You are on page 1of 1

BIBLIOGRAFI

Modul Asas Kejuruteraan Awam Dan Mekanikal (2011). HBLS Asas kejuruteraan awam dan mekanikal. Selangor Darul Ehsan: Open University Malaysia. Tan Boon Tong. (1992). Teknologi binaan bangunan. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Anuar M. Lela, Amran Hussein, & Nawawi Mohd Jan. (2005). Bahan binaan Tingkatan 4 dan 5. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Sukatan Pelajaran dan Huraian Sukatan Pelajaran Reka Cipta Sekolah Menengah Rendah Tingkatan 1, 2, & 3, Pusat Perkembangan Kurikulum, Kementerian Pendidikan Malysia 1996.

Hasni Rais, & Jamal ABd Baser. (2007). Reka Cipta Tingkatan 4&5. Kuala Lumpur: Cerdik Publications Sdn. Bhd.

39