You are on page 1of 7

HOC LP RAP MAY TINH VI IT ESSENTIALS VIRTUAL DESTOP

IT ESSENTIALS VIRTUAL DESTOP


Chng trnh bao gm 3 mc chnh: +) LEARN hng dn tng bc lp rp cc linh kin +) TEST thc hnh vic lp rp my +) EXPLORER m t s lc v linh kin cng nh cng dng

LEARN
a ra cc hng dn lm theo. lp rp thnh mt chic my hon chnh phi tri qua 7 bc. Ti khung bn tri s thy cc bc thc hin, v khung bn phi s l m phng hnh nh cc linh kin. Ln lt lp cc linh kin theo th t t tri qua phi bng cch ko th cc linh kin vo trong khung chnh. Khi mt linh kin vo trong khung chnh, bm vo cc du mi tn xoay iu chnh linh kin cho ng hng, c th kim tra bng cch bm vo mi tn i xung, nu sai s hin mu , nu ng linh kin t lp vo. Khi thc hin xong cc bc, bm OK khung bn tri v chn xung bc tip theo thc hin tip.

Lp ngun

TEST
By gi l lc t tay mnh lp rp thnh mt chic my hon chnh v chng trnh s khng cn hng dn c th na. Phi nh th t, v tr cc linh kin c th lp chng ng v tr, nhng cch d nh nht l c lm theo th t tng bc v lp cc linh kin theo th t t tri sang phi v lu n vic ng cht kho ca cc thit b nh RAM, CPU, n cht nh v v gn ngun cho qut CPU sau khi lp. Bm vo RETURN TO PREVIOUS LAYER tr li bc u tin v bp u rp.

TEST

Bm vo du + trc cc linh kin xem cng dng ca chng. Mc AVAILABLE VIEW cho php xem hnh nh di cc gc khc nhau.

EXPLORER