BAHASA MELAYU PEMAHAMAN

1. KATA NAMA AM KETERANGAN: Kata Nama Am ialah kata yang menamakan manusia, haiwan, tumbuh-tumbuhan, benda, tempat dan sebagainya secara am atau umum Kata Nama Am boleh terbina daripada kata dasar atau pun kata terbitan. Kata nama dasar ialah kata nama yang tidak mengalami proses pengimbuhan. Kata nama terbitan ialah kata nama yang terhasil akibat proses pengimbuhan pada sesuatu kata dasar. LATIHAN 1 : KATA NAMA AM Isi tempat kosong dengan perkataan yang paling sesuai. 1. __________ yang terletak di hujung kampung mengeluarkan hasil yang lumayan. A Kebun C Buah B Pokok D Tumbuhan Mak Lijah mengikat sebilah __________ pada galah itu untuk mengait jantung pisang. A tajak C parang B gunting D pisau Kerja sebagai seorang anggota __________ adalah untuk menangkap dan membawa penjenayah ke muka pengadilan. A tentera C rela B polis D kastam _________ handalan itu telah memecahkan rekod acara 100 meter yang bertahan selama lima tahun. A Orang C Atlet B Pasukan D pemain Kawasan itu akan dimajukan sebagai kawasan __________ yang baharu tidak lama lagi. A perumah C perumahan B rumah D berumah Seorang __________ ternama sedang bermain golf sambil berbincang urusan jual beli dengan rakan-rakannya. A pekerja C pegawai B peniaga D usahawan

2.

3.

4.

5.

6.

1

7.

Bapa saya pernah menjadi __________ sekolah di kampung ini. A ketuaan C mengetua B ketua D pengetua Banyak _________ gemar melawat tempat-tempat menarik di negara ini. A pelancung C pelancong B pendatang D pelawat Para pelajar sedang sibuk menghias __________ sekolah kerana majlis anugerah kecemerlangan akan diadakan lusa. A taman C kantin B dewan D kedai Pada zaman dahulu, banyak _________ datang ke Melaka untuk urusan perniagaan. A pengurus C penjual B penjaja D pedagang __________ yang dibonceng oleh abang tersadai di tepi jalan kerana kerosakan enjin. A Bas C Basikal B Kereta D Motosikal

8.

9.

10.

11.

Soalan 12 berdasarkan gambar 1

12.

Gambar 1 Kakak mencuba __________ yang baru dibeli oleh ibu. A subang C kerongsang B gelang D cincin Pemuda buta itu pandai mengayam _________ daripada buluh. A tikar C kotak B bakul D bekas Abang baru membeli sebuah __________ berjenama Sony. A jam C radio B komputer D gitar Saya dan Samy belajar di _________ yang sama sejak dari tahun satu hingga kini. A dewan C tadika B sekolah D balai

13.

14.

15.

2

16.

Adik saya menyertai pertandingan menulis __________ bagi kategori murid tujuh hingga sembilan tahun. A cerpen C skrip B cerita D novel __________ itu diminati kerana kelunakan suaranya apabila beliau mendendangkan lagu. A Penari C Penyair B Penyajak D Penyanyi Anggota rukun tetangga bertugas untuk menjaga __________ saya pada setiap malam. A pekan C kampung B negeri D negara

17.

18.

Soalan 19 berdasarkan gambar 2

Gambar 2 19. Di dalam tin kosong itu terdapat banyak __________ kerana air bertakung. A jejentik C lelabah B riang-riang D umang-umang Saya telah mengirim sepucuk __________ kepadanya untuk bertanya khabar. A kad C nota B kertas D surat 2. KATA NAMA KHAS KETERANGAN: Kata Nama Khas ialah kata yang merujuk kepada nama sesuatu benda yang khusus dan ejaannya berpangkalkan huruf besar. LATIHAN 2 : KATA NAMA KHAS Isi tempat kosong dengan perkataan yang paling sesuai. 1. Pemenang program realiti TV 10 telah menerima sebuah kereta ________ . A Sony C Gen 2 B Nokia D Dell 3

20.

2.

Kes pembunuhan berprofil tinggi itu telah diketuai oleh ________ . A Mejar Amran C Inspektor Haris B Hakim Saljit Singh D Peguam Bala Jam tangan berjenama ________ telah dihadiahi oleh Datuk Kamal kesayangannya. A Pilot C Darlie B Rolex D Satria kepada kepada anak

3.

4.

Pada hari minggu ayah membawa kami ke ________ untuk membeli belah. A Pasar Raya Tesco C Hotel Perdana B Stesen KLIA D Bangunan Petronas Khazanah purba negara banyak tersimpan di ________ . A Masjid Negara C Taman Negara B Zoo Negara D Muzium Negara Murid-murid menghadiahi guru-guru mereka pelbagai hadiah sempena sambutan ________ peringkat sekolah setiap tahun. A Hari Ibu C Hari Guru B Hari Bapa D Hari Pekerja Tunku Abdul Rahman telah dianugerahi gelaran ________ . A Bapa Keamanan C Bapa Pemodenan B Bapa Kemerdekaan D Bapa Perpaduan Negeri ________ juga dikenali sebagai Negeri Jelapang Padi Malaysia. A Johor C Kelantan B Pahang D Kedah Orang ramai telah berkunjung ke ________ untuk melihat gerhana matahari yang berlaku barubaru ini. A Bangunan KLCC C Planetarium Negara B Menara Kuala Lumpur D Pusat Dagangan Dunia Ramai pembesar negara hadir ke ________ untuk meraikan istiadat pertabalan Yang Dipertuan Agung. A Istana Negeri C Dewan Merdeka B Istana Negara D Bangunan Parlimen Hukuman gantung sampai mati telah dijatuhi oleh ________ kepada pengedar dadah itu. A Peguam Kamal C Perdana Menteri B Ketua Polis D Hakim Gopal Singam Pameran Pertunjukkan Akrobatik Maritim Antarabangsa ( LIMA ) telah diadakan di ________. A Pulau Pinang C Pulau Pangkor B Pulau Langkawi D Pulau Redang 4

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

saudari. A Chikungunya C Tsunami B Malaria D Gerhana Negeri Sarawak menjadi tuan rumah ________ peringkat kebangsaan . 17. beliau. 16. A Piala Emas C Piala Dunia B Piala Agung D Piala Thomas Kempen ________ sedang giat dijalankan untuk membentuk masyarakat penyayang. anda. Kata Ganti Nama Diri Kedua – contohnya kamu. awak. baginda. patik. Kata ganti nama diri dibahagikan kepada 3 bahagian : 1. A Pusat Sivik C Dewan Pleno B Pawagam Odeon D Taman Tasik ________ merupakan seorang pahlawan Melayu Melaka yang tersohor pada zaman dahulu. A Sang Kancil C Sang Rangkak B Pak Belang D Pak Bedal Abang membawa kami ke ________ untuk menyaksikan tayangan filem hindustan. A Institut Aminuddin Baki C Institut Pengajian Tinggi B Institut Jantung Negara D Institut Perguruan Seekor lembu peliharaan Pak Mail telah mati dibaham oleh ________ ketika meragut rumput di hujung kampung.13. kita. Kata Ganti Nama Diri Pertama – contohnya aku. A Bahasa Jiwa Bangsa C Cintai Bahasa B Budi Bahasa Budaya Kita D Sayangi Budi Bahasa Kita 14. Kata Ganti Nama Diri Ketiga – contohnya dia. KATA GANTI NAMA DIRI KETERANGAN: Kata Nama Ganti Diri digunakan untuk menggantikan nama seseorang. 5 . kami. hamba. 3. engkau. 20. 3. saudara. 18. saya. mereka. 2. 15. A Pesta Ria C Pesta Tani B Pesta Air D Pesta Heboh Pasukan Brazil telah memenangi Kejohanan Bola Sepak ________ yang berlangsung di Jerman . A Tok Dalang C Hang Li Po B Tok Selampit D Hang Tuah Banyak rumah yang telah musnah akibat dilanda bencana ________ beberapa tahun yang lepas. beta. Pesakit yang malang itu merayu orang ramai untuk mendapatkan derma bagi menjalani rawatan di ________ . 19.

“Pukul berapa________akan sampai di rumah?” tanya Puan Aini kepada Taha.” kata ketua pasukan kepada sahabatnya. “Ampun _______. A Kami … awak C Mereka … beliau B Beta … dia D Mu … kami 6. ________bermain bersama rakannya. bolehkah _____mengiringi mereka ke sana?” tanya Tuah kepada Sultan Mahmud Shah. A Mereka C Kami B Dia D Engkau 9. Kami berikrar akan melakukan apa sahaja yang ________suruh.”Masalah itu patut______selesaikan supaya____________tidak merajuk lagi. 1. A kita C mereka B awak D kami 6 .” kata Ali kepada kawankawannya. “Perbuatan ________memang tidak ________gemari. _______ bertiga telah diarahkan oleh________membersihkan taman mini ini.LATIHAN 3 : KATA GANTI NAMA DIRI Isi tempat kosong dengan perkataan yang paling sesuai. A anda … dia C kita … beliau B kamu … ku D awak … saya 7. A awak … mereka C aku … kita B engkau … beliau D kita … dia 4.“Ampun__________. Pen ini________hadiahkan kepada__________.” kata Ani kepada Ayu. A nya … awak C aku … kami B kita … anda D ku … mu 8. apakah hajat ________meminta ______ datang menghadap?” sembah Bendahara Tun Perak A baginda … tuanku … hamba C tuanku … beta … patik B beta … baginda … hamba D tuanku … tuanku … patik 5. A beta…hamba C yang mulia…beta B baginda…hamba D tuanku…patik 2.” kata Adnan kepada budak-budak itu. A awak… mereka C Kita … mereka B Anda … aku D Awak … saya 3. Amin bermain bola sepak di padang. A kami C mereka B awak D kamu 10._______mesti berlatih bersungguh-sungguh jika ingin menentang_________.

bukan saya. Kami sudah melawat _______ di hospital semalam. A kami C kita B mereka D nya 17. A Baginda C Beta B Aku D Hamba 14. mereka B Kita. A Hamba. Ibu bapa _______ meninggal dunia setahun yang lalu. ________ akan berangkat ke balai persidangan tidak lama lagi. dia 16. dia C Kami.Perdana Menteri telah sembuh selepas ________ diberi rawatan di hospital. Jenazah_________akan dimakamkan di kawasan makam diraja. Murid-murid di dalam kelas itu mengutamakan kebersihan. A Mereka C Kita B Kalian D Kamu 15.Sami ialah anak angkat Encik Siva.” kata lelaki itu sambil menunjuk ke arah Ah Hong. A ia C nya B kami D dia 19.Kepulangan ________ sekeluarga dari Mekah telah disambut oleh sanak-saudara dan penduduk kampung. Ayah Amin sakit. A beliau C dia B baginda D nya 12.“________ yang melakukan kesalahan.Aini dan keluarga _______ telah berpindah ke Kuantan sejak dua tahun yang lalu. A Saya C Dia B Kami D Mereka 13. A kita C saudara B kami D ianya 20. A dia C kalian B baginda D beliau 7 . A nya C mereka B dia D beliau 18.“________ telah dirompak oleh ________.11.” rintih kumpulan pelancong itu sambil menunjuk ke arah perompak yang melarikan diri. Sultan Muzaffar telah mangkat. _________ ingin belajar dalam suasana yang ceria. nya D Saya.

A Bilakah C Di manakah B Siapakah D Bagaimanakah 4. _______ caranya kamu mendapat keputusan yang cemerlang dalam peperiksaan ? A Bilakah C Berapakah B Siapakah D Bagaimanakah 8 . A bila C siapa B apa D mana 2. Kata ganti nama Tanya digunakan untuk menanyakan manusia. ________ harga sekilogram buah duku ini ? A Di manakah C Bilakah B Berapakah D Adakah 6. 1. Kata ganti nama Tanya digunakan untuk membentuk ayat-ayat.4.” Kata Cikgu Ani kepada Ayu. mana . ________pesanan cik ? A bilakah C apakah B adakah D di manakah 7. KATA GANTI NAMA TANYA KETERANGAN: 1. “ Tolong buka beg . benda dan tempat Contoh : apa. saya nak tengok _______ yang ada di dalamnya. A bila C siapa B apa D berapa 3. siapa LATIHAN 4 : KATA GANTI NAMA PERTANYA Pilih ayat yang menggunakan kata ganti nama pertanyaan yang betul. “________ Pak Adib dan isterinya akan berangkat ke Mekah ? ” tanya Haji Sudin kepada isterinya. ________ kamu tidak datang ke kelas tambahan semalam ? A Bagaimanakah C Berapakah B Mengapakah D Bilakah 5. _______ kamu akan bertolak ke London ? A Bilakah C Siapakah B Berapakah D Di manakah 8. 2. binatang. Selamat pagi. yang datang semalam itu _______ ? ” tanya Rizal kepada Suzi. “ Boleh saya tahu.

Pada hari ______kah kamu akan pulang ke Negeri Sembilan? A bila C apa B mana D berapa 15. Yang ______kah baju yang sesuai dipakai untuk majlis di istana nanti? A bagaimana C siapa B mana D apa 16. Beg yang kamu beli itu untuk ______? A berapa C siapa B mana D apa 13.Amin ?”tanya ibu. Tuan punya kereta berwarna putih itu ______ ? A siapa C apa B mana D berapa 11. Yang duduk di hadapan guru besar itu _____? A apa C bila B berapa D siapa 20.9. A Apa C siapa B Bila D Mengapa 14. “______ lagi yang tidak kena . Adik-beradik awak _____ orang? A apa C siapa C berapa D bagaimana 9 . Bilangan pelajar yang dipilih menyertai pertandingan lukisan itu ______? A bila C siapa B apa D berapa 10. Cara untuk menenun kain songket _____? A bagaimana C berapa B mengapa D siapa 17. Perasmi sukan tahunan sekolah kamu _____? A berapa C apa B siapa D bila 19. Harga buku yang kamu beli itu _____ ? A mana C kenapa B berapa D bagaimana 12. Lelaki yang datang ke rumah kamu semalam _____? A apa C siapa B mana D mengapa 18.

5. Kata ganti nama tunjuk Kata Ganti Nama Tunjuk Digunakan untuk menunjukkan manusia. Itu – menunjukkan sesuatu yang jauh. “Wakil rakyat itu akan datang ke _______________ sebentar lagi. A itu C sana B ini D sini 4. Para tetamu diminta duduk di ________________ tempat yang masih kosong. Kata Ganti Nama Tempat dan Tunjuk KETERANGAN: Kata Ganti Nama Tempat Digunakan untuk mengganti nama tempat. A sana C sini B ini D itu 6. A apa – apa C mana – mana B bila – bila D siapa – siapa 5. Peristiwa ______________ masih segar dalam ingatan Pak Abu. Suria tidak ke _______________ sepanjang cuti persekolahan yang lalu. A ini C sini B itu D situ 3. LATIHAN 5 : KATA GANTI NAMA TEMPAT DAN TUNJUK Isi tempat kosong dengan perkataan yang paling sesuai. Terdapat tiga jenis kata ganti nama tempat iaitu: Sana – tempat yang jauh dan tidak kelihatan. “ Mesin basuh yang baru tiba itu ___________?” tanya Fatin kepada jurujual itu. A mana C ini B apa D siapa 2. 1. Sini – tempat yang dekat Situ – tempat yang agak jauh tetapi tidak sejauh sana dan tempat ini masih kelihatan. A mana – mana C apa – apa B mana D sesiapa 10 . haiwan.” kata ketua kampung kepada pemuda di sebelahnya. Ulang tahun kemerdekaan Negara kita pada kali _____________ jatuh pada hari Jumaat. benda dan tempat Terdapat dua jenis kata ganti nama tunjuk iaitu: Ini – menunjukkan sesuatu yang dekat.

Di _____________lah berlakunya kemalangan ngeri yang menyebabkan semua penumpangnya meninggal dunia. A mana – mana C bila – bila B apa – apa D siapa – siapa 11. “Awak berasal dari ______________?” tanya Umar kepada jiran barunya. A siapa .” kata Mira. A situ C ini B sini D itu 17.siapa C bila – bila B mana – mana D apa – apa 11 . mulalah menjawab soalan itu. A sini C itu B sana D ini 12. A apa C mana B siapa 10. A itu C sana B ini D begitu 13. sila maklumkan segera kepada pihak polis. Puisi _____________ saya tujukan untuk ibu tersayang yang telah pergi buat selama – lamanya.siapa 16. Ketuhar ________________ lah yang dimenangi oleh Mak Teh secara percuma semasa acara cabutan nombor bertuah yang diadakan di Pasar Raya Mutiara. Jika ada _____________ perkara yang tidak diingini. A mana – mana C siapa – siapa B bila – bila D apa – apa 8. “Di ___________kah letaknya masjid Putrajaya?’ tanya Encik Adam kepada lelaki itu. Pilih ________________ kasut yang padan warnanya dengan baju kebaya itu. Letakkan meja dan kerusi rosak ini di _____________ bilik yang mempunyai ruang. A apa – apa C bila – bila B mana – mana D siapa .7. A ini C sini B begitu D begini 14. A ini C begitu B situ D demikian 15. Perbuatan pemuda itu mencuri barang – barang surau akan menimbulkan kemarahan penduduk di _____________. A mana C berapa B apa 9. Kedai hiasan dalaman di seberang jalan ____________ dihias sangat cantik.” kata guru disiplin kepada murid – murid. Jika tiada ______________ pertanyaan tentang kertas soalan.

kata ganti nama tak tentu ialah kata ganti yang menunjukkan sesuatu atau seseorang secara tidak tentu.18. mana-mana. A Apa-apa C Siapa-siapa B Bila-bila D Mana-mana “Serahkan _________ yang ada di dalam beg itu kepada aku!” kata perompak itu kepada Mak Munah. 3. A mana-mana C apa-apa B bila-bila D siapa-siapa Emak melarang adik ke __________ semasa beliau membayar harga makanan di kaunter. ________________ lah nasib yang dialami oleh Lebai Malang itu. KATA GANTI NAMA TAK TENTU KETERANGAN: 1. rezeki ada di ______________ . A mana-mana C siapa-siapa B bila-bila D apa-apa 12 2. sesuatu dan siapasiapa atau sesiapa LATIHAN 6: KATA GANTI NAMA TAK TENTU Isi tempat kosong dengan perkataan yang paling sesuai. seseorang. 1. A apa-apa C siapa-siapa B mana-mana D bila-bila Entah _________ lagi kami sekeluarga akan dapat pulang ke kampung. A bila – bila C siapa – siapa B apa – apa D mana – mana 6. A mana-mana C siapa-siapa B apa-apa D bila-bila Salim tidak menjamah _________ makanan pun hari ini. masing-masing. 5. A begini C situ B begitu D sini 19. A ini C sana B itu D sini 20. 4. Contoh : apa-apa. 2. dikehendaki membuat pendaftaran. . Kita perlu berusaha gigih. ________________ sajalah buah tangan yang dapat saya berikan kepada kamu. _________ yang berminat mengambil bahagian dalam perlawanan itu.

A mana-mana C siapa-siapa B apa-apa D bila-bila 7. A apa-apa C siapa-siapa B bila-bila D mana-mana Adakah __________ berita tentang keadaan ekonomi negara kita? A bila-bila C mana-mana B apa-apa D siapa-siapa Pesanlah __________ makanan yang awak hendak. 13. __________ yang kehilangan jam tangan. A Mana-mana C Siapa-siapa B Bila-bila D Apa-apa Antara baju-baju ini pilihlah __________ yang adik berkenan.6. 11. A mana-mana C siapa-siapa B apa-apa D bila-bila Hasnah tidak suka __________ pun bertanyakan masalahnya. 9. 8. 12. A Apa-apa C Mana-mana B Bila-bila D Siapa-siapa Tiada _________ dibenarkan masuk ke dalam bilik itu kecuali kakitangan yang berkenaan. A Mana-mana C Sesiapa B Apa-apa D Bila-bila 13 . A apa-apa C mana-mana B sesiapa “Pilihlah _________ kuih yang adik suka. A bila-bila C siapa-siapa B mana-mana D apa-apa Kami akan tiba __________ masa sahaja. fenomena ini wajar dibanteras. sila berjumpa dengan saya.” kata Puan Rokian kepada anak bongsunya. 14. A bila-bila C siapa-siapa B mana-mana D apa-apa _________ barang yang berharga eloklah diselamatkan dahulu. Soalan 15 berdasarkan gambar 1 gambar 1 15. 10. __________ pun pandangan kita tentang vandalisme.

1. Kata Kerja Tak Transitif – bangun. Kata kerja terbahagi kepada 3 jenis iaitu : i. Nakhoda itu mengarahkan anak-anak kapalnya _______ sauh yang berat itu di muara sungai. __________ yang tidak mengikut arahan akan dikenakan tindakan. A apa-apa C bila-bila B mana-mana D siapa-siapa Duduklah di __________ yang kamu suka kerana tempat duduk ini tidak bernombor. menulis ii. tolong angkat tangan. disidai. lulus iii.16. A Siapa-siapa C Bila-bila B Apa-apa D Mana-mana __________ yang tidak faham. A mencapai C menggarap B menduduki D merangkul 14 . Kata Kerja Pasif – ditebas. A apa-apa C mana-mana B bila-bila D siapa-siapa Tidak ada __________ lagi yang boleh kamu buat kerana semua kerja telah disiapkan. KATA KERJA KETERANGAN: Kata kerja ialah perkataan yang menunjukkan sesuatu perbuatan atau keadaan melakukan sesuatu. 18. menyidai. 20. 19. A mana-mana C bil-bila B siapa-siapa D apa-apa 17. A menghulurkan C meletakkan B melontarkan D melabuhkan 2. Kakak ________ erat pinggang ibu sewaktu berpayung dalam hujan yang lebat itu. ditulis LATIHAN 7 : KATA KERJA Isi tempat kosong dengan perkataan yang paling sesuai. 7. A Siapa-siapa C Bila-bila B Mana-mana D Apa-apa Kamu tidak dibenarkan menulis __________ sehingga dibenarkan berbuat demikian. lihat. Kata Kerja Transitif – menebas.

Ahmad tendang bola itu.Hakisan tanah dapat dielakkan jika ________ hutan dikawal oleh pihak kerajaan. 8. Farid dan Ahmad baca cerita di perpustakaan. A penghapusan C penerokaan B pembersihan D pembasmian 6. Puan Jamilah seorang guru yang rajin dan berdedikasi. 10. A mengepit C menjamah B mengonggong D memakan 15 . Pilih jawapan yang paling sesuai. Ani bersalam dengan saya. Ahli perniagaan itu dan keluarganya melancong ke Turki. A terjumpa C berjumpa B dijumpai D menjumpai 4. Dia lompat jauh. A mengikis C meraut B menarah D mengupas Pilih ayat kata kerja transitif yang betul. 7. A B C D A B C D Ali suka membaca buku.3. Pihak polis telah berjaya ________ kegiatan penyeludupan di kawasan sempadan. Air sungai itu mengalir deras. Datuk sedang tidur dengan nyenyak. A menumbangkan C menewaskan B menundukkan D menumpaskan 5. Pilih ayat kata kerja tak transitif yang betul . A B C D A B C D Pak Mat sedang membelah kayu. 9. Jangan melompat. Noraini sedang makan buah rambutan. Pendaki yang hilang semasa mendaki Gunung Ledang telah _________ di kawasan hutan tebal di kaki bukit. Anjing liar itu ________ seketul tulang.Pak Cik Amit ________ batang kayu itu untuk dijadikan tiang rumahnya. Dia senyum kepada saya. Ruzila sedang memasak kuih. Adik saya suka menangis. 11. Dia pancing ikan di sungai.

A diangkat C dipegang B disambut D dijulang 18. KATA ADJEKTIF KETERANGAN: Kata adjektif digunakan untuk menerangkan keadaan atau sifat sesuatu benda. A mencabut C memotong B mencukur D menggunting 14. A menyanyikan C mengalunkan B mempamerkan D mendendangkan 17. Pak Amin kecewa kerana ________ oleh jurujual yang tidak berdaftar itu. A menenun C menyirat B menganyam D menyulam 8. A tergelincir C terbabas B tersangkut D tersangkut 20.12. Aina dan keluarganya sering ________ nenek tua yang tinggal keseorangan di teratak buruk itu. pandang 4. ukuran 3. Dagu atuk luka terkena pisau semasa dia ________ janggutnya. Kata adjektif dibahagikan kepada beberapa jenis mengikut makna : 1. Sekawan anak itik sedang _______ air di sebuah kolam yang cetek. Mak Cik Minah asyik ________ tikar mengkuang di bawah pokok di tepi pondoknya. tempat dan orang. Beberapa orang pekerja wanita di restoran menjual sate ________ daging pada lidi sebelum membakarnya. rasa 7. Beberapa buah gerabak kereta api ________ daripada landasan akibat melanggar seekor gajah. Puan Syarifah seorang deklamator yang tersohor dan sering diundang untuk ________ puisinya. Piala kejohanan pertandingan hoki itu ________ oleh para pemain Sekolah Kebangsaan Kampung Aman. A meraut C memasuk B menjolok D mencucuk 16. sifat dan keadaan 5. bau 2. bentuk 16 . A ditipu C ditegur B disapa D dikunjungi 13. warna 6. A melancong C menziarahi B mendatangi D menemui 15. A menyudu C menyodok B meminum D mencedok 19.

petah Murni berasa ________ untuk berpisah dengan keluarga angkatnya setelah seminggu mengikuti Program Khidmat Mahasiswa di kampung itu. . 10. A membara C menaik B reda D membakar Razak terpesona melihat sepasang burung merak yang _______ di Zoo Negara. A baik…lambat C selesa…kuat B lemah…deras D selesa…cepat Kemarahan jurulatih itu ________ apabila melihat anak buahnya bermain sambil lewa setelah pihak lawan menjaringkan gol. 7. A kelat…rendang C manis. A kasih sayang C harga diri B peri laku D peri kemanusiaan “Buah dokong itu rasanya _________ tetapi pokoknya sangat _________.. A hapak C kering B hanyir D haring Kita boleh menaiki kapal terbang untuk ke sesuatu destinasi kerana ia lebih _________ dan ________.. 9....LATIHAN 8 : KATA ADJEKTIF Isi tempat kosong dengan perkataan yang paling sesuai.bijak D kagum.. 3... 6. 4.lurus D masam. A hairan. Lampin adik berbau _________ kerana dia telah kencing.... 5. A kecewa…renyai C hampa…hebat B duka…kuat D kecewa…lebat Darah _______ memancut daripada tubuh Mahsuri selepas ditikam dengan keris akibat fitnah yang dilemparkan terhadapnya.layak B terharu.tinggi B manis.handal C bangga... A merah C kuning B putih D merun Tidak ada orang yang sanggup membunuh kanak-kanak dan wanita seperti askar Israel kecuali orang yang tidak mempunyai _________ langsung..rimbun Para hadirin ________ kerana murid prasekolah itu ________ bercerita. A lawa C anggun B cantik D jelita Kebanyakan penonton berasa ________ kerana perlawanan hoki itu ditangguhkan akibat hujan sangat ________. 8. 1.” kata Nazrul. I pilu III sedih II sayu IV kecewa 17 2.

manis D cantik . antik Rumah orang miskin itu__________ . A baik . 15. jahat D lurus . 13... degil B baik ....... A condong C bongkok B bengkok D serong Penggunaan istilah bahasa yang telah__________sesuai digunakan dalam perhubungan seharian. A intim C baik B mesra D rapat Bayi itu memang________________ .. Jangan beli barangan___________ yang rendah mutu barangannya. 20... palsu B baru . A mampan C ceria B padu D mantap 12.. lama D klasik . 16. A cekap C tabah B tahan D tuntas Mereka bersahabat___________sejak kecil lagi...... 19. 17 18. payau Dia berjaya kerana dia__________menghadapi cabaran yang mendatang. A cantik C comel B tampan D molek Jangan makan keropok yang___________itu.. II dan IV Orang yang________________itu berasa berat hati hendak menderma kepada anak__________itu.. buruk C tulen .. nakal Belilah barangan____________ ... C I.. lembab D dungu ... istimewa C sedih .. A enak . A hodoh . A lemau C hanyir B garing D empuk Budak yang____________ bagai bendul itu selalu dibuli oleh pelajar-pelajar____________.. cacat B pilu . nakal Kuih itu memang_________tetapi terlalu_________ .. 18 . 14....A I dan III B II dan III 11.. hanyir B lazat . A bakhir . II dan III D I. sombong C dungu . pahit C sedap .

terhadap. A di C pada B ke D kepada 4.9. Anak-anak harimau yang ditangkap itu berusia antara tiga _____ empat tahun. Kata yang digunakan untuk menyambungkan frasa nama dengan kata atau frasa-frasa dalam ayat. ke. kepada. kepada. umpama. bak dan tentang LATIHAN 9 : KATA SENDI NAMA Pilih jawapan yang paling sesuai 1. daripada. Faizal mengirim sepucuk surat _____kawannya. Banyak manfaat yang kita peroleh _____ceramah itu. A daripada C demi B untuk D bagi 7. 2. dengan. Anis membeli sehelai selendang _____ibunya sebagai hadiah hari jadi. Pegawai Pelajaran Kota Bharu menyampaikan hadiah _____para pelajar. KATA SENDI NAMA KETERANGAN: 1. A di C kepada B dengan D hingga 8. A ke C kepada B dari D daripada 3. Pak Mahmud bekerja di ladang kelapa sawitnya dari pagi hingga _____ petang. A terhadap C demi B hingga D oleh 19 . Cikgu Mariah menasihati kami supaya mempunyai rasa belas kasihan _____ binatang. A daripada C antara B akan D dari 2. untuk. pada. sampai. bagi. hingga. sejak. Contoh : akan. di. oleh. dari. A oleh C dari B dengan D daripada 6. Harga kain batik tulis lebih mahal _____harga kain batik cap. A untuk C kepada B pada D ke 5.

A sejak C tentang B oleh D dalam 11. Ibu menaburkan padi usang itu ke tanah _____ dimakan oleh ayam-ayam peliharaannya. Lima orang pendaki yang hilang _____ tiga hari yang lalu telah dijumpai di dalam hutan tebal di kaki Gunung Tahan. Samila telah terpilih sebagai pemain boling terbaik _____ Majlis sukan sekolah-sekolah Malaysia . A oleh C akan B pada D bagi 18.9. A pada C antara B akan D kepada 16. A hingga C sejak B seperti D antara 17. A dalam C akan B untuk D terhadap 10. Oleh sebab rasa cinta _____ kebudayaan Melayu. A tentang C untuk B di D kepada 20 . Pak Din menjaga potret-potret yang dilukis _____ anaknya itu dengan baik. A demi C bagai B dalam D untuk 14. Tini rindu _____ kedamaian kampung neneknya yang terletak di kaki Gunung Ledang. Pinggan mangkuk Vantage yang dihiasi corak bunga –bungaan mendapat sambutan yang baik _____ peminat porselin. A untuk C daripada B sampai D kepada 15. A di C pada B Kepada D umpama 13. Tengku Suria telah banyak mengorbankan masanya _____ membantu kanak-kanak yang menghidap penyakit AIDS di rumah kebajikan itu. Perdana Menteri mengingatkan rakyat supaya mengamalkan sikap tolong_menolong antara satu sama lain _____ kehidupan seharian. Taman Botani dan Taman Negara sering menjadi tumpuan pengunjung terutamanya _____ hujung minggu. A untuk C dengan B antara D daripada 12. Puan Suzy sanggup menjelajah seluruh Negara untuk membuat kajian.

A selepas C supaya B sementara D semenjak 3. ___________ Encik Rosli telah dinaikkan pangkat. saya sempat menggoreng keropok lekor. Ibu mengucapkan terima kasih kepada Puan Norma _____ menjaga rumah sepanjang kami pergi bercuti di Pulau Phuket. A Jikalaupun C Ataupun B Namunpun D Meskipun 5. A Dalam C Antara B Terhadap D Tentang 10. Ayu lebih cekap menjaringkan gol walaupun Ani mempunyai lima tahun pengalaman dalam permainan hoki. atau. A Sungguhpun C Sekalipun B Mahupun D Jikalaupun 2. A untuk C daripada B kepada D dengan 20. abang masih mengulang kaji pelajaran. dan lain-lain.19. supaya. kerana. Contohnya : dan. _____ Ayu dan Ani. Melati bermain – main dengan adiknya di hadapan sekolah ___________ menunggu kedatangan ibunya. LATIHAN 10: KATA HUBUNG Isi tempat kosong dengan jawapan yang paling sesuai. agar. tetapi. 1. __________ hari telah larut malam. beliau tidak sombong. A dan C atau B serta D lalu 4. A Sambil C Sejak B Serta D Semenjak 21 . Puan Susan tidak tahu sama ada hendak memakai ceongsam ___________ baju kebaya untuk menghadiri konvokesyen anaknya. sambil. __________ menunggu Hanim. KATA HUBUNG KETERANGAN: Kata hubung digunakan untuk menghubungkan sesuatu perkataan atau frasa supaya menjadi ayat yang lengkap. lalu.

A Lantaran itu C Bagaimanapun B Meskipun D Lagipun 22 .6. A supaya C kalau B kerana D sungguhpun 10. A apabila C sebelum C sambil D kerana 7. Keadaan di pasar itu penuh sesak dengan orang ramai ____________ pasar raya itu mengadakan jualan murah. A manakala C semenjak B sementara D biarpun 14. A kerana C supaya B agar D meskipun 16. ___________. Ayah menyapu varnish pada kerusi rotan itu _________ kelihatan lebih cantik pada hari lebaran. Labuci pada tengkuk baju kurung ____________ dipakai oleh Cikgu Amita dijahit oleh Puan Fatimah.00 malam. Najwa suka menjahit ____________ kakaknya suka mengumpul Majalah Saji. A supaya C selama B lantaran D manakala 13. A kecuali C sehingga B namun D yang 8. Banyak orang cedera ___________ berpuluh – puluh keluarga hilang tempat tinggal dalam runtuhan tanah itu. Nenek sedang menganyam __________ kami pulang dari sekolah. A dan C tetapi B lalu D kecuali 9. Mei Hwa menonton televisyen ____________ menunggu kek yang dikukusnya masak. A manakala C seandainya B meskipun D kecuali 11. Ibu menegur adik kerana dia masih belum tidur ____________ jam menunjukkan pukul 11. Adik menangis _______________ memberitahu ibu bahawa kakak telah mencubitnya. bapanya dipanggil oleh pihak sekolah. Encik Murad berhasrat untuk belayar ke Sabah ___________ banyak halangan yang terpaksa ditempuhi. A hingga C sambil B serta D malahan 15. Kamal selalu ponteng kelas. A apabila C sementara B meskipun D malahan 12.

A meskipun C selama B setelah D selagi 11. Ia boleh diikuti dengan partikel –kah mengikut kesesuaian ayat tanya. Contoh kata tanya ialah apa. dan bilangan. _________yang dibela oleh Pak Ali di dalam kandang itu? A Apakah C Siapakah B Adakah D Mengapakah 4. ___________ perlawanan bola itu terpaksa dibatalkan. Murid – murid Tahun Lima Setia bangun _____________ mengucapkan “Selamat Sejahtera” kepada Cikgu Normala. di mana. ____________ kamu menangis? A adakah C siapakah B mengapakah D bagaimanakah 2. A supaya C padahal B lalu D dan 20. dan bagaimana. kenapa. 1. orang. haiwan. Cuba terangkan kepada saya. berapa. Kamil masih belum bangun ___________ jam sudah pun menunjukkan pukul 12. KATA TANYA KETERANGAN: Kata tanya digunakan untuk menanyakan nama benda. bila. manusia. A atau C serta B melainkan D maka 19. A walhal C lagipun B malahan D justeru 18.17. mengapa.00 tengah hari. tempat. Jasnita masih menangis ____________ telah berkali – kali dipujuk oleh rakan-rakannya. LATIHAN 11: KATA TANYA Pilih jawapan yang paling sesuai . Oleh sebab hujan lebat. Tan. siapa. ___________ abang kamu hendak makan nasi goreng ini? A apakah C adakah D manakah D siapakah 3. __________yang merasmikan bangunan sekolah itu? A Bilakah C Bagaimanakah B Siapakah D Manakah 23 .

A Apakah C Mengapakah B Adakah D Siapakah 9. _________ pertandingan melukis poster sempena hari ulang tahun kemerdekaan akan diadakan? A Bagaimanakah C Berapakah B Di manakah D Mengapakah 16. Budak itu menyorokkan buku cerita Ahmad di _________? A manakah C apa B mana D siapakah 6.5. Norhana? A siapakah C bilakah B berapakah D manakah 12.bagaimana kejadian itu boleh berlaku ? A Siapakah C Mengapakah B Di manakah D Berapakah 24 . A Apakah C Mengapakah B Adakah D Manakah 10. Di ________ letaknya pejabat ayah Mei Leng? A manakah C berapakah B mana D apa 8. Ayah kamu pergi ke Tawau ____________? A berapa C bila B siapa D bilakah 7. _________yang sudi menjelaskan kepada saya. ___________ nama guru kamu yang tinggal di Sungai Chua. Najihah tergesa-tergesa untuk pulang ke rumahnya__________? A kenapa C apa B siapa D bagaimana 14. Yang berbaju kemeja kuning dan berseluar hitam itu ___________? A mana C bila B kenapa D siapa 13. Kajang? A Apakah C Manakah B Siapakah D Adakah 15. “_________ yang menyebabkan Lim dan Rawi bergaduh? Tan atau Abu ?” Tanya Leman . “_______ warna kereta abang kamu yang baru itu? ”Tanya Lan kepada Tina . _________ Kadir dikatakan sebagai kaki bangku oleh kawan-kawannya? A Siapakah C Mengapakah B Bagaimanakah D Berapakah 11. “Dari ___________ kamu mendengar berita itu.

takut dan sebagainya. Am boi – menyatakan rasa kagum atau hairan Cis/cih . _________ Rosni digelar sebagai murai oleh kawan-kawannya? A Adakah C Mengapakah B Siapakah D Manakah 18. marah. “_________ kamu lulus dalam ujian itu. mencemuh atau marah bercampur jijik. Hakimi?” tanya ayah. A Apakah C Adakah B Berapakah D Bilakah 12. kamu akan ke Kuantan__________?” tanya Azrul kepada Mat. A Apakah C Mengapakah B Berapakah D Adakah 20. Eh – perasaan hairan atau terkejut Hai – menyapa atau menarik perhatian Nah – untuk mempelawa seseorang menerima sesuatu Oh – menyatakan perasaan terkejut. Contoh: Ah – menyatakan penolakan atau rasa tidak setuju. “________warna motosikal abang kamu yang baru itu?” tanya Fuad. hairan. sedih atau kecewa Wah – menyatakan perasaan kagum Wahai – perasaan sedih atau untuk menarik perhatian LATIHAN 12 : KATA SERU 25 . hairan.untuk menyatakan perasaan marah . “Mat. Kata seru digunakan untuk membentuk ayat seruan. A apa C siapa B bila D berapa Soalan 19 berdasarkan Gambar 1 Gambar 1 19. sakit . Aduh – menyatakan perasaan sakit. Aduhai – menyatakan perasaan sedih atau rintihan.17. geram.KATA SERU KETERANGAN: Kata yang digunakan untukmenyatakan perasaan seseorang sama ada gembira.

Isi tempat kosong dengan perkataan yang paling sesuai. ambil wang ini dan pergi beli buku tulis yang baru! A Ah C Oh B Eh D Nah ________. belajarlah dengan bersungguh-sungguh! A Aduhai C Wahai B Aduhai D Hai Soalan 7 berdasarkan gambar 2 4. 6. kereta sport itu sangat laju! A Oh C Cis B Ah D Wah _________. Gambar 2 7. _________. 1. para pelajar. 5. _________. Gambar 1 3. pedihnya luka aku ini! 26 . kamu telah terpilih sebagai ketua pengawas! A Amboi C Aduhai B Syabas D Nah Soalan 3 berdasarkan gambar 1 2. malang sungguh nasib orang tuan itu! A Wahai C Aduh B Oh D Aduhai _________. __________. kamu pun turut berada di sini! A Ah C Eh B Oh D Nah _________.

16. A Hai C Wah B Amboi D Eh ________. 15. bagaimana pula awak dapat masuk sedangkan pintu bilik itu berkunci. lama betul kita tidak bersua! A Hai C Amboi B Wah D Eh __________ aku tidak setuju langsung dengan pendapat engkau itu! A Cis C Eh B Nah D Ah ________. hebat sungguh pahlawan itu menunggang kuda liar yang baru ditangkapnya. 11. kamulah rupa-rupanya yang memfitnah saya selama ini! A Ah C Aduh B Nah D Oh _________. kamu telah berjaya mengharumkan nama baik sekolah ini! A Wah C Eh B Hai D Syabas 9. para pelajar. cantik sungguh pakaian pengantin itu! A Ah C Hai B Aduhai D Amboi _________. tingkatkan usaha agar kalian beroleh keputusan yang cemerlang! A Syabas C Hai B Wahai D Aduhai _________. ________. Soalan 12 berdasarkan gambar 3 Gambar 3 12.A Aduh B Aduhai 8. C Cis D Ah _________. 10. 27 13. keluarga itu senantiasa ditimpa nasib malang! A Ah C Aduhai B Aduh D Eh _________. . 14.

1. C Syabas D Wah _________. cantiknya rumah baharu Encik Ramli yang terletak di kawasan lapang itu. akan LATIHAN 13: KATA BANTU Isi tempat kosong dengan perkataan yang paling sesuai. KETERANGAN: Kata yang digunakan untuk menerangkan kata kerja dan hadir sebelum kata kerja Contoh : sudah. sedang. A Nah C Aduhai B Aduh D Wah _________. _________. A telah C masih B mesti D akan 28 . aku tidak bersetuju dengan cadangannya sebentar tadi! A Eh C Ah B Oh D Aduh Soalan 18 berdasarkan gambar 4 Gambar 4 18. masih. bagaimana dengan keadaan kamu dan keluarga! A Hoi C Wahai B Hai D Eh _________. Kerja-kerja membangunkan kawasan taman sains itu__________siap sebulan yang lalu. KATA BANTU 19.A Eh B Oh 17. pernah. 20. telah. kedekut benar orang kaya itu! A Cis C Nah B Oh D Amboi 13. belum .

A sudah C akan B sedang D masih 5. Datuk_______belum sedar ketika kami menziarahinya di hospital. A masih C mesti B sudah D sedang 3. A masih C hendak B akan D mesti 7. A sedang C mesti B telah D hendak 9. Sekiranya kita______berjaya. A akan C sudah B hendak D belum 4. Semua pendatang tanpa izin__________dihantar ke negara asal mereka pada bulan depan. Buah mangga ini _________dibasuh sebelum dimakan. A telah C masih B sudah D akan 12. Kamu________berhati-hati ketika melalui jalan yang licin itu. Nur Fasihah__________ mengulang kaji pelajaran di dalam biliknya. 29 . Kita__________lah bijak memilih kawan sekiranya kita ingin berjaya. A telah C sudah B pernah D belum 14. kita mestilah meningkatkan usaha dengan banyak mengulang kaji pelajaran. A telah C sedang B akan D sudah 8. A telah C masih B belum D akan 10. A sudah C mesti B mahu D dapat 13. Puan Maznah________menuntut di Universiti Sains Malaysia dalam bidang perubatan. A hendak C akan B masih D mesti 6. Ayah _______ke KualaLumpur pada bulan hadapan. Walaupun sudah pulih tetapi dia_______belum boleh berjalan dengan baik. Semua bangku di taman itu__________digantikan dengan yang baharu tidak lama lagi.” pesan Cikgu Azizah. Kita______berhati-hati semasa melintas jalan raya. “Jangan sekali-kali minum air yang________dimasak. A telah C sedang B akan D belum 11.2.

00 petang. Anishah__________mengikuti ayahnya pergi ke Pantai Cahaya Bulan. Contoh: Bukan – untuk menafikan frasa nama dan frasa sendi nama Tidak – untuk menafikan frasa kerja dan frasa adjektif. 1. LATIHAN 14 : KATA NAFI Pilih jawapan yang betul. saya _____akan menjual rumah pusaka ini kepada kamu. A belum C hendak B sedang D harus 20.Persatuan Bahasa Melayu sekolah saya_________melawat ke Pulau Langkawi pada cuti persekolahan nanti. 30 . Sejak kematian bapanya budak itu _____bersekolah lagi kerana menolong ibunya mengerjakan sawah mereka. Saya________cuba memujuk adik yang sedang menangis itu.Ayah_________membaca surat khabar semasa berkelah di Pantai Cahaya Bulan. A harus C masih B pernah D akan 19. A masih C sedang B pernah D akan 14. A akan C belum B masih D telah 17. A sedang C belum B mesti D akan 18. Bas itu dijangka_________tiba dari Pulau Pinang pada pukul 2. KATA NAFI KETERANGAN: Ialah kata yang digunakan untuk menafikan atau menidakkan sesuatu.A mesti B boleh C masih D belum 15. A akan C dapat B mahu D masih 16. A tidak C bukan B sudah D pun 2. Kakak saya________dinaikkan pangkat pada tahun hadapan. Walau apa pun yang berlaku .

B Pisau itu bukan tajam C Perigi itu _____ dalam. 7. B Raju bukan suka berkawan dengan dengan Siva. 6. D Gurunya tidak berasal dari Johor C Maimunah bukan keberatan untuk membantu D Baju yang dipakainya itu bukan baju adiknya. III dan IV 10 I II III IV Farid berasa tidak seronok menyertai rombongan ke Melaka itu. A III sahaja C I. III dan IV 31 . 4. Harun bukan meminati penyanyi kumpulan rock yang beperangai tidak senonoh itu. 8. B Warung yang terletak bukan jauh dari jalan raya itu. III Ali bukan anak orang berada . Halim langsung _____ mempercayai khabar angin yang didengarnya daripada penduduk kampung semalam. II Tajul tidak bersetuju dengan cadangan ketua kampong untuk merobohkan surau lama di kampung itu. II.ayahnya hanyalah pemandu teksi. Elly tidak dapat menahan rasa sedihnya apabila melihat jirannya meratapi kematian anak bongsunya itu. Bukan terdapat sebarang tanda bahawa musim kemarau yang panjang itu akan berakhir. kami. 9. Pilih ayat –ayat yang betul penggunaan kata nafinya. A bukan C tidak B ialah D pun Soalan 4 – soalan 8. D Hari ini abang bukan pergi 5. I Ah Lim sedikit pun tidak berasa cemburu apabila melihat isterinya keluar menonton dengan lelaki lain. II dan IV B I dan IV D I. D Saidin tidak abang ipar Iqbal. C “Kami bukan turun ke laut hari ini”. III dan IV B I .A tidak B adalah C bukan D pun 3. Pilih jawapan yang betul penggunaan kata nafinya. A Adiknya tidak pandai menari caca. A Anjing itu bukan lapar.”kata Zuli kepada Mahat. A Emily tidak pandai bergaya.II dan III D I. C Air sungai itu bukan dalam. A Ini tidak kali pertama Zaiton melarikan diri dari rumah. A Ayahnya bukan kedekut. B Kepala Fairus bukan botak. C “Bukan begitu caranya untuk menyukat kedalaman sungai. IV Datuk tidak mahu tinggal bersama-sama dengan anak-anaknya di kota A I dan IV C II. II. D Rumah itu bukan sesuai untuk didiami. warung Pak Ali. B Buah rambutan itu bukan manis.

IV Cikgu Tan bukan benci kepada pelajar yang nakal itu tetapi beliau kerana pelajar itu tidak mahu mendengar nasihatnya. III Tulisan pelajar itu sukar untuk dibaca kerana tidak jelas. Jam tangan ini _____jam buatan Malaysia. III dan IV 12. A tidak C pun B bukan D ialah 19. I Puan Haslinda bukan sombong. “Tidak baik kamu membantah cakap orang tua”. A I. Isi buah mangga muda itu _____ manis tetapi masam. Budak itu _____ lulus juga dakam ujian bulanannya pada A bukan C pun B tidak D iadalah kali ini. II Kata Puan Devi kepada Rajan.pasangan suami isteri itu mengambil keputusan untuk berpisah sahaja. III dan IV B I. III Pelajar itu tidak dapat menjawab soalan kuiz sains kerana dia tidak membuat sebarang persediaan. II. III dan IV 13. anak Pak Abu bukan menghidapi penyakit sawan tetapi menghidapi penyakit gangguan mental. IV Oleh sebab tidak ada persefahaman. A I dan II C I. 17. . II dan IV B III dan IV D I. A adalah C pun B bukan D ialah 32 segera. I Menurut Doktor Fatah. III dan IV B III dan IV D I. Kereta api yang membawa barang-barang itu _____dari utara. II dan IV D II. II dan III C I. II Jumat tidak sependapat dengan abang longnya tentang cara pembahagian hart pusaka peninggalan ibunya. A tidak C bukan C adalah D pun 15. II Kucing itu bukan ada selera untuk makan kerana sakit. A bukan C tidak B pun D adalah 16. Penyakitnya akan bertambah buruk jika _____dirawat dengan A akan C pun B tidak B bukan 18.11. III dan IV 14. A I dan II C II. III Dia bukan sampai hati untuk menghampakan harapan kedua-dua orang tuanya. I Sepupunya tidak gemar makan sambal belacan. IV Gadis itu bukan malas tetapi lembap bekerja. Kedai itu _____ kedai yang menjual barangan antik.

Abang___________ yang bekerja keras untuk menyara keluarga kami. KATA PENEGAS KETERANGAN: Maksud : Kata Penegasan/partikal berfungsi sebagai penegas atau menguatkan maksud sesuatu pernyataan dalam ayat. A lah C pun B tah D kah 3. A jua C pun B tah D kah 7. itu____________ jika dia hendak. “Pernah____________ awak kerugian sepanjang menjalankan perniagaan pinggan-mangkuk ini?” tanya Puan Letchumi kepada Suhana. A bukan C tidak B akan D pun 15. Pelajar itu boleh menyertai perkhemahan ini. A kah C pun B tah D lah 4. pun. 1. Apa ______________ yang berlaku sehingga dia menjerit sekuat hati? A tah C lah B kah D pun 2. Kita mesti mengamalkan budaya timur. “Baling_____________ bola bowling itu kuat sedikit supaya semua jatuh. Contoh : kah. apa___________ lagi jika kita berada di perantauan. A tah C kah B pun D lah 6. A lagi C tah B jua D lah 33 ..” kata Fendi di dalam hatinya. lah. Para penunggang motosikal dinasihatkan agar _____ berlum lumba di jalan raya. A kah C pun B lah D tah 5. tah LATIHAN 15: KATA PENEGAS Isi tempat kosong dengan jawapan yang paling sesuai.” kata pegawai sukan.20. “Siapa___________ yang sudi menghantarku ke stesen bas.

Apa________ rancangan kamu. A lah C wah B kah D tah 13. Siapa_______ agaknya yang berjaya mendapat 5A dalam UPSR pada tahun ini? A kah C pun B tah D tah 10. kamu sangat hebat dalam sukan bola sepak. A juga C sahaja B lagi D memang 19. Selain menyulam. A memang C pun B tah D jua 18.8. Siapa_________ yang melukis buku ini? A pun C nah B kah D lah 12. “Apa__________ dayaku yang miskin ini. Azura _______________ pandai menggubah bunga. Di dalam poketnya ___________ ada segugus kunci rumah. Kemalangan itu berlaku dekat dengan rumah kamu___________? A kah C jua B lah D pun 15. A tah C lah B jua D juga 14.” keluh lelaki tua itu. Budak itu__________ yang handal bermain badminton? A lah C pun B kah D jua 9. A Juga C Memang B pun D Jika 11. Mana___________ gerangan pendekar kecil itu? A kah C pun B tah D lah 34 . Siapa___________ yang ingin bersenam pagi – pagi ini. _____________ kami tidak nafikan. mereka tetap tidak menerimanya. Ini________ hadiah istimewa untuk ibu. A pun C lah B jua D kah 16. A juga C hanya B lagi D sahaja 17.

20. Faisal _________ kerani bank di Bank Simpanan Nasional yang terletak di bandar Ipoh . A adapun C ialah B benar D adalah 2. A juga C adalah B adapun D ialah 6. Contoh: Ialah – digunakan dihadapan frasa nama Adalah – digunakan di hadapan frasa adjektif dan frasa sendi nama. Semua fitnah yang dilemparkan kepada Sakinah _________ tidak benar. LATIHAN 16 : KATA PEMERI Pilih jawapan yang paling sesuai 1 Pemuda yang berbaju biru itu _________ bakal suami kakak saya. A hanya C adalah B ialah D juga 3. A ialah C jika B adalah D nian 5. Novel yang bertajuk “Bunga-bunga Berguguran “ itu __________ novel terbaru penulis wanita itu. Apa___________ punca pergaduhan antara Ah Keong dengan Raju? A juga C memang B tah D kah 16. A adalah C nian B ialah D sebenar 4. Hadiah hari jadi yang diterima itu _________ daripada kawannya yang baru seminggu dikenalinya. Kain songket yang dibeli dari negeri Terengganu itu ______ untuk ibunya. KATA PEMERI KETERANGAN: merupakan unsur yang menjdai pemeri hal atau penghubung antara subjek dengan frasa-frasa utama dan predikat. A ialah C juga B adalah D sekali 35 .

Perempuan yang sedang melintas jalan itu ________ ibu saudara saya. A adalah C jika B ialah D nian 12. A adalah C nian B ialah D sisi 11. Zamzuri itu _____ guru baru yang akan mengajar di Tahun Enam Maju . A ialah C nian B adalah D juga 8.7. A nian C adalah B adapun D ialah 15. Adiknya ________ comel dan mempunyai lesung pipit . A ialah C apatah B adalah D apapun 13. A adapun C ialah B adalah D iaitu 36 . Gunung Tahan _______ gunung yang tertinggi di Semenanjung Malaysia. Buah epal itu ________ untuk adik yang terlantar sakit di hospital . Maklumat saksi pembunuhan itu ________ tidak benar setelah disiasat oleh pihak polis. Tuan punya kedai emas itu ………bapa saudara Muhyuddin . A tetapi C adalah B biar D ialah 9. Tujuan utama kutipan derma _____ untuk membina balai raya yang baru. A adalah C adapun B ialah D nian 18. “Bungkusan itu _______ untuk kakak kamu. A ialah C apapun B adalah D biar 14. Kereta Proton Wira itu _________ kepunyaan bapa Ahmad.” kata Amir kepada Samir . A adalah C nian B ialah D adapun 16. A ialah C adalah B adapun D apapun 17. Rumah banglo yang besar dan mewah itu _________ rumah bapa saudaranya. A ialah C biar B adalah D nian 10. Hadiah yang cantik itu __________ untuk ibu kesayangannya.

betul Penguat bebas – sungguh. Soalan 1 berdasarkan gambar 1 gambar 1 1. Contoh : penguat hadapan – agak. A adapun C ialah B adalah D juga 17. A sungguh C paling B sekali D begitu 3. KATA PENGUAT KETERANGAN: 1. Karangan saya telah terpilih memenangi kategori tulisan yang __________ cantik antara pesertapeserta yang bertanding. Kata penguat boleh diletakkan di hadapan atau di hadapan kata adjektif dalam ayat 2. begitu Penguat Belakang – sekali. amat LATIHAN 17 : KATA PENGUAT Isi tempat kosong dengan perkataan yang paling sesuai. terlalu. Tabung bantuan rakyat Palestin ________ untuk membantu penderitaan dan kesedihan yang dialami oleh rakyat Palestin. Ialah kata yang digunakan u ntuk menguatkan maksud sesuatu kata adjektif. A ialah C adalah B adapun D nian 20. A begitu C sekali B agak D betul 37 . Rohana _________ pandai jika dibandingkan dengan adik-beradik. Terbahagi kepada tiga jenis iaitu kata penguat hadapan kata penguat belakang dan kata penguat bebas 3. Negeri Pahang _______ negeri yang terbesar di Semenanjung Malaysia. Ibu saya __________ sayang akan barang-barang antiknya. A sangat C nian B benar D sekali 2.19.paling.

Tempat ini __________ indahnya sehingga menenangkan fikiran. Kediamannya terletak _________ jauh dari pecan itu. Para doktor tetap meneruskan tugas menyelamat mangsa serangan askar Israel walaupun mereka _________ letih. Kakak saya sedih __________ apabila nenek meninggal kerana dia tinggal dengan nenek sejak kecil lagi. A nian enak C paling enak sekali B sekali enak D sungguh enak sekali 6. ________ tidak disangka bahawa Farid pandai memasak makanan tradisional Melayu. A Amat C Paling B Terlalu D Sungguh 11. A paling C sungguh B nian D agak 12. A benar C lebih B makin D cukup 7. Kerap _________ dia ke perpustakaan sejak belakangan ini kerana ingin mengulang kaji pelajaran. A nian C benar B agak D paling 9. A amat C paling B agak D nian 10. A demikian C sekali B agak D nian Soalan 5 berdasarkan gambar 2 Gambar 2 5. A amat C nian B benar D sekali 8. Jurulatih itu _________ tegas terhadap pemain jika berkaitan dengan disiplin. Cendol pulut Pak Hassan __________ sehingga terkenal di pekan ini.4. A sekali C agak B lebih D terlalu 38 . Besar _________ kubah masjid yang terletak di bandar itu.

13. Tikar mengkuang yang dianyam oleh kakak _________ kemas dan perlu dibaiki lagi. Indah _________ pemandangan matahari terbenam pada waktu senja di tepi pantai itu. Hujah-hujah yang dikemukakan oleh pihak pencadang dalam perbahasan itu ___________ meyakinkan. KATA BILANGAN KETERANGAN: Maksud : kata bilangan merupakan kata yang digunakan untuk membilang sesuatu Contoh : beberapa. A sekali C terlalu B cukup D nian 19. sebahagian 39 . A terlalu C paling B benar D agak 18. separuh. A cukup C makin B amat D kurang 18. Jangan buka tingkap itu _________ lebar kerana angin dari luar sejuk. Rafi _________ keberatan hendak ke rumah kawannya untuk meminjam buku kerana hari sudah lewat. A paling C makin B agak D amat 14. Jangan _________ mengharap kita akan menang kerana peserta-peserta sekolah lain tidak kurang hebatnya. A terlalu C paling B sangat D cukup 16. Junaidilah yang ________ banyak mengemukakan idea dalam perbincangan tentang aktiviti tahunan persatuan Bahasa Melayu. Lambat _________ dia pulang semenjak bertukar tempat kerja. A sekali C agak B paling D kurang 20. A nian C paling B terlalu D agak 17. A paling C terlalu B sekali D nian 15.

A beberapa C seluruh B kedua D pelbagai 40 . A Sebahagian C Semua B Segala D Setengah 10. __________ kemudahah awam telah disediakan oleh pihak kerajaan. _________ yang hadir diminta berdiri apabila Perdana Menteri memasuki dewan itu. Sikap ________ daripada masyarakat kita yang tidak bertanggungjawab telah menyebabkan berlakunya pencemaran alam di negara ini. A Tiga suku C Semua B Sedikit D Seluruh 7. A Seorang C Seratus B Beberapa D Sebilangan 2. namun sesetengah orang tidak pandai untuk menghargainya. A Berbagai-bagai C Sebahagian B Sekalian D Setiap 9. _________ orang warga asing yang tinggal di rumah itu telah ditahan kerana memasuki negara ini tanpa dokumen yang sah. _________ pelancong yang datang ke negara ini mestilah mempunyai dokumen perjalanan yang sah. 1.LATIHAN 18 : KATA BILANGAN Isi tempat kosong dengan perkataan yang paling sesuai. Setelah diberikan _________ biji buah manggis. A setengah C seluruh B sebahagian D sekalian 4. A kedua C pertama B akhir D tiga 5. Apabila Cikgu Karim masuk ke dalam kelas. Regu badminton negara telah berjaya mendapat tempat yang ________ dalam pertandingan badminton peringkat dunia. A setiap C tiap-tiap B sebahagian D masing-masing 6. _________ daripada kawasan tanah di kawasan pedalaman telah dimajukan oleh kerajaan. budak itu pun beredar dari situ. A Semua C pelbagai B Kesemua D Banyak 3. Hisham hanya mampu menduduki tempat yang ke _________. murid-murid pun mengeluarkan buku Bahasa Melayu _________. A ketiga-tiga C pertama B akhir D satu 8. Dalam pertandingan itu.

A Beribu-ribu C Berkotak-kotak B Berpuluh-puluh D Berjuta-juta 41 . A Setiap C Sekalian B Seluruh D Segala 16. A tiga C tiga puluh B tiga belas D tiga ratus 12. ________ buah rumah tenggelam dalam banjir itu. A para C kelima-lima B separuh D dua pertiga 15. ”Murid-murid ________ minggu hadapan akan diadakan Penilaian Kemajuan Sekolah Rendah. Gadis bertudung itu akan menunggu teksi di situ ________ pagi. A semua C sebilangan B sekalian D sepuluh ribu 13. ________ ikan emas itu mendapat makanan yang mencukupi. A Setiap C Dua pertiga B Seluruh D Sesetengah 18. Setiap pagi jalan raya sesak kerana orang ramai menuju ke tempat kerja ________ A sendiri C beribu-ribu B tiap-tiap D masing-masing 17. _________daripada kek itu akan dibahagikan kepada kawan-kawan Alia. Kata Guru Besar. Chong memberikan makanan kepada ________ anak ikan emas itu. Hampir ________ pengunjung menghadiri pameran automobil yang berlangsung sejak seminggu lalu. ________ pelajar dikehendaki memakai pakaian yang kemas dan bersih.11. ” A segala C seluruh B setiap D sekalian 20. A tiap-tiap C beberapa B setengah D sekalian 19. A Semua C Sekalian B Seluruh D Sebahagian 14. Bulan April mempunyai ________ hari.

saya pasti adik awak akan selamat. “________berikan wang ini kepada kakak awak. “_________berpeluk tubuh sahaja. silaan.” kata Ayu. tolong . “__________semua calon UPSR membaca soalan dengan teliti. A Jemput C Usah B Jangan D Minta 8. Ani. __________kita akan dapat berjumpa lagi pada masa akan datang.” kata kakak. usah LATIHAN 19 : KATA PERINTAH Isi tempat kosong dengan perkataan yang paling sesuai.” kata kerani itu. sila. Contoh: harap. 1. “____________basuh sayur-sayuran di atas sinki itu. “_______________makan kuih itu.” kata Sayuti.____________lah menangis lagi. A Harap C Usah B Minta D Sila 4.19. minta . jangan. 2. jemput.” kata Ketua Pengawas itu. A Tolong C Minta B Harap D Usah 2. “______________lengkapkan borang ini dengan butir-butir peribadi. A Sila C Tolong B Harap D Jemput 42 . KATA PERINTAH KETERANGAN: 1. permintaan dan sebagainya. Kata yang digunakan untuk memberikan sesuatu perintah. A Tolong C Usah B Minta D Sila 7. larangan. kawan-kawan. A Sila C Minta B Usah D Tolong 5.” kata Ayuni. Bantulah mereka mencuci pinggan itu. A Jangan C Harap B Jemput D Sila 6. A Jangan C Harap B Tolong D Sila 3.

A usah C jangan B tolong D harap 13. “__________sampaikan hadiah ini kepada kakak kamu.” pinta ibu. A Sila C Tolong B Jangan D Usah 19.” jerit ibu. “_________lah kamu kenangkan lagi peristiwa itu.9. nanti akan dihinggapi lalat.” kata emak kepada budak itu. _______beratur semasa hendak membeli di kedai koperasi sekolah. A tolong C usah B minta D harap 43 .” kata Mamat. _____________merokok ketika berada di dalam kawasan sekolah.__________ambilkan ibu serai. A Sila C Usah B Jangan D Tolong 16. Saya______kamu dapat datang ke majlis perkahwinan pada hari Ahad nanti. A Tolong C Harap B Sila D Jangan 11.” kata Mastura. datuk. __________dibuat perkara yang tidak berfaedah itu. “_________lah duduk.” kata Maznah kepada Nora. A jemput C tolong B mari D usah 14. “Salmi. A Tolong C Jangan B Sila D Minta 10. Nanti saya ambilkan air. “Ali. A Jangan C Sila B Tolong D Harap 18. __________lah ke rumah saya. _____________lah rasa kuih yang saya hidangkan ini A Jangan C Tolong B Sila D Harap 20. A jemput C usah B sila D tolong 17. Dollah. “___________sepak tong sampah itu. ___________biarkan makanan terdedah. Kalau datang ke Kuala Perlis. A Tolong C Jangan B Harap D Minta 15. A Tolong C Usah B Jangan D Sila 12.

Peserta itu dari Sekolah Kebangsaan Taman Cempaka. B Ayahlah yang membaiki mesin ibu yang rosak. Apakah yang akan kita peroleh jika kita belajar bersunguh – sungguh? A Jika kita belajar bersungguh – sungguh. C Ramai yang terlibat dengan kemalangan itu. Mengapakah orang ramai berkerumun di tepi jalan itu? A Mereka memang suka berkerumun di situ. B Mereka hendak melihat keadaan mangsa kemalangan itu. 1. C Ayah sedang membaiki mesin jahit ibu yang rosak. Murid – murid Sekolah Kebangsaan Taman Cempaka yang akan menyertai pertandingan itu. 5. C Belajar bersungguh – sungguh adalah satu usaha untuk berjaya. B Kanak – kanak itu bermain congkak pada waktu petang. 4. C Congkak ialah permainan tradisional masyarakat Melayu. Tiada seorang pun yang menyertai pertandingan itu. Di manakah pertandingan syarahan itu diadakan? A B C D Di dewan terbuka Sekolah Kebangsaan Taman Cempaka. 2. kita tidak akan ke mana – mana. D Ayah membaiki mesin jahit ibu yang rosak sejak pagi tadi.20. D Kanak – kanak itu sedang bermain congkak di halaman rumah. 3. B Jika kita belajar bersungguh – sungguh. C Budak perempuan itu menangis kerana wangnya tercicir. Apakah yang dilakukan oleh ayah? A Ibu meminta ayah membaiki mesin jahitnya yang rosak. D Budak perempuan itu mencari wangnya di merata tempat. kita akn memperoleh banyak ilmu pengetahuan serta dapat menjejakkan kaki ke menara gading. B Wang seringgit itu diberikan oleh ibunya. 6. Apakah yang menyebabkan budak perempuan itu menangis? A Budak itu kehilangan wang sebanyak seringgit. MEMILIH JAWAPAN LATIHAN 20 : MEMILIH JAWAPAN Pilih jawapan yang sesuai bagi ayat tanya di bawah. 44 . Apakah yang sedang dilakukan oleh kanak – kanak itu? A Kanak – kanak itu sedang mengira bilangan buah congkak.

C Dia ke Kuala Terengganu dengan menaiki bas. C Rombongan itu pergi ke Pulau Ketam. B Lelaki tua itu mengamuk kerana marahkan orang yang merosakkan tanaman di kebunnya. D Rombongan itu pergi ke Pulau Ketam untuk melancong. Bagaimanakah kereta itu boleh terjunam ke dalam gaung? A Kereta yang terjunam ke dalam gaung itu telah dihantar ke bengkel. saya belum menyerahkan buku kerja ini kepda cikgu. pemandu kereta itu hanya mengalami kecederaan ringan. B Ya. C Tidak. Saya telah menyaksikan Pesta Bola Merdeka itu. Ke manakah Faizul hendak pergi? A Ya. 8. D Mesyuarat Persatuan Bulan Sabit Merah telah dibatalkan. C Pesta Bola Merdeka itu akan diadakan di Stadium Negara. dia hendak ke Terengganu.7. 13. 10. B Faizul baru pulang dari Terengganu. 9. Mengapakah awak tidak menyerahkan buku kerja Matematik itu kepada cikgu awak? A Saya takut cikgu saya akan marah apabila mendapat tahu bahawa saya tidak membuat latihan yang diberi. D Saya akan menyerahkan buku kerja Matematik ini kepada cikgu saya pada esok pagi. B Sebuah kereta telah terjunam ke dalam gaung itu semalam. Siapakah yang akan mewakili Persatuan Bulan Sabit Merah dalam mesyuarat itu nanti? A Mesyuarat Persatuan Bulan Sabit Merah akan diadakan pada hari Sabtu. D Ya. Adakah Pesta Bola Merdeka itu sudah tamat? A Pesta Bola Merdeka itu sudah tamat. 12. Bagaimanakah rombongan itu ke Pulau Ketam? A Rombongan itu ke Pulau Ketam dengan menaiki bot. 11. D Dia dalam perjalanan menuju ke Kuala Terengganu. B Tidak. D Kereta itu terjunam ke dalam gaung kerana telah dipandu dengan laju. C Buku kerja Matematik itu ada pada cikgu saya. B Encik Kamarul yang akan mewakili Persatuan Bulan Sabit Merah mesyuarat itu nanti. Mengapakah lelaki tua itu mengamuk? A Lelaki tua itu mengamuk kerana kematian isterinya. Pesta Bola Merdeka itu sudah tamat. B Rombongan itu pergi ke Pulau Ketam pada waktu petang. C Lelaki tua itu mengamuk kerana gembira dinaikkan pangkat. 45 . C Encik Kamarul akan mempengerusikan mesyuarat Persatuan Bulan Sabit Merah itu nanti.

C Adik baru sahaja bangun tidur. B Boleh. saya tidak ada masa sekarang. C Tidak. Mengapakah awak dibenarkan menyertai perkhemahan ini? A Saya yakin dengan keselamatan di sini. 15. D Ibu merestui semua program yang saya sertai. 19. 20. saya tidak berada di dapur ketika kejadian itu berlaku. Adakah kamu berada di dapur ketika kejadian itu terjadi? A Ya. Apakah yang dilakukan oleh Pak Ahmad? A Beliau sedang membelah buah kelapa muda. D Adik berada dengan ibu di dapur. nanti saya minta izin daripada kedua – dua orang tua saya. B Kaki adik digigit semut api. saya yakin boleh menyiapakannya. ibu bapanya telah ke balai untuk menjaminnya. 18. 16. C Boleh. C Esok. D Tangannya sakit digigt beruk. nanti saya jelaskan kepada awak. nanti saya ajak Zailan temankan saya. B Saya berjaya meyakinkan ibu tentang tahap keselamatan di sini. D Tidak. D Mana boleh. saya tidak hendak ke sana. saya sebenarnya berada di dapur ketika itu. Mengapakah adik kamu menangis? A Adik saya menangis sejak tadi lagi. B Ya.14. Betulkah Azizi yang ditangkap polis itu? A Ya. selepas kelas tambahan selesai. Bilakah kamu akan datang ke rumah saya? A Boleh juga. C Ya. B Ya. beliau sedang mengikat buah kelapa muda itu. dialah yang dikehendaki polis selama ini. 46 . beliau sedang menjolok buah kelapa muda itu. 17. saya berada di dalam tandas pada masa itu. C Ibu mengizinkan saya menyertai perkhemahan ini. C Saya tidak mahu menjawab soalan itu. B Tidak. D Boleh. polis itu menangkapnya di rumah kosong itu. Bolehkah kami menyiapkan tugasan ini pada hari ini juga? A Pasti boleh kerana saya seorang yang jujur. B Mana boleh.

D Barang-barang Encik Rashid sibuk mereka kemaskan kerana mereka akan berpindah ke rumah baru. Kamera itu dihadiahkan oleh abang saya. A B C D 5. Hashim dinaikkan bendera sekolah. Bendera sekolah dinaikkan oleh Hashim. Abang saya itulah yang menghadiahkan kamera. Saya menghadiahkan kamera kepada abang. B Barang-barang sibuk dikemaskan oleh keluarga Encik Rashid kerana mereka akan berpindah ke rumah baru. Hashim menaiki bendera sekolah. C Keluarga Encik Rashid sibuk mengemaskan barang-barang mereka kerana akan berpindah ke rumah baru. Abang menghadiahkan kamera saya. 3.21. 47 . 1. Rosli memarahi ibu kerana selalu menconteng tempat itu dengan sesuka hatinya. A B C D Beberapa orang wanita sedang mencabut rumput di sawah padi. Keluarga Encik Rashid sibuk mengemaskan barang-barang kerana mereka akan berpindah ke rumah baru. Abang saya menghadiahkan kamera itu. Ibu dimarahi oleh Rosli kerana selalu menconteng tempat itu dengan sesuka hatinya. Beberapa orang wanita sedang sibuk mencabut padi sawah. Rumput di sawah padi sedang dicabut oleh beberapa orang wanita yang sibuk. Orang wanita sedang sibuk mencabut rumput di sawah padi. AYAT AKTIF DAN AYAT PASIF KETERANGAN: Ayat aktif: mengutamakan si pelaku sebagai subjek dan mengandungi kata kerja yang berawalan meAyat pasif : menekan objek dan pembuatnya serta mengandungi kata kerja tanpa awalan atau kata kerja berawalan di. 2. A Mereka sibuk mengemaskan barang-barang Encik Rashid kerana akan berpindah ke rumah baru. Bendera sekolah dinaikkan Hashim. Rosli dimarahi kerana ibu selalu menconteng tempat itu dengan sesuka hatinya. Rumput di sawah padi sedang dicabut oleh beberapa orang wanita. Ibu memarahi Rosli kerana selalu menconteng tempat itu dengan sesuka hatinya. A B C D Hashim menaikkan bendera sekolah. A B C D 4.beserta dengan kata sendi nama oleh LATIHAN 21 : AYAT AKTIF AYAT PASIF Soalan 1 hingga soalan 10 Pilih ayat yang sama maksud dengan ayat yang bergaris. Rosli dimarahi oleh ibu kerana selalu menconteng tempat itu dengan sesuka hatinya.

Soalan 11 hingga soalan 15 Pilih ayat pasif yang betul. Pengawas itu menegur Kasmah kerana membuang sampah di kawasan padang sekolah. C Buku cerita sudah minggu lepas saya pulangkan. A Pereka yang terkenal telah menghasilkan corak batik yang cantik itu. 48 . Pisau yang baru diasah oleh ayah itu menjadi tajam. 12. C Corak batik yang terkenal itu telah dihasilkan oleh pereka yang cantik itu. 9. C Kasmah ditegur oleh pengawas itu supaya membuang sampah di kawasan padang sekolah. D Encik Fuad memaklumkan kepada mekanik bahawa enjin keretanya rosak semula walaupun sudah dibaiki. Ayah mengasah pisau baru itu sehingga tajam. Saya sudah memulangkan buku cerita itu minggu lepas. B Buku cerita itu dipulangkan kepada saya minggu lepas. D Buku cerita itu sudah saya pulangkan minggu lepas. C Kereta Encik Fuad yang telah dibaiki oleh mekanik dimaklumkan rosak semula. Apabila Salman berlari tidak tentu hala.6. A Encik Fuad memaklumkan kepada mekanik tentang kerosakan enjin keretanya walaupun telah dibaiki. Pisau itu tajam kerana baru sahaja diasah oleh ayah. A B C D Baju kurung itu dijahit oleh Puan Julia. Julia menjahit baju kurung puan itu. Apabila Salman ternampak anjing liar. Ayah baru sahaja mengasah pisau yang tajam itu. A Kasmah menegur pengawas itu kerana membuang sampah di kawasan padang sekolah. 11. Puan itu menjahit baju kurung untuk Julia. Puan Julia menjahit baju kurung itu. A B C D 7. Apabila Salman dikejar. anjing liar itu berlari tidak tentu hala. B Enjin kereta Encik Fuad rosak selepas dimaklumkan kepada mekanik untuk dibaiki. D Batik yang termasyhur itu dikeluarkan oleh seorang pereka yang terkenal. A Buku cerita sudah dipulangkan kepada saya minggu lepas. A B C D 8. anjing liar mengejarnya. Pisau baru yang tajam itu telah diasah oleh ayah. 10. B Pereka batik yang termasyhur telah mengeluarkan batik yang cantik itu. Apabila dikejar anjing liar. Encik Fuad memberitahu mekanik bahawa enjin keretanya rosak semula selepas dibaiki. dia pun berlari tidak tentu hala. Corak batik yang cantik itu dilukis oleh seorang pereka yang terkenal. Salman berlari tidak tentu hala. Puan itu menjahit baju kurung Julia. Salman lari lintang-pukang apabila dikejar oleh anjing liar. B Kasmah ditegur oleh pengawas itu kerana membuang sampah di kawasan padang sekolah. D Kasmah menegur pengawas itu oleh kerana membuang sampah di kawasan padang sekolah.

Kamu patut mencuci kereta ini sebelum pulang ke kampung. C Rahim dan saya didesak supaya menyertai perkhemahan pada minggu depan. B Sebelum pulang ke kampung. 19. Encik Lee telah menyaman polis trafik itu. A Pertandingan kembara itu telah dianjurkan oleh Persatuan Mendaki Bukit Marak. A Kereta ini patut pulang ke kampung sebelum kamu mencucinya. D Di rumah kebajikan. D Perkhemahan pada minggu depan mendesak supaya saya dan Rahim menyertainya. Budak yang terjatuh ke dalam lumpur itu dimandikan oleh ibunya. C Budak itu memandikan ibunya yang terjatuh ke dalam lumpur. 18. C Kereta ini patut kamu cuci sebelum pulang ke kampung. A Perbarisan pegawai angkatan tentera itu diperiksa oleh Kadet Remaja Sekolah. Persatuan kembara itu telah menganjurkan pertandingan mendaki Bukit Marak. D Budak itu dan ibunya mandi setelah terjatuh ke dalam lumpur. D Kereta ini patut dicuci oleh kamu sebelum pulang ke kampung. B Rahim mendesak saya supaya menyertai perkhemahan pada minggu depan. A Pekerja di rumah kebajikan mendukung kanak-kanak “OKU” itu. D Memandu kereta Encik Lee tanpa lesen menyebabkan telah disaman oleh polis trafik itu kerana. D Kadet Remaja angkatan tentera telah memeriksa perbarisan pegawai sekolah itu. 17. A Encik Lee telah disaman polis trafik itu kerana memandu kereta tanpa lesen. C Pertandingan mendaki Bukit Marak akan dianjurkan oleh persatuan kembara itu. Kanak-kanak “OKU” itu didukung oleh pekerja di rumah kebajikan. C Pegawai angkatan tentera telah memeriksa perbarisan Kadet Remaja Sekolah itu. 14. B Pertandingan mendaki Bukit Marak telah dianjurkan oleh persatuan kembara itu.13. B Kadet Remaja Sekolah telah memeriksa perbarisan pegawai angkatan tentera itu. C Kerana memandu kereta tanpa lesen. Polis trafik itu telah menyaman Encik Lee kerana memandu kereta tanpa lesen. B Pekerja di rumah “OKU” mendukung kebajikan kanak-kanak itu. 49 . B Encik Lee telah menyaman polis trafik itu kerana memandu kereta tanpa lesen. D Pertandingan mendaki Bukit Marak oleh persatuan kembara itu bakal dianjurkan. Soalan 16 hingga soalan 20 Pilih ayat aktif yang betul. A Ibu budak yang terjatuh ke dalam itu memandikannya. Saya didesak oleh Rahim supaya menyertai perkhemahan pada minggu depan. Perbarisan Kadet Remaja Sekolah itu diperiksa oleh pegawai angkatan tentera. A Saya mendesak Rahim supaya menyertai perkhemahan pada minggu depan. 16. kamu patut mencuci kereta ini. C Pekerja “OKU” mendukung kanak-kanak di rumah kebajikan itu. B Ibunya memandikan budak yang terjatuh ke dalam lumpur itu. pekerja kanak-kanak mendukung “OKU” itu. 15.

2. “ Bilakah awak akan menyiapkan tugasan ini ?” kata Cikgu Nasir kepada Ayub. C Amira dan Anum memaksa Anis bersarapan bersama-sama mereka. cantik sungguh tudung awak Nani. D Daun-daun kering di halaman rumah telah saya menyapu petang tadi. Dalam penulisan. C Cikgu Nasir bertanya Ayub tentang tempoh dia akan menyiapkan tugasannya. “ Wah .” kata nenek kepada Amirul. 22. B Amira dan Anum memujuk Anis bersarapan bersama-sama mereka. D Cikgu Nasir bertanya Ayub tentang tugasan yang diberikannya. D Nenek menyuruh Amirul membunuh semut-semut itu. 2. 50 . Anis. A Saya telah menyapu daun-daun kering di halaman rumah petang tadi. A Amira dan Anum mempelawa Anis bersarapan bersama-sama mereka. D Nanu meminta Nani memakai kain tudung yang cantik. Daun-daun kering di halaman rumah telah saya sapu petang tadi. B Nenek melarang Amirul membunuh semut-semut itu C Nenek memarahi Amirul membunuh semut-semut itu. Cakap pindah ialah ditulis semula dengan menggunakan bahasa tanpa mengubah maksudnya 4. tanda petik (“……”) dugunakan untuk cakap ajuk. D Amira dan Anum mengarah Anis bersarapan bersama-sama mereka 3. A Nanu mengeji kain tudung yang dipakai oleh Nani. 4. Tanda petik (“…. B Nanu memuji kecantikan pakaian Nani.”) tidak digunakan dalam cakap pindah. “Jangan dibunuh semut-semut itu. CAKAP AJUK DAN CAKAP PINDAH KETERANGAN: 1. 3. LATIHAN 22: CAKAP AJUK DAN CAKAP PINDAH Pilih ayat pindah yang sama maksud dengan ayat diberi. A Nenek memberitahu Amirul membunuh semut-semut itu. C Saya petang tadi telah menyapu daun-daun kering di halaman rumah. “ Marilah bersarapan bersama-sama dengan kami. B Daun-daun kering di halaman rumah telah disapu oleh saya petang tadi. Ialah percakapan seseorang yang ditulis semula dengan tidak mengubah maksud asalnya. 1.” kata Amira dan Anum.20. berkilau-kilau labucinya !” kata Nanu kepada Nina. A Ayub menyuruh Cikgu Nasir menyiapkan tugasannya. C Nanu memuji kecantikan kain tudung Nani. B Ayub memberitahu Cikgu Nasir dia akan menyiapkan tugasannya.

“ Saya tidak tahu tentang kehilangan dompet itu. C Pengawal pantai memberitahu agar para pengunjung bersedia untuk melihat ombak besar.pastikan kamu telah menyemak semua soalan. D Pelancong itu ingin tahu kedudukan Stesen Komuter Serdang. A Pelanggan memberitahu bahawa harga kain songket itu mahal. A Ailin ingin tahu tentang kehilangan dompet. D Rina memberitahu yang dia tidak tahu tentang kehilangan dompet itu. ombak besar sedang menuju ke pantai. A Pengawal pantai mengarah semua pengunjung supaya segera ke darat.” kata Rina Kepada Ailin. “ Tolong naik ke darat. penjenayah itu patut dibawa ke muka pengadilan. C Ramzi berpendapat bahawa penjenayah itu harus diadili. B Penjual menjual kain songket tenunan itu kerana harganya mahal.” pesan Puan Wee kepada jirannya. B Rina menyatakan dia tahu tentang kehilangan dompet. B Murid-murid disuruh menyemak semua soalan sebelum menghantarnya.5. D Ketua pengawas memaksa semua murid supaya menyemak semua soalan mereka. “ Sebelum hantar . C Kain songket itu dijual mahal kerana tenunannya halus dan cantik. D Ramli berpendapat bahawa Ramzi patut mengadili penjenayah itu. C Puan Wee menyuruh jirannya membeli sayur yang diperlunya.” kata Ramzi kepada Ramli. B Pelancong dari Jepun memberitahu tentang Stesen Komuter Serdang.” kata ketua pengawas kepada murid-murid. A Pelancong dari Jepun ingin menaiki Komuter Serdang. B Orang ramai diminta supaya segera ke pantai kerana ombak besar akan tiba. B Puan Wee menasihati jirannya memilih ketika membeli sayur.” tegas pengawal pantai kepada para pengunjung. D Puan Wee melarang jirannya memilih sayur yang beracun. A Puan Wee mengajak jirannya memilih sayur yang segar.” kata penjual kepada pelanggannya. 51 . 8. “ Kain songket ini mahal harganya kerana tenunannya halus dan cantik. A Ramli menyatakan penjenayah itu patut menerima hukuman. “ Pada pendapat saya. “ Kalau hendak membeli sayur. 11. C Ailin memaksa Rina supaya memberitahunya tentang dompet itu. “ Di manakah Stesen Komuter Serdang ?” tanya pelancong dari Jepun. D Harga kain songket itu mahal kerana penjualnya cantik dan halus. 10. D Para pengunjung terkejut apabila melihat kehadiran ombak besar ke pantai . C Pelancong itu hendak menaiki komuter ke Stesen Komuter Serdang. 9. C Ketua pengawas membantu murid-murid menyemak semua soalan mereka sebelum dihantar. pilihlah yang bebas daripada racun . 6. 7. B Ramzi mahu Ramli membawa penjenayah ke muka pengadilan. A Murid-murid dinasihati agar menyemak semua soalan selepas menjawab.

” D Kata Naim.” kata Nabil.“ Rajin-rajinlah belajar. B “ Kamu bermainlah bersama-sama Arini dan Raj.” D Kata Suria. D “ Nah. indahnya pemandangan Pulau Langkawi. A “ Silalah berikan buku cerita itu kepada saya. “ Kamu mesti rajin belajar agar masa depan akan cerah. Bidin belajar sekelas dengan saya di sekolah.12. C “ Silalah duduk Salmi. B “ Maafkan saya cikgu. 14. Raden memberitahu Cikgu Salina bahawa dia tidak tahu apa-apa.Saya tidak ada apa-apa.” kata Raden. B “ Janganlah duduk. A “ Sila duduk. 19.” 13. 52 . mari kita ke kantin. “Ayah.” B Kata Naim.” kata Cikgu Salina. B “ Oh.” kata Arini.” 16.” kata Nabil.” kata Mariam.” tegas Raden.” kata Mariam. A “ Saya tidak memberitahu apa-apa cikgu.” C Kata Naim. B “ Maimun. Najib memberitahu ayahnya bahawa Bidin rakan sekelasnya. 18.” C Kata emak.nanti masa depan kamu akan cerah. C “ Wah.” pinta Murad. D “ Raj.” pinta Murad. “ Saya rajin belajar supaya masa depan akan cerah. mari kita bermain bersama-sama Nancy. B “ Tolong berikan buku cerita itu kepada saya. C “ Saya tidak mengetahui apa-apa . indah sungguh pemandangan di sini. Mariam mengajak Maimun ke kantin. Salmi mempersilakan Devi duduk. Nabil memuji keindahan pemandangan Pulau Langkawi.Nancy.” pinta Murad. “Ayah. D “ Berikanlah buku cerita Aiman kepada saya.cikgu . Emak menasihati Suria agar belajar rajin-rajin supaya masa depannya cerah.” kata Mariam.”kata Mariam. A Kata Suria. “Ayah.” kata Salmi kepada Devi. A “ Marilah kita bermain bersama-sama. cantiknya keindahan di Pulau Langkawi. “Ayah Bidin adalah seorang rakan saya di sekolah. “ Emak rajin belajar agar masa depan kamu akan cerah. 17. A “ Amboi. 15. Pilih cakap ajuk yang paling sesuai dengan ayat diberi. Arini dan Raj mempelawa Nancy bermain bersama dengan mereka. D “ Adakah kamu mengetahui apa-apa Raden?” kata Cikgu Salina.” B Kata emak. C “ Imran. Bidin ada seorang rakan di sekolah.” kata Nabil. Kawan lama saya di sekolah. C “ Saya ingin mengajak kamu ke kantin.”kata Devi kepada Salmi.” kata Salmi kepada Devi. pemandangan di Pulau Langkawi indah nian. Murad meminta Aiman memberikan buku cerita itu kepadanya. A “ Ajaklah Maimun ke kantin. A Kata Naim. C “ Bolehkah kamu bermain bersama-sama kami ?” tanya Nancy. D “ Maimun mengajak saya ke kantin. D “ Harap kamu duduk.” pelawa Nancy.” kata Devi kepada Salmi.kamu berikan buku cerita kepada saya.” kata Nabil.” Kata Arini dan Raj.” pinta Murad. ini Bidin.

..... B “ Sudahkan datuk kamu pulang dari Mekah. seContoh imbuhan akhiran ialah.. -kan Contoh imbuhan apitan . ber-.Ramai penyokong pasukan Kelantan sedang____________di kaunter tiket. 23.. C “ Bilakah datuk kamu akan pulang dari Mekah. Imbuhan awalan diberikan kepada kata dasar di awal kata. kan.kan. Amat ?” tanya Pak Usin.. A “ Adakah datuk kamu baru pulang dari Mekah?” tanya Pak Usin. per-. Kita tidak boleh___________semasa berada di tempat perhimpunan rasmi sekolah.. i di . -an. A berpindah C berpusing B beratur D berkhemah 2. di . peng-.. an. men-. meng-. pen-. Kedai kraf tangan itu___________barang-barang tradisional masyarakat Melayu. A berjalan C bercakap B berdiam D bersabar 4. per . me .. mem-. A membaham C memburu B membawa D membaling 3. Imbuhan akhiran pula diberikan kepada akhir kata dasar. Contoh imbuhan awalan ialah : pe-. 1. A membuka C membawa B mempamerkan D membantah 53 . mengedi-.. i LATIHAN 23 : IMBUHAN Isi tempat kosong dengan perkataan yang paling sesuai. mem .kan. D “ Bagaimana datuk kamu akan pulang dari Mekah ?” tanya Pak Usin. Pak Usin bertanya kepada Amat tentang tarikh kepulangan datuknya dari Mekah. IMBUHAN KETERANGAN: Imbuhan terbahagi kepada imbuhan awalan. beme-. -i.20. di . Amat ?” tanya Pak Usin. ke-. Kegiatan______________kancil haruslah dibanteras segera untuk pemuliharaan spesies. Sementara imbuhan apitan berada di awal dan di akhir kata dasar. akhiran dan apitan. pengeter-.

A menggigit C mengunyah B membaham D menjilat 12. A berjalan C berdiam B berbaris D berkawan 11. Keindahan landskap kawasan rumah itu__________pandangan setiap orang yang melalui kawasan itu. A mempamer C membawa B memburu D membentuk 8. A beransur C berpindah B bertolak D beralih 13. Anggota polis itu________________dengan pistol. A beranak C bertunas B bertaut D berputik 14.. berfahaman 7. Mereka hanya_______________antara satu sama lain kerana pertuturannya tidak__________. Seekor ular sawa telah___________ayam di belakang rumah. Nafis baru____________berpindah ke rumah baharu seminggu yang lalu. difaham D terpandangkan . A memulau C menarik B memukau D membuta 16. Aiman selalu___________agar dirinya sentiasa dilindungi Tuhan. A bertasbih C bertafakur B berdoa D berhajat 15. A bersenjata C disenjatakan B bersenjatakan D tersenjata 6. difahamkan C berpandangan .. Abang sedang__________lemang di belakang rumah bersama datuk. Rosli menyemai anak benih yang baru_____________itu dalam beg semaian. A Berdua C bersatu B Bergaduh D berdiam 9.Peniaga itu________beberapa ikat petai untuk dijual di pasar malam. A Berpandang ... Adik saya yang kecil itu masih belum boleh____________.. difahami B Terpandang . A meratah C membasuh B membakar D membaling 10. Kita perlu________untuk mencapai kemenangan dalam perlawanan itu..5. A berlari C berjalan B bergaduh D berdalih 54 ..Bayi yang berusia sembilan bulan itu sudah mula belajar____________..

dan cinta kepada negara. “Wah! Besarnya Stadium Negara. tali. gam. Buluh. besarnya Stadium Negara!” kata Rina. titik bertindih. digunakan untuk membuat layang – layang. dan gunting digunakan untuk membuat layang – layang. Besarnya Stadium Negara.Kami sekeluarga____________bas ekspres ke Kuala Lumpur. Filem lakonan____________itu diminati oleh setiap lapisan masyarakat. A jutawan C angkasawan B seniman D budayawan 19. 1. besarnya Stadium Negara. Sebagai rakyat Malaysia. kita harus mempunyai sikap taat. Kelmarin seorang budak perempuan ditemui mati di lombong itu. 55 . noktah.Beberapa orang______________telah mencipta sejarah apabila berjaya menjejakkan kaki ke bulan. kita harus mempunyai sikap taat. Buluh. A menimang C meminang B mencolek D membunuh 18. ditemui mati di lombong itu. gam. dan gunting. “Wah.” kata Rina.” kata Rina. setia. Buluh. tali. dan cinta kepada negara! Sebagai rakyat Malaysia.17. setia. tanya. A budiman C peragawan B karyawan D seniman 20. Ialah tanda-tanda yang digunakan dengan ayat 2. seorang budak perempuan. kita harus mempunyai sikap taat setia dan cinta kepada negara. kertas. Kelmarin. kita harus mempunyai sikap taat. koma bertindih. Contoh: koma. seru. A B C “Wah. A B C 3. gam dan gunting digunakan untuk membuat layang – layang. tali. “Wah. Sebagai rakyat Malaysia. TANDA BACA KETERANGAN: 1. Kelmarin.” kata Rina. Hang Tuah telah diutuskan oleh Sultan Mahmud Shah untuk__________Puteri Gunung Ledang. LATIHAN 24 : TANDA BACA Pilih ayat yang betul menggunakan tanda baca. seorang budak perempuan ditemui mati di lombong itu. A B C D 2. setia dan cinta kepada negara? Sebagai rakyat Malaysia. sempang dan lain-lain. kertas. A B C D 4. kertas. A menuruni C menduduki B menaiki D menyusuri 24.

“Ya! Saya yang memanggil kamu tadi. kamu belum tidur lagi rupanya. mahalnya!” kata Raju.” kata Emilia kepada Nora.” kata Rafidah. kepada murid – murid yang lain. Saya yang memanggil kamu tadi!” kata Lokman. amboi. A B C D 12. “Eh! Kamu belum tidur lagi rupanya. “Bagaimanakah cara kamu membuat kraf tangan ini!” tanya abang kepada Arshad? “Bagaimanakah cara kamu membuat kraf tangan ini. ketua murid kamu mesti menjadi contoh kepada murid – murid yang lain. kamu mesti menjadi contoh kepada murid – murid yang lain. Sebagai ketua. A B C D 6. “Diakah yang menyampaikan ucapan sebentar tadi. “Jangan usik barang – barang saya!” 56 . “Baju itu berharga seratus ringgit! Amboi! Mahalnya!” kata Raju. Saya mula bertugas sebagai guru di Ipoh. yang menyampaikan ucapan sebentar tadi!” tanya Ng. Perak lusa. “Diakah yang menyampaikan ucapan. kenapa sampai begini nasibku! Wah. Sebagai ketua murid. A B C D 11. “Jangan usik barang – barang saya. Perak.” kata Rafidah. “Baju itu berharga seratus ringgit! Amboi! Mahalnya. “Baju itu berharga seratus ringgit? Amboi. Saya mula bertugas sebagai guru. Sebagai. “Buku yang berjudul ‘Batu Ajaib’ dikarang oleh Rosnani Bakhtiar?” kata Rafidah. “Baju itu berharga seratus ringgit. saya yang memanggil kamu tadi. “Bagaimanakah cara kamu membuat kraf tangan ini. A B C D Nah! Terimalah balasan jika berbuat jahat! Cis. A B C D 9.” “Ya. kamu belum tidur lagi rupanya!” kata Emilia kepada Nora. “Eh. “Buku yang berjudul Batu Ajaib dikarang oleh Rosnani Bakhtiar. “Diakah. A B C D 13.” tanya abang kepada Arshad. jangan usik barang – barang saya!” Jamilah berkata dengan nada yang keras.” Jamilah berkata dengan nada yang keras.” tanya abang kepada Arshad? “Bagaimanakah cara kamu membuat kraf tangan ini?” tanya abang kepada Arshad.5. Jamilah berkata dengan nada yang keras. A B C D 10. “Eh.” Kata Lokman. A B C D 8. “Buku yang berjudul ‘Batu Ajaib’ dikarang oleh Rosnani Bakhtiar. “Buku yang berjudul Batu Ajaib dikarang oleh Rosnani Bakhtiar!” kata Rafidah”.” kata Emilia kepada Nora. lusa. di Ipoh. “Ya saya yang memanggil kamu tadi kata Lokman. besarnya kayu yang disepak engkau? Aduh. kamu mesti menjadi contoh. Sebagai ketua murid. Perak lusa! Saya mula bertugas. sebagai guru di Ipoh Perak lusa. mahalnya!” kata Raju. malang sungguh nasib engkau. “Diakah yang menyampaikan ucapan sebentar tadi?” tanya Ng.” Tanya Ng. A B C D 7. “Jangan usik barang – barang saya?” “Jamilah berkata dengan nada yang keras.” kata Raju.” kata Lokman. Saya mula bertugas sebagai guru di Ipoh. “Ya. A B C D 14. murid kamu mesti menjadi contoh kepada murid – murid yang lain. “Eh! Kamu belum tidur lagi rupanya!” kata Emilia kepada Nora. sebentar tadi?” tanya Ng.

sudah sombong!” sindir Norman. Siapakah tuan punya duit ini?” tanya Roslin. asam jawa. dan serai. dan serai.” “Eh. A B C D 20.15. Hayati sedang membuat kerja sekolah. Sesuatu ayat akan berasa janggal ketika dibaca jika kita salah memilih penanda wacana. sudah sombong. A B C D Saya ingin memesan barang – barang yang berikut: ayam. dan serai.” sindir Norman. Hayati sedang membuat kerja sekolah manakala. A B C D 18. “Apakah yang dicari oleh pihak polis di rumah Encik Yatim itu?” tanya Hanim. “Amboi! Baru terpilih mewakili pasukan sekolah. 57 . A B C D 19. asam jawa. Siapakah tuan punya duit ini?” tanya Roslin. duit RM10. Penanda wacana juga bukan sahaja menghubungkan antara ayat dengan ayat. duit RM10. A B C D 16. Hayati sedang membuat kerja sekolah! Manakala rakannya yang lain membaca buku.00! Siapakah tuan punya duit ini? tanya Roslin. apakah nama kucing kamu? Rahman? Apakah nama kucing kamu? Rahman! Apakah nama kucing kamu. baru terpilih mewakili pasukan sekolah.” tanya Hanim. “Amboi! baru terpilih mewakili pasukan sekolah. Penanda wacana ialah kata atau frasa yang digunakan untuk menunjukkan pertalian antara satu ayat dengan satu ayat yang lain. malahan antara satu perenggan dengan perenggan yang lain.00! Siapakah tuan punya duit ini?” tanya Roslin. sudah sombong. “Eh! Duit RM10. 2. “Apakah yang dicari oleh pihak polis di rumah Encik Yatim itu. 3. “Apakah yang dicari oleh pihak polis di rumah Encik Yatim itu.00.” sindir Norman. Saya ingin memesan barang – barang yang berikut ayam. 25. Hayati sedang membuat kerja sekolah manakala rakannya yang lain membaca buku. asam jawa. “Eh! duit RM10. Rahman! Apakah nama kucing kamu? Rahman. sudah sombong. rakannya yang lain membaca buku. Saya ingin memesan barang – barang yang berikut? Ayam. asam jawa.” sindir Norman. Saya ingin memesan barang – barang yang berikut! Ayam.00. manakala rakannya yang lain membaca buku? “Amboi.” tanya Hanim. “Eh. PENANDA WACANA KETERANGAN: 1. dan serai. A B C D 17. “Amboi. “Apakah yang dicari oleh pihak polis di rumah Encik Yatim itu!” tanya Hanim. baru terpilih mewakili pasukan sekolah.

LATIHAN 25 : PENANDA WACANA Pilih jawapan yang paling sesuai . ___________. Dia tidak menghadiri latihan bola sepak pada petang itu __________ telah dimaklumkan oleh ketua pasukan. __________. A Dengan itu C Lagipun B Lantaran itu D Dalam pada itu 4. Kita tidak digalakkan keluar dari rumah seorang diri ___________ pada waktu malam . tetapi rakannya itu tidak datang. Mereka menjerit meminta tolong daripada jiran-jiran. dia juga berniaga pakaian. __________ tiada sesiapa pun yang mendengarnya . 1. beliau menunjukkan proses membuat tayar kepada kami . Abang Irfan membuka sebuah restoran. Ashraf menyesal atas perbuatannya yang nakal selama ini. Kami dibawa berjumpa dengan pengurus kilang itu. A Oleh itu C Semenjak itu B Sebaliknya D Selepas itu 58 .Sudah satu jam Tini menunggu Siti di perpustakaan. A Malangnya C Tambahan pula B Lebih-lebih lagi D Dalam pada itu 9. dia berazam hendak mengubah sikapnya. A Namun begitu C Selanjutnya B Kemudian D Oleh sebab itu 10. Mula-mula panaskan minyak di dalam kuali. dia pulang ke rumah. dia telah dipilih sebagai ketua pasukan bola sepak sekolahnya . Lokman aktif dalam permainan bola sepak. ________. Datuknya meninggal dunia akibat sakit jantung minggu lalu. A sungguhpun C selain itu B oleh itu D namun demikian 2. __________. _________ wajahnya muram sahaja. A Selanjutnya C Selain itu B Lebih-lebih lagi D Namun begitu 7. A Semenjak itu C Kemudian B Walaupun begitu D Sebelum itu 6. ________. A Jadi C Lebih-lebih lagi B Justeru D Biarpun demikian 5. goreng keropok itu sehingga garing . A Kalau begitu C Akhirnya B Lepas itu D Di samping itu 3. ________. A Mungkin C Justeru B Walau bagaimanapun D Kalau begitu 8.

Kami suka ke restoran itu kerana hidangannya enak ________._________. usaha tersebut tidak berjaya kerana api terlalu marak. ___________. harganya berpatutan. Danial bercita-cita hendak menjadi juruterbang._________. Yasmin bukan cucu kandung Nenek Leha. Ibu mengisar lada di dapur.11. A Meskipun C Oleh itu B Sungguhpun begitu D Selain itu 15. A Justeru C Kalau begitu B Akhirnya D Selain itu 18. dia tetap disayangi seperti cucu-cucu yang lain.dia mendapat galakan daripada ibu dan ayahnya. A Dengan itu C Tambahan pula B Selanjutnya D Walaupun begitu 20. __________ mereka berbaik-baik semula. Semua orang telah hadir. A Lantaran itu C Lepas itu B Dengan itu D Namun begitu 16. A Lebih-lebih lagi C Biarpun demikian B Semenjak itu D Dalam pada itu 19. Dia tidak jadi ke rumah neneknya . ___________. A Namun C Tambahan pula B sungguhpun demikian D Walaupun begitu 14. A Jadi C Di samping itu B Mungkin D Sungguhpun demikian 59 . bolehlah kita mulakan mesyuarat ini.__________. _______. dia membancuh air minuman. A Sebaliknya C Dalam pada itu B Meskipun begitu D Malangnya 13. _________ dia ada hal. Orang ramai berusaha untuk memadamkan kebakaran di banglo itu. A Di samping itu C Selain itu B Namun demikian D Lebih-lebih lagi 12. __________dia bermain badminton dengan rakannya. Steven Choong tidak datang ke majlis hari jadi saya . Badrul dan Hisham bergaduh sejak semalam. A Lagipun C Jadi B Sebaliknya D Padahal 17. Kakak sedih kerana gagal dalam peperiksaannya. dia tidak berputus asa untuk terus berusaha.

A I dan II C I. Dengan langkah yang tenang. Bakri menyapu lantai di dalam bilik tidur kakaknya. A I. Rahim akan menaiki bas untuk ke tempat kerja. A I dan II C II dan III B I dan III D III dan IV Setiap pagi. III dan IV Para pelajar digalakkan untuk membaca sekurang-kurangnya sebiji buku ilmiah sehari. III dan IV B I. Kemajuan sains dan teknologi turut menggalakkan penciptaan peralatan perang. Ahmad merupakan seorang pelajar yang pintar dan disegani oleh rakan-rakannya. III dan IV 2. III dan IV C IV sahaja B II. 1. Usaha ini memerlukan perancangan yang teliti dan belanja yang agak banyak. I II III IV 5. I II III IV 6. I II III IV 3. Setiap kali ibu menasihatinya. Ibu cuba memujuk ayah agar menarik balik keputusannya. Wah! Besarnya rumah Dato’ Mazlan! A I dan IV C I. Keistimewaan Bukit Rusila ialah keindahan kawasan hutannya yang masih terpelihara. I II III IV Pelbagai program-program telah dilaksanakan untuk memperkenalkan Malaysia di mata dunia. A I. Pemuda itu begitu amat kecewa kerana dia telah dibuang kerja. III dan IV Pelan ini menunjukkan lokasi Taman Cahaya dan kemudahan-kemudahan yang terdapat di sekitarnya. Almari ini diperbuat daripada batang pokok meranti yang terpilih. I II III IV 4. A I dan II C III dan IV B I dan III D IV sahaja Ngah Timah menasihati Salim supaya belajar bersungguh-sungguh. II dan IV B II dan II D II. Azwan menoleh ke belakangnamun memandang Nina dengan pandangan yang tajam. dia hanya mendiamkan diri. Sekolah Rendah Kebangsaan Ibrahim telah terpilih seperti sekolah terbersih di negeri Kedah. Perjalanan pulang yang panjang itu begitu amat menjemukan. II. Adam dan keluarganya akan melancong ke Thailand minggu hadapan. II. Zeti mengutip beberapa keping kulit siput di Pantai Bisikan Bayu. II dan IV D I. dia keluar dari rumah itu.LATIHAN 26 : KESALAHAN TATABAHASA Pilih ayat-ayat yang betul. Abang akan melanjutkan pelajarannya ke Pakistan. III dan IV Razak berjanji tidak akan mensia-siakan harta pusaka yang bakal diterimanya. III dan IV D I. I II III IV 60 . II dan III B II dan III D II. Muthu memelihara dua puluh ekor kucing kacukan di rumahnya. II dan III C II.

7. A I dan II C II dan III B I dan III D III dan IV 8. II. Latifah memegang jawatan sebagai editor di syarikat penerbitan itu. Banjir besar telah menenggelamkan semua rumah-rumah di Kampung Penambang. A I dan II C II dan IV B I dan III D III dan IV Kak Leha membawa adik bersiar-siar pada waktu petang. III dan IV B I. I II III IV 10. Kerana malas membaca menyebabkan dia gagal dalam peperiksaan. A I dan II C II dan III B I dan III D III dan IV Rumah saya terletak di antara taman perumahan dengan perkampungan nelayan. A I dan IV C I. Ali telah terlibat dalam suatu kemalangan di Jalan Mahameru. A I. Indah sungguh pemandangan di pantai itu pada waktu senja. III dan IV Entah betul entah tidak tuduhannya itu. para nelayan tidak pergi ke laut. Para wartawan sedang menemu bual Mawi. Pada musim tengkujuh. Bertahun-tahun Amran tinggal di luar negara. Encik Halim telah melaporkan kehilangan anaknya kepada pihak polis. II dan IV D II. III dan IV Rumah itu kami diam di tahun lepas. saya tidak ke sekolah hari ini. I II III IV 13. III dan IV D I. Hutan di Malaysia dikatai antara yang tertua di dunia. malahan sombong. Kami akan pulang ke kampung pada cuti sekolah nanti. I II III IV 11. Golongan belia haruslah mempunyai nilai-nilai kesopanan masyarakat timur. Mengapa awak membiarkan dia seorang diri di tempat yang sunyi itu? Sahara telah menempah dua tiket penerbangan ke Tokyo. II dan III C II. Sudah menjadi resam perantau akan pulang ke kampung pada hari raya. III dan IV Bahasa Melayu merupakan bahasa rasmi negara ini. III dan IV B I. II dan III B I dan III D II. Ayah benar sayang akan adik. I II III IV 9. Setiap orang perlu mempunyai matlamat dalam hidup. I II III IV 12. A I dan II C I. Semua pelajar dikehendaki berhimpun di padang sekolah sekarang. I II III IV Saya sudah berjanji untuk membelikan ibu sehelai jawa kain batik. Kakak saya baik hati. I II III IV 61 . selama itulah saya tidak akan lupai budi dan jasa tuan kepada keluarga saya. Kami tidak tertarik untuk berlama-lamaan di pameran itu. A I dan II C II dan III B I dan III D III dan IV Selagi hayat dikandung badan. Oleh sebab deman.

Pada masa itu. I II III IV 18. Nenek menyayangi Shalin sepenuh-penuhnya. I II III IV 62 . selekoh berbahaya di hadapan! A I dan II C I dan IV B I dan III D II. A I dan II C III dan IV B II dan III D I. Sakit mata kami melihat budak-budak nakal itu mengganggu wanita yang lalu-lalang. III. Suka dan duka memang lumrah dalam kehidupan. Azman membelakang diri saya dalam perbincangan itu. I II III IV 16. Usia datuk Ramzan sudah dilanjutkan. A I dan II C I. Adik kecil saya sangat petah bercakap. Cara Kumar bercakap terlalu meninggi. Yang berbaju biru tua itu kakak ipar saya. Bungkusan itu dikirimkan untuk Rohani. dan IV Ayah lihat lesu kerana berkerja sepanjang hari. dan IV Para peserta perlu mematuhi arahan yang telah ditetapkan. III dan IV D I. I II III IV 17. III dan IV Saya hendak menemukan Musalmah petang ini. saya sedang tidur. Pihak polis bergegas ke tempat kejadian apabila menerima panggilan telefon. I II III IV Markah saya lebih tinggi dari Azlin. A I dan II C II dan IV B II dan III D I. A I dan II C III dan IV B II. Ibu sedang membuat puding durian di dapur. Penglihat kanak-kanak itu sangat rendah. II. dan IV Semua guru-guru sedang bermesyuarat di bilik guru. Awas. I II III IV 19. Sani dan Zaki menceritakan peristiwa yang menimpa mereka malam tadi. Pendapatannya setiap bulan tidak cukup untuk menampung kehidupannya di bandar. I II III IV 20. II dan III Rantai tangan itu dibuat dari suasa. III.14. Kami banyak memperoleh pengajaran daripada kejadian itu. A I dan II C II dan III B I dan III D III dan IV Ahli perubatan itu akan membuktikan pengalamannya dalam bidang tersebut. III. III. A I dan II C III dan IV B II dan III D I. II. dan IV 15. Pak Abu mengerja sekeping sawah di hujung kampung. Bayi itu sedang menyusu di pangkuan ibunya. dan III B II dan IV D I. Kedua-dua orang pemuda itu telah ditahan. Gaya Encik Hamidi memperlihatkan bahawa beliau orang yang berada.

A sekawan C sekumpulan B segerombolan D sepasukan 9. buah. Beberapa ________ bunga orkid segar menghiasi ruang tamu rumah Datin Mariam. A sebentuk C seutas B sepasang D sebuah 8. ekor. buku. Emak sempat membeli beberapa ________ paku-pakis di pasar tani untuk dimasak. Contohnya ialah batang. keping. benda dan tempat. orang. PENJODOH BILANGAN KETERANGAN: Penjodoh Bilangan ialah perkataan yang digunakan untuk membilang orang. Abang Helmi menerima ________ surat daripada sebuah pusat pengajian tinggi di ibu Negara. kuntum. pasang. Encik Kamal telah diminta untuk menyampaikan ________ dua kata sempena majlis persaraan beliau. bentuk. butir. A sekeping C sehelai B sepucuk D senaskah 3. 1. A biji C jambak B helai D batang 2. Ayah menghadiahi kakak ________ anting-anting emas sempena ulang tahun hari lahir. bentuk. bilah. Seniman negara terkenal telah diundang untuk membacakan beberapa ________ puisi sempena 63 . ________ lembu sedang meragut rumput di padang. A sebaris C sepatah B sebuah D serangkap 4. pucuk.27. biji. helai. A keping C bidang B kajang D rawan 6. haiwan. LATIHAN 27 : KATA PENJODOH BILANGAN Isi tempat kosong dengan perkataan yang paling sesuai. Pak Mail menebarkan se________ jala untuk menangkap ikan di sungai berhampiran rumahnya. Ia digunakan selepas kata bilangan. Amirah membawa se________ payung ke sekolah supaya tidak kehujanan. A pucuk C batang C ikat D cekak 5. A kaki C batang B buah D bentuk 7. tangkai.

Pak Aziz memakan beberapa ________ pulut sebagai sarapan pagi. A biji C buah B batang D tongkol 14. Dua ________ gerai baru telah dibina oleh pihak Majlis Perbandaran Kelang untuk memudahkan para peniaga. A sebuah C serangkap B seuntai D serangkai 15. A kepal C genggam B ketul D cubit 20. A buah C pohon B dahan D batang 19. A sepotong C selembar B sebidang D sebuah 13. Penceramah itu mengakhiri ceramahnya dengan membacakan ________ pantun nasihat. A biji C baris B butir D batang 16. A butir C kuntum B berkas D helai 17. A cebis C naskhah B patah D rangkap 10. A kaki C lembar B buku D gulung 18. Ayah terpaksa menjual ________ tanah pusaka untuk membiayai pelajaran abang di luar negara. Pihak berkuasa berjaya memusnahkan dua ________ bom lama yang dijumpai oleh seorang nelayan. Pak Salleh berjalan pulang dari dusunnya sambil memikul se ________ kayu api. Kak Bedah memberikan beberapa ________ jagung bakar kepada jiran barunya. Layang-layang Amin tersangkut pada dahan se________ pokok. 64 . A ketul C berkas B pucuk D keping 12. Tiga ________ permaidani disandarkan pada dinding untuk mengelakkannya daripada terkena habuk.sambutan Malam Kemerdekaan. Ibu membeli tiga ________ petai di pasar malam. Di dalam beg kecil itu terdapat dompet dan se ________ kunci. A biji C buah B butir D laras 11.

Sikapnya yang___________dan suka mengusik orang itu tidak disenangi oleh rakan-rakannya. A rambang mata C mata duitan B besar mata D putih mata 2. Usahlah seperti_______________. A Mandi kerbau C adu domba B lipas kudung D cepat tangan 7. Sampai___________pun hajat awak hendak tinggal di bulan tidak akan tercapai. A mulut murai C kera sumbang B tin kosong D mulut tempayan 4. Oleh sebab itu. PERIBAHASA KETERANGAN: Simpulan bahasa adalah salah satu peribahasa yang paling pendek. bercakap banyak tetapi tidak tahu apa-apa. Dia bekerja seperti______________kerana terpaksa menyiapkan kerjanya dengan segera. A ringan tulang C berat mulut B kaki judi C kaki bangku 9. Ani seorang yang________________. dia tidak suka membuang masa. LATIHAN 28 : PERIBAHASA Isi tempat kosong dengan perkataan yang paling sesuai. Ayah_____________apabila pemuda itu bersikap biadap padanya. A mulut murai C ringan tulang B malu-malu kucing D patah kandar 3. Kak Milah________melihat barang kemas yang dipamerkan kerana semuanya cantik-cantik belaka. A lidah bercabang C kucing bertanduk B rambang mata D atas angin 8. Susunannya tetap dan maksudnya berlainan dengan perkataan yang membentuknya. A keras hati C buka mulut B naik darah D tahan hati 6. A buka mulut C keras hati B putih hati D gila-gila bahasa 5. Orang yang______jangan di sangka bodoh.A butir B kepal C rawan D papan 28. 1. Ahmad ______________pasukan kami. 65 . Biasanya hanya dua patah perkataan.

A lidah bercabang C lidah keras B lidah rasmi D lidah pendita 11. Saya tidak tahan melihat perangainya yang______________itu. Dia___________hendak belajar di luar negara. Dia berasa tersinggung terhadap tingkah laku buruk yang ditunjukkan oleh sahabatnya.A titik peluh B batu loncatan C tulang keting D tulang belakang 10. Orang yang tidak berapa siuman itu jangan diganggu. Ah Meng menjadi ____________sejak diberi kebebasan oleh keluarganya. A bulat hati C buah hati B buta hati D isi hati 19. A putih hati C panas hati B kepala angin D bawah angin Soalan 17 hingga 20 Pilih simpulan bahasa yang sesuai dengan ayat. A paku belanda C senapang bambu B buta hati D atas angin 16. 17. 66 . Aminah mencurahkan perasaannya kepada Ahmad sambil menangis teresak-esak. Harga di pasar raya itu_______________. A jauh hati C panas hati B iri hati D berat hati 18. Amin tidak akan ke majlisnya kerana_______________sahaja. Murid yang menjadi_________pasukan kami dipilih sebagai olahragawati sekolah. Encik Rostam tidak bersemangat untuk bekerja di syarikat itu lagi. A ringan mulut C kaki ayam B ajak-ajak ayam D ringan tulang 13. A senapang bambu C paku belanda B otak cair D otak kering 20. A bunga dedap C besar kepala B naik angin D jauh hati 14. A ada hati C iri hari B besar hati D isi hati 12. A ayam didik C bapak ayam B naik angin D ayam tambatan 15. Cakap-cakap orang yang__________tidak boleh dipercayai.

Kereta itu terbabas lalu terhumban ke dalam gaung yang curam. Contohnya : Sejuk ertinya dingin Cantik ertinya lawa Gembira ertinya riang LATIHAN 29 : SINONIM Pilih sinonim yang betul bagi perkataan yang bergaris. A pahlawan C majikan B pekilang D pekerja 2. A ceruk C sudut B cerun D lereng 4. Budak yang bebal itu terpaksa diajar berkali – kali oleh gurunya.A kecil hati B tarik diri C tawar hati D ambil hati 29. 1. Bangunan baru itu telah roboh akibat hakisan tanah. SINONIM KETERANGAN: Sinonim ialah perkataan yang mempunyai maksud yang sama atau perkataan seerti. Semua askar dikerah untuk mempertahankan negara jika diserang. Gadis yang cantik itu ibarat bidadari. A dungu C pandai B bijak D pintar 3. Pasukan itu berpakat untuk menambahkan bilangan ahlinya. Barangan tembaga perlu digilap agar kekal bersinar. A jelita C hodoh B tampan D comot 8. 31 Ogos setiap tahun merupakan detik penting bagi kita. A bekerjasama C membahagi B berpadu D bercantum 6. A jangka C saat B masa D waktu 5. 67 . A disental C dicuci B diberus D digosok 7.

A samar C pudar B gelap D kelabu 3. Kapal yang karam itu mulai tenggelam ke dasar lautan. Lukisan kanak – kanak itu dipuji kerana amat cantik.A tumbang B jatuh C gugur D berkecai 9. 68 . 1. Azmi disukai kawan – kawannya kerana pandai berjenaka. Azmi mengajak Cikgu Zubaidah ke rumahnya pada hari raya. A bermain C bergurau B bertengkar D berbual 10. Ah Meng baru hendak mengulang kaji pelajaran setelah masa semakin suntuk. A menunduk C menggeleng B memaling D mengangguk 6. Para petani menggali keledek setelah berumur 4 bulan. A menanam C mengorek B mengcungkil D mengambus 5. A mendap C timbul B tohor D luntur 2. A cepat C pendek B perlahan D singkat 30. Masa depan pelajar itu menjadi cerah apabila lulus dalam SPM. Dia mendongak ke atas untuk melihat bulan mengambang. ANTONIM KETERANGAN: Antonim ialah perkataan yang bermaksud berlawanan dengan perkataan yang diberikan. Contoh antonim ialah dekat lawannya jauh sakit lawannya sembuh malam lawannya siang LATIHAN 30 : ANTONIM Pilih antonim yang betul bagi perkataan yang bergaris. A diumpati C diherdik B dibanggakan D dicaci 4.

II dan III B II. KATA BANYAK MAKNA (POLISIM) KETERANGAN: Kata banyak makna ialah perkataan yang mempunyai lebih daripada satu makna. III dan IV 2. A kukuh C keras B gagah D kebal 31. LATIHAN 31 :KATA BANYAK MAKNA(POLISIM) Pilih ayat-ayat yang menggunakan perkataan yang bergaris dengan betul. I II Walaupun usianya agak lanjut dia masih gemar membaca. III dan IV D I. Jentera terpaksa menggali lubang untuk membina longkang. IV Pelajar itu telah terpilih untuk lanjut pelajarannya ke luar negeri. III Dia menyesal kerana lanjut cakap terhadap kedua orang tuanya.A menyindir B memanggil C menghalau D menjemput 7. 69 . Orang itu mendapat keuntungan yang banyak kerana kerana berniaga di pasar malam. A menimbus C menimbun B mengorek D menampal 9. Contoh kata banyak makna ialah seperti berikut : Jatuh gugur merosot Daun bunga itu jatuh di atas padang. A I dan II C I. Orang itu memerlukan keterangan lanjut tentang cara-cara mengisi borang Amanah Saham Nasional. A laju C perlahan B cepat D pantas 10. Air sungai itu mengalir dengan deras selepas hujan. Perniagaan Pak Ali jatuh sejak kebelakangan ini. 1. Ibu menyuruh kakak supaya merebus ubi kayu sehingga empuk. A muflis C hasil B pendapatan D rugi 8. II.

A I dan IV sahaja C II. I Elakkan membaca di tempat yang gelap supaya mata tidak cepat kabur. III dan IV B I dan IV D I. A II dan IV C II. II. C I. Kamal tidak dapat menyertai rombongan sekolahnya ke Melaka. IV Majlis perkahwinan itu gamat dengan gelak ketawa. III dan IV B I dan III D I. III Cuaca hari ini diramalkan kabur pada sebelah pagi. II Tendangannya yang kencang telah menyebabkan bola itu keluar padang. III Angin yang kencang menyebabkan beberapa batang pokok tumbang. IV Perasaannya suntuk apabila musim tengkujuh tiba kerana dia tidak dapat turun ke laut. II Petani itu dapat menuai kesemua padinya kerana dia sekeluarga bekerja sehari suntuk. III Para peserta gagal menyiapkan projek mereka disebabkan masa yang diberi begitu suntuk. II Soalan yang kabur biasanya sukar dijawab oleh murid. A II dan III C II. I Oleh kerana ayah Kamal suntuk wang. A I dan II sahaja C II. I II III IV Semenjak Zali bertukar alamat beberapa orang kawannya tidak dapat menghubunginya lagi. Mengapakah Azila sudah beberapa bulan tidak datang ke sekolah? Setiap akhir bulan ayah menerima gaji daripada majikannya. II dan III sahaja A I dan II sahaja 70 . III dan IV sahaja B II dan III sahaja D I. III dan IV A I dan 11 B II dan III 3. C I. I Penjual ubat itu gamat kerana dikerumuni oleh orang ramai.I II III IV Gerhana matahari berlaku apabila bulan melindungi matahari. III dan IV 5. II. III Kawasan setinggan yang berdekatan itu gamat dengan rumah-rumah. IV Kita tidak digalakkan bercakap kencang dengan orang tua-tua. Kapal terbang itu dibenarkan mendarat setelah juruterbangnya menerima alamat dari menara kawalan. II. I Gasing itu berputar dengan kencang apabila dilemparkan ke tanah. II. Ayah akan mengirimkan perbelanjaan bulan bagi kami sekeluarga melalui pos. Ayam berkokok alamat hari hendak siang. III dan IV 4. IV Cermin itu kelihatan kabur kerana sudah lama tidak dibersihkan. III dan IV D I. III dan IV sahaja 7. III dan IV sahaja 6. II Suasana di Kampung Teratai menjadi gamat apabila kedengaran satu letupan yang kuat. III dan IV sahaja B II dan III sahaja D I. Alamat Leman akan dimarahi ibunya kerana dia mandi di lombong itu.

" kata Fatin. III dan IV sahaja 10. IV Putik buah durian lenyap apabila ditiup angin. II. IV Penyakit yang dihidapinya sudah melarat kepada orang lain di seluruh kampung. C I. III dan IV sahaja 11. I. III Lagu yang sering berkumandang di radio itu digubah oleh seorang pencipta lagu tanah air. Emak memerah kelapa untuk mendapatkan santannya. Encik Maniam pun berganjak ke Ipoh. saya tidak sanggup mendengarnya lagi. II Saya tidak melarat untuk mengangkat almari yang berat itu. III dan IV sahaja B II dan IV sahaja D I. III dan IV sahaja B I. IV Gambar itu digantung sama paras dengan ketinggian saya. I Seorang yang mempunyai paras yang cantik belum tentu mempunyai perangai yang baik. Jamil lenyap dengan tiba-tiba. Abang memerah otaknya untuk menghadapi ujian itu. II Cik Liza menyuruh Mary berganjak dari tempat duduknya. I II III IV Ketua kampung itu memerah golongan belia di kampungnya untuk membina sebuah jambatan. III "Percakapan awak itu sudah melarat. A I dan III sahaja C II. I Kebanyakan orang tua yang hidup melarat telah dimasukkan ke rumah kebajikan. I. II dan III sahaja A I dan III sahaja 71 . II dan III sahaja D I. A I dan III sahaja C I. A I dan II sahaja C. III dan IV sahaja 12. III dan IV sahaja 8. II. I Maria tetap tidak berganjak dengan keputusannya untuk melanjutkan pelajaran ke luar negeri. IV Kedudukan perabot di dalam rumahnya digubah dengan teratur.B III dan IV sahaja D II. IV Mona berganjak dari rumahnya setelah mendapat tawaran bekerja di bandar. A II dan IV sahaja C I. II dan IV sahaja B II dan IV sahaja D II. Budak itu memerah telinga untuk mendengar percakapan kawannya. II. III dan IV sahaja 13. II dan III sahaja D I. II dan IV sahaja B I. II Paras raksa pada termometer turun naik mengikut suhu. III dan IV sahaja 9. I Karangan bunga yang indah itu digubah oleh Puan Lim. I Kapal itu lenyap di lautan sewaktu berlaku taufan. II Pakaian itu digubah oleh seorang pereka fesyen yang terkenal. III Dia membeli baju yang tidak sama paras dengan badannya. A II dan III sahaja C II. III Setelah lima tahun tinggal di Muar. II Adik menangis apabila kereta yang dipandu oleh ayah lenyap daripada pandangan. III dan IV sahaja B II dan IV sahaja D. III Semasa semua murid sedang menjalani latihan.

B II dan IV sahaja

D II, III dan IV sahaja

14. I Barang-barang itu disusun mengikut kaum di atas rak. II Masih ada kaum asli yang mengamalkan cara hidup seperti nenek moyang mereka. III Majlis perkahwinan itu diadakan khas untuk kaum kerabat mereka sahaja. IV Kaum Malaysia yang berbilang keturunan hidup bersatu padu. A I dan II sahaja C II dan III sahaja B I dan IV sahaja D II, III dan IV sahaja 15. I Dahinya berkerut apabila dia disoal siasat oleh pegawai polis itu. II Badannya berkerut setelah beberapa lama mandi di sungai. III Kakinya kelihatan berkerut setelah lukanya sembuh. IV Wajahnya semakin berkerut apabila umurnya meningkat tua. A I dan IV sahaja C II, III dan IV sahaja B II dan IV sahaja D I, II, III dan IV sahaja 16. I Bangunan itu tingginya agak dua puluh meter. II Dia mengalami kerugian yang agak besar dalam kebakaran itu. III Jangan main agak sahaja apabila menjawab pertanyaan guru. IV Saya agak ayah hendak melancong ke luar negeri. A I dan II sahaja C I, II dan III sahaja B II dan IV sahaja D II, III dan IV sahaja 17. I Kalau semangat kita lemah, kita tidak akan dapat mencapai segala cita-cita. II Keropok yang telah digoreng itu menjadi lemah kerana tidak disimpan dalam tin. III Badannya terasa lemah kerana dia tidak berselera makan selama beberapa hari. IV Sikapnya yang lemah itu telah memikat hati penduduk di kampung itu A I dan II sahaja C I, III dan IV sahaja B I dan III sahaja D I, II, III dan IV 18. I II III

Kampung itu bergelora akibat diancam oleh gajah liar. Perasaan Mak Tijah bergelora semasa menanti kepulangan anaknya yang bertugas di sempadan. Kebanyakan pemimpin kita mepunyai semangat yang bergelora untuk memperjuangkan nasib anak bangsa. IV Nelayan tidak digalakkan turun ke laut ketika laut bergelora. A I dan II sahaja C II, III dan IV sahaja B II dan IV sahaja D I, II, III dan IV

19. 72

I II III IV

Segi sampul surat itu telah terkoyak sebelum disampaikan kepada penerimanya. Kepalanya benjol kerana terhantuk pada segi dinding. Bingkai gambar itu ada lapan segi. Polis menyaman pemuda itu kerana telah melakukan kesalahan dari segi undang-undang lalu lintas. A II dan IV sahaja C I, III dan IV sahaja B III dan IV sahaja D II, III dan IV sahaja 20. I Ahli gusti itu membaham lawannya sehingga pengsan. II Harimau itu membaham kambing yang sedang makan di pinggir hutan. III Penjual ubat itu membaham kaca di hadapan orang ramai. IV Ombak yang mengganas itu membaham kapal yang sedang belayar. A II sahaja C II dan IV sahaja B III sahaja D I, II dan III sahaja LATIHAN 32 : IMBUHAN Pilih perkataan yang paling sesuai 1. Shamil _________ sambilan di restoran makanan segera itu untuk membantu ibunya . A. kerja C. sekerja B. bekerja D. pekerja 2. _________ “ salam abang kepada ibu dan ayah,” pesan Amin kepada adiknya. A. Sampai C. Sesampai B. Sampaikan D. Penyampai 3. Dalam program itu terdapat pelbagai kegiatan lasak yang menarik dan _________. A. mencabar C. tercabar B. cabaran D. pencabar 4. Mangsa kemalangan itu dibenarkan pulang setelah mendapat _________ sebagai pesakit luar . A. perawat C. terawat B. merawat D. rawatan 5. Bangunan bersejarah itu merupakan warisan negara yang tidak _______. A. ternilai C. nilaian B. menilai D. penilai 6. Pulau Sipadan amat sesuai sebagai tempat untuk aktiviti ________. A. menyelam C. salami B. penyelam D. berselam 7. Kami difahamkan bahawa ahli rombongan itu _________ pulang selepas jamuan ringan . A. angkatan C.perangkat B. mengangkat D.berangkat 8. Puan Hanizan _________ cili-cili kering itu sehingga lumat. 73

A. menggiling B. bergiling

C. penggiling D. giling

9. Kumpulan pendaki yang sesat itu telah dijumpai oleh pasukan _________ awal pagi semalam. A. berselamat C. terselamat B. penyelamat D. selamatan 10. Novel terbaru penulis terkenal itu telah _________ sebanyak setengah juta naskah. A. berjual C. jualan B. terjual D. menjual 11. Dilla merajuk kerana _________ nya tidak dituruti oleh suaminya. A. hendakkan C. berkehendak B. kehendak D. sekehendak 12. Pak Cik Fauzi dipulaukan oleh penduduk kampung sebagai akibat _________ orang kampung terhadapnya. A. sangkaan C. prasangka B. tersangka D. menyangka 13. Bangunan _________ langit di bandar itu milik syarikat ternama luar negara. A. pencakar C. bercakar B. mencakar D. cakaran 14. Pekerja-pekerja itu sedang _________ sungai itu untuk mengelakkan banjir kilat. A. dalaman C. sedalam B. mendalam D. memperdalam 15. Walaupun Jasni dan Aziz _________ tetapi hubungan mereka tidaklah mesra. A. berkampung C. kampung B. sekampung D. kampungan 16. “Jika tiada _________ kami akan pulang esok, ibu,” kata Azhar kepada ibunya. A. perintang C. rintangan B. terintang D. merintang 17. Ayah dan ibulah orang yang paling saya _________. A. sayangi C. tersayang B. sayangkan D. penyayang 18. Para pelajar yang akan menduduki peperiksaan digesa agar membuat persediaan awal dan bukannya _________ pada saat-saat akhir. A. tertunggu C. menunggu B. penunggu D. ditunggu 19. Kegiatan penyeludupan beras itu _________ hasil maklumat yang diberikan oleh orang ramai. A. membongkar C. terbongkar B. dibongkar D. pembongkar 20. Kerusi-kerusi itu kami _________ ke dinding supaya bilik ini lebih luas. 74

A. dekati B. dekatkan

C. berdekat D. mendekat

33. KATA MAJMUK KETERANGAN: 1. Kata yang terbentuk daripada dua atau lebih perkataan yang menghasilkan makna yang baru 2. Kata majmuk dieja secara terpisah. LATIHAN 33. KATA MAJMUK Isi tempat kosong dengan kata majmuk yang betul. 1. Maria melukis beberapa bentuk ______ kaki sama pada kertas lukisan itu dengan menggunakan pensel. A segi tiga C bulatan B segi empat D bujur 2. ______yang berkaitan dengan program Tahun Enam telah disiapkan oleh Cikgu Mahmud petang semalam. A Kertas nama C kertas kerja B Kertas turas D Kertas mahjong 3. Alif mendapat keputusan yang baik daliam ____ Sains dan Matematik. A mata pendidikan C mata ilmu B mata pelajaran D mata bestari 4. _____ bangunan itu adalah berkonsepkan seni bina Islam . A Reka bentuk C Reka tinggi B Reka acuan D Reka rupa 5. ________ majlis itu terpaksa diubah kerana beberapa sebab yang tidak dapat dielakkan. A Atur masa C Atur cara B Atur sesuai D Atur susun 6.Kedai yang menjual ______ alat tulis itu dibuka dari pukul 9.00pagi hingga 5.00 petang. A alat tulis C alat padam B alat pensel D alat pembaris 7. Emak membeli beberapa bungkus _____ di warung itu untuk dijadikan sarapan A nasi lemak C nasi putih B nasi pinggan D nasi campur

8. _____ Ani tidak berfungsi lagi kerana telah dimasuki air ketika dia bermain di padang. 75

A Jam dinding B Jam meja C Jam randik D Jam tangan 9. 76 . A dukacita C sukarela B sukacita D sediakala 15. A jawatankuasa C pesuruhjaya B kakitangan D warganegara 12. Dia bersikap ____ sedikit semenjak kebelakangan ini. A Orang rumah C orang dapur B Orang harapan D orang atas 17. A yatim tunggal C tunggal piatu B yatim piatu D piatu yatim 18. _____ Encik Zainol berasal dari Pasir Puitih. Walaupun nampak remeh. Puan Lily selamat melahirkan seorang ____ lelaki di Hospita Sultanah Zainab . A pantang tok nenek C pantang tegah B pantang larang D pantang mundur 20. Rizal _____ apabila Qudus tidak menjemputnya ke majlis itu. A cahaya mata C cahaya neon B cahaya sinar D cahaya terang 16. Kelantan. Zarinah dapat bantuan Rancangan Makanan Tambahan kerana dia anak _____. A apabila C apakala B apahal D apalagi 13. Kota Bharu. A luar dugaan C luar biasa B luar sikit D luar perangai 10. Cikgu Jamil mahu kami menyusun kerusi dan meja di dalam kelas itu semula seperti _____. Tidak ada ____ yang dapat diselamatkan dalam kebakaran itu kerana semuanya hangus terbakar. Syarikat yang mempunyai _____ yang tinggi itu mampu bertahan hingga kini. A jauh hati C jauh perasaan B kecewa hati D resah hati 19. Sudah menjadi tanggungjawab Cikgu Zaid untuk menyediakan __________ bagi membersihkan kelasnya. Siti Hajar berasa _____ semenjak ayahnya meninggal dunia minggu lepas. A sukarela C sediakala B sukacita D setiausaha 14. A jadual harian C jadual bertugas B jadual mingguan D jadual tugasan 11.namun _____ berkaitan wanita bersalin tidak boleh diambil ringan. Beberapa orang ______ Jabatan Pelajaran telah dinaikkan pangkat dalam majlis anugerah itu.

A kupu-kupu C labah-labah B pijat-pijat D labi-labi 7. Beberapa ekor ______ yang berwarna –warni terbang di dalam rumah kami. Kedengaran _______ suara orang bernyanyi ketika saya duduk di atas pangkin itu.Sukri tidak _________ lagi tentang perkembangan yang berlaku di kampung itu. 2. oleh-oleh C abuk-abuk otak-otak D sagu-sagu 6. A B 8. huru-hara C lintang-pukang hingar-bingar D porak-peranda Jalan raya yang _____ itu amat berbahaya khususnya kepada penunggang motosikal dan basikal. ganda separa c.A daya tenaga B reka cipta C daya saing D usaha sama 34. A B Selepas mesyuarat mereka minum sambil _____ di tepi kolam renang itu. Terdapat tiga jenis penggandaan: a. ganda seluruh b. A terkial-kial C tercungap-cungap B terkinja-kinja D terkocoh-kocoh 3. ganda berima LATIHAN 34 : KATA GANDA Lengkapkan ayat-ayat yang berikut dengan memilih kata-kata yang paling sesuai 1. 77 . Proses mengulangi sesuatu perkataan sema ada secara seluruh atau bahagian-bahagian tertentu. Gadis itu _______ ke pejabat kerana sudah lewat. Sejak berpindah ke bandar . A C 5. KATA GANDA KETERANGAN: 1. Suasana dalam mesyuarat itu ______ apabila dua pihak berbalah. A jelas-jelas C samar-samar B sayup-sayup D jauh-jauh 4. berbual-bual C bercakap-cakap berehat-rehat D berbaring-baring Encik Razak membawa _______ dari Surabaya untuk kami. A tanya-menanya C kenal-mengenal B tahu-menahu D tengok – menengok 2.

A Tingkah-laku C Gerak-geri B Sorak-sorai D Desas-desus 11.A lintang-pukang B lintang-kedak C lekuk-lekak D kacau-bilau 9. A sekuat-kuatnya C selama-lamanya B semalam-malaman D sehari-harian 19. A terambil-ambil C terikut-ikut B tertiru-tiru D terbuai-buai 20. A terkebil-kebil C terkelip-kelip B terkial-kial D terikut-ikut 15.” kata Fatin. Para penyokong pasukan bola sepak Selangor _______ apabila Bambang berjaya menjaringkan gol. Jalan raya yang baru diturap itu memudahkan kami _____ ke tempat kerja. ______ waris keluarga yang ditimpa kemalangan itu masih kedengaran. Kita jangan mudah ______ akan cara hidup barat. A terus-menerus C serta-merta B pontang-panting D tunggang-langgang 10. _______ penceroboh itu sedang diperhatikan oleh pihak keselamatan melalui kamera litar tertutup. Pelbagai program telah diatur demi menggalakkan penduduk taman itu ______ antara satu sama lain. Penjahat itu ______ untuk melepaskan diri. Ada _______ yang mengatakan bahawa pengurus syarikat itu akan meletakkan jawatan. A tindak-tanduk C corat-coret B karut-marut D desas-desus 14. A ulang-alik C mundar-mandir B pindah-randah D lalu-lalang 12. A Kumat-kamit C Bongkar-bangkir B Senda-gurau D Sedu-sedan 13. A terkial-kial C terkebil-kebil B terikut-ikut D terlonjak-lonjak 17. ”Budi cikgu akan saya kenang _______ . A melaung-laung C meraung-raung B meronta-ronta D menarik-narik 16. A percaya-mempercayai C perlu-memerlukan B kasih-mengasihi D kenal-mengenal 18. Mata budak itu _______ apabila dimarahi oleh ibunya. Seorang pekerja bahagian stor telah diberhentikan ______ oleh pihak pengurusan pasar raya itu kerana masalah disiplin. Sampah sarap yang _____ di Sungai Kelantan itu adalah akibat daripada perbuatan segelintir orang 78 .

A tertimbul-timbul C tersekat-sekat B tertindih-tindih D terapung-apung 35. Walaupun sudah tua seperti ______ .yang tidak bertanggungjawab. Ramli tidak terangkat beg yang _____seperti batu itu. A busuk C ramai B gelora D bising 3. BANDINGAN SEMACAM KETERANGAN: 1. A. 79 . A panjang C runcing B kurus D rapuh 7.jadam C akar kayu B hempedu D kopi 8. Suasana dalam bilik itu sungguh ________seperti pasar. A berat C kasar B besar D kesat 2. A .90. LATIHAN 35: BANDINGAN SEMACAM Isi tempat kosong dengan kata yang sesuai 1. Zarul gelisah seperti _______ kerana anaknya masih belum keluar dari bilik pembedahan. badan Zarul ______ seperti lidi. Suasana dalam perpustakaan itu sungguh _____seperti tasik. Sejak terlantar di hospital selama dua bulan . Kasut yang ______ seperti kulit biawak itu dijual dengan harga RM 87. Bentuk ungkapan yang menggambarkan sifat seseorang atau benda secara bandingan. A ganas C zalim B kejam D dahsyat 4. A licin C kesat B kasar D keras 6. Haji Bakhil C lengkuas B pendita D mayat 9. Nani tidak suka makan ubat itu kerana rasanya pahit seperti _________. A tenang C senyap B diam D hening 5. lelaki itu masih lagi turut serta dalam larian amil itu. Saya tidak suka pemerintah yang _______seperti Firaun.

. Perempuan itu mempunyai rambut yang ikal seperti _______ dan hidung yang mancung bak _______.lengkuas B mayang .. Walaupun lelaki itu sudah tua tetapi dia miang seperti _______ ..galah 80 ....siput 17.keldai D jutawan ...anak kucing D badan.. Sungguhpun badan Syazwan besar macam _______ tetapi dia takut seperti _______ . A ombak…tunggal C kongkang. Peserta perkhemahan itu meluru seperti ______ apabila disuruh terjun ke dalam kolam. A kapas … ulat C menteri …tikus B syurga .A belut B keldai C langau D cacing kepanasan 10... A bidadari . A limau C cuka B asam gelugur D asam jawa 12. Wanita itu cantik seperti ______ tetapi garang seperti ________ . A bayi C mayat B kulit biawak D cacing 13.. A galah C bangunan B pokok D tiang 15. A pembaris C sesiku B bendul D kekisi 11. Orang yang kaya seperti ________ itu kedekut seperti _______.....tikus B pengurus . A lebah C gajah B babi hutan D badak 14. lalat C gajah .. A ikan paus .langau D cermin .lebah 20.. A buluh C daun lalang B terung D keladi 16..seludang D keris . A artis ..singa C pramugari B ratu .kala jengking 18.. Rizal menurut apa-apa sahaja yang disuruh oleh ketuanya kerana dia lurus seperti _________ .Haji Bakhil 19.. Muka budak itu pucat seperti ______ apabila berada di atas pentas..tangkai jering C menteri.. Rumah yang bersih seperti _______ itu kepunyaan Encik Hamid yang rajin seperti _________..harimau D model.... Lelaki yang tinggi seperti _______ itu ialah Cikgu Razak. Saya tidak termakan masakan wanita itu kerana rasanya masam seperti ________.....tikus B rumah...

81 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful