You are on page 1of 4

SLIP PERMOHONAN KEMASUKAN KE IPTA PROGRAM PENGAJIAN LEPASAN STPM/SETARAF SESI AKADEMIK 2013/2014 KATEGORI DIPLOMA/SETARAF (SASTERA)

9104131153282

Tarikh & Masa Permohonan : 08 Feb 2013 02:44:17 AM Transaksi Terakhir anda pada 08 Feb 2013 03:38:10 AM

Rujukan Permohonan : ESTPM130206080220135328 Baki Kemaskini : 0

Permohonan anda telah SELAMAT DITERIMA OLEH SISTEM dan akan diproses. Anda telah mengemukakan permohonan kemasukan ke IPTA Program Pengajian Lepasan STPM/Setaraf Sesi Akademik 2013/2014
A. Maklumat Pilihan Program 01. Adakah anda INGIN memohon Program Pengajian di UM, UKM, UPM, UTM? PILIHAN Pilihan 1 Pilihan 2 Pilihan 3 Pilihan 4 KOD KI01 KI05 KI03 KI04 : YA PROGRAM PENGAJIAN IJAZAH SARJANAMUDA PENGAJIAN ISLAM DENGAN KEPUJIAN (USULUDDIN DAN FALSAFAH) IJAZAH SARJANAMUDA PENGAJIAN ISLAM DENGAN KEPUJIAN (PENGAJIAN AL- QURAN DAN AL-SUNNAH) IJAZAH SARJANAMUDA PENGAJIAN ISLAM DENGAN KEPUJIAN (PENGAJIAN ARAB DAN TAMADUN ISLAM) IJAZAH SARJANAMUDA PENGAJIAN ISLAM DENGAN KEPUJIAN (PENGAJIAN DAKWAH DAN KEPIMPINAN) IPTA UKM UKM UKM UKM

02. Pilihan Program Pengajian Mengikut Keutamaan Selain IPTA di atas : PILIHAN Pilihan 1 Pilihan 2 Pilihan 3 Pilihan 4 KOD QI13 DI01 QI07 QI05 PROGRAM PENGAJIAN SARJANA MUDA PENGAJIAN AKIDAH DAN AGAMA DENGAN KEPUJIAN IJAZAH SARJANA MUDA PENGAJIAN ISLAM (USULUDDIN) DENGAN KEPUJIAN SARJANA MUDA DAKWAH DAN PENGURUSAN ISLAM DENGAN KEPUJIAN SARJANA MUDA PENGAJIAN QURAN DAN SUNNAH DENGAN KEPUJIAN IPTA USIM UniSZA USIM USIM

03. Pilihan Bidang Mengikut Keutamaan Bidang 1 : PENGAJIAN ISLAM Bidang 2 : BAHASA Bidang 3 : SASTERA 04. Adakah anda bersetuju menerima tawaran selain pilihan anda di atas? : YA B. Maklumat Peribadi 05. No. Kad Pengenalan/MyKAD a. Pemohon b. Bapa/ Penjaga c. Ibu 06. Nama 07. Tarikh Lahir 08. Tempat Lahir 09. Alamat Surat - Menyurat 10. Bandar 11. Poskod 12. Negeri 13. No. Telefon Rumah 14. No. Telefon Bimbit 15. Emel 16. Taraf Perkahwinan 17. Kecacatan a. Adakah anda cacat? b. Jika YA, Sila Pilih c. Jika CACAT LAIN, Sila Nyatakan d. No. Pendaftaran OKU (jika ada) e. Keterangan Cacat (jika ada)

: 910413115328 : 500418115093 : 530116115052 : RABIATULADAWIYAH BT SALEH : 13-04-1991 : TERENGGANU : 141 FELDA KERTEH 2 23100 : PAKA : 23100 : TERENGGANU : 098202281 : 0136712362 : ada_wiya04@yahoo.com : BUJANG - TIDAK -

C. Maklumat Pekerjaan & Pendapatan Keluarga 18. Status Pekerjaan a. Bapa / Penjaga b. Ibu c. Pemohon 19. Tempoh Pengalaman Kerja 20. Pendapatan Keluarga 21. Tanggungan Keluarga 22. Tempat Tinggal 23. No. Rujukan Cukai Pendapatan Bapa/Ibu/Penjaga

: PERLADANGAN : PERTANIAN / BIDANG-BIDANG LAIN Sektor : KERAJAAN : TIDAK BEKERJA/ TIADA PEKERJAAN / MENGANGGUR Sektor : TIADA : PERGURUAN : PENSYARAH / PENDIDIK Sektor : SWASTA : 1 TAHUN PENGALAMAN : RM1001-RM2000 : 3 ORANG : LUAR BANDAR :

JENIS KELAYAKAN PNGK/HPNM BAHASA MELAYU BM JULAI BAHASA INGGERIS TAHAP MUET INSTITUSI JENIS DIPLOMA BIDANG DIPLOMA STATUS TAMAT PENGAJIAN

: DIPLOMA : 3.63 : A / 1A / A1 : TIADA : B / 4B / C4 :T : KOLEJ ISLAM ANTARABANGSA SULTAN ISMAIL PETRA : DIPLOMA USULUDDIN : PENGAJIAN ISLAM : TELAH TAMAT PENGAJIAN

Laman 1/4

SLIP PERMOHONAN KEMASUKAN KE IPTA PROGRAM PENGAJIAN LEPASAN STPM/SETARAF SESI AKADEMIK 2013/2014 KATEGORI DIPLOMA/SETARAF (SASTERA)

9104131153282

Tarikh & Masa Permohonan : 08 Feb 2013 02:44:17 AM Transaksi Terakhir anda pada 08 Feb 2013 03:38:10 AM

Rujukan Permohonan : ESTPM130206080220135328 Baki Kemaskini : 0

Permohonan anda telah SELAMAT DITERIMA OLEH SISTEM dan akan diproses. Anda telah mengemukakan permohonan kemasukan ke IPTA Program Pengajian Lepasan STPM/Setaraf Sesi Akademik 2013/2014

D. Maklumat Akademik 24. Tahap MUET 25. Tarikh Ambil MUET 26. Angka Giliran MUET 27. Angka Gilir SPM 28. Tahun SPM 29. Keputusan SPM :T : : : TC031A014 : 2008 : A / 1A / A1 : B / 4B / C4 : A / 1A / A1 : A / 1A / A1 : C+/ 5C / C5 : D / 7D / P7 : C / 6C / C6 : D / 7D / P7 : C / 6C / C6 : A-/ 2A / A2 : A-/ 2A / A2 : : 14) 15) 16) 17) 18) 19) 20) 21) 22) 23) 24) 25) : : : : : : : : : : : :

01) BAHASA MELAYU * 02) BAHASA INGGERIS * 03) MATEMATIK * 04) SEJARAH 05) BAHASA ARAB TINGGI 06) MATEMATIK TAMBAHAN 07) LUKISAN KEJURUTERAAN 08) FIZIK 09) KIMIA 10) PENDIDIKAN AL-QURAN & AS-SUNNAH 11) PENDIDIKAN SYARIAH ISLAMIAH 12) 13) 30. BM Julai 31. Matematik Julai E. Maklumat Diploma / Setaraf 32. PNGK/HPNM 33. Lain-lain PNGK 34. Keterangan DIPLOMA a. Negara b. Institusi c. Jenis Diploma d. Bidang Diploma e. Status Tamat Pengajian f. Tarikh Tamat Pengajian F. Maklumat Kokurikulum 35. Sukan / Permainan a. Jenis b. Jawatan c. Tahap Penglibatan d. Jenis Kejohonan 36. Badan Beruniform a. Jenis b. Jawatan c. Penganugerahan Sijil 37. Kelab / Persatuan a. Jenis b. Jawatan c. Tahap Penglibatan 38. PLKN : 3.63 : : TIADA : TIADA

: MALAYSIA : KOLEJ ISLAM ANTARABANGSA SULTAN ISMAIL PETRA : DIPLOMA USULUDDIN : PENGAJIAN ISLAM : TELAH TAMAT PENGAJIAN : 2012-03-31

: BOLA JARING : AHLI BIASA RUMAH SUKAN/KELAS/RUMAH ASRAMA : PERINGKAT SEKOLAH : TIDAK TERLIBAT : PANDU PUTERI : BENDAHARI/SETIAUSAHA/N.PENGERUSI/KETUA SEK. PASUKAN/ PWII/STAF SARJAN/SARJAN MAJOR/ KETUA TRUP : PANDU PUTERI : KELAB SENI FOTO : AJK : PERINGKAT SEKOLAH : TERLIBAT DENGAN PLKN

G. Lain-lain Maklumat Tambahan 39. Adakah anda bersetuju untuk menerima sebarang hebahan maklumat melalui Sistem Pesanan Ringkas(SMS) dengan caj diantara RM0.10 hingga RM0.35 per SMS? 40. Adakah anda bersetuju maklumat permohonan ini dikemukakan kepada pihak lain untuk tujuan pendidikan tinggi negara? 41. Adakah anda bersetuju untuk menerima Wang Pinjaman Pendahuluan (WPP) PTPTN? : YA : YA : TIDAK

Laman 2/4

SLIP PERMOHONAN KEMASUKAN KE IPTA PROGRAM PENGAJIAN LEPASAN STPM/SETARAF SESI AKADEMIK 2013/2014 KATEGORI DIPLOMA/SETARAF (SASTERA)

9104131153282

Tarikh & Masa Permohonan : 08 Feb 2013 02:44:17 AM Transaksi Terakhir anda pada 08 Feb 2013 03:38:10 AM

Rujukan Permohonan : ESTPM130206080220135328 Baki Kemaskini : 0

Permohonan anda telah SELAMAT DITERIMA OLEH SISTEM dan akan diproses. Anda telah mengemukakan permohonan kemasukan ke IPTA Program Pengajian Lepasan STPM/Setaraf Sesi Akademik 2013/2014
Peringatan Sila pastikan anda mencetak Jawapan Penerimaan Permohonan & Maklumat Permohonan (Menu SEMAKAN) sebagai rujukan permohonan. Semakan boleh dibuat di laman SEMAKAN dalam tempoh 7 hari selepas permohonan ditutup melalui laman web http://upu.mohe.gov.my

Perakuan Pemohon Saya mengaku bahawa maklumat yang diberikan adalah benar. Pihak IPTA dan Kementerian Pengajian Tinggi Malaysia berhak menolak permohonan ini atau, dan membatalkan tawaran pada bila-bila masa sekiranya keterangan yang saya kemukakan adalah tidak benar.

Sebarang pertanyaan sila hubungi :

Pengarah Bahagian Pengurusan Kemasukan Pelajar Jabatan Pengajian Tinggi Kementerian Pengajian Tinggi Malaysia Aras 4, No. 2, Menara 2, Jalan P5/6, Presint 5 62200 PUTRAJAYA Hotline UPU 1: 03-8870 6767 Hotline UPU 2: 03-8870 6777 No. Faks : 03-8870 6864 Emel : upu@mohe.gov.my

NOTA : Janaan komputer, tandatangan tidak diperlukan.

Laman 3/4

SLIP PERMOHONAN KEMASUKAN KE IPTA PROGRAM PENGAJIAN LEPASAN STPM/SETARAF SESI AKADEMIK 2013/2014 KATEGORI DIPLOMA/SETARAF (SASTERA)

9104131153282

Tarikh & Masa Permohonan : 08 Feb 2013 02:44:17 AM Transaksi Terakhir anda pada 08 Feb 2013 03:38:10 AM

Rujukan Permohonan : ESTPM130206080220135328 Baki Kemaskini : 0

Permohonan anda telah SELAMAT DITERIMA OLEH SISTEM dan akan diproses. Anda telah mengemukakan permohonan kemasukan ke IPTA Program Pengajian Lepasan STPM/Setaraf Sesi Akademik 2013/2014

MAKLUMAT PENTING
1. Pemohon Lepasan Diploma / Setaraf wajib mencetak MAKLUMAT PERMOHONAN setelah mengemukakan permohonan atau pengemaskinian maklumat dan menghantar bersama-sama salinan dokumen yang telah disahkan kepada semua IPTA pilihan selewat-lewatnya pada 30 April 2013. 2. Dokumen yang diperlukan adalah : 01) Salinan Slip Permohonan Kemasukan Pelajar; 02) Salinan Kad Pengenalan / MyKad calon; 03) Salinan Sijil Kelahiran Calon, Ibu dan Bapa / Cabutan Sijil Kelahiran (Jika hilang); 04) Salinan Sijil Berhenti Sekolah / Surat Akuan; 05) Akuan Majikan (Jika Berkaitan); 06) Salinan Sijil STPM/Setaraf (Jika Berkaitan); 07) Salinan Sijil SPM/Setaraf; 08) Salinan Transkrip penuh Akademik (Semester 1 hingga akhir); 09) Salinan Diploma/Sijil (Jika Ada); 10) Salinan Sijil MUET; 11) Salinan Surat Pengesahan Tamat Pengajian; dan 12) Salinan Keputusan Bahasa Melayu / Matematik Julai (Jika ada); 13) Salinan Cetakan Akreditasi MQA (http://www.mqa.gov.my); Perhatian : Hanya salinan dokumen yang disenaraikan di atas sahaja yang perlu dihantar. Salinan dokumen lain TIDAK DIBENARKAN 3. Dokumen yang telah lengkap perlu diposkan ke IPTA pilihan seperti alamat di bawah : UPSI UNIT KEMASUKAN BAHAGIAN HAL EHWAL AKADEMIK UNIVERSITI PENDIDIKAN SULTAN IDRIS JALAN SLIM 35900 TANJONG MALIM PERAK UTHM TIMBALAN PENDAFTAR KANAN PEJABAT PENGURUSAN AKADEMIK UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA PARIT RAJA 86400 BATU PAHAT JOHOR UTeM PENDAFTAR BAHAGIAN PENGURUSAN AKADEMIK UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA HANG TUAH JAYA 76100 DURIAN TUNGGAL MELAKA UniSZA TIMBALAN PENDAFTAR KANAN BAHAGIAN PENGURUSAN AKADEMIK KAMPUS GONG BADAK 21300 KUALA TERENGGANU TERENGGANU UITM PENGARAH BAHAGIAN PENGAMBILAN PELAJAR BANGUNAN UITM INTERNATIONAL CENTER (UIC) UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA 40450 SHAH ALAM SELANGOR UMT BAHAGIAN AKADEMIK BANGUNAN CANSELERI DAN PENTADBIRAN UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU 21030 KUALA TERENGGANU TERENGGANU UMS BAHAGIAN PERKHIDMATAN AKADEMIK UNIVERSITI MALAYSIA SABAH JALAN UMS 88400 KOTA KINABALU SABAH UMP BAHAGIAN PENGURUSAN AKADEMIK (BPA) KOMPLEKS PERKHIDMATAN SISWA UNIVERSITI MALAYSIA PAHANG LEBUHRAYA TUN RAZAK 26300 GAMBANG, KUANTAN PAHANG UKM TIMBALAN PENDAFTAR AKADEMIK BAHAGIAN PENGURUSAN AKADEMIK JABATAN PENDAFTAR UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA 43600 UKM BANGI SELANGOR UMK BAHAGIAN PENTADBIRAN AKADEMIK UNIVERSITI MALAYSIA KELANTAN, KAMPUS BACHOK, BEG BERKUNCI NO. 01, 16300 BACHOK KELANTAN UM KETUA PENOLONG PENDAFTAR SEKSYEN KEMASUKAN & REKOD BAHAGIAN AKADEMIK, JABATAN PENDAFTAR BANGUNAN PEPERIKSAAN, UNIVERSITI MALAYA 50603 KUALA LUMPUR W.P. KUALA LUMPUR UPM KETUA PENTADBIRAN PENGAJIAN PRASISWAZAH BAHAGIAN AKADEMIK TINGKAT 1, BANGUNAN PENTADBIRAN UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA 43400 UPM SERDANG SELANGOR USIM KETUA BAHAGIAN BAHAGIAN PENGAJIAN PRASISWAZAH UNIVERSITI SAINS ISLAM MALAYSIA BANDAR BARU NILAI 71800 NILAI N.SEMBILAN UNIMAP JABATAN PENDAFTAR, UNIMAP BAHAGIAN PENGURUSAN AKADEMIK UNIT KEMASUKAN DAN REKOD PELAJAR TKT. 3, BANGUNAN KWSP, JALAN BUKIT LAGI 01000 KANGAR PERLIS USM TIMBALAN PENDAFTAR SEKSYEN PENGAMBILAN PELAJAR BAHAGIAN PENGURUSAN AKADEMIK ARAS 2, BANGUNAN CANSELORI, USM 11800 P.PINANG UTM PENDAFTAR BAHAGIAN PENGURUSAN AKADEMIK UNIT KEMASUKAN DAN REKOD UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA 81310 JOHOR BAHRU JOHOR UUM JABATAN HAL EHWAL AKADEMIK UNIVERSITI UTARA MALAYSIA UUM SINTOK 06010 SINTOK KEDAH UNIMAS PENDAFTAR BAHAGIAN PENGAJIAN PRASISWAZAH ARAS G, BANGUNAN CANSELORI UNIVERSITI MALAYSIA SARAWAK 94300 KOTA SAMARAHAN SARAWAK UIAM BAHAGIAN PENGURUSAN AKADEMIK DAN KEMASUKAN UNIVERSITI ISLAM ANTARABANGSA JALAN GOMBAK 53100 KUALA LUMPUR W.P. KUALA LUMPUR UPNM KETUA PENOLONG PENDAFTAR BAHAGIAN PENGURUSAN AKADEMIK UNIVERSITI PERTAHANAN NASIONAL MALAYSIA KEM SG BESI 57000 KUALA LUMPUR W.P. KUALA LUMPUR

Laman 4/4