedly emberek. Nha az a/burkd/iinak nevezett telt ksztik. Ez kis darabkkra vgott tszta. Kzepbe kis lyukat csinlnak, majd kisebb stbe dobjk az egszet, s amikor megftt, csps tejet tesznek a tete jre s gy eszik meg. Van egyfajta erjesztett italuk is: annak a dugi-nak (klesnek) a magjbl ksztik, amelyrl az elbb volt sz. Ez a np a cukros dessgek lvezett gyalzatnak tekinti, l^amadn hnap egyik napjn ppen zbg szultnnl voltam. I.hst hoztak be. Ez a np leginkbb ezt eszi, meg birkahst s rizst. Ez az utbbi laskhoz hasonl tel, megfzik s tejjel fogyasztjk el. Ugyanazon az jjelen hozattam a szultnnak egy tnyr dessget, amelyet trsaim egyike ksztett s t is adtam neki. Belenyjtotta hvelykujjt, azutn bedugta szjba, megz lelte, de nem evett belle. Toloktomur emr meslte nekem, hogy a szultn egyik frabszolgjhoz, akinek krlbell neg>A^en gyer meke s unokja volt, egyik nap gy szlt: Egyl dessgei s mindnyjatokat felszabadtlak. A frfi azonban visszautastotta

az ajnlatot: .Mg ha meg kellene is lnd engem ezrt, akkor sem ennk belle! Az egyszer teleket kedvel magyarsggal szemben a kni udvarok sokat adtak az nyencmestersgre. Ibn Batuta szerint az udvaroknl nagy bsgben voltak a finomabbnl finomabb telek, st az italok kztt mg likr is akadt. Ezt a fehres szn, finom italt kis kelyhekben szolgltk fel a vendgeknek. A dugi magbl kszlt erjesztett ital az udvari ebdeken is szerepelt. Egy zben Moshaffer eddin sejk volt utaznk szom szdja az udvari ebden. Meg is krdezte szomszdjt, mikor a dugibl kszlt italt szolgltk fel, mit isznak. Fuizet, felelte a sejk. de a tuds arab nem rtette, mit jelentsen a felelet. Megzlelte az italt, de savanynak tallta s otthagyta. Amikor elhagyta az tkez helyisget, tovbb rdekldtt az ital fell. Erjesztett ital ez, dugi magjbl kszl, feleltk neki. A/buzd-nak is nevezik. Ibn Batuta lelkes rdekldse jz flrertsre is adott alkalmat, jvioshaffer eddin sejk - rja - nekem ktsgkvl ezt mondta: ez az ital a dokhn (kles) vize, de barbr kiejtse miatt gy rtettem, hogy azt mondja: ez a Don vize. Ugyanezt az italt Ibn Batuta ksbb ,)Duzak nven is emlti. A kzlt rszletekbl azonban vilgosan kitetszik, hogy ez az addigi, al-buza vagy bzk nev erjesztett ital csakis a klesmagbl ksztett srflesg lehetett. Olh Mikls 1536. vi tudstsa szerint hazai kunjaink klesbl s vzbl ksztettek rszegt italt, s azt buzdnak neveztk. Teht Ibn Batuta al-buza nvalakja helyes s Igazolja egyben azt a feltevst, hogy kunjaink klessre zsiai eredet. Trkorszg ban a rizssrt neveztk bozd-nak, st az orosz nyelv is tvette a boza nevet a klessr jellsre.

Megjegyzem, hogy Tagn Galimdzsn kzlse szerint^^" a baskrok a buz-t a mai napig is csak bzbl ksztik, (id. helyen ksztsi mdjrl rszletes lerst ad), kzeles teht az a fel tevs, hogy Kummagyariban is, (mivel a ktfle erjesztett italra Ibn Batuta kt nevet kzl), a dugi klesbl, a buzo pedig bzbl kszlt ital volt. De la Motroye a bozd-t ltejbl s szrtott sajtbl kszlt italnak mondja.^^' rja. hogy egy zben bozval knltk meg a kubanvidki bennszlttek t s ksrett. A szrtott sajtot - tudomsa szerint - ltejbe, vagy vzbe teszik elzen. s gy vegytik nagyobb mennyisg kumisszal. A bozbl ksri mrtktelenl ittak, gyhogy rvidesen becsptek tle s el fekdlek, mint a halottak. Egyesek egszen llati mdon kezdtek kurjongatni s ordtozni rszegsgkben. Fl napba lelt, mg ismt feltmadtak a halottak. ibn Batuta fenti kzlsi szerencssen egsztik ki azok az adatok, amelyeket a kaukziai npek teleire vonatkozan a kaffai ferences hittrtk 1323 mjus 1 5-i levelbl ismernk.^^''' rjk a testvrek, hogy Tatrorszg ugyan nagyon gazdag tanomny, fves, mocsaras, halban s vadban egyarnt bvelkedik, de ga bonja mgis alig terem, mert a fldeket rosszul mvelik. Kenye re tojssal kszl s igen tpll. A bort lilibl, Grgorszgbl s a Szentfldrl hozzk, mivel magban az orszgban a zord ghajlat miatt igen kevs szl terem. A lakossg rpalbl kotyvasztott folyadkkal, klnbz gymlcsk nedvbl k sztett srrel, s fknt tehn-, juh-, kecske-, z-, szarvas-, bivaly- s mg inkbb szamr- s kancatejjel l. De a tejet elbb megsa vanytjk s bizonyos aprra trt magvak hozzadsval olyan

~iz

egszsges, kellemes z s dt hats italt ksztenek belle, amin az olasz fehr desbor (vemacinum = vernaccia). Ezek az adatok nem fedik teljesen Piano da Carpinonak s Rubruquisnek a tatrorszgi tkezsi szoksokrl adott kzlseit, de meg kell gondolnunk, hogy k a sz szoros neimben vett Bels-zsiban is jrtak, s sokkal elmaradottabb npekkel is megismerkedtek, mim Kaukzia laki. Azok kztt olyan segyszer tkezsi szoksok, amilyenekrl tudstanak, valban lta lnosak lehettek.^'

MOHAMEDNUS ISTENTISZTELET MAGYARBAN Igen rdekes dolgokat kzl Ibn Batuta nhny sorban a ma gyarbeli mohamedn istentiszteletrl. Ennek hivatalos nyelve az arab volt. Egyes alkalmakkor klnbz vidkekrl szrmaz hittudsok, vagy hitsznokok kerestk fel a magyari mecsetet. Illyenkor a sznok arabul beszlt, majd szavait lefordtottk trk (magyar) nyelvre is. Az egyes szentbeszdek kztt a Kornol vas iQak csodlatos hanghordozssal darltk a Korn verseit, majd elkezdtek nekelni. Kezdetben mindig arabul nekeltek s ezt al-kaulnak (a sz) neveztk. Utna perzsul s a trkk (ma gyarok) nyelvn is zengett az nek. Ezt neveztk al-malomnnak (tarka beszdnek). Az iszlm s az arab kereskedk fokozatos terjedsvel bizonyra az arab nyelv is jelentsen teret hdtott Magyarban.^'^

MAGYAR

/i^

H A 7

K r M A I

M A (i V A U O K

M < ) N (. ) I.

U I i n ) I) A 1. O M H A N

A KUMAI MAGYARSAG MENESEl Ebben az orszgban - rja Ibn Baiuia - nagyon sok s nagyon olcs a l. Egy kiin lnak az ra az orszg pnzn mindssze 50-60 dirhem, ami megfelel kb. egy maghrabi dinrnak. Ezek a lovak ugyanazok, amelyeket Egyiptomban akociis" (keven faj s herit l) nven ismernek. A lakossg a lovakbl l. s annyi lovuk van. mint nlunk (ti. az arab birodalomban) birka. Egijetlen lrkiiek (magyarnak) nha lbb ezer loua uan.

Bokiarai nycrcc) (Zichy id m. I. ki. I. III. Ih. 4. bra)

A rTinestart lrkknek ebben az orszgban az a szoksuk, hogy annak az arabnak a sarkra, amelyen felesgeik lnek, egy lbnyi hossz, vkony plct tznek s erre a plcra annyi arasznyi hossz nemezdarabot ktnek, ahny ezer lovuk van.

UAZ

Lttam olyan kocsit is, - rja - amelyil^en tz-, st esetleg mg tbb nemezdarab is fityegett. A lovakat Indiba szlltjk. Egy-egy karavnban 6000 darab lovat hajtanak, esetleg tbbet, vagy kevesebbet. Minden keres kednek van 100-200 lova. A kereskedk minden 50 lbl ll csoport utn egy n alkalmaznak Ez gondozza s legelteti a lovakat, akrcsak a psztor a birkkat. Ezt az embert /ksr-nak nevezik. Ez a csiks egyik lra l, kezben hossz botot tart s annak vghez ktelet erst. Amikor meg akar fogni egyet az llatok kzl, azzal szembe ll a lovn, a ktelet a nyakba veti s maghoz hzza, majd tl ennek a htra s a msikat hagyja legelni. (A kariksostor pomps lersa!) A tovbbiakban rszletesen kzli mg az indiai lrakat s lnk szavakkal ecseteli, milyen bss haszonra tudnak szert tenni a magyar lkereskedk. India lakosai nem azrt vsroljk ezeket a lovakat, mert gyorsjrsak s j futk, hisz k a harcban pnclinget vesznek fel s ezzel bortjk lovaikat is. A lban csu pn az erejt s lpsnek hosszt becslik. A gyorsfut lovakat Jemenbl. Omnbl s Fanbl szerzik be.^^

AZ SI, KAUKZUSI NYEREG A hun s magyar, tbbezer ves, si mlt minden dicssge s nagysga seink lovasnp mivoltban gykerezik. A l. a hun harcos legjobb, leghvebb bartja rptette Attila fergeteges hadait Keletrl Champagna kies skjig. Mauriacum mezejig, s lhton lptk t rpd fejedelem trzsei is a Krptok gerinct. rpd kvetei fehr lovat vittek ajndkba Szvatopluknak. A l, mint

Ma(fijarorszdgi kun njcnv a Mojijar N^nzcli Mzeum oy(/(an<^y(b/ (Ziiij id. m. II. ki. 586. 1 .

htasl, vszzadok s vezredek folyamn eivlaszihatatian egysgbe forrt hun s magyar lovasval. Szmos hun- s honfog lalskor! magyar lovassrt trtak fel ezideig is haznkban, de cso dlatoskppen, alig-alig maradt meg valami Is, amibl eleink, e pomps lovasnp nyergeinek alakjra s szerkezetre biztos nyomok alapjn kvetkeztethetnnk. Ezrt tartjuk nagy jelentsgnek azt a nyeregmaradvnyt, amelyet Zichy Jen grf els kaukzusi utazsa alkalmval a Bakszn- s Csegem vlgyben gyjttt anyag kztt hozott haza s amely ma a Zichy-gyjtemny egyik igen rtkes darabja. A nyereg rekonstrulsval Posta Bla foglalkozott,gy mi meg elgedhetnk a ksz eredmnyek kzlsvel. A fanyeregnek h rom rszlete maradt meg. mgpedig egy oldalrszlet a baloldal hts felbl. Ez a rsz hts oldaln harntos. sima fellet, eloldaln, alul pedig szrnyakat alkotva kett nylik. Als szrnya harntos dombor fellet s hts sarkban hrom, kzpen

MAt.YAR H z

KI ' M A I

MACiYAIU)K

M > N fi () L

B I H< ) 0 A L () M H A N

ngy. iTiajcI ezutn ismi lirom (valsznleg a szvetiakar megcrsisre szolglt) lyuk van s ezeknek a hti oldalon az ltseket vezet csatornk leletnek meg. Als szrnya is harntos. cie a comb hajlsnak megeielen hornyolt fellet, mg szlein hrmasvonal szegelycisz ut vgig. A fels szl szeglydszt keitsvonal zegzugvonal is tarkzza. A msik rTiaradvny ugyanezen nyereg oldalrszletnek kzepbl megmaradt darab, mg a harmadik darab az elkpnak oroszlnej alakban kikpzett orma. A szp afaragvny' ordt, zskmnyra hes hmoroszln fejt formzza.

A '-Sganuji/yj nyereg oroszinfcjkm kik(^pzrli dkfxja

(ZicJiij id. m. II. ki. IX. I. 2. bra)

Hogy ezek a lert darabok valban egy nyereg maradvnyai, azt biztoss teszik a hti lapon kivehet szjjlyukak. Haznkban a kunok lakta Kunsgban elvtve mg ma is lthatunk iti-ott n.

~ii

_-OTAK

A csc()c.mwk]yi nycm j rrkoiislmkd()ja l'slu Ik^lll

kun nyergeket, ezeltt 50 vvel azonban a Kunsgon szltbenhosszban elterjedtek voltak. Egy pldnyt riz bellk a Nprajzi Mzeum is. Ennek a nyeregnek az alapjn mondta ki Psta Bla. hogy a Zichy-le gyjtemny csegemvlgyi krdses darabja valban egy anyereg rszlete, meri az azon lthat lyukak csakis a kpa beeresztsre szolglhattak. A csegemvlgyi rszlet azon ban fels rszn vilgosan mutatja azt is, hogy befejezett egsz s a fels rsz harntos szle, valamint az abban lthat csap ktsgtelenn teszik azt is, hogy nyergnknek kl ilyen oldal rszbl s egy vzszintesen fekv lapbl, a kzps ldeszkbl kellelt llania. Ez utbbiakat csapok segtsgvel rgztenk a nyereg als rszvel. Ezeknek az alapvet elemeknek megllaptsa utn mr nem volt nehz a rekonstrukci munkja, csupn olyan nyerget kelleti Psta Blnak keresnie, amelynek kt harnios oldalrsze s

ior~

egy kzps ldeszkja van, hogy annak alapjn a feladatot akadly nlkl befejezhesse. A kvnt formt a Zichy-fle gyjte mny egyik bokharai nyergben tallta meg. Ezt a nyeregfajtt a Webster-fle katalgus perzsa nyeregnek nevezi Minthogy ez a nyereg fbb alkatrszeiben egyezik azzal a nyeregfajtval, amelyet Posta Blnak a csegemvlgyi maradvnyok alapjn sikerlt rekonstrulnia, nem volt akadlya annak sem. hogy az oroszlnfejet elgsges biztossggal az elkphoz larioznak jelentse ki. gy tudta bemutatni az eddig ismn legrgibb kauk zusi nyereg formjt. Kort illeten teljesen hatrozott vlemnyt nem mondhatunk, mn ez a nyeregfajta Keleten mg ma is diva tos. de az elkpa faragott oroszlnfeje alapjn azt legvalsz nbben a perzsa-szasszanida mvszeti krbe utalhatjuk.

XIII. szzadtxli magyurfanycrcg. A jdki afxfsgi lemplom szenilydvik faln fltn Szent Gijrgy-jresk nyomn rekonstrulta Berxkfy Lszl

Hogy ez a nyeregforma a magyarsgnl ismert volt. azt a jaki aptsgi templom szentlynek Szent Gyrgy freskja, valamint a szkelyderzsi unitrius templomnak Szt. Lszl lenyszabadt mondjt brzol freskja bizonytja. A jki templom freski Gerevich Tibor szerint a Xlll. szzad derekn kszlhettek. A szbanorg falkp igen mozgalmas brzols: almsderes lovon vglat Szent Gyrgyt mutat be, amint szles tmls nyeregben lvn, lndzsjt nagy ervel a l lbai alatt fekve vdekez sr kny testbe dfi. A vrsbarna, vkony, igen rzkeny rajz a kpnek klns finomsgot ad. Noha a freskrl megllapthat, hogy olasz hatsokat visszatkrz, biznci eredet ikonogrfia, amennyiben bizncias a szentnek fiatalos, sznes, dshaj arc tpusa, egszben azonban a mvsz a kzpkori btor lovag

XV. szzadMi magyar nyereg a szkelyderzsi unilrius lemplom Szem Lszl fre^^kjrl

ideljt mintzta meg, ahogyan az ilyen gyakori brzolsok smjt a fest mintaknyvekben kszen kapta, a mintn azon ban mvszi rzke, temperamentuma szerint szabadon vltoz tathatott. innt van, rja Gerevich, a hasonl kpek szmos ana lgija klnbz orszgok memlki anyagban s ez ll a kivl jki mesterre is, akinek magyarsgt nincs okunk ktsgbevonni."^^''* Romnkori emlkeinken szinte megszmllhatatlan esetben tallkozunk kimondottan egykor magyar, st si hun s magyar hagyomnyokra utal motvumokkal. Ez bizonytja azt, hogy a magyar pt-, szobrsz- s festmvszek szvesen elszere tettel alkalmaztk a nemzeti elemeket feladataik megoldsnl. Hogy a jki mestert is hasonl trekvsek ftttk bizonytja az is, hogy pl. a Mria hallt brzol freskjn a sirat aszonyok a magyar nk egykor fejfdjt hordjk. Jogos s alapos az a feltevsnk teht, hogy Szent Gyrgy lovnak nyerge s nyergelse is az egykor, teht a XlU. szzad derekn dvott magyar nyeregnek s a szoksos nyergelsi mdnak a megrktse. Bemutatott kpnkn a Gerevich id. mvben kzlt jl sikerlt fnykp nyomn rekonstrultam a Xlll. szzadbeli magyar nyerget s nyergelsi mdot. Ha sszevetjk ezt a kpet a szintn kzlt bokharai, csegemvlgyi s a mai kun nyereggel, lthatjuk, hogy a jki nyereg pontosan megfelel a bokharai. illetve a csegemvlgyi nyeregnek. Jl kivehet azon a fanyerget bort dszes poszt, valamint pontosan elttnk ll a nyergels mdja is; lthatjuk, hogy a fanyereg al vastagabb, ersebb takar kerlt, hogy a nyereg a l htt fel ne trje. A nyerget szles v, az n. heveder szortja a l hthoz. Ott talljuk a kpen a nyereg htracsszst meg-

akadlyoz szgyeli, valamint a talpas kengyelt is. ezt a jelleg zetesen hun tallmnyt. Az udvarhelyvrmegyei Szkelyderzs kiskzsg unitrius templomnak egyik freskjn tovbbi, igen rtkes sszehason lt anyagot tallunk. A templom gt jelleg s a kzpkori, meg erstett templomok sorba tartozik. Falfestmnyei I4l9-bl valk.3^ Minthogy az plet eredetileg katolikus templom volt, fal festmnyei is a szentek letbl vett jeleneteket rktenek meg. Egyik freskn Szent Lszl kirly letnek azt a jelenett ltjuk, amikor ppen megszabadtja a magyar lenyt az t elrabl kun harcostl. A kirly s a kun a fldn birkznak, a kirly fehr paripja pedig, a XV. szzadbeli magyar nyereggel a htn, sza badon ll.^'" A XV. szzadbeli magyar dsznyereg, ahogy a falfestmny nyomn bemutatott kprl lthatjuk, egyenes vonalban tovbb fejldtt alakja az egyszerbb jki nyeregnek. Kengyele - gy nzem - egyszeren szjbl kszlt. A szgyeln dszt clzat kereszttagot figyelhetnk meg. Mg a jki lovon a nyereg elrecsszst megakadlyozni hivatott farmatringot mg nem ltjuk, ez utbbin mr szerepel, mghozz dszes keresztszjjazattal. Minthogy ezek szerint a csegemvlgyi. Webster nyomn a perzsa jellegek kz soroland, de minden bizonnyal si hun nyereg a XIII.. st tovbbfejldtt alakjban a XV. szzadbeli pannniai magyarsgnl mg ismert s hasznlt volt, felttlenl ismernik, st hasznlniok kellett ezt a nyeregtpust a kumamenti magyaroknak is azokban a kzdelmes vszzadokban, amelyek rl ebben a munkban van sz.

t z

Nagyon hasonl, oroszorszgi nyeregformt mutat be ZokharouStuia Leuedica"c. m. 26. kpn. Ez a nyeregforma szerinte Oroszorszgban a XIV-XVll. szzadban elgg elterjedt volt.^^

A KAUKZUSI MAGYAR SZABLYA Az orosz rgszek mr a cri vilgban is behatan foglalkoztak honfoglal seinkre vonatkoz kutatsokkal s satsokkal, a mlt vilghbor ta pedig ez a munka kiteljesedett, a tudom nyossg legkorszerbb szintjre emelkedett. Minthogy rengeteg lelet van a klnbz orosz mzeumokban s gyjtemnyekben felhalmozva, tudsaiknak megvan a lehetsgk egy-egy trgy krben az sszegez munkra. A trks-jelleg szablykkal legutbb ArendV. V. professzor foglalkozott a 492. a. id. munkban. Az ltala feldolgozott anyag tlnyomrszt oroszfldn kerlt el s jobbra Vlll-ix. szzadi eredet, de van kzttk olyan darab is. amely minden ktsg nlkl - a X., st taln a XI. szzad termke. Az Arendt ltal feldolgozott leletanyagnak gyenge harmada kaukzusi eredet. A szablyalelet arnylag kevs; mg jl felszerelt srokban is ritkn akad egy-egy darab. Ebbl Arendt arra kvetkeztet, hogy a szablya nagy kincs volt a maga idejben, s klnsen ha dszesebb kivitel is, aprl-fira - taln vszza dokon t - rkldtt a csaldban. Azokat a szablykat, amelyekrl albb sz lesz. az eddigi rgszeti irodalom kazr szablya" nven ismerte. Arendt minden adatot szigoran figyelembevve arra a kvetkeztetsre jutott, hogy ezek a szablyk csakis a levediai-, illetve a kaukzusi ma-

RZ

gyarsg, teht a mi honfoglalink s a kumai magyarok hagya tkai lehetnek. Ezrt javasolta, hogy a jvben mint magyar szoblykrl" emlkezznk meg rluk. A tnyleges szablyaleleteken kvl nagyfontossg s sokat mond a Kamenja babk tansga is. Ezek az szaki Kaukzus vidkn ppgy otthonosak, mint az zsiai sztyeppk egsz szlessgben. Hazjuk taln az Altj-hegysg, vagy az orchoni feliratok vidke. Oroszorszg csak nyugati hatrterlete lehet ennek a hatalmas kultrnak. A Kamenja babk tansga szerint trgyalt szablyk ehhez a kultrhoz tartoznak."^' Milyen volt teht az si kummagyar szablya? Arendt szerint pengje ltalban igen csekly grblet volt. Mrsi mdszere szerint a grblet legfeljebb a 32 mm-t rte el. Az sszes szablyn ktoldali lestst tapasztalt, azonban nem egyforma hosszsg ban. Nhny esetben az elmon nyomt is megtallta. A trk eredet elmn msz a penge jellegzetes kiszlesedst jelenti a hton. Rendesen az ts kzppontjnl kezddik s termszetesen ktoldali lestst ttelez fel. Ugyanis a pengeht als r sznek lestse magval hozta a penge vgnek megknnyebbedst, s ezrt annak slypontja a markolat fel toldott el. Hogy a fegyver a hozzfztt ertan kvnalmaknak megfeleljen, hoszsz vtizedek-, st vszzadok tapasztalata rlelte meg az elmon kidolgozsi mdjt. Az elv alkalmazst mr bronzkori kardokon is tapasztaltk.^' A pengk hossza ltalban 70-79 cm. szles sge pedig 3-3.4 cm krl mozgott. A szablyk keresztuosa a rgi szibiriai s szkta kardoknl megismert tpusnak tovbbfejldtt formja. Kt csoportba oszt hatk. Egyik kzptt mintha megtrt volna, s kt karja lefel hajlik, a msik teljesen egyenes. Arendt nem tartja lehetetlennek,

hogy taln kln npi hiiere van mindkellnek." Mg az els csoport a szkta kardokkal mulat rokonsgot, az utbbi - ahogy Tth Zoltn is sejti-*^ - inkbb az si avar szablykhoz ll kzel. A szablyk dszes borts markolato magba zrja a penge nylvnyt, az gynevezett markolatvasat, Egyes pldnyokon pomps bortst tallunk, ms pldnyokon pedig egy keleti rjafaj, a Trygon Sephon bre helyettesti azt. Nhny olyan szablyapldny is elkerlt, amelyeken a markolatot 3-4 dszes, tvsmunkval remekelt tske" osztja meg. A tskk" jellik ki az ujjak helyt.-^" A markolat vge vltozatokban bvelked, dszes kikpzs morkolatgombban vgzdik.^'^-''A szablykat knny fahvely vdte. Egyes leletek korhadt hvelymaradvnyai fennmaradtak. Arendt vlemnye szerint n ha jl kidolgozott nyrfakrget, mskor az emltett rjabrt hasz nltk a hvely bortsra. A hvelyt kt-kt pnthoz csatlakoz fln keresztl szjjal kapcsoltk az vszjhoz. A kardszj meg erstsnek mdja ismt igen rgi tpus kardhoz: az avar-, st a tvolkeleti-, a knai- s japn kardokhoz vezet el bennnket. Ez a tpus meghonosodott Irnban is a szasszanidakultra idsza kban.**^^ Hogy a penge hegyt, illetve a hvely vgt az tdsektl vdjk, a hvely vgre tbb esetben dszes fmbortst erstettek. Ms pldnyokon egyszerbb, de hatsos mdon rtk el ugyanezt a clt. Az Arendt ltal lert szablyk fmbortsnak dsztelemei klnsen rdemesek figyelmnkre. Ritka kivtellel a vzililiom stilizlt levelnek ugyanazt az egy motvumt hasznljk fel. Ugyanezt a dsztst ismtlik a szablya vszjnak s a lszer szmnak veretei is. - A motvum eredete bizonytalan. Ha szimbo likus rtelmet keresnk benne, akkor valamely nagy anyafoly-

Majyar szahlyalpusok a KaukzushI Balrl: a zbmcsi idol szablija brzolsa Jobbrl: szublyalcicl u Kulxn vkJckcrl: Mujkopi kerli (Arcmll 1 (1 mvH)ll

nak szimbolikus brzolsra lehetne gondolnunk. Dr. Salmony Alfrd r volt szves igyelmemei felhvni arra. hogy ez a nvnyi motvum a Tang-kori knai mvszeiben is o t t h o n o s . A z Alijvidki trk kultrnak, amennyire azt a moszkvai llami Trtneti Mjzeum anyagbl ismerhetjk, ers kapcsolatai voltak Knval. A Trygon Sephon brnek kvetkezetes alkalmazsa megersti

a Tvol-Kelettel val sszefggsek felttelezst. St arrl is beszlhetnk, rja Arendt profeszszor, hogy a szbanorg dloroszorszgi emlkek ltal kpviselt kultra egy hatalmas bels zsiai civilizcinak krhez tartozik, amely a mongol terleteken, esetleg a Csendes-cen partjain fejldtt ki."^**^ A szablykat illeten teht ahhoz a fontos vgkvetkeztetshez jutunk, hogy mind azok alakja, mind a markolatbortsul alkal mazott rjabr, mind a fmbortsok dsztse si, tvolkeleti kapcsolatokra utal, s legalbb is a trk idkhz vezet vissza. Msik fontos eredmnynk az. hogy ami a lovaskultra sszetev elemeit illeti, azok a nyugati (pannniai) -, s a keleti (kumai) magyarsgnl teljesen azonosak s kzsek. Ez pedig szintn azt bizonytja, hogy a kt np egyazonos gykrrl sarjadt, egymstl vgzetesen elszakadt, de npi mivoltban mgis mind vgig vltozatlanul magyarnak megmaradt hajts volt.

MA^

KUMMAGYARIA PUSZTULSA

TIMUR LNK ( S A XIV. szzad vge fel. a mongol birodalom gyorstem esemnyei kzpette senki sem tulajdontott nagyobb fontossgot annak a hradsnak, hogy egyik tatr trzsfnk fia. a snta Timur. Szamarkand emrjv kiltana ki magt. A fiatalember ekkoriban (1369-ben) 33 ves volt s egyelre mg elismerte a csagatj kn furalmt. Azonban alig telt el tz eszten d. a frfikora deln jr Timur kimozdult sei fszkbl. Hatal mas seregvel, bmulatos stratgiai rzkvel s gyes diplo mciai fogsainak segtsgvel csakhamar a legnagyobb mon gol uralkodk kz emelkedett, s lba eltt heveri El-zsitl Indiig az risi kontinens dli fele. 1380-ban Khorassznban jrt s meghdtotta El-zsia kszbt. Tovbbi hat v alatt birtokba vette a kisebb llamokra darabolt Perzsit. Hogy milyen hihetetlen kegyetlensggel jrt el a neki ellenszegl vrosokkal szemben, arra elg megemlte nnk iszpahn pldjt, ahol 70 000 hadifogoly fejbl emeltetett magnak piramist. 1394-ben elfoglalta Bagdadot, ngy v mlva pedig Indiba rontott, kirabolta Delhit s a szerencstlen vrosban 100 000 fog lyot letett halomra. 1400-ban az egyiptomi szultntl elragadta Szrit, majd Bajazid szultn ellen fordult s 1402 jlius 2-n az

a Tvol-Kelettel val sszefggsek felttelezst. St arrl is beszlhetnk, rja Arendt profeszszor, hogy a szbanorg dloroszorszgi emlkek ltal kpviselt kultra egy hatalmas bels zsiai civilizcinak krhez tartozik, amely a mongol terleteken, esetleg a Csendes-cen partjain fejldtt ki."^**^ A szablykat illeten teht ahhoz a fontos vgkvetkeztetshez jutunk, hogy mind azok alakja, mind a markolatbortsul alkal mazott rjabr, mind a fmbortsok dsztse si, tvolkeleti kapcsolatokra utal, s legalbb is a trk idkhz vezet vissza. Msik fontos eredmnynk az. hogy ami a lovaskultra sszetev elemeit illeti, azok a nyugati (pannniai) -, s a keleti (kumai) magyarsgnl teljesen azonosak s kzsek. Ez pedig szintn azt bizonytja, hogy a kt np egyazonos gykrrl sarjadt, egymstl vgzetesen elszakadt, de npi mivoltban mgis mind vgig vltozatlanul magyarnak megmaradt hajts volt.

MA^

KUMMAGYARIA PUSZTULSA

TIMUR LNK ( S A XIV. szzad vge fel. a mongol birodalom gyorstem esemnyei kzpette senki sem tulajdontott nagyobb fontossgot annak a hradsnak, hogy egyik tatr trzsfnk fia. a snta Timur. Szamarkand emrjv kiltana ki magt. A fiatalember ekkoriban (1369-ben) 33 ves volt s egyelre mg elismerte a csagatj kn furalmt. Azonban alig telt el tz eszten d. a frfikora deln jr Timur kimozdult sei fszkbl. Hatal mas seregvel, bmulatos stratgiai rzkvel s gyes diplo mciai fogsainak segtsgvel csakhamar a legnagyobb mon gol uralkodk kz emelkedett, s lba eltt heveri El-zsitl Indiig az risi kontinens dli fele. 1380-ban Khorassznban jrt s meghdtotta El-zsia kszbt. Tovbbi hat v alatt birtokba vette a kisebb llamokra darabolt Perzsit. Hogy milyen hihetetlen kegyetlensggel jrt el a neki ellenszegl vrosokkal szemben, arra elg megemlte nnk iszpahn pldjt, ahol 70 000 hadifogoly fejbl emeltetett magnak piramist. 1394-ben elfoglalta Bagdadot, ngy v mlva pedig Indiba rontott, kirabolta Delhit s a szerencstlen vrosban 100 000 fog lyot letett halomra. 1400-ban az egyiptomi szultntl elragadta Szrit, majd Bajazid szultn ellen fordult s 1402 jlius 2-n az

ankarai tkzetben az oszmn-trk birodalomra hallos csapst mrt. Hrom v mlva, azaz, 1405-ben a knai birodalom elleni tma dst ksztette el, amikor februr 1 7-n Otrarban hirtelen meghalt. Timur Lnkt, vagy Timur Gurgnt^"^ a tnnelem els sorban mint klnsen vreskez hdtt ismeri, br trvnyeibl, emlkirataibl s az egykor keleti tnnetrk feljegyzseibl eltnik a msik arca is. Bkeidben szerette s bkezen tmo gatta a mvszeteket s a tudomnyt is.'^''^ Ezek az ernyek azonban nem tudjk ellenslyozni azokat a stt tulajdonsgait, amelyek miatt vszzadok tvolbl is csak borzalommal tudunk emlkezni erre - a fktelen uralomvgytl hajtott, mondhatnnk megszllott - tirannusra.

TIMUR LNK ELS HADJRATA TOKTAMIS ELLEN Minket ezttal Timur letnek az a tz esztendeje rdekel, amely Perzsia leigzsa s az indi hadjrat kezdete kz esik, teht 1387-1396. Ezekben az esztendkben zajlott le az a hrom hadjrat, amelyet Timur Lnk a kipcsaki birodalom knja. Tokms ellen folytatott. Toktamis knt Timur bizalma s jindulat bartsga erstette meg. hatalmban. Toktamis Timur bartsgra tmaszkodva 1382-ben Oroszorszgba rontott s br Susdal s Rjezan fejedel mei igyekeztek t feltartztatni, mindent elpuszttva s felgetve, ami tjba akadt, Moszkva ellen vonult s 1 387 augusztus 26-n a vrost fldig elhamvasztotta. Ht vros; Vladimr, Svanigorod, Perejaszlavl, Judieff, Mosejszk, Dmitros s Borovszk estek mg a vrnek s vasnak ldozatul, panaszolja Nikon krnikja.^

TimurLmkm()ii(i(> 1 tiiukn (I:{(>{-hi4()5). T()kiamiski[>r:^aki kndlrn f()lijiui()li (vlizalcs hlx)msk0 (1 s(j a kiimai macjijars) idjcs szrisznHisra urzri^ii. l'Drosiikai, jV(ir;yfjrl /:iX rh'ji fldig lm)rnl)()lialia

A Sikern elbizakodott Toktamis 1 387'ben elprtolt jtevjtl, Timurtl, st haddal ellene fordult, s Azerbejdzsnba rontott. Timur azonnal Tebrisz fel sietett, mn a tmad mr odig el jutott. Mirza Miransah. Timur fia vezette azt a sereget, amely miutn Toktamist a Kur folyn tlra szortotta - Derbendig ldzte a megvert kipcsaki hadat. Toktamis knytelen volt bkt krni s Timur ezttal hajlandnak is mutatkozott megbocsjtani neki htlensgt.

A MSODIK HADJRAT De Toktamis nem tudott beletrdni a Timurral szembeni fgg sgi viszonyba s 1 388 vgn jbl skldni kezdett prtfogja ellen. Hadat gyjttt s Timur ellen vonult. Minthogy a tmad egyike volt a trtnelemben ismert leghatalmasabb kipcsaki knoknak, a tatr trzshad mellett tekintlyes szm hbres, vagy szvetsges np fegyveres serege is tmogatta vllalkoz sban. A leigzott orosz fejedelmek knytelensgbl tmogattk Toktamis hadait. Boris Konstantinovics susdli fejedelem csapatt Szerj ala kldte Toktamis segtsgre. Ennek fejben a kn Vaszili Dimitrovics herceget Moszkva trnjra segtette. Jefdi Sere^eddin perzsa tnnetr szerint^ az oroszokon kvl Tokta mist segtettk mg a klnfle kisebb, kaukziai hegyi npek, a cserkeszek, alnok, a krmi tatrok s a kummgyarok (nla; bas krok) hadai is. Egszen termszetes, hogy a kzs rdek ezttal Toktamis tborba szltotta ket. Toktamis teht a kipcsak, orosz. aln. cserkesz, magyar, nogj, kumk, krmi tatr stb. lovasokbl ll hadval Timur ellen vonult.

(le ezttal sem kerlt kztk komoly hborra a sor Timur s insodszltt fia. Ozmn sejk a Jaxartsz (Sihun) foly mellett, < \ z Enbar hegy kzelben bekertette Toktamis csapatt s leljesggel tnkreverte azt. Ez a veresg a kumamenti magyarsgnak a vrvesztesgt is jelentette. Ezzel szemben nem volt vge a hadjratnak. 1389 prilisnak elejn Timur alvezrei hidakat verettek a Jaxartszen s az gy tkelt csapatok jjeli menetekkel bekertettk Toktamis hadait s jbl megvertk azokat. Timur egyideig ldztette a menekl ellensget, majd maga is visszavonult Szamarkandba, Toktamis pedig ugyanakkor Kipcsakba. gy vgzdtt Timur msodik, Toktamis elleni hadjrata.

A HARMADIK HADJRAT Egy v mlva, 1390-ben Timur jra elhatrozta, hogy Toktamis ellen indul. Seregvel egytt teht Khodzsenden t Taskendbe rkezett, de csak 1391jan. 19^n vonulhatott tovbb, mert kzben vratlanul slyosan megbetegedett. Hrom kipcsaki herceg az tmutatja. Ezek kztt van Temir Kutluj Aghlen, Timur egyik legmeghittebb embere s alvezre, akinek ksbb a Toktamis elleni vgs leszmolsban fontos szerep jutott. gy lett Temir Kutluj egyik fszereplje annak a szomor trtnetnek is, amelyrl ebben a fejezetben akarunk rszletesebben szlni. Timur felgygyulsa utn a csapatok elhagytk Taskendet s szak fel nyomultak. Amikor Karasum mellett letboroztak, meg jelentek Toktamis kvetei s bkre, engedkenysgre akartk brni Timurt. Uruk megbzsbl egy Sunkrt (zongort) ez a leg

nemesebb ajtbl val slyom s kilenc klnsen gyors paripi" ajndkoztak a hdtnak, de mgsem tudtk azt eltrteni szndktl. Csapatai hat hten t egyhuzamban lovagoltak, mg tkeltek Turkesztn sksgain, majd 1391 mjus elejn a Dzsilandzsik partjra rkeztek. Timur hadserege kezdett kifogyni lelmisze reibl. A fvezr, hogy a kszletekkel takarkoskodjanak, meg tiltotta a hsevst s a kenyrstst, pr nap mlva pedig a folykrnyki ligetes sksgon krvadszatot rendeztetett. Igen sok hatalmas termet .3 zarvast" ejtettek el. Ezeknek mongol neve kondagj, a kipcsaki bennszlttek azonban bulennek (blnyp** neveztk ezeket az llatokat. Ezttal ktsgtelenl megllapthatjuk az egykor trtnetr tvedst. Timur Lnk ugyanis nem szarvasokra, hanem bl nyekre rendezett vadszatot. Ezt felttlenl bizonytja a bulen blny sz, mivel a szarvast sem a kun, sem a trk, sem a magyar nyelv sohasem jellte bulen nvvel. Az is ktsgtelen, hogy csakis a ma .Kaukzusi blny nven ismert Bs bonasus caucasius Greu fajtrl lehet sz. Ma ez a blnyfajta a Kubn mellkfolyinak, gy elssorban a Szelendzsuknak s a Nagy Lbnak vlgyeibl ismeretes, de innt is kipusztul lassan az erdsgek kitermelse miatt. A mlt szzad derekn mg nagyon is elterjedt fajta volt az egykori kumai magyar vidkeken, az Elbrusztl szakkeletre es lanks-dombos. erdbortotta hta kon. m 600 vvel ezeltt, ahogy a fenti hradsbl ltjuk, a blnyek mg a Dzsilandzsik foly s a hasonl nev hegysg krnykn (66 Gr. k. h., 49 . sz.) is otthonosak voltak.^ Ez a krlmny arra is jl rvilgt, hogyan tudtk a kereskedkara vnok az hsgpusztasgot knnyen kikerlni; a Dzsilandzsik hegysg lbtl rvid ton t lehetett vgni a Szir darjhoz, ennek

mentn pedig eljuthattak Taskendbe. onnt Szamarkandba. ill. Bels-zsia tvolabbi rszeibe. Timur csapatai tovbbhaladvn a Tobol vidkre jutottak. Innt nyugatra csapva, Baskrin keresztl a Bjelja partjra igyekeztek, ahol sszetallkoztak Toktamis seregvel. Miutn ezt maguk eltt ztk a Kma-Bjelja torkolatig, a folyk szgben megtkztek s 1391 jnius 1 8-n Timur serege Toktamis hadain elsepr gy zelmet aratott. Mindamellett ez a gyzelem sem volt Toktamisra megsemmi st hatssal. Timur fel is tette magban, hogy ellenfelvel mgegyszer, vgrvnyesen leszmol, elbb azonban Perzsit s Georgit akarta teljesen leigzni, ami a nagy hdtnak hrom esztendei hadakozsba kerlt.-^''

A NEGYEDIK, DNT HADJRAT Vgre 1395 februr 1l-n parancsot adott Timur, hogy a hadak (a Bagdad kzelben lv) Szmrr mellett gylekezzenek s maga is odasietett. Mihelyt egytt volt a sereg, azonnal megkez ddtt az az tnegyedves hadjrat, amely rombadnttte a Kaukzusvidk egsz kultrjt, a keresztny, nyugati hittrtk msfl vszzados fradozsnak minden addigi gymlcst. A hadsereg kl rszre oszlott. A balszrny nyugatra kanyaro dott s vgigvonulva a Kaukzus gerincn, biztostotta a fhadat az szakrl jv tmads veszlye ellen. Ezalatt a fhad s a jobbszrny a Kaspi-t fel tartott s a balszmnyal egyeslten tlpte a rgi, kaukzusi falat (Vaskapu). Derbend eltt ezer kaitak-^' harcos akarta feltartztatni Timur seregt, de ezeket mind

MACY HZ

1 0 5 Z K V ^

Timur Lmk - Toklmis tpiscki kan dim uezcieii negyedik-hadjralank uzlta (A tkf^fx't im>czlc s rajzolta BeixlcJij Uszl)

egy szlig levgtk, Derbendet elfoglaltk s felgettk. Most mr nyitva volt az t elttk szak, azaz a Kuma sksga fel. Rvi desen elesett Tarcu, majd Tarchis (Terki) is. Itt rteslt Timur Lnk arrl, hogy az ellensges csatrlnc a Kajasszu mentn fejldtt fel. Azonnal parancsot adott, hogy az egsz sereget felriasszk. Az jjel szakadatlan lovaglsban telt el. de mire hajnalodott, ott voltak Kulot alatt, (a mai Jekaternodar mellett azon a ponton, ahol a Malka a Terekbe mlik) s velk szemben llt Toktamis serege ers szekrtborba hzdva a Terek partjn. Timur tbort hamarosan rok vette krl. A tborban szigoran eltiltottak minden lrmt, minden tzet. Az llatok kolompjainak szava elnmult, st a harcosoknak mg hangos szt sem szabadott kiejtenik. prilis 15-n hajnalban Timur ht rszre osztotta seregt, majd kivlasztott testrei ln maga is annak lre llt. Felhangzott a krtjel nyomban a tatrok csataordtsa: Dar u gar!"^ Kirppen nyilaiktl elsttlt az g. Olyan elemi ervel rohantak Toktamis seregre, hogy az nem tudott ellenllni a rohamnak, hanem hamarosan sztszrdott, mire Timur hadai nak az ldzs jutott feladatul. Az ldzsben Timur megosztott seregnek egy rszt Temir Kutluj Aghien kn vezette. Pr nap alatt Magyarban voltak. 1395 prilis 17 -2 0 Q lehetett, amikor Timur Lnk s Temir Aghien ldkl, rombol seregei ugigsepertk Magyar krnykt, de nem llottak meg a kumamenti magyarsg fvrosban, hanem Toktamis ven hadait a Jergenyi dombok gerincn, majd a Volga mentn szakadatlanul ldztk, kergettk a Szamartl szaknyugatra fekv bilriai Ukekig. A hossz ton Toktamis serege teljesen felrldtt s sztzlltl, ezrt Timur harcosainak egy rszt visszakldhette Perzsiba, maga pedig a Dnyepr mell vonult vissza, mert onnt

TiK i; M M A G Y A H I A P U S Z T f L

AS A

lecsaphatott a krmi tatrokra. TemirAghIen s Akfi/.-^Timurlenk kt neves alvezre, egyidre ismt Kiszsiba trt vissza sere gvel. Ottani tborozsuknak emlkt a mai napig is rzi TatarbasorP'-^ helysg neve. m Timur nem pihent sokig a Dnyeper partjn, hanem a Don s a Karasszu torkolathoz sietett, mert hrt kapott arrl, hogy ott Barkjarok, Toktamis kn hadseregparancsnoka prblkozik sszegyjteni megvert seregt. Barkjarok felesge s gyermekei Timur kezbe kerltek, de a nagykn bntatlanul visszaengedte ket frjhez, ill. atyjukhoz, st berte azzal, hogy Barkjarok seregt csak Moszkvig ldzte s anlkl, hogy a vrost bntal mazta volna, 1395 augusztus 26-n visszafordult hadaival. (Ezt a napol az oroszok a mai napig is a csodatev vladimir Szent Szz nnepeknt lik meg.) A Moszkva all visszatr Timur a Don mentn Azovot. a neves kikt- s kereskedvrost kzeltette, majd tmadta meg. Seregnek megparancsolta, hogy a mozulmn hvk hzait kmljk meg, de minden mst gessenek fel. Ennek megtrtnte utn a cserkeszek fldjre trt s az (1395) v htralv rszt annak elfoglalsra, valamint Tausz s Kurlat vrnak lerombo lsra hasznlta fel. Kzben beksznttt o tel. Timur elbb gy tervezte, hogy az 1395-96. ui telet a kummogyorok^-^fldji tlti, Omar Tban neu alvezre azonban Mahmudi, magyari npbr (kelanter) hradsa alapjn olyan rtestst hagyott htra szmra a vros magyar lakossgnak magatartsra vonatkozan, hogy addigi szndktl elllva, parancsot adott Magyarnak fldig val lerom bolsra.

Ez a szrny parancs 1396 janur elejn hangzn el Magyar ban. Turkolly Smuel, Cm din s a ksbbi rnagyari kutatk eljegyzsei alapjn alaposnak ltszik az a feltevsnk, hogy Timur tatrjai a nfiozulmn lakosok hzait s palotit Magyarban is megkmltk, hisz ezekben a rompalotkban mg vszzadok mlva is meghzdott egy-egy szegnyebb tatr csald.'*-^ A rendkvl kemny tl ellenre is Timur - Magyar lerombolsa utn - haladktalanul Asztrahny ellen vonult, de a mly hban serege csak a legnagyobb nehzsgekkel juthatott elre. Asztra hny lakosai - rteslvn a kzelg veszedelemrl - a vrost hbl s jgbl ptett falakkal vettk krl, de mgsem tudtk megakadlyozni, hogy Timur azt el ne foglalja s fldig le ne romboltassa. Mivel pedig Mahmudi kelanter mentsgkre kelt. a nagykn vzbe fojtana. gy bnhdtt az az ember, aki miatt Magyar a kgyk, farkasok s keselyk vrosv lett! Asztrahny all Timur a kipcsaki knok fvrosa, Szerj fel vette tjt. Elpuszttotta Ak-Szerjt, a rgi fvrost (Asztrahny kzel ben), majd az jat Is (a Volga nagy, als knyknl), azutn visszafordult, hogy bosszt lljon a kazikumkkn,^^^ kuuicsa kon.3** koitakokon^'^ s a karakalpokokon,*' *egyszval azokon a npeken, amelyek Toktamist vele szemben fegyveresen seg tettk.^^' Ezek utn fseregvel egytt kivonult a Kaukzusbl, hogy elksztse (1398-ban vghezvitt) hindosztni s indiai hadjratt, azonban a Toktamis elleni kzdelmek mg mindig nem rtek vget. Timur ugyanis kt hadvezrt, Temir Kutlujt s Aktogot (Aktav) megbzta azzal, hogy ldzzk a kipcsaki knt. aki kzben Vitov litvn nagyfejedelemnl keresett menedket. A hborsko

dsok mg 1 2 esztendeig folytak, mg csak 1 407-ben Toktamist el nem rte vgzete: orszgbl vgleg kiztk s maga a harcmezn fejezte be hnyatott lett.'*'^^

A KUMAI MAGYARSAG SORSA MAGYAR PUSZTULSA UTN A fentiekben sz van arrl, hogy a magyari pspksget 137780 tjn a Kubn forrsvidkre helyeztk t. Valszn, hogy a zavaros idkben a vros s a krnyk magyar lakossga is a hegyek jobban vdhet magaslatain keresett menedket. Erre utal Grber kzlse is: A magjary, vagy inkbb madsjary np, amely a cserkesz hegyek aljn, szak fel a jifldn" lakott, ismt visszatr Madzsar romjaihoz, s nagy palotk, meg egszen boltozott pinck moradunyairl beszl. Gmelin gy vlekedik Magyarrl szl lersban, hogy a vros egsz krnykn tallhat, elszrt srdombokat, kurgnokat nem a vros lakosai emeltk, mert szerinte azok nem tatrok voltak. Emlti, hogy a kaukzusi ingus npsget tartjk a magyarlak utdainak.^*^ Klaproth szerint az ossztek Baillat nev nemzetsgnek l hagyomnya az, hogy k a magyarbeliek utdai. Diese Badillathe, oder Badill, rja Klaproth, beherschen einen grossen Theil dr Dugurr, und leiten ihren Stamm aus Madschar her, welchen rt sie bei seiner Zerstrung durch die Tataren des Tchingischan, verliessen."'^' Viszont Karar7)sin azt emlti, hogy Magyar utols lakosai Perzsiba kltztek.'^ Amennyiben feltesszk azt, hogy a vros elpuszttsa utn abban csak a Timurlenkhez hsges, vagy taln

HZ

katonai rizet alatt l npsg maradt, el is hihet, hogy a vros gazdasgi viszonyainak leromlsval (aminek a nagy vros pusztulsa utn felttlenl be kellett kvetkeznie), akr nknt, akr az erszak nyomsra valban Perzsiba. a mongol helytart kzelbe kltztek. Ez az elkltz npsg azonban aligha volt teljessgben magyar s klnben is csak tredk lehetett. Az a krds, hogy hova lett a magyarbeli magyarsg a vros pusztulsa utn. hogyan tnt el idk folyamn ennyire a szemnk ell, a legnagyobb krds az egsz krdssszletben. Hogy nem valami kicsike np volt Gyeretyn npe. mr kitnik abbl is. hogy a XIV. szzad vgig meg tudta tartani nemzeti jellegt annak ellenre is. hogy vele rokon trk-fajta npek kztt lt. Mindenesetre ez volt a veszte is, akrcsak a baskrmagyaroknak; felszvdott a rokonfajtjak tengerbe. Ahogy mi felszvtuk ma gunkba az itt tallt avar maradvnyokat, vagy a ksbb beteleplt kunokat s jszokat, a besenyket s a maradk tatrokat, ugyan gy ldozatul esett ez a kt maradk magyar np is az ket krnyez trksgnek. De nyom nlkl mgsem veszhettek el. Utdaiknak valahol lnik kell ma is! Az ingus nemzetsg lakhelyt Pallas trkpe a Terek kzps folysa mentn adja meg. a kis-kabardok fldjn. Boldogult Blint Gbor a kabardokban sejtette utdaikat. Az abkzok s az ossztek hagyomnyaiban egyarnt l az a tudat, hogy k egykoron Magyarban laktak.-'^Nem lehetetlen, hogy nhny magyar nem zetsg ezekhez a szomszdnpekhez meneklt, s gy maradt fenn kzttk az emltett hagyomny. Mindenesetre feltn, hogy a mai abkz. osszt s kabard ni dszruhk hajszlra ugyanolyanok, mint amilyenek azt Ibn Batuta a magyarbeli magyar kirlyn ruhja nyomn 1 333-ban lena.'^

HZ

Ennek is megvan a kielgt magyarzata. A Kaukzus, mr domborzati viszonyai miatt is, mindig nagyon neliezen hozzfr het hely volt, ezrt a formk oda ksbben jutottak el, de sokkal tovbb meg is maradiak, mint msutt. Miller, a Kaukzus egyik legkitnbb ismerje kzli, hogy pl. a mlt szzad 20-as, 30-as veiben, amikor mr Eurpban vasutak is voltak, a kaukzusi npek mg mindig nyllal vadsztak, noha akkoriban Nyugaton mr a kovspuskt sem hasznltk. Ugyancsak Miller szerint a Kaukzusba importlt dolgok gy a divat is, nemzedkrl nemze dkre rkldnek. Egyszer hasznlati trgyak vszzadokig megvannak a csald birtokban, mg csak el nem kopnak, vagy veszeldnek. ^ ilyen mrtk konzervativizmus mellett valban van jogunk s okunk felttelezni azt is. hogy a Zichy-fle kutattrl szrmaz fnykpgyjtemny ni dszltzkei a pomp zatos XIV. szzadbeli divat alapvonsait riztk meg. Mg egy fontos ktfre kell figyelemmel lennnk s ez Laonikos Chalkokondyles Apodejkszejsz hisztorn cm 10 ktetes mun kja.'^*" A X. ktetben^' beszl az r az szakkaukzusi npekrl is. Elre kell bocsjtanom, hogy ebben az idben (XV. szzad) a mai Grzit Ibrinak neveztk, az aln npnv pedig nemcsak a tulajdonkppeni alnokat (osszteket) fedte, hanem az szaki Kaukzus sok kisebb trzsnek npt is belefoglaltk ebbe a nvbe. Laonikos szerint a fels-ibriai vrosok szomszdsgban laknak az alnok, hunok s embek, az alnok azonban egszen a Kaukzusig nylnak s valamennyi kztt ezeket tartjk a leggyesebbeknek s legbtrabbaknak a hadi dolgokban. Kitn sodronypnclt ksztenek, ismerik tanainkat Krisztusrl, kln nyelvk van, bronzbl kszlt fegyvereiket k A/anik-nak nevezik."

rdekes, hogy ezideig nem tnt fel senkinek sem az, hogy zen a helyen, a XV. szzad dereka tjn, leht pr vtizeddel azutn, hogy a mongol hadak Magyart elpuszttottk s ami ezzel cgyttjrt, a kumenti magyarsgot sztugrasztottksi lakhely rl, az alnokkal kapcsolatban fordul el a hunok neve, amely ezttal ktsgtelenl a kumomenti magyarsgot takarja. Nem is meneklhetett mshova szerencstlen sors testvrnpnk, mint a magas hegyek kz, ahol viszont mr tbb v szzad ta az aln s velk rokon hegyi trzsek tanyztak. A kumamenti magyarsg hovatntre ezutn kell mg majd ennl pontosabb vlaszt adnunk, ehhez azonban helyszni nyelvszeti, nprajzi s rgszeti kutatsok s tanulmnyok lesznek szks gesek. Remljk, hogy a politikai viszonyok javulsval erre is sor kerlhet.

HROM MAGYARORSZG Mindabbl, amit az eddigiekben eladtunk, kivilglik az a ktsgtelen tny, hogy Kr. u. 890 s 1400 kztt hrom olyan lerlet volt Eurpban, ahol magyarok ltek zrt teleplsben. Ez a hrom Magyarorszg - ha eltekintnk honfoglalink rvid etelkzi tartzkodstl - a kvetkez: 1 . A mi haznk, szentistvni Magyarorszg, amely ebben a korban Pannnia, Hungaria Noua, (j Magyarorszg) vagy Hun gria Minor (jabb eredet Magyarorszg) nven* szerepel a krnikairodalomban.
* Tudvalv, hogyMagna Ungaria nevben a Magna jelz jelentse nem annyira

2. Haznkhoz trbelileg kzelebb esett a kumai magyarok orszga: Kummagyaro. Az egykor krnikk, illetve az arab perzsa rk gyakran emlegetik mind az orszg, mind a fvros, mind a kummagyar np nevt. Az orszgnak leggyakrabban szerepl, valamint legismertebb elnevezsei; Hungaria Maior. H. Vetus, H, Antiqua, Cummagerio, Maieria, Mogeria (Egy bullban tvesen; Hunnauia.) 3. Tlnk legtvolabb a baskr-magyarok ltek uralvidki haz jukban. Itt tallt rejuk 1 236-ban Julianus testvr. Az orszgukat - Fr. Richardus jegyzknyvnek szvege nyomn - Magna Ungara nven ismeri a trtnelem. Rubruquis Pascotir, Pascatur, Pascauer, Pascata s Paschata, Piano da Carpino Bascart, Baschart. Bosartos, Fr. Johanca Bascardio. Fr. Henricusjelentse pedig Baschardia nven emiti.'^"'^

jiagy", mint inkbb .eredeti, igazi. si, ugyangy Maior Ungaria is sibb Magyaroszgot jelent.*' Ezzel a meghatrozssal lltja szembe a kzpkori krnikairodalom haznkat, mint Hungaria Nova-t (j Magyarorszgot), illetve H. Minor-t (jabb eredet, ifjabb Magyarorszgot.)

"iixr

JEGYZETEK

' Bendefy. Szallam tolmcs kldetse Nagy Sndor falhoz (Gg s Magg fala) A magyar strtnet ktfi. I. Bp.. 1941. 2 Marquari. Osteuropische u. ostasiatische Streifzge. Leipzig. 1903. XXX. 1 . ^ nman. strtnetnk keleti forrsai. (II. 3. sszegyjttt munki II. Trtnetrs s forrskritika.) Bp. 1938. M. Trt. Trs. 184 skk. II. * Nmeth Gyula; A honfoglal magyarsg kialakulsa. Bp., 1930. 164. I. 1 . j. Tov'bbiakban: HMK. ' Bendc/y. Itil s Duba. j szempontok strtnetnk keleti ktfinek magyarzathoz. Bp. 1 938. Trtnetrs, ll.vf. 1-311.1trkppel. Ennek a fejezetnek a gerinct ez a dolgozat szolgltatja. Zichy. Levedia s Etelkz. Akad. rt. 434. 1926. 101 . ' LfjciJ, Az ismeretlen Bels-zsia. Bp. 1940. 1271 . A magyar honfoglals kiJtfi. Szerk.; Pauler Gyula s Szilgyi Sndor. Bp,. 1900. 1 4 1-150II. Tovbbiakban; MHK. L. 7 a. id. m. 1281. HMK 159, 160. 301. 302 II. " V. . 6 a. Id. m. 41. s HMK 159 s 301-302 II. Chtwlson, Izvesztija... Ibn Dasta. 150. Bibi. Geogr, Arab. I. 225. II. 285. HMK 302 I. HMK 302-303 II. HMK 1581. V. . HMK 1581. " Marquan. Streifzge 173 skk. II. U. ott 31. 164. 495II. ' HMK 164 1 . 1jeg>7. '* V. . Magyar Nyelv. Tovbbiakban: MNy. 1909. vf. 165.367.432 U.. KmoskM., Gardza trkkrl. Szzadok. 1927. Bp. 16&-1671I. Ugyanott.

Thury J A magyarok ered. shazja s vndorlsa. Szzadok, 1896. 801 I. Roesler, Rom. Stud. Hunfaliy, Magy. eihnogr. 202 1 . Feh G., Atelkuzu terlete s neve. Szzadok, 1913. Klny. 26-2711.. Marquart. Osteur. u. ostas. Strelzge. 30-32. 1 6 11 1 . Schneiz, Onogoria. Arch. f. slav. Phil. XL. 1601. 138 Melich Duba =Duna? M. Ny. 1928. 84-881 . ^ I lmon f-Szei^) Magy. Trt. 1.661 . (II. kiad.) * V. . 1 3 s 6 a. Id. m. Kun G. gr, MHK 1 70.3 jegyz. Kun G. gr., Relat. Hung. I. 184 I. V. . 20 a. id. m. I63skk. 1 . HMK 160-16511. Id. m. 1631. ^ V. . Bendefy, Egykor knai ktfk a mongolok 1237-42. vi hadjratrl. Trtnetrs 1 . vi. 5. sz. Bp. 1937. (Trkppel) V. . liendefy, M ismeretlen Julianusz. Bp.. 1936.641.5 jegyz. ^ L. 138 a. id.m. L. bv. Szzadok. XLVll. 681 1 . V. . 26 a. id. m. 12-13 11. ' Vszdnu(Ki, Osetinskie Etjudy lll. kt. - HMK 172 1 . V. . 6 a, id. m. 91. Anongmi Ranennatis, De Geographia. Parisiis 1688. p. 136. Llber IV. cap. 1. ** Pincter ct Fanheu, Ravennatis Anonymi Cosmographia. Berolini I 86O. p. 170-171. Mrqurt. Streifzge351 I. L. 6 a. id. m. 121. HMK 163-16411. HMK 154.301,30211. V. . A katolikus hittrts trtnete. 1 . Bp. 1938. V..l lman. Magyar Trtnet. 1 .1 09, -Moravcsik MNy XXlll. s XXVI. vi. Bv. I. Ben(k;fy. Kummagyaria cm m 1 8 -23 11. U. ott 321. ^ U. ott 36-381.. - Bendefy,Az zsiai magyarok megtrse. 1 1 . kzi. Theologia 1938.3. sz. Tovbboakban: zsMM - tovbb Moravcsik Gy., Muagerisz

iixr

kirly. MNy, XXIII. 266-267. B lerst lsd Bendefy, Kummagyaria. Bp., 1941. 267 skk. II. - C. d e. lioor, Nachtrage zii den Notitiae Episcopaturn l-lll. Zeitschrift fr Kirchengeschichte Xll. (1 890-91 .) 303-322,519-534. s XIV. (1893-94.) 573-599 II. - H. Gclzer, Dle kirchllche Geographie Grechenlands vor dem Slaveneinbruche. Zeitschrift fr Wiss. Theologie XXXV. (1892) 419^36 II. - A jegyzk eredeti kzirata: Cod. Paris gr. 1555 A (s. XIV.) fl 23 V . skk. 11 . - s Moraursik, A honfoglals eltti magyarsg s a keresztnysg. (Szt. Istvn Emlkknyv.) Bp. 1938.1 . Ntwali K., Nagy-Magyarorszg ismeretlen trtnelmi okmnya. Bp. 1911. 43-46 II. Marquan (Streifzge. 21 5.223,22411.) tallunk ugyan adatokat a parszngra vonatkozan, de ezek a rmai eredet adatok a parszanga hosszt mindssze l 1 / 2 mrfldben adjk meg. A jnrfld" a mterrendszer be vezetse eltt az utakdivatos mrtkegysge volt. Nagysga orszgonknt nagyon vltozott. Marquan felsorolsa szerint Laonikos ClialknkondUcs feljegyzsei alapjn 1 2 parszanga 20 1 / 2 km-nek felel meg. //nin kzlse rtelmben! rmai mrfld I 1 / 3 1 t/2 arab mrflddel egyenl. Ha ezeket az adatokat vesszk alapul, a parszanga hosszt kb. 1650-2200-2250 mterben kapjuk meg. Sokkal megbzhatbb LukJnc/i kzidse (Menander Protector trtneti mvnek fennmaradt tredkei (Kzpkori Krniksok. IV.) Brass. 1905. 1561.3. j.). amely szerint egy parszanga =5,94 km =egyrai gyalogt. -A parszanga hosszval foglalkozik Mondd Mikls, Jzsef khazr kirly vlaszlevelnek hitelessge cm m jegyz. Pcs. 1927. V. . Egyetemes trtnet li. Vdrziy /v'ler, A kzpkor trtnete. Bp. 1937. Magyar Szemle Trs. kiad. 660. old. lv trkppel. K/prolh, Reise in den Kaukasus u. nach Georgien unternommen in den Jahren 1807 u. 18081 . kt. Halle-Berlin, 1812.443^441 . fYinz Gy., Msodik belszsiai utazsom nprajzi eredmnyei. IV. kzi. Npr. rt. 1912.631. HMK 156-1571. U. O lt b irodalom. HMK 1561. L. Zakliaioi-Armdi. Studia Levedlca. Rgszeti adatok a magyarsg ix. szzadi trtnethez Archeologica Hungarica XVI. sz. Bp., 1935. 75-76II. L. P(xj(xiin M. A.. O csasztnoj zsizni knjazsei vdrevnoszii do nasesztvija tatar, iszljedovanjija, zamjecsanjija i lkelj o drevnej russzkoj isztorij. III. kt.
881.

HZ

V. . Zsirai M.. Jugria (KIny. a Nyeivtud. Kzi.)-Zsirai. Finnugor rokonsgunk, Bp. 1937 -4-74 skk. 1 1 .
L.6l/l.a. id. m. 771.

Kiyoi/a alakot talljuk 3t*ndus Polo/uis-ni. (Egyetlen kzirat a prizsi Bibi. Nation.-ban sg Regis |alias Colbeninusl 2477.) - Kzlte irAnezac, Piano da Carpino tlersnak fggelkeknt. RecueiI de voyages. 1839. Prizs. I. IV. p. 774-9. -V. . Ck)lub()i>icJi Biblioteca, Bio-Bibliograficadella Terra Santa e dellOriente... Firenze I-v. Tov^bbiakban: GL. 1 . ki. 2141 Legjat* s legjobb kiadsa Sin. Franc. 1 . kt. Vonatkoz orrskritikt 1.36a. id. m.-ban, amely egyttal ennek a fejezetnek is gerince. Mindssze 65 ve. hogy a knai trtneti ktfk egy kis tredke angol fordtsban bevonult a nyugati irodalomba. 1876-ban jelent meg M. D, Bretschndder Draufn /mm Chincsc and MorKfol wnlinfjs, and comparcd wilh Ihe obSmKiiions od Wcsiem aulhors in ihe Middic ac]cs c. munkja a Joumal of the North-China Bransch of the Royal Asiatic Society (Sanghai. New-Series Nr. X. p. 1-300) hasbjain. A tekintlyes munkt nhny vvel megelzte ugyanazon szerznek .NoK'; on Chinese mrdiaeuul iraidlcrs lo the Wesrc. hromves dolgozata The Chinese Recorder and Missionary Journal" 1874. vf.-ban. mg ugyanazon (1876) vben jelent meg jvoiices of ihe medaeual /lisloiy of Central and Western Asia" c. tanulmnya. (U. ott mint BDfCh.) mind a mai napig ezekbl a munkkbl ismerjk a knai ktfk zmt Dzsingiz kn s utdai hdt hadjrataira vonatkozan. V. . Hammcr-Purgstall, Geschichte dr goldenen Horde. Ugyanezeket a npeket felemlti a fordts szvege a 1 52-155 lapokon is. (A szvegel I. Bretschneidernl, Notes of the medieval history of Central and western Asia. Tovbbiakban: BNcwA c. m.) V. . 37 a. id. m. 118. 142 1 1 . D'Ohsson Hisioire de Mongols. 1 . 1971. scJioli, Abh. Akad. Wiss. Berlin. 1884, Mmoir. sur les Centres Occid. 1 . 181, Berezin, I. I8 l. Karanizin, isztorija guszod. Ruszjszkogo. 11.671 . ^ id.m .I. 181. Breisdineider, Drawn from Chinese and Mongols writings.... Sanghay,NewSeries No 10 237, Tovbbiakban: BDfCh.., ^ Rubruk id. m. 2461 .

Tor

* ' *

Bretschneider, Notes on Chinese medieval travellers... (1-68 1 .) The Chinese Recorder... 118. Tovbbiakban: BNoCh H/erv. 702 I. Szerz 37 a. id. m. VI. fej. Koasifil/nos. De adm. imp. 37. MHK 1151. - V. . HMK 301 I. llouisma, Wiener Zeltschrift r dle Kunde des Morgenlandes. II. 222 skk. II. HMK 291. L. albb, a 4. alatt: .Uiuszu" cmsznl. V. . 37 a. id. m. 118 s 142II. V. . MHK. - Atorc|uori. Streizge. 165 skk. II.- Nmeth Gy.. Id. m. I6l I. sb. h'r. H(X). Bacon. De situ Terrae Sanctae. etc. (1267-bl) Pars iv. Geographia. - Rog' Bacon. Opus Mjus 1 .1. p. 363-4. - v. . c o l . l. 2671. Bvebben 1,37 a. id. m. Vl. fej. 451 . V. . I larruner-Furgslall, Geschichte dr goldenen Horde. V. . Ouwarojf, iude sur les peuples primitifs de la Russie. Les Mriens. Szentptervr, 1875. V. . 37 a. id. m. IV. fej. 33 I. Lcztf Gy.. Az Orosz Birod. tn. I. Temesvr. 1 890. 3351 . V. . da Carf)ino s rtubruk ide vonatk. feljegyzseivel. L. 37 a. id. m. V. fej. 371 . s lo/l a. id. m.. Ovcheruch {var. Orgenhusin) =Novocserkaszk. a Don torkolata kzelben. V. . lienck^y. Fr. Julianus tlersnak tulajdon-s npnevei. Trtnetrs. lU. vi. - 145-147 II.

**

Klaproih, Reise in den Kaukasus u. nach Georgien. Halle u. Berlin. 18i2.1 . 4311 . 1 /mmCT-Purjsitil/nl (Gesch. d. Gold. Horde); Tudaj Mengu, uralkodott testvre. Mengu Timur utn (1272-1285). Teht Mengu Timur Oran Timurnak nagybtyja volt. Bv. 1 . Gatterers Hist. Journal XII. 191. L. 94 a. Id. m. 1 . 433-434 II. L. Des Peuples du Caucase. Paris. 1828.272 1 . U. ott 432-433 II. Lzdr. Az orosz birod. trt. Temesvr. 1 890. II. 2231.213

H '
JEG Y Zm i-K

la a i

Lukcsy Kristf, A magyarok selei... Kolozsvr 1870. II. ki. 1491. kzlse nyomn emlti Paigmcz, A magyarsg keletkezse s shazja. Bp. 1901. 251. Voyages d'lbn Baiula. 1-lV. Ed. Defrmery et Sangulnetii. Prizs, 1 855-59. T. II. pp. 374-380.

Peiis de la Croix L. III. Ch. III. 22 I . - Hamm.rurcjsi. GgH 341 i. V. . Nmeh Gy.. HMK VI. fej. klnsen 3061. V. . Jercek, A bolgrok tn., Nagybecskerek. 1889.318-324II. Bv. 1 . 102 a. d. m. 95-97II. Az rdemes perzsa utaz s trtnetr (teljes nevn Abdcr-Rezzak. v'agy Abd al Rzzk ibn Ishak (Kemal Al Din) 14l3-banszletett Heratban, meghalt 1471-ben. tlersain kvl Timur Lnk trtnett fellel hatalmas mve tettk halhatatlann nevt. Ez utbbinak cme: Maihlaa saad-ain, vagy jemo Bohr aih. Eredeti kziratt a prizsi Bibi. National rzi. L 87 a. id. m. 362 I. L. 94 a. id. m. I. vonatk. fej. L. 87 a. Id. m. 362 1 . Mmm.-Purgsf.-nl; kumkk orszgban. - GgH 3621. L. albb, a hadjrat rszletes ismertetsnl.

'

Theop. Simokaitcs. Historiarum Libri octo. Bonnae. 1834. 8" Lib. II. cap. 18. pag. 104, 105. Neszor Krnikjnak Schlzer*. kiad. 1 1 . 1141 . vdczy Pter, A kzpkor trtnete. (Egyetemes Trt. II.) Bp. 1936. MoiKSik Gy.. Az onogurok trtnethez. MNy. XXVI. Bp. 1930. - 102 I. Moraifcsik, id. m. 103 1 . - L. Drapiyrai Lempereur Hraclius et lempire byzantln au Vll. sicle. Prizs, 1869. 215 I. - E. Gerland, Byzantinische Zeitschrifl lU. 363-365II. ury. History o the later Romn Empire, II. 1081. LXirk Jen, A magyarokra vonatkoz npnevek a biznnci rknl Bp. 1910. 571. Hammer-PurgsiaU, Geschichte dr Gold. Horde, 2901 . V. . Nmeh Gyula, HMK. 3301. Anonymi Raiiennati. Cosmographia. Ed Pinder-Parthey 81,3.

UACVAR HZ

L Sliders Handailas. 591 . E 5. (Bunisch). Jemcy, A Kuma mellki Magyar vrosrl. Tudomnyir. 1843. XIII. 83-84II. KJaproh Klaproh. Reise in den Kaiikasus u. nach Georgien. Halle u. Ber lin. 1812, 1.429^3011. Nncfh Gy., HMK. 36-37II. Ugeli Lajos, Afgn fldn. Bp. . n. 207-217 II. Trkppel.

Gomtxx:2 Z., A magyar shaza s a nemzeti magyarsg. 1 1 . (Nyelvtud. kzi. 1923. XLVI. 1-33. 11.) V. . Mf)rai'('sik Gtj.. Nikolaos Mystikos a .nyugati turkokrl". KCSAI. vi. 156-15711. Bp. 1921. Dark Jen, A magyarokra vonatkoz npnevek a biznci rknl. 441 . V. . lia-Kta (en(](^iy) L . A visegrdi kongresszus 1335-ben. Dunntli Tantk Lapja 1933. vf. 3^ II. (Szombathely.) - tovbb; l'crdinandu, Knzf)-lurix]. Bp. 1940. V. . Loucsjjiy/ Gyula, Adalkoka magyar-lengyel rintkezs trtnethez. Szzadok. 1 886. vf. GolifriixiusViicrbiaisis(11 33-1 1 96v. it 98).Memriaseculorum.veiLiber memorlalis ab O. C. 1185. Monum. Germn. Hist. 22 kt. Hannover. 1872. Pu/y-Wisouja Realencyclopedia... 1.23521 . Lsd 37 a. id. m. v. fej. s Bendefy. Julianus utazsnak kziratos ktfi. Bp.. 1937. (Arch. Eur. Centr. Orient. Knv.) Latin-magyar facsimile kiad. V. . 37 a. id. m. 23 1 . Kczai Simon magyar krnikja Ford. s jegyz. elltta Csszr Mihly. Magy. Knyvt. 610. sz. 24-25II. U. ott 81. V. . Bayl(^y L . Szallam tolmcs kldetse Nagy Sndor falhoz. Bp. 1941. V. . 37 a. id. m. 1381. Utazsnak rvid lerst 1.37 a. id. m. 118-12211. fano da Carf)ino, Ystoria Mongalorum. quos nos Tartaros appellamus. 1 248. (Legjabb s legjobb kiadsa: Sinica Franciscana, vol. 1 . QuaraccaiFirenze, 1929.) V. . d'Ohsson, Hlstoire des Mongols. l. 41 0 . cTAvezac. RecueiI 520-521. Beazley. The Texts. 271-272 n. 2. Puli. Hist. Mongalorum 130-131. Sin. Rnc. I. 29 n. 2.

Mint 1 4 1 . jegyzet. V. . ( Avzc, Recueil 515. HockJUH, The Journey, 109 n. 2. lieazletj. Tlie Texts. 176, Puli, Hist. Mong. 167, S/n. l-raric. l. 53-54 n. 7. V. . Bcjidefy, 37 a. id. m. fejtegetseivel. Albb 1 . rszletesebben. V. . d Aizc, Recueil. 540. B'azieij, The Texts 277. Sin. h'ranc 1.56. n. V. . l^ozlcy. The Texts. 277.Sln. Franc, I. 56. n. 5. Minta3l.jegyz. '* V. . (i'AiH'zac, Recueil 531 -532. R(x:k/iil/, The Journey. 112-114. Beazleij. The Texts 274. Pulk, Hisiora Mongolorurn, 165. (Ezeknel a szerzknl bsges, tovbbi irodalom) Sin. Franc. 1.51. n. 5. '5" V, . 'AiKzac, Recueil 533. liM'khiil, The Journey 111-112.248. B('.azley, The Texts 275. t\il, Hist. Mong. 165. Rubruquhi Cap. XVll. n. 3. Sin. Franc. 1.52. n. 2. Mint 150. jegyz. V. . BKtsdiTK'ider, Mediaeval Researches 263. Beazley, The Texts 277. Puli, Hist. Mong. 168. Sin. Franc. 1.56. n. 4. Mint 144. jegyz. V. . d Aiiezc, Recueil 571. Hallt)erg. 122. V. . d ALiczac, Recueil 571-572. Sin. Franc. 1.89 n. 7. V. . ( A vzac Recueil 575. Mint 156. jegyz. V. . teazlfy. The Texts. 280-281. PcHiol, A propos de Conians 182183. Sin./'run;. 1.60. n. 2. V. . BerKic/y, Adatok a sarkvidki Szibiria megismersnek trtnethez. Fldr. Kzi. 1940. vi. V. . Puli, Hisi. Mong. 197. (lAiiezac, Recueil 574. Sin. Franc. l. 89. n. 13. V. . KoJhilJ, The Joumey. 36 n. 2. Yule-Cordier, The Book 1 1 . 492 n. l^ririm j, Fragments de Gographes et d'Historlens 1 . 469. Si/r Franc. 1 . 469. V. . HockhUI, The Joumey 12. Beazley, The Texts 290-291. Bkx:liei, Notes de gographie et dhlstoire dExtrme Orient 350. Sin. Franc. 1.90. n. 5. V. . Gcndefy, Anonymus s Kzai Simon mester Scythija. Fklr. Kzi. 1938. vi. 201,235. V. . Beazcy, The Texts 278. Sin. Fraiic. 1.59. s 580. a. id. m. V. . Ailunian, Geschichte dr Mongoln 45. Cordier, Histoire gnrale de la Chine. 11.270-271. Sin. Franc. 1 , 90. n. 14.

V. . Beazicy, The Texts 286. Sin. Franc. l. 90. n. 14. V. . Hockliill. The Joumey 48-49 n. 3. Deiiiker. Races et peiiples de la Terre 437, Puli. Hist. Mong. 197. d'Avezac, Recueil 571. M Iiol, Les Mongols et la Ppm. 1 5. n. 2. Sifi Rnc 1.90. n. 15. V, . 6 a. id. m. s NiKlh (ly., HMK. 2651 . - Bcndefy zsMM IV. kzi. V. . VmtH^ry. A magyarok eredete. Bp. 1882. 163-164II. V.. 169. a. id. m. 1651. U, ott 1641. De adm. Imp. 38 fej. - MHK. 120-121 . 123 1 1 . - HMK. 3161. Sz. Gellri a pannniai magyarsgnl tallt hzi blvnyokat .szkta blvnyoknak nevezi. V. . k MM. ll. kzi. (1938.3. sz.)

Lutxi Epitome Bull. Fr. an. cit. - Auvray. Reg. Grg. IX. t. II. col. 1054. n. 4400.-GL. 11.301,305. L. Sbar. Bullar. an. 1239. - GL. ll. 305. L. Bull. O. FF. P. 1 . kt. 136 I. - s Arch. O. FF. P. lib. A. ol. 559. Sinlca Franciscana. vol. 1 . Itinera et relat. Fr. Min. saec. Xlll. et XIV. Ad Claras Aquas (Quaracchl-Firenze) 1929. - v. . Bcndctfy, Az ismeretlen Jullanus. VI. fej. - GL. II. 316. tenjivr. Reg. Inn. IV, 1 .1 . p. 208. - Sbaralea. Bull. an. cit. - Diariurn Terrae Sanctae, an. I. pp. 64-67. - (K^;l. ll. 316. GL. 11.316. Bull. 0. FF. P. I. 237 I.. tovbb Arch. Ord. FF. Praed. lib. A. fl. 764. Tlidner, Monum. Vatic. 1 . 223. - Winzcl 1 1 . 238. - S/fjism. Ferrarus, De rebus Hungaricae provinci ordinis Praedicatorum commentarii. Viennae, 1637. V. . ( oitiIhh' z Z.. A magyar shaza s a nemzeti hagyomny. II. kzi. Nyelvtud. Kzi. XLVl. kt. 1fz. p. 23. - Bp. 1923. "" Sbaralea, Bullar. an. 1258. - EuM , Epitome. num. 995. - COL 11.392. Bull. O. FF. P. I. kt. 5591 . - Rodericus, Collectio Bullar. Apostol, etc. p. 47, /\nnales eccl. ab anno quo deinit Caes. Card. Baronlus usque ad an. 1534 continuati ad OrJorico Haynakh Tawisino. Colmiae Agrippinae. Ad a. 1 288. n. 32. - (kmtxKZ id. m. 231 . Bull. 0. FF. p. II. kt. 22 1 . - Bullar. Ususmaris 641.298 Langlois Urnesl, Les Registres de Nicolas iv. Paris. 1 905. t. l.-ll. n. 6735. GL. II. 476 n. 1 , U. ott n. 6723.

U, Olin. 6806. '*' U. dtln.6808. BulL 0. FF. P. U . ki. 58 1 . - Raynaldus. Ann. Eccl. ad Ann. 1 299. num. 39. Bull, O. FF. P. II. ki. 136 I. Ugyanott, 1 1 . ki. 154 i. V. . Nmeth Gyula, HMK 3071 . Bv. 1.6 s lo/l a. Id. m. zsMM. IV. kzi. (1939. 4. sz.) - A baskr-magyarok trtneivei rszletesebben a kzeljvben nagyobb, sszefoglal munkban foglalkozom majd. ' Bull. O. FF. P. I. kt. 186 1 . - Arch. ord. FF, P. lib. A. fl. 676. Raynaldus. Ann, Eccl. ad Ann. 1250, num. 46. Bull. O. FF. p, i, 1861 ,1 . jegyz. U. ott 2. jegyz. Acta et Diplomata rs Albni rnediae aetaiis illustrantia. ed. Ttialkx-zyMyicek-deSufflay. Vindobonae. 1913.1 . kt. 601 .jegyz. - tovbb: Suf/lay, M. V .. Die Kirchenzustnde im vorirkischen Albanien. Die orthodoxe Durchbaichszone imKatholischen Damme. A188-287 lapon - lliallkzyil: lllyrisch-albanischeForsdiungen.Mnchen-Leipzig.l. i91 6-21 3.21 6 il. Altancr, B Die Dominikaner-missionen des 13. Jahrhundens. Breslau, 1924.- 1581. Ittjegyezzk meg. hogy foqcrns Bacon .,Opus mjus" c. m.-ban Albnirl a kvetkezket kzli: Keleti Magyarorszg vgn pedig szaki rszrl tallkozik vele ezen Albnia, mellyel szemben a Duna dli rsze fel vannak a blachok (olhok) s bolgrok s Konstantinpoly, mely fld rgente Thrcinak neveztetett. A nyugati Albnia teht Magyarorszg vge utn a Du ntl keletre egszen a Tanais folyig terjed, kzpen lvn Cassaria (Krm, Gazaria). Balchia, Bulgria s Konstantinpoly, nyugatra pedig Magyarorszg s Lengyelorszg s Oroszorszg szle, szakra pedig Oroszorszg egsz hosszsga. .. (V. . Krausz S., R. Bacon s vincentius tudstsai a tatrokrl. Ethnogr. 1903, 2531 .) Bull. O. FE. P. I. kt. 22 1 , - Arch. ord. F. P. lib. A. fl. 282. U. ott I. kt. 261. - Arch. Ord. F. P. lib. A. fl. 286. U. ott I. kt. 271. - Arch. Ord. F. P. lib. A. foI, 288. U. ott. I. kt. 101.1 . - Arch. Ord. F. P. lib. A. fl. 511, U. ott 1 . kt. 2221. - Arch. Ord. F. P. lib. A. fl. 735. Sin. Franc. l. ki. 881 .

V. . Gombocz 180 a. id. m. 241, naynaklus. Ann. eccl. XIV. 1369 nr. 14. - GL V, 144-145.11. -i:uM , Bull. franc. t. VI. n. 1070. - VV'fJfififjiis 1369 n. 3. Lsd sorrend szerint: llubel. Bull. franc. t. VI. n. 1081. - GL V. 147. iiubel, Bull franc. \ . VI. n. 1082. -GL. V. 152-153. -HuU'/. Bull. franc. t. VI. n. 1083. - COL. V 148. - liubel, Bull. franc. t. VI. n. 1084. - GL v. 153154. - s waddirigus, ad. a. 1370. n. 2.; Vll. kai. prilis. ^ Bull. O. FF. P. 11. ki. 2781. - Raynaldus Ann. Eccl. ad Ann. 1374. No. 8. Bull, O. FF. PII. kt. 2801. - Bullar. Casiellani 631 . Bull. O. FF. PH. kt. 281 I. - Bullar. Castellanl 63 i Bull. O. FF. PII. kt.281 1 . - Bullar. Castellani 661 Bull. O. FF. PII. kt. 282 1 . - Bullar. Casrellani 641 Bull. O. FF. P 1 1 . kt. 283 1 . - Bullar. Casiellani 651 Bull. O. FF. P 1 1 . kt. 2871. - Bullar. Castellani 671 V. . GL. II. 63 1 . U. Ott 72 1 . A trtnetrk s a forrsok igen klnfle neveken emltik: Cotay, Toktj, vagy Toktag kn I3l3-lg uralkodott, mikor is fia, zbg kn kvette a trnon. (1313-1342). jabban adatok merltek fel arra nzve, hogy mr Toktagu kn is keresztnny lett. v. o. GOL II. 73. n. l . - tovbb Dalantji Giy.. Adatok a Ferencrendiek tatrorszgi trtnethez. Kt. Szemle 39. ki. 2. fz. Bp. 1925. 84 1 . IzuIhI. Provinciale Ord. Fr. Min. veiusiissimum secundum Codicem Vaticanum nr. 1960. Quaracchi-Firenze, 1892. pp. 70-75. V. . GOL. 1 1 . 268 1 . Barth. de Pisis. De conormiiate... eic. Vide Anal. Franc. i. iv-v. - V. . GOL. II. 272 1 . Vide; Anal. Franc. IV. p. 557. Vide: Anal. Franc. iv. p. 556-557. (Fisaniis, Conform XI. p. 557.) V. . GOL 1 1 . 567. - 6. a. id. m. 79 1 . - l leyd W. cl Haynaud, Historle du Commerce du Levant au Moyen-age. Leipzig, 1885. ll. kt. I8l I. 2 ' V, . GOL II. 542 - Heyd-Raynaud id. m. II. 226, V. . GOL II. 564-565 II. U. ott 5501 . Ezzel a krdssel ksbb rszletesen foglalkozunk. V, . GOL. II, 568.1. U. o. II, 559. - Conte L. Serrbiinri, lllustrazione di una carta dl Mar Nero, Firenze. 1856. pp. 56-61.

A. T. I. Kisatlasz, Bp. 1937. 21 . trkp E 6. - N&IV'lh GlJ. HMK. V. . GL II. 541.1 . - U. O tt bvebb irod. U. ott 561 1 . U. ott 571.1 . - Storia Universale. Amsterdam. 1771. t. V. p. 362 n. L. GL. II. 565-566 s 571 II. COL. II. 72. n. 6. ^ A szeleji b-nek s i> n e kvltakozsra - rja Pais Dezs - sok plda van a rgi magyarban, ilyen pl. Beszprm -Veszprm. Boyta - Vo>ia. Vajta, stb. (L. Magyar Anonymus. 14-7.1 .) ^ Nwelh Gy. HMK. 1731. - Pals D. Magyar Anonymus, 1091 . = * * * Nncth Gy. HMK. 1 731 .. u. ott bvebb irod. utalsok. Bendefy, zsMM. IV. kzi. Bendefy, Johanka tes^'r levelnek tudomnyos jelentsge. Ferences Kzlny 1937 vf. 14-16 s 70-74 1 1 . Bp. V. . N^/neh Gy. HMK. 280 1 . Pais ). Magyar Anonymus, 1461 . V. . Magyar Nyelv, X. 4281. Mint 233. Mint 234. Klaproih, Relse in den Kaukasus u. nach Georgien. Halle u. Berlin. 1 81 2. l. kt. 442 1 . U. ott 441 I. Bv. I. Bend(?/y Magyar. Jeretny fejedelem szkvrosa. Trn. 1939 vi. 6 sz. s 1940 vf. 1sz. - tovbb Bemiefy. Sta a kaukzusi magyarsg fvrosban. Fldgmb. 1939. vi. 340-350 11. HMK. 3351. vtmlx^R/, A magyarok eredete. Bp. 1882. c m. 192-19311. Tudomnytr. 1842. 1 4 u 242 a. id. m. 4991 . Mint 248. V. . I. rsz. II. fejezetben mondottakkal. Mint 248. V. . Beixlcjy. Az Elbrusz nv eredete. Fldr. Kzi. 1940. vi. 3011 . DiiyM()r. Kaukzus, Bp, 1907.681. Dlhkargan, var. Diagorgan vros az Urmal t mellett. L Eubel, Hierarchia. 1 .1 2 . pp. 1981. 2242. 4411, 4452. 4752. ^ V. . GL. III. 350 351 II.

2 2 '

^ ^

HaHl>erf] luar. L'exirme Orleni dans la litiratura et la cartographie de roccident des XlllXlve sicles. tudes sur Ihistore de la Gographie. Gteborg (Gotenburg) 1906. p. 163. GL III. 353 1 . GL III. 354 I. GL III. 355 356 I. Archives de rorieni latin, publies sous le patronage de la Societ de rorient latin. Paris. 1881-84. (2 nol) in 8 gr. Vol. I. p. 278. Huk*!. Bullarii. Franciscani. Vol. V. p. 454. n. 3. naynaldus, Annales Ecclesiastici. an. 1330. n. 57. - Bull. O. FF. P. II. kt. 189. faynaklus, loco cit. an. 1330. n. 56. V. . zsMM III. (1 939.2-3. sz.) s licncfij, A kumai pspksg trtnete. Tlieologia 1940. vf. 4. fz. s 1941. v'. 1 . z. V. . GL. V. 981. 1jegyz. V. . Bull. franc, t, VI. n. 880. V. . GL II. 558-559 II. s V. 98 I. V.. GL. II. 559 s V. 98 II. liuM Bull. t. VI. n. 825. L. Bull. franc. t. VI. n. 1078. s GL V. 941 . V. . Bull. franc. t. VI. n. 1078. p. 436. n. 1 . s GL. V. 94.1 . V. . GL. V. 94. n. 2. tanh. ( t Hsis. de conformitate... etc. Vide Anal. Rnc. t. iv-v. V. . JOL. II. p. 272. - tovbb zsMM. lll. 13-14 II. GOJ,. III. 197-20411. GL. III. 205 1 . Izubel Bull. franc. t. Vll. n. 809. GL. V. 2761. 2 . p. 350. - GL. v. 281 1 . liubd Hierarchia. 1.1 zsMM. 1 1 1 . ad. an. 1390. Bv. I. vv3(jfnf. an. 1392. n. 2.-lut)el, Bull. franc. t. vu. n. id. -gl. V. 3011 . liubel, Bull. franc. t. Vll. n. 201 s 2900. - GL. v. 3141 . U. ott. t. VII. p. 999. - GL. V. 330 I. U. O tt. l. Vll. p. 301. - GL. V. 331 I. V, . I^jM , Hierarcha. t H . p. 350. - Bull. franc. t. Vll. n. 1508. V. . BuM. u. ott. GL V. 331 1 . GL II. 5501.

U. O tt. ^ Vmt)y, A magyarok eredete. Bp. 1882.5231. ZicJiy Jen gr. kaukzusi s kzpzsiai utazsai. I. Bp. 1897.47-51II. MHK273I. 2 = * MHK 192 1 . ^ I lamrrier-njrgstall, Gesch. d. gold. Horde, Pesth. 1840. 2^ V. . ZSMM III-IV. s Ferences Kzi. 1937 vf. 70-71 II. ^ V. . Klaproh 355 a. Id. m. 4991 . V. . Baianyi, Adatok a ferencrendlek tatrorszgi misszis mkdsnek trtnethez. Kt. Szemle. 30 kt. 741 . Bp. 1 925. Id. m. 33. 68. 349 II. ^ Sammiung d. Russischen Geschichte. iv. kt. 182 I, tovbb lsd (larlxr jegyzetelt I3aycr, Geographia Russiae ex constaiitino Porphyrogenneto c. rtekezsben. Ed. Comm. Acad. Petropolit. Tm. IX. pag. 387. HubeM: Turquensi. Helyesen: Thaddei (1 ). Bv, 1 . albb. L. Eiitxi Hierarchia. 1 1 . kiad. 1 . kt. 1541. * ^ 2 GL. III. 205 I. GL. IV. 230-233 II. L. Bull. O. FF. P. II. kt. 2101. - Cavalerius 1 . kt. 911. XXX. sz. - Echard 1 . kt. Scriptor. Ord. ad an. MCCC XVlll. 5371. II. oszlop. Eubel. Hierarch. 1 2 . 1541. waddlngus. Anna), vui. 4701 . V. . GL. IV. 232 1 . Lsd: zsMM. 1 1 1 . kzi. V. . Benefy, Anonymus s Kzai Simon mester scythija. Fldr. Kzi. 1938 vf. - tovbb. Fr. Juiianus tlersnak tulajdon- s npnevei. Trtnetrs. 1939 vf. -Bolgr-trk mltsgnevek kzpkori ktfkben. Trn. 1942. vf. P. PiusBoni/adusGams O .S.B.: SeriesEpiscoporumEcclesiaCatholicae, Ratisbonae 1873. - 4321 . GL IV. 343 I. V. . Tournebze. Hist. de l'Armnie. 667^ 668'. 673' 1 1 . tovbb Chronicon XXIV. Generalium. azAnalectafrancisc. 1 1 1 .kt.-ben. Ed. inQuaracchi-Firenze.

ar
JI-GYZETtiK

HcrvU^ij. Szallam lolmcs kldetse Nagy Sndor falhoz. (Gg s Magg lala) - A magyar strtnet ktfi l. Bpest, 1941. - 25-26II. Hallos, Relse durch die sdl. Stattiialterschaften Russlands. Th. l. S. 273 ff. Kluproih, Relse in den Kaukasus.... 1 . kt. XXlll, fej. 499-50211. U. ott 435-438 II. MHK. 5041 . - V. . u. O tt 4001 .- I tt jegyzem meg. hogy Fcnyuissy Lszl 1941. szept. I5^n kelt. hozzm intzett levelben a kvetkezket rja: A magyar az feljebbvalit elszeretettel oly szavakkal jelli, amelyek a fej s f szk sszettelei. Pld. /ejedelem./ispn. l/, /nok. stb. Ez a kt sz: fej s f kzs eredetek, de idvel bizonyos mrtkjelentsbeli klnbsg tmadt kzttk amennyiben a J ' inkbb ,ober. a fej inkbb JHaupr jelentst nyert. A smn magyarsgnak egy (lehet, hogy tbb) hres vezrt Cupn-nak neveztk (olv: Kupn) amely szintn fejet, teht fejedelmet, tvitt rtelemben serleget (kupt) jelent,mgpedig azrt, mert a magyarsgnl is szoksban lehetett a meglt ellensg koponyjt ivsra felhasznlni, ahogyan azt a rokon npek kzl a mordvinokrl s bolgrokrl, azonkvl a longobrdokrl, arauknokrl, stb. tudjuk. .Tekintettel a magyarsg kaukzusi szereplsre ahol eredeti teleplsk kzppontja ppen a Kubdn vidkre esett, nagyon is valsznnek tartom, hogy a Kubn foly neve magyar eredet s a magyarsg egyik fejedel mnek, ku[xinjnak a nevt viseli, ppgy, ahogy a Volga, trkl Etil foly Attilt. Attila nevnek gt szrmaztatsa ugyanis szerintem tart hatatlan. Szerintem Attila neve hunosan (trksen:) Atel vagy Etil s annyit jelent, mint: jiagy. hatalmas', innen a Volga Atel neve is! A gtok ezt a trk nevel Attilra ferdtettk, mai szmukra ez gy ni/eri nelmei (atijiL^ka)! A nmet ,Etzel" hvebben rizte meg az eredeti trk Atel-Etil alakot. A Kupn-nv szrmazsfja megfejtsem szerint; Kufxin (fej. fejedelem) Kubn. Kobak, 1 . Kupa (nv) Koppny koponya 2. kupa (kzsz) * L.Klaproth, Reise in den Kaukazus... 1 . XXXlll. fej. 4421. ' V. . 3end(^y, Zemarkhosz s Valentinus kvetsgjrsa. Fldb. Kzi. 1941 . 3. sz. (Zemarkhosz utazsa) 173-17411. ' V. . Bendejy, Bolgr-trk mltsgnevek kzpkori ktfkben. Trn, 1942. vf. ' L. 316 a. Id.m. 4431.

HZ

V. . a, id. m. 178 I. Ak-kagnrl rottakkal, vajon nincs-e a kt nvnek valanni vonatkozsa egymssal? ^ 2 ' V. . 1 1 . rsz IV. ej.-ben foglaltakkal. Voyjcs dItHl Baiula T. 1 1 . p. 375-379. V. . Vmtxmj, A magyarsg keletkezse s gyarapodsa. Bp. 1 895.1 24125 1 1 . U. O tt 1251. Pauler Gy. A magyar nemzet trtnete Szent Istvnig. Bp. 1900. 1341. Reaidl. IV, kt. 3801. V. . Hdncgjs, Allgemeine historisch-topograische Beschreibung des Kaukasus. St. Petersburg u. Gotha. 1 796. Bd. 1 . s. 66-78, (Az adalkokat e munkhoz sokkal korbban gyjtgette.) Baer, Beitrage zr Kenntnlss des russischen Relches u. dr angrnzenden Lnder Asiens, von C. von Baer u. gr, von Helmersen. IV. B. von K. E. v. Baer. St. Petersburg. 1841.51-96II. De la Moiraye. Voyages en Europe. Asle. A la Haye. 1 727. Tm. II. L. Paulcr-Szil()yl. A magy. honi. kt: 1151. Az id. m a grg szveget jnuzaroknak' trsban adja. Ndmeii Gyula. HMK. Vl. fej. L 323 a. id. m. 2641. Antropolgiai fzetek 1.2061 .

^ L. az V. fejezetbeni Hammer-f\jrgsiall, Geschichte d. Gold, Horde. 871. ^ Ezt a kettt Karamsin emlti: Geschichte d. Russ. Reiches. Riga, 1820. v. kt. Az elbbi kettvel egytt Nikon Krnikja emlti, V. o. Fr. Julianus msodik tjrl szl jelentst s Hxjc'rus feljegyzseit. Ugci L , A magyarsg keleti kapcsolatai. Egy kszl szintzis alapelvei. Minerva Knyvtr XXXIX. Bp. 1932 - 241. Kanmsin Nic, Geschichte des Russischen Reiches. Riga, 1820, Bd. IV. 1581 . - tovbb Hamrner-I^rgsaH, Gesch. d. Gold. Horde 289-290II. L. Jemey. A Kuma mellki Magyar vrosrl. Tudomnytr. 1 843. XIII. kt. 681. Kfa. mezopotmiai vras Kadesla kzelben. Omr kalifa alaptotta (636), nem sokkal Ktezifon bevtele utn. Ugyanakkor plt fel Baszra is. Kfa a

tudomnyok kzpontja volt. Klnsen a nyelvszeti tudoinnyokka s a hayomnyok polsval foglalkozott. Ma jelentktelen falu. - A kufkus rmk a mohammednak legrgibb pnzei aranyban (dinr), ezstben (dirhem) s rzben (fils. tbbes: fulus). Nevket a Kfa vrosrl nevezett, sajtsgos arab rsjegyekrl kaptk. Mint 341 . jegyzet.
L. Kloprolh 316 a. id.m , 416-41711. L. voyages dlba Batuta 1-lv. Paris 1855-1859.1 . II. 3 8 1-382II. U. ott 3821.

^ V. . A magyarsg nprajza. Bp. . n. Egyet. Nyomda. l. kt. Almsij Gij. vndorutam zsia szvbe. Bp. 1903. Prnz Gy. Belszsiai utam. Bp. I9 ll. lledin S. zsia sivatagjain keresztl. Bp. . n. zsia szvben hll. kt. Bp. . n. Sticnk J., Magyar solymszmadrnevek. I. Turul-Zongor-Kerecsen, Aquila. 1935-38. kt. 282 I. Bp. 1939. V. . Mszly G. Mita lovasnp a Magyar? Szegedi Alf. Kt. Biz. Koncai. IV. oszt. 2 sz. Szeged. 1929. ^ V. . Nmlh Gy. HMK. 326-327II. Vtmtry, A magy. eredete. Bp. 1882. 1931 . Klaproh 31 6 a. id. m. 421 1 . Legjabb s legkitnbb kiadsa a Sinica l'randscaiia I. kt.-ben. V. . Baidcjy, 37 a. id. m. L. Zichy. Kaukzusi s kzpzsiai utaz. I. kt. LXXVill. tb. l . kpe. ^ l lammer-Purysfall, Gesch. d. Gold. Horde, 2981. L. /r. Johanca levelt a akrok mkdsre vonatkozan a lo/l a. id. munkban. V. . lilanyi, Adatok a ferencrendiek tatrorszgi misszis mkd. trt. Kt. Szemle. 1925. K/pro(/i 316 a. id. m. 422-423 II. Eredetije megjelent se-ss! Jt/ios, Voyages en Crime, au Cavcase en Gorgie. en Arminie. en Asie-mineure et a ConstantinqDle en 1 829 et 1830. A Paris. 1838. c. munkban., majd kzlte Jcmcy a Tudomnytr 1843 v.-ban. 454 a. id. tanulmnya keretben. 3 = ' Lsd Hammer-Furgsiall. Gesch. Gold. Horde 298-29911.
U. 0112981.

U, ott 2991.

^ ^

cier nyomn Jerney 454 a. id. m. 70.1. l). ott 71-72 II. risiortii, Polonicae Histri Corpus. Basileae. 158 2. fl. T. i. p. 129. Lsd 342/2 a. id. m. 1 1 . kt. 361-362 1 1 . U. ott 363-364 II. U. ott 3641. U. ott 465-467 s 470 II. Olh Mikls, Hungaria et Atila. Bcs, 1763. 81II. V. . Tacjn Oalimdzsn, A baskrok erjesztett italai. Npr. rt. 1928. 115-11611. rx' la Mnlraijc, Voyages en Europe. Asie. A la Haye, 1 727.11. 701 . Arch. Franc. Hist. 1924. - 106-112II.-FordtottaBalnyi, Adatokaferencrendiek tatrorszgi misszis mkdsnek trtnethez. Kai. Szemle 1925.-81^2 1 1 . V. . Sin. Franc. 1 . kt. 47-49II. s 176 s. k. II., 458.465II. (Ez utbbiak B. odoricus de Portu Naonis adatai.) L. 342y2aid. m.37l 1 . U. ott 372-374 II. L. Zichi/ kaukzusi s kzpzsiai utaz. 1 1 . kt. Bp. 1897.585-587II. s 4811 . W. . Webster, lllustrated Catalogue.... June. 1895.52 sz. Gercuich, Magyarorszg romnkori emlkei. Magyarorszg mvszeti emlkei I. Bp. 1938.221-2 2 2 1 1 . ccxxxix. tbla. V. . Ortxn Balzs. A Szkelyfld lersa. Bp. 1868.1. 1801. V. . Rugonjalui Kiss Islun, A nemes szkely nemzet kpe. Debrecen. 1939.1 . 1801 ,n l lv sznes tblval. Zakharon-Arendi, Studia Levedica. Rgszeti adatok a magyarsg IX. szzadi trtnethez. Archeolgia Hungarica XVl. sz. A Magy. Trt. Mz. kiad. Bpest. 1 935. - 26 kp a 66 lapon. U. ott 671. U. ott 591.21/a jegyzet. Tih Zoll), Attila s Schwert. (Studie ber die Herkunft des sogenannten Sbels Karis des Grossen in Wien.) Bp. 1930. - 9 s. kk. 1 . V. . 492 a. id. m. II. tb. jobboldali kpe. - llI. tb. 1,2.3 kp. Vi. tb. 1 2 a-b kp. V..492a. id.m. 61-62II. U. ott 62-63II. - Mnsterberg O.. Chinesische Kunstgeschichte. 1 1 . kt. 5. 206-207 II. 340. kp. - Tolsztoj I Kondakov. Ruszkija drevnoszti v

pomjainikach iszkusziva III. 84 kp. Hasonl motvum egy Tang-kori nefriten: Laufer B., A. stud\ in China Archaelogy and Religion. Chicago. 1912. Bv. 1.379 a id. m. 63-67 II.

Timur Lnk (leng) =Snta Timur. T. Gurgan =Nagy Timur. V. . HammerPurosiall, Gesch. d. Gold. Horde. 3321 . V. . vvin/i A. Geschichte Asiens u. Osieuropas. Halle. a. S. 1905. ^ Nikon'schc^ Chronik. IV, 134.1. v. . Hamm. Purg. GgH. 335.1 . Pelis de l Croix L. lU. Ch. 22 I. - Hamm. Purg. GgH. 341.1 . V. . Schenk J. Magyar solymszmadrnevek. I. Turul, zongor, kerecsen. Aquila, XUI-XLVI. 1935-38 kt. 267-348 1 1 . Hamm. Purc). GgH. 346 I. Hammcr-l^mjsiall, Geschichte d. Goldenen Horde. 3471. ^ V. . Brchm, Az llatok vilga. Emlsk lll. 191-192II. Bp. . n. U. ott 348-357 II. U. O tt 358 I.: Tausend Kaitaken. v. . l3aKl< /y, Az Elbrusz nv eredete. Fldr. Kzi. 1941 vi. .Dar u gar* - Schlag und tragi - sd s vgdi (V, . Hamm. Pun). GgH. 359
l.)

AZ Aktav nv az Aktagli. .^ktak trk szemlynv vltozata. Jelentse: Fehrhegy. ^ Tatarbasari=Tatarvsri. V. . Serefeddin L. III. Ch. LV. p. 3611 .s Homm. Purg. Gesch. d. Osmanischen Relches. 1.375. 635II. ^ AixkrrejiakndI: ,kabaili kumkjumar. Ehhez l lammer-Rjrgstall ezt a tves magyarzatot fzi: .das ist die Stmme dr kumuken. Hamm. Purg. GgH. 3621 . - Pdt (k la Crnix-nl: .Les habitans de Mamcatou et Cazicomouc. V. . Klaproih id. m. I. vonatk. fejezet. A kazikumkk, vagy Ikok szma kb. 35 ooo. a Kojszu vlgyben laknak, rtelmesek, jmdak, szorgalmasak, mozgkonyak, a kereskedelmi szellem megvan bennk, buzg s fanatikus mohamednok, de azrt a samyli mozgalmakhoz nem csatlakoztak. Az iszlmot a kazikumk vrosban lv Konnuszid mecset dli oldaln lv arab felirat szerint a hedzsra 161. vben (Kr. u. 780.) vettk fel. Nyelvk rendkvl sajtsgos, lesen klnbzik a szoniszdos avarok s dargok nyelvtl. Az avarok gumal-oknak. a dargok bulungone-knak nevezik ket. (V. . Zichy .im Kaukzusi utaz. 1 . 1751 .)

^ Kuvicsok valsznen szintn a dardok egyik lrzsvel. a kubacsikkal (szarkh-karn: pncikszik) azonosak. (V. . ZicJnj 169-17111.) Kaltakok a dardok egyik trzse. (V, . ZirJiy, Id. m. 1691 .) ^ A karakalpapokrl (karapapak = fekete kucsmsak) csak annyi! tudunk, hogy ez a flig leteleplt trk trzs. Szmuk egyesek szerint 6500, msok szerint 23 ooo volna. Karsz s Alexandropol kztt laknak, rendesen az irni trksghez szmtjkket. eredetkrl s nyelvkrl azonban semmi biztos adatunk nincs. (V. . Zichy id. m. I kt. 541.) A Toktamis elleni hborkrl adott eddigi egysges kpet fleg I lanimernmjslall id. m. nyomn lltottuk ssze. Bv. I. Winli 497 a. id. m. 411-412II. Sammiung d. Russ. Gesch. v. s. 182. - Jerney 454 a. id. m. 131. Gmdin's Reise durch Russiand. IV, Bd. 17-22 II. L. Klaproih 426 a. id. m. II kt. V, I. L. Kornisin, Geschichte d. Russ. Reiches. Riga 1820.1 . kt. 1051. Jcmey 341 a. id. m. 701 .. Kppen kiadatlan naplrszlete nyomn. V. . Zichy J. gr. Kaukzusi s Kzpzsiai utazsai. I (Bp. 1 897) v. vm. ix. XII. XIII tblt, valamint a birkaprm svegre vonatkozan a VII. tbln kzlt fnykpet. V. . ZicJiy id. m. II. 389-390II. Lonkos l. letre s munkssgra vonatk. bv. I. M o rc n > c s H <Gy. Biznci forrsok c. m. 80 ttel (222 skk. II.) M. Trt. tud. kziknyvei. Bp. 1934. * Stritter. Memria populorum. Paris. Nmel/i Gy. HMK. 307 I.. - Yulc-Cordler. Marco Polo. II. 286 1 . j. - Ncwjy Gza, Ethnogr. XVIII, 259-260II. L. liendc/y, Julianus utazsnak kziratos ktfi. Bp.. 1 937. (Arch. Eri. Centr. Orient. Knv.) Latitv-magyar facsimile kiads. 481.2 j, s 491 . 1j.

UTSZ

endefy ( 1934-ig Benda) Lszl 1904. augusztus 17-n szletett Vasvron, rmai katolikus csaldban. Atyja B. Lszl igazgat tant volt. A Jzsef Megyetemen mrnki oklevelet (1 928), a Pzmny Pter Tudomnyegyetemen geolgibl blcsszdoktori oklevelet szerzett (1929). A fld rajztudomnyok doktora (1 972). Knyvtrosa volt a Turni Trsa sgnak. Az els magyarorszgi ktkataszter sszelltja ( 1 929). Cikkei a Termszettudomnyi Kzlnyben (1928). Vasi Szem lben (1934. 1938) a Levltri Kzlemnyekben ( 1935, Julianus tlersnak kzirati pldnyai) stb. A Magyar Orszgos Levl trban 23 ezer kziratos trkpet s 6 ezer trkptervet trt fel, egyttal rendezte az MTA kziratos trkpgyjtemnyt is. Trtnetrknt Rmban s a vatikni levltrban elssorban a keleti magyarsgra s Julianus bartra vonatkoz adatok utn kutatott. A Flia Sabariensia szerkesztje volt ( 1933-l). Meghalt 1977. augusztus 13-n Budapesten. Fontosabb mvei; Az isme retlen Julianus. A legels magyar zsia-kuiat Budapest. 1936., Kummagyaria. A kaukzusi magyarsg trtnete. Budapest 1941.. A magyarsg kaukzusi shazja. Gyeretyn orszga. Budapest 1942.. A magyar fldmrs 1890-1920. Budapest 1970., Mikoviny Smuel megyei trkpei l-Il. Budapest 1976. Ebben a munkjban tuds szerznk a kummagyar np azaz a kaukzusi vagy ms szval a kumai-, vagy kumamenti magyar-

iui

Sg egykori ltezsnek bizonytkait trja elnk, kln bemutatva a keleti s nyugati forrsokat. A kummagyarsg magyar npnk nek az a rsze, amely a besenyk tmadsakor a IX. szzad vgn a metisz-kaspi-kaukzusi shazba elszakadt a mi honfoglalinktl, s attl kezdve kzel 500 ven t nll llami letet lt. A ferences hittrtkhz intzeti ppai bullk IV. Ince ppa kortl. 1253-tl kezdve emltik Kummmagyarit a kvet kez formkban: terra Ungarorum majoris Hungri (-trans Danubium) (1258). A kumai magyarsg egykori lte mellett tesz tanbizonysgot Rubruk. IX. Lajos francia kirly kvete is, aki 1253-1254-ben Karakorumban jrt, a mongol nagykn udvar ban. tkzben ktszer is elhaladt a Kaspi-t szaki, illetve nyugati patvidkn (1253) s itt Kummagyariban tallkozott s elbeszl getett kt ott mkd pannniai magyar hittrt szerzetessel is. Azt mondja rluk, hogy az ott l, tbbi keresztny magyarnak a papjai voltak. Bendefy knyve lebilincsel olvasmny a szakemberek s a mvelt nagykznsg szmra, s azzal a nem titkolt cllal adjuk kzre, hogy nvelje foszladoz magyar nemzeti ntudatunkat, eleget tve tuds szerznk egykoron megfogalmazott clkit zsnek is.

TARTALOM

FORRSOK

ARAB S PERZSA KTFK TUDSTSA A KUMMAGYAROKRL................................................ A forrsok ismertetse............................................. A vonatkoz szvegek.............................................. A kzlt szvegek rszletes taglalsa.......................... Az abkz s aln np neve........................................ itll s Duba folynevek azonostsa............................. A magyarlakta terlet trbehelyezse.......................... A kummagyarsg vallsi viszonyai a X-Xl. szzadban....... A trzsi szervezet s elkelsgeik............................. A kumai storospsztorok........................................ Kummagyaria kiterjedse......................................... Fldmvels s halszat............................................ A kumaiak abkz szomszdjai.................................... A kubnvidki ntzberendezsek maradvnyai.......... A kumai magyarok portyzsai................................... A KNAI KTFK TANSGA A KUMMAGYARSGRL....... A npek azonostsa............................................... A mongol tmads clja a Nmet-rmai Csszrsg.... A foly- s vrosnevek azonostsa............................. A knai ktfk s Julianus levelnek sszehasonltsa......

7 7 1 1 1 9 2 1 22 28 34 36 37 38 39 40 4 1 44 5 1 52 6 1 62 66

MAGYAR VROSRA VONATKOZ KTFK......................69 Abulghazi Bahadur kn kzlse................................. ..69 Abu-l'-fida tudstsa............................................... ..7I A mosdoki latr trtneti m adata............................. ..72 A Derbend-Nameh adata.......................................... ..73 Ibn Batuta lersa Magyar vrosrl...............................74 KELETI KFK TUDSTSA A KUMMAGYARSG PUSZTULSRL........................... ..8 1 Jedi Serefeddin tudstsa...................................... ..8 1 Abderrasak kzlse................................................ ..83 TVESEN RTELMEZETT. NEM MAGYARRA VONATKOZ HRADSOK......................87 A Mazarok kis vra....................................................87 Kicsi Madzar s ulu M ad ^ helytarti.........................9 1 KUMMAGYARIA A KZPKOI^ IRODALOMBAN................ ..95 Nikolaos Mysticos trkjei.......................................... ..97 Konstantinos Porphyrogennetos tudstsa.....................98 Vlterbi Gottfried vilgkrnikja....................................102 Vincentius Bellovacensis tudstsa..............................1 07 Kurmiagyarla neve Piano da Carpino tlersban............1 09 A hazai krnikk adatai............................................ ..11 3 EGYHZI VONATKOZS ADATOK................................ .117 A hittrtkhz intzett ppai bullk adatai.................... .117 IV. Ince a magyarorszgi domonkosrendieket 1250-ben Arbania s Hunniv tanomnyokba kldi................ .1 24 Szktkat emleget ppai bullk...................................1 3 1 Ferences zradkjegyzk Magyarrl.............................137 gyek (Ugueth, Uguech, Ugek) ferences kolostora...........139 Madzsar Unneh kolostor romjai...................................143 Albors keresztnyei................................................ .148

Magyar vros pspkeire vonatkoz ppapi bullk......... ..1 5 1 Kumai vagy kaukzusi pspkk................................ ..1 54 A Cumuchensis" nv eredete s meghatrozsa........... ..1 58 Thaddeus, az els .kumai" pspk................................1 7 1 A magyari pspkk nemzetisge.................................1 75

FLDRAJZI S TRTNETI VONATKOZSOK

KUMMAGYARIA FLDJE.............................................. A Kuma foly s vzrendszere.................................... A Kubn foly s vzrendszere................................... Magyar fldrajzi helyzete........................................... A vros alaptsa.................................................... A KUMAI MAGYAROK A MONGOL BIRODALOMBAN........... A mongolok els megjelense a Kaukzusban.............. Kipcsak rmk Magyarban........................................ Magyari veret rmk.............................................. Eduard von Zambaur levele....................................... ibn-Batuta lersa a kumai magyarok letrl................. Magyar vros fekvse.............................................. Magyar vros nagy jelentsgrl.............................. Magyar vros kereskedi.......................................... vsrtri jelenet...................................................... Kltzkd storospsztor magyarok.......................... A Bestau melegforrsai............................................. A magyarok asszonyairl.......................................... A kummagyar fri ruhzat........................................ Ibn Batuta tvonala................................................. Az iszlm trfoglalsa Magyarban............................... A mongol hatalom kpviseli.................................... A magyari Ht Mecset"............................................ Az araba lersa.....................................................

179 180 1 83 1 89 193 201 201 205 210 216 220

220
222 223 224 225 228 229 230 231 232 236 237 239

Hogyan utaznak a magyarok......................................240 Hogyan bntetik a magyarok a tolvajt?........................ .240 A magyarok tkezsrl.......................................... .241 Mohamednus istentisztelet Magyarban........................244 A kumai magyarsg mnesei.....................................245 Az si, kaukzusi nyereg...........................................246 A kaukzusi magyar szablya..................................... .254 KUMMAGYARIA PUSZTULSA...................................... .259 Timur Lnk............................................................259 Timur Lnk els hadjrata Toktamis ellen.................... .260 A msodik hadjrat................................................. .262 A harmadik hadjrat................................................ .263 A negyedik, dnt hadjrat....................................... .265 A kumai magyarsg sorsa Magyar pusztulsa utn......... .270 Hrom Magyarorszg.............................................. .273 JEGYZETEK.............................................................. 275 UTSZ.................................................................. 295