Instrucþiuni de montaj, întreþinere, utilizare ºi service

Cazulul special pe motorinã / gaz Logano GE515

Prefaţă
Aparatul corespunde cerinţelor fundametale corespunzătoare directivelor europene din domeniu. Conformitatea a fost dovedită. Documentele corespunzătoare precum şi Declaraţia de conformitate în original sunt păstrate la producător. Cu privire la aceste instrucţiuni Prezentele instrucţiuni de montaj şi întreţinere conţin informaţii importante pentru montare, punere în funcţiune şi întreţinere sigură şi corectă a cazulului special pe motorină / gaz Logano GE515. Instrucţiunile de montaj şi întreţinere se adresează specialiştilor în instalaţii de încălzire, care, pe baza pregătirii lor de specialitate şi a experienţei, deţin cunoştinţele necesare cu privire la instalaţiile de încălzire şi la instalaţiie de alimentare cu motorină şi gaz. Cazulul special pe motorină / gaz Logano GE515 se livrează în două variante (în elemenţi şi niplat în bloc). Aceste instrucţiuni de montaj şi întreţinere explică în mod special montajul şi întreţinerea pentru cazanele livrate în elemenţi şi în bloc.

Sub rezerva modificărilor tehnice! Datorită perfecţionărilor permanente, ilustraţiile, funcţionarea şi caracteristicile tehnice pot prezenta abateri minore. Actualizarea documentaţiei Pentru propuneri de îmbunătăţire sau în cazul unor nereguli constatate, vă rugăm să ne contactaţi.

Modificări sub rezerva îmbunătăţirilor tehnice!

2

2 Instrucţiuni de montaj şi întreţinere Cazan special pe motorină / gaz Logano GE515 • Ediţia 06/2001

Buderus Heiztechnik GmbH • http://www.heiztechnik.buderus.de

Cuprins
1 2 Generalităţi Siguranţa .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6

2.1 Destinaţia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6 2.2 Structura indicaţiilor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6 2.3 Respectaţi aceste indicaţii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7

3 4 5

Descrierea produslui . Date tehnice Mod de livrare .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11

5.1 Logano GE515 – livrare în block . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 5.2 Logano GE515 – livrare în elemenţi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11

6 7

Modul de transport al cazanului Amplasarea cazanului .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13

7.1 Scule şi materiale ajutătoare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 7.2 Distanţe recomandate până la pereţii încăperii centralei termice . . . . . . . . . . . . . . 15 7.3 Aşezarea cazanului pe un postament respectiv pe o fundaţie . . . . . . . . . . . . . . . 16

8

Montarea blocului de cazan
8.1 8.2 8.3 8.4 8.5 8.6 8.7 8.8 8.9

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 . . . . . . . . . . . . . . . 18 . . . . . . . . . . . . . . . 18 . . . . . . . . . . . . . . . 25 . . . . . . . . . . . . . . . 26 . . . . . . . . . . . . . . . 26 . . . . . . . . . . . . . . . 27 . . . . . . . . . . . . . . . 28 . . . . . . . . . . . . . . . 30 . . . . . . . . . . . . . . . 33 . . . . 43

Ordinea (poziţia) elemenţilor în blocul cazanului . . . . . . . . Niplarea blocului de cazan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Amplasarea blocului de cazan – livrare în bloc (cazan niplat) Montarea ţevii de alimentare (cutia cu piese de montaj) . . . Etanşarea tecii de imersie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Verificarea etanşeităţii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Racordarea cazanului la reţeaua de apă . . . . . . . . . . . . . Montarea armăturilor şi a uşii arzătorului . . . . . . . . . . . . . Montarea mantăii cazanului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9

Racordarea cazanului la sistemul de evacuare a gazelor de ardere .

9.1 Montarea manşonului de etanşare la racordul gazelor de evacuare (echipament opţional) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43 9.2 Montarea senzorului de temperatură pentru gazele de evacuare (echipament opţional) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44

10 Montarea aparatului de reglare .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45

10.1 Montarea aparatului de reglare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 10.2 Montarea setului de senzori de temperatură şi a cablului arzătorului . . . . . . . . . . . 46

Modificări sub rezerva îmbunătăţirilor tehnice!

3 Instrucţiuni de montaj şi întreţinere Cazan special pe motorină / gaz Logano GE515 • Ediţia 06/2001

Buderus Heiztechnik GmbH • http://www.heiztechnik.buderus.de

3

. . . . . . . . . . . . . . .1 14. . . . . . . . . 54 13. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 12. .5 14. . .de . . 64 Indicaţii generale . 53 12 Punerea în funcţiune a instalaţiei Umplerea instalaţiei . . . . . . . . . . . . . . . 55 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59 . . . 51 . . 55 . . . . . . . . . . .2 12. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Curăţarea umedă a cazanului .6 . 49 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 Scoaterea instalaţiei din funcţiune . . .2 Scoaterea instalaţiei din funcţiune în caz de urgenţă . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62 . . . . Ridicarea temperaturii gazelor de evacuare Procesul verbal de punere în funcţiune . . 67 Modificări sub rezerva îmbunătăţirilor tehnice! 4 4 Instrucţiuni de montaj şi întreţinere Cazan special pe motorină / gaz Logano GE515 • Ediţia 06/2001 Buderus Heiztechnik GmbH • http://www. . . . . . 50 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pregătirea instalaţiei pentru funcţionare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65 . . . . . . . . . . . . . . . . . .Cuprins 11 Montarea arzătorului 12. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 14. . . . . . . . . . . . . . . . . 49 .buderus. . . . . . . . . . . . . 14. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3 12. . . . . . . . . . . . . . . 55 . . . . . . . Procesele verbale de inspecţie şi întreţinere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 . . Verificarea presiunii apei din instalaţie . . . . . .6 . . 50 . . . . De ce este importantă o întreţinere regulată? . . . . . . . . .heiztechnik. . . . . . . Punerea în funcţiune a aparatului de reglare Punerea în funcţiune a arzătorului . . . . . .1 Scoaterea instalaţiei din funcţiune prin intermediul aparatului de reglare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4 12. . . Curăţarea cazanului cu perii . . . .4 14. . . . . . . . . . . 15 Remedierea deranjamentelor arzătorului . . . . . . . . . . . . . 16 Index 17 Declaraţie de conformitate . . . . 48 . . . . .5 12. . . . . 54 13. . . 56 . . . . . 50 . . . . . . . . . . . .3 14. . . . . . . . 54 14 Inspectarea şi întreţinerea instalaţiei . . . .

Condiţii de exploatare şi constante de timp Temperatură maximă tur Suprapresiune maximă de lucru Regulator de temperatură Supraveghetor/limitator Combustibili Logano GE515 Observaţie °C bar s s Elveţia 110 6 40 40 Toate celelalte ţări 100–1201 6 40 40 Biogaz (condiţii speciale de funcţionare) Cazanul Logano GE515 poate fi expolatat cu combustibilii indicaţi. Modificări sub rezerva îmbunătăţirilor tehnice! 5 Instrucţiuni de montaj şi întreţinere Cazan special pe motorină / gaz Logano GE515 • Ediţia 06/2001 Buderus Heiztechnik GmbH • http://www. Puterile indicate în tabelul "Date tehnice" sunt puteri nominale.de 5 .5) cazanele cu puteri mai mari de 100 kW trebuie echipate din construcţie cu un Polonia dispozitiv de protecţie la lipsa de apă (SYR Typ 933. care este corespunzător pentru combustibilii indicaţi pentru cazanul Logano GE515. Observaţie pentru Conform PN-91/B-2414 (p.Generalităţi 1 1 Generalităţi INDICAŢIE PENTRU UTILIZATOR Pentru montarea şi exploatarea instalaţiei se vor respecta normele şi directivele specifice fiecărei ţări! Respectaţi datele inscripţionate pe plăcuţa de identificare a cazanului. Alegeţi un arzător.2. Motorină EL Gaz lichefiat Gaz natural Observaţie pentru În exploatarea practică.1). 1 În conformitate cu normele şi directivele specifice fiecărei ţări.buderus. prin prisma respectării prescripţiilor LRV în cadrul domeniului de putere dat.heiztechnik. Acestea sunt hotărâtoare şi trebuie respectate necondiţionat. parţial Elveţia aceste valori nu se ating.

PERICOL DE ACCIDENTARE/ DE DETERIORARE A INSTALAŢIEI ATENŢIE AVERTIZARE! Indică o situaţie periculoasă potenţial. poate conduce la răniri grave sau poate provoca chiar moartea. făra aplicarea de măsuri pe prevenire suficiente. Pot fi utilizate toate arzătoarele pe motorină respectiv pe gaz verificate după EN 267 sau EN 676.1 Destinaţia Cazanul special pe motorină / gaz Logano GE515 este conceput pentru încălzirea apei ca agent termic. 2.de . aceste instrucţiuni. Alte simboluri pentru marcarea pericolelor şi a indicaţiilor pentru utilizator: PERICOL DE MOARTE prin electrocutare. 2. AVERTIZARE! INDICAŢIE PENTRU UTILIZATOR Sfaturi practice pentru o exploatare şi reglare optimă a echipamentului cât şi alte informaţii folositiare.2 Siguranţa 2 Siguranţa Respectaţi pentru siguranţa Dvs.2 Structura indicaţiilor Se deosebesc două trepte de pericole care sunt indicate prin cuvinte de atenţionare: PERICOL DE MOARTE Indică un pericol care este posibil fie generat de un produs şi care.buderus. care poate conduce la răniri medii sau uşoare sau la pagube materiale.heiztechnik. dacă domeniile de lucru ale acestora coincid cu datele tehnice ale cazanului. Modificări sub rezerva îmbunătăţirilor tehnice! 6 6 Instrucţiuni de montaj şi întreţinere Cazan special pe motorină / gaz Logano GE515 • Ediţia 06/2001 Buderus Heiztechnik GmbH • http://www. La aceste cazane îşi găsesc utilizarea sistemele de reglare ale seriei 4000.

! O deconectare prin intermediul aparatului de reglare nu este suficientă.Siguranţa 2. PERICOL DE MOARTE prin electrocutare. zgomote şi coroziune. de ex. ! Prin montarea unui filtru de nămol pe retur se previne avarierea cazanului.heiztechnik. AVERTIZARE! 2 ! Lucrările la instalaţia de gaz se vor executa numai prin firme autorizate. decuplare prin întrerupătorul de avarie din faţa încăperii centralei termice.3 Respectaţi aceste indicaţii PERICOL DE MOARTE prin explozia gazelor inflamabile.buderus. ! Dispuneţi efectuarea o dată pe an a curăţării şi întreţinerii. pentru evitarea deteriorării instalaţiei. PERICOL DE DETERIORARE A INSTALAŢIEI ATENŢIE datorită curăţării şi întreţinerii defectuoase. recomandăm montarea pe partea de instalaţie de apă a unui filtru de impurităţi. concesionare. Cu această ocazie se va verifica funcţionarea ireproşabilă a întregii instalaţii. ! Spălaţi foarte bine instalaţia existentă înainte de racordarea cazanului. Modificări sub rezerva îmbunătăţirilor tehnice! 7 Instrucţiuni de montaj şi întreţinere Cazan special pe motorină / gaz Logano GE515 • Ediţia 06/2001 Buderus Heiztechnik GmbH • http://www. INDICAŢIE PENTRU UTILIZATOR Pentru evitarea impurificării cazanului. ! Defecţiunile se vor remedia imediat.de 7 . instalaţia trebuie deconectată de la reţeaua de energie electrică. AVERTIZARE! ! Înaintea începerii oricăror lucrări la instalaţia de încălzire. PERICOL DE DETERIORARE A INSTALAŢIEI ATENŢIE prin depuneri. supraîncălzire locală.

1). PERICOL DE DETERIORARE A INSTALAŢIEI ATENŢIE 3 2 1 prin utilizarea unui arzător necorespunzător.heiztechnik. 1: Mantaua cazanului (îmbrăcămintea) Modificări sub rezerva îmbunătăţirilor tehnice! 8 8 Instrucţiuni de montaj şi întreţinere Cazan special pe motorină / gaz Logano GE515 • Ediţia 06/2001 Buderus Heiztechnik GmbH • http://www. Se pot însă procura de la Buderus plăci decupate (dimensiunea orificiului este în funcţie de arzător). La Logano GE515 cu arzătoare pentru motorină sau gaz cu aer insuflat placa decupată a arzătorului este inclusă în echipamentul livrat.buderus. Mantaua cazanului şi izolaţia termică împiedică pierderea de energie.de . Aparatul de regare serveşte pentru supravegherea şi comandarea tuturor componentelor electrice ale cazanului special pe motorină / gaz Logano GE515. poz. 4: Aparatul de reglare Componentele principale ale cazanului special pe motorină / gaz Logano GE515 sunt: – Blocul cazanulzui (fig.3 Descrierea produslui 3 Descrierea produslui 4 1 Cazanul special pe motorină / gaz Logano GE515 se livrează cu arzător sau fără arzător. 1. poz. 2. 2). 1 şi fig. pagina 9). izolaţia termică (fig. 2 Cazan special pe motorină / gaz Logano GE515 Poz. – Aparatul de reglare (fig. ca accesoriu opţional. 4). Fig. 1. poz. 3). 1: Mantaua cazanului (îmbrăcămintea) Poz. 3: Blocul cazanului Poz. 1 1 1 Fig. – Mantaua cazanului (îmbrăcămintea fig. Blocul cazanului transferă căldura produsă de arzător agentului termic. 1. Placa arzătorului se livrează ca flanşă oarbă. 2: Termoizolaţia Poz. ! Utilizaţi numai arzătorul care corespunde prevederilor tehnice ale cazanului special pe motorină / gaz Logano GE515 (vezi capitolul 4 "Date tehnice". 1 Cazan special pe motorină / gaz Logano GE515 Poz. poz.

7 1 580 1 360 295 8 241–295 257.Date tehnice 4 4 Date tehnice Datele tehnice vă oferă informaţii despre profilul performanţelor cazanului Logano GE515. redusă la DN 100. kW kW mm mm mm mm mm mm mm kg l l 1270 258 421 1165 7 201–240 215.6–259.8–319. netto1 Volum apă.buderus. Prin robinetul de golire (EL) este permisă numai golirea instalaţiei. element cazan Dimensiuni de gabarit. 6–8%. DN 80 sau DN 65. dar nu şi umplerea acesteia. Umplerea cazanului şi a instalaţiei se va efectua printr-un ştuţ separat prin conducta de retur.0 1 750 1 530 350 9 296–350 316. buc.4–489. bloc cazan Lungime focar Diametru focar Adâncime uşă arzător Greutate. cazan Volum de gaz 1 240 Nr.1 1 920 1 700 400 10 351–400 374.de 9 .heiztechnik. = = = = = Racord de golire (Rp ¾) Lungime bloc cazan Lungime totală cazan Racord retur la cazan Racord tur la cazan Logano GE515 Mărime cazan Elemenţi cazan Putere nominală Putere termică în focar Lungime totală cazan (L) Lungime bloc cazan (LK) Dimensiuni de gabarit.6 2090 1 870 455 11 401–455 428.2–547.2 2260 2040 510 12 456–510 488. Modificări sub rezerva îmbunătăţirilor tehnice! 9 Instrucţiuni de montaj şi întreţinere Cazan special pe motorină / gaz Logano GE515 • Ediţia 06/2001 Buderus Heiztechnik GmbH • http://www.6–429.8 2430 2210 lăţime 835 / înălţime 1315 / adâncime 170 lăţime 835 / înălţime 1315 / lungime LK 1 335 1 505 515 142 1430 294 487 1590 330 551 1753 366 616 1900 402 681 2060 438 745 1 675 1 845 2015 Greutatea cu ambalajul inclus este mai mare cu cca.6–377. Fig. 3 1 2 3 EL LK L RK VK Date tehnice pentru Logano GE515 (dimensiuni în mm) Flanşa de racord corespunde cu comanda.

065 0. posibilă = 100 – 18 = 82 °C. Datele cu privire la sarcina totală se referă la domeniile de putere termică nominală superioară şi inferioară. gaze evac.160–0.. gaze evac.207–0.110–0. sarcină parţială (60%) Debit masic gaze de evac.135 0.9 2. identificare CE cazan 2 3 4 5 2 240 °C °C kg/s 138 164–183 0.110 0. Limită de siguranţă (termostat de siguranţă).de .159–0..2.1 100–1205 6 06-226-640 CE .111 0. Temperatura minimă a gazelor de evacuare pentru dimnsionarea coşului de fum se consideră cu cca.161 13 10 0 0. motorină.109–0.138 kg/s % % Pa mbar °C bar 0. gaz Presiune de refulare necesară (tiraj necesar) Rezistenţă dinamică gaze de ardere Temperatură tur maximum admisibilă4 Suprapresiune de lucru maximum admisibilă Nr.233 kg/s 0.092–0.1–2.4 Date tehnice Logano GE515 Mărime cazan Temp.094 400 129 157–171 0.123 510 140 164–174 0. aprobare variantă constructivă cazan Nr. în sarcină totală Debit masic gaze de evac.5–3. Modificări sub rezerva îmbunătăţirilor tehnice! 10 10 Instrucţiuni de montaj şi întreţinere Cazan special pe motorină / gaz Logano GE515 • Ediţia 06/2001 Buderus Heiztechnik GmbH • http://www..136 0. sarcină totală3 Debit masic gaze de evac.134–0..208–0. 12 K mai mică.123 0.1–1.182 0.183 0.heiztechnik. motorină.095 0.buderus.3 2.0461 AR 6154 Conform EN 303.6 2. în sarcină parţială (60%) Temp.208 0.108 0. motorină Conţinut CO2. gaz.233 0. posibilă = Limită de siguranţă (STB) –18 K.183–0.182–0.092–0. Exemplu: Limită de siguranţă (STB) = 100 °C. sarcină totală3 Conţinut CO2.4–3.080 350 140 161–177 0.5–0.0–1. Temperatură tur max. temperatură tur max. Corespunzător normelor şi directivelor specifice fiecărei ţări. .108 455 130 159–172 0.4 1.0647 295 138 161–183 0.080 0.160 0.135–0.208 0. gaz. sarcină parţială (60%) Debit masic gaze de evac.137 kg/s 0.6 1.

C (corespunzătoare mărimii cazanului) Termoizolaţia 5. ! Verificaţi dacă livrarea este completă.1 Piesa Logano GE515 – livrare în bloc Bucăţi Ambalaj 1 1 1–3 1 Palet Cutie Cutii Sac PU Bloc cazan cu uşă arzător şi colector gaze de evacuare Piese pentru montaj (şine longitudinale şi ţeavă de alimentare) Manta.buderus.heiztechnik. B.Mod de livrare 5 5 Mod de livrare Livrarea Logano GE515 poate fi efectuată în bloc (niplat) sau în elemenţi (elemeneţi independenţi).de 11 .2 Piesa Logano GE515 – livrare în elemenţi Bucăţi Ambalaj 1 1–2 1 1 1 1 1–3 1 Palet Palet Cutie Cutie Legătură Cutie Cutii Sac PU Element anterior şi posterior precum şi uşa arzătorului Elemenţi intermediari – în funcţie de mărimea cazanului Armături Colector de gaze Tiranţi Piese pentru montaj (şine longitudinale şi ţeavă de alimentare) Manta colet A. colet A. C (corespunzătoare mărimii cazanului) Termoizolaţia Modificări sub rezerva îmbunătăţirilor tehnice! 11 Instrucţiuni de montaj şi întreţinere Cazan special pe motorină / gaz Logano GE515 • Ediţia 06/2001 Buderus Heiztechnik GmbH • http://www. B. ! La recepţionarea mărfii verificaţi dacă ambalajul este intact. 5.

de ex.de . PERICOL DE DETERIORARE A INSTALAŢIEI ATENŢIE ATENŢIE prin şocuri mecanice. ! Respectaţi marcările de pe ambalaje privind transportul. ! Protejaţi în timpul transportului componentele electronice şi celelalte piese de efectele şocurilor mecanice.6 Modul de transport al cazanului 6 Modul de transport al cazanului Transportaţi elemenţii cazanului (livrare în elemenţi) precum celelalte piese independente cu mijloace de transport adecvate. lise cu chingi. cărucioare. ! Asiguraţi individual elemenţii de cazan împotriva căderii de pe mijloacele de transport. PERICOL DE DETERIORARE A INSTALAŢIEI ATENŢIE prin murdărire. INDICAŢIE PENTRU UTILIZATOR Evacuaţi ecologic materialele de ambalare. Dacă cazanul urmează să fie depozitat în stare montată o perioadă de timp.heiztechnik. etc. se vor respecta următoarele: ! Protejaţi racordurile cazanului prin acoperire sau închidere. Componentele cazanului special pe motorină /gaz Logano GE515 includ piese sensibile la şocuri mecanice. PERICOL DE ACCIDENTARE prin neasigurarea corespunzătoare a elemenţilor de cazan. ! Pentru transportul elemenţilor de cazan utilizaţi mijloace de transport adecvate.buderus. Modificări sub rezerva îmbunătăţirilor tehnice! 12 12 Instrucţiuni de montaj şi întreţinere Cazan special pe motorină / gaz Logano GE515 • Ediţia 06/2001 Buderus Heiztechnik GmbH • http://www.

lavete – Hârtie abrazivă fină – Perie de sârmă – Ulei lubrifiant – Solvent (benzină sau diluant) – Nivelă cu bulă de aer.1 Scule şi materiale ajutătoare Pentru montarea cazanului sunt necesare următoarele scule şi materiale ajutătoare (obiectele menţionate nu sunt cuprinse în specificaţia livrată): – Presă de niplare 2. 7. dreptar – Flanşă cu dispozitiv de aerisire (pentru proba de presiune) Modificări sub rezerva îmbunătăţirilor tehnice! 13 Instrucţiuni de montaj şi întreţinere Cazan special pe motorină / gaz Logano GE515 • Ediţia 06/2001 Buderus Heiztechnik GmbH • http://www. pagina 14) sau 2. pagina 14) – Dispozitiv ajutător de montaj pentru sprijinirea blocului de cazan la niplarea elemenţilor – Ciocan de mână precum şi ciocan din lemn sau cauciuc dur – Pilă semirotundă pentru finisat – Şurubelniţă (în cruce şi normală) – Daltă – Chei fixe SW 13. riglă gradată. ! Amplasaţi cazanul într-o încăpere protejată la îngheţ. 5. 36 şi cheie tubulară SW 19 – Pene.2 (fig.de 13 .heiztechnik.buderus. 4. 24.Amplasarea cazanului 7 7 Amplasarea cazanului În acest capitol se descrie cum trebuie amplasat în mod tehnic GE515.3 (fig. cretă. PERICOL DE DETERIORARE A INSTALAŢIEI ATENŢIE prin îngheţ. fâşii de tablă – Bumbac. 19.

7 Amplasarea cazanului 7.buderus. 5: Prelungitor Poz.1.heiztechnik.1. 1: Contraflanşă Poz.3 (completă. mărime 2. 1: Contraflanşă Poz.de . 3: Piuliţă de strângere Poz.2 Presă de niplare per alezaj/niplu 1 1 Prelungitoare per alezaj/niplu 0 1 Lungime (total) în mm 2 160 2760 Elemenţi cazan 7–10 11–12 4 5 3 Fig. mărime 2. 5: Prelungitor Poz. 2: Flanşă suplimentară Poz. 6: Pană cilindrică (mărime 2. mărime 2.2 (dimensiuni în mm) Poz. 4: Tija presei Poz.3) Modificări sub rezerva îmbunătăţirilor tehnice! 2 1 6 Presă de niplare. 4 2 1 6 Presă de niplare. 4: Tija presei Poz.3 (dimensiuni în mm) 14 14 Instrucţiuni de montaj şi întreţinere Cazan special pe motorină / gaz Logano GE515 • Ediţia 06/2001 Buderus Heiztechnik GmbH • http://www.2) 7. 6: Pană (mărime 2.1 Presă de niplare. 2: Flanşă suplimentară Poz. 3: Piuliţă de strângere Poz.2 Presă de niplare. 5 Poz. mărime 2. în cutie) Elemenţi cazan 7–12 Presă de niplare pro alezaj/niplu 1 Prelungitoare per alezaj/niplu 3 Lungime (total) în mm 3080 4 5 3 Fig.

buderus.de 15 . Distanţa de la balama la perete trebuie să corespundă cel puţin gabaritului arzătorului (AB). Se recomandă o distanţă până la perete de AB + 100 mm. 6) nu este posibilă efectuarea curăţării cu setul de dispozitive de curăţare din ofertă. Uşa arzătorului poate fi montată cu deschidere spre stânga sau spre dreapta (cazanul se livrează întotdeauna cu deschiderea spre dreapta a uşii). Ca alternativă recomandăm utilizarea de dispozitive de curăţare mai scurte. 1 m) sau efectuarea curăţării umede. pentru montajul cazanului şi pentru curăţare şi întreţinere (vezi fig. ataşabile (lungime cca. 6 şi tabelul de mai jos). întreţinere şi service.2 Distanţe recomandate până la pereţii încăperii centralei termice INDICAŢIE PENTRU UTILIZATOR ! Respectaţi distanţele recomandate până la pereţii camerei centralei termice pentru deschiderea uşii arzătorului. Mărime cazan kW 240–350 400–510 Elemenţi cazan 7–9 10–12 Distanţa A în mm recomadat 1 700 2200 minim 1 000 1 000 Fig.heiztechnik. Pentru simplificarea lucrărilor de montaj. Modificări sub rezerva îmbunătăţirilor tehnice! 15 Instrucţiuni de montaj şi întreţinere Cazan special pe motorină / gaz Logano GE515 • Ediţia 06/2001 Buderus Heiztechnik GmbH • http://www.Amplasarea cazanului 7. se va opta pentru cotele recomandate între pereţi şi cazan. La amplasarea cazanului se vor respecta cotele minime indicate (cotele din paranteză). 6 Încăperea centralei termice cu cazan (dimensiuni în mm) 7 În cazul distanţei A mai mică decât cea recomandată (fig.

heiztechnik. Suprafaţa de amplasare trebuie să fie perfect netedă şi orizontală. 6. Muchia anterioară a cazanului trebuie să fie în acelaşi plan cu vertical cu muchia fundaţiei. 1). La execuţia fundaţiei se va îngloba cornier din oţel cu dimensiunile de 100 × 50 × 8 mm sau şi platbandă de oţel cu dimensiunile de 100 × 5 mm. 7 şi tabelul de mai jos).7 7. Dacă nu se utilizează postamentul amortizor de vibraţii oferit ca accesoriu.de . 7. Este avantajos ca înălţimea fundaţiei pe care se amplasează cazanul să fie de 50–80 mm (fig. poz. fig. 7 Dimensiunile fundaţiei (dimensiuni în mm) Modificări sub rezerva îmbunătăţirilor tehnice! 16 16 Instrucţiuni de montaj şi întreţinere Cazan special pe motorină / gaz Logano GE515 • Ediţia 06/2001 Buderus Heiztechnik GmbH • http://www.buderus. elemenţi 7 8 9 10 11 12 L1 (fundaţie) în mm 1 360 1 530 1 700 1 870 2040 2210 L2 (lungime profile oţel) în mm 1190 1 360 1 530 1 700 1 870 2040 1 Fig. pentru asigurarea glisării elemenţilor de cazan la montarea cazanului (vezi fig. INDICAŢIE PENTRU UTILIZATOR ! La realizarea fundaţiei se va avea în vedere spre care parte se deschide uşa arzătorului (deschidere spre stânga– dreapta a uşii arzătorului. se poate executa la faţa locului o fundaţie din beton. pagina 15).3 Amplasarea cazanului Aşezarea cazanului pe un postament respectiv pe o fundaţie INDICAŢIE PENTRU UTILIZATOR Buderus oferă ca accesoriu opţional un postament amortizor de vibraţii. Nr.

2: Colector de gaze Poz. Dacă datorită condiţiilor locale. se face deosebire între livrarea în elemenţi şi livrarea în bloc. 8: Săgeată indicatoare a sensului de montaj Poz. 9: Element anterior Poz. 3: Element posterior Poz.buderus. etc. cazanul nu poate fi montat pe poziţie ca o unitate completă. livrarea cazanului în elemenţi face astfel posibilă montarea la faţa locului. de ex. Pericol de accidentare datorită elemenţilor de cazan asiguraţi necorespunzător. 7: Tirant Poz. ! Utilizaţi pentru transportul elemenţilor de cazan mijloace de transport adecvate. La livrarea în bloc cazanul este deja niplat şi verificat la etanşeitate din fabrică. ! Asiguraţi elemenţii de cazan îmotriva căderii de pe mijlocul de transport în timpul transportului.heiztechnik. pagina 25. 5: Racord de tur Poz.de 17 .3 "Amplasarea blocului de cazan – livrare în bloc (cazan niplat)". 4: Racord de retur Poz.Montarea blocului de cazan 8 8 Montarea blocului de cazan 5 6 4 8 3 2 9 10 7 1 7 În funcţie de modul de livrare. 1: Fundaţie respectiv postament amortizor de vibraţii Poz. ATENŢIE Fig. 8 Blocul cazanului Poz. 6: Element intermediar Poz. 10: Uşa cu placa arzătorului Modificări sub rezerva îmbunătăţirilor tehnice! 17 Instrucţiuni de montaj şi întreţinere Cazan special pe motorină / gaz Logano GE515 • Ediţia 06/2001 Buderus Heiztechnik GmbH • http://www. un cărucior sau lisă cu chingă. Pentru detalii privind montarea cazanului livrat în bloc vezi capitolul 8.

se va respecta direcţia de montaj indicată de săgeţi (fig. ! Se deşurubează capacele de curăţare de pe elementul posterior (fig. la cere. 8) montajul efectuându-se conform indicaţiilor şi figurilor următoare.1 Montarea blocului de cazan Ordinea (poziţia) elemenţilor în blocul cazanului Asamblarea blocului de cazan se efectuează întotdeauna din spate spre faţă. 1 2 Fig. poz.2 Niplarea blocului de cazan Înainte de montarea elemenţilor anterior şi posterior se îndepărtează piuliţele şi şaibele de pe prezoanele din dreptul alezajelor de niplu. poz. pagina 17) se montează întotdeauna ultimul. La asamblare. 3. poz. înainte de fixarea setului de montaj trebuie să demontaţi mai întâi de pe elementul posterior capacele gurilor de curăţare. 8. 9. începând cu elementul posterior (fig. ATENŢIE Fig. 10 Demontarea capacelor de pe gurile de curăţare Modificări sub rezerva îmbunătăţirilor tehnice! 18 18 Instrucţiuni de montaj şi întreţinere Cazan special pe motorină / gaz Logano GE515 • Ediţia 06/2001 Buderus Heiztechnik GmbH • http://www. Elementul anterior (fig.buderus. pagina 17). 8. 1 şi 2). INDICAŢIE PENTRU UTILIZATOR ! Dacă folosiţi setul ajutător de montaj. Setul de montaj ajutător (accesoriu opţional) se obţine de la Buderus. Pericol de accidentare prin asigurarea necorespunzătoare a elemenţilor de cazan. ! Asiguraţi elementul posterior împotriva răsturnării cu setul de montaj ajutător. poz. 8. 9 Element posterior cu setul de montaj montat 8.de .8 8.heiztechnik. 10.

! Suprafeţele de etanşare ale alezajelor (fig. Fig. 13.Montarea blocului de cazan ! Elementul posterior se ridică în poziţie verticală şi se asigură cu setul ajutător de montaj împotriva răsturnării (vezi fig. ! Suprafeţele de etanşare ale alezajelor se vopsesc uniform cu miniu. 9 precum şi instrucţiunile de montaj separate pentru setul ajutător de montaj). 8 Fig. poz.heiztechnik. 3). 12 Debavurare prin pilire 1 3 2 Fig.buderus.de 19 . 11 Se fixează setul ajutător de montaj ! Se îndepărtează prin pilire eventualele bavuri de pe alezajele de niplu (fig. ! La utilizarea solvenţilor evitaţi producerea de scântei. canelurile pentru garniturile de etanşare se curăţă cu peria de sârmă şi laveta (fig. PERICOL DE ACCIDENTARE PRIN ARSURI ATENŢIE datorită materialelor de curăţare uşor inflamabile. 12). foc deschis şi temperaturi ridicate. ! Dacă este necesar. ! Respectaţi instrucţiunile de siguranţă ale modului de lucru ale solvenţilor. 11 şi fig. 13. 1 şi 2) se curăţă cu o lavetă îmbibată cu benzină. 13 Modificări sub rezerva îmbunătăţirilor tehnice! Pregătirea canelurilor şi alezajelor 19 Instrucţiuni de montaj şi întreţinere Cazan special pe motorină / gaz Logano GE515 • Ediţia 06/2001 Buderus Heiztechnik GmbH • http://www. poz.

PERICOL PENTRU SĂNĂTATE prin eliberarea de vapori dăunători sănătăţii. 16. 1 2 Fig. 15 Aplicarea adezivului pe caneluri 1 AVERTIZARE! ! Şnurul elastic de etanşare (şnur KM: fig. începând din dreptul alezajului superior (fig.de . La montarea în canelură. în timpul prelucrării de materiale cum ar fi adezivi. 14. 1 Fig. Şnurul de etanşare se derulează de pe rola livrată în funcţie de lungimea necesară.181/70) şi alezajul inferior (mărimea 1. poz. în cruce.heiztechnik. ! Pe canelurile de etanşare se aplică un adeziv (grund adeziv). 2) se introduce prin apăsare uşoară în canelurile aferente de pe faţa anterioară a elementului posterior. 16 Montarea şnurului de etanşare (şnur KM) Modificări sub rezerva îmbunătăţirilor tehnice! 20 20 Instrucţiuni de montaj şi întreţinere Cazan special pe motorină / gaz Logano GE515 • Ediţia 06/2001 Buderus Heiztechnik GmbH • http://www. şnurul se petrece 2 cm şi se presează bine. ! Niplurile se introduc prin lovituri puternice de ciocan. în alezajul superior (mărimea 4. 1) trebuie să se afle în afara alezajului respectiv cu cca. ! Eventualele bavuri apărute se îndepărtează cu o pilă. poz. grund adeziv sau miniu. poz. La îmbinări. ! Asiguraţi o aerisire bună a încăperii de lucru. 14 Se introduce niplul prin batere Canelurile (fig. se îndepărtează suportul de hârtie de pe şnurul de etanşare (fără a întinde şnurul). Fig. ! Niplurile se curăţă cu o lavetă îmbibată cu benzină. 1).8 Montarea blocului de cazan ! Următoarea etapă de montaj este pregătirea niplurilor pentru o legătură etanşă între elemenţi. 1) trebuie să fie curate şi uscate pentru lipirea şnurului de etanşare (şnur KM). poz. niplul superior (fig. 82/50) ale elementului posterior. ! Respectaţi instrucţiunile de lucru şi de siguranţă inscripţionate pe ambalajul materialelor. 16. apoi se vopsesc uniform cu miniu. 45 mm şi cel inferior cu cca. După batere. 35 mm.buderus. 15.

17 Pregătirea elementului intermediar ! Elementul intermediar se aşează cu alezajul superior şi inferior (fig. ! Se bate primul element intermediar cu un ciocan de lemn sau de cauciuc dur (fig. eventual se vor curăţa. poz. După aceea. 18. ! Pe profilele de etanşare se aplică adeziv (grund adeziv) (fig. 1). 2 şi 4) pe niplurile de pe elementul posterior. pagina 19). poz.Montarea blocului de cazan Pregătirea primului element intermediar: ! Se pileşte eventuala bavură de pe alezaj (conform fig. Fig. poz. 1 8 2 Fig. 18 2 1 3 4 Montarea elementului intermediar prin batere Modificări sub rezerva îmbunătăţirilor tehnice! 21 Instrucţiuni de montaj şi întreţinere Cazan special pe motorină / gaz Logano GE515 • Ediţia 06/2001 Buderus Heiztechnik GmbH • http://www. 17. 3) trebuie să arate spre spate. 18. 18.heiztechnik. ! Suprafaţa alezajelor se curăţă cu o lavetă îmbibată cu benzină. INDICAŢIE PENTRU UTILIZATOR ! Pentru uşurarea montajului agăţaţi mai întâi elementul care trebuie montat pe niplul din alezajul superior. 12. ! Suprafeţele alezajelor se vopsesc cu miniu (fig.buderus. poz.de 21 . 17. 1) spre elementul posterior. 2). elementul poate fi ghidat peste niplul din alezajul inferior. poz. ! Profilele de etanşare trebuie să fie curate şi uscate. iar săgeţile indicatoare a sensului de montaj (fig.

! Flanşa (fig. 4. ! Se introduce câte o tijă de presă prin alezajul superior şi prin cel inferior al cazanului. pagina 14.de . poz. PERICOL DE ACCIDENT prin fenomenul de oboseală al materialului.heiztechnik.3 (fig. 4 respectiv fig.8 Montarea blocului de cazan Înainte de montarea niplurilor pentru următorul element intermediar. Se va utiliza presa de niplare. 19 Utilizarea presei de niplare prin strângere greşită a elemenţilor de cazan sau presare prea puternică. 1 şi 2). ! După ce marginile alezajelor ajung în contact. mărimea 2. poz. 4). poz. pagina 14 respectiv fig. 5 şi fig.2 sau 2. 19. ! Nu presaţi niciodată mai mult de un element de cazan la un ciclu de presare. ! Aveţi în vedere ca niplurile să fie nedeteriorate şi să stea drept în alezaje. ! Se aplică cheia cu clichet pe piuliţe şi se presează elemenţii de cazan prin strângere uniformă. ! Aveţi în vedere ca nici-o persoană să nu staţioneze în faţa presei de niplare. 5. PERICOL DE DETERIORARE AL CAZANULUI ATENŢIE 3 2 1 Fig.2). după batere. elemenţii blocului parţial de cazan se strâng cu presa de niplare. ! Se introduc cotraflanşele pe tijele presei şi se asigură cu pana (pană cilindrică la presa de niplare mărimea 2. ! Nu lucraţi niciodată direct în faţa presei de niplare în tip ce aceasta este tensionată. este interzisă continuarea presării. ! Se centrează tijele în alezaje şi presele se strâng uşor cu ajutorul piuliţelor. 19. Presele de niplare utilizate necorespunzător sau prost întreţinute se pot rupe. 3) cu piuliţa de strângere se introduc pe tija presei (fig. ATENŢIE Modificări sub rezerva îmbunătăţirilor tehnice! 22 22 Instrucţiuni de montaj şi întreţinere Cazan special pe motorină / gaz Logano GE515 • Ediţia 06/2001 Buderus Heiztechnik GmbH • http://www.buderus.

Pregătirile pentru montarea următorului element intermediar sunt deja realizate. poz. definitivă a blocului de cazan gata asamblat. DETERIORAREA PRESEI DE NIPLARE Dacă procesul de presare se execută cu îmbinările filetate ale tijei slăbite. 11 Fig. ! Înainte de fiecare utilizare se va controla tija presei iar dacă este cazul tronsoanele ei se vor strânge. atunci tija este corect poziţionată (fig. PERICOL DE ACCIDENTARE prin răsturnarea elemenţilor. în timpul presării. Dacă tronsoanele tijei sunt înfiletate complet şi nu se poate vedea filetul. 1) curat.heiztechnik. 1). Pentru simplificarea montajului. ! Menţineţi filetul (fig. 2 Fig.3 8 1 ATENŢIE Figura 21 prezintă elementul posterior cu un element intermediar montat. Un filet murdar poate provoca deteriorarea presei de niplare.buderus. Aceste pene îşi vor găsi de asemenea utilizarea la poziţionarea ulterioară. 21. 20. Ultimul se montează elementul anterior.de 23 . poziţia elementului de cazan a fost ajustată cu pene aşezate sub picioare (fig. poz. presa de niplare se poate deteriora sau distruge. 21 Utilizarea penelor la poziţionarea elementului de cazan Modificări sub rezerva îmbunătăţirilor tehnice! 23 Instrucţiuni de montaj şi întreţinere Cazan special pe motorină / gaz Logano GE515 • Ediţia 06/2001 Buderus Heiztechnik GmbH • http://www. 20 Presa de niplare 2. 20. Toţi ceilalţi elemenţi se montează conform descrierii de până acum. poz. ! Se verifică corectitudinea poziţiei niplurilor. ATENŢIE ! Setul ajutător de montaj se îndepărtează abea după ce blocul parţial de cazan va fi compus din cel puţin trei elemenţi.Montarea blocului de cazan ! Se desface şi se îndepărtează presa de niplare. 2).

! Cazanul se aşează în poziţie verticală şi orizontală pe fundaţie respectiv pe postamentul amortizor de vibraţii (vezi capitolul 7 "Amplasarea cazanului".4 "Montarea ţevii de alimentare (cutia cu piese de montaj)". ! Piuliţele de pe tiranţi se strâng cu 1 până la 1½ rotaţii.de . A se utiliza numai în stare originală. Mai întâi se montează tiranţii. pagina 13). 1 4 Fig. 22.buderus. ! Se îndepărtează presa de niplare. ! Piuliţele se strâng cu mâna. 22 Montarea tiranţilor Modificări sub rezerva îmbunătăţirilor tehnice! 24 24 Instrucţiuni de montaj şi întreţinere Cazan special pe motorină / gaz Logano GE515 • Ediţia 06/2001 Buderus Heiztechnik GmbH • http://www. se introduc sus şi jos lângă alezaje în decupările prevăzute (fig. pagina 26). PERICOL DE DETERIORARE A INSTALAŢIEI ATENŢIE 2 3 datorită presiunii prea mici de contact.dar nu se îndepărtează.8 Montarea blocului de cazan INDICAŢIE PENTRU UTILIZATOR ! După montarea elementului anterior presa de niplare se slăbeşte . În următoarea etapă de de montaj trebuie montată ţeava de alimentare (vezi capitolul 8.heiztechnik. 1 până la 4). ! Tiranţii cu bucşele-arc montate în stânga şi în dreapta. poz. ! Nu desfaceţi bucşele-arc.

de 25 . 23. Pericol de moarte prin prăbuşire de material.3 "Aşezarea cazanului pe un postament respectiv pe o fundaţie". ! Respectaţi instrucţiunile de prevenire a accidentelor VBG9a "Instalaţii de ridicat sub sarcină".buderus. ! Cazanul se poziţionează vertical şi orizontal pe fundaţie respectiv pe postamentul amortizor de vibraţii (vezi capitolul 7. 1). Ambele operaţiuni trebuie executate atât la cazanele livrate în bloc cât şi la cazanele livrate în elemenţi.3 Amplasarea blocului de cazan – livrare în bloc (cazan niplat) 8 ! Se taie benzile de asigurare (fig. poz. pagina 16). Pentru aceasta se vor utiliza penele pentru picioare livrate odată cu cazanul. poz. 2). În paginile următoare va fi descrisă montarea ţevii de alimentare şi a tecii de imersie.heiztechnik. 23 Blocul cazanului pe palet Modificări sub rezerva îmbunătăţirilor tehnice! 25 Instrucţiuni de montaj şi întreţinere Cazan special pe motorină / gaz Logano GE515 • Ediţia 06/2001 Buderus Heiztechnik GmbH • http://www.Montarea blocului de cazan 8. ATENŢIE ! Se va avea în vedere o instalaţie de ridicat corespunzătoare. 23. ! Se îndepărtează paletul înainte de amplasare (fig. 1 2 Fig.

! Se acoperă cu flanşa oarbă (fig. INDICAŢIE PENTRU UTILIZATOR Ţeava de alimentare trebuie fixată corect.heiztechnik. 24. poz. Fig. poz.de .buderus. 24. 3) de pe capacul din capătul ţevii de alimentare să intre în decuparea din alezajul superior (fig. astfel încât orificiile de ieşire ale ţevii să se găsească într-un unghi corect. 2). ! Se va avea în vedere ca. poz. 1). 25 Montarea tecii de imersie Modificări sub rezerva îmbunătăţirilor tehnice! 26 26 Instrucţiuni de montaj şi întreţinere Cazan special pe motorină / gaz Logano GE515 • Ediţia 06/2001 Buderus Heiztechnik GmbH • http://www. 4) este alcătuită. la cazanele cu 10–12 elemenţi. 1). 24. 25. ! Ţeava de alimentare se introduce în alezajul superior prin partea din faţă a cazanului. ! Se montează garnitura de etanşare pe ţeava de alimentare (fig. Astfel se asigură o distribuţie optimă de apă în zona alezajululi superior al cazanului. 5). 24.4 Montarea blocului de cazan Montarea ţevii de alimentare (cutia cu piese de montaj) 3 4 5 Ţeava de alimentare (fig. 1 Fig. poz. poz. 24.8 8. poz. cama (fig.5 Etanşarea tecii de imersie ! Teaca de imersei R ¾ din spatele canzanului (lungime: 110 mm) se etanşeizează în orificiul filetat R ¾ din racordul de tur (fig. 24 2 1 Montarea ţevii de alimentare 8. din 2 părţi.

6. Pentru aceasta se aşează câte o garnitură de etanşare corespunzătoare (fig.heiztechnik. 1) pe fiecare alezaj şi se aplică prin înşurubare câte o flanşă oarbă cu lungimea muchiei de 110 mm. ! Cazanul se umple încet cu apă prin racordul de umplere . 2) se montează în spatele cazanului.golire. poz. care este în sarcina beneficiarului. Verificarea etanşeităţii la cazanele livrate în bloc s-a efectuat în fabrică. poz. Flanşa cu orificiul filetat (R ¾) destinată racordului de umplere şi golire (fig. 26. 26. pagina 48).1 Pregătirea verificării etanşeităţii ! Se astupă alezajul inferior (fig. 26. ! Se închide racordul de tur şi de retur (flanşa cu dispozitivul de aerisire se montează pe racordul de tur). Simultan se aeriseşte prin dispozitivul de aerisire de pe racordul de tur. 3) din faţă şi din spate. Pentru montarea în continuare a cazanelor livrate în bloc (vezi capitolul 11 "Montarea arzătorului".de 27 . de reglare sau de siguranţă. ATENŢIE 1 2 3 Fig. Pericol de deteriorare a instalaţiei prin suprapresiune.6 Verificarea etanşeităţii 8 Verificaţi etanşeitatea blocului de cazan numai la cazanele livrate în elemenţi.Montarea blocului de cazan 8.buderus. Modificări sub rezerva îmbunătăţirilor tehnice! 27 Instrucţiuni de montaj şi întreţinere Cazan special pe motorină / gaz Logano GE515 • Ediţia 06/2001 Buderus Heiztechnik GmbH • http://www. poz. ! Se montează ventilul de umplere şi golire. 26 Montarea flanşei ! Se va avea în vedere ca în timpul verificării etanşeităţii să nu fie montate dispozitive de presiune. 8.

27. ! Dacă o îmbinare nu este etanşă. ! Se deşurubează piuliţele de pe cei patru tiranţi şi se îndepărtează tiranţii. ! Se demontează ţeava de alimentare. ! Prin baterea unor pene sau dălţi late în locurile prevăzute (fig. Modificări sub rezerva îmbunătăţirilor tehnice! 28 28 Instrucţiuni de montaj şi întreţinere Cazan special pe motorină / gaz Logano GE515 • Ediţia 06/2001 Buderus Heiztechnik GmbH • http://www.7 Racordarea cazanului la reţeaua de apă Respectaţi următoarele indicaţii pentru racordarea cazanului la reţeţeaua de conducte.8 Montarea blocului de cazan 8. Pentru măsurarea presiunii se va utiliza un manometru din clasa 1.6 bar (conform cerinţelor directivelor europene pentru instalaţii sub presiune). INDICAŢIE PENTRU UTILIZATOR ! La remontare se vor folosi neapărat nipluri şi şnur de etanşare noi.0. PERICOL DE DETERIORARE A INSTALAŢIEI ATENŢIE prin racorduri neetanşe. poz. sus şi jos între elemenţi) se deniplează elemenţii cazanului în dreptul neetanşeităţilor. Fig. cazanul se goleşte mai întâi de apă prin racordul de umplere şi golire.buderus. 27 Deniplarea cazanului 1 2 8. ! Instalaţi conductele de legătură la racordurile cazanului fără tensinui interne.de . Aceste indicaţii sunt importante pentru o funcţionare fără deranjamente.2 Efectuarea verificării etanşeităţii Verificarea etanşeităţii se realizează cu o presiune de 8. 1 şi 2.6. ! Cazanul se presează din nou şi se repetă verificarea etanşeităţii.heiztechnik.

! Montaţi un robinet de umplere în sistemul de conducte (retur) al instalaţiei de încălzire.de 29 .Montarea blocului de cazan PERICOL DE DETERIORARE A INSTALAŢIEI ATENŢIE 8 prin depuneri. 28. Pe alezajul superior al cazanului (fig. poz. 1) cu garnitura de etanşare (fig. 3 – racordul de retur) pentru racordarea ulterioară a returului se va monta flanşa presudată (cu conducta sudată). ! Spălaţi temeinic instalaţia existentă înainte de racordarea cazanului. poz.heiztechnik. ! Flanşa de tur (fig. poz. supraîncălzire locală. ci exclusiv numai prin robinetul de umplere în sistemul de conducte (retur) al instalaţiei de încălzire. Modificări sub rezerva îmbunătăţirilor tehnice! 29 Instrucţiuni de montaj şi întreţinere Cazan special pe motorină / gaz Logano GE515 • Ediţia 06/2001 Buderus Heiztechnik GmbH • http://www. ! Evitaţi deteriorarea cazanului dacă montaţi un filtru de nămol în returul instalaţiei. PERICOL DE DETERIORARE A INSTALAŢIEI ATENŢIE 1 2 3 4 5 Fig. ! În timpul funcţionării nu adaugaţi apă de umplere în instalaţia de încălzire prin robinetul KFE al cazanului. INDICAŢIE PENTRU UTILIZATOR La cerere.buderus. puteţi obţine de la Buderus grupa de armături de siguranţă pentru cazan (accesoriu opţional). Sunt reprezentate flanşa presudată şi garnitura de etanşare (fig. zgomote şi coroziune. 2) sunt necesare pentru racordarea ulterioară a turului. poz. 28. 28. 4 şi 5). 28. 28 Montarea flanşei de racord prin şoc termic.

2 1 Fig. 29. 1 şi 2).2 Montarea capacelor de curăţare pe elementul posterior În cazul în care capacele de curăţare au fost demontate pentru fixarea setului ajutător de montaj pe elementul posterior: ! Capacele de curăţare se montează din nou cu şaibe şi şuruburi pe elementul posterior (fig. ! Colectorul de gaze de evacuare se aşează pe cele patru prezoane pe elementul posterior (fig.1 Montarea colectorului de gaze de evacuare Şnurul de etanşare GP (şnur din fibră de sticlă cu manta de silicon) este montat din fabrică pe colectorul de gaze de evacuare.de .8 Montarea blocului de cazan Montarea armăturilor şi a uşii arzătorului Spre deosebire de cazanele livrate în elemenţi. 30 Montarea capacelor de curăţare Modificări sub rezerva îmbunătăţirilor tehnice! 30 30 Instrucţiuni de montaj şi întreţinere Cazan special pe motorină / gaz Logano GE515 • Ediţia 06/2001 Buderus Heiztechnik GmbH • http://www. poz. 1 bis 4) şi se fixează cu şaibe şi piuliţe. 8.8. 30.buderus. poz. 29 Montarea colectorului de gaze de evacuare 8. 1 4 3 2 Fig. cazanele livrate în bloc au uşa arzătorului şi colectorul de gaze de evacuare montate din fabrică.8 8.8.heiztechnik.

Pentru deschidere spre stânga se fixează în mod corespunzător în partea stângă.3 Montarea uşii arzătorului ! Se aplică câteva picături de adeziv Silastik la distanţă de 15–20 cm în canelurile de etanşare (fig. Îmbinarea capetelor şnurului de etanşare trebuie să fie poziţionată lateral (fig. poz. 32. ! Şnurul de etanşare GP se introduce în canelura de pe elementul anterior. poz. 31). INDICAŢIE PENTRU UTILIZATOR ! A se avea în vedere că ghidajele oblice ale dispozitivelor de închidere se află pe partea interioară a cazanului.Montarea blocului de cazan 8. 32 6 5 4 3 2 1 Montarea uşii în balamale Modificări sub rezerva îmbunătăţirilor tehnice! 31 Instrucţiuni de montaj şi întreţinere Cazan special pe motorină / gaz Logano GE515 • Ediţia 06/2001 Buderus Heiztechnik GmbH • http://www.de 31 . ! Dispozitivele de închidere cu ghidajele oblice ale uşii arzătorului (deschidere spre dreapta) se fixează cu câte 2 şuruburi mecanice M12 × 55 de elementul anterior (fig. 1 şi 3).heiztechnik. Pentru deschidere spre stânga se fixează în mod corespunzător în partea stângă. 31.8. poz. ! Se montează uşa arzătorului în balamale. 31. 1 şi 2). 31. ! Balamalele "tată" (deschidere spre dreapta) se fixează cu câte 2 şuruburi mecanice M12 × 55 de elementul anterior (fig. 31 Montarea balamalelor "tată" şi a dispozitivelor de închidere Ambele balamale "mamă" sunt montate din fabrică în partea dreaptă a uşii arzătorului (fig. 5 8 1 2 4 3 Fig. 31.buderus. 2). Pentru montare în stânga. 4 şi 5). se demontează balamalele din partea dreaptă şi se montează corespunzător în partea stângă a uşii arzătorului. poz. Fig. 2) de pe elementul anterior (fig. poz.

8 Montarea blocului de cazan 8.8. ! Trebuie să îndepărtaţi numai protecţia la transport din carton ondulat. 34 Plăci de dirijare a gazelor fierbinţi 455 11 425 Poz. 33.heiztechnik. 1 Fig. 1: Plăci de dirijare a gazelor fierbinţi (unten rechts) Poz. plăcile de dirijare a gazelor fierbinţi sunt montate din fabrică.de . elemenţi cazan 7 8 9 10 680 Lungime placă de dirijare în mm Indicaţii de montaj pe placa de dirijare (fig. 34 şi tabelul de mai jos).buderus.8. 4: Plăci de dirijare a gazelor fierbinţi (oben rechts) 510 12 – Modificări sub rezerva îmbunătăţirilor tehnice! 32 32 Instrucţiuni de montaj şi întreţinere Cazan special pe motorină / gaz Logano GE515 • Ediţia 06/2001 Buderus Heiztechnik GmbH • http://www.4 Plăci de blocare a gazelor fierbinţi la elementul anterior Plăcile de blocare a gazelor fierbinţi (fig. 8. 33 Poziţia plăcilor de blocare a gazelor fierbinţi 2 ! Plăcile de dirijare a gazelor fierbinţi se scot din lada cu armături şi se introduc în canalele de fum în conformitate cu inscripţionările din turnare (vezi fig. 1 şi 2) sunt fixate din fabrică de elementul anterior cu câte un şurub Imbus.5 Montarea plăcilor de dirijare a gazelor fierbinţi INDICAŢIE PENTRU UTILIZATOR La cazanele livrate în bloc. 3: Plăci de dirijare a gazelor fierbinţi (oben links) Poz. 34) oben rechts (sus dreapta) oben links (sus stânga) unten rechts (jos dreapta) unten links (jos stânga) oben rechts (sus dreapta) oben links (sus stânga) unten rechts (jos dreapta) unten links (jos stânga) – 3 4 2 1 Fig. Mărime cazan 240 295 350 400 Nr. poz. 2: Plăci de dirijare a gazelor fierbinţi (unten links) Poz.

cazan anterior. poz. 36 Montarea consolelor 1 2 Modificări sub rezerva îmbunătăţirilor tehnice! 33 Instrucţiuni de montaj şi întreţinere Cazan special pe motorină / gaz Logano GE515 • Ediţia 06/2001 Buderus Heiztechnik GmbH • http://www.1 Montarea consolelor ! Consolele pentru mantaua cazanului se fixează fără să se strângă. Pentru montarea termoizolaţiei. Montaj în dreapta şi stânga pe Nr. nr. Element totalelemenţi Element Element intermediar.9.heiztechnik. Fig. şinele longitudinale trebuie demontate din nou în etapa următoare. INDICAŢIE PENTRU UTILIZATOR Pentru a putea regla corect consolele. în stânga şi în dreapta cu şuruburi de coastele superioare ale elemeţilor cazanului conform tabelului de mai jos precum şi conform figurii 35 şi figurii 36. nr. INDICAŢIE PENTRU UTILIZATOR ! Fixaţi cu şuruburi consolele pe elementul posterior (fig.9 Montarea mantăii cazanului 8 În acest capitol este descris modul de montare a izolaţiei termice şi a componentelor mantăii cazanului. 35 Vedere: Bloc de cazan (7 elemenţi) cu console 8. din spate. ! Consolele elementului anterior şi elemenţilor intermediari (fig. 36. 1) se fixează cu şuruburi exclusiv din faţă. 7 8 9 10 11 12 1 1 1 1 1 1 4 4 5 5 4 şi 7 4 şi 8 7 8 9 10 11 12 Fig. posterior.Montarea blocului de cazan 8. şinele transversale şi longitudinale trebuie montate înaintea izolaţiei termice.de 33 . 36. nr. poz. 2) de coastă.buderus.

4) apoi se strâng şuruburile. 38.de . poz. poz. 37.heiztechnik. 37 Montarea şinelor transversale 1 2 4 Fig. 2) se fixează pe camele turnate (fig.2 Montarea traverselor ! Şina transversală de sus. 38. din spate (fig. din faţă (fig. ! Şinele transversale (fig. 3) se introduc în şliţurile consolelor (fig. poz. 37. 1 şi 4) cu şuruburi cu cap hexagonal (M8 × 16) strânse cu mâna. 38. ! Reglaţi corect şinele longitudinale respectiv consolele pentru montajul ulterior al mantăilor laterale. poz. 37. Profilul traversei anterioare trebuie să arate spre faţă.9. 38 Montarea şinelor transversale 3 Modificări sub rezerva îmbunătăţirilor tehnice! 34 34 Instrucţiuni de montaj şi întreţinere Cazan special pe motorină / gaz Logano GE515 • Ediţia 06/2001 Buderus Heiztechnik GmbH • http://www.buderus. poz. ! Şina transversală de sus. 1 şi 2) se aşează pe cele două console de pe elemenţii anterior şi posterior. INDICAŢIE PENTRU UTILIZATOR Puteţi regla şinele longitudinale respectiv consolele numai înainte de montarea termoizolaţiei. poz. 3 2 1 4 Fig. 3) se fixează pe camele turnate cu şuruburi cu cap hexagonal (M8 × 16). ! Şinele transversale cu şuruburile premontate (fig. Profilul traversei posterioare trebuie să arate spre spate. al capacului şi a termoizolaţiei.8 Montarea blocului de cazan 8.

Izolaţia termică se montează în ordinea indicată de schema din figura 42 pe blocul cazanului (cifrele de deasupra schemei termoizolaţiei desfăşurate corespund numărului de elemenţi de cazan).heiztechnik. 8 2 1 Fig. 1 şi 3). ! În spatele cazanului şina longitudinală trebuie apăsată de jos către şina transversală. ! Consolele se introduc în decupările din termoizolaţie. 1) corespunde mărimii cazanului. 2) se glisează de jos spre şinele longitudinale şi se fixează strâns cu şuruburi de blocul cazanului. poz. ! Consolele din mijloc (fig. 39. 3 Fig. 40. 1 2 8. 40 Reglarea şinei longitudinale ! Izolaţia termică livrată o dată cu cazanul (fig. ! La partea inferioară.buderus. 2). 1 Fig. 39. poz. poz.9. demontaţi mai întâi şinele longitudinale.de 35 . 40.3 Se montează termoizolaţia INDICAŢIE PENTRU UTILIZATOR ! Pentru montarea termoizolaţiei. 1) se aşează cu decuparea anterioară pe decuparea de pe şina transversală (fig. 41. 41 Bloc de cazan cu termoizolaţie Modificări sub rezerva îmbunătăţirilor tehnice! 35 Instrucţiuni de montaj şi întreţinere Cazan special pe motorină / gaz Logano GE515 • Ediţia 06/2001 Buderus Heiztechnik GmbH • http://www. poz. poz.Montarea blocului de cazan ! Şina longitudunală (fig. Picioarele elemenţilor se plasează în decupările din termoizolaţie. izolaţia termică se introduce sub cazan. 39 Aşezarea şinei longitudinale pe şina transversală ! Se ajustează şina longitudinală şi apoi se strâng şuruburile consolelor de pe elementul anterior respectiv posterior (fig.

43 Montarea şinei transversale inferioare Modificări sub rezerva îmbunătăţirilor tehnice! 36 36 Instrucţiuni de montaj şi întreţinere Cazan special pe motorină / gaz Logano GE515 • Ediţia 06/2001 Buderus Heiztechnik GmbH • http://www.8 Montarea blocului de cazan 7 elemenţi de cazan V 8 elemenţi de cazan V H 9 elemenţi de cazan V H 10 elemenţi de cazan V H 11 elemenţi de cazan H 12 elemenţi de cazan V V H H Fig. Profilele acestor traverse trebuie să fie orientate spre exterior. 1 Fig. 43.de . 42 Izolaţie termică pentru cazane de mărimi diferite (dimensiuni în mm) V = faţă (partea anterioară a cazanului) H = spate (partea posterioară a cazanului) ! Şina transversală de jos. poz. 1) şi din spate se fixează cu câte 2 şuruburi mecanice cu cap hexagonal de picioarele elemenţilor respectivi.heiztechnik.buderus. din faţă (fig.

46.buderus. poz.de 37 . 8 2 1 Fig. 1) se aşează deasupra uşii. 45 Montarea şinelor longitudinale ! Termoizolaţia posterioară (fig. ! Izolaţia termică se ancorează cu 3 agrafe (fig. 46. 44 Montarea izolaţiei termice anterioare ! Şinele longitudinale (fig. 45. 1 şi 2) aşa cum s-a descris deja. 2) trebuie să fie orientată în sus. poz. se introduc cu şuruburile premontate în decupările din console şi se fixează strâns cu şuruburi. 1) se glisează pe colectorul gazelor de evacuare. 46. 2 1 1 Fig. 44.Montarea blocului de cazan ! Termoizolaţia dreptunghiulară (fig. 3). 44. ! Termoizolaţia posterioară se ancorează de termoizolaţia blocului de cazan cu patru agrafe. ! Şliţul de sub stuţul gazelor de evacuare se închide cu o agrafă (fig. poz. Decuparea pentru returul cazanului (fig.heiztechnik. poz. cu fantele poziţionate în sus şi spre faţă. 1 2 Fig. 46 Montarea termoizolaţiei posterioare 3 Modificări sub rezerva îmbunătăţirilor tehnice! 37 Instrucţiuni de montaj şi întreţinere Cazan special pe motorină / gaz Logano GE515 • Ediţia 06/2001 Buderus Heiztechnik GmbH • http://www. poz. 2) de termoizolaţia blocului de cazan. poz.

poz. 3 2 Fig. din lateral.8 Montarea blocului de cazan ! Şinele laterale (fig. ! Şinele laterale se fixează fără a se strânge.buderus. 7 elemenţi de cazan 9 elemenţi de cazan 11 elemenţi de cazan 8 elemenţi de cazan 10 elemenţi de cazan 12 elemenţi de cazan Fig.de . 47 Montarea şinelor laterale 1 8. 47. 2) se agaţă de şina transversală. 47. poz.9. 1 şi 3) cu capătul lung spre faţă (fig. 48 Schemă de montaj a pereţilor laterali pentru cazane de mărimi diferite (dimensiuni în mm) K = clapă (110 mm) Modificări sub rezerva îmbunătăţirilor tehnice! 38 38 Instrucţiuni de montaj şi întreţinere Cazan special pe motorină / gaz Logano GE515 • Ediţia 06/2001 Buderus Heiztechnik GmbH • http://www.heiztechnik.4 Montarea pereţilor laterali şi a capacului ! Montaţi toţi pereţii laterali conform schemei de montaj (fig. 48). cu şuruburi de tablă de şinele transversale.

50.buderus. 2) se agaţă în stânga şi în dreapta jos. 51. 49 Montarea clapelor din pereţii laterali ! Pereţii laterali anteriori (fig. 50. 51. 1 şi 3) se îmbină din faţă cu şinele longitudinale. 51 Montarea şinelor de soclu Modificări sub rezerva îmbunătăţirilor tehnice! 39 Instrucţiuni de montaj şi întreţinere Cazan special pe motorină / gaz Logano GE515 • Ediţia 06/2001 Buderus Heiztechnik GmbH • http://www.Montarea blocului de cazan În vederea montării elementelor pereţilor laterali. poz. ! Cârligul balamelelor (fig. ! Arcul pentru închidere (fig. poz. de eclisele îndoite în sus din şinele longitudinale ale soclului (fig. ! Şinele de soclu transversale (fig. 2) se agaţă de peretele lateral şi de clapa peretelui lateral. 50 Montarea elementelor pereţilor laterali ! Când pereţii laterali (fig. 49. 51). 1) de pe clapele pereţilor laterali se agaţă în decupările din pereţii laterali anteriori şi se asigură cu şuruburi de tablă. Profilul şinei transversale trebuie să fie situat jos şi orientat spre cazan (fig.de 39 . 4). 2) sunt în poziţie verticală. 1) după care se trec în partea de sus peste profilul şinelor longitudinale. 1 2 8 1 2 Fig. 2 1 Fig. ! Balamalele se premontează cu câte 2 şuruburi de tablă de clapele laterale. poz. la început se fixează clapele de părţile laterale de manta.heiztechnik. poz. se strâng şuruburile de tablă din şina soclului (fig. 2 3 4 1 Fig. 49. poz. poz. 51. poz.

54 Montarea capacului posterior Modificări sub rezerva îmbunătăţirilor tehnice! 40 40 Instrucţiuni de montaj şi întreţinere Cazan special pe motorină / gaz Logano GE515 • Ediţia 06/2001 Buderus Heiztechnik GmbH • http://www. poz. ! Capacul anterior se fixează cu două şuruburi de tablă. 54. trebuie pozate tuburile capilare la teaca de imersie şi trebuie introdus senzorul în teaca de imersie (vezi capitolul 10 "Montarea aparatului de reglare". 1) cu cele două cârlige (fig.buderus. INDICAŢIE PENTRU UTILIZATOR Înainte de montarea celorlalte elemente ale capacului trebuie montat aparatul de reglare. 1) sub capacul anterior şi se potrivesc în bordura pereţilor laterali. 2) de jos. pagina 45). 52. 3 2 1 Fig.heiztechnik. 52. 52 Montarea capacului anterior ! Capacul median se introdue cu profilele (fig. (fig. poz. 53.de . 1) spre faţă pe pereţii laterali. 3) se agaţă în pereţii laterali anteriori. poz. 1 1 2 Fig. 52. poz. 1 2 1 Fig. de şina longitudinală. poz. 53 Montarea capacului median ! Capacul posterior al cazanului se aşează cu profilele şi cu decuparea pentru turul circuitului de încălzire (fig.8 Montarea blocului de cazan ! Capacul anterior (fig.

! Clemele din material plastic pentru pozarea caburilor se fixează. 56. poz. poz. 6 7 5 8 4 1 3 2 Fig. 5). poz. 3. 2). 1. poz. 56 Montarea elementelor peretelui posterior Modificări sub rezerva îmbunătăţirilor tehnice! 41 Instrucţiuni de montaj şi întreţinere Cazan special pe motorină / gaz Logano GE515 • Ediţia 06/2001 Buderus Heiztechnik GmbH • http://www. ! Elementele inferioare ale peretelui posterior al cazanului se agaţă în stânga şi în dreapta în fantele din profilul elementului superior al peretelui posterior al cazanului şi al peretelui lateral (fig. la alegere.heiztechnik. 55. 56. ! Tabla de legătură (fig. 4 şi 8). de sus. 55 Montarea peretelui posterior. poz. 2) se fixează cu şuruburi de tablă sub ştuţul gazelor de evacuare pe elementele pereţilor posteriori ai cazanului. 55.Montarea blocului de cazan ! Peretele posterior de sus al cazanului se introduce sub capacul posterior al cazanului (fig. ! Elementele peretelui posterior al cazanului se fixează cu şuruburi de tablă de pereţii laterali.buderus. 56. 8 1 2 Fig. 56.de 41 . al cazanului (fig. al cazanului ! Se introduc piuliţele autoblocante în peretele lateral din stânga şi din dreapta cât şi elementele peretelui posterior al cazanului (fig. 1) şi se fixează din spate cu patru şuruburi de tablă de pereţii laterali (fig. 5 şi 6). poz. de sus. în stânga sau în dreapta de peretele posterior.

58 Montarea măştilor uşii arzătorului Modificări sub rezerva îmbunătăţirilor tehnice! 42 42 Instrucţiuni de montaj şi întreţinere Cazan special pe motorină / gaz Logano GE515 • Ediţia 06/2001 Buderus Heiztechnik GmbH • http://www. Fig. 2 bis 5). în funcţie de condiţiile locale. 58. 1). poz. plăcuţa de identificare se găseşte în focar împreună cu instrucţiunile de montaj şi întreţinere iar la cazanele livrate în elemenţi. INDICAŢIE PENTRU UTILIZATOR La cazanele livrate în bloc. plăcuţa de identificare se găseşte în mapa transparentă prinsă de uşa arzătorului. ! Cablul arzătorului se conduce către decuparea pentru trecerea cablului spre aparatul de reglare.heiztechnik. pe peretele lateral din dreapta sau din stânga. ! Cablul arzătorului se pozează în sus în profilul îmbrăcăminţii uşii arzătorului şi se fixează în aşa fel cu clema de fixare.buderus. 57. ! Plăcuţa de identificare se lipeşte la loc vizibil. poz. 2 1 Fig. poz.de . ! Îmbrăcămintea uşii arzătorului se aşează din faţă pe uşa arzătorului şi se fixează de aceasta cu patru şuruburi mecanice (fig. 57 4 5 3 2 Montarea mantăii pentru uşa arzătorului 1 ! Măştile uşii arzătorului se agaţă în îmbrăcămintea uşii arzătorului (fig.8 Montarea blocului de cazan ! Cablul arzătorului împreună cu protecţia la smulgere se introduc în spaţiul de trecece al cablului (fig. ! Cablul arzătorului împreună cu clema de protecţie la smulgere se aşează în îmbrăcămintea uşii arzătorului. încât să nu vină în contact cu nici o piesă fierbinte a cazanului. 1 şi 2). 57.

6) iar celălalt colier pe ţeava de evacuare (fig. 6: Colector de gaze de evacuare Modificări sub rezerva îmbunătăţirilor tehnice! 43 Instrucţiuni de montaj şi întreţinere Cazan special pe motorină / gaz Logano GE515 • Ediţia 06/2001 Buderus Heiztechnik GmbH • http://www. poz. 1: Manşon de etanşare Poz. Unul dintre coliere (fig. 59 Montarea tubulaturii de evacuare Poz. poz. 4) şi ştuţul colectorului de gazelor de evacuare (fig.buderus.1 Montarea manşonului de etanşare la racordul gazelor de evacuare (echipament opţional) INDICAŢIE PENTRU UTILIZATOR Este recomandată utilizarea unui manşon de etanşare pentru racordul la sistemul de evacuare a gazelor de ardere (fig. 5). 1) trebuie să fie aşezat neted şi strâns. 1 2 3 ! Ţeava de evacuare (fig. 5: Colier cu şurub melcat Poz. se înfăşoară în jurul ţevii de evacuare (fig. poz. Manşonul de etanşare (fig. 59. 59. 59. poz. 4) se introduce până la refuz pe ştuţul colectorului gazelor de evacuare (fig. 3: Mufă Poz. 9. 5) se montează peste manşonul de etanşare (fig. 1). poz. poz. 2: Senzor de temperatură pentru gazele de evacuare Poz. poz. poz. 6 5 4 Fig. 6). 59. 59. poz. poz. 59. 4: Ţeavă de evacuare Poz. INDICAŢIE PENTRU UTILIZATOR ! Colierele cu şurub melcat trebuie strânse şi ultrerior montajului. 4). poz. 59. 1). după necesităţi. 6). 59.Racordarea cazanului la sistemul de evacuare a gazelor de ardere 9 9 Racordarea cazanului la sistemul de evacuare a gazelor de ardere În acest capitol se explică cum trebuie racordat cazanul la sistemul de evacuare a gazelor de ardere. ! Se strâng colierele (fig. 59. poz. poz. ! Manşonul de etanşare (fig. 59. ! Colierele cu şurub melcat (fig. 59. 59. 1) cu petrecerea în partea de sus.de 43 . 59.heiztechnik. 5) trebuie să preseze pe ştuţul colectorului gazelor de evacuare (fig.

6) în ţeava de evacuare (fig. 4). 59.de . Modificări sub rezerva îmbunătăţirilor tehnice! 44 44 Instrucţiuni de montaj şi întreţinere Cazan special pe motorină / gaz Logano GE515 • Ediţia 06/2001 Buderus Heiztechnik GmbH • http://www.heiztechnik. poz. ! Senzorul de temperatură pentru gazele de evacuare (fig. poz.buderus. 59. 59. 59. 2) se montează conform instrucţiunilor de montaj proprii. 3) se montează prin sudură la o distanţă de 2 x diametrul ţevii de evacuare (A) de colectorul gazelor de evacuare (fig.2 Racordarea cazanului la sistemul de evacuare a gazelor de ardere Montarea senzorului de temperatură pentru gazele de evacuare (echipament opţional) ! Mufa (fig. poz. poz.9 9.

Montarea aparatului de reglare 10 10 Montarea aparatului de reglare În acest capitol se va explica cum trebuie montat aparatul de reglare din seria 4000 şi un set de senzori de temperatură. 60 6 5 4 3 Montarea aparatului de reglare Modificări sub rezerva îmbunătăţirilor tehnice! 45 Instrucţiuni de montaj şi întreţinere Cazan special pe motorină / gaz Logano GE515 • Ediţia 06/2001 Buderus Heiztechnik GmbH • http://www. 60.de 45 . poz. 60. Se trage aparatul spre faţă şi după care se împinge partea din spate în jos. 60. cu două şuruburi de tablă (fig. 7). 1). 60. 10. Capacul se îndepărtează prin ridicare.1 Montarea aparatului de reglare În figura 60 sunt prezentate din spate. 4) se introduc în găurile ovale din elementul de capac din faţă al cazanului (fig. Clemele elastice (fig. în orificiile dreptunghiulare din capac (fig. 5). poz. poz. 6) pe elementul de capac din faţă al cazanului. poz. 2) trebuie să intre în spate. 1 2 7 Fig.buderus. aparatul de reglare şi capacul "A". poz. 60.heiztechnik. 60. poz. Picioruşele-cârlig de pe aparatul de reglare (fig. 60. 3). ! Carcasa aparatului de reglare se fixează în stânga şi în dreapta decupării pentru cabluri (fig. ! Se deşurubează cele două şuruburi din capac (fig. poz. ! Se aşează aparatul de reglare pe manta.

62. poz. 2) şi se asigură cu siguranţa senzorului (fig. racordurile electrice trebuie executate de către o firmă autorizată. poz. 3). ! În timpul pozării nu frângeţi tuburile capilare. ! Executaţi lucrări electrice în cadrul instalaţiei de încălzire numai dacă deţineţi calificarea corespunzătoare pentru astfel de lucrări. specializată în lucrări elecrtice.buderus. 1 3 Fig.5 "Etanşarea tecii de imersie". 62. poz. 61 1 2 Pregătirea decupării pentru trecerea cablurilor 2 2 1 Fig. poz. Setul de senzori de temperatură conectat la aparatul de reglare (trei senzori de temperatură. ! Senzorul cu tub capilar se conduce la punctul de măsurare al cazanului şi acolo se introduce în teaca de imersie (fig.2 Montarea setului de senzori de temperatură şi a cablului arzătorului INDICAŢIE PENTRU UTILIZATOR Respectaţi la conectarea aparatului de reglare următoarele puncte: ! Pozaţi cu grijă cablurile şi tuburile capilare. poz. 62. 1) din peretele posterior (Logamatic 33xx) respectiv se scoate partea de perete posterior (Logamatic 43xx) (fig. 61. 62 Montarea setului de senzori de temperatură Modificări sub rezerva îmbunătăţirilor tehnice! 46 46 Instrucţiuni de montaj şi întreţinere Cazan special pe motorină / gaz Logano GE515 • Ediţia 06/2001 Buderus Heiztechnik GmbH • http://www. Dacă nu deţineţi calificarea corespunzătoare. ! Respectaţi prescripţile locale. Teaca de imersie a fost deja montată etanş în stuţul racordului de tur (vezi capitolul 8.10 Montarea aparatului de reglare 10. ! Dacă este necesar. 2). pagina 26). 1) se montează în teaca de imersie R ¾. o piesă oarbă fig. ! Tuburile capilare se pozează prin decuparea pentru cabluri şi se derulează la lungimea necesară. 61.heiztechnik.de . se decupează părţile pentru trecerea cablurilor (fig.

63. 64. 61. Se va executa un racord electric permanent conform EN 50165 respectiv în conformitate cu normativele naţionale pentru instalaţii electrice. de peretele din spate al cazanului. 2).de 47 . apoi se împinge partea de sus al capacului până ce clemele laterale fixează capacul de carcasă (fig. 1) din nou de carcasă cu două şuruburi de tablă (fig. 10 1 2 Fig. ! Se fixează capacul aparatului de reglare (fig. 1 2 1 Fig.buderus. 63 Racordul electric ! Colierele cu cablu se introduc în suport şi se asigură prin bascularea clapetei (fig. cu şuruburi. Fig. 60.Montarea aparatului de reglare ! Colierul pentru cabluri (fig. 65). poz. poz. 1). poz. Pozarea cablurilor şi tuburilor capilare se va efectua cu grijă! INDICAŢIE PENTRU UTILIZATOR ! Asiguraţi toţi conductorii cu coliere pentru cablu. poz.heiztechnik. ! Racordul electric se va executa conform schemei de conexiuni. 1 şi 2) se fixează în stânga sau în dreapta. 64 Fixarea conductorilor electrici ! Clemele capacului din spate al aparatului de reglare (Logamatic 43xx) se introduc în suport. 65 Modificări sub rezerva îmbunătăţirilor tehnice! Cazan de încălzire cu aparat de reglare montat 47 Instrucţiuni de montaj şi întreţinere Cazan special pe motorină / gaz Logano GE515 • Ediţia 06/2001 Buderus Heiztechnik GmbH • http://www.

PERICOL DE DETERIORARE A INSTALAŢIEI ATENŢIE datorită folosirii unui arzător necorespunzător.8 "Montarea armăturilor şi a uşii arzătorului".de . pentru menţinerea fără depuneri a geamului vizorului. 66 Montarea arzătorului (dimensiunea în mm) 1 2 3 4 Modificări sub rezerva îmbunătăţirilor tehnice! 48 48 Instrucţiuni de montaj şi întreţinere Cazan special pe motorină / gaz Logano GE515 • Ediţia 06/2001 Buderus Heiztechnik GmbH • http://www. ! Se închide uşa arzătorului şi se blochează cu 4 şuruburi mecanice (M16 x 140) (vezi capitolul 8. 66. fig. poz. ! Palca arzătorului (fig.heiztechnik. 66.buderus. Găurile pentru fixarea arzătorului se practică cu ajutorul şablonului flanşei de fixare a arzătorului. poz. puteţi obţine de a Buderus plăci de arzător gata decupate (accesoriu opţional). 32. 3). 66. 3 bis 6). poz. ! Se fixează arzătorul pe placă cu şuruburi. pagina 9). ! Se ajustează prin decupare garniturile inelare izolante corespunzător diametrului tubului de ardere (fig. ! Se face legătura între dispozitivul de curăţare prin suflare a vizorului cu arzătorul.11 Montarea arzătorului 11 Montarea arzătorului În acest capitol se prezintă în principiu montajul unui arzător. ! Paca arzătoului se fixează cu şuruburi de uşa arzătorului (etanşare cu şnur de etanşare GP Ø 10 mm). poz. Fig. INDICAŢIE PENTRU UTILIZATOR La cerere. Şuriburile se strâng uniform. 1) se decupează pe şantier prin găurire sau cu un aparat de sudură autogen la diametrul necesar tubului de ardere (Ø maxim 270 mm). 66. în cruce. 4) se umple cu ganiturile izolante ajustate corespunzător (fig. ! Utilizaţi numai arzătoare care corespund condiţiilor tehnice cerute de Logano GE515 (vezi capitolul 4 "Date tehnice". ! Spaţiul rămas între izolaţia termică a uşii arzătorului şi tubul de ardere (fig. 2). poz.

Putere totală cazan în kW 100 < Q ≤ 350 350 < Q ≤ 1000 100 < Q ≤ 350 350 < Q ≤1000 Tab. 0313 ⋅ -----------------------------------------------mol Ca ( HCO3 ) 2  -------- 3 m 8. ! Nu folosiţi cazanul în cazul prezenţei prafului. dacă valoarea pH a agentului termic s-a reglat. Pentru utilizarea şi prepararea corectă a apei de umplere şi de completare. de activităţi în încăperea centralei termice.5 Cerinţe privind apa de umplere şi de completare şi agentul termic Modificări sub rezerva îmbunătăţirilor tehnice! 49 Instrucţiuni de montaj şi întreţinere Cazan special pe motorină / gaz Logano GE515 • Ediţia 06/2001 Buderus Heiztechnik GmbH • http://www. generat de exemplu. Punerea în funcţiune a diferitelor aparate de reglare se desfăşoară identic. pagina 53).1 Umplerea instalaţiei PERICOL DE DETERIORARE A INSTALAŢIEI ATENŢIE prin şoc termic. Tabelul este un extras din fişa de lucru K8 "Prepararea apei pentru instalaţii de încălzire cu apă caldă" conţinută în catalogul de vânzări Buderus. După 3–6 luni (la prima întreţinere) se va verifica.6 "Procesul verbal de punere în funcţiune".5 > 2.0 > 1. 12. respectaţi tabelul de mai jos. ! Completaţi formularul de punere în funcţiune a instalaţiei (vezi capitolul 12.2–9.buderus.de 49 . ! În timpul funcţionării.heiztechnik. umpleţi instalaţia de încălzire exclusiv numai prin robinetul de umplere din sistemul de conducte (retur).5 Volumul maxim de de apă de umplere şi de completare Vmax în m3 Valoarea pH a agentului termic 8.2–9.5 Vmax = triplul volumului instalaţiei Q ( kW ) V max = 0. PERICOL DE DETERIORAE A CAZANULUL ATENŢIE prin acumulare puternică de praf. Valoarea pH a agentului termic creşte după umplerea instalaţiei.Punerea în funcţiune a instalaţiei 12 12 Punerea în funcţiune a instalaţiei La Logano GE515 pot fi conectate aparatele de reglare ale seriei 4000. 1 Concentraţia de Ca (HCO3)2în apa de umplere şi de completare în mol/m3 ≤ 2.0 ≤ 1.

Fig. Dacă la măsurătorile pentru completarea procesului verbal de punere în funcţiune constataţi că temperatura gazelor de evacuare este prea joasă pentru coşul de fum (pericol de formare de condens).de . Modificări sub rezerva îmbunătăţirilor tehnice! 50 50 Instrucţiuni de montaj şi întreţinere Cazan special pe motorină / gaz Logano GE515 • Ediţia 06/2001 Buderus Heiztechnik GmbH • http://www.5 "Ridicarea temperaturii gazelor de evacuare". 12. pagina 51).2 Pregătirea instalaţiei pentru funcţionare La punerea în funcţiune se vor respecta următoarele puncte: ! Înainte de punerea în funcţiune. ! Completaţi formularul de punere în funcţiune conţinut în documentaţia arzătorului. ! Verificaţi dacă placa pentru dirijarea gazelor fierbinţi sunt montate corect (vezi capitolul 8.4 Punerea în funcţiune a arzătorului ! La punerea în funcţiune a arzătorului procedaţi în conformitate cu instrucţiunile de montaj şi întreţinere ataşate arzătorului.8.heiztechnik.buderus.5 "Montarea plăcilor de dirijare a gazelor fierbinţi". pentru instrucţiuni privind modul de punere în funcţiune a acestuia. există posibilitatea ridicării temperaturii gazelor de evacuare (vezi capitolul 12. aerisiţi instalaţia prin corpurile de încălzire.. pagina 32).12 Punerea în funcţiune a instalaţiei 12. 67 Verificarea poziţiei plăcilor de dirijare a gazelor fierbinţi 12.3 Punerea în funcţiune a aparatului de reglare Consultaţi documentaţia tehnică a aparatului de reglare din seria 4000 folosit de Dvs.

1 Îndepărtarea plăcilor de dirijare a gazelor fierbinţi La cazanele de mărimea 7–11 (240–455 kW).5 Ridicarea temperaturii gazelor de evacuare Temperatura gazelor de evacuare se situează la un cazan nou cu temperatura agentului termic de 80 °C şi reglaje (referitoare la puterea nominală) în funcţie de mărimea cazanului în jur de cca. ! Se deşurubează şuruburile care fixează plăcile de blocare a gazelor fierbinţi şi acestea se îndepărtează din partea stângă şi din partea dreaptă (fig. ! Cazanul se scoate din funţiune conform instrucţiunilor de utilizare. 68 Poziţia plăcilor de blocare a gazelor fierbinţi Modificări sub rezerva îmbunătăţirilor tehnice! 51 Instrucţiuni de montaj şi întreţinere Cazan special pe motorină / gaz Logano GE515 • Ediţia 06/2001 Buderus Heiztechnik GmbH • http://www. dacă se demontează plăcile de blocare a gazelor fierbinţi. poz.heiztechnik. se poate obţine o ridicare a temperaturii gazelor de evacuare.de 51 . 160–180 °C. prin îndepărtarea în pereche a plăcilor de dirijare a gazelor fierbinţi de sus respectiv de jos. Temperatura gazelor de evacuare poate fi ridicată prin măsurile descrise în continuare.2 Îndepărtarea plăcilor de blocare a gazelor fierbinţi Temperatura gazelor de evacuare poate fi ridicată semnificativ. temperatura gazelor de evacuare este corespunzător mai joasă.Punerea în funcţiune a instalaţiei 12. 12. În regim de funcţionare în două trepte.5.buderus. INDICAŢIE PENTRU UTILIZATOR Modificarea plăcilor de blocare a gazelor fierbinţi se va lua în considerare ca o ultimă alternativă deoarece micşorarea plăcilor de blocare a gazelor fierbinţi nu este reversibilă. 2 1 12 Fig. 68. 1 şi 2). 12.5. Prin îndepărtarea singulară sau combinată a plăcilor de blocare a gazelor fierbinţi şi a placa pentru dirijarea gazelor fierbinţi se poate obţine o ridicare suplimentară temperaturii gazelor de evacuare.

1 şi 2) să rezeme în gol.5. 69 Placă de blocare a gazelor fierbinţi Modificări sub rezerva îmbunătăţirilor tehnice! 52 52 Instrucţiuni de montaj şi întreţinere Cazan special pe motorină / gaz Logano GE515 • Ediţia 06/2001 Buderus Heiztechnik GmbH • http://www. Cu un ciocan se rupe câte un segment de pe placa de blocare a gazelor fierbinţi din stânga şi din dreapta.heiztechnik. 1 şi 2). poz. 68. aşa cum s-a descris mai sus.12 Punerea în funcţiune a instalaţiei 12. ! Placa de blocare a gazelor fierbinţi se aşează pe un suport astfel încât crestăturile (fig. ! Se fixează din nou de elementul anterior placa de blocare a gazelor fierbinţi. poz. ! Dacă creşterea temperaturii gazelor de evacuare rezultată de aici nu este suficientă.buderus. poate fi îndepărtat în acelaşi mod şi al doilea segment de pe plăcile blocare a agazelor fierbinţi.3 Ridicarea uşoară a temperaturii gazelor de evacuare ! Se deşurubează şuruburile (fig. 3) care fixează plăcile de blocare a gazelor fierbinţi şi acestea se îndepărtează din partea stângă şi din partea dreaptă (fig.de . cu şuruburi. 69. respectiv plăcile de blocare a gazelor fierbinţi pot fi îndepărtate complet. 69. poz. 3 1 2 Fig.

predarea documetaţiei tehnice Confirmarea punerii corecte în funcţiune dpdv tehnic Pagina 27 Pagina 50 Pagina 32 Pagina 50 Vezi documentaţia arzătorului Pagina 51 Pagina (etape de lucru) Pagina 49 Observaţii (semnătura) 12 Stampila firmei/Semnătura/Data INDICAŢIE PENTRU UTILIZATOR ! Completaţi în tabel combustibilul folosit (vezi instrucţiunile de utilizare "Prefaţă". Completaţi cu grijă. 6.6 Procesul verbal de punere în funcţiune Logano GE515 poate funcţiona cu un arzător pe motorină sau cu un arzător pe gaz.heiztechnik. 3. ! Imediat după punerea în funcţiune. pagina 2). 2. 8.Punerea în funcţiune a instalaţiei 12. 9. Modificări sub rezerva îmbunătăţirilor tehnice! 53 Instrucţiuni de montaj şi întreţinere Cazan special pe motorină / gaz Logano GE515 • Ediţia 06/2001 Buderus Heiztechnik GmbH • http://www. în timpul punerii în funcţiune a arzătorului pe motorină sau cu gaz.de 53 . 5.buderus. 7. se semnează procesul verbal şi se trece data punerii în funcţiune. procesul verbal de punere în funcţiune. 4. Umplerea instalaţiei de încălzire cu apă Aerisirea instalaţiei de încălzire prin radiatoare S-a efectuat controlul de etanşeitate? Verificarea poziţiei plăcilor de dirijare a gazelor fierbinţi Punerea în funcţiune a aparatului de reglare Punerea în funcţiune a arzătorului Verificarea temperaturii gazelor de evacuare Informarea beneficiarului. Operaţiuni pentru punerea în funcţiune 1.

O dată cu scoaterea din funcţiune a aparatului de reglare. În alte cazuri de pericol se închide imediat robinetul principal de alimentare cu combustibil şi se scoate instalaţia de sub tensiune de la siguranţa camerei centralei termice sau cu întrerupătorul de avarie. ! Se închide alimentarea cu combustibil. dacă nu este în funcţiune. 13.2 Scoaterea instalaţiei din funcţiune în caz de urgenţă INDICAŢIE PENTRU UTILIZATOR ! Deconectaţi numai în caz de urgenţă instalaţia de la siguranţa camerei centralei termice sau cu întrerupătorul de avarie. Goliţi instalaţia de încălzire de apă prin punctul cel mai de jos al instalaţiei.buderus. ! Se închide alimentarea cu combustibil. PERICOL DE DETERIORARE A INSTALAŢIEI ATENŢIE 13. prin îngheţ.13 Scoaterea instalaţiei din funcţiune 13 Scoaterea instalaţiei din funcţiune La Logano GE515 pot fi conectate aparatele de reglare ale seriei 4000. În acest timp. de ex.de . arzătorul se deconectează automat.1 Scoaterea instalaţiei din funcţiune prin intermediul aparatului de reglare Scoateţi instalaţia din funcţiune prin intermediul aparatului de reglare. Modificări sub rezerva îmbunătăţirilor tehnice! 54 54 Instrucţiuni de montaj şi întreţinere Cazan special pe motorină / gaz Logano GE515 • Ediţia 06/2001 Buderus Heiztechnik GmbH • http://www.heiztechnik. La scoaterea din funcţiune a diferitelor tipuri de aparate de reglare se procedează identic. Instalaţia de încălzire poate îngheţa la ger. în cazul unei deconectări de avarie. prin robinetul de golire. aerisitorul din cel mai înalt punct al instalaţiei trebuie să fie deschis. ! Protejaţi instalaţia de încălzire la îngheţ în cazul în care există acest pericol.

: – obţinerea unui randament ridicat şi exploatarea economică a instalaţiei (consum redus de combustibil). pagina 62. Modificări sub rezerva îmbunătăţirilor tehnice! 55 Instrucţiuni de montaj şi întreţinere Cazan special pe motorină / gaz Logano GE515 • Ediţia 06/2001 Buderus Heiztechnik GmbH • http://www. – obţinerea unei siguranţe ridicate în exploatare. INDICAŢIE PENTRU UTILIZATOR Puteţi comanda piese de schimb folosind catalogul de piese de schimb Buderus.1 Indicaţii generale Oferiţi clienţlor Dvs. PERICOL DE MOARTE prin explozia gazelor inflamabile.de 55 . – menţinerea arderii ecologice la un nivel ridicat.heiztechnik.Inspectarea şi întreţinerea instalaţiei 14 14 Inspectarea şi întreţinerea instalaţiei 14.6 "Procesele verbale de inspecţie şi întreţinere".2 De ce este importantă o întreţinere regulată? Următoarele motive impun efectuarea întreţinerii regulate a instalaţiilor clenţilor Dvs. Ceea ce trebuie să conţină un contract anual de inspecţie şi întreţinere orientat spre necesităţi pot fi găsite în capitolul 14. un contract anual de inspecţie şi întreţinere orientat spre necesităţi.buderus. 14. AVERTIZARE! ! Executaţi lucrări la instalaţia de gaze numai dacă sunteţi autorizaţi pentru astfel de lucrări.

1) de pe aparatul de reglare se comută în poziţia "0".3 Curăţarea cazanului cu perii ! Se scoate instalaţia de sub tensiune (vezi capitolul 13 "Scoaterea instalaţiei din funcţiune". ! Se închide alimentarea cu combustibil. care servesc la fixarea uşii arzătorului de elementul de cazan anterior (fig. 1 Fig. ! Întrerupătorul (fig.buderus. 71 Elementele de fixare a uşii arzătorului Modificări sub rezerva îmbunătăţirilor tehnice! 56 56 Instrucţiuni de montaj şi întreţinere Cazan special pe motorină / gaz Logano GE515 • Ediţia 06/2001 Buderus Heiztechnik GmbH • http://www. 1 până la 4).14 Inspectarea şi întreţinerea instalaţiei 14. poz. 71. pagina 54). ! Se deschide uşa arzătorului.heiztechnik. 4 1 3 2 Fig.de . 70. 70 Exemplificare: Logamatic 4311 ! Se deşurubează cele patru şuruburi mecanice. poz.

5 "Montarea plăcilor de dirijare a gazelor fierbinţi". poz. 74. vezi în fig. 72. poz. 74 Curăţarea canalelor de fum Modificări sub rezerva îmbunătăţirilor tehnice! 57 Instrucţiuni de montaj şi întreţinere Cazan special pe motorină / gaz Logano GE515 • Ediţia 06/2001 Buderus Heiztechnik GmbH • http://www. pagina 32). 74. Plăcile de dirijare a gazelor fierbinţi echipează cazanele de mărimea 240–455 cu 7–11 elemenţi (vezi capitolul 8. din canalele de fum (fig.de 57 . spre faţă. 1 şi 3). 1 2 3 Fig. 2) se curăţă cu peria tip 2. INDICAŢIE PENTRU UTILIZATOR Cazanele de mărimea 510 cu 12 elemenţi nu sunt echipate cu plăci de dirijare a gazelor fierbinţi. ! Peretele posterior a camerei de ardere se curăţă peria tip 3. 1 până la 4). 4 3 14 2 1 Fig.heiztechnik. 3 2 1 Fig.buderus. ! Restul camerei de ardere (fig. poz.8. 73 Perii de curăţare ! Canalele de fum se curăţă cu perii tip 1 şi 2. 73.Inspectarea şi întreţinerea instalaţiei ! Se scot plăcile de dirijare a gazelor fierbinţi. din faţă spre spate (fig. 72 Scoaterea plăcilor de dirijare a gazelor fierbinţi Prezentarea diferitelor tipuri perii oferite de Buderus (echipament opţional).

heiztechnik. 2) şi de pe colectorul gazelor de evacuare (fig. INDICAŢIE PENTRU UTILIZATOR Şnururi de etanşare corespunzătoare se pot obţine prin filiale. 1). sub stuţul gazelor de evacuare.8. ! Pereţii posteriori inferiori ai cazanului se ridică uşor şi se scot spre spate. poz. 76 Îmbinarea termoizolaţiei elementului posterior Fig. 76. din peretele posterior inferior al cazanului. 75. poz. pagina 32). ! Piesele mantăii posterioare inferioare se agaţă. în stânga şi în dreapta. din canalele de fum cât şi din colectorul gazelor de evacuare. ! Se verifică şnururile de etanşare de la gurile de curăţare şi de la uşa arzătorului. 75. ! Termoizolaţia elementului posterior se rabate în jos şi se îmbină cu agrafa sub stuţul colectorului gazelor de evacuare (fig. termoizolaţia se rabate în sus şi se agaţă cu agrafa (fig. 75 1 3 Demontarea capacelor de curăţare 2 1 Modificări sub rezerva îmbunătăţirilor tehnice! 58 58 Instrucţiuni de montaj şi întreţinere Cazan special pe motorină / gaz Logano GE515 • Ediţia 06/2001 Buderus Heiztechnik GmbH • http://www. Fig. ! Se fixează capacele gurilor de curăţare şi se închide uşa arzătorului. poz. din stânga şi din dreapta. ! Se îndepărtează capacele gurilor de curăţare de pe elementul posterior (fig. 75. în decupările profilului din elementul de manta superior şi din pereţii laterali iar tabla de legătură se fixează cu şuruburi de piesele mantăii posterioare inferioare. ! Se scoate agrafa de sub stuţul gazelor de evacuare.de . ! Se îndepărtează ambele şuruburi de tablă. 1). Se înlocuiesc şnururile de etanşare deteriorate sau întărite.buderus. 3). ! Plăcile de dirijare ale gazelor fierbinţi se introduc în canalele de fum (vezi capitolul 8. ! Se îndepărtează depunerile din ardere din focar.5 "Montarea plăcilor de dirijare a gazelor fierbinţi".14 Inspectarea şi întreţinerea instalaţiei ! Se deşurubează ambele şuruburi de tablă de pe tabla de legătură şi se îndepărtează tabla de legătură. ! Se curăţă plăcile de dirijare ale gazelor fierbiţi cu periile. Şuruburile se strâng uniform. poz.

4 Curăţarea umedă a cazanului În cazul curăţării umede. 14 Modificări sub rezerva îmbunătăţirilor tehnice! 59 Instrucţiuni de montaj şi întreţinere Cazan special pe motorină / gaz Logano GE515 • Ediţia 06/2001 Buderus Heiztechnik GmbH • http://www. ! Se încălzeşte cazanul până ce temperatura agentului termic ajunge la cel puţin 70 °C.3 "Curăţarea cazanului cu perii". În anumite situaţii.de 59 . modul de curăţare umedă trebuie să se execute diferit de modul de efectuare descris aici. utilizaţi detergenţi corespunzător gradului de murdărire. ! Utilizaţi detergenţi corespunzători felului de murdărire (depuneri neaderente sau aderente).heiztechnik. INDICAŢIE PENTRU UTILIZATOR ! Respectaţi. La curăţarea umedă urmaţi aceleaşi etape descrise la curăţarea cu perii (vezi capitolul 14. ! Aparatul de reglare se protejează cu o folie. detergent. la curăţarea umedă. ! Pe canalele de fum se pulverizează.buderus. ! Se perie canalele de fum. nu este permis ca în aparatul de reglare să pătrundă vapori din pulverizare. pagina 56).Inspectarea şi întreţinerea instalaţiei 14. (curăţare chimică) instrucţiunile de utilizare ale aparatului de curăţare şi a detergentului. de sus. uniform.

1: Indicator roşu Poz. 1) al manometrului trebuie să fie reglat în dreptul presiunii necesare pentru instalaţie. Instalaţii deschise La instalaţiile deschise. 1: Indicator hidrometru Poz. 3). instalaţiile deschise se deosebesc de instalaţiile închise. 78. Dacă apa din instalaţie trebuie completată prea des. poz. Indicatorul roşu (fig. se va explica prin exemple. De accea. 77 Hidrometru pentru instalaţii deschise Poz. 2: Indicator verde Poz. ! Aveţi în vedere ca instalaţia să fie aerisită. indicatorul manometrului (fig. 2: Indicator manometru Poz. 3). ! Verificaţi instalaţia de încălzire la etanşeitate şi funcţiile vasului de expansiune.5 Verificarea presiunii apei din instalaţie În general. Fig. poz. ! Verificaţi presiunea din instalaţie. 3 2 1 Fig. 1) trebuie să se situeze în interiorul marcajului roşu (fig.de . 78. INDICAŢIE PENTRU UTILIZATOR ! Creaţi presiunea necesară pentru instalaţie. poz. atunci. în baza înstalaţiilor închise cum se poate verifica presiunea apei din instalaţie. 3: Marcaj roşu ! Reglaţi în mod corespunzător indicatorul manometrului.heiztechnik. PERICOL DE DETERIORARE A INSTALAŢIEI ATENŢIE 2 1 prin completări prea dese cu apă.14 Inspectarea şi întreţinerea instalaţiei 14. 77. indicatorul hidrometrului (fig. Instalaţii închise La instalaţiile închise. instalaţia poate fi deteriorată prin coroziune sau prin depunere de piatră. În practică se mai montează foarte rar instalaţii deschise. 3: Marcaj verde Modificări sub rezerva îmbunătăţirilor tehnice! 60 60 Instrucţiuni de montaj şi întreţinere Cazan special pe motorină / gaz Logano GE515 • Ediţia 06/2001 Buderus Heiztechnik GmbH • http://www. 78 Manometru pentru instalaţii închise 3 Poz. 2) trebuie să se situeze în interiorul marcajului verde (fig.buderus. 77. poz. în funcţie de proprietăţile apei. poz. 78.

! Se aeriseşte instalaţia.1 "Umplerea instalaţiei". PERICOL DE DETERIORARE A INSTALAŢIEI ATENŢIE 14 prin şoc termic. poz. ci exclusiv numai prin robinetul de umplere din sistemtul de conducte (retur) al instalaţiei de încălzire. ! Se verifică din nou presiunea apei.buderus.de 61 . 3) atunci presiunea apei din instalaţie este prea scăzută. 78. pagina 49). 78. Modificări sub rezerva îmbunătăţirilor tehnice! 61 Instrucţiuni de montaj şi întreţinere Cazan special pe motorină / gaz Logano GE515 • Ediţia 06/2001 Buderus Heiztechnik GmbH • http://www. poz. ! Apa de completare se introduce în instalaţie prin robinetul de umplere din sistemul de conducte (retur).Inspectarea şi întreţinerea instalaţiei Dacă indicatorul manometrului (fig.heiztechnik. ! Nu completaţi apa din instalaţia de încălzire în timpul funcţionării prin robinetul KFE al cazanului. În acest caz trebuie completată apa din instalaţie (vezi capitolul 12. 2) trece sub marcajul verde (fig.

9. 3. 5. 6. cu măsurători şi documentarea rezultatelor măsurătorilor şi verificărilor Certificarea de inspecţie autorizată cu semnătură. la instalaţiile închise Verificarea presiunii apei şi a presurizării. 2. 7. ! Cerificaţi lucrările de inspecţie sub semnătură şi treceţi data efectuării. Verificarea stării generale a instalaţiei Control vizual şi funcţional al instalaţiei Verificarea instalaţiei de combustibil şi de apă (agent termic): – la etanşeitate – la coroziune vizibilă – la îmbătrânire Verificarea focarului şi a suprafeţelor de transfer termic la murdărire. Completaţi procesele verbale cu ocazia efectuării inspecţiei şi întreţinerii. pentru aceasta se scoate instalaţia din Pagina 56 funcţiune Verificarea funcţiilor arzătorului Vezi documentaţia tehnică a arzătorului Pagina (etape de lucru) Observaţii 4. 8.heiztechnik.14 Inspectarea şi întreţinerea instalaţiei 14. Lucrări de inspecţie 1.buderus. la instalaţiile deschise Pagina 60 Pagina 60 Verificarea funcţiilor boilerului şi a anodului de protecţie la Vezi documentaţia tehnică a coroziune boilerului Verificarea reglajelor aparatului de reglare în funcţie de cerinţe Controlul final al lucrărilor de inspecţie. 10.de . Verificarea funcţiilor şi siguranţei sistemului de evacuare a Vezi documentaţia tehnică a gazelor de ardere arzătorului Verificarea presiunii apei şi a presurizării vasului de expansiune cu membrană. 11. dată şi ştampilă Vezi documentaţia tehnică a aparatului de reglare Modificări sub rezerva îmbunătăţirilor tehnice! 62 62 Instrucţiuni de montaj şi întreţinere Cazan special pe motorină / gaz Logano GE515 • Ediţia 06/2001 Buderus Heiztechnik GmbH • http://www.6 Procesele verbale de inspecţie şi întreţinere Procesele verbale de inspecţie şi întreţinere vă oferă o imagine de ansamblu asupra lucrărilor de inspecţie şi întreţinere.

înlocuirea garniturilor de etanşare / a şnururilor de etanşare la arzător şi la uşa arzătorului Punerea în funcţiune a instalaţiei Controlul final al lucrărilor de inspecţie. 2. 4. Scoaterea instalaţiei din funcţiune Demontarea şi curăţarea plăcilor de dirijare a gazelor fierbinţi Curăţarea canalelor de fum (a suprafeţelor de transfer termic) Curăţarea focarului Curăţarea colectorului gazelor de evacuare Montarea plăcilor de dirijare a gazelor fierbinţi Verificarea şi. 6. 9. dacă este cazul. 5.heiztechnik. 7. 8.Inspectarea şi întreţinerea instalaţiei 14 Lucrări de întreţinere orientate spre necesităţi 1. Verificarea funcţiilor şi siguranţei în exploatare Certificarea de întreţinere autorizată cu semnătură. 3. dată şi ştampilă Modificări sub rezerva îmbunătăţirilor tehnice! 63 Instrucţiuni de montaj şi întreţinere Cazan special pe motorină / gaz Logano GE515 • Ediţia 06/2001 Buderus Heiztechnik GmbH • http://www.buderus. cu măsurători şi documentarea rezultatelor măsurătorilor şi verificărilor Pagina (etape de lucru) Pagina 54 Pagina 57 Pagina 57 Pagina 57 Pagina 57 Pagina 32 Vezi documentaţia tehnică a arzătorului Pagina 49 Vezi documentaţia tehnică a arzătorului Vezi documentaţia tehnică a arzătorului Observaţii 10.de 63 .

buderus. transformatorul de aprindere al arzătorului poate fi deteriorat. Modificări sub rezerva îmbunătăţirilor tehnice! 64 64 Instrucţiuni de montaj şi întreţinere Cazan special pe motorină / gaz Logano GE515 • Ediţia 06/2001 Buderus Heiztechnik GmbH • http://www.de . ! Nu încercaţi să remediaţi deranjamentul prin apăsarea de mai mult de trei ori consecutiv a tastei de depanare (deparazitare). Dacă arzătorul nu porneşte nici după trei încercări. ! Apăsaţi tasta de depanare (deparazitare) a arzătorului (vezi instrucţiunile de utilizare ale arzătorului). PERICOL DE DETERIORARE A INSTALAŢIEI ATENŢIE prin apăsarea prea des repetată a tastei de depanare (deparazitare). informaţii detaliate privind mesajele de deranjamente găsiţi în instrucţiunile de service ale aparatului de reglare respectiv. deranjamentul arzătorului este semnalizat printr-un bec de avarie pe arzător. puteţi consulta informaţiie necesare privind depanarea arzătorului în documentaţia tehnică a arzătorului respectiv.heiztechnik.15 Remedierea deranjamentelor arzătorului 15 Remedierea deranjamentelor arzătorului Deranjamentele instalaţiei de încălzire sunt afişate pe dispay-ul aparatului de reglare. Suplimentar. Dacă în cazul nepornirii arzătorului. tasta de depanare (deparazitare) se apasă consecutiv de mai mult de trei ori.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5 . . . . . . . . . . . . . . . . 9. . 10 Descriere produs . . . . . . . . . 5 Contract de inspecţie Contract de întreţinere (orientat spre necesităţi) . . . . . . . . 10 P Perii de curăţare . 38 Mărime cazan . . . . 49 Arzător . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Index 16 16 Index A Adâncime uşă arzător . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 Element posterior . . . . . . . . . . . 9 S Set ajutător de montaj . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 Presiune dinamică gaze de ardere . . . . . . . . . . . . . 14 Presă de niplare cazan . . . . . 10 R Regulator de temperatură . . . 14 Presiune de refulare (tiraj) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 V Verificare la etanşeitate . . . . . . . . 12 E Element intermediar . .buderus. . . . . 55 Conţinut CO2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 Volum apă cazan . . . . 8 Diametru focar . . . .8 Apă de completare . . . . . . . . . 26 Ţeavă de evacuare gaze de ardere . . 32 Plăci de dirijare a gazelor fierbinţi . . . . . . . . . . . . 9 L Lungime bloc cazan . . . . . . . . . . . . . 10 Temperatură tur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 Putere termică în focar . . . . . . . . . 9 Putere termică nominală . . . . . . . . . . . . 18 Suprapresiune de lucru . . . . . 18 Colector gaze de evacuare Combustibil . 10 Suprapresiune de lucru maximă . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37 Transport . . . . . . . . . . . 9 Lungime focar . . . . . 9 B Bloc de cazan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 Aparat de reglare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 F Flanşă de racordare . 26 Temperatura gazelor de evacuare . . . 43 G Gabarit . . . . . 9 Lungime totală cazan . . . . . . . . . . . . 9 I Isolaţie termică . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 Volum de gaz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55 Condiţii de utilizare cazan . . . . . . . 18 Elemenţi de cazan . . . . . . . . . . . . . 10 Termoizolaţia elementului posterior . . . . . . . . . . . . . 9 Modificări sub rezerva îmbunătăţirilor tehnice! 65 Instrucţiuni de montaj şi întreţinere Cazan special pe motorină / gaz Logano GE515 • Ediţia 06/2001 Buderus Heiztechnik GmbH • http://www. . . . . . . . . . 32 Presă de niplare . . . . . . . . . . . 29 Ţ Ţeavă de alimentare . . . . . . 5 D Date tehnice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49 Apă de umplere . . . . . . . . . 5. . . . . . . . 9 Greutate .heiztechnik. . . . . . . . . . . . . . . .de 65 . . . 25 C Capac gură de curăţare . . . . . . . . . . . . . . 57 Piese manta perete posterior . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 T Teacă de imersie . 48 M Manta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 Debit masic . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 Plăci de blocare a gazelor fierbinţi . . . . . . . . . . . .

Instrucþiuni de utilizare Cazulul special pe motorinã / gaz Logano GE515 .

Cu privire la aceste instrucţiuni Prezentele instrucţiuni conţin informaţii importante pentru exploatarea şi întreţinerea sigură şi corectă a cazulului special pe motorină / gaz Logano GE515. funcţionarea şi caracteristicile tehnice pot prezenta abateri minore. exclusiv combustibilul indicat. Actualizarea documentaţiei Petru propuneri de îmbunătăţire sau în cazul unor nereguli constatate. ! Utilizaţi pentru instalaţia Dvs. Conformitatea a fost dovedită. va completa în tabelul de mai jos.Prefaţă Aparatul corespunde cerinţelor fundametale ale normelor şi directivelor aplicabile. O copie a Declaraţiei de conformitate se găseşte în instrucţiunile de montaj şi întreţinere. Utilizaţi acest combustibil: Ştampila/Semnătura/Data Sub rezerva modificărilor tehnice! Datorită perfecţionărilor permanente. atunci vă recomadăm să cereţi sfatul specialistului Dvs. cu ce fel de combustibil trebuie să fie alimentată instalaţia Dvs. Documentele corespunzătoare precum şi Declaraţia de conformitate în original sunt păstrate la producător. INDICAŢIE PENTRU UTILIZATOR Dacă doriţi să folosiţi pentru instalaţie un alt tip de combustibil. vă rugăm să ne contactaţi. ilustraţiile. PERICOL DE DETERIORARE A INSTALAŢIEI ATENŢ IE! prin utilizarea de combustibil necorespunzător.de . la punerea în funcţiune. Combustibilul corect Pentru o funcţionare ireproşabilă înstalaţia tebuie alimentată cu combustibilul corespunzător.heiztechnik.buderus. Modificări sub rezerva îmbunătăţirilor tehnice! 2 68 Instrucţiuni de utilizare Cazan special pe motorină / gaz Logano GE515 • Ediţia 11/2001 Buderus Heiztechnik GmbH • http://www. Specialistul Dvs.

2 Verificarea şi corectarea presiunii apei. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . .1 Scoaterea din funcţiune a aparatului de reglare şi a arzătorului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .70 1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 Punerea în funcţiune a aparatului de reglare şi a arzătorului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3 Respectaţi aceste indicaţii de siguranţă . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .74 4 Punerea în funcţiune a instalaţiei . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 Proprietăţile apei . . . . . . . . .. . . .1 De ce este importantă o întreţinere regulată? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .70 1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .2 Structura indicaţiilor . . . . . . .79 Modificări sub rezerva îmbunătăţirilor tehnice! 69 Instrucţiuni de utilizare Cazan special pe motorină / gaz Logano GE515 • Ediţia 11/2001 Buderus Heiztechnik GmbH • http://www. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .70 1. . . . . . .73 3. . . . 76 5. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .78 7. . . . . . .77 . . . . . . . . . .1 Pregătirea instalaţiei pentru punerea în funcţiune . . .1 Destinaţia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .75 4. . . . . . . . . . . . . .76 5. . .heiztechnik. . . . .1 Clasificarea apei . . . . . . . . . . . . .70 2 3 Descrierea produsului . . .78 7. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Cuprins 1 Pentru siguranţa Dvs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .75 4. . . . . . . . . . . . . . . .76 6 7 Înlăturarea deranjamentelor arzătorului Întreţinerea instalaţiei . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .75 5 Scoaterea instalaţiei din funcţiune . . . . .73 Utilizaţi apă corespunzătoare pentru umplere şi pentru completare 3. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .buderus. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 Scoaterea din funcţiune a instalaţiei în caz de urgenţă . . . .de 3 .72 . . . . . . . . . .. . . . . . .

S-a pus un accent deosebit pe un mod de deservire prietenos. părăsiţi imediat zona periculoasă! 1. AVERTIZARE! 1. ! Nu aprindeţi foc! Nu fumaţi! Nu folosiţi bricheta! ! Evitaţi producerea de scântei! Nu acţionaţi întrerupătoare electrice.3 Respectaţi aceste indicaţii de siguranţă Cazanul special pe motorină / gaz Logano GE515 este construit şi produs după cele mai noi cunoştinţe tehnologice şi reguli privind siguranţa în funcţionare. PERICOL DE MOARTE prin explozia gazelor inflamabile.de . dacă domeniul de lucru ale acestora coincide cu datele tehnice ale cazanului. fără aplicarea de măsuri pe prevenire suficiente. Pentru o exploatare sigură. ! Lăsaţi-vă instruiţi în detaliu privind deservirea instalaţiei de către firma specializată în instalaţii de încălzire. dar nu sunaţi! ! Părăsiţi clădirea! ! Anunţaţi telefonic întreprinderea furnizoare de gaz din afara clădirii! ! Alarmaţi eventual poliţia sau pompierii! ! În cazul scăpărilor de gaz perceptibile cu auzul. poate conduce la răniri grave sau poate provoca chiar moartea. INDICAŢIE PENTRU UTILIZATOR Aici primiţi sfaturi practice pentru un reglaj şi o exploatare optimă a echipamentului cât şi alte informaţii folositoare.1 Pentru siguranţa Dvs 1 Pentru siguranţa Dvs 1. economică şi ecologică a instalaţiei. ! Citiţi cu atenţie instrucţiunile de utilizare. stechere sau soneria! ! Închideţi robinetul principal de gaz! ! Deschideţi ferestrele şi uşile! ! Avertizaţi locatarii. La aceste cazane îşi găsesc utilizarea sistemele de reglare ale seriei 4000.1 Destinaţia Cazanul special pe motorină / gaz Logano GE515 a fost conceput pentru încălzirea apei ca agent termic. nu folosiţi telefonul.buderus. PERICOL DE ACCIDENTARE/ DE DETERIORARE A INSTALAŢIEI ATENŢ IE! AVERTIZARE! Indică o situaţie periculoasă potenţial. Modificări sub rezerva îmbunătăţirilor tehnice! 4 70 Instrucţiuni de utilizare Cazan special pe motorină / gaz Logano GE515 • Ediţia 11/2001 Buderus Heiztechnik GmbH • http://www. ! Exploataţi cazanul de încălzite numai conform destinaţiei sale şi într-o stare tehnică ireproşabilă.2 Structura indicaţiilor Se deosebesc două trepte de pericole care sunt indicate prin cuvinte de atenţionare: PERICOL DE MOARTE Indică un pericol care este posibil fie generat de un produs şi care. La miros de gaz există pericol de explozie. vă recomandăm să respectaţi indicaţiile de siguranţă şi instrucţiunile de utilizare.heiztechnik. Printr-o deservire necorespunzătoare a Logano GE515 pot apare pagube materiale. care poate conduce la răniri medii sau uşoare sau la pagube materiale. ! Instalaţia de încălzire se va monta numai de către un specialist în instalaţii de încălzire. Pot fi utilizate toate arzătoarele pe motorină respectiv pe gaz verificate după EN 267 sau EN 676.

PERICOL DE DETERIORARE A INSTALAŢIEI ATENŢ IE! prin îngheţ. ATENŢ IE! ! Nu utilizaţi niciodată detergenţi cu conţinut de clor şi hidrocarburi halogenate (de ex. ! Nu uscaţi rufe în încăperea centralei termice. ! Nu depozitaţi materiale sau lichide inflamabile în vecinătatea nemijlocită a cazanului. în spay-uri.buderus.2 Executarea de lucrări la instalaţie PERICOL DE MOARTE prin explozia de gaze inflamabile. racordul de energie electrică. adezivi). ! Aveţi în vedere ca lucrările la instalaţia de gaz să fie executate de o firmă specializată. ! Aveţi în vedere ca montajul. motorină şi de evacuare a gazelor de ardere. ! Recomadăm încheierea unui contract pentru o inspecţie anuală şi o întreţinere în funcţie de necesităţi. DETERIORĂRI ALE CAZANULUI prin aer de combustie impurificat. de către o firmă specializată.de 5 .3. racordurile de gaz.heiztechnik. PERICOL DE INCENDIU datorită materialelor sau lichidelor inflamabile. ! Aveţi în vedere ca încăperea cazanului să fie protejată de îngheţ. ! Dispuneţi inspectarea. PERICOL DE DETERIORARE A INSTALAŢIEI AVERTIZARE! ATENŢ IE! prin neefectuarea sau efectuarea necorespunzătoare a curăţării şi întreţinerii. ! Aveţi în vedere ca deschiderile pentru accesul aerului şi pentru ventilaţie să nu fie micşorate sau obturate. curăţarea şi întreţinerea instalaţiei o dată pe an.Pentru siguranţa Dvs 1. Modificări sub rezerva îmbunătăţirilor tehnice! 71 Instrucţiuni de utilizare Cazan special pe motorină / gaz Logano GE515 • Ediţia 11/2001 Buderus Heiztechnik GmbH • http://www. prima punere în funcţiune. ! Nu este permisă funcţionarea cazanului dacă nu remediaţi neîntârziat această stare. întreţinerea şi menţinerea în funcţiune să fie executate de către o firmă specializată.3. vopsele. AVERTIZARE! 1 1. diluanţi şi detergenţi. concesionară.1 Amplasarea PERICOL DE MOARTE prin otrăvire. ! Evitaţi impurificarea aerului de combustie cu praf. AVERTIZARE! Insuficienţa de aer de combustie poate conduce la emanaţii de gaz periculoase.

heiztechnik. Fig. izolaţia termică (Fig. – Mantaua cazanului (îmbrăcămintea. Blocul cazanului transferă căldura produsă de arzătzor agentului termic. Poz. 1. 1 Cazan special pe motorină / gaz Logano GE515 Poz. Poz. 1: Mantaua cazanului (îmbrăcămintea) Modificări sub rezerva îmbunătăţirilor tehnice! 6 72 Instrucţiuni de utilizare Cazan special pe motorină / gaz Logano GE515 • Ediţia 11/2001 Buderus Heiztechnik GmbH • http://www. 2. Poz. 2: Izolaţia termică Poz. 4: Aparatul de reglare 1 1 1 Fig. 2 Cazan special pe motorină / gaz Logano GE515 Poz. – Aparatul de reglare (Fig.de . 3).buderus. 4) Aparatul de reglare serveşte la supravegherea şi comandarea tuturor componentelor electrice ale cazanului special pe motorină / gaz Logano GE515. Mantaua cazanului şi izolaţia termică împiedică pierderea de energie. 1). 3: Blocul cazanului Poz. 1. 1: Mantaua cazanului (îmbrăcămintea) Poz. 3 2 1 Fig. 1. Poz.2 Descrierea produsului 2 Descrierea produsului 4 1 Componentele principale ale cazanului special pe motorină / gaz Logano GE515 ie sunt: – Blocul cazanului (Fig. 1 şi Fig. 2).

buderus. – Apa pentru umplere: este apa cu care se umple instalaţia înainte de prima punere în funcţiune. – Apa de încălzire (agentul termic): este apa care se găseşte în instalaţia Dvs.1 Clasificarea apei În instalaţia Dvs. În funcţie de scopul pentru care este folosită. Respectaţi cerinţele de bază specifice instalaţiei cu privire la proprietăţile apei. – Apa pentru completare: este apa cu care se completează apa din instalaţie după o eventuală pierdere de apă.de 7 . apa poartă denumiri diferenţiate. 3. descrise în Capitol 3. se foloseşte apă ca agent termic.2 "Proprietăţile apei".Utilizaţi apă corespunzătoare pentru umplere şi pentru completare 3 3 Utilizaţi apă corespunzătoare pentru umplere şi pentru completare Acest capitol vă oferă informaţii generale privind clasificarea apei în instalaţia Dvs. Modificări sub rezerva îmbunătăţirilor tehnice! 73 Instrucţiuni de utilizare Cazan special pe motorină / gaz Logano GE515 • Ediţia 11/2001 Buderus Heiztechnik GmbH • http://www.heiztechnik.

3
3.2

Utilizaţi apă corespunzătoare pentru umplere şi pentru completare
Proprietăţile apei

Orice apă conţine substanţe, cum este de ex. Ca (HCO3)2 (carbonat acid de calciu), care pot influenţa funcţia instalaţiei Dvs. de încălzire. Acesta poate conduce la coroziune, formare de piatră sau depuneri. Pentru ca instalaţia Dvs. de încălzire să funcţioneze cât mai mult timp economic şi în siguranţă precum şi cu economie de energie, recomandăm verificarea proprietăţilor apei de umplere şi de completare respectiv prepararea acesteia. PERICOL DE DETERIORARE A INSTALAŢIEI
ATENŢ IE!

prin coroziune sau depunere de piatră cauzată de apa de umplere şi de completare, care nu corespunde cerinţelor specifice ale instalaţiei. ! Cereţi informaţii de la specialistul pentru instalaţii de încălzire sau de la furnizorul Dvs. oficial de apă privind concentraţia de Ca (HCO3)2 (carbonat acid de calciu) din zona Dvs. ! Dacă apa de unplere şi de completare nu corespunde cerinţelor specifice ale instalaţiei, atunci aceasta trebuie preparată. În acest caz adresaţi-vă specialistului pentru instalaţii de încălzire.

Pentru utilizarea şi prepararea corectă a apei de umplere respectiv de completare trebuie să respectaţi neapărat tabelul următor. Tabelul este un extras din fişa tehnică K8 "Prepararea apei pentru instalaţiile de încălzire cu apă caldă" cuprinsă în catalogul comercial Buderus.
Puterea totală a cazanului în kW 100 < Q ≤ 350 350 < Q ≤ 1000 100 < Q ≤ 350 350 < Q ≤ 1000 Tab. 1 Concentraţia de Ca (HCO3)2 în mol/m³ ≤ 2,0 ≤ 1,5 > 2,0 > 1,5 Cantitatea maximă de apă de umplere şi de completare Vmax în m³ Vmax = de 3 ori volumul instalaţiei Q ( kW ) V max = 0, 0313 ⋅ -----------------------------------------------mol Ca ( HCO 3 ) 2  -------- 3 m Valoare pH agent termic 8,2–9,5

8,2–9,5

Cerinţe privind apa de umplere, completare şi agentul termic

Modificări sub rezerva îmbunătăţirilor tehnice!

8

74 Instrucţiuni de utilizare Cazan special pe motorină / gaz Logano GE515 • Ediţia 11/2001

Buderus Heiztechnik GmbH • http://www.heiztechnik.buderus.de

Punerea în funcţiune a instalaţiei

4

4

Punerea în funcţiune a instalaţiei

Acest capitol vă prezintă cum pregătiţi instalaţia pentru punerea în funcţiune precum şi cum puteţi pune în funcţiune aparatul de reglare şi arzătorul.

4.1

Pregătirea instalaţiei pentru punerea în funcţiune

Pentru ca instalaţia să poată fi pusă în funcţiune, trebuie să verificaţi următoarele: ! presiunea apei în instalaţie (vezi capitolul 7.2 "Verificarea şi corectarea presiunii apei", pagina 13), ! dacă ventilul principal de admisie al combustibilului este deschis, ! dacă este cuplat întrerupătorul de avarie a instalaţiei de încălzire. Solicitaţi specialistului pentru instalaţii de încălzire să vă arate unde se află ventilul de umplere în sistemul de conducte (retur) al instalaţiei Dvs.

4.2

Punerea în funcţiune a aparatului de reglare şi a arzătorului

Puneţi în funcţiune cazanul prin intermediul aparatului de reglare (aici, spre exemplificare, figura 3: aparatul de reglare seria 4000). Odată cu punerea în funcţiune a aparatului de reglare se pune automat în funcţiune şi arzătorul. Arzătorul poate fi pornit în continuare de aparatul de reglare. Pentru informaţii supimentare în legătură cu acestea, consultaţi instrucţiunile de utilizare ale aparatelor de reglare sau ale arzătoarelor respective. ! Comutaţi regulatorul de temperaură al agentului termic (Fig. 3, Poz. 1) pe "AUT". ! Comutaţi întrerupătorul (Fig. 3, Poz. 2) în poziţia "I" (pornit). INDICAŢIE PENTRU UTILIZATOR ! Respectaţi instrucţiunile de utilizare ale aparatului de reglare. 1 2

Fig. 3

Aparat de reglare (aici de ex.: Logamatic 4000)

Poz. 1: Regulator temperatură agent termic Poz. 2: Comutator de funcţionare

Modificări sub rezerva îmbunătăţirilor tehnice!

75 Instrucţiuni de utilizare Cazan special pe motorină / gaz Logano GE515 • Ediţia 11/2001

Buderus Heiztechnik GmbH • http://www.heiztechnik.buderus.de

9

5

Scoaterea instalaţiei din funcţiune

5

Scoaterea instalaţiei din funcţiune
5.2 Scoaterea din funcţiune a instalaţiei în caz de urgenţă
INDICAŢIE PENTRU UTILIZATOR ! Deconectaţi instalaţia numai în caz de urgenţă prin intermediul siguranţei încăperii centralei termice sau a comutatorului de avarie. În alte cazuri de pericol, închideţi imediat ventilul princpal de admisie a combustibilului şi scoateţi instalaţia de sub tensiune cu ajutorul siguranţei încăperii centralei termice sau a comutatorului de avarie (vezi capitolul 1.3 "Respectaţi aceste indicaţii de siguranţă", pagina 4).

Acest capitol vă prezintă cum puteţi scoate din funcţiune cazanul, aparatul de reglare şi arzătorul. În continuare se prezintă cum puteţi deconecta instalaţia în caz de urgenţă. PERICOL DE DETERIORARE A INSTALAŢIEI
ATENŢ IE!

prin îngheţ. Instalaţia poate îngheţa pe ger, dacă nu este în funcţiune, de ex. deconectare datorită unei situaţii de avarie. ! Protejaţi instalaţia în caz de pericol de îngheţ. ! Goliţi agentul termic prin punctul cel mai de jos al instalaţiei cu ajutorul robinetului KFE (robinet de umplere şi golire al cazanului). Ventilul de aerisire din punctul cel mai înalt al instalaţiei trebuie să fie deschis în această situaţie.

! Închideţi robinetul principal de admisie al combustibilului.

5.1

Scoaterea din funcţiune a aparatului de reglare şi a arzătorului

Scoateţi din funcţiune cazanul prin intermediul aparatului de reglare (aici, de exemplu figura 3: aparat de reglare din seria 4000). Prin scoaterea din funcţiune a aparatului de reglare, arzătorul va fi deconectat simultan, automat. ! Comutaţi întrerupătorul (Fig. 3, Poz. 1) în poziţia "0" (oprit). INDICAŢIE PENTRU UTILIZATOR Pentru informaţii suplimentare în legătură cu acestea, consultaţi instrucţiunile de utilizare ale aparatelor de reglare sau ale arzătoarelor respective.

Modificări sub rezerva îmbunătăţirilor tehnice!

10

76 Instrucţiuni de utilizare Cazan special pe motorină / gaz Logano GE515 • Ediţia 11/2001

Buderus Heiztechnik GmbH • http://www.heiztechnik.buderus.de

heiztechnik.buderus. deranjamentul arzătorului este semnalizat printr-un bec (semnal luminos) pe arzător.Înlăturarea deranjamentelor arzătorului 6 6 Înlăturarea deranjamentelor arzătorului Deranjamentele instalaţiei de încălzire sunt afişate pe display-ul aparatului de reglare.de 11 . ! Apăsaţi tasta de depanare (deparazitare) a arzătorului (vezi instrucţiunile de utilizare ale arzătorului). PERICOL DE DETERIORARE A INSTALAŢIEI ATENŢ IE! prin apăsarea prea des repetată a tastei de depanare (deparazitare). dacă nu este în funcţiune. Dacă în cazul nepornirii arzătorului. informaţii detaliate privind mesajele de deranjamente găsiţi în instrucţiunile de service ale aparatului de reglare respectiv. de ex. puteţi consulta informaţiie necesare privind depanarea arzătorului în documentaţia tehnică a arzătorului respectiv. PERICOL DE DETERIORARE A INSTALAŢIEI ATENŢ IE! prin îngheţ. pentru a fi protejată de pericolul de îngheţ. datorită unei deconectări de avarie instalaţia urmează să fie menţinută scoasă din funcţiune câteva zile. atunci agentul termic trebuie golit prin punctul cel mai de jos al instalaţiei cu ajutorul robinetului KFE (robinet de umplere şi golire al cazanului). transformatorul de aprindere al arzătorului se poate deteriora. deconectare datorită unei situaţii de avarie. Instalaţia poate îngheţa pe ger. Dacă arzătorul nu porneşte nici după trei încercări. ! Dacă. ! Nu încercaţi să remediaţi deranjamentul prin apăsarea de mai mult de trei ori a tastei de depanare (deparazitare). Suplimentar. tasta de depanare (deparazitare) se apasă consecutiv de mai mult de trei ori. Modificări sub rezerva îmbunătăţirilor tehnice! 77 Instrucţiuni de utilizare Cazan special pe motorină / gaz Logano GE515 • Ediţia 11/2001 Buderus Heiztechnik GmbH • http://www.

buderus.7 Întreţinerea instalaţiei 7 Întreţinerea instalaţiei În acest capitol este explicată importanţa întreţinerii regulate a instalaţiei Dvs. – pentru menţinerea la un nivel ridicat a arderii ecologice. – pentru atingerea unei siguranţe ridicate în funcţionare. ! Instalaţia trebuie inspectată.1 De ce este importantă o întreţinere regulată? Întreţinerea regulată a instalaţiei trebuie efectuată din următoarele motive: – pentru obţinerea unui randament ridicat şi funcţionarea economică a instalaţiei (consum redus de combustibil). Modificări sub rezerva îmbunătăţirilor tehnice! 12 78 Instrucţiuni de utilizare Cazan special pe motorină / gaz Logano GE515 • Ediţia 11/2001 Buderus Heiztechnik GmbH • http://www.heiztechnik. În continuare se arată cum puteţi controla şi corecta singur presiunea apei din instalaţie.de . ! Recomandăm încheierea unui contract pentru o verificare anuală şi întreţinere în funcţie de necesităţi. 7. PERICOL DE DETERIORARE A INSTALAŢIEI ATENŢ IE! datorită lipsei sau efectuării necorespunzătoare a curăţării şi întreţinerii. curăţată şi intreţinută o dată pe an de către un specialist pentru instalaţii de încălzire.

completaţi apa din instalaţie. Modificări sub rezerva îmbunătăţirilor tehnice! 79 Instrucţiuni de utilizare Cazan special pe motorină / gaz Logano GE515 • Ediţia 11/2001 Buderus Heiztechnik GmbH • http://www. instalaţia poate fi deteriorată prin coroziune sau formare de piatră.2 Verificarea şi corectarea presiunii apei 7 Pentru asigurarea funcţionării instalaţiei Dvs. presiunea apei trebuie controlată o dată pe lună. atunci trebuie completată apa din instalaţie (vezi capitolul 3 "Utilizaţi apă corespunzătoare pentru umplere şi pentru completare". PERICOL DE DETERIORARE A INSTALAŢIEI ATENŢ IE! prin completări prea dese cu apă. în instalaţie se pot forma perne de aer. în funcţie de proprietăţile apei. ! Informaţi specialistul pentru instalaţii de încălzire dacă trebuie să completaţi des agentul termic. pagina 7). INDICAŢIE PENTRU UTILIZATOR În cazul degajării de gaze din apa de umplere sau de completare.de 13 . în instalaţie trebuie să se găsească o cantitate suficientă de apă. ! Aerisiţi instalaţia de încălzire prin intermediul radiatoarelor şi. în cazul instalaţiilor nou umplute. presiunea agentului termic se măsoară la început zilnic apoi în intervale de timp din ce în ce mai mari.heiztechnik. Dacă trebuie să completaţi prea des apa în instalaţie atunci. dacă este cazul. – Dacă volumul agentului termic se stabilizează. 7. Astfel. Dacă presiunea apei în instalaţie este prea mică..1 Când trebuie verificată presiunea în instalaţie? – Volumul apei de umplere sau de completare scade mult în primele zile deoarece se degajă puternic gaze.2.buderus.Întreţinerea instalaţiei 7.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful