You are on page 1of 1

NAMA: WAN SAPINA BT WAN ABDULLAH UNIT :PIMB TARIKH :7 MAC 2013 TUGASAN Mencirikan poster berdasarkan Prinsip

CASPER

C- CONTRAST Warna perkataan jelas sesuai dengan latar belakang poster.

A- Allignment Susunan teks yang seimbang dengan grafik yang sesuai menggambarkann keceriaan

S-Simplicity Mesej yang hendak disampaikan mudah difahami dengan persembahan grafik yang menarik.

P-Proximity
Jarak antara perkataan sesuai. - Jarak antara teks dan grafik seimbang dan sesuai.

Tulisan menarik dan sesuai. dengan gambar


E- Emphasis Tajuknya simple, tapi amat sesuai dengan gambar

R-Repetition Menggambarkan imej ceria sesuai dengan mesej yang disampaikan.