Instrucþiuni de montaj, întreþinere, utilizare ºi service

Cazulul special pe motorinã / gaz Logano GE515

Prefaţă
Aparatul corespunde cerinţelor fundametale corespunzătoare directivelor europene din domeniu. Conformitatea a fost dovedită. Documentele corespunzătoare precum şi Declaraţia de conformitate în original sunt păstrate la producător. Cu privire la aceste instrucţiuni Prezentele instrucţiuni de montaj şi întreţinere conţin informaţii importante pentru montare, punere în funcţiune şi întreţinere sigură şi corectă a cazulului special pe motorină / gaz Logano GE515. Instrucţiunile de montaj şi întreţinere se adresează specialiştilor în instalaţii de încălzire, care, pe baza pregătirii lor de specialitate şi a experienţei, deţin cunoştinţele necesare cu privire la instalaţiile de încălzire şi la instalaţiie de alimentare cu motorină şi gaz. Cazulul special pe motorină / gaz Logano GE515 se livrează în două variante (în elemenţi şi niplat în bloc). Aceste instrucţiuni de montaj şi întreţinere explică în mod special montajul şi întreţinerea pentru cazanele livrate în elemenţi şi în bloc.

Sub rezerva modificărilor tehnice! Datorită perfecţionărilor permanente, ilustraţiile, funcţionarea şi caracteristicile tehnice pot prezenta abateri minore. Actualizarea documentaţiei Pentru propuneri de îmbunătăţire sau în cazul unor nereguli constatate, vă rugăm să ne contactaţi.

Modificări sub rezerva îmbunătăţirilor tehnice!

2

2 Instrucţiuni de montaj şi întreţinere Cazan special pe motorină / gaz Logano GE515 • Ediţia 06/2001

Buderus Heiztechnik GmbH • http://www.heiztechnik.buderus.de

Cuprins
1 2 Generalităţi Siguranţa .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6

2.1 Destinaţia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6 2.2 Structura indicaţiilor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6 2.3 Respectaţi aceste indicaţii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7

3 4 5

Descrierea produslui . Date tehnice Mod de livrare .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11

5.1 Logano GE515 – livrare în block . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 5.2 Logano GE515 – livrare în elemenţi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11

6 7

Modul de transport al cazanului Amplasarea cazanului .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13

7.1 Scule şi materiale ajutătoare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 7.2 Distanţe recomandate până la pereţii încăperii centralei termice . . . . . . . . . . . . . . 15 7.3 Aşezarea cazanului pe un postament respectiv pe o fundaţie . . . . . . . . . . . . . . . 16

8

Montarea blocului de cazan
8.1 8.2 8.3 8.4 8.5 8.6 8.7 8.8 8.9

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 . . . . . . . . . . . . . . . 18 . . . . . . . . . . . . . . . 18 . . . . . . . . . . . . . . . 25 . . . . . . . . . . . . . . . 26 . . . . . . . . . . . . . . . 26 . . . . . . . . . . . . . . . 27 . . . . . . . . . . . . . . . 28 . . . . . . . . . . . . . . . 30 . . . . . . . . . . . . . . . 33 . . . . 43

Ordinea (poziţia) elemenţilor în blocul cazanului . . . . . . . . Niplarea blocului de cazan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Amplasarea blocului de cazan – livrare în bloc (cazan niplat) Montarea ţevii de alimentare (cutia cu piese de montaj) . . . Etanşarea tecii de imersie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Verificarea etanşeităţii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Racordarea cazanului la reţeaua de apă . . . . . . . . . . . . . Montarea armăturilor şi a uşii arzătorului . . . . . . . . . . . . . Montarea mantăii cazanului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9

Racordarea cazanului la sistemul de evacuare a gazelor de ardere .

9.1 Montarea manşonului de etanşare la racordul gazelor de evacuare (echipament opţional) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43 9.2 Montarea senzorului de temperatură pentru gazele de evacuare (echipament opţional) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44

10 Montarea aparatului de reglare .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45

10.1 Montarea aparatului de reglare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 10.2 Montarea setului de senzori de temperatură şi a cablului arzătorului . . . . . . . . . . . 46

Modificări sub rezerva îmbunătăţirilor tehnice!

3 Instrucţiuni de montaj şi întreţinere Cazan special pe motorină / gaz Logano GE515 • Ediţia 06/2001

Buderus Heiztechnik GmbH • http://www.heiztechnik.buderus.de

3

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 . . .4 14. . . . . . . . . . . . . . . .2 14. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48 . . . . 49 . . . . . . . . . . 60 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65 . . . . . . . . . . . . . . . . 15 Remedierea deranjamentelor arzătorului . . . . . . . . . 55 . . . 54 13. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5 14. . . . . . . . Ridicarea temperaturii gazelor de evacuare Procesul verbal de punere în funcţiune . . . . 50 . . . . . . . . . . . . . . . . .buderus. . . . . . . . 13 Scoaterea instalaţiei din funcţiune . . . . . . . . . . . . . . Punerea în funcţiune a aparatului de reglare Punerea în funcţiune a arzătorului . . . 14. . . . . . . . . . . . . 62 . . .Cuprins 11 Montarea arzătorului 12. 51 . . . .1 Scoaterea instalaţiei din funcţiune prin intermediul aparatului de reglare . . . . . . . . . . . Procesele verbale de inspecţie şi întreţinere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56 . . . . . . . . 64 Indicaţii generale . . . . . . . . . . . . . . . .de . . . . .6 . . De ce este importantă o întreţinere regulată? . . . . . . . . .5 12. . . . . . . . . .6 . . . . .3 14. Curăţarea cazanului cu perii . . . . . . . . Verificarea presiunii apei din instalaţie . . . 53 12 Punerea în funcţiune a instalaţiei Umplerea instalaţiei . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 Index 17 Declaraţie de conformitate . . . . . . . . . . . . . . . . . .heiztechnik. . . . . . . . . . Pregătirea instalaţiei pentru funcţionare . . 54 13. . . . . . . . . . . . . . . . 55 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Curăţarea umedă a cazanului . . .1 12. . . . . . . . . . . . . . . . . 55 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 14.3 12. 67 Modificări sub rezerva îmbunătăţirilor tehnice! 4 4 Instrucţiuni de montaj şi întreţinere Cazan special pe motorină / gaz Logano GE515 • Ediţia 06/2001 Buderus Heiztechnik GmbH • http://www. . . . . . 49 . . . 59 . . . . . . . . .4 12. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 12. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 Scoaterea instalaţiei din funcţiune în caz de urgenţă . . . . 54 14 Inspectarea şi întreţinerea instalaţiei . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

heiztechnik.1).de 5 . Puterile indicate în tabelul "Date tehnice" sunt puteri nominale.Generalităţi 1 1 Generalităţi INDICAŢIE PENTRU UTILIZATOR Pentru montarea şi exploatarea instalaţiei se vor respecta normele şi directivele specifice fiecărei ţări! Respectaţi datele inscripţionate pe plăcuţa de identificare a cazanului. prin prisma respectării prescripţiilor LRV în cadrul domeniului de putere dat. Modificări sub rezerva îmbunătăţirilor tehnice! 5 Instrucţiuni de montaj şi întreţinere Cazan special pe motorină / gaz Logano GE515 • Ediţia 06/2001 Buderus Heiztechnik GmbH • http://www. Acestea sunt hotărâtoare şi trebuie respectate necondiţionat. Condiţii de exploatare şi constante de timp Temperatură maximă tur Suprapresiune maximă de lucru Regulator de temperatură Supraveghetor/limitator Combustibili Logano GE515 Observaţie °C bar s s Elveţia 110 6 40 40 Toate celelalte ţări 100–1201 6 40 40 Biogaz (condiţii speciale de funcţionare) Cazanul Logano GE515 poate fi expolatat cu combustibilii indicaţi. parţial Elveţia aceste valori nu se ating.buderus. Motorină EL Gaz lichefiat Gaz natural Observaţie pentru În exploatarea practică.2. Observaţie pentru Conform PN-91/B-2414 (p. care este corespunzător pentru combustibilii indicaţi pentru cazanul Logano GE515. Alegeţi un arzător.5) cazanele cu puteri mai mari de 100 kW trebuie echipate din construcţie cu un Polonia dispozitiv de protecţie la lipsa de apă (SYR Typ 933. 1 În conformitate cu normele şi directivele specifice fiecărei ţări.

2 Siguranţa 2 Siguranţa Respectaţi pentru siguranţa Dvs.heiztechnik.1 Destinaţia Cazanul special pe motorină / gaz Logano GE515 este conceput pentru încălzirea apei ca agent termic. PERICOL DE ACCIDENTARE/ DE DETERIORARE A INSTALAŢIEI ATENŢIE AVERTIZARE! Indică o situaţie periculoasă potenţial. care poate conduce la răniri medii sau uşoare sau la pagube materiale. dacă domeniile de lucru ale acestora coincid cu datele tehnice ale cazanului. Modificări sub rezerva îmbunătăţirilor tehnice! 6 6 Instrucţiuni de montaj şi întreţinere Cazan special pe motorină / gaz Logano GE515 • Ediţia 06/2001 Buderus Heiztechnik GmbH • http://www. 2. AVERTIZARE! INDICAŢIE PENTRU UTILIZATOR Sfaturi practice pentru o exploatare şi reglare optimă a echipamentului cât şi alte informaţii folositiare. aceste instrucţiuni. 2. La aceste cazane îşi găsesc utilizarea sistemele de reglare ale seriei 4000.de .2 Structura indicaţiilor Se deosebesc două trepte de pericole care sunt indicate prin cuvinte de atenţionare: PERICOL DE MOARTE Indică un pericol care este posibil fie generat de un produs şi care. făra aplicarea de măsuri pe prevenire suficiente. poate conduce la răniri grave sau poate provoca chiar moartea. Pot fi utilizate toate arzătoarele pe motorină respectiv pe gaz verificate după EN 267 sau EN 676. Alte simboluri pentru marcarea pericolelor şi a indicaţiilor pentru utilizator: PERICOL DE MOARTE prin electrocutare.buderus.

Siguranţa 2. supraîncălzire locală. Cu această ocazie se va verifica funcţionarea ireproşabilă a întregii instalaţii. recomandăm montarea pe partea de instalaţie de apă a unui filtru de impurităţi.de 7 . ! Dispuneţi efectuarea o dată pe an a curăţării şi întreţinerii.heiztechnik. de ex. instalaţia trebuie deconectată de la reţeaua de energie electrică. zgomote şi coroziune. ! Spălaţi foarte bine instalaţia existentă înainte de racordarea cazanului. pentru evitarea deteriorării instalaţiei. AVERTIZARE! ! Înaintea începerii oricăror lucrări la instalaţia de încălzire.3 Respectaţi aceste indicaţii PERICOL DE MOARTE prin explozia gazelor inflamabile. ! Defecţiunile se vor remedia imediat. INDICAŢIE PENTRU UTILIZATOR Pentru evitarea impurificării cazanului. Modificări sub rezerva îmbunătăţirilor tehnice! 7 Instrucţiuni de montaj şi întreţinere Cazan special pe motorină / gaz Logano GE515 • Ediţia 06/2001 Buderus Heiztechnik GmbH • http://www. ! O deconectare prin intermediul aparatului de reglare nu este suficientă. PERICOL DE DETERIORARE A INSTALAŢIEI ATENŢIE prin depuneri. PERICOL DE MOARTE prin electrocutare. decuplare prin întrerupătorul de avarie din faţa încăperii centralei termice. PERICOL DE DETERIORARE A INSTALAŢIEI ATENŢIE datorită curăţării şi întreţinerii defectuoase. ! Prin montarea unui filtru de nămol pe retur se previne avarierea cazanului. concesionare. AVERTIZARE! 2 ! Lucrările la instalaţia de gaz se vor executa numai prin firme autorizate.buderus.

Fig.3 Descrierea produslui 3 Descrierea produslui 4 1 Cazanul special pe motorină / gaz Logano GE515 se livrează cu arzător sau fără arzător. Mantaua cazanului şi izolaţia termică împiedică pierderea de energie. 4: Aparatul de reglare Componentele principale ale cazanului special pe motorină / gaz Logano GE515 sunt: – Blocul cazanulzui (fig. Blocul cazanului transferă căldura produsă de arzător agentului termic. 1). 1. 3: Blocul cazanului Poz. poz. La Logano GE515 cu arzătoare pentru motorină sau gaz cu aer insuflat placa decupată a arzătorului este inclusă în echipamentul livrat. Se pot însă procura de la Buderus plăci decupate (dimensiunea orificiului este în funcţie de arzător). PERICOL DE DETERIORARE A INSTALAŢIEI ATENŢIE 3 2 1 prin utilizarea unui arzător necorespunzător.de . 1 Cazan special pe motorină / gaz Logano GE515 Poz. ! Utilizaţi numai arzătorul care corespunde prevederilor tehnice ale cazanului special pe motorină / gaz Logano GE515 (vezi capitolul 4 "Date tehnice". poz. 2: Termoizolaţia Poz. poz. 2 Cazan special pe motorină / gaz Logano GE515 Poz.heiztechnik. poz. 1 şi fig. ca accesoriu opţional. 1. pagina 9). izolaţia termică (fig. 1: Mantaua cazanului (îmbrăcămintea) Poz.buderus. 2). 4). Aparatul de regare serveşte pentru supravegherea şi comandarea tuturor componentelor electrice ale cazanului special pe motorină / gaz Logano GE515. Placa arzătorului se livrează ca flanşă oarbă. 2. 1 1 1 Fig. – Aparatul de reglare (fig. 3). 1. – Mantaua cazanului (îmbrăcămintea fig. 1: Mantaua cazanului (îmbrăcămintea) Modificări sub rezerva îmbunătăţirilor tehnice! 8 8 Instrucţiuni de montaj şi întreţinere Cazan special pe motorină / gaz Logano GE515 • Ediţia 06/2001 Buderus Heiztechnik GmbH • http://www.

4–489. Prin robinetul de golire (EL) este permisă numai golirea instalaţiei.7 1 580 1 360 295 8 241–295 257.6–259.0 1 750 1 530 350 9 296–350 316. 6–8%. Modificări sub rezerva îmbunătăţirilor tehnice! 9 Instrucţiuni de montaj şi întreţinere Cazan special pe motorină / gaz Logano GE515 • Ediţia 06/2001 Buderus Heiztechnik GmbH • http://www.buderus. dar nu şi umplerea acesteia.6 2090 1 870 455 11 401–455 428.6–429. cazan Volum de gaz 1 240 Nr. DN 80 sau DN 65.heiztechnik. element cazan Dimensiuni de gabarit. kW kW mm mm mm mm mm mm mm kg l l 1270 258 421 1165 7 201–240 215. Umplerea cazanului şi a instalaţiei se va efectua printr-un ştuţ separat prin conducta de retur. buc.8 2430 2210 lăţime 835 / înălţime 1315 / adâncime 170 lăţime 835 / înălţime 1315 / lungime LK 1 335 1 505 515 142 1430 294 487 1590 330 551 1753 366 616 1900 402 681 2060 438 745 1 675 1 845 2015 Greutatea cu ambalajul inclus este mai mare cu cca. 3 1 2 3 EL LK L RK VK Date tehnice pentru Logano GE515 (dimensiuni în mm) Flanşa de racord corespunde cu comanda. bloc cazan Lungime focar Diametru focar Adâncime uşă arzător Greutate.Date tehnice 4 4 Date tehnice Datele tehnice vă oferă informaţii despre profilul performanţelor cazanului Logano GE515. netto1 Volum apă.8–319.1 1 920 1 700 400 10 351–400 374. = = = = = Racord de golire (Rp ¾) Lungime bloc cazan Lungime totală cazan Racord retur la cazan Racord tur la cazan Logano GE515 Mărime cazan Elemenţi cazan Putere nominală Putere termică în focar Lungime totală cazan (L) Lungime bloc cazan (LK) Dimensiuni de gabarit.de 9 .6–377.2–547. Fig. redusă la DN 100.2 2260 2040 510 12 456–510 488.

de .094 400 129 157–171 0. aprobare variantă constructivă cazan Nr.182–0.080 350 140 161–177 0.092–0.123 510 140 164–174 0.095 0.4 1. posibilă = Limită de siguranţă (STB) –18 K.5–3. Limită de siguranţă (termostat de siguranţă).123 0.0647 295 138 161–183 0.6 2. Modificări sub rezerva îmbunătăţirilor tehnice! 10 10 Instrucţiuni de montaj şi întreţinere Cazan special pe motorină / gaz Logano GE515 • Ediţia 06/2001 Buderus Heiztechnik GmbH • http://www. gaze evac. gaz Presiune de refulare necesară (tiraj necesar) Rezistenţă dinamică gaze de ardere Temperatură tur maximum admisibilă4 Suprapresiune de lucru maximum admisibilă Nr. sarcină parţială (60%) Debit masic gaze de evac.208 0.108 0. temperatură tur max. Exemplu: Limită de siguranţă (STB) = 100 °C. .137 kg/s 0.109–0. gaz.135–0.2. gaze evac. motorină. identificare CE cazan 2 3 4 5 2 240 °C °C kg/s 138 164–183 0.183 0.092–0. motorină.1 100–1205 6 06-226-640 CE .134–0.233 0.207–0.5–0.110–0.182 0.1–2. Datele cu privire la sarcina totală se referă la domeniile de putere termică nominală superioară şi inferioară.3 2.108 455 130 159–172 0. în sarcină totală Debit masic gaze de evac.9 2.6 1.161 13 10 0 0.heiztechnik.0–1.208–0. Temperatura minimă a gazelor de evacuare pentru dimnsionarea coşului de fum se consideră cu cca.159–0. sarcină parţială (60%) Debit masic gaze de evac. gaz.0461 AR 6154 Conform EN 303.. posibilă = 100 – 18 = 82 °C.110 0.1–1.4 Date tehnice Logano GE515 Mărime cazan Temp.233 kg/s 0.080 0.208 0. în sarcină parţială (60%) Temp. sarcină totală3 Conţinut CO2.4–3.111 0.buderus.138 kg/s % % Pa mbar °C bar 0. Corespunzător normelor şi directivelor specifice fiecărei ţări.065 0.136 0. sarcină totală3 Debit masic gaze de evac...183–0.160–0.135 0. motorină Conţinut CO2.160 0. Temperatură tur max. 12 K mai mică..

heiztechnik.1 Piesa Logano GE515 – livrare în bloc Bucăţi Ambalaj 1 1 1–3 1 Palet Cutie Cutii Sac PU Bloc cazan cu uşă arzător şi colector gaze de evacuare Piese pentru montaj (şine longitudinale şi ţeavă de alimentare) Manta. ! La recepţionarea mărfii verificaţi dacă ambalajul este intact. C (corespunzătoare mărimii cazanului) Termoizolaţia Modificări sub rezerva îmbunătăţirilor tehnice! 11 Instrucţiuni de montaj şi întreţinere Cazan special pe motorină / gaz Logano GE515 • Ediţia 06/2001 Buderus Heiztechnik GmbH • http://www.Mod de livrare 5 5 Mod de livrare Livrarea Logano GE515 poate fi efectuată în bloc (niplat) sau în elemenţi (elemeneţi independenţi). B. C (corespunzătoare mărimii cazanului) Termoizolaţia 5. colet A.buderus. ! Verificaţi dacă livrarea este completă.2 Piesa Logano GE515 – livrare în elemenţi Bucăţi Ambalaj 1 1–2 1 1 1 1 1–3 1 Palet Palet Cutie Cutie Legătură Cutie Cutii Sac PU Element anterior şi posterior precum şi uşa arzătorului Elemenţi intermediari – în funcţie de mărimea cazanului Armături Colector de gaze Tiranţi Piese pentru montaj (şine longitudinale şi ţeavă de alimentare) Manta colet A. 5. B.de 11 .

se vor respecta următoarele: ! Protejaţi racordurile cazanului prin acoperire sau închidere. etc. PERICOL DE ACCIDENTARE prin neasigurarea corespunzătoare a elemenţilor de cazan. ! Protejaţi în timpul transportului componentele electronice şi celelalte piese de efectele şocurilor mecanice. ! Asiguraţi individual elemenţii de cazan împotriva căderii de pe mijloacele de transport.6 Modul de transport al cazanului 6 Modul de transport al cazanului Transportaţi elemenţii cazanului (livrare în elemenţi) precum celelalte piese independente cu mijloace de transport adecvate. de ex.buderus. Dacă cazanul urmează să fie depozitat în stare montată o perioadă de timp. PERICOL DE DETERIORARE A INSTALAŢIEI ATENŢIE prin murdărire. Componentele cazanului special pe motorină /gaz Logano GE515 includ piese sensibile la şocuri mecanice.de .heiztechnik. ! Pentru transportul elemenţilor de cazan utilizaţi mijloace de transport adecvate. ! Respectaţi marcările de pe ambalaje privind transportul. PERICOL DE DETERIORARE A INSTALAŢIEI ATENŢIE ATENŢIE prin şocuri mecanice. Modificări sub rezerva îmbunătăţirilor tehnice! 12 12 Instrucţiuni de montaj şi întreţinere Cazan special pe motorină / gaz Logano GE515 • Ediţia 06/2001 Buderus Heiztechnik GmbH • http://www. lise cu chingi. cărucioare. INDICAŢIE PENTRU UTILIZATOR Evacuaţi ecologic materialele de ambalare.

24. pagina 14) sau 2. 5.3 (fig.1 Scule şi materiale ajutătoare Pentru montarea cazanului sunt necesare următoarele scule şi materiale ajutătoare (obiectele menţionate nu sunt cuprinse în specificaţia livrată): – Presă de niplare 2. cretă. 19.de 13 .heiztechnik. pagina 14) – Dispozitiv ajutător de montaj pentru sprijinirea blocului de cazan la niplarea elemenţilor – Ciocan de mână precum şi ciocan din lemn sau cauciuc dur – Pilă semirotundă pentru finisat – Şurubelniţă (în cruce şi normală) – Daltă – Chei fixe SW 13.buderus. PERICOL DE DETERIORARE A INSTALAŢIEI ATENŢIE prin îngheţ. dreptar – Flanşă cu dispozitiv de aerisire (pentru proba de presiune) Modificări sub rezerva îmbunătăţirilor tehnice! 13 Instrucţiuni de montaj şi întreţinere Cazan special pe motorină / gaz Logano GE515 • Ediţia 06/2001 Buderus Heiztechnik GmbH • http://www. lavete – Hârtie abrazivă fină – Perie de sârmă – Ulei lubrifiant – Solvent (benzină sau diluant) – Nivelă cu bulă de aer. 36 şi cheie tubulară SW 19 – Pene. ! Amplasaţi cazanul într-o încăpere protejată la îngheţ. fâşii de tablă – Bumbac. riglă gradată.2 (fig.Amplasarea cazanului 7 7 Amplasarea cazanului În acest capitol se descrie cum trebuie amplasat în mod tehnic GE515. 4. 7.

6: Pană (mărime 2.1.heiztechnik.2 (dimensiuni în mm) Poz.buderus. mărime 2. 3: Piuliţă de strângere Poz. 5: Prelungitor Poz. 6: Pană cilindrică (mărime 2. 3: Piuliţă de strângere Poz.3 (dimensiuni în mm) 14 14 Instrucţiuni de montaj şi întreţinere Cazan special pe motorină / gaz Logano GE515 • Ediţia 06/2001 Buderus Heiztechnik GmbH • http://www.3) Modificări sub rezerva îmbunătăţirilor tehnice! 2 1 6 Presă de niplare. 4 2 1 6 Presă de niplare.3 (completă.2 Presă de niplare per alezaj/niplu 1 1 Prelungitoare per alezaj/niplu 0 1 Lungime (total) în mm 2 160 2760 Elemenţi cazan 7–10 11–12 4 5 3 Fig. mărime 2.de .1 Presă de niplare. mărime 2. 1: Contraflanşă Poz.7 Amplasarea cazanului 7. 5: Prelungitor Poz.2 Presă de niplare. 1: Contraflanşă Poz. în cutie) Elemenţi cazan 7–12 Presă de niplare pro alezaj/niplu 1 Prelungitoare per alezaj/niplu 3 Lungime (total) în mm 3080 4 5 3 Fig. 2: Flanşă suplimentară Poz.2) 7. 5 Poz. mărime 2. 4: Tija presei Poz.1. 2: Flanşă suplimentară Poz. 4: Tija presei Poz.

6 Încăperea centralei termice cu cazan (dimensiuni în mm) 7 În cazul distanţei A mai mică decât cea recomandată (fig. 6 şi tabelul de mai jos). Mărime cazan kW 240–350 400–510 Elemenţi cazan 7–9 10–12 Distanţa A în mm recomadat 1 700 2200 minim 1 000 1 000 Fig.buderus. ataşabile (lungime cca. Distanţa de la balama la perete trebuie să corespundă cel puţin gabaritului arzătorului (AB). Pentru simplificarea lucrărilor de montaj.de 15 . pentru montajul cazanului şi pentru curăţare şi întreţinere (vezi fig. La amplasarea cazanului se vor respecta cotele minime indicate (cotele din paranteză). Modificări sub rezerva îmbunătăţirilor tehnice! 15 Instrucţiuni de montaj şi întreţinere Cazan special pe motorină / gaz Logano GE515 • Ediţia 06/2001 Buderus Heiztechnik GmbH • http://www.heiztechnik.2 Distanţe recomandate până la pereţii încăperii centralei termice INDICAŢIE PENTRU UTILIZATOR ! Respectaţi distanţele recomandate până la pereţii camerei centralei termice pentru deschiderea uşii arzătorului. 1 m) sau efectuarea curăţării umede. 6) nu este posibilă efectuarea curăţării cu setul de dispozitive de curăţare din ofertă. se va opta pentru cotele recomandate între pereţi şi cazan. întreţinere şi service. Uşa arzătorului poate fi montată cu deschidere spre stânga sau spre dreapta (cazanul se livrează întotdeauna cu deschiderea spre dreapta a uşii). Se recomandă o distanţă până la perete de AB + 100 mm. Ca alternativă recomandăm utilizarea de dispozitive de curăţare mai scurte.Amplasarea cazanului 7.

3 Amplasarea cazanului Aşezarea cazanului pe un postament respectiv pe o fundaţie INDICAŢIE PENTRU UTILIZATOR Buderus oferă ca accesoriu opţional un postament amortizor de vibraţii. poz. Suprafaţa de amplasare trebuie să fie perfect netedă şi orizontală.7 7. 6. La execuţia fundaţiei se va îngloba cornier din oţel cu dimensiunile de 100 × 50 × 8 mm sau şi platbandă de oţel cu dimensiunile de 100 × 5 mm. 7. 1).heiztechnik. 7 Dimensiunile fundaţiei (dimensiuni în mm) Modificări sub rezerva îmbunătăţirilor tehnice! 16 16 Instrucţiuni de montaj şi întreţinere Cazan special pe motorină / gaz Logano GE515 • Ediţia 06/2001 Buderus Heiztechnik GmbH • http://www. fig. pentru asigurarea glisării elemenţilor de cazan la montarea cazanului (vezi fig. INDICAŢIE PENTRU UTILIZATOR ! La realizarea fundaţiei se va avea în vedere spre care parte se deschide uşa arzătorului (deschidere spre stânga– dreapta a uşii arzătorului. Este avantajos ca înălţimea fundaţiei pe care se amplasează cazanul să fie de 50–80 mm (fig. elemenţi 7 8 9 10 11 12 L1 (fundaţie) în mm 1 360 1 530 1 700 1 870 2040 2210 L2 (lungime profile oţel) în mm 1190 1 360 1 530 1 700 1 870 2040 1 Fig.de . Muchia anterioară a cazanului trebuie să fie în acelaşi plan cu vertical cu muchia fundaţiei. Nr.buderus. 7 şi tabelul de mai jos). se poate executa la faţa locului o fundaţie din beton. Dacă nu se utilizează postamentul amortizor de vibraţii oferit ca accesoriu. pagina 15).

3: Element posterior Poz. 6: Element intermediar Poz. La livrarea în bloc cazanul este deja niplat şi verificat la etanşeitate din fabrică. Pentru detalii privind montarea cazanului livrat în bloc vezi capitolul 8.Montarea blocului de cazan 8 8 Montarea blocului de cazan 5 6 4 8 3 2 9 10 7 1 7 În funcţie de modul de livrare. 5: Racord de tur Poz. 8 Blocul cazanului Poz. 10: Uşa cu placa arzătorului Modificări sub rezerva îmbunătăţirilor tehnice! 17 Instrucţiuni de montaj şi întreţinere Cazan special pe motorină / gaz Logano GE515 • Ediţia 06/2001 Buderus Heiztechnik GmbH • http://www. 7: Tirant Poz. de ex. pagina 25. cazanul nu poate fi montat pe poziţie ca o unitate completă. 1: Fundaţie respectiv postament amortizor de vibraţii Poz. 2: Colector de gaze Poz. 9: Element anterior Poz. 4: Racord de retur Poz.buderus. livrarea cazanului în elemenţi face astfel posibilă montarea la faţa locului.de 17 . se face deosebire între livrarea în elemenţi şi livrarea în bloc. etc. un cărucior sau lisă cu chingă. ! Utilizaţi pentru transportul elemenţilor de cazan mijloace de transport adecvate. Pericol de accidentare datorită elemenţilor de cazan asiguraţi necorespunzător. ! Asiguraţi elemenţii de cazan îmotriva căderii de pe mijlocul de transport în timpul transportului.heiztechnik. Dacă datorită condiţiilor locale. ATENŢIE Fig. 8: Săgeată indicatoare a sensului de montaj Poz.3 "Amplasarea blocului de cazan – livrare în bloc (cazan niplat)".

pagina 17) se montează întotdeauna ultimul. Pericol de accidentare prin asigurarea necorespunzătoare a elemenţilor de cazan. Elementul anterior (fig.8 8.de .2 Niplarea blocului de cazan Înainte de montarea elemenţilor anterior şi posterior se îndepărtează piuliţele şi şaibele de pe prezoanele din dreptul alezajelor de niplu.buderus. la cere. poz. ATENŢIE Fig. începând cu elementul posterior (fig. ! Asiguraţi elementul posterior împotriva răsturnării cu setul de montaj ajutător. ! Se deşurubează capacele de curăţare de pe elementul posterior (fig. se va respecta direcţia de montaj indicată de săgeţi (fig. 8. 1 2 Fig. poz. 3. La asamblare. 10. înainte de fixarea setului de montaj trebuie să demontaţi mai întâi de pe elementul posterior capacele gurilor de curăţare. INDICAŢIE PENTRU UTILIZATOR ! Dacă folosiţi setul ajutător de montaj. 8. poz. 10 Demontarea capacelor de pe gurile de curăţare Modificări sub rezerva îmbunătăţirilor tehnice! 18 18 Instrucţiuni de montaj şi întreţinere Cazan special pe motorină / gaz Logano GE515 • Ediţia 06/2001 Buderus Heiztechnik GmbH • http://www. 8) montajul efectuându-se conform indicaţiilor şi figurilor următoare. Setul de montaj ajutător (accesoriu opţional) se obţine de la Buderus. 8.heiztechnik. pagina 17).1 Montarea blocului de cazan Ordinea (poziţia) elemenţilor în blocul cazanului Asamblarea blocului de cazan se efectuează întotdeauna din spate spre faţă. 9 Element posterior cu setul de montaj montat 8. poz. 9. 1 şi 2).

! Suprafeţele de etanşare ale alezajelor se vopsesc uniform cu miniu. 1 şi 2) se curăţă cu o lavetă îmbibată cu benzină. foc deschis şi temperaturi ridicate. ! Suprafeţele de etanşare ale alezajelor (fig. canelurile pentru garniturile de etanşare se curăţă cu peria de sârmă şi laveta (fig. poz. 11 şi fig. 13. 13 Modificări sub rezerva îmbunătăţirilor tehnice! Pregătirea canelurilor şi alezajelor 19 Instrucţiuni de montaj şi întreţinere Cazan special pe motorină / gaz Logano GE515 • Ediţia 06/2001 Buderus Heiztechnik GmbH • http://www. 12 Debavurare prin pilire 1 3 2 Fig. 13. PERICOL DE ACCIDENTARE PRIN ARSURI ATENŢIE datorită materialelor de curăţare uşor inflamabile. ! La utilizarea solvenţilor evitaţi producerea de scântei.de 19 . 8 Fig.heiztechnik. 12).Montarea blocului de cazan ! Elementul posterior se ridică în poziţie verticală şi se asigură cu setul ajutător de montaj împotriva răsturnării (vezi fig. 11 Se fixează setul ajutător de montaj ! Se îndepărtează prin pilire eventualele bavuri de pe alezajele de niplu (fig. ! Dacă este necesar.buderus. ! Respectaţi instrucţiunile de siguranţă ale modului de lucru ale solvenţilor. 9 precum şi instrucţiunile de montaj separate pentru setul ajutător de montaj). poz. Fig. 3).

! Asiguraţi o aerisire bună a încăperii de lucru. 1) trebuie să fie curate şi uscate pentru lipirea şnurului de etanşare (şnur KM). 16 Montarea şnurului de etanşare (şnur KM) Modificări sub rezerva îmbunătăţirilor tehnice! 20 20 Instrucţiuni de montaj şi întreţinere Cazan special pe motorină / gaz Logano GE515 • Ediţia 06/2001 Buderus Heiztechnik GmbH • http://www. în cruce. 15 Aplicarea adezivului pe caneluri 1 AVERTIZARE! ! Şnurul elastic de etanşare (şnur KM: fig. poz. niplul superior (fig. grund adeziv sau miniu. 1) trebuie să se afle în afara alezajului respectiv cu cca. ! Pe canelurile de etanşare se aplică un adeziv (grund adeziv). 14 Se introduce niplul prin batere Canelurile (fig. poz. ! Niplurile se curăţă cu o lavetă îmbibată cu benzină. 16. poz. Şnurul de etanşare se derulează de pe rola livrată în funcţie de lungimea necesară. în timpul prelucrării de materiale cum ar fi adezivi. 35 mm. 1 Fig.181/70) şi alezajul inferior (mărimea 1. ! Eventualele bavuri apărute se îndepărtează cu o pilă.8 Montarea blocului de cazan ! Următoarea etapă de montaj este pregătirea niplurilor pentru o legătură etanşă între elemenţi.de . PERICOL PENTRU SĂNĂTATE prin eliberarea de vapori dăunători sănătăţii. şnurul se petrece 2 cm şi se presează bine. 82/50) ale elementului posterior.heiztechnik. ! Respectaţi instrucţiunile de lucru şi de siguranţă inscripţionate pe ambalajul materialelor. ! Niplurile se introduc prin lovituri puternice de ciocan. La montarea în canelură. apoi se vopsesc uniform cu miniu. începând din dreptul alezajului superior (fig. 16. poz. 15. La îmbinări. 1). în alezajul superior (mărimea 4. 2) se introduce prin apăsare uşoară în canelurile aferente de pe faţa anterioară a elementului posterior. se îndepărtează suportul de hârtie de pe şnurul de etanşare (fără a întinde şnurul). 14. 45 mm şi cel inferior cu cca. Fig. 1 2 Fig. După batere.buderus.

18. 18. poz. 17. 18. 18 2 1 3 4 Montarea elementului intermediar prin batere Modificări sub rezerva îmbunătăţirilor tehnice! 21 Instrucţiuni de montaj şi întreţinere Cazan special pe motorină / gaz Logano GE515 • Ediţia 06/2001 Buderus Heiztechnik GmbH • http://www.Montarea blocului de cazan Pregătirea primului element intermediar: ! Se pileşte eventuala bavură de pe alezaj (conform fig. După aceea. 2 şi 4) pe niplurile de pe elementul posterior. 1). 17 Pregătirea elementului intermediar ! Elementul intermediar se aşează cu alezajul superior şi inferior (fig. 17.de 21 . ! Suprafaţa alezajelor se curăţă cu o lavetă îmbibată cu benzină. ! Pe profilele de etanşare se aplică adeziv (grund adeziv) (fig. eventual se vor curăţa. poz. INDICAŢIE PENTRU UTILIZATOR ! Pentru uşurarea montajului agăţaţi mai întâi elementul care trebuie montat pe niplul din alezajul superior. poz. 1 8 2 Fig. pagina 19). 3) trebuie să arate spre spate. 12. ! Profilele de etanşare trebuie să fie curate şi uscate. elementul poate fi ghidat peste niplul din alezajul inferior. poz. ! Se bate primul element intermediar cu un ciocan de lemn sau de cauciuc dur (fig.heiztechnik. poz. iar săgeţile indicatoare a sensului de montaj (fig. 2).buderus. 1) spre elementul posterior. ! Suprafeţele alezajelor se vopsesc cu miniu (fig. Fig.

de .buderus. 4). 1 şi 2). este interzisă continuarea presării. 4 respectiv fig. poz. ! Se centrează tijele în alezaje şi presele se strâng uşor cu ajutorul piuliţelor. 5 şi fig. mărimea 2. ! Nu presaţi niciodată mai mult de un element de cazan la un ciclu de presare. ! Aveţi în vedere ca nici-o persoană să nu staţioneze în faţa presei de niplare. 3) cu piuliţa de strângere se introduc pe tija presei (fig.2 sau 2. pagina 14. Presele de niplare utilizate necorespunzător sau prost întreţinute se pot rupe. 5. Se va utiliza presa de niplare. PERICOL DE DETERIORARE AL CAZANULUI ATENŢIE 3 2 1 Fig. 19. ! După ce marginile alezajelor ajung în contact. ATENŢIE Modificări sub rezerva îmbunătăţirilor tehnice! 22 22 Instrucţiuni de montaj şi întreţinere Cazan special pe motorină / gaz Logano GE515 • Ediţia 06/2001 Buderus Heiztechnik GmbH • http://www. poz. PERICOL DE ACCIDENT prin fenomenul de oboseală al materialului. 19 Utilizarea presei de niplare prin strângere greşită a elemenţilor de cazan sau presare prea puternică.2). ! Nu lucraţi niciodată direct în faţa presei de niplare în tip ce aceasta este tensionată.8 Montarea blocului de cazan Înainte de montarea niplurilor pentru următorul element intermediar.heiztechnik. ! Aveţi în vedere ca niplurile să fie nedeteriorate şi să stea drept în alezaje. ! Flanşa (fig.3 (fig. 19. ! Se aplică cheia cu clichet pe piuliţe şi se presează elemenţii de cazan prin strângere uniformă. după batere. poz. ! Se introduc cotraflanşele pe tijele presei şi se asigură cu pana (pană cilindrică la presa de niplare mărimea 2. ! Se introduce câte o tijă de presă prin alezajul superior şi prin cel inferior al cazanului. elemenţii blocului parţial de cazan se strâng cu presa de niplare. pagina 14 respectiv fig. 4.

20 Presa de niplare 2. Ultimul se montează elementul anterior. 21 Utilizarea penelor la poziţionarea elementului de cazan Modificări sub rezerva îmbunătăţirilor tehnice! 23 Instrucţiuni de montaj şi întreţinere Cazan special pe motorină / gaz Logano GE515 • Ediţia 06/2001 Buderus Heiztechnik GmbH • http://www.heiztechnik. poz. definitivă a blocului de cazan gata asamblat. Toţi ceilalţi elemenţi se montează conform descrierii de până acum. Dacă tronsoanele tijei sunt înfiletate complet şi nu se poate vedea filetul. PERICOL DE ACCIDENTARE prin răsturnarea elemenţilor. 20. 2). 21. în timpul presării. Un filet murdar poate provoca deteriorarea presei de niplare.de 23 . poz. 20. 1).Montarea blocului de cazan ! Se desface şi se îndepărtează presa de niplare.3 8 1 ATENŢIE Figura 21 prezintă elementul posterior cu un element intermediar montat. ! Menţineţi filetul (fig. poz. presa de niplare se poate deteriora sau distruge. DETERIORAREA PRESEI DE NIPLARE Dacă procesul de presare se execută cu îmbinările filetate ale tijei slăbite. ! Se verifică corectitudinea poziţiei niplurilor. 2 Fig. poziţia elementului de cazan a fost ajustată cu pene aşezate sub picioare (fig. 1) curat. Pentru simplificarea montajului. atunci tija este corect poziţionată (fig. 11 Fig. Aceste pene îşi vor găsi de asemenea utilizarea la poziţionarea ulterioară.buderus. ATENŢIE ! Setul ajutător de montaj se îndepărtează abea după ce blocul parţial de cazan va fi compus din cel puţin trei elemenţi. ! Înainte de fiecare utilizare se va controla tija presei iar dacă este cazul tronsoanele ei se vor strânge. Pregătirile pentru montarea următorului element intermediar sunt deja realizate.

22 Montarea tiranţilor Modificări sub rezerva îmbunătăţirilor tehnice! 24 24 Instrucţiuni de montaj şi întreţinere Cazan special pe motorină / gaz Logano GE515 • Ediţia 06/2001 Buderus Heiztechnik GmbH • http://www. În următoarea etapă de de montaj trebuie montată ţeava de alimentare (vezi capitolul 8. 1 până la 4).de . 1 4 Fig. PERICOL DE DETERIORARE A INSTALAŢIEI ATENŢIE 2 3 datorită presiunii prea mici de contact.heiztechnik.4 "Montarea ţevii de alimentare (cutia cu piese de montaj)". pagina 13). ! Tiranţii cu bucşele-arc montate în stânga şi în dreapta. A se utiliza numai în stare originală. 22. se introduc sus şi jos lângă alezaje în decupările prevăzute (fig.8 Montarea blocului de cazan INDICAŢIE PENTRU UTILIZATOR ! După montarea elementului anterior presa de niplare se slăbeşte . ! Cazanul se aşează în poziţie verticală şi orizontală pe fundaţie respectiv pe postamentul amortizor de vibraţii (vezi capitolul 7 "Amplasarea cazanului". Mai întâi se montează tiranţii. ! Se îndepărtează presa de niplare.dar nu se îndepărtează.buderus. pagina 26). poz. ! Piuliţele de pe tiranţi se strâng cu 1 până la 1½ rotaţii. ! Nu desfaceţi bucşele-arc. ! Piuliţele se strâng cu mâna.

Ambele operaţiuni trebuie executate atât la cazanele livrate în bloc cât şi la cazanele livrate în elemenţi.3 Amplasarea blocului de cazan – livrare în bloc (cazan niplat) 8 ! Se taie benzile de asigurare (fig. ! Cazanul se poziţionează vertical şi orizontal pe fundaţie respectiv pe postamentul amortizor de vibraţii (vezi capitolul 7. Pentru aceasta se vor utiliza penele pentru picioare livrate odată cu cazanul. 23.3 "Aşezarea cazanului pe un postament respectiv pe o fundaţie". poz.buderus.heiztechnik. 2). ! Se îndepărtează paletul înainte de amplasare (fig. 1 2 Fig. Pericol de moarte prin prăbuşire de material. ! Respectaţi instrucţiunile de prevenire a accidentelor VBG9a "Instalaţii de ridicat sub sarcină". ATENŢIE ! Se va avea în vedere o instalaţie de ridicat corespunzătoare.Montarea blocului de cazan 8. 23. 1). 23 Blocul cazanului pe palet Modificări sub rezerva îmbunătăţirilor tehnice! 25 Instrucţiuni de montaj şi întreţinere Cazan special pe motorină / gaz Logano GE515 • Ediţia 06/2001 Buderus Heiztechnik GmbH • http://www. poz.de 25 . pagina 16). În paginile următoare va fi descrisă montarea ţevii de alimentare şi a tecii de imersie.

5 Etanşarea tecii de imersie ! Teaca de imersei R ¾ din spatele canzanului (lungime: 110 mm) se etanşeizează în orificiul filetat R ¾ din racordul de tur (fig. 5). 24. 1). 24. 4) este alcătuită. cama (fig. ! Ţeava de alimentare se introduce în alezajul superior prin partea din faţă a cazanului. Astfel se asigură o distribuţie optimă de apă în zona alezajululi superior al cazanului. 3) de pe capacul din capătul ţevii de alimentare să intre în decuparea din alezajul superior (fig.de . 25. poz. 24. poz. INDICAŢIE PENTRU UTILIZATOR Ţeava de alimentare trebuie fixată corect. poz.8 8. poz. ! Se acoperă cu flanşa oarbă (fig.4 Montarea blocului de cazan Montarea ţevii de alimentare (cutia cu piese de montaj) 3 4 5 Ţeava de alimentare (fig. poz. 1 Fig. 1). la cazanele cu 10–12 elemenţi. 24. ! Se montează garnitura de etanşare pe ţeava de alimentare (fig. poz. 24.heiztechnik. ! Se va avea în vedere ca. Fig. astfel încât orificiile de ieşire ale ţevii să se găsească într-un unghi corect. 25 Montarea tecii de imersie Modificări sub rezerva îmbunătăţirilor tehnice! 26 26 Instrucţiuni de montaj şi întreţinere Cazan special pe motorină / gaz Logano GE515 • Ediţia 06/2001 Buderus Heiztechnik GmbH • http://www. 24 2 1 Montarea ţevii de alimentare 8.buderus. din 2 părţi. 2).

Flanşa cu orificiul filetat (R ¾) destinată racordului de umplere şi golire (fig. Simultan se aeriseşte prin dispozitivul de aerisire de pe racordul de tur. ! Cazanul se umple încet cu apă prin racordul de umplere . ATENŢIE 1 2 3 Fig. 3) din faţă şi din spate. Pentru aceasta se aşează câte o garnitură de etanşare corespunzătoare (fig.heiztechnik. 2) se montează în spatele cazanului. care este în sarcina beneficiarului. ! Se închide racordul de tur şi de retur (flanşa cu dispozitivul de aerisire se montează pe racordul de tur). 8.de 27 . poz. Verificarea etanşeităţii la cazanele livrate în bloc s-a efectuat în fabrică. 1) pe fiecare alezaj şi se aplică prin înşurubare câte o flanşă oarbă cu lungimea muchiei de 110 mm.buderus.golire. poz.6 Verificarea etanşeităţii 8 Verificaţi etanşeitatea blocului de cazan numai la cazanele livrate în elemenţi.1 Pregătirea verificării etanşeităţii ! Se astupă alezajul inferior (fig. Pentru montarea în continuare a cazanelor livrate în bloc (vezi capitolul 11 "Montarea arzătorului".Montarea blocului de cazan 8. ! Se montează ventilul de umplere şi golire. 26. 26. 26. Pericol de deteriorare a instalaţiei prin suprapresiune. pagina 48). Modificări sub rezerva îmbunătăţirilor tehnice! 27 Instrucţiuni de montaj şi întreţinere Cazan special pe motorină / gaz Logano GE515 • Ediţia 06/2001 Buderus Heiztechnik GmbH • http://www. de reglare sau de siguranţă. 26 Montarea flanşei ! Se va avea în vedere ca în timpul verificării etanşeităţii să nu fie montate dispozitive de presiune. poz.6.

PERICOL DE DETERIORARE A INSTALAŢIEI ATENŢIE prin racorduri neetanşe. 27. Modificări sub rezerva îmbunătăţirilor tehnice! 28 28 Instrucţiuni de montaj şi întreţinere Cazan special pe motorină / gaz Logano GE515 • Ediţia 06/2001 Buderus Heiztechnik GmbH • http://www.buderus.8 Montarea blocului de cazan 8. cazanul se goleşte mai întâi de apă prin racordul de umplere şi golire.0. sus şi jos între elemenţi) se deniplează elemenţii cazanului în dreptul neetanşeităţilor. ! Cazanul se presează din nou şi se repetă verificarea etanşeităţii. 27 Deniplarea cazanului 1 2 8. ! Dacă o îmbinare nu este etanşă. ! Prin baterea unor pene sau dălţi late în locurile prevăzute (fig. Fig.de . Pentru măsurarea presiunii se va utiliza un manometru din clasa 1.heiztechnik.6 bar (conform cerinţelor directivelor europene pentru instalaţii sub presiune). 1 şi 2.2 Efectuarea verificării etanşeităţii Verificarea etanşeităţii se realizează cu o presiune de 8.7 Racordarea cazanului la reţeaua de apă Respectaţi următoarele indicaţii pentru racordarea cazanului la reţeţeaua de conducte.6. ! Se demontează ţeava de alimentare. INDICAŢIE PENTRU UTILIZATOR ! La remontare se vor folosi neapărat nipluri şi şnur de etanşare noi. ! Instalaţi conductele de legătură la racordurile cazanului fără tensinui interne. poz. ! Se deşurubează piuliţele de pe cei patru tiranţi şi se îndepărtează tiranţii. Aceste indicaţii sunt importante pentru o funcţionare fără deranjamente.

Modificări sub rezerva îmbunătăţirilor tehnice! 29 Instrucţiuni de montaj şi întreţinere Cazan special pe motorină / gaz Logano GE515 • Ediţia 06/2001 Buderus Heiztechnik GmbH • http://www. 28 Montarea flanşei de racord prin şoc termic. 28. Pe alezajul superior al cazanului (fig. 1) cu garnitura de etanşare (fig. poz. ci exclusiv numai prin robinetul de umplere în sistemul de conducte (retur) al instalaţiei de încălzire. ! Montaţi un robinet de umplere în sistemul de conducte (retur) al instalaţiei de încălzire. 28. 28. poz. puteţi obţine de la Buderus grupa de armături de siguranţă pentru cazan (accesoriu opţional). 2) sunt necesare pentru racordarea ulterioară a turului. 28. poz. ! Spălaţi temeinic instalaţia existentă înainte de racordarea cazanului. ! Evitaţi deteriorarea cazanului dacă montaţi un filtru de nămol în returul instalaţiei.Montarea blocului de cazan PERICOL DE DETERIORARE A INSTALAŢIEI ATENŢIE 8 prin depuneri. supraîncălzire locală. 4 şi 5). Sunt reprezentate flanşa presudată şi garnitura de etanşare (fig.buderus.heiztechnik. zgomote şi coroziune. INDICAŢIE PENTRU UTILIZATOR La cerere. PERICOL DE DETERIORARE A INSTALAŢIEI ATENŢIE 1 2 3 4 5 Fig. 3 – racordul de retur) pentru racordarea ulterioară a returului se va monta flanşa presudată (cu conducta sudată). ! Flanşa de tur (fig. ! În timpul funcţionării nu adaugaţi apă de umplere în instalaţia de încălzire prin robinetul KFE al cazanului. poz.de 29 .

8.1 Montarea colectorului de gaze de evacuare Şnurul de etanşare GP (şnur din fibră de sticlă cu manta de silicon) este montat din fabrică pe colectorul de gaze de evacuare.heiztechnik. 2 1 Fig. 1 bis 4) şi se fixează cu şaibe şi piuliţe. poz. poz. 8. ! Colectorul de gaze de evacuare se aşează pe cele patru prezoane pe elementul posterior (fig. 1 şi 2).8 8. 30 Montarea capacelor de curăţare Modificări sub rezerva îmbunătăţirilor tehnice! 30 30 Instrucţiuni de montaj şi întreţinere Cazan special pe motorină / gaz Logano GE515 • Ediţia 06/2001 Buderus Heiztechnik GmbH • http://www. cazanele livrate în bloc au uşa arzătorului şi colectorul de gaze de evacuare montate din fabrică. 1 4 3 2 Fig.8.buderus.de . 29 Montarea colectorului de gaze de evacuare 8. 30. 29.8 Montarea blocului de cazan Montarea armăturilor şi a uşii arzătorului Spre deosebire de cazanele livrate în elemenţi.2 Montarea capacelor de curăţare pe elementul posterior În cazul în care capacele de curăţare au fost demontate pentru fixarea setului ajutător de montaj pe elementul posterior: ! Capacele de curăţare se montează din nou cu şaibe şi şuruburi pe elementul posterior (fig.

buderus. ! Se montează uşa arzătorului în balamale. 31). 1 şi 3). 31. 31. poz. INDICAŢIE PENTRU UTILIZATOR ! A se avea în vedere că ghidajele oblice ale dispozitivelor de închidere se află pe partea interioară a cazanului. poz.heiztechnik. 5 8 1 2 4 3 Fig.8.3 Montarea uşii arzătorului ! Se aplică câteva picături de adeziv Silastik la distanţă de 15–20 cm în canelurile de etanşare (fig. 31.de 31 . Pentru deschidere spre stânga se fixează în mod corespunzător în partea stângă. 32. 2) de pe elementul anterior (fig. ! Balamalele "tată" (deschidere spre dreapta) se fixează cu câte 2 şuruburi mecanice M12 × 55 de elementul anterior (fig. 4 şi 5).Montarea blocului de cazan 8. Pentru montare în stânga. poz. Îmbinarea capetelor şnurului de etanşare trebuie să fie poziţionată lateral (fig. 2). Fig. ! Şnurul de etanşare GP se introduce în canelura de pe elementul anterior. poz. poz. ! Dispozitivele de închidere cu ghidajele oblice ale uşii arzătorului (deschidere spre dreapta) se fixează cu câte 2 şuruburi mecanice M12 × 55 de elementul anterior (fig. 1 şi 2). Pentru deschidere spre stânga se fixează în mod corespunzător în partea stângă. se demontează balamalele din partea dreaptă şi se montează corespunzător în partea stângă a uşii arzătorului. 31 Montarea balamalelor "tată" şi a dispozitivelor de închidere Ambele balamale "mamă" sunt montate din fabrică în partea dreaptă a uşii arzătorului (fig. 31. 32 6 5 4 3 2 1 Montarea uşii în balamale Modificări sub rezerva îmbunătăţirilor tehnice! 31 Instrucţiuni de montaj şi întreţinere Cazan special pe motorină / gaz Logano GE515 • Ediţia 06/2001 Buderus Heiztechnik GmbH • http://www.

1 şi 2) sunt fixate din fabrică de elementul anterior cu câte un şurub Imbus. plăcile de dirijare a gazelor fierbinţi sunt montate din fabrică.8. poz. 8. 3: Plăci de dirijare a gazelor fierbinţi (oben links) Poz. 33. elemenţi cazan 7 8 9 10 680 Lungime placă de dirijare în mm Indicaţii de montaj pe placa de dirijare (fig.heiztechnik. 34 şi tabelul de mai jos). 34 Plăci de dirijare a gazelor fierbinţi 455 11 425 Poz.5 Montarea plăcilor de dirijare a gazelor fierbinţi INDICAŢIE PENTRU UTILIZATOR La cazanele livrate în bloc. 1: Plăci de dirijare a gazelor fierbinţi (unten rechts) Poz.8. Mărime cazan 240 295 350 400 Nr. 4: Plăci de dirijare a gazelor fierbinţi (oben rechts) 510 12 – Modificări sub rezerva îmbunătăţirilor tehnice! 32 32 Instrucţiuni de montaj şi întreţinere Cazan special pe motorină / gaz Logano GE515 • Ediţia 06/2001 Buderus Heiztechnik GmbH • http://www.buderus. 33 Poziţia plăcilor de blocare a gazelor fierbinţi 2 ! Plăcile de dirijare a gazelor fierbinţi se scot din lada cu armături şi se introduc în canalele de fum în conformitate cu inscripţionările din turnare (vezi fig.8 Montarea blocului de cazan 8. 34) oben rechts (sus dreapta) oben links (sus stânga) unten rechts (jos dreapta) unten links (jos stânga) oben rechts (sus dreapta) oben links (sus stânga) unten rechts (jos dreapta) unten links (jos stânga) – 3 4 2 1 Fig. ! Trebuie să îndepărtaţi numai protecţia la transport din carton ondulat.4 Plăci de blocare a gazelor fierbinţi la elementul anterior Plăcile de blocare a gazelor fierbinţi (fig.de . 1 Fig. 2: Plăci de dirijare a gazelor fierbinţi (unten links) Poz.

1) se fixează cu şuruburi exclusiv din faţă. INDICAŢIE PENTRU UTILIZATOR ! Fixaţi cu şuruburi consolele pe elementul posterior (fig. nr.heiztechnik. Element totalelemenţi Element Element intermediar. din spate. 36 Montarea consolelor 1 2 Modificări sub rezerva îmbunătăţirilor tehnice! 33 Instrucţiuni de montaj şi întreţinere Cazan special pe motorină / gaz Logano GE515 • Ediţia 06/2001 Buderus Heiztechnik GmbH • http://www. Fig. 36. INDICAŢIE PENTRU UTILIZATOR Pentru a putea regla corect consolele.9 Montarea mantăii cazanului 8 În acest capitol este descris modul de montare a izolaţiei termice şi a componentelor mantăii cazanului. nr.de 33 .9. Montaj în dreapta şi stânga pe Nr. în stânga şi în dreapta cu şuruburi de coastele superioare ale elemeţilor cazanului conform tabelului de mai jos precum şi conform figurii 35 şi figurii 36. 7 8 9 10 11 12 1 1 1 1 1 1 4 4 5 5 4 şi 7 4 şi 8 7 8 9 10 11 12 Fig. ! Consolele elementului anterior şi elemenţilor intermediari (fig. şinele longitudinale trebuie demontate din nou în etapa următoare. posterior. 2) de coastă. 36. nr. cazan anterior. poz.1 Montarea consolelor ! Consolele pentru mantaua cazanului se fixează fără să se strângă.Montarea blocului de cazan 8. Pentru montarea termoizolaţiei. 35 Vedere: Bloc de cazan (7 elemenţi) cu console 8.buderus. poz. şinele transversale şi longitudinale trebuie montate înaintea izolaţiei termice.

! Şinele transversale cu şuruburile premontate (fig. 1 şi 2) se aşează pe cele două console de pe elemenţii anterior şi posterior. 38 Montarea şinelor transversale 3 Modificări sub rezerva îmbunătăţirilor tehnice! 34 34 Instrucţiuni de montaj şi întreţinere Cazan special pe motorină / gaz Logano GE515 • Ediţia 06/2001 Buderus Heiztechnik GmbH • http://www.9. 3) se introduc în şliţurile consolelor (fig. 37. din spate (fig. ! Şinele transversale (fig. 38.8 Montarea blocului de cazan 8. poz. 38. 2) se fixează pe camele turnate (fig. poz.heiztechnik. Profilul traversei posterioare trebuie să arate spre spate. 37. al capacului şi a termoizolaţiei.2 Montarea traverselor ! Şina transversală de sus. 37. 4) apoi se strâng şuruburile. 38. poz. poz.de . ! Reglaţi corect şinele longitudinale respectiv consolele pentru montajul ulterior al mantăilor laterale. poz. 37 Montarea şinelor transversale 1 2 4 Fig. INDICAŢIE PENTRU UTILIZATOR Puteţi regla şinele longitudinale respectiv consolele numai înainte de montarea termoizolaţiei. 3) se fixează pe camele turnate cu şuruburi cu cap hexagonal (M8 × 16). din faţă (fig. ! Şina transversală de sus. 3 2 1 4 Fig. poz. 1 şi 4) cu şuruburi cu cap hexagonal (M8 × 16) strânse cu mâna.buderus. Profilul traversei anterioare trebuie să arate spre faţă.

buderus. 2). 41. 1) se aşează cu decuparea anterioară pe decuparea de pe şina transversală (fig.9. Izolaţia termică se montează în ordinea indicată de schema din figura 42 pe blocul cazanului (cifrele de deasupra schemei termoizolaţiei desfăşurate corespund numărului de elemenţi de cazan). 1 Fig. ! În spatele cazanului şina longitudinală trebuie apăsată de jos către şina transversală. 41 Bloc de cazan cu termoizolaţie Modificări sub rezerva îmbunătăţirilor tehnice! 35 Instrucţiuni de montaj şi întreţinere Cazan special pe motorină / gaz Logano GE515 • Ediţia 06/2001 Buderus Heiztechnik GmbH • http://www. 1 şi 3). 39. poz. demontaţi mai întâi şinele longitudinale. poz. 39 Aşezarea şinei longitudinale pe şina transversală ! Se ajustează şina longitudinală şi apoi se strâng şuruburile consolelor de pe elementul anterior respectiv posterior (fig. ! Consolele din mijloc (fig. poz. ! La partea inferioară.Montarea blocului de cazan ! Şina longitudunală (fig. izolaţia termică se introduce sub cazan. 1 2 8. 40. 40.de 35 . 1) corespunde mărimii cazanului. Picioarele elemenţilor se plasează în decupările din termoizolaţie. 40 Reglarea şinei longitudinale ! Izolaţia termică livrată o dată cu cazanul (fig.3 Se montează termoizolaţia INDICAŢIE PENTRU UTILIZATOR ! Pentru montarea termoizolaţiei. poz. poz.heiztechnik. 39. ! Consolele se introduc în decupările din termoizolaţie. 8 2 1 Fig. 3 Fig. 2) se glisează de jos spre şinele longitudinale şi se fixează strâns cu şuruburi de blocul cazanului.

8 Montarea blocului de cazan 7 elemenţi de cazan V 8 elemenţi de cazan V H 9 elemenţi de cazan V H 10 elemenţi de cazan V H 11 elemenţi de cazan H 12 elemenţi de cazan V V H H Fig.heiztechnik. 1 Fig.buderus.de . din faţă (fig. Profilele acestor traverse trebuie să fie orientate spre exterior. 43. 1) şi din spate se fixează cu câte 2 şuruburi mecanice cu cap hexagonal de picioarele elemenţilor respectivi. poz. 42 Izolaţie termică pentru cazane de mărimi diferite (dimensiuni în mm) V = faţă (partea anterioară a cazanului) H = spate (partea posterioară a cazanului) ! Şina transversală de jos. 43 Montarea şinei transversale inferioare Modificări sub rezerva îmbunătăţirilor tehnice! 36 36 Instrucţiuni de montaj şi întreţinere Cazan special pe motorină / gaz Logano GE515 • Ediţia 06/2001 Buderus Heiztechnik GmbH • http://www.

! Termoizolaţia posterioară se ancorează de termoizolaţia blocului de cazan cu patru agrafe.Montarea blocului de cazan ! Termoizolaţia dreptunghiulară (fig. 44. poz. poz. 46. 46 Montarea termoizolaţiei posterioare 3 Modificări sub rezerva îmbunătăţirilor tehnice! 37 Instrucţiuni de montaj şi întreţinere Cazan special pe motorină / gaz Logano GE515 • Ediţia 06/2001 Buderus Heiztechnik GmbH • http://www. 45. cu fantele poziţionate în sus şi spre faţă. 8 2 1 Fig.buderus. poz. poz. 1 şi 2) aşa cum s-a descris deja. 46. 45 Montarea şinelor longitudinale ! Termoizolaţia posterioară (fig. 44 Montarea izolaţiei termice anterioare ! Şinele longitudinale (fig. ! Şliţul de sub stuţul gazelor de evacuare se închide cu o agrafă (fig. se introduc cu şuruburile premontate în decupările din console şi se fixează strâns cu şuruburi. 1) se glisează pe colectorul gazelor de evacuare. 44. 1 2 Fig. 2) trebuie să fie orientată în sus. 3). 2) de termoizolaţia blocului de cazan. 1) se aşează deasupra uşii. 2 1 1 Fig. poz.de 37 .heiztechnik. 46. poz. ! Izolaţia termică se ancorează cu 3 agrafe (fig. Decuparea pentru returul cazanului (fig.

buderus. 2) se agaţă de şina transversală.de . din lateral.8 Montarea blocului de cazan ! Şinele laterale (fig. poz. 7 elemenţi de cazan 9 elemenţi de cazan 11 elemenţi de cazan 8 elemenţi de cazan 10 elemenţi de cazan 12 elemenţi de cazan Fig. 47 Montarea şinelor laterale 1 8.4 Montarea pereţilor laterali şi a capacului ! Montaţi toţi pereţii laterali conform schemei de montaj (fig. 48 Schemă de montaj a pereţilor laterali pentru cazane de mărimi diferite (dimensiuni în mm) K = clapă (110 mm) Modificări sub rezerva îmbunătăţirilor tehnice! 38 38 Instrucţiuni de montaj şi întreţinere Cazan special pe motorină / gaz Logano GE515 • Ediţia 06/2001 Buderus Heiztechnik GmbH • http://www. poz. cu şuruburi de tablă de şinele transversale. 3 2 Fig. 47. ! Şinele laterale se fixează fără a se strânge. 48). 47. 1 şi 3) cu capătul lung spre faţă (fig.heiztechnik.9.

2) se agaţă de peretele lateral şi de clapa peretelui lateral.Montarea blocului de cazan În vederea montării elementelor pereţilor laterali. se strâng şuruburile de tablă din şina soclului (fig. 51.de 39 . 1) după care se trec în partea de sus peste profilul şinelor longitudinale. 2 1 Fig. poz. poz. poz. de eclisele îndoite în sus din şinele longitudinale ale soclului (fig.heiztechnik. la început se fixează clapele de părţile laterale de manta. ! Balamalele se premontează cu câte 2 şuruburi de tablă de clapele laterale. 1 2 8 1 2 Fig. ! Şinele de soclu transversale (fig. 2) sunt în poziţie verticală. 1) de pe clapele pereţilor laterali se agaţă în decupările din pereţii laterali anteriori şi se asigură cu şuruburi de tablă. ! Cârligul balamelelor (fig. 50. poz. 1 şi 3) se îmbină din faţă cu şinele longitudinale. 50 Montarea elementelor pereţilor laterali ! Când pereţii laterali (fig.buderus. Profilul şinei transversale trebuie să fie situat jos şi orientat spre cazan (fig. poz. poz. 51. 51). 49. 2) se agaţă în stânga şi în dreapta jos. 51 Montarea şinelor de soclu Modificări sub rezerva îmbunătăţirilor tehnice! 39 Instrucţiuni de montaj şi întreţinere Cazan special pe motorină / gaz Logano GE515 • Ediţia 06/2001 Buderus Heiztechnik GmbH • http://www. 49. 49 Montarea clapelor din pereţii laterali ! Pereţii laterali anteriori (fig. poz. 4). 50. ! Arcul pentru închidere (fig. 2 3 4 1 Fig. 51.

52. 1 1 2 Fig. 1 2 1 Fig. trebuie pozate tuburile capilare la teaca de imersie şi trebuie introdus senzorul în teaca de imersie (vezi capitolul 10 "Montarea aparatului de reglare". ! Capacul anterior se fixează cu două şuruburi de tablă. (fig. poz. 1) cu cele două cârlige (fig. 54 Montarea capacului posterior Modificări sub rezerva îmbunătăţirilor tehnice! 40 40 Instrucţiuni de montaj şi întreţinere Cazan special pe motorină / gaz Logano GE515 • Ediţia 06/2001 Buderus Heiztechnik GmbH • http://www. 52 Montarea capacului anterior ! Capacul median se introdue cu profilele (fig. 3) se agaţă în pereţii laterali anteriori. de şina longitudinală.buderus.8 Montarea blocului de cazan ! Capacul anterior (fig. 52. 52. 1) sub capacul anterior şi se potrivesc în bordura pereţilor laterali.de . 1) spre faţă pe pereţii laterali.heiztechnik. poz. poz. poz. 54. pagina 45). 3 2 1 Fig. 2) de jos. INDICAŢIE PENTRU UTILIZATOR Înainte de montarea celorlalte elemente ale capacului trebuie montat aparatul de reglare. 53. 53 Montarea capacului median ! Capacul posterior al cazanului se aşează cu profilele şi cu decuparea pentru turul circuitului de încălzire (fig. poz.

! Tabla de legătură (fig. 1.buderus. 55. ! Clemele din material plastic pentru pozarea caburilor se fixează. 56.de 41 . 55 Montarea peretelui posterior. de sus. 2) se fixează cu şuruburi de tablă sub ştuţul gazelor de evacuare pe elementele pereţilor posteriori ai cazanului. 1) şi se fixează din spate cu patru şuruburi de tablă de pereţii laterali (fig. poz. 4 şi 8). ! Elementele peretelui posterior al cazanului se fixează cu şuruburi de tablă de pereţii laterali. 5). 6 7 5 8 4 1 3 2 Fig. la alegere.heiztechnik. 55. al cazanului (fig. poz. de sus. 56. 2). al cazanului ! Se introduc piuliţele autoblocante în peretele lateral din stânga şi din dreapta cât şi elementele peretelui posterior al cazanului (fig.Montarea blocului de cazan ! Peretele posterior de sus al cazanului se introduce sub capacul posterior al cazanului (fig. poz. poz. 56 Montarea elementelor peretelui posterior Modificări sub rezerva îmbunătăţirilor tehnice! 41 Instrucţiuni de montaj şi întreţinere Cazan special pe motorină / gaz Logano GE515 • Ediţia 06/2001 Buderus Heiztechnik GmbH • http://www. poz. 3. 56. 56. poz. 5 şi 6). ! Elementele inferioare ale peretelui posterior al cazanului se agaţă în stânga şi în dreapta în fantele din profilul elementului superior al peretelui posterior al cazanului şi al peretelui lateral (fig. 8 1 2 Fig. în stânga sau în dreapta de peretele posterior.

58. ! Cablul arzătorului se pozează în sus în profilul îmbrăcăminţii uşii arzătorului şi se fixează în aşa fel cu clema de fixare. 1).de . în funcţie de condiţiile locale. încât să nu vină în contact cu nici o piesă fierbinte a cazanului. plăcuţa de identificare se găseşte în mapa transparentă prinsă de uşa arzătorului. 1 şi 2). poz.heiztechnik. poz. INDICAŢIE PENTRU UTILIZATOR La cazanele livrate în bloc. 2 bis 5). 57. ! Îmbrăcămintea uşii arzătorului se aşează din faţă pe uşa arzătorului şi se fixează de aceasta cu patru şuruburi mecanice (fig. pe peretele lateral din dreapta sau din stânga. ! Cablul arzătorului împreună cu clema de protecţie la smulgere se aşează în îmbrăcămintea uşii arzătorului. poz. 57. plăcuţa de identificare se găseşte în focar împreună cu instrucţiunile de montaj şi întreţinere iar la cazanele livrate în elemenţi. ! Plăcuţa de identificare se lipeşte la loc vizibil. 57 4 5 3 2 Montarea mantăii pentru uşa arzătorului 1 ! Măştile uşii arzătorului se agaţă în îmbrăcămintea uşii arzătorului (fig.8 Montarea blocului de cazan ! Cablul arzătorului împreună cu protecţia la smulgere se introduc în spaţiul de trecece al cablului (fig. ! Cablul arzătorului se conduce către decuparea pentru trecerea cablului spre aparatul de reglare. Fig.buderus. 58 Montarea măştilor uşii arzătorului Modificări sub rezerva îmbunătăţirilor tehnice! 42 42 Instrucţiuni de montaj şi întreţinere Cazan special pe motorină / gaz Logano GE515 • Ediţia 06/2001 Buderus Heiztechnik GmbH • http://www. 2 1 Fig.

3: Mufă Poz. Unul dintre coliere (fig. 1) cu petrecerea în partea de sus. ! Colierele cu şurub melcat (fig. Manşonul de etanşare (fig. poz. 1). INDICAŢIE PENTRU UTILIZATOR ! Colierele cu şurub melcat trebuie strânse şi ultrerior montajului.de 43 . 59. 5). 6). 59. poz. 59. 6 5 4 Fig. poz. se înfăşoară în jurul ţevii de evacuare (fig. 59. 4) şi ştuţul colectorului de gazelor de evacuare (fig.heiztechnik. 1: Manşon de etanşare Poz. 4). 5) trebuie să preseze pe ştuţul colectorului gazelor de evacuare (fig. 2: Senzor de temperatură pentru gazele de evacuare Poz. 6: Colector de gaze de evacuare Modificări sub rezerva îmbunătăţirilor tehnice! 43 Instrucţiuni de montaj şi întreţinere Cazan special pe motorină / gaz Logano GE515 • Ediţia 06/2001 Buderus Heiztechnik GmbH • http://www. poz. 9. 59. poz. ! Manşonul de etanşare (fig. 59.buderus. ! Se strâng colierele (fig. 1).1 Montarea manşonului de etanşare la racordul gazelor de evacuare (echipament opţional) INDICAŢIE PENTRU UTILIZATOR Este recomandată utilizarea unui manşon de etanşare pentru racordul la sistemul de evacuare a gazelor de ardere (fig. după necesităţi. poz.Racordarea cazanului la sistemul de evacuare a gazelor de ardere 9 9 Racordarea cazanului la sistemul de evacuare a gazelor de ardere În acest capitol se explică cum trebuie racordat cazanul la sistemul de evacuare a gazelor de ardere. 4) se introduce până la refuz pe ştuţul colectorului gazelor de evacuare (fig. poz. 6). 59. 1 2 3 ! Ţeava de evacuare (fig. 59. 6) iar celălalt colier pe ţeava de evacuare (fig. poz. 5) se montează peste manşonul de etanşare (fig. 1) trebuie să fie aşezat neted şi strâns. 59. poz. poz. 59. 4: Ţeavă de evacuare Poz. poz. 59. 59. 59. poz. 59 Montarea tubulaturii de evacuare Poz. 5: Colier cu şurub melcat Poz. poz.

buderus. poz. poz. poz. poz.de . 3) se montează prin sudură la o distanţă de 2 x diametrul ţevii de evacuare (A) de colectorul gazelor de evacuare (fig. ! Senzorul de temperatură pentru gazele de evacuare (fig. 2) se montează conform instrucţiunilor de montaj proprii. 6) în ţeava de evacuare (fig. Modificări sub rezerva îmbunătăţirilor tehnice! 44 44 Instrucţiuni de montaj şi întreţinere Cazan special pe motorină / gaz Logano GE515 • Ediţia 06/2001 Buderus Heiztechnik GmbH • http://www.9 9. 59. 59. 59. 4).heiztechnik.2 Racordarea cazanului la sistemul de evacuare a gazelor de ardere Montarea senzorului de temperatură pentru gazele de evacuare (echipament opţional) ! Mufa (fig. 59.

Capacul se îndepărtează prin ridicare. 60. Clemele elastice (fig. 1 2 7 Fig. 6) pe elementul de capac din faţă al cazanului. 3). 10. 1). poz. 4) se introduc în găurile ovale din elementul de capac din faţă al cazanului (fig. 60. 60 6 5 4 3 Montarea aparatului de reglare Modificări sub rezerva îmbunătăţirilor tehnice! 45 Instrucţiuni de montaj şi întreţinere Cazan special pe motorină / gaz Logano GE515 • Ediţia 06/2001 Buderus Heiztechnik GmbH • http://www.de 45 .Montarea aparatului de reglare 10 10 Montarea aparatului de reglare În acest capitol se va explica cum trebuie montat aparatul de reglare din seria 4000 şi un set de senzori de temperatură. poz. 60. cu două şuruburi de tablă (fig. 60. aparatul de reglare şi capacul "A". ! Carcasa aparatului de reglare se fixează în stânga şi în dreapta decupării pentru cabluri (fig. Picioruşele-cârlig de pe aparatul de reglare (fig. 7). 2) trebuie să intre în spate. poz.buderus. Se trage aparatul spre faţă şi după care se împinge partea din spate în jos. 60. poz. poz.1 Montarea aparatului de reglare În figura 60 sunt prezentate din spate. poz.heiztechnik. în orificiile dreptunghiulare din capac (fig. ! Se deşurubează cele două şuruburi din capac (fig. poz. ! Se aşează aparatul de reglare pe manta. 60. 5). 60.

2 Montarea setului de senzori de temperatură şi a cablului arzătorului INDICAŢIE PENTRU UTILIZATOR Respectaţi la conectarea aparatului de reglare următoarele puncte: ! Pozaţi cu grijă cablurile şi tuburile capilare. 3). 61. 61. ! În timpul pozării nu frângeţi tuburile capilare. 62 Montarea setului de senzori de temperatură Modificări sub rezerva îmbunătăţirilor tehnice! 46 46 Instrucţiuni de montaj şi întreţinere Cazan special pe motorină / gaz Logano GE515 • Ediţia 06/2001 Buderus Heiztechnik GmbH • http://www.5 "Etanşarea tecii de imersie". o piesă oarbă fig. 1) se montează în teaca de imersie R ¾. 2) şi se asigură cu siguranţa senzorului (fig. 62. Teaca de imersie a fost deja montată etanş în stuţul racordului de tur (vezi capitolul 8. ! Respectaţi prescripţile locale. poz. ! Executaţi lucrări electrice în cadrul instalaţiei de încălzire numai dacă deţineţi calificarea corespunzătoare pentru astfel de lucrări. poz.buderus. ! Tuburile capilare se pozează prin decuparea pentru cabluri şi se derulează la lungimea necesară.10 Montarea aparatului de reglare 10. se decupează părţile pentru trecerea cablurilor (fig. ! Senzorul cu tub capilar se conduce la punctul de măsurare al cazanului şi acolo se introduce în teaca de imersie (fig. ! Dacă este necesar. 61 1 2 Pregătirea decupării pentru trecerea cablurilor 2 2 1 Fig. poz. specializată în lucrări elecrtice. pagina 26).heiztechnik.de . 2). 1 3 Fig. racordurile electrice trebuie executate de către o firmă autorizată. poz. Dacă nu deţineţi calificarea corespunzătoare. Setul de senzori de temperatură conectat la aparatul de reglare (trei senzori de temperatură. poz. 1) din peretele posterior (Logamatic 33xx) respectiv se scoate partea de perete posterior (Logamatic 43xx) (fig. 62. 62.

apoi se împinge partea de sus al capacului până ce clemele laterale fixează capacul de carcasă (fig. ! Racordul electric se va executa conform schemei de conexiuni. 64 Fixarea conductorilor electrici ! Clemele capacului din spate al aparatului de reglare (Logamatic 43xx) se introduc în suport. poz. 1 şi 2) se fixează în stânga sau în dreapta. 65 Modificări sub rezerva îmbunătăţirilor tehnice! Cazan de încălzire cu aparat de reglare montat 47 Instrucţiuni de montaj şi întreţinere Cazan special pe motorină / gaz Logano GE515 • Ediţia 06/2001 Buderus Heiztechnik GmbH • http://www. 64. Fig. poz. 63 Racordul electric ! Colierele cu cablu se introduc în suport şi se asigură prin bascularea clapetei (fig. poz. cu şuruburi. 10 1 2 Fig. poz. ! Se fixează capacul aparatului de reglare (fig.de 47 . 63. 65). de peretele din spate al cazanului. Se va executa un racord electric permanent conform EN 50165 respectiv în conformitate cu normativele naţionale pentru instalaţii electrice. 2).Montarea aparatului de reglare ! Colierul pentru cabluri (fig. 1) din nou de carcasă cu două şuruburi de tablă (fig.heiztechnik.buderus. 1). 1 2 1 Fig. Pozarea cablurilor şi tuburilor capilare se va efectua cu grijă! INDICAŢIE PENTRU UTILIZATOR ! Asiguraţi toţi conductorii cu coliere pentru cablu. 61. 60.

3). pagina 9). 2). ! Se închide uşa arzătorului şi se blochează cu 4 şuruburi mecanice (M16 x 140) (vezi capitolul 8. ! Se fixează arzătorul pe placă cu şuruburi. PERICOL DE DETERIORARE A INSTALAŢIEI ATENŢIE datorită folosirii unui arzător necorespunzător. fig.heiztechnik. ! Paca arzătoului se fixează cu şuruburi de uşa arzătorului (etanşare cu şnur de etanşare GP Ø 10 mm). ! Se ajustează prin decupare garniturile inelare izolante corespunzător diametrului tubului de ardere (fig. poz. 66. poz.buderus. ! Utilizaţi numai arzătoare care corespund condiţiilor tehnice cerute de Logano GE515 (vezi capitolul 4 "Date tehnice". Fig. poz. INDICAŢIE PENTRU UTILIZATOR La cerere.de . 3 bis 6). puteţi obţine de a Buderus plăci de arzător gata decupate (accesoriu opţional). poz. 32. 66. în cruce. 66. Găurile pentru fixarea arzătorului se practică cu ajutorul şablonului flanşei de fixare a arzătorului. 4) se umple cu ganiturile izolante ajustate corespunzător (fig.8 "Montarea armăturilor şi a uşii arzătorului". poz. ! Spaţiul rămas între izolaţia termică a uşii arzătorului şi tubul de ardere (fig. ! Se face legătura între dispozitivul de curăţare prin suflare a vizorului cu arzătorul. Şuriburile se strâng uniform. 1) se decupează pe şantier prin găurire sau cu un aparat de sudură autogen la diametrul necesar tubului de ardere (Ø maxim 270 mm). 66. ! Palca arzătorului (fig. pentru menţinerea fără depuneri a geamului vizorului.11 Montarea arzătorului 11 Montarea arzătorului În acest capitol se prezintă în principiu montajul unui arzător. 66 Montarea arzătorului (dimensiunea în mm) 1 2 3 4 Modificări sub rezerva îmbunătăţirilor tehnice! 48 48 Instrucţiuni de montaj şi întreţinere Cazan special pe motorină / gaz Logano GE515 • Ediţia 06/2001 Buderus Heiztechnik GmbH • http://www.

Valoarea pH a agentului termic creşte după umplerea instalaţiei.5 > 2. pagina 53).0 ≤ 1. umpleţi instalaţia de încălzire exclusiv numai prin robinetul de umplere din sistemul de conducte (retur).5 Volumul maxim de de apă de umplere şi de completare Vmax în m3 Valoarea pH a agentului termic 8. PERICOL DE DETERIORAE A CAZANULUL ATENŢIE prin acumulare puternică de praf.5 Cerinţe privind apa de umplere şi de completare şi agentul termic Modificări sub rezerva îmbunătăţirilor tehnice! 49 Instrucţiuni de montaj şi întreţinere Cazan special pe motorină / gaz Logano GE515 • Ediţia 06/2001 Buderus Heiztechnik GmbH • http://www. Putere totală cazan în kW 100 < Q ≤ 350 350 < Q ≤ 1000 100 < Q ≤ 350 350 < Q ≤1000 Tab.buderus.5 Vmax = triplul volumului instalaţiei Q ( kW ) V max = 0. dacă valoarea pH a agentului termic s-a reglat.2–9.2–9. ! Nu folosiţi cazanul în cazul prezenţei prafului.heiztechnik. După 3–6 luni (la prima întreţinere) se va verifica. ! Completaţi formularul de punere în funcţiune a instalaţiei (vezi capitolul 12.6 "Procesul verbal de punere în funcţiune". de activităţi în încăperea centralei termice. ! În timpul funcţionării. Tabelul este un extras din fişa de lucru K8 "Prepararea apei pentru instalaţii de încălzire cu apă caldă" conţinută în catalogul de vânzări Buderus. Pentru utilizarea şi prepararea corectă a apei de umplere şi de completare. 1 Concentraţia de Ca (HCO3)2în apa de umplere şi de completare în mol/m3 ≤ 2.0 > 1.de 49 . respectaţi tabelul de mai jos.Punerea în funcţiune a instalaţiei 12 12 Punerea în funcţiune a instalaţiei La Logano GE515 pot fi conectate aparatele de reglare ale seriei 4000. 0313 ⋅ -----------------------------------------------mol Ca ( HCO3 ) 2  -------- 3 m 8. generat de exemplu. Punerea în funcţiune a diferitelor aparate de reglare se desfăşoară identic. 12.1 Umplerea instalaţiei PERICOL DE DETERIORARE A INSTALAŢIEI ATENŢIE prin şoc termic.

de . 12. există posibilitatea ridicării temperaturii gazelor de evacuare (vezi capitolul 12. Modificări sub rezerva îmbunătăţirilor tehnice! 50 50 Instrucţiuni de montaj şi întreţinere Cazan special pe motorină / gaz Logano GE515 • Ediţia 06/2001 Buderus Heiztechnik GmbH • http://www. ! Verificaţi dacă placa pentru dirijarea gazelor fierbinţi sunt montate corect (vezi capitolul 8. ! Completaţi formularul de punere în funcţiune conţinut în documentaţia arzătorului.5 "Ridicarea temperaturii gazelor de evacuare".3 Punerea în funcţiune a aparatului de reglare Consultaţi documentaţia tehnică a aparatului de reglare din seria 4000 folosit de Dvs..heiztechnik. pentru instrucţiuni privind modul de punere în funcţiune a acestuia.4 Punerea în funcţiune a arzătorului ! La punerea în funcţiune a arzătorului procedaţi în conformitate cu instrucţiunile de montaj şi întreţinere ataşate arzătorului. pagina 32). Dacă la măsurătorile pentru completarea procesului verbal de punere în funcţiune constataţi că temperatura gazelor de evacuare este prea joasă pentru coşul de fum (pericol de formare de condens). aerisiţi instalaţia prin corpurile de încălzire.8. 67 Verificarea poziţiei plăcilor de dirijare a gazelor fierbinţi 12. pagina 51).2 Pregătirea instalaţiei pentru funcţionare La punerea în funcţiune se vor respecta următoarele puncte: ! Înainte de punerea în funcţiune. Fig.12 Punerea în funcţiune a instalaţiei 12.5 "Montarea plăcilor de dirijare a gazelor fierbinţi".buderus.

1 şi 2). prin îndepărtarea în pereche a plăcilor de dirijare a gazelor fierbinţi de sus respectiv de jos. Temperatura gazelor de evacuare poate fi ridicată prin măsurile descrise în continuare. 2 1 12 Fig.5 Ridicarea temperaturii gazelor de evacuare Temperatura gazelor de evacuare se situează la un cazan nou cu temperatura agentului termic de 80 °C şi reglaje (referitoare la puterea nominală) în funcţie de mărimea cazanului în jur de cca. dacă se demontează plăcile de blocare a gazelor fierbinţi. ! Se deşurubează şuruburile care fixează plăcile de blocare a gazelor fierbinţi şi acestea se îndepărtează din partea stângă şi din partea dreaptă (fig.de 51 .2 Îndepărtarea plăcilor de blocare a gazelor fierbinţi Temperatura gazelor de evacuare poate fi ridicată semnificativ. În regim de funcţionare în două trepte.5. 68 Poziţia plăcilor de blocare a gazelor fierbinţi Modificări sub rezerva îmbunătăţirilor tehnice! 51 Instrucţiuni de montaj şi întreţinere Cazan special pe motorină / gaz Logano GE515 • Ediţia 06/2001 Buderus Heiztechnik GmbH • http://www. 160–180 °C.5. se poate obţine o ridicare a temperaturii gazelor de evacuare.1 Îndepărtarea plăcilor de dirijare a gazelor fierbinţi La cazanele de mărimea 7–11 (240–455 kW). poz. 68. INDICAŢIE PENTRU UTILIZATOR Modificarea plăcilor de blocare a gazelor fierbinţi se va lua în considerare ca o ultimă alternativă deoarece micşorarea plăcilor de blocare a gazelor fierbinţi nu este reversibilă.buderus. 12. Prin îndepărtarea singulară sau combinată a plăcilor de blocare a gazelor fierbinţi şi a placa pentru dirijarea gazelor fierbinţi se poate obţine o ridicare suplimentară temperaturii gazelor de evacuare. temperatura gazelor de evacuare este corespunzător mai joasă.Punerea în funcţiune a instalaţiei 12.heiztechnik. 12. ! Cazanul se scoate din funţiune conform instrucţiunilor de utilizare.

1 şi 2). Cu un ciocan se rupe câte un segment de pe placa de blocare a gazelor fierbinţi din stânga şi din dreapta. 1 şi 2) să rezeme în gol.5. poz. 3 1 2 Fig. 69. 69 Placă de blocare a gazelor fierbinţi Modificări sub rezerva îmbunătăţirilor tehnice! 52 52 Instrucţiuni de montaj şi întreţinere Cazan special pe motorină / gaz Logano GE515 • Ediţia 06/2001 Buderus Heiztechnik GmbH • http://www. 69. poz. 3) care fixează plăcile de blocare a gazelor fierbinţi şi acestea se îndepărtează din partea stângă şi din partea dreaptă (fig.buderus.de .3 Ridicarea uşoară a temperaturii gazelor de evacuare ! Se deşurubează şuruburile (fig. ! Placa de blocare a gazelor fierbinţi se aşează pe un suport astfel încât crestăturile (fig.12 Punerea în funcţiune a instalaţiei 12. poz. ! Se fixează din nou de elementul anterior placa de blocare a gazelor fierbinţi. respectiv plăcile de blocare a gazelor fierbinţi pot fi îndepărtate complet. ! Dacă creşterea temperaturii gazelor de evacuare rezultată de aici nu este suficientă.heiztechnik. 68. aşa cum s-a descris mai sus. cu şuruburi. poate fi îndepărtat în acelaşi mod şi al doilea segment de pe plăcile blocare a agazelor fierbinţi.

predarea documetaţiei tehnice Confirmarea punerii corecte în funcţiune dpdv tehnic Pagina 27 Pagina 50 Pagina 32 Pagina 50 Vezi documentaţia arzătorului Pagina 51 Pagina (etape de lucru) Pagina 49 Observaţii (semnătura) 12 Stampila firmei/Semnătura/Data INDICAŢIE PENTRU UTILIZATOR ! Completaţi în tabel combustibilul folosit (vezi instrucţiunile de utilizare "Prefaţă". pagina 2). se semnează procesul verbal şi se trece data punerii în funcţiune.Punerea în funcţiune a instalaţiei 12. Operaţiuni pentru punerea în funcţiune 1. în timpul punerii în funcţiune a arzătorului pe motorină sau cu gaz. 5. Modificări sub rezerva îmbunătăţirilor tehnice! 53 Instrucţiuni de montaj şi întreţinere Cazan special pe motorină / gaz Logano GE515 • Ediţia 06/2001 Buderus Heiztechnik GmbH • http://www.de 53 . 3. 6.6 Procesul verbal de punere în funcţiune Logano GE515 poate funcţiona cu un arzător pe motorină sau cu un arzător pe gaz.heiztechnik. Completaţi cu grijă. procesul verbal de punere în funcţiune. 4. 7.buderus. Umplerea instalaţiei de încălzire cu apă Aerisirea instalaţiei de încălzire prin radiatoare S-a efectuat controlul de etanşeitate? Verificarea poziţiei plăcilor de dirijare a gazelor fierbinţi Punerea în funcţiune a aparatului de reglare Punerea în funcţiune a arzătorului Verificarea temperaturii gazelor de evacuare Informarea beneficiarului. 9. 2. ! Imediat după punerea în funcţiune. 8.

heiztechnik.buderus. O dată cu scoaterea din funcţiune a aparatului de reglare. 13. aerisitorul din cel mai înalt punct al instalaţiei trebuie să fie deschis. în cazul unei deconectări de avarie. arzătorul se deconectează automat. ! Protejaţi instalaţia de încălzire la îngheţ în cazul în care există acest pericol.1 Scoaterea instalaţiei din funcţiune prin intermediul aparatului de reglare Scoateţi instalaţia din funcţiune prin intermediul aparatului de reglare. dacă nu este în funcţiune. prin robinetul de golire. de ex. Goliţi instalaţia de încălzire de apă prin punctul cel mai de jos al instalaţiei. PERICOL DE DETERIORARE A INSTALAŢIEI ATENŢIE 13.2 Scoaterea instalaţiei din funcţiune în caz de urgenţă INDICAŢIE PENTRU UTILIZATOR ! Deconectaţi numai în caz de urgenţă instalaţia de la siguranţa camerei centralei termice sau cu întrerupătorul de avarie.de . În acest timp. ! Se închide alimentarea cu combustibil.13 Scoaterea instalaţiei din funcţiune 13 Scoaterea instalaţiei din funcţiune La Logano GE515 pot fi conectate aparatele de reglare ale seriei 4000. prin îngheţ. ! Se închide alimentarea cu combustibil. În alte cazuri de pericol se închide imediat robinetul principal de alimentare cu combustibil şi se scoate instalaţia de sub tensiune de la siguranţa camerei centralei termice sau cu întrerupătorul de avarie. La scoaterea din funcţiune a diferitelor tipuri de aparate de reglare se procedează identic. Instalaţia de încălzire poate îngheţa la ger. Modificări sub rezerva îmbunătăţirilor tehnice! 54 54 Instrucţiuni de montaj şi întreţinere Cazan special pe motorină / gaz Logano GE515 • Ediţia 06/2001 Buderus Heiztechnik GmbH • http://www.

un contract anual de inspecţie şi întreţinere orientat spre necesităţi.2 De ce este importantă o întreţinere regulată? Următoarele motive impun efectuarea întreţinerii regulate a instalaţiilor clenţilor Dvs.6 "Procesele verbale de inspecţie şi întreţinere". INDICAŢIE PENTRU UTILIZATOR Puteţi comanda piese de schimb folosind catalogul de piese de schimb Buderus. – obţinerea unei siguranţe ridicate în exploatare. AVERTIZARE! ! Executaţi lucrări la instalaţia de gaze numai dacă sunteţi autorizaţi pentru astfel de lucrări.heiztechnik. Modificări sub rezerva îmbunătăţirilor tehnice! 55 Instrucţiuni de montaj şi întreţinere Cazan special pe motorină / gaz Logano GE515 • Ediţia 06/2001 Buderus Heiztechnik GmbH • http://www. Ceea ce trebuie să conţină un contract anual de inspecţie şi întreţinere orientat spre necesităţi pot fi găsite în capitolul 14.1 Indicaţii generale Oferiţi clienţlor Dvs. 14.de 55 . – menţinerea arderii ecologice la un nivel ridicat. PERICOL DE MOARTE prin explozia gazelor inflamabile.Inspectarea şi întreţinerea instalaţiei 14 14 Inspectarea şi întreţinerea instalaţiei 14. pagina 62.buderus.: – obţinerea unui randament ridicat şi exploatarea economică a instalaţiei (consum redus de combustibil).

3 Curăţarea cazanului cu perii ! Se scoate instalaţia de sub tensiune (vezi capitolul 13 "Scoaterea instalaţiei din funcţiune". ! Se închide alimentarea cu combustibil. ! Întrerupătorul (fig.14 Inspectarea şi întreţinerea instalaţiei 14. pagina 54). 1) de pe aparatul de reglare se comută în poziţia "0". 71 Elementele de fixare a uşii arzătorului Modificări sub rezerva îmbunătăţirilor tehnice! 56 56 Instrucţiuni de montaj şi întreţinere Cazan special pe motorină / gaz Logano GE515 • Ediţia 06/2001 Buderus Heiztechnik GmbH • http://www. poz. poz. 4 1 3 2 Fig.de . 1 Fig. 70 Exemplificare: Logamatic 4311 ! Se deşurubează cele patru şuruburi mecanice. 70. ! Se deschide uşa arzătorului. 1 până la 4). care servesc la fixarea uşii arzătorului de elementul de cazan anterior (fig.buderus.heiztechnik. 71.

! Peretele posterior a camerei de ardere se curăţă peria tip 3. 1 şi 3).heiztechnik. vezi în fig. 1 până la 4).de 57 . 74. 73. 72 Scoaterea plăcilor de dirijare a gazelor fierbinţi Prezentarea diferitelor tipuri perii oferite de Buderus (echipament opţional). spre faţă. 74. 74 Curăţarea canalelor de fum Modificări sub rezerva îmbunătăţirilor tehnice! 57 Instrucţiuni de montaj şi întreţinere Cazan special pe motorină / gaz Logano GE515 • Ediţia 06/2001 Buderus Heiztechnik GmbH • http://www. poz. 1 2 3 Fig.8. Plăcile de dirijare a gazelor fierbinţi echipează cazanele de mărimea 240–455 cu 7–11 elemenţi (vezi capitolul 8.5 "Montarea plăcilor de dirijare a gazelor fierbinţi".Inspectarea şi întreţinerea instalaţiei ! Se scot plăcile de dirijare a gazelor fierbinţi.buderus. INDICAŢIE PENTRU UTILIZATOR Cazanele de mărimea 510 cu 12 elemenţi nu sunt echipate cu plăci de dirijare a gazelor fierbinţi. 3 2 1 Fig. 73 Perii de curăţare ! Canalele de fum se curăţă cu perii tip 1 şi 2. din canalele de fum (fig. poz. pagina 32). ! Restul camerei de ardere (fig. 72. din faţă spre spate (fig. 4 3 14 2 1 Fig. poz. 2) se curăţă cu peria tip 2.

de . 75. termoizolaţia se rabate în sus şi se agaţă cu agrafa (fig. ! Plăcile de dirijare ale gazelor fierbinţi se introduc în canalele de fum (vezi capitolul 8. 75 1 3 Demontarea capacelor de curăţare 2 1 Modificări sub rezerva îmbunătăţirilor tehnice! 58 58 Instrucţiuni de montaj şi întreţinere Cazan special pe motorină / gaz Logano GE515 • Ediţia 06/2001 Buderus Heiztechnik GmbH • http://www. ! Termoizolaţia elementului posterior se rabate în jos şi se îmbină cu agrafa sub stuţul colectorului gazelor de evacuare (fig. 3). în stânga şi în dreapta. Se înlocuiesc şnururile de etanşare deteriorate sau întărite. ! Pereţii posteriori inferiori ai cazanului se ridică uşor şi se scot spre spate.heiztechnik. ! Se verifică şnururile de etanşare de la gurile de curăţare şi de la uşa arzătorului.5 "Montarea plăcilor de dirijare a gazelor fierbinţi". ! Se curăţă plăcile de dirijare ale gazelor fierbiţi cu periile. 76 Îmbinarea termoizolaţiei elementului posterior Fig. 75. Fig. 1). ! Se îndepărtează depunerile din ardere din focar. în decupările profilului din elementul de manta superior şi din pereţii laterali iar tabla de legătură se fixează cu şuruburi de piesele mantăii posterioare inferioare. INDICAŢIE PENTRU UTILIZATOR Şnururi de etanşare corespunzătoare se pot obţine prin filiale. ! Se îndepărtează ambele şuruburi de tablă. din peretele posterior inferior al cazanului. 1). poz. din stânga şi din dreapta. poz.8. din canalele de fum cât şi din colectorul gazelor de evacuare. ! Se scoate agrafa de sub stuţul gazelor de evacuare. Şuruburile se strâng uniform. 2) şi de pe colectorul gazelor de evacuare (fig. ! Se îndepărtează capacele gurilor de curăţare de pe elementul posterior (fig. pagina 32).14 Inspectarea şi întreţinerea instalaţiei ! Se deşurubează ambele şuruburi de tablă de pe tabla de legătură şi se îndepărtează tabla de legătură. ! Se fixează capacele gurilor de curăţare şi se închide uşa arzătorului. sub stuţul gazelor de evacuare. poz. poz. ! Piesele mantăii posterioare inferioare se agaţă. 75.buderus. 76.

! Utilizaţi detergenţi corespunzători felului de murdărire (depuneri neaderente sau aderente).4 Curăţarea umedă a cazanului În cazul curăţării umede. La curăţarea umedă urmaţi aceleaşi etape descrise la curăţarea cu perii (vezi capitolul 14.3 "Curăţarea cazanului cu perii". uniform. nu este permis ca în aparatul de reglare să pătrundă vapori din pulverizare. ! Pe canalele de fum se pulverizează. ! Aparatul de reglare se protejează cu o folie. modul de curăţare umedă trebuie să se execute diferit de modul de efectuare descris aici. 14 Modificări sub rezerva îmbunătăţirilor tehnice! 59 Instrucţiuni de montaj şi întreţinere Cazan special pe motorină / gaz Logano GE515 • Ediţia 06/2001 Buderus Heiztechnik GmbH • http://www.Inspectarea şi întreţinerea instalaţiei 14.buderus. (curăţare chimică) instrucţiunile de utilizare ale aparatului de curăţare şi a detergentului. INDICAŢIE PENTRU UTILIZATOR ! Respectaţi. ! Se perie canalele de fum. de sus. detergent. ! Se încălzeşte cazanul până ce temperatura agentului termic ajunge la cel puţin 70 °C. În anumite situaţii. la curăţarea umedă. pagina 56). utilizaţi detergenţi corespunzător gradului de murdărire.de 59 .heiztechnik.

indicatorul hidrometrului (fig.5 Verificarea presiunii apei din instalaţie În general. 1: Indicator hidrometru Poz. poz.14 Inspectarea şi întreţinerea instalaţiei 14. poz. poz. instalaţia poate fi deteriorată prin coroziune sau prin depunere de piatră. 2: Indicator verde Poz. INDICAŢIE PENTRU UTILIZATOR ! Creaţi presiunea necesară pentru instalaţie. 3).buderus. 78. se va explica prin exemple. PERICOL DE DETERIORARE A INSTALAŢIEI ATENŢIE 2 1 prin completări prea dese cu apă. ! Aveţi în vedere ca instalaţia să fie aerisită. 2: Indicator manometru Poz. 3: Marcaj verde Modificări sub rezerva îmbunătăţirilor tehnice! 60 60 Instrucţiuni de montaj şi întreţinere Cazan special pe motorină / gaz Logano GE515 • Ediţia 06/2001 Buderus Heiztechnik GmbH • http://www. 1) al manometrului trebuie să fie reglat în dreptul presiunii necesare pentru instalaţie. instalaţiile deschise se deosebesc de instalaţiile închise. În practică se mai montează foarte rar instalaţii deschise. atunci. 78.heiztechnik. 3). 3: Marcaj roşu ! Reglaţi în mod corespunzător indicatorul manometrului. 78. De accea. Indicatorul roşu (fig.de . în funcţie de proprietăţile apei. Instalaţii deschise La instalaţiile deschise. 78 Manometru pentru instalaţii închise 3 Poz. în baza înstalaţiilor închise cum se poate verifica presiunea apei din instalaţie. Dacă apa din instalaţie trebuie completată prea des. ! Verificaţi instalaţia de încălzire la etanşeitate şi funcţiile vasului de expansiune. 2) trebuie să se situeze în interiorul marcajului verde (fig. Instalaţii închise La instalaţiile închise. ! Verificaţi presiunea din instalaţie. indicatorul manometrului (fig. Fig. 1: Indicator roşu Poz. 77. poz. 77. poz. 77 Hidrometru pentru instalaţii deschise Poz. 3 2 1 Fig. 1) trebuie să se situeze în interiorul marcajului roşu (fig.

În acest caz trebuie completată apa din instalaţie (vezi capitolul 12. poz. ! Nu completaţi apa din instalaţia de încălzire în timpul funcţionării prin robinetul KFE al cazanului. pagina 49). ! Apa de completare se introduce în instalaţie prin robinetul de umplere din sistemul de conducte (retur). 3) atunci presiunea apei din instalaţie este prea scăzută. ! Se verifică din nou presiunea apei.buderus.heiztechnik.Inspectarea şi întreţinerea instalaţiei Dacă indicatorul manometrului (fig. ! Se aeriseşte instalaţia. 2) trece sub marcajul verde (fig.1 "Umplerea instalaţiei". ci exclusiv numai prin robinetul de umplere din sistemtul de conducte (retur) al instalaţiei de încălzire. 78. PERICOL DE DETERIORARE A INSTALAŢIEI ATENŢIE 14 prin şoc termic.de 61 . 78. Modificări sub rezerva îmbunătăţirilor tehnice! 61 Instrucţiuni de montaj şi întreţinere Cazan special pe motorină / gaz Logano GE515 • Ediţia 06/2001 Buderus Heiztechnik GmbH • http://www. poz.

de . Verificarea funcţiilor şi siguranţei sistemului de evacuare a Vezi documentaţia tehnică a gazelor de ardere arzătorului Verificarea presiunii apei şi a presurizării vasului de expansiune cu membrană. 2.heiztechnik. Completaţi procesele verbale cu ocazia efectuării inspecţiei şi întreţinerii. 3. 6. 11.14 Inspectarea şi întreţinerea instalaţiei 14. 10.buderus. 7. Lucrări de inspecţie 1. 5. la instalaţiile deschise Pagina 60 Pagina 60 Verificarea funcţiilor boilerului şi a anodului de protecţie la Vezi documentaţia tehnică a coroziune boilerului Verificarea reglajelor aparatului de reglare în funcţie de cerinţe Controlul final al lucrărilor de inspecţie. cu măsurători şi documentarea rezultatelor măsurătorilor şi verificărilor Certificarea de inspecţie autorizată cu semnătură. la instalaţiile închise Verificarea presiunii apei şi a presurizării. pentru aceasta se scoate instalaţia din Pagina 56 funcţiune Verificarea funcţiilor arzătorului Vezi documentaţia tehnică a arzătorului Pagina (etape de lucru) Observaţii 4. 9.6 Procesele verbale de inspecţie şi întreţinere Procesele verbale de inspecţie şi întreţinere vă oferă o imagine de ansamblu asupra lucrărilor de inspecţie şi întreţinere. Verificarea stării generale a instalaţiei Control vizual şi funcţional al instalaţiei Verificarea instalaţiei de combustibil şi de apă (agent termic): – la etanşeitate – la coroziune vizibilă – la îmbătrânire Verificarea focarului şi a suprafeţelor de transfer termic la murdărire. 8. dată şi ştampilă Vezi documentaţia tehnică a aparatului de reglare Modificări sub rezerva îmbunătăţirilor tehnice! 62 62 Instrucţiuni de montaj şi întreţinere Cazan special pe motorină / gaz Logano GE515 • Ediţia 06/2001 Buderus Heiztechnik GmbH • http://www. ! Cerificaţi lucrările de inspecţie sub semnătură şi treceţi data efectuării.

2. 7. dacă este cazul. cu măsurători şi documentarea rezultatelor măsurătorilor şi verificărilor Pagina (etape de lucru) Pagina 54 Pagina 57 Pagina 57 Pagina 57 Pagina 57 Pagina 32 Vezi documentaţia tehnică a arzătorului Pagina 49 Vezi documentaţia tehnică a arzătorului Vezi documentaţia tehnică a arzătorului Observaţii 10.buderus. 6.Inspectarea şi întreţinerea instalaţiei 14 Lucrări de întreţinere orientate spre necesităţi 1. 9. 8.de 63 . dată şi ştampilă Modificări sub rezerva îmbunătăţirilor tehnice! 63 Instrucţiuni de montaj şi întreţinere Cazan special pe motorină / gaz Logano GE515 • Ediţia 06/2001 Buderus Heiztechnik GmbH • http://www. 4.heiztechnik. 5. Scoaterea instalaţiei din funcţiune Demontarea şi curăţarea plăcilor de dirijare a gazelor fierbinţi Curăţarea canalelor de fum (a suprafeţelor de transfer termic) Curăţarea focarului Curăţarea colectorului gazelor de evacuare Montarea plăcilor de dirijare a gazelor fierbinţi Verificarea şi. 3. înlocuirea garniturilor de etanşare / a şnururilor de etanşare la arzător şi la uşa arzătorului Punerea în funcţiune a instalaţiei Controlul final al lucrărilor de inspecţie. Verificarea funcţiilor şi siguranţei în exploatare Certificarea de întreţinere autorizată cu semnătură.

de . Dacă arzătorul nu porneşte nici după trei încercări. tasta de depanare (deparazitare) se apasă consecutiv de mai mult de trei ori. Dacă în cazul nepornirii arzătorului. informaţii detaliate privind mesajele de deranjamente găsiţi în instrucţiunile de service ale aparatului de reglare respectiv. puteţi consulta informaţiie necesare privind depanarea arzătorului în documentaţia tehnică a arzătorului respectiv. PERICOL DE DETERIORARE A INSTALAŢIEI ATENŢIE prin apăsarea prea des repetată a tastei de depanare (deparazitare). deranjamentul arzătorului este semnalizat printr-un bec de avarie pe arzător. Suplimentar. ! Apăsaţi tasta de depanare (deparazitare) a arzătorului (vezi instrucţiunile de utilizare ale arzătorului).heiztechnik. Modificări sub rezerva îmbunătăţirilor tehnice! 64 64 Instrucţiuni de montaj şi întreţinere Cazan special pe motorină / gaz Logano GE515 • Ediţia 06/2001 Buderus Heiztechnik GmbH • http://www.buderus. ! Nu încercaţi să remediaţi deranjamentul prin apăsarea de mai mult de trei ori consecutiv a tastei de depanare (deparazitare). transformatorul de aprindere al arzătorului poate fi deteriorat.15 Remedierea deranjamentelor arzătorului 15 Remedierea deranjamentelor arzătorului Deranjamentele instalaţiei de încălzire sunt afişate pe dispay-ul aparatului de reglare.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 Temperatură tur . . . . . . . 38 Mărime cazan . . . . . 55 Conţinut CO2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 Ţeavă de evacuare gaze de ardere . 18 Elemenţi de cazan . . . . . . . . 30 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .heiztechnik. . . . . . . . . . . . . . 5. . . . . . . . . . . . . . . 9 Putere termică nominală . . . . . . . . . . .5 . . . . . 5 T Teacă de imersie . . . . . . . . . . . . . 12 E Element intermediar . . . . . . 9 Greutate . . . . . . 9 V Verificare la etanşeitate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 Volum de gaz . . . 10 Descriere produs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 Temperatura gazelor de evacuare . 29 Ţ Ţeavă de alimentare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43 G Gabarit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 Plăci de blocare a gazelor fierbinţi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 Suprapresiune de lucru maximă . . . . 37 Transport . . . 9 F Flanşă de racordare . . . . . 9 Aparat de reglare . . . . .Index 16 16 Index A Adâncime uşă arzător . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 Presiune de refulare (tiraj) . . . . 5 D Date tehnice . . . . . . . . 8 Diametru focar . 10 Putere termică în focar . . . . . . . . . . . . . 49 Apă de umplere . . . . . . . . . . . . . . . . 9 Lungime totală cazan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 C Capac gură de curăţare . . . . . . 14 Presă de niplare cazan . . . . . . . . .de 65 . . . . . . . . 32 Presă de niplare . . . . . . . . . . . 49 Arzător . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 Termoizolaţia elementului posterior . . . . . .8 Apă de completare . . . . . . . . . 9 I Isolaţie termică . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 B Bloc de cazan . . . . . . . . . . . . 9 Modificări sub rezerva îmbunătăţirilor tehnice! 65 Instrucţiuni de montaj şi întreţinere Cazan special pe motorină / gaz Logano GE515 • Ediţia 06/2001 Buderus Heiztechnik GmbH • http://www. . . . . . . . . . . . . . . . 10 R Regulator de temperatură . . . . . .buderus. 9. 27 Volum apă cazan . . . . 18 Suprapresiune de lucru . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55 Condiţii de utilizare cazan . . . . . . . . . . . . . 5 Contract de inspecţie Contract de întreţinere (orientat spre necesităţi) . . . . . . . . . . . . . 10 Presiune dinamică gaze de ardere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48 M Manta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 Colector gaze de evacuare Combustibil . . . . . . 10 P Perii de curăţare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 Lungime focar . . . 21 Element posterior . 9 S Set ajutător de montaj . 32 Plăci de dirijare a gazelor fierbinţi . . . . . . . . . 9 L Lungime bloc cazan . . . . 9 Debit masic . . . . . . . . . 57 Piese manta perete posterior . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Instrucþiuni de utilizare Cazulul special pe motorinã / gaz Logano GE515 .

de . Documentele corespunzătoare precum şi Declaraţia de conformitate în original sunt păstrate la producător. atunci vă recomadăm să cereţi sfatul specialistului Dvs.heiztechnik. la punerea în funcţiune. exclusiv combustibilul indicat. va completa în tabelul de mai jos. PERICOL DE DETERIORARE A INSTALAŢIEI ATENŢ IE! prin utilizarea de combustibil necorespunzător. Utilizaţi acest combustibil: Ştampila/Semnătura/Data Sub rezerva modificărilor tehnice! Datorită perfecţionărilor permanente. Actualizarea documentaţiei Petru propuneri de îmbunătăţire sau în cazul unor nereguli constatate. INDICAŢIE PENTRU UTILIZATOR Dacă doriţi să folosiţi pentru instalaţie un alt tip de combustibil. Cu privire la aceste instrucţiuni Prezentele instrucţiuni conţin informaţii importante pentru exploatarea şi întreţinerea sigură şi corectă a cazulului special pe motorină / gaz Logano GE515.Prefaţă Aparatul corespunde cerinţelor fundametale ale normelor şi directivelor aplicabile. O copie a Declaraţiei de conformitate se găseşte în instrucţiunile de montaj şi întreţinere. Specialistul Dvs. Conformitatea a fost dovedită. Combustibilul corect Pentru o funcţionare ireproşabilă înstalaţia tebuie alimentată cu combustibilul corespunzător.buderus. ilustraţiile. funcţionarea şi caracteristicile tehnice pot prezenta abateri minore. cu ce fel de combustibil trebuie să fie alimentată instalaţia Dvs. vă rugăm să ne contactaţi. ! Utilizaţi pentru instalaţia Dvs. Modificări sub rezerva îmbunătăţirilor tehnice! 2 68 Instrucţiuni de utilizare Cazan special pe motorină / gaz Logano GE515 • Ediţia 11/2001 Buderus Heiztechnik GmbH • http://www.

. . . . . . .1 Destinaţia. . . . . . . .75 4. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .70 1. . .70 1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 Verificarea şi corectarea presiunii apei. . . . .3 Respectaţi aceste indicaţii de siguranţă . . . . . . . . . . . . . .. .78 7. . . .2 Punerea în funcţiune a aparatului de reglare şi a arzătorului . . . . . . . . . . . . . . . .73 Utilizaţi apă corespunzătoare pentru umplere şi pentru completare 3. . . . . . . . . . . . . .heiztechnik. . . . .. .77 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .78 7. . . . .1 Scoaterea din funcţiune a aparatului de reglare şi a arzătorului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .75 5 Scoaterea instalaţiei din funcţiune . . .. . . . . . . . . . . . . 76 5. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .70 2 3 Descrierea produsului . . . . . . . . . . . . . . . . .76 5.buderus. . . .76 6 7 Înlăturarea deranjamentelor arzătorului Întreţinerea instalaţiei . . .75 4. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .73 3. . . . . . . .. . .70 1. . . . . . . . . . . . . . . . . .de 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Cuprins 1 Pentru siguranţa Dvs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 Clasificarea apei . . . . . .2 Proprietăţile apei . . . .. . . . . . . .. . . .2 Structura indicaţiilor . . . . . . . . . . . . .2 Scoaterea din funcţiune a instalaţiei în caz de urgenţă . .74 4 Punerea în funcţiune a instalaţiei . . . . . . . . . . . .79 Modificări sub rezerva îmbunătăţirilor tehnice! 69 Instrucţiuni de utilizare Cazan special pe motorină / gaz Logano GE515 • Ediţia 11/2001 Buderus Heiztechnik GmbH • http://www. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 De ce este importantă o întreţinere regulată? . . . . . .1 Pregătirea instalaţiei pentru punerea în funcţiune . . . . . . . . . . .72 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Pot fi utilizate toate arzătoarele pe motorină respectiv pe gaz verificate după EN 267 sau EN 676. Pentru o exploatare sigură.2 Structura indicaţiilor Se deosebesc două trepte de pericole care sunt indicate prin cuvinte de atenţionare: PERICOL DE MOARTE Indică un pericol care este posibil fie generat de un produs şi care. Printr-o deservire necorespunzătoare a Logano GE515 pot apare pagube materiale. PERICOL DE ACCIDENTARE/ DE DETERIORARE A INSTALAŢIEI ATENŢ IE! AVERTIZARE! Indică o situaţie periculoasă potenţial.heiztechnik. S-a pus un accent deosebit pe un mod de deservire prietenos.buderus. AVERTIZARE! 1. La miros de gaz există pericol de explozie. fără aplicarea de măsuri pe prevenire suficiente. ! Lăsaţi-vă instruiţi în detaliu privind deservirea instalaţiei de către firma specializată în instalaţii de încălzire. stechere sau soneria! ! Închideţi robinetul principal de gaz! ! Deschideţi ferestrele şi uşile! ! Avertizaţi locatarii. poate conduce la răniri grave sau poate provoca chiar moartea. economică şi ecologică a instalaţiei. dacă domeniul de lucru ale acestora coincide cu datele tehnice ale cazanului. ! Exploataţi cazanul de încălzite numai conform destinaţiei sale şi într-o stare tehnică ireproşabilă. ! Instalaţia de încălzire se va monta numai de către un specialist în instalaţii de încălzire. ! Nu aprindeţi foc! Nu fumaţi! Nu folosiţi bricheta! ! Evitaţi producerea de scântei! Nu acţionaţi întrerupătoare electrice. La aceste cazane îşi găsesc utilizarea sistemele de reglare ale seriei 4000. părăsiţi imediat zona periculoasă! 1. ! Citiţi cu atenţie instrucţiunile de utilizare.de . Modificări sub rezerva îmbunătăţirilor tehnice! 4 70 Instrucţiuni de utilizare Cazan special pe motorină / gaz Logano GE515 • Ediţia 11/2001 Buderus Heiztechnik GmbH • http://www.1 Pentru siguranţa Dvs 1 Pentru siguranţa Dvs 1. dar nu sunaţi! ! Părăsiţi clădirea! ! Anunţaţi telefonic întreprinderea furnizoare de gaz din afara clădirii! ! Alarmaţi eventual poliţia sau pompierii! ! În cazul scăpărilor de gaz perceptibile cu auzul. INDICAŢIE PENTRU UTILIZATOR Aici primiţi sfaturi practice pentru un reglaj şi o exploatare optimă a echipamentului cât şi alte informaţii folositoare.3 Respectaţi aceste indicaţii de siguranţă Cazanul special pe motorină / gaz Logano GE515 este construit şi produs după cele mai noi cunoştinţe tehnologice şi reguli privind siguranţa în funcţionare. care poate conduce la răniri medii sau uşoare sau la pagube materiale. nu folosiţi telefonul. vă recomandăm să respectaţi indicaţiile de siguranţă şi instrucţiunile de utilizare. PERICOL DE MOARTE prin explozia gazelor inflamabile.1 Destinaţia Cazanul special pe motorină / gaz Logano GE515 a fost conceput pentru încălzirea apei ca agent termic.

PERICOL DE INCENDIU datorită materialelor sau lichidelor inflamabile. în spay-uri. ! Recomadăm încheierea unui contract pentru o inspecţie anuală şi o întreţinere în funcţie de necesităţi. diluanţi şi detergenţi. ! Aveţi în vedere ca deschiderile pentru accesul aerului şi pentru ventilaţie să nu fie micşorate sau obturate.buderus. de către o firmă specializată. întreţinerea şi menţinerea în funcţiune să fie executate de către o firmă specializată.1 Amplasarea PERICOL DE MOARTE prin otrăvire. racordurile de gaz. ! Aveţi în vedere ca lucrările la instalaţia de gaz să fie executate de o firmă specializată.Pentru siguranţa Dvs 1. PERICOL DE DETERIORARE A INSTALAŢIEI ATENŢ IE! prin îngheţ. ! Evitaţi impurificarea aerului de combustie cu praf. ! Aveţi în vedere ca montajul.heiztechnik. AVERTIZARE! Insuficienţa de aer de combustie poate conduce la emanaţii de gaz periculoase. PERICOL DE DETERIORARE A INSTALAŢIEI AVERTIZARE! ATENŢ IE! prin neefectuarea sau efectuarea necorespunzătoare a curăţării şi întreţinerii. racordul de energie electrică. ! Dispuneţi inspectarea. ! Aveţi în vedere ca încăperea cazanului să fie protejată de îngheţ. concesionară. AVERTIZARE! 1 1. motorină şi de evacuare a gazelor de ardere. adezivi). ! Nu uscaţi rufe în încăperea centralei termice. ATENŢ IE! ! Nu utilizaţi niciodată detergenţi cu conţinut de clor şi hidrocarburi halogenate (de ex. ! Nu depozitaţi materiale sau lichide inflamabile în vecinătatea nemijlocită a cazanului.2 Executarea de lucrări la instalaţie PERICOL DE MOARTE prin explozia de gaze inflamabile. Modificări sub rezerva îmbunătăţirilor tehnice! 71 Instrucţiuni de utilizare Cazan special pe motorină / gaz Logano GE515 • Ediţia 11/2001 Buderus Heiztechnik GmbH • http://www.3. prima punere în funcţiune.de 5 .3. DETERIORĂRI ALE CAZANULUI prin aer de combustie impurificat. vopsele. ! Nu este permisă funcţionarea cazanului dacă nu remediaţi neîntârziat această stare. curăţarea şi întreţinerea instalaţiei o dată pe an.

– Aparatul de reglare (Fig. Blocul cazanului transferă căldura produsă de arzătzor agentului termic. 2). 1 şi Fig. 1). 1: Mantaua cazanului (îmbrăcămintea) Modificări sub rezerva îmbunătăţirilor tehnice! 6 72 Instrucţiuni de utilizare Cazan special pe motorină / gaz Logano GE515 • Ediţia 11/2001 Buderus Heiztechnik GmbH • http://www. 1 Cazan special pe motorină / gaz Logano GE515 Poz.heiztechnik. 4) Aparatul de reglare serveşte la supravegherea şi comandarea tuturor componentelor electrice ale cazanului special pe motorină / gaz Logano GE515. 3). 1. 3 2 1 Fig. 2.de . Fig.buderus. Poz. 1. izolaţia termică (Fig. – Mantaua cazanului (îmbrăcămintea. Poz. 4: Aparatul de reglare 1 1 1 Fig. Poz. 1: Mantaua cazanului (îmbrăcămintea) Poz. Mantaua cazanului şi izolaţia termică împiedică pierderea de energie. Poz.2 Descrierea produsului 2 Descrierea produsului 4 1 Componentele principale ale cazanului special pe motorină / gaz Logano GE515 ie sunt: – Blocul cazanului (Fig. 2 Cazan special pe motorină / gaz Logano GE515 Poz. 3: Blocul cazanului Poz. 2: Izolaţia termică Poz. 1.

de 7 .Utilizaţi apă corespunzătoare pentru umplere şi pentru completare 3 3 Utilizaţi apă corespunzătoare pentru umplere şi pentru completare Acest capitol vă oferă informaţii generale privind clasificarea apei în instalaţia Dvs. În funcţie de scopul pentru care este folosită. – Apa pentru completare: este apa cu care se completează apa din instalaţie după o eventuală pierdere de apă.buderus.heiztechnik.1 Clasificarea apei În instalaţia Dvs. apa poartă denumiri diferenţiate. descrise în Capitol 3. – Apa de încălzire (agentul termic): este apa care se găseşte în instalaţia Dvs. – Apa pentru umplere: este apa cu care se umple instalaţia înainte de prima punere în funcţiune. se foloseşte apă ca agent termic.2 "Proprietăţile apei". 3. Modificări sub rezerva îmbunătăţirilor tehnice! 73 Instrucţiuni de utilizare Cazan special pe motorină / gaz Logano GE515 • Ediţia 11/2001 Buderus Heiztechnik GmbH • http://www. Respectaţi cerinţele de bază specifice instalaţiei cu privire la proprietăţile apei.

3
3.2

Utilizaţi apă corespunzătoare pentru umplere şi pentru completare
Proprietăţile apei

Orice apă conţine substanţe, cum este de ex. Ca (HCO3)2 (carbonat acid de calciu), care pot influenţa funcţia instalaţiei Dvs. de încălzire. Acesta poate conduce la coroziune, formare de piatră sau depuneri. Pentru ca instalaţia Dvs. de încălzire să funcţioneze cât mai mult timp economic şi în siguranţă precum şi cu economie de energie, recomandăm verificarea proprietăţilor apei de umplere şi de completare respectiv prepararea acesteia. PERICOL DE DETERIORARE A INSTALAŢIEI
ATENŢ IE!

prin coroziune sau depunere de piatră cauzată de apa de umplere şi de completare, care nu corespunde cerinţelor specifice ale instalaţiei. ! Cereţi informaţii de la specialistul pentru instalaţii de încălzire sau de la furnizorul Dvs. oficial de apă privind concentraţia de Ca (HCO3)2 (carbonat acid de calciu) din zona Dvs. ! Dacă apa de unplere şi de completare nu corespunde cerinţelor specifice ale instalaţiei, atunci aceasta trebuie preparată. În acest caz adresaţi-vă specialistului pentru instalaţii de încălzire.

Pentru utilizarea şi prepararea corectă a apei de umplere respectiv de completare trebuie să respectaţi neapărat tabelul următor. Tabelul este un extras din fişa tehnică K8 "Prepararea apei pentru instalaţiile de încălzire cu apă caldă" cuprinsă în catalogul comercial Buderus.
Puterea totală a cazanului în kW 100 < Q ≤ 350 350 < Q ≤ 1000 100 < Q ≤ 350 350 < Q ≤ 1000 Tab. 1 Concentraţia de Ca (HCO3)2 în mol/m³ ≤ 2,0 ≤ 1,5 > 2,0 > 1,5 Cantitatea maximă de apă de umplere şi de completare Vmax în m³ Vmax = de 3 ori volumul instalaţiei Q ( kW ) V max = 0, 0313 ⋅ -----------------------------------------------mol Ca ( HCO 3 ) 2  -------- 3 m Valoare pH agent termic 8,2–9,5

8,2–9,5

Cerinţe privind apa de umplere, completare şi agentul termic

Modificări sub rezerva îmbunătăţirilor tehnice!

8

74 Instrucţiuni de utilizare Cazan special pe motorină / gaz Logano GE515 • Ediţia 11/2001

Buderus Heiztechnik GmbH • http://www.heiztechnik.buderus.de

Punerea în funcţiune a instalaţiei

4

4

Punerea în funcţiune a instalaţiei

Acest capitol vă prezintă cum pregătiţi instalaţia pentru punerea în funcţiune precum şi cum puteţi pune în funcţiune aparatul de reglare şi arzătorul.

4.1

Pregătirea instalaţiei pentru punerea în funcţiune

Pentru ca instalaţia să poată fi pusă în funcţiune, trebuie să verificaţi următoarele: ! presiunea apei în instalaţie (vezi capitolul 7.2 "Verificarea şi corectarea presiunii apei", pagina 13), ! dacă ventilul principal de admisie al combustibilului este deschis, ! dacă este cuplat întrerupătorul de avarie a instalaţiei de încălzire. Solicitaţi specialistului pentru instalaţii de încălzire să vă arate unde se află ventilul de umplere în sistemul de conducte (retur) al instalaţiei Dvs.

4.2

Punerea în funcţiune a aparatului de reglare şi a arzătorului

Puneţi în funcţiune cazanul prin intermediul aparatului de reglare (aici, spre exemplificare, figura 3: aparatul de reglare seria 4000). Odată cu punerea în funcţiune a aparatului de reglare se pune automat în funcţiune şi arzătorul. Arzătorul poate fi pornit în continuare de aparatul de reglare. Pentru informaţii supimentare în legătură cu acestea, consultaţi instrucţiunile de utilizare ale aparatelor de reglare sau ale arzătoarelor respective. ! Comutaţi regulatorul de temperaură al agentului termic (Fig. 3, Poz. 1) pe "AUT". ! Comutaţi întrerupătorul (Fig. 3, Poz. 2) în poziţia "I" (pornit). INDICAŢIE PENTRU UTILIZATOR ! Respectaţi instrucţiunile de utilizare ale aparatului de reglare. 1 2

Fig. 3

Aparat de reglare (aici de ex.: Logamatic 4000)

Poz. 1: Regulator temperatură agent termic Poz. 2: Comutator de funcţionare

Modificări sub rezerva îmbunătăţirilor tehnice!

75 Instrucţiuni de utilizare Cazan special pe motorină / gaz Logano GE515 • Ediţia 11/2001

Buderus Heiztechnik GmbH • http://www.heiztechnik.buderus.de

9

5

Scoaterea instalaţiei din funcţiune

5

Scoaterea instalaţiei din funcţiune
5.2 Scoaterea din funcţiune a instalaţiei în caz de urgenţă
INDICAŢIE PENTRU UTILIZATOR ! Deconectaţi instalaţia numai în caz de urgenţă prin intermediul siguranţei încăperii centralei termice sau a comutatorului de avarie. În alte cazuri de pericol, închideţi imediat ventilul princpal de admisie a combustibilului şi scoateţi instalaţia de sub tensiune cu ajutorul siguranţei încăperii centralei termice sau a comutatorului de avarie (vezi capitolul 1.3 "Respectaţi aceste indicaţii de siguranţă", pagina 4).

Acest capitol vă prezintă cum puteţi scoate din funcţiune cazanul, aparatul de reglare şi arzătorul. În continuare se prezintă cum puteţi deconecta instalaţia în caz de urgenţă. PERICOL DE DETERIORARE A INSTALAŢIEI
ATENŢ IE!

prin îngheţ. Instalaţia poate îngheţa pe ger, dacă nu este în funcţiune, de ex. deconectare datorită unei situaţii de avarie. ! Protejaţi instalaţia în caz de pericol de îngheţ. ! Goliţi agentul termic prin punctul cel mai de jos al instalaţiei cu ajutorul robinetului KFE (robinet de umplere şi golire al cazanului). Ventilul de aerisire din punctul cel mai înalt al instalaţiei trebuie să fie deschis în această situaţie.

! Închideţi robinetul principal de admisie al combustibilului.

5.1

Scoaterea din funcţiune a aparatului de reglare şi a arzătorului

Scoateţi din funcţiune cazanul prin intermediul aparatului de reglare (aici, de exemplu figura 3: aparat de reglare din seria 4000). Prin scoaterea din funcţiune a aparatului de reglare, arzătorul va fi deconectat simultan, automat. ! Comutaţi întrerupătorul (Fig. 3, Poz. 1) în poziţia "0" (oprit). INDICAŢIE PENTRU UTILIZATOR Pentru informaţii suplimentare în legătură cu acestea, consultaţi instrucţiunile de utilizare ale aparatelor de reglare sau ale arzătoarelor respective.

Modificări sub rezerva îmbunătăţirilor tehnice!

10

76 Instrucţiuni de utilizare Cazan special pe motorină / gaz Logano GE515 • Ediţia 11/2001

Buderus Heiztechnik GmbH • http://www.heiztechnik.buderus.de

heiztechnik. Suplimentar.de 11 . Dacă arzătorul nu porneşte nici după trei încercări. datorită unei deconectări de avarie instalaţia urmează să fie menţinută scoasă din funcţiune câteva zile. Modificări sub rezerva îmbunătăţirilor tehnice! 77 Instrucţiuni de utilizare Cazan special pe motorină / gaz Logano GE515 • Ediţia 11/2001 Buderus Heiztechnik GmbH • http://www. ! Apăsaţi tasta de depanare (deparazitare) a arzătorului (vezi instrucţiunile de utilizare ale arzătorului). Dacă în cazul nepornirii arzătorului. Instalaţia poate îngheţa pe ger. ! Nu încercaţi să remediaţi deranjamentul prin apăsarea de mai mult de trei ori a tastei de depanare (deparazitare). atunci agentul termic trebuie golit prin punctul cel mai de jos al instalaţiei cu ajutorul robinetului KFE (robinet de umplere şi golire al cazanului). ! Dacă. transformatorul de aprindere al arzătorului se poate deteriora. informaţii detaliate privind mesajele de deranjamente găsiţi în instrucţiunile de service ale aparatului de reglare respectiv.buderus. tasta de depanare (deparazitare) se apasă consecutiv de mai mult de trei ori. pentru a fi protejată de pericolul de îngheţ. puteţi consulta informaţiie necesare privind depanarea arzătorului în documentaţia tehnică a arzătorului respectiv. PERICOL DE DETERIORARE A INSTALAŢIEI ATENŢ IE! prin îngheţ.Înlăturarea deranjamentelor arzătorului 6 6 Înlăturarea deranjamentelor arzătorului Deranjamentele instalaţiei de încălzire sunt afişate pe display-ul aparatului de reglare. deconectare datorită unei situaţii de avarie. de ex. deranjamentul arzătorului este semnalizat printr-un bec (semnal luminos) pe arzător. PERICOL DE DETERIORARE A INSTALAŢIEI ATENŢ IE! prin apăsarea prea des repetată a tastei de depanare (deparazitare). dacă nu este în funcţiune.

de .7 Întreţinerea instalaţiei 7 Întreţinerea instalaţiei În acest capitol este explicată importanţa întreţinerii regulate a instalaţiei Dvs. – pentru menţinerea la un nivel ridicat a arderii ecologice. Modificări sub rezerva îmbunătăţirilor tehnice! 12 78 Instrucţiuni de utilizare Cazan special pe motorină / gaz Logano GE515 • Ediţia 11/2001 Buderus Heiztechnik GmbH • http://www. curăţată şi intreţinută o dată pe an de către un specialist pentru instalaţii de încălzire. ! Recomandăm încheierea unui contract pentru o verificare anuală şi întreţinere în funcţie de necesităţi.heiztechnik. ! Instalaţia trebuie inspectată. – pentru atingerea unei siguranţe ridicate în funcţionare.buderus.1 De ce este importantă o întreţinere regulată? Întreţinerea regulată a instalaţiei trebuie efectuată din următoarele motive: – pentru obţinerea unui randament ridicat şi funcţionarea economică a instalaţiei (consum redus de combustibil). 7. PERICOL DE DETERIORARE A INSTALAŢIEI ATENŢ IE! datorită lipsei sau efectuării necorespunzătoare a curăţării şi întreţinerii. În continuare se arată cum puteţi controla şi corecta singur presiunea apei din instalaţie.

Dacă presiunea apei în instalaţie este prea mică.2.buderus.heiztechnik. INDICAŢIE PENTRU UTILIZATOR În cazul degajării de gaze din apa de umplere sau de completare. presiunea apei trebuie controlată o dată pe lună. în instalaţie se pot forma perne de aer. atunci trebuie completată apa din instalaţie (vezi capitolul 3 "Utilizaţi apă corespunzătoare pentru umplere şi pentru completare". Modificări sub rezerva îmbunătăţirilor tehnice! 79 Instrucţiuni de utilizare Cazan special pe motorină / gaz Logano GE515 • Ediţia 11/2001 Buderus Heiztechnik GmbH • http://www. Dacă trebuie să completaţi prea des apa în instalaţie atunci.de 13 . – Dacă volumul agentului termic se stabilizează. pagina 7). în instalaţie trebuie să se găsească o cantitate suficientă de apă. în funcţie de proprietăţile apei. completaţi apa din instalaţie. în cazul instalaţiilor nou umplute.. Astfel. presiunea agentului termic se măsoară la început zilnic apoi în intervale de timp din ce în ce mai mari. dacă este cazul. ! Informaţi specialistul pentru instalaţii de încălzire dacă trebuie să completaţi des agentul termic. 7.2 Verificarea şi corectarea presiunii apei 7 Pentru asigurarea funcţionării instalaţiei Dvs. ! Aerisiţi instalaţia de încălzire prin intermediul radiatoarelor şi. instalaţia poate fi deteriorată prin coroziune sau formare de piatră.1 Când trebuie verificată presiunea în instalaţie? – Volumul apei de umplere sau de completare scade mult în primele zile deoarece se degajă puternic gaze. PERICOL DE DETERIORARE A INSTALAŢIEI ATENŢ IE! prin completări prea dese cu apă.Întreţinerea instalaţiei 7.