You are on page 1of 83

KOD

NO.FAIL

TAJUK

KETERANGAN FAIL

100

PENGURUSAN PENTADBIRAN

100-1

Perundangan Pengubalan / Pindaan Undang-Undang Khidmat Nasihat Perkara berkaitan dengan penggubalan, penyediaan draf undang-undang, penyediaan draf, pindaan, ulasan dan cadangan Penasihat Undang-undang/Peguam Negara berhubungn dengan perkara perundangan. Perkara berkaitan dengan khidmat nasihat dalam pelbagai aspek perundangan yang berkaitan dengan Sekolah. Perkara berkaitan dengan kes dan khidmat guaman. Perkara berkaitan dengan penyediaan dan pelaksanaan memorandum persefahaman dengan agensi luar seperti Institusi Pengajian Tinggi (IPT)/ swasta/ individu. Perkara berkaitan dengan pengesahan penerimaan Akta Persekutuan.

100-1/1

100-1/1/1

Pengubalan / Pindaan Undang-Undang

100-1/2

100-1/2/1

Khidmat Nasihat Perundangan Sekolah

100-1/3

Khidmat Guaman

100-1/3/1

Khidmat Guaman

100-1/4

Dokumen Perundangan

100-1/4/1

Dokumen Perundangan

100-1/5

Akta Persekutuan

100-1/5/1

Akta Persekutuan

100-1/6

Enakmen/Ordinan Negeri Pekeliling Dan Peraturan Dalam Jabatan Pekeliling Dan Peraturan Luar Jabatan

100-1/6/1

Enakmen/Ordinan Negeri

Perkara berkaitan dengan pengesahan penerimaan enakmen/ ordinan negeri.

100-1/7

100-1/7/1

Pekeliling Dan Peraturan Dalam Jabatan

Perkara berkaitan dengan penyediaan, pengedaran dan pindaan pekeliling dan peraturan sekolah.

100-1/8

100-1/8/1

Pekeliling/ Surat Pekeliling Am

Perkara berkaitan dengan pengesahan penerimaan dan pengedaran pekeliling-pekeliling Am.

100-1/8/2

Pekeliling/ Surat Pekeliling Perkhidmatan Pekeliling/Surat Pekeliling/ Pekeliling Kontrak/ Surat Arahan Perbendaharaan/ Tatacara Kewangan Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam

Perkara berkaitan dengan pengesahan penerimaan dan pengedaran pekeliling perkhidmatan. Perkara berkaitan dengan pengesahan penerimaan dan pengedaran arahan berkaitan kewangan dan Akaun. Perkara berkaitan dengan pengesahan penerimaan dan pengedaran pekeliling Jabatan Perkhidmatan Awam (JPA).

100-1/8/3

100-1/8/4

100-1/8/5

Pekeliling/ Surat Pekeliling Surahanjaya Perkhidmatan Awam Pekeliling/ Surat Pekeliling Kementerian Pelajaran Malaysia Pekeliling / Surat Pekeliling Kerajaan Negeri Pahang Pekeliling / Surat Pekeliling Jabatan Pelajaran Pahang/Pejabat Pelajaran Daerah Pekeliling-Pekeliling Agensi Lain

Perkara berkaitan dengan pengesahan penerimaan dan pengedaran pekeliling Suruhanjaya Perkhidmatan Awam (SPA). Perkara berkaitan dengan pengesahan penerimaan dan pengedaran pekeliling Kementerian Pelajaran Malaysia (KPM). Perkara berkaitan dengan pengesahan penerimaan dan pengedaran pekeliling Kerajaan Negeri Pahang. Perkara berkaitan dengan pengesahan penerimaan dan pengedaran pekeliling Jabatan Pelajaran Negeri/Pejabat Pelajaran Daerah. Perkara berkaitan dengan pengesahan penerimaan dan pengedaran pekeliling Agensi Lain seperti Arkib Negara Malaysia, Unit Pemodenan Tadbiran dan Perancangan Pengurusan Malaysia (MAMPU) dan lain-lain. Perkara berkaitani arahan dan perintah dalaman. Perkara berkaitan arahan dan perintah dari Jabatan luar seperti Jabatan Kesihatan, Jabatan Kerja Raya (JKR), Jabatan Bomba dll.

100-1/8/6

100-1/8/7

100-1/8/8

100-1/8/9

100-1/9

Arahan Dan Perintah

100-1/9/1

Arahan dan Perintah Dalaman

100-1/9/2

Arahan dan Perintah Luar Sekolah

100-2

Perhubungan Awam Publisiti,Promosi dan Protokol

100-2/1

100-2/1/1

Publisiti

Perkara berkaitan publisiti, sidang akhbar dan temubual/ wawancara.

100-2/1/2

Keratan Akhbar

Perkara berkaitan keratan akbar dan berita mengenai sekolah.

100-2/1/3

Profail Sekolah

Perkara berkaitan sejarah, visi, misi, logo, lagu dan bendera sekolah. Perkara berkaitan penyediaan dan penyertaan sekolah dalam aktiviti pameran dalam dan luar sekolah. Perkara berkaitan pelbagai pertanyaan tentang sekolah.

100-2/1/4 Pertanyaan Kementerian/ Jabatan/ Agensi/ Orang Awam

Pameran/Kempen

100-2/2

100-2/2/1

Pertanyaan Maklumat Tentang Sekolah Maklumbalas Aktiviti / Projek Anjuran Kementerian/ Agensi Lain

100-2/2/2

Perkara berkaitan maklumbalas aktiviti, projek anjuran kementerian dan agensi lain.

100-2/2/3

Permohonan Maklumat kepada Agensi Luar

Perkara berkaitan maklumbalas yang diterima daripada kementerian, jabatan, agensi dan orang awam. Perkara berkaitan aduan dan maklumbalas yang diterima oleh sekolah.

100-2/3

Pelanggan

100-2/3/1

Aduan Pelanggan

100-2/3/2

Hari Bertemu Pelanggan

Perkara berkaitan program Hari Bertemu Pelanggan dan maklumbalas mengenainya.

100-2/3/3

Kajian Kehendak Pelanggan

Perkara berkaitan kajian dan laporan mengenai kehendak pelanggan.

100-2/4

Lawatan

100-2/4/1

Lawatan dari Luar ke Sekolah

Perkara berkaitan lawatan pihak luar ke sekolah.

100-2/4/2

Lawatan Sekolah ke Luar

Perkara berkaitan program lawatan sekolah ke luar.

100-2/4/3

Lawatan dari Luar Negara

Perkara berkaitan Lawatan ke Sekolah dari luar negara.

100-2/4/4

Lawatan Rasmi ke Luar Negara

Perkara berkaitan Lawatan Rasmi Sekolah ke Luar Negara.

100-2/4/5

Lawatan Tidak Rasmi ke Luar Negara Makluman Pertukaran Kementerian/Agensi/ Organisasi/Pertubuhan Pemberitahuan Perkhidmatan dan Tawaran

Perkara berkaitan lawatan tidak rasmi sekolah ke luar negara. Perkara berkaitan pertukaran alamat, Ketua Pengarah, Pegawai Pelajaran, Pegawai Kanan, dan Pengerusi sesebuah organisasi. Perkara berkaitan pemberitahuan perkhidmatan atau tawaran pelbagai agensi tertentu. Perkara berkaitan dengan ucapan penghargaan dan tahniah yang diterima untuk sekolah, guru dan kakitangan. Perkara berkaitan ucapan takziah. Perkara berkaitan Perutusan Menteri, Ketua Pengarah Pelajaran Malaysia (KPPM), Pengarah dan sebagainya.

100-2/5

Makluman Pertukaran Pemberitahuan Perkhidmatan dan Tawaran Ucapan/Penghargaan/ Takziah/Perutusan

100-2/5/1

100-2/6

100-2/6/1

100-2/7

100-2/7/1

Ucapan Penghargaan

100-2/7/2

Ucapan Takziah Perutusan Menteri/Ketua Pengarah Pelajaran Malaysia (KPPM)/Pengarah

100-2/7/3

100-2

Derma dan Sumbangan

100-2/8/1

Derma Dan Sumbangan Sekolah

Perkara berkaitan perihal derma, sumbangan dan sebagainya yang diterima atau dikeluarkan oleh pegawai, guru dan murid sekolah.

100-3

Program kerjasama dalam negeri Program anjuran Kementerian/ Jabatanjabatan Persekutuan Program anjuran Jabatanjabatan Negeri Program anjuran Badan Berkanun Program anjuran Swasta/ Orang Perseorangan 100-3/1/1 Program Bersama Kementerian/ Jabatan-jabatan Persekutuan Program Bersama Jabatan-jabatan Negeri Perkara berkaitan program aktiviti bersama Kementerian / Jabatan-Jabatan Persekutuan.

100-3/1

100-3/2

100-3/2/1

Perkara berkaitan aktiviti bersama Jabatan-Jabatan Negeri.

100-3/3

100-3/3/1

Program Bersama Badan-badan Berkanun

Perkara berkaitan aktiviti bersama Badan-badan Berkanun.

100-3/4

100-3/4/1

Program Bersama Swasta/Perseorangan

Perkara berkaitan aktiviti bersama Badan Swasta dan Orang Perseorangan.

100-4

Program Kerjasama Luar Negara Pertukaran pelajar /guru 100-4/1/1 Program Pertukaran Pelajar/Guru Antarabangsa Perkara berkaitan program Pertukaran Pelajar / Guru Antarabangsa, American Field Service (AFS).

100-4/1

100-5

Laporan dan Perangakaan Laporan Kemajuan Kerja Harian / Mingguan Laporan Kemajuan Kerja Bulanan Laporan Kemajuan Kerja Suku Tahun Laporan Kemajuan Kerja Tahunan

100-5/1

100-5/1/1

Laporan Kemajuan Kerja Harian / Mingguan

Perkara berkaitan penyediaan laporan Harian / Mingguan Laporan Kemajuan Kerja.

100-5/2

100-5/2/1

Laporan Kemajuan Bulanan

Perkara berkaitan penyediaan laporan Bulanan Laporan Kemajuan Kerja.

100-5/3

100-5/3/1

Laporan Kemajuan Kerja Suku Tahun

Perkara berkaitan penyediaan laporan Suku Tahun Laporan Kemajuan Kerja.

100-5/4

100-5/4/1

Laporan Prestasi Pencapaian Sekolah

Perkara berkaitan penyediaan laporan Prestasi Pencapaian Sekolah.

100-5/4/2

Laporan Aktiviti/Program Sekolah

Perkara berkaitan penyediaan laporan Aktiviti / Program Sekolah.

100-6

Pengurusan Mesyuarat Perkara berkaitan pengurusan mesyuarat, maklum balas, cadangan, laporan dan keputusan mesyuarat. Perkara berkaitan pengurusan mesyuarat, maklum balas, cadangan, laporan dan keputusan mesyuarat. Perkara berkaitan pengurusan mesyuarat, maklum balas, cadangan, laporan dan keputusan mesyuarat. Perkara berkaitan pengurusan mesyuarat, maklum balas, cadangan, laporan dan keputusan mesyuarat. Perkara berkaitan pengurusan mesyuarat, maklum balas, cadangan, laporan dan keputusan mesyuarat. Perkara berkaitan pengurusan mesyuarat, maklum balas, cadangan, laporan dan keputusan mesyuarat. Perkara berkaitan pengurusan mesyuarat, maklum balas, cadangan, laporan dan keputusan mesyuarat. Perkara berkaitan pengurusan mesyuarat, maklum balas, cadangan, laporan dan keputusan mesyuarat. Perkara berkaitan pengurusan mesyuarat, maklum balas, cadangan, laporan dan keputusan mesyuarat. Perkara berkaitan pengurusan mesyuarat, maklum balas, cadangan, laporan dan keputusan mesyuarat. Perkara berkaitan pengurusan mesyuarat, maklum balas, cadangan, laporan dan keputusan mesyuarat. Perkara berkaitan pengurusan mesyuarat, maklum balas, cadangan, laporan dan keputusan mesyuarat.

100-6/1

Mesyuarat Dalam Jabatan

100-6/1/1

Mesyuarat Pengurusan Sekolah

100-6/1/2

Mesyuarat Guru

100-6/1/3

Mesyuarat Kurikulum Sekolah

100-6/1/4

Mesyuarat Ko-Kurikulum

100-6/1/5

Mesyuarat Hal Ehwal Murid (HEM)

100-6/1/6

Mesyuarat Kakitangan Mesyuarat Penyelarasan Kebersihan/ Keselamatan Sekolah Mesyuarat Pejabat Pelajaran Daerah (PPD)

100-6/1/7

100-6/2

Mesyuarat Luar Jabatan

100-6/2/1

100-6/2/2

Mesyuarat Jabatan Pelajaran Negeri (JPN)

100-6/2/3

Mesyuarat Kementerian Pelajaran Malaysia (KPM)

100-6/2/4

Mesyuarat dengan Kementerian/ Jabatan Luar Mesyuarat dengan Pihak Swasta/ Badan Bukan Kerajaan (NGO)/ Persatuan

100-6/2/5

100-6/3

Mesyuarat Terperingkat

100-6/3/1

...Senaraikan

Perkara berkaitan pengurusan mesyuarat, maklum balas, cadangan, laporan dan keputusan mesyuarat.

100-7

Kemudahan (Fasiliti) Tempahan / Penggunaan Premis Perkara berkaitan permohonan dan keputusan tempahan penggunaan premis sekolah seperti bilik mesyuarat, dewan, padang gelanggang dan lain-lain. Perkara berkaitan permohonan dan keputusan tempahan penggunaan premis asrama. Perkara berkaitan permohonan dan keputusan tempahan penggunaan kenderaan seperti bas, van, kereta dan perkara yang berkaitan dengannya. Perkara berkaitan permohonan dan keputusan tempahan penggunaan alatan sekolah seperti LCD, Pembesar suara dan lain-lain alatan. Perkara berkaitan permohonan keluar masuk rumah guru. Perkara berkaitan permohonan keluar masuk Kuarters Institusi Pendidikan (KIP) dan perkara yang berkaitan dengannya. Perkara berkaitan program/aktiviti persatuan, pengurusan mesyuarat, maklumbalas, laporan dan keputusan mesyuarat serta undang-undang persatuan. Perkara berkaitan program/aktiviti persatuan, pengurusan mesyuarat, maklumbalas, laporan dan keputusan mesyuarat serta undang-undang persatuan. Perkara berkaitan permohonan keahlian, program/aktiviti persatuan, pengurusan mesyuarat, maklumbalas, laporan dan keputusan mesyuarat serta undang-undang persatuan. Perkara berkaitan permohonan keahlian, program/aktiviti persatuan, pengurusan mesyuarat, maklumbalas, laporan dan keputusan mesyuarat serta undang-undang persatuan. Perkara berkaitan program/aktiviti persatuan, pengurusan mesyuarat, maklumbalas, laporan dan keputusan mesyuarat serta undang-undang persatuan. Perkara berkaitan permohonan keahlian, program/aktiviti persatuan, pengurusan mesyuarat, maklumbalas, laporan dan keputusan mesyuarat serta undang-undang persatuan.

100-7/1

100-7/1/1

Tempahan/Penggunaan Premis Sekolah

100-7/1/2 Tempahan / Penggunaan Kenderaan (Bas,Van dan kereta) Tempahan / Penggunaan Peralatan

Tempahan/Penggunaan Asrama Tempahan/Penggunaan Kenderaan (Bas, Van, Kereta) Tempahan/Penggunaan Peralatan

100-7/2

100-7/2/1

100-7/3

100-7/3/1

100-7/4/1

Rumah Guru

100-7/4/2

Kuarters Institusi Pendidikan (KIP)

100-8/1/1

Majlis Pengetua Sekolah Malaysia (MPSM)

100-8/1/2

Majlis Guru Besar (MGB) Persatuan Sukan dan Kebudayaan Perkhidmatan Pendidikan (PSKPP) Kesatuan/Persatuan Anggota Kumpulan Sokongan Persatuan Ibu Bapa dan Guru (PIBG)

100-8/1/3

100-8/1/4

100-8/1/5

100-8/1/6

Kesatuan/ Persatuan Guru Guru

100-8/1/7

Persatuan-Persatuan Sukan

Perkara berkaitan permohonan keahlian, program/aktiviti persatuan, pengurusan mesyuarat, maklumbalas, laporan dan keputusan mesyuarat serta undang-undang persatuan. Perkara berkaitan permohonan keahlian, program/aktiviti persatuan dan undang-undang pertubuhan/persatuan luar negara. Perkara berkaitan pelantikan pegawai bertugas, jadual bertugas, arahan bertugas dan penyediaan laporan petugas. Perkara berkaitan perbahasan usul, mengenai soalan dan jawapan yang berkaitan serta (HANSARD), Dewan Rakyat dan Dewan Negara. Perkara berkaitan dengan pengurusan mesyuarat, penyediaan maklumbalas, cadangan dan keputusan Jawatankuasa Induk Penerbitan. Perkara berkaitan dengan penyediaan dan percetakan draf majalah sehingga diterbitkan.

100-8/2/1

Pertubuhan / Persatuan Luar Negara

100-9/1/1

Jadual dan Pegawai Bertugas

100-9/2/1

Pembentangan dan Perbahasan Parlimen

100-10/1/1

Jawatankuasa Penerbitan Sekolah

100-10/2/1

Nama Majalah Sekolah

100-10/3/1

Buletin Sekolah

Perkara berkaitan dengan penyediaan buletin sekolah.

100-10/4/1

Jurnal

Perkara berkaitan dengan penyediaan dan percetakan Jurnal sekolah.

100-10/5/1

Newsletter

Perkara berkaitan dengan penyediaan dan percetakan Newsletter sekolah.

100-10/6/1

Terbitan Pelbagai

Perkara berkaitan dengan penyediaan dan percetakan pelbagai terbitan-terbitan sekolah.

100-10/7/1

Pesanan Terbitan Dalam Negeri

Perkara berkaitan pesanan dalam negeri.

100-10/7/2

Pesanan Terbitan Dari Luar Negara

Perkara berkaitan dengan urusan pesanan terbitan dari luar negara.

100-10/8/1

Pengedaran Terbitan Sekolah

Perkara berkaitan dengan urusan pengedaran penerbitan sekolah.

100-10/9/1

Projek Terbitan Bersama

Perkara berkaitan penerbitan yang dihasilkan bersama dengan jabatan/ agensi kerajaan/ swasta.

100-11/1/1

Keselamatan ICT

Perkara berkaitan dengan akuan pematuhan dasar keselamatan ICT, dasar keselamatan ICT Kementerian Pelajaran Malaysia (KPM), dasar keselamatan ICT Sekolah pindaan, taklimat, perlantikan Ketua Pengawai maklumat, ancaman ICT, audit keselamatan ICT, laporan pemantauan keselamatan ICT dan bengkel keselamatan ICT. Perkara berkaitan dengan pelan perancangan strategik ICT, penyerahan dokumen pelan strategik teknologi maklumat, taklimat penyemakan semula, mesyuarat jawatankuasa kerja, bengkel, borang soal selidik perkhidmatan ICT Kementerian Pelajaran Malaysia (KPM) dan mesyuarat pembangunan pelan strategik ICT. Perkara berkaitan urusan mesyuarat Jawatankuasa ICT sekolah maklumbalas, cadangan dan keputusan mesyuarat. Perkara berkaitan perolehan/pembangunan sistem, pengubahsuaian, penyelenggaraan, permohonan maklumat, laporan penggunaan, pemasangan dan kajian semula sistem. Perkara berkaitan perolehan/pembangunan sistem, pengubahsuaian, penyelenggaraan, permohonan maklumat, laporan penggunaan, pemasangan dan kajian semula sistem. Perkara berkaitan perolehan/pembangunan sistem, pengubahsuaian, penyelenggaraan, permohonan maklumat, laporan penggunaan, pemasangan dan kajian semula sistem. Perkara berkaitan perolehan/pembangunan sistem, pengubahsuaian, penyelenggaraan, permohonan maklumat, laporan penggunaan, pemasangan dan kajian semula sistem. Perkara berkaitan perolehan/pembangunan sistem, pengubahsuaian, penyelenggaraan, permohonan maklumat, laporan penggunaan, pemasangan dan kajian semula sistem. Perkara berkaitan perolehan/pembangunan sistem, pengubahsuaian, penyelenggaraan, permohonan maklumat, laporan penggunaan, pemasangan dan kajian semula sistem. Perkara berkaitan perolehan/pembangunan sistem, pengubahsuaian, penyelenggaraan, permohonan maklumat, laporan penggunaan, pemasangan dan kajian semula sistem. Perkara berkaitan perolehan/pembangunan sistem, pengubahsuaian, penyelenggaraan, permohonan maklumat, laporan penggunaan, pemasangan dan kajian semula sistem. Perkara berkaitan perolehan/pembangunan sistem, pengubahsuaian, penyelenggaraan, permohonan maklumat, laporan penggunaan, pemasangan dan kajian semula sistem. Perkara berkaitan perolehan/pembangunan sistem, pengubahsuaian, penyelenggaraan, permohonan maklumat, laporan penggunaan, pemasangan dan kajian semula sistem. Perkara berkaitan perolehan/pembangunan sistem, pengubahsuaian, penyelenggaraan, permohonan maklumat, laporan penggunaan, pemasangan dan kajian semula sistem.

100-11/1/2

Pelan Strategik ICT Sekolah

100-11/1/3

Jawatankuasa ICT Sekolah

100-11/2/1

Emel Sekolah

100-11/2/2

Sistem Displin Murid (SSDM) Sistem Pengurusan Kawalan Belanjawan Elektronik (eSPKB) Sistem Maklumat Pengurusan Sumber Manusia (HRMIS) Sistem Maklumat Murid (SMM)

100-11/2/3

100-11/2/4

100-11/2/5

100-11/2/6

Sistem Maklumat Asrama (SMA)

100-11/2/7

Sistem Maklumat Pengurusan Pendidikan (EMIS)

100-11/2/8

Sistem Pertukaran Guru (e-Operasi)

100-11/2/9

Sistem Pertukaran Anggota Sokongan (eTukar)

100-11/2/10

Sistem Naik Pangkat (e-Pangkat)

100-11/2/11

Electronic Records Management System (ERMS)

100-11/3/1

School Broadband

Perkara berkaitan penggunaan, dan pemasangan perkakasan dan rangkaian School Broadband.

100-11/3/2

Rangkaian EG.Net

Perkara berkaitan penggunaan, dan pemasangan perkakasan dan rangkaian EG.Net.

100-11/3/3

Aduan Kerosakan

Perkara berkaitan aduan kerosakan dan masalah berhubung sistem. Perkara berkaitan penyediaan kertas konsep, urusan mesyuarat, cadangan, maklumbalas dan kelulusan pembangunan laman web/portal, pelantikan Ahli Jawatankuasa serta persembahan produk-produk baru IT. Perkara berkaitan pemantapan dan pelaksanaan klasifikasi fail.

100-11/4/1

Pembangunan Laman Web dan Portal

100-12/1/1

Sistem Klasifikasi Fail Sekolah

100-12/2/1

Pegawai Rekod Sekolah

Perkara berkaitan urusan pelantikan, laporan, sijil mengenai Pegawai Pengelas Di Bawah Seksyen 2B, Akta Rahsia Rasmi 1972. Perkara berkaitan pengurusan rekod dan bilik registri termasuk pembelian kelengkapan, peralatan serta kawalan keselamatan. Perkara berkaitan penerimaan maklumat, kertas kerja dan penyediaan pelan tindakan bencana rekod Sekolah. Perkara berkaitan daftar kiriman pos, setem, franking, buku kiriman (despatch), buku pendaftaran surat, panduan alamat dan panduan poskod. Perkara berkaitan permohonan memperolehi meterai (seal) keselamatan daripada pejabat ketua pegawai keselamatan kerajaan. Perkara berkaitan manual kaedah pengurusan rekod Sekolah.

100-12/2/2

Pengurusan Bilik Registri dan Bilik Rekod

100-12/2/3

Pelan Tindakan Bencana Rekod

100-12/2/4

Perkhidmatan Pos dan Mel

100-12/2/5

Meterai (Seal) Keselamatan

100-12/2/6

Peraturan Pengurusan Rekod Jabatan

100-12/3/1

Pusat Rekod

Perkara berkaitan daftar terimaan dan hantaran rekod jabatan.

100-12/4/1

Permohonan Kelulusan Pelupusan Rekod

Perkara berkaitan permohonan dan kelulusan pelupusan rekod sekolah. Perkara berkaitan permohonan dan kelulusan pelupusan rekod, pengelasan semula (turun taraf) dan pemusnahan rekod terperingkat.

100-12/4/2

Pelupusan Rekod Terperingkat

100-13/1/1

Piagam Pelanggan Sekolah

Perkara berkaitan penyediaan, pindaan dan kelulusan Piagam Pelanggan sekolah. Perkara berkaitan penyediaan draf KPI, penentuan Petunjuk Prestasi Utama, kelulusan, semakan, pindaan, laporan pencapaian KPI dan urusan mesyuarat. Perkara berkaitan laporan pencapaian NKRA, perbincangan, Mesyuarat, Pilot Test, Semak semula NKRA, Pindaan NKRA dan Taklimat NKRA. Perkara berkaitan laporan Tawaran Baru (New Deals).

100-13/2/1

Jawatankuasa KPI Sekolah

100-13/2/2

Jawatankuasa NKRA Sekolah

100-13/2/3

Tawaran Baru (New Deals)

100-13/3/1

Manual Prosedur Kerja (MPK)

Perkara berkaitan penyediaan dokumen Manual Prosedur Kerja.

100-13/4/1

Fail Meja Mesyuarat Kumpulan Meningkatkan Mutu Kerja (KMK)/ Kumpulan Inovatif dan Kreatif (KIK) Kumpulan Inovatif dan Kreatif (KIK)

Perkara berkaitan dengan penyediaan dokumen Fail Meja untuk semua kakitangan Sekolah. Perkara berkaitan mesyuarat kumpulan Inovatif dan Kreatif (KIK), mesyuarat hari inovasi dan kumpulan inovatif dan kreatif (KIK) serta anugerah kualiti/ inovasi. Perkara berkaitan dengan kumpulan Inovatif dan Kreatif (KIK), serta anugerah kualiti/ inovasi. Perkara berkaitan dengan pengedaran kad perakam waktu, pemilihan waktu bekerja dan penyediaan laporan kehadiran bekerja.

100-13/5/1

100-13/5/2

100-13/6/1

Kad Perakam Waktu/Waktu Bekerja

100-13/6/2

Laporan Kad Perakam Waktu

Perkara berkaitan laporan kehadiran bekerja.

100-13/7/1

Anugerah Kualiti/Inovasi

Perkara berkaitan anugerah kualiti/ inovasi.

100-13/8/1

Amalan Persekitaran Berkualiti (5S)

Perkara berkaitan pelaksanaan amalan persekitaran berkualiti (5S) di sekolah.

100-13/9/1

Star Rating

Perkara berkaitan dengan pelaksanaan Star Rating di sekolah.

100-13/9/2

Asrama Terbilang

Perkara berkaitan dengan pelaksanaan Asrama Terbilang di sekolah.

100-13/10/1

Pengurusan Risiko

Perkara berkaitan perancangan pengurusan risiko di sekolah.

100-14/1/1

Perkara berkaitan arahan penyediaan perancangan dan pelaksanaan, jadual, kertas konsep/ Perancangan dan Pelaksanaan MS ISO 9001:2009 perancangan, pelantikan juruaudit, pensijilan, perancangan kewangan, perancangan bengkel/ ceramah/taklimat MS ISO 9001:2009. Audit Kualiti Dalaman MS ISO 9001:2009 Tindakan Pembetulan Dan Pencegahan MS ISO 9001:2009 Audit Pemantauan MS ISO 9001:2008 Oleh SIRIM Perkara berkaitan perancangan jadual audit kualiti dalaman, perlantikan juruaudit, pelaksanaan bengkel audit kualiti dalaman dan maklumbalas pemilik proses kepada laporan audit kualiti dalaman. Perkara berkaitan pelaksanaan tindakan pembetulan dan pencegahan hasil daripada pemerhatian audit kualiti dalaman dan audit pemantauan. Perkara berkaitan dengan urusan mesyuarat, cadangan, maklumbalasa dan laporan audit pematuhan. Perkara berkaitan pindaan dokumen ISO. Perkara berkaitan mesyuarat, maklumbalas yang berkaitan kajian semula MS ISO 9001:2009 dan pencapaian objektif kualiti. Perkara berkaitan mesyuarat, perbincangan yang berkaitan kajian semula MS ISO 9001:2009 dan pencapaian objektif kualiti. Perkara berkaitan perancangan Tahunan dan kalendar aktiviti sekolah.

100-14/2/1

100-14/3/1

100-14/4/1

100-14/5/1

Pindaan Dokumen MS ISO 9001:2009 Mesyuarat Kajian Semula Pengurusan MS ISO 9001:2009 Mesyuarat/Perbincangan Kajian Semula Proses MS ISO 9001:2009 Takwim Tahunan Sekolah

100-14/6/1

100-14/6/2

100-15/1/1

100-15/2/1

Perhimpunan Bulanan PPD/JPN/KPM

Perkara berkaitan perhimpunan bulanan anjuran Kementerian/ Jabatan/ Agensi. Perkara berkaitan penerangan, pengkajian, penggubalan, pindaan, ketetapan dan pelaksanaan Pelan Strategik Sekolah. Perkara berkaitan penerangan, pengkajian, penggubalan, pindaan, ketetapan dan pelaksanaan Pelan Induk Pembangunan Pendidikan (PIPP). Perkara berkaitan penerangan, pengkajian, penggubalan, pindaan, ketetapan dan pelaksanaan Perancangan Operasi sekolah. Perkara berkaitan Perancangan Taktikal sekolah dari segi pembangunan fokus pembelajaran, peningkatan aspek pelajaran, kurikulum dan P & P.

100-15/3/1

Pelan Strategik Sekolah

100-15/3/2

Pelan Induk Pembangunan Pendidikan (PIPP)

100-15/3/3

Perancangan Operasi

100-15/3/4

Perancangan Taktikal

100-16/1/1

Perayaan / Sambutan Peringkat Sekolah

Perkara berkaitan urusan majlis, agenda program, jemputan dan kehadiran majlis.

100-16/1/2

Majlis Perpisahan dan Persaraan

Perkara berkaitan penganjuran Majlis Perpisahan dan Persaraan kakitangan sekolah. Perkara berkaitan penganjuran Majlis Anugerah Kecemerlangan, Hari Ucapan dan Pemyampaian Hadiah peringkat sekolah. Perkara berkaitan penganjuran Sukan Tahunan peringkat sekolah.

100-16/1/3

Majlis Anugerah Kecemerlangan Sekolah

100-16/1/4

Sukan Tahunan Sekolah

100-16/1/5

Hari Guru Sekolah

Perkara berkaitan sambutan Hari Guru peringkat sekolah. Perkara berkaitan mesyuarat Jawatankuasa Induk Sambutan Hari Kemerdekaan, perbincangan, cadangan aktiviti program yang dilaksanakan, keputusan mesyuarat, perlantikan urus setia , perlantikan caterer, kempen, taklimat, pencalonan anugerah tokoh kemerdekaan, forum, pameran, pertandingan dan pembentangan konsep sambutan. Perkara berkaitan sambutan dan penyertaan Hari Keputeraan. Perkara berkaitan sambutan dan penyertaan dalam sambutan Hari Guru di luar sekolah (Jabatan Pelajaran Negeri dan Kementerian Pelajaran). Perkara berkaitan penganjuran Majlis Anugerah Kecemerlangan, pencalonan dan acara majlis. Perkara berkaitan penyertaan Program Tilawah Al-Quran.

100-16/2/1

Program Kemerdekaan/Hari Malaysia

100-16/2/2

Hari Keputeraan

100-16/2/3

Hari Guru

100-16/2/4

Majlis Anugerah Perkhidmatan Cemerlang

100-16/3/1

Program Tilawah Al-Quran Perkara berkaitan penyertaan Program Maulidur Rasul.

100-16/3/2

Maulidur Rasul Perkara berkaitan peraturan perolehan, langganan, pembelian dan hadiah untuk pusat sumber sekolah. Perkara berkaitan peraturan bagi peminjaman/ pemulangan/ rezab bahan-bahan bacaan dari Perpustakaan Sekolah. Perkara berkaitan peraturan bagi koleksi dan maklumat bahan-bahan bacaan dari Perpustakaan Sekolah.

100-17/1/1

Perolehan Bahan Perpustakaan

100-17/2/1

Pinjaman

100-17/3/1

Koleksi Pusat Sumber

100-17/4/1

Anugerah NILAM

Perkara berkaitan peraturan bagi Anugerah Nilam, pencalonan dan pemilihan. Perkara berkaitan Pusat Sumber Pahang (PERPUSPA) dalam mengendalikan pertandingan antara perpustakaan dan pemberian anugerah yang berkaitan. Perkara berkaitan jemputan dan penyertaan ke pelbagai majlis-majlis rasmi di luar sekolah.

100-17/5/1

Persatuan Pusat Sumber Pahang (PERPUSPA)

100-18/1/1

Jemputan Majlis-Majlis Rasmi Perkara berkaitan jemputan dan kebenaran untuk hadir ke pelbagai majlis tidak rasmi di luar sekolah.

100-18/2/1

Jemputan Majlis-Majlis Tidak Rasmi

100-19/1/1

Paten Warisan Dan Harta Intelek

Perkara berkaitan pendafaran Paten dan Intelek.

100-19/2/1

Harta Warisan

Perkara berkaitan pendaftaran/pewartaan Harta Warisan. Perkara berkaitan urusan Mesyuarat Lembaga Pengurus Sekolah, perbincangan, cadangan, maklumbalas dan keputusan mesyuarat. Perkara berkaitan perlantikan Ahli-ahli Lembaga Penasihat sekolah, perlanjutan tempoh perlantikan dan perletakan jawatan. Perkara berkaitan dengan cadangan aktiviti/program Rancangan Jangka Panjang (RJP) dan Rancangan Malaysia (RMK). Perkara berkaitan dengan Pilihanraya Umum / Kecil, kebenaran bertugas dan penggunaan premis sekolah. Perkara berkaitan dengan Perancangan Perolehan Tanah dan urusan dengan Pejabat Tanah. Perkara berkaitan urusan mesyuarat, cadangan, makluman, dan keputusan mesyuarat mengenai perancangan perolehan, pelepasan tanah dan tukar guna tanah.

100-20/1/1

Mesyuarat Lembaga Pengurus Sekolah Perlantikan/Perletakan Jawatan Ahli Lembaga Pengurus Sekolah Perancangan Rancangan Malaysia

100-20/2/1

100-21/1/1

100-22/1/1

Pilihanraya Umum / Kecil

200-1/1/1

Perancangan Perolehan Tanah/Bangunan

200-2/1/1

Jawatankuasa Pemantauan Perolehan Tanah

200-3/1/1

Perkara berkaitan penyediaan kertas konsep, pelan lukisan bangunan, lukisan teknikal, lukisan Projek Pembangunan Sekolah (Nama Projek - Fail elektrikal, ujian tanah (soil test), laporan kemajuan pembinaan, pendawaian elektrik dan Kes) pemasangan lif/ penghawa dingin/ dumb waiter, sijil layak menduduki (CF), perkadaran cukai pintu, permohonan pelan bangunan oleh pelbagai agensi kerajaan bagi projek pembinaan Sewaan Ruang Perkara berkaitan dengan urusan penyewaan untuk kegunaan sekolah.

200-4/1/1

200-4/2/1

Agihan Ruang

Perkara berkaitan agihan ruang kegunaan sekolah.

200-5/1/1

Kerosakan Akibat Bencana

Perkara berkaitan penyediaan laporan, kerosakan akibat bencana dan tindakan susulan. Perkara berkaitan urusan kawalan serangga/ haiwan, jadual kawalan serangga dan penyediaan laporan. Perkara berkaitan kawalan keluar masuk kawasan pejabat, peraturan keluar masuk pejabat. Perkara berkaitan dengan permohonan dan kelulusan pas keselamatan pegawai dan kakitangan serta pelawat. Perkara berkaitan dengan pengwartaan, penjagaan tempat/ kawasan larangan. Perkara berkaitan pemeriksaan keselamatan oleh Pejabat Ketua Pegawai Keselamatan Kerajaan, laporan dan tindakan susulan. Perkara berkaitan dengan pencerobohan kawasan Sekolah dan tindakan susulan. Perkara berkaitan dengan penyelenggaraan bangunan seperti pembaikan, mencuci, perhiasan, naiktaraf, pengubahsuaian bangunan dan kemudahan sekolah. Perkara berkaitan dengan penyelenggaraan rumah guru seperti pembaikan, mencuci, perhiasan, naiktaraf dan pengubahsuaian bangunan. Perkara berkaitan dengan penyelenggaraan bangunan seperti pembaikan, mencuci, perhiasan, naiktaraf dan pengubahsuaian bangunan asrama. Perkara berkaitan dengan urusan pemagaran, penambakan, pembaikan tanah runtuh dan cerun, pembersihan, penebangan pokok, perparitan dan lain-lain kerja pengubahsuaian. Perkara berkaitan dengan urusan pembaikan saluran kumbahan, tangki septik, rumah pam dan sebagainya. Perkara berkaitan dengan perkhidmatan telefon dan internet.

200-5/2/1

Kerosakan Akibat Serangga

200-5/3/1

Keluar Masuk Pejabat

200-5/3/2

Pas Keselamatan/Pelawat

200-5/3/3

Kawasan Larangan

200-5/3/4

Audit Keselamatan

200-5/4/1

Pencerobohan Kawasan Sekolah Penyelenggaraan Bangunan dan Kemudahan Sekolah Penyelenggaraan Rumah Guru

200-6/1/1

200-6/1/2

200-6/1/3

Penyelenggaraan Asrama

200-6/2/1

Penyelenggaraan Tanah dan Kawasan

200-6/3/1

Pembetungan

200-6/3/2

Telefon/ Internet

200-6/3/3

Gas

Perkara berkaitan dengan perkhidmatan perbekalan gas.

200-6/3/4

Air

Perkara berkaitan dengan perkhidmatan perbekalan air.

200-6/3/5

Elektrik

Perkara berkaitan dengan perkhidmatan perbekalan elektrik.

200-6/4/1

Lanskap dan Hardskap Kawasan Sekolah

Perkara berkaitan dengan penyediaan perkhidmatan kerja lanskap dan hardskap di sekolah. Perkara berkaitan penerimaan harta modal peralatan dan kelengkapan ICT, pejabat, dapur, makmal, telekomunikasi, penyiaran, keselamatan, bengkel & kejuruteraan, alam sekitar, perubatan, sukan, muzik, rekreasi, pertanian, perhutanan, kenderaan, loji, jentera berat, hadiah dan sumbangan. Perkara berkaitan penerimaan peralatan inventori seperti kelengkapan ICT, pejabat, dapur, makmal, telekomunikasi, penyiaran, keselamatan, bengkel & kejuruteraan, alam sekitar, perubatan, sukan, muzik, rekreasi, pertanian, perhutanan, perabot, hamparan, hiasan, langsir, hadiah/ sumbangan. Perkara berkaitan perolehan dan pengesahan penerimaan peralatan dan kelengkapan pejabat.

300-1/1/1

Penerimaan Peralatan Harta Modal

300-1/2/1

Penerimaan Peralatan Inventori

300-1/3/1

Penerimaan Bekalan Pejabat

300-1/4/1

Penerimaan Aset Hidup

Perkara berkaitan perolehan dan pengesahan penerimaan aset hidup.

300-1/5/1

Penerimaan Aset Maya

Perkara berkaitan perolehan dan pengesahan penerimaan aset maya.

300-1/6/1

Penerimaan Harta Modal/ Inventori

Perkara berkaitan penerimaan sumbangan Harta Modal dan Inventori.

300-2/1/1

Pendaftaran Inventori

Perkara berkaitan dengan pendaftaran Inventori.

300-2/2/1

Pendaftaran Harta Modal

Perkara berkaitan dengan pendaftaran Harta Modal

300-2/3/1

Pendaftaran Bekalan Pejabat /Stok

Perkara berkaitan dengan pendaftaran bekalan pejabat / stok

300-2/4/1

Pendaftaran Aset Hidup

Perkara berkaitan dengan pendaftaran Aset Hidup.

300-3/1/1

Jawatankuasa Verifikasi Stok

Perkara berkaitan dengan laporan semakan oleh jawatankuasa verifikasi stok dan jawatankuasa pengurusan aset peringkat kementerian dan jabatan ke atas harta modal dan kelengkapan pejabat. Perkara berkaitan dengan arahan dan kawalan terhadap penyalahgunaan dan kehilangan aset.

300-3/2/1

Pemantauan Aset

300-3/3/1

Laporan Pemeriksaan Aset PROTON WAJA CBD 1234 (Nama Kereta dan No. Pendaftaran ) 0

Perkara berkaitan berkaitan dengan pemeriksaan stok harta modal dan inventori. Perkara berkaitan dengan penyelenggaraan kenderaan termasuk saman, cukai jalan, geran, pembaikkan, pengubahsuaian, buku log dan kemalangan. Perkara berkaitan dengan penyelenggaraan kenderaan termasuk saman, cukai jalan, geran, pembaikkan, pengubahsuaian, buku log dan kemalangan. Perkara berkaitan dengan penyelenggaraan kenderaan termasuk saman, cukai jalan, geran, pembaikkan, pengubahsuaian, buku log dan kemalangan. Perkara berkaitan dengan penyelenggaraan dan pembaikan kamera.

300-4/1/1

300-4/1/2

300-4/1/3

300-4/2/1

Kamera

300-4/2/2

Mesin Fotokopi dan Pengimbas

Perkara berkaitan dengan penyelenggaraan mesin fotokopi dan pengimbas.

300-4/2/3

Sistem Telekomunikasi

Perkara berkaitan dengan penyelenggaraan sistem telekomunikasi.

300-4/2/4

Alat Perakam Waktu

Perkara berkaitan dengan penyelenggaraan alat perakam waktu.

300-4/2/5

Alat Pencegah Kebakaran

Perkara berkaitan dengan penyelenggaraan alat pencegah kebakaran.

300-4/3/1

Komputer, Mesin Pencetak dan Projektor

Perkara berkaitan dengan penyelenggaraan komputer, mesin pencetak, dan projektor.

300-4/4/1

Peralatan Sukan

Perkara berkaitan dengan penyelenggaraan peralatan sukan.

300-5/1/1

Pelupusan Harta Modal

Perkara berkaitan dengan pelupusan harta modal.

300-5/2/1

Pelupusan Inventori

Perkara berkaitan dengan pelupusan inventori.

300-5/3/1

Pelupusan Bekalan Pejabat

Perkara berkaitan dengan pelupusan bekalan pejabat.

300-5/4/1

Pelupusan Aset Hidup

Perkara berkaitan dengan pelupusan aset hidup. Perkara berkaitan dengan urusan mesyuarat, laporan maklum balas jawatankuasa kehilangan dan hapus kira aset alih serta cadangan dan keputusan mesyuarat. Perkara berkaitan dengan kehilangan dan hapus kira harta modal.

300-6/1/1

Jawatankuasa Kehilangan dan Hapuskira Aset Alih

300-6/2/1

Kehilangan Dan Hapuskira Harta Modal

300-6/3/1

Kehilangan Dan Hapuskira Inventori Kehilangan Dan Hapuskira Bekalan Pejabat / Barang Stor Kehilangan Dan Hapuskira Aset Hidup

Perkara berkaitan dengan kehilangan dan hapus kira inventori.

300-6/4/1

Perkara berkaitan dengan kehilangan dan hapus kira bekalan pejabat / barang stor.

300-6/5/1

Perkara berkaitan dengan kehilangan dan hapus kira aset hidup.

300-6/6/1

Nama Unit /Seksyen/ Bahagian/ Sekolah/ Sektor/ Berkaitan dengan fail kes, penyiasatan, insiden kehilangan, temuduga dan laporan polis. Cawangan Pelantikan Pegawai Aset Perkara berkaitan dengan perlantikan pegawai aset.

300-7/1/1

300-7/2/1

Laporan Aset

Perkara berkaitan dengan penyediaan laporan aset, format laporan aset.

300-7/3/1

Jawatankuasa Pengurusan Aset Peringkat Sekolah Perkara berkaitan dengan perbincangan dan mesyuarat, maklumbalas mesyuarat, keputusan (JKPAK) mesyuarat. Kelulusan Khas Pejabat Pelajaran Daerah (PPD)/ Jabatan Pelajaran Negeri (JPN) Akaun Antara Jabatan Berkaitan dengan permohonan kelulusan khas dari kementerian kewangan atau pegawai pengawal untuk kebenaran perolehan di luar tatacara perolehan atau perolehan yang dikawal oleh pegawai pengawal mengikut surat pekeliling perbendaharaan. Perkara berkaitan dengan terimaan dan bayaran antara kementerian/ jabatan/ agensi.

400-1/1/1

400-1/2/1

400-1/3/1

Akaun Deposit Sebutharga

Perkara berkaitan dengan pengwujudan, pengauditan akaun, cagaran wang deposit, penyata penyesuaian, sijil, laporan pengesahan berkaitan dengan penerimaan wang deposit, kod akaun jenis deposit diterima, kelulusan menerima dan memungut deposit, merekod dalam daftar, penerimaan wang, dengan bayaran balik, laporan dan penyata bakibukan akaunhasil, bagi bayaran deposit sewa rumah kedai, Perkara berkaitan permohonan, terimaan, laporan panggilan telefon persendirian, pungutan hasil, penyata penyesuaian hasil, jurnal bayaran balik, akaun belum terima dan tunggakan hasil, hasil bahagian, surat waran udara, wang lebihan asrama dan akaun hasil yang belum dijelaskan. Perkara berkaitan dengan kutipan pendaftaran / yuran asrama.

400-1/4/1

Terimaan Bantuan Geran Perkapita

400-1/4/2

Kutipan Pendaftaran/Yuran Asrama

400-1/4/3

Biasiswa Yayasan Pahang

Perkara berkaitan dengan penerimaan Biasiswa Yayasan Pahang.

400-1/4/4

Biasiswa Persekutuan (BKP)

Perkara berkaitan dengan penerimaan Biasiswa Persekutuan.

400-1/4/5

Lain-lain Biasiswa/Dermasiswa

Perkara berkaitan dengan penerimaan lain-lain Biasiswa / dermasiswa.

400-1/4/6

Rancangan Makanan Tambahan (RMT)

Perkara berkaitan dengan penerimaan, perjanjian Rancangan Makanan Tambahan (RMT).

400-1/4/7

Kelas Dewasa Asli/Penan (KEDAP)

Perkara berkaitan dengan penerimaan bayaran Kelas Dewasa Asli (KEDAP).

400-1/4/8

Skim Baucer Tuisyen (SBT) Kumpulan Wang Amanah Pelajar Miskin (KWAPM) Bayaran Tambahan Sekolah (BTS)

Perkara berkaitan dengan penerimaan Skim Baucar Tuisyen (SBT).

400-1/4/9

Perkara berkaitan dengan penerimaan Kumpulan Wang Amanah Pelajar Miskin (KWAPM).

400-1/4/10

Perkara berkaitan dengan penerimaan Bayaran Tambahan Sekolah (BTS).

400-1/4/11

Akaun Belum Terima/Hapuskira

Perkara berkaitan dengan Akaun Belum Terima / Hapuskira.

400-1/4/12

Elaun Murid Khas

Perkara berkaitan dengan penerimaan Elaun Murid Khas.

400-1/4/13

Akaun Terimaan Terdahulu

Perkara berkaitan dengan penerimaan Akaun Terimaan terdahulu.

40011/5/1

Akaun Pendahuluan

Perkara berkaitan pembiayaan dan operasi wang pendahuluan yang belum dan dan pendahuluan pelbagai. Perkara berkaitan dengan pendahuluan panjar wang runcit, panjar khas dan panjar wang runcit akaun transit. Perkara berkaitan dengan surat arahan Akauntan Negara/ Arahan Perbendaharaan bagi penutupan akaun bulanan/tahunan serta prosedur untuk membuat pelarasan di antara jabatan persekutuan. Perkara berkaitan hasil dan perbelanjaan bagi penyediaan buku Akaun Awam Persekutuan/Negeri, Badan Berkanun dan Kerajaan Tempatan. Perkara berkaitan dengan Jawatankuasa Pengurusan Kewangan & Akaun Peringkat Kementerian dan Peringkat Jabatan termasuk PTJ. Perkara berkaitan dengan kebenaran membuka akaun semasa dan simpanan tetap, contoh tandatangan untuk menandatangani cek, kawalan pengeluaran dan penyimpanan buku cek, pelupusan kaunterfoil cek , kuasa tetap mengurus kira-kira kewangan di bank, penyata bulanan, pembayaran melalui akaun, salinan slip pembayaran dan laporan pembayaran. Perkara berkaitan dengan penyata akaun Kumpulan Wang Kerajaan (KWK).

400-1/6/1

Panjar Wang Runcit

400-1/7/1

Arahan Penutupan Akaun Akhir Tahun

400-1/8/1

Akaun Awam Jawatankuasa Pengurusan Kewangan & Akaun (JKPA) Pembukaan Akaun Sekolah

400-1/9/1

400-2/1/1

400-2/1/2

Penyata Bank Kumpulan Wang Kerajaan (KWK)

400-2/1/3

Penyata Bank Kumpulan Wang Suwa (KWS

Perkara berkaitan dengan penyata akaun Kumpulan Wang Suwa (KWS).

400-2/1/4

Penyata Bank Kumpulan Wang Asrama (KWASR) Penyata Penyesuaian Bank Kumpulan Wang Kerajaan (KWK)

Perkara berkaitan dengan penyata akaun Kumpulan Wang Asrama (KWASR).

400-2/1/5

Perkara berkaitan dengan penyata Penyesuaian bank akaun Kumpulan Wang Kerajaan (KWK).

400-2/1/6

Penyata Penyesuaian Bank Kumpulan Wang Suwa Perkara berkaitan dengan penyata Penyesuaian bank akaun Kumpulan Wang Suwa (KWS). (KWS) Penyata Penyesuaian Bank Kumpulan Wang Asrama (KWASR) AP 58 (a) & AP 59 Perkara berkaitan dengan penyata Penyesuaian bank akaun Kumpulan Wang Asrama (KWASR).

400-2/1/7

400-3/1/1

Perkara berkaitan dengan AP 58 (a) dan AP 59.

400-3/1/2

Akaun Kena Bayar (AKB)

Perkara berkaitan dengan Akaun Kena Bayar (AKB).

400-3/2/1

Akaun Pukal

Perkara berkaitan dengan permohonan dan lapuran Akaun Pukal. Urusan Pembayaran TNB, JBA, IWK. Tm dan sebagainya.

400-3/3/1

Baucer Bayaran Kumpulan Wang Kerajaan (KWK) Perkara berkaitan baucar bayaran Kumpulan Wang Kerajaan (KWK).

400-3/3/2

Baucer Bayaran Kumpulan Wang Suwa (KWS) Baucer Bayaran Kumpulan Wang Asrama (KWASR) Baucer Bayaran Pusat Tanggung Jawab (PTJ)

Perkara berkaitan baucar bayaran Kumpulan Wang Suwa (KWS).

400-3/3/3

Perkara berkaitan baucar bayaran Kumpulan Wang Asrama (KWASR).

400-3/3/4

Perkara berkaitan baucar bayaran pusat tanggungjawab (PTJ)

400-3/3/5

Nota Minta

Perkara berkaitan Nota Minta.

400-3/4/4

Kadar Pertukaran Mata Wang

Perkara berkaitan dengan maklumat kadar pertukaran mata wang terkini. Perkara berkaitan dengan tuntutan dan pembayaran yuran keahlian atau tahunan kelab rekreasi termasuk resit bayaran, invois, salinan bank draf dan laporan. Perkara berkaitan dengan tuntutan dan pembayaran yuran kursus/ persidangan di dalam dan luar negeri termasuk resit bayaran, invois , salinan bank draf. Perkara berkaitan pembiayaan dan operasi wang pendahuluan.

400-3/5/1

Kelab Rekreasi/Pertubuhan Ikhtisas

400-3/6/1

Kursus/Persidangan Kebangsaan/Antarabangsa

400-3/7/1

Bayaran Pendahuluan diri

400-3/8/1

Pendahuluan Pelbagai

Perkara berkaitan pembiayaan dan operasi wang pendahuluan pelbagai.

400-3/9/1

Kantin

Perkara berkaitan perjanjian dan sewaan kantin.

400-3/9/2

Kedai Buku (* jika jabatan mempunyai banyak tanah dan bangunan - buka atas nama bangunan/negeri)

Perkara berkaitan perjanjian dan sewaan kedai buku.

400-3/9/3

Perkara berkaitan sewaan pelbagai bangunan.

400-3/10/1

Sara Ubat/Alatan

Perkara berkaitan tuntutan / permohonan rawatan perubatan, saraan ubat dan alatan.

400-3/11/1

Pendaftaran KWSP

Perkara berkaitan pendaftaran KWSP.

400-3/11/2

Borang A/Jadual Caruman/Resit

Perkara berkaitan Borang A / Jadual caruman, resit KWSP.

400-3/11/3

Tuntutan Faedah /Dividen

Perkara berkaitan tuntutan faedah / dividen KWSP.

400-3/11/4

Caruman Tidak Boleh Dicam

Perkara berkaitan caruman KWSP tidak boleh dicam.

400-3/11/5

Perberhentian Caruman

Perkara berkaitan perberhentian caruman KWSP.

400-3/12/1

Potongan Cukai Berjadual

Perkara berkaitan surat menyurat dan arahan potongan PCB.

400-3/12/2

Arahan Potongan (CP38)

Perkara berkaitan surat menyurat dan arahan potongan (CP38).

400-3/12/3

Penyata Pendapatan

Perkara berkaitan dokumen Penyata Pendapatan.

400-3/13/1

Potongan Zakat

Perkara berkaitan urusan arahan potongan PCB.

400-3/14/1

Gaji Berkomputer

Perkara berkaitan dengan tuntutan gaji berkomputer.

400-3/14/2

Gaji Berasingan/Manual

Perkara berkaitan dengan tuntutan gaji berasingan / manual.

400-3/14/3

Sijil Gaji Akhir

Perkara berkaitan urusan Sijil Gaji Akhir.

400-3/14/4

e-Laporan & Gaji

Perkara berkaitan e-laporan dan Gaji

400-3/15/1

Elaun Keraian

Perkara berkaitan dengan tuntutan dan bayaran Elaun Keraian.

400-3/15/2

Bayaran Insentif Subjek Pendidikan

Perkara berkaitan dengan tuntutan dan bayaran Insentif Subjek Pendidikan.

400-3/15/3

Bayaran Insentif Tugas Khas

Perkara berkaitan dengan tuntutan dan bayaran Bayaran Insentif Tugas Khas.

400-3/15/4

Elaun Perjalanan

Perkara berkaitan dengan tuntutan dan bayaran Elaun Perjalanan.

400-3/15/5

Elaun Lebih Masa

Perkara berkaitan dengan tuntutan dan bayaran Elaun Lebih Masa.

400-3/15/6

Elaun Basikal

Perkara berkaitan dengan tuntutan dan bayaran Elaun Basikal.

400-3/15/7

Elaun Gangguan

Perkara berkaitan dengan tuntutan dan bayaran Elaun Gangguan.

400-3/15/8

Elaun Pindah

Perkara berkaitan dengan tuntutan dan bayaran Elaun Pindah.

400-3/15/9

Elaun Pertukaran

Perkara berkaitan dengan tuntutan dan bayaran Elaun Pertukaran.

400-3/15/10

Elaun Tanggung Jawab

Perkara berkaitan dengan tuntutan dan bayaran Elaun Tanggung Jawab.

400-3/15/11

Elaun Tanggung Kerja

Perkara berkaitan dengan tuntutan dan bayaran Elaun Tanggung Kerja.

400-3/15/12

Bayaran Insentif Wilayah

Perkara berkaitan dengan tuntutan dan Bayaran Insentif Wilayah.

400-3/15/13

Elaun Bahasa Ibunda (POL)

Perkara berkaitan dengan tuntutan dan bayaran Elaun Bahasa Ibunda (POL).

400-3/15/14

Elaun Perumahan Khas

Perkara berkaitan dengan tuntutan dan bayaran Elaun Perumahan Khas.

400-3/15/15

Elaun Warden

Perkara berkaitan dengan tuntutan dan bayaran Elaun Warden.

400-3/15/16

Elaun Balik Kampung

Perkara berkaitan dengan tuntutan dan bayaran Elaun Balik Kampung.

400-3/15/17

Bayaran Insentif Tugas Pengurusan Stor

Perkara berkaitan dengan tuntutan dan bayaran Intensif Tugas Pengurusan Stor.

400-3/15/18

Elaun Perumahan Wilayah

Perkara berkaitan dengan tuntutan dan bayaran Elaun Perumahan Wilayah.

400-3/15/19

Elaun Mengunjungi Wilayah Asal

Perkara berkaitan dengan tuntutan dan bayaran elaun Mengunjungi Wilayah Asal.

400-3/15/20

Elaun Insentif Pedalaman

Perkara berkaitan dengan tuntutan dan bayaran Elaun Warden.

400-3/16/1

Potongan Biro Angkasa

Perkara berkaitan urusan dan arahan potongan Biro Angkasa.

400-3/16/2

Potongan Lembaga Tabung Haji (LUTH)

Perkara berkaitan urusan dan arahan potongan Tabung Haji. Perkara berkaitan urusan dan arahan potongan pinjaman pelajaran Perbadanan Tabung Pendidikan Tinggi Nasional (PTPTN), Majlis Amanah Rakyat (MARA), Jabatan Perkhidmatan Awam (JPA), Kementerian Pelajaran Malaysia (KPM) Perkara berkaitan urusan dan arahan potongan Yayasan Pembangunan Ekonomi Islam Malaysia (YaPEIM).

400-3/16/3

Potongan Pinjaman Pelajaran Potongan Yayasan Pembangunan Ekonomi Islam Malaysia (YaPEIM)

400-3/16/4

400-3/16/5

Potongan Kumpulan Wang Amanah Pelajar Miskin Perkara berkaitan urusan dan arahan potongan Kumpulan Wang Amanah Pelajar Miskin (KWAPM) (KWAPM). Anggaran Belanja Mengurus Perkara berkaitan dengan penyediaan anggaran bajet mengurus/ perbelanjaan mengurus, garis panduan, dan arahan yang berkaitan, organisasi, emolumen, perjawatan, bajet tahunan, borang laporan perbelanjaan tahunan serta justifikasi-justifikasi sebenar dan lain-lain urusan yang berkaitan dengannya. Perkara berkaitan dengan anggaran tambahan peruntukan bajet mengurus berbanding perbelanjaan sebenar yang telah dibuat sebelumnya dan justifikasi-justifikasi yang menyokong tambahan peruntukan bajet mengurus. Perkara berkaitan dengan permohonan dan kelulusan pindah peruntukan mengurus, borang permohonan pindah peruntukan dan justitikasi-justifikasi permohonan.

400-4/1/1

400-4/1/2

Tambahan Peruntukan Mengurus

400-4/1/3

Pindah Peruntukan Mengurus

400-4/1/4

Laporan Prestasi Belanja Mengurus Penyata Penyesuaian Vot Mengurus/Pusat Tanggungjawab (PTJ) Penyata e-Bajet

Perkara berkaitan dengan laporan perbelanjaan kewangan bulanan, suku tahun dan tahunan belanjawan mengurus. Perkara berkaitan dengan semakan, pengesahan perbelanjaan, pelarasan perbezaan dan penyediaan penyata penyesuaian vot. Perkara berkaitan dengan semakan, pengesahan perbelanjaan, pelarasan perbezaan dan penyediaan penyata e-Bajet. Perkara berkaitan dengan semakan, pengesahan perbelanjaan, pelarasan perbezaan dan penyediaan penyata e-Laporan bil. Perkara berkaitan dengan penyediaan anggaran bajet pembangunan/perbelanjaan pembangunan, garis panduan, dan arahan-arahan yang berkaitan, projek-projek pembangunan dan justifikasijustifikasi sebenar. Perkara berkaitan dengan waran peruntukan asal, waran peruntukan tambahan, waran peruntukan pindahan / viremen, waran peruntukan ditarik, waran peruntukan kecil, waran peruntukan dibatalkan berkaitan peruntukan menengah. Perkara berkaitan dengan waran dengan peruntukan asal, waran peruntukan tambahan, waran peruntukan pindahan / viremen, waran peruntukan ditarik, waran peruntukan kecil, waran peruntukan dibatalkan berkaitan dengan bajet asrama. Perkara berkaitan dengan waran peruntukan asal, waran peruntukan tambahan, waran peruntukan pindahan / viremen, waran peruntukan ditarik, waran peruntukan kecil, waran peruntukan dibatalkan berkaitan dengan bajet penyelenggaraan Komputer.

400-4/1/5

400-4/1/6

400-4/1/7

Penyata e-Laporan Bil

400-4/2/1

Bajet Pembangunan

400-5/1/1

Waran Peruntukan Menengah

400-5/1/2

Waran Peruntukan Asrama

400-5/1/3

Waran Peruntukan Penyelenggaraan Komputer

400-5/1/4

Perkara berkaitan dengan waran peruntukan asal, waran peruntukan tambahan, waran peruntukan pindahan / viremen, waran peruntukan ditarik, waran peruntukan kecil, waran Waran Peruntukan Schoolnet/School Broadband peruntukan dibatalkan berkaitan dengan bajet peruntukan schoolnet. Perkara berkaitan dengan waran peruntukan asal, waran peruntukan tambahan, waran peruntukan pindahan / viremen, waran peruntukan ditarik, waran peruntukan kecil, waran peruntukan dibatalkan berkaitan dengan bajet pembangunan.

400-5/2/1

Waran Peruntukan Pembangunan

400-6/1/1

Bon Tender Bekalan Bermasak Asrama

Perkara berkaitan dengan penerimaan wang jaminan/ cagaran bagi bekalan bermasak asrama. Perkara berkaitan dengan urusan cek termasuk laporan, pembatalan cek, pemulangan cek tidak laku, maklumat kehilangan cek, cek tamat tempoh, aduan kesilapan maklumat, permohonan daripada pembekal yang tidak menerima cek. Perkara berkaitan dengan akaun hasil.

400-7/1/1

Daftar Cek Batal

400-8/1/1

Akaun Hasil

400-8/2/1

Akaun Amanah

Perkara berkaitan dengan akaun amanah.

400-8/3/1

Akuan Pinjaman

Perkara berkaitan dengan akaun pinjaman. Perkara berkaitan dengan permohonan dan kelulusan penurunan kuasa Pegawai Pengawal kepada pegawai/ kakitangan/ Jawatankuasa Belanja Mengurus. Perkara berkaitan dengan permohonan dan kelulusan penurunan kuasa Pegawai Pengawal kepada pegawai/ kakitangan/ Jawatankuasa Mengutip Yuran. Perkara berkaitan dengan permohonan dan kelulusan penurunan kuasa Pegawai Pengawal kepada pegawai/ kakitangan/ Jawatankuasa Pembuka Peti Tender/ Sebutharga, Kuasa Meluluskan Sebutharga, Lembaga Pemeriksa/ Pelupusan, Pemverifikasi Stok, Kuasa Meluluskan Pinjaman Pembelian Kenderaan, Kuasa Meluluskan Pinjaman Pembelian Komputer, Perkara berkaitan dengan pembelian terus pembekalan peralatan sokongan. Perkara berkaitan dengan penilaian harga/teknikal dan urusan Mesyuarat Jawatankuasa Sebutharga, surat tawaran perolehan kerja Perkara berkaitan dengan perolehan secara sebutharga, urusan perlanjutan/ perubahan kontrak. Perkara berkaitan dengan pelantikan ahli jawatankuasa, perbincangan dan mesyuarat, maklumbalas mesyuarat, keputusan mesyuarat. Perkara berkaitan dengan perolehan perkhidmatan, bekalan dan kerja secara rundingan terus, laporan penilaian, permohonan dan kelulusan Kementerian Kewangan, surat tawaran, dokumen perjanjian kontrak serta urusan perlanjutan/ perubahan kontrak. Perkara berkaitan dengan perolehan perkhidmatan, bekalan dan kerja secara dharurat (mendahului keperluan yang mendesak). Perkara berkaitan dengan perolehan perkhidmatan, bekalan dan kerja secara gotong-royong.

400-9/1/1

Kuasa Belanja Mengurus

400-9/2/1

Kuasa Mengutip Yuran (AP 69)

400-9/3/1

Surat Kuasa Menandatangani Dokumen Kontrak

400-10/1/1

Pembelian Telefon Bimbit

400-10/2/1

Jawatankuasa Sebutharga Kantin

400-10/3/1

Tender

400-10/4/1

Lembaga Perolehan

400-10/5/1

Kontrak Pusat

400-10/6/1

Pembelian Darurat

400-10/7/1

Pembelian Gotong Royong

400-12/1/1

Lantikan JK Audit Dalam

Perkara berkaitan dengan lantikan jawatankuasa audit dalam. Perkara berkaitan pemerhatian/ pertanyaan audit kewangan & perkhidmatan , audit tunai dan laporan audit. Perkara berkaitan dengan pemeriksaan, pertanyaan dan jawapan kepada auditor mengenai kewangan dan perkhidmatan.

400-12/1/2

Mesyuarat JK Audit Dalam

400-12/2/1

Pemerhatian/Pertanyaan Audit

400-12/3/1

Penyata Akaun Tahunan Belum Beraudit

Perkara berkaitan dengan penyata akaun tahunan belum beraudit.

400-12/3/2

Penyata Akaun Tahunan Telah Beraudit

Perkara berkaitan dengan penyata akaun tahunan telah beraudit. Perkara berkaitan dengan pemeriksaan, pertanyaan dan jawapan kepada tindak ikut laporan audit mengenai kewangan. Perkara berkaitan dengan laporan nazir mengenai pengauditan kewangan. Perkara berkaitan urusan penyusunan dan struktur organisasi sekolah mengikut waran perjawatan Perkara berkaitan waran perjawatan yang diluluskan oleh jabatan. Perkara berkaitan dengan maklumat pekerja kumpulan pengurusan dan profesional dan kumpulan sokongan. Perkara berkaitan dengan surat kuasa perjawatan. Perkara berkaitan dengan JPA/ Kementerian/ Jabatan lain berhubung dengan pengisian pelbagai perjawatan yang kosong. Perkara berkaitan dengan penggredan semula jawatan, kertas kerja, semakan dan kelulusan.

400-12/3/3

Tindak Ikut Laporan Audit

400-12/3/4

Audit Naziran

500-1/1/1

Penyusunan Dan Struktur Organisasi

500-1/2/1

Waran Perjawatan

500-1/3/1

Senarai Perjawatan

500-1/3/2

Surat Kuasa Perjawatan

F5005

500-1/4/1

Pengisian Kekosongan Jawatan

F5006

500-1/5/1

Penggredan Semula Jawatan

F5007

500-2/1/1

Penerimaan Tawaran Perlantikan/Akujanji

Perkara berkaitan urusan pelantikan, ikrar akujanji pegawai dan kakitangan sekolah.

F5008

500-2/1/2

Pengesahan Perlantikan

Perkara berkaitan urusan pengesahan lantikan guru dan kakitangan sekolah.

F5009

500-2/1/3

Pengesahan Dalam Perkhidmatan

Perkara berkaitan urusan pengesahan dalam perkhidmatan guru dan kakitangan sekolah.

F5010

500-2/1/4

Perlanjutan Tempoh Percubaan

Perkara berkaitan urusan perlanjutan tempoh percubaan guru dan kakitangan sekolah.

F5011

500-2/1/5

Pemberian Taraf Berpencen/ Kumpulan Wang Simpanan Pekerja (KWSP) Permohonan Kerja di Sekolah

Perkara berkaitan urusan pemberian taraf berpencen guru dan kakitangan sekolah.

F5012

500-2/2/1

Perkara berkaitan urusan permohonan kerja di sekolah seperti Guru Ganti, Guru Pol dan lain lain.

F5013

500-2/2/2

Permohonan Kerja ke Jawatan Lain

Perkara berkaitan permohonan ke jawatan lain serta kelulusan ketua jabatan.

F5014

500-2/3/1

Jawatan-jawatan Kosong di Agensi Kerajaan

Perkara berkaitan dengan kekosongan jawatan di sekolah dan jabatan/ agensi luar.

F5015

500-2/4/1

Sistem Saraan Baru (SSB)

Perkara berkaitan dengan Sistem Saraan Baru (SSB).

F5016

500-2/4/2

Sistem Saraan Malaysia (SSM)

Perkara berkaitan dengan Sistem Saraan Malaysia (SSM).

F5017

500-2/4/3

Skim Baru Perkhidmatan Awam (SBPA) Kenaikan Pangkat Kumpulan Pengurusan Dan Prefesional Kenaikan Pangkat Kumpulan Sokongan 1 Guru Kenaikan Pangkat Kumpulan Sokongan Bukan Guru Pemangkuan Kumpulan Pengurusan Dan Prefesional Pemangkuan Kumpulan Sokongan 1 Guru

Perkara berkaitan dengan Saraan Baru Perkhidmatan Awam (SBPA).

F5018

500-2/5/1

Perkara berkaitan Urusan Kenaikan Pangkat Pegawai Kumpulan Pengurusan Dan Profesional. Perkara berkaitan Urusan Kenaikan Pangkat Pegawai Perkh serta perkara yang berkidmatan Pendidikan. Perkara berkaitan Urusan Kenaikan Pangkat Kumpulan Bukan Guru.

F5019

500-2/5/2

F5020

500-2/5/3

F5021

500-2/6/1

Perkara berkaitan Urusan Pemangkuan Kumpulan Pengurusan dan Profesional.

F5022

500-2/6/2

Perkara berkaitan Urusan Pemangkuan Kumpulan Sokongan 1 Guru.

F5023

500-2/6/3

Pemangkuan Kumpulan Sokongan Bukan Guru Penanggungan Kerja Kumpulan Pengurusan Dan Prefesional

Perkara berkaitan Urusan Pemangkuan Kumpulan Sokongan Bukan Guru.

F5024

500-2/7/1

Perkara berkaitan Urusan penanggungan kerja Kumpulan Pengurusan dan Profesional.

F5025

500-2/7/2

Kenaikan Pangkat Kumpulan Sokongan 1 Guru Kenaikan Pangkat Kumpulan Sokongan Bukan Guru Sambilan/ Sementara/Kontrak/Khidmat Singkat Penempatan dan Pertukaran Pegawai Perkhidmatan Pendidikan

Perkara berkaitan Urusan penanggungan kerja Kumpulan Sokongan 1 Guru.

F5026

500-2/7/3

Perkara berkaitan Urusan Penanggungan Kerja Kumpulan Sokongan Bukan Guru. Perkara berkaitan pengambilan dan perlanjutan tempoh kumpulan sambilan / sementara / kontrak / khidmat singkat. Perkara berkaitan arahan penempatan kakitangan guru lantikan baru ke setiap bahagian, penempatan sambil belajar, jadual penempatan, arahan pertukaran pegawai dan kakitangan, penangguhan rayuan dan permohonan pertukaran

F5027

500-2/8/1

F5028

500-2/9/1

F5029

500-2/9/2

Perkara berkaitan arahan penempatan kakitangan kumpulan pelaksana lantikan baru ke setiap Penempatan dan Pertukaran Kumpulan Pelaksana bahagian, penempatan sambil belajar, jadual penempatan, arahan pertukaran pegawai dan kakitangan, penangguhan rayuan dan permohonan pertukaran Tapisan Keselamatan Perkara berkaitan dengan urusan penyediaan tapisan keselamatan.

F5030

500-2/10/1

F5031

500-2/10/2

Tapisan Keutuhan Senarai Tugas Pegawai Kumpulan Pengurusan Dan Profesional Senarai Tugas Kumpulan Sokongan 1 Guru

Perkara berkaitan dengan urusan penyediaan tapisan keutuhan. Perkara berkaitan arahan penyediaan senarai tugas, jadual bertugas dan sebagainya bagi semua pegawai kumpulan pengurusan dan profesional. Perkara berkaitan arahan penyediaan senarai tugas, jadual bertugas dan sebagainya bagi semua pegawai kumpulan sokongan 1 guru. Perkara berkaitan arahan penyediaan senarai tugas, jadual bertugas dan sebagainya bagi semua pegawai kumpulan sokongan bukan guru. Perkara berkaitan nota serah tugas dan sebagainya bagi semua pegawai kumpulan pengurusan dan profesional. Perkara berkaitan nota serah tugas dan sebagainya bagi semua pegawai kumpulan sokongan 1 guru. Perkara berkaitan nota serah tugas dan sebagainya bagi semua pegawai kumpulan sokongan bukan Guru. Perkara berkaitan arahan / permohonan pengisytiharan harta, permintaan mengemukakan borang pengisytiharan sahaja.

F5032

500-2/11/1

F5033

500-2/11/2

F5034

500-2/11/3

Senarai Tugas Kumpulan Sokongan Bukan Guru Nota Serah Tugas Pegawai Perkhidmatan Pendidikan Nota Serah Tugas Kumpulan Sokongan 1 Guru Nota Serah Tugas Kumpulan Sokongan Bukan Guru Permohonan Pengisytiharan Harta

F5035

500-2/11/4

F5036

500-2/11/5

F5037

500-2/11/6

F5038

500-2/12/1

F5039

500-2/12/2

Kelulusan Pengisytiharan Harta Human Resource Management Information System (HRMIS) Education Management Information System (EMIS) Kes Tatatertib

Perkara berkaitan kelulusan pengisytiharan harta sahaja. Perkara berkaitan sistem pengurusan sumber manusia (HRMIS), penjanaan laporan dan pengemaskinian maklumat. Perkara berkaitan sistem pengurusan maklumat (EMIS) dan cetakan laporan. Perkara berkaitan dengan taklimat Pengurusan Tatatertib Perkhidmatan Awam, laporan tatatertib dan maklumat kakitangan yang bermasalah, surat tunjuk sebab, rayuan, keputusan. Perkara berkaitan Pelantikan Keanggotaan Lembaga Tatatertib, Taklimat Pengurusan Tatatertib Perkhidmatan Awam, laporan tatetertib dan maklumat kakitangan yang bermasalah. Perkara berkaitan dengan permohonan dan kelulusan penglibatan politik dan tindakan tatatertib bagi penglibatan politik. Perkara berkaitan dengan permohonan dan kelulusan menjalankan kerja luar dan tindakan tatatertib bagi menjalankan kerja selepas waktu pejabat. Perkara berkaitan dengan permohonan permohonan Tanah Kerajaan serta kelulusan ketua jabatan serta perkara yang berkaitan dengannya. Perkara berkaitan urusan persaraan guru dan kakitangan seperti permohonan persaraan serta kelulusan ketua jabatan. Perkara berkaitan opsyen persaraan guru dan kakitangan serta kelulusan ketua jabatan.

F5040

500-2/13/1

F5041

500-2/13/2

F5042

500-2/14/1

F5043

500-2/14/2

Lembaga Tatatertib

F5044

500-2/14/3

Penglibatan Dalam Politik

F5045

500-2/14/4

Permohonan Kerja Luar

F5046

500-2/14/5

Permohonan Tanah Kerajaan

F5047

500-2/15/1

Persaraan

F5048

500-2/15/2

Opsyen Persaraan

F5049

500-2/16/1

Penempatan Secara Pentadbiran

Perkara berkaitan urusan penempatan guru dan kakitangan secara pentadbiran.

F5050

500-2/17/1

Pertukaran Perlantikan

Perkara berkaitan urusan pertukaran perlantikan pegawai dan kakitangan sekolah. Perkara berkaitan dengan permohonan perletakan / pelepasan jawatan serta kelulusan ketua jabatan. Perkara berkaitan pelarasan gaji dan makluman anjakan gaji pegawai dan kakitangan.

F5051

500-2/18/1

Perletakan/Pelepasan Jawatan

F5052

500-2/19/1

Pelarasan Gaji

F5053

500-3/1/1

Permohonan Cuti Rehat Pengetua/Guru Besar

Perkara berkaitan urusan permohonan cuti pengetua/guru besar dan kelulusan ketua jabatan. Perkara berkaitan urusan permohonan cuti rehat anggota kumpulan pelaksana dan kelulusan ketua jabatan. Perkara berkaitan urusan permohonan cuti rehat khas dan kelulusan ketua jabatan.

F5054

500-3/1/2

Permohonan Cuti Rehat Kumpulan Pelaksana

F5055

500-3/2/1

Permohonan Cuti Rehat Khas

F5056

500-3/3/1

Permohonan Cuti Separuh Gaji

Perkara berkaitan urusan permohonan cuti separuh gaji dan kelulusan ketua jabatan.

F5057

500-3/4/1

Permohonan Cuti Tanpa Gaji

Perkara berkaitan urusan permohonan cuti tanpa gaji dan kelulusan ketua jabatan.

F5058

500-3/5/1

Permohonan Cuti Haji

Perkara berkaitan urusan permohonan Cuti Haji dan kelulusan ketua jabatan.

F5059

500-3/6/1

Permohonan Cuti Tanpa Rekod

Perkara berkaitan urusan permohonan cuti tanpa rekod dan kelulusan ketua jabatan.

F5060

500-3/7/1

Permohonan Cuti Bersalin

Perkara berkaitan urusan permohonan cuti bersalin dan kelulusan ketua jabatan.

F5061

500-3/8/1

Permohonan Cuti Tibi/Barah

Perkara berkaitan urusan permohonan cuti tibi / barah dan kelulusan ketua jabatan.

F5062

500-3/9/1

Gantian Cuti Rehat (GCR)

Perkara berkaitan urusan permohonan Gantian Cuti Rehat (GCR) dan kelulusan ketua jabatan.

F5063

500-3/9/2

Kenyataan Cuti Rehat

Perkara berkaitan dengan urusan cuti tahunan dan kenyataan cuti rehat.

F5064

500-4/1/1

Peperiksaan Jabatan dan Kenaikan Pangkat Secara Perkara berkaitan peperiksaan kenaikan pangkat secara lantikan (KPSL). Lantikan(KPSL) Peperiksaan Perkhidmatan Awam (JPA) Perkara berkaitan Peperiksaan Perkhidmatan awam (JPA). Perkara berkaitan permohonan Induksi Umum/Khusus, surat panggilan kursus, jadual kursus dan keputusan peperiksaan induksi.

F5065

500-4/1/2

F5066

500-4/1/3

Induksi

F5067

500-4/2/1

Pencalonan Pengurniaan Darjah Kebesaran/Pingat Anugerah Perkhidmatan Cemerlang

Perkara berkaitan pencalonan bagi kurniaan darjah kebesaran, pingat, laporan dan maklumbalas pencalonan. Perkara berkaitan penghargaan kepada kakitangan sekolah iaitu pencalonan pengurniaan pingat dan Jawatankuasa Pemilihan Anugerah Perkhidmatan Cemerlang. Perkara berkaitan arahan perancangan Sasaran Kerja Tahunan, laporan dari setiap bahagian/seksyen di Ibu Pejabat dan cawangan negeri. Perkara berkaitan dengan arahan penyediaan laporan prestasi dan senarai susunan penilai Laporan Nilaian Prestasi Tahunan (LNPT). Perkara berkaitan borang-borang LNPT. Borang-borang LNPT didoketkan/ dalam aplikasi HRMIS. Perkara berkaitan permohonan kursus di Institut Aminudin Baki (IAB), edaran brosur dan kalendar kursus-kursus anjuran IAB, tawaran kursus dan laporan kursus. Perkara berkaitan permohonan kursus di lain-lain agensi kerajaan, edaran brosur, kalendar kursuskursus anjuran Kementerian/Jabatan/Agensi Kerajaann, tawaran kursus dan laporan kursus. Perkara berkaitan latihan khas seperti surat arahan, permohonan, makluman, surat tawaran, kelulusan permohonan dan laporan. (generik)

F5068

500-4/2/2

F5069

500-4/3/1

Perancangan Sasaran Kerja Tahunan (SKT)

F5070

500-4/4/1

Laporan Nilaian Prestasi Tahunan

F5071

500-4/4/2

Borang Prestasi Khas

F5072

500-5/1/1

Institut Aminudin Baki (IAB)

F5073

500-5/1/2

Lain-lain Agensi Kerajaan/Swasta

F5074

500-5/1/3

Kursus/Latihan Dalam Perkhidmatan

F5075

500-5/2/1

Kursus/Latihan Luar Negara

Perkara berkaitan permohonan kursus di luar negara, edaran brosur, kalendar kursus-kursus, tawaran kursus, kelulusan permohonan dan laporan kursus. Perkara berkaitan permohonan, edaran brosur, kalendar, tawaran, kelulusan permohonan dan laporan bagi kursus profesional lanjutan Masters (MA) / Doktor Falsafah (PHD). Perkara berkaitan permohonan, edaran brosur, kalendar, tawaran, kelulusan permohonan dan laporan bagi kursus profesional lanjutan diploma / ijazah. Perkara berkaitan dengan bengkel dalam dan luar negeri. Perkara berkaitan jemputan, edaran brosur, makluman, borang permohonan, kelulusan permohonan dan laporan menghadiri Seminar/Persidangan/Forum Dalam Negeri. Perkara berkaitan jemputan, edaran brosur, makluman, borang permohonan, kelulusan permohonan dan laporan menghadiri Seminar/Persidangan/Forum Luar Negera.

F5076

500-5/3/1

Kursus Profesional - Latihan Lanjutan MA/PHD Kursus Profesional - Latihan Lanjutan Diploma/Ijazah Bengkel

F5077

500-5/3/2

F5078

500-5/4/1

F5079

500-5/5/1

Seminar/Persidangan/ Forum Dalam Negeri

F5080

500-5/5/2

Seminar/Persidangan/ Forum Luar Negara

F5081

500-5/6/1

Ceramah/Taklimat Dalam Jabatan

Perkara berkaitan jemputan menghadiri ceramah/talimat, edaran brosur, makluman dari Kementerian/Jabatan/Agensi/badan berkanun, borang permohonan, kelulusan permohonan dan kalendar ceramah/taklimat dari dalam jabatan. Perkara berkaitan jemputan menghadiri ceramah/talimat, edaran brosur, makluman dari Kementerian/Jabatan/Agensi/badan berkanun, borang permohonan, kelulusan permohonan dan kalendar ceramah/taklimat dari luar jabatan. Perkara berkaitan perancangan retreat pegawai dan kakitangan Kementerian Pelajaran Malaysia bagi tujuan peningkatan pencapaian kerjaya Perkara berkaitan surat perlantikan, laporan, program kaunseling, panggilan/ agenda mesyuarat, minit mesyuarat dan senarai nama ahli. Perkara berkaitan permohonan derma dan sumbangan dari luar jabatan, sumbangan khairat kematian. Perkara berkaitan pemeriksaan kesihatan guru dan kakitangan.

F5082

500-5/6/2

Ceramah/Taklimat Luar Jabatan

F5083

500-5/7/1

Pemukiman (NPT Retreat) Jabatan

F5084

500-6/1/1

Kaunseling

F5085

500-6/2/1

Derma dan Sumbangan Untuk Kakitangan

F5086

500-6/3/1

Pemeriksaan Kesihatan

F5087

500-6/3/2

Surat Akuan Rawatan (GL)

Perkara berkaitan surat akuan dan permohonan mendapatkan rawatan kesihatan dan perubatan. Perkara berkaitan arahan yang diterima dari jabatan keselamatan dan kesihatan pekerjaan dan keakuran kepada prosedur keselamatan dan kesihatan pekerjaan seperti Institut Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan Negara (NIOSH). Perkara berkaitan pelantikan ahli, senarai ahli, usul bertulis, panggilan mesyuarat, agenda, maklum balas mesyuarat, kalendar aktiviti dan laporan yang berkaitan dengan Majlis Bersama Jabatan (MBJ). Perkara berkaitan dengan maklumat perjawatan mengikut skim perkhidmatan. Perkara berkaitan dokumen perancangan sumber manusia seperti pembahagian tugas, penempatan guru dan kakitangan sekolah. Perkara berkaitan dokumen pembangunan kerjaya seperti cadangan kursus, latihan motivasi dan peningkatan kerjaya guru dan kakitangan sekolah. Perkara berkaitan urusan mesyuarat, cadangan, maklumbalas dan keputusan panel pembangunan sumber manusia . Perkara berkaitan dokumen dan keputusan Pergerakan Gaji Tahunan guru dan kakitangan sekolah.

F5088

500-6/4/1

Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan (OSH) Mesyuarat Majlis Bersama Jabatan Peringkat Jabatan Pengumpulan Maklumat Pekerja

F5089

500-6/5/1

F5090

500-6/6/1

F5091

500-7/1/1

Perancangan Sumber Manusia

F5092

500-7/1/2

Pembangunan Kerjaya

F5093

500-7/1/3

Panel Pembangunan Sumber Manusia

F5094

500-7/2/1

Pergerakan Gaji Tahunan

F6001

600-1/1/1

Garis Panduan Disiplin

Perkara berkaitan penyediaan garis panduan disiplin, hukuman dan denda bagi kesalahan yang dilakukan mengikut kategori. Perkara berkaitan dengan penyediaan buku panduan dan draf peraturan sekolah.

F6002

600-1/1/2

Buku Panduan Peraturan Sekolah

F6003

600-1/1/3

Peraturan Asrama

Perkara berkaitan penyediaan buku panduan dan draf peraturan asrama.

F6004

600-2/1/1

Jadual Waktu Induk/Kelas

Perkara berkaitan penyediaan, penyemakan dan pelaksanaan Jadual Waktu induk/kelas sekolah.

F6005

600-2/1/2

Jadual Waktu Peribadi

Perkara berkaitan penyediaan Jadual Waktu peribadi setiap guru dan kakitangan.

F6006

600-2/1/3

Jadual Waktu Kelas Bimbingan

Perkara berkaitan penyediaan Jadual Waktu Kelas Bimbingan/Tambahan sekolah.

F6007

600-2/1/4

Jadual Waktu Anjal

Perkara berkaitan penyediaan dan pelaksanaan Jadual Waktu Anjal sekolah.

F6008

600-2/1/5

Jadual Guru Gantian

Perkara berkaitan penyediaan Jadual Waktu Guru Gantian. Perkara berkaitan urusan mesyuarat, minit mesyuarat, maklumat guru panitia, perancangan pelajaran, sukatan, pencapaian, kertas soalan, modul serta dokumen berkaitan Jadual Waktu Guru Gantian subjek Bahasa Melayu. Perkara berkaitan urusan mesyuarat, minit mesyuarat, maklumat guru panitia, perancangan pelajaran, sukatan, pencapaian, kertas soalan, modul serta dokumen berkaitan Jadual Waktu Guru Gantian subjek Bahasa Inggeris. Perkara berkaitan urusan mesyuarat, minit mesyuarat. maklumat guru panitia, perancangan pelajaran, sukatan, pencapaian, kertas soalan, modul serta dokumen berkaitan Jadual Waktu Guru Gantian subjek Matematik. Perkara berkaitan urusan mesyuarat, minit mesyuarat. maklumat guru panitia, perancangan pelajaran, sukatan, pencapaian, kertas soalan, modul serta dokumen berkaitan Jadual Waktu Guru Gantian subjek Sains. Perkara berkaitan urusan mesyuarat, minit mesyuarat. maklumat guru panitia, perancangan pelajaran, sukatan, pencapaian, kertas soalan, modul serta dokumen berkaitan Jadual Waktu Guru Gantian subjek Fizik. Perkara berkaitan urusan mesyuarat, minit mesyuarat. maklumat guru panitia, perancangan pelajaran, sukatan, pencapaian, kertas soalan, modul serta dokumen berkaitan Jadual Waktu Guru Gantian subjek kimia.

F6009

600-3/1/1

Jawatankuasa Panitia Bahasa Melayu

F6010

600-3/1/2

Jawatankuasa Panitia Bahasa Inggeris

F6011

600-3/1/3

Jawatankuasa Panitia Matematik

F6012

600-3/1/4

Jawatankuasa Panitia Sains

F6013

600-3/1/5

Jawatankuasa Panitia Fizik

F6014

600-3/1/6

Jawatankuasa Panitia Kimia

F6015

600-3/1/7

Jawatankuasa Panitia Biologi Jawatankuasa Panitia Lukisan Kejuruteraan / Rekacipta Jawatankuasa Panitia Teknologi Maklumat / ICT Jawatankuasa Panitia Pendidikan Islam dan Tassawur Jawatankuasa Panitia J-Qaf

Perkara berkaitan urusan mesyuarat, minit mesyuarat. maklumat guru panitia, perancangan pelajaran, sukatan, pencapaian, kertas soalan, modul serta dokumen berkaitan Jadual Waktu Guru Gantian subjek biologi. Perkara berkaitan urusan mesyuarat, minit mesyuarat. maklumat guru panitia, perancangan pelajaran, sukatan, pencapaian, kertas soalan, modul serta dokumen berkaitan Jadual Waktu Guru Gantian subjek Lukisan Kejuruteraan/ rekacipta. Perkara berkaitan urusan mesyuarat, minit mesyuarat. maklumat guru panitia, perancangan pelajaran, sukatan, pencapaian, kertas soalan, modul serta dokumen berkaitan Jadual Waktu Guru Gantian subjek Teknologi Maklumat/ICT. Perkara berkaitan urusan mesyuarat, minit mesyuarat. maklumat guru panitia, perancangan pelajaran, sukatan, pencapaian, kertas soalan, modul serta dokumen berkaitan Jadual Waktu Guru Gantian subjek Pendidikan Islam dan Tassawur. Perkara berkaitan urusan mesyuarat, minit mesyuarat. maklumat guru panitia, perancangan pelajaran, sukatan, pencapaian, kertas soalan, modul serta dokumen berkaitan Jadual Waktu Guru Gantian subjek J-Qaf Perkara berkaitan urusan mesyuarat, minit mesyuarat. maklumat guru panitia, perancangan pelajaran, sukatan, pencapaian, kertas soalan, modul serta dokumen berkaitan Jadual Waktu Guru Gantian subjek Kesusasteraan Melayu. Perkara berkaitan urusan mesyuarat, minit mesyuarat. maklumat guru panitia, perancangan pelajaran, sukatan, pencapaian, kertas soalan, modul serta dokumen berkaitan Jadual Waktu Guru Gantian subjek Sejarah. Perkara berkaitan urusan mesyuarat, minit mesyuarat. maklumat guru panitia, perancangan pelajaran, sukatan, pencapaian, kertas soalan, modul serta dokumen berkaitan Jadual Waktu Guru Gantian subjek Geografi Perkara berkaitan urusan mesyuarat, minit mesyuarat. maklumat guru panitia, perancangan pelajaran, sukatan, pencapaian, kertas soalan, modul serta dokumen berkaitan Jadual Waktu Guru Gantian subjek Kajian Tempatan. Perkara berkaitan urusan mesyuarat, minit mesyuarat. maklumat guru panitia, perancangan pelajaran, sukatan, pencapaian, kertas soalan, modul serta dokumen berkaitan Jadual Waktu Guru Gantian subjek Alam dan Manusia Perkara berkaitan urusan mesyuarat, minit mesyuarat. maklumat guru panitia, perancangan pelajaran, sukatan, pencapaian, kertas soalan, modul serta dokumen berkaitan Jadual Waktu Guru Gantian subjek Pendidikan Moral Perkara berkaitan urusan mesyuarat, minit mesyuarat. maklumat guru panitia, perancangan pelajaran, sukatan, pencapaian, kertas soalan, modul serta dokumen berkaitan Jadual Waktu Guru Gantian subjek Pendidikan Jasmani/ Kesihatan. Perkara berkaitan urusan mesyuarat, minit mesyuarat. maklumat guru panitia, perancangan pelajaran, sukatan, pencapaian, kertas soalan, modul serta dokumen berkaitan Jadual Waktu Guru Gantian subjek Prinsip Akaun. Perkara berkaitan urusan mesyuarat, minit mesyuarat. maklumat guru panitia, perancangan pelajaran, sukatan, pencapaian, kertas soalan, modul serta dokumen berkaitan Jadual Waktu Guru Gantian subjek Ekonomi.

F6016

600-3/1/8

F6017

600-3/1/9

F6018

600-3/1/10

F6019

600-3/1/11

F6020

600-3/1/12

Jawatankuasa Panitia Kesusasteraan Melayu

F6021

600-3/1/13

Jawatankuasa Panitia Sejarah

F6022

600-3/1/14

Jawatankuasa Panitia Geografi

F6023

600-3/1/15

Jawatankuasa Panitia Kajian Tempatan

F6024

600-3/1/16

Jawatankuasa Panitia Alam Dan Manusia

F6025

600-3/1/17

Jawatankuasa Panitia Pendidikan Moral Jawatankuasa Panitia Pendidikan Jasmani / Kesihatan Jawatankuasa Panitia Prinsip Akaun

F6026

600-3/1/18

F6027

600-3/1/19

F6028

600-3/1/20

Jawatankuasa Panitia Ekonomi

F6029

600-3/1/21

Jawatankuasa Panitia Perdagangan

Perkara berkaitan urusan mesyuarat, minit mesyuarat. maklumat guru panitia, perancangan pelajaran, sukatan, pencapaian, kertas soalan, modul serta dokumen berkaitan Jadual Waktu Guru Gantian subjek Perdagangan. Perkara berkaitan urusan mesyuarat, minit mesyuarat. maklumat guru panitia, perancangan pelajaran, sukatan, pencapaian, kertas soalan, modul serta dokumen berkaitan Jadual Waktu Guru Gantian subjek Kemahiran Hidup. Perkara berkaitan urusan mesyuarat, minit mesyuarat. maklumat guru panitia, perancangan pelajaran, sukatan, pencapaian, kertas soalan, modul serta dokumen berkaitan Jadual Waktu Guru Gantian subjek Muzik.

F6030

600-3/1/22

Jawatankuasa Panitia Kemahiran Hidup

F6031

600-3/1/23

Jawatankuasa Panitia Pendidikan Muzik

F6032

600-3/1/24

Perkara berkaitan urusan mesyuarat, minit mesyuarat. maklumat guru panitia, perancangan Jawatankuasa Panitia Sivik Dan Kewarganegaraan pelajaran, sukatan, pencapaian, kertas soalan, modul serta dokumen berkaitan Jadual Waktu Guru Gantian subjek Sivik dan Kewarganegaraan. Jawatankuasa Panitia Pengajian Am Perkara berkaitan urusan mesyuarat, minit mesyuarat. maklumat guru panitia, perancangan pelajaran, sukatan, pencapaian, kertas soalan, modul serta dokumen berkaitan Jadual Waktu Guru Gantian subjek Pengajian Am. Perkara berkaitan urusan mesyuarat, minit mesyuarat. maklumat guru panitia, perancangan pelajaran, sukatan, pencapaian, kertas soalan, modul serta dokumen berkaitan Jadual Waktu Guru Gantian subjek Pendidikan Seni Visual. Perkara berkaitan urusan mesyuarat, minit mesyuarat. maklumat guru panitia, perancangan pelajaran, sukatan, pencapaian, kertas soalan, modul serta dokumen berkaitan Jadual Waktu Guru Gantian subjek Hiasan Dalaman. Perkara berkaitan urusan mesyuarat, minit mesyuarat. maklumat guru panitia, perancangan pelajaran, sukatan, pencapaian, kertas soalan, modul serta dokumen berkaitan Jadual Waktu Guru Gantian subjek Matematik Tambahan Perkara berkaitan urusan mesyuarat, minit mesyuarat. maklumat guru panitia, perancangan pelajaran, sukatan, pencapaian, kertas soalan, modul serta dokumen berkaitan Jadual Waktu Guru Gantian subjek Ekonomi Rumah Tangga. Perkara berkaitan urusan mesyuarat, minit mesyuarat. maklumat guru panitia, perancangan pelajaran, sukatan, pencapaian, kertas soalan, modul serta dokumen berkaitan Jadual Waktu Guru Gantian subjek Bahasa Arab. Perkara berkaitan urusan mesyuarat, minit mesyuarat. maklumat guru panitia, perancangan pelajaran, sukatan, pencapaian, kertas soalan, modul serta dokumen berkaitan Jadual Waktu Guru Gantian subjek Bahasa Cina Perkara berkaitan urusan mesyuarat, minit mesyuarat. maklumat guru panitia, perancangan pelajaran, sukatan, pencapaian, kertas soalan, modul serta dokumen berkaitan Jadual Waktu Guru Gantian subjek Bahasa Tamil. Perkara berkaitan urusan penyediaan, penyemakan dan pelaksanaan jadual peperiksaan.

F6033

600-3/1/25

F6034

600-3/1/26

Jawatankuasa Panitia Pendidikan Seni Visual

F6035

600-3/1/27

Jawatankuasa Panitia Hiasan Dalaman

F6036

600-3/1/28

Jawatankuasa Panitia Matematik Tambahan

F6037

600-3/1/29

Jawatankuasa Panitia Ekonomi Rumah Tangga

F6038

600-3/1/30

Jawatankuasa Panitia Bahasa Arab

F6039

600-3/1/31

Jawatankuasa Panitia Bahasa Cina

F6040

600-3/1/32

Jawatankuasa Panitia Bahasa Tamil

F6041

600-4/1/1

Jadual Peperiksaan Sekolah

F6042

600-4/2/1

Pendaftaran Peperiksaan

Perkara berkaitan pendaftaran peperiksaan UPSR, PMR, SPM dan STPM murid.

F6043

600-4/2/2

Perpindahan Calon/Pusat Peperiksaan

Perkara berkaitan permohonan dan kelulusan perpindahan calun.

F6044

600-4/2/3

Rayuan Menduduki Peperiksaan

Perkara berkaitan permohonan rayuan dan jawapan untuk menduduki peperiksaan.

F6045

600-4/3/1

Pusat Peperiksaan (tahun)

Perkara berkaitan pemilihan sebagai pusat peperiksaan serta . Perkara berkaitan urusan pesanan, pengesahan penerimaan dan keselamatan kertas soalan peperiksaan. Perkara berkaitan urusan penggubalan, penyemakan, cabutan keputusan mesyuarat dan persetujuan penggubalan kertas peperiksaan. Perkara berkaitan pelantikan , jadual bertugas, persetujuan pelantikan dan, tuntutan bayaran Pengawas Peperiksaan. dengannya. Perkara berkaitan pelantikan, jadual bertugas dan tempat bertugas Pentaksiran Lisan Berasaskan Sekolah (PLBS). Perkara berkaitan pelantikan, jadual bertugas dan tempat bertugas Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PLBS). Perkara berkaitan urusan pengeluaran keputusan peperiksaan.

F6046

600-4/4/1

Pesanan Soalan Peperiksaan

F6047

600-4/4/2

Penggubalan Kertas Peperiksaan

F6048

600-4/5/1

Pengawas Peperiksaan

F6049

600-4/6/1

Pentaksiran Lisan Berasaskan Sekolah (PLBS)

F6050

600-4/6/2

Ujian Lisan Berasaskan Sekolah (PLBS)

F6051

600-4/7/1

Keputusan Peperiksaan

F6052

600-4/7/2

Analisa Peperiksaan

Perkara berkaitan analisis, penghantaran dan laporan keputusan peperiksaan.

F6053

600-4/7/3

Semak Semula Keputusan

Perkara berkaitan permohonan dan dokumen berkaitan semakan keputusan peperiksaan.

F6054

600-5/1/1

Pencerapan Pentadbiran

Perkara berkaitan hal pelaksanaan dan laporan pencerapan pentadbiran serta tindakan susulan. Perkara berkaitan hal pelaksanaan dan laporan pencerapan kurikulum dan akademik serta tindakan susulan. Perkara berkaitan hal pelaksanaan dan laporan pencerapan ko-korikulum serta tindakan susulan.

F6055

600-5/1/2

Pencerapan Kurikulum

F6056

600-5/1/3

Pencerapan Ko-Kurikulum

F6057

600-5/1/4

MASIH KOSONG

F6058

600-5/2/1

Jemaah Nazir

Perkara berkaitan lawatan dan laporan naziran.

F7001

700-1/1/1

Kemasukan Pra Sekolah

Perkara berkaitan urusan permohonan, kelulusan dan pendaftaran kemasukan ke pra sekolah.

F7002

700-1/1/2

Kemasukan Tahun 1

Perkara berkaitan urusan permohonan, kelulusan dan pendaftaran kemasukan ke Tahun Satu (1). Perkara berkaitan urusan permohonan, kelulusan dan pendaftaran kemasukan ke Kelas Pendidikan Khas. Perkara berkaitan urusan permohonan, kelulusan dan pendaftaran kemasukan ke Sekolah Indera Shah Bandar Pahang (SISIP). Perkara berkaitan urusan permohonan, kelulusan dan pendaftaran kemasukan ke Kelas Pendidikan Menengah. Perkara berkaitan urusan permohonan, kelulusan dan pendaftaran kemasukan ke Kelas Peralihan. Perkara berkaitan urusan permohonan, kelulusan dan pendaftaran kemasukan ke Tingkatan Satu (1). Perkara berkaitan urusan permohonan, kelulusan dan pendaftaran kemasukan ke Tingkatan Enam (6). Perkara berkaitan urusan permohonan, kelulusan, tawaran dan pendaftaran kemasukan ke Sekolah Berasrama Penuh (SBP), maktab rendah Sains Mara (MRSM), Teknik/Vokasional, Sekolah Swasta/Agama, Sekolah Sukan /Seni, Rancangan Khas. Perkara berkaitan urusan permohonan, kelulusan dan pendaftaran kemasukan ke Matrikulasi, Institusi Pengajian Tinggi Awam (IPTA)/Institusi Pengajian Tinggi Swasta (IPTS). Perkara berkaitan permohonan dan rayuan belajar semula sekolah berkenaan.

F7003

700-1/1/3

Kemasukan Pendidikan Khas

F7004

700-1/1/4

Sekolah Indera Shah Bandar Pahang (SISP)

F7005

700-1/2/1

Kemasukan Pendidikan Khas Menengah

F7006

700-1/2/2

Kemasukan Kelas Peralihan

F7007

700-1/2/3

Kemasukan Tingkatan 1

F7008

700-1/2/4

Kemasukan Tingkatan 6

F7009

700-1/3/1

Permohonan/Tawaran Lanjutan Pengajian Permohonan Matrikulasi/ Institusi Pengajian Tinggi Awam (IPTA)/Institusi Pengajian Tinggi Swasta (IPTS) Rayuan Belajar Semula

F7010

700-1/3/2

F7011

700-1/4/1

F7012

700-1/5/1

Pendaftaran Pelajar Warga Asing

Perkara berkaitan kemasukan, penempatan dan hal ehwal pelajar warga asing.

F7013

700-1/6/1

Pendaftaran Pelajar Orang Asli

Perkara berkaitan kemasukan, penempatan dan hal ehwal pelajar Orang Asli.

F7014

700-1/6/2

Kelas Dewasa Orang Asli (KEDAP)

Perkara berkaitan kemasukan, penempatan dan hal ehwal Kelas Dewasa Orang Asli.

F7015

700-2/1/1

Penempatan Kelas/Aliran Tingkatan 1

Perkara berkaitan urusan penempatan murid ke tingkatan 1.

F7016

700-2/1/2

Penempatan Kelas / Aliran Tingkatan 4

Perkara berkaitan urusan penempatan murid ke tingkatan 4.

F7017

700-2/1/3

Penempatan Kelas / Aliran Tingkatan 6

Perkara berkaitan urusan penempatan murid ke tingkatan 6.

F7018

700-2/2/1

Pertukaran Aliran Sekolah Menengah/Rendah

Perkara berkaitan urusan pertukaran aliran di sekolah menengah dan rendah. Perkara berkaitan urusan pertukaran masuk sekolah pelajar antara daerah dalam negeri yang sama. Perkara berkaitan pertukaran masuk sekolah pelajar antara negeri dalam negara. Perkara berkaitan urusan pertukaran keluar sekolah pelajar antara daerah dalam negeri yang sama. Perkara berkaitan pertukaran keluar pelajar sekolah antara negeri dalam negara. Perkara berkaitan aktiviti, jadual program, senarai ahli, senarai pemimpin, peraturan-peraturan dan catatan mesyuarat Badan Pengawas Sekolah. Perkara berkaitan aktiviti, jadual program, senarai ahli, senarai pemimpin, peraturan-peraturan dan catatan mesyuarat Persatuan Tingkatan Enam. Perkara berkaitan aktiviti, jadual program, senarai ahli, senarai pemimpin, peraturan-peraturan dan catatan mesyuarat Persatuan Sejarah. Perkara berkaitan aktiviti, jadual program, senarai ahli, senarai pemimpin, peraturan-peraturan dan catatan mesyuarat Persatuan Bahasa Tamil..

F7019

700-3/1/1

Pertukaran Masuk Pelajar Dalam Negeri

F7020

700-3/1/2

Pertukaran Masuk Pelajar Antara Negeri

F7021

700-3/2/1

Pertukaran Keluar Pelajar Dalam Negeri

F7022

700-3/2/2

Pertukaran Keluar Pelajar Antara Negeri

F7023

700-4/1/1

Badan Pengawas Sekolah

F7024

700-4/1/2

Persatuan Tingkatan Enam

F7025

700-4/1/3

Persatuan Sejarah

F7026

700-4/1/4

Persatuan Bahasa Tamil

F7027

700-4/1/5

Persatuan Bahasa Antarabangsa

Perkara berkaitan aktiviti, jadual program, senarai ahli, senarai pemimpin, peraturan-peraturan dan catatan mesyuarat Persatuan Bahasa Antarabangsa. Perkara berkaitan aktiviti, jadual program, senarai ahli, senarai pemimpin, peraturan-peraturan dan catatan mesyuarat Persatuan Sains.. Perkara berkaitan aktiviti, jadual program, senarai ahli, senarai pemimpin, peraturan-peraturan dan catatan mesyuarat Persatuan Matematik. Perkara berkaitan aktiviti, jadual program, senarai ahli, senarai pemimpin, peraturan-peraturan dan catatan mesyuarat Persatuan Agama Islam. Perkara berkaitan aktiviti, jadual program, senarai ahli, senarai pemimpin, peraturan-peraturan dan catatan mesyuarat Persatuan Ekonomi/ Pengguna. Perkara berkaitan aktiviti, jadual program, senarai ahli, senarai pemimpin, peraturan-peraturan dan catatan mesyuarat Persatuan Teknologi Maklumat. Perkara berkaitan aktiviti, jadual program, senarai ahli, senarai pemimpin, peraturan-peraturan dan catatan mesyuarat Persatuan Pelajar Islam. Perkara berkaitan aktiviti, jadual program, senarai ahli, senarai pemimpin, peraturan-peraturan dan catatan mesyuarat Kelab Koperasi. Perkara berkaitan aktiviti, jadual program, senarai ahli, senarai pemimpin, peraturan-peraturan dan catatan mesyuarat Kelab Binaan. Perkara berkaitan aktiviti, jadual program, senarai ahli, senarai pemimpin, peraturan-peraturan dan catatan mesyuarat Kelab Pencegahan Jenayah. Perkara berkaitan aktiviti, jadual program, senarai ahli, senarai pemimpin, peraturan-peraturan dan catatan mesyuarat Kelab Rukun Negara. Perkara berkaitan aktiviti, jadual program, senarai ahli, senarai pemimpin, peraturan-peraturan dan catatan mesyuarat Kelab Setia. Perkara berkaitan aktiviti, jadual program, senarai ahli, senarai pemimpin, peraturan-peraturan dan catatan mesyuarat Kelab Rakan Sebaya. Perkara berkaitan aktiviti, jadual program, senarai ahli, senarai pemimpin, peraturan-peraturan dan catatan mesyuarat Kelab Usahawan Muda.

F7028

700-4/1/6

Persatuan Sains

F7029

700-4/1/7

Persatuan Matematik

F7030

700-4/1/8

Persatuan Agama Islam

F7031

700-4/1/9

Persatuan Ekonomi / Pengguna

F7032

700-4/1/10

Persatuan Teknologi Maklumat

F7033

700-4/1/11

Persatuan Pelajar Islam

F7034

700-4/1/12

Kelab Koperasi

F7035

700-4/1/13

Kelab Binaan

F7036

700-4/1/14

Kelab Pencegahan Jenayah

F7037

700-4/1/15

Kelab Rukun Negara

F7038

700-4/1/16

Kelab Setia

F7039

700-4/1/17

Kelab Rakan Sebaya

F7040

700-4/1/18

Kelab Usahawan Muda

F7041

700-4/1/19

Kelab Kesenian Dan Kebudayaan

Perkara berkaitan aktiviti, jadual program, senarai ahli, senarai pemimpin, peraturan-peraturan dan catatan mesyuarat Kelab Kesenian dan Kebudayaan. Perkara berkaitan aktiviti, jadual program, senarai ahli, senarai pemimpin, peraturan-peraturan dan catatan mesyuarat Kelab Pencinta Alam. Perkara berkaitan aktiviti, jadual program, senarai ahli, senarai pemimpin, peraturan-peraturan dan catatan mesyuarat Kelab Keceriaan dan Lanskap. Perkara berkaitan aktiviti, jadual program, senarai ahli, senarai pemimpin, peraturan-peraturan dan catatan mesyuarat Kelab Robotik dan Rekacipta. Perkara berkaitan aktiviti, jadual program, senarai ahli, senarai pemimpin, peraturan-peraturan dan catatan mesyuarat Kelab Kokurikulum - Gerko. Perkara berkaitan aktiviti, jadual program, senarai ahli, senarai pemimpin, peraturan-peraturan dan catatan mesyuarat Kelab Sukan dan Perkhemahan. Perkara berkaitan aktiviti, jadual program, senarai ahli, senarai pemimpin, peraturan-peraturan dan catatan mesyuarat Kelab Komputer. Perkara berkaitan aktiviti, jadual program, senarai ahli, senarai pemimpin, peraturan-peraturan dan catatan mesyuarat Kelab Keselamatan Jalanraya. Perkara berkaitan aktiviti, jadual program, senarai ahli, senarai pemimpin, peraturan-peraturan dan catatan mesyuarat Kelab Mengumpul Setem. Perkara berkaitan aktiviti, jadual program, senarai ahli, senarai pemimpin, peraturan-peraturan dan catatan mesyuarat Kelab Buku Hijau. Perkara berkaitan aktiviti, jadual program, senarai ahli, senarai pemimpin, peraturan-peraturan dan catatan mesyuarat Kelab Kompang. Perkara berkaitan aktiviti, jadual program, senarai ahli, senarai pemimpin, peraturan-peraturan dan catatan mesyuarat Kelab Teater. Perkara berkaitan aktiviti, jadual program, senarai ahli, senarai pemimpin, peraturan-peraturan dan catatan mesyuarat Kelab Koir. Perkara berkaitan aktiviti, jadual program, senarai ahli, senarai pemimpin, peraturan-peraturan dan catatan mesyuarat Pasukan Pengakap.

F7042

700-4/1/20

Kelab Pencinta Alam

F7043

700-4/1/21

Kelab Keceriaan Dan Landskap

F7044

700-4/1/22

Kelab Robotik Dan Rekacipta

F7045

700-4/1/23

Kelab Kokurikulum - Gerko

F7046

700-4/1/24

Kelab Sukan Dan Perkhemahan

F7047

700-4/1/25

Kelab Komputer

F7048

700-4/1/26

Kelab Keselamatan Jalanraya

F7049

700-4/1/27

Kelab Mengumpul Setem

F7050

700-4/1/28

Kelab Buku Hijau

F7051

700-4/1/29

Kelab Kompang

F7052

700-4/1/30

Kelab Teater

F7053

700-4/1/31

Kelab Koir

F7054

700-4/2/1

Pasukan Pengakap

F7055

700-4/2/2

Pandu Puteri Remaja

Perkara berkaitan aktiviti, jadual program, senarai ahli, senarai pemimpin, peraturan-peraturan dan catatan mesyuarat Pandu Puteri Remaja. Perkara berkaitan aktiviti, jadual program, senarai ahli, senarai pemimpin, peraturan-peraturan dan catatan mesyuarat Pandu Puteri Renjer Perkara berkaitan aktiviti, jadual program, senarai ahli, senarai pemimpin, peraturan-peraturan dan catatan mesyuarat Pasukan Bulan Sabit Merah Perkara berkaitan aktiviti, jadual program, senarai ahli, senarai pemimpin, peraturan-peraturan dan catatan mesyuarat Pasukan Kadet Bersatu Malaysia. Perkara berkaitan aktiviti, jadual program, senarai ahli, senarai pemimpin, peraturan-peraturan dan catatan mesyuarat Pasukan Kadet Polis. Perkara berkaitan aktiviti, jadual program, senarai ahli, senarai pemimpin, peraturan-peraturan dan catatan mesyuarat Pasukan Kadet Koreksional. Perkara berkaitan aktiviti, jadual program, senarai ahli, senarai pemimpin, peraturan-peraturan dan catatan mesyuarat Pasukan Puteri Islam. Perkara berkaitan aktiviti, jadual program, senarai ahli, senarai pemimpin, peraturan-peraturan dan catatan mesyuarat Pasukan Kadet Bomba. Perkara berkaitan aktiviti, jadual program, senarai ahli, senarai pemimpin, peraturan-peraturan dan catatan mesyuarat Pasukan Kadet Remaja Sekolah. Perkara berkaitan aktiviti, jadual program, senarai ahli, senarai pemimpin, peraturan-peraturan dan catatan mesyuarat Pasukan Pancaragam Sekolah Perkara berkaitan aktiviti, jadual program, senarai ahli, senarai pemimpin, peraturan-peraturan dan catatan mesyuarat Pasukan Taekwando Perkara berkaitan aktiviti, jadual program, senarai ahli, senarai pemimpin, peraturan-peraturan dan catatan mesyuarat Pasukan Seni Silat Perkara berkaitan aktiviti, jadual program, senarai ahli, senarai pemimpin, peraturan-peraturan dan catatan mesyuarat Pasukan Kadet Laut Perkara berkaitan aktiviti, jadual program, senarai ahli, senarai pemimpin, peraturan-peraturan dan catatan mesyuarat Pasukan Kadet Udara

F7056

700-4/2/3

Pandu Puteri Renjer

F7057

700-4/2/4

Pasukan Bulan Sabit Merah

F7058

700-4/2/5

Pasukan Kadet Bersatu Malaysia

F7059

700-4/2/6

Pasukan Kadet Polis

F7060

700-4/2/7

Pasukan Kadet Koreksional

F7061

700-4/2/8

Pasukan Puteri Islam

F7062

700-4/2/9

Pasukan Kadet Bomba

F7063

700-4/2/10

Pasukan Kadet Remaja Sekolah

F7064

700-4/2/11

Pasukan Pancaragam Sekolah

F7065

700-4/2/12

Pasukan Taekwando

F7066

700-4/2/13

Pasukan Seni Silat

F7067

700-4/2/14

Pasukan Kadet Laut

F7068

700-4/2/15

Pasukan Kadet Udara

F7069

700-4/3/1

Bolasepak

Perkara berkaitan aktiviti, jadual program, senarai ahli, senarai pemimpin, peraturan-peraturan dan catatan mesyuarat Persatuan Bolasepak Sekolah. Perkara berkaitan aktiviti, jadual program, senarai ahli, senarai pemimpin, peraturan-peraturan dan catatan mesyuarat Pasukan Bolajaring Sekolah. Perkara berkaitan aktiviti, jadual program, senarai ahli, senarai pemimpin, peraturan-peraturan dan catatan mesyuarat Pasukan Bola Keranjang Sekolah. Perkara berkaitan aktiviti, jadual program, senarai ahli, senarai pemimpin, peraturan-peraturan dan catatan mesyuarat Pasukan Bola Tampar Sekolah. Perkara berkaitan aktiviti, jadual program, senarai ahli, senarai pemimpin, peraturan-peraturan dan catatan mesyuarat Pasukan Bola Baling Sekolah. Perkara berkaitan aktiviti, jadual program, senarai ahli, senarai pemimpin, peraturan-peraturan dan catatan mesyuarat Pasukan Bola Petanque Sekolah. Perkara berkaitan aktiviti, jadual program, senarai ahli, senarai pemimpin, peraturan-peraturan dan catatan mesyuarat Pasukan Badminton Sekolah. Perkara berkaitan aktiviti, jadual program, senarai ahli, senarai pemimpin, peraturan-peraturan dan catatan mesyuarat Pasukan Sepak Takraw Sekolah. Perkara berkaitan aktiviti, jadual program, senarai ahli, senarai pemimpin, peraturan-peraturan dan catatan mesyuarat Pasukan Ping Pong Sekolah. Perkara berkaitan aktiviti, jadual program, senarai ahli, senarai pemimpin, peraturan-peraturan dan catatan mesyuarat Pasukan Woodball Sekolah. Perkara berkaitan aktiviti, jadual program, senarai ahli, senarai pemimpin, peraturan-peraturan dan catatan mesyuarat Badan Pengawas Pasukan Hoki Sekolah. Perkara berkaitan aktiviti, jadual program, senarai ahli, senarai pemimpin, peraturan-peraturan dan catatan mesyuarat Pasukan Tenis Sekolah. Perkara berkaitan aktiviti, jadual program, senarai ahli, senarai pemimpin, peraturan-peraturan dan catatan mesyuarat Pasukan Golf Sekolah. Perkara berkaitan aktiviti, jadual program, senarai ahli, senarai pemimpin, peraturan-peraturan dan catatan mesyuarat Pasukan Olahraga Sekolah.

F7070

700-4/3/2

Bola Jaring

F7071

700-4/3/3

Bola Keranjang

F7072

700-4/3/4

Bola Tampar

F7073

700-4/3/5

Bola Baling

F7074

700-4/3/6

Bola Petanque

F7075

700-4/3/7

Badminton

F7076

700-4/3/8

Sepak Takraw

F7077

700-4/3/9

Ping Pong

F7078

700-4/3/10

Woodball

F7079

700-4/3/11

Hoki

F7080

700-4/3/12

Tenis

F7081

700-4/3/13

Golf

F7082

700-4/3/14

Olahraga

F7083

700-4/3/15

Catur

Perkara berkaitan aktiviti, jadual program, senarai ahli, senarai pemimpin, peraturan-peraturan dan catatan mesyuarat Pasukan Catur Sekolah. Perkara berkaitan aktiviti, jadual program, senarai ahli, senarai pemimpin, peraturan-peraturan dan catatan mesyuarat Pasukan Boling Sekolah. Perkara berkaitan aktiviti, jadual program, senarai ahli, senarai pemimpin, peraturan-peraturan dan catatan mesyuarat Pasukan Memanah Sekolah. Perkara berkaitan aktiviti, jadual program, senarai ahli, senarai pemimpin, peraturan-peraturan dan catatan mesyuarat Pasukan Kapal Layar Sekolah. Perkara berkaitan aktiviti, jadual program, senarai ahli, senarai pemimpin, peraturan-peraturan dan catatan mesyuarat Pasukan Permainan Dalaman. Perkara berkaitan permohonan , pencalonan, jadual program, kelulusan, brosur-brosur, kebenaran ibu bapa dan sijil kursus Kepimpinan Pengawas. Perkara berkaitan permohonan , pencalonan, jadual program, kelulusan, brosur-brosur, kebenaran ibu bapa dan sijil Kem Solat. Perkara berkaitan permohonan , pencalonan, jadual program, kelulusan, brosur-brosur, kebenaran ibu bapa dan sijil Bimbingan Usahawan.. Perkara berkaitan permohonan , pencalonan, jadual program, kelulusan, brosur-brosur, kebenaran ibu bapa dan sijil Kem Motivasi. Perkara berkaitan permohonan penyertaan, pelantikan Ahli Jawatankuasa, hakim, jemputan, penyampaian hadiah, sijil penyertaan pertandingan Pidato dan Perbahasan. Perkara berkaitan permohonan penyertaan, pelantikan Ahli Jawatankuasa, hakim, jemputan, penyampaian hadiah, sijil penyertaan pertandingan Pantun/Puisi/Esei. Perkara berkaitan permohonan penyertaan, pelantikan Ahli Jawatankuasa, hakim, jemputan, penyampaian hadiah, sijil penyertaan pertandingan Kuiz. Perkara berkaitan permohonan penyertaan, pelantikan Ahli Jawatankuasa, hakim, jemputan, penyampaian hadiah, sijil penyertaan pertandingan Koir.. Perkara berkaitan permohonan penyertaan, pelantikan Ahli Jawatankuasa, hakim, jemputan, penyampaian hadiah, sijil penyertaan pertandingan Melukis Poster.

F7084

700-4/3/16

Boling

F7085

700-4/3/17

Memanah

F7086

700-4/3/18

Kapal Layar

F7087

700-4/3/19

Permainan Dalaman

F7088

700-5/1/1

Kursus Kepimpinan Pengawas

F7089

700-5/2/1

Kem Solat

F7090

700-5/3/1

Bimbingan Usahawan

F7091

700-5/4/1

Kem Motivasi

F7092

700-5/5/1

Pidato Dan Perbahasan

F7093

700-5/5/2

Pantun / Puisi / Esei

F7094

700-5/5/3

Kuiz

F7095

700-5/5/4

Koir

F7096

700-5/5/5

Melukis Poster

F7097

700-5/5/6

Pertandingan Piala Perpaduan

Perkara berkaitan permohonan penyertaan, pelantikan Ahli Jawatankuasa, hakim, jemputan, penyampaian hadiah, sijil penyertaan pertandingan Piala Perpaduan. Perkara berkaitan cadangan mengadakan kelas, senarai penyertaan, kutipan yuran, bayaran tenaga pengajar, jadual kelas, senarai kehadiran, dan laporan kelas bimbingan dan kelas tambahan, JUC dan sebagainya. Perkara berkaitan permohonan, sokongan, senarai penerima dan perjanjian Biasiswa Yayasan Pahang. Perkara berkaitan permohonan, sokongan, senarai penerima dan perjanjian Biasiswa Kecil Persekutuan (BKP). Perkara berkaitan pengurusan Skim Pinjaman Buku Teks, senarai buku, pinjaman SPBT, salinan akuan serahan invois. Perkara berkaitan borang permohonan dan senarai murid layak Skim Pinjaman Buku Teks.

F7098

700-5/6/1

Kelas Tambahan

F7099

700-6/1/1

Biasiswa Yayasan Pahang

F7100

700-6/1/2

Biasiswa Kecil Persekutuan (BKP)

F7101

700-6/2/1

Skim Pinjaman Buku Teks (SPBT).

F7102

700-6/2/2

Permohonan Buku Teks Laporan Buku Hilang / Musnah / Gantian Pelupusan SPBT Teguran / Aduan / Laporan SPBT

F7103

700-6/2/3

Perkara berkaitan laporan kehilangan buku SPBT, musnah, gantian dan pelupusan SPBT.

F7104

700-6/2/4

Perkara berkaitan teguran / aduan / laporan Skim Pinjaman Buku Teks (SPBT). Perkara berkaitan urusan permohonan, kelulusan, penerimaan stok bekalan, jadual pemberian makanan dan laporan Rancangan Makanan tambahan (RMT). Perkara berkaitan permohonan dan kelulusan, senarai penerima dan urusan pembayaran elaun orang kelainan upaya (OKU). Perkara berkaitan permohonan dan kelulusan, senarai penerima dan urusan pembayaran bantuan e-kasih / Jabatan kebajikan Masyarakat / Zakat / Sumbangan Badan lain / Anak Yatim dan anak angkat. Perkara berkaitan permohonan dan kelulusan, senarai penerima dan urusan pembayaran Skim baucar tuisyen (SBT). Perkara berkaitan permohonan dan kelulusan, senarai penerima dan urusan pembayaran pemberian one off. Perkara berkaitan permohonan dan kelulusan, senarai penerima dan urusan pembayaran Kumpulan wang amanah.pelajar miskin (KWAPM).

F7105

700-6/3/1

Rancangan Makanan Tambahan (RMT)

F7106

700-6/3/2

Elaun OKU Bantuan e-Kasih/Jabatan Kebajikan Masyarakat/Zakat/ Sumbangan Badan Lain/Anak Yatim / Anak Angkat Skim Baucar Tuisyen (SBT) Pemberian "One Off" (Bantuan Khas/Baucar Buku) Kumpulan Wang Amanah Pelajar Miskin (KWAPM)

F7107

700-6/3/3

F7108

700-6/3/4

F7109

700-6/3/5

F7110

700-6/3/6

F7111

700-6/3/7

Bantuan Orang Asli

Perkara berkaitan permohonan dan kelulusan, senarai penerima dan urusan pembayaran bantuan orang asli (JKOA). Perkara berkaitan permohonan, maklumat pelajar, kelulusan, laporan, Skim Takaful Pelajar.

F7112

700-6/4/1

Skim Takaful Pelajar

F7113

700-6/4/2

Tuntutan Insuran

Perkara berkaitan permohonan tuntutan insuran pelajar. Perkara berkaitan pemeriksaan kesihatan, senarai nama pelajar, kebenaran penjaga dan jadual pemeriksaan dan lawatan pasukan perubatan ke sekolah. Perkara berkaitan pemeriksaan gigi, senarai nama pelajar, kebenaran penjaga dan jadual pemeriksaan dan lawatan doktor gigi ke sekolah. Perkara berkaitan perakuan dan sokongan pihak sekolah untuk pelajar mendapatkan rawatan. Perkara berkaitan maklumat serta dokumen pelajar mengikut individu dan nombor daftar sekolah. E-daftar murid. Setiap pelajar diwujudkan satu fail. Perkara berkaitan aduan, siasatan, amaran dan hukuman pelajar ponteng kelas / sekolah. Perkara berkaitan aduan, siasatan, amaran dan hukuman pelajar yang terlibat dalam kegiatan pergaduhan/ gangsterism dan vandalisme. Perkara berkaitan aduan, siasatan, amaran dan hukuman pelajar terlibat dalam gangguan seksual.

F7114

700-7/1/1

Suntikan Pelalian

F7115

700-7/1/2

Pemeriksaan Gigi

F7116

700-7/1/3

Perakuan / Surat Rawatan Pelajar (Tahun)

F7117

700-8/1/ No. Mykad Nama Murid dan No Daftar

F7118

700-9/1/1

Ponteng Kelas/ Sekolah

F7119

700-9/1/2

Pergaduhan / Gengsterism / Vandalism

F7120

700-9/1/3

Gangguan Seksual

F7121

700-9/1/1

Laporan & Perangkaan

Perkara berkaitan analisis, laporan dan perangkaan salahlaku pelajar. Perkara berkaitan permohonan mendapatkan khidmat kaunseling, maklumat pembimbing dan jadual bimbingan. Perkara berkaitan maklumat bimbingan kerjaya, permohonan menghadiri pameran kerjaya di luar sekolah, senarai rombongan serta khidmat nasihat bidang kerjaya. Perkara berkaitan permohonan, tawaran, rayuan, kemasukan semula pelajar ke asrama.

F7122

700-10/1/1

Bimbingan Kaunseling (tahun)

F7123

700-10/2/1

Bimbingan Kerjaya (tahun)

F8001

800-1/1/1

Permohonan dan Tawaran

F8002

800-1/1/2

Kemasukan Sementara

Perkara berkaitan permohonan, tawaran, rayuan, kemasukan sementara pelajar ke asrama. Perkara berkaitan pengurusan tataterbib asrama, tindakan gantung / buang asrama bagi pelajar bermasalah. Perkara berkaitan urusan pendaftaran masuk pelajar ke asrama. Perkara berkaitan pelantikan Penyelia, senarai tugas, laporan pemeriksaan, dan tindakan penyeliaan asrama. Perkara berkaitan urusan penyediaan, pemeriksaan, laporan dan tindakan penyeliaan menu asrama. Perkara berkaitan urusan mesyuarat, cadangan, maklumbalas, laporan dan keputusan mesyuarat mengenai asrama. Perkara berkaitan urusan rawatan perubatan penghuni asrama.

F8003

800-1/1/3

Gantung / Buang Asrama

F8004

800-1/2/1

Pendaftaran Asrama

F8005

800-1/3/1

Penyeliaan Asrama

F8006

800-1/3/2

Penyeliaan Menu

F8007

800-1/3/3

Mesyuarat Pengurusan Asrama

F8008

800-1/4/1

Rawatan Perubatan Penghuni Asrama

F8009

800-1/4/2

Bantuan Kecemasan

Perkara berkaitan bantuan kecemasan kepada penghuni asrama.

F8010

800-1/5/1

Kelas Al-Quran

Perkara berkaitan program, jadual dan senarai pelajar yang terlibat dengan kelas Al-Quran asrama.

F8011

800-1/5/2

Sukan

Perkara berkaitan kegiatan sukan dan riadah di asrama.

F8012

800-1/5/3

Kebudayaan

Perkara berkaitan kegiatan kebudayaan di asrama.

F8013

800-1/5/4

Kelas Persediaan

Perkara berkaitan kelas persediaan kepada pelajar di asrama.

323

100

KOD

NO.FAIL

TAJUK

KETERANGAN FAIL

100 100-1 100-1/1 Perundangan Pengubalan / Pindaan Undang-Undang

PENGURUSAN PENTADBIRAN

100-1/1/1

Pengubalan / Pindaan Undang-Undang

Perkara berkaitan dengan penggubalan, penyediaan draf undang-undang, penyediaan draf, pindaan, ulasan dan cadangan Penasihat Undang-undang/Peguam Negara berhubungn dengan perkara perundangan. Perkara berkaitan dengan khidmat nasihat dalam pelbagai aspek perundangan yang berkaitan dengan Sekolah. Perkara berkaitan dengan kes dan khidmat guaman. Perkara berkaitan dengan penyediaan dan pelaksanaan memorandum persefahaman dengan agensi luar seperti Institusi Pengajian Tinggi (IPT)/ swasta/ individu. Perkara berkaitan dengan pengesahan penerimaan Akta Persekutuan.

100-1/2 Khidmat Nasihat

100-1/2/1

Khidmat Nasihat Perundangan Sekolah

100-1/3 Khidmat Guaman

100-1/3/1

Khidmat Guaman

100-1/4 Dokumen Perundangan

100-1/4/1

Dokumen Perundangan

100-1/5 Akta Persekutuan Enakmen/Ordinan Negeri Pekeliling Dan Peraturan Dalam Jabatan Pekeliling Dan Peraturan Luar Jabatan

100-1/5/1

Akta Persekutuan

100-1/6

100-1/6/1

Enakmen/Ordinan Negeri

Perkara berkaitan dengan pengesahan penerimaan enakmen/ ordinan negeri. Perkara berkaitan dengan penyediaan, pengedaran dan pindaan pekeliling dan peraturan sekolah. Perkara berkaitan dengan pengesahan penerimaan dan pengedaran pekeliling-pekeliling Am.

100-1/7

100-1/7/1

Pekeliling Dan Peraturan Dalam Jabatan

100-1/8

100-1/8/1

Pekeliling/ Surat Pekeliling Am

100-1/8/2

Pekeliling/ Surat Pekeliling Perkhidmatan Pekeliling/Surat Pekeliling/ Pekeliling Kontrak/ Surat Arahan Perbendaharaan/ Tatacara Kewangan Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam

Perkara berkaitan dengan pengesahan penerimaan dan pengedaran pekeliling perkhidmatan. Perkara berkaitan dengan pengesahan penerimaan dan pengedaran arahan berkaitan kewangan dan Akaun. Perkara berkaitan dengan pengesahan penerimaan dan pengedaran pekeliling Jabatan Perkhidmatan Awam (JPA).

100-1/8/3

100-1/8/4

100-1/8/5

Pekeliling/ Surat Pekeliling Surahanjaya Perkhidmatan Awam Pekeliling/ Surat Pekeliling Kementerian Pelajaran Malaysia Pekeliling / Surat Pekeliling Kerajaan Negeri Pahang Pekeliling / Surat Pekeliling Jabatan Pelajaran Pahang/Pejabat Pelajaran Daerah Pekeliling-Pekeliling Agensi Lain

Perkara berkaitan dengan pengesahan penerimaan dan pengedaran pekeliling Suruhanjaya Perkhidmatan Awam (SPA). Perkara berkaitan dengan pengesahan penerimaan dan pengedaran pekeliling Kementerian Pelajaran Malaysia (KPM). Perkara berkaitan dengan pengesahan penerimaan dan pengedaran pekeliling Kerajaan Negeri Pahang. Perkara berkaitan dengan pengesahan penerimaan dan pengedaran pekeliling Jabatan Pelajaran Negeri/Pejabat Pelajaran Daerah. Perkara berkaitan dengan pengesahan penerimaan dan pengedaran pekeliling Agensi Lain seperti Arkib Negara Malaysia, Unit Pemodenan Tadbiran dan Perancangan Pengurusan Malaysia (MAMPU) dan lain-lain. Perkara berkaitani arahan dan perintah dalaman. Perkara berkaitan arahan dan perintah dari Jabatan luar seperti Jabatan Kesihatan, Jabatan Kerja Raya (JKR), Jabatan Bomba dll.

100-1/8/6

100-1/8/7

100-1/8/8

100-1/8/9

100-1/9 Arahan Dan Perintah

100-1/9/1

Arahan dan Perintah Dalaman

100-1/9/2

Arahan dan Perintah Luar Sekolah

100-2

Perhubungan Awam Publisiti,Promosi dan Protokol

100-2/1

100-2/1/1

Publisiti

Perkara berkaitan publisiti, sidang akhbar dan temubual/ wawancara.

100-2/1/2

Keratan Akhbar

Perkara berkaitan keratan akbar dan berita mengenai sekolah.

100-2/1/3

Profail Sekolah

Perkara berkaitan sejarah, visi, misi, logo, lagu dan bendera sekolah. Perkara berkaitan penyediaan dan penyertaan sekolah dalam aktiviti pameran dalam dan luar sekolah. Perkara berkaitan pelbagai pertanyaan tentang sekolah.

100-2/1/4 Pertanyaan Kementerian/ Jabatan/ Agensi/ Orang Awam

Pameran/Kempen

100-2/2

100-2/2/1

Pertanyaan Maklumat Tentang Sekolah

100-2/2/2

Maklumbalas Aktiviti / Projek Anjuran Kementerian/ Agensi Lain Permohonan Maklumat kepada Agensi Luar Aduan Pelanggan

Perkara berkaitan maklumbalas aktiviti, projek anjuran kementerian dan agensi lain. Perkara berkaitan maklumbalas yang diterima daripada kementerian, jabatan, agensi dan orang awam. Perkara berkaitan aduan dan maklumbalas yang diterima oleh sekolah.

100-2/2/3

100-2/3

Pelanggan

100-2/3/1

100-2/3/2

Hari Bertemu Pelanggan

Perkara berkaitan program Hari Bertemu Pelanggan dan maklumbalas mengenainya.

100-2/3/3

Kajian Kehendak Pelanggan

Perkara berkaitan kajian dan laporan mengenai kehendak pelanggan.

100-2/4

Lawatan

100-2/4/1

Lawatan dari Luar ke Sekolah

Perkara berkaitan lawatan pihak luar ke sekolah.

100-2/4/2

Lawatan Sekolah ke Luar

Perkara berkaitan program lawatan sekolah ke luar.

100-2/4/3

Lawatan dari Luar Negara

Perkara berkaitan Lawatan ke Sekolah dari luar negara.

100-2/4/4

Lawatan Rasmi ke Luar Negara

Perkara berkaitan Lawatan Rasmi Sekolah ke Luar Negara.

100-2/4/5

Lawatan Tidak Rasmi ke Luar Negara Makluman Pertukaran Kementerian/Agensi/ Organisasi/Pertubuhan Pemberitahuan Perkhidmatan dan Tawaran Ucapan Penghargaan

Perkara berkaitan lawatan tidak rasmi sekolah ke luar negara. Perkara berkaitan pertukaran alamat, Ketua Pengarah, Pegawai Pelajaran, Pegawai Kanan, dan Pengerusi sesebuah organisasi. Perkara berkaitan pemberitahuan perkhidmatan atau tawaran pelbagai agensi tertentu. Perkara berkaitan dengan ucapan penghargaan dan tahniah yang diterima untuk sekolah, guru dan kakitangan. Perkara berkaitan ucapan takziah.

100-2/5

Makluman Pertukaran Pemberitahuan Perkhidmatan dan Tawaran Ucapan/Penghargaan/ Takziah/Perutusan

100-2/5/1

100-2/6

100-2/6/1

100-2/7

100-2/7/1

100-2/7/2

Ucapan Takziah

100-2/7/3

Perutusan Menteri/Ketua Pengarah Pelajaran Malaysia (KPPM)/Pengarah Derma Dan Sumbangan Sekolah

Perkara berkaitan Perutusan Menteri, Ketua Pengarah Pelajaran Malaysia (KPPM), Pengarah dan sebagainya. Perkara berkaitan perihal derma, sumbangan dan sebagainya yang diterima atau dikeluarkan oleh pegawai, guru dan murid sekolah.

100-2/8

Derma dan Sumbangan

100-2/8/1

100-3

Program kerjasama dalam negeri Program anjuran Kementerian/ Jabatanjabatan Persekutuan Program anjuran Jabatanjabatan Negeri Program anjuran Badan Berkanun Program anjuran Swasta/ Orang Perseorangan 100-3/1/1 Program Bersama Kementerian/ Jabatanjabatan Persekutuan Program Bersama Jabatan-jabatan Negeri Perkara berkaitan program aktiviti bersama Kementerian / Jabatan-Jabatan Persekutuan.

100-3/1

100-3/2

100-3/2/1

Perkara berkaitan aktiviti bersama Jabatan-Jabatan Negeri.

100-3/3

100-3/3/1

Program Bersama Badan-badan Berkanun Perkara berkaitan aktiviti bersama Badan-badan Berkanun.

100-3/4

100-3/4/1

Program Bersama Swasta/Perseorangan

Perkara berkaitan aktiviti bersama Badan Swasta dan Orang Perseorangan.

100-4

Program Kerjasama Luar Negara Pertukaran pelajar /guru 100-4/1/1 Program Pertukaran Pelajar/Guru Antarabangsa Perkara berkaitan program Pertukaran Pelajar / Guru Antarabangsa, American Field Service (AFS).

100-4/1

100-5

Laporan dan Perangakaan Laporan Kemajuan Kerja Harian / Mingguan Laporan Kemajuan Kerja Bulanan Laporan Kemajuan Kerja Harian / Mingguan Laporan Kemajuan Bulanan

100-5/1

100-5/1/1

Perkara berkaitan penyediaan laporan Harian / Mingguan Laporan Kemajuan Kerja.

100-5/2

100-5/2/1

Perkara berkaitan penyediaan laporan Bulanan Laporan Kemajuan Kerja.

100-5/3

Laporan Kemajuan Kerja Suku Tahun Laporan Kemajuan Kerja Tahunan

100-5/3/1

Laporan Kemajuan Kerja Suku Tahun

Perkara berkaitan penyediaan laporan Suku Tahun Laporan Kemajuan Kerja.

100-5/4

100-5/4/1

Laporan Prestasi Pencapaian Sekolah

Perkara berkaitan penyediaan laporan Prestasi Pencapaian Sekolah.

100-5/4/2

Laporan Aktiviti/Program Sekolah

Perkara berkaitan penyediaan laporan Aktiviti / Program Sekolah.

100-6

Pengurusan Mesyuarat Perkara berkaitan pengurusan mesyuarat, maklum balas, cadangan, laporan dan keputusan mesyuarat. Perkara berkaitan pengurusan mesyuarat, maklum balas, cadangan, laporan dan keputusan mesyuarat. Perkara berkaitan pengurusan mesyuarat, maklum balas, cadangan, laporan dan keputusan mesyuarat. Perkara berkaitan pengurusan mesyuarat, maklum balas, cadangan, laporan dan keputusan mesyuarat. Perkara berkaitan pengurusan mesyuarat, maklum balas, cadangan, laporan dan keputusan mesyuarat. Perkara berkaitan pengurusan mesyuarat, maklum balas, cadangan, laporan dan keputusan mesyuarat. Perkara berkaitan pengurusan mesyuarat, maklum balas, cadangan, laporan dan keputusan mesyuarat. Perkara berkaitan pengurusan mesyuarat, maklum balas, cadangan, laporan dan keputusan mesyuarat. Perkara berkaitan pengurusan mesyuarat, maklum balas, cadangan, laporan dan keputusan mesyuarat.

100-6/1

Mesyuarat Dalam Jabatan

100-6/1/1

Mesyuarat Pengurusan Sekolah

100-6/1/2

Mesyuarat Guru

100-6/1/3

Mesyuarat Kurikulum Sekolah

100-6/1/4

Mesyuarat Ko-Kurikulum

100-6/1/5

Mesyuarat Hal Ehwal Murid (HEM)

100-6/1/6

Mesyuarat Kakitangan Mesyuarat Penyelarasan Kebersihan/ Keselamatan Sekolah Mesyuarat Pejabat Pelajaran Daerah (PPD)

100-6/1/7

100-6/2

Mesyuarat Luar Jabatan

100-6/2/1

100-6/2/2

Mesyuarat Jabatan Pelajaran Negeri (JPN)

100-6/2/3

Mesyuarat Kementerian Pelajaran Malaysia (KPM) Mesyuarat dengan Kementerian/ Jabatan Luar Mesyuarat dengan Pihak Swasta/ Badan Bukan Kerajaan (NGO)/ Persatuan ...Senaraikan

Perkara berkaitan pengurusan mesyuarat, maklum balas, cadangan, laporan dan keputusan mesyuarat. Perkara berkaitan pengurusan mesyuarat, maklum balas, cadangan, laporan dan keputusan mesyuarat. Perkara berkaitan pengurusan mesyuarat, maklum balas, cadangan, laporan dan keputusan mesyuarat. Perkara berkaitan pengurusan mesyuarat, maklum balas, cadangan, laporan dan keputusan mesyuarat.

100-6/2/4

100-6/2/5

100-6/3

Mesyuarat Terperingkat

100-6/3/1

100-7

Kemudahan (Fasiliti) Tempahan / Penggunaan Premis Perkara berkaitan permohonan dan keputusan tempahan penggunaan premis sekolah seperti bilik mesyuarat, dewan, padang gelanggang dan lain-lain. Perkara berkaitan permohonan dan keputusan tempahan penggunaan premis asrama. Perkara berkaitan permohonan dan keputusan tempahan penggunaan kenderaan seperti bas, van, kereta dan perkara yang berkaitan dengannya. Perkara berkaitan permohonan dan keputusan tempahan penggunaan alatan sekolah seperti LCD, Pembesar suara dan lain-lain alatan. Perkara berkaitan permohonan keluar masuk rumah guru. Perkara berkaitan permohonan keluar masuk Kuarters Institusi Pendidikan (KIP) dan perkara yang berkaitan dengannya.

100-7/1

100-7/1/1

Tempahan/Penggunaan Premis Sekolah

100-7/1/2 Tempahan / Penggunaan Kenderaan (Bas,Van dan kereta) Tempahan / Penggunaan Peralatan

Tempahan/Penggunaan Asrama Tempahan/Penggunaan Kenderaan (Bas, Van, Kereta) Tempahan/Penggunaan Peralatan

100-7/2

100-7/2/1

100-7/3

100-7/3/1

100-7/4/1

Rumah Guru

100-7/4/2

Kuarters Institusi Pendidikan (KIP)

100-8

Pertubuhan, Persatuan dan Kelab Dalam Negeri 100-8/1/1 Majlis Pengetua Sekolah Malaysia (MPSM) Perkara berkaitan program/aktiviti persatuan, pengurusan mesyuarat, maklumbalas, laporan dan keputusan mesyuarat serta undang-undang persatuan. Perkara berkaitan program/aktiviti persatuan, pengurusan mesyuarat, maklumbalas, laporan dan keputusan mesyuarat serta undang-undang persatuan. Perkara berkaitan permohonan keahlian, program/aktiviti persatuan, pengurusan mesyuarat, maklumbalas, laporan dan keputusan mesyuarat serta undang-undang persatuan. Perkara berkaitan permohonan keahlian, program/aktiviti persatuan, pengurusan mesyuarat, maklumbalas, laporan dan keputusan mesyuarat serta undang-undang persatuan. Perkara berkaitan program/aktiviti persatuan, pengurusan mesyuarat, maklumbalas, laporan dan keputusan mesyuarat serta undang-undang persatuan. Perkara berkaitan permohonan keahlian, program/aktiviti persatuan, pengurusan mesyuarat, maklumbalas, laporan dan keputusan mesyuarat serta undang-undang persatuan. Perkara berkaitan permohonan keahlian, program/aktiviti persatuan, pengurusan mesyuarat, maklumbalas, laporan dan keputusan mesyuarat serta undang-undang persatuan. Perkara berkaitan permohonan keahlian, program/aktiviti persatuan dan undang-undang pertubuhan/persatuan luar negara.

100-8/1

100-8/1/2

Majlis Guru Besar (MGB) Persatuan Sukan dan Kebudayaan Perkhidmatan Pendidikan (PSKPP) Kesatuan/Persatuan Anggota Kumpulan Sokongan Persatuan Ibu Bapa dan Guru (PIBG)

100-8/1/3

100-8/1/4

100-8/1/5

100-8/1/6

Kesatuan/ Persatuan Guru Guru

100-8/1/7

Persatuan-Persatuan Sukan

100-8/2

Luar Negara

100-8/2/1

Pertubuhan / Persatuan Luar Negara

100-9

Parlimen / Dewan Undangan Negeri Pegawai Bertugas Pembentangan dan Perbahasan (TERPERINGKAT) 100-9/1/1 Jadual dan Pegawai Bertugas Perkara berkaitan pelantikan pegawai bertugas, jadual bertugas, arahan bertugas dan penyediaan laporan petugas. Perkara berkaitan perbahasan usul, mengenai soalan dan jawapan yang berkaitan serta (HANSARD), Dewan Rakyat dan Dewan Negara.

100-9/1

100-9/2

100-9/2/1

Pembentangan dan Perbahasan Parlimen

100-10

Penerbit Jabatan Perkara berkaitan dengan pengurusan mesyuarat, penyediaan maklumbalas, cadangan dan keputusan Jawatankuasa Induk Penerbitan. Perkara berkaitan dengan penyediaan dan percetakan draf majalah sehingga diterbitkan.

100-10/1 Jawatankuasa Penerbitan Laporan Tahunan/ majalah Sekolah

100-10/1/1

Jawatankuasa Penerbitan Sekolah

100-10/2/1

Nama Majalah Sekolah

100-10/3/1

Buletin Sekolah

Perkara berkaitan dengan penyediaan buletin sekolah.

100-10/4/1

Jurnal

Perkara berkaitan dengan penyediaan dan percetakan Jurnal sekolah.

100-10/5/1

Newsletter

Perkara berkaitan dengan penyediaan dan percetakan Newsletter sekolah.

100-10/6/1

Terbitan Pelbagai

Perkara berkaitan dengan penyediaan dan percetakan pelbagai terbitan-terbitan sekolah.

100-10/7/1

Pesanan Terbitan Dalam Negeri

Perkara berkaitan pesanan dalam negeri.

100-10/7/2

Pesanan Terbitan Dari Luar Negara

Perkara berkaitan dengan urusan pesanan terbitan dari luar negara.

100-10/8/1

Pengedaran Terbitan Sekolah

Perkara berkaitan dengan urusan pengedaran penerbitan sekolah. Perkara berkaitan penerbitan yang dihasilkan bersama dengan jabatan/ agensi kerajaan/ swasta. Perkara berkaitan dengan akuan pematuhan dasar keselamatan ICT, dasar keselamatan ICT Kementerian Pelajaran Malaysia (KPM), dasar keselamatan ICT Sekolah pindaan, taklimat, perlantikan Ketua Pengawai maklumat, ancaman ICT, audit keselamatan ICT, laporan Perkara berkaitan dengan pelan perancangan strategik ICT, penyerahan dokumen pelan strategik teknologi maklumat, taklimat penyemakan semula, mesyuarat jawatankuasa kerja, bengkel, borang soal selidik perkhidmatan ICT Kementerian Pelajaran Malaysia (KPM) dan mesyuarat pembangunan pelan strategik ICT. Perkara berkaitan urusan mesyuarat Jawatankuasa ICT sekolah maklumbalas, cadangan dan keputusan mesyuarat.

100-10/9/1

Projek Terbitan Bersama

100-11/1/1

Keselamatan ICT

100-11/1/2

Pelan Strategik ICT Sekolah

100-11/1/3

Jawatankuasa ICT Sekolah

100-11/2/1

Emel Sekolah

Perkara berkaitan perolehan/pembangunan sistem, pengubahsuaian, penyelenggaraan, permohonan maklumat, laporan penggunaan, pemasangan dan kajian semula sistem. Perkara berkaitan perolehan/pembangunan sistem, pengubahsuaian, penyelenggaraan, permohonan maklumat, laporan penggunaan, pemasangan dan kajian semula sistem. Perkara berkaitan perolehan/pembangunan sistem, pengubahsuaian, penyelenggaraan, permohonan maklumat, laporan penggunaan, pemasangan dan kajian semula sistem. Perkara berkaitan perolehan/pembangunan sistem, pengubahsuaian, penyelenggaraan, permohonan maklumat, laporan penggunaan, pemasangan dan kajian semula sistem. Perkara berkaitan perolehan/pembangunan sistem, pengubahsuaian, penyelenggaraan, permohonan maklumat, laporan penggunaan, pemasangan dan kajian semula sistem. Perkara berkaitan perolehan/pembangunan sistem, pengubahsuaian, penyelenggaraan, permohonan maklumat, laporan penggunaan, pemasangan dan kajian semula sistem. Perkara berkaitan perolehan/pembangunan sistem, pengubahsuaian, penyelenggaraan, permohonan maklumat, laporan penggunaan, pemasangan dan kajian semula sistem. Perkara berkaitan perolehan/pembangunan sistem, pengubahsuaian, penyelenggaraan, permohonan maklumat, laporan penggunaan, pemasangan dan kajian semula sistem. Perkara berkaitan perolehan/pembangunan sistem, pengubahsuaian, penyelenggaraan, permohonan maklumat, laporan penggunaan, pemasangan dan kajian semula sistem. Perkara berkaitan perolehan/pembangunan sistem, pengubahsuaian, penyelenggaraan, permohonan maklumat, laporan penggunaan, pemasangan dan kajian semula sistem. Perkara berkaitan perolehan/pembangunan sistem, pengubahsuaian, penyelenggaraan, permohonan maklumat, laporan penggunaan, pemasangan dan kajian semula sistem. Perkara berkaitan penggunaan, dan pemasangan perkakasan dan rangkaian School Broadband.

100-11/2/2

Sistem Displin Murid (SSDM) Sistem Pengurusan Kawalan Belanjawan Elektronik (eSPKB) Sistem Maklumat Pengurusan Sumber Manusia (HRMIS) Sistem Maklumat Murid (SMM)

100-11/2/3

100-11/2/4

100-11/2/5

100-11/2/6

Sistem Maklumat Asrama (SMA) Sistem Maklumat Pengurusan Pendidikan (EMIS) Sistem Pertukaran Guru (e-Operasi) Sistem Pertukaran Anggota Sokongan (eTukar) Sistem Naik Pangkat (e-Pangkat) Electronic Records Management System (ERMS) School Broadband

100-11/2/7

100-11/2/8

100-11/2/9

100-11/2/10

100-11/2/11

100-11/3/1

100-11/3/2

Rangkaian EG.Net

Perkara berkaitan penggunaan, dan pemasangan perkakasan dan rangkaian EG.Net.

100-11/3/3

Aduan Kerosakan

Perkara berkaitan aduan kerosakan dan masalah berhubung sistem.

100-11/4/1

Pembangunan Laman Web dan Portal

Perkara berkaitan penyediaan kertas konsep, urusan mesyuarat, cadangan, maklumbalas dan kelulusan pembangunan laman web/portal, pelantikan Ahli Jawatankuasa serta persembahan produk-produk baru IT. Perkara berkaitan pemantapan dan pelaksanaan klasifikasi fail.

100-12/1/1

Sistem Klasifikasi Fail Sekolah

100-12/2/1

Pegawai Rekod Sekolah

Perkara berkaitan urusan pelantikan, laporan, sijil mengenai Pegawai Pengelas Di Bawah Seksyen 2B, Akta Rahsia Rasmi 1972. Perkara berkaitan pengurusan rekod dan bilik registri termasuk pembelian kelengkapan, peralatan serta kawalan keselamatan. Perkara berkaitan penerimaan maklumat, kertas kerja dan penyediaan pelan tindakan bencana rekod Sekolah. Perkara berkaitan daftar kiriman pos, setem, franking, buku kiriman (despatch), buku pendaftaran surat, panduan alamat dan panduan poskod. Perkara berkaitan permohonan memperolehi meterai (seal) keselamatan daripada pejabat ketua pegawai keselamatan kerajaan. Perkara berkaitan manual kaedah pengurusan rekod Sekolah.

100-12/2/2

Pengurusan Bilik Registri dan Bilik Rekod

100-12/2/3

Pelan Tindakan Bencana Rekod

100-12/2/4

Perkhidmatan Pos dan Mel

100-12/2/5

Meterai (Seal) Keselamatan

100-12/2/6

Peraturan Pengurusan Rekod Jabatan

100-12/3/1

Pusat Rekod

Perkara berkaitan daftar terimaan dan hantaran rekod jabatan.

100-12/4/1

Permohonan Kelulusan Pelupusan Rekod

Perkara berkaitan permohonan dan kelulusan pelupusan rekod sekolah. Perkara berkaitan permohonan dan kelulusan pelupusan rekod, pengelasan semula (turun taraf) dan pemusnahan rekod terperingkat. Perkara berkaitan penyediaan, pindaan dan kelulusan Piagam Pelanggan sekolah. Perkara berkaitan penyediaan draf KPI, penentuan Petunjuk Prestasi Utama, kelulusan, semakan, pindaan, laporan pencapaian KPI dan urusan mesyuarat. Perkara berkaitan laporan pencapaian NKRA, perbincangan, Mesyuarat, Pilot Test, Semak semula NKRA, Pindaan NKRA dan Taklimat NKRA.

100-12/4/2

Pelupusan Rekod Terperingkat

100-13/1/1

Piagam Pelanggan Sekolah

100-13/2/1

Jawatankuasa KPI Sekolah

100-13/2/2

Jawatankuasa NKRA Sekolah

100-13/2/3

Tawaran Baru (New Deals)

Perkara berkaitan laporan Tawaran Baru (New Deals).

100-13/3/1

Manual Prosedur Kerja (MPK)

Perkara berkaitan penyediaan dokumen Manual Prosedur Kerja.

100-13/4/1

Fail Meja

Perkara berkaitan dengan penyediaan dokumen Fail Meja untuk semua kakitangan Sekolah.

100-13/5/1

Mesyuarat Kumpulan Meningkatkan Mutu Perkara berkaitan mesyuarat kumpulan Inovatif dan Kreatif (KIK), mesyuarat hari inovasi dan Kerja (KMK)/ Kumpulan Inovatif dan kumpulan inovatif dan kreatif (KIK) serta anugerah kualiti/ inovasi. Kreatif (KIK) Kumpulan Inovatif dan Kreatif (KIK) Perkara berkaitan dengan kumpulan Inovatif dan Kreatif (KIK), serta anugerah kualiti/ inovasi. Perkara berkaitan dengan pengedaran kad perakam waktu, pemilihan waktu bekerja dan penyediaan laporan kehadiran bekerja.

100-13/5/2

100-13/6/1

Kad Perakam Waktu/Waktu Bekerja

100-13/6/2

Laporan Kad Perakam Waktu

Perkara berkaitan laporan kehadiran bekerja.

100-13/7/1

Anugerah Kualiti/Inovasi

Perkara berkaitan anugerah kualiti/ inovasi.

100-13/8/1

Amalan Persekitaran Berkualiti (5S)

Perkara berkaitan pelaksanaan amalan persekitaran berkualiti (5S) di sekolah.

100-13/9/1

Star Rating

Perkara berkaitan dengan pelaksanaan Star Rating di sekolah.

100-13/9/2

Asrama Terbilang

Perkara berkaitan dengan pelaksanaan Asrama Terbilang di sekolah.

100-13/10/1

Pengurusan Risiko

Perkara berkaitan perancangan pengurusan risiko di sekolah.

100-14/1/1

Perancangan dan Pelaksanaan MS ISO 9001:2009

Perkara berkaitan arahan penyediaan perancangan dan pelaksanaan, jadual, kertas konsep/ perancangan, pelantikan juruaudit, pensijilan, perancangan kewangan, perancangan bengkel/ ceramah/taklimat MS ISO 9001:2009.

100-14/2/1

Audit Kualiti Dalaman MS ISO 9001:2009

Perkara berkaitan perancangan jadual audit kualiti dalaman, perlantikan juruaudit, pelaksanaan bengkel audit kualiti dalaman dan maklumbalas pemilik proses kepada laporan audit kualiti dalaman.

100-14/3/1

Tindakan Pembetulan Dan Pencegahan MS Perkara berkaitan pelaksanaan tindakan pembetulan dan pencegahan hasil daripada ISO 9001:2009 pemerhatian audit kualiti dalaman dan audit pemantauan. Audit Pemantauan MS ISO 9001:2008 Oleh Perkara berkaitan dengan urusan mesyuarat, cadangan, maklumbalasa dan laporan audit SIRIM pematuhan. Pindaan Dokumen MS ISO 9001:2009 Mesyuarat Kajian Semula Pengurusan MS ISO 9001:2009 Mesyuarat/Perbincangan Kajian Semula Proses MS ISO 9001:2009 Takwim Tahunan Sekolah Perkara berkaitan pindaan dokumen ISO. Perkara berkaitan mesyuarat, maklumbalas yang berkaitan kajian semula MS ISO 9001:2009 dan pencapaian objektif kualiti. Perkara berkaitan mesyuarat, perbincangan yang berkaitan kajian semula MS ISO 9001:2009 dan pencapaian objektif kualiti. Perkara berkaitan perancangan Tahunan dan kalendar aktiviti sekolah.

100-14/4/1

100-14/5/1

100-14/6/1

100-14/6/2

100-15/1/1

100-15/2/1

Perhimpunan Bulanan PPD/JPN/KPM

Perkara berkaitan perhimpunan bulanan anjuran Kementerian/ Jabatan/ Agensi. Perkara berkaitan penerangan, pengkajian, penggubalan, pindaan, ketetapan dan pelaksanaan Pelan Strategik Sekolah. Perkara berkaitan penerangan, pengkajian, penggubalan, pindaan, ketetapan dan pelaksanaan Pelan Induk Pembangunan Pendidikan (PIPP). Perkara berkaitan penerangan, pengkajian, penggubalan, pindaan, ketetapan dan pelaksanaan Perancangan Operasi sekolah. Perkara berkaitan Perancangan Taktikal sekolah dari segi pembangunan fokus pembelajaran, peningkatan aspek pelajaran, kurikulum dan P & P. Perkara berkaitan urusan majlis, agenda program, jemputan dan kehadiran majlis.

100-15/3/1

Pelan Strategik Sekolah Pelan Induk Pembangunan Pendidikan (PIPP) Perancangan Operasi

100-15/3/2

100-15/3/3

100-15/3/4

Perancangan Taktikal

100-16/1/1

Perayaan / Sambutan Peringkat Sekolah

100-16/1/2

Majlis Perpisahan dan Persaraan

Perkara berkaitan penganjuran Majlis Perpisahan dan Persaraan kakitangan sekolah.

100-16/1/3

Majlis Anugerah Kecemerlangan Sekolah

Perkara berkaitan penganjuran Majlis Anugerah Kecemerlangan, Hari Ucapan dan Pemyampaian Hadiah peringkat sekolah. Perkara berkaitan penganjuran Sukan Tahunan peringkat sekolah.

100-16/1/4

Sukan Tahunan Sekolah

100-16/1/5

Hari Guru Sekolah

Perkara berkaitan sambutan Hari Guru peringkat sekolah. Perkara berkaitan mesyuarat Jawatankuasa Induk Sambutan Hari Kemerdekaan, perbincangan, cadangan aktiviti program yang dilaksanakan, keputusan mesyuarat, perlantikan urus setia , perlantikan caterer, kempen, taklimat, pencalonan anugerah tokoh kemerdekaan, forum, Perkara berkaitan sambutan dan penyertaan Hari Keputeraan. Perkara berkaitan sambutan dan penyertaan dalam sambutan Hari Guru di luar sekolah (Jabatan Pelajaran Negeri dan Kementerian Pelajaran).

100-16/2/1

Program Kemerdekaan/Hari Malaysia

100-16/2/2

Hari Keputeraan

100-16/2/3

Hari Guru

100-16/2/4

Majlis Anugerah Perkhidmatan Cemerlang Perkara berkaitan penganjuran Majlis Anugerah Kecemerlangan, pencalonan dan acara majlis. Perkara berkaitan penyertaan Program Tilawah Al-Quran.

100-16/3/1

Program Tilawah Al-Quran Perkara berkaitan penyertaan Program Maulidur Rasul.

100-16/3/2

Maulidur Rasul Perkara berkaitan peraturan perolehan, langganan, pembelian dan hadiah untuk pusat sumber sekolah. Perkara berkaitan peraturan bagi peminjaman/ pemulangan/ rezab bahan-bahan bacaan dari Perpustakaan Sekolah. Perkara berkaitan peraturan bagi koleksi dan maklumat bahan-bahan bacaan dari Perpustakaan Sekolah. Perkara berkaitan peraturan bagi Anugerah Nilam, pencalonan dan pemilihan. Perkara berkaitan Pusat Sumber Pahang (PERPUSPA) dalam mengendalikan pertandingan antara perpustakaan dan pemberian anugerah yang berkaitan.

100-17/1/1

Perolehan Bahan Perpustakaan

100-17/2/1

Pinjaman

100-17/3/1

Koleksi Pusat Sumber

100-17/4/1

Anugerah NILAM Persatuan Pusat Sumber Pahang (PERPUSPA)

100-17/5/1

Perkara berkaitan jemputan dan penyertaan ke pelbagai majlis-majlis rasmi di luar sekolah. 100-18/1/1 Jemputan Majlis-Majlis Rasmi Perkara berkaitan jemputan dan kebenaran untuk hadir ke pelbagai majlis tidak rasmi di luar sekolah.

100-18/2/1

Jemputan Majlis-Majlis Tidak Rasmi

100-19/1/1

Paten Warisan Dan Harta Intelek

Perkara berkaitan pendafaran Paten dan Intelek.

100-19/2/1

Harta Warisan

Perkara berkaitan pendaftaran/pewartaan Harta Warisan. Perkara berkaitan urusan Mesyuarat Lembaga Pengurus Sekolah, perbincangan, cadangan, maklumbalas dan keputusan mesyuarat. Perkara berkaitan perlantikan Ahli-ahli Lembaga Penasihat sekolah, perlanjutan tempoh perlantikan dan perletakan jawatan. Perkara berkaitan dengan cadangan aktiviti/program Rancangan Jangka Panjang (RJP) dan Rancangan Malaysia (RMK). Perkara berkaitan dengan Pilihanraya Umum / Kecil, kebenaran bertugas dan penggunaan premis sekolah.

100-20/1/1

Mesyuarat Lembaga Pengurus Sekolah Perlantikan/Perletakan Jawatan Ahli Lembaga Pengurus Sekolah Perancangan Rancangan Malaysia

100-20/2/1

100-21/1/1

100-22/1/1

Pilihanraya Umum / Kecil

F2001

200-1/1/1

Perancangan Perolehan Tanah/Bangunan Jawatankuasa Pemantauan Perolehan Tanah

Perkara berkaitan dengan Perancangan Perolehan Tanah dan urusan dengan Pejabat Tanah. Perkara berkaitan urusan mesyuarat, cadangan, makluman, dan keputusan mesyuarat mengenai perancangan perolehan, pelepasan tanah dan tukar guna tanah.

F2002

200-2/1/1

F2003

200-3/1/1

Perkara berkaitan penyediaan kertas konsep, pelan lukisan bangunan, lukisan teknikal, lukisan elektrikal, ujian Projek Pembangunan Sekolah tanah (soil test), laporan kemajuan pembinaan, pendawaian elektrik dan pemasangan lif/ penghawa dingin/ (Nama Projek - Fail Kes) dumb waiter, sijil layak menduduki (CF), perkadaran cukai pintu, permohonan pelan bangunan oleh pelbagai agensi kerajaan bagi projek pembinaan bangunan baru atau bangunan tambahan sekolah. Sewaan Ruang Perkara berkaitan dengan urusan penyewaan untuk kegunaan sekolah.

F2004

200-4/1/1

F2005

200-4/2/1

Agihan Ruang

Perkara berkaitan agihan ruang kegunaan sekolah.

F2006

200-5/1/1

Kerosakan Akibat Bencana

Perkara berkaitan penyediaan laporan, kerosakan akibat bencana dan tindakan susulan.

F2007

200-5/2/1

Kerosakan Akibat Serangga

Perkara berkaitan urusan kawalan serangga/ haiwan, jadual kawalan serangga dan penyediaan laporan.

F2008

200-5/3/1

Keluar Masuk Pejabat

Perkara berkaitan kawalan keluar masuk kawasan pejabat, peraturan keluar masuk pejabat.

F2009

200-5/3/2

Pas Keselamatan/Pelawat

Perkara berkaitan dengan permohonan dan kelulusan pas keselamatan pegawai dan kakitangan serta pelawat.

F2010

200-5/3/3

Kawasan Larangan

Perkara berkaitan dengan pengwartaan, penjagaan tempat/ kawasan larangan. Perkara berkaitan pemeriksaan keselamatan oleh Pejabat Ketua Pegawai Keselamatan Kerajaan, laporan dan tindakan susulan.

F2011

200-5/3/4

Audit Keselamatan

F2012

200-5/4/1

Pencerobohan Kawasan Sekolah Penyelenggaraan Bangunan dan Kemudahan Sekolah Penyelenggaraan Rumah Guru Penyelenggaraan Asrama Penyelenggaraan Tanah dan Kawasan Pembetungan

Perkara berkaitan dengan pencerobohan kawasan Sekolah dan tindakan susulan. Perkara berkaitan dengan penyelenggaraan bangunan seperti pembaikan, mencuci, perhiasan, naiktaraf, pengubahsuaian bangunan dan kemudahan sekolah. Perkara berkaitan dengan penyelenggaraan rumah guru seperti pembaikan, mencuci, perhiasan, naiktaraf dan pengubahsuaian bangunan. Perkara berkaitan dengan penyelenggaraan bangunan seperti pembaikan, mencuci, perhiasan, naiktaraf dan pengubahsuaian bangunan asrama. Perkara berkaitan dengan urusan pemagaran, penambakan, pembaikan tanah runtuh dan cerun, pembersihan, penebangan pokok, perparitan dan lain-lain kerja pengubahsuaian. Perkara berkaitan dengan urusan pembaikan saluran kumbahan, tangki septik, rumah pam dan sebagainya.

F2013

200-6/1/1

F2014

200-6/1/2

F2015

200-6/1/3

F2016

200-6/2/1

F2017

200-6/3/1

F2018

200-6/3/2

Telefon/ Internet

Perkara berkaitan dengan perkhidmatan telefon dan internet.

F2019

200-6/3/3

Gas

Perkara berkaitan dengan perkhidmatan perbekalan gas.

F2020

200-6/3/4

Air

Perkara berkaitan dengan perkhidmatan perbekalan air.

F2021

200-6/3/5

Elektrik Lanskap dan Hardskap Kawasan Sekolah

Perkara berkaitan dengan perkhidmatan perbekalan elektrik.

F2022

200-6/4/1

Perkara berkaitan dengan penyediaan perkhidmatan kerja lanskap dan hardskap di sekolah.