MARCH 25, 2013

NR # 3054

Labor subject
Sinabi ni Rep. Raymond Democrito Mendoza (Party list, TUCP) na kailangang magkaroon ng labor subject sa college social curriculum para magkaroon ng kaalaman ng mga estudyante gaya ng labor rights, works welfare and benefits, core labor standards, at labor laws and regulations. Ayon kay Mendoza kailangang paunlarin ng Commission on Higher Education (CHED) ang mga kruso sa labor education na isama sa tertiary education curriculum para itamin sa isipan ng mga estudyante ang halaga at pagkaunawa sa kaparatan, pribileyo at responsibilidad sa lipunan ng manggagawa. “Magiging bahagi ng labor force ang mga estudyante at kailangang maturuan sila ng important principles na may kaugnayan sa labor at self-realization ng human being,” sabi ni Mendoza. (30) eg

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful