Instrucþiuni de montaj, întreþinere, utilizare ºi service

Cazulul special pe motorinã / gaz Logano GE515

Prefaţă
Aparatul corespunde cerinţelor fundametale corespunzătoare directivelor europene din domeniu. Conformitatea a fost dovedită. Documentele corespunzătoare precum şi Declaraţia de conformitate în original sunt păstrate la producător. Cu privire la aceste instrucţiuni Prezentele instrucţiuni de montaj şi întreţinere conţin informaţii importante pentru montare, punere în funcţiune şi întreţinere sigură şi corectă a cazulului special pe motorină / gaz Logano GE515. Instrucţiunile de montaj şi întreţinere se adresează specialiştilor în instalaţii de încălzire, care, pe baza pregătirii lor de specialitate şi a experienţei, deţin cunoştinţele necesare cu privire la instalaţiile de încălzire şi la instalaţiie de alimentare cu motorină şi gaz. Cazulul special pe motorină / gaz Logano GE515 se livrează în două variante (în elemenţi şi niplat în bloc). Aceste instrucţiuni de montaj şi întreţinere explică în mod special montajul şi întreţinerea pentru cazanele livrate în elemenţi şi în bloc.

Sub rezerva modificărilor tehnice! Datorită perfecţionărilor permanente, ilustraţiile, funcţionarea şi caracteristicile tehnice pot prezenta abateri minore. Actualizarea documentaţiei Pentru propuneri de îmbunătăţire sau în cazul unor nereguli constatate, vă rugăm să ne contactaţi.

Modificări sub rezerva îmbunătăţirilor tehnice!

2

2 Instrucţiuni de montaj şi întreţinere Cazan special pe motorină / gaz Logano GE515 • Ediţia 06/2001

Buderus Heiztechnik GmbH • http://www.heiztechnik.buderus.de

Cuprins
1 2 Generalităţi Siguranţa .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6

2.1 Destinaţia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6 2.2 Structura indicaţiilor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6 2.3 Respectaţi aceste indicaţii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7

3 4 5

Descrierea produslui . Date tehnice Mod de livrare .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11

5.1 Logano GE515 – livrare în block . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 5.2 Logano GE515 – livrare în elemenţi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11

6 7

Modul de transport al cazanului Amplasarea cazanului .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13

7.1 Scule şi materiale ajutătoare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 7.2 Distanţe recomandate până la pereţii încăperii centralei termice . . . . . . . . . . . . . . 15 7.3 Aşezarea cazanului pe un postament respectiv pe o fundaţie . . . . . . . . . . . . . . . 16

8

Montarea blocului de cazan
8.1 8.2 8.3 8.4 8.5 8.6 8.7 8.8 8.9

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 . . . . . . . . . . . . . . . 18 . . . . . . . . . . . . . . . 18 . . . . . . . . . . . . . . . 25 . . . . . . . . . . . . . . . 26 . . . . . . . . . . . . . . . 26 . . . . . . . . . . . . . . . 27 . . . . . . . . . . . . . . . 28 . . . . . . . . . . . . . . . 30 . . . . . . . . . . . . . . . 33 . . . . 43

Ordinea (poziţia) elemenţilor în blocul cazanului . . . . . . . . Niplarea blocului de cazan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Amplasarea blocului de cazan – livrare în bloc (cazan niplat) Montarea ţevii de alimentare (cutia cu piese de montaj) . . . Etanşarea tecii de imersie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Verificarea etanşeităţii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Racordarea cazanului la reţeaua de apă . . . . . . . . . . . . . Montarea armăturilor şi a uşii arzătorului . . . . . . . . . . . . . Montarea mantăii cazanului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9

Racordarea cazanului la sistemul de evacuare a gazelor de ardere .

9.1 Montarea manşonului de etanşare la racordul gazelor de evacuare (echipament opţional) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43 9.2 Montarea senzorului de temperatură pentru gazele de evacuare (echipament opţional) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44

10 Montarea aparatului de reglare .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45

10.1 Montarea aparatului de reglare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 10.2 Montarea setului de senzori de temperatură şi a cablului arzătorului . . . . . . . . . . . 46

Modificări sub rezerva îmbunătăţirilor tehnice!

3 Instrucţiuni de montaj şi întreţinere Cazan special pe motorină / gaz Logano GE515 • Ediţia 06/2001

Buderus Heiztechnik GmbH • http://www.heiztechnik.buderus.de

3

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 . . . Procesele verbale de inspecţie şi întreţinere . . . . . . .2 Scoaterea instalaţiei din funcţiune în caz de urgenţă . . 65 . . . . . . . . . 51 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3 12. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 Remedierea deranjamentelor arzătorului . . . . 49 . 16 Index 17 Declaraţie de conformitate . . . . . . . . . . . . 55 . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 . . . . . . 67 Modificări sub rezerva îmbunătăţirilor tehnice! 4 4 Instrucţiuni de montaj şi întreţinere Cazan special pe motorină / gaz Logano GE515 • Ediţia 06/2001 Buderus Heiztechnik GmbH • http://www. . . . 50 . . 49 . . .4 14. 54 13. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59 . .heiztechnik. . . . . . . . . 55 .1 14. . . . . .4 12. .2 14. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 12. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . De ce este importantă o întreţinere regulată? . . . . . . . Pregătirea instalaţiei pentru funcţionare . . . . . . . . . . Ridicarea temperaturii gazelor de evacuare Procesul verbal de punere în funcţiune . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Punerea în funcţiune a aparatului de reglare Punerea în funcţiune a arzătorului . . . . . . . . . . . . . . . 54 14 Inspectarea şi întreţinerea instalaţiei . . . . . . .buderus. . . . . 60 . . . . . . . . . . . . . . . . 54 13. . . . . . . . . . . . . . . . . . .6 . . . . .6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5 14. Curăţarea umedă a cazanului . . . Verificarea presiunii apei din instalaţie . . . . . . . . 55 . . . . . . .1 Scoaterea instalaţiei din funcţiune prin intermediul aparatului de reglare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3 14.Cuprins 11 Montarea arzătorului 12. . . . . . . . . . . . Curăţarea cazanului cu perii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14. . . . . . . . .2 12. . . . . . . . . . . . . 53 12 Punerea în funcţiune a instalaţiei Umplerea instalaţiei . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64 Indicaţii generale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 Scoaterea instalaţiei din funcţiune . . . . . . . . . . .de . . . . . . . 62 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5 12. . . . . . . . . 56 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

de 5 . 1 În conformitate cu normele şi directivele specifice fiecărei ţări.heiztechnik. parţial Elveţia aceste valori nu se ating. Condiţii de exploatare şi constante de timp Temperatură maximă tur Suprapresiune maximă de lucru Regulator de temperatură Supraveghetor/limitator Combustibili Logano GE515 Observaţie °C bar s s Elveţia 110 6 40 40 Toate celelalte ţări 100–1201 6 40 40 Biogaz (condiţii speciale de funcţionare) Cazanul Logano GE515 poate fi expolatat cu combustibilii indicaţi.5) cazanele cu puteri mai mari de 100 kW trebuie echipate din construcţie cu un Polonia dispozitiv de protecţie la lipsa de apă (SYR Typ 933. Alegeţi un arzător. care este corespunzător pentru combustibilii indicaţi pentru cazanul Logano GE515.Generalităţi 1 1 Generalităţi INDICAŢIE PENTRU UTILIZATOR Pentru montarea şi exploatarea instalaţiei se vor respecta normele şi directivele specifice fiecărei ţări! Respectaţi datele inscripţionate pe plăcuţa de identificare a cazanului. Puterile indicate în tabelul "Date tehnice" sunt puteri nominale.2. Acestea sunt hotărâtoare şi trebuie respectate necondiţionat. prin prisma respectării prescripţiilor LRV în cadrul domeniului de putere dat.buderus. Motorină EL Gaz lichefiat Gaz natural Observaţie pentru În exploatarea practică. Modificări sub rezerva îmbunătăţirilor tehnice! 5 Instrucţiuni de montaj şi întreţinere Cazan special pe motorină / gaz Logano GE515 • Ediţia 06/2001 Buderus Heiztechnik GmbH • http://www.1). Observaţie pentru Conform PN-91/B-2414 (p.

2 Siguranţa 2 Siguranţa Respectaţi pentru siguranţa Dvs. 2. La aceste cazane îşi găsesc utilizarea sistemele de reglare ale seriei 4000. aceste instrucţiuni. 2.buderus.heiztechnik. Modificări sub rezerva îmbunătăţirilor tehnice! 6 6 Instrucţiuni de montaj şi întreţinere Cazan special pe motorină / gaz Logano GE515 • Ediţia 06/2001 Buderus Heiztechnik GmbH • http://www. dacă domeniile de lucru ale acestora coincid cu datele tehnice ale cazanului.2 Structura indicaţiilor Se deosebesc două trepte de pericole care sunt indicate prin cuvinte de atenţionare: PERICOL DE MOARTE Indică un pericol care este posibil fie generat de un produs şi care.de . Pot fi utilizate toate arzătoarele pe motorină respectiv pe gaz verificate după EN 267 sau EN 676.1 Destinaţia Cazanul special pe motorină / gaz Logano GE515 este conceput pentru încălzirea apei ca agent termic. PERICOL DE ACCIDENTARE/ DE DETERIORARE A INSTALAŢIEI ATENŢIE AVERTIZARE! Indică o situaţie periculoasă potenţial. AVERTIZARE! INDICAŢIE PENTRU UTILIZATOR Sfaturi practice pentru o exploatare şi reglare optimă a echipamentului cât şi alte informaţii folositiare. Alte simboluri pentru marcarea pericolelor şi a indicaţiilor pentru utilizator: PERICOL DE MOARTE prin electrocutare. care poate conduce la răniri medii sau uşoare sau la pagube materiale. poate conduce la răniri grave sau poate provoca chiar moartea. făra aplicarea de măsuri pe prevenire suficiente.

! Dispuneţi efectuarea o dată pe an a curăţării şi întreţinerii. supraîncălzire locală.buderus. decuplare prin întrerupătorul de avarie din faţa încăperii centralei termice. ! O deconectare prin intermediul aparatului de reglare nu este suficientă.3 Respectaţi aceste indicaţii PERICOL DE MOARTE prin explozia gazelor inflamabile. AVERTIZARE! ! Înaintea începerii oricăror lucrări la instalaţia de încălzire. Cu această ocazie se va verifica funcţionarea ireproşabilă a întregii instalaţii. Modificări sub rezerva îmbunătăţirilor tehnice! 7 Instrucţiuni de montaj şi întreţinere Cazan special pe motorină / gaz Logano GE515 • Ediţia 06/2001 Buderus Heiztechnik GmbH • http://www. de ex. PERICOL DE MOARTE prin electrocutare. ! Defecţiunile se vor remedia imediat. pentru evitarea deteriorării instalaţiei. PERICOL DE DETERIORARE A INSTALAŢIEI ATENŢIE prin depuneri.de 7 .heiztechnik. PERICOL DE DETERIORARE A INSTALAŢIEI ATENŢIE datorită curăţării şi întreţinerii defectuoase. concesionare. ! Prin montarea unui filtru de nămol pe retur se previne avarierea cazanului. recomandăm montarea pe partea de instalaţie de apă a unui filtru de impurităţi. instalaţia trebuie deconectată de la reţeaua de energie electrică.Siguranţa 2. zgomote şi coroziune. INDICAŢIE PENTRU UTILIZATOR Pentru evitarea impurificării cazanului. ! Spălaţi foarte bine instalaţia existentă înainte de racordarea cazanului. AVERTIZARE! 2 ! Lucrările la instalaţia de gaz se vor executa numai prin firme autorizate.

buderus. 3: Blocul cazanului Poz. 1 1 1 Fig. poz. Mantaua cazanului şi izolaţia termică împiedică pierderea de energie. Aparatul de regare serveşte pentru supravegherea şi comandarea tuturor componentelor electrice ale cazanului special pe motorină / gaz Logano GE515. Placa arzătorului se livrează ca flanşă oarbă. 2 Cazan special pe motorină / gaz Logano GE515 Poz. poz. 1. Fig. 4). pagina 9). La Logano GE515 cu arzătoare pentru motorină sau gaz cu aer insuflat placa decupată a arzătorului este inclusă în echipamentul livrat. 1 Cazan special pe motorină / gaz Logano GE515 Poz. poz. 4: Aparatul de reglare Componentele principale ale cazanului special pe motorină / gaz Logano GE515 sunt: – Blocul cazanulzui (fig.heiztechnik. Se pot însă procura de la Buderus plăci decupate (dimensiunea orificiului este în funcţie de arzător). 1: Mantaua cazanului (îmbrăcămintea) Modificări sub rezerva îmbunătăţirilor tehnice! 8 8 Instrucţiuni de montaj şi întreţinere Cazan special pe motorină / gaz Logano GE515 • Ediţia 06/2001 Buderus Heiztechnik GmbH • http://www. 1 şi fig. 2. 1. Blocul cazanului transferă căldura produsă de arzător agentului termic. 1: Mantaua cazanului (îmbrăcămintea) Poz. 3). 2).de . PERICOL DE DETERIORARE A INSTALAŢIEI ATENŢIE 3 2 1 prin utilizarea unui arzător necorespunzător. 1. izolaţia termică (fig. 1).3 Descrierea produslui 3 Descrierea produslui 4 1 Cazanul special pe motorină / gaz Logano GE515 se livrează cu arzător sau fără arzător. poz. – Mantaua cazanului (îmbrăcămintea fig. ca accesoriu opţional. 2: Termoizolaţia Poz. ! Utilizaţi numai arzătorul care corespunde prevederilor tehnice ale cazanului special pe motorină / gaz Logano GE515 (vezi capitolul 4 "Date tehnice". – Aparatul de reglare (fig.

6–8%. dar nu şi umplerea acesteia.0 1 750 1 530 350 9 296–350 316.7 1 580 1 360 295 8 241–295 257.6–259.4–489. element cazan Dimensiuni de gabarit. redusă la DN 100.8–319. buc. Fig.2–547.6–429.1 1 920 1 700 400 10 351–400 374. bloc cazan Lungime focar Diametru focar Adâncime uşă arzător Greutate.de 9 . Modificări sub rezerva îmbunătăţirilor tehnice! 9 Instrucţiuni de montaj şi întreţinere Cazan special pe motorină / gaz Logano GE515 • Ediţia 06/2001 Buderus Heiztechnik GmbH • http://www. cazan Volum de gaz 1 240 Nr. 3 1 2 3 EL LK L RK VK Date tehnice pentru Logano GE515 (dimensiuni în mm) Flanşa de racord corespunde cu comanda. DN 80 sau DN 65.6–377.8 2430 2210 lăţime 835 / înălţime 1315 / adâncime 170 lăţime 835 / înălţime 1315 / lungime LK 1 335 1 505 515 142 1430 294 487 1590 330 551 1753 366 616 1900 402 681 2060 438 745 1 675 1 845 2015 Greutatea cu ambalajul inclus este mai mare cu cca.buderus.6 2090 1 870 455 11 401–455 428. Umplerea cazanului şi a instalaţiei se va efectua printr-un ştuţ separat prin conducta de retur.Date tehnice 4 4 Date tehnice Datele tehnice vă oferă informaţii despre profilul performanţelor cazanului Logano GE515. = = = = = Racord de golire (Rp ¾) Lungime bloc cazan Lungime totală cazan Racord retur la cazan Racord tur la cazan Logano GE515 Mărime cazan Elemenţi cazan Putere nominală Putere termică în focar Lungime totală cazan (L) Lungime bloc cazan (LK) Dimensiuni de gabarit. Prin robinetul de golire (EL) este permisă numai golirea instalaţiei.heiztechnik. netto1 Volum apă. kW kW mm mm mm mm mm mm mm kg l l 1270 258 421 1165 7 201–240 215.2 2260 2040 510 12 456–510 488.

1–2. sarcină totală3 Debit masic gaze de evac.123 510 140 164–174 0..208 0.0647 295 138 161–183 0.111 0. identificare CE cazan 2 3 4 5 2 240 °C °C kg/s 138 164–183 0.233 kg/s 0. Limită de siguranţă (termostat de siguranţă).. sarcină parţială (60%) Debit masic gaze de evac.183 0. gaz Presiune de refulare necesară (tiraj necesar) Rezistenţă dinamică gaze de ardere Temperatură tur maximum admisibilă4 Suprapresiune de lucru maximum admisibilă Nr.5–3.095 0.de . gaze evac.5–0. posibilă = 100 – 18 = 82 °C.094 400 129 157–171 0.208 0. posibilă = Limită de siguranţă (STB) –18 K.161 13 10 0 0.9 2. motorină Conţinut CO2.160 0. sarcină parţială (60%) Debit masic gaze de evac.182–0. Datele cu privire la sarcina totală se referă la domeniile de putere termică nominală superioară şi inferioară.233 0. în sarcină parţială (60%) Temp. Exemplu: Limită de siguranţă (STB) = 100 °C.110 0. aprobare variantă constructivă cazan Nr. gaz.208–0.109–0.159–0.108 455 130 159–172 0. Temperatură tur max. în sarcină totală Debit masic gaze de evac.1 100–1205 6 06-226-640 CE .3 2.136 0.123 0. gaze evac. Corespunzător normelor şi directivelor specifice fiecărei ţări. motorină.0–1.138 kg/s % % Pa mbar °C bar 0. 12 K mai mică.160–0. motorină.080 350 140 161–177 0. temperatură tur max.2.6 1.buderus. Temperatura minimă a gazelor de evacuare pentru dimnsionarea coşului de fum se consideră cu cca.092–0.207–0.065 0. .4 1.183–0.080 0.4–3.0461 AR 6154 Conform EN 303.4 Date tehnice Logano GE515 Mărime cazan Temp.heiztechnik.137 kg/s 0.182 0.108 0.134–0. sarcină totală3 Conţinut CO2.092–0.1–1.135–0.110–0... gaz.135 0. Modificări sub rezerva îmbunătăţirilor tehnice! 10 10 Instrucţiuni de montaj şi întreţinere Cazan special pe motorină / gaz Logano GE515 • Ediţia 06/2001 Buderus Heiztechnik GmbH • http://www.6 2.

C (corespunzătoare mărimii cazanului) Termoizolaţia 5. C (corespunzătoare mărimii cazanului) Termoizolaţia Modificări sub rezerva îmbunătăţirilor tehnice! 11 Instrucţiuni de montaj şi întreţinere Cazan special pe motorină / gaz Logano GE515 • Ediţia 06/2001 Buderus Heiztechnik GmbH • http://www.de 11 . B.Mod de livrare 5 5 Mod de livrare Livrarea Logano GE515 poate fi efectuată în bloc (niplat) sau în elemenţi (elemeneţi independenţi). colet A. ! La recepţionarea mărfii verificaţi dacă ambalajul este intact. ! Verificaţi dacă livrarea este completă.1 Piesa Logano GE515 – livrare în bloc Bucăţi Ambalaj 1 1 1–3 1 Palet Cutie Cutii Sac PU Bloc cazan cu uşă arzător şi colector gaze de evacuare Piese pentru montaj (şine longitudinale şi ţeavă de alimentare) Manta.buderus. B. 5.heiztechnik.2 Piesa Logano GE515 – livrare în elemenţi Bucăţi Ambalaj 1 1–2 1 1 1 1 1–3 1 Palet Palet Cutie Cutie Legătură Cutie Cutii Sac PU Element anterior şi posterior precum şi uşa arzătorului Elemenţi intermediari – în funcţie de mărimea cazanului Armături Colector de gaze Tiranţi Piese pentru montaj (şine longitudinale şi ţeavă de alimentare) Manta colet A.

INDICAŢIE PENTRU UTILIZATOR Evacuaţi ecologic materialele de ambalare.heiztechnik. ! Asiguraţi individual elemenţii de cazan împotriva căderii de pe mijloacele de transport.buderus. ! Protejaţi în timpul transportului componentele electronice şi celelalte piese de efectele şocurilor mecanice. cărucioare.de . ! Respectaţi marcările de pe ambalaje privind transportul.6 Modul de transport al cazanului 6 Modul de transport al cazanului Transportaţi elemenţii cazanului (livrare în elemenţi) precum celelalte piese independente cu mijloace de transport adecvate. PERICOL DE DETERIORARE A INSTALAŢIEI ATENŢIE prin murdărire. Modificări sub rezerva îmbunătăţirilor tehnice! 12 12 Instrucţiuni de montaj şi întreţinere Cazan special pe motorină / gaz Logano GE515 • Ediţia 06/2001 Buderus Heiztechnik GmbH • http://www. de ex. Componentele cazanului special pe motorină /gaz Logano GE515 includ piese sensibile la şocuri mecanice. PERICOL DE ACCIDENTARE prin neasigurarea corespunzătoare a elemenţilor de cazan. lise cu chingi. Dacă cazanul urmează să fie depozitat în stare montată o perioadă de timp. ! Pentru transportul elemenţilor de cazan utilizaţi mijloace de transport adecvate. se vor respecta următoarele: ! Protejaţi racordurile cazanului prin acoperire sau închidere. etc. PERICOL DE DETERIORARE A INSTALAŢIEI ATENŢIE ATENŢIE prin şocuri mecanice.

1 Scule şi materiale ajutătoare Pentru montarea cazanului sunt necesare următoarele scule şi materiale ajutătoare (obiectele menţionate nu sunt cuprinse în specificaţia livrată): – Presă de niplare 2. dreptar – Flanşă cu dispozitiv de aerisire (pentru proba de presiune) Modificări sub rezerva îmbunătăţirilor tehnice! 13 Instrucţiuni de montaj şi întreţinere Cazan special pe motorină / gaz Logano GE515 • Ediţia 06/2001 Buderus Heiztechnik GmbH • http://www. riglă gradată. pagina 14) – Dispozitiv ajutător de montaj pentru sprijinirea blocului de cazan la niplarea elemenţilor – Ciocan de mână precum şi ciocan din lemn sau cauciuc dur – Pilă semirotundă pentru finisat – Şurubelniţă (în cruce şi normală) – Daltă – Chei fixe SW 13. ! Amplasaţi cazanul într-o încăpere protejată la îngheţ. 19.buderus. cretă.3 (fig. fâşii de tablă – Bumbac. pagina 14) sau 2.de 13 . PERICOL DE DETERIORARE A INSTALAŢIEI ATENŢIE prin îngheţ. 4. lavete – Hârtie abrazivă fină – Perie de sârmă – Ulei lubrifiant – Solvent (benzină sau diluant) – Nivelă cu bulă de aer. 7. 24.2 (fig.heiztechnik. 5. 36 şi cheie tubulară SW 19 – Pene.Amplasarea cazanului 7 7 Amplasarea cazanului În acest capitol se descrie cum trebuie amplasat în mod tehnic GE515.

4: Tija presei Poz. 1: Contraflanşă Poz. mărime 2. 5 Poz. 1: Contraflanşă Poz. mărime 2.1. 4: Tija presei Poz.2 (dimensiuni în mm) Poz.2 Presă de niplare. 6: Pană (mărime 2. 6: Pană cilindrică (mărime 2.2 Presă de niplare per alezaj/niplu 1 1 Prelungitoare per alezaj/niplu 0 1 Lungime (total) în mm 2 160 2760 Elemenţi cazan 7–10 11–12 4 5 3 Fig. 4 2 1 6 Presă de niplare. mărime 2.3 (completă. 5: Prelungitor Poz. 2: Flanşă suplimentară Poz. 3: Piuliţă de strângere Poz.de .7 Amplasarea cazanului 7. 2: Flanşă suplimentară Poz. 3: Piuliţă de strângere Poz.2) 7.3 (dimensiuni în mm) 14 14 Instrucţiuni de montaj şi întreţinere Cazan special pe motorină / gaz Logano GE515 • Ediţia 06/2001 Buderus Heiztechnik GmbH • http://www. 5: Prelungitor Poz.buderus.3) Modificări sub rezerva îmbunătăţirilor tehnice! 2 1 6 Presă de niplare.1 Presă de niplare. mărime 2. în cutie) Elemenţi cazan 7–12 Presă de niplare pro alezaj/niplu 1 Prelungitoare per alezaj/niplu 3 Lungime (total) în mm 3080 4 5 3 Fig.1.heiztechnik.

6) nu este posibilă efectuarea curăţării cu setul de dispozitive de curăţare din ofertă. 6 şi tabelul de mai jos). Modificări sub rezerva îmbunătăţirilor tehnice! 15 Instrucţiuni de montaj şi întreţinere Cazan special pe motorină / gaz Logano GE515 • Ediţia 06/2001 Buderus Heiztechnik GmbH • http://www. Pentru simplificarea lucrărilor de montaj.de 15 . pentru montajul cazanului şi pentru curăţare şi întreţinere (vezi fig.2 Distanţe recomandate până la pereţii încăperii centralei termice INDICAŢIE PENTRU UTILIZATOR ! Respectaţi distanţele recomandate până la pereţii camerei centralei termice pentru deschiderea uşii arzătorului. La amplasarea cazanului se vor respecta cotele minime indicate (cotele din paranteză). Mărime cazan kW 240–350 400–510 Elemenţi cazan 7–9 10–12 Distanţa A în mm recomadat 1 700 2200 minim 1 000 1 000 Fig. 6 Încăperea centralei termice cu cazan (dimensiuni în mm) 7 În cazul distanţei A mai mică decât cea recomandată (fig. ataşabile (lungime cca. Uşa arzătorului poate fi montată cu deschidere spre stânga sau spre dreapta (cazanul se livrează întotdeauna cu deschiderea spre dreapta a uşii). Ca alternativă recomandăm utilizarea de dispozitive de curăţare mai scurte.buderus. se va opta pentru cotele recomandate între pereţi şi cazan. 1 m) sau efectuarea curăţării umede. Distanţa de la balama la perete trebuie să corespundă cel puţin gabaritului arzătorului (AB). întreţinere şi service.heiztechnik.Amplasarea cazanului 7. Se recomandă o distanţă până la perete de AB + 100 mm.

La execuţia fundaţiei se va îngloba cornier din oţel cu dimensiunile de 100 × 50 × 8 mm sau şi platbandă de oţel cu dimensiunile de 100 × 5 mm. elemenţi 7 8 9 10 11 12 L1 (fundaţie) în mm 1 360 1 530 1 700 1 870 2040 2210 L2 (lungime profile oţel) în mm 1190 1 360 1 530 1 700 1 870 2040 1 Fig. fig.7 7. 7 Dimensiunile fundaţiei (dimensiuni în mm) Modificări sub rezerva îmbunătăţirilor tehnice! 16 16 Instrucţiuni de montaj şi întreţinere Cazan special pe motorină / gaz Logano GE515 • Ediţia 06/2001 Buderus Heiztechnik GmbH • http://www. Dacă nu se utilizează postamentul amortizor de vibraţii oferit ca accesoriu. Nr. Muchia anterioară a cazanului trebuie să fie în acelaşi plan cu vertical cu muchia fundaţiei. pagina 15). 1).heiztechnik.buderus. pentru asigurarea glisării elemenţilor de cazan la montarea cazanului (vezi fig.de . Este avantajos ca înălţimea fundaţiei pe care se amplasează cazanul să fie de 50–80 mm (fig.3 Amplasarea cazanului Aşezarea cazanului pe un postament respectiv pe o fundaţie INDICAŢIE PENTRU UTILIZATOR Buderus oferă ca accesoriu opţional un postament amortizor de vibraţii. 7. se poate executa la faţa locului o fundaţie din beton. 6. 7 şi tabelul de mai jos). poz. Suprafaţa de amplasare trebuie să fie perfect netedă şi orizontală. INDICAŢIE PENTRU UTILIZATOR ! La realizarea fundaţiei se va avea în vedere spre care parte se deschide uşa arzătorului (deschidere spre stânga– dreapta a uşii arzătorului.

8: Săgeată indicatoare a sensului de montaj Poz. 9: Element anterior Poz. se face deosebire între livrarea în elemenţi şi livrarea în bloc. Pericol de accidentare datorită elemenţilor de cazan asiguraţi necorespunzător. pagina 25. livrarea cazanului în elemenţi face astfel posibilă montarea la faţa locului. cazanul nu poate fi montat pe poziţie ca o unitate completă.3 "Amplasarea blocului de cazan – livrare în bloc (cazan niplat)". 4: Racord de retur Poz. 7: Tirant Poz. 1: Fundaţie respectiv postament amortizor de vibraţii Poz.de 17 .buderus.heiztechnik. La livrarea în bloc cazanul este deja niplat şi verificat la etanşeitate din fabrică. de ex. ATENŢIE Fig. 10: Uşa cu placa arzătorului Modificări sub rezerva îmbunătăţirilor tehnice! 17 Instrucţiuni de montaj şi întreţinere Cazan special pe motorină / gaz Logano GE515 • Ediţia 06/2001 Buderus Heiztechnik GmbH • http://www.Montarea blocului de cazan 8 8 Montarea blocului de cazan 5 6 4 8 3 2 9 10 7 1 7 În funcţie de modul de livrare. 2: Colector de gaze Poz. 6: Element intermediar Poz. ! Asiguraţi elemenţii de cazan îmotriva căderii de pe mijlocul de transport în timpul transportului. Dacă datorită condiţiilor locale. 8 Blocul cazanului Poz. 5: Racord de tur Poz. un cărucior sau lisă cu chingă. etc. Pentru detalii privind montarea cazanului livrat în bloc vezi capitolul 8. 3: Element posterior Poz. ! Utilizaţi pentru transportul elemenţilor de cazan mijloace de transport adecvate.

poz.2 Niplarea blocului de cazan Înainte de montarea elemenţilor anterior şi posterior se îndepărtează piuliţele şi şaibele de pe prezoanele din dreptul alezajelor de niplu. 10 Demontarea capacelor de pe gurile de curăţare Modificări sub rezerva îmbunătăţirilor tehnice! 18 18 Instrucţiuni de montaj şi întreţinere Cazan special pe motorină / gaz Logano GE515 • Ediţia 06/2001 Buderus Heiztechnik GmbH • http://www. 8) montajul efectuându-se conform indicaţiilor şi figurilor următoare.heiztechnik. poz. poz. pagina 17) se montează întotdeauna ultimul. 9.buderus. Elementul anterior (fig. INDICAŢIE PENTRU UTILIZATOR ! Dacă folosiţi setul ajutător de montaj. ! Se deşurubează capacele de curăţare de pe elementul posterior (fig. 1 2 Fig. La asamblare. 1 şi 2). ! Asiguraţi elementul posterior împotriva răsturnării cu setul de montaj ajutător.1 Montarea blocului de cazan Ordinea (poziţia) elemenţilor în blocul cazanului Asamblarea blocului de cazan se efectuează întotdeauna din spate spre faţă. Setul de montaj ajutător (accesoriu opţional) se obţine de la Buderus. ATENŢIE Fig. începând cu elementul posterior (fig. se va respecta direcţia de montaj indicată de săgeţi (fig. poz. 10. pagina 17). 9 Element posterior cu setul de montaj montat 8. Pericol de accidentare prin asigurarea necorespunzătoare a elemenţilor de cazan. 8.8 8. 8. 8. la cere. înainte de fixarea setului de montaj trebuie să demontaţi mai întâi de pe elementul posterior capacele gurilor de curăţare.de . 3.

! La utilizarea solvenţilor evitaţi producerea de scântei. Fig. 3). 11 Se fixează setul ajutător de montaj ! Se îndepărtează prin pilire eventualele bavuri de pe alezajele de niplu (fig.Montarea blocului de cazan ! Elementul posterior se ridică în poziţie verticală şi se asigură cu setul ajutător de montaj împotriva răsturnării (vezi fig. ! Suprafeţele de etanşare ale alezajelor se vopsesc uniform cu miniu. ! Dacă este necesar. foc deschis şi temperaturi ridicate. ! Respectaţi instrucţiunile de siguranţă ale modului de lucru ale solvenţilor. poz. ! Suprafeţele de etanşare ale alezajelor (fig. 13 Modificări sub rezerva îmbunătăţirilor tehnice! Pregătirea canelurilor şi alezajelor 19 Instrucţiuni de montaj şi întreţinere Cazan special pe motorină / gaz Logano GE515 • Ediţia 06/2001 Buderus Heiztechnik GmbH • http://www. 13.heiztechnik. 1 şi 2) se curăţă cu o lavetă îmbibată cu benzină. 12). 12 Debavurare prin pilire 1 3 2 Fig.de 19 . 9 precum şi instrucţiunile de montaj separate pentru setul ajutător de montaj). PERICOL DE ACCIDENTARE PRIN ARSURI ATENŢIE datorită materialelor de curăţare uşor inflamabile. 11 şi fig. poz.buderus. canelurile pentru garniturile de etanşare se curăţă cu peria de sârmă şi laveta (fig. 8 Fig. 13.

1) trebuie să fie curate şi uscate pentru lipirea şnurului de etanşare (şnur KM). poz. 1). niplul superior (fig. în alezajul superior (mărimea 4. ! Pe canelurile de etanşare se aplică un adeziv (grund adeziv). La îmbinări. în timpul prelucrării de materiale cum ar fi adezivi. 45 mm şi cel inferior cu cca. 1 Fig. ! Respectaţi instrucţiunile de lucru şi de siguranţă inscripţionate pe ambalajul materialelor. ! Eventualele bavuri apărute se îndepărtează cu o pilă.181/70) şi alezajul inferior (mărimea 1. 15. Şnurul de etanşare se derulează de pe rola livrată în funcţie de lungimea necesară. începând din dreptul alezajului superior (fig. ! Niplurile se introduc prin lovituri puternice de ciocan. 2) se introduce prin apăsare uşoară în canelurile aferente de pe faţa anterioară a elementului posterior. 1 2 Fig. 16. 16. 35 mm. 14. 14 Se introduce niplul prin batere Canelurile (fig. grund adeziv sau miniu. 1) trebuie să se afle în afara alezajului respectiv cu cca. în cruce. apoi se vopsesc uniform cu miniu. poz. poz.de .heiztechnik.buderus. şnurul se petrece 2 cm şi se presează bine. se îndepărtează suportul de hârtie de pe şnurul de etanşare (fără a întinde şnurul). Fig. ! Asiguraţi o aerisire bună a încăperii de lucru. 15 Aplicarea adezivului pe caneluri 1 AVERTIZARE! ! Şnurul elastic de etanşare (şnur KM: fig. 82/50) ale elementului posterior. poz. După batere. ! Niplurile se curăţă cu o lavetă îmbibată cu benzină. 16 Montarea şnurului de etanşare (şnur KM) Modificări sub rezerva îmbunătăţirilor tehnice! 20 20 Instrucţiuni de montaj şi întreţinere Cazan special pe motorină / gaz Logano GE515 • Ediţia 06/2001 Buderus Heiztechnik GmbH • http://www.8 Montarea blocului de cazan ! Următoarea etapă de montaj este pregătirea niplurilor pentru o legătură etanşă între elemenţi. PERICOL PENTRU SĂNĂTATE prin eliberarea de vapori dăunători sănătăţii. La montarea în canelură.

17 Pregătirea elementului intermediar ! Elementul intermediar se aşează cu alezajul superior şi inferior (fig. poz. 1) spre elementul posterior. 18. ! Profilele de etanşare trebuie să fie curate şi uscate. INDICAŢIE PENTRU UTILIZATOR ! Pentru uşurarea montajului agăţaţi mai întâi elementul care trebuie montat pe niplul din alezajul superior. 1 8 2 Fig. 18. poz. poz. 17. 18. 2). 17. 3) trebuie să arate spre spate. 1). După aceea. poz. eventual se vor curăţa. ! Suprafaţa alezajelor se curăţă cu o lavetă îmbibată cu benzină.Montarea blocului de cazan Pregătirea primului element intermediar: ! Se pileşte eventuala bavură de pe alezaj (conform fig. ! Se bate primul element intermediar cu un ciocan de lemn sau de cauciuc dur (fig.de 21 . ! Suprafeţele alezajelor se vopsesc cu miniu (fig.heiztechnik. Fig. ! Pe profilele de etanşare se aplică adeziv (grund adeziv) (fig.buderus. poz. pagina 19). elementul poate fi ghidat peste niplul din alezajul inferior. 12. iar săgeţile indicatoare a sensului de montaj (fig. 18 2 1 3 4 Montarea elementului intermediar prin batere Modificări sub rezerva îmbunătăţirilor tehnice! 21 Instrucţiuni de montaj şi întreţinere Cazan special pe motorină / gaz Logano GE515 • Ediţia 06/2001 Buderus Heiztechnik GmbH • http://www. 2 şi 4) pe niplurile de pe elementul posterior.

buderus. poz. ! Se introduc cotraflanşele pe tijele presei şi se asigură cu pana (pană cilindrică la presa de niplare mărimea 2. PERICOL DE DETERIORARE AL CAZANULUI ATENŢIE 3 2 1 Fig. ! Nu lucraţi niciodată direct în faţa presei de niplare în tip ce aceasta este tensionată. ! Se introduce câte o tijă de presă prin alezajul superior şi prin cel inferior al cazanului. 4. ATENŢIE Modificări sub rezerva îmbunătăţirilor tehnice! 22 22 Instrucţiuni de montaj şi întreţinere Cazan special pe motorină / gaz Logano GE515 • Ediţia 06/2001 Buderus Heiztechnik GmbH • http://www. 4 respectiv fig. mărimea 2. Se va utiliza presa de niplare. ! Se aplică cheia cu clichet pe piuliţe şi se presează elemenţii de cazan prin strângere uniformă. 1 şi 2). 19.8 Montarea blocului de cazan Înainte de montarea niplurilor pentru următorul element intermediar. elemenţii blocului parţial de cazan se strâng cu presa de niplare. ! Aveţi în vedere ca niplurile să fie nedeteriorate şi să stea drept în alezaje. ! Se centrează tijele în alezaje şi presele se strâng uşor cu ajutorul piuliţelor. ! Aveţi în vedere ca nici-o persoană să nu staţioneze în faţa presei de niplare. pagina 14.de .2 sau 2. ! Flanşa (fig. PERICOL DE ACCIDENT prin fenomenul de oboseală al materialului. este interzisă continuarea presării. după batere. ! După ce marginile alezajelor ajung în contact. 4). pagina 14 respectiv fig. 19. poz. 19 Utilizarea presei de niplare prin strângere greşită a elemenţilor de cazan sau presare prea puternică. poz.3 (fig. 3) cu piuliţa de strângere se introduc pe tija presei (fig. 5.heiztechnik.2). 5 şi fig. ! Nu presaţi niciodată mai mult de un element de cazan la un ciclu de presare. Presele de niplare utilizate necorespunzător sau prost întreţinute se pot rupe.

definitivă a blocului de cazan gata asamblat. 21. PERICOL DE ACCIDENTARE prin răsturnarea elemenţilor. Un filet murdar poate provoca deteriorarea presei de niplare. Ultimul se montează elementul anterior. ! Înainte de fiecare utilizare se va controla tija presei iar dacă este cazul tronsoanele ei se vor strânge. poz.Montarea blocului de cazan ! Se desface şi se îndepărtează presa de niplare. 11 Fig. Pentru simplificarea montajului.buderus. în timpul presării. Dacă tronsoanele tijei sunt înfiletate complet şi nu se poate vedea filetul. Aceste pene îşi vor găsi de asemenea utilizarea la poziţionarea ulterioară. ! Se verifică corectitudinea poziţiei niplurilor. 20. Toţi ceilalţi elemenţi se montează conform descrierii de până acum. poz. DETERIORAREA PRESEI DE NIPLARE Dacă procesul de presare se execută cu îmbinările filetate ale tijei slăbite. 21 Utilizarea penelor la poziţionarea elementului de cazan Modificări sub rezerva îmbunătăţirilor tehnice! 23 Instrucţiuni de montaj şi întreţinere Cazan special pe motorină / gaz Logano GE515 • Ediţia 06/2001 Buderus Heiztechnik GmbH • http://www. poz. 1). Pregătirile pentru montarea următorului element intermediar sunt deja realizate. atunci tija este corect poziţionată (fig. 2).heiztechnik. poziţia elementului de cazan a fost ajustată cu pene aşezate sub picioare (fig. ATENŢIE ! Setul ajutător de montaj se îndepărtează abea după ce blocul parţial de cazan va fi compus din cel puţin trei elemenţi. 20. 2 Fig.3 8 1 ATENŢIE Figura 21 prezintă elementul posterior cu un element intermediar montat. 20 Presa de niplare 2. presa de niplare se poate deteriora sau distruge.de 23 . ! Menţineţi filetul (fig. 1) curat.

pagina 13). ! Piuliţele se strâng cu mâna. 1 4 Fig.8 Montarea blocului de cazan INDICAŢIE PENTRU UTILIZATOR ! După montarea elementului anterior presa de niplare se slăbeşte . ! Piuliţele de pe tiranţi se strâng cu 1 până la 1½ rotaţii. 22 Montarea tiranţilor Modificări sub rezerva îmbunătăţirilor tehnice! 24 24 Instrucţiuni de montaj şi întreţinere Cazan special pe motorină / gaz Logano GE515 • Ediţia 06/2001 Buderus Heiztechnik GmbH • http://www. A se utiliza numai în stare originală. poz. 22.4 "Montarea ţevii de alimentare (cutia cu piese de montaj)". 1 până la 4). ! Nu desfaceţi bucşele-arc. ! Tiranţii cu bucşele-arc montate în stânga şi în dreapta. Mai întâi se montează tiranţii. pagina 26). ! Cazanul se aşează în poziţie verticală şi orizontală pe fundaţie respectiv pe postamentul amortizor de vibraţii (vezi capitolul 7 "Amplasarea cazanului". PERICOL DE DETERIORARE A INSTALAŢIEI ATENŢIE 2 3 datorită presiunii prea mici de contact. se introduc sus şi jos lângă alezaje în decupările prevăzute (fig.buderus. ! Se îndepărtează presa de niplare.heiztechnik.de .dar nu se îndepărtează. În următoarea etapă de de montaj trebuie montată ţeava de alimentare (vezi capitolul 8.

În paginile următoare va fi descrisă montarea ţevii de alimentare şi a tecii de imersie. poz.de 25 . 1). 23.Montarea blocului de cazan 8. pagina 16).buderus. 1 2 Fig. 23 Blocul cazanului pe palet Modificări sub rezerva îmbunătăţirilor tehnice! 25 Instrucţiuni de montaj şi întreţinere Cazan special pe motorină / gaz Logano GE515 • Ediţia 06/2001 Buderus Heiztechnik GmbH • http://www. ! Respectaţi instrucţiunile de prevenire a accidentelor VBG9a "Instalaţii de ridicat sub sarcină". Ambele operaţiuni trebuie executate atât la cazanele livrate în bloc cât şi la cazanele livrate în elemenţi.3 "Aşezarea cazanului pe un postament respectiv pe o fundaţie". 23. ATENŢIE ! Se va avea în vedere o instalaţie de ridicat corespunzătoare. poz.heiztechnik. Pentru aceasta se vor utiliza penele pentru picioare livrate odată cu cazanul. ! Cazanul se poziţionează vertical şi orizontal pe fundaţie respectiv pe postamentul amortizor de vibraţii (vezi capitolul 7. ! Se îndepărtează paletul înainte de amplasare (fig. 2). Pericol de moarte prin prăbuşire de material.3 Amplasarea blocului de cazan – livrare în bloc (cazan niplat) 8 ! Se taie benzile de asigurare (fig.

poz. poz. 24.8 8. 24. poz. poz.4 Montarea blocului de cazan Montarea ţevii de alimentare (cutia cu piese de montaj) 3 4 5 Ţeava de alimentare (fig.heiztechnik. la cazanele cu 10–12 elemenţi. 24.de . 24. 3) de pe capacul din capătul ţevii de alimentare să intre în decuparea din alezajul superior (fig. 25 Montarea tecii de imersie Modificări sub rezerva îmbunătăţirilor tehnice! 26 26 Instrucţiuni de montaj şi întreţinere Cazan special pe motorină / gaz Logano GE515 • Ediţia 06/2001 Buderus Heiztechnik GmbH • http://www. ! Se va avea în vedere ca. Astfel se asigură o distribuţie optimă de apă în zona alezajululi superior al cazanului. 25. cama (fig. poz. astfel încât orificiile de ieşire ale ţevii să se găsească într-un unghi corect. 24. 5).5 Etanşarea tecii de imersie ! Teaca de imersei R ¾ din spatele canzanului (lungime: 110 mm) se etanşeizează în orificiul filetat R ¾ din racordul de tur (fig. Fig. 1). 1 Fig. INDICAŢIE PENTRU UTILIZATOR Ţeava de alimentare trebuie fixată corect. ! Se montează garnitura de etanşare pe ţeava de alimentare (fig.buderus. 2). ! Se acoperă cu flanşa oarbă (fig. poz. 24 2 1 Montarea ţevii de alimentare 8. 4) este alcătuită. ! Ţeava de alimentare se introduce în alezajul superior prin partea din faţă a cazanului. din 2 părţi. 1).

poz. care este în sarcina beneficiarului. Verificarea etanşeităţii la cazanele livrate în bloc s-a efectuat în fabrică. 2) se montează în spatele cazanului. ATENŢIE 1 2 3 Fig.golire. Flanşa cu orificiul filetat (R ¾) destinată racordului de umplere şi golire (fig. Modificări sub rezerva îmbunătăţirilor tehnice! 27 Instrucţiuni de montaj şi întreţinere Cazan special pe motorină / gaz Logano GE515 • Ediţia 06/2001 Buderus Heiztechnik GmbH • http://www. 3) din faţă şi din spate. Pericol de deteriorare a instalaţiei prin suprapresiune.heiztechnik. 26.6. de reglare sau de siguranţă.buderus. 26 Montarea flanşei ! Se va avea în vedere ca în timpul verificării etanşeităţii să nu fie montate dispozitive de presiune. ! Cazanul se umple încet cu apă prin racordul de umplere . pagina 48). Simultan se aeriseşte prin dispozitivul de aerisire de pe racordul de tur.1 Pregătirea verificării etanşeităţii ! Se astupă alezajul inferior (fig. ! Se montează ventilul de umplere şi golire. poz. Pentru aceasta se aşează câte o garnitură de etanşare corespunzătoare (fig.6 Verificarea etanşeităţii 8 Verificaţi etanşeitatea blocului de cazan numai la cazanele livrate în elemenţi. 26. 8.Montarea blocului de cazan 8. Pentru montarea în continuare a cazanelor livrate în bloc (vezi capitolul 11 "Montarea arzătorului". 1) pe fiecare alezaj şi se aplică prin înşurubare câte o flanşă oarbă cu lungimea muchiei de 110 mm. 26. ! Se închide racordul de tur şi de retur (flanşa cu dispozitivul de aerisire se montează pe racordul de tur).de 27 . poz.

heiztechnik. Fig.0.8 Montarea blocului de cazan 8. 27. Modificări sub rezerva îmbunătăţirilor tehnice! 28 28 Instrucţiuni de montaj şi întreţinere Cazan special pe motorină / gaz Logano GE515 • Ediţia 06/2001 Buderus Heiztechnik GmbH • http://www.2 Efectuarea verificării etanşeităţii Verificarea etanşeităţii se realizează cu o presiune de 8.6 bar (conform cerinţelor directivelor europene pentru instalaţii sub presiune). Pentru măsurarea presiunii se va utiliza un manometru din clasa 1. cazanul se goleşte mai întâi de apă prin racordul de umplere şi golire.6. ! Se demontează ţeava de alimentare. 1 şi 2. sus şi jos între elemenţi) se deniplează elemenţii cazanului în dreptul neetanşeităţilor. ! Dacă o îmbinare nu este etanşă. ! Instalaţi conductele de legătură la racordurile cazanului fără tensinui interne. ! Cazanul se presează din nou şi se repetă verificarea etanşeităţii. PERICOL DE DETERIORARE A INSTALAŢIEI ATENŢIE prin racorduri neetanşe. Aceste indicaţii sunt importante pentru o funcţionare fără deranjamente.de . poz. ! Se deşurubează piuliţele de pe cei patru tiranţi şi se îndepărtează tiranţii. INDICAŢIE PENTRU UTILIZATOR ! La remontare se vor folosi neapărat nipluri şi şnur de etanşare noi. 27 Deniplarea cazanului 1 2 8. ! Prin baterea unor pene sau dălţi late în locurile prevăzute (fig.buderus.7 Racordarea cazanului la reţeaua de apă Respectaţi următoarele indicaţii pentru racordarea cazanului la reţeţeaua de conducte.

Sunt reprezentate flanşa presudată şi garnitura de etanşare (fig. Modificări sub rezerva îmbunătăţirilor tehnice! 29 Instrucţiuni de montaj şi întreţinere Cazan special pe motorină / gaz Logano GE515 • Ediţia 06/2001 Buderus Heiztechnik GmbH • http://www. 28 Montarea flanşei de racord prin şoc termic. ! Spălaţi temeinic instalaţia existentă înainte de racordarea cazanului. poz. 28. Pe alezajul superior al cazanului (fig. poz. ci exclusiv numai prin robinetul de umplere în sistemul de conducte (retur) al instalaţiei de încălzire. ! În timpul funcţionării nu adaugaţi apă de umplere în instalaţia de încălzire prin robinetul KFE al cazanului. puteţi obţine de la Buderus grupa de armături de siguranţă pentru cazan (accesoriu opţional). 2) sunt necesare pentru racordarea ulterioară a turului. 28. PERICOL DE DETERIORARE A INSTALAŢIEI ATENŢIE 1 2 3 4 5 Fig. ! Evitaţi deteriorarea cazanului dacă montaţi un filtru de nămol în returul instalaţiei. poz. poz.de 29 .heiztechnik. 3 – racordul de retur) pentru racordarea ulterioară a returului se va monta flanşa presudată (cu conducta sudată). zgomote şi coroziune. 28. 28. 4 şi 5). INDICAŢIE PENTRU UTILIZATOR La cerere. 1) cu garnitura de etanşare (fig.Montarea blocului de cazan PERICOL DE DETERIORARE A INSTALAŢIEI ATENŢIE 8 prin depuneri. ! Flanşa de tur (fig. supraîncălzire locală. ! Montaţi un robinet de umplere în sistemul de conducte (retur) al instalaţiei de încălzire.buderus.

cazanele livrate în bloc au uşa arzătorului şi colectorul de gaze de evacuare montate din fabrică. 30 Montarea capacelor de curăţare Modificări sub rezerva îmbunătăţirilor tehnice! 30 30 Instrucţiuni de montaj şi întreţinere Cazan special pe motorină / gaz Logano GE515 • Ediţia 06/2001 Buderus Heiztechnik GmbH • http://www. 1 bis 4) şi se fixează cu şaibe şi piuliţe.de .heiztechnik.8. 29.8.8 Montarea blocului de cazan Montarea armăturilor şi a uşii arzătorului Spre deosebire de cazanele livrate în elemenţi. 1 4 3 2 Fig. 8. 1 şi 2). poz. ! Colectorul de gaze de evacuare se aşează pe cele patru prezoane pe elementul posterior (fig.1 Montarea colectorului de gaze de evacuare Şnurul de etanşare GP (şnur din fibră de sticlă cu manta de silicon) este montat din fabrică pe colectorul de gaze de evacuare.8 8. 30.buderus.2 Montarea capacelor de curăţare pe elementul posterior În cazul în care capacele de curăţare au fost demontate pentru fixarea setului ajutător de montaj pe elementul posterior: ! Capacele de curăţare se montează din nou cu şaibe şi şuruburi pe elementul posterior (fig. 2 1 Fig. poz. 29 Montarea colectorului de gaze de evacuare 8.

! Balamalele "tată" (deschidere spre dreapta) se fixează cu câte 2 şuruburi mecanice M12 × 55 de elementul anterior (fig. 2). ! Şnurul de etanşare GP se introduce în canelura de pe elementul anterior.de 31 .3 Montarea uşii arzătorului ! Se aplică câteva picături de adeziv Silastik la distanţă de 15–20 cm în canelurile de etanşare (fig. Pentru deschidere spre stânga se fixează în mod corespunzător în partea stângă. 32. 31. se demontează balamalele din partea dreaptă şi se montează corespunzător în partea stângă a uşii arzătorului.buderus. 1 şi 3). 2) de pe elementul anterior (fig. 31). 31. 31. poz. poz. 31 Montarea balamalelor "tată" şi a dispozitivelor de închidere Ambele balamale "mamă" sunt montate din fabrică în partea dreaptă a uşii arzătorului (fig. Pentru deschidere spre stânga se fixează în mod corespunzător în partea stângă. INDICAŢIE PENTRU UTILIZATOR ! A se avea în vedere că ghidajele oblice ale dispozitivelor de închidere se află pe partea interioară a cazanului. poz. 31. ! Dispozitivele de închidere cu ghidajele oblice ale uşii arzătorului (deschidere spre dreapta) se fixează cu câte 2 şuruburi mecanice M12 × 55 de elementul anterior (fig. poz. 4 şi 5). 32 6 5 4 3 2 1 Montarea uşii în balamale Modificări sub rezerva îmbunătăţirilor tehnice! 31 Instrucţiuni de montaj şi întreţinere Cazan special pe motorină / gaz Logano GE515 • Ediţia 06/2001 Buderus Heiztechnik GmbH • http://www. poz.Montarea blocului de cazan 8.heiztechnik. ! Se montează uşa arzătorului în balamale. Îmbinarea capetelor şnurului de etanşare trebuie să fie poziţionată lateral (fig. Pentru montare în stânga. 5 8 1 2 4 3 Fig. 1 şi 2).8. Fig.

! Trebuie să îndepărtaţi numai protecţia la transport din carton ondulat.8. 1: Plăci de dirijare a gazelor fierbinţi (unten rechts) Poz.buderus. elemenţi cazan 7 8 9 10 680 Lungime placă de dirijare în mm Indicaţii de montaj pe placa de dirijare (fig.de . 8. 33 Poziţia plăcilor de blocare a gazelor fierbinţi 2 ! Plăcile de dirijare a gazelor fierbinţi se scot din lada cu armături şi se introduc în canalele de fum în conformitate cu inscripţionările din turnare (vezi fig. poz. plăcile de dirijare a gazelor fierbinţi sunt montate din fabrică. 34 Plăci de dirijare a gazelor fierbinţi 455 11 425 Poz.4 Plăci de blocare a gazelor fierbinţi la elementul anterior Plăcile de blocare a gazelor fierbinţi (fig.5 Montarea plăcilor de dirijare a gazelor fierbinţi INDICAŢIE PENTRU UTILIZATOR La cazanele livrate în bloc.8. Mărime cazan 240 295 350 400 Nr. 1 Fig. 1 şi 2) sunt fixate din fabrică de elementul anterior cu câte un şurub Imbus. 2: Plăci de dirijare a gazelor fierbinţi (unten links) Poz. 34) oben rechts (sus dreapta) oben links (sus stânga) unten rechts (jos dreapta) unten links (jos stânga) oben rechts (sus dreapta) oben links (sus stânga) unten rechts (jos dreapta) unten links (jos stânga) – 3 4 2 1 Fig. 4: Plăci de dirijare a gazelor fierbinţi (oben rechts) 510 12 – Modificări sub rezerva îmbunătăţirilor tehnice! 32 32 Instrucţiuni de montaj şi întreţinere Cazan special pe motorină / gaz Logano GE515 • Ediţia 06/2001 Buderus Heiztechnik GmbH • http://www. 34 şi tabelul de mai jos). 3: Plăci de dirijare a gazelor fierbinţi (oben links) Poz.8 Montarea blocului de cazan 8. 33.heiztechnik.

în stânga şi în dreapta cu şuruburi de coastele superioare ale elemeţilor cazanului conform tabelului de mai jos precum şi conform figurii 35 şi figurii 36. poz. şinele transversale şi longitudinale trebuie montate înaintea izolaţiei termice. 36 Montarea consolelor 1 2 Modificări sub rezerva îmbunătăţirilor tehnice! 33 Instrucţiuni de montaj şi întreţinere Cazan special pe motorină / gaz Logano GE515 • Ediţia 06/2001 Buderus Heiztechnik GmbH • http://www. Element totalelemenţi Element Element intermediar. 36. Fig.9 Montarea mantăii cazanului 8 În acest capitol este descris modul de montare a izolaţiei termice şi a componentelor mantăii cazanului. cazan anterior. şinele longitudinale trebuie demontate din nou în etapa următoare. Pentru montarea termoizolaţiei. ! Consolele elementului anterior şi elemenţilor intermediari (fig. 7 8 9 10 11 12 1 1 1 1 1 1 4 4 5 5 4 şi 7 4 şi 8 7 8 9 10 11 12 Fig. 1) se fixează cu şuruburi exclusiv din faţă. 36. nr. Montaj în dreapta şi stânga pe Nr. poz. 2) de coastă. nr.buderus. nr. INDICAŢIE PENTRU UTILIZATOR Pentru a putea regla corect consolele.heiztechnik.de 33 .Montarea blocului de cazan 8. 35 Vedere: Bloc de cazan (7 elemenţi) cu console 8.1 Montarea consolelor ! Consolele pentru mantaua cazanului se fixează fără să se strângă.9. posterior. INDICAŢIE PENTRU UTILIZATOR ! Fixaţi cu şuruburi consolele pe elementul posterior (fig. din spate.

! Şinele transversale cu şuruburile premontate (fig. Profilul traversei posterioare trebuie să arate spre spate. 37 Montarea şinelor transversale 1 2 4 Fig. poz. poz. 1 şi 4) cu şuruburi cu cap hexagonal (M8 × 16) strânse cu mâna. 3 2 1 4 Fig. 38. 4) apoi se strâng şuruburile. poz.de . ! Reglaţi corect şinele longitudinale respectiv consolele pentru montajul ulterior al mantăilor laterale.8 Montarea blocului de cazan 8. din faţă (fig. 38 Montarea şinelor transversale 3 Modificări sub rezerva îmbunătăţirilor tehnice! 34 34 Instrucţiuni de montaj şi întreţinere Cazan special pe motorină / gaz Logano GE515 • Ediţia 06/2001 Buderus Heiztechnik GmbH • http://www. 3) se introduc în şliţurile consolelor (fig. 3) se fixează pe camele turnate cu şuruburi cu cap hexagonal (M8 × 16).9. poz. 2) se fixează pe camele turnate (fig. ! Şinele transversale (fig. poz. 1 şi 2) se aşează pe cele două console de pe elemenţii anterior şi posterior. 37. 37.buderus. 38. 38. INDICAŢIE PENTRU UTILIZATOR Puteţi regla şinele longitudinale respectiv consolele numai înainte de montarea termoizolaţiei. 37.2 Montarea traverselor ! Şina transversală de sus. poz. ! Şina transversală de sus. al capacului şi a termoizolaţiei. din spate (fig.heiztechnik. Profilul traversei anterioare trebuie să arate spre faţă.

1) se aşează cu decuparea anterioară pe decuparea de pe şina transversală (fig.Montarea blocului de cazan ! Şina longitudunală (fig. 40. 8 2 1 Fig. poz. 1) corespunde mărimii cazanului. 41 Bloc de cazan cu termoizolaţie Modificări sub rezerva îmbunătăţirilor tehnice! 35 Instrucţiuni de montaj şi întreţinere Cazan special pe motorină / gaz Logano GE515 • Ediţia 06/2001 Buderus Heiztechnik GmbH • http://www. 40 Reglarea şinei longitudinale ! Izolaţia termică livrată o dată cu cazanul (fig. ! Consolele din mijloc (fig. 1 şi 3). Picioarele elemenţilor se plasează în decupările din termoizolaţie. Izolaţia termică se montează în ordinea indicată de schema din figura 42 pe blocul cazanului (cifrele de deasupra schemei termoizolaţiei desfăşurate corespund numărului de elemenţi de cazan). poz.de 35 . 40. poz. 39. poz. ! La partea inferioară. 2). ! În spatele cazanului şina longitudinală trebuie apăsată de jos către şina transversală. 1 2 8.heiztechnik. 39. 1 Fig. 2) se glisează de jos spre şinele longitudinale şi se fixează strâns cu şuruburi de blocul cazanului. poz. ! Consolele se introduc în decupările din termoizolaţie. demontaţi mai întâi şinele longitudinale. 39 Aşezarea şinei longitudinale pe şina transversală ! Se ajustează şina longitudinală şi apoi se strâng şuruburile consolelor de pe elementul anterior respectiv posterior (fig. 3 Fig.3 Se montează termoizolaţia INDICAŢIE PENTRU UTILIZATOR ! Pentru montarea termoizolaţiei. izolaţia termică se introduce sub cazan.buderus.9. 41.

1 Fig.buderus. 43 Montarea şinei transversale inferioare Modificări sub rezerva îmbunătăţirilor tehnice! 36 36 Instrucţiuni de montaj şi întreţinere Cazan special pe motorină / gaz Logano GE515 • Ediţia 06/2001 Buderus Heiztechnik GmbH • http://www. 43.heiztechnik.8 Montarea blocului de cazan 7 elemenţi de cazan V 8 elemenţi de cazan V H 9 elemenţi de cazan V H 10 elemenţi de cazan V H 11 elemenţi de cazan H 12 elemenţi de cazan V V H H Fig. 42 Izolaţie termică pentru cazane de mărimi diferite (dimensiuni în mm) V = faţă (partea anterioară a cazanului) H = spate (partea posterioară a cazanului) ! Şina transversală de jos. poz. 1) şi din spate se fixează cu câte 2 şuruburi mecanice cu cap hexagonal de picioarele elemenţilor respectivi. Profilele acestor traverse trebuie să fie orientate spre exterior. din faţă (fig.de .

2) de termoizolaţia blocului de cazan. 46. ! Termoizolaţia posterioară se ancorează de termoizolaţia blocului de cazan cu patru agrafe. cu fantele poziţionate în sus şi spre faţă. 44 Montarea izolaţiei termice anterioare ! Şinele longitudinale (fig. 45 Montarea şinelor longitudinale ! Termoizolaţia posterioară (fig. poz. 44. 8 2 1 Fig. poz. 2) trebuie să fie orientată în sus. 3). 46.buderus. Decuparea pentru returul cazanului (fig. 2 1 1 Fig. 1 şi 2) aşa cum s-a descris deja. poz. se introduc cu şuruburile premontate în decupările din console şi se fixează strâns cu şuruburi. ! Izolaţia termică se ancorează cu 3 agrafe (fig. poz. poz. 44. ! Şliţul de sub stuţul gazelor de evacuare se închide cu o agrafă (fig.de 37 . 46. 46 Montarea termoizolaţiei posterioare 3 Modificări sub rezerva îmbunătăţirilor tehnice! 37 Instrucţiuni de montaj şi întreţinere Cazan special pe motorină / gaz Logano GE515 • Ediţia 06/2001 Buderus Heiztechnik GmbH • http://www. 1 2 Fig.Montarea blocului de cazan ! Termoizolaţia dreptunghiulară (fig. 1) se aşează deasupra uşii.heiztechnik. 45. poz. 1) se glisează pe colectorul gazelor de evacuare.

! Şinele laterale se fixează fără a se strânge.9. 48 Schemă de montaj a pereţilor laterali pentru cazane de mărimi diferite (dimensiuni în mm) K = clapă (110 mm) Modificări sub rezerva îmbunătăţirilor tehnice! 38 38 Instrucţiuni de montaj şi întreţinere Cazan special pe motorină / gaz Logano GE515 • Ediţia 06/2001 Buderus Heiztechnik GmbH • http://www. 48).heiztechnik. cu şuruburi de tablă de şinele transversale. 47 Montarea şinelor laterale 1 8. din lateral.buderus.de . poz. 7 elemenţi de cazan 9 elemenţi de cazan 11 elemenţi de cazan 8 elemenţi de cazan 10 elemenţi de cazan 12 elemenţi de cazan Fig. 47.4 Montarea pereţilor laterali şi a capacului ! Montaţi toţi pereţii laterali conform schemei de montaj (fig. 47. poz. 2) se agaţă de şina transversală. 1 şi 3) cu capătul lung spre faţă (fig.8 Montarea blocului de cazan ! Şinele laterale (fig. 3 2 Fig.

poz. 49 Montarea clapelor din pereţii laterali ! Pereţii laterali anteriori (fig. se strâng şuruburile de tablă din şina soclului (fig. 50.Montarea blocului de cazan În vederea montării elementelor pereţilor laterali. 51. 4). 1 şi 3) se îmbină din faţă cu şinele longitudinale.buderus. 2) se agaţă în stânga şi în dreapta jos. 2 3 4 1 Fig. poz. 1 2 8 1 2 Fig. 1) după care se trec în partea de sus peste profilul şinelor longitudinale. de eclisele îndoite în sus din şinele longitudinale ale soclului (fig. 50. 51). 2) se agaţă de peretele lateral şi de clapa peretelui lateral. 51. ! Balamalele se premontează cu câte 2 şuruburi de tablă de clapele laterale. ! Arcul pentru închidere (fig. 2) sunt în poziţie verticală. Profilul şinei transversale trebuie să fie situat jos şi orientat spre cazan (fig. 49. poz. poz. 50 Montarea elementelor pereţilor laterali ! Când pereţii laterali (fig. 51. poz. 2 1 Fig.heiztechnik. poz. 51 Montarea şinelor de soclu Modificări sub rezerva îmbunătăţirilor tehnice! 39 Instrucţiuni de montaj şi întreţinere Cazan special pe motorină / gaz Logano GE515 • Ediţia 06/2001 Buderus Heiztechnik GmbH • http://www. ! Şinele de soclu transversale (fig.de 39 . poz. ! Cârligul balamelelor (fig. la început se fixează clapele de părţile laterale de manta. 1) de pe clapele pereţilor laterali se agaţă în decupările din pereţii laterali anteriori şi se asigură cu şuruburi de tablă. 49.

3) se agaţă în pereţii laterali anteriori. poz. 54 Montarea capacului posterior Modificări sub rezerva îmbunătăţirilor tehnice! 40 40 Instrucţiuni de montaj şi întreţinere Cazan special pe motorină / gaz Logano GE515 • Ediţia 06/2001 Buderus Heiztechnik GmbH • http://www. ! Capacul anterior se fixează cu două şuruburi de tablă. 52. poz. 52. 52. 1) spre faţă pe pereţii laterali.heiztechnik. poz. de şina longitudinală.de . poz. INDICAŢIE PENTRU UTILIZATOR Înainte de montarea celorlalte elemente ale capacului trebuie montat aparatul de reglare. 1) sub capacul anterior şi se potrivesc în bordura pereţilor laterali. trebuie pozate tuburile capilare la teaca de imersie şi trebuie introdus senzorul în teaca de imersie (vezi capitolul 10 "Montarea aparatului de reglare". 53 Montarea capacului median ! Capacul posterior al cazanului se aşează cu profilele şi cu decuparea pentru turul circuitului de încălzire (fig. 2) de jos. 1 2 1 Fig. (fig.8 Montarea blocului de cazan ! Capacul anterior (fig. 3 2 1 Fig. 54. 1) cu cele două cârlige (fig. poz. 53. 1 1 2 Fig. 52 Montarea capacului anterior ! Capacul median se introdue cu profilele (fig. pagina 45).buderus.

56 Montarea elementelor peretelui posterior Modificări sub rezerva îmbunătăţirilor tehnice! 41 Instrucţiuni de montaj şi întreţinere Cazan special pe motorină / gaz Logano GE515 • Ediţia 06/2001 Buderus Heiztechnik GmbH • http://www. 2) se fixează cu şuruburi de tablă sub ştuţul gazelor de evacuare pe elementele pereţilor posteriori ai cazanului.buderus. 56. 6 7 5 8 4 1 3 2 Fig. ! Tabla de legătură (fig. 3. al cazanului (fig. ! Clemele din material plastic pentru pozarea caburilor se fixează. în stânga sau în dreapta de peretele posterior.Montarea blocului de cazan ! Peretele posterior de sus al cazanului se introduce sub capacul posterior al cazanului (fig. 56. al cazanului ! Se introduc piuliţele autoblocante în peretele lateral din stânga şi din dreapta cât şi elementele peretelui posterior al cazanului (fig. 55 Montarea peretelui posterior. de sus. 55. 8 1 2 Fig.de 41 . poz. 2). poz. la alegere. ! Elementele inferioare ale peretelui posterior al cazanului se agaţă în stânga şi în dreapta în fantele din profilul elementului superior al peretelui posterior al cazanului şi al peretelui lateral (fig. de sus. poz. 5 şi 6). poz.heiztechnik. poz. 1. 56. 4 şi 8). 1) şi se fixează din spate cu patru şuruburi de tablă de pereţii laterali (fig. 55. 5). ! Elementele peretelui posterior al cazanului se fixează cu şuruburi de tablă de pereţii laterali. poz. 56.

58. ! Cablul arzătorului împreună cu clema de protecţie la smulgere se aşează în îmbrăcămintea uşii arzătorului. 57. 57. poz. 2 1 Fig. ! Plăcuţa de identificare se lipeşte la loc vizibil. INDICAŢIE PENTRU UTILIZATOR La cazanele livrate în bloc. 1 şi 2).heiztechnik. 1). ! Cablul arzătorului se pozează în sus în profilul îmbrăcăminţii uşii arzătorului şi se fixează în aşa fel cu clema de fixare. 57 4 5 3 2 Montarea mantăii pentru uşa arzătorului 1 ! Măştile uşii arzătorului se agaţă în îmbrăcămintea uşii arzătorului (fig. ! Cablul arzătorului se conduce către decuparea pentru trecerea cablului spre aparatul de reglare.buderus. 58 Montarea măştilor uşii arzătorului Modificări sub rezerva îmbunătăţirilor tehnice! 42 42 Instrucţiuni de montaj şi întreţinere Cazan special pe motorină / gaz Logano GE515 • Ediţia 06/2001 Buderus Heiztechnik GmbH • http://www. încât să nu vină în contact cu nici o piesă fierbinte a cazanului. în funcţie de condiţiile locale. poz. 2 bis 5). poz. Fig. pe peretele lateral din dreapta sau din stânga. plăcuţa de identificare se găseşte în focar împreună cu instrucţiunile de montaj şi întreţinere iar la cazanele livrate în elemenţi. plăcuţa de identificare se găseşte în mapa transparentă prinsă de uşa arzătorului. ! Îmbrăcămintea uşii arzătorului se aşează din faţă pe uşa arzătorului şi se fixează de aceasta cu patru şuruburi mecanice (fig.de .8 Montarea blocului de cazan ! Cablul arzătorului împreună cu protecţia la smulgere se introduc în spaţiul de trecece al cablului (fig.

4) se introduce până la refuz pe ştuţul colectorului gazelor de evacuare (fig. poz. 59.1 Montarea manşonului de etanşare la racordul gazelor de evacuare (echipament opţional) INDICAŢIE PENTRU UTILIZATOR Este recomandată utilizarea unui manşon de etanşare pentru racordul la sistemul de evacuare a gazelor de ardere (fig. 59. poz. 1) cu petrecerea în partea de sus. 59 Montarea tubulaturii de evacuare Poz. 9.buderus. 6: Colector de gaze de evacuare Modificări sub rezerva îmbunătăţirilor tehnice! 43 Instrucţiuni de montaj şi întreţinere Cazan special pe motorină / gaz Logano GE515 • Ediţia 06/2001 Buderus Heiztechnik GmbH • http://www. ! Manşonul de etanşare (fig. Unul dintre coliere (fig. poz. INDICAŢIE PENTRU UTILIZATOR ! Colierele cu şurub melcat trebuie strânse şi ultrerior montajului. 59. poz. poz. după necesităţi. 59. 4) şi ştuţul colectorului de gazelor de evacuare (fig. poz.de 43 . 59. 5) se montează peste manşonul de etanşare (fig. 59. 59. poz. 4: Ţeavă de evacuare Poz. 1). ! Colierele cu şurub melcat (fig. poz. 59. poz. poz. 3: Mufă Poz. 5: Colier cu şurub melcat Poz. se înfăşoară în jurul ţevii de evacuare (fig. 1) trebuie să fie aşezat neted şi strâns. 5) trebuie să preseze pe ştuţul colectorului gazelor de evacuare (fig. 1: Manşon de etanşare Poz.heiztechnik. 59. 59. 2: Senzor de temperatură pentru gazele de evacuare Poz. poz. 6).Racordarea cazanului la sistemul de evacuare a gazelor de ardere 9 9 Racordarea cazanului la sistemul de evacuare a gazelor de ardere În acest capitol se explică cum trebuie racordat cazanul la sistemul de evacuare a gazelor de ardere. 59. poz. ! Se strâng colierele (fig. 6). 6 5 4 Fig. 4). 6) iar celălalt colier pe ţeava de evacuare (fig. 59. 1 2 3 ! Ţeava de evacuare (fig. 5). 1). 59. poz. Manşonul de etanşare (fig.

4). 2) se montează conform instrucţiunilor de montaj proprii. ! Senzorul de temperatură pentru gazele de evacuare (fig. 59. 3) se montează prin sudură la o distanţă de 2 x diametrul ţevii de evacuare (A) de colectorul gazelor de evacuare (fig.9 9.buderus. poz. 59. 59.de .heiztechnik. 6) în ţeava de evacuare (fig. poz. poz. Modificări sub rezerva îmbunătăţirilor tehnice! 44 44 Instrucţiuni de montaj şi întreţinere Cazan special pe motorină / gaz Logano GE515 • Ediţia 06/2001 Buderus Heiztechnik GmbH • http://www.2 Racordarea cazanului la sistemul de evacuare a gazelor de ardere Montarea senzorului de temperatură pentru gazele de evacuare (echipament opţional) ! Mufa (fig. 59. poz.

! Se aşează aparatul de reglare pe manta.de 45 . 60. 60. 1). cu două şuruburi de tablă (fig. 60. 1 2 7 Fig. poz. Clemele elastice (fig. 60.heiztechnik.Montarea aparatului de reglare 10 10 Montarea aparatului de reglare În acest capitol se va explica cum trebuie montat aparatul de reglare din seria 4000 şi un set de senzori de temperatură. ! Carcasa aparatului de reglare se fixează în stânga şi în dreapta decupării pentru cabluri (fig. poz. aparatul de reglare şi capacul "A". 3). 5).buderus. 60. în orificiile dreptunghiulare din capac (fig. Se trage aparatul spre faţă şi după care se împinge partea din spate în jos.1 Montarea aparatului de reglare În figura 60 sunt prezentate din spate. poz. 6) pe elementul de capac din faţă al cazanului. poz. 7). 2) trebuie să intre în spate. poz. 10. 60. 60. ! Se deşurubează cele două şuruburi din capac (fig. Picioruşele-cârlig de pe aparatul de reglare (fig. Capacul se îndepărtează prin ridicare. poz. 60 6 5 4 3 Montarea aparatului de reglare Modificări sub rezerva îmbunătăţirilor tehnice! 45 Instrucţiuni de montaj şi întreţinere Cazan special pe motorină / gaz Logano GE515 • Ediţia 06/2001 Buderus Heiztechnik GmbH • http://www. 4) se introduc în găurile ovale din elementul de capac din faţă al cazanului (fig. poz.

2 Montarea setului de senzori de temperatură şi a cablului arzătorului INDICAŢIE PENTRU UTILIZATOR Respectaţi la conectarea aparatului de reglare următoarele puncte: ! Pozaţi cu grijă cablurile şi tuburile capilare. 61. Dacă nu deţineţi calificarea corespunzătoare. Setul de senzori de temperatură conectat la aparatul de reglare (trei senzori de temperatură. ! Senzorul cu tub capilar se conduce la punctul de măsurare al cazanului şi acolo se introduce în teaca de imersie (fig. o piesă oarbă fig.5 "Etanşarea tecii de imersie".buderus. 2). Teaca de imersie a fost deja montată etanş în stuţul racordului de tur (vezi capitolul 8. 62 Montarea setului de senzori de temperatură Modificări sub rezerva îmbunătăţirilor tehnice! 46 46 Instrucţiuni de montaj şi întreţinere Cazan special pe motorină / gaz Logano GE515 • Ediţia 06/2001 Buderus Heiztechnik GmbH • http://www. 1) se montează în teaca de imersie R ¾. 62. 62. 2) şi se asigură cu siguranţa senzorului (fig. poz. racordurile electrice trebuie executate de către o firmă autorizată. se decupează părţile pentru trecerea cablurilor (fig. 61. poz. ! Tuburile capilare se pozează prin decuparea pentru cabluri şi se derulează la lungimea necesară. 1 3 Fig.de . 1) din peretele posterior (Logamatic 33xx) respectiv se scoate partea de perete posterior (Logamatic 43xx) (fig. pagina 26). ! Respectaţi prescripţile locale. ! În timpul pozării nu frângeţi tuburile capilare. 62. specializată în lucrări elecrtice. poz. 3). poz.10 Montarea aparatului de reglare 10. 61 1 2 Pregătirea decupării pentru trecerea cablurilor 2 2 1 Fig. ! Dacă este necesar. ! Executaţi lucrări electrice în cadrul instalaţiei de încălzire numai dacă deţineţi calificarea corespunzătoare pentru astfel de lucrări.heiztechnik. poz.

63 Racordul electric ! Colierele cu cablu se introduc în suport şi se asigură prin bascularea clapetei (fig. poz. 61. apoi se împinge partea de sus al capacului până ce clemele laterale fixează capacul de carcasă (fig. 10 1 2 Fig. 60. poz. 1 2 1 Fig.Montarea aparatului de reglare ! Colierul pentru cabluri (fig.heiztechnik. cu şuruburi. Se va executa un racord electric permanent conform EN 50165 respectiv în conformitate cu normativele naţionale pentru instalaţii electrice. 1). Pozarea cablurilor şi tuburilor capilare se va efectua cu grijă! INDICAŢIE PENTRU UTILIZATOR ! Asiguraţi toţi conductorii cu coliere pentru cablu. poz. Fig.buderus. 2).de 47 . 64 Fixarea conductorilor electrici ! Clemele capacului din spate al aparatului de reglare (Logamatic 43xx) se introduc în suport. 63. 1 şi 2) se fixează în stânga sau în dreapta. 65). 65 Modificări sub rezerva îmbunătăţirilor tehnice! Cazan de încălzire cu aparat de reglare montat 47 Instrucţiuni de montaj şi întreţinere Cazan special pe motorină / gaz Logano GE515 • Ediţia 06/2001 Buderus Heiztechnik GmbH • http://www. ! Racordul electric se va executa conform schemei de conexiuni. de peretele din spate al cazanului. ! Se fixează capacul aparatului de reglare (fig. 1) din nou de carcasă cu două şuruburi de tablă (fig. 64. poz.

! Se face legătura între dispozitivul de curăţare prin suflare a vizorului cu arzătorul. 66. 1) se decupează pe şantier prin găurire sau cu un aparat de sudură autogen la diametrul necesar tubului de ardere (Ø maxim 270 mm). fig. 32. 66.de . ! Se ajustează prin decupare garniturile inelare izolante corespunzător diametrului tubului de ardere (fig. puteţi obţine de a Buderus plăci de arzător gata decupate (accesoriu opţional).buderus. 2). Fig.heiztechnik. PERICOL DE DETERIORARE A INSTALAŢIEI ATENŢIE datorită folosirii unui arzător necorespunzător. 66. 66 Montarea arzătorului (dimensiunea în mm) 1 2 3 4 Modificări sub rezerva îmbunătăţirilor tehnice! 48 48 Instrucţiuni de montaj şi întreţinere Cazan special pe motorină / gaz Logano GE515 • Ediţia 06/2001 Buderus Heiztechnik GmbH • http://www. ! Spaţiul rămas între izolaţia termică a uşii arzătorului şi tubul de ardere (fig. poz. Şuriburile se strâng uniform. ! Paca arzătoului se fixează cu şuruburi de uşa arzătorului (etanşare cu şnur de etanşare GP Ø 10 mm). poz. ! Se închide uşa arzătorului şi se blochează cu 4 şuruburi mecanice (M16 x 140) (vezi capitolul 8. Găurile pentru fixarea arzătorului se practică cu ajutorul şablonului flanşei de fixare a arzătorului. poz. 3). 3 bis 6).11 Montarea arzătorului 11 Montarea arzătorului În acest capitol se prezintă în principiu montajul unui arzător. ! Se fixează arzătorul pe placă cu şuruburi. INDICAŢIE PENTRU UTILIZATOR La cerere.8 "Montarea armăturilor şi a uşii arzătorului". 66. poz. pentru menţinerea fără depuneri a geamului vizorului. poz. 4) se umple cu ganiturile izolante ajustate corespunzător (fig. ! Utilizaţi numai arzătoare care corespund condiţiilor tehnice cerute de Logano GE515 (vezi capitolul 4 "Date tehnice". ! Palca arzătorului (fig. pagina 9). în cruce.

Pentru utilizarea şi prepararea corectă a apei de umplere şi de completare. 0313 ⋅ -----------------------------------------------mol Ca ( HCO3 ) 2  -------- 3 m 8. Punerea în funcţiune a diferitelor aparate de reglare se desfăşoară identic. umpleţi instalaţia de încălzire exclusiv numai prin robinetul de umplere din sistemul de conducte (retur). generat de exemplu. 1 Concentraţia de Ca (HCO3)2în apa de umplere şi de completare în mol/m3 ≤ 2.2–9.5 > 2.Punerea în funcţiune a instalaţiei 12 12 Punerea în funcţiune a instalaţiei La Logano GE515 pot fi conectate aparatele de reglare ale seriei 4000. Valoarea pH a agentului termic creşte după umplerea instalaţiei. pagina 53). ! Completaţi formularul de punere în funcţiune a instalaţiei (vezi capitolul 12.1 Umplerea instalaţiei PERICOL DE DETERIORARE A INSTALAŢIEI ATENŢIE prin şoc termic. 12. După 3–6 luni (la prima întreţinere) se va verifica.6 "Procesul verbal de punere în funcţiune".heiztechnik.2–9. dacă valoarea pH a agentului termic s-a reglat.0 ≤ 1.5 Vmax = triplul volumului instalaţiei Q ( kW ) V max = 0. PERICOL DE DETERIORAE A CAZANULUL ATENŢIE prin acumulare puternică de praf. ! În timpul funcţionării. ! Nu folosiţi cazanul în cazul prezenţei prafului.5 Volumul maxim de de apă de umplere şi de completare Vmax în m3 Valoarea pH a agentului termic 8. Tabelul este un extras din fişa de lucru K8 "Prepararea apei pentru instalaţii de încălzire cu apă caldă" conţinută în catalogul de vânzări Buderus. de activităţi în încăperea centralei termice.de 49 .5 Cerinţe privind apa de umplere şi de completare şi agentul termic Modificări sub rezerva îmbunătăţirilor tehnice! 49 Instrucţiuni de montaj şi întreţinere Cazan special pe motorină / gaz Logano GE515 • Ediţia 06/2001 Buderus Heiztechnik GmbH • http://www.0 > 1. Putere totală cazan în kW 100 < Q ≤ 350 350 < Q ≤ 1000 100 < Q ≤ 350 350 < Q ≤1000 Tab.buderus. respectaţi tabelul de mai jos.

de . pentru instrucţiuni privind modul de punere în funcţiune a acestuia. ! Verificaţi dacă placa pentru dirijarea gazelor fierbinţi sunt montate corect (vezi capitolul 8.. există posibilitatea ridicării temperaturii gazelor de evacuare (vezi capitolul 12. 67 Verificarea poziţiei plăcilor de dirijare a gazelor fierbinţi 12. aerisiţi instalaţia prin corpurile de încălzire. ! Completaţi formularul de punere în funcţiune conţinut în documentaţia arzătorului.buderus.3 Punerea în funcţiune a aparatului de reglare Consultaţi documentaţia tehnică a aparatului de reglare din seria 4000 folosit de Dvs.12 Punerea în funcţiune a instalaţiei 12. Fig.heiztechnik.8. pagina 51).5 "Montarea plăcilor de dirijare a gazelor fierbinţi".4 Punerea în funcţiune a arzătorului ! La punerea în funcţiune a arzătorului procedaţi în conformitate cu instrucţiunile de montaj şi întreţinere ataşate arzătorului. Dacă la măsurătorile pentru completarea procesului verbal de punere în funcţiune constataţi că temperatura gazelor de evacuare este prea joasă pentru coşul de fum (pericol de formare de condens).5 "Ridicarea temperaturii gazelor de evacuare". pagina 32).2 Pregătirea instalaţiei pentru funcţionare La punerea în funcţiune se vor respecta următoarele puncte: ! Înainte de punerea în funcţiune. 12. Modificări sub rezerva îmbunătăţirilor tehnice! 50 50 Instrucţiuni de montaj şi întreţinere Cazan special pe motorină / gaz Logano GE515 • Ediţia 06/2001 Buderus Heiztechnik GmbH • http://www.

se poate obţine o ridicare a temperaturii gazelor de evacuare.2 Îndepărtarea plăcilor de blocare a gazelor fierbinţi Temperatura gazelor de evacuare poate fi ridicată semnificativ. dacă se demontează plăcile de blocare a gazelor fierbinţi. 160–180 °C.Punerea în funcţiune a instalaţiei 12. INDICAŢIE PENTRU UTILIZATOR Modificarea plăcilor de blocare a gazelor fierbinţi se va lua în considerare ca o ultimă alternativă deoarece micşorarea plăcilor de blocare a gazelor fierbinţi nu este reversibilă. poz. 12. temperatura gazelor de evacuare este corespunzător mai joasă. prin îndepărtarea în pereche a plăcilor de dirijare a gazelor fierbinţi de sus respectiv de jos. 2 1 12 Fig. ! Se deşurubează şuruburile care fixează plăcile de blocare a gazelor fierbinţi şi acestea se îndepărtează din partea stângă şi din partea dreaptă (fig.5 Ridicarea temperaturii gazelor de evacuare Temperatura gazelor de evacuare se situează la un cazan nou cu temperatura agentului termic de 80 °C şi reglaje (referitoare la puterea nominală) în funcţie de mărimea cazanului în jur de cca. 68.buderus.heiztechnik. Prin îndepărtarea singulară sau combinată a plăcilor de blocare a gazelor fierbinţi şi a placa pentru dirijarea gazelor fierbinţi se poate obţine o ridicare suplimentară temperaturii gazelor de evacuare. 1 şi 2). 68 Poziţia plăcilor de blocare a gazelor fierbinţi Modificări sub rezerva îmbunătăţirilor tehnice! 51 Instrucţiuni de montaj şi întreţinere Cazan special pe motorină / gaz Logano GE515 • Ediţia 06/2001 Buderus Heiztechnik GmbH • http://www.5. Temperatura gazelor de evacuare poate fi ridicată prin măsurile descrise în continuare. 12.de 51 . ! Cazanul se scoate din funţiune conform instrucţiunilor de utilizare.1 Îndepărtarea plăcilor de dirijare a gazelor fierbinţi La cazanele de mărimea 7–11 (240–455 kW).5. În regim de funcţionare în două trepte.

poz. 69.de . poate fi îndepărtat în acelaşi mod şi al doilea segment de pe plăcile blocare a agazelor fierbinţi. ! Dacă creşterea temperaturii gazelor de evacuare rezultată de aici nu este suficientă. 3) care fixează plăcile de blocare a gazelor fierbinţi şi acestea se îndepărtează din partea stângă şi din partea dreaptă (fig. 3 1 2 Fig. respectiv plăcile de blocare a gazelor fierbinţi pot fi îndepărtate complet. cu şuruburi. aşa cum s-a descris mai sus. ! Se fixează din nou de elementul anterior placa de blocare a gazelor fierbinţi. ! Placa de blocare a gazelor fierbinţi se aşează pe un suport astfel încât crestăturile (fig. poz. poz.3 Ridicarea uşoară a temperaturii gazelor de evacuare ! Se deşurubează şuruburile (fig. 69 Placă de blocare a gazelor fierbinţi Modificări sub rezerva îmbunătăţirilor tehnice! 52 52 Instrucţiuni de montaj şi întreţinere Cazan special pe motorină / gaz Logano GE515 • Ediţia 06/2001 Buderus Heiztechnik GmbH • http://www.buderus. 69.heiztechnik.5.12 Punerea în funcţiune a instalaţiei 12. 68. Cu un ciocan se rupe câte un segment de pe placa de blocare a gazelor fierbinţi din stânga şi din dreapta. 1 şi 2). 1 şi 2) să rezeme în gol.

7. 9. 2. 3. Modificări sub rezerva îmbunătăţirilor tehnice! 53 Instrucţiuni de montaj şi întreţinere Cazan special pe motorină / gaz Logano GE515 • Ediţia 06/2001 Buderus Heiztechnik GmbH • http://www. Umplerea instalaţiei de încălzire cu apă Aerisirea instalaţiei de încălzire prin radiatoare S-a efectuat controlul de etanşeitate? Verificarea poziţiei plăcilor de dirijare a gazelor fierbinţi Punerea în funcţiune a aparatului de reglare Punerea în funcţiune a arzătorului Verificarea temperaturii gazelor de evacuare Informarea beneficiarului. Operaţiuni pentru punerea în funcţiune 1.de 53 .heiztechnik. 8. 4. Completaţi cu grijă. predarea documetaţiei tehnice Confirmarea punerii corecte în funcţiune dpdv tehnic Pagina 27 Pagina 50 Pagina 32 Pagina 50 Vezi documentaţia arzătorului Pagina 51 Pagina (etape de lucru) Pagina 49 Observaţii (semnătura) 12 Stampila firmei/Semnătura/Data INDICAŢIE PENTRU UTILIZATOR ! Completaţi în tabel combustibilul folosit (vezi instrucţiunile de utilizare "Prefaţă".6 Procesul verbal de punere în funcţiune Logano GE515 poate funcţiona cu un arzător pe motorină sau cu un arzător pe gaz. 5. 6. în timpul punerii în funcţiune a arzătorului pe motorină sau cu gaz.buderus. ! Imediat după punerea în funcţiune. procesul verbal de punere în funcţiune.Punerea în funcţiune a instalaţiei 12. se semnează procesul verbal şi se trece data punerii în funcţiune. pagina 2).

În acest timp.heiztechnik. PERICOL DE DETERIORARE A INSTALAŢIEI ATENŢIE 13. Goliţi instalaţia de încălzire de apă prin punctul cel mai de jos al instalaţiei.2 Scoaterea instalaţiei din funcţiune în caz de urgenţă INDICAŢIE PENTRU UTILIZATOR ! Deconectaţi numai în caz de urgenţă instalaţia de la siguranţa camerei centralei termice sau cu întrerupătorul de avarie.1 Scoaterea instalaţiei din funcţiune prin intermediul aparatului de reglare Scoateţi instalaţia din funcţiune prin intermediul aparatului de reglare. ! Se închide alimentarea cu combustibil.13 Scoaterea instalaţiei din funcţiune 13 Scoaterea instalaţiei din funcţiune La Logano GE515 pot fi conectate aparatele de reglare ale seriei 4000. prin îngheţ.buderus. Instalaţia de încălzire poate îngheţa la ger. Modificări sub rezerva îmbunătăţirilor tehnice! 54 54 Instrucţiuni de montaj şi întreţinere Cazan special pe motorină / gaz Logano GE515 • Ediţia 06/2001 Buderus Heiztechnik GmbH • http://www. aerisitorul din cel mai înalt punct al instalaţiei trebuie să fie deschis. prin robinetul de golire. O dată cu scoaterea din funcţiune a aparatului de reglare. În alte cazuri de pericol se închide imediat robinetul principal de alimentare cu combustibil şi se scoate instalaţia de sub tensiune de la siguranţa camerei centralei termice sau cu întrerupătorul de avarie. ! Se închide alimentarea cu combustibil. în cazul unei deconectări de avarie. arzătorul se deconectează automat. 13. dacă nu este în funcţiune. de ex. La scoaterea din funcţiune a diferitelor tipuri de aparate de reglare se procedează identic. ! Protejaţi instalaţia de încălzire la îngheţ în cazul în care există acest pericol.de .

INDICAŢIE PENTRU UTILIZATOR Puteţi comanda piese de schimb folosind catalogul de piese de schimb Buderus. AVERTIZARE! ! Executaţi lucrări la instalaţia de gaze numai dacă sunteţi autorizaţi pentru astfel de lucrări. – obţinerea unei siguranţe ridicate în exploatare.Inspectarea şi întreţinerea instalaţiei 14 14 Inspectarea şi întreţinerea instalaţiei 14. PERICOL DE MOARTE prin explozia gazelor inflamabile. – menţinerea arderii ecologice la un nivel ridicat. pagina 62.heiztechnik.de 55 .1 Indicaţii generale Oferiţi clienţlor Dvs.buderus. Ceea ce trebuie să conţină un contract anual de inspecţie şi întreţinere orientat spre necesităţi pot fi găsite în capitolul 14.6 "Procesele verbale de inspecţie şi întreţinere". 14. un contract anual de inspecţie şi întreţinere orientat spre necesităţi. Modificări sub rezerva îmbunătăţirilor tehnice! 55 Instrucţiuni de montaj şi întreţinere Cazan special pe motorină / gaz Logano GE515 • Ediţia 06/2001 Buderus Heiztechnik GmbH • http://www.2 De ce este importantă o întreţinere regulată? Următoarele motive impun efectuarea întreţinerii regulate a instalaţiilor clenţilor Dvs.: – obţinerea unui randament ridicat şi exploatarea economică a instalaţiei (consum redus de combustibil).

4 1 3 2 Fig. 70. ! Întrerupătorul (fig.heiztechnik. 1 Fig. 70 Exemplificare: Logamatic 4311 ! Se deşurubează cele patru şuruburi mecanice. 71. poz.de . 1) de pe aparatul de reglare se comută în poziţia "0". ! Se deschide uşa arzătorului. 71 Elementele de fixare a uşii arzătorului Modificări sub rezerva îmbunătăţirilor tehnice! 56 56 Instrucţiuni de montaj şi întreţinere Cazan special pe motorină / gaz Logano GE515 • Ediţia 06/2001 Buderus Heiztechnik GmbH • http://www.14 Inspectarea şi întreţinerea instalaţiei 14. pagina 54).3 Curăţarea cazanului cu perii ! Se scoate instalaţia de sub tensiune (vezi capitolul 13 "Scoaterea instalaţiei din funcţiune".buderus. ! Se închide alimentarea cu combustibil. 1 până la 4). care servesc la fixarea uşii arzătorului de elementul de cazan anterior (fig. poz.

poz. spre faţă. poz. din faţă spre spate (fig. 73 Perii de curăţare ! Canalele de fum se curăţă cu perii tip 1 şi 2.Inspectarea şi întreţinerea instalaţiei ! Se scot plăcile de dirijare a gazelor fierbinţi. 72. din canalele de fum (fig.heiztechnik. 72 Scoaterea plăcilor de dirijare a gazelor fierbinţi Prezentarea diferitelor tipuri perii oferite de Buderus (echipament opţional). ! Restul camerei de ardere (fig. 1 până la 4). 74. 1 2 3 Fig. 3 2 1 Fig. 73. 2) se curăţă cu peria tip 2. vezi în fig. 74 Curăţarea canalelor de fum Modificări sub rezerva îmbunătăţirilor tehnice! 57 Instrucţiuni de montaj şi întreţinere Cazan special pe motorină / gaz Logano GE515 • Ediţia 06/2001 Buderus Heiztechnik GmbH • http://www. poz. 4 3 14 2 1 Fig. ! Peretele posterior a camerei de ardere se curăţă peria tip 3. 1 şi 3). INDICAŢIE PENTRU UTILIZATOR Cazanele de mărimea 510 cu 12 elemenţi nu sunt echipate cu plăci de dirijare a gazelor fierbinţi.8. 74.5 "Montarea plăcilor de dirijare a gazelor fierbinţi". Plăcile de dirijare a gazelor fierbinţi echipează cazanele de mărimea 240–455 cu 7–11 elemenţi (vezi capitolul 8.de 57 . pagina 32).buderus.

! Se fixează capacele gurilor de curăţare şi se închide uşa arzătorului.8. ! Termoizolaţia elementului posterior se rabate în jos şi se îmbină cu agrafa sub stuţul colectorului gazelor de evacuare (fig. Se înlocuiesc şnururile de etanşare deteriorate sau întărite. Şuruburile se strâng uniform. 75 1 3 Demontarea capacelor de curăţare 2 1 Modificări sub rezerva îmbunătăţirilor tehnice! 58 58 Instrucţiuni de montaj şi întreţinere Cazan special pe motorină / gaz Logano GE515 • Ediţia 06/2001 Buderus Heiztechnik GmbH • http://www. din stânga şi din dreapta. din peretele posterior inferior al cazanului. termoizolaţia se rabate în sus şi se agaţă cu agrafa (fig. poz.5 "Montarea plăcilor de dirijare a gazelor fierbinţi". 75. 76 Îmbinarea termoizolaţiei elementului posterior Fig.buderus. 75. poz. în decupările profilului din elementul de manta superior şi din pereţii laterali iar tabla de legătură se fixează cu şuruburi de piesele mantăii posterioare inferioare. din canalele de fum cât şi din colectorul gazelor de evacuare. 1).de . 75. ! Se verifică şnururile de etanşare de la gurile de curăţare şi de la uşa arzătorului. INDICAŢIE PENTRU UTILIZATOR Şnururi de etanşare corespunzătoare se pot obţine prin filiale. ! Se îndepărtează depunerile din ardere din focar. ! Piesele mantăii posterioare inferioare se agaţă. ! Se îndepărtează capacele gurilor de curăţare de pe elementul posterior (fig. ! Pereţii posteriori inferiori ai cazanului se ridică uşor şi se scot spre spate. poz. poz. ! Se scoate agrafa de sub stuţul gazelor de evacuare. Fig. ! Se curăţă plăcile de dirijare ale gazelor fierbiţi cu periile. sub stuţul gazelor de evacuare. 2) şi de pe colectorul gazelor de evacuare (fig. 76.14 Inspectarea şi întreţinerea instalaţiei ! Se deşurubează ambele şuruburi de tablă de pe tabla de legătură şi se îndepărtează tabla de legătură.heiztechnik. în stânga şi în dreapta. ! Plăcile de dirijare ale gazelor fierbinţi se introduc în canalele de fum (vezi capitolul 8. 3). pagina 32). 1). ! Se îndepărtează ambele şuruburi de tablă.

la curăţarea umedă. La curăţarea umedă urmaţi aceleaşi etape descrise la curăţarea cu perii (vezi capitolul 14.4 Curăţarea umedă a cazanului În cazul curăţării umede. 14 Modificări sub rezerva îmbunătăţirilor tehnice! 59 Instrucţiuni de montaj şi întreţinere Cazan special pe motorină / gaz Logano GE515 • Ediţia 06/2001 Buderus Heiztechnik GmbH • http://www.buderus. utilizaţi detergenţi corespunzător gradului de murdărire. În anumite situaţii.heiztechnik. de sus. ! Se încălzeşte cazanul până ce temperatura agentului termic ajunge la cel puţin 70 °C. nu este permis ca în aparatul de reglare să pătrundă vapori din pulverizare. ! Utilizaţi detergenţi corespunzători felului de murdărire (depuneri neaderente sau aderente).3 "Curăţarea cazanului cu perii". modul de curăţare umedă trebuie să se execute diferit de modul de efectuare descris aici. ! Aparatul de reglare se protejează cu o folie. ! Pe canalele de fum se pulverizează. detergent.de 59 . (curăţare chimică) instrucţiunile de utilizare ale aparatului de curăţare şi a detergentului. uniform.Inspectarea şi întreţinerea instalaţiei 14. ! Se perie canalele de fum. INDICAŢIE PENTRU UTILIZATOR ! Respectaţi. pagina 56).

poz. 77 Hidrometru pentru instalaţii deschise Poz. poz. 78.de . De accea. atunci.14 Inspectarea şi întreţinerea instalaţiei 14. poz. Dacă apa din instalaţie trebuie completată prea des. 78. Fig. PERICOL DE DETERIORARE A INSTALAŢIEI ATENŢIE 2 1 prin completări prea dese cu apă. 77. 1: Indicator roşu Poz. 3). 2: Indicator verde Poz. poz. indicatorul hidrometrului (fig. se va explica prin exemple. În practică se mai montează foarte rar instalaţii deschise. Instalaţii închise La instalaţiile închise. Instalaţii deschise La instalaţiile deschise.buderus. 1) al manometrului trebuie să fie reglat în dreptul presiunii necesare pentru instalaţie. indicatorul manometrului (fig. 2: Indicator manometru Poz. Indicatorul roşu (fig. 2) trebuie să se situeze în interiorul marcajului verde (fig. INDICAŢIE PENTRU UTILIZATOR ! Creaţi presiunea necesară pentru instalaţie. poz. 77. 1: Indicator hidrometru Poz. în funcţie de proprietăţile apei. 1) trebuie să se situeze în interiorul marcajului roşu (fig. 78 Manometru pentru instalaţii închise 3 Poz. 3 2 1 Fig. ! Verificaţi instalaţia de încălzire la etanşeitate şi funcţiile vasului de expansiune. 78. 3). 3: Marcaj verde Modificări sub rezerva îmbunătăţirilor tehnice! 60 60 Instrucţiuni de montaj şi întreţinere Cazan special pe motorină / gaz Logano GE515 • Ediţia 06/2001 Buderus Heiztechnik GmbH • http://www. instalaţiile deschise se deosebesc de instalaţiile închise. instalaţia poate fi deteriorată prin coroziune sau prin depunere de piatră. ! Aveţi în vedere ca instalaţia să fie aerisită. ! Verificaţi presiunea din instalaţie. în baza înstalaţiilor închise cum se poate verifica presiunea apei din instalaţie. 3: Marcaj roşu ! Reglaţi în mod corespunzător indicatorul manometrului.5 Verificarea presiunii apei din instalaţie În general.heiztechnik.

poz.1 "Umplerea instalaţiei".heiztechnik.Inspectarea şi întreţinerea instalaţiei Dacă indicatorul manometrului (fig.buderus. 2) trece sub marcajul verde (fig. ! Apa de completare se introduce în instalaţie prin robinetul de umplere din sistemul de conducte (retur). ! Se aeriseşte instalaţia. Modificări sub rezerva îmbunătăţirilor tehnice! 61 Instrucţiuni de montaj şi întreţinere Cazan special pe motorină / gaz Logano GE515 • Ediţia 06/2001 Buderus Heiztechnik GmbH • http://www. 78. 78. PERICOL DE DETERIORARE A INSTALAŢIEI ATENŢIE 14 prin şoc termic. pagina 49). ci exclusiv numai prin robinetul de umplere din sistemtul de conducte (retur) al instalaţiei de încălzire. În acest caz trebuie completată apa din instalaţie (vezi capitolul 12.de 61 . ! Nu completaţi apa din instalaţia de încălzire în timpul funcţionării prin robinetul KFE al cazanului. poz. 3) atunci presiunea apei din instalaţie este prea scăzută. ! Se verifică din nou presiunea apei.

7. la instalaţiile închise Verificarea presiunii apei şi a presurizării. 3.buderus. cu măsurători şi documentarea rezultatelor măsurătorilor şi verificărilor Certificarea de inspecţie autorizată cu semnătură. dată şi ştampilă Vezi documentaţia tehnică a aparatului de reglare Modificări sub rezerva îmbunătăţirilor tehnice! 62 62 Instrucţiuni de montaj şi întreţinere Cazan special pe motorină / gaz Logano GE515 • Ediţia 06/2001 Buderus Heiztechnik GmbH • http://www. 9. 11. Verificarea funcţiilor şi siguranţei sistemului de evacuare a Vezi documentaţia tehnică a gazelor de ardere arzătorului Verificarea presiunii apei şi a presurizării vasului de expansiune cu membrană. pentru aceasta se scoate instalaţia din Pagina 56 funcţiune Verificarea funcţiilor arzătorului Vezi documentaţia tehnică a arzătorului Pagina (etape de lucru) Observaţii 4.6 Procesele verbale de inspecţie şi întreţinere Procesele verbale de inspecţie şi întreţinere vă oferă o imagine de ansamblu asupra lucrărilor de inspecţie şi întreţinere.heiztechnik. la instalaţiile deschise Pagina 60 Pagina 60 Verificarea funcţiilor boilerului şi a anodului de protecţie la Vezi documentaţia tehnică a coroziune boilerului Verificarea reglajelor aparatului de reglare în funcţie de cerinţe Controlul final al lucrărilor de inspecţie. 8. 10. 2. 5. Completaţi procesele verbale cu ocazia efectuării inspecţiei şi întreţinerii. Verificarea stării generale a instalaţiei Control vizual şi funcţional al instalaţiei Verificarea instalaţiei de combustibil şi de apă (agent termic): – la etanşeitate – la coroziune vizibilă – la îmbătrânire Verificarea focarului şi a suprafeţelor de transfer termic la murdărire. Lucrări de inspecţie 1. ! Cerificaţi lucrările de inspecţie sub semnătură şi treceţi data efectuării.14 Inspectarea şi întreţinerea instalaţiei 14. 6.de .

heiztechnik.de 63 . dată şi ştampilă Modificări sub rezerva îmbunătăţirilor tehnice! 63 Instrucţiuni de montaj şi întreţinere Cazan special pe motorină / gaz Logano GE515 • Ediţia 06/2001 Buderus Heiztechnik GmbH • http://www. Scoaterea instalaţiei din funcţiune Demontarea şi curăţarea plăcilor de dirijare a gazelor fierbinţi Curăţarea canalelor de fum (a suprafeţelor de transfer termic) Curăţarea focarului Curăţarea colectorului gazelor de evacuare Montarea plăcilor de dirijare a gazelor fierbinţi Verificarea şi. 5. dacă este cazul. Verificarea funcţiilor şi siguranţei în exploatare Certificarea de întreţinere autorizată cu semnătură.buderus. înlocuirea garniturilor de etanşare / a şnururilor de etanşare la arzător şi la uşa arzătorului Punerea în funcţiune a instalaţiei Controlul final al lucrărilor de inspecţie. 6. cu măsurători şi documentarea rezultatelor măsurătorilor şi verificărilor Pagina (etape de lucru) Pagina 54 Pagina 57 Pagina 57 Pagina 57 Pagina 57 Pagina 32 Vezi documentaţia tehnică a arzătorului Pagina 49 Vezi documentaţia tehnică a arzătorului Vezi documentaţia tehnică a arzătorului Observaţii 10. 7. 2. 3.Inspectarea şi întreţinerea instalaţiei 14 Lucrări de întreţinere orientate spre necesităţi 1. 8. 9. 4.

de . Modificări sub rezerva îmbunătăţirilor tehnice! 64 64 Instrucţiuni de montaj şi întreţinere Cazan special pe motorină / gaz Logano GE515 • Ediţia 06/2001 Buderus Heiztechnik GmbH • http://www. Dacă arzătorul nu porneşte nici după trei încercări. PERICOL DE DETERIORARE A INSTALAŢIEI ATENŢIE prin apăsarea prea des repetată a tastei de depanare (deparazitare). ! Nu încercaţi să remediaţi deranjamentul prin apăsarea de mai mult de trei ori consecutiv a tastei de depanare (deparazitare).15 Remedierea deranjamentelor arzătorului 15 Remedierea deranjamentelor arzătorului Deranjamentele instalaţiei de încălzire sunt afişate pe dispay-ul aparatului de reglare. puteţi consulta informaţiie necesare privind depanarea arzătorului în documentaţia tehnică a arzătorului respectiv. deranjamentul arzătorului este semnalizat printr-un bec de avarie pe arzător. transformatorul de aprindere al arzătorului poate fi deteriorat.buderus. ! Apăsaţi tasta de depanare (deparazitare) a arzătorului (vezi instrucţiunile de utilizare ale arzătorului). tasta de depanare (deparazitare) se apasă consecutiv de mai mult de trei ori. informaţii detaliate privind mesajele de deranjamente găsiţi în instrucţiunile de service ale aparatului de reglare respectiv. Dacă în cazul nepornirii arzătorului. Suplimentar.heiztechnik.

10 R Regulator de temperatură .Index 16 16 Index A Adâncime uşă arzător . . . . . 9 L Lungime bloc cazan . 18 Elemenţi de cazan . . . . . . . . . . . . . . . . . 48 M Manta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 Volum de gaz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 Volum apă cazan . . 9 Aparat de reglare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 Temperatură tur . . . . . . . . . . . . . . 8 Diametru focar . . . . . . . 29 Ţ Ţeavă de alimentare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 Lungime totală cazan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9. . . . . . . . 10 Suprapresiune de lucru maximă . . . . . . . . . . . . . . 25 C Capac gură de curăţare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 Termoizolaţia elementului posterior . . . . . . . . . . . . 37 Transport . . . . . . . . . . . . . . . 14 Presă de niplare cazan . . . . . . . 32 Plăci de dirijare a gazelor fierbinţi . . . . . . 9 F Flanşă de racordare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 Presă de niplare . . 9 V Verificare la etanşeitate . . . . . . . . . 9 Debit masic . . 9 S Set ajutător de montaj . . . . . . . 9 I Isolaţie termică . . . . . . . . . . . . . . . . 5 T Teacă de imersie . 18 Colector gaze de evacuare Combustibil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 Modificări sub rezerva îmbunătăţirilor tehnice! 65 Instrucţiuni de montaj şi întreţinere Cazan special pe motorină / gaz Logano GE515 • Ediţia 06/2001 Buderus Heiztechnik GmbH • http://www. . . . . . . . . . . . 5 D Date tehnice . . . . . 55 Condiţii de utilizare cazan . . . . . . . . . . . . . 9 Putere termică nominală . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 Contract de inspecţie Contract de întreţinere (orientat spre necesităţi) . . . . 9 B Bloc de cazan . . .5 . . . . . . . .8 Apă de completare . . . . . . . . . . . . . . 41 Plăci de blocare a gazelor fierbinţi . 55 Conţinut CO2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 Presiune dinamică gaze de ardere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 Greutate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 Putere termică în focar . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 Suprapresiune de lucru . . . . . . . . . . . . . . . 5. . . . . . . . . . . 57 Piese manta perete posterior . . . . . . . 38 Mărime cazan . . . . . . . . . 43 G Gabarit . . . . . . .buderus. . . . . . . . . 26 Temperatura gazelor de evacuare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 E Element intermediar . 10 Descriere produs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 P Perii de curăţare . . . . . . . . . . . . . 9 Lungime focar . . . . . . . . . . 21 Element posterior . . . . . . . . . . . . . .de 65 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 Ţeavă de evacuare gaze de ardere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 Presiune de refulare (tiraj) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49 Apă de umplere . . . . 49 Arzător . . . 30 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .heiztechnik. .

Instrucþiuni de utilizare Cazulul special pe motorinã / gaz Logano GE515 .

Combustibilul corect Pentru o funcţionare ireproşabilă înstalaţia tebuie alimentată cu combustibilul corespunzător.de . atunci vă recomadăm să cereţi sfatul specialistului Dvs.heiztechnik. Actualizarea documentaţiei Petru propuneri de îmbunătăţire sau în cazul unor nereguli constatate. funcţionarea şi caracteristicile tehnice pot prezenta abateri minore. va completa în tabelul de mai jos. Utilizaţi acest combustibil: Ştampila/Semnătura/Data Sub rezerva modificărilor tehnice! Datorită perfecţionărilor permanente. vă rugăm să ne contactaţi. PERICOL DE DETERIORARE A INSTALAŢIEI ATENŢ IE! prin utilizarea de combustibil necorespunzător. la punerea în funcţiune. INDICAŢIE PENTRU UTILIZATOR Dacă doriţi să folosiţi pentru instalaţie un alt tip de combustibil.Prefaţă Aparatul corespunde cerinţelor fundametale ale normelor şi directivelor aplicabile. Cu privire la aceste instrucţiuni Prezentele instrucţiuni conţin informaţii importante pentru exploatarea şi întreţinerea sigură şi corectă a cazulului special pe motorină / gaz Logano GE515.buderus. ilustraţiile. ! Utilizaţi pentru instalaţia Dvs. cu ce fel de combustibil trebuie să fie alimentată instalaţia Dvs. Specialistul Dvs. exclusiv combustibilul indicat. O copie a Declaraţiei de conformitate se găseşte în instrucţiunile de montaj şi întreţinere. Documentele corespunzătoare precum şi Declaraţia de conformitate în original sunt păstrate la producător. Conformitatea a fost dovedită. Modificări sub rezerva îmbunătăţirilor tehnice! 2 68 Instrucţiuni de utilizare Cazan special pe motorină / gaz Logano GE515 • Ediţia 11/2001 Buderus Heiztechnik GmbH • http://www.

. . . .1 Scoaterea din funcţiune a aparatului de reglare şi a arzătorului .70 1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .77 . . .. . . . . . .2 Scoaterea din funcţiune a instalaţiei în caz de urgenţă . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . .1 Clasificarea apei . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .76 5. . . . . . .76 6 7 Înlăturarea deranjamentelor arzătorului Întreţinerea instalaţiei . 76 5. . . . . . . . . .Cuprins 1 Pentru siguranţa Dvs . . . . . . . . . . . .1 Destinaţia. . . . . . . . . . .74 4 Punerea în funcţiune a instalaţiei . . . . . . . . . . . .2 Verificarea şi corectarea presiunii apei. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 De ce este importantă o întreţinere regulată? .70 1. . . . . . . . . . . . . .73 3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . .. . . .2 Structura indicaţiilor .79 Modificări sub rezerva îmbunătăţirilor tehnice! 69 Instrucţiuni de utilizare Cazan special pe motorină / gaz Logano GE515 • Ediţia 11/2001 Buderus Heiztechnik GmbH • http://www. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .heiztechnik. . . . . . . . . . .75 5 Scoaterea instalaţiei din funcţiune . . . .72 . . . . . . . . . . . . . .1 Pregătirea instalaţiei pentru punerea în funcţiune . . . .75 4. . . . . . . . . . . . .78 7. . .3 Respectaţi aceste indicaţii de siguranţă . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .78 7. . . .75 4. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 Proprietăţile apei . . . . . . . . . . . . . . . . . .buderus. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . .70 1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .73 Utilizaţi apă corespunzătoare pentru umplere şi pentru completare 3. . . . . . . . . . . .2 Punerea în funcţiune a aparatului de reglare şi a arzătorului . .70 2 3 Descrierea produsului .de 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

buderus. PERICOL DE MOARTE prin explozia gazelor inflamabile. Pentru o exploatare sigură.de . vă recomandăm să respectaţi indicaţiile de siguranţă şi instrucţiunile de utilizare.3 Respectaţi aceste indicaţii de siguranţă Cazanul special pe motorină / gaz Logano GE515 este construit şi produs după cele mai noi cunoştinţe tehnologice şi reguli privind siguranţa în funcţionare. ! Citiţi cu atenţie instrucţiunile de utilizare.2 Structura indicaţiilor Se deosebesc două trepte de pericole care sunt indicate prin cuvinte de atenţionare: PERICOL DE MOARTE Indică un pericol care este posibil fie generat de un produs şi care. Modificări sub rezerva îmbunătăţirilor tehnice! 4 70 Instrucţiuni de utilizare Cazan special pe motorină / gaz Logano GE515 • Ediţia 11/2001 Buderus Heiztechnik GmbH • http://www.1 Destinaţia Cazanul special pe motorină / gaz Logano GE515 a fost conceput pentru încălzirea apei ca agent termic. INDICAŢIE PENTRU UTILIZATOR Aici primiţi sfaturi practice pentru un reglaj şi o exploatare optimă a echipamentului cât şi alte informaţii folositoare. fără aplicarea de măsuri pe prevenire suficiente. ! Nu aprindeţi foc! Nu fumaţi! Nu folosiţi bricheta! ! Evitaţi producerea de scântei! Nu acţionaţi întrerupătoare electrice. dacă domeniul de lucru ale acestora coincide cu datele tehnice ale cazanului.1 Pentru siguranţa Dvs 1 Pentru siguranţa Dvs 1. economică şi ecologică a instalaţiei. AVERTIZARE! 1. La aceste cazane îşi găsesc utilizarea sistemele de reglare ale seriei 4000. S-a pus un accent deosebit pe un mod de deservire prietenos. ! Instalaţia de încălzire se va monta numai de către un specialist în instalaţii de încălzire. Printr-o deservire necorespunzătoare a Logano GE515 pot apare pagube materiale.heiztechnik. ! Lăsaţi-vă instruiţi în detaliu privind deservirea instalaţiei de către firma specializată în instalaţii de încălzire. stechere sau soneria! ! Închideţi robinetul principal de gaz! ! Deschideţi ferestrele şi uşile! ! Avertizaţi locatarii. dar nu sunaţi! ! Părăsiţi clădirea! ! Anunţaţi telefonic întreprinderea furnizoare de gaz din afara clădirii! ! Alarmaţi eventual poliţia sau pompierii! ! În cazul scăpărilor de gaz perceptibile cu auzul. nu folosiţi telefonul. PERICOL DE ACCIDENTARE/ DE DETERIORARE A INSTALAŢIEI ATENŢ IE! AVERTIZARE! Indică o situaţie periculoasă potenţial. care poate conduce la răniri medii sau uşoare sau la pagube materiale. poate conduce la răniri grave sau poate provoca chiar moartea. Pot fi utilizate toate arzătoarele pe motorină respectiv pe gaz verificate după EN 267 sau EN 676. părăsiţi imediat zona periculoasă! 1. La miros de gaz există pericol de explozie. ! Exploataţi cazanul de încălzite numai conform destinaţiei sale şi într-o stare tehnică ireproşabilă.

3. DETERIORĂRI ALE CAZANULUI prin aer de combustie impurificat. motorină şi de evacuare a gazelor de ardere. ! Nu depozitaţi materiale sau lichide inflamabile în vecinătatea nemijlocită a cazanului.3. ! Evitaţi impurificarea aerului de combustie cu praf. PERICOL DE INCENDIU datorită materialelor sau lichidelor inflamabile. AVERTIZARE! Insuficienţa de aer de combustie poate conduce la emanaţii de gaz periculoase. de către o firmă specializată. AVERTIZARE! 1 1. ! Aveţi în vedere ca deschiderile pentru accesul aerului şi pentru ventilaţie să nu fie micşorate sau obturate. adezivi). prima punere în funcţiune. racordul de energie electrică. curăţarea şi întreţinerea instalaţiei o dată pe an. ! Dispuneţi inspectarea. ATENŢ IE! ! Nu utilizaţi niciodată detergenţi cu conţinut de clor şi hidrocarburi halogenate (de ex. racordurile de gaz.2 Executarea de lucrări la instalaţie PERICOL DE MOARTE prin explozia de gaze inflamabile.buderus. ! Aveţi în vedere ca montajul. concesionară. întreţinerea şi menţinerea în funcţiune să fie executate de către o firmă specializată.de 5 . vopsele.heiztechnik. ! Nu uscaţi rufe în încăperea centralei termice. ! Nu este permisă funcţionarea cazanului dacă nu remediaţi neîntârziat această stare. Modificări sub rezerva îmbunătăţirilor tehnice! 71 Instrucţiuni de utilizare Cazan special pe motorină / gaz Logano GE515 • Ediţia 11/2001 Buderus Heiztechnik GmbH • http://www. în spay-uri. ! Recomadăm încheierea unui contract pentru o inspecţie anuală şi o întreţinere în funcţie de necesităţi. PERICOL DE DETERIORARE A INSTALAŢIEI AVERTIZARE! ATENŢ IE! prin neefectuarea sau efectuarea necorespunzătoare a curăţării şi întreţinerii.1 Amplasarea PERICOL DE MOARTE prin otrăvire. ! Aveţi în vedere ca lucrările la instalaţia de gaz să fie executate de o firmă specializată.Pentru siguranţa Dvs 1. diluanţi şi detergenţi. ! Aveţi în vedere ca încăperea cazanului să fie protejată de îngheţ. PERICOL DE DETERIORARE A INSTALAŢIEI ATENŢ IE! prin îngheţ.

1: Mantaua cazanului (îmbrăcămintea) Poz. 1. 4) Aparatul de reglare serveşte la supravegherea şi comandarea tuturor componentelor electrice ale cazanului special pe motorină / gaz Logano GE515. 2). – Mantaua cazanului (îmbrăcămintea. Mantaua cazanului şi izolaţia termică împiedică pierderea de energie. 1: Mantaua cazanului (îmbrăcămintea) Modificări sub rezerva îmbunătăţirilor tehnice! 6 72 Instrucţiuni de utilizare Cazan special pe motorină / gaz Logano GE515 • Ediţia 11/2001 Buderus Heiztechnik GmbH • http://www.de . 2 Cazan special pe motorină / gaz Logano GE515 Poz. 1. 1. 3 2 1 Fig. izolaţia termică (Fig. Fig. Poz. Poz. 1).2 Descrierea produsului 2 Descrierea produsului 4 1 Componentele principale ale cazanului special pe motorină / gaz Logano GE515 ie sunt: – Blocul cazanului (Fig. 3: Blocul cazanului Poz.heiztechnik. Blocul cazanului transferă căldura produsă de arzătzor agentului termic. 4: Aparatul de reglare 1 1 1 Fig. 2: Izolaţia termică Poz. 1 Cazan special pe motorină / gaz Logano GE515 Poz. – Aparatul de reglare (Fig.buderus. 2. Poz. Poz. 3). 1 şi Fig.

3. – Apa pentru completare: este apa cu care se completează apa din instalaţie după o eventuală pierdere de apă. În funcţie de scopul pentru care este folosită. Respectaţi cerinţele de bază specifice instalaţiei cu privire la proprietăţile apei. – Apa de încălzire (agentul termic): este apa care se găseşte în instalaţia Dvs.buderus.1 Clasificarea apei În instalaţia Dvs.2 "Proprietăţile apei". Modificări sub rezerva îmbunătăţirilor tehnice! 73 Instrucţiuni de utilizare Cazan special pe motorină / gaz Logano GE515 • Ediţia 11/2001 Buderus Heiztechnik GmbH • http://www.de 7 . apa poartă denumiri diferenţiate.heiztechnik.Utilizaţi apă corespunzătoare pentru umplere şi pentru completare 3 3 Utilizaţi apă corespunzătoare pentru umplere şi pentru completare Acest capitol vă oferă informaţii generale privind clasificarea apei în instalaţia Dvs. – Apa pentru umplere: este apa cu care se umple instalaţia înainte de prima punere în funcţiune. descrise în Capitol 3. se foloseşte apă ca agent termic.

3
3.2

Utilizaţi apă corespunzătoare pentru umplere şi pentru completare
Proprietăţile apei

Orice apă conţine substanţe, cum este de ex. Ca (HCO3)2 (carbonat acid de calciu), care pot influenţa funcţia instalaţiei Dvs. de încălzire. Acesta poate conduce la coroziune, formare de piatră sau depuneri. Pentru ca instalaţia Dvs. de încălzire să funcţioneze cât mai mult timp economic şi în siguranţă precum şi cu economie de energie, recomandăm verificarea proprietăţilor apei de umplere şi de completare respectiv prepararea acesteia. PERICOL DE DETERIORARE A INSTALAŢIEI
ATENŢ IE!

prin coroziune sau depunere de piatră cauzată de apa de umplere şi de completare, care nu corespunde cerinţelor specifice ale instalaţiei. ! Cereţi informaţii de la specialistul pentru instalaţii de încălzire sau de la furnizorul Dvs. oficial de apă privind concentraţia de Ca (HCO3)2 (carbonat acid de calciu) din zona Dvs. ! Dacă apa de unplere şi de completare nu corespunde cerinţelor specifice ale instalaţiei, atunci aceasta trebuie preparată. În acest caz adresaţi-vă specialistului pentru instalaţii de încălzire.

Pentru utilizarea şi prepararea corectă a apei de umplere respectiv de completare trebuie să respectaţi neapărat tabelul următor. Tabelul este un extras din fişa tehnică K8 "Prepararea apei pentru instalaţiile de încălzire cu apă caldă" cuprinsă în catalogul comercial Buderus.
Puterea totală a cazanului în kW 100 < Q ≤ 350 350 < Q ≤ 1000 100 < Q ≤ 350 350 < Q ≤ 1000 Tab. 1 Concentraţia de Ca (HCO3)2 în mol/m³ ≤ 2,0 ≤ 1,5 > 2,0 > 1,5 Cantitatea maximă de apă de umplere şi de completare Vmax în m³ Vmax = de 3 ori volumul instalaţiei Q ( kW ) V max = 0, 0313 ⋅ -----------------------------------------------mol Ca ( HCO 3 ) 2  -------- 3 m Valoare pH agent termic 8,2–9,5

8,2–9,5

Cerinţe privind apa de umplere, completare şi agentul termic

Modificări sub rezerva îmbunătăţirilor tehnice!

8

74 Instrucţiuni de utilizare Cazan special pe motorină / gaz Logano GE515 • Ediţia 11/2001

Buderus Heiztechnik GmbH • http://www.heiztechnik.buderus.de

Punerea în funcţiune a instalaţiei

4

4

Punerea în funcţiune a instalaţiei

Acest capitol vă prezintă cum pregătiţi instalaţia pentru punerea în funcţiune precum şi cum puteţi pune în funcţiune aparatul de reglare şi arzătorul.

4.1

Pregătirea instalaţiei pentru punerea în funcţiune

Pentru ca instalaţia să poată fi pusă în funcţiune, trebuie să verificaţi următoarele: ! presiunea apei în instalaţie (vezi capitolul 7.2 "Verificarea şi corectarea presiunii apei", pagina 13), ! dacă ventilul principal de admisie al combustibilului este deschis, ! dacă este cuplat întrerupătorul de avarie a instalaţiei de încălzire. Solicitaţi specialistului pentru instalaţii de încălzire să vă arate unde se află ventilul de umplere în sistemul de conducte (retur) al instalaţiei Dvs.

4.2

Punerea în funcţiune a aparatului de reglare şi a arzătorului

Puneţi în funcţiune cazanul prin intermediul aparatului de reglare (aici, spre exemplificare, figura 3: aparatul de reglare seria 4000). Odată cu punerea în funcţiune a aparatului de reglare se pune automat în funcţiune şi arzătorul. Arzătorul poate fi pornit în continuare de aparatul de reglare. Pentru informaţii supimentare în legătură cu acestea, consultaţi instrucţiunile de utilizare ale aparatelor de reglare sau ale arzătoarelor respective. ! Comutaţi regulatorul de temperaură al agentului termic (Fig. 3, Poz. 1) pe "AUT". ! Comutaţi întrerupătorul (Fig. 3, Poz. 2) în poziţia "I" (pornit). INDICAŢIE PENTRU UTILIZATOR ! Respectaţi instrucţiunile de utilizare ale aparatului de reglare. 1 2

Fig. 3

Aparat de reglare (aici de ex.: Logamatic 4000)

Poz. 1: Regulator temperatură agent termic Poz. 2: Comutator de funcţionare

Modificări sub rezerva îmbunătăţirilor tehnice!

75 Instrucţiuni de utilizare Cazan special pe motorină / gaz Logano GE515 • Ediţia 11/2001

Buderus Heiztechnik GmbH • http://www.heiztechnik.buderus.de

9

5

Scoaterea instalaţiei din funcţiune

5

Scoaterea instalaţiei din funcţiune
5.2 Scoaterea din funcţiune a instalaţiei în caz de urgenţă
INDICAŢIE PENTRU UTILIZATOR ! Deconectaţi instalaţia numai în caz de urgenţă prin intermediul siguranţei încăperii centralei termice sau a comutatorului de avarie. În alte cazuri de pericol, închideţi imediat ventilul princpal de admisie a combustibilului şi scoateţi instalaţia de sub tensiune cu ajutorul siguranţei încăperii centralei termice sau a comutatorului de avarie (vezi capitolul 1.3 "Respectaţi aceste indicaţii de siguranţă", pagina 4).

Acest capitol vă prezintă cum puteţi scoate din funcţiune cazanul, aparatul de reglare şi arzătorul. În continuare se prezintă cum puteţi deconecta instalaţia în caz de urgenţă. PERICOL DE DETERIORARE A INSTALAŢIEI
ATENŢ IE!

prin îngheţ. Instalaţia poate îngheţa pe ger, dacă nu este în funcţiune, de ex. deconectare datorită unei situaţii de avarie. ! Protejaţi instalaţia în caz de pericol de îngheţ. ! Goliţi agentul termic prin punctul cel mai de jos al instalaţiei cu ajutorul robinetului KFE (robinet de umplere şi golire al cazanului). Ventilul de aerisire din punctul cel mai înalt al instalaţiei trebuie să fie deschis în această situaţie.

! Închideţi robinetul principal de admisie al combustibilului.

5.1

Scoaterea din funcţiune a aparatului de reglare şi a arzătorului

Scoateţi din funcţiune cazanul prin intermediul aparatului de reglare (aici, de exemplu figura 3: aparat de reglare din seria 4000). Prin scoaterea din funcţiune a aparatului de reglare, arzătorul va fi deconectat simultan, automat. ! Comutaţi întrerupătorul (Fig. 3, Poz. 1) în poziţia "0" (oprit). INDICAŢIE PENTRU UTILIZATOR Pentru informaţii suplimentare în legătură cu acestea, consultaţi instrucţiunile de utilizare ale aparatelor de reglare sau ale arzătoarelor respective.

Modificări sub rezerva îmbunătăţirilor tehnice!

10

76 Instrucţiuni de utilizare Cazan special pe motorină / gaz Logano GE515 • Ediţia 11/2001

Buderus Heiztechnik GmbH • http://www.heiztechnik.buderus.de

deconectare datorită unei situaţii de avarie. de ex. datorită unei deconectări de avarie instalaţia urmează să fie menţinută scoasă din funcţiune câteva zile. Instalaţia poate îngheţa pe ger. Modificări sub rezerva îmbunătăţirilor tehnice! 77 Instrucţiuni de utilizare Cazan special pe motorină / gaz Logano GE515 • Ediţia 11/2001 Buderus Heiztechnik GmbH • http://www. atunci agentul termic trebuie golit prin punctul cel mai de jos al instalaţiei cu ajutorul robinetului KFE (robinet de umplere şi golire al cazanului). Suplimentar. pentru a fi protejată de pericolul de îngheţ. PERICOL DE DETERIORARE A INSTALAŢIEI ATENŢ IE! prin apăsarea prea des repetată a tastei de depanare (deparazitare). transformatorul de aprindere al arzătorului se poate deteriora. Dacă în cazul nepornirii arzătorului. ! Dacă. informaţii detaliate privind mesajele de deranjamente găsiţi în instrucţiunile de service ale aparatului de reglare respectiv. ! Nu încercaţi să remediaţi deranjamentul prin apăsarea de mai mult de trei ori a tastei de depanare (deparazitare). deranjamentul arzătorului este semnalizat printr-un bec (semnal luminos) pe arzător. Dacă arzătorul nu porneşte nici după trei încercări. PERICOL DE DETERIORARE A INSTALAŢIEI ATENŢ IE! prin îngheţ.Înlăturarea deranjamentelor arzătorului 6 6 Înlăturarea deranjamentelor arzătorului Deranjamentele instalaţiei de încălzire sunt afişate pe display-ul aparatului de reglare. dacă nu este în funcţiune.buderus. tasta de depanare (deparazitare) se apasă consecutiv de mai mult de trei ori. ! Apăsaţi tasta de depanare (deparazitare) a arzătorului (vezi instrucţiunile de utilizare ale arzătorului).de 11 . puteţi consulta informaţiie necesare privind depanarea arzătorului în documentaţia tehnică a arzătorului respectiv.heiztechnik.

! Instalaţia trebuie inspectată.1 De ce este importantă o întreţinere regulată? Întreţinerea regulată a instalaţiei trebuie efectuată din următoarele motive: – pentru obţinerea unui randament ridicat şi funcţionarea economică a instalaţiei (consum redus de combustibil). – pentru menţinerea la un nivel ridicat a arderii ecologice.7 Întreţinerea instalaţiei 7 Întreţinerea instalaţiei În acest capitol este explicată importanţa întreţinerii regulate a instalaţiei Dvs.buderus. PERICOL DE DETERIORARE A INSTALAŢIEI ATENŢ IE! datorită lipsei sau efectuării necorespunzătoare a curăţării şi întreţinerii. – pentru atingerea unei siguranţe ridicate în funcţionare. ! Recomandăm încheierea unui contract pentru o verificare anuală şi întreţinere în funcţie de necesităţi. curăţată şi intreţinută o dată pe an de către un specialist pentru instalaţii de încălzire. 7.de . Modificări sub rezerva îmbunătăţirilor tehnice! 12 78 Instrucţiuni de utilizare Cazan special pe motorină / gaz Logano GE515 • Ediţia 11/2001 Buderus Heiztechnik GmbH • http://www. În continuare se arată cum puteţi controla şi corecta singur presiunea apei din instalaţie.heiztechnik.

– Dacă volumul agentului termic se stabilizează.Întreţinerea instalaţiei 7.heiztechnik. ! Aerisiţi instalaţia de încălzire prin intermediul radiatoarelor şi.2. dacă este cazul.. Astfel.2 Verificarea şi corectarea presiunii apei 7 Pentru asigurarea funcţionării instalaţiei Dvs. presiunea agentului termic se măsoară la început zilnic apoi în intervale de timp din ce în ce mai mari. 7. Dacă presiunea apei în instalaţie este prea mică. în instalaţie se pot forma perne de aer. Modificări sub rezerva îmbunătăţirilor tehnice! 79 Instrucţiuni de utilizare Cazan special pe motorină / gaz Logano GE515 • Ediţia 11/2001 Buderus Heiztechnik GmbH • http://www. pagina 7). completaţi apa din instalaţie. atunci trebuie completată apa din instalaţie (vezi capitolul 3 "Utilizaţi apă corespunzătoare pentru umplere şi pentru completare". în instalaţie trebuie să se găsească o cantitate suficientă de apă. în cazul instalaţiilor nou umplute.de 13 .buderus. instalaţia poate fi deteriorată prin coroziune sau formare de piatră. PERICOL DE DETERIORARE A INSTALAŢIEI ATENŢ IE! prin completări prea dese cu apă. ! Informaţi specialistul pentru instalaţii de încălzire dacă trebuie să completaţi des agentul termic.1 Când trebuie verificată presiunea în instalaţie? – Volumul apei de umplere sau de completare scade mult în primele zile deoarece se degajă puternic gaze. Dacă trebuie să completaţi prea des apa în instalaţie atunci. presiunea apei trebuie controlată o dată pe lună. în funcţie de proprietăţile apei. INDICAŢIE PENTRU UTILIZATOR În cazul degajării de gaze din apa de umplere sau de completare.