BAHASA MELAYU PEMAHAMAN

1. KATA NAMA AM KETERANGAN: Kata Nama Am ialah kata yang menamakan manusia, haiwan, tumbuh-tumbuhan, benda, tempat dan sebagainya secara am atau umum Kata Nama Am boleh terbina daripada kata dasar atau pun kata terbitan. Kata nama dasar ialah kata nama yang tidak mengalami proses pengimbuhan. Kata nama terbitan ialah kata nama yang terhasil akibat proses pengimbuhan pada sesuatu kata dasar. LATIHAN 1 : KATA NAMA AM Isi tempat kosong dengan perkataan yang paling sesuai. 1. __________ yang terletak di hujung kampung mengeluarkan hasil yang lumayan. A Kebun C Buah B Pokok D Tumbuhan Mak Lijah mengikat sebilah __________ pada galah itu untuk mengait jantung pisang. A tajak C parang B gunting D pisau Kerja sebagai seorang anggota __________ adalah untuk menangkap dan membawa penjenayah ke muka pengadilan. A tentera C rela B polis D kastam _________ handalan itu telah memecahkan rekod acara 100 meter yang bertahan selama lima tahun. A Orang C Atlet B Pasukan D pemain Kawasan itu akan dimajukan sebagai kawasan __________ yang baharu tidak lama lagi. A perumah C perumahan B rumah D berumah Seorang __________ ternama sedang bermain golf sambil berbincang urusan jual beli dengan rakan-rakannya. A pekerja C pegawai B peniaga D usahawan

2.

3.

4.

5.

6.

1

7.

Bapa saya pernah menjadi __________ sekolah di kampung ini. A ketuaan C mengetua B ketua D pengetua Banyak _________ gemar melawat tempat-tempat menarik di negara ini. A pelancung C pelancong B pendatang D pelawat Para pelajar sedang sibuk menghias __________ sekolah kerana majlis anugerah kecemerlangan akan diadakan lusa. A taman C kantin B dewan D kedai Pada zaman dahulu, banyak _________ datang ke Melaka untuk urusan perniagaan. A pengurus C penjual B penjaja D pedagang __________ yang dibonceng oleh abang tersadai di tepi jalan kerana kerosakan enjin. A Bas C Basikal B Kereta D Motosikal

8.

9.

10.

11.

Soalan 12 berdasarkan gambar 1

12.

Gambar 1 Kakak mencuba __________ yang baru dibeli oleh ibu. A subang C kerongsang B gelang D cincin Pemuda buta itu pandai mengayam _________ daripada buluh. A tikar C kotak B bakul D bekas Abang baru membeli sebuah __________ berjenama Sony. A jam C radio B komputer D gitar Saya dan Samy belajar di _________ yang sama sejak dari tahun satu hingga kini. A dewan C tadika B sekolah D balai

13.

14.

15.

2

16.

Adik saya menyertai pertandingan menulis __________ bagi kategori murid tujuh hingga sembilan tahun. A cerpen C skrip B cerita D novel __________ itu diminati kerana kelunakan suaranya apabila beliau mendendangkan lagu. A Penari C Penyair B Penyajak D Penyanyi Anggota rukun tetangga bertugas untuk menjaga __________ saya pada setiap malam. A pekan C kampung B negeri D negara

17.

18.

Soalan 19 berdasarkan gambar 2

Gambar 2 19. Di dalam tin kosong itu terdapat banyak __________ kerana air bertakung. A jejentik C lelabah B riang-riang D umang-umang Saya telah mengirim sepucuk __________ kepadanya untuk bertanya khabar. A kad C nota B kertas D surat 2. KATA NAMA KHAS KETERANGAN: Kata Nama Khas ialah kata yang merujuk kepada nama sesuatu benda yang khusus dan ejaannya berpangkalkan huruf besar. LATIHAN 2 : KATA NAMA KHAS Isi tempat kosong dengan perkataan yang paling sesuai. 1. Pemenang program realiti TV 10 telah menerima sebuah kereta ________ . A Sony C Gen 2 B Nokia D Dell 3

20.

2.

Kes pembunuhan berprofil tinggi itu telah diketuai oleh ________ . A Mejar Amran C Inspektor Haris B Hakim Saljit Singh D Peguam Bala Jam tangan berjenama ________ telah dihadiahi oleh Datuk Kamal kesayangannya. A Pilot C Darlie B Rolex D Satria kepada kepada anak

3.

4.

Pada hari minggu ayah membawa kami ke ________ untuk membeli belah. A Pasar Raya Tesco C Hotel Perdana B Stesen KLIA D Bangunan Petronas Khazanah purba negara banyak tersimpan di ________ . A Masjid Negara C Taman Negara B Zoo Negara D Muzium Negara Murid-murid menghadiahi guru-guru mereka pelbagai hadiah sempena sambutan ________ peringkat sekolah setiap tahun. A Hari Ibu C Hari Guru B Hari Bapa D Hari Pekerja Tunku Abdul Rahman telah dianugerahi gelaran ________ . A Bapa Keamanan C Bapa Pemodenan B Bapa Kemerdekaan D Bapa Perpaduan Negeri ________ juga dikenali sebagai Negeri Jelapang Padi Malaysia. A Johor C Kelantan B Pahang D Kedah Orang ramai telah berkunjung ke ________ untuk melihat gerhana matahari yang berlaku barubaru ini. A Bangunan KLCC C Planetarium Negara B Menara Kuala Lumpur D Pusat Dagangan Dunia Ramai pembesar negara hadir ke ________ untuk meraikan istiadat pertabalan Yang Dipertuan Agung. A Istana Negeri C Dewan Merdeka B Istana Negara D Bangunan Parlimen Hukuman gantung sampai mati telah dijatuhi oleh ________ kepada pengedar dadah itu. A Peguam Kamal C Perdana Menteri B Ketua Polis D Hakim Gopal Singam Pameran Pertunjukkan Akrobatik Maritim Antarabangsa ( LIMA ) telah diadakan di ________. A Pulau Pinang C Pulau Pangkor B Pulau Langkawi D Pulau Redang 4

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

Kata ganti nama diri dibahagikan kepada 3 bahagian : 1. A Institut Aminuddin Baki C Institut Pengajian Tinggi B Institut Jantung Negara D Institut Perguruan Seekor lembu peliharaan Pak Mail telah mati dibaham oleh ________ ketika meragut rumput di hujung kampung. A Tok Dalang C Hang Li Po B Tok Selampit D Hang Tuah Banyak rumah yang telah musnah akibat dilanda bencana ________ beberapa tahun yang lepas. awak. hamba. beliau. A Pusat Sivik C Dewan Pleno B Pawagam Odeon D Taman Tasik ________ merupakan seorang pahlawan Melayu Melaka yang tersohor pada zaman dahulu. A Piala Emas C Piala Dunia B Piala Agung D Piala Thomas Kempen ________ sedang giat dijalankan untuk membentuk masyarakat penyayang. 3. 19. anda. 16. A Sang Kancil C Sang Rangkak B Pak Belang D Pak Bedal Abang membawa kami ke ________ untuk menyaksikan tayangan filem hindustan. engkau. Kata Ganti Nama Diri Kedua – contohnya kamu. Kata Ganti Nama Diri Pertama – contohnya aku. saya. saudara. 3. patik. A Bahasa Jiwa Bangsa C Cintai Bahasa B Budi Bahasa Budaya Kita D Sayangi Budi Bahasa Kita 14. A Chikungunya C Tsunami B Malaria D Gerhana Negeri Sarawak menjadi tuan rumah ________ peringkat kebangsaan . 15. Kata Ganti Nama Diri Ketiga – contohnya dia. 18. 17. A Pesta Ria C Pesta Tani B Pesta Air D Pesta Heboh Pasukan Brazil telah memenangi Kejohanan Bola Sepak ________ yang berlangsung di Jerman . kami.13. saudari. KATA GANTI NAMA DIRI KETERANGAN: Kata Nama Ganti Diri digunakan untuk menggantikan nama seseorang. 5 . mereka. baginda. 2. beta. 20. Pesakit yang malang itu merayu orang ramai untuk mendapatkan derma bagi menjalani rawatan di ________ . kita.

bolehkah _____mengiringi mereka ke sana?” tanya Tuah kepada Sultan Mahmud Shah. ________bermain bersama rakannya. “Ampun _______. A awak… mereka C Kita … mereka B Anda … aku D Awak … saya 3._______mesti berlatih bersungguh-sungguh jika ingin menentang_________. A Kami … awak C Mereka … beliau B Beta … dia D Mu … kami 6. Pen ini________hadiahkan kepada__________.” kata Adnan kepada budak-budak itu. “Perbuatan ________memang tidak ________gemari.“Ampun__________.” kata ketua pasukan kepada sahabatnya.LATIHAN 3 : KATA GANTI NAMA DIRI Isi tempat kosong dengan perkataan yang paling sesuai. A anda … dia C kita … beliau B kamu … ku D awak … saya 7. A Mereka C Kami B Dia D Engkau 9. A kita C mereka B awak D kami 6 .” kata Ani kepada Ayu. _______ bertiga telah diarahkan oleh________membersihkan taman mini ini. A nya … awak C aku … kami B kita … anda D ku … mu 8. 1. “Pukul berapa________akan sampai di rumah?” tanya Puan Aini kepada Taha. A beta…hamba C yang mulia…beta B baginda…hamba D tuanku…patik 2. A awak … mereka C aku … kita B engkau … beliau D kita … dia 4.” kata Ali kepada kawankawannya. Amin bermain bola sepak di padang.”Masalah itu patut______selesaikan supaya____________tidak merajuk lagi. apakah hajat ________meminta ______ datang menghadap?” sembah Bendahara Tun Perak A baginda … tuanku … hamba C tuanku … beta … patik B beta … baginda … hamba D tuanku … tuanku … patik 5. Kami berikrar akan melakukan apa sahaja yang ________suruh. A kami C mereka B awak D kamu 10.

Jenazah_________akan dimakamkan di kawasan makam diraja. A kami C kita B mereka D nya 17. Murid-murid di dalam kelas itu mengutamakan kebersihan.“________ telah dirompak oleh ________. Ayah Amin sakit.” rintih kumpulan pelancong itu sambil menunjuk ke arah perompak yang melarikan diri. bukan saya.Sami ialah anak angkat Encik Siva. Sultan Muzaffar telah mangkat.Perdana Menteri telah sembuh selepas ________ diberi rawatan di hospital. Kami sudah melawat _______ di hospital semalam.Kepulangan ________ sekeluarga dari Mekah telah disambut oleh sanak-saudara dan penduduk kampung.11. A nya C mereka B dia D beliau 18.“________ yang melakukan kesalahan. A Mereka C Kita B Kalian D Kamu 15. _________ ingin belajar dalam suasana yang ceria. Ibu bapa _______ meninggal dunia setahun yang lalu. mereka B Kita. A Hamba. dia 16. A beliau C dia B baginda D nya 12. A dia C kalian B baginda D beliau 7 . A Baginda C Beta B Aku D Hamba 14. nya D Saya. ________ akan berangkat ke balai persidangan tidak lama lagi. dia C Kami. A Saya C Dia B Kami D Mereka 13.Aini dan keluarga _______ telah berpindah ke Kuantan sejak dua tahun yang lalu. A ia C nya B kami D dia 19. A kita C saudara B kami D ianya 20.” kata lelaki itu sambil menunjuk ke arah Ah Hong.

_______ kamu akan bertolak ke London ? A Bilakah C Siapakah B Berapakah D Di manakah 8. KATA GANTI NAMA TANYA KETERANGAN: 1. ________ harga sekilogram buah duku ini ? A Di manakah C Bilakah B Berapakah D Adakah 6. 2.” Kata Cikgu Ani kepada Ayu. yang datang semalam itu _______ ? ” tanya Rizal kepada Suzi. Kata ganti nama Tanya digunakan untuk menanyakan manusia.4. binatang. Selamat pagi. benda dan tempat Contoh : apa. A bila C siapa B apa D mana 2. “________ Pak Adib dan isterinya akan berangkat ke Mekah ? ” tanya Haji Sudin kepada isterinya. “ Tolong buka beg . A bila C siapa B apa D berapa 3. _______ caranya kamu mendapat keputusan yang cemerlang dalam peperiksaan ? A Bilakah C Berapakah B Siapakah D Bagaimanakah 8 . siapa LATIHAN 4 : KATA GANTI NAMA PERTANYA Pilih ayat yang menggunakan kata ganti nama pertanyaan yang betul. mana . 1. ________pesanan cik ? A bilakah C apakah B adakah D di manakah 7. “ Boleh saya tahu. Kata ganti nama Tanya digunakan untuk membentuk ayat-ayat. A Bilakah C Di manakah B Siapakah D Bagaimanakah 4. ________ kamu tidak datang ke kelas tambahan semalam ? A Bagaimanakah C Berapakah B Mengapakah D Bilakah 5. saya nak tengok _______ yang ada di dalamnya.

“______ lagi yang tidak kena .Amin ?”tanya ibu. Adik-beradik awak _____ orang? A apa C siapa C berapa D bagaimana 9 . Bilangan pelajar yang dipilih menyertai pertandingan lukisan itu ______? A bila C siapa B apa D berapa 10. Pada hari ______kah kamu akan pulang ke Negeri Sembilan? A bila C apa B mana D berapa 15. Beg yang kamu beli itu untuk ______? A berapa C siapa B mana D apa 13. Lelaki yang datang ke rumah kamu semalam _____? A apa C siapa B mana D mengapa 18. Yang duduk di hadapan guru besar itu _____? A apa C bila B berapa D siapa 20. Cara untuk menenun kain songket _____? A bagaimana C berapa B mengapa D siapa 17. Yang ______kah baju yang sesuai dipakai untuk majlis di istana nanti? A bagaimana C siapa B mana D apa 16. A Apa C siapa B Bila D Mengapa 14. Perasmi sukan tahunan sekolah kamu _____? A berapa C apa B siapa D bila 19. Harga buku yang kamu beli itu _____ ? A mana C kenapa B berapa D bagaimana 12.9. Tuan punya kereta berwarna putih itu ______ ? A siapa C apa B mana D berapa 11.

Kata ganti nama tunjuk Kata Ganti Nama Tunjuk Digunakan untuk menunjukkan manusia. 1. Suria tidak ke _______________ sepanjang cuti persekolahan yang lalu. “Wakil rakyat itu akan datang ke _______________ sebentar lagi. A mana – mana C apa – apa B mana D sesiapa 10 . Kata Ganti Nama Tempat dan Tunjuk KETERANGAN: Kata Ganti Nama Tempat Digunakan untuk mengganti nama tempat. Para tetamu diminta duduk di ________________ tempat yang masih kosong. Sini – tempat yang dekat Situ – tempat yang agak jauh tetapi tidak sejauh sana dan tempat ini masih kelihatan. A sana C sini B ini D itu 6. Terdapat tiga jenis kata ganti nama tempat iaitu: Sana – tempat yang jauh dan tidak kelihatan. LATIHAN 5 : KATA GANTI NAMA TEMPAT DAN TUNJUK Isi tempat kosong dengan perkataan yang paling sesuai. “ Mesin basuh yang baru tiba itu ___________?” tanya Fatin kepada jurujual itu. Peristiwa ______________ masih segar dalam ingatan Pak Abu.” kata ketua kampung kepada pemuda di sebelahnya. benda dan tempat Terdapat dua jenis kata ganti nama tunjuk iaitu: Ini – menunjukkan sesuatu yang dekat. A mana C ini B apa D siapa 2. A apa – apa C mana – mana B bila – bila D siapa – siapa 5. haiwan. A ini C sini B itu D situ 3. A itu C sana B ini D sini 4. Itu – menunjukkan sesuatu yang jauh. Ulang tahun kemerdekaan Negara kita pada kali _____________ jatuh pada hari Jumaat.5.

A apa – apa C bila – bila B mana – mana D siapa . A apa C mana B siapa 10. mulalah menjawab soalan itu. Di _____________lah berlakunya kemalangan ngeri yang menyebabkan semua penumpangnya meninggal dunia. Puisi _____________ saya tujukan untuk ibu tersayang yang telah pergi buat selama – lamanya. A mana – mana C bila – bila B apa – apa D siapa – siapa 11.siapa 16. sila maklumkan segera kepada pihak polis. A ini C sini B begitu D begini 14. Jika tiada ______________ pertanyaan tentang kertas soalan. Perbuatan pemuda itu mencuri barang – barang surau akan menimbulkan kemarahan penduduk di _____________.7. Letakkan meja dan kerusi rosak ini di _____________ bilik yang mempunyai ruang. A sini C itu B sana D ini 12. Kedai hiasan dalaman di seberang jalan ____________ dihias sangat cantik. A siapa .” kata Mira. Jika ada _____________ perkara yang tidak diingini. A ini C begitu B situ D demikian 15.” kata guru disiplin kepada murid – murid. A mana C berapa B apa 9. “Di ___________kah letaknya masjid Putrajaya?’ tanya Encik Adam kepada lelaki itu. Pilih ________________ kasut yang padan warnanya dengan baju kebaya itu. “Awak berasal dari ______________?” tanya Umar kepada jiran barunya. A mana – mana C siapa – siapa B bila – bila D apa – apa 8. A situ C ini B sini D itu 17. A itu C sana B ini D begitu 13.siapa C bila – bila B mana – mana D apa – apa 11 . Ketuhar ________________ lah yang dimenangi oleh Mak Teh secara percuma semasa acara cabutan nombor bertuah yang diadakan di Pasar Raya Mutiara.

A mana-mana C apa-apa B bila-bila D siapa-siapa Emak melarang adik ke __________ semasa beliau membayar harga makanan di kaunter. ________________ sajalah buah tangan yang dapat saya berikan kepada kamu. _________ yang berminat mengambil bahagian dalam perlawanan itu. KATA GANTI NAMA TAK TENTU KETERANGAN: 1. A mana-mana C siapa-siapa B bila-bila D apa-apa 12 2. 1. masing-masing. 2. mana-mana. ________________ lah nasib yang dialami oleh Lebai Malang itu. 4. 3. seseorang. rezeki ada di ______________ . dikehendaki membuat pendaftaran. Kita perlu berusaha gigih. A bila – bila C siapa – siapa B apa – apa D mana – mana 6. . A apa-apa C siapa-siapa B mana-mana D bila-bila Entah _________ lagi kami sekeluarga akan dapat pulang ke kampung. sesuatu dan siapasiapa atau sesiapa LATIHAN 6: KATA GANTI NAMA TAK TENTU Isi tempat kosong dengan perkataan yang paling sesuai. A begini C situ B begitu D sini 19. kata ganti nama tak tentu ialah kata ganti yang menunjukkan sesuatu atau seseorang secara tidak tentu. 5. A mana-mana C siapa-siapa B apa-apa D bila-bila Salim tidak menjamah _________ makanan pun hari ini. Contoh : apa-apa. A ini C sana B itu D sini 20. A Apa-apa C Siapa-siapa B Bila-bila D Mana-mana “Serahkan _________ yang ada di dalam beg itu kepada aku!” kata perompak itu kepada Mak Munah.18.

” kata Puan Rokian kepada anak bongsunya. 8. A bila-bila C siapa-siapa B mana-mana D apa-apa _________ barang yang berharga eloklah diselamatkan dahulu. 10. A mana-mana C siapa-siapa B apa-apa D bila-bila Hasnah tidak suka __________ pun bertanyakan masalahnya. 12. A bila-bila C siapa-siapa B mana-mana D apa-apa Kami akan tiba __________ masa sahaja. Soalan 15 berdasarkan gambar 1 gambar 1 15. sila berjumpa dengan saya.6. A mana-mana C siapa-siapa B apa-apa D bila-bila 7. A apa-apa C mana-mana B sesiapa “Pilihlah _________ kuih yang adik suka. A Apa-apa C Mana-mana B Bila-bila D Siapa-siapa Tiada _________ dibenarkan masuk ke dalam bilik itu kecuali kakitangan yang berkenaan. fenomena ini wajar dibanteras. 11. 9. __________ pun pandangan kita tentang vandalisme. A Mana-mana C Siapa-siapa B Bila-bila D Apa-apa Antara baju-baju ini pilihlah __________ yang adik berkenan. 14. A Mana-mana C Sesiapa B Apa-apa D Bila-bila 13 . A apa-apa C siapa-siapa B bila-bila D mana-mana Adakah __________ berita tentang keadaan ekonomi negara kita? A bila-bila C mana-mana B apa-apa D siapa-siapa Pesanlah __________ makanan yang awak hendak. __________ yang kehilangan jam tangan. 13.

Kata Kerja Pasif – ditebas. A Siapa-siapa C Bila-bila B Apa-apa D Mana-mana __________ yang tidak faham. Nakhoda itu mengarahkan anak-anak kapalnya _______ sauh yang berat itu di muara sungai. menyidai. 20. 18. tolong angkat tangan. A apa-apa C mana-mana B bila-bila D siapa-siapa Tidak ada __________ lagi yang boleh kamu buat kerana semua kerja telah disiapkan. 19. A apa-apa C bila-bila B mana-mana D siapa-siapa Duduklah di __________ yang kamu suka kerana tempat duduk ini tidak bernombor.16. Kakak ________ erat pinggang ibu sewaktu berpayung dalam hujan yang lebat itu. ditulis LATIHAN 7 : KATA KERJA Isi tempat kosong dengan perkataan yang paling sesuai. lihat. KATA KERJA KETERANGAN: Kata kerja ialah perkataan yang menunjukkan sesuatu perbuatan atau keadaan melakukan sesuatu. menulis ii. __________ yang tidak mengikut arahan akan dikenakan tindakan. Kata Kerja Tak Transitif – bangun. lulus iii. Kata kerja terbahagi kepada 3 jenis iaitu : i. 1. 7. A menghulurkan C meletakkan B melontarkan D melabuhkan 2. A mana-mana C bil-bila B siapa-siapa D apa-apa 17. disidai. Kata Kerja Transitif – menebas. A mencapai C menggarap B menduduki D merangkul 14 . A Siapa-siapa C Bila-bila B Mana-mana D Apa-apa Kamu tidak dibenarkan menulis __________ sehingga dibenarkan berbuat demikian.

Farid dan Ahmad baca cerita di perpustakaan. Puan Jamilah seorang guru yang rajin dan berdedikasi.3. 10. Ahli perniagaan itu dan keluarganya melancong ke Turki. Dia pancing ikan di sungai. A mengepit C menjamah B mengonggong D memakan 15 . Pendaki yang hilang semasa mendaki Gunung Ledang telah _________ di kawasan hutan tebal di kaki bukit. A terjumpa C berjumpa B dijumpai D menjumpai 4. A B C D A B C D Ali suka membaca buku.Hakisan tanah dapat dielakkan jika ________ hutan dikawal oleh pihak kerajaan. Dia senyum kepada saya. Noraini sedang makan buah rambutan. 8. 11. A B C D A B C D Pak Mat sedang membelah kayu.Pak Cik Amit ________ batang kayu itu untuk dijadikan tiang rumahnya. Pilih ayat kata kerja tak transitif yang betul . A menumbangkan C menewaskan B menundukkan D menumpaskan 5. Datuk sedang tidur dengan nyenyak. Adik saya suka menangis. A penghapusan C penerokaan B pembersihan D pembasmian 6. Ruzila sedang memasak kuih. 9. Dia lompat jauh. Pihak polis telah berjaya ________ kegiatan penyeludupan di kawasan sempadan. Pilih jawapan yang paling sesuai. 7. Anjing liar itu ________ seketul tulang. Ani bersalam dengan saya. Jangan melompat. Ahmad tendang bola itu. A mengikis C meraut B menarah D mengupas Pilih ayat kata kerja transitif yang betul. Air sungai itu mengalir deras.

A meraut C memasuk B menjolok D mencucuk 16. sifat dan keadaan 5. warna 6. Sekawan anak itik sedang _______ air di sebuah kolam yang cetek. bau 2. bentuk 16 . tempat dan orang. Mak Cik Minah asyik ________ tikar mengkuang di bawah pokok di tepi pondoknya. A menenun C menyirat B menganyam D menyulam 8. Dagu atuk luka terkena pisau semasa dia ________ janggutnya. rasa 7. Aina dan keluarganya sering ________ nenek tua yang tinggal keseorangan di teratak buruk itu. pandang 4. Beberapa orang pekerja wanita di restoran menjual sate ________ daging pada lidi sebelum membakarnya. Kata adjektif dibahagikan kepada beberapa jenis mengikut makna : 1. Pak Amin kecewa kerana ________ oleh jurujual yang tidak berdaftar itu. KATA ADJEKTIF KETERANGAN: Kata adjektif digunakan untuk menerangkan keadaan atau sifat sesuatu benda. Piala kejohanan pertandingan hoki itu ________ oleh para pemain Sekolah Kebangsaan Kampung Aman. A mencabut C memotong B mencukur D menggunting 14. A diangkat C dipegang B disambut D dijulang 18. A ditipu C ditegur B disapa D dikunjungi 13. Beberapa buah gerabak kereta api ________ daripada landasan akibat melanggar seekor gajah.12. A menyudu C menyodok B meminum D mencedok 19. ukuran 3. A melancong C menziarahi B mendatangi D menemui 15. A menyanyikan C mengalunkan B mempamerkan D mendendangkan 17. Puan Syarifah seorang deklamator yang tersohor dan sering diundang untuk ________ puisinya. A tergelincir C terbabas B tersangkut D tersangkut 20.

10. A baik…lambat C selesa…kuat B lemah…deras D selesa…cepat Kemarahan jurulatih itu ________ apabila melihat anak buahnya bermain sambil lewa setelah pihak lawan menjaringkan gol.rimbun Para hadirin ________ kerana murid prasekolah itu ________ bercerita.layak B terharu.bijak D kagum. 4. A kelat…rendang C manis. A hairan..” kata Nazrul. 3.lurus D masam.petah Murni berasa ________ untuk berpisah dengan keluarga angkatnya setelah seminggu mengikuti Program Khidmat Mahasiswa di kampung itu. A kasih sayang C harga diri B peri laku D peri kemanusiaan “Buah dokong itu rasanya _________ tetapi pokoknya sangat _________. 7.. Lampin adik berbau _________ kerana dia telah kencing. A merah C kuning B putih D merun Tidak ada orang yang sanggup membunuh kanak-kanak dan wanita seperti askar Israel kecuali orang yang tidak mempunyai _________ langsung.... 9. 8.. ...LATIHAN 8 : KATA ADJEKTIF Isi tempat kosong dengan perkataan yang paling sesuai. 6.. I pilu III sedih II sayu IV kecewa 17 2.tinggi B manis... A kecewa…renyai C hampa…hebat B duka…kuat D kecewa…lebat Darah _______ memancut daripada tubuh Mahsuri selepas ditikam dengan keris akibat fitnah yang dilemparkan terhadapnya.handal C bangga. A hapak C kering B hanyir D haring Kita boleh menaiki kapal terbang untuk ke sesuatu destinasi kerana ia lebih _________ dan ________.. 1. A membara C menaik B reda D membakar Razak terpesona melihat sepasang burung merak yang _______ di Zoo Negara.. A lawa C anggun B cantik D jelita Kebanyakan penonton berasa ________ kerana perlawanan hoki itu ditangguhkan akibat hujan sangat ________. 5..

A mampan C ceria B padu D mantap 12.. A baik .... payau Dia berjaya kerana dia__________menghadapi cabaran yang mendatang..A I dan III B II dan III 11. degil B baik .. pahit C sedap . A enak . istimewa C sedih .. Jangan beli barangan___________ yang rendah mutu barangannya.. antik Rumah orang miskin itu__________ . A intim C baik B mesra D rapat Bayi itu memang________________ .. nakal Kuih itu memang_________tetapi terlalu_________ . A cekap C tabah B tahan D tuntas Mereka bersahabat___________sejak kecil lagi.... A condong C bongkok B bengkok D serong Penggunaan istilah bahasa yang telah__________sesuai digunakan dalam perhubungan seharian... cacat B pilu . lama D klasik . 16. jahat D lurus .... 17 18.. 18 .. II dan IV Orang yang________________itu berasa berat hati hendak menderma kepada anak__________itu.. lembab D dungu . II dan III D I. nakal Belilah barangan____________ .. sombong C dungu . A hodoh . hanyir B lazat . 14.. 13.. C I.. 20. A lemau C hanyir B garing D empuk Budak yang____________ bagai bendul itu selalu dibuli oleh pelajar-pelajar____________. 15..... palsu B baru . buruk C tulen .. 19.. A cantik C comel B tampan D molek Jangan makan keropok yang___________itu.. A bakhir . manis D cantik ..

Cikgu Mariah menasihati kami supaya mempunyai rasa belas kasihan _____ binatang. pada. terhadap. hingga. bagi. untuk. A oleh C dari B dengan D daripada 6. A di C kepada B dengan D hingga 8. kepada. A di C pada B ke D kepada 4. A daripada C antara B akan D dari 2. umpama. dengan. Banyak manfaat yang kita peroleh _____ceramah itu. A untuk C kepada B pada D ke 5. daripada. 2. di.9. ke. Anis membeli sehelai selendang _____ibunya sebagai hadiah hari jadi. Contoh : akan. Faizal mengirim sepucuk surat _____kawannya. Harga kain batik tulis lebih mahal _____harga kain batik cap. Pak Mahmud bekerja di ladang kelapa sawitnya dari pagi hingga _____ petang. dari. bak dan tentang LATIHAN 9 : KATA SENDI NAMA Pilih jawapan yang paling sesuai 1. sejak. Anak-anak harimau yang ditangkap itu berusia antara tiga _____ empat tahun. A daripada C demi B untuk D bagi 7. sampai. Pegawai Pelajaran Kota Bharu menyampaikan hadiah _____para pelajar. Kata yang digunakan untuk menyambungkan frasa nama dengan kata atau frasa-frasa dalam ayat. kepada. oleh. A terhadap C demi B hingga D oleh 19 . KATA SENDI NAMA KETERANGAN: 1. A ke C kepada B dari D daripada 3.

Taman Botani dan Taman Negara sering menjadi tumpuan pengunjung terutamanya _____ hujung minggu. Pak Din menjaga potret-potret yang dilukis _____ anaknya itu dengan baik. Tengku Suria telah banyak mengorbankan masanya _____ membantu kanak-kanak yang menghidap penyakit AIDS di rumah kebajikan itu. Pinggan mangkuk Vantage yang dihiasi corak bunga –bungaan mendapat sambutan yang baik _____ peminat porselin.9. A pada C antara B akan D kepada 16. A hingga C sejak B seperti D antara 17. Perdana Menteri mengingatkan rakyat supaya mengamalkan sikap tolong_menolong antara satu sama lain _____ kehidupan seharian. Samila telah terpilih sebagai pemain boling terbaik _____ Majlis sukan sekolah-sekolah Malaysia . A demi C bagai B dalam D untuk 14. A tentang C untuk B di D kepada 20 . A sejak C tentang B oleh D dalam 11. Tini rindu _____ kedamaian kampung neneknya yang terletak di kaki Gunung Ledang. Lima orang pendaki yang hilang _____ tiga hari yang lalu telah dijumpai di dalam hutan tebal di kaki Gunung Tahan. A dalam C akan B untuk D terhadap 10. A untuk C dengan B antara D daripada 12. Ibu menaburkan padi usang itu ke tanah _____ dimakan oleh ayam-ayam peliharaannya. Oleh sebab rasa cinta _____ kebudayaan Melayu. A untuk C daripada B sampai D kepada 15. A di C pada B Kepada D umpama 13. Puan Suzy sanggup menjelajah seluruh Negara untuk membuat kajian. A oleh C akan B pada D bagi 18.

Ayu lebih cekap menjaringkan gol walaupun Ani mempunyai lima tahun pengalaman dalam permainan hoki. lalu. A dan C atau B serta D lalu 4. Ibu mengucapkan terima kasih kepada Puan Norma _____ menjaga rumah sepanjang kami pergi bercuti di Pulau Phuket. abang masih mengulang kaji pelajaran. supaya. atau. tetapi. kerana. A Sambil C Sejak B Serta D Semenjak 21 . Melati bermain – main dengan adiknya di hadapan sekolah ___________ menunggu kedatangan ibunya. A Jikalaupun C Ataupun B Namunpun D Meskipun 5. A Sungguhpun C Sekalipun B Mahupun D Jikalaupun 2. _____ Ayu dan Ani. A selepas C supaya B sementara D semenjak 3. Puan Susan tidak tahu sama ada hendak memakai ceongsam ___________ baju kebaya untuk menghadiri konvokesyen anaknya. A untuk C daripada B kepada D dengan 20. saya sempat menggoreng keropok lekor. LATIHAN 10: KATA HUBUNG Isi tempat kosong dengan jawapan yang paling sesuai. 1. __________ menunggu Hanim. dan lain-lain. KATA HUBUNG KETERANGAN: Kata hubung digunakan untuk menghubungkan sesuatu perkataan atau frasa supaya menjadi ayat yang lengkap. A Dalam C Antara B Terhadap D Tentang 10. Contohnya : dan.19. ___________ Encik Rosli telah dinaikkan pangkat. agar. sambil. beliau tidak sombong. __________ hari telah larut malam.

A supaya C selama B lantaran D manakala 13. A dan C tetapi B lalu D kecuali 9. Adik menangis _______________ memberitahu ibu bahawa kakak telah mencubitnya. A kecuali C sehingga B namun D yang 8. bapanya dipanggil oleh pihak sekolah. Labuci pada tengkuk baju kurung ____________ dipakai oleh Cikgu Amita dijahit oleh Puan Fatimah. Banyak orang cedera ___________ berpuluh – puluh keluarga hilang tempat tinggal dalam runtuhan tanah itu. A manakala C semenjak B sementara D biarpun 14. Najwa suka menjahit ____________ kakaknya suka mengumpul Majalah Saji.00 malam. A manakala C seandainya B meskipun D kecuali 11. Ibu menegur adik kerana dia masih belum tidur ____________ jam menunjukkan pukul 11. Nenek sedang menganyam __________ kami pulang dari sekolah. A apabila C sementara B meskipun D malahan 12. A kerana C supaya B agar D meskipun 16. Kamal selalu ponteng kelas. Mei Hwa menonton televisyen ____________ menunggu kek yang dikukusnya masak. A apabila C sebelum C sambil D kerana 7. A Lantaran itu C Bagaimanapun B Meskipun D Lagipun 22 . A hingga C sambil B serta D malahan 15. Keadaan di pasar itu penuh sesak dengan orang ramai ____________ pasar raya itu mengadakan jualan murah. A supaya C kalau B kerana D sungguhpun 10.6. Ayah menyapu varnish pada kerusi rotan itu _________ kelihatan lebih cantik pada hari lebaran. ___________. Encik Murad berhasrat untuk belayar ke Sabah ___________ banyak halangan yang terpaksa ditempuhi.

Tan. __________yang merasmikan bangunan sekolah itu? A Bilakah C Bagaimanakah B Siapakah D Manakah 23 . KATA TANYA KETERANGAN: Kata tanya digunakan untuk menanyakan nama benda. haiwan. di mana. kenapa. A walhal C lagipun B malahan D justeru 18. manusia. _________yang dibela oleh Pak Ali di dalam kandang itu? A Apakah C Siapakah B Adakah D Mengapakah 4. A atau C serta B melainkan D maka 19. tempat. dan bilangan. Ia boleh diikuti dengan partikel –kah mengikut kesesuaian ayat tanya.00 tengah hari. bila. Kamil masih belum bangun ___________ jam sudah pun menunjukkan pukul 12. dan bagaimana. LATIHAN 11: KATA TANYA Pilih jawapan yang paling sesuai . berapa. A supaya C padahal B lalu D dan 20.17. ___________ perlawanan bola itu terpaksa dibatalkan. orang. A meskipun C selama B setelah D selagi 11. ____________ kamu menangis? A adakah C siapakah B mengapakah D bagaimanakah 2. Oleh sebab hujan lebat. Jasnita masih menangis ____________ telah berkali – kali dipujuk oleh rakan-rakannya. Contoh kata tanya ialah apa. mengapa. Cuba terangkan kepada saya. Murid – murid Tahun Lima Setia bangun _____________ mengucapkan “Selamat Sejahtera” kepada Cikgu Normala. 1. siapa. ___________ abang kamu hendak makan nasi goreng ini? A apakah C adakah D manakah D siapakah 3.

A Apakah C Mengapakah B Adakah D Siapakah 9. “_________ yang menyebabkan Lim dan Rawi bergaduh? Tan atau Abu ?” Tanya Leman . Ayah kamu pergi ke Tawau ____________? A berapa C bila B siapa D bilakah 7. ___________ nama guru kamu yang tinggal di Sungai Chua. Kajang? A Apakah C Manakah B Siapakah D Adakah 15. _________ Kadir dikatakan sebagai kaki bangku oleh kawan-kawannya? A Siapakah C Mengapakah B Bagaimanakah D Berapakah 11.bagaimana kejadian itu boleh berlaku ? A Siapakah C Mengapakah B Di manakah D Berapakah 24 . Norhana? A siapakah C bilakah B berapakah D manakah 12. “_______ warna kereta abang kamu yang baru itu? ”Tanya Lan kepada Tina . “Dari ___________ kamu mendengar berita itu. A Apakah C Mengapakah B Adakah D Manakah 10. _________ pertandingan melukis poster sempena hari ulang tahun kemerdekaan akan diadakan? A Bagaimanakah C Berapakah B Di manakah D Mengapakah 16. Budak itu menyorokkan buku cerita Ahmad di _________? A manakah C apa B mana D siapakah 6. Di ________ letaknya pejabat ayah Mei Leng? A manakah C berapakah B mana D apa 8. _________yang sudi menjelaskan kepada saya. Yang berbaju kemeja kuning dan berseluar hitam itu ___________? A mana C bila B kenapa D siapa 13.5. Najihah tergesa-tergesa untuk pulang ke rumahnya__________? A kenapa C apa B siapa D bagaimana 14.

“________warna motosikal abang kamu yang baru itu?” tanya Fuad. Contoh: Ah – menyatakan penolakan atau rasa tidak setuju. A Apakah C Adakah B Berapakah D Bilakah 12. kamu akan ke Kuantan__________?” tanya Azrul kepada Mat. hairan. A Apakah C Mengapakah B Berapakah D Adakah 20. Eh – perasaan hairan atau terkejut Hai – menyapa atau menarik perhatian Nah – untuk mempelawa seseorang menerima sesuatu Oh – menyatakan perasaan terkejut. sakit . marah. “_________ kamu lulus dalam ujian itu. mencemuh atau marah bercampur jijik. A apa C siapa B bila D berapa Soalan 19 berdasarkan Gambar 1 Gambar 1 19. takut dan sebagainya. Hakimi?” tanya ayah. Kata seru digunakan untuk membentuk ayat seruan. geram. Aduhai – menyatakan perasaan sedih atau rintihan. “Mat. _________ Rosni digelar sebagai murai oleh kawan-kawannya? A Adakah C Mengapakah B Siapakah D Manakah 18.untuk menyatakan perasaan marah .17. Am boi – menyatakan rasa kagum atau hairan Cis/cih . Aduh – menyatakan perasaan sakit. hairan. sedih atau kecewa Wah – menyatakan perasaan kagum Wahai – perasaan sedih atau untuk menarik perhatian LATIHAN 12 : KATA SERU 25 .KATA SERU KETERANGAN: Kata yang digunakan untukmenyatakan perasaan seseorang sama ada gembira.

_________. kamu pun turut berada di sini! A Ah C Eh B Oh D Nah _________. para pelajar. kereta sport itu sangat laju! A Oh C Cis B Ah D Wah _________. 1. pedihnya luka aku ini! 26 . Gambar 1 3. 5. Gambar 2 7. 6. __________. ambil wang ini dan pergi beli buku tulis yang baru! A Ah C Oh B Eh D Nah ________. belajarlah dengan bersungguh-sungguh! A Aduhai C Wahai B Aduhai D Hai Soalan 7 berdasarkan gambar 2 4. _________.Isi tempat kosong dengan perkataan yang paling sesuai. malang sungguh nasib orang tuan itu! A Wahai C Aduh B Oh D Aduhai _________. kamu telah terpilih sebagai ketua pengawas! A Amboi C Aduhai B Syabas D Nah Soalan 3 berdasarkan gambar 1 2.

A Aduh B Aduhai 8. kamu telah berjaya mengharumkan nama baik sekolah ini! A Wah C Eh B Hai D Syabas 9. 14. keluarga itu senantiasa ditimpa nasib malang! A Ah C Aduhai B Aduh D Eh _________. 27 13. para pelajar. lama betul kita tidak bersua! A Hai C Amboi B Wah D Eh __________ aku tidak setuju langsung dengan pendapat engkau itu! A Cis C Eh B Nah D Ah ________. bagaimana pula awak dapat masuk sedangkan pintu bilik itu berkunci. cantik sungguh pakaian pengantin itu! A Ah C Hai B Aduhai D Amboi _________. 16. hebat sungguh pahlawan itu menunggang kuda liar yang baru ditangkapnya. 10. C Cis D Ah _________. . A Hai C Wah B Amboi D Eh ________. ________. kamulah rupa-rupanya yang memfitnah saya selama ini! A Ah C Aduh B Nah D Oh _________. tingkatkan usaha agar kalian beroleh keputusan yang cemerlang! A Syabas C Hai B Wahai D Aduhai _________. Soalan 12 berdasarkan gambar 3 Gambar 3 12. 15. 11.

kedekut benar orang kaya itu! A Cis C Nah B Oh D Amboi 13. bagaimana dengan keadaan kamu dan keluarga! A Hoi C Wahai B Hai D Eh _________. pernah. _________. KATA BANTU 19. aku tidak bersetuju dengan cadangannya sebentar tadi! A Eh C Ah B Oh D Aduh Soalan 18 berdasarkan gambar 4 Gambar 4 18. telah. cantiknya rumah baharu Encik Ramli yang terletak di kawasan lapang itu. 20. Kerja-kerja membangunkan kawasan taman sains itu__________siap sebulan yang lalu.A Eh B Oh 17. belum . A Nah C Aduhai B Aduh D Wah _________. A telah C masih B mesti D akan 28 . akan LATIHAN 13: KATA BANTU Isi tempat kosong dengan perkataan yang paling sesuai. masih. KETERANGAN: Kata yang digunakan untuk menerangkan kata kerja dan hadir sebelum kata kerja Contoh : sudah. sedang. C Syabas D Wah _________. 1.

A masih C hendak B akan D mesti 7. Sekiranya kita______berjaya. kita mestilah meningkatkan usaha dengan banyak mengulang kaji pelajaran. A sudah C mesti B mahu D dapat 13. A akan C sudah B hendak D belum 4. Kita______berhati-hati semasa melintas jalan raya. Nur Fasihah__________ mengulang kaji pelajaran di dalam biliknya. A sudah C akan B sedang D masih 5. A telah C sedang B akan D sudah 8. Buah mangga ini _________dibasuh sebelum dimakan. Semua bangku di taman itu__________digantikan dengan yang baharu tidak lama lagi. Kita__________lah bijak memilih kawan sekiranya kita ingin berjaya. 29 . A telah C masih B belum D akan 10. Semua pendatang tanpa izin__________dihantar ke negara asal mereka pada bulan depan. “Jangan sekali-kali minum air yang________dimasak. Datuk_______belum sedar ketika kami menziarahinya di hospital. A telah C masih B sudah D akan 12.” pesan Cikgu Azizah.2. Kamu________berhati-hati ketika melalui jalan yang licin itu. Puan Maznah________menuntut di Universiti Sains Malaysia dalam bidang perubatan. A masih C mesti B sudah D sedang 3. A telah C sudah B pernah D belum 14. A sedang C mesti B telah D hendak 9. Ayah _______ke KualaLumpur pada bulan hadapan. Walaupun sudah pulih tetapi dia_______belum boleh berjalan dengan baik. A telah C sedang B akan D belum 11. A hendak C akan B masih D mesti 6.

A tidak C bukan B sudah D pun 2. A harus C masih B pernah D akan 19. 30 .00 petang. Kakak saya________dinaikkan pangkat pada tahun hadapan. A sedang C belum B mesti D akan 18. Contoh: Bukan – untuk menafikan frasa nama dan frasa sendi nama Tidak – untuk menafikan frasa kerja dan frasa adjektif.Persatuan Bahasa Melayu sekolah saya_________melawat ke Pulau Langkawi pada cuti persekolahan nanti. Walau apa pun yang berlaku .Ayah_________membaca surat khabar semasa berkelah di Pantai Cahaya Bulan. A akan C dapat B mahu D masih 16. Sejak kematian bapanya budak itu _____bersekolah lagi kerana menolong ibunya mengerjakan sawah mereka.A mesti B boleh C masih D belum 15. KATA NAFI KETERANGAN: Ialah kata yang digunakan untuk menafikan atau menidakkan sesuatu. LATIHAN 14 : KATA NAFI Pilih jawapan yang betul. saya _____akan menjual rumah pusaka ini kepada kamu. 1. A belum C hendak B sedang D harus 20. A akan C belum B masih D telah 17. Bas itu dijangka_________tiba dari Pulau Pinang pada pukul 2. Saya________cuba memujuk adik yang sedang menangis itu. Anishah__________mengikuti ayahnya pergi ke Pantai Cahaya Bulan. A masih C sedang B pernah D akan 14.

II Tajul tidak bersetuju dengan cadangan ketua kampong untuk merobohkan surau lama di kampung itu. D Gurunya tidak berasal dari Johor C Maimunah bukan keberatan untuk membantu D Baju yang dipakainya itu bukan baju adiknya. III dan IV 10 I II III IV Farid berasa tidak seronok menyertai rombongan ke Melaka itu. D Saidin tidak abang ipar Iqbal. III dan IV 31 .”kata Zuli kepada Mahat. Pilih ayat –ayat yang betul penggunaan kata nafinya. A Anjing itu bukan lapar. Harun bukan meminati penyanyi kumpulan rock yang beperangai tidak senonoh itu. B Kepala Fairus bukan botak. Halim langsung _____ mempercayai khabar angin yang didengarnya daripada penduduk kampung semalam. C “Bukan begitu caranya untuk menyukat kedalaman sungai. 9. I Ah Lim sedikit pun tidak berasa cemburu apabila melihat isterinya keluar menonton dengan lelaki lain. III Ali bukan anak orang berada . B Pisau itu bukan tajam C Perigi itu _____ dalam. 7. Elly tidak dapat menahan rasa sedihnya apabila melihat jirannya meratapi kematian anak bongsunya itu. D Rumah itu bukan sesuai untuk didiami. A bukan C tidak B ialah D pun Soalan 4 – soalan 8. A Ini tidak kali pertama Zaiton melarikan diri dari rumah.A tidak B adalah C bukan D pun 3. B Warung yang terletak bukan jauh dari jalan raya itu. A Emily tidak pandai bergaya. A Adiknya tidak pandai menari caca. Pilih jawapan yang betul penggunaan kata nafinya. warung Pak Ali.II dan III D I. 8.ayahnya hanyalah pemandu teksi. Bukan terdapat sebarang tanda bahawa musim kemarau yang panjang itu akan berakhir. B Buah rambutan itu bukan manis. IV Datuk tidak mahu tinggal bersama-sama dengan anak-anaknya di kota A I dan IV C II. 6. II dan IV B I dan IV D I. III dan IV B I . C Air sungai itu bukan dalam. A III sahaja C I. D Hari ini abang bukan pergi 5. A Ayahnya bukan kedekut. B Raju bukan suka berkawan dengan dengan Siva. II. C “Kami bukan turun ke laut hari ini”. kami. II. 4.

A I dan II C I. anak Pak Abu bukan menghidapi penyakit sawan tetapi menghidapi penyakit gangguan mental. I Sepupunya tidak gemar makan sambal belacan. III Dia bukan sampai hati untuk menghampakan harapan kedua-dua orang tuanya. 17. I Menurut Doktor Fatah. A bukan C tidak B pun D adalah 16. II dan III C I. III dan IV B I. A I. II dan IV B III dan IV D I. I Puan Haslinda bukan sombong. “Tidak baik kamu membantah cakap orang tua”. II Jumat tidak sependapat dengan abang longnya tentang cara pembahagian hart pusaka peninggalan ibunya. II Kata Puan Devi kepada Rajan. Penyakitnya akan bertambah buruk jika _____dirawat dengan A akan C pun B tidak B bukan 18. A tidak C pun B bukan D ialah 19. II Kucing itu bukan ada selera untuk makan kerana sakit. Jam tangan ini _____jam buatan Malaysia. II dan IV D II. II. III dan IV 13. IV Oleh sebab tidak ada persefahaman. IV Cikgu Tan bukan benci kepada pelajar yang nakal itu tetapi beliau kerana pelajar itu tidak mahu mendengar nasihatnya. A adalah C pun B bukan D ialah 32 segera.11. Isi buah mangga muda itu _____ manis tetapi masam. A tidak C bukan C adalah D pun 15.pasangan suami isteri itu mengambil keputusan untuk berpisah sahaja. III dan IV 12. A I dan II C II. III dan IV 14. Kedai itu _____ kedai yang menjual barangan antik. . III Pelajar itu tidak dapat menjawab soalan kuiz sains kerana dia tidak membuat sebarang persediaan. Kereta api yang membawa barang-barang itu _____dari utara. IV Gadis itu bukan malas tetapi lembap bekerja. Budak itu _____ lulus juga dakam ujian bulanannya pada A bukan C pun B tidak D iadalah kali ini. III Tulisan pelajar itu sukar untuk dibaca kerana tidak jelas. III dan IV B III dan IV D I.

A jua C pun B tah D kah 7. KATA PENEGAS KETERANGAN: Maksud : Kata Penegasan/partikal berfungsi sebagai penegas atau menguatkan maksud sesuatu pernyataan dalam ayat.” kata Fendi di dalam hatinya. “Siapa___________ yang sudi menghantarku ke stesen bas. Kita mesti mengamalkan budaya timur. apa___________ lagi jika kita berada di perantauan. pun. Apa ______________ yang berlaku sehingga dia menjerit sekuat hati? A tah C lah B kah D pun 2. itu____________ jika dia hendak. Abang___________ yang bekerja keras untuk menyara keluarga kami. Para penunggang motosikal dinasihatkan agar _____ berlum lumba di jalan raya. 1. lah. A tah C kah B pun D lah 6. “Baling_____________ bola bowling itu kuat sedikit supaya semua jatuh. A lagi C tah B jua D lah 33 .. Pelajar itu boleh menyertai perkhemahan ini.20. tah LATIHAN 15: KATA PENEGAS Isi tempat kosong dengan jawapan yang paling sesuai. “Pernah____________ awak kerugian sepanjang menjalankan perniagaan pinggan-mangkuk ini?” tanya Puan Letchumi kepada Suhana. Contoh : kah. A kah C pun B lah D tah 5.” kata pegawai sukan. A kah C pun B tah D lah 4. A bukan C tidak B akan D pun 15. A lah C pun B tah D kah 3.

A juga C hanya B lagi D sahaja 17. _____________ kami tidak nafikan. Siapa_______ agaknya yang berjaya mendapat 5A dalam UPSR pada tahun ini? A kah C pun B tah D tah 10. Selain menyulam. A pun C lah B jua D kah 16. Di dalam poketnya ___________ ada segugus kunci rumah. Azura _______________ pandai menggubah bunga. kamu sangat hebat dalam sukan bola sepak. A juga C sahaja B lagi D memang 19. A Juga C Memang B pun D Jika 11. Ini________ hadiah istimewa untuk ibu. Siapa_________ yang melukis buku ini? A pun C nah B kah D lah 12. Mana___________ gerangan pendekar kecil itu? A kah C pun B tah D lah 34 . Apa________ rancangan kamu. A tah C lah B jua D juga 14. “Apa__________ dayaku yang miskin ini. A memang C pun B tah D jua 18.8.” keluh lelaki tua itu. Kemalangan itu berlaku dekat dengan rumah kamu___________? A kah C jua B lah D pun 15. A lah C wah B kah D tah 13. Siapa___________ yang ingin bersenam pagi – pagi ini. Budak itu__________ yang handal bermain badminton? A lah C pun B kah D jua 9. mereka tetap tidak menerimanya.

Faisal _________ kerani bank di Bank Simpanan Nasional yang terletak di bandar Ipoh . Contoh: Ialah – digunakan dihadapan frasa nama Adalah – digunakan di hadapan frasa adjektif dan frasa sendi nama. Novel yang bertajuk “Bunga-bunga Berguguran “ itu __________ novel terbaru penulis wanita itu. Kain songket yang dibeli dari negeri Terengganu itu ______ untuk ibunya. Hadiah hari jadi yang diterima itu _________ daripada kawannya yang baru seminggu dikenalinya. A ialah C juga B adalah D sekali 35 . LATIHAN 16 : KATA PEMERI Pilih jawapan yang paling sesuai 1 Pemuda yang berbaju biru itu _________ bakal suami kakak saya. A adapun C ialah B benar D adalah 2. A ialah C jika B adalah D nian 5. Semua fitnah yang dilemparkan kepada Sakinah _________ tidak benar. A hanya C adalah B ialah D juga 3. A adalah C nian B ialah D sebenar 4. Apa___________ punca pergaduhan antara Ah Keong dengan Raju? A juga C memang B tah D kah 16.20. KATA PEMERI KETERANGAN: merupakan unsur yang menjdai pemeri hal atau penghubung antara subjek dengan frasa-frasa utama dan predikat. A juga C adalah B adapun D ialah 6.

A ialah C apatah B adalah D apapun 13. Tuan punya kedai emas itu ………bapa saudara Muhyuddin . Rumah banglo yang besar dan mewah itu _________ rumah bapa saudaranya. A nian C adalah B adapun D ialah 15. A ialah C nian B adalah D juga 8. A adapun C ialah B adalah D iaitu 36 . A ialah C adalah B adapun D apapun 17. A ialah C apapun B adalah D biar 14. “Bungkusan itu _______ untuk kakak kamu. A adalah C adapun B ialah D nian 18. Adiknya ________ comel dan mempunyai lesung pipit .7. Gunung Tahan _______ gunung yang tertinggi di Semenanjung Malaysia. A ialah C biar B adalah D nian 10. Zamzuri itu _____ guru baru yang akan mengajar di Tahun Enam Maju . A adalah C nian B ialah D sisi 11. Kereta Proton Wira itu _________ kepunyaan bapa Ahmad. A tetapi C adalah B biar D ialah 9. Hadiah yang cantik itu __________ untuk ibu kesayangannya. Maklumat saksi pembunuhan itu ________ tidak benar setelah disiasat oleh pihak polis. A adalah C jika B ialah D nian 12.” kata Amir kepada Samir . A adalah C nian B ialah D adapun 16. Buah epal itu ________ untuk adik yang terlantar sakit di hospital . Tujuan utama kutipan derma _____ untuk membina balai raya yang baru. Perempuan yang sedang melintas jalan itu ________ ibu saudara saya.

amat LATIHAN 17 : KATA PENGUAT Isi tempat kosong dengan perkataan yang paling sesuai. Tabung bantuan rakyat Palestin ________ untuk membantu penderitaan dan kesedihan yang dialami oleh rakyat Palestin. A sangat C nian B benar D sekali 2. Karangan saya telah terpilih memenangi kategori tulisan yang __________ cantik antara pesertapeserta yang bertanding. Kata penguat boleh diletakkan di hadapan atau di hadapan kata adjektif dalam ayat 2. A sungguh C paling B sekali D begitu 3. A adapun C ialah B adalah D juga 17. A ialah C adalah B adapun D nian 20. terlalu. begitu Penguat Belakang – sekali. A begitu C sekali B agak D betul 37 . Contoh : penguat hadapan – agak. Ibu saya __________ sayang akan barang-barang antiknya. Ialah kata yang digunakan u ntuk menguatkan maksud sesuatu kata adjektif.paling. Soalan 1 berdasarkan gambar 1 gambar 1 1.19. KATA PENGUAT KETERANGAN: 1. Negeri Pahang _______ negeri yang terbesar di Semenanjung Malaysia. Rohana _________ pandai jika dibandingkan dengan adik-beradik. Terbahagi kepada tiga jenis iaitu kata penguat hadapan kata penguat belakang dan kata penguat bebas 3. betul Penguat bebas – sungguh.

Besar _________ kubah masjid yang terletak di bandar itu. Kerap _________ dia ke perpustakaan sejak belakangan ini kerana ingin mengulang kaji pelajaran. Jurulatih itu _________ tegas terhadap pemain jika berkaitan dengan disiplin. A Amat C Paling B Terlalu D Sungguh 11. A benar C lebih B makin D cukup 7.4. A paling C sungguh B nian D agak 12. Para doktor tetap meneruskan tugas menyelamat mangsa serangan askar Israel walaupun mereka _________ letih. A sekali C agak B lebih D terlalu 38 . Cendol pulut Pak Hassan __________ sehingga terkenal di pekan ini. Kakak saya sedih __________ apabila nenek meninggal kerana dia tinggal dengan nenek sejak kecil lagi. Kediamannya terletak _________ jauh dari pecan itu. A amat C nian B benar D sekali 8. A demikian C sekali B agak D nian Soalan 5 berdasarkan gambar 2 Gambar 2 5. Tempat ini __________ indahnya sehingga menenangkan fikiran. A nian enak C paling enak sekali B sekali enak D sungguh enak sekali 6. A amat C paling B agak D nian 10. A nian C benar B agak D paling 9. ________ tidak disangka bahawa Farid pandai memasak makanan tradisional Melayu.

Tikar mengkuang yang dianyam oleh kakak _________ kemas dan perlu dibaiki lagi. A terlalu C paling B benar D agak 18. Indah _________ pemandangan matahari terbenam pada waktu senja di tepi pantai itu. Lambat _________ dia pulang semenjak bertukar tempat kerja. Hujah-hujah yang dikemukakan oleh pihak pencadang dalam perbahasan itu ___________ meyakinkan. A nian C paling B terlalu D agak 17. A cukup C makin B amat D kurang 18. separuh. A terlalu C paling B sangat D cukup 16. KATA BILANGAN KETERANGAN: Maksud : kata bilangan merupakan kata yang digunakan untuk membilang sesuatu Contoh : beberapa. A sekali C agak B paling D kurang 20. sebahagian 39 . Jangan buka tingkap itu _________ lebar kerana angin dari luar sejuk. Jangan _________ mengharap kita akan menang kerana peserta-peserta sekolah lain tidak kurang hebatnya. Junaidilah yang ________ banyak mengemukakan idea dalam perbincangan tentang aktiviti tahunan persatuan Bahasa Melayu. A paling C terlalu B sekali D nian 15. A paling C makin B agak D amat 14.13. A sekali C terlalu B cukup D nian 19. Rafi _________ keberatan hendak ke rumah kawannya untuk meminjam buku kerana hari sudah lewat.

namun sesetengah orang tidak pandai untuk menghargainya. A Tiga suku C Semua B Sedikit D Seluruh 7. A Semua C pelbagai B Kesemua D Banyak 3.LATIHAN 18 : KATA BILANGAN Isi tempat kosong dengan perkataan yang paling sesuai. budak itu pun beredar dari situ. 1. A beberapa C seluruh B kedua D pelbagai 40 . Dalam pertandingan itu. Apabila Cikgu Karim masuk ke dalam kelas. A Sebahagian C Semua B Segala D Setengah 10. murid-murid pun mengeluarkan buku Bahasa Melayu _________. __________ kemudahah awam telah disediakan oleh pihak kerajaan. A ketiga-tiga C pertama B akhir D satu 8. _________ orang warga asing yang tinggal di rumah itu telah ditahan kerana memasuki negara ini tanpa dokumen yang sah. Hisham hanya mampu menduduki tempat yang ke _________. _________ daripada kawasan tanah di kawasan pedalaman telah dimajukan oleh kerajaan. Regu badminton negara telah berjaya mendapat tempat yang ________ dalam pertandingan badminton peringkat dunia. A Berbagai-bagai C Sebahagian B Sekalian D Setiap 9. Setelah diberikan _________ biji buah manggis. _________ pelancong yang datang ke negara ini mestilah mempunyai dokumen perjalanan yang sah. Sikap ________ daripada masyarakat kita yang tidak bertanggungjawab telah menyebabkan berlakunya pencemaran alam di negara ini. _________ yang hadir diminta berdiri apabila Perdana Menteri memasuki dewan itu. A setiap C tiap-tiap B sebahagian D masing-masing 6. A kedua C pertama B akhir D tiga 5. A setengah C seluruh B sebahagian D sekalian 4. A Seorang C Seratus B Beberapa D Sebilangan 2.

Chong memberikan makanan kepada ________ anak ikan emas itu. A tiap-tiap C beberapa B setengah D sekalian 19. A Beribu-ribu C Berkotak-kotak B Berpuluh-puluh D Berjuta-juta 41 . ________ ikan emas itu mendapat makanan yang mencukupi. A para C kelima-lima B separuh D dua pertiga 15. A Setiap C Sekalian B Seluruh D Segala 16. A tiga C tiga puluh B tiga belas D tiga ratus 12. ________ buah rumah tenggelam dalam banjir itu.11. A Setiap C Dua pertiga B Seluruh D Sesetengah 18. Hampir ________ pengunjung menghadiri pameran automobil yang berlangsung sejak seminggu lalu. A semua C sebilangan B sekalian D sepuluh ribu 13. ”Murid-murid ________ minggu hadapan akan diadakan Penilaian Kemajuan Sekolah Rendah. ________ pelajar dikehendaki memakai pakaian yang kemas dan bersih. Bulan April mempunyai ________ hari. A Semua C Sekalian B Seluruh D Sebahagian 14. Setiap pagi jalan raya sesak kerana orang ramai menuju ke tempat kerja ________ A sendiri C beribu-ribu B tiap-tiap D masing-masing 17. _________daripada kek itu akan dibahagikan kepada kawan-kawan Alia. Kata Guru Besar. ” A segala C seluruh B setiap D sekalian 20. Gadis bertudung itu akan menunggu teksi di situ ________ pagi.

usah LATIHAN 19 : KATA PERINTAH Isi tempat kosong dengan perkataan yang paling sesuai. tolong . kawan-kawan.” kata kerani itu. “____________basuh sayur-sayuran di atas sinki itu.” kata kakak. silaan. jemput.” kata Ayu.” kata Ayuni. A Harap C Usah B Minta D Sila 4. “__________semua calon UPSR membaca soalan dengan teliti. 1.____________lah menangis lagi. “_________berpeluk tubuh sahaja. Contoh: harap. “_______________makan kuih itu.” kata Ketua Pengawas itu. A Sila C Minta B Usah D Tolong 5. A Tolong C Usah B Minta D Sila 7. jangan. saya pasti adik awak akan selamat. Kata yang digunakan untuk memberikan sesuatu perintah. sila.19. Bantulah mereka mencuci pinggan itu. A Jangan C Harap B Jemput D Sila 6. “________berikan wang ini kepada kakak awak. A Jemput C Usah B Jangan D Minta 8. 2. “______________lengkapkan borang ini dengan butir-butir peribadi. A Sila C Tolong B Harap D Jemput 42 . permintaan dan sebagainya. larangan.” kata Sayuti. A Jangan C Harap B Tolong D Sila 3. KATA PERINTAH KETERANGAN: 1. A Tolong C Minta B Harap D Usah 2. __________kita akan dapat berjumpa lagi pada masa akan datang. Ani. minta .

A Sila C Tolong B Jangan D Usah 19. nanti akan dihinggapi lalat. “__________sampaikan hadiah ini kepada kakak kamu. A jemput C tolong B mari D usah 14.” kata emak kepada budak itu. A usah C jangan B tolong D harap 13.” kata Mastura. A Tolong C Harap B Sila D Jangan 11. __________lah ke rumah saya. Dollah.” jerit ibu. Kalau datang ke Kuala Perlis.9. _______beratur semasa hendak membeli di kedai koperasi sekolah. A Tolong C Jangan B Sila D Minta 10. A Sila C Usah B Jangan D Tolong 16.” kata Mamat. “_________lah kamu kenangkan lagi peristiwa itu. “Salmi. “_________lah duduk. _____________lah rasa kuih yang saya hidangkan ini A Jangan C Tolong B Sila D Harap 20.” pinta ibu. A Tolong C Jangan B Harap D Minta 15. “Ali.__________ambilkan ibu serai. _____________merokok ketika berada di dalam kawasan sekolah.” kata Maznah kepada Nora. Saya______kamu dapat datang ke majlis perkahwinan pada hari Ahad nanti. A Tolong C Usah B Jangan D Sila 12. A Jangan C Sila B Tolong D Harap 18. datuk. ___________biarkan makanan terdedah. A jemput C usah B sila D tolong 17. Nanti saya ambilkan air. A tolong C usah B minta D harap 43 . __________dibuat perkara yang tidak berfaedah itu. “___________sepak tong sampah itu.

D Budak perempuan itu mencari wangnya di merata tempat. 2. 5. Tiada seorang pun yang menyertai pertandingan itu. C Budak perempuan itu menangis kerana wangnya tercicir. B Mereka hendak melihat keadaan mangsa kemalangan itu. Apakah yang sedang dilakukan oleh kanak – kanak itu? A Kanak – kanak itu sedang mengira bilangan buah congkak.20. Apakah yang dilakukan oleh ayah? A Ibu meminta ayah membaiki mesin jahitnya yang rosak. D Ayah membaiki mesin jahit ibu yang rosak sejak pagi tadi. B Ayahlah yang membaiki mesin ibu yang rosak. B Jika kita belajar bersungguh – sungguh. Di manakah pertandingan syarahan itu diadakan? A B C D Di dewan terbuka Sekolah Kebangsaan Taman Cempaka. C Ayah sedang membaiki mesin jahit ibu yang rosak. Mengapakah orang ramai berkerumun di tepi jalan itu? A Mereka memang suka berkerumun di situ. Murid – murid Sekolah Kebangsaan Taman Cempaka yang akan menyertai pertandingan itu. 1. C Belajar bersungguh – sungguh adalah satu usaha untuk berjaya. D Kanak – kanak itu sedang bermain congkak di halaman rumah. kita tidak akan ke mana – mana. B Wang seringgit itu diberikan oleh ibunya. Peserta itu dari Sekolah Kebangsaan Taman Cempaka. 44 . MEMILIH JAWAPAN LATIHAN 20 : MEMILIH JAWAPAN Pilih jawapan yang sesuai bagi ayat tanya di bawah. C Ramai yang terlibat dengan kemalangan itu. Apakah yang akan kita peroleh jika kita belajar bersunguh – sungguh? A Jika kita belajar bersungguh – sungguh. B Kanak – kanak itu bermain congkak pada waktu petang. kita akn memperoleh banyak ilmu pengetahuan serta dapat menjejakkan kaki ke menara gading. 6. 3. Apakah yang menyebabkan budak perempuan itu menangis? A Budak itu kehilangan wang sebanyak seringgit. C Congkak ialah permainan tradisional masyarakat Melayu. 4.

B Encik Kamarul yang akan mewakili Persatuan Bulan Sabit Merah mesyuarat itu nanti. C Encik Kamarul akan mempengerusikan mesyuarat Persatuan Bulan Sabit Merah itu nanti. C Tidak. D Ya. Mengapakah lelaki tua itu mengamuk? A Lelaki tua itu mengamuk kerana kematian isterinya. 9. D Kereta itu terjunam ke dalam gaung kerana telah dipandu dengan laju. B Lelaki tua itu mengamuk kerana marahkan orang yang merosakkan tanaman di kebunnya. Bagaimanakah kereta itu boleh terjunam ke dalam gaung? A Kereta yang terjunam ke dalam gaung itu telah dihantar ke bengkel. B Ya. Ke manakah Faizul hendak pergi? A Ya. D Rombongan itu pergi ke Pulau Ketam untuk melancong. 8. C Buku kerja Matematik itu ada pada cikgu saya. B Rombongan itu pergi ke Pulau Ketam pada waktu petang. Adakah Pesta Bola Merdeka itu sudah tamat? A Pesta Bola Merdeka itu sudah tamat. C Dia ke Kuala Terengganu dengan menaiki bas. B Tidak. D Mesyuarat Persatuan Bulan Sabit Merah telah dibatalkan.7. Mengapakah awak tidak menyerahkan buku kerja Matematik itu kepada cikgu awak? A Saya takut cikgu saya akan marah apabila mendapat tahu bahawa saya tidak membuat latihan yang diberi. 45 . B Sebuah kereta telah terjunam ke dalam gaung itu semalam. C Pesta Bola Merdeka itu akan diadakan di Stadium Negara. D Saya akan menyerahkan buku kerja Matematik ini kepada cikgu saya pada esok pagi. dia hendak ke Terengganu. C Lelaki tua itu mengamuk kerana gembira dinaikkan pangkat. B Faizul baru pulang dari Terengganu. Saya telah menyaksikan Pesta Bola Merdeka itu. Pesta Bola Merdeka itu sudah tamat. pemandu kereta itu hanya mengalami kecederaan ringan. 13. 12. C Rombongan itu pergi ke Pulau Ketam. 11. Siapakah yang akan mewakili Persatuan Bulan Sabit Merah dalam mesyuarat itu nanti? A Mesyuarat Persatuan Bulan Sabit Merah akan diadakan pada hari Sabtu. D Dia dalam perjalanan menuju ke Kuala Terengganu. saya belum menyerahkan buku kerja ini kepda cikgu. 10. Bagaimanakah rombongan itu ke Pulau Ketam? A Rombongan itu ke Pulau Ketam dengan menaiki bot.

B Tidak. C Ya. B Ya. C Ibu mengizinkan saya menyertai perkhemahan ini. D Mana boleh. dialah yang dikehendaki polis selama ini. nanti saya minta izin daripada kedua – dua orang tua saya. C Boleh. D Boleh. polis itu menangkapnya di rumah kosong itu. beliau sedang menjolok buah kelapa muda itu. B Mana boleh. nanti saya jelaskan kepada awak. saya sebenarnya berada di dapur ketika itu. D Tangannya sakit digigt beruk. Bolehkah kami menyiapkan tugasan ini pada hari ini juga? A Pasti boleh kerana saya seorang yang jujur. B Saya berjaya meyakinkan ibu tentang tahap keselamatan di sini. D Adik berada dengan ibu di dapur. B Kaki adik digigit semut api. B Ya. Mengapakah adik kamu menangis? A Adik saya menangis sejak tadi lagi. saya tidak berada di dapur ketika kejadian itu berlaku. 16. Apakah yang dilakukan oleh Pak Ahmad? A Beliau sedang membelah buah kelapa muda. saya yakin boleh menyiapakannya. Betulkah Azizi yang ditangkap polis itu? A Ya. B Boleh. Bilakah kamu akan datang ke rumah saya? A Boleh juga. 46 . C Esok.14. saya tidak ada masa sekarang. C Tidak. D Tidak. Mengapakah awak dibenarkan menyertai perkhemahan ini? A Saya yakin dengan keselamatan di sini. 19. C Adik baru sahaja bangun tidur. Adakah kamu berada di dapur ketika kejadian itu terjadi? A Ya. 18. ibu bapanya telah ke balai untuk menjaminnya. C Saya tidak mahu menjawab soalan itu. 15. D Ibu merestui semua program yang saya sertai. saya berada di dalam tandas pada masa itu. saya tidak hendak ke sana. beliau sedang mengikat buah kelapa muda itu. nanti saya ajak Zailan temankan saya. selepas kelas tambahan selesai. 20. 17.

A B C D Hashim menaikkan bendera sekolah.beserta dengan kata sendi nama oleh LATIHAN 21 : AYAT AKTIF AYAT PASIF Soalan 1 hingga soalan 10 Pilih ayat yang sama maksud dengan ayat yang bergaris. Bendera sekolah dinaikkan oleh Hashim. Beberapa orang wanita sedang sibuk mencabut padi sawah. Bendera sekolah dinaikkan Hashim. C Keluarga Encik Rashid sibuk mengemaskan barang-barang mereka kerana akan berpindah ke rumah baru. Rumput di sawah padi sedang dicabut oleh beberapa orang wanita. Orang wanita sedang sibuk mencabut rumput di sawah padi. Rumput di sawah padi sedang dicabut oleh beberapa orang wanita yang sibuk. Ibu memarahi Rosli kerana selalu menconteng tempat itu dengan sesuka hatinya. A B C D 5. 3. B Barang-barang sibuk dikemaskan oleh keluarga Encik Rashid kerana mereka akan berpindah ke rumah baru. A B C D Beberapa orang wanita sedang mencabut rumput di sawah padi. Rosli dimarahi oleh ibu kerana selalu menconteng tempat itu dengan sesuka hatinya. Kamera itu dihadiahkan oleh abang saya. Abang saya itulah yang menghadiahkan kamera. Hashim menaiki bendera sekolah.21. Abang saya menghadiahkan kamera itu. 2. Ibu dimarahi oleh Rosli kerana selalu menconteng tempat itu dengan sesuka hatinya. 47 . Saya menghadiahkan kamera kepada abang. 1. Rosli memarahi ibu kerana selalu menconteng tempat itu dengan sesuka hatinya. Hashim dinaikkan bendera sekolah. A Mereka sibuk mengemaskan barang-barang Encik Rashid kerana akan berpindah ke rumah baru. Keluarga Encik Rashid sibuk mengemaskan barang-barang kerana mereka akan berpindah ke rumah baru. AYAT AKTIF DAN AYAT PASIF KETERANGAN: Ayat aktif: mengutamakan si pelaku sebagai subjek dan mengandungi kata kerja yang berawalan meAyat pasif : menekan objek dan pembuatnya serta mengandungi kata kerja tanpa awalan atau kata kerja berawalan di. D Barang-barang Encik Rashid sibuk mereka kemaskan kerana mereka akan berpindah ke rumah baru. A B C D 4. Rosli dimarahi kerana ibu selalu menconteng tempat itu dengan sesuka hatinya. Abang menghadiahkan kamera saya.

Salman berlari tidak tentu hala. Encik Fuad memberitahu mekanik bahawa enjin keretanya rosak semula selepas dibaiki. Pengawas itu menegur Kasmah kerana membuang sampah di kawasan padang sekolah. Apabila dikejar anjing liar. B Enjin kereta Encik Fuad rosak selepas dimaklumkan kepada mekanik untuk dibaiki. 12. A Pereka yang terkenal telah menghasilkan corak batik yang cantik itu. D Batik yang termasyhur itu dikeluarkan oleh seorang pereka yang terkenal. A Kasmah menegur pengawas itu kerana membuang sampah di kawasan padang sekolah. A Encik Fuad memaklumkan kepada mekanik tentang kerosakan enjin keretanya walaupun telah dibaiki. B Pereka batik yang termasyhur telah mengeluarkan batik yang cantik itu. Apabila Salman ternampak anjing liar. Ayah baru sahaja mengasah pisau yang tajam itu. Pisau yang baru diasah oleh ayah itu menjadi tajam. Pisau itu tajam kerana baru sahaja diasah oleh ayah. anjing liar itu berlari tidak tentu hala. 48 . Puan itu menjahit baju kurung untuk Julia. 11. C Kasmah ditegur oleh pengawas itu supaya membuang sampah di kawasan padang sekolah. Puan itu menjahit baju kurung Julia. Apabila Salman dikejar. A Buku cerita sudah dipulangkan kepada saya minggu lepas. anjing liar mengejarnya. A B C D Baju kurung itu dijahit oleh Puan Julia. D Kasmah menegur pengawas itu oleh kerana membuang sampah di kawasan padang sekolah. D Buku cerita itu sudah saya pulangkan minggu lepas.6. Saya sudah memulangkan buku cerita itu minggu lepas. C Buku cerita sudah minggu lepas saya pulangkan. B Buku cerita itu dipulangkan kepada saya minggu lepas. A B C D 8. B Kasmah ditegur oleh pengawas itu kerana membuang sampah di kawasan padang sekolah. Julia menjahit baju kurung puan itu. dia pun berlari tidak tentu hala. Salman lari lintang-pukang apabila dikejar oleh anjing liar. A B C D 7. Ayah mengasah pisau baru itu sehingga tajam. D Encik Fuad memaklumkan kepada mekanik bahawa enjin keretanya rosak semula walaupun sudah dibaiki. 9. Apabila Salman berlari tidak tentu hala. Soalan 11 hingga soalan 15 Pilih ayat pasif yang betul. Pisau baru yang tajam itu telah diasah oleh ayah. Corak batik yang cantik itu dilukis oleh seorang pereka yang terkenal. C Kereta Encik Fuad yang telah dibaiki oleh mekanik dimaklumkan rosak semula. C Corak batik yang terkenal itu telah dihasilkan oleh pereka yang cantik itu. Puan Julia menjahit baju kurung itu. 10.

Polis trafik itu telah menyaman Encik Lee kerana memandu kereta tanpa lesen. C Pekerja “OKU” mendukung kanak-kanak di rumah kebajikan itu. B Encik Lee telah menyaman polis trafik itu kerana memandu kereta tanpa lesen. 16. Budak yang terjatuh ke dalam lumpur itu dimandikan oleh ibunya. B Rahim mendesak saya supaya menyertai perkhemahan pada minggu depan. Kanak-kanak “OKU” itu didukung oleh pekerja di rumah kebajikan. D Di rumah kebajikan. C Budak itu memandikan ibunya yang terjatuh ke dalam lumpur. B Pekerja di rumah “OKU” mendukung kebajikan kanak-kanak itu. A Encik Lee telah disaman polis trafik itu kerana memandu kereta tanpa lesen.13. D Perkhemahan pada minggu depan mendesak supaya saya dan Rahim menyertainya. A Perbarisan pegawai angkatan tentera itu diperiksa oleh Kadet Remaja Sekolah. A Kereta ini patut pulang ke kampung sebelum kamu mencucinya. C Rahim dan saya didesak supaya menyertai perkhemahan pada minggu depan. Kamu patut mencuci kereta ini sebelum pulang ke kampung. A Pertandingan kembara itu telah dianjurkan oleh Persatuan Mendaki Bukit Marak. Persatuan kembara itu telah menganjurkan pertandingan mendaki Bukit Marak. B Pertandingan mendaki Bukit Marak telah dianjurkan oleh persatuan kembara itu. 17. D Memandu kereta Encik Lee tanpa lesen menyebabkan telah disaman oleh polis trafik itu kerana. A Pekerja di rumah kebajikan mendukung kanak-kanak “OKU” itu. B Sebelum pulang ke kampung. 15. 19. 18. C Pertandingan mendaki Bukit Marak akan dianjurkan oleh persatuan kembara itu. pekerja kanak-kanak mendukung “OKU” itu. Saya didesak oleh Rahim supaya menyertai perkhemahan pada minggu depan. A Ibu budak yang terjatuh ke dalam itu memandikannya. D Budak itu dan ibunya mandi setelah terjatuh ke dalam lumpur. 49 . C Pegawai angkatan tentera telah memeriksa perbarisan Kadet Remaja Sekolah itu. B Kadet Remaja Sekolah telah memeriksa perbarisan pegawai angkatan tentera itu. 14. C Kerana memandu kereta tanpa lesen. D Kadet Remaja angkatan tentera telah memeriksa perbarisan pegawai sekolah itu. D Pertandingan mendaki Bukit Marak oleh persatuan kembara itu bakal dianjurkan. Encik Lee telah menyaman polis trafik itu. B Ibunya memandikan budak yang terjatuh ke dalam lumpur itu. Soalan 16 hingga soalan 20 Pilih ayat aktif yang betul. Perbarisan Kadet Remaja Sekolah itu diperiksa oleh pegawai angkatan tentera. A Saya mendesak Rahim supaya menyertai perkhemahan pada minggu depan. C Kereta ini patut kamu cuci sebelum pulang ke kampung. D Kereta ini patut dicuci oleh kamu sebelum pulang ke kampung. kamu patut mencuci kereta ini.

B Nenek melarang Amirul membunuh semut-semut itu C Nenek memarahi Amirul membunuh semut-semut itu. C Amira dan Anum memaksa Anis bersarapan bersama-sama mereka. tanda petik (“……”) dugunakan untuk cakap ajuk. A Nenek memberitahu Amirul membunuh semut-semut itu. 1. D Nenek menyuruh Amirul membunuh semut-semut itu.”) tidak digunakan dalam cakap pindah.” kata Amira dan Anum. D Amira dan Anum mengarah Anis bersarapan bersama-sama mereka 3. Ialah percakapan seseorang yang ditulis semula dengan tidak mengubah maksud asalnya.” kata nenek kepada Amirul. A Ayub menyuruh Cikgu Nasir menyiapkan tugasannya. “Jangan dibunuh semut-semut itu. Tanda petik (“…. A Saya telah menyapu daun-daun kering di halaman rumah petang tadi. “ Bilakah awak akan menyiapkan tugasan ini ?” kata Cikgu Nasir kepada Ayub. 22. 2. C Saya petang tadi telah menyapu daun-daun kering di halaman rumah. Cakap pindah ialah ditulis semula dengan menggunakan bahasa tanpa mengubah maksudnya 4. Anis. B Daun-daun kering di halaman rumah telah disapu oleh saya petang tadi.20. B Ayub memberitahu Cikgu Nasir dia akan menyiapkan tugasannya. 4. “ Marilah bersarapan bersama-sama dengan kami. LATIHAN 22: CAKAP AJUK DAN CAKAP PINDAH Pilih ayat pindah yang sama maksud dengan ayat diberi. 50 . CAKAP AJUK DAN CAKAP PINDAH KETERANGAN: 1. D Cikgu Nasir bertanya Ayub tentang tugasan yang diberikannya. “ Wah . C Cikgu Nasir bertanya Ayub tentang tempoh dia akan menyiapkan tugasannya. A Amira dan Anum mempelawa Anis bersarapan bersama-sama mereka. cantik sungguh tudung awak Nani. berkilau-kilau labucinya !” kata Nanu kepada Nina. A Nanu mengeji kain tudung yang dipakai oleh Nani. 2. D Daun-daun kering di halaman rumah telah saya menyapu petang tadi. B Amira dan Anum memujuk Anis bersarapan bersama-sama mereka. 3. B Nanu memuji kecantikan pakaian Nani. Dalam penulisan. C Nanu memuji kecantikan kain tudung Nani. D Nanu meminta Nani memakai kain tudung yang cantik. Daun-daun kering di halaman rumah telah saya sapu petang tadi.

D Pelancong itu ingin tahu kedudukan Stesen Komuter Serdang. A Murid-murid dinasihati agar menyemak semua soalan selepas menjawab. 11. B Murid-murid disuruh menyemak semua soalan sebelum menghantarnya. 6.” kata ketua pengawas kepada murid-murid. A Pelanggan memberitahu bahawa harga kain songket itu mahal. B Orang ramai diminta supaya segera ke pantai kerana ombak besar akan tiba. A Puan Wee mengajak jirannya memilih sayur yang segar. C Ramzi berpendapat bahawa penjenayah itu harus diadili. “ Kain songket ini mahal harganya kerana tenunannya halus dan cantik.” kata Rina Kepada Ailin. A Ailin ingin tahu tentang kehilangan dompet. C Pengawal pantai memberitahu agar para pengunjung bersedia untuk melihat ombak besar. C Ailin memaksa Rina supaya memberitahunya tentang dompet itu.” kata Ramzi kepada Ramli. C Pelancong itu hendak menaiki komuter ke Stesen Komuter Serdang. A Ramli menyatakan penjenayah itu patut menerima hukuman. ombak besar sedang menuju ke pantai.5. C Kain songket itu dijual mahal kerana tenunannya halus dan cantik. D Rina memberitahu yang dia tidak tahu tentang kehilangan dompet itu. C Puan Wee menyuruh jirannya membeli sayur yang diperlunya. B Pelancong dari Jepun memberitahu tentang Stesen Komuter Serdang.” pesan Puan Wee kepada jirannya. D Ramli berpendapat bahawa Ramzi patut mengadili penjenayah itu. “ Tolong naik ke darat. 9. D Ketua pengawas memaksa semua murid supaya menyemak semua soalan mereka. 51 . pilihlah yang bebas daripada racun .” tegas pengawal pantai kepada para pengunjung.pastikan kamu telah menyemak semua soalan. 7. “ Kalau hendak membeli sayur. A Pelancong dari Jepun ingin menaiki Komuter Serdang. “ Sebelum hantar . D Harga kain songket itu mahal kerana penjualnya cantik dan halus. D Puan Wee melarang jirannya memilih sayur yang beracun. “ Saya tidak tahu tentang kehilangan dompet itu. 10. B Rina menyatakan dia tahu tentang kehilangan dompet. 8. penjenayah itu patut dibawa ke muka pengadilan.” kata penjual kepada pelanggannya. C Ketua pengawas membantu murid-murid menyemak semua soalan mereka sebelum dihantar. B Penjual menjual kain songket tenunan itu kerana harganya mahal. B Puan Wee menasihati jirannya memilih ketika membeli sayur. “ Di manakah Stesen Komuter Serdang ?” tanya pelancong dari Jepun. D Para pengunjung terkejut apabila melihat kehadiran ombak besar ke pantai . A Pengawal pantai mengarah semua pengunjung supaya segera ke darat. “ Pada pendapat saya. B Ramzi mahu Ramli membawa penjenayah ke muka pengadilan.

A “ Silalah berikan buku cerita itu kepada saya. A “ Sila duduk. Mariam mengajak Maimun ke kantin.” pinta Murad. A “ Amboi. “Ayah. pemandangan di Pulau Langkawi indah nian. Emak menasihati Suria agar belajar rajin-rajin supaya masa depannya cerah. Raden memberitahu Cikgu Salina bahawa dia tidak tahu apa-apa. Bidin belajar sekelas dengan saya di sekolah.”kata Mariam.kamu berikan buku cerita kepada saya.” kata Mariam.” kata Salmi kepada Devi.” kata Salmi kepada Devi. 17. Najib memberitahu ayahnya bahawa Bidin rakan sekelasnya.” kata Arini. 18.” pinta Murad. D “ Berikanlah buku cerita Aiman kepada saya.” kata Nabil. B “ Tolong berikan buku cerita itu kepada saya.” kata Nabil.“ Rajin-rajinlah belajar. C “ Bolehkah kamu bermain bersama-sama kami ?” tanya Nancy. A “ Marilah kita bermain bersama-sama.” pinta Murad.cikgu .” kata Mariam. C “ Silalah duduk Salmi.” kata Raden.” B Kata emak. “ Saya rajin belajar supaya masa depan akan cerah. B “ Kamu bermainlah bersama-sama Arini dan Raj. indah sungguh pemandangan di sini. mari kita bermain bersama-sama Nancy.” kata Nabil. D “ Raj.Nancy. A “ Saya tidak memberitahu apa-apa cikgu.Saya tidak ada apa-apa. 15. ini Bidin. D “ Maimun mengajak saya ke kantin. D “ Adakah kamu mengetahui apa-apa Raden?” kata Cikgu Salina.nanti masa depan kamu akan cerah. D “ Nah. A Kata Suria.” kata Devi kepada Salmi. B “ Maafkan saya cikgu. C “ Imran.” pinta Murad. Bidin ada seorang rakan di sekolah.”kata Devi kepada Salmi.” 13. “Ayah Bidin adalah seorang rakan saya di sekolah.” tegas Raden.12. mari kita ke kantin. 14. B “ Oh. “Ayah. Kawan lama saya di sekolah. B “ Janganlah duduk.” kata Nabil. C “ Saya tidak mengetahui apa-apa . 19. D “ Harap kamu duduk.” D Kata Suria.” D Kata Naim. “ Kamu mesti rajin belajar agar masa depan akan cerah.” C Kata Naim.” Kata Arini dan Raj. indahnya pemandangan Pulau Langkawi.” B Kata Naim. C “ Wah. Pilih cakap ajuk yang paling sesuai dengan ayat diberi. “ Emak rajin belajar agar masa depan kamu akan cerah.” pelawa Nancy.” kata Mariam. cantiknya keindahan di Pulau Langkawi. C “ Saya ingin mengajak kamu ke kantin. A Kata Naim. Murad meminta Aiman memberikan buku cerita itu kepadanya.” C Kata emak.” kata Cikgu Salina. Salmi mempersilakan Devi duduk. Arini dan Raj mempelawa Nancy bermain bersama dengan mereka. B “ Maimun. “Ayah. 52 . Nabil memuji keindahan pemandangan Pulau Langkawi.” 16. A “ Ajaklah Maimun ke kantin.

C “ Bilakah datuk kamu akan pulang dari Mekah. Pak Usin bertanya kepada Amat tentang tarikh kepulangan datuknya dari Mekah. A membaham C memburu B membawa D membaling 3. B “ Sudahkan datuk kamu pulang dari Mekah. Kedai kraf tangan itu___________barang-barang tradisional masyarakat Melayu.. seContoh imbuhan akhiran ialah. A “ Adakah datuk kamu baru pulang dari Mekah?” tanya Pak Usin.. akhiran dan apitan.kan. peng-. per . per-. -an. ber-. A berjalan C bercakap B berdiam D bersabar 4. Imbuhan awalan diberikan kepada kata dasar di awal kata. Contoh imbuhan awalan ialah : pe-. -i... D “ Bagaimana datuk kamu akan pulang dari Mekah ?” tanya Pak Usin. Imbuhan akhiran pula diberikan kepada akhir kata dasar. men-. A membuka C membawa B mempamerkan D membantah 53 . di ..kan. pengeter-. Sementara imbuhan apitan berada di awal dan di akhir kata dasar. Kegiatan______________kancil haruslah dibanteras segera untuk pemuliharaan spesies. mem . an. kan... IMBUHAN KETERANGAN: Imbuhan terbahagi kepada imbuhan awalan.20.. beme-. pen-. i LATIHAN 23 : IMBUHAN Isi tempat kosong dengan perkataan yang paling sesuai. A berpindah C berpusing B beratur D berkhemah 2. -kan Contoh imbuhan apitan . ke-. i di . Amat ?” tanya Pak Usin. meng-. Amat ?” tanya Pak Usin.. me . mem-.. 1. mengedi-. di .. Kita tidak boleh___________semasa berada di tempat perhimpunan rasmi sekolah.Ramai penyokong pasukan Kelantan sedang____________di kaunter tiket. 23..

Peniaga itu________beberapa ikat petai untuk dijual di pasar malam... A beranak C bertunas B bertaut D berputik 14. berfahaman 7.. A mempamer C membawa B memburu D membentuk 8. Rosli menyemai anak benih yang baru_____________itu dalam beg semaian. A berlari C berjalan B bergaduh D berdalih 54 .. Kita perlu________untuk mencapai kemenangan dalam perlawanan itu. A meratah C membasuh B membakar D membaling 10. Seekor ular sawa telah___________ayam di belakang rumah. Nafis baru____________berpindah ke rumah baharu seminggu yang lalu. difahamkan C berpandangan . difaham D terpandangkan . A berjalan C berdiam B berbaris D berkawan 11. Mereka hanya_______________antara satu sama lain kerana pertuturannya tidak__________. Keindahan landskap kawasan rumah itu__________pandangan setiap orang yang melalui kawasan itu. A menggigit C mengunyah B membaham D menjilat 12. A memulau C menarik B memukau D membuta 16. difahami B Terpandang . Aiman selalu___________agar dirinya sentiasa dilindungi Tuhan.Bayi yang berusia sembilan bulan itu sudah mula belajar____________. Abang sedang__________lemang di belakang rumah bersama datuk. A Berdua C bersatu B Bergaduh D berdiam 9... A beransur C berpindah B bertolak D beralih 13. A Berpandang . Anggota polis itu________________dengan pistol.. Adik saya yang kecil itu masih belum boleh____________. A bertasbih C bertafakur B berdoa D berhajat 15.5.. A bersenjata C disenjatakan B bersenjatakan D tersenjata 6.

kertas. besarnya Stadium Negara!” kata Rina. Buluh. 55 .” kata Rina. Besarnya Stadium Negara. A jutawan C angkasawan B seniman D budayawan 19. tali. tali. “Wah. seorang budak perempuan ditemui mati di lombong itu. Filem lakonan____________itu diminati oleh setiap lapisan masyarakat. Hang Tuah telah diutuskan oleh Sultan Mahmud Shah untuk__________Puteri Gunung Ledang. kertas. A menimang C meminang B mencolek D membunuh 18. kita harus mempunyai sikap taat. besarnya Stadium Negara. gam. Kelmarin. LATIHAN 24 : TANDA BACA Pilih ayat yang betul menggunakan tanda baca.Kami sekeluarga____________bas ekspres ke Kuala Lumpur. noktah. A budiman C peragawan B karyawan D seniman 20. TANDA BACA KETERANGAN: 1. seru. Contoh: koma. Sebagai rakyat Malaysia.17. kertas. A menuruni C menduduki B menaiki D menyusuri 24. ditemui mati di lombong itu. sempang dan lain-lain. dan gunting digunakan untuk membuat layang – layang. “Wah. Ialah tanda-tanda yang digunakan dengan ayat 2. A B C D 4. dan gunting. 1. dan cinta kepada negara. dan cinta kepada negara! Sebagai rakyat Malaysia. Kelmarin. “Wah! Besarnya Stadium Negara. Sebagai rakyat Malaysia.Beberapa orang______________telah mencipta sejarah apabila berjaya menjejakkan kaki ke bulan. Buluh. A B C “Wah. A B C D 2. kita harus mempunyai sikap taat.” kata Rina.” kata Rina. kita harus mempunyai sikap taat. Buluh. setia. Kelmarin seorang budak perempuan ditemui mati di lombong itu. digunakan untuk membuat layang – layang. titik bertindih. setia dan cinta kepada negara? Sebagai rakyat Malaysia. gam. gam dan gunting digunakan untuk membuat layang – layang. tali. tanya. seorang budak perempuan. A B C 3. koma bertindih. kita harus mempunyai sikap taat setia dan cinta kepada negara. setia.

“Buku yang berjudul ‘Batu Ajaib’ dikarang oleh Rosnani Bakhtiar. “Buku yang berjudul Batu Ajaib dikarang oleh Rosnani Bakhtiar!” kata Rafidah”. “Bagaimanakah cara kamu membuat kraf tangan ini!” tanya abang kepada Arshad? “Bagaimanakah cara kamu membuat kraf tangan ini. “Diakah yang menyampaikan ucapan sebentar tadi. “Buku yang berjudul ‘Batu Ajaib’ dikarang oleh Rosnani Bakhtiar?” kata Rafidah.5. Sebagai. A B C D Nah! Terimalah balasan jika berbuat jahat! Cis.” kata Emilia kepada Nora. Perak. A B C D 14. Perak lusa. murid kamu mesti menjadi contoh kepada murid – murid yang lain. “Eh. sebentar tadi?” tanya Ng. mahalnya!” kata Raju.” tanya abang kepada Arshad? “Bagaimanakah cara kamu membuat kraf tangan ini?” tanya abang kepada Arshad.” kata Rafidah. Sebagai ketua murid.” tanya abang kepada Arshad. A B C D 12. Sebagai ketua. yang menyampaikan ucapan sebentar tadi!” tanya Ng. di Ipoh. “Eh! Kamu belum tidur lagi rupanya.” kata Lokman.” Tanya Ng. “Diakah yang menyampaikan ucapan sebentar tadi?” tanya Ng. kepada murid – murid yang lain. amboi. “Jangan usik barang – barang saya?” “Jamilah berkata dengan nada yang keras. Perak lusa! Saya mula bertugas.” Jamilah berkata dengan nada yang keras. “Bagaimanakah cara kamu membuat kraf tangan ini. jangan usik barang – barang saya!” Jamilah berkata dengan nada yang keras. A B C D 13. A B C D 8. “Ya.” Kata Lokman.” “Ya. sebagai guru di Ipoh Perak lusa. kamu belum tidur lagi rupanya. A B C D 11. Jamilah berkata dengan nada yang keras. malang sungguh nasib engkau. mahalnya!” kata Raju. lusa. “Ya! Saya yang memanggil kamu tadi. Saya yang memanggil kamu tadi!” kata Lokman. kamu mesti menjadi contoh kepada murid – murid yang lain. “Eh! Kamu belum tidur lagi rupanya!” kata Emilia kepada Nora. besarnya kayu yang disepak engkau? Aduh. Sebagai ketua murid. kamu mesti menjadi contoh. “Baju itu berharga seratus ringgit? Amboi. “Ya saya yang memanggil kamu tadi kata Lokman. A B C D 10. Saya mula bertugas sebagai guru di Ipoh. kamu belum tidur lagi rupanya!” kata Emilia kepada Nora. “Jangan usik barang – barang saya!” 56 . Saya mula bertugas sebagai guru di Ipoh. “Baju itu berharga seratus ringgit. A B C D 7. ketua murid kamu mesti menjadi contoh kepada murid – murid yang lain. “Buku yang berjudul Batu Ajaib dikarang oleh Rosnani Bakhtiar. “Baju itu berharga seratus ringgit! Amboi! Mahalnya. saya yang memanggil kamu tadi. A B C D 6. “Diakah. A B C D 9. “Diakah yang menyampaikan ucapan.” kata Raju.” kata Emilia kepada Nora. “Baju itu berharga seratus ringgit! Amboi! Mahalnya!” kata Raju. “Eh. “Jangan usik barang – barang saya. kenapa sampai begini nasibku! Wah. Saya mula bertugas sebagai guru.” kata Rafidah.

“Amboi! Baru terpilih mewakili pasukan sekolah. dan serai. “Eh! Duit RM10.” sindir Norman. “Amboi. sudah sombong!” sindir Norman. 25. duit RM10.00. baru terpilih mewakili pasukan sekolah.” sindir Norman.” tanya Hanim. apakah nama kucing kamu? Rahman? Apakah nama kucing kamu? Rahman! Apakah nama kucing kamu. asam jawa. “Eh. 3.00. Saya ingin memesan barang – barang yang berikut? Ayam.” “Eh. A B C D 18. rakannya yang lain membaca buku. Rahman! Apakah nama kucing kamu? Rahman. sudah sombong. Siapakah tuan punya duit ini?” tanya Roslin. A B C D 16. “Amboi! baru terpilih mewakili pasukan sekolah. Hayati sedang membuat kerja sekolah manakala rakannya yang lain membaca buku. A B C D Saya ingin memesan barang – barang yang berikut: ayam. 57 . baru terpilih mewakili pasukan sekolah. Hayati sedang membuat kerja sekolah! Manakala rakannya yang lain membaca buku. A B C D 19. A B C D 17. Siapakah tuan punya duit ini?” tanya Roslin. PENANDA WACANA KETERANGAN: 1. 2.00! Siapakah tuan punya duit ini?” tanya Roslin. asam jawa. “Apakah yang dicari oleh pihak polis di rumah Encik Yatim itu?” tanya Hanim. asam jawa. A B C D 20. sudah sombong. sudah sombong. Hayati sedang membuat kerja sekolah manakala. “Apakah yang dicari oleh pihak polis di rumah Encik Yatim itu. Hayati sedang membuat kerja sekolah. dan serai. Penanda wacana ialah kata atau frasa yang digunakan untuk menunjukkan pertalian antara satu ayat dengan satu ayat yang lain. Saya ingin memesan barang – barang yang berikut ayam. “Eh! duit RM10. asam jawa. Penanda wacana juga bukan sahaja menghubungkan antara ayat dengan ayat. dan serai. duit RM10.15. dan serai. “Apakah yang dicari oleh pihak polis di rumah Encik Yatim itu. Saya ingin memesan barang – barang yang berikut! Ayam. manakala rakannya yang lain membaca buku? “Amboi.00! Siapakah tuan punya duit ini? tanya Roslin.” sindir Norman. malahan antara satu perenggan dengan perenggan yang lain. Sesuatu ayat akan berasa janggal ketika dibaca jika kita salah memilih penanda wacana.” tanya Hanim. “Apakah yang dicari oleh pihak polis di rumah Encik Yatim itu!” tanya Hanim.

A Oleh itu C Semenjak itu B Sebaliknya D Selepas itu 58 . ________. A Mungkin C Justeru B Walau bagaimanapun D Kalau begitu 8. beliau menunjukkan proses membuat tayar kepada kami . dia berazam hendak mengubah sikapnya. __________. A Selanjutnya C Selain itu B Lebih-lebih lagi D Namun begitu 7. A Semenjak itu C Kemudian B Walaupun begitu D Sebelum itu 6. Kami dibawa berjumpa dengan pengurus kilang itu. Kita tidak digalakkan keluar dari rumah seorang diri ___________ pada waktu malam . dia pulang ke rumah. Mula-mula panaskan minyak di dalam kuali. _________ wajahnya muram sahaja. __________ tiada sesiapa pun yang mendengarnya . ___________.Sudah satu jam Tini menunggu Siti di perpustakaan. Ashraf menyesal atas perbuatannya yang nakal selama ini. dia juga berniaga pakaian. Dia tidak menghadiri latihan bola sepak pada petang itu __________ telah dimaklumkan oleh ketua pasukan. 1. ________. __________. A Namun begitu C Selanjutnya B Kemudian D Oleh sebab itu 10. Abang Irfan membuka sebuah restoran. A sungguhpun C selain itu B oleh itu D namun demikian 2. tetapi rakannya itu tidak datang. Mereka menjerit meminta tolong daripada jiran-jiran.LATIHAN 25 : PENANDA WACANA Pilih jawapan yang paling sesuai . Datuknya meninggal dunia akibat sakit jantung minggu lalu. Lokman aktif dalam permainan bola sepak. dia telah dipilih sebagai ketua pasukan bola sepak sekolahnya . A Malangnya C Tambahan pula B Lebih-lebih lagi D Dalam pada itu 9. A Kalau begitu C Akhirnya B Lepas itu D Di samping itu 3. ________. goreng keropok itu sehingga garing . A Dengan itu C Lagipun B Lantaran itu D Dalam pada itu 4. A Jadi C Lebih-lebih lagi B Justeru D Biarpun demikian 5.

_________. Yasmin bukan cucu kandung Nenek Leha. Semua orang telah hadir. usaha tersebut tidak berjaya kerana api terlalu marak. _________ dia ada hal. _______. harganya berpatutan. Badrul dan Hisham bergaduh sejak semalam. dia tetap disayangi seperti cucu-cucu yang lain. Kakak sedih kerana gagal dalam peperiksaannya. A Lagipun C Jadi B Sebaliknya D Padahal 17. Ibu mengisar lada di dapur. ___________. A Dengan itu C Tambahan pula B Selanjutnya D Walaupun begitu 20. A Lantaran itu C Lepas itu B Dengan itu D Namun begitu 16. A Sebaliknya C Dalam pada itu B Meskipun begitu D Malangnya 13. Steven Choong tidak datang ke majlis hari jadi saya . Dia tidak jadi ke rumah neneknya . Orang ramai berusaha untuk memadamkan kebakaran di banglo itu._________. dia membancuh air minuman. __________ mereka berbaik-baik semula. A Di samping itu C Selain itu B Namun demikian D Lebih-lebih lagi 12. A Meskipun C Oleh itu B Sungguhpun begitu D Selain itu 15. A Jadi C Di samping itu B Mungkin D Sungguhpun demikian 59 . Danial bercita-cita hendak menjadi juruterbang. A Justeru C Kalau begitu B Akhirnya D Selain itu 18. bolehlah kita mulakan mesyuarat ini. ___________. dia tidak berputus asa untuk terus berusaha. A Namun C Tambahan pula B sungguhpun demikian D Walaupun begitu 14.11.dia mendapat galakan daripada ibu dan ayahnya.__________. __________dia bermain badminton dengan rakannya. Kami suka ke restoran itu kerana hidangannya enak ________. A Lebih-lebih lagi C Biarpun demikian B Semenjak itu D Dalam pada itu 19.

II dan III B II dan III D II. 1. Rahim akan menaiki bas untuk ke tempat kerja. II. A I dan II C II dan III B I dan III D III dan IV Setiap pagi. Ahmad merupakan seorang pelajar yang pintar dan disegani oleh rakan-rakannya. III dan IV Razak berjanji tidak akan mensia-siakan harta pusaka yang bakal diterimanya. I II III IV Pelbagai program-program telah dilaksanakan untuk memperkenalkan Malaysia di mata dunia. Almari ini diperbuat daripada batang pokok meranti yang terpilih. I II III IV 4. III dan IV B I. I II III IV 3. Adam dan keluarganya akan melancong ke Thailand minggu hadapan. Usaha ini memerlukan perancangan yang teliti dan belanja yang agak banyak. II dan IV B II dan II D II. A I. Pemuda itu begitu amat kecewa kerana dia telah dibuang kerja. III dan IV Pelan ini menunjukkan lokasi Taman Cahaya dan kemudahan-kemudahan yang terdapat di sekitarnya. II dan III C II. III dan IV Para pelajar digalakkan untuk membaca sekurang-kurangnya sebiji buku ilmiah sehari. Sekolah Rendah Kebangsaan Ibrahim telah terpilih seperti sekolah terbersih di negeri Kedah. Kemajuan sains dan teknologi turut menggalakkan penciptaan peralatan perang. Abang akan melanjutkan pelajarannya ke Pakistan. I II III IV 5. Zeti mengutip beberapa keping kulit siput di Pantai Bisikan Bayu. A I dan II C III dan IV B I dan III D IV sahaja Ngah Timah menasihati Salim supaya belajar bersungguh-sungguh. Wah! Besarnya rumah Dato’ Mazlan! A I dan IV C I. I II III IV 60 . I II III IV 6. Perjalanan pulang yang panjang itu begitu amat menjemukan. A I. II dan IV D I. III dan IV D I. Dengan langkah yang tenang. Bakri menyapu lantai di dalam bilik tidur kakaknya. Keistimewaan Bukit Rusila ialah keindahan kawasan hutannya yang masih terpelihara.LATIHAN 26 : KESALAHAN TATABAHASA Pilih ayat-ayat yang betul. Ibu cuba memujuk ayah agar menarik balik keputusannya. Setiap kali ibu menasihatinya. III dan IV 2. Azwan menoleh ke belakangnamun memandang Nina dengan pandangan yang tajam. dia keluar dari rumah itu. II. Muthu memelihara dua puluh ekor kucing kacukan di rumahnya. III dan IV C IV sahaja B II. dia hanya mendiamkan diri. A I dan II C I.

I II III IV 61 . A I dan IV C I. Kakak saya baik hati. A I. selama itulah saya tidak akan lupai budi dan jasa tuan kepada keluarga saya. Setiap orang perlu mempunyai matlamat dalam hidup. Golongan belia haruslah mempunyai nilai-nilai kesopanan masyarakat timur. Mengapa awak membiarkan dia seorang diri di tempat yang sunyi itu? Sahara telah menempah dua tiket penerbangan ke Tokyo. III dan IV Rumah itu kami diam di tahun lepas. I II III IV 13. I II III IV Saya sudah berjanji untuk membelikan ibu sehelai jawa kain batik. III dan IV Bahasa Melayu merupakan bahasa rasmi negara ini. A I dan II C I. II dan IV D II. A I dan II C II dan III B I dan III D III dan IV Rumah saya terletak di antara taman perumahan dengan perkampungan nelayan. Semua pelajar dikehendaki berhimpun di padang sekolah sekarang. I II III IV 9. Kami tidak tertarik untuk berlama-lamaan di pameran itu. II dan III B I dan III D II. I II III IV 12. malahan sombong. Para wartawan sedang menemu bual Mawi. II dan III C II. Ayah benar sayang akan adik.7. Oleh sebab deman. A I dan II C II dan III B I dan III D III dan IV 8. III dan IV B I. saya tidak ke sekolah hari ini. I II III IV 10. II. Hutan di Malaysia dikatai antara yang tertua di dunia. III dan IV D I. Banjir besar telah menenggelamkan semua rumah-rumah di Kampung Penambang. Indah sungguh pemandangan di pantai itu pada waktu senja. A I dan II C II dan IV B I dan III D III dan IV Kak Leha membawa adik bersiar-siar pada waktu petang. I II III IV 11. Ali telah terlibat dalam suatu kemalangan di Jalan Mahameru. para nelayan tidak pergi ke laut. Sudah menjadi resam perantau akan pulang ke kampung pada hari raya. A I dan II C II dan III B I dan III D III dan IV Selagi hayat dikandung badan. III dan IV B I. III dan IV Entah betul entah tidak tuduhannya itu. Bertahun-tahun Amran tinggal di luar negara. Kerana malas membaca menyebabkan dia gagal dalam peperiksaan. Pada musim tengkujuh. Encik Halim telah melaporkan kehilangan anaknya kepada pihak polis. Latifah memegang jawatan sebagai editor di syarikat penerbitan itu. Kami akan pulang ke kampung pada cuti sekolah nanti.

14. dan IV 15. III. II. A I dan II C I. selekoh berbahaya di hadapan! A I dan II C I dan IV B I dan III D II. Sakit mata kami melihat budak-budak nakal itu mengganggu wanita yang lalu-lalang. I II III IV 20. Nenek menyayangi Shalin sepenuh-penuhnya. Awas. Kedua-dua orang pemuda itu telah ditahan. I II III IV Markah saya lebih tinggi dari Azlin. I II III IV 18. Yang berbaju biru tua itu kakak ipar saya. I II III IV 16. III. dan IV Para peserta perlu mematuhi arahan yang telah ditetapkan. III dan IV Saya hendak menemukan Musalmah petang ini. Pada masa itu. dan IV Semua guru-guru sedang bermesyuarat di bilik guru. II. Pak Abu mengerja sekeping sawah di hujung kampung. Cara Kumar bercakap terlalu meninggi. dan IV Ayah lihat lesu kerana berkerja sepanjang hari. III. A I dan II C III dan IV B II dan III D I. Bungkusan itu dikirimkan untuk Rohani. A I dan II C II dan III B I dan III D III dan IV Ahli perubatan itu akan membuktikan pengalamannya dalam bidang tersebut. I II III IV 62 . Pendapatannya setiap bulan tidak cukup untuk menampung kehidupannya di bandar. A I dan II C III dan IV B II. Kami banyak memperoleh pengajaran daripada kejadian itu. dan III B II dan IV D I. III. Adik kecil saya sangat petah bercakap. II dan III Rantai tangan itu dibuat dari suasa. Gaya Encik Hamidi memperlihatkan bahawa beliau orang yang berada. Suka dan duka memang lumrah dalam kehidupan. III dan IV D I. A I dan II C III dan IV B II dan III D I. A I dan II C II dan IV B II dan III D I. Usia datuk Ramzan sudah dilanjutkan. saya sedang tidur. Ibu sedang membuat puding durian di dapur. I II III IV 19. Bayi itu sedang menyusu di pangkuan ibunya. Azman membelakang diri saya dalam perbincangan itu. I II III IV 17. Pihak polis bergegas ke tempat kejadian apabila menerima panggilan telefon. Penglihat kanak-kanak itu sangat rendah. Sani dan Zaki menceritakan peristiwa yang menimpa mereka malam tadi.

buku. tangkai. Amirah membawa se________ payung ke sekolah supaya tidak kehujanan. Ia digunakan selepas kata bilangan. LATIHAN 27 : KATA PENJODOH BILANGAN Isi tempat kosong dengan perkataan yang paling sesuai. Beberapa ________ bunga orkid segar menghiasi ruang tamu rumah Datin Mariam. butir. A keping C bidang B kajang D rawan 6. buah. orang. biji. Seniman negara terkenal telah diundang untuk membacakan beberapa ________ puisi sempena 63 . A kaki C batang B buah D bentuk 7. haiwan. helai. Encik Kamal telah diminta untuk menyampaikan ________ dua kata sempena majlis persaraan beliau. benda dan tempat. Contohnya ialah batang. bentuk. ________ lembu sedang meragut rumput di padang. Pak Mail menebarkan se________ jala untuk menangkap ikan di sungai berhampiran rumahnya. A sekawan C sekumpulan B segerombolan D sepasukan 9. PENJODOH BILANGAN KETERANGAN: Penjodoh Bilangan ialah perkataan yang digunakan untuk membilang orang.27. Abang Helmi menerima ________ surat daripada sebuah pusat pengajian tinggi di ibu Negara. A pucuk C batang C ikat D cekak 5. bilah. pucuk. Emak sempat membeli beberapa ________ paku-pakis di pasar tani untuk dimasak. bentuk. A sekeping C sehelai B sepucuk D senaskah 3. pasang. kuntum. A biji C jambak B helai D batang 2. A sebaris C sepatah B sebuah D serangkap 4. keping. A sebentuk C seutas B sepasang D sebuah 8. ekor. Ayah menghadiahi kakak ________ anting-anting emas sempena ulang tahun hari lahir. 1.

Pihak berkuasa berjaya memusnahkan dua ________ bom lama yang dijumpai oleh seorang nelayan. A butir C kuntum B berkas D helai 17. 64 . Ayah terpaksa menjual ________ tanah pusaka untuk membiayai pelajaran abang di luar negara.sambutan Malam Kemerdekaan. A sepotong C selembar B sebidang D sebuah 13. A ketul C berkas B pucuk D keping 12. A sebuah C serangkap B seuntai D serangkai 15. Ibu membeli tiga ________ petai di pasar malam. A biji C baris B butir D batang 16. A biji C buah B butir D laras 11. A biji C buah B batang D tongkol 14. Layang-layang Amin tersangkut pada dahan se________ pokok. Kak Bedah memberikan beberapa ________ jagung bakar kepada jiran barunya. Penceramah itu mengakhiri ceramahnya dengan membacakan ________ pantun nasihat. Pak Aziz memakan beberapa ________ pulut sebagai sarapan pagi. Dua ________ gerai baru telah dibina oleh pihak Majlis Perbandaran Kelang untuk memudahkan para peniaga. A buah C pohon B dahan D batang 19. Di dalam beg kecil itu terdapat dompet dan se ________ kunci. A kaki C lembar B buku D gulung 18. Tiga ________ permaidani disandarkan pada dinding untuk mengelakkannya daripada terkena habuk. Pak Salleh berjalan pulang dari dusunnya sambil memikul se ________ kayu api. A kepal C genggam B ketul D cubit 20. A cebis C naskhah B patah D rangkap 10.

A buka mulut C keras hati B putih hati D gila-gila bahasa 5. A ringan tulang C berat mulut B kaki judi C kaki bangku 9. Usahlah seperti_______________. Ayah_____________apabila pemuda itu bersikap biadap padanya. 65 . Orang yang______jangan di sangka bodoh. A rambang mata C mata duitan B besar mata D putih mata 2. Kak Milah________melihat barang kemas yang dipamerkan kerana semuanya cantik-cantik belaka. A mulut murai C ringan tulang B malu-malu kucing D patah kandar 3. A lidah bercabang C kucing bertanduk B rambang mata D atas angin 8. Ani seorang yang________________. bercakap banyak tetapi tidak tahu apa-apa. LATIHAN 28 : PERIBAHASA Isi tempat kosong dengan perkataan yang paling sesuai.A butir B kepal C rawan D papan 28. A keras hati C buka mulut B naik darah D tahan hati 6. Ahmad ______________pasukan kami. Sampai___________pun hajat awak hendak tinggal di bulan tidak akan tercapai. dia tidak suka membuang masa. Susunannya tetap dan maksudnya berlainan dengan perkataan yang membentuknya. Biasanya hanya dua patah perkataan. PERIBAHASA KETERANGAN: Simpulan bahasa adalah salah satu peribahasa yang paling pendek. 1. A Mandi kerbau C adu domba B lipas kudung D cepat tangan 7. Oleh sebab itu. Dia bekerja seperti______________kerana terpaksa menyiapkan kerjanya dengan segera. A mulut murai C kera sumbang B tin kosong D mulut tempayan 4. Sikapnya yang___________dan suka mengusik orang itu tidak disenangi oleh rakan-rakannya.

A ringan mulut C kaki ayam B ajak-ajak ayam D ringan tulang 13. Cakap-cakap orang yang__________tidak boleh dipercayai. Amin tidak akan ke majlisnya kerana_______________sahaja. Dia berasa tersinggung terhadap tingkah laku buruk yang ditunjukkan oleh sahabatnya. Harga di pasar raya itu_______________. A bunga dedap C besar kepala B naik angin D jauh hati 14. 66 . Orang yang tidak berapa siuman itu jangan diganggu. Encik Rostam tidak bersemangat untuk bekerja di syarikat itu lagi. A paku belanda C senapang bambu B buta hati D atas angin 16. Dia___________hendak belajar di luar negara. Murid yang menjadi_________pasukan kami dipilih sebagai olahragawati sekolah. A putih hati C panas hati B kepala angin D bawah angin Soalan 17 hingga 20 Pilih simpulan bahasa yang sesuai dengan ayat. Ah Meng menjadi ____________sejak diberi kebebasan oleh keluarganya. Aminah mencurahkan perasaannya kepada Ahmad sambil menangis teresak-esak. A bulat hati C buah hati B buta hati D isi hati 19. A senapang bambu C paku belanda B otak cair D otak kering 20. A jauh hati C panas hati B iri hati D berat hati 18. Saya tidak tahan melihat perangainya yang______________itu.A titik peluh B batu loncatan C tulang keting D tulang belakang 10. A lidah bercabang C lidah keras B lidah rasmi D lidah pendita 11. A ayam didik C bapak ayam B naik angin D ayam tambatan 15. A ada hati C iri hari B besar hati D isi hati 12. 17.

31 Ogos setiap tahun merupakan detik penting bagi kita. Bangunan baru itu telah roboh akibat hakisan tanah.A kecil hati B tarik diri C tawar hati D ambil hati 29. 1. Barangan tembaga perlu digilap agar kekal bersinar. A jangka C saat B masa D waktu 5. Gadis yang cantik itu ibarat bidadari. Kereta itu terbabas lalu terhumban ke dalam gaung yang curam. A jelita C hodoh B tampan D comot 8. Contohnya : Sejuk ertinya dingin Cantik ertinya lawa Gembira ertinya riang LATIHAN 29 : SINONIM Pilih sinonim yang betul bagi perkataan yang bergaris. Semua askar dikerah untuk mempertahankan negara jika diserang. SINONIM KETERANGAN: Sinonim ialah perkataan yang mempunyai maksud yang sama atau perkataan seerti. Budak yang bebal itu terpaksa diajar berkali – kali oleh gurunya. 67 . Pasukan itu berpakat untuk menambahkan bilangan ahlinya. A disental C dicuci B diberus D digosok 7. A dungu C pandai B bijak D pintar 3. A ceruk C sudut B cerun D lereng 4. A pahlawan C majikan B pekilang D pekerja 2. A bekerjasama C membahagi B berpadu D bercantum 6.

A menanam C mengorek B mengcungkil D mengambus 5.A tumbang B jatuh C gugur D berkecai 9. Azmi mengajak Cikgu Zubaidah ke rumahnya pada hari raya. Masa depan pelajar itu menjadi cerah apabila lulus dalam SPM. A samar C pudar B gelap D kelabu 3. 1. Lukisan kanak – kanak itu dipuji kerana amat cantik. Azmi disukai kawan – kawannya kerana pandai berjenaka. A diumpati C diherdik B dibanggakan D dicaci 4. A menunduk C menggeleng B memaling D mengangguk 6. Kapal yang karam itu mulai tenggelam ke dasar lautan. ANTONIM KETERANGAN: Antonim ialah perkataan yang bermaksud berlawanan dengan perkataan yang diberikan. Ah Meng baru hendak mengulang kaji pelajaran setelah masa semakin suntuk. Dia mendongak ke atas untuk melihat bulan mengambang. A bermain C bergurau B bertengkar D berbual 10. Contoh antonim ialah dekat lawannya jauh sakit lawannya sembuh malam lawannya siang LATIHAN 30 : ANTONIM Pilih antonim yang betul bagi perkataan yang bergaris. A mendap C timbul B tohor D luntur 2. 68 . Para petani menggali keledek setelah berumur 4 bulan. A cepat C pendek B perlahan D singkat 30.

Contoh kata banyak makna ialah seperti berikut : Jatuh gugur merosot Daun bunga itu jatuh di atas padang. LATIHAN 31 :KATA BANYAK MAKNA(POLISIM) Pilih ayat-ayat yang menggunakan perkataan yang bergaris dengan betul. II dan III B II. A kukuh C keras B gagah D kebal 31. Orang itu mendapat keuntungan yang banyak kerana kerana berniaga di pasar malam. III dan IV D I. I II Walaupun usianya agak lanjut dia masih gemar membaca. III dan IV 2. 1. IV Pelajar itu telah terpilih untuk lanjut pelajarannya ke luar negeri. II. A laju C perlahan B cepat D pantas 10. III Dia menyesal kerana lanjut cakap terhadap kedua orang tuanya. A I dan II C I. A muflis C hasil B pendapatan D rugi 8. Jentera terpaksa menggali lubang untuk membina longkang.A menyindir B memanggil C menghalau D menjemput 7. Orang itu memerlukan keterangan lanjut tentang cara-cara mengisi borang Amanah Saham Nasional. A menimbus C menimbun B mengorek D menampal 9. KATA BANYAK MAKNA (POLISIM) KETERANGAN: Kata banyak makna ialah perkataan yang mempunyai lebih daripada satu makna. Ibu menyuruh kakak supaya merebus ubi kayu sehingga empuk. 69 . Air sungai itu mengalir dengan deras selepas hujan. Perniagaan Pak Ali jatuh sejak kebelakangan ini.

Alamat Leman akan dimarahi ibunya kerana dia mandi di lombong itu. I Oleh kerana ayah Kamal suntuk wang. II. III dan IV A I dan 11 B II dan III 3. III Kawasan setinggan yang berdekatan itu gamat dengan rumah-rumah. A I dan IV sahaja C II. III dan IV D I. II Soalan yang kabur biasanya sukar dijawab oleh murid. II Tendangannya yang kencang telah menyebabkan bola itu keluar padang. IV Majlis perkahwinan itu gamat dengan gelak ketawa. IV Cermin itu kelihatan kabur kerana sudah lama tidak dibersihkan. III Para peserta gagal menyiapkan projek mereka disebabkan masa yang diberi begitu suntuk. A II dan IV C II. III dan IV sahaja 6. II dan III sahaja A I dan II sahaja 70 . I Elakkan membaca di tempat yang gelap supaya mata tidak cepat kabur. II Petani itu dapat menuai kesemua padinya kerana dia sekeluarga bekerja sehari suntuk. III dan IV sahaja 7. I Penjual ubat itu gamat kerana dikerumuni oleh orang ramai. III Cuaca hari ini diramalkan kabur pada sebelah pagi. IV Kita tidak digalakkan bercakap kencang dengan orang tua-tua. III dan IV sahaja B II dan III sahaja D I. Kamal tidak dapat menyertai rombongan sekolahnya ke Melaka. III dan IV sahaja B II dan III sahaja D I. Mengapakah Azila sudah beberapa bulan tidak datang ke sekolah? Setiap akhir bulan ayah menerima gaji daripada majikannya. C I. III dan IV B I dan IV D I. II Suasana di Kampung Teratai menjadi gamat apabila kedengaran satu letupan yang kuat. II. C I. A II dan III C II. I II III IV Semenjak Zali bertukar alamat beberapa orang kawannya tidak dapat menghubunginya lagi. I Gasing itu berputar dengan kencang apabila dilemparkan ke tanah. Kapal terbang itu dibenarkan mendarat setelah juruterbangnya menerima alamat dari menara kawalan. II.I II III IV Gerhana matahari berlaku apabila bulan melindungi matahari. Ayah akan mengirimkan perbelanjaan bulan bagi kami sekeluarga melalui pos. III dan IV 5. III dan IV 4. A I dan II sahaja C II. IV Perasaannya suntuk apabila musim tengkujuh tiba kerana dia tidak dapat turun ke laut. II. III Angin yang kencang menyebabkan beberapa batang pokok tumbang. Ayam berkokok alamat hari hendak siang. III dan IV B I dan III D I.

III dan IV sahaja 10. III "Percakapan awak itu sudah melarat. I II III IV Ketua kampung itu memerah golongan belia di kampungnya untuk membina sebuah jambatan. A I dan II sahaja C. II dan III sahaja A I dan III sahaja 71 . III dan IV sahaja 12. II dan III sahaja D I. II Saya tidak melarat untuk mengangkat almari yang berat itu. III Lagu yang sering berkumandang di radio itu digubah oleh seorang pencipta lagu tanah air. III dan IV sahaja B II dan IV sahaja D I. II dan IV sahaja B II dan IV sahaja D II. I Kapal itu lenyap di lautan sewaktu berlaku taufan. II dan IV sahaja B I. IV Putik buah durian lenyap apabila ditiup angin. I Kebanyakan orang tua yang hidup melarat telah dimasukkan ke rumah kebajikan. saya tidak sanggup mendengarnya lagi. IV Mona berganjak dari rumahnya setelah mendapat tawaran bekerja di bandar. I Maria tetap tidak berganjak dengan keputusannya untuk melanjutkan pelajaran ke luar negeri. Jamil lenyap dengan tiba-tiba." kata Fatin. III dan IV sahaja 11. II Adik menangis apabila kereta yang dipandu oleh ayah lenyap daripada pandangan. II. Encik Maniam pun berganjak ke Ipoh. Abang memerah otaknya untuk menghadapi ujian itu. C I. I Karangan bunga yang indah itu digubah oleh Puan Lim. I. Emak memerah kelapa untuk mendapatkan santannya. II dan III sahaja D I. II. II. A I dan III sahaja C I. A II dan IV sahaja C I. III dan IV sahaja 9. IV Kedudukan perabot di dalam rumahnya digubah dengan teratur. A II dan III sahaja C II. III Semasa semua murid sedang menjalani latihan. III dan IV sahaja 13. III Dia membeli baju yang tidak sama paras dengan badannya. III Setelah lima tahun tinggal di Muar. II Cik Liza menyuruh Mary berganjak dari tempat duduknya. I Seorang yang mempunyai paras yang cantik belum tentu mempunyai perangai yang baik.B III dan IV sahaja D II. II Pakaian itu digubah oleh seorang pereka fesyen yang terkenal. III dan IV sahaja 8. III dan IV sahaja B I. Budak itu memerah telinga untuk mendengar percakapan kawannya. IV Gambar itu digantung sama paras dengan ketinggian saya. IV Penyakit yang dihidapinya sudah melarat kepada orang lain di seluruh kampung. I. III dan IV sahaja B II dan IV sahaja D. II Paras raksa pada termometer turun naik mengikut suhu. A I dan III sahaja C II.

B II dan IV sahaja

D II, III dan IV sahaja

14. I Barang-barang itu disusun mengikut kaum di atas rak. II Masih ada kaum asli yang mengamalkan cara hidup seperti nenek moyang mereka. III Majlis perkahwinan itu diadakan khas untuk kaum kerabat mereka sahaja. IV Kaum Malaysia yang berbilang keturunan hidup bersatu padu. A I dan II sahaja C II dan III sahaja B I dan IV sahaja D II, III dan IV sahaja 15. I Dahinya berkerut apabila dia disoal siasat oleh pegawai polis itu. II Badannya berkerut setelah beberapa lama mandi di sungai. III Kakinya kelihatan berkerut setelah lukanya sembuh. IV Wajahnya semakin berkerut apabila umurnya meningkat tua. A I dan IV sahaja C II, III dan IV sahaja B II dan IV sahaja D I, II, III dan IV sahaja 16. I Bangunan itu tingginya agak dua puluh meter. II Dia mengalami kerugian yang agak besar dalam kebakaran itu. III Jangan main agak sahaja apabila menjawab pertanyaan guru. IV Saya agak ayah hendak melancong ke luar negeri. A I dan II sahaja C I, II dan III sahaja B II dan IV sahaja D II, III dan IV sahaja 17. I Kalau semangat kita lemah, kita tidak akan dapat mencapai segala cita-cita. II Keropok yang telah digoreng itu menjadi lemah kerana tidak disimpan dalam tin. III Badannya terasa lemah kerana dia tidak berselera makan selama beberapa hari. IV Sikapnya yang lemah itu telah memikat hati penduduk di kampung itu A I dan II sahaja C I, III dan IV sahaja B I dan III sahaja D I, II, III dan IV 18. I II III

Kampung itu bergelora akibat diancam oleh gajah liar. Perasaan Mak Tijah bergelora semasa menanti kepulangan anaknya yang bertugas di sempadan. Kebanyakan pemimpin kita mepunyai semangat yang bergelora untuk memperjuangkan nasib anak bangsa. IV Nelayan tidak digalakkan turun ke laut ketika laut bergelora. A I dan II sahaja C II, III dan IV sahaja B II dan IV sahaja D I, II, III dan IV

19. 72

I II III IV

Segi sampul surat itu telah terkoyak sebelum disampaikan kepada penerimanya. Kepalanya benjol kerana terhantuk pada segi dinding. Bingkai gambar itu ada lapan segi. Polis menyaman pemuda itu kerana telah melakukan kesalahan dari segi undang-undang lalu lintas. A II dan IV sahaja C I, III dan IV sahaja B III dan IV sahaja D II, III dan IV sahaja 20. I Ahli gusti itu membaham lawannya sehingga pengsan. II Harimau itu membaham kambing yang sedang makan di pinggir hutan. III Penjual ubat itu membaham kaca di hadapan orang ramai. IV Ombak yang mengganas itu membaham kapal yang sedang belayar. A II sahaja C II dan IV sahaja B III sahaja D I, II dan III sahaja LATIHAN 32 : IMBUHAN Pilih perkataan yang paling sesuai 1. Shamil _________ sambilan di restoran makanan segera itu untuk membantu ibunya . A. kerja C. sekerja B. bekerja D. pekerja 2. _________ “ salam abang kepada ibu dan ayah,” pesan Amin kepada adiknya. A. Sampai C. Sesampai B. Sampaikan D. Penyampai 3. Dalam program itu terdapat pelbagai kegiatan lasak yang menarik dan _________. A. mencabar C. tercabar B. cabaran D. pencabar 4. Mangsa kemalangan itu dibenarkan pulang setelah mendapat _________ sebagai pesakit luar . A. perawat C. terawat B. merawat D. rawatan 5. Bangunan bersejarah itu merupakan warisan negara yang tidak _______. A. ternilai C. nilaian B. menilai D. penilai 6. Pulau Sipadan amat sesuai sebagai tempat untuk aktiviti ________. A. menyelam C. salami B. penyelam D. berselam 7. Kami difahamkan bahawa ahli rombongan itu _________ pulang selepas jamuan ringan . A. angkatan C.perangkat B. mengangkat D.berangkat 8. Puan Hanizan _________ cili-cili kering itu sehingga lumat. 73

A. menggiling B. bergiling

C. penggiling D. giling

9. Kumpulan pendaki yang sesat itu telah dijumpai oleh pasukan _________ awal pagi semalam. A. berselamat C. terselamat B. penyelamat D. selamatan 10. Novel terbaru penulis terkenal itu telah _________ sebanyak setengah juta naskah. A. berjual C. jualan B. terjual D. menjual 11. Dilla merajuk kerana _________ nya tidak dituruti oleh suaminya. A. hendakkan C. berkehendak B. kehendak D. sekehendak 12. Pak Cik Fauzi dipulaukan oleh penduduk kampung sebagai akibat _________ orang kampung terhadapnya. A. sangkaan C. prasangka B. tersangka D. menyangka 13. Bangunan _________ langit di bandar itu milik syarikat ternama luar negara. A. pencakar C. bercakar B. mencakar D. cakaran 14. Pekerja-pekerja itu sedang _________ sungai itu untuk mengelakkan banjir kilat. A. dalaman C. sedalam B. mendalam D. memperdalam 15. Walaupun Jasni dan Aziz _________ tetapi hubungan mereka tidaklah mesra. A. berkampung C. kampung B. sekampung D. kampungan 16. “Jika tiada _________ kami akan pulang esok, ibu,” kata Azhar kepada ibunya. A. perintang C. rintangan B. terintang D. merintang 17. Ayah dan ibulah orang yang paling saya _________. A. sayangi C. tersayang B. sayangkan D. penyayang 18. Para pelajar yang akan menduduki peperiksaan digesa agar membuat persediaan awal dan bukannya _________ pada saat-saat akhir. A. tertunggu C. menunggu B. penunggu D. ditunggu 19. Kegiatan penyeludupan beras itu _________ hasil maklumat yang diberikan oleh orang ramai. A. membongkar C. terbongkar B. dibongkar D. pembongkar 20. Kerusi-kerusi itu kami _________ ke dinding supaya bilik ini lebih luas. 74

A. dekati B. dekatkan

C. berdekat D. mendekat

33. KATA MAJMUK KETERANGAN: 1. Kata yang terbentuk daripada dua atau lebih perkataan yang menghasilkan makna yang baru 2. Kata majmuk dieja secara terpisah. LATIHAN 33. KATA MAJMUK Isi tempat kosong dengan kata majmuk yang betul. 1. Maria melukis beberapa bentuk ______ kaki sama pada kertas lukisan itu dengan menggunakan pensel. A segi tiga C bulatan B segi empat D bujur 2. ______yang berkaitan dengan program Tahun Enam telah disiapkan oleh Cikgu Mahmud petang semalam. A Kertas nama C kertas kerja B Kertas turas D Kertas mahjong 3. Alif mendapat keputusan yang baik daliam ____ Sains dan Matematik. A mata pendidikan C mata ilmu B mata pelajaran D mata bestari 4. _____ bangunan itu adalah berkonsepkan seni bina Islam . A Reka bentuk C Reka tinggi B Reka acuan D Reka rupa 5. ________ majlis itu terpaksa diubah kerana beberapa sebab yang tidak dapat dielakkan. A Atur masa C Atur cara B Atur sesuai D Atur susun 6.Kedai yang menjual ______ alat tulis itu dibuka dari pukul 9.00pagi hingga 5.00 petang. A alat tulis C alat padam B alat pensel D alat pembaris 7. Emak membeli beberapa bungkus _____ di warung itu untuk dijadikan sarapan A nasi lemak C nasi putih B nasi pinggan D nasi campur

8. _____ Ani tidak berfungsi lagi kerana telah dimasuki air ketika dia bermain di padang. 75

Dia bersikap ____ sedikit semenjak kebelakangan ini. Beberapa orang ______ Jabatan Pelajaran telah dinaikkan pangkat dalam majlis anugerah itu. A Orang rumah C orang dapur B Orang harapan D orang atas 17. Siti Hajar berasa _____ semenjak ayahnya meninggal dunia minggu lepas. Kota Bharu. Tidak ada ____ yang dapat diselamatkan dalam kebakaran itu kerana semuanya hangus terbakar. A cahaya mata C cahaya neon B cahaya sinar D cahaya terang 16.A Jam dinding B Jam meja C Jam randik D Jam tangan 9. A apabila C apakala B apahal D apalagi 13. A pantang tok nenek C pantang tegah B pantang larang D pantang mundur 20.namun _____ berkaitan wanita bersalin tidak boleh diambil ringan. Puan Lily selamat melahirkan seorang ____ lelaki di Hospita Sultanah Zainab . A jawatankuasa C pesuruhjaya B kakitangan D warganegara 12. A dukacita C sukarela B sukacita D sediakala 15. A yatim tunggal C tunggal piatu B yatim piatu D piatu yatim 18. A sukarela C sediakala B sukacita D setiausaha 14. Zarinah dapat bantuan Rancangan Makanan Tambahan kerana dia anak _____. Kelantan. _____ Encik Zainol berasal dari Pasir Puitih. A jadual harian C jadual bertugas B jadual mingguan D jadual tugasan 11. Walaupun nampak remeh. A luar dugaan C luar biasa B luar sikit D luar perangai 10. 76 . Rizal _____ apabila Qudus tidak menjemputnya ke majlis itu. Cikgu Jamil mahu kami menyusun kerusi dan meja di dalam kelas itu semula seperti _____. A jauh hati C jauh perasaan B kecewa hati D resah hati 19. Syarikat yang mempunyai _____ yang tinggi itu mampu bertahan hingga kini. Sudah menjadi tanggungjawab Cikgu Zaid untuk menyediakan __________ bagi membersihkan kelasnya.

A B 8. Beberapa ekor ______ yang berwarna –warni terbang di dalam rumah kami. Kedengaran _______ suara orang bernyanyi ketika saya duduk di atas pangkin itu. 2. KATA GANDA KETERANGAN: 1. berbual-bual C bercakap-cakap berehat-rehat D berbaring-baring Encik Razak membawa _______ dari Surabaya untuk kami. Gadis itu _______ ke pejabat kerana sudah lewat.A daya tenaga B reka cipta C daya saing D usaha sama 34. Terdapat tiga jenis penggandaan: a. oleh-oleh C abuk-abuk otak-otak D sagu-sagu 6. Sejak berpindah ke bandar . huru-hara C lintang-pukang hingar-bingar D porak-peranda Jalan raya yang _____ itu amat berbahaya khususnya kepada penunggang motosikal dan basikal. A B Selepas mesyuarat mereka minum sambil _____ di tepi kolam renang itu. ganda berima LATIHAN 34 : KATA GANDA Lengkapkan ayat-ayat yang berikut dengan memilih kata-kata yang paling sesuai 1. ganda seluruh b. A tanya-menanya C kenal-mengenal B tahu-menahu D tengok – menengok 2. ganda separa c. Proses mengulangi sesuatu perkataan sema ada secara seluruh atau bahagian-bahagian tertentu. A C 5.Sukri tidak _________ lagi tentang perkembangan yang berlaku di kampung itu. 77 . Suasana dalam mesyuarat itu ______ apabila dua pihak berbalah. A jelas-jelas C samar-samar B sayup-sayup D jauh-jauh 4. A kupu-kupu C labah-labah B pijat-pijat D labi-labi 7. A terkial-kial C tercungap-cungap B terkinja-kinja D terkocoh-kocoh 3.

A terkebil-kebil C terkelip-kelip B terkial-kial D terikut-ikut 15. Mata budak itu _______ apabila dimarahi oleh ibunya. A sekuat-kuatnya C selama-lamanya B semalam-malaman D sehari-harian 19. Jalan raya yang baru diturap itu memudahkan kami _____ ke tempat kerja. A ulang-alik C mundar-mandir B pindah-randah D lalu-lalang 12. Kita jangan mudah ______ akan cara hidup barat. _______ penceroboh itu sedang diperhatikan oleh pihak keselamatan melalui kamera litar tertutup. Pelbagai program telah diatur demi menggalakkan penduduk taman itu ______ antara satu sama lain. A Tingkah-laku C Gerak-geri B Sorak-sorai D Desas-desus 11. ”Budi cikgu akan saya kenang _______ . A Kumat-kamit C Bongkar-bangkir B Senda-gurau D Sedu-sedan 13. A terus-menerus C serta-merta B pontang-panting D tunggang-langgang 10. ______ waris keluarga yang ditimpa kemalangan itu masih kedengaran. A tindak-tanduk C corat-coret B karut-marut D desas-desus 14. Para penyokong pasukan bola sepak Selangor _______ apabila Bambang berjaya menjaringkan gol. Sampah sarap yang _____ di Sungai Kelantan itu adalah akibat daripada perbuatan segelintir orang 78 .” kata Fatin. Ada _______ yang mengatakan bahawa pengurus syarikat itu akan meletakkan jawatan. A percaya-mempercayai C perlu-memerlukan B kasih-mengasihi D kenal-mengenal 18. A terambil-ambil C terikut-ikut B tertiru-tiru D terbuai-buai 20. Seorang pekerja bahagian stor telah diberhentikan ______ oleh pihak pengurusan pasar raya itu kerana masalah disiplin. A terkial-kial C terkebil-kebil B terikut-ikut D terlonjak-lonjak 17. Penjahat itu ______ untuk melepaskan diri. A melaung-laung C meraung-raung B meronta-ronta D menarik-narik 16.A lintang-pukang B lintang-kedak C lekuk-lekak D kacau-bilau 9.

Nani tidak suka makan ubat itu kerana rasanya pahit seperti _________.90. A busuk C ramai B gelora D bising 3. A tertimbul-timbul C tersekat-sekat B tertindih-tindih D terapung-apung 35. A. Ramli tidak terangkat beg yang _____seperti batu itu. BANDINGAN SEMACAM KETERANGAN: 1. A panjang C runcing B kurus D rapuh 7. Saya tidak suka pemerintah yang _______seperti Firaun. lelaki itu masih lagi turut serta dalam larian amil itu. A ganas C zalim B kejam D dahsyat 4. A licin C kesat B kasar D keras 6. Sejak terlantar di hospital selama dua bulan .yang tidak bertanggungjawab. Haji Bakhil C lengkuas B pendita D mayat 9. Bentuk ungkapan yang menggambarkan sifat seseorang atau benda secara bandingan.jadam C akar kayu B hempedu D kopi 8. LATIHAN 35: BANDINGAN SEMACAM Isi tempat kosong dengan kata yang sesuai 1. A tenang C senyap B diam D hening 5. Suasana dalam perpustakaan itu sungguh _____seperti tasik. Zarul gelisah seperti _______ kerana anaknya masih belum keluar dari bilik pembedahan. A berat C kasar B besar D kesat 2. badan Zarul ______ seperti lidi. Walaupun sudah tua seperti ______ . A . 79 . Kasut yang ______ seperti kulit biawak itu dijual dengan harga RM 87. Suasana dalam bilik itu sungguh ________seperti pasar.

. A ombak…tunggal C kongkang.. A artis . Saya tidak termakan masakan wanita itu kerana rasanya masam seperti ________.. A buluh C daun lalang B terung D keladi 16. A bayi C mayat B kulit biawak D cacing 13. A galah C bangunan B pokok D tiang 15.lengkuas B mayang ..kala jengking 18....lebah 20.. Orang yang kaya seperti ________ itu kedekut seperti _______....harimau D model.. A limau C cuka B asam gelugur D asam jawa 12..keldai D jutawan . lalat C gajah .. Lelaki yang tinggi seperti _______ itu ialah Cikgu Razak.siput 17. Peserta perkhemahan itu meluru seperti ______ apabila disuruh terjun ke dalam kolam..singa C pramugari B ratu .langau D cermin .tikus B rumah.... Wanita itu cantik seperti ______ tetapi garang seperti ________ .A belut B keldai C langau D cacing kepanasan 10... A pembaris C sesiku B bendul D kekisi 11..Haji Bakhil 19. A bidadari . A ikan paus . Rumah yang bersih seperti _______ itu kepunyaan Encik Hamid yang rajin seperti _________... Muka budak itu pucat seperti ______ apabila berada di atas pentas..seludang D keris ..tikus B pengurus . Walaupun lelaki itu sudah tua tetapi dia miang seperti _______ . A kapas … ulat C menteri …tikus B syurga ... Rizal menurut apa-apa sahaja yang disuruh oleh ketuanya kerana dia lurus seperti _________ ......galah 80 .tangkai jering C menteri. Sungguhpun badan Syazwan besar macam _______ tetapi dia takut seperti _______ . A lebah C gajah B babi hutan D badak 14. Perempuan itu mempunyai rambut yang ikal seperti _______ dan hidung yang mancung bak _______..anak kucing D badan..

81 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful