Instrucþiuni de montaj, întreþinere, utilizare ºi service

Cazulul special pe motorinã / gaz Logano GE515

Prefaţă
Aparatul corespunde cerinţelor fundametale corespunzătoare directivelor europene din domeniu. Conformitatea a fost dovedită. Documentele corespunzătoare precum şi Declaraţia de conformitate în original sunt păstrate la producător. Cu privire la aceste instrucţiuni Prezentele instrucţiuni de montaj şi întreţinere conţin informaţii importante pentru montare, punere în funcţiune şi întreţinere sigură şi corectă a cazulului special pe motorină / gaz Logano GE515. Instrucţiunile de montaj şi întreţinere se adresează specialiştilor în instalaţii de încălzire, care, pe baza pregătirii lor de specialitate şi a experienţei, deţin cunoştinţele necesare cu privire la instalaţiile de încălzire şi la instalaţiie de alimentare cu motorină şi gaz. Cazulul special pe motorină / gaz Logano GE515 se livrează în două variante (în elemenţi şi niplat în bloc). Aceste instrucţiuni de montaj şi întreţinere explică în mod special montajul şi întreţinerea pentru cazanele livrate în elemenţi şi în bloc.

Sub rezerva modificărilor tehnice! Datorită perfecţionărilor permanente, ilustraţiile, funcţionarea şi caracteristicile tehnice pot prezenta abateri minore. Actualizarea documentaţiei Pentru propuneri de îmbunătăţire sau în cazul unor nereguli constatate, vă rugăm să ne contactaţi.

Modificări sub rezerva îmbunătăţirilor tehnice!

2

2 Instrucţiuni de montaj şi întreţinere Cazan special pe motorină / gaz Logano GE515 • Ediţia 06/2001

Buderus Heiztechnik GmbH • http://www.heiztechnik.buderus.de

Cuprins
1 2 Generalităţi Siguranţa .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6

2.1 Destinaţia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6 2.2 Structura indicaţiilor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6 2.3 Respectaţi aceste indicaţii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7

3 4 5

Descrierea produslui . Date tehnice Mod de livrare .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11

5.1 Logano GE515 – livrare în block . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 5.2 Logano GE515 – livrare în elemenţi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11

6 7

Modul de transport al cazanului Amplasarea cazanului .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13

7.1 Scule şi materiale ajutătoare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 7.2 Distanţe recomandate până la pereţii încăperii centralei termice . . . . . . . . . . . . . . 15 7.3 Aşezarea cazanului pe un postament respectiv pe o fundaţie . . . . . . . . . . . . . . . 16

8

Montarea blocului de cazan
8.1 8.2 8.3 8.4 8.5 8.6 8.7 8.8 8.9

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 . . . . . . . . . . . . . . . 18 . . . . . . . . . . . . . . . 18 . . . . . . . . . . . . . . . 25 . . . . . . . . . . . . . . . 26 . . . . . . . . . . . . . . . 26 . . . . . . . . . . . . . . . 27 . . . . . . . . . . . . . . . 28 . . . . . . . . . . . . . . . 30 . . . . . . . . . . . . . . . 33 . . . . 43

Ordinea (poziţia) elemenţilor în blocul cazanului . . . . . . . . Niplarea blocului de cazan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Amplasarea blocului de cazan – livrare în bloc (cazan niplat) Montarea ţevii de alimentare (cutia cu piese de montaj) . . . Etanşarea tecii de imersie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Verificarea etanşeităţii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Racordarea cazanului la reţeaua de apă . . . . . . . . . . . . . Montarea armăturilor şi a uşii arzătorului . . . . . . . . . . . . . Montarea mantăii cazanului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9

Racordarea cazanului la sistemul de evacuare a gazelor de ardere .

9.1 Montarea manşonului de etanşare la racordul gazelor de evacuare (echipament opţional) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43 9.2 Montarea senzorului de temperatură pentru gazele de evacuare (echipament opţional) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44

10 Montarea aparatului de reglare .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45

10.1 Montarea aparatului de reglare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 10.2 Montarea setului de senzori de temperatură şi a cablului arzătorului . . . . . . . . . . . 46

Modificări sub rezerva îmbunătăţirilor tehnice!

3 Instrucţiuni de montaj şi întreţinere Cazan special pe motorină / gaz Logano GE515 • Ediţia 06/2001

Buderus Heiztechnik GmbH • http://www.heiztechnik.buderus.de

3

. . . . . . .2 12. . . . . . . . . . . . . . . .1 Scoaterea instalaţiei din funcţiune prin intermediul aparatului de reglare .5 12. 67 Modificări sub rezerva îmbunătăţirilor tehnice! 4 4 Instrucţiuni de montaj şi întreţinere Cazan special pe motorină / gaz Logano GE515 • Ediţia 06/2001 Buderus Heiztechnik GmbH • http://www. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5 14. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65 . . . Curăţarea cazanului cu perii . . . . . . 14. . . . . . 50 . 13 Scoaterea instalaţiei din funcţiune . . . . . . . . . 60 . . .2 Scoaterea instalaţiei din funcţiune în caz de urgenţă . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .de . .6 . . Pregătirea instalaţiei pentru funcţionare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Punerea în funcţiune a aparatului de reglare Punerea în funcţiune a arzătorului . . . . . . . . . . . . . .4 14. . . . . . . . . . . . . . . . . . Ridicarea temperaturii gazelor de evacuare Procesul verbal de punere în funcţiune . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Procesele verbale de inspecţie şi întreţinere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .heiztechnik. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59 . . . . . . . . . Verificarea presiunii apei din instalaţie . . . . . . . . . 55 . . . . . 16 Index 17 Declaraţie de conformitate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . De ce este importantă o întreţinere regulată? . Curăţarea umedă a cazanului .1 14. . 54 13. . . . . . . . . . . 62 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49 . . . . . . . .3 12. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6 . . . . .1 12. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53 12 Punerea în funcţiune a instalaţiei Umplerea instalaţiei . . . . . . . . 55 . . . . . . . . .buderus. . 50 . . . . . . . . . . . . . . . 49 . 48 . . . . . . . . . . . .4 12. . . . . . . . . . . .Cuprins 11 Montarea arzătorului 12. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54 13. . . . . . . . . . . .3 14. . . . . . . 50 . . . . . . . . . . . . . . 51 . . . 54 14 Inspectarea şi întreţinerea instalaţiei . . . .2 14. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 Remedierea deranjamentelor arzătorului . . . . 64 Indicaţii generale . . . . . . . 55 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1).2. Modificări sub rezerva îmbunătăţirilor tehnice! 5 Instrucţiuni de montaj şi întreţinere Cazan special pe motorină / gaz Logano GE515 • Ediţia 06/2001 Buderus Heiztechnik GmbH • http://www. Condiţii de exploatare şi constante de timp Temperatură maximă tur Suprapresiune maximă de lucru Regulator de temperatură Supraveghetor/limitator Combustibili Logano GE515 Observaţie °C bar s s Elveţia 110 6 40 40 Toate celelalte ţări 100–1201 6 40 40 Biogaz (condiţii speciale de funcţionare) Cazanul Logano GE515 poate fi expolatat cu combustibilii indicaţi.Generalităţi 1 1 Generalităţi INDICAŢIE PENTRU UTILIZATOR Pentru montarea şi exploatarea instalaţiei se vor respecta normele şi directivele specifice fiecărei ţări! Respectaţi datele inscripţionate pe plăcuţa de identificare a cazanului.5) cazanele cu puteri mai mari de 100 kW trebuie echipate din construcţie cu un Polonia dispozitiv de protecţie la lipsa de apă (SYR Typ 933.buderus. prin prisma respectării prescripţiilor LRV în cadrul domeniului de putere dat. Alegeţi un arzător. Motorină EL Gaz lichefiat Gaz natural Observaţie pentru În exploatarea practică. care este corespunzător pentru combustibilii indicaţi pentru cazanul Logano GE515. Observaţie pentru Conform PN-91/B-2414 (p. Acestea sunt hotărâtoare şi trebuie respectate necondiţionat. parţial Elveţia aceste valori nu se ating.de 5 .heiztechnik. Puterile indicate în tabelul "Date tehnice" sunt puteri nominale. 1 În conformitate cu normele şi directivele specifice fiecărei ţări.

poate conduce la răniri grave sau poate provoca chiar moartea. AVERTIZARE! INDICAŢIE PENTRU UTILIZATOR Sfaturi practice pentru o exploatare şi reglare optimă a echipamentului cât şi alte informaţii folositiare.de .2 Siguranţa 2 Siguranţa Respectaţi pentru siguranţa Dvs. aceste instrucţiuni. Pot fi utilizate toate arzătoarele pe motorină respectiv pe gaz verificate după EN 267 sau EN 676.1 Destinaţia Cazanul special pe motorină / gaz Logano GE515 este conceput pentru încălzirea apei ca agent termic. făra aplicarea de măsuri pe prevenire suficiente.2 Structura indicaţiilor Se deosebesc două trepte de pericole care sunt indicate prin cuvinte de atenţionare: PERICOL DE MOARTE Indică un pericol care este posibil fie generat de un produs şi care. PERICOL DE ACCIDENTARE/ DE DETERIORARE A INSTALAŢIEI ATENŢIE AVERTIZARE! Indică o situaţie periculoasă potenţial.heiztechnik. La aceste cazane îşi găsesc utilizarea sistemele de reglare ale seriei 4000. Modificări sub rezerva îmbunătăţirilor tehnice! 6 6 Instrucţiuni de montaj şi întreţinere Cazan special pe motorină / gaz Logano GE515 • Ediţia 06/2001 Buderus Heiztechnik GmbH • http://www. dacă domeniile de lucru ale acestora coincid cu datele tehnice ale cazanului. care poate conduce la răniri medii sau uşoare sau la pagube materiale. 2.buderus. 2. Alte simboluri pentru marcarea pericolelor şi a indicaţiilor pentru utilizator: PERICOL DE MOARTE prin electrocutare.

PERICOL DE MOARTE prin electrocutare.3 Respectaţi aceste indicaţii PERICOL DE MOARTE prin explozia gazelor inflamabile. zgomote şi coroziune. PERICOL DE DETERIORARE A INSTALAŢIEI ATENŢIE prin depuneri. AVERTIZARE! ! Înaintea începerii oricăror lucrări la instalaţia de încălzire. AVERTIZARE! 2 ! Lucrările la instalaţia de gaz se vor executa numai prin firme autorizate. Cu această ocazie se va verifica funcţionarea ireproşabilă a întregii instalaţii. de ex. decuplare prin întrerupătorul de avarie din faţa încăperii centralei termice.de 7 .buderus.Siguranţa 2. instalaţia trebuie deconectată de la reţeaua de energie electrică. ! Dispuneţi efectuarea o dată pe an a curăţării şi întreţinerii. concesionare. ! Defecţiunile se vor remedia imediat. recomandăm montarea pe partea de instalaţie de apă a unui filtru de impurităţi. ! O deconectare prin intermediul aparatului de reglare nu este suficientă. pentru evitarea deteriorării instalaţiei. ! Spălaţi foarte bine instalaţia existentă înainte de racordarea cazanului. supraîncălzire locală. PERICOL DE DETERIORARE A INSTALAŢIEI ATENŢIE datorită curăţării şi întreţinerii defectuoase. Modificări sub rezerva îmbunătăţirilor tehnice! 7 Instrucţiuni de montaj şi întreţinere Cazan special pe motorină / gaz Logano GE515 • Ediţia 06/2001 Buderus Heiztechnik GmbH • http://www. ! Prin montarea unui filtru de nămol pe retur se previne avarierea cazanului. INDICAŢIE PENTRU UTILIZATOR Pentru evitarea impurificării cazanului.heiztechnik.

poz. 2.3 Descrierea produslui 3 Descrierea produslui 4 1 Cazanul special pe motorină / gaz Logano GE515 se livrează cu arzător sau fără arzător. – Mantaua cazanului (îmbrăcămintea fig. Aparatul de regare serveşte pentru supravegherea şi comandarea tuturor componentelor electrice ale cazanului special pe motorină / gaz Logano GE515. 1: Mantaua cazanului (îmbrăcămintea) Poz. Placa arzătorului se livrează ca flanşă oarbă. 1 Cazan special pe motorină / gaz Logano GE515 Poz. Mantaua cazanului şi izolaţia termică împiedică pierderea de energie. pagina 9).buderus. – Aparatul de reglare (fig. izolaţia termică (fig. 1. PERICOL DE DETERIORARE A INSTALAŢIEI ATENŢIE 3 2 1 prin utilizarea unui arzător necorespunzător. 1. poz. 3). 1 şi fig. 2: Termoizolaţia Poz. 2). 1: Mantaua cazanului (îmbrăcămintea) Modificări sub rezerva îmbunătăţirilor tehnice! 8 8 Instrucţiuni de montaj şi întreţinere Cazan special pe motorină / gaz Logano GE515 • Ediţia 06/2001 Buderus Heiztechnik GmbH • http://www. 2 Cazan special pe motorină / gaz Logano GE515 Poz. Blocul cazanului transferă căldura produsă de arzător agentului termic. ca accesoriu opţional. ! Utilizaţi numai arzătorul care corespunde prevederilor tehnice ale cazanului special pe motorină / gaz Logano GE515 (vezi capitolul 4 "Date tehnice". 1). Se pot însă procura de la Buderus plăci decupate (dimensiunea orificiului este în funcţie de arzător). 4: Aparatul de reglare Componentele principale ale cazanului special pe motorină / gaz Logano GE515 sunt: – Blocul cazanulzui (fig. poz. La Logano GE515 cu arzătoare pentru motorină sau gaz cu aer insuflat placa decupată a arzătorului este inclusă în echipamentul livrat. Fig. 4).heiztechnik. 1 1 1 Fig. 3: Blocul cazanului Poz. 1.de . poz.

2–547. Modificări sub rezerva îmbunătăţirilor tehnice! 9 Instrucţiuni de montaj şi întreţinere Cazan special pe motorină / gaz Logano GE515 • Ediţia 06/2001 Buderus Heiztechnik GmbH • http://www.8 2430 2210 lăţime 835 / înălţime 1315 / adâncime 170 lăţime 835 / înălţime 1315 / lungime LK 1 335 1 505 515 142 1430 294 487 1590 330 551 1753 366 616 1900 402 681 2060 438 745 1 675 1 845 2015 Greutatea cu ambalajul inclus este mai mare cu cca. Umplerea cazanului şi a instalaţiei se va efectua printr-un ştuţ separat prin conducta de retur. netto1 Volum apă.4–489.Date tehnice 4 4 Date tehnice Datele tehnice vă oferă informaţii despre profilul performanţelor cazanului Logano GE515.0 1 750 1 530 350 9 296–350 316. Prin robinetul de golire (EL) este permisă numai golirea instalaţiei. kW kW mm mm mm mm mm mm mm kg l l 1270 258 421 1165 7 201–240 215. = = = = = Racord de golire (Rp ¾) Lungime bloc cazan Lungime totală cazan Racord retur la cazan Racord tur la cazan Logano GE515 Mărime cazan Elemenţi cazan Putere nominală Putere termică în focar Lungime totală cazan (L) Lungime bloc cazan (LK) Dimensiuni de gabarit. bloc cazan Lungime focar Diametru focar Adâncime uşă arzător Greutate. element cazan Dimensiuni de gabarit.6–429.2 2260 2040 510 12 456–510 488. cazan Volum de gaz 1 240 Nr. redusă la DN 100. buc. 3 1 2 3 EL LK L RK VK Date tehnice pentru Logano GE515 (dimensiuni în mm) Flanşa de racord corespunde cu comanda. 6–8%.6–259.6–377. dar nu şi umplerea acesteia.buderus.8–319. DN 80 sau DN 65.de 9 . Fig.1 1 920 1 700 400 10 351–400 374.heiztechnik.6 2090 1 870 455 11 401–455 428.7 1 580 1 360 295 8 241–295 257.

1 100–1205 6 06-226-640 CE .0–1.080 0. gaz. gaze evac.183–0. Temperatura minimă a gazelor de evacuare pentru dimnsionarea coşului de fum se consideră cu cca. aprobare variantă constructivă cazan Nr.159–0.160 0.134–0.110–0.095 0.233 0.4 1.1–1.108 455 130 159–172 0.4 Date tehnice Logano GE515 Mărime cazan Temp.2.094 400 129 157–171 0. sarcină parţială (60%) Debit masic gaze de evac. temperatură tur max..108 0.5–3..109–0.160–0. Corespunzător normelor şi directivelor specifice fiecărei ţări.buderus. . gaz Presiune de refulare necesară (tiraj necesar) Rezistenţă dinamică gaze de ardere Temperatură tur maximum admisibilă4 Suprapresiune de lucru maximum admisibilă Nr. posibilă = 100 – 18 = 82 °C. Datele cu privire la sarcina totală se referă la domeniile de putere termică nominală superioară şi inferioară. sarcină parţială (60%) Debit masic gaze de evac.065 0.135 0. gaze evac. Limită de siguranţă (termostat de siguranţă).123 510 140 164–174 0. motorină.heiztechnik.092–0.6 1.1–2..136 0.137 kg/s 0. gaz.182–0..de .4–3.0461 AR 6154 Conform EN 303. Modificări sub rezerva îmbunătăţirilor tehnice! 10 10 Instrucţiuni de montaj şi întreţinere Cazan special pe motorină / gaz Logano GE515 • Ediţia 06/2001 Buderus Heiztechnik GmbH • http://www.138 kg/s % % Pa mbar °C bar 0.207–0.9 2.208 0. sarcină totală3 Conţinut CO2.6 2.208 0.5–0.111 0.0647 295 138 161–183 0.123 0.183 0.182 0.135–0. motorină Conţinut CO2.3 2. în sarcină totală Debit masic gaze de evac. sarcină totală3 Debit masic gaze de evac.110 0. posibilă = Limită de siguranţă (STB) –18 K.233 kg/s 0. motorină. Temperatură tur max. identificare CE cazan 2 3 4 5 2 240 °C °C kg/s 138 164–183 0.092–0. Exemplu: Limită de siguranţă (STB) = 100 °C.161 13 10 0 0.208–0. în sarcină parţială (60%) Temp. 12 K mai mică.080 350 140 161–177 0.

de 11 .Mod de livrare 5 5 Mod de livrare Livrarea Logano GE515 poate fi efectuată în bloc (niplat) sau în elemenţi (elemeneţi independenţi). 5.2 Piesa Logano GE515 – livrare în elemenţi Bucăţi Ambalaj 1 1–2 1 1 1 1 1–3 1 Palet Palet Cutie Cutie Legătură Cutie Cutii Sac PU Element anterior şi posterior precum şi uşa arzătorului Elemenţi intermediari – în funcţie de mărimea cazanului Armături Colector de gaze Tiranţi Piese pentru montaj (şine longitudinale şi ţeavă de alimentare) Manta colet A. ! La recepţionarea mărfii verificaţi dacă ambalajul este intact. colet A.buderus. C (corespunzătoare mărimii cazanului) Termoizolaţia Modificări sub rezerva îmbunătăţirilor tehnice! 11 Instrucţiuni de montaj şi întreţinere Cazan special pe motorină / gaz Logano GE515 • Ediţia 06/2001 Buderus Heiztechnik GmbH • http://www. B. B. C (corespunzătoare mărimii cazanului) Termoizolaţia 5.heiztechnik. ! Verificaţi dacă livrarea este completă.1 Piesa Logano GE515 – livrare în bloc Bucăţi Ambalaj 1 1 1–3 1 Palet Cutie Cutii Sac PU Bloc cazan cu uşă arzător şi colector gaze de evacuare Piese pentru montaj (şine longitudinale şi ţeavă de alimentare) Manta.

Dacă cazanul urmează să fie depozitat în stare montată o perioadă de timp. ! Pentru transportul elemenţilor de cazan utilizaţi mijloace de transport adecvate. lise cu chingi. ! Asiguraţi individual elemenţii de cazan împotriva căderii de pe mijloacele de transport. etc. se vor respecta următoarele: ! Protejaţi racordurile cazanului prin acoperire sau închidere.heiztechnik. INDICAŢIE PENTRU UTILIZATOR Evacuaţi ecologic materialele de ambalare. cărucioare. Modificări sub rezerva îmbunătăţirilor tehnice! 12 12 Instrucţiuni de montaj şi întreţinere Cazan special pe motorină / gaz Logano GE515 • Ediţia 06/2001 Buderus Heiztechnik GmbH • http://www. PERICOL DE DETERIORARE A INSTALAŢIEI ATENŢIE prin murdărire. de ex.6 Modul de transport al cazanului 6 Modul de transport al cazanului Transportaţi elemenţii cazanului (livrare în elemenţi) precum celelalte piese independente cu mijloace de transport adecvate.buderus. Componentele cazanului special pe motorină /gaz Logano GE515 includ piese sensibile la şocuri mecanice.de . PERICOL DE ACCIDENTARE prin neasigurarea corespunzătoare a elemenţilor de cazan. PERICOL DE DETERIORARE A INSTALAŢIEI ATENŢIE ATENŢIE prin şocuri mecanice. ! Respectaţi marcările de pe ambalaje privind transportul. ! Protejaţi în timpul transportului componentele electronice şi celelalte piese de efectele şocurilor mecanice.

dreptar – Flanşă cu dispozitiv de aerisire (pentru proba de presiune) Modificări sub rezerva îmbunătăţirilor tehnice! 13 Instrucţiuni de montaj şi întreţinere Cazan special pe motorină / gaz Logano GE515 • Ediţia 06/2001 Buderus Heiztechnik GmbH • http://www. 5. 7. 4. 24.buderus. lavete – Hârtie abrazivă fină – Perie de sârmă – Ulei lubrifiant – Solvent (benzină sau diluant) – Nivelă cu bulă de aer.1 Scule şi materiale ajutătoare Pentru montarea cazanului sunt necesare următoarele scule şi materiale ajutătoare (obiectele menţionate nu sunt cuprinse în specificaţia livrată): – Presă de niplare 2.3 (fig. cretă.Amplasarea cazanului 7 7 Amplasarea cazanului În acest capitol se descrie cum trebuie amplasat în mod tehnic GE515. 19. riglă gradată. pagina 14) – Dispozitiv ajutător de montaj pentru sprijinirea blocului de cazan la niplarea elemenţilor – Ciocan de mână precum şi ciocan din lemn sau cauciuc dur – Pilă semirotundă pentru finisat – Şurubelniţă (în cruce şi normală) – Daltă – Chei fixe SW 13.heiztechnik.2 (fig. ! Amplasaţi cazanul într-o încăpere protejată la îngheţ.de 13 . pagina 14) sau 2. 36 şi cheie tubulară SW 19 – Pene. PERICOL DE DETERIORARE A INSTALAŢIEI ATENŢIE prin îngheţ. fâşii de tablă – Bumbac.

7 Amplasarea cazanului 7. 4: Tija presei Poz. 1: Contraflanşă Poz. 6: Pană cilindrică (mărime 2. 4: Tija presei Poz.2 Presă de niplare. mărime 2. 3: Piuliţă de strângere Poz.3 (completă.1. 5: Prelungitor Poz. 2: Flanşă suplimentară Poz. în cutie) Elemenţi cazan 7–12 Presă de niplare pro alezaj/niplu 1 Prelungitoare per alezaj/niplu 3 Lungime (total) în mm 3080 4 5 3 Fig.1 Presă de niplare. 3: Piuliţă de strângere Poz. mărime 2.2) 7.2 Presă de niplare per alezaj/niplu 1 1 Prelungitoare per alezaj/niplu 0 1 Lungime (total) în mm 2 160 2760 Elemenţi cazan 7–10 11–12 4 5 3 Fig.2 (dimensiuni în mm) Poz. 4 2 1 6 Presă de niplare.buderus. 2: Flanşă suplimentară Poz.heiztechnik. mărime 2.3) Modificări sub rezerva îmbunătăţirilor tehnice! 2 1 6 Presă de niplare. 5: Prelungitor Poz. mărime 2. 6: Pană (mărime 2.1. 5 Poz.de .3 (dimensiuni în mm) 14 14 Instrucţiuni de montaj şi întreţinere Cazan special pe motorină / gaz Logano GE515 • Ediţia 06/2001 Buderus Heiztechnik GmbH • http://www. 1: Contraflanşă Poz.

Modificări sub rezerva îmbunătăţirilor tehnice! 15 Instrucţiuni de montaj şi întreţinere Cazan special pe motorină / gaz Logano GE515 • Ediţia 06/2001 Buderus Heiztechnik GmbH • http://www. întreţinere şi service. se va opta pentru cotele recomandate între pereţi şi cazan. Mărime cazan kW 240–350 400–510 Elemenţi cazan 7–9 10–12 Distanţa A în mm recomadat 1 700 2200 minim 1 000 1 000 Fig. 6 şi tabelul de mai jos). La amplasarea cazanului se vor respecta cotele minime indicate (cotele din paranteză).heiztechnik. Distanţa de la balama la perete trebuie să corespundă cel puţin gabaritului arzătorului (AB). 6) nu este posibilă efectuarea curăţării cu setul de dispozitive de curăţare din ofertă. Uşa arzătorului poate fi montată cu deschidere spre stânga sau spre dreapta (cazanul se livrează întotdeauna cu deschiderea spre dreapta a uşii). Pentru simplificarea lucrărilor de montaj. 1 m) sau efectuarea curăţării umede.Amplasarea cazanului 7.2 Distanţe recomandate până la pereţii încăperii centralei termice INDICAŢIE PENTRU UTILIZATOR ! Respectaţi distanţele recomandate până la pereţii camerei centralei termice pentru deschiderea uşii arzătorului.buderus. pentru montajul cazanului şi pentru curăţare şi întreţinere (vezi fig. Ca alternativă recomandăm utilizarea de dispozitive de curăţare mai scurte. 6 Încăperea centralei termice cu cazan (dimensiuni în mm) 7 În cazul distanţei A mai mică decât cea recomandată (fig. ataşabile (lungime cca.de 15 . Se recomandă o distanţă până la perete de AB + 100 mm.

6.buderus. Muchia anterioară a cazanului trebuie să fie în acelaşi plan cu vertical cu muchia fundaţiei. Dacă nu se utilizează postamentul amortizor de vibraţii oferit ca accesoriu. elemenţi 7 8 9 10 11 12 L1 (fundaţie) în mm 1 360 1 530 1 700 1 870 2040 2210 L2 (lungime profile oţel) în mm 1190 1 360 1 530 1 700 1 870 2040 1 Fig.de .3 Amplasarea cazanului Aşezarea cazanului pe un postament respectiv pe o fundaţie INDICAŢIE PENTRU UTILIZATOR Buderus oferă ca accesoriu opţional un postament amortizor de vibraţii. 1). Nr. pentru asigurarea glisării elemenţilor de cazan la montarea cazanului (vezi fig. poz. Este avantajos ca înălţimea fundaţiei pe care se amplasează cazanul să fie de 50–80 mm (fig. La execuţia fundaţiei se va îngloba cornier din oţel cu dimensiunile de 100 × 50 × 8 mm sau şi platbandă de oţel cu dimensiunile de 100 × 5 mm. INDICAŢIE PENTRU UTILIZATOR ! La realizarea fundaţiei se va avea în vedere spre care parte se deschide uşa arzătorului (deschidere spre stânga– dreapta a uşii arzătorului. 7 şi tabelul de mai jos). se poate executa la faţa locului o fundaţie din beton. 7 Dimensiunile fundaţiei (dimensiuni în mm) Modificări sub rezerva îmbunătăţirilor tehnice! 16 16 Instrucţiuni de montaj şi întreţinere Cazan special pe motorină / gaz Logano GE515 • Ediţia 06/2001 Buderus Heiztechnik GmbH • http://www. pagina 15). 7.heiztechnik. fig.7 7. Suprafaţa de amplasare trebuie să fie perfect netedă şi orizontală.

de ex. La livrarea în bloc cazanul este deja niplat şi verificat la etanşeitate din fabrică. ! Utilizaţi pentru transportul elemenţilor de cazan mijloace de transport adecvate.heiztechnik. 6: Element intermediar Poz. Dacă datorită condiţiilor locale. 3: Element posterior Poz.Montarea blocului de cazan 8 8 Montarea blocului de cazan 5 6 4 8 3 2 9 10 7 1 7 În funcţie de modul de livrare. 1: Fundaţie respectiv postament amortizor de vibraţii Poz. ATENŢIE Fig. 2: Colector de gaze Poz. 7: Tirant Poz. 8 Blocul cazanului Poz. Pentru detalii privind montarea cazanului livrat în bloc vezi capitolul 8. un cărucior sau lisă cu chingă. se face deosebire între livrarea în elemenţi şi livrarea în bloc. ! Asiguraţi elemenţii de cazan îmotriva căderii de pe mijlocul de transport în timpul transportului.buderus. etc. cazanul nu poate fi montat pe poziţie ca o unitate completă. pagina 25.3 "Amplasarea blocului de cazan – livrare în bloc (cazan niplat)". livrarea cazanului în elemenţi face astfel posibilă montarea la faţa locului. 10: Uşa cu placa arzătorului Modificări sub rezerva îmbunătăţirilor tehnice! 17 Instrucţiuni de montaj şi întreţinere Cazan special pe motorină / gaz Logano GE515 • Ediţia 06/2001 Buderus Heiztechnik GmbH • http://www.de 17 . 8: Săgeată indicatoare a sensului de montaj Poz. 9: Element anterior Poz. 5: Racord de tur Poz. Pericol de accidentare datorită elemenţilor de cazan asiguraţi necorespunzător. 4: Racord de retur Poz.

3. 8) montajul efectuându-se conform indicaţiilor şi figurilor următoare. 1 şi 2). poz.2 Niplarea blocului de cazan Înainte de montarea elemenţilor anterior şi posterior se îndepărtează piuliţele şi şaibele de pe prezoanele din dreptul alezajelor de niplu. 9. 10.8 8. 9 Element posterior cu setul de montaj montat 8. la cere. începând cu elementul posterior (fig. pagina 17) se montează întotdeauna ultimul.heiztechnik. ! Asiguraţi elementul posterior împotriva răsturnării cu setul de montaj ajutător.1 Montarea blocului de cazan Ordinea (poziţia) elemenţilor în blocul cazanului Asamblarea blocului de cazan se efectuează întotdeauna din spate spre faţă.de . poz. Elementul anterior (fig. ATENŢIE Fig. Setul de montaj ajutător (accesoriu opţional) se obţine de la Buderus. pagina 17). 10 Demontarea capacelor de pe gurile de curăţare Modificări sub rezerva îmbunătăţirilor tehnice! 18 18 Instrucţiuni de montaj şi întreţinere Cazan special pe motorină / gaz Logano GE515 • Ediţia 06/2001 Buderus Heiztechnik GmbH • http://www. La asamblare. 1 2 Fig. înainte de fixarea setului de montaj trebuie să demontaţi mai întâi de pe elementul posterior capacele gurilor de curăţare. INDICAŢIE PENTRU UTILIZATOR ! Dacă folosiţi setul ajutător de montaj. 8. Pericol de accidentare prin asigurarea necorespunzătoare a elemenţilor de cazan. 8. poz. 8. poz. ! Se deşurubează capacele de curăţare de pe elementul posterior (fig.buderus. se va respecta direcţia de montaj indicată de săgeţi (fig.

1 şi 2) se curăţă cu o lavetă îmbibată cu benzină. ! La utilizarea solvenţilor evitaţi producerea de scântei. ! Suprafeţele de etanşare ale alezajelor (fig. ! Respectaţi instrucţiunile de siguranţă ale modului de lucru ale solvenţilor. ! Dacă este necesar. canelurile pentru garniturile de etanşare se curăţă cu peria de sârmă şi laveta (fig.Montarea blocului de cazan ! Elementul posterior se ridică în poziţie verticală şi se asigură cu setul ajutător de montaj împotriva răsturnării (vezi fig. 8 Fig. 12). 12 Debavurare prin pilire 1 3 2 Fig. foc deschis şi temperaturi ridicate.buderus. 3). Fig. poz. poz.heiztechnik. 13.de 19 . 11 şi fig. ! Suprafeţele de etanşare ale alezajelor se vopsesc uniform cu miniu. 13 Modificări sub rezerva îmbunătăţirilor tehnice! Pregătirea canelurilor şi alezajelor 19 Instrucţiuni de montaj şi întreţinere Cazan special pe motorină / gaz Logano GE515 • Ediţia 06/2001 Buderus Heiztechnik GmbH • http://www. 13. PERICOL DE ACCIDENTARE PRIN ARSURI ATENŢIE datorită materialelor de curăţare uşor inflamabile. 11 Se fixează setul ajutător de montaj ! Se îndepărtează prin pilire eventualele bavuri de pe alezajele de niplu (fig. 9 precum şi instrucţiunile de montaj separate pentru setul ajutător de montaj).

şnurul se petrece 2 cm şi se presează bine. 2) se introduce prin apăsare uşoară în canelurile aferente de pe faţa anterioară a elementului posterior. poz. ! Asiguraţi o aerisire bună a încăperii de lucru. 1) trebuie să se afle în afara alezajului respectiv cu cca.de . 15. în timpul prelucrării de materiale cum ar fi adezivi. 82/50) ale elementului posterior. grund adeziv sau miniu. ! Pe canelurile de etanşare se aplică un adeziv (grund adeziv). 16. PERICOL PENTRU SĂNĂTATE prin eliberarea de vapori dăunători sănătăţii. La îmbinări. 1 2 Fig. în alezajul superior (mărimea 4. poz. se îndepărtează suportul de hârtie de pe şnurul de etanşare (fără a întinde şnurul). 35 mm. 1). Şnurul de etanşare se derulează de pe rola livrată în funcţie de lungimea necesară. 16. ! Eventualele bavuri apărute se îndepărtează cu o pilă. 1 Fig. 14 Se introduce niplul prin batere Canelurile (fig. ! Niplurile se curăţă cu o lavetă îmbibată cu benzină. 1) trebuie să fie curate şi uscate pentru lipirea şnurului de etanşare (şnur KM). La montarea în canelură. poz.8 Montarea blocului de cazan ! Următoarea etapă de montaj este pregătirea niplurilor pentru o legătură etanşă între elemenţi. ! Niplurile se introduc prin lovituri puternice de ciocan. niplul superior (fig. ! Respectaţi instrucţiunile de lucru şi de siguranţă inscripţionate pe ambalajul materialelor. începând din dreptul alezajului superior (fig. Fig. apoi se vopsesc uniform cu miniu. 16 Montarea şnurului de etanşare (şnur KM) Modificări sub rezerva îmbunătăţirilor tehnice! 20 20 Instrucţiuni de montaj şi întreţinere Cazan special pe motorină / gaz Logano GE515 • Ediţia 06/2001 Buderus Heiztechnik GmbH • http://www. 14. în cruce.181/70) şi alezajul inferior (mărimea 1. După batere. poz.buderus.heiztechnik. 45 mm şi cel inferior cu cca. 15 Aplicarea adezivului pe caneluri 1 AVERTIZARE! ! Şnurul elastic de etanşare (şnur KM: fig.

elementul poate fi ghidat peste niplul din alezajul inferior. Fig.heiztechnik.buderus. 1). 3) trebuie să arate spre spate. 12. ! Suprafeţele alezajelor se vopsesc cu miniu (fig. ! Se bate primul element intermediar cu un ciocan de lemn sau de cauciuc dur (fig. 18. 17 Pregătirea elementului intermediar ! Elementul intermediar se aşează cu alezajul superior şi inferior (fig. 1 8 2 Fig. INDICAŢIE PENTRU UTILIZATOR ! Pentru uşurarea montajului agăţaţi mai întâi elementul care trebuie montat pe niplul din alezajul superior. poz. 2). poz. poz. 1) spre elementul posterior.de 21 . 17. ! Profilele de etanşare trebuie să fie curate şi uscate. iar săgeţile indicatoare a sensului de montaj (fig. 18 2 1 3 4 Montarea elementului intermediar prin batere Modificări sub rezerva îmbunătăţirilor tehnice! 21 Instrucţiuni de montaj şi întreţinere Cazan special pe motorină / gaz Logano GE515 • Ediţia 06/2001 Buderus Heiztechnik GmbH • http://www. eventual se vor curăţa. 18. poz. ! Suprafaţa alezajelor se curăţă cu o lavetă îmbibată cu benzină. ! Pe profilele de etanşare se aplică adeziv (grund adeziv) (fig. 18. 2 şi 4) pe niplurile de pe elementul posterior. poz. 17.Montarea blocului de cazan Pregătirea primului element intermediar: ! Se pileşte eventuala bavură de pe alezaj (conform fig. pagina 19). După aceea.

PERICOL DE DETERIORARE AL CAZANULUI ATENŢIE 3 2 1 Fig. 4 respectiv fig. ! Se aplică cheia cu clichet pe piuliţe şi se presează elemenţii de cazan prin strângere uniformă. Se va utiliza presa de niplare. ! Se introduc cotraflanşele pe tijele presei şi se asigură cu pana (pană cilindrică la presa de niplare mărimea 2. ! Nu lucraţi niciodată direct în faţa presei de niplare în tip ce aceasta este tensionată. ! Aveţi în vedere ca nici-o persoană să nu staţioneze în faţa presei de niplare. 5 şi fig. ! După ce marginile alezajelor ajung în contact. 3) cu piuliţa de strângere se introduc pe tija presei (fig.heiztechnik. 4. ! Se centrează tijele în alezaje şi presele se strâng uşor cu ajutorul piuliţelor.8 Montarea blocului de cazan Înainte de montarea niplurilor pentru următorul element intermediar. ! Flanşa (fig.de . poz. 19. 1 şi 2). ! Nu presaţi niciodată mai mult de un element de cazan la un ciclu de presare. 19 Utilizarea presei de niplare prin strângere greşită a elemenţilor de cazan sau presare prea puternică.2 sau 2.3 (fig. 4). pagina 14. mărimea 2. poz.buderus. 5. ATENŢIE Modificări sub rezerva îmbunătăţirilor tehnice! 22 22 Instrucţiuni de montaj şi întreţinere Cazan special pe motorină / gaz Logano GE515 • Ediţia 06/2001 Buderus Heiztechnik GmbH • http://www. este interzisă continuarea presării. Presele de niplare utilizate necorespunzător sau prost întreţinute se pot rupe. PERICOL DE ACCIDENT prin fenomenul de oboseală al materialului. elemenţii blocului parţial de cazan se strâng cu presa de niplare. pagina 14 respectiv fig. ! Se introduce câte o tijă de presă prin alezajul superior şi prin cel inferior al cazanului. poz. după batere.2). ! Aveţi în vedere ca niplurile să fie nedeteriorate şi să stea drept în alezaje. 19.

în timpul presării. 20 Presa de niplare 2.3 8 1 ATENŢIE Figura 21 prezintă elementul posterior cu un element intermediar montat. 11 Fig. 1). 1) curat. Toţi ceilalţi elemenţi se montează conform descrierii de până acum. Ultimul se montează elementul anterior. 21.Montarea blocului de cazan ! Se desface şi se îndepărtează presa de niplare. DETERIORAREA PRESEI DE NIPLARE Dacă procesul de presare se execută cu îmbinările filetate ale tijei slăbite. presa de niplare se poate deteriora sau distruge. Un filet murdar poate provoca deteriorarea presei de niplare. Aceste pene îşi vor găsi de asemenea utilizarea la poziţionarea ulterioară. 20. Pregătirile pentru montarea următorului element intermediar sunt deja realizate. atunci tija este corect poziţionată (fig. poz. Dacă tronsoanele tijei sunt înfiletate complet şi nu se poate vedea filetul. PERICOL DE ACCIDENTARE prin răsturnarea elemenţilor. poz.buderus. 2).de 23 . ATENŢIE ! Setul ajutător de montaj se îndepărtează abea după ce blocul parţial de cazan va fi compus din cel puţin trei elemenţi. 2 Fig. 21 Utilizarea penelor la poziţionarea elementului de cazan Modificări sub rezerva îmbunătăţirilor tehnice! 23 Instrucţiuni de montaj şi întreţinere Cazan special pe motorină / gaz Logano GE515 • Ediţia 06/2001 Buderus Heiztechnik GmbH • http://www. ! Înainte de fiecare utilizare se va controla tija presei iar dacă este cazul tronsoanele ei se vor strânge. poz. ! Se verifică corectitudinea poziţiei niplurilor. definitivă a blocului de cazan gata asamblat. Pentru simplificarea montajului. 20.heiztechnik. ! Menţineţi filetul (fig. poziţia elementului de cazan a fost ajustată cu pene aşezate sub picioare (fig.

pagina 13).de . ! Piuliţele se strâng cu mâna. se introduc sus şi jos lângă alezaje în decupările prevăzute (fig. PERICOL DE DETERIORARE A INSTALAŢIEI ATENŢIE 2 3 datorită presiunii prea mici de contact.8 Montarea blocului de cazan INDICAŢIE PENTRU UTILIZATOR ! După montarea elementului anterior presa de niplare se slăbeşte . ! Piuliţele de pe tiranţi se strâng cu 1 până la 1½ rotaţii. Mai întâi se montează tiranţii.4 "Montarea ţevii de alimentare (cutia cu piese de montaj)". 1 până la 4). 22 Montarea tiranţilor Modificări sub rezerva îmbunătăţirilor tehnice! 24 24 Instrucţiuni de montaj şi întreţinere Cazan special pe motorină / gaz Logano GE515 • Ediţia 06/2001 Buderus Heiztechnik GmbH • http://www.dar nu se îndepărtează. ! Cazanul se aşează în poziţie verticală şi orizontală pe fundaţie respectiv pe postamentul amortizor de vibraţii (vezi capitolul 7 "Amplasarea cazanului".buderus. 1 4 Fig. ! Se îndepărtează presa de niplare.heiztechnik. poz. pagina 26). A se utiliza numai în stare originală. În următoarea etapă de de montaj trebuie montată ţeava de alimentare (vezi capitolul 8. 22. ! Tiranţii cu bucşele-arc montate în stânga şi în dreapta. ! Nu desfaceţi bucşele-arc.

În paginile următoare va fi descrisă montarea ţevii de alimentare şi a tecii de imersie. ATENŢIE ! Se va avea în vedere o instalaţie de ridicat corespunzătoare. 23. 23 Blocul cazanului pe palet Modificări sub rezerva îmbunătăţirilor tehnice! 25 Instrucţiuni de montaj şi întreţinere Cazan special pe motorină / gaz Logano GE515 • Ediţia 06/2001 Buderus Heiztechnik GmbH • http://www. pagina 16). ! Cazanul se poziţionează vertical şi orizontal pe fundaţie respectiv pe postamentul amortizor de vibraţii (vezi capitolul 7. poz.de 25 . Pericol de moarte prin prăbuşire de material. 1 2 Fig. 2).Montarea blocului de cazan 8. poz.3 "Aşezarea cazanului pe un postament respectiv pe o fundaţie". 1). Ambele operaţiuni trebuie executate atât la cazanele livrate în bloc cât şi la cazanele livrate în elemenţi.heiztechnik. ! Se îndepărtează paletul înainte de amplasare (fig.buderus. ! Respectaţi instrucţiunile de prevenire a accidentelor VBG9a "Instalaţii de ridicat sub sarcină".3 Amplasarea blocului de cazan – livrare în bloc (cazan niplat) 8 ! Se taie benzile de asigurare (fig. Pentru aceasta se vor utiliza penele pentru picioare livrate odată cu cazanul. 23.

INDICAŢIE PENTRU UTILIZATOR Ţeava de alimentare trebuie fixată corect. 1). poz. 24.de . poz. poz. ! Se montează garnitura de etanşare pe ţeava de alimentare (fig. Astfel se asigură o distribuţie optimă de apă în zona alezajululi superior al cazanului. la cazanele cu 10–12 elemenţi. 1). 4) este alcătuită. ! Se acoperă cu flanşa oarbă (fig.heiztechnik. 25. cama (fig. 25 Montarea tecii de imersie Modificări sub rezerva îmbunătăţirilor tehnice! 26 26 Instrucţiuni de montaj şi întreţinere Cazan special pe motorină / gaz Logano GE515 • Ediţia 06/2001 Buderus Heiztechnik GmbH • http://www. 3) de pe capacul din capătul ţevii de alimentare să intre în decuparea din alezajul superior (fig. poz. 2). 24. 24. din 2 părţi.5 Etanşarea tecii de imersie ! Teaca de imersei R ¾ din spatele canzanului (lungime: 110 mm) se etanşeizează în orificiul filetat R ¾ din racordul de tur (fig. 5).buderus.8 8. poz. ! Se va avea în vedere ca. ! Ţeava de alimentare se introduce în alezajul superior prin partea din faţă a cazanului. astfel încât orificiile de ieşire ale ţevii să se găsească într-un unghi corect. Fig.4 Montarea blocului de cazan Montarea ţevii de alimentare (cutia cu piese de montaj) 3 4 5 Ţeava de alimentare (fig. 24. 24 2 1 Montarea ţevii de alimentare 8. poz. 24. 1 Fig.

26. poz. Pentru aceasta se aşează câte o garnitură de etanşare corespunzătoare (fig. 3) din faţă şi din spate. Pentru montarea în continuare a cazanelor livrate în bloc (vezi capitolul 11 "Montarea arzătorului". 2) se montează în spatele cazanului.6.heiztechnik.buderus. de reglare sau de siguranţă. pagina 48). 1) pe fiecare alezaj şi se aplică prin înşurubare câte o flanşă oarbă cu lungimea muchiei de 110 mm. poz. ! Se montează ventilul de umplere şi golire. ATENŢIE 1 2 3 Fig.6 Verificarea etanşeităţii 8 Verificaţi etanşeitatea blocului de cazan numai la cazanele livrate în elemenţi. ! Se închide racordul de tur şi de retur (flanşa cu dispozitivul de aerisire se montează pe racordul de tur). care este în sarcina beneficiarului. Modificări sub rezerva îmbunătăţirilor tehnice! 27 Instrucţiuni de montaj şi întreţinere Cazan special pe motorină / gaz Logano GE515 • Ediţia 06/2001 Buderus Heiztechnik GmbH • http://www. 8. 26. ! Cazanul se umple încet cu apă prin racordul de umplere . Pericol de deteriorare a instalaţiei prin suprapresiune.golire. 26. poz.1 Pregătirea verificării etanşeităţii ! Se astupă alezajul inferior (fig. Flanşa cu orificiul filetat (R ¾) destinată racordului de umplere şi golire (fig.de 27 . Verificarea etanşeităţii la cazanele livrate în bloc s-a efectuat în fabrică. Simultan se aeriseşte prin dispozitivul de aerisire de pe racordul de tur.Montarea blocului de cazan 8. 26 Montarea flanşei ! Se va avea în vedere ca în timpul verificării etanşeităţii să nu fie montate dispozitive de presiune.

PERICOL DE DETERIORARE A INSTALAŢIEI ATENŢIE prin racorduri neetanşe. ! Se deşurubează piuliţele de pe cei patru tiranţi şi se îndepărtează tiranţii. ! Prin baterea unor pene sau dălţi late în locurile prevăzute (fig. sus şi jos între elemenţi) se deniplează elemenţii cazanului în dreptul neetanşeităţilor. poz.heiztechnik. INDICAŢIE PENTRU UTILIZATOR ! La remontare se vor folosi neapărat nipluri şi şnur de etanşare noi. cazanul se goleşte mai întâi de apă prin racordul de umplere şi golire.de .0. 1 şi 2. ! Se demontează ţeava de alimentare.8 Montarea blocului de cazan 8. Fig. 27. Modificări sub rezerva îmbunătăţirilor tehnice! 28 28 Instrucţiuni de montaj şi întreţinere Cazan special pe motorină / gaz Logano GE515 • Ediţia 06/2001 Buderus Heiztechnik GmbH • http://www.7 Racordarea cazanului la reţeaua de apă Respectaţi următoarele indicaţii pentru racordarea cazanului la reţeţeaua de conducte. Aceste indicaţii sunt importante pentru o funcţionare fără deranjamente. ! Dacă o îmbinare nu este etanşă.6 bar (conform cerinţelor directivelor europene pentru instalaţii sub presiune). ! Cazanul se presează din nou şi se repetă verificarea etanşeităţii.6.2 Efectuarea verificării etanşeităţii Verificarea etanşeităţii se realizează cu o presiune de 8. ! Instalaţi conductele de legătură la racordurile cazanului fără tensinui interne. 27 Deniplarea cazanului 1 2 8.buderus. Pentru măsurarea presiunii se va utiliza un manometru din clasa 1.

poz.Montarea blocului de cazan PERICOL DE DETERIORARE A INSTALAŢIEI ATENŢIE 8 prin depuneri. 1) cu garnitura de etanşare (fig. 2) sunt necesare pentru racordarea ulterioară a turului. Sunt reprezentate flanşa presudată şi garnitura de etanşare (fig. 28. 28. PERICOL DE DETERIORARE A INSTALAŢIEI ATENŢIE 1 2 3 4 5 Fig.heiztechnik. ! În timpul funcţionării nu adaugaţi apă de umplere în instalaţia de încălzire prin robinetul KFE al cazanului. 28. poz. ! Montaţi un robinet de umplere în sistemul de conducte (retur) al instalaţiei de încălzire.buderus. supraîncălzire locală. puteţi obţine de la Buderus grupa de armături de siguranţă pentru cazan (accesoriu opţional). ci exclusiv numai prin robinetul de umplere în sistemul de conducte (retur) al instalaţiei de încălzire. ! Evitaţi deteriorarea cazanului dacă montaţi un filtru de nămol în returul instalaţiei. ! Flanşa de tur (fig. ! Spălaţi temeinic instalaţia existentă înainte de racordarea cazanului. Pe alezajul superior al cazanului (fig. 3 – racordul de retur) pentru racordarea ulterioară a returului se va monta flanşa presudată (cu conducta sudată). zgomote şi coroziune. poz. poz.de 29 . 28 Montarea flanşei de racord prin şoc termic. Modificări sub rezerva îmbunătăţirilor tehnice! 29 Instrucţiuni de montaj şi întreţinere Cazan special pe motorină / gaz Logano GE515 • Ediţia 06/2001 Buderus Heiztechnik GmbH • http://www. 4 şi 5). INDICAŢIE PENTRU UTILIZATOR La cerere. 28.

30 Montarea capacelor de curăţare Modificări sub rezerva îmbunătăţirilor tehnice! 30 30 Instrucţiuni de montaj şi întreţinere Cazan special pe motorină / gaz Logano GE515 • Ediţia 06/2001 Buderus Heiztechnik GmbH • http://www.buderus. ! Colectorul de gaze de evacuare se aşează pe cele patru prezoane pe elementul posterior (fig. 30.1 Montarea colectorului de gaze de evacuare Şnurul de etanşare GP (şnur din fibră de sticlă cu manta de silicon) este montat din fabrică pe colectorul de gaze de evacuare.2 Montarea capacelor de curăţare pe elementul posterior În cazul în care capacele de curăţare au fost demontate pentru fixarea setului ajutător de montaj pe elementul posterior: ! Capacele de curăţare se montează din nou cu şaibe şi şuruburi pe elementul posterior (fig.8 8.8. poz. 1 bis 4) şi se fixează cu şaibe şi piuliţe. poz.8 Montarea blocului de cazan Montarea armăturilor şi a uşii arzătorului Spre deosebire de cazanele livrate în elemenţi. 1 4 3 2 Fig. 29. 8.8. cazanele livrate în bloc au uşa arzătorului şi colectorul de gaze de evacuare montate din fabrică.de .heiztechnik. 1 şi 2). 2 1 Fig. 29 Montarea colectorului de gaze de evacuare 8.

poz. 1 şi 3). ! Dispozitivele de închidere cu ghidajele oblice ale uşii arzătorului (deschidere spre dreapta) se fixează cu câte 2 şuruburi mecanice M12 × 55 de elementul anterior (fig. poz.3 Montarea uşii arzătorului ! Se aplică câteva picături de adeziv Silastik la distanţă de 15–20 cm în canelurile de etanşare (fig. 31 Montarea balamalelor "tată" şi a dispozitivelor de închidere Ambele balamale "mamă" sunt montate din fabrică în partea dreaptă a uşii arzătorului (fig.8. poz. 31). 32 6 5 4 3 2 1 Montarea uşii în balamale Modificări sub rezerva îmbunătăţirilor tehnice! 31 Instrucţiuni de montaj şi întreţinere Cazan special pe motorină / gaz Logano GE515 • Ediţia 06/2001 Buderus Heiztechnik GmbH • http://www. 2).buderus.de 31 . 4 şi 5).Montarea blocului de cazan 8. ! Balamalele "tată" (deschidere spre dreapta) se fixează cu câte 2 şuruburi mecanice M12 × 55 de elementul anterior (fig. 5 8 1 2 4 3 Fig. Pentru montare în stânga. 31. 31. se demontează balamalele din partea dreaptă şi se montează corespunzător în partea stângă a uşii arzătorului. Pentru deschidere spre stânga se fixează în mod corespunzător în partea stângă. Fig. 31. ! Se montează uşa arzătorului în balamale. ! Şnurul de etanşare GP se introduce în canelura de pe elementul anterior. 2) de pe elementul anterior (fig. 31. poz. INDICAŢIE PENTRU UTILIZATOR ! A se avea în vedere că ghidajele oblice ale dispozitivelor de închidere se află pe partea interioară a cazanului.heiztechnik. 32. Îmbinarea capetelor şnurului de etanşare trebuie să fie poziţionată lateral (fig. poz. 1 şi 2). Pentru deschidere spre stânga se fixează în mod corespunzător în partea stângă.

! Trebuie să îndepărtaţi numai protecţia la transport din carton ondulat.8 Montarea blocului de cazan 8. 1 şi 2) sunt fixate din fabrică de elementul anterior cu câte un şurub Imbus. Mărime cazan 240 295 350 400 Nr. 33 Poziţia plăcilor de blocare a gazelor fierbinţi 2 ! Plăcile de dirijare a gazelor fierbinţi se scot din lada cu armături şi se introduc în canalele de fum în conformitate cu inscripţionările din turnare (vezi fig. elemenţi cazan 7 8 9 10 680 Lungime placă de dirijare în mm Indicaţii de montaj pe placa de dirijare (fig. 2: Plăci de dirijare a gazelor fierbinţi (unten links) Poz. 3: Plăci de dirijare a gazelor fierbinţi (oben links) Poz. poz.5 Montarea plăcilor de dirijare a gazelor fierbinţi INDICAŢIE PENTRU UTILIZATOR La cazanele livrate în bloc.8. 8.de .heiztechnik.8. 34 Plăci de dirijare a gazelor fierbinţi 455 11 425 Poz. 1 Fig. 4: Plăci de dirijare a gazelor fierbinţi (oben rechts) 510 12 – Modificări sub rezerva îmbunătăţirilor tehnice! 32 32 Instrucţiuni de montaj şi întreţinere Cazan special pe motorină / gaz Logano GE515 • Ediţia 06/2001 Buderus Heiztechnik GmbH • http://www. 33.buderus. 34) oben rechts (sus dreapta) oben links (sus stânga) unten rechts (jos dreapta) unten links (jos stânga) oben rechts (sus dreapta) oben links (sus stânga) unten rechts (jos dreapta) unten links (jos stânga) – 3 4 2 1 Fig.4 Plăci de blocare a gazelor fierbinţi la elementul anterior Plăcile de blocare a gazelor fierbinţi (fig. 34 şi tabelul de mai jos). 1: Plăci de dirijare a gazelor fierbinţi (unten rechts) Poz. plăcile de dirijare a gazelor fierbinţi sunt montate din fabrică.

cazan anterior. Montaj în dreapta şi stânga pe Nr. nr. 36.9.heiztechnik.1 Montarea consolelor ! Consolele pentru mantaua cazanului se fixează fără să se strângă. din spate. nr. şinele transversale şi longitudinale trebuie montate înaintea izolaţiei termice. nr. 7 8 9 10 11 12 1 1 1 1 1 1 4 4 5 5 4 şi 7 4 şi 8 7 8 9 10 11 12 Fig.Montarea blocului de cazan 8. INDICAŢIE PENTRU UTILIZATOR ! Fixaţi cu şuruburi consolele pe elementul posterior (fig. 2) de coastă. INDICAŢIE PENTRU UTILIZATOR Pentru a putea regla corect consolele. 36 Montarea consolelor 1 2 Modificări sub rezerva îmbunătăţirilor tehnice! 33 Instrucţiuni de montaj şi întreţinere Cazan special pe motorină / gaz Logano GE515 • Ediţia 06/2001 Buderus Heiztechnik GmbH • http://www. Pentru montarea termoizolaţiei. ! Consolele elementului anterior şi elemenţilor intermediari (fig. 36. 35 Vedere: Bloc de cazan (7 elemenţi) cu console 8. Element totalelemenţi Element Element intermediar. posterior. şinele longitudinale trebuie demontate din nou în etapa următoare.de 33 .9 Montarea mantăii cazanului 8 În acest capitol este descris modul de montare a izolaţiei termice şi a componentelor mantăii cazanului. 1) se fixează cu şuruburi exclusiv din faţă.buderus. poz. Fig. în stânga şi în dreapta cu şuruburi de coastele superioare ale elemeţilor cazanului conform tabelului de mai jos precum şi conform figurii 35 şi figurii 36. poz.

INDICAŢIE PENTRU UTILIZATOR Puteţi regla şinele longitudinale respectiv consolele numai înainte de montarea termoizolaţiei.heiztechnik.9. poz. 4) apoi se strâng şuruburile. din spate (fig. ! Şina transversală de sus. 1 şi 4) cu şuruburi cu cap hexagonal (M8 × 16) strânse cu mâna. din faţă (fig.8 Montarea blocului de cazan 8. 38. 37 Montarea şinelor transversale 1 2 4 Fig. poz. al capacului şi a termoizolaţiei. Profilul traversei anterioare trebuie să arate spre faţă. ! Reglaţi corect şinele longitudinale respectiv consolele pentru montajul ulterior al mantăilor laterale.2 Montarea traverselor ! Şina transversală de sus. 38. 3 2 1 4 Fig. 3) se introduc în şliţurile consolelor (fig. 3) se fixează pe camele turnate cu şuruburi cu cap hexagonal (M8 × 16). ! Şinele transversale (fig. poz. 38 Montarea şinelor transversale 3 Modificări sub rezerva îmbunătăţirilor tehnice! 34 34 Instrucţiuni de montaj şi întreţinere Cazan special pe motorină / gaz Logano GE515 • Ediţia 06/2001 Buderus Heiztechnik GmbH • http://www. Profilul traversei posterioare trebuie să arate spre spate. 38. 37. 37. poz.de . poz. poz.buderus. 37. 2) se fixează pe camele turnate (fig. ! Şinele transversale cu şuruburile premontate (fig. 1 şi 2) se aşează pe cele două console de pe elemenţii anterior şi posterior.

poz.9. 39. 8 2 1 Fig.3 Se montează termoizolaţia INDICAŢIE PENTRU UTILIZATOR ! Pentru montarea termoizolaţiei. ! Consolele se introduc în decupările din termoizolaţie.Montarea blocului de cazan ! Şina longitudunală (fig. ! La partea inferioară. Izolaţia termică se montează în ordinea indicată de schema din figura 42 pe blocul cazanului (cifrele de deasupra schemei termoizolaţiei desfăşurate corespund numărului de elemenţi de cazan). izolaţia termică se introduce sub cazan. ! Consolele din mijloc (fig.de 35 .heiztechnik. 3 Fig. ! În spatele cazanului şina longitudinală trebuie apăsată de jos către şina transversală. 2). poz. poz. poz. demontaţi mai întâi şinele longitudinale. 1) se aşează cu decuparea anterioară pe decuparea de pe şina transversală (fig. 1) corespunde mărimii cazanului. 1 şi 3). 40. 1 2 8. poz. 2) se glisează de jos spre şinele longitudinale şi se fixează strâns cu şuruburi de blocul cazanului. 40 Reglarea şinei longitudinale ! Izolaţia termică livrată o dată cu cazanul (fig. Picioarele elemenţilor se plasează în decupările din termoizolaţie. 40. 41. 39 Aşezarea şinei longitudinale pe şina transversală ! Se ajustează şina longitudinală şi apoi se strâng şuruburile consolelor de pe elementul anterior respectiv posterior (fig. 1 Fig. 39. 41 Bloc de cazan cu termoizolaţie Modificări sub rezerva îmbunătăţirilor tehnice! 35 Instrucţiuni de montaj şi întreţinere Cazan special pe motorină / gaz Logano GE515 • Ediţia 06/2001 Buderus Heiztechnik GmbH • http://www.buderus.

poz.heiztechnik. Profilele acestor traverse trebuie să fie orientate spre exterior. 1) şi din spate se fixează cu câte 2 şuruburi mecanice cu cap hexagonal de picioarele elemenţilor respectivi. 1 Fig. din faţă (fig.8 Montarea blocului de cazan 7 elemenţi de cazan V 8 elemenţi de cazan V H 9 elemenţi de cazan V H 10 elemenţi de cazan V H 11 elemenţi de cazan H 12 elemenţi de cazan V V H H Fig. 43. 43 Montarea şinei transversale inferioare Modificări sub rezerva îmbunătăţirilor tehnice! 36 36 Instrucţiuni de montaj şi întreţinere Cazan special pe motorină / gaz Logano GE515 • Ediţia 06/2001 Buderus Heiztechnik GmbH • http://www. 42 Izolaţie termică pentru cazane de mărimi diferite (dimensiuni în mm) V = faţă (partea anterioară a cazanului) H = spate (partea posterioară a cazanului) ! Şina transversală de jos.de .buderus.

heiztechnik. 44. poz.de 37 . 8 2 1 Fig. cu fantele poziţionate în sus şi spre faţă. 2) de termoizolaţia blocului de cazan. 1) se glisează pe colectorul gazelor de evacuare. 46. poz. 46. 45 Montarea şinelor longitudinale ! Termoizolaţia posterioară (fig. 1 şi 2) aşa cum s-a descris deja. se introduc cu şuruburile premontate în decupările din console şi se fixează strâns cu şuruburi. 2) trebuie să fie orientată în sus. ! Izolaţia termică se ancorează cu 3 agrafe (fig. 46 Montarea termoizolaţiei posterioare 3 Modificări sub rezerva îmbunătăţirilor tehnice! 37 Instrucţiuni de montaj şi întreţinere Cazan special pe motorină / gaz Logano GE515 • Ediţia 06/2001 Buderus Heiztechnik GmbH • http://www. poz. ! Şliţul de sub stuţul gazelor de evacuare se închide cu o agrafă (fig. poz. 1) se aşează deasupra uşii. Decuparea pentru returul cazanului (fig.buderus. 46. 44. 1 2 Fig. 44 Montarea izolaţiei termice anterioare ! Şinele longitudinale (fig.Montarea blocului de cazan ! Termoizolaţia dreptunghiulară (fig. poz. 3). 45. 2 1 1 Fig. poz. ! Termoizolaţia posterioară se ancorează de termoizolaţia blocului de cazan cu patru agrafe.

poz. din lateral. cu şuruburi de tablă de şinele transversale. ! Şinele laterale se fixează fără a se strânge. 47. 7 elemenţi de cazan 9 elemenţi de cazan 11 elemenţi de cazan 8 elemenţi de cazan 10 elemenţi de cazan 12 elemenţi de cazan Fig. 48 Schemă de montaj a pereţilor laterali pentru cazane de mărimi diferite (dimensiuni în mm) K = clapă (110 mm) Modificări sub rezerva îmbunătăţirilor tehnice! 38 38 Instrucţiuni de montaj şi întreţinere Cazan special pe motorină / gaz Logano GE515 • Ediţia 06/2001 Buderus Heiztechnik GmbH • http://www. poz.heiztechnik.de .4 Montarea pereţilor laterali şi a capacului ! Montaţi toţi pereţii laterali conform schemei de montaj (fig.buderus. 47 Montarea şinelor laterale 1 8. 48). 1 şi 3) cu capătul lung spre faţă (fig.8 Montarea blocului de cazan ! Şinele laterale (fig. 2) se agaţă de şina transversală.9. 47. 3 2 Fig.

Montarea blocului de cazan În vederea montării elementelor pereţilor laterali. 1) după care se trec în partea de sus peste profilul şinelor longitudinale. 50. 51. 50 Montarea elementelor pereţilor laterali ! Când pereţii laterali (fig. de eclisele îndoite în sus din şinele longitudinale ale soclului (fig. ! Arcul pentru închidere (fig. poz. poz. se strâng şuruburile de tablă din şina soclului (fig. ! Cârligul balamelelor (fig. 2) se agaţă în stânga şi în dreapta jos. 49. ! Şinele de soclu transversale (fig.de 39 . 51). poz.heiztechnik. poz. la început se fixează clapele de părţile laterale de manta. poz. 2 3 4 1 Fig. 2) sunt în poziţie verticală. 51. poz. 4). ! Balamalele se premontează cu câte 2 şuruburi de tablă de clapele laterale. 49. 51 Montarea şinelor de soclu Modificări sub rezerva îmbunătăţirilor tehnice! 39 Instrucţiuni de montaj şi întreţinere Cazan special pe motorină / gaz Logano GE515 • Ediţia 06/2001 Buderus Heiztechnik GmbH • http://www. 51.buderus. 1) de pe clapele pereţilor laterali se agaţă în decupările din pereţii laterali anteriori şi se asigură cu şuruburi de tablă. 1 2 8 1 2 Fig. Profilul şinei transversale trebuie să fie situat jos şi orientat spre cazan (fig. 2) se agaţă de peretele lateral şi de clapa peretelui lateral. 2 1 Fig. 49 Montarea clapelor din pereţii laterali ! Pereţii laterali anteriori (fig. poz. 50. 1 şi 3) se îmbină din faţă cu şinele longitudinale.

poz. 1) spre faţă pe pereţii laterali.8 Montarea blocului de cazan ! Capacul anterior (fig. 3 2 1 Fig. ! Capacul anterior se fixează cu două şuruburi de tablă. 1) cu cele două cârlige (fig. 1 2 1 Fig. 53. 54 Montarea capacului posterior Modificări sub rezerva îmbunătăţirilor tehnice! 40 40 Instrucţiuni de montaj şi întreţinere Cazan special pe motorină / gaz Logano GE515 • Ediţia 06/2001 Buderus Heiztechnik GmbH • http://www. 1 1 2 Fig.heiztechnik. poz. 53 Montarea capacului median ! Capacul posterior al cazanului se aşează cu profilele şi cu decuparea pentru turul circuitului de încălzire (fig.buderus. de şina longitudinală. 2) de jos. 54. 3) se agaţă în pereţii laterali anteriori. 1) sub capacul anterior şi se potrivesc în bordura pereţilor laterali. 52. pagina 45). INDICAŢIE PENTRU UTILIZATOR Înainte de montarea celorlalte elemente ale capacului trebuie montat aparatul de reglare. poz. poz. 52. trebuie pozate tuburile capilare la teaca de imersie şi trebuie introdus senzorul în teaca de imersie (vezi capitolul 10 "Montarea aparatului de reglare".de . 52. poz. 52 Montarea capacului anterior ! Capacul median se introdue cu profilele (fig. (fig.

poz. 56. poz. poz. ! Elementele peretelui posterior al cazanului se fixează cu şuruburi de tablă de pereţii laterali. 55 Montarea peretelui posterior. al cazanului (fig. la alegere. în stânga sau în dreapta de peretele posterior. 5 şi 6). 55. al cazanului ! Se introduc piuliţele autoblocante în peretele lateral din stânga şi din dreapta cât şi elementele peretelui posterior al cazanului (fig. 4 şi 8).Montarea blocului de cazan ! Peretele posterior de sus al cazanului se introduce sub capacul posterior al cazanului (fig. de sus. 56. 56. 1.de 41 .heiztechnik. 1) şi se fixează din spate cu patru şuruburi de tablă de pereţii laterali (fig. 8 1 2 Fig. de sus. poz. ! Tabla de legătură (fig. 56 Montarea elementelor peretelui posterior Modificări sub rezerva îmbunătăţirilor tehnice! 41 Instrucţiuni de montaj şi întreţinere Cazan special pe motorină / gaz Logano GE515 • Ediţia 06/2001 Buderus Heiztechnik GmbH • http://www. 5). ! Elementele inferioare ale peretelui posterior al cazanului se agaţă în stânga şi în dreapta în fantele din profilul elementului superior al peretelui posterior al cazanului şi al peretelui lateral (fig. 56.buderus. 6 7 5 8 4 1 3 2 Fig. 2). 2) se fixează cu şuruburi de tablă sub ştuţul gazelor de evacuare pe elementele pereţilor posteriori ai cazanului. poz. poz. ! Clemele din material plastic pentru pozarea caburilor se fixează. 3. 55.

57. poz. 58 Montarea măştilor uşii arzătorului Modificări sub rezerva îmbunătăţirilor tehnice! 42 42 Instrucţiuni de montaj şi întreţinere Cazan special pe motorină / gaz Logano GE515 • Ediţia 06/2001 Buderus Heiztechnik GmbH • http://www. poz. ! Cablul arzătorului împreună cu clema de protecţie la smulgere se aşează în îmbrăcămintea uşii arzătorului. ! Cablul arzătorului se conduce către decuparea pentru trecerea cablului spre aparatul de reglare. 2 bis 5). în funcţie de condiţiile locale. Fig. INDICAŢIE PENTRU UTILIZATOR La cazanele livrate în bloc.heiztechnik. pe peretele lateral din dreapta sau din stânga.buderus. 57. ! Cablul arzătorului se pozează în sus în profilul îmbrăcăminţii uşii arzătorului şi se fixează în aşa fel cu clema de fixare. poz.8 Montarea blocului de cazan ! Cablul arzătorului împreună cu protecţia la smulgere se introduc în spaţiul de trecece al cablului (fig. plăcuţa de identificare se găseşte în focar împreună cu instrucţiunile de montaj şi întreţinere iar la cazanele livrate în elemenţi. 2 1 Fig. ! Plăcuţa de identificare se lipeşte la loc vizibil. ! Îmbrăcămintea uşii arzătorului se aşează din faţă pe uşa arzătorului şi se fixează de aceasta cu patru şuruburi mecanice (fig. încât să nu vină în contact cu nici o piesă fierbinte a cazanului.de . plăcuţa de identificare se găseşte în mapa transparentă prinsă de uşa arzătorului. 58. 1). 1 şi 2). 57 4 5 3 2 Montarea mantăii pentru uşa arzătorului 1 ! Măştile uşii arzătorului se agaţă în îmbrăcămintea uşii arzătorului (fig.

1). 59.heiztechnik. după necesităţi. poz. 59.de 43 . 6 5 4 Fig. Manşonul de etanşare (fig. 4) şi ştuţul colectorului de gazelor de evacuare (fig. 5) trebuie să preseze pe ştuţul colectorului gazelor de evacuare (fig. poz. poz. 59. poz. Unul dintre coliere (fig. 5). poz. 59. poz. 2: Senzor de temperatură pentru gazele de evacuare Poz. 59. 59. 5: Colier cu şurub melcat Poz. 1 2 3 ! Ţeava de evacuare (fig. poz.buderus. poz. 9. 59. poz. ! Colierele cu şurub melcat (fig. 59. 59.Racordarea cazanului la sistemul de evacuare a gazelor de ardere 9 9 Racordarea cazanului la sistemul de evacuare a gazelor de ardere În acest capitol se explică cum trebuie racordat cazanul la sistemul de evacuare a gazelor de ardere.1 Montarea manşonului de etanşare la racordul gazelor de evacuare (echipament opţional) INDICAŢIE PENTRU UTILIZATOR Este recomandată utilizarea unui manşon de etanşare pentru racordul la sistemul de evacuare a gazelor de ardere (fig. 1) cu petrecerea în partea de sus. 1). se înfăşoară în jurul ţevii de evacuare (fig. poz. ! Se strâng colierele (fig. 59 Montarea tubulaturii de evacuare Poz. 59. 59. 3: Mufă Poz. 59. 1: Manşon de etanşare Poz. poz. ! Manşonul de etanşare (fig. 6) iar celălalt colier pe ţeava de evacuare (fig. poz. 5) se montează peste manşonul de etanşare (fig. INDICAŢIE PENTRU UTILIZATOR ! Colierele cu şurub melcat trebuie strânse şi ultrerior montajului. 4). 6). 4) se introduce până la refuz pe ştuţul colectorului gazelor de evacuare (fig. 1) trebuie să fie aşezat neted şi strâns. poz. 6: Colector de gaze de evacuare Modificări sub rezerva îmbunătăţirilor tehnice! 43 Instrucţiuni de montaj şi întreţinere Cazan special pe motorină / gaz Logano GE515 • Ediţia 06/2001 Buderus Heiztechnik GmbH • http://www. 6). 4: Ţeavă de evacuare Poz. 59.

poz. Modificări sub rezerva îmbunătăţirilor tehnice! 44 44 Instrucţiuni de montaj şi întreţinere Cazan special pe motorină / gaz Logano GE515 • Ediţia 06/2001 Buderus Heiztechnik GmbH • http://www. poz. 4).2 Racordarea cazanului la sistemul de evacuare a gazelor de ardere Montarea senzorului de temperatură pentru gazele de evacuare (echipament opţional) ! Mufa (fig.buderus.9 9. 6) în ţeava de evacuare (fig. poz. 3) se montează prin sudură la o distanţă de 2 x diametrul ţevii de evacuare (A) de colectorul gazelor de evacuare (fig.de . 2) se montează conform instrucţiunilor de montaj proprii. 59. ! Senzorul de temperatură pentru gazele de evacuare (fig. poz. 59.heiztechnik. 59. 59.

de 45 . 60. cu două şuruburi de tablă (fig. Capacul se îndepărtează prin ridicare. 60 6 5 4 3 Montarea aparatului de reglare Modificări sub rezerva îmbunătăţirilor tehnice! 45 Instrucţiuni de montaj şi întreţinere Cazan special pe motorină / gaz Logano GE515 • Ediţia 06/2001 Buderus Heiztechnik GmbH • http://www. poz. Picioruşele-cârlig de pe aparatul de reglare (fig.heiztechnik.1 Montarea aparatului de reglare În figura 60 sunt prezentate din spate. aparatul de reglare şi capacul "A". 1 2 7 Fig. 6) pe elementul de capac din faţă al cazanului. 60. poz. ! Se deşurubează cele două şuruburi din capac (fig. poz.buderus. 4) se introduc în găurile ovale din elementul de capac din faţă al cazanului (fig. în orificiile dreptunghiulare din capac (fig. 60. 5).Montarea aparatului de reglare 10 10 Montarea aparatului de reglare În acest capitol se va explica cum trebuie montat aparatul de reglare din seria 4000 şi un set de senzori de temperatură. 60. 60. 2) trebuie să intre în spate. poz. poz. 60. 1). Se trage aparatul spre faţă şi după care se împinge partea din spate în jos. ! Carcasa aparatului de reglare se fixează în stânga şi în dreapta decupării pentru cabluri (fig. Clemele elastice (fig. 10. 7). 60. ! Se aşează aparatul de reglare pe manta. 3). poz. poz.

2). poz. 61. ! Tuburile capilare se pozează prin decuparea pentru cabluri şi se derulează la lungimea necesară. 62. Teaca de imersie a fost deja montată etanş în stuţul racordului de tur (vezi capitolul 8. ! Respectaţi prescripţile locale. 62 Montarea setului de senzori de temperatură Modificări sub rezerva îmbunătăţirilor tehnice! 46 46 Instrucţiuni de montaj şi întreţinere Cazan special pe motorină / gaz Logano GE515 • Ediţia 06/2001 Buderus Heiztechnik GmbH • http://www. Setul de senzori de temperatură conectat la aparatul de reglare (trei senzori de temperatură.de . 61. ! În timpul pozării nu frângeţi tuburile capilare.buderus. 62. Dacă nu deţineţi calificarea corespunzătoare. 61 1 2 Pregătirea decupării pentru trecerea cablurilor 2 2 1 Fig. 1 3 Fig. poz.5 "Etanşarea tecii de imersie". pagina 26). o piesă oarbă fig. 62. poz.2 Montarea setului de senzori de temperatură şi a cablului arzătorului INDICAŢIE PENTRU UTILIZATOR Respectaţi la conectarea aparatului de reglare următoarele puncte: ! Pozaţi cu grijă cablurile şi tuburile capilare. poz. 1) din peretele posterior (Logamatic 33xx) respectiv se scoate partea de perete posterior (Logamatic 43xx) (fig.10 Montarea aparatului de reglare 10. ! Dacă este necesar. specializată în lucrări elecrtice. racordurile electrice trebuie executate de către o firmă autorizată. ! Executaţi lucrări electrice în cadrul instalaţiei de încălzire numai dacă deţineţi calificarea corespunzătoare pentru astfel de lucrări. poz. ! Senzorul cu tub capilar se conduce la punctul de măsurare al cazanului şi acolo se introduce în teaca de imersie (fig. 2) şi se asigură cu siguranţa senzorului (fig. 3).heiztechnik. se decupează părţile pentru trecerea cablurilor (fig. 1) se montează în teaca de imersie R ¾.

65). 64. poz.Montarea aparatului de reglare ! Colierul pentru cabluri (fig. Fig. 1 2 1 Fig. Pozarea cablurilor şi tuburilor capilare se va efectua cu grijă! INDICAŢIE PENTRU UTILIZATOR ! Asiguraţi toţi conductorii cu coliere pentru cablu. 10 1 2 Fig. 2). 63. poz. Se va executa un racord electric permanent conform EN 50165 respectiv în conformitate cu normativele naţionale pentru instalaţii electrice.de 47 . poz. 1) din nou de carcasă cu două şuruburi de tablă (fig. 65 Modificări sub rezerva îmbunătăţirilor tehnice! Cazan de încălzire cu aparat de reglare montat 47 Instrucţiuni de montaj şi întreţinere Cazan special pe motorină / gaz Logano GE515 • Ediţia 06/2001 Buderus Heiztechnik GmbH • http://www. apoi se împinge partea de sus al capacului până ce clemele laterale fixează capacul de carcasă (fig. de peretele din spate al cazanului. 63 Racordul electric ! Colierele cu cablu se introduc în suport şi se asigură prin bascularea clapetei (fig. 1). 61. poz.heiztechnik. 64 Fixarea conductorilor electrici ! Clemele capacului din spate al aparatului de reglare (Logamatic 43xx) se introduc în suport. cu şuruburi.buderus. ! Racordul electric se va executa conform schemei de conexiuni. 1 şi 2) se fixează în stânga sau în dreapta. 60. ! Se fixează capacul aparatului de reglare (fig.

buderus. ! Se fixează arzătorul pe placă cu şuruburi. 32. fig. 66.heiztechnik. poz.11 Montarea arzătorului 11 Montarea arzătorului În acest capitol se prezintă în principiu montajul unui arzător.8 "Montarea armăturilor şi a uşii arzătorului". 66. 66. 66. 2). 3). PERICOL DE DETERIORARE A INSTALAŢIEI ATENŢIE datorită folosirii unui arzător necorespunzător. Fig. pagina 9). pentru menţinerea fără depuneri a geamului vizorului. 1) se decupează pe şantier prin găurire sau cu un aparat de sudură autogen la diametrul necesar tubului de ardere (Ø maxim 270 mm). ! Se închide uşa arzătorului şi se blochează cu 4 şuruburi mecanice (M16 x 140) (vezi capitolul 8. ! Palca arzătorului (fig. INDICAŢIE PENTRU UTILIZATOR La cerere. ! Spaţiul rămas între izolaţia termică a uşii arzătorului şi tubul de ardere (fig. poz. poz. ! Paca arzătoului se fixează cu şuruburi de uşa arzătorului (etanşare cu şnur de etanşare GP Ø 10 mm). ! Se face legătura între dispozitivul de curăţare prin suflare a vizorului cu arzătorul. Şuriburile se strâng uniform. poz. poz. 3 bis 6). în cruce. Găurile pentru fixarea arzătorului se practică cu ajutorul şablonului flanşei de fixare a arzătorului. ! Se ajustează prin decupare garniturile inelare izolante corespunzător diametrului tubului de ardere (fig. 66 Montarea arzătorului (dimensiunea în mm) 1 2 3 4 Modificări sub rezerva îmbunătăţirilor tehnice! 48 48 Instrucţiuni de montaj şi întreţinere Cazan special pe motorină / gaz Logano GE515 • Ediţia 06/2001 Buderus Heiztechnik GmbH • http://www. 4) se umple cu ganiturile izolante ajustate corespunzător (fig.de . puteţi obţine de a Buderus plăci de arzător gata decupate (accesoriu opţional). ! Utilizaţi numai arzătoare care corespund condiţiilor tehnice cerute de Logano GE515 (vezi capitolul 4 "Date tehnice".

Punerea în funcţiune a instalaţiei 12 12 Punerea în funcţiune a instalaţiei La Logano GE515 pot fi conectate aparatele de reglare ale seriei 4000. umpleţi instalaţia de încălzire exclusiv numai prin robinetul de umplere din sistemul de conducte (retur). 12. respectaţi tabelul de mai jos.2–9. generat de exemplu. PERICOL DE DETERIORAE A CAZANULUL ATENŢIE prin acumulare puternică de praf. pagina 53). Pentru utilizarea şi prepararea corectă a apei de umplere şi de completare. ! În timpul funcţionării. 0313 ⋅ -----------------------------------------------mol Ca ( HCO3 ) 2  -------- 3 m 8. ! Completaţi formularul de punere în funcţiune a instalaţiei (vezi capitolul 12.buderus. Tabelul este un extras din fişa de lucru K8 "Prepararea apei pentru instalaţii de încălzire cu apă caldă" conţinută în catalogul de vânzări Buderus.6 "Procesul verbal de punere în funcţiune". Valoarea pH a agentului termic creşte după umplerea instalaţiei.5 > 2. Punerea în funcţiune a diferitelor aparate de reglare se desfăşoară identic.5 Vmax = triplul volumului instalaţiei Q ( kW ) V max = 0. de activităţi în încăperea centralei termice. După 3–6 luni (la prima întreţinere) se va verifica.de 49 .0 > 1.5 Volumul maxim de de apă de umplere şi de completare Vmax în m3 Valoarea pH a agentului termic 8. 1 Concentraţia de Ca (HCO3)2în apa de umplere şi de completare în mol/m3 ≤ 2.1 Umplerea instalaţiei PERICOL DE DETERIORARE A INSTALAŢIEI ATENŢIE prin şoc termic. dacă valoarea pH a agentului termic s-a reglat. ! Nu folosiţi cazanul în cazul prezenţei prafului.2–9. Putere totală cazan în kW 100 < Q ≤ 350 350 < Q ≤ 1000 100 < Q ≤ 350 350 < Q ≤1000 Tab.0 ≤ 1.5 Cerinţe privind apa de umplere şi de completare şi agentul termic Modificări sub rezerva îmbunătăţirilor tehnice! 49 Instrucţiuni de montaj şi întreţinere Cazan special pe motorină / gaz Logano GE515 • Ediţia 06/2001 Buderus Heiztechnik GmbH • http://www.heiztechnik.

Fig.heiztechnik.2 Pregătirea instalaţiei pentru funcţionare La punerea în funcţiune se vor respecta următoarele puncte: ! Înainte de punerea în funcţiune. pagina 51).3 Punerea în funcţiune a aparatului de reglare Consultaţi documentaţia tehnică a aparatului de reglare din seria 4000 folosit de Dvs. Dacă la măsurătorile pentru completarea procesului verbal de punere în funcţiune constataţi că temperatura gazelor de evacuare este prea joasă pentru coşul de fum (pericol de formare de condens). ! Verificaţi dacă placa pentru dirijarea gazelor fierbinţi sunt montate corect (vezi capitolul 8. pentru instrucţiuni privind modul de punere în funcţiune a acestuia. aerisiţi instalaţia prin corpurile de încălzire.5 "Montarea plăcilor de dirijare a gazelor fierbinţi".12 Punerea în funcţiune a instalaţiei 12..5 "Ridicarea temperaturii gazelor de evacuare".4 Punerea în funcţiune a arzătorului ! La punerea în funcţiune a arzătorului procedaţi în conformitate cu instrucţiunile de montaj şi întreţinere ataşate arzătorului.8. 12. există posibilitatea ridicării temperaturii gazelor de evacuare (vezi capitolul 12. pagina 32).de . ! Completaţi formularul de punere în funcţiune conţinut în documentaţia arzătorului.buderus. Modificări sub rezerva îmbunătăţirilor tehnice! 50 50 Instrucţiuni de montaj şi întreţinere Cazan special pe motorină / gaz Logano GE515 • Ediţia 06/2001 Buderus Heiztechnik GmbH • http://www. 67 Verificarea poziţiei plăcilor de dirijare a gazelor fierbinţi 12.

Punerea în funcţiune a instalaţiei 12. În regim de funcţionare în două trepte. ! Cazanul se scoate din funţiune conform instrucţiunilor de utilizare. 2 1 12 Fig. Temperatura gazelor de evacuare poate fi ridicată prin măsurile descrise în continuare. se poate obţine o ridicare a temperaturii gazelor de evacuare.5.buderus. 1 şi 2).de 51 .1 Îndepărtarea plăcilor de dirijare a gazelor fierbinţi La cazanele de mărimea 7–11 (240–455 kW). 12. 68 Poziţia plăcilor de blocare a gazelor fierbinţi Modificări sub rezerva îmbunătăţirilor tehnice! 51 Instrucţiuni de montaj şi întreţinere Cazan special pe motorină / gaz Logano GE515 • Ediţia 06/2001 Buderus Heiztechnik GmbH • http://www. dacă se demontează plăcile de blocare a gazelor fierbinţi. Prin îndepărtarea singulară sau combinată a plăcilor de blocare a gazelor fierbinţi şi a placa pentru dirijarea gazelor fierbinţi se poate obţine o ridicare suplimentară temperaturii gazelor de evacuare.heiztechnik. prin îndepărtarea în pereche a plăcilor de dirijare a gazelor fierbinţi de sus respectiv de jos. poz. 68.2 Îndepărtarea plăcilor de blocare a gazelor fierbinţi Temperatura gazelor de evacuare poate fi ridicată semnificativ. ! Se deşurubează şuruburile care fixează plăcile de blocare a gazelor fierbinţi şi acestea se îndepărtează din partea stângă şi din partea dreaptă (fig.5. 12. INDICAŢIE PENTRU UTILIZATOR Modificarea plăcilor de blocare a gazelor fierbinţi se va lua în considerare ca o ultimă alternativă deoarece micşorarea plăcilor de blocare a gazelor fierbinţi nu este reversibilă. 160–180 °C. temperatura gazelor de evacuare este corespunzător mai joasă.5 Ridicarea temperaturii gazelor de evacuare Temperatura gazelor de evacuare se situează la un cazan nou cu temperatura agentului termic de 80 °C şi reglaje (referitoare la puterea nominală) în funcţie de mărimea cazanului în jur de cca.

! Placa de blocare a gazelor fierbinţi se aşează pe un suport astfel încât crestăturile (fig. 1 şi 2).5. respectiv plăcile de blocare a gazelor fierbinţi pot fi îndepărtate complet.heiztechnik. 69 Placă de blocare a gazelor fierbinţi Modificări sub rezerva îmbunătăţirilor tehnice! 52 52 Instrucţiuni de montaj şi întreţinere Cazan special pe motorină / gaz Logano GE515 • Ediţia 06/2001 Buderus Heiztechnik GmbH • http://www. poz. poate fi îndepărtat în acelaşi mod şi al doilea segment de pe plăcile blocare a agazelor fierbinţi.de . 3) care fixează plăcile de blocare a gazelor fierbinţi şi acestea se îndepărtează din partea stângă şi din partea dreaptă (fig. 69.12 Punerea în funcţiune a instalaţiei 12. 3 1 2 Fig. ! Dacă creşterea temperaturii gazelor de evacuare rezultată de aici nu este suficientă. 69. 1 şi 2) să rezeme în gol. aşa cum s-a descris mai sus. poz. ! Se fixează din nou de elementul anterior placa de blocare a gazelor fierbinţi.buderus. Cu un ciocan se rupe câte un segment de pe placa de blocare a gazelor fierbinţi din stânga şi din dreapta. poz. cu şuruburi. 68.3 Ridicarea uşoară a temperaturii gazelor de evacuare ! Se deşurubează şuruburile (fig.

pagina 2). Operaţiuni pentru punerea în funcţiune 1. 9.buderus. ! Imediat după punerea în funcţiune.Punerea în funcţiune a instalaţiei 12.heiztechnik. 2. se semnează procesul verbal şi se trece data punerii în funcţiune. predarea documetaţiei tehnice Confirmarea punerii corecte în funcţiune dpdv tehnic Pagina 27 Pagina 50 Pagina 32 Pagina 50 Vezi documentaţia arzătorului Pagina 51 Pagina (etape de lucru) Pagina 49 Observaţii (semnătura) 12 Stampila firmei/Semnătura/Data INDICAŢIE PENTRU UTILIZATOR ! Completaţi în tabel combustibilul folosit (vezi instrucţiunile de utilizare "Prefaţă". 6. Modificări sub rezerva îmbunătăţirilor tehnice! 53 Instrucţiuni de montaj şi întreţinere Cazan special pe motorină / gaz Logano GE515 • Ediţia 06/2001 Buderus Heiztechnik GmbH • http://www. 5.6 Procesul verbal de punere în funcţiune Logano GE515 poate funcţiona cu un arzător pe motorină sau cu un arzător pe gaz.de 53 . 3. în timpul punerii în funcţiune a arzătorului pe motorină sau cu gaz. Umplerea instalaţiei de încălzire cu apă Aerisirea instalaţiei de încălzire prin radiatoare S-a efectuat controlul de etanşeitate? Verificarea poziţiei plăcilor de dirijare a gazelor fierbinţi Punerea în funcţiune a aparatului de reglare Punerea în funcţiune a arzătorului Verificarea temperaturii gazelor de evacuare Informarea beneficiarului. Completaţi cu grijă. 4. procesul verbal de punere în funcţiune. 8. 7.

de .buderus. dacă nu este în funcţiune. Modificări sub rezerva îmbunătăţirilor tehnice! 54 54 Instrucţiuni de montaj şi întreţinere Cazan special pe motorină / gaz Logano GE515 • Ediţia 06/2001 Buderus Heiztechnik GmbH • http://www. aerisitorul din cel mai înalt punct al instalaţiei trebuie să fie deschis. prin robinetul de golire. ! Se închide alimentarea cu combustibil. de ex. 13.13 Scoaterea instalaţiei din funcţiune 13 Scoaterea instalaţiei din funcţiune La Logano GE515 pot fi conectate aparatele de reglare ale seriei 4000.1 Scoaterea instalaţiei din funcţiune prin intermediul aparatului de reglare Scoateţi instalaţia din funcţiune prin intermediul aparatului de reglare. prin îngheţ. PERICOL DE DETERIORARE A INSTALAŢIEI ATENŢIE 13. În alte cazuri de pericol se închide imediat robinetul principal de alimentare cu combustibil şi se scoate instalaţia de sub tensiune de la siguranţa camerei centralei termice sau cu întrerupătorul de avarie. Instalaţia de încălzire poate îngheţa la ger. ! Protejaţi instalaţia de încălzire la îngheţ în cazul în care există acest pericol. arzătorul se deconectează automat. în cazul unei deconectări de avarie.heiztechnik. La scoaterea din funcţiune a diferitelor tipuri de aparate de reglare se procedează identic. O dată cu scoaterea din funcţiune a aparatului de reglare. În acest timp. ! Se închide alimentarea cu combustibil.2 Scoaterea instalaţiei din funcţiune în caz de urgenţă INDICAŢIE PENTRU UTILIZATOR ! Deconectaţi numai în caz de urgenţă instalaţia de la siguranţa camerei centralei termice sau cu întrerupătorul de avarie. Goliţi instalaţia de încălzire de apă prin punctul cel mai de jos al instalaţiei.

PERICOL DE MOARTE prin explozia gazelor inflamabile.heiztechnik.Inspectarea şi întreţinerea instalaţiei 14 14 Inspectarea şi întreţinerea instalaţiei 14. pagina 62. Ceea ce trebuie să conţină un contract anual de inspecţie şi întreţinere orientat spre necesităţi pot fi găsite în capitolul 14. Modificări sub rezerva îmbunătăţirilor tehnice! 55 Instrucţiuni de montaj şi întreţinere Cazan special pe motorină / gaz Logano GE515 • Ediţia 06/2001 Buderus Heiztechnik GmbH • http://www. AVERTIZARE! ! Executaţi lucrări la instalaţia de gaze numai dacă sunteţi autorizaţi pentru astfel de lucrări. un contract anual de inspecţie şi întreţinere orientat spre necesităţi. – menţinerea arderii ecologice la un nivel ridicat. – obţinerea unei siguranţe ridicate în exploatare.buderus.1 Indicaţii generale Oferiţi clienţlor Dvs.: – obţinerea unui randament ridicat şi exploatarea economică a instalaţiei (consum redus de combustibil). 14.2 De ce este importantă o întreţinere regulată? Următoarele motive impun efectuarea întreţinerii regulate a instalaţiilor clenţilor Dvs. INDICAŢIE PENTRU UTILIZATOR Puteţi comanda piese de schimb folosind catalogul de piese de schimb Buderus.6 "Procesele verbale de inspecţie şi întreţinere".de 55 .

poz.de . 1) de pe aparatul de reglare se comută în poziţia "0". ! Se închide alimentarea cu combustibil.14 Inspectarea şi întreţinerea instalaţiei 14.3 Curăţarea cazanului cu perii ! Se scoate instalaţia de sub tensiune (vezi capitolul 13 "Scoaterea instalaţiei din funcţiune". ! Se deschide uşa arzătorului. poz.heiztechnik. care servesc la fixarea uşii arzătorului de elementul de cazan anterior (fig. 71. 4 1 3 2 Fig. ! Întrerupătorul (fig. 71 Elementele de fixare a uşii arzătorului Modificări sub rezerva îmbunătăţirilor tehnice! 56 56 Instrucţiuni de montaj şi întreţinere Cazan special pe motorină / gaz Logano GE515 • Ediţia 06/2001 Buderus Heiztechnik GmbH • http://www. 1 până la 4). 70. pagina 54). 1 Fig. 70 Exemplificare: Logamatic 4311 ! Se deşurubează cele patru şuruburi mecanice.buderus.

1 până la 4). poz. 74 Curăţarea canalelor de fum Modificări sub rezerva îmbunătăţirilor tehnice! 57 Instrucţiuni de montaj şi întreţinere Cazan special pe motorină / gaz Logano GE515 • Ediţia 06/2001 Buderus Heiztechnik GmbH • http://www.8. Plăcile de dirijare a gazelor fierbinţi echipează cazanele de mărimea 240–455 cu 7–11 elemenţi (vezi capitolul 8. din faţă spre spate (fig. poz. poz. 4 3 14 2 1 Fig. 73 Perii de curăţare ! Canalele de fum se curăţă cu perii tip 1 şi 2.Inspectarea şi întreţinerea instalaţiei ! Se scot plăcile de dirijare a gazelor fierbinţi. 74.buderus. 1 şi 3). 74. 2) se curăţă cu peria tip 2. INDICAŢIE PENTRU UTILIZATOR Cazanele de mărimea 510 cu 12 elemenţi nu sunt echipate cu plăci de dirijare a gazelor fierbinţi.de 57 . spre faţă. 73. pagina 32). ! Restul camerei de ardere (fig. 72 Scoaterea plăcilor de dirijare a gazelor fierbinţi Prezentarea diferitelor tipuri perii oferite de Buderus (echipament opţional). 72. din canalele de fum (fig.5 "Montarea plăcilor de dirijare a gazelor fierbinţi". vezi în fig. 3 2 1 Fig.heiztechnik. 1 2 3 Fig. ! Peretele posterior a camerei de ardere se curăţă peria tip 3.

76 Îmbinarea termoizolaţiei elementului posterior Fig.buderus. poz. 75. din peretele posterior inferior al cazanului. ! Pereţii posteriori inferiori ai cazanului se ridică uşor şi se scot spre spate. din stânga şi din dreapta. ! Se scoate agrafa de sub stuţul gazelor de evacuare. termoizolaţia se rabate în sus şi se agaţă cu agrafa (fig. ! Se îndepărtează depunerile din ardere din focar. poz. din canalele de fum cât şi din colectorul gazelor de evacuare. 75. 76.de .8.heiztechnik. sub stuţul gazelor de evacuare. INDICAŢIE PENTRU UTILIZATOR Şnururi de etanşare corespunzătoare se pot obţine prin filiale. ! Se verifică şnururile de etanşare de la gurile de curăţare şi de la uşa arzătorului. ! Plăcile de dirijare ale gazelor fierbinţi se introduc în canalele de fum (vezi capitolul 8. 75 1 3 Demontarea capacelor de curăţare 2 1 Modificări sub rezerva îmbunătăţirilor tehnice! 58 58 Instrucţiuni de montaj şi întreţinere Cazan special pe motorină / gaz Logano GE515 • Ediţia 06/2001 Buderus Heiztechnik GmbH • http://www. pagina 32).14 Inspectarea şi întreţinerea instalaţiei ! Se deşurubează ambele şuruburi de tablă de pe tabla de legătură şi se îndepărtează tabla de legătură. 1). ! Termoizolaţia elementului posterior se rabate în jos şi se îmbină cu agrafa sub stuţul colectorului gazelor de evacuare (fig. 3). ! Se fixează capacele gurilor de curăţare şi se închide uşa arzătorului. ! Se îndepărtează capacele gurilor de curăţare de pe elementul posterior (fig. 1). poz. poz.5 "Montarea plăcilor de dirijare a gazelor fierbinţi". Şuruburile se strâng uniform. în stânga şi în dreapta. ! Piesele mantăii posterioare inferioare se agaţă. ! Se curăţă plăcile de dirijare ale gazelor fierbiţi cu periile. ! Se îndepărtează ambele şuruburi de tablă. 2) şi de pe colectorul gazelor de evacuare (fig. Fig. 75. în decupările profilului din elementul de manta superior şi din pereţii laterali iar tabla de legătură se fixează cu şuruburi de piesele mantăii posterioare inferioare. Se înlocuiesc şnururile de etanşare deteriorate sau întărite.

(curăţare chimică) instrucţiunile de utilizare ale aparatului de curăţare şi a detergentului. uniform. nu este permis ca în aparatul de reglare să pătrundă vapori din pulverizare. ! Utilizaţi detergenţi corespunzători felului de murdărire (depuneri neaderente sau aderente). utilizaţi detergenţi corespunzător gradului de murdărire. INDICAŢIE PENTRU UTILIZATOR ! Respectaţi. ! Pe canalele de fum se pulverizează. de sus. la curăţarea umedă. În anumite situaţii. ! Aparatul de reglare se protejează cu o folie. detergent. ! Se încălzeşte cazanul până ce temperatura agentului termic ajunge la cel puţin 70 °C. La curăţarea umedă urmaţi aceleaşi etape descrise la curăţarea cu perii (vezi capitolul 14. pagina 56). 14 Modificări sub rezerva îmbunătăţirilor tehnice! 59 Instrucţiuni de montaj şi întreţinere Cazan special pe motorină / gaz Logano GE515 • Ediţia 06/2001 Buderus Heiztechnik GmbH • http://www.4 Curăţarea umedă a cazanului În cazul curăţării umede.buderus.3 "Curăţarea cazanului cu perii".heiztechnik.de 59 . modul de curăţare umedă trebuie să se execute diferit de modul de efectuare descris aici.Inspectarea şi întreţinerea instalaţiei 14. ! Se perie canalele de fum.

instalaţia poate fi deteriorată prin coroziune sau prin depunere de piatră. Dacă apa din instalaţie trebuie completată prea des.heiztechnik.14 Inspectarea şi întreţinerea instalaţiei 14. În practică se mai montează foarte rar instalaţii deschise. 77 Hidrometru pentru instalaţii deschise Poz. 3: Marcaj verde Modificări sub rezerva îmbunătăţirilor tehnice! 60 60 Instrucţiuni de montaj şi întreţinere Cazan special pe motorină / gaz Logano GE515 • Ediţia 06/2001 Buderus Heiztechnik GmbH • http://www. Indicatorul roşu (fig. poz. atunci. 77. 2: Indicator verde Poz. 78. poz. 77. Instalaţii închise La instalaţiile închise. 1) al manometrului trebuie să fie reglat în dreptul presiunii necesare pentru instalaţie. instalaţiile deschise se deosebesc de instalaţiile închise. 78 Manometru pentru instalaţii închise 3 Poz. poz. în baza înstalaţiilor închise cum se poate verifica presiunea apei din instalaţie.de . De accea. ! Verificaţi presiunea din instalaţie. 3). PERICOL DE DETERIORARE A INSTALAŢIEI ATENŢIE 2 1 prin completări prea dese cu apă. ! Aveţi în vedere ca instalaţia să fie aerisită.5 Verificarea presiunii apei din instalaţie În general. 2: Indicator manometru Poz.buderus. INDICAŢIE PENTRU UTILIZATOR ! Creaţi presiunea necesară pentru instalaţie. 3 2 1 Fig. 1) trebuie să se situeze în interiorul marcajului roşu (fig. 1: Indicator roşu Poz. Instalaţii deschise La instalaţiile deschise. 1: Indicator hidrometru Poz. poz. 3). în funcţie de proprietăţile apei. ! Verificaţi instalaţia de încălzire la etanşeitate şi funcţiile vasului de expansiune. Fig. 2) trebuie să se situeze în interiorul marcajului verde (fig. indicatorul manometrului (fig. se va explica prin exemple. 3: Marcaj roşu ! Reglaţi în mod corespunzător indicatorul manometrului. indicatorul hidrometrului (fig. 78. 78. poz.

de 61 . Modificări sub rezerva îmbunătăţirilor tehnice! 61 Instrucţiuni de montaj şi întreţinere Cazan special pe motorină / gaz Logano GE515 • Ediţia 06/2001 Buderus Heiztechnik GmbH • http://www.heiztechnik. ! Se aeriseşte instalaţia. ci exclusiv numai prin robinetul de umplere din sistemtul de conducte (retur) al instalaţiei de încălzire. 2) trece sub marcajul verde (fig. ! Nu completaţi apa din instalaţia de încălzire în timpul funcţionării prin robinetul KFE al cazanului. PERICOL DE DETERIORARE A INSTALAŢIEI ATENŢIE 14 prin şoc termic. 78. ! Se verifică din nou presiunea apei. ! Apa de completare se introduce în instalaţie prin robinetul de umplere din sistemul de conducte (retur).Inspectarea şi întreţinerea instalaţiei Dacă indicatorul manometrului (fig.buderus. 3) atunci presiunea apei din instalaţie este prea scăzută. poz. În acest caz trebuie completată apa din instalaţie (vezi capitolul 12.1 "Umplerea instalaţiei". poz. pagina 49). 78.

buderus. 5. 3. 10. Verificarea funcţiilor şi siguranţei sistemului de evacuare a Vezi documentaţia tehnică a gazelor de ardere arzătorului Verificarea presiunii apei şi a presurizării vasului de expansiune cu membrană. Completaţi procesele verbale cu ocazia efectuării inspecţiei şi întreţinerii. ! Cerificaţi lucrările de inspecţie sub semnătură şi treceţi data efectuării.14 Inspectarea şi întreţinerea instalaţiei 14. Lucrări de inspecţie 1. la instalaţiile deschise Pagina 60 Pagina 60 Verificarea funcţiilor boilerului şi a anodului de protecţie la Vezi documentaţia tehnică a coroziune boilerului Verificarea reglajelor aparatului de reglare în funcţie de cerinţe Controlul final al lucrărilor de inspecţie.heiztechnik. dată şi ştampilă Vezi documentaţia tehnică a aparatului de reglare Modificări sub rezerva îmbunătăţirilor tehnice! 62 62 Instrucţiuni de montaj şi întreţinere Cazan special pe motorină / gaz Logano GE515 • Ediţia 06/2001 Buderus Heiztechnik GmbH • http://www.6 Procesele verbale de inspecţie şi întreţinere Procesele verbale de inspecţie şi întreţinere vă oferă o imagine de ansamblu asupra lucrărilor de inspecţie şi întreţinere.de . 6. 8. 2. 7. 11. 9. pentru aceasta se scoate instalaţia din Pagina 56 funcţiune Verificarea funcţiilor arzătorului Vezi documentaţia tehnică a arzătorului Pagina (etape de lucru) Observaţii 4. Verificarea stării generale a instalaţiei Control vizual şi funcţional al instalaţiei Verificarea instalaţiei de combustibil şi de apă (agent termic): – la etanşeitate – la coroziune vizibilă – la îmbătrânire Verificarea focarului şi a suprafeţelor de transfer termic la murdărire. cu măsurători şi documentarea rezultatelor măsurătorilor şi verificărilor Certificarea de inspecţie autorizată cu semnătură. la instalaţiile închise Verificarea presiunii apei şi a presurizării.

cu măsurători şi documentarea rezultatelor măsurătorilor şi verificărilor Pagina (etape de lucru) Pagina 54 Pagina 57 Pagina 57 Pagina 57 Pagina 57 Pagina 32 Vezi documentaţia tehnică a arzătorului Pagina 49 Vezi documentaţia tehnică a arzătorului Vezi documentaţia tehnică a arzătorului Observaţii 10. Scoaterea instalaţiei din funcţiune Demontarea şi curăţarea plăcilor de dirijare a gazelor fierbinţi Curăţarea canalelor de fum (a suprafeţelor de transfer termic) Curăţarea focarului Curăţarea colectorului gazelor de evacuare Montarea plăcilor de dirijare a gazelor fierbinţi Verificarea şi. dacă este cazul. 7.buderus.heiztechnik. 8. 3.de 63 . Verificarea funcţiilor şi siguranţei în exploatare Certificarea de întreţinere autorizată cu semnătură. 2. 6.Inspectarea şi întreţinerea instalaţiei 14 Lucrări de întreţinere orientate spre necesităţi 1. înlocuirea garniturilor de etanşare / a şnururilor de etanşare la arzător şi la uşa arzătorului Punerea în funcţiune a instalaţiei Controlul final al lucrărilor de inspecţie. dată şi ştampilă Modificări sub rezerva îmbunătăţirilor tehnice! 63 Instrucţiuni de montaj şi întreţinere Cazan special pe motorină / gaz Logano GE515 • Ediţia 06/2001 Buderus Heiztechnik GmbH • http://www. 4. 9. 5.

transformatorul de aprindere al arzătorului poate fi deteriorat. informaţii detaliate privind mesajele de deranjamente găsiţi în instrucţiunile de service ale aparatului de reglare respectiv. ! Nu încercaţi să remediaţi deranjamentul prin apăsarea de mai mult de trei ori consecutiv a tastei de depanare (deparazitare). Dacă arzătorul nu porneşte nici după trei încercări.de .15 Remedierea deranjamentelor arzătorului 15 Remedierea deranjamentelor arzătorului Deranjamentele instalaţiei de încălzire sunt afişate pe dispay-ul aparatului de reglare. PERICOL DE DETERIORARE A INSTALAŢIEI ATENŢIE prin apăsarea prea des repetată a tastei de depanare (deparazitare). tasta de depanare (deparazitare) se apasă consecutiv de mai mult de trei ori. ! Apăsaţi tasta de depanare (deparazitare) a arzătorului (vezi instrucţiunile de utilizare ale arzătorului). Suplimentar. deranjamentul arzătorului este semnalizat printr-un bec de avarie pe arzător. Modificări sub rezerva îmbunătăţirilor tehnice! 64 64 Instrucţiuni de montaj şi întreţinere Cazan special pe motorină / gaz Logano GE515 • Ediţia 06/2001 Buderus Heiztechnik GmbH • http://www. puteţi consulta informaţiie necesare privind depanarea arzătorului în documentaţia tehnică a arzătorului respectiv.heiztechnik. Dacă în cazul nepornirii arzătorului.buderus.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 L Lungime bloc cazan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 Suprapresiune de lucru maximă . . . . . . . . . . . 55 Conţinut CO2 . . . 14 Presă de niplare cazan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 R Regulator de temperatură . . . . . . . 9 Greutate . . . . . . . . . . . . . 18 Suprapresiune de lucru . . . . . . 9 Debit masic . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 Ţ Ţeavă de alimentare . . . 8 Diametru focar . . . . . . . . . . . . . . . 57 Piese manta perete posterior . . . . . . . . . . . . . . .5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .de 65 . . . . . . . . . . . . . . . 10 Presiune dinamică gaze de ardere . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 Termoizolaţia elementului posterior . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 C Capac gură de curăţare . . 10 Temperatură tur . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 V Verificare la etanşeitate . . . . . . 35 Volum de gaz . . . . . . . . . . 27 Volum apă cazan . 18 Colector gaze de evacuare Combustibil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 Aparat de reglare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 Temperatura gazelor de evacuare . . . . . . . . . . . . . . . . .heiztechnik. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 E Element intermediar . . . . . . . . . . . . . . . .8 Apă de completare . . . . . 9. . . . 37 Transport . 32 Plăci de dirijare a gazelor fierbinţi . . . . . . . . . . . . . . . . . .Index 16 16 Index A Adâncime uşă arzător . . . 49 Arzător . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 Ţeavă de evacuare gaze de ardere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55 Condiţii de utilizare cazan . . . . . . . . . . . . . . 5 T Teacă de imersie . 10 Putere termică în focar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49 Apă de umplere . . . . . . . . . 9 Modificări sub rezerva îmbunătăţirilor tehnice! 65 Instrucţiuni de montaj şi întreţinere Cazan special pe motorină / gaz Logano GE515 • Ediţia 06/2001 Buderus Heiztechnik GmbH • http://www. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 D Date tehnice . . . . . . . 5 Contract de inspecţie Contract de întreţinere (orientat spre necesităţi) . . . . . . . . . . . . 18 Elemenţi de cazan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 Putere termică nominală . . . .buderus. . . . . 14 Presiune de refulare (tiraj) . . . . 9 I Isolaţie termică . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 Lungime focar . . . 9 Lungime totală cazan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 Presă de niplare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 B Bloc de cazan . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 Plăci de blocare a gazelor fierbinţi . . . . . . . . . . . . . . 30 . 9 F Flanşă de racordare . . . . . . . . . . . . . 5. . . . . 10 Descriere produs . . . . . . 43 G Gabarit . . . 38 Mărime cazan . 48 M Manta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 P Perii de curăţare . . 9 S Set ajutător de montaj . . . . . . . . . 21 Element posterior . . .

Instrucþiuni de utilizare Cazulul special pe motorinã / gaz Logano GE515 .

cu ce fel de combustibil trebuie să fie alimentată instalaţia Dvs. vă rugăm să ne contactaţi.de .buderus. Documentele corespunzătoare precum şi Declaraţia de conformitate în original sunt păstrate la producător. Specialistul Dvs. ! Utilizaţi pentru instalaţia Dvs. Actualizarea documentaţiei Petru propuneri de îmbunătăţire sau în cazul unor nereguli constatate. atunci vă recomadăm să cereţi sfatul specialistului Dvs. la punerea în funcţiune. ilustraţiile. INDICAŢIE PENTRU UTILIZATOR Dacă doriţi să folosiţi pentru instalaţie un alt tip de combustibil. va completa în tabelul de mai jos. funcţionarea şi caracteristicile tehnice pot prezenta abateri minore. Modificări sub rezerva îmbunătăţirilor tehnice! 2 68 Instrucţiuni de utilizare Cazan special pe motorină / gaz Logano GE515 • Ediţia 11/2001 Buderus Heiztechnik GmbH • http://www. O copie a Declaraţiei de conformitate se găseşte în instrucţiunile de montaj şi întreţinere. PERICOL DE DETERIORARE A INSTALAŢIEI ATENŢ IE! prin utilizarea de combustibil necorespunzător. Conformitatea a fost dovedită. Cu privire la aceste instrucţiuni Prezentele instrucţiuni conţin informaţii importante pentru exploatarea şi întreţinerea sigură şi corectă a cazulului special pe motorină / gaz Logano GE515.Prefaţă Aparatul corespunde cerinţelor fundametale ale normelor şi directivelor aplicabile. exclusiv combustibilul indicat. Utilizaţi acest combustibil: Ştampila/Semnătura/Data Sub rezerva modificărilor tehnice! Datorită perfecţionărilor permanente.heiztechnik. Combustibilul corect Pentru o funcţionare ireproşabilă înstalaţia tebuie alimentată cu combustibilul corespunzător.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .75 5 Scoaterea instalaţiei din funcţiune . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .. . .73 3. .2 Proprietăţile apei . . .. . . . .heiztechnik.1 Scoaterea din funcţiune a aparatului de reglare şi a arzătorului . . . . .70 1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 Destinaţia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .76 6 7 Înlăturarea deranjamentelor arzătorului Întreţinerea instalaţiei . . . . . . .2 Scoaterea din funcţiune a instalaţiei în caz de urgenţă . . . . . . . . . . . .75 4. . . . .78 7. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .79 Modificări sub rezerva îmbunătăţirilor tehnice! 69 Instrucţiuni de utilizare Cazan special pe motorină / gaz Logano GE515 • Ediţia 11/2001 Buderus Heiztechnik GmbH • http://www. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 Clasificarea apei . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .75 4. . . . . . . . .. . . . . . .3 Respectaţi aceste indicaţii de siguranţă . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .76 5. . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 Punerea în funcţiune a aparatului de reglare şi a arzătorului . . . . . . . . . . .77 .74 4 Punerea în funcţiune a instalaţiei . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 Pregătirea instalaţiei pentru punerea în funcţiune . . . . . . .2 Verificarea şi corectarea presiunii apei. .de 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Cuprins 1 Pentru siguranţa Dvs . . .73 Utilizaţi apă corespunzătoare pentru umplere şi pentru completare 3. . . . . . . . . .. .70 2 3 Descrierea produsului . . . . . .70 1. .1 De ce este importantă o întreţinere regulată? . . . . . . . . . . . . . .70 1. . . . . . . . . . .buderus. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .72 .. . . . . . . . .2 Structura indicaţiilor . . . . . . . . . . . . . . . . . .78 7. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76 5. . . . . . . . . . .

PERICOL DE MOARTE prin explozia gazelor inflamabile. dacă domeniul de lucru ale acestora coincide cu datele tehnice ale cazanului. La aceste cazane îşi găsesc utilizarea sistemele de reglare ale seriei 4000. Printr-o deservire necorespunzătoare a Logano GE515 pot apare pagube materiale. INDICAŢIE PENTRU UTILIZATOR Aici primiţi sfaturi practice pentru un reglaj şi o exploatare optimă a echipamentului cât şi alte informaţii folositoare. ! Exploataţi cazanul de încălzite numai conform destinaţiei sale şi într-o stare tehnică ireproşabilă. S-a pus un accent deosebit pe un mod de deservire prietenos. Modificări sub rezerva îmbunătăţirilor tehnice! 4 70 Instrucţiuni de utilizare Cazan special pe motorină / gaz Logano GE515 • Ediţia 11/2001 Buderus Heiztechnik GmbH • http://www.buderus. La miros de gaz există pericol de explozie.2 Structura indicaţiilor Se deosebesc două trepte de pericole care sunt indicate prin cuvinte de atenţionare: PERICOL DE MOARTE Indică un pericol care este posibil fie generat de un produs şi care. AVERTIZARE! 1. poate conduce la răniri grave sau poate provoca chiar moartea. economică şi ecologică a instalaţiei.heiztechnik. stechere sau soneria! ! Închideţi robinetul principal de gaz! ! Deschideţi ferestrele şi uşile! ! Avertizaţi locatarii. nu folosiţi telefonul.1 Pentru siguranţa Dvs 1 Pentru siguranţa Dvs 1. dar nu sunaţi! ! Părăsiţi clădirea! ! Anunţaţi telefonic întreprinderea furnizoare de gaz din afara clădirii! ! Alarmaţi eventual poliţia sau pompierii! ! În cazul scăpărilor de gaz perceptibile cu auzul.de . ! Instalaţia de încălzire se va monta numai de către un specialist în instalaţii de încălzire.3 Respectaţi aceste indicaţii de siguranţă Cazanul special pe motorină / gaz Logano GE515 este construit şi produs după cele mai noi cunoştinţe tehnologice şi reguli privind siguranţa în funcţionare. care poate conduce la răniri medii sau uşoare sau la pagube materiale. fără aplicarea de măsuri pe prevenire suficiente. PERICOL DE ACCIDENTARE/ DE DETERIORARE A INSTALAŢIEI ATENŢ IE! AVERTIZARE! Indică o situaţie periculoasă potenţial.1 Destinaţia Cazanul special pe motorină / gaz Logano GE515 a fost conceput pentru încălzirea apei ca agent termic. Pentru o exploatare sigură. părăsiţi imediat zona periculoasă! 1. ! Lăsaţi-vă instruiţi în detaliu privind deservirea instalaţiei de către firma specializată în instalaţii de încălzire. ! Nu aprindeţi foc! Nu fumaţi! Nu folosiţi bricheta! ! Evitaţi producerea de scântei! Nu acţionaţi întrerupătoare electrice. Pot fi utilizate toate arzătoarele pe motorină respectiv pe gaz verificate după EN 267 sau EN 676. vă recomandăm să respectaţi indicaţiile de siguranţă şi instrucţiunile de utilizare. ! Citiţi cu atenţie instrucţiunile de utilizare.

prima punere în funcţiune.3.1 Amplasarea PERICOL DE MOARTE prin otrăvire. vopsele. în spay-uri. ! Recomadăm încheierea unui contract pentru o inspecţie anuală şi o întreţinere în funcţie de necesităţi.de 5 . racordurile de gaz. ! Dispuneţi inspectarea. ATENŢ IE! ! Nu utilizaţi niciodată detergenţi cu conţinut de clor şi hidrocarburi halogenate (de ex.Pentru siguranţa Dvs 1. concesionară.heiztechnik. ! Aveţi în vedere ca lucrările la instalaţia de gaz să fie executate de o firmă specializată.2 Executarea de lucrări la instalaţie PERICOL DE MOARTE prin explozia de gaze inflamabile. ! Nu uscaţi rufe în încăperea centralei termice. ! Aveţi în vedere ca deschiderile pentru accesul aerului şi pentru ventilaţie să nu fie micşorate sau obturate. adezivi). Modificări sub rezerva îmbunătăţirilor tehnice! 71 Instrucţiuni de utilizare Cazan special pe motorină / gaz Logano GE515 • Ediţia 11/2001 Buderus Heiztechnik GmbH • http://www. ! Aveţi în vedere ca încăperea cazanului să fie protejată de îngheţ. racordul de energie electrică. PERICOL DE DETERIORARE A INSTALAŢIEI ATENŢ IE! prin îngheţ. curăţarea şi întreţinerea instalaţiei o dată pe an. întreţinerea şi menţinerea în funcţiune să fie executate de către o firmă specializată. AVERTIZARE! 1 1.buderus. ! Evitaţi impurificarea aerului de combustie cu praf. ! Aveţi în vedere ca montajul. ! Nu este permisă funcţionarea cazanului dacă nu remediaţi neîntârziat această stare. PERICOL DE DETERIORARE A INSTALAŢIEI AVERTIZARE! ATENŢ IE! prin neefectuarea sau efectuarea necorespunzătoare a curăţării şi întreţinerii. diluanţi şi detergenţi. DETERIORĂRI ALE CAZANULUI prin aer de combustie impurificat. de către o firmă specializată. ! Nu depozitaţi materiale sau lichide inflamabile în vecinătatea nemijlocită a cazanului. motorină şi de evacuare a gazelor de ardere. PERICOL DE INCENDIU datorită materialelor sau lichidelor inflamabile. AVERTIZARE! Insuficienţa de aer de combustie poate conduce la emanaţii de gaz periculoase.3.

Blocul cazanului transferă căldura produsă de arzătzor agentului termic. 3: Blocul cazanului Poz. 1 şi Fig. – Mantaua cazanului (îmbrăcămintea. 1). 1: Mantaua cazanului (îmbrăcămintea) Poz. – Aparatul de reglare (Fig. Poz. izolaţia termică (Fig. Poz. 4) Aparatul de reglare serveşte la supravegherea şi comandarea tuturor componentelor electrice ale cazanului special pe motorină / gaz Logano GE515. Fig. 1. 3). 2 Cazan special pe motorină / gaz Logano GE515 Poz. 2). 2.heiztechnik. 2: Izolaţia termică Poz. Poz. 3 2 1 Fig. Mantaua cazanului şi izolaţia termică împiedică pierderea de energie.buderus. 1. 1 Cazan special pe motorină / gaz Logano GE515 Poz. 4: Aparatul de reglare 1 1 1 Fig. Poz. 1: Mantaua cazanului (îmbrăcămintea) Modificări sub rezerva îmbunătăţirilor tehnice! 6 72 Instrucţiuni de utilizare Cazan special pe motorină / gaz Logano GE515 • Ediţia 11/2001 Buderus Heiztechnik GmbH • http://www.de . 1.2 Descrierea produsului 2 Descrierea produsului 4 1 Componentele principale ale cazanului special pe motorină / gaz Logano GE515 ie sunt: – Blocul cazanului (Fig.

– Apa pentru completare: este apa cu care se completează apa din instalaţie după o eventuală pierdere de apă. În funcţie de scopul pentru care este folosită.Utilizaţi apă corespunzătoare pentru umplere şi pentru completare 3 3 Utilizaţi apă corespunzătoare pentru umplere şi pentru completare Acest capitol vă oferă informaţii generale privind clasificarea apei în instalaţia Dvs. – Apa pentru umplere: este apa cu care se umple instalaţia înainte de prima punere în funcţiune.heiztechnik. apa poartă denumiri diferenţiate.buderus. se foloseşte apă ca agent termic. descrise în Capitol 3. 3. Modificări sub rezerva îmbunătăţirilor tehnice! 73 Instrucţiuni de utilizare Cazan special pe motorină / gaz Logano GE515 • Ediţia 11/2001 Buderus Heiztechnik GmbH • http://www.1 Clasificarea apei În instalaţia Dvs. – Apa de încălzire (agentul termic): este apa care se găseşte în instalaţia Dvs. Respectaţi cerinţele de bază specifice instalaţiei cu privire la proprietăţile apei.de 7 .2 "Proprietăţile apei".

3
3.2

Utilizaţi apă corespunzătoare pentru umplere şi pentru completare
Proprietăţile apei

Orice apă conţine substanţe, cum este de ex. Ca (HCO3)2 (carbonat acid de calciu), care pot influenţa funcţia instalaţiei Dvs. de încălzire. Acesta poate conduce la coroziune, formare de piatră sau depuneri. Pentru ca instalaţia Dvs. de încălzire să funcţioneze cât mai mult timp economic şi în siguranţă precum şi cu economie de energie, recomandăm verificarea proprietăţilor apei de umplere şi de completare respectiv prepararea acesteia. PERICOL DE DETERIORARE A INSTALAŢIEI
ATENŢ IE!

prin coroziune sau depunere de piatră cauzată de apa de umplere şi de completare, care nu corespunde cerinţelor specifice ale instalaţiei. ! Cereţi informaţii de la specialistul pentru instalaţii de încălzire sau de la furnizorul Dvs. oficial de apă privind concentraţia de Ca (HCO3)2 (carbonat acid de calciu) din zona Dvs. ! Dacă apa de unplere şi de completare nu corespunde cerinţelor specifice ale instalaţiei, atunci aceasta trebuie preparată. În acest caz adresaţi-vă specialistului pentru instalaţii de încălzire.

Pentru utilizarea şi prepararea corectă a apei de umplere respectiv de completare trebuie să respectaţi neapărat tabelul următor. Tabelul este un extras din fişa tehnică K8 "Prepararea apei pentru instalaţiile de încălzire cu apă caldă" cuprinsă în catalogul comercial Buderus.
Puterea totală a cazanului în kW 100 < Q ≤ 350 350 < Q ≤ 1000 100 < Q ≤ 350 350 < Q ≤ 1000 Tab. 1 Concentraţia de Ca (HCO3)2 în mol/m³ ≤ 2,0 ≤ 1,5 > 2,0 > 1,5 Cantitatea maximă de apă de umplere şi de completare Vmax în m³ Vmax = de 3 ori volumul instalaţiei Q ( kW ) V max = 0, 0313 ⋅ -----------------------------------------------mol Ca ( HCO 3 ) 2  -------- 3 m Valoare pH agent termic 8,2–9,5

8,2–9,5

Cerinţe privind apa de umplere, completare şi agentul termic

Modificări sub rezerva îmbunătăţirilor tehnice!

8

74 Instrucţiuni de utilizare Cazan special pe motorină / gaz Logano GE515 • Ediţia 11/2001

Buderus Heiztechnik GmbH • http://www.heiztechnik.buderus.de

Punerea în funcţiune a instalaţiei

4

4

Punerea în funcţiune a instalaţiei

Acest capitol vă prezintă cum pregătiţi instalaţia pentru punerea în funcţiune precum şi cum puteţi pune în funcţiune aparatul de reglare şi arzătorul.

4.1

Pregătirea instalaţiei pentru punerea în funcţiune

Pentru ca instalaţia să poată fi pusă în funcţiune, trebuie să verificaţi următoarele: ! presiunea apei în instalaţie (vezi capitolul 7.2 "Verificarea şi corectarea presiunii apei", pagina 13), ! dacă ventilul principal de admisie al combustibilului este deschis, ! dacă este cuplat întrerupătorul de avarie a instalaţiei de încălzire. Solicitaţi specialistului pentru instalaţii de încălzire să vă arate unde se află ventilul de umplere în sistemul de conducte (retur) al instalaţiei Dvs.

4.2

Punerea în funcţiune a aparatului de reglare şi a arzătorului

Puneţi în funcţiune cazanul prin intermediul aparatului de reglare (aici, spre exemplificare, figura 3: aparatul de reglare seria 4000). Odată cu punerea în funcţiune a aparatului de reglare se pune automat în funcţiune şi arzătorul. Arzătorul poate fi pornit în continuare de aparatul de reglare. Pentru informaţii supimentare în legătură cu acestea, consultaţi instrucţiunile de utilizare ale aparatelor de reglare sau ale arzătoarelor respective. ! Comutaţi regulatorul de temperaură al agentului termic (Fig. 3, Poz. 1) pe "AUT". ! Comutaţi întrerupătorul (Fig. 3, Poz. 2) în poziţia "I" (pornit). INDICAŢIE PENTRU UTILIZATOR ! Respectaţi instrucţiunile de utilizare ale aparatului de reglare. 1 2

Fig. 3

Aparat de reglare (aici de ex.: Logamatic 4000)

Poz. 1: Regulator temperatură agent termic Poz. 2: Comutator de funcţionare

Modificări sub rezerva îmbunătăţirilor tehnice!

75 Instrucţiuni de utilizare Cazan special pe motorină / gaz Logano GE515 • Ediţia 11/2001

Buderus Heiztechnik GmbH • http://www.heiztechnik.buderus.de

9

5

Scoaterea instalaţiei din funcţiune

5

Scoaterea instalaţiei din funcţiune
5.2 Scoaterea din funcţiune a instalaţiei în caz de urgenţă
INDICAŢIE PENTRU UTILIZATOR ! Deconectaţi instalaţia numai în caz de urgenţă prin intermediul siguranţei încăperii centralei termice sau a comutatorului de avarie. În alte cazuri de pericol, închideţi imediat ventilul princpal de admisie a combustibilului şi scoateţi instalaţia de sub tensiune cu ajutorul siguranţei încăperii centralei termice sau a comutatorului de avarie (vezi capitolul 1.3 "Respectaţi aceste indicaţii de siguranţă", pagina 4).

Acest capitol vă prezintă cum puteţi scoate din funcţiune cazanul, aparatul de reglare şi arzătorul. În continuare se prezintă cum puteţi deconecta instalaţia în caz de urgenţă. PERICOL DE DETERIORARE A INSTALAŢIEI
ATENŢ IE!

prin îngheţ. Instalaţia poate îngheţa pe ger, dacă nu este în funcţiune, de ex. deconectare datorită unei situaţii de avarie. ! Protejaţi instalaţia în caz de pericol de îngheţ. ! Goliţi agentul termic prin punctul cel mai de jos al instalaţiei cu ajutorul robinetului KFE (robinet de umplere şi golire al cazanului). Ventilul de aerisire din punctul cel mai înalt al instalaţiei trebuie să fie deschis în această situaţie.

! Închideţi robinetul principal de admisie al combustibilului.

5.1

Scoaterea din funcţiune a aparatului de reglare şi a arzătorului

Scoateţi din funcţiune cazanul prin intermediul aparatului de reglare (aici, de exemplu figura 3: aparat de reglare din seria 4000). Prin scoaterea din funcţiune a aparatului de reglare, arzătorul va fi deconectat simultan, automat. ! Comutaţi întrerupătorul (Fig. 3, Poz. 1) în poziţia "0" (oprit). INDICAŢIE PENTRU UTILIZATOR Pentru informaţii suplimentare în legătură cu acestea, consultaţi instrucţiunile de utilizare ale aparatelor de reglare sau ale arzătoarelor respective.

Modificări sub rezerva îmbunătăţirilor tehnice!

10

76 Instrucţiuni de utilizare Cazan special pe motorină / gaz Logano GE515 • Ediţia 11/2001

Buderus Heiztechnik GmbH • http://www.heiztechnik.buderus.de

deconectare datorită unei situaţii de avarie. PERICOL DE DETERIORARE A INSTALAŢIEI ATENŢ IE! prin apăsarea prea des repetată a tastei de depanare (deparazitare). Dacă în cazul nepornirii arzătorului. PERICOL DE DETERIORARE A INSTALAŢIEI ATENŢ IE! prin îngheţ. puteţi consulta informaţiie necesare privind depanarea arzătorului în documentaţia tehnică a arzătorului respectiv. dacă nu este în funcţiune.heiztechnik. Suplimentar. informaţii detaliate privind mesajele de deranjamente găsiţi în instrucţiunile de service ale aparatului de reglare respectiv. ! Nu încercaţi să remediaţi deranjamentul prin apăsarea de mai mult de trei ori a tastei de depanare (deparazitare). Instalaţia poate îngheţa pe ger. pentru a fi protejată de pericolul de îngheţ. Dacă arzătorul nu porneşte nici după trei încercări.buderus. ! Apăsaţi tasta de depanare (deparazitare) a arzătorului (vezi instrucţiunile de utilizare ale arzătorului).de 11 . Modificări sub rezerva îmbunătăţirilor tehnice! 77 Instrucţiuni de utilizare Cazan special pe motorină / gaz Logano GE515 • Ediţia 11/2001 Buderus Heiztechnik GmbH • http://www. deranjamentul arzătorului este semnalizat printr-un bec (semnal luminos) pe arzător.Înlăturarea deranjamentelor arzătorului 6 6 Înlăturarea deranjamentelor arzătorului Deranjamentele instalaţiei de încălzire sunt afişate pe display-ul aparatului de reglare. ! Dacă. transformatorul de aprindere al arzătorului se poate deteriora. atunci agentul termic trebuie golit prin punctul cel mai de jos al instalaţiei cu ajutorul robinetului KFE (robinet de umplere şi golire al cazanului). datorită unei deconectări de avarie instalaţia urmează să fie menţinută scoasă din funcţiune câteva zile. de ex. tasta de depanare (deparazitare) se apasă consecutiv de mai mult de trei ori.

1 De ce este importantă o întreţinere regulată? Întreţinerea regulată a instalaţiei trebuie efectuată din următoarele motive: – pentru obţinerea unui randament ridicat şi funcţionarea economică a instalaţiei (consum redus de combustibil). Modificări sub rezerva îmbunătăţirilor tehnice! 12 78 Instrucţiuni de utilizare Cazan special pe motorină / gaz Logano GE515 • Ediţia 11/2001 Buderus Heiztechnik GmbH • http://www. ! Recomandăm încheierea unui contract pentru o verificare anuală şi întreţinere în funcţie de necesităţi.buderus. PERICOL DE DETERIORARE A INSTALAŢIEI ATENŢ IE! datorită lipsei sau efectuării necorespunzătoare a curăţării şi întreţinerii. – pentru atingerea unei siguranţe ridicate în funcţionare. – pentru menţinerea la un nivel ridicat a arderii ecologice.7 Întreţinerea instalaţiei 7 Întreţinerea instalaţiei În acest capitol este explicată importanţa întreţinerii regulate a instalaţiei Dvs.heiztechnik. ! Instalaţia trebuie inspectată. În continuare se arată cum puteţi controla şi corecta singur presiunea apei din instalaţie. curăţată şi intreţinută o dată pe an de către un specialist pentru instalaţii de încălzire. 7.de .

! Aerisiţi instalaţia de încălzire prin intermediul radiatoarelor şi. PERICOL DE DETERIORARE A INSTALAŢIEI ATENŢ IE! prin completări prea dese cu apă. în cazul instalaţiilor nou umplute. atunci trebuie completată apa din instalaţie (vezi capitolul 3 "Utilizaţi apă corespunzătoare pentru umplere şi pentru completare". completaţi apa din instalaţie.2 Verificarea şi corectarea presiunii apei 7 Pentru asigurarea funcţionării instalaţiei Dvs. presiunea agentului termic se măsoară la început zilnic apoi în intervale de timp din ce în ce mai mari.de 13 . pagina 7). INDICAŢIE PENTRU UTILIZATOR În cazul degajării de gaze din apa de umplere sau de completare.heiztechnik.. în instalaţie trebuie să se găsească o cantitate suficientă de apă.Întreţinerea instalaţiei 7. instalaţia poate fi deteriorată prin coroziune sau formare de piatră. în instalaţie se pot forma perne de aer.1 Când trebuie verificată presiunea în instalaţie? – Volumul apei de umplere sau de completare scade mult în primele zile deoarece se degajă puternic gaze. Astfel. ! Informaţi specialistul pentru instalaţii de încălzire dacă trebuie să completaţi des agentul termic. 7. Modificări sub rezerva îmbunătăţirilor tehnice! 79 Instrucţiuni de utilizare Cazan special pe motorină / gaz Logano GE515 • Ediţia 11/2001 Buderus Heiztechnik GmbH • http://www. în funcţie de proprietăţile apei. dacă este cazul.2. Dacă presiunea apei în instalaţie este prea mică. Dacă trebuie să completaţi prea des apa în instalaţie atunci. presiunea apei trebuie controlată o dată pe lună.buderus. – Dacă volumul agentului termic se stabilizează.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful