You are on page 1of 5

Beck

Sammandrag
 Böckerna
 Författare
 Sammanhang och motivation
 Figurer
 Filmer
Böckerna
 Författarpar
 Maj Sjöwall (1935 - )
 Per Wahlöö (1926 - 1975)
 Sammanhang och motivation
 Politisk motivation
 Anmärka den svenska förlagan
 10 böcker mellan 1965 och 1975
Figurer

Martin Beck Gunvald Larsson


(Peter Haber) (Mikael Persbrandt)

Inger (Rebecka Hemse)


Margareta Oberg (Marie Göranzon)
Filmer
 1967-1994
 11 filmer baserad på den 10 böckerna
 Svenska, amerikanska och tyska filmer
 1997-2007
 20(/24) TV/bio filmer bara baserad på
figurerna
 Spelar på bio eller på TV1000 och sedan
på TV4
 Spelar I Tyskland på ZDF

Rate