You are on page 1of 12

Doa Arasy

Dan Terjemahannya
Doa Arasy / Doa Arasy ini berbeda dengan doa Kanzul Arasy yang sudah banyak dikenal. Teks Doa Arsy ini saya ambil dari kitab An-Nawadir karya Syaikh Ahmad Syihabuddin bin Salamah Al Qalyubi Al-Mishri. Di doa ini kita memohon kepada Allah dengan Asma yang dirahasiakanNya, yang Ia anugerahkan pada makhluk-makhluk pilihanNya.

Mochamad Rizki Firdaosyi


3/21/2013

Mochamad Rizki Firdaosyi

Doa Arasy

DOA ARASY

Berikut ini saya tuliskan Teks Arab Doa Arasy, Terjemah Doa Arasy, beserta transliterasinya dalam huruf latin untuk kemudahan membacanya. Doa Arasy / Doa Arasy ini berbeda dengan doa Kanzul Arasy yang sudah banyak dikenal. Teks Doa Arasy ini saya ambil dari kitab An-Nawadir karya Syaikh Ahmad Syihabuddin bin Salamah Al Qalyubi Al-Mishri. Di doa ini kita memohon kepada Allah dengan Asma yang dirahasiakanNya, yang Ia anugerahkan pada makhluk-makhluk pilihanNya. Banyak sekali faedah dari Doa Arasy ini, jika doa ini dibaca oleh orang yang takut, maka Allah akan memberinya keamanan, atau orang yang haus, Allah akan memberinya minum, atau orang yang lapar Allah akan memberinya makan atau orang yang telanjang Allah akan memberinya pakaian atau orang yang sakit Allah akan menyembuhkannya atau orang yang mempunyai hajat, Allah akan mengabulkannya atau orang takut pada musuh dan penguasa zalim, Allah akan menghalanginya dari perbuatan jahatnya, atau orang yang mempunyai utang, maka utangnya akan cepat terbayar dengan tidak membutuhkan pertolongan orang. Dan jika doa ini dibawa oleh orang yang sakit, ia akan sembuh atau istri ia akan dihormati suaminya juga aman dari godaan jin, manusia dan syetan serta dari berbagai macam penyakit dan Allah akan mengembalikan kepada keluarganya jika ia hilang, dan siapapun yang mendengarkanya baik jin, manusia ataupun malaikat akan meminta ampunannya bagi orang yang membacanya dan juga akan ada keberkahan didalam hidupnya. Imam Qalyubi dalam kitabnya An-Nawadir menyebutkan ..doa ini memiliki fadilah yang tak terhitung, dan (dikitab ini) kami telah ringkas manfaat dan keutamaannya.. , artinya, masih banyak lagi Fadilah dan manfaat dari Doa Arasy ini yang belum terungkap.

Mochamad Rizki Firdaosyi

Doa Arasy

Bismillhirrohmnirrohm Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang

3
lilha illallhu 3x al-malikul haqqul mubn Tidak ada Tuhan kecuali Allah 3x, yang memiliki kebenaran yang nyata . lilha illallhu al-hakamuladlul matn Tidak ada Tuhan kecuali Allah yang menghukumi keadilan yang kokoh

. robban warobba binal awwalna Tuhan kami dan Tuhannya bapak-bapak kami terdahulu . lilha illa anta subhnaka inn kuntu minazh-zhlimn Tidak ada Tuhan selain Engkau. Maha Suci Engkau, Sesungguhnya Aku adalah termasuk orang-orang yang zalim. . lilha illallhu wahdah l syarkalah
3

Mochamad Rizki Firdaosyi

Doa Arasy

Tidak ada Tuhan kecuali Allah, yang Maha Esa dan tidak ada sekutu bagiNya .

lahulmulku walahul hamdu yuhy wayumtu bagiNya kerajaan dan pujian, yang menghidupkan dan mematikan .

wahua hayyun dimun l yamtu abadan dan Dialah yang Hidup kekal tidak akan mati selamanya .

biyadihil khoiru wailaihil mashr, wahua al kulli syain qodr dalam genggamannya kebaikan, dan kepadanya kembali, dan Dia berkuasa atas segala sesuatu .

Wabih nastanu walhaula wal quwwata ill billhil aliyyil azhm dan kepadaNya kami memohon pertolongan. Dan tidak ada daya serta upaya kecuali dengan pertolongan Allah yang Maha Tinggi dan Maha Agung .

lilha illallhu syukron linimatih


4

Mochamad Rizki Firdaosyi

Doa Arasy

Tidak ada Tuhan kecuali Allah, bersyukur atas nimat-nimatnya

lilha illallhu iqrron lirubbiyyatih Tidak ada Tuhan kecuali Allah, pengakuan terhadap keTuhannya

. wasubhnallhi tanjhan liazhomatih. dan Maha Suci Allah bersih keagunganNya . Asalukallhumma bihaqqismikal maktbi al janhi jibrla alaika y robb aku memohon kepadaMu Ya Allah dengan haknya asmaMu yang tertulis pada sayap Jibril, hanya kepadaMu Y Rabb! . wabihaqqismikal maktbi al mkla alaika y robb dan dengan kebenaran asmaMu yang tertulis atas Mikail, hanya kepadaMu Y Rabb! .

wabihaqqismikal maktbi al jabhati isrfla alaika y robb dan dengan kebenaran asmaMu yang tertulis pada kening Israfil, hanya kepadaMu Y Rabb! .
5

Mochamad Rizki Firdaosyi

Doa Arasy

wabihaqqismikal maktbi al kaffi izrla alaika y robb dan dengan kebenaran asmaMu yang tertulis pada telapak Izrail, hanya kepadaMu Y Rabb! .

wabihaqqismikaladzii sammaita bihii Munkaron wa Nakiiron alaika y robb dan dengan kebenaran asmaMu yang Engkau beri nama dengannya Munkar dan Nakir, hanya kepadaMu Y Rabb! .

wabihaqqismika wa asrriibdika alaika y robb dan dengan kebenaran asmaMu dan rahasia hambaMu, hanya kepadaMu Y Rabb! .

wabihaqqismikalladz tamma bihil islmu alaika y robb dan dengan kebenaran asmaMu yang menjadikan islam sempurna, hanya kepadaMu Y Rabb! . wabihaqqismikalladz talaqqhu damu lamm hubito minal jannati fandka falabbaita duah alaika y robb dan dengan kebenaran asmaMu yang ditemukan Adam ketika turun dari surga, kemudian ia memanggilMu dan kemudian Engkau menyambutnya, hanya kepadaMu Y Rabb!

Mochamad Rizki Firdaosyi

Doa Arasy

. wabihaqqismikalladz ndka bih sytsun alaika y robb, dan dengan kebenaran asmaMu yang dengannya berseru kepadaMu Syits, hanya kepadaMu Y Rabb! .

wabihaqqismikalladz qowwaita bih hamalatal arsyi alaika y robb, dan dengan kebenaran asmaMu yang Kau jadikan kuat malaikat Hamalatul Arsy, hanya kepadaMu Y Rabb! .

wabihaqqi asmikal maktbati fittaurti wal-injli waz-zabri walfurqna alaika y robb, dan dengan kebenaran asmaMu yang tertulis pada kitab Taurat, Injil, Zabur dan Al-Quran, hanya kepadaMu Y Rabb ! .

wabihaqqi asmika il muntaha rohmatika al ibdika alaika y robb dan dengan kebenaran asmaMu sampai kepada ujung rahmatMu kepada hamba-hambaMu, hanya kepadaMu Y Rabb ! .

wabihaqqi tammi kalmika alaika y robb, dan dengan kebenaran kesempurnaan kalamMu, hanya kepadaMu Y Rabb !
7

Mochamad Rizki Firdaosyi

Doa Arasy

wabihaqqismikalladz ndka bih ibrhmu fajaaltannro alaihi bardan wasalman alaika y robb, dan dengan kebenaran asmaMu yang dengannya berseru kepadaMu Ibrahim, kemudian Engkau jadikan api (yang membakar Ibrahim) menjadi dingin dan menyelamatkan. hanya kepadaMu Y Rabb ! .

wabihaqqismikalladz ndka bih ismlu fanajjaitah minaddabhi alaika y robb, dan dengan kebenaran asmaMu yang dengannya berseru kepadaMu Ismail, kemudian Engkau selamatkan ia dari penyembelihan, hanya kepadaMu Y Rabb ! .

wabihaqqismikalladz ndka bih ishqu faqodhoita hjatah alaika y robb, , dan dengan kebenaran asmaMu yang dengannya berseru kepadaMu Ishak, kemudian Engkau kabulkan hajatnya, hanya kepadaMu Y Rabb ! .

wabihaqqismikalladz ndka bih hdun alaika y robb, dan dengan kebenaran asmaMu yang dengannya berseru kepadaMu Hud, hanya kepadaMu Y Rabb ! .

Mochamad Rizki Firdaosyi

Doa Arasy

wabihaqqismikalladz ndka bih yaqbu farodadta alaihi bashoroh wawaladah ysufa alaika y robb, dan dengan kebenaran asmaMu yang dengannya berdoa kepadaMu Yaqub, kemudian Kau kembalikan penglihatan dan anaknya (Yusuf), hanya kepadaMu Y Rabb ! .

wabihaqqismikalladz ndka bih dwudu fajaaltah kholfatan fil ardhi wa alanta lahul hadda f yadih alaika y robb, dan dengan kebenaran asmaMu yang dengannya berseru kepadaMu Daud, kemudian Kau jadikan ia khalifah di muka bumi dan Kau lunakkan besi di tangannya, hanya kepadaMu Y Rabb ! .

wabihaqqismikalladz ndka bih sulaimnu faathoitah mulkal ardhi alaika y robb, dan dengan kebenaran asmaMu yang dengannya berdoa kepadaMu Sulaiman, kemudian Kau berikan kepadanya kerajaan bumi, hanya kepadaMu Y Rabb ! .

wabihaqqismikalladz ndka bih ayybu fanajjaitah minal ghommilladz kna fh alaika y robb, dan dengan kebenaran asmaMu yang dengannya berseru kepadaMu Ayyub, kemudian Kau selamatkan ia dari kesulitan yang menimpanya, hanya kepadaMu Y Rabb ! .

wabihaqqismikalladz ndka bih sabnu maryama fa ahyaita lahul mauta alaika y robb,
9

Mochamad Rizki Firdaosyi

Doa Arasy

dan dengan kebenaran asmaMu yang dengannya berseru kepadaMu Isa bin Maryam, kemudian Kau berikan ia mujizat menghidupkan orang yang mati, hanya kepadaMu Y Rabb ! .

wabihaqqismikalladz ndka bih ms lamm khthobaka alaththr alaika y robb, dan dengan kebenaran asmaMu yang dengannya berseru kepadaMu Musa ketika berwawan sabda denganMu di atas gunung Thur, hanya kepadaMu Y Rabb ! .

wabihaqqismikalladz ndatka bih siatumroatu firauna farozaqtahal jannata alaika y robb, dan dengan kebenaran asmaMu yang dengannya berseru kepadaMu Asiah istrinya Firaun kemudian Kau anugerahi ia surga, hanya kepadaMu Y Rabb ! .

wabihaqqismikalladz ndka bih ban isrla lama jwazul bahro alaika y robb, dan dengan kebenaran asmaMu yang dengannya berseru kepadaMu Bani Israil ketika melintas lautan, hanya kepadaMu Y Rabb ! .

wabihaqqismikalladz ndka bih hadhiru lama masy alal mi alaika y robb, dan dengan kebenaran asmaMu yang dengannya berseru kepadaMu Khidr ketika ia berjalan di atas air, hanya kepadaMu Y Rabb ! .

10

Mochamad Rizki Firdaosyi

Doa Arasy

wabihaqqismikalladz ndka bih muhammadun shollallhu alaihi wasallama yaumalghri fanajjaitah alaika y robb, dan dengan kebenaran asmaMu yang dengannya berseru kepadaMu Muhammad SAW disaat ia terancam didalam gua (Tsur) lalu kemudian Engkau selamatkan ia, hanya kepadaMu Y Rabb ! .

innaka antalkarmul kabr sesungguhnya Engkau Maha Mulia dan Maha Besar .

wahasbunallhu wanimal waklu cukuplah bagi kami Allah sebagai penolong dan sebaik-baiknya pelindung .

walhaula wal quwwata ill billhil aliyyil azhm dan tidak ada daya serta upaya kecuali dengan pertolongan Allah yang Maha Tinggi dan Maha Agung

11

Mochamad Rizki Firdaosyi

Doa Arasy

washollallhu al sayyidin muhammadin wa al lih washohbih wasallam. dan semoga Allah limpahkanlah rahmatNya pada baginda kita Nabi Muhammad saw, keluarganya , para sahabatnya serta berilah keselamatan.

12