Instrucþiuni de montaj, întreþinere, utilizare ºi service

Cazulul special pe motorinã / gaz Logano GE515

Prefaţă
Aparatul corespunde cerinţelor fundametale corespunzătoare directivelor europene din domeniu. Conformitatea a fost dovedită. Documentele corespunzătoare precum şi Declaraţia de conformitate în original sunt păstrate la producător. Cu privire la aceste instrucţiuni Prezentele instrucţiuni de montaj şi întreţinere conţin informaţii importante pentru montare, punere în funcţiune şi întreţinere sigură şi corectă a cazulului special pe motorină / gaz Logano GE515. Instrucţiunile de montaj şi întreţinere se adresează specialiştilor în instalaţii de încălzire, care, pe baza pregătirii lor de specialitate şi a experienţei, deţin cunoştinţele necesare cu privire la instalaţiile de încălzire şi la instalaţiie de alimentare cu motorină şi gaz. Cazulul special pe motorină / gaz Logano GE515 se livrează în două variante (în elemenţi şi niplat în bloc). Aceste instrucţiuni de montaj şi întreţinere explică în mod special montajul şi întreţinerea pentru cazanele livrate în elemenţi şi în bloc.

Sub rezerva modificărilor tehnice! Datorită perfecţionărilor permanente, ilustraţiile, funcţionarea şi caracteristicile tehnice pot prezenta abateri minore. Actualizarea documentaţiei Pentru propuneri de îmbunătăţire sau în cazul unor nereguli constatate, vă rugăm să ne contactaţi.

Modificări sub rezerva îmbunătăţirilor tehnice!

2

2 Instrucţiuni de montaj şi întreţinere Cazan special pe motorină / gaz Logano GE515 • Ediţia 06/2001

Buderus Heiztechnik GmbH • http://www.heiztechnik.buderus.de

Cuprins
1 2 Generalităţi Siguranţa .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6

2.1 Destinaţia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6 2.2 Structura indicaţiilor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6 2.3 Respectaţi aceste indicaţii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7

3 4 5

Descrierea produslui . Date tehnice Mod de livrare .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11

5.1 Logano GE515 – livrare în block . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 5.2 Logano GE515 – livrare în elemenţi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11

6 7

Modul de transport al cazanului Amplasarea cazanului .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13

7.1 Scule şi materiale ajutătoare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 7.2 Distanţe recomandate până la pereţii încăperii centralei termice . . . . . . . . . . . . . . 15 7.3 Aşezarea cazanului pe un postament respectiv pe o fundaţie . . . . . . . . . . . . . . . 16

8

Montarea blocului de cazan
8.1 8.2 8.3 8.4 8.5 8.6 8.7 8.8 8.9

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 . . . . . . . . . . . . . . . 18 . . . . . . . . . . . . . . . 18 . . . . . . . . . . . . . . . 25 . . . . . . . . . . . . . . . 26 . . . . . . . . . . . . . . . 26 . . . . . . . . . . . . . . . 27 . . . . . . . . . . . . . . . 28 . . . . . . . . . . . . . . . 30 . . . . . . . . . . . . . . . 33 . . . . 43

Ordinea (poziţia) elemenţilor în blocul cazanului . . . . . . . . Niplarea blocului de cazan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Amplasarea blocului de cazan – livrare în bloc (cazan niplat) Montarea ţevii de alimentare (cutia cu piese de montaj) . . . Etanşarea tecii de imersie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Verificarea etanşeităţii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Racordarea cazanului la reţeaua de apă . . . . . . . . . . . . . Montarea armăturilor şi a uşii arzătorului . . . . . . . . . . . . . Montarea mantăii cazanului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9

Racordarea cazanului la sistemul de evacuare a gazelor de ardere .

9.1 Montarea manşonului de etanşare la racordul gazelor de evacuare (echipament opţional) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43 9.2 Montarea senzorului de temperatură pentru gazele de evacuare (echipament opţional) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44

10 Montarea aparatului de reglare .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45

10.1 Montarea aparatului de reglare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 10.2 Montarea setului de senzori de temperatură şi a cablului arzătorului . . . . . . . . . . . 46

Modificări sub rezerva îmbunătăţirilor tehnice!

3 Instrucţiuni de montaj şi întreţinere Cazan special pe motorină / gaz Logano GE515 • Ediţia 06/2001

Buderus Heiztechnik GmbH • http://www.heiztechnik.buderus.de

3

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .buderus. . . . . . . . . 54 13. . .heiztechnik. . . . . 62 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 Scoaterea instalaţiei din funcţiune . . 49 . . . . . . . . . 50 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5 12. . . . . . . . . . . . . . . . . Curăţarea umedă a cazanului . . . . . . 64 Indicaţii generale . . . . . . . . . . . Procesele verbale de inspecţie şi întreţinere . .3 12. . . . . . . Curăţarea cazanului cu perii . . . . . . . .1 14. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55 . . . . . .1 12. Verificarea presiunii apei din instalaţie . . . .5 14. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 . . . . . . . . .1 Scoaterea instalaţiei din funcţiune prin intermediul aparatului de reglare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49 . . . . . . .2 14. . . . . . . . . . . . . . . . 60 . . . . . . . . 55 . Ridicarea temperaturii gazelor de evacuare Procesul verbal de punere în funcţiune . . . . . . . . . . . . . 56 . . . 67 Modificări sub rezerva îmbunătăţirilor tehnice! 4 4 Instrucţiuni de montaj şi întreţinere Cazan special pe motorină / gaz Logano GE515 • Ediţia 06/2001 Buderus Heiztechnik GmbH • http://www. . . . . 51 . . . . . . . .6 . . . . . . . . . Pregătirea instalaţiei pentru funcţionare . . . . . . . . . . . . . . . 15 Remedierea deranjamentelor arzătorului . .6 . . . De ce este importantă o întreţinere regulată? . . . . . . . . . .4 12. . . . . . .de . . . . 55 . . .3 14. . . . . . . 50 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Cuprins 11 Montarea arzătorului 12. . . 14. . . . . . 65 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 Index 17 Declaraţie de conformitate . . . . . 53 12 Punerea în funcţiune a instalaţiei Umplerea instalaţiei . . . . . . . . . . . . Punerea în funcţiune a aparatului de reglare Punerea în funcţiune a arzătorului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 Scoaterea instalaţiei din funcţiune în caz de urgenţă . 48 . . . . . . . . . . . .2 12. . . . . . . . . .4 14. . . . . . . . . . . . 54 14 Inspectarea şi întreţinerea instalaţiei . . . . . . . . . . 54 13. .

5) cazanele cu puteri mai mari de 100 kW trebuie echipate din construcţie cu un Polonia dispozitiv de protecţie la lipsa de apă (SYR Typ 933.2. Motorină EL Gaz lichefiat Gaz natural Observaţie pentru În exploatarea practică.heiztechnik. Puterile indicate în tabelul "Date tehnice" sunt puteri nominale. care este corespunzător pentru combustibilii indicaţi pentru cazanul Logano GE515. Acestea sunt hotărâtoare şi trebuie respectate necondiţionat. Modificări sub rezerva îmbunătăţirilor tehnice! 5 Instrucţiuni de montaj şi întreţinere Cazan special pe motorină / gaz Logano GE515 • Ediţia 06/2001 Buderus Heiztechnik GmbH • http://www. Observaţie pentru Conform PN-91/B-2414 (p.Generalităţi 1 1 Generalităţi INDICAŢIE PENTRU UTILIZATOR Pentru montarea şi exploatarea instalaţiei se vor respecta normele şi directivele specifice fiecărei ţări! Respectaţi datele inscripţionate pe plăcuţa de identificare a cazanului. Alegeţi un arzător. Condiţii de exploatare şi constante de timp Temperatură maximă tur Suprapresiune maximă de lucru Regulator de temperatură Supraveghetor/limitator Combustibili Logano GE515 Observaţie °C bar s s Elveţia 110 6 40 40 Toate celelalte ţări 100–1201 6 40 40 Biogaz (condiţii speciale de funcţionare) Cazanul Logano GE515 poate fi expolatat cu combustibilii indicaţi. 1 În conformitate cu normele şi directivele specifice fiecărei ţări.1). parţial Elveţia aceste valori nu se ating.de 5 .buderus. prin prisma respectării prescripţiilor LRV în cadrul domeniului de putere dat.

2 Structura indicaţiilor Se deosebesc două trepte de pericole care sunt indicate prin cuvinte de atenţionare: PERICOL DE MOARTE Indică un pericol care este posibil fie generat de un produs şi care.heiztechnik.de .2 Siguranţa 2 Siguranţa Respectaţi pentru siguranţa Dvs. aceste instrucţiuni. Pot fi utilizate toate arzătoarele pe motorină respectiv pe gaz verificate după EN 267 sau EN 676. Modificări sub rezerva îmbunătăţirilor tehnice! 6 6 Instrucţiuni de montaj şi întreţinere Cazan special pe motorină / gaz Logano GE515 • Ediţia 06/2001 Buderus Heiztechnik GmbH • http://www. 2. La aceste cazane îşi găsesc utilizarea sistemele de reglare ale seriei 4000.buderus. AVERTIZARE! INDICAŢIE PENTRU UTILIZATOR Sfaturi practice pentru o exploatare şi reglare optimă a echipamentului cât şi alte informaţii folositiare. care poate conduce la răniri medii sau uşoare sau la pagube materiale. Alte simboluri pentru marcarea pericolelor şi a indicaţiilor pentru utilizator: PERICOL DE MOARTE prin electrocutare. dacă domeniile de lucru ale acestora coincid cu datele tehnice ale cazanului. poate conduce la răniri grave sau poate provoca chiar moartea. făra aplicarea de măsuri pe prevenire suficiente. PERICOL DE ACCIDENTARE/ DE DETERIORARE A INSTALAŢIEI ATENŢIE AVERTIZARE! Indică o situaţie periculoasă potenţial. 2.1 Destinaţia Cazanul special pe motorină / gaz Logano GE515 este conceput pentru încălzirea apei ca agent termic.

Cu această ocazie se va verifica funcţionarea ireproşabilă a întregii instalaţii. ! Defecţiunile se vor remedia imediat. ! O deconectare prin intermediul aparatului de reglare nu este suficientă. ! Dispuneţi efectuarea o dată pe an a curăţării şi întreţinerii. instalaţia trebuie deconectată de la reţeaua de energie electrică. ! Prin montarea unui filtru de nămol pe retur se previne avarierea cazanului.heiztechnik. Modificări sub rezerva îmbunătăţirilor tehnice! 7 Instrucţiuni de montaj şi întreţinere Cazan special pe motorină / gaz Logano GE515 • Ediţia 06/2001 Buderus Heiztechnik GmbH • http://www. PERICOL DE DETERIORARE A INSTALAŢIEI ATENŢIE prin depuneri.de 7 . recomandăm montarea pe partea de instalaţie de apă a unui filtru de impurităţi.buderus. PERICOL DE MOARTE prin electrocutare. zgomote şi coroziune. INDICAŢIE PENTRU UTILIZATOR Pentru evitarea impurificării cazanului. concesionare.Siguranţa 2.3 Respectaţi aceste indicaţii PERICOL DE MOARTE prin explozia gazelor inflamabile. AVERTIZARE! ! Înaintea începerii oricăror lucrări la instalaţia de încălzire. pentru evitarea deteriorării instalaţiei. AVERTIZARE! 2 ! Lucrările la instalaţia de gaz se vor executa numai prin firme autorizate. de ex. ! Spălaţi foarte bine instalaţia existentă înainte de racordarea cazanului. PERICOL DE DETERIORARE A INSTALAŢIEI ATENŢIE datorită curăţării şi întreţinerii defectuoase. supraîncălzire locală. decuplare prin întrerupătorul de avarie din faţa încăperii centralei termice.

1. pagina 9). 3). 2). 1 1 1 Fig. poz. Se pot însă procura de la Buderus plăci decupate (dimensiunea orificiului este în funcţie de arzător).3 Descrierea produslui 3 Descrierea produslui 4 1 Cazanul special pe motorină / gaz Logano GE515 se livrează cu arzător sau fără arzător. 1: Mantaua cazanului (îmbrăcămintea) Modificări sub rezerva îmbunătăţirilor tehnice! 8 8 Instrucţiuni de montaj şi întreţinere Cazan special pe motorină / gaz Logano GE515 • Ediţia 06/2001 Buderus Heiztechnik GmbH • http://www. poz. izolaţia termică (fig. La Logano GE515 cu arzătoare pentru motorină sau gaz cu aer insuflat placa decupată a arzătorului este inclusă în echipamentul livrat. 1. Blocul cazanului transferă căldura produsă de arzător agentului termic.de . poz. 2 Cazan special pe motorină / gaz Logano GE515 Poz. – Mantaua cazanului (îmbrăcămintea fig. 2. 1 şi fig. PERICOL DE DETERIORARE A INSTALAŢIEI ATENŢIE 3 2 1 prin utilizarea unui arzător necorespunzător. 1).buderus. 1: Mantaua cazanului (îmbrăcămintea) Poz. 1. 1 Cazan special pe motorină / gaz Logano GE515 Poz. Placa arzătorului se livrează ca flanşă oarbă. poz. 4). – Aparatul de reglare (fig. 2: Termoizolaţia Poz. ! Utilizaţi numai arzătorul care corespunde prevederilor tehnice ale cazanului special pe motorină / gaz Logano GE515 (vezi capitolul 4 "Date tehnice".heiztechnik. Fig. ca accesoriu opţional. Aparatul de regare serveşte pentru supravegherea şi comandarea tuturor componentelor electrice ale cazanului special pe motorină / gaz Logano GE515. 3: Blocul cazanului Poz. Mantaua cazanului şi izolaţia termică împiedică pierderea de energie. 4: Aparatul de reglare Componentele principale ale cazanului special pe motorină / gaz Logano GE515 sunt: – Blocul cazanulzui (fig.

Modificări sub rezerva îmbunătăţirilor tehnice! 9 Instrucţiuni de montaj şi întreţinere Cazan special pe motorină / gaz Logano GE515 • Ediţia 06/2001 Buderus Heiztechnik GmbH • http://www. = = = = = Racord de golire (Rp ¾) Lungime bloc cazan Lungime totală cazan Racord retur la cazan Racord tur la cazan Logano GE515 Mărime cazan Elemenţi cazan Putere nominală Putere termică în focar Lungime totală cazan (L) Lungime bloc cazan (LK) Dimensiuni de gabarit. 3 1 2 3 EL LK L RK VK Date tehnice pentru Logano GE515 (dimensiuni în mm) Flanşa de racord corespunde cu comanda.heiztechnik. Umplerea cazanului şi a instalaţiei se va efectua printr-un ştuţ separat prin conducta de retur.2–547.8 2430 2210 lăţime 835 / înălţime 1315 / adâncime 170 lăţime 835 / înălţime 1315 / lungime LK 1 335 1 505 515 142 1430 294 487 1590 330 551 1753 366 616 1900 402 681 2060 438 745 1 675 1 845 2015 Greutatea cu ambalajul inclus este mai mare cu cca. redusă la DN 100.7 1 580 1 360 295 8 241–295 257.buderus.6 2090 1 870 455 11 401–455 428. Prin robinetul de golire (EL) este permisă numai golirea instalaţiei.8–319. DN 80 sau DN 65.Date tehnice 4 4 Date tehnice Datele tehnice vă oferă informaţii despre profilul performanţelor cazanului Logano GE515.6–259.0 1 750 1 530 350 9 296–350 316.2 2260 2040 510 12 456–510 488.4–489. bloc cazan Lungime focar Diametru focar Adâncime uşă arzător Greutate.de 9 . 6–8%. dar nu şi umplerea acesteia. cazan Volum de gaz 1 240 Nr. buc. kW kW mm mm mm mm mm mm mm kg l l 1270 258 421 1165 7 201–240 215. element cazan Dimensiuni de gabarit. Fig.1 1 920 1 700 400 10 351–400 374.6–377. netto1 Volum apă.6–429.

gaze evac. motorină.108 455 130 159–172 0.5–0. identificare CE cazan 2 3 4 5 2 240 °C °C kg/s 138 164–183 0.092–0.110 0.207–0.182–0. sarcină parţială (60%) Debit masic gaze de evac.138 kg/s % % Pa mbar °C bar 0.4–3.0647 295 138 161–183 0..233 kg/s 0.080 350 140 161–177 0. aprobare variantă constructivă cazan Nr. motorină. în sarcină totală Debit masic gaze de evac.109–0.6 1. Temperatură tur max. Modificări sub rezerva îmbunătăţirilor tehnice! 10 10 Instrucţiuni de montaj şi întreţinere Cazan special pe motorină / gaz Logano GE515 • Ediţia 06/2001 Buderus Heiztechnik GmbH • http://www.208 0.111 0.9 2. Temperatura minimă a gazelor de evacuare pentru dimnsionarea coşului de fum se consideră cu cca.136 0.. gaz.2. în sarcină parţială (60%) Temp.208–0. posibilă = Limită de siguranţă (STB) –18 K.135 0..160–0. 12 K mai mică.137 kg/s 0.182 0.135–0. sarcină parţială (60%) Debit masic gaze de evac.161 13 10 0 0.134–0.0461 AR 6154 Conform EN 303. gaz Presiune de refulare necesară (tiraj necesar) Rezistenţă dinamică gaze de ardere Temperatură tur maximum admisibilă4 Suprapresiune de lucru maximum admisibilă Nr.160 0.110–0.1–2.123 0.buderus. sarcină totală3 Debit masic gaze de evac.108 0. . Limită de siguranţă (termostat de siguranţă). sarcină totală3 Conţinut CO2. gaz.4 1. motorină Conţinut CO2.183–0..080 0.4 Date tehnice Logano GE515 Mărime cazan Temp.heiztechnik.233 0.123 510 140 164–174 0.095 0. gaze evac.1 100–1205 6 06-226-640 CE . Datele cu privire la sarcina totală se referă la domeniile de putere termică nominală superioară şi inferioară.065 0. posibilă = 100 – 18 = 82 °C.092–0.5–3. temperatură tur max.159–0.094 400 129 157–171 0.6 2. Corespunzător normelor şi directivelor specifice fiecărei ţări. Exemplu: Limită de siguranţă (STB) = 100 °C.0–1.208 0.183 0.1–1.3 2.de .

! La recepţionarea mărfii verificaţi dacă ambalajul este intact. C (corespunzătoare mărimii cazanului) Termoizolaţia 5.buderus.heiztechnik. ! Verificaţi dacă livrarea este completă. C (corespunzătoare mărimii cazanului) Termoizolaţia Modificări sub rezerva îmbunătăţirilor tehnice! 11 Instrucţiuni de montaj şi întreţinere Cazan special pe motorină / gaz Logano GE515 • Ediţia 06/2001 Buderus Heiztechnik GmbH • http://www.2 Piesa Logano GE515 – livrare în elemenţi Bucăţi Ambalaj 1 1–2 1 1 1 1 1–3 1 Palet Palet Cutie Cutie Legătură Cutie Cutii Sac PU Element anterior şi posterior precum şi uşa arzătorului Elemenţi intermediari – în funcţie de mărimea cazanului Armături Colector de gaze Tiranţi Piese pentru montaj (şine longitudinale şi ţeavă de alimentare) Manta colet A. B.1 Piesa Logano GE515 – livrare în bloc Bucăţi Ambalaj 1 1 1–3 1 Palet Cutie Cutii Sac PU Bloc cazan cu uşă arzător şi colector gaze de evacuare Piese pentru montaj (şine longitudinale şi ţeavă de alimentare) Manta. 5. B. colet A.Mod de livrare 5 5 Mod de livrare Livrarea Logano GE515 poate fi efectuată în bloc (niplat) sau în elemenţi (elemeneţi independenţi).de 11 .

Dacă cazanul urmează să fie depozitat în stare montată o perioadă de timp. ! Asiguraţi individual elemenţii de cazan împotriva căderii de pe mijloacele de transport. se vor respecta următoarele: ! Protejaţi racordurile cazanului prin acoperire sau închidere.6 Modul de transport al cazanului 6 Modul de transport al cazanului Transportaţi elemenţii cazanului (livrare în elemenţi) precum celelalte piese independente cu mijloace de transport adecvate. PERICOL DE DETERIORARE A INSTALAŢIEI ATENŢIE prin murdărire. Componentele cazanului special pe motorină /gaz Logano GE515 includ piese sensibile la şocuri mecanice. cărucioare. PERICOL DE ACCIDENTARE prin neasigurarea corespunzătoare a elemenţilor de cazan.de .buderus. lise cu chingi. PERICOL DE DETERIORARE A INSTALAŢIEI ATENŢIE ATENŢIE prin şocuri mecanice. ! Protejaţi în timpul transportului componentele electronice şi celelalte piese de efectele şocurilor mecanice. INDICAŢIE PENTRU UTILIZATOR Evacuaţi ecologic materialele de ambalare. de ex. etc.heiztechnik. Modificări sub rezerva îmbunătăţirilor tehnice! 12 12 Instrucţiuni de montaj şi întreţinere Cazan special pe motorină / gaz Logano GE515 • Ediţia 06/2001 Buderus Heiztechnik GmbH • http://www. ! Pentru transportul elemenţilor de cazan utilizaţi mijloace de transport adecvate. ! Respectaţi marcările de pe ambalaje privind transportul.

lavete – Hârtie abrazivă fină – Perie de sârmă – Ulei lubrifiant – Solvent (benzină sau diluant) – Nivelă cu bulă de aer. riglă gradată.3 (fig. fâşii de tablă – Bumbac.2 (fig.heiztechnik. 19.de 13 . cretă. 4. pagina 14) sau 2. 7. 24. pagina 14) – Dispozitiv ajutător de montaj pentru sprijinirea blocului de cazan la niplarea elemenţilor – Ciocan de mână precum şi ciocan din lemn sau cauciuc dur – Pilă semirotundă pentru finisat – Şurubelniţă (în cruce şi normală) – Daltă – Chei fixe SW 13.1 Scule şi materiale ajutătoare Pentru montarea cazanului sunt necesare următoarele scule şi materiale ajutătoare (obiectele menţionate nu sunt cuprinse în specificaţia livrată): – Presă de niplare 2. PERICOL DE DETERIORARE A INSTALAŢIEI ATENŢIE prin îngheţ.Amplasarea cazanului 7 7 Amplasarea cazanului În acest capitol se descrie cum trebuie amplasat în mod tehnic GE515. ! Amplasaţi cazanul într-o încăpere protejată la îngheţ. dreptar – Flanşă cu dispozitiv de aerisire (pentru proba de presiune) Modificări sub rezerva îmbunătăţirilor tehnice! 13 Instrucţiuni de montaj şi întreţinere Cazan special pe motorină / gaz Logano GE515 • Ediţia 06/2001 Buderus Heiztechnik GmbH • http://www.buderus. 5. 36 şi cheie tubulară SW 19 – Pene.

2 Presă de niplare. 6: Pană cilindrică (mărime 2.1.1. mărime 2. 4 2 1 6 Presă de niplare. în cutie) Elemenţi cazan 7–12 Presă de niplare pro alezaj/niplu 1 Prelungitoare per alezaj/niplu 3 Lungime (total) în mm 3080 4 5 3 Fig.1 Presă de niplare. 1: Contraflanşă Poz. 4: Tija presei Poz. 2: Flanşă suplimentară Poz.buderus.2 Presă de niplare per alezaj/niplu 1 1 Prelungitoare per alezaj/niplu 0 1 Lungime (total) în mm 2 160 2760 Elemenţi cazan 7–10 11–12 4 5 3 Fig.heiztechnik. mărime 2. 5 Poz.7 Amplasarea cazanului 7. mărime 2. 3: Piuliţă de strângere Poz. mărime 2.2 (dimensiuni în mm) Poz. 3: Piuliţă de strângere Poz.3) Modificări sub rezerva îmbunătăţirilor tehnice! 2 1 6 Presă de niplare. 1: Contraflanşă Poz.2) 7. 5: Prelungitor Poz. 2: Flanşă suplimentară Poz. 4: Tija presei Poz. 5: Prelungitor Poz. 6: Pană (mărime 2.de .3 (dimensiuni în mm) 14 14 Instrucţiuni de montaj şi întreţinere Cazan special pe motorină / gaz Logano GE515 • Ediţia 06/2001 Buderus Heiztechnik GmbH • http://www.3 (completă.

Se recomandă o distanţă până la perete de AB + 100 mm. 6) nu este posibilă efectuarea curăţării cu setul de dispozitive de curăţare din ofertă. La amplasarea cazanului se vor respecta cotele minime indicate (cotele din paranteză). Ca alternativă recomandăm utilizarea de dispozitive de curăţare mai scurte. Modificări sub rezerva îmbunătăţirilor tehnice! 15 Instrucţiuni de montaj şi întreţinere Cazan special pe motorină / gaz Logano GE515 • Ediţia 06/2001 Buderus Heiztechnik GmbH • http://www. Pentru simplificarea lucrărilor de montaj. Mărime cazan kW 240–350 400–510 Elemenţi cazan 7–9 10–12 Distanţa A în mm recomadat 1 700 2200 minim 1 000 1 000 Fig. 6 Încăperea centralei termice cu cazan (dimensiuni în mm) 7 În cazul distanţei A mai mică decât cea recomandată (fig.2 Distanţe recomandate până la pereţii încăperii centralei termice INDICAŢIE PENTRU UTILIZATOR ! Respectaţi distanţele recomandate până la pereţii camerei centralei termice pentru deschiderea uşii arzătorului. se va opta pentru cotele recomandate între pereţi şi cazan. ataşabile (lungime cca. 1 m) sau efectuarea curăţării umede. întreţinere şi service.buderus. 6 şi tabelul de mai jos). pentru montajul cazanului şi pentru curăţare şi întreţinere (vezi fig.Amplasarea cazanului 7. Distanţa de la balama la perete trebuie să corespundă cel puţin gabaritului arzătorului (AB).heiztechnik.de 15 . Uşa arzătorului poate fi montată cu deschidere spre stânga sau spre dreapta (cazanul se livrează întotdeauna cu deschiderea spre dreapta a uşii).

se poate executa la faţa locului o fundaţie din beton.heiztechnik.3 Amplasarea cazanului Aşezarea cazanului pe un postament respectiv pe o fundaţie INDICAŢIE PENTRU UTILIZATOR Buderus oferă ca accesoriu opţional un postament amortizor de vibraţii. poz. 7 Dimensiunile fundaţiei (dimensiuni în mm) Modificări sub rezerva îmbunătăţirilor tehnice! 16 16 Instrucţiuni de montaj şi întreţinere Cazan special pe motorină / gaz Logano GE515 • Ediţia 06/2001 Buderus Heiztechnik GmbH • http://www. INDICAŢIE PENTRU UTILIZATOR ! La realizarea fundaţiei se va avea în vedere spre care parte se deschide uşa arzătorului (deschidere spre stânga– dreapta a uşii arzătorului.buderus. fig. elemenţi 7 8 9 10 11 12 L1 (fundaţie) în mm 1 360 1 530 1 700 1 870 2040 2210 L2 (lungime profile oţel) în mm 1190 1 360 1 530 1 700 1 870 2040 1 Fig.7 7. 6. Dacă nu se utilizează postamentul amortizor de vibraţii oferit ca accesoriu.de . 7. pagina 15). Muchia anterioară a cazanului trebuie să fie în acelaşi plan cu vertical cu muchia fundaţiei. pentru asigurarea glisării elemenţilor de cazan la montarea cazanului (vezi fig. Suprafaţa de amplasare trebuie să fie perfect netedă şi orizontală. 7 şi tabelul de mai jos). Este avantajos ca înălţimea fundaţiei pe care se amplasează cazanul să fie de 50–80 mm (fig. Nr. La execuţia fundaţiei se va îngloba cornier din oţel cu dimensiunile de 100 × 50 × 8 mm sau şi platbandă de oţel cu dimensiunile de 100 × 5 mm. 1).

de 17 . 6: Element intermediar Poz. 5: Racord de tur Poz. de ex. 9: Element anterior Poz. 2: Colector de gaze Poz.Montarea blocului de cazan 8 8 Montarea blocului de cazan 5 6 4 8 3 2 9 10 7 1 7 În funcţie de modul de livrare. ! Utilizaţi pentru transportul elemenţilor de cazan mijloace de transport adecvate. Pericol de accidentare datorită elemenţilor de cazan asiguraţi necorespunzător. un cărucior sau lisă cu chingă. 4: Racord de retur Poz. pagina 25. Pentru detalii privind montarea cazanului livrat în bloc vezi capitolul 8. cazanul nu poate fi montat pe poziţie ca o unitate completă. 10: Uşa cu placa arzătorului Modificări sub rezerva îmbunătăţirilor tehnice! 17 Instrucţiuni de montaj şi întreţinere Cazan special pe motorină / gaz Logano GE515 • Ediţia 06/2001 Buderus Heiztechnik GmbH • http://www.buderus. livrarea cazanului în elemenţi face astfel posibilă montarea la faţa locului. La livrarea în bloc cazanul este deja niplat şi verificat la etanşeitate din fabrică. 8: Săgeată indicatoare a sensului de montaj Poz. se face deosebire între livrarea în elemenţi şi livrarea în bloc.heiztechnik. 1: Fundaţie respectiv postament amortizor de vibraţii Poz. etc. ! Asiguraţi elemenţii de cazan îmotriva căderii de pe mijlocul de transport în timpul transportului. Dacă datorită condiţiilor locale. 7: Tirant Poz.3 "Amplasarea blocului de cazan – livrare în bloc (cazan niplat)". 8 Blocul cazanului Poz. 3: Element posterior Poz. ATENŢIE Fig.

8) montajul efectuându-se conform indicaţiilor şi figurilor următoare. se va respecta direcţia de montaj indicată de săgeţi (fig.1 Montarea blocului de cazan Ordinea (poziţia) elemenţilor în blocul cazanului Asamblarea blocului de cazan se efectuează întotdeauna din spate spre faţă. poz.buderus. pagina 17). 10 Demontarea capacelor de pe gurile de curăţare Modificări sub rezerva îmbunătăţirilor tehnice! 18 18 Instrucţiuni de montaj şi întreţinere Cazan special pe motorină / gaz Logano GE515 • Ediţia 06/2001 Buderus Heiztechnik GmbH • http://www. 8. ! Asiguraţi elementul posterior împotriva răsturnării cu setul de montaj ajutător. poz. Pericol de accidentare prin asigurarea necorespunzătoare a elemenţilor de cazan. poz. ATENŢIE Fig. La asamblare. Elementul anterior (fig. la cere. 10. 8. 1 2 Fig. 1 şi 2).2 Niplarea blocului de cazan Înainte de montarea elemenţilor anterior şi posterior se îndepărtează piuliţele şi şaibele de pe prezoanele din dreptul alezajelor de niplu. 9. începând cu elementul posterior (fig. Setul de montaj ajutător (accesoriu opţional) se obţine de la Buderus. 8. înainte de fixarea setului de montaj trebuie să demontaţi mai întâi de pe elementul posterior capacele gurilor de curăţare.heiztechnik. 3.8 8. INDICAŢIE PENTRU UTILIZATOR ! Dacă folosiţi setul ajutător de montaj. pagina 17) se montează întotdeauna ultimul. poz.de . 9 Element posterior cu setul de montaj montat 8. ! Se deşurubează capacele de curăţare de pe elementul posterior (fig.

! Dacă este necesar. ! Suprafeţele de etanşare ale alezajelor (fig. 11 şi fig. poz. 1 şi 2) se curăţă cu o lavetă îmbibată cu benzină. poz.buderus. Fig. 13. 13. ! Suprafeţele de etanşare ale alezajelor se vopsesc uniform cu miniu. 8 Fig. 3). PERICOL DE ACCIDENTARE PRIN ARSURI ATENŢIE datorită materialelor de curăţare uşor inflamabile. 11 Se fixează setul ajutător de montaj ! Se îndepărtează prin pilire eventualele bavuri de pe alezajele de niplu (fig.Montarea blocului de cazan ! Elementul posterior se ridică în poziţie verticală şi se asigură cu setul ajutător de montaj împotriva răsturnării (vezi fig. canelurile pentru garniturile de etanşare se curăţă cu peria de sârmă şi laveta (fig. 9 precum şi instrucţiunile de montaj separate pentru setul ajutător de montaj). 12 Debavurare prin pilire 1 3 2 Fig.de 19 . ! La utilizarea solvenţilor evitaţi producerea de scântei. 12).heiztechnik. ! Respectaţi instrucţiunile de siguranţă ale modului de lucru ale solvenţilor. 13 Modificări sub rezerva îmbunătăţirilor tehnice! Pregătirea canelurilor şi alezajelor 19 Instrucţiuni de montaj şi întreţinere Cazan special pe motorină / gaz Logano GE515 • Ediţia 06/2001 Buderus Heiztechnik GmbH • http://www. foc deschis şi temperaturi ridicate.

1 Fig. 16. La montarea în canelură. PERICOL PENTRU SĂNĂTATE prin eliberarea de vapori dăunători sănătăţii. ! Niplurile se introduc prin lovituri puternice de ciocan.de . 15. 1) trebuie să se afle în afara alezajului respectiv cu cca. 16. şnurul se petrece 2 cm şi se presează bine. poz. Fig.181/70) şi alezajul inferior (mărimea 1.8 Montarea blocului de cazan ! Următoarea etapă de montaj este pregătirea niplurilor pentru o legătură etanşă între elemenţi. ! Niplurile se curăţă cu o lavetă îmbibată cu benzină. 45 mm şi cel inferior cu cca.buderus. 1). 82/50) ale elementului posterior. 16 Montarea şnurului de etanşare (şnur KM) Modificări sub rezerva îmbunătăţirilor tehnice! 20 20 Instrucţiuni de montaj şi întreţinere Cazan special pe motorină / gaz Logano GE515 • Ediţia 06/2001 Buderus Heiztechnik GmbH • http://www.heiztechnik. apoi se vopsesc uniform cu miniu. 1 2 Fig. 14. La îmbinări. 14 Se introduce niplul prin batere Canelurile (fig. poz. Şnurul de etanşare se derulează de pe rola livrată în funcţie de lungimea necesară. După batere. poz. ! Asiguraţi o aerisire bună a încăperii de lucru. poz. 35 mm. începând din dreptul alezajului superior (fig. în timpul prelucrării de materiale cum ar fi adezivi. ! Pe canelurile de etanşare se aplică un adeziv (grund adeziv). ! Eventualele bavuri apărute se îndepărtează cu o pilă. ! Respectaţi instrucţiunile de lucru şi de siguranţă inscripţionate pe ambalajul materialelor. 2) se introduce prin apăsare uşoară în canelurile aferente de pe faţa anterioară a elementului posterior. se îndepărtează suportul de hârtie de pe şnurul de etanşare (fără a întinde şnurul). grund adeziv sau miniu. în alezajul superior (mărimea 4. 15 Aplicarea adezivului pe caneluri 1 AVERTIZARE! ! Şnurul elastic de etanşare (şnur KM: fig. în cruce. niplul superior (fig. 1) trebuie să fie curate şi uscate pentru lipirea şnurului de etanşare (şnur KM).

12. ! Profilele de etanşare trebuie să fie curate şi uscate. 2 şi 4) pe niplurile de pe elementul posterior. ! Suprafeţele alezajelor se vopsesc cu miniu (fig.heiztechnik. 2).de 21 . După aceea. 3) trebuie să arate spre spate. Fig. 18. INDICAŢIE PENTRU UTILIZATOR ! Pentru uşurarea montajului agăţaţi mai întâi elementul care trebuie montat pe niplul din alezajul superior. ! Suprafaţa alezajelor se curăţă cu o lavetă îmbibată cu benzină. 1) spre elementul posterior. 17. poz. 1). poz. iar săgeţile indicatoare a sensului de montaj (fig. elementul poate fi ghidat peste niplul din alezajul inferior. 18 2 1 3 4 Montarea elementului intermediar prin batere Modificări sub rezerva îmbunătăţirilor tehnice! 21 Instrucţiuni de montaj şi întreţinere Cazan special pe motorină / gaz Logano GE515 • Ediţia 06/2001 Buderus Heiztechnik GmbH • http://www. 18. poz. 1 8 2 Fig. poz. 18. pagina 19). 17. 17 Pregătirea elementului intermediar ! Elementul intermediar se aşează cu alezajul superior şi inferior (fig.Montarea blocului de cazan Pregătirea primului element intermediar: ! Se pileşte eventuala bavură de pe alezaj (conform fig. ! Pe profilele de etanşare se aplică adeziv (grund adeziv) (fig. poz. ! Se bate primul element intermediar cu un ciocan de lemn sau de cauciuc dur (fig.buderus. eventual se vor curăţa.

buderus.3 (fig. ! Se introduc cotraflanşele pe tijele presei şi se asigură cu pana (pană cilindrică la presa de niplare mărimea 2. 19. ! Se centrează tijele în alezaje şi presele se strâng uşor cu ajutorul piuliţelor. ! Aveţi în vedere ca niplurile să fie nedeteriorate şi să stea drept în alezaje. ! Se introduce câte o tijă de presă prin alezajul superior şi prin cel inferior al cazanului. 1 şi 2). poz. ! Nu presaţi niciodată mai mult de un element de cazan la un ciclu de presare. poz. pagina 14. ! Flanşa (fig. 19 Utilizarea presei de niplare prin strângere greşită a elemenţilor de cazan sau presare prea puternică. pagina 14 respectiv fig. ATENŢIE Modificări sub rezerva îmbunătăţirilor tehnice! 22 22 Instrucţiuni de montaj şi întreţinere Cazan special pe motorină / gaz Logano GE515 • Ediţia 06/2001 Buderus Heiztechnik GmbH • http://www.8 Montarea blocului de cazan Înainte de montarea niplurilor pentru următorul element intermediar.2). 5 şi fig.2 sau 2. 5. elemenţii blocului parţial de cazan se strâng cu presa de niplare. PERICOL DE ACCIDENT prin fenomenul de oboseală al materialului. PERICOL DE DETERIORARE AL CAZANULUI ATENŢIE 3 2 1 Fig. 4). 19. mărimea 2. este interzisă continuarea presării. ! Se aplică cheia cu clichet pe piuliţe şi se presează elemenţii de cazan prin strângere uniformă. ! După ce marginile alezajelor ajung în contact.de . după batere. 4. Presele de niplare utilizate necorespunzător sau prost întreţinute se pot rupe. poz. ! Aveţi în vedere ca nici-o persoană să nu staţioneze în faţa presei de niplare. Se va utiliza presa de niplare.heiztechnik. 4 respectiv fig. ! Nu lucraţi niciodată direct în faţa presei de niplare în tip ce aceasta este tensionată. 3) cu piuliţa de strângere se introduc pe tija presei (fig.

presa de niplare se poate deteriora sau distruge. Toţi ceilalţi elemenţi se montează conform descrierii de până acum. definitivă a blocului de cazan gata asamblat. 1). Un filet murdar poate provoca deteriorarea presei de niplare. 21 Utilizarea penelor la poziţionarea elementului de cazan Modificări sub rezerva îmbunătăţirilor tehnice! 23 Instrucţiuni de montaj şi întreţinere Cazan special pe motorină / gaz Logano GE515 • Ediţia 06/2001 Buderus Heiztechnik GmbH • http://www.de 23 . PERICOL DE ACCIDENTARE prin răsturnarea elemenţilor. Ultimul se montează elementul anterior. Pregătirile pentru montarea următorului element intermediar sunt deja realizate. poz. 2). DETERIORAREA PRESEI DE NIPLARE Dacă procesul de presare se execută cu îmbinările filetate ale tijei slăbite. ATENŢIE ! Setul ajutător de montaj se îndepărtează abea după ce blocul parţial de cazan va fi compus din cel puţin trei elemenţi. Dacă tronsoanele tijei sunt înfiletate complet şi nu se poate vedea filetul.heiztechnik.buderus. ! Se verifică corectitudinea poziţiei niplurilor. poz. 1) curat. Pentru simplificarea montajului. atunci tija este corect poziţionată (fig. 20. poziţia elementului de cazan a fost ajustată cu pene aşezate sub picioare (fig. 21. ! Menţineţi filetul (fig. 20 Presa de niplare 2. Aceste pene îşi vor găsi de asemenea utilizarea la poziţionarea ulterioară.Montarea blocului de cazan ! Se desface şi se îndepărtează presa de niplare. 2 Fig. în timpul presării. poz. 20. ! Înainte de fiecare utilizare se va controla tija presei iar dacă este cazul tronsoanele ei se vor strânge. 11 Fig.3 8 1 ATENŢIE Figura 21 prezintă elementul posterior cu un element intermediar montat.

pagina 26).buderus. ! Piuliţele se strâng cu mâna. poz. 22. PERICOL DE DETERIORARE A INSTALAŢIEI ATENŢIE 2 3 datorită presiunii prea mici de contact. În următoarea etapă de de montaj trebuie montată ţeava de alimentare (vezi capitolul 8. Mai întâi se montează tiranţii. 22 Montarea tiranţilor Modificări sub rezerva îmbunătăţirilor tehnice! 24 24 Instrucţiuni de montaj şi întreţinere Cazan special pe motorină / gaz Logano GE515 • Ediţia 06/2001 Buderus Heiztechnik GmbH • http://www. ! Se îndepărtează presa de niplare. pagina 13).dar nu se îndepărtează.de . se introduc sus şi jos lângă alezaje în decupările prevăzute (fig. 1 4 Fig.8 Montarea blocului de cazan INDICAŢIE PENTRU UTILIZATOR ! După montarea elementului anterior presa de niplare se slăbeşte . ! Nu desfaceţi bucşele-arc. ! Piuliţele de pe tiranţi se strâng cu 1 până la 1½ rotaţii. ! Tiranţii cu bucşele-arc montate în stânga şi în dreapta. ! Cazanul se aşează în poziţie verticală şi orizontală pe fundaţie respectiv pe postamentul amortizor de vibraţii (vezi capitolul 7 "Amplasarea cazanului".4 "Montarea ţevii de alimentare (cutia cu piese de montaj)". 1 până la 4). A se utiliza numai în stare originală.heiztechnik.

pagina 16). ! Se îndepărtează paletul înainte de amplasare (fig. În paginile următoare va fi descrisă montarea ţevii de alimentare şi a tecii de imersie.buderus. ! Cazanul se poziţionează vertical şi orizontal pe fundaţie respectiv pe postamentul amortizor de vibraţii (vezi capitolul 7.de 25 . 1 2 Fig. Pentru aceasta se vor utiliza penele pentru picioare livrate odată cu cazanul. Ambele operaţiuni trebuie executate atât la cazanele livrate în bloc cât şi la cazanele livrate în elemenţi. poz. 2).3 "Aşezarea cazanului pe un postament respectiv pe o fundaţie". 23. 1).Montarea blocului de cazan 8. ! Respectaţi instrucţiunile de prevenire a accidentelor VBG9a "Instalaţii de ridicat sub sarcină".heiztechnik.3 Amplasarea blocului de cazan – livrare în bloc (cazan niplat) 8 ! Se taie benzile de asigurare (fig. 23. Pericol de moarte prin prăbuşire de material. 23 Blocul cazanului pe palet Modificări sub rezerva îmbunătăţirilor tehnice! 25 Instrucţiuni de montaj şi întreţinere Cazan special pe motorină / gaz Logano GE515 • Ediţia 06/2001 Buderus Heiztechnik GmbH • http://www. ATENŢIE ! Se va avea în vedere o instalaţie de ridicat corespunzătoare. poz.

4 Montarea blocului de cazan Montarea ţevii de alimentare (cutia cu piese de montaj) 3 4 5 Ţeava de alimentare (fig. ! Se va avea în vedere ca. astfel încât orificiile de ieşire ale ţevii să se găsească într-un unghi corect.de . poz. Astfel se asigură o distribuţie optimă de apă în zona alezajululi superior al cazanului.buderus. 24. 24 2 1 Montarea ţevii de alimentare 8. 24. 24. 4) este alcătuită. 1). cama (fig. 25. 1 Fig. din 2 părţi. poz. ! Se acoperă cu flanşa oarbă (fig.heiztechnik. 25 Montarea tecii de imersie Modificări sub rezerva îmbunătăţirilor tehnice! 26 26 Instrucţiuni de montaj şi întreţinere Cazan special pe motorină / gaz Logano GE515 • Ediţia 06/2001 Buderus Heiztechnik GmbH • http://www. ! Ţeava de alimentare se introduce în alezajul superior prin partea din faţă a cazanului. ! Se montează garnitura de etanşare pe ţeava de alimentare (fig. 24. poz. 24.5 Etanşarea tecii de imersie ! Teaca de imersei R ¾ din spatele canzanului (lungime: 110 mm) se etanşeizează în orificiul filetat R ¾ din racordul de tur (fig. 5). la cazanele cu 10–12 elemenţi. INDICAŢIE PENTRU UTILIZATOR Ţeava de alimentare trebuie fixată corect. poz. 1). poz. 2). 3) de pe capacul din capătul ţevii de alimentare să intre în decuparea din alezajul superior (fig. poz.8 8. Fig.

26 Montarea flanşei ! Se va avea în vedere ca în timpul verificării etanşeităţii să nu fie montate dispozitive de presiune. poz.heiztechnik.6. poz.de 27 . Modificări sub rezerva îmbunătăţirilor tehnice! 27 Instrucţiuni de montaj şi întreţinere Cazan special pe motorină / gaz Logano GE515 • Ediţia 06/2001 Buderus Heiztechnik GmbH • http://www. Flanşa cu orificiul filetat (R ¾) destinată racordului de umplere şi golire (fig. 26. 26.buderus. poz.6 Verificarea etanşeităţii 8 Verificaţi etanşeitatea blocului de cazan numai la cazanele livrate în elemenţi. ! Cazanul se umple încet cu apă prin racordul de umplere . Pentru aceasta se aşează câte o garnitură de etanşare corespunzătoare (fig. Pericol de deteriorare a instalaţiei prin suprapresiune. 26. Simultan se aeriseşte prin dispozitivul de aerisire de pe racordul de tur. 1) pe fiecare alezaj şi se aplică prin înşurubare câte o flanşă oarbă cu lungimea muchiei de 110 mm.1 Pregătirea verificării etanşeităţii ! Se astupă alezajul inferior (fig. de reglare sau de siguranţă. Verificarea etanşeităţii la cazanele livrate în bloc s-a efectuat în fabrică. 3) din faţă şi din spate.Montarea blocului de cazan 8. 2) se montează în spatele cazanului. care este în sarcina beneficiarului. ATENŢIE 1 2 3 Fig. Pentru montarea în continuare a cazanelor livrate în bloc (vezi capitolul 11 "Montarea arzătorului". pagina 48).golire. ! Se închide racordul de tur şi de retur (flanşa cu dispozitivul de aerisire se montează pe racordul de tur). ! Se montează ventilul de umplere şi golire. 8.

cazanul se goleşte mai întâi de apă prin racordul de umplere şi golire. ! Se demontează ţeava de alimentare.8 Montarea blocului de cazan 8.heiztechnik. ! Cazanul se presează din nou şi se repetă verificarea etanşeităţii. 27 Deniplarea cazanului 1 2 8. ! Prin baterea unor pene sau dălţi late în locurile prevăzute (fig.buderus. Aceste indicaţii sunt importante pentru o funcţionare fără deranjamente. Pentru măsurarea presiunii se va utiliza un manometru din clasa 1. poz. ! Se deşurubează piuliţele de pe cei patru tiranţi şi se îndepărtează tiranţii.0. 27. ! Instalaţi conductele de legătură la racordurile cazanului fără tensinui interne.7 Racordarea cazanului la reţeaua de apă Respectaţi următoarele indicaţii pentru racordarea cazanului la reţeţeaua de conducte. Fig.6. sus şi jos între elemenţi) se deniplează elemenţii cazanului în dreptul neetanşeităţilor.de . ! Dacă o îmbinare nu este etanşă. Modificări sub rezerva îmbunătăţirilor tehnice! 28 28 Instrucţiuni de montaj şi întreţinere Cazan special pe motorină / gaz Logano GE515 • Ediţia 06/2001 Buderus Heiztechnik GmbH • http://www. INDICAŢIE PENTRU UTILIZATOR ! La remontare se vor folosi neapărat nipluri şi şnur de etanşare noi. PERICOL DE DETERIORARE A INSTALAŢIEI ATENŢIE prin racorduri neetanşe.6 bar (conform cerinţelor directivelor europene pentru instalaţii sub presiune). 1 şi 2.2 Efectuarea verificării etanşeităţii Verificarea etanşeităţii se realizează cu o presiune de 8.

de 29 . ci exclusiv numai prin robinetul de umplere în sistemul de conducte (retur) al instalaţiei de încălzire. zgomote şi coroziune. 4 şi 5). Sunt reprezentate flanşa presudată şi garnitura de etanşare (fig. 1) cu garnitura de etanşare (fig. ! Montaţi un robinet de umplere în sistemul de conducte (retur) al instalaţiei de încălzire.buderus. 28. PERICOL DE DETERIORARE A INSTALAŢIEI ATENŢIE 1 2 3 4 5 Fig. poz. 28. 3 – racordul de retur) pentru racordarea ulterioară a returului se va monta flanşa presudată (cu conducta sudată). ! Spălaţi temeinic instalaţia existentă înainte de racordarea cazanului. ! În timpul funcţionării nu adaugaţi apă de umplere în instalaţia de încălzire prin robinetul KFE al cazanului. 28. poz. Pe alezajul superior al cazanului (fig. 28 Montarea flanşei de racord prin şoc termic. poz.Montarea blocului de cazan PERICOL DE DETERIORARE A INSTALAŢIEI ATENŢIE 8 prin depuneri. Modificări sub rezerva îmbunătăţirilor tehnice! 29 Instrucţiuni de montaj şi întreţinere Cazan special pe motorină / gaz Logano GE515 • Ediţia 06/2001 Buderus Heiztechnik GmbH • http://www. puteţi obţine de la Buderus grupa de armături de siguranţă pentru cazan (accesoriu opţional). INDICAŢIE PENTRU UTILIZATOR La cerere. 28. 2) sunt necesare pentru racordarea ulterioară a turului. poz. supraîncălzire locală. ! Flanşa de tur (fig.heiztechnik. ! Evitaţi deteriorarea cazanului dacă montaţi un filtru de nămol în returul instalaţiei.

2 1 Fig. 1 bis 4) şi se fixează cu şaibe şi piuliţe. 30. poz. 29 Montarea colectorului de gaze de evacuare 8. 30 Montarea capacelor de curăţare Modificări sub rezerva îmbunătăţirilor tehnice! 30 30 Instrucţiuni de montaj şi întreţinere Cazan special pe motorină / gaz Logano GE515 • Ediţia 06/2001 Buderus Heiztechnik GmbH • http://www.buderus. ! Colectorul de gaze de evacuare se aşează pe cele patru prezoane pe elementul posterior (fig.8. 1 şi 2).heiztechnik.8. 29. poz.8 8.2 Montarea capacelor de curăţare pe elementul posterior În cazul în care capacele de curăţare au fost demontate pentru fixarea setului ajutător de montaj pe elementul posterior: ! Capacele de curăţare se montează din nou cu şaibe şi şuruburi pe elementul posterior (fig. 1 4 3 2 Fig.1 Montarea colectorului de gaze de evacuare Şnurul de etanşare GP (şnur din fibră de sticlă cu manta de silicon) este montat din fabrică pe colectorul de gaze de evacuare. cazanele livrate în bloc au uşa arzătorului şi colectorul de gaze de evacuare montate din fabrică.de .8 Montarea blocului de cazan Montarea armăturilor şi a uşii arzătorului Spre deosebire de cazanele livrate în elemenţi. 8.

31). Îmbinarea capetelor şnurului de etanşare trebuie să fie poziţionată lateral (fig. poz. 2).heiztechnik. 31. 32 6 5 4 3 2 1 Montarea uşii în balamale Modificări sub rezerva îmbunătăţirilor tehnice! 31 Instrucţiuni de montaj şi întreţinere Cazan special pe motorină / gaz Logano GE515 • Ediţia 06/2001 Buderus Heiztechnik GmbH • http://www. 31 Montarea balamalelor "tată" şi a dispozitivelor de închidere Ambele balamale "mamă" sunt montate din fabrică în partea dreaptă a uşii arzătorului (fig. 31. poz. Pentru deschidere spre stânga se fixează în mod corespunzător în partea stângă. INDICAŢIE PENTRU UTILIZATOR ! A se avea în vedere că ghidajele oblice ale dispozitivelor de închidere se află pe partea interioară a cazanului. poz. poz. ! Şnurul de etanşare GP se introduce în canelura de pe elementul anterior.buderus. 31. ! Dispozitivele de închidere cu ghidajele oblice ale uşii arzătorului (deschidere spre dreapta) se fixează cu câte 2 şuruburi mecanice M12 × 55 de elementul anterior (fig. 1 şi 2). 1 şi 3). 32. 2) de pe elementul anterior (fig. 31. 4 şi 5).de 31 . Pentru montare în stânga.Montarea blocului de cazan 8. ! Balamalele "tată" (deschidere spre dreapta) se fixează cu câte 2 şuruburi mecanice M12 × 55 de elementul anterior (fig. se demontează balamalele din partea dreaptă şi se montează corespunzător în partea stângă a uşii arzătorului.3 Montarea uşii arzătorului ! Se aplică câteva picături de adeziv Silastik la distanţă de 15–20 cm în canelurile de etanşare (fig. 5 8 1 2 4 3 Fig.8. Fig. poz. ! Se montează uşa arzătorului în balamale. Pentru deschidere spre stânga se fixează în mod corespunzător în partea stângă.

4 Plăci de blocare a gazelor fierbinţi la elementul anterior Plăcile de blocare a gazelor fierbinţi (fig. 1: Plăci de dirijare a gazelor fierbinţi (unten rechts) Poz.heiztechnik. 1 Fig. poz. elemenţi cazan 7 8 9 10 680 Lungime placă de dirijare în mm Indicaţii de montaj pe placa de dirijare (fig. 1 şi 2) sunt fixate din fabrică de elementul anterior cu câte un şurub Imbus.de .5 Montarea plăcilor de dirijare a gazelor fierbinţi INDICAŢIE PENTRU UTILIZATOR La cazanele livrate în bloc. 3: Plăci de dirijare a gazelor fierbinţi (oben links) Poz. 34 Plăci de dirijare a gazelor fierbinţi 455 11 425 Poz. 34 şi tabelul de mai jos). plăcile de dirijare a gazelor fierbinţi sunt montate din fabrică.8. 8.8 Montarea blocului de cazan 8. ! Trebuie să îndepărtaţi numai protecţia la transport din carton ondulat. Mărime cazan 240 295 350 400 Nr.8. 2: Plăci de dirijare a gazelor fierbinţi (unten links) Poz. 4: Plăci de dirijare a gazelor fierbinţi (oben rechts) 510 12 – Modificări sub rezerva îmbunătăţirilor tehnice! 32 32 Instrucţiuni de montaj şi întreţinere Cazan special pe motorină / gaz Logano GE515 • Ediţia 06/2001 Buderus Heiztechnik GmbH • http://www.buderus. 33. 34) oben rechts (sus dreapta) oben links (sus stânga) unten rechts (jos dreapta) unten links (jos stânga) oben rechts (sus dreapta) oben links (sus stânga) unten rechts (jos dreapta) unten links (jos stânga) – 3 4 2 1 Fig. 33 Poziţia plăcilor de blocare a gazelor fierbinţi 2 ! Plăcile de dirijare a gazelor fierbinţi se scot din lada cu armături şi se introduc în canalele de fum în conformitate cu inscripţionările din turnare (vezi fig.

poz. Pentru montarea termoizolaţiei. cazan anterior.buderus. poz. şinele longitudinale trebuie demontate din nou în etapa următoare. 2) de coastă. INDICAŢIE PENTRU UTILIZATOR Pentru a putea regla corect consolele. 1) se fixează cu şuruburi exclusiv din faţă. Fig. ! Consolele elementului anterior şi elemenţilor intermediari (fig. din spate. şinele transversale şi longitudinale trebuie montate înaintea izolaţiei termice. 7 8 9 10 11 12 1 1 1 1 1 1 4 4 5 5 4 şi 7 4 şi 8 7 8 9 10 11 12 Fig.Montarea blocului de cazan 8. 36 Montarea consolelor 1 2 Modificări sub rezerva îmbunătăţirilor tehnice! 33 Instrucţiuni de montaj şi întreţinere Cazan special pe motorină / gaz Logano GE515 • Ediţia 06/2001 Buderus Heiztechnik GmbH • http://www. 36. 35 Vedere: Bloc de cazan (7 elemenţi) cu console 8. nr. posterior.9. 36. Element totalelemenţi Element Element intermediar. în stânga şi în dreapta cu şuruburi de coastele superioare ale elemeţilor cazanului conform tabelului de mai jos precum şi conform figurii 35 şi figurii 36.1 Montarea consolelor ! Consolele pentru mantaua cazanului se fixează fără să se strângă.9 Montarea mantăii cazanului 8 În acest capitol este descris modul de montare a izolaţiei termice şi a componentelor mantăii cazanului. nr. nr. Montaj în dreapta şi stânga pe Nr.heiztechnik. INDICAŢIE PENTRU UTILIZATOR ! Fixaţi cu şuruburi consolele pe elementul posterior (fig.de 33 .

4) apoi se strâng şuruburile. 1 şi 4) cu şuruburi cu cap hexagonal (M8 × 16) strânse cu mâna. poz.buderus. din faţă (fig. 2) se fixează pe camele turnate (fig. ! Şinele transversale (fig. al capacului şi a termoizolaţiei.8 Montarea blocului de cazan 8. 37. poz.2 Montarea traverselor ! Şina transversală de sus. 38. ! Şinele transversale cu şuruburile premontate (fig. ! Reglaţi corect şinele longitudinale respectiv consolele pentru montajul ulterior al mantăilor laterale. 3 2 1 4 Fig. Profilul traversei posterioare trebuie să arate spre spate. 38 Montarea şinelor transversale 3 Modificări sub rezerva îmbunătăţirilor tehnice! 34 34 Instrucţiuni de montaj şi întreţinere Cazan special pe motorină / gaz Logano GE515 • Ediţia 06/2001 Buderus Heiztechnik GmbH • http://www. poz. ! Şina transversală de sus.heiztechnik. 3) se fixează pe camele turnate cu şuruburi cu cap hexagonal (M8 × 16). 1 şi 2) se aşează pe cele două console de pe elemenţii anterior şi posterior. 38. 37 Montarea şinelor transversale 1 2 4 Fig. poz. poz. 3) se introduc în şliţurile consolelor (fig. 38. 37. 37. INDICAŢIE PENTRU UTILIZATOR Puteţi regla şinele longitudinale respectiv consolele numai înainte de montarea termoizolaţiei.9. din spate (fig.de . Profilul traversei anterioare trebuie să arate spre faţă. poz.

izolaţia termică se introduce sub cazan. demontaţi mai întâi şinele longitudinale.buderus. 39.heiztechnik. Izolaţia termică se montează în ordinea indicată de schema din figura 42 pe blocul cazanului (cifrele de deasupra schemei termoizolaţiei desfăşurate corespund numărului de elemenţi de cazan). 8 2 1 Fig. 3 Fig. poz. 1 Fig.de 35 . 41. ! La partea inferioară. 41 Bloc de cazan cu termoizolaţie Modificări sub rezerva îmbunătăţirilor tehnice! 35 Instrucţiuni de montaj şi întreţinere Cazan special pe motorină / gaz Logano GE515 • Ediţia 06/2001 Buderus Heiztechnik GmbH • http://www. 1) se aşează cu decuparea anterioară pe decuparea de pe şina transversală (fig. 1) corespunde mărimii cazanului. poz. poz. poz. 39. 1 şi 3). 40 Reglarea şinei longitudinale ! Izolaţia termică livrată o dată cu cazanul (fig. ! Consolele din mijloc (fig. 2) se glisează de jos spre şinele longitudinale şi se fixează strâns cu şuruburi de blocul cazanului. 40. ! Consolele se introduc în decupările din termoizolaţie. 39 Aşezarea şinei longitudinale pe şina transversală ! Se ajustează şina longitudinală şi apoi se strâng şuruburile consolelor de pe elementul anterior respectiv posterior (fig. 1 2 8. 2). 40.9. poz. Picioarele elemenţilor se plasează în decupările din termoizolaţie.Montarea blocului de cazan ! Şina longitudunală (fig.3 Se montează termoizolaţia INDICAŢIE PENTRU UTILIZATOR ! Pentru montarea termoizolaţiei. ! În spatele cazanului şina longitudinală trebuie apăsată de jos către şina transversală.

buderus. poz.heiztechnik. 1) şi din spate se fixează cu câte 2 şuruburi mecanice cu cap hexagonal de picioarele elemenţilor respectivi. 42 Izolaţie termică pentru cazane de mărimi diferite (dimensiuni în mm) V = faţă (partea anterioară a cazanului) H = spate (partea posterioară a cazanului) ! Şina transversală de jos. 43.de . 43 Montarea şinei transversale inferioare Modificări sub rezerva îmbunătăţirilor tehnice! 36 36 Instrucţiuni de montaj şi întreţinere Cazan special pe motorină / gaz Logano GE515 • Ediţia 06/2001 Buderus Heiztechnik GmbH • http://www. din faţă (fig. 1 Fig. Profilele acestor traverse trebuie să fie orientate spre exterior.8 Montarea blocului de cazan 7 elemenţi de cazan V 8 elemenţi de cazan V H 9 elemenţi de cazan V H 10 elemenţi de cazan V H 11 elemenţi de cazan H 12 elemenţi de cazan V V H H Fig.

poz. 46. 44. 46. 8 2 1 Fig.Montarea blocului de cazan ! Termoizolaţia dreptunghiulară (fig. Decuparea pentru returul cazanului (fig. poz. poz. 1 2 Fig. 3). 44. 46. ! Şliţul de sub stuţul gazelor de evacuare se închide cu o agrafă (fig.buderus. poz. 2 1 1 Fig. se introduc cu şuruburile premontate în decupările din console şi se fixează strâns cu şuruburi.heiztechnik. 2) trebuie să fie orientată în sus.de 37 . 44 Montarea izolaţiei termice anterioare ! Şinele longitudinale (fig. 45 Montarea şinelor longitudinale ! Termoizolaţia posterioară (fig. ! Termoizolaţia posterioară se ancorează de termoizolaţia blocului de cazan cu patru agrafe. poz. 1 şi 2) aşa cum s-a descris deja. 45. poz. 2) de termoizolaţia blocului de cazan. 1) se glisează pe colectorul gazelor de evacuare. 46 Montarea termoizolaţiei posterioare 3 Modificări sub rezerva îmbunătăţirilor tehnice! 37 Instrucţiuni de montaj şi întreţinere Cazan special pe motorină / gaz Logano GE515 • Ediţia 06/2001 Buderus Heiztechnik GmbH • http://www. 1) se aşează deasupra uşii. cu fantele poziţionate în sus şi spre faţă. ! Izolaţia termică se ancorează cu 3 agrafe (fig.

4 Montarea pereţilor laterali şi a capacului ! Montaţi toţi pereţii laterali conform schemei de montaj (fig.buderus. poz. 47. ! Şinele laterale se fixează fără a se strânge. 1 şi 3) cu capătul lung spre faţă (fig. 47 Montarea şinelor laterale 1 8.9.heiztechnik. 7 elemenţi de cazan 9 elemenţi de cazan 11 elemenţi de cazan 8 elemenţi de cazan 10 elemenţi de cazan 12 elemenţi de cazan Fig. din lateral.de . 48). 3 2 Fig. 2) se agaţă de şina transversală. 48 Schemă de montaj a pereţilor laterali pentru cazane de mărimi diferite (dimensiuni în mm) K = clapă (110 mm) Modificări sub rezerva îmbunătăţirilor tehnice! 38 38 Instrucţiuni de montaj şi întreţinere Cazan special pe motorină / gaz Logano GE515 • Ediţia 06/2001 Buderus Heiztechnik GmbH • http://www.8 Montarea blocului de cazan ! Şinele laterale (fig. 47. poz. cu şuruburi de tablă de şinele transversale.

51. poz. ! Balamalele se premontează cu câte 2 şuruburi de tablă de clapele laterale.de 39 .Montarea blocului de cazan În vederea montării elementelor pereţilor laterali. 49. 50 Montarea elementelor pereţilor laterali ! Când pereţii laterali (fig. poz. 4). 51). 2 1 Fig. poz. 2) se agaţă de peretele lateral şi de clapa peretelui lateral. 49. 51. se strâng şuruburile de tablă din şina soclului (fig. 50. poz. 2) sunt în poziţie verticală. ! Şinele de soclu transversale (fig.heiztechnik. la început se fixează clapele de părţile laterale de manta. 50. poz. poz. ! Arcul pentru închidere (fig. 51. 1 2 8 1 2 Fig.buderus. de eclisele îndoite în sus din şinele longitudinale ale soclului (fig. 2) se agaţă în stânga şi în dreapta jos. 51 Montarea şinelor de soclu Modificări sub rezerva îmbunătăţirilor tehnice! 39 Instrucţiuni de montaj şi întreţinere Cazan special pe motorină / gaz Logano GE515 • Ediţia 06/2001 Buderus Heiztechnik GmbH • http://www. 2 3 4 1 Fig. 1) după care se trec în partea de sus peste profilul şinelor longitudinale. 1) de pe clapele pereţilor laterali se agaţă în decupările din pereţii laterali anteriori şi se asigură cu şuruburi de tablă. ! Cârligul balamelelor (fig. poz. Profilul şinei transversale trebuie să fie situat jos şi orientat spre cazan (fig. 49 Montarea clapelor din pereţii laterali ! Pereţii laterali anteriori (fig. 1 şi 3) se îmbină din faţă cu şinele longitudinale.

52. 54 Montarea capacului posterior Modificări sub rezerva îmbunătăţirilor tehnice! 40 40 Instrucţiuni de montaj şi întreţinere Cazan special pe motorină / gaz Logano GE515 • Ediţia 06/2001 Buderus Heiztechnik GmbH • http://www. 52. poz. poz. 53. 1 1 2 Fig. 53 Montarea capacului median ! Capacul posterior al cazanului se aşează cu profilele şi cu decuparea pentru turul circuitului de încălzire (fig. poz.de . 52 Montarea capacului anterior ! Capacul median se introdue cu profilele (fig. poz. 52. 3) se agaţă în pereţii laterali anteriori. 2) de jos. 54.heiztechnik. 1) sub capacul anterior şi se potrivesc în bordura pereţilor laterali.buderus. de şina longitudinală.8 Montarea blocului de cazan ! Capacul anterior (fig. INDICAŢIE PENTRU UTILIZATOR Înainte de montarea celorlalte elemente ale capacului trebuie montat aparatul de reglare. trebuie pozate tuburile capilare la teaca de imersie şi trebuie introdus senzorul în teaca de imersie (vezi capitolul 10 "Montarea aparatului de reglare". 3 2 1 Fig. poz. 1) spre faţă pe pereţii laterali. 1) cu cele două cârlige (fig. pagina 45). (fig. 1 2 1 Fig. ! Capacul anterior se fixează cu două şuruburi de tablă.

6 7 5 8 4 1 3 2 Fig. al cazanului ! Se introduc piuliţele autoblocante în peretele lateral din stânga şi din dreapta cât şi elementele peretelui posterior al cazanului (fig. poz. 56. ! Elementele peretelui posterior al cazanului se fixează cu şuruburi de tablă de pereţii laterali. ! Tabla de legătură (fig. 5 şi 6). poz.de 41 . 2) se fixează cu şuruburi de tablă sub ştuţul gazelor de evacuare pe elementele pereţilor posteriori ai cazanului. de sus. poz. 55. 56.Montarea blocului de cazan ! Peretele posterior de sus al cazanului se introduce sub capacul posterior al cazanului (fig. 2). 56. 56. de sus. 1. 5). al cazanului (fig. 4 şi 8). poz. 3. la alegere. în stânga sau în dreapta de peretele posterior.heiztechnik. ! Clemele din material plastic pentru pozarea caburilor se fixează. poz. ! Elementele inferioare ale peretelui posterior al cazanului se agaţă în stânga şi în dreapta în fantele din profilul elementului superior al peretelui posterior al cazanului şi al peretelui lateral (fig. 55. 8 1 2 Fig. 55 Montarea peretelui posterior.buderus. 56 Montarea elementelor peretelui posterior Modificări sub rezerva îmbunătăţirilor tehnice! 41 Instrucţiuni de montaj şi întreţinere Cazan special pe motorină / gaz Logano GE515 • Ediţia 06/2001 Buderus Heiztechnik GmbH • http://www. 1) şi se fixează din spate cu patru şuruburi de tablă de pereţii laterali (fig. poz.

încât să nu vină în contact cu nici o piesă fierbinte a cazanului. în funcţie de condiţiile locale. INDICAŢIE PENTRU UTILIZATOR La cazanele livrate în bloc. pe peretele lateral din dreapta sau din stânga. 57. 1). 2 bis 5). 1 şi 2). ! Plăcuţa de identificare se lipeşte la loc vizibil. ! Cablul arzătorului se conduce către decuparea pentru trecerea cablului spre aparatul de reglare. poz. 58 Montarea măştilor uşii arzătorului Modificări sub rezerva îmbunătăţirilor tehnice! 42 42 Instrucţiuni de montaj şi întreţinere Cazan special pe motorină / gaz Logano GE515 • Ediţia 06/2001 Buderus Heiztechnik GmbH • http://www. Fig.buderus. 2 1 Fig. 57 4 5 3 2 Montarea mantăii pentru uşa arzătorului 1 ! Măştile uşii arzătorului se agaţă în îmbrăcămintea uşii arzătorului (fig. ! Îmbrăcămintea uşii arzătorului se aşează din faţă pe uşa arzătorului şi se fixează de aceasta cu patru şuruburi mecanice (fig.heiztechnik. plăcuţa de identificare se găseşte în focar împreună cu instrucţiunile de montaj şi întreţinere iar la cazanele livrate în elemenţi. ! Cablul arzătorului împreună cu clema de protecţie la smulgere se aşează în îmbrăcămintea uşii arzătorului. plăcuţa de identificare se găseşte în mapa transparentă prinsă de uşa arzătorului.8 Montarea blocului de cazan ! Cablul arzătorului împreună cu protecţia la smulgere se introduc în spaţiul de trecece al cablului (fig. 58.de . ! Cablul arzătorului se pozează în sus în profilul îmbrăcăminţii uşii arzătorului şi se fixează în aşa fel cu clema de fixare. poz. poz. 57.

1). poz. 6) iar celălalt colier pe ţeava de evacuare (fig. poz. 59. 59. 59. 6: Colector de gaze de evacuare Modificări sub rezerva îmbunătăţirilor tehnice! 43 Instrucţiuni de montaj şi întreţinere Cazan special pe motorină / gaz Logano GE515 • Ediţia 06/2001 Buderus Heiztechnik GmbH • http://www. INDICAŢIE PENTRU UTILIZATOR ! Colierele cu şurub melcat trebuie strânse şi ultrerior montajului. poz. 59. Manşonul de etanşare (fig. poz. 4) şi ştuţul colectorului de gazelor de evacuare (fig. poz.1 Montarea manşonului de etanşare la racordul gazelor de evacuare (echipament opţional) INDICAŢIE PENTRU UTILIZATOR Este recomandată utilizarea unui manşon de etanşare pentru racordul la sistemul de evacuare a gazelor de ardere (fig. 4). 59. 59. ! Colierele cu şurub melcat (fig. 4: Ţeavă de evacuare Poz. 5) trebuie să preseze pe ştuţul colectorului gazelor de evacuare (fig.de 43 . 6). 6). 59. poz. 59. 1). poz.Racordarea cazanului la sistemul de evacuare a gazelor de ardere 9 9 Racordarea cazanului la sistemul de evacuare a gazelor de ardere În acest capitol se explică cum trebuie racordat cazanul la sistemul de evacuare a gazelor de ardere. 2: Senzor de temperatură pentru gazele de evacuare Poz.buderus. 59. 9. 4) se introduce până la refuz pe ştuţul colectorului gazelor de evacuare (fig. 59. 6 5 4 Fig. poz. poz.heiztechnik. poz. 5). 59 Montarea tubulaturii de evacuare Poz. poz. poz. poz. 3: Mufă Poz. 5) se montează peste manşonul de etanşare (fig. 1: Manşon de etanşare Poz. 59. ! Manşonul de etanşare (fig. 59. 1) cu petrecerea în partea de sus. se înfăşoară în jurul ţevii de evacuare (fig. 1) trebuie să fie aşezat neted şi strâns. Unul dintre coliere (fig. 1 2 3 ! Ţeava de evacuare (fig. 59. ! Se strâng colierele (fig. după necesităţi. 5: Colier cu şurub melcat Poz.

heiztechnik. poz.9 9. ! Senzorul de temperatură pentru gazele de evacuare (fig. 2) se montează conform instrucţiunilor de montaj proprii. 59. poz.buderus. 3) se montează prin sudură la o distanţă de 2 x diametrul ţevii de evacuare (A) de colectorul gazelor de evacuare (fig.de . 59. 6) în ţeava de evacuare (fig. poz.2 Racordarea cazanului la sistemul de evacuare a gazelor de ardere Montarea senzorului de temperatură pentru gazele de evacuare (echipament opţional) ! Mufa (fig. Modificări sub rezerva îmbunătăţirilor tehnice! 44 44 Instrucţiuni de montaj şi întreţinere Cazan special pe motorină / gaz Logano GE515 • Ediţia 06/2001 Buderus Heiztechnik GmbH • http://www. 4). 59. poz. 59.

60 6 5 4 3 Montarea aparatului de reglare Modificări sub rezerva îmbunătăţirilor tehnice! 45 Instrucţiuni de montaj şi întreţinere Cazan special pe motorină / gaz Logano GE515 • Ediţia 06/2001 Buderus Heiztechnik GmbH • http://www. 2) trebuie să intre în spate. ! Carcasa aparatului de reglare se fixează în stânga şi în dreapta decupării pentru cabluri (fig. 1).1 Montarea aparatului de reglare În figura 60 sunt prezentate din spate. 3). 60. Se trage aparatul spre faţă şi după care se împinge partea din spate în jos. aparatul de reglare şi capacul "A". 5). 6) pe elementul de capac din faţă al cazanului.de 45 .Montarea aparatului de reglare 10 10 Montarea aparatului de reglare În acest capitol se va explica cum trebuie montat aparatul de reglare din seria 4000 şi un set de senzori de temperatură. 4) se introduc în găurile ovale din elementul de capac din faţă al cazanului (fig. 60. în orificiile dreptunghiulare din capac (fig. poz.buderus. poz. poz. 60. cu două şuruburi de tablă (fig. Clemele elastice (fig. poz. poz. 60. Picioruşele-cârlig de pe aparatul de reglare (fig. ! Se aşează aparatul de reglare pe manta.heiztechnik. poz. 10. Capacul se îndepărtează prin ridicare. ! Se deşurubează cele două şuruburi din capac (fig. poz. 60. 7). 60. 60. 1 2 7 Fig.

poz. 1) din peretele posterior (Logamatic 33xx) respectiv se scoate partea de perete posterior (Logamatic 43xx) (fig. 62. ! Senzorul cu tub capilar se conduce la punctul de măsurare al cazanului şi acolo se introduce în teaca de imersie (fig. o piesă oarbă fig. ! În timpul pozării nu frângeţi tuburile capilare. racordurile electrice trebuie executate de către o firmă autorizată. 61 1 2 Pregătirea decupării pentru trecerea cablurilor 2 2 1 Fig. ! Executaţi lucrări electrice în cadrul instalaţiei de încălzire numai dacă deţineţi calificarea corespunzătoare pentru astfel de lucrări. poz. ! Respectaţi prescripţile locale. 62 Montarea setului de senzori de temperatură Modificări sub rezerva îmbunătăţirilor tehnice! 46 46 Instrucţiuni de montaj şi întreţinere Cazan special pe motorină / gaz Logano GE515 • Ediţia 06/2001 Buderus Heiztechnik GmbH • http://www. ! Tuburile capilare se pozează prin decuparea pentru cabluri şi se derulează la lungimea necesară.buderus. specializată în lucrări elecrtice. 62. 1) se montează în teaca de imersie R ¾. poz. poz. se decupează părţile pentru trecerea cablurilor (fig. 2).5 "Etanşarea tecii de imersie". poz. 61. 61. Setul de senzori de temperatură conectat la aparatul de reglare (trei senzori de temperatură. 62.heiztechnik. Teaca de imersie a fost deja montată etanş în stuţul racordului de tur (vezi capitolul 8.10 Montarea aparatului de reglare 10. 2) şi se asigură cu siguranţa senzorului (fig. ! Dacă este necesar.2 Montarea setului de senzori de temperatură şi a cablului arzătorului INDICAŢIE PENTRU UTILIZATOR Respectaţi la conectarea aparatului de reglare următoarele puncte: ! Pozaţi cu grijă cablurile şi tuburile capilare. 3). Dacă nu deţineţi calificarea corespunzătoare. 1 3 Fig.de . pagina 26).

de peretele din spate al cazanului. 65). cu şuruburi. Se va executa un racord electric permanent conform EN 50165 respectiv în conformitate cu normativele naţionale pentru instalaţii electrice. 60. poz. apoi se împinge partea de sus al capacului până ce clemele laterale fixează capacul de carcasă (fig. 10 1 2 Fig. 65 Modificări sub rezerva îmbunătăţirilor tehnice! Cazan de încălzire cu aparat de reglare montat 47 Instrucţiuni de montaj şi întreţinere Cazan special pe motorină / gaz Logano GE515 • Ediţia 06/2001 Buderus Heiztechnik GmbH • http://www. ! Racordul electric se va executa conform schemei de conexiuni. ! Se fixează capacul aparatului de reglare (fig. poz. 64. 61. 63 Racordul electric ! Colierele cu cablu se introduc în suport şi se asigură prin bascularea clapetei (fig.heiztechnik. Fig.Montarea aparatului de reglare ! Colierul pentru cabluri (fig. 1 şi 2) se fixează în stânga sau în dreapta. poz. 64 Fixarea conductorilor electrici ! Clemele capacului din spate al aparatului de reglare (Logamatic 43xx) se introduc în suport. 1) din nou de carcasă cu două şuruburi de tablă (fig. Pozarea cablurilor şi tuburilor capilare se va efectua cu grijă! INDICAŢIE PENTRU UTILIZATOR ! Asiguraţi toţi conductorii cu coliere pentru cablu.buderus. 63. poz.de 47 . 2). 1 2 1 Fig. 1).

pentru menţinerea fără depuneri a geamului vizorului. ! Spaţiul rămas între izolaţia termică a uşii arzătorului şi tubul de ardere (fig. 2). 3 bis 6).heiztechnik. puteţi obţine de a Buderus plăci de arzător gata decupate (accesoriu opţional).11 Montarea arzătorului 11 Montarea arzătorului În acest capitol se prezintă în principiu montajul unui arzător. fig. ! Utilizaţi numai arzătoare care corespund condiţiilor tehnice cerute de Logano GE515 (vezi capitolul 4 "Date tehnice". INDICAŢIE PENTRU UTILIZATOR La cerere. ! Palca arzătorului (fig. 66 Montarea arzătorului (dimensiunea în mm) 1 2 3 4 Modificări sub rezerva îmbunătăţirilor tehnice! 48 48 Instrucţiuni de montaj şi întreţinere Cazan special pe motorină / gaz Logano GE515 • Ediţia 06/2001 Buderus Heiztechnik GmbH • http://www. ! Paca arzătoului se fixează cu şuruburi de uşa arzătorului (etanşare cu şnur de etanşare GP Ø 10 mm). ! Se fixează arzătorul pe placă cu şuruburi.8 "Montarea armăturilor şi a uşii arzătorului". 3). pagina 9). ! Se ajustează prin decupare garniturile inelare izolante corespunzător diametrului tubului de ardere (fig.de . 66.buderus. 32. 4) se umple cu ganiturile izolante ajustate corespunzător (fig. poz. 66. 1) se decupează pe şantier prin găurire sau cu un aparat de sudură autogen la diametrul necesar tubului de ardere (Ø maxim 270 mm). poz. poz. în cruce. Şuriburile se strâng uniform. 66. poz. Găurile pentru fixarea arzătorului se practică cu ajutorul şablonului flanşei de fixare a arzătorului. ! Se face legătura între dispozitivul de curăţare prin suflare a vizorului cu arzătorul. ! Se închide uşa arzătorului şi se blochează cu 4 şuruburi mecanice (M16 x 140) (vezi capitolul 8. poz. Fig. 66. PERICOL DE DETERIORARE A INSTALAŢIEI ATENŢIE datorită folosirii unui arzător necorespunzător.

2–9. 1 Concentraţia de Ca (HCO3)2în apa de umplere şi de completare în mol/m3 ≤ 2.5 > 2. Valoarea pH a agentului termic creşte după umplerea instalaţiei. 0313 ⋅ -----------------------------------------------mol Ca ( HCO3 ) 2  -------- 3 m 8. umpleţi instalaţia de încălzire exclusiv numai prin robinetul de umplere din sistemul de conducte (retur). Punerea în funcţiune a diferitelor aparate de reglare se desfăşoară identic. PERICOL DE DETERIORAE A CAZANULUL ATENŢIE prin acumulare puternică de praf. Tabelul este un extras din fişa de lucru K8 "Prepararea apei pentru instalaţii de încălzire cu apă caldă" conţinută în catalogul de vânzări Buderus. Pentru utilizarea şi prepararea corectă a apei de umplere şi de completare. generat de exemplu.1 Umplerea instalaţiei PERICOL DE DETERIORARE A INSTALAŢIEI ATENŢIE prin şoc termic.0 ≤ 1.de 49 .6 "Procesul verbal de punere în funcţiune". pagina 53). de activităţi în încăperea centralei termice.5 Vmax = triplul volumului instalaţiei Q ( kW ) V max = 0.5 Cerinţe privind apa de umplere şi de completare şi agentul termic Modificări sub rezerva îmbunătăţirilor tehnice! 49 Instrucţiuni de montaj şi întreţinere Cazan special pe motorină / gaz Logano GE515 • Ediţia 06/2001 Buderus Heiztechnik GmbH • http://www. 12.0 > 1.Punerea în funcţiune a instalaţiei 12 12 Punerea în funcţiune a instalaţiei La Logano GE515 pot fi conectate aparatele de reglare ale seriei 4000. respectaţi tabelul de mai jos. După 3–6 luni (la prima întreţinere) se va verifica. dacă valoarea pH a agentului termic s-a reglat.buderus. ! Nu folosiţi cazanul în cazul prezenţei prafului.5 Volumul maxim de de apă de umplere şi de completare Vmax în m3 Valoarea pH a agentului termic 8. Putere totală cazan în kW 100 < Q ≤ 350 350 < Q ≤ 1000 100 < Q ≤ 350 350 < Q ≤1000 Tab.2–9. ! În timpul funcţionării.heiztechnik. ! Completaţi formularul de punere în funcţiune a instalaţiei (vezi capitolul 12.

! Completaţi formularul de punere în funcţiune conţinut în documentaţia arzătorului.8..12 Punerea în funcţiune a instalaţiei 12. Modificări sub rezerva îmbunătăţirilor tehnice! 50 50 Instrucţiuni de montaj şi întreţinere Cazan special pe motorină / gaz Logano GE515 • Ediţia 06/2001 Buderus Heiztechnik GmbH • http://www. 12.buderus. pentru instrucţiuni privind modul de punere în funcţiune a acestuia.heiztechnik. Fig. există posibilitatea ridicării temperaturii gazelor de evacuare (vezi capitolul 12.3 Punerea în funcţiune a aparatului de reglare Consultaţi documentaţia tehnică a aparatului de reglare din seria 4000 folosit de Dvs.4 Punerea în funcţiune a arzătorului ! La punerea în funcţiune a arzătorului procedaţi în conformitate cu instrucţiunile de montaj şi întreţinere ataşate arzătorului.2 Pregătirea instalaţiei pentru funcţionare La punerea în funcţiune se vor respecta următoarele puncte: ! Înainte de punerea în funcţiune.5 "Montarea plăcilor de dirijare a gazelor fierbinţi". ! Verificaţi dacă placa pentru dirijarea gazelor fierbinţi sunt montate corect (vezi capitolul 8. pagina 32).5 "Ridicarea temperaturii gazelor de evacuare".de . 67 Verificarea poziţiei plăcilor de dirijare a gazelor fierbinţi 12. aerisiţi instalaţia prin corpurile de încălzire. pagina 51). Dacă la măsurătorile pentru completarea procesului verbal de punere în funcţiune constataţi că temperatura gazelor de evacuare este prea joasă pentru coşul de fum (pericol de formare de condens).

de 51 .Punerea în funcţiune a instalaţiei 12.heiztechnik. 68. 12. 68 Poziţia plăcilor de blocare a gazelor fierbinţi Modificări sub rezerva îmbunătăţirilor tehnice! 51 Instrucţiuni de montaj şi întreţinere Cazan special pe motorină / gaz Logano GE515 • Ediţia 06/2001 Buderus Heiztechnik GmbH • http://www. În regim de funcţionare în două trepte.buderus.5. 2 1 12 Fig. prin îndepărtarea în pereche a plăcilor de dirijare a gazelor fierbinţi de sus respectiv de jos. ! Se deşurubează şuruburile care fixează plăcile de blocare a gazelor fierbinţi şi acestea se îndepărtează din partea stângă şi din partea dreaptă (fig. poz. 160–180 °C. Prin îndepărtarea singulară sau combinată a plăcilor de blocare a gazelor fierbinţi şi a placa pentru dirijarea gazelor fierbinţi se poate obţine o ridicare suplimentară temperaturii gazelor de evacuare.5. ! Cazanul se scoate din funţiune conform instrucţiunilor de utilizare. 12. dacă se demontează plăcile de blocare a gazelor fierbinţi.1 Îndepărtarea plăcilor de dirijare a gazelor fierbinţi La cazanele de mărimea 7–11 (240–455 kW). se poate obţine o ridicare a temperaturii gazelor de evacuare.2 Îndepărtarea plăcilor de blocare a gazelor fierbinţi Temperatura gazelor de evacuare poate fi ridicată semnificativ. INDICAŢIE PENTRU UTILIZATOR Modificarea plăcilor de blocare a gazelor fierbinţi se va lua în considerare ca o ultimă alternativă deoarece micşorarea plăcilor de blocare a gazelor fierbinţi nu este reversibilă. temperatura gazelor de evacuare este corespunzător mai joasă. 1 şi 2).5 Ridicarea temperaturii gazelor de evacuare Temperatura gazelor de evacuare se situează la un cazan nou cu temperatura agentului termic de 80 °C şi reglaje (referitoare la puterea nominală) în funcţie de mărimea cazanului în jur de cca. Temperatura gazelor de evacuare poate fi ridicată prin măsurile descrise în continuare.

! Placa de blocare a gazelor fierbinţi se aşează pe un suport astfel încât crestăturile (fig. ! Dacă creşterea temperaturii gazelor de evacuare rezultată de aici nu este suficientă. cu şuruburi. poate fi îndepărtat în acelaşi mod şi al doilea segment de pe plăcile blocare a agazelor fierbinţi. 69. ! Se fixează din nou de elementul anterior placa de blocare a gazelor fierbinţi.heiztechnik. 3 1 2 Fig. 69 Placă de blocare a gazelor fierbinţi Modificări sub rezerva îmbunătăţirilor tehnice! 52 52 Instrucţiuni de montaj şi întreţinere Cazan special pe motorină / gaz Logano GE515 • Ediţia 06/2001 Buderus Heiztechnik GmbH • http://www.de . 3) care fixează plăcile de blocare a gazelor fierbinţi şi acestea se îndepărtează din partea stângă şi din partea dreaptă (fig. 1 şi 2) să rezeme în gol. poz.5.buderus. Cu un ciocan se rupe câte un segment de pe placa de blocare a gazelor fierbinţi din stânga şi din dreapta.3 Ridicarea uşoară a temperaturii gazelor de evacuare ! Se deşurubează şuruburile (fig. 68. respectiv plăcile de blocare a gazelor fierbinţi pot fi îndepărtate complet.12 Punerea în funcţiune a instalaţiei 12. poz. poz. 1 şi 2). 69. aşa cum s-a descris mai sus.

pagina 2).6 Procesul verbal de punere în funcţiune Logano GE515 poate funcţiona cu un arzător pe motorină sau cu un arzător pe gaz. Operaţiuni pentru punerea în funcţiune 1. Completaţi cu grijă.buderus. 7. se semnează procesul verbal şi se trece data punerii în funcţiune. Umplerea instalaţiei de încălzire cu apă Aerisirea instalaţiei de încălzire prin radiatoare S-a efectuat controlul de etanşeitate? Verificarea poziţiei plăcilor de dirijare a gazelor fierbinţi Punerea în funcţiune a aparatului de reglare Punerea în funcţiune a arzătorului Verificarea temperaturii gazelor de evacuare Informarea beneficiarului. predarea documetaţiei tehnice Confirmarea punerii corecte în funcţiune dpdv tehnic Pagina 27 Pagina 50 Pagina 32 Pagina 50 Vezi documentaţia arzătorului Pagina 51 Pagina (etape de lucru) Pagina 49 Observaţii (semnătura) 12 Stampila firmei/Semnătura/Data INDICAŢIE PENTRU UTILIZATOR ! Completaţi în tabel combustibilul folosit (vezi instrucţiunile de utilizare "Prefaţă". procesul verbal de punere în funcţiune.heiztechnik. Modificări sub rezerva îmbunătăţirilor tehnice! 53 Instrucţiuni de montaj şi întreţinere Cazan special pe motorină / gaz Logano GE515 • Ediţia 06/2001 Buderus Heiztechnik GmbH • http://www. 6. 4.de 53 . 8. în timpul punerii în funcţiune a arzătorului pe motorină sau cu gaz. 3. 9. ! Imediat după punerea în funcţiune. 2.Punerea în funcţiune a instalaţiei 12. 5.

1 Scoaterea instalaţiei din funcţiune prin intermediul aparatului de reglare Scoateţi instalaţia din funcţiune prin intermediul aparatului de reglare. ! Se închide alimentarea cu combustibil. în cazul unei deconectări de avarie. 13. de ex. prin îngheţ.de . În acest timp. În alte cazuri de pericol se închide imediat robinetul principal de alimentare cu combustibil şi se scoate instalaţia de sub tensiune de la siguranţa camerei centralei termice sau cu întrerupătorul de avarie. arzătorul se deconectează automat. Instalaţia de încălzire poate îngheţa la ger. PERICOL DE DETERIORARE A INSTALAŢIEI ATENŢIE 13. aerisitorul din cel mai înalt punct al instalaţiei trebuie să fie deschis. ! Se închide alimentarea cu combustibil. La scoaterea din funcţiune a diferitelor tipuri de aparate de reglare se procedează identic. Modificări sub rezerva îmbunătăţirilor tehnice! 54 54 Instrucţiuni de montaj şi întreţinere Cazan special pe motorină / gaz Logano GE515 • Ediţia 06/2001 Buderus Heiztechnik GmbH • http://www.heiztechnik.buderus. ! Protejaţi instalaţia de încălzire la îngheţ în cazul în care există acest pericol. prin robinetul de golire. Goliţi instalaţia de încălzire de apă prin punctul cel mai de jos al instalaţiei.2 Scoaterea instalaţiei din funcţiune în caz de urgenţă INDICAŢIE PENTRU UTILIZATOR ! Deconectaţi numai în caz de urgenţă instalaţia de la siguranţa camerei centralei termice sau cu întrerupătorul de avarie. dacă nu este în funcţiune. O dată cu scoaterea din funcţiune a aparatului de reglare.13 Scoaterea instalaţiei din funcţiune 13 Scoaterea instalaţiei din funcţiune La Logano GE515 pot fi conectate aparatele de reglare ale seriei 4000.

– obţinerea unei siguranţe ridicate în exploatare. INDICAŢIE PENTRU UTILIZATOR Puteţi comanda piese de schimb folosind catalogul de piese de schimb Buderus. AVERTIZARE! ! Executaţi lucrări la instalaţia de gaze numai dacă sunteţi autorizaţi pentru astfel de lucrări.2 De ce este importantă o întreţinere regulată? Următoarele motive impun efectuarea întreţinerii regulate a instalaţiilor clenţilor Dvs. PERICOL DE MOARTE prin explozia gazelor inflamabile. Ceea ce trebuie să conţină un contract anual de inspecţie şi întreţinere orientat spre necesităţi pot fi găsite în capitolul 14.6 "Procesele verbale de inspecţie şi întreţinere".heiztechnik. 14.Inspectarea şi întreţinerea instalaţiei 14 14 Inspectarea şi întreţinerea instalaţiei 14.buderus. – menţinerea arderii ecologice la un nivel ridicat.1 Indicaţii generale Oferiţi clienţlor Dvs. un contract anual de inspecţie şi întreţinere orientat spre necesităţi.: – obţinerea unui randament ridicat şi exploatarea economică a instalaţiei (consum redus de combustibil). pagina 62.de 55 . Modificări sub rezerva îmbunătăţirilor tehnice! 55 Instrucţiuni de montaj şi întreţinere Cazan special pe motorină / gaz Logano GE515 • Ediţia 06/2001 Buderus Heiztechnik GmbH • http://www.

poz. 4 1 3 2 Fig. ! Se închide alimentarea cu combustibil. 1 Fig. 1 până la 4).de . 70 Exemplificare: Logamatic 4311 ! Se deşurubează cele patru şuruburi mecanice. ! Se deschide uşa arzătorului.buderus. 71. ! Întrerupătorul (fig. poz.3 Curăţarea cazanului cu perii ! Se scoate instalaţia de sub tensiune (vezi capitolul 13 "Scoaterea instalaţiei din funcţiune".heiztechnik. care servesc la fixarea uşii arzătorului de elementul de cazan anterior (fig.14 Inspectarea şi întreţinerea instalaţiei 14. 71 Elementele de fixare a uşii arzătorului Modificări sub rezerva îmbunătăţirilor tehnice! 56 56 Instrucţiuni de montaj şi întreţinere Cazan special pe motorină / gaz Logano GE515 • Ediţia 06/2001 Buderus Heiztechnik GmbH • http://www. pagina 54). 70. 1) de pe aparatul de reglare se comută în poziţia "0".

74.8. poz. 73. INDICAŢIE PENTRU UTILIZATOR Cazanele de mărimea 510 cu 12 elemenţi nu sunt echipate cu plăci de dirijare a gazelor fierbinţi.buderus. poz. Plăcile de dirijare a gazelor fierbinţi echipează cazanele de mărimea 240–455 cu 7–11 elemenţi (vezi capitolul 8. 72 Scoaterea plăcilor de dirijare a gazelor fierbinţi Prezentarea diferitelor tipuri perii oferite de Buderus (echipament opţional).5 "Montarea plăcilor de dirijare a gazelor fierbinţi". 72. 2) se curăţă cu peria tip 2. ! Restul camerei de ardere (fig. poz. 74 Curăţarea canalelor de fum Modificări sub rezerva îmbunătăţirilor tehnice! 57 Instrucţiuni de montaj şi întreţinere Cazan special pe motorină / gaz Logano GE515 • Ediţia 06/2001 Buderus Heiztechnik GmbH • http://www. 1 până la 4). 1 şi 3). spre faţă. 73 Perii de curăţare ! Canalele de fum se curăţă cu perii tip 1 şi 2.heiztechnik. din faţă spre spate (fig. 4 3 14 2 1 Fig.de 57 . din canalele de fum (fig. 74. pagina 32). 3 2 1 Fig.Inspectarea şi întreţinerea instalaţiei ! Se scot plăcile de dirijare a gazelor fierbinţi. vezi în fig. 1 2 3 Fig. ! Peretele posterior a camerei de ardere se curăţă peria tip 3.

poz. 75. în stânga şi în dreapta. ! Se curăţă plăcile de dirijare ale gazelor fierbiţi cu periile.5 "Montarea plăcilor de dirijare a gazelor fierbinţi". ! Se verifică şnururile de etanşare de la gurile de curăţare şi de la uşa arzătorului. din stânga şi din dreapta. 75. ! Se îndepărtează capacele gurilor de curăţare de pe elementul posterior (fig. 3). 2) şi de pe colectorul gazelor de evacuare (fig. ! Pereţii posteriori inferiori ai cazanului se ridică uşor şi se scot spre spate. poz.14 Inspectarea şi întreţinerea instalaţiei ! Se deşurubează ambele şuruburi de tablă de pe tabla de legătură şi se îndepărtează tabla de legătură. din canalele de fum cât şi din colectorul gazelor de evacuare. ! Se îndepărtează depunerile din ardere din focar.8. termoizolaţia se rabate în sus şi se agaţă cu agrafa (fig.heiztechnik. ! Plăcile de dirijare ale gazelor fierbinţi se introduc în canalele de fum (vezi capitolul 8. sub stuţul gazelor de evacuare. 75. din peretele posterior inferior al cazanului. Şuruburile se strâng uniform. 76. Fig. în decupările profilului din elementul de manta superior şi din pereţii laterali iar tabla de legătură se fixează cu şuruburi de piesele mantăii posterioare inferioare. ! Se scoate agrafa de sub stuţul gazelor de evacuare. 1). ! Piesele mantăii posterioare inferioare se agaţă. INDICAŢIE PENTRU UTILIZATOR Şnururi de etanşare corespunzătoare se pot obţine prin filiale. 75 1 3 Demontarea capacelor de curăţare 2 1 Modificări sub rezerva îmbunătăţirilor tehnice! 58 58 Instrucţiuni de montaj şi întreţinere Cazan special pe motorină / gaz Logano GE515 • Ediţia 06/2001 Buderus Heiztechnik GmbH • http://www. poz. poz. 1).buderus. ! Se îndepărtează ambele şuruburi de tablă. 76 Îmbinarea termoizolaţiei elementului posterior Fig.de . pagina 32). Se înlocuiesc şnururile de etanşare deteriorate sau întărite. ! Termoizolaţia elementului posterior se rabate în jos şi se îmbină cu agrafa sub stuţul colectorului gazelor de evacuare (fig. ! Se fixează capacele gurilor de curăţare şi se închide uşa arzătorului.

3 "Curăţarea cazanului cu perii". La curăţarea umedă urmaţi aceleaşi etape descrise la curăţarea cu perii (vezi capitolul 14. modul de curăţare umedă trebuie să se execute diferit de modul de efectuare descris aici.Inspectarea şi întreţinerea instalaţiei 14. utilizaţi detergenţi corespunzător gradului de murdărire. de sus. ! Utilizaţi detergenţi corespunzători felului de murdărire (depuneri neaderente sau aderente). la curăţarea umedă.4 Curăţarea umedă a cazanului În cazul curăţării umede. uniform.buderus. detergent. ! Pe canalele de fum se pulverizează. În anumite situaţii. pagina 56). (curăţare chimică) instrucţiunile de utilizare ale aparatului de curăţare şi a detergentului. INDICAŢIE PENTRU UTILIZATOR ! Respectaţi.de 59 . 14 Modificări sub rezerva îmbunătăţirilor tehnice! 59 Instrucţiuni de montaj şi întreţinere Cazan special pe motorină / gaz Logano GE515 • Ediţia 06/2001 Buderus Heiztechnik GmbH • http://www. ! Se perie canalele de fum. ! Aparatul de reglare se protejează cu o folie. nu este permis ca în aparatul de reglare să pătrundă vapori din pulverizare.heiztechnik. ! Se încălzeşte cazanul până ce temperatura agentului termic ajunge la cel puţin 70 °C.

2) trebuie să se situeze în interiorul marcajului verde (fig. 77.5 Verificarea presiunii apei din instalaţie În general. 1) al manometrului trebuie să fie reglat în dreptul presiunii necesare pentru instalaţie. poz. 77 Hidrometru pentru instalaţii deschise Poz. 78 Manometru pentru instalaţii închise 3 Poz. instalaţia poate fi deteriorată prin coroziune sau prin depunere de piatră. 3 2 1 Fig. În practică se mai montează foarte rar instalaţii deschise. Dacă apa din instalaţie trebuie completată prea des. indicatorul hidrometrului (fig. indicatorul manometrului (fig. Instalaţii închise La instalaţiile închise. INDICAŢIE PENTRU UTILIZATOR ! Creaţi presiunea necesară pentru instalaţie. în funcţie de proprietăţile apei. poz. instalaţiile deschise se deosebesc de instalaţiile închise.de . poz. Instalaţii deschise La instalaţiile deschise. 1) trebuie să se situeze în interiorul marcajului roşu (fig. 78. poz. 1: Indicator hidrometru Poz. 78. se va explica prin exemple. Indicatorul roşu (fig. 3: Marcaj roşu ! Reglaţi în mod corespunzător indicatorul manometrului.heiztechnik. atunci.buderus. 3). 1: Indicator roşu Poz. 78. De accea. în baza înstalaţiilor închise cum se poate verifica presiunea apei din instalaţie. PERICOL DE DETERIORARE A INSTALAŢIEI ATENŢIE 2 1 prin completări prea dese cu apă. 3: Marcaj verde Modificări sub rezerva îmbunătăţirilor tehnice! 60 60 Instrucţiuni de montaj şi întreţinere Cazan special pe motorină / gaz Logano GE515 • Ediţia 06/2001 Buderus Heiztechnik GmbH • http://www. ! Verificaţi instalaţia de încălzire la etanşeitate şi funcţiile vasului de expansiune. 3). 2: Indicator manometru Poz. ! Aveţi în vedere ca instalaţia să fie aerisită. 77. Fig. 2: Indicator verde Poz. poz. ! Verificaţi presiunea din instalaţie.14 Inspectarea şi întreţinerea instalaţiei 14.

poz. ! Se aeriseşte instalaţia. ! Apa de completare se introduce în instalaţie prin robinetul de umplere din sistemul de conducte (retur). ! Nu completaţi apa din instalaţia de încălzire în timpul funcţionării prin robinetul KFE al cazanului. poz. 2) trece sub marcajul verde (fig. În acest caz trebuie completată apa din instalaţie (vezi capitolul 12.Inspectarea şi întreţinerea instalaţiei Dacă indicatorul manometrului (fig.heiztechnik. Modificări sub rezerva îmbunătăţirilor tehnice! 61 Instrucţiuni de montaj şi întreţinere Cazan special pe motorină / gaz Logano GE515 • Ediţia 06/2001 Buderus Heiztechnik GmbH • http://www.de 61 .buderus. pagina 49). ! Se verifică din nou presiunea apei. PERICOL DE DETERIORARE A INSTALAŢIEI ATENŢIE 14 prin şoc termic. 78. ci exclusiv numai prin robinetul de umplere din sistemtul de conducte (retur) al instalaţiei de încălzire. 78.1 "Umplerea instalaţiei". 3) atunci presiunea apei din instalaţie este prea scăzută.

de . 6. pentru aceasta se scoate instalaţia din Pagina 56 funcţiune Verificarea funcţiilor arzătorului Vezi documentaţia tehnică a arzătorului Pagina (etape de lucru) Observaţii 4. 11.heiztechnik. Verificarea funcţiilor şi siguranţei sistemului de evacuare a Vezi documentaţia tehnică a gazelor de ardere arzătorului Verificarea presiunii apei şi a presurizării vasului de expansiune cu membrană.6 Procesele verbale de inspecţie şi întreţinere Procesele verbale de inspecţie şi întreţinere vă oferă o imagine de ansamblu asupra lucrărilor de inspecţie şi întreţinere. 8. la instalaţiile deschise Pagina 60 Pagina 60 Verificarea funcţiilor boilerului şi a anodului de protecţie la Vezi documentaţia tehnică a coroziune boilerului Verificarea reglajelor aparatului de reglare în funcţie de cerinţe Controlul final al lucrărilor de inspecţie. la instalaţiile închise Verificarea presiunii apei şi a presurizării.14 Inspectarea şi întreţinerea instalaţiei 14.buderus. ! Cerificaţi lucrările de inspecţie sub semnătură şi treceţi data efectuării. 10. 3. Lucrări de inspecţie 1. dată şi ştampilă Vezi documentaţia tehnică a aparatului de reglare Modificări sub rezerva îmbunătăţirilor tehnice! 62 62 Instrucţiuni de montaj şi întreţinere Cazan special pe motorină / gaz Logano GE515 • Ediţia 06/2001 Buderus Heiztechnik GmbH • http://www. 5. 7. 9. 2. Completaţi procesele verbale cu ocazia efectuării inspecţiei şi întreţinerii. Verificarea stării generale a instalaţiei Control vizual şi funcţional al instalaţiei Verificarea instalaţiei de combustibil şi de apă (agent termic): – la etanşeitate – la coroziune vizibilă – la îmbătrânire Verificarea focarului şi a suprafeţelor de transfer termic la murdărire. cu măsurători şi documentarea rezultatelor măsurătorilor şi verificărilor Certificarea de inspecţie autorizată cu semnătură.

7. Scoaterea instalaţiei din funcţiune Demontarea şi curăţarea plăcilor de dirijare a gazelor fierbinţi Curăţarea canalelor de fum (a suprafeţelor de transfer termic) Curăţarea focarului Curăţarea colectorului gazelor de evacuare Montarea plăcilor de dirijare a gazelor fierbinţi Verificarea şi.Inspectarea şi întreţinerea instalaţiei 14 Lucrări de întreţinere orientate spre necesităţi 1. 3. 2. dacă este cazul. dată şi ştampilă Modificări sub rezerva îmbunătăţirilor tehnice! 63 Instrucţiuni de montaj şi întreţinere Cazan special pe motorină / gaz Logano GE515 • Ediţia 06/2001 Buderus Heiztechnik GmbH • http://www. 6. cu măsurători şi documentarea rezultatelor măsurătorilor şi verificărilor Pagina (etape de lucru) Pagina 54 Pagina 57 Pagina 57 Pagina 57 Pagina 57 Pagina 32 Vezi documentaţia tehnică a arzătorului Pagina 49 Vezi documentaţia tehnică a arzătorului Vezi documentaţia tehnică a arzătorului Observaţii 10.heiztechnik. 4. 8.de 63 . 9. Verificarea funcţiilor şi siguranţei în exploatare Certificarea de întreţinere autorizată cu semnătură. 5. înlocuirea garniturilor de etanşare / a şnururilor de etanşare la arzător şi la uşa arzătorului Punerea în funcţiune a instalaţiei Controlul final al lucrărilor de inspecţie.buderus.

tasta de depanare (deparazitare) se apasă consecutiv de mai mult de trei ori.buderus. Dacă în cazul nepornirii arzătorului. ! Nu încercaţi să remediaţi deranjamentul prin apăsarea de mai mult de trei ori consecutiv a tastei de depanare (deparazitare). transformatorul de aprindere al arzătorului poate fi deteriorat. informaţii detaliate privind mesajele de deranjamente găsiţi în instrucţiunile de service ale aparatului de reglare respectiv.15 Remedierea deranjamentelor arzătorului 15 Remedierea deranjamentelor arzătorului Deranjamentele instalaţiei de încălzire sunt afişate pe dispay-ul aparatului de reglare.heiztechnik. PERICOL DE DETERIORARE A INSTALAŢIEI ATENŢIE prin apăsarea prea des repetată a tastei de depanare (deparazitare).de . Modificări sub rezerva îmbunătăţirilor tehnice! 64 64 Instrucţiuni de montaj şi întreţinere Cazan special pe motorină / gaz Logano GE515 • Ediţia 06/2001 Buderus Heiztechnik GmbH • http://www. ! Apăsaţi tasta de depanare (deparazitare) a arzătorului (vezi instrucţiunile de utilizare ale arzătorului). Suplimentar. Dacă arzătorul nu porneşte nici după trei încercări. deranjamentul arzătorului este semnalizat printr-un bec de avarie pe arzător. puteţi consulta informaţiie necesare privind depanarea arzătorului în documentaţia tehnică a arzătorului respectiv.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 Presiune de refulare (tiraj) . . . . . . . . . . . . 37 Transport . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 I Isolaţie termică . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 Suprapresiune de lucru maximă . . . . . . . . 10 Temperatură tur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 D Date tehnice . . . . . . . . . . . . . 9 B Bloc de cazan . 10 P Perii de curăţare . . . . . . . . 10 Termoizolaţia elementului posterior . . . . . . 9 Lungime focar . . . . . 12 E Element intermediar . . . . . . . . . 9 Debit masic . . . . . . . . 10 Presiune dinamică gaze de ardere . . . 14 Presă de niplare cazan . . . . . . . . . . . . . 9 S Set ajutător de montaj . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55 Condiţii de utilizare cazan . . 48 M Manta . . . 41 Plăci de blocare a gazelor fierbinţi . . . 18 Elemenţi de cazan . . . . . . 5. . . . . . . 49 Arzător . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 Putere termică nominală . . . . . . . . . . . 55 Conţinut CO2 . . . . . . . . . 9 Aparat de reglare . . . . . . . . . . . . . . . 26 Temperatura gazelor de evacuare . . . 49 Apă de umplere . . . 29 Ţ Ţeavă de alimentare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Index 16 16 Index A Adâncime uşă arzător . . . . . . . . . . . . 9 L Lungime bloc cazan . . .heiztechnik. . . . . 9 Greutate . . . . . . . . 57 Piese manta perete posterior . . . . . 9. . . . 9 F Flanşă de racordare .5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 Volum de gaz . . . . . . . 5 T Teacă de imersie . . . . 32 Plăci de dirijare a gazelor fierbinţi . . 18 Suprapresiune de lucru . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 Putere termică în focar . . . . . . 9 Lungime totală cazan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38 Mărime cazan . . . . . . . . . .8 Apă de completare . 25 C Capac gură de curăţare . . . . . . . . . . . 9 V Verificare la etanşeitate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 Modificări sub rezerva îmbunătăţirilor tehnice! 65 Instrucţiuni de montaj şi întreţinere Cazan special pe motorină / gaz Logano GE515 • Ediţia 06/2001 Buderus Heiztechnik GmbH • http://www. . . . . . . . . . . . . 43 G Gabarit . . . . . . . . . .buderus. . . . . . . . . 27 Volum apă cazan . . . . . . . . . . . . . . . 30 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .de 65 . . . . 32 Presă de niplare . . . . . . 21 Element posterior . . . . . . . . . . . . . . . 26 Ţeavă de evacuare gaze de ardere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 Colector gaze de evacuare Combustibil . . . . . . . . . . . . . . . . 10 R Regulator de temperatură . . . . . . . . 10 Descriere produs . . . . . . . . . 5 Contract de inspecţie Contract de întreţinere (orientat spre necesităţi) . . . . . . . . . . . . . . . . 8 Diametru focar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Instrucþiuni de utilizare Cazulul special pe motorinã / gaz Logano GE515 .

vă rugăm să ne contactaţi. la punerea în funcţiune.heiztechnik.buderus. PERICOL DE DETERIORARE A INSTALAŢIEI ATENŢ IE! prin utilizarea de combustibil necorespunzător. Documentele corespunzătoare precum şi Declaraţia de conformitate în original sunt păstrate la producător. cu ce fel de combustibil trebuie să fie alimentată instalaţia Dvs. Conformitatea a fost dovedită. exclusiv combustibilul indicat. Utilizaţi acest combustibil: Ştampila/Semnătura/Data Sub rezerva modificărilor tehnice! Datorită perfecţionărilor permanente. Actualizarea documentaţiei Petru propuneri de îmbunătăţire sau în cazul unor nereguli constatate. Modificări sub rezerva îmbunătăţirilor tehnice! 2 68 Instrucţiuni de utilizare Cazan special pe motorină / gaz Logano GE515 • Ediţia 11/2001 Buderus Heiztechnik GmbH • http://www.de .Prefaţă Aparatul corespunde cerinţelor fundametale ale normelor şi directivelor aplicabile. Combustibilul corect Pentru o funcţionare ireproşabilă înstalaţia tebuie alimentată cu combustibilul corespunzător. ilustraţiile. va completa în tabelul de mai jos. Cu privire la aceste instrucţiuni Prezentele instrucţiuni conţin informaţii importante pentru exploatarea şi întreţinerea sigură şi corectă a cazulului special pe motorină / gaz Logano GE515. O copie a Declaraţiei de conformitate se găseşte în instrucţiunile de montaj şi întreţinere. Specialistul Dvs. INDICAŢIE PENTRU UTILIZATOR Dacă doriţi să folosiţi pentru instalaţie un alt tip de combustibil. atunci vă recomadăm să cereţi sfatul specialistului Dvs. ! Utilizaţi pentru instalaţia Dvs. funcţionarea şi caracteristicile tehnice pot prezenta abateri minore.

. . . .70 2 3 Descrierea produsului . . . . . . . . . . . . . . . .1 De ce este importantă o întreţinere regulată? . . . . . . . . .75 4. . . . .74 4 Punerea în funcţiune a instalaţiei . . . . . . .78 7. . . . .73 3. .1 Destinaţia. . . . .78 7.76 6 7 Înlăturarea deranjamentelor arzătorului Întreţinerea instalaţiei . . . .. . . . . . . .76 5. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 Clasificarea apei . . . . . . . . . . . . . . .Cuprins 1 Pentru siguranţa Dvs . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3 Respectaţi aceste indicaţii de siguranţă . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . 76 5. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . .2 Structura indicaţiilor . . . . . . . . . .2 Scoaterea din funcţiune a instalaţiei în caz de urgenţă . . . .buderus. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .75 4. .75 5 Scoaterea instalaţiei din funcţiune . . . . . . . . .70 1. . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 Scoaterea din funcţiune a aparatului de reglare şi a arzătorului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 Pregătirea instalaţiei pentru punerea în funcţiune . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .de 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . .70 1.77 . . . . .72 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 Verificarea şi corectarea presiunii apei. . .. . . . . . . . . . . . . . . . .heiztechnik. .2 Proprietăţile apei . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .73 Utilizaţi apă corespunzătoare pentru umplere şi pentru completare 3. . . . . .79 Modificări sub rezerva îmbunătăţirilor tehnice! 69 Instrucţiuni de utilizare Cazan special pe motorină / gaz Logano GE515 • Ediţia 11/2001 Buderus Heiztechnik GmbH • http://www. . . . . . . . .2 Punerea în funcţiune a aparatului de reglare şi a arzătorului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .70 1. . . . .

Pentru o exploatare sigură. ! Exploataţi cazanul de încălzite numai conform destinaţiei sale şi într-o stare tehnică ireproşabilă. ! Lăsaţi-vă instruiţi în detaliu privind deservirea instalaţiei de către firma specializată în instalaţii de încălzire. PERICOL DE ACCIDENTARE/ DE DETERIORARE A INSTALAŢIEI ATENŢ IE! AVERTIZARE! Indică o situaţie periculoasă potenţial. nu folosiţi telefonul. ! Nu aprindeţi foc! Nu fumaţi! Nu folosiţi bricheta! ! Evitaţi producerea de scântei! Nu acţionaţi întrerupătoare electrice. vă recomandăm să respectaţi indicaţiile de siguranţă şi instrucţiunile de utilizare. care poate conduce la răniri medii sau uşoare sau la pagube materiale. economică şi ecologică a instalaţiei. PERICOL DE MOARTE prin explozia gazelor inflamabile. La miros de gaz există pericol de explozie.de .buderus. S-a pus un accent deosebit pe un mod de deservire prietenos. dacă domeniul de lucru ale acestora coincide cu datele tehnice ale cazanului. părăsiţi imediat zona periculoasă! 1. ! Citiţi cu atenţie instrucţiunile de utilizare. Modificări sub rezerva îmbunătăţirilor tehnice! 4 70 Instrucţiuni de utilizare Cazan special pe motorină / gaz Logano GE515 • Ediţia 11/2001 Buderus Heiztechnik GmbH • http://www.1 Destinaţia Cazanul special pe motorină / gaz Logano GE515 a fost conceput pentru încălzirea apei ca agent termic. stechere sau soneria! ! Închideţi robinetul principal de gaz! ! Deschideţi ferestrele şi uşile! ! Avertizaţi locatarii. La aceste cazane îşi găsesc utilizarea sistemele de reglare ale seriei 4000. ! Instalaţia de încălzire se va monta numai de către un specialist în instalaţii de încălzire. INDICAŢIE PENTRU UTILIZATOR Aici primiţi sfaturi practice pentru un reglaj şi o exploatare optimă a echipamentului cât şi alte informaţii folositoare. Pot fi utilizate toate arzătoarele pe motorină respectiv pe gaz verificate după EN 267 sau EN 676.1 Pentru siguranţa Dvs 1 Pentru siguranţa Dvs 1. fără aplicarea de măsuri pe prevenire suficiente.3 Respectaţi aceste indicaţii de siguranţă Cazanul special pe motorină / gaz Logano GE515 este construit şi produs după cele mai noi cunoştinţe tehnologice şi reguli privind siguranţa în funcţionare. poate conduce la răniri grave sau poate provoca chiar moartea.heiztechnik.2 Structura indicaţiilor Se deosebesc două trepte de pericole care sunt indicate prin cuvinte de atenţionare: PERICOL DE MOARTE Indică un pericol care este posibil fie generat de un produs şi care. AVERTIZARE! 1. dar nu sunaţi! ! Părăsiţi clădirea! ! Anunţaţi telefonic întreprinderea furnizoare de gaz din afara clădirii! ! Alarmaţi eventual poliţia sau pompierii! ! În cazul scăpărilor de gaz perceptibile cu auzul. Printr-o deservire necorespunzătoare a Logano GE515 pot apare pagube materiale.

diluanţi şi detergenţi. ! Nu uscaţi rufe în încăperea centralei termice. în spay-uri. AVERTIZARE! Insuficienţa de aer de combustie poate conduce la emanaţii de gaz periculoase. de către o firmă specializată. motorină şi de evacuare a gazelor de ardere. ! Aveţi în vedere ca încăperea cazanului să fie protejată de îngheţ.de 5 . ! Evitaţi impurificarea aerului de combustie cu praf.heiztechnik. întreţinerea şi menţinerea în funcţiune să fie executate de către o firmă specializată.3. ! Aveţi în vedere ca montajul. PERICOL DE DETERIORARE A INSTALAŢIEI ATENŢ IE! prin îngheţ.2 Executarea de lucrări la instalaţie PERICOL DE MOARTE prin explozia de gaze inflamabile. AVERTIZARE! 1 1. racordurile de gaz. ! Dispuneţi inspectarea.3. prima punere în funcţiune. DETERIORĂRI ALE CAZANULUI prin aer de combustie impurificat.1 Amplasarea PERICOL DE MOARTE prin otrăvire. ! Aveţi în vedere ca lucrările la instalaţia de gaz să fie executate de o firmă specializată. PERICOL DE INCENDIU datorită materialelor sau lichidelor inflamabile.buderus.Pentru siguranţa Dvs 1. vopsele. ! Aveţi în vedere ca deschiderile pentru accesul aerului şi pentru ventilaţie să nu fie micşorate sau obturate. curăţarea şi întreţinerea instalaţiei o dată pe an. concesionară. racordul de energie electrică. ! Recomadăm încheierea unui contract pentru o inspecţie anuală şi o întreţinere în funcţie de necesităţi. ! Nu este permisă funcţionarea cazanului dacă nu remediaţi neîntârziat această stare. adezivi). ATENŢ IE! ! Nu utilizaţi niciodată detergenţi cu conţinut de clor şi hidrocarburi halogenate (de ex. Modificări sub rezerva îmbunătăţirilor tehnice! 71 Instrucţiuni de utilizare Cazan special pe motorină / gaz Logano GE515 • Ediţia 11/2001 Buderus Heiztechnik GmbH • http://www. PERICOL DE DETERIORARE A INSTALAŢIEI AVERTIZARE! ATENŢ IE! prin neefectuarea sau efectuarea necorespunzătoare a curăţării şi întreţinerii. ! Nu depozitaţi materiale sau lichide inflamabile în vecinătatea nemijlocită a cazanului.

1 Cazan special pe motorină / gaz Logano GE515 Poz. 1. 1: Mantaua cazanului (îmbrăcămintea) Modificări sub rezerva îmbunătăţirilor tehnice! 6 72 Instrucţiuni de utilizare Cazan special pe motorină / gaz Logano GE515 • Ediţia 11/2001 Buderus Heiztechnik GmbH • http://www. Fig. 2).de . 2. izolaţia termică (Fig. Poz. Blocul cazanului transferă căldura produsă de arzătzor agentului termic. 1. 3: Blocul cazanului Poz. – Mantaua cazanului (îmbrăcămintea. 1. 2: Izolaţia termică Poz.heiztechnik. Poz. 4) Aparatul de reglare serveşte la supravegherea şi comandarea tuturor componentelor electrice ale cazanului special pe motorină / gaz Logano GE515. 4: Aparatul de reglare 1 1 1 Fig.buderus. 3). Mantaua cazanului şi izolaţia termică împiedică pierderea de energie. Poz. 3 2 1 Fig. 2 Cazan special pe motorină / gaz Logano GE515 Poz. Poz. – Aparatul de reglare (Fig. 1: Mantaua cazanului (îmbrăcămintea) Poz.2 Descrierea produsului 2 Descrierea produsului 4 1 Componentele principale ale cazanului special pe motorină / gaz Logano GE515 ie sunt: – Blocul cazanului (Fig. 1). 1 şi Fig.

– Apa pentru umplere: este apa cu care se umple instalaţia înainte de prima punere în funcţiune. – Apa de încălzire (agentul termic): este apa care se găseşte în instalaţia Dvs. descrise în Capitol 3.buderus. În funcţie de scopul pentru care este folosită. – Apa pentru completare: este apa cu care se completează apa din instalaţie după o eventuală pierdere de apă.de 7 .2 "Proprietăţile apei". Modificări sub rezerva îmbunătăţirilor tehnice! 73 Instrucţiuni de utilizare Cazan special pe motorină / gaz Logano GE515 • Ediţia 11/2001 Buderus Heiztechnik GmbH • http://www.1 Clasificarea apei În instalaţia Dvs. 3. se foloseşte apă ca agent termic.Utilizaţi apă corespunzătoare pentru umplere şi pentru completare 3 3 Utilizaţi apă corespunzătoare pentru umplere şi pentru completare Acest capitol vă oferă informaţii generale privind clasificarea apei în instalaţia Dvs.heiztechnik. Respectaţi cerinţele de bază specifice instalaţiei cu privire la proprietăţile apei. apa poartă denumiri diferenţiate.

3
3.2

Utilizaţi apă corespunzătoare pentru umplere şi pentru completare
Proprietăţile apei

Orice apă conţine substanţe, cum este de ex. Ca (HCO3)2 (carbonat acid de calciu), care pot influenţa funcţia instalaţiei Dvs. de încălzire. Acesta poate conduce la coroziune, formare de piatră sau depuneri. Pentru ca instalaţia Dvs. de încălzire să funcţioneze cât mai mult timp economic şi în siguranţă precum şi cu economie de energie, recomandăm verificarea proprietăţilor apei de umplere şi de completare respectiv prepararea acesteia. PERICOL DE DETERIORARE A INSTALAŢIEI
ATENŢ IE!

prin coroziune sau depunere de piatră cauzată de apa de umplere şi de completare, care nu corespunde cerinţelor specifice ale instalaţiei. ! Cereţi informaţii de la specialistul pentru instalaţii de încălzire sau de la furnizorul Dvs. oficial de apă privind concentraţia de Ca (HCO3)2 (carbonat acid de calciu) din zona Dvs. ! Dacă apa de unplere şi de completare nu corespunde cerinţelor specifice ale instalaţiei, atunci aceasta trebuie preparată. În acest caz adresaţi-vă specialistului pentru instalaţii de încălzire.

Pentru utilizarea şi prepararea corectă a apei de umplere respectiv de completare trebuie să respectaţi neapărat tabelul următor. Tabelul este un extras din fişa tehnică K8 "Prepararea apei pentru instalaţiile de încălzire cu apă caldă" cuprinsă în catalogul comercial Buderus.
Puterea totală a cazanului în kW 100 < Q ≤ 350 350 < Q ≤ 1000 100 < Q ≤ 350 350 < Q ≤ 1000 Tab. 1 Concentraţia de Ca (HCO3)2 în mol/m³ ≤ 2,0 ≤ 1,5 > 2,0 > 1,5 Cantitatea maximă de apă de umplere şi de completare Vmax în m³ Vmax = de 3 ori volumul instalaţiei Q ( kW ) V max = 0, 0313 ⋅ -----------------------------------------------mol Ca ( HCO 3 ) 2  -------- 3 m Valoare pH agent termic 8,2–9,5

8,2–9,5

Cerinţe privind apa de umplere, completare şi agentul termic

Modificări sub rezerva îmbunătăţirilor tehnice!

8

74 Instrucţiuni de utilizare Cazan special pe motorină / gaz Logano GE515 • Ediţia 11/2001

Buderus Heiztechnik GmbH • http://www.heiztechnik.buderus.de

Punerea în funcţiune a instalaţiei

4

4

Punerea în funcţiune a instalaţiei

Acest capitol vă prezintă cum pregătiţi instalaţia pentru punerea în funcţiune precum şi cum puteţi pune în funcţiune aparatul de reglare şi arzătorul.

4.1

Pregătirea instalaţiei pentru punerea în funcţiune

Pentru ca instalaţia să poată fi pusă în funcţiune, trebuie să verificaţi următoarele: ! presiunea apei în instalaţie (vezi capitolul 7.2 "Verificarea şi corectarea presiunii apei", pagina 13), ! dacă ventilul principal de admisie al combustibilului este deschis, ! dacă este cuplat întrerupătorul de avarie a instalaţiei de încălzire. Solicitaţi specialistului pentru instalaţii de încălzire să vă arate unde se află ventilul de umplere în sistemul de conducte (retur) al instalaţiei Dvs.

4.2

Punerea în funcţiune a aparatului de reglare şi a arzătorului

Puneţi în funcţiune cazanul prin intermediul aparatului de reglare (aici, spre exemplificare, figura 3: aparatul de reglare seria 4000). Odată cu punerea în funcţiune a aparatului de reglare se pune automat în funcţiune şi arzătorul. Arzătorul poate fi pornit în continuare de aparatul de reglare. Pentru informaţii supimentare în legătură cu acestea, consultaţi instrucţiunile de utilizare ale aparatelor de reglare sau ale arzătoarelor respective. ! Comutaţi regulatorul de temperaură al agentului termic (Fig. 3, Poz. 1) pe "AUT". ! Comutaţi întrerupătorul (Fig. 3, Poz. 2) în poziţia "I" (pornit). INDICAŢIE PENTRU UTILIZATOR ! Respectaţi instrucţiunile de utilizare ale aparatului de reglare. 1 2

Fig. 3

Aparat de reglare (aici de ex.: Logamatic 4000)

Poz. 1: Regulator temperatură agent termic Poz. 2: Comutator de funcţionare

Modificări sub rezerva îmbunătăţirilor tehnice!

75 Instrucţiuni de utilizare Cazan special pe motorină / gaz Logano GE515 • Ediţia 11/2001

Buderus Heiztechnik GmbH • http://www.heiztechnik.buderus.de

9

5

Scoaterea instalaţiei din funcţiune

5

Scoaterea instalaţiei din funcţiune
5.2 Scoaterea din funcţiune a instalaţiei în caz de urgenţă
INDICAŢIE PENTRU UTILIZATOR ! Deconectaţi instalaţia numai în caz de urgenţă prin intermediul siguranţei încăperii centralei termice sau a comutatorului de avarie. În alte cazuri de pericol, închideţi imediat ventilul princpal de admisie a combustibilului şi scoateţi instalaţia de sub tensiune cu ajutorul siguranţei încăperii centralei termice sau a comutatorului de avarie (vezi capitolul 1.3 "Respectaţi aceste indicaţii de siguranţă", pagina 4).

Acest capitol vă prezintă cum puteţi scoate din funcţiune cazanul, aparatul de reglare şi arzătorul. În continuare se prezintă cum puteţi deconecta instalaţia în caz de urgenţă. PERICOL DE DETERIORARE A INSTALAŢIEI
ATENŢ IE!

prin îngheţ. Instalaţia poate îngheţa pe ger, dacă nu este în funcţiune, de ex. deconectare datorită unei situaţii de avarie. ! Protejaţi instalaţia în caz de pericol de îngheţ. ! Goliţi agentul termic prin punctul cel mai de jos al instalaţiei cu ajutorul robinetului KFE (robinet de umplere şi golire al cazanului). Ventilul de aerisire din punctul cel mai înalt al instalaţiei trebuie să fie deschis în această situaţie.

! Închideţi robinetul principal de admisie al combustibilului.

5.1

Scoaterea din funcţiune a aparatului de reglare şi a arzătorului

Scoateţi din funcţiune cazanul prin intermediul aparatului de reglare (aici, de exemplu figura 3: aparat de reglare din seria 4000). Prin scoaterea din funcţiune a aparatului de reglare, arzătorul va fi deconectat simultan, automat. ! Comutaţi întrerupătorul (Fig. 3, Poz. 1) în poziţia "0" (oprit). INDICAŢIE PENTRU UTILIZATOR Pentru informaţii suplimentare în legătură cu acestea, consultaţi instrucţiunile de utilizare ale aparatelor de reglare sau ale arzătoarelor respective.

Modificări sub rezerva îmbunătăţirilor tehnice!

10

76 Instrucţiuni de utilizare Cazan special pe motorină / gaz Logano GE515 • Ediţia 11/2001

Buderus Heiztechnik GmbH • http://www.heiztechnik.buderus.de

Suplimentar. ! Nu încercaţi să remediaţi deranjamentul prin apăsarea de mai mult de trei ori a tastei de depanare (deparazitare). Dacă arzătorul nu porneşte nici după trei încercări.buderus. atunci agentul termic trebuie golit prin punctul cel mai de jos al instalaţiei cu ajutorul robinetului KFE (robinet de umplere şi golire al cazanului). Instalaţia poate îngheţa pe ger.heiztechnik. Dacă în cazul nepornirii arzătorului. informaţii detaliate privind mesajele de deranjamente găsiţi în instrucţiunile de service ale aparatului de reglare respectiv. ! Apăsaţi tasta de depanare (deparazitare) a arzătorului (vezi instrucţiunile de utilizare ale arzătorului). ! Dacă. datorită unei deconectări de avarie instalaţia urmează să fie menţinută scoasă din funcţiune câteva zile. transformatorul de aprindere al arzătorului se poate deteriora. dacă nu este în funcţiune. Modificări sub rezerva îmbunătăţirilor tehnice! 77 Instrucţiuni de utilizare Cazan special pe motorină / gaz Logano GE515 • Ediţia 11/2001 Buderus Heiztechnik GmbH • http://www.de 11 . pentru a fi protejată de pericolul de îngheţ. de ex. deconectare datorită unei situaţii de avarie. deranjamentul arzătorului este semnalizat printr-un bec (semnal luminos) pe arzător.Înlăturarea deranjamentelor arzătorului 6 6 Înlăturarea deranjamentelor arzătorului Deranjamentele instalaţiei de încălzire sunt afişate pe display-ul aparatului de reglare. PERICOL DE DETERIORARE A INSTALAŢIEI ATENŢ IE! prin îngheţ. PERICOL DE DETERIORARE A INSTALAŢIEI ATENŢ IE! prin apăsarea prea des repetată a tastei de depanare (deparazitare). tasta de depanare (deparazitare) se apasă consecutiv de mai mult de trei ori. puteţi consulta informaţiie necesare privind depanarea arzătorului în documentaţia tehnică a arzătorului respectiv.

În continuare se arată cum puteţi controla şi corecta singur presiunea apei din instalaţie.heiztechnik. ! Recomandăm încheierea unui contract pentru o verificare anuală şi întreţinere în funcţie de necesităţi.de . – pentru atingerea unei siguranţe ridicate în funcţionare.7 Întreţinerea instalaţiei 7 Întreţinerea instalaţiei În acest capitol este explicată importanţa întreţinerii regulate a instalaţiei Dvs. – pentru menţinerea la un nivel ridicat a arderii ecologice. 7.buderus. Modificări sub rezerva îmbunătăţirilor tehnice! 12 78 Instrucţiuni de utilizare Cazan special pe motorină / gaz Logano GE515 • Ediţia 11/2001 Buderus Heiztechnik GmbH • http://www.1 De ce este importantă o întreţinere regulată? Întreţinerea regulată a instalaţiei trebuie efectuată din următoarele motive: – pentru obţinerea unui randament ridicat şi funcţionarea economică a instalaţiei (consum redus de combustibil). ! Instalaţia trebuie inspectată. PERICOL DE DETERIORARE A INSTALAŢIEI ATENŢ IE! datorită lipsei sau efectuării necorespunzătoare a curăţării şi întreţinerii. curăţată şi intreţinută o dată pe an de către un specialist pentru instalaţii de încălzire.

buderus. completaţi apa din instalaţie.2 Verificarea şi corectarea presiunii apei 7 Pentru asigurarea funcţionării instalaţiei Dvs. pagina 7).de 13 .heiztechnik. în instalaţie se pot forma perne de aer. Modificări sub rezerva îmbunătăţirilor tehnice! 79 Instrucţiuni de utilizare Cazan special pe motorină / gaz Logano GE515 • Ediţia 11/2001 Buderus Heiztechnik GmbH • http://www. ! Aerisiţi instalaţia de încălzire prin intermediul radiatoarelor şi. Dacă presiunea apei în instalaţie este prea mică. 7.Întreţinerea instalaţiei 7. atunci trebuie completată apa din instalaţie (vezi capitolul 3 "Utilizaţi apă corespunzătoare pentru umplere şi pentru completare". – Dacă volumul agentului termic se stabilizează. în cazul instalaţiilor nou umplute. în funcţie de proprietăţile apei. INDICAŢIE PENTRU UTILIZATOR În cazul degajării de gaze din apa de umplere sau de completare. Astfel. dacă este cazul. presiunea agentului termic se măsoară la început zilnic apoi în intervale de timp din ce în ce mai mari. instalaţia poate fi deteriorată prin coroziune sau formare de piatră. presiunea apei trebuie controlată o dată pe lună.1 Când trebuie verificată presiunea în instalaţie? – Volumul apei de umplere sau de completare scade mult în primele zile deoarece se degajă puternic gaze..2. Dacă trebuie să completaţi prea des apa în instalaţie atunci. în instalaţie trebuie să se găsească o cantitate suficientă de apă. PERICOL DE DETERIORARE A INSTALAŢIEI ATENŢ IE! prin completări prea dese cu apă. ! Informaţi specialistul pentru instalaţii de încălzire dacă trebuie să completaţi des agentul termic.