BAHASA MELAYU PEMAHAMAN

1. KATA NAMA AM KETERANGAN: Kata Nama Am ialah kata yang menamakan manusia, haiwan, tumbuh-tumbuhan, benda, tempat dan sebagainya secara am atau umum Kata Nama Am boleh terbina daripada kata dasar atau pun kata terbitan. Kata nama dasar ialah kata nama yang tidak mengalami proses pengimbuhan. Kata nama terbitan ialah kata nama yang terhasil akibat proses pengimbuhan pada sesuatu kata dasar. LATIHAN 1 : KATA NAMA AM Isi tempat kosong dengan perkataan yang paling sesuai. 1. __________ yang terletak di hujung kampung mengeluarkan hasil yang lumayan. A Kebun C Buah B Pokok D Tumbuhan Mak Lijah mengikat sebilah __________ pada galah itu untuk mengait jantung pisang. A tajak C parang B gunting D pisau Kerja sebagai seorang anggota __________ adalah untuk menangkap dan membawa penjenayah ke muka pengadilan. A tentera C rela B polis D kastam _________ handalan itu telah memecahkan rekod acara 100 meter yang bertahan selama lima tahun. A Orang C Atlet B Pasukan D pemain Kawasan itu akan dimajukan sebagai kawasan __________ yang baharu tidak lama lagi. A perumah C perumahan B rumah D berumah Seorang __________ ternama sedang bermain golf sambil berbincang urusan jual beli dengan rakan-rakannya. A pekerja C pegawai B peniaga D usahawan

2.

3.

4.

5.

6.

1

7.

Bapa saya pernah menjadi __________ sekolah di kampung ini. A ketuaan C mengetua B ketua D pengetua Banyak _________ gemar melawat tempat-tempat menarik di negara ini. A pelancung C pelancong B pendatang D pelawat Para pelajar sedang sibuk menghias __________ sekolah kerana majlis anugerah kecemerlangan akan diadakan lusa. A taman C kantin B dewan D kedai Pada zaman dahulu, banyak _________ datang ke Melaka untuk urusan perniagaan. A pengurus C penjual B penjaja D pedagang __________ yang dibonceng oleh abang tersadai di tepi jalan kerana kerosakan enjin. A Bas C Basikal B Kereta D Motosikal

8.

9.

10.

11.

Soalan 12 berdasarkan gambar 1

12.

Gambar 1 Kakak mencuba __________ yang baru dibeli oleh ibu. A subang C kerongsang B gelang D cincin Pemuda buta itu pandai mengayam _________ daripada buluh. A tikar C kotak B bakul D bekas Abang baru membeli sebuah __________ berjenama Sony. A jam C radio B komputer D gitar Saya dan Samy belajar di _________ yang sama sejak dari tahun satu hingga kini. A dewan C tadika B sekolah D balai

13.

14.

15.

2

16.

Adik saya menyertai pertandingan menulis __________ bagi kategori murid tujuh hingga sembilan tahun. A cerpen C skrip B cerita D novel __________ itu diminati kerana kelunakan suaranya apabila beliau mendendangkan lagu. A Penari C Penyair B Penyajak D Penyanyi Anggota rukun tetangga bertugas untuk menjaga __________ saya pada setiap malam. A pekan C kampung B negeri D negara

17.

18.

Soalan 19 berdasarkan gambar 2

Gambar 2 19. Di dalam tin kosong itu terdapat banyak __________ kerana air bertakung. A jejentik C lelabah B riang-riang D umang-umang Saya telah mengirim sepucuk __________ kepadanya untuk bertanya khabar. A kad C nota B kertas D surat 2. KATA NAMA KHAS KETERANGAN: Kata Nama Khas ialah kata yang merujuk kepada nama sesuatu benda yang khusus dan ejaannya berpangkalkan huruf besar. LATIHAN 2 : KATA NAMA KHAS Isi tempat kosong dengan perkataan yang paling sesuai. 1. Pemenang program realiti TV 10 telah menerima sebuah kereta ________ . A Sony C Gen 2 B Nokia D Dell 3

20.

2.

Kes pembunuhan berprofil tinggi itu telah diketuai oleh ________ . A Mejar Amran C Inspektor Haris B Hakim Saljit Singh D Peguam Bala Jam tangan berjenama ________ telah dihadiahi oleh Datuk Kamal kesayangannya. A Pilot C Darlie B Rolex D Satria kepada kepada anak

3.

4.

Pada hari minggu ayah membawa kami ke ________ untuk membeli belah. A Pasar Raya Tesco C Hotel Perdana B Stesen KLIA D Bangunan Petronas Khazanah purba negara banyak tersimpan di ________ . A Masjid Negara C Taman Negara B Zoo Negara D Muzium Negara Murid-murid menghadiahi guru-guru mereka pelbagai hadiah sempena sambutan ________ peringkat sekolah setiap tahun. A Hari Ibu C Hari Guru B Hari Bapa D Hari Pekerja Tunku Abdul Rahman telah dianugerahi gelaran ________ . A Bapa Keamanan C Bapa Pemodenan B Bapa Kemerdekaan D Bapa Perpaduan Negeri ________ juga dikenali sebagai Negeri Jelapang Padi Malaysia. A Johor C Kelantan B Pahang D Kedah Orang ramai telah berkunjung ke ________ untuk melihat gerhana matahari yang berlaku barubaru ini. A Bangunan KLCC C Planetarium Negara B Menara Kuala Lumpur D Pusat Dagangan Dunia Ramai pembesar negara hadir ke ________ untuk meraikan istiadat pertabalan Yang Dipertuan Agung. A Istana Negeri C Dewan Merdeka B Istana Negara D Bangunan Parlimen Hukuman gantung sampai mati telah dijatuhi oleh ________ kepada pengedar dadah itu. A Peguam Kamal C Perdana Menteri B Ketua Polis D Hakim Gopal Singam Pameran Pertunjukkan Akrobatik Maritim Antarabangsa ( LIMA ) telah diadakan di ________. A Pulau Pinang C Pulau Pangkor B Pulau Langkawi D Pulau Redang 4

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

beliau. 5 . saya. A Bahasa Jiwa Bangsa C Cintai Bahasa B Budi Bahasa Budaya Kita D Sayangi Budi Bahasa Kita 14. A Tok Dalang C Hang Li Po B Tok Selampit D Hang Tuah Banyak rumah yang telah musnah akibat dilanda bencana ________ beberapa tahun yang lepas. beta. 17. Kata Ganti Nama Diri Pertama – contohnya aku. 2. saudari. Kata Ganti Nama Diri Ketiga – contohnya dia. kita. awak. Kata ganti nama diri dibahagikan kepada 3 bahagian : 1. anda. engkau. A Sang Kancil C Sang Rangkak B Pak Belang D Pak Bedal Abang membawa kami ke ________ untuk menyaksikan tayangan filem hindustan. baginda. A Pesta Ria C Pesta Tani B Pesta Air D Pesta Heboh Pasukan Brazil telah memenangi Kejohanan Bola Sepak ________ yang berlangsung di Jerman . A Piala Emas C Piala Dunia B Piala Agung D Piala Thomas Kempen ________ sedang giat dijalankan untuk membentuk masyarakat penyayang. 18. 16.13. A Institut Aminuddin Baki C Institut Pengajian Tinggi B Institut Jantung Negara D Institut Perguruan Seekor lembu peliharaan Pak Mail telah mati dibaham oleh ________ ketika meragut rumput di hujung kampung. kami. A Pusat Sivik C Dewan Pleno B Pawagam Odeon D Taman Tasik ________ merupakan seorang pahlawan Melayu Melaka yang tersohor pada zaman dahulu. Kata Ganti Nama Diri Kedua – contohnya kamu. 3. 20. saudara. 15. patik. hamba. 19. A Chikungunya C Tsunami B Malaria D Gerhana Negeri Sarawak menjadi tuan rumah ________ peringkat kebangsaan . mereka. KATA GANTI NAMA DIRI KETERANGAN: Kata Nama Ganti Diri digunakan untuk menggantikan nama seseorang. 3. Pesakit yang malang itu merayu orang ramai untuk mendapatkan derma bagi menjalani rawatan di ________ .

A Kami … awak C Mereka … beliau B Beta … dia D Mu … kami 6. “Perbuatan ________memang tidak ________gemari. A beta…hamba C yang mulia…beta B baginda…hamba D tuanku…patik 2.” kata Ali kepada kawankawannya. A Mereka C Kami B Dia D Engkau 9. Kami berikrar akan melakukan apa sahaja yang ________suruh.LATIHAN 3 : KATA GANTI NAMA DIRI Isi tempat kosong dengan perkataan yang paling sesuai. 1. “Pukul berapa________akan sampai di rumah?” tanya Puan Aini kepada Taha. “Ampun _______.” kata Ani kepada Ayu. A nya … awak C aku … kami B kita … anda D ku … mu 8. A kami C mereka B awak D kamu 10. ________bermain bersama rakannya. A awak … mereka C aku … kita B engkau … beliau D kita … dia 4. bolehkah _____mengiringi mereka ke sana?” tanya Tuah kepada Sultan Mahmud Shah. A awak… mereka C Kita … mereka B Anda … aku D Awak … saya 3. A kita C mereka B awak D kami 6 .”Masalah itu patut______selesaikan supaya____________tidak merajuk lagi.“Ampun__________.” kata ketua pasukan kepada sahabatnya. apakah hajat ________meminta ______ datang menghadap?” sembah Bendahara Tun Perak A baginda … tuanku … hamba C tuanku … beta … patik B beta … baginda … hamba D tuanku … tuanku … patik 5._______mesti berlatih bersungguh-sungguh jika ingin menentang_________. A anda … dia C kita … beliau B kamu … ku D awak … saya 7. _______ bertiga telah diarahkan oleh________membersihkan taman mini ini. Pen ini________hadiahkan kepada__________. Amin bermain bola sepak di padang.” kata Adnan kepada budak-budak itu.

Ayah Amin sakit. nya D Saya.“________ telah dirompak oleh ________.Kepulangan ________ sekeluarga dari Mekah telah disambut oleh sanak-saudara dan penduduk kampung. A ia C nya B kami D dia 19.Aini dan keluarga _______ telah berpindah ke Kuantan sejak dua tahun yang lalu. Jenazah_________akan dimakamkan di kawasan makam diraja. bukan saya. A Baginda C Beta B Aku D Hamba 14. _________ ingin belajar dalam suasana yang ceria. A kami C kita B mereka D nya 17. A beliau C dia B baginda D nya 12. Ibu bapa _______ meninggal dunia setahun yang lalu. A dia C kalian B baginda D beliau 7 . A nya C mereka B dia D beliau 18.” rintih kumpulan pelancong itu sambil menunjuk ke arah perompak yang melarikan diri.11. Sultan Muzaffar telah mangkat. mereka B Kita. dia C Kami. A kita C saudara B kami D ianya 20. ________ akan berangkat ke balai persidangan tidak lama lagi. A Saya C Dia B Kami D Mereka 13. A Mereka C Kita B Kalian D Kamu 15. A Hamba. dia 16.” kata lelaki itu sambil menunjuk ke arah Ah Hong. Kami sudah melawat _______ di hospital semalam.Perdana Menteri telah sembuh selepas ________ diberi rawatan di hospital.Sami ialah anak angkat Encik Siva.“________ yang melakukan kesalahan. Murid-murid di dalam kelas itu mengutamakan kebersihan.

_______ caranya kamu mendapat keputusan yang cemerlang dalam peperiksaan ? A Bilakah C Berapakah B Siapakah D Bagaimanakah 8 . ________ kamu tidak datang ke kelas tambahan semalam ? A Bagaimanakah C Berapakah B Mengapakah D Bilakah 5. “ Boleh saya tahu. ________ harga sekilogram buah duku ini ? A Di manakah C Bilakah B Berapakah D Adakah 6. mana . _______ kamu akan bertolak ke London ? A Bilakah C Siapakah B Berapakah D Di manakah 8. ________pesanan cik ? A bilakah C apakah B adakah D di manakah 7. Kata ganti nama Tanya digunakan untuk membentuk ayat-ayat. “________ Pak Adib dan isterinya akan berangkat ke Mekah ? ” tanya Haji Sudin kepada isterinya. A bila C siapa B apa D berapa 3. benda dan tempat Contoh : apa. 2. saya nak tengok _______ yang ada di dalamnya. A Bilakah C Di manakah B Siapakah D Bagaimanakah 4.4. siapa LATIHAN 4 : KATA GANTI NAMA PERTANYA Pilih ayat yang menggunakan kata ganti nama pertanyaan yang betul. binatang. Selamat pagi. 1. Kata ganti nama Tanya digunakan untuk menanyakan manusia. KATA GANTI NAMA TANYA KETERANGAN: 1. yang datang semalam itu _______ ? ” tanya Rizal kepada Suzi.” Kata Cikgu Ani kepada Ayu. A bila C siapa B apa D mana 2. “ Tolong buka beg .

Beg yang kamu beli itu untuk ______? A berapa C siapa B mana D apa 13. Harga buku yang kamu beli itu _____ ? A mana C kenapa B berapa D bagaimana 12. Pada hari ______kah kamu akan pulang ke Negeri Sembilan? A bila C apa B mana D berapa 15. Tuan punya kereta berwarna putih itu ______ ? A siapa C apa B mana D berapa 11. Yang ______kah baju yang sesuai dipakai untuk majlis di istana nanti? A bagaimana C siapa B mana D apa 16. Yang duduk di hadapan guru besar itu _____? A apa C bila B berapa D siapa 20. Lelaki yang datang ke rumah kamu semalam _____? A apa C siapa B mana D mengapa 18. A Apa C siapa B Bila D Mengapa 14. Adik-beradik awak _____ orang? A apa C siapa C berapa D bagaimana 9 . Perasmi sukan tahunan sekolah kamu _____? A berapa C apa B siapa D bila 19.9.Amin ?”tanya ibu. “______ lagi yang tidak kena . Cara untuk menenun kain songket _____? A bagaimana C berapa B mengapa D siapa 17. Bilangan pelajar yang dipilih menyertai pertandingan lukisan itu ______? A bila C siapa B apa D berapa 10.

1. Suria tidak ke _______________ sepanjang cuti persekolahan yang lalu. “ Mesin basuh yang baru tiba itu ___________?” tanya Fatin kepada jurujual itu. Kata ganti nama tunjuk Kata Ganti Nama Tunjuk Digunakan untuk menunjukkan manusia. Peristiwa ______________ masih segar dalam ingatan Pak Abu. benda dan tempat Terdapat dua jenis kata ganti nama tunjuk iaitu: Ini – menunjukkan sesuatu yang dekat.” kata ketua kampung kepada pemuda di sebelahnya. haiwan. A sana C sini B ini D itu 6. Ulang tahun kemerdekaan Negara kita pada kali _____________ jatuh pada hari Jumaat. A ini C sini B itu D situ 3. Kata Ganti Nama Tempat dan Tunjuk KETERANGAN: Kata Ganti Nama Tempat Digunakan untuk mengganti nama tempat. A mana C ini B apa D siapa 2. A mana – mana C apa – apa B mana D sesiapa 10 . A apa – apa C mana – mana B bila – bila D siapa – siapa 5.5. Terdapat tiga jenis kata ganti nama tempat iaitu: Sana – tempat yang jauh dan tidak kelihatan. “Wakil rakyat itu akan datang ke _______________ sebentar lagi. Para tetamu diminta duduk di ________________ tempat yang masih kosong. Itu – menunjukkan sesuatu yang jauh. LATIHAN 5 : KATA GANTI NAMA TEMPAT DAN TUNJUK Isi tempat kosong dengan perkataan yang paling sesuai. Sini – tempat yang dekat Situ – tempat yang agak jauh tetapi tidak sejauh sana dan tempat ini masih kelihatan. A itu C sana B ini D sini 4.

“Di ___________kah letaknya masjid Putrajaya?’ tanya Encik Adam kepada lelaki itu. A siapa .” kata guru disiplin kepada murid – murid.siapa 16. A ini C sini B begitu D begini 14.siapa C bila – bila B mana – mana D apa – apa 11 . A mana C berapa B apa 9. A situ C ini B sini D itu 17. Puisi _____________ saya tujukan untuk ibu tersayang yang telah pergi buat selama – lamanya. A sini C itu B sana D ini 12.” kata Mira. A mana – mana C bila – bila B apa – apa D siapa – siapa 11. “Awak berasal dari ______________?” tanya Umar kepada jiran barunya. Perbuatan pemuda itu mencuri barang – barang surau akan menimbulkan kemarahan penduduk di _____________. A apa C mana B siapa 10. Jika tiada ______________ pertanyaan tentang kertas soalan. Kedai hiasan dalaman di seberang jalan ____________ dihias sangat cantik. Ketuhar ________________ lah yang dimenangi oleh Mak Teh secara percuma semasa acara cabutan nombor bertuah yang diadakan di Pasar Raya Mutiara. A ini C begitu B situ D demikian 15. A mana – mana C siapa – siapa B bila – bila D apa – apa 8. Jika ada _____________ perkara yang tidak diingini. sila maklumkan segera kepada pihak polis. Letakkan meja dan kerusi rosak ini di _____________ bilik yang mempunyai ruang. Di _____________lah berlakunya kemalangan ngeri yang menyebabkan semua penumpangnya meninggal dunia.7. mulalah menjawab soalan itu. Pilih ________________ kasut yang padan warnanya dengan baju kebaya itu. A apa – apa C bila – bila B mana – mana D siapa . A itu C sana B ini D begitu 13.

kata ganti nama tak tentu ialah kata ganti yang menunjukkan sesuatu atau seseorang secara tidak tentu. rezeki ada di ______________ . seseorang. sesuatu dan siapasiapa atau sesiapa LATIHAN 6: KATA GANTI NAMA TAK TENTU Isi tempat kosong dengan perkataan yang paling sesuai. 1. dikehendaki membuat pendaftaran.18. A bila – bila C siapa – siapa B apa – apa D mana – mana 6. A mana-mana C apa-apa B bila-bila D siapa-siapa Emak melarang adik ke __________ semasa beliau membayar harga makanan di kaunter. 5. 3. A mana-mana C siapa-siapa B apa-apa D bila-bila Salim tidak menjamah _________ makanan pun hari ini. ________________ lah nasib yang dialami oleh Lebai Malang itu. A begini C situ B begitu D sini 19. A mana-mana C siapa-siapa B bila-bila D apa-apa 12 2. ________________ sajalah buah tangan yang dapat saya berikan kepada kamu. masing-masing. _________ yang berminat mengambil bahagian dalam perlawanan itu. A apa-apa C siapa-siapa B mana-mana D bila-bila Entah _________ lagi kami sekeluarga akan dapat pulang ke kampung. A ini C sana B itu D sini 20. Kita perlu berusaha gigih. KATA GANTI NAMA TAK TENTU KETERANGAN: 1. A Apa-apa C Siapa-siapa B Bila-bila D Mana-mana “Serahkan _________ yang ada di dalam beg itu kepada aku!” kata perompak itu kepada Mak Munah. 4. mana-mana. 2. . Contoh : apa-apa.

A apa-apa C siapa-siapa B bila-bila D mana-mana Adakah __________ berita tentang keadaan ekonomi negara kita? A bila-bila C mana-mana B apa-apa D siapa-siapa Pesanlah __________ makanan yang awak hendak. A Apa-apa C Mana-mana B Bila-bila D Siapa-siapa Tiada _________ dibenarkan masuk ke dalam bilik itu kecuali kakitangan yang berkenaan. A Mana-mana C Siapa-siapa B Bila-bila D Apa-apa Antara baju-baju ini pilihlah __________ yang adik berkenan. sila berjumpa dengan saya. A mana-mana C siapa-siapa B apa-apa D bila-bila 7. 14. A bila-bila C siapa-siapa B mana-mana D apa-apa Kami akan tiba __________ masa sahaja. 13. A bila-bila C siapa-siapa B mana-mana D apa-apa _________ barang yang berharga eloklah diselamatkan dahulu.” kata Puan Rokian kepada anak bongsunya. 9. A Mana-mana C Sesiapa B Apa-apa D Bila-bila 13 . 8. A mana-mana C siapa-siapa B apa-apa D bila-bila Hasnah tidak suka __________ pun bertanyakan masalahnya. Soalan 15 berdasarkan gambar 1 gambar 1 15. 10. 11.6. __________ pun pandangan kita tentang vandalisme. fenomena ini wajar dibanteras. 12. A apa-apa C mana-mana B sesiapa “Pilihlah _________ kuih yang adik suka. __________ yang kehilangan jam tangan.

Kata Kerja Pasif – ditebas. Kata Kerja Tak Transitif – bangun. A apa-apa C mana-mana B bila-bila D siapa-siapa Tidak ada __________ lagi yang boleh kamu buat kerana semua kerja telah disiapkan. menyidai. Kata Kerja Transitif – menebas. 7. __________ yang tidak mengikut arahan akan dikenakan tindakan. KATA KERJA KETERANGAN: Kata kerja ialah perkataan yang menunjukkan sesuatu perbuatan atau keadaan melakukan sesuatu. lulus iii. A Siapa-siapa C Bila-bila B Apa-apa D Mana-mana __________ yang tidak faham. 19. A menghulurkan C meletakkan B melontarkan D melabuhkan 2. A Siapa-siapa C Bila-bila B Mana-mana D Apa-apa Kamu tidak dibenarkan menulis __________ sehingga dibenarkan berbuat demikian. 1. menulis ii. ditulis LATIHAN 7 : KATA KERJA Isi tempat kosong dengan perkataan yang paling sesuai. Kakak ________ erat pinggang ibu sewaktu berpayung dalam hujan yang lebat itu. tolong angkat tangan. lihat. Nakhoda itu mengarahkan anak-anak kapalnya _______ sauh yang berat itu di muara sungai. 20. disidai.16. A mencapai C menggarap B menduduki D merangkul 14 . 18. Kata kerja terbahagi kepada 3 jenis iaitu : i. A mana-mana C bil-bila B siapa-siapa D apa-apa 17. A apa-apa C bila-bila B mana-mana D siapa-siapa Duduklah di __________ yang kamu suka kerana tempat duduk ini tidak bernombor.

Dia senyum kepada saya. Datuk sedang tidur dengan nyenyak.Pak Cik Amit ________ batang kayu itu untuk dijadikan tiang rumahnya. Pilih jawapan yang paling sesuai. A terjumpa C berjumpa B dijumpai D menjumpai 4. 10. Noraini sedang makan buah rambutan. Pendaki yang hilang semasa mendaki Gunung Ledang telah _________ di kawasan hutan tebal di kaki bukit. Dia lompat jauh. Anjing liar itu ________ seketul tulang. Puan Jamilah seorang guru yang rajin dan berdedikasi. Pihak polis telah berjaya ________ kegiatan penyeludupan di kawasan sempadan. A mengepit C menjamah B mengonggong D memakan 15 . Ani bersalam dengan saya. A menumbangkan C menewaskan B menundukkan D menumpaskan 5. Farid dan Ahmad baca cerita di perpustakaan. Adik saya suka menangis. Ahmad tendang bola itu. Pilih ayat kata kerja tak transitif yang betul . A penghapusan C penerokaan B pembersihan D pembasmian 6. A B C D A B C D Pak Mat sedang membelah kayu.Hakisan tanah dapat dielakkan jika ________ hutan dikawal oleh pihak kerajaan. 8. Ruzila sedang memasak kuih. Jangan melompat. A B C D A B C D Ali suka membaca buku. 7. A mengikis C meraut B menarah D mengupas Pilih ayat kata kerja transitif yang betul. Ahli perniagaan itu dan keluarganya melancong ke Turki. Dia pancing ikan di sungai. 11. 9.3. Air sungai itu mengalir deras.

A melancong C menziarahi B mendatangi D menemui 15. A meraut C memasuk B menjolok D mencucuk 16. Kata adjektif dibahagikan kepada beberapa jenis mengikut makna : 1. Beberapa orang pekerja wanita di restoran menjual sate ________ daging pada lidi sebelum membakarnya. Aina dan keluarganya sering ________ nenek tua yang tinggal keseorangan di teratak buruk itu. Mak Cik Minah asyik ________ tikar mengkuang di bawah pokok di tepi pondoknya. A ditipu C ditegur B disapa D dikunjungi 13. Puan Syarifah seorang deklamator yang tersohor dan sering diundang untuk ________ puisinya.12. A menyanyikan C mengalunkan B mempamerkan D mendendangkan 17. A menenun C menyirat B menganyam D menyulam 8. tempat dan orang. pandang 4. ukuran 3. Piala kejohanan pertandingan hoki itu ________ oleh para pemain Sekolah Kebangsaan Kampung Aman. warna 6. Dagu atuk luka terkena pisau semasa dia ________ janggutnya. rasa 7. A tergelincir C terbabas B tersangkut D tersangkut 20. sifat dan keadaan 5. A menyudu C menyodok B meminum D mencedok 19. A diangkat C dipegang B disambut D dijulang 18. Pak Amin kecewa kerana ________ oleh jurujual yang tidak berdaftar itu. A mencabut C memotong B mencukur D menggunting 14. bau 2. KATA ADJEKTIF KETERANGAN: Kata adjektif digunakan untuk menerangkan keadaan atau sifat sesuatu benda. Beberapa buah gerabak kereta api ________ daripada landasan akibat melanggar seekor gajah. bentuk 16 . Sekawan anak itik sedang _______ air di sebuah kolam yang cetek.

. 9. 5. A hapak C kering B hanyir D haring Kita boleh menaiki kapal terbang untuk ke sesuatu destinasi kerana ia lebih _________ dan ________. A kecewa…renyai C hampa…hebat B duka…kuat D kecewa…lebat Darah _______ memancut daripada tubuh Mahsuri selepas ditikam dengan keris akibat fitnah yang dilemparkan terhadapnya.tinggi B manis.. 10... 4.lurus D masam....petah Murni berasa ________ untuk berpisah dengan keluarga angkatnya setelah seminggu mengikuti Program Khidmat Mahasiswa di kampung itu.” kata Nazrul.layak B terharu.LATIHAN 8 : KATA ADJEKTIF Isi tempat kosong dengan perkataan yang paling sesuai.. A kasih sayang C harga diri B peri laku D peri kemanusiaan “Buah dokong itu rasanya _________ tetapi pokoknya sangat _________.. Lampin adik berbau _________ kerana dia telah kencing. A kelat…rendang C manis.. 3. I pilu III sedih II sayu IV kecewa 17 2. A merah C kuning B putih D merun Tidak ada orang yang sanggup membunuh kanak-kanak dan wanita seperti askar Israel kecuali orang yang tidak mempunyai _________ langsung. 8.handal C bangga.. 6. 7. A membara C menaik B reda D membakar Razak terpesona melihat sepasang burung merak yang _______ di Zoo Negara. A hairan...bijak D kagum.rimbun Para hadirin ________ kerana murid prasekolah itu ________ bercerita.. A lawa C anggun B cantik D jelita Kebanyakan penonton berasa ________ kerana perlawanan hoki itu ditangguhkan akibat hujan sangat ________. A baik…lambat C selesa…kuat B lemah…deras D selesa…cepat Kemarahan jurulatih itu ________ apabila melihat anak buahnya bermain sambil lewa setelah pihak lawan menjaringkan gol. . 1.

degil B baik ..... hanyir B lazat . A baik . nakal Kuih itu memang_________tetapi terlalu_________ . A mampan C ceria B padu D mantap 12. A hodoh . 19.. jahat D lurus . manis D cantik ... 14. 17 18.. A enak .. A bakhir ..A I dan III B II dan III 11. 15.. A lemau C hanyir B garing D empuk Budak yang____________ bagai bendul itu selalu dibuli oleh pelajar-pelajar____________. nakal Belilah barangan____________ .. 13.... lembab D dungu . A intim C baik B mesra D rapat Bayi itu memang________________ . palsu B baru . 18 ... payau Dia berjaya kerana dia__________menghadapi cabaran yang mendatang. sombong C dungu .. istimewa C sedih . antik Rumah orang miskin itu__________ ..... buruk C tulen . pahit C sedap . A cantik C comel B tampan D molek Jangan makan keropok yang___________itu.. cacat B pilu . lama D klasik . 16.. A condong C bongkok B bengkok D serong Penggunaan istilah bahasa yang telah__________sesuai digunakan dalam perhubungan seharian.. C I.. II dan IV Orang yang________________itu berasa berat hati hendak menderma kepada anak__________itu. Jangan beli barangan___________ yang rendah mutu barangannya... II dan III D I. A cekap C tabah B tahan D tuntas Mereka bersahabat___________sejak kecil lagi..... 20.

Kata yang digunakan untuk menyambungkan frasa nama dengan kata atau frasa-frasa dalam ayat. sejak. Faizal mengirim sepucuk surat _____kawannya. Anak-anak harimau yang ditangkap itu berusia antara tiga _____ empat tahun. A daripada C antara B akan D dari 2. sampai. A oleh C dari B dengan D daripada 6. daripada. dari. terhadap. umpama. A ke C kepada B dari D daripada 3. KATA SENDI NAMA KETERANGAN: 1. A daripada C demi B untuk D bagi 7. A di C kepada B dengan D hingga 8. A untuk C kepada B pada D ke 5. Cikgu Mariah menasihati kami supaya mempunyai rasa belas kasihan _____ binatang. Pak Mahmud bekerja di ladang kelapa sawitnya dari pagi hingga _____ petang. kepada. pada. Anis membeli sehelai selendang _____ibunya sebagai hadiah hari jadi. 2. oleh. Contoh : akan. kepada. A terhadap C demi B hingga D oleh 19 . A di C pada B ke D kepada 4. ke. bak dan tentang LATIHAN 9 : KATA SENDI NAMA Pilih jawapan yang paling sesuai 1.9. hingga. bagi. Pegawai Pelajaran Kota Bharu menyampaikan hadiah _____para pelajar. Harga kain batik tulis lebih mahal _____harga kain batik cap. Banyak manfaat yang kita peroleh _____ceramah itu. di. dengan. untuk.

A hingga C sejak B seperti D antara 17. Lima orang pendaki yang hilang _____ tiga hari yang lalu telah dijumpai di dalam hutan tebal di kaki Gunung Tahan. A di C pada B Kepada D umpama 13. Pak Din menjaga potret-potret yang dilukis _____ anaknya itu dengan baik. A untuk C dengan B antara D daripada 12. Ibu menaburkan padi usang itu ke tanah _____ dimakan oleh ayam-ayam peliharaannya. Samila telah terpilih sebagai pemain boling terbaik _____ Majlis sukan sekolah-sekolah Malaysia . A demi C bagai B dalam D untuk 14.9. A untuk C daripada B sampai D kepada 15. Tengku Suria telah banyak mengorbankan masanya _____ membantu kanak-kanak yang menghidap penyakit AIDS di rumah kebajikan itu. A pada C antara B akan D kepada 16. Pinggan mangkuk Vantage yang dihiasi corak bunga –bungaan mendapat sambutan yang baik _____ peminat porselin. Puan Suzy sanggup menjelajah seluruh Negara untuk membuat kajian. A tentang C untuk B di D kepada 20 . Tini rindu _____ kedamaian kampung neneknya yang terletak di kaki Gunung Ledang. Perdana Menteri mengingatkan rakyat supaya mengamalkan sikap tolong_menolong antara satu sama lain _____ kehidupan seharian. A dalam C akan B untuk D terhadap 10. Oleh sebab rasa cinta _____ kebudayaan Melayu. A oleh C akan B pada D bagi 18. Taman Botani dan Taman Negara sering menjadi tumpuan pengunjung terutamanya _____ hujung minggu. A sejak C tentang B oleh D dalam 11.

__________ menunggu Hanim. dan lain-lain. abang masih mengulang kaji pelajaran. A Dalam C Antara B Terhadap D Tentang 10.19. ___________ Encik Rosli telah dinaikkan pangkat. A untuk C daripada B kepada D dengan 20. 1. beliau tidak sombong. saya sempat menggoreng keropok lekor. supaya. A Sambil C Sejak B Serta D Semenjak 21 . A Sungguhpun C Sekalipun B Mahupun D Jikalaupun 2. A Jikalaupun C Ataupun B Namunpun D Meskipun 5. A dan C atau B serta D lalu 4. atau. lalu. _____ Ayu dan Ani. Contohnya : dan. __________ hari telah larut malam. Puan Susan tidak tahu sama ada hendak memakai ceongsam ___________ baju kebaya untuk menghadiri konvokesyen anaknya. LATIHAN 10: KATA HUBUNG Isi tempat kosong dengan jawapan yang paling sesuai. A selepas C supaya B sementara D semenjak 3. tetapi. kerana. agar. sambil. Ayu lebih cekap menjaringkan gol walaupun Ani mempunyai lima tahun pengalaman dalam permainan hoki. Ibu mengucapkan terima kasih kepada Puan Norma _____ menjaga rumah sepanjang kami pergi bercuti di Pulau Phuket. Melati bermain – main dengan adiknya di hadapan sekolah ___________ menunggu kedatangan ibunya. KATA HUBUNG KETERANGAN: Kata hubung digunakan untuk menghubungkan sesuatu perkataan atau frasa supaya menjadi ayat yang lengkap.

A kecuali C sehingga B namun D yang 8. Ayah menyapu varnish pada kerusi rotan itu _________ kelihatan lebih cantik pada hari lebaran. Ibu menegur adik kerana dia masih belum tidur ____________ jam menunjukkan pukul 11. A supaya C selama B lantaran D manakala 13.6. Banyak orang cedera ___________ berpuluh – puluh keluarga hilang tempat tinggal dalam runtuhan tanah itu. A manakala C semenjak B sementara D biarpun 14. A apabila C sebelum C sambil D kerana 7. A kerana C supaya B agar D meskipun 16. Mei Hwa menonton televisyen ____________ menunggu kek yang dikukusnya masak. Encik Murad berhasrat untuk belayar ke Sabah ___________ banyak halangan yang terpaksa ditempuhi. A hingga C sambil B serta D malahan 15. A supaya C kalau B kerana D sungguhpun 10. Keadaan di pasar itu penuh sesak dengan orang ramai ____________ pasar raya itu mengadakan jualan murah. Kamal selalu ponteng kelas.00 malam. A Lantaran itu C Bagaimanapun B Meskipun D Lagipun 22 . A apabila C sementara B meskipun D malahan 12. A manakala C seandainya B meskipun D kecuali 11. Nenek sedang menganyam __________ kami pulang dari sekolah. Najwa suka menjahit ____________ kakaknya suka mengumpul Majalah Saji. ___________. bapanya dipanggil oleh pihak sekolah. Adik menangis _______________ memberitahu ibu bahawa kakak telah mencubitnya. Labuci pada tengkuk baju kurung ____________ dipakai oleh Cikgu Amita dijahit oleh Puan Fatimah. A dan C tetapi B lalu D kecuali 9.

Tan. A supaya C padahal B lalu D dan 20. manusia. dan bagaimana. berapa. haiwan. Oleh sebab hujan lebat. Jasnita masih menangis ____________ telah berkali – kali dipujuk oleh rakan-rakannya. kenapa. Ia boleh diikuti dengan partikel –kah mengikut kesesuaian ayat tanya. LATIHAN 11: KATA TANYA Pilih jawapan yang paling sesuai . A meskipun C selama B setelah D selagi 11. KATA TANYA KETERANGAN: Kata tanya digunakan untuk menanyakan nama benda. Contoh kata tanya ialah apa. Cuba terangkan kepada saya. Murid – murid Tahun Lima Setia bangun _____________ mengucapkan “Selamat Sejahtera” kepada Cikgu Normala. _________yang dibela oleh Pak Ali di dalam kandang itu? A Apakah C Siapakah B Adakah D Mengapakah 4. 1.17. ___________ perlawanan bola itu terpaksa dibatalkan. tempat.00 tengah hari. orang. A atau C serta B melainkan D maka 19. A walhal C lagipun B malahan D justeru 18. __________yang merasmikan bangunan sekolah itu? A Bilakah C Bagaimanakah B Siapakah D Manakah 23 . ___________ abang kamu hendak makan nasi goreng ini? A apakah C adakah D manakah D siapakah 3. di mana. Kamil masih belum bangun ___________ jam sudah pun menunjukkan pukul 12. dan bilangan. ____________ kamu menangis? A adakah C siapakah B mengapakah D bagaimanakah 2. mengapa. siapa. bila.

“_______ warna kereta abang kamu yang baru itu? ”Tanya Lan kepada Tina . A Apakah C Mengapakah B Adakah D Manakah 10. _________yang sudi menjelaskan kepada saya. “Dari ___________ kamu mendengar berita itu. Di ________ letaknya pejabat ayah Mei Leng? A manakah C berapakah B mana D apa 8. Najihah tergesa-tergesa untuk pulang ke rumahnya__________? A kenapa C apa B siapa D bagaimana 14. Yang berbaju kemeja kuning dan berseluar hitam itu ___________? A mana C bila B kenapa D siapa 13. _________ Kadir dikatakan sebagai kaki bangku oleh kawan-kawannya? A Siapakah C Mengapakah B Bagaimanakah D Berapakah 11. Norhana? A siapakah C bilakah B berapakah D manakah 12. _________ pertandingan melukis poster sempena hari ulang tahun kemerdekaan akan diadakan? A Bagaimanakah C Berapakah B Di manakah D Mengapakah 16. Ayah kamu pergi ke Tawau ____________? A berapa C bila B siapa D bilakah 7. ___________ nama guru kamu yang tinggal di Sungai Chua.5. A Apakah C Mengapakah B Adakah D Siapakah 9. Kajang? A Apakah C Manakah B Siapakah D Adakah 15. Budak itu menyorokkan buku cerita Ahmad di _________? A manakah C apa B mana D siapakah 6. “_________ yang menyebabkan Lim dan Rawi bergaduh? Tan atau Abu ?” Tanya Leman .bagaimana kejadian itu boleh berlaku ? A Siapakah C Mengapakah B Di manakah D Berapakah 24 .

A Apakah C Adakah B Berapakah D Bilakah 12. mencemuh atau marah bercampur jijik. Aduhai – menyatakan perasaan sedih atau rintihan.17. kamu akan ke Kuantan__________?” tanya Azrul kepada Mat. Am boi – menyatakan rasa kagum atau hairan Cis/cih . marah. “________warna motosikal abang kamu yang baru itu?” tanya Fuad. hairan. hairan. sedih atau kecewa Wah – menyatakan perasaan kagum Wahai – perasaan sedih atau untuk menarik perhatian LATIHAN 12 : KATA SERU 25 . Aduh – menyatakan perasaan sakit.untuk menyatakan perasaan marah . geram. “_________ kamu lulus dalam ujian itu. Contoh: Ah – menyatakan penolakan atau rasa tidak setuju. Hakimi?” tanya ayah. A Apakah C Mengapakah B Berapakah D Adakah 20. takut dan sebagainya. Kata seru digunakan untuk membentuk ayat seruan.KATA SERU KETERANGAN: Kata yang digunakan untukmenyatakan perasaan seseorang sama ada gembira. “Mat. Eh – perasaan hairan atau terkejut Hai – menyapa atau menarik perhatian Nah – untuk mempelawa seseorang menerima sesuatu Oh – menyatakan perasaan terkejut. _________ Rosni digelar sebagai murai oleh kawan-kawannya? A Adakah C Mengapakah B Siapakah D Manakah 18. A apa C siapa B bila D berapa Soalan 19 berdasarkan Gambar 1 Gambar 1 19. sakit .

kamu pun turut berada di sini! A Ah C Eh B Oh D Nah _________. __________. pedihnya luka aku ini! 26 . 5. malang sungguh nasib orang tuan itu! A Wahai C Aduh B Oh D Aduhai _________. Gambar 1 3. 1. _________. belajarlah dengan bersungguh-sungguh! A Aduhai C Wahai B Aduhai D Hai Soalan 7 berdasarkan gambar 2 4. ambil wang ini dan pergi beli buku tulis yang baru! A Ah C Oh B Eh D Nah ________. 6. kamu telah terpilih sebagai ketua pengawas! A Amboi C Aduhai B Syabas D Nah Soalan 3 berdasarkan gambar 1 2. para pelajar. _________. kereta sport itu sangat laju! A Oh C Cis B Ah D Wah _________.Isi tempat kosong dengan perkataan yang paling sesuai. Gambar 2 7.

para pelajar. hebat sungguh pahlawan itu menunggang kuda liar yang baru ditangkapnya. lama betul kita tidak bersua! A Hai C Amboi B Wah D Eh __________ aku tidak setuju langsung dengan pendapat engkau itu! A Cis C Eh B Nah D Ah ________. C Cis D Ah _________.A Aduh B Aduhai 8. . tingkatkan usaha agar kalian beroleh keputusan yang cemerlang! A Syabas C Hai B Wahai D Aduhai _________. ________. bagaimana pula awak dapat masuk sedangkan pintu bilik itu berkunci. A Hai C Wah B Amboi D Eh ________. kamulah rupa-rupanya yang memfitnah saya selama ini! A Ah C Aduh B Nah D Oh _________. 10. 11. cantik sungguh pakaian pengantin itu! A Ah C Hai B Aduhai D Amboi _________. 16. Soalan 12 berdasarkan gambar 3 Gambar 3 12. kamu telah berjaya mengharumkan nama baik sekolah ini! A Wah C Eh B Hai D Syabas 9. keluarga itu senantiasa ditimpa nasib malang! A Ah C Aduhai B Aduh D Eh _________. 14. 15. 27 13.

A telah C masih B mesti D akan 28 . A Nah C Aduhai B Aduh D Wah _________. 1. pernah. bagaimana dengan keadaan kamu dan keluarga! A Hoi C Wahai B Hai D Eh _________. cantiknya rumah baharu Encik Ramli yang terletak di kawasan lapang itu. KETERANGAN: Kata yang digunakan untuk menerangkan kata kerja dan hadir sebelum kata kerja Contoh : sudah. kedekut benar orang kaya itu! A Cis C Nah B Oh D Amboi 13. sedang. belum . C Syabas D Wah _________. aku tidak bersetuju dengan cadangannya sebentar tadi! A Eh C Ah B Oh D Aduh Soalan 18 berdasarkan gambar 4 Gambar 4 18. Kerja-kerja membangunkan kawasan taman sains itu__________siap sebulan yang lalu. _________. masih. akan LATIHAN 13: KATA BANTU Isi tempat kosong dengan perkataan yang paling sesuai. telah. 20.A Eh B Oh 17. KATA BANTU 19.

A akan C sudah B hendak D belum 4. Semua bangku di taman itu__________digantikan dengan yang baharu tidak lama lagi. 29 . A telah C masih B sudah D akan 12. A masih C mesti B sudah D sedang 3. Sekiranya kita______berjaya. A telah C sedang B akan D belum 11. Buah mangga ini _________dibasuh sebelum dimakan. “Jangan sekali-kali minum air yang________dimasak. Walaupun sudah pulih tetapi dia_______belum boleh berjalan dengan baik. A telah C masih B belum D akan 10.” pesan Cikgu Azizah. Semua pendatang tanpa izin__________dihantar ke negara asal mereka pada bulan depan. A hendak C akan B masih D mesti 6. Kita______berhati-hati semasa melintas jalan raya. Datuk_______belum sedar ketika kami menziarahinya di hospital. Kita__________lah bijak memilih kawan sekiranya kita ingin berjaya. Nur Fasihah__________ mengulang kaji pelajaran di dalam biliknya. A telah C sedang B akan D sudah 8. A sudah C mesti B mahu D dapat 13. kita mestilah meningkatkan usaha dengan banyak mengulang kaji pelajaran.2. A sudah C akan B sedang D masih 5. A telah C sudah B pernah D belum 14. A masih C hendak B akan D mesti 7. A sedang C mesti B telah D hendak 9. Kamu________berhati-hati ketika melalui jalan yang licin itu. Puan Maznah________menuntut di Universiti Sains Malaysia dalam bidang perubatan. Ayah _______ke KualaLumpur pada bulan hadapan.

A akan C dapat B mahu D masih 16. saya _____akan menjual rumah pusaka ini kepada kamu. Kakak saya________dinaikkan pangkat pada tahun hadapan. Contoh: Bukan – untuk menafikan frasa nama dan frasa sendi nama Tidak – untuk menafikan frasa kerja dan frasa adjektif. Saya________cuba memujuk adik yang sedang menangis itu. Walau apa pun yang berlaku . A masih C sedang B pernah D akan 14. LATIHAN 14 : KATA NAFI Pilih jawapan yang betul. Bas itu dijangka_________tiba dari Pulau Pinang pada pukul 2. Sejak kematian bapanya budak itu _____bersekolah lagi kerana menolong ibunya mengerjakan sawah mereka.00 petang. 30 . A akan C belum B masih D telah 17. A sedang C belum B mesti D akan 18.Persatuan Bahasa Melayu sekolah saya_________melawat ke Pulau Langkawi pada cuti persekolahan nanti.A mesti B boleh C masih D belum 15. A tidak C bukan B sudah D pun 2.Ayah_________membaca surat khabar semasa berkelah di Pantai Cahaya Bulan. KATA NAFI KETERANGAN: Ialah kata yang digunakan untuk menafikan atau menidakkan sesuatu. Anishah__________mengikuti ayahnya pergi ke Pantai Cahaya Bulan. A belum C hendak B sedang D harus 20. 1. A harus C masih B pernah D akan 19.

A Ini tidak kali pertama Zaiton melarikan diri dari rumah. A Anjing itu bukan lapar. C “Kami bukan turun ke laut hari ini”. Pilih ayat –ayat yang betul penggunaan kata nafinya. A Emily tidak pandai bergaya. A Adiknya tidak pandai menari caca. 8. kami.A tidak B adalah C bukan D pun 3. III dan IV 10 I II III IV Farid berasa tidak seronok menyertai rombongan ke Melaka itu. 6. III dan IV 31 . Elly tidak dapat menahan rasa sedihnya apabila melihat jirannya meratapi kematian anak bongsunya itu. 7. III dan IV B I . I Ah Lim sedikit pun tidak berasa cemburu apabila melihat isterinya keluar menonton dengan lelaki lain.II dan III D I. A III sahaja C I.ayahnya hanyalah pemandu teksi. Bukan terdapat sebarang tanda bahawa musim kemarau yang panjang itu akan berakhir. C Air sungai itu bukan dalam. 9. A Ayahnya bukan kedekut. B Buah rambutan itu bukan manis. D Saidin tidak abang ipar Iqbal. II Tajul tidak bersetuju dengan cadangan ketua kampong untuk merobohkan surau lama di kampung itu. B Warung yang terletak bukan jauh dari jalan raya itu. C “Bukan begitu caranya untuk menyukat kedalaman sungai. D Hari ini abang bukan pergi 5. B Kepala Fairus bukan botak. II. B Pisau itu bukan tajam C Perigi itu _____ dalam. B Raju bukan suka berkawan dengan dengan Siva.”kata Zuli kepada Mahat. A bukan C tidak B ialah D pun Soalan 4 – soalan 8. II. IV Datuk tidak mahu tinggal bersama-sama dengan anak-anaknya di kota A I dan IV C II. Halim langsung _____ mempercayai khabar angin yang didengarnya daripada penduduk kampung semalam. II dan IV B I dan IV D I. D Rumah itu bukan sesuai untuk didiami. Pilih jawapan yang betul penggunaan kata nafinya. D Gurunya tidak berasal dari Johor C Maimunah bukan keberatan untuk membantu D Baju yang dipakainya itu bukan baju adiknya. III Ali bukan anak orang berada . warung Pak Ali. Harun bukan meminati penyanyi kumpulan rock yang beperangai tidak senonoh itu. 4.

Penyakitnya akan bertambah buruk jika _____dirawat dengan A akan C pun B tidak B bukan 18. IV Cikgu Tan bukan benci kepada pelajar yang nakal itu tetapi beliau kerana pelajar itu tidak mahu mendengar nasihatnya.11. III dan IV B I. A tidak C pun B bukan D ialah 19. A bukan C tidak B pun D adalah 16. III dan IV B III dan IV D I. III dan IV 12. “Tidak baik kamu membantah cakap orang tua”. Kedai itu _____ kedai yang menjual barangan antik. . 17. Kereta api yang membawa barang-barang itu _____dari utara. I Puan Haslinda bukan sombong. I Sepupunya tidak gemar makan sambal belacan. Jam tangan ini _____jam buatan Malaysia. II. III dan IV 13. A I dan II C II. III Dia bukan sampai hati untuk menghampakan harapan kedua-dua orang tuanya. A I. A tidak C bukan C adalah D pun 15. III Tulisan pelajar itu sukar untuk dibaca kerana tidak jelas. II Kucing itu bukan ada selera untuk makan kerana sakit. A adalah C pun B bukan D ialah 32 segera. anak Pak Abu bukan menghidapi penyakit sawan tetapi menghidapi penyakit gangguan mental. II dan IV B III dan IV D I. III Pelajar itu tidak dapat menjawab soalan kuiz sains kerana dia tidak membuat sebarang persediaan. II dan IV D II. IV Gadis itu bukan malas tetapi lembap bekerja. III dan IV 14. Isi buah mangga muda itu _____ manis tetapi masam. Budak itu _____ lulus juga dakam ujian bulanannya pada A bukan C pun B tidak D iadalah kali ini. IV Oleh sebab tidak ada persefahaman. II Kata Puan Devi kepada Rajan. II dan III C I. A I dan II C I.pasangan suami isteri itu mengambil keputusan untuk berpisah sahaja. I Menurut Doktor Fatah. II Jumat tidak sependapat dengan abang longnya tentang cara pembahagian hart pusaka peninggalan ibunya.

A bukan C tidak B akan D pun 15. Kita mesti mengamalkan budaya timur. pun. itu____________ jika dia hendak. A lah C pun B tah D kah 3. Para penunggang motosikal dinasihatkan agar _____ berlum lumba di jalan raya.” kata pegawai sukan. KATA PENEGAS KETERANGAN: Maksud : Kata Penegasan/partikal berfungsi sebagai penegas atau menguatkan maksud sesuatu pernyataan dalam ayat. apa___________ lagi jika kita berada di perantauan.. A jua C pun B tah D kah 7.20. lah. A kah C pun B lah D tah 5. A tah C kah B pun D lah 6. A kah C pun B tah D lah 4. Pelajar itu boleh menyertai perkhemahan ini. “Pernah____________ awak kerugian sepanjang menjalankan perniagaan pinggan-mangkuk ini?” tanya Puan Letchumi kepada Suhana. Contoh : kah. tah LATIHAN 15: KATA PENEGAS Isi tempat kosong dengan jawapan yang paling sesuai.” kata Fendi di dalam hatinya. A lagi C tah B jua D lah 33 . 1. Abang___________ yang bekerja keras untuk menyara keluarga kami. Apa ______________ yang berlaku sehingga dia menjerit sekuat hati? A tah C lah B kah D pun 2. “Siapa___________ yang sudi menghantarku ke stesen bas. “Baling_____________ bola bowling itu kuat sedikit supaya semua jatuh.

” keluh lelaki tua itu. Siapa_______ agaknya yang berjaya mendapat 5A dalam UPSR pada tahun ini? A kah C pun B tah D tah 10. A memang C pun B tah D jua 18. Budak itu__________ yang handal bermain badminton? A lah C pun B kah D jua 9. mereka tetap tidak menerimanya. Apa________ rancangan kamu. “Apa__________ dayaku yang miskin ini. A tah C lah B jua D juga 14. A Juga C Memang B pun D Jika 11. Selain menyulam. Siapa___________ yang ingin bersenam pagi – pagi ini. Siapa_________ yang melukis buku ini? A pun C nah B kah D lah 12.8. Ini________ hadiah istimewa untuk ibu. A juga C hanya B lagi D sahaja 17. _____________ kami tidak nafikan. Mana___________ gerangan pendekar kecil itu? A kah C pun B tah D lah 34 . A pun C lah B jua D kah 16. kamu sangat hebat dalam sukan bola sepak. A juga C sahaja B lagi D memang 19. Azura _______________ pandai menggubah bunga. A lah C wah B kah D tah 13. Kemalangan itu berlaku dekat dengan rumah kamu___________? A kah C jua B lah D pun 15. Di dalam poketnya ___________ ada segugus kunci rumah.

Contoh: Ialah – digunakan dihadapan frasa nama Adalah – digunakan di hadapan frasa adjektif dan frasa sendi nama. LATIHAN 16 : KATA PEMERI Pilih jawapan yang paling sesuai 1 Pemuda yang berbaju biru itu _________ bakal suami kakak saya. A adapun C ialah B benar D adalah 2. A ialah C jika B adalah D nian 5. Hadiah hari jadi yang diterima itu _________ daripada kawannya yang baru seminggu dikenalinya. A juga C adalah B adapun D ialah 6. Novel yang bertajuk “Bunga-bunga Berguguran “ itu __________ novel terbaru penulis wanita itu. Semua fitnah yang dilemparkan kepada Sakinah _________ tidak benar. Apa___________ punca pergaduhan antara Ah Keong dengan Raju? A juga C memang B tah D kah 16. A ialah C juga B adalah D sekali 35 . Kain songket yang dibeli dari negeri Terengganu itu ______ untuk ibunya. KATA PEMERI KETERANGAN: merupakan unsur yang menjdai pemeri hal atau penghubung antara subjek dengan frasa-frasa utama dan predikat. A adalah C nian B ialah D sebenar 4. Faisal _________ kerani bank di Bank Simpanan Nasional yang terletak di bandar Ipoh . A hanya C adalah B ialah D juga 3.20.

A ialah C biar B adalah D nian 10. A ialah C adalah B adapun D apapun 17. A ialah C apapun B adalah D biar 14. Gunung Tahan _______ gunung yang tertinggi di Semenanjung Malaysia. A ialah C nian B adalah D juga 8. A adapun C ialah B adalah D iaitu 36 . A adalah C adapun B ialah D nian 18. Maklumat saksi pembunuhan itu ________ tidak benar setelah disiasat oleh pihak polis. Zamzuri itu _____ guru baru yang akan mengajar di Tahun Enam Maju . Buah epal itu ________ untuk adik yang terlantar sakit di hospital .” kata Amir kepada Samir .7. A ialah C apatah B adalah D apapun 13. A adalah C nian B ialah D sisi 11. Tujuan utama kutipan derma _____ untuk membina balai raya yang baru. Kereta Proton Wira itu _________ kepunyaan bapa Ahmad. A adalah C jika B ialah D nian 12. Adiknya ________ comel dan mempunyai lesung pipit . A tetapi C adalah B biar D ialah 9. “Bungkusan itu _______ untuk kakak kamu. Tuan punya kedai emas itu ………bapa saudara Muhyuddin . Rumah banglo yang besar dan mewah itu _________ rumah bapa saudaranya. A adalah C nian B ialah D adapun 16. Perempuan yang sedang melintas jalan itu ________ ibu saudara saya. Hadiah yang cantik itu __________ untuk ibu kesayangannya. A nian C adalah B adapun D ialah 15.

Karangan saya telah terpilih memenangi kategori tulisan yang __________ cantik antara pesertapeserta yang bertanding. A sungguh C paling B sekali D begitu 3. A ialah C adalah B adapun D nian 20. betul Penguat bebas – sungguh. Terbahagi kepada tiga jenis iaitu kata penguat hadapan kata penguat belakang dan kata penguat bebas 3. terlalu. Negeri Pahang _______ negeri yang terbesar di Semenanjung Malaysia. Tabung bantuan rakyat Palestin ________ untuk membantu penderitaan dan kesedihan yang dialami oleh rakyat Palestin. Ialah kata yang digunakan u ntuk menguatkan maksud sesuatu kata adjektif. A adapun C ialah B adalah D juga 17.paling. amat LATIHAN 17 : KATA PENGUAT Isi tempat kosong dengan perkataan yang paling sesuai. Rohana _________ pandai jika dibandingkan dengan adik-beradik. Ibu saya __________ sayang akan barang-barang antiknya. A begitu C sekali B agak D betul 37 . Contoh : penguat hadapan – agak. Kata penguat boleh diletakkan di hadapan atau di hadapan kata adjektif dalam ayat 2. KATA PENGUAT KETERANGAN: 1. A sangat C nian B benar D sekali 2. Soalan 1 berdasarkan gambar 1 gambar 1 1.19. begitu Penguat Belakang – sekali.

A nian C benar B agak D paling 9. Kakak saya sedih __________ apabila nenek meninggal kerana dia tinggal dengan nenek sejak kecil lagi. Tempat ini __________ indahnya sehingga menenangkan fikiran. Kediamannya terletak _________ jauh dari pecan itu. A paling C sungguh B nian D agak 12. A amat C paling B agak D nian 10. Cendol pulut Pak Hassan __________ sehingga terkenal di pekan ini. A amat C nian B benar D sekali 8. ________ tidak disangka bahawa Farid pandai memasak makanan tradisional Melayu. A demikian C sekali B agak D nian Soalan 5 berdasarkan gambar 2 Gambar 2 5. A Amat C Paling B Terlalu D Sungguh 11. Jurulatih itu _________ tegas terhadap pemain jika berkaitan dengan disiplin. Kerap _________ dia ke perpustakaan sejak belakangan ini kerana ingin mengulang kaji pelajaran.4. A benar C lebih B makin D cukup 7. A nian enak C paling enak sekali B sekali enak D sungguh enak sekali 6. A sekali C agak B lebih D terlalu 38 . Besar _________ kubah masjid yang terletak di bandar itu. Para doktor tetap meneruskan tugas menyelamat mangsa serangan askar Israel walaupun mereka _________ letih.

A sekali C terlalu B cukup D nian 19. sebahagian 39 . A nian C paling B terlalu D agak 17. KATA BILANGAN KETERANGAN: Maksud : kata bilangan merupakan kata yang digunakan untuk membilang sesuatu Contoh : beberapa. A cukup C makin B amat D kurang 18. Hujah-hujah yang dikemukakan oleh pihak pencadang dalam perbahasan itu ___________ meyakinkan. A terlalu C paling B benar D agak 18. A paling C terlalu B sekali D nian 15. Jangan _________ mengharap kita akan menang kerana peserta-peserta sekolah lain tidak kurang hebatnya. A sekali C agak B paling D kurang 20.13. separuh. Junaidilah yang ________ banyak mengemukakan idea dalam perbincangan tentang aktiviti tahunan persatuan Bahasa Melayu. Jangan buka tingkap itu _________ lebar kerana angin dari luar sejuk. A paling C makin B agak D amat 14. Tikar mengkuang yang dianyam oleh kakak _________ kemas dan perlu dibaiki lagi. A terlalu C paling B sangat D cukup 16. Lambat _________ dia pulang semenjak bertukar tempat kerja. Indah _________ pemandangan matahari terbenam pada waktu senja di tepi pantai itu. Rafi _________ keberatan hendak ke rumah kawannya untuk meminjam buku kerana hari sudah lewat.

A Seorang C Seratus B Beberapa D Sebilangan 2. __________ kemudahah awam telah disediakan oleh pihak kerajaan. A beberapa C seluruh B kedua D pelbagai 40 . A ketiga-tiga C pertama B akhir D satu 8. Setelah diberikan _________ biji buah manggis. Dalam pertandingan itu. Sikap ________ daripada masyarakat kita yang tidak bertanggungjawab telah menyebabkan berlakunya pencemaran alam di negara ini. namun sesetengah orang tidak pandai untuk menghargainya. Apabila Cikgu Karim masuk ke dalam kelas.LATIHAN 18 : KATA BILANGAN Isi tempat kosong dengan perkataan yang paling sesuai. A Tiga suku C Semua B Sedikit D Seluruh 7. Hisham hanya mampu menduduki tempat yang ke _________. _________ orang warga asing yang tinggal di rumah itu telah ditahan kerana memasuki negara ini tanpa dokumen yang sah. A Semua C pelbagai B Kesemua D Banyak 3. _________ pelancong yang datang ke negara ini mestilah mempunyai dokumen perjalanan yang sah. A setiap C tiap-tiap B sebahagian D masing-masing 6. _________ daripada kawasan tanah di kawasan pedalaman telah dimajukan oleh kerajaan. A kedua C pertama B akhir D tiga 5. A setengah C seluruh B sebahagian D sekalian 4. A Berbagai-bagai C Sebahagian B Sekalian D Setiap 9. budak itu pun beredar dari situ. Regu badminton negara telah berjaya mendapat tempat yang ________ dalam pertandingan badminton peringkat dunia. _________ yang hadir diminta berdiri apabila Perdana Menteri memasuki dewan itu. 1. murid-murid pun mengeluarkan buku Bahasa Melayu _________. A Sebahagian C Semua B Segala D Setengah 10.

________ ikan emas itu mendapat makanan yang mencukupi. A tiap-tiap C beberapa B setengah D sekalian 19. ________ pelajar dikehendaki memakai pakaian yang kemas dan bersih. A tiga C tiga puluh B tiga belas D tiga ratus 12. A para C kelima-lima B separuh D dua pertiga 15. A Setiap C Dua pertiga B Seluruh D Sesetengah 18. Setiap pagi jalan raya sesak kerana orang ramai menuju ke tempat kerja ________ A sendiri C beribu-ribu B tiap-tiap D masing-masing 17. A Semua C Sekalian B Seluruh D Sebahagian 14. Bulan April mempunyai ________ hari. ” A segala C seluruh B setiap D sekalian 20. ________ buah rumah tenggelam dalam banjir itu. ”Murid-murid ________ minggu hadapan akan diadakan Penilaian Kemajuan Sekolah Rendah. A semua C sebilangan B sekalian D sepuluh ribu 13. Kata Guru Besar. A Setiap C Sekalian B Seluruh D Segala 16. A Beribu-ribu C Berkotak-kotak B Berpuluh-puluh D Berjuta-juta 41 . Gadis bertudung itu akan menunggu teksi di situ ________ pagi. _________daripada kek itu akan dibahagikan kepada kawan-kawan Alia. Hampir ________ pengunjung menghadiri pameran automobil yang berlangsung sejak seminggu lalu. Chong memberikan makanan kepada ________ anak ikan emas itu.11.

larangan. “________berikan wang ini kepada kakak awak. jangan. A Sila C Tolong B Harap D Jemput 42 . Bantulah mereka mencuci pinggan itu. usah LATIHAN 19 : KATA PERINTAH Isi tempat kosong dengan perkataan yang paling sesuai. 1. A Tolong C Usah B Minta D Sila 7. A Jangan C Harap B Jemput D Sila 6. A Sila C Minta B Usah D Tolong 5. “__________semua calon UPSR membaca soalan dengan teliti.” kata Sayuti. “_______________makan kuih itu.” kata kakak. silaan. minta . tolong . permintaan dan sebagainya. saya pasti adik awak akan selamat. “______________lengkapkan borang ini dengan butir-butir peribadi. __________kita akan dapat berjumpa lagi pada masa akan datang.” kata Ayuni.” kata kerani itu. kawan-kawan. jemput. A Harap C Usah B Minta D Sila 4.____________lah menangis lagi. Ani. A Jangan C Harap B Tolong D Sila 3. A Jemput C Usah B Jangan D Minta 8. Kata yang digunakan untuk memberikan sesuatu perintah.” kata Ketua Pengawas itu.” kata Ayu. “____________basuh sayur-sayuran di atas sinki itu.19. Contoh: harap. KATA PERINTAH KETERANGAN: 1. A Tolong C Minta B Harap D Usah 2. 2. “_________berpeluk tubuh sahaja. sila.

“__________sampaikan hadiah ini kepada kakak kamu. “Salmi. A Tolong C Jangan B Sila D Minta 10.” pinta ibu. “_________lah duduk. ___________biarkan makanan terdedah.” kata emak kepada budak itu. _____________merokok ketika berada di dalam kawasan sekolah. A jemput C tolong B mari D usah 14. A Jangan C Sila B Tolong D Harap 18.” kata Mastura. A Tolong C Harap B Sila D Jangan 11.__________ambilkan ibu serai. “_________lah kamu kenangkan lagi peristiwa itu. _____________lah rasa kuih yang saya hidangkan ini A Jangan C Tolong B Sila D Harap 20. A jemput C usah B sila D tolong 17. Dollah.” kata Mamat. A Tolong C Usah B Jangan D Sila 12. A usah C jangan B tolong D harap 13. A Sila C Tolong B Jangan D Usah 19. A Sila C Usah B Jangan D Tolong 16. __________lah ke rumah saya.” kata Maznah kepada Nora. A Tolong C Jangan B Harap D Minta 15. datuk. “___________sepak tong sampah itu. nanti akan dihinggapi lalat.9. Kalau datang ke Kuala Perlis.” jerit ibu. “Ali. Nanti saya ambilkan air. A tolong C usah B minta D harap 43 . _______beratur semasa hendak membeli di kedai koperasi sekolah. __________dibuat perkara yang tidak berfaedah itu. Saya______kamu dapat datang ke majlis perkahwinan pada hari Ahad nanti.

Apakah yang dilakukan oleh ayah? A Ibu meminta ayah membaiki mesin jahitnya yang rosak. D Budak perempuan itu mencari wangnya di merata tempat.20. B Mereka hendak melihat keadaan mangsa kemalangan itu. kita akn memperoleh banyak ilmu pengetahuan serta dapat menjejakkan kaki ke menara gading. Apakah yang akan kita peroleh jika kita belajar bersunguh – sungguh? A Jika kita belajar bersungguh – sungguh. 44 . C Ramai yang terlibat dengan kemalangan itu. C Congkak ialah permainan tradisional masyarakat Melayu. C Ayah sedang membaiki mesin jahit ibu yang rosak. 4. 2. D Kanak – kanak itu sedang bermain congkak di halaman rumah. Tiada seorang pun yang menyertai pertandingan itu. C Budak perempuan itu menangis kerana wangnya tercicir. 1. Apakah yang sedang dilakukan oleh kanak – kanak itu? A Kanak – kanak itu sedang mengira bilangan buah congkak. B Wang seringgit itu diberikan oleh ibunya. Mengapakah orang ramai berkerumun di tepi jalan itu? A Mereka memang suka berkerumun di situ. Di manakah pertandingan syarahan itu diadakan? A B C D Di dewan terbuka Sekolah Kebangsaan Taman Cempaka. Apakah yang menyebabkan budak perempuan itu menangis? A Budak itu kehilangan wang sebanyak seringgit. 6. D Ayah membaiki mesin jahit ibu yang rosak sejak pagi tadi. B Jika kita belajar bersungguh – sungguh. B Ayahlah yang membaiki mesin ibu yang rosak. C Belajar bersungguh – sungguh adalah satu usaha untuk berjaya. 3. B Kanak – kanak itu bermain congkak pada waktu petang. MEMILIH JAWAPAN LATIHAN 20 : MEMILIH JAWAPAN Pilih jawapan yang sesuai bagi ayat tanya di bawah. kita tidak akan ke mana – mana. 5. Peserta itu dari Sekolah Kebangsaan Taman Cempaka. Murid – murid Sekolah Kebangsaan Taman Cempaka yang akan menyertai pertandingan itu.

12. B Lelaki tua itu mengamuk kerana marahkan orang yang merosakkan tanaman di kebunnya. Mengapakah lelaki tua itu mengamuk? A Lelaki tua itu mengamuk kerana kematian isterinya. C Lelaki tua itu mengamuk kerana gembira dinaikkan pangkat. saya belum menyerahkan buku kerja ini kepda cikgu. D Dia dalam perjalanan menuju ke Kuala Terengganu. B Encik Kamarul yang akan mewakili Persatuan Bulan Sabit Merah mesyuarat itu nanti. Adakah Pesta Bola Merdeka itu sudah tamat? A Pesta Bola Merdeka itu sudah tamat. Pesta Bola Merdeka itu sudah tamat. C Encik Kamarul akan mempengerusikan mesyuarat Persatuan Bulan Sabit Merah itu nanti. 9. D Kereta itu terjunam ke dalam gaung kerana telah dipandu dengan laju. B Sebuah kereta telah terjunam ke dalam gaung itu semalam. D Mesyuarat Persatuan Bulan Sabit Merah telah dibatalkan. B Ya. C Tidak. Mengapakah awak tidak menyerahkan buku kerja Matematik itu kepada cikgu awak? A Saya takut cikgu saya akan marah apabila mendapat tahu bahawa saya tidak membuat latihan yang diberi. B Rombongan itu pergi ke Pulau Ketam pada waktu petang. C Pesta Bola Merdeka itu akan diadakan di Stadium Negara. Bagaimanakah rombongan itu ke Pulau Ketam? A Rombongan itu ke Pulau Ketam dengan menaiki bot. dia hendak ke Terengganu. D Rombongan itu pergi ke Pulau Ketam untuk melancong. 13. C Buku kerja Matematik itu ada pada cikgu saya. 10. C Dia ke Kuala Terengganu dengan menaiki bas. D Saya akan menyerahkan buku kerja Matematik ini kepada cikgu saya pada esok pagi. B Tidak. C Rombongan itu pergi ke Pulau Ketam. 11. Siapakah yang akan mewakili Persatuan Bulan Sabit Merah dalam mesyuarat itu nanti? A Mesyuarat Persatuan Bulan Sabit Merah akan diadakan pada hari Sabtu. Saya telah menyaksikan Pesta Bola Merdeka itu. 8. B Faizul baru pulang dari Terengganu. Ke manakah Faizul hendak pergi? A Ya. 45 .7. Bagaimanakah kereta itu boleh terjunam ke dalam gaung? A Kereta yang terjunam ke dalam gaung itu telah dihantar ke bengkel. D Ya. pemandu kereta itu hanya mengalami kecederaan ringan.

15. saya berada di dalam tandas pada masa itu. B Boleh. 18. D Mana boleh. saya tidak berada di dapur ketika kejadian itu berlaku. 20. C Ya. D Ibu merestui semua program yang saya sertai. Bolehkah kami menyiapkan tugasan ini pada hari ini juga? A Pasti boleh kerana saya seorang yang jujur. B Ya. B Ya. B Mana boleh. beliau sedang menjolok buah kelapa muda itu. B Saya berjaya meyakinkan ibu tentang tahap keselamatan di sini. D Tangannya sakit digigt beruk. 17. D Tidak. nanti saya ajak Zailan temankan saya. Mengapakah awak dibenarkan menyertai perkhemahan ini? A Saya yakin dengan keselamatan di sini. saya sebenarnya berada di dapur ketika itu. Adakah kamu berada di dapur ketika kejadian itu terjadi? A Ya. dialah yang dikehendaki polis selama ini. polis itu menangkapnya di rumah kosong itu. beliau sedang mengikat buah kelapa muda itu. saya tidak ada masa sekarang. C Adik baru sahaja bangun tidur. D Adik berada dengan ibu di dapur. nanti saya jelaskan kepada awak. Bilakah kamu akan datang ke rumah saya? A Boleh juga. D Boleh. Betulkah Azizi yang ditangkap polis itu? A Ya. selepas kelas tambahan selesai. nanti saya minta izin daripada kedua – dua orang tua saya. B Tidak. C Saya tidak mahu menjawab soalan itu. 16. C Tidak. Mengapakah adik kamu menangis? A Adik saya menangis sejak tadi lagi. Apakah yang dilakukan oleh Pak Ahmad? A Beliau sedang membelah buah kelapa muda. C Ibu mengizinkan saya menyertai perkhemahan ini. ibu bapanya telah ke balai untuk menjaminnya. saya yakin boleh menyiapakannya. B Kaki adik digigit semut api. C Esok. 19.14. C Boleh. saya tidak hendak ke sana. 46 .

3. A B C D Hashim menaikkan bendera sekolah. A B C D Beberapa orang wanita sedang mencabut rumput di sawah padi. Orang wanita sedang sibuk mencabut rumput di sawah padi.beserta dengan kata sendi nama oleh LATIHAN 21 : AYAT AKTIF AYAT PASIF Soalan 1 hingga soalan 10 Pilih ayat yang sama maksud dengan ayat yang bergaris. Kamera itu dihadiahkan oleh abang saya. 47 . Ibu dimarahi oleh Rosli kerana selalu menconteng tempat itu dengan sesuka hatinya.21. Abang menghadiahkan kamera saya. Saya menghadiahkan kamera kepada abang. AYAT AKTIF DAN AYAT PASIF KETERANGAN: Ayat aktif: mengutamakan si pelaku sebagai subjek dan mengandungi kata kerja yang berawalan meAyat pasif : menekan objek dan pembuatnya serta mengandungi kata kerja tanpa awalan atau kata kerja berawalan di. Rosli dimarahi kerana ibu selalu menconteng tempat itu dengan sesuka hatinya. Rumput di sawah padi sedang dicabut oleh beberapa orang wanita yang sibuk. Hashim dinaikkan bendera sekolah. A B C D 5. A Mereka sibuk mengemaskan barang-barang Encik Rashid kerana akan berpindah ke rumah baru. Ibu memarahi Rosli kerana selalu menconteng tempat itu dengan sesuka hatinya. Bendera sekolah dinaikkan Hashim. Hashim menaiki bendera sekolah. Bendera sekolah dinaikkan oleh Hashim. 2. Beberapa orang wanita sedang sibuk mencabut padi sawah. A B C D 4. Abang saya itulah yang menghadiahkan kamera. Keluarga Encik Rashid sibuk mengemaskan barang-barang kerana mereka akan berpindah ke rumah baru. B Barang-barang sibuk dikemaskan oleh keluarga Encik Rashid kerana mereka akan berpindah ke rumah baru. Rumput di sawah padi sedang dicabut oleh beberapa orang wanita. D Barang-barang Encik Rashid sibuk mereka kemaskan kerana mereka akan berpindah ke rumah baru. Rosli memarahi ibu kerana selalu menconteng tempat itu dengan sesuka hatinya. Rosli dimarahi oleh ibu kerana selalu menconteng tempat itu dengan sesuka hatinya. Abang saya menghadiahkan kamera itu. C Keluarga Encik Rashid sibuk mengemaskan barang-barang mereka kerana akan berpindah ke rumah baru. 1.

Pisau itu tajam kerana baru sahaja diasah oleh ayah. A B C D Baju kurung itu dijahit oleh Puan Julia. Salman berlari tidak tentu hala. Apabila dikejar anjing liar. C Kereta Encik Fuad yang telah dibaiki oleh mekanik dimaklumkan rosak semula.6. 12. B Kasmah ditegur oleh pengawas itu kerana membuang sampah di kawasan padang sekolah. B Pereka batik yang termasyhur telah mengeluarkan batik yang cantik itu. C Kasmah ditegur oleh pengawas itu supaya membuang sampah di kawasan padang sekolah. A Kasmah menegur pengawas itu kerana membuang sampah di kawasan padang sekolah. Pengawas itu menegur Kasmah kerana membuang sampah di kawasan padang sekolah. Apabila Salman berlari tidak tentu hala. 9. 48 . D Batik yang termasyhur itu dikeluarkan oleh seorang pereka yang terkenal. B Buku cerita itu dipulangkan kepada saya minggu lepas. dia pun berlari tidak tentu hala. C Corak batik yang terkenal itu telah dihasilkan oleh pereka yang cantik itu. anjing liar mengejarnya. Salman lari lintang-pukang apabila dikejar oleh anjing liar. A B C D 7. 11. A Encik Fuad memaklumkan kepada mekanik tentang kerosakan enjin keretanya walaupun telah dibaiki. Ayah baru sahaja mengasah pisau yang tajam itu. Puan itu menjahit baju kurung Julia. Saya sudah memulangkan buku cerita itu minggu lepas. Encik Fuad memberitahu mekanik bahawa enjin keretanya rosak semula selepas dibaiki. Pisau baru yang tajam itu telah diasah oleh ayah. Apabila Salman ternampak anjing liar. 10. Puan Julia menjahit baju kurung itu. A Pereka yang terkenal telah menghasilkan corak batik yang cantik itu. B Enjin kereta Encik Fuad rosak selepas dimaklumkan kepada mekanik untuk dibaiki. Pisau yang baru diasah oleh ayah itu menjadi tajam. Soalan 11 hingga soalan 15 Pilih ayat pasif yang betul. D Encik Fuad memaklumkan kepada mekanik bahawa enjin keretanya rosak semula walaupun sudah dibaiki. A B C D 8. D Buku cerita itu sudah saya pulangkan minggu lepas. Ayah mengasah pisau baru itu sehingga tajam. Julia menjahit baju kurung puan itu. D Kasmah menegur pengawas itu oleh kerana membuang sampah di kawasan padang sekolah. anjing liar itu berlari tidak tentu hala. Puan itu menjahit baju kurung untuk Julia. C Buku cerita sudah minggu lepas saya pulangkan. Apabila Salman dikejar. A Buku cerita sudah dipulangkan kepada saya minggu lepas. Corak batik yang cantik itu dilukis oleh seorang pereka yang terkenal.

Saya didesak oleh Rahim supaya menyertai perkhemahan pada minggu depan. A Pertandingan kembara itu telah dianjurkan oleh Persatuan Mendaki Bukit Marak. D Budak itu dan ibunya mandi setelah terjatuh ke dalam lumpur. D Kadet Remaja angkatan tentera telah memeriksa perbarisan pegawai sekolah itu. B Pertandingan mendaki Bukit Marak telah dianjurkan oleh persatuan kembara itu. A Kereta ini patut pulang ke kampung sebelum kamu mencucinya.13. B Kadet Remaja Sekolah telah memeriksa perbarisan pegawai angkatan tentera itu. B Encik Lee telah menyaman polis trafik itu kerana memandu kereta tanpa lesen. B Ibunya memandikan budak yang terjatuh ke dalam lumpur itu. C Pertandingan mendaki Bukit Marak akan dianjurkan oleh persatuan kembara itu. Encik Lee telah menyaman polis trafik itu. D Pertandingan mendaki Bukit Marak oleh persatuan kembara itu bakal dianjurkan. D Memandu kereta Encik Lee tanpa lesen menyebabkan telah disaman oleh polis trafik itu kerana. Budak yang terjatuh ke dalam lumpur itu dimandikan oleh ibunya. 15. Persatuan kembara itu telah menganjurkan pertandingan mendaki Bukit Marak. B Sebelum pulang ke kampung. C Budak itu memandikan ibunya yang terjatuh ke dalam lumpur. Kamu patut mencuci kereta ini sebelum pulang ke kampung. A Perbarisan pegawai angkatan tentera itu diperiksa oleh Kadet Remaja Sekolah. B Rahim mendesak saya supaya menyertai perkhemahan pada minggu depan. A Saya mendesak Rahim supaya menyertai perkhemahan pada minggu depan. 17. B Pekerja di rumah “OKU” mendukung kebajikan kanak-kanak itu. 18. 14. Polis trafik itu telah menyaman Encik Lee kerana memandu kereta tanpa lesen. A Encik Lee telah disaman polis trafik itu kerana memandu kereta tanpa lesen. C Pegawai angkatan tentera telah memeriksa perbarisan Kadet Remaja Sekolah itu. kamu patut mencuci kereta ini. Soalan 16 hingga soalan 20 Pilih ayat aktif yang betul. D Di rumah kebajikan. 49 . C Kereta ini patut kamu cuci sebelum pulang ke kampung. A Pekerja di rumah kebajikan mendukung kanak-kanak “OKU” itu. 16. Perbarisan Kadet Remaja Sekolah itu diperiksa oleh pegawai angkatan tentera. D Perkhemahan pada minggu depan mendesak supaya saya dan Rahim menyertainya. Kanak-kanak “OKU” itu didukung oleh pekerja di rumah kebajikan. A Ibu budak yang terjatuh ke dalam itu memandikannya. C Rahim dan saya didesak supaya menyertai perkhemahan pada minggu depan. D Kereta ini patut dicuci oleh kamu sebelum pulang ke kampung. pekerja kanak-kanak mendukung “OKU” itu. C Pekerja “OKU” mendukung kanak-kanak di rumah kebajikan itu. 19. C Kerana memandu kereta tanpa lesen.

C Amira dan Anum memaksa Anis bersarapan bersama-sama mereka. Ialah percakapan seseorang yang ditulis semula dengan tidak mengubah maksud asalnya. A Nenek memberitahu Amirul membunuh semut-semut itu. Daun-daun kering di halaman rumah telah saya sapu petang tadi. D Daun-daun kering di halaman rumah telah saya menyapu petang tadi. 2. Anis. A Nanu mengeji kain tudung yang dipakai oleh Nani. D Nenek menyuruh Amirul membunuh semut-semut itu. A Ayub menyuruh Cikgu Nasir menyiapkan tugasannya. A Saya telah menyapu daun-daun kering di halaman rumah petang tadi. “ Wah . B Amira dan Anum memujuk Anis bersarapan bersama-sama mereka. 2. Dalam penulisan. “ Marilah bersarapan bersama-sama dengan kami. C Nanu memuji kecantikan kain tudung Nani. LATIHAN 22: CAKAP AJUK DAN CAKAP PINDAH Pilih ayat pindah yang sama maksud dengan ayat diberi. cantik sungguh tudung awak Nani. B Nanu memuji kecantikan pakaian Nani. C Cikgu Nasir bertanya Ayub tentang tempoh dia akan menyiapkan tugasannya. B Daun-daun kering di halaman rumah telah disapu oleh saya petang tadi. B Nenek melarang Amirul membunuh semut-semut itu C Nenek memarahi Amirul membunuh semut-semut itu. D Cikgu Nasir bertanya Ayub tentang tugasan yang diberikannya. A Amira dan Anum mempelawa Anis bersarapan bersama-sama mereka. C Saya petang tadi telah menyapu daun-daun kering di halaman rumah. B Ayub memberitahu Cikgu Nasir dia akan menyiapkan tugasannya.”) tidak digunakan dalam cakap pindah. CAKAP AJUK DAN CAKAP PINDAH KETERANGAN: 1. tanda petik (“……”) dugunakan untuk cakap ajuk. D Nanu meminta Nani memakai kain tudung yang cantik. 3. Tanda petik (“…. 4. “Jangan dibunuh semut-semut itu.” kata Amira dan Anum.” kata nenek kepada Amirul. berkilau-kilau labucinya !” kata Nanu kepada Nina. 22. 50 . “ Bilakah awak akan menyiapkan tugasan ini ?” kata Cikgu Nasir kepada Ayub. 1.20. D Amira dan Anum mengarah Anis bersarapan bersama-sama mereka 3. Cakap pindah ialah ditulis semula dengan menggunakan bahasa tanpa mengubah maksudnya 4.

” kata penjual kepada pelanggannya. “ Kain songket ini mahal harganya kerana tenunannya halus dan cantik. “ Pada pendapat saya. C Ketua pengawas membantu murid-murid menyemak semua soalan mereka sebelum dihantar. B Puan Wee menasihati jirannya memilih ketika membeli sayur. 8. D Pelancong itu ingin tahu kedudukan Stesen Komuter Serdang.” kata ketua pengawas kepada murid-murid. 6. “ Saya tidak tahu tentang kehilangan dompet itu. D Ramli berpendapat bahawa Ramzi patut mengadili penjenayah itu.” tegas pengawal pantai kepada para pengunjung. C Puan Wee menyuruh jirannya membeli sayur yang diperlunya. A Ailin ingin tahu tentang kehilangan dompet. “ Di manakah Stesen Komuter Serdang ?” tanya pelancong dari Jepun. B Orang ramai diminta supaya segera ke pantai kerana ombak besar akan tiba. B Pelancong dari Jepun memberitahu tentang Stesen Komuter Serdang. pilihlah yang bebas daripada racun .” kata Ramzi kepada Ramli. D Harga kain songket itu mahal kerana penjualnya cantik dan halus. “ Tolong naik ke darat. C Ailin memaksa Rina supaya memberitahunya tentang dompet itu. 51 . D Para pengunjung terkejut apabila melihat kehadiran ombak besar ke pantai . A Ramli menyatakan penjenayah itu patut menerima hukuman. “ Sebelum hantar . B Ramzi mahu Ramli membawa penjenayah ke muka pengadilan. D Ketua pengawas memaksa semua murid supaya menyemak semua soalan mereka. 9. A Pengawal pantai mengarah semua pengunjung supaya segera ke darat. “ Kalau hendak membeli sayur. C Kain songket itu dijual mahal kerana tenunannya halus dan cantik. B Penjual menjual kain songket tenunan itu kerana harganya mahal. C Pengawal pantai memberitahu agar para pengunjung bersedia untuk melihat ombak besar. A Murid-murid dinasihati agar menyemak semua soalan selepas menjawab. B Rina menyatakan dia tahu tentang kehilangan dompet. A Puan Wee mengajak jirannya memilih sayur yang segar. D Puan Wee melarang jirannya memilih sayur yang beracun. 11. penjenayah itu patut dibawa ke muka pengadilan. 10. A Pelancong dari Jepun ingin menaiki Komuter Serdang. C Pelancong itu hendak menaiki komuter ke Stesen Komuter Serdang.pastikan kamu telah menyemak semua soalan.5. D Rina memberitahu yang dia tidak tahu tentang kehilangan dompet itu. C Ramzi berpendapat bahawa penjenayah itu harus diadili. B Murid-murid disuruh menyemak semua soalan sebelum menghantarnya.” kata Rina Kepada Ailin. ombak besar sedang menuju ke pantai. A Pelanggan memberitahu bahawa harga kain songket itu mahal.” pesan Puan Wee kepada jirannya. 7.

Mariam mengajak Maimun ke kantin. “ Kamu mesti rajin belajar agar masa depan akan cerah. ini Bidin. A “ Marilah kita bermain bersama-sama.” Kata Arini dan Raj.Saya tidak ada apa-apa. “Ayah. 14. B “ Tolong berikan buku cerita itu kepada saya. A “ Saya tidak memberitahu apa-apa cikgu. C “ Imran. C “ Saya tidak mengetahui apa-apa . Pilih cakap ajuk yang paling sesuai dengan ayat diberi. C “ Silalah duduk Salmi. 18.” D Kata Naim.” pinta Murad. A “ Silalah berikan buku cerita itu kepada saya. B “ Kamu bermainlah bersama-sama Arini dan Raj. C “ Bolehkah kamu bermain bersama-sama kami ?” tanya Nancy.” kata Nabil. 15. Najib memberitahu ayahnya bahawa Bidin rakan sekelasnya. Raden memberitahu Cikgu Salina bahawa dia tidak tahu apa-apa. “Ayah Bidin adalah seorang rakan saya di sekolah.Nancy.” kata Mariam. D “ Nah. Emak menasihati Suria agar belajar rajin-rajin supaya masa depannya cerah. 17.” C Kata emak.” tegas Raden.” 13.nanti masa depan kamu akan cerah.” kata Nabil. B “ Janganlah duduk. cantiknya keindahan di Pulau Langkawi. B “ Maafkan saya cikgu.” kata Arini. “ Saya rajin belajar supaya masa depan akan cerah. D “ Harap kamu duduk. indah sungguh pemandangan di sini. C “ Saya ingin mengajak kamu ke kantin.” 16.” kata Cikgu Salina.” kata Nabil.” B Kata emak.” pelawa Nancy.” pinta Murad. indahnya pemandangan Pulau Langkawi. “Ayah. A Kata Suria.12. Bidin ada seorang rakan di sekolah.” kata Salmi kepada Devi. Bidin belajar sekelas dengan saya di sekolah.” kata Raden.” kata Devi kepada Salmi. A “ Amboi.” kata Mariam. Kawan lama saya di sekolah. C “ Wah.” D Kata Suria. A “ Ajaklah Maimun ke kantin. B “ Maimun.cikgu . Arini dan Raj mempelawa Nancy bermain bersama dengan mereka. D “ Maimun mengajak saya ke kantin. Murad meminta Aiman memberikan buku cerita itu kepadanya. B “ Oh. D “ Raj. pemandangan di Pulau Langkawi indah nian.”kata Mariam. D “ Adakah kamu mengetahui apa-apa Raden?” kata Cikgu Salina.”kata Devi kepada Salmi. Salmi mempersilakan Devi duduk. A “ Sila duduk. 52 .“ Rajin-rajinlah belajar.kamu berikan buku cerita kepada saya. D “ Berikanlah buku cerita Aiman kepada saya.” kata Salmi kepada Devi. “ Emak rajin belajar agar masa depan kamu akan cerah. mari kita ke kantin.” pinta Murad. mari kita bermain bersama-sama Nancy. Nabil memuji keindahan pemandangan Pulau Langkawi. “Ayah.” C Kata Naim. 19.” B Kata Naim.” kata Nabil. A Kata Naim.” kata Mariam.” pinta Murad.

meng-.kan. mem-. -i.. A membaham C memburu B membawa D membaling 3.20. Imbuhan akhiran pula diberikan kepada akhir kata dasar... pen-. di . Kedai kraf tangan itu___________barang-barang tradisional masyarakat Melayu. A “ Adakah datuk kamu baru pulang dari Mekah?” tanya Pak Usin. A berpindah C berpusing B beratur D berkhemah 2. A membuka C membawa B mempamerkan D membantah 53 . Kegiatan______________kancil haruslah dibanteras segera untuk pemuliharaan spesies.. Sementara imbuhan apitan berada di awal dan di akhir kata dasar. Pak Usin bertanya kepada Amat tentang tarikh kepulangan datuknya dari Mekah. an. men-. pengeter-.. di . Imbuhan awalan diberikan kepada kata dasar di awal kata. IMBUHAN KETERANGAN: Imbuhan terbahagi kepada imbuhan awalan. 1. Kita tidak boleh___________semasa berada di tempat perhimpunan rasmi sekolah.Ramai penyokong pasukan Kelantan sedang____________di kaunter tiket. me . kan. mengedi-. mem . -kan Contoh imbuhan apitan . Amat ?” tanya Pak Usin. C “ Bilakah datuk kamu akan pulang dari Mekah. i LATIHAN 23 : IMBUHAN Isi tempat kosong dengan perkataan yang paling sesuai. i di .. Amat ?” tanya Pak Usin.. seContoh imbuhan akhiran ialah. -an. per . akhiran dan apitan. per-. Contoh imbuhan awalan ialah : pe-..kan... ber-. peng-. beme-... A berjalan C bercakap B berdiam D bersabar 4. B “ Sudahkan datuk kamu pulang dari Mekah. ke-. 23. D “ Bagaimana datuk kamu akan pulang dari Mekah ?” tanya Pak Usin.

.Peniaga itu________beberapa ikat petai untuk dijual di pasar malam. A menggigit C mengunyah B membaham D menjilat 12.5.. A meratah C membasuh B membakar D membaling 10. Rosli menyemai anak benih yang baru_____________itu dalam beg semaian. Keindahan landskap kawasan rumah itu__________pandangan setiap orang yang melalui kawasan itu. Aiman selalu___________agar dirinya sentiasa dilindungi Tuhan... A beranak C bertunas B bertaut D berputik 14. difaham D terpandangkan . A Berpandang . Anggota polis itu________________dengan pistol. A bertasbih C bertafakur B berdoa D berhajat 15.. A Berdua C bersatu B Bergaduh D berdiam 9.. Seekor ular sawa telah___________ayam di belakang rumah.Bayi yang berusia sembilan bulan itu sudah mula belajar____________. Abang sedang__________lemang di belakang rumah bersama datuk. A berlari C berjalan B bergaduh D berdalih 54 . Kita perlu________untuk mencapai kemenangan dalam perlawanan itu. Adik saya yang kecil itu masih belum boleh____________. A beransur C berpindah B bertolak D beralih 13.. difahamkan C berpandangan . Nafis baru____________berpindah ke rumah baharu seminggu yang lalu. Mereka hanya_______________antara satu sama lain kerana pertuturannya tidak__________. A berjalan C berdiam B berbaris D berkawan 11. difahami B Terpandang . A mempamer C membawa B memburu D membentuk 8. A bersenjata C disenjatakan B bersenjatakan D tersenjata 6. berfahaman 7.. A memulau C menarik B memukau D membuta 16.

kita harus mempunyai sikap taat. kita harus mempunyai sikap taat. Sebagai rakyat Malaysia. ditemui mati di lombong itu. tanya.” kata Rina. A B C 3. A B C D 2. kertas. kita harus mempunyai sikap taat. noktah. setia. setia dan cinta kepada negara? Sebagai rakyat Malaysia. dan cinta kepada negara. gam. Filem lakonan____________itu diminati oleh setiap lapisan masyarakat. “Wah! Besarnya Stadium Negara.Beberapa orang______________telah mencipta sejarah apabila berjaya menjejakkan kaki ke bulan. Buluh.17. sempang dan lain-lain. A B C “Wah. seorang budak perempuan ditemui mati di lombong itu. Kelmarin. seru. dan gunting digunakan untuk membuat layang – layang. Besarnya Stadium Negara. setia. A B C D 4. besarnya Stadium Negara!” kata Rina. seorang budak perempuan. tali. A menuruni C menduduki B menaiki D menyusuri 24. A menimang C meminang B mencolek D membunuh 18. Hang Tuah telah diutuskan oleh Sultan Mahmud Shah untuk__________Puteri Gunung Ledang. 1. kertas. dan cinta kepada negara! Sebagai rakyat Malaysia. gam. besarnya Stadium Negara. LATIHAN 24 : TANDA BACA Pilih ayat yang betul menggunakan tanda baca. tali. Buluh. TANDA BACA KETERANGAN: 1. Contoh: koma. Sebagai rakyat Malaysia.Kami sekeluarga____________bas ekspres ke Kuala Lumpur. tali. koma bertindih. digunakan untuk membuat layang – layang. A jutawan C angkasawan B seniman D budayawan 19. kita harus mempunyai sikap taat setia dan cinta kepada negara. dan gunting. “Wah. kertas.” kata Rina. titik bertindih.” kata Rina. Ialah tanda-tanda yang digunakan dengan ayat 2. “Wah. A budiman C peragawan B karyawan D seniman 20. Kelmarin. Buluh. 55 . gam dan gunting digunakan untuk membuat layang – layang. Kelmarin seorang budak perempuan ditemui mati di lombong itu.

“Baju itu berharga seratus ringgit! Amboi! Mahalnya. di Ipoh. kamu belum tidur lagi rupanya. mahalnya!” kata Raju. “Buku yang berjudul Batu Ajaib dikarang oleh Rosnani Bakhtiar!” kata Rafidah”. “Ya.5. A B C D Nah! Terimalah balasan jika berbuat jahat! Cis. “Buku yang berjudul ‘Batu Ajaib’ dikarang oleh Rosnani Bakhtiar. lusa. sebentar tadi?” tanya Ng. Saya mula bertugas sebagai guru. Sebagai ketua. Sebagai ketua murid. “Diakah yang menyampaikan ucapan sebentar tadi?” tanya Ng. A B C D 11. murid kamu mesti menjadi contoh kepada murid – murid yang lain. “Buku yang berjudul ‘Batu Ajaib’ dikarang oleh Rosnani Bakhtiar?” kata Rafidah.” Jamilah berkata dengan nada yang keras. “Baju itu berharga seratus ringgit? Amboi. “Eh. “Jangan usik barang – barang saya?” “Jamilah berkata dengan nada yang keras.” kata Raju. Saya yang memanggil kamu tadi!” kata Lokman. “Jangan usik barang – barang saya!” 56 . yang menyampaikan ucapan sebentar tadi!” tanya Ng.” kata Rafidah. malang sungguh nasib engkau. “Buku yang berjudul Batu Ajaib dikarang oleh Rosnani Bakhtiar. Sebagai. Saya mula bertugas sebagai guru di Ipoh. mahalnya!” kata Raju.” tanya abang kepada Arshad.” kata Rafidah.” “Ya. A B C D 6. “Ya! Saya yang memanggil kamu tadi.” Tanya Ng. sebagai guru di Ipoh Perak lusa. “Bagaimanakah cara kamu membuat kraf tangan ini.” tanya abang kepada Arshad? “Bagaimanakah cara kamu membuat kraf tangan ini?” tanya abang kepada Arshad. amboi. saya yang memanggil kamu tadi. “Diakah. “Bagaimanakah cara kamu membuat kraf tangan ini!” tanya abang kepada Arshad? “Bagaimanakah cara kamu membuat kraf tangan ini. A B C D 8. kamu mesti menjadi contoh kepada murid – murid yang lain.” Kata Lokman. “Baju itu berharga seratus ringgit. A B C D 7. Perak lusa. Jamilah berkata dengan nada yang keras. “Eh! Kamu belum tidur lagi rupanya. A B C D 12. Perak. Sebagai ketua murid.” kata Emilia kepada Nora. kamu mesti menjadi contoh. “Jangan usik barang – barang saya. Perak lusa! Saya mula bertugas. ketua murid kamu mesti menjadi contoh kepada murid – murid yang lain. “Baju itu berharga seratus ringgit! Amboi! Mahalnya!” kata Raju. A B C D 9. “Ya saya yang memanggil kamu tadi kata Lokman. kepada murid – murid yang lain. besarnya kayu yang disepak engkau? Aduh.” kata Emilia kepada Nora. Saya mula bertugas sebagai guru di Ipoh. A B C D 13. A B C D 14. jangan usik barang – barang saya!” Jamilah berkata dengan nada yang keras. “Diakah yang menyampaikan ucapan.” kata Lokman. “Eh! Kamu belum tidur lagi rupanya!” kata Emilia kepada Nora. kenapa sampai begini nasibku! Wah. “Eh. “Diakah yang menyampaikan ucapan sebentar tadi. A B C D 10. kamu belum tidur lagi rupanya!” kata Emilia kepada Nora.

” sindir Norman. baru terpilih mewakili pasukan sekolah. “Eh! Duit RM10. “Amboi. Penanda wacana ialah kata atau frasa yang digunakan untuk menunjukkan pertalian antara satu ayat dengan satu ayat yang lain. Sesuatu ayat akan berasa janggal ketika dibaca jika kita salah memilih penanda wacana. Siapakah tuan punya duit ini?” tanya Roslin. Rahman! Apakah nama kucing kamu? Rahman. asam jawa. Saya ingin memesan barang – barang yang berikut ayam. asam jawa. “Apakah yang dicari oleh pihak polis di rumah Encik Yatim itu?” tanya Hanim. Penanda wacana juga bukan sahaja menghubungkan antara ayat dengan ayat. 2.00. A B C D 20. 3.” sindir Norman. PENANDA WACANA KETERANGAN: 1. “Apakah yang dicari oleh pihak polis di rumah Encik Yatim itu. sudah sombong!” sindir Norman. Hayati sedang membuat kerja sekolah manakala. Saya ingin memesan barang – barang yang berikut! Ayam.” tanya Hanim. manakala rakannya yang lain membaca buku? “Amboi. duit RM10.00! Siapakah tuan punya duit ini? tanya Roslin. dan serai. dan serai. duit RM10. asam jawa. 57 . 25. malahan antara satu perenggan dengan perenggan yang lain. sudah sombong. asam jawa. “Apakah yang dicari oleh pihak polis di rumah Encik Yatim itu.” tanya Hanim. Hayati sedang membuat kerja sekolah. apakah nama kucing kamu? Rahman? Apakah nama kucing kamu? Rahman! Apakah nama kucing kamu. A B C D 17. dan serai. A B C D Saya ingin memesan barang – barang yang berikut: ayam.15.00.” sindir Norman. A B C D 19. “Eh. “Eh! duit RM10. A B C D 18.” “Eh. sudah sombong. Hayati sedang membuat kerja sekolah manakala rakannya yang lain membaca buku. “Amboi! Baru terpilih mewakili pasukan sekolah. dan serai. baru terpilih mewakili pasukan sekolah. rakannya yang lain membaca buku. A B C D 16. sudah sombong. Hayati sedang membuat kerja sekolah! Manakala rakannya yang lain membaca buku. Siapakah tuan punya duit ini?” tanya Roslin. “Apakah yang dicari oleh pihak polis di rumah Encik Yatim itu!” tanya Hanim.00! Siapakah tuan punya duit ini?” tanya Roslin. Saya ingin memesan barang – barang yang berikut? Ayam. “Amboi! baru terpilih mewakili pasukan sekolah.

A Selanjutnya C Selain itu B Lebih-lebih lagi D Namun begitu 7. Mereka menjerit meminta tolong daripada jiran-jiran. A Malangnya C Tambahan pula B Lebih-lebih lagi D Dalam pada itu 9. __________. A sungguhpun C selain itu B oleh itu D namun demikian 2. Lokman aktif dalam permainan bola sepak. dia juga berniaga pakaian. A Semenjak itu C Kemudian B Walaupun begitu D Sebelum itu 6. ___________. A Kalau begitu C Akhirnya B Lepas itu D Di samping itu 3. A Namun begitu C Selanjutnya B Kemudian D Oleh sebab itu 10. ________. __________ tiada sesiapa pun yang mendengarnya . __________. Kami dibawa berjumpa dengan pengurus kilang itu. Datuknya meninggal dunia akibat sakit jantung minggu lalu. 1. dia telah dipilih sebagai ketua pasukan bola sepak sekolahnya . _________ wajahnya muram sahaja. A Mungkin C Justeru B Walau bagaimanapun D Kalau begitu 8.Sudah satu jam Tini menunggu Siti di perpustakaan. goreng keropok itu sehingga garing . A Jadi C Lebih-lebih lagi B Justeru D Biarpun demikian 5. beliau menunjukkan proses membuat tayar kepada kami . A Oleh itu C Semenjak itu B Sebaliknya D Selepas itu 58 . dia pulang ke rumah. ________. Ashraf menyesal atas perbuatannya yang nakal selama ini. Mula-mula panaskan minyak di dalam kuali. Dia tidak menghadiri latihan bola sepak pada petang itu __________ telah dimaklumkan oleh ketua pasukan. dia berazam hendak mengubah sikapnya. Kita tidak digalakkan keluar dari rumah seorang diri ___________ pada waktu malam . A Dengan itu C Lagipun B Lantaran itu D Dalam pada itu 4.LATIHAN 25 : PENANDA WACANA Pilih jawapan yang paling sesuai . tetapi rakannya itu tidak datang. ________. Abang Irfan membuka sebuah restoran.

A Jadi C Di samping itu B Mungkin D Sungguhpun demikian 59 . dia tetap disayangi seperti cucu-cucu yang lain. A Namun C Tambahan pula B sungguhpun demikian D Walaupun begitu 14. Orang ramai berusaha untuk memadamkan kebakaran di banglo itu. A Meskipun C Oleh itu B Sungguhpun begitu D Selain itu 15. _______.__________. Dia tidak jadi ke rumah neneknya .dia mendapat galakan daripada ibu dan ayahnya. Badrul dan Hisham bergaduh sejak semalam. A Sebaliknya C Dalam pada itu B Meskipun begitu D Malangnya 13. Kakak sedih kerana gagal dalam peperiksaannya. A Lantaran itu C Lepas itu B Dengan itu D Namun begitu 16. A Justeru C Kalau begitu B Akhirnya D Selain itu 18. dia tidak berputus asa untuk terus berusaha. __________ mereka berbaik-baik semula. ___________. Steven Choong tidak datang ke majlis hari jadi saya . Semua orang telah hadir.11. A Lagipun C Jadi B Sebaliknya D Padahal 17. Danial bercita-cita hendak menjadi juruterbang. bolehlah kita mulakan mesyuarat ini._________._________. _________ dia ada hal. A Lebih-lebih lagi C Biarpun demikian B Semenjak itu D Dalam pada itu 19. Ibu mengisar lada di dapur. Yasmin bukan cucu kandung Nenek Leha. usaha tersebut tidak berjaya kerana api terlalu marak. __________dia bermain badminton dengan rakannya. ___________. dia membancuh air minuman. A Dengan itu C Tambahan pula B Selanjutnya D Walaupun begitu 20. A Di samping itu C Selain itu B Namun demikian D Lebih-lebih lagi 12. Kami suka ke restoran itu kerana hidangannya enak ________. harganya berpatutan.

III dan IV C IV sahaja B II. Usaha ini memerlukan perancangan yang teliti dan belanja yang agak banyak. Ibu cuba memujuk ayah agar menarik balik keputusannya.LATIHAN 26 : KESALAHAN TATABAHASA Pilih ayat-ayat yang betul. III dan IV B I. III dan IV Razak berjanji tidak akan mensia-siakan harta pusaka yang bakal diterimanya. Perjalanan pulang yang panjang itu begitu amat menjemukan. III dan IV Para pelajar digalakkan untuk membaca sekurang-kurangnya sebiji buku ilmiah sehari. Adam dan keluarganya akan melancong ke Thailand minggu hadapan. Setiap kali ibu menasihatinya. A I. II. II dan IV D I. Rahim akan menaiki bas untuk ke tempat kerja. II dan III C II. 1. I II III IV Pelbagai program-program telah dilaksanakan untuk memperkenalkan Malaysia di mata dunia. Wah! Besarnya rumah Dato’ Mazlan! A I dan IV C I. Keistimewaan Bukit Rusila ialah keindahan kawasan hutannya yang masih terpelihara. Ahmad merupakan seorang pelajar yang pintar dan disegani oleh rakan-rakannya. dia hanya mendiamkan diri. I II III IV 5. Dengan langkah yang tenang. Pemuda itu begitu amat kecewa kerana dia telah dibuang kerja. Bakri menyapu lantai di dalam bilik tidur kakaknya. II dan III B II dan III D II. III dan IV Pelan ini menunjukkan lokasi Taman Cahaya dan kemudahan-kemudahan yang terdapat di sekitarnya. dia keluar dari rumah itu. I II III IV 6. A I. III dan IV D I. Zeti mengutip beberapa keping kulit siput di Pantai Bisikan Bayu. A I dan II C III dan IV B I dan III D IV sahaja Ngah Timah menasihati Salim supaya belajar bersungguh-sungguh. Abang akan melanjutkan pelajarannya ke Pakistan. Azwan menoleh ke belakangnamun memandang Nina dengan pandangan yang tajam. A I dan II C I. I II III IV 60 . II. Muthu memelihara dua puluh ekor kucing kacukan di rumahnya. Kemajuan sains dan teknologi turut menggalakkan penciptaan peralatan perang. I II III IV 3. Sekolah Rendah Kebangsaan Ibrahim telah terpilih seperti sekolah terbersih di negeri Kedah. A I dan II C II dan III B I dan III D III dan IV Setiap pagi. Almari ini diperbuat daripada batang pokok meranti yang terpilih. III dan IV 2. I II III IV 4. II dan IV B II dan II D II.

I II III IV Saya sudah berjanji untuk membelikan ibu sehelai jawa kain batik. Banjir besar telah menenggelamkan semua rumah-rumah di Kampung Penambang. selama itulah saya tidak akan lupai budi dan jasa tuan kepada keluarga saya. Kerana malas membaca menyebabkan dia gagal dalam peperiksaan. I II III IV 9. Pada musim tengkujuh. Latifah memegang jawatan sebagai editor di syarikat penerbitan itu. A I dan II C II dan III B I dan III D III dan IV 8. Bertahun-tahun Amran tinggal di luar negara. I II III IV 11. Semua pelajar dikehendaki berhimpun di padang sekolah sekarang. I II III IV 61 . Para wartawan sedang menemu bual Mawi. Golongan belia haruslah mempunyai nilai-nilai kesopanan masyarakat timur. Encik Halim telah melaporkan kehilangan anaknya kepada pihak polis. I II III IV 13. A I dan II C II dan III B I dan III D III dan IV Selagi hayat dikandung badan. III dan IV B I. Indah sungguh pemandangan di pantai itu pada waktu senja. Kakak saya baik hati. III dan IV Rumah itu kami diam di tahun lepas.7. III dan IV B I. saya tidak ke sekolah hari ini. III dan IV Entah betul entah tidak tuduhannya itu. Kami tidak tertarik untuk berlama-lamaan di pameran itu. II dan III C II. I II III IV 10. Oleh sebab deman. Ali telah terlibat dalam suatu kemalangan di Jalan Mahameru. malahan sombong. III dan IV D I. Hutan di Malaysia dikatai antara yang tertua di dunia. A I dan II C II dan III B I dan III D III dan IV Rumah saya terletak di antara taman perumahan dengan perkampungan nelayan. Mengapa awak membiarkan dia seorang diri di tempat yang sunyi itu? Sahara telah menempah dua tiket penerbangan ke Tokyo. A I dan II C I. para nelayan tidak pergi ke laut. III dan IV Bahasa Melayu merupakan bahasa rasmi negara ini. Sudah menjadi resam perantau akan pulang ke kampung pada hari raya. A I. A I dan II C II dan IV B I dan III D III dan IV Kak Leha membawa adik bersiar-siar pada waktu petang. II. II dan III B I dan III D II. II dan IV D II. I II III IV 12. Ayah benar sayang akan adik. A I dan IV C I. Setiap orang perlu mempunyai matlamat dalam hidup. Kami akan pulang ke kampung pada cuti sekolah nanti.

I II III IV 18. Sani dan Zaki menceritakan peristiwa yang menimpa mereka malam tadi. I II III IV 20. A I dan II C III dan IV B II. A I dan II C II dan III B I dan III D III dan IV Ahli perubatan itu akan membuktikan pengalamannya dalam bidang tersebut. Azman membelakang diri saya dalam perbincangan itu. Nenek menyayangi Shalin sepenuh-penuhnya. II dan III Rantai tangan itu dibuat dari suasa. III. III dan IV Saya hendak menemukan Musalmah petang ini. II. Kami banyak memperoleh pengajaran daripada kejadian itu. Kedua-dua orang pemuda itu telah ditahan. A I dan II C III dan IV B II dan III D I. III. Adik kecil saya sangat petah bercakap. II. Ibu sedang membuat puding durian di dapur. dan IV Semua guru-guru sedang bermesyuarat di bilik guru. A I dan II C I. Penglihat kanak-kanak itu sangat rendah. Yang berbaju biru tua itu kakak ipar saya. A I dan II C II dan IV B II dan III D I. Bungkusan itu dikirimkan untuk Rohani. Gaya Encik Hamidi memperlihatkan bahawa beliau orang yang berada. I II III IV 62 . A I dan II C III dan IV B II dan III D I. dan III B II dan IV D I. dan IV 15. dan IV Para peserta perlu mematuhi arahan yang telah ditetapkan. III. III dan IV D I. Bayi itu sedang menyusu di pangkuan ibunya. I II III IV 17. Cara Kumar bercakap terlalu meninggi. selekoh berbahaya di hadapan! A I dan II C I dan IV B I dan III D II. I II III IV 16. saya sedang tidur. III. Suka dan duka memang lumrah dalam kehidupan. dan IV Ayah lihat lesu kerana berkerja sepanjang hari. Pihak polis bergegas ke tempat kejadian apabila menerima panggilan telefon. Sakit mata kami melihat budak-budak nakal itu mengganggu wanita yang lalu-lalang. I II III IV Markah saya lebih tinggi dari Azlin. Pada masa itu. I II III IV 19. Pendapatannya setiap bulan tidak cukup untuk menampung kehidupannya di bandar.14. Awas. Pak Abu mengerja sekeping sawah di hujung kampung. Usia datuk Ramzan sudah dilanjutkan.

keping. A sebentuk C seutas B sepasang D sebuah 8. Contohnya ialah batang. A kaki C batang B buah D bentuk 7. A sekeping C sehelai B sepucuk D senaskah 3. tangkai. biji. A keping C bidang B kajang D rawan 6. bentuk. A biji C jambak B helai D batang 2. Pak Mail menebarkan se________ jala untuk menangkap ikan di sungai berhampiran rumahnya. benda dan tempat. Seniman negara terkenal telah diundang untuk membacakan beberapa ________ puisi sempena 63 . buah. 1. Abang Helmi menerima ________ surat daripada sebuah pusat pengajian tinggi di ibu Negara. A sebaris C sepatah B sebuah D serangkap 4. LATIHAN 27 : KATA PENJODOH BILANGAN Isi tempat kosong dengan perkataan yang paling sesuai. pasang. buku.27. pucuk. bilah. bentuk. A sekawan C sekumpulan B segerombolan D sepasukan 9. helai. Emak sempat membeli beberapa ________ paku-pakis di pasar tani untuk dimasak. Ayah menghadiahi kakak ________ anting-anting emas sempena ulang tahun hari lahir. Ia digunakan selepas kata bilangan. Encik Kamal telah diminta untuk menyampaikan ________ dua kata sempena majlis persaraan beliau. ________ lembu sedang meragut rumput di padang. butir. Beberapa ________ bunga orkid segar menghiasi ruang tamu rumah Datin Mariam. Amirah membawa se________ payung ke sekolah supaya tidak kehujanan. kuntum. ekor. orang. PENJODOH BILANGAN KETERANGAN: Penjodoh Bilangan ialah perkataan yang digunakan untuk membilang orang. haiwan. A pucuk C batang C ikat D cekak 5.

A biji C buah B butir D laras 11. A biji C baris B butir D batang 16.sambutan Malam Kemerdekaan. A ketul C berkas B pucuk D keping 12. Tiga ________ permaidani disandarkan pada dinding untuk mengelakkannya daripada terkena habuk. A cebis C naskhah B patah D rangkap 10. A buah C pohon B dahan D batang 19. A butir C kuntum B berkas D helai 17. Pihak berkuasa berjaya memusnahkan dua ________ bom lama yang dijumpai oleh seorang nelayan. A sepotong C selembar B sebidang D sebuah 13. Dua ________ gerai baru telah dibina oleh pihak Majlis Perbandaran Kelang untuk memudahkan para peniaga. Ibu membeli tiga ________ petai di pasar malam. A sebuah C serangkap B seuntai D serangkai 15. Pak Salleh berjalan pulang dari dusunnya sambil memikul se ________ kayu api. Pak Aziz memakan beberapa ________ pulut sebagai sarapan pagi. A kaki C lembar B buku D gulung 18. Ayah terpaksa menjual ________ tanah pusaka untuk membiayai pelajaran abang di luar negara. Kak Bedah memberikan beberapa ________ jagung bakar kepada jiran barunya. A kepal C genggam B ketul D cubit 20. A biji C buah B batang D tongkol 14. Penceramah itu mengakhiri ceramahnya dengan membacakan ________ pantun nasihat. Di dalam beg kecil itu terdapat dompet dan se ________ kunci. 64 . Layang-layang Amin tersangkut pada dahan se________ pokok.

A buka mulut C keras hati B putih hati D gila-gila bahasa 5. Ayah_____________apabila pemuda itu bersikap biadap padanya. 1. Biasanya hanya dua patah perkataan. LATIHAN 28 : PERIBAHASA Isi tempat kosong dengan perkataan yang paling sesuai. A lidah bercabang C kucing bertanduk B rambang mata D atas angin 8. Dia bekerja seperti______________kerana terpaksa menyiapkan kerjanya dengan segera. Orang yang______jangan di sangka bodoh. Oleh sebab itu. Kak Milah________melihat barang kemas yang dipamerkan kerana semuanya cantik-cantik belaka. A Mandi kerbau C adu domba B lipas kudung D cepat tangan 7. Sampai___________pun hajat awak hendak tinggal di bulan tidak akan tercapai. Ani seorang yang________________. dia tidak suka membuang masa. Sikapnya yang___________dan suka mengusik orang itu tidak disenangi oleh rakan-rakannya. bercakap banyak tetapi tidak tahu apa-apa. PERIBAHASA KETERANGAN: Simpulan bahasa adalah salah satu peribahasa yang paling pendek. A keras hati C buka mulut B naik darah D tahan hati 6. Ahmad ______________pasukan kami. 65 . A rambang mata C mata duitan B besar mata D putih mata 2. A mulut murai C kera sumbang B tin kosong D mulut tempayan 4. A mulut murai C ringan tulang B malu-malu kucing D patah kandar 3. Usahlah seperti_______________.A butir B kepal C rawan D papan 28. A ringan tulang C berat mulut B kaki judi C kaki bangku 9. Susunannya tetap dan maksudnya berlainan dengan perkataan yang membentuknya.

A ada hati C iri hari B besar hati D isi hati 12. Harga di pasar raya itu_______________. A putih hati C panas hati B kepala angin D bawah angin Soalan 17 hingga 20 Pilih simpulan bahasa yang sesuai dengan ayat. Ah Meng menjadi ____________sejak diberi kebebasan oleh keluarganya. A bulat hati C buah hati B buta hati D isi hati 19. Murid yang menjadi_________pasukan kami dipilih sebagai olahragawati sekolah. Orang yang tidak berapa siuman itu jangan diganggu. A paku belanda C senapang bambu B buta hati D atas angin 16. Aminah mencurahkan perasaannya kepada Ahmad sambil menangis teresak-esak.A titik peluh B batu loncatan C tulang keting D tulang belakang 10. Amin tidak akan ke majlisnya kerana_______________sahaja. A ayam didik C bapak ayam B naik angin D ayam tambatan 15. A bunga dedap C besar kepala B naik angin D jauh hati 14. A senapang bambu C paku belanda B otak cair D otak kering 20. Dia berasa tersinggung terhadap tingkah laku buruk yang ditunjukkan oleh sahabatnya. Cakap-cakap orang yang__________tidak boleh dipercayai. 17. Saya tidak tahan melihat perangainya yang______________itu. A lidah bercabang C lidah keras B lidah rasmi D lidah pendita 11. A jauh hati C panas hati B iri hati D berat hati 18. 66 . Dia___________hendak belajar di luar negara. A ringan mulut C kaki ayam B ajak-ajak ayam D ringan tulang 13. Encik Rostam tidak bersemangat untuk bekerja di syarikat itu lagi.

31 Ogos setiap tahun merupakan detik penting bagi kita. A ceruk C sudut B cerun D lereng 4. Semua askar dikerah untuk mempertahankan negara jika diserang. A dungu C pandai B bijak D pintar 3. Pasukan itu berpakat untuk menambahkan bilangan ahlinya. A jangka C saat B masa D waktu 5. Contohnya : Sejuk ertinya dingin Cantik ertinya lawa Gembira ertinya riang LATIHAN 29 : SINONIM Pilih sinonim yang betul bagi perkataan yang bergaris. A jelita C hodoh B tampan D comot 8. Kereta itu terbabas lalu terhumban ke dalam gaung yang curam. 1. 67 . Budak yang bebal itu terpaksa diajar berkali – kali oleh gurunya. Gadis yang cantik itu ibarat bidadari. A pahlawan C majikan B pekilang D pekerja 2.A kecil hati B tarik diri C tawar hati D ambil hati 29. Barangan tembaga perlu digilap agar kekal bersinar. Bangunan baru itu telah roboh akibat hakisan tanah. A bekerjasama C membahagi B berpadu D bercantum 6. SINONIM KETERANGAN: Sinonim ialah perkataan yang mempunyai maksud yang sama atau perkataan seerti. A disental C dicuci B diberus D digosok 7.

A menanam C mengorek B mengcungkil D mengambus 5.A tumbang B jatuh C gugur D berkecai 9. A bermain C bergurau B bertengkar D berbual 10. Dia mendongak ke atas untuk melihat bulan mengambang. Para petani menggali keledek setelah berumur 4 bulan. Azmi mengajak Cikgu Zubaidah ke rumahnya pada hari raya. Masa depan pelajar itu menjadi cerah apabila lulus dalam SPM. Contoh antonim ialah dekat lawannya jauh sakit lawannya sembuh malam lawannya siang LATIHAN 30 : ANTONIM Pilih antonim yang betul bagi perkataan yang bergaris. Kapal yang karam itu mulai tenggelam ke dasar lautan. A cepat C pendek B perlahan D singkat 30. A mendap C timbul B tohor D luntur 2. Azmi disukai kawan – kawannya kerana pandai berjenaka. Lukisan kanak – kanak itu dipuji kerana amat cantik. A samar C pudar B gelap D kelabu 3. A menunduk C menggeleng B memaling D mengangguk 6. A diumpati C diherdik B dibanggakan D dicaci 4. Ah Meng baru hendak mengulang kaji pelajaran setelah masa semakin suntuk. 1. ANTONIM KETERANGAN: Antonim ialah perkataan yang bermaksud berlawanan dengan perkataan yang diberikan. 68 .

Air sungai itu mengalir dengan deras selepas hujan. IV Pelajar itu telah terpilih untuk lanjut pelajarannya ke luar negeri. III Dia menyesal kerana lanjut cakap terhadap kedua orang tuanya. Orang itu memerlukan keterangan lanjut tentang cara-cara mengisi borang Amanah Saham Nasional. Orang itu mendapat keuntungan yang banyak kerana kerana berniaga di pasar malam. 1. I II Walaupun usianya agak lanjut dia masih gemar membaca. KATA BANYAK MAKNA (POLISIM) KETERANGAN: Kata banyak makna ialah perkataan yang mempunyai lebih daripada satu makna. 69 . III dan IV D I. Perniagaan Pak Ali jatuh sejak kebelakangan ini. III dan IV 2.A menyindir B memanggil C menghalau D menjemput 7. LATIHAN 31 :KATA BANYAK MAKNA(POLISIM) Pilih ayat-ayat yang menggunakan perkataan yang bergaris dengan betul. A I dan II C I. Contoh kata banyak makna ialah seperti berikut : Jatuh gugur merosot Daun bunga itu jatuh di atas padang. II. II dan III B II. A laju C perlahan B cepat D pantas 10. A kukuh C keras B gagah D kebal 31. A menimbus C menimbun B mengorek D menampal 9. Jentera terpaksa menggali lubang untuk membina longkang. Ibu menyuruh kakak supaya merebus ubi kayu sehingga empuk. A muflis C hasil B pendapatan D rugi 8.

IV Cermin itu kelihatan kabur kerana sudah lama tidak dibersihkan. II. III Kawasan setinggan yang berdekatan itu gamat dengan rumah-rumah. III dan IV sahaja 7. C I. I Oleh kerana ayah Kamal suntuk wang. IV Perasaannya suntuk apabila musim tengkujuh tiba kerana dia tidak dapat turun ke laut. II Soalan yang kabur biasanya sukar dijawab oleh murid. II dan III sahaja A I dan II sahaja 70 . II. A II dan III C II. III dan IV 4. IV Majlis perkahwinan itu gamat dengan gelak ketawa. Kapal terbang itu dibenarkan mendarat setelah juruterbangnya menerima alamat dari menara kawalan. Ayah akan mengirimkan perbelanjaan bulan bagi kami sekeluarga melalui pos. III dan IV D I. III dan IV A I dan 11 B II dan III 3. III Cuaca hari ini diramalkan kabur pada sebelah pagi. III dan IV 5.I II III IV Gerhana matahari berlaku apabila bulan melindungi matahari. II Petani itu dapat menuai kesemua padinya kerana dia sekeluarga bekerja sehari suntuk. I II III IV Semenjak Zali bertukar alamat beberapa orang kawannya tidak dapat menghubunginya lagi. C I. I Penjual ubat itu gamat kerana dikerumuni oleh orang ramai. Kamal tidak dapat menyertai rombongan sekolahnya ke Melaka. Ayam berkokok alamat hari hendak siang. III Angin yang kencang menyebabkan beberapa batang pokok tumbang. III Para peserta gagal menyiapkan projek mereka disebabkan masa yang diberi begitu suntuk. II. II Tendangannya yang kencang telah menyebabkan bola itu keluar padang. III dan IV sahaja B II dan III sahaja D I. A I dan II sahaja C II. I Gasing itu berputar dengan kencang apabila dilemparkan ke tanah. III dan IV sahaja 6. A II dan IV C II. III dan IV B I dan III D I. III dan IV B I dan IV D I. IV Kita tidak digalakkan bercakap kencang dengan orang tua-tua. III dan IV sahaja B II dan III sahaja D I. A I dan IV sahaja C II. Alamat Leman akan dimarahi ibunya kerana dia mandi di lombong itu. II Suasana di Kampung Teratai menjadi gamat apabila kedengaran satu letupan yang kuat. II. I Elakkan membaca di tempat yang gelap supaya mata tidak cepat kabur. Mengapakah Azila sudah beberapa bulan tidak datang ke sekolah? Setiap akhir bulan ayah menerima gaji daripada majikannya.

III dan IV sahaja B II dan IV sahaja D. II Pakaian itu digubah oleh seorang pereka fesyen yang terkenal.B III dan IV sahaja D II. II Cik Liza menyuruh Mary berganjak dari tempat duduknya. II dan III sahaja A I dan III sahaja 71 . IV Mona berganjak dari rumahnya setelah mendapat tawaran bekerja di bandar. II dan IV sahaja B I. III dan IV sahaja 8. II. I Kapal itu lenyap di lautan sewaktu berlaku taufan. A II dan IV sahaja C I. II dan III sahaja D I. A I dan III sahaja C I. saya tidak sanggup mendengarnya lagi. III "Percakapan awak itu sudah melarat. III dan IV sahaja 10. II dan III sahaja D I. III dan IV sahaja B II dan IV sahaja D I. IV Gambar itu digantung sama paras dengan ketinggian saya. A II dan III sahaja C II. I Maria tetap tidak berganjak dengan keputusannya untuk melanjutkan pelajaran ke luar negeri." kata Fatin. II Adik menangis apabila kereta yang dipandu oleh ayah lenyap daripada pandangan. I Seorang yang mempunyai paras yang cantik belum tentu mempunyai perangai yang baik. Emak memerah kelapa untuk mendapatkan santannya. IV Putik buah durian lenyap apabila ditiup angin. III Lagu yang sering berkumandang di radio itu digubah oleh seorang pencipta lagu tanah air. IV Penyakit yang dihidapinya sudah melarat kepada orang lain di seluruh kampung. III Setelah lima tahun tinggal di Muar. III dan IV sahaja 11. C I. II. III dan IV sahaja 9. III dan IV sahaja 12. I II III IV Ketua kampung itu memerah golongan belia di kampungnya untuk membina sebuah jambatan. I. I. I Kebanyakan orang tua yang hidup melarat telah dimasukkan ke rumah kebajikan. A I dan III sahaja C II. Abang memerah otaknya untuk menghadapi ujian itu. A I dan II sahaja C. II. III dan IV sahaja 13. Jamil lenyap dengan tiba-tiba. I Karangan bunga yang indah itu digubah oleh Puan Lim. IV Kedudukan perabot di dalam rumahnya digubah dengan teratur. III Semasa semua murid sedang menjalani latihan. Budak itu memerah telinga untuk mendengar percakapan kawannya. Encik Maniam pun berganjak ke Ipoh. III dan IV sahaja B I. III Dia membeli baju yang tidak sama paras dengan badannya. II Paras raksa pada termometer turun naik mengikut suhu. II Saya tidak melarat untuk mengangkat almari yang berat itu. II dan IV sahaja B II dan IV sahaja D II.

B II dan IV sahaja

D II, III dan IV sahaja

14. I Barang-barang itu disusun mengikut kaum di atas rak. II Masih ada kaum asli yang mengamalkan cara hidup seperti nenek moyang mereka. III Majlis perkahwinan itu diadakan khas untuk kaum kerabat mereka sahaja. IV Kaum Malaysia yang berbilang keturunan hidup bersatu padu. A I dan II sahaja C II dan III sahaja B I dan IV sahaja D II, III dan IV sahaja 15. I Dahinya berkerut apabila dia disoal siasat oleh pegawai polis itu. II Badannya berkerut setelah beberapa lama mandi di sungai. III Kakinya kelihatan berkerut setelah lukanya sembuh. IV Wajahnya semakin berkerut apabila umurnya meningkat tua. A I dan IV sahaja C II, III dan IV sahaja B II dan IV sahaja D I, II, III dan IV sahaja 16. I Bangunan itu tingginya agak dua puluh meter. II Dia mengalami kerugian yang agak besar dalam kebakaran itu. III Jangan main agak sahaja apabila menjawab pertanyaan guru. IV Saya agak ayah hendak melancong ke luar negeri. A I dan II sahaja C I, II dan III sahaja B II dan IV sahaja D II, III dan IV sahaja 17. I Kalau semangat kita lemah, kita tidak akan dapat mencapai segala cita-cita. II Keropok yang telah digoreng itu menjadi lemah kerana tidak disimpan dalam tin. III Badannya terasa lemah kerana dia tidak berselera makan selama beberapa hari. IV Sikapnya yang lemah itu telah memikat hati penduduk di kampung itu A I dan II sahaja C I, III dan IV sahaja B I dan III sahaja D I, II, III dan IV 18. I II III

Kampung itu bergelora akibat diancam oleh gajah liar. Perasaan Mak Tijah bergelora semasa menanti kepulangan anaknya yang bertugas di sempadan. Kebanyakan pemimpin kita mepunyai semangat yang bergelora untuk memperjuangkan nasib anak bangsa. IV Nelayan tidak digalakkan turun ke laut ketika laut bergelora. A I dan II sahaja C II, III dan IV sahaja B II dan IV sahaja D I, II, III dan IV

19. 72

I II III IV

Segi sampul surat itu telah terkoyak sebelum disampaikan kepada penerimanya. Kepalanya benjol kerana terhantuk pada segi dinding. Bingkai gambar itu ada lapan segi. Polis menyaman pemuda itu kerana telah melakukan kesalahan dari segi undang-undang lalu lintas. A II dan IV sahaja C I, III dan IV sahaja B III dan IV sahaja D II, III dan IV sahaja 20. I Ahli gusti itu membaham lawannya sehingga pengsan. II Harimau itu membaham kambing yang sedang makan di pinggir hutan. III Penjual ubat itu membaham kaca di hadapan orang ramai. IV Ombak yang mengganas itu membaham kapal yang sedang belayar. A II sahaja C II dan IV sahaja B III sahaja D I, II dan III sahaja LATIHAN 32 : IMBUHAN Pilih perkataan yang paling sesuai 1. Shamil _________ sambilan di restoran makanan segera itu untuk membantu ibunya . A. kerja C. sekerja B. bekerja D. pekerja 2. _________ “ salam abang kepada ibu dan ayah,” pesan Amin kepada adiknya. A. Sampai C. Sesampai B. Sampaikan D. Penyampai 3. Dalam program itu terdapat pelbagai kegiatan lasak yang menarik dan _________. A. mencabar C. tercabar B. cabaran D. pencabar 4. Mangsa kemalangan itu dibenarkan pulang setelah mendapat _________ sebagai pesakit luar . A. perawat C. terawat B. merawat D. rawatan 5. Bangunan bersejarah itu merupakan warisan negara yang tidak _______. A. ternilai C. nilaian B. menilai D. penilai 6. Pulau Sipadan amat sesuai sebagai tempat untuk aktiviti ________. A. menyelam C. salami B. penyelam D. berselam 7. Kami difahamkan bahawa ahli rombongan itu _________ pulang selepas jamuan ringan . A. angkatan C.perangkat B. mengangkat D.berangkat 8. Puan Hanizan _________ cili-cili kering itu sehingga lumat. 73

A. menggiling B. bergiling

C. penggiling D. giling

9. Kumpulan pendaki yang sesat itu telah dijumpai oleh pasukan _________ awal pagi semalam. A. berselamat C. terselamat B. penyelamat D. selamatan 10. Novel terbaru penulis terkenal itu telah _________ sebanyak setengah juta naskah. A. berjual C. jualan B. terjual D. menjual 11. Dilla merajuk kerana _________ nya tidak dituruti oleh suaminya. A. hendakkan C. berkehendak B. kehendak D. sekehendak 12. Pak Cik Fauzi dipulaukan oleh penduduk kampung sebagai akibat _________ orang kampung terhadapnya. A. sangkaan C. prasangka B. tersangka D. menyangka 13. Bangunan _________ langit di bandar itu milik syarikat ternama luar negara. A. pencakar C. bercakar B. mencakar D. cakaran 14. Pekerja-pekerja itu sedang _________ sungai itu untuk mengelakkan banjir kilat. A. dalaman C. sedalam B. mendalam D. memperdalam 15. Walaupun Jasni dan Aziz _________ tetapi hubungan mereka tidaklah mesra. A. berkampung C. kampung B. sekampung D. kampungan 16. “Jika tiada _________ kami akan pulang esok, ibu,” kata Azhar kepada ibunya. A. perintang C. rintangan B. terintang D. merintang 17. Ayah dan ibulah orang yang paling saya _________. A. sayangi C. tersayang B. sayangkan D. penyayang 18. Para pelajar yang akan menduduki peperiksaan digesa agar membuat persediaan awal dan bukannya _________ pada saat-saat akhir. A. tertunggu C. menunggu B. penunggu D. ditunggu 19. Kegiatan penyeludupan beras itu _________ hasil maklumat yang diberikan oleh orang ramai. A. membongkar C. terbongkar B. dibongkar D. pembongkar 20. Kerusi-kerusi itu kami _________ ke dinding supaya bilik ini lebih luas. 74

A. dekati B. dekatkan

C. berdekat D. mendekat

33. KATA MAJMUK KETERANGAN: 1. Kata yang terbentuk daripada dua atau lebih perkataan yang menghasilkan makna yang baru 2. Kata majmuk dieja secara terpisah. LATIHAN 33. KATA MAJMUK Isi tempat kosong dengan kata majmuk yang betul. 1. Maria melukis beberapa bentuk ______ kaki sama pada kertas lukisan itu dengan menggunakan pensel. A segi tiga C bulatan B segi empat D bujur 2. ______yang berkaitan dengan program Tahun Enam telah disiapkan oleh Cikgu Mahmud petang semalam. A Kertas nama C kertas kerja B Kertas turas D Kertas mahjong 3. Alif mendapat keputusan yang baik daliam ____ Sains dan Matematik. A mata pendidikan C mata ilmu B mata pelajaran D mata bestari 4. _____ bangunan itu adalah berkonsepkan seni bina Islam . A Reka bentuk C Reka tinggi B Reka acuan D Reka rupa 5. ________ majlis itu terpaksa diubah kerana beberapa sebab yang tidak dapat dielakkan. A Atur masa C Atur cara B Atur sesuai D Atur susun 6.Kedai yang menjual ______ alat tulis itu dibuka dari pukul 9.00pagi hingga 5.00 petang. A alat tulis C alat padam B alat pensel D alat pembaris 7. Emak membeli beberapa bungkus _____ di warung itu untuk dijadikan sarapan A nasi lemak C nasi putih B nasi pinggan D nasi campur

8. _____ Ani tidak berfungsi lagi kerana telah dimasuki air ketika dia bermain di padang. 75

Kelantan. A Orang rumah C orang dapur B Orang harapan D orang atas 17. Zarinah dapat bantuan Rancangan Makanan Tambahan kerana dia anak _____. Walaupun nampak remeh. Kota Bharu. Rizal _____ apabila Qudus tidak menjemputnya ke majlis itu. A luar dugaan C luar biasa B luar sikit D luar perangai 10. Sudah menjadi tanggungjawab Cikgu Zaid untuk menyediakan __________ bagi membersihkan kelasnya.namun _____ berkaitan wanita bersalin tidak boleh diambil ringan. 76 . A jauh hati C jauh perasaan B kecewa hati D resah hati 19. Cikgu Jamil mahu kami menyusun kerusi dan meja di dalam kelas itu semula seperti _____. _____ Encik Zainol berasal dari Pasir Puitih. A dukacita C sukarela B sukacita D sediakala 15. Syarikat yang mempunyai _____ yang tinggi itu mampu bertahan hingga kini. A cahaya mata C cahaya neon B cahaya sinar D cahaya terang 16. Dia bersikap ____ sedikit semenjak kebelakangan ini. A jadual harian C jadual bertugas B jadual mingguan D jadual tugasan 11. A pantang tok nenek C pantang tegah B pantang larang D pantang mundur 20. A apabila C apakala B apahal D apalagi 13.A Jam dinding B Jam meja C Jam randik D Jam tangan 9. A yatim tunggal C tunggal piatu B yatim piatu D piatu yatim 18. Tidak ada ____ yang dapat diselamatkan dalam kebakaran itu kerana semuanya hangus terbakar. Puan Lily selamat melahirkan seorang ____ lelaki di Hospita Sultanah Zainab . A jawatankuasa C pesuruhjaya B kakitangan D warganegara 12. A sukarela C sediakala B sukacita D setiausaha 14. Siti Hajar berasa _____ semenjak ayahnya meninggal dunia minggu lepas. Beberapa orang ______ Jabatan Pelajaran telah dinaikkan pangkat dalam majlis anugerah itu.

ganda seluruh b. Gadis itu _______ ke pejabat kerana sudah lewat. A kupu-kupu C labah-labah B pijat-pijat D labi-labi 7.Sukri tidak _________ lagi tentang perkembangan yang berlaku di kampung itu. A B 8. A terkial-kial C tercungap-cungap B terkinja-kinja D terkocoh-kocoh 3. Sejak berpindah ke bandar . huru-hara C lintang-pukang hingar-bingar D porak-peranda Jalan raya yang _____ itu amat berbahaya khususnya kepada penunggang motosikal dan basikal. Terdapat tiga jenis penggandaan: a. Kedengaran _______ suara orang bernyanyi ketika saya duduk di atas pangkin itu.A daya tenaga B reka cipta C daya saing D usaha sama 34. A B Selepas mesyuarat mereka minum sambil _____ di tepi kolam renang itu. Beberapa ekor ______ yang berwarna –warni terbang di dalam rumah kami. A C 5. ganda berima LATIHAN 34 : KATA GANDA Lengkapkan ayat-ayat yang berikut dengan memilih kata-kata yang paling sesuai 1. berbual-bual C bercakap-cakap berehat-rehat D berbaring-baring Encik Razak membawa _______ dari Surabaya untuk kami. A jelas-jelas C samar-samar B sayup-sayup D jauh-jauh 4. oleh-oleh C abuk-abuk otak-otak D sagu-sagu 6. Proses mengulangi sesuatu perkataan sema ada secara seluruh atau bahagian-bahagian tertentu. KATA GANDA KETERANGAN: 1. Suasana dalam mesyuarat itu ______ apabila dua pihak berbalah. 77 . 2. ganda separa c. A tanya-menanya C kenal-mengenal B tahu-menahu D tengok – menengok 2.

A terkial-kial C terkebil-kebil B terikut-ikut D terlonjak-lonjak 17. Ada _______ yang mengatakan bahawa pengurus syarikat itu akan meletakkan jawatan. ______ waris keluarga yang ditimpa kemalangan itu masih kedengaran. Penjahat itu ______ untuk melepaskan diri. Seorang pekerja bahagian stor telah diberhentikan ______ oleh pihak pengurusan pasar raya itu kerana masalah disiplin.” kata Fatin. A terambil-ambil C terikut-ikut B tertiru-tiru D terbuai-buai 20. Sampah sarap yang _____ di Sungai Kelantan itu adalah akibat daripada perbuatan segelintir orang 78 .A lintang-pukang B lintang-kedak C lekuk-lekak D kacau-bilau 9. A Kumat-kamit C Bongkar-bangkir B Senda-gurau D Sedu-sedan 13. A percaya-mempercayai C perlu-memerlukan B kasih-mengasihi D kenal-mengenal 18. A Tingkah-laku C Gerak-geri B Sorak-sorai D Desas-desus 11. Kita jangan mudah ______ akan cara hidup barat. A terkebil-kebil C terkelip-kelip B terkial-kial D terikut-ikut 15. Pelbagai program telah diatur demi menggalakkan penduduk taman itu ______ antara satu sama lain. Jalan raya yang baru diturap itu memudahkan kami _____ ke tempat kerja. _______ penceroboh itu sedang diperhatikan oleh pihak keselamatan melalui kamera litar tertutup. Mata budak itu _______ apabila dimarahi oleh ibunya. A sekuat-kuatnya C selama-lamanya B semalam-malaman D sehari-harian 19. A tindak-tanduk C corat-coret B karut-marut D desas-desus 14. ”Budi cikgu akan saya kenang _______ . Para penyokong pasukan bola sepak Selangor _______ apabila Bambang berjaya menjaringkan gol. A ulang-alik C mundar-mandir B pindah-randah D lalu-lalang 12. A melaung-laung C meraung-raung B meronta-ronta D menarik-narik 16. A terus-menerus C serta-merta B pontang-panting D tunggang-langgang 10.

A busuk C ramai B gelora D bising 3. badan Zarul ______ seperti lidi. Suasana dalam perpustakaan itu sungguh _____seperti tasik. Nani tidak suka makan ubat itu kerana rasanya pahit seperti _________. Suasana dalam bilik itu sungguh ________seperti pasar. A tertimbul-timbul C tersekat-sekat B tertindih-tindih D terapung-apung 35. Kasut yang ______ seperti kulit biawak itu dijual dengan harga RM 87.90. Walaupun sudah tua seperti ______ . A tenang C senyap B diam D hening 5. A panjang C runcing B kurus D rapuh 7. Ramli tidak terangkat beg yang _____seperti batu itu. Saya tidak suka pemerintah yang _______seperti Firaun. Bentuk ungkapan yang menggambarkan sifat seseorang atau benda secara bandingan. A . A berat C kasar B besar D kesat 2. Haji Bakhil C lengkuas B pendita D mayat 9. 79 . BANDINGAN SEMACAM KETERANGAN: 1. LATIHAN 35: BANDINGAN SEMACAM Isi tempat kosong dengan kata yang sesuai 1.yang tidak bertanggungjawab. A ganas C zalim B kejam D dahsyat 4. Zarul gelisah seperti _______ kerana anaknya masih belum keluar dari bilik pembedahan.jadam C akar kayu B hempedu D kopi 8. A licin C kesat B kasar D keras 6. lelaki itu masih lagi turut serta dalam larian amil itu. Sejak terlantar di hospital selama dua bulan . A.

Rizal menurut apa-apa sahaja yang disuruh oleh ketuanya kerana dia lurus seperti _________ .kala jengking 18. Rumah yang bersih seperti _______ itu kepunyaan Encik Hamid yang rajin seperti _________..harimau D model.. Perempuan itu mempunyai rambut yang ikal seperti _______ dan hidung yang mancung bak _______.tangkai jering C menteri. A pembaris C sesiku B bendul D kekisi 11.. A ikan paus ..tikus B rumah. Peserta perkhemahan itu meluru seperti ______ apabila disuruh terjun ke dalam kolam.. A bayi C mayat B kulit biawak D cacing 13.galah 80 . Sungguhpun badan Syazwan besar macam _______ tetapi dia takut seperti _______ .langau D cermin .Haji Bakhil 19. A kapas … ulat C menteri …tikus B syurga .singa C pramugari B ratu . A galah C bangunan B pokok D tiang 15..lebah 20... A limau C cuka B asam gelugur D asam jawa 12.anak kucing D badan.. A lebah C gajah B babi hutan D badak 14.... A artis .. Saya tidak termakan masakan wanita itu kerana rasanya masam seperti ________... A ombak…tunggal C kongkang. Lelaki yang tinggi seperti _______ itu ialah Cikgu Razak...siput 17. lalat C gajah . A buluh C daun lalang B terung D keladi 16.. Muka budak itu pucat seperti ______ apabila berada di atas pentas..keldai D jutawan . Wanita itu cantik seperti ______ tetapi garang seperti ________ ..A belut B keldai C langau D cacing kepanasan 10...... Orang yang kaya seperti ________ itu kedekut seperti _______.lengkuas B mayang .seludang D keris ... Walaupun lelaki itu sudah tua tetapi dia miang seperti _______ .... A bidadari ...tikus B pengurus ...

81 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful