ПРЕДМЕТ: српски језик ДАТУМ:__________ РАЗРЕД: IX број часа: 75

НАСТАВНА ОБЛАСТ: правопис
НАСТАВНА ЈЕДИНИЦА: Састављено и растављено писање ријечи
ТИП ЧАСА: обрада
НАСТАВНЕ МЕТОДЕ: МП, МРТ, МР-УР,СР
ЦИЉЕВИ: Ученик треба да правилно примјењује усвојене правописне норме.
ТОК ЧАСА
Упознавање ученика са наставном јединицом.
На табли:

Састављено и растављено писање ријечи

Писање ријечца уз остале врсте ријечи и писање приједлога уз остале врсте ријечи.

1.

Ријечца НЕ:
Спојено:
Уз именице: Са толиким незнањем и несигурношћу , он неће далеко догурати.
Уз придјеве: Тај необичан роман представља једно готово нестварно дјело.
Уз глаголске придјеве: Нераспаковане ствари још су лежале на столу.
Жутјело се неопало лишће.
Уз прилоге: То је нестручно урађено.
Уз замјенице: Нечији капут висио је на некаквој старој вјешалици у дну сале.
Уз неке глаголе: немати, нестати, недостајати; уз императив: немој; нећу, ниси, није
У осталим случајевима пише се одвојено:
Не може, не дај, не знам...

2.

Ријечце НИ и И
Спојено при грађењу одричних замјеница:
Нико, ништа, ничији, никакв; ико, ишта, ичији, икакав
При творби прилога:
Игдје, икад, икако, нигдје, никиад, никако
Одвојено:
У зависном падежу са приједлогом:
Јеси ли и са ким о томе разговарао?
Он то не би урадио ни за кога.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful