Tip de fitohormon

Produs comercial

Funcţiile de bază

Efectul in vitro

Locul sintezei în plantă, în condiţii naturale În meristemele mugurilor apicali, embrion, frunze tinere

AUXINELE

Acidul idol3-acetic (AIA) Acidul indol3-butiric (AIB) Acidul naftil acetic (ANA) Acid 2,4 diclorofenoxi acid acetic (2,4D) Picloram Dicamba

Stimulează alungirea celulară; Susţin formarea şi creşterea calusului, în zonele rănite Sunt implicate în fototropism, gravitropism, dominanţa apicală şi diferenţiere vasculară; Stimulează sinteza etilenei Induce formarea rădăcinilor adventive la butaşi (la concentraţii mari) Induce formarea lăstarilor adventivi (la concentraţii mici) Inhibă formarea mugurilor axilari Inhibă alungirea rădăcinilor

Induce creşterea nelimitată a calusului; Stimulează dispersia celulelor în suspensii Induce formarea clorofilelor; Inducerea morfogenezei; Inducerea embriogenezei somatice

Conf. dr Corina Catana

stimulează înflorirea la speciile bienale. reglementează producţia enzimelor hidrolitice la cereale Stimulează folosirea substanţelor de rezervă Induce formarea de meristeme Stimulează cultura de lăstari şi de noduri Stimulează folosirea substanţelor de rezervă În meristemele mugurilor apicali şi radiculari. Implicate în creşterea tulpinii şi formarea lăstarilor adventivi.benzil aminopurina (BAP) 6-dimetil-alilaminopurina (2iP) Kinetina (kin) Zeatina (Z) Tidiazuron (TDZ) Stimulează diviziunea celulară.CITOCHININELE 6. Inhibă senescenţa frunzelor şi prelungeşte succesiunea frunzelor Inhibă alungirea lăstarilor Stimulează diviziunea celulară. Induce formarea lăstarilor adventivi. dr Corina Catana . Inhibă formarea rădăcinilor În rădăcini şi transportate la alte organe GIBERELINELE Acid giberelinic (GA) Stimulează alungirea tulpinilor. frunzele tinere. Modelează iniţierea calusului. Stimulează agregarea celulelor în suspensi Stimulează proliferarea lăstarilor adventivi. în embrion Conf. Contracarează dominanţa apicală.

embriogeneză) În frunze. precum şi căderea lor Inhibă formarea şi creşterea calusului Are efect asupra morfogenezei (lăstari adventivi. dr Corina Catana . ca de exemplu vârfurile de rădăcină şi muguri ETILENA Inhibă iniţierea şi creşterea culturilor Are efect inhibitor asupra iniţierii şi creşterii calusului În ţesuturile fructelor coapte.ACIDUL ABSCISIC Acid abscisic (ABA) Stimulează închiderea stomatelor Stimulează formarea bulbilor şi a tuberculilor Stimulează maturarea embrionilor Menţine starea de repaus Inhibă creşterea Susţine formarea rădăcinilor adventive Stimulează formarea embrionilor somatici Stimulează formarea lăstarilor Inhibă multiplicarea patogenilor virali Stimulează coacerea fructelor. determină senescenţa frunzelor şi a florilor. nodurile caulinare. frunze şi flori senescente Conf. tulpini şi fructele verzi POLIAMINELE Putrescina Spermidina Spermina Stimulează diviziunea celulară Controlează formarea lăstarilor adventivi Induc formarea şi dezvoltarea mugurilor floriferi în sistem TCL În ţesuturi aflate în diviziune.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful