BAHASA MELAYU PEMAHAMAN

1. KATA NAMA AM KETERANGAN: Kata Nama Am ialah kata yang menamakan manusia, haiwan, tumbuh-tumbuhan, benda, tempat dan sebagainya secara am atau umum Kata Nama Am boleh terbina daripada kata dasar atau pun kata terbitan. Kata nama dasar ialah kata nama yang tidak mengalami proses pengimbuhan. Kata nama terbitan ialah kata nama yang terhasil akibat proses pengimbuhan pada sesuatu kata dasar. LATIHAN 1 : KATA NAMA AM Isi tempat kosong dengan perkataan yang paling sesuai. 1. __________ yang terletak di hujung kampung mengeluarkan hasil yang lumayan. A Kebun C Buah B Pokok D Tumbuhan Mak Lijah mengikat sebilah __________ pada galah itu untuk mengait jantung pisang. A tajak C parang B gunting D pisau Kerja sebagai seorang anggota __________ adalah untuk menangkap dan membawa penjenayah ke muka pengadilan. A tentera C rela B polis D kastam _________ handalan itu telah memecahkan rekod acara 100 meter yang bertahan selama lima tahun. A Orang C Atlet B Pasukan D pemain Kawasan itu akan dimajukan sebagai kawasan __________ yang baharu tidak lama lagi. A perumah C perumahan B rumah D berumah Seorang __________ ternama sedang bermain golf sambil berbincang urusan jual beli dengan rakan-rakannya. A pekerja C pegawai B peniaga D usahawan

2.

3.

4.

5.

6.

1

7.

Bapa saya pernah menjadi __________ sekolah di kampung ini. A ketuaan C mengetua B ketua D pengetua Banyak _________ gemar melawat tempat-tempat menarik di negara ini. A pelancung C pelancong B pendatang D pelawat Para pelajar sedang sibuk menghias __________ sekolah kerana majlis anugerah kecemerlangan akan diadakan lusa. A taman C kantin B dewan D kedai Pada zaman dahulu, banyak _________ datang ke Melaka untuk urusan perniagaan. A pengurus C penjual B penjaja D pedagang __________ yang dibonceng oleh abang tersadai di tepi jalan kerana kerosakan enjin. A Bas C Basikal B Kereta D Motosikal

8.

9.

10.

11.

Soalan 12 berdasarkan gambar 1

12.

Gambar 1 Kakak mencuba __________ yang baru dibeli oleh ibu. A subang C kerongsang B gelang D cincin Pemuda buta itu pandai mengayam _________ daripada buluh. A tikar C kotak B bakul D bekas Abang baru membeli sebuah __________ berjenama Sony. A jam C radio B komputer D gitar Saya dan Samy belajar di _________ yang sama sejak dari tahun satu hingga kini. A dewan C tadika B sekolah D balai

13.

14.

15.

2

16.

Adik saya menyertai pertandingan menulis __________ bagi kategori murid tujuh hingga sembilan tahun. A cerpen C skrip B cerita D novel __________ itu diminati kerana kelunakan suaranya apabila beliau mendendangkan lagu. A Penari C Penyair B Penyajak D Penyanyi Anggota rukun tetangga bertugas untuk menjaga __________ saya pada setiap malam. A pekan C kampung B negeri D negara

17.

18.

Soalan 19 berdasarkan gambar 2

Gambar 2 19. Di dalam tin kosong itu terdapat banyak __________ kerana air bertakung. A jejentik C lelabah B riang-riang D umang-umang Saya telah mengirim sepucuk __________ kepadanya untuk bertanya khabar. A kad C nota B kertas D surat 2. KATA NAMA KHAS KETERANGAN: Kata Nama Khas ialah kata yang merujuk kepada nama sesuatu benda yang khusus dan ejaannya berpangkalkan huruf besar. LATIHAN 2 : KATA NAMA KHAS Isi tempat kosong dengan perkataan yang paling sesuai. 1. Pemenang program realiti TV 10 telah menerima sebuah kereta ________ . A Sony C Gen 2 B Nokia D Dell 3

20.

2.

Kes pembunuhan berprofil tinggi itu telah diketuai oleh ________ . A Mejar Amran C Inspektor Haris B Hakim Saljit Singh D Peguam Bala Jam tangan berjenama ________ telah dihadiahi oleh Datuk Kamal kesayangannya. A Pilot C Darlie B Rolex D Satria kepada kepada anak

3.

4.

Pada hari minggu ayah membawa kami ke ________ untuk membeli belah. A Pasar Raya Tesco C Hotel Perdana B Stesen KLIA D Bangunan Petronas Khazanah purba negara banyak tersimpan di ________ . A Masjid Negara C Taman Negara B Zoo Negara D Muzium Negara Murid-murid menghadiahi guru-guru mereka pelbagai hadiah sempena sambutan ________ peringkat sekolah setiap tahun. A Hari Ibu C Hari Guru B Hari Bapa D Hari Pekerja Tunku Abdul Rahman telah dianugerahi gelaran ________ . A Bapa Keamanan C Bapa Pemodenan B Bapa Kemerdekaan D Bapa Perpaduan Negeri ________ juga dikenali sebagai Negeri Jelapang Padi Malaysia. A Johor C Kelantan B Pahang D Kedah Orang ramai telah berkunjung ke ________ untuk melihat gerhana matahari yang berlaku barubaru ini. A Bangunan KLCC C Planetarium Negara B Menara Kuala Lumpur D Pusat Dagangan Dunia Ramai pembesar negara hadir ke ________ untuk meraikan istiadat pertabalan Yang Dipertuan Agung. A Istana Negeri C Dewan Merdeka B Istana Negara D Bangunan Parlimen Hukuman gantung sampai mati telah dijatuhi oleh ________ kepada pengedar dadah itu. A Peguam Kamal C Perdana Menteri B Ketua Polis D Hakim Gopal Singam Pameran Pertunjukkan Akrobatik Maritim Antarabangsa ( LIMA ) telah diadakan di ________. A Pulau Pinang C Pulau Pangkor B Pulau Langkawi D Pulau Redang 4

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

Pesakit yang malang itu merayu orang ramai untuk mendapatkan derma bagi menjalani rawatan di ________ . hamba. Kata ganti nama diri dibahagikan kepada 3 bahagian : 1. saya. KATA GANTI NAMA DIRI KETERANGAN: Kata Nama Ganti Diri digunakan untuk menggantikan nama seseorang. 5 . Kata Ganti Nama Diri Ketiga – contohnya dia. 3. kita. patik. Kata Ganti Nama Diri Pertama – contohnya aku. A Pesta Ria C Pesta Tani B Pesta Air D Pesta Heboh Pasukan Brazil telah memenangi Kejohanan Bola Sepak ________ yang berlangsung di Jerman . 17. Kata Ganti Nama Diri Kedua – contohnya kamu.13. engkau. 15. baginda. saudari. A Chikungunya C Tsunami B Malaria D Gerhana Negeri Sarawak menjadi tuan rumah ________ peringkat kebangsaan . 16. beliau. 18. saudara. 20. mereka. awak. 2. A Sang Kancil C Sang Rangkak B Pak Belang D Pak Bedal Abang membawa kami ke ________ untuk menyaksikan tayangan filem hindustan. A Tok Dalang C Hang Li Po B Tok Selampit D Hang Tuah Banyak rumah yang telah musnah akibat dilanda bencana ________ beberapa tahun yang lepas. anda. A Institut Aminuddin Baki C Institut Pengajian Tinggi B Institut Jantung Negara D Institut Perguruan Seekor lembu peliharaan Pak Mail telah mati dibaham oleh ________ ketika meragut rumput di hujung kampung. beta. 19. 3. kami. A Pusat Sivik C Dewan Pleno B Pawagam Odeon D Taman Tasik ________ merupakan seorang pahlawan Melayu Melaka yang tersohor pada zaman dahulu. A Bahasa Jiwa Bangsa C Cintai Bahasa B Budi Bahasa Budaya Kita D Sayangi Budi Bahasa Kita 14. A Piala Emas C Piala Dunia B Piala Agung D Piala Thomas Kempen ________ sedang giat dijalankan untuk membentuk masyarakat penyayang.

A awak… mereka C Kita … mereka B Anda … aku D Awak … saya 3. A Kami … awak C Mereka … beliau B Beta … dia D Mu … kami 6.“Ampun__________.”Masalah itu patut______selesaikan supaya____________tidak merajuk lagi. A kita C mereka B awak D kami 6 . A beta…hamba C yang mulia…beta B baginda…hamba D tuanku…patik 2. A nya … awak C aku … kami B kita … anda D ku … mu 8. Pen ini________hadiahkan kepada__________.” kata ketua pasukan kepada sahabatnya. Amin bermain bola sepak di padang. ________bermain bersama rakannya. “Pukul berapa________akan sampai di rumah?” tanya Puan Aini kepada Taha.LATIHAN 3 : KATA GANTI NAMA DIRI Isi tempat kosong dengan perkataan yang paling sesuai. apakah hajat ________meminta ______ datang menghadap?” sembah Bendahara Tun Perak A baginda … tuanku … hamba C tuanku … beta … patik B beta … baginda … hamba D tuanku … tuanku … patik 5. A Mereka C Kami B Dia D Engkau 9._______mesti berlatih bersungguh-sungguh jika ingin menentang_________.” kata Ani kepada Ayu.” kata Adnan kepada budak-budak itu. _______ bertiga telah diarahkan oleh________membersihkan taman mini ini. “Perbuatan ________memang tidak ________gemari. bolehkah _____mengiringi mereka ke sana?” tanya Tuah kepada Sultan Mahmud Shah. 1. Kami berikrar akan melakukan apa sahaja yang ________suruh. A awak … mereka C aku … kita B engkau … beliau D kita … dia 4. “Ampun _______. A kami C mereka B awak D kamu 10. A anda … dia C kita … beliau B kamu … ku D awak … saya 7.” kata Ali kepada kawankawannya.

A kami C kita B mereka D nya 17. Ibu bapa _______ meninggal dunia setahun yang lalu. Murid-murid di dalam kelas itu mengutamakan kebersihan. Ayah Amin sakit. A beliau C dia B baginda D nya 12. A Saya C Dia B Kami D Mereka 13. ________ akan berangkat ke balai persidangan tidak lama lagi. A dia C kalian B baginda D beliau 7 . Kami sudah melawat _______ di hospital semalam. A kita C saudara B kami D ianya 20. A Baginda C Beta B Aku D Hamba 14.Perdana Menteri telah sembuh selepas ________ diberi rawatan di hospital.“________ telah dirompak oleh ________.Sami ialah anak angkat Encik Siva. dia 16. bukan saya. mereka B Kita. Sultan Muzaffar telah mangkat. dia C Kami. A nya C mereka B dia D beliau 18.Aini dan keluarga _______ telah berpindah ke Kuantan sejak dua tahun yang lalu. nya D Saya.“________ yang melakukan kesalahan. A ia C nya B kami D dia 19. A Mereka C Kita B Kalian D Kamu 15.” rintih kumpulan pelancong itu sambil menunjuk ke arah perompak yang melarikan diri. Jenazah_________akan dimakamkan di kawasan makam diraja.” kata lelaki itu sambil menunjuk ke arah Ah Hong.Kepulangan ________ sekeluarga dari Mekah telah disambut oleh sanak-saudara dan penduduk kampung.11. _________ ingin belajar dalam suasana yang ceria. A Hamba.

_______ kamu akan bertolak ke London ? A Bilakah C Siapakah B Berapakah D Di manakah 8. saya nak tengok _______ yang ada di dalamnya. binatang. 1. ________ harga sekilogram buah duku ini ? A Di manakah C Bilakah B Berapakah D Adakah 6. A Bilakah C Di manakah B Siapakah D Bagaimanakah 4. Kata ganti nama Tanya digunakan untuk membentuk ayat-ayat.4. Kata ganti nama Tanya digunakan untuk menanyakan manusia. Selamat pagi. “________ Pak Adib dan isterinya akan berangkat ke Mekah ? ” tanya Haji Sudin kepada isterinya. mana . “ Tolong buka beg . ________ kamu tidak datang ke kelas tambahan semalam ? A Bagaimanakah C Berapakah B Mengapakah D Bilakah 5. KATA GANTI NAMA TANYA KETERANGAN: 1. “ Boleh saya tahu. yang datang semalam itu _______ ? ” tanya Rizal kepada Suzi. siapa LATIHAN 4 : KATA GANTI NAMA PERTANYA Pilih ayat yang menggunakan kata ganti nama pertanyaan yang betul. ________pesanan cik ? A bilakah C apakah B adakah D di manakah 7. A bila C siapa B apa D berapa 3.” Kata Cikgu Ani kepada Ayu. 2. A bila C siapa B apa D mana 2. benda dan tempat Contoh : apa. _______ caranya kamu mendapat keputusan yang cemerlang dalam peperiksaan ? A Bilakah C Berapakah B Siapakah D Bagaimanakah 8 .

Perasmi sukan tahunan sekolah kamu _____? A berapa C apa B siapa D bila 19. Pada hari ______kah kamu akan pulang ke Negeri Sembilan? A bila C apa B mana D berapa 15. Cara untuk menenun kain songket _____? A bagaimana C berapa B mengapa D siapa 17. “______ lagi yang tidak kena . Bilangan pelajar yang dipilih menyertai pertandingan lukisan itu ______? A bila C siapa B apa D berapa 10. Beg yang kamu beli itu untuk ______? A berapa C siapa B mana D apa 13. Harga buku yang kamu beli itu _____ ? A mana C kenapa B berapa D bagaimana 12. Adik-beradik awak _____ orang? A apa C siapa C berapa D bagaimana 9 . Yang ______kah baju yang sesuai dipakai untuk majlis di istana nanti? A bagaimana C siapa B mana D apa 16.9. Yang duduk di hadapan guru besar itu _____? A apa C bila B berapa D siapa 20. A Apa C siapa B Bila D Mengapa 14. Tuan punya kereta berwarna putih itu ______ ? A siapa C apa B mana D berapa 11. Lelaki yang datang ke rumah kamu semalam _____? A apa C siapa B mana D mengapa 18.Amin ?”tanya ibu.

“ Mesin basuh yang baru tiba itu ___________?” tanya Fatin kepada jurujual itu. Terdapat tiga jenis kata ganti nama tempat iaitu: Sana – tempat yang jauh dan tidak kelihatan. A apa – apa C mana – mana B bila – bila D siapa – siapa 5. benda dan tempat Terdapat dua jenis kata ganti nama tunjuk iaitu: Ini – menunjukkan sesuatu yang dekat. “Wakil rakyat itu akan datang ke _______________ sebentar lagi. Sini – tempat yang dekat Situ – tempat yang agak jauh tetapi tidak sejauh sana dan tempat ini masih kelihatan. A mana – mana C apa – apa B mana D sesiapa 10 . Para tetamu diminta duduk di ________________ tempat yang masih kosong. haiwan. Itu – menunjukkan sesuatu yang jauh. Kata Ganti Nama Tempat dan Tunjuk KETERANGAN: Kata Ganti Nama Tempat Digunakan untuk mengganti nama tempat. A ini C sini B itu D situ 3. 1. Suria tidak ke _______________ sepanjang cuti persekolahan yang lalu. Ulang tahun kemerdekaan Negara kita pada kali _____________ jatuh pada hari Jumaat. Kata ganti nama tunjuk Kata Ganti Nama Tunjuk Digunakan untuk menunjukkan manusia. Peristiwa ______________ masih segar dalam ingatan Pak Abu. A sana C sini B ini D itu 6.5. LATIHAN 5 : KATA GANTI NAMA TEMPAT DAN TUNJUK Isi tempat kosong dengan perkataan yang paling sesuai.” kata ketua kampung kepada pemuda di sebelahnya. A mana C ini B apa D siapa 2. A itu C sana B ini D sini 4.

A apa – apa C bila – bila B mana – mana D siapa . A ini C begitu B situ D demikian 15. A mana – mana C siapa – siapa B bila – bila D apa – apa 8. sila maklumkan segera kepada pihak polis. mulalah menjawab soalan itu. A siapa .” kata Mira. A itu C sana B ini D begitu 13. Di _____________lah berlakunya kemalangan ngeri yang menyebabkan semua penumpangnya meninggal dunia.” kata guru disiplin kepada murid – murid. A situ C ini B sini D itu 17. A mana C berapa B apa 9.siapa C bila – bila B mana – mana D apa – apa 11 . “Awak berasal dari ______________?” tanya Umar kepada jiran barunya. A apa C mana B siapa 10. Ketuhar ________________ lah yang dimenangi oleh Mak Teh secara percuma semasa acara cabutan nombor bertuah yang diadakan di Pasar Raya Mutiara. Letakkan meja dan kerusi rosak ini di _____________ bilik yang mempunyai ruang. Jika ada _____________ perkara yang tidak diingini.7. Puisi _____________ saya tujukan untuk ibu tersayang yang telah pergi buat selama – lamanya. “Di ___________kah letaknya masjid Putrajaya?’ tanya Encik Adam kepada lelaki itu. A ini C sini B begitu D begini 14. Jika tiada ______________ pertanyaan tentang kertas soalan. A mana – mana C bila – bila B apa – apa D siapa – siapa 11.siapa 16. Perbuatan pemuda itu mencuri barang – barang surau akan menimbulkan kemarahan penduduk di _____________. Pilih ________________ kasut yang padan warnanya dengan baju kebaya itu. A sini C itu B sana D ini 12. Kedai hiasan dalaman di seberang jalan ____________ dihias sangat cantik.

________________ lah nasib yang dialami oleh Lebai Malang itu. .18. dikehendaki membuat pendaftaran. ________________ sajalah buah tangan yang dapat saya berikan kepada kamu. A bila – bila C siapa – siapa B apa – apa D mana – mana 6. A ini C sana B itu D sini 20. 4. mana-mana. sesuatu dan siapasiapa atau sesiapa LATIHAN 6: KATA GANTI NAMA TAK TENTU Isi tempat kosong dengan perkataan yang paling sesuai. Contoh : apa-apa. rezeki ada di ______________ . A mana-mana C apa-apa B bila-bila D siapa-siapa Emak melarang adik ke __________ semasa beliau membayar harga makanan di kaunter. seseorang. _________ yang berminat mengambil bahagian dalam perlawanan itu. masing-masing. Kita perlu berusaha gigih. A begini C situ B begitu D sini 19. 5. kata ganti nama tak tentu ialah kata ganti yang menunjukkan sesuatu atau seseorang secara tidak tentu. A Apa-apa C Siapa-siapa B Bila-bila D Mana-mana “Serahkan _________ yang ada di dalam beg itu kepada aku!” kata perompak itu kepada Mak Munah. 3. A mana-mana C siapa-siapa B apa-apa D bila-bila Salim tidak menjamah _________ makanan pun hari ini. A mana-mana C siapa-siapa B bila-bila D apa-apa 12 2. A apa-apa C siapa-siapa B mana-mana D bila-bila Entah _________ lagi kami sekeluarga akan dapat pulang ke kampung. 2. KATA GANTI NAMA TAK TENTU KETERANGAN: 1. 1.

6. A bila-bila C siapa-siapa B mana-mana D apa-apa Kami akan tiba __________ masa sahaja. A bila-bila C siapa-siapa B mana-mana D apa-apa _________ barang yang berharga eloklah diselamatkan dahulu. sila berjumpa dengan saya. 14. 11. A apa-apa C mana-mana B sesiapa “Pilihlah _________ kuih yang adik suka. Soalan 15 berdasarkan gambar 1 gambar 1 15. 13. 10. __________ yang kehilangan jam tangan. A apa-apa C siapa-siapa B bila-bila D mana-mana Adakah __________ berita tentang keadaan ekonomi negara kita? A bila-bila C mana-mana B apa-apa D siapa-siapa Pesanlah __________ makanan yang awak hendak. A mana-mana C siapa-siapa B apa-apa D bila-bila 7. 12. A Apa-apa C Mana-mana B Bila-bila D Siapa-siapa Tiada _________ dibenarkan masuk ke dalam bilik itu kecuali kakitangan yang berkenaan. fenomena ini wajar dibanteras. 8. __________ pun pandangan kita tentang vandalisme. A Mana-mana C Siapa-siapa B Bila-bila D Apa-apa Antara baju-baju ini pilihlah __________ yang adik berkenan. 9. A mana-mana C siapa-siapa B apa-apa D bila-bila Hasnah tidak suka __________ pun bertanyakan masalahnya.” kata Puan Rokian kepada anak bongsunya. A Mana-mana C Sesiapa B Apa-apa D Bila-bila 13 .

20. Nakhoda itu mengarahkan anak-anak kapalnya _______ sauh yang berat itu di muara sungai. menyidai. A mana-mana C bil-bila B siapa-siapa D apa-apa 17.16. KATA KERJA KETERANGAN: Kata kerja ialah perkataan yang menunjukkan sesuatu perbuatan atau keadaan melakukan sesuatu. tolong angkat tangan. Kata Kerja Tak Transitif – bangun. 19. __________ yang tidak mengikut arahan akan dikenakan tindakan. 7. menulis ii. A Siapa-siapa C Bila-bila B Apa-apa D Mana-mana __________ yang tidak faham. 18. A apa-apa C bila-bila B mana-mana D siapa-siapa Duduklah di __________ yang kamu suka kerana tempat duduk ini tidak bernombor. Kata Kerja Transitif – menebas. ditulis LATIHAN 7 : KATA KERJA Isi tempat kosong dengan perkataan yang paling sesuai. A mencapai C menggarap B menduduki D merangkul 14 . Kata kerja terbahagi kepada 3 jenis iaitu : i. lihat. 1. A menghulurkan C meletakkan B melontarkan D melabuhkan 2. Kata Kerja Pasif – ditebas. lulus iii. disidai. A Siapa-siapa C Bila-bila B Mana-mana D Apa-apa Kamu tidak dibenarkan menulis __________ sehingga dibenarkan berbuat demikian. A apa-apa C mana-mana B bila-bila D siapa-siapa Tidak ada __________ lagi yang boleh kamu buat kerana semua kerja telah disiapkan. Kakak ________ erat pinggang ibu sewaktu berpayung dalam hujan yang lebat itu.

Pihak polis telah berjaya ________ kegiatan penyeludupan di kawasan sempadan. A mengikis C meraut B menarah D mengupas Pilih ayat kata kerja transitif yang betul. Pendaki yang hilang semasa mendaki Gunung Ledang telah _________ di kawasan hutan tebal di kaki bukit. Dia senyum kepada saya. Ruzila sedang memasak kuih. 7. Adik saya suka menangis. Noraini sedang makan buah rambutan.3. Dia lompat jauh. Ani bersalam dengan saya. Air sungai itu mengalir deras. A mengepit C menjamah B mengonggong D memakan 15 .Hakisan tanah dapat dielakkan jika ________ hutan dikawal oleh pihak kerajaan. Anjing liar itu ________ seketul tulang. Puan Jamilah seorang guru yang rajin dan berdedikasi. Datuk sedang tidur dengan nyenyak. 8. A menumbangkan C menewaskan B menundukkan D menumpaskan 5. A terjumpa C berjumpa B dijumpai D menjumpai 4. Pilih ayat kata kerja tak transitif yang betul . Jangan melompat. Ahmad tendang bola itu. A B C D A B C D Pak Mat sedang membelah kayu. A B C D A B C D Ali suka membaca buku. Dia pancing ikan di sungai. 9. Ahli perniagaan itu dan keluarganya melancong ke Turki. A penghapusan C penerokaan B pembersihan D pembasmian 6. 10.Pak Cik Amit ________ batang kayu itu untuk dijadikan tiang rumahnya. Farid dan Ahmad baca cerita di perpustakaan. 11. Pilih jawapan yang paling sesuai.

12. Pak Amin kecewa kerana ________ oleh jurujual yang tidak berdaftar itu. Aina dan keluarganya sering ________ nenek tua yang tinggal keseorangan di teratak buruk itu. KATA ADJEKTIF KETERANGAN: Kata adjektif digunakan untuk menerangkan keadaan atau sifat sesuatu benda. A tergelincir C terbabas B tersangkut D tersangkut 20. A melancong C menziarahi B mendatangi D menemui 15. A meraut C memasuk B menjolok D mencucuk 16. rasa 7. warna 6. Beberapa buah gerabak kereta api ________ daripada landasan akibat melanggar seekor gajah. Kata adjektif dibahagikan kepada beberapa jenis mengikut makna : 1. A mencabut C memotong B mencukur D menggunting 14. Puan Syarifah seorang deklamator yang tersohor dan sering diundang untuk ________ puisinya. A ditipu C ditegur B disapa D dikunjungi 13. pandang 4. bau 2. Sekawan anak itik sedang _______ air di sebuah kolam yang cetek. A diangkat C dipegang B disambut D dijulang 18. A menyudu C menyodok B meminum D mencedok 19. sifat dan keadaan 5. Dagu atuk luka terkena pisau semasa dia ________ janggutnya. Piala kejohanan pertandingan hoki itu ________ oleh para pemain Sekolah Kebangsaan Kampung Aman. A menenun C menyirat B menganyam D menyulam 8. Mak Cik Minah asyik ________ tikar mengkuang di bawah pokok di tepi pondoknya. bentuk 16 . A menyanyikan C mengalunkan B mempamerkan D mendendangkan 17. tempat dan orang. Beberapa orang pekerja wanita di restoran menjual sate ________ daging pada lidi sebelum membakarnya. ukuran 3.

LATIHAN 8 : KATA ADJEKTIF Isi tempat kosong dengan perkataan yang paling sesuai. 6. A baik…lambat C selesa…kuat B lemah…deras D selesa…cepat Kemarahan jurulatih itu ________ apabila melihat anak buahnya bermain sambil lewa setelah pihak lawan menjaringkan gol.. 4.. A kelat…rendang C manis. 8. I pilu III sedih II sayu IV kecewa 17 2..tinggi B manis.bijak D kagum. A kasih sayang C harga diri B peri laku D peri kemanusiaan “Buah dokong itu rasanya _________ tetapi pokoknya sangat _________. A lawa C anggun B cantik D jelita Kebanyakan penonton berasa ________ kerana perlawanan hoki itu ditangguhkan akibat hujan sangat ________.. Lampin adik berbau _________ kerana dia telah kencing. 10. A hairan. . A merah C kuning B putih D merun Tidak ada orang yang sanggup membunuh kanak-kanak dan wanita seperti askar Israel kecuali orang yang tidak mempunyai _________ langsung..” kata Nazrul.. 5. 7.handal C bangga..layak B terharu....lurus D masam. A hapak C kering B hanyir D haring Kita boleh menaiki kapal terbang untuk ke sesuatu destinasi kerana ia lebih _________ dan ________.. A kecewa…renyai C hampa…hebat B duka…kuat D kecewa…lebat Darah _______ memancut daripada tubuh Mahsuri selepas ditikam dengan keris akibat fitnah yang dilemparkan terhadapnya. 3..petah Murni berasa ________ untuk berpisah dengan keluarga angkatnya setelah seminggu mengikuti Program Khidmat Mahasiswa di kampung itu. A membara C menaik B reda D membakar Razak terpesona melihat sepasang burung merak yang _______ di Zoo Negara. 1.rimbun Para hadirin ________ kerana murid prasekolah itu ________ bercerita.. 9..

.. 18 . II dan III D I.. C I. nakal Belilah barangan____________ . A mampan C ceria B padu D mantap 12... Jangan beli barangan___________ yang rendah mutu barangannya. 17 18. A hodoh . II dan IV Orang yang________________itu berasa berat hati hendak menderma kepada anak__________itu. 16.. A condong C bongkok B bengkok D serong Penggunaan istilah bahasa yang telah__________sesuai digunakan dalam perhubungan seharian. A enak . buruk C tulen . payau Dia berjaya kerana dia__________menghadapi cabaran yang mendatang. 13. degil B baik . 20.. nakal Kuih itu memang_________tetapi terlalu_________ ..A I dan III B II dan III 11. antik Rumah orang miskin itu__________ .... 15. jahat D lurus .... lama D klasik ... 14. A baik ... istimewa C sedih .. palsu B baru .. hanyir B lazat .. manis D cantik . A intim C baik B mesra D rapat Bayi itu memang________________ .. A cekap C tabah B tahan D tuntas Mereka bersahabat___________sejak kecil lagi... pahit C sedap .. lembab D dungu ... 19... sombong C dungu . A cantik C comel B tampan D molek Jangan makan keropok yang___________itu... A lemau C hanyir B garing D empuk Budak yang____________ bagai bendul itu selalu dibuli oleh pelajar-pelajar____________.. A bakhir . cacat B pilu .

A oleh C dari B dengan D daripada 6. Pak Mahmud bekerja di ladang kelapa sawitnya dari pagi hingga _____ petang. Kata yang digunakan untuk menyambungkan frasa nama dengan kata atau frasa-frasa dalam ayat. bagi. daripada. terhadap. A di C pada B ke D kepada 4. A daripada C demi B untuk D bagi 7. A terhadap C demi B hingga D oleh 19 . bak dan tentang LATIHAN 9 : KATA SENDI NAMA Pilih jawapan yang paling sesuai 1. Pegawai Pelajaran Kota Bharu menyampaikan hadiah _____para pelajar. Harga kain batik tulis lebih mahal _____harga kain batik cap. A daripada C antara B akan D dari 2. sampai. hingga. dengan.9. Faizal mengirim sepucuk surat _____kawannya. A ke C kepada B dari D daripada 3. Anis membeli sehelai selendang _____ibunya sebagai hadiah hari jadi. 2. A di C kepada B dengan D hingga 8. A untuk C kepada B pada D ke 5. Cikgu Mariah menasihati kami supaya mempunyai rasa belas kasihan _____ binatang. KATA SENDI NAMA KETERANGAN: 1. Anak-anak harimau yang ditangkap itu berusia antara tiga _____ empat tahun. pada. ke. Banyak manfaat yang kita peroleh _____ceramah itu. kepada. di. sejak. Contoh : akan. dari. oleh. kepada. umpama. untuk.

Taman Botani dan Taman Negara sering menjadi tumpuan pengunjung terutamanya _____ hujung minggu. Pak Din menjaga potret-potret yang dilukis _____ anaknya itu dengan baik. A sejak C tentang B oleh D dalam 11. A demi C bagai B dalam D untuk 14. A hingga C sejak B seperti D antara 17. Perdana Menteri mengingatkan rakyat supaya mengamalkan sikap tolong_menolong antara satu sama lain _____ kehidupan seharian. A oleh C akan B pada D bagi 18. A pada C antara B akan D kepada 16.9. Samila telah terpilih sebagai pemain boling terbaik _____ Majlis sukan sekolah-sekolah Malaysia . A untuk C dengan B antara D daripada 12. Tini rindu _____ kedamaian kampung neneknya yang terletak di kaki Gunung Ledang. A di C pada B Kepada D umpama 13. A dalam C akan B untuk D terhadap 10. Puan Suzy sanggup menjelajah seluruh Negara untuk membuat kajian. Oleh sebab rasa cinta _____ kebudayaan Melayu. A tentang C untuk B di D kepada 20 . Lima orang pendaki yang hilang _____ tiga hari yang lalu telah dijumpai di dalam hutan tebal di kaki Gunung Tahan. Tengku Suria telah banyak mengorbankan masanya _____ membantu kanak-kanak yang menghidap penyakit AIDS di rumah kebajikan itu. A untuk C daripada B sampai D kepada 15. Pinggan mangkuk Vantage yang dihiasi corak bunga –bungaan mendapat sambutan yang baik _____ peminat porselin. Ibu menaburkan padi usang itu ke tanah _____ dimakan oleh ayam-ayam peliharaannya.

supaya. A Dalam C Antara B Terhadap D Tentang 10. A untuk C daripada B kepada D dengan 20. _____ Ayu dan Ani. LATIHAN 10: KATA HUBUNG Isi tempat kosong dengan jawapan yang paling sesuai. kerana. KATA HUBUNG KETERANGAN: Kata hubung digunakan untuk menghubungkan sesuatu perkataan atau frasa supaya menjadi ayat yang lengkap. agar. tetapi. Ayu lebih cekap menjaringkan gol walaupun Ani mempunyai lima tahun pengalaman dalam permainan hoki. ___________ Encik Rosli telah dinaikkan pangkat. sambil. beliau tidak sombong. A dan C atau B serta D lalu 4. 1. A Sambil C Sejak B Serta D Semenjak 21 . Contohnya : dan. saya sempat menggoreng keropok lekor. lalu.19. A Sungguhpun C Sekalipun B Mahupun D Jikalaupun 2. A Jikalaupun C Ataupun B Namunpun D Meskipun 5. Puan Susan tidak tahu sama ada hendak memakai ceongsam ___________ baju kebaya untuk menghadiri konvokesyen anaknya. __________ menunggu Hanim. abang masih mengulang kaji pelajaran. A selepas C supaya B sementara D semenjak 3. atau. Ibu mengucapkan terima kasih kepada Puan Norma _____ menjaga rumah sepanjang kami pergi bercuti di Pulau Phuket. __________ hari telah larut malam. dan lain-lain. Melati bermain – main dengan adiknya di hadapan sekolah ___________ menunggu kedatangan ibunya.

A Lantaran itu C Bagaimanapun B Meskipun D Lagipun 22 . A supaya C kalau B kerana D sungguhpun 10. A kecuali C sehingga B namun D yang 8. A supaya C selama B lantaran D manakala 13. Ibu menegur adik kerana dia masih belum tidur ____________ jam menunjukkan pukul 11. A apabila C sebelum C sambil D kerana 7. Najwa suka menjahit ____________ kakaknya suka mengumpul Majalah Saji. Encik Murad berhasrat untuk belayar ke Sabah ___________ banyak halangan yang terpaksa ditempuhi. Kamal selalu ponteng kelas. Banyak orang cedera ___________ berpuluh – puluh keluarga hilang tempat tinggal dalam runtuhan tanah itu. bapanya dipanggil oleh pihak sekolah. Mei Hwa menonton televisyen ____________ menunggu kek yang dikukusnya masak. A apabila C sementara B meskipun D malahan 12. A kerana C supaya B agar D meskipun 16. Labuci pada tengkuk baju kurung ____________ dipakai oleh Cikgu Amita dijahit oleh Puan Fatimah. Adik menangis _______________ memberitahu ibu bahawa kakak telah mencubitnya. ___________.00 malam. A dan C tetapi B lalu D kecuali 9. A manakala C semenjak B sementara D biarpun 14. Keadaan di pasar itu penuh sesak dengan orang ramai ____________ pasar raya itu mengadakan jualan murah. A hingga C sambil B serta D malahan 15. A manakala C seandainya B meskipun D kecuali 11. Ayah menyapu varnish pada kerusi rotan itu _________ kelihatan lebih cantik pada hari lebaran.6. Nenek sedang menganyam __________ kami pulang dari sekolah.

A supaya C padahal B lalu D dan 20. __________yang merasmikan bangunan sekolah itu? A Bilakah C Bagaimanakah B Siapakah D Manakah 23 . bila. dan bilangan. ___________ perlawanan bola itu terpaksa dibatalkan. 1. _________yang dibela oleh Pak Ali di dalam kandang itu? A Apakah C Siapakah B Adakah D Mengapakah 4. di mana. Jasnita masih menangis ____________ telah berkali – kali dipujuk oleh rakan-rakannya. dan bagaimana. ____________ kamu menangis? A adakah C siapakah B mengapakah D bagaimanakah 2.00 tengah hari. mengapa. orang. Cuba terangkan kepada saya. Oleh sebab hujan lebat. Murid – murid Tahun Lima Setia bangun _____________ mengucapkan “Selamat Sejahtera” kepada Cikgu Normala. siapa. Kamil masih belum bangun ___________ jam sudah pun menunjukkan pukul 12. berapa. ___________ abang kamu hendak makan nasi goreng ini? A apakah C adakah D manakah D siapakah 3. haiwan. KATA TANYA KETERANGAN: Kata tanya digunakan untuk menanyakan nama benda. Contoh kata tanya ialah apa. Tan.17. A meskipun C selama B setelah D selagi 11. Ia boleh diikuti dengan partikel –kah mengikut kesesuaian ayat tanya. tempat. kenapa. LATIHAN 11: KATA TANYA Pilih jawapan yang paling sesuai . manusia. A atau C serta B melainkan D maka 19. A walhal C lagipun B malahan D justeru 18.

Yang berbaju kemeja kuning dan berseluar hitam itu ___________? A mana C bila B kenapa D siapa 13. A Apakah C Mengapakah B Adakah D Siapakah 9. Ayah kamu pergi ke Tawau ____________? A berapa C bila B siapa D bilakah 7. _________ pertandingan melukis poster sempena hari ulang tahun kemerdekaan akan diadakan? A Bagaimanakah C Berapakah B Di manakah D Mengapakah 16. Kajang? A Apakah C Manakah B Siapakah D Adakah 15. Di ________ letaknya pejabat ayah Mei Leng? A manakah C berapakah B mana D apa 8. _________ Kadir dikatakan sebagai kaki bangku oleh kawan-kawannya? A Siapakah C Mengapakah B Bagaimanakah D Berapakah 11. Budak itu menyorokkan buku cerita Ahmad di _________? A manakah C apa B mana D siapakah 6. A Apakah C Mengapakah B Adakah D Manakah 10. “Dari ___________ kamu mendengar berita itu. _________yang sudi menjelaskan kepada saya. Najihah tergesa-tergesa untuk pulang ke rumahnya__________? A kenapa C apa B siapa D bagaimana 14. “_________ yang menyebabkan Lim dan Rawi bergaduh? Tan atau Abu ?” Tanya Leman . ___________ nama guru kamu yang tinggal di Sungai Chua. “_______ warna kereta abang kamu yang baru itu? ”Tanya Lan kepada Tina .bagaimana kejadian itu boleh berlaku ? A Siapakah C Mengapakah B Di manakah D Berapakah 24 . Norhana? A siapakah C bilakah B berapakah D manakah 12.5.

geram. Aduhai – menyatakan perasaan sedih atau rintihan.untuk menyatakan perasaan marah . “________warna motosikal abang kamu yang baru itu?” tanya Fuad. sedih atau kecewa Wah – menyatakan perasaan kagum Wahai – perasaan sedih atau untuk menarik perhatian LATIHAN 12 : KATA SERU 25 . kamu akan ke Kuantan__________?” tanya Azrul kepada Mat. “_________ kamu lulus dalam ujian itu. Kata seru digunakan untuk membentuk ayat seruan. takut dan sebagainya. Contoh: Ah – menyatakan penolakan atau rasa tidak setuju. hairan.KATA SERU KETERANGAN: Kata yang digunakan untukmenyatakan perasaan seseorang sama ada gembira. hairan. Aduh – menyatakan perasaan sakit. A Apakah C Adakah B Berapakah D Bilakah 12. marah. Am boi – menyatakan rasa kagum atau hairan Cis/cih .17. A apa C siapa B bila D berapa Soalan 19 berdasarkan Gambar 1 Gambar 1 19. _________ Rosni digelar sebagai murai oleh kawan-kawannya? A Adakah C Mengapakah B Siapakah D Manakah 18. Hakimi?” tanya ayah. mencemuh atau marah bercampur jijik. A Apakah C Mengapakah B Berapakah D Adakah 20. sakit . Eh – perasaan hairan atau terkejut Hai – menyapa atau menarik perhatian Nah – untuk mempelawa seseorang menerima sesuatu Oh – menyatakan perasaan terkejut. “Mat.

pedihnya luka aku ini! 26 . 6. _________.Isi tempat kosong dengan perkataan yang paling sesuai. Gambar 1 3. Gambar 2 7. 5. _________. ambil wang ini dan pergi beli buku tulis yang baru! A Ah C Oh B Eh D Nah ________. kamu pun turut berada di sini! A Ah C Eh B Oh D Nah _________. kamu telah terpilih sebagai ketua pengawas! A Amboi C Aduhai B Syabas D Nah Soalan 3 berdasarkan gambar 1 2. para pelajar. kereta sport itu sangat laju! A Oh C Cis B Ah D Wah _________. malang sungguh nasib orang tuan itu! A Wahai C Aduh B Oh D Aduhai _________. belajarlah dengan bersungguh-sungguh! A Aduhai C Wahai B Aduhai D Hai Soalan 7 berdasarkan gambar 2 4. __________. 1.

16. kamulah rupa-rupanya yang memfitnah saya selama ini! A Ah C Aduh B Nah D Oh _________. C Cis D Ah _________. para pelajar. Soalan 12 berdasarkan gambar 3 Gambar 3 12. lama betul kita tidak bersua! A Hai C Amboi B Wah D Eh __________ aku tidak setuju langsung dengan pendapat engkau itu! A Cis C Eh B Nah D Ah ________. bagaimana pula awak dapat masuk sedangkan pintu bilik itu berkunci. 15. kamu telah berjaya mengharumkan nama baik sekolah ini! A Wah C Eh B Hai D Syabas 9. hebat sungguh pahlawan itu menunggang kuda liar yang baru ditangkapnya. 27 13. tingkatkan usaha agar kalian beroleh keputusan yang cemerlang! A Syabas C Hai B Wahai D Aduhai _________. keluarga itu senantiasa ditimpa nasib malang! A Ah C Aduhai B Aduh D Eh _________. 14. A Hai C Wah B Amboi D Eh ________. ________. 10.A Aduh B Aduhai 8. cantik sungguh pakaian pengantin itu! A Ah C Hai B Aduhai D Amboi _________. . 11.

1. aku tidak bersetuju dengan cadangannya sebentar tadi! A Eh C Ah B Oh D Aduh Soalan 18 berdasarkan gambar 4 Gambar 4 18. akan LATIHAN 13: KATA BANTU Isi tempat kosong dengan perkataan yang paling sesuai. 20. C Syabas D Wah _________. pernah. _________. masih. KATA BANTU 19. Kerja-kerja membangunkan kawasan taman sains itu__________siap sebulan yang lalu. kedekut benar orang kaya itu! A Cis C Nah B Oh D Amboi 13. bagaimana dengan keadaan kamu dan keluarga! A Hoi C Wahai B Hai D Eh _________. A Nah C Aduhai B Aduh D Wah _________.A Eh B Oh 17. KETERANGAN: Kata yang digunakan untuk menerangkan kata kerja dan hadir sebelum kata kerja Contoh : sudah. A telah C masih B mesti D akan 28 . cantiknya rumah baharu Encik Ramli yang terletak di kawasan lapang itu. telah. belum . sedang.

” pesan Cikgu Azizah. Nur Fasihah__________ mengulang kaji pelajaran di dalam biliknya. A masih C hendak B akan D mesti 7. A sudah C mesti B mahu D dapat 13. “Jangan sekali-kali minum air yang________dimasak. Datuk_______belum sedar ketika kami menziarahinya di hospital. A akan C sudah B hendak D belum 4. A telah C sedang B akan D sudah 8. Puan Maznah________menuntut di Universiti Sains Malaysia dalam bidang perubatan.2. Sekiranya kita______berjaya. A telah C masih B sudah D akan 12. 29 . Buah mangga ini _________dibasuh sebelum dimakan. Semua bangku di taman itu__________digantikan dengan yang baharu tidak lama lagi. A sudah C akan B sedang D masih 5. A telah C sedang B akan D belum 11. A hendak C akan B masih D mesti 6. A sedang C mesti B telah D hendak 9. Semua pendatang tanpa izin__________dihantar ke negara asal mereka pada bulan depan. Kamu________berhati-hati ketika melalui jalan yang licin itu. Kita______berhati-hati semasa melintas jalan raya. kita mestilah meningkatkan usaha dengan banyak mengulang kaji pelajaran. Walaupun sudah pulih tetapi dia_______belum boleh berjalan dengan baik. Ayah _______ke KualaLumpur pada bulan hadapan. A masih C mesti B sudah D sedang 3. A telah C masih B belum D akan 10. Kita__________lah bijak memilih kawan sekiranya kita ingin berjaya. A telah C sudah B pernah D belum 14.

A harus C masih B pernah D akan 19. Bas itu dijangka_________tiba dari Pulau Pinang pada pukul 2. A masih C sedang B pernah D akan 14.00 petang. LATIHAN 14 : KATA NAFI Pilih jawapan yang betul. Saya________cuba memujuk adik yang sedang menangis itu. A belum C hendak B sedang D harus 20.A mesti B boleh C masih D belum 15. 1. Sejak kematian bapanya budak itu _____bersekolah lagi kerana menolong ibunya mengerjakan sawah mereka. Anishah__________mengikuti ayahnya pergi ke Pantai Cahaya Bulan. A sedang C belum B mesti D akan 18. A akan C dapat B mahu D masih 16. A akan C belum B masih D telah 17. A tidak C bukan B sudah D pun 2.Persatuan Bahasa Melayu sekolah saya_________melawat ke Pulau Langkawi pada cuti persekolahan nanti. KATA NAFI KETERANGAN: Ialah kata yang digunakan untuk menafikan atau menidakkan sesuatu. Contoh: Bukan – untuk menafikan frasa nama dan frasa sendi nama Tidak – untuk menafikan frasa kerja dan frasa adjektif. Kakak saya________dinaikkan pangkat pada tahun hadapan. saya _____akan menjual rumah pusaka ini kepada kamu. Walau apa pun yang berlaku . 30 .Ayah_________membaca surat khabar semasa berkelah di Pantai Cahaya Bulan.

Pilih jawapan yang betul penggunaan kata nafinya. II dan IV B I dan IV D I. Harun bukan meminati penyanyi kumpulan rock yang beperangai tidak senonoh itu. C “Kami bukan turun ke laut hari ini”. III dan IV B I . D Saidin tidak abang ipar Iqbal. Halim langsung _____ mempercayai khabar angin yang didengarnya daripada penduduk kampung semalam. IV Datuk tidak mahu tinggal bersama-sama dengan anak-anaknya di kota A I dan IV C II. B Pisau itu bukan tajam C Perigi itu _____ dalam. B Warung yang terletak bukan jauh dari jalan raya itu. Bukan terdapat sebarang tanda bahawa musim kemarau yang panjang itu akan berakhir. B Buah rambutan itu bukan manis. Pilih ayat –ayat yang betul penggunaan kata nafinya. C Air sungai itu bukan dalam. III dan IV 31 . 9. kami. B Raju bukan suka berkawan dengan dengan Siva.ayahnya hanyalah pemandu teksi. D Hari ini abang bukan pergi 5. A Ini tidak kali pertama Zaiton melarikan diri dari rumah. A Adiknya tidak pandai menari caca. D Rumah itu bukan sesuai untuk didiami.A tidak B adalah C bukan D pun 3. A Ayahnya bukan kedekut. 6. Elly tidak dapat menahan rasa sedihnya apabila melihat jirannya meratapi kematian anak bongsunya itu. A bukan C tidak B ialah D pun Soalan 4 – soalan 8. II. III dan IV 10 I II III IV Farid berasa tidak seronok menyertai rombongan ke Melaka itu. III Ali bukan anak orang berada . A III sahaja C I. 8. D Gurunya tidak berasal dari Johor C Maimunah bukan keberatan untuk membantu D Baju yang dipakainya itu bukan baju adiknya. warung Pak Ali. II Tajul tidak bersetuju dengan cadangan ketua kampong untuk merobohkan surau lama di kampung itu. B Kepala Fairus bukan botak. 7. II. C “Bukan begitu caranya untuk menyukat kedalaman sungai. 4. A Emily tidak pandai bergaya.II dan III D I. I Ah Lim sedikit pun tidak berasa cemburu apabila melihat isterinya keluar menonton dengan lelaki lain. A Anjing itu bukan lapar.”kata Zuli kepada Mahat.

11. IV Oleh sebab tidak ada persefahaman. III Pelajar itu tidak dapat menjawab soalan kuiz sains kerana dia tidak membuat sebarang persediaan. II Kucing itu bukan ada selera untuk makan kerana sakit. II Kata Puan Devi kepada Rajan. A tidak C pun B bukan D ialah 19. III dan IV 12. Kereta api yang membawa barang-barang itu _____dari utara. Penyakitnya akan bertambah buruk jika _____dirawat dengan A akan C pun B tidak B bukan 18. III dan IV 14. I Menurut Doktor Fatah. A bukan C tidak B pun D adalah 16. I Puan Haslinda bukan sombong. A I dan II C I. III Tulisan pelajar itu sukar untuk dibaca kerana tidak jelas. Kedai itu _____ kedai yang menjual barangan antik. 17. A tidak C bukan C adalah D pun 15. III dan IV 13. II dan IV B III dan IV D I. III Dia bukan sampai hati untuk menghampakan harapan kedua-dua orang tuanya.pasangan suami isteri itu mengambil keputusan untuk berpisah sahaja. . Jam tangan ini _____jam buatan Malaysia. “Tidak baik kamu membantah cakap orang tua”. II dan IV D II. Budak itu _____ lulus juga dakam ujian bulanannya pada A bukan C pun B tidak D iadalah kali ini. II. A adalah C pun B bukan D ialah 32 segera. III dan IV B III dan IV D I. A I. anak Pak Abu bukan menghidapi penyakit sawan tetapi menghidapi penyakit gangguan mental. II dan III C I. II Jumat tidak sependapat dengan abang longnya tentang cara pembahagian hart pusaka peninggalan ibunya. I Sepupunya tidak gemar makan sambal belacan. IV Gadis itu bukan malas tetapi lembap bekerja. IV Cikgu Tan bukan benci kepada pelajar yang nakal itu tetapi beliau kerana pelajar itu tidak mahu mendengar nasihatnya. III dan IV B I. A I dan II C II. Isi buah mangga muda itu _____ manis tetapi masam.

A jua C pun B tah D kah 7. Pelajar itu boleh menyertai perkhemahan ini. A lagi C tah B jua D lah 33 . “Baling_____________ bola bowling itu kuat sedikit supaya semua jatuh.. A lah C pun B tah D kah 3. A kah C pun B lah D tah 5. KATA PENEGAS KETERANGAN: Maksud : Kata Penegasan/partikal berfungsi sebagai penegas atau menguatkan maksud sesuatu pernyataan dalam ayat. lah.” kata pegawai sukan. pun. Apa ______________ yang berlaku sehingga dia menjerit sekuat hati? A tah C lah B kah D pun 2. “Siapa___________ yang sudi menghantarku ke stesen bas. “Pernah____________ awak kerugian sepanjang menjalankan perniagaan pinggan-mangkuk ini?” tanya Puan Letchumi kepada Suhana. apa___________ lagi jika kita berada di perantauan. A bukan C tidak B akan D pun 15. A tah C kah B pun D lah 6. Kita mesti mengamalkan budaya timur.20. 1. Contoh : kah. A kah C pun B tah D lah 4. itu____________ jika dia hendak. Abang___________ yang bekerja keras untuk menyara keluarga kami.” kata Fendi di dalam hatinya. Para penunggang motosikal dinasihatkan agar _____ berlum lumba di jalan raya. tah LATIHAN 15: KATA PENEGAS Isi tempat kosong dengan jawapan yang paling sesuai.

A juga C hanya B lagi D sahaja 17. _____________ kami tidak nafikan. mereka tetap tidak menerimanya. Di dalam poketnya ___________ ada segugus kunci rumah. Budak itu__________ yang handal bermain badminton? A lah C pun B kah D jua 9. “Apa__________ dayaku yang miskin ini.8. Siapa___________ yang ingin bersenam pagi – pagi ini. Ini________ hadiah istimewa untuk ibu. kamu sangat hebat dalam sukan bola sepak. Azura _______________ pandai menggubah bunga. A lah C wah B kah D tah 13. Selain menyulam. Siapa_______ agaknya yang berjaya mendapat 5A dalam UPSR pada tahun ini? A kah C pun B tah D tah 10. Kemalangan itu berlaku dekat dengan rumah kamu___________? A kah C jua B lah D pun 15. A memang C pun B tah D jua 18. A juga C sahaja B lagi D memang 19. A tah C lah B jua D juga 14. Siapa_________ yang melukis buku ini? A pun C nah B kah D lah 12. A pun C lah B jua D kah 16.” keluh lelaki tua itu. Mana___________ gerangan pendekar kecil itu? A kah C pun B tah D lah 34 . A Juga C Memang B pun D Jika 11. Apa________ rancangan kamu.

20. LATIHAN 16 : KATA PEMERI Pilih jawapan yang paling sesuai 1 Pemuda yang berbaju biru itu _________ bakal suami kakak saya. A adapun C ialah B benar D adalah 2. Kain songket yang dibeli dari negeri Terengganu itu ______ untuk ibunya. Apa___________ punca pergaduhan antara Ah Keong dengan Raju? A juga C memang B tah D kah 16. Novel yang bertajuk “Bunga-bunga Berguguran “ itu __________ novel terbaru penulis wanita itu. A hanya C adalah B ialah D juga 3. A ialah C juga B adalah D sekali 35 . Faisal _________ kerani bank di Bank Simpanan Nasional yang terletak di bandar Ipoh . A ialah C jika B adalah D nian 5. Hadiah hari jadi yang diterima itu _________ daripada kawannya yang baru seminggu dikenalinya. A adalah C nian B ialah D sebenar 4. A juga C adalah B adapun D ialah 6. Semua fitnah yang dilemparkan kepada Sakinah _________ tidak benar. Contoh: Ialah – digunakan dihadapan frasa nama Adalah – digunakan di hadapan frasa adjektif dan frasa sendi nama. KATA PEMERI KETERANGAN: merupakan unsur yang menjdai pemeri hal atau penghubung antara subjek dengan frasa-frasa utama dan predikat.

Adiknya ________ comel dan mempunyai lesung pipit . A ialah C apatah B adalah D apapun 13. Buah epal itu ________ untuk adik yang terlantar sakit di hospital . A tetapi C adalah B biar D ialah 9. Kereta Proton Wira itu _________ kepunyaan bapa Ahmad. A adalah C jika B ialah D nian 12. Perempuan yang sedang melintas jalan itu ________ ibu saudara saya. Maklumat saksi pembunuhan itu ________ tidak benar setelah disiasat oleh pihak polis. A adalah C nian B ialah D adapun 16. A adapun C ialah B adalah D iaitu 36 . Gunung Tahan _______ gunung yang tertinggi di Semenanjung Malaysia. A adalah C nian B ialah D sisi 11. Rumah banglo yang besar dan mewah itu _________ rumah bapa saudaranya.7. “Bungkusan itu _______ untuk kakak kamu. A adalah C adapun B ialah D nian 18.” kata Amir kepada Samir . Tuan punya kedai emas itu ………bapa saudara Muhyuddin . A ialah C apapun B adalah D biar 14. Zamzuri itu _____ guru baru yang akan mengajar di Tahun Enam Maju . A ialah C nian B adalah D juga 8. A nian C adalah B adapun D ialah 15. A ialah C biar B adalah D nian 10. Hadiah yang cantik itu __________ untuk ibu kesayangannya. A ialah C adalah B adapun D apapun 17. Tujuan utama kutipan derma _____ untuk membina balai raya yang baru.

Ibu saya __________ sayang akan barang-barang antiknya. Tabung bantuan rakyat Palestin ________ untuk membantu penderitaan dan kesedihan yang dialami oleh rakyat Palestin.19. A sungguh C paling B sekali D begitu 3. A ialah C adalah B adapun D nian 20. Terbahagi kepada tiga jenis iaitu kata penguat hadapan kata penguat belakang dan kata penguat bebas 3. Ialah kata yang digunakan u ntuk menguatkan maksud sesuatu kata adjektif. Soalan 1 berdasarkan gambar 1 gambar 1 1. betul Penguat bebas – sungguh. A adapun C ialah B adalah D juga 17.paling. Rohana _________ pandai jika dibandingkan dengan adik-beradik. Contoh : penguat hadapan – agak. begitu Penguat Belakang – sekali. Karangan saya telah terpilih memenangi kategori tulisan yang __________ cantik antara pesertapeserta yang bertanding. Negeri Pahang _______ negeri yang terbesar di Semenanjung Malaysia. A begitu C sekali B agak D betul 37 . A sangat C nian B benar D sekali 2. amat LATIHAN 17 : KATA PENGUAT Isi tempat kosong dengan perkataan yang paling sesuai. Kata penguat boleh diletakkan di hadapan atau di hadapan kata adjektif dalam ayat 2. terlalu. KATA PENGUAT KETERANGAN: 1.

Besar _________ kubah masjid yang terletak di bandar itu. A Amat C Paling B Terlalu D Sungguh 11. ________ tidak disangka bahawa Farid pandai memasak makanan tradisional Melayu. A nian enak C paling enak sekali B sekali enak D sungguh enak sekali 6. Kediamannya terletak _________ jauh dari pecan itu. A demikian C sekali B agak D nian Soalan 5 berdasarkan gambar 2 Gambar 2 5. Kakak saya sedih __________ apabila nenek meninggal kerana dia tinggal dengan nenek sejak kecil lagi. Tempat ini __________ indahnya sehingga menenangkan fikiran. Jurulatih itu _________ tegas terhadap pemain jika berkaitan dengan disiplin. Para doktor tetap meneruskan tugas menyelamat mangsa serangan askar Israel walaupun mereka _________ letih. A nian C benar B agak D paling 9. A benar C lebih B makin D cukup 7. Cendol pulut Pak Hassan __________ sehingga terkenal di pekan ini. A sekali C agak B lebih D terlalu 38 . Kerap _________ dia ke perpustakaan sejak belakangan ini kerana ingin mengulang kaji pelajaran. A amat C paling B agak D nian 10. A amat C nian B benar D sekali 8. A paling C sungguh B nian D agak 12.4.

KATA BILANGAN KETERANGAN: Maksud : kata bilangan merupakan kata yang digunakan untuk membilang sesuatu Contoh : beberapa. sebahagian 39 . Tikar mengkuang yang dianyam oleh kakak _________ kemas dan perlu dibaiki lagi. A terlalu C paling B sangat D cukup 16. Rafi _________ keberatan hendak ke rumah kawannya untuk meminjam buku kerana hari sudah lewat. separuh. Junaidilah yang ________ banyak mengemukakan idea dalam perbincangan tentang aktiviti tahunan persatuan Bahasa Melayu. Jangan buka tingkap itu _________ lebar kerana angin dari luar sejuk. Indah _________ pemandangan matahari terbenam pada waktu senja di tepi pantai itu.13. A sekali C terlalu B cukup D nian 19. A paling C makin B agak D amat 14. Hujah-hujah yang dikemukakan oleh pihak pencadang dalam perbahasan itu ___________ meyakinkan. A sekali C agak B paling D kurang 20. A nian C paling B terlalu D agak 17. A terlalu C paling B benar D agak 18. A paling C terlalu B sekali D nian 15. Lambat _________ dia pulang semenjak bertukar tempat kerja. A cukup C makin B amat D kurang 18. Jangan _________ mengharap kita akan menang kerana peserta-peserta sekolah lain tidak kurang hebatnya.

_________ orang warga asing yang tinggal di rumah itu telah ditahan kerana memasuki negara ini tanpa dokumen yang sah. A Sebahagian C Semua B Segala D Setengah 10. A beberapa C seluruh B kedua D pelbagai 40 . Apabila Cikgu Karim masuk ke dalam kelas. Regu badminton negara telah berjaya mendapat tempat yang ________ dalam pertandingan badminton peringkat dunia. A Seorang C Seratus B Beberapa D Sebilangan 2.LATIHAN 18 : KATA BILANGAN Isi tempat kosong dengan perkataan yang paling sesuai. A Semua C pelbagai B Kesemua D Banyak 3. _________ yang hadir diminta berdiri apabila Perdana Menteri memasuki dewan itu. Setelah diberikan _________ biji buah manggis. _________ daripada kawasan tanah di kawasan pedalaman telah dimajukan oleh kerajaan. budak itu pun beredar dari situ. A setiap C tiap-tiap B sebahagian D masing-masing 6. Hisham hanya mampu menduduki tempat yang ke _________. A Tiga suku C Semua B Sedikit D Seluruh 7. A Berbagai-bagai C Sebahagian B Sekalian D Setiap 9. __________ kemudahah awam telah disediakan oleh pihak kerajaan. A setengah C seluruh B sebahagian D sekalian 4. murid-murid pun mengeluarkan buku Bahasa Melayu _________. A ketiga-tiga C pertama B akhir D satu 8. A kedua C pertama B akhir D tiga 5. 1. Dalam pertandingan itu. namun sesetengah orang tidak pandai untuk menghargainya. Sikap ________ daripada masyarakat kita yang tidak bertanggungjawab telah menyebabkan berlakunya pencemaran alam di negara ini. _________ pelancong yang datang ke negara ini mestilah mempunyai dokumen perjalanan yang sah.

Gadis bertudung itu akan menunggu teksi di situ ________ pagi. A tiga C tiga puluh B tiga belas D tiga ratus 12. ”Murid-murid ________ minggu hadapan akan diadakan Penilaian Kemajuan Sekolah Rendah. ” A segala C seluruh B setiap D sekalian 20. Kata Guru Besar. A Semua C Sekalian B Seluruh D Sebahagian 14. _________daripada kek itu akan dibahagikan kepada kawan-kawan Alia. Bulan April mempunyai ________ hari. ________ pelajar dikehendaki memakai pakaian yang kemas dan bersih. A para C kelima-lima B separuh D dua pertiga 15. ________ ikan emas itu mendapat makanan yang mencukupi. A semua C sebilangan B sekalian D sepuluh ribu 13. A Setiap C Sekalian B Seluruh D Segala 16. A Beribu-ribu C Berkotak-kotak B Berpuluh-puluh D Berjuta-juta 41 . ________ buah rumah tenggelam dalam banjir itu. Hampir ________ pengunjung menghadiri pameran automobil yang berlangsung sejak seminggu lalu. A tiap-tiap C beberapa B setengah D sekalian 19.11. Setiap pagi jalan raya sesak kerana orang ramai menuju ke tempat kerja ________ A sendiri C beribu-ribu B tiap-tiap D masing-masing 17. A Setiap C Dua pertiga B Seluruh D Sesetengah 18. Chong memberikan makanan kepada ________ anak ikan emas itu.

Contoh: harap. kawan-kawan. A Jangan C Harap B Tolong D Sila 3. larangan. “__________semua calon UPSR membaca soalan dengan teliti. Kata yang digunakan untuk memberikan sesuatu perintah. permintaan dan sebagainya.” kata Ayu. “________berikan wang ini kepada kakak awak. minta . “_______________makan kuih itu. A Sila C Minta B Usah D Tolong 5. 1. silaan. saya pasti adik awak akan selamat. A Sila C Tolong B Harap D Jemput 42 . Bantulah mereka mencuci pinggan itu. A Jangan C Harap B Jemput D Sila 6. jangan.____________lah menangis lagi. A Harap C Usah B Minta D Sila 4.” kata kakak.” kata Ayuni. __________kita akan dapat berjumpa lagi pada masa akan datang. jemput. “______________lengkapkan borang ini dengan butir-butir peribadi.” kata Ketua Pengawas itu. “____________basuh sayur-sayuran di atas sinki itu.” kata Sayuti. usah LATIHAN 19 : KATA PERINTAH Isi tempat kosong dengan perkataan yang paling sesuai. 2. sila.19. tolong . A Tolong C Usah B Minta D Sila 7. Ani. A Jemput C Usah B Jangan D Minta 8. A Tolong C Minta B Harap D Usah 2. “_________berpeluk tubuh sahaja.” kata kerani itu. KATA PERINTAH KETERANGAN: 1.

Nanti saya ambilkan air. datuk.” kata Mamat. __________dibuat perkara yang tidak berfaedah itu.” jerit ibu. nanti akan dihinggapi lalat. A Tolong C Jangan B Harap D Minta 15. ___________biarkan makanan terdedah. A Tolong C Harap B Sila D Jangan 11. “Salmi. A Sila C Usah B Jangan D Tolong 16.” kata Maznah kepada Nora.” kata emak kepada budak itu. _____________merokok ketika berada di dalam kawasan sekolah. A tolong C usah B minta D harap 43 . Dollah. Saya______kamu dapat datang ke majlis perkahwinan pada hari Ahad nanti. A Jangan C Sila B Tolong D Harap 18. A Sila C Tolong B Jangan D Usah 19. A jemput C tolong B mari D usah 14. “_________lah duduk. “___________sepak tong sampah itu. “__________sampaikan hadiah ini kepada kakak kamu. _______beratur semasa hendak membeli di kedai koperasi sekolah. A jemput C usah B sila D tolong 17. Kalau datang ke Kuala Perlis. “_________lah kamu kenangkan lagi peristiwa itu. “Ali.9. A Tolong C Usah B Jangan D Sila 12. _____________lah rasa kuih yang saya hidangkan ini A Jangan C Tolong B Sila D Harap 20.__________ambilkan ibu serai.” pinta ibu. A Tolong C Jangan B Sila D Minta 10.” kata Mastura. __________lah ke rumah saya. A usah C jangan B tolong D harap 13.

Peserta itu dari Sekolah Kebangsaan Taman Cempaka. 5. Apakah yang dilakukan oleh ayah? A Ibu meminta ayah membaiki mesin jahitnya yang rosak. 2.20. D Budak perempuan itu mencari wangnya di merata tempat. kita tidak akan ke mana – mana. D Ayah membaiki mesin jahit ibu yang rosak sejak pagi tadi. Apakah yang menyebabkan budak perempuan itu menangis? A Budak itu kehilangan wang sebanyak seringgit. B Ayahlah yang membaiki mesin ibu yang rosak. Mengapakah orang ramai berkerumun di tepi jalan itu? A Mereka memang suka berkerumun di situ. D Kanak – kanak itu sedang bermain congkak di halaman rumah. Di manakah pertandingan syarahan itu diadakan? A B C D Di dewan terbuka Sekolah Kebangsaan Taman Cempaka. Apakah yang sedang dilakukan oleh kanak – kanak itu? A Kanak – kanak itu sedang mengira bilangan buah congkak. C Ayah sedang membaiki mesin jahit ibu yang rosak. C Ramai yang terlibat dengan kemalangan itu. 6. C Congkak ialah permainan tradisional masyarakat Melayu. B Mereka hendak melihat keadaan mangsa kemalangan itu. C Belajar bersungguh – sungguh adalah satu usaha untuk berjaya. Murid – murid Sekolah Kebangsaan Taman Cempaka yang akan menyertai pertandingan itu. 44 . 4. B Kanak – kanak itu bermain congkak pada waktu petang. Apakah yang akan kita peroleh jika kita belajar bersunguh – sungguh? A Jika kita belajar bersungguh – sungguh. Tiada seorang pun yang menyertai pertandingan itu. 1. kita akn memperoleh banyak ilmu pengetahuan serta dapat menjejakkan kaki ke menara gading. MEMILIH JAWAPAN LATIHAN 20 : MEMILIH JAWAPAN Pilih jawapan yang sesuai bagi ayat tanya di bawah. B Wang seringgit itu diberikan oleh ibunya. 3. C Budak perempuan itu menangis kerana wangnya tercicir. B Jika kita belajar bersungguh – sungguh.

B Rombongan itu pergi ke Pulau Ketam pada waktu petang. Pesta Bola Merdeka itu sudah tamat. D Ya. Mengapakah lelaki tua itu mengamuk? A Lelaki tua itu mengamuk kerana kematian isterinya. D Mesyuarat Persatuan Bulan Sabit Merah telah dibatalkan. D Dia dalam perjalanan menuju ke Kuala Terengganu. C Dia ke Kuala Terengganu dengan menaiki bas. D Saya akan menyerahkan buku kerja Matematik ini kepada cikgu saya pada esok pagi. C Buku kerja Matematik itu ada pada cikgu saya. B Encik Kamarul yang akan mewakili Persatuan Bulan Sabit Merah mesyuarat itu nanti. Adakah Pesta Bola Merdeka itu sudah tamat? A Pesta Bola Merdeka itu sudah tamat. C Encik Kamarul akan mempengerusikan mesyuarat Persatuan Bulan Sabit Merah itu nanti. 8. Bagaimanakah kereta itu boleh terjunam ke dalam gaung? A Kereta yang terjunam ke dalam gaung itu telah dihantar ke bengkel. 13. dia hendak ke Terengganu. 12. B Sebuah kereta telah terjunam ke dalam gaung itu semalam. Bagaimanakah rombongan itu ke Pulau Ketam? A Rombongan itu ke Pulau Ketam dengan menaiki bot. C Lelaki tua itu mengamuk kerana gembira dinaikkan pangkat. B Tidak. D Rombongan itu pergi ke Pulau Ketam untuk melancong.7. C Rombongan itu pergi ke Pulau Ketam. Saya telah menyaksikan Pesta Bola Merdeka itu. 10. D Kereta itu terjunam ke dalam gaung kerana telah dipandu dengan laju. saya belum menyerahkan buku kerja ini kepda cikgu. B Faizul baru pulang dari Terengganu. Siapakah yang akan mewakili Persatuan Bulan Sabit Merah dalam mesyuarat itu nanti? A Mesyuarat Persatuan Bulan Sabit Merah akan diadakan pada hari Sabtu. 9. 45 . Ke manakah Faizul hendak pergi? A Ya. C Tidak. pemandu kereta itu hanya mengalami kecederaan ringan. 11. C Pesta Bola Merdeka itu akan diadakan di Stadium Negara. B Ya. Mengapakah awak tidak menyerahkan buku kerja Matematik itu kepada cikgu awak? A Saya takut cikgu saya akan marah apabila mendapat tahu bahawa saya tidak membuat latihan yang diberi. B Lelaki tua itu mengamuk kerana marahkan orang yang merosakkan tanaman di kebunnya.

B Mana boleh. D Boleh. 15. B Saya berjaya meyakinkan ibu tentang tahap keselamatan di sini. saya sebenarnya berada di dapur ketika itu. B Ya. saya berada di dalam tandas pada masa itu. dialah yang dikehendaki polis selama ini. C Ibu mengizinkan saya menyertai perkhemahan ini. Bilakah kamu akan datang ke rumah saya? A Boleh juga. C Esok. Bolehkah kami menyiapkan tugasan ini pada hari ini juga? A Pasti boleh kerana saya seorang yang jujur. C Adik baru sahaja bangun tidur. Mengapakah awak dibenarkan menyertai perkhemahan ini? A Saya yakin dengan keselamatan di sini. saya tidak ada masa sekarang. C Boleh. nanti saya jelaskan kepada awak. Apakah yang dilakukan oleh Pak Ahmad? A Beliau sedang membelah buah kelapa muda. 20. beliau sedang menjolok buah kelapa muda itu. polis itu menangkapnya di rumah kosong itu. 18. D Ibu merestui semua program yang saya sertai. 16. nanti saya minta izin daripada kedua – dua orang tua saya. 17. B Tidak. D Adik berada dengan ibu di dapur. 46 . C Saya tidak mahu menjawab soalan itu. 19. D Tidak. B Ya. ibu bapanya telah ke balai untuk menjaminnya. selepas kelas tambahan selesai. saya tidak hendak ke sana. B Kaki adik digigit semut api. beliau sedang mengikat buah kelapa muda itu. C Ya. C Tidak.14. saya yakin boleh menyiapakannya. B Boleh. Betulkah Azizi yang ditangkap polis itu? A Ya. Adakah kamu berada di dapur ketika kejadian itu terjadi? A Ya. nanti saya ajak Zailan temankan saya. D Mana boleh. Mengapakah adik kamu menangis? A Adik saya menangis sejak tadi lagi. saya tidak berada di dapur ketika kejadian itu berlaku. D Tangannya sakit digigt beruk.

Rumput di sawah padi sedang dicabut oleh beberapa orang wanita yang sibuk. A B C D Beberapa orang wanita sedang mencabut rumput di sawah padi. Saya menghadiahkan kamera kepada abang. AYAT AKTIF DAN AYAT PASIF KETERANGAN: Ayat aktif: mengutamakan si pelaku sebagai subjek dan mengandungi kata kerja yang berawalan meAyat pasif : menekan objek dan pembuatnya serta mengandungi kata kerja tanpa awalan atau kata kerja berawalan di. Abang menghadiahkan kamera saya. 3. Ibu memarahi Rosli kerana selalu menconteng tempat itu dengan sesuka hatinya. B Barang-barang sibuk dikemaskan oleh keluarga Encik Rashid kerana mereka akan berpindah ke rumah baru. A Mereka sibuk mengemaskan barang-barang Encik Rashid kerana akan berpindah ke rumah baru. Rumput di sawah padi sedang dicabut oleh beberapa orang wanita. C Keluarga Encik Rashid sibuk mengemaskan barang-barang mereka kerana akan berpindah ke rumah baru. Abang saya menghadiahkan kamera itu.beserta dengan kata sendi nama oleh LATIHAN 21 : AYAT AKTIF AYAT PASIF Soalan 1 hingga soalan 10 Pilih ayat yang sama maksud dengan ayat yang bergaris. 2. Orang wanita sedang sibuk mencabut rumput di sawah padi. A B C D 4. Ibu dimarahi oleh Rosli kerana selalu menconteng tempat itu dengan sesuka hatinya. A B C D 5. Keluarga Encik Rashid sibuk mengemaskan barang-barang kerana mereka akan berpindah ke rumah baru. Bendera sekolah dinaikkan Hashim. Rosli dimarahi oleh ibu kerana selalu menconteng tempat itu dengan sesuka hatinya.21. Kamera itu dihadiahkan oleh abang saya. 47 . Beberapa orang wanita sedang sibuk mencabut padi sawah. Rosli dimarahi kerana ibu selalu menconteng tempat itu dengan sesuka hatinya. Rosli memarahi ibu kerana selalu menconteng tempat itu dengan sesuka hatinya. 1. Hashim dinaikkan bendera sekolah. Hashim menaiki bendera sekolah. Abang saya itulah yang menghadiahkan kamera. D Barang-barang Encik Rashid sibuk mereka kemaskan kerana mereka akan berpindah ke rumah baru. A B C D Hashim menaikkan bendera sekolah. Bendera sekolah dinaikkan oleh Hashim.

anjing liar mengejarnya. A B C D 8. Apabila dikejar anjing liar. C Corak batik yang terkenal itu telah dihasilkan oleh pereka yang cantik itu. D Encik Fuad memaklumkan kepada mekanik bahawa enjin keretanya rosak semula walaupun sudah dibaiki. Encik Fuad memberitahu mekanik bahawa enjin keretanya rosak semula selepas dibaiki. Puan itu menjahit baju kurung Julia. Ayah mengasah pisau baru itu sehingga tajam. B Buku cerita itu dipulangkan kepada saya minggu lepas. Pengawas itu menegur Kasmah kerana membuang sampah di kawasan padang sekolah. D Kasmah menegur pengawas itu oleh kerana membuang sampah di kawasan padang sekolah. 12. 9. 48 . Puan Julia menjahit baju kurung itu. A Pereka yang terkenal telah menghasilkan corak batik yang cantik itu. B Kasmah ditegur oleh pengawas itu kerana membuang sampah di kawasan padang sekolah. Apabila Salman berlari tidak tentu hala. 10. C Buku cerita sudah minggu lepas saya pulangkan. Saya sudah memulangkan buku cerita itu minggu lepas. dia pun berlari tidak tentu hala. Pisau itu tajam kerana baru sahaja diasah oleh ayah. Pisau baru yang tajam itu telah diasah oleh ayah. D Batik yang termasyhur itu dikeluarkan oleh seorang pereka yang terkenal. Apabila Salman ternampak anjing liar. 11. anjing liar itu berlari tidak tentu hala. Pisau yang baru diasah oleh ayah itu menjadi tajam. Salman lari lintang-pukang apabila dikejar oleh anjing liar. Soalan 11 hingga soalan 15 Pilih ayat pasif yang betul. A B C D Baju kurung itu dijahit oleh Puan Julia. A Encik Fuad memaklumkan kepada mekanik tentang kerosakan enjin keretanya walaupun telah dibaiki. A Buku cerita sudah dipulangkan kepada saya minggu lepas. B Pereka batik yang termasyhur telah mengeluarkan batik yang cantik itu. D Buku cerita itu sudah saya pulangkan minggu lepas.6. Ayah baru sahaja mengasah pisau yang tajam itu. Puan itu menjahit baju kurung untuk Julia. Julia menjahit baju kurung puan itu. C Kasmah ditegur oleh pengawas itu supaya membuang sampah di kawasan padang sekolah. Apabila Salman dikejar. Salman berlari tidak tentu hala. B Enjin kereta Encik Fuad rosak selepas dimaklumkan kepada mekanik untuk dibaiki. A B C D 7. A Kasmah menegur pengawas itu kerana membuang sampah di kawasan padang sekolah. Corak batik yang cantik itu dilukis oleh seorang pereka yang terkenal. C Kereta Encik Fuad yang telah dibaiki oleh mekanik dimaklumkan rosak semula.

17. C Pertandingan mendaki Bukit Marak akan dianjurkan oleh persatuan kembara itu. A Encik Lee telah disaman polis trafik itu kerana memandu kereta tanpa lesen. C Pegawai angkatan tentera telah memeriksa perbarisan Kadet Remaja Sekolah itu. D Pertandingan mendaki Bukit Marak oleh persatuan kembara itu bakal dianjurkan. D Di rumah kebajikan. Budak yang terjatuh ke dalam lumpur itu dimandikan oleh ibunya. B Encik Lee telah menyaman polis trafik itu kerana memandu kereta tanpa lesen. 16. Persatuan kembara itu telah menganjurkan pertandingan mendaki Bukit Marak. Soalan 16 hingga soalan 20 Pilih ayat aktif yang betul.13. A Kereta ini patut pulang ke kampung sebelum kamu mencucinya. Kanak-kanak “OKU” itu didukung oleh pekerja di rumah kebajikan. D Memandu kereta Encik Lee tanpa lesen menyebabkan telah disaman oleh polis trafik itu kerana. B Rahim mendesak saya supaya menyertai perkhemahan pada minggu depan. D Kadet Remaja angkatan tentera telah memeriksa perbarisan pegawai sekolah itu. 14. C Kerana memandu kereta tanpa lesen. Polis trafik itu telah menyaman Encik Lee kerana memandu kereta tanpa lesen. C Kereta ini patut kamu cuci sebelum pulang ke kampung. D Budak itu dan ibunya mandi setelah terjatuh ke dalam lumpur. 18. C Pekerja “OKU” mendukung kanak-kanak di rumah kebajikan itu. kamu patut mencuci kereta ini. 15. C Budak itu memandikan ibunya yang terjatuh ke dalam lumpur. A Saya mendesak Rahim supaya menyertai perkhemahan pada minggu depan. A Pertandingan kembara itu telah dianjurkan oleh Persatuan Mendaki Bukit Marak. B Pertandingan mendaki Bukit Marak telah dianjurkan oleh persatuan kembara itu. Perbarisan Kadet Remaja Sekolah itu diperiksa oleh pegawai angkatan tentera. A Ibu budak yang terjatuh ke dalam itu memandikannya. Saya didesak oleh Rahim supaya menyertai perkhemahan pada minggu depan. 49 . D Kereta ini patut dicuci oleh kamu sebelum pulang ke kampung. B Kadet Remaja Sekolah telah memeriksa perbarisan pegawai angkatan tentera itu. A Pekerja di rumah kebajikan mendukung kanak-kanak “OKU” itu. B Pekerja di rumah “OKU” mendukung kebajikan kanak-kanak itu. pekerja kanak-kanak mendukung “OKU” itu. 19. B Ibunya memandikan budak yang terjatuh ke dalam lumpur itu. A Perbarisan pegawai angkatan tentera itu diperiksa oleh Kadet Remaja Sekolah. D Perkhemahan pada minggu depan mendesak supaya saya dan Rahim menyertainya. C Rahim dan saya didesak supaya menyertai perkhemahan pada minggu depan. Kamu patut mencuci kereta ini sebelum pulang ke kampung. B Sebelum pulang ke kampung. Encik Lee telah menyaman polis trafik itu.

1. 22. Anis. berkilau-kilau labucinya !” kata Nanu kepada Nina. CAKAP AJUK DAN CAKAP PINDAH KETERANGAN: 1. 2. 50 . D Nenek menyuruh Amirul membunuh semut-semut itu. A Amira dan Anum mempelawa Anis bersarapan bersama-sama mereka.” kata nenek kepada Amirul. D Daun-daun kering di halaman rumah telah saya menyapu petang tadi. C Cikgu Nasir bertanya Ayub tentang tempoh dia akan menyiapkan tugasannya. Tanda petik (“….” kata Amira dan Anum.”) tidak digunakan dalam cakap pindah. tanda petik (“……”) dugunakan untuk cakap ajuk. C Nanu memuji kecantikan kain tudung Nani. 3. 2. B Amira dan Anum memujuk Anis bersarapan bersama-sama mereka. A Nenek memberitahu Amirul membunuh semut-semut itu. Cakap pindah ialah ditulis semula dengan menggunakan bahasa tanpa mengubah maksudnya 4. A Saya telah menyapu daun-daun kering di halaman rumah petang tadi. B Nanu memuji kecantikan pakaian Nani. C Saya petang tadi telah menyapu daun-daun kering di halaman rumah. A Nanu mengeji kain tudung yang dipakai oleh Nani. C Amira dan Anum memaksa Anis bersarapan bersama-sama mereka. “ Marilah bersarapan bersama-sama dengan kami. “Jangan dibunuh semut-semut itu. D Cikgu Nasir bertanya Ayub tentang tugasan yang diberikannya.20. B Daun-daun kering di halaman rumah telah disapu oleh saya petang tadi. LATIHAN 22: CAKAP AJUK DAN CAKAP PINDAH Pilih ayat pindah yang sama maksud dengan ayat diberi. “ Bilakah awak akan menyiapkan tugasan ini ?” kata Cikgu Nasir kepada Ayub. D Amira dan Anum mengarah Anis bersarapan bersama-sama mereka 3. D Nanu meminta Nani memakai kain tudung yang cantik. Ialah percakapan seseorang yang ditulis semula dengan tidak mengubah maksud asalnya. A Ayub menyuruh Cikgu Nasir menyiapkan tugasannya. “ Wah . B Nenek melarang Amirul membunuh semut-semut itu C Nenek memarahi Amirul membunuh semut-semut itu. 4. B Ayub memberitahu Cikgu Nasir dia akan menyiapkan tugasannya. cantik sungguh tudung awak Nani. Dalam penulisan. Daun-daun kering di halaman rumah telah saya sapu petang tadi.

9. A Pengawal pantai mengarah semua pengunjung supaya segera ke darat. B Ramzi mahu Ramli membawa penjenayah ke muka pengadilan. D Ramli berpendapat bahawa Ramzi patut mengadili penjenayah itu. B Penjual menjual kain songket tenunan itu kerana harganya mahal. B Rina menyatakan dia tahu tentang kehilangan dompet. “ Kain songket ini mahal harganya kerana tenunannya halus dan cantik. A Ailin ingin tahu tentang kehilangan dompet. “ Tolong naik ke darat. D Harga kain songket itu mahal kerana penjualnya cantik dan halus. 7. B Puan Wee menasihati jirannya memilih ketika membeli sayur. “ Sebelum hantar . “ Saya tidak tahu tentang kehilangan dompet itu. 11. C Pengawal pantai memberitahu agar para pengunjung bersedia untuk melihat ombak besar.” kata penjual kepada pelanggannya. A Murid-murid dinasihati agar menyemak semua soalan selepas menjawab. D Ketua pengawas memaksa semua murid supaya menyemak semua soalan mereka. C Kain songket itu dijual mahal kerana tenunannya halus dan cantik. C Ramzi berpendapat bahawa penjenayah itu harus diadili. C Puan Wee menyuruh jirannya membeli sayur yang diperlunya. “ Pada pendapat saya.” pesan Puan Wee kepada jirannya. D Rina memberitahu yang dia tidak tahu tentang kehilangan dompet itu. 10. B Murid-murid disuruh menyemak semua soalan sebelum menghantarnya. C Ketua pengawas membantu murid-murid menyemak semua soalan mereka sebelum dihantar.” kata Rina Kepada Ailin. A Puan Wee mengajak jirannya memilih sayur yang segar.pastikan kamu telah menyemak semua soalan. D Pelancong itu ingin tahu kedudukan Stesen Komuter Serdang. D Para pengunjung terkejut apabila melihat kehadiran ombak besar ke pantai . B Orang ramai diminta supaya segera ke pantai kerana ombak besar akan tiba. pilihlah yang bebas daripada racun . penjenayah itu patut dibawa ke muka pengadilan.” kata Ramzi kepada Ramli. 8. “ Di manakah Stesen Komuter Serdang ?” tanya pelancong dari Jepun. 51 .5. C Ailin memaksa Rina supaya memberitahunya tentang dompet itu. A Pelanggan memberitahu bahawa harga kain songket itu mahal. A Ramli menyatakan penjenayah itu patut menerima hukuman. ombak besar sedang menuju ke pantai. B Pelancong dari Jepun memberitahu tentang Stesen Komuter Serdang.” kata ketua pengawas kepada murid-murid. 6.” tegas pengawal pantai kepada para pengunjung. C Pelancong itu hendak menaiki komuter ke Stesen Komuter Serdang. A Pelancong dari Jepun ingin menaiki Komuter Serdang. “ Kalau hendak membeli sayur. D Puan Wee melarang jirannya memilih sayur yang beracun.

D “ Harap kamu duduk.” B Kata Naim. B “ Maimun. “ Kamu mesti rajin belajar agar masa depan akan cerah. Najib memberitahu ayahnya bahawa Bidin rakan sekelasnya.cikgu . A Kata Suria. A “ Sila duduk.” kata Nabil.” kata Mariam. ini Bidin. 14. C “ Wah. 19. 15.” pinta Murad.” kata Nabil. Nabil memuji keindahan pemandangan Pulau Langkawi.” pinta Murad. A “ Silalah berikan buku cerita itu kepada saya. B “ Maafkan saya cikgu. 52 .” Kata Arini dan Raj. Mariam mengajak Maimun ke kantin.12. C “ Silalah duduk Salmi. cantiknya keindahan di Pulau Langkawi. indahnya pemandangan Pulau Langkawi. D “ Berikanlah buku cerita Aiman kepada saya. B “ Janganlah duduk. A “ Amboi. A “ Ajaklah Maimun ke kantin. A “ Saya tidak memberitahu apa-apa cikgu.nanti masa depan kamu akan cerah. C “ Bolehkah kamu bermain bersama-sama kami ?” tanya Nancy.” kata Salmi kepada Devi. 17. C “ Saya ingin mengajak kamu ke kantin.kamu berikan buku cerita kepada saya.” C Kata emak.” kata Mariam. 18.Saya tidak ada apa-apa. Kawan lama saya di sekolah. Emak menasihati Suria agar belajar rajin-rajin supaya masa depannya cerah.”kata Devi kepada Salmi.” kata Arini. Arini dan Raj mempelawa Nancy bermain bersama dengan mereka. Pilih cakap ajuk yang paling sesuai dengan ayat diberi.” kata Devi kepada Salmi.” kata Salmi kepada Devi.” tegas Raden. “ Emak rajin belajar agar masa depan kamu akan cerah. “Ayah.” kata Nabil. Bidin ada seorang rakan di sekolah. D “ Maimun mengajak saya ke kantin. B “ Tolong berikan buku cerita itu kepada saya. Salmi mempersilakan Devi duduk.” D Kata Naim. A “ Marilah kita bermain bersama-sama.” pinta Murad. B “ Kamu bermainlah bersama-sama Arini dan Raj.” 16.” pelawa Nancy. D “ Adakah kamu mengetahui apa-apa Raden?” kata Cikgu Salina.“ Rajin-rajinlah belajar.” C Kata Naim.” B Kata emak.” 13.” D Kata Suria. D “ Nah.” kata Mariam. “Ayah Bidin adalah seorang rakan saya di sekolah. Bidin belajar sekelas dengan saya di sekolah.”kata Mariam. A Kata Naim.” kata Cikgu Salina.” kata Raden. “Ayah. indah sungguh pemandangan di sini. Raden memberitahu Cikgu Salina bahawa dia tidak tahu apa-apa. D “ Raj. mari kita ke kantin.” kata Nabil. C “ Saya tidak mengetahui apa-apa . mari kita bermain bersama-sama Nancy.” pinta Murad. B “ Oh.Nancy. “Ayah. “ Saya rajin belajar supaya masa depan akan cerah. pemandangan di Pulau Langkawi indah nian. C “ Imran. Murad meminta Aiman memberikan buku cerita itu kepadanya.

. beme-. pengeter-. per-. di . Pak Usin bertanya kepada Amat tentang tarikh kepulangan datuknya dari Mekah. i LATIHAN 23 : IMBUHAN Isi tempat kosong dengan perkataan yang paling sesuai.. A membaham C memburu B membawa D membaling 3. me . pen-.. IMBUHAN KETERANGAN: Imbuhan terbahagi kepada imbuhan awalan. meng-.kan. Kedai kraf tangan itu___________barang-barang tradisional masyarakat Melayu. 23.. seContoh imbuhan akhiran ialah. an.Ramai penyokong pasukan Kelantan sedang____________di kaunter tiket. kan. i di . ber-.20. men-. A “ Adakah datuk kamu baru pulang dari Mekah?” tanya Pak Usin.. Kita tidak boleh___________semasa berada di tempat perhimpunan rasmi sekolah.kan. mem .. akhiran dan apitan. C “ Bilakah datuk kamu akan pulang dari Mekah. B “ Sudahkan datuk kamu pulang dari Mekah. -kan Contoh imbuhan apitan . A berjalan C bercakap B berdiam D bersabar 4... -i. Imbuhan awalan diberikan kepada kata dasar di awal kata. Kegiatan______________kancil haruslah dibanteras segera untuk pemuliharaan spesies. ke-. Contoh imbuhan awalan ialah : pe-. -an. D “ Bagaimana datuk kamu akan pulang dari Mekah ?” tanya Pak Usin. per . Imbuhan akhiran pula diberikan kepada akhir kata dasar.. mengedi-. Amat ?” tanya Pak Usin. di . Amat ?” tanya Pak Usin. mem-. peng-. Sementara imbuhan apitan berada di awal dan di akhir kata dasar.. 1. A membuka C membawa B mempamerkan D membantah 53 ... A berpindah C berpusing B beratur D berkhemah 2.

. Aiman selalu___________agar dirinya sentiasa dilindungi Tuhan.5. Nafis baru____________berpindah ke rumah baharu seminggu yang lalu.. Seekor ular sawa telah___________ayam di belakang rumah. A berlari C berjalan B bergaduh D berdalih 54 .. Adik saya yang kecil itu masih belum boleh____________. A Berpandang . difahamkan C berpandangan . A memulau C menarik B memukau D membuta 16. Abang sedang__________lemang di belakang rumah bersama datuk.Peniaga itu________beberapa ikat petai untuk dijual di pasar malam. A beransur C berpindah B bertolak D beralih 13. Rosli menyemai anak benih yang baru_____________itu dalam beg semaian..... Keindahan landskap kawasan rumah itu__________pandangan setiap orang yang melalui kawasan itu. A menggigit C mengunyah B membaham D menjilat 12.. difaham D terpandangkan . A mempamer C membawa B memburu D membentuk 8. berfahaman 7. A berjalan C berdiam B berbaris D berkawan 11. difahami B Terpandang . A meratah C membasuh B membakar D membaling 10. Mereka hanya_______________antara satu sama lain kerana pertuturannya tidak__________. Kita perlu________untuk mencapai kemenangan dalam perlawanan itu. A Berdua C bersatu B Bergaduh D berdiam 9. Anggota polis itu________________dengan pistol. A bersenjata C disenjatakan B bersenjatakan D tersenjata 6. A bertasbih C bertafakur B berdoa D berhajat 15. A beranak C bertunas B bertaut D berputik 14.Bayi yang berusia sembilan bulan itu sudah mula belajar____________.

sempang dan lain-lain. A menimang C meminang B mencolek D membunuh 18. Filem lakonan____________itu diminati oleh setiap lapisan masyarakat.” kata Rina. Kelmarin seorang budak perempuan ditemui mati di lombong itu. dan gunting. setia dan cinta kepada negara? Sebagai rakyat Malaysia. 1. kita harus mempunyai sikap taat. seorang budak perempuan ditemui mati di lombong itu. kertas. noktah. Hang Tuah telah diutuskan oleh Sultan Mahmud Shah untuk__________Puteri Gunung Ledang. A B C D 4.” kata Rina. ditemui mati di lombong itu. gam. Kelmarin. besarnya Stadium Negara. LATIHAN 24 : TANDA BACA Pilih ayat yang betul menggunakan tanda baca. kita harus mempunyai sikap taat setia dan cinta kepada negara. “Wah! Besarnya Stadium Negara. A B C D 2. setia. titik bertindih. seorang budak perempuan. A B C 3. gam. kita harus mempunyai sikap taat. “Wah. tali.” kata Rina. TANDA BACA KETERANGAN: 1. Besarnya Stadium Negara. Buluh. kertas. kita harus mempunyai sikap taat. A B C “Wah. koma bertindih. Sebagai rakyat Malaysia. digunakan untuk membuat layang – layang. Sebagai rakyat Malaysia. besarnya Stadium Negara!” kata Rina.Kami sekeluarga____________bas ekspres ke Kuala Lumpur. setia. “Wah. Buluh.17. Buluh. Kelmarin. dan cinta kepada negara! Sebagai rakyat Malaysia. tali. tali. tanya. A jutawan C angkasawan B seniman D budayawan 19. seru. kertas. dan cinta kepada negara. Ialah tanda-tanda yang digunakan dengan ayat 2. gam dan gunting digunakan untuk membuat layang – layang. 55 . dan gunting digunakan untuk membuat layang – layang. A menuruni C menduduki B menaiki D menyusuri 24.Beberapa orang______________telah mencipta sejarah apabila berjaya menjejakkan kaki ke bulan. Contoh: koma. A budiman C peragawan B karyawan D seniman 20.

“Baju itu berharga seratus ringgit. “Baju itu berharga seratus ringgit! Amboi! Mahalnya. saya yang memanggil kamu tadi. “Ya. “Ya saya yang memanggil kamu tadi kata Lokman. yang menyampaikan ucapan sebentar tadi!” tanya Ng. “Baju itu berharga seratus ringgit? Amboi. Saya mula bertugas sebagai guru di Ipoh. “Diakah. A B C D 10. Perak lusa.” tanya abang kepada Arshad? “Bagaimanakah cara kamu membuat kraf tangan ini?” tanya abang kepada Arshad. Perak. A B C D 7. A B C D 6. lusa. murid kamu mesti menjadi contoh kepada murid – murid yang lain.5. “Bagaimanakah cara kamu membuat kraf tangan ini!” tanya abang kepada Arshad? “Bagaimanakah cara kamu membuat kraf tangan ini. “Jangan usik barang – barang saya?” “Jamilah berkata dengan nada yang keras.” Tanya Ng. mahalnya!” kata Raju. “Diakah yang menyampaikan ucapan. Saya yang memanggil kamu tadi!” kata Lokman.” kata Emilia kepada Nora. A B C D 12. A B C D 14. amboi.” kata Emilia kepada Nora. kamu belum tidur lagi rupanya!” kata Emilia kepada Nora. “Eh! Kamu belum tidur lagi rupanya. A B C D 13. “Jangan usik barang – barang saya.” kata Raju. Sebagai ketua murid. A B C D 8. jangan usik barang – barang saya!” Jamilah berkata dengan nada yang keras. “Eh.” kata Rafidah. “Diakah yang menyampaikan ucapan sebentar tadi?” tanya Ng. “Diakah yang menyampaikan ucapan sebentar tadi. Saya mula bertugas sebagai guru. kamu mesti menjadi contoh. A B C D Nah! Terimalah balasan jika berbuat jahat! Cis. kamu mesti menjadi contoh kepada murid – murid yang lain. malang sungguh nasib engkau.” tanya abang kepada Arshad. kamu belum tidur lagi rupanya. “Buku yang berjudul Batu Ajaib dikarang oleh Rosnani Bakhtiar!” kata Rafidah”. kepada murid – murid yang lain. mahalnya!” kata Raju. kenapa sampai begini nasibku! Wah.” Kata Lokman. ketua murid kamu mesti menjadi contoh kepada murid – murid yang lain.” kata Rafidah. Sebagai ketua. “Baju itu berharga seratus ringgit! Amboi! Mahalnya!” kata Raju. “Jangan usik barang – barang saya!” 56 .” “Ya. A B C D 9. A B C D 11. “Buku yang berjudul Batu Ajaib dikarang oleh Rosnani Bakhtiar. “Ya! Saya yang memanggil kamu tadi. Sebagai ketua murid.” Jamilah berkata dengan nada yang keras. sebentar tadi?” tanya Ng. Jamilah berkata dengan nada yang keras. Perak lusa! Saya mula bertugas.” kata Lokman. Saya mula bertugas sebagai guru di Ipoh. di Ipoh. “Buku yang berjudul ‘Batu Ajaib’ dikarang oleh Rosnani Bakhtiar?” kata Rafidah. besarnya kayu yang disepak engkau? Aduh. Sebagai. sebagai guru di Ipoh Perak lusa. “Eh! Kamu belum tidur lagi rupanya!” kata Emilia kepada Nora. “Buku yang berjudul ‘Batu Ajaib’ dikarang oleh Rosnani Bakhtiar. “Bagaimanakah cara kamu membuat kraf tangan ini. “Eh.

sudah sombong!” sindir Norman. “Eh! duit RM10.00! Siapakah tuan punya duit ini? tanya Roslin. Sesuatu ayat akan berasa janggal ketika dibaca jika kita salah memilih penanda wacana. “Apakah yang dicari oleh pihak polis di rumah Encik Yatim itu?” tanya Hanim. sudah sombong.00. “Amboi. dan serai. Hayati sedang membuat kerja sekolah manakala rakannya yang lain membaca buku. 3. rakannya yang lain membaca buku. Saya ingin memesan barang – barang yang berikut ayam. manakala rakannya yang lain membaca buku? “Amboi.” sindir Norman. sudah sombong. sudah sombong. malahan antara satu perenggan dengan perenggan yang lain. apakah nama kucing kamu? Rahman? Apakah nama kucing kamu? Rahman! Apakah nama kucing kamu. Penanda wacana ialah kata atau frasa yang digunakan untuk menunjukkan pertalian antara satu ayat dengan satu ayat yang lain. A B C D Saya ingin memesan barang – barang yang berikut: ayam.15. asam jawa. Hayati sedang membuat kerja sekolah manakala. 57 . A B C D 20. “Eh! Duit RM10.” “Eh. 25. dan serai. 2. dan serai. Saya ingin memesan barang – barang yang berikut! Ayam. PENANDA WACANA KETERANGAN: 1. “Apakah yang dicari oleh pihak polis di rumah Encik Yatim itu.00! Siapakah tuan punya duit ini?” tanya Roslin. “Amboi! Baru terpilih mewakili pasukan sekolah. A B C D 18. baru terpilih mewakili pasukan sekolah. Rahman! Apakah nama kucing kamu? Rahman. duit RM10. Siapakah tuan punya duit ini?” tanya Roslin. baru terpilih mewakili pasukan sekolah. A B C D 17.” tanya Hanim. Hayati sedang membuat kerja sekolah. asam jawa.” sindir Norman.00. Penanda wacana juga bukan sahaja menghubungkan antara ayat dengan ayat. duit RM10. “Apakah yang dicari oleh pihak polis di rumah Encik Yatim itu.” tanya Hanim. dan serai. Hayati sedang membuat kerja sekolah! Manakala rakannya yang lain membaca buku. “Eh. “Apakah yang dicari oleh pihak polis di rumah Encik Yatim itu!” tanya Hanim. Saya ingin memesan barang – barang yang berikut? Ayam. asam jawa.” sindir Norman. Siapakah tuan punya duit ini?” tanya Roslin. asam jawa. “Amboi! baru terpilih mewakili pasukan sekolah. A B C D 19. A B C D 16.

__________ tiada sesiapa pun yang mendengarnya . dia pulang ke rumah. A Namun begitu C Selanjutnya B Kemudian D Oleh sebab itu 10. dia telah dipilih sebagai ketua pasukan bola sepak sekolahnya . _________ wajahnya muram sahaja. Datuknya meninggal dunia akibat sakit jantung minggu lalu. Dia tidak menghadiri latihan bola sepak pada petang itu __________ telah dimaklumkan oleh ketua pasukan. Ashraf menyesal atas perbuatannya yang nakal selama ini. ________. __________. ________. dia juga berniaga pakaian. Kami dibawa berjumpa dengan pengurus kilang itu. ________. A Malangnya C Tambahan pula B Lebih-lebih lagi D Dalam pada itu 9. A sungguhpun C selain itu B oleh itu D namun demikian 2. A Kalau begitu C Akhirnya B Lepas itu D Di samping itu 3. Lokman aktif dalam permainan bola sepak. dia berazam hendak mengubah sikapnya.LATIHAN 25 : PENANDA WACANA Pilih jawapan yang paling sesuai . goreng keropok itu sehingga garing . Mula-mula panaskan minyak di dalam kuali. ___________. Kita tidak digalakkan keluar dari rumah seorang diri ___________ pada waktu malam . A Jadi C Lebih-lebih lagi B Justeru D Biarpun demikian 5. __________. beliau menunjukkan proses membuat tayar kepada kami . A Selanjutnya C Selain itu B Lebih-lebih lagi D Namun begitu 7.Sudah satu jam Tini menunggu Siti di perpustakaan. 1. Abang Irfan membuka sebuah restoran. A Dengan itu C Lagipun B Lantaran itu D Dalam pada itu 4. A Semenjak itu C Kemudian B Walaupun begitu D Sebelum itu 6. tetapi rakannya itu tidak datang. Mereka menjerit meminta tolong daripada jiran-jiran. A Mungkin C Justeru B Walau bagaimanapun D Kalau begitu 8. A Oleh itu C Semenjak itu B Sebaliknya D Selepas itu 58 .

_______. Steven Choong tidak datang ke majlis hari jadi saya . _________ dia ada hal. A Meskipun C Oleh itu B Sungguhpun begitu D Selain itu 15. Danial bercita-cita hendak menjadi juruterbang. usaha tersebut tidak berjaya kerana api terlalu marak. harganya berpatutan. Dia tidak jadi ke rumah neneknya . Yasmin bukan cucu kandung Nenek Leha. A Lagipun C Jadi B Sebaliknya D Padahal 17. A Lantaran itu C Lepas itu B Dengan itu D Namun begitu 16. Semua orang telah hadir. Ibu mengisar lada di dapur. __________ mereka berbaik-baik semula. Orang ramai berusaha untuk memadamkan kebakaran di banglo itu. A Justeru C Kalau begitu B Akhirnya D Selain itu 18. Kami suka ke restoran itu kerana hidangannya enak ________. __________dia bermain badminton dengan rakannya. Badrul dan Hisham bergaduh sejak semalam. Kakak sedih kerana gagal dalam peperiksaannya. ___________. bolehlah kita mulakan mesyuarat ini. dia tetap disayangi seperti cucu-cucu yang lain. ___________.11. A Dengan itu C Tambahan pula B Selanjutnya D Walaupun begitu 20. A Lebih-lebih lagi C Biarpun demikian B Semenjak itu D Dalam pada itu 19.dia mendapat galakan daripada ibu dan ayahnya. A Namun C Tambahan pula B sungguhpun demikian D Walaupun begitu 14.__________. dia tidak berputus asa untuk terus berusaha._________. A Jadi C Di samping itu B Mungkin D Sungguhpun demikian 59 . dia membancuh air minuman. A Sebaliknya C Dalam pada itu B Meskipun begitu D Malangnya 13. A Di samping itu C Selain itu B Namun demikian D Lebih-lebih lagi 12._________.

Setiap kali ibu menasihatinya. III dan IV 2. I II III IV 3. dia keluar dari rumah itu. II dan III B II dan III D II. III dan IV Pelan ini menunjukkan lokasi Taman Cahaya dan kemudahan-kemudahan yang terdapat di sekitarnya. A I. II. Ibu cuba memujuk ayah agar menarik balik keputusannya. II. A I dan II C I. Keistimewaan Bukit Rusila ialah keindahan kawasan hutannya yang masih terpelihara. Perjalanan pulang yang panjang itu begitu amat menjemukan. II dan IV B II dan II D II. Abang akan melanjutkan pelajarannya ke Pakistan. Bakri menyapu lantai di dalam bilik tidur kakaknya. Adam dan keluarganya akan melancong ke Thailand minggu hadapan. dia hanya mendiamkan diri. Pemuda itu begitu amat kecewa kerana dia telah dibuang kerja. I II III IV 4. I II III IV 6. Wah! Besarnya rumah Dato’ Mazlan! A I dan IV C I. III dan IV B I. A I. I II III IV 5. Azwan menoleh ke belakangnamun memandang Nina dengan pandangan yang tajam. I II III IV Pelbagai program-program telah dilaksanakan untuk memperkenalkan Malaysia di mata dunia. A I dan II C II dan III B I dan III D III dan IV Setiap pagi. Zeti mengutip beberapa keping kulit siput di Pantai Bisikan Bayu. Dengan langkah yang tenang. Usaha ini memerlukan perancangan yang teliti dan belanja yang agak banyak. III dan IV D I. Almari ini diperbuat daripada batang pokok meranti yang terpilih. Rahim akan menaiki bas untuk ke tempat kerja. II dan III C II. Sekolah Rendah Kebangsaan Ibrahim telah terpilih seperti sekolah terbersih di negeri Kedah. Ahmad merupakan seorang pelajar yang pintar dan disegani oleh rakan-rakannya. III dan IV Razak berjanji tidak akan mensia-siakan harta pusaka yang bakal diterimanya. A I dan II C III dan IV B I dan III D IV sahaja Ngah Timah menasihati Salim supaya belajar bersungguh-sungguh. II dan IV D I. III dan IV Para pelajar digalakkan untuk membaca sekurang-kurangnya sebiji buku ilmiah sehari. 1.LATIHAN 26 : KESALAHAN TATABAHASA Pilih ayat-ayat yang betul. III dan IV C IV sahaja B II. Kemajuan sains dan teknologi turut menggalakkan penciptaan peralatan perang. Muthu memelihara dua puluh ekor kucing kacukan di rumahnya. I II III IV 60 .

I II III IV 12.7. para nelayan tidak pergi ke laut. Kakak saya baik hati. I II III IV Saya sudah berjanji untuk membelikan ibu sehelai jawa kain batik. Indah sungguh pemandangan di pantai itu pada waktu senja. A I dan II C II dan III B I dan III D III dan IV 8. Ayah benar sayang akan adik. Bertahun-tahun Amran tinggal di luar negara. A I dan IV C I. I II III IV 61 . Kerana malas membaca menyebabkan dia gagal dalam peperiksaan. I II III IV 11. Ali telah terlibat dalam suatu kemalangan di Jalan Mahameru. A I dan II C I. A I dan II C II dan III B I dan III D III dan IV Rumah saya terletak di antara taman perumahan dengan perkampungan nelayan. II dan III C II. Sudah menjadi resam perantau akan pulang ke kampung pada hari raya. A I. II dan III B I dan III D II. Kami akan pulang ke kampung pada cuti sekolah nanti. III dan IV Entah betul entah tidak tuduhannya itu. malahan sombong. Semua pelajar dikehendaki berhimpun di padang sekolah sekarang. Golongan belia haruslah mempunyai nilai-nilai kesopanan masyarakat timur. Mengapa awak membiarkan dia seorang diri di tempat yang sunyi itu? Sahara telah menempah dua tiket penerbangan ke Tokyo. III dan IV Rumah itu kami diam di tahun lepas. I II III IV 9. Pada musim tengkujuh. Setiap orang perlu mempunyai matlamat dalam hidup. II. selama itulah saya tidak akan lupai budi dan jasa tuan kepada keluarga saya. Oleh sebab deman. III dan IV Bahasa Melayu merupakan bahasa rasmi negara ini. Kami tidak tertarik untuk berlama-lamaan di pameran itu. saya tidak ke sekolah hari ini. Encik Halim telah melaporkan kehilangan anaknya kepada pihak polis. II dan IV D II. A I dan II C II dan IV B I dan III D III dan IV Kak Leha membawa adik bersiar-siar pada waktu petang. Hutan di Malaysia dikatai antara yang tertua di dunia. A I dan II C II dan III B I dan III D III dan IV Selagi hayat dikandung badan. I II III IV 13. Banjir besar telah menenggelamkan semua rumah-rumah di Kampung Penambang. Para wartawan sedang menemu bual Mawi. Latifah memegang jawatan sebagai editor di syarikat penerbitan itu. I II III IV 10. III dan IV D I. III dan IV B I. III dan IV B I.

I II III IV 16. Awas. Pada masa itu. I II III IV 20.14. I II III IV Markah saya lebih tinggi dari Azlin. Gaya Encik Hamidi memperlihatkan bahawa beliau orang yang berada. Penglihat kanak-kanak itu sangat rendah. A I dan II C III dan IV B II dan III D I. I II III IV 19. dan IV Ayah lihat lesu kerana berkerja sepanjang hari. Pak Abu mengerja sekeping sawah di hujung kampung. Usia datuk Ramzan sudah dilanjutkan. dan IV Semua guru-guru sedang bermesyuarat di bilik guru. III. Nenek menyayangi Shalin sepenuh-penuhnya. Kami banyak memperoleh pengajaran daripada kejadian itu. dan IV Para peserta perlu mematuhi arahan yang telah ditetapkan. selekoh berbahaya di hadapan! A I dan II C I dan IV B I dan III D II. Pendapatannya setiap bulan tidak cukup untuk menampung kehidupannya di bandar. III dan IV Saya hendak menemukan Musalmah petang ini. dan IV 15. Kedua-dua orang pemuda itu telah ditahan. A I dan II C I. II. A I dan II C II dan III B I dan III D III dan IV Ahli perubatan itu akan membuktikan pengalamannya dalam bidang tersebut. III. III. A I dan II C III dan IV B II. Yang berbaju biru tua itu kakak ipar saya. III dan IV D I. Ibu sedang membuat puding durian di dapur. A I dan II C II dan IV B II dan III D I. II dan III Rantai tangan itu dibuat dari suasa. Bungkusan itu dikirimkan untuk Rohani. Sakit mata kami melihat budak-budak nakal itu mengganggu wanita yang lalu-lalang. II. Bayi itu sedang menyusu di pangkuan ibunya. Cara Kumar bercakap terlalu meninggi. I II III IV 17. dan III B II dan IV D I. Sani dan Zaki menceritakan peristiwa yang menimpa mereka malam tadi. Pihak polis bergegas ke tempat kejadian apabila menerima panggilan telefon. III. saya sedang tidur. I II III IV 62 . Adik kecil saya sangat petah bercakap. Suka dan duka memang lumrah dalam kehidupan. Azman membelakang diri saya dalam perbincangan itu. I II III IV 18. A I dan II C III dan IV B II dan III D I.

ekor. Amirah membawa se________ payung ke sekolah supaya tidak kehujanan. A sebentuk C seutas B sepasang D sebuah 8. bentuk. bilah. pasang. kuntum. Beberapa ________ bunga orkid segar menghiasi ruang tamu rumah Datin Mariam. Seniman negara terkenal telah diundang untuk membacakan beberapa ________ puisi sempena 63 . biji. Contohnya ialah batang. A pucuk C batang C ikat D cekak 5. bentuk. Abang Helmi menerima ________ surat daripada sebuah pusat pengajian tinggi di ibu Negara. ________ lembu sedang meragut rumput di padang. A kaki C batang B buah D bentuk 7. A keping C bidang B kajang D rawan 6. A sebaris C sepatah B sebuah D serangkap 4. LATIHAN 27 : KATA PENJODOH BILANGAN Isi tempat kosong dengan perkataan yang paling sesuai. keping. tangkai. benda dan tempat. A biji C jambak B helai D batang 2. haiwan. helai. PENJODOH BILANGAN KETERANGAN: Penjodoh Bilangan ialah perkataan yang digunakan untuk membilang orang. A sekeping C sehelai B sepucuk D senaskah 3. Encik Kamal telah diminta untuk menyampaikan ________ dua kata sempena majlis persaraan beliau. Ayah menghadiahi kakak ________ anting-anting emas sempena ulang tahun hari lahir. A sekawan C sekumpulan B segerombolan D sepasukan 9. Emak sempat membeli beberapa ________ paku-pakis di pasar tani untuk dimasak. Ia digunakan selepas kata bilangan.27. 1. butir. buah. buku. orang. Pak Mail menebarkan se________ jala untuk menangkap ikan di sungai berhampiran rumahnya. pucuk.

A buah C pohon B dahan D batang 19. Layang-layang Amin tersangkut pada dahan se________ pokok. A kepal C genggam B ketul D cubit 20. Kak Bedah memberikan beberapa ________ jagung bakar kepada jiran barunya. A sepotong C selembar B sebidang D sebuah 13. A biji C buah B batang D tongkol 14. Ayah terpaksa menjual ________ tanah pusaka untuk membiayai pelajaran abang di luar negara. A butir C kuntum B berkas D helai 17. Penceramah itu mengakhiri ceramahnya dengan membacakan ________ pantun nasihat. Pak Aziz memakan beberapa ________ pulut sebagai sarapan pagi. Pak Salleh berjalan pulang dari dusunnya sambil memikul se ________ kayu api. Dua ________ gerai baru telah dibina oleh pihak Majlis Perbandaran Kelang untuk memudahkan para peniaga. A ketul C berkas B pucuk D keping 12. A biji C buah B butir D laras 11. A cebis C naskhah B patah D rangkap 10. 64 . A sebuah C serangkap B seuntai D serangkai 15. Tiga ________ permaidani disandarkan pada dinding untuk mengelakkannya daripada terkena habuk. Ibu membeli tiga ________ petai di pasar malam. Pihak berkuasa berjaya memusnahkan dua ________ bom lama yang dijumpai oleh seorang nelayan.sambutan Malam Kemerdekaan. A biji C baris B butir D batang 16. A kaki C lembar B buku D gulung 18. Di dalam beg kecil itu terdapat dompet dan se ________ kunci.

A lidah bercabang C kucing bertanduk B rambang mata D atas angin 8. A Mandi kerbau C adu domba B lipas kudung D cepat tangan 7. A keras hati C buka mulut B naik darah D tahan hati 6. PERIBAHASA KETERANGAN: Simpulan bahasa adalah salah satu peribahasa yang paling pendek. Sikapnya yang___________dan suka mengusik orang itu tidak disenangi oleh rakan-rakannya. 1.A butir B kepal C rawan D papan 28. Susunannya tetap dan maksudnya berlainan dengan perkataan yang membentuknya. Oleh sebab itu. LATIHAN 28 : PERIBAHASA Isi tempat kosong dengan perkataan yang paling sesuai. Sampai___________pun hajat awak hendak tinggal di bulan tidak akan tercapai. Ani seorang yang________________. dia tidak suka membuang masa. Ayah_____________apabila pemuda itu bersikap biadap padanya. A mulut murai C ringan tulang B malu-malu kucing D patah kandar 3. Orang yang______jangan di sangka bodoh. Dia bekerja seperti______________kerana terpaksa menyiapkan kerjanya dengan segera. Kak Milah________melihat barang kemas yang dipamerkan kerana semuanya cantik-cantik belaka. bercakap banyak tetapi tidak tahu apa-apa. Biasanya hanya dua patah perkataan. A buka mulut C keras hati B putih hati D gila-gila bahasa 5. Ahmad ______________pasukan kami. A rambang mata C mata duitan B besar mata D putih mata 2. A ringan tulang C berat mulut B kaki judi C kaki bangku 9. 65 . Usahlah seperti_______________. A mulut murai C kera sumbang B tin kosong D mulut tempayan 4.

A bunga dedap C besar kepala B naik angin D jauh hati 14. 17. A lidah bercabang C lidah keras B lidah rasmi D lidah pendita 11. Dia___________hendak belajar di luar negara. A ayam didik C bapak ayam B naik angin D ayam tambatan 15. Encik Rostam tidak bersemangat untuk bekerja di syarikat itu lagi. Orang yang tidak berapa siuman itu jangan diganggu. A paku belanda C senapang bambu B buta hati D atas angin 16. A ringan mulut C kaki ayam B ajak-ajak ayam D ringan tulang 13. A bulat hati C buah hati B buta hati D isi hati 19. Murid yang menjadi_________pasukan kami dipilih sebagai olahragawati sekolah. A ada hati C iri hari B besar hati D isi hati 12. 66 . Saya tidak tahan melihat perangainya yang______________itu. A jauh hati C panas hati B iri hati D berat hati 18. Aminah mencurahkan perasaannya kepada Ahmad sambil menangis teresak-esak. Cakap-cakap orang yang__________tidak boleh dipercayai. Amin tidak akan ke majlisnya kerana_______________sahaja. A senapang bambu C paku belanda B otak cair D otak kering 20.A titik peluh B batu loncatan C tulang keting D tulang belakang 10. Harga di pasar raya itu_______________. Ah Meng menjadi ____________sejak diberi kebebasan oleh keluarganya. Dia berasa tersinggung terhadap tingkah laku buruk yang ditunjukkan oleh sahabatnya. A putih hati C panas hati B kepala angin D bawah angin Soalan 17 hingga 20 Pilih simpulan bahasa yang sesuai dengan ayat.

A ceruk C sudut B cerun D lereng 4. Semua askar dikerah untuk mempertahankan negara jika diserang. A dungu C pandai B bijak D pintar 3.A kecil hati B tarik diri C tawar hati D ambil hati 29. A disental C dicuci B diberus D digosok 7. SINONIM KETERANGAN: Sinonim ialah perkataan yang mempunyai maksud yang sama atau perkataan seerti. Gadis yang cantik itu ibarat bidadari. 1. Barangan tembaga perlu digilap agar kekal bersinar. A bekerjasama C membahagi B berpadu D bercantum 6. Bangunan baru itu telah roboh akibat hakisan tanah. A jelita C hodoh B tampan D comot 8. Kereta itu terbabas lalu terhumban ke dalam gaung yang curam. Contohnya : Sejuk ertinya dingin Cantik ertinya lawa Gembira ertinya riang LATIHAN 29 : SINONIM Pilih sinonim yang betul bagi perkataan yang bergaris. 31 Ogos setiap tahun merupakan detik penting bagi kita. Pasukan itu berpakat untuk menambahkan bilangan ahlinya. A jangka C saat B masa D waktu 5. Budak yang bebal itu terpaksa diajar berkali – kali oleh gurunya. A pahlawan C majikan B pekilang D pekerja 2. 67 .

A mendap C timbul B tohor D luntur 2. A menunduk C menggeleng B memaling D mengangguk 6. Azmi mengajak Cikgu Zubaidah ke rumahnya pada hari raya. A samar C pudar B gelap D kelabu 3. Ah Meng baru hendak mengulang kaji pelajaran setelah masa semakin suntuk. A diumpati C diherdik B dibanggakan D dicaci 4. A cepat C pendek B perlahan D singkat 30. ANTONIM KETERANGAN: Antonim ialah perkataan yang bermaksud berlawanan dengan perkataan yang diberikan. Dia mendongak ke atas untuk melihat bulan mengambang. 1. A bermain C bergurau B bertengkar D berbual 10. Para petani menggali keledek setelah berumur 4 bulan. 68 .A tumbang B jatuh C gugur D berkecai 9. Azmi disukai kawan – kawannya kerana pandai berjenaka. A menanam C mengorek B mengcungkil D mengambus 5. Kapal yang karam itu mulai tenggelam ke dasar lautan. Masa depan pelajar itu menjadi cerah apabila lulus dalam SPM. Lukisan kanak – kanak itu dipuji kerana amat cantik. Contoh antonim ialah dekat lawannya jauh sakit lawannya sembuh malam lawannya siang LATIHAN 30 : ANTONIM Pilih antonim yang betul bagi perkataan yang bergaris.

II. IV Pelajar itu telah terpilih untuk lanjut pelajarannya ke luar negeri. Ibu menyuruh kakak supaya merebus ubi kayu sehingga empuk. III dan IV D I. III dan IV 2. LATIHAN 31 :KATA BANYAK MAKNA(POLISIM) Pilih ayat-ayat yang menggunakan perkataan yang bergaris dengan betul. 69 . Contoh kata banyak makna ialah seperti berikut : Jatuh gugur merosot Daun bunga itu jatuh di atas padang. I II Walaupun usianya agak lanjut dia masih gemar membaca. KATA BANYAK MAKNA (POLISIM) KETERANGAN: Kata banyak makna ialah perkataan yang mempunyai lebih daripada satu makna. A laju C perlahan B cepat D pantas 10. Jentera terpaksa menggali lubang untuk membina longkang. Perniagaan Pak Ali jatuh sejak kebelakangan ini. Air sungai itu mengalir dengan deras selepas hujan. III Dia menyesal kerana lanjut cakap terhadap kedua orang tuanya. A I dan II C I. II dan III B II. A menimbus C menimbun B mengorek D menampal 9. A muflis C hasil B pendapatan D rugi 8.A menyindir B memanggil C menghalau D menjemput 7. A kukuh C keras B gagah D kebal 31. 1. Orang itu mendapat keuntungan yang banyak kerana kerana berniaga di pasar malam. Orang itu memerlukan keterangan lanjut tentang cara-cara mengisi borang Amanah Saham Nasional.

I II III IV Gerhana matahari berlaku apabila bulan melindungi matahari. I Gasing itu berputar dengan kencang apabila dilemparkan ke tanah. III dan IV B I dan IV D I. I Oleh kerana ayah Kamal suntuk wang. IV Kita tidak digalakkan bercakap kencang dengan orang tua-tua. III Cuaca hari ini diramalkan kabur pada sebelah pagi. II. II. II dan III sahaja A I dan II sahaja 70 . I II III IV Semenjak Zali bertukar alamat beberapa orang kawannya tidak dapat menghubunginya lagi. Ayah akan mengirimkan perbelanjaan bulan bagi kami sekeluarga melalui pos. III dan IV sahaja B II dan III sahaja D I. III Kawasan setinggan yang berdekatan itu gamat dengan rumah-rumah. III dan IV D I. III dan IV B I dan III D I. Alamat Leman akan dimarahi ibunya kerana dia mandi di lombong itu. III dan IV 4. I Penjual ubat itu gamat kerana dikerumuni oleh orang ramai. III dan IV sahaja 6. A II dan III C II. A I dan IV sahaja C II. A I dan II sahaja C II. Mengapakah Azila sudah beberapa bulan tidak datang ke sekolah? Setiap akhir bulan ayah menerima gaji daripada majikannya. II Tendangannya yang kencang telah menyebabkan bola itu keluar padang. C I. III dan IV 5. III dan IV sahaja B II dan III sahaja D I. III dan IV A I dan 11 B II dan III 3. I Elakkan membaca di tempat yang gelap supaya mata tidak cepat kabur. III dan IV sahaja 7. IV Majlis perkahwinan itu gamat dengan gelak ketawa. Kamal tidak dapat menyertai rombongan sekolahnya ke Melaka. Ayam berkokok alamat hari hendak siang. A II dan IV C II. II Petani itu dapat menuai kesemua padinya kerana dia sekeluarga bekerja sehari suntuk. C I. III Para peserta gagal menyiapkan projek mereka disebabkan masa yang diberi begitu suntuk. IV Perasaannya suntuk apabila musim tengkujuh tiba kerana dia tidak dapat turun ke laut. III Angin yang kencang menyebabkan beberapa batang pokok tumbang. II Suasana di Kampung Teratai menjadi gamat apabila kedengaran satu letupan yang kuat. II. II Soalan yang kabur biasanya sukar dijawab oleh murid. Kapal terbang itu dibenarkan mendarat setelah juruterbangnya menerima alamat dari menara kawalan. IV Cermin itu kelihatan kabur kerana sudah lama tidak dibersihkan. II.

II Cik Liza menyuruh Mary berganjak dari tempat duduknya. II dan IV sahaja B II dan IV sahaja D II. III dan IV sahaja B II dan IV sahaja D I. II Pakaian itu digubah oleh seorang pereka fesyen yang terkenal. IV Penyakit yang dihidapinya sudah melarat kepada orang lain di seluruh kampung. IV Putik buah durian lenyap apabila ditiup angin. IV Mona berganjak dari rumahnya setelah mendapat tawaran bekerja di bandar. A II dan IV sahaja C I. A I dan III sahaja C II. IV Gambar itu digantung sama paras dengan ketinggian saya. II. III Semasa semua murid sedang menjalani latihan. Abang memerah otaknya untuk menghadapi ujian itu. III Dia membeli baju yang tidak sama paras dengan badannya. I Seorang yang mempunyai paras yang cantik belum tentu mempunyai perangai yang baik. I Kebanyakan orang tua yang hidup melarat telah dimasukkan ke rumah kebajikan. C I. IV Kedudukan perabot di dalam rumahnya digubah dengan teratur. III Lagu yang sering berkumandang di radio itu digubah oleh seorang pencipta lagu tanah air. I Maria tetap tidak berganjak dengan keputusannya untuk melanjutkan pelajaran ke luar negeri. II Paras raksa pada termometer turun naik mengikut suhu. II dan III sahaja D I. II. III dan IV sahaja 10. III dan IV sahaja 11. III dan IV sahaja 13. III dan IV sahaja B II dan IV sahaja D. III dan IV sahaja 9. I II III IV Ketua kampung itu memerah golongan belia di kampungnya untuk membina sebuah jambatan. II dan III sahaja D I. A I dan II sahaja C. I. Jamil lenyap dengan tiba-tiba. Encik Maniam pun berganjak ke Ipoh. III Setelah lima tahun tinggal di Muar. III "Percakapan awak itu sudah melarat. II dan IV sahaja B I. III dan IV sahaja B I. III dan IV sahaja 12. A I dan III sahaja C I. saya tidak sanggup mendengarnya lagi. A II dan III sahaja C II. I Karangan bunga yang indah itu digubah oleh Puan Lim. II dan III sahaja A I dan III sahaja 71 . II Adik menangis apabila kereta yang dipandu oleh ayah lenyap daripada pandangan. II.B III dan IV sahaja D II. Emak memerah kelapa untuk mendapatkan santannya." kata Fatin. I Kapal itu lenyap di lautan sewaktu berlaku taufan. Budak itu memerah telinga untuk mendengar percakapan kawannya. II Saya tidak melarat untuk mengangkat almari yang berat itu. III dan IV sahaja 8. I.

B II dan IV sahaja

D II, III dan IV sahaja

14. I Barang-barang itu disusun mengikut kaum di atas rak. II Masih ada kaum asli yang mengamalkan cara hidup seperti nenek moyang mereka. III Majlis perkahwinan itu diadakan khas untuk kaum kerabat mereka sahaja. IV Kaum Malaysia yang berbilang keturunan hidup bersatu padu. A I dan II sahaja C II dan III sahaja B I dan IV sahaja D II, III dan IV sahaja 15. I Dahinya berkerut apabila dia disoal siasat oleh pegawai polis itu. II Badannya berkerut setelah beberapa lama mandi di sungai. III Kakinya kelihatan berkerut setelah lukanya sembuh. IV Wajahnya semakin berkerut apabila umurnya meningkat tua. A I dan IV sahaja C II, III dan IV sahaja B II dan IV sahaja D I, II, III dan IV sahaja 16. I Bangunan itu tingginya agak dua puluh meter. II Dia mengalami kerugian yang agak besar dalam kebakaran itu. III Jangan main agak sahaja apabila menjawab pertanyaan guru. IV Saya agak ayah hendak melancong ke luar negeri. A I dan II sahaja C I, II dan III sahaja B II dan IV sahaja D II, III dan IV sahaja 17. I Kalau semangat kita lemah, kita tidak akan dapat mencapai segala cita-cita. II Keropok yang telah digoreng itu menjadi lemah kerana tidak disimpan dalam tin. III Badannya terasa lemah kerana dia tidak berselera makan selama beberapa hari. IV Sikapnya yang lemah itu telah memikat hati penduduk di kampung itu A I dan II sahaja C I, III dan IV sahaja B I dan III sahaja D I, II, III dan IV 18. I II III

Kampung itu bergelora akibat diancam oleh gajah liar. Perasaan Mak Tijah bergelora semasa menanti kepulangan anaknya yang bertugas di sempadan. Kebanyakan pemimpin kita mepunyai semangat yang bergelora untuk memperjuangkan nasib anak bangsa. IV Nelayan tidak digalakkan turun ke laut ketika laut bergelora. A I dan II sahaja C II, III dan IV sahaja B II dan IV sahaja D I, II, III dan IV

19. 72

I II III IV

Segi sampul surat itu telah terkoyak sebelum disampaikan kepada penerimanya. Kepalanya benjol kerana terhantuk pada segi dinding. Bingkai gambar itu ada lapan segi. Polis menyaman pemuda itu kerana telah melakukan kesalahan dari segi undang-undang lalu lintas. A II dan IV sahaja C I, III dan IV sahaja B III dan IV sahaja D II, III dan IV sahaja 20. I Ahli gusti itu membaham lawannya sehingga pengsan. II Harimau itu membaham kambing yang sedang makan di pinggir hutan. III Penjual ubat itu membaham kaca di hadapan orang ramai. IV Ombak yang mengganas itu membaham kapal yang sedang belayar. A II sahaja C II dan IV sahaja B III sahaja D I, II dan III sahaja LATIHAN 32 : IMBUHAN Pilih perkataan yang paling sesuai 1. Shamil _________ sambilan di restoran makanan segera itu untuk membantu ibunya . A. kerja C. sekerja B. bekerja D. pekerja 2. _________ “ salam abang kepada ibu dan ayah,” pesan Amin kepada adiknya. A. Sampai C. Sesampai B. Sampaikan D. Penyampai 3. Dalam program itu terdapat pelbagai kegiatan lasak yang menarik dan _________. A. mencabar C. tercabar B. cabaran D. pencabar 4. Mangsa kemalangan itu dibenarkan pulang setelah mendapat _________ sebagai pesakit luar . A. perawat C. terawat B. merawat D. rawatan 5. Bangunan bersejarah itu merupakan warisan negara yang tidak _______. A. ternilai C. nilaian B. menilai D. penilai 6. Pulau Sipadan amat sesuai sebagai tempat untuk aktiviti ________. A. menyelam C. salami B. penyelam D. berselam 7. Kami difahamkan bahawa ahli rombongan itu _________ pulang selepas jamuan ringan . A. angkatan C.perangkat B. mengangkat D.berangkat 8. Puan Hanizan _________ cili-cili kering itu sehingga lumat. 73

A. menggiling B. bergiling

C. penggiling D. giling

9. Kumpulan pendaki yang sesat itu telah dijumpai oleh pasukan _________ awal pagi semalam. A. berselamat C. terselamat B. penyelamat D. selamatan 10. Novel terbaru penulis terkenal itu telah _________ sebanyak setengah juta naskah. A. berjual C. jualan B. terjual D. menjual 11. Dilla merajuk kerana _________ nya tidak dituruti oleh suaminya. A. hendakkan C. berkehendak B. kehendak D. sekehendak 12. Pak Cik Fauzi dipulaukan oleh penduduk kampung sebagai akibat _________ orang kampung terhadapnya. A. sangkaan C. prasangka B. tersangka D. menyangka 13. Bangunan _________ langit di bandar itu milik syarikat ternama luar negara. A. pencakar C. bercakar B. mencakar D. cakaran 14. Pekerja-pekerja itu sedang _________ sungai itu untuk mengelakkan banjir kilat. A. dalaman C. sedalam B. mendalam D. memperdalam 15. Walaupun Jasni dan Aziz _________ tetapi hubungan mereka tidaklah mesra. A. berkampung C. kampung B. sekampung D. kampungan 16. “Jika tiada _________ kami akan pulang esok, ibu,” kata Azhar kepada ibunya. A. perintang C. rintangan B. terintang D. merintang 17. Ayah dan ibulah orang yang paling saya _________. A. sayangi C. tersayang B. sayangkan D. penyayang 18. Para pelajar yang akan menduduki peperiksaan digesa agar membuat persediaan awal dan bukannya _________ pada saat-saat akhir. A. tertunggu C. menunggu B. penunggu D. ditunggu 19. Kegiatan penyeludupan beras itu _________ hasil maklumat yang diberikan oleh orang ramai. A. membongkar C. terbongkar B. dibongkar D. pembongkar 20. Kerusi-kerusi itu kami _________ ke dinding supaya bilik ini lebih luas. 74

A. dekati B. dekatkan

C. berdekat D. mendekat

33. KATA MAJMUK KETERANGAN: 1. Kata yang terbentuk daripada dua atau lebih perkataan yang menghasilkan makna yang baru 2. Kata majmuk dieja secara terpisah. LATIHAN 33. KATA MAJMUK Isi tempat kosong dengan kata majmuk yang betul. 1. Maria melukis beberapa bentuk ______ kaki sama pada kertas lukisan itu dengan menggunakan pensel. A segi tiga C bulatan B segi empat D bujur 2. ______yang berkaitan dengan program Tahun Enam telah disiapkan oleh Cikgu Mahmud petang semalam. A Kertas nama C kertas kerja B Kertas turas D Kertas mahjong 3. Alif mendapat keputusan yang baik daliam ____ Sains dan Matematik. A mata pendidikan C mata ilmu B mata pelajaran D mata bestari 4. _____ bangunan itu adalah berkonsepkan seni bina Islam . A Reka bentuk C Reka tinggi B Reka acuan D Reka rupa 5. ________ majlis itu terpaksa diubah kerana beberapa sebab yang tidak dapat dielakkan. A Atur masa C Atur cara B Atur sesuai D Atur susun 6.Kedai yang menjual ______ alat tulis itu dibuka dari pukul 9.00pagi hingga 5.00 petang. A alat tulis C alat padam B alat pensel D alat pembaris 7. Emak membeli beberapa bungkus _____ di warung itu untuk dijadikan sarapan A nasi lemak C nasi putih B nasi pinggan D nasi campur

8. _____ Ani tidak berfungsi lagi kerana telah dimasuki air ketika dia bermain di padang. 75

Rizal _____ apabila Qudus tidak menjemputnya ke majlis itu. A jadual harian C jadual bertugas B jadual mingguan D jadual tugasan 11.namun _____ berkaitan wanita bersalin tidak boleh diambil ringan. Sudah menjadi tanggungjawab Cikgu Zaid untuk menyediakan __________ bagi membersihkan kelasnya. Cikgu Jamil mahu kami menyusun kerusi dan meja di dalam kelas itu semula seperti _____. Siti Hajar berasa _____ semenjak ayahnya meninggal dunia minggu lepas. Syarikat yang mempunyai _____ yang tinggi itu mampu bertahan hingga kini. Zarinah dapat bantuan Rancangan Makanan Tambahan kerana dia anak _____. A cahaya mata C cahaya neon B cahaya sinar D cahaya terang 16. A luar dugaan C luar biasa B luar sikit D luar perangai 10. A pantang tok nenek C pantang tegah B pantang larang D pantang mundur 20. Kelantan. A Orang rumah C orang dapur B Orang harapan D orang atas 17. A yatim tunggal C tunggal piatu B yatim piatu D piatu yatim 18. A jauh hati C jauh perasaan B kecewa hati D resah hati 19. A dukacita C sukarela B sukacita D sediakala 15. Dia bersikap ____ sedikit semenjak kebelakangan ini. _____ Encik Zainol berasal dari Pasir Puitih. A jawatankuasa C pesuruhjaya B kakitangan D warganegara 12. Walaupun nampak remeh. A sukarela C sediakala B sukacita D setiausaha 14. Beberapa orang ______ Jabatan Pelajaran telah dinaikkan pangkat dalam majlis anugerah itu. 76 . Kota Bharu. Tidak ada ____ yang dapat diselamatkan dalam kebakaran itu kerana semuanya hangus terbakar.A Jam dinding B Jam meja C Jam randik D Jam tangan 9. Puan Lily selamat melahirkan seorang ____ lelaki di Hospita Sultanah Zainab . A apabila C apakala B apahal D apalagi 13.

A tanya-menanya C kenal-mengenal B tahu-menahu D tengok – menengok 2. berbual-bual C bercakap-cakap berehat-rehat D berbaring-baring Encik Razak membawa _______ dari Surabaya untuk kami. ganda separa c. oleh-oleh C abuk-abuk otak-otak D sagu-sagu 6. KATA GANDA KETERANGAN: 1. Proses mengulangi sesuatu perkataan sema ada secara seluruh atau bahagian-bahagian tertentu. Suasana dalam mesyuarat itu ______ apabila dua pihak berbalah. 2. Sejak berpindah ke bandar . huru-hara C lintang-pukang hingar-bingar D porak-peranda Jalan raya yang _____ itu amat berbahaya khususnya kepada penunggang motosikal dan basikal. Gadis itu _______ ke pejabat kerana sudah lewat. Terdapat tiga jenis penggandaan: a. ganda berima LATIHAN 34 : KATA GANDA Lengkapkan ayat-ayat yang berikut dengan memilih kata-kata yang paling sesuai 1. A terkial-kial C tercungap-cungap B terkinja-kinja D terkocoh-kocoh 3.A daya tenaga B reka cipta C daya saing D usaha sama 34. A B Selepas mesyuarat mereka minum sambil _____ di tepi kolam renang itu. A kupu-kupu C labah-labah B pijat-pijat D labi-labi 7. A C 5. 77 . A jelas-jelas C samar-samar B sayup-sayup D jauh-jauh 4. ganda seluruh b. Beberapa ekor ______ yang berwarna –warni terbang di dalam rumah kami.Sukri tidak _________ lagi tentang perkembangan yang berlaku di kampung itu. A B 8. Kedengaran _______ suara orang bernyanyi ketika saya duduk di atas pangkin itu.

A percaya-mempercayai C perlu-memerlukan B kasih-mengasihi D kenal-mengenal 18. A terkial-kial C terkebil-kebil B terikut-ikut D terlonjak-lonjak 17.” kata Fatin. Pelbagai program telah diatur demi menggalakkan penduduk taman itu ______ antara satu sama lain. A melaung-laung C meraung-raung B meronta-ronta D menarik-narik 16. A terambil-ambil C terikut-ikut B tertiru-tiru D terbuai-buai 20.A lintang-pukang B lintang-kedak C lekuk-lekak D kacau-bilau 9. ”Budi cikgu akan saya kenang _______ . A tindak-tanduk C corat-coret B karut-marut D desas-desus 14. _______ penceroboh itu sedang diperhatikan oleh pihak keselamatan melalui kamera litar tertutup. A terkebil-kebil C terkelip-kelip B terkial-kial D terikut-ikut 15. A terus-menerus C serta-merta B pontang-panting D tunggang-langgang 10. A Kumat-kamit C Bongkar-bangkir B Senda-gurau D Sedu-sedan 13. Ada _______ yang mengatakan bahawa pengurus syarikat itu akan meletakkan jawatan. Penjahat itu ______ untuk melepaskan diri. Para penyokong pasukan bola sepak Selangor _______ apabila Bambang berjaya menjaringkan gol. Sampah sarap yang _____ di Sungai Kelantan itu adalah akibat daripada perbuatan segelintir orang 78 . A sekuat-kuatnya C selama-lamanya B semalam-malaman D sehari-harian 19. Jalan raya yang baru diturap itu memudahkan kami _____ ke tempat kerja. A ulang-alik C mundar-mandir B pindah-randah D lalu-lalang 12. Kita jangan mudah ______ akan cara hidup barat. Seorang pekerja bahagian stor telah diberhentikan ______ oleh pihak pengurusan pasar raya itu kerana masalah disiplin. ______ waris keluarga yang ditimpa kemalangan itu masih kedengaran. Mata budak itu _______ apabila dimarahi oleh ibunya. A Tingkah-laku C Gerak-geri B Sorak-sorai D Desas-desus 11.

A . Nani tidak suka makan ubat itu kerana rasanya pahit seperti _________.yang tidak bertanggungjawab. Haji Bakhil C lengkuas B pendita D mayat 9. BANDINGAN SEMACAM KETERANGAN: 1. A ganas C zalim B kejam D dahsyat 4. Zarul gelisah seperti _______ kerana anaknya masih belum keluar dari bilik pembedahan.jadam C akar kayu B hempedu D kopi 8. A tenang C senyap B diam D hening 5. A. A tertimbul-timbul C tersekat-sekat B tertindih-tindih D terapung-apung 35. Ramli tidak terangkat beg yang _____seperti batu itu. LATIHAN 35: BANDINGAN SEMACAM Isi tempat kosong dengan kata yang sesuai 1. A licin C kesat B kasar D keras 6. A berat C kasar B besar D kesat 2. Suasana dalam perpustakaan itu sungguh _____seperti tasik. lelaki itu masih lagi turut serta dalam larian amil itu. badan Zarul ______ seperti lidi. Kasut yang ______ seperti kulit biawak itu dijual dengan harga RM 87. 79 . Saya tidak suka pemerintah yang _______seperti Firaun. A busuk C ramai B gelora D bising 3. Walaupun sudah tua seperti ______ .90. Sejak terlantar di hospital selama dua bulan . A panjang C runcing B kurus D rapuh 7. Bentuk ungkapan yang menggambarkan sifat seseorang atau benda secara bandingan. Suasana dalam bilik itu sungguh ________seperti pasar.

.A belut B keldai C langau D cacing kepanasan 10. A lebah C gajah B babi hutan D badak 14.anak kucing D badan... A limau C cuka B asam gelugur D asam jawa 12..tikus B pengurus . A galah C bangunan B pokok D tiang 15. A artis . Sungguhpun badan Syazwan besar macam _______ tetapi dia takut seperti _______ .galah 80 . A bidadari ........ A ikan paus . A kapas … ulat C menteri …tikus B syurga ... A bayi C mayat B kulit biawak D cacing 13....kala jengking 18..tangkai jering C menteri.singa C pramugari B ratu ..keldai D jutawan ..... A buluh C daun lalang B terung D keladi 16. Walaupun lelaki itu sudah tua tetapi dia miang seperti _______ .Haji Bakhil 19.tikus B rumah.siput 17.lengkuas B mayang ... Lelaki yang tinggi seperti _______ itu ialah Cikgu Razak...... A pembaris C sesiku B bendul D kekisi 11.langau D cermin . Peserta perkhemahan itu meluru seperti ______ apabila disuruh terjun ke dalam kolam.harimau D model.. Perempuan itu mempunyai rambut yang ikal seperti _______ dan hidung yang mancung bak _______.. Wanita itu cantik seperti ______ tetapi garang seperti ________ . Orang yang kaya seperti ________ itu kedekut seperti _______. Rumah yang bersih seperti _______ itu kepunyaan Encik Hamid yang rajin seperti _________. lalat C gajah .. Rizal menurut apa-apa sahaja yang disuruh oleh ketuanya kerana dia lurus seperti _________ . A ombak…tunggal C kongkang. Saya tidak termakan masakan wanita itu kerana rasanya masam seperti ________.. Muka budak itu pucat seperti ______ apabila berada di atas pentas.lebah 20.seludang D keris ..

81 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful