Instrucþiuni de montaj, întreþinere, utilizare ºi service

Cazulul special pe motorinã / gaz Logano GE515

Prefaţă
Aparatul corespunde cerinţelor fundametale corespunzătoare directivelor europene din domeniu. Conformitatea a fost dovedită. Documentele corespunzătoare precum şi Declaraţia de conformitate în original sunt păstrate la producător. Cu privire la aceste instrucţiuni Prezentele instrucţiuni de montaj şi întreţinere conţin informaţii importante pentru montare, punere în funcţiune şi întreţinere sigură şi corectă a cazulului special pe motorină / gaz Logano GE515. Instrucţiunile de montaj şi întreţinere se adresează specialiştilor în instalaţii de încălzire, care, pe baza pregătirii lor de specialitate şi a experienţei, deţin cunoştinţele necesare cu privire la instalaţiile de încălzire şi la instalaţiie de alimentare cu motorină şi gaz. Cazulul special pe motorină / gaz Logano GE515 se livrează în două variante (în elemenţi şi niplat în bloc). Aceste instrucţiuni de montaj şi întreţinere explică în mod special montajul şi întreţinerea pentru cazanele livrate în elemenţi şi în bloc.

Sub rezerva modificărilor tehnice! Datorită perfecţionărilor permanente, ilustraţiile, funcţionarea şi caracteristicile tehnice pot prezenta abateri minore. Actualizarea documentaţiei Pentru propuneri de îmbunătăţire sau în cazul unor nereguli constatate, vă rugăm să ne contactaţi.

Modificări sub rezerva îmbunătăţirilor tehnice!

2

2 Instrucţiuni de montaj şi întreţinere Cazan special pe motorină / gaz Logano GE515 • Ediţia 06/2001

Buderus Heiztechnik GmbH • http://www.heiztechnik.buderus.de

Cuprins
1 2 Generalităţi Siguranţa .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6

2.1 Destinaţia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6 2.2 Structura indicaţiilor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6 2.3 Respectaţi aceste indicaţii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7

3 4 5

Descrierea produslui . Date tehnice Mod de livrare .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11

5.1 Logano GE515 – livrare în block . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 5.2 Logano GE515 – livrare în elemenţi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11

6 7

Modul de transport al cazanului Amplasarea cazanului .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13

7.1 Scule şi materiale ajutătoare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 7.2 Distanţe recomandate până la pereţii încăperii centralei termice . . . . . . . . . . . . . . 15 7.3 Aşezarea cazanului pe un postament respectiv pe o fundaţie . . . . . . . . . . . . . . . 16

8

Montarea blocului de cazan
8.1 8.2 8.3 8.4 8.5 8.6 8.7 8.8 8.9

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 . . . . . . . . . . . . . . . 18 . . . . . . . . . . . . . . . 18 . . . . . . . . . . . . . . . 25 . . . . . . . . . . . . . . . 26 . . . . . . . . . . . . . . . 26 . . . . . . . . . . . . . . . 27 . . . . . . . . . . . . . . . 28 . . . . . . . . . . . . . . . 30 . . . . . . . . . . . . . . . 33 . . . . 43

Ordinea (poziţia) elemenţilor în blocul cazanului . . . . . . . . Niplarea blocului de cazan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Amplasarea blocului de cazan – livrare în bloc (cazan niplat) Montarea ţevii de alimentare (cutia cu piese de montaj) . . . Etanşarea tecii de imersie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Verificarea etanşeităţii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Racordarea cazanului la reţeaua de apă . . . . . . . . . . . . . Montarea armăturilor şi a uşii arzătorului . . . . . . . . . . . . . Montarea mantăii cazanului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9

Racordarea cazanului la sistemul de evacuare a gazelor de ardere .

9.1 Montarea manşonului de etanşare la racordul gazelor de evacuare (echipament opţional) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43 9.2 Montarea senzorului de temperatură pentru gazele de evacuare (echipament opţional) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44

10 Montarea aparatului de reglare .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45

10.1 Montarea aparatului de reglare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 10.2 Montarea setului de senzori de temperatură şi a cablului arzătorului . . . . . . . . . . . 46

Modificări sub rezerva îmbunătăţirilor tehnice!

3 Instrucţiuni de montaj şi întreţinere Cazan special pe motorină / gaz Logano GE515 • Ediţia 06/2001

Buderus Heiztechnik GmbH • http://www.heiztechnik.buderus.de

3

. . . . . . . . . . . . .6 . . . . . . 62 . . . . . 50 . . . . . . . . . . . . . . . . . 14. . . . . . . . .de . . . . . . . . . . . . . . 13 Scoaterea instalaţiei din funcţiune . . . . . .2 12. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54 13. . Ridicarea temperaturii gazelor de evacuare Procesul verbal de punere în funcţiune . . . .3 14. . . . . . . .heiztechnik. . . 49 . . . . . . 51 . . . . . .5 12. . . . . . . . . . . 50 . . . . . . . . . . . . . . . . Verificarea presiunii apei din instalaţie . . . 59 . . . . . . . . . . . .6 . . . . . . . . . . . . . . . .5 14. . . . . .1 Scoaterea instalaţiei din funcţiune prin intermediul aparatului de reglare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . De ce este importantă o întreţinere regulată? . . . . . . . 54 14 Inspectarea şi întreţinerea instalaţiei . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64 Indicaţii generale . . . . . . . . . . 60 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4 12. . . . . 65 . . . . . . . . . . . . . Curăţarea umedă a cazanului . 55 . .4 14. . . . . . . . . . . 49 . . . . . . . . . . . . 15 Remedierea deranjamentelor arzătorului . .1 12. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3 12. . . . Pregătirea instalaţiei pentru funcţionare . . . . . . . . . . Procesele verbale de inspecţie şi întreţinere . 54 13. . . . . . . . . . . . . . . . Punerea în funcţiune a aparatului de reglare Punerea în funcţiune a arzătorului . . . . . . . . . Curăţarea cazanului cu perii . . . . . 50 . . . . . . . . .Cuprins 11 Montarea arzătorului 12. . . . . 67 Modificări sub rezerva îmbunătăţirilor tehnice! 4 4 Instrucţiuni de montaj şi întreţinere Cazan special pe motorină / gaz Logano GE515 • Ediţia 06/2001 Buderus Heiztechnik GmbH • http://www. . . . 55 . . . . . . . . . . 16 Index 17 Declaraţie de conformitate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .buderus. . . . . . 55 . . . . . . . . . . . 53 12 Punerea în funcţiune a instalaţiei Umplerea instalaţiei . . 56 . . .1 14.2 14.2 Scoaterea instalaţiei din funcţiune în caz de urgenţă . . .

Observaţie pentru Conform PN-91/B-2414 (p.5) cazanele cu puteri mai mari de 100 kW trebuie echipate din construcţie cu un Polonia dispozitiv de protecţie la lipsa de apă (SYR Typ 933. Motorină EL Gaz lichefiat Gaz natural Observaţie pentru În exploatarea practică.2. parţial Elveţia aceste valori nu se ating. prin prisma respectării prescripţiilor LRV în cadrul domeniului de putere dat.de 5 . Modificări sub rezerva îmbunătăţirilor tehnice! 5 Instrucţiuni de montaj şi întreţinere Cazan special pe motorină / gaz Logano GE515 • Ediţia 06/2001 Buderus Heiztechnik GmbH • http://www.1).heiztechnik.Generalităţi 1 1 Generalităţi INDICAŢIE PENTRU UTILIZATOR Pentru montarea şi exploatarea instalaţiei se vor respecta normele şi directivele specifice fiecărei ţări! Respectaţi datele inscripţionate pe plăcuţa de identificare a cazanului. Alegeţi un arzător.buderus. Condiţii de exploatare şi constante de timp Temperatură maximă tur Suprapresiune maximă de lucru Regulator de temperatură Supraveghetor/limitator Combustibili Logano GE515 Observaţie °C bar s s Elveţia 110 6 40 40 Toate celelalte ţări 100–1201 6 40 40 Biogaz (condiţii speciale de funcţionare) Cazanul Logano GE515 poate fi expolatat cu combustibilii indicaţi. 1 În conformitate cu normele şi directivele specifice fiecărei ţări. care este corespunzător pentru combustibilii indicaţi pentru cazanul Logano GE515. Acestea sunt hotărâtoare şi trebuie respectate necondiţionat. Puterile indicate în tabelul "Date tehnice" sunt puteri nominale.

Modificări sub rezerva îmbunătăţirilor tehnice! 6 6 Instrucţiuni de montaj şi întreţinere Cazan special pe motorină / gaz Logano GE515 • Ediţia 06/2001 Buderus Heiztechnik GmbH • http://www. Alte simboluri pentru marcarea pericolelor şi a indicaţiilor pentru utilizator: PERICOL DE MOARTE prin electrocutare. făra aplicarea de măsuri pe prevenire suficiente. poate conduce la răniri grave sau poate provoca chiar moartea. 2. dacă domeniile de lucru ale acestora coincid cu datele tehnice ale cazanului.heiztechnik. 2. PERICOL DE ACCIDENTARE/ DE DETERIORARE A INSTALAŢIEI ATENŢIE AVERTIZARE! Indică o situaţie periculoasă potenţial.buderus. Pot fi utilizate toate arzătoarele pe motorină respectiv pe gaz verificate după EN 267 sau EN 676. La aceste cazane îşi găsesc utilizarea sistemele de reglare ale seriei 4000. aceste instrucţiuni.2 Structura indicaţiilor Se deosebesc două trepte de pericole care sunt indicate prin cuvinte de atenţionare: PERICOL DE MOARTE Indică un pericol care este posibil fie generat de un produs şi care.2 Siguranţa 2 Siguranţa Respectaţi pentru siguranţa Dvs.de . AVERTIZARE! INDICAŢIE PENTRU UTILIZATOR Sfaturi practice pentru o exploatare şi reglare optimă a echipamentului cât şi alte informaţii folositiare.1 Destinaţia Cazanul special pe motorină / gaz Logano GE515 este conceput pentru încălzirea apei ca agent termic. care poate conduce la răniri medii sau uşoare sau la pagube materiale.

instalaţia trebuie deconectată de la reţeaua de energie electrică.heiztechnik. ! Dispuneţi efectuarea o dată pe an a curăţării şi întreţinerii. Modificări sub rezerva îmbunătăţirilor tehnice! 7 Instrucţiuni de montaj şi întreţinere Cazan special pe motorină / gaz Logano GE515 • Ediţia 06/2001 Buderus Heiztechnik GmbH • http://www. PERICOL DE DETERIORARE A INSTALAŢIEI ATENŢIE datorită curăţării şi întreţinerii defectuoase. ! Prin montarea unui filtru de nămol pe retur se previne avarierea cazanului. concesionare. recomandăm montarea pe partea de instalaţie de apă a unui filtru de impurităţi. pentru evitarea deteriorării instalaţiei. ! O deconectare prin intermediul aparatului de reglare nu este suficientă. zgomote şi coroziune. ! Spălaţi foarte bine instalaţia existentă înainte de racordarea cazanului.buderus. PERICOL DE MOARTE prin electrocutare. PERICOL DE DETERIORARE A INSTALAŢIEI ATENŢIE prin depuneri.de 7 . decuplare prin întrerupătorul de avarie din faţa încăperii centralei termice.3 Respectaţi aceste indicaţii PERICOL DE MOARTE prin explozia gazelor inflamabile. AVERTIZARE! ! Înaintea începerii oricăror lucrări la instalaţia de încălzire. supraîncălzire locală. INDICAŢIE PENTRU UTILIZATOR Pentru evitarea impurificării cazanului. de ex. AVERTIZARE! 2 ! Lucrările la instalaţia de gaz se vor executa numai prin firme autorizate.Siguranţa 2. Cu această ocazie se va verifica funcţionarea ireproşabilă a întregii instalaţii. ! Defecţiunile se vor remedia imediat.

Aparatul de regare serveşte pentru supravegherea şi comandarea tuturor componentelor electrice ale cazanului special pe motorină / gaz Logano GE515.buderus. 3: Blocul cazanului Poz. 1: Mantaua cazanului (îmbrăcămintea) Modificări sub rezerva îmbunătăţirilor tehnice! 8 8 Instrucţiuni de montaj şi întreţinere Cazan special pe motorină / gaz Logano GE515 • Ediţia 06/2001 Buderus Heiztechnik GmbH • http://www. 1 1 1 Fig. 1 Cazan special pe motorină / gaz Logano GE515 Poz. PERICOL DE DETERIORARE A INSTALAŢIEI ATENŢIE 3 2 1 prin utilizarea unui arzător necorespunzător.de . 2 Cazan special pe motorină / gaz Logano GE515 Poz. La Logano GE515 cu arzătoare pentru motorină sau gaz cu aer insuflat placa decupată a arzătorului este inclusă în echipamentul livrat. izolaţia termică (fig. Placa arzătorului se livrează ca flanşă oarbă. 1. 1 şi fig. ca accesoriu opţional. 1. poz. ! Utilizaţi numai arzătorul care corespunde prevederilor tehnice ale cazanului special pe motorină / gaz Logano GE515 (vezi capitolul 4 "Date tehnice". – Aparatul de reglare (fig. 2). 4). Mantaua cazanului şi izolaţia termică împiedică pierderea de energie. poz. 2: Termoizolaţia Poz. 4: Aparatul de reglare Componentele principale ale cazanului special pe motorină / gaz Logano GE515 sunt: – Blocul cazanulzui (fig. 3). poz. 1: Mantaua cazanului (îmbrăcămintea) Poz.heiztechnik. Fig. 2. 1. poz. Se pot însă procura de la Buderus plăci decupate (dimensiunea orificiului este în funcţie de arzător).3 Descrierea produslui 3 Descrierea produslui 4 1 Cazanul special pe motorină / gaz Logano GE515 se livrează cu arzător sau fără arzător. – Mantaua cazanului (îmbrăcămintea fig. 1). pagina 9). Blocul cazanului transferă căldura produsă de arzător agentului termic.

redusă la DN 100.4–489.0 1 750 1 530 350 9 296–350 316.8–319. = = = = = Racord de golire (Rp ¾) Lungime bloc cazan Lungime totală cazan Racord retur la cazan Racord tur la cazan Logano GE515 Mărime cazan Elemenţi cazan Putere nominală Putere termică în focar Lungime totală cazan (L) Lungime bloc cazan (LK) Dimensiuni de gabarit. buc.7 1 580 1 360 295 8 241–295 257.2 2260 2040 510 12 456–510 488.Date tehnice 4 4 Date tehnice Datele tehnice vă oferă informaţii despre profilul performanţelor cazanului Logano GE515. 3 1 2 3 EL LK L RK VK Date tehnice pentru Logano GE515 (dimensiuni în mm) Flanşa de racord corespunde cu comanda. DN 80 sau DN 65. Prin robinetul de golire (EL) este permisă numai golirea instalaţiei. Umplerea cazanului şi a instalaţiei se va efectua printr-un ştuţ separat prin conducta de retur. bloc cazan Lungime focar Diametru focar Adâncime uşă arzător Greutate.8 2430 2210 lăţime 835 / înălţime 1315 / adâncime 170 lăţime 835 / înălţime 1315 / lungime LK 1 335 1 505 515 142 1430 294 487 1590 330 551 1753 366 616 1900 402 681 2060 438 745 1 675 1 845 2015 Greutatea cu ambalajul inclus este mai mare cu cca.heiztechnik.6–429. element cazan Dimensiuni de gabarit. netto1 Volum apă.6–259. kW kW mm mm mm mm mm mm mm kg l l 1270 258 421 1165 7 201–240 215. Modificări sub rezerva îmbunătăţirilor tehnice! 9 Instrucţiuni de montaj şi întreţinere Cazan special pe motorină / gaz Logano GE515 • Ediţia 06/2001 Buderus Heiztechnik GmbH • http://www.2–547.1 1 920 1 700 400 10 351–400 374. Fig.6–377.buderus. dar nu şi umplerea acesteia.6 2090 1 870 455 11 401–455 428. cazan Volum de gaz 1 240 Nr.de 9 . 6–8%.

1–2.4 Date tehnice Logano GE515 Mărime cazan Temp. gaze evac.110 0. motorină.4–3.110–0. Limită de siguranţă (termostat de siguranţă).208 0. Temperatură tur max.208–0.108 455 130 159–172 0.183 0.2..065 0.136 0.6 1.092–0.5–3.208 0. 12 K mai mică.161 13 10 0 0.137 kg/s 0. temperatură tur max.134–0. sarcină parţială (60%) Debit masic gaze de evac.6 2.0–1. în sarcină totală Debit masic gaze de evac.182–0.111 0.135–0. posibilă = Limită de siguranţă (STB) –18 K.233 kg/s 0.207–0. sarcină totală3 Conţinut CO2.3 2. gaze evac..123 0.080 350 140 161–177 0. motorină Conţinut CO2.. identificare CE cazan 2 3 4 5 2 240 °C °C kg/s 138 164–183 0.135 0.4 1.109–0. posibilă = 100 – 18 = 82 °C.233 0.160 0.095 0. motorină. Temperatura minimă a gazelor de evacuare pentru dimnsionarea coşului de fum se consideră cu cca.buderus.0461 AR 6154 Conform EN 303. ..183–0.de .159–0.0647 295 138 161–183 0. aprobare variantă constructivă cazan Nr. gaz Presiune de refulare necesară (tiraj necesar) Rezistenţă dinamică gaze de ardere Temperatură tur maximum admisibilă4 Suprapresiune de lucru maximum admisibilă Nr.160–0.123 510 140 164–174 0.9 2. gaz.094 400 129 157–171 0.1 100–1205 6 06-226-640 CE .182 0.138 kg/s % % Pa mbar °C bar 0.092–0. Datele cu privire la sarcina totală se referă la domeniile de putere termică nominală superioară şi inferioară. Corespunzător normelor şi directivelor specifice fiecărei ţări. Exemplu: Limită de siguranţă (STB) = 100 °C. sarcină parţială (60%) Debit masic gaze de evac. în sarcină parţială (60%) Temp.080 0. Modificări sub rezerva îmbunătăţirilor tehnice! 10 10 Instrucţiuni de montaj şi întreţinere Cazan special pe motorină / gaz Logano GE515 • Ediţia 06/2001 Buderus Heiztechnik GmbH • http://www. sarcină totală3 Debit masic gaze de evac. gaz.108 0.1–1.heiztechnik.5–0.

C (corespunzătoare mărimii cazanului) Termoizolaţia Modificări sub rezerva îmbunătăţirilor tehnice! 11 Instrucţiuni de montaj şi întreţinere Cazan special pe motorină / gaz Logano GE515 • Ediţia 06/2001 Buderus Heiztechnik GmbH • http://www. B. 5. ! Verificaţi dacă livrarea este completă. colet A. ! La recepţionarea mărfii verificaţi dacă ambalajul este intact.buderus.1 Piesa Logano GE515 – livrare în bloc Bucăţi Ambalaj 1 1 1–3 1 Palet Cutie Cutii Sac PU Bloc cazan cu uşă arzător şi colector gaze de evacuare Piese pentru montaj (şine longitudinale şi ţeavă de alimentare) Manta.Mod de livrare 5 5 Mod de livrare Livrarea Logano GE515 poate fi efectuată în bloc (niplat) sau în elemenţi (elemeneţi independenţi). B.2 Piesa Logano GE515 – livrare în elemenţi Bucăţi Ambalaj 1 1–2 1 1 1 1 1–3 1 Palet Palet Cutie Cutie Legătură Cutie Cutii Sac PU Element anterior şi posterior precum şi uşa arzătorului Elemenţi intermediari – în funcţie de mărimea cazanului Armături Colector de gaze Tiranţi Piese pentru montaj (şine longitudinale şi ţeavă de alimentare) Manta colet A. C (corespunzătoare mărimii cazanului) Termoizolaţia 5.de 11 .heiztechnik.

Dacă cazanul urmează să fie depozitat în stare montată o perioadă de timp. Componentele cazanului special pe motorină /gaz Logano GE515 includ piese sensibile la şocuri mecanice. PERICOL DE ACCIDENTARE prin neasigurarea corespunzătoare a elemenţilor de cazan. cărucioare. ! Asiguraţi individual elemenţii de cazan împotriva căderii de pe mijloacele de transport. ! Respectaţi marcările de pe ambalaje privind transportul. ! Protejaţi în timpul transportului componentele electronice şi celelalte piese de efectele şocurilor mecanice.heiztechnik.de . lise cu chingi. Modificări sub rezerva îmbunătăţirilor tehnice! 12 12 Instrucţiuni de montaj şi întreţinere Cazan special pe motorină / gaz Logano GE515 • Ediţia 06/2001 Buderus Heiztechnik GmbH • http://www. de ex. PERICOL DE DETERIORARE A INSTALAŢIEI ATENŢIE ATENŢIE prin şocuri mecanice.buderus. etc. se vor respecta următoarele: ! Protejaţi racordurile cazanului prin acoperire sau închidere. ! Pentru transportul elemenţilor de cazan utilizaţi mijloace de transport adecvate. PERICOL DE DETERIORARE A INSTALAŢIEI ATENŢIE prin murdărire.6 Modul de transport al cazanului 6 Modul de transport al cazanului Transportaţi elemenţii cazanului (livrare în elemenţi) precum celelalte piese independente cu mijloace de transport adecvate. INDICAŢIE PENTRU UTILIZATOR Evacuaţi ecologic materialele de ambalare.

5. dreptar – Flanşă cu dispozitiv de aerisire (pentru proba de presiune) Modificări sub rezerva îmbunătăţirilor tehnice! 13 Instrucţiuni de montaj şi întreţinere Cazan special pe motorină / gaz Logano GE515 • Ediţia 06/2001 Buderus Heiztechnik GmbH • http://www.2 (fig. 24.1 Scule şi materiale ajutătoare Pentru montarea cazanului sunt necesare următoarele scule şi materiale ajutătoare (obiectele menţionate nu sunt cuprinse în specificaţia livrată): – Presă de niplare 2. fâşii de tablă – Bumbac. pagina 14) – Dispozitiv ajutător de montaj pentru sprijinirea blocului de cazan la niplarea elemenţilor – Ciocan de mână precum şi ciocan din lemn sau cauciuc dur – Pilă semirotundă pentru finisat – Şurubelniţă (în cruce şi normală) – Daltă – Chei fixe SW 13. 36 şi cheie tubulară SW 19 – Pene. cretă. 19. riglă gradată.Amplasarea cazanului 7 7 Amplasarea cazanului În acest capitol se descrie cum trebuie amplasat în mod tehnic GE515. PERICOL DE DETERIORARE A INSTALAŢIEI ATENŢIE prin îngheţ.de 13 . lavete – Hârtie abrazivă fină – Perie de sârmă – Ulei lubrifiant – Solvent (benzină sau diluant) – Nivelă cu bulă de aer.3 (fig.buderus. ! Amplasaţi cazanul într-o încăpere protejată la îngheţ. pagina 14) sau 2.heiztechnik. 7. 4.

4: Tija presei Poz. 5: Prelungitor Poz.2 (dimensiuni în mm) Poz.1 Presă de niplare. 5: Prelungitor Poz. mărime 2. mărime 2. în cutie) Elemenţi cazan 7–12 Presă de niplare pro alezaj/niplu 1 Prelungitoare per alezaj/niplu 3 Lungime (total) în mm 3080 4 5 3 Fig.2 Presă de niplare. 1: Contraflanşă Poz. 1: Contraflanşă Poz.2) 7. 3: Piuliţă de strângere Poz.1.de . 3: Piuliţă de strângere Poz. 6: Pană (mărime 2. mărime 2. 2: Flanşă suplimentară Poz.1. 2: Flanşă suplimentară Poz.2 Presă de niplare per alezaj/niplu 1 1 Prelungitoare per alezaj/niplu 0 1 Lungime (total) în mm 2 160 2760 Elemenţi cazan 7–10 11–12 4 5 3 Fig.3) Modificări sub rezerva îmbunătăţirilor tehnice! 2 1 6 Presă de niplare. 5 Poz.7 Amplasarea cazanului 7. 6: Pană cilindrică (mărime 2.heiztechnik. 4 2 1 6 Presă de niplare. 4: Tija presei Poz.3 (dimensiuni în mm) 14 14 Instrucţiuni de montaj şi întreţinere Cazan special pe motorină / gaz Logano GE515 • Ediţia 06/2001 Buderus Heiztechnik GmbH • http://www. mărime 2.3 (completă.buderus.

Modificări sub rezerva îmbunătăţirilor tehnice! 15 Instrucţiuni de montaj şi întreţinere Cazan special pe motorină / gaz Logano GE515 • Ediţia 06/2001 Buderus Heiztechnik GmbH • http://www. La amplasarea cazanului se vor respecta cotele minime indicate (cotele din paranteză). întreţinere şi service. 1 m) sau efectuarea curăţării umede.Amplasarea cazanului 7.heiztechnik. 6) nu este posibilă efectuarea curăţării cu setul de dispozitive de curăţare din ofertă. 6 şi tabelul de mai jos). se va opta pentru cotele recomandate între pereţi şi cazan. Ca alternativă recomandăm utilizarea de dispozitive de curăţare mai scurte. ataşabile (lungime cca. 6 Încăperea centralei termice cu cazan (dimensiuni în mm) 7 În cazul distanţei A mai mică decât cea recomandată (fig. Distanţa de la balama la perete trebuie să corespundă cel puţin gabaritului arzătorului (AB). pentru montajul cazanului şi pentru curăţare şi întreţinere (vezi fig. Mărime cazan kW 240–350 400–510 Elemenţi cazan 7–9 10–12 Distanţa A în mm recomadat 1 700 2200 minim 1 000 1 000 Fig. Pentru simplificarea lucrărilor de montaj.buderus.de 15 . Se recomandă o distanţă până la perete de AB + 100 mm.2 Distanţe recomandate până la pereţii încăperii centralei termice INDICAŢIE PENTRU UTILIZATOR ! Respectaţi distanţele recomandate până la pereţii camerei centralei termice pentru deschiderea uşii arzătorului. Uşa arzătorului poate fi montată cu deschidere spre stânga sau spre dreapta (cazanul se livrează întotdeauna cu deschiderea spre dreapta a uşii).

7. La execuţia fundaţiei se va îngloba cornier din oţel cu dimensiunile de 100 × 50 × 8 mm sau şi platbandă de oţel cu dimensiunile de 100 × 5 mm.buderus. 7 Dimensiunile fundaţiei (dimensiuni în mm) Modificări sub rezerva îmbunătăţirilor tehnice! 16 16 Instrucţiuni de montaj şi întreţinere Cazan special pe motorină / gaz Logano GE515 • Ediţia 06/2001 Buderus Heiztechnik GmbH • http://www. 7 şi tabelul de mai jos). elemenţi 7 8 9 10 11 12 L1 (fundaţie) în mm 1 360 1 530 1 700 1 870 2040 2210 L2 (lungime profile oţel) în mm 1190 1 360 1 530 1 700 1 870 2040 1 Fig. poz.de .7 7. Nr.heiztechnik. 6. se poate executa la faţa locului o fundaţie din beton. Dacă nu se utilizează postamentul amortizor de vibraţii oferit ca accesoriu. pagina 15). 1). Suprafaţa de amplasare trebuie să fie perfect netedă şi orizontală. fig. INDICAŢIE PENTRU UTILIZATOR ! La realizarea fundaţiei se va avea în vedere spre care parte se deschide uşa arzătorului (deschidere spre stânga– dreapta a uşii arzătorului. Este avantajos ca înălţimea fundaţiei pe care se amplasează cazanul să fie de 50–80 mm (fig. Muchia anterioară a cazanului trebuie să fie în acelaşi plan cu vertical cu muchia fundaţiei.3 Amplasarea cazanului Aşezarea cazanului pe un postament respectiv pe o fundaţie INDICAŢIE PENTRU UTILIZATOR Buderus oferă ca accesoriu opţional un postament amortizor de vibraţii. pentru asigurarea glisării elemenţilor de cazan la montarea cazanului (vezi fig.

! Utilizaţi pentru transportul elemenţilor de cazan mijloace de transport adecvate. 7: Tirant Poz. un cărucior sau lisă cu chingă.3 "Amplasarea blocului de cazan – livrare în bloc (cazan niplat)". 6: Element intermediar Poz. Pericol de accidentare datorită elemenţilor de cazan asiguraţi necorespunzător.heiztechnik. se face deosebire între livrarea în elemenţi şi livrarea în bloc. 9: Element anterior Poz.Montarea blocului de cazan 8 8 Montarea blocului de cazan 5 6 4 8 3 2 9 10 7 1 7 În funcţie de modul de livrare. ! Asiguraţi elemenţii de cazan îmotriva căderii de pe mijlocul de transport în timpul transportului. Dacă datorită condiţiilor locale. etc.buderus. 4: Racord de retur Poz. 8 Blocul cazanului Poz.de 17 . 2: Colector de gaze Poz. pagina 25. ATENŢIE Fig. 3: Element posterior Poz. 5: Racord de tur Poz. 8: Săgeată indicatoare a sensului de montaj Poz. cazanul nu poate fi montat pe poziţie ca o unitate completă. Pentru detalii privind montarea cazanului livrat în bloc vezi capitolul 8. 1: Fundaţie respectiv postament amortizor de vibraţii Poz. de ex. La livrarea în bloc cazanul este deja niplat şi verificat la etanşeitate din fabrică. livrarea cazanului în elemenţi face astfel posibilă montarea la faţa locului. 10: Uşa cu placa arzătorului Modificări sub rezerva îmbunătăţirilor tehnice! 17 Instrucţiuni de montaj şi întreţinere Cazan special pe motorină / gaz Logano GE515 • Ediţia 06/2001 Buderus Heiztechnik GmbH • http://www.

poz. Setul de montaj ajutător (accesoriu opţional) se obţine de la Buderus. Pericol de accidentare prin asigurarea necorespunzătoare a elemenţilor de cazan. poz. INDICAŢIE PENTRU UTILIZATOR ! Dacă folosiţi setul ajutător de montaj. înainte de fixarea setului de montaj trebuie să demontaţi mai întâi de pe elementul posterior capacele gurilor de curăţare. 8. la cere. ATENŢIE Fig. 10 Demontarea capacelor de pe gurile de curăţare Modificări sub rezerva îmbunătăţirilor tehnice! 18 18 Instrucţiuni de montaj şi întreţinere Cazan special pe motorină / gaz Logano GE515 • Ediţia 06/2001 Buderus Heiztechnik GmbH • http://www. ! Se deşurubează capacele de curăţare de pe elementul posterior (fig.8 8. 8) montajul efectuându-se conform indicaţiilor şi figurilor următoare.de . 9. La asamblare. 1 2 Fig. 8. începând cu elementul posterior (fig. pagina 17) se montează întotdeauna ultimul. Elementul anterior (fig. 10. 8.buderus. poz.2 Niplarea blocului de cazan Înainte de montarea elemenţilor anterior şi posterior se îndepărtează piuliţele şi şaibele de pe prezoanele din dreptul alezajelor de niplu. pagina 17). poz. ! Asiguraţi elementul posterior împotriva răsturnării cu setul de montaj ajutător. 3.heiztechnik. 9 Element posterior cu setul de montaj montat 8. 1 şi 2). se va respecta direcţia de montaj indicată de săgeţi (fig.1 Montarea blocului de cazan Ordinea (poziţia) elemenţilor în blocul cazanului Asamblarea blocului de cazan se efectuează întotdeauna din spate spre faţă.

8 Fig. 13.buderus. 3). Fig. ! Respectaţi instrucţiunile de siguranţă ale modului de lucru ale solvenţilor. foc deschis şi temperaturi ridicate. 11 şi fig. 13.de 19 .heiztechnik. 1 şi 2) se curăţă cu o lavetă îmbibată cu benzină. ! La utilizarea solvenţilor evitaţi producerea de scântei. 12 Debavurare prin pilire 1 3 2 Fig.Montarea blocului de cazan ! Elementul posterior se ridică în poziţie verticală şi se asigură cu setul ajutător de montaj împotriva răsturnării (vezi fig. poz. ! Dacă este necesar. canelurile pentru garniturile de etanşare se curăţă cu peria de sârmă şi laveta (fig. 13 Modificări sub rezerva îmbunătăţirilor tehnice! Pregătirea canelurilor şi alezajelor 19 Instrucţiuni de montaj şi întreţinere Cazan special pe motorină / gaz Logano GE515 • Ediţia 06/2001 Buderus Heiztechnik GmbH • http://www. 11 Se fixează setul ajutător de montaj ! Se îndepărtează prin pilire eventualele bavuri de pe alezajele de niplu (fig. poz. ! Suprafeţele de etanşare ale alezajelor (fig. 12). ! Suprafeţele de etanşare ale alezajelor se vopsesc uniform cu miniu. 9 precum şi instrucţiunile de montaj separate pentru setul ajutător de montaj). PERICOL DE ACCIDENTARE PRIN ARSURI ATENŢIE datorită materialelor de curăţare uşor inflamabile.

181/70) şi alezajul inferior (mărimea 1. Fig. apoi se vopsesc uniform cu miniu. ! Eventualele bavuri apărute se îndepărtează cu o pilă. în cruce. poz.heiztechnik. ! Niplurile se curăţă cu o lavetă îmbibată cu benzină. 14.buderus. 1 Fig. începând din dreptul alezajului superior (fig. La îmbinări. 45 mm şi cel inferior cu cca. 1) trebuie să se afle în afara alezajului respectiv cu cca. 82/50) ale elementului posterior. grund adeziv sau miniu. ! Asiguraţi o aerisire bună a încăperii de lucru. în alezajul superior (mărimea 4. 15 Aplicarea adezivului pe caneluri 1 AVERTIZARE! ! Şnurul elastic de etanşare (şnur KM: fig. poz. niplul superior (fig. După batere. 1) trebuie să fie curate şi uscate pentru lipirea şnurului de etanşare (şnur KM). 15. Şnurul de etanşare se derulează de pe rola livrată în funcţie de lungimea necesară. La montarea în canelură. ! Respectaţi instrucţiunile de lucru şi de siguranţă inscripţionate pe ambalajul materialelor. 16 Montarea şnurului de etanşare (şnur KM) Modificări sub rezerva îmbunătăţirilor tehnice! 20 20 Instrucţiuni de montaj şi întreţinere Cazan special pe motorină / gaz Logano GE515 • Ediţia 06/2001 Buderus Heiztechnik GmbH • http://www. 1 2 Fig. ! Pe canelurile de etanşare se aplică un adeziv (grund adeziv). în timpul prelucrării de materiale cum ar fi adezivi. poz. PERICOL PENTRU SĂNĂTATE prin eliberarea de vapori dăunători sănătăţii. poz. 16. se îndepărtează suportul de hârtie de pe şnurul de etanşare (fără a întinde şnurul). 14 Se introduce niplul prin batere Canelurile (fig. şnurul se petrece 2 cm şi se presează bine.8 Montarea blocului de cazan ! Următoarea etapă de montaj este pregătirea niplurilor pentru o legătură etanşă între elemenţi. 1). 35 mm.de . 2) se introduce prin apăsare uşoară în canelurile aferente de pe faţa anterioară a elementului posterior. ! Niplurile se introduc prin lovituri puternice de ciocan. 16.

17 Pregătirea elementului intermediar ! Elementul intermediar se aşează cu alezajul superior şi inferior (fig. poz. ! Pe profilele de etanşare se aplică adeziv (grund adeziv) (fig. poz. INDICAŢIE PENTRU UTILIZATOR ! Pentru uşurarea montajului agăţaţi mai întâi elementul care trebuie montat pe niplul din alezajul superior. ! Profilele de etanşare trebuie să fie curate şi uscate. poz. 2).Montarea blocului de cazan Pregătirea primului element intermediar: ! Se pileşte eventuala bavură de pe alezaj (conform fig. 12. poz. ! Suprafaţa alezajelor se curăţă cu o lavetă îmbibată cu benzină. iar săgeţile indicatoare a sensului de montaj (fig. 2 şi 4) pe niplurile de pe elementul posterior. 1). ! Se bate primul element intermediar cu un ciocan de lemn sau de cauciuc dur (fig. 18 2 1 3 4 Montarea elementului intermediar prin batere Modificări sub rezerva îmbunătăţirilor tehnice! 21 Instrucţiuni de montaj şi întreţinere Cazan special pe motorină / gaz Logano GE515 • Ediţia 06/2001 Buderus Heiztechnik GmbH • http://www. elementul poate fi ghidat peste niplul din alezajul inferior. 18.heiztechnik. 3) trebuie să arate spre spate. eventual se vor curăţa. Fig. 17. După aceea. poz. 1) spre elementul posterior. pagina 19). 1 8 2 Fig.buderus.de 21 . 17. ! Suprafeţele alezajelor se vopsesc cu miniu (fig. 18. 18.

! Nu presaţi niciodată mai mult de un element de cazan la un ciclu de presare. 4). ! Se introduc cotraflanşele pe tijele presei şi se asigură cu pana (pană cilindrică la presa de niplare mărimea 2. 19. pagina 14 respectiv fig.buderus. 19 Utilizarea presei de niplare prin strângere greşită a elemenţilor de cazan sau presare prea puternică. Se va utiliza presa de niplare. este interzisă continuarea presării. 4 respectiv fig. ! Se introduce câte o tijă de presă prin alezajul superior şi prin cel inferior al cazanului. poz. 5 şi fig. Presele de niplare utilizate necorespunzător sau prost întreţinute se pot rupe. ! După ce marginile alezajelor ajung în contact. ATENŢIE Modificări sub rezerva îmbunătăţirilor tehnice! 22 22 Instrucţiuni de montaj şi întreţinere Cazan special pe motorină / gaz Logano GE515 • Ediţia 06/2001 Buderus Heiztechnik GmbH • http://www. ! Nu lucraţi niciodată direct în faţa presei de niplare în tip ce aceasta este tensionată. ! Se centrează tijele în alezaje şi presele se strâng uşor cu ajutorul piuliţelor.2). ! Aveţi în vedere ca nici-o persoană să nu staţioneze în faţa presei de niplare. ! Flanşa (fig.de . 3) cu piuliţa de strângere se introduc pe tija presei (fig.2 sau 2. PERICOL DE DETERIORARE AL CAZANULUI ATENŢIE 3 2 1 Fig. ! Se aplică cheia cu clichet pe piuliţe şi se presează elemenţii de cazan prin strângere uniformă. ! Aveţi în vedere ca niplurile să fie nedeteriorate şi să stea drept în alezaje. poz. pagina 14. poz. 19.3 (fig. după batere. 5. 4.heiztechnik. elemenţii blocului parţial de cazan se strâng cu presa de niplare. 1 şi 2). PERICOL DE ACCIDENT prin fenomenul de oboseală al materialului.8 Montarea blocului de cazan Înainte de montarea niplurilor pentru următorul element intermediar. mărimea 2.

poz. Ultimul se montează elementul anterior. 20. DETERIORAREA PRESEI DE NIPLARE Dacă procesul de presare se execută cu îmbinările filetate ale tijei slăbite.de 23 . ATENŢIE ! Setul ajutător de montaj se îndepărtează abea după ce blocul parţial de cazan va fi compus din cel puţin trei elemenţi. 1) curat. Aceste pene îşi vor găsi de asemenea utilizarea la poziţionarea ulterioară. 2 Fig. 20 Presa de niplare 2. Un filet murdar poate provoca deteriorarea presei de niplare. ! Înainte de fiecare utilizare se va controla tija presei iar dacă este cazul tronsoanele ei se vor strânge. ! Se verifică corectitudinea poziţiei niplurilor. PERICOL DE ACCIDENTARE prin răsturnarea elemenţilor. Pregătirile pentru montarea următorului element intermediar sunt deja realizate.3 8 1 ATENŢIE Figura 21 prezintă elementul posterior cu un element intermediar montat. 21 Utilizarea penelor la poziţionarea elementului de cazan Modificări sub rezerva îmbunătăţirilor tehnice! 23 Instrucţiuni de montaj şi întreţinere Cazan special pe motorină / gaz Logano GE515 • Ediţia 06/2001 Buderus Heiztechnik GmbH • http://www. 20. Pentru simplificarea montajului. Dacă tronsoanele tijei sunt înfiletate complet şi nu se poate vedea filetul. în timpul presării. atunci tija este corect poziţionată (fig. Toţi ceilalţi elemenţi se montează conform descrierii de până acum. poziţia elementului de cazan a fost ajustată cu pene aşezate sub picioare (fig. 11 Fig. poz.Montarea blocului de cazan ! Se desface şi se îndepărtează presa de niplare. ! Menţineţi filetul (fig. 21.buderus. poz. 2). definitivă a blocului de cazan gata asamblat. presa de niplare se poate deteriora sau distruge.heiztechnik. 1).

PERICOL DE DETERIORARE A INSTALAŢIEI ATENŢIE 2 3 datorită presiunii prea mici de contact. pagina 26).8 Montarea blocului de cazan INDICAŢIE PENTRU UTILIZATOR ! După montarea elementului anterior presa de niplare se slăbeşte .de . ! Piuliţele se strâng cu mâna. ! Cazanul se aşează în poziţie verticală şi orizontală pe fundaţie respectiv pe postamentul amortizor de vibraţii (vezi capitolul 7 "Amplasarea cazanului". ! Se îndepărtează presa de niplare. ! Tiranţii cu bucşele-arc montate în stânga şi în dreapta.buderus. ! Piuliţele de pe tiranţi se strâng cu 1 până la 1½ rotaţii. 22.dar nu se îndepărtează. ! Nu desfaceţi bucşele-arc. 22 Montarea tiranţilor Modificări sub rezerva îmbunătăţirilor tehnice! 24 24 Instrucţiuni de montaj şi întreţinere Cazan special pe motorină / gaz Logano GE515 • Ediţia 06/2001 Buderus Heiztechnik GmbH • http://www. se introduc sus şi jos lângă alezaje în decupările prevăzute (fig. 1 până la 4).heiztechnik.4 "Montarea ţevii de alimentare (cutia cu piese de montaj)". Mai întâi se montează tiranţii. În următoarea etapă de de montaj trebuie montată ţeava de alimentare (vezi capitolul 8. pagina 13). 1 4 Fig. A se utiliza numai în stare originală. poz.

heiztechnik. pagina 16). Pentru aceasta se vor utiliza penele pentru picioare livrate odată cu cazanul. poz.buderus. 23. Pericol de moarte prin prăbuşire de material. În paginile următoare va fi descrisă montarea ţevii de alimentare şi a tecii de imersie. 2). Ambele operaţiuni trebuie executate atât la cazanele livrate în bloc cât şi la cazanele livrate în elemenţi.3 Amplasarea blocului de cazan – livrare în bloc (cazan niplat) 8 ! Se taie benzile de asigurare (fig. ATENŢIE ! Se va avea în vedere o instalaţie de ridicat corespunzătoare. poz.de 25 . 1 2 Fig.Montarea blocului de cazan 8. 23. ! Respectaţi instrucţiunile de prevenire a accidentelor VBG9a "Instalaţii de ridicat sub sarcină". 1). ! Se îndepărtează paletul înainte de amplasare (fig.3 "Aşezarea cazanului pe un postament respectiv pe o fundaţie". 23 Blocul cazanului pe palet Modificări sub rezerva îmbunătăţirilor tehnice! 25 Instrucţiuni de montaj şi întreţinere Cazan special pe motorină / gaz Logano GE515 • Ediţia 06/2001 Buderus Heiztechnik GmbH • http://www. ! Cazanul se poziţionează vertical şi orizontal pe fundaţie respectiv pe postamentul amortizor de vibraţii (vezi capitolul 7.

1). ! Se va avea în vedere ca. 24. astfel încât orificiile de ieşire ale ţevii să se găsească într-un unghi corect. ! Se acoperă cu flanşa oarbă (fig. 1 Fig.8 8. poz. 2). 24.de . poz. poz. poz. 24. Fig. 24.buderus. INDICAŢIE PENTRU UTILIZATOR Ţeava de alimentare trebuie fixată corect. la cazanele cu 10–12 elemenţi. Astfel se asigură o distribuţie optimă de apă în zona alezajululi superior al cazanului. 5). 25. 1). 24. 24 2 1 Montarea ţevii de alimentare 8. poz. cama (fig. ! Ţeava de alimentare se introduce în alezajul superior prin partea din faţă a cazanului. ! Se montează garnitura de etanşare pe ţeava de alimentare (fig.4 Montarea blocului de cazan Montarea ţevii de alimentare (cutia cu piese de montaj) 3 4 5 Ţeava de alimentare (fig. din 2 părţi.heiztechnik. 25 Montarea tecii de imersie Modificări sub rezerva îmbunătăţirilor tehnice! 26 26 Instrucţiuni de montaj şi întreţinere Cazan special pe motorină / gaz Logano GE515 • Ediţia 06/2001 Buderus Heiztechnik GmbH • http://www. 4) este alcătuită. 3) de pe capacul din capătul ţevii de alimentare să intre în decuparea din alezajul superior (fig.5 Etanşarea tecii de imersie ! Teaca de imersei R ¾ din spatele canzanului (lungime: 110 mm) se etanşeizează în orificiul filetat R ¾ din racordul de tur (fig. poz.

Montarea blocului de cazan 8. Pentru aceasta se aşează câte o garnitură de etanşare corespunzătoare (fig. 1) pe fiecare alezaj şi se aplică prin înşurubare câte o flanşă oarbă cu lungimea muchiei de 110 mm. poz.1 Pregătirea verificării etanşeităţii ! Se astupă alezajul inferior (fig. 3) din faţă şi din spate.heiztechnik.buderus. ! Se închide racordul de tur şi de retur (flanşa cu dispozitivul de aerisire se montează pe racordul de tur). 26. ! Cazanul se umple încet cu apă prin racordul de umplere . ATENŢIE 1 2 3 Fig. Simultan se aeriseşte prin dispozitivul de aerisire de pe racordul de tur. Verificarea etanşeităţii la cazanele livrate în bloc s-a efectuat în fabrică. 2) se montează în spatele cazanului. pagina 48). 26 Montarea flanşei ! Se va avea în vedere ca în timpul verificării etanşeităţii să nu fie montate dispozitive de presiune. 26. Pericol de deteriorare a instalaţiei prin suprapresiune. 26. 8. de reglare sau de siguranţă. ! Se montează ventilul de umplere şi golire. care este în sarcina beneficiarului.de 27 . Pentru montarea în continuare a cazanelor livrate în bloc (vezi capitolul 11 "Montarea arzătorului". poz. poz.6 Verificarea etanşeităţii 8 Verificaţi etanşeitatea blocului de cazan numai la cazanele livrate în elemenţi.golire. Flanşa cu orificiul filetat (R ¾) destinată racordului de umplere şi golire (fig.6. Modificări sub rezerva îmbunătăţirilor tehnice! 27 Instrucţiuni de montaj şi întreţinere Cazan special pe motorină / gaz Logano GE515 • Ediţia 06/2001 Buderus Heiztechnik GmbH • http://www.

Fig.6.8 Montarea blocului de cazan 8. Modificări sub rezerva îmbunătăţirilor tehnice! 28 28 Instrucţiuni de montaj şi întreţinere Cazan special pe motorină / gaz Logano GE515 • Ediţia 06/2001 Buderus Heiztechnik GmbH • http://www. Pentru măsurarea presiunii se va utiliza un manometru din clasa 1. ! Dacă o îmbinare nu este etanşă. sus şi jos între elemenţi) se deniplează elemenţii cazanului în dreptul neetanşeităţilor. 27 Deniplarea cazanului 1 2 8. ! Cazanul se presează din nou şi se repetă verificarea etanşeităţii. ! Se deşurubează piuliţele de pe cei patru tiranţi şi se îndepărtează tiranţii. ! Se demontează ţeava de alimentare. poz.0. PERICOL DE DETERIORARE A INSTALAŢIEI ATENŢIE prin racorduri neetanşe.heiztechnik. INDICAŢIE PENTRU UTILIZATOR ! La remontare se vor folosi neapărat nipluri şi şnur de etanşare noi. ! Prin baterea unor pene sau dălţi late în locurile prevăzute (fig.buderus.de .6 bar (conform cerinţelor directivelor europene pentru instalaţii sub presiune). 1 şi 2. ! Instalaţi conductele de legătură la racordurile cazanului fără tensinui interne. cazanul se goleşte mai întâi de apă prin racordul de umplere şi golire.2 Efectuarea verificării etanşeităţii Verificarea etanşeităţii se realizează cu o presiune de 8. 27.7 Racordarea cazanului la reţeaua de apă Respectaţi următoarele indicaţii pentru racordarea cazanului la reţeţeaua de conducte. Aceste indicaţii sunt importante pentru o funcţionare fără deranjamente.

zgomote şi coroziune. supraîncălzire locală. ! Spălaţi temeinic instalaţia existentă înainte de racordarea cazanului. Pe alezajul superior al cazanului (fig. puteţi obţine de la Buderus grupa de armături de siguranţă pentru cazan (accesoriu opţional). 28. 2) sunt necesare pentru racordarea ulterioară a turului. 28. 1) cu garnitura de etanşare (fig. ! Flanşa de tur (fig. 28. INDICAŢIE PENTRU UTILIZATOR La cerere. poz. ! Evitaţi deteriorarea cazanului dacă montaţi un filtru de nămol în returul instalaţiei. 4 şi 5).de 29 . 28. 28 Montarea flanşei de racord prin şoc termic. Modificări sub rezerva îmbunătăţirilor tehnice! 29 Instrucţiuni de montaj şi întreţinere Cazan special pe motorină / gaz Logano GE515 • Ediţia 06/2001 Buderus Heiztechnik GmbH • http://www. poz. poz.buderus. Sunt reprezentate flanşa presudată şi garnitura de etanşare (fig. 3 – racordul de retur) pentru racordarea ulterioară a returului se va monta flanşa presudată (cu conducta sudată). PERICOL DE DETERIORARE A INSTALAŢIEI ATENŢIE 1 2 3 4 5 Fig.Montarea blocului de cazan PERICOL DE DETERIORARE A INSTALAŢIEI ATENŢIE 8 prin depuneri. ! Montaţi un robinet de umplere în sistemul de conducte (retur) al instalaţiei de încălzire. ! În timpul funcţionării nu adaugaţi apă de umplere în instalaţia de încălzire prin robinetul KFE al cazanului. poz. ci exclusiv numai prin robinetul de umplere în sistemul de conducte (retur) al instalaţiei de încălzire.heiztechnik.

2 1 Fig.8. 1 bis 4) şi se fixează cu şaibe şi piuliţe. poz.1 Montarea colectorului de gaze de evacuare Şnurul de etanşare GP (şnur din fibră de sticlă cu manta de silicon) este montat din fabrică pe colectorul de gaze de evacuare. 30. 30 Montarea capacelor de curăţare Modificări sub rezerva îmbunătăţirilor tehnice! 30 30 Instrucţiuni de montaj şi întreţinere Cazan special pe motorină / gaz Logano GE515 • Ediţia 06/2001 Buderus Heiztechnik GmbH • http://www.heiztechnik. 29. 1 4 3 2 Fig.2 Montarea capacelor de curăţare pe elementul posterior În cazul în care capacele de curăţare au fost demontate pentru fixarea setului ajutător de montaj pe elementul posterior: ! Capacele de curăţare se montează din nou cu şaibe şi şuruburi pe elementul posterior (fig.buderus.8 8.de .8 Montarea blocului de cazan Montarea armăturilor şi a uşii arzătorului Spre deosebire de cazanele livrate în elemenţi. ! Colectorul de gaze de evacuare se aşează pe cele patru prezoane pe elementul posterior (fig. cazanele livrate în bloc au uşa arzătorului şi colectorul de gaze de evacuare montate din fabrică.8. poz. 1 şi 2). 29 Montarea colectorului de gaze de evacuare 8. 8.

1 şi 2). poz.buderus.3 Montarea uşii arzătorului ! Se aplică câteva picături de adeziv Silastik la distanţă de 15–20 cm în canelurile de etanşare (fig. INDICAŢIE PENTRU UTILIZATOR ! A se avea în vedere că ghidajele oblice ale dispozitivelor de închidere se află pe partea interioară a cazanului.heiztechnik. 31. 31. se demontează balamalele din partea dreaptă şi se montează corespunzător în partea stângă a uşii arzătorului. 31. ! Şnurul de etanşare GP se introduce în canelura de pe elementul anterior. Pentru deschidere spre stânga se fixează în mod corespunzător în partea stângă. 4 şi 5). 2). 31). poz.8. 5 8 1 2 4 3 Fig. Fig.de 31 . 32. Pentru montare în stânga. 31. poz. ! Dispozitivele de închidere cu ghidajele oblice ale uşii arzătorului (deschidere spre dreapta) se fixează cu câte 2 şuruburi mecanice M12 × 55 de elementul anterior (fig. 32 6 5 4 3 2 1 Montarea uşii în balamale Modificări sub rezerva îmbunătăţirilor tehnice! 31 Instrucţiuni de montaj şi întreţinere Cazan special pe motorină / gaz Logano GE515 • Ediţia 06/2001 Buderus Heiztechnik GmbH • http://www. ! Se montează uşa arzătorului în balamale. poz.Montarea blocului de cazan 8. ! Balamalele "tată" (deschidere spre dreapta) se fixează cu câte 2 şuruburi mecanice M12 × 55 de elementul anterior (fig. 2) de pe elementul anterior (fig. Pentru deschidere spre stânga se fixează în mod corespunzător în partea stângă. Îmbinarea capetelor şnurului de etanşare trebuie să fie poziţionată lateral (fig. poz. 1 şi 3). 31 Montarea balamalelor "tată" şi a dispozitivelor de închidere Ambele balamale "mamă" sunt montate din fabrică în partea dreaptă a uşii arzătorului (fig.

1: Plăci de dirijare a gazelor fierbinţi (unten rechts) Poz. 34 Plăci de dirijare a gazelor fierbinţi 455 11 425 Poz. plăcile de dirijare a gazelor fierbinţi sunt montate din fabrică. poz.buderus. 4: Plăci de dirijare a gazelor fierbinţi (oben rechts) 510 12 – Modificări sub rezerva îmbunătăţirilor tehnice! 32 32 Instrucţiuni de montaj şi întreţinere Cazan special pe motorină / gaz Logano GE515 • Ediţia 06/2001 Buderus Heiztechnik GmbH • http://www. 1 şi 2) sunt fixate din fabrică de elementul anterior cu câte un şurub Imbus. elemenţi cazan 7 8 9 10 680 Lungime placă de dirijare în mm Indicaţii de montaj pe placa de dirijare (fig.8. 33. 3: Plăci de dirijare a gazelor fierbinţi (oben links) Poz. ! Trebuie să îndepărtaţi numai protecţia la transport din carton ondulat.4 Plăci de blocare a gazelor fierbinţi la elementul anterior Plăcile de blocare a gazelor fierbinţi (fig. 2: Plăci de dirijare a gazelor fierbinţi (unten links) Poz. 34) oben rechts (sus dreapta) oben links (sus stânga) unten rechts (jos dreapta) unten links (jos stânga) oben rechts (sus dreapta) oben links (sus stânga) unten rechts (jos dreapta) unten links (jos stânga) – 3 4 2 1 Fig.heiztechnik.de .5 Montarea plăcilor de dirijare a gazelor fierbinţi INDICAŢIE PENTRU UTILIZATOR La cazanele livrate în bloc.8 Montarea blocului de cazan 8. Mărime cazan 240 295 350 400 Nr.8. 33 Poziţia plăcilor de blocare a gazelor fierbinţi 2 ! Plăcile de dirijare a gazelor fierbinţi se scot din lada cu armături şi se introduc în canalele de fum în conformitate cu inscripţionările din turnare (vezi fig. 34 şi tabelul de mai jos). 1 Fig. 8.

! Consolele elementului anterior şi elemenţilor intermediari (fig. 35 Vedere: Bloc de cazan (7 elemenţi) cu console 8. poz. 36 Montarea consolelor 1 2 Modificări sub rezerva îmbunătăţirilor tehnice! 33 Instrucţiuni de montaj şi întreţinere Cazan special pe motorină / gaz Logano GE515 • Ediţia 06/2001 Buderus Heiztechnik GmbH • http://www.heiztechnik. nr.buderus. INDICAŢIE PENTRU UTILIZATOR Pentru a putea regla corect consolele. Montaj în dreapta şi stânga pe Nr. 7 8 9 10 11 12 1 1 1 1 1 1 4 4 5 5 4 şi 7 4 şi 8 7 8 9 10 11 12 Fig.9.9 Montarea mantăii cazanului 8 În acest capitol este descris modul de montare a izolaţiei termice şi a componentelor mantăii cazanului. în stânga şi în dreapta cu şuruburi de coastele superioare ale elemeţilor cazanului conform tabelului de mai jos precum şi conform figurii 35 şi figurii 36. Fig. din spate. şinele longitudinale trebuie demontate din nou în etapa următoare. şinele transversale şi longitudinale trebuie montate înaintea izolaţiei termice. nr. nr.1 Montarea consolelor ! Consolele pentru mantaua cazanului se fixează fără să se strângă. 1) se fixează cu şuruburi exclusiv din faţă. 2) de coastă. INDICAŢIE PENTRU UTILIZATOR ! Fixaţi cu şuruburi consolele pe elementul posterior (fig. 36. posterior.Montarea blocului de cazan 8. poz.de 33 . Pentru montarea termoizolaţiei. Element totalelemenţi Element Element intermediar. 36. cazan anterior.

8 Montarea blocului de cazan 8. 37 Montarea şinelor transversale 1 2 4 Fig. ! Şina transversală de sus. 3 2 1 4 Fig. poz. Profilul traversei posterioare trebuie să arate spre spate. poz. 3) se fixează pe camele turnate cu şuruburi cu cap hexagonal (M8 × 16). al capacului şi a termoizolaţiei.2 Montarea traverselor ! Şina transversală de sus. 1 şi 4) cu şuruburi cu cap hexagonal (M8 × 16) strânse cu mâna. 3) se introduc în şliţurile consolelor (fig. poz. 37. 1 şi 2) se aşează pe cele două console de pe elemenţii anterior şi posterior. 37.9. 38 Montarea şinelor transversale 3 Modificări sub rezerva îmbunătăţirilor tehnice! 34 34 Instrucţiuni de montaj şi întreţinere Cazan special pe motorină / gaz Logano GE515 • Ediţia 06/2001 Buderus Heiztechnik GmbH • http://www. din faţă (fig. 38. 37. ! Şinele transversale (fig. 38. INDICAŢIE PENTRU UTILIZATOR Puteţi regla şinele longitudinale respectiv consolele numai înainte de montarea termoizolaţiei. poz. Profilul traversei anterioare trebuie să arate spre faţă.heiztechnik. 4) apoi se strâng şuruburile. poz. poz. 38. ! Şinele transversale cu şuruburile premontate (fig. 2) se fixează pe camele turnate (fig.de . din spate (fig.buderus. ! Reglaţi corect şinele longitudinale respectiv consolele pentru montajul ulterior al mantăilor laterale.

1 2 8. 41. poz. 41 Bloc de cazan cu termoizolaţie Modificări sub rezerva îmbunătăţirilor tehnice! 35 Instrucţiuni de montaj şi întreţinere Cazan special pe motorină / gaz Logano GE515 • Ediţia 06/2001 Buderus Heiztechnik GmbH • http://www.3 Se montează termoizolaţia INDICAŢIE PENTRU UTILIZATOR ! Pentru montarea termoizolaţiei. ! În spatele cazanului şina longitudinală trebuie apăsată de jos către şina transversală. 40 Reglarea şinei longitudinale ! Izolaţia termică livrată o dată cu cazanul (fig. 1 şi 3). poz.de 35 . poz. 39.buderus. ! Consolele din mijloc (fig. 40.Montarea blocului de cazan ! Şina longitudunală (fig. 8 2 1 Fig. 40. demontaţi mai întâi şinele longitudinale. izolaţia termică se introduce sub cazan. poz. ! Consolele se introduc în decupările din termoizolaţie. 2) se glisează de jos spre şinele longitudinale şi se fixează strâns cu şuruburi de blocul cazanului. poz. 1) corespunde mărimii cazanului. 2). 39.9. Izolaţia termică se montează în ordinea indicată de schema din figura 42 pe blocul cazanului (cifrele de deasupra schemei termoizolaţiei desfăşurate corespund numărului de elemenţi de cazan). ! La partea inferioară. 39 Aşezarea şinei longitudinale pe şina transversală ! Se ajustează şina longitudinală şi apoi se strâng şuruburile consolelor de pe elementul anterior respectiv posterior (fig. 1 Fig. Picioarele elemenţilor se plasează în decupările din termoizolaţie. 3 Fig. 1) se aşează cu decuparea anterioară pe decuparea de pe şina transversală (fig.heiztechnik.

42 Izolaţie termică pentru cazane de mărimi diferite (dimensiuni în mm) V = faţă (partea anterioară a cazanului) H = spate (partea posterioară a cazanului) ! Şina transversală de jos. 43 Montarea şinei transversale inferioare Modificări sub rezerva îmbunătăţirilor tehnice! 36 36 Instrucţiuni de montaj şi întreţinere Cazan special pe motorină / gaz Logano GE515 • Ediţia 06/2001 Buderus Heiztechnik GmbH • http://www. Profilele acestor traverse trebuie să fie orientate spre exterior. 1 Fig. poz. din faţă (fig. 1) şi din spate se fixează cu câte 2 şuruburi mecanice cu cap hexagonal de picioarele elemenţilor respectivi. 43.8 Montarea blocului de cazan 7 elemenţi de cazan V 8 elemenţi de cazan V H 9 elemenţi de cazan V H 10 elemenţi de cazan V H 11 elemenţi de cazan H 12 elemenţi de cazan V V H H Fig.de .buderus.heiztechnik.

! Termoizolaţia posterioară se ancorează de termoizolaţia blocului de cazan cu patru agrafe. 46. ! Şliţul de sub stuţul gazelor de evacuare se închide cu o agrafă (fig. poz. cu fantele poziţionate în sus şi spre faţă.buderus. poz. Decuparea pentru returul cazanului (fig.heiztechnik. poz. se introduc cu şuruburile premontate în decupările din console şi se fixează strâns cu şuruburi. poz. 46. 44. 45 Montarea şinelor longitudinale ! Termoizolaţia posterioară (fig. 1 2 Fig. ! Izolaţia termică se ancorează cu 3 agrafe (fig.Montarea blocului de cazan ! Termoizolaţia dreptunghiulară (fig. 45. 1) se aşează deasupra uşii. 44.de 37 . 1 şi 2) aşa cum s-a descris deja. 2) trebuie să fie orientată în sus. 3). 44 Montarea izolaţiei termice anterioare ! Şinele longitudinale (fig. 46 Montarea termoizolaţiei posterioare 3 Modificări sub rezerva îmbunătăţirilor tehnice! 37 Instrucţiuni de montaj şi întreţinere Cazan special pe motorină / gaz Logano GE515 • Ediţia 06/2001 Buderus Heiztechnik GmbH • http://www. 8 2 1 Fig. 2) de termoizolaţia blocului de cazan. poz. 2 1 1 Fig. 46. 1) se glisează pe colectorul gazelor de evacuare. poz.

8 Montarea blocului de cazan ! Şinele laterale (fig. 47.buderus. 3 2 Fig. cu şuruburi de tablă de şinele transversale.heiztechnik. 48 Schemă de montaj a pereţilor laterali pentru cazane de mărimi diferite (dimensiuni în mm) K = clapă (110 mm) Modificări sub rezerva îmbunătăţirilor tehnice! 38 38 Instrucţiuni de montaj şi întreţinere Cazan special pe motorină / gaz Logano GE515 • Ediţia 06/2001 Buderus Heiztechnik GmbH • http://www.de . 47. 47 Montarea şinelor laterale 1 8. 1 şi 3) cu capătul lung spre faţă (fig. 7 elemenţi de cazan 9 elemenţi de cazan 11 elemenţi de cazan 8 elemenţi de cazan 10 elemenţi de cazan 12 elemenţi de cazan Fig. 48).4 Montarea pereţilor laterali şi a capacului ! Montaţi toţi pereţii laterali conform schemei de montaj (fig. 2) se agaţă de şina transversală.9. din lateral. ! Şinele laterale se fixează fără a se strânge. poz. poz.

50 Montarea elementelor pereţilor laterali ! Când pereţii laterali (fig.heiztechnik. 2) se agaţă de peretele lateral şi de clapa peretelui lateral. 50. poz. 51. poz. 51. 4). poz. 1) după care se trec în partea de sus peste profilul şinelor longitudinale. ! Balamalele se premontează cu câte 2 şuruburi de tablă de clapele laterale. ! Arcul pentru închidere (fig. 51. la început se fixează clapele de părţile laterale de manta. 1 2 8 1 2 Fig. poz. poz. poz.Montarea blocului de cazan În vederea montării elementelor pereţilor laterali. 1) de pe clapele pereţilor laterali se agaţă în decupările din pereţii laterali anteriori şi se asigură cu şuruburi de tablă. ! Şinele de soclu transversale (fig. 51). 49. ! Cârligul balamelelor (fig. se strâng şuruburile de tablă din şina soclului (fig. 51 Montarea şinelor de soclu Modificări sub rezerva îmbunătăţirilor tehnice! 39 Instrucţiuni de montaj şi întreţinere Cazan special pe motorină / gaz Logano GE515 • Ediţia 06/2001 Buderus Heiztechnik GmbH • http://www.de 39 . 2) se agaţă în stânga şi în dreapta jos. 49 Montarea clapelor din pereţii laterali ! Pereţii laterali anteriori (fig. 2 3 4 1 Fig. Profilul şinei transversale trebuie să fie situat jos şi orientat spre cazan (fig. 50. poz. de eclisele îndoite în sus din şinele longitudinale ale soclului (fig. 1 şi 3) se îmbină din faţă cu şinele longitudinale. 49.buderus. 2 1 Fig. 2) sunt în poziţie verticală.

1 1 2 Fig. trebuie pozate tuburile capilare la teaca de imersie şi trebuie introdus senzorul în teaca de imersie (vezi capitolul 10 "Montarea aparatului de reglare". 1 2 1 Fig. ! Capacul anterior se fixează cu două şuruburi de tablă. 54 Montarea capacului posterior Modificări sub rezerva îmbunătăţirilor tehnice! 40 40 Instrucţiuni de montaj şi întreţinere Cazan special pe motorină / gaz Logano GE515 • Ediţia 06/2001 Buderus Heiztechnik GmbH • http://www. 1) sub capacul anterior şi se potrivesc în bordura pereţilor laterali. 52. 3) se agaţă în pereţii laterali anteriori. 52 Montarea capacului anterior ! Capacul median se introdue cu profilele (fig. 52.8 Montarea blocului de cazan ! Capacul anterior (fig. INDICAŢIE PENTRU UTILIZATOR Înainte de montarea celorlalte elemente ale capacului trebuie montat aparatul de reglare. 53 Montarea capacului median ! Capacul posterior al cazanului se aşează cu profilele şi cu decuparea pentru turul circuitului de încălzire (fig. (fig. poz. 54. 3 2 1 Fig. 53. 1) cu cele două cârlige (fig.de . de şina longitudinală. 2) de jos.heiztechnik. pagina 45). poz.buderus. 52. poz. 1) spre faţă pe pereţii laterali. poz. poz.

poz. ! Tabla de legătură (fig. de sus. în stânga sau în dreapta de peretele posterior. poz. 55.buderus. de sus. 55. 2) se fixează cu şuruburi de tablă sub ştuţul gazelor de evacuare pe elementele pereţilor posteriori ai cazanului.Montarea blocului de cazan ! Peretele posterior de sus al cazanului se introduce sub capacul posterior al cazanului (fig.heiztechnik. al cazanului ! Se introduc piuliţele autoblocante în peretele lateral din stânga şi din dreapta cât şi elementele peretelui posterior al cazanului (fig. 1. 56. 56. 5 şi 6). 56. 5). ! Elementele inferioare ale peretelui posterior al cazanului se agaţă în stânga şi în dreapta în fantele din profilul elementului superior al peretelui posterior al cazanului şi al peretelui lateral (fig. 4 şi 8). 56 Montarea elementelor peretelui posterior Modificări sub rezerva îmbunătăţirilor tehnice! 41 Instrucţiuni de montaj şi întreţinere Cazan special pe motorină / gaz Logano GE515 • Ediţia 06/2001 Buderus Heiztechnik GmbH • http://www. la alegere. ! Clemele din material plastic pentru pozarea caburilor se fixează. poz. 1) şi se fixează din spate cu patru şuruburi de tablă de pereţii laterali (fig. ! Elementele peretelui posterior al cazanului se fixează cu şuruburi de tablă de pereţii laterali. 3. 55 Montarea peretelui posterior. poz. 56.de 41 . poz. 2). 6 7 5 8 4 1 3 2 Fig. poz. 8 1 2 Fig. al cazanului (fig.

2 bis 5). 57 4 5 3 2 Montarea mantăii pentru uşa arzătorului 1 ! Măştile uşii arzătorului se agaţă în îmbrăcămintea uşii arzătorului (fig. ! Plăcuţa de identificare se lipeşte la loc vizibil. Fig. ! Îmbrăcămintea uşii arzătorului se aşează din faţă pe uşa arzătorului şi se fixează de aceasta cu patru şuruburi mecanice (fig. plăcuţa de identificare se găseşte în focar împreună cu instrucţiunile de montaj şi întreţinere iar la cazanele livrate în elemenţi. 58 Montarea măştilor uşii arzătorului Modificări sub rezerva îmbunătăţirilor tehnice! 42 42 Instrucţiuni de montaj şi întreţinere Cazan special pe motorină / gaz Logano GE515 • Ediţia 06/2001 Buderus Heiztechnik GmbH • http://www.buderus. pe peretele lateral din dreapta sau din stânga. poz.heiztechnik. 58. încât să nu vină în contact cu nici o piesă fierbinte a cazanului. INDICAŢIE PENTRU UTILIZATOR La cazanele livrate în bloc. în funcţie de condiţiile locale.8 Montarea blocului de cazan ! Cablul arzătorului împreună cu protecţia la smulgere se introduc în spaţiul de trecece al cablului (fig. ! Cablul arzătorului se pozează în sus în profilul îmbrăcăminţii uşii arzătorului şi se fixează în aşa fel cu clema de fixare. poz. 57. 2 1 Fig. ! Cablul arzătorului împreună cu clema de protecţie la smulgere se aşează în îmbrăcămintea uşii arzătorului. plăcuţa de identificare se găseşte în mapa transparentă prinsă de uşa arzătorului. 1 şi 2). poz. 1). ! Cablul arzătorului se conduce către decuparea pentru trecerea cablului spre aparatul de reglare.de . 57.

Manşonul de etanşare (fig. 1: Manşon de etanşare Poz. 3: Mufă Poz. 59. 59. poz.heiztechnik. 5) se montează peste manşonul de etanşare (fig.de 43 . ! Colierele cu şurub melcat (fig. 5: Colier cu şurub melcat Poz. 59. poz. 1) cu petrecerea în partea de sus. 4) şi ştuţul colectorului de gazelor de evacuare (fig. INDICAŢIE PENTRU UTILIZATOR ! Colierele cu şurub melcat trebuie strânse şi ultrerior montajului. poz. 59 Montarea tubulaturii de evacuare Poz. 59. 59. 1 2 3 ! Ţeava de evacuare (fig. 4) se introduce până la refuz pe ştuţul colectorului gazelor de evacuare (fig. 59. 4: Ţeavă de evacuare Poz. 59. se înfăşoară în jurul ţevii de evacuare (fig. poz. 59. 59. 6: Colector de gaze de evacuare Modificări sub rezerva îmbunătăţirilor tehnice! 43 Instrucţiuni de montaj şi întreţinere Cazan special pe motorină / gaz Logano GE515 • Ediţia 06/2001 Buderus Heiztechnik GmbH • http://www. ! Se strâng colierele (fig. 4). poz.Racordarea cazanului la sistemul de evacuare a gazelor de ardere 9 9 Racordarea cazanului la sistemul de evacuare a gazelor de ardere În acest capitol se explică cum trebuie racordat cazanul la sistemul de evacuare a gazelor de ardere. 6 5 4 Fig. poz. poz. poz. 59. poz. poz. Unul dintre coliere (fig. după necesităţi. 6) iar celălalt colier pe ţeava de evacuare (fig. 9. 2: Senzor de temperatură pentru gazele de evacuare Poz. 59. 5) trebuie să preseze pe ştuţul colectorului gazelor de evacuare (fig. poz. 59. 1). 6). ! Manşonul de etanşare (fig. 1) trebuie să fie aşezat neted şi strâns. poz. 1).buderus. 59. 5). 6).1 Montarea manşonului de etanşare la racordul gazelor de evacuare (echipament opţional) INDICAŢIE PENTRU UTILIZATOR Este recomandată utilizarea unui manşon de etanşare pentru racordul la sistemul de evacuare a gazelor de ardere (fig. poz.

poz. 59. 59. poz.9 9. 3) se montează prin sudură la o distanţă de 2 x diametrul ţevii de evacuare (A) de colectorul gazelor de evacuare (fig.buderus. 59. poz. ! Senzorul de temperatură pentru gazele de evacuare (fig. poz. 4). 6) în ţeava de evacuare (fig.2 Racordarea cazanului la sistemul de evacuare a gazelor de ardere Montarea senzorului de temperatură pentru gazele de evacuare (echipament opţional) ! Mufa (fig.heiztechnik. 2) se montează conform instrucţiunilor de montaj proprii.de . 59. Modificări sub rezerva îmbunătăţirilor tehnice! 44 44 Instrucţiuni de montaj şi întreţinere Cazan special pe motorină / gaz Logano GE515 • Ediţia 06/2001 Buderus Heiztechnik GmbH • http://www.

poz. 60. poz. 5). 60. 10. poz. 60. cu două şuruburi de tablă (fig. poz. ! Se deşurubează cele două şuruburi din capac (fig.buderus. 1).1 Montarea aparatului de reglare În figura 60 sunt prezentate din spate. 1 2 7 Fig. Capacul se îndepărtează prin ridicare. 60. 4) se introduc în găurile ovale din elementul de capac din faţă al cazanului (fig. poz. 60.Montarea aparatului de reglare 10 10 Montarea aparatului de reglare În acest capitol se va explica cum trebuie montat aparatul de reglare din seria 4000 şi un set de senzori de temperatură.heiztechnik. 2) trebuie să intre în spate.de 45 . ! Se aşează aparatul de reglare pe manta. Clemele elastice (fig. 60. în orificiile dreptunghiulare din capac (fig. Se trage aparatul spre faţă şi după care se împinge partea din spate în jos. 6) pe elementul de capac din faţă al cazanului. 60. 3). 7). poz. ! Carcasa aparatului de reglare se fixează în stânga şi în dreapta decupării pentru cabluri (fig. Picioruşele-cârlig de pe aparatul de reglare (fig. 60 6 5 4 3 Montarea aparatului de reglare Modificări sub rezerva îmbunătăţirilor tehnice! 45 Instrucţiuni de montaj şi întreţinere Cazan special pe motorină / gaz Logano GE515 • Ediţia 06/2001 Buderus Heiztechnik GmbH • http://www. aparatul de reglare şi capacul "A". poz.

racordurile electrice trebuie executate de către o firmă autorizată. ! Senzorul cu tub capilar se conduce la punctul de măsurare al cazanului şi acolo se introduce în teaca de imersie (fig. 2) şi se asigură cu siguranţa senzorului (fig.heiztechnik. 62 Montarea setului de senzori de temperatură Modificări sub rezerva îmbunătăţirilor tehnice! 46 46 Instrucţiuni de montaj şi întreţinere Cazan special pe motorină / gaz Logano GE515 • Ediţia 06/2001 Buderus Heiztechnik GmbH • http://www. 61 1 2 Pregătirea decupării pentru trecerea cablurilor 2 2 1 Fig. 61. 62.10 Montarea aparatului de reglare 10. Setul de senzori de temperatură conectat la aparatul de reglare (trei senzori de temperatură. 1) din peretele posterior (Logamatic 33xx) respectiv se scoate partea de perete posterior (Logamatic 43xx) (fig. Dacă nu deţineţi calificarea corespunzătoare. ! Dacă este necesar.de .5 "Etanşarea tecii de imersie". 1) se montează în teaca de imersie R ¾. 62. poz. ! Tuburile capilare se pozează prin decuparea pentru cabluri şi se derulează la lungimea necesară. ! Executaţi lucrări electrice în cadrul instalaţiei de încălzire numai dacă deţineţi calificarea corespunzătoare pentru astfel de lucrări. poz. specializată în lucrări elecrtice. 3).buderus. 1 3 Fig. ! În timpul pozării nu frângeţi tuburile capilare. poz. ! Respectaţi prescripţile locale. o piesă oarbă fig. poz. 62.2 Montarea setului de senzori de temperatură şi a cablului arzătorului INDICAŢIE PENTRU UTILIZATOR Respectaţi la conectarea aparatului de reglare următoarele puncte: ! Pozaţi cu grijă cablurile şi tuburile capilare. 61. se decupează părţile pentru trecerea cablurilor (fig. 2). pagina 26). Teaca de imersie a fost deja montată etanş în stuţul racordului de tur (vezi capitolul 8. poz.

1 şi 2) se fixează în stânga sau în dreapta. 1 2 1 Fig. 65 Modificări sub rezerva îmbunătăţirilor tehnice! Cazan de încălzire cu aparat de reglare montat 47 Instrucţiuni de montaj şi întreţinere Cazan special pe motorină / gaz Logano GE515 • Ediţia 06/2001 Buderus Heiztechnik GmbH • http://www. 60. de peretele din spate al cazanului. Se va executa un racord electric permanent conform EN 50165 respectiv în conformitate cu normativele naţionale pentru instalaţii electrice. poz. poz. 10 1 2 Fig. 64 Fixarea conductorilor electrici ! Clemele capacului din spate al aparatului de reglare (Logamatic 43xx) se introduc în suport. ! Se fixează capacul aparatului de reglare (fig.de 47 . 2). 61. cu şuruburi. 1). 64. ! Racordul electric se va executa conform schemei de conexiuni. apoi se împinge partea de sus al capacului până ce clemele laterale fixează capacul de carcasă (fig.buderus. Fig. 65). 63.Montarea aparatului de reglare ! Colierul pentru cabluri (fig. Pozarea cablurilor şi tuburilor capilare se va efectua cu grijă! INDICAŢIE PENTRU UTILIZATOR ! Asiguraţi toţi conductorii cu coliere pentru cablu.heiztechnik. 1) din nou de carcasă cu două şuruburi de tablă (fig. poz. 63 Racordul electric ! Colierele cu cablu se introduc în suport şi se asigură prin bascularea clapetei (fig. poz.

! Se închide uşa arzătorului şi se blochează cu 4 şuruburi mecanice (M16 x 140) (vezi capitolul 8. 3). PERICOL DE DETERIORARE A INSTALAŢIEI ATENŢIE datorită folosirii unui arzător necorespunzător. poz. în cruce. ! Spaţiul rămas între izolaţia termică a uşii arzătorului şi tubul de ardere (fig. ! Se face legătura între dispozitivul de curăţare prin suflare a vizorului cu arzătorul.buderus. 66 Montarea arzătorului (dimensiunea în mm) 1 2 3 4 Modificări sub rezerva îmbunătăţirilor tehnice! 48 48 Instrucţiuni de montaj şi întreţinere Cazan special pe motorină / gaz Logano GE515 • Ediţia 06/2001 Buderus Heiztechnik GmbH • http://www. Fig. 32. pentru menţinerea fără depuneri a geamului vizorului.11 Montarea arzătorului 11 Montarea arzătorului În acest capitol se prezintă în principiu montajul unui arzător. 66. fig. Şuriburile se strâng uniform. poz. ! Se fixează arzătorul pe placă cu şuruburi. pagina 9). ! Paca arzătoului se fixează cu şuruburi de uşa arzătorului (etanşare cu şnur de etanşare GP Ø 10 mm). puteţi obţine de a Buderus plăci de arzător gata decupate (accesoriu opţional). poz. 2). 66. poz.8 "Montarea armăturilor şi a uşii arzătorului". 66. ! Palca arzătorului (fig. 4) se umple cu ganiturile izolante ajustate corespunzător (fig. Găurile pentru fixarea arzătorului se practică cu ajutorul şablonului flanşei de fixare a arzătorului. INDICAŢIE PENTRU UTILIZATOR La cerere. 3 bis 6). ! Utilizaţi numai arzătoare care corespund condiţiilor tehnice cerute de Logano GE515 (vezi capitolul 4 "Date tehnice". ! Se ajustează prin decupare garniturile inelare izolante corespunzător diametrului tubului de ardere (fig. 1) se decupează pe şantier prin găurire sau cu un aparat de sudură autogen la diametrul necesar tubului de ardere (Ø maxim 270 mm). poz.de . 66.heiztechnik.

de activităţi în încăperea centralei termice.5 Volumul maxim de de apă de umplere şi de completare Vmax în m3 Valoarea pH a agentului termic 8.6 "Procesul verbal de punere în funcţiune". Punerea în funcţiune a diferitelor aparate de reglare se desfăşoară identic. ! Nu folosiţi cazanul în cazul prezenţei prafului. respectaţi tabelul de mai jos. ! Completaţi formularul de punere în funcţiune a instalaţiei (vezi capitolul 12.5 Cerinţe privind apa de umplere şi de completare şi agentul termic Modificări sub rezerva îmbunătăţirilor tehnice! 49 Instrucţiuni de montaj şi întreţinere Cazan special pe motorină / gaz Logano GE515 • Ediţia 06/2001 Buderus Heiztechnik GmbH • http://www. Tabelul este un extras din fişa de lucru K8 "Prepararea apei pentru instalaţii de încălzire cu apă caldă" conţinută în catalogul de vânzări Buderus. dacă valoarea pH a agentului termic s-a reglat. 0313 ⋅ -----------------------------------------------mol Ca ( HCO3 ) 2  -------- 3 m 8. Valoarea pH a agentului termic creşte după umplerea instalaţiei.Punerea în funcţiune a instalaţiei 12 12 Punerea în funcţiune a instalaţiei La Logano GE515 pot fi conectate aparatele de reglare ale seriei 4000. umpleţi instalaţia de încălzire exclusiv numai prin robinetul de umplere din sistemul de conducte (retur).1 Umplerea instalaţiei PERICOL DE DETERIORARE A INSTALAŢIEI ATENŢIE prin şoc termic. După 3–6 luni (la prima întreţinere) se va verifica.5 > 2. 12.0 ≤ 1. pagina 53).5 Vmax = triplul volumului instalaţiei Q ( kW ) V max = 0. Pentru utilizarea şi prepararea corectă a apei de umplere şi de completare. PERICOL DE DETERIORAE A CAZANULUL ATENŢIE prin acumulare puternică de praf.2–9. Putere totală cazan în kW 100 < Q ≤ 350 350 < Q ≤ 1000 100 < Q ≤ 350 350 < Q ≤1000 Tab. generat de exemplu. ! În timpul funcţionării.0 > 1.buderus.heiztechnik. 1 Concentraţia de Ca (HCO3)2în apa de umplere şi de completare în mol/m3 ≤ 2.de 49 .2–9.

Modificări sub rezerva îmbunătăţirilor tehnice! 50 50 Instrucţiuni de montaj şi întreţinere Cazan special pe motorină / gaz Logano GE515 • Ediţia 06/2001 Buderus Heiztechnik GmbH • http://www.de .12 Punerea în funcţiune a instalaţiei 12. Fig. ! Completaţi formularul de punere în funcţiune conţinut în documentaţia arzătorului. 67 Verificarea poziţiei plăcilor de dirijare a gazelor fierbinţi 12.4 Punerea în funcţiune a arzătorului ! La punerea în funcţiune a arzătorului procedaţi în conformitate cu instrucţiunile de montaj şi întreţinere ataşate arzătorului.3 Punerea în funcţiune a aparatului de reglare Consultaţi documentaţia tehnică a aparatului de reglare din seria 4000 folosit de Dvs. există posibilitatea ridicării temperaturii gazelor de evacuare (vezi capitolul 12. pagina 51).heiztechnik.. Dacă la măsurătorile pentru completarea procesului verbal de punere în funcţiune constataţi că temperatura gazelor de evacuare este prea joasă pentru coşul de fum (pericol de formare de condens).5 "Montarea plăcilor de dirijare a gazelor fierbinţi".buderus. 12.2 Pregătirea instalaţiei pentru funcţionare La punerea în funcţiune se vor respecta următoarele puncte: ! Înainte de punerea în funcţiune.8. aerisiţi instalaţia prin corpurile de încălzire. pagina 32).5 "Ridicarea temperaturii gazelor de evacuare". ! Verificaţi dacă placa pentru dirijarea gazelor fierbinţi sunt montate corect (vezi capitolul 8. pentru instrucţiuni privind modul de punere în funcţiune a acestuia.

5 Ridicarea temperaturii gazelor de evacuare Temperatura gazelor de evacuare se situează la un cazan nou cu temperatura agentului termic de 80 °C şi reglaje (referitoare la puterea nominală) în funcţie de mărimea cazanului în jur de cca. poz. 12.2 Îndepărtarea plăcilor de blocare a gazelor fierbinţi Temperatura gazelor de evacuare poate fi ridicată semnificativ. Temperatura gazelor de evacuare poate fi ridicată prin măsurile descrise în continuare.Punerea în funcţiune a instalaţiei 12. ! Cazanul se scoate din funţiune conform instrucţiunilor de utilizare.5. dacă se demontează plăcile de blocare a gazelor fierbinţi. 68 Poziţia plăcilor de blocare a gazelor fierbinţi Modificări sub rezerva îmbunătăţirilor tehnice! 51 Instrucţiuni de montaj şi întreţinere Cazan special pe motorină / gaz Logano GE515 • Ediţia 06/2001 Buderus Heiztechnik GmbH • http://www. Prin îndepărtarea singulară sau combinată a plăcilor de blocare a gazelor fierbinţi şi a placa pentru dirijarea gazelor fierbinţi se poate obţine o ridicare suplimentară temperaturii gazelor de evacuare. prin îndepărtarea în pereche a plăcilor de dirijare a gazelor fierbinţi de sus respectiv de jos. 12. 1 şi 2). ! Se deşurubează şuruburile care fixează plăcile de blocare a gazelor fierbinţi şi acestea se îndepărtează din partea stângă şi din partea dreaptă (fig. temperatura gazelor de evacuare este corespunzător mai joasă. 160–180 °C. se poate obţine o ridicare a temperaturii gazelor de evacuare. 2 1 12 Fig.5.buderus. 68.1 Îndepărtarea plăcilor de dirijare a gazelor fierbinţi La cazanele de mărimea 7–11 (240–455 kW).de 51 . În regim de funcţionare în două trepte.heiztechnik. INDICAŢIE PENTRU UTILIZATOR Modificarea plăcilor de blocare a gazelor fierbinţi se va lua în considerare ca o ultimă alternativă deoarece micşorarea plăcilor de blocare a gazelor fierbinţi nu este reversibilă.

de . cu şuruburi.12 Punerea în funcţiune a instalaţiei 12. poate fi îndepărtat în acelaşi mod şi al doilea segment de pe plăcile blocare a agazelor fierbinţi. poz. 3 1 2 Fig. aşa cum s-a descris mai sus. 69. ! Se fixează din nou de elementul anterior placa de blocare a gazelor fierbinţi. 1 şi 2). Cu un ciocan se rupe câte un segment de pe placa de blocare a gazelor fierbinţi din stânga şi din dreapta.5. 1 şi 2) să rezeme în gol. ! Placa de blocare a gazelor fierbinţi se aşează pe un suport astfel încât crestăturile (fig.3 Ridicarea uşoară a temperaturii gazelor de evacuare ! Se deşurubează şuruburile (fig. poz. poz. 68. 3) care fixează plăcile de blocare a gazelor fierbinţi şi acestea se îndepărtează din partea stângă şi din partea dreaptă (fig.buderus. ! Dacă creşterea temperaturii gazelor de evacuare rezultată de aici nu este suficientă. 69. 69 Placă de blocare a gazelor fierbinţi Modificări sub rezerva îmbunătăţirilor tehnice! 52 52 Instrucţiuni de montaj şi întreţinere Cazan special pe motorină / gaz Logano GE515 • Ediţia 06/2001 Buderus Heiztechnik GmbH • http://www. respectiv plăcile de blocare a gazelor fierbinţi pot fi îndepărtate complet.heiztechnik.

6. Operaţiuni pentru punerea în funcţiune 1.de 53 . ! Imediat după punerea în funcţiune.heiztechnik. predarea documetaţiei tehnice Confirmarea punerii corecte în funcţiune dpdv tehnic Pagina 27 Pagina 50 Pagina 32 Pagina 50 Vezi documentaţia arzătorului Pagina 51 Pagina (etape de lucru) Pagina 49 Observaţii (semnătura) 12 Stampila firmei/Semnătura/Data INDICAŢIE PENTRU UTILIZATOR ! Completaţi în tabel combustibilul folosit (vezi instrucţiunile de utilizare "Prefaţă". Modificări sub rezerva îmbunătăţirilor tehnice! 53 Instrucţiuni de montaj şi întreţinere Cazan special pe motorină / gaz Logano GE515 • Ediţia 06/2001 Buderus Heiztechnik GmbH • http://www. pagina 2). în timpul punerii în funcţiune a arzătorului pe motorină sau cu gaz. 4.Punerea în funcţiune a instalaţiei 12. 8.buderus. 9. 5. 7. 3.6 Procesul verbal de punere în funcţiune Logano GE515 poate funcţiona cu un arzător pe motorină sau cu un arzător pe gaz. procesul verbal de punere în funcţiune. 2. se semnează procesul verbal şi se trece data punerii în funcţiune. Completaţi cu grijă. Umplerea instalaţiei de încălzire cu apă Aerisirea instalaţiei de încălzire prin radiatoare S-a efectuat controlul de etanşeitate? Verificarea poziţiei plăcilor de dirijare a gazelor fierbinţi Punerea în funcţiune a aparatului de reglare Punerea în funcţiune a arzătorului Verificarea temperaturii gazelor de evacuare Informarea beneficiarului.

1 Scoaterea instalaţiei din funcţiune prin intermediul aparatului de reglare Scoateţi instalaţia din funcţiune prin intermediul aparatului de reglare. de ex. 13. ! Protejaţi instalaţia de încălzire la îngheţ în cazul în care există acest pericol. În acest timp. arzătorul se deconectează automat. PERICOL DE DETERIORARE A INSTALAŢIEI ATENŢIE 13.2 Scoaterea instalaţiei din funcţiune în caz de urgenţă INDICAŢIE PENTRU UTILIZATOR ! Deconectaţi numai în caz de urgenţă instalaţia de la siguranţa camerei centralei termice sau cu întrerupătorul de avarie. În alte cazuri de pericol se închide imediat robinetul principal de alimentare cu combustibil şi se scoate instalaţia de sub tensiune de la siguranţa camerei centralei termice sau cu întrerupătorul de avarie.13 Scoaterea instalaţiei din funcţiune 13 Scoaterea instalaţiei din funcţiune La Logano GE515 pot fi conectate aparatele de reglare ale seriei 4000.de . ! Se închide alimentarea cu combustibil. Modificări sub rezerva îmbunătăţirilor tehnice! 54 54 Instrucţiuni de montaj şi întreţinere Cazan special pe motorină / gaz Logano GE515 • Ediţia 06/2001 Buderus Heiztechnik GmbH • http://www. ! Se închide alimentarea cu combustibil. Instalaţia de încălzire poate îngheţa la ger. Goliţi instalaţia de încălzire de apă prin punctul cel mai de jos al instalaţiei. aerisitorul din cel mai înalt punct al instalaţiei trebuie să fie deschis.buderus. prin îngheţ. La scoaterea din funcţiune a diferitelor tipuri de aparate de reglare se procedează identic. dacă nu este în funcţiune. în cazul unei deconectări de avarie. prin robinetul de golire. O dată cu scoaterea din funcţiune a aparatului de reglare.heiztechnik.

Ceea ce trebuie să conţină un contract anual de inspecţie şi întreţinere orientat spre necesităţi pot fi găsite în capitolul 14. – obţinerea unei siguranţe ridicate în exploatare.6 "Procesele verbale de inspecţie şi întreţinere". – menţinerea arderii ecologice la un nivel ridicat.: – obţinerea unui randament ridicat şi exploatarea economică a instalaţiei (consum redus de combustibil).Inspectarea şi întreţinerea instalaţiei 14 14 Inspectarea şi întreţinerea instalaţiei 14. INDICAŢIE PENTRU UTILIZATOR Puteţi comanda piese de schimb folosind catalogul de piese de schimb Buderus.buderus. AVERTIZARE! ! Executaţi lucrări la instalaţia de gaze numai dacă sunteţi autorizaţi pentru astfel de lucrări. 14. pagina 62. un contract anual de inspecţie şi întreţinere orientat spre necesităţi.2 De ce este importantă o întreţinere regulată? Următoarele motive impun efectuarea întreţinerii regulate a instalaţiilor clenţilor Dvs.de 55 .1 Indicaţii generale Oferiţi clienţlor Dvs. Modificări sub rezerva îmbunătăţirilor tehnice! 55 Instrucţiuni de montaj şi întreţinere Cazan special pe motorină / gaz Logano GE515 • Ediţia 06/2001 Buderus Heiztechnik GmbH • http://www. PERICOL DE MOARTE prin explozia gazelor inflamabile.heiztechnik.

heiztechnik.14 Inspectarea şi întreţinerea instalaţiei 14.de . care servesc la fixarea uşii arzătorului de elementul de cazan anterior (fig. ! Se închide alimentarea cu combustibil. poz. 71. ! Se deschide uşa arzătorului. 1 Fig. 1 până la 4). 70 Exemplificare: Logamatic 4311 ! Se deşurubează cele patru şuruburi mecanice.buderus. 70.3 Curăţarea cazanului cu perii ! Se scoate instalaţia de sub tensiune (vezi capitolul 13 "Scoaterea instalaţiei din funcţiune". pagina 54). 1) de pe aparatul de reglare se comută în poziţia "0". 71 Elementele de fixare a uşii arzătorului Modificări sub rezerva îmbunătăţirilor tehnice! 56 56 Instrucţiuni de montaj şi întreţinere Cazan special pe motorină / gaz Logano GE515 • Ediţia 06/2001 Buderus Heiztechnik GmbH • http://www. ! Întrerupătorul (fig. 4 1 3 2 Fig. poz.

Plăcile de dirijare a gazelor fierbinţi echipează cazanele de mărimea 240–455 cu 7–11 elemenţi (vezi capitolul 8. poz. spre faţă. poz. 4 3 14 2 1 Fig. 1 şi 3).8. ! Restul camerei de ardere (fig. vezi în fig. 74 Curăţarea canalelor de fum Modificări sub rezerva îmbunătăţirilor tehnice! 57 Instrucţiuni de montaj şi întreţinere Cazan special pe motorină / gaz Logano GE515 • Ediţia 06/2001 Buderus Heiztechnik GmbH • http://www. 72 Scoaterea plăcilor de dirijare a gazelor fierbinţi Prezentarea diferitelor tipuri perii oferite de Buderus (echipament opţional). 1 până la 4). din faţă spre spate (fig. 73. 72.Inspectarea şi întreţinerea instalaţiei ! Se scot plăcile de dirijare a gazelor fierbinţi. 1 2 3 Fig.buderus. din canalele de fum (fig.heiztechnik. 3 2 1 Fig. 2) se curăţă cu peria tip 2.de 57 . INDICAŢIE PENTRU UTILIZATOR Cazanele de mărimea 510 cu 12 elemenţi nu sunt echipate cu plăci de dirijare a gazelor fierbinţi. ! Peretele posterior a camerei de ardere se curăţă peria tip 3. poz.5 "Montarea plăcilor de dirijare a gazelor fierbinţi". 74. 74. 73 Perii de curăţare ! Canalele de fum se curăţă cu perii tip 1 şi 2. pagina 32).

buderus. sub stuţul gazelor de evacuare. 75. 75 1 3 Demontarea capacelor de curăţare 2 1 Modificări sub rezerva îmbunătăţirilor tehnice! 58 58 Instrucţiuni de montaj şi întreţinere Cazan special pe motorină / gaz Logano GE515 • Ediţia 06/2001 Buderus Heiztechnik GmbH • http://www. 2) şi de pe colectorul gazelor de evacuare (fig. poz. Se înlocuiesc şnururile de etanşare deteriorate sau întărite.de . Fig. din peretele posterior inferior al cazanului. poz. ! Pereţii posteriori inferiori ai cazanului se ridică uşor şi se scot spre spate.heiztechnik.8. din canalele de fum cât şi din colectorul gazelor de evacuare. ! Se îndepărtează ambele şuruburi de tablă. poz. 76 Îmbinarea termoizolaţiei elementului posterior Fig. 76. ! Se fixează capacele gurilor de curăţare şi se închide uşa arzătorului. poz. în decupările profilului din elementul de manta superior şi din pereţii laterali iar tabla de legătură se fixează cu şuruburi de piesele mantăii posterioare inferioare. ! Se îndepărtează capacele gurilor de curăţare de pe elementul posterior (fig. ! Se scoate agrafa de sub stuţul gazelor de evacuare. ! Se curăţă plăcile de dirijare ale gazelor fierbiţi cu periile. 75. termoizolaţia se rabate în sus şi se agaţă cu agrafa (fig. 3). ! Piesele mantăii posterioare inferioare se agaţă. ! Se îndepărtează depunerile din ardere din focar. 1). Şuruburile se strâng uniform. în stânga şi în dreapta. ! Plăcile de dirijare ale gazelor fierbinţi se introduc în canalele de fum (vezi capitolul 8.14 Inspectarea şi întreţinerea instalaţiei ! Se deşurubează ambele şuruburi de tablă de pe tabla de legătură şi se îndepărtează tabla de legătură.5 "Montarea plăcilor de dirijare a gazelor fierbinţi". ! Se verifică şnururile de etanşare de la gurile de curăţare şi de la uşa arzătorului. pagina 32). 1). 75. INDICAŢIE PENTRU UTILIZATOR Şnururi de etanşare corespunzătoare se pot obţine prin filiale. din stânga şi din dreapta. ! Termoizolaţia elementului posterior se rabate în jos şi se îmbină cu agrafa sub stuţul colectorului gazelor de evacuare (fig.

(curăţare chimică) instrucţiunile de utilizare ale aparatului de curăţare şi a detergentului. ! Utilizaţi detergenţi corespunzători felului de murdărire (depuneri neaderente sau aderente). 14 Modificări sub rezerva îmbunătăţirilor tehnice! 59 Instrucţiuni de montaj şi întreţinere Cazan special pe motorină / gaz Logano GE515 • Ediţia 06/2001 Buderus Heiztechnik GmbH • http://www. La curăţarea umedă urmaţi aceleaşi etape descrise la curăţarea cu perii (vezi capitolul 14. detergent.buderus. pagina 56). de sus. modul de curăţare umedă trebuie să se execute diferit de modul de efectuare descris aici.Inspectarea şi întreţinerea instalaţiei 14. ! Aparatul de reglare se protejează cu o folie. uniform.heiztechnik. INDICAŢIE PENTRU UTILIZATOR ! Respectaţi. ! Pe canalele de fum se pulverizează.4 Curăţarea umedă a cazanului În cazul curăţării umede.de 59 . ! Se încălzeşte cazanul până ce temperatura agentului termic ajunge la cel puţin 70 °C. utilizaţi detergenţi corespunzător gradului de murdărire. În anumite situaţii. la curăţarea umedă.3 "Curăţarea cazanului cu perii". nu este permis ca în aparatul de reglare să pătrundă vapori din pulverizare. ! Se perie canalele de fum.

în baza înstalaţiilor închise cum se poate verifica presiunea apei din instalaţie. atunci. În practică se mai montează foarte rar instalaţii deschise. poz. instalaţia poate fi deteriorată prin coroziune sau prin depunere de piatră. 1: Indicator roşu Poz. Indicatorul roşu (fig. ! Verificaţi instalaţia de încălzire la etanşeitate şi funcţiile vasului de expansiune. în funcţie de proprietăţile apei. 2) trebuie să se situeze în interiorul marcajului verde (fig. 3). poz.14 Inspectarea şi întreţinerea instalaţiei 14. se va explica prin exemple. 78. Instalaţii deschise La instalaţiile deschise. 78. Instalaţii închise La instalaţiile închise. 3: Marcaj roşu ! Reglaţi în mod corespunzător indicatorul manometrului. poz.5 Verificarea presiunii apei din instalaţie În general. 3). De accea. 78 Manometru pentru instalaţii închise 3 Poz. ! Aveţi în vedere ca instalaţia să fie aerisită. PERICOL DE DETERIORARE A INSTALAŢIEI ATENŢIE 2 1 prin completări prea dese cu apă. Dacă apa din instalaţie trebuie completată prea des. 3: Marcaj verde Modificări sub rezerva îmbunătăţirilor tehnice! 60 60 Instrucţiuni de montaj şi întreţinere Cazan special pe motorină / gaz Logano GE515 • Ediţia 06/2001 Buderus Heiztechnik GmbH • http://www. 77. instalaţiile deschise se deosebesc de instalaţiile închise.de . 2: Indicator verde Poz. poz. 77. 1: Indicator hidrometru Poz. Fig.buderus.heiztechnik. 3 2 1 Fig. 2: Indicator manometru Poz. ! Verificaţi presiunea din instalaţie. 78. 1) trebuie să se situeze în interiorul marcajului roşu (fig. INDICAŢIE PENTRU UTILIZATOR ! Creaţi presiunea necesară pentru instalaţie. poz. indicatorul manometrului (fig. 1) al manometrului trebuie să fie reglat în dreptul presiunii necesare pentru instalaţie. indicatorul hidrometrului (fig. 77 Hidrometru pentru instalaţii deschise Poz.

! Apa de completare se introduce în instalaţie prin robinetul de umplere din sistemul de conducte (retur). 78. ci exclusiv numai prin robinetul de umplere din sistemtul de conducte (retur) al instalaţiei de încălzire. 2) trece sub marcajul verde (fig. 78.1 "Umplerea instalaţiei".de 61 . ! Nu completaţi apa din instalaţia de încălzire în timpul funcţionării prin robinetul KFE al cazanului. ! Se aeriseşte instalaţia. poz.buderus.Inspectarea şi întreţinerea instalaţiei Dacă indicatorul manometrului (fig. În acest caz trebuie completată apa din instalaţie (vezi capitolul 12.heiztechnik. PERICOL DE DETERIORARE A INSTALAŢIEI ATENŢIE 14 prin şoc termic. Modificări sub rezerva îmbunătăţirilor tehnice! 61 Instrucţiuni de montaj şi întreţinere Cazan special pe motorină / gaz Logano GE515 • Ediţia 06/2001 Buderus Heiztechnik GmbH • http://www. pagina 49). 3) atunci presiunea apei din instalaţie este prea scăzută. ! Se verifică din nou presiunea apei. poz.

6 Procesele verbale de inspecţie şi întreţinere Procesele verbale de inspecţie şi întreţinere vă oferă o imagine de ansamblu asupra lucrărilor de inspecţie şi întreţinere. 7. 10. la instalaţiile închise Verificarea presiunii apei şi a presurizării. Verificarea stării generale a instalaţiei Control vizual şi funcţional al instalaţiei Verificarea instalaţiei de combustibil şi de apă (agent termic): – la etanşeitate – la coroziune vizibilă – la îmbătrânire Verificarea focarului şi a suprafeţelor de transfer termic la murdărire. pentru aceasta se scoate instalaţia din Pagina 56 funcţiune Verificarea funcţiilor arzătorului Vezi documentaţia tehnică a arzătorului Pagina (etape de lucru) Observaţii 4. 2. dată şi ştampilă Vezi documentaţia tehnică a aparatului de reglare Modificări sub rezerva îmbunătăţirilor tehnice! 62 62 Instrucţiuni de montaj şi întreţinere Cazan special pe motorină / gaz Logano GE515 • Ediţia 06/2001 Buderus Heiztechnik GmbH • http://www.14 Inspectarea şi întreţinerea instalaţiei 14. cu măsurători şi documentarea rezultatelor măsurătorilor şi verificărilor Certificarea de inspecţie autorizată cu semnătură. ! Cerificaţi lucrările de inspecţie sub semnătură şi treceţi data efectuării.de . Lucrări de inspecţie 1. Completaţi procesele verbale cu ocazia efectuării inspecţiei şi întreţinerii. Verificarea funcţiilor şi siguranţei sistemului de evacuare a Vezi documentaţia tehnică a gazelor de ardere arzătorului Verificarea presiunii apei şi a presurizării vasului de expansiune cu membrană. 8. la instalaţiile deschise Pagina 60 Pagina 60 Verificarea funcţiilor boilerului şi a anodului de protecţie la Vezi documentaţia tehnică a coroziune boilerului Verificarea reglajelor aparatului de reglare în funcţie de cerinţe Controlul final al lucrărilor de inspecţie. 3. 6. 5. 9.buderus.heiztechnik. 11.

dacă este cazul. dată şi ştampilă Modificări sub rezerva îmbunătăţirilor tehnice! 63 Instrucţiuni de montaj şi întreţinere Cazan special pe motorină / gaz Logano GE515 • Ediţia 06/2001 Buderus Heiztechnik GmbH • http://www. 9. Scoaterea instalaţiei din funcţiune Demontarea şi curăţarea plăcilor de dirijare a gazelor fierbinţi Curăţarea canalelor de fum (a suprafeţelor de transfer termic) Curăţarea focarului Curăţarea colectorului gazelor de evacuare Montarea plăcilor de dirijare a gazelor fierbinţi Verificarea şi. 2.heiztechnik. înlocuirea garniturilor de etanşare / a şnururilor de etanşare la arzător şi la uşa arzătorului Punerea în funcţiune a instalaţiei Controlul final al lucrărilor de inspecţie. 4.buderus. Verificarea funcţiilor şi siguranţei în exploatare Certificarea de întreţinere autorizată cu semnătură. 5. 7.de 63 . 8. 6.Inspectarea şi întreţinerea instalaţiei 14 Lucrări de întreţinere orientate spre necesităţi 1. 3. cu măsurători şi documentarea rezultatelor măsurătorilor şi verificărilor Pagina (etape de lucru) Pagina 54 Pagina 57 Pagina 57 Pagina 57 Pagina 57 Pagina 32 Vezi documentaţia tehnică a arzătorului Pagina 49 Vezi documentaţia tehnică a arzătorului Vezi documentaţia tehnică a arzătorului Observaţii 10.

tasta de depanare (deparazitare) se apasă consecutiv de mai mult de trei ori. Dacă în cazul nepornirii arzătorului. transformatorul de aprindere al arzătorului poate fi deteriorat. puteţi consulta informaţiie necesare privind depanarea arzătorului în documentaţia tehnică a arzătorului respectiv.buderus.heiztechnik. Dacă arzătorul nu porneşte nici după trei încercări. PERICOL DE DETERIORARE A INSTALAŢIEI ATENŢIE prin apăsarea prea des repetată a tastei de depanare (deparazitare). informaţii detaliate privind mesajele de deranjamente găsiţi în instrucţiunile de service ale aparatului de reglare respectiv. ! Nu încercaţi să remediaţi deranjamentul prin apăsarea de mai mult de trei ori consecutiv a tastei de depanare (deparazitare). Modificări sub rezerva îmbunătăţirilor tehnice! 64 64 Instrucţiuni de montaj şi întreţinere Cazan special pe motorină / gaz Logano GE515 • Ediţia 06/2001 Buderus Heiztechnik GmbH • http://www.de . ! Apăsaţi tasta de depanare (deparazitare) a arzătorului (vezi instrucţiunile de utilizare ale arzătorului). Suplimentar. deranjamentul arzătorului este semnalizat printr-un bec de avarie pe arzător.15 Remedierea deranjamentelor arzătorului 15 Remedierea deranjamentelor arzătorului Deranjamentele instalaţiei de încălzire sunt afişate pe dispay-ul aparatului de reglare.

. . . . . . . . 10 P Perii de curăţare . . . . . . . . . 25 C Capac gură de curăţare . . . . . . . . . . . . . 55 Condiţii de utilizare cazan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5. . . . . . . . . . . . . . . . . 10 Temperatură tur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 Plăci de blocare a gazelor fierbinţi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 B Bloc de cazan . . . . . . . 26 Temperatura gazelor de evacuare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 Presă de niplare cazan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 Volum apă cazan . . . . . . . . . 57 Piese manta perete posterior . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 E Element intermediar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 Lungime totală cazan . . . . . . . . . . . . . . . . 9 Debit masic . . . . . . . . . . . 8 Diametru focar . . . . . . . . . . . . . 9 Greutate . 10 R Regulator de temperatură . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8 Apă de completare . . .de 65 . 49 Arzător . . . .5 . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 . . . . . . . . . . . 55 Conţinut CO2 . . . . . . 49 Apă de umplere . . . . . . . . 18 Suprapresiune de lucru . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 Descriere produs . . . . .heiztechnik. . . . . . . . . . . . . . 9 V Verificare la etanşeitate . . 10 Putere termică în focar . . . . . . . . . . . 9 L Lungime bloc cazan . 9 F Flanşă de racordare . . . . . . . . . . . . . . . . 5 D Date tehnice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48 M Manta . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 S Set ajutător de montaj . . . . . . . . . . . . . . . . 9 I Isolaţie termică . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 Putere termică nominală . . . . . . 38 Mărime cazan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 Contract de inspecţie Contract de întreţinere (orientat spre necesităţi) . . . . 43 G Gabarit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37 Transport . . . . . . . 32 Presă de niplare . . . . . . 21 Element posterior . . . . . . . . . . . . 26 Ţeavă de evacuare gaze de ardere . . 18 Elemenţi de cazan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 Presiune de refulare (tiraj) . . . . . 35 Volum de gaz . . . . . . . . . . . . 5 T Teacă de imersie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 Plăci de dirijare a gazelor fierbinţi . .Index 16 16 Index A Adâncime uşă arzător . 29 Ţ Ţeavă de alimentare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .buderus. . . 9. . . 9 Aparat de reglare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 Termoizolaţia elementului posterior . 10 Presiune dinamică gaze de ardere . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 Lungime focar . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 Suprapresiune de lucru maximă . . . 9 Modificări sub rezerva îmbunătăţirilor tehnice! 65 Instrucţiuni de montaj şi întreţinere Cazan special pe motorină / gaz Logano GE515 • Ediţia 06/2001 Buderus Heiztechnik GmbH • http://www. . . . . 18 Colector gaze de evacuare Combustibil . . . . . . . .

Instrucþiuni de utilizare Cazulul special pe motorinã / gaz Logano GE515 .

buderus. INDICAŢIE PENTRU UTILIZATOR Dacă doriţi să folosiţi pentru instalaţie un alt tip de combustibil. Cu privire la aceste instrucţiuni Prezentele instrucţiuni conţin informaţii importante pentru exploatarea şi întreţinerea sigură şi corectă a cazulului special pe motorină / gaz Logano GE515. ! Utilizaţi pentru instalaţia Dvs.Prefaţă Aparatul corespunde cerinţelor fundametale ale normelor şi directivelor aplicabile. O copie a Declaraţiei de conformitate se găseşte în instrucţiunile de montaj şi întreţinere. va completa în tabelul de mai jos. funcţionarea şi caracteristicile tehnice pot prezenta abateri minore. Conformitatea a fost dovedită. Actualizarea documentaţiei Petru propuneri de îmbunătăţire sau în cazul unor nereguli constatate. Combustibilul corect Pentru o funcţionare ireproşabilă înstalaţia tebuie alimentată cu combustibilul corespunzător. ilustraţiile. vă rugăm să ne contactaţi. PERICOL DE DETERIORARE A INSTALAŢIEI ATENŢ IE! prin utilizarea de combustibil necorespunzător.heiztechnik. Modificări sub rezerva îmbunătăţirilor tehnice! 2 68 Instrucţiuni de utilizare Cazan special pe motorină / gaz Logano GE515 • Ediţia 11/2001 Buderus Heiztechnik GmbH • http://www.de . la punerea în funcţiune. Specialistul Dvs. exclusiv combustibilul indicat. Documentele corespunzătoare precum şi Declaraţia de conformitate în original sunt păstrate la producător. cu ce fel de combustibil trebuie să fie alimentată instalaţia Dvs. atunci vă recomadăm să cereţi sfatul specialistului Dvs. Utilizaţi acest combustibil: Ştampila/Semnătura/Data Sub rezerva modificărilor tehnice! Datorită perfecţionărilor permanente.

. . . .2 Proprietăţile apei . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Cuprins 1 Pentru siguranţa Dvs . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .79 Modificări sub rezerva îmbunătăţirilor tehnice! 69 Instrucţiuni de utilizare Cazan special pe motorină / gaz Logano GE515 • Ediţia 11/2001 Buderus Heiztechnik GmbH • http://www. .75 5 Scoaterea instalaţiei din funcţiune . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .heiztechnik. . . . . . . . .de 3 . . . . .73 3. . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .70 1. . .75 4. . . . . . . . .1 Clasificarea apei . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 Destinaţia. . . . . . .2 Verificarea şi corectarea presiunii apei. .76 5. .77 . . . . . . . . . . .74 4 Punerea în funcţiune a instalaţiei . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .78 7. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .73 Utilizaţi apă corespunzătoare pentru umplere şi pentru completare 3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . .70 2 3 Descrierea produsului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 De ce este importantă o întreţinere regulată? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 Scoaterea din funcţiune a instalaţiei în caz de urgenţă . . . . . .. .. . . . . . .buderus. .1 Scoaterea din funcţiune a aparatului de reglare şi a arzătorului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .76 6 7 Înlăturarea deranjamentelor arzătorului Întreţinerea instalaţiei . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3 Respectaţi aceste indicaţii de siguranţă . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .75 4.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .70 1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .72 . . . . . . . . . . 76 5. . . . ..2 Punerea în funcţiune a aparatului de reglare şi a arzătorului . . . .2 Structura indicaţiilor . .1 Pregătirea instalaţiei pentru punerea în funcţiune . . . . . . . . . . . . . . . . .78 7. . . . . . . .70 1. . . . . . . . . . . .

poate conduce la răniri grave sau poate provoca chiar moartea. nu folosiţi telefonul. dar nu sunaţi! ! Părăsiţi clădirea! ! Anunţaţi telefonic întreprinderea furnizoare de gaz din afara clădirii! ! Alarmaţi eventual poliţia sau pompierii! ! În cazul scăpărilor de gaz perceptibile cu auzul. dacă domeniul de lucru ale acestora coincide cu datele tehnice ale cazanului.heiztechnik. PERICOL DE ACCIDENTARE/ DE DETERIORARE A INSTALAŢIEI ATENŢ IE! AVERTIZARE! Indică o situaţie periculoasă potenţial. Modificări sub rezerva îmbunătăţirilor tehnice! 4 70 Instrucţiuni de utilizare Cazan special pe motorină / gaz Logano GE515 • Ediţia 11/2001 Buderus Heiztechnik GmbH • http://www. ! Lăsaţi-vă instruiţi în detaliu privind deservirea instalaţiei de către firma specializată în instalaţii de încălzire. S-a pus un accent deosebit pe un mod de deservire prietenos. ! Instalaţia de încălzire se va monta numai de către un specialist în instalaţii de încălzire. ! Citiţi cu atenţie instrucţiunile de utilizare. stechere sau soneria! ! Închideţi robinetul principal de gaz! ! Deschideţi ferestrele şi uşile! ! Avertizaţi locatarii.de . Pot fi utilizate toate arzătoarele pe motorină respectiv pe gaz verificate după EN 267 sau EN 676. AVERTIZARE! 1. economică şi ecologică a instalaţiei. INDICAŢIE PENTRU UTILIZATOR Aici primiţi sfaturi practice pentru un reglaj şi o exploatare optimă a echipamentului cât şi alte informaţii folositoare. Pentru o exploatare sigură. La miros de gaz există pericol de explozie. ! Nu aprindeţi foc! Nu fumaţi! Nu folosiţi bricheta! ! Evitaţi producerea de scântei! Nu acţionaţi întrerupătoare electrice.3 Respectaţi aceste indicaţii de siguranţă Cazanul special pe motorină / gaz Logano GE515 este construit şi produs după cele mai noi cunoştinţe tehnologice şi reguli privind siguranţa în funcţionare. care poate conduce la răniri medii sau uşoare sau la pagube materiale. La aceste cazane îşi găsesc utilizarea sistemele de reglare ale seriei 4000. Printr-o deservire necorespunzătoare a Logano GE515 pot apare pagube materiale.1 Pentru siguranţa Dvs 1 Pentru siguranţa Dvs 1. PERICOL DE MOARTE prin explozia gazelor inflamabile. fără aplicarea de măsuri pe prevenire suficiente. ! Exploataţi cazanul de încălzite numai conform destinaţiei sale şi într-o stare tehnică ireproşabilă.1 Destinaţia Cazanul special pe motorină / gaz Logano GE515 a fost conceput pentru încălzirea apei ca agent termic. vă recomandăm să respectaţi indicaţiile de siguranţă şi instrucţiunile de utilizare. părăsiţi imediat zona periculoasă! 1.2 Structura indicaţiilor Se deosebesc două trepte de pericole care sunt indicate prin cuvinte de atenţionare: PERICOL DE MOARTE Indică un pericol care este posibil fie generat de un produs şi care.buderus.

curăţarea şi întreţinerea instalaţiei o dată pe an.3. ATENŢ IE! ! Nu utilizaţi niciodată detergenţi cu conţinut de clor şi hidrocarburi halogenate (de ex. PERICOL DE DETERIORARE A INSTALAŢIEI ATENŢ IE! prin îngheţ. ! Nu depozitaţi materiale sau lichide inflamabile în vecinătatea nemijlocită a cazanului. în spay-uri. PERICOL DE INCENDIU datorită materialelor sau lichidelor inflamabile.de 5 . ! Evitaţi impurificarea aerului de combustie cu praf.3. întreţinerea şi menţinerea în funcţiune să fie executate de către o firmă specializată. ! Aveţi în vedere ca lucrările la instalaţia de gaz să fie executate de o firmă specializată. adezivi). vopsele. ! Aveţi în vedere ca montajul. concesionară. DETERIORĂRI ALE CAZANULUI prin aer de combustie impurificat. Modificări sub rezerva îmbunătăţirilor tehnice! 71 Instrucţiuni de utilizare Cazan special pe motorină / gaz Logano GE515 • Ediţia 11/2001 Buderus Heiztechnik GmbH • http://www.buderus. ! Aveţi în vedere ca încăperea cazanului să fie protejată de îngheţ.2 Executarea de lucrări la instalaţie PERICOL DE MOARTE prin explozia de gaze inflamabile. racordurile de gaz. ! Nu este permisă funcţionarea cazanului dacă nu remediaţi neîntârziat această stare. AVERTIZARE! 1 1.1 Amplasarea PERICOL DE MOARTE prin otrăvire. PERICOL DE DETERIORARE A INSTALAŢIEI AVERTIZARE! ATENŢ IE! prin neefectuarea sau efectuarea necorespunzătoare a curăţării şi întreţinerii.Pentru siguranţa Dvs 1. ! Dispuneţi inspectarea. diluanţi şi detergenţi. prima punere în funcţiune. de către o firmă specializată. ! Nu uscaţi rufe în încăperea centralei termice. ! Aveţi în vedere ca deschiderile pentru accesul aerului şi pentru ventilaţie să nu fie micşorate sau obturate.heiztechnik. AVERTIZARE! Insuficienţa de aer de combustie poate conduce la emanaţii de gaz periculoase. ! Recomadăm încheierea unui contract pentru o inspecţie anuală şi o întreţinere în funcţie de necesităţi. motorină şi de evacuare a gazelor de ardere. racordul de energie electrică.

– Mantaua cazanului (îmbrăcămintea. 1: Mantaua cazanului (îmbrăcămintea) Poz. 2.de . Mantaua cazanului şi izolaţia termică împiedică pierderea de energie. 1: Mantaua cazanului (îmbrăcămintea) Modificări sub rezerva îmbunătăţirilor tehnice! 6 72 Instrucţiuni de utilizare Cazan special pe motorină / gaz Logano GE515 • Ediţia 11/2001 Buderus Heiztechnik GmbH • http://www. 3: Blocul cazanului Poz. 1 şi Fig. Poz. izolaţia termică (Fig. 2: Izolaţia termică Poz.buderus. 4) Aparatul de reglare serveşte la supravegherea şi comandarea tuturor componentelor electrice ale cazanului special pe motorină / gaz Logano GE515. – Aparatul de reglare (Fig. Fig. 3 2 1 Fig. 1). Poz. Poz.heiztechnik. Poz. 1. 1. Blocul cazanului transferă căldura produsă de arzătzor agentului termic. 3). 2). 1 Cazan special pe motorină / gaz Logano GE515 Poz. 2 Cazan special pe motorină / gaz Logano GE515 Poz. 1.2 Descrierea produsului 2 Descrierea produsului 4 1 Componentele principale ale cazanului special pe motorină / gaz Logano GE515 ie sunt: – Blocul cazanului (Fig. 4: Aparatul de reglare 1 1 1 Fig.

Modificări sub rezerva îmbunătăţirilor tehnice! 73 Instrucţiuni de utilizare Cazan special pe motorină / gaz Logano GE515 • Ediţia 11/2001 Buderus Heiztechnik GmbH • http://www.1 Clasificarea apei În instalaţia Dvs.buderus. se foloseşte apă ca agent termic. 3.de 7 . În funcţie de scopul pentru care este folosită. – Apa de încălzire (agentul termic): este apa care se găseşte în instalaţia Dvs. apa poartă denumiri diferenţiate. Respectaţi cerinţele de bază specifice instalaţiei cu privire la proprietăţile apei. – Apa pentru umplere: este apa cu care se umple instalaţia înainte de prima punere în funcţiune.heiztechnik.Utilizaţi apă corespunzătoare pentru umplere şi pentru completare 3 3 Utilizaţi apă corespunzătoare pentru umplere şi pentru completare Acest capitol vă oferă informaţii generale privind clasificarea apei în instalaţia Dvs. descrise în Capitol 3.2 "Proprietăţile apei". – Apa pentru completare: este apa cu care se completează apa din instalaţie după o eventuală pierdere de apă.

3
3.2

Utilizaţi apă corespunzătoare pentru umplere şi pentru completare
Proprietăţile apei

Orice apă conţine substanţe, cum este de ex. Ca (HCO3)2 (carbonat acid de calciu), care pot influenţa funcţia instalaţiei Dvs. de încălzire. Acesta poate conduce la coroziune, formare de piatră sau depuneri. Pentru ca instalaţia Dvs. de încălzire să funcţioneze cât mai mult timp economic şi în siguranţă precum şi cu economie de energie, recomandăm verificarea proprietăţilor apei de umplere şi de completare respectiv prepararea acesteia. PERICOL DE DETERIORARE A INSTALAŢIEI
ATENŢ IE!

prin coroziune sau depunere de piatră cauzată de apa de umplere şi de completare, care nu corespunde cerinţelor specifice ale instalaţiei. ! Cereţi informaţii de la specialistul pentru instalaţii de încălzire sau de la furnizorul Dvs. oficial de apă privind concentraţia de Ca (HCO3)2 (carbonat acid de calciu) din zona Dvs. ! Dacă apa de unplere şi de completare nu corespunde cerinţelor specifice ale instalaţiei, atunci aceasta trebuie preparată. În acest caz adresaţi-vă specialistului pentru instalaţii de încălzire.

Pentru utilizarea şi prepararea corectă a apei de umplere respectiv de completare trebuie să respectaţi neapărat tabelul următor. Tabelul este un extras din fişa tehnică K8 "Prepararea apei pentru instalaţiile de încălzire cu apă caldă" cuprinsă în catalogul comercial Buderus.
Puterea totală a cazanului în kW 100 < Q ≤ 350 350 < Q ≤ 1000 100 < Q ≤ 350 350 < Q ≤ 1000 Tab. 1 Concentraţia de Ca (HCO3)2 în mol/m³ ≤ 2,0 ≤ 1,5 > 2,0 > 1,5 Cantitatea maximă de apă de umplere şi de completare Vmax în m³ Vmax = de 3 ori volumul instalaţiei Q ( kW ) V max = 0, 0313 ⋅ -----------------------------------------------mol Ca ( HCO 3 ) 2  -------- 3 m Valoare pH agent termic 8,2–9,5

8,2–9,5

Cerinţe privind apa de umplere, completare şi agentul termic

Modificări sub rezerva îmbunătăţirilor tehnice!

8

74 Instrucţiuni de utilizare Cazan special pe motorină / gaz Logano GE515 • Ediţia 11/2001

Buderus Heiztechnik GmbH • http://www.heiztechnik.buderus.de

Punerea în funcţiune a instalaţiei

4

4

Punerea în funcţiune a instalaţiei

Acest capitol vă prezintă cum pregătiţi instalaţia pentru punerea în funcţiune precum şi cum puteţi pune în funcţiune aparatul de reglare şi arzătorul.

4.1

Pregătirea instalaţiei pentru punerea în funcţiune

Pentru ca instalaţia să poată fi pusă în funcţiune, trebuie să verificaţi următoarele: ! presiunea apei în instalaţie (vezi capitolul 7.2 "Verificarea şi corectarea presiunii apei", pagina 13), ! dacă ventilul principal de admisie al combustibilului este deschis, ! dacă este cuplat întrerupătorul de avarie a instalaţiei de încălzire. Solicitaţi specialistului pentru instalaţii de încălzire să vă arate unde se află ventilul de umplere în sistemul de conducte (retur) al instalaţiei Dvs.

4.2

Punerea în funcţiune a aparatului de reglare şi a arzătorului

Puneţi în funcţiune cazanul prin intermediul aparatului de reglare (aici, spre exemplificare, figura 3: aparatul de reglare seria 4000). Odată cu punerea în funcţiune a aparatului de reglare se pune automat în funcţiune şi arzătorul. Arzătorul poate fi pornit în continuare de aparatul de reglare. Pentru informaţii supimentare în legătură cu acestea, consultaţi instrucţiunile de utilizare ale aparatelor de reglare sau ale arzătoarelor respective. ! Comutaţi regulatorul de temperaură al agentului termic (Fig. 3, Poz. 1) pe "AUT". ! Comutaţi întrerupătorul (Fig. 3, Poz. 2) în poziţia "I" (pornit). INDICAŢIE PENTRU UTILIZATOR ! Respectaţi instrucţiunile de utilizare ale aparatului de reglare. 1 2

Fig. 3

Aparat de reglare (aici de ex.: Logamatic 4000)

Poz. 1: Regulator temperatură agent termic Poz. 2: Comutator de funcţionare

Modificări sub rezerva îmbunătăţirilor tehnice!

75 Instrucţiuni de utilizare Cazan special pe motorină / gaz Logano GE515 • Ediţia 11/2001

Buderus Heiztechnik GmbH • http://www.heiztechnik.buderus.de

9

5

Scoaterea instalaţiei din funcţiune

5

Scoaterea instalaţiei din funcţiune
5.2 Scoaterea din funcţiune a instalaţiei în caz de urgenţă
INDICAŢIE PENTRU UTILIZATOR ! Deconectaţi instalaţia numai în caz de urgenţă prin intermediul siguranţei încăperii centralei termice sau a comutatorului de avarie. În alte cazuri de pericol, închideţi imediat ventilul princpal de admisie a combustibilului şi scoateţi instalaţia de sub tensiune cu ajutorul siguranţei încăperii centralei termice sau a comutatorului de avarie (vezi capitolul 1.3 "Respectaţi aceste indicaţii de siguranţă", pagina 4).

Acest capitol vă prezintă cum puteţi scoate din funcţiune cazanul, aparatul de reglare şi arzătorul. În continuare se prezintă cum puteţi deconecta instalaţia în caz de urgenţă. PERICOL DE DETERIORARE A INSTALAŢIEI
ATENŢ IE!

prin îngheţ. Instalaţia poate îngheţa pe ger, dacă nu este în funcţiune, de ex. deconectare datorită unei situaţii de avarie. ! Protejaţi instalaţia în caz de pericol de îngheţ. ! Goliţi agentul termic prin punctul cel mai de jos al instalaţiei cu ajutorul robinetului KFE (robinet de umplere şi golire al cazanului). Ventilul de aerisire din punctul cel mai înalt al instalaţiei trebuie să fie deschis în această situaţie.

! Închideţi robinetul principal de admisie al combustibilului.

5.1

Scoaterea din funcţiune a aparatului de reglare şi a arzătorului

Scoateţi din funcţiune cazanul prin intermediul aparatului de reglare (aici, de exemplu figura 3: aparat de reglare din seria 4000). Prin scoaterea din funcţiune a aparatului de reglare, arzătorul va fi deconectat simultan, automat. ! Comutaţi întrerupătorul (Fig. 3, Poz. 1) în poziţia "0" (oprit). INDICAŢIE PENTRU UTILIZATOR Pentru informaţii suplimentare în legătură cu acestea, consultaţi instrucţiunile de utilizare ale aparatelor de reglare sau ale arzătoarelor respective.

Modificări sub rezerva îmbunătăţirilor tehnice!

10

76 Instrucţiuni de utilizare Cazan special pe motorină / gaz Logano GE515 • Ediţia 11/2001

Buderus Heiztechnik GmbH • http://www.heiztechnik.buderus.de

puteţi consulta informaţiie necesare privind depanarea arzătorului în documentaţia tehnică a arzătorului respectiv. PERICOL DE DETERIORARE A INSTALAŢIEI ATENŢ IE! prin apăsarea prea des repetată a tastei de depanare (deparazitare). ! Nu încercaţi să remediaţi deranjamentul prin apăsarea de mai mult de trei ori a tastei de depanare (deparazitare). Dacă în cazul nepornirii arzătorului. deranjamentul arzătorului este semnalizat printr-un bec (semnal luminos) pe arzător. atunci agentul termic trebuie golit prin punctul cel mai de jos al instalaţiei cu ajutorul robinetului KFE (robinet de umplere şi golire al cazanului). ! Apăsaţi tasta de depanare (deparazitare) a arzătorului (vezi instrucţiunile de utilizare ale arzătorului). transformatorul de aprindere al arzătorului se poate deteriora. Modificări sub rezerva îmbunătăţirilor tehnice! 77 Instrucţiuni de utilizare Cazan special pe motorină / gaz Logano GE515 • Ediţia 11/2001 Buderus Heiztechnik GmbH • http://www.heiztechnik. deconectare datorită unei situaţii de avarie. Suplimentar. Instalaţia poate îngheţa pe ger.Înlăturarea deranjamentelor arzătorului 6 6 Înlăturarea deranjamentelor arzătorului Deranjamentele instalaţiei de încălzire sunt afişate pe display-ul aparatului de reglare. dacă nu este în funcţiune. Dacă arzătorul nu porneşte nici după trei încercări. de ex. datorită unei deconectări de avarie instalaţia urmează să fie menţinută scoasă din funcţiune câteva zile. ! Dacă. tasta de depanare (deparazitare) se apasă consecutiv de mai mult de trei ori. informaţii detaliate privind mesajele de deranjamente găsiţi în instrucţiunile de service ale aparatului de reglare respectiv.buderus.de 11 . pentru a fi protejată de pericolul de îngheţ. PERICOL DE DETERIORARE A INSTALAŢIEI ATENŢ IE! prin îngheţ.

Modificări sub rezerva îmbunătăţirilor tehnice! 12 78 Instrucţiuni de utilizare Cazan special pe motorină / gaz Logano GE515 • Ediţia 11/2001 Buderus Heiztechnik GmbH • http://www.1 De ce este importantă o întreţinere regulată? Întreţinerea regulată a instalaţiei trebuie efectuată din următoarele motive: – pentru obţinerea unui randament ridicat şi funcţionarea economică a instalaţiei (consum redus de combustibil).heiztechnik. – pentru atingerea unei siguranţe ridicate în funcţionare.buderus.de . – pentru menţinerea la un nivel ridicat a arderii ecologice.7 Întreţinerea instalaţiei 7 Întreţinerea instalaţiei În acest capitol este explicată importanţa întreţinerii regulate a instalaţiei Dvs. PERICOL DE DETERIORARE A INSTALAŢIEI ATENŢ IE! datorită lipsei sau efectuării necorespunzătoare a curăţării şi întreţinerii. ! Instalaţia trebuie inspectată. În continuare se arată cum puteţi controla şi corecta singur presiunea apei din instalaţie. ! Recomandăm încheierea unui contract pentru o verificare anuală şi întreţinere în funcţie de necesităţi. curăţată şi intreţinută o dată pe an de către un specialist pentru instalaţii de încălzire. 7.

.de 13 . INDICAŢIE PENTRU UTILIZATOR În cazul degajării de gaze din apa de umplere sau de completare. instalaţia poate fi deteriorată prin coroziune sau formare de piatră. ! Aerisiţi instalaţia de încălzire prin intermediul radiatoarelor şi. Modificări sub rezerva îmbunătăţirilor tehnice! 79 Instrucţiuni de utilizare Cazan special pe motorină / gaz Logano GE515 • Ediţia 11/2001 Buderus Heiztechnik GmbH • http://www. pagina 7). 7. în funcţie de proprietăţile apei. Astfel. ! Informaţi specialistul pentru instalaţii de încălzire dacă trebuie să completaţi des agentul termic.2 Verificarea şi corectarea presiunii apei 7 Pentru asigurarea funcţionării instalaţiei Dvs.2. Dacă presiunea apei în instalaţie este prea mică. în instalaţie se pot forma perne de aer. Dacă trebuie să completaţi prea des apa în instalaţie atunci.buderus.1 Când trebuie verificată presiunea în instalaţie? – Volumul apei de umplere sau de completare scade mult în primele zile deoarece se degajă puternic gaze. în cazul instalaţiilor nou umplute. atunci trebuie completată apa din instalaţie (vezi capitolul 3 "Utilizaţi apă corespunzătoare pentru umplere şi pentru completare". presiunea agentului termic se măsoară la început zilnic apoi în intervale de timp din ce în ce mai mari. dacă este cazul. PERICOL DE DETERIORARE A INSTALAŢIEI ATENŢ IE! prin completări prea dese cu apă. completaţi apa din instalaţie.heiztechnik. în instalaţie trebuie să se găsească o cantitate suficientă de apă. presiunea apei trebuie controlată o dată pe lună.Întreţinerea instalaţiei 7. – Dacă volumul agentului termic se stabilizează.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful