BAHASA MELAYU PEMAHAMAN

1. KATA NAMA AM KETERANGAN: Kata Nama Am ialah kata yang menamakan manusia, haiwan, tumbuh-tumbuhan, benda, tempat dan sebagainya secara am atau umum Kata Nama Am boleh terbina daripada kata dasar atau pun kata terbitan. Kata nama dasar ialah kata nama yang tidak mengalami proses pengimbuhan. Kata nama terbitan ialah kata nama yang terhasil akibat proses pengimbuhan pada sesuatu kata dasar. LATIHAN 1 : KATA NAMA AM Isi tempat kosong dengan perkataan yang paling sesuai. 1. __________ yang terletak di hujung kampung mengeluarkan hasil yang lumayan. A Kebun C Buah B Pokok D Tumbuhan Mak Lijah mengikat sebilah __________ pada galah itu untuk mengait jantung pisang. A tajak C parang B gunting D pisau Kerja sebagai seorang anggota __________ adalah untuk menangkap dan membawa penjenayah ke muka pengadilan. A tentera C rela B polis D kastam _________ handalan itu telah memecahkan rekod acara 100 meter yang bertahan selama lima tahun. A Orang C Atlet B Pasukan D pemain Kawasan itu akan dimajukan sebagai kawasan __________ yang baharu tidak lama lagi. A perumah C perumahan B rumah D berumah Seorang __________ ternama sedang bermain golf sambil berbincang urusan jual beli dengan rakan-rakannya. A pekerja C pegawai B peniaga D usahawan

2.

3.

4.

5.

6.

1

7.

Bapa saya pernah menjadi __________ sekolah di kampung ini. A ketuaan C mengetua B ketua D pengetua Banyak _________ gemar melawat tempat-tempat menarik di negara ini. A pelancung C pelancong B pendatang D pelawat Para pelajar sedang sibuk menghias __________ sekolah kerana majlis anugerah kecemerlangan akan diadakan lusa. A taman C kantin B dewan D kedai Pada zaman dahulu, banyak _________ datang ke Melaka untuk urusan perniagaan. A pengurus C penjual B penjaja D pedagang __________ yang dibonceng oleh abang tersadai di tepi jalan kerana kerosakan enjin. A Bas C Basikal B Kereta D Motosikal

8.

9.

10.

11.

Soalan 12 berdasarkan gambar 1

12.

Gambar 1 Kakak mencuba __________ yang baru dibeli oleh ibu. A subang C kerongsang B gelang D cincin Pemuda buta itu pandai mengayam _________ daripada buluh. A tikar C kotak B bakul D bekas Abang baru membeli sebuah __________ berjenama Sony. A jam C radio B komputer D gitar Saya dan Samy belajar di _________ yang sama sejak dari tahun satu hingga kini. A dewan C tadika B sekolah D balai

13.

14.

15.

2

16.

Adik saya menyertai pertandingan menulis __________ bagi kategori murid tujuh hingga sembilan tahun. A cerpen C skrip B cerita D novel __________ itu diminati kerana kelunakan suaranya apabila beliau mendendangkan lagu. A Penari C Penyair B Penyajak D Penyanyi Anggota rukun tetangga bertugas untuk menjaga __________ saya pada setiap malam. A pekan C kampung B negeri D negara

17.

18.

Soalan 19 berdasarkan gambar 2

Gambar 2 19. Di dalam tin kosong itu terdapat banyak __________ kerana air bertakung. A jejentik C lelabah B riang-riang D umang-umang Saya telah mengirim sepucuk __________ kepadanya untuk bertanya khabar. A kad C nota B kertas D surat 2. KATA NAMA KHAS KETERANGAN: Kata Nama Khas ialah kata yang merujuk kepada nama sesuatu benda yang khusus dan ejaannya berpangkalkan huruf besar. LATIHAN 2 : KATA NAMA KHAS Isi tempat kosong dengan perkataan yang paling sesuai. 1. Pemenang program realiti TV 10 telah menerima sebuah kereta ________ . A Sony C Gen 2 B Nokia D Dell 3

20.

2.

Kes pembunuhan berprofil tinggi itu telah diketuai oleh ________ . A Mejar Amran C Inspektor Haris B Hakim Saljit Singh D Peguam Bala Jam tangan berjenama ________ telah dihadiahi oleh Datuk Kamal kesayangannya. A Pilot C Darlie B Rolex D Satria kepada kepada anak

3.

4.

Pada hari minggu ayah membawa kami ke ________ untuk membeli belah. A Pasar Raya Tesco C Hotel Perdana B Stesen KLIA D Bangunan Petronas Khazanah purba negara banyak tersimpan di ________ . A Masjid Negara C Taman Negara B Zoo Negara D Muzium Negara Murid-murid menghadiahi guru-guru mereka pelbagai hadiah sempena sambutan ________ peringkat sekolah setiap tahun. A Hari Ibu C Hari Guru B Hari Bapa D Hari Pekerja Tunku Abdul Rahman telah dianugerahi gelaran ________ . A Bapa Keamanan C Bapa Pemodenan B Bapa Kemerdekaan D Bapa Perpaduan Negeri ________ juga dikenali sebagai Negeri Jelapang Padi Malaysia. A Johor C Kelantan B Pahang D Kedah Orang ramai telah berkunjung ke ________ untuk melihat gerhana matahari yang berlaku barubaru ini. A Bangunan KLCC C Planetarium Negara B Menara Kuala Lumpur D Pusat Dagangan Dunia Ramai pembesar negara hadir ke ________ untuk meraikan istiadat pertabalan Yang Dipertuan Agung. A Istana Negeri C Dewan Merdeka B Istana Negara D Bangunan Parlimen Hukuman gantung sampai mati telah dijatuhi oleh ________ kepada pengedar dadah itu. A Peguam Kamal C Perdana Menteri B Ketua Polis D Hakim Gopal Singam Pameran Pertunjukkan Akrobatik Maritim Antarabangsa ( LIMA ) telah diadakan di ________. A Pulau Pinang C Pulau Pangkor B Pulau Langkawi D Pulau Redang 4

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

baginda. KATA GANTI NAMA DIRI KETERANGAN: Kata Nama Ganti Diri digunakan untuk menggantikan nama seseorang. kita. 17. A Tok Dalang C Hang Li Po B Tok Selampit D Hang Tuah Banyak rumah yang telah musnah akibat dilanda bencana ________ beberapa tahun yang lepas. Kata ganti nama diri dibahagikan kepada 3 bahagian : 1. Kata Ganti Nama Diri Pertama – contohnya aku. Pesakit yang malang itu merayu orang ramai untuk mendapatkan derma bagi menjalani rawatan di ________ . A Bahasa Jiwa Bangsa C Cintai Bahasa B Budi Bahasa Budaya Kita D Sayangi Budi Bahasa Kita 14. Kata Ganti Nama Diri Kedua – contohnya kamu. Kata Ganti Nama Diri Ketiga – contohnya dia. A Pusat Sivik C Dewan Pleno B Pawagam Odeon D Taman Tasik ________ merupakan seorang pahlawan Melayu Melaka yang tersohor pada zaman dahulu. 3. A Institut Aminuddin Baki C Institut Pengajian Tinggi B Institut Jantung Negara D Institut Perguruan Seekor lembu peliharaan Pak Mail telah mati dibaham oleh ________ ketika meragut rumput di hujung kampung. mereka. engkau. saya. 5 . anda. 18. A Sang Kancil C Sang Rangkak B Pak Belang D Pak Bedal Abang membawa kami ke ________ untuk menyaksikan tayangan filem hindustan. 15. A Chikungunya C Tsunami B Malaria D Gerhana Negeri Sarawak menjadi tuan rumah ________ peringkat kebangsaan . 19. 2. saudari. A Piala Emas C Piala Dunia B Piala Agung D Piala Thomas Kempen ________ sedang giat dijalankan untuk membentuk masyarakat penyayang.13. awak. beta. hamba. beliau. 3. kami. A Pesta Ria C Pesta Tani B Pesta Air D Pesta Heboh Pasukan Brazil telah memenangi Kejohanan Bola Sepak ________ yang berlangsung di Jerman . patik. 20. saudara. 16.

_______mesti berlatih bersungguh-sungguh jika ingin menentang_________. Kami berikrar akan melakukan apa sahaja yang ________suruh. 1. A nya … awak C aku … kami B kita … anda D ku … mu 8. bolehkah _____mengiringi mereka ke sana?” tanya Tuah kepada Sultan Mahmud Shah. “Perbuatan ________memang tidak ________gemari. “Ampun _______.” kata Adnan kepada budak-budak itu. apakah hajat ________meminta ______ datang menghadap?” sembah Bendahara Tun Perak A baginda … tuanku … hamba C tuanku … beta … patik B beta … baginda … hamba D tuanku … tuanku … patik 5. A kita C mereka B awak D kami 6 .“Ampun__________.” kata Ani kepada Ayu. A Kami … awak C Mereka … beliau B Beta … dia D Mu … kami 6. Pen ini________hadiahkan kepada__________. _______ bertiga telah diarahkan oleh________membersihkan taman mini ini. Amin bermain bola sepak di padang. ________bermain bersama rakannya. A kami C mereka B awak D kamu 10. A awak … mereka C aku … kita B engkau … beliau D kita … dia 4.LATIHAN 3 : KATA GANTI NAMA DIRI Isi tempat kosong dengan perkataan yang paling sesuai. A beta…hamba C yang mulia…beta B baginda…hamba D tuanku…patik 2. A anda … dia C kita … beliau B kamu … ku D awak … saya 7.”Masalah itu patut______selesaikan supaya____________tidak merajuk lagi.” kata Ali kepada kawankawannya. A Mereka C Kami B Dia D Engkau 9. “Pukul berapa________akan sampai di rumah?” tanya Puan Aini kepada Taha. A awak… mereka C Kita … mereka B Anda … aku D Awak … saya 3.” kata ketua pasukan kepada sahabatnya.

“________ telah dirompak oleh ________.” rintih kumpulan pelancong itu sambil menunjuk ke arah perompak yang melarikan diri. A nya C mereka B dia D beliau 18. nya D Saya. _________ ingin belajar dalam suasana yang ceria. dia C Kami. Ibu bapa _______ meninggal dunia setahun yang lalu.Perdana Menteri telah sembuh selepas ________ diberi rawatan di hospital. A Hamba. A kami C kita B mereka D nya 17. mereka B Kita. Jenazah_________akan dimakamkan di kawasan makam diraja. dia 16.11. bukan saya. A Mereka C Kita B Kalian D Kamu 15.Kepulangan ________ sekeluarga dari Mekah telah disambut oleh sanak-saudara dan penduduk kampung. A kita C saudara B kami D ianya 20. A Saya C Dia B Kami D Mereka 13. Ayah Amin sakit. Kami sudah melawat _______ di hospital semalam. A Baginda C Beta B Aku D Hamba 14.“________ yang melakukan kesalahan.” kata lelaki itu sambil menunjuk ke arah Ah Hong. A beliau C dia B baginda D nya 12. A dia C kalian B baginda D beliau 7 . A ia C nya B kami D dia 19.Sami ialah anak angkat Encik Siva.Aini dan keluarga _______ telah berpindah ke Kuantan sejak dua tahun yang lalu. Sultan Muzaffar telah mangkat. ________ akan berangkat ke balai persidangan tidak lama lagi. Murid-murid di dalam kelas itu mengutamakan kebersihan.

________pesanan cik ? A bilakah C apakah B adakah D di manakah 7. “ Boleh saya tahu.” Kata Cikgu Ani kepada Ayu. _______ kamu akan bertolak ke London ? A Bilakah C Siapakah B Berapakah D Di manakah 8. _______ caranya kamu mendapat keputusan yang cemerlang dalam peperiksaan ? A Bilakah C Berapakah B Siapakah D Bagaimanakah 8 . benda dan tempat Contoh : apa. mana . yang datang semalam itu _______ ? ” tanya Rizal kepada Suzi. saya nak tengok _______ yang ada di dalamnya. Kata ganti nama Tanya digunakan untuk membentuk ayat-ayat. A Bilakah C Di manakah B Siapakah D Bagaimanakah 4. 1. “________ Pak Adib dan isterinya akan berangkat ke Mekah ? ” tanya Haji Sudin kepada isterinya. Kata ganti nama Tanya digunakan untuk menanyakan manusia. ________ kamu tidak datang ke kelas tambahan semalam ? A Bagaimanakah C Berapakah B Mengapakah D Bilakah 5. 2. Selamat pagi. ________ harga sekilogram buah duku ini ? A Di manakah C Bilakah B Berapakah D Adakah 6. “ Tolong buka beg .4. siapa LATIHAN 4 : KATA GANTI NAMA PERTANYA Pilih ayat yang menggunakan kata ganti nama pertanyaan yang betul. KATA GANTI NAMA TANYA KETERANGAN: 1. A bila C siapa B apa D berapa 3. A bila C siapa B apa D mana 2. binatang.

Cara untuk menenun kain songket _____? A bagaimana C berapa B mengapa D siapa 17.Amin ?”tanya ibu. Tuan punya kereta berwarna putih itu ______ ? A siapa C apa B mana D berapa 11. A Apa C siapa B Bila D Mengapa 14. Yang duduk di hadapan guru besar itu _____? A apa C bila B berapa D siapa 20. Bilangan pelajar yang dipilih menyertai pertandingan lukisan itu ______? A bila C siapa B apa D berapa 10. Pada hari ______kah kamu akan pulang ke Negeri Sembilan? A bila C apa B mana D berapa 15. Adik-beradik awak _____ orang? A apa C siapa C berapa D bagaimana 9 . “______ lagi yang tidak kena . Harga buku yang kamu beli itu _____ ? A mana C kenapa B berapa D bagaimana 12. Lelaki yang datang ke rumah kamu semalam _____? A apa C siapa B mana D mengapa 18. Yang ______kah baju yang sesuai dipakai untuk majlis di istana nanti? A bagaimana C siapa B mana D apa 16.9. Perasmi sukan tahunan sekolah kamu _____? A berapa C apa B siapa D bila 19. Beg yang kamu beli itu untuk ______? A berapa C siapa B mana D apa 13.

benda dan tempat Terdapat dua jenis kata ganti nama tunjuk iaitu: Ini – menunjukkan sesuatu yang dekat. A ini C sini B itu D situ 3. 1. Para tetamu diminta duduk di ________________ tempat yang masih kosong. Sini – tempat yang dekat Situ – tempat yang agak jauh tetapi tidak sejauh sana dan tempat ini masih kelihatan. A itu C sana B ini D sini 4. A sana C sini B ini D itu 6. Kata Ganti Nama Tempat dan Tunjuk KETERANGAN: Kata Ganti Nama Tempat Digunakan untuk mengganti nama tempat. LATIHAN 5 : KATA GANTI NAMA TEMPAT DAN TUNJUK Isi tempat kosong dengan perkataan yang paling sesuai. Itu – menunjukkan sesuatu yang jauh. Peristiwa ______________ masih segar dalam ingatan Pak Abu. A mana C ini B apa D siapa 2. Ulang tahun kemerdekaan Negara kita pada kali _____________ jatuh pada hari Jumaat. A mana – mana C apa – apa B mana D sesiapa 10 .5. “ Mesin basuh yang baru tiba itu ___________?” tanya Fatin kepada jurujual itu. “Wakil rakyat itu akan datang ke _______________ sebentar lagi. Terdapat tiga jenis kata ganti nama tempat iaitu: Sana – tempat yang jauh dan tidak kelihatan. A apa – apa C mana – mana B bila – bila D siapa – siapa 5. Suria tidak ke _______________ sepanjang cuti persekolahan yang lalu. haiwan.” kata ketua kampung kepada pemuda di sebelahnya. Kata ganti nama tunjuk Kata Ganti Nama Tunjuk Digunakan untuk menunjukkan manusia.

A mana – mana C bila – bila B apa – apa D siapa – siapa 11.” kata guru disiplin kepada murid – murid. A mana – mana C siapa – siapa B bila – bila D apa – apa 8. Jika ada _____________ perkara yang tidak diingini. mulalah menjawab soalan itu. sila maklumkan segera kepada pihak polis. Ketuhar ________________ lah yang dimenangi oleh Mak Teh secara percuma semasa acara cabutan nombor bertuah yang diadakan di Pasar Raya Mutiara.siapa C bila – bila B mana – mana D apa – apa 11 . Letakkan meja dan kerusi rosak ini di _____________ bilik yang mempunyai ruang. A siapa . Kedai hiasan dalaman di seberang jalan ____________ dihias sangat cantik. A ini C sini B begitu D begini 14. A situ C ini B sini D itu 17. Perbuatan pemuda itu mencuri barang – barang surau akan menimbulkan kemarahan penduduk di _____________. A itu C sana B ini D begitu 13. “Awak berasal dari ______________?” tanya Umar kepada jiran barunya. Pilih ________________ kasut yang padan warnanya dengan baju kebaya itu. Di _____________lah berlakunya kemalangan ngeri yang menyebabkan semua penumpangnya meninggal dunia. A ini C begitu B situ D demikian 15. Jika tiada ______________ pertanyaan tentang kertas soalan.” kata Mira. “Di ___________kah letaknya masjid Putrajaya?’ tanya Encik Adam kepada lelaki itu. A mana C berapa B apa 9.7. A sini C itu B sana D ini 12. Puisi _____________ saya tujukan untuk ibu tersayang yang telah pergi buat selama – lamanya. A apa – apa C bila – bila B mana – mana D siapa .siapa 16. A apa C mana B siapa 10.

1. dikehendaki membuat pendaftaran. A Apa-apa C Siapa-siapa B Bila-bila D Mana-mana “Serahkan _________ yang ada di dalam beg itu kepada aku!” kata perompak itu kepada Mak Munah. A begini C situ B begitu D sini 19. A mana-mana C siapa-siapa B bila-bila D apa-apa 12 2. Kita perlu berusaha gigih.18. A bila – bila C siapa – siapa B apa – apa D mana – mana 6. 4. kata ganti nama tak tentu ialah kata ganti yang menunjukkan sesuatu atau seseorang secara tidak tentu. A mana-mana C siapa-siapa B apa-apa D bila-bila Salim tidak menjamah _________ makanan pun hari ini. A ini C sana B itu D sini 20. sesuatu dan siapasiapa atau sesiapa LATIHAN 6: KATA GANTI NAMA TAK TENTU Isi tempat kosong dengan perkataan yang paling sesuai. 3. A mana-mana C apa-apa B bila-bila D siapa-siapa Emak melarang adik ke __________ semasa beliau membayar harga makanan di kaunter. rezeki ada di ______________ . . KATA GANTI NAMA TAK TENTU KETERANGAN: 1. mana-mana. masing-masing. 2. _________ yang berminat mengambil bahagian dalam perlawanan itu. seseorang. 5. ________________ lah nasib yang dialami oleh Lebai Malang itu. A apa-apa C siapa-siapa B mana-mana D bila-bila Entah _________ lagi kami sekeluarga akan dapat pulang ke kampung. Contoh : apa-apa. ________________ sajalah buah tangan yang dapat saya berikan kepada kamu.

A mana-mana C siapa-siapa B apa-apa D bila-bila 7. 9. 13. __________ pun pandangan kita tentang vandalisme. Soalan 15 berdasarkan gambar 1 gambar 1 15. A apa-apa C siapa-siapa B bila-bila D mana-mana Adakah __________ berita tentang keadaan ekonomi negara kita? A bila-bila C mana-mana B apa-apa D siapa-siapa Pesanlah __________ makanan yang awak hendak. 12. A apa-apa C mana-mana B sesiapa “Pilihlah _________ kuih yang adik suka. A bila-bila C siapa-siapa B mana-mana D apa-apa Kami akan tiba __________ masa sahaja. __________ yang kehilangan jam tangan. A bila-bila C siapa-siapa B mana-mana D apa-apa _________ barang yang berharga eloklah diselamatkan dahulu. A Mana-mana C Sesiapa B Apa-apa D Bila-bila 13 . sila berjumpa dengan saya. 10. 14.” kata Puan Rokian kepada anak bongsunya. A Apa-apa C Mana-mana B Bila-bila D Siapa-siapa Tiada _________ dibenarkan masuk ke dalam bilik itu kecuali kakitangan yang berkenaan. 8. A mana-mana C siapa-siapa B apa-apa D bila-bila Hasnah tidak suka __________ pun bertanyakan masalahnya.6. fenomena ini wajar dibanteras. A Mana-mana C Siapa-siapa B Bila-bila D Apa-apa Antara baju-baju ini pilihlah __________ yang adik berkenan. 11.

Kata Kerja Tak Transitif – bangun. KATA KERJA KETERANGAN: Kata kerja ialah perkataan yang menunjukkan sesuatu perbuatan atau keadaan melakukan sesuatu. ditulis LATIHAN 7 : KATA KERJA Isi tempat kosong dengan perkataan yang paling sesuai. 20. menyidai. A menghulurkan C meletakkan B melontarkan D melabuhkan 2. Kakak ________ erat pinggang ibu sewaktu berpayung dalam hujan yang lebat itu. Kata Kerja Pasif – ditebas. lulus iii. A apa-apa C mana-mana B bila-bila D siapa-siapa Tidak ada __________ lagi yang boleh kamu buat kerana semua kerja telah disiapkan. __________ yang tidak mengikut arahan akan dikenakan tindakan. Kata Kerja Transitif – menebas. A Siapa-siapa C Bila-bila B Apa-apa D Mana-mana __________ yang tidak faham. A apa-apa C bila-bila B mana-mana D siapa-siapa Duduklah di __________ yang kamu suka kerana tempat duduk ini tidak bernombor. A mana-mana C bil-bila B siapa-siapa D apa-apa 17. A Siapa-siapa C Bila-bila B Mana-mana D Apa-apa Kamu tidak dibenarkan menulis __________ sehingga dibenarkan berbuat demikian. menulis ii.16. A mencapai C menggarap B menduduki D merangkul 14 . 1. Nakhoda itu mengarahkan anak-anak kapalnya _______ sauh yang berat itu di muara sungai. tolong angkat tangan. 7. 19. disidai. Kata kerja terbahagi kepada 3 jenis iaitu : i. 18. lihat.

Noraini sedang makan buah rambutan. Air sungai itu mengalir deras. 8. Datuk sedang tidur dengan nyenyak. 7. A mengepit C menjamah B mengonggong D memakan 15 . A B C D A B C D Ali suka membaca buku. Anjing liar itu ________ seketul tulang. Pilih jawapan yang paling sesuai. Dia pancing ikan di sungai. Ahmad tendang bola itu. Farid dan Ahmad baca cerita di perpustakaan.3.Pak Cik Amit ________ batang kayu itu untuk dijadikan tiang rumahnya. Pihak polis telah berjaya ________ kegiatan penyeludupan di kawasan sempadan. 11. A terjumpa C berjumpa B dijumpai D menjumpai 4. 9. Pendaki yang hilang semasa mendaki Gunung Ledang telah _________ di kawasan hutan tebal di kaki bukit. A menumbangkan C menewaskan B menundukkan D menumpaskan 5. Ruzila sedang memasak kuih. Pilih ayat kata kerja tak transitif yang betul . Dia senyum kepada saya. Ani bersalam dengan saya. 10. Adik saya suka menangis. A B C D A B C D Pak Mat sedang membelah kayu. Puan Jamilah seorang guru yang rajin dan berdedikasi. Ahli perniagaan itu dan keluarganya melancong ke Turki. Dia lompat jauh. A mengikis C meraut B menarah D mengupas Pilih ayat kata kerja transitif yang betul. A penghapusan C penerokaan B pembersihan D pembasmian 6.Hakisan tanah dapat dielakkan jika ________ hutan dikawal oleh pihak kerajaan. Jangan melompat.

KATA ADJEKTIF KETERANGAN: Kata adjektif digunakan untuk menerangkan keadaan atau sifat sesuatu benda. bentuk 16 . Puan Syarifah seorang deklamator yang tersohor dan sering diundang untuk ________ puisinya. A diangkat C dipegang B disambut D dijulang 18. A menyanyikan C mengalunkan B mempamerkan D mendendangkan 17. Beberapa orang pekerja wanita di restoran menjual sate ________ daging pada lidi sebelum membakarnya. Aina dan keluarganya sering ________ nenek tua yang tinggal keseorangan di teratak buruk itu. pandang 4. A melancong C menziarahi B mendatangi D menemui 15. A meraut C memasuk B menjolok D mencucuk 16. A menyudu C menyodok B meminum D mencedok 19. A ditipu C ditegur B disapa D dikunjungi 13. bau 2. Piala kejohanan pertandingan hoki itu ________ oleh para pemain Sekolah Kebangsaan Kampung Aman. tempat dan orang. Dagu atuk luka terkena pisau semasa dia ________ janggutnya. Sekawan anak itik sedang _______ air di sebuah kolam yang cetek. A menenun C menyirat B menganyam D menyulam 8. Mak Cik Minah asyik ________ tikar mengkuang di bawah pokok di tepi pondoknya. ukuran 3. A mencabut C memotong B mencukur D menggunting 14. warna 6. Kata adjektif dibahagikan kepada beberapa jenis mengikut makna : 1.12. rasa 7. A tergelincir C terbabas B tersangkut D tersangkut 20. Beberapa buah gerabak kereta api ________ daripada landasan akibat melanggar seekor gajah. sifat dan keadaan 5. Pak Amin kecewa kerana ________ oleh jurujual yang tidak berdaftar itu.

A baik…lambat C selesa…kuat B lemah…deras D selesa…cepat Kemarahan jurulatih itu ________ apabila melihat anak buahnya bermain sambil lewa setelah pihak lawan menjaringkan gol. A hapak C kering B hanyir D haring Kita boleh menaiki kapal terbang untuk ke sesuatu destinasi kerana ia lebih _________ dan ________. 8.lurus D masam.handal C bangga. 10. 6.. A merah C kuning B putih D merun Tidak ada orang yang sanggup membunuh kanak-kanak dan wanita seperti askar Israel kecuali orang yang tidak mempunyai _________ langsung. A kelat…rendang C manis..... 7.rimbun Para hadirin ________ kerana murid prasekolah itu ________ bercerita. A kasih sayang C harga diri B peri laku D peri kemanusiaan “Buah dokong itu rasanya _________ tetapi pokoknya sangat _________. A lawa C anggun B cantik D jelita Kebanyakan penonton berasa ________ kerana perlawanan hoki itu ditangguhkan akibat hujan sangat ________.... 1. I pilu III sedih II sayu IV kecewa 17 2. 3.tinggi B manis.. Lampin adik berbau _________ kerana dia telah kencing.layak B terharu. A membara C menaik B reda D membakar Razak terpesona melihat sepasang burung merak yang _______ di Zoo Negara. 5. 9..petah Murni berasa ________ untuk berpisah dengan keluarga angkatnya setelah seminggu mengikuti Program Khidmat Mahasiswa di kampung itu.” kata Nazrul.. 4... A kecewa…renyai C hampa…hebat B duka…kuat D kecewa…lebat Darah _______ memancut daripada tubuh Mahsuri selepas ditikam dengan keris akibat fitnah yang dilemparkan terhadapnya.LATIHAN 8 : KATA ADJEKTIF Isi tempat kosong dengan perkataan yang paling sesuai. ..bijak D kagum. A hairan.

.. A cekap C tabah B tahan D tuntas Mereka bersahabat___________sejak kecil lagi. cacat B pilu .... sombong C dungu .. 18 . palsu B baru . A intim C baik B mesra D rapat Bayi itu memang________________ . A hodoh . C I. jahat D lurus . antik Rumah orang miskin itu__________ . hanyir B lazat . II dan IV Orang yang________________itu berasa berat hati hendak menderma kepada anak__________itu.A I dan III B II dan III 11... istimewa C sedih . 20... 17 18. 16. 15. nakal Kuih itu memang_________tetapi terlalu_________ .. nakal Belilah barangan____________ .. 14.... A bakhir .. A condong C bongkok B bengkok D serong Penggunaan istilah bahasa yang telah__________sesuai digunakan dalam perhubungan seharian. 13...... A cantik C comel B tampan D molek Jangan makan keropok yang___________itu... A enak . payau Dia berjaya kerana dia__________menghadapi cabaran yang mendatang. pahit C sedap . II dan III D I.... lembab D dungu .. buruk C tulen . A baik . A mampan C ceria B padu D mantap 12.. A lemau C hanyir B garing D empuk Budak yang____________ bagai bendul itu selalu dibuli oleh pelajar-pelajar____________. manis D cantik . Jangan beli barangan___________ yang rendah mutu barangannya. lama D klasik .. 19.. degil B baik ...

Anak-anak harimau yang ditangkap itu berusia antara tiga _____ empat tahun. A ke C kepada B dari D daripada 3. Pak Mahmud bekerja di ladang kelapa sawitnya dari pagi hingga _____ petang. KATA SENDI NAMA KETERANGAN: 1. A daripada C antara B akan D dari 2. Harga kain batik tulis lebih mahal _____harga kain batik cap. kepada. umpama. dengan. A untuk C kepada B pada D ke 5. untuk. oleh. Kata yang digunakan untuk menyambungkan frasa nama dengan kata atau frasa-frasa dalam ayat. hingga. Banyak manfaat yang kita peroleh _____ceramah itu. Contoh : akan. sejak. terhadap. kepada. bak dan tentang LATIHAN 9 : KATA SENDI NAMA Pilih jawapan yang paling sesuai 1. Cikgu Mariah menasihati kami supaya mempunyai rasa belas kasihan _____ binatang. A oleh C dari B dengan D daripada 6. bagi. A daripada C demi B untuk D bagi 7. A di C pada B ke D kepada 4. A terhadap C demi B hingga D oleh 19 . ke. di. pada. Pegawai Pelajaran Kota Bharu menyampaikan hadiah _____para pelajar. daripada. A di C kepada B dengan D hingga 8. 2.9. Anis membeli sehelai selendang _____ibunya sebagai hadiah hari jadi. Faizal mengirim sepucuk surat _____kawannya. dari. sampai.

Taman Botani dan Taman Negara sering menjadi tumpuan pengunjung terutamanya _____ hujung minggu. Pak Din menjaga potret-potret yang dilukis _____ anaknya itu dengan baik. Tini rindu _____ kedamaian kampung neneknya yang terletak di kaki Gunung Ledang. Oleh sebab rasa cinta _____ kebudayaan Melayu. A di C pada B Kepada D umpama 13. A sejak C tentang B oleh D dalam 11. A oleh C akan B pada D bagi 18. A untuk C dengan B antara D daripada 12. A tentang C untuk B di D kepada 20 . Perdana Menteri mengingatkan rakyat supaya mengamalkan sikap tolong_menolong antara satu sama lain _____ kehidupan seharian. Pinggan mangkuk Vantage yang dihiasi corak bunga –bungaan mendapat sambutan yang baik _____ peminat porselin. Ibu menaburkan padi usang itu ke tanah _____ dimakan oleh ayam-ayam peliharaannya. A untuk C daripada B sampai D kepada 15. Lima orang pendaki yang hilang _____ tiga hari yang lalu telah dijumpai di dalam hutan tebal di kaki Gunung Tahan. Puan Suzy sanggup menjelajah seluruh Negara untuk membuat kajian.9. A dalam C akan B untuk D terhadap 10. A demi C bagai B dalam D untuk 14. Samila telah terpilih sebagai pemain boling terbaik _____ Majlis sukan sekolah-sekolah Malaysia . A pada C antara B akan D kepada 16. A hingga C sejak B seperti D antara 17. Tengku Suria telah banyak mengorbankan masanya _____ membantu kanak-kanak yang menghidap penyakit AIDS di rumah kebajikan itu.

Ibu mengucapkan terima kasih kepada Puan Norma _____ menjaga rumah sepanjang kami pergi bercuti di Pulau Phuket. Ayu lebih cekap menjaringkan gol walaupun Ani mempunyai lima tahun pengalaman dalam permainan hoki. 1. Contohnya : dan. beliau tidak sombong. A Dalam C Antara B Terhadap D Tentang 10. atau. __________ menunggu Hanim. A dan C atau B serta D lalu 4. __________ hari telah larut malam. A selepas C supaya B sementara D semenjak 3. Puan Susan tidak tahu sama ada hendak memakai ceongsam ___________ baju kebaya untuk menghadiri konvokesyen anaknya. kerana. saya sempat menggoreng keropok lekor.19. KATA HUBUNG KETERANGAN: Kata hubung digunakan untuk menghubungkan sesuatu perkataan atau frasa supaya menjadi ayat yang lengkap. tetapi. sambil. A Jikalaupun C Ataupun B Namunpun D Meskipun 5. A untuk C daripada B kepada D dengan 20. LATIHAN 10: KATA HUBUNG Isi tempat kosong dengan jawapan yang paling sesuai. abang masih mengulang kaji pelajaran. A Sambil C Sejak B Serta D Semenjak 21 . ___________ Encik Rosli telah dinaikkan pangkat. Melati bermain – main dengan adiknya di hadapan sekolah ___________ menunggu kedatangan ibunya. dan lain-lain. agar. lalu. A Sungguhpun C Sekalipun B Mahupun D Jikalaupun 2. supaya. _____ Ayu dan Ani.

A kecuali C sehingga B namun D yang 8. Ibu menegur adik kerana dia masih belum tidur ____________ jam menunjukkan pukul 11. A Lantaran itu C Bagaimanapun B Meskipun D Lagipun 22 . Ayah menyapu varnish pada kerusi rotan itu _________ kelihatan lebih cantik pada hari lebaran. Najwa suka menjahit ____________ kakaknya suka mengumpul Majalah Saji. Keadaan di pasar itu penuh sesak dengan orang ramai ____________ pasar raya itu mengadakan jualan murah. A supaya C selama B lantaran D manakala 13. bapanya dipanggil oleh pihak sekolah. A manakala C seandainya B meskipun D kecuali 11. A manakala C semenjak B sementara D biarpun 14. Labuci pada tengkuk baju kurung ____________ dipakai oleh Cikgu Amita dijahit oleh Puan Fatimah. Mei Hwa menonton televisyen ____________ menunggu kek yang dikukusnya masak. A dan C tetapi B lalu D kecuali 9. Nenek sedang menganyam __________ kami pulang dari sekolah. Encik Murad berhasrat untuk belayar ke Sabah ___________ banyak halangan yang terpaksa ditempuhi. Adik menangis _______________ memberitahu ibu bahawa kakak telah mencubitnya. Banyak orang cedera ___________ berpuluh – puluh keluarga hilang tempat tinggal dalam runtuhan tanah itu.6. A apabila C sebelum C sambil D kerana 7. ___________. A hingga C sambil B serta D malahan 15.00 malam. A supaya C kalau B kerana D sungguhpun 10. A apabila C sementara B meskipun D malahan 12. A kerana C supaya B agar D meskipun 16. Kamal selalu ponteng kelas.

dan bagaimana. A atau C serta B melainkan D maka 19. berapa. KATA TANYA KETERANGAN: Kata tanya digunakan untuk menanyakan nama benda. mengapa. bila. Cuba terangkan kepada saya. _________yang dibela oleh Pak Ali di dalam kandang itu? A Apakah C Siapakah B Adakah D Mengapakah 4.17. Ia boleh diikuti dengan partikel –kah mengikut kesesuaian ayat tanya. ____________ kamu menangis? A adakah C siapakah B mengapakah D bagaimanakah 2. Murid – murid Tahun Lima Setia bangun _____________ mengucapkan “Selamat Sejahtera” kepada Cikgu Normala. ___________ perlawanan bola itu terpaksa dibatalkan. ___________ abang kamu hendak makan nasi goreng ini? A apakah C adakah D manakah D siapakah 3. A supaya C padahal B lalu D dan 20. siapa. orang. manusia. dan bilangan. LATIHAN 11: KATA TANYA Pilih jawapan yang paling sesuai . di mana.00 tengah hari. haiwan. __________yang merasmikan bangunan sekolah itu? A Bilakah C Bagaimanakah B Siapakah D Manakah 23 . Oleh sebab hujan lebat. Kamil masih belum bangun ___________ jam sudah pun menunjukkan pukul 12. Tan. 1. Contoh kata tanya ialah apa. A walhal C lagipun B malahan D justeru 18. Jasnita masih menangis ____________ telah berkali – kali dipujuk oleh rakan-rakannya. A meskipun C selama B setelah D selagi 11. tempat. kenapa.

“_______ warna kereta abang kamu yang baru itu? ”Tanya Lan kepada Tina . Norhana? A siapakah C bilakah B berapakah D manakah 12.5. Ayah kamu pergi ke Tawau ____________? A berapa C bila B siapa D bilakah 7. “_________ yang menyebabkan Lim dan Rawi bergaduh? Tan atau Abu ?” Tanya Leman . A Apakah C Mengapakah B Adakah D Manakah 10. Yang berbaju kemeja kuning dan berseluar hitam itu ___________? A mana C bila B kenapa D siapa 13. Di ________ letaknya pejabat ayah Mei Leng? A manakah C berapakah B mana D apa 8.bagaimana kejadian itu boleh berlaku ? A Siapakah C Mengapakah B Di manakah D Berapakah 24 . _________ pertandingan melukis poster sempena hari ulang tahun kemerdekaan akan diadakan? A Bagaimanakah C Berapakah B Di manakah D Mengapakah 16. _________yang sudi menjelaskan kepada saya. A Apakah C Mengapakah B Adakah D Siapakah 9. Najihah tergesa-tergesa untuk pulang ke rumahnya__________? A kenapa C apa B siapa D bagaimana 14. “Dari ___________ kamu mendengar berita itu. Budak itu menyorokkan buku cerita Ahmad di _________? A manakah C apa B mana D siapakah 6. _________ Kadir dikatakan sebagai kaki bangku oleh kawan-kawannya? A Siapakah C Mengapakah B Bagaimanakah D Berapakah 11. Kajang? A Apakah C Manakah B Siapakah D Adakah 15. ___________ nama guru kamu yang tinggal di Sungai Chua.

hairan. A Apakah C Adakah B Berapakah D Bilakah 12. _________ Rosni digelar sebagai murai oleh kawan-kawannya? A Adakah C Mengapakah B Siapakah D Manakah 18. Aduhai – menyatakan perasaan sedih atau rintihan. Eh – perasaan hairan atau terkejut Hai – menyapa atau menarik perhatian Nah – untuk mempelawa seseorang menerima sesuatu Oh – menyatakan perasaan terkejut. Contoh: Ah – menyatakan penolakan atau rasa tidak setuju. sakit . A apa C siapa B bila D berapa Soalan 19 berdasarkan Gambar 1 Gambar 1 19. sedih atau kecewa Wah – menyatakan perasaan kagum Wahai – perasaan sedih atau untuk menarik perhatian LATIHAN 12 : KATA SERU 25 .KATA SERU KETERANGAN: Kata yang digunakan untukmenyatakan perasaan seseorang sama ada gembira. Kata seru digunakan untuk membentuk ayat seruan. marah. mencemuh atau marah bercampur jijik. A Apakah C Mengapakah B Berapakah D Adakah 20. Hakimi?” tanya ayah. “Mat. Aduh – menyatakan perasaan sakit. Am boi – menyatakan rasa kagum atau hairan Cis/cih . hairan. kamu akan ke Kuantan__________?” tanya Azrul kepada Mat.17. “_________ kamu lulus dalam ujian itu.untuk menyatakan perasaan marah . takut dan sebagainya. geram. “________warna motosikal abang kamu yang baru itu?” tanya Fuad.

pedihnya luka aku ini! 26 .Isi tempat kosong dengan perkataan yang paling sesuai. belajarlah dengan bersungguh-sungguh! A Aduhai C Wahai B Aduhai D Hai Soalan 7 berdasarkan gambar 2 4. kamu pun turut berada di sini! A Ah C Eh B Oh D Nah _________. kereta sport itu sangat laju! A Oh C Cis B Ah D Wah _________. _________. _________. Gambar 2 7. __________. 1. para pelajar. 6. malang sungguh nasib orang tuan itu! A Wahai C Aduh B Oh D Aduhai _________. 5. ambil wang ini dan pergi beli buku tulis yang baru! A Ah C Oh B Eh D Nah ________. kamu telah terpilih sebagai ketua pengawas! A Amboi C Aduhai B Syabas D Nah Soalan 3 berdasarkan gambar 1 2. Gambar 1 3.

A Aduh B Aduhai 8. kamulah rupa-rupanya yang memfitnah saya selama ini! A Ah C Aduh B Nah D Oh _________. kamu telah berjaya mengharumkan nama baik sekolah ini! A Wah C Eh B Hai D Syabas 9. 15. 27 13. 11. Soalan 12 berdasarkan gambar 3 Gambar 3 12. . para pelajar. 16. 14. C Cis D Ah _________. ________. cantik sungguh pakaian pengantin itu! A Ah C Hai B Aduhai D Amboi _________. bagaimana pula awak dapat masuk sedangkan pintu bilik itu berkunci. tingkatkan usaha agar kalian beroleh keputusan yang cemerlang! A Syabas C Hai B Wahai D Aduhai _________. A Hai C Wah B Amboi D Eh ________. hebat sungguh pahlawan itu menunggang kuda liar yang baru ditangkapnya. 10. lama betul kita tidak bersua! A Hai C Amboi B Wah D Eh __________ aku tidak setuju langsung dengan pendapat engkau itu! A Cis C Eh B Nah D Ah ________. keluarga itu senantiasa ditimpa nasib malang! A Ah C Aduhai B Aduh D Eh _________.

cantiknya rumah baharu Encik Ramli yang terletak di kawasan lapang itu. kedekut benar orang kaya itu! A Cis C Nah B Oh D Amboi 13. C Syabas D Wah _________. 20. pernah. akan LATIHAN 13: KATA BANTU Isi tempat kosong dengan perkataan yang paling sesuai. aku tidak bersetuju dengan cadangannya sebentar tadi! A Eh C Ah B Oh D Aduh Soalan 18 berdasarkan gambar 4 Gambar 4 18. bagaimana dengan keadaan kamu dan keluarga! A Hoi C Wahai B Hai D Eh _________. masih. sedang. telah. 1. A telah C masih B mesti D akan 28 . belum . KETERANGAN: Kata yang digunakan untuk menerangkan kata kerja dan hadir sebelum kata kerja Contoh : sudah.A Eh B Oh 17. KATA BANTU 19. Kerja-kerja membangunkan kawasan taman sains itu__________siap sebulan yang lalu. A Nah C Aduhai B Aduh D Wah _________. _________.

Sekiranya kita______berjaya. A telah C sedang B akan D sudah 8. Datuk_______belum sedar ketika kami menziarahinya di hospital. kita mestilah meningkatkan usaha dengan banyak mengulang kaji pelajaran. Walaupun sudah pulih tetapi dia_______belum boleh berjalan dengan baik. A sudah C mesti B mahu D dapat 13. 29 . “Jangan sekali-kali minum air yang________dimasak. Kita______berhati-hati semasa melintas jalan raya. A hendak C akan B masih D mesti 6.2. A sedang C mesti B telah D hendak 9. A masih C mesti B sudah D sedang 3. A telah C sudah B pernah D belum 14. A telah C masih B belum D akan 10.” pesan Cikgu Azizah. A sudah C akan B sedang D masih 5. Nur Fasihah__________ mengulang kaji pelajaran di dalam biliknya. Semua pendatang tanpa izin__________dihantar ke negara asal mereka pada bulan depan. A akan C sudah B hendak D belum 4. Puan Maznah________menuntut di Universiti Sains Malaysia dalam bidang perubatan. Semua bangku di taman itu__________digantikan dengan yang baharu tidak lama lagi. A telah C sedang B akan D belum 11. Ayah _______ke KualaLumpur pada bulan hadapan. Kamu________berhati-hati ketika melalui jalan yang licin itu. A masih C hendak B akan D mesti 7. Buah mangga ini _________dibasuh sebelum dimakan. Kita__________lah bijak memilih kawan sekiranya kita ingin berjaya. A telah C masih B sudah D akan 12.

Persatuan Bahasa Melayu sekolah saya_________melawat ke Pulau Langkawi pada cuti persekolahan nanti. LATIHAN 14 : KATA NAFI Pilih jawapan yang betul.Ayah_________membaca surat khabar semasa berkelah di Pantai Cahaya Bulan. KATA NAFI KETERANGAN: Ialah kata yang digunakan untuk menafikan atau menidakkan sesuatu. Kakak saya________dinaikkan pangkat pada tahun hadapan. Saya________cuba memujuk adik yang sedang menangis itu.00 petang. A belum C hendak B sedang D harus 20. A akan C dapat B mahu D masih 16. Sejak kematian bapanya budak itu _____bersekolah lagi kerana menolong ibunya mengerjakan sawah mereka. A harus C masih B pernah D akan 19. Bas itu dijangka_________tiba dari Pulau Pinang pada pukul 2. Walau apa pun yang berlaku . saya _____akan menjual rumah pusaka ini kepada kamu. 30 .A mesti B boleh C masih D belum 15. Contoh: Bukan – untuk menafikan frasa nama dan frasa sendi nama Tidak – untuk menafikan frasa kerja dan frasa adjektif. A tidak C bukan B sudah D pun 2. 1. Anishah__________mengikuti ayahnya pergi ke Pantai Cahaya Bulan. A akan C belum B masih D telah 17. A masih C sedang B pernah D akan 14. A sedang C belum B mesti D akan 18.

III dan IV 31 . Halim langsung _____ mempercayai khabar angin yang didengarnya daripada penduduk kampung semalam. C “Bukan begitu caranya untuk menyukat kedalaman sungai. A III sahaja C I. 7. D Rumah itu bukan sesuai untuk didiami. III dan IV B I . D Gurunya tidak berasal dari Johor C Maimunah bukan keberatan untuk membantu D Baju yang dipakainya itu bukan baju adiknya. Bukan terdapat sebarang tanda bahawa musim kemarau yang panjang itu akan berakhir. 6. II. A Anjing itu bukan lapar. III Ali bukan anak orang berada . kami.A tidak B adalah C bukan D pun 3. Pilih ayat –ayat yang betul penggunaan kata nafinya. A Ini tidak kali pertama Zaiton melarikan diri dari rumah. A Emily tidak pandai bergaya. II. B Raju bukan suka berkawan dengan dengan Siva. Pilih jawapan yang betul penggunaan kata nafinya. 9. D Hari ini abang bukan pergi 5. A Ayahnya bukan kedekut. Elly tidak dapat menahan rasa sedihnya apabila melihat jirannya meratapi kematian anak bongsunya itu. III dan IV 10 I II III IV Farid berasa tidak seronok menyertai rombongan ke Melaka itu. IV Datuk tidak mahu tinggal bersama-sama dengan anak-anaknya di kota A I dan IV C II. B Buah rambutan itu bukan manis. 8. Harun bukan meminati penyanyi kumpulan rock yang beperangai tidak senonoh itu.ayahnya hanyalah pemandu teksi. B Pisau itu bukan tajam C Perigi itu _____ dalam. B Kepala Fairus bukan botak. B Warung yang terletak bukan jauh dari jalan raya itu. warung Pak Ali. II Tajul tidak bersetuju dengan cadangan ketua kampong untuk merobohkan surau lama di kampung itu. A bukan C tidak B ialah D pun Soalan 4 – soalan 8. D Saidin tidak abang ipar Iqbal. C Air sungai itu bukan dalam. II dan IV B I dan IV D I. 4.II dan III D I. I Ah Lim sedikit pun tidak berasa cemburu apabila melihat isterinya keluar menonton dengan lelaki lain. C “Kami bukan turun ke laut hari ini”.”kata Zuli kepada Mahat. A Adiknya tidak pandai menari caca.

III Tulisan pelajar itu sukar untuk dibaca kerana tidak jelas. I Sepupunya tidak gemar makan sambal belacan. A I. II. I Puan Haslinda bukan sombong. II dan IV D II. III dan IV 12. . II dan IV B III dan IV D I. III dan IV B I. II Kata Puan Devi kepada Rajan.pasangan suami isteri itu mengambil keputusan untuk berpisah sahaja. IV Gadis itu bukan malas tetapi lembap bekerja. II Kucing itu bukan ada selera untuk makan kerana sakit. “Tidak baik kamu membantah cakap orang tua”. II dan III C I.11. A tidak C pun B bukan D ialah 19. Kedai itu _____ kedai yang menjual barangan antik. Isi buah mangga muda itu _____ manis tetapi masam. I Menurut Doktor Fatah. III dan IV 13. III dan IV B III dan IV D I. A tidak C bukan C adalah D pun 15. IV Cikgu Tan bukan benci kepada pelajar yang nakal itu tetapi beliau kerana pelajar itu tidak mahu mendengar nasihatnya. A bukan C tidak B pun D adalah 16. Jam tangan ini _____jam buatan Malaysia. II Jumat tidak sependapat dengan abang longnya tentang cara pembahagian hart pusaka peninggalan ibunya. III Pelajar itu tidak dapat menjawab soalan kuiz sains kerana dia tidak membuat sebarang persediaan. III dan IV 14. Budak itu _____ lulus juga dakam ujian bulanannya pada A bukan C pun B tidak D iadalah kali ini. Kereta api yang membawa barang-barang itu _____dari utara. A I dan II C I. anak Pak Abu bukan menghidapi penyakit sawan tetapi menghidapi penyakit gangguan mental. 17. IV Oleh sebab tidak ada persefahaman. Penyakitnya akan bertambah buruk jika _____dirawat dengan A akan C pun B tidak B bukan 18. A I dan II C II. III Dia bukan sampai hati untuk menghampakan harapan kedua-dua orang tuanya. A adalah C pun B bukan D ialah 32 segera.

1. Apa ______________ yang berlaku sehingga dia menjerit sekuat hati? A tah C lah B kah D pun 2. A kah C pun B lah D tah 5. Abang___________ yang bekerja keras untuk menyara keluarga kami. Kita mesti mengamalkan budaya timur.” kata pegawai sukan.. KATA PENEGAS KETERANGAN: Maksud : Kata Penegasan/partikal berfungsi sebagai penegas atau menguatkan maksud sesuatu pernyataan dalam ayat. “Baling_____________ bola bowling itu kuat sedikit supaya semua jatuh. itu____________ jika dia hendak. A kah C pun B tah D lah 4. tah LATIHAN 15: KATA PENEGAS Isi tempat kosong dengan jawapan yang paling sesuai. lah.” kata Fendi di dalam hatinya. Contoh : kah. apa___________ lagi jika kita berada di perantauan. Pelajar itu boleh menyertai perkhemahan ini. “Siapa___________ yang sudi menghantarku ke stesen bas. A lah C pun B tah D kah 3. A bukan C tidak B akan D pun 15. A lagi C tah B jua D lah 33 . Para penunggang motosikal dinasihatkan agar _____ berlum lumba di jalan raya.20. “Pernah____________ awak kerugian sepanjang menjalankan perniagaan pinggan-mangkuk ini?” tanya Puan Letchumi kepada Suhana. A jua C pun B tah D kah 7. A tah C kah B pun D lah 6. pun.

A juga C sahaja B lagi D memang 19. Siapa_________ yang melukis buku ini? A pun C nah B kah D lah 12. A pun C lah B jua D kah 16. A memang C pun B tah D jua 18. Apa________ rancangan kamu. Selain menyulam. A juga C hanya B lagi D sahaja 17. Kemalangan itu berlaku dekat dengan rumah kamu___________? A kah C jua B lah D pun 15. A Juga C Memang B pun D Jika 11. Ini________ hadiah istimewa untuk ibu. Azura _______________ pandai menggubah bunga. Siapa_______ agaknya yang berjaya mendapat 5A dalam UPSR pada tahun ini? A kah C pun B tah D tah 10. _____________ kami tidak nafikan. A tah C lah B jua D juga 14.” keluh lelaki tua itu. “Apa__________ dayaku yang miskin ini. Budak itu__________ yang handal bermain badminton? A lah C pun B kah D jua 9. Mana___________ gerangan pendekar kecil itu? A kah C pun B tah D lah 34 . Siapa___________ yang ingin bersenam pagi – pagi ini. mereka tetap tidak menerimanya. kamu sangat hebat dalam sukan bola sepak.8. A lah C wah B kah D tah 13. Di dalam poketnya ___________ ada segugus kunci rumah.

A adapun C ialah B benar D adalah 2. Kain songket yang dibeli dari negeri Terengganu itu ______ untuk ibunya. Hadiah hari jadi yang diterima itu _________ daripada kawannya yang baru seminggu dikenalinya. Faisal _________ kerani bank di Bank Simpanan Nasional yang terletak di bandar Ipoh . Semua fitnah yang dilemparkan kepada Sakinah _________ tidak benar. A ialah C juga B adalah D sekali 35 . Apa___________ punca pergaduhan antara Ah Keong dengan Raju? A juga C memang B tah D kah 16. A juga C adalah B adapun D ialah 6.20. LATIHAN 16 : KATA PEMERI Pilih jawapan yang paling sesuai 1 Pemuda yang berbaju biru itu _________ bakal suami kakak saya. Contoh: Ialah – digunakan dihadapan frasa nama Adalah – digunakan di hadapan frasa adjektif dan frasa sendi nama. Novel yang bertajuk “Bunga-bunga Berguguran “ itu __________ novel terbaru penulis wanita itu. A hanya C adalah B ialah D juga 3. A ialah C jika B adalah D nian 5. KATA PEMERI KETERANGAN: merupakan unsur yang menjdai pemeri hal atau penghubung antara subjek dengan frasa-frasa utama dan predikat. A adalah C nian B ialah D sebenar 4.

A ialah C biar B adalah D nian 10. A nian C adalah B adapun D ialah 15. Adiknya ________ comel dan mempunyai lesung pipit . Rumah banglo yang besar dan mewah itu _________ rumah bapa saudaranya. Zamzuri itu _____ guru baru yang akan mengajar di Tahun Enam Maju . “Bungkusan itu _______ untuk kakak kamu. A ialah C adalah B adapun D apapun 17. Maklumat saksi pembunuhan itu ________ tidak benar setelah disiasat oleh pihak polis. A adalah C adapun B ialah D nian 18. A ialah C apatah B adalah D apapun 13. Buah epal itu ________ untuk adik yang terlantar sakit di hospital . A adalah C nian B ialah D sisi 11. Tujuan utama kutipan derma _____ untuk membina balai raya yang baru. Perempuan yang sedang melintas jalan itu ________ ibu saudara saya. Kereta Proton Wira itu _________ kepunyaan bapa Ahmad. A adapun C ialah B adalah D iaitu 36 . A ialah C nian B adalah D juga 8. A ialah C apapun B adalah D biar 14. Hadiah yang cantik itu __________ untuk ibu kesayangannya. Gunung Tahan _______ gunung yang tertinggi di Semenanjung Malaysia.7.” kata Amir kepada Samir . Tuan punya kedai emas itu ………bapa saudara Muhyuddin . A tetapi C adalah B biar D ialah 9. A adalah C jika B ialah D nian 12. A adalah C nian B ialah D adapun 16.

Kata penguat boleh diletakkan di hadapan atau di hadapan kata adjektif dalam ayat 2. A ialah C adalah B adapun D nian 20. A begitu C sekali B agak D betul 37 . Ibu saya __________ sayang akan barang-barang antiknya. Rohana _________ pandai jika dibandingkan dengan adik-beradik. Contoh : penguat hadapan – agak. terlalu.19. Karangan saya telah terpilih memenangi kategori tulisan yang __________ cantik antara pesertapeserta yang bertanding. betul Penguat bebas – sungguh. amat LATIHAN 17 : KATA PENGUAT Isi tempat kosong dengan perkataan yang paling sesuai. Negeri Pahang _______ negeri yang terbesar di Semenanjung Malaysia. Tabung bantuan rakyat Palestin ________ untuk membantu penderitaan dan kesedihan yang dialami oleh rakyat Palestin. A adapun C ialah B adalah D juga 17. Soalan 1 berdasarkan gambar 1 gambar 1 1. Terbahagi kepada tiga jenis iaitu kata penguat hadapan kata penguat belakang dan kata penguat bebas 3. KATA PENGUAT KETERANGAN: 1. Ialah kata yang digunakan u ntuk menguatkan maksud sesuatu kata adjektif. begitu Penguat Belakang – sekali.paling. A sangat C nian B benar D sekali 2. A sungguh C paling B sekali D begitu 3.

A amat C nian B benar D sekali 8. Kakak saya sedih __________ apabila nenek meninggal kerana dia tinggal dengan nenek sejak kecil lagi. Besar _________ kubah masjid yang terletak di bandar itu. A demikian C sekali B agak D nian Soalan 5 berdasarkan gambar 2 Gambar 2 5. A sekali C agak B lebih D terlalu 38 . A nian enak C paling enak sekali B sekali enak D sungguh enak sekali 6. A paling C sungguh B nian D agak 12. Kerap _________ dia ke perpustakaan sejak belakangan ini kerana ingin mengulang kaji pelajaran. ________ tidak disangka bahawa Farid pandai memasak makanan tradisional Melayu. A benar C lebih B makin D cukup 7. A nian C benar B agak D paling 9. Kediamannya terletak _________ jauh dari pecan itu. Tempat ini __________ indahnya sehingga menenangkan fikiran.4. Jurulatih itu _________ tegas terhadap pemain jika berkaitan dengan disiplin. Cendol pulut Pak Hassan __________ sehingga terkenal di pekan ini. A amat C paling B agak D nian 10. Para doktor tetap meneruskan tugas menyelamat mangsa serangan askar Israel walaupun mereka _________ letih. A Amat C Paling B Terlalu D Sungguh 11.

separuh. Tikar mengkuang yang dianyam oleh kakak _________ kemas dan perlu dibaiki lagi. A sekali C agak B paling D kurang 20. A terlalu C paling B benar D agak 18. Lambat _________ dia pulang semenjak bertukar tempat kerja. A sekali C terlalu B cukup D nian 19. Jangan buka tingkap itu _________ lebar kerana angin dari luar sejuk. A nian C paling B terlalu D agak 17.13. Hujah-hujah yang dikemukakan oleh pihak pencadang dalam perbahasan itu ___________ meyakinkan. A terlalu C paling B sangat D cukup 16. A paling C makin B agak D amat 14. A paling C terlalu B sekali D nian 15. Junaidilah yang ________ banyak mengemukakan idea dalam perbincangan tentang aktiviti tahunan persatuan Bahasa Melayu. A cukup C makin B amat D kurang 18. KATA BILANGAN KETERANGAN: Maksud : kata bilangan merupakan kata yang digunakan untuk membilang sesuatu Contoh : beberapa. Indah _________ pemandangan matahari terbenam pada waktu senja di tepi pantai itu. Jangan _________ mengharap kita akan menang kerana peserta-peserta sekolah lain tidak kurang hebatnya. Rafi _________ keberatan hendak ke rumah kawannya untuk meminjam buku kerana hari sudah lewat. sebahagian 39 .

__________ kemudahah awam telah disediakan oleh pihak kerajaan. Hisham hanya mampu menduduki tempat yang ke _________. _________ pelancong yang datang ke negara ini mestilah mempunyai dokumen perjalanan yang sah. A ketiga-tiga C pertama B akhir D satu 8. A kedua C pertama B akhir D tiga 5. A setiap C tiap-tiap B sebahagian D masing-masing 6. Sikap ________ daripada masyarakat kita yang tidak bertanggungjawab telah menyebabkan berlakunya pencemaran alam di negara ini. A Sebahagian C Semua B Segala D Setengah 10. A Seorang C Seratus B Beberapa D Sebilangan 2. A Semua C pelbagai B Kesemua D Banyak 3. A beberapa C seluruh B kedua D pelbagai 40 . _________ orang warga asing yang tinggal di rumah itu telah ditahan kerana memasuki negara ini tanpa dokumen yang sah. Dalam pertandingan itu. Regu badminton negara telah berjaya mendapat tempat yang ________ dalam pertandingan badminton peringkat dunia. Setelah diberikan _________ biji buah manggis. A setengah C seluruh B sebahagian D sekalian 4. A Tiga suku C Semua B Sedikit D Seluruh 7. A Berbagai-bagai C Sebahagian B Sekalian D Setiap 9.LATIHAN 18 : KATA BILANGAN Isi tempat kosong dengan perkataan yang paling sesuai. _________ yang hadir diminta berdiri apabila Perdana Menteri memasuki dewan itu. murid-murid pun mengeluarkan buku Bahasa Melayu _________. budak itu pun beredar dari situ. namun sesetengah orang tidak pandai untuk menghargainya. Apabila Cikgu Karim masuk ke dalam kelas. _________ daripada kawasan tanah di kawasan pedalaman telah dimajukan oleh kerajaan. 1.

Setiap pagi jalan raya sesak kerana orang ramai menuju ke tempat kerja ________ A sendiri C beribu-ribu B tiap-tiap D masing-masing 17. Bulan April mempunyai ________ hari. A Setiap C Dua pertiga B Seluruh D Sesetengah 18.11. Hampir ________ pengunjung menghadiri pameran automobil yang berlangsung sejak seminggu lalu. A tiap-tiap C beberapa B setengah D sekalian 19. Chong memberikan makanan kepada ________ anak ikan emas itu. A Setiap C Sekalian B Seluruh D Segala 16. Gadis bertudung itu akan menunggu teksi di situ ________ pagi. Kata Guru Besar. A para C kelima-lima B separuh D dua pertiga 15. _________daripada kek itu akan dibahagikan kepada kawan-kawan Alia. ” A segala C seluruh B setiap D sekalian 20. A Beribu-ribu C Berkotak-kotak B Berpuluh-puluh D Berjuta-juta 41 . A Semua C Sekalian B Seluruh D Sebahagian 14. ________ pelajar dikehendaki memakai pakaian yang kemas dan bersih. ________ buah rumah tenggelam dalam banjir itu. A tiga C tiga puluh B tiga belas D tiga ratus 12. A semua C sebilangan B sekalian D sepuluh ribu 13. ”Murid-murid ________ minggu hadapan akan diadakan Penilaian Kemajuan Sekolah Rendah. ________ ikan emas itu mendapat makanan yang mencukupi.

permintaan dan sebagainya. silaan. KATA PERINTAH KETERANGAN: 1. jangan. saya pasti adik awak akan selamat. larangan.” kata Ayu. A Harap C Usah B Minta D Sila 4. Bantulah mereka mencuci pinggan itu. “________berikan wang ini kepada kakak awak.” kata Sayuti. Contoh: harap.” kata Ayuni. jemput. A Sila C Tolong B Harap D Jemput 42 . usah LATIHAN 19 : KATA PERINTAH Isi tempat kosong dengan perkataan yang paling sesuai. minta . A Jemput C Usah B Jangan D Minta 8. A Sila C Minta B Usah D Tolong 5.” kata kerani itu. Ani. A Jangan C Harap B Jemput D Sila 6. kawan-kawan.” kata kakak.” kata Ketua Pengawas itu. 1. A Tolong C Minta B Harap D Usah 2. “_________berpeluk tubuh sahaja.19. sila. “__________semua calon UPSR membaca soalan dengan teliti.____________lah menangis lagi. 2. “____________basuh sayur-sayuran di atas sinki itu. A Jangan C Harap B Tolong D Sila 3. __________kita akan dapat berjumpa lagi pada masa akan datang. tolong . “______________lengkapkan borang ini dengan butir-butir peribadi. A Tolong C Usah B Minta D Sila 7. Kata yang digunakan untuk memberikan sesuatu perintah. “_______________makan kuih itu.

Dollah.” kata emak kepada budak itu. A Tolong C Harap B Sila D Jangan 11. _____________lah rasa kuih yang saya hidangkan ini A Jangan C Tolong B Sila D Harap 20. Saya______kamu dapat datang ke majlis perkahwinan pada hari Ahad nanti.” kata Maznah kepada Nora.” kata Mastura. A Jangan C Sila B Tolong D Harap 18. Kalau datang ke Kuala Perlis.” pinta ibu.9. “_________lah kamu kenangkan lagi peristiwa itu. A tolong C usah B minta D harap 43 . A Tolong C Usah B Jangan D Sila 12. “Salmi. A jemput C tolong B mari D usah 14. _______beratur semasa hendak membeli di kedai koperasi sekolah. __________lah ke rumah saya. datuk. A Tolong C Jangan B Harap D Minta 15. “__________sampaikan hadiah ini kepada kakak kamu.” kata Mamat. A Sila C Tolong B Jangan D Usah 19. A Sila C Usah B Jangan D Tolong 16.” jerit ibu. “Ali. “___________sepak tong sampah itu. _____________merokok ketika berada di dalam kawasan sekolah. __________dibuat perkara yang tidak berfaedah itu.__________ambilkan ibu serai. “_________lah duduk. A Tolong C Jangan B Sila D Minta 10. A jemput C usah B sila D tolong 17. Nanti saya ambilkan air. A usah C jangan B tolong D harap 13. nanti akan dihinggapi lalat. ___________biarkan makanan terdedah.

D Ayah membaiki mesin jahit ibu yang rosak sejak pagi tadi. 5. C Ramai yang terlibat dengan kemalangan itu. D Kanak – kanak itu sedang bermain congkak di halaman rumah. Apakah yang menyebabkan budak perempuan itu menangis? A Budak itu kehilangan wang sebanyak seringgit. kita tidak akan ke mana – mana. C Ayah sedang membaiki mesin jahit ibu yang rosak. MEMILIH JAWAPAN LATIHAN 20 : MEMILIH JAWAPAN Pilih jawapan yang sesuai bagi ayat tanya di bawah.20. B Wang seringgit itu diberikan oleh ibunya. Tiada seorang pun yang menyertai pertandingan itu. Peserta itu dari Sekolah Kebangsaan Taman Cempaka. 3. C Congkak ialah permainan tradisional masyarakat Melayu. Apakah yang dilakukan oleh ayah? A Ibu meminta ayah membaiki mesin jahitnya yang rosak. 1. 44 . B Jika kita belajar bersungguh – sungguh. Di manakah pertandingan syarahan itu diadakan? A B C D Di dewan terbuka Sekolah Kebangsaan Taman Cempaka. D Budak perempuan itu mencari wangnya di merata tempat. B Kanak – kanak itu bermain congkak pada waktu petang. Apakah yang sedang dilakukan oleh kanak – kanak itu? A Kanak – kanak itu sedang mengira bilangan buah congkak. 2. 4. 6. Mengapakah orang ramai berkerumun di tepi jalan itu? A Mereka memang suka berkerumun di situ. B Ayahlah yang membaiki mesin ibu yang rosak. kita akn memperoleh banyak ilmu pengetahuan serta dapat menjejakkan kaki ke menara gading. C Belajar bersungguh – sungguh adalah satu usaha untuk berjaya. C Budak perempuan itu menangis kerana wangnya tercicir. Murid – murid Sekolah Kebangsaan Taman Cempaka yang akan menyertai pertandingan itu. B Mereka hendak melihat keadaan mangsa kemalangan itu. Apakah yang akan kita peroleh jika kita belajar bersunguh – sungguh? A Jika kita belajar bersungguh – sungguh.

C Tidak. D Mesyuarat Persatuan Bulan Sabit Merah telah dibatalkan. D Rombongan itu pergi ke Pulau Ketam untuk melancong. 13. B Encik Kamarul yang akan mewakili Persatuan Bulan Sabit Merah mesyuarat itu nanti. C Rombongan itu pergi ke Pulau Ketam. B Rombongan itu pergi ke Pulau Ketam pada waktu petang. C Buku kerja Matematik itu ada pada cikgu saya. Adakah Pesta Bola Merdeka itu sudah tamat? A Pesta Bola Merdeka itu sudah tamat. D Dia dalam perjalanan menuju ke Kuala Terengganu. 9. C Encik Kamarul akan mempengerusikan mesyuarat Persatuan Bulan Sabit Merah itu nanti. Mengapakah lelaki tua itu mengamuk? A Lelaki tua itu mengamuk kerana kematian isterinya. B Ya. D Ya. Siapakah yang akan mewakili Persatuan Bulan Sabit Merah dalam mesyuarat itu nanti? A Mesyuarat Persatuan Bulan Sabit Merah akan diadakan pada hari Sabtu. C Pesta Bola Merdeka itu akan diadakan di Stadium Negara.7. B Sebuah kereta telah terjunam ke dalam gaung itu semalam. Saya telah menyaksikan Pesta Bola Merdeka itu. C Lelaki tua itu mengamuk kerana gembira dinaikkan pangkat. B Tidak. 11. Bagaimanakah rombongan itu ke Pulau Ketam? A Rombongan itu ke Pulau Ketam dengan menaiki bot. pemandu kereta itu hanya mengalami kecederaan ringan. dia hendak ke Terengganu. C Dia ke Kuala Terengganu dengan menaiki bas. Bagaimanakah kereta itu boleh terjunam ke dalam gaung? A Kereta yang terjunam ke dalam gaung itu telah dihantar ke bengkel. D Kereta itu terjunam ke dalam gaung kerana telah dipandu dengan laju. saya belum menyerahkan buku kerja ini kepda cikgu. Mengapakah awak tidak menyerahkan buku kerja Matematik itu kepada cikgu awak? A Saya takut cikgu saya akan marah apabila mendapat tahu bahawa saya tidak membuat latihan yang diberi. D Saya akan menyerahkan buku kerja Matematik ini kepada cikgu saya pada esok pagi. 10. B Faizul baru pulang dari Terengganu. 12. 45 . Pesta Bola Merdeka itu sudah tamat. 8. Ke manakah Faizul hendak pergi? A Ya. B Lelaki tua itu mengamuk kerana marahkan orang yang merosakkan tanaman di kebunnya.

Bilakah kamu akan datang ke rumah saya? A Boleh juga. D Tidak. dialah yang dikehendaki polis selama ini. saya berada di dalam tandas pada masa itu. B Kaki adik digigit semut api. 19. Adakah kamu berada di dapur ketika kejadian itu terjadi? A Ya. Betulkah Azizi yang ditangkap polis itu? A Ya. B Ya.14. B Saya berjaya meyakinkan ibu tentang tahap keselamatan di sini. beliau sedang menjolok buah kelapa muda itu. Mengapakah awak dibenarkan menyertai perkhemahan ini? A Saya yakin dengan keselamatan di sini. Bolehkah kami menyiapkan tugasan ini pada hari ini juga? A Pasti boleh kerana saya seorang yang jujur. ibu bapanya telah ke balai untuk menjaminnya. 15. saya tidak berada di dapur ketika kejadian itu berlaku. C Ibu mengizinkan saya menyertai perkhemahan ini. saya tidak hendak ke sana. 20. 16. C Boleh. 17. B Tidak. C Adik baru sahaja bangun tidur. D Boleh. C Saya tidak mahu menjawab soalan itu. 18. B Mana boleh. nanti saya minta izin daripada kedua – dua orang tua saya. Mengapakah adik kamu menangis? A Adik saya menangis sejak tadi lagi. D Mana boleh. D Adik berada dengan ibu di dapur. D Ibu merestui semua program yang saya sertai. selepas kelas tambahan selesai. C Tidak. C Ya. saya yakin boleh menyiapakannya. B Ya. saya tidak ada masa sekarang. nanti saya ajak Zailan temankan saya. Apakah yang dilakukan oleh Pak Ahmad? A Beliau sedang membelah buah kelapa muda. nanti saya jelaskan kepada awak. D Tangannya sakit digigt beruk. 46 . C Esok. beliau sedang mengikat buah kelapa muda itu. polis itu menangkapnya di rumah kosong itu. saya sebenarnya berada di dapur ketika itu. B Boleh.

47 . B Barang-barang sibuk dikemaskan oleh keluarga Encik Rashid kerana mereka akan berpindah ke rumah baru. A Mereka sibuk mengemaskan barang-barang Encik Rashid kerana akan berpindah ke rumah baru.21. Rumput di sawah padi sedang dicabut oleh beberapa orang wanita yang sibuk. A B C D 5. Beberapa orang wanita sedang sibuk mencabut padi sawah. A B C D Hashim menaikkan bendera sekolah. Rosli dimarahi oleh ibu kerana selalu menconteng tempat itu dengan sesuka hatinya. Rumput di sawah padi sedang dicabut oleh beberapa orang wanita. Rosli dimarahi kerana ibu selalu menconteng tempat itu dengan sesuka hatinya. Kamera itu dihadiahkan oleh abang saya. Keluarga Encik Rashid sibuk mengemaskan barang-barang kerana mereka akan berpindah ke rumah baru. Bendera sekolah dinaikkan oleh Hashim. D Barang-barang Encik Rashid sibuk mereka kemaskan kerana mereka akan berpindah ke rumah baru. Abang saya menghadiahkan kamera itu. Ibu dimarahi oleh Rosli kerana selalu menconteng tempat itu dengan sesuka hatinya. 3. A B C D 4. Orang wanita sedang sibuk mencabut rumput di sawah padi. Bendera sekolah dinaikkan Hashim. Ibu memarahi Rosli kerana selalu menconteng tempat itu dengan sesuka hatinya. AYAT AKTIF DAN AYAT PASIF KETERANGAN: Ayat aktif: mengutamakan si pelaku sebagai subjek dan mengandungi kata kerja yang berawalan meAyat pasif : menekan objek dan pembuatnya serta mengandungi kata kerja tanpa awalan atau kata kerja berawalan di. A B C D Beberapa orang wanita sedang mencabut rumput di sawah padi. Rosli memarahi ibu kerana selalu menconteng tempat itu dengan sesuka hatinya. Abang saya itulah yang menghadiahkan kamera. Saya menghadiahkan kamera kepada abang. 2. Hashim dinaikkan bendera sekolah. C Keluarga Encik Rashid sibuk mengemaskan barang-barang mereka kerana akan berpindah ke rumah baru. Abang menghadiahkan kamera saya.beserta dengan kata sendi nama oleh LATIHAN 21 : AYAT AKTIF AYAT PASIF Soalan 1 hingga soalan 10 Pilih ayat yang sama maksud dengan ayat yang bergaris. 1. Hashim menaiki bendera sekolah.

11. B Enjin kereta Encik Fuad rosak selepas dimaklumkan kepada mekanik untuk dibaiki. A B C D 8. B Buku cerita itu dipulangkan kepada saya minggu lepas. Ayah baru sahaja mengasah pisau yang tajam itu. A Encik Fuad memaklumkan kepada mekanik tentang kerosakan enjin keretanya walaupun telah dibaiki. Apabila Salman berlari tidak tentu hala. D Encik Fuad memaklumkan kepada mekanik bahawa enjin keretanya rosak semula walaupun sudah dibaiki. C Buku cerita sudah minggu lepas saya pulangkan. D Buku cerita itu sudah saya pulangkan minggu lepas. Salman berlari tidak tentu hala. B Kasmah ditegur oleh pengawas itu kerana membuang sampah di kawasan padang sekolah. dia pun berlari tidak tentu hala. Puan itu menjahit baju kurung Julia. Soalan 11 hingga soalan 15 Pilih ayat pasif yang betul. 10. Apabila dikejar anjing liar. anjing liar itu berlari tidak tentu hala. A B C D 7. Pisau baru yang tajam itu telah diasah oleh ayah. Pisau itu tajam kerana baru sahaja diasah oleh ayah. Pisau yang baru diasah oleh ayah itu menjadi tajam. Ayah mengasah pisau baru itu sehingga tajam. Encik Fuad memberitahu mekanik bahawa enjin keretanya rosak semula selepas dibaiki. Salman lari lintang-pukang apabila dikejar oleh anjing liar. Pengawas itu menegur Kasmah kerana membuang sampah di kawasan padang sekolah. C Kasmah ditegur oleh pengawas itu supaya membuang sampah di kawasan padang sekolah. Puan itu menjahit baju kurung untuk Julia. anjing liar mengejarnya. Corak batik yang cantik itu dilukis oleh seorang pereka yang terkenal. 9. 12. A B C D Baju kurung itu dijahit oleh Puan Julia.6. Apabila Salman dikejar. A Kasmah menegur pengawas itu kerana membuang sampah di kawasan padang sekolah. Apabila Salman ternampak anjing liar. Puan Julia menjahit baju kurung itu. A Buku cerita sudah dipulangkan kepada saya minggu lepas. 48 . B Pereka batik yang termasyhur telah mengeluarkan batik yang cantik itu. D Batik yang termasyhur itu dikeluarkan oleh seorang pereka yang terkenal. A Pereka yang terkenal telah menghasilkan corak batik yang cantik itu. D Kasmah menegur pengawas itu oleh kerana membuang sampah di kawasan padang sekolah. C Kereta Encik Fuad yang telah dibaiki oleh mekanik dimaklumkan rosak semula. Julia menjahit baju kurung puan itu. C Corak batik yang terkenal itu telah dihasilkan oleh pereka yang cantik itu. Saya sudah memulangkan buku cerita itu minggu lepas.

Soalan 16 hingga soalan 20 Pilih ayat aktif yang betul. 15. D Memandu kereta Encik Lee tanpa lesen menyebabkan telah disaman oleh polis trafik itu kerana. B Rahim mendesak saya supaya menyertai perkhemahan pada minggu depan. D Kereta ini patut dicuci oleh kamu sebelum pulang ke kampung. Kamu patut mencuci kereta ini sebelum pulang ke kampung. A Perbarisan pegawai angkatan tentera itu diperiksa oleh Kadet Remaja Sekolah. B Ibunya memandikan budak yang terjatuh ke dalam lumpur itu. A Ibu budak yang terjatuh ke dalam itu memandikannya. 18. C Pekerja “OKU” mendukung kanak-kanak di rumah kebajikan itu. kamu patut mencuci kereta ini. D Kadet Remaja angkatan tentera telah memeriksa perbarisan pegawai sekolah itu. D Budak itu dan ibunya mandi setelah terjatuh ke dalam lumpur. D Pertandingan mendaki Bukit Marak oleh persatuan kembara itu bakal dianjurkan. C Pegawai angkatan tentera telah memeriksa perbarisan Kadet Remaja Sekolah itu. 14. Saya didesak oleh Rahim supaya menyertai perkhemahan pada minggu depan. C Pertandingan mendaki Bukit Marak akan dianjurkan oleh persatuan kembara itu. Encik Lee telah menyaman polis trafik itu. 17. A Kereta ini patut pulang ke kampung sebelum kamu mencucinya. B Kadet Remaja Sekolah telah memeriksa perbarisan pegawai angkatan tentera itu.13. D Perkhemahan pada minggu depan mendesak supaya saya dan Rahim menyertainya. Budak yang terjatuh ke dalam lumpur itu dimandikan oleh ibunya. Perbarisan Kadet Remaja Sekolah itu diperiksa oleh pegawai angkatan tentera. C Kerana memandu kereta tanpa lesen. A Pekerja di rumah kebajikan mendukung kanak-kanak “OKU” itu. B Pertandingan mendaki Bukit Marak telah dianjurkan oleh persatuan kembara itu. 19. 49 . A Saya mendesak Rahim supaya menyertai perkhemahan pada minggu depan. A Encik Lee telah disaman polis trafik itu kerana memandu kereta tanpa lesen. B Pekerja di rumah “OKU” mendukung kebajikan kanak-kanak itu. pekerja kanak-kanak mendukung “OKU” itu. Polis trafik itu telah menyaman Encik Lee kerana memandu kereta tanpa lesen. C Kereta ini patut kamu cuci sebelum pulang ke kampung. Kanak-kanak “OKU” itu didukung oleh pekerja di rumah kebajikan. A Pertandingan kembara itu telah dianjurkan oleh Persatuan Mendaki Bukit Marak. Persatuan kembara itu telah menganjurkan pertandingan mendaki Bukit Marak. D Di rumah kebajikan. C Budak itu memandikan ibunya yang terjatuh ke dalam lumpur. B Sebelum pulang ke kampung. B Encik Lee telah menyaman polis trafik itu kerana memandu kereta tanpa lesen. C Rahim dan saya didesak supaya menyertai perkhemahan pada minggu depan. 16.

B Daun-daun kering di halaman rumah telah disapu oleh saya petang tadi. tanda petik (“……”) dugunakan untuk cakap ajuk. C Cikgu Nasir bertanya Ayub tentang tempoh dia akan menyiapkan tugasannya. LATIHAN 22: CAKAP AJUK DAN CAKAP PINDAH Pilih ayat pindah yang sama maksud dengan ayat diberi. Anis. 3. C Nanu memuji kecantikan kain tudung Nani. A Nenek memberitahu Amirul membunuh semut-semut itu. 50 . B Nanu memuji kecantikan pakaian Nani. berkilau-kilau labucinya !” kata Nanu kepada Nina.” kata Amira dan Anum. Daun-daun kering di halaman rumah telah saya sapu petang tadi. D Daun-daun kering di halaman rumah telah saya menyapu petang tadi. 4. Tanda petik (“…. D Cikgu Nasir bertanya Ayub tentang tugasan yang diberikannya.” kata nenek kepada Amirul. B Amira dan Anum memujuk Anis bersarapan bersama-sama mereka.”) tidak digunakan dalam cakap pindah. cantik sungguh tudung awak Nani. A Amira dan Anum mempelawa Anis bersarapan bersama-sama mereka. D Amira dan Anum mengarah Anis bersarapan bersama-sama mereka 3. C Amira dan Anum memaksa Anis bersarapan bersama-sama mereka. CAKAP AJUK DAN CAKAP PINDAH KETERANGAN: 1. 22. A Saya telah menyapu daun-daun kering di halaman rumah petang tadi. Ialah percakapan seseorang yang ditulis semula dengan tidak mengubah maksud asalnya. “ Wah . 2. 1. A Ayub menyuruh Cikgu Nasir menyiapkan tugasannya. 2. B Ayub memberitahu Cikgu Nasir dia akan menyiapkan tugasannya. Dalam penulisan. C Saya petang tadi telah menyapu daun-daun kering di halaman rumah. A Nanu mengeji kain tudung yang dipakai oleh Nani.20. D Nenek menyuruh Amirul membunuh semut-semut itu. D Nanu meminta Nani memakai kain tudung yang cantik. Cakap pindah ialah ditulis semula dengan menggunakan bahasa tanpa mengubah maksudnya 4. “ Marilah bersarapan bersama-sama dengan kami. B Nenek melarang Amirul membunuh semut-semut itu C Nenek memarahi Amirul membunuh semut-semut itu. “Jangan dibunuh semut-semut itu. “ Bilakah awak akan menyiapkan tugasan ini ?” kata Cikgu Nasir kepada Ayub.

A Pelanggan memberitahu bahawa harga kain songket itu mahal. “ Pada pendapat saya. A Pelancong dari Jepun ingin menaiki Komuter Serdang. D Rina memberitahu yang dia tidak tahu tentang kehilangan dompet itu. 9. 10. 11. C Ramzi berpendapat bahawa penjenayah itu harus diadili.” kata ketua pengawas kepada murid-murid. B Murid-murid disuruh menyemak semua soalan sebelum menghantarnya. B Pelancong dari Jepun memberitahu tentang Stesen Komuter Serdang. C Pengawal pantai memberitahu agar para pengunjung bersedia untuk melihat ombak besar. D Puan Wee melarang jirannya memilih sayur yang beracun. A Puan Wee mengajak jirannya memilih sayur yang segar.” kata Ramzi kepada Ramli. C Ketua pengawas membantu murid-murid menyemak semua soalan mereka sebelum dihantar. A Pengawal pantai mengarah semua pengunjung supaya segera ke darat. “ Kalau hendak membeli sayur. B Penjual menjual kain songket tenunan itu kerana harganya mahal. “ Di manakah Stesen Komuter Serdang ?” tanya pelancong dari Jepun. ombak besar sedang menuju ke pantai. D Harga kain songket itu mahal kerana penjualnya cantik dan halus.5.pastikan kamu telah menyemak semua soalan. “ Tolong naik ke darat.” tegas pengawal pantai kepada para pengunjung. “ Kain songket ini mahal harganya kerana tenunannya halus dan cantik. 7. D Pelancong itu ingin tahu kedudukan Stesen Komuter Serdang. A Ramli menyatakan penjenayah itu patut menerima hukuman. A Ailin ingin tahu tentang kehilangan dompet. A Murid-murid dinasihati agar menyemak semua soalan selepas menjawab. C Puan Wee menyuruh jirannya membeli sayur yang diperlunya. B Puan Wee menasihati jirannya memilih ketika membeli sayur. penjenayah itu patut dibawa ke muka pengadilan. B Ramzi mahu Ramli membawa penjenayah ke muka pengadilan. “ Saya tidak tahu tentang kehilangan dompet itu. C Ailin memaksa Rina supaya memberitahunya tentang dompet itu. B Rina menyatakan dia tahu tentang kehilangan dompet. 51 . pilihlah yang bebas daripada racun . 6.” kata penjual kepada pelanggannya. “ Sebelum hantar . D Ramli berpendapat bahawa Ramzi patut mengadili penjenayah itu. D Ketua pengawas memaksa semua murid supaya menyemak semua soalan mereka.” pesan Puan Wee kepada jirannya. C Kain songket itu dijual mahal kerana tenunannya halus dan cantik. B Orang ramai diminta supaya segera ke pantai kerana ombak besar akan tiba. 8. D Para pengunjung terkejut apabila melihat kehadiran ombak besar ke pantai . C Pelancong itu hendak menaiki komuter ke Stesen Komuter Serdang.” kata Rina Kepada Ailin.

“ Saya rajin belajar supaya masa depan akan cerah. 52 .”kata Mariam. Arini dan Raj mempelawa Nancy bermain bersama dengan mereka.” tegas Raden. cantiknya keindahan di Pulau Langkawi. mari kita ke kantin.Saya tidak ada apa-apa. A “ Amboi. D “ Nah. “ Kamu mesti rajin belajar agar masa depan akan cerah.” C Kata Naim.12.” kata Devi kepada Salmi. A Kata Naim. Emak menasihati Suria agar belajar rajin-rajin supaya masa depannya cerah.” kata Nabil. A “ Ajaklah Maimun ke kantin. Mariam mengajak Maimun ke kantin. indahnya pemandangan Pulau Langkawi. indah sungguh pemandangan di sini. Salmi mempersilakan Devi duduk.” kata Mariam. 19.kamu berikan buku cerita kepada saya. D “ Adakah kamu mengetahui apa-apa Raden?” kata Cikgu Salina.” Kata Arini dan Raj. 17. Najib memberitahu ayahnya bahawa Bidin rakan sekelasnya. Nabil memuji keindahan pemandangan Pulau Langkawi.” pinta Murad. “Ayah. D “ Raj.” B Kata Naim. ini Bidin. B “ Oh. pemandangan di Pulau Langkawi indah nian.” kata Salmi kepada Devi.” pinta Murad. “Ayah. Pilih cakap ajuk yang paling sesuai dengan ayat diberi. B “ Tolong berikan buku cerita itu kepada saya.” pelawa Nancy.cikgu .” kata Mariam.” kata Mariam.” kata Nabil. “Ayah. D “ Harap kamu duduk. 15.Nancy. C “ Bolehkah kamu bermain bersama-sama kami ?” tanya Nancy. C “ Wah. mari kita bermain bersama-sama Nancy. Kawan lama saya di sekolah. Murad meminta Aiman memberikan buku cerita itu kepadanya. A “ Silalah berikan buku cerita itu kepada saya. C “ Saya tidak mengetahui apa-apa . 18.” kata Salmi kepada Devi.” kata Arini.” C Kata emak. B “ Kamu bermainlah bersama-sama Arini dan Raj. A “ Marilah kita bermain bersama-sama.“ Rajin-rajinlah belajar. B “ Maafkan saya cikgu.” pinta Murad.” kata Nabil.” pinta Murad. A Kata Suria.” D Kata Suria. B “ Janganlah duduk.” D Kata Naim. B “ Maimun.” kata Nabil. A “ Sila duduk. 14.” B Kata emak. C “ Silalah duduk Salmi.” 13. Raden memberitahu Cikgu Salina bahawa dia tidak tahu apa-apa. Bidin belajar sekelas dengan saya di sekolah. C “ Saya ingin mengajak kamu ke kantin. D “ Berikanlah buku cerita Aiman kepada saya.” 16. “Ayah Bidin adalah seorang rakan saya di sekolah. Bidin ada seorang rakan di sekolah. A “ Saya tidak memberitahu apa-apa cikgu. “ Emak rajin belajar agar masa depan kamu akan cerah.nanti masa depan kamu akan cerah. C “ Imran.” kata Cikgu Salina. D “ Maimun mengajak saya ke kantin.”kata Devi kepada Salmi.” kata Raden.

A membaham C memburu B membawa D membaling 3. i LATIHAN 23 : IMBUHAN Isi tempat kosong dengan perkataan yang paling sesuai.Ramai penyokong pasukan Kelantan sedang____________di kaunter tiket.kan. men-... mengedi-. ke-. per-. Imbuhan akhiran pula diberikan kepada akhir kata dasar. C “ Bilakah datuk kamu akan pulang dari Mekah. an. Amat ?” tanya Pak Usin. 1. me .kan. A berjalan C bercakap B berdiam D bersabar 4.. pen-. Sementara imbuhan apitan berada di awal dan di akhir kata dasar..20. kan. Kegiatan______________kancil haruslah dibanteras segera untuk pemuliharaan spesies.. meng-.. Amat ?” tanya Pak Usin. -kan Contoh imbuhan apitan . pengeter-. A membuka C membawa B mempamerkan D membantah 53 . A berpindah C berpusing B beratur D berkhemah 2. di . seContoh imbuhan akhiran ialah.. Contoh imbuhan awalan ialah : pe-. beme-. ber-.. A “ Adakah datuk kamu baru pulang dari Mekah?” tanya Pak Usin. D “ Bagaimana datuk kamu akan pulang dari Mekah ?” tanya Pak Usin. 23. di . mem-. B “ Sudahkan datuk kamu pulang dari Mekah. i di . IMBUHAN KETERANGAN: Imbuhan terbahagi kepada imbuhan awalan.. Imbuhan awalan diberikan kepada kata dasar di awal kata. -an.. per .. mem . akhiran dan apitan. -i. Pak Usin bertanya kepada Amat tentang tarikh kepulangan datuknya dari Mekah. peng-. Kedai kraf tangan itu___________barang-barang tradisional masyarakat Melayu.. Kita tidak boleh___________semasa berada di tempat perhimpunan rasmi sekolah.

Nafis baru____________berpindah ke rumah baharu seminggu yang lalu. A Berdua C bersatu B Bergaduh D berdiam 9. A bersenjata C disenjatakan B bersenjatakan D tersenjata 6.. Kita perlu________untuk mencapai kemenangan dalam perlawanan itu..Peniaga itu________beberapa ikat petai untuk dijual di pasar malam. Seekor ular sawa telah___________ayam di belakang rumah..5. Abang sedang__________lemang di belakang rumah bersama datuk.. berfahaman 7. Mereka hanya_______________antara satu sama lain kerana pertuturannya tidak__________. difahamkan C berpandangan . Anggota polis itu________________dengan pistol. Rosli menyemai anak benih yang baru_____________itu dalam beg semaian. A berjalan C berdiam B berbaris D berkawan 11.. difaham D terpandangkan . A bertasbih C bertafakur B berdoa D berhajat 15. A berlari C berjalan B bergaduh D berdalih 54 . A menggigit C mengunyah B membaham D menjilat 12. A Berpandang . A beranak C bertunas B bertaut D berputik 14. A meratah C membasuh B membakar D membaling 10. Keindahan landskap kawasan rumah itu__________pandangan setiap orang yang melalui kawasan itu. difahami B Terpandang . Aiman selalu___________agar dirinya sentiasa dilindungi Tuhan... A memulau C menarik B memukau D membuta 16. Adik saya yang kecil itu masih belum boleh____________.Bayi yang berusia sembilan bulan itu sudah mula belajar____________. A beransur C berpindah B bertolak D beralih 13. A mempamer C membawa B memburu D membentuk 8..

seru. ditemui mati di lombong itu. Buluh. koma bertindih.” kata Rina. Buluh. setia. Contoh: koma. Buluh. seorang budak perempuan ditemui mati di lombong itu. setia. Hang Tuah telah diutuskan oleh Sultan Mahmud Shah untuk__________Puteri Gunung Ledang. kertas. kita harus mempunyai sikap taat setia dan cinta kepada negara. gam. tali. 1. kita harus mempunyai sikap taat. Filem lakonan____________itu diminati oleh setiap lapisan masyarakat. A B C “Wah. dan cinta kepada negara! Sebagai rakyat Malaysia. A jutawan C angkasawan B seniman D budayawan 19. A B C D 4. setia dan cinta kepada negara? Sebagai rakyat Malaysia. kita harus mempunyai sikap taat. tali. kita harus mempunyai sikap taat. dan cinta kepada negara. gam dan gunting digunakan untuk membuat layang – layang. TANDA BACA KETERANGAN: 1.Kami sekeluarga____________bas ekspres ke Kuala Lumpur. A budiman C peragawan B karyawan D seniman 20. digunakan untuk membuat layang – layang. A menuruni C menduduki B menaiki D menyusuri 24. Kelmarin.” kata Rina.17. kertas. titik bertindih. “Wah. “Wah! Besarnya Stadium Negara. A menimang C meminang B mencolek D membunuh 18. seorang budak perempuan. A B C D 2. LATIHAN 24 : TANDA BACA Pilih ayat yang betul menggunakan tanda baca. besarnya Stadium Negara.” kata Rina. tanya. Kelmarin seorang budak perempuan ditemui mati di lombong itu. Ialah tanda-tanda yang digunakan dengan ayat 2. A B C 3. noktah. sempang dan lain-lain. Kelmarin. Besarnya Stadium Negara. dan gunting digunakan untuk membuat layang – layang. gam. dan gunting. “Wah. tali. 55 .Beberapa orang______________telah mencipta sejarah apabila berjaya menjejakkan kaki ke bulan. besarnya Stadium Negara!” kata Rina. kertas. Sebagai rakyat Malaysia. Sebagai rakyat Malaysia.

A B C D 14. besarnya kayu yang disepak engkau? Aduh. A B C D Nah! Terimalah balasan jika berbuat jahat! Cis. Saya mula bertugas sebagai guru. “Diakah. A B C D 6. kamu belum tidur lagi rupanya!” kata Emilia kepada Nora. “Jangan usik barang – barang saya?” “Jamilah berkata dengan nada yang keras. “Diakah yang menyampaikan ucapan sebentar tadi. kamu mesti menjadi contoh kepada murid – murid yang lain. malang sungguh nasib engkau. kamu belum tidur lagi rupanya. sebagai guru di Ipoh Perak lusa.” tanya abang kepada Arshad. Saya mula bertugas sebagai guru di Ipoh. “Ya. A B C D 8. saya yang memanggil kamu tadi. Sebagai ketua murid. “Eh. Sebagai ketua murid. A B C D 11.” kata Lokman. A B C D 10. A B C D 12. “Diakah yang menyampaikan ucapan.” Tanya Ng.” kata Emilia kepada Nora.” Jamilah berkata dengan nada yang keras. “Bagaimanakah cara kamu membuat kraf tangan ini.” kata Emilia kepada Nora.” tanya abang kepada Arshad? “Bagaimanakah cara kamu membuat kraf tangan ini?” tanya abang kepada Arshad. Perak lusa. “Baju itu berharga seratus ringgit. “Baju itu berharga seratus ringgit? Amboi. murid kamu mesti menjadi contoh kepada murid – murid yang lain.” Kata Lokman. “Eh. kenapa sampai begini nasibku! Wah. “Jangan usik barang – barang saya. “Baju itu berharga seratus ringgit! Amboi! Mahalnya. A B C D 9.5. “Ya saya yang memanggil kamu tadi kata Lokman. A B C D 13.” kata Rafidah.” kata Raju. Sebagai ketua. “Ya! Saya yang memanggil kamu tadi. Sebagai. di Ipoh. Saya yang memanggil kamu tadi!” kata Lokman. Jamilah berkata dengan nada yang keras. “Eh! Kamu belum tidur lagi rupanya. “Bagaimanakah cara kamu membuat kraf tangan ini!” tanya abang kepada Arshad? “Bagaimanakah cara kamu membuat kraf tangan ini. kamu mesti menjadi contoh. Perak. “Baju itu berharga seratus ringgit! Amboi! Mahalnya!” kata Raju.” “Ya. yang menyampaikan ucapan sebentar tadi!” tanya Ng. “Eh! Kamu belum tidur lagi rupanya!” kata Emilia kepada Nora. jangan usik barang – barang saya!” Jamilah berkata dengan nada yang keras. “Diakah yang menyampaikan ucapan sebentar tadi?” tanya Ng. “Buku yang berjudul ‘Batu Ajaib’ dikarang oleh Rosnani Bakhtiar?” kata Rafidah. “Jangan usik barang – barang saya!” 56 . lusa. amboi. Perak lusa! Saya mula bertugas. “Buku yang berjudul Batu Ajaib dikarang oleh Rosnani Bakhtiar. Saya mula bertugas sebagai guru di Ipoh.” kata Rafidah. mahalnya!” kata Raju. ketua murid kamu mesti menjadi contoh kepada murid – murid yang lain. “Buku yang berjudul Batu Ajaib dikarang oleh Rosnani Bakhtiar!” kata Rafidah”. kepada murid – murid yang lain. “Buku yang berjudul ‘Batu Ajaib’ dikarang oleh Rosnani Bakhtiar. A B C D 7. mahalnya!” kata Raju. sebentar tadi?” tanya Ng.

“Apakah yang dicari oleh pihak polis di rumah Encik Yatim itu. A B C D Saya ingin memesan barang – barang yang berikut: ayam.15. Penanda wacana juga bukan sahaja menghubungkan antara ayat dengan ayat.00. Rahman! Apakah nama kucing kamu? Rahman. sudah sombong. Hayati sedang membuat kerja sekolah! Manakala rakannya yang lain membaca buku. Penanda wacana ialah kata atau frasa yang digunakan untuk menunjukkan pertalian antara satu ayat dengan satu ayat yang lain. 25. Sesuatu ayat akan berasa janggal ketika dibaca jika kita salah memilih penanda wacana. Saya ingin memesan barang – barang yang berikut? Ayam. A B C D 17. sudah sombong. A B C D 16. “Eh! Duit RM10. “Apakah yang dicari oleh pihak polis di rumah Encik Yatim itu. rakannya yang lain membaca buku. 2. A B C D 18. asam jawa. baru terpilih mewakili pasukan sekolah. “Eh! duit RM10. baru terpilih mewakili pasukan sekolah.” tanya Hanim. Saya ingin memesan barang – barang yang berikut! Ayam. “Amboi. Hayati sedang membuat kerja sekolah manakala rakannya yang lain membaca buku.00! Siapakah tuan punya duit ini?” tanya Roslin.” sindir Norman. 3. A B C D 19. apakah nama kucing kamu? Rahman? Apakah nama kucing kamu? Rahman! Apakah nama kucing kamu. Saya ingin memesan barang – barang yang berikut ayam. dan serai.” sindir Norman. manakala rakannya yang lain membaca buku? “Amboi.” sindir Norman. duit RM10. Hayati sedang membuat kerja sekolah manakala. malahan antara satu perenggan dengan perenggan yang lain. dan serai. sudah sombong!” sindir Norman. “Amboi! baru terpilih mewakili pasukan sekolah. “Eh. Siapakah tuan punya duit ini?” tanya Roslin. A B C D 20. sudah sombong. Hayati sedang membuat kerja sekolah. PENANDA WACANA KETERANGAN: 1. dan serai. “Apakah yang dicari oleh pihak polis di rumah Encik Yatim itu?” tanya Hanim. “Apakah yang dicari oleh pihak polis di rumah Encik Yatim itu!” tanya Hanim. asam jawa.” “Eh.00! Siapakah tuan punya duit ini? tanya Roslin. asam jawa. “Amboi! Baru terpilih mewakili pasukan sekolah. asam jawa. duit RM10.00.” tanya Hanim. 57 . dan serai. Siapakah tuan punya duit ini?” tanya Roslin.

dia telah dipilih sebagai ketua pasukan bola sepak sekolahnya . Mula-mula panaskan minyak di dalam kuali. _________ wajahnya muram sahaja. A Kalau begitu C Akhirnya B Lepas itu D Di samping itu 3. Ashraf menyesal atas perbuatannya yang nakal selama ini. A Malangnya C Tambahan pula B Lebih-lebih lagi D Dalam pada itu 9. ___________. A Selanjutnya C Selain itu B Lebih-lebih lagi D Namun begitu 7.Sudah satu jam Tini menunggu Siti di perpustakaan. __________. beliau menunjukkan proses membuat tayar kepada kami . dia pulang ke rumah. Mereka menjerit meminta tolong daripada jiran-jiran. A Mungkin C Justeru B Walau bagaimanapun D Kalau begitu 8. Abang Irfan membuka sebuah restoran. dia berazam hendak mengubah sikapnya. Kita tidak digalakkan keluar dari rumah seorang diri ___________ pada waktu malam . goreng keropok itu sehingga garing . A Semenjak itu C Kemudian B Walaupun begitu D Sebelum itu 6. Lokman aktif dalam permainan bola sepak. A Dengan itu C Lagipun B Lantaran itu D Dalam pada itu 4. Dia tidak menghadiri latihan bola sepak pada petang itu __________ telah dimaklumkan oleh ketua pasukan. __________ tiada sesiapa pun yang mendengarnya . Kami dibawa berjumpa dengan pengurus kilang itu. ________. A Namun begitu C Selanjutnya B Kemudian D Oleh sebab itu 10. A Oleh itu C Semenjak itu B Sebaliknya D Selepas itu 58 . Datuknya meninggal dunia akibat sakit jantung minggu lalu. A Jadi C Lebih-lebih lagi B Justeru D Biarpun demikian 5. tetapi rakannya itu tidak datang. ________.LATIHAN 25 : PENANDA WACANA Pilih jawapan yang paling sesuai . dia juga berniaga pakaian. ________. 1. A sungguhpun C selain itu B oleh itu D namun demikian 2. __________.

dia mendapat galakan daripada ibu dan ayahnya. Kami suka ke restoran itu kerana hidangannya enak ________. __________dia bermain badminton dengan rakannya. harganya berpatutan._________. Dia tidak jadi ke rumah neneknya . Yasmin bukan cucu kandung Nenek Leha. Danial bercita-cita hendak menjadi juruterbang. Steven Choong tidak datang ke majlis hari jadi saya . Badrul dan Hisham bergaduh sejak semalam. _______. A Lagipun C Jadi B Sebaliknya D Padahal 17. dia tetap disayangi seperti cucu-cucu yang lain. Semua orang telah hadir. A Jadi C Di samping itu B Mungkin D Sungguhpun demikian 59 . A Namun C Tambahan pula B sungguhpun demikian D Walaupun begitu 14. A Sebaliknya C Dalam pada itu B Meskipun begitu D Malangnya 13. ___________. ___________. bolehlah kita mulakan mesyuarat ini.__________. A Meskipun C Oleh itu B Sungguhpun begitu D Selain itu 15. dia membancuh air minuman. A Justeru C Kalau begitu B Akhirnya D Selain itu 18.11. dia tidak berputus asa untuk terus berusaha. usaha tersebut tidak berjaya kerana api terlalu marak. A Dengan itu C Tambahan pula B Selanjutnya D Walaupun begitu 20. __________ mereka berbaik-baik semula. A Lantaran itu C Lepas itu B Dengan itu D Namun begitu 16. A Di samping itu C Selain itu B Namun demikian D Lebih-lebih lagi 12. Orang ramai berusaha untuk memadamkan kebakaran di banglo itu. Ibu mengisar lada di dapur._________. A Lebih-lebih lagi C Biarpun demikian B Semenjak itu D Dalam pada itu 19. _________ dia ada hal. Kakak sedih kerana gagal dalam peperiksaannya.

A I dan II C II dan III B I dan III D III dan IV Setiap pagi. III dan IV 2. Usaha ini memerlukan perancangan yang teliti dan belanja yang agak banyak. III dan IV Para pelajar digalakkan untuk membaca sekurang-kurangnya sebiji buku ilmiah sehari. A I dan II C III dan IV B I dan III D IV sahaja Ngah Timah menasihati Salim supaya belajar bersungguh-sungguh. I II III IV 6. I II III IV 60 . I II III IV 3. Almari ini diperbuat daripada batang pokok meranti yang terpilih. III dan IV Razak berjanji tidak akan mensia-siakan harta pusaka yang bakal diterimanya. Pemuda itu begitu amat kecewa kerana dia telah dibuang kerja. III dan IV Pelan ini menunjukkan lokasi Taman Cahaya dan kemudahan-kemudahan yang terdapat di sekitarnya. Adam dan keluarganya akan melancong ke Thailand minggu hadapan.LATIHAN 26 : KESALAHAN TATABAHASA Pilih ayat-ayat yang betul. III dan IV D I. Azwan menoleh ke belakangnamun memandang Nina dengan pandangan yang tajam. III dan IV C IV sahaja B II. Rahim akan menaiki bas untuk ke tempat kerja. I II III IV Pelbagai program-program telah dilaksanakan untuk memperkenalkan Malaysia di mata dunia. A I. Setiap kali ibu menasihatinya. Zeti mengutip beberapa keping kulit siput di Pantai Bisikan Bayu. 1. A I dan II C I. Abang akan melanjutkan pelajarannya ke Pakistan. Kemajuan sains dan teknologi turut menggalakkan penciptaan peralatan perang. II. Ibu cuba memujuk ayah agar menarik balik keputusannya. Dengan langkah yang tenang. dia keluar dari rumah itu. II dan III C II. dia hanya mendiamkan diri. I II III IV 5. Wah! Besarnya rumah Dato’ Mazlan! A I dan IV C I. Sekolah Rendah Kebangsaan Ibrahim telah terpilih seperti sekolah terbersih di negeri Kedah. II. II dan IV D I. II dan IV B II dan II D II. II dan III B II dan III D II. III dan IV B I. Bakri menyapu lantai di dalam bilik tidur kakaknya. Keistimewaan Bukit Rusila ialah keindahan kawasan hutannya yang masih terpelihara. Ahmad merupakan seorang pelajar yang pintar dan disegani oleh rakan-rakannya. Perjalanan pulang yang panjang itu begitu amat menjemukan. Muthu memelihara dua puluh ekor kucing kacukan di rumahnya. A I. I II III IV 4.

Golongan belia haruslah mempunyai nilai-nilai kesopanan masyarakat timur. Kami akan pulang ke kampung pada cuti sekolah nanti. A I dan II C II dan IV B I dan III D III dan IV Kak Leha membawa adik bersiar-siar pada waktu petang. Hutan di Malaysia dikatai antara yang tertua di dunia. Kami tidak tertarik untuk berlama-lamaan di pameran itu. Ayah benar sayang akan adik. I II III IV 10. I II III IV Saya sudah berjanji untuk membelikan ibu sehelai jawa kain batik. III dan IV B I. Bertahun-tahun Amran tinggal di luar negara. III dan IV B I. I II III IV 12. II dan IV D II. Kakak saya baik hati. A I dan II C I. Banjir besar telah menenggelamkan semua rumah-rumah di Kampung Penambang. A I dan II C II dan III B I dan III D III dan IV Selagi hayat dikandung badan. III dan IV Entah betul entah tidak tuduhannya itu. III dan IV Bahasa Melayu merupakan bahasa rasmi negara ini. A I dan IV C I. saya tidak ke sekolah hari ini. Ali telah terlibat dalam suatu kemalangan di Jalan Mahameru. malahan sombong. A I dan II C II dan III B I dan III D III dan IV Rumah saya terletak di antara taman perumahan dengan perkampungan nelayan. II. III dan IV Rumah itu kami diam di tahun lepas. A I.7. Setiap orang perlu mempunyai matlamat dalam hidup. Kerana malas membaca menyebabkan dia gagal dalam peperiksaan. I II III IV 9. Encik Halim telah melaporkan kehilangan anaknya kepada pihak polis. A I dan II C II dan III B I dan III D III dan IV 8. Pada musim tengkujuh. III dan IV D I. selama itulah saya tidak akan lupai budi dan jasa tuan kepada keluarga saya. II dan III C II. Sudah menjadi resam perantau akan pulang ke kampung pada hari raya. para nelayan tidak pergi ke laut. I II III IV 13. Indah sungguh pemandangan di pantai itu pada waktu senja. Oleh sebab deman. Mengapa awak membiarkan dia seorang diri di tempat yang sunyi itu? Sahara telah menempah dua tiket penerbangan ke Tokyo. II dan III B I dan III D II. I II III IV 11. Semua pelajar dikehendaki berhimpun di padang sekolah sekarang. Latifah memegang jawatan sebagai editor di syarikat penerbitan itu. Para wartawan sedang menemu bual Mawi. I II III IV 61 .

Sakit mata kami melihat budak-budak nakal itu mengganggu wanita yang lalu-lalang. Pak Abu mengerja sekeping sawah di hujung kampung. II. A I dan II C III dan IV B II dan III D I. I II III IV 18. Penglihat kanak-kanak itu sangat rendah. A I dan II C III dan IV B II dan III D I. dan IV Semua guru-guru sedang bermesyuarat di bilik guru. I II III IV 62 . Pendapatannya setiap bulan tidak cukup untuk menampung kehidupannya di bandar. Adik kecil saya sangat petah bercakap. Kami banyak memperoleh pengajaran daripada kejadian itu. Suka dan duka memang lumrah dalam kehidupan. Pada masa itu. A I dan II C III dan IV B II. Awas. Usia datuk Ramzan sudah dilanjutkan. I II III IV 16. Yang berbaju biru tua itu kakak ipar saya. dan III B II dan IV D I. Kedua-dua orang pemuda itu telah ditahan. dan IV Ayah lihat lesu kerana berkerja sepanjang hari. Sani dan Zaki menceritakan peristiwa yang menimpa mereka malam tadi. Cara Kumar bercakap terlalu meninggi. I II III IV Markah saya lebih tinggi dari Azlin. Gaya Encik Hamidi memperlihatkan bahawa beliau orang yang berada. Pihak polis bergegas ke tempat kejadian apabila menerima panggilan telefon. I II III IV 20. Bayi itu sedang menyusu di pangkuan ibunya. selekoh berbahaya di hadapan! A I dan II C I dan IV B I dan III D II. A I dan II C II dan III B I dan III D III dan IV Ahli perubatan itu akan membuktikan pengalamannya dalam bidang tersebut. Nenek menyayangi Shalin sepenuh-penuhnya. Bungkusan itu dikirimkan untuk Rohani. A I dan II C II dan IV B II dan III D I.14. I II III IV 17. II dan III Rantai tangan itu dibuat dari suasa. I II III IV 19. saya sedang tidur. III. II. Azman membelakang diri saya dalam perbincangan itu. III dan IV D I. dan IV 15. Ibu sedang membuat puding durian di dapur. dan IV Para peserta perlu mematuhi arahan yang telah ditetapkan. A I dan II C I. III. III. III dan IV Saya hendak menemukan Musalmah petang ini. III.

1. pucuk. haiwan. Contohnya ialah batang. A keping C bidang B kajang D rawan 6. Encik Kamal telah diminta untuk menyampaikan ________ dua kata sempena majlis persaraan beliau. biji. LATIHAN 27 : KATA PENJODOH BILANGAN Isi tempat kosong dengan perkataan yang paling sesuai. buah. helai. ________ lembu sedang meragut rumput di padang. Abang Helmi menerima ________ surat daripada sebuah pusat pengajian tinggi di ibu Negara. bentuk. bilah. Ia digunakan selepas kata bilangan. A kaki C batang B buah D bentuk 7. A sebaris C sepatah B sebuah D serangkap 4. tangkai. butir. Beberapa ________ bunga orkid segar menghiasi ruang tamu rumah Datin Mariam. PENJODOH BILANGAN KETERANGAN: Penjodoh Bilangan ialah perkataan yang digunakan untuk membilang orang. keping. ekor. A sekawan C sekumpulan B segerombolan D sepasukan 9. A pucuk C batang C ikat D cekak 5. kuntum. benda dan tempat. A sekeping C sehelai B sepucuk D senaskah 3. Pak Mail menebarkan se________ jala untuk menangkap ikan di sungai berhampiran rumahnya. Seniman negara terkenal telah diundang untuk membacakan beberapa ________ puisi sempena 63 .27. bentuk. A sebentuk C seutas B sepasang D sebuah 8. A biji C jambak B helai D batang 2. orang. buku. Emak sempat membeli beberapa ________ paku-pakis di pasar tani untuk dimasak. Amirah membawa se________ payung ke sekolah supaya tidak kehujanan. Ayah menghadiahi kakak ________ anting-anting emas sempena ulang tahun hari lahir. pasang.

Tiga ________ permaidani disandarkan pada dinding untuk mengelakkannya daripada terkena habuk. Ayah terpaksa menjual ________ tanah pusaka untuk membiayai pelajaran abang di luar negara. A biji C buah B butir D laras 11. Pihak berkuasa berjaya memusnahkan dua ________ bom lama yang dijumpai oleh seorang nelayan. Layang-layang Amin tersangkut pada dahan se________ pokok. Kak Bedah memberikan beberapa ________ jagung bakar kepada jiran barunya. 64 . A cebis C naskhah B patah D rangkap 10. A ketul C berkas B pucuk D keping 12. A buah C pohon B dahan D batang 19. A kaki C lembar B buku D gulung 18. A biji C buah B batang D tongkol 14. A sepotong C selembar B sebidang D sebuah 13. Penceramah itu mengakhiri ceramahnya dengan membacakan ________ pantun nasihat. A sebuah C serangkap B seuntai D serangkai 15. Pak Salleh berjalan pulang dari dusunnya sambil memikul se ________ kayu api.sambutan Malam Kemerdekaan. A butir C kuntum B berkas D helai 17. A kepal C genggam B ketul D cubit 20. A biji C baris B butir D batang 16. Di dalam beg kecil itu terdapat dompet dan se ________ kunci. Ibu membeli tiga ________ petai di pasar malam. Pak Aziz memakan beberapa ________ pulut sebagai sarapan pagi. Dua ________ gerai baru telah dibina oleh pihak Majlis Perbandaran Kelang untuk memudahkan para peniaga.

Usahlah seperti_______________. A Mandi kerbau C adu domba B lipas kudung D cepat tangan 7. Orang yang______jangan di sangka bodoh. Susunannya tetap dan maksudnya berlainan dengan perkataan yang membentuknya. A lidah bercabang C kucing bertanduk B rambang mata D atas angin 8. Kak Milah________melihat barang kemas yang dipamerkan kerana semuanya cantik-cantik belaka. A mulut murai C kera sumbang B tin kosong D mulut tempayan 4. Ayah_____________apabila pemuda itu bersikap biadap padanya. A keras hati C buka mulut B naik darah D tahan hati 6. Biasanya hanya dua patah perkataan. bercakap banyak tetapi tidak tahu apa-apa. Oleh sebab itu. Ahmad ______________pasukan kami. A mulut murai C ringan tulang B malu-malu kucing D patah kandar 3. Sikapnya yang___________dan suka mengusik orang itu tidak disenangi oleh rakan-rakannya. A ringan tulang C berat mulut B kaki judi C kaki bangku 9. dia tidak suka membuang masa.A butir B kepal C rawan D papan 28. PERIBAHASA KETERANGAN: Simpulan bahasa adalah salah satu peribahasa yang paling pendek. 65 . A rambang mata C mata duitan B besar mata D putih mata 2. 1. A buka mulut C keras hati B putih hati D gila-gila bahasa 5. Dia bekerja seperti______________kerana terpaksa menyiapkan kerjanya dengan segera. LATIHAN 28 : PERIBAHASA Isi tempat kosong dengan perkataan yang paling sesuai. Sampai___________pun hajat awak hendak tinggal di bulan tidak akan tercapai. Ani seorang yang________________.

Harga di pasar raya itu_______________. Murid yang menjadi_________pasukan kami dipilih sebagai olahragawati sekolah. A ada hati C iri hari B besar hati D isi hati 12. A putih hati C panas hati B kepala angin D bawah angin Soalan 17 hingga 20 Pilih simpulan bahasa yang sesuai dengan ayat. A jauh hati C panas hati B iri hati D berat hati 18. A senapang bambu C paku belanda B otak cair D otak kering 20. A ayam didik C bapak ayam B naik angin D ayam tambatan 15. 66 . 17. Amin tidak akan ke majlisnya kerana_______________sahaja. A lidah bercabang C lidah keras B lidah rasmi D lidah pendita 11. A bunga dedap C besar kepala B naik angin D jauh hati 14. Aminah mencurahkan perasaannya kepada Ahmad sambil menangis teresak-esak. Dia berasa tersinggung terhadap tingkah laku buruk yang ditunjukkan oleh sahabatnya. Encik Rostam tidak bersemangat untuk bekerja di syarikat itu lagi.A titik peluh B batu loncatan C tulang keting D tulang belakang 10. A bulat hati C buah hati B buta hati D isi hati 19. A ringan mulut C kaki ayam B ajak-ajak ayam D ringan tulang 13. Dia___________hendak belajar di luar negara. Cakap-cakap orang yang__________tidak boleh dipercayai. Ah Meng menjadi ____________sejak diberi kebebasan oleh keluarganya. A paku belanda C senapang bambu B buta hati D atas angin 16. Saya tidak tahan melihat perangainya yang______________itu. Orang yang tidak berapa siuman itu jangan diganggu.

A jelita C hodoh B tampan D comot 8. SINONIM KETERANGAN: Sinonim ialah perkataan yang mempunyai maksud yang sama atau perkataan seerti. A disental C dicuci B diberus D digosok 7. A jangka C saat B masa D waktu 5. Semua askar dikerah untuk mempertahankan negara jika diserang.A kecil hati B tarik diri C tawar hati D ambil hati 29. A pahlawan C majikan B pekilang D pekerja 2. Contohnya : Sejuk ertinya dingin Cantik ertinya lawa Gembira ertinya riang LATIHAN 29 : SINONIM Pilih sinonim yang betul bagi perkataan yang bergaris. A ceruk C sudut B cerun D lereng 4. Budak yang bebal itu terpaksa diajar berkali – kali oleh gurunya. A dungu C pandai B bijak D pintar 3. Gadis yang cantik itu ibarat bidadari. Bangunan baru itu telah roboh akibat hakisan tanah. Barangan tembaga perlu digilap agar kekal bersinar. Pasukan itu berpakat untuk menambahkan bilangan ahlinya. 31 Ogos setiap tahun merupakan detik penting bagi kita. A bekerjasama C membahagi B berpadu D bercantum 6. 1. 67 . Kereta itu terbabas lalu terhumban ke dalam gaung yang curam.

Lukisan kanak – kanak itu dipuji kerana amat cantik. A mendap C timbul B tohor D luntur 2. A menanam C mengorek B mengcungkil D mengambus 5. 1. Kapal yang karam itu mulai tenggelam ke dasar lautan. Azmi disukai kawan – kawannya kerana pandai berjenaka. A diumpati C diherdik B dibanggakan D dicaci 4.A tumbang B jatuh C gugur D berkecai 9. Para petani menggali keledek setelah berumur 4 bulan. ANTONIM KETERANGAN: Antonim ialah perkataan yang bermaksud berlawanan dengan perkataan yang diberikan. Ah Meng baru hendak mengulang kaji pelajaran setelah masa semakin suntuk. Contoh antonim ialah dekat lawannya jauh sakit lawannya sembuh malam lawannya siang LATIHAN 30 : ANTONIM Pilih antonim yang betul bagi perkataan yang bergaris. A bermain C bergurau B bertengkar D berbual 10. Azmi mengajak Cikgu Zubaidah ke rumahnya pada hari raya. A samar C pudar B gelap D kelabu 3. 68 . A cepat C pendek B perlahan D singkat 30. A menunduk C menggeleng B memaling D mengangguk 6. Dia mendongak ke atas untuk melihat bulan mengambang. Masa depan pelajar itu menjadi cerah apabila lulus dalam SPM.

Contoh kata banyak makna ialah seperti berikut : Jatuh gugur merosot Daun bunga itu jatuh di atas padang. III dan IV D I.A menyindir B memanggil C menghalau D menjemput 7. 69 . Orang itu mendapat keuntungan yang banyak kerana kerana berniaga di pasar malam. 1. A I dan II C I. II dan III B II. Perniagaan Pak Ali jatuh sejak kebelakangan ini. III dan IV 2. III Dia menyesal kerana lanjut cakap terhadap kedua orang tuanya. A muflis C hasil B pendapatan D rugi 8. Orang itu memerlukan keterangan lanjut tentang cara-cara mengisi borang Amanah Saham Nasional. A menimbus C menimbun B mengorek D menampal 9. Air sungai itu mengalir dengan deras selepas hujan. KATA BANYAK MAKNA (POLISIM) KETERANGAN: Kata banyak makna ialah perkataan yang mempunyai lebih daripada satu makna. A kukuh C keras B gagah D kebal 31. IV Pelajar itu telah terpilih untuk lanjut pelajarannya ke luar negeri. Ibu menyuruh kakak supaya merebus ubi kayu sehingga empuk. Jentera terpaksa menggali lubang untuk membina longkang. I II Walaupun usianya agak lanjut dia masih gemar membaca. II. LATIHAN 31 :KATA BANYAK MAKNA(POLISIM) Pilih ayat-ayat yang menggunakan perkataan yang bergaris dengan betul. A laju C perlahan B cepat D pantas 10.

IV Perasaannya suntuk apabila musim tengkujuh tiba kerana dia tidak dapat turun ke laut. Ayam berkokok alamat hari hendak siang. II Soalan yang kabur biasanya sukar dijawab oleh murid. III dan IV D I. II. II Suasana di Kampung Teratai menjadi gamat apabila kedengaran satu letupan yang kuat. Kamal tidak dapat menyertai rombongan sekolahnya ke Melaka. Kapal terbang itu dibenarkan mendarat setelah juruterbangnya menerima alamat dari menara kawalan. I Elakkan membaca di tempat yang gelap supaya mata tidak cepat kabur. II. I Gasing itu berputar dengan kencang apabila dilemparkan ke tanah. II dan III sahaja A I dan II sahaja 70 . III dan IV A I dan 11 B II dan III 3. II. II. Mengapakah Azila sudah beberapa bulan tidak datang ke sekolah? Setiap akhir bulan ayah menerima gaji daripada majikannya. III dan IV sahaja 6. II Petani itu dapat menuai kesemua padinya kerana dia sekeluarga bekerja sehari suntuk. IV Cermin itu kelihatan kabur kerana sudah lama tidak dibersihkan. Ayah akan mengirimkan perbelanjaan bulan bagi kami sekeluarga melalui pos. III dan IV sahaja 7. IV Kita tidak digalakkan bercakap kencang dengan orang tua-tua. III dan IV sahaja B II dan III sahaja D I. III Angin yang kencang menyebabkan beberapa batang pokok tumbang. A I dan II sahaja C II. I Penjual ubat itu gamat kerana dikerumuni oleh orang ramai. III Kawasan setinggan yang berdekatan itu gamat dengan rumah-rumah. III dan IV 4. II Tendangannya yang kencang telah menyebabkan bola itu keluar padang. III Para peserta gagal menyiapkan projek mereka disebabkan masa yang diberi begitu suntuk. C I. A II dan IV C II. IV Majlis perkahwinan itu gamat dengan gelak ketawa. C I. I II III IV Semenjak Zali bertukar alamat beberapa orang kawannya tidak dapat menghubunginya lagi.I II III IV Gerhana matahari berlaku apabila bulan melindungi matahari. III dan IV B I dan IV D I. A II dan III C II. III dan IV B I dan III D I. I Oleh kerana ayah Kamal suntuk wang. III Cuaca hari ini diramalkan kabur pada sebelah pagi. Alamat Leman akan dimarahi ibunya kerana dia mandi di lombong itu. A I dan IV sahaja C II. III dan IV sahaja B II dan III sahaja D I. III dan IV 5.

Encik Maniam pun berganjak ke Ipoh. I Kebanyakan orang tua yang hidup melarat telah dimasukkan ke rumah kebajikan. Jamil lenyap dengan tiba-tiba. C I. Budak itu memerah telinga untuk mendengar percakapan kawannya. IV Gambar itu digantung sama paras dengan ketinggian saya. III Setelah lima tahun tinggal di Muar. Abang memerah otaknya untuk menghadapi ujian itu. III dan IV sahaja 9. A II dan III sahaja C II. II Adik menangis apabila kereta yang dipandu oleh ayah lenyap daripada pandangan. A II dan IV sahaja C I. III Lagu yang sering berkumandang di radio itu digubah oleh seorang pencipta lagu tanah air. III dan IV sahaja B II dan IV sahaja D I. II Pakaian itu digubah oleh seorang pereka fesyen yang terkenal. II Cik Liza menyuruh Mary berganjak dari tempat duduknya. III Dia membeli baju yang tidak sama paras dengan badannya." kata Fatin. II dan IV sahaja B II dan IV sahaja D II. III dan IV sahaja 13. I. A I dan II sahaja C. I Kapal itu lenyap di lautan sewaktu berlaku taufan. II Paras raksa pada termometer turun naik mengikut suhu. II. II dan III sahaja A I dan III sahaja 71 . I Maria tetap tidak berganjak dengan keputusannya untuk melanjutkan pelajaran ke luar negeri. A I dan III sahaja C I.B III dan IV sahaja D II. II. I. I II III IV Ketua kampung itu memerah golongan belia di kampungnya untuk membina sebuah jambatan. III dan IV sahaja 11. II Saya tidak melarat untuk mengangkat almari yang berat itu. IV Penyakit yang dihidapinya sudah melarat kepada orang lain di seluruh kampung. III dan IV sahaja B II dan IV sahaja D. I Seorang yang mempunyai paras yang cantik belum tentu mempunyai perangai yang baik. I Karangan bunga yang indah itu digubah oleh Puan Lim. IV Kedudukan perabot di dalam rumahnya digubah dengan teratur. IV Putik buah durian lenyap apabila ditiup angin. III Semasa semua murid sedang menjalani latihan. III dan IV sahaja 12. III dan IV sahaja B I. III dan IV sahaja 10. II dan III sahaja D I. III "Percakapan awak itu sudah melarat. A I dan III sahaja C II. II dan IV sahaja B I. Emak memerah kelapa untuk mendapatkan santannya. III dan IV sahaja 8. IV Mona berganjak dari rumahnya setelah mendapat tawaran bekerja di bandar. II. II dan III sahaja D I. saya tidak sanggup mendengarnya lagi.

B II dan IV sahaja

D II, III dan IV sahaja

14. I Barang-barang itu disusun mengikut kaum di atas rak. II Masih ada kaum asli yang mengamalkan cara hidup seperti nenek moyang mereka. III Majlis perkahwinan itu diadakan khas untuk kaum kerabat mereka sahaja. IV Kaum Malaysia yang berbilang keturunan hidup bersatu padu. A I dan II sahaja C II dan III sahaja B I dan IV sahaja D II, III dan IV sahaja 15. I Dahinya berkerut apabila dia disoal siasat oleh pegawai polis itu. II Badannya berkerut setelah beberapa lama mandi di sungai. III Kakinya kelihatan berkerut setelah lukanya sembuh. IV Wajahnya semakin berkerut apabila umurnya meningkat tua. A I dan IV sahaja C II, III dan IV sahaja B II dan IV sahaja D I, II, III dan IV sahaja 16. I Bangunan itu tingginya agak dua puluh meter. II Dia mengalami kerugian yang agak besar dalam kebakaran itu. III Jangan main agak sahaja apabila menjawab pertanyaan guru. IV Saya agak ayah hendak melancong ke luar negeri. A I dan II sahaja C I, II dan III sahaja B II dan IV sahaja D II, III dan IV sahaja 17. I Kalau semangat kita lemah, kita tidak akan dapat mencapai segala cita-cita. II Keropok yang telah digoreng itu menjadi lemah kerana tidak disimpan dalam tin. III Badannya terasa lemah kerana dia tidak berselera makan selama beberapa hari. IV Sikapnya yang lemah itu telah memikat hati penduduk di kampung itu A I dan II sahaja C I, III dan IV sahaja B I dan III sahaja D I, II, III dan IV 18. I II III

Kampung itu bergelora akibat diancam oleh gajah liar. Perasaan Mak Tijah bergelora semasa menanti kepulangan anaknya yang bertugas di sempadan. Kebanyakan pemimpin kita mepunyai semangat yang bergelora untuk memperjuangkan nasib anak bangsa. IV Nelayan tidak digalakkan turun ke laut ketika laut bergelora. A I dan II sahaja C II, III dan IV sahaja B II dan IV sahaja D I, II, III dan IV

19. 72

I II III IV

Segi sampul surat itu telah terkoyak sebelum disampaikan kepada penerimanya. Kepalanya benjol kerana terhantuk pada segi dinding. Bingkai gambar itu ada lapan segi. Polis menyaman pemuda itu kerana telah melakukan kesalahan dari segi undang-undang lalu lintas. A II dan IV sahaja C I, III dan IV sahaja B III dan IV sahaja D II, III dan IV sahaja 20. I Ahli gusti itu membaham lawannya sehingga pengsan. II Harimau itu membaham kambing yang sedang makan di pinggir hutan. III Penjual ubat itu membaham kaca di hadapan orang ramai. IV Ombak yang mengganas itu membaham kapal yang sedang belayar. A II sahaja C II dan IV sahaja B III sahaja D I, II dan III sahaja LATIHAN 32 : IMBUHAN Pilih perkataan yang paling sesuai 1. Shamil _________ sambilan di restoran makanan segera itu untuk membantu ibunya . A. kerja C. sekerja B. bekerja D. pekerja 2. _________ “ salam abang kepada ibu dan ayah,” pesan Amin kepada adiknya. A. Sampai C. Sesampai B. Sampaikan D. Penyampai 3. Dalam program itu terdapat pelbagai kegiatan lasak yang menarik dan _________. A. mencabar C. tercabar B. cabaran D. pencabar 4. Mangsa kemalangan itu dibenarkan pulang setelah mendapat _________ sebagai pesakit luar . A. perawat C. terawat B. merawat D. rawatan 5. Bangunan bersejarah itu merupakan warisan negara yang tidak _______. A. ternilai C. nilaian B. menilai D. penilai 6. Pulau Sipadan amat sesuai sebagai tempat untuk aktiviti ________. A. menyelam C. salami B. penyelam D. berselam 7. Kami difahamkan bahawa ahli rombongan itu _________ pulang selepas jamuan ringan . A. angkatan C.perangkat B. mengangkat D.berangkat 8. Puan Hanizan _________ cili-cili kering itu sehingga lumat. 73

A. menggiling B. bergiling

C. penggiling D. giling

9. Kumpulan pendaki yang sesat itu telah dijumpai oleh pasukan _________ awal pagi semalam. A. berselamat C. terselamat B. penyelamat D. selamatan 10. Novel terbaru penulis terkenal itu telah _________ sebanyak setengah juta naskah. A. berjual C. jualan B. terjual D. menjual 11. Dilla merajuk kerana _________ nya tidak dituruti oleh suaminya. A. hendakkan C. berkehendak B. kehendak D. sekehendak 12. Pak Cik Fauzi dipulaukan oleh penduduk kampung sebagai akibat _________ orang kampung terhadapnya. A. sangkaan C. prasangka B. tersangka D. menyangka 13. Bangunan _________ langit di bandar itu milik syarikat ternama luar negara. A. pencakar C. bercakar B. mencakar D. cakaran 14. Pekerja-pekerja itu sedang _________ sungai itu untuk mengelakkan banjir kilat. A. dalaman C. sedalam B. mendalam D. memperdalam 15. Walaupun Jasni dan Aziz _________ tetapi hubungan mereka tidaklah mesra. A. berkampung C. kampung B. sekampung D. kampungan 16. “Jika tiada _________ kami akan pulang esok, ibu,” kata Azhar kepada ibunya. A. perintang C. rintangan B. terintang D. merintang 17. Ayah dan ibulah orang yang paling saya _________. A. sayangi C. tersayang B. sayangkan D. penyayang 18. Para pelajar yang akan menduduki peperiksaan digesa agar membuat persediaan awal dan bukannya _________ pada saat-saat akhir. A. tertunggu C. menunggu B. penunggu D. ditunggu 19. Kegiatan penyeludupan beras itu _________ hasil maklumat yang diberikan oleh orang ramai. A. membongkar C. terbongkar B. dibongkar D. pembongkar 20. Kerusi-kerusi itu kami _________ ke dinding supaya bilik ini lebih luas. 74

A. dekati B. dekatkan

C. berdekat D. mendekat

33. KATA MAJMUK KETERANGAN: 1. Kata yang terbentuk daripada dua atau lebih perkataan yang menghasilkan makna yang baru 2. Kata majmuk dieja secara terpisah. LATIHAN 33. KATA MAJMUK Isi tempat kosong dengan kata majmuk yang betul. 1. Maria melukis beberapa bentuk ______ kaki sama pada kertas lukisan itu dengan menggunakan pensel. A segi tiga C bulatan B segi empat D bujur 2. ______yang berkaitan dengan program Tahun Enam telah disiapkan oleh Cikgu Mahmud petang semalam. A Kertas nama C kertas kerja B Kertas turas D Kertas mahjong 3. Alif mendapat keputusan yang baik daliam ____ Sains dan Matematik. A mata pendidikan C mata ilmu B mata pelajaran D mata bestari 4. _____ bangunan itu adalah berkonsepkan seni bina Islam . A Reka bentuk C Reka tinggi B Reka acuan D Reka rupa 5. ________ majlis itu terpaksa diubah kerana beberapa sebab yang tidak dapat dielakkan. A Atur masa C Atur cara B Atur sesuai D Atur susun 6.Kedai yang menjual ______ alat tulis itu dibuka dari pukul 9.00pagi hingga 5.00 petang. A alat tulis C alat padam B alat pensel D alat pembaris 7. Emak membeli beberapa bungkus _____ di warung itu untuk dijadikan sarapan A nasi lemak C nasi putih B nasi pinggan D nasi campur

8. _____ Ani tidak berfungsi lagi kerana telah dimasuki air ketika dia bermain di padang. 75

A dukacita C sukarela B sukacita D sediakala 15. Kelantan. Siti Hajar berasa _____ semenjak ayahnya meninggal dunia minggu lepas. A Orang rumah C orang dapur B Orang harapan D orang atas 17. A pantang tok nenek C pantang tegah B pantang larang D pantang mundur 20. Syarikat yang mempunyai _____ yang tinggi itu mampu bertahan hingga kini.namun _____ berkaitan wanita bersalin tidak boleh diambil ringan. A yatim tunggal C tunggal piatu B yatim piatu D piatu yatim 18. Puan Lily selamat melahirkan seorang ____ lelaki di Hospita Sultanah Zainab .A Jam dinding B Jam meja C Jam randik D Jam tangan 9. Tidak ada ____ yang dapat diselamatkan dalam kebakaran itu kerana semuanya hangus terbakar. A jadual harian C jadual bertugas B jadual mingguan D jadual tugasan 11. Kota Bharu. A sukarela C sediakala B sukacita D setiausaha 14. 76 . Beberapa orang ______ Jabatan Pelajaran telah dinaikkan pangkat dalam majlis anugerah itu. A cahaya mata C cahaya neon B cahaya sinar D cahaya terang 16. Dia bersikap ____ sedikit semenjak kebelakangan ini. Walaupun nampak remeh. A jauh hati C jauh perasaan B kecewa hati D resah hati 19. A jawatankuasa C pesuruhjaya B kakitangan D warganegara 12. Zarinah dapat bantuan Rancangan Makanan Tambahan kerana dia anak _____. A luar dugaan C luar biasa B luar sikit D luar perangai 10. Sudah menjadi tanggungjawab Cikgu Zaid untuk menyediakan __________ bagi membersihkan kelasnya. Rizal _____ apabila Qudus tidak menjemputnya ke majlis itu. A apabila C apakala B apahal D apalagi 13. _____ Encik Zainol berasal dari Pasir Puitih. Cikgu Jamil mahu kami menyusun kerusi dan meja di dalam kelas itu semula seperti _____.

ganda separa c. berbual-bual C bercakap-cakap berehat-rehat D berbaring-baring Encik Razak membawa _______ dari Surabaya untuk kami. huru-hara C lintang-pukang hingar-bingar D porak-peranda Jalan raya yang _____ itu amat berbahaya khususnya kepada penunggang motosikal dan basikal.A daya tenaga B reka cipta C daya saing D usaha sama 34. Beberapa ekor ______ yang berwarna –warni terbang di dalam rumah kami. oleh-oleh C abuk-abuk otak-otak D sagu-sagu 6. ganda seluruh b. 77 . Kedengaran _______ suara orang bernyanyi ketika saya duduk di atas pangkin itu. A jelas-jelas C samar-samar B sayup-sayup D jauh-jauh 4. A kupu-kupu C labah-labah B pijat-pijat D labi-labi 7. A terkial-kial C tercungap-cungap B terkinja-kinja D terkocoh-kocoh 3. Terdapat tiga jenis penggandaan: a. 2. Suasana dalam mesyuarat itu ______ apabila dua pihak berbalah. KATA GANDA KETERANGAN: 1. Sejak berpindah ke bandar . A B Selepas mesyuarat mereka minum sambil _____ di tepi kolam renang itu. A B 8. Proses mengulangi sesuatu perkataan sema ada secara seluruh atau bahagian-bahagian tertentu.Sukri tidak _________ lagi tentang perkembangan yang berlaku di kampung itu. Gadis itu _______ ke pejabat kerana sudah lewat. ganda berima LATIHAN 34 : KATA GANDA Lengkapkan ayat-ayat yang berikut dengan memilih kata-kata yang paling sesuai 1. A C 5. A tanya-menanya C kenal-mengenal B tahu-menahu D tengok – menengok 2.

A sekuat-kuatnya C selama-lamanya B semalam-malaman D sehari-harian 19.A lintang-pukang B lintang-kedak C lekuk-lekak D kacau-bilau 9.” kata Fatin. Kita jangan mudah ______ akan cara hidup barat. A Kumat-kamit C Bongkar-bangkir B Senda-gurau D Sedu-sedan 13. Jalan raya yang baru diturap itu memudahkan kami _____ ke tempat kerja. A tindak-tanduk C corat-coret B karut-marut D desas-desus 14. A percaya-mempercayai C perlu-memerlukan B kasih-mengasihi D kenal-mengenal 18. A terus-menerus C serta-merta B pontang-panting D tunggang-langgang 10. ”Budi cikgu akan saya kenang _______ . Sampah sarap yang _____ di Sungai Kelantan itu adalah akibat daripada perbuatan segelintir orang 78 . Pelbagai program telah diatur demi menggalakkan penduduk taman itu ______ antara satu sama lain. _______ penceroboh itu sedang diperhatikan oleh pihak keselamatan melalui kamera litar tertutup. Seorang pekerja bahagian stor telah diberhentikan ______ oleh pihak pengurusan pasar raya itu kerana masalah disiplin. ______ waris keluarga yang ditimpa kemalangan itu masih kedengaran. A terkial-kial C terkebil-kebil B terikut-ikut D terlonjak-lonjak 17. A ulang-alik C mundar-mandir B pindah-randah D lalu-lalang 12. Mata budak itu _______ apabila dimarahi oleh ibunya. A melaung-laung C meraung-raung B meronta-ronta D menarik-narik 16. Para penyokong pasukan bola sepak Selangor _______ apabila Bambang berjaya menjaringkan gol. A Tingkah-laku C Gerak-geri B Sorak-sorai D Desas-desus 11. A terkebil-kebil C terkelip-kelip B terkial-kial D terikut-ikut 15. Penjahat itu ______ untuk melepaskan diri. Ada _______ yang mengatakan bahawa pengurus syarikat itu akan meletakkan jawatan. A terambil-ambil C terikut-ikut B tertiru-tiru D terbuai-buai 20.

Kasut yang ______ seperti kulit biawak itu dijual dengan harga RM 87. A tenang C senyap B diam D hening 5. Haji Bakhil C lengkuas B pendita D mayat 9. Suasana dalam perpustakaan itu sungguh _____seperti tasik. Ramli tidak terangkat beg yang _____seperti batu itu. A ganas C zalim B kejam D dahsyat 4. badan Zarul ______ seperti lidi. Walaupun sudah tua seperti ______ . A . A tertimbul-timbul C tersekat-sekat B tertindih-tindih D terapung-apung 35. A busuk C ramai B gelora D bising 3. lelaki itu masih lagi turut serta dalam larian amil itu. 79 . Saya tidak suka pemerintah yang _______seperti Firaun. Nani tidak suka makan ubat itu kerana rasanya pahit seperti _________. Sejak terlantar di hospital selama dua bulan . Bentuk ungkapan yang menggambarkan sifat seseorang atau benda secara bandingan. Zarul gelisah seperti _______ kerana anaknya masih belum keluar dari bilik pembedahan. A. A licin C kesat B kasar D keras 6.yang tidak bertanggungjawab. A berat C kasar B besar D kesat 2.jadam C akar kayu B hempedu D kopi 8. A panjang C runcing B kurus D rapuh 7. BANDINGAN SEMACAM KETERANGAN: 1. LATIHAN 35: BANDINGAN SEMACAM Isi tempat kosong dengan kata yang sesuai 1.90. Suasana dalam bilik itu sungguh ________seperti pasar.

.. A buluh C daun lalang B terung D keladi 16..seludang D keris . A limau C cuka B asam gelugur D asam jawa 12..Haji Bakhil 19... A pembaris C sesiku B bendul D kekisi 11.. A bayi C mayat B kulit biawak D cacing 13.tikus B rumah..keldai D jutawan .langau D cermin .A belut B keldai C langau D cacing kepanasan 10. A artis ..siput 17... Saya tidak termakan masakan wanita itu kerana rasanya masam seperti ________...lengkuas B mayang ...singa C pramugari B ratu ...anak kucing D badan.. Orang yang kaya seperti ________ itu kedekut seperti _______. Peserta perkhemahan itu meluru seperti ______ apabila disuruh terjun ke dalam kolam. A ikan paus . lalat C gajah ... Walaupun lelaki itu sudah tua tetapi dia miang seperti _______ .galah 80 . Muka budak itu pucat seperti ______ apabila berada di atas pentas..lebah 20. A bidadari ..tangkai jering C menteri. A ombak…tunggal C kongkang..kala jengking 18. Perempuan itu mempunyai rambut yang ikal seperti _______ dan hidung yang mancung bak _______. Lelaki yang tinggi seperti _______ itu ialah Cikgu Razak.... Rizal menurut apa-apa sahaja yang disuruh oleh ketuanya kerana dia lurus seperti _________ .. A kapas … ulat C menteri …tikus B syurga ...harimau D model. A lebah C gajah B babi hutan D badak 14... Rumah yang bersih seperti _______ itu kepunyaan Encik Hamid yang rajin seperti _________. Wanita itu cantik seperti ______ tetapi garang seperti ________ .tikus B pengurus . Sungguhpun badan Syazwan besar macam _______ tetapi dia takut seperti _______ .. A galah C bangunan B pokok D tiang 15...

81 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful