You are on page 1of 6

LAMPIRAN B PENETAPAN SASARAN KERJA TAHUNAN Penetapan Sasaran Kerja Tahunan ( PYD dan PPP hendaklah berbincang bersama

sebelum menetapkan SKT dan petunjuk prestasinya ) AKTIVITI/ PROJEK/ KETERANGAN


( Senaraikan aktiviti/ projek )

PETUNJUK PRESTASI
( Kuantiti/ Kualiti/ Kos ) ( Mana-mana yang berkaitan ) i. ii. iii. Kuantiti 1 Masa Jan - Dis Kualiti Mengikut prosedur yang ditetapkan.

BIL

SASARAN KERJA
( Berdasarkan petunjuk prestasi ) 1

PENCAPAIAN SEBENAR
( Diisi pada akhir tahun mana yang berkaitan )

ULASAN

1.

AMALAN KEJURURAWATAN 1.1Memperkukuhka n Amalan Kejururawatan

Sasaran kerja tercapai

1.1.1 Mengisi
dengan lengkap borang permohonan Pengamalan Tahunan dan menghantar kepada ketua Jururawat sebelun tarikh tutup 1.1.2 Menerima sijil Pengamalan Tahunan Jururawat sebelum hujung tahun i. ii. iii.

Kuantiti 1 Masa Jan - Dis Kualiti Mengikut prosedur yang ditetapkan.

Sasaran kerja tercapai

1.1.3 Memahami dan mengamalkan kod Etika Kejururawatan dan lulus dalam ujian yang dikendalikan oleh ahli jawatan kuasa CNE

Kuantiti -1kali ii. Masa Jan-Dis iii. Kualiti Mengikut prosedur yang ditetapkan.

i.

Sasaran kerja tercapai

1.1.4 Menghadiri
ceramah 10S dan lulus ujian 10S

i. Kuantiti - 1 kali ii. Masa - Jan- Dis iii. Kualiti


Mengikut prosedur yang ditetapkan.

Sasaran kerja tercapai

1.1.5 Mengamalkan 10S berterusan

i. ii. iii.
-

Kuantiti Tiada Aduan Masa Jan- Dis Kualiti


Mengikut prosedur yang ditetapkan.

Tiada Aduan

Tiada Aduan

Sasaran kerja tercapai

BIL

AKTIVITI/ PROJEK/ KETERANGAN


( Senaraikan aktiviti/ projek )

PETUNJUK PRESTASI
( Kuantiti/ Kualiti/ Kos ) ( Mana-mana yang berkaitan )

SASARAN KERJA
( Berdasarkan petunjuk prestasi )

PENCAPAIAN SEBENAR
( Diisi pada akhir tahun mana yang berkaitan )

ULASAN

1.2 AKTIVITI PENGURUSAN KLINIKAL 1.2.1 Menjaga kebersihan klinik

i. Kuantiti - Setiap masa bertugas ii. Masa - Jan - Dis iii. Kualiti
Klinik kemas bersih dan ceria

Setiap masa bertugas

Setiap masa bertugas

Amalan Berterusan

1.2.2 Memenuhi keselesaan pelanggan

i. Kuantiti 0 Aduan ii. Masa Jan - Dis iii. Kualiti


Mengikut prosedur yang ditetapkan.

179

100

Amalan berterusan

1.3.1.Inventori. -memeriksa dan menjaga peralatan perubatan dan bukan perubatan

i. Kuantiti 28 ii. Masa Sekali seminggu iii. Kualiti


Peralatan bersih berfungsi dan tiada kehilangan

56

100

Sasaran kerja tercapai

1.3.2. Menyediakan nota kes dan keputusan penyiasatan sebelum sesi klinik

Kuantiti 50 ii. Masa Setiap sesi klinik iii. Kualiti


Keputusan penyiasatan yang betul dimasukkan kedalam nota kes yang betul, lengkap dan teratur

i.

179

100

Sasaran kerja tercapai

1.3.3.Membantu pegawai pakar/ pegawai perubatan semasa sesi klinik

i. ii. iii.

Kuantiti 50 Masa Setiap masa bertugas Kualiti


Sesi klinik berjalan lancar

121

100

Sasaran kerja tercapai

1.3.4.Mengisi borang-borang dengan lengkap dan Jelas

Kuantiti 50 ii. Masa Setiap masa bertugas iii. Kualiti


Tiada penolakan borang

i.

153

100

Sasaran kerja tahunan tercapai Sasaran kerja tercapai

1.3.5.Memberi tarikh rawatan susulan

Kuantiti 50 ii. Masa Sekali seminggu iii. Kualiti


Tarikh betul dan jelas

i.

153

100

1.3.6.memberi penerangan mengenai borang

i. ii.

Kuantiti 50 Masa

153

100

Sasaran kerja tercapai

penyiasatan dan slip preskripsi kepada pesakit /waris. 1.3.7.mengemaskini nota kes pesakit selepas sesi klinik. iii.

Setiap sesi klinik Kualiti


Pesakit /waris faham penerangan yang diberi

Kuantiti 50 ii. Masa Setiap sesi klinik iii. Kualiti


Keputusan penyiasatan yang betul dimasukkan kedalam nota kes yang betul kemas teratur dan disimpan semula kedalam rak fail

i.

155

100

Sasaran kerja tercapai

1.3.8.menyediakan statistik bulanan.

i. 6 ii.

Kuantiti

100

Masa Mengikut jadual i. Kualiti


Data yang betul, lengkap dan dihantar sebelum 4hb pada bulan yang berikutnya.

Sasaran kerja tercapai

1.3.9.menerima/ menghantar rekod perubatan pesakit ke unit rekod.

Kuantiti 40 ii. Masa Setiap masa bertugas iii. Kualiti


Dokumentasi lengkap dan teratur

i.

69

100

Sasaran kerja tercapai

1.3.10.membantu kaunter di pendaftaran.

Kuantiti 25 ii. Masa Setiap masa bertugas iii. Kualiti


Sesi kaunter berjalan lancer

i.

61

100

Sasaran kerja tercapai

1.3.11.keterampilan diri. -Etika pakaian seragam.

Kuantiti Berterusan ii. Masa Setiap masa bertugas iii. Kualiti


0 insiden berkaitan etika pakaian

i.

Berterusan

100

Berterusan

-Ketepatan masa.

Kuantiti Berterusan ii. Masa Setiap masa bertugas iii. Kualiti


0 Aduan

i.

Berterusan

100

Berterusan

-Budaya Korporat

Kuantiti Berterusan ii. Masa Setiap masa bertugas iii. Kualiti


0 Aduan daripada pelanggan, 0 insiden

i.

berterusan

100

Berterusan

BIL

AKTIVITI/ PROJEK/ KETERANGAN


( Senaraikan aktiviti/ projek )

PETUNJUK PRESTASI
( Kuantiti/ Kualiti/ Kos ) ( Mana-mana yang berkaitan )

SASARAN KERJA
( Berdasarkan petunjuk prestasi )

PENCAPAIAN SEBENAR
( Diisi pada akhir tahun mana yang berkaitan )

ULASAN

PERAWATAN PESAKIT 2.1 Melaksanakan prosedur

i. Kuantiti Berterusan ii. Masa Jan - Dis iii. Kualiti


Mengikut prosedur yang ditetapkan.

berterusan

100

Sasaran kerja tercapai

2.2 Penerimaan dan pengurusan pesakit di klinik pakar

i. ii. iii.

Kuantiti Berterusan Masa Jan - Dis Kualiti


Mengikut prosedur yang ditetapkan.

berterusan

100

Sasaran kerja tercapai

2.3 Ujian reflolux

i. ii. iii.

Kuantiti 10 Masa Jan - Dis Kualiti


Mengikut prosedur yang ditetapkan.

17

100

Sasaran kerja tercapai

2.4 Memeriksa tekanan darah/menimbang dan mengambil ukuran kanak-kanak

i. ii. iii.

Kuantiti 30 Masa Jan - Dis Kualiti


Mengikut prosedur yang ditetapkan. Kuantiti berterusan Masa Jan - Dis Kualiti Mengikut prosedur yang ditetapkan. Kuantiti 4 Masa Jan - Dis Kualiti Mendapat maklumat terkini dengan jelas dan tepat Kuantiti 4 Masa Jan - Dis Kualiti Mendapat maklumat terkini dengan jelas dan tepat Kuantiti berterusan Masa

42

100

Sasaran kerja tercapai

PENGURUSAN KUALITI
2.5 Keutuhan MS ISO 9001:200

i. ii. iii.

Berterusan

100

Sasaran kerja tercapai

2.6 Menghadiri perhimpunan pagi

i. ii. iii.

100

Sasaran kerja tercapai

2.7 Menghadiri mesyuarat bulanan klinik pakar

i. ii. iii.

100

Sasaran kerja tercapai

2.8 BFHI

i. ii.

Berterusan

100

Sasaran kerja tercapai

iii.

Jan Dis Kualiti Mantap

BIL

AKTIVITI/ PROJEK/ KETERANGAN


( Senaraikan aktiviti/ projek )

PETUNJUK PRESTASI
( Kuantiti/ Kualiti/ Kos ) ( Mana-mana yang berkaitan )

SASARAN KERJA
((Berdasarka n petunjuk prestasi )

PENCAPAIAN SEBENAR
( Diisi pada akhir tahun mana yang berkaitan )

ULASAN

LATIHAN DALAM PERKHIDMATAN 3.1 Menghadiri ceramah pendidikan CME

i. Kuantiti 6 kali setahun ii. Masa Jan - Dis iii. Kualiti


dapat meningkatkan pengetahuan.

10

100

Sasaran kerja tercapai

3.2 CNE

i. Kuantiti 18 kali setahun ii. Masa Jan - Dis iii. Kualiti


dapat meningkatkan pengetahuan

25

100

Sasaran kerja tercapai

3.3 Menghadiri kursus/ bengkel/ seminar

i. Kuantiti Mengikut giliran ii. Masa Jan - Dis iii. Kualiti


Meningkatkan pengetahuan anggota

100

Sasaran kerja tercapai

LAIN-LAIN TUGAS YANG BERKAITAN 5.1 Penglibatan aktiviti dalam organisasi/persatuan/badan sukarela dan lain - lain. - SANA - SMSU - PERKIPS 5.2 Melibatkan diri dalam aktiviti hospital. - Hari Keluarga - Kem perubatan

i. ii. iii.

Kuantiti 1 kali Setahun Masa Jan - Dis Kualiti


Mengikut prosedur yang ditetapkan

Sasaran kerja tercapai

2 1 1 2

100 100 100 100


Sasaran kerja tercapai

i. ii. iii.

Kuantiti 1 kali Masa Jan - Dis Kualiti


Mengikut prosedur yang ditetapkan.

______________________________ Tandatangan PYD Nama : SAPIAH HJ MUSNEH Tarikh : 14/11/2012

____________________________ Tandatangan PPP Nama : Tarikh: