Instrucþiuni de montaj, întreþinere, utilizare ºi service

Cazulul special pe motorinã / gaz Logano GE515

Prefaţă
Aparatul corespunde cerinţelor fundametale corespunzătoare directivelor europene din domeniu. Conformitatea a fost dovedită. Documentele corespunzătoare precum şi Declaraţia de conformitate în original sunt păstrate la producător. Cu privire la aceste instrucţiuni Prezentele instrucţiuni de montaj şi întreţinere conţin informaţii importante pentru montare, punere în funcţiune şi întreţinere sigură şi corectă a cazulului special pe motorină / gaz Logano GE515. Instrucţiunile de montaj şi întreţinere se adresează specialiştilor în instalaţii de încălzire, care, pe baza pregătirii lor de specialitate şi a experienţei, deţin cunoştinţele necesare cu privire la instalaţiile de încălzire şi la instalaţiie de alimentare cu motorină şi gaz. Cazulul special pe motorină / gaz Logano GE515 se livrează în două variante (în elemenţi şi niplat în bloc). Aceste instrucţiuni de montaj şi întreţinere explică în mod special montajul şi întreţinerea pentru cazanele livrate în elemenţi şi în bloc.

Sub rezerva modificărilor tehnice! Datorită perfecţionărilor permanente, ilustraţiile, funcţionarea şi caracteristicile tehnice pot prezenta abateri minore. Actualizarea documentaţiei Pentru propuneri de îmbunătăţire sau în cazul unor nereguli constatate, vă rugăm să ne contactaţi.

Modificări sub rezerva îmbunătăţirilor tehnice!

2

2 Instrucţiuni de montaj şi întreţinere Cazan special pe motorină / gaz Logano GE515 • Ediţia 06/2001

Buderus Heiztechnik GmbH • http://www.heiztechnik.buderus.de

Cuprins
1 2 Generalităţi Siguranţa .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6

2.1 Destinaţia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6 2.2 Structura indicaţiilor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6 2.3 Respectaţi aceste indicaţii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7

3 4 5

Descrierea produslui . Date tehnice Mod de livrare .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11

5.1 Logano GE515 – livrare în block . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 5.2 Logano GE515 – livrare în elemenţi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11

6 7

Modul de transport al cazanului Amplasarea cazanului .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13

7.1 Scule şi materiale ajutătoare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 7.2 Distanţe recomandate până la pereţii încăperii centralei termice . . . . . . . . . . . . . . 15 7.3 Aşezarea cazanului pe un postament respectiv pe o fundaţie . . . . . . . . . . . . . . . 16

8

Montarea blocului de cazan
8.1 8.2 8.3 8.4 8.5 8.6 8.7 8.8 8.9

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 . . . . . . . . . . . . . . . 18 . . . . . . . . . . . . . . . 18 . . . . . . . . . . . . . . . 25 . . . . . . . . . . . . . . . 26 . . . . . . . . . . . . . . . 26 . . . . . . . . . . . . . . . 27 . . . . . . . . . . . . . . . 28 . . . . . . . . . . . . . . . 30 . . . . . . . . . . . . . . . 33 . . . . 43

Ordinea (poziţia) elemenţilor în blocul cazanului . . . . . . . . Niplarea blocului de cazan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Amplasarea blocului de cazan – livrare în bloc (cazan niplat) Montarea ţevii de alimentare (cutia cu piese de montaj) . . . Etanşarea tecii de imersie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Verificarea etanşeităţii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Racordarea cazanului la reţeaua de apă . . . . . . . . . . . . . Montarea armăturilor şi a uşii arzătorului . . . . . . . . . . . . . Montarea mantăii cazanului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9

Racordarea cazanului la sistemul de evacuare a gazelor de ardere .

9.1 Montarea manşonului de etanşare la racordul gazelor de evacuare (echipament opţional) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43 9.2 Montarea senzorului de temperatură pentru gazele de evacuare (echipament opţional) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44

10 Montarea aparatului de reglare .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45

10.1 Montarea aparatului de reglare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 10.2 Montarea setului de senzori de temperatură şi a cablului arzătorului . . . . . . . . . . . 46

Modificări sub rezerva îmbunătăţirilor tehnice!

3 Instrucţiuni de montaj şi întreţinere Cazan special pe motorină / gaz Logano GE515 • Ediţia 06/2001

Buderus Heiztechnik GmbH • http://www.heiztechnik.buderus.de

3

. . . . Curăţarea cazanului cu perii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6 . . . . . . . 50 . . . 65 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 12. . . . . . . . . .heiztechnik. . . . 59 . . . . Curăţarea umedă a cazanului . . . . . . . . Pregătirea instalaţiei pentru funcţionare . . . . . 51 . . . Procesele verbale de inspecţie şi întreţinere . . . . . . . . . 55 . . . . 50 . . 13 Scoaterea instalaţiei din funcţiune . . . . . . . Ridicarea temperaturii gazelor de evacuare Procesul verbal de punere în funcţiune . .1 14. . . 54 14 Inspectarea şi întreţinerea instalaţiei . . . . . . . 53 12 Punerea în funcţiune a instalaţiei Umplerea instalaţiei . . . . .2 14. . . 60 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3 14. . . . . . . 50 . . . . . .Cuprins 11 Montarea arzătorului 12. . . . . . . . . . . . . . .2 12. . . . . . . . . . . . . . . . . 48 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 Scoaterea instalaţiei din funcţiune prin intermediul aparatului de reglare . . . . . . . . 56 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64 Indicaţii generale . . . .5 14. . . . . . . . . . . . . . Punerea în funcţiune a aparatului de reglare Punerea în funcţiune a arzătorului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67 Modificări sub rezerva îmbunătăţirilor tehnice! 4 4 Instrucţiuni de montaj şi întreţinere Cazan special pe motorină / gaz Logano GE515 • Ediţia 06/2001 Buderus Heiztechnik GmbH • http://www. . . . . 49 . . . . . . . . . . . . .2 Scoaterea instalaţiei din funcţiune în caz de urgenţă . . . . . . . . 16 Index 17 Declaraţie de conformitate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . De ce este importantă o întreţinere regulată? . . . . . . . 54 13. . . . . . . . . . . . . . . . . .de . .4 14. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5 12. . . .4 12. 62 . . . . . . . . . . . 54 13. . . . . . . . . . . . Verificarea presiunii apei din instalaţie . . . . . . . 15 Remedierea deranjamentelor arzătorului . . . . . . . . . . 55 . . . . . . .buderus. . . . . . . . . . . . . . .6 . . . . . 14. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3 12. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55 . . . .

Motorină EL Gaz lichefiat Gaz natural Observaţie pentru În exploatarea practică. care este corespunzător pentru combustibilii indicaţi pentru cazanul Logano GE515.1).Generalităţi 1 1 Generalităţi INDICAŢIE PENTRU UTILIZATOR Pentru montarea şi exploatarea instalaţiei se vor respecta normele şi directivele specifice fiecărei ţări! Respectaţi datele inscripţionate pe plăcuţa de identificare a cazanului. Acestea sunt hotărâtoare şi trebuie respectate necondiţionat. parţial Elveţia aceste valori nu se ating.2. 1 În conformitate cu normele şi directivele specifice fiecărei ţări. Modificări sub rezerva îmbunătăţirilor tehnice! 5 Instrucţiuni de montaj şi întreţinere Cazan special pe motorină / gaz Logano GE515 • Ediţia 06/2001 Buderus Heiztechnik GmbH • http://www. Puterile indicate în tabelul "Date tehnice" sunt puteri nominale. prin prisma respectării prescripţiilor LRV în cadrul domeniului de putere dat. Alegeţi un arzător.5) cazanele cu puteri mai mari de 100 kW trebuie echipate din construcţie cu un Polonia dispozitiv de protecţie la lipsa de apă (SYR Typ 933.de 5 .heiztechnik. Condiţii de exploatare şi constante de timp Temperatură maximă tur Suprapresiune maximă de lucru Regulator de temperatură Supraveghetor/limitator Combustibili Logano GE515 Observaţie °C bar s s Elveţia 110 6 40 40 Toate celelalte ţări 100–1201 6 40 40 Biogaz (condiţii speciale de funcţionare) Cazanul Logano GE515 poate fi expolatat cu combustibilii indicaţi.buderus. Observaţie pentru Conform PN-91/B-2414 (p.

AVERTIZARE! INDICAŢIE PENTRU UTILIZATOR Sfaturi practice pentru o exploatare şi reglare optimă a echipamentului cât şi alte informaţii folositiare.2 Structura indicaţiilor Se deosebesc două trepte de pericole care sunt indicate prin cuvinte de atenţionare: PERICOL DE MOARTE Indică un pericol care este posibil fie generat de un produs şi care.buderus. făra aplicarea de măsuri pe prevenire suficiente.de . Pot fi utilizate toate arzătoarele pe motorină respectiv pe gaz verificate după EN 267 sau EN 676. aceste instrucţiuni. Alte simboluri pentru marcarea pericolelor şi a indicaţiilor pentru utilizator: PERICOL DE MOARTE prin electrocutare. La aceste cazane îşi găsesc utilizarea sistemele de reglare ale seriei 4000. 2. poate conduce la răniri grave sau poate provoca chiar moartea.heiztechnik. Modificări sub rezerva îmbunătăţirilor tehnice! 6 6 Instrucţiuni de montaj şi întreţinere Cazan special pe motorină / gaz Logano GE515 • Ediţia 06/2001 Buderus Heiztechnik GmbH • http://www.1 Destinaţia Cazanul special pe motorină / gaz Logano GE515 este conceput pentru încălzirea apei ca agent termic. PERICOL DE ACCIDENTARE/ DE DETERIORARE A INSTALAŢIEI ATENŢIE AVERTIZARE! Indică o situaţie periculoasă potenţial.2 Siguranţa 2 Siguranţa Respectaţi pentru siguranţa Dvs. dacă domeniile de lucru ale acestora coincid cu datele tehnice ale cazanului. 2. care poate conduce la răniri medii sau uşoare sau la pagube materiale.

! Spălaţi foarte bine instalaţia existentă înainte de racordarea cazanului. Modificări sub rezerva îmbunătăţirilor tehnice! 7 Instrucţiuni de montaj şi întreţinere Cazan special pe motorină / gaz Logano GE515 • Ediţia 06/2001 Buderus Heiztechnik GmbH • http://www. ! Prin montarea unui filtru de nămol pe retur se previne avarierea cazanului. de ex. concesionare. PERICOL DE MOARTE prin electrocutare. instalaţia trebuie deconectată de la reţeaua de energie electrică. PERICOL DE DETERIORARE A INSTALAŢIEI ATENŢIE prin depuneri.3 Respectaţi aceste indicaţii PERICOL DE MOARTE prin explozia gazelor inflamabile. Cu această ocazie se va verifica funcţionarea ireproşabilă a întregii instalaţii. recomandăm montarea pe partea de instalaţie de apă a unui filtru de impurităţi. AVERTIZARE! 2 ! Lucrările la instalaţia de gaz se vor executa numai prin firme autorizate.heiztechnik. pentru evitarea deteriorării instalaţiei.buderus. zgomote şi coroziune.Siguranţa 2. AVERTIZARE! ! Înaintea începerii oricăror lucrări la instalaţia de încălzire. INDICAŢIE PENTRU UTILIZATOR Pentru evitarea impurificării cazanului. ! Dispuneţi efectuarea o dată pe an a curăţării şi întreţinerii.de 7 . decuplare prin întrerupătorul de avarie din faţa încăperii centralei termice. ! Defecţiunile se vor remedia imediat. supraîncălzire locală. ! O deconectare prin intermediul aparatului de reglare nu este suficientă. PERICOL DE DETERIORARE A INSTALAŢIEI ATENŢIE datorită curăţării şi întreţinerii defectuoase.

2). poz. Aparatul de regare serveşte pentru supravegherea şi comandarea tuturor componentelor electrice ale cazanului special pe motorină / gaz Logano GE515. 3: Blocul cazanului Poz. pagina 9). 1 1 1 Fig. 1). ! Utilizaţi numai arzătorul care corespunde prevederilor tehnice ale cazanului special pe motorină / gaz Logano GE515 (vezi capitolul 4 "Date tehnice".buderus. PERICOL DE DETERIORARE A INSTALAŢIEI ATENŢIE 3 2 1 prin utilizarea unui arzător necorespunzător. 2. 1: Mantaua cazanului (îmbrăcămintea) Modificări sub rezerva îmbunătăţirilor tehnice! 8 8 Instrucţiuni de montaj şi întreţinere Cazan special pe motorină / gaz Logano GE515 • Ediţia 06/2001 Buderus Heiztechnik GmbH • http://www.heiztechnik. Blocul cazanului transferă căldura produsă de arzător agentului termic. 4: Aparatul de reglare Componentele principale ale cazanului special pe motorină / gaz Logano GE515 sunt: – Blocul cazanulzui (fig. poz. 2: Termoizolaţia Poz. Fig. 1. Se pot însă procura de la Buderus plăci decupate (dimensiunea orificiului este în funcţie de arzător). 4). 1 şi fig. 2 Cazan special pe motorină / gaz Logano GE515 Poz. 3). Placa arzătorului se livrează ca flanşă oarbă. 1.de . poz. 1: Mantaua cazanului (îmbrăcămintea) Poz. ca accesoriu opţional. La Logano GE515 cu arzătoare pentru motorină sau gaz cu aer insuflat placa decupată a arzătorului este inclusă în echipamentul livrat. Mantaua cazanului şi izolaţia termică împiedică pierderea de energie. 1 Cazan special pe motorină / gaz Logano GE515 Poz. izolaţia termică (fig. – Mantaua cazanului (îmbrăcămintea fig.3 Descrierea produslui 3 Descrierea produslui 4 1 Cazanul special pe motorină / gaz Logano GE515 se livrează cu arzător sau fără arzător. poz. 1. – Aparatul de reglare (fig.

6–377. Fig.6 2090 1 870 455 11 401–455 428. cazan Volum de gaz 1 240 Nr. 3 1 2 3 EL LK L RK VK Date tehnice pentru Logano GE515 (dimensiuni în mm) Flanşa de racord corespunde cu comanda.7 1 580 1 360 295 8 241–295 257.buderus.2 2260 2040 510 12 456–510 488.1 1 920 1 700 400 10 351–400 374. buc.8 2430 2210 lăţime 835 / înălţime 1315 / adâncime 170 lăţime 835 / înălţime 1315 / lungime LK 1 335 1 505 515 142 1430 294 487 1590 330 551 1753 366 616 1900 402 681 2060 438 745 1 675 1 845 2015 Greutatea cu ambalajul inclus este mai mare cu cca. netto1 Volum apă. = = = = = Racord de golire (Rp ¾) Lungime bloc cazan Lungime totală cazan Racord retur la cazan Racord tur la cazan Logano GE515 Mărime cazan Elemenţi cazan Putere nominală Putere termică în focar Lungime totală cazan (L) Lungime bloc cazan (LK) Dimensiuni de gabarit.Date tehnice 4 4 Date tehnice Datele tehnice vă oferă informaţii despre profilul performanţelor cazanului Logano GE515.de 9 . DN 80 sau DN 65. Umplerea cazanului şi a instalaţiei se va efectua printr-un ştuţ separat prin conducta de retur.4–489. Modificări sub rezerva îmbunătăţirilor tehnice! 9 Instrucţiuni de montaj şi întreţinere Cazan special pe motorină / gaz Logano GE515 • Ediţia 06/2001 Buderus Heiztechnik GmbH • http://www. 6–8%.2–547.0 1 750 1 530 350 9 296–350 316. redusă la DN 100. element cazan Dimensiuni de gabarit. dar nu şi umplerea acesteia.heiztechnik.6–429. kW kW mm mm mm mm mm mm mm kg l l 1270 258 421 1165 7 201–240 215. Prin robinetul de golire (EL) este permisă numai golirea instalaţiei.6–259. bloc cazan Lungime focar Diametru focar Adâncime uşă arzător Greutate.8–319.

6 2.080 350 140 161–177 0.080 0. posibilă = 100 – 18 = 82 °C..1–1. gaz.183–0. sarcină totală3 Debit masic gaze de evac.183 0.092–0.111 0. .6 1.094 400 129 157–171 0. sarcină parţială (60%) Debit masic gaze de evac.207–0.1 100–1205 6 06-226-640 CE .5–3. gaze evac. Exemplu: Limită de siguranţă (STB) = 100 °C.0–1.160–0.heiztechnik.233 0.208 0. sarcină parţială (60%) Debit masic gaze de evac.4 Date tehnice Logano GE515 Mărime cazan Temp.161 13 10 0 0.160 0. motorină..110–0.3 2.9 2. gaz.1–2.109–0.5–0.138 kg/s % % Pa mbar °C bar 0.de .134–0.135 0.0647 295 138 161–183 0.137 kg/s 0. identificare CE cazan 2 3 4 5 2 240 °C °C kg/s 138 164–183 0. motorină Conţinut CO2. temperatură tur max. 12 K mai mică. Datele cu privire la sarcina totală se referă la domeniile de putere termică nominală superioară şi inferioară. Limită de siguranţă (termostat de siguranţă).108 0..092–0.108 455 130 159–172 0.123 0.. posibilă = Limită de siguranţă (STB) –18 K. Temperatură tur max.233 kg/s 0.135–0. gaz Presiune de refulare necesară (tiraj necesar) Rezistenţă dinamică gaze de ardere Temperatură tur maximum admisibilă4 Suprapresiune de lucru maximum admisibilă Nr. în sarcină parţială (60%) Temp.208–0. gaze evac. Corespunzător normelor şi directivelor specifice fiecărei ţări. motorină. în sarcină totală Debit masic gaze de evac.208 0.182 0.136 0.065 0.4–3.159–0.0461 AR 6154 Conform EN 303. Modificări sub rezerva îmbunătăţirilor tehnice! 10 10 Instrucţiuni de montaj şi întreţinere Cazan special pe motorină / gaz Logano GE515 • Ediţia 06/2001 Buderus Heiztechnik GmbH • http://www.095 0. aprobare variantă constructivă cazan Nr.buderus.182–0.123 510 140 164–174 0.4 1. Temperatura minimă a gazelor de evacuare pentru dimnsionarea coşului de fum se consideră cu cca. sarcină totală3 Conţinut CO2.2.110 0.

heiztechnik. C (corespunzătoare mărimii cazanului) Termoizolaţia Modificări sub rezerva îmbunătăţirilor tehnice! 11 Instrucţiuni de montaj şi întreţinere Cazan special pe motorină / gaz Logano GE515 • Ediţia 06/2001 Buderus Heiztechnik GmbH • http://www. B. B. 5.2 Piesa Logano GE515 – livrare în elemenţi Bucăţi Ambalaj 1 1–2 1 1 1 1 1–3 1 Palet Palet Cutie Cutie Legătură Cutie Cutii Sac PU Element anterior şi posterior precum şi uşa arzătorului Elemenţi intermediari – în funcţie de mărimea cazanului Armături Colector de gaze Tiranţi Piese pentru montaj (şine longitudinale şi ţeavă de alimentare) Manta colet A.1 Piesa Logano GE515 – livrare în bloc Bucăţi Ambalaj 1 1 1–3 1 Palet Cutie Cutii Sac PU Bloc cazan cu uşă arzător şi colector gaze de evacuare Piese pentru montaj (şine longitudinale şi ţeavă de alimentare) Manta.de 11 . ! La recepţionarea mărfii verificaţi dacă ambalajul este intact.buderus. C (corespunzătoare mărimii cazanului) Termoizolaţia 5.Mod de livrare 5 5 Mod de livrare Livrarea Logano GE515 poate fi efectuată în bloc (niplat) sau în elemenţi (elemeneţi independenţi). colet A. ! Verificaţi dacă livrarea este completă.

PERICOL DE DETERIORARE A INSTALAŢIEI ATENŢIE ATENŢIE prin şocuri mecanice. ! Respectaţi marcările de pe ambalaje privind transportul. PERICOL DE ACCIDENTARE prin neasigurarea corespunzătoare a elemenţilor de cazan. de ex. Modificări sub rezerva îmbunătăţirilor tehnice! 12 12 Instrucţiuni de montaj şi întreţinere Cazan special pe motorină / gaz Logano GE515 • Ediţia 06/2001 Buderus Heiztechnik GmbH • http://www. Componentele cazanului special pe motorină /gaz Logano GE515 includ piese sensibile la şocuri mecanice. ! Pentru transportul elemenţilor de cazan utilizaţi mijloace de transport adecvate. ! Protejaţi în timpul transportului componentele electronice şi celelalte piese de efectele şocurilor mecanice. etc. PERICOL DE DETERIORARE A INSTALAŢIEI ATENŢIE prin murdărire.heiztechnik. ! Asiguraţi individual elemenţii de cazan împotriva căderii de pe mijloacele de transport. lise cu chingi.6 Modul de transport al cazanului 6 Modul de transport al cazanului Transportaţi elemenţii cazanului (livrare în elemenţi) precum celelalte piese independente cu mijloace de transport adecvate. cărucioare. se vor respecta următoarele: ! Protejaţi racordurile cazanului prin acoperire sau închidere. Dacă cazanul urmează să fie depozitat în stare montată o perioadă de timp.de . INDICAŢIE PENTRU UTILIZATOR Evacuaţi ecologic materialele de ambalare.buderus.

lavete – Hârtie abrazivă fină – Perie de sârmă – Ulei lubrifiant – Solvent (benzină sau diluant) – Nivelă cu bulă de aer. riglă gradată. dreptar – Flanşă cu dispozitiv de aerisire (pentru proba de presiune) Modificări sub rezerva îmbunătăţirilor tehnice! 13 Instrucţiuni de montaj şi întreţinere Cazan special pe motorină / gaz Logano GE515 • Ediţia 06/2001 Buderus Heiztechnik GmbH • http://www.buderus. cretă.heiztechnik. PERICOL DE DETERIORARE A INSTALAŢIEI ATENŢIE prin îngheţ. fâşii de tablă – Bumbac.de 13 . 19.3 (fig. 4. ! Amplasaţi cazanul într-o încăpere protejată la îngheţ. 7. 36 şi cheie tubulară SW 19 – Pene. 24. 5.2 (fig. pagina 14) – Dispozitiv ajutător de montaj pentru sprijinirea blocului de cazan la niplarea elemenţilor – Ciocan de mână precum şi ciocan din lemn sau cauciuc dur – Pilă semirotundă pentru finisat – Şurubelniţă (în cruce şi normală) – Daltă – Chei fixe SW 13.Amplasarea cazanului 7 7 Amplasarea cazanului În acest capitol se descrie cum trebuie amplasat în mod tehnic GE515.1 Scule şi materiale ajutătoare Pentru montarea cazanului sunt necesare următoarele scule şi materiale ajutătoare (obiectele menţionate nu sunt cuprinse în specificaţia livrată): – Presă de niplare 2. pagina 14) sau 2.

7 Amplasarea cazanului 7. 2: Flanşă suplimentară Poz. 6: Pană (mărime 2.3 (completă. 3: Piuliţă de strângere Poz.2) 7. mărime 2. 5: Prelungitor Poz.de .1. 4 2 1 6 Presă de niplare. în cutie) Elemenţi cazan 7–12 Presă de niplare pro alezaj/niplu 1 Prelungitoare per alezaj/niplu 3 Lungime (total) în mm 3080 4 5 3 Fig.1. 4: Tija presei Poz. 6: Pană cilindrică (mărime 2.3 (dimensiuni în mm) 14 14 Instrucţiuni de montaj şi întreţinere Cazan special pe motorină / gaz Logano GE515 • Ediţia 06/2001 Buderus Heiztechnik GmbH • http://www.heiztechnik. 5: Prelungitor Poz. 1: Contraflanşă Poz. 4: Tija presei Poz.buderus. 1: Contraflanşă Poz.2 Presă de niplare per alezaj/niplu 1 1 Prelungitoare per alezaj/niplu 0 1 Lungime (total) în mm 2 160 2760 Elemenţi cazan 7–10 11–12 4 5 3 Fig.2 (dimensiuni în mm) Poz. 3: Piuliţă de strângere Poz.3) Modificări sub rezerva îmbunătăţirilor tehnice! 2 1 6 Presă de niplare. mărime 2.1 Presă de niplare. 2: Flanşă suplimentară Poz.2 Presă de niplare. 5 Poz. mărime 2. mărime 2.

6 Încăperea centralei termice cu cazan (dimensiuni în mm) 7 În cazul distanţei A mai mică decât cea recomandată (fig. Uşa arzătorului poate fi montată cu deschidere spre stânga sau spre dreapta (cazanul se livrează întotdeauna cu deschiderea spre dreapta a uşii).de 15 .buderus. Ca alternativă recomandăm utilizarea de dispozitive de curăţare mai scurte. 1 m) sau efectuarea curăţării umede. 6 şi tabelul de mai jos). Modificări sub rezerva îmbunătăţirilor tehnice! 15 Instrucţiuni de montaj şi întreţinere Cazan special pe motorină / gaz Logano GE515 • Ediţia 06/2001 Buderus Heiztechnik GmbH • http://www. se va opta pentru cotele recomandate între pereţi şi cazan. Pentru simplificarea lucrărilor de montaj.2 Distanţe recomandate până la pereţii încăperii centralei termice INDICAŢIE PENTRU UTILIZATOR ! Respectaţi distanţele recomandate până la pereţii camerei centralei termice pentru deschiderea uşii arzătorului.Amplasarea cazanului 7. întreţinere şi service. Se recomandă o distanţă până la perete de AB + 100 mm. Distanţa de la balama la perete trebuie să corespundă cel puţin gabaritului arzătorului (AB). ataşabile (lungime cca. 6) nu este posibilă efectuarea curăţării cu setul de dispozitive de curăţare din ofertă.heiztechnik. pentru montajul cazanului şi pentru curăţare şi întreţinere (vezi fig. La amplasarea cazanului se vor respecta cotele minime indicate (cotele din paranteză). Mărime cazan kW 240–350 400–510 Elemenţi cazan 7–9 10–12 Distanţa A în mm recomadat 1 700 2200 minim 1 000 1 000 Fig.

La execuţia fundaţiei se va îngloba cornier din oţel cu dimensiunile de 100 × 50 × 8 mm sau şi platbandă de oţel cu dimensiunile de 100 × 5 mm. 7 şi tabelul de mai jos). 7 Dimensiunile fundaţiei (dimensiuni în mm) Modificări sub rezerva îmbunătăţirilor tehnice! 16 16 Instrucţiuni de montaj şi întreţinere Cazan special pe motorină / gaz Logano GE515 • Ediţia 06/2001 Buderus Heiztechnik GmbH • http://www. INDICAŢIE PENTRU UTILIZATOR ! La realizarea fundaţiei se va avea în vedere spre care parte se deschide uşa arzătorului (deschidere spre stânga– dreapta a uşii arzătorului. fig. 6. Dacă nu se utilizează postamentul amortizor de vibraţii oferit ca accesoriu. se poate executa la faţa locului o fundaţie din beton. pentru asigurarea glisării elemenţilor de cazan la montarea cazanului (vezi fig. 7. 1). Muchia anterioară a cazanului trebuie să fie în acelaşi plan cu vertical cu muchia fundaţiei. poz. Nr. Suprafaţa de amplasare trebuie să fie perfect netedă şi orizontală.heiztechnik.de . elemenţi 7 8 9 10 11 12 L1 (fundaţie) în mm 1 360 1 530 1 700 1 870 2040 2210 L2 (lungime profile oţel) în mm 1190 1 360 1 530 1 700 1 870 2040 1 Fig.buderus. Este avantajos ca înălţimea fundaţiei pe care se amplasează cazanul să fie de 50–80 mm (fig. pagina 15).3 Amplasarea cazanului Aşezarea cazanului pe un postament respectiv pe o fundaţie INDICAŢIE PENTRU UTILIZATOR Buderus oferă ca accesoriu opţional un postament amortizor de vibraţii.7 7.

10: Uşa cu placa arzătorului Modificări sub rezerva îmbunătăţirilor tehnice! 17 Instrucţiuni de montaj şi întreţinere Cazan special pe motorină / gaz Logano GE515 • Ediţia 06/2001 Buderus Heiztechnik GmbH • http://www. ! Asiguraţi elemenţii de cazan îmotriva căderii de pe mijlocul de transport în timpul transportului. Pericol de accidentare datorită elemenţilor de cazan asiguraţi necorespunzător. ATENŢIE Fig. 8 Blocul cazanului Poz. La livrarea în bloc cazanul este deja niplat şi verificat la etanşeitate din fabrică. 6: Element intermediar Poz. 9: Element anterior Poz. 3: Element posterior Poz. ! Utilizaţi pentru transportul elemenţilor de cazan mijloace de transport adecvate. 2: Colector de gaze Poz. 4: Racord de retur Poz. 1: Fundaţie respectiv postament amortizor de vibraţii Poz. Dacă datorită condiţiilor locale. cazanul nu poate fi montat pe poziţie ca o unitate completă. un cărucior sau lisă cu chingă.buderus. livrarea cazanului în elemenţi face astfel posibilă montarea la faţa locului. Pentru detalii privind montarea cazanului livrat în bloc vezi capitolul 8.de 17 . etc. pagina 25. 7: Tirant Poz. 8: Săgeată indicatoare a sensului de montaj Poz. 5: Racord de tur Poz.heiztechnik. se face deosebire între livrarea în elemenţi şi livrarea în bloc. de ex.3 "Amplasarea blocului de cazan – livrare în bloc (cazan niplat)".Montarea blocului de cazan 8 8 Montarea blocului de cazan 5 6 4 8 3 2 9 10 7 1 7 În funcţie de modul de livrare.

1 şi 2).heiztechnik.de . 3. ! Asiguraţi elementul posterior împotriva răsturnării cu setul de montaj ajutător. poz. se va respecta direcţia de montaj indicată de săgeţi (fig. poz. 8. Elementul anterior (fig. poz.2 Niplarea blocului de cazan Înainte de montarea elemenţilor anterior şi posterior se îndepărtează piuliţele şi şaibele de pe prezoanele din dreptul alezajelor de niplu. INDICAŢIE PENTRU UTILIZATOR ! Dacă folosiţi setul ajutător de montaj. La asamblare. 1 2 Fig. ! Se deşurubează capacele de curăţare de pe elementul posterior (fig. înainte de fixarea setului de montaj trebuie să demontaţi mai întâi de pe elementul posterior capacele gurilor de curăţare. 8.buderus.1 Montarea blocului de cazan Ordinea (poziţia) elemenţilor în blocul cazanului Asamblarea blocului de cazan se efectuează întotdeauna din spate spre faţă. 10. începând cu elementul posterior (fig. pagina 17) se montează întotdeauna ultimul. ATENŢIE Fig. 8) montajul efectuându-se conform indicaţiilor şi figurilor următoare. 9 Element posterior cu setul de montaj montat 8. 9. pagina 17). poz. Pericol de accidentare prin asigurarea necorespunzătoare a elemenţilor de cazan. Setul de montaj ajutător (accesoriu opţional) se obţine de la Buderus. la cere. 10 Demontarea capacelor de pe gurile de curăţare Modificări sub rezerva îmbunătăţirilor tehnice! 18 18 Instrucţiuni de montaj şi întreţinere Cazan special pe motorină / gaz Logano GE515 • Ediţia 06/2001 Buderus Heiztechnik GmbH • http://www. 8.8 8.

9 precum şi instrucţiunile de montaj separate pentru setul ajutător de montaj). 8 Fig.Montarea blocului de cazan ! Elementul posterior se ridică în poziţie verticală şi se asigură cu setul ajutător de montaj împotriva răsturnării (vezi fig. 13 Modificări sub rezerva îmbunătăţirilor tehnice! Pregătirea canelurilor şi alezajelor 19 Instrucţiuni de montaj şi întreţinere Cazan special pe motorină / gaz Logano GE515 • Ediţia 06/2001 Buderus Heiztechnik GmbH • http://www. 11 Se fixează setul ajutător de montaj ! Se îndepărtează prin pilire eventualele bavuri de pe alezajele de niplu (fig. ! La utilizarea solvenţilor evitaţi producerea de scântei. 3).heiztechnik. ! Suprafeţele de etanşare ale alezajelor se vopsesc uniform cu miniu. 11 şi fig.de 19 . PERICOL DE ACCIDENTARE PRIN ARSURI ATENŢIE datorită materialelor de curăţare uşor inflamabile. 13. 12). poz. 13. ! Respectaţi instrucţiunile de siguranţă ale modului de lucru ale solvenţilor. canelurile pentru garniturile de etanşare se curăţă cu peria de sârmă şi laveta (fig. 1 şi 2) se curăţă cu o lavetă îmbibată cu benzină.buderus. ! Suprafeţele de etanşare ale alezajelor (fig. 12 Debavurare prin pilire 1 3 2 Fig. ! Dacă este necesar. Fig. poz. foc deschis şi temperaturi ridicate.

! Niplurile se introduc prin lovituri puternice de ciocan. poz.buderus. 15. şnurul se petrece 2 cm şi se presează bine.181/70) şi alezajul inferior (mărimea 1. 14 Se introduce niplul prin batere Canelurile (fig. niplul superior (fig. ! Asiguraţi o aerisire bună a încăperii de lucru.8 Montarea blocului de cazan ! Următoarea etapă de montaj este pregătirea niplurilor pentru o legătură etanşă între elemenţi. 1) trebuie să fie curate şi uscate pentru lipirea şnurului de etanşare (şnur KM). 15 Aplicarea adezivului pe caneluri 1 AVERTIZARE! ! Şnurul elastic de etanşare (şnur KM: fig. apoi se vopsesc uniform cu miniu. în cruce. La montarea în canelură. Şnurul de etanşare se derulează de pe rola livrată în funcţie de lungimea necesară. ! Pe canelurile de etanşare se aplică un adeziv (grund adeziv). După batere. 1) trebuie să se afle în afara alezajului respectiv cu cca. 14. 35 mm. 45 mm şi cel inferior cu cca. începând din dreptul alezajului superior (fig. în timpul prelucrării de materiale cum ar fi adezivi. Fig. 1 Fig. 82/50) ale elementului posterior. 2) se introduce prin apăsare uşoară în canelurile aferente de pe faţa anterioară a elementului posterior. 1 2 Fig. poz. se îndepărtează suportul de hârtie de pe şnurul de etanşare (fără a întinde şnurul). La îmbinări.de . 1). poz. ! Respectaţi instrucţiunile de lucru şi de siguranţă inscripţionate pe ambalajul materialelor. 16. ! Eventualele bavuri apărute se îndepărtează cu o pilă.heiztechnik. PERICOL PENTRU SĂNĂTATE prin eliberarea de vapori dăunători sănătăţii. ! Niplurile se curăţă cu o lavetă îmbibată cu benzină. grund adeziv sau miniu. în alezajul superior (mărimea 4. poz. 16. 16 Montarea şnurului de etanşare (şnur KM) Modificări sub rezerva îmbunătăţirilor tehnice! 20 20 Instrucţiuni de montaj şi întreţinere Cazan special pe motorină / gaz Logano GE515 • Ediţia 06/2001 Buderus Heiztechnik GmbH • http://www.

poz. 18. 1).buderus. 18. pagina 19). 17. INDICAŢIE PENTRU UTILIZATOR ! Pentru uşurarea montajului agăţaţi mai întâi elementul care trebuie montat pe niplul din alezajul superior. 2). ! Profilele de etanşare trebuie să fie curate şi uscate. 17. 18 2 1 3 4 Montarea elementului intermediar prin batere Modificări sub rezerva îmbunătăţirilor tehnice! 21 Instrucţiuni de montaj şi întreţinere Cazan special pe motorină / gaz Logano GE515 • Ediţia 06/2001 Buderus Heiztechnik GmbH • http://www.de 21 . După aceea. poz. iar săgeţile indicatoare a sensului de montaj (fig. ! Pe profilele de etanşare se aplică adeziv (grund adeziv) (fig.Montarea blocului de cazan Pregătirea primului element intermediar: ! Se pileşte eventuala bavură de pe alezaj (conform fig. poz. poz. 1 8 2 Fig. 3) trebuie să arate spre spate. ! Se bate primul element intermediar cu un ciocan de lemn sau de cauciuc dur (fig.heiztechnik. 17 Pregătirea elementului intermediar ! Elementul intermediar se aşează cu alezajul superior şi inferior (fig. ! Suprafeţele alezajelor se vopsesc cu miniu (fig. 12. eventual se vor curăţa. Fig. 1) spre elementul posterior. elementul poate fi ghidat peste niplul din alezajul inferior. poz. ! Suprafaţa alezajelor se curăţă cu o lavetă îmbibată cu benzină. 18. 2 şi 4) pe niplurile de pe elementul posterior.

! Aveţi în vedere ca nici-o persoană să nu staţioneze în faţa presei de niplare. 5. poz. 1 şi 2). ATENŢIE Modificări sub rezerva îmbunătăţirilor tehnice! 22 22 Instrucţiuni de montaj şi întreţinere Cazan special pe motorină / gaz Logano GE515 • Ediţia 06/2001 Buderus Heiztechnik GmbH • http://www. ! Se aplică cheia cu clichet pe piuliţe şi se presează elemenţii de cazan prin strângere uniformă. ! Flanşa (fig. Se va utiliza presa de niplare. după batere. 4. ! Aveţi în vedere ca niplurile să fie nedeteriorate şi să stea drept în alezaje.3 (fig. elemenţii blocului parţial de cazan se strâng cu presa de niplare. ! După ce marginile alezajelor ajung în contact.2). ! Se introduce câte o tijă de presă prin alezajul superior şi prin cel inferior al cazanului. 19. poz. mărimea 2. 19 Utilizarea presei de niplare prin strângere greşită a elemenţilor de cazan sau presare prea puternică. ! Se centrează tijele în alezaje şi presele se strâng uşor cu ajutorul piuliţelor. poz. pagina 14 respectiv fig. 5 şi fig. 19.de .heiztechnik. Presele de niplare utilizate necorespunzător sau prost întreţinute se pot rupe.2 sau 2. ! Se introduc cotraflanşele pe tijele presei şi se asigură cu pana (pană cilindrică la presa de niplare mărimea 2.buderus. 3) cu piuliţa de strângere se introduc pe tija presei (fig. ! Nu presaţi niciodată mai mult de un element de cazan la un ciclu de presare. 4). PERICOL DE ACCIDENT prin fenomenul de oboseală al materialului. 4 respectiv fig. este interzisă continuarea presării. PERICOL DE DETERIORARE AL CAZANULUI ATENŢIE 3 2 1 Fig. pagina 14.8 Montarea blocului de cazan Înainte de montarea niplurilor pentru următorul element intermediar. ! Nu lucraţi niciodată direct în faţa presei de niplare în tip ce aceasta este tensionată.

presa de niplare se poate deteriora sau distruge. în timpul presării. Pentru simplificarea montajului. PERICOL DE ACCIDENTARE prin răsturnarea elemenţilor. DETERIORAREA PRESEI DE NIPLARE Dacă procesul de presare se execută cu îmbinările filetate ale tijei slăbite. 20. poz. 1). ! Se verifică corectitudinea poziţiei niplurilor. poz.3 8 1 ATENŢIE Figura 21 prezintă elementul posterior cu un element intermediar montat. Pregătirile pentru montarea următorului element intermediar sunt deja realizate. ! Înainte de fiecare utilizare se va controla tija presei iar dacă este cazul tronsoanele ei se vor strânge.Montarea blocului de cazan ! Se desface şi se îndepărtează presa de niplare. Un filet murdar poate provoca deteriorarea presei de niplare. Aceste pene îşi vor găsi de asemenea utilizarea la poziţionarea ulterioară.heiztechnik. atunci tija este corect poziţionată (fig. poziţia elementului de cazan a fost ajustată cu pene aşezate sub picioare (fig.de 23 . 21. ! Menţineţi filetul (fig. Dacă tronsoanele tijei sunt înfiletate complet şi nu se poate vedea filetul. 21 Utilizarea penelor la poziţionarea elementului de cazan Modificări sub rezerva îmbunătăţirilor tehnice! 23 Instrucţiuni de montaj şi întreţinere Cazan special pe motorină / gaz Logano GE515 • Ediţia 06/2001 Buderus Heiztechnik GmbH • http://www. 2). ATENŢIE ! Setul ajutător de montaj se îndepărtează abea după ce blocul parţial de cazan va fi compus din cel puţin trei elemenţi. 20 Presa de niplare 2. 20.buderus. 11 Fig. Ultimul se montează elementul anterior. Toţi ceilalţi elemenţi se montează conform descrierii de până acum. definitivă a blocului de cazan gata asamblat. 1) curat. 2 Fig. poz.

! Tiranţii cu bucşele-arc montate în stânga şi în dreapta.heiztechnik.8 Montarea blocului de cazan INDICAŢIE PENTRU UTILIZATOR ! După montarea elementului anterior presa de niplare se slăbeşte . PERICOL DE DETERIORARE A INSTALAŢIEI ATENŢIE 2 3 datorită presiunii prea mici de contact. 1 4 Fig. poz. ! Piuliţele de pe tiranţi se strâng cu 1 până la 1½ rotaţii. pagina 26).buderus. 22 Montarea tiranţilor Modificări sub rezerva îmbunătăţirilor tehnice! 24 24 Instrucţiuni de montaj şi întreţinere Cazan special pe motorină / gaz Logano GE515 • Ediţia 06/2001 Buderus Heiztechnik GmbH • http://www. 1 până la 4). ! Nu desfaceţi bucşele-arc. ! Cazanul se aşează în poziţie verticală şi orizontală pe fundaţie respectiv pe postamentul amortizor de vibraţii (vezi capitolul 7 "Amplasarea cazanului". ! Se îndepărtează presa de niplare.de . ! Piuliţele se strâng cu mâna. pagina 13). În următoarea etapă de de montaj trebuie montată ţeava de alimentare (vezi capitolul 8.dar nu se îndepărtează. se introduc sus şi jos lângă alezaje în decupările prevăzute (fig. 22. A se utiliza numai în stare originală. Mai întâi se montează tiranţii.4 "Montarea ţevii de alimentare (cutia cu piese de montaj)".

În paginile următoare va fi descrisă montarea ţevii de alimentare şi a tecii de imersie.heiztechnik. ATENŢIE ! Se va avea în vedere o instalaţie de ridicat corespunzătoare.de 25 . 2). ! Se îndepărtează paletul înainte de amplasare (fig. 1).3 "Aşezarea cazanului pe un postament respectiv pe o fundaţie". Ambele operaţiuni trebuie executate atât la cazanele livrate în bloc cât şi la cazanele livrate în elemenţi.Montarea blocului de cazan 8. Pericol de moarte prin prăbuşire de material. poz. 23 Blocul cazanului pe palet Modificări sub rezerva îmbunătăţirilor tehnice! 25 Instrucţiuni de montaj şi întreţinere Cazan special pe motorină / gaz Logano GE515 • Ediţia 06/2001 Buderus Heiztechnik GmbH • http://www. 1 2 Fig. poz. pagina 16). Pentru aceasta se vor utiliza penele pentru picioare livrate odată cu cazanul. 23. 23.buderus. ! Respectaţi instrucţiunile de prevenire a accidentelor VBG9a "Instalaţii de ridicat sub sarcină".3 Amplasarea blocului de cazan – livrare în bloc (cazan niplat) 8 ! Se taie benzile de asigurare (fig. ! Cazanul se poziţionează vertical şi orizontal pe fundaţie respectiv pe postamentul amortizor de vibraţii (vezi capitolul 7.

buderus. poz. astfel încât orificiile de ieşire ale ţevii să se găsească într-un unghi corect. 24. ! Se va avea în vedere ca.heiztechnik. 2). 24. 3) de pe capacul din capătul ţevii de alimentare să intre în decuparea din alezajul superior (fig. 1). poz. 1 Fig. INDICAŢIE PENTRU UTILIZATOR Ţeava de alimentare trebuie fixată corect. ! Se acoperă cu flanşa oarbă (fig. 24. ! Se montează garnitura de etanşare pe ţeava de alimentare (fig. 5). ! Ţeava de alimentare se introduce în alezajul superior prin partea din faţă a cazanului. 24 2 1 Montarea ţevii de alimentare 8. 24. poz. poz. 4) este alcătuită.4 Montarea blocului de cazan Montarea ţevii de alimentare (cutia cu piese de montaj) 3 4 5 Ţeava de alimentare (fig. poz. cama (fig. 1).8 8. Astfel se asigură o distribuţie optimă de apă în zona alezajululi superior al cazanului. poz. la cazanele cu 10–12 elemenţi. 25. Fig.5 Etanşarea tecii de imersie ! Teaca de imersei R ¾ din spatele canzanului (lungime: 110 mm) se etanşeizează în orificiul filetat R ¾ din racordul de tur (fig. din 2 părţi.de . 25 Montarea tecii de imersie Modificări sub rezerva îmbunătăţirilor tehnice! 26 26 Instrucţiuni de montaj şi întreţinere Cazan special pe motorină / gaz Logano GE515 • Ediţia 06/2001 Buderus Heiztechnik GmbH • http://www. 24.

golire. poz.6 Verificarea etanşeităţii 8 Verificaţi etanşeitatea blocului de cazan numai la cazanele livrate în elemenţi.buderus. Pericol de deteriorare a instalaţiei prin suprapresiune. 26. poz. 1) pe fiecare alezaj şi se aplică prin înşurubare câte o flanşă oarbă cu lungimea muchiei de 110 mm.heiztechnik. Verificarea etanşeităţii la cazanele livrate în bloc s-a efectuat în fabrică. ! Se montează ventilul de umplere şi golire. pagina 48). 8. 2) se montează în spatele cazanului.1 Pregătirea verificării etanşeităţii ! Se astupă alezajul inferior (fig. 26. Modificări sub rezerva îmbunătăţirilor tehnice! 27 Instrucţiuni de montaj şi întreţinere Cazan special pe motorină / gaz Logano GE515 • Ediţia 06/2001 Buderus Heiztechnik GmbH • http://www. poz. care este în sarcina beneficiarului. ! Cazanul se umple încet cu apă prin racordul de umplere . 3) din faţă şi din spate. ATENŢIE 1 2 3 Fig.6. 26.de 27 . ! Se închide racordul de tur şi de retur (flanşa cu dispozitivul de aerisire se montează pe racordul de tur).Montarea blocului de cazan 8. Pentru montarea în continuare a cazanelor livrate în bloc (vezi capitolul 11 "Montarea arzătorului". 26 Montarea flanşei ! Se va avea în vedere ca în timpul verificării etanşeităţii să nu fie montate dispozitive de presiune. Flanşa cu orificiul filetat (R ¾) destinată racordului de umplere şi golire (fig. de reglare sau de siguranţă. Simultan se aeriseşte prin dispozitivul de aerisire de pe racordul de tur. Pentru aceasta se aşează câte o garnitură de etanşare corespunzătoare (fig.

0. 1 şi 2. Fig. poz. Modificări sub rezerva îmbunătăţirilor tehnice! 28 28 Instrucţiuni de montaj şi întreţinere Cazan special pe motorină / gaz Logano GE515 • Ediţia 06/2001 Buderus Heiztechnik GmbH • http://www. ! Prin baterea unor pene sau dălţi late în locurile prevăzute (fig. sus şi jos între elemenţi) se deniplează elemenţii cazanului în dreptul neetanşeităţilor. PERICOL DE DETERIORARE A INSTALAŢIEI ATENŢIE prin racorduri neetanşe.7 Racordarea cazanului la reţeaua de apă Respectaţi următoarele indicaţii pentru racordarea cazanului la reţeţeaua de conducte.heiztechnik. ! Dacă o îmbinare nu este etanşă. ! Instalaţi conductele de legătură la racordurile cazanului fără tensinui interne. cazanul se goleşte mai întâi de apă prin racordul de umplere şi golire.buderus.6 bar (conform cerinţelor directivelor europene pentru instalaţii sub presiune). 27.6.8 Montarea blocului de cazan 8.de . Aceste indicaţii sunt importante pentru o funcţionare fără deranjamente. ! Se demontează ţeava de alimentare. Pentru măsurarea presiunii se va utiliza un manometru din clasa 1. ! Se deşurubează piuliţele de pe cei patru tiranţi şi se îndepărtează tiranţii. INDICAŢIE PENTRU UTILIZATOR ! La remontare se vor folosi neapărat nipluri şi şnur de etanşare noi.2 Efectuarea verificării etanşeităţii Verificarea etanşeităţii se realizează cu o presiune de 8. ! Cazanul se presează din nou şi se repetă verificarea etanşeităţii. 27 Deniplarea cazanului 1 2 8.

INDICAŢIE PENTRU UTILIZATOR La cerere.heiztechnik.de 29 . 28. Modificări sub rezerva îmbunătăţirilor tehnice! 29 Instrucţiuni de montaj şi întreţinere Cazan special pe motorină / gaz Logano GE515 • Ediţia 06/2001 Buderus Heiztechnik GmbH • http://www. ! Montaţi un robinet de umplere în sistemul de conducte (retur) al instalaţiei de încălzire. poz. 28. 1) cu garnitura de etanşare (fig. ! Evitaţi deteriorarea cazanului dacă montaţi un filtru de nămol în returul instalaţiei.buderus. zgomote şi coroziune. 3 – racordul de retur) pentru racordarea ulterioară a returului se va monta flanşa presudată (cu conducta sudată). supraîncălzire locală. ! Spălaţi temeinic instalaţia existentă înainte de racordarea cazanului. poz.Montarea blocului de cazan PERICOL DE DETERIORARE A INSTALAŢIEI ATENŢIE 8 prin depuneri. 28 Montarea flanşei de racord prin şoc termic. poz. ! Flanşa de tur (fig. puteţi obţine de la Buderus grupa de armături de siguranţă pentru cazan (accesoriu opţional). Sunt reprezentate flanşa presudată şi garnitura de etanşare (fig. poz. PERICOL DE DETERIORARE A INSTALAŢIEI ATENŢIE 1 2 3 4 5 Fig. 28. 4 şi 5). 2) sunt necesare pentru racordarea ulterioară a turului. 28. ! În timpul funcţionării nu adaugaţi apă de umplere în instalaţia de încălzire prin robinetul KFE al cazanului. ci exclusiv numai prin robinetul de umplere în sistemul de conducte (retur) al instalaţiei de încălzire. Pe alezajul superior al cazanului (fig.

30.8.1 Montarea colectorului de gaze de evacuare Şnurul de etanşare GP (şnur din fibră de sticlă cu manta de silicon) este montat din fabrică pe colectorul de gaze de evacuare.2 Montarea capacelor de curăţare pe elementul posterior În cazul în care capacele de curăţare au fost demontate pentru fixarea setului ajutător de montaj pe elementul posterior: ! Capacele de curăţare se montează din nou cu şaibe şi şuruburi pe elementul posterior (fig. poz.8 Montarea blocului de cazan Montarea armăturilor şi a uşii arzătorului Spre deosebire de cazanele livrate în elemenţi.de . ! Colectorul de gaze de evacuare se aşează pe cele patru prezoane pe elementul posterior (fig. 8. 1 şi 2).buderus. cazanele livrate în bloc au uşa arzătorului şi colectorul de gaze de evacuare montate din fabrică. 1 bis 4) şi se fixează cu şaibe şi piuliţe.8. 2 1 Fig. 1 4 3 2 Fig. poz.8 8. 30 Montarea capacelor de curăţare Modificări sub rezerva îmbunătăţirilor tehnice! 30 30 Instrucţiuni de montaj şi întreţinere Cazan special pe motorină / gaz Logano GE515 • Ediţia 06/2001 Buderus Heiztechnik GmbH • http://www. 29 Montarea colectorului de gaze de evacuare 8.heiztechnik. 29.

! Se montează uşa arzătorului în balamale. poz.de 31 . ! Şnurul de etanşare GP se introduce în canelura de pe elementul anterior. 31). 31. 32. 2). 2) de pe elementul anterior (fig. 1 şi 2).Montarea blocului de cazan 8. poz. poz. 31 Montarea balamalelor "tată" şi a dispozitivelor de închidere Ambele balamale "mamă" sunt montate din fabrică în partea dreaptă a uşii arzătorului (fig.buderus.3 Montarea uşii arzătorului ! Se aplică câteva picături de adeziv Silastik la distanţă de 15–20 cm în canelurile de etanşare (fig. 31. ! Balamalele "tată" (deschidere spre dreapta) se fixează cu câte 2 şuruburi mecanice M12 × 55 de elementul anterior (fig. 4 şi 5). ! Dispozitivele de închidere cu ghidajele oblice ale uşii arzătorului (deschidere spre dreapta) se fixează cu câte 2 şuruburi mecanice M12 × 55 de elementul anterior (fig. poz. Pentru deschidere spre stânga se fixează în mod corespunzător în partea stângă.heiztechnik. Pentru deschidere spre stânga se fixează în mod corespunzător în partea stângă. 31. 32 6 5 4 3 2 1 Montarea uşii în balamale Modificări sub rezerva îmbunătăţirilor tehnice! 31 Instrucţiuni de montaj şi întreţinere Cazan special pe motorină / gaz Logano GE515 • Ediţia 06/2001 Buderus Heiztechnik GmbH • http://www. 5 8 1 2 4 3 Fig. Pentru montare în stânga. INDICAŢIE PENTRU UTILIZATOR ! A se avea în vedere că ghidajele oblice ale dispozitivelor de închidere se află pe partea interioară a cazanului. 1 şi 3). se demontează balamalele din partea dreaptă şi se montează corespunzător în partea stângă a uşii arzătorului. Îmbinarea capetelor şnurului de etanşare trebuie să fie poziţionată lateral (fig. 31. poz. Fig.8.

elemenţi cazan 7 8 9 10 680 Lungime placă de dirijare în mm Indicaţii de montaj pe placa de dirijare (fig. 1 Fig.de .8.8.8 Montarea blocului de cazan 8. ! Trebuie să îndepărtaţi numai protecţia la transport din carton ondulat. 2: Plăci de dirijare a gazelor fierbinţi (unten links) Poz. 3: Plăci de dirijare a gazelor fierbinţi (oben links) Poz. 33.4 Plăci de blocare a gazelor fierbinţi la elementul anterior Plăcile de blocare a gazelor fierbinţi (fig. 34) oben rechts (sus dreapta) oben links (sus stânga) unten rechts (jos dreapta) unten links (jos stânga) oben rechts (sus dreapta) oben links (sus stânga) unten rechts (jos dreapta) unten links (jos stânga) – 3 4 2 1 Fig. Mărime cazan 240 295 350 400 Nr. 33 Poziţia plăcilor de blocare a gazelor fierbinţi 2 ! Plăcile de dirijare a gazelor fierbinţi se scot din lada cu armături şi se introduc în canalele de fum în conformitate cu inscripţionările din turnare (vezi fig.heiztechnik.5 Montarea plăcilor de dirijare a gazelor fierbinţi INDICAŢIE PENTRU UTILIZATOR La cazanele livrate în bloc.buderus. 4: Plăci de dirijare a gazelor fierbinţi (oben rechts) 510 12 – Modificări sub rezerva îmbunătăţirilor tehnice! 32 32 Instrucţiuni de montaj şi întreţinere Cazan special pe motorină / gaz Logano GE515 • Ediţia 06/2001 Buderus Heiztechnik GmbH • http://www. 34 Plăci de dirijare a gazelor fierbinţi 455 11 425 Poz. poz. 34 şi tabelul de mai jos). 1 şi 2) sunt fixate din fabrică de elementul anterior cu câte un şurub Imbus. plăcile de dirijare a gazelor fierbinţi sunt montate din fabrică. 8. 1: Plăci de dirijare a gazelor fierbinţi (unten rechts) Poz.

36. şinele transversale şi longitudinale trebuie montate înaintea izolaţiei termice. 36.Montarea blocului de cazan 8. Pentru montarea termoizolaţiei. 35 Vedere: Bloc de cazan (7 elemenţi) cu console 8. Fig. 2) de coastă.9 Montarea mantăii cazanului 8 În acest capitol este descris modul de montare a izolaţiei termice şi a componentelor mantăii cazanului. în stânga şi în dreapta cu şuruburi de coastele superioare ale elemeţilor cazanului conform tabelului de mai jos precum şi conform figurii 35 şi figurii 36. 36 Montarea consolelor 1 2 Modificări sub rezerva îmbunătăţirilor tehnice! 33 Instrucţiuni de montaj şi întreţinere Cazan special pe motorină / gaz Logano GE515 • Ediţia 06/2001 Buderus Heiztechnik GmbH • http://www.9. poz. ! Consolele elementului anterior şi elemenţilor intermediari (fig. din spate. INDICAŢIE PENTRU UTILIZATOR ! Fixaţi cu şuruburi consolele pe elementul posterior (fig. nr.heiztechnik.buderus. nr. cazan anterior.de 33 . 7 8 9 10 11 12 1 1 1 1 1 1 4 4 5 5 4 şi 7 4 şi 8 7 8 9 10 11 12 Fig. nr. şinele longitudinale trebuie demontate din nou în etapa următoare. INDICAŢIE PENTRU UTILIZATOR Pentru a putea regla corect consolele. posterior. Montaj în dreapta şi stânga pe Nr. poz. Element totalelemenţi Element Element intermediar. 1) se fixează cu şuruburi exclusiv din faţă.1 Montarea consolelor ! Consolele pentru mantaua cazanului se fixează fără să se strângă.

INDICAŢIE PENTRU UTILIZATOR Puteţi regla şinele longitudinale respectiv consolele numai înainte de montarea termoizolaţiei. Profilul traversei anterioare trebuie să arate spre faţă.2 Montarea traverselor ! Şina transversală de sus. ! Şinele transversale cu şuruburile premontate (fig. 38.de . 38. 37. ! Şina transversală de sus. ! Şinele transversale (fig. poz.heiztechnik. 3) se introduc în şliţurile consolelor (fig. 37.9. Profilul traversei posterioare trebuie să arate spre spate. 2) se fixează pe camele turnate (fig. poz. poz.8 Montarea blocului de cazan 8. 37 Montarea şinelor transversale 1 2 4 Fig. poz. poz. poz. ! Reglaţi corect şinele longitudinale respectiv consolele pentru montajul ulterior al mantăilor laterale. 3 2 1 4 Fig. 38. 3) se fixează pe camele turnate cu şuruburi cu cap hexagonal (M8 × 16). din spate (fig.buderus. 37. 1 şi 2) se aşează pe cele două console de pe elemenţii anterior şi posterior. din faţă (fig. al capacului şi a termoizolaţiei. 4) apoi se strâng şuruburile. 38 Montarea şinelor transversale 3 Modificări sub rezerva îmbunătăţirilor tehnice! 34 34 Instrucţiuni de montaj şi întreţinere Cazan special pe motorină / gaz Logano GE515 • Ediţia 06/2001 Buderus Heiztechnik GmbH • http://www. 1 şi 4) cu şuruburi cu cap hexagonal (M8 × 16) strânse cu mâna.

Montarea blocului de cazan ! Şina longitudunală (fig. 40. 40 Reglarea şinei longitudinale ! Izolaţia termică livrată o dată cu cazanul (fig. poz. 40. Picioarele elemenţilor se plasează în decupările din termoizolaţie. ! Consolele se introduc în decupările din termoizolaţie. poz. poz. demontaţi mai întâi şinele longitudinale. 39 Aşezarea şinei longitudinale pe şina transversală ! Se ajustează şina longitudinală şi apoi se strâng şuruburile consolelor de pe elementul anterior respectiv posterior (fig. 1 2 8. izolaţia termică se introduce sub cazan. 41.buderus.de 35 . 3 Fig. 1) corespunde mărimii cazanului.3 Se montează termoizolaţia INDICAŢIE PENTRU UTILIZATOR ! Pentru montarea termoizolaţiei. 1 Fig. 2).9. ! În spatele cazanului şina longitudinală trebuie apăsată de jos către şina transversală. ! La partea inferioară. 1 şi 3).heiztechnik. Izolaţia termică se montează în ordinea indicată de schema din figura 42 pe blocul cazanului (cifrele de deasupra schemei termoizolaţiei desfăşurate corespund numărului de elemenţi de cazan). 41 Bloc de cazan cu termoizolaţie Modificări sub rezerva îmbunătăţirilor tehnice! 35 Instrucţiuni de montaj şi întreţinere Cazan special pe motorină / gaz Logano GE515 • Ediţia 06/2001 Buderus Heiztechnik GmbH • http://www. 39. ! Consolele din mijloc (fig. 2) se glisează de jos spre şinele longitudinale şi se fixează strâns cu şuruburi de blocul cazanului. 39. poz. 8 2 1 Fig. poz. 1) se aşează cu decuparea anterioară pe decuparea de pe şina transversală (fig.

42 Izolaţie termică pentru cazane de mărimi diferite (dimensiuni în mm) V = faţă (partea anterioară a cazanului) H = spate (partea posterioară a cazanului) ! Şina transversală de jos. poz.buderus. 1) şi din spate se fixează cu câte 2 şuruburi mecanice cu cap hexagonal de picioarele elemenţilor respectivi.de .8 Montarea blocului de cazan 7 elemenţi de cazan V 8 elemenţi de cazan V H 9 elemenţi de cazan V H 10 elemenţi de cazan V H 11 elemenţi de cazan H 12 elemenţi de cazan V V H H Fig. 43 Montarea şinei transversale inferioare Modificări sub rezerva îmbunătăţirilor tehnice! 36 36 Instrucţiuni de montaj şi întreţinere Cazan special pe motorină / gaz Logano GE515 • Ediţia 06/2001 Buderus Heiztechnik GmbH • http://www. 43.heiztechnik. Profilele acestor traverse trebuie să fie orientate spre exterior. din faţă (fig. 1 Fig.

cu fantele poziţionate în sus şi spre faţă. 3). 2) trebuie să fie orientată în sus. 44. poz. 1 2 Fig. poz. poz.heiztechnik. poz. Decuparea pentru returul cazanului (fig. ! Izolaţia termică se ancorează cu 3 agrafe (fig. se introduc cu şuruburile premontate în decupările din console şi se fixează strâns cu şuruburi. poz. 46. ! Şliţul de sub stuţul gazelor de evacuare se închide cu o agrafă (fig. poz. 1 şi 2) aşa cum s-a descris deja.Montarea blocului de cazan ! Termoizolaţia dreptunghiulară (fig. 45. 46. 8 2 1 Fig. 2) de termoizolaţia blocului de cazan.de 37 . 46. 44 Montarea izolaţiei termice anterioare ! Şinele longitudinale (fig. 1) se glisează pe colectorul gazelor de evacuare. 1) se aşează deasupra uşii. 44. 45 Montarea şinelor longitudinale ! Termoizolaţia posterioară (fig. 2 1 1 Fig. 46 Montarea termoizolaţiei posterioare 3 Modificări sub rezerva îmbunătăţirilor tehnice! 37 Instrucţiuni de montaj şi întreţinere Cazan special pe motorină / gaz Logano GE515 • Ediţia 06/2001 Buderus Heiztechnik GmbH • http://www.buderus. ! Termoizolaţia posterioară se ancorează de termoizolaţia blocului de cazan cu patru agrafe.

9. ! Şinele laterale se fixează fără a se strânge.8 Montarea blocului de cazan ! Şinele laterale (fig. 3 2 Fig.heiztechnik. 2) se agaţă de şina transversală. poz. 48). 47. cu şuruburi de tablă de şinele transversale. 47. din lateral.buderus. 1 şi 3) cu capătul lung spre faţă (fig. 7 elemenţi de cazan 9 elemenţi de cazan 11 elemenţi de cazan 8 elemenţi de cazan 10 elemenţi de cazan 12 elemenţi de cazan Fig. poz.4 Montarea pereţilor laterali şi a capacului ! Montaţi toţi pereţii laterali conform schemei de montaj (fig. 48 Schemă de montaj a pereţilor laterali pentru cazane de mărimi diferite (dimensiuni în mm) K = clapă (110 mm) Modificări sub rezerva îmbunătăţirilor tehnice! 38 38 Instrucţiuni de montaj şi întreţinere Cazan special pe motorină / gaz Logano GE515 • Ediţia 06/2001 Buderus Heiztechnik GmbH • http://www.de . 47 Montarea şinelor laterale 1 8.

poz. ! Arcul pentru închidere (fig. 51. 50. poz. 50 Montarea elementelor pereţilor laterali ! Când pereţii laterali (fig. 49. poz. poz. poz. 2) sunt în poziţie verticală. 1 2 8 1 2 Fig. 50. 1 şi 3) se îmbină din faţă cu şinele longitudinale.buderus. poz.de 39 . 2 3 4 1 Fig. se strâng şuruburile de tablă din şina soclului (fig. poz. de eclisele îndoite în sus din şinele longitudinale ale soclului (fig. la început se fixează clapele de părţile laterale de manta. ! Balamalele se premontează cu câte 2 şuruburi de tablă de clapele laterale. 1) după care se trec în partea de sus peste profilul şinelor longitudinale. 2) se agaţă de peretele lateral şi de clapa peretelui lateral. 49 Montarea clapelor din pereţii laterali ! Pereţii laterali anteriori (fig. 49. 51 Montarea şinelor de soclu Modificări sub rezerva îmbunătăţirilor tehnice! 39 Instrucţiuni de montaj şi întreţinere Cazan special pe motorină / gaz Logano GE515 • Ediţia 06/2001 Buderus Heiztechnik GmbH • http://www. 2) se agaţă în stânga şi în dreapta jos. 2 1 Fig. Profilul şinei transversale trebuie să fie situat jos şi orientat spre cazan (fig.heiztechnik. 4).Montarea blocului de cazan În vederea montării elementelor pereţilor laterali. ! Cârligul balamelelor (fig. ! Şinele de soclu transversale (fig. 51. 51). 51. 1) de pe clapele pereţilor laterali se agaţă în decupările din pereţii laterali anteriori şi se asigură cu şuruburi de tablă.

de . 54. 3) se agaţă în pereţii laterali anteriori. poz. ! Capacul anterior se fixează cu două şuruburi de tablă. 52. pagina 45). trebuie pozate tuburile capilare la teaca de imersie şi trebuie introdus senzorul în teaca de imersie (vezi capitolul 10 "Montarea aparatului de reglare". 1) cu cele două cârlige (fig. poz. INDICAŢIE PENTRU UTILIZATOR Înainte de montarea celorlalte elemente ale capacului trebuie montat aparatul de reglare. 2) de jos. 54 Montarea capacului posterior Modificări sub rezerva îmbunătăţirilor tehnice! 40 40 Instrucţiuni de montaj şi întreţinere Cazan special pe motorină / gaz Logano GE515 • Ediţia 06/2001 Buderus Heiztechnik GmbH • http://www. poz. 53. 52 Montarea capacului anterior ! Capacul median se introdue cu profilele (fig. de şina longitudinală.buderus. 1 1 2 Fig. 1) sub capacul anterior şi se potrivesc în bordura pereţilor laterali. 3 2 1 Fig. (fig. 52. 1 2 1 Fig. 52. poz.8 Montarea blocului de cazan ! Capacul anterior (fig. poz.heiztechnik. 53 Montarea capacului median ! Capacul posterior al cazanului se aşează cu profilele şi cu decuparea pentru turul circuitului de încălzire (fig. 1) spre faţă pe pereţii laterali.

Montarea blocului de cazan ! Peretele posterior de sus al cazanului se introduce sub capacul posterior al cazanului (fig. poz. 56 Montarea elementelor peretelui posterior Modificări sub rezerva îmbunătăţirilor tehnice! 41 Instrucţiuni de montaj şi întreţinere Cazan special pe motorină / gaz Logano GE515 • Ediţia 06/2001 Buderus Heiztechnik GmbH • http://www. de sus. ! Elementele peretelui posterior al cazanului se fixează cu şuruburi de tablă de pereţii laterali. 2). 8 1 2 Fig. 2) se fixează cu şuruburi de tablă sub ştuţul gazelor de evacuare pe elementele pereţilor posteriori ai cazanului. 5 şi 6). 6 7 5 8 4 1 3 2 Fig. 3. 56. al cazanului ! Se introduc piuliţele autoblocante în peretele lateral din stânga şi din dreapta cât şi elementele peretelui posterior al cazanului (fig. 56.buderus. 4 şi 8). ! Clemele din material plastic pentru pozarea caburilor se fixează. 1) şi se fixează din spate cu patru şuruburi de tablă de pereţii laterali (fig. ! Elementele inferioare ale peretelui posterior al cazanului se agaţă în stânga şi în dreapta în fantele din profilul elementului superior al peretelui posterior al cazanului şi al peretelui lateral (fig. poz. 56. ! Tabla de legătură (fig. al cazanului (fig. 5). 1.heiztechnik. 55 Montarea peretelui posterior.de 41 . de sus. la alegere. 55. poz. poz. 55. 56. în stânga sau în dreapta de peretele posterior. poz. poz.

buderus. 57. 57. ! Plăcuţa de identificare se lipeşte la loc vizibil. ! Cablul arzătorului se conduce către decuparea pentru trecerea cablului spre aparatul de reglare.8 Montarea blocului de cazan ! Cablul arzătorului împreună cu protecţia la smulgere se introduc în spaţiul de trecece al cablului (fig. plăcuţa de identificare se găseşte în mapa transparentă prinsă de uşa arzătorului.de . plăcuţa de identificare se găseşte în focar împreună cu instrucţiunile de montaj şi întreţinere iar la cazanele livrate în elemenţi. ! Îmbrăcămintea uşii arzătorului se aşează din faţă pe uşa arzătorului şi se fixează de aceasta cu patru şuruburi mecanice (fig. ! Cablul arzătorului împreună cu clema de protecţie la smulgere se aşează în îmbrăcămintea uşii arzătorului.heiztechnik. 1 şi 2). poz. 2 1 Fig. 57 4 5 3 2 Montarea mantăii pentru uşa arzătorului 1 ! Măştile uşii arzătorului se agaţă în îmbrăcămintea uşii arzătorului (fig. ! Cablul arzătorului se pozează în sus în profilul îmbrăcăminţii uşii arzătorului şi se fixează în aşa fel cu clema de fixare. 58 Montarea măştilor uşii arzătorului Modificări sub rezerva îmbunătăţirilor tehnice! 42 42 Instrucţiuni de montaj şi întreţinere Cazan special pe motorină / gaz Logano GE515 • Ediţia 06/2001 Buderus Heiztechnik GmbH • http://www. încât să nu vină în contact cu nici o piesă fierbinte a cazanului. poz. INDICAŢIE PENTRU UTILIZATOR La cazanele livrate în bloc. pe peretele lateral din dreapta sau din stânga. în funcţie de condiţiile locale. 1). 58. poz. Fig. 2 bis 5).

poz. ! Se strâng colierele (fig. 59. 59. 5) trebuie să preseze pe ştuţul colectorului gazelor de evacuare (fig. 59. 2: Senzor de temperatură pentru gazele de evacuare Poz. 4). 59. poz. 6: Colector de gaze de evacuare Modificări sub rezerva îmbunătăţirilor tehnice! 43 Instrucţiuni de montaj şi întreţinere Cazan special pe motorină / gaz Logano GE515 • Ediţia 06/2001 Buderus Heiztechnik GmbH • http://www. 59. 1). poz. 59. 6). 59 Montarea tubulaturii de evacuare Poz. 3: Mufă Poz. 1: Manşon de etanşare Poz. INDICAŢIE PENTRU UTILIZATOR ! Colierele cu şurub melcat trebuie strânse şi ultrerior montajului. ! Colierele cu şurub melcat (fig. 6) iar celălalt colier pe ţeava de evacuare (fig. poz. poz. 59. 59. 4: Ţeavă de evacuare Poz. 4) şi ştuţul colectorului de gazelor de evacuare (fig. 1) cu petrecerea în partea de sus. poz. poz. 59. 6). 4) se introduce până la refuz pe ştuţul colectorului gazelor de evacuare (fig. 59.1 Montarea manşonului de etanşare la racordul gazelor de evacuare (echipament opţional) INDICAŢIE PENTRU UTILIZATOR Este recomandată utilizarea unui manşon de etanşare pentru racordul la sistemul de evacuare a gazelor de ardere (fig.heiztechnik. 59.buderus. 5). poz. poz. poz. după necesităţi. poz. ! Manşonul de etanşare (fig. 1) trebuie să fie aşezat neted şi strâns. 5: Colier cu şurub melcat Poz. 6 5 4 Fig. 5) se montează peste manşonul de etanşare (fig. 9. 59. Unul dintre coliere (fig.Racordarea cazanului la sistemul de evacuare a gazelor de ardere 9 9 Racordarea cazanului la sistemul de evacuare a gazelor de ardere În acest capitol se explică cum trebuie racordat cazanul la sistemul de evacuare a gazelor de ardere. se înfăşoară în jurul ţevii de evacuare (fig.de 43 . 1 2 3 ! Ţeava de evacuare (fig. poz. 1). 59. Manşonul de etanşare (fig. poz.

6) în ţeava de evacuare (fig. 4). 59. 3) se montează prin sudură la o distanţă de 2 x diametrul ţevii de evacuare (A) de colectorul gazelor de evacuare (fig. 2) se montează conform instrucţiunilor de montaj proprii. poz. poz. 59.de . ! Senzorul de temperatură pentru gazele de evacuare (fig. 59.buderus.heiztechnik.9 9. Modificări sub rezerva îmbunătăţirilor tehnice! 44 44 Instrucţiuni de montaj şi întreţinere Cazan special pe motorină / gaz Logano GE515 • Ediţia 06/2001 Buderus Heiztechnik GmbH • http://www. 59. poz.2 Racordarea cazanului la sistemul de evacuare a gazelor de ardere Montarea senzorului de temperatură pentru gazele de evacuare (echipament opţional) ! Mufa (fig. poz.

4) se introduc în găurile ovale din elementul de capac din faţă al cazanului (fig. poz. 60. Se trage aparatul spre faţă şi după care se împinge partea din spate în jos. 3). 2) trebuie să intre în spate. poz. poz. 60 6 5 4 3 Montarea aparatului de reglare Modificări sub rezerva îmbunătăţirilor tehnice! 45 Instrucţiuni de montaj şi întreţinere Cazan special pe motorină / gaz Logano GE515 • Ediţia 06/2001 Buderus Heiztechnik GmbH • http://www. 60. cu două şuruburi de tablă (fig. Capacul se îndepărtează prin ridicare. 60. 7). Clemele elastice (fig. 60.heiztechnik. ! Carcasa aparatului de reglare se fixează în stânga şi în dreapta decupării pentru cabluri (fig. 5). 60. 1). poz. 6) pe elementul de capac din faţă al cazanului. ! Se aşează aparatul de reglare pe manta. poz. ! Se deşurubează cele două şuruburi din capac (fig.1 Montarea aparatului de reglare În figura 60 sunt prezentate din spate. 60. 1 2 7 Fig. Picioruşele-cârlig de pe aparatul de reglare (fig. aparatul de reglare şi capacul "A".buderus. în orificiile dreptunghiulare din capac (fig.de 45 . poz. 10. 60.Montarea aparatului de reglare 10 10 Montarea aparatului de reglare În acest capitol se va explica cum trebuie montat aparatul de reglare din seria 4000 şi un set de senzori de temperatură. poz.

poz. pagina 26). se decupează părţile pentru trecerea cablurilor (fig. ! Dacă este necesar. poz.2 Montarea setului de senzori de temperatură şi a cablului arzătorului INDICAŢIE PENTRU UTILIZATOR Respectaţi la conectarea aparatului de reglare următoarele puncte: ! Pozaţi cu grijă cablurile şi tuburile capilare. ! Respectaţi prescripţile locale. poz.de . 1) se montează în teaca de imersie R ¾. specializată în lucrări elecrtice. racordurile electrice trebuie executate de către o firmă autorizată. ! În timpul pozării nu frângeţi tuburile capilare. 1) din peretele posterior (Logamatic 33xx) respectiv se scoate partea de perete posterior (Logamatic 43xx) (fig. 2) şi se asigură cu siguranţa senzorului (fig.5 "Etanşarea tecii de imersie". 62. 62. Teaca de imersie a fost deja montată etanş în stuţul racordului de tur (vezi capitolul 8. 62 Montarea setului de senzori de temperatură Modificări sub rezerva îmbunătăţirilor tehnice! 46 46 Instrucţiuni de montaj şi întreţinere Cazan special pe motorină / gaz Logano GE515 • Ediţia 06/2001 Buderus Heiztechnik GmbH • http://www. ! Executaţi lucrări electrice în cadrul instalaţiei de încălzire numai dacă deţineţi calificarea corespunzătoare pentru astfel de lucrări. 2). poz. 1 3 Fig. 3). poz. ! Senzorul cu tub capilar se conduce la punctul de măsurare al cazanului şi acolo se introduce în teaca de imersie (fig. Setul de senzori de temperatură conectat la aparatul de reglare (trei senzori de temperatură. 61. 62. 61. Dacă nu deţineţi calificarea corespunzătoare. ! Tuburile capilare se pozează prin decuparea pentru cabluri şi se derulează la lungimea necesară. 61 1 2 Pregătirea decupării pentru trecerea cablurilor 2 2 1 Fig. o piesă oarbă fig.heiztechnik.buderus.10 Montarea aparatului de reglare 10.

Pozarea cablurilor şi tuburilor capilare se va efectua cu grijă! INDICAŢIE PENTRU UTILIZATOR ! Asiguraţi toţi conductorii cu coliere pentru cablu. ! Racordul electric se va executa conform schemei de conexiuni. 63 Racordul electric ! Colierele cu cablu se introduc în suport şi se asigură prin bascularea clapetei (fig. 2). poz. 65 Modificări sub rezerva îmbunătăţirilor tehnice! Cazan de încălzire cu aparat de reglare montat 47 Instrucţiuni de montaj şi întreţinere Cazan special pe motorină / gaz Logano GE515 • Ediţia 06/2001 Buderus Heiztechnik GmbH • http://www.buderus. 1). ! Se fixează capacul aparatului de reglare (fig. de peretele din spate al cazanului. 64 Fixarea conductorilor electrici ! Clemele capacului din spate al aparatului de reglare (Logamatic 43xx) se introduc în suport. 1) din nou de carcasă cu două şuruburi de tablă (fig. 60. 1 şi 2) se fixează în stânga sau în dreapta.heiztechnik. 63. apoi se împinge partea de sus al capacului până ce clemele laterale fixează capacul de carcasă (fig. poz. cu şuruburi. poz. 1 2 1 Fig.Montarea aparatului de reglare ! Colierul pentru cabluri (fig. 64. 65).de 47 . Se va executa un racord electric permanent conform EN 50165 respectiv în conformitate cu normativele naţionale pentru instalaţii electrice. 10 1 2 Fig. Fig. poz. 61.

buderus. 3 bis 6). ! Paca arzătoului se fixează cu şuruburi de uşa arzătorului (etanşare cu şnur de etanşare GP Ø 10 mm). Şuriburile se strâng uniform. poz. 3). Găurile pentru fixarea arzătorului se practică cu ajutorul şablonului flanşei de fixare a arzătorului.de . ! Se ajustează prin decupare garniturile inelare izolante corespunzător diametrului tubului de ardere (fig. 2). 66. INDICAŢIE PENTRU UTILIZATOR La cerere.11 Montarea arzătorului 11 Montarea arzătorului În acest capitol se prezintă în principiu montajul unui arzător. 4) se umple cu ganiturile izolante ajustate corespunzător (fig. 66. 1) se decupează pe şantier prin găurire sau cu un aparat de sudură autogen la diametrul necesar tubului de ardere (Ø maxim 270 mm). poz. 66. ! Se închide uşa arzătorului şi se blochează cu 4 şuruburi mecanice (M16 x 140) (vezi capitolul 8. 66. în cruce. pagina 9). poz. 66 Montarea arzătorului (dimensiunea în mm) 1 2 3 4 Modificări sub rezerva îmbunătăţirilor tehnice! 48 48 Instrucţiuni de montaj şi întreţinere Cazan special pe motorină / gaz Logano GE515 • Ediţia 06/2001 Buderus Heiztechnik GmbH • http://www. ! Se face legătura între dispozitivul de curăţare prin suflare a vizorului cu arzătorul. ! Spaţiul rămas între izolaţia termică a uşii arzătorului şi tubul de ardere (fig. pentru menţinerea fără depuneri a geamului vizorului.heiztechnik. 32.8 "Montarea armăturilor şi a uşii arzătorului". ! Se fixează arzătorul pe placă cu şuruburi. ! Palca arzătorului (fig. ! Utilizaţi numai arzătoare care corespund condiţiilor tehnice cerute de Logano GE515 (vezi capitolul 4 "Date tehnice". puteţi obţine de a Buderus plăci de arzător gata decupate (accesoriu opţional). poz. fig. PERICOL DE DETERIORARE A INSTALAŢIEI ATENŢIE datorită folosirii unui arzător necorespunzător. Fig. poz.

2–9. 12. 0313 ⋅ -----------------------------------------------mol Ca ( HCO3 ) 2  -------- 3 m 8. ! Completaţi formularul de punere în funcţiune a instalaţiei (vezi capitolul 12.heiztechnik. pagina 53).2–9. După 3–6 luni (la prima întreţinere) se va verifica.0 > 1. respectaţi tabelul de mai jos. Pentru utilizarea şi prepararea corectă a apei de umplere şi de completare.0 ≤ 1.5 Vmax = triplul volumului instalaţiei Q ( kW ) V max = 0. Valoarea pH a agentului termic creşte după umplerea instalaţiei.6 "Procesul verbal de punere în funcţiune". 1 Concentraţia de Ca (HCO3)2în apa de umplere şi de completare în mol/m3 ≤ 2.de 49 . dacă valoarea pH a agentului termic s-a reglat. de activităţi în încăperea centralei termice. umpleţi instalaţia de încălzire exclusiv numai prin robinetul de umplere din sistemul de conducte (retur).1 Umplerea instalaţiei PERICOL DE DETERIORARE A INSTALAŢIEI ATENŢIE prin şoc termic. ! Nu folosiţi cazanul în cazul prezenţei prafului.5 > 2.5 Volumul maxim de de apă de umplere şi de completare Vmax în m3 Valoarea pH a agentului termic 8. Putere totală cazan în kW 100 < Q ≤ 350 350 < Q ≤ 1000 100 < Q ≤ 350 350 < Q ≤1000 Tab.buderus.Punerea în funcţiune a instalaţiei 12 12 Punerea în funcţiune a instalaţiei La Logano GE515 pot fi conectate aparatele de reglare ale seriei 4000.5 Cerinţe privind apa de umplere şi de completare şi agentul termic Modificări sub rezerva îmbunătăţirilor tehnice! 49 Instrucţiuni de montaj şi întreţinere Cazan special pe motorină / gaz Logano GE515 • Ediţia 06/2001 Buderus Heiztechnik GmbH • http://www. Tabelul este un extras din fişa de lucru K8 "Prepararea apei pentru instalaţii de încălzire cu apă caldă" conţinută în catalogul de vânzări Buderus. generat de exemplu. ! În timpul funcţionării. Punerea în funcţiune a diferitelor aparate de reglare se desfăşoară identic. PERICOL DE DETERIORAE A CAZANULUL ATENŢIE prin acumulare puternică de praf.

! Verificaţi dacă placa pentru dirijarea gazelor fierbinţi sunt montate corect (vezi capitolul 8. Fig.3 Punerea în funcţiune a aparatului de reglare Consultaţi documentaţia tehnică a aparatului de reglare din seria 4000 folosit de Dvs. ! Completaţi formularul de punere în funcţiune conţinut în documentaţia arzătorului.8. 67 Verificarea poziţiei plăcilor de dirijare a gazelor fierbinţi 12.heiztechnik.12 Punerea în funcţiune a instalaţiei 12.de ..5 "Montarea plăcilor de dirijare a gazelor fierbinţi". Dacă la măsurătorile pentru completarea procesului verbal de punere în funcţiune constataţi că temperatura gazelor de evacuare este prea joasă pentru coşul de fum (pericol de formare de condens). Modificări sub rezerva îmbunătăţirilor tehnice! 50 50 Instrucţiuni de montaj şi întreţinere Cazan special pe motorină / gaz Logano GE515 • Ediţia 06/2001 Buderus Heiztechnik GmbH • http://www.4 Punerea în funcţiune a arzătorului ! La punerea în funcţiune a arzătorului procedaţi în conformitate cu instrucţiunile de montaj şi întreţinere ataşate arzătorului.5 "Ridicarea temperaturii gazelor de evacuare".2 Pregătirea instalaţiei pentru funcţionare La punerea în funcţiune se vor respecta următoarele puncte: ! Înainte de punerea în funcţiune. 12. pagina 51). pagina 32).buderus. aerisiţi instalaţia prin corpurile de încălzire. există posibilitatea ridicării temperaturii gazelor de evacuare (vezi capitolul 12. pentru instrucţiuni privind modul de punere în funcţiune a acestuia.

12. INDICAŢIE PENTRU UTILIZATOR Modificarea plăcilor de blocare a gazelor fierbinţi se va lua în considerare ca o ultimă alternativă deoarece micşorarea plăcilor de blocare a gazelor fierbinţi nu este reversibilă. se poate obţine o ridicare a temperaturii gazelor de evacuare. ! Se deşurubează şuruburile care fixează plăcile de blocare a gazelor fierbinţi şi acestea se îndepărtează din partea stângă şi din partea dreaptă (fig. Temperatura gazelor de evacuare poate fi ridicată prin măsurile descrise în continuare.heiztechnik.Punerea în funcţiune a instalaţiei 12.5. poz. dacă se demontează plăcile de blocare a gazelor fierbinţi. 160–180 °C. Prin îndepărtarea singulară sau combinată a plăcilor de blocare a gazelor fierbinţi şi a placa pentru dirijarea gazelor fierbinţi se poate obţine o ridicare suplimentară temperaturii gazelor de evacuare. ! Cazanul se scoate din funţiune conform instrucţiunilor de utilizare.1 Îndepărtarea plăcilor de dirijare a gazelor fierbinţi La cazanele de mărimea 7–11 (240–455 kW).2 Îndepărtarea plăcilor de blocare a gazelor fierbinţi Temperatura gazelor de evacuare poate fi ridicată semnificativ. prin îndepărtarea în pereche a plăcilor de dirijare a gazelor fierbinţi de sus respectiv de jos. 68 Poziţia plăcilor de blocare a gazelor fierbinţi Modificări sub rezerva îmbunătăţirilor tehnice! 51 Instrucţiuni de montaj şi întreţinere Cazan special pe motorină / gaz Logano GE515 • Ediţia 06/2001 Buderus Heiztechnik GmbH • http://www. În regim de funcţionare în două trepte. temperatura gazelor de evacuare este corespunzător mai joasă.buderus. 68.5. 2 1 12 Fig. 12. 1 şi 2).de 51 .5 Ridicarea temperaturii gazelor de evacuare Temperatura gazelor de evacuare se situează la un cazan nou cu temperatura agentului termic de 80 °C şi reglaje (referitoare la puterea nominală) în funcţie de mărimea cazanului în jur de cca.

cu şuruburi. ! Dacă creşterea temperaturii gazelor de evacuare rezultată de aici nu este suficientă. 1 şi 2). poz. Cu un ciocan se rupe câte un segment de pe placa de blocare a gazelor fierbinţi din stânga şi din dreapta.3 Ridicarea uşoară a temperaturii gazelor de evacuare ! Se deşurubează şuruburile (fig.de . 69 Placă de blocare a gazelor fierbinţi Modificări sub rezerva îmbunătăţirilor tehnice! 52 52 Instrucţiuni de montaj şi întreţinere Cazan special pe motorină / gaz Logano GE515 • Ediţia 06/2001 Buderus Heiztechnik GmbH • http://www. poate fi îndepărtat în acelaşi mod şi al doilea segment de pe plăcile blocare a agazelor fierbinţi. aşa cum s-a descris mai sus. 1 şi 2) să rezeme în gol.buderus. ! Placa de blocare a gazelor fierbinţi se aşează pe un suport astfel încât crestăturile (fig.5. 3 1 2 Fig. respectiv plăcile de blocare a gazelor fierbinţi pot fi îndepărtate complet. poz. ! Se fixează din nou de elementul anterior placa de blocare a gazelor fierbinţi. 68.12 Punerea în funcţiune a instalaţiei 12. 3) care fixează plăcile de blocare a gazelor fierbinţi şi acestea se îndepărtează din partea stângă şi din partea dreaptă (fig. 69. 69.heiztechnik. poz.

6 Procesul verbal de punere în funcţiune Logano GE515 poate funcţiona cu un arzător pe motorină sau cu un arzător pe gaz. 8. Operaţiuni pentru punerea în funcţiune 1. în timpul punerii în funcţiune a arzătorului pe motorină sau cu gaz.de 53 . Modificări sub rezerva îmbunătăţirilor tehnice! 53 Instrucţiuni de montaj şi întreţinere Cazan special pe motorină / gaz Logano GE515 • Ediţia 06/2001 Buderus Heiztechnik GmbH • http://www. procesul verbal de punere în funcţiune. se semnează procesul verbal şi se trece data punerii în funcţiune. ! Imediat după punerea în funcţiune.buderus. 4.heiztechnik. Completaţi cu grijă. pagina 2). 7. 6. 3. Umplerea instalaţiei de încălzire cu apă Aerisirea instalaţiei de încălzire prin radiatoare S-a efectuat controlul de etanşeitate? Verificarea poziţiei plăcilor de dirijare a gazelor fierbinţi Punerea în funcţiune a aparatului de reglare Punerea în funcţiune a arzătorului Verificarea temperaturii gazelor de evacuare Informarea beneficiarului.Punerea în funcţiune a instalaţiei 12. 2. 9. 5. predarea documetaţiei tehnice Confirmarea punerii corecte în funcţiune dpdv tehnic Pagina 27 Pagina 50 Pagina 32 Pagina 50 Vezi documentaţia arzătorului Pagina 51 Pagina (etape de lucru) Pagina 49 Observaţii (semnătura) 12 Stampila firmei/Semnătura/Data INDICAŢIE PENTRU UTILIZATOR ! Completaţi în tabel combustibilul folosit (vezi instrucţiunile de utilizare "Prefaţă".

arzătorul se deconectează automat. PERICOL DE DETERIORARE A INSTALAŢIEI ATENŢIE 13. dacă nu este în funcţiune. ! Se închide alimentarea cu combustibil. Goliţi instalaţia de încălzire de apă prin punctul cel mai de jos al instalaţiei. de ex. prin îngheţ. aerisitorul din cel mai înalt punct al instalaţiei trebuie să fie deschis. O dată cu scoaterea din funcţiune a aparatului de reglare.2 Scoaterea instalaţiei din funcţiune în caz de urgenţă INDICAŢIE PENTRU UTILIZATOR ! Deconectaţi numai în caz de urgenţă instalaţia de la siguranţa camerei centralei termice sau cu întrerupătorul de avarie.de .buderus. prin robinetul de golire. ! Se închide alimentarea cu combustibil.heiztechnik. în cazul unei deconectări de avarie.1 Scoaterea instalaţiei din funcţiune prin intermediul aparatului de reglare Scoateţi instalaţia din funcţiune prin intermediul aparatului de reglare. În alte cazuri de pericol se închide imediat robinetul principal de alimentare cu combustibil şi se scoate instalaţia de sub tensiune de la siguranţa camerei centralei termice sau cu întrerupătorul de avarie. Instalaţia de încălzire poate îngheţa la ger. Modificări sub rezerva îmbunătăţirilor tehnice! 54 54 Instrucţiuni de montaj şi întreţinere Cazan special pe motorină / gaz Logano GE515 • Ediţia 06/2001 Buderus Heiztechnik GmbH • http://www. 13.13 Scoaterea instalaţiei din funcţiune 13 Scoaterea instalaţiei din funcţiune La Logano GE515 pot fi conectate aparatele de reglare ale seriei 4000. În acest timp. ! Protejaţi instalaţia de încălzire la îngheţ în cazul în care există acest pericol. La scoaterea din funcţiune a diferitelor tipuri de aparate de reglare se procedează identic.

AVERTIZARE! ! Executaţi lucrări la instalaţia de gaze numai dacă sunteţi autorizaţi pentru astfel de lucrări.heiztechnik. 14. INDICAŢIE PENTRU UTILIZATOR Puteţi comanda piese de schimb folosind catalogul de piese de schimb Buderus. PERICOL DE MOARTE prin explozia gazelor inflamabile. – obţinerea unei siguranţe ridicate în exploatare. Ceea ce trebuie să conţină un contract anual de inspecţie şi întreţinere orientat spre necesităţi pot fi găsite în capitolul 14. pagina 62.1 Indicaţii generale Oferiţi clienţlor Dvs.: – obţinerea unui randament ridicat şi exploatarea economică a instalaţiei (consum redus de combustibil).Inspectarea şi întreţinerea instalaţiei 14 14 Inspectarea şi întreţinerea instalaţiei 14. Modificări sub rezerva îmbunătăţirilor tehnice! 55 Instrucţiuni de montaj şi întreţinere Cazan special pe motorină / gaz Logano GE515 • Ediţia 06/2001 Buderus Heiztechnik GmbH • http://www. – menţinerea arderii ecologice la un nivel ridicat. un contract anual de inspecţie şi întreţinere orientat spre necesităţi.6 "Procesele verbale de inspecţie şi întreţinere".2 De ce este importantă o întreţinere regulată? Următoarele motive impun efectuarea întreţinerii regulate a instalaţiilor clenţilor Dvs.buderus.de 55 .

71 Elementele de fixare a uşii arzătorului Modificări sub rezerva îmbunătăţirilor tehnice! 56 56 Instrucţiuni de montaj şi întreţinere Cazan special pe motorină / gaz Logano GE515 • Ediţia 06/2001 Buderus Heiztechnik GmbH • http://www. ! Întrerupătorul (fig. 70 Exemplificare: Logamatic 4311 ! Se deşurubează cele patru şuruburi mecanice.14 Inspectarea şi întreţinerea instalaţiei 14. ! Se închide alimentarea cu combustibil. 71. 70.heiztechnik. 4 1 3 2 Fig. 1 până la 4).de . poz. pagina 54). ! Se deschide uşa arzătorului. poz.3 Curăţarea cazanului cu perii ! Se scoate instalaţia de sub tensiune (vezi capitolul 13 "Scoaterea instalaţiei din funcţiune". care servesc la fixarea uşii arzătorului de elementul de cazan anterior (fig. 1) de pe aparatul de reglare se comută în poziţia "0". 1 Fig.buderus.

poz. 74. pagina 32). 73 Perii de curăţare ! Canalele de fum se curăţă cu perii tip 1 şi 2. 2) se curăţă cu peria tip 2. 1 şi 3). din canalele de fum (fig. INDICAŢIE PENTRU UTILIZATOR Cazanele de mărimea 510 cu 12 elemenţi nu sunt echipate cu plăci de dirijare a gazelor fierbinţi. 3 2 1 Fig. 1 până la 4). 74 Curăţarea canalelor de fum Modificări sub rezerva îmbunătăţirilor tehnice! 57 Instrucţiuni de montaj şi întreţinere Cazan special pe motorină / gaz Logano GE515 • Ediţia 06/2001 Buderus Heiztechnik GmbH • http://www. ! Peretele posterior a camerei de ardere se curăţă peria tip 3. poz.8. 1 2 3 Fig. ! Restul camerei de ardere (fig. 72. spre faţă. 74. Plăcile de dirijare a gazelor fierbinţi echipează cazanele de mărimea 240–455 cu 7–11 elemenţi (vezi capitolul 8.de 57 .heiztechnik. poz.5 "Montarea plăcilor de dirijare a gazelor fierbinţi". vezi în fig.Inspectarea şi întreţinerea instalaţiei ! Se scot plăcile de dirijare a gazelor fierbinţi.buderus. 73. din faţă spre spate (fig. 4 3 14 2 1 Fig. 72 Scoaterea plăcilor de dirijare a gazelor fierbinţi Prezentarea diferitelor tipuri perii oferite de Buderus (echipament opţional).

sub stuţul gazelor de evacuare. ! Se îndepărtează capacele gurilor de curăţare de pe elementul posterior (fig.5 "Montarea plăcilor de dirijare a gazelor fierbinţi". din canalele de fum cât şi din colectorul gazelor de evacuare. ! Pereţii posteriori inferiori ai cazanului se ridică uşor şi se scot spre spate.14 Inspectarea şi întreţinerea instalaţiei ! Se deşurubează ambele şuruburi de tablă de pe tabla de legătură şi se îndepărtează tabla de legătură. 75. 1).de . din stânga şi din dreapta. 1). ! Se verifică şnururile de etanşare de la gurile de curăţare şi de la uşa arzătorului.buderus. poz. 75. în stânga şi în dreapta. ! Se scoate agrafa de sub stuţul gazelor de evacuare. ! Plăcile de dirijare ale gazelor fierbinţi se introduc în canalele de fum (vezi capitolul 8. 76 Îmbinarea termoizolaţiei elementului posterior Fig. 76. ! Se curăţă plăcile de dirijare ale gazelor fierbiţi cu periile. Se înlocuiesc şnururile de etanşare deteriorate sau întărite. 75 1 3 Demontarea capacelor de curăţare 2 1 Modificări sub rezerva îmbunătăţirilor tehnice! 58 58 Instrucţiuni de montaj şi întreţinere Cazan special pe motorină / gaz Logano GE515 • Ediţia 06/2001 Buderus Heiztechnik GmbH • http://www. în decupările profilului din elementul de manta superior şi din pereţii laterali iar tabla de legătură se fixează cu şuruburi de piesele mantăii posterioare inferioare. termoizolaţia se rabate în sus şi se agaţă cu agrafa (fig. ! Se îndepărtează ambele şuruburi de tablă. Şuruburile se strâng uniform. pagina 32). ! Se îndepărtează depunerile din ardere din focar. din peretele posterior inferior al cazanului. ! Se fixează capacele gurilor de curăţare şi se închide uşa arzătorului. 75. Fig. poz. INDICAŢIE PENTRU UTILIZATOR Şnururi de etanşare corespunzătoare se pot obţine prin filiale. poz. 3). 2) şi de pe colectorul gazelor de evacuare (fig.8. ! Piesele mantăii posterioare inferioare se agaţă. ! Termoizolaţia elementului posterior se rabate în jos şi se îmbină cu agrafa sub stuţul colectorului gazelor de evacuare (fig. poz.heiztechnik.

modul de curăţare umedă trebuie să se execute diferit de modul de efectuare descris aici. 14 Modificări sub rezerva îmbunătăţirilor tehnice! 59 Instrucţiuni de montaj şi întreţinere Cazan special pe motorină / gaz Logano GE515 • Ediţia 06/2001 Buderus Heiztechnik GmbH • http://www. La curăţarea umedă urmaţi aceleaşi etape descrise la curăţarea cu perii (vezi capitolul 14. ! Se încălzeşte cazanul până ce temperatura agentului termic ajunge la cel puţin 70 °C.3 "Curăţarea cazanului cu perii". pagina 56). nu este permis ca în aparatul de reglare să pătrundă vapori din pulverizare. În anumite situaţii. uniform. INDICAŢIE PENTRU UTILIZATOR ! Respectaţi. la curăţarea umedă. de sus. ! Se perie canalele de fum. ! Utilizaţi detergenţi corespunzători felului de murdărire (depuneri neaderente sau aderente). detergent. ! Pe canalele de fum se pulverizează.Inspectarea şi întreţinerea instalaţiei 14.heiztechnik.4 Curăţarea umedă a cazanului În cazul curăţării umede. utilizaţi detergenţi corespunzător gradului de murdărire. ! Aparatul de reglare se protejează cu o folie. (curăţare chimică) instrucţiunile de utilizare ale aparatului de curăţare şi a detergentului.de 59 .buderus.

! Verificaţi instalaţia de încălzire la etanşeitate şi funcţiile vasului de expansiune. 78. 78.de . instalaţia poate fi deteriorată prin coroziune sau prin depunere de piatră. instalaţiile deschise se deosebesc de instalaţiile închise. 1) trebuie să se situeze în interiorul marcajului roşu (fig. în baza înstalaţiilor închise cum se poate verifica presiunea apei din instalaţie. 3). indicatorul hidrometrului (fig. atunci. De accea. 1) al manometrului trebuie să fie reglat în dreptul presiunii necesare pentru instalaţie. Instalaţii închise La instalaţiile închise.5 Verificarea presiunii apei din instalaţie În general. Instalaţii deschise La instalaţiile deschise. poz.heiztechnik. 3 2 1 Fig. poz. PERICOL DE DETERIORARE A INSTALAŢIEI ATENŢIE 2 1 prin completări prea dese cu apă. 1: Indicator roşu Poz. INDICAŢIE PENTRU UTILIZATOR ! Creaţi presiunea necesară pentru instalaţie. poz. se va explica prin exemple. 2: Indicator manometru Poz. Fig. 2) trebuie să se situeze în interiorul marcajului verde (fig. 1: Indicator hidrometru Poz. ! Verificaţi presiunea din instalaţie. ! Aveţi în vedere ca instalaţia să fie aerisită. 3: Marcaj verde Modificări sub rezerva îmbunătăţirilor tehnice! 60 60 Instrucţiuni de montaj şi întreţinere Cazan special pe motorină / gaz Logano GE515 • Ediţia 06/2001 Buderus Heiztechnik GmbH • http://www. în funcţie de proprietăţile apei. poz. Dacă apa din instalaţie trebuie completată prea des. În practică se mai montează foarte rar instalaţii deschise. poz. 2: Indicator verde Poz.buderus. 78 Manometru pentru instalaţii închise 3 Poz. 3). indicatorul manometrului (fig. 3: Marcaj roşu ! Reglaţi în mod corespunzător indicatorul manometrului. 77. 77. 78. Indicatorul roşu (fig. 77 Hidrometru pentru instalaţii deschise Poz.14 Inspectarea şi întreţinerea instalaţiei 14.

! Apa de completare se introduce în instalaţie prin robinetul de umplere din sistemul de conducte (retur). 3) atunci presiunea apei din instalaţie este prea scăzută. 78. În acest caz trebuie completată apa din instalaţie (vezi capitolul 12. ! Se aeriseşte instalaţia. 78. poz.buderus.de 61 . Modificări sub rezerva îmbunătăţirilor tehnice! 61 Instrucţiuni de montaj şi întreţinere Cazan special pe motorină / gaz Logano GE515 • Ediţia 06/2001 Buderus Heiztechnik GmbH • http://www. ! Nu completaţi apa din instalaţia de încălzire în timpul funcţionării prin robinetul KFE al cazanului. 2) trece sub marcajul verde (fig.heiztechnik. pagina 49). PERICOL DE DETERIORARE A INSTALAŢIEI ATENŢIE 14 prin şoc termic. ci exclusiv numai prin robinetul de umplere din sistemtul de conducte (retur) al instalaţiei de încălzire. poz. ! Se verifică din nou presiunea apei.1 "Umplerea instalaţiei".Inspectarea şi întreţinerea instalaţiei Dacă indicatorul manometrului (fig.

! Cerificaţi lucrările de inspecţie sub semnătură şi treceţi data efectuării. 5.de .14 Inspectarea şi întreţinerea instalaţiei 14.6 Procesele verbale de inspecţie şi întreţinere Procesele verbale de inspecţie şi întreţinere vă oferă o imagine de ansamblu asupra lucrărilor de inspecţie şi întreţinere.buderus. Completaţi procesele verbale cu ocazia efectuării inspecţiei şi întreţinerii. 2. 9. 7. Verificarea stării generale a instalaţiei Control vizual şi funcţional al instalaţiei Verificarea instalaţiei de combustibil şi de apă (agent termic): – la etanşeitate – la coroziune vizibilă – la îmbătrânire Verificarea focarului şi a suprafeţelor de transfer termic la murdărire. 11.heiztechnik. 10. Verificarea funcţiilor şi siguranţei sistemului de evacuare a Vezi documentaţia tehnică a gazelor de ardere arzătorului Verificarea presiunii apei şi a presurizării vasului de expansiune cu membrană. cu măsurători şi documentarea rezultatelor măsurătorilor şi verificărilor Certificarea de inspecţie autorizată cu semnătură. 8. pentru aceasta se scoate instalaţia din Pagina 56 funcţiune Verificarea funcţiilor arzătorului Vezi documentaţia tehnică a arzătorului Pagina (etape de lucru) Observaţii 4. dată şi ştampilă Vezi documentaţia tehnică a aparatului de reglare Modificări sub rezerva îmbunătăţirilor tehnice! 62 62 Instrucţiuni de montaj şi întreţinere Cazan special pe motorină / gaz Logano GE515 • Ediţia 06/2001 Buderus Heiztechnik GmbH • http://www. la instalaţiile deschise Pagina 60 Pagina 60 Verificarea funcţiilor boilerului şi a anodului de protecţie la Vezi documentaţia tehnică a coroziune boilerului Verificarea reglajelor aparatului de reglare în funcţie de cerinţe Controlul final al lucrărilor de inspecţie. Lucrări de inspecţie 1. 3. la instalaţiile închise Verificarea presiunii apei şi a presurizării. 6.

heiztechnik. 7. 9.buderus. cu măsurători şi documentarea rezultatelor măsurătorilor şi verificărilor Pagina (etape de lucru) Pagina 54 Pagina 57 Pagina 57 Pagina 57 Pagina 57 Pagina 32 Vezi documentaţia tehnică a arzătorului Pagina 49 Vezi documentaţia tehnică a arzătorului Vezi documentaţia tehnică a arzătorului Observaţii 10. 2. 8. dacă este cazul. Scoaterea instalaţiei din funcţiune Demontarea şi curăţarea plăcilor de dirijare a gazelor fierbinţi Curăţarea canalelor de fum (a suprafeţelor de transfer termic) Curăţarea focarului Curăţarea colectorului gazelor de evacuare Montarea plăcilor de dirijare a gazelor fierbinţi Verificarea şi. 6. Verificarea funcţiilor şi siguranţei în exploatare Certificarea de întreţinere autorizată cu semnătură. 3. dată şi ştampilă Modificări sub rezerva îmbunătăţirilor tehnice! 63 Instrucţiuni de montaj şi întreţinere Cazan special pe motorină / gaz Logano GE515 • Ediţia 06/2001 Buderus Heiztechnik GmbH • http://www.Inspectarea şi întreţinerea instalaţiei 14 Lucrări de întreţinere orientate spre necesităţi 1. 5. înlocuirea garniturilor de etanşare / a şnururilor de etanşare la arzător şi la uşa arzătorului Punerea în funcţiune a instalaţiei Controlul final al lucrărilor de inspecţie.de 63 . 4.

Suplimentar. ! Nu încercaţi să remediaţi deranjamentul prin apăsarea de mai mult de trei ori consecutiv a tastei de depanare (deparazitare). Dacă arzătorul nu porneşte nici după trei încercări. ! Apăsaţi tasta de depanare (deparazitare) a arzătorului (vezi instrucţiunile de utilizare ale arzătorului).de . tasta de depanare (deparazitare) se apasă consecutiv de mai mult de trei ori. transformatorul de aprindere al arzătorului poate fi deteriorat. puteţi consulta informaţiie necesare privind depanarea arzătorului în documentaţia tehnică a arzătorului respectiv.buderus. Dacă în cazul nepornirii arzătorului. PERICOL DE DETERIORARE A INSTALAŢIEI ATENŢIE prin apăsarea prea des repetată a tastei de depanare (deparazitare). Modificări sub rezerva îmbunătăţirilor tehnice! 64 64 Instrucţiuni de montaj şi întreţinere Cazan special pe motorină / gaz Logano GE515 • Ediţia 06/2001 Buderus Heiztechnik GmbH • http://www.15 Remedierea deranjamentelor arzătorului 15 Remedierea deranjamentelor arzătorului Deranjamentele instalaţiei de încălzire sunt afişate pe dispay-ul aparatului de reglare. deranjamentul arzătorului este semnalizat printr-un bec de avarie pe arzător. informaţii detaliate privind mesajele de deranjamente găsiţi în instrucţiunile de service ale aparatului de reglare respectiv.heiztechnik.

. . . . . 48 M Manta . . . . . . . 26 Temperatura gazelor de evacuare . . . . . . . . 9 Greutate . . . 5 Contract de inspecţie Contract de întreţinere (orientat spre necesităţi) . . . 10 Presiune dinamică gaze de ardere . . . . . . 10 R Regulator de temperatură . . . . . . . . . . . . .de 65 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 S Set ajutător de montaj . . . . . . . . . . . 9 F Flanşă de racordare . 27 Volum apă cazan . . . . . . . . . . .5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 Putere termică în focar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .heiztechnik. . . . . . . . 8 Diametru focar . . . 29 Ţ Ţeavă de alimentare . 30 . . . . . 9 I Isolaţie termică . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 Presiune de refulare (tiraj) . . . 5 T Teacă de imersie . . 9 Putere termică nominală . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 B Bloc de cazan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38 Mărime cazan . . . . . . 14 Presă de niplare cazan . . . . . . . . . . . . . 9 Lungime focar . . . . . . . . . . . . . . . . 41 Plăci de blocare a gazelor fierbinţi . . . . . . . . . . . . 10 Temperatură tur . . . . . . . . . . . . . . . 55 Conţinut CO2 . . . . . . . . . . . . . 9 Modificări sub rezerva îmbunătăţirilor tehnice! 65 Instrucţiuni de montaj şi întreţinere Cazan special pe motorină / gaz Logano GE515 • Ediţia 06/2001 Buderus Heiztechnik GmbH • http://www. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 Volum de gaz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 Colector gaze de evacuare Combustibil . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 Aparat de reglare . . . . . . . . . . . . . . 25 C Capac gură de curăţare . . . . . . . . . . . . . . . 9. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55 Condiţii de utilizare cazan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 V Verificare la etanşeitate . . 10 Descriere produs . . . . . . 10 Termoizolaţia elementului posterior . . . .Index 16 16 Index A Adâncime uşă arzător . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 E Element intermediar . . . . . . . . . . 9 Lungime totală cazan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .buderus. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5. . . . . . . . . . . . . . . . 49 Arzător . . . . . . . . . . . . . . 9 Debit masic . . . . 49 Apă de umplere . . . . . . 18 Suprapresiune de lucru . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 Elemenţi de cazan . . . . . . . . .8 Apă de completare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43 G Gabarit . . . 5 D Date tehnice . . . . 21 Element posterior . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57 Piese manta perete posterior . . . . . . 26 Ţeavă de evacuare gaze de ardere . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37 Transport . . . 9 L Lungime bloc cazan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 Suprapresiune de lucru maximă . 10 P Perii de curăţare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 Plăci de dirijare a gazelor fierbinţi . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 Presă de niplare . . . . .

Instrucþiuni de utilizare Cazulul special pe motorinã / gaz Logano GE515 .

exclusiv combustibilul indicat. cu ce fel de combustibil trebuie să fie alimentată instalaţia Dvs. vă rugăm să ne contactaţi. la punerea în funcţiune.Prefaţă Aparatul corespunde cerinţelor fundametale ale normelor şi directivelor aplicabile. PERICOL DE DETERIORARE A INSTALAŢIEI ATENŢ IE! prin utilizarea de combustibil necorespunzător. Combustibilul corect Pentru o funcţionare ireproşabilă înstalaţia tebuie alimentată cu combustibilul corespunzător. va completa în tabelul de mai jos. Modificări sub rezerva îmbunătăţirilor tehnice! 2 68 Instrucţiuni de utilizare Cazan special pe motorină / gaz Logano GE515 • Ediţia 11/2001 Buderus Heiztechnik GmbH • http://www. ! Utilizaţi pentru instalaţia Dvs.heiztechnik.de . Actualizarea documentaţiei Petru propuneri de îmbunătăţire sau în cazul unor nereguli constatate. INDICAŢIE PENTRU UTILIZATOR Dacă doriţi să folosiţi pentru instalaţie un alt tip de combustibil. Cu privire la aceste instrucţiuni Prezentele instrucţiuni conţin informaţii importante pentru exploatarea şi întreţinerea sigură şi corectă a cazulului special pe motorină / gaz Logano GE515. Conformitatea a fost dovedită. Specialistul Dvs.buderus. funcţionarea şi caracteristicile tehnice pot prezenta abateri minore. Documentele corespunzătoare precum şi Declaraţia de conformitate în original sunt păstrate la producător. Utilizaţi acest combustibil: Ştampila/Semnătura/Data Sub rezerva modificărilor tehnice! Datorită perfecţionărilor permanente. O copie a Declaraţiei de conformitate se găseşte în instrucţiunile de montaj şi întreţinere. atunci vă recomadăm să cereţi sfatul specialistului Dvs. ilustraţiile.

. .1 Clasificarea apei . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .77 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 De ce este importantă o întreţinere regulată? . . . . .2 Proprietăţile apei . . . . . . . . . . . . . . .75 5 Scoaterea instalaţiei din funcţiune . . . . . . . . . .buderus. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .79 Modificări sub rezerva îmbunătăţirilor tehnice! 69 Instrucţiuni de utilizare Cazan special pe motorină / gaz Logano GE515 • Ediţia 11/2001 Buderus Heiztechnik GmbH • http://www. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 Destinaţia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .75 4. . .2 Punerea în funcţiune a aparatului de reglare şi a arzătorului . . . . . . .76 6 7 Înlăturarea deranjamentelor arzătorului Întreţinerea instalaţiei . . . . . . . . . . . . . . . . . .76 5. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .de 3 . .2 Structura indicaţiilor . . . . . . . . .70 1. . . . . . . . .. . . . . . . . . .3 Respectaţi aceste indicaţii de siguranţă . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .73 Utilizaţi apă corespunzătoare pentru umplere şi pentru completare 3. . . . . . . . . . . . . . . . .73 3. . . . . . . . . . .1 Pregătirea instalaţiei pentru punerea în funcţiune . . . . . . . . . . . . . . .75 4. . . . . . . .. .. . .78 7. . . . . . . . . . . .74 4 Punerea în funcţiune a instalaţiei .2 Verificarea şi corectarea presiunii apei.70 1. . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . 76 5. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Cuprins 1 Pentru siguranţa Dvs . . . . . .1 Scoaterea din funcţiune a aparatului de reglare şi a arzătorului . . . . . . . . . . . . . . . . .72 . . .70 2 3 Descrierea produsului .heiztechnik. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .70 1. . . . . . . . . . . . . .2 Scoaterea din funcţiune a instalaţiei în caz de urgenţă . . .78 7. . . . . . . . . . . . . .

! Nu aprindeţi foc! Nu fumaţi! Nu folosiţi bricheta! ! Evitaţi producerea de scântei! Nu acţionaţi întrerupătoare electrice.2 Structura indicaţiilor Se deosebesc două trepte de pericole care sunt indicate prin cuvinte de atenţionare: PERICOL DE MOARTE Indică un pericol care este posibil fie generat de un produs şi care.1 Pentru siguranţa Dvs 1 Pentru siguranţa Dvs 1. nu folosiţi telefonul. dar nu sunaţi! ! Părăsiţi clădirea! ! Anunţaţi telefonic întreprinderea furnizoare de gaz din afara clădirii! ! Alarmaţi eventual poliţia sau pompierii! ! În cazul scăpărilor de gaz perceptibile cu auzul. ! Instalaţia de încălzire se va monta numai de către un specialist în instalaţii de încălzire. economică şi ecologică a instalaţiei. vă recomandăm să respectaţi indicaţiile de siguranţă şi instrucţiunile de utilizare. Pentru o exploatare sigură. La miros de gaz există pericol de explozie. care poate conduce la răniri medii sau uşoare sau la pagube materiale. părăsiţi imediat zona periculoasă! 1. ! Exploataţi cazanul de încălzite numai conform destinaţiei sale şi într-o stare tehnică ireproşabilă. ! Lăsaţi-vă instruiţi în detaliu privind deservirea instalaţiei de către firma specializată în instalaţii de încălzire. PERICOL DE ACCIDENTARE/ DE DETERIORARE A INSTALAŢIEI ATENŢ IE! AVERTIZARE! Indică o situaţie periculoasă potenţial. INDICAŢIE PENTRU UTILIZATOR Aici primiţi sfaturi practice pentru un reglaj şi o exploatare optimă a echipamentului cât şi alte informaţii folositoare.heiztechnik. La aceste cazane îşi găsesc utilizarea sistemele de reglare ale seriei 4000. S-a pus un accent deosebit pe un mod de deservire prietenos.3 Respectaţi aceste indicaţii de siguranţă Cazanul special pe motorină / gaz Logano GE515 este construit şi produs după cele mai noi cunoştinţe tehnologice şi reguli privind siguranţa în funcţionare.1 Destinaţia Cazanul special pe motorină / gaz Logano GE515 a fost conceput pentru încălzirea apei ca agent termic. PERICOL DE MOARTE prin explozia gazelor inflamabile. Modificări sub rezerva îmbunătăţirilor tehnice! 4 70 Instrucţiuni de utilizare Cazan special pe motorină / gaz Logano GE515 • Ediţia 11/2001 Buderus Heiztechnik GmbH • http://www. poate conduce la răniri grave sau poate provoca chiar moartea. ! Citiţi cu atenţie instrucţiunile de utilizare. AVERTIZARE! 1. Pot fi utilizate toate arzătoarele pe motorină respectiv pe gaz verificate după EN 267 sau EN 676. fără aplicarea de măsuri pe prevenire suficiente. dacă domeniul de lucru ale acestora coincide cu datele tehnice ale cazanului. stechere sau soneria! ! Închideţi robinetul principal de gaz! ! Deschideţi ferestrele şi uşile! ! Avertizaţi locatarii.de . Printr-o deservire necorespunzătoare a Logano GE515 pot apare pagube materiale.buderus.

diluanţi şi detergenţi.3. ! Aveţi în vedere ca lucrările la instalaţia de gaz să fie executate de o firmă specializată. PERICOL DE DETERIORARE A INSTALAŢIEI AVERTIZARE! ATENŢ IE! prin neefectuarea sau efectuarea necorespunzătoare a curăţării şi întreţinerii. AVERTIZARE! 1 1. adezivi). ! Nu este permisă funcţionarea cazanului dacă nu remediaţi neîntârziat această stare. concesionară. în spay-uri. vopsele.2 Executarea de lucrări la instalaţie PERICOL DE MOARTE prin explozia de gaze inflamabile. racordul de energie electrică.buderus. ! Evitaţi impurificarea aerului de combustie cu praf. DETERIORĂRI ALE CAZANULUI prin aer de combustie impurificat. AVERTIZARE! Insuficienţa de aer de combustie poate conduce la emanaţii de gaz periculoase. ! Dispuneţi inspectarea.heiztechnik.1 Amplasarea PERICOL DE MOARTE prin otrăvire. prima punere în funcţiune.Pentru siguranţa Dvs 1. ! Aveţi în vedere ca deschiderile pentru accesul aerului şi pentru ventilaţie să nu fie micşorate sau obturate. ATENŢ IE! ! Nu utilizaţi niciodată detergenţi cu conţinut de clor şi hidrocarburi halogenate (de ex. ! Recomadăm încheierea unui contract pentru o inspecţie anuală şi o întreţinere în funcţie de necesităţi. PERICOL DE INCENDIU datorită materialelor sau lichidelor inflamabile. PERICOL DE DETERIORARE A INSTALAŢIEI ATENŢ IE! prin îngheţ. motorină şi de evacuare a gazelor de ardere. curăţarea şi întreţinerea instalaţiei o dată pe an. ! Nu depozitaţi materiale sau lichide inflamabile în vecinătatea nemijlocită a cazanului.3. ! Nu uscaţi rufe în încăperea centralei termice.de 5 . ! Aveţi în vedere ca încăperea cazanului să fie protejată de îngheţ. de către o firmă specializată. racordurile de gaz. întreţinerea şi menţinerea în funcţiune să fie executate de către o firmă specializată. ! Aveţi în vedere ca montajul. Modificări sub rezerva îmbunătăţirilor tehnice! 71 Instrucţiuni de utilizare Cazan special pe motorină / gaz Logano GE515 • Ediţia 11/2001 Buderus Heiztechnik GmbH • http://www.

1 şi Fig. 3). 1 Cazan special pe motorină / gaz Logano GE515 Poz.de . – Aparatul de reglare (Fig. 1. 4: Aparatul de reglare 1 1 1 Fig. Blocul cazanului transferă căldura produsă de arzătzor agentului termic. 2: Izolaţia termică Poz. Poz. 4) Aparatul de reglare serveşte la supravegherea şi comandarea tuturor componentelor electrice ale cazanului special pe motorină / gaz Logano GE515. 1: Mantaua cazanului (îmbrăcămintea) Poz. 3 2 1 Fig.heiztechnik. Mantaua cazanului şi izolaţia termică împiedică pierderea de energie. 3: Blocul cazanului Poz. Poz. Fig. 2. 2 Cazan special pe motorină / gaz Logano GE515 Poz. – Mantaua cazanului (îmbrăcămintea. izolaţia termică (Fig. Poz. 1). Poz.2 Descrierea produsului 2 Descrierea produsului 4 1 Componentele principale ale cazanului special pe motorină / gaz Logano GE515 ie sunt: – Blocul cazanului (Fig. 1. 2). 1.buderus. 1: Mantaua cazanului (îmbrăcămintea) Modificări sub rezerva îmbunătăţirilor tehnice! 6 72 Instrucţiuni de utilizare Cazan special pe motorină / gaz Logano GE515 • Ediţia 11/2001 Buderus Heiztechnik GmbH • http://www.

2 "Proprietăţile apei". – Apa pentru umplere: este apa cu care se umple instalaţia înainte de prima punere în funcţiune. – Apa pentru completare: este apa cu care se completează apa din instalaţie după o eventuală pierdere de apă. 3.de 7 . – Apa de încălzire (agentul termic): este apa care se găseşte în instalaţia Dvs. Respectaţi cerinţele de bază specifice instalaţiei cu privire la proprietăţile apei. În funcţie de scopul pentru care este folosită. se foloseşte apă ca agent termic. descrise în Capitol 3.1 Clasificarea apei În instalaţia Dvs. Modificări sub rezerva îmbunătăţirilor tehnice! 73 Instrucţiuni de utilizare Cazan special pe motorină / gaz Logano GE515 • Ediţia 11/2001 Buderus Heiztechnik GmbH • http://www.buderus.heiztechnik. apa poartă denumiri diferenţiate.Utilizaţi apă corespunzătoare pentru umplere şi pentru completare 3 3 Utilizaţi apă corespunzătoare pentru umplere şi pentru completare Acest capitol vă oferă informaţii generale privind clasificarea apei în instalaţia Dvs.

3
3.2

Utilizaţi apă corespunzătoare pentru umplere şi pentru completare
Proprietăţile apei

Orice apă conţine substanţe, cum este de ex. Ca (HCO3)2 (carbonat acid de calciu), care pot influenţa funcţia instalaţiei Dvs. de încălzire. Acesta poate conduce la coroziune, formare de piatră sau depuneri. Pentru ca instalaţia Dvs. de încălzire să funcţioneze cât mai mult timp economic şi în siguranţă precum şi cu economie de energie, recomandăm verificarea proprietăţilor apei de umplere şi de completare respectiv prepararea acesteia. PERICOL DE DETERIORARE A INSTALAŢIEI
ATENŢ IE!

prin coroziune sau depunere de piatră cauzată de apa de umplere şi de completare, care nu corespunde cerinţelor specifice ale instalaţiei. ! Cereţi informaţii de la specialistul pentru instalaţii de încălzire sau de la furnizorul Dvs. oficial de apă privind concentraţia de Ca (HCO3)2 (carbonat acid de calciu) din zona Dvs. ! Dacă apa de unplere şi de completare nu corespunde cerinţelor specifice ale instalaţiei, atunci aceasta trebuie preparată. În acest caz adresaţi-vă specialistului pentru instalaţii de încălzire.

Pentru utilizarea şi prepararea corectă a apei de umplere respectiv de completare trebuie să respectaţi neapărat tabelul următor. Tabelul este un extras din fişa tehnică K8 "Prepararea apei pentru instalaţiile de încălzire cu apă caldă" cuprinsă în catalogul comercial Buderus.
Puterea totală a cazanului în kW 100 < Q ≤ 350 350 < Q ≤ 1000 100 < Q ≤ 350 350 < Q ≤ 1000 Tab. 1 Concentraţia de Ca (HCO3)2 în mol/m³ ≤ 2,0 ≤ 1,5 > 2,0 > 1,5 Cantitatea maximă de apă de umplere şi de completare Vmax în m³ Vmax = de 3 ori volumul instalaţiei Q ( kW ) V max = 0, 0313 ⋅ -----------------------------------------------mol Ca ( HCO 3 ) 2  -------- 3 m Valoare pH agent termic 8,2–9,5

8,2–9,5

Cerinţe privind apa de umplere, completare şi agentul termic

Modificări sub rezerva îmbunătăţirilor tehnice!

8

74 Instrucţiuni de utilizare Cazan special pe motorină / gaz Logano GE515 • Ediţia 11/2001

Buderus Heiztechnik GmbH • http://www.heiztechnik.buderus.de

Punerea în funcţiune a instalaţiei

4

4

Punerea în funcţiune a instalaţiei

Acest capitol vă prezintă cum pregătiţi instalaţia pentru punerea în funcţiune precum şi cum puteţi pune în funcţiune aparatul de reglare şi arzătorul.

4.1

Pregătirea instalaţiei pentru punerea în funcţiune

Pentru ca instalaţia să poată fi pusă în funcţiune, trebuie să verificaţi următoarele: ! presiunea apei în instalaţie (vezi capitolul 7.2 "Verificarea şi corectarea presiunii apei", pagina 13), ! dacă ventilul principal de admisie al combustibilului este deschis, ! dacă este cuplat întrerupătorul de avarie a instalaţiei de încălzire. Solicitaţi specialistului pentru instalaţii de încălzire să vă arate unde se află ventilul de umplere în sistemul de conducte (retur) al instalaţiei Dvs.

4.2

Punerea în funcţiune a aparatului de reglare şi a arzătorului

Puneţi în funcţiune cazanul prin intermediul aparatului de reglare (aici, spre exemplificare, figura 3: aparatul de reglare seria 4000). Odată cu punerea în funcţiune a aparatului de reglare se pune automat în funcţiune şi arzătorul. Arzătorul poate fi pornit în continuare de aparatul de reglare. Pentru informaţii supimentare în legătură cu acestea, consultaţi instrucţiunile de utilizare ale aparatelor de reglare sau ale arzătoarelor respective. ! Comutaţi regulatorul de temperaură al agentului termic (Fig. 3, Poz. 1) pe "AUT". ! Comutaţi întrerupătorul (Fig. 3, Poz. 2) în poziţia "I" (pornit). INDICAŢIE PENTRU UTILIZATOR ! Respectaţi instrucţiunile de utilizare ale aparatului de reglare. 1 2

Fig. 3

Aparat de reglare (aici de ex.: Logamatic 4000)

Poz. 1: Regulator temperatură agent termic Poz. 2: Comutator de funcţionare

Modificări sub rezerva îmbunătăţirilor tehnice!

75 Instrucţiuni de utilizare Cazan special pe motorină / gaz Logano GE515 • Ediţia 11/2001

Buderus Heiztechnik GmbH • http://www.heiztechnik.buderus.de

9

5

Scoaterea instalaţiei din funcţiune

5

Scoaterea instalaţiei din funcţiune
5.2 Scoaterea din funcţiune a instalaţiei în caz de urgenţă
INDICAŢIE PENTRU UTILIZATOR ! Deconectaţi instalaţia numai în caz de urgenţă prin intermediul siguranţei încăperii centralei termice sau a comutatorului de avarie. În alte cazuri de pericol, închideţi imediat ventilul princpal de admisie a combustibilului şi scoateţi instalaţia de sub tensiune cu ajutorul siguranţei încăperii centralei termice sau a comutatorului de avarie (vezi capitolul 1.3 "Respectaţi aceste indicaţii de siguranţă", pagina 4).

Acest capitol vă prezintă cum puteţi scoate din funcţiune cazanul, aparatul de reglare şi arzătorul. În continuare se prezintă cum puteţi deconecta instalaţia în caz de urgenţă. PERICOL DE DETERIORARE A INSTALAŢIEI
ATENŢ IE!

prin îngheţ. Instalaţia poate îngheţa pe ger, dacă nu este în funcţiune, de ex. deconectare datorită unei situaţii de avarie. ! Protejaţi instalaţia în caz de pericol de îngheţ. ! Goliţi agentul termic prin punctul cel mai de jos al instalaţiei cu ajutorul robinetului KFE (robinet de umplere şi golire al cazanului). Ventilul de aerisire din punctul cel mai înalt al instalaţiei trebuie să fie deschis în această situaţie.

! Închideţi robinetul principal de admisie al combustibilului.

5.1

Scoaterea din funcţiune a aparatului de reglare şi a arzătorului

Scoateţi din funcţiune cazanul prin intermediul aparatului de reglare (aici, de exemplu figura 3: aparat de reglare din seria 4000). Prin scoaterea din funcţiune a aparatului de reglare, arzătorul va fi deconectat simultan, automat. ! Comutaţi întrerupătorul (Fig. 3, Poz. 1) în poziţia "0" (oprit). INDICAŢIE PENTRU UTILIZATOR Pentru informaţii suplimentare în legătură cu acestea, consultaţi instrucţiunile de utilizare ale aparatelor de reglare sau ale arzătoarelor respective.

Modificări sub rezerva îmbunătăţirilor tehnice!

10

76 Instrucţiuni de utilizare Cazan special pe motorină / gaz Logano GE515 • Ediţia 11/2001

Buderus Heiztechnik GmbH • http://www.heiztechnik.buderus.de

heiztechnik. de ex.de 11 . Dacă arzătorul nu porneşte nici după trei încercări. deconectare datorită unei situaţii de avarie. dacă nu este în funcţiune. Dacă în cazul nepornirii arzătorului. puteţi consulta informaţiie necesare privind depanarea arzătorului în documentaţia tehnică a arzătorului respectiv. atunci agentul termic trebuie golit prin punctul cel mai de jos al instalaţiei cu ajutorul robinetului KFE (robinet de umplere şi golire al cazanului). Modificări sub rezerva îmbunătăţirilor tehnice! 77 Instrucţiuni de utilizare Cazan special pe motorină / gaz Logano GE515 • Ediţia 11/2001 Buderus Heiztechnik GmbH • http://www.Înlăturarea deranjamentelor arzătorului 6 6 Înlăturarea deranjamentelor arzătorului Deranjamentele instalaţiei de încălzire sunt afişate pe display-ul aparatului de reglare. Suplimentar. PERICOL DE DETERIORARE A INSTALAŢIEI ATENŢ IE! prin îngheţ. tasta de depanare (deparazitare) se apasă consecutiv de mai mult de trei ori. deranjamentul arzătorului este semnalizat printr-un bec (semnal luminos) pe arzător. ! Apăsaţi tasta de depanare (deparazitare) a arzătorului (vezi instrucţiunile de utilizare ale arzătorului). pentru a fi protejată de pericolul de îngheţ. PERICOL DE DETERIORARE A INSTALAŢIEI ATENŢ IE! prin apăsarea prea des repetată a tastei de depanare (deparazitare). Instalaţia poate îngheţa pe ger. datorită unei deconectări de avarie instalaţia urmează să fie menţinută scoasă din funcţiune câteva zile. informaţii detaliate privind mesajele de deranjamente găsiţi în instrucţiunile de service ale aparatului de reglare respectiv. ! Dacă. ! Nu încercaţi să remediaţi deranjamentul prin apăsarea de mai mult de trei ori a tastei de depanare (deparazitare). transformatorul de aprindere al arzătorului se poate deteriora.buderus.

buderus. ! Instalaţia trebuie inspectată.7 Întreţinerea instalaţiei 7 Întreţinerea instalaţiei În acest capitol este explicată importanţa întreţinerii regulate a instalaţiei Dvs. 7. – pentru menţinerea la un nivel ridicat a arderii ecologice. curăţată şi intreţinută o dată pe an de către un specialist pentru instalaţii de încălzire. ! Recomandăm încheierea unui contract pentru o verificare anuală şi întreţinere în funcţie de necesităţi.1 De ce este importantă o întreţinere regulată? Întreţinerea regulată a instalaţiei trebuie efectuată din următoarele motive: – pentru obţinerea unui randament ridicat şi funcţionarea economică a instalaţiei (consum redus de combustibil). Modificări sub rezerva îmbunătăţirilor tehnice! 12 78 Instrucţiuni de utilizare Cazan special pe motorină / gaz Logano GE515 • Ediţia 11/2001 Buderus Heiztechnik GmbH • http://www. – pentru atingerea unei siguranţe ridicate în funcţionare. În continuare se arată cum puteţi controla şi corecta singur presiunea apei din instalaţie.de .heiztechnik. PERICOL DE DETERIORARE A INSTALAŢIEI ATENŢ IE! datorită lipsei sau efectuării necorespunzătoare a curăţării şi întreţinerii.

pagina 7). presiunea agentului termic se măsoară la început zilnic apoi în intervale de timp din ce în ce mai mari. Dacă trebuie să completaţi prea des apa în instalaţie atunci. 7.Întreţinerea instalaţiei 7. în instalaţie se pot forma perne de aer. dacă este cazul. – Dacă volumul agentului termic se stabilizează.buderus.1 Când trebuie verificată presiunea în instalaţie? – Volumul apei de umplere sau de completare scade mult în primele zile deoarece se degajă puternic gaze. presiunea apei trebuie controlată o dată pe lună. instalaţia poate fi deteriorată prin coroziune sau formare de piatră. Modificări sub rezerva îmbunătăţirilor tehnice! 79 Instrucţiuni de utilizare Cazan special pe motorină / gaz Logano GE515 • Ediţia 11/2001 Buderus Heiztechnik GmbH • http://www. în cazul instalaţiilor nou umplute. în instalaţie trebuie să se găsească o cantitate suficientă de apă.. atunci trebuie completată apa din instalaţie (vezi capitolul 3 "Utilizaţi apă corespunzătoare pentru umplere şi pentru completare". PERICOL DE DETERIORARE A INSTALAŢIEI ATENŢ IE! prin completări prea dese cu apă. ! Aerisiţi instalaţia de încălzire prin intermediul radiatoarelor şi.2. INDICAŢIE PENTRU UTILIZATOR În cazul degajării de gaze din apa de umplere sau de completare.de 13 . completaţi apa din instalaţie.2 Verificarea şi corectarea presiunii apei 7 Pentru asigurarea funcţionării instalaţiei Dvs. Astfel. în funcţie de proprietăţile apei. Dacă presiunea apei în instalaţie este prea mică. ! Informaţi specialistul pentru instalaţii de încălzire dacă trebuie să completaţi des agentul termic.heiztechnik.