Instrucþiuni de montaj, întreþinere, utilizare ºi service

Cazulul special pe motorinã / gaz Logano GE515

Prefaţă
Aparatul corespunde cerinţelor fundametale corespunzătoare directivelor europene din domeniu. Conformitatea a fost dovedită. Documentele corespunzătoare precum şi Declaraţia de conformitate în original sunt păstrate la producător. Cu privire la aceste instrucţiuni Prezentele instrucţiuni de montaj şi întreţinere conţin informaţii importante pentru montare, punere în funcţiune şi întreţinere sigură şi corectă a cazulului special pe motorină / gaz Logano GE515. Instrucţiunile de montaj şi întreţinere se adresează specialiştilor în instalaţii de încălzire, care, pe baza pregătirii lor de specialitate şi a experienţei, deţin cunoştinţele necesare cu privire la instalaţiile de încălzire şi la instalaţiie de alimentare cu motorină şi gaz. Cazulul special pe motorină / gaz Logano GE515 se livrează în două variante (în elemenţi şi niplat în bloc). Aceste instrucţiuni de montaj şi întreţinere explică în mod special montajul şi întreţinerea pentru cazanele livrate în elemenţi şi în bloc.

Sub rezerva modificărilor tehnice! Datorită perfecţionărilor permanente, ilustraţiile, funcţionarea şi caracteristicile tehnice pot prezenta abateri minore. Actualizarea documentaţiei Pentru propuneri de îmbunătăţire sau în cazul unor nereguli constatate, vă rugăm să ne contactaţi.

Modificări sub rezerva îmbunătăţirilor tehnice!

2

2 Instrucţiuni de montaj şi întreţinere Cazan special pe motorină / gaz Logano GE515 • Ediţia 06/2001

Buderus Heiztechnik GmbH • http://www.heiztechnik.buderus.de

Cuprins
1 2 Generalităţi Siguranţa .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6

2.1 Destinaţia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6 2.2 Structura indicaţiilor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6 2.3 Respectaţi aceste indicaţii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7

3 4 5

Descrierea produslui . Date tehnice Mod de livrare .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11

5.1 Logano GE515 – livrare în block . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 5.2 Logano GE515 – livrare în elemenţi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11

6 7

Modul de transport al cazanului Amplasarea cazanului .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13

7.1 Scule şi materiale ajutătoare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 7.2 Distanţe recomandate până la pereţii încăperii centralei termice . . . . . . . . . . . . . . 15 7.3 Aşezarea cazanului pe un postament respectiv pe o fundaţie . . . . . . . . . . . . . . . 16

8

Montarea blocului de cazan
8.1 8.2 8.3 8.4 8.5 8.6 8.7 8.8 8.9

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 . . . . . . . . . . . . . . . 18 . . . . . . . . . . . . . . . 18 . . . . . . . . . . . . . . . 25 . . . . . . . . . . . . . . . 26 . . . . . . . . . . . . . . . 26 . . . . . . . . . . . . . . . 27 . . . . . . . . . . . . . . . 28 . . . . . . . . . . . . . . . 30 . . . . . . . . . . . . . . . 33 . . . . 43

Ordinea (poziţia) elemenţilor în blocul cazanului . . . . . . . . Niplarea blocului de cazan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Amplasarea blocului de cazan – livrare în bloc (cazan niplat) Montarea ţevii de alimentare (cutia cu piese de montaj) . . . Etanşarea tecii de imersie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Verificarea etanşeităţii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Racordarea cazanului la reţeaua de apă . . . . . . . . . . . . . Montarea armăturilor şi a uşii arzătorului . . . . . . . . . . . . . Montarea mantăii cazanului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9

Racordarea cazanului la sistemul de evacuare a gazelor de ardere .

9.1 Montarea manşonului de etanşare la racordul gazelor de evacuare (echipament opţional) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43 9.2 Montarea senzorului de temperatură pentru gazele de evacuare (echipament opţional) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44

10 Montarea aparatului de reglare .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45

10.1 Montarea aparatului de reglare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 10.2 Montarea setului de senzori de temperatură şi a cablului arzătorului . . . . . . . . . . . 46

Modificări sub rezerva îmbunătăţirilor tehnice!

3 Instrucţiuni de montaj şi întreţinere Cazan special pe motorină / gaz Logano GE515 • Ediţia 06/2001

Buderus Heiztechnik GmbH • http://www.heiztechnik.buderus.de

3

. . . . . . . 48 . . . . . . . 54 14 Inspectarea şi întreţinerea instalaţiei . . . . . . . . . . .Cuprins 11 Montarea arzătorului 12. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59 . . . . . . . . . . . . . . . . 56 . . . . . . . . . 60 . . . . . . . . . . . . . . . . . .5 14. . . . . . . . . . . . . . . 14. . . . . . . . . . . . . . .4 12. . . . . .3 12. . 65 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 Scoaterea instalaţiei din funcţiune în caz de urgenţă . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . De ce este importantă o întreţinere regulată? . . . . . . . . . . . .de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 Remedierea deranjamentelor arzătorului . . . . . . . . . .buderus. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Curăţarea cazanului cu perii . . 55 . . . . . . . . . 50 . Procesele verbale de inspecţie şi întreţinere . . . . 50 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5 12. . . 49 . . . . . . . 55 . . . . . . . . . . . . . . . . 49 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67 Modificări sub rezerva îmbunătăţirilor tehnice! 4 4 Instrucţiuni de montaj şi întreţinere Cazan special pe motorină / gaz Logano GE515 • Ediţia 06/2001 Buderus Heiztechnik GmbH • http://www. . . . . . . . . . . . . . . . 54 13. .heiztechnik.1 14. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64 Indicaţii generale . . . . . . . . 55 . .3 14. . . . . . . . . . . . . . . 62 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54 13. . . Ridicarea temperaturii gazelor de evacuare Procesul verbal de punere în funcţiune . . . Punerea în funcţiune a aparatului de reglare Punerea în funcţiune a arzătorului . . . . . . . . . . .1 12. . . 16 Index 17 Declaraţie de conformitate . . . Verificarea presiunii apei din instalaţie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4 14. Pregătirea instalaţiei pentru funcţionare .2 12. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 Scoaterea instalaţiei din funcţiune . . . . . .2 14. . . . 53 12 Punerea în funcţiune a instalaţiei Umplerea instalaţiei . . . . .6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Curăţarea umedă a cazanului . . . . . . 51 . . . . .1 Scoaterea instalaţiei din funcţiune prin intermediul aparatului de reglare . . . . . . . .6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 . . . . . . . .

Alegeţi un arzător. care este corespunzător pentru combustibilii indicaţi pentru cazanul Logano GE515. 1 În conformitate cu normele şi directivele specifice fiecărei ţări.buderus. Puterile indicate în tabelul "Date tehnice" sunt puteri nominale.5) cazanele cu puteri mai mari de 100 kW trebuie echipate din construcţie cu un Polonia dispozitiv de protecţie la lipsa de apă (SYR Typ 933.de 5 .2. prin prisma respectării prescripţiilor LRV în cadrul domeniului de putere dat.1). Observaţie pentru Conform PN-91/B-2414 (p. Condiţii de exploatare şi constante de timp Temperatură maximă tur Suprapresiune maximă de lucru Regulator de temperatură Supraveghetor/limitator Combustibili Logano GE515 Observaţie °C bar s s Elveţia 110 6 40 40 Toate celelalte ţări 100–1201 6 40 40 Biogaz (condiţii speciale de funcţionare) Cazanul Logano GE515 poate fi expolatat cu combustibilii indicaţi. Acestea sunt hotărâtoare şi trebuie respectate necondiţionat.Generalităţi 1 1 Generalităţi INDICAŢIE PENTRU UTILIZATOR Pentru montarea şi exploatarea instalaţiei se vor respecta normele şi directivele specifice fiecărei ţări! Respectaţi datele inscripţionate pe plăcuţa de identificare a cazanului.heiztechnik. Motorină EL Gaz lichefiat Gaz natural Observaţie pentru În exploatarea practică. Modificări sub rezerva îmbunătăţirilor tehnice! 5 Instrucţiuni de montaj şi întreţinere Cazan special pe motorină / gaz Logano GE515 • Ediţia 06/2001 Buderus Heiztechnik GmbH • http://www. parţial Elveţia aceste valori nu se ating.

făra aplicarea de măsuri pe prevenire suficiente. PERICOL DE ACCIDENTARE/ DE DETERIORARE A INSTALAŢIEI ATENŢIE AVERTIZARE! Indică o situaţie periculoasă potenţial. care poate conduce la răniri medii sau uşoare sau la pagube materiale.2 Siguranţa 2 Siguranţa Respectaţi pentru siguranţa Dvs.buderus. 2.heiztechnik.de . Modificări sub rezerva îmbunătăţirilor tehnice! 6 6 Instrucţiuni de montaj şi întreţinere Cazan special pe motorină / gaz Logano GE515 • Ediţia 06/2001 Buderus Heiztechnik GmbH • http://www. La aceste cazane îşi găsesc utilizarea sistemele de reglare ale seriei 4000. Alte simboluri pentru marcarea pericolelor şi a indicaţiilor pentru utilizator: PERICOL DE MOARTE prin electrocutare. 2. Pot fi utilizate toate arzătoarele pe motorină respectiv pe gaz verificate după EN 267 sau EN 676. poate conduce la răniri grave sau poate provoca chiar moartea. AVERTIZARE! INDICAŢIE PENTRU UTILIZATOR Sfaturi practice pentru o exploatare şi reglare optimă a echipamentului cât şi alte informaţii folositiare.1 Destinaţia Cazanul special pe motorină / gaz Logano GE515 este conceput pentru încălzirea apei ca agent termic.2 Structura indicaţiilor Se deosebesc două trepte de pericole care sunt indicate prin cuvinte de atenţionare: PERICOL DE MOARTE Indică un pericol care este posibil fie generat de un produs şi care. dacă domeniile de lucru ale acestora coincid cu datele tehnice ale cazanului. aceste instrucţiuni.

AVERTIZARE! 2 ! Lucrările la instalaţia de gaz se vor executa numai prin firme autorizate. recomandăm montarea pe partea de instalaţie de apă a unui filtru de impurităţi. ! O deconectare prin intermediul aparatului de reglare nu este suficientă. PERICOL DE MOARTE prin electrocutare. zgomote şi coroziune.de 7 . instalaţia trebuie deconectată de la reţeaua de energie electrică. PERICOL DE DETERIORARE A INSTALAŢIEI ATENŢIE datorită curăţării şi întreţinerii defectuoase. ! Defecţiunile se vor remedia imediat. ! Prin montarea unui filtru de nămol pe retur se previne avarierea cazanului.Siguranţa 2. pentru evitarea deteriorării instalaţiei.3 Respectaţi aceste indicaţii PERICOL DE MOARTE prin explozia gazelor inflamabile. Cu această ocazie se va verifica funcţionarea ireproşabilă a întregii instalaţii. ! Spălaţi foarte bine instalaţia existentă înainte de racordarea cazanului. PERICOL DE DETERIORARE A INSTALAŢIEI ATENŢIE prin depuneri. decuplare prin întrerupătorul de avarie din faţa încăperii centralei termice. supraîncălzire locală. de ex. Modificări sub rezerva îmbunătăţirilor tehnice! 7 Instrucţiuni de montaj şi întreţinere Cazan special pe motorină / gaz Logano GE515 • Ediţia 06/2001 Buderus Heiztechnik GmbH • http://www. INDICAŢIE PENTRU UTILIZATOR Pentru evitarea impurificării cazanului. concesionare. ! Dispuneţi efectuarea o dată pe an a curăţării şi întreţinerii. AVERTIZARE! ! Înaintea începerii oricăror lucrări la instalaţia de încălzire.buderus.heiztechnik.

Blocul cazanului transferă căldura produsă de arzător agentului termic. izolaţia termică (fig. poz. – Mantaua cazanului (îmbrăcămintea fig.de . – Aparatul de reglare (fig. Aparatul de regare serveşte pentru supravegherea şi comandarea tuturor componentelor electrice ale cazanului special pe motorină / gaz Logano GE515. Placa arzătorului se livrează ca flanşă oarbă. ca accesoriu opţional. 1: Mantaua cazanului (îmbrăcămintea) Modificări sub rezerva îmbunătăţirilor tehnice! 8 8 Instrucţiuni de montaj şi întreţinere Cazan special pe motorină / gaz Logano GE515 • Ediţia 06/2001 Buderus Heiztechnik GmbH • http://www. 3).heiztechnik. 2 Cazan special pe motorină / gaz Logano GE515 Poz. 3: Blocul cazanului Poz. PERICOL DE DETERIORARE A INSTALAŢIEI ATENŢIE 3 2 1 prin utilizarea unui arzător necorespunzător. 1. 2: Termoizolaţia Poz. 1. 4: Aparatul de reglare Componentele principale ale cazanului special pe motorină / gaz Logano GE515 sunt: – Blocul cazanulzui (fig. 1). poz. Fig.buderus. La Logano GE515 cu arzătoare pentru motorină sau gaz cu aer insuflat placa decupată a arzătorului este inclusă în echipamentul livrat. 2. 4). pagina 9). 1 1 1 Fig. Se pot însă procura de la Buderus plăci decupate (dimensiunea orificiului este în funcţie de arzător). ! Utilizaţi numai arzătorul care corespunde prevederilor tehnice ale cazanului special pe motorină / gaz Logano GE515 (vezi capitolul 4 "Date tehnice". poz.3 Descrierea produslui 3 Descrierea produslui 4 1 Cazanul special pe motorină / gaz Logano GE515 se livrează cu arzător sau fără arzător. poz. 2). 1 şi fig. Mantaua cazanului şi izolaţia termică împiedică pierderea de energie. 1. 1 Cazan special pe motorină / gaz Logano GE515 Poz. 1: Mantaua cazanului (îmbrăcămintea) Poz.

1 1 920 1 700 400 10 351–400 374. Prin robinetul de golire (EL) este permisă numai golirea instalaţiei. element cazan Dimensiuni de gabarit.6 2090 1 870 455 11 401–455 428. = = = = = Racord de golire (Rp ¾) Lungime bloc cazan Lungime totală cazan Racord retur la cazan Racord tur la cazan Logano GE515 Mărime cazan Elemenţi cazan Putere nominală Putere termică în focar Lungime totală cazan (L) Lungime bloc cazan (LK) Dimensiuni de gabarit.2–547. Umplerea cazanului şi a instalaţiei se va efectua printr-un ştuţ separat prin conducta de retur. dar nu şi umplerea acesteia. 6–8%. cazan Volum de gaz 1 240 Nr.2 2260 2040 510 12 456–510 488.heiztechnik.Date tehnice 4 4 Date tehnice Datele tehnice vă oferă informaţii despre profilul performanţelor cazanului Logano GE515.6–429. DN 80 sau DN 65. kW kW mm mm mm mm mm mm mm kg l l 1270 258 421 1165 7 201–240 215.de 9 . netto1 Volum apă. 3 1 2 3 EL LK L RK VK Date tehnice pentru Logano GE515 (dimensiuni în mm) Flanşa de racord corespunde cu comanda. bloc cazan Lungime focar Diametru focar Adâncime uşă arzător Greutate.7 1 580 1 360 295 8 241–295 257.6–259. buc.buderus.8 2430 2210 lăţime 835 / înălţime 1315 / adâncime 170 lăţime 835 / înălţime 1315 / lungime LK 1 335 1 505 515 142 1430 294 487 1590 330 551 1753 366 616 1900 402 681 2060 438 745 1 675 1 845 2015 Greutatea cu ambalajul inclus este mai mare cu cca.4–489.0 1 750 1 530 350 9 296–350 316.8–319.6–377. Fig. Modificări sub rezerva îmbunătăţirilor tehnice! 9 Instrucţiuni de montaj şi întreţinere Cazan special pe motorină / gaz Logano GE515 • Ediţia 06/2001 Buderus Heiztechnik GmbH • http://www. redusă la DN 100.

6 2.123 0. gaz. identificare CE cazan 2 3 4 5 2 240 °C °C kg/s 138 164–183 0.095 0. Datele cu privire la sarcina totală se referă la domeniile de putere termică nominală superioară şi inferioară.138 kg/s % % Pa mbar °C bar 0.3 2. sarcină parţială (60%) Debit masic gaze de evac.108 0.1–2.208–0.208 0. sarcină totală3 Debit masic gaze de evac.de ..092–0.0–1.080 350 140 161–177 0.160–0. sarcină totală3 Conţinut CO2. Modificări sub rezerva îmbunătăţirilor tehnice! 10 10 Instrucţiuni de montaj şi întreţinere Cazan special pe motorină / gaz Logano GE515 • Ediţia 06/2001 Buderus Heiztechnik GmbH • http://www. posibilă = Limită de siguranţă (STB) –18 K. sarcină parţială (60%) Debit masic gaze de evac.1 100–1205 6 06-226-640 CE .137 kg/s 0. posibilă = 100 – 18 = 82 °C.161 13 10 0 0.heiztechnik.080 0.182–0.buderus.134–0.4 Date tehnice Logano GE515 Mărime cazan Temp. în sarcină totală Debit masic gaze de evac.2. motorină. gaz Presiune de refulare necesară (tiraj necesar) Rezistenţă dinamică gaze de ardere Temperatură tur maximum admisibilă4 Suprapresiune de lucru maximum admisibilă Nr.065 0.233 0.5–3.110 0.092–0.1–1.4–3. aprobare variantă constructivă cazan Nr.233 kg/s 0.5–0.183–0. Limită de siguranţă (termostat de siguranţă).135–0.9 2.160 0..182 0.159–0.135 0.0647 295 138 161–183 0. Exemplu: Limită de siguranţă (STB) = 100 °C.4 1. gaze evac. 12 K mai mică.108 455 130 159–172 0.208 0. .6 1..110–0. în sarcină parţială (60%) Temp.123 510 140 164–174 0. motorină.183 0. temperatură tur max. Corespunzător normelor şi directivelor specifice fiecărei ţări.094 400 129 157–171 0. Temperatură tur max.111 0.0461 AR 6154 Conform EN 303.136 0.. gaz. motorină Conţinut CO2. gaze evac.109–0.207–0. Temperatura minimă a gazelor de evacuare pentru dimnsionarea coşului de fum se consideră cu cca.

! Verificaţi dacă livrarea este completă.heiztechnik. 5. B.buderus.2 Piesa Logano GE515 – livrare în elemenţi Bucăţi Ambalaj 1 1–2 1 1 1 1 1–3 1 Palet Palet Cutie Cutie Legătură Cutie Cutii Sac PU Element anterior şi posterior precum şi uşa arzătorului Elemenţi intermediari – în funcţie de mărimea cazanului Armături Colector de gaze Tiranţi Piese pentru montaj (şine longitudinale şi ţeavă de alimentare) Manta colet A. C (corespunzătoare mărimii cazanului) Termoizolaţia Modificări sub rezerva îmbunătăţirilor tehnice! 11 Instrucţiuni de montaj şi întreţinere Cazan special pe motorină / gaz Logano GE515 • Ediţia 06/2001 Buderus Heiztechnik GmbH • http://www.de 11 .1 Piesa Logano GE515 – livrare în bloc Bucăţi Ambalaj 1 1 1–3 1 Palet Cutie Cutii Sac PU Bloc cazan cu uşă arzător şi colector gaze de evacuare Piese pentru montaj (şine longitudinale şi ţeavă de alimentare) Manta. C (corespunzătoare mărimii cazanului) Termoizolaţia 5. ! La recepţionarea mărfii verificaţi dacă ambalajul este intact. B.Mod de livrare 5 5 Mod de livrare Livrarea Logano GE515 poate fi efectuată în bloc (niplat) sau în elemenţi (elemeneţi independenţi). colet A.

se vor respecta următoarele: ! Protejaţi racordurile cazanului prin acoperire sau închidere. ! Asiguraţi individual elemenţii de cazan împotriva căderii de pe mijloacele de transport. PERICOL DE ACCIDENTARE prin neasigurarea corespunzătoare a elemenţilor de cazan. Componentele cazanului special pe motorină /gaz Logano GE515 includ piese sensibile la şocuri mecanice. ! Respectaţi marcările de pe ambalaje privind transportul. lise cu chingi. cărucioare. Modificări sub rezerva îmbunătăţirilor tehnice! 12 12 Instrucţiuni de montaj şi întreţinere Cazan special pe motorină / gaz Logano GE515 • Ediţia 06/2001 Buderus Heiztechnik GmbH • http://www. INDICAŢIE PENTRU UTILIZATOR Evacuaţi ecologic materialele de ambalare. ! Protejaţi în timpul transportului componentele electronice şi celelalte piese de efectele şocurilor mecanice. etc. PERICOL DE DETERIORARE A INSTALAŢIEI ATENŢIE prin murdărire.heiztechnik.buderus.de . ! Pentru transportul elemenţilor de cazan utilizaţi mijloace de transport adecvate.6 Modul de transport al cazanului 6 Modul de transport al cazanului Transportaţi elemenţii cazanului (livrare în elemenţi) precum celelalte piese independente cu mijloace de transport adecvate. PERICOL DE DETERIORARE A INSTALAŢIEI ATENŢIE ATENŢIE prin şocuri mecanice. de ex. Dacă cazanul urmează să fie depozitat în stare montată o perioadă de timp.

pagina 14) sau 2.buderus.Amplasarea cazanului 7 7 Amplasarea cazanului În acest capitol se descrie cum trebuie amplasat în mod tehnic GE515.2 (fig. 5. pagina 14) – Dispozitiv ajutător de montaj pentru sprijinirea blocului de cazan la niplarea elemenţilor – Ciocan de mână precum şi ciocan din lemn sau cauciuc dur – Pilă semirotundă pentru finisat – Şurubelniţă (în cruce şi normală) – Daltă – Chei fixe SW 13. cretă.de 13 . 19.3 (fig. 4. dreptar – Flanşă cu dispozitiv de aerisire (pentru proba de presiune) Modificări sub rezerva îmbunătăţirilor tehnice! 13 Instrucţiuni de montaj şi întreţinere Cazan special pe motorină / gaz Logano GE515 • Ediţia 06/2001 Buderus Heiztechnik GmbH • http://www. 24. PERICOL DE DETERIORARE A INSTALAŢIEI ATENŢIE prin îngheţ. ! Amplasaţi cazanul într-o încăpere protejată la îngheţ.heiztechnik. 7. lavete – Hârtie abrazivă fină – Perie de sârmă – Ulei lubrifiant – Solvent (benzină sau diluant) – Nivelă cu bulă de aer. 36 şi cheie tubulară SW 19 – Pene. riglă gradată.1 Scule şi materiale ajutătoare Pentru montarea cazanului sunt necesare următoarele scule şi materiale ajutătoare (obiectele menţionate nu sunt cuprinse în specificaţia livrată): – Presă de niplare 2. fâşii de tablă – Bumbac.

2) 7. mărime 2. mărime 2.2 Presă de niplare. în cutie) Elemenţi cazan 7–12 Presă de niplare pro alezaj/niplu 1 Prelungitoare per alezaj/niplu 3 Lungime (total) în mm 3080 4 5 3 Fig. 1: Contraflanşă Poz.2 (dimensiuni în mm) Poz.2 Presă de niplare per alezaj/niplu 1 1 Prelungitoare per alezaj/niplu 0 1 Lungime (total) în mm 2 160 2760 Elemenţi cazan 7–10 11–12 4 5 3 Fig.de . 4: Tija presei Poz. 6: Pană cilindrică (mărime 2. 3: Piuliţă de strângere Poz.heiztechnik. 4: Tija presei Poz.1. 2: Flanşă suplimentară Poz. mărime 2.3 (dimensiuni în mm) 14 14 Instrucţiuni de montaj şi întreţinere Cazan special pe motorină / gaz Logano GE515 • Ediţia 06/2001 Buderus Heiztechnik GmbH • http://www.1 Presă de niplare. 2: Flanşă suplimentară Poz. mărime 2.buderus. 3: Piuliţă de strângere Poz.3 (completă. 1: Contraflanşă Poz. 5: Prelungitor Poz.3) Modificări sub rezerva îmbunătăţirilor tehnice! 2 1 6 Presă de niplare.1. 5: Prelungitor Poz. 6: Pană (mărime 2. 5 Poz.7 Amplasarea cazanului 7. 4 2 1 6 Presă de niplare.

La amplasarea cazanului se vor respecta cotele minime indicate (cotele din paranteză). Mărime cazan kW 240–350 400–510 Elemenţi cazan 7–9 10–12 Distanţa A în mm recomadat 1 700 2200 minim 1 000 1 000 Fig. se va opta pentru cotele recomandate între pereţi şi cazan.de 15 .heiztechnik. Modificări sub rezerva îmbunătăţirilor tehnice! 15 Instrucţiuni de montaj şi întreţinere Cazan special pe motorină / gaz Logano GE515 • Ediţia 06/2001 Buderus Heiztechnik GmbH • http://www. 6 şi tabelul de mai jos). 6) nu este posibilă efectuarea curăţării cu setul de dispozitive de curăţare din ofertă. Uşa arzătorului poate fi montată cu deschidere spre stânga sau spre dreapta (cazanul se livrează întotdeauna cu deschiderea spre dreapta a uşii).2 Distanţe recomandate până la pereţii încăperii centralei termice INDICAŢIE PENTRU UTILIZATOR ! Respectaţi distanţele recomandate până la pereţii camerei centralei termice pentru deschiderea uşii arzătorului.Amplasarea cazanului 7. Ca alternativă recomandăm utilizarea de dispozitive de curăţare mai scurte.buderus. ataşabile (lungime cca. pentru montajul cazanului şi pentru curăţare şi întreţinere (vezi fig. Se recomandă o distanţă până la perete de AB + 100 mm. 6 Încăperea centralei termice cu cazan (dimensiuni în mm) 7 În cazul distanţei A mai mică decât cea recomandată (fig. Distanţa de la balama la perete trebuie să corespundă cel puţin gabaritului arzătorului (AB). Pentru simplificarea lucrărilor de montaj. 1 m) sau efectuarea curăţării umede. întreţinere şi service.

Muchia anterioară a cazanului trebuie să fie în acelaşi plan cu vertical cu muchia fundaţiei. 1).de . 7. Este avantajos ca înălţimea fundaţiei pe care se amplasează cazanul să fie de 50–80 mm (fig.3 Amplasarea cazanului Aşezarea cazanului pe un postament respectiv pe o fundaţie INDICAŢIE PENTRU UTILIZATOR Buderus oferă ca accesoriu opţional un postament amortizor de vibraţii. INDICAŢIE PENTRU UTILIZATOR ! La realizarea fundaţiei se va avea în vedere spre care parte se deschide uşa arzătorului (deschidere spre stânga– dreapta a uşii arzătorului. se poate executa la faţa locului o fundaţie din beton. 7 şi tabelul de mai jos).7 7. 7 Dimensiunile fundaţiei (dimensiuni în mm) Modificări sub rezerva îmbunătăţirilor tehnice! 16 16 Instrucţiuni de montaj şi întreţinere Cazan special pe motorină / gaz Logano GE515 • Ediţia 06/2001 Buderus Heiztechnik GmbH • http://www. pentru asigurarea glisării elemenţilor de cazan la montarea cazanului (vezi fig. Suprafaţa de amplasare trebuie să fie perfect netedă şi orizontală.heiztechnik.buderus. pagina 15). Dacă nu se utilizează postamentul amortizor de vibraţii oferit ca accesoriu. Nr. 6. La execuţia fundaţiei se va îngloba cornier din oţel cu dimensiunile de 100 × 50 × 8 mm sau şi platbandă de oţel cu dimensiunile de 100 × 5 mm. fig. poz. elemenţi 7 8 9 10 11 12 L1 (fundaţie) în mm 1 360 1 530 1 700 1 870 2040 2210 L2 (lungime profile oţel) în mm 1190 1 360 1 530 1 700 1 870 2040 1 Fig.

1: Fundaţie respectiv postament amortizor de vibraţii Poz. 7: Tirant Poz. 3: Element posterior Poz.heiztechnik. etc. 4: Racord de retur Poz. 10: Uşa cu placa arzătorului Modificări sub rezerva îmbunătăţirilor tehnice! 17 Instrucţiuni de montaj şi întreţinere Cazan special pe motorină / gaz Logano GE515 • Ediţia 06/2001 Buderus Heiztechnik GmbH • http://www.buderus. 6: Element intermediar Poz.de 17 . 9: Element anterior Poz. 5: Racord de tur Poz. un cărucior sau lisă cu chingă. ! Asiguraţi elemenţii de cazan îmotriva căderii de pe mijlocul de transport în timpul transportului. 8: Săgeată indicatoare a sensului de montaj Poz.Montarea blocului de cazan 8 8 Montarea blocului de cazan 5 6 4 8 3 2 9 10 7 1 7 În funcţie de modul de livrare. livrarea cazanului în elemenţi face astfel posibilă montarea la faţa locului. La livrarea în bloc cazanul este deja niplat şi verificat la etanşeitate din fabrică. pagina 25. 2: Colector de gaze Poz. de ex. se face deosebire între livrarea în elemenţi şi livrarea în bloc. 8 Blocul cazanului Poz. Pentru detalii privind montarea cazanului livrat în bloc vezi capitolul 8. Pericol de accidentare datorită elemenţilor de cazan asiguraţi necorespunzător. cazanul nu poate fi montat pe poziţie ca o unitate completă. Dacă datorită condiţiilor locale. ATENŢIE Fig.3 "Amplasarea blocului de cazan – livrare în bloc (cazan niplat)". ! Utilizaţi pentru transportul elemenţilor de cazan mijloace de transport adecvate.

buderus. 10 Demontarea capacelor de pe gurile de curăţare Modificări sub rezerva îmbunătăţirilor tehnice! 18 18 Instrucţiuni de montaj şi întreţinere Cazan special pe motorină / gaz Logano GE515 • Ediţia 06/2001 Buderus Heiztechnik GmbH • http://www. 8) montajul efectuându-se conform indicaţiilor şi figurilor următoare. se va respecta direcţia de montaj indicată de săgeţi (fig. ATENŢIE Fig. 8. Pericol de accidentare prin asigurarea necorespunzătoare a elemenţilor de cazan. 1 şi 2). Setul de montaj ajutător (accesoriu opţional) se obţine de la Buderus. începând cu elementul posterior (fig. înainte de fixarea setului de montaj trebuie să demontaţi mai întâi de pe elementul posterior capacele gurilor de curăţare. poz. ! Asiguraţi elementul posterior împotriva răsturnării cu setul de montaj ajutător. 3. 1 2 Fig. INDICAŢIE PENTRU UTILIZATOR ! Dacă folosiţi setul ajutător de montaj. poz.de .2 Niplarea blocului de cazan Înainte de montarea elemenţilor anterior şi posterior se îndepărtează piuliţele şi şaibele de pe prezoanele din dreptul alezajelor de niplu. 10. pagina 17) se montează întotdeauna ultimul. 8. ! Se deşurubează capacele de curăţare de pe elementul posterior (fig. la cere. poz. pagina 17). Elementul anterior (fig. 9 Element posterior cu setul de montaj montat 8. La asamblare.1 Montarea blocului de cazan Ordinea (poziţia) elemenţilor în blocul cazanului Asamblarea blocului de cazan se efectuează întotdeauna din spate spre faţă.8 8.heiztechnik. poz. 9. 8.

12 Debavurare prin pilire 1 3 2 Fig. 12). 13. 9 precum şi instrucţiunile de montaj separate pentru setul ajutător de montaj). ! Suprafeţele de etanşare ale alezajelor (fig. ! Dacă este necesar. ! La utilizarea solvenţilor evitaţi producerea de scântei. 1 şi 2) se curăţă cu o lavetă îmbibată cu benzină.de 19 . 11 şi fig. ! Respectaţi instrucţiunile de siguranţă ale modului de lucru ale solvenţilor.buderus.heiztechnik.Montarea blocului de cazan ! Elementul posterior se ridică în poziţie verticală şi se asigură cu setul ajutător de montaj împotriva răsturnării (vezi fig. 8 Fig. foc deschis şi temperaturi ridicate. Fig. 11 Se fixează setul ajutător de montaj ! Se îndepărtează prin pilire eventualele bavuri de pe alezajele de niplu (fig. ! Suprafeţele de etanşare ale alezajelor se vopsesc uniform cu miniu. 13 Modificări sub rezerva îmbunătăţirilor tehnice! Pregătirea canelurilor şi alezajelor 19 Instrucţiuni de montaj şi întreţinere Cazan special pe motorină / gaz Logano GE515 • Ediţia 06/2001 Buderus Heiztechnik GmbH • http://www. poz. poz. PERICOL DE ACCIDENTARE PRIN ARSURI ATENŢIE datorită materialelor de curăţare uşor inflamabile. 13. canelurile pentru garniturile de etanşare se curăţă cu peria de sârmă şi laveta (fig. 3).

! Respectaţi instrucţiunile de lucru şi de siguranţă inscripţionate pe ambalajul materialelor. în timpul prelucrării de materiale cum ar fi adezivi. ! Niplurile se curăţă cu o lavetă îmbibată cu benzină. niplul superior (fig. începând din dreptul alezajului superior (fig. grund adeziv sau miniu. în cruce. 82/50) ale elementului posterior. poz. 14 Se introduce niplul prin batere Canelurile (fig. PERICOL PENTRU SĂNĂTATE prin eliberarea de vapori dăunători sănătăţii. La montarea în canelură.8 Montarea blocului de cazan ! Următoarea etapă de montaj este pregătirea niplurilor pentru o legătură etanşă între elemenţi. 45 mm şi cel inferior cu cca. 15 Aplicarea adezivului pe caneluri 1 AVERTIZARE! ! Şnurul elastic de etanşare (şnur KM: fig. şnurul se petrece 2 cm şi se presează bine. apoi se vopsesc uniform cu miniu. ! Pe canelurile de etanşare se aplică un adeziv (grund adeziv). 16 Montarea şnurului de etanşare (şnur KM) Modificări sub rezerva îmbunătăţirilor tehnice! 20 20 Instrucţiuni de montaj şi întreţinere Cazan special pe motorină / gaz Logano GE515 • Ediţia 06/2001 Buderus Heiztechnik GmbH • http://www. Şnurul de etanşare se derulează de pe rola livrată în funcţie de lungimea necesară. 16.buderus. 35 mm.heiztechnik. poz. 15.de . poz. 1 2 Fig. 14. 1). în alezajul superior (mărimea 4. 1) trebuie să fie curate şi uscate pentru lipirea şnurului de etanşare (şnur KM). 2) se introduce prin apăsare uşoară în canelurile aferente de pe faţa anterioară a elementului posterior. 1 Fig. La îmbinări. Fig.181/70) şi alezajul inferior (mărimea 1. După batere. se îndepărtează suportul de hârtie de pe şnurul de etanşare (fără a întinde şnurul). poz. 16. ! Niplurile se introduc prin lovituri puternice de ciocan. ! Eventualele bavuri apărute se îndepărtează cu o pilă. ! Asiguraţi o aerisire bună a încăperii de lucru. 1) trebuie să se afle în afara alezajului respectiv cu cca.

poz. 18. INDICAŢIE PENTRU UTILIZATOR ! Pentru uşurarea montajului agăţaţi mai întâi elementul care trebuie montat pe niplul din alezajul superior.Montarea blocului de cazan Pregătirea primului element intermediar: ! Se pileşte eventuala bavură de pe alezaj (conform fig. 17. 2). poz. 1). poz. ! Suprafaţa alezajelor se curăţă cu o lavetă îmbibată cu benzină. ! Pe profilele de etanşare se aplică adeziv (grund adeziv) (fig. poz. 17 Pregătirea elementului intermediar ! Elementul intermediar se aşează cu alezajul superior şi inferior (fig. poz. ! Profilele de etanşare trebuie să fie curate şi uscate. 3) trebuie să arate spre spate.de 21 . După aceea.heiztechnik. iar săgeţile indicatoare a sensului de montaj (fig. 17. 12. 2 şi 4) pe niplurile de pe elementul posterior. pagina 19). ! Se bate primul element intermediar cu un ciocan de lemn sau de cauciuc dur (fig. 18 2 1 3 4 Montarea elementului intermediar prin batere Modificări sub rezerva îmbunătăţirilor tehnice! 21 Instrucţiuni de montaj şi întreţinere Cazan special pe motorină / gaz Logano GE515 • Ediţia 06/2001 Buderus Heiztechnik GmbH • http://www. 18. eventual se vor curăţa. Fig. 1 8 2 Fig. 1) spre elementul posterior.buderus. elementul poate fi ghidat peste niplul din alezajul inferior. 18. ! Suprafeţele alezajelor se vopsesc cu miniu (fig.

19.2 sau 2. ! Se introduce câte o tijă de presă prin alezajul superior şi prin cel inferior al cazanului. pagina 14 respectiv fig. 4). 19. 5 şi fig.heiztechnik. elemenţii blocului parţial de cazan se strâng cu presa de niplare. ! Se centrează tijele în alezaje şi presele se strâng uşor cu ajutorul piuliţelor. poz. ! Flanşa (fig. după batere.de . ! Nu lucraţi niciodată direct în faţa presei de niplare în tip ce aceasta este tensionată. mărimea 2. 4 respectiv fig.3 (fig. 1 şi 2). ! Aveţi în vedere ca nici-o persoană să nu staţioneze în faţa presei de niplare. 4. este interzisă continuarea presării. 5. poz. ! Nu presaţi niciodată mai mult de un element de cazan la un ciclu de presare.8 Montarea blocului de cazan Înainte de montarea niplurilor pentru următorul element intermediar. ATENŢIE Modificări sub rezerva îmbunătăţirilor tehnice! 22 22 Instrucţiuni de montaj şi întreţinere Cazan special pe motorină / gaz Logano GE515 • Ediţia 06/2001 Buderus Heiztechnik GmbH • http://www. ! După ce marginile alezajelor ajung în contact. pagina 14. PERICOL DE ACCIDENT prin fenomenul de oboseală al materialului. poz. ! Se aplică cheia cu clichet pe piuliţe şi se presează elemenţii de cazan prin strângere uniformă. 3) cu piuliţa de strângere se introduc pe tija presei (fig.2). Presele de niplare utilizate necorespunzător sau prost întreţinute se pot rupe. Se va utiliza presa de niplare. 19 Utilizarea presei de niplare prin strângere greşită a elemenţilor de cazan sau presare prea puternică. ! Aveţi în vedere ca niplurile să fie nedeteriorate şi să stea drept în alezaje.buderus. PERICOL DE DETERIORARE AL CAZANULUI ATENŢIE 3 2 1 Fig. ! Se introduc cotraflanşele pe tijele presei şi se asigură cu pana (pană cilindrică la presa de niplare mărimea 2.

! Menţineţi filetul (fig. Dacă tronsoanele tijei sunt înfiletate complet şi nu se poate vedea filetul. 21. DETERIORAREA PRESEI DE NIPLARE Dacă procesul de presare se execută cu îmbinările filetate ale tijei slăbite. poz. Pentru simplificarea montajului. 1) curat. 1). poz. Ultimul se montează elementul anterior. definitivă a blocului de cazan gata asamblat. 2 Fig. 20. Un filet murdar poate provoca deteriorarea presei de niplare.3 8 1 ATENŢIE Figura 21 prezintă elementul posterior cu un element intermediar montat. PERICOL DE ACCIDENTARE prin răsturnarea elemenţilor. ! Înainte de fiecare utilizare se va controla tija presei iar dacă este cazul tronsoanele ei se vor strânge. presa de niplare se poate deteriora sau distruge. Pregătirile pentru montarea următorului element intermediar sunt deja realizate. atunci tija este corect poziţionată (fig. 21 Utilizarea penelor la poziţionarea elementului de cazan Modificări sub rezerva îmbunătăţirilor tehnice! 23 Instrucţiuni de montaj şi întreţinere Cazan special pe motorină / gaz Logano GE515 • Ediţia 06/2001 Buderus Heiztechnik GmbH • http://www.de 23 .buderus. 20 Presa de niplare 2. 11 Fig. în timpul presării.Montarea blocului de cazan ! Se desface şi se îndepărtează presa de niplare. ATENŢIE ! Setul ajutător de montaj se îndepărtează abea după ce blocul parţial de cazan va fi compus din cel puţin trei elemenţi. ! Se verifică corectitudinea poziţiei niplurilor. Aceste pene îşi vor găsi de asemenea utilizarea la poziţionarea ulterioară.heiztechnik. Toţi ceilalţi elemenţi se montează conform descrierii de până acum. poz. 20. 2). poziţia elementului de cazan a fost ajustată cu pene aşezate sub picioare (fig.

8 Montarea blocului de cazan INDICAŢIE PENTRU UTILIZATOR ! După montarea elementului anterior presa de niplare se slăbeşte . pagina 26). poz. ! Tiranţii cu bucşele-arc montate în stânga şi în dreapta. 22. 1 până la 4). În următoarea etapă de de montaj trebuie montată ţeava de alimentare (vezi capitolul 8. ! Piuliţele se strâng cu mâna. se introduc sus şi jos lângă alezaje în decupările prevăzute (fig.dar nu se îndepărtează.heiztechnik. pagina 13). Mai întâi se montează tiranţii. ! Se îndepărtează presa de niplare. ! Cazanul se aşează în poziţie verticală şi orizontală pe fundaţie respectiv pe postamentul amortizor de vibraţii (vezi capitolul 7 "Amplasarea cazanului".buderus.de . ! Nu desfaceţi bucşele-arc.4 "Montarea ţevii de alimentare (cutia cu piese de montaj)". PERICOL DE DETERIORARE A INSTALAŢIEI ATENŢIE 2 3 datorită presiunii prea mici de contact. 22 Montarea tiranţilor Modificări sub rezerva îmbunătăţirilor tehnice! 24 24 Instrucţiuni de montaj şi întreţinere Cazan special pe motorină / gaz Logano GE515 • Ediţia 06/2001 Buderus Heiztechnik GmbH • http://www. 1 4 Fig. ! Piuliţele de pe tiranţi se strâng cu 1 până la 1½ rotaţii. A se utiliza numai în stare originală.

Pentru aceasta se vor utiliza penele pentru picioare livrate odată cu cazanul. Pericol de moarte prin prăbuşire de material. poz. 1 2 Fig. ATENŢIE ! Se va avea în vedere o instalaţie de ridicat corespunzătoare. Ambele operaţiuni trebuie executate atât la cazanele livrate în bloc cât şi la cazanele livrate în elemenţi.buderus. În paginile următoare va fi descrisă montarea ţevii de alimentare şi a tecii de imersie. 2).3 Amplasarea blocului de cazan – livrare în bloc (cazan niplat) 8 ! Se taie benzile de asigurare (fig. pagina 16). ! Cazanul se poziţionează vertical şi orizontal pe fundaţie respectiv pe postamentul amortizor de vibraţii (vezi capitolul 7. 1). 23 Blocul cazanului pe palet Modificări sub rezerva îmbunătăţirilor tehnice! 25 Instrucţiuni de montaj şi întreţinere Cazan special pe motorină / gaz Logano GE515 • Ediţia 06/2001 Buderus Heiztechnik GmbH • http://www. ! Respectaţi instrucţiunile de prevenire a accidentelor VBG9a "Instalaţii de ridicat sub sarcină".3 "Aşezarea cazanului pe un postament respectiv pe o fundaţie".heiztechnik. poz.de 25 . 23. ! Se îndepărtează paletul înainte de amplasare (fig.Montarea blocului de cazan 8. 23.

de . cama (fig. 25 Montarea tecii de imersie Modificări sub rezerva îmbunătăţirilor tehnice! 26 26 Instrucţiuni de montaj şi întreţinere Cazan special pe motorină / gaz Logano GE515 • Ediţia 06/2001 Buderus Heiztechnik GmbH • http://www. poz.8 8. ! Se va avea în vedere ca. 1). 5). 24. ! Ţeava de alimentare se introduce în alezajul superior prin partea din faţă a cazanului. la cazanele cu 10–12 elemenţi. 2). Astfel se asigură o distribuţie optimă de apă în zona alezajululi superior al cazanului. 24.heiztechnik. poz. poz. poz. ! Se acoperă cu flanşa oarbă (fig. 1). poz. 24 2 1 Montarea ţevii de alimentare 8. din 2 părţi. 24.5 Etanşarea tecii de imersie ! Teaca de imersei R ¾ din spatele canzanului (lungime: 110 mm) se etanşeizează în orificiul filetat R ¾ din racordul de tur (fig. 1 Fig. 24. INDICAŢIE PENTRU UTILIZATOR Ţeava de alimentare trebuie fixată corect. poz. astfel încât orificiile de ieşire ale ţevii să se găsească într-un unghi corect. Fig. 24. 25.4 Montarea blocului de cazan Montarea ţevii de alimentare (cutia cu piese de montaj) 3 4 5 Ţeava de alimentare (fig. ! Se montează garnitura de etanşare pe ţeava de alimentare (fig. 4) este alcătuită.buderus. 3) de pe capacul din capătul ţevii de alimentare să intre în decuparea din alezajul superior (fig.

de reglare sau de siguranţă. poz.heiztechnik. 8.6. Verificarea etanşeităţii la cazanele livrate în bloc s-a efectuat în fabrică. Pentru montarea în continuare a cazanelor livrate în bloc (vezi capitolul 11 "Montarea arzătorului". pagina 48). 26.Montarea blocului de cazan 8. 26 Montarea flanşei ! Se va avea în vedere ca în timpul verificării etanşeităţii să nu fie montate dispozitive de presiune. 26. poz. Simultan se aeriseşte prin dispozitivul de aerisire de pe racordul de tur.de 27 . poz. Modificări sub rezerva îmbunătăţirilor tehnice! 27 Instrucţiuni de montaj şi întreţinere Cazan special pe motorină / gaz Logano GE515 • Ediţia 06/2001 Buderus Heiztechnik GmbH • http://www. care este în sarcina beneficiarului. Pentru aceasta se aşează câte o garnitură de etanşare corespunzătoare (fig. ! Se montează ventilul de umplere şi golire. Pericol de deteriorare a instalaţiei prin suprapresiune.1 Pregătirea verificării etanşeităţii ! Se astupă alezajul inferior (fig.golire. 26. Flanşa cu orificiul filetat (R ¾) destinată racordului de umplere şi golire (fig.6 Verificarea etanşeităţii 8 Verificaţi etanşeitatea blocului de cazan numai la cazanele livrate în elemenţi. 3) din faţă şi din spate. ! Cazanul se umple încet cu apă prin racordul de umplere . ! Se închide racordul de tur şi de retur (flanşa cu dispozitivul de aerisire se montează pe racordul de tur). 2) se montează în spatele cazanului. 1) pe fiecare alezaj şi se aplică prin înşurubare câte o flanşă oarbă cu lungimea muchiei de 110 mm.buderus. ATENŢIE 1 2 3 Fig.

! Dacă o îmbinare nu este etanşă.0. INDICAŢIE PENTRU UTILIZATOR ! La remontare se vor folosi neapărat nipluri şi şnur de etanşare noi. ! Instalaţi conductele de legătură la racordurile cazanului fără tensinui interne.de .2 Efectuarea verificării etanşeităţii Verificarea etanşeităţii se realizează cu o presiune de 8. ! Se deşurubează piuliţele de pe cei patru tiranţi şi se îndepărtează tiranţii.7 Racordarea cazanului la reţeaua de apă Respectaţi următoarele indicaţii pentru racordarea cazanului la reţeţeaua de conducte.heiztechnik.buderus. ! Cazanul se presează din nou şi se repetă verificarea etanşeităţii. Pentru măsurarea presiunii se va utiliza un manometru din clasa 1. sus şi jos între elemenţi) se deniplează elemenţii cazanului în dreptul neetanşeităţilor. PERICOL DE DETERIORARE A INSTALAŢIEI ATENŢIE prin racorduri neetanşe. 1 şi 2. Modificări sub rezerva îmbunătăţirilor tehnice! 28 28 Instrucţiuni de montaj şi întreţinere Cazan special pe motorină / gaz Logano GE515 • Ediţia 06/2001 Buderus Heiztechnik GmbH • http://www.6 bar (conform cerinţelor directivelor europene pentru instalaţii sub presiune). poz. ! Prin baterea unor pene sau dălţi late în locurile prevăzute (fig.6. Aceste indicaţii sunt importante pentru o funcţionare fără deranjamente. cazanul se goleşte mai întâi de apă prin racordul de umplere şi golire. 27. ! Se demontează ţeava de alimentare.8 Montarea blocului de cazan 8. 27 Deniplarea cazanului 1 2 8. Fig.

heiztechnik. ! Evitaţi deteriorarea cazanului dacă montaţi un filtru de nămol în returul instalaţiei. supraîncălzire locală. 1) cu garnitura de etanşare (fig. poz.Montarea blocului de cazan PERICOL DE DETERIORARE A INSTALAŢIEI ATENŢIE 8 prin depuneri. INDICAŢIE PENTRU UTILIZATOR La cerere. 28. ci exclusiv numai prin robinetul de umplere în sistemul de conducte (retur) al instalaţiei de încălzire. ! Flanşa de tur (fig.de 29 . 28. 2) sunt necesare pentru racordarea ulterioară a turului. ! În timpul funcţionării nu adaugaţi apă de umplere în instalaţia de încălzire prin robinetul KFE al cazanului. 28 Montarea flanşei de racord prin şoc termic. poz. Modificări sub rezerva îmbunătăţirilor tehnice! 29 Instrucţiuni de montaj şi întreţinere Cazan special pe motorină / gaz Logano GE515 • Ediţia 06/2001 Buderus Heiztechnik GmbH • http://www. puteţi obţine de la Buderus grupa de armături de siguranţă pentru cazan (accesoriu opţional). 4 şi 5). poz. 28. poz. 3 – racordul de retur) pentru racordarea ulterioară a returului se va monta flanşa presudată (cu conducta sudată). Pe alezajul superior al cazanului (fig. zgomote şi coroziune. ! Montaţi un robinet de umplere în sistemul de conducte (retur) al instalaţiei de încălzire. Sunt reprezentate flanşa presudată şi garnitura de etanşare (fig.buderus. 28. PERICOL DE DETERIORARE A INSTALAŢIEI ATENŢIE 1 2 3 4 5 Fig. ! Spălaţi temeinic instalaţia existentă înainte de racordarea cazanului.

30 Montarea capacelor de curăţare Modificări sub rezerva îmbunătăţirilor tehnice! 30 30 Instrucţiuni de montaj şi întreţinere Cazan special pe motorină / gaz Logano GE515 • Ediţia 06/2001 Buderus Heiztechnik GmbH • http://www.1 Montarea colectorului de gaze de evacuare Şnurul de etanşare GP (şnur din fibră de sticlă cu manta de silicon) este montat din fabrică pe colectorul de gaze de evacuare. poz.8 8. 29. ! Colectorul de gaze de evacuare se aşează pe cele patru prezoane pe elementul posterior (fig. 1 bis 4) şi se fixează cu şaibe şi piuliţe. 29 Montarea colectorului de gaze de evacuare 8. 1 4 3 2 Fig. 8. 30. 2 1 Fig.8 Montarea blocului de cazan Montarea armăturilor şi a uşii arzătorului Spre deosebire de cazanele livrate în elemenţi. poz.de . cazanele livrate în bloc au uşa arzătorului şi colectorul de gaze de evacuare montate din fabrică. 1 şi 2).8.8.buderus.heiztechnik.2 Montarea capacelor de curăţare pe elementul posterior În cazul în care capacele de curăţare au fost demontate pentru fixarea setului ajutător de montaj pe elementul posterior: ! Capacele de curăţare se montează din nou cu şaibe şi şuruburi pe elementul posterior (fig.

2) de pe elementul anterior (fig. Pentru deschidere spre stânga se fixează în mod corespunzător în partea stângă. 32. poz. se demontează balamalele din partea dreaptă şi se montează corespunzător în partea stângă a uşii arzătorului. ! Şnurul de etanşare GP se introduce în canelura de pe elementul anterior. 31. 32 6 5 4 3 2 1 Montarea uşii în balamale Modificări sub rezerva îmbunătăţirilor tehnice! 31 Instrucţiuni de montaj şi întreţinere Cazan special pe motorină / gaz Logano GE515 • Ediţia 06/2001 Buderus Heiztechnik GmbH • http://www. 31. ! Se montează uşa arzătorului în balamale. poz. Pentru deschidere spre stânga se fixează în mod corespunzător în partea stângă.3 Montarea uşii arzătorului ! Se aplică câteva picături de adeziv Silastik la distanţă de 15–20 cm în canelurile de etanşare (fig. poz. Fig.Montarea blocului de cazan 8. 2).8.heiztechnik.de 31 . 31 Montarea balamalelor "tată" şi a dispozitivelor de închidere Ambele balamale "mamă" sunt montate din fabrică în partea dreaptă a uşii arzătorului (fig. Îmbinarea capetelor şnurului de etanşare trebuie să fie poziţionată lateral (fig. 1 şi 2). poz. 31). INDICAŢIE PENTRU UTILIZATOR ! A se avea în vedere că ghidajele oblice ale dispozitivelor de închidere se află pe partea interioară a cazanului. 31. ! Balamalele "tată" (deschidere spre dreapta) se fixează cu câte 2 şuruburi mecanice M12 × 55 de elementul anterior (fig. 5 8 1 2 4 3 Fig. Pentru montare în stânga. ! Dispozitivele de închidere cu ghidajele oblice ale uşii arzătorului (deschidere spre dreapta) se fixează cu câte 2 şuruburi mecanice M12 × 55 de elementul anterior (fig. 31. 4 şi 5). 1 şi 3). poz.buderus.

5 Montarea plăcilor de dirijare a gazelor fierbinţi INDICAŢIE PENTRU UTILIZATOR La cazanele livrate în bloc. 3: Plăci de dirijare a gazelor fierbinţi (oben links) Poz. ! Trebuie să îndepărtaţi numai protecţia la transport din carton ondulat. 4: Plăci de dirijare a gazelor fierbinţi (oben rechts) 510 12 – Modificări sub rezerva îmbunătăţirilor tehnice! 32 32 Instrucţiuni de montaj şi întreţinere Cazan special pe motorină / gaz Logano GE515 • Ediţia 06/2001 Buderus Heiztechnik GmbH • http://www.buderus.de . 8. 1 şi 2) sunt fixate din fabrică de elementul anterior cu câte un şurub Imbus. 34) oben rechts (sus dreapta) oben links (sus stânga) unten rechts (jos dreapta) unten links (jos stânga) oben rechts (sus dreapta) oben links (sus stânga) unten rechts (jos dreapta) unten links (jos stânga) – 3 4 2 1 Fig. Mărime cazan 240 295 350 400 Nr. 1 Fig. 34 Plăci de dirijare a gazelor fierbinţi 455 11 425 Poz.8.4 Plăci de blocare a gazelor fierbinţi la elementul anterior Plăcile de blocare a gazelor fierbinţi (fig. 33. 1: Plăci de dirijare a gazelor fierbinţi (unten rechts) Poz.8 Montarea blocului de cazan 8. 34 şi tabelul de mai jos). elemenţi cazan 7 8 9 10 680 Lungime placă de dirijare în mm Indicaţii de montaj pe placa de dirijare (fig. 33 Poziţia plăcilor de blocare a gazelor fierbinţi 2 ! Plăcile de dirijare a gazelor fierbinţi se scot din lada cu armături şi se introduc în canalele de fum în conformitate cu inscripţionările din turnare (vezi fig. 2: Plăci de dirijare a gazelor fierbinţi (unten links) Poz.8. poz.heiztechnik. plăcile de dirijare a gazelor fierbinţi sunt montate din fabrică.

buderus. în stânga şi în dreapta cu şuruburi de coastele superioare ale elemeţilor cazanului conform tabelului de mai jos precum şi conform figurii 35 şi figurii 36. ! Consolele elementului anterior şi elemenţilor intermediari (fig. şinele transversale şi longitudinale trebuie montate înaintea izolaţiei termice.9. 36. Element totalelemenţi Element Element intermediar. posterior.9 Montarea mantăii cazanului 8 În acest capitol este descris modul de montare a izolaţiei termice şi a componentelor mantăii cazanului. INDICAŢIE PENTRU UTILIZATOR Pentru a putea regla corect consolele. 35 Vedere: Bloc de cazan (7 elemenţi) cu console 8.Montarea blocului de cazan 8. Fig. 2) de coastă.heiztechnik. Pentru montarea termoizolaţiei. poz. poz. cazan anterior. şinele longitudinale trebuie demontate din nou în etapa următoare. nr. din spate.1 Montarea consolelor ! Consolele pentru mantaua cazanului se fixează fără să se strângă. 36. 36 Montarea consolelor 1 2 Modificări sub rezerva îmbunătăţirilor tehnice! 33 Instrucţiuni de montaj şi întreţinere Cazan special pe motorină / gaz Logano GE515 • Ediţia 06/2001 Buderus Heiztechnik GmbH • http://www. INDICAŢIE PENTRU UTILIZATOR ! Fixaţi cu şuruburi consolele pe elementul posterior (fig. Montaj în dreapta şi stânga pe Nr.de 33 . 1) se fixează cu şuruburi exclusiv din faţă. nr. nr. 7 8 9 10 11 12 1 1 1 1 1 1 4 4 5 5 4 şi 7 4 şi 8 7 8 9 10 11 12 Fig.

poz. INDICAŢIE PENTRU UTILIZATOR Puteţi regla şinele longitudinale respectiv consolele numai înainte de montarea termoizolaţiei. 38 Montarea şinelor transversale 3 Modificări sub rezerva îmbunătăţirilor tehnice! 34 34 Instrucţiuni de montaj şi întreţinere Cazan special pe motorină / gaz Logano GE515 • Ediţia 06/2001 Buderus Heiztechnik GmbH • http://www. 3 2 1 4 Fig.2 Montarea traverselor ! Şina transversală de sus. 2) se fixează pe camele turnate (fig. poz.buderus. 37. Profilul traversei posterioare trebuie să arate spre spate. 38. poz. 38. 3) se introduc în şliţurile consolelor (fig. poz. 38. 4) apoi se strâng şuruburile.heiztechnik.8 Montarea blocului de cazan 8. 37 Montarea şinelor transversale 1 2 4 Fig. ! Şinele transversale cu şuruburile premontate (fig. ! Şinele transversale (fig. poz. 1 şi 2) se aşează pe cele două console de pe elemenţii anterior şi posterior. poz. Profilul traversei anterioare trebuie să arate spre faţă. ! Reglaţi corect şinele longitudinale respectiv consolele pentru montajul ulterior al mantăilor laterale. 3) se fixează pe camele turnate cu şuruburi cu cap hexagonal (M8 × 16). din spate (fig.de . al capacului şi a termoizolaţiei.9. 37. 1 şi 4) cu şuruburi cu cap hexagonal (M8 × 16) strânse cu mâna. ! Şina transversală de sus. din faţă (fig. 37.

40 Reglarea şinei longitudinale ! Izolaţia termică livrată o dată cu cazanul (fig. 39 Aşezarea şinei longitudinale pe şina transversală ! Se ajustează şina longitudinală şi apoi se strâng şuruburile consolelor de pe elementul anterior respectiv posterior (fig. 41 Bloc de cazan cu termoizolaţie Modificări sub rezerva îmbunătăţirilor tehnice! 35 Instrucţiuni de montaj şi întreţinere Cazan special pe motorină / gaz Logano GE515 • Ediţia 06/2001 Buderus Heiztechnik GmbH • http://www. ! În spatele cazanului şina longitudinală trebuie apăsată de jos către şina transversală.de 35 . 8 2 1 Fig. poz. Picioarele elemenţilor se plasează în decupările din termoizolaţie.heiztechnik. 1 şi 3). ! La partea inferioară.3 Se montează termoizolaţia INDICAŢIE PENTRU UTILIZATOR ! Pentru montarea termoizolaţiei.buderus. ! Consolele din mijloc (fig. izolaţia termică se introduce sub cazan. 39. ! Consolele se introduc în decupările din termoizolaţie. 1 2 8. 3 Fig. 1 Fig.9. 41. 2). 39. 2) se glisează de jos spre şinele longitudinale şi se fixează strâns cu şuruburi de blocul cazanului. 40. demontaţi mai întâi şinele longitudinale. 40. poz. 1) corespunde mărimii cazanului. poz. 1) se aşează cu decuparea anterioară pe decuparea de pe şina transversală (fig. poz. poz.Montarea blocului de cazan ! Şina longitudunală (fig. Izolaţia termică se montează în ordinea indicată de schema din figura 42 pe blocul cazanului (cifrele de deasupra schemei termoizolaţiei desfăşurate corespund numărului de elemenţi de cazan).

43 Montarea şinei transversale inferioare Modificări sub rezerva îmbunătăţirilor tehnice! 36 36 Instrucţiuni de montaj şi întreţinere Cazan special pe motorină / gaz Logano GE515 • Ediţia 06/2001 Buderus Heiztechnik GmbH • http://www. 1) şi din spate se fixează cu câte 2 şuruburi mecanice cu cap hexagonal de picioarele elemenţilor respectivi.heiztechnik. din faţă (fig. 43. 42 Izolaţie termică pentru cazane de mărimi diferite (dimensiuni în mm) V = faţă (partea anterioară a cazanului) H = spate (partea posterioară a cazanului) ! Şina transversală de jos.buderus.8 Montarea blocului de cazan 7 elemenţi de cazan V 8 elemenţi de cazan V H 9 elemenţi de cazan V H 10 elemenţi de cazan V H 11 elemenţi de cazan H 12 elemenţi de cazan V V H H Fig. 1 Fig.de . Profilele acestor traverse trebuie să fie orientate spre exterior. poz.

poz. 1) se glisează pe colectorul gazelor de evacuare.de 37 . ! Termoizolaţia posterioară se ancorează de termoizolaţia blocului de cazan cu patru agrafe. ! Izolaţia termică se ancorează cu 3 agrafe (fig. poz. Decuparea pentru returul cazanului (fig. 44 Montarea izolaţiei termice anterioare ! Şinele longitudinale (fig. 8 2 1 Fig.buderus. poz. 1 şi 2) aşa cum s-a descris deja. 3). poz.heiztechnik. 44. 45 Montarea şinelor longitudinale ! Termoizolaţia posterioară (fig. 2) de termoizolaţia blocului de cazan. cu fantele poziţionate în sus şi spre faţă. 2) trebuie să fie orientată în sus. poz. 46. 46. ! Şliţul de sub stuţul gazelor de evacuare se închide cu o agrafă (fig. poz. 46 Montarea termoizolaţiei posterioare 3 Modificări sub rezerva îmbunătăţirilor tehnice! 37 Instrucţiuni de montaj şi întreţinere Cazan special pe motorină / gaz Logano GE515 • Ediţia 06/2001 Buderus Heiztechnik GmbH • http://www. 44. 46. se introduc cu şuruburile premontate în decupările din console şi se fixează strâns cu şuruburi. 1) se aşează deasupra uşii. 1 2 Fig.Montarea blocului de cazan ! Termoizolaţia dreptunghiulară (fig. 2 1 1 Fig. 45.

2) se agaţă de şina transversală.8 Montarea blocului de cazan ! Şinele laterale (fig. cu şuruburi de tablă de şinele transversale. 3 2 Fig. 48 Schemă de montaj a pereţilor laterali pentru cazane de mărimi diferite (dimensiuni în mm) K = clapă (110 mm) Modificări sub rezerva îmbunătăţirilor tehnice! 38 38 Instrucţiuni de montaj şi întreţinere Cazan special pe motorină / gaz Logano GE515 • Ediţia 06/2001 Buderus Heiztechnik GmbH • http://www. 47.de . poz. 47 Montarea şinelor laterale 1 8. 47. 7 elemenţi de cazan 9 elemenţi de cazan 11 elemenţi de cazan 8 elemenţi de cazan 10 elemenţi de cazan 12 elemenţi de cazan Fig. ! Şinele laterale se fixează fără a se strânge.heiztechnik. din lateral.4 Montarea pereţilor laterali şi a capacului ! Montaţi toţi pereţii laterali conform schemei de montaj (fig.9.buderus. 1 şi 3) cu capătul lung spre faţă (fig. poz. 48).

! Şinele de soclu transversale (fig. 2) sunt în poziţie verticală. 51. 2) se agaţă de peretele lateral şi de clapa peretelui lateral. de eclisele îndoite în sus din şinele longitudinale ale soclului (fig. ! Cârligul balamelelor (fig. la început se fixează clapele de părţile laterale de manta. poz. 51. 50.heiztechnik.buderus. 1 şi 3) se îmbină din faţă cu şinele longitudinale. 49. se strâng şuruburile de tablă din şina soclului (fig. 49 Montarea clapelor din pereţii laterali ! Pereţii laterali anteriori (fig. Profilul şinei transversale trebuie să fie situat jos şi orientat spre cazan (fig. 2 3 4 1 Fig. ! Balamalele se premontează cu câte 2 şuruburi de tablă de clapele laterale. 49. ! Arcul pentru închidere (fig. 1 2 8 1 2 Fig.de 39 .Montarea blocului de cazan În vederea montării elementelor pereţilor laterali. 4). 51. 50. 2) se agaţă în stânga şi în dreapta jos. 50 Montarea elementelor pereţilor laterali ! Când pereţii laterali (fig. 51). poz. poz. poz. 1) de pe clapele pereţilor laterali se agaţă în decupările din pereţii laterali anteriori şi se asigură cu şuruburi de tablă. 2 1 Fig. 1) după care se trec în partea de sus peste profilul şinelor longitudinale. 51 Montarea şinelor de soclu Modificări sub rezerva îmbunătăţirilor tehnice! 39 Instrucţiuni de montaj şi întreţinere Cazan special pe motorină / gaz Logano GE515 • Ediţia 06/2001 Buderus Heiztechnik GmbH • http://www. poz. poz. poz.

3) se agaţă în pereţii laterali anteriori. 54. 1) spre faţă pe pereţii laterali. de şina longitudinală. INDICAŢIE PENTRU UTILIZATOR Înainte de montarea celorlalte elemente ale capacului trebuie montat aparatul de reglare. 53. trebuie pozate tuburile capilare la teaca de imersie şi trebuie introdus senzorul în teaca de imersie (vezi capitolul 10 "Montarea aparatului de reglare". poz. 52. 1) cu cele două cârlige (fig. 53 Montarea capacului median ! Capacul posterior al cazanului se aşează cu profilele şi cu decuparea pentru turul circuitului de încălzire (fig.8 Montarea blocului de cazan ! Capacul anterior (fig. 52. ! Capacul anterior se fixează cu două şuruburi de tablă. 2) de jos. poz. 1) sub capacul anterior şi se potrivesc în bordura pereţilor laterali. poz. pagina 45). 52. 1 1 2 Fig. 52 Montarea capacului anterior ! Capacul median se introdue cu profilele (fig.buderus. 3 2 1 Fig. poz.heiztechnik. 1 2 1 Fig. poz. 54 Montarea capacului posterior Modificări sub rezerva îmbunătăţirilor tehnice! 40 40 Instrucţiuni de montaj şi întreţinere Cazan special pe motorină / gaz Logano GE515 • Ediţia 06/2001 Buderus Heiztechnik GmbH • http://www.de . (fig.

al cazanului ! Se introduc piuliţele autoblocante în peretele lateral din stânga şi din dreapta cât şi elementele peretelui posterior al cazanului (fig. 8 1 2 Fig. poz. ! Elementele inferioare ale peretelui posterior al cazanului se agaţă în stânga şi în dreapta în fantele din profilul elementului superior al peretelui posterior al cazanului şi al peretelui lateral (fig. de sus. 56. 5). 56. 4 şi 8). poz. 56. 55. poz. 55 Montarea peretelui posterior.buderus. poz. în stânga sau în dreapta de peretele posterior. ! Elementele peretelui posterior al cazanului se fixează cu şuruburi de tablă de pereţii laterali.heiztechnik. 2). ! Clemele din material plastic pentru pozarea caburilor se fixează. de sus.de 41 . 56 Montarea elementelor peretelui posterior Modificări sub rezerva îmbunătăţirilor tehnice! 41 Instrucţiuni de montaj şi întreţinere Cazan special pe motorină / gaz Logano GE515 • Ediţia 06/2001 Buderus Heiztechnik GmbH • http://www. al cazanului (fig. la alegere. ! Tabla de legătură (fig. 2) se fixează cu şuruburi de tablă sub ştuţul gazelor de evacuare pe elementele pereţilor posteriori ai cazanului. poz. 6 7 5 8 4 1 3 2 Fig.Montarea blocului de cazan ! Peretele posterior de sus al cazanului se introduce sub capacul posterior al cazanului (fig. 5 şi 6). 3. 55. poz. 1. 1) şi se fixează din spate cu patru şuruburi de tablă de pereţii laterali (fig. 56.

57. 2 1 Fig. 2 bis 5). ! Cablul arzătorului se pozează în sus în profilul îmbrăcăminţii uşii arzătorului şi se fixează în aşa fel cu clema de fixare. poz. ! Îmbrăcămintea uşii arzătorului se aşează din faţă pe uşa arzătorului şi se fixează de aceasta cu patru şuruburi mecanice (fig. ! Plăcuţa de identificare se lipeşte la loc vizibil. ! Cablul arzătorului împreună cu clema de protecţie la smulgere se aşează în îmbrăcămintea uşii arzătorului. Fig. pe peretele lateral din dreapta sau din stânga. poz. 1). poz. 1 şi 2). INDICAŢIE PENTRU UTILIZATOR La cazanele livrate în bloc. încât să nu vină în contact cu nici o piesă fierbinte a cazanului.heiztechnik. în funcţie de condiţiile locale.buderus. plăcuţa de identificare se găseşte în mapa transparentă prinsă de uşa arzătorului. 57 4 5 3 2 Montarea mantăii pentru uşa arzătorului 1 ! Măştile uşii arzătorului se agaţă în îmbrăcămintea uşii arzătorului (fig.de . plăcuţa de identificare se găseşte în focar împreună cu instrucţiunile de montaj şi întreţinere iar la cazanele livrate în elemenţi. 58 Montarea măştilor uşii arzătorului Modificări sub rezerva îmbunătăţirilor tehnice! 42 42 Instrucţiuni de montaj şi întreţinere Cazan special pe motorină / gaz Logano GE515 • Ediţia 06/2001 Buderus Heiztechnik GmbH • http://www.8 Montarea blocului de cazan ! Cablul arzătorului împreună cu protecţia la smulgere se introduc în spaţiul de trecece al cablului (fig. 57. 58. ! Cablul arzătorului se conduce către decuparea pentru trecerea cablului spre aparatul de reglare.

3: Mufă Poz. 59. 1: Manşon de etanşare Poz. 59. poz. Unul dintre coliere (fig.buderus. 4) şi ştuţul colectorului de gazelor de evacuare (fig. 5). 59 Montarea tubulaturii de evacuare Poz. poz. poz. ! Manşonul de etanşare (fig. se înfăşoară în jurul ţevii de evacuare (fig. poz. 59. 59. 6: Colector de gaze de evacuare Modificări sub rezerva îmbunătăţirilor tehnice! 43 Instrucţiuni de montaj şi întreţinere Cazan special pe motorină / gaz Logano GE515 • Ediţia 06/2001 Buderus Heiztechnik GmbH • http://www. 59. 1 2 3 ! Ţeava de evacuare (fig. 59. 9. 4: Ţeavă de evacuare Poz. 4). poz. poz. 59. 5: Colier cu şurub melcat Poz.de 43 . 59. poz. 59. poz. 1). 5) se montează peste manşonul de etanşare (fig. poz. ! Colierele cu şurub melcat (fig. 1) trebuie să fie aşezat neted şi strâns. 6) iar celălalt colier pe ţeava de evacuare (fig. 59. 6). 59. ! Se strâng colierele (fig. poz. 59. poz. 1) cu petrecerea în partea de sus. 2: Senzor de temperatură pentru gazele de evacuare Poz. 5) trebuie să preseze pe ştuţul colectorului gazelor de evacuare (fig. poz. 1). poz. INDICAŢIE PENTRU UTILIZATOR ! Colierele cu şurub melcat trebuie strânse şi ultrerior montajului.Racordarea cazanului la sistemul de evacuare a gazelor de ardere 9 9 Racordarea cazanului la sistemul de evacuare a gazelor de ardere În acest capitol se explică cum trebuie racordat cazanul la sistemul de evacuare a gazelor de ardere. 6 5 4 Fig. 59.1 Montarea manşonului de etanşare la racordul gazelor de evacuare (echipament opţional) INDICAŢIE PENTRU UTILIZATOR Este recomandată utilizarea unui manşon de etanşare pentru racordul la sistemul de evacuare a gazelor de ardere (fig. 6). Manşonul de etanşare (fig. 4) se introduce până la refuz pe ştuţul colectorului gazelor de evacuare (fig.heiztechnik. după necesităţi.

buderus. 3) se montează prin sudură la o distanţă de 2 x diametrul ţevii de evacuare (A) de colectorul gazelor de evacuare (fig. 59. 6) în ţeava de evacuare (fig.de . 59. 59.2 Racordarea cazanului la sistemul de evacuare a gazelor de ardere Montarea senzorului de temperatură pentru gazele de evacuare (echipament opţional) ! Mufa (fig. poz. 2) se montează conform instrucţiunilor de montaj proprii. 59.9 9. poz. ! Senzorul de temperatură pentru gazele de evacuare (fig. Modificări sub rezerva îmbunătăţirilor tehnice! 44 44 Instrucţiuni de montaj şi întreţinere Cazan special pe motorină / gaz Logano GE515 • Ediţia 06/2001 Buderus Heiztechnik GmbH • http://www.heiztechnik. 4). poz. poz.

! Se aşează aparatul de reglare pe manta. poz. cu două şuruburi de tablă (fig. poz. 4) se introduc în găurile ovale din elementul de capac din faţă al cazanului (fig. Capacul se îndepărtează prin ridicare. 60. 60. în orificiile dreptunghiulare din capac (fig. 60 6 5 4 3 Montarea aparatului de reglare Modificări sub rezerva îmbunătăţirilor tehnice! 45 Instrucţiuni de montaj şi întreţinere Cazan special pe motorină / gaz Logano GE515 • Ediţia 06/2001 Buderus Heiztechnik GmbH • http://www. 1). 60. Picioruşele-cârlig de pe aparatul de reglare (fig.buderus. poz. Clemele elastice (fig.1 Montarea aparatului de reglare În figura 60 sunt prezentate din spate. 60.Montarea aparatului de reglare 10 10 Montarea aparatului de reglare În acest capitol se va explica cum trebuie montat aparatul de reglare din seria 4000 şi un set de senzori de temperatură. 60. poz. poz. poz. aparatul de reglare şi capacul "A". 7). poz. 6) pe elementul de capac din faţă al cazanului. 3). 5). 60. ! Carcasa aparatului de reglare se fixează în stânga şi în dreapta decupării pentru cabluri (fig. 1 2 7 Fig. ! Se deşurubează cele două şuruburi din capac (fig. Se trage aparatul spre faţă şi după care se împinge partea din spate în jos.de 45 . 10. 60.heiztechnik. 2) trebuie să intre în spate.

! În timpul pozării nu frângeţi tuburile capilare. poz.buderus.heiztechnik. poz. ! Respectaţi prescripţile locale. ! Dacă este necesar. 1 3 Fig. ! Senzorul cu tub capilar se conduce la punctul de măsurare al cazanului şi acolo se introduce în teaca de imersie (fig. 2).2 Montarea setului de senzori de temperatură şi a cablului arzătorului INDICAŢIE PENTRU UTILIZATOR Respectaţi la conectarea aparatului de reglare următoarele puncte: ! Pozaţi cu grijă cablurile şi tuburile capilare. Teaca de imersie a fost deja montată etanş în stuţul racordului de tur (vezi capitolul 8. ! Executaţi lucrări electrice în cadrul instalaţiei de încălzire numai dacă deţineţi calificarea corespunzătoare pentru astfel de lucrări. 1) din peretele posterior (Logamatic 33xx) respectiv se scoate partea de perete posterior (Logamatic 43xx) (fig. 2) şi se asigură cu siguranţa senzorului (fig. 61.10 Montarea aparatului de reglare 10. 61 1 2 Pregătirea decupării pentru trecerea cablurilor 2 2 1 Fig. poz. poz. Dacă nu deţineţi calificarea corespunzătoare. 62. 1) se montează în teaca de imersie R ¾. Setul de senzori de temperatură conectat la aparatul de reglare (trei senzori de temperatură. specializată în lucrări elecrtice. 61. o piesă oarbă fig. racordurile electrice trebuie executate de către o firmă autorizată. 62 Montarea setului de senzori de temperatură Modificări sub rezerva îmbunătăţirilor tehnice! 46 46 Instrucţiuni de montaj şi întreţinere Cazan special pe motorină / gaz Logano GE515 • Ediţia 06/2001 Buderus Heiztechnik GmbH • http://www. se decupează părţile pentru trecerea cablurilor (fig.de . ! Tuburile capilare se pozează prin decuparea pentru cabluri şi se derulează la lungimea necesară. 62.5 "Etanşarea tecii de imersie". pagina 26). 3). 62. poz.

63. Pozarea cablurilor şi tuburilor capilare se va efectua cu grijă! INDICAŢIE PENTRU UTILIZATOR ! Asiguraţi toţi conductorii cu coliere pentru cablu. Se va executa un racord electric permanent conform EN 50165 respectiv în conformitate cu normativele naţionale pentru instalaţii electrice. 2). 65 Modificări sub rezerva îmbunătăţirilor tehnice! Cazan de încălzire cu aparat de reglare montat 47 Instrucţiuni de montaj şi întreţinere Cazan special pe motorină / gaz Logano GE515 • Ediţia 06/2001 Buderus Heiztechnik GmbH • http://www. poz. 1 2 1 Fig. 60. ! Se fixează capacul aparatului de reglare (fig. ! Racordul electric se va executa conform schemei de conexiuni. apoi se împinge partea de sus al capacului până ce clemele laterale fixează capacul de carcasă (fig. 64. 10 1 2 Fig. 1) din nou de carcasă cu două şuruburi de tablă (fig. 1).heiztechnik. 64 Fixarea conductorilor electrici ! Clemele capacului din spate al aparatului de reglare (Logamatic 43xx) se introduc în suport. de peretele din spate al cazanului. Fig.de 47 . 1 şi 2) se fixează în stânga sau în dreapta. cu şuruburi.buderus. poz. 63 Racordul electric ! Colierele cu cablu se introduc în suport şi se asigură prin bascularea clapetei (fig. 61. poz. poz.Montarea aparatului de reglare ! Colierul pentru cabluri (fig. 65).

1) se decupează pe şantier prin găurire sau cu un aparat de sudură autogen la diametrul necesar tubului de ardere (Ø maxim 270 mm). 66 Montarea arzătorului (dimensiunea în mm) 1 2 3 4 Modificări sub rezerva îmbunătăţirilor tehnice! 48 48 Instrucţiuni de montaj şi întreţinere Cazan special pe motorină / gaz Logano GE515 • Ediţia 06/2001 Buderus Heiztechnik GmbH • http://www. poz.buderus. fig. INDICAŢIE PENTRU UTILIZATOR La cerere. ! Paca arzătoului se fixează cu şuruburi de uşa arzătorului (etanşare cu şnur de etanşare GP Ø 10 mm).de . ! Se închide uşa arzătorului şi se blochează cu 4 şuruburi mecanice (M16 x 140) (vezi capitolul 8. 66. 4) se umple cu ganiturile izolante ajustate corespunzător (fig. 66. poz. Şuriburile se strâng uniform. ! Se fixează arzătorul pe placă cu şuruburi. ! Utilizaţi numai arzătoare care corespund condiţiilor tehnice cerute de Logano GE515 (vezi capitolul 4 "Date tehnice". ! Palca arzătorului (fig. 66. pagina 9). 32. ! Se face legătura între dispozitivul de curăţare prin suflare a vizorului cu arzătorul.heiztechnik.8 "Montarea armăturilor şi a uşii arzătorului".11 Montarea arzătorului 11 Montarea arzătorului În acest capitol se prezintă în principiu montajul unui arzător. poz. ! Se ajustează prin decupare garniturile inelare izolante corespunzător diametrului tubului de ardere (fig. în cruce. Fig. puteţi obţine de a Buderus plăci de arzător gata decupate (accesoriu opţional). 3 bis 6). 66. Găurile pentru fixarea arzătorului se practică cu ajutorul şablonului flanşei de fixare a arzătorului. PERICOL DE DETERIORARE A INSTALAŢIEI ATENŢIE datorită folosirii unui arzător necorespunzător. 2). poz. poz. 3). pentru menţinerea fără depuneri a geamului vizorului. ! Spaţiul rămas între izolaţia termică a uşii arzătorului şi tubul de ardere (fig.

PERICOL DE DETERIORAE A CAZANULUL ATENŢIE prin acumulare puternică de praf.buderus. respectaţi tabelul de mai jos.2–9. dacă valoarea pH a agentului termic s-a reglat. După 3–6 luni (la prima întreţinere) se va verifica.0 ≤ 1.de 49 . Pentru utilizarea şi prepararea corectă a apei de umplere şi de completare. pagina 53). umpleţi instalaţia de încălzire exclusiv numai prin robinetul de umplere din sistemul de conducte (retur).heiztechnik.5 Volumul maxim de de apă de umplere şi de completare Vmax în m3 Valoarea pH a agentului termic 8. generat de exemplu.5 > 2. Tabelul este un extras din fişa de lucru K8 "Prepararea apei pentru instalaţii de încălzire cu apă caldă" conţinută în catalogul de vânzări Buderus.5 Cerinţe privind apa de umplere şi de completare şi agentul termic Modificări sub rezerva îmbunătăţirilor tehnice! 49 Instrucţiuni de montaj şi întreţinere Cazan special pe motorină / gaz Logano GE515 • Ediţia 06/2001 Buderus Heiztechnik GmbH • http://www. 0313 ⋅ -----------------------------------------------mol Ca ( HCO3 ) 2  -------- 3 m 8. Putere totală cazan în kW 100 < Q ≤ 350 350 < Q ≤ 1000 100 < Q ≤ 350 350 < Q ≤1000 Tab.2–9. ! Completaţi formularul de punere în funcţiune a instalaţiei (vezi capitolul 12. 12.Punerea în funcţiune a instalaţiei 12 12 Punerea în funcţiune a instalaţiei La Logano GE515 pot fi conectate aparatele de reglare ale seriei 4000.0 > 1.5 Vmax = triplul volumului instalaţiei Q ( kW ) V max = 0.6 "Procesul verbal de punere în funcţiune". Punerea în funcţiune a diferitelor aparate de reglare se desfăşoară identic. Valoarea pH a agentului termic creşte după umplerea instalaţiei. de activităţi în încăperea centralei termice.1 Umplerea instalaţiei PERICOL DE DETERIORARE A INSTALAŢIEI ATENŢIE prin şoc termic. 1 Concentraţia de Ca (HCO3)2în apa de umplere şi de completare în mol/m3 ≤ 2. ! În timpul funcţionării. ! Nu folosiţi cazanul în cazul prezenţei prafului.

Dacă la măsurătorile pentru completarea procesului verbal de punere în funcţiune constataţi că temperatura gazelor de evacuare este prea joasă pentru coşul de fum (pericol de formare de condens).12 Punerea în funcţiune a instalaţiei 12.8. 67 Verificarea poziţiei plăcilor de dirijare a gazelor fierbinţi 12. pentru instrucţiuni privind modul de punere în funcţiune a acestuia.de . 12. Fig. există posibilitatea ridicării temperaturii gazelor de evacuare (vezi capitolul 12.2 Pregătirea instalaţiei pentru funcţionare La punerea în funcţiune se vor respecta următoarele puncte: ! Înainte de punerea în funcţiune. ! Verificaţi dacă placa pentru dirijarea gazelor fierbinţi sunt montate corect (vezi capitolul 8. pagina 32). aerisiţi instalaţia prin corpurile de încălzire.3 Punerea în funcţiune a aparatului de reglare Consultaţi documentaţia tehnică a aparatului de reglare din seria 4000 folosit de Dvs. ! Completaţi formularul de punere în funcţiune conţinut în documentaţia arzătorului.buderus..5 "Montarea plăcilor de dirijare a gazelor fierbinţi".4 Punerea în funcţiune a arzătorului ! La punerea în funcţiune a arzătorului procedaţi în conformitate cu instrucţiunile de montaj şi întreţinere ataşate arzătorului.5 "Ridicarea temperaturii gazelor de evacuare". Modificări sub rezerva îmbunătăţirilor tehnice! 50 50 Instrucţiuni de montaj şi întreţinere Cazan special pe motorină / gaz Logano GE515 • Ediţia 06/2001 Buderus Heiztechnik GmbH • http://www.heiztechnik. pagina 51).

INDICAŢIE PENTRU UTILIZATOR Modificarea plăcilor de blocare a gazelor fierbinţi se va lua în considerare ca o ultimă alternativă deoarece micşorarea plăcilor de blocare a gazelor fierbinţi nu este reversibilă. 160–180 °C. Temperatura gazelor de evacuare poate fi ridicată prin măsurile descrise în continuare.5 Ridicarea temperaturii gazelor de evacuare Temperatura gazelor de evacuare se situează la un cazan nou cu temperatura agentului termic de 80 °C şi reglaje (referitoare la puterea nominală) în funcţie de mărimea cazanului în jur de cca. dacă se demontează plăcile de blocare a gazelor fierbinţi. prin îndepărtarea în pereche a plăcilor de dirijare a gazelor fierbinţi de sus respectiv de jos. 12. temperatura gazelor de evacuare este corespunzător mai joasă.Punerea în funcţiune a instalaţiei 12. 2 1 12 Fig.2 Îndepărtarea plăcilor de blocare a gazelor fierbinţi Temperatura gazelor de evacuare poate fi ridicată semnificativ.de 51 .5.1 Îndepărtarea plăcilor de dirijare a gazelor fierbinţi La cazanele de mărimea 7–11 (240–455 kW). 1 şi 2). ! Se deşurubează şuruburile care fixează plăcile de blocare a gazelor fierbinţi şi acestea se îndepărtează din partea stângă şi din partea dreaptă (fig. ! Cazanul se scoate din funţiune conform instrucţiunilor de utilizare.5. 12. se poate obţine o ridicare a temperaturii gazelor de evacuare. 68 Poziţia plăcilor de blocare a gazelor fierbinţi Modificări sub rezerva îmbunătăţirilor tehnice! 51 Instrucţiuni de montaj şi întreţinere Cazan special pe motorină / gaz Logano GE515 • Ediţia 06/2001 Buderus Heiztechnik GmbH • http://www. 68.heiztechnik. poz. Prin îndepărtarea singulară sau combinată a plăcilor de blocare a gazelor fierbinţi şi a placa pentru dirijarea gazelor fierbinţi se poate obţine o ridicare suplimentară temperaturii gazelor de evacuare.buderus. În regim de funcţionare în două trepte.

3 Ridicarea uşoară a temperaturii gazelor de evacuare ! Se deşurubează şuruburile (fig. respectiv plăcile de blocare a gazelor fierbinţi pot fi îndepărtate complet.de .heiztechnik.buderus. 3) care fixează plăcile de blocare a gazelor fierbinţi şi acestea se îndepărtează din partea stângă şi din partea dreaptă (fig. 69. Cu un ciocan se rupe câte un segment de pe placa de blocare a gazelor fierbinţi din stânga şi din dreapta. poate fi îndepărtat în acelaşi mod şi al doilea segment de pe plăcile blocare a agazelor fierbinţi. ! Dacă creşterea temperaturii gazelor de evacuare rezultată de aici nu este suficientă. cu şuruburi.5. poz. 1 şi 2). poz. 68. 3 1 2 Fig. ! Placa de blocare a gazelor fierbinţi se aşează pe un suport astfel încât crestăturile (fig. poz. aşa cum s-a descris mai sus. 69. 1 şi 2) să rezeme în gol. 69 Placă de blocare a gazelor fierbinţi Modificări sub rezerva îmbunătăţirilor tehnice! 52 52 Instrucţiuni de montaj şi întreţinere Cazan special pe motorină / gaz Logano GE515 • Ediţia 06/2001 Buderus Heiztechnik GmbH • http://www. ! Se fixează din nou de elementul anterior placa de blocare a gazelor fierbinţi.12 Punerea în funcţiune a instalaţiei 12.

2.buderus. 8. Modificări sub rezerva îmbunătăţirilor tehnice! 53 Instrucţiuni de montaj şi întreţinere Cazan special pe motorină / gaz Logano GE515 • Ediţia 06/2001 Buderus Heiztechnik GmbH • http://www. 6. 5. predarea documetaţiei tehnice Confirmarea punerii corecte în funcţiune dpdv tehnic Pagina 27 Pagina 50 Pagina 32 Pagina 50 Vezi documentaţia arzătorului Pagina 51 Pagina (etape de lucru) Pagina 49 Observaţii (semnătura) 12 Stampila firmei/Semnătura/Data INDICAŢIE PENTRU UTILIZATOR ! Completaţi în tabel combustibilul folosit (vezi instrucţiunile de utilizare "Prefaţă". 9.heiztechnik. Umplerea instalaţiei de încălzire cu apă Aerisirea instalaţiei de încălzire prin radiatoare S-a efectuat controlul de etanşeitate? Verificarea poziţiei plăcilor de dirijare a gazelor fierbinţi Punerea în funcţiune a aparatului de reglare Punerea în funcţiune a arzătorului Verificarea temperaturii gazelor de evacuare Informarea beneficiarului. 7. procesul verbal de punere în funcţiune. se semnează procesul verbal şi se trece data punerii în funcţiune. Operaţiuni pentru punerea în funcţiune 1. în timpul punerii în funcţiune a arzătorului pe motorină sau cu gaz. 3. ! Imediat după punerea în funcţiune. 4.6 Procesul verbal de punere în funcţiune Logano GE515 poate funcţiona cu un arzător pe motorină sau cu un arzător pe gaz. pagina 2). Completaţi cu grijă.de 53 .Punerea în funcţiune a instalaţiei 12.

! Se închide alimentarea cu combustibil.13 Scoaterea instalaţiei din funcţiune 13 Scoaterea instalaţiei din funcţiune La Logano GE515 pot fi conectate aparatele de reglare ale seriei 4000. ! Se închide alimentarea cu combustibil. Modificări sub rezerva îmbunătăţirilor tehnice! 54 54 Instrucţiuni de montaj şi întreţinere Cazan special pe motorină / gaz Logano GE515 • Ediţia 06/2001 Buderus Heiztechnik GmbH • http://www. Goliţi instalaţia de încălzire de apă prin punctul cel mai de jos al instalaţiei. dacă nu este în funcţiune.1 Scoaterea instalaţiei din funcţiune prin intermediul aparatului de reglare Scoateţi instalaţia din funcţiune prin intermediul aparatului de reglare. de ex. La scoaterea din funcţiune a diferitelor tipuri de aparate de reglare se procedează identic.heiztechnik. În acest timp. prin îngheţ. prin robinetul de golire. PERICOL DE DETERIORARE A INSTALAŢIEI ATENŢIE 13. Instalaţia de încălzire poate îngheţa la ger. 13. ! Protejaţi instalaţia de încălzire la îngheţ în cazul în care există acest pericol. în cazul unei deconectări de avarie. În alte cazuri de pericol se închide imediat robinetul principal de alimentare cu combustibil şi se scoate instalaţia de sub tensiune de la siguranţa camerei centralei termice sau cu întrerupătorul de avarie. O dată cu scoaterea din funcţiune a aparatului de reglare. aerisitorul din cel mai înalt punct al instalaţiei trebuie să fie deschis.2 Scoaterea instalaţiei din funcţiune în caz de urgenţă INDICAŢIE PENTRU UTILIZATOR ! Deconectaţi numai în caz de urgenţă instalaţia de la siguranţa camerei centralei termice sau cu întrerupătorul de avarie.de .buderus. arzătorul se deconectează automat.

heiztechnik. Ceea ce trebuie să conţină un contract anual de inspecţie şi întreţinere orientat spre necesităţi pot fi găsite în capitolul 14. – menţinerea arderii ecologice la un nivel ridicat. PERICOL DE MOARTE prin explozia gazelor inflamabile. 14. Modificări sub rezerva îmbunătăţirilor tehnice! 55 Instrucţiuni de montaj şi întreţinere Cazan special pe motorină / gaz Logano GE515 • Ediţia 06/2001 Buderus Heiztechnik GmbH • http://www.de 55 . AVERTIZARE! ! Executaţi lucrări la instalaţia de gaze numai dacă sunteţi autorizaţi pentru astfel de lucrări.Inspectarea şi întreţinerea instalaţiei 14 14 Inspectarea şi întreţinerea instalaţiei 14. pagina 62. INDICAŢIE PENTRU UTILIZATOR Puteţi comanda piese de schimb folosind catalogul de piese de schimb Buderus. – obţinerea unei siguranţe ridicate în exploatare.buderus. un contract anual de inspecţie şi întreţinere orientat spre necesităţi.6 "Procesele verbale de inspecţie şi întreţinere".1 Indicaţii generale Oferiţi clienţlor Dvs.2 De ce este importantă o întreţinere regulată? Următoarele motive impun efectuarea întreţinerii regulate a instalaţiilor clenţilor Dvs.: – obţinerea unui randament ridicat şi exploatarea economică a instalaţiei (consum redus de combustibil).

71.14 Inspectarea şi întreţinerea instalaţiei 14.heiztechnik. poz.de . 1 Fig.3 Curăţarea cazanului cu perii ! Se scoate instalaţia de sub tensiune (vezi capitolul 13 "Scoaterea instalaţiei din funcţiune". 70 Exemplificare: Logamatic 4311 ! Se deşurubează cele patru şuruburi mecanice. 1) de pe aparatul de reglare se comută în poziţia "0". care servesc la fixarea uşii arzătorului de elementul de cazan anterior (fig.buderus. ! Se deschide uşa arzătorului. ! Întrerupătorul (fig. 71 Elementele de fixare a uşii arzătorului Modificări sub rezerva îmbunătăţirilor tehnice! 56 56 Instrucţiuni de montaj şi întreţinere Cazan special pe motorină / gaz Logano GE515 • Ediţia 06/2001 Buderus Heiztechnik GmbH • http://www. 70. 4 1 3 2 Fig. 1 până la 4). pagina 54). poz. ! Se închide alimentarea cu combustibil.

de 57 . 74. 2) se curăţă cu peria tip 2. ! Peretele posterior a camerei de ardere se curăţă peria tip 3. din faţă spre spate (fig. ! Restul camerei de ardere (fig.5 "Montarea plăcilor de dirijare a gazelor fierbinţi". 72. 4 3 14 2 1 Fig. pagina 32). INDICAŢIE PENTRU UTILIZATOR Cazanele de mărimea 510 cu 12 elemenţi nu sunt echipate cu plăci de dirijare a gazelor fierbinţi. 1 până la 4). din canalele de fum (fig. 74 Curăţarea canalelor de fum Modificări sub rezerva îmbunătăţirilor tehnice! 57 Instrucţiuni de montaj şi întreţinere Cazan special pe motorină / gaz Logano GE515 • Ediţia 06/2001 Buderus Heiztechnik GmbH • http://www. 1 şi 3). poz. Plăcile de dirijare a gazelor fierbinţi echipează cazanele de mărimea 240–455 cu 7–11 elemenţi (vezi capitolul 8.Inspectarea şi întreţinerea instalaţiei ! Se scot plăcile de dirijare a gazelor fierbinţi. 72 Scoaterea plăcilor de dirijare a gazelor fierbinţi Prezentarea diferitelor tipuri perii oferite de Buderus (echipament opţional). 1 2 3 Fig.8. 73 Perii de curăţare ! Canalele de fum se curăţă cu perii tip 1 şi 2. vezi în fig. poz. poz. 74.buderus. spre faţă. 3 2 1 Fig. 73.heiztechnik.

8. ! Se scoate agrafa de sub stuţul gazelor de evacuare. 3). 75. 1). Fig. 75. ! Se îndepărtează capacele gurilor de curăţare de pe elementul posterior (fig.buderus. din canalele de fum cât şi din colectorul gazelor de evacuare.de .14 Inspectarea şi întreţinerea instalaţiei ! Se deşurubează ambele şuruburi de tablă de pe tabla de legătură şi se îndepărtează tabla de legătură.heiztechnik. din stânga şi din dreapta. ! Plăcile de dirijare ale gazelor fierbinţi se introduc în canalele de fum (vezi capitolul 8. 76 Îmbinarea termoizolaţiei elementului posterior Fig. ! Se îndepărtează ambele şuruburi de tablă. poz. 75. poz. Şuruburile se strâng uniform. ! Pereţii posteriori inferiori ai cazanului se ridică uşor şi se scot spre spate. pagina 32). ! Se curăţă plăcile de dirijare ale gazelor fierbiţi cu periile. 76. termoizolaţia se rabate în sus şi se agaţă cu agrafa (fig. 75 1 3 Demontarea capacelor de curăţare 2 1 Modificări sub rezerva îmbunătăţirilor tehnice! 58 58 Instrucţiuni de montaj şi întreţinere Cazan special pe motorină / gaz Logano GE515 • Ediţia 06/2001 Buderus Heiztechnik GmbH • http://www. ! Se verifică şnururile de etanşare de la gurile de curăţare şi de la uşa arzătorului. INDICAŢIE PENTRU UTILIZATOR Şnururi de etanşare corespunzătoare se pot obţine prin filiale. în stânga şi în dreapta. ! Se îndepărtează depunerile din ardere din focar. ! Se fixează capacele gurilor de curăţare şi se închide uşa arzătorului. ! Termoizolaţia elementului posterior se rabate în jos şi se îmbină cu agrafa sub stuţul colectorului gazelor de evacuare (fig. ! Piesele mantăii posterioare inferioare se agaţă. poz. poz. din peretele posterior inferior al cazanului. în decupările profilului din elementul de manta superior şi din pereţii laterali iar tabla de legătură se fixează cu şuruburi de piesele mantăii posterioare inferioare. sub stuţul gazelor de evacuare. 2) şi de pe colectorul gazelor de evacuare (fig. Se înlocuiesc şnururile de etanşare deteriorate sau întărite.5 "Montarea plăcilor de dirijare a gazelor fierbinţi". 1).

modul de curăţare umedă trebuie să se execute diferit de modul de efectuare descris aici. ! Pe canalele de fum se pulverizează. de sus. ! Se încălzeşte cazanul până ce temperatura agentului termic ajunge la cel puţin 70 °C. INDICAŢIE PENTRU UTILIZATOR ! Respectaţi. utilizaţi detergenţi corespunzător gradului de murdărire.3 "Curăţarea cazanului cu perii". la curăţarea umedă. ! Aparatul de reglare se protejează cu o folie.de 59 . pagina 56). uniform. ! Se perie canalele de fum. În anumite situaţii. (curăţare chimică) instrucţiunile de utilizare ale aparatului de curăţare şi a detergentului. ! Utilizaţi detergenţi corespunzători felului de murdărire (depuneri neaderente sau aderente).Inspectarea şi întreţinerea instalaţiei 14. La curăţarea umedă urmaţi aceleaşi etape descrise la curăţarea cu perii (vezi capitolul 14.heiztechnik.4 Curăţarea umedă a cazanului În cazul curăţării umede. 14 Modificări sub rezerva îmbunătăţirilor tehnice! 59 Instrucţiuni de montaj şi întreţinere Cazan special pe motorină / gaz Logano GE515 • Ediţia 06/2001 Buderus Heiztechnik GmbH • http://www.buderus. nu este permis ca în aparatul de reglare să pătrundă vapori din pulverizare. detergent.

1: Indicator roşu Poz. poz. Indicatorul roşu (fig.heiztechnik. poz. 77. poz.buderus. INDICAŢIE PENTRU UTILIZATOR ! Creaţi presiunea necesară pentru instalaţie. în funcţie de proprietăţile apei. De accea. se va explica prin exemple. 78. ! Verificaţi instalaţia de încălzire la etanşeitate şi funcţiile vasului de expansiune. 2: Indicator verde Poz. 2) trebuie să se situeze în interiorul marcajului verde (fig. atunci. Instalaţii deschise La instalaţiile deschise. 3: Marcaj roşu ! Reglaţi în mod corespunzător indicatorul manometrului. 78.14 Inspectarea şi întreţinerea instalaţiei 14. indicatorul manometrului (fig.5 Verificarea presiunii apei din instalaţie În general. În practică se mai montează foarte rar instalaţii deschise. în baza înstalaţiilor închise cum se poate verifica presiunea apei din instalaţie.de . ! Verificaţi presiunea din instalaţie. 3: Marcaj verde Modificări sub rezerva îmbunătăţirilor tehnice! 60 60 Instrucţiuni de montaj şi întreţinere Cazan special pe motorină / gaz Logano GE515 • Ediţia 06/2001 Buderus Heiztechnik GmbH • http://www. 1: Indicator hidrometru Poz. 1) al manometrului trebuie să fie reglat în dreptul presiunii necesare pentru instalaţie. 77. poz. 77 Hidrometru pentru instalaţii deschise Poz. instalaţia poate fi deteriorată prin coroziune sau prin depunere de piatră. ! Aveţi în vedere ca instalaţia să fie aerisită. 3 2 1 Fig. PERICOL DE DETERIORARE A INSTALAŢIEI ATENŢIE 2 1 prin completări prea dese cu apă. Dacă apa din instalaţie trebuie completată prea des. Fig. poz. 78. Instalaţii închise La instalaţiile închise. 78 Manometru pentru instalaţii închise 3 Poz. 3). indicatorul hidrometrului (fig. 2: Indicator manometru Poz. 3). 1) trebuie să se situeze în interiorul marcajului roşu (fig. instalaţiile deschise se deosebesc de instalaţiile închise.

78.heiztechnik. ci exclusiv numai prin robinetul de umplere din sistemtul de conducte (retur) al instalaţiei de încălzire. 3) atunci presiunea apei din instalaţie este prea scăzută. ! Se aeriseşte instalaţia. 2) trece sub marcajul verde (fig.buderus. ! Apa de completare se introduce în instalaţie prin robinetul de umplere din sistemul de conducte (retur). ! Se verifică din nou presiunea apei.1 "Umplerea instalaţiei". În acest caz trebuie completată apa din instalaţie (vezi capitolul 12. ! Nu completaţi apa din instalaţia de încălzire în timpul funcţionării prin robinetul KFE al cazanului. poz. pagina 49).de 61 . Modificări sub rezerva îmbunătăţirilor tehnice! 61 Instrucţiuni de montaj şi întreţinere Cazan special pe motorină / gaz Logano GE515 • Ediţia 06/2001 Buderus Heiztechnik GmbH • http://www. 78. poz. PERICOL DE DETERIORARE A INSTALAŢIEI ATENŢIE 14 prin şoc termic.Inspectarea şi întreţinerea instalaţiei Dacă indicatorul manometrului (fig.

Lucrări de inspecţie 1. 2.6 Procesele verbale de inspecţie şi întreţinere Procesele verbale de inspecţie şi întreţinere vă oferă o imagine de ansamblu asupra lucrărilor de inspecţie şi întreţinere. 3. 8. 11. 9. Completaţi procesele verbale cu ocazia efectuării inspecţiei şi întreţinerii. la instalaţiile închise Verificarea presiunii apei şi a presurizării. 5. cu măsurători şi documentarea rezultatelor măsurătorilor şi verificărilor Certificarea de inspecţie autorizată cu semnătură.de . 7.buderus. 10. 6. dată şi ştampilă Vezi documentaţia tehnică a aparatului de reglare Modificări sub rezerva îmbunătăţirilor tehnice! 62 62 Instrucţiuni de montaj şi întreţinere Cazan special pe motorină / gaz Logano GE515 • Ediţia 06/2001 Buderus Heiztechnik GmbH • http://www. pentru aceasta se scoate instalaţia din Pagina 56 funcţiune Verificarea funcţiilor arzătorului Vezi documentaţia tehnică a arzătorului Pagina (etape de lucru) Observaţii 4. la instalaţiile deschise Pagina 60 Pagina 60 Verificarea funcţiilor boilerului şi a anodului de protecţie la Vezi documentaţia tehnică a coroziune boilerului Verificarea reglajelor aparatului de reglare în funcţie de cerinţe Controlul final al lucrărilor de inspecţie. Verificarea stării generale a instalaţiei Control vizual şi funcţional al instalaţiei Verificarea instalaţiei de combustibil şi de apă (agent termic): – la etanşeitate – la coroziune vizibilă – la îmbătrânire Verificarea focarului şi a suprafeţelor de transfer termic la murdărire. ! Cerificaţi lucrările de inspecţie sub semnătură şi treceţi data efectuării.14 Inspectarea şi întreţinerea instalaţiei 14.heiztechnik. Verificarea funcţiilor şi siguranţei sistemului de evacuare a Vezi documentaţia tehnică a gazelor de ardere arzătorului Verificarea presiunii apei şi a presurizării vasului de expansiune cu membrană.

dacă este cazul. cu măsurători şi documentarea rezultatelor măsurătorilor şi verificărilor Pagina (etape de lucru) Pagina 54 Pagina 57 Pagina 57 Pagina 57 Pagina 57 Pagina 32 Vezi documentaţia tehnică a arzătorului Pagina 49 Vezi documentaţia tehnică a arzătorului Vezi documentaţia tehnică a arzătorului Observaţii 10.Inspectarea şi întreţinerea instalaţiei 14 Lucrări de întreţinere orientate spre necesităţi 1. 2.buderus. 3. Verificarea funcţiilor şi siguranţei în exploatare Certificarea de întreţinere autorizată cu semnătură. dată şi ştampilă Modificări sub rezerva îmbunătăţirilor tehnice! 63 Instrucţiuni de montaj şi întreţinere Cazan special pe motorină / gaz Logano GE515 • Ediţia 06/2001 Buderus Heiztechnik GmbH • http://www.de 63 . 9.heiztechnik. înlocuirea garniturilor de etanşare / a şnururilor de etanşare la arzător şi la uşa arzătorului Punerea în funcţiune a instalaţiei Controlul final al lucrărilor de inspecţie. 6. 7. 4. 8. Scoaterea instalaţiei din funcţiune Demontarea şi curăţarea plăcilor de dirijare a gazelor fierbinţi Curăţarea canalelor de fum (a suprafeţelor de transfer termic) Curăţarea focarului Curăţarea colectorului gazelor de evacuare Montarea plăcilor de dirijare a gazelor fierbinţi Verificarea şi. 5.

! Apăsaţi tasta de depanare (deparazitare) a arzătorului (vezi instrucţiunile de utilizare ale arzătorului).buderus. deranjamentul arzătorului este semnalizat printr-un bec de avarie pe arzător. puteţi consulta informaţiie necesare privind depanarea arzătorului în documentaţia tehnică a arzătorului respectiv. informaţii detaliate privind mesajele de deranjamente găsiţi în instrucţiunile de service ale aparatului de reglare respectiv. Modificări sub rezerva îmbunătăţirilor tehnice! 64 64 Instrucţiuni de montaj şi întreţinere Cazan special pe motorină / gaz Logano GE515 • Ediţia 06/2001 Buderus Heiztechnik GmbH • http://www.heiztechnik. transformatorul de aprindere al arzătorului poate fi deteriorat.15 Remedierea deranjamentelor arzătorului 15 Remedierea deranjamentelor arzătorului Deranjamentele instalaţiei de încălzire sunt afişate pe dispay-ul aparatului de reglare. ! Nu încercaţi să remediaţi deranjamentul prin apăsarea de mai mult de trei ori consecutiv a tastei de depanare (deparazitare). PERICOL DE DETERIORARE A INSTALAŢIEI ATENŢIE prin apăsarea prea des repetată a tastei de depanare (deparazitare).de . tasta de depanare (deparazitare) se apasă consecutiv de mai mult de trei ori. Dacă arzătorul nu porneşte nici după trei încercări. Suplimentar. Dacă în cazul nepornirii arzătorului.

10 Presiune dinamică gaze de ardere . . . . . . . . . 9 Aparat de reglare . . . . . . . . 10 P Perii de curăţare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 S Set ajutător de montaj . . . . 26 Ţeavă de evacuare gaze de ardere . . . . . . . . . 9 Modificări sub rezerva îmbunătăţirilor tehnice! 65 Instrucţiuni de montaj şi întreţinere Cazan special pe motorină / gaz Logano GE515 • Ediţia 06/2001 Buderus Heiztechnik GmbH • http://www. . . . . . . . . . . . 37 Transport . . . . . . . 48 M Manta . . . .buderus. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 Descriere produs . . . 9. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8 Apă de completare . 10 Suprapresiune de lucru maximă . . . . . . . . . . . . 9 I Isolaţie termică . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 Elemenţi de cazan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55 Conţinut CO2 . . . . 14 Presiune de refulare (tiraj) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 Termoizolaţia elementului posterior . . . . . .heiztechnik. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 Putere termică nominală . . .Index 16 16 Index A Adâncime uşă arzător . . . . 14 Presă de niplare cazan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 Diametru focar . . . . . . . . . . . . 49 Arzător . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .de 65 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 Temperatura gazelor de evacuare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5. . . . . . . . . . . 32 Plăci de dirijare a gazelor fierbinţi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 Contract de inspecţie Contract de întreţinere (orientat spre necesităţi) . . 9 V Verificare la etanşeitate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 Temperatură tur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 C Capac gură de curăţare . . . . 49 Apă de umplere . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55 Condiţii de utilizare cazan . . . . . . 10 R Regulator de temperatură . . . . . . 27 Volum apă cazan . . . . . . . . . . . . . 21 Element posterior . .5 . . . . . . . . 30 . . 12 E Element intermediar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 Volum de gaz . . . . . . . . . . . . 9 F Flanşă de racordare . . . . . . . . . . . . 9 L Lungime bloc cazan . . . . . 10 Putere termică în focar . . . . . 5 D Date tehnice . . . . . . 43 G Gabarit . . . . 9 Lungime totală cazan . . . . . . . . . . . . . . 9 Debit masic . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 Lungime focar . . . . . . . . . . . 57 Piese manta perete posterior . . . 32 Presă de niplare . 41 Plăci de blocare a gazelor fierbinţi . . . . . . . . . 29 Ţ Ţeavă de alimentare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 B Bloc de cazan . . . . . . . . . . . . . . . . 18 Colector gaze de evacuare Combustibil . . . . . . . . . 18 Suprapresiune de lucru . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 T Teacă de imersie . 38 Mărime cazan . . 9 Greutate . . . . . . .

Instrucþiuni de utilizare Cazulul special pe motorinã / gaz Logano GE515 .

! Utilizaţi pentru instalaţia Dvs. Documentele corespunzătoare precum şi Declaraţia de conformitate în original sunt păstrate la producător. Specialistul Dvs. Conformitatea a fost dovedită. Utilizaţi acest combustibil: Ştampila/Semnătura/Data Sub rezerva modificărilor tehnice! Datorită perfecţionărilor permanente. O copie a Declaraţiei de conformitate se găseşte în instrucţiunile de montaj şi întreţinere. cu ce fel de combustibil trebuie să fie alimentată instalaţia Dvs.buderus. PERICOL DE DETERIORARE A INSTALAŢIEI ATENŢ IE! prin utilizarea de combustibil necorespunzător. vă rugăm să ne contactaţi.heiztechnik. Actualizarea documentaţiei Petru propuneri de îmbunătăţire sau în cazul unor nereguli constatate.de .Prefaţă Aparatul corespunde cerinţelor fundametale ale normelor şi directivelor aplicabile. exclusiv combustibilul indicat. atunci vă recomadăm să cereţi sfatul specialistului Dvs. la punerea în funcţiune. va completa în tabelul de mai jos. ilustraţiile. funcţionarea şi caracteristicile tehnice pot prezenta abateri minore. INDICAŢIE PENTRU UTILIZATOR Dacă doriţi să folosiţi pentru instalaţie un alt tip de combustibil. Modificări sub rezerva îmbunătăţirilor tehnice! 2 68 Instrucţiuni de utilizare Cazan special pe motorină / gaz Logano GE515 • Ediţia 11/2001 Buderus Heiztechnik GmbH • http://www. Combustibilul corect Pentru o funcţionare ireproşabilă înstalaţia tebuie alimentată cu combustibilul corespunzător. Cu privire la aceste instrucţiuni Prezentele instrucţiuni conţin informaţii importante pentru exploatarea şi întreţinerea sigură şi corectă a cazulului special pe motorină / gaz Logano GE515.

. .78 7. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .77 . . . . . . . . .1 Scoaterea din funcţiune a aparatului de reglare şi a arzătorului . . . . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . .76 5. . . . . . . . .1 Clasificarea apei . .. . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .79 Modificări sub rezerva îmbunătăţirilor tehnice! 69 Instrucţiuni de utilizare Cazan special pe motorină / gaz Logano GE515 • Ediţia 11/2001 Buderus Heiztechnik GmbH • http://www. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .72 . . . . . . . . . . . .Cuprins 1 Pentru siguranţa Dvs . . . . . . . . . .70 2 3 Descrierea produsului . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .3 Respectaţi aceste indicaţii de siguranţă . . . . . . .70 1. . . .76 6 7 Înlăturarea deranjamentelor arzătorului Întreţinerea instalaţiei . . . . . . .75 4. . . . . . . . . . . . . . . . . . 76 5. . . . . . . . . . . .de 3 . .1 De ce este importantă o întreţinere regulată? .75 5 Scoaterea instalaţiei din funcţiune . . . . . . .2 Proprietăţile apei . . .1 Destinaţia.1 Pregătirea instalaţiei pentru punerea în funcţiune . . . . . . . . . . .heiztechnik. . . . . . . . .73 Utilizaţi apă corespunzătoare pentru umplere şi pentru completare 3. . . . . . . . . . . . . . . . .70 1. . . . . . . . .78 7. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .75 4. . .74 4 Punerea în funcţiune a instalaţiei . . . . . . . . . . . . . .2 Verificarea şi corectarea presiunii apei. .2 Structura indicaţiilor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 Scoaterea din funcţiune a instalaţiei în caz de urgenţă . . . . . . . ..70 1.2 Punerea în funcţiune a aparatului de reglare şi a arzătorului . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .buderus. .73 3. . . . . . . . . .

vă recomandăm să respectaţi indicaţiile de siguranţă şi instrucţiunile de utilizare. PERICOL DE ACCIDENTARE/ DE DETERIORARE A INSTALAŢIEI ATENŢ IE! AVERTIZARE! Indică o situaţie periculoasă potenţial. părăsiţi imediat zona periculoasă! 1. AVERTIZARE! 1. ! Citiţi cu atenţie instrucţiunile de utilizare. fără aplicarea de măsuri pe prevenire suficiente. INDICAŢIE PENTRU UTILIZATOR Aici primiţi sfaturi practice pentru un reglaj şi o exploatare optimă a echipamentului cât şi alte informaţii folositoare.2 Structura indicaţiilor Se deosebesc două trepte de pericole care sunt indicate prin cuvinte de atenţionare: PERICOL DE MOARTE Indică un pericol care este posibil fie generat de un produs şi care. ! Lăsaţi-vă instruiţi în detaliu privind deservirea instalaţiei de către firma specializată în instalaţii de încălzire.3 Respectaţi aceste indicaţii de siguranţă Cazanul special pe motorină / gaz Logano GE515 este construit şi produs după cele mai noi cunoştinţe tehnologice şi reguli privind siguranţa în funcţionare. La aceste cazane îşi găsesc utilizarea sistemele de reglare ale seriei 4000. Modificări sub rezerva îmbunătăţirilor tehnice! 4 70 Instrucţiuni de utilizare Cazan special pe motorină / gaz Logano GE515 • Ediţia 11/2001 Buderus Heiztechnik GmbH • http://www. stechere sau soneria! ! Închideţi robinetul principal de gaz! ! Deschideţi ferestrele şi uşile! ! Avertizaţi locatarii.heiztechnik.1 Pentru siguranţa Dvs 1 Pentru siguranţa Dvs 1. care poate conduce la răniri medii sau uşoare sau la pagube materiale. poate conduce la răniri grave sau poate provoca chiar moartea. Pot fi utilizate toate arzătoarele pe motorină respectiv pe gaz verificate după EN 267 sau EN 676. nu folosiţi telefonul. dar nu sunaţi! ! Părăsiţi clădirea! ! Anunţaţi telefonic întreprinderea furnizoare de gaz din afara clădirii! ! Alarmaţi eventual poliţia sau pompierii! ! În cazul scăpărilor de gaz perceptibile cu auzul. La miros de gaz există pericol de explozie. Pentru o exploatare sigură.de . ! Exploataţi cazanul de încălzite numai conform destinaţiei sale şi într-o stare tehnică ireproşabilă. S-a pus un accent deosebit pe un mod de deservire prietenos. ! Instalaţia de încălzire se va monta numai de către un specialist în instalaţii de încălzire. Printr-o deservire necorespunzătoare a Logano GE515 pot apare pagube materiale.1 Destinaţia Cazanul special pe motorină / gaz Logano GE515 a fost conceput pentru încălzirea apei ca agent termic.buderus. ! Nu aprindeţi foc! Nu fumaţi! Nu folosiţi bricheta! ! Evitaţi producerea de scântei! Nu acţionaţi întrerupătoare electrice. dacă domeniul de lucru ale acestora coincide cu datele tehnice ale cazanului. PERICOL DE MOARTE prin explozia gazelor inflamabile. economică şi ecologică a instalaţiei.

diluanţi şi detergenţi. ! Nu uscaţi rufe în încăperea centralei termice.de 5 . ! Recomadăm încheierea unui contract pentru o inspecţie anuală şi o întreţinere în funcţie de necesităţi. PERICOL DE DETERIORARE A INSTALAŢIEI ATENŢ IE! prin îngheţ. AVERTIZARE! Insuficienţa de aer de combustie poate conduce la emanaţii de gaz periculoase. racordurile de gaz. ! Aveţi în vedere ca încăperea cazanului să fie protejată de îngheţ. DETERIORĂRI ALE CAZANULUI prin aer de combustie impurificat.Pentru siguranţa Dvs 1. adezivi).3. motorină şi de evacuare a gazelor de ardere. ! Aveţi în vedere ca montajul. curăţarea şi întreţinerea instalaţiei o dată pe an.2 Executarea de lucrări la instalaţie PERICOL DE MOARTE prin explozia de gaze inflamabile. ! Evitaţi impurificarea aerului de combustie cu praf. vopsele.buderus. AVERTIZARE! 1 1. ! Aveţi în vedere ca deschiderile pentru accesul aerului şi pentru ventilaţie să nu fie micşorate sau obturate. ATENŢ IE! ! Nu utilizaţi niciodată detergenţi cu conţinut de clor şi hidrocarburi halogenate (de ex. racordul de energie electrică. întreţinerea şi menţinerea în funcţiune să fie executate de către o firmă specializată.1 Amplasarea PERICOL DE MOARTE prin otrăvire. în spay-uri. ! Aveţi în vedere ca lucrările la instalaţia de gaz să fie executate de o firmă specializată. ! Dispuneţi inspectarea. ! Nu este permisă funcţionarea cazanului dacă nu remediaţi neîntârziat această stare. PERICOL DE INCENDIU datorită materialelor sau lichidelor inflamabile. prima punere în funcţiune. de către o firmă specializată. Modificări sub rezerva îmbunătăţirilor tehnice! 71 Instrucţiuni de utilizare Cazan special pe motorină / gaz Logano GE515 • Ediţia 11/2001 Buderus Heiztechnik GmbH • http://www. concesionară.3.heiztechnik. PERICOL DE DETERIORARE A INSTALAŢIEI AVERTIZARE! ATENŢ IE! prin neefectuarea sau efectuarea necorespunzătoare a curăţării şi întreţinerii. ! Nu depozitaţi materiale sau lichide inflamabile în vecinătatea nemijlocită a cazanului.

1. 1. Poz. 3 2 1 Fig. 2: Izolaţia termică Poz. Blocul cazanului transferă căldura produsă de arzătzor agentului termic. 1). 4: Aparatul de reglare 1 1 1 Fig. – Aparatul de reglare (Fig. Poz.buderus. Poz. 2). 1 şi Fig. 2. Fig. 3: Blocul cazanului Poz. – Mantaua cazanului (îmbrăcămintea.heiztechnik. Mantaua cazanului şi izolaţia termică împiedică pierderea de energie.2 Descrierea produsului 2 Descrierea produsului 4 1 Componentele principale ale cazanului special pe motorină / gaz Logano GE515 ie sunt: – Blocul cazanului (Fig. 1: Mantaua cazanului (îmbrăcămintea) Modificări sub rezerva îmbunătăţirilor tehnice! 6 72 Instrucţiuni de utilizare Cazan special pe motorină / gaz Logano GE515 • Ediţia 11/2001 Buderus Heiztechnik GmbH • http://www. 4) Aparatul de reglare serveşte la supravegherea şi comandarea tuturor componentelor electrice ale cazanului special pe motorină / gaz Logano GE515. 2 Cazan special pe motorină / gaz Logano GE515 Poz. 1 Cazan special pe motorină / gaz Logano GE515 Poz. Poz. 1. 3).de . 1: Mantaua cazanului (îmbrăcămintea) Poz. izolaţia termică (Fig.

se foloseşte apă ca agent termic.heiztechnik.buderus. – Apa de încălzire (agentul termic): este apa care se găseşte în instalaţia Dvs.1 Clasificarea apei În instalaţia Dvs. apa poartă denumiri diferenţiate. descrise în Capitol 3. Respectaţi cerinţele de bază specifice instalaţiei cu privire la proprietăţile apei.Utilizaţi apă corespunzătoare pentru umplere şi pentru completare 3 3 Utilizaţi apă corespunzătoare pentru umplere şi pentru completare Acest capitol vă oferă informaţii generale privind clasificarea apei în instalaţia Dvs. – Apa pentru completare: este apa cu care se completează apa din instalaţie după o eventuală pierdere de apă.2 "Proprietăţile apei". – Apa pentru umplere: este apa cu care se umple instalaţia înainte de prima punere în funcţiune. Modificări sub rezerva îmbunătăţirilor tehnice! 73 Instrucţiuni de utilizare Cazan special pe motorină / gaz Logano GE515 • Ediţia 11/2001 Buderus Heiztechnik GmbH • http://www. În funcţie de scopul pentru care este folosită. 3.de 7 .

3
3.2

Utilizaţi apă corespunzătoare pentru umplere şi pentru completare
Proprietăţile apei

Orice apă conţine substanţe, cum este de ex. Ca (HCO3)2 (carbonat acid de calciu), care pot influenţa funcţia instalaţiei Dvs. de încălzire. Acesta poate conduce la coroziune, formare de piatră sau depuneri. Pentru ca instalaţia Dvs. de încălzire să funcţioneze cât mai mult timp economic şi în siguranţă precum şi cu economie de energie, recomandăm verificarea proprietăţilor apei de umplere şi de completare respectiv prepararea acesteia. PERICOL DE DETERIORARE A INSTALAŢIEI
ATENŢ IE!

prin coroziune sau depunere de piatră cauzată de apa de umplere şi de completare, care nu corespunde cerinţelor specifice ale instalaţiei. ! Cereţi informaţii de la specialistul pentru instalaţii de încălzire sau de la furnizorul Dvs. oficial de apă privind concentraţia de Ca (HCO3)2 (carbonat acid de calciu) din zona Dvs. ! Dacă apa de unplere şi de completare nu corespunde cerinţelor specifice ale instalaţiei, atunci aceasta trebuie preparată. În acest caz adresaţi-vă specialistului pentru instalaţii de încălzire.

Pentru utilizarea şi prepararea corectă a apei de umplere respectiv de completare trebuie să respectaţi neapărat tabelul următor. Tabelul este un extras din fişa tehnică K8 "Prepararea apei pentru instalaţiile de încălzire cu apă caldă" cuprinsă în catalogul comercial Buderus.
Puterea totală a cazanului în kW 100 < Q ≤ 350 350 < Q ≤ 1000 100 < Q ≤ 350 350 < Q ≤ 1000 Tab. 1 Concentraţia de Ca (HCO3)2 în mol/m³ ≤ 2,0 ≤ 1,5 > 2,0 > 1,5 Cantitatea maximă de apă de umplere şi de completare Vmax în m³ Vmax = de 3 ori volumul instalaţiei Q ( kW ) V max = 0, 0313 ⋅ -----------------------------------------------mol Ca ( HCO 3 ) 2  -------- 3 m Valoare pH agent termic 8,2–9,5

8,2–9,5

Cerinţe privind apa de umplere, completare şi agentul termic

Modificări sub rezerva îmbunătăţirilor tehnice!

8

74 Instrucţiuni de utilizare Cazan special pe motorină / gaz Logano GE515 • Ediţia 11/2001

Buderus Heiztechnik GmbH • http://www.heiztechnik.buderus.de

Punerea în funcţiune a instalaţiei

4

4

Punerea în funcţiune a instalaţiei

Acest capitol vă prezintă cum pregătiţi instalaţia pentru punerea în funcţiune precum şi cum puteţi pune în funcţiune aparatul de reglare şi arzătorul.

4.1

Pregătirea instalaţiei pentru punerea în funcţiune

Pentru ca instalaţia să poată fi pusă în funcţiune, trebuie să verificaţi următoarele: ! presiunea apei în instalaţie (vezi capitolul 7.2 "Verificarea şi corectarea presiunii apei", pagina 13), ! dacă ventilul principal de admisie al combustibilului este deschis, ! dacă este cuplat întrerupătorul de avarie a instalaţiei de încălzire. Solicitaţi specialistului pentru instalaţii de încălzire să vă arate unde se află ventilul de umplere în sistemul de conducte (retur) al instalaţiei Dvs.

4.2

Punerea în funcţiune a aparatului de reglare şi a arzătorului

Puneţi în funcţiune cazanul prin intermediul aparatului de reglare (aici, spre exemplificare, figura 3: aparatul de reglare seria 4000). Odată cu punerea în funcţiune a aparatului de reglare se pune automat în funcţiune şi arzătorul. Arzătorul poate fi pornit în continuare de aparatul de reglare. Pentru informaţii supimentare în legătură cu acestea, consultaţi instrucţiunile de utilizare ale aparatelor de reglare sau ale arzătoarelor respective. ! Comutaţi regulatorul de temperaură al agentului termic (Fig. 3, Poz. 1) pe "AUT". ! Comutaţi întrerupătorul (Fig. 3, Poz. 2) în poziţia "I" (pornit). INDICAŢIE PENTRU UTILIZATOR ! Respectaţi instrucţiunile de utilizare ale aparatului de reglare. 1 2

Fig. 3

Aparat de reglare (aici de ex.: Logamatic 4000)

Poz. 1: Regulator temperatură agent termic Poz. 2: Comutator de funcţionare

Modificări sub rezerva îmbunătăţirilor tehnice!

75 Instrucţiuni de utilizare Cazan special pe motorină / gaz Logano GE515 • Ediţia 11/2001

Buderus Heiztechnik GmbH • http://www.heiztechnik.buderus.de

9

5

Scoaterea instalaţiei din funcţiune

5

Scoaterea instalaţiei din funcţiune
5.2 Scoaterea din funcţiune a instalaţiei în caz de urgenţă
INDICAŢIE PENTRU UTILIZATOR ! Deconectaţi instalaţia numai în caz de urgenţă prin intermediul siguranţei încăperii centralei termice sau a comutatorului de avarie. În alte cazuri de pericol, închideţi imediat ventilul princpal de admisie a combustibilului şi scoateţi instalaţia de sub tensiune cu ajutorul siguranţei încăperii centralei termice sau a comutatorului de avarie (vezi capitolul 1.3 "Respectaţi aceste indicaţii de siguranţă", pagina 4).

Acest capitol vă prezintă cum puteţi scoate din funcţiune cazanul, aparatul de reglare şi arzătorul. În continuare se prezintă cum puteţi deconecta instalaţia în caz de urgenţă. PERICOL DE DETERIORARE A INSTALAŢIEI
ATENŢ IE!

prin îngheţ. Instalaţia poate îngheţa pe ger, dacă nu este în funcţiune, de ex. deconectare datorită unei situaţii de avarie. ! Protejaţi instalaţia în caz de pericol de îngheţ. ! Goliţi agentul termic prin punctul cel mai de jos al instalaţiei cu ajutorul robinetului KFE (robinet de umplere şi golire al cazanului). Ventilul de aerisire din punctul cel mai înalt al instalaţiei trebuie să fie deschis în această situaţie.

! Închideţi robinetul principal de admisie al combustibilului.

5.1

Scoaterea din funcţiune a aparatului de reglare şi a arzătorului

Scoateţi din funcţiune cazanul prin intermediul aparatului de reglare (aici, de exemplu figura 3: aparat de reglare din seria 4000). Prin scoaterea din funcţiune a aparatului de reglare, arzătorul va fi deconectat simultan, automat. ! Comutaţi întrerupătorul (Fig. 3, Poz. 1) în poziţia "0" (oprit). INDICAŢIE PENTRU UTILIZATOR Pentru informaţii suplimentare în legătură cu acestea, consultaţi instrucţiunile de utilizare ale aparatelor de reglare sau ale arzătoarelor respective.

Modificări sub rezerva îmbunătăţirilor tehnice!

10

76 Instrucţiuni de utilizare Cazan special pe motorină / gaz Logano GE515 • Ediţia 11/2001

Buderus Heiztechnik GmbH • http://www.heiztechnik.buderus.de

informaţii detaliate privind mesajele de deranjamente găsiţi în instrucţiunile de service ale aparatului de reglare respectiv. dacă nu este în funcţiune. Modificări sub rezerva îmbunătăţirilor tehnice! 77 Instrucţiuni de utilizare Cazan special pe motorină / gaz Logano GE515 • Ediţia 11/2001 Buderus Heiztechnik GmbH • http://www. pentru a fi protejată de pericolul de îngheţ. Instalaţia poate îngheţa pe ger. ! Nu încercaţi să remediaţi deranjamentul prin apăsarea de mai mult de trei ori a tastei de depanare (deparazitare). tasta de depanare (deparazitare) se apasă consecutiv de mai mult de trei ori.de 11 . atunci agentul termic trebuie golit prin punctul cel mai de jos al instalaţiei cu ajutorul robinetului KFE (robinet de umplere şi golire al cazanului).Înlăturarea deranjamentelor arzătorului 6 6 Înlăturarea deranjamentelor arzătorului Deranjamentele instalaţiei de încălzire sunt afişate pe display-ul aparatului de reglare. ! Dacă. PERICOL DE DETERIORARE A INSTALAŢIEI ATENŢ IE! prin îngheţ. puteţi consulta informaţiie necesare privind depanarea arzătorului în documentaţia tehnică a arzătorului respectiv. Dacă în cazul nepornirii arzătorului. de ex.heiztechnik. datorită unei deconectări de avarie instalaţia urmează să fie menţinută scoasă din funcţiune câteva zile. deranjamentul arzătorului este semnalizat printr-un bec (semnal luminos) pe arzător. ! Apăsaţi tasta de depanare (deparazitare) a arzătorului (vezi instrucţiunile de utilizare ale arzătorului).buderus. Suplimentar. deconectare datorită unei situaţii de avarie. PERICOL DE DETERIORARE A INSTALAŢIEI ATENŢ IE! prin apăsarea prea des repetată a tastei de depanare (deparazitare). transformatorul de aprindere al arzătorului se poate deteriora. Dacă arzătorul nu porneşte nici după trei încercări.

PERICOL DE DETERIORARE A INSTALAŢIEI ATENŢ IE! datorită lipsei sau efectuării necorespunzătoare a curăţării şi întreţinerii. ! Recomandăm încheierea unui contract pentru o verificare anuală şi întreţinere în funcţie de necesităţi. – pentru atingerea unei siguranţe ridicate în funcţionare.de .7 Întreţinerea instalaţiei 7 Întreţinerea instalaţiei În acest capitol este explicată importanţa întreţinerii regulate a instalaţiei Dvs. ! Instalaţia trebuie inspectată. – pentru menţinerea la un nivel ridicat a arderii ecologice. Modificări sub rezerva îmbunătăţirilor tehnice! 12 78 Instrucţiuni de utilizare Cazan special pe motorină / gaz Logano GE515 • Ediţia 11/2001 Buderus Heiztechnik GmbH • http://www.heiztechnik. În continuare se arată cum puteţi controla şi corecta singur presiunea apei din instalaţie.1 De ce este importantă o întreţinere regulată? Întreţinerea regulată a instalaţiei trebuie efectuată din următoarele motive: – pentru obţinerea unui randament ridicat şi funcţionarea economică a instalaţiei (consum redus de combustibil). curăţată şi intreţinută o dată pe an de către un specialist pentru instalaţii de încălzire.buderus. 7.

Dacă trebuie să completaţi prea des apa în instalaţie atunci.buderus. ! Aerisiţi instalaţia de încălzire prin intermediul radiatoarelor şi. în instalaţie se pot forma perne de aer.2. Modificări sub rezerva îmbunătăţirilor tehnice! 79 Instrucţiuni de utilizare Cazan special pe motorină / gaz Logano GE515 • Ediţia 11/2001 Buderus Heiztechnik GmbH • http://www. – Dacă volumul agentului termic se stabilizează. Dacă presiunea apei în instalaţie este prea mică. PERICOL DE DETERIORARE A INSTALAŢIEI ATENŢ IE! prin completări prea dese cu apă..de 13 . presiunea apei trebuie controlată o dată pe lună. INDICAŢIE PENTRU UTILIZATOR În cazul degajării de gaze din apa de umplere sau de completare. în funcţie de proprietăţile apei. completaţi apa din instalaţie.heiztechnik. 7. în instalaţie trebuie să se găsească o cantitate suficientă de apă. instalaţia poate fi deteriorată prin coroziune sau formare de piatră. presiunea agentului termic se măsoară la început zilnic apoi în intervale de timp din ce în ce mai mari. Astfel. atunci trebuie completată apa din instalaţie (vezi capitolul 3 "Utilizaţi apă corespunzătoare pentru umplere şi pentru completare". dacă este cazul.Întreţinerea instalaţiei 7.1 Când trebuie verificată presiunea în instalaţie? – Volumul apei de umplere sau de completare scade mult în primele zile deoarece se degajă puternic gaze. pagina 7). în cazul instalaţiilor nou umplute.2 Verificarea şi corectarea presiunii apei 7 Pentru asigurarea funcţionării instalaţiei Dvs. ! Informaţi specialistul pentru instalaţii de încălzire dacă trebuie să completaţi des agentul termic.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful