TEST nr.

1 - LICEU

1. Serviciile de urgenţă profesioniste sunt constituite ca: a) Servicii publice deconcentrate; b) Servicii publice descentralizate; c) Servicii publice independente. 2. Serviciile de urgenţă profesioniste funcţionează ca: a) Structuri în domeniul managementului situaţiilor de urgenţă; b) Inspectorate cu personalitate juridică în subordinea Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă; c) Unităţi militare independente. 3. Şeful inspectoratului judeţean pentru situaţii de urgenţă este ajutat de : a) Un prim adjunct şi un adjunct numiţi prin ordin al inspectorului general; b) Un prim adjunct şi un adjunct numiţi prin ordin de zi pe unitate; c) Cadre din comanda unităţii. 4. Adjunctul şefului inspectoratului conduce nemijlocit: a) centrul operaţional; b) structurile de suport logistic; c) inspecţia de prevenire. 5. Pentru identificarea şi evaluarea tipurilor de risc specifice zonei de competenţă, precum şi pentru stabilirea măsurilor din domeniul prevenirii şi intervenţiei, inspectoratul judeţean elaborează: a) Harta cu organizarea intervenţiei; b) Schema cu riscurile teritoriale din zona de competenţă; c) Planul de analiză şi acoperire a riscurilor. 6. In baza schemei cu riscurile teritoriale elaborate de inspectoratele judeţene pentru situaţii de urgenţă consiliile locale întocmesc şi aprobă: a) Planul de analiză şi acoperire a riscurilor în unităţile administrativ-teritoriale; b) Planul judeţean de apărare; c) Planul judeţean de înştiinţare-alarmare. 7. Personalul inspectoratului judeţean care are atribuţii de îndrumare şi control, precum şi cel de intervenţie este investit cu: a) Exerciţiul autorităţii publice; b) împuternicire de control; c) Legitimaţie de serviciu şi control. 8. Inspectoratul General pentru situaţii de urgenţă este: a) Organ de specialitate al administraţiei publice centrale, cu personalitate juridică; b) Structură de comandă şi intervenţie; c) Serviciu deconcentrat.

1

c) Doar pe timpul situaţiilor de urgenţă. b) Structuri specializate din cadrul serviciilor profesioniste pentru situaţii de urgenţă. b) Structuri de intervenţie. c) Şefii acestora. 12. c) Hotărâre de Guvern. Comitetele şi centrele operative pentru situaţii de urgenţă sunt: a) Organisme şi structuri abilitate în managementul situaţiilor de urgenţă. Centrele operative cu activitate permanentă sunt conduse nemijlocit de: a) Consiliul de conducere. Comitetul Naţional pentru situaţii de Urgenţă se constituie prin: a) Ordin al ministrului Administraţiei şi Internelor. se desfăşoară: 10. 14. 2 . b) Temporar. c) Cu activitate sezonieră. 11. Activitatea Centrului Naţional Operaţional a) Permanent. b) Ordin al primului ministru. c) Structuri specializate din cadrul serviciilor voluntare pentru situaţii de urgenţă.9. b) Cu activitate intermitentă. c) Structuri de prevenire şi intervenţie. 13. Centrele operative pentru situaţii de urgenţă sunt: a) Cu activitate permanentă şi cu activitate temporară. b) Comitetul de conducere. Comitetele pentru situaţii de urgenţă sunt: a) Organisme interinstituţionale de sprijin a managementului situaţiilor de urgenţă.

.1 Întrebare 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Răspuns a b a c b a a a a a Întrebare Răspuns 11 a 12 a 13 a 14 c 3 .LICEU GRILĂ DE CORECTARE TEST Nr.