BAHASA MELAYU PEMAHAMAN

1. KATA NAMA AM KETERANGAN: Kata Nama Am ialah kata yang menamakan manusia, haiwan, tumbuh-tumbuhan, benda, tempat dan sebagainya secara am atau umum Kata Nama Am boleh terbina daripada kata dasar atau pun kata terbitan. Kata nama dasar ialah kata nama yang tidak mengalami proses pengimbuhan. Kata nama terbitan ialah kata nama yang terhasil akibat proses pengimbuhan pada sesuatu kata dasar. LATIHAN 1 : KATA NAMA AM Isi tempat kosong dengan perkataan yang paling sesuai. 1. __________ yang terletak di hujung kampung mengeluarkan hasil yang lumayan. A Kebun C Buah B Pokok D Tumbuhan Mak Lijah mengikat sebilah __________ pada galah itu untuk mengait jantung pisang. A tajak C parang B gunting D pisau Kerja sebagai seorang anggota __________ adalah untuk menangkap dan membawa penjenayah ke muka pengadilan. A tentera C rela B polis D kastam _________ handalan itu telah memecahkan rekod acara 100 meter yang bertahan selama lima tahun. A Orang C Atlet B Pasukan D pemain Kawasan itu akan dimajukan sebagai kawasan __________ yang baharu tidak lama lagi. A perumah C perumahan B rumah D berumah Seorang __________ ternama sedang bermain golf sambil berbincang urusan jual beli dengan rakan-rakannya. A pekerja C pegawai B peniaga D usahawan

2.

3.

4.

5.

6.

1

7.

Bapa saya pernah menjadi __________ sekolah di kampung ini. A ketuaan C mengetua B ketua D pengetua Banyak _________ gemar melawat tempat-tempat menarik di negara ini. A pelancung C pelancong B pendatang D pelawat Para pelajar sedang sibuk menghias __________ sekolah kerana majlis anugerah kecemerlangan akan diadakan lusa. A taman C kantin B dewan D kedai Pada zaman dahulu, banyak _________ datang ke Melaka untuk urusan perniagaan. A pengurus C penjual B penjaja D pedagang __________ yang dibonceng oleh abang tersadai di tepi jalan kerana kerosakan enjin. A Bas C Basikal B Kereta D Motosikal

8.

9.

10.

11.

Soalan 12 berdasarkan gambar 1

12.

Gambar 1 Kakak mencuba __________ yang baru dibeli oleh ibu. A subang C kerongsang B gelang D cincin Pemuda buta itu pandai mengayam _________ daripada buluh. A tikar C kotak B bakul D bekas Abang baru membeli sebuah __________ berjenama Sony. A jam C radio B komputer D gitar Saya dan Samy belajar di _________ yang sama sejak dari tahun satu hingga kini. A dewan C tadika B sekolah D balai

13.

14.

15.

2

16.

Adik saya menyertai pertandingan menulis __________ bagi kategori murid tujuh hingga sembilan tahun. A cerpen C skrip B cerita D novel __________ itu diminati kerana kelunakan suaranya apabila beliau mendendangkan lagu. A Penari C Penyair B Penyajak D Penyanyi Anggota rukun tetangga bertugas untuk menjaga __________ saya pada setiap malam. A pekan C kampung B negeri D negara

17.

18.

Soalan 19 berdasarkan gambar 2

Gambar 2 19. Di dalam tin kosong itu terdapat banyak __________ kerana air bertakung. A jejentik C lelabah B riang-riang D umang-umang Saya telah mengirim sepucuk __________ kepadanya untuk bertanya khabar. A kad C nota B kertas D surat 2. KATA NAMA KHAS KETERANGAN: Kata Nama Khas ialah kata yang merujuk kepada nama sesuatu benda yang khusus dan ejaannya berpangkalkan huruf besar. LATIHAN 2 : KATA NAMA KHAS Isi tempat kosong dengan perkataan yang paling sesuai. 1. Pemenang program realiti TV 10 telah menerima sebuah kereta ________ . A Sony C Gen 2 B Nokia D Dell 3

20.

2.

Kes pembunuhan berprofil tinggi itu telah diketuai oleh ________ . A Mejar Amran C Inspektor Haris B Hakim Saljit Singh D Peguam Bala Jam tangan berjenama ________ telah dihadiahi oleh Datuk Kamal kesayangannya. A Pilot C Darlie B Rolex D Satria kepada kepada anak

3.

4.

Pada hari minggu ayah membawa kami ke ________ untuk membeli belah. A Pasar Raya Tesco C Hotel Perdana B Stesen KLIA D Bangunan Petronas Khazanah purba negara banyak tersimpan di ________ . A Masjid Negara C Taman Negara B Zoo Negara D Muzium Negara Murid-murid menghadiahi guru-guru mereka pelbagai hadiah sempena sambutan ________ peringkat sekolah setiap tahun. A Hari Ibu C Hari Guru B Hari Bapa D Hari Pekerja Tunku Abdul Rahman telah dianugerahi gelaran ________ . A Bapa Keamanan C Bapa Pemodenan B Bapa Kemerdekaan D Bapa Perpaduan Negeri ________ juga dikenali sebagai Negeri Jelapang Padi Malaysia. A Johor C Kelantan B Pahang D Kedah Orang ramai telah berkunjung ke ________ untuk melihat gerhana matahari yang berlaku barubaru ini. A Bangunan KLCC C Planetarium Negara B Menara Kuala Lumpur D Pusat Dagangan Dunia Ramai pembesar negara hadir ke ________ untuk meraikan istiadat pertabalan Yang Dipertuan Agung. A Istana Negeri C Dewan Merdeka B Istana Negara D Bangunan Parlimen Hukuman gantung sampai mati telah dijatuhi oleh ________ kepada pengedar dadah itu. A Peguam Kamal C Perdana Menteri B Ketua Polis D Hakim Gopal Singam Pameran Pertunjukkan Akrobatik Maritim Antarabangsa ( LIMA ) telah diadakan di ________. A Pulau Pinang C Pulau Pangkor B Pulau Langkawi D Pulau Redang 4

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

18. 3. 15. Kata Ganti Nama Diri Ketiga – contohnya dia. A Pesta Ria C Pesta Tani B Pesta Air D Pesta Heboh Pasukan Brazil telah memenangi Kejohanan Bola Sepak ________ yang berlangsung di Jerman . 20. saudari. kami. baginda. A Bahasa Jiwa Bangsa C Cintai Bahasa B Budi Bahasa Budaya Kita D Sayangi Budi Bahasa Kita 14. engkau. A Tok Dalang C Hang Li Po B Tok Selampit D Hang Tuah Banyak rumah yang telah musnah akibat dilanda bencana ________ beberapa tahun yang lepas. saya. 2.13. A Pusat Sivik C Dewan Pleno B Pawagam Odeon D Taman Tasik ________ merupakan seorang pahlawan Melayu Melaka yang tersohor pada zaman dahulu. Kata ganti nama diri dibahagikan kepada 3 bahagian : 1. beta. beliau. Pesakit yang malang itu merayu orang ramai untuk mendapatkan derma bagi menjalani rawatan di ________ . anda. 5 . mereka. awak. 16. Kata Ganti Nama Diri Pertama – contohnya aku. saudara. A Sang Kancil C Sang Rangkak B Pak Belang D Pak Bedal Abang membawa kami ke ________ untuk menyaksikan tayangan filem hindustan. kita. hamba. 17. A Institut Aminuddin Baki C Institut Pengajian Tinggi B Institut Jantung Negara D Institut Perguruan Seekor lembu peliharaan Pak Mail telah mati dibaham oleh ________ ketika meragut rumput di hujung kampung. A Chikungunya C Tsunami B Malaria D Gerhana Negeri Sarawak menjadi tuan rumah ________ peringkat kebangsaan . patik. A Piala Emas C Piala Dunia B Piala Agung D Piala Thomas Kempen ________ sedang giat dijalankan untuk membentuk masyarakat penyayang. 19. 3. Kata Ganti Nama Diri Kedua – contohnya kamu. KATA GANTI NAMA DIRI KETERANGAN: Kata Nama Ganti Diri digunakan untuk menggantikan nama seseorang.

apakah hajat ________meminta ______ datang menghadap?” sembah Bendahara Tun Perak A baginda … tuanku … hamba C tuanku … beta … patik B beta … baginda … hamba D tuanku … tuanku … patik 5. A kami C mereka B awak D kamu 10. A awak … mereka C aku … kita B engkau … beliau D kita … dia 4.” kata ketua pasukan kepada sahabatnya. A kita C mereka B awak D kami 6 . Pen ini________hadiahkan kepada__________.” kata Ali kepada kawankawannya. Amin bermain bola sepak di padang. “Perbuatan ________memang tidak ________gemari.” kata Adnan kepada budak-budak itu. A Mereka C Kami B Dia D Engkau 9. A beta…hamba C yang mulia…beta B baginda…hamba D tuanku…patik 2._______mesti berlatih bersungguh-sungguh jika ingin menentang_________. A anda … dia C kita … beliau B kamu … ku D awak … saya 7. A nya … awak C aku … kami B kita … anda D ku … mu 8.” kata Ani kepada Ayu. ________bermain bersama rakannya. “Pukul berapa________akan sampai di rumah?” tanya Puan Aini kepada Taha.LATIHAN 3 : KATA GANTI NAMA DIRI Isi tempat kosong dengan perkataan yang paling sesuai.“Ampun__________. A awak… mereka C Kita … mereka B Anda … aku D Awak … saya 3. _______ bertiga telah diarahkan oleh________membersihkan taman mini ini. A Kami … awak C Mereka … beliau B Beta … dia D Mu … kami 6.”Masalah itu patut______selesaikan supaya____________tidak merajuk lagi. “Ampun _______. 1. bolehkah _____mengiringi mereka ke sana?” tanya Tuah kepada Sultan Mahmud Shah. Kami berikrar akan melakukan apa sahaja yang ________suruh.

Sultan Muzaffar telah mangkat. nya D Saya.” rintih kumpulan pelancong itu sambil menunjuk ke arah perompak yang melarikan diri. Jenazah_________akan dimakamkan di kawasan makam diraja. Murid-murid di dalam kelas itu mengutamakan kebersihan. A Hamba. mereka B Kita. Ibu bapa _______ meninggal dunia setahun yang lalu. dia 16.“________ telah dirompak oleh ________. _________ ingin belajar dalam suasana yang ceria.Aini dan keluarga _______ telah berpindah ke Kuantan sejak dua tahun yang lalu.” kata lelaki itu sambil menunjuk ke arah Ah Hong. A kita C saudara B kami D ianya 20. A kami C kita B mereka D nya 17. dia C Kami. A nya C mereka B dia D beliau 18.11. Ayah Amin sakit.Sami ialah anak angkat Encik Siva. A beliau C dia B baginda D nya 12. bukan saya. A Baginda C Beta B Aku D Hamba 14. A Mereka C Kita B Kalian D Kamu 15.Kepulangan ________ sekeluarga dari Mekah telah disambut oleh sanak-saudara dan penduduk kampung.Perdana Menteri telah sembuh selepas ________ diberi rawatan di hospital. A ia C nya B kami D dia 19. Kami sudah melawat _______ di hospital semalam.“________ yang melakukan kesalahan. A Saya C Dia B Kami D Mereka 13. A dia C kalian B baginda D beliau 7 . ________ akan berangkat ke balai persidangan tidak lama lagi.

________ harga sekilogram buah duku ini ? A Di manakah C Bilakah B Berapakah D Adakah 6. “ Boleh saya tahu. yang datang semalam itu _______ ? ” tanya Rizal kepada Suzi.” Kata Cikgu Ani kepada Ayu. benda dan tempat Contoh : apa. A bila C siapa B apa D mana 2. Kata ganti nama Tanya digunakan untuk membentuk ayat-ayat.4. ________pesanan cik ? A bilakah C apakah B adakah D di manakah 7. saya nak tengok _______ yang ada di dalamnya. _______ kamu akan bertolak ke London ? A Bilakah C Siapakah B Berapakah D Di manakah 8. binatang. 1. _______ caranya kamu mendapat keputusan yang cemerlang dalam peperiksaan ? A Bilakah C Berapakah B Siapakah D Bagaimanakah 8 . KATA GANTI NAMA TANYA KETERANGAN: 1. siapa LATIHAN 4 : KATA GANTI NAMA PERTANYA Pilih ayat yang menggunakan kata ganti nama pertanyaan yang betul. mana . A Bilakah C Di manakah B Siapakah D Bagaimanakah 4. 2. Selamat pagi. A bila C siapa B apa D berapa 3. “ Tolong buka beg . Kata ganti nama Tanya digunakan untuk menanyakan manusia. ________ kamu tidak datang ke kelas tambahan semalam ? A Bagaimanakah C Berapakah B Mengapakah D Bilakah 5. “________ Pak Adib dan isterinya akan berangkat ke Mekah ? ” tanya Haji Sudin kepada isterinya.

Adik-beradik awak _____ orang? A apa C siapa C berapa D bagaimana 9 . Yang duduk di hadapan guru besar itu _____? A apa C bila B berapa D siapa 20.Amin ?”tanya ibu. Beg yang kamu beli itu untuk ______? A berapa C siapa B mana D apa 13.9. Tuan punya kereta berwarna putih itu ______ ? A siapa C apa B mana D berapa 11. Lelaki yang datang ke rumah kamu semalam _____? A apa C siapa B mana D mengapa 18. Harga buku yang kamu beli itu _____ ? A mana C kenapa B berapa D bagaimana 12. A Apa C siapa B Bila D Mengapa 14. Cara untuk menenun kain songket _____? A bagaimana C berapa B mengapa D siapa 17. Perasmi sukan tahunan sekolah kamu _____? A berapa C apa B siapa D bila 19. Pada hari ______kah kamu akan pulang ke Negeri Sembilan? A bila C apa B mana D berapa 15. Yang ______kah baju yang sesuai dipakai untuk majlis di istana nanti? A bagaimana C siapa B mana D apa 16. Bilangan pelajar yang dipilih menyertai pertandingan lukisan itu ______? A bila C siapa B apa D berapa 10. “______ lagi yang tidak kena .

Peristiwa ______________ masih segar dalam ingatan Pak Abu. Sini – tempat yang dekat Situ – tempat yang agak jauh tetapi tidak sejauh sana dan tempat ini masih kelihatan. Kata Ganti Nama Tempat dan Tunjuk KETERANGAN: Kata Ganti Nama Tempat Digunakan untuk mengganti nama tempat. “Wakil rakyat itu akan datang ke _______________ sebentar lagi. A apa – apa C mana – mana B bila – bila D siapa – siapa 5. 1. Kata ganti nama tunjuk Kata Ganti Nama Tunjuk Digunakan untuk menunjukkan manusia.5. Itu – menunjukkan sesuatu yang jauh. Para tetamu diminta duduk di ________________ tempat yang masih kosong. Suria tidak ke _______________ sepanjang cuti persekolahan yang lalu. Ulang tahun kemerdekaan Negara kita pada kali _____________ jatuh pada hari Jumaat. “ Mesin basuh yang baru tiba itu ___________?” tanya Fatin kepada jurujual itu. A itu C sana B ini D sini 4. A mana – mana C apa – apa B mana D sesiapa 10 . benda dan tempat Terdapat dua jenis kata ganti nama tunjuk iaitu: Ini – menunjukkan sesuatu yang dekat. A ini C sini B itu D situ 3. A sana C sini B ini D itu 6. A mana C ini B apa D siapa 2.” kata ketua kampung kepada pemuda di sebelahnya. Terdapat tiga jenis kata ganti nama tempat iaitu: Sana – tempat yang jauh dan tidak kelihatan. LATIHAN 5 : KATA GANTI NAMA TEMPAT DAN TUNJUK Isi tempat kosong dengan perkataan yang paling sesuai. haiwan.

“Awak berasal dari ______________?” tanya Umar kepada jiran barunya. Ketuhar ________________ lah yang dimenangi oleh Mak Teh secara percuma semasa acara cabutan nombor bertuah yang diadakan di Pasar Raya Mutiara. A ini C sini B begitu D begini 14.” kata guru disiplin kepada murid – murid. A siapa . A situ C ini B sini D itu 17. A itu C sana B ini D begitu 13. Puisi _____________ saya tujukan untuk ibu tersayang yang telah pergi buat selama – lamanya.” kata Mira. Pilih ________________ kasut yang padan warnanya dengan baju kebaya itu. A mana – mana C bila – bila B apa – apa D siapa – siapa 11. A sini C itu B sana D ini 12. Jika tiada ______________ pertanyaan tentang kertas soalan. A ini C begitu B situ D demikian 15.siapa 16. mulalah menjawab soalan itu. “Di ___________kah letaknya masjid Putrajaya?’ tanya Encik Adam kepada lelaki itu. A mana C berapa B apa 9. A mana – mana C siapa – siapa B bila – bila D apa – apa 8. Kedai hiasan dalaman di seberang jalan ____________ dihias sangat cantik. A apa – apa C bila – bila B mana – mana D siapa . Letakkan meja dan kerusi rosak ini di _____________ bilik yang mempunyai ruang. Di _____________lah berlakunya kemalangan ngeri yang menyebabkan semua penumpangnya meninggal dunia. A apa C mana B siapa 10. sila maklumkan segera kepada pihak polis. Perbuatan pemuda itu mencuri barang – barang surau akan menimbulkan kemarahan penduduk di _____________.7.siapa C bila – bila B mana – mana D apa – apa 11 . Jika ada _____________ perkara yang tidak diingini.

A begini C situ B begitu D sini 19. A ini C sana B itu D sini 20. Kita perlu berusaha gigih. 4. . 3. Contoh : apa-apa. A mana-mana C siapa-siapa B bila-bila D apa-apa 12 2. A bila – bila C siapa – siapa B apa – apa D mana – mana 6. A mana-mana C apa-apa B bila-bila D siapa-siapa Emak melarang adik ke __________ semasa beliau membayar harga makanan di kaunter.18. masing-masing. kata ganti nama tak tentu ialah kata ganti yang menunjukkan sesuatu atau seseorang secara tidak tentu. mana-mana. 2. 5. dikehendaki membuat pendaftaran. A Apa-apa C Siapa-siapa B Bila-bila D Mana-mana “Serahkan _________ yang ada di dalam beg itu kepada aku!” kata perompak itu kepada Mak Munah. seseorang. KATA GANTI NAMA TAK TENTU KETERANGAN: 1. _________ yang berminat mengambil bahagian dalam perlawanan itu. rezeki ada di ______________ . sesuatu dan siapasiapa atau sesiapa LATIHAN 6: KATA GANTI NAMA TAK TENTU Isi tempat kosong dengan perkataan yang paling sesuai. ________________ lah nasib yang dialami oleh Lebai Malang itu. A mana-mana C siapa-siapa B apa-apa D bila-bila Salim tidak menjamah _________ makanan pun hari ini. 1. ________________ sajalah buah tangan yang dapat saya berikan kepada kamu. A apa-apa C siapa-siapa B mana-mana D bila-bila Entah _________ lagi kami sekeluarga akan dapat pulang ke kampung.

Soalan 15 berdasarkan gambar 1 gambar 1 15. A mana-mana C siapa-siapa B apa-apa D bila-bila Hasnah tidak suka __________ pun bertanyakan masalahnya. 12. sila berjumpa dengan saya. A Mana-mana C Siapa-siapa B Bila-bila D Apa-apa Antara baju-baju ini pilihlah __________ yang adik berkenan. A mana-mana C siapa-siapa B apa-apa D bila-bila 7. 8. 10.6. A bila-bila C siapa-siapa B mana-mana D apa-apa _________ barang yang berharga eloklah diselamatkan dahulu. 13.” kata Puan Rokian kepada anak bongsunya. A Mana-mana C Sesiapa B Apa-apa D Bila-bila 13 . __________ pun pandangan kita tentang vandalisme. 11. A Apa-apa C Mana-mana B Bila-bila D Siapa-siapa Tiada _________ dibenarkan masuk ke dalam bilik itu kecuali kakitangan yang berkenaan. fenomena ini wajar dibanteras. A bila-bila C siapa-siapa B mana-mana D apa-apa Kami akan tiba __________ masa sahaja. 9. A apa-apa C siapa-siapa B bila-bila D mana-mana Adakah __________ berita tentang keadaan ekonomi negara kita? A bila-bila C mana-mana B apa-apa D siapa-siapa Pesanlah __________ makanan yang awak hendak. 14. A apa-apa C mana-mana B sesiapa “Pilihlah _________ kuih yang adik suka. __________ yang kehilangan jam tangan.

A Siapa-siapa C Bila-bila B Apa-apa D Mana-mana __________ yang tidak faham. 18. lihat. Kata Kerja Pasif – ditebas. 1. A mana-mana C bil-bila B siapa-siapa D apa-apa 17. 19. A apa-apa C bila-bila B mana-mana D siapa-siapa Duduklah di __________ yang kamu suka kerana tempat duduk ini tidak bernombor. 20. menyidai. Kakak ________ erat pinggang ibu sewaktu berpayung dalam hujan yang lebat itu. menulis ii. 7. Kata Kerja Tak Transitif – bangun. A apa-apa C mana-mana B bila-bila D siapa-siapa Tidak ada __________ lagi yang boleh kamu buat kerana semua kerja telah disiapkan. Nakhoda itu mengarahkan anak-anak kapalnya _______ sauh yang berat itu di muara sungai. A menghulurkan C meletakkan B melontarkan D melabuhkan 2. A mencapai C menggarap B menduduki D merangkul 14 . A Siapa-siapa C Bila-bila B Mana-mana D Apa-apa Kamu tidak dibenarkan menulis __________ sehingga dibenarkan berbuat demikian. Kata Kerja Transitif – menebas.16. ditulis LATIHAN 7 : KATA KERJA Isi tempat kosong dengan perkataan yang paling sesuai. __________ yang tidak mengikut arahan akan dikenakan tindakan. KATA KERJA KETERANGAN: Kata kerja ialah perkataan yang menunjukkan sesuatu perbuatan atau keadaan melakukan sesuatu. Kata kerja terbahagi kepada 3 jenis iaitu : i. lulus iii. disidai. tolong angkat tangan.

A terjumpa C berjumpa B dijumpai D menjumpai 4. Adik saya suka menangis. Noraini sedang makan buah rambutan. Farid dan Ahmad baca cerita di perpustakaan. 10. Datuk sedang tidur dengan nyenyak. Ahli perniagaan itu dan keluarganya melancong ke Turki. 7. Puan Jamilah seorang guru yang rajin dan berdedikasi. Jangan melompat. Pihak polis telah berjaya ________ kegiatan penyeludupan di kawasan sempadan. A B C D A B C D Pak Mat sedang membelah kayu. 11. 9. A penghapusan C penerokaan B pembersihan D pembasmian 6.Pak Cik Amit ________ batang kayu itu untuk dijadikan tiang rumahnya. 8.3. A mengikis C meraut B menarah D mengupas Pilih ayat kata kerja transitif yang betul.Hakisan tanah dapat dielakkan jika ________ hutan dikawal oleh pihak kerajaan. Dia senyum kepada saya. A mengepit C menjamah B mengonggong D memakan 15 . A B C D A B C D Ali suka membaca buku. Pilih ayat kata kerja tak transitif yang betul . Ahmad tendang bola itu. A menumbangkan C menewaskan B menundukkan D menumpaskan 5. Pilih jawapan yang paling sesuai. Ruzila sedang memasak kuih. Anjing liar itu ________ seketul tulang. Dia lompat jauh. Ani bersalam dengan saya. Air sungai itu mengalir deras. Dia pancing ikan di sungai. Pendaki yang hilang semasa mendaki Gunung Ledang telah _________ di kawasan hutan tebal di kaki bukit.

Sekawan anak itik sedang _______ air di sebuah kolam yang cetek. A meraut C memasuk B menjolok D mencucuk 16. bentuk 16 . rasa 7. A ditipu C ditegur B disapa D dikunjungi 13. A menyudu C menyodok B meminum D mencedok 19. Mak Cik Minah asyik ________ tikar mengkuang di bawah pokok di tepi pondoknya. pandang 4. KATA ADJEKTIF KETERANGAN: Kata adjektif digunakan untuk menerangkan keadaan atau sifat sesuatu benda. Pak Amin kecewa kerana ________ oleh jurujual yang tidak berdaftar itu. A tergelincir C terbabas B tersangkut D tersangkut 20. A mencabut C memotong B mencukur D menggunting 14. Kata adjektif dibahagikan kepada beberapa jenis mengikut makna : 1. Puan Syarifah seorang deklamator yang tersohor dan sering diundang untuk ________ puisinya.12. bau 2. A melancong C menziarahi B mendatangi D menemui 15. sifat dan keadaan 5. A diangkat C dipegang B disambut D dijulang 18. Aina dan keluarganya sering ________ nenek tua yang tinggal keseorangan di teratak buruk itu. Beberapa buah gerabak kereta api ________ daripada landasan akibat melanggar seekor gajah. warna 6. tempat dan orang. Piala kejohanan pertandingan hoki itu ________ oleh para pemain Sekolah Kebangsaan Kampung Aman. Dagu atuk luka terkena pisau semasa dia ________ janggutnya. A menenun C menyirat B menganyam D menyulam 8. Beberapa orang pekerja wanita di restoran menjual sate ________ daging pada lidi sebelum membakarnya. A menyanyikan C mengalunkan B mempamerkan D mendendangkan 17. ukuran 3.

. A kasih sayang C harga diri B peri laku D peri kemanusiaan “Buah dokong itu rasanya _________ tetapi pokoknya sangat _________. A hapak C kering B hanyir D haring Kita boleh menaiki kapal terbang untuk ke sesuatu destinasi kerana ia lebih _________ dan ________.. 1. A membara C menaik B reda D membakar Razak terpesona melihat sepasang burung merak yang _______ di Zoo Negara... A merah C kuning B putih D merun Tidak ada orang yang sanggup membunuh kanak-kanak dan wanita seperti askar Israel kecuali orang yang tidak mempunyai _________ langsung.. I pilu III sedih II sayu IV kecewa 17 2. 3.layak B terharu.” kata Nazrul. 4.bijak D kagum.... 5. 8.handal C bangga. 6. 10.. 9.LATIHAN 8 : KATA ADJEKTIF Isi tempat kosong dengan perkataan yang paling sesuai.petah Murni berasa ________ untuk berpisah dengan keluarga angkatnya setelah seminggu mengikuti Program Khidmat Mahasiswa di kampung itu. Lampin adik berbau _________ kerana dia telah kencing.tinggi B manis.. A kelat…rendang C manis. A lawa C anggun B cantik D jelita Kebanyakan penonton berasa ________ kerana perlawanan hoki itu ditangguhkan akibat hujan sangat ________. 7.. A baik…lambat C selesa…kuat B lemah…deras D selesa…cepat Kemarahan jurulatih itu ________ apabila melihat anak buahnya bermain sambil lewa setelah pihak lawan menjaringkan gol...lurus D masam. A kecewa…renyai C hampa…hebat B duka…kuat D kecewa…lebat Darah _______ memancut daripada tubuh Mahsuri selepas ditikam dengan keris akibat fitnah yang dilemparkan terhadapnya..rimbun Para hadirin ________ kerana murid prasekolah itu ________ bercerita.. A hairan.

.A I dan III B II dan III 11.. 16.... lama D klasik . II dan III D I.. A lemau C hanyir B garing D empuk Budak yang____________ bagai bendul itu selalu dibuli oleh pelajar-pelajar____________. sombong C dungu .. A baik . nakal Kuih itu memang_________tetapi terlalu_________ . payau Dia berjaya kerana dia__________menghadapi cabaran yang mendatang. 14.. 20..... 18 .. 15.. 13. A intim C baik B mesra D rapat Bayi itu memang________________ .. nakal Belilah barangan____________ . cacat B pilu . jahat D lurus . pahit C sedap . antik Rumah orang miskin itu__________ . lembab D dungu ... manis D cantik .... buruk C tulen . hanyir B lazat . A enak . palsu B baru . C I... II dan IV Orang yang________________itu berasa berat hati hendak menderma kepada anak__________itu. A condong C bongkok B bengkok D serong Penggunaan istilah bahasa yang telah__________sesuai digunakan dalam perhubungan seharian.. 17 18... degil B baik . A cekap C tabah B tahan D tuntas Mereka bersahabat___________sejak kecil lagi... istimewa C sedih ... A cantik C comel B tampan D molek Jangan makan keropok yang___________itu. Jangan beli barangan___________ yang rendah mutu barangannya. A mampan C ceria B padu D mantap 12.. A bakhir . A hodoh ... 19.

di. Anak-anak harimau yang ditangkap itu berusia antara tiga _____ empat tahun. oleh. dengan. A untuk C kepada B pada D ke 5. Kata yang digunakan untuk menyambungkan frasa nama dengan kata atau frasa-frasa dalam ayat. untuk. Contoh : akan. Harga kain batik tulis lebih mahal _____harga kain batik cap. bagi. A di C kepada B dengan D hingga 8. daripada. sejak. Pak Mahmud bekerja di ladang kelapa sawitnya dari pagi hingga _____ petang. KATA SENDI NAMA KETERANGAN: 1. terhadap. 2. ke. Cikgu Mariah menasihati kami supaya mempunyai rasa belas kasihan _____ binatang. A terhadap C demi B hingga D oleh 19 . hingga.9. kepada. pada. A daripada C demi B untuk D bagi 7. sampai. umpama. A oleh C dari B dengan D daripada 6. dari. Pegawai Pelajaran Kota Bharu menyampaikan hadiah _____para pelajar. kepada. Banyak manfaat yang kita peroleh _____ceramah itu. bak dan tentang LATIHAN 9 : KATA SENDI NAMA Pilih jawapan yang paling sesuai 1. A ke C kepada B dari D daripada 3. Faizal mengirim sepucuk surat _____kawannya. A daripada C antara B akan D dari 2. Anis membeli sehelai selendang _____ibunya sebagai hadiah hari jadi. A di C pada B ke D kepada 4.

A sejak C tentang B oleh D dalam 11. A untuk C daripada B sampai D kepada 15. A pada C antara B akan D kepada 16. Lima orang pendaki yang hilang _____ tiga hari yang lalu telah dijumpai di dalam hutan tebal di kaki Gunung Tahan. A di C pada B Kepada D umpama 13. Tini rindu _____ kedamaian kampung neneknya yang terletak di kaki Gunung Ledang. A tentang C untuk B di D kepada 20 . A hingga C sejak B seperti D antara 17. Puan Suzy sanggup menjelajah seluruh Negara untuk membuat kajian. Perdana Menteri mengingatkan rakyat supaya mengamalkan sikap tolong_menolong antara satu sama lain _____ kehidupan seharian. A untuk C dengan B antara D daripada 12.9. Taman Botani dan Taman Negara sering menjadi tumpuan pengunjung terutamanya _____ hujung minggu. Pinggan mangkuk Vantage yang dihiasi corak bunga –bungaan mendapat sambutan yang baik _____ peminat porselin. Ibu menaburkan padi usang itu ke tanah _____ dimakan oleh ayam-ayam peliharaannya. Samila telah terpilih sebagai pemain boling terbaik _____ Majlis sukan sekolah-sekolah Malaysia . A oleh C akan B pada D bagi 18. Tengku Suria telah banyak mengorbankan masanya _____ membantu kanak-kanak yang menghidap penyakit AIDS di rumah kebajikan itu. Oleh sebab rasa cinta _____ kebudayaan Melayu. A demi C bagai B dalam D untuk 14. Pak Din menjaga potret-potret yang dilukis _____ anaknya itu dengan baik. A dalam C akan B untuk D terhadap 10.

kerana. Puan Susan tidak tahu sama ada hendak memakai ceongsam ___________ baju kebaya untuk menghadiri konvokesyen anaknya. supaya. A untuk C daripada B kepada D dengan 20. sambil. __________ hari telah larut malam. A Sungguhpun C Sekalipun B Mahupun D Jikalaupun 2. lalu. A Dalam C Antara B Terhadap D Tentang 10. dan lain-lain. A selepas C supaya B sementara D semenjak 3. A Sambil C Sejak B Serta D Semenjak 21 . atau. ___________ Encik Rosli telah dinaikkan pangkat. _____ Ayu dan Ani. A Jikalaupun C Ataupun B Namunpun D Meskipun 5. Melati bermain – main dengan adiknya di hadapan sekolah ___________ menunggu kedatangan ibunya. Contohnya : dan.19. Ibu mengucapkan terima kasih kepada Puan Norma _____ menjaga rumah sepanjang kami pergi bercuti di Pulau Phuket. __________ menunggu Hanim. 1. A dan C atau B serta D lalu 4. KATA HUBUNG KETERANGAN: Kata hubung digunakan untuk menghubungkan sesuatu perkataan atau frasa supaya menjadi ayat yang lengkap. saya sempat menggoreng keropok lekor. beliau tidak sombong. abang masih mengulang kaji pelajaran. LATIHAN 10: KATA HUBUNG Isi tempat kosong dengan jawapan yang paling sesuai. Ayu lebih cekap menjaringkan gol walaupun Ani mempunyai lima tahun pengalaman dalam permainan hoki. tetapi. agar.

Keadaan di pasar itu penuh sesak dengan orang ramai ____________ pasar raya itu mengadakan jualan murah. bapanya dipanggil oleh pihak sekolah. Banyak orang cedera ___________ berpuluh – puluh keluarga hilang tempat tinggal dalam runtuhan tanah itu. Mei Hwa menonton televisyen ____________ menunggu kek yang dikukusnya masak. Adik menangis _______________ memberitahu ibu bahawa kakak telah mencubitnya. Kamal selalu ponteng kelas. Najwa suka menjahit ____________ kakaknya suka mengumpul Majalah Saji. A supaya C selama B lantaran D manakala 13. Ibu menegur adik kerana dia masih belum tidur ____________ jam menunjukkan pukul 11. Nenek sedang menganyam __________ kami pulang dari sekolah. A manakala C seandainya B meskipun D kecuali 11. A dan C tetapi B lalu D kecuali 9.00 malam. Encik Murad berhasrat untuk belayar ke Sabah ___________ banyak halangan yang terpaksa ditempuhi. ___________. A kecuali C sehingga B namun D yang 8. A hingga C sambil B serta D malahan 15. A apabila C sementara B meskipun D malahan 12. A Lantaran itu C Bagaimanapun B Meskipun D Lagipun 22 . Ayah menyapu varnish pada kerusi rotan itu _________ kelihatan lebih cantik pada hari lebaran. A supaya C kalau B kerana D sungguhpun 10. A apabila C sebelum C sambil D kerana 7. A kerana C supaya B agar D meskipun 16.6. A manakala C semenjak B sementara D biarpun 14. Labuci pada tengkuk baju kurung ____________ dipakai oleh Cikgu Amita dijahit oleh Puan Fatimah.

____________ kamu menangis? A adakah C siapakah B mengapakah D bagaimanakah 2. Cuba terangkan kepada saya. di mana. siapa. haiwan. orang. Murid – murid Tahun Lima Setia bangun _____________ mengucapkan “Selamat Sejahtera” kepada Cikgu Normala. __________yang merasmikan bangunan sekolah itu? A Bilakah C Bagaimanakah B Siapakah D Manakah 23 . ___________ abang kamu hendak makan nasi goreng ini? A apakah C adakah D manakah D siapakah 3. A atau C serta B melainkan D maka 19. dan bilangan.17.00 tengah hari. bila. _________yang dibela oleh Pak Ali di dalam kandang itu? A Apakah C Siapakah B Adakah D Mengapakah 4. A meskipun C selama B setelah D selagi 11. LATIHAN 11: KATA TANYA Pilih jawapan yang paling sesuai . Jasnita masih menangis ____________ telah berkali – kali dipujuk oleh rakan-rakannya. 1. dan bagaimana. Tan. tempat. A supaya C padahal B lalu D dan 20. Ia boleh diikuti dengan partikel –kah mengikut kesesuaian ayat tanya. Oleh sebab hujan lebat. Contoh kata tanya ialah apa. KATA TANYA KETERANGAN: Kata tanya digunakan untuk menanyakan nama benda. mengapa. ___________ perlawanan bola itu terpaksa dibatalkan. berapa. A walhal C lagipun B malahan D justeru 18. kenapa. Kamil masih belum bangun ___________ jam sudah pun menunjukkan pukul 12. manusia.

Di ________ letaknya pejabat ayah Mei Leng? A manakah C berapakah B mana D apa 8. _________ pertandingan melukis poster sempena hari ulang tahun kemerdekaan akan diadakan? A Bagaimanakah C Berapakah B Di manakah D Mengapakah 16. “Dari ___________ kamu mendengar berita itu. Kajang? A Apakah C Manakah B Siapakah D Adakah 15. “_______ warna kereta abang kamu yang baru itu? ”Tanya Lan kepada Tina . ___________ nama guru kamu yang tinggal di Sungai Chua. A Apakah C Mengapakah B Adakah D Siapakah 9. Ayah kamu pergi ke Tawau ____________? A berapa C bila B siapa D bilakah 7. Budak itu menyorokkan buku cerita Ahmad di _________? A manakah C apa B mana D siapakah 6. Yang berbaju kemeja kuning dan berseluar hitam itu ___________? A mana C bila B kenapa D siapa 13.bagaimana kejadian itu boleh berlaku ? A Siapakah C Mengapakah B Di manakah D Berapakah 24 . Najihah tergesa-tergesa untuk pulang ke rumahnya__________? A kenapa C apa B siapa D bagaimana 14. Norhana? A siapakah C bilakah B berapakah D manakah 12.5. “_________ yang menyebabkan Lim dan Rawi bergaduh? Tan atau Abu ?” Tanya Leman . _________yang sudi menjelaskan kepada saya. A Apakah C Mengapakah B Adakah D Manakah 10. _________ Kadir dikatakan sebagai kaki bangku oleh kawan-kawannya? A Siapakah C Mengapakah B Bagaimanakah D Berapakah 11.

_________ Rosni digelar sebagai murai oleh kawan-kawannya? A Adakah C Mengapakah B Siapakah D Manakah 18. Eh – perasaan hairan atau terkejut Hai – menyapa atau menarik perhatian Nah – untuk mempelawa seseorang menerima sesuatu Oh – menyatakan perasaan terkejut. “_________ kamu lulus dalam ujian itu. “Mat. Aduh – menyatakan perasaan sakit. sakit .untuk menyatakan perasaan marah . takut dan sebagainya. Aduhai – menyatakan perasaan sedih atau rintihan. geram. Am boi – menyatakan rasa kagum atau hairan Cis/cih . Contoh: Ah – menyatakan penolakan atau rasa tidak setuju. sedih atau kecewa Wah – menyatakan perasaan kagum Wahai – perasaan sedih atau untuk menarik perhatian LATIHAN 12 : KATA SERU 25 . kamu akan ke Kuantan__________?” tanya Azrul kepada Mat. “________warna motosikal abang kamu yang baru itu?” tanya Fuad. Kata seru digunakan untuk membentuk ayat seruan.KATA SERU KETERANGAN: Kata yang digunakan untukmenyatakan perasaan seseorang sama ada gembira. A Apakah C Mengapakah B Berapakah D Adakah 20. Hakimi?” tanya ayah.17. mencemuh atau marah bercampur jijik. hairan. hairan. A Apakah C Adakah B Berapakah D Bilakah 12. marah. A apa C siapa B bila D berapa Soalan 19 berdasarkan Gambar 1 Gambar 1 19.

pedihnya luka aku ini! 26 . 1. __________. kereta sport itu sangat laju! A Oh C Cis B Ah D Wah _________. _________. 5. belajarlah dengan bersungguh-sungguh! A Aduhai C Wahai B Aduhai D Hai Soalan 7 berdasarkan gambar 2 4. ambil wang ini dan pergi beli buku tulis yang baru! A Ah C Oh B Eh D Nah ________. malang sungguh nasib orang tuan itu! A Wahai C Aduh B Oh D Aduhai _________. Gambar 2 7.Isi tempat kosong dengan perkataan yang paling sesuai. _________. kamu telah terpilih sebagai ketua pengawas! A Amboi C Aduhai B Syabas D Nah Soalan 3 berdasarkan gambar 1 2. 6. kamu pun turut berada di sini! A Ah C Eh B Oh D Nah _________. Gambar 1 3. para pelajar.

Soalan 12 berdasarkan gambar 3 Gambar 3 12. 10. kamulah rupa-rupanya yang memfitnah saya selama ini! A Ah C Aduh B Nah D Oh _________.A Aduh B Aduhai 8. tingkatkan usaha agar kalian beroleh keputusan yang cemerlang! A Syabas C Hai B Wahai D Aduhai _________. 11. para pelajar. 16. lama betul kita tidak bersua! A Hai C Amboi B Wah D Eh __________ aku tidak setuju langsung dengan pendapat engkau itu! A Cis C Eh B Nah D Ah ________. 27 13. C Cis D Ah _________. A Hai C Wah B Amboi D Eh ________. hebat sungguh pahlawan itu menunggang kuda liar yang baru ditangkapnya. 15. . cantik sungguh pakaian pengantin itu! A Ah C Hai B Aduhai D Amboi _________. kamu telah berjaya mengharumkan nama baik sekolah ini! A Wah C Eh B Hai D Syabas 9. ________. 14. keluarga itu senantiasa ditimpa nasib malang! A Ah C Aduhai B Aduh D Eh _________. bagaimana pula awak dapat masuk sedangkan pintu bilik itu berkunci.

sedang. aku tidak bersetuju dengan cadangannya sebentar tadi! A Eh C Ah B Oh D Aduh Soalan 18 berdasarkan gambar 4 Gambar 4 18. Kerja-kerja membangunkan kawasan taman sains itu__________siap sebulan yang lalu. telah. cantiknya rumah baharu Encik Ramli yang terletak di kawasan lapang itu. KETERANGAN: Kata yang digunakan untuk menerangkan kata kerja dan hadir sebelum kata kerja Contoh : sudah. kedekut benar orang kaya itu! A Cis C Nah B Oh D Amboi 13. 20. bagaimana dengan keadaan kamu dan keluarga! A Hoi C Wahai B Hai D Eh _________. pernah. belum . _________.A Eh B Oh 17. C Syabas D Wah _________. KATA BANTU 19. akan LATIHAN 13: KATA BANTU Isi tempat kosong dengan perkataan yang paling sesuai. 1. masih. A telah C masih B mesti D akan 28 . A Nah C Aduhai B Aduh D Wah _________.

Kita______berhati-hati semasa melintas jalan raya. Kita__________lah bijak memilih kawan sekiranya kita ingin berjaya.2. A akan C sudah B hendak D belum 4. Walaupun sudah pulih tetapi dia_______belum boleh berjalan dengan baik. A telah C sudah B pernah D belum 14.” pesan Cikgu Azizah. A telah C sedang B akan D belum 11. A telah C sedang B akan D sudah 8. A hendak C akan B masih D mesti 6. A sedang C mesti B telah D hendak 9. A sudah C mesti B mahu D dapat 13. Ayah _______ke KualaLumpur pada bulan hadapan. A sudah C akan B sedang D masih 5. 29 . Sekiranya kita______berjaya. Buah mangga ini _________dibasuh sebelum dimakan. Semua bangku di taman itu__________digantikan dengan yang baharu tidak lama lagi. A telah C masih B sudah D akan 12. A masih C hendak B akan D mesti 7. kita mestilah meningkatkan usaha dengan banyak mengulang kaji pelajaran. Semua pendatang tanpa izin__________dihantar ke negara asal mereka pada bulan depan. Datuk_______belum sedar ketika kami menziarahinya di hospital. “Jangan sekali-kali minum air yang________dimasak. Kamu________berhati-hati ketika melalui jalan yang licin itu. A telah C masih B belum D akan 10. A masih C mesti B sudah D sedang 3. Puan Maznah________menuntut di Universiti Sains Malaysia dalam bidang perubatan. Nur Fasihah__________ mengulang kaji pelajaran di dalam biliknya.

Anishah__________mengikuti ayahnya pergi ke Pantai Cahaya Bulan. A akan C dapat B mahu D masih 16. 1. Walau apa pun yang berlaku . KATA NAFI KETERANGAN: Ialah kata yang digunakan untuk menafikan atau menidakkan sesuatu. A harus C masih B pernah D akan 19. A tidak C bukan B sudah D pun 2. Contoh: Bukan – untuk menafikan frasa nama dan frasa sendi nama Tidak – untuk menafikan frasa kerja dan frasa adjektif. A sedang C belum B mesti D akan 18. 30 . A masih C sedang B pernah D akan 14. A belum C hendak B sedang D harus 20. saya _____akan menjual rumah pusaka ini kepada kamu. Sejak kematian bapanya budak itu _____bersekolah lagi kerana menolong ibunya mengerjakan sawah mereka.Persatuan Bahasa Melayu sekolah saya_________melawat ke Pulau Langkawi pada cuti persekolahan nanti.00 petang. Bas itu dijangka_________tiba dari Pulau Pinang pada pukul 2.Ayah_________membaca surat khabar semasa berkelah di Pantai Cahaya Bulan. A akan C belum B masih D telah 17. Saya________cuba memujuk adik yang sedang menangis itu.A mesti B boleh C masih D belum 15. LATIHAN 14 : KATA NAFI Pilih jawapan yang betul. Kakak saya________dinaikkan pangkat pada tahun hadapan.

ayahnya hanyalah pemandu teksi. D Rumah itu bukan sesuai untuk didiami. B Buah rambutan itu bukan manis. A Ini tidak kali pertama Zaiton melarikan diri dari rumah. IV Datuk tidak mahu tinggal bersama-sama dengan anak-anaknya di kota A I dan IV C II. III dan IV 10 I II III IV Farid berasa tidak seronok menyertai rombongan ke Melaka itu. C Air sungai itu bukan dalam. Harun bukan meminati penyanyi kumpulan rock yang beperangai tidak senonoh itu. B Warung yang terletak bukan jauh dari jalan raya itu. D Hari ini abang bukan pergi 5. D Saidin tidak abang ipar Iqbal. A Ayahnya bukan kedekut.”kata Zuli kepada Mahat. Elly tidak dapat menahan rasa sedihnya apabila melihat jirannya meratapi kematian anak bongsunya itu. warung Pak Ali. III Ali bukan anak orang berada . A bukan C tidak B ialah D pun Soalan 4 – soalan 8. II Tajul tidak bersetuju dengan cadangan ketua kampong untuk merobohkan surau lama di kampung itu. I Ah Lim sedikit pun tidak berasa cemburu apabila melihat isterinya keluar menonton dengan lelaki lain. B Raju bukan suka berkawan dengan dengan Siva. D Gurunya tidak berasal dari Johor C Maimunah bukan keberatan untuk membantu D Baju yang dipakainya itu bukan baju adiknya. C “Kami bukan turun ke laut hari ini”. III dan IV B I . B Kepala Fairus bukan botak. Pilih jawapan yang betul penggunaan kata nafinya. II. C “Bukan begitu caranya untuk menyukat kedalaman sungai. B Pisau itu bukan tajam C Perigi itu _____ dalam. A III sahaja C I. A Emily tidak pandai bergaya. 4.A tidak B adalah C bukan D pun 3. 9. Pilih ayat –ayat yang betul penggunaan kata nafinya. 6.II dan III D I. A Adiknya tidak pandai menari caca. kami. 8. II dan IV B I dan IV D I. III dan IV 31 . Bukan terdapat sebarang tanda bahawa musim kemarau yang panjang itu akan berakhir. A Anjing itu bukan lapar. II. Halim langsung _____ mempercayai khabar angin yang didengarnya daripada penduduk kampung semalam. 7.

IV Gadis itu bukan malas tetapi lembap bekerja. 17. II.pasangan suami isteri itu mengambil keputusan untuk berpisah sahaja. II Kata Puan Devi kepada Rajan. III Tulisan pelajar itu sukar untuk dibaca kerana tidak jelas. A bukan C tidak B pun D adalah 16. Kereta api yang membawa barang-barang itu _____dari utara. Isi buah mangga muda itu _____ manis tetapi masam. I Menurut Doktor Fatah. II Kucing itu bukan ada selera untuk makan kerana sakit. anak Pak Abu bukan menghidapi penyakit sawan tetapi menghidapi penyakit gangguan mental. Budak itu _____ lulus juga dakam ujian bulanannya pada A bukan C pun B tidak D iadalah kali ini. III dan IV 13. “Tidak baik kamu membantah cakap orang tua”. II dan IV B III dan IV D I. II Jumat tidak sependapat dengan abang longnya tentang cara pembahagian hart pusaka peninggalan ibunya. III dan IV B III dan IV D I. A tidak C bukan C adalah D pun 15. III dan IV B I. II dan III C I. III dan IV 12. Kedai itu _____ kedai yang menjual barangan antik. III dan IV 14. A I dan II C I. A adalah C pun B bukan D ialah 32 segera. A I. . IV Cikgu Tan bukan benci kepada pelajar yang nakal itu tetapi beliau kerana pelajar itu tidak mahu mendengar nasihatnya. I Puan Haslinda bukan sombong. II dan IV D II. IV Oleh sebab tidak ada persefahaman. I Sepupunya tidak gemar makan sambal belacan. Penyakitnya akan bertambah buruk jika _____dirawat dengan A akan C pun B tidak B bukan 18. III Pelajar itu tidak dapat menjawab soalan kuiz sains kerana dia tidak membuat sebarang persediaan. A tidak C pun B bukan D ialah 19. A I dan II C II.11. III Dia bukan sampai hati untuk menghampakan harapan kedua-dua orang tuanya. Jam tangan ini _____jam buatan Malaysia.

” kata pegawai sukan. A lagi C tah B jua D lah 33 . A bukan C tidak B akan D pun 15. apa___________ lagi jika kita berada di perantauan. A kah C pun B lah D tah 5. A lah C pun B tah D kah 3. Contoh : kah. A jua C pun B tah D kah 7. “Pernah____________ awak kerugian sepanjang menjalankan perniagaan pinggan-mangkuk ini?” tanya Puan Letchumi kepada Suhana. Kita mesti mengamalkan budaya timur. Apa ______________ yang berlaku sehingga dia menjerit sekuat hati? A tah C lah B kah D pun 2. A kah C pun B tah D lah 4. “Siapa___________ yang sudi menghantarku ke stesen bas.” kata Fendi di dalam hatinya. Para penunggang motosikal dinasihatkan agar _____ berlum lumba di jalan raya. tah LATIHAN 15: KATA PENEGAS Isi tempat kosong dengan jawapan yang paling sesuai. 1. itu____________ jika dia hendak. Pelajar itu boleh menyertai perkhemahan ini.20. A tah C kah B pun D lah 6.. Abang___________ yang bekerja keras untuk menyara keluarga kami. KATA PENEGAS KETERANGAN: Maksud : Kata Penegasan/partikal berfungsi sebagai penegas atau menguatkan maksud sesuatu pernyataan dalam ayat. “Baling_____________ bola bowling itu kuat sedikit supaya semua jatuh. lah. pun.

A lah C wah B kah D tah 13. Mana___________ gerangan pendekar kecil itu? A kah C pun B tah D lah 34 . Budak itu__________ yang handal bermain badminton? A lah C pun B kah D jua 9. Siapa___________ yang ingin bersenam pagi – pagi ini. Kemalangan itu berlaku dekat dengan rumah kamu___________? A kah C jua B lah D pun 15. Apa________ rancangan kamu. Siapa_______ agaknya yang berjaya mendapat 5A dalam UPSR pada tahun ini? A kah C pun B tah D tah 10. A pun C lah B jua D kah 16. A juga C sahaja B lagi D memang 19. Selain menyulam. Siapa_________ yang melukis buku ini? A pun C nah B kah D lah 12. A juga C hanya B lagi D sahaja 17.8. _____________ kami tidak nafikan. kamu sangat hebat dalam sukan bola sepak.” keluh lelaki tua itu. mereka tetap tidak menerimanya. Azura _______________ pandai menggubah bunga. A tah C lah B jua D juga 14. Ini________ hadiah istimewa untuk ibu. A Juga C Memang B pun D Jika 11. “Apa__________ dayaku yang miskin ini. Di dalam poketnya ___________ ada segugus kunci rumah. A memang C pun B tah D jua 18.

A hanya C adalah B ialah D juga 3. KATA PEMERI KETERANGAN: merupakan unsur yang menjdai pemeri hal atau penghubung antara subjek dengan frasa-frasa utama dan predikat. A ialah C juga B adalah D sekali 35 . Semua fitnah yang dilemparkan kepada Sakinah _________ tidak benar. Novel yang bertajuk “Bunga-bunga Berguguran “ itu __________ novel terbaru penulis wanita itu. A adapun C ialah B benar D adalah 2. A adalah C nian B ialah D sebenar 4. Kain songket yang dibeli dari negeri Terengganu itu ______ untuk ibunya. LATIHAN 16 : KATA PEMERI Pilih jawapan yang paling sesuai 1 Pemuda yang berbaju biru itu _________ bakal suami kakak saya. Apa___________ punca pergaduhan antara Ah Keong dengan Raju? A juga C memang B tah D kah 16. Hadiah hari jadi yang diterima itu _________ daripada kawannya yang baru seminggu dikenalinya. Contoh: Ialah – digunakan dihadapan frasa nama Adalah – digunakan di hadapan frasa adjektif dan frasa sendi nama.20. A ialah C jika B adalah D nian 5. A juga C adalah B adapun D ialah 6. Faisal _________ kerani bank di Bank Simpanan Nasional yang terletak di bandar Ipoh .

Kereta Proton Wira itu _________ kepunyaan bapa Ahmad.7. A adalah C nian B ialah D adapun 16. Gunung Tahan _______ gunung yang tertinggi di Semenanjung Malaysia. A adalah C jika B ialah D nian 12. Maklumat saksi pembunuhan itu ________ tidak benar setelah disiasat oleh pihak polis. Hadiah yang cantik itu __________ untuk ibu kesayangannya. A adalah C nian B ialah D sisi 11. Tujuan utama kutipan derma _____ untuk membina balai raya yang baru. A ialah C apatah B adalah D apapun 13. A ialah C adalah B adapun D apapun 17. Adiknya ________ comel dan mempunyai lesung pipit . A ialah C apapun B adalah D biar 14. A adalah C adapun B ialah D nian 18. A ialah C nian B adalah D juga 8. A nian C adalah B adapun D ialah 15. Buah epal itu ________ untuk adik yang terlantar sakit di hospital . Tuan punya kedai emas itu ………bapa saudara Muhyuddin . Perempuan yang sedang melintas jalan itu ________ ibu saudara saya.” kata Amir kepada Samir . A adapun C ialah B adalah D iaitu 36 . Zamzuri itu _____ guru baru yang akan mengajar di Tahun Enam Maju . “Bungkusan itu _______ untuk kakak kamu. Rumah banglo yang besar dan mewah itu _________ rumah bapa saudaranya. A tetapi C adalah B biar D ialah 9. A ialah C biar B adalah D nian 10.

Ibu saya __________ sayang akan barang-barang antiknya. Negeri Pahang _______ negeri yang terbesar di Semenanjung Malaysia. Tabung bantuan rakyat Palestin ________ untuk membantu penderitaan dan kesedihan yang dialami oleh rakyat Palestin.paling. KATA PENGUAT KETERANGAN: 1. terlalu. Rohana _________ pandai jika dibandingkan dengan adik-beradik. Ialah kata yang digunakan u ntuk menguatkan maksud sesuatu kata adjektif. Kata penguat boleh diletakkan di hadapan atau di hadapan kata adjektif dalam ayat 2.19. betul Penguat bebas – sungguh. Terbahagi kepada tiga jenis iaitu kata penguat hadapan kata penguat belakang dan kata penguat bebas 3. A sungguh C paling B sekali D begitu 3. amat LATIHAN 17 : KATA PENGUAT Isi tempat kosong dengan perkataan yang paling sesuai. A adapun C ialah B adalah D juga 17. Karangan saya telah terpilih memenangi kategori tulisan yang __________ cantik antara pesertapeserta yang bertanding. begitu Penguat Belakang – sekali. Contoh : penguat hadapan – agak. A ialah C adalah B adapun D nian 20. Soalan 1 berdasarkan gambar 1 gambar 1 1. A sangat C nian B benar D sekali 2. A begitu C sekali B agak D betul 37 .

A benar C lebih B makin D cukup 7. Kediamannya terletak _________ jauh dari pecan itu. A nian C benar B agak D paling 9. A nian enak C paling enak sekali B sekali enak D sungguh enak sekali 6. ________ tidak disangka bahawa Farid pandai memasak makanan tradisional Melayu. Besar _________ kubah masjid yang terletak di bandar itu. Jurulatih itu _________ tegas terhadap pemain jika berkaitan dengan disiplin. A Amat C Paling B Terlalu D Sungguh 11.4. Cendol pulut Pak Hassan __________ sehingga terkenal di pekan ini. Kakak saya sedih __________ apabila nenek meninggal kerana dia tinggal dengan nenek sejak kecil lagi. A amat C paling B agak D nian 10. Para doktor tetap meneruskan tugas menyelamat mangsa serangan askar Israel walaupun mereka _________ letih. Tempat ini __________ indahnya sehingga menenangkan fikiran. Kerap _________ dia ke perpustakaan sejak belakangan ini kerana ingin mengulang kaji pelajaran. A paling C sungguh B nian D agak 12. A amat C nian B benar D sekali 8. A sekali C agak B lebih D terlalu 38 . A demikian C sekali B agak D nian Soalan 5 berdasarkan gambar 2 Gambar 2 5.

A paling C terlalu B sekali D nian 15. A paling C makin B agak D amat 14. sebahagian 39 . Jangan _________ mengharap kita akan menang kerana peserta-peserta sekolah lain tidak kurang hebatnya. A nian C paling B terlalu D agak 17. A terlalu C paling B benar D agak 18. Hujah-hujah yang dikemukakan oleh pihak pencadang dalam perbahasan itu ___________ meyakinkan. A terlalu C paling B sangat D cukup 16. Junaidilah yang ________ banyak mengemukakan idea dalam perbincangan tentang aktiviti tahunan persatuan Bahasa Melayu. Indah _________ pemandangan matahari terbenam pada waktu senja di tepi pantai itu. A cukup C makin B amat D kurang 18. separuh. A sekali C terlalu B cukup D nian 19. Lambat _________ dia pulang semenjak bertukar tempat kerja. Jangan buka tingkap itu _________ lebar kerana angin dari luar sejuk.13. Rafi _________ keberatan hendak ke rumah kawannya untuk meminjam buku kerana hari sudah lewat. Tikar mengkuang yang dianyam oleh kakak _________ kemas dan perlu dibaiki lagi. KATA BILANGAN KETERANGAN: Maksud : kata bilangan merupakan kata yang digunakan untuk membilang sesuatu Contoh : beberapa. A sekali C agak B paling D kurang 20.

A setengah C seluruh B sebahagian D sekalian 4. 1. A Semua C pelbagai B Kesemua D Banyak 3. namun sesetengah orang tidak pandai untuk menghargainya. A setiap C tiap-tiap B sebahagian D masing-masing 6. A beberapa C seluruh B kedua D pelbagai 40 . _________ orang warga asing yang tinggal di rumah itu telah ditahan kerana memasuki negara ini tanpa dokumen yang sah. A Tiga suku C Semua B Sedikit D Seluruh 7. A ketiga-tiga C pertama B akhir D satu 8. murid-murid pun mengeluarkan buku Bahasa Melayu _________. Setelah diberikan _________ biji buah manggis. _________ pelancong yang datang ke negara ini mestilah mempunyai dokumen perjalanan yang sah. A Berbagai-bagai C Sebahagian B Sekalian D Setiap 9. __________ kemudahah awam telah disediakan oleh pihak kerajaan. A Sebahagian C Semua B Segala D Setengah 10. Apabila Cikgu Karim masuk ke dalam kelas.LATIHAN 18 : KATA BILANGAN Isi tempat kosong dengan perkataan yang paling sesuai. Hisham hanya mampu menduduki tempat yang ke _________. Sikap ________ daripada masyarakat kita yang tidak bertanggungjawab telah menyebabkan berlakunya pencemaran alam di negara ini. _________ yang hadir diminta berdiri apabila Perdana Menteri memasuki dewan itu. Dalam pertandingan itu. A kedua C pertama B akhir D tiga 5. Regu badminton negara telah berjaya mendapat tempat yang ________ dalam pertandingan badminton peringkat dunia. _________ daripada kawasan tanah di kawasan pedalaman telah dimajukan oleh kerajaan. budak itu pun beredar dari situ. A Seorang C Seratus B Beberapa D Sebilangan 2.

Bulan April mempunyai ________ hari. A Setiap C Dua pertiga B Seluruh D Sesetengah 18. ________ pelajar dikehendaki memakai pakaian yang kemas dan bersih. Gadis bertudung itu akan menunggu teksi di situ ________ pagi.11. A semua C sebilangan B sekalian D sepuluh ribu 13. _________daripada kek itu akan dibahagikan kepada kawan-kawan Alia. A Setiap C Sekalian B Seluruh D Segala 16. A tiga C tiga puluh B tiga belas D tiga ratus 12. Setiap pagi jalan raya sesak kerana orang ramai menuju ke tempat kerja ________ A sendiri C beribu-ribu B tiap-tiap D masing-masing 17. A tiap-tiap C beberapa B setengah D sekalian 19. Chong memberikan makanan kepada ________ anak ikan emas itu. Hampir ________ pengunjung menghadiri pameran automobil yang berlangsung sejak seminggu lalu. ”Murid-murid ________ minggu hadapan akan diadakan Penilaian Kemajuan Sekolah Rendah. Kata Guru Besar. ________ ikan emas itu mendapat makanan yang mencukupi. A para C kelima-lima B separuh D dua pertiga 15. A Beribu-ribu C Berkotak-kotak B Berpuluh-puluh D Berjuta-juta 41 . ________ buah rumah tenggelam dalam banjir itu. A Semua C Sekalian B Seluruh D Sebahagian 14. ” A segala C seluruh B setiap D sekalian 20.

saya pasti adik awak akan selamat. “__________semua calon UPSR membaca soalan dengan teliti. A Sila C Minta B Usah D Tolong 5. sila. tolong .” kata kakak.____________lah menangis lagi. “_______________makan kuih itu.” kata Ketua Pengawas itu. “_________berpeluk tubuh sahaja.” kata Sayuti. minta . jemput.” kata kerani itu. A Tolong C Minta B Harap D Usah 2. larangan. “____________basuh sayur-sayuran di atas sinki itu. jangan. Bantulah mereka mencuci pinggan itu. A Sila C Tolong B Harap D Jemput 42 . A Jangan C Harap B Tolong D Sila 3. A Jangan C Harap B Jemput D Sila 6. A Harap C Usah B Minta D Sila 4. “________berikan wang ini kepada kakak awak. 1. A Jemput C Usah B Jangan D Minta 8. 2.” kata Ayuni. usah LATIHAN 19 : KATA PERINTAH Isi tempat kosong dengan perkataan yang paling sesuai. Ani.19. permintaan dan sebagainya. A Tolong C Usah B Minta D Sila 7. kawan-kawan. KATA PERINTAH KETERANGAN: 1. __________kita akan dapat berjumpa lagi pada masa akan datang. Kata yang digunakan untuk memberikan sesuatu perintah. Contoh: harap. “______________lengkapkan borang ini dengan butir-butir peribadi. silaan.” kata Ayu.

“__________sampaikan hadiah ini kepada kakak kamu. Kalau datang ke Kuala Perlis. __________lah ke rumah saya.” pinta ibu. _____________lah rasa kuih yang saya hidangkan ini A Jangan C Tolong B Sila D Harap 20. “_________lah kamu kenangkan lagi peristiwa itu. Dollah. A Sila C Tolong B Jangan D Usah 19.” kata Maznah kepada Nora. Saya______kamu dapat datang ke majlis perkahwinan pada hari Ahad nanti. A jemput C usah B sila D tolong 17. ___________biarkan makanan terdedah.” kata Mastura. A tolong C usah B minta D harap 43 . “_________lah duduk.” kata emak kepada budak itu.__________ambilkan ibu serai.” kata Mamat. datuk. nanti akan dihinggapi lalat. __________dibuat perkara yang tidak berfaedah itu. A Jangan C Sila B Tolong D Harap 18. A Tolong C Jangan B Sila D Minta 10. “Salmi. A Tolong C Jangan B Harap D Minta 15. A Sila C Usah B Jangan D Tolong 16. _____________merokok ketika berada di dalam kawasan sekolah. _______beratur semasa hendak membeli di kedai koperasi sekolah. A Tolong C Harap B Sila D Jangan 11.” jerit ibu. A jemput C tolong B mari D usah 14. “___________sepak tong sampah itu. A Tolong C Usah B Jangan D Sila 12. Nanti saya ambilkan air.9. “Ali. A usah C jangan B tolong D harap 13.

B Ayahlah yang membaiki mesin ibu yang rosak. C Ayah sedang membaiki mesin jahit ibu yang rosak. kita tidak akan ke mana – mana. 6. D Budak perempuan itu mencari wangnya di merata tempat. B Kanak – kanak itu bermain congkak pada waktu petang. 1. C Budak perempuan itu menangis kerana wangnya tercicir. Tiada seorang pun yang menyertai pertandingan itu. B Jika kita belajar bersungguh – sungguh. D Kanak – kanak itu sedang bermain congkak di halaman rumah. 4. kita akn memperoleh banyak ilmu pengetahuan serta dapat menjejakkan kaki ke menara gading. Murid – murid Sekolah Kebangsaan Taman Cempaka yang akan menyertai pertandingan itu. Apakah yang menyebabkan budak perempuan itu menangis? A Budak itu kehilangan wang sebanyak seringgit. C Ramai yang terlibat dengan kemalangan itu. B Mereka hendak melihat keadaan mangsa kemalangan itu. Mengapakah orang ramai berkerumun di tepi jalan itu? A Mereka memang suka berkerumun di situ. C Belajar bersungguh – sungguh adalah satu usaha untuk berjaya. Apakah yang dilakukan oleh ayah? A Ibu meminta ayah membaiki mesin jahitnya yang rosak. 5. B Wang seringgit itu diberikan oleh ibunya. Di manakah pertandingan syarahan itu diadakan? A B C D Di dewan terbuka Sekolah Kebangsaan Taman Cempaka.20. Peserta itu dari Sekolah Kebangsaan Taman Cempaka. D Ayah membaiki mesin jahit ibu yang rosak sejak pagi tadi. MEMILIH JAWAPAN LATIHAN 20 : MEMILIH JAWAPAN Pilih jawapan yang sesuai bagi ayat tanya di bawah. 3. 2. Apakah yang akan kita peroleh jika kita belajar bersunguh – sungguh? A Jika kita belajar bersungguh – sungguh. 44 . Apakah yang sedang dilakukan oleh kanak – kanak itu? A Kanak – kanak itu sedang mengira bilangan buah congkak. C Congkak ialah permainan tradisional masyarakat Melayu.

8. Saya telah menyaksikan Pesta Bola Merdeka itu. D Rombongan itu pergi ke Pulau Ketam untuk melancong. Mengapakah lelaki tua itu mengamuk? A Lelaki tua itu mengamuk kerana kematian isterinya. B Tidak. saya belum menyerahkan buku kerja ini kepda cikgu. Ke manakah Faizul hendak pergi? A Ya. 13. D Kereta itu terjunam ke dalam gaung kerana telah dipandu dengan laju. D Mesyuarat Persatuan Bulan Sabit Merah telah dibatalkan. C Buku kerja Matematik itu ada pada cikgu saya. dia hendak ke Terengganu.7. C Pesta Bola Merdeka itu akan diadakan di Stadium Negara. 11. Siapakah yang akan mewakili Persatuan Bulan Sabit Merah dalam mesyuarat itu nanti? A Mesyuarat Persatuan Bulan Sabit Merah akan diadakan pada hari Sabtu. C Tidak. B Lelaki tua itu mengamuk kerana marahkan orang yang merosakkan tanaman di kebunnya. Mengapakah awak tidak menyerahkan buku kerja Matematik itu kepada cikgu awak? A Saya takut cikgu saya akan marah apabila mendapat tahu bahawa saya tidak membuat latihan yang diberi. B Encik Kamarul yang akan mewakili Persatuan Bulan Sabit Merah mesyuarat itu nanti. B Ya. D Saya akan menyerahkan buku kerja Matematik ini kepada cikgu saya pada esok pagi. 45 . B Sebuah kereta telah terjunam ke dalam gaung itu semalam. pemandu kereta itu hanya mengalami kecederaan ringan. Adakah Pesta Bola Merdeka itu sudah tamat? A Pesta Bola Merdeka itu sudah tamat. C Lelaki tua itu mengamuk kerana gembira dinaikkan pangkat. B Faizul baru pulang dari Terengganu. C Rombongan itu pergi ke Pulau Ketam. Bagaimanakah kereta itu boleh terjunam ke dalam gaung? A Kereta yang terjunam ke dalam gaung itu telah dihantar ke bengkel. C Dia ke Kuala Terengganu dengan menaiki bas. C Encik Kamarul akan mempengerusikan mesyuarat Persatuan Bulan Sabit Merah itu nanti. 10. 12. 9. D Ya. Pesta Bola Merdeka itu sudah tamat. Bagaimanakah rombongan itu ke Pulau Ketam? A Rombongan itu ke Pulau Ketam dengan menaiki bot. D Dia dalam perjalanan menuju ke Kuala Terengganu. B Rombongan itu pergi ke Pulau Ketam pada waktu petang.

D Tangannya sakit digigt beruk. 16. B Ya. saya sebenarnya berada di dapur ketika itu. beliau sedang mengikat buah kelapa muda itu. Apakah yang dilakukan oleh Pak Ahmad? A Beliau sedang membelah buah kelapa muda. Adakah kamu berada di dapur ketika kejadian itu terjadi? A Ya. Mengapakah awak dibenarkan menyertai perkhemahan ini? A Saya yakin dengan keselamatan di sini. C Tidak. Betulkah Azizi yang ditangkap polis itu? A Ya. Mengapakah adik kamu menangis? A Adik saya menangis sejak tadi lagi. nanti saya ajak Zailan temankan saya. beliau sedang menjolok buah kelapa muda itu.14. C Ya. Bilakah kamu akan datang ke rumah saya? A Boleh juga. saya tidak ada masa sekarang. 46 . C Boleh. nanti saya minta izin daripada kedua – dua orang tua saya. polis itu menangkapnya di rumah kosong itu. B Saya berjaya meyakinkan ibu tentang tahap keselamatan di sini. 15. B Kaki adik digigit semut api. saya berada di dalam tandas pada masa itu. saya yakin boleh menyiapakannya. Bolehkah kami menyiapkan tugasan ini pada hari ini juga? A Pasti boleh kerana saya seorang yang jujur. 19. 17. selepas kelas tambahan selesai. D Ibu merestui semua program yang saya sertai. ibu bapanya telah ke balai untuk menjaminnya. nanti saya jelaskan kepada awak. D Tidak. C Ibu mengizinkan saya menyertai perkhemahan ini. B Mana boleh. C Saya tidak mahu menjawab soalan itu. D Mana boleh. saya tidak berada di dapur ketika kejadian itu berlaku. D Boleh. B Tidak. D Adik berada dengan ibu di dapur. B Boleh. 18. C Esok. C Adik baru sahaja bangun tidur. 20. B Ya. dialah yang dikehendaki polis selama ini. saya tidak hendak ke sana.

Saya menghadiahkan kamera kepada abang. A B C D Hashim menaikkan bendera sekolah. Keluarga Encik Rashid sibuk mengemaskan barang-barang kerana mereka akan berpindah ke rumah baru. Orang wanita sedang sibuk mencabut rumput di sawah padi. Rumput di sawah padi sedang dicabut oleh beberapa orang wanita yang sibuk. A Mereka sibuk mengemaskan barang-barang Encik Rashid kerana akan berpindah ke rumah baru. A B C D Beberapa orang wanita sedang mencabut rumput di sawah padi. Abang saya menghadiahkan kamera itu. Abang saya itulah yang menghadiahkan kamera. Hashim menaiki bendera sekolah. Rumput di sawah padi sedang dicabut oleh beberapa orang wanita.21. Kamera itu dihadiahkan oleh abang saya. Bendera sekolah dinaikkan Hashim. Ibu memarahi Rosli kerana selalu menconteng tempat itu dengan sesuka hatinya. 2. A B C D 4. 47 .beserta dengan kata sendi nama oleh LATIHAN 21 : AYAT AKTIF AYAT PASIF Soalan 1 hingga soalan 10 Pilih ayat yang sama maksud dengan ayat yang bergaris. Bendera sekolah dinaikkan oleh Hashim. C Keluarga Encik Rashid sibuk mengemaskan barang-barang mereka kerana akan berpindah ke rumah baru. D Barang-barang Encik Rashid sibuk mereka kemaskan kerana mereka akan berpindah ke rumah baru. AYAT AKTIF DAN AYAT PASIF KETERANGAN: Ayat aktif: mengutamakan si pelaku sebagai subjek dan mengandungi kata kerja yang berawalan meAyat pasif : menekan objek dan pembuatnya serta mengandungi kata kerja tanpa awalan atau kata kerja berawalan di. Rosli dimarahi kerana ibu selalu menconteng tempat itu dengan sesuka hatinya. A B C D 5. Abang menghadiahkan kamera saya. Hashim dinaikkan bendera sekolah. 1. Beberapa orang wanita sedang sibuk mencabut padi sawah. B Barang-barang sibuk dikemaskan oleh keluarga Encik Rashid kerana mereka akan berpindah ke rumah baru. 3. Rosli memarahi ibu kerana selalu menconteng tempat itu dengan sesuka hatinya. Ibu dimarahi oleh Rosli kerana selalu menconteng tempat itu dengan sesuka hatinya. Rosli dimarahi oleh ibu kerana selalu menconteng tempat itu dengan sesuka hatinya.

D Buku cerita itu sudah saya pulangkan minggu lepas. Pisau yang baru diasah oleh ayah itu menjadi tajam. Ayah mengasah pisau baru itu sehingga tajam. Corak batik yang cantik itu dilukis oleh seorang pereka yang terkenal. Puan itu menjahit baju kurung untuk Julia. Apabila Salman berlari tidak tentu hala. D Batik yang termasyhur itu dikeluarkan oleh seorang pereka yang terkenal. C Buku cerita sudah minggu lepas saya pulangkan. B Kasmah ditegur oleh pengawas itu kerana membuang sampah di kawasan padang sekolah. C Kasmah ditegur oleh pengawas itu supaya membuang sampah di kawasan padang sekolah. Ayah baru sahaja mengasah pisau yang tajam itu. Pengawas itu menegur Kasmah kerana membuang sampah di kawasan padang sekolah. Saya sudah memulangkan buku cerita itu minggu lepas. A Pereka yang terkenal telah menghasilkan corak batik yang cantik itu. Salman lari lintang-pukang apabila dikejar oleh anjing liar. 48 . Apabila Salman ternampak anjing liar. C Kereta Encik Fuad yang telah dibaiki oleh mekanik dimaklumkan rosak semula. Salman berlari tidak tentu hala. B Buku cerita itu dipulangkan kepada saya minggu lepas. Julia menjahit baju kurung puan itu. A B C D 8. anjing liar itu berlari tidak tentu hala. A Buku cerita sudah dipulangkan kepada saya minggu lepas. Pisau itu tajam kerana baru sahaja diasah oleh ayah. Puan itu menjahit baju kurung Julia. Encik Fuad memberitahu mekanik bahawa enjin keretanya rosak semula selepas dibaiki. B Enjin kereta Encik Fuad rosak selepas dimaklumkan kepada mekanik untuk dibaiki. 12. A B C D Baju kurung itu dijahit oleh Puan Julia. A Kasmah menegur pengawas itu kerana membuang sampah di kawasan padang sekolah. 9. D Encik Fuad memaklumkan kepada mekanik bahawa enjin keretanya rosak semula walaupun sudah dibaiki. A Encik Fuad memaklumkan kepada mekanik tentang kerosakan enjin keretanya walaupun telah dibaiki. dia pun berlari tidak tentu hala. Apabila dikejar anjing liar. 10. Apabila Salman dikejar. Puan Julia menjahit baju kurung itu. C Corak batik yang terkenal itu telah dihasilkan oleh pereka yang cantik itu. anjing liar mengejarnya. A B C D 7. Soalan 11 hingga soalan 15 Pilih ayat pasif yang betul.6. D Kasmah menegur pengawas itu oleh kerana membuang sampah di kawasan padang sekolah. B Pereka batik yang termasyhur telah mengeluarkan batik yang cantik itu. 11. Pisau baru yang tajam itu telah diasah oleh ayah.

Encik Lee telah menyaman polis trafik itu. A Kereta ini patut pulang ke kampung sebelum kamu mencucinya. Kanak-kanak “OKU” itu didukung oleh pekerja di rumah kebajikan. B Sebelum pulang ke kampung. C Rahim dan saya didesak supaya menyertai perkhemahan pada minggu depan. D Kereta ini patut dicuci oleh kamu sebelum pulang ke kampung. C Budak itu memandikan ibunya yang terjatuh ke dalam lumpur. D Memandu kereta Encik Lee tanpa lesen menyebabkan telah disaman oleh polis trafik itu kerana. D Kadet Remaja angkatan tentera telah memeriksa perbarisan pegawai sekolah itu. Perbarisan Kadet Remaja Sekolah itu diperiksa oleh pegawai angkatan tentera. D Budak itu dan ibunya mandi setelah terjatuh ke dalam lumpur. 14. A Pertandingan kembara itu telah dianjurkan oleh Persatuan Mendaki Bukit Marak. B Rahim mendesak saya supaya menyertai perkhemahan pada minggu depan. C Pegawai angkatan tentera telah memeriksa perbarisan Kadet Remaja Sekolah itu. 15. 16. C Kerana memandu kereta tanpa lesen. 19. D Perkhemahan pada minggu depan mendesak supaya saya dan Rahim menyertainya.13. B Pertandingan mendaki Bukit Marak telah dianjurkan oleh persatuan kembara itu. B Encik Lee telah menyaman polis trafik itu kerana memandu kereta tanpa lesen. A Pekerja di rumah kebajikan mendukung kanak-kanak “OKU” itu. A Ibu budak yang terjatuh ke dalam itu memandikannya. B Kadet Remaja Sekolah telah memeriksa perbarisan pegawai angkatan tentera itu. A Perbarisan pegawai angkatan tentera itu diperiksa oleh Kadet Remaja Sekolah. Saya didesak oleh Rahim supaya menyertai perkhemahan pada minggu depan. 17. Soalan 16 hingga soalan 20 Pilih ayat aktif yang betul. B Ibunya memandikan budak yang terjatuh ke dalam lumpur itu. A Saya mendesak Rahim supaya menyertai perkhemahan pada minggu depan. D Di rumah kebajikan. 18. Polis trafik itu telah menyaman Encik Lee kerana memandu kereta tanpa lesen. C Kereta ini patut kamu cuci sebelum pulang ke kampung. pekerja kanak-kanak mendukung “OKU” itu. Persatuan kembara itu telah menganjurkan pertandingan mendaki Bukit Marak. 49 . C Pekerja “OKU” mendukung kanak-kanak di rumah kebajikan itu. Budak yang terjatuh ke dalam lumpur itu dimandikan oleh ibunya. Kamu patut mencuci kereta ini sebelum pulang ke kampung. C Pertandingan mendaki Bukit Marak akan dianjurkan oleh persatuan kembara itu. D Pertandingan mendaki Bukit Marak oleh persatuan kembara itu bakal dianjurkan. A Encik Lee telah disaman polis trafik itu kerana memandu kereta tanpa lesen. kamu patut mencuci kereta ini. B Pekerja di rumah “OKU” mendukung kebajikan kanak-kanak itu.

Ialah percakapan seseorang yang ditulis semula dengan tidak mengubah maksud asalnya. C Cikgu Nasir bertanya Ayub tentang tempoh dia akan menyiapkan tugasannya. D Cikgu Nasir bertanya Ayub tentang tugasan yang diberikannya. Cakap pindah ialah ditulis semula dengan menggunakan bahasa tanpa mengubah maksudnya 4. tanda petik (“……”) dugunakan untuk cakap ajuk. cantik sungguh tudung awak Nani. “ Marilah bersarapan bersama-sama dengan kami. B Nenek melarang Amirul membunuh semut-semut itu C Nenek memarahi Amirul membunuh semut-semut itu. “ Wah . B Ayub memberitahu Cikgu Nasir dia akan menyiapkan tugasannya. D Daun-daun kering di halaman rumah telah saya menyapu petang tadi.” kata nenek kepada Amirul. B Nanu memuji kecantikan pakaian Nani. LATIHAN 22: CAKAP AJUK DAN CAKAP PINDAH Pilih ayat pindah yang sama maksud dengan ayat diberi. C Saya petang tadi telah menyapu daun-daun kering di halaman rumah. Anis. B Amira dan Anum memujuk Anis bersarapan bersama-sama mereka. 4.” kata Amira dan Anum. D Nanu meminta Nani memakai kain tudung yang cantik.20. A Nanu mengeji kain tudung yang dipakai oleh Nani. B Daun-daun kering di halaman rumah telah disapu oleh saya petang tadi. Dalam penulisan. 22. CAKAP AJUK DAN CAKAP PINDAH KETERANGAN: 1. Tanda petik (“…. berkilau-kilau labucinya !” kata Nanu kepada Nina. D Nenek menyuruh Amirul membunuh semut-semut itu. 3. C Amira dan Anum memaksa Anis bersarapan bersama-sama mereka. D Amira dan Anum mengarah Anis bersarapan bersama-sama mereka 3. A Amira dan Anum mempelawa Anis bersarapan bersama-sama mereka. 1.”) tidak digunakan dalam cakap pindah. 2. “Jangan dibunuh semut-semut itu. 2. C Nanu memuji kecantikan kain tudung Nani. 50 . A Nenek memberitahu Amirul membunuh semut-semut itu. Daun-daun kering di halaman rumah telah saya sapu petang tadi. A Saya telah menyapu daun-daun kering di halaman rumah petang tadi. “ Bilakah awak akan menyiapkan tugasan ini ?” kata Cikgu Nasir kepada Ayub. A Ayub menyuruh Cikgu Nasir menyiapkan tugasannya.

A Pengawal pantai mengarah semua pengunjung supaya segera ke darat. A Ailin ingin tahu tentang kehilangan dompet. 51 . C Pelancong itu hendak menaiki komuter ke Stesen Komuter Serdang. C Ramzi berpendapat bahawa penjenayah itu harus diadili.” kata Rina Kepada Ailin. C Kain songket itu dijual mahal kerana tenunannya halus dan cantik. B Puan Wee menasihati jirannya memilih ketika membeli sayur.” kata ketua pengawas kepada murid-murid. D Rina memberitahu yang dia tidak tahu tentang kehilangan dompet itu. D Puan Wee melarang jirannya memilih sayur yang beracun. B Penjual menjual kain songket tenunan itu kerana harganya mahal. “ Pada pendapat saya. “ Sebelum hantar . B Pelancong dari Jepun memberitahu tentang Stesen Komuter Serdang. 6.pastikan kamu telah menyemak semua soalan. penjenayah itu patut dibawa ke muka pengadilan. “ Saya tidak tahu tentang kehilangan dompet itu. 8.” pesan Puan Wee kepada jirannya. pilihlah yang bebas daripada racun . C Pengawal pantai memberitahu agar para pengunjung bersedia untuk melihat ombak besar. D Pelancong itu ingin tahu kedudukan Stesen Komuter Serdang. A Puan Wee mengajak jirannya memilih sayur yang segar. D Ramli berpendapat bahawa Ramzi patut mengadili penjenayah itu. B Ramzi mahu Ramli membawa penjenayah ke muka pengadilan. D Harga kain songket itu mahal kerana penjualnya cantik dan halus. B Murid-murid disuruh menyemak semua soalan sebelum menghantarnya. C Puan Wee menyuruh jirannya membeli sayur yang diperlunya. A Pelancong dari Jepun ingin menaiki Komuter Serdang. A Ramli menyatakan penjenayah itu patut menerima hukuman. 9. B Rina menyatakan dia tahu tentang kehilangan dompet. D Para pengunjung terkejut apabila melihat kehadiran ombak besar ke pantai . C Ailin memaksa Rina supaya memberitahunya tentang dompet itu. 10.” tegas pengawal pantai kepada para pengunjung. “ Kain songket ini mahal harganya kerana tenunannya halus dan cantik. “ Di manakah Stesen Komuter Serdang ?” tanya pelancong dari Jepun. A Pelanggan memberitahu bahawa harga kain songket itu mahal.5. A Murid-murid dinasihati agar menyemak semua soalan selepas menjawab. ombak besar sedang menuju ke pantai. “ Kalau hendak membeli sayur.” kata penjual kepada pelanggannya. B Orang ramai diminta supaya segera ke pantai kerana ombak besar akan tiba. C Ketua pengawas membantu murid-murid menyemak semua soalan mereka sebelum dihantar. D Ketua pengawas memaksa semua murid supaya menyemak semua soalan mereka.” kata Ramzi kepada Ramli. 11. 7. “ Tolong naik ke darat.

A Kata Naim. 17.” kata Cikgu Salina. A “ Amboi. A Kata Suria.” 16.” pelawa Nancy. Arini dan Raj mempelawa Nancy bermain bersama dengan mereka. C “ Wah.” kata Mariam.cikgu .” kata Devi kepada Salmi. “Ayah.nanti masa depan kamu akan cerah. Bidin belajar sekelas dengan saya di sekolah. A “ Silalah berikan buku cerita itu kepada saya. “Ayah. A “ Sila duduk. Pilih cakap ajuk yang paling sesuai dengan ayat diberi. mari kita ke kantin. B “ Maimun.” kata Nabil.“ Rajin-rajinlah belajar.”kata Mariam.” kata Mariam.” tegas Raden.” kata Salmi kepada Devi.”kata Devi kepada Salmi. Bidin ada seorang rakan di sekolah.” pinta Murad.” kata Mariam. Nabil memuji keindahan pemandangan Pulau Langkawi. B “ Kamu bermainlah bersama-sama Arini dan Raj. “Ayah Bidin adalah seorang rakan saya di sekolah.” C Kata emak.” D Kata Suria. Najib memberitahu ayahnya bahawa Bidin rakan sekelasnya. 19. D “ Berikanlah buku cerita Aiman kepada saya. Murad meminta Aiman memberikan buku cerita itu kepadanya.” kata Nabil. 18.” Kata Arini dan Raj.” kata Salmi kepada Devi. C “ Saya tidak mengetahui apa-apa .” pinta Murad. indahnya pemandangan Pulau Langkawi.Nancy.” B Kata emak. D “ Maimun mengajak saya ke kantin. ini Bidin. Mariam mengajak Maimun ke kantin. Raden memberitahu Cikgu Salina bahawa dia tidak tahu apa-apa. B “ Maafkan saya cikgu. C “ Saya ingin mengajak kamu ke kantin.” kata Raden.Saya tidak ada apa-apa. D “ Raj.12.kamu berikan buku cerita kepada saya. “Ayah. 14. A “ Marilah kita bermain bersama-sama. D “ Harap kamu duduk.” kata Arini. D “ Nah. D “ Adakah kamu mengetahui apa-apa Raden?” kata Cikgu Salina. C “ Bolehkah kamu bermain bersama-sama kami ?” tanya Nancy. B “ Janganlah duduk. Salmi mempersilakan Devi duduk. B “ Tolong berikan buku cerita itu kepada saya. 52 . C “ Imran. 15. pemandangan di Pulau Langkawi indah nian. cantiknya keindahan di Pulau Langkawi.” kata Nabil. Emak menasihati Suria agar belajar rajin-rajin supaya masa depannya cerah. C “ Silalah duduk Salmi. “ Saya rajin belajar supaya masa depan akan cerah. “ Kamu mesti rajin belajar agar masa depan akan cerah.” pinta Murad.” B Kata Naim.” D Kata Naim.” 13.” kata Nabil.” C Kata Naim. mari kita bermain bersama-sama Nancy.” pinta Murad. B “ Oh. indah sungguh pemandangan di sini. A “ Saya tidak memberitahu apa-apa cikgu. “ Emak rajin belajar agar masa depan kamu akan cerah. A “ Ajaklah Maimun ke kantin. Kawan lama saya di sekolah.

beme-.. mem .. -kan Contoh imbuhan apitan . A “ Adakah datuk kamu baru pulang dari Mekah?” tanya Pak Usin. Sementara imbuhan apitan berada di awal dan di akhir kata dasar. men-. peng-. ke-. di . Amat ?” tanya Pak Usin.. Imbuhan awalan diberikan kepada kata dasar di awal kata. ber-.20.. Kegiatan______________kancil haruslah dibanteras segera untuk pemuliharaan spesies. 23. Kedai kraf tangan itu___________barang-barang tradisional masyarakat Melayu.. akhiran dan apitan.. seContoh imbuhan akhiran ialah. Pak Usin bertanya kepada Amat tentang tarikh kepulangan datuknya dari Mekah..kan. kan.. A membaham C memburu B membawa D membaling 3. pen-. -an. per-. A berpindah C berpusing B beratur D berkhemah 2. IMBUHAN KETERANGAN: Imbuhan terbahagi kepada imbuhan awalan. meng-..Ramai penyokong pasukan Kelantan sedang____________di kaunter tiket. per . 1.. an.. i di . Amat ?” tanya Pak Usin. mem-. Kita tidak boleh___________semasa berada di tempat perhimpunan rasmi sekolah. di . pengeter-. mengedi-. D “ Bagaimana datuk kamu akan pulang dari Mekah ?” tanya Pak Usin. i LATIHAN 23 : IMBUHAN Isi tempat kosong dengan perkataan yang paling sesuai. B “ Sudahkan datuk kamu pulang dari Mekah. A berjalan C bercakap B berdiam D bersabar 4. Contoh imbuhan awalan ialah : pe-. me .kan. C “ Bilakah datuk kamu akan pulang dari Mekah. -i.. A membuka C membawa B mempamerkan D membantah 53 . Imbuhan akhiran pula diberikan kepada akhir kata dasar.

A beranak C bertunas B bertaut D berputik 14.Bayi yang berusia sembilan bulan itu sudah mula belajar____________.5. difaham D terpandangkan . Abang sedang__________lemang di belakang rumah bersama datuk.. Rosli menyemai anak benih yang baru_____________itu dalam beg semaian.. Adik saya yang kecil itu masih belum boleh____________.Peniaga itu________beberapa ikat petai untuk dijual di pasar malam. A meratah C membasuh B membakar D membaling 10. berfahaman 7. difahamkan C berpandangan . A Berdua C bersatu B Bergaduh D berdiam 9.. Seekor ular sawa telah___________ayam di belakang rumah. A memulau C menarik B memukau D membuta 16. A berjalan C berdiam B berbaris D berkawan 11. A bersenjata C disenjatakan B bersenjatakan D tersenjata 6. A beransur C berpindah B bertolak D beralih 13.. difahami B Terpandang . A Berpandang . Nafis baru____________berpindah ke rumah baharu seminggu yang lalu.. Anggota polis itu________________dengan pistol.. Kita perlu________untuk mencapai kemenangan dalam perlawanan itu.. A bertasbih C bertafakur B berdoa D berhajat 15. A berlari C berjalan B bergaduh D berdalih 54 . Mereka hanya_______________antara satu sama lain kerana pertuturannya tidak__________. A menggigit C mengunyah B membaham D menjilat 12. Keindahan landskap kawasan rumah itu__________pandangan setiap orang yang melalui kawasan itu. Aiman selalu___________agar dirinya sentiasa dilindungi Tuhan.. A mempamer C membawa B memburu D membentuk 8.

dan cinta kepada negara. digunakan untuk membuat layang – layang. setia. setia dan cinta kepada negara? Sebagai rakyat Malaysia. “Wah! Besarnya Stadium Negara. dan gunting. 55 . A budiman C peragawan B karyawan D seniman 20. seorang budak perempuan ditemui mati di lombong itu. Buluh. tali. kita harus mempunyai sikap taat. 1. koma bertindih. kertas. gam.” kata Rina. “Wah. Besarnya Stadium Negara. besarnya Stadium Negara!” kata Rina. ditemui mati di lombong itu. Kelmarin seorang budak perempuan ditemui mati di lombong itu. kita harus mempunyai sikap taat setia dan cinta kepada negara. tali.Kami sekeluarga____________bas ekspres ke Kuala Lumpur. Buluh. kita harus mempunyai sikap taat. gam dan gunting digunakan untuk membuat layang – layang.17. A menimang C meminang B mencolek D membunuh 18. Sebagai rakyat Malaysia. A B C D 4. tanya. kertas. seorang budak perempuan. Buluh. gam. seru. Sebagai rakyat Malaysia. Kelmarin. dan cinta kepada negara! Sebagai rakyat Malaysia. Kelmarin. A B C 3. setia. titik bertindih. dan gunting digunakan untuk membuat layang – layang. “Wah.” kata Rina. A B C “Wah. Ialah tanda-tanda yang digunakan dengan ayat 2. Contoh: koma. A jutawan C angkasawan B seniman D budayawan 19. noktah. TANDA BACA KETERANGAN: 1. tali. kertas. Hang Tuah telah diutuskan oleh Sultan Mahmud Shah untuk__________Puteri Gunung Ledang. A B C D 2. Filem lakonan____________itu diminati oleh setiap lapisan masyarakat. LATIHAN 24 : TANDA BACA Pilih ayat yang betul menggunakan tanda baca.Beberapa orang______________telah mencipta sejarah apabila berjaya menjejakkan kaki ke bulan. besarnya Stadium Negara. sempang dan lain-lain.” kata Rina. A menuruni C menduduki B menaiki D menyusuri 24. kita harus mempunyai sikap taat.

A B C D 10. Perak. “Eh. “Ya saya yang memanggil kamu tadi kata Lokman. sebagai guru di Ipoh Perak lusa. “Jangan usik barang – barang saya?” “Jamilah berkata dengan nada yang keras. “Baju itu berharga seratus ringgit! Amboi! Mahalnya!” kata Raju. “Diakah. amboi. malang sungguh nasib engkau.” Tanya Ng. Perak lusa! Saya mula bertugas. “Ya! Saya yang memanggil kamu tadi.” tanya abang kepada Arshad? “Bagaimanakah cara kamu membuat kraf tangan ini?” tanya abang kepada Arshad.” kata Emilia kepada Nora.” kata Emilia kepada Nora. jangan usik barang – barang saya!” Jamilah berkata dengan nada yang keras. kepada murid – murid yang lain. “Diakah yang menyampaikan ucapan sebentar tadi?” tanya Ng. “Buku yang berjudul Batu Ajaib dikarang oleh Rosnani Bakhtiar!” kata Rafidah”. “Diakah yang menyampaikan ucapan. Saya mula bertugas sebagai guru di Ipoh. “Bagaimanakah cara kamu membuat kraf tangan ini!” tanya abang kepada Arshad? “Bagaimanakah cara kamu membuat kraf tangan ini. “Buku yang berjudul Batu Ajaib dikarang oleh Rosnani Bakhtiar. sebentar tadi?” tanya Ng. kamu mesti menjadi contoh. Saya mula bertugas sebagai guru. “Jangan usik barang – barang saya. “Baju itu berharga seratus ringgit? Amboi. murid kamu mesti menjadi contoh kepada murid – murid yang lain. mahalnya!” kata Raju.” Jamilah berkata dengan nada yang keras. kenapa sampai begini nasibku! Wah. Sebagai. Sebagai ketua. A B C D 9.5. A B C D 8. kamu belum tidur lagi rupanya!” kata Emilia kepada Nora. saya yang memanggil kamu tadi. kamu mesti menjadi contoh kepada murid – murid yang lain. A B C D 6. “Eh! Kamu belum tidur lagi rupanya. “Diakah yang menyampaikan ucapan sebentar tadi. mahalnya!” kata Raju. “Buku yang berjudul ‘Batu Ajaib’ dikarang oleh Rosnani Bakhtiar?” kata Rafidah. “Baju itu berharga seratus ringgit! Amboi! Mahalnya. “Eh! Kamu belum tidur lagi rupanya!” kata Emilia kepada Nora.” kata Rafidah. “Ya.” kata Raju. Sebagai ketua murid. “Baju itu berharga seratus ringgit. Saya mula bertugas sebagai guru di Ipoh. A B C D 14. “Buku yang berjudul ‘Batu Ajaib’ dikarang oleh Rosnani Bakhtiar. Sebagai ketua murid. Jamilah berkata dengan nada yang keras. lusa. A B C D 13. A B C D 7. yang menyampaikan ucapan sebentar tadi!” tanya Ng. “Bagaimanakah cara kamu membuat kraf tangan ini. Saya yang memanggil kamu tadi!” kata Lokman. kamu belum tidur lagi rupanya.” kata Rafidah.” “Ya. ketua murid kamu mesti menjadi contoh kepada murid – murid yang lain. A B C D 12. di Ipoh.” tanya abang kepada Arshad.” Kata Lokman. besarnya kayu yang disepak engkau? Aduh. A B C D Nah! Terimalah balasan jika berbuat jahat! Cis. “Eh. “Jangan usik barang – barang saya!” 56 . A B C D 11.” kata Lokman. Perak lusa.

Hayati sedang membuat kerja sekolah manakala rakannya yang lain membaca buku.00. malahan antara satu perenggan dengan perenggan yang lain. Saya ingin memesan barang – barang yang berikut ayam. dan serai. dan serai. PENANDA WACANA KETERANGAN: 1. duit RM10. Saya ingin memesan barang – barang yang berikut! Ayam. apakah nama kucing kamu? Rahman? Apakah nama kucing kamu? Rahman! Apakah nama kucing kamu. “Apakah yang dicari oleh pihak polis di rumah Encik Yatim itu.” sindir Norman. Siapakah tuan punya duit ini?” tanya Roslin. baru terpilih mewakili pasukan sekolah. A B C D 20. Hayati sedang membuat kerja sekolah! Manakala rakannya yang lain membaca buku. 3. Penanda wacana juga bukan sahaja menghubungkan antara ayat dengan ayat. asam jawa. “Apakah yang dicari oleh pihak polis di rumah Encik Yatim itu?” tanya Hanim. A B C D 19. A B C D 18. Hayati sedang membuat kerja sekolah. A B C D Saya ingin memesan barang – barang yang berikut: ayam. A B C D 16.15.” tanya Hanim. “Apakah yang dicari oleh pihak polis di rumah Encik Yatim itu. baru terpilih mewakili pasukan sekolah. “Amboi! baru terpilih mewakili pasukan sekolah. “Amboi. “Apakah yang dicari oleh pihak polis di rumah Encik Yatim itu!” tanya Hanim. Penanda wacana ialah kata atau frasa yang digunakan untuk menunjukkan pertalian antara satu ayat dengan satu ayat yang lain. sudah sombong!” sindir Norman. Siapakah tuan punya duit ini?” tanya Roslin. “Eh! duit RM10. asam jawa. Saya ingin memesan barang – barang yang berikut? Ayam. Rahman! Apakah nama kucing kamu? Rahman. A B C D 17.00. 2. asam jawa. “Eh. manakala rakannya yang lain membaca buku? “Amboi. rakannya yang lain membaca buku. sudah sombong.” sindir Norman. Hayati sedang membuat kerja sekolah manakala. sudah sombong. “Eh! Duit RM10. sudah sombong.” tanya Hanim. 57 . duit RM10.00! Siapakah tuan punya duit ini?” tanya Roslin. 25. dan serai.” “Eh. “Amboi! Baru terpilih mewakili pasukan sekolah. asam jawa.” sindir Norman. Sesuatu ayat akan berasa janggal ketika dibaca jika kita salah memilih penanda wacana.00! Siapakah tuan punya duit ini? tanya Roslin. dan serai.

__________ tiada sesiapa pun yang mendengarnya . tetapi rakannya itu tidak datang. A Selanjutnya C Selain itu B Lebih-lebih lagi D Namun begitu 7. A Mungkin C Justeru B Walau bagaimanapun D Kalau begitu 8. beliau menunjukkan proses membuat tayar kepada kami . ________. Mula-mula panaskan minyak di dalam kuali. Abang Irfan membuka sebuah restoran. A Semenjak itu C Kemudian B Walaupun begitu D Sebelum itu 6. Kita tidak digalakkan keluar dari rumah seorang diri ___________ pada waktu malam . Ashraf menyesal atas perbuatannya yang nakal selama ini. A Jadi C Lebih-lebih lagi B Justeru D Biarpun demikian 5. A sungguhpun C selain itu B oleh itu D namun demikian 2. Lokman aktif dalam permainan bola sepak. ________.Sudah satu jam Tini menunggu Siti di perpustakaan. Dia tidak menghadiri latihan bola sepak pada petang itu __________ telah dimaklumkan oleh ketua pasukan. Kami dibawa berjumpa dengan pengurus kilang itu. _________ wajahnya muram sahaja. __________. A Oleh itu C Semenjak itu B Sebaliknya D Selepas itu 58 . ___________. A Malangnya C Tambahan pula B Lebih-lebih lagi D Dalam pada itu 9. goreng keropok itu sehingga garing . A Dengan itu C Lagipun B Lantaran itu D Dalam pada itu 4. dia pulang ke rumah. 1. dia berazam hendak mengubah sikapnya. A Kalau begitu C Akhirnya B Lepas itu D Di samping itu 3. A Namun begitu C Selanjutnya B Kemudian D Oleh sebab itu 10. dia juga berniaga pakaian. Mereka menjerit meminta tolong daripada jiran-jiran. __________. ________. dia telah dipilih sebagai ketua pasukan bola sepak sekolahnya . Datuknya meninggal dunia akibat sakit jantung minggu lalu.LATIHAN 25 : PENANDA WACANA Pilih jawapan yang paling sesuai .

__________. __________dia bermain badminton dengan rakannya. Steven Choong tidak datang ke majlis hari jadi saya . Kakak sedih kerana gagal dalam peperiksaannya. dia tidak berputus asa untuk terus berusaha. Yasmin bukan cucu kandung Nenek Leha._________. A Lantaran itu C Lepas itu B Dengan itu D Namun begitu 16. ___________. A Di samping itu C Selain itu B Namun demikian D Lebih-lebih lagi 12. A Jadi C Di samping itu B Mungkin D Sungguhpun demikian 59 . usaha tersebut tidak berjaya kerana api terlalu marak. ___________. bolehlah kita mulakan mesyuarat ini. __________ mereka berbaik-baik semula._________. A Justeru C Kalau begitu B Akhirnya D Selain itu 18. A Lagipun C Jadi B Sebaliknya D Padahal 17. Kami suka ke restoran itu kerana hidangannya enak ________.dia mendapat galakan daripada ibu dan ayahnya. _______. dia tetap disayangi seperti cucu-cucu yang lain. A Sebaliknya C Dalam pada itu B Meskipun begitu D Malangnya 13. A Lebih-lebih lagi C Biarpun demikian B Semenjak itu D Dalam pada itu 19. Semua orang telah hadir. A Namun C Tambahan pula B sungguhpun demikian D Walaupun begitu 14. Ibu mengisar lada di dapur. Orang ramai berusaha untuk memadamkan kebakaran di banglo itu. A Dengan itu C Tambahan pula B Selanjutnya D Walaupun begitu 20. Dia tidak jadi ke rumah neneknya . harganya berpatutan. dia membancuh air minuman.11. A Meskipun C Oleh itu B Sungguhpun begitu D Selain itu 15. _________ dia ada hal. Danial bercita-cita hendak menjadi juruterbang. Badrul dan Hisham bergaduh sejak semalam.

Setiap kali ibu menasihatinya. Bakri menyapu lantai di dalam bilik tidur kakaknya. III dan IV Para pelajar digalakkan untuk membaca sekurang-kurangnya sebiji buku ilmiah sehari. II. Ahmad merupakan seorang pelajar yang pintar dan disegani oleh rakan-rakannya. Pemuda itu begitu amat kecewa kerana dia telah dibuang kerja. Almari ini diperbuat daripada batang pokok meranti yang terpilih. III dan IV Pelan ini menunjukkan lokasi Taman Cahaya dan kemudahan-kemudahan yang terdapat di sekitarnya. Muthu memelihara dua puluh ekor kucing kacukan di rumahnya. A I. Rahim akan menaiki bas untuk ke tempat kerja. Adam dan keluarganya akan melancong ke Thailand minggu hadapan. III dan IV D I. Abang akan melanjutkan pelajarannya ke Pakistan. III dan IV 2. Wah! Besarnya rumah Dato’ Mazlan! A I dan IV C I. Keistimewaan Bukit Rusila ialah keindahan kawasan hutannya yang masih terpelihara. I II III IV 60 . I II III IV Pelbagai program-program telah dilaksanakan untuk memperkenalkan Malaysia di mata dunia. I II III IV 6. Zeti mengutip beberapa keping kulit siput di Pantai Bisikan Bayu. II dan IV B II dan II D II. dia hanya mendiamkan diri. Sekolah Rendah Kebangsaan Ibrahim telah terpilih seperti sekolah terbersih di negeri Kedah. A I. A I dan II C II dan III B I dan III D III dan IV Setiap pagi. III dan IV C IV sahaja B II. III dan IV B I. Azwan menoleh ke belakangnamun memandang Nina dengan pandangan yang tajam. Usaha ini memerlukan perancangan yang teliti dan belanja yang agak banyak. Perjalanan pulang yang panjang itu begitu amat menjemukan. II dan IV D I. A I dan II C I. dia keluar dari rumah itu. A I dan II C III dan IV B I dan III D IV sahaja Ngah Timah menasihati Salim supaya belajar bersungguh-sungguh. I II III IV 4. Dengan langkah yang tenang. I II III IV 3. II. II dan III B II dan III D II. III dan IV Razak berjanji tidak akan mensia-siakan harta pusaka yang bakal diterimanya. Ibu cuba memujuk ayah agar menarik balik keputusannya. Kemajuan sains dan teknologi turut menggalakkan penciptaan peralatan perang. I II III IV 5. II dan III C II. 1.LATIHAN 26 : KESALAHAN TATABAHASA Pilih ayat-ayat yang betul.

III dan IV B I. Pada musim tengkujuh. Encik Halim telah melaporkan kehilangan anaknya kepada pihak polis. I II III IV 11. Ali telah terlibat dalam suatu kemalangan di Jalan Mahameru. selama itulah saya tidak akan lupai budi dan jasa tuan kepada keluarga saya. Semua pelajar dikehendaki berhimpun di padang sekolah sekarang. III dan IV B I. III dan IV D I. III dan IV Entah betul entah tidak tuduhannya itu. II dan IV D II. I II III IV 10. A I dan II C II dan III B I dan III D III dan IV Selagi hayat dikandung badan.7. Latifah memegang jawatan sebagai editor di syarikat penerbitan itu. II. I II III IV Saya sudah berjanji untuk membelikan ibu sehelai jawa kain batik. II dan III C II. I II III IV 9. II dan III B I dan III D II. Kami akan pulang ke kampung pada cuti sekolah nanti. Oleh sebab deman. Ayah benar sayang akan adik. Setiap orang perlu mempunyai matlamat dalam hidup. Sudah menjadi resam perantau akan pulang ke kampung pada hari raya. Bertahun-tahun Amran tinggal di luar negara. Mengapa awak membiarkan dia seorang diri di tempat yang sunyi itu? Sahara telah menempah dua tiket penerbangan ke Tokyo. Kakak saya baik hati. III dan IV Bahasa Melayu merupakan bahasa rasmi negara ini. Banjir besar telah menenggelamkan semua rumah-rumah di Kampung Penambang. malahan sombong. I II III IV 61 . A I dan IV C I. A I dan II C II dan III B I dan III D III dan IV 8. A I dan II C II dan III B I dan III D III dan IV Rumah saya terletak di antara taman perumahan dengan perkampungan nelayan. A I dan II C II dan IV B I dan III D III dan IV Kak Leha membawa adik bersiar-siar pada waktu petang. I II III IV 12. A I dan II C I. para nelayan tidak pergi ke laut. Golongan belia haruslah mempunyai nilai-nilai kesopanan masyarakat timur. A I. Indah sungguh pemandangan di pantai itu pada waktu senja. saya tidak ke sekolah hari ini. Kami tidak tertarik untuk berlama-lamaan di pameran itu. Kerana malas membaca menyebabkan dia gagal dalam peperiksaan. Para wartawan sedang menemu bual Mawi. Hutan di Malaysia dikatai antara yang tertua di dunia. III dan IV Rumah itu kami diam di tahun lepas. I II III IV 13.

Kami banyak memperoleh pengajaran daripada kejadian itu. dan IV Para peserta perlu mematuhi arahan yang telah ditetapkan. III dan IV Saya hendak menemukan Musalmah petang ini. Awas. Suka dan duka memang lumrah dalam kehidupan. II. I II III IV Markah saya lebih tinggi dari Azlin. Usia datuk Ramzan sudah dilanjutkan. dan IV Ayah lihat lesu kerana berkerja sepanjang hari. dan IV Semua guru-guru sedang bermesyuarat di bilik guru. Ibu sedang membuat puding durian di dapur. Pihak polis bergegas ke tempat kejadian apabila menerima panggilan telefon. Bayi itu sedang menyusu di pangkuan ibunya. A I dan II C I. Yang berbaju biru tua itu kakak ipar saya. saya sedang tidur. III. A I dan II C III dan IV B II dan III D I. Penglihat kanak-kanak itu sangat rendah.14. Pak Abu mengerja sekeping sawah di hujung kampung. Pendapatannya setiap bulan tidak cukup untuk menampung kehidupannya di bandar. I II III IV 19. A I dan II C II dan III B I dan III D III dan IV Ahli perubatan itu akan membuktikan pengalamannya dalam bidang tersebut. Azman membelakang diri saya dalam perbincangan itu. dan IV 15. dan III B II dan IV D I. III dan IV D I. I II III IV 17. A I dan II C III dan IV B II dan III D I. Kedua-dua orang pemuda itu telah ditahan. Adik kecil saya sangat petah bercakap. II. I II III IV 62 . II dan III Rantai tangan itu dibuat dari suasa. III. III. III. I II III IV 18. Bungkusan itu dikirimkan untuk Rohani. A I dan II C III dan IV B II. Sakit mata kami melihat budak-budak nakal itu mengganggu wanita yang lalu-lalang. Gaya Encik Hamidi memperlihatkan bahawa beliau orang yang berada. Nenek menyayangi Shalin sepenuh-penuhnya. I II III IV 20. Pada masa itu. Sani dan Zaki menceritakan peristiwa yang menimpa mereka malam tadi. selekoh berbahaya di hadapan! A I dan II C I dan IV B I dan III D II. A I dan II C II dan IV B II dan III D I. Cara Kumar bercakap terlalu meninggi. I II III IV 16.

A keping C bidang B kajang D rawan 6. Abang Helmi menerima ________ surat daripada sebuah pusat pengajian tinggi di ibu Negara. Pak Mail menebarkan se________ jala untuk menangkap ikan di sungai berhampiran rumahnya. tangkai. pucuk. LATIHAN 27 : KATA PENJODOH BILANGAN Isi tempat kosong dengan perkataan yang paling sesuai. orang. buku. bentuk. Encik Kamal telah diminta untuk menyampaikan ________ dua kata sempena majlis persaraan beliau. Emak sempat membeli beberapa ________ paku-pakis di pasar tani untuk dimasak. benda dan tempat. bilah. Amirah membawa se________ payung ke sekolah supaya tidak kehujanan. pasang. ________ lembu sedang meragut rumput di padang. A sekawan C sekumpulan B segerombolan D sepasukan 9. Ia digunakan selepas kata bilangan. helai. butir. 1. kuntum. ekor. Contohnya ialah batang. biji. A sekeping C sehelai B sepucuk D senaskah 3. haiwan. buah. Beberapa ________ bunga orkid segar menghiasi ruang tamu rumah Datin Mariam. bentuk.27. A sebaris C sepatah B sebuah D serangkap 4. A kaki C batang B buah D bentuk 7. keping. A pucuk C batang C ikat D cekak 5. Ayah menghadiahi kakak ________ anting-anting emas sempena ulang tahun hari lahir. PENJODOH BILANGAN KETERANGAN: Penjodoh Bilangan ialah perkataan yang digunakan untuk membilang orang. Seniman negara terkenal telah diundang untuk membacakan beberapa ________ puisi sempena 63 . A sebentuk C seutas B sepasang D sebuah 8. A biji C jambak B helai D batang 2.

Di dalam beg kecil itu terdapat dompet dan se ________ kunci. Tiga ________ permaidani disandarkan pada dinding untuk mengelakkannya daripada terkena habuk. Pak Aziz memakan beberapa ________ pulut sebagai sarapan pagi. 64 . Layang-layang Amin tersangkut pada dahan se________ pokok. Pihak berkuasa berjaya memusnahkan dua ________ bom lama yang dijumpai oleh seorang nelayan. Ayah terpaksa menjual ________ tanah pusaka untuk membiayai pelajaran abang di luar negara. Dua ________ gerai baru telah dibina oleh pihak Majlis Perbandaran Kelang untuk memudahkan para peniaga. A ketul C berkas B pucuk D keping 12. A sebuah C serangkap B seuntai D serangkai 15. A biji C baris B butir D batang 16. Kak Bedah memberikan beberapa ________ jagung bakar kepada jiran barunya. A biji C buah B butir D laras 11.sambutan Malam Kemerdekaan. A butir C kuntum B berkas D helai 17. A sepotong C selembar B sebidang D sebuah 13. Pak Salleh berjalan pulang dari dusunnya sambil memikul se ________ kayu api. A kepal C genggam B ketul D cubit 20. Ibu membeli tiga ________ petai di pasar malam. A kaki C lembar B buku D gulung 18. A buah C pohon B dahan D batang 19. A biji C buah B batang D tongkol 14. Penceramah itu mengakhiri ceramahnya dengan membacakan ________ pantun nasihat. A cebis C naskhah B patah D rangkap 10.

Kak Milah________melihat barang kemas yang dipamerkan kerana semuanya cantik-cantik belaka. Ani seorang yang________________. Oleh sebab itu. PERIBAHASA KETERANGAN: Simpulan bahasa adalah salah satu peribahasa yang paling pendek.A butir B kepal C rawan D papan 28. Biasanya hanya dua patah perkataan. A ringan tulang C berat mulut B kaki judi C kaki bangku 9. Ahmad ______________pasukan kami. LATIHAN 28 : PERIBAHASA Isi tempat kosong dengan perkataan yang paling sesuai. 65 . dia tidak suka membuang masa. A rambang mata C mata duitan B besar mata D putih mata 2. Sampai___________pun hajat awak hendak tinggal di bulan tidak akan tercapai. Ayah_____________apabila pemuda itu bersikap biadap padanya. A keras hati C buka mulut B naik darah D tahan hati 6. 1. A buka mulut C keras hati B putih hati D gila-gila bahasa 5. A Mandi kerbau C adu domba B lipas kudung D cepat tangan 7. A mulut murai C kera sumbang B tin kosong D mulut tempayan 4. Sikapnya yang___________dan suka mengusik orang itu tidak disenangi oleh rakan-rakannya. Susunannya tetap dan maksudnya berlainan dengan perkataan yang membentuknya. Orang yang______jangan di sangka bodoh. Usahlah seperti_______________. bercakap banyak tetapi tidak tahu apa-apa. Dia bekerja seperti______________kerana terpaksa menyiapkan kerjanya dengan segera. A lidah bercabang C kucing bertanduk B rambang mata D atas angin 8. A mulut murai C ringan tulang B malu-malu kucing D patah kandar 3.

A senapang bambu C paku belanda B otak cair D otak kering 20. Aminah mencurahkan perasaannya kepada Ahmad sambil menangis teresak-esak. A ayam didik C bapak ayam B naik angin D ayam tambatan 15. A bulat hati C buah hati B buta hati D isi hati 19. Saya tidak tahan melihat perangainya yang______________itu. 17. A putih hati C panas hati B kepala angin D bawah angin Soalan 17 hingga 20 Pilih simpulan bahasa yang sesuai dengan ayat. A lidah bercabang C lidah keras B lidah rasmi D lidah pendita 11. A ada hati C iri hari B besar hati D isi hati 12. Cakap-cakap orang yang__________tidak boleh dipercayai. Amin tidak akan ke majlisnya kerana_______________sahaja. Orang yang tidak berapa siuman itu jangan diganggu. A jauh hati C panas hati B iri hati D berat hati 18. A paku belanda C senapang bambu B buta hati D atas angin 16. Ah Meng menjadi ____________sejak diberi kebebasan oleh keluarganya. Murid yang menjadi_________pasukan kami dipilih sebagai olahragawati sekolah. Dia berasa tersinggung terhadap tingkah laku buruk yang ditunjukkan oleh sahabatnya. Encik Rostam tidak bersemangat untuk bekerja di syarikat itu lagi. A ringan mulut C kaki ayam B ajak-ajak ayam D ringan tulang 13. Harga di pasar raya itu_______________. Dia___________hendak belajar di luar negara. A bunga dedap C besar kepala B naik angin D jauh hati 14.A titik peluh B batu loncatan C tulang keting D tulang belakang 10. 66 .

Kereta itu terbabas lalu terhumban ke dalam gaung yang curam. A ceruk C sudut B cerun D lereng 4. A jangka C saat B masa D waktu 5. A bekerjasama C membahagi B berpadu D bercantum 6. Budak yang bebal itu terpaksa diajar berkali – kali oleh gurunya. SINONIM KETERANGAN: Sinonim ialah perkataan yang mempunyai maksud yang sama atau perkataan seerti. 31 Ogos setiap tahun merupakan detik penting bagi kita. Bangunan baru itu telah roboh akibat hakisan tanah. Gadis yang cantik itu ibarat bidadari. A dungu C pandai B bijak D pintar 3. Pasukan itu berpakat untuk menambahkan bilangan ahlinya. A jelita C hodoh B tampan D comot 8. Contohnya : Sejuk ertinya dingin Cantik ertinya lawa Gembira ertinya riang LATIHAN 29 : SINONIM Pilih sinonim yang betul bagi perkataan yang bergaris. A pahlawan C majikan B pekilang D pekerja 2.A kecil hati B tarik diri C tawar hati D ambil hati 29. 67 . Semua askar dikerah untuk mempertahankan negara jika diserang. 1. Barangan tembaga perlu digilap agar kekal bersinar. A disental C dicuci B diberus D digosok 7.

Kapal yang karam itu mulai tenggelam ke dasar lautan. 68 . Lukisan kanak – kanak itu dipuji kerana amat cantik. Azmi disukai kawan – kawannya kerana pandai berjenaka. Azmi mengajak Cikgu Zubaidah ke rumahnya pada hari raya. A diumpati C diherdik B dibanggakan D dicaci 4. A mendap C timbul B tohor D luntur 2. ANTONIM KETERANGAN: Antonim ialah perkataan yang bermaksud berlawanan dengan perkataan yang diberikan. A samar C pudar B gelap D kelabu 3. A cepat C pendek B perlahan D singkat 30. Masa depan pelajar itu menjadi cerah apabila lulus dalam SPM.A tumbang B jatuh C gugur D berkecai 9. A menunduk C menggeleng B memaling D mengangguk 6. Para petani menggali keledek setelah berumur 4 bulan. Ah Meng baru hendak mengulang kaji pelajaran setelah masa semakin suntuk. A menanam C mengorek B mengcungkil D mengambus 5. Dia mendongak ke atas untuk melihat bulan mengambang. A bermain C bergurau B bertengkar D berbual 10. 1. Contoh antonim ialah dekat lawannya jauh sakit lawannya sembuh malam lawannya siang LATIHAN 30 : ANTONIM Pilih antonim yang betul bagi perkataan yang bergaris.

A laju C perlahan B cepat D pantas 10. Jentera terpaksa menggali lubang untuk membina longkang. LATIHAN 31 :KATA BANYAK MAKNA(POLISIM) Pilih ayat-ayat yang menggunakan perkataan yang bergaris dengan betul. II dan III B II. IV Pelajar itu telah terpilih untuk lanjut pelajarannya ke luar negeri. Air sungai itu mengalir dengan deras selepas hujan. A menimbus C menimbun B mengorek D menampal 9. 1. Perniagaan Pak Ali jatuh sejak kebelakangan ini. Ibu menyuruh kakak supaya merebus ubi kayu sehingga empuk. III dan IV D I. 69 . II. III dan IV 2. A kukuh C keras B gagah D kebal 31.A menyindir B memanggil C menghalau D menjemput 7. Orang itu mendapat keuntungan yang banyak kerana kerana berniaga di pasar malam. KATA BANYAK MAKNA (POLISIM) KETERANGAN: Kata banyak makna ialah perkataan yang mempunyai lebih daripada satu makna. A muflis C hasil B pendapatan D rugi 8. Orang itu memerlukan keterangan lanjut tentang cara-cara mengisi borang Amanah Saham Nasional. A I dan II C I. Contoh kata banyak makna ialah seperti berikut : Jatuh gugur merosot Daun bunga itu jatuh di atas padang. III Dia menyesal kerana lanjut cakap terhadap kedua orang tuanya. I II Walaupun usianya agak lanjut dia masih gemar membaca.

IV Majlis perkahwinan itu gamat dengan gelak ketawa. Mengapakah Azila sudah beberapa bulan tidak datang ke sekolah? Setiap akhir bulan ayah menerima gaji daripada majikannya. II. III dan IV sahaja 6. A I dan II sahaja C II. I Gasing itu berputar dengan kencang apabila dilemparkan ke tanah. A I dan IV sahaja C II. C I. III Kawasan setinggan yang berdekatan itu gamat dengan rumah-rumah. II Tendangannya yang kencang telah menyebabkan bola itu keluar padang. IV Kita tidak digalakkan bercakap kencang dengan orang tua-tua. III dan IV B I dan IV D I. IV Cermin itu kelihatan kabur kerana sudah lama tidak dibersihkan. I Penjual ubat itu gamat kerana dikerumuni oleh orang ramai. III dan IV B I dan III D I. III Angin yang kencang menyebabkan beberapa batang pokok tumbang. II. I Oleh kerana ayah Kamal suntuk wang. III dan IV A I dan 11 B II dan III 3. Ayam berkokok alamat hari hendak siang. III dan IV D I. II. III dan IV sahaja 7. II dan III sahaja A I dan II sahaja 70 . III Cuaca hari ini diramalkan kabur pada sebelah pagi. I II III IV Semenjak Zali bertukar alamat beberapa orang kawannya tidak dapat menghubunginya lagi.I II III IV Gerhana matahari berlaku apabila bulan melindungi matahari. Alamat Leman akan dimarahi ibunya kerana dia mandi di lombong itu. I Elakkan membaca di tempat yang gelap supaya mata tidak cepat kabur. III Para peserta gagal menyiapkan projek mereka disebabkan masa yang diberi begitu suntuk. III dan IV 5. II Suasana di Kampung Teratai menjadi gamat apabila kedengaran satu letupan yang kuat. III dan IV 4. Kamal tidak dapat menyertai rombongan sekolahnya ke Melaka. Ayah akan mengirimkan perbelanjaan bulan bagi kami sekeluarga melalui pos. II Petani itu dapat menuai kesemua padinya kerana dia sekeluarga bekerja sehari suntuk. III dan IV sahaja B II dan III sahaja D I. A II dan IV C II. C I. III dan IV sahaja B II dan III sahaja D I. II. Kapal terbang itu dibenarkan mendarat setelah juruterbangnya menerima alamat dari menara kawalan. II Soalan yang kabur biasanya sukar dijawab oleh murid. A II dan III C II. IV Perasaannya suntuk apabila musim tengkujuh tiba kerana dia tidak dapat turun ke laut.

III dan IV sahaja B II dan IV sahaja D. Encik Maniam pun berganjak ke Ipoh. III "Percakapan awak itu sudah melarat. II dan III sahaja D I. I Kebanyakan orang tua yang hidup melarat telah dimasukkan ke rumah kebajikan. III Lagu yang sering berkumandang di radio itu digubah oleh seorang pencipta lagu tanah air. IV Putik buah durian lenyap apabila ditiup angin. II. III Setelah lima tahun tinggal di Muar. II dan III sahaja D I. II. III dan IV sahaja 12. Abang memerah otaknya untuk menghadapi ujian itu. II dan IV sahaja B I. I Karangan bunga yang indah itu digubah oleh Puan Lim. II Adik menangis apabila kereta yang dipandu oleh ayah lenyap daripada pandangan. IV Penyakit yang dihidapinya sudah melarat kepada orang lain di seluruh kampung.B III dan IV sahaja D II. III Semasa semua murid sedang menjalani latihan. A II dan IV sahaja C I. III dan IV sahaja 9. IV Kedudukan perabot di dalam rumahnya digubah dengan teratur. C I. III dan IV sahaja 10. II Paras raksa pada termometer turun naik mengikut suhu. III dan IV sahaja 13. Jamil lenyap dengan tiba-tiba. II Pakaian itu digubah oleh seorang pereka fesyen yang terkenal. A II dan III sahaja C II. III Dia membeli baju yang tidak sama paras dengan badannya. I Seorang yang mempunyai paras yang cantik belum tentu mempunyai perangai yang baik. Budak itu memerah telinga untuk mendengar percakapan kawannya. II Saya tidak melarat untuk mengangkat almari yang berat itu. III dan IV sahaja 8. I II III IV Ketua kampung itu memerah golongan belia di kampungnya untuk membina sebuah jambatan. IV Mona berganjak dari rumahnya setelah mendapat tawaran bekerja di bandar. I. I Maria tetap tidak berganjak dengan keputusannya untuk melanjutkan pelajaran ke luar negeri. Emak memerah kelapa untuk mendapatkan santannya. saya tidak sanggup mendengarnya lagi. III dan IV sahaja 11. II Cik Liza menyuruh Mary berganjak dari tempat duduknya. III dan IV sahaja B I. A I dan II sahaja C. A I dan III sahaja C II. II. I. IV Gambar itu digantung sama paras dengan ketinggian saya. III dan IV sahaja B II dan IV sahaja D I. I Kapal itu lenyap di lautan sewaktu berlaku taufan. II dan III sahaja A I dan III sahaja 71 . A I dan III sahaja C I." kata Fatin. II dan IV sahaja B II dan IV sahaja D II.

B II dan IV sahaja

D II, III dan IV sahaja

14. I Barang-barang itu disusun mengikut kaum di atas rak. II Masih ada kaum asli yang mengamalkan cara hidup seperti nenek moyang mereka. III Majlis perkahwinan itu diadakan khas untuk kaum kerabat mereka sahaja. IV Kaum Malaysia yang berbilang keturunan hidup bersatu padu. A I dan II sahaja C II dan III sahaja B I dan IV sahaja D II, III dan IV sahaja 15. I Dahinya berkerut apabila dia disoal siasat oleh pegawai polis itu. II Badannya berkerut setelah beberapa lama mandi di sungai. III Kakinya kelihatan berkerut setelah lukanya sembuh. IV Wajahnya semakin berkerut apabila umurnya meningkat tua. A I dan IV sahaja C II, III dan IV sahaja B II dan IV sahaja D I, II, III dan IV sahaja 16. I Bangunan itu tingginya agak dua puluh meter. II Dia mengalami kerugian yang agak besar dalam kebakaran itu. III Jangan main agak sahaja apabila menjawab pertanyaan guru. IV Saya agak ayah hendak melancong ke luar negeri. A I dan II sahaja C I, II dan III sahaja B II dan IV sahaja D II, III dan IV sahaja 17. I Kalau semangat kita lemah, kita tidak akan dapat mencapai segala cita-cita. II Keropok yang telah digoreng itu menjadi lemah kerana tidak disimpan dalam tin. III Badannya terasa lemah kerana dia tidak berselera makan selama beberapa hari. IV Sikapnya yang lemah itu telah memikat hati penduduk di kampung itu A I dan II sahaja C I, III dan IV sahaja B I dan III sahaja D I, II, III dan IV 18. I II III

Kampung itu bergelora akibat diancam oleh gajah liar. Perasaan Mak Tijah bergelora semasa menanti kepulangan anaknya yang bertugas di sempadan. Kebanyakan pemimpin kita mepunyai semangat yang bergelora untuk memperjuangkan nasib anak bangsa. IV Nelayan tidak digalakkan turun ke laut ketika laut bergelora. A I dan II sahaja C II, III dan IV sahaja B II dan IV sahaja D I, II, III dan IV

19. 72

I II III IV

Segi sampul surat itu telah terkoyak sebelum disampaikan kepada penerimanya. Kepalanya benjol kerana terhantuk pada segi dinding. Bingkai gambar itu ada lapan segi. Polis menyaman pemuda itu kerana telah melakukan kesalahan dari segi undang-undang lalu lintas. A II dan IV sahaja C I, III dan IV sahaja B III dan IV sahaja D II, III dan IV sahaja 20. I Ahli gusti itu membaham lawannya sehingga pengsan. II Harimau itu membaham kambing yang sedang makan di pinggir hutan. III Penjual ubat itu membaham kaca di hadapan orang ramai. IV Ombak yang mengganas itu membaham kapal yang sedang belayar. A II sahaja C II dan IV sahaja B III sahaja D I, II dan III sahaja LATIHAN 32 : IMBUHAN Pilih perkataan yang paling sesuai 1. Shamil _________ sambilan di restoran makanan segera itu untuk membantu ibunya . A. kerja C. sekerja B. bekerja D. pekerja 2. _________ “ salam abang kepada ibu dan ayah,” pesan Amin kepada adiknya. A. Sampai C. Sesampai B. Sampaikan D. Penyampai 3. Dalam program itu terdapat pelbagai kegiatan lasak yang menarik dan _________. A. mencabar C. tercabar B. cabaran D. pencabar 4. Mangsa kemalangan itu dibenarkan pulang setelah mendapat _________ sebagai pesakit luar . A. perawat C. terawat B. merawat D. rawatan 5. Bangunan bersejarah itu merupakan warisan negara yang tidak _______. A. ternilai C. nilaian B. menilai D. penilai 6. Pulau Sipadan amat sesuai sebagai tempat untuk aktiviti ________. A. menyelam C. salami B. penyelam D. berselam 7. Kami difahamkan bahawa ahli rombongan itu _________ pulang selepas jamuan ringan . A. angkatan C.perangkat B. mengangkat D.berangkat 8. Puan Hanizan _________ cili-cili kering itu sehingga lumat. 73

A. menggiling B. bergiling

C. penggiling D. giling

9. Kumpulan pendaki yang sesat itu telah dijumpai oleh pasukan _________ awal pagi semalam. A. berselamat C. terselamat B. penyelamat D. selamatan 10. Novel terbaru penulis terkenal itu telah _________ sebanyak setengah juta naskah. A. berjual C. jualan B. terjual D. menjual 11. Dilla merajuk kerana _________ nya tidak dituruti oleh suaminya. A. hendakkan C. berkehendak B. kehendak D. sekehendak 12. Pak Cik Fauzi dipulaukan oleh penduduk kampung sebagai akibat _________ orang kampung terhadapnya. A. sangkaan C. prasangka B. tersangka D. menyangka 13. Bangunan _________ langit di bandar itu milik syarikat ternama luar negara. A. pencakar C. bercakar B. mencakar D. cakaran 14. Pekerja-pekerja itu sedang _________ sungai itu untuk mengelakkan banjir kilat. A. dalaman C. sedalam B. mendalam D. memperdalam 15. Walaupun Jasni dan Aziz _________ tetapi hubungan mereka tidaklah mesra. A. berkampung C. kampung B. sekampung D. kampungan 16. “Jika tiada _________ kami akan pulang esok, ibu,” kata Azhar kepada ibunya. A. perintang C. rintangan B. terintang D. merintang 17. Ayah dan ibulah orang yang paling saya _________. A. sayangi C. tersayang B. sayangkan D. penyayang 18. Para pelajar yang akan menduduki peperiksaan digesa agar membuat persediaan awal dan bukannya _________ pada saat-saat akhir. A. tertunggu C. menunggu B. penunggu D. ditunggu 19. Kegiatan penyeludupan beras itu _________ hasil maklumat yang diberikan oleh orang ramai. A. membongkar C. terbongkar B. dibongkar D. pembongkar 20. Kerusi-kerusi itu kami _________ ke dinding supaya bilik ini lebih luas. 74

A. dekati B. dekatkan

C. berdekat D. mendekat

33. KATA MAJMUK KETERANGAN: 1. Kata yang terbentuk daripada dua atau lebih perkataan yang menghasilkan makna yang baru 2. Kata majmuk dieja secara terpisah. LATIHAN 33. KATA MAJMUK Isi tempat kosong dengan kata majmuk yang betul. 1. Maria melukis beberapa bentuk ______ kaki sama pada kertas lukisan itu dengan menggunakan pensel. A segi tiga C bulatan B segi empat D bujur 2. ______yang berkaitan dengan program Tahun Enam telah disiapkan oleh Cikgu Mahmud petang semalam. A Kertas nama C kertas kerja B Kertas turas D Kertas mahjong 3. Alif mendapat keputusan yang baik daliam ____ Sains dan Matematik. A mata pendidikan C mata ilmu B mata pelajaran D mata bestari 4. _____ bangunan itu adalah berkonsepkan seni bina Islam . A Reka bentuk C Reka tinggi B Reka acuan D Reka rupa 5. ________ majlis itu terpaksa diubah kerana beberapa sebab yang tidak dapat dielakkan. A Atur masa C Atur cara B Atur sesuai D Atur susun 6.Kedai yang menjual ______ alat tulis itu dibuka dari pukul 9.00pagi hingga 5.00 petang. A alat tulis C alat padam B alat pensel D alat pembaris 7. Emak membeli beberapa bungkus _____ di warung itu untuk dijadikan sarapan A nasi lemak C nasi putih B nasi pinggan D nasi campur

8. _____ Ani tidak berfungsi lagi kerana telah dimasuki air ketika dia bermain di padang. 75

A Jam dinding B Jam meja C Jam randik D Jam tangan 9. A dukacita C sukarela B sukacita D sediakala 15. Syarikat yang mempunyai _____ yang tinggi itu mampu bertahan hingga kini. A cahaya mata C cahaya neon B cahaya sinar D cahaya terang 16. A yatim tunggal C tunggal piatu B yatim piatu D piatu yatim 18. Kota Bharu. Siti Hajar berasa _____ semenjak ayahnya meninggal dunia minggu lepas. A Orang rumah C orang dapur B Orang harapan D orang atas 17. Beberapa orang ______ Jabatan Pelajaran telah dinaikkan pangkat dalam majlis anugerah itu. A jadual harian C jadual bertugas B jadual mingguan D jadual tugasan 11. A apabila C apakala B apahal D apalagi 13. A jawatankuasa C pesuruhjaya B kakitangan D warganegara 12. Dia bersikap ____ sedikit semenjak kebelakangan ini. A sukarela C sediakala B sukacita D setiausaha 14.namun _____ berkaitan wanita bersalin tidak boleh diambil ringan. A pantang tok nenek C pantang tegah B pantang larang D pantang mundur 20. Cikgu Jamil mahu kami menyusun kerusi dan meja di dalam kelas itu semula seperti _____. Rizal _____ apabila Qudus tidak menjemputnya ke majlis itu. Kelantan. Tidak ada ____ yang dapat diselamatkan dalam kebakaran itu kerana semuanya hangus terbakar. A luar dugaan C luar biasa B luar sikit D luar perangai 10. 76 . Zarinah dapat bantuan Rancangan Makanan Tambahan kerana dia anak _____. Puan Lily selamat melahirkan seorang ____ lelaki di Hospita Sultanah Zainab . _____ Encik Zainol berasal dari Pasir Puitih. Sudah menjadi tanggungjawab Cikgu Zaid untuk menyediakan __________ bagi membersihkan kelasnya. Walaupun nampak remeh. A jauh hati C jauh perasaan B kecewa hati D resah hati 19.

Beberapa ekor ______ yang berwarna –warni terbang di dalam rumah kami. A tanya-menanya C kenal-mengenal B tahu-menahu D tengok – menengok 2. Sejak berpindah ke bandar . 77 .Sukri tidak _________ lagi tentang perkembangan yang berlaku di kampung itu. oleh-oleh C abuk-abuk otak-otak D sagu-sagu 6. 2. A terkial-kial C tercungap-cungap B terkinja-kinja D terkocoh-kocoh 3. Suasana dalam mesyuarat itu ______ apabila dua pihak berbalah. A jelas-jelas C samar-samar B sayup-sayup D jauh-jauh 4. huru-hara C lintang-pukang hingar-bingar D porak-peranda Jalan raya yang _____ itu amat berbahaya khususnya kepada penunggang motosikal dan basikal. Terdapat tiga jenis penggandaan: a. A C 5. ganda seluruh b. ganda separa c. Proses mengulangi sesuatu perkataan sema ada secara seluruh atau bahagian-bahagian tertentu. Gadis itu _______ ke pejabat kerana sudah lewat. Kedengaran _______ suara orang bernyanyi ketika saya duduk di atas pangkin itu. KATA GANDA KETERANGAN: 1. ganda berima LATIHAN 34 : KATA GANDA Lengkapkan ayat-ayat yang berikut dengan memilih kata-kata yang paling sesuai 1.A daya tenaga B reka cipta C daya saing D usaha sama 34. berbual-bual C bercakap-cakap berehat-rehat D berbaring-baring Encik Razak membawa _______ dari Surabaya untuk kami. A B 8. A B Selepas mesyuarat mereka minum sambil _____ di tepi kolam renang itu. A kupu-kupu C labah-labah B pijat-pijat D labi-labi 7.

A percaya-mempercayai C perlu-memerlukan B kasih-mengasihi D kenal-mengenal 18. A tindak-tanduk C corat-coret B karut-marut D desas-desus 14. Jalan raya yang baru diturap itu memudahkan kami _____ ke tempat kerja. A melaung-laung C meraung-raung B meronta-ronta D menarik-narik 16. Pelbagai program telah diatur demi menggalakkan penduduk taman itu ______ antara satu sama lain. A terkial-kial C terkebil-kebil B terikut-ikut D terlonjak-lonjak 17. Sampah sarap yang _____ di Sungai Kelantan itu adalah akibat daripada perbuatan segelintir orang 78 .” kata Fatin. Ada _______ yang mengatakan bahawa pengurus syarikat itu akan meletakkan jawatan.A lintang-pukang B lintang-kedak C lekuk-lekak D kacau-bilau 9. ”Budi cikgu akan saya kenang _______ . A terkebil-kebil C terkelip-kelip B terkial-kial D terikut-ikut 15. A Tingkah-laku C Gerak-geri B Sorak-sorai D Desas-desus 11. A terus-menerus C serta-merta B pontang-panting D tunggang-langgang 10. A Kumat-kamit C Bongkar-bangkir B Senda-gurau D Sedu-sedan 13. Mata budak itu _______ apabila dimarahi oleh ibunya. A ulang-alik C mundar-mandir B pindah-randah D lalu-lalang 12. Para penyokong pasukan bola sepak Selangor _______ apabila Bambang berjaya menjaringkan gol. ______ waris keluarga yang ditimpa kemalangan itu masih kedengaran. Seorang pekerja bahagian stor telah diberhentikan ______ oleh pihak pengurusan pasar raya itu kerana masalah disiplin. _______ penceroboh itu sedang diperhatikan oleh pihak keselamatan melalui kamera litar tertutup. Kita jangan mudah ______ akan cara hidup barat. A terambil-ambil C terikut-ikut B tertiru-tiru D terbuai-buai 20. Penjahat itu ______ untuk melepaskan diri. A sekuat-kuatnya C selama-lamanya B semalam-malaman D sehari-harian 19.

A tertimbul-timbul C tersekat-sekat B tertindih-tindih D terapung-apung 35. A. Haji Bakhil C lengkuas B pendita D mayat 9. A licin C kesat B kasar D keras 6. A ganas C zalim B kejam D dahsyat 4. badan Zarul ______ seperti lidi. Ramli tidak terangkat beg yang _____seperti batu itu. Suasana dalam bilik itu sungguh ________seperti pasar.jadam C akar kayu B hempedu D kopi 8.yang tidak bertanggungjawab. BANDINGAN SEMACAM KETERANGAN: 1. Bentuk ungkapan yang menggambarkan sifat seseorang atau benda secara bandingan. 79 . A berat C kasar B besar D kesat 2. Kasut yang ______ seperti kulit biawak itu dijual dengan harga RM 87. A . Sejak terlantar di hospital selama dua bulan . A tenang C senyap B diam D hening 5.90. A busuk C ramai B gelora D bising 3. Saya tidak suka pemerintah yang _______seperti Firaun. Walaupun sudah tua seperti ______ . Suasana dalam perpustakaan itu sungguh _____seperti tasik. A panjang C runcing B kurus D rapuh 7. Zarul gelisah seperti _______ kerana anaknya masih belum keluar dari bilik pembedahan. Nani tidak suka makan ubat itu kerana rasanya pahit seperti _________. lelaki itu masih lagi turut serta dalam larian amil itu. LATIHAN 35: BANDINGAN SEMACAM Isi tempat kosong dengan kata yang sesuai 1.

A ombak…tunggal C kongkang.anak kucing D badan...... Lelaki yang tinggi seperti _______ itu ialah Cikgu Razak..tikus B rumah.langau D cermin .lengkuas B mayang .... Rizal menurut apa-apa sahaja yang disuruh oleh ketuanya kerana dia lurus seperti _________ . A lebah C gajah B babi hutan D badak 14.singa C pramugari B ratu . A bidadari . Muka budak itu pucat seperti ______ apabila berada di atas pentas.. Orang yang kaya seperti ________ itu kedekut seperti _______...harimau D model.tangkai jering C menteri. A galah C bangunan B pokok D tiang 15. Sungguhpun badan Syazwan besar macam _______ tetapi dia takut seperti _______ .....Haji Bakhil 19..siput 17.. Walaupun lelaki itu sudah tua tetapi dia miang seperti _______ . A pembaris C sesiku B bendul D kekisi 11... lalat C gajah ..........kala jengking 18. Perempuan itu mempunyai rambut yang ikal seperti _______ dan hidung yang mancung bak _______.seludang D keris .keldai D jutawan .lebah 20.A belut B keldai C langau D cacing kepanasan 10. A bayi C mayat B kulit biawak D cacing 13.. Saya tidak termakan masakan wanita itu kerana rasanya masam seperti ________. A buluh C daun lalang B terung D keladi 16. A artis . Peserta perkhemahan itu meluru seperti ______ apabila disuruh terjun ke dalam kolam....galah 80 . A kapas … ulat C menteri …tikus B syurga .tikus B pengurus . Wanita itu cantik seperti ______ tetapi garang seperti ________ . A ikan paus . Rumah yang bersih seperti _______ itu kepunyaan Encik Hamid yang rajin seperti _________. A limau C cuka B asam gelugur D asam jawa 12..

81 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful