You are on page 1of 19

200

UKURAN BALAPAN :

m
30

PANJANG LORONG LURUS :


LEBAR LORONG :

2phi

m
6.2857

Ukurlilit Lorong

60.55 m

R= 22.27 m

1 2 3 4 5 6 7 8

Stagger
Full

1.5

L 1 =

200.0

0.0

0.0

L 2 =

206.3

6.3

9.43

L 3 =

212.6

12.6

18.9

L 4 =

218.9

18.9

28.3

L 5 =

225.1

25.1

37.7

L 6 =

231.4

31.4

47.1

L 7 =

237.7

37.7

56.6

L 8 =

244.0

44.0

66.0

Garis
Penamat

Permulaan
Guna Stagger
200 m

90.55 m

400 m
30

4 x 50 m
Arah
Larian

4 x 100 m
4 x 200 m

Nota :

Garisan dalam di lorong pertama


hendaklah dibuat 30cm ke dalam
dari ukuran yang tertera di sini
dan 20 cm ke dalam bagi setiap
lorong luar berikutnya.

D:SKJB/Alidesign/6:57 PM3/24/2013

Ukurlilit Lorong
0

L 1 =

200.0

L 2 =

206.3

L 3 =

212.6

L 4 =

218.9

L 5 =

225.1

L 6 =

231.4

L 7 =

237.7

L 8 =

244.0

Ukurlilit Lorong
0

L 1 =

200.0

L 2 =

206.3

L 3 =

212.6

L 4 =

218.9

L 5 =

225.1

L 6 =

231.4

L 7 =

237.7

L 8 =

244.0

Ukurlilit Lorong
0

L
L
L
L
L
L
L
L

D:SKJB/Alidesign/6:57 PM3/24/2013

1 =

200.0

2 =

206.3

3 =

212.6

4 =

218.9

5 =

225.1

6 =

231.4

7 =

237.7

8 =

244.0

D:SKJB/Alidesign/6:57 PM3/24/2013

D:SKJB/Alidesign/6:57 PM3/24/2013

Zon Pertukaran Baton Acara 4 x 50 m


Posisi Pelari ( arah : lawan jam )
Stagger
Full

Ukurlilit Lengkong

1.5

Dari A

Ke B

Dari C

Ke D

0.0

0.0

L 1 =

70.0

0.0

20.0

0.0

20.0

6.3

9.43

L 2 =

73.1

6.3

16.9

3.1

20.0

12.6

18.86

L 3 =

76.3

12.6

13.7

6.3

20.0

18.9

28.29

L 4 =

79.4

18.9

10.6

9.4

20.0

25.1

37.71

L 5 =

82.6

25.1

7.4

12.6

20.0

31.4

47.14

L 6 =

85.7

31.4

4.3

15.7

20.0

37.7

56.57

L 7 =

88.9

37.7

1.1

18.9

20.0

44.0

66.0

L 8 =

92.0

44.0

-2.0

22.0

20.0

Zon Pertukaran Baton Acara 4 x 100 m


Posisi Pelari ( arah : lawan jam )
Stagger
Full

Ukurlilit Lengkong

1.5

3 (potong lorong di B)

4 (dlm lorong)

Dari A

Dari C

Dari A

Di C

0.0

0.0

L 1 =

70.0

0.0

0.0

0.0

0.0

6.3

9.43

L 2 =

73.1

9.4

6.3

3.1

0.0

12.6

18.86

L 3 =

76.3

18.9

12.6

6.3

0.0

18.9

28.29

L 4 =

79.4

28.3

18.9

9.4

0.0

25.1

37.71

L 5 =

82.6

37.7

25.1

12.6

0.0

31.4

47.14

L 6 =

85.7

47.1

31.4

15.7

0.0

37.7

56.57

L 7 =

88.9

56.6

37.7

18.9

0.0

44.0

66.0

L 8 =

92.0

66.0

44.0

22.0

0.0

Zon Pertukaran Baton Acara 4 x 200 m

Stagger
Full

0.0

Ukurlilit Lengkong

1.5

0.0

6.3

9.43

12.6

18.86

18.9

28.29

25.1

37.71

31.4

47.14

37.7

56.57

44.0

66.0

D:SKJB/Alidesign/6:57 PM3/24/2013

L
L
L
L
L
L
L
L

1 =

70.0

2 =

73.1

3 =

76.3

4 =

79.4

5 =

82.6

6 =

85.7

7 =

88.9

8 =

92.0

1
Dari A
0.0
9.4
18.9
28.3
37.7
47.1
56.6
66.0

Posisi Pelari ( arah : lawan jam )


2 ( potong lorong di B )
3&4 (dlm lorong)
Dari A
Dari A
0.0
0.0
3.1
0.0
6.3
0.0
9.4
0.0
12.6
0.0
15.7
0.0
18.9
0.0
22.0
0.0

D:SKJB/Alidesign/6:57 PM3/24/2013

D:SKJB/Alidesign/6:57 PM3/24/2013

D:SKJB/Alidesign/6:57 PM3/24/2013

D:SKJB/Alidesign/6:57 PM3/24/2013

D:SKJB/Alidesign/6:57 PM3/24/2013

D:SKJB/Alidesign/6:57 PM3/24/2013

200

UKURAN BALAPAN :

m
30

PANJANG LORONG LURUS :


LEBAR LORONG :

2phi

m
6.2857

Ukurlilit Lorong

60.55 m

R= 22.27 m

Stagger
Full

1.5

L 1 =

200.0

0.0

0.0

L 2 =

206.3

6.3

9.43

L 3 =

212.6

12.6

18.9

L 4 =

218.9

18.9

28.3

L 5 =

225.1

25.1

37.7

L 6 =

231.4

31.4

47.1

L 7 =

237.7

37.7

56.6

L 8 =

244.0

44.0

66.0

1 2 3 4 5 6 7 8

Garis
Penamat

Permulaan
Guna Stagger
200 m

90.55 m

400 m
30

4 x 50 m
4 x 100 m
4 x 200 m

Nota :

R= 22.27

Garisan dalam di lorong pertama


hendaklah dibuat 30cm ke dalam
dari ukuran yang tertera di sini
dan 20 cm ke dalam bagi setiap
lorong luar berikutnya.

D:SKJB/Alidesign/6:57 PM3/24/2013

D:SKJB/Alidesign/6:57 PM3/24/2013

UKURAN TREK 400 m STANDARD

PELAN TAPAK KAWASAN TREK 400 m