Instrucþiuni de montaj, întreþinere, utilizare ºi service

Cazulul special pe motorinã / gaz Logano GE515

Prefaţă
Aparatul corespunde cerinţelor fundametale corespunzătoare directivelor europene din domeniu. Conformitatea a fost dovedită. Documentele corespunzătoare precum şi Declaraţia de conformitate în original sunt păstrate la producător. Cu privire la aceste instrucţiuni Prezentele instrucţiuni de montaj şi întreţinere conţin informaţii importante pentru montare, punere în funcţiune şi întreţinere sigură şi corectă a cazulului special pe motorină / gaz Logano GE515. Instrucţiunile de montaj şi întreţinere se adresează specialiştilor în instalaţii de încălzire, care, pe baza pregătirii lor de specialitate şi a experienţei, deţin cunoştinţele necesare cu privire la instalaţiile de încălzire şi la instalaţiie de alimentare cu motorină şi gaz. Cazulul special pe motorină / gaz Logano GE515 se livrează în două variante (în elemenţi şi niplat în bloc). Aceste instrucţiuni de montaj şi întreţinere explică în mod special montajul şi întreţinerea pentru cazanele livrate în elemenţi şi în bloc.

Sub rezerva modificărilor tehnice! Datorită perfecţionărilor permanente, ilustraţiile, funcţionarea şi caracteristicile tehnice pot prezenta abateri minore. Actualizarea documentaţiei Pentru propuneri de îmbunătăţire sau în cazul unor nereguli constatate, vă rugăm să ne contactaţi.

Modificări sub rezerva îmbunătăţirilor tehnice!

2

2 Instrucţiuni de montaj şi întreţinere Cazan special pe motorină / gaz Logano GE515 • Ediţia 06/2001

Buderus Heiztechnik GmbH • http://www.heiztechnik.buderus.de

Cuprins
1 2 Generalităţi Siguranţa .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6

2.1 Destinaţia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6 2.2 Structura indicaţiilor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6 2.3 Respectaţi aceste indicaţii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7

3 4 5

Descrierea produslui . Date tehnice Mod de livrare .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11

5.1 Logano GE515 – livrare în block . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 5.2 Logano GE515 – livrare în elemenţi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11

6 7

Modul de transport al cazanului Amplasarea cazanului .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13

7.1 Scule şi materiale ajutătoare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 7.2 Distanţe recomandate până la pereţii încăperii centralei termice . . . . . . . . . . . . . . 15 7.3 Aşezarea cazanului pe un postament respectiv pe o fundaţie . . . . . . . . . . . . . . . 16

8

Montarea blocului de cazan
8.1 8.2 8.3 8.4 8.5 8.6 8.7 8.8 8.9

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 . . . . . . . . . . . . . . . 18 . . . . . . . . . . . . . . . 18 . . . . . . . . . . . . . . . 25 . . . . . . . . . . . . . . . 26 . . . . . . . . . . . . . . . 26 . . . . . . . . . . . . . . . 27 . . . . . . . . . . . . . . . 28 . . . . . . . . . . . . . . . 30 . . . . . . . . . . . . . . . 33 . . . . 43

Ordinea (poziţia) elemenţilor în blocul cazanului . . . . . . . . Niplarea blocului de cazan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Amplasarea blocului de cazan – livrare în bloc (cazan niplat) Montarea ţevii de alimentare (cutia cu piese de montaj) . . . Etanşarea tecii de imersie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Verificarea etanşeităţii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Racordarea cazanului la reţeaua de apă . . . . . . . . . . . . . Montarea armăturilor şi a uşii arzătorului . . . . . . . . . . . . . Montarea mantăii cazanului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9

Racordarea cazanului la sistemul de evacuare a gazelor de ardere .

9.1 Montarea manşonului de etanşare la racordul gazelor de evacuare (echipament opţional) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43 9.2 Montarea senzorului de temperatură pentru gazele de evacuare (echipament opţional) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44

10 Montarea aparatului de reglare .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45

10.1 Montarea aparatului de reglare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 10.2 Montarea setului de senzori de temperatură şi a cablului arzătorului . . . . . . . . . . . 46

Modificări sub rezerva îmbunătăţirilor tehnice!

3 Instrucţiuni de montaj şi întreţinere Cazan special pe motorină / gaz Logano GE515 • Ediţia 06/2001

Buderus Heiztechnik GmbH • http://www.heiztechnik.buderus.de

3

.de .6 . . . . . . . . 62 . . . . . . . . . . . . De ce este importantă o întreţinere regulată? . . . . . . . . . . . Curăţarea umedă a cazanului . . . . . . . . . . . . . .5 14. . . . . . . 16 Index 17 Declaraţie de conformitate . . . . . . . . . 50 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3 12. Punerea în funcţiune a aparatului de reglare Punerea în funcţiune a arzătorului . . . . . 54 14 Inspectarea şi întreţinerea instalaţiei . . . . . . . . . . . . 51 . . . . . . . . . . . . 49 . 48 . . . .buderus. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49 . . . 60 . . . . . . . . . . . .Cuprins 11 Montarea arzătorului 12. . . . . . . . . 54 13. . . . Procesele verbale de inspecţie şi întreţinere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Curăţarea cazanului cu perii . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 12. . . . . . . . . . 55 . . . . . . . . . . . .3 14. . . . . . . . . . . Ridicarea temperaturii gazelor de evacuare Procesul verbal de punere în funcţiune . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 . . . 55 . . . . . . . . . . . . . 59 . . 54 13.6 . . . . . . . . . . . . . . . . . Verificarea presiunii apei din instalaţie . . . . . . . . . . .2 12. . . . 64 Indicaţii generale . . . . . . . . . . . . . . . . 15 Remedierea deranjamentelor arzătorului . . Pregătirea instalaţiei pentru funcţionare . .2 14. . . . . . . . 13 Scoaterea instalaţiei din funcţiune . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67 Modificări sub rezerva îmbunătăţirilor tehnice! 4 4 Instrucţiuni de montaj şi întreţinere Cazan special pe motorină / gaz Logano GE515 • Ediţia 06/2001 Buderus Heiztechnik GmbH • http://www. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5 12. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4 12. .heiztechnik. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56 . . . . . . 53 12 Punerea în funcţiune a instalaţiei Umplerea instalaţiei . . . . . . . . . . . . . . . .4 14. . . . . . . . . . . . . . 50 . . . . . . .1 14. . . . . . . . 14. . . . . . . . . . . . . .1 Scoaterea instalaţiei din funcţiune prin intermediul aparatului de reglare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55 . .2 Scoaterea instalaţiei din funcţiune în caz de urgenţă .

Acestea sunt hotărâtoare şi trebuie respectate necondiţionat. prin prisma respectării prescripţiilor LRV în cadrul domeniului de putere dat. Motorină EL Gaz lichefiat Gaz natural Observaţie pentru În exploatarea practică.2. Condiţii de exploatare şi constante de timp Temperatură maximă tur Suprapresiune maximă de lucru Regulator de temperatură Supraveghetor/limitator Combustibili Logano GE515 Observaţie °C bar s s Elveţia 110 6 40 40 Toate celelalte ţări 100–1201 6 40 40 Biogaz (condiţii speciale de funcţionare) Cazanul Logano GE515 poate fi expolatat cu combustibilii indicaţi. 1 În conformitate cu normele şi directivele specifice fiecărei ţări.heiztechnik. Observaţie pentru Conform PN-91/B-2414 (p.5) cazanele cu puteri mai mari de 100 kW trebuie echipate din construcţie cu un Polonia dispozitiv de protecţie la lipsa de apă (SYR Typ 933.1).buderus. Modificări sub rezerva îmbunătăţirilor tehnice! 5 Instrucţiuni de montaj şi întreţinere Cazan special pe motorină / gaz Logano GE515 • Ediţia 06/2001 Buderus Heiztechnik GmbH • http://www.de 5 . Alegeţi un arzător. care este corespunzător pentru combustibilii indicaţi pentru cazanul Logano GE515. Puterile indicate în tabelul "Date tehnice" sunt puteri nominale.Generalităţi 1 1 Generalităţi INDICAŢIE PENTRU UTILIZATOR Pentru montarea şi exploatarea instalaţiei se vor respecta normele şi directivele specifice fiecărei ţări! Respectaţi datele inscripţionate pe plăcuţa de identificare a cazanului. parţial Elveţia aceste valori nu se ating.

făra aplicarea de măsuri pe prevenire suficiente. 2. Alte simboluri pentru marcarea pericolelor şi a indicaţiilor pentru utilizator: PERICOL DE MOARTE prin electrocutare.buderus.1 Destinaţia Cazanul special pe motorină / gaz Logano GE515 este conceput pentru încălzirea apei ca agent termic. PERICOL DE ACCIDENTARE/ DE DETERIORARE A INSTALAŢIEI ATENŢIE AVERTIZARE! Indică o situaţie periculoasă potenţial. care poate conduce la răniri medii sau uşoare sau la pagube materiale. aceste instrucţiuni.de .2 Structura indicaţiilor Se deosebesc două trepte de pericole care sunt indicate prin cuvinte de atenţionare: PERICOL DE MOARTE Indică un pericol care este posibil fie generat de un produs şi care. Pot fi utilizate toate arzătoarele pe motorină respectiv pe gaz verificate după EN 267 sau EN 676. Modificări sub rezerva îmbunătăţirilor tehnice! 6 6 Instrucţiuni de montaj şi întreţinere Cazan special pe motorină / gaz Logano GE515 • Ediţia 06/2001 Buderus Heiztechnik GmbH • http://www. 2. poate conduce la răniri grave sau poate provoca chiar moartea. AVERTIZARE! INDICAŢIE PENTRU UTILIZATOR Sfaturi practice pentru o exploatare şi reglare optimă a echipamentului cât şi alte informaţii folositiare.heiztechnik.2 Siguranţa 2 Siguranţa Respectaţi pentru siguranţa Dvs. dacă domeniile de lucru ale acestora coincid cu datele tehnice ale cazanului. La aceste cazane îşi găsesc utilizarea sistemele de reglare ale seriei 4000.

Cu această ocazie se va verifica funcţionarea ireproşabilă a întregii instalaţii. ! Spălaţi foarte bine instalaţia existentă înainte de racordarea cazanului. ! Prin montarea unui filtru de nămol pe retur se previne avarierea cazanului. supraîncălzire locală. PERICOL DE DETERIORARE A INSTALAŢIEI ATENŢIE datorită curăţării şi întreţinerii defectuoase. Modificări sub rezerva îmbunătăţirilor tehnice! 7 Instrucţiuni de montaj şi întreţinere Cazan special pe motorină / gaz Logano GE515 • Ediţia 06/2001 Buderus Heiztechnik GmbH • http://www. PERICOL DE MOARTE prin electrocutare. ! O deconectare prin intermediul aparatului de reglare nu este suficientă. AVERTIZARE! 2 ! Lucrările la instalaţia de gaz se vor executa numai prin firme autorizate. decuplare prin întrerupătorul de avarie din faţa încăperii centralei termice. ! Dispuneţi efectuarea o dată pe an a curăţării şi întreţinerii. instalaţia trebuie deconectată de la reţeaua de energie electrică. recomandăm montarea pe partea de instalaţie de apă a unui filtru de impurităţi. AVERTIZARE! ! Înaintea începerii oricăror lucrări la instalaţia de încălzire.3 Respectaţi aceste indicaţii PERICOL DE MOARTE prin explozia gazelor inflamabile. PERICOL DE DETERIORARE A INSTALAŢIEI ATENŢIE prin depuneri.buderus. pentru evitarea deteriorării instalaţiei. concesionare. ! Defecţiunile se vor remedia imediat.Siguranţa 2. de ex. zgomote şi coroziune.de 7 . INDICAŢIE PENTRU UTILIZATOR Pentru evitarea impurificării cazanului.heiztechnik.

1 Cazan special pe motorină / gaz Logano GE515 Poz. 4). 3: Blocul cazanului Poz. 1). – Mantaua cazanului (îmbrăcămintea fig. poz. 1. 2). pagina 9). 2. ! Utilizaţi numai arzătorul care corespunde prevederilor tehnice ale cazanului special pe motorină / gaz Logano GE515 (vezi capitolul 4 "Date tehnice".3 Descrierea produslui 3 Descrierea produslui 4 1 Cazanul special pe motorină / gaz Logano GE515 se livrează cu arzător sau fără arzător. Mantaua cazanului şi izolaţia termică împiedică pierderea de energie. 1: Mantaua cazanului (îmbrăcămintea) Modificări sub rezerva îmbunătăţirilor tehnice! 8 8 Instrucţiuni de montaj şi întreţinere Cazan special pe motorină / gaz Logano GE515 • Ediţia 06/2001 Buderus Heiztechnik GmbH • http://www. 1. Se pot însă procura de la Buderus plăci decupate (dimensiunea orificiului este în funcţie de arzător). Aparatul de regare serveşte pentru supravegherea şi comandarea tuturor componentelor electrice ale cazanului special pe motorină / gaz Logano GE515. Fig. PERICOL DE DETERIORARE A INSTALAŢIEI ATENŢIE 3 2 1 prin utilizarea unui arzător necorespunzător.buderus.de . ca accesoriu opţional.heiztechnik. Placa arzătorului se livrează ca flanşă oarbă. Blocul cazanului transferă căldura produsă de arzător agentului termic. 4: Aparatul de reglare Componentele principale ale cazanului special pe motorină / gaz Logano GE515 sunt: – Blocul cazanulzui (fig. 3). poz. 1 1 1 Fig. izolaţia termică (fig. poz. 1. 1: Mantaua cazanului (îmbrăcămintea) Poz. poz. – Aparatul de reglare (fig. 1 şi fig. La Logano GE515 cu arzătoare pentru motorină sau gaz cu aer insuflat placa decupată a arzătorului este inclusă în echipamentul livrat. 2: Termoizolaţia Poz. 2 Cazan special pe motorină / gaz Logano GE515 Poz.

redusă la DN 100. buc.4–489.2–547. Prin robinetul de golire (EL) este permisă numai golirea instalaţiei. Fig. = = = = = Racord de golire (Rp ¾) Lungime bloc cazan Lungime totală cazan Racord retur la cazan Racord tur la cazan Logano GE515 Mărime cazan Elemenţi cazan Putere nominală Putere termică în focar Lungime totală cazan (L) Lungime bloc cazan (LK) Dimensiuni de gabarit. element cazan Dimensiuni de gabarit.6–429. dar nu şi umplerea acesteia.8 2430 2210 lăţime 835 / înălţime 1315 / adâncime 170 lăţime 835 / înălţime 1315 / lungime LK 1 335 1 505 515 142 1430 294 487 1590 330 551 1753 366 616 1900 402 681 2060 438 745 1 675 1 845 2015 Greutatea cu ambalajul inclus este mai mare cu cca.0 1 750 1 530 350 9 296–350 316.1 1 920 1 700 400 10 351–400 374. netto1 Volum apă.7 1 580 1 360 295 8 241–295 257.buderus. cazan Volum de gaz 1 240 Nr.6 2090 1 870 455 11 401–455 428.2 2260 2040 510 12 456–510 488. Umplerea cazanului şi a instalaţiei se va efectua printr-un ştuţ separat prin conducta de retur. 6–8%.de 9 .heiztechnik. 3 1 2 3 EL LK L RK VK Date tehnice pentru Logano GE515 (dimensiuni în mm) Flanşa de racord corespunde cu comanda. DN 80 sau DN 65.8–319. Modificări sub rezerva îmbunătăţirilor tehnice! 9 Instrucţiuni de montaj şi întreţinere Cazan special pe motorină / gaz Logano GE515 • Ediţia 06/2001 Buderus Heiztechnik GmbH • http://www. bloc cazan Lungime focar Diametru focar Adâncime uşă arzător Greutate.6–377.6–259. kW kW mm mm mm mm mm mm mm kg l l 1270 258 421 1165 7 201–240 215.Date tehnice 4 4 Date tehnice Datele tehnice vă oferă informaţii despre profilul performanţelor cazanului Logano GE515.

posibilă = 100 – 18 = 82 °C. motorină.0461 AR 6154 Conform EN 303. 12 K mai mică.111 0.2.138 kg/s % % Pa mbar °C bar 0.6 1. temperatură tur max.182 0.134–0. Corespunzător normelor şi directivelor specifice fiecărei ţări.5–3. sarcină parţială (60%) Debit masic gaze de evac.de .1–1. Modificări sub rezerva îmbunătăţirilor tehnice! 10 10 Instrucţiuni de montaj şi întreţinere Cazan special pe motorină / gaz Logano GE515 • Ediţia 06/2001 Buderus Heiztechnik GmbH • http://www. gaze evac.108 455 130 159–172 0. gaz.123 510 140 164–174 0. aprobare variantă constructivă cazan Nr. Limită de siguranţă (termostat de siguranţă).161 13 10 0 0.208 0.buderus. Exemplu: Limită de siguranţă (STB) = 100 °C..6 2.065 0.0647 295 138 161–183 0..080 0.208–0. gaz Presiune de refulare necesară (tiraj necesar) Rezistenţă dinamică gaze de ardere Temperatură tur maximum admisibilă4 Suprapresiune de lucru maximum admisibilă Nr. gaz. posibilă = Limită de siguranţă (STB) –18 K.092–0.4 1. în sarcină totală Debit masic gaze de evac. sarcină parţială (60%) Debit masic gaze de evac.9 2.080 350 140 161–177 0. sarcină totală3 Debit masic gaze de evac. în sarcină parţială (60%) Temp. Temperatura minimă a gazelor de evacuare pentru dimnsionarea coşului de fum se consideră cu cca.4 Date tehnice Logano GE515 Mărime cazan Temp. sarcină totală3 Conţinut CO2.0–1.108 0.183 0.1 100–1205 6 06-226-640 CE . gaze evac.159–0.233 0.heiztechnik.1–2. Temperatură tur max.207–0. motorină.135 0..208 0.110–0. motorină Conţinut CO2.233 kg/s 0.5–0.135–0.182–0. identificare CE cazan 2 3 4 5 2 240 °C °C kg/s 138 164–183 0.3 2.109–0.4–3.136 0. .137 kg/s 0.160–0. Datele cu privire la sarcina totală se referă la domeniile de putere termică nominală superioară şi inferioară..094 400 129 157–171 0.110 0.095 0.092–0.160 0.183–0.123 0.

C (corespunzătoare mărimii cazanului) Termoizolaţia 5. C (corespunzătoare mărimii cazanului) Termoizolaţia Modificări sub rezerva îmbunătăţirilor tehnice! 11 Instrucţiuni de montaj şi întreţinere Cazan special pe motorină / gaz Logano GE515 • Ediţia 06/2001 Buderus Heiztechnik GmbH • http://www.buderus. colet A. B.1 Piesa Logano GE515 – livrare în bloc Bucăţi Ambalaj 1 1 1–3 1 Palet Cutie Cutii Sac PU Bloc cazan cu uşă arzător şi colector gaze de evacuare Piese pentru montaj (şine longitudinale şi ţeavă de alimentare) Manta.heiztechnik. ! La recepţionarea mărfii verificaţi dacă ambalajul este intact.2 Piesa Logano GE515 – livrare în elemenţi Bucăţi Ambalaj 1 1–2 1 1 1 1 1–3 1 Palet Palet Cutie Cutie Legătură Cutie Cutii Sac PU Element anterior şi posterior precum şi uşa arzătorului Elemenţi intermediari – în funcţie de mărimea cazanului Armături Colector de gaze Tiranţi Piese pentru montaj (şine longitudinale şi ţeavă de alimentare) Manta colet A. ! Verificaţi dacă livrarea este completă. B. 5.de 11 .Mod de livrare 5 5 Mod de livrare Livrarea Logano GE515 poate fi efectuată în bloc (niplat) sau în elemenţi (elemeneţi independenţi).

6 Modul de transport al cazanului 6 Modul de transport al cazanului Transportaţi elemenţii cazanului (livrare în elemenţi) precum celelalte piese independente cu mijloace de transport adecvate. PERICOL DE DETERIORARE A INSTALAŢIEI ATENŢIE ATENŢIE prin şocuri mecanice. Dacă cazanul urmează să fie depozitat în stare montată o perioadă de timp. se vor respecta următoarele: ! Protejaţi racordurile cazanului prin acoperire sau închidere. cărucioare. ! Asiguraţi individual elemenţii de cazan împotriva căderii de pe mijloacele de transport.de . PERICOL DE DETERIORARE A INSTALAŢIEI ATENŢIE prin murdărire. Modificări sub rezerva îmbunătăţirilor tehnice! 12 12 Instrucţiuni de montaj şi întreţinere Cazan special pe motorină / gaz Logano GE515 • Ediţia 06/2001 Buderus Heiztechnik GmbH • http://www.buderus. INDICAŢIE PENTRU UTILIZATOR Evacuaţi ecologic materialele de ambalare. etc. lise cu chingi. PERICOL DE ACCIDENTARE prin neasigurarea corespunzătoare a elemenţilor de cazan. ! Pentru transportul elemenţilor de cazan utilizaţi mijloace de transport adecvate. ! Protejaţi în timpul transportului componentele electronice şi celelalte piese de efectele şocurilor mecanice. de ex. Componentele cazanului special pe motorină /gaz Logano GE515 includ piese sensibile la şocuri mecanice.heiztechnik. ! Respectaţi marcările de pe ambalaje privind transportul.

7. 36 şi cheie tubulară SW 19 – Pene.Amplasarea cazanului 7 7 Amplasarea cazanului În acest capitol se descrie cum trebuie amplasat în mod tehnic GE515. 19.3 (fig.heiztechnik.2 (fig.de 13 . ! Amplasaţi cazanul într-o încăpere protejată la îngheţ. fâşii de tablă – Bumbac. cretă. lavete – Hârtie abrazivă fină – Perie de sârmă – Ulei lubrifiant – Solvent (benzină sau diluant) – Nivelă cu bulă de aer. PERICOL DE DETERIORARE A INSTALAŢIEI ATENŢIE prin îngheţ.buderus. pagina 14) – Dispozitiv ajutător de montaj pentru sprijinirea blocului de cazan la niplarea elemenţilor – Ciocan de mână precum şi ciocan din lemn sau cauciuc dur – Pilă semirotundă pentru finisat – Şurubelniţă (în cruce şi normală) – Daltă – Chei fixe SW 13. riglă gradată. 24. dreptar – Flanşă cu dispozitiv de aerisire (pentru proba de presiune) Modificări sub rezerva îmbunătăţirilor tehnice! 13 Instrucţiuni de montaj şi întreţinere Cazan special pe motorină / gaz Logano GE515 • Ediţia 06/2001 Buderus Heiztechnik GmbH • http://www. 5. 4. pagina 14) sau 2.1 Scule şi materiale ajutătoare Pentru montarea cazanului sunt necesare următoarele scule şi materiale ajutătoare (obiectele menţionate nu sunt cuprinse în specificaţia livrată): – Presă de niplare 2.

1: Contraflanşă Poz.de .2 Presă de niplare. mărime 2.buderus.2) 7.7 Amplasarea cazanului 7. în cutie) Elemenţi cazan 7–12 Presă de niplare pro alezaj/niplu 1 Prelungitoare per alezaj/niplu 3 Lungime (total) în mm 3080 4 5 3 Fig.3 (dimensiuni în mm) 14 14 Instrucţiuni de montaj şi întreţinere Cazan special pe motorină / gaz Logano GE515 • Ediţia 06/2001 Buderus Heiztechnik GmbH • http://www.1 Presă de niplare. mărime 2. 5 Poz.1. 5: Prelungitor Poz. mărime 2. 1: Contraflanşă Poz. 2: Flanşă suplimentară Poz. mărime 2.3 (completă. 6: Pană (mărime 2.2 (dimensiuni în mm) Poz. 6: Pană cilindrică (mărime 2.3) Modificări sub rezerva îmbunătăţirilor tehnice! 2 1 6 Presă de niplare. 3: Piuliţă de strângere Poz.1. 4: Tija presei Poz.heiztechnik. 4: Tija presei Poz. 4 2 1 6 Presă de niplare. 3: Piuliţă de strângere Poz.2 Presă de niplare per alezaj/niplu 1 1 Prelungitoare per alezaj/niplu 0 1 Lungime (total) în mm 2 160 2760 Elemenţi cazan 7–10 11–12 4 5 3 Fig. 2: Flanşă suplimentară Poz. 5: Prelungitor Poz.

ataşabile (lungime cca. Ca alternativă recomandăm utilizarea de dispozitive de curăţare mai scurte. 6 şi tabelul de mai jos). 6) nu este posibilă efectuarea curăţării cu setul de dispozitive de curăţare din ofertă. Uşa arzătorului poate fi montată cu deschidere spre stânga sau spre dreapta (cazanul se livrează întotdeauna cu deschiderea spre dreapta a uşii).buderus. se va opta pentru cotele recomandate între pereţi şi cazan.de 15 . 6 Încăperea centralei termice cu cazan (dimensiuni în mm) 7 În cazul distanţei A mai mică decât cea recomandată (fig. La amplasarea cazanului se vor respecta cotele minime indicate (cotele din paranteză). Pentru simplificarea lucrărilor de montaj. Modificări sub rezerva îmbunătăţirilor tehnice! 15 Instrucţiuni de montaj şi întreţinere Cazan special pe motorină / gaz Logano GE515 • Ediţia 06/2001 Buderus Heiztechnik GmbH • http://www. Mărime cazan kW 240–350 400–510 Elemenţi cazan 7–9 10–12 Distanţa A în mm recomadat 1 700 2200 minim 1 000 1 000 Fig.heiztechnik. 1 m) sau efectuarea curăţării umede. întreţinere şi service. Distanţa de la balama la perete trebuie să corespundă cel puţin gabaritului arzătorului (AB). pentru montajul cazanului şi pentru curăţare şi întreţinere (vezi fig.2 Distanţe recomandate până la pereţii încăperii centralei termice INDICAŢIE PENTRU UTILIZATOR ! Respectaţi distanţele recomandate până la pereţii camerei centralei termice pentru deschiderea uşii arzătorului. Se recomandă o distanţă până la perete de AB + 100 mm.Amplasarea cazanului 7.

7 Dimensiunile fundaţiei (dimensiuni în mm) Modificări sub rezerva îmbunătăţirilor tehnice! 16 16 Instrucţiuni de montaj şi întreţinere Cazan special pe motorină / gaz Logano GE515 • Ediţia 06/2001 Buderus Heiztechnik GmbH • http://www.buderus. 7 şi tabelul de mai jos). 1).heiztechnik.3 Amplasarea cazanului Aşezarea cazanului pe un postament respectiv pe o fundaţie INDICAŢIE PENTRU UTILIZATOR Buderus oferă ca accesoriu opţional un postament amortizor de vibraţii. Este avantajos ca înălţimea fundaţiei pe care se amplasează cazanul să fie de 50–80 mm (fig. 7. Muchia anterioară a cazanului trebuie să fie în acelaşi plan cu vertical cu muchia fundaţiei. fig. pentru asigurarea glisării elemenţilor de cazan la montarea cazanului (vezi fig. Nr. poz. se poate executa la faţa locului o fundaţie din beton. La execuţia fundaţiei se va îngloba cornier din oţel cu dimensiunile de 100 × 50 × 8 mm sau şi platbandă de oţel cu dimensiunile de 100 × 5 mm. INDICAŢIE PENTRU UTILIZATOR ! La realizarea fundaţiei se va avea în vedere spre care parte se deschide uşa arzătorului (deschidere spre stânga– dreapta a uşii arzătorului.7 7. Dacă nu se utilizează postamentul amortizor de vibraţii oferit ca accesoriu. Suprafaţa de amplasare trebuie să fie perfect netedă şi orizontală. elemenţi 7 8 9 10 11 12 L1 (fundaţie) în mm 1 360 1 530 1 700 1 870 2040 2210 L2 (lungime profile oţel) în mm 1190 1 360 1 530 1 700 1 870 2040 1 Fig. 6. pagina 15).de .

7: Tirant Poz. Dacă datorită condiţiilor locale. 8: Săgeată indicatoare a sensului de montaj Poz. 5: Racord de tur Poz. 4: Racord de retur Poz. Pericol de accidentare datorită elemenţilor de cazan asiguraţi necorespunzător. ! Asiguraţi elemenţii de cazan îmotriva căderii de pe mijlocul de transport în timpul transportului. Pentru detalii privind montarea cazanului livrat în bloc vezi capitolul 8. La livrarea în bloc cazanul este deja niplat şi verificat la etanşeitate din fabrică.heiztechnik. etc.de 17 . 2: Colector de gaze Poz. ATENŢIE Fig. 8 Blocul cazanului Poz. 10: Uşa cu placa arzătorului Modificări sub rezerva îmbunătăţirilor tehnice! 17 Instrucţiuni de montaj şi întreţinere Cazan special pe motorină / gaz Logano GE515 • Ediţia 06/2001 Buderus Heiztechnik GmbH • http://www. 6: Element intermediar Poz. cazanul nu poate fi montat pe poziţie ca o unitate completă. de ex. 9: Element anterior Poz. ! Utilizaţi pentru transportul elemenţilor de cazan mijloace de transport adecvate. 1: Fundaţie respectiv postament amortizor de vibraţii Poz. livrarea cazanului în elemenţi face astfel posibilă montarea la faţa locului. 3: Element posterior Poz.buderus.3 "Amplasarea blocului de cazan – livrare în bloc (cazan niplat)".Montarea blocului de cazan 8 8 Montarea blocului de cazan 5 6 4 8 3 2 9 10 7 1 7 În funcţie de modul de livrare. pagina 25. un cărucior sau lisă cu chingă. se face deosebire între livrarea în elemenţi şi livrarea în bloc.

8) montajul efectuându-se conform indicaţiilor şi figurilor următoare.buderus. începând cu elementul posterior (fig. pagina 17) se montează întotdeauna ultimul. 1 2 Fig. INDICAŢIE PENTRU UTILIZATOR ! Dacă folosiţi setul ajutător de montaj. 10 Demontarea capacelor de pe gurile de curăţare Modificări sub rezerva îmbunătăţirilor tehnice! 18 18 Instrucţiuni de montaj şi întreţinere Cazan special pe motorină / gaz Logano GE515 • Ediţia 06/2001 Buderus Heiztechnik GmbH • http://www.8 8. Setul de montaj ajutător (accesoriu opţional) se obţine de la Buderus.1 Montarea blocului de cazan Ordinea (poziţia) elemenţilor în blocul cazanului Asamblarea blocului de cazan se efectuează întotdeauna din spate spre faţă. se va respecta direcţia de montaj indicată de săgeţi (fig. 8. înainte de fixarea setului de montaj trebuie să demontaţi mai întâi de pe elementul posterior capacele gurilor de curăţare. ATENŢIE Fig. La asamblare. poz.heiztechnik. 10. Pericol de accidentare prin asigurarea necorespunzătoare a elemenţilor de cazan.de . la cere. 8. pagina 17). poz. ! Asiguraţi elementul posterior împotriva răsturnării cu setul de montaj ajutător. 8. 1 şi 2). 9 Element posterior cu setul de montaj montat 8. poz. ! Se deşurubează capacele de curăţare de pe elementul posterior (fig. 9. poz. 3.2 Niplarea blocului de cazan Înainte de montarea elemenţilor anterior şi posterior se îndepărtează piuliţele şi şaibele de pe prezoanele din dreptul alezajelor de niplu. Elementul anterior (fig.

poz. ! La utilizarea solvenţilor evitaţi producerea de scântei.de 19 . 1 şi 2) se curăţă cu o lavetă îmbibată cu benzină. 13. 3). ! Respectaţi instrucţiunile de siguranţă ale modului de lucru ale solvenţilor. 8 Fig. 11 Se fixează setul ajutător de montaj ! Se îndepărtează prin pilire eventualele bavuri de pe alezajele de niplu (fig. ! Suprafeţele de etanşare ale alezajelor (fig. 11 şi fig.Montarea blocului de cazan ! Elementul posterior se ridică în poziţie verticală şi se asigură cu setul ajutător de montaj împotriva răsturnării (vezi fig. 13 Modificări sub rezerva îmbunătăţirilor tehnice! Pregătirea canelurilor şi alezajelor 19 Instrucţiuni de montaj şi întreţinere Cazan special pe motorină / gaz Logano GE515 • Ediţia 06/2001 Buderus Heiztechnik GmbH • http://www. PERICOL DE ACCIDENTARE PRIN ARSURI ATENŢIE datorită materialelor de curăţare uşor inflamabile.buderus. 9 precum şi instrucţiunile de montaj separate pentru setul ajutător de montaj).heiztechnik. poz. ! Suprafeţele de etanşare ale alezajelor se vopsesc uniform cu miniu. foc deschis şi temperaturi ridicate. 12 Debavurare prin pilire 1 3 2 Fig. 13. ! Dacă este necesar. Fig. 12). canelurile pentru garniturile de etanşare se curăţă cu peria de sârmă şi laveta (fig.

! Pe canelurile de etanşare se aplică un adeziv (grund adeziv). şnurul se petrece 2 cm şi se presează bine. poz. ! Asiguraţi o aerisire bună a încăperii de lucru. 35 mm. poz. în cruce. 16 Montarea şnurului de etanşare (şnur KM) Modificări sub rezerva îmbunătăţirilor tehnice! 20 20 Instrucţiuni de montaj şi întreţinere Cazan special pe motorină / gaz Logano GE515 • Ediţia 06/2001 Buderus Heiztechnik GmbH • http://www. La montarea în canelură.buderus. La îmbinări. 14. Şnurul de etanşare se derulează de pe rola livrată în funcţie de lungimea necesară. 82/50) ale elementului posterior. ! Niplurile se introduc prin lovituri puternice de ciocan. 14 Se introduce niplul prin batere Canelurile (fig. 16. grund adeziv sau miniu.8 Montarea blocului de cazan ! Următoarea etapă de montaj este pregătirea niplurilor pentru o legătură etanşă între elemenţi. 15. ! Eventualele bavuri apărute se îndepărtează cu o pilă. începând din dreptul alezajului superior (fig. 1 Fig. După batere. 2) se introduce prin apăsare uşoară în canelurile aferente de pe faţa anterioară a elementului posterior.181/70) şi alezajul inferior (mărimea 1. ! Respectaţi instrucţiunile de lucru şi de siguranţă inscripţionate pe ambalajul materialelor. 1) trebuie să se afle în afara alezajului respectiv cu cca. 1) trebuie să fie curate şi uscate pentru lipirea şnurului de etanşare (şnur KM). Fig. 1 2 Fig.heiztechnik. 15 Aplicarea adezivului pe caneluri 1 AVERTIZARE! ! Şnurul elastic de etanşare (şnur KM: fig. apoi se vopsesc uniform cu miniu. poz. 1). PERICOL PENTRU SĂNĂTATE prin eliberarea de vapori dăunători sănătăţii. 16. niplul superior (fig. poz. 45 mm şi cel inferior cu cca. în alezajul superior (mărimea 4. în timpul prelucrării de materiale cum ar fi adezivi.de . ! Niplurile se curăţă cu o lavetă îmbibată cu benzină. se îndepărtează suportul de hârtie de pe şnurul de etanşare (fără a întinde şnurul).

poz. elementul poate fi ghidat peste niplul din alezajul inferior.Montarea blocului de cazan Pregătirea primului element intermediar: ! Se pileşte eventuala bavură de pe alezaj (conform fig. iar săgeţile indicatoare a sensului de montaj (fig. 3) trebuie să arate spre spate. 18. 1) spre elementul posterior. ! Suprafeţele alezajelor se vopsesc cu miniu (fig. poz.heiztechnik. poz. ! Suprafaţa alezajelor se curăţă cu o lavetă îmbibată cu benzină. Fig. eventual se vor curăţa.de 21 . 18. După aceea. ! Se bate primul element intermediar cu un ciocan de lemn sau de cauciuc dur (fig. INDICAŢIE PENTRU UTILIZATOR ! Pentru uşurarea montajului agăţaţi mai întâi elementul care trebuie montat pe niplul din alezajul superior. poz. 1). 17. 18. 1 8 2 Fig. 17 Pregătirea elementului intermediar ! Elementul intermediar se aşează cu alezajul superior şi inferior (fig. poz. pagina 19). 12. ! Pe profilele de etanşare se aplică adeziv (grund adeziv) (fig. 17. 2 şi 4) pe niplurile de pe elementul posterior. 18 2 1 3 4 Montarea elementului intermediar prin batere Modificări sub rezerva îmbunătăţirilor tehnice! 21 Instrucţiuni de montaj şi întreţinere Cazan special pe motorină / gaz Logano GE515 • Ediţia 06/2001 Buderus Heiztechnik GmbH • http://www. 2).buderus. ! Profilele de etanşare trebuie să fie curate şi uscate.

4). ATENŢIE Modificări sub rezerva îmbunătăţirilor tehnice! 22 22 Instrucţiuni de montaj şi întreţinere Cazan special pe motorină / gaz Logano GE515 • Ediţia 06/2001 Buderus Heiztechnik GmbH • http://www. ! Se introduce câte o tijă de presă prin alezajul superior şi prin cel inferior al cazanului. Presele de niplare utilizate necorespunzător sau prost întreţinute se pot rupe. 5 şi fig. elemenţii blocului parţial de cazan se strâng cu presa de niplare. ! Flanşa (fig. este interzisă continuarea presării. poz.buderus. 5. poz. pagina 14 respectiv fig.de . ! Nu presaţi niciodată mai mult de un element de cazan la un ciclu de presare. ! Se aplică cheia cu clichet pe piuliţe şi se presează elemenţii de cazan prin strângere uniformă. ! Aveţi în vedere ca nici-o persoană să nu staţioneze în faţa presei de niplare. 4. ! Se introduc cotraflanşele pe tijele presei şi se asigură cu pana (pană cilindrică la presa de niplare mărimea 2. după batere.heiztechnik. ! Se centrează tijele în alezaje şi presele se strâng uşor cu ajutorul piuliţelor.3 (fig. 19. mărimea 2. ! Aveţi în vedere ca niplurile să fie nedeteriorate şi să stea drept în alezaje. PERICOL DE DETERIORARE AL CAZANULUI ATENŢIE 3 2 1 Fig.8 Montarea blocului de cazan Înainte de montarea niplurilor pentru următorul element intermediar. 19 Utilizarea presei de niplare prin strângere greşită a elemenţilor de cazan sau presare prea puternică. ! Nu lucraţi niciodată direct în faţa presei de niplare în tip ce aceasta este tensionată. poz. Se va utiliza presa de niplare.2). ! După ce marginile alezajelor ajung în contact. 1 şi 2). pagina 14. 4 respectiv fig. 3) cu piuliţa de strângere se introduc pe tija presei (fig. PERICOL DE ACCIDENT prin fenomenul de oboseală al materialului. 19.2 sau 2.

Ultimul se montează elementul anterior.heiztechnik. Un filet murdar poate provoca deteriorarea presei de niplare. 11 Fig. ! Se verifică corectitudinea poziţiei niplurilor. 21.Montarea blocului de cazan ! Se desface şi se îndepărtează presa de niplare.3 8 1 ATENŢIE Figura 21 prezintă elementul posterior cu un element intermediar montat. în timpul presării. 20. Pregătirile pentru montarea următorului element intermediar sunt deja realizate. ATENŢIE ! Setul ajutător de montaj se îndepărtează abea după ce blocul parţial de cazan va fi compus din cel puţin trei elemenţi. 2). 1) curat. PERICOL DE ACCIDENTARE prin răsturnarea elemenţilor. poz.buderus. 20 Presa de niplare 2. 2 Fig. 21 Utilizarea penelor la poziţionarea elementului de cazan Modificări sub rezerva îmbunătăţirilor tehnice! 23 Instrucţiuni de montaj şi întreţinere Cazan special pe motorină / gaz Logano GE515 • Ediţia 06/2001 Buderus Heiztechnik GmbH • http://www. ! Menţineţi filetul (fig. atunci tija este corect poziţionată (fig. presa de niplare se poate deteriora sau distruge. ! Înainte de fiecare utilizare se va controla tija presei iar dacă este cazul tronsoanele ei se vor strânge. poz. Dacă tronsoanele tijei sunt înfiletate complet şi nu se poate vedea filetul. Toţi ceilalţi elemenţi se montează conform descrierii de până acum. Pentru simplificarea montajului. 20. poz. definitivă a blocului de cazan gata asamblat.de 23 . 1). Aceste pene îşi vor găsi de asemenea utilizarea la poziţionarea ulterioară. DETERIORAREA PRESEI DE NIPLARE Dacă procesul de presare se execută cu îmbinările filetate ale tijei slăbite. poziţia elementului de cazan a fost ajustată cu pene aşezate sub picioare (fig.

pagina 13). 1 4 Fig.8 Montarea blocului de cazan INDICAŢIE PENTRU UTILIZATOR ! După montarea elementului anterior presa de niplare se slăbeşte .dar nu se îndepărtează.de .4 "Montarea ţevii de alimentare (cutia cu piese de montaj)". A se utiliza numai în stare originală. În următoarea etapă de de montaj trebuie montată ţeava de alimentare (vezi capitolul 8. PERICOL DE DETERIORARE A INSTALAŢIEI ATENŢIE 2 3 datorită presiunii prea mici de contact. ! Se îndepărtează presa de niplare. pagina 26).heiztechnik.buderus. ! Piuliţele se strâng cu mâna. ! Cazanul se aşează în poziţie verticală şi orizontală pe fundaţie respectiv pe postamentul amortizor de vibraţii (vezi capitolul 7 "Amplasarea cazanului". ! Tiranţii cu bucşele-arc montate în stânga şi în dreapta. 22. se introduc sus şi jos lângă alezaje în decupările prevăzute (fig. ! Nu desfaceţi bucşele-arc. Mai întâi se montează tiranţii. ! Piuliţele de pe tiranţi se strâng cu 1 până la 1½ rotaţii. 22 Montarea tiranţilor Modificări sub rezerva îmbunătăţirilor tehnice! 24 24 Instrucţiuni de montaj şi întreţinere Cazan special pe motorină / gaz Logano GE515 • Ediţia 06/2001 Buderus Heiztechnik GmbH • http://www. poz. 1 până la 4).

Pericol de moarte prin prăbuşire de material.3 Amplasarea blocului de cazan – livrare în bloc (cazan niplat) 8 ! Se taie benzile de asigurare (fig. pagina 16). ! Se îndepărtează paletul înainte de amplasare (fig.Montarea blocului de cazan 8. poz. 23 Blocul cazanului pe palet Modificări sub rezerva îmbunătăţirilor tehnice! 25 Instrucţiuni de montaj şi întreţinere Cazan special pe motorină / gaz Logano GE515 • Ediţia 06/2001 Buderus Heiztechnik GmbH • http://www. ATENŢIE ! Se va avea în vedere o instalaţie de ridicat corespunzătoare. 23. 2). 23. ! Cazanul se poziţionează vertical şi orizontal pe fundaţie respectiv pe postamentul amortizor de vibraţii (vezi capitolul 7. În paginile următoare va fi descrisă montarea ţevii de alimentare şi a tecii de imersie. Pentru aceasta se vor utiliza penele pentru picioare livrate odată cu cazanul. poz. 1 2 Fig.3 "Aşezarea cazanului pe un postament respectiv pe o fundaţie". Ambele operaţiuni trebuie executate atât la cazanele livrate în bloc cât şi la cazanele livrate în elemenţi. ! Respectaţi instrucţiunile de prevenire a accidentelor VBG9a "Instalaţii de ridicat sub sarcină".heiztechnik.buderus. 1).de 25 .

la cazanele cu 10–12 elemenţi.buderus. poz. Astfel se asigură o distribuţie optimă de apă în zona alezajululi superior al cazanului.5 Etanşarea tecii de imersie ! Teaca de imersei R ¾ din spatele canzanului (lungime: 110 mm) se etanşeizează în orificiul filetat R ¾ din racordul de tur (fig. 3) de pe capacul din capătul ţevii de alimentare să intre în decuparea din alezajul superior (fig. poz. din 2 părţi. 25. Fig. 25 Montarea tecii de imersie Modificări sub rezerva îmbunătăţirilor tehnice! 26 26 Instrucţiuni de montaj şi întreţinere Cazan special pe motorină / gaz Logano GE515 • Ediţia 06/2001 Buderus Heiztechnik GmbH • http://www. 24.8 8. 1 Fig.heiztechnik. 24. ! Se acoperă cu flanşa oarbă (fig. 1). cama (fig. 5). INDICAŢIE PENTRU UTILIZATOR Ţeava de alimentare trebuie fixată corect.4 Montarea blocului de cazan Montarea ţevii de alimentare (cutia cu piese de montaj) 3 4 5 Ţeava de alimentare (fig. poz. astfel încât orificiile de ieşire ale ţevii să se găsească într-un unghi corect. 24. ! Se montează garnitura de etanşare pe ţeava de alimentare (fig. 2). poz. 1). 24. 24 2 1 Montarea ţevii de alimentare 8. poz. 24. poz. ! Se va avea în vedere ca. 4) este alcătuită. ! Ţeava de alimentare se introduce în alezajul superior prin partea din faţă a cazanului.de .

1 Pregătirea verificării etanşeităţii ! Se astupă alezajul inferior (fig. ! Se montează ventilul de umplere şi golire. Pentru montarea în continuare a cazanelor livrate în bloc (vezi capitolul 11 "Montarea arzătorului". ATENŢIE 1 2 3 Fig. poz. 26. Verificarea etanşeităţii la cazanele livrate în bloc s-a efectuat în fabrică. 8. pagina 48). Simultan se aeriseşte prin dispozitivul de aerisire de pe racordul de tur. Modificări sub rezerva îmbunătăţirilor tehnice! 27 Instrucţiuni de montaj şi întreţinere Cazan special pe motorină / gaz Logano GE515 • Ediţia 06/2001 Buderus Heiztechnik GmbH • http://www. 26 Montarea flanşei ! Se va avea în vedere ca în timpul verificării etanşeităţii să nu fie montate dispozitive de presiune. 26. 3) din faţă şi din spate. 2) se montează în spatele cazanului. 1) pe fiecare alezaj şi se aplică prin înşurubare câte o flanşă oarbă cu lungimea muchiei de 110 mm. 26.de 27 . ! Se închide racordul de tur şi de retur (flanşa cu dispozitivul de aerisire se montează pe racordul de tur). Pentru aceasta se aşează câte o garnitură de etanşare corespunzătoare (fig.buderus.6. poz.golire.6 Verificarea etanşeităţii 8 Verificaţi etanşeitatea blocului de cazan numai la cazanele livrate în elemenţi. poz. de reglare sau de siguranţă. care este în sarcina beneficiarului. ! Cazanul se umple încet cu apă prin racordul de umplere . Pericol de deteriorare a instalaţiei prin suprapresiune.heiztechnik. Flanşa cu orificiul filetat (R ¾) destinată racordului de umplere şi golire (fig.Montarea blocului de cazan 8.

27 Deniplarea cazanului 1 2 8. INDICAŢIE PENTRU UTILIZATOR ! La remontare se vor folosi neapărat nipluri şi şnur de etanşare noi. ! Dacă o îmbinare nu este etanşă. 1 şi 2. PERICOL DE DETERIORARE A INSTALAŢIEI ATENŢIE prin racorduri neetanşe. cazanul se goleşte mai întâi de apă prin racordul de umplere şi golire. Fig. poz.de . ! Cazanul se presează din nou şi se repetă verificarea etanşeităţii. Pentru măsurarea presiunii se va utiliza un manometru din clasa 1.6.0. ! Prin baterea unor pene sau dălţi late în locurile prevăzute (fig. sus şi jos între elemenţi) se deniplează elemenţii cazanului în dreptul neetanşeităţilor. ! Se demontează ţeava de alimentare. Modificări sub rezerva îmbunătăţirilor tehnice! 28 28 Instrucţiuni de montaj şi întreţinere Cazan special pe motorină / gaz Logano GE515 • Ediţia 06/2001 Buderus Heiztechnik GmbH • http://www. ! Instalaţi conductele de legătură la racordurile cazanului fără tensinui interne.heiztechnik.2 Efectuarea verificării etanşeităţii Verificarea etanşeităţii se realizează cu o presiune de 8. ! Se deşurubează piuliţele de pe cei patru tiranţi şi se îndepărtează tiranţii.8 Montarea blocului de cazan 8.6 bar (conform cerinţelor directivelor europene pentru instalaţii sub presiune).7 Racordarea cazanului la reţeaua de apă Respectaţi următoarele indicaţii pentru racordarea cazanului la reţeţeaua de conducte. Aceste indicaţii sunt importante pentru o funcţionare fără deranjamente. 27.buderus.

Montarea blocului de cazan PERICOL DE DETERIORARE A INSTALAŢIEI ATENŢIE 8 prin depuneri. 4 şi 5). 28. INDICAŢIE PENTRU UTILIZATOR La cerere. puteţi obţine de la Buderus grupa de armături de siguranţă pentru cazan (accesoriu opţional).de 29 .buderus. ! Flanşa de tur (fig. poz. poz. ci exclusiv numai prin robinetul de umplere în sistemul de conducte (retur) al instalaţiei de încălzire. ! În timpul funcţionării nu adaugaţi apă de umplere în instalaţia de încălzire prin robinetul KFE al cazanului.heiztechnik. PERICOL DE DETERIORARE A INSTALAŢIEI ATENŢIE 1 2 3 4 5 Fig. 28. Modificări sub rezerva îmbunătăţirilor tehnice! 29 Instrucţiuni de montaj şi întreţinere Cazan special pe motorină / gaz Logano GE515 • Ediţia 06/2001 Buderus Heiztechnik GmbH • http://www. poz. poz. 1) cu garnitura de etanşare (fig. 28. supraîncălzire locală. 3 – racordul de retur) pentru racordarea ulterioară a returului se va monta flanşa presudată (cu conducta sudată). ! Evitaţi deteriorarea cazanului dacă montaţi un filtru de nămol în returul instalaţiei. Pe alezajul superior al cazanului (fig. Sunt reprezentate flanşa presudată şi garnitura de etanşare (fig. 28. 2) sunt necesare pentru racordarea ulterioară a turului. ! Spălaţi temeinic instalaţia existentă înainte de racordarea cazanului. ! Montaţi un robinet de umplere în sistemul de conducte (retur) al instalaţiei de încălzire. zgomote şi coroziune. 28 Montarea flanşei de racord prin şoc termic.

8 Montarea blocului de cazan Montarea armăturilor şi a uşii arzătorului Spre deosebire de cazanele livrate în elemenţi.8 8.buderus.heiztechnik. 8.8. 29. 30 Montarea capacelor de curăţare Modificări sub rezerva îmbunătăţirilor tehnice! 30 30 Instrucţiuni de montaj şi întreţinere Cazan special pe motorină / gaz Logano GE515 • Ediţia 06/2001 Buderus Heiztechnik GmbH • http://www. 29 Montarea colectorului de gaze de evacuare 8.8.1 Montarea colectorului de gaze de evacuare Şnurul de etanşare GP (şnur din fibră de sticlă cu manta de silicon) este montat din fabrică pe colectorul de gaze de evacuare.de . cazanele livrate în bloc au uşa arzătorului şi colectorul de gaze de evacuare montate din fabrică. 1 4 3 2 Fig. 1 şi 2).2 Montarea capacelor de curăţare pe elementul posterior În cazul în care capacele de curăţare au fost demontate pentru fixarea setului ajutător de montaj pe elementul posterior: ! Capacele de curăţare se montează din nou cu şaibe şi şuruburi pe elementul posterior (fig. ! Colectorul de gaze de evacuare se aşează pe cele patru prezoane pe elementul posterior (fig. 2 1 Fig. 30. 1 bis 4) şi se fixează cu şaibe şi piuliţe. poz. poz.

Fig. poz. ! Balamalele "tată" (deschidere spre dreapta) se fixează cu câte 2 şuruburi mecanice M12 × 55 de elementul anterior (fig. Îmbinarea capetelor şnurului de etanşare trebuie să fie poziţionată lateral (fig. 31. 5 8 1 2 4 3 Fig.heiztechnik. ! Dispozitivele de închidere cu ghidajele oblice ale uşii arzătorului (deschidere spre dreapta) se fixează cu câte 2 şuruburi mecanice M12 × 55 de elementul anterior (fig.de 31 . poz. 32 6 5 4 3 2 1 Montarea uşii în balamale Modificări sub rezerva îmbunătăţirilor tehnice! 31 Instrucţiuni de montaj şi întreţinere Cazan special pe motorină / gaz Logano GE515 • Ediţia 06/2001 Buderus Heiztechnik GmbH • http://www. Pentru montare în stânga. 31). 1 şi 2). 1 şi 3). ! Se montează uşa arzătorului în balamale.8. 31. 2). Pentru deschidere spre stânga se fixează în mod corespunzător în partea stângă. poz. INDICAŢIE PENTRU UTILIZATOR ! A se avea în vedere că ghidajele oblice ale dispozitivelor de închidere se află pe partea interioară a cazanului. se demontează balamalele din partea dreaptă şi se montează corespunzător în partea stângă a uşii arzătorului. 31.buderus.3 Montarea uşii arzătorului ! Se aplică câteva picături de adeziv Silastik la distanţă de 15–20 cm în canelurile de etanşare (fig. 32. poz. 31 Montarea balamalelor "tată" şi a dispozitivelor de închidere Ambele balamale "mamă" sunt montate din fabrică în partea dreaptă a uşii arzătorului (fig. poz. 2) de pe elementul anterior (fig. Pentru deschidere spre stânga se fixează în mod corespunzător în partea stângă. 4 şi 5). 31.Montarea blocului de cazan 8. ! Şnurul de etanşare GP se introduce în canelura de pe elementul anterior.

8. 4: Plăci de dirijare a gazelor fierbinţi (oben rechts) 510 12 – Modificări sub rezerva îmbunătăţirilor tehnice! 32 32 Instrucţiuni de montaj şi întreţinere Cazan special pe motorină / gaz Logano GE515 • Ediţia 06/2001 Buderus Heiztechnik GmbH • http://www.8. 34) oben rechts (sus dreapta) oben links (sus stânga) unten rechts (jos dreapta) unten links (jos stânga) oben rechts (sus dreapta) oben links (sus stânga) unten rechts (jos dreapta) unten links (jos stânga) – 3 4 2 1 Fig. poz. 8. Mărime cazan 240 295 350 400 Nr.buderus. 2: Plăci de dirijare a gazelor fierbinţi (unten links) Poz. 33 Poziţia plăcilor de blocare a gazelor fierbinţi 2 ! Plăcile de dirijare a gazelor fierbinţi se scot din lada cu armături şi se introduc în canalele de fum în conformitate cu inscripţionările din turnare (vezi fig. 33. 34 Plăci de dirijare a gazelor fierbinţi 455 11 425 Poz. 34 şi tabelul de mai jos). plăcile de dirijare a gazelor fierbinţi sunt montate din fabrică. 1: Plăci de dirijare a gazelor fierbinţi (unten rechts) Poz.8 Montarea blocului de cazan 8.5 Montarea plăcilor de dirijare a gazelor fierbinţi INDICAŢIE PENTRU UTILIZATOR La cazanele livrate în bloc.heiztechnik. ! Trebuie să îndepărtaţi numai protecţia la transport din carton ondulat. 1 Fig.4 Plăci de blocare a gazelor fierbinţi la elementul anterior Plăcile de blocare a gazelor fierbinţi (fig.de . 3: Plăci de dirijare a gazelor fierbinţi (oben links) Poz. elemenţi cazan 7 8 9 10 680 Lungime placă de dirijare în mm Indicaţii de montaj pe placa de dirijare (fig. 1 şi 2) sunt fixate din fabrică de elementul anterior cu câte un şurub Imbus.

posterior. cazan anterior. Pentru montarea termoizolaţiei.buderus. 7 8 9 10 11 12 1 1 1 1 1 1 4 4 5 5 4 şi 7 4 şi 8 7 8 9 10 11 12 Fig. INDICAŢIE PENTRU UTILIZATOR Pentru a putea regla corect consolele. 35 Vedere: Bloc de cazan (7 elemenţi) cu console 8.9 Montarea mantăii cazanului 8 În acest capitol este descris modul de montare a izolaţiei termice şi a componentelor mantăii cazanului. 36.Montarea blocului de cazan 8.9. poz. Montaj în dreapta şi stânga pe Nr. 1) se fixează cu şuruburi exclusiv din faţă. nr. ! Consolele elementului anterior şi elemenţilor intermediari (fig. Fig. poz. şinele transversale şi longitudinale trebuie montate înaintea izolaţiei termice. nr. 2) de coastă.de 33 .1 Montarea consolelor ! Consolele pentru mantaua cazanului se fixează fără să se strângă. şinele longitudinale trebuie demontate din nou în etapa următoare. 36. nr. în stânga şi în dreapta cu şuruburi de coastele superioare ale elemeţilor cazanului conform tabelului de mai jos precum şi conform figurii 35 şi figurii 36. INDICAŢIE PENTRU UTILIZATOR ! Fixaţi cu şuruburi consolele pe elementul posterior (fig. din spate. 36 Montarea consolelor 1 2 Modificări sub rezerva îmbunătăţirilor tehnice! 33 Instrucţiuni de montaj şi întreţinere Cazan special pe motorină / gaz Logano GE515 • Ediţia 06/2001 Buderus Heiztechnik GmbH • http://www. Element totalelemenţi Element Element intermediar.heiztechnik.

Profilul traversei anterioare trebuie să arate spre faţă. poz. 38. 38 Montarea şinelor transversale 3 Modificări sub rezerva îmbunătăţirilor tehnice! 34 34 Instrucţiuni de montaj şi întreţinere Cazan special pe motorină / gaz Logano GE515 • Ediţia 06/2001 Buderus Heiztechnik GmbH • http://www. ! Şinele transversale (fig. 1 şi 2) se aşează pe cele două console de pe elemenţii anterior şi posterior. poz. ! Şinele transversale cu şuruburile premontate (fig. 2) se fixează pe camele turnate (fig. 3 2 1 4 Fig. INDICAŢIE PENTRU UTILIZATOR Puteţi regla şinele longitudinale respectiv consolele numai înainte de montarea termoizolaţiei. poz.9. 37 Montarea şinelor transversale 1 2 4 Fig. 3) se introduc în şliţurile consolelor (fig. 38. 4) apoi se strâng şuruburile. 1 şi 4) cu şuruburi cu cap hexagonal (M8 × 16) strânse cu mâna. poz.2 Montarea traverselor ! Şina transversală de sus. poz.de . Profilul traversei posterioare trebuie să arate spre spate.heiztechnik.buderus. 38. 37.8 Montarea blocului de cazan 8. 3) se fixează pe camele turnate cu şuruburi cu cap hexagonal (M8 × 16). al capacului şi a termoizolaţiei. ! Reglaţi corect şinele longitudinale respectiv consolele pentru montajul ulterior al mantăilor laterale. din faţă (fig. 37. poz. ! Şina transversală de sus. 37. din spate (fig.

3 Se montează termoizolaţia INDICAŢIE PENTRU UTILIZATOR ! Pentru montarea termoizolaţiei.9. 3 Fig. 2).de 35 . 39. ! Consolele din mijloc (fig. poz. 40 Reglarea şinei longitudinale ! Izolaţia termică livrată o dată cu cazanul (fig. ! La partea inferioară. 1) corespunde mărimii cazanului.Montarea blocului de cazan ! Şina longitudunală (fig. poz. 2) se glisează de jos spre şinele longitudinale şi se fixează strâns cu şuruburi de blocul cazanului. 39. poz. 39 Aşezarea şinei longitudinale pe şina transversală ! Se ajustează şina longitudinală şi apoi se strâng şuruburile consolelor de pe elementul anterior respectiv posterior (fig. ! În spatele cazanului şina longitudinală trebuie apăsată de jos către şina transversală. Izolaţia termică se montează în ordinea indicată de schema din figura 42 pe blocul cazanului (cifrele de deasupra schemei termoizolaţiei desfăşurate corespund numărului de elemenţi de cazan). 41. 40. poz. 41 Bloc de cazan cu termoizolaţie Modificări sub rezerva îmbunătăţirilor tehnice! 35 Instrucţiuni de montaj şi întreţinere Cazan special pe motorină / gaz Logano GE515 • Ediţia 06/2001 Buderus Heiztechnik GmbH • http://www. 1 Fig. Picioarele elemenţilor se plasează în decupările din termoizolaţie. ! Consolele se introduc în decupările din termoizolaţie. 40. poz.heiztechnik. 1 2 8. 1) se aşează cu decuparea anterioară pe decuparea de pe şina transversală (fig. demontaţi mai întâi şinele longitudinale. izolaţia termică se introduce sub cazan. 1 şi 3).buderus. 8 2 1 Fig.

42 Izolaţie termică pentru cazane de mărimi diferite (dimensiuni în mm) V = faţă (partea anterioară a cazanului) H = spate (partea posterioară a cazanului) ! Şina transversală de jos.de . din faţă (fig. Profilele acestor traverse trebuie să fie orientate spre exterior. 1) şi din spate se fixează cu câte 2 şuruburi mecanice cu cap hexagonal de picioarele elemenţilor respectivi. 43 Montarea şinei transversale inferioare Modificări sub rezerva îmbunătăţirilor tehnice! 36 36 Instrucţiuni de montaj şi întreţinere Cazan special pe motorină / gaz Logano GE515 • Ediţia 06/2001 Buderus Heiztechnik GmbH • http://www.buderus.heiztechnik. 1 Fig. poz.8 Montarea blocului de cazan 7 elemenţi de cazan V 8 elemenţi de cazan V H 9 elemenţi de cazan V H 10 elemenţi de cazan V H 11 elemenţi de cazan H 12 elemenţi de cazan V V H H Fig. 43.

8 2 1 Fig. 46.heiztechnik.de 37 . 44. 1 şi 2) aşa cum s-a descris deja. 2) trebuie să fie orientată în sus. 46 Montarea termoizolaţiei posterioare 3 Modificări sub rezerva îmbunătăţirilor tehnice! 37 Instrucţiuni de montaj şi întreţinere Cazan special pe motorină / gaz Logano GE515 • Ediţia 06/2001 Buderus Heiztechnik GmbH • http://www. 2 1 1 Fig. 1) se glisează pe colectorul gazelor de evacuare. 44 Montarea izolaţiei termice anterioare ! Şinele longitudinale (fig. se introduc cu şuruburile premontate în decupările din console şi se fixează strâns cu şuruburi. poz. 44. 1 2 Fig. poz. 3). poz.buderus. poz. ! Izolaţia termică se ancorează cu 3 agrafe (fig. poz. Decuparea pentru returul cazanului (fig. cu fantele poziţionate în sus şi spre faţă. 46.Montarea blocului de cazan ! Termoizolaţia dreptunghiulară (fig. 1) se aşează deasupra uşii. ! Termoizolaţia posterioară se ancorează de termoizolaţia blocului de cazan cu patru agrafe. 46. 2) de termoizolaţia blocului de cazan. poz. 45 Montarea şinelor longitudinale ! Termoizolaţia posterioară (fig. 45. ! Şliţul de sub stuţul gazelor de evacuare se închide cu o agrafă (fig.

2) se agaţă de şina transversală. 47.4 Montarea pereţilor laterali şi a capacului ! Montaţi toţi pereţii laterali conform schemei de montaj (fig. cu şuruburi de tablă de şinele transversale.9. din lateral. 47 Montarea şinelor laterale 1 8. 47.heiztechnik. 7 elemenţi de cazan 9 elemenţi de cazan 11 elemenţi de cazan 8 elemenţi de cazan 10 elemenţi de cazan 12 elemenţi de cazan Fig.de . 3 2 Fig. 1 şi 3) cu capătul lung spre faţă (fig. poz.8 Montarea blocului de cazan ! Şinele laterale (fig. ! Şinele laterale se fixează fără a se strânge. 48 Schemă de montaj a pereţilor laterali pentru cazane de mărimi diferite (dimensiuni în mm) K = clapă (110 mm) Modificări sub rezerva îmbunătăţirilor tehnice! 38 38 Instrucţiuni de montaj şi întreţinere Cazan special pe motorină / gaz Logano GE515 • Ediţia 06/2001 Buderus Heiztechnik GmbH • http://www.buderus. poz. 48).

poz. ! Cârligul balamelelor (fig. 1 2 8 1 2 Fig. 51. 49 Montarea clapelor din pereţii laterali ! Pereţii laterali anteriori (fig. ! Arcul pentru închidere (fig. se strâng şuruburile de tablă din şina soclului (fig. 2) se agaţă în stânga şi în dreapta jos.Montarea blocului de cazan În vederea montării elementelor pereţilor laterali. 2 3 4 1 Fig. poz. de eclisele îndoite în sus din şinele longitudinale ale soclului (fig. 4). 51 Montarea şinelor de soclu Modificări sub rezerva îmbunătăţirilor tehnice! 39 Instrucţiuni de montaj şi întreţinere Cazan special pe motorină / gaz Logano GE515 • Ediţia 06/2001 Buderus Heiztechnik GmbH • http://www. la început se fixează clapele de părţile laterale de manta. poz. poz. 49. poz. 50. 2) sunt în poziţie verticală. 50. 1) de pe clapele pereţilor laterali se agaţă în decupările din pereţii laterali anteriori şi se asigură cu şuruburi de tablă. 1) după care se trec în partea de sus peste profilul şinelor longitudinale. 1 şi 3) se îmbină din faţă cu şinele longitudinale. 2) se agaţă de peretele lateral şi de clapa peretelui lateral.de 39 . poz. Profilul şinei transversale trebuie să fie situat jos şi orientat spre cazan (fig. 51. 50 Montarea elementelor pereţilor laterali ! Când pereţii laterali (fig. ! Balamalele se premontează cu câte 2 şuruburi de tablă de clapele laterale. poz. ! Şinele de soclu transversale (fig. 2 1 Fig.buderus.heiztechnik. 51). 51. 49.

poz. de şina longitudinală. pagina 45). poz. poz. 52.8 Montarea blocului de cazan ! Capacul anterior (fig. INDICAŢIE PENTRU UTILIZATOR Înainte de montarea celorlalte elemente ale capacului trebuie montat aparatul de reglare. 1) cu cele două cârlige (fig. 1) spre faţă pe pereţii laterali. 53. 53 Montarea capacului median ! Capacul posterior al cazanului se aşează cu profilele şi cu decuparea pentru turul circuitului de încălzire (fig. 3) se agaţă în pereţii laterali anteriori. 54 Montarea capacului posterior Modificări sub rezerva îmbunătăţirilor tehnice! 40 40 Instrucţiuni de montaj şi întreţinere Cazan special pe motorină / gaz Logano GE515 • Ediţia 06/2001 Buderus Heiztechnik GmbH • http://www.heiztechnik.buderus. 52. (fig. 2) de jos. 52 Montarea capacului anterior ! Capacul median se introdue cu profilele (fig. trebuie pozate tuburile capilare la teaca de imersie şi trebuie introdus senzorul în teaca de imersie (vezi capitolul 10 "Montarea aparatului de reglare". 52. 3 2 1 Fig. 1 1 2 Fig. 54. ! Capacul anterior se fixează cu două şuruburi de tablă. poz. poz.de . 1 2 1 Fig. 1) sub capacul anterior şi se potrivesc în bordura pereţilor laterali.

la alegere. de sus. 8 1 2 Fig. 6 7 5 8 4 1 3 2 Fig. al cazanului (fig.buderus. 5). 55. 2). 55. 4 şi 8). în stânga sau în dreapta de peretele posterior. ! Tabla de legătură (fig.Montarea blocului de cazan ! Peretele posterior de sus al cazanului se introduce sub capacul posterior al cazanului (fig.heiztechnik. 56. 56. de sus. poz. 3. 56 Montarea elementelor peretelui posterior Modificări sub rezerva îmbunătăţirilor tehnice! 41 Instrucţiuni de montaj şi întreţinere Cazan special pe motorină / gaz Logano GE515 • Ediţia 06/2001 Buderus Heiztechnik GmbH • http://www. ! Elementele inferioare ale peretelui posterior al cazanului se agaţă în stânga şi în dreapta în fantele din profilul elementului superior al peretelui posterior al cazanului şi al peretelui lateral (fig. poz. 56. ! Clemele din material plastic pentru pozarea caburilor se fixează. 55 Montarea peretelui posterior. ! Elementele peretelui posterior al cazanului se fixează cu şuruburi de tablă de pereţii laterali. poz. 5 şi 6). poz. 56. poz. 2) se fixează cu şuruburi de tablă sub ştuţul gazelor de evacuare pe elementele pereţilor posteriori ai cazanului. poz.de 41 . al cazanului ! Se introduc piuliţele autoblocante în peretele lateral din stânga şi din dreapta cât şi elementele peretelui posterior al cazanului (fig. 1) şi se fixează din spate cu patru şuruburi de tablă de pereţii laterali (fig. 1.

! Cablul arzătorului împreună cu clema de protecţie la smulgere se aşează în îmbrăcămintea uşii arzătorului. 58 Montarea măştilor uşii arzătorului Modificări sub rezerva îmbunătăţirilor tehnice! 42 42 Instrucţiuni de montaj şi întreţinere Cazan special pe motorină / gaz Logano GE515 • Ediţia 06/2001 Buderus Heiztechnik GmbH • http://www.de . Fig.heiztechnik. plăcuţa de identificare se găseşte în mapa transparentă prinsă de uşa arzătorului. 1).8 Montarea blocului de cazan ! Cablul arzătorului împreună cu protecţia la smulgere se introduc în spaţiul de trecece al cablului (fig. poz. 57 4 5 3 2 Montarea mantăii pentru uşa arzătorului 1 ! Măştile uşii arzătorului se agaţă în îmbrăcămintea uşii arzătorului (fig. poz. în funcţie de condiţiile locale. ! Plăcuţa de identificare se lipeşte la loc vizibil. ! Cablul arzătorului se pozează în sus în profilul îmbrăcăminţii uşii arzătorului şi se fixează în aşa fel cu clema de fixare. încât să nu vină în contact cu nici o piesă fierbinte a cazanului. ! Îmbrăcămintea uşii arzătorului se aşează din faţă pe uşa arzătorului şi se fixează de aceasta cu patru şuruburi mecanice (fig. ! Cablul arzătorului se conduce către decuparea pentru trecerea cablului spre aparatul de reglare.buderus. 57. pe peretele lateral din dreapta sau din stânga. poz. 57. 2 1 Fig. INDICAŢIE PENTRU UTILIZATOR La cazanele livrate în bloc. 1 şi 2). plăcuţa de identificare se găseşte în focar împreună cu instrucţiunile de montaj şi întreţinere iar la cazanele livrate în elemenţi. 58. 2 bis 5).

poz. poz. 4). 59. ! Se strâng colierele (fig. poz. 1: Manşon de etanşare Poz. după necesităţi. poz. 4) şi ştuţul colectorului de gazelor de evacuare (fig. 59. poz. 59. 59. poz.de 43 . Unul dintre coliere (fig. ! Colierele cu şurub melcat (fig. 5) se montează peste manşonul de etanşare (fig. 59. poz.1 Montarea manşonului de etanşare la racordul gazelor de evacuare (echipament opţional) INDICAŢIE PENTRU UTILIZATOR Este recomandată utilizarea unui manşon de etanşare pentru racordul la sistemul de evacuare a gazelor de ardere (fig. 6: Colector de gaze de evacuare Modificări sub rezerva îmbunătăţirilor tehnice! 43 Instrucţiuni de montaj şi întreţinere Cazan special pe motorină / gaz Logano GE515 • Ediţia 06/2001 Buderus Heiztechnik GmbH • http://www. 59. poz. 5) trebuie să preseze pe ştuţul colectorului gazelor de evacuare (fig. 5: Colier cu şurub melcat Poz. poz. 9. 4: Ţeavă de evacuare Poz. 59. 6). 1).Racordarea cazanului la sistemul de evacuare a gazelor de ardere 9 9 Racordarea cazanului la sistemul de evacuare a gazelor de ardere În acest capitol se explică cum trebuie racordat cazanul la sistemul de evacuare a gazelor de ardere. poz.heiztechnik. 3: Mufă Poz. 6). 1) cu petrecerea în partea de sus. 59. 59. poz. 2: Senzor de temperatură pentru gazele de evacuare Poz. 1) trebuie să fie aşezat neted şi strâns. 59.buderus. se înfăşoară în jurul ţevii de evacuare (fig. ! Manşonul de etanşare (fig. poz. 59. 5). Manşonul de etanşare (fig. 4) se introduce până la refuz pe ştuţul colectorului gazelor de evacuare (fig. 59 Montarea tubulaturii de evacuare Poz. poz. 6) iar celălalt colier pe ţeava de evacuare (fig. 59. 59. 1 2 3 ! Ţeava de evacuare (fig. 6 5 4 Fig. 1). INDICAŢIE PENTRU UTILIZATOR ! Colierele cu şurub melcat trebuie strânse şi ultrerior montajului.

poz.heiztechnik. 59. 6) în ţeava de evacuare (fig. poz. 59. 59. poz. 2) se montează conform instrucţiunilor de montaj proprii. poz.buderus.2 Racordarea cazanului la sistemul de evacuare a gazelor de ardere Montarea senzorului de temperatură pentru gazele de evacuare (echipament opţional) ! Mufa (fig. 4).de . ! Senzorul de temperatură pentru gazele de evacuare (fig.9 9. Modificări sub rezerva îmbunătăţirilor tehnice! 44 44 Instrucţiuni de montaj şi întreţinere Cazan special pe motorină / gaz Logano GE515 • Ediţia 06/2001 Buderus Heiztechnik GmbH • http://www. 3) se montează prin sudură la o distanţă de 2 x diametrul ţevii de evacuare (A) de colectorul gazelor de evacuare (fig. 59.

1 2 7 Fig. 2) trebuie să intre în spate. ! Se deşurubează cele două şuruburi din capac (fig. Se trage aparatul spre faţă şi după care se împinge partea din spate în jos. în orificiile dreptunghiulare din capac (fig.Montarea aparatului de reglare 10 10 Montarea aparatului de reglare În acest capitol se va explica cum trebuie montat aparatul de reglare din seria 4000 şi un set de senzori de temperatură. 60. 60. 5). poz. poz. poz. 60. ! Carcasa aparatului de reglare se fixează în stânga şi în dreapta decupării pentru cabluri (fig.1 Montarea aparatului de reglare În figura 60 sunt prezentate din spate. Capacul se îndepărtează prin ridicare. poz.de 45 . 60. ! Se aşează aparatul de reglare pe manta. 7). 4) se introduc în găurile ovale din elementul de capac din faţă al cazanului (fig. 60 6 5 4 3 Montarea aparatului de reglare Modificări sub rezerva îmbunătăţirilor tehnice! 45 Instrucţiuni de montaj şi întreţinere Cazan special pe motorină / gaz Logano GE515 • Ediţia 06/2001 Buderus Heiztechnik GmbH • http://www.buderus. cu două şuruburi de tablă (fig. poz. poz. 60. 60.heiztechnik. 10. aparatul de reglare şi capacul "A". 1). 6) pe elementul de capac din faţă al cazanului. 3). Clemele elastice (fig. Picioruşele-cârlig de pe aparatul de reglare (fig. 60. poz.

2) şi se asigură cu siguranţa senzorului (fig. racordurile electrice trebuie executate de către o firmă autorizată.5 "Etanşarea tecii de imersie". poz. Setul de senzori de temperatură conectat la aparatul de reglare (trei senzori de temperatură. 2). Dacă nu deţineţi calificarea corespunzătoare.2 Montarea setului de senzori de temperatură şi a cablului arzătorului INDICAŢIE PENTRU UTILIZATOR Respectaţi la conectarea aparatului de reglare următoarele puncte: ! Pozaţi cu grijă cablurile şi tuburile capilare. 61. 62. poz. poz.de . 62 Montarea setului de senzori de temperatură Modificări sub rezerva îmbunătăţirilor tehnice! 46 46 Instrucţiuni de montaj şi întreţinere Cazan special pe motorină / gaz Logano GE515 • Ediţia 06/2001 Buderus Heiztechnik GmbH • http://www. 1) se montează în teaca de imersie R ¾. 62. ! În timpul pozării nu frângeţi tuburile capilare. 61. specializată în lucrări elecrtice. 1 3 Fig. pagina 26). ! Respectaţi prescripţile locale. 1) din peretele posterior (Logamatic 33xx) respectiv se scoate partea de perete posterior (Logamatic 43xx) (fig. o piesă oarbă fig.heiztechnik. poz.10 Montarea aparatului de reglare 10. ! Tuburile capilare se pozează prin decuparea pentru cabluri şi se derulează la lungimea necesară. poz.buderus. ! Senzorul cu tub capilar se conduce la punctul de măsurare al cazanului şi acolo se introduce în teaca de imersie (fig. Teaca de imersie a fost deja montată etanş în stuţul racordului de tur (vezi capitolul 8. 62. 61 1 2 Pregătirea decupării pentru trecerea cablurilor 2 2 1 Fig. se decupează părţile pentru trecerea cablurilor (fig. ! Executaţi lucrări electrice în cadrul instalaţiei de încălzire numai dacă deţineţi calificarea corespunzătoare pentru astfel de lucrări. ! Dacă este necesar. 3).

poz. 63. ! Se fixează capacul aparatului de reglare (fig. 1). 65). poz. 61. poz. 65 Modificări sub rezerva îmbunătăţirilor tehnice! Cazan de încălzire cu aparat de reglare montat 47 Instrucţiuni de montaj şi întreţinere Cazan special pe motorină / gaz Logano GE515 • Ediţia 06/2001 Buderus Heiztechnik GmbH • http://www. 63 Racordul electric ! Colierele cu cablu se introduc în suport şi se asigură prin bascularea clapetei (fig. Fig. 1 şi 2) se fixează în stânga sau în dreapta. 10 1 2 Fig. 2). apoi se împinge partea de sus al capacului până ce clemele laterale fixează capacul de carcasă (fig.de 47 . 1) din nou de carcasă cu două şuruburi de tablă (fig. 64 Fixarea conductorilor electrici ! Clemele capacului din spate al aparatului de reglare (Logamatic 43xx) se introduc în suport. 1 2 1 Fig. cu şuruburi. Se va executa un racord electric permanent conform EN 50165 respectiv în conformitate cu normativele naţionale pentru instalaţii electrice.heiztechnik. 60. de peretele din spate al cazanului.buderus. Pozarea cablurilor şi tuburilor capilare se va efectua cu grijă! INDICAŢIE PENTRU UTILIZATOR ! Asiguraţi toţi conductorii cu coliere pentru cablu. ! Racordul electric se va executa conform schemei de conexiuni. poz.Montarea aparatului de reglare ! Colierul pentru cabluri (fig. 64.

66. puteţi obţine de a Buderus plăci de arzător gata decupate (accesoriu opţional). 4) se umple cu ganiturile izolante ajustate corespunzător (fig. Găurile pentru fixarea arzătorului se practică cu ajutorul şablonului flanşei de fixare a arzătorului. 1) se decupează pe şantier prin găurire sau cu un aparat de sudură autogen la diametrul necesar tubului de ardere (Ø maxim 270 mm). ! Utilizaţi numai arzătoare care corespund condiţiilor tehnice cerute de Logano GE515 (vezi capitolul 4 "Date tehnice". INDICAŢIE PENTRU UTILIZATOR La cerere. 3 bis 6).de . poz. poz. 2).heiztechnik. poz. ! Paca arzătoului se fixează cu şuruburi de uşa arzătorului (etanşare cu şnur de etanşare GP Ø 10 mm). pagina 9). poz. ! Se fixează arzătorul pe placă cu şuruburi. ! Se face legătura între dispozitivul de curăţare prin suflare a vizorului cu arzătorul. în cruce. pentru menţinerea fără depuneri a geamului vizorului.buderus. Şuriburile se strâng uniform. 3). ! Spaţiul rămas între izolaţia termică a uşii arzătorului şi tubul de ardere (fig. poz.11 Montarea arzătorului 11 Montarea arzătorului În acest capitol se prezintă în principiu montajul unui arzător. 32.8 "Montarea armăturilor şi a uşii arzătorului". ! Se închide uşa arzătorului şi se blochează cu 4 şuruburi mecanice (M16 x 140) (vezi capitolul 8. Fig. 66. fig. 66. 66. ! Palca arzătorului (fig. ! Se ajustează prin decupare garniturile inelare izolante corespunzător diametrului tubului de ardere (fig. PERICOL DE DETERIORARE A INSTALAŢIEI ATENŢIE datorită folosirii unui arzător necorespunzător. 66 Montarea arzătorului (dimensiunea în mm) 1 2 3 4 Modificări sub rezerva îmbunătăţirilor tehnice! 48 48 Instrucţiuni de montaj şi întreţinere Cazan special pe motorină / gaz Logano GE515 • Ediţia 06/2001 Buderus Heiztechnik GmbH • http://www.

Valoarea pH a agentului termic creşte după umplerea instalaţiei.0 > 1.5 > 2.buderus. de activităţi în încăperea centralei termice.5 Volumul maxim de de apă de umplere şi de completare Vmax în m3 Valoarea pH a agentului termic 8. După 3–6 luni (la prima întreţinere) se va verifica. 0313 ⋅ -----------------------------------------------mol Ca ( HCO3 ) 2  -------- 3 m 8. PERICOL DE DETERIORAE A CAZANULUL ATENŢIE prin acumulare puternică de praf. 12.1 Umplerea instalaţiei PERICOL DE DETERIORARE A INSTALAŢIEI ATENŢIE prin şoc termic. respectaţi tabelul de mai jos. ! În timpul funcţionării. dacă valoarea pH a agentului termic s-a reglat.Punerea în funcţiune a instalaţiei 12 12 Punerea în funcţiune a instalaţiei La Logano GE515 pot fi conectate aparatele de reglare ale seriei 4000. ! Completaţi formularul de punere în funcţiune a instalaţiei (vezi capitolul 12.5 Vmax = triplul volumului instalaţiei Q ( kW ) V max = 0.6 "Procesul verbal de punere în funcţiune". Putere totală cazan în kW 100 < Q ≤ 350 350 < Q ≤ 1000 100 < Q ≤ 350 350 < Q ≤1000 Tab. pagina 53).heiztechnik. Punerea în funcţiune a diferitelor aparate de reglare se desfăşoară identic. umpleţi instalaţia de încălzire exclusiv numai prin robinetul de umplere din sistemul de conducte (retur).de 49 .5 Cerinţe privind apa de umplere şi de completare şi agentul termic Modificări sub rezerva îmbunătăţirilor tehnice! 49 Instrucţiuni de montaj şi întreţinere Cazan special pe motorină / gaz Logano GE515 • Ediţia 06/2001 Buderus Heiztechnik GmbH • http://www. ! Nu folosiţi cazanul în cazul prezenţei prafului. generat de exemplu. Tabelul este un extras din fişa de lucru K8 "Prepararea apei pentru instalaţii de încălzire cu apă caldă" conţinută în catalogul de vânzări Buderus. 1 Concentraţia de Ca (HCO3)2în apa de umplere şi de completare în mol/m3 ≤ 2.0 ≤ 1.2–9.2–9. Pentru utilizarea şi prepararea corectă a apei de umplere şi de completare.

Fig.. pentru instrucţiuni privind modul de punere în funcţiune a acestuia.4 Punerea în funcţiune a arzătorului ! La punerea în funcţiune a arzătorului procedaţi în conformitate cu instrucţiunile de montaj şi întreţinere ataşate arzătorului.12 Punerea în funcţiune a instalaţiei 12. există posibilitatea ridicării temperaturii gazelor de evacuare (vezi capitolul 12.5 "Montarea plăcilor de dirijare a gazelor fierbinţi". 12. Modificări sub rezerva îmbunătăţirilor tehnice! 50 50 Instrucţiuni de montaj şi întreţinere Cazan special pe motorină / gaz Logano GE515 • Ediţia 06/2001 Buderus Heiztechnik GmbH • http://www. pagina 32). ! Verificaţi dacă placa pentru dirijarea gazelor fierbinţi sunt montate corect (vezi capitolul 8. ! Completaţi formularul de punere în funcţiune conţinut în documentaţia arzătorului. aerisiţi instalaţia prin corpurile de încălzire.5 "Ridicarea temperaturii gazelor de evacuare".3 Punerea în funcţiune a aparatului de reglare Consultaţi documentaţia tehnică a aparatului de reglare din seria 4000 folosit de Dvs.2 Pregătirea instalaţiei pentru funcţionare La punerea în funcţiune se vor respecta următoarele puncte: ! Înainte de punerea în funcţiune. pagina 51). Dacă la măsurătorile pentru completarea procesului verbal de punere în funcţiune constataţi că temperatura gazelor de evacuare este prea joasă pentru coşul de fum (pericol de formare de condens).de . 67 Verificarea poziţiei plăcilor de dirijare a gazelor fierbinţi 12.buderus.heiztechnik.8.

heiztechnik. prin îndepărtarea în pereche a plăcilor de dirijare a gazelor fierbinţi de sus respectiv de jos. 12.2 Îndepărtarea plăcilor de blocare a gazelor fierbinţi Temperatura gazelor de evacuare poate fi ridicată semnificativ. ! Se deşurubează şuruburile care fixează plăcile de blocare a gazelor fierbinţi şi acestea se îndepărtează din partea stângă şi din partea dreaptă (fig. 68.buderus. Temperatura gazelor de evacuare poate fi ridicată prin măsurile descrise în continuare. 1 şi 2). se poate obţine o ridicare a temperaturii gazelor de evacuare.de 51 . Prin îndepărtarea singulară sau combinată a plăcilor de blocare a gazelor fierbinţi şi a placa pentru dirijarea gazelor fierbinţi se poate obţine o ridicare suplimentară temperaturii gazelor de evacuare. poz. 68 Poziţia plăcilor de blocare a gazelor fierbinţi Modificări sub rezerva îmbunătăţirilor tehnice! 51 Instrucţiuni de montaj şi întreţinere Cazan special pe motorină / gaz Logano GE515 • Ediţia 06/2001 Buderus Heiztechnik GmbH • http://www. 160–180 °C.5 Ridicarea temperaturii gazelor de evacuare Temperatura gazelor de evacuare se situează la un cazan nou cu temperatura agentului termic de 80 °C şi reglaje (referitoare la puterea nominală) în funcţie de mărimea cazanului în jur de cca.5. temperatura gazelor de evacuare este corespunzător mai joasă. ! Cazanul se scoate din funţiune conform instrucţiunilor de utilizare. 12.Punerea în funcţiune a instalaţiei 12. În regim de funcţionare în două trepte.5. INDICAŢIE PENTRU UTILIZATOR Modificarea plăcilor de blocare a gazelor fierbinţi se va lua în considerare ca o ultimă alternativă deoarece micşorarea plăcilor de blocare a gazelor fierbinţi nu este reversibilă. dacă se demontează plăcile de blocare a gazelor fierbinţi. 2 1 12 Fig.1 Îndepărtarea plăcilor de dirijare a gazelor fierbinţi La cazanele de mărimea 7–11 (240–455 kW).

12 Punerea în funcţiune a instalaţiei 12. poz. 69. poz. 3 1 2 Fig. 1 şi 2) să rezeme în gol.buderus.de . ! Dacă creşterea temperaturii gazelor de evacuare rezultată de aici nu este suficientă.5. cu şuruburi. 69 Placă de blocare a gazelor fierbinţi Modificări sub rezerva îmbunătăţirilor tehnice! 52 52 Instrucţiuni de montaj şi întreţinere Cazan special pe motorină / gaz Logano GE515 • Ediţia 06/2001 Buderus Heiztechnik GmbH • http://www. poate fi îndepărtat în acelaşi mod şi al doilea segment de pe plăcile blocare a agazelor fierbinţi.heiztechnik. 3) care fixează plăcile de blocare a gazelor fierbinţi şi acestea se îndepărtează din partea stângă şi din partea dreaptă (fig. ! Se fixează din nou de elementul anterior placa de blocare a gazelor fierbinţi. 68. respectiv plăcile de blocare a gazelor fierbinţi pot fi îndepărtate complet. poz. ! Placa de blocare a gazelor fierbinţi se aşează pe un suport astfel încât crestăturile (fig. 1 şi 2). Cu un ciocan se rupe câte un segment de pe placa de blocare a gazelor fierbinţi din stânga şi din dreapta. aşa cum s-a descris mai sus. 69.3 Ridicarea uşoară a temperaturii gazelor de evacuare ! Se deşurubează şuruburile (fig.

4.de 53 . procesul verbal de punere în funcţiune. Operaţiuni pentru punerea în funcţiune 1.Punerea în funcţiune a instalaţiei 12. 3. 5. 9.buderus. 7. se semnează procesul verbal şi se trece data punerii în funcţiune. în timpul punerii în funcţiune a arzătorului pe motorină sau cu gaz. ! Imediat după punerea în funcţiune. 8. pagina 2). predarea documetaţiei tehnice Confirmarea punerii corecte în funcţiune dpdv tehnic Pagina 27 Pagina 50 Pagina 32 Pagina 50 Vezi documentaţia arzătorului Pagina 51 Pagina (etape de lucru) Pagina 49 Observaţii (semnătura) 12 Stampila firmei/Semnătura/Data INDICAŢIE PENTRU UTILIZATOR ! Completaţi în tabel combustibilul folosit (vezi instrucţiunile de utilizare "Prefaţă". Umplerea instalaţiei de încălzire cu apă Aerisirea instalaţiei de încălzire prin radiatoare S-a efectuat controlul de etanşeitate? Verificarea poziţiei plăcilor de dirijare a gazelor fierbinţi Punerea în funcţiune a aparatului de reglare Punerea în funcţiune a arzătorului Verificarea temperaturii gazelor de evacuare Informarea beneficiarului.6 Procesul verbal de punere în funcţiune Logano GE515 poate funcţiona cu un arzător pe motorină sau cu un arzător pe gaz. Completaţi cu grijă.heiztechnik. 2. Modificări sub rezerva îmbunătăţirilor tehnice! 53 Instrucţiuni de montaj şi întreţinere Cazan special pe motorină / gaz Logano GE515 • Ediţia 06/2001 Buderus Heiztechnik GmbH • http://www. 6.

de ex. aerisitorul din cel mai înalt punct al instalaţiei trebuie să fie deschis.1 Scoaterea instalaţiei din funcţiune prin intermediul aparatului de reglare Scoateţi instalaţia din funcţiune prin intermediul aparatului de reglare.2 Scoaterea instalaţiei din funcţiune în caz de urgenţă INDICAŢIE PENTRU UTILIZATOR ! Deconectaţi numai în caz de urgenţă instalaţia de la siguranţa camerei centralei termice sau cu întrerupătorul de avarie. Goliţi instalaţia de încălzire de apă prin punctul cel mai de jos al instalaţiei. ! Se închide alimentarea cu combustibil. În acest timp. prin îngheţ. La scoaterea din funcţiune a diferitelor tipuri de aparate de reglare se procedează identic.13 Scoaterea instalaţiei din funcţiune 13 Scoaterea instalaţiei din funcţiune La Logano GE515 pot fi conectate aparatele de reglare ale seriei 4000.de . 13.buderus. dacă nu este în funcţiune. O dată cu scoaterea din funcţiune a aparatului de reglare. în cazul unei deconectări de avarie. PERICOL DE DETERIORARE A INSTALAŢIEI ATENŢIE 13. Instalaţia de încălzire poate îngheţa la ger.heiztechnik. arzătorul se deconectează automat. ! Protejaţi instalaţia de încălzire la îngheţ în cazul în care există acest pericol. prin robinetul de golire. ! Se închide alimentarea cu combustibil. Modificări sub rezerva îmbunătăţirilor tehnice! 54 54 Instrucţiuni de montaj şi întreţinere Cazan special pe motorină / gaz Logano GE515 • Ediţia 06/2001 Buderus Heiztechnik GmbH • http://www. În alte cazuri de pericol se închide imediat robinetul principal de alimentare cu combustibil şi se scoate instalaţia de sub tensiune de la siguranţa camerei centralei termice sau cu întrerupătorul de avarie.

2 De ce este importantă o întreţinere regulată? Următoarele motive impun efectuarea întreţinerii regulate a instalaţiilor clenţilor Dvs.buderus.1 Indicaţii generale Oferiţi clienţlor Dvs.: – obţinerea unui randament ridicat şi exploatarea economică a instalaţiei (consum redus de combustibil). un contract anual de inspecţie şi întreţinere orientat spre necesităţi. pagina 62. – obţinerea unei siguranţe ridicate în exploatare. AVERTIZARE! ! Executaţi lucrări la instalaţia de gaze numai dacă sunteţi autorizaţi pentru astfel de lucrări. – menţinerea arderii ecologice la un nivel ridicat. Modificări sub rezerva îmbunătăţirilor tehnice! 55 Instrucţiuni de montaj şi întreţinere Cazan special pe motorină / gaz Logano GE515 • Ediţia 06/2001 Buderus Heiztechnik GmbH • http://www.Inspectarea şi întreţinerea instalaţiei 14 14 Inspectarea şi întreţinerea instalaţiei 14.heiztechnik. Ceea ce trebuie să conţină un contract anual de inspecţie şi întreţinere orientat spre necesităţi pot fi găsite în capitolul 14. INDICAŢIE PENTRU UTILIZATOR Puteţi comanda piese de schimb folosind catalogul de piese de schimb Buderus.6 "Procesele verbale de inspecţie şi întreţinere". PERICOL DE MOARTE prin explozia gazelor inflamabile. 14.de 55 .

! Se închide alimentarea cu combustibil. care servesc la fixarea uşii arzătorului de elementul de cazan anterior (fig. 1 până la 4). ! Întrerupătorul (fig. 71.de . 4 1 3 2 Fig.heiztechnik. poz. 1 Fig.buderus. pagina 54). 71 Elementele de fixare a uşii arzătorului Modificări sub rezerva îmbunătăţirilor tehnice! 56 56 Instrucţiuni de montaj şi întreţinere Cazan special pe motorină / gaz Logano GE515 • Ediţia 06/2001 Buderus Heiztechnik GmbH • http://www.14 Inspectarea şi întreţinerea instalaţiei 14. 70. 70 Exemplificare: Logamatic 4311 ! Se deşurubează cele patru şuruburi mecanice. poz.3 Curăţarea cazanului cu perii ! Se scoate instalaţia de sub tensiune (vezi capitolul 13 "Scoaterea instalaţiei din funcţiune". 1) de pe aparatul de reglare se comută în poziţia "0". ! Se deschide uşa arzătorului.

8. Plăcile de dirijare a gazelor fierbinţi echipează cazanele de mărimea 240–455 cu 7–11 elemenţi (vezi capitolul 8. 1 până la 4). ! Restul camerei de ardere (fig.Inspectarea şi întreţinerea instalaţiei ! Se scot plăcile de dirijare a gazelor fierbinţi. 74 Curăţarea canalelor de fum Modificări sub rezerva îmbunătăţirilor tehnice! 57 Instrucţiuni de montaj şi întreţinere Cazan special pe motorină / gaz Logano GE515 • Ediţia 06/2001 Buderus Heiztechnik GmbH • http://www. 74. 74. 72 Scoaterea plăcilor de dirijare a gazelor fierbinţi Prezentarea diferitelor tipuri perii oferite de Buderus (echipament opţional).buderus. 72. 1 şi 3). ! Peretele posterior a camerei de ardere se curăţă peria tip 3. 2) se curăţă cu peria tip 2. 1 2 3 Fig. 4 3 14 2 1 Fig. 73 Perii de curăţare ! Canalele de fum se curăţă cu perii tip 1 şi 2. poz. din canalele de fum (fig. poz. vezi în fig. pagina 32). 3 2 1 Fig.5 "Montarea plăcilor de dirijare a gazelor fierbinţi".de 57 . poz. din faţă spre spate (fig. 73. spre faţă.heiztechnik. INDICAŢIE PENTRU UTILIZATOR Cazanele de mărimea 510 cu 12 elemenţi nu sunt echipate cu plăci de dirijare a gazelor fierbinţi.

75. 2) şi de pe colectorul gazelor de evacuare (fig. 3). poz. ! Se îndepărtează depunerile din ardere din focar. Fig. 75 1 3 Demontarea capacelor de curăţare 2 1 Modificări sub rezerva îmbunătăţirilor tehnice! 58 58 Instrucţiuni de montaj şi întreţinere Cazan special pe motorină / gaz Logano GE515 • Ediţia 06/2001 Buderus Heiztechnik GmbH • http://www. ! Termoizolaţia elementului posterior se rabate în jos şi se îmbină cu agrafa sub stuţul colectorului gazelor de evacuare (fig. 75. ! Se verifică şnururile de etanşare de la gurile de curăţare şi de la uşa arzătorului. 76. Şuruburile se strâng uniform. 1).8.heiztechnik. 75.buderus.5 "Montarea plăcilor de dirijare a gazelor fierbinţi". din stânga şi din dreapta. 76 Îmbinarea termoizolaţiei elementului posterior Fig. ! Se curăţă plăcile de dirijare ale gazelor fierbiţi cu periile. din peretele posterior inferior al cazanului. ! Piesele mantăii posterioare inferioare se agaţă. INDICAŢIE PENTRU UTILIZATOR Şnururi de etanşare corespunzătoare se pot obţine prin filiale. poz. poz. termoizolaţia se rabate în sus şi se agaţă cu agrafa (fig. ! Se îndepărtează capacele gurilor de curăţare de pe elementul posterior (fig. din canalele de fum cât şi din colectorul gazelor de evacuare. poz. pagina 32). în stânga şi în dreapta. ! Se îndepărtează ambele şuruburi de tablă. ! Pereţii posteriori inferiori ai cazanului se ridică uşor şi se scot spre spate. sub stuţul gazelor de evacuare. Se înlocuiesc şnururile de etanşare deteriorate sau întărite. 1). ! Plăcile de dirijare ale gazelor fierbinţi se introduc în canalele de fum (vezi capitolul 8.14 Inspectarea şi întreţinerea instalaţiei ! Se deşurubează ambele şuruburi de tablă de pe tabla de legătură şi se îndepărtează tabla de legătură. ! Se scoate agrafa de sub stuţul gazelor de evacuare.de . în decupările profilului din elementul de manta superior şi din pereţii laterali iar tabla de legătură se fixează cu şuruburi de piesele mantăii posterioare inferioare. ! Se fixează capacele gurilor de curăţare şi se închide uşa arzătorului.

La curăţarea umedă urmaţi aceleaşi etape descrise la curăţarea cu perii (vezi capitolul 14. de sus. pagina 56).de 59 . la curăţarea umedă.heiztechnik. nu este permis ca în aparatul de reglare să pătrundă vapori din pulverizare.Inspectarea şi întreţinerea instalaţiei 14. modul de curăţare umedă trebuie să se execute diferit de modul de efectuare descris aici.3 "Curăţarea cazanului cu perii". INDICAŢIE PENTRU UTILIZATOR ! Respectaţi. detergent. ! Utilizaţi detergenţi corespunzători felului de murdărire (depuneri neaderente sau aderente). utilizaţi detergenţi corespunzător gradului de murdărire. uniform. ! Se încălzeşte cazanul până ce temperatura agentului termic ajunge la cel puţin 70 °C.4 Curăţarea umedă a cazanului În cazul curăţării umede. 14 Modificări sub rezerva îmbunătăţirilor tehnice! 59 Instrucţiuni de montaj şi întreţinere Cazan special pe motorină / gaz Logano GE515 • Ediţia 06/2001 Buderus Heiztechnik GmbH • http://www. ! Pe canalele de fum se pulverizează. ! Aparatul de reglare se protejează cu o folie.buderus. În anumite situaţii. ! Se perie canalele de fum. (curăţare chimică) instrucţiunile de utilizare ale aparatului de curăţare şi a detergentului.

77 Hidrometru pentru instalaţii deschise Poz. 2) trebuie să se situeze în interiorul marcajului verde (fig.5 Verificarea presiunii apei din instalaţie În general. 1) trebuie să se situeze în interiorul marcajului roşu (fig. atunci. indicatorul manometrului (fig. 77. 3).buderus. Dacă apa din instalaţie trebuie completată prea des. 77. poz. Instalaţii deschise La instalaţiile deschise. ! Aveţi în vedere ca instalaţia să fie aerisită. De accea. 78. 3 2 1 Fig. poz.14 Inspectarea şi întreţinerea instalaţiei 14.heiztechnik. În practică se mai montează foarte rar instalaţii deschise. INDICAŢIE PENTRU UTILIZATOR ! Creaţi presiunea necesară pentru instalaţie. în baza înstalaţiilor închise cum se poate verifica presiunea apei din instalaţie. 78.de . Indicatorul roşu (fig. instalaţiile deschise se deosebesc de instalaţiile închise. poz. ! Verificaţi instalaţia de încălzire la etanşeitate şi funcţiile vasului de expansiune. 78 Manometru pentru instalaţii închise 3 Poz. poz. PERICOL DE DETERIORARE A INSTALAŢIEI ATENŢIE 2 1 prin completări prea dese cu apă. indicatorul hidrometrului (fig. în funcţie de proprietăţile apei. 1) al manometrului trebuie să fie reglat în dreptul presiunii necesare pentru instalaţie. 3). 1: Indicator roşu Poz. 3: Marcaj roşu ! Reglaţi în mod corespunzător indicatorul manometrului. instalaţia poate fi deteriorată prin coroziune sau prin depunere de piatră. 3: Marcaj verde Modificări sub rezerva îmbunătăţirilor tehnice! 60 60 Instrucţiuni de montaj şi întreţinere Cazan special pe motorină / gaz Logano GE515 • Ediţia 06/2001 Buderus Heiztechnik GmbH • http://www. se va explica prin exemple. ! Verificaţi presiunea din instalaţie. poz. 2: Indicator verde Poz. 2: Indicator manometru Poz. 78. Fig. 1: Indicator hidrometru Poz. Instalaţii închise La instalaţiile închise.

de 61 .Inspectarea şi întreţinerea instalaţiei Dacă indicatorul manometrului (fig. PERICOL DE DETERIORARE A INSTALAŢIEI ATENŢIE 14 prin şoc termic. În acest caz trebuie completată apa din instalaţie (vezi capitolul 12. Modificări sub rezerva îmbunătăţirilor tehnice! 61 Instrucţiuni de montaj şi întreţinere Cazan special pe motorină / gaz Logano GE515 • Ediţia 06/2001 Buderus Heiztechnik GmbH • http://www. ! Se verifică din nou presiunea apei. ! Se aeriseşte instalaţia. 78.1 "Umplerea instalaţiei". ! Nu completaţi apa din instalaţia de încălzire în timpul funcţionării prin robinetul KFE al cazanului. ci exclusiv numai prin robinetul de umplere din sistemtul de conducte (retur) al instalaţiei de încălzire.buderus. 3) atunci presiunea apei din instalaţie este prea scăzută. 2) trece sub marcajul verde (fig. pagina 49). poz. ! Apa de completare se introduce în instalaţie prin robinetul de umplere din sistemul de conducte (retur). 78. poz.heiztechnik.

la instalaţiile deschise Pagina 60 Pagina 60 Verificarea funcţiilor boilerului şi a anodului de protecţie la Vezi documentaţia tehnică a coroziune boilerului Verificarea reglajelor aparatului de reglare în funcţie de cerinţe Controlul final al lucrărilor de inspecţie. 11.heiztechnik.6 Procesele verbale de inspecţie şi întreţinere Procesele verbale de inspecţie şi întreţinere vă oferă o imagine de ansamblu asupra lucrărilor de inspecţie şi întreţinere. 10. 5. Lucrări de inspecţie 1. 6.de . ! Cerificaţi lucrările de inspecţie sub semnătură şi treceţi data efectuării. dată şi ştampilă Vezi documentaţia tehnică a aparatului de reglare Modificări sub rezerva îmbunătăţirilor tehnice! 62 62 Instrucţiuni de montaj şi întreţinere Cazan special pe motorină / gaz Logano GE515 • Ediţia 06/2001 Buderus Heiztechnik GmbH • http://www. 3.buderus. cu măsurători şi documentarea rezultatelor măsurătorilor şi verificărilor Certificarea de inspecţie autorizată cu semnătură. pentru aceasta se scoate instalaţia din Pagina 56 funcţiune Verificarea funcţiilor arzătorului Vezi documentaţia tehnică a arzătorului Pagina (etape de lucru) Observaţii 4. 2. Completaţi procesele verbale cu ocazia efectuării inspecţiei şi întreţinerii.14 Inspectarea şi întreţinerea instalaţiei 14. Verificarea stării generale a instalaţiei Control vizual şi funcţional al instalaţiei Verificarea instalaţiei de combustibil şi de apă (agent termic): – la etanşeitate – la coroziune vizibilă – la îmbătrânire Verificarea focarului şi a suprafeţelor de transfer termic la murdărire. 8. 7. la instalaţiile închise Verificarea presiunii apei şi a presurizării. 9. Verificarea funcţiilor şi siguranţei sistemului de evacuare a Vezi documentaţia tehnică a gazelor de ardere arzătorului Verificarea presiunii apei şi a presurizării vasului de expansiune cu membrană.

2. 9. 5. 3. dată şi ştampilă Modificări sub rezerva îmbunătăţirilor tehnice! 63 Instrucţiuni de montaj şi întreţinere Cazan special pe motorină / gaz Logano GE515 • Ediţia 06/2001 Buderus Heiztechnik GmbH • http://www. 8. 7.heiztechnik.buderus. dacă este cazul. Scoaterea instalaţiei din funcţiune Demontarea şi curăţarea plăcilor de dirijare a gazelor fierbinţi Curăţarea canalelor de fum (a suprafeţelor de transfer termic) Curăţarea focarului Curăţarea colectorului gazelor de evacuare Montarea plăcilor de dirijare a gazelor fierbinţi Verificarea şi. 4.Inspectarea şi întreţinerea instalaţiei 14 Lucrări de întreţinere orientate spre necesităţi 1. înlocuirea garniturilor de etanşare / a şnururilor de etanşare la arzător şi la uşa arzătorului Punerea în funcţiune a instalaţiei Controlul final al lucrărilor de inspecţie. Verificarea funcţiilor şi siguranţei în exploatare Certificarea de întreţinere autorizată cu semnătură.de 63 . 6. cu măsurători şi documentarea rezultatelor măsurătorilor şi verificărilor Pagina (etape de lucru) Pagina 54 Pagina 57 Pagina 57 Pagina 57 Pagina 57 Pagina 32 Vezi documentaţia tehnică a arzătorului Pagina 49 Vezi documentaţia tehnică a arzătorului Vezi documentaţia tehnică a arzătorului Observaţii 10.

Dacă în cazul nepornirii arzătorului. ! Apăsaţi tasta de depanare (deparazitare) a arzătorului (vezi instrucţiunile de utilizare ale arzătorului). puteţi consulta informaţiie necesare privind depanarea arzătorului în documentaţia tehnică a arzătorului respectiv.de . Dacă arzătorul nu porneşte nici după trei încercări.heiztechnik. tasta de depanare (deparazitare) se apasă consecutiv de mai mult de trei ori. ! Nu încercaţi să remediaţi deranjamentul prin apăsarea de mai mult de trei ori consecutiv a tastei de depanare (deparazitare).buderus.15 Remedierea deranjamentelor arzătorului 15 Remedierea deranjamentelor arzătorului Deranjamentele instalaţiei de încălzire sunt afişate pe dispay-ul aparatului de reglare. transformatorul de aprindere al arzătorului poate fi deteriorat. Modificări sub rezerva îmbunătăţirilor tehnice! 64 64 Instrucţiuni de montaj şi întreţinere Cazan special pe motorină / gaz Logano GE515 • Ediţia 06/2001 Buderus Heiztechnik GmbH • http://www. PERICOL DE DETERIORARE A INSTALAŢIEI ATENŢIE prin apăsarea prea des repetată a tastei de depanare (deparazitare). Suplimentar. informaţii detaliate privind mesajele de deranjamente găsiţi în instrucţiunile de service ale aparatului de reglare respectiv. deranjamentul arzătorului este semnalizat printr-un bec de avarie pe arzător.

. . . . . . . 9 S Set ajutător de montaj . . . 48 M Manta . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 Volum de gaz . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 Greutate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 Descriere produs . . .5 . . . . . . . . . . . . 9 Lungime totală cazan . . . . . . 5 Contract de inspecţie Contract de întreţinere (orientat spre necesităţi) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 Plăci de dirijare a gazelor fierbinţi . . . . . . . . . . . . . . . . . 49 Apă de umplere . . . . . . . . . . . . . . . 18 Elemenţi de cazan . . . . . . . . . . 5 T Teacă de imersie . . . .de 65 . . . . . . . . . 26 Temperatura gazelor de evacuare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37 Transport . . . 10 Putere termică în focar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 Temperatură tur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 . . . . . . . . 14 Presiune de refulare (tiraj) . . . . . . . . . . . . . 21 Element posterior . . 41 Plăci de blocare a gazelor fierbinţi . . . . . . . . . . . 8 Diametru focar . . . . 26 Ţeavă de evacuare gaze de ardere . . . . 9 Modificări sub rezerva îmbunătăţirilor tehnice! 65 Instrucţiuni de montaj şi întreţinere Cazan special pe motorină / gaz Logano GE515 • Ediţia 06/2001 Buderus Heiztechnik GmbH • http://www. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 Ţ Ţeavă de alimentare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 P Perii de curăţare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .buderus. . . . . . . . . . . . . . 9 Debit masic . . . 55 Condiţii de utilizare cazan . . 55 Conţinut CO2 . . . . 9 Lungime focar . . . . . . . . . . 25 C Capac gură de curăţare . . . . . 14 Presă de niplare cazan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 Presiune dinamică gaze de ardere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 Volum apă cazan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 F Flanşă de racordare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9. . . . . . 9 V Verificare la etanşeitate . . . . . . . . . . . . . 9 L Lungime bloc cazan . . . . . . .Index 16 16 Index A Adâncime uşă arzător . . . . . . . . . . 12 E Element intermediar . . . 38 Mărime cazan . . . . 18 Colector gaze de evacuare Combustibil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 I Isolaţie termică . . . . . . . . . . . 9 Putere termică nominală . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 B Bloc de cazan . 57 Piese manta perete posterior . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43 G Gabarit . . . . 32 Presă de niplare . . . . . .8 Apă de completare . . 10 Termoizolaţia elementului posterior . . . 5 D Date tehnice . . . . . . . . . . 10 Suprapresiune de lucru maximă . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 Aparat de reglare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 R Regulator de temperatură . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 Suprapresiune de lucru . . . . . . . . . .heiztechnik. . . . . . . 49 Arzător . . . . . . . . . . 5. . .

Instrucþiuni de utilizare Cazulul special pe motorinã / gaz Logano GE515 .

Conformitatea a fost dovedită. Documentele corespunzătoare precum şi Declaraţia de conformitate în original sunt păstrate la producător. Specialistul Dvs. O copie a Declaraţiei de conformitate se găseşte în instrucţiunile de montaj şi întreţinere.Prefaţă Aparatul corespunde cerinţelor fundametale ale normelor şi directivelor aplicabile. funcţionarea şi caracteristicile tehnice pot prezenta abateri minore. INDICAŢIE PENTRU UTILIZATOR Dacă doriţi să folosiţi pentru instalaţie un alt tip de combustibil. Actualizarea documentaţiei Petru propuneri de îmbunătăţire sau în cazul unor nereguli constatate. ilustraţiile. PERICOL DE DETERIORARE A INSTALAŢIEI ATENŢ IE! prin utilizarea de combustibil necorespunzător. vă rugăm să ne contactaţi. atunci vă recomadăm să cereţi sfatul specialistului Dvs. va completa în tabelul de mai jos.de . Cu privire la aceste instrucţiuni Prezentele instrucţiuni conţin informaţii importante pentru exploatarea şi întreţinerea sigură şi corectă a cazulului special pe motorină / gaz Logano GE515. Combustibilul corect Pentru o funcţionare ireproşabilă înstalaţia tebuie alimentată cu combustibilul corespunzător. Utilizaţi acest combustibil: Ştampila/Semnătura/Data Sub rezerva modificărilor tehnice! Datorită perfecţionărilor permanente. Modificări sub rezerva îmbunătăţirilor tehnice! 2 68 Instrucţiuni de utilizare Cazan special pe motorină / gaz Logano GE515 • Ediţia 11/2001 Buderus Heiztechnik GmbH • http://www.buderus. la punerea în funcţiune. cu ce fel de combustibil trebuie să fie alimentată instalaţia Dvs. ! Utilizaţi pentru instalaţia Dvs.heiztechnik. exclusiv combustibilul indicat.

. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 Verificarea şi corectarea presiunii apei. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 Pregătirea instalaţiei pentru punerea în funcţiune . . . . . . . . . . . . . . 76 5. . . . . . . . .. .75 4.75 5 Scoaterea instalaţiei din funcţiune . .. . . . . . . . . . . .76 6 7 Înlăturarea deranjamentelor arzătorului Întreţinerea instalaţiei . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 Scoaterea din funcţiune a instalaţiei în caz de urgenţă . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .77 . . . . . . . . .78 7. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .79 Modificări sub rezerva îmbunătăţirilor tehnice! 69 Instrucţiuni de utilizare Cazan special pe motorină / gaz Logano GE515 • Ediţia 11/2001 Buderus Heiztechnik GmbH • http://www. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . .2 Proprietăţile apei . .3 Respectaţi aceste indicaţii de siguranţă . .1 Clasificarea apei . . . .70 1. . . . . . . . . . . . . . . . .76 5. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 De ce este importantă o întreţinere regulată? . . . . . . . . . . . .heiztechnik. . . . . .70 1. . . . .70 2 3 Descrierea produsului . . . . . . . .Cuprins 1 Pentru siguranţa Dvs . . .2 Punerea în funcţiune a aparatului de reglare şi a arzătorului .1 Destinaţia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 Scoaterea din funcţiune a aparatului de reglare şi a arzătorului . . . . . . . . . . . . . . .75 4. . . . . . . . . . . . . .73 Utilizaţi apă corespunzătoare pentru umplere şi pentru completare 3. . . . . . . . . . . . . . .78 7. . . . . . . . . . . . . . . . .74 4 Punerea în funcţiune a instalaţiei . . . .de 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .buderus. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .73 3. .2 Structura indicaţiilor . . . .. . . . . . . . .72 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . .70 1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . .

La aceste cazane îşi găsesc utilizarea sistemele de reglare ale seriei 4000. Printr-o deservire necorespunzătoare a Logano GE515 pot apare pagube materiale. ! Nu aprindeţi foc! Nu fumaţi! Nu folosiţi bricheta! ! Evitaţi producerea de scântei! Nu acţionaţi întrerupătoare electrice. ! Instalaţia de încălzire se va monta numai de către un specialist în instalaţii de încălzire. Modificări sub rezerva îmbunătăţirilor tehnice! 4 70 Instrucţiuni de utilizare Cazan special pe motorină / gaz Logano GE515 • Ediţia 11/2001 Buderus Heiztechnik GmbH • http://www. fără aplicarea de măsuri pe prevenire suficiente. ! Lăsaţi-vă instruiţi în detaliu privind deservirea instalaţiei de către firma specializată în instalaţii de încălzire. Pot fi utilizate toate arzătoarele pe motorină respectiv pe gaz verificate după EN 267 sau EN 676. Pentru o exploatare sigură. economică şi ecologică a instalaţiei. părăsiţi imediat zona periculoasă! 1. La miros de gaz există pericol de explozie.1 Destinaţia Cazanul special pe motorină / gaz Logano GE515 a fost conceput pentru încălzirea apei ca agent termic. ! Exploataţi cazanul de încălzite numai conform destinaţiei sale şi într-o stare tehnică ireproşabilă. PERICOL DE ACCIDENTARE/ DE DETERIORARE A INSTALAŢIEI ATENŢ IE! AVERTIZARE! Indică o situaţie periculoasă potenţial. INDICAŢIE PENTRU UTILIZATOR Aici primiţi sfaturi practice pentru un reglaj şi o exploatare optimă a echipamentului cât şi alte informaţii folositoare. nu folosiţi telefonul. PERICOL DE MOARTE prin explozia gazelor inflamabile. S-a pus un accent deosebit pe un mod de deservire prietenos.heiztechnik. poate conduce la răniri grave sau poate provoca chiar moartea. ! Citiţi cu atenţie instrucţiunile de utilizare. dacă domeniul de lucru ale acestora coincide cu datele tehnice ale cazanului.1 Pentru siguranţa Dvs 1 Pentru siguranţa Dvs 1.3 Respectaţi aceste indicaţii de siguranţă Cazanul special pe motorină / gaz Logano GE515 este construit şi produs după cele mai noi cunoştinţe tehnologice şi reguli privind siguranţa în funcţionare.2 Structura indicaţiilor Se deosebesc două trepte de pericole care sunt indicate prin cuvinte de atenţionare: PERICOL DE MOARTE Indică un pericol care este posibil fie generat de un produs şi care. AVERTIZARE! 1.buderus. care poate conduce la răniri medii sau uşoare sau la pagube materiale.de . dar nu sunaţi! ! Părăsiţi clădirea! ! Anunţaţi telefonic întreprinderea furnizoare de gaz din afara clădirii! ! Alarmaţi eventual poliţia sau pompierii! ! În cazul scăpărilor de gaz perceptibile cu auzul. stechere sau soneria! ! Închideţi robinetul principal de gaz! ! Deschideţi ferestrele şi uşile! ! Avertizaţi locatarii. vă recomandăm să respectaţi indicaţiile de siguranţă şi instrucţiunile de utilizare.

AVERTIZARE! Insuficienţa de aer de combustie poate conduce la emanaţii de gaz periculoase. ! Dispuneţi inspectarea. PERICOL DE DETERIORARE A INSTALAŢIEI AVERTIZARE! ATENŢ IE! prin neefectuarea sau efectuarea necorespunzătoare a curăţării şi întreţinerii. vopsele. AVERTIZARE! 1 1. racordul de energie electrică.3. PERICOL DE INCENDIU datorită materialelor sau lichidelor inflamabile.1 Amplasarea PERICOL DE MOARTE prin otrăvire.heiztechnik. ! Aveţi în vedere ca încăperea cazanului să fie protejată de îngheţ. în spay-uri. ATENŢ IE! ! Nu utilizaţi niciodată detergenţi cu conţinut de clor şi hidrocarburi halogenate (de ex. ! Aveţi în vedere ca lucrările la instalaţia de gaz să fie executate de o firmă specializată. curăţarea şi întreţinerea instalaţiei o dată pe an. DETERIORĂRI ALE CAZANULUI prin aer de combustie impurificat.Pentru siguranţa Dvs 1. ! Evitaţi impurificarea aerului de combustie cu praf. prima punere în funcţiune. ! Nu este permisă funcţionarea cazanului dacă nu remediaţi neîntârziat această stare. Modificări sub rezerva îmbunătăţirilor tehnice! 71 Instrucţiuni de utilizare Cazan special pe motorină / gaz Logano GE515 • Ediţia 11/2001 Buderus Heiztechnik GmbH • http://www.2 Executarea de lucrări la instalaţie PERICOL DE MOARTE prin explozia de gaze inflamabile. ! Aveţi în vedere ca montajul. ! Nu depozitaţi materiale sau lichide inflamabile în vecinătatea nemijlocită a cazanului. racordurile de gaz.buderus.de 5 . adezivi). de către o firmă specializată. motorină şi de evacuare a gazelor de ardere. întreţinerea şi menţinerea în funcţiune să fie executate de către o firmă specializată. diluanţi şi detergenţi. ! Recomadăm încheierea unui contract pentru o inspecţie anuală şi o întreţinere în funcţie de necesităţi.3. ! Nu uscaţi rufe în încăperea centralei termice. concesionară. PERICOL DE DETERIORARE A INSTALAŢIEI ATENŢ IE! prin îngheţ. ! Aveţi în vedere ca deschiderile pentru accesul aerului şi pentru ventilaţie să nu fie micşorate sau obturate.

izolaţia termică (Fig. 1. 3: Blocul cazanului Poz. 4) Aparatul de reglare serveşte la supravegherea şi comandarea tuturor componentelor electrice ale cazanului special pe motorină / gaz Logano GE515. Poz. 3 2 1 Fig.2 Descrierea produsului 2 Descrierea produsului 4 1 Componentele principale ale cazanului special pe motorină / gaz Logano GE515 ie sunt: – Blocul cazanului (Fig. Blocul cazanului transferă căldura produsă de arzătzor agentului termic. 1 şi Fig. Poz. Mantaua cazanului şi izolaţia termică împiedică pierderea de energie.heiztechnik.buderus.de . – Aparatul de reglare (Fig. – Mantaua cazanului (îmbrăcămintea. 1. 3). 2: Izolaţia termică Poz. Poz. Fig. 2). 2 Cazan special pe motorină / gaz Logano GE515 Poz. 1 Cazan special pe motorină / gaz Logano GE515 Poz. 1: Mantaua cazanului (îmbrăcămintea) Modificări sub rezerva îmbunătăţirilor tehnice! 6 72 Instrucţiuni de utilizare Cazan special pe motorină / gaz Logano GE515 • Ediţia 11/2001 Buderus Heiztechnik GmbH • http://www. 1: Mantaua cazanului (îmbrăcămintea) Poz. 2. 1). 4: Aparatul de reglare 1 1 1 Fig. Poz. 1.

– Apa pentru completare: este apa cu care se completează apa din instalaţie după o eventuală pierdere de apă. Respectaţi cerinţele de bază specifice instalaţiei cu privire la proprietăţile apei. se foloseşte apă ca agent termic. În funcţie de scopul pentru care este folosită. apa poartă denumiri diferenţiate.heiztechnik.Utilizaţi apă corespunzătoare pentru umplere şi pentru completare 3 3 Utilizaţi apă corespunzătoare pentru umplere şi pentru completare Acest capitol vă oferă informaţii generale privind clasificarea apei în instalaţia Dvs. descrise în Capitol 3. – Apa de încălzire (agentul termic): este apa care se găseşte în instalaţia Dvs.2 "Proprietăţile apei". – Apa pentru umplere: este apa cu care se umple instalaţia înainte de prima punere în funcţiune.1 Clasificarea apei În instalaţia Dvs. 3.buderus. Modificări sub rezerva îmbunătăţirilor tehnice! 73 Instrucţiuni de utilizare Cazan special pe motorină / gaz Logano GE515 • Ediţia 11/2001 Buderus Heiztechnik GmbH • http://www.de 7 .

3
3.2

Utilizaţi apă corespunzătoare pentru umplere şi pentru completare
Proprietăţile apei

Orice apă conţine substanţe, cum este de ex. Ca (HCO3)2 (carbonat acid de calciu), care pot influenţa funcţia instalaţiei Dvs. de încălzire. Acesta poate conduce la coroziune, formare de piatră sau depuneri. Pentru ca instalaţia Dvs. de încălzire să funcţioneze cât mai mult timp economic şi în siguranţă precum şi cu economie de energie, recomandăm verificarea proprietăţilor apei de umplere şi de completare respectiv prepararea acesteia. PERICOL DE DETERIORARE A INSTALAŢIEI
ATENŢ IE!

prin coroziune sau depunere de piatră cauzată de apa de umplere şi de completare, care nu corespunde cerinţelor specifice ale instalaţiei. ! Cereţi informaţii de la specialistul pentru instalaţii de încălzire sau de la furnizorul Dvs. oficial de apă privind concentraţia de Ca (HCO3)2 (carbonat acid de calciu) din zona Dvs. ! Dacă apa de unplere şi de completare nu corespunde cerinţelor specifice ale instalaţiei, atunci aceasta trebuie preparată. În acest caz adresaţi-vă specialistului pentru instalaţii de încălzire.

Pentru utilizarea şi prepararea corectă a apei de umplere respectiv de completare trebuie să respectaţi neapărat tabelul următor. Tabelul este un extras din fişa tehnică K8 "Prepararea apei pentru instalaţiile de încălzire cu apă caldă" cuprinsă în catalogul comercial Buderus.
Puterea totală a cazanului în kW 100 < Q ≤ 350 350 < Q ≤ 1000 100 < Q ≤ 350 350 < Q ≤ 1000 Tab. 1 Concentraţia de Ca (HCO3)2 în mol/m³ ≤ 2,0 ≤ 1,5 > 2,0 > 1,5 Cantitatea maximă de apă de umplere şi de completare Vmax în m³ Vmax = de 3 ori volumul instalaţiei Q ( kW ) V max = 0, 0313 ⋅ -----------------------------------------------mol Ca ( HCO 3 ) 2  -------- 3 m Valoare pH agent termic 8,2–9,5

8,2–9,5

Cerinţe privind apa de umplere, completare şi agentul termic

Modificări sub rezerva îmbunătăţirilor tehnice!

8

74 Instrucţiuni de utilizare Cazan special pe motorină / gaz Logano GE515 • Ediţia 11/2001

Buderus Heiztechnik GmbH • http://www.heiztechnik.buderus.de

Punerea în funcţiune a instalaţiei

4

4

Punerea în funcţiune a instalaţiei

Acest capitol vă prezintă cum pregătiţi instalaţia pentru punerea în funcţiune precum şi cum puteţi pune în funcţiune aparatul de reglare şi arzătorul.

4.1

Pregătirea instalaţiei pentru punerea în funcţiune

Pentru ca instalaţia să poată fi pusă în funcţiune, trebuie să verificaţi următoarele: ! presiunea apei în instalaţie (vezi capitolul 7.2 "Verificarea şi corectarea presiunii apei", pagina 13), ! dacă ventilul principal de admisie al combustibilului este deschis, ! dacă este cuplat întrerupătorul de avarie a instalaţiei de încălzire. Solicitaţi specialistului pentru instalaţii de încălzire să vă arate unde se află ventilul de umplere în sistemul de conducte (retur) al instalaţiei Dvs.

4.2

Punerea în funcţiune a aparatului de reglare şi a arzătorului

Puneţi în funcţiune cazanul prin intermediul aparatului de reglare (aici, spre exemplificare, figura 3: aparatul de reglare seria 4000). Odată cu punerea în funcţiune a aparatului de reglare se pune automat în funcţiune şi arzătorul. Arzătorul poate fi pornit în continuare de aparatul de reglare. Pentru informaţii supimentare în legătură cu acestea, consultaţi instrucţiunile de utilizare ale aparatelor de reglare sau ale arzătoarelor respective. ! Comutaţi regulatorul de temperaură al agentului termic (Fig. 3, Poz. 1) pe "AUT". ! Comutaţi întrerupătorul (Fig. 3, Poz. 2) în poziţia "I" (pornit). INDICAŢIE PENTRU UTILIZATOR ! Respectaţi instrucţiunile de utilizare ale aparatului de reglare. 1 2

Fig. 3

Aparat de reglare (aici de ex.: Logamatic 4000)

Poz. 1: Regulator temperatură agent termic Poz. 2: Comutator de funcţionare

Modificări sub rezerva îmbunătăţirilor tehnice!

75 Instrucţiuni de utilizare Cazan special pe motorină / gaz Logano GE515 • Ediţia 11/2001

Buderus Heiztechnik GmbH • http://www.heiztechnik.buderus.de

9

5

Scoaterea instalaţiei din funcţiune

5

Scoaterea instalaţiei din funcţiune
5.2 Scoaterea din funcţiune a instalaţiei în caz de urgenţă
INDICAŢIE PENTRU UTILIZATOR ! Deconectaţi instalaţia numai în caz de urgenţă prin intermediul siguranţei încăperii centralei termice sau a comutatorului de avarie. În alte cazuri de pericol, închideţi imediat ventilul princpal de admisie a combustibilului şi scoateţi instalaţia de sub tensiune cu ajutorul siguranţei încăperii centralei termice sau a comutatorului de avarie (vezi capitolul 1.3 "Respectaţi aceste indicaţii de siguranţă", pagina 4).

Acest capitol vă prezintă cum puteţi scoate din funcţiune cazanul, aparatul de reglare şi arzătorul. În continuare se prezintă cum puteţi deconecta instalaţia în caz de urgenţă. PERICOL DE DETERIORARE A INSTALAŢIEI
ATENŢ IE!

prin îngheţ. Instalaţia poate îngheţa pe ger, dacă nu este în funcţiune, de ex. deconectare datorită unei situaţii de avarie. ! Protejaţi instalaţia în caz de pericol de îngheţ. ! Goliţi agentul termic prin punctul cel mai de jos al instalaţiei cu ajutorul robinetului KFE (robinet de umplere şi golire al cazanului). Ventilul de aerisire din punctul cel mai înalt al instalaţiei trebuie să fie deschis în această situaţie.

! Închideţi robinetul principal de admisie al combustibilului.

5.1

Scoaterea din funcţiune a aparatului de reglare şi a arzătorului

Scoateţi din funcţiune cazanul prin intermediul aparatului de reglare (aici, de exemplu figura 3: aparat de reglare din seria 4000). Prin scoaterea din funcţiune a aparatului de reglare, arzătorul va fi deconectat simultan, automat. ! Comutaţi întrerupătorul (Fig. 3, Poz. 1) în poziţia "0" (oprit). INDICAŢIE PENTRU UTILIZATOR Pentru informaţii suplimentare în legătură cu acestea, consultaţi instrucţiunile de utilizare ale aparatelor de reglare sau ale arzătoarelor respective.

Modificări sub rezerva îmbunătăţirilor tehnice!

10

76 Instrucţiuni de utilizare Cazan special pe motorină / gaz Logano GE515 • Ediţia 11/2001

Buderus Heiztechnik GmbH • http://www.heiztechnik.buderus.de

pentru a fi protejată de pericolul de îngheţ. deranjamentul arzătorului este semnalizat printr-un bec (semnal luminos) pe arzător. transformatorul de aprindere al arzătorului se poate deteriora. PERICOL DE DETERIORARE A INSTALAŢIEI ATENŢ IE! prin apăsarea prea des repetată a tastei de depanare (deparazitare). dacă nu este în funcţiune. PERICOL DE DETERIORARE A INSTALAŢIEI ATENŢ IE! prin îngheţ.heiztechnik. tasta de depanare (deparazitare) se apasă consecutiv de mai mult de trei ori. Instalaţia poate îngheţa pe ger. informaţii detaliate privind mesajele de deranjamente găsiţi în instrucţiunile de service ale aparatului de reglare respectiv. Suplimentar. atunci agentul termic trebuie golit prin punctul cel mai de jos al instalaţiei cu ajutorul robinetului KFE (robinet de umplere şi golire al cazanului). Modificări sub rezerva îmbunătăţirilor tehnice! 77 Instrucţiuni de utilizare Cazan special pe motorină / gaz Logano GE515 • Ediţia 11/2001 Buderus Heiztechnik GmbH • http://www. ! Dacă. deconectare datorită unei situaţii de avarie. Dacă arzătorul nu porneşte nici după trei încercări.Înlăturarea deranjamentelor arzătorului 6 6 Înlăturarea deranjamentelor arzătorului Deranjamentele instalaţiei de încălzire sunt afişate pe display-ul aparatului de reglare. datorită unei deconectări de avarie instalaţia urmează să fie menţinută scoasă din funcţiune câteva zile. ! Apăsaţi tasta de depanare (deparazitare) a arzătorului (vezi instrucţiunile de utilizare ale arzătorului). puteţi consulta informaţiie necesare privind depanarea arzătorului în documentaţia tehnică a arzătorului respectiv. de ex.buderus. Dacă în cazul nepornirii arzătorului. ! Nu încercaţi să remediaţi deranjamentul prin apăsarea de mai mult de trei ori a tastei de depanare (deparazitare).de 11 .

buderus. 7.de .heiztechnik. ! Recomandăm încheierea unui contract pentru o verificare anuală şi întreţinere în funcţie de necesităţi.1 De ce este importantă o întreţinere regulată? Întreţinerea regulată a instalaţiei trebuie efectuată din următoarele motive: – pentru obţinerea unui randament ridicat şi funcţionarea economică a instalaţiei (consum redus de combustibil). Modificări sub rezerva îmbunătăţirilor tehnice! 12 78 Instrucţiuni de utilizare Cazan special pe motorină / gaz Logano GE515 • Ediţia 11/2001 Buderus Heiztechnik GmbH • http://www.7 Întreţinerea instalaţiei 7 Întreţinerea instalaţiei În acest capitol este explicată importanţa întreţinerii regulate a instalaţiei Dvs. ! Instalaţia trebuie inspectată. PERICOL DE DETERIORARE A INSTALAŢIEI ATENŢ IE! datorită lipsei sau efectuării necorespunzătoare a curăţării şi întreţinerii. curăţată şi intreţinută o dată pe an de către un specialist pentru instalaţii de încălzire. – pentru menţinerea la un nivel ridicat a arderii ecologice. – pentru atingerea unei siguranţe ridicate în funcţionare. În continuare se arată cum puteţi controla şi corecta singur presiunea apei din instalaţie.

buderus.. INDICAŢIE PENTRU UTILIZATOR În cazul degajării de gaze din apa de umplere sau de completare. în cazul instalaţiilor nou umplute. Astfel. Dacă trebuie să completaţi prea des apa în instalaţie atunci. ! Informaţi specialistul pentru instalaţii de încălzire dacă trebuie să completaţi des agentul termic. PERICOL DE DETERIORARE A INSTALAŢIEI ATENŢ IE! prin completări prea dese cu apă. în instalaţie trebuie să se găsească o cantitate suficientă de apă.heiztechnik. pagina 7). dacă este cazul. Dacă presiunea apei în instalaţie este prea mică. – Dacă volumul agentului termic se stabilizează. Modificări sub rezerva îmbunătăţirilor tehnice! 79 Instrucţiuni de utilizare Cazan special pe motorină / gaz Logano GE515 • Ediţia 11/2001 Buderus Heiztechnik GmbH • http://www.1 Când trebuie verificată presiunea în instalaţie? – Volumul apei de umplere sau de completare scade mult în primele zile deoarece se degajă puternic gaze. presiunea apei trebuie controlată o dată pe lună. atunci trebuie completată apa din instalaţie (vezi capitolul 3 "Utilizaţi apă corespunzătoare pentru umplere şi pentru completare". completaţi apa din instalaţie. 7.de 13 .2 Verificarea şi corectarea presiunii apei 7 Pentru asigurarea funcţionării instalaţiei Dvs. în instalaţie se pot forma perne de aer.2.Întreţinerea instalaţiei 7. ! Aerisiţi instalaţia de încălzire prin intermediul radiatoarelor şi. instalaţia poate fi deteriorată prin coroziune sau formare de piatră. presiunea agentului termic se măsoară la început zilnic apoi în intervale de timp din ce în ce mai mari. în funcţie de proprietăţile apei.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful