BAHASA MELAYU PEMAHAMAN

1. KATA NAMA AM KETERANGAN: Kata Nama Am ialah kata yang menamakan manusia, haiwan, tumbuh-tumbuhan, benda, tempat dan sebagainya secara am atau umum Kata Nama Am boleh terbina daripada kata dasar atau pun kata terbitan. Kata nama dasar ialah kata nama yang tidak mengalami proses pengimbuhan. Kata nama terbitan ialah kata nama yang terhasil akibat proses pengimbuhan pada sesuatu kata dasar. LATIHAN 1 : KATA NAMA AM Isi tempat kosong dengan perkataan yang paling sesuai. 1. __________ yang terletak di hujung kampung mengeluarkan hasil yang lumayan. A Kebun C Buah B Pokok D Tumbuhan Mak Lijah mengikat sebilah __________ pada galah itu untuk mengait jantung pisang. A tajak C parang B gunting D pisau Kerja sebagai seorang anggota __________ adalah untuk menangkap dan membawa penjenayah ke muka pengadilan. A tentera C rela B polis D kastam _________ handalan itu telah memecahkan rekod acara 100 meter yang bertahan selama lima tahun. A Orang C Atlet B Pasukan D pemain Kawasan itu akan dimajukan sebagai kawasan __________ yang baharu tidak lama lagi. A perumah C perumahan B rumah D berumah Seorang __________ ternama sedang bermain golf sambil berbincang urusan jual beli dengan rakan-rakannya. A pekerja C pegawai B peniaga D usahawan

2.

3.

4.

5.

6.

1

7.

Bapa saya pernah menjadi __________ sekolah di kampung ini. A ketuaan C mengetua B ketua D pengetua Banyak _________ gemar melawat tempat-tempat menarik di negara ini. A pelancung C pelancong B pendatang D pelawat Para pelajar sedang sibuk menghias __________ sekolah kerana majlis anugerah kecemerlangan akan diadakan lusa. A taman C kantin B dewan D kedai Pada zaman dahulu, banyak _________ datang ke Melaka untuk urusan perniagaan. A pengurus C penjual B penjaja D pedagang __________ yang dibonceng oleh abang tersadai di tepi jalan kerana kerosakan enjin. A Bas C Basikal B Kereta D Motosikal

8.

9.

10.

11.

Soalan 12 berdasarkan gambar 1

12.

Gambar 1 Kakak mencuba __________ yang baru dibeli oleh ibu. A subang C kerongsang B gelang D cincin Pemuda buta itu pandai mengayam _________ daripada buluh. A tikar C kotak B bakul D bekas Abang baru membeli sebuah __________ berjenama Sony. A jam C radio B komputer D gitar Saya dan Samy belajar di _________ yang sama sejak dari tahun satu hingga kini. A dewan C tadika B sekolah D balai

13.

14.

15.

2

16.

Adik saya menyertai pertandingan menulis __________ bagi kategori murid tujuh hingga sembilan tahun. A cerpen C skrip B cerita D novel __________ itu diminati kerana kelunakan suaranya apabila beliau mendendangkan lagu. A Penari C Penyair B Penyajak D Penyanyi Anggota rukun tetangga bertugas untuk menjaga __________ saya pada setiap malam. A pekan C kampung B negeri D negara

17.

18.

Soalan 19 berdasarkan gambar 2

Gambar 2 19. Di dalam tin kosong itu terdapat banyak __________ kerana air bertakung. A jejentik C lelabah B riang-riang D umang-umang Saya telah mengirim sepucuk __________ kepadanya untuk bertanya khabar. A kad C nota B kertas D surat 2. KATA NAMA KHAS KETERANGAN: Kata Nama Khas ialah kata yang merujuk kepada nama sesuatu benda yang khusus dan ejaannya berpangkalkan huruf besar. LATIHAN 2 : KATA NAMA KHAS Isi tempat kosong dengan perkataan yang paling sesuai. 1. Pemenang program realiti TV 10 telah menerima sebuah kereta ________ . A Sony C Gen 2 B Nokia D Dell 3

20.

2.

Kes pembunuhan berprofil tinggi itu telah diketuai oleh ________ . A Mejar Amran C Inspektor Haris B Hakim Saljit Singh D Peguam Bala Jam tangan berjenama ________ telah dihadiahi oleh Datuk Kamal kesayangannya. A Pilot C Darlie B Rolex D Satria kepada kepada anak

3.

4.

Pada hari minggu ayah membawa kami ke ________ untuk membeli belah. A Pasar Raya Tesco C Hotel Perdana B Stesen KLIA D Bangunan Petronas Khazanah purba negara banyak tersimpan di ________ . A Masjid Negara C Taman Negara B Zoo Negara D Muzium Negara Murid-murid menghadiahi guru-guru mereka pelbagai hadiah sempena sambutan ________ peringkat sekolah setiap tahun. A Hari Ibu C Hari Guru B Hari Bapa D Hari Pekerja Tunku Abdul Rahman telah dianugerahi gelaran ________ . A Bapa Keamanan C Bapa Pemodenan B Bapa Kemerdekaan D Bapa Perpaduan Negeri ________ juga dikenali sebagai Negeri Jelapang Padi Malaysia. A Johor C Kelantan B Pahang D Kedah Orang ramai telah berkunjung ke ________ untuk melihat gerhana matahari yang berlaku barubaru ini. A Bangunan KLCC C Planetarium Negara B Menara Kuala Lumpur D Pusat Dagangan Dunia Ramai pembesar negara hadir ke ________ untuk meraikan istiadat pertabalan Yang Dipertuan Agung. A Istana Negeri C Dewan Merdeka B Istana Negara D Bangunan Parlimen Hukuman gantung sampai mati telah dijatuhi oleh ________ kepada pengedar dadah itu. A Peguam Kamal C Perdana Menteri B Ketua Polis D Hakim Gopal Singam Pameran Pertunjukkan Akrobatik Maritim Antarabangsa ( LIMA ) telah diadakan di ________. A Pulau Pinang C Pulau Pangkor B Pulau Langkawi D Pulau Redang 4

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

5 . A Bahasa Jiwa Bangsa C Cintai Bahasa B Budi Bahasa Budaya Kita D Sayangi Budi Bahasa Kita 14. Kata Ganti Nama Diri Ketiga – contohnya dia. 3. Kata Ganti Nama Diri Kedua – contohnya kamu. kita. A Chikungunya C Tsunami B Malaria D Gerhana Negeri Sarawak menjadi tuan rumah ________ peringkat kebangsaan . beliau. 16. 2. saudari. A Piala Emas C Piala Dunia B Piala Agung D Piala Thomas Kempen ________ sedang giat dijalankan untuk membentuk masyarakat penyayang. A Institut Aminuddin Baki C Institut Pengajian Tinggi B Institut Jantung Negara D Institut Perguruan Seekor lembu peliharaan Pak Mail telah mati dibaham oleh ________ ketika meragut rumput di hujung kampung.13. saya. beta. A Pesta Ria C Pesta Tani B Pesta Air D Pesta Heboh Pasukan Brazil telah memenangi Kejohanan Bola Sepak ________ yang berlangsung di Jerman . engkau. A Tok Dalang C Hang Li Po B Tok Selampit D Hang Tuah Banyak rumah yang telah musnah akibat dilanda bencana ________ beberapa tahun yang lepas. 19. 15. 18. saudara. awak. Kata ganti nama diri dibahagikan kepada 3 bahagian : 1. baginda. anda. hamba. kami. A Pusat Sivik C Dewan Pleno B Pawagam Odeon D Taman Tasik ________ merupakan seorang pahlawan Melayu Melaka yang tersohor pada zaman dahulu. 3. 20. KATA GANTI NAMA DIRI KETERANGAN: Kata Nama Ganti Diri digunakan untuk menggantikan nama seseorang. Pesakit yang malang itu merayu orang ramai untuk mendapatkan derma bagi menjalani rawatan di ________ . A Sang Kancil C Sang Rangkak B Pak Belang D Pak Bedal Abang membawa kami ke ________ untuk menyaksikan tayangan filem hindustan. mereka. Kata Ganti Nama Diri Pertama – contohnya aku. patik. 17.

A Mereka C Kami B Dia D Engkau 9. A awak … mereka C aku … kita B engkau … beliau D kita … dia 4. A nya … awak C aku … kami B kita … anda D ku … mu 8.” kata ketua pasukan kepada sahabatnya._______mesti berlatih bersungguh-sungguh jika ingin menentang_________.LATIHAN 3 : KATA GANTI NAMA DIRI Isi tempat kosong dengan perkataan yang paling sesuai. “Pukul berapa________akan sampai di rumah?” tanya Puan Aini kepada Taha.” kata Ani kepada Ayu. “Perbuatan ________memang tidak ________gemari. Kami berikrar akan melakukan apa sahaja yang ________suruh. A kami C mereka B awak D kamu 10. bolehkah _____mengiringi mereka ke sana?” tanya Tuah kepada Sultan Mahmud Shah.”Masalah itu patut______selesaikan supaya____________tidak merajuk lagi. apakah hajat ________meminta ______ datang menghadap?” sembah Bendahara Tun Perak A baginda … tuanku … hamba C tuanku … beta … patik B beta … baginda … hamba D tuanku … tuanku … patik 5. ________bermain bersama rakannya. A Kami … awak C Mereka … beliau B Beta … dia D Mu … kami 6.” kata Ali kepada kawankawannya. Pen ini________hadiahkan kepada__________. “Ampun _______. A kita C mereka B awak D kami 6 .” kata Adnan kepada budak-budak itu. _______ bertiga telah diarahkan oleh________membersihkan taman mini ini. Amin bermain bola sepak di padang. A awak… mereka C Kita … mereka B Anda … aku D Awak … saya 3. 1. A anda … dia C kita … beliau B kamu … ku D awak … saya 7. A beta…hamba C yang mulia…beta B baginda…hamba D tuanku…patik 2.“Ampun__________.

________ akan berangkat ke balai persidangan tidak lama lagi. A ia C nya B kami D dia 19. Murid-murid di dalam kelas itu mengutamakan kebersihan. A dia C kalian B baginda D beliau 7 . A kita C saudara B kami D ianya 20. A kami C kita B mereka D nya 17.Kepulangan ________ sekeluarga dari Mekah telah disambut oleh sanak-saudara dan penduduk kampung.“________ telah dirompak oleh ________. Kami sudah melawat _______ di hospital semalam. mereka B Kita. A Saya C Dia B Kami D Mereka 13. Jenazah_________akan dimakamkan di kawasan makam diraja.” rintih kumpulan pelancong itu sambil menunjuk ke arah perompak yang melarikan diri. Ayah Amin sakit. dia C Kami. bukan saya. A Baginda C Beta B Aku D Hamba 14. A beliau C dia B baginda D nya 12. dia 16.” kata lelaki itu sambil menunjuk ke arah Ah Hong. A Mereka C Kita B Kalian D Kamu 15.Perdana Menteri telah sembuh selepas ________ diberi rawatan di hospital.11.Aini dan keluarga _______ telah berpindah ke Kuantan sejak dua tahun yang lalu. Ibu bapa _______ meninggal dunia setahun yang lalu. A nya C mereka B dia D beliau 18. A Hamba. nya D Saya. Sultan Muzaffar telah mangkat. _________ ingin belajar dalam suasana yang ceria.“________ yang melakukan kesalahan.Sami ialah anak angkat Encik Siva.

“________ Pak Adib dan isterinya akan berangkat ke Mekah ? ” tanya Haji Sudin kepada isterinya. “ Boleh saya tahu. siapa LATIHAN 4 : KATA GANTI NAMA PERTANYA Pilih ayat yang menggunakan kata ganti nama pertanyaan yang betul. benda dan tempat Contoh : apa. 1. yang datang semalam itu _______ ? ” tanya Rizal kepada Suzi.4. _______ kamu akan bertolak ke London ? A Bilakah C Siapakah B Berapakah D Di manakah 8. ________pesanan cik ? A bilakah C apakah B adakah D di manakah 7. binatang. A Bilakah C Di manakah B Siapakah D Bagaimanakah 4. Selamat pagi. ________ harga sekilogram buah duku ini ? A Di manakah C Bilakah B Berapakah D Adakah 6. _______ caranya kamu mendapat keputusan yang cemerlang dalam peperiksaan ? A Bilakah C Berapakah B Siapakah D Bagaimanakah 8 . Kata ganti nama Tanya digunakan untuk membentuk ayat-ayat.” Kata Cikgu Ani kepada Ayu. KATA GANTI NAMA TANYA KETERANGAN: 1. ________ kamu tidak datang ke kelas tambahan semalam ? A Bagaimanakah C Berapakah B Mengapakah D Bilakah 5. A bila C siapa B apa D mana 2. A bila C siapa B apa D berapa 3. saya nak tengok _______ yang ada di dalamnya. Kata ganti nama Tanya digunakan untuk menanyakan manusia. “ Tolong buka beg . 2. mana .

Lelaki yang datang ke rumah kamu semalam _____? A apa C siapa B mana D mengapa 18. Cara untuk menenun kain songket _____? A bagaimana C berapa B mengapa D siapa 17. Bilangan pelajar yang dipilih menyertai pertandingan lukisan itu ______? A bila C siapa B apa D berapa 10.Amin ?”tanya ibu.9. Tuan punya kereta berwarna putih itu ______ ? A siapa C apa B mana D berapa 11. Pada hari ______kah kamu akan pulang ke Negeri Sembilan? A bila C apa B mana D berapa 15. Yang ______kah baju yang sesuai dipakai untuk majlis di istana nanti? A bagaimana C siapa B mana D apa 16. Yang duduk di hadapan guru besar itu _____? A apa C bila B berapa D siapa 20. Harga buku yang kamu beli itu _____ ? A mana C kenapa B berapa D bagaimana 12. A Apa C siapa B Bila D Mengapa 14. “______ lagi yang tidak kena . Adik-beradik awak _____ orang? A apa C siapa C berapa D bagaimana 9 . Perasmi sukan tahunan sekolah kamu _____? A berapa C apa B siapa D bila 19. Beg yang kamu beli itu untuk ______? A berapa C siapa B mana D apa 13.

A mana – mana C apa – apa B mana D sesiapa 10 . 1. Peristiwa ______________ masih segar dalam ingatan Pak Abu. A sana C sini B ini D itu 6. Sini – tempat yang dekat Situ – tempat yang agak jauh tetapi tidak sejauh sana dan tempat ini masih kelihatan. benda dan tempat Terdapat dua jenis kata ganti nama tunjuk iaitu: Ini – menunjukkan sesuatu yang dekat. A apa – apa C mana – mana B bila – bila D siapa – siapa 5. Para tetamu diminta duduk di ________________ tempat yang masih kosong. A itu C sana B ini D sini 4. haiwan. “Wakil rakyat itu akan datang ke _______________ sebentar lagi. Itu – menunjukkan sesuatu yang jauh. A ini C sini B itu D situ 3. “ Mesin basuh yang baru tiba itu ___________?” tanya Fatin kepada jurujual itu. A mana C ini B apa D siapa 2.5. LATIHAN 5 : KATA GANTI NAMA TEMPAT DAN TUNJUK Isi tempat kosong dengan perkataan yang paling sesuai.” kata ketua kampung kepada pemuda di sebelahnya. Kata Ganti Nama Tempat dan Tunjuk KETERANGAN: Kata Ganti Nama Tempat Digunakan untuk mengganti nama tempat. Ulang tahun kemerdekaan Negara kita pada kali _____________ jatuh pada hari Jumaat. Kata ganti nama tunjuk Kata Ganti Nama Tunjuk Digunakan untuk menunjukkan manusia. Suria tidak ke _______________ sepanjang cuti persekolahan yang lalu. Terdapat tiga jenis kata ganti nama tempat iaitu: Sana – tempat yang jauh dan tidak kelihatan.

A sini C itu B sana D ini 12. mulalah menjawab soalan itu.siapa 16. A apa C mana B siapa 10. A siapa . Kedai hiasan dalaman di seberang jalan ____________ dihias sangat cantik. Perbuatan pemuda itu mencuri barang – barang surau akan menimbulkan kemarahan penduduk di _____________. Letakkan meja dan kerusi rosak ini di _____________ bilik yang mempunyai ruang.siapa C bila – bila B mana – mana D apa – apa 11 . A ini C sini B begitu D begini 14. A situ C ini B sini D itu 17. A mana – mana C bila – bila B apa – apa D siapa – siapa 11. Di _____________lah berlakunya kemalangan ngeri yang menyebabkan semua penumpangnya meninggal dunia. A mana – mana C siapa – siapa B bila – bila D apa – apa 8.” kata Mira. Jika ada _____________ perkara yang tidak diingini. sila maklumkan segera kepada pihak polis. Ketuhar ________________ lah yang dimenangi oleh Mak Teh secara percuma semasa acara cabutan nombor bertuah yang diadakan di Pasar Raya Mutiara. A apa – apa C bila – bila B mana – mana D siapa . Pilih ________________ kasut yang padan warnanya dengan baju kebaya itu.7. A mana C berapa B apa 9. “Di ___________kah letaknya masjid Putrajaya?’ tanya Encik Adam kepada lelaki itu. Jika tiada ______________ pertanyaan tentang kertas soalan. A ini C begitu B situ D demikian 15. A itu C sana B ini D begitu 13. “Awak berasal dari ______________?” tanya Umar kepada jiran barunya.” kata guru disiplin kepada murid – murid. Puisi _____________ saya tujukan untuk ibu tersayang yang telah pergi buat selama – lamanya.

masing-masing. 3. A Apa-apa C Siapa-siapa B Bila-bila D Mana-mana “Serahkan _________ yang ada di dalam beg itu kepada aku!” kata perompak itu kepada Mak Munah. 4. sesuatu dan siapasiapa atau sesiapa LATIHAN 6: KATA GANTI NAMA TAK TENTU Isi tempat kosong dengan perkataan yang paling sesuai. A ini C sana B itu D sini 20. A bila – bila C siapa – siapa B apa – apa D mana – mana 6. . A mana-mana C siapa-siapa B bila-bila D apa-apa 12 2. kata ganti nama tak tentu ialah kata ganti yang menunjukkan sesuatu atau seseorang secara tidak tentu. 5. Kita perlu berusaha gigih. KATA GANTI NAMA TAK TENTU KETERANGAN: 1. ________________ sajalah buah tangan yang dapat saya berikan kepada kamu. mana-mana. A apa-apa C siapa-siapa B mana-mana D bila-bila Entah _________ lagi kami sekeluarga akan dapat pulang ke kampung. rezeki ada di ______________ . Contoh : apa-apa. A begini C situ B begitu D sini 19.18. A mana-mana C siapa-siapa B apa-apa D bila-bila Salim tidak menjamah _________ makanan pun hari ini. ________________ lah nasib yang dialami oleh Lebai Malang itu. 2. seseorang. 1. _________ yang berminat mengambil bahagian dalam perlawanan itu. A mana-mana C apa-apa B bila-bila D siapa-siapa Emak melarang adik ke __________ semasa beliau membayar harga makanan di kaunter. dikehendaki membuat pendaftaran.

Soalan 15 berdasarkan gambar 1 gambar 1 15. 11. 14. A mana-mana C siapa-siapa B apa-apa D bila-bila 7. A apa-apa C siapa-siapa B bila-bila D mana-mana Adakah __________ berita tentang keadaan ekonomi negara kita? A bila-bila C mana-mana B apa-apa D siapa-siapa Pesanlah __________ makanan yang awak hendak.” kata Puan Rokian kepada anak bongsunya. __________ yang kehilangan jam tangan. A Mana-mana C Siapa-siapa B Bila-bila D Apa-apa Antara baju-baju ini pilihlah __________ yang adik berkenan. 9. A bila-bila C siapa-siapa B mana-mana D apa-apa _________ barang yang berharga eloklah diselamatkan dahulu. sila berjumpa dengan saya. 8. A apa-apa C mana-mana B sesiapa “Pilihlah _________ kuih yang adik suka. A Mana-mana C Sesiapa B Apa-apa D Bila-bila 13 . 13. A mana-mana C siapa-siapa B apa-apa D bila-bila Hasnah tidak suka __________ pun bertanyakan masalahnya. 10. 12.6. A bila-bila C siapa-siapa B mana-mana D apa-apa Kami akan tiba __________ masa sahaja. __________ pun pandangan kita tentang vandalisme. fenomena ini wajar dibanteras. A Apa-apa C Mana-mana B Bila-bila D Siapa-siapa Tiada _________ dibenarkan masuk ke dalam bilik itu kecuali kakitangan yang berkenaan.

tolong angkat tangan. ditulis LATIHAN 7 : KATA KERJA Isi tempat kosong dengan perkataan yang paling sesuai. A mencapai C menggarap B menduduki D merangkul 14 . A apa-apa C bila-bila B mana-mana D siapa-siapa Duduklah di __________ yang kamu suka kerana tempat duduk ini tidak bernombor. A Siapa-siapa C Bila-bila B Apa-apa D Mana-mana __________ yang tidak faham. Kakak ________ erat pinggang ibu sewaktu berpayung dalam hujan yang lebat itu. A menghulurkan C meletakkan B melontarkan D melabuhkan 2. A Siapa-siapa C Bila-bila B Mana-mana D Apa-apa Kamu tidak dibenarkan menulis __________ sehingga dibenarkan berbuat demikian. A apa-apa C mana-mana B bila-bila D siapa-siapa Tidak ada __________ lagi yang boleh kamu buat kerana semua kerja telah disiapkan. disidai. 19.16. lulus iii. Kata kerja terbahagi kepada 3 jenis iaitu : i. lihat. Kata Kerja Tak Transitif – bangun. 20. 7. 1. menyidai. KATA KERJA KETERANGAN: Kata kerja ialah perkataan yang menunjukkan sesuatu perbuatan atau keadaan melakukan sesuatu. Nakhoda itu mengarahkan anak-anak kapalnya _______ sauh yang berat itu di muara sungai. Kata Kerja Transitif – menebas. A mana-mana C bil-bila B siapa-siapa D apa-apa 17. Kata Kerja Pasif – ditebas. 18. __________ yang tidak mengikut arahan akan dikenakan tindakan. menulis ii.

3. 11. A mengikis C meraut B menarah D mengupas Pilih ayat kata kerja transitif yang betul. A terjumpa C berjumpa B dijumpai D menjumpai 4. Ani bersalam dengan saya. Farid dan Ahmad baca cerita di perpustakaan. Ahmad tendang bola itu. Anjing liar itu ________ seketul tulang. Pihak polis telah berjaya ________ kegiatan penyeludupan di kawasan sempadan. Pilih ayat kata kerja tak transitif yang betul . Datuk sedang tidur dengan nyenyak. 9. Puan Jamilah seorang guru yang rajin dan berdedikasi. Dia lompat jauh. 10. A penghapusan C penerokaan B pembersihan D pembasmian 6. Jangan melompat. Pilih jawapan yang paling sesuai. Dia senyum kepada saya. Ruzila sedang memasak kuih. Ahli perniagaan itu dan keluarganya melancong ke Turki. A B C D A B C D Ali suka membaca buku. 7.Pak Cik Amit ________ batang kayu itu untuk dijadikan tiang rumahnya. Pendaki yang hilang semasa mendaki Gunung Ledang telah _________ di kawasan hutan tebal di kaki bukit.Hakisan tanah dapat dielakkan jika ________ hutan dikawal oleh pihak kerajaan. 8. A menumbangkan C menewaskan B menundukkan D menumpaskan 5. Dia pancing ikan di sungai. A B C D A B C D Pak Mat sedang membelah kayu. Adik saya suka menangis. Noraini sedang makan buah rambutan. A mengepit C menjamah B mengonggong D memakan 15 . Air sungai itu mengalir deras.

Piala kejohanan pertandingan hoki itu ________ oleh para pemain Sekolah Kebangsaan Kampung Aman. pandang 4. sifat dan keadaan 5. Pak Amin kecewa kerana ________ oleh jurujual yang tidak berdaftar itu. Mak Cik Minah asyik ________ tikar mengkuang di bawah pokok di tepi pondoknya. rasa 7. A diangkat C dipegang B disambut D dijulang 18. A mencabut C memotong B mencukur D menggunting 14. A menyanyikan C mengalunkan B mempamerkan D mendendangkan 17. A melancong C menziarahi B mendatangi D menemui 15. warna 6. A tergelincir C terbabas B tersangkut D tersangkut 20. A menenun C menyirat B menganyam D menyulam 8. ukuran 3. Sekawan anak itik sedang _______ air di sebuah kolam yang cetek. tempat dan orang. A menyudu C menyodok B meminum D mencedok 19. Aina dan keluarganya sering ________ nenek tua yang tinggal keseorangan di teratak buruk itu. Dagu atuk luka terkena pisau semasa dia ________ janggutnya. Beberapa buah gerabak kereta api ________ daripada landasan akibat melanggar seekor gajah. A ditipu C ditegur B disapa D dikunjungi 13.12. Beberapa orang pekerja wanita di restoran menjual sate ________ daging pada lidi sebelum membakarnya. Puan Syarifah seorang deklamator yang tersohor dan sering diundang untuk ________ puisinya. bau 2. Kata adjektif dibahagikan kepada beberapa jenis mengikut makna : 1. bentuk 16 . KATA ADJEKTIF KETERANGAN: Kata adjektif digunakan untuk menerangkan keadaan atau sifat sesuatu benda. A meraut C memasuk B menjolok D mencucuk 16.

10.” kata Nazrul. A merah C kuning B putih D merun Tidak ada orang yang sanggup membunuh kanak-kanak dan wanita seperti askar Israel kecuali orang yang tidak mempunyai _________ langsung.. A hairan.. 4.handal C bangga. . 7. A kelat…rendang C manis..layak B terharu. 1...tinggi B manis. 8.rimbun Para hadirin ________ kerana murid prasekolah itu ________ bercerita.. A lawa C anggun B cantik D jelita Kebanyakan penonton berasa ________ kerana perlawanan hoki itu ditangguhkan akibat hujan sangat ________. 6. I pilu III sedih II sayu IV kecewa 17 2... A hapak C kering B hanyir D haring Kita boleh menaiki kapal terbang untuk ke sesuatu destinasi kerana ia lebih _________ dan ________. A kecewa…renyai C hampa…hebat B duka…kuat D kecewa…lebat Darah _______ memancut daripada tubuh Mahsuri selepas ditikam dengan keris akibat fitnah yang dilemparkan terhadapnya. Lampin adik berbau _________ kerana dia telah kencing.bijak D kagum. 5. 3.. 9. A baik…lambat C selesa…kuat B lemah…deras D selesa…cepat Kemarahan jurulatih itu ________ apabila melihat anak buahnya bermain sambil lewa setelah pihak lawan menjaringkan gol.lurus D masam.LATIHAN 8 : KATA ADJEKTIF Isi tempat kosong dengan perkataan yang paling sesuai...petah Murni berasa ________ untuk berpisah dengan keluarga angkatnya setelah seminggu mengikuti Program Khidmat Mahasiswa di kampung itu.. A membara C menaik B reda D membakar Razak terpesona melihat sepasang burung merak yang _______ di Zoo Negara. A kasih sayang C harga diri B peri laku D peri kemanusiaan “Buah dokong itu rasanya _________ tetapi pokoknya sangat _________...

cacat B pilu . 20. Jangan beli barangan___________ yang rendah mutu barangannya. istimewa C sedih . A enak . 19. nakal Belilah barangan____________ .A I dan III B II dan III 11. C I... payau Dia berjaya kerana dia__________menghadapi cabaran yang mendatang.. A cantik C comel B tampan D molek Jangan makan keropok yang___________itu. A bakhir ..... sombong C dungu . hanyir B lazat .. A baik ... buruk C tulen .. 14. degil B baik .... 13. A hodoh . palsu B baru ... II dan IV Orang yang________________itu berasa berat hati hendak menderma kepada anak__________itu. jahat D lurus .... antik Rumah orang miskin itu__________ .. pahit C sedap .. 17 18. lembab D dungu .. A lemau C hanyir B garing D empuk Budak yang____________ bagai bendul itu selalu dibuli oleh pelajar-pelajar____________. 15.. 16.. 18 .... nakal Kuih itu memang_________tetapi terlalu_________ . II dan III D I. A cekap C tabah B tahan D tuntas Mereka bersahabat___________sejak kecil lagi.. A intim C baik B mesra D rapat Bayi itu memang________________ . A condong C bongkok B bengkok D serong Penggunaan istilah bahasa yang telah__________sesuai digunakan dalam perhubungan seharian... A mampan C ceria B padu D mantap 12. lama D klasik ... manis D cantik .

Contoh : akan. Anis membeli sehelai selendang _____ibunya sebagai hadiah hari jadi. A daripada C demi B untuk D bagi 7. di. oleh. pada. dengan. A di C pada B ke D kepada 4. A ke C kepada B dari D daripada 3. kepada. Cikgu Mariah menasihati kami supaya mempunyai rasa belas kasihan _____ binatang. sejak. KATA SENDI NAMA KETERANGAN: 1. Banyak manfaat yang kita peroleh _____ceramah itu. sampai. hingga. Faizal mengirim sepucuk surat _____kawannya. A di C kepada B dengan D hingga 8. dari. daripada. ke. umpama. bak dan tentang LATIHAN 9 : KATA SENDI NAMA Pilih jawapan yang paling sesuai 1. terhadap. A terhadap C demi B hingga D oleh 19 . A untuk C kepada B pada D ke 5. A oleh C dari B dengan D daripada 6. Pegawai Pelajaran Kota Bharu menyampaikan hadiah _____para pelajar. A daripada C antara B akan D dari 2. Anak-anak harimau yang ditangkap itu berusia antara tiga _____ empat tahun. bagi. Harga kain batik tulis lebih mahal _____harga kain batik cap. Kata yang digunakan untuk menyambungkan frasa nama dengan kata atau frasa-frasa dalam ayat. untuk. 2.9. kepada. Pak Mahmud bekerja di ladang kelapa sawitnya dari pagi hingga _____ petang.

A hingga C sejak B seperti D antara 17. Taman Botani dan Taman Negara sering menjadi tumpuan pengunjung terutamanya _____ hujung minggu. Tini rindu _____ kedamaian kampung neneknya yang terletak di kaki Gunung Ledang. Pak Din menjaga potret-potret yang dilukis _____ anaknya itu dengan baik. Puan Suzy sanggup menjelajah seluruh Negara untuk membuat kajian. A oleh C akan B pada D bagi 18. A untuk C daripada B sampai D kepada 15. Samila telah terpilih sebagai pemain boling terbaik _____ Majlis sukan sekolah-sekolah Malaysia . A dalam C akan B untuk D terhadap 10. A sejak C tentang B oleh D dalam 11. Lima orang pendaki yang hilang _____ tiga hari yang lalu telah dijumpai di dalam hutan tebal di kaki Gunung Tahan. Ibu menaburkan padi usang itu ke tanah _____ dimakan oleh ayam-ayam peliharaannya. Perdana Menteri mengingatkan rakyat supaya mengamalkan sikap tolong_menolong antara satu sama lain _____ kehidupan seharian. A tentang C untuk B di D kepada 20 . A demi C bagai B dalam D untuk 14. Tengku Suria telah banyak mengorbankan masanya _____ membantu kanak-kanak yang menghidap penyakit AIDS di rumah kebajikan itu.9. Pinggan mangkuk Vantage yang dihiasi corak bunga –bungaan mendapat sambutan yang baik _____ peminat porselin. A pada C antara B akan D kepada 16. A di C pada B Kepada D umpama 13. A untuk C dengan B antara D daripada 12. Oleh sebab rasa cinta _____ kebudayaan Melayu.

__________ menunggu Hanim. sambil. tetapi. KATA HUBUNG KETERANGAN: Kata hubung digunakan untuk menghubungkan sesuatu perkataan atau frasa supaya menjadi ayat yang lengkap. A Dalam C Antara B Terhadap D Tentang 10. __________ hari telah larut malam. _____ Ayu dan Ani. LATIHAN 10: KATA HUBUNG Isi tempat kosong dengan jawapan yang paling sesuai. A dan C atau B serta D lalu 4. Puan Susan tidak tahu sama ada hendak memakai ceongsam ___________ baju kebaya untuk menghadiri konvokesyen anaknya. saya sempat menggoreng keropok lekor.19. abang masih mengulang kaji pelajaran. Contohnya : dan. lalu. ___________ Encik Rosli telah dinaikkan pangkat. A Sambil C Sejak B Serta D Semenjak 21 . dan lain-lain. atau. beliau tidak sombong. Ayu lebih cekap menjaringkan gol walaupun Ani mempunyai lima tahun pengalaman dalam permainan hoki. Ibu mengucapkan terima kasih kepada Puan Norma _____ menjaga rumah sepanjang kami pergi bercuti di Pulau Phuket. A Jikalaupun C Ataupun B Namunpun D Meskipun 5. agar. A untuk C daripada B kepada D dengan 20. 1. A Sungguhpun C Sekalipun B Mahupun D Jikalaupun 2. supaya. kerana. A selepas C supaya B sementara D semenjak 3. Melati bermain – main dengan adiknya di hadapan sekolah ___________ menunggu kedatangan ibunya.

bapanya dipanggil oleh pihak sekolah. A supaya C selama B lantaran D manakala 13. A dan C tetapi B lalu D kecuali 9. ___________. A Lantaran itu C Bagaimanapun B Meskipun D Lagipun 22 . A hingga C sambil B serta D malahan 15. Najwa suka menjahit ____________ kakaknya suka mengumpul Majalah Saji. Nenek sedang menganyam __________ kami pulang dari sekolah. A apabila C sementara B meskipun D malahan 12. A kerana C supaya B agar D meskipun 16. Adik menangis _______________ memberitahu ibu bahawa kakak telah mencubitnya. Keadaan di pasar itu penuh sesak dengan orang ramai ____________ pasar raya itu mengadakan jualan murah.6. A kecuali C sehingga B namun D yang 8. Labuci pada tengkuk baju kurung ____________ dipakai oleh Cikgu Amita dijahit oleh Puan Fatimah. Kamal selalu ponteng kelas. Ayah menyapu varnish pada kerusi rotan itu _________ kelihatan lebih cantik pada hari lebaran. A manakala C seandainya B meskipun D kecuali 11. A supaya C kalau B kerana D sungguhpun 10.00 malam. Mei Hwa menonton televisyen ____________ menunggu kek yang dikukusnya masak. A apabila C sebelum C sambil D kerana 7. Encik Murad berhasrat untuk belayar ke Sabah ___________ banyak halangan yang terpaksa ditempuhi. Banyak orang cedera ___________ berpuluh – puluh keluarga hilang tempat tinggal dalam runtuhan tanah itu. Ibu menegur adik kerana dia masih belum tidur ____________ jam menunjukkan pukul 11. A manakala C semenjak B sementara D biarpun 14.

Kamil masih belum bangun ___________ jam sudah pun menunjukkan pukul 12. 1. KATA TANYA KETERANGAN: Kata tanya digunakan untuk menanyakan nama benda. dan bilangan. siapa. kenapa. berapa. orang. __________yang merasmikan bangunan sekolah itu? A Bilakah C Bagaimanakah B Siapakah D Manakah 23 . A meskipun C selama B setelah D selagi 11. ___________ perlawanan bola itu terpaksa dibatalkan. Oleh sebab hujan lebat. di mana. LATIHAN 11: KATA TANYA Pilih jawapan yang paling sesuai .00 tengah hari. bila. Murid – murid Tahun Lima Setia bangun _____________ mengucapkan “Selamat Sejahtera” kepada Cikgu Normala. A supaya C padahal B lalu D dan 20. Cuba terangkan kepada saya. A walhal C lagipun B malahan D justeru 18. Tan. Jasnita masih menangis ____________ telah berkali – kali dipujuk oleh rakan-rakannya. ___________ abang kamu hendak makan nasi goreng ini? A apakah C adakah D manakah D siapakah 3. tempat. Contoh kata tanya ialah apa. haiwan. _________yang dibela oleh Pak Ali di dalam kandang itu? A Apakah C Siapakah B Adakah D Mengapakah 4. dan bagaimana. manusia. Ia boleh diikuti dengan partikel –kah mengikut kesesuaian ayat tanya.17. ____________ kamu menangis? A adakah C siapakah B mengapakah D bagaimanakah 2. A atau C serta B melainkan D maka 19. mengapa.

A Apakah C Mengapakah B Adakah D Manakah 10.5. ___________ nama guru kamu yang tinggal di Sungai Chua. “_________ yang menyebabkan Lim dan Rawi bergaduh? Tan atau Abu ?” Tanya Leman . _________ Kadir dikatakan sebagai kaki bangku oleh kawan-kawannya? A Siapakah C Mengapakah B Bagaimanakah D Berapakah 11. Yang berbaju kemeja kuning dan berseluar hitam itu ___________? A mana C bila B kenapa D siapa 13. A Apakah C Mengapakah B Adakah D Siapakah 9. “_______ warna kereta abang kamu yang baru itu? ”Tanya Lan kepada Tina . Di ________ letaknya pejabat ayah Mei Leng? A manakah C berapakah B mana D apa 8. “Dari ___________ kamu mendengar berita itu. Budak itu menyorokkan buku cerita Ahmad di _________? A manakah C apa B mana D siapakah 6.bagaimana kejadian itu boleh berlaku ? A Siapakah C Mengapakah B Di manakah D Berapakah 24 . Norhana? A siapakah C bilakah B berapakah D manakah 12. Ayah kamu pergi ke Tawau ____________? A berapa C bila B siapa D bilakah 7. Kajang? A Apakah C Manakah B Siapakah D Adakah 15. _________ pertandingan melukis poster sempena hari ulang tahun kemerdekaan akan diadakan? A Bagaimanakah C Berapakah B Di manakah D Mengapakah 16. Najihah tergesa-tergesa untuk pulang ke rumahnya__________? A kenapa C apa B siapa D bagaimana 14. _________yang sudi menjelaskan kepada saya.

marah. Aduhai – menyatakan perasaan sedih atau rintihan. sakit . A apa C siapa B bila D berapa Soalan 19 berdasarkan Gambar 1 Gambar 1 19. Kata seru digunakan untuk membentuk ayat seruan. geram. kamu akan ke Kuantan__________?” tanya Azrul kepada Mat. sedih atau kecewa Wah – menyatakan perasaan kagum Wahai – perasaan sedih atau untuk menarik perhatian LATIHAN 12 : KATA SERU 25 . Hakimi?” tanya ayah. Aduh – menyatakan perasaan sakit. “Mat. Eh – perasaan hairan atau terkejut Hai – menyapa atau menarik perhatian Nah – untuk mempelawa seseorang menerima sesuatu Oh – menyatakan perasaan terkejut. Contoh: Ah – menyatakan penolakan atau rasa tidak setuju. _________ Rosni digelar sebagai murai oleh kawan-kawannya? A Adakah C Mengapakah B Siapakah D Manakah 18. hairan. Am boi – menyatakan rasa kagum atau hairan Cis/cih . A Apakah C Adakah B Berapakah D Bilakah 12. A Apakah C Mengapakah B Berapakah D Adakah 20.KATA SERU KETERANGAN: Kata yang digunakan untukmenyatakan perasaan seseorang sama ada gembira.untuk menyatakan perasaan marah . “________warna motosikal abang kamu yang baru itu?” tanya Fuad.17. “_________ kamu lulus dalam ujian itu. mencemuh atau marah bercampur jijik. hairan. takut dan sebagainya.

kamu pun turut berada di sini! A Ah C Eh B Oh D Nah _________. malang sungguh nasib orang tuan itu! A Wahai C Aduh B Oh D Aduhai _________. _________. ambil wang ini dan pergi beli buku tulis yang baru! A Ah C Oh B Eh D Nah ________. kamu telah terpilih sebagai ketua pengawas! A Amboi C Aduhai B Syabas D Nah Soalan 3 berdasarkan gambar 1 2. _________. Gambar 2 7.Isi tempat kosong dengan perkataan yang paling sesuai. Gambar 1 3. 5. 6. kereta sport itu sangat laju! A Oh C Cis B Ah D Wah _________. belajarlah dengan bersungguh-sungguh! A Aduhai C Wahai B Aduhai D Hai Soalan 7 berdasarkan gambar 2 4. __________. 1. para pelajar. pedihnya luka aku ini! 26 .

Soalan 12 berdasarkan gambar 3 Gambar 3 12. C Cis D Ah _________.A Aduh B Aduhai 8. ________. 10. 11. lama betul kita tidak bersua! A Hai C Amboi B Wah D Eh __________ aku tidak setuju langsung dengan pendapat engkau itu! A Cis C Eh B Nah D Ah ________. 16. tingkatkan usaha agar kalian beroleh keputusan yang cemerlang! A Syabas C Hai B Wahai D Aduhai _________. hebat sungguh pahlawan itu menunggang kuda liar yang baru ditangkapnya. kamulah rupa-rupanya yang memfitnah saya selama ini! A Ah C Aduh B Nah D Oh _________. 27 13. kamu telah berjaya mengharumkan nama baik sekolah ini! A Wah C Eh B Hai D Syabas 9. para pelajar. A Hai C Wah B Amboi D Eh ________. 15. keluarga itu senantiasa ditimpa nasib malang! A Ah C Aduhai B Aduh D Eh _________. . bagaimana pula awak dapat masuk sedangkan pintu bilik itu berkunci. 14. cantik sungguh pakaian pengantin itu! A Ah C Hai B Aduhai D Amboi _________.

KETERANGAN: Kata yang digunakan untuk menerangkan kata kerja dan hadir sebelum kata kerja Contoh : sudah. aku tidak bersetuju dengan cadangannya sebentar tadi! A Eh C Ah B Oh D Aduh Soalan 18 berdasarkan gambar 4 Gambar 4 18. telah. cantiknya rumah baharu Encik Ramli yang terletak di kawasan lapang itu. KATA BANTU 19. 1. 20. masih. bagaimana dengan keadaan kamu dan keluarga! A Hoi C Wahai B Hai D Eh _________. belum . A Nah C Aduhai B Aduh D Wah _________. sedang. _________. pernah. kedekut benar orang kaya itu! A Cis C Nah B Oh D Amboi 13.A Eh B Oh 17. A telah C masih B mesti D akan 28 . akan LATIHAN 13: KATA BANTU Isi tempat kosong dengan perkataan yang paling sesuai. Kerja-kerja membangunkan kawasan taman sains itu__________siap sebulan yang lalu. C Syabas D Wah _________.

Ayah _______ke KualaLumpur pada bulan hadapan. A sudah C mesti B mahu D dapat 13. Datuk_______belum sedar ketika kami menziarahinya di hospital. Kita__________lah bijak memilih kawan sekiranya kita ingin berjaya. Semua pendatang tanpa izin__________dihantar ke negara asal mereka pada bulan depan. A telah C sedang B akan D sudah 8. Buah mangga ini _________dibasuh sebelum dimakan. Nur Fasihah__________ mengulang kaji pelajaran di dalam biliknya. A masih C hendak B akan D mesti 7. Walaupun sudah pulih tetapi dia_______belum boleh berjalan dengan baik. A hendak C akan B masih D mesti 6. A telah C masih B belum D akan 10. A telah C sedang B akan D belum 11. Kamu________berhati-hati ketika melalui jalan yang licin itu. Puan Maznah________menuntut di Universiti Sains Malaysia dalam bidang perubatan. 29 . Sekiranya kita______berjaya. A telah C sudah B pernah D belum 14. A masih C mesti B sudah D sedang 3.” pesan Cikgu Azizah. kita mestilah meningkatkan usaha dengan banyak mengulang kaji pelajaran.2. A akan C sudah B hendak D belum 4. Kita______berhati-hati semasa melintas jalan raya. A telah C masih B sudah D akan 12. “Jangan sekali-kali minum air yang________dimasak. A sedang C mesti B telah D hendak 9. A sudah C akan B sedang D masih 5. Semua bangku di taman itu__________digantikan dengan yang baharu tidak lama lagi.

Ayah_________membaca surat khabar semasa berkelah di Pantai Cahaya Bulan. Bas itu dijangka_________tiba dari Pulau Pinang pada pukul 2. KATA NAFI KETERANGAN: Ialah kata yang digunakan untuk menafikan atau menidakkan sesuatu. A akan C belum B masih D telah 17. A masih C sedang B pernah D akan 14. A harus C masih B pernah D akan 19. Walau apa pun yang berlaku . A sedang C belum B mesti D akan 18. Sejak kematian bapanya budak itu _____bersekolah lagi kerana menolong ibunya mengerjakan sawah mereka. Saya________cuba memujuk adik yang sedang menangis itu. 1. LATIHAN 14 : KATA NAFI Pilih jawapan yang betul. 30 . A belum C hendak B sedang D harus 20.Persatuan Bahasa Melayu sekolah saya_________melawat ke Pulau Langkawi pada cuti persekolahan nanti. Contoh: Bukan – untuk menafikan frasa nama dan frasa sendi nama Tidak – untuk menafikan frasa kerja dan frasa adjektif. saya _____akan menjual rumah pusaka ini kepada kamu. Kakak saya________dinaikkan pangkat pada tahun hadapan. A tidak C bukan B sudah D pun 2. A akan C dapat B mahu D masih 16.00 petang.A mesti B boleh C masih D belum 15. Anishah__________mengikuti ayahnya pergi ke Pantai Cahaya Bulan.

kami. Elly tidak dapat menahan rasa sedihnya apabila melihat jirannya meratapi kematian anak bongsunya itu. A bukan C tidak B ialah D pun Soalan 4 – soalan 8. B Warung yang terletak bukan jauh dari jalan raya itu. A Adiknya tidak pandai menari caca. Pilih ayat –ayat yang betul penggunaan kata nafinya. Pilih jawapan yang betul penggunaan kata nafinya. A Emily tidak pandai bergaya. B Kepala Fairus bukan botak. A III sahaja C I. Halim langsung _____ mempercayai khabar angin yang didengarnya daripada penduduk kampung semalam. A Anjing itu bukan lapar. A Ayahnya bukan kedekut.”kata Zuli kepada Mahat. II. B Pisau itu bukan tajam C Perigi itu _____ dalam. B Buah rambutan itu bukan manis. D Hari ini abang bukan pergi 5. I Ah Lim sedikit pun tidak berasa cemburu apabila melihat isterinya keluar menonton dengan lelaki lain. II Tajul tidak bersetuju dengan cadangan ketua kampong untuk merobohkan surau lama di kampung itu. IV Datuk tidak mahu tinggal bersama-sama dengan anak-anaknya di kota A I dan IV C II. A Ini tidak kali pertama Zaiton melarikan diri dari rumah. 7. D Rumah itu bukan sesuai untuk didiami.II dan III D I.ayahnya hanyalah pemandu teksi. 4. III Ali bukan anak orang berada . B Raju bukan suka berkawan dengan dengan Siva. D Gurunya tidak berasal dari Johor C Maimunah bukan keberatan untuk membantu D Baju yang dipakainya itu bukan baju adiknya. 8. C “Kami bukan turun ke laut hari ini”. II dan IV B I dan IV D I. D Saidin tidak abang ipar Iqbal. Bukan terdapat sebarang tanda bahawa musim kemarau yang panjang itu akan berakhir. III dan IV B I . C “Bukan begitu caranya untuk menyukat kedalaman sungai. III dan IV 10 I II III IV Farid berasa tidak seronok menyertai rombongan ke Melaka itu.A tidak B adalah C bukan D pun 3. warung Pak Ali. 6. Harun bukan meminati penyanyi kumpulan rock yang beperangai tidak senonoh itu. C Air sungai itu bukan dalam. III dan IV 31 . II. 9.

III Pelajar itu tidak dapat menjawab soalan kuiz sains kerana dia tidak membuat sebarang persediaan. I Puan Haslinda bukan sombong. Penyakitnya akan bertambah buruk jika _____dirawat dengan A akan C pun B tidak B bukan 18. A I. anak Pak Abu bukan menghidapi penyakit sawan tetapi menghidapi penyakit gangguan mental. II Kata Puan Devi kepada Rajan. II dan IV B III dan IV D I. I Sepupunya tidak gemar makan sambal belacan. Kedai itu _____ kedai yang menjual barangan antik. III dan IV 12. Kereta api yang membawa barang-barang itu _____dari utara. IV Gadis itu bukan malas tetapi lembap bekerja. . III Tulisan pelajar itu sukar untuk dibaca kerana tidak jelas. III Dia bukan sampai hati untuk menghampakan harapan kedua-dua orang tuanya. IV Oleh sebab tidak ada persefahaman. I Menurut Doktor Fatah. II dan III C I. II Jumat tidak sependapat dengan abang longnya tentang cara pembahagian hart pusaka peninggalan ibunya. Isi buah mangga muda itu _____ manis tetapi masam. A tidak C pun B bukan D ialah 19.11. A adalah C pun B bukan D ialah 32 segera. III dan IV B III dan IV D I. A tidak C bukan C adalah D pun 15. Jam tangan ini _____jam buatan Malaysia. IV Cikgu Tan bukan benci kepada pelajar yang nakal itu tetapi beliau kerana pelajar itu tidak mahu mendengar nasihatnya. II Kucing itu bukan ada selera untuk makan kerana sakit. A bukan C tidak B pun D adalah 16. A I dan II C I. “Tidak baik kamu membantah cakap orang tua”. III dan IV 14. 17. III dan IV 13. II dan IV D II. A I dan II C II. Budak itu _____ lulus juga dakam ujian bulanannya pada A bukan C pun B tidak D iadalah kali ini. II.pasangan suami isteri itu mengambil keputusan untuk berpisah sahaja. III dan IV B I.

“Siapa___________ yang sudi menghantarku ke stesen bas. Kita mesti mengamalkan budaya timur. lah. “Baling_____________ bola bowling itu kuat sedikit supaya semua jatuh. A lagi C tah B jua D lah 33 ..20. Abang___________ yang bekerja keras untuk menyara keluarga kami. KATA PENEGAS KETERANGAN: Maksud : Kata Penegasan/partikal berfungsi sebagai penegas atau menguatkan maksud sesuatu pernyataan dalam ayat. Contoh : kah. A lah C pun B tah D kah 3. Apa ______________ yang berlaku sehingga dia menjerit sekuat hati? A tah C lah B kah D pun 2. Pelajar itu boleh menyertai perkhemahan ini.” kata Fendi di dalam hatinya. A jua C pun B tah D kah 7. A kah C pun B lah D tah 5. Para penunggang motosikal dinasihatkan agar _____ berlum lumba di jalan raya.” kata pegawai sukan. A bukan C tidak B akan D pun 15. A kah C pun B tah D lah 4. tah LATIHAN 15: KATA PENEGAS Isi tempat kosong dengan jawapan yang paling sesuai. 1. “Pernah____________ awak kerugian sepanjang menjalankan perniagaan pinggan-mangkuk ini?” tanya Puan Letchumi kepada Suhana. itu____________ jika dia hendak. pun. A tah C kah B pun D lah 6. apa___________ lagi jika kita berada di perantauan.

A Juga C Memang B pun D Jika 11. A juga C hanya B lagi D sahaja 17. “Apa__________ dayaku yang miskin ini.” keluh lelaki tua itu. A memang C pun B tah D jua 18. A pun C lah B jua D kah 16. Ini________ hadiah istimewa untuk ibu. Mana___________ gerangan pendekar kecil itu? A kah C pun B tah D lah 34 . mereka tetap tidak menerimanya. kamu sangat hebat dalam sukan bola sepak. Kemalangan itu berlaku dekat dengan rumah kamu___________? A kah C jua B lah D pun 15. Budak itu__________ yang handal bermain badminton? A lah C pun B kah D jua 9. A lah C wah B kah D tah 13. Selain menyulam. Azura _______________ pandai menggubah bunga. A tah C lah B jua D juga 14.8. Apa________ rancangan kamu. Siapa_________ yang melukis buku ini? A pun C nah B kah D lah 12. _____________ kami tidak nafikan. Di dalam poketnya ___________ ada segugus kunci rumah. Siapa___________ yang ingin bersenam pagi – pagi ini. A juga C sahaja B lagi D memang 19. Siapa_______ agaknya yang berjaya mendapat 5A dalam UPSR pada tahun ini? A kah C pun B tah D tah 10.

A ialah C juga B adalah D sekali 35 . A hanya C adalah B ialah D juga 3. Kain songket yang dibeli dari negeri Terengganu itu ______ untuk ibunya. Hadiah hari jadi yang diterima itu _________ daripada kawannya yang baru seminggu dikenalinya. Faisal _________ kerani bank di Bank Simpanan Nasional yang terletak di bandar Ipoh . A ialah C jika B adalah D nian 5. KATA PEMERI KETERANGAN: merupakan unsur yang menjdai pemeri hal atau penghubung antara subjek dengan frasa-frasa utama dan predikat. A adapun C ialah B benar D adalah 2.20. A juga C adalah B adapun D ialah 6. Contoh: Ialah – digunakan dihadapan frasa nama Adalah – digunakan di hadapan frasa adjektif dan frasa sendi nama. Novel yang bertajuk “Bunga-bunga Berguguran “ itu __________ novel terbaru penulis wanita itu. A adalah C nian B ialah D sebenar 4. Semua fitnah yang dilemparkan kepada Sakinah _________ tidak benar. LATIHAN 16 : KATA PEMERI Pilih jawapan yang paling sesuai 1 Pemuda yang berbaju biru itu _________ bakal suami kakak saya. Apa___________ punca pergaduhan antara Ah Keong dengan Raju? A juga C memang B tah D kah 16.

Hadiah yang cantik itu __________ untuk ibu kesayangannya. Adiknya ________ comel dan mempunyai lesung pipit . A tetapi C adalah B biar D ialah 9. Gunung Tahan _______ gunung yang tertinggi di Semenanjung Malaysia.” kata Amir kepada Samir . A ialah C apatah B adalah D apapun 13. Buah epal itu ________ untuk adik yang terlantar sakit di hospital . Perempuan yang sedang melintas jalan itu ________ ibu saudara saya. Tuan punya kedai emas itu ………bapa saudara Muhyuddin . A ialah C adalah B adapun D apapun 17. “Bungkusan itu _______ untuk kakak kamu. Zamzuri itu _____ guru baru yang akan mengajar di Tahun Enam Maju . A adalah C adapun B ialah D nian 18. A adapun C ialah B adalah D iaitu 36 .7. Maklumat saksi pembunuhan itu ________ tidak benar setelah disiasat oleh pihak polis. A ialah C apapun B adalah D biar 14. A nian C adalah B adapun D ialah 15. A ialah C biar B adalah D nian 10. Kereta Proton Wira itu _________ kepunyaan bapa Ahmad. A ialah C nian B adalah D juga 8. Tujuan utama kutipan derma _____ untuk membina balai raya yang baru. A adalah C nian B ialah D sisi 11. A adalah C jika B ialah D nian 12. Rumah banglo yang besar dan mewah itu _________ rumah bapa saudaranya. A adalah C nian B ialah D adapun 16.

A ialah C adalah B adapun D nian 20. terlalu. Contoh : penguat hadapan – agak. Terbahagi kepada tiga jenis iaitu kata penguat hadapan kata penguat belakang dan kata penguat bebas 3. betul Penguat bebas – sungguh.19. Karangan saya telah terpilih memenangi kategori tulisan yang __________ cantik antara pesertapeserta yang bertanding. A sungguh C paling B sekali D begitu 3. Soalan 1 berdasarkan gambar 1 gambar 1 1. Rohana _________ pandai jika dibandingkan dengan adik-beradik. Kata penguat boleh diletakkan di hadapan atau di hadapan kata adjektif dalam ayat 2. begitu Penguat Belakang – sekali. amat LATIHAN 17 : KATA PENGUAT Isi tempat kosong dengan perkataan yang paling sesuai. A sangat C nian B benar D sekali 2.paling. Ialah kata yang digunakan u ntuk menguatkan maksud sesuatu kata adjektif. A begitu C sekali B agak D betul 37 . Negeri Pahang _______ negeri yang terbesar di Semenanjung Malaysia. KATA PENGUAT KETERANGAN: 1. A adapun C ialah B adalah D juga 17. Tabung bantuan rakyat Palestin ________ untuk membantu penderitaan dan kesedihan yang dialami oleh rakyat Palestin. Ibu saya __________ sayang akan barang-barang antiknya.

A amat C paling B agak D nian 10. Cendol pulut Pak Hassan __________ sehingga terkenal di pekan ini. Tempat ini __________ indahnya sehingga menenangkan fikiran. Para doktor tetap meneruskan tugas menyelamat mangsa serangan askar Israel walaupun mereka _________ letih. A paling C sungguh B nian D agak 12. A benar C lebih B makin D cukup 7. A amat C nian B benar D sekali 8. A demikian C sekali B agak D nian Soalan 5 berdasarkan gambar 2 Gambar 2 5. Jurulatih itu _________ tegas terhadap pemain jika berkaitan dengan disiplin.4. A Amat C Paling B Terlalu D Sungguh 11. Besar _________ kubah masjid yang terletak di bandar itu. Kerap _________ dia ke perpustakaan sejak belakangan ini kerana ingin mengulang kaji pelajaran. A sekali C agak B lebih D terlalu 38 . Kakak saya sedih __________ apabila nenek meninggal kerana dia tinggal dengan nenek sejak kecil lagi. Kediamannya terletak _________ jauh dari pecan itu. A nian enak C paling enak sekali B sekali enak D sungguh enak sekali 6. A nian C benar B agak D paling 9. ________ tidak disangka bahawa Farid pandai memasak makanan tradisional Melayu.

sebahagian 39 . Indah _________ pemandangan matahari terbenam pada waktu senja di tepi pantai itu. Hujah-hujah yang dikemukakan oleh pihak pencadang dalam perbahasan itu ___________ meyakinkan. A terlalu C paling B sangat D cukup 16. Jangan buka tingkap itu _________ lebar kerana angin dari luar sejuk. Jangan _________ mengharap kita akan menang kerana peserta-peserta sekolah lain tidak kurang hebatnya. Junaidilah yang ________ banyak mengemukakan idea dalam perbincangan tentang aktiviti tahunan persatuan Bahasa Melayu. Tikar mengkuang yang dianyam oleh kakak _________ kemas dan perlu dibaiki lagi. Lambat _________ dia pulang semenjak bertukar tempat kerja. A nian C paling B terlalu D agak 17. A sekali C agak B paling D kurang 20. A sekali C terlalu B cukup D nian 19. A cukup C makin B amat D kurang 18. A terlalu C paling B benar D agak 18. A paling C makin B agak D amat 14.13. Rafi _________ keberatan hendak ke rumah kawannya untuk meminjam buku kerana hari sudah lewat. separuh. KATA BILANGAN KETERANGAN: Maksud : kata bilangan merupakan kata yang digunakan untuk membilang sesuatu Contoh : beberapa. A paling C terlalu B sekali D nian 15.

Sikap ________ daripada masyarakat kita yang tidak bertanggungjawab telah menyebabkan berlakunya pencemaran alam di negara ini. A Semua C pelbagai B Kesemua D Banyak 3. Setelah diberikan _________ biji buah manggis. Apabila Cikgu Karim masuk ke dalam kelas. A Berbagai-bagai C Sebahagian B Sekalian D Setiap 9. A Sebahagian C Semua B Segala D Setengah 10. budak itu pun beredar dari situ. Dalam pertandingan itu. namun sesetengah orang tidak pandai untuk menghargainya. A kedua C pertama B akhir D tiga 5. 1. A Seorang C Seratus B Beberapa D Sebilangan 2. A ketiga-tiga C pertama B akhir D satu 8. __________ kemudahah awam telah disediakan oleh pihak kerajaan. _________ daripada kawasan tanah di kawasan pedalaman telah dimajukan oleh kerajaan. _________ orang warga asing yang tinggal di rumah itu telah ditahan kerana memasuki negara ini tanpa dokumen yang sah. Hisham hanya mampu menduduki tempat yang ke _________.LATIHAN 18 : KATA BILANGAN Isi tempat kosong dengan perkataan yang paling sesuai. _________ pelancong yang datang ke negara ini mestilah mempunyai dokumen perjalanan yang sah. murid-murid pun mengeluarkan buku Bahasa Melayu _________. _________ yang hadir diminta berdiri apabila Perdana Menteri memasuki dewan itu. Regu badminton negara telah berjaya mendapat tempat yang ________ dalam pertandingan badminton peringkat dunia. A setengah C seluruh B sebahagian D sekalian 4. A setiap C tiap-tiap B sebahagian D masing-masing 6. A Tiga suku C Semua B Sedikit D Seluruh 7. A beberapa C seluruh B kedua D pelbagai 40 .

________ ikan emas itu mendapat makanan yang mencukupi. A Setiap C Sekalian B Seluruh D Segala 16. ”Murid-murid ________ minggu hadapan akan diadakan Penilaian Kemajuan Sekolah Rendah. A semua C sebilangan B sekalian D sepuluh ribu 13. A tiga C tiga puluh B tiga belas D tiga ratus 12. A para C kelima-lima B separuh D dua pertiga 15. ” A segala C seluruh B setiap D sekalian 20. Kata Guru Besar. Chong memberikan makanan kepada ________ anak ikan emas itu. Bulan April mempunyai ________ hari. ________ buah rumah tenggelam dalam banjir itu. Hampir ________ pengunjung menghadiri pameran automobil yang berlangsung sejak seminggu lalu. A Semua C Sekalian B Seluruh D Sebahagian 14.11. _________daripada kek itu akan dibahagikan kepada kawan-kawan Alia. A Setiap C Dua pertiga B Seluruh D Sesetengah 18. A Beribu-ribu C Berkotak-kotak B Berpuluh-puluh D Berjuta-juta 41 . Setiap pagi jalan raya sesak kerana orang ramai menuju ke tempat kerja ________ A sendiri C beribu-ribu B tiap-tiap D masing-masing 17. Gadis bertudung itu akan menunggu teksi di situ ________ pagi. ________ pelajar dikehendaki memakai pakaian yang kemas dan bersih. A tiap-tiap C beberapa B setengah D sekalian 19.

A Jangan C Harap B Tolong D Sila 3.19. “______________lengkapkan borang ini dengan butir-butir peribadi. __________kita akan dapat berjumpa lagi pada masa akan datang.____________lah menangis lagi. usah LATIHAN 19 : KATA PERINTAH Isi tempat kosong dengan perkataan yang paling sesuai. Bantulah mereka mencuci pinggan itu. A Tolong C Minta B Harap D Usah 2. 1. “________berikan wang ini kepada kakak awak. A Sila C Minta B Usah D Tolong 5. A Harap C Usah B Minta D Sila 4. saya pasti adik awak akan selamat. permintaan dan sebagainya. Contoh: harap.” kata kerani itu.” kata Ketua Pengawas itu. KATA PERINTAH KETERANGAN: 1. “_______________makan kuih itu.” kata kakak. Ani. “____________basuh sayur-sayuran di atas sinki itu. tolong . larangan. “_________berpeluk tubuh sahaja.” kata Ayuni. jangan. “__________semua calon UPSR membaca soalan dengan teliti.” kata Ayu.” kata Sayuti. Kata yang digunakan untuk memberikan sesuatu perintah. A Jemput C Usah B Jangan D Minta 8. A Sila C Tolong B Harap D Jemput 42 . minta . sila. kawan-kawan. silaan. A Jangan C Harap B Jemput D Sila 6. A Tolong C Usah B Minta D Sila 7. 2. jemput.

___________biarkan makanan terdedah. A Tolong C Jangan B Sila D Minta 10. A jemput C usah B sila D tolong 17. Dollah. _____________merokok ketika berada di dalam kawasan sekolah. _______beratur semasa hendak membeli di kedai koperasi sekolah.” jerit ibu. A tolong C usah B minta D harap 43 . A Tolong C Usah B Jangan D Sila 12. “__________sampaikan hadiah ini kepada kakak kamu.9. A Sila C Usah B Jangan D Tolong 16. Nanti saya ambilkan air. __________dibuat perkara yang tidak berfaedah itu. A Tolong C Harap B Sila D Jangan 11.” kata Maznah kepada Nora.” kata Mamat.” pinta ibu. A Tolong C Jangan B Harap D Minta 15. nanti akan dihinggapi lalat. “Salmi. A jemput C tolong B mari D usah 14.” kata Mastura. Saya______kamu dapat datang ke majlis perkahwinan pada hari Ahad nanti. A usah C jangan B tolong D harap 13. _____________lah rasa kuih yang saya hidangkan ini A Jangan C Tolong B Sila D Harap 20. Kalau datang ke Kuala Perlis. __________lah ke rumah saya. “Ali. datuk. “_________lah kamu kenangkan lagi peristiwa itu.” kata emak kepada budak itu. A Jangan C Sila B Tolong D Harap 18. A Sila C Tolong B Jangan D Usah 19. “_________lah duduk.__________ambilkan ibu serai. “___________sepak tong sampah itu.

Di manakah pertandingan syarahan itu diadakan? A B C D Di dewan terbuka Sekolah Kebangsaan Taman Cempaka. 4. 3. Mengapakah orang ramai berkerumun di tepi jalan itu? A Mereka memang suka berkerumun di situ. Apakah yang dilakukan oleh ayah? A Ibu meminta ayah membaiki mesin jahitnya yang rosak. C Congkak ialah permainan tradisional masyarakat Melayu. D Budak perempuan itu mencari wangnya di merata tempat. B Jika kita belajar bersungguh – sungguh. 6. 1. kita tidak akan ke mana – mana. C Ramai yang terlibat dengan kemalangan itu. C Ayah sedang membaiki mesin jahit ibu yang rosak. kita akn memperoleh banyak ilmu pengetahuan serta dapat menjejakkan kaki ke menara gading. B Wang seringgit itu diberikan oleh ibunya. C Belajar bersungguh – sungguh adalah satu usaha untuk berjaya. Murid – murid Sekolah Kebangsaan Taman Cempaka yang akan menyertai pertandingan itu. B Mereka hendak melihat keadaan mangsa kemalangan itu. 2. B Kanak – kanak itu bermain congkak pada waktu petang. 44 . Apakah yang sedang dilakukan oleh kanak – kanak itu? A Kanak – kanak itu sedang mengira bilangan buah congkak. 5. Tiada seorang pun yang menyertai pertandingan itu. Peserta itu dari Sekolah Kebangsaan Taman Cempaka. MEMILIH JAWAPAN LATIHAN 20 : MEMILIH JAWAPAN Pilih jawapan yang sesuai bagi ayat tanya di bawah. Apakah yang akan kita peroleh jika kita belajar bersunguh – sungguh? A Jika kita belajar bersungguh – sungguh.20. D Ayah membaiki mesin jahit ibu yang rosak sejak pagi tadi. B Ayahlah yang membaiki mesin ibu yang rosak. C Budak perempuan itu menangis kerana wangnya tercicir. D Kanak – kanak itu sedang bermain congkak di halaman rumah. Apakah yang menyebabkan budak perempuan itu menangis? A Budak itu kehilangan wang sebanyak seringgit.

Adakah Pesta Bola Merdeka itu sudah tamat? A Pesta Bola Merdeka itu sudah tamat. D Rombongan itu pergi ke Pulau Ketam untuk melancong. Bagaimanakah kereta itu boleh terjunam ke dalam gaung? A Kereta yang terjunam ke dalam gaung itu telah dihantar ke bengkel. pemandu kereta itu hanya mengalami kecederaan ringan. saya belum menyerahkan buku kerja ini kepda cikgu. C Tidak. B Sebuah kereta telah terjunam ke dalam gaung itu semalam. 13.7. D Saya akan menyerahkan buku kerja Matematik ini kepada cikgu saya pada esok pagi. D Kereta itu terjunam ke dalam gaung kerana telah dipandu dengan laju. Saya telah menyaksikan Pesta Bola Merdeka itu. B Ya. Mengapakah awak tidak menyerahkan buku kerja Matematik itu kepada cikgu awak? A Saya takut cikgu saya akan marah apabila mendapat tahu bahawa saya tidak membuat latihan yang diberi. Pesta Bola Merdeka itu sudah tamat. Siapakah yang akan mewakili Persatuan Bulan Sabit Merah dalam mesyuarat itu nanti? A Mesyuarat Persatuan Bulan Sabit Merah akan diadakan pada hari Sabtu. 9. D Ya. C Pesta Bola Merdeka itu akan diadakan di Stadium Negara. B Lelaki tua itu mengamuk kerana marahkan orang yang merosakkan tanaman di kebunnya. B Encik Kamarul yang akan mewakili Persatuan Bulan Sabit Merah mesyuarat itu nanti. C Dia ke Kuala Terengganu dengan menaiki bas. B Faizul baru pulang dari Terengganu. C Rombongan itu pergi ke Pulau Ketam. 45 . D Mesyuarat Persatuan Bulan Sabit Merah telah dibatalkan. B Tidak. 10. Ke manakah Faizul hendak pergi? A Ya. C Buku kerja Matematik itu ada pada cikgu saya. 12. 8. Bagaimanakah rombongan itu ke Pulau Ketam? A Rombongan itu ke Pulau Ketam dengan menaiki bot. dia hendak ke Terengganu. C Lelaki tua itu mengamuk kerana gembira dinaikkan pangkat. Mengapakah lelaki tua itu mengamuk? A Lelaki tua itu mengamuk kerana kematian isterinya. B Rombongan itu pergi ke Pulau Ketam pada waktu petang. 11. C Encik Kamarul akan mempengerusikan mesyuarat Persatuan Bulan Sabit Merah itu nanti. D Dia dalam perjalanan menuju ke Kuala Terengganu.

B Kaki adik digigit semut api. 16. B Ya. saya tidak ada masa sekarang. nanti saya jelaskan kepada awak. B Mana boleh. C Ibu mengizinkan saya menyertai perkhemahan ini. saya berada di dalam tandas pada masa itu. 46 . C Boleh. D Tangannya sakit digigt beruk. ibu bapanya telah ke balai untuk menjaminnya. saya yakin boleh menyiapakannya. C Ya. D Ibu merestui semua program yang saya sertai. D Mana boleh. C Tidak. 15.14. beliau sedang mengikat buah kelapa muda itu. C Esok. C Saya tidak mahu menjawab soalan itu. Bolehkah kami menyiapkan tugasan ini pada hari ini juga? A Pasti boleh kerana saya seorang yang jujur. D Boleh. 19. D Adik berada dengan ibu di dapur. dialah yang dikehendaki polis selama ini. saya tidak hendak ke sana. nanti saya minta izin daripada kedua – dua orang tua saya. B Boleh. 17. Mengapakah adik kamu menangis? A Adik saya menangis sejak tadi lagi. B Tidak. saya tidak berada di dapur ketika kejadian itu berlaku. Betulkah Azizi yang ditangkap polis itu? A Ya. 20. saya sebenarnya berada di dapur ketika itu. Adakah kamu berada di dapur ketika kejadian itu terjadi? A Ya. Mengapakah awak dibenarkan menyertai perkhemahan ini? A Saya yakin dengan keselamatan di sini. D Tidak. B Saya berjaya meyakinkan ibu tentang tahap keselamatan di sini. beliau sedang menjolok buah kelapa muda itu. Apakah yang dilakukan oleh Pak Ahmad? A Beliau sedang membelah buah kelapa muda. 18. polis itu menangkapnya di rumah kosong itu. Bilakah kamu akan datang ke rumah saya? A Boleh juga. B Ya. selepas kelas tambahan selesai. nanti saya ajak Zailan temankan saya. C Adik baru sahaja bangun tidur.

D Barang-barang Encik Rashid sibuk mereka kemaskan kerana mereka akan berpindah ke rumah baru.beserta dengan kata sendi nama oleh LATIHAN 21 : AYAT AKTIF AYAT PASIF Soalan 1 hingga soalan 10 Pilih ayat yang sama maksud dengan ayat yang bergaris. Rosli memarahi ibu kerana selalu menconteng tempat itu dengan sesuka hatinya. Kamera itu dihadiahkan oleh abang saya. Hashim menaiki bendera sekolah. Bendera sekolah dinaikkan Hashim. Ibu memarahi Rosli kerana selalu menconteng tempat itu dengan sesuka hatinya. Hashim dinaikkan bendera sekolah. Rosli dimarahi kerana ibu selalu menconteng tempat itu dengan sesuka hatinya. Saya menghadiahkan kamera kepada abang. Abang saya itulah yang menghadiahkan kamera. B Barang-barang sibuk dikemaskan oleh keluarga Encik Rashid kerana mereka akan berpindah ke rumah baru. AYAT AKTIF DAN AYAT PASIF KETERANGAN: Ayat aktif: mengutamakan si pelaku sebagai subjek dan mengandungi kata kerja yang berawalan meAyat pasif : menekan objek dan pembuatnya serta mengandungi kata kerja tanpa awalan atau kata kerja berawalan di. 2. A B C D Beberapa orang wanita sedang mencabut rumput di sawah padi. C Keluarga Encik Rashid sibuk mengemaskan barang-barang mereka kerana akan berpindah ke rumah baru. Ibu dimarahi oleh Rosli kerana selalu menconteng tempat itu dengan sesuka hatinya. Bendera sekolah dinaikkan oleh Hashim. 3. Abang menghadiahkan kamera saya. 47 . A B C D 5. A B C D Hashim menaikkan bendera sekolah. Orang wanita sedang sibuk mencabut rumput di sawah padi. Rumput di sawah padi sedang dicabut oleh beberapa orang wanita. A B C D 4. Abang saya menghadiahkan kamera itu. Beberapa orang wanita sedang sibuk mencabut padi sawah. Keluarga Encik Rashid sibuk mengemaskan barang-barang kerana mereka akan berpindah ke rumah baru. Rumput di sawah padi sedang dicabut oleh beberapa orang wanita yang sibuk. A Mereka sibuk mengemaskan barang-barang Encik Rashid kerana akan berpindah ke rumah baru.21. Rosli dimarahi oleh ibu kerana selalu menconteng tempat itu dengan sesuka hatinya. 1.

48 . A B C D 7. Salman berlari tidak tentu hala. B Pereka batik yang termasyhur telah mengeluarkan batik yang cantik itu. Salman lari lintang-pukang apabila dikejar oleh anjing liar. D Buku cerita itu sudah saya pulangkan minggu lepas. Puan itu menjahit baju kurung Julia. A Encik Fuad memaklumkan kepada mekanik tentang kerosakan enjin keretanya walaupun telah dibaiki. Encik Fuad memberitahu mekanik bahawa enjin keretanya rosak semula selepas dibaiki. A Buku cerita sudah dipulangkan kepada saya minggu lepas. A Pereka yang terkenal telah menghasilkan corak batik yang cantik itu. B Kasmah ditegur oleh pengawas itu kerana membuang sampah di kawasan padang sekolah. Ayah baru sahaja mengasah pisau yang tajam itu. 12. Apabila Salman ternampak anjing liar. C Kereta Encik Fuad yang telah dibaiki oleh mekanik dimaklumkan rosak semula. D Encik Fuad memaklumkan kepada mekanik bahawa enjin keretanya rosak semula walaupun sudah dibaiki. dia pun berlari tidak tentu hala. A B C D 8. Pisau itu tajam kerana baru sahaja diasah oleh ayah. B Buku cerita itu dipulangkan kepada saya minggu lepas. C Corak batik yang terkenal itu telah dihasilkan oleh pereka yang cantik itu. Apabila dikejar anjing liar. C Kasmah ditegur oleh pengawas itu supaya membuang sampah di kawasan padang sekolah. B Enjin kereta Encik Fuad rosak selepas dimaklumkan kepada mekanik untuk dibaiki. Pengawas itu menegur Kasmah kerana membuang sampah di kawasan padang sekolah. Ayah mengasah pisau baru itu sehingga tajam. 11. Corak batik yang cantik itu dilukis oleh seorang pereka yang terkenal. Pisau yang baru diasah oleh ayah itu menjadi tajam. Saya sudah memulangkan buku cerita itu minggu lepas.6. Puan Julia menjahit baju kurung itu. A B C D Baju kurung itu dijahit oleh Puan Julia. anjing liar itu berlari tidak tentu hala. 10. Apabila Salman dikejar. Puan itu menjahit baju kurung untuk Julia. anjing liar mengejarnya. 9. A Kasmah menegur pengawas itu kerana membuang sampah di kawasan padang sekolah. Apabila Salman berlari tidak tentu hala. Julia menjahit baju kurung puan itu. D Batik yang termasyhur itu dikeluarkan oleh seorang pereka yang terkenal. Pisau baru yang tajam itu telah diasah oleh ayah. C Buku cerita sudah minggu lepas saya pulangkan. D Kasmah menegur pengawas itu oleh kerana membuang sampah di kawasan padang sekolah. Soalan 11 hingga soalan 15 Pilih ayat pasif yang betul.

D Kadet Remaja angkatan tentera telah memeriksa perbarisan pegawai sekolah itu. A Ibu budak yang terjatuh ke dalam itu memandikannya. A Pertandingan kembara itu telah dianjurkan oleh Persatuan Mendaki Bukit Marak. B Encik Lee telah menyaman polis trafik itu kerana memandu kereta tanpa lesen. Soalan 16 hingga soalan 20 Pilih ayat aktif yang betul. Encik Lee telah menyaman polis trafik itu. D Kereta ini patut dicuci oleh kamu sebelum pulang ke kampung. C Kereta ini patut kamu cuci sebelum pulang ke kampung. C Rahim dan saya didesak supaya menyertai perkhemahan pada minggu depan. Kamu patut mencuci kereta ini sebelum pulang ke kampung. C Pertandingan mendaki Bukit Marak akan dianjurkan oleh persatuan kembara itu. Perbarisan Kadet Remaja Sekolah itu diperiksa oleh pegawai angkatan tentera. D Budak itu dan ibunya mandi setelah terjatuh ke dalam lumpur. 17. B Kadet Remaja Sekolah telah memeriksa perbarisan pegawai angkatan tentera itu. 14. 49 . B Ibunya memandikan budak yang terjatuh ke dalam lumpur itu. C Kerana memandu kereta tanpa lesen. D Memandu kereta Encik Lee tanpa lesen menyebabkan telah disaman oleh polis trafik itu kerana. B Pekerja di rumah “OKU” mendukung kebajikan kanak-kanak itu. 15. Polis trafik itu telah menyaman Encik Lee kerana memandu kereta tanpa lesen. 19. Persatuan kembara itu telah menganjurkan pertandingan mendaki Bukit Marak. Budak yang terjatuh ke dalam lumpur itu dimandikan oleh ibunya. A Pekerja di rumah kebajikan mendukung kanak-kanak “OKU” itu. C Pegawai angkatan tentera telah memeriksa perbarisan Kadet Remaja Sekolah itu. Kanak-kanak “OKU” itu didukung oleh pekerja di rumah kebajikan.13. C Pekerja “OKU” mendukung kanak-kanak di rumah kebajikan itu. Saya didesak oleh Rahim supaya menyertai perkhemahan pada minggu depan. D Di rumah kebajikan. B Rahim mendesak saya supaya menyertai perkhemahan pada minggu depan. A Encik Lee telah disaman polis trafik itu kerana memandu kereta tanpa lesen. A Perbarisan pegawai angkatan tentera itu diperiksa oleh Kadet Remaja Sekolah. B Sebelum pulang ke kampung. pekerja kanak-kanak mendukung “OKU” itu. C Budak itu memandikan ibunya yang terjatuh ke dalam lumpur. B Pertandingan mendaki Bukit Marak telah dianjurkan oleh persatuan kembara itu. D Pertandingan mendaki Bukit Marak oleh persatuan kembara itu bakal dianjurkan. 16. D Perkhemahan pada minggu depan mendesak supaya saya dan Rahim menyertainya. 18. A Saya mendesak Rahim supaya menyertai perkhemahan pada minggu depan. kamu patut mencuci kereta ini. A Kereta ini patut pulang ke kampung sebelum kamu mencucinya.

B Daun-daun kering di halaman rumah telah disapu oleh saya petang tadi. 4. A Ayub menyuruh Cikgu Nasir menyiapkan tugasannya. C Saya petang tadi telah menyapu daun-daun kering di halaman rumah. cantik sungguh tudung awak Nani. Daun-daun kering di halaman rumah telah saya sapu petang tadi. Dalam penulisan. CAKAP AJUK DAN CAKAP PINDAH KETERANGAN: 1. “ Bilakah awak akan menyiapkan tugasan ini ?” kata Cikgu Nasir kepada Ayub. B Nanu memuji kecantikan pakaian Nani. B Ayub memberitahu Cikgu Nasir dia akan menyiapkan tugasannya. 3. tanda petik (“……”) dugunakan untuk cakap ajuk. Tanda petik (“…. Anis. 2. C Amira dan Anum memaksa Anis bersarapan bersama-sama mereka. B Nenek melarang Amirul membunuh semut-semut itu C Nenek memarahi Amirul membunuh semut-semut itu. “Jangan dibunuh semut-semut itu. C Nanu memuji kecantikan kain tudung Nani. berkilau-kilau labucinya !” kata Nanu kepada Nina. D Nanu meminta Nani memakai kain tudung yang cantik. A Amira dan Anum mempelawa Anis bersarapan bersama-sama mereka. 2.” kata nenek kepada Amirul. D Cikgu Nasir bertanya Ayub tentang tugasan yang diberikannya. 50 . D Amira dan Anum mengarah Anis bersarapan bersama-sama mereka 3. A Saya telah menyapu daun-daun kering di halaman rumah petang tadi. LATIHAN 22: CAKAP AJUK DAN CAKAP PINDAH Pilih ayat pindah yang sama maksud dengan ayat diberi. D Daun-daun kering di halaman rumah telah saya menyapu petang tadi. 22. B Amira dan Anum memujuk Anis bersarapan bersama-sama mereka. Cakap pindah ialah ditulis semula dengan menggunakan bahasa tanpa mengubah maksudnya 4. A Nenek memberitahu Amirul membunuh semut-semut itu. D Nenek menyuruh Amirul membunuh semut-semut itu. C Cikgu Nasir bertanya Ayub tentang tempoh dia akan menyiapkan tugasannya. A Nanu mengeji kain tudung yang dipakai oleh Nani.” kata Amira dan Anum. “ Wah . Ialah percakapan seseorang yang ditulis semula dengan tidak mengubah maksud asalnya. 1.”) tidak digunakan dalam cakap pindah. “ Marilah bersarapan bersama-sama dengan kami.20.

“ Pada pendapat saya. C Pengawal pantai memberitahu agar para pengunjung bersedia untuk melihat ombak besar. C Pelancong itu hendak menaiki komuter ke Stesen Komuter Serdang.5. C Ailin memaksa Rina supaya memberitahunya tentang dompet itu. 6. D Para pengunjung terkejut apabila melihat kehadiran ombak besar ke pantai . penjenayah itu patut dibawa ke muka pengadilan. A Ailin ingin tahu tentang kehilangan dompet. “ Di manakah Stesen Komuter Serdang ?” tanya pelancong dari Jepun. 11. “ Kain songket ini mahal harganya kerana tenunannya halus dan cantik.pastikan kamu telah menyemak semua soalan. 9. C Ketua pengawas membantu murid-murid menyemak semua soalan mereka sebelum dihantar. pilihlah yang bebas daripada racun . D Harga kain songket itu mahal kerana penjualnya cantik dan halus.” kata Rina Kepada Ailin. B Puan Wee menasihati jirannya memilih ketika membeli sayur. 10. 51 . “ Sebelum hantar . “ Saya tidak tahu tentang kehilangan dompet itu. 7. B Penjual menjual kain songket tenunan itu kerana harganya mahal. C Puan Wee menyuruh jirannya membeli sayur yang diperlunya. ombak besar sedang menuju ke pantai.” kata penjual kepada pelanggannya. C Kain songket itu dijual mahal kerana tenunannya halus dan cantik. A Pelancong dari Jepun ingin menaiki Komuter Serdang. B Orang ramai diminta supaya segera ke pantai kerana ombak besar akan tiba. B Ramzi mahu Ramli membawa penjenayah ke muka pengadilan. D Ramli berpendapat bahawa Ramzi patut mengadili penjenayah itu. B Murid-murid disuruh menyemak semua soalan sebelum menghantarnya. D Rina memberitahu yang dia tidak tahu tentang kehilangan dompet itu. D Pelancong itu ingin tahu kedudukan Stesen Komuter Serdang. 8.” pesan Puan Wee kepada jirannya. A Puan Wee mengajak jirannya memilih sayur yang segar. “ Tolong naik ke darat.” kata ketua pengawas kepada murid-murid.” kata Ramzi kepada Ramli. C Ramzi berpendapat bahawa penjenayah itu harus diadili. A Pelanggan memberitahu bahawa harga kain songket itu mahal. D Ketua pengawas memaksa semua murid supaya menyemak semua soalan mereka. “ Kalau hendak membeli sayur. A Murid-murid dinasihati agar menyemak semua soalan selepas menjawab. D Puan Wee melarang jirannya memilih sayur yang beracun. A Ramli menyatakan penjenayah itu patut menerima hukuman. A Pengawal pantai mengarah semua pengunjung supaya segera ke darat. B Pelancong dari Jepun memberitahu tentang Stesen Komuter Serdang.” tegas pengawal pantai kepada para pengunjung. B Rina menyatakan dia tahu tentang kehilangan dompet.

12.cikgu .” B Kata Naim. Emak menasihati Suria agar belajar rajin-rajin supaya masa depannya cerah.” C Kata Naim. B “ Maimun. C “ Saya tidak mengetahui apa-apa . “Ayah. C “ Imran. mari kita ke kantin. Raden memberitahu Cikgu Salina bahawa dia tidak tahu apa-apa. D “ Harap kamu duduk.“ Rajin-rajinlah belajar.” tegas Raden.” kata Nabil. B “ Oh. D “ Berikanlah buku cerita Aiman kepada saya. 52 .” kata Devi kepada Salmi. 18.” kata Arini. “ Emak rajin belajar agar masa depan kamu akan cerah.” pinta Murad. A “ Amboi.” kata Nabil.” 16. D “ Nah. C “ Wah. 14.Saya tidak ada apa-apa. mari kita bermain bersama-sama Nancy. indah sungguh pemandangan di sini. D “ Maimun mengajak saya ke kantin. indahnya pemandangan Pulau Langkawi. cantiknya keindahan di Pulau Langkawi. C “ Saya ingin mengajak kamu ke kantin. A “ Ajaklah Maimun ke kantin. “ Kamu mesti rajin belajar agar masa depan akan cerah.” D Kata Naim.” pinta Murad. A “ Silalah berikan buku cerita itu kepada saya. Nabil memuji keindahan pemandangan Pulau Langkawi.” B Kata emak. B “ Janganlah duduk.” Kata Arini dan Raj.” pinta Murad. Salmi mempersilakan Devi duduk.” kata Salmi kepada Devi. C “ Silalah duduk Salmi.” kata Salmi kepada Devi. D “ Raj. B “ Maafkan saya cikgu.” D Kata Suria. 19. “ Saya rajin belajar supaya masa depan akan cerah. A “ Marilah kita bermain bersama-sama.”kata Mariam. Bidin ada seorang rakan di sekolah. A Kata Naim.” kata Nabil. C “ Bolehkah kamu bermain bersama-sama kami ?” tanya Nancy. “Ayah.Nancy. Kawan lama saya di sekolah.” kata Raden.” kata Mariam. Murad meminta Aiman memberikan buku cerita itu kepadanya. Pilih cakap ajuk yang paling sesuai dengan ayat diberi.nanti masa depan kamu akan cerah.kamu berikan buku cerita kepada saya. 15.” 13. Bidin belajar sekelas dengan saya di sekolah.” kata Mariam. “Ayah. Najib memberitahu ayahnya bahawa Bidin rakan sekelasnya. pemandangan di Pulau Langkawi indah nian.” C Kata emak. 17. B “ Tolong berikan buku cerita itu kepada saya. A “ Saya tidak memberitahu apa-apa cikgu. Arini dan Raj mempelawa Nancy bermain bersama dengan mereka. A “ Sila duduk.” kata Nabil.” pelawa Nancy. Mariam mengajak Maimun ke kantin.” kata Cikgu Salina.”kata Devi kepada Salmi. A Kata Suria.” kata Mariam. “Ayah Bidin adalah seorang rakan saya di sekolah.” pinta Murad. ini Bidin. B “ Kamu bermainlah bersama-sama Arini dan Raj. D “ Adakah kamu mengetahui apa-apa Raden?” kata Cikgu Salina.

. D “ Bagaimana datuk kamu akan pulang dari Mekah ?” tanya Pak Usin. C “ Bilakah datuk kamu akan pulang dari Mekah. Kedai kraf tangan itu___________barang-barang tradisional masyarakat Melayu.Ramai penyokong pasukan Kelantan sedang____________di kaunter tiket. A membuka C membawa B mempamerkan D membantah 53 . pen-. -an. i LATIHAN 23 : IMBUHAN Isi tempat kosong dengan perkataan yang paling sesuai. di . beme-. peng-. Sementara imbuhan apitan berada di awal dan di akhir kata dasar. Imbuhan awalan diberikan kepada kata dasar di awal kata. Kita tidak boleh___________semasa berada di tempat perhimpunan rasmi sekolah... an. per-. kan. Imbuhan akhiran pula diberikan kepada akhir kata dasar. 23.. Kegiatan______________kancil haruslah dibanteras segera untuk pemuliharaan spesies. i di . me . IMBUHAN KETERANGAN: Imbuhan terbahagi kepada imbuhan awalan. A berpindah C berpusing B beratur D berkhemah 2.. Amat ?” tanya Pak Usin. mem .. B “ Sudahkan datuk kamu pulang dari Mekah. ber-.kan.. A membaham C memburu B membawa D membaling 3. per . pengeter-. men-. mem-.20.. di . mengedi-.. -kan Contoh imbuhan apitan . A berjalan C bercakap B berdiam D bersabar 4..kan. Amat ?” tanya Pak Usin. -i. ke-.. meng-. seContoh imbuhan akhiran ialah. Pak Usin bertanya kepada Amat tentang tarikh kepulangan datuknya dari Mekah. akhiran dan apitan. A “ Adakah datuk kamu baru pulang dari Mekah?” tanya Pak Usin.. 1. Contoh imbuhan awalan ialah : pe-.

.. Aiman selalu___________agar dirinya sentiasa dilindungi Tuhan. difahamkan C berpandangan . difaham D terpandangkan . A meratah C membasuh B membakar D membaling 10. berfahaman 7.. Mereka hanya_______________antara satu sama lain kerana pertuturannya tidak__________. A menggigit C mengunyah B membaham D menjilat 12. Nafis baru____________berpindah ke rumah baharu seminggu yang lalu. Seekor ular sawa telah___________ayam di belakang rumah. A mempamer C membawa B memburu D membentuk 8. Abang sedang__________lemang di belakang rumah bersama datuk. A memulau C menarik B memukau D membuta 16. Anggota polis itu________________dengan pistol.. A Berdua C bersatu B Bergaduh D berdiam 9. difahami B Terpandang . A Berpandang . Rosli menyemai anak benih yang baru_____________itu dalam beg semaian.5. A beransur C berpindah B bertolak D beralih 13. Kita perlu________untuk mencapai kemenangan dalam perlawanan itu.Peniaga itu________beberapa ikat petai untuk dijual di pasar malam.. A berlari C berjalan B bergaduh D berdalih 54 . A berjalan C berdiam B berbaris D berkawan 11. A beranak C bertunas B bertaut D berputik 14.. A bertasbih C bertafakur B berdoa D berhajat 15.. Adik saya yang kecil itu masih belum boleh____________.. A bersenjata C disenjatakan B bersenjatakan D tersenjata 6. Keindahan landskap kawasan rumah itu__________pandangan setiap orang yang melalui kawasan itu.Bayi yang berusia sembilan bulan itu sudah mula belajar____________.

Sebagai rakyat Malaysia. Filem lakonan____________itu diminati oleh setiap lapisan masyarakat.Beberapa orang______________telah mencipta sejarah apabila berjaya menjejakkan kaki ke bulan. tanya. tali.” kata Rina. TANDA BACA KETERANGAN: 1. sempang dan lain-lain. seru. kertas.” kata Rina. kita harus mempunyai sikap taat. seorang budak perempuan. Sebagai rakyat Malaysia. A menimang C meminang B mencolek D membunuh 18. dan cinta kepada negara! Sebagai rakyat Malaysia. kertas. Kelmarin. Buluh.Kami sekeluarga____________bas ekspres ke Kuala Lumpur. Contoh: koma. A B C D 4. Besarnya Stadium Negara. kertas. “Wah. gam.17. A budiman C peragawan B karyawan D seniman 20. A B C “Wah. “Wah! Besarnya Stadium Negara. Buluh. tali. gam. digunakan untuk membuat layang – layang. ditemui mati di lombong itu. “Wah. dan gunting. kita harus mempunyai sikap taat setia dan cinta kepada negara. besarnya Stadium Negara. kita harus mempunyai sikap taat. dan gunting digunakan untuk membuat layang – layang. Kelmarin seorang budak perempuan ditemui mati di lombong itu. titik bertindih. Ialah tanda-tanda yang digunakan dengan ayat 2. gam dan gunting digunakan untuk membuat layang – layang. A B C 3. besarnya Stadium Negara!” kata Rina. A jutawan C angkasawan B seniman D budayawan 19. 1. 55 . koma bertindih. noktah. setia.” kata Rina. seorang budak perempuan ditemui mati di lombong itu. tali. kita harus mempunyai sikap taat. Kelmarin. dan cinta kepada negara. setia. A B C D 2. setia dan cinta kepada negara? Sebagai rakyat Malaysia. LATIHAN 24 : TANDA BACA Pilih ayat yang betul menggunakan tanda baca. Hang Tuah telah diutuskan oleh Sultan Mahmud Shah untuk__________Puteri Gunung Ledang. A menuruni C menduduki B menaiki D menyusuri 24. Buluh.

” tanya abang kepada Arshad? “Bagaimanakah cara kamu membuat kraf tangan ini?” tanya abang kepada Arshad. “Ya saya yang memanggil kamu tadi kata Lokman. kamu mesti menjadi contoh. “Buku yang berjudul ‘Batu Ajaib’ dikarang oleh Rosnani Bakhtiar. “Baju itu berharga seratus ringgit? Amboi. A B C D 10. Sebagai ketua.” kata Lokman. yang menyampaikan ucapan sebentar tadi!” tanya Ng. “Ya! Saya yang memanggil kamu tadi. “Eh! Kamu belum tidur lagi rupanya. kamu mesti menjadi contoh kepada murid – murid yang lain. ketua murid kamu mesti menjadi contoh kepada murid – murid yang lain. A B C D Nah! Terimalah balasan jika berbuat jahat! Cis. Sebagai ketua murid. “Diakah yang menyampaikan ucapan. A B C D 12. Saya mula bertugas sebagai guru. Sebagai. kamu belum tidur lagi rupanya!” kata Emilia kepada Nora. “Diakah.” kata Rafidah.” Kata Lokman. “Bagaimanakah cara kamu membuat kraf tangan ini. “Buku yang berjudul Batu Ajaib dikarang oleh Rosnani Bakhtiar. A B C D 9. “Jangan usik barang – barang saya?” “Jamilah berkata dengan nada yang keras. “Baju itu berharga seratus ringgit. saya yang memanggil kamu tadi. Perak lusa! Saya mula bertugas.” kata Emilia kepada Nora.” kata Emilia kepada Nora. Jamilah berkata dengan nada yang keras. lusa.” Tanya Ng.” kata Rafidah.” Jamilah berkata dengan nada yang keras. kepada murid – murid yang lain.” tanya abang kepada Arshad. “Buku yang berjudul Batu Ajaib dikarang oleh Rosnani Bakhtiar!” kata Rafidah”. Saya yang memanggil kamu tadi!” kata Lokman. Saya mula bertugas sebagai guru di Ipoh. Saya mula bertugas sebagai guru di Ipoh. “Eh. amboi. kenapa sampai begini nasibku! Wah. sebentar tadi?” tanya Ng. “Eh! Kamu belum tidur lagi rupanya!” kata Emilia kepada Nora. Perak. sebagai guru di Ipoh Perak lusa. “Buku yang berjudul ‘Batu Ajaib’ dikarang oleh Rosnani Bakhtiar?” kata Rafidah. “Ya. Sebagai ketua murid. A B C D 8. A B C D 13.” kata Raju. “Jangan usik barang – barang saya.5. “Baju itu berharga seratus ringgit! Amboi! Mahalnya!” kata Raju.” “Ya. mahalnya!” kata Raju. “Diakah yang menyampaikan ucapan sebentar tadi?” tanya Ng. “Bagaimanakah cara kamu membuat kraf tangan ini!” tanya abang kepada Arshad? “Bagaimanakah cara kamu membuat kraf tangan ini. kamu belum tidur lagi rupanya. “Diakah yang menyampaikan ucapan sebentar tadi. di Ipoh. A B C D 6. murid kamu mesti menjadi contoh kepada murid – murid yang lain. jangan usik barang – barang saya!” Jamilah berkata dengan nada yang keras. “Jangan usik barang – barang saya!” 56 . besarnya kayu yang disepak engkau? Aduh. Perak lusa. malang sungguh nasib engkau. “Baju itu berharga seratus ringgit! Amboi! Mahalnya. A B C D 7. “Eh. A B C D 11. mahalnya!” kata Raju. A B C D 14.

Sesuatu ayat akan berasa janggal ketika dibaca jika kita salah memilih penanda wacana.” tanya Hanim. sudah sombong. Penanda wacana juga bukan sahaja menghubungkan antara ayat dengan ayat. apakah nama kucing kamu? Rahman? Apakah nama kucing kamu? Rahman! Apakah nama kucing kamu. A B C D 20. “Amboi! Baru terpilih mewakili pasukan sekolah. “Eh.00! Siapakah tuan punya duit ini?” tanya Roslin. Saya ingin memesan barang – barang yang berikut! Ayam. “Eh! duit RM10. rakannya yang lain membaca buku. sudah sombong!” sindir Norman.” tanya Hanim. duit RM10. dan serai. 3. Hayati sedang membuat kerja sekolah manakala. sudah sombong. A B C D 19. Hayati sedang membuat kerja sekolah! Manakala rakannya yang lain membaca buku. “Apakah yang dicari oleh pihak polis di rumah Encik Yatim itu. Siapakah tuan punya duit ini?” tanya Roslin. Hayati sedang membuat kerja sekolah. dan serai. manakala rakannya yang lain membaca buku? “Amboi.00. asam jawa. baru terpilih mewakili pasukan sekolah. “Apakah yang dicari oleh pihak polis di rumah Encik Yatim itu. duit RM10. PENANDA WACANA KETERANGAN: 1. baru terpilih mewakili pasukan sekolah. “Amboi! baru terpilih mewakili pasukan sekolah. Hayati sedang membuat kerja sekolah manakala rakannya yang lain membaca buku.” sindir Norman.” “Eh. asam jawa. “Apakah yang dicari oleh pihak polis di rumah Encik Yatim itu!” tanya Hanim.00. sudah sombong. Siapakah tuan punya duit ini?” tanya Roslin. Saya ingin memesan barang – barang yang berikut? Ayam.15. 2. “Eh! Duit RM10. “Amboi. Penanda wacana ialah kata atau frasa yang digunakan untuk menunjukkan pertalian antara satu ayat dengan satu ayat yang lain. A B C D 18. Saya ingin memesan barang – barang yang berikut ayam. asam jawa. asam jawa.00! Siapakah tuan punya duit ini? tanya Roslin. A B C D 17. 57 . Rahman! Apakah nama kucing kamu? Rahman.” sindir Norman. A B C D 16. A B C D Saya ingin memesan barang – barang yang berikut: ayam. 25. dan serai. malahan antara satu perenggan dengan perenggan yang lain. “Apakah yang dicari oleh pihak polis di rumah Encik Yatim itu?” tanya Hanim. dan serai.” sindir Norman.

dia pulang ke rumah. Mereka menjerit meminta tolong daripada jiran-jiran. Lokman aktif dalam permainan bola sepak. __________ tiada sesiapa pun yang mendengarnya . A Selanjutnya C Selain itu B Lebih-lebih lagi D Namun begitu 7. ________. goreng keropok itu sehingga garing . A Namun begitu C Selanjutnya B Kemudian D Oleh sebab itu 10. Abang Irfan membuka sebuah restoran. __________. dia berazam hendak mengubah sikapnya. A Oleh itu C Semenjak itu B Sebaliknya D Selepas itu 58 . Ashraf menyesal atas perbuatannya yang nakal selama ini. A Malangnya C Tambahan pula B Lebih-lebih lagi D Dalam pada itu 9. Dia tidak menghadiri latihan bola sepak pada petang itu __________ telah dimaklumkan oleh ketua pasukan. A Semenjak itu C Kemudian B Walaupun begitu D Sebelum itu 6. dia juga berniaga pakaian. A Mungkin C Justeru B Walau bagaimanapun D Kalau begitu 8. ________. ________. Datuknya meninggal dunia akibat sakit jantung minggu lalu. beliau menunjukkan proses membuat tayar kepada kami . A Kalau begitu C Akhirnya B Lepas itu D Di samping itu 3. __________. Kita tidak digalakkan keluar dari rumah seorang diri ___________ pada waktu malam . Mula-mula panaskan minyak di dalam kuali. 1. A Dengan itu C Lagipun B Lantaran itu D Dalam pada itu 4. ___________. _________ wajahnya muram sahaja. A sungguhpun C selain itu B oleh itu D namun demikian 2.Sudah satu jam Tini menunggu Siti di perpustakaan. Kami dibawa berjumpa dengan pengurus kilang itu. tetapi rakannya itu tidak datang. A Jadi C Lebih-lebih lagi B Justeru D Biarpun demikian 5.LATIHAN 25 : PENANDA WACANA Pilih jawapan yang paling sesuai . dia telah dipilih sebagai ketua pasukan bola sepak sekolahnya .

_________ dia ada hal. A Lebih-lebih lagi C Biarpun demikian B Semenjak itu D Dalam pada itu 19. usaha tersebut tidak berjaya kerana api terlalu marak. __________ mereka berbaik-baik semula. A Di samping itu C Selain itu B Namun demikian D Lebih-lebih lagi 12. Semua orang telah hadir. ___________. A Lantaran itu C Lepas itu B Dengan itu D Namun begitu 16. A Namun C Tambahan pula B sungguhpun demikian D Walaupun begitu 14. Yasmin bukan cucu kandung Nenek Leha. A Dengan itu C Tambahan pula B Selanjutnya D Walaupun begitu 20.__________. Kakak sedih kerana gagal dalam peperiksaannya. Steven Choong tidak datang ke majlis hari jadi saya . Badrul dan Hisham bergaduh sejak semalam. __________dia bermain badminton dengan rakannya. A Justeru C Kalau begitu B Akhirnya D Selain itu 18. A Jadi C Di samping itu B Mungkin D Sungguhpun demikian 59 . bolehlah kita mulakan mesyuarat ini. Danial bercita-cita hendak menjadi juruterbang. A Sebaliknya C Dalam pada itu B Meskipun begitu D Malangnya 13. A Lagipun C Jadi B Sebaliknya D Padahal 17. Orang ramai berusaha untuk memadamkan kebakaran di banglo itu. Kami suka ke restoran itu kerana hidangannya enak ________. dia tetap disayangi seperti cucu-cucu yang lain. A Meskipun C Oleh itu B Sungguhpun begitu D Selain itu 15.11.dia mendapat galakan daripada ibu dan ayahnya. harganya berpatutan. dia membancuh air minuman. Dia tidak jadi ke rumah neneknya . ___________. dia tidak berputus asa untuk terus berusaha. _______._________._________. Ibu mengisar lada di dapur.

II dan III B II dan III D II. Adam dan keluarganya akan melancong ke Thailand minggu hadapan. III dan IV D I. I II III IV Pelbagai program-program telah dilaksanakan untuk memperkenalkan Malaysia di mata dunia. Dengan langkah yang tenang. III dan IV Para pelajar digalakkan untuk membaca sekurang-kurangnya sebiji buku ilmiah sehari.LATIHAN 26 : KESALAHAN TATABAHASA Pilih ayat-ayat yang betul. III dan IV Razak berjanji tidak akan mensia-siakan harta pusaka yang bakal diterimanya. A I. Sekolah Rendah Kebangsaan Ibrahim telah terpilih seperti sekolah terbersih di negeri Kedah. II. I II III IV 6. 1. I II III IV 60 . II dan III C II. Abang akan melanjutkan pelajarannya ke Pakistan. III dan IV Pelan ini menunjukkan lokasi Taman Cahaya dan kemudahan-kemudahan yang terdapat di sekitarnya. Pemuda itu begitu amat kecewa kerana dia telah dibuang kerja. Bakri menyapu lantai di dalam bilik tidur kakaknya. Rahim akan menaiki bas untuk ke tempat kerja. Almari ini diperbuat daripada batang pokok meranti yang terpilih. Zeti mengutip beberapa keping kulit siput di Pantai Bisikan Bayu. II. Usaha ini memerlukan perancangan yang teliti dan belanja yang agak banyak. Perjalanan pulang yang panjang itu begitu amat menjemukan. III dan IV B I. A I dan II C III dan IV B I dan III D IV sahaja Ngah Timah menasihati Salim supaya belajar bersungguh-sungguh. Wah! Besarnya rumah Dato’ Mazlan! A I dan IV C I. II dan IV D I. Ibu cuba memujuk ayah agar menarik balik keputusannya. Ahmad merupakan seorang pelajar yang pintar dan disegani oleh rakan-rakannya. dia keluar dari rumah itu. Muthu memelihara dua puluh ekor kucing kacukan di rumahnya. III dan IV C IV sahaja B II. III dan IV 2. Keistimewaan Bukit Rusila ialah keindahan kawasan hutannya yang masih terpelihara. dia hanya mendiamkan diri. Setiap kali ibu menasihatinya. Kemajuan sains dan teknologi turut menggalakkan penciptaan peralatan perang. II dan IV B II dan II D II. I II III IV 3. A I. A I dan II C I. A I dan II C II dan III B I dan III D III dan IV Setiap pagi. Azwan menoleh ke belakangnamun memandang Nina dengan pandangan yang tajam. I II III IV 5. I II III IV 4.

A I dan II C II dan III B I dan III D III dan IV 8. III dan IV Rumah itu kami diam di tahun lepas. para nelayan tidak pergi ke laut. A I dan II C II dan III B I dan III D III dan IV Rumah saya terletak di antara taman perumahan dengan perkampungan nelayan. III dan IV D I. Golongan belia haruslah mempunyai nilai-nilai kesopanan masyarakat timur. II dan III C II. Oleh sebab deman. Mengapa awak membiarkan dia seorang diri di tempat yang sunyi itu? Sahara telah menempah dua tiket penerbangan ke Tokyo. Pada musim tengkujuh. Setiap orang perlu mempunyai matlamat dalam hidup. I II III IV 11. Latifah memegang jawatan sebagai editor di syarikat penerbitan itu. III dan IV Entah betul entah tidak tuduhannya itu. Encik Halim telah melaporkan kehilangan anaknya kepada pihak polis. Kami akan pulang ke kampung pada cuti sekolah nanti. A I dan II C I. III dan IV B I. malahan sombong. I II III IV 9. II dan III B I dan III D II. A I. Indah sungguh pemandangan di pantai itu pada waktu senja. I II III IV Saya sudah berjanji untuk membelikan ibu sehelai jawa kain batik. Hutan di Malaysia dikatai antara yang tertua di dunia. I II III IV 10. II dan IV D II. Ali telah terlibat dalam suatu kemalangan di Jalan Mahameru. Kerana malas membaca menyebabkan dia gagal dalam peperiksaan. Semua pelajar dikehendaki berhimpun di padang sekolah sekarang. Kami tidak tertarik untuk berlama-lamaan di pameran itu. Banjir besar telah menenggelamkan semua rumah-rumah di Kampung Penambang. Para wartawan sedang menemu bual Mawi. III dan IV Bahasa Melayu merupakan bahasa rasmi negara ini. Bertahun-tahun Amran tinggal di luar negara. I II III IV 12. Sudah menjadi resam perantau akan pulang ke kampung pada hari raya.7. saya tidak ke sekolah hari ini. A I dan II C II dan IV B I dan III D III dan IV Kak Leha membawa adik bersiar-siar pada waktu petang. Kakak saya baik hati. A I dan IV C I. III dan IV B I. II. I II III IV 13. Ayah benar sayang akan adik. A I dan II C II dan III B I dan III D III dan IV Selagi hayat dikandung badan. selama itulah saya tidak akan lupai budi dan jasa tuan kepada keluarga saya. I II III IV 61 .

Kedua-dua orang pemuda itu telah ditahan. III. dan IV Para peserta perlu mematuhi arahan yang telah ditetapkan. Bayi itu sedang menyusu di pangkuan ibunya. Sani dan Zaki menceritakan peristiwa yang menimpa mereka malam tadi. Pada masa itu. Bungkusan itu dikirimkan untuk Rohani. I II III IV 16. Ibu sedang membuat puding durian di dapur. A I dan II C II dan IV B II dan III D I. dan III B II dan IV D I. Pihak polis bergegas ke tempat kejadian apabila menerima panggilan telefon. Gaya Encik Hamidi memperlihatkan bahawa beliau orang yang berada. A I dan II C I. Pak Abu mengerja sekeping sawah di hujung kampung. dan IV 15. Pendapatannya setiap bulan tidak cukup untuk menampung kehidupannya di bandar. A I dan II C II dan III B I dan III D III dan IV Ahli perubatan itu akan membuktikan pengalamannya dalam bidang tersebut. II. III. I II III IV 20. Nenek menyayangi Shalin sepenuh-penuhnya. I II III IV 62 . Sakit mata kami melihat budak-budak nakal itu mengganggu wanita yang lalu-lalang. III dan IV Saya hendak menemukan Musalmah petang ini. Kami banyak memperoleh pengajaran daripada kejadian itu. I II III IV Markah saya lebih tinggi dari Azlin. I II III IV 17. selekoh berbahaya di hadapan! A I dan II C I dan IV B I dan III D II. I II III IV 18. Adik kecil saya sangat petah bercakap. Suka dan duka memang lumrah dalam kehidupan. Penglihat kanak-kanak itu sangat rendah. II. III. I II III IV 19. Yang berbaju biru tua itu kakak ipar saya. Azman membelakang diri saya dalam perbincangan itu. dan IV Ayah lihat lesu kerana berkerja sepanjang hari. Awas.14. dan IV Semua guru-guru sedang bermesyuarat di bilik guru. A I dan II C III dan IV B II. III. III dan IV D I. Cara Kumar bercakap terlalu meninggi. Usia datuk Ramzan sudah dilanjutkan. A I dan II C III dan IV B II dan III D I. A I dan II C III dan IV B II dan III D I. II dan III Rantai tangan itu dibuat dari suasa. saya sedang tidur.

A pucuk C batang C ikat D cekak 5. Ayah menghadiahi kakak ________ anting-anting emas sempena ulang tahun hari lahir. pucuk. orang. benda dan tempat. tangkai. Encik Kamal telah diminta untuk menyampaikan ________ dua kata sempena majlis persaraan beliau. bilah.27. helai. pasang. A sekeping C sehelai B sepucuk D senaskah 3. Pak Mail menebarkan se________ jala untuk menangkap ikan di sungai berhampiran rumahnya. A sebaris C sepatah B sebuah D serangkap 4. A sebentuk C seutas B sepasang D sebuah 8. A keping C bidang B kajang D rawan 6. Seniman negara terkenal telah diundang untuk membacakan beberapa ________ puisi sempena 63 . Abang Helmi menerima ________ surat daripada sebuah pusat pengajian tinggi di ibu Negara. bentuk. 1. A sekawan C sekumpulan B segerombolan D sepasukan 9. Beberapa ________ bunga orkid segar menghiasi ruang tamu rumah Datin Mariam. Ia digunakan selepas kata bilangan. LATIHAN 27 : KATA PENJODOH BILANGAN Isi tempat kosong dengan perkataan yang paling sesuai. ekor. bentuk. buah. buku. ________ lembu sedang meragut rumput di padang. kuntum. keping. A kaki C batang B buah D bentuk 7. butir. Contohnya ialah batang. A biji C jambak B helai D batang 2. Amirah membawa se________ payung ke sekolah supaya tidak kehujanan. biji. haiwan. Emak sempat membeli beberapa ________ paku-pakis di pasar tani untuk dimasak. PENJODOH BILANGAN KETERANGAN: Penjodoh Bilangan ialah perkataan yang digunakan untuk membilang orang.

A biji C buah B butir D laras 11. A sepotong C selembar B sebidang D sebuah 13. A cebis C naskhah B patah D rangkap 10. Kak Bedah memberikan beberapa ________ jagung bakar kepada jiran barunya. A kepal C genggam B ketul D cubit 20. Ayah terpaksa menjual ________ tanah pusaka untuk membiayai pelajaran abang di luar negara. Pak Aziz memakan beberapa ________ pulut sebagai sarapan pagi. A sebuah C serangkap B seuntai D serangkai 15. Tiga ________ permaidani disandarkan pada dinding untuk mengelakkannya daripada terkena habuk. A ketul C berkas B pucuk D keping 12. Pihak berkuasa berjaya memusnahkan dua ________ bom lama yang dijumpai oleh seorang nelayan. Pak Salleh berjalan pulang dari dusunnya sambil memikul se ________ kayu api. A kaki C lembar B buku D gulung 18. 64 . Ibu membeli tiga ________ petai di pasar malam. Dua ________ gerai baru telah dibina oleh pihak Majlis Perbandaran Kelang untuk memudahkan para peniaga. A biji C buah B batang D tongkol 14. Layang-layang Amin tersangkut pada dahan se________ pokok.sambutan Malam Kemerdekaan. A butir C kuntum B berkas D helai 17. A biji C baris B butir D batang 16. Penceramah itu mengakhiri ceramahnya dengan membacakan ________ pantun nasihat. A buah C pohon B dahan D batang 19. Di dalam beg kecil itu terdapat dompet dan se ________ kunci.

Susunannya tetap dan maksudnya berlainan dengan perkataan yang membentuknya. Kak Milah________melihat barang kemas yang dipamerkan kerana semuanya cantik-cantik belaka. Sampai___________pun hajat awak hendak tinggal di bulan tidak akan tercapai. 65 . 1.A butir B kepal C rawan D papan 28. A rambang mata C mata duitan B besar mata D putih mata 2. Oleh sebab itu. A keras hati C buka mulut B naik darah D tahan hati 6. Ayah_____________apabila pemuda itu bersikap biadap padanya. Ahmad ______________pasukan kami. A lidah bercabang C kucing bertanduk B rambang mata D atas angin 8. PERIBAHASA KETERANGAN: Simpulan bahasa adalah salah satu peribahasa yang paling pendek. Sikapnya yang___________dan suka mengusik orang itu tidak disenangi oleh rakan-rakannya. Biasanya hanya dua patah perkataan. A mulut murai C kera sumbang B tin kosong D mulut tempayan 4. dia tidak suka membuang masa. Usahlah seperti_______________. Ani seorang yang________________. A ringan tulang C berat mulut B kaki judi C kaki bangku 9. A Mandi kerbau C adu domba B lipas kudung D cepat tangan 7. Dia bekerja seperti______________kerana terpaksa menyiapkan kerjanya dengan segera. LATIHAN 28 : PERIBAHASA Isi tempat kosong dengan perkataan yang paling sesuai. bercakap banyak tetapi tidak tahu apa-apa. A buka mulut C keras hati B putih hati D gila-gila bahasa 5. A mulut murai C ringan tulang B malu-malu kucing D patah kandar 3. Orang yang______jangan di sangka bodoh.

A ada hati C iri hari B besar hati D isi hati 12. Saya tidak tahan melihat perangainya yang______________itu. A bulat hati C buah hati B buta hati D isi hati 19. A lidah bercabang C lidah keras B lidah rasmi D lidah pendita 11. Harga di pasar raya itu_______________. Ah Meng menjadi ____________sejak diberi kebebasan oleh keluarganya. 17. A bunga dedap C besar kepala B naik angin D jauh hati 14. Encik Rostam tidak bersemangat untuk bekerja di syarikat itu lagi. Amin tidak akan ke majlisnya kerana_______________sahaja. Orang yang tidak berapa siuman itu jangan diganggu. Aminah mencurahkan perasaannya kepada Ahmad sambil menangis teresak-esak. Murid yang menjadi_________pasukan kami dipilih sebagai olahragawati sekolah.A titik peluh B batu loncatan C tulang keting D tulang belakang 10. Dia berasa tersinggung terhadap tingkah laku buruk yang ditunjukkan oleh sahabatnya. A senapang bambu C paku belanda B otak cair D otak kering 20. A ringan mulut C kaki ayam B ajak-ajak ayam D ringan tulang 13. Dia___________hendak belajar di luar negara. A putih hati C panas hati B kepala angin D bawah angin Soalan 17 hingga 20 Pilih simpulan bahasa yang sesuai dengan ayat. A paku belanda C senapang bambu B buta hati D atas angin 16. 66 . Cakap-cakap orang yang__________tidak boleh dipercayai. A jauh hati C panas hati B iri hati D berat hati 18. A ayam didik C bapak ayam B naik angin D ayam tambatan 15.

Budak yang bebal itu terpaksa diajar berkali – kali oleh gurunya. SINONIM KETERANGAN: Sinonim ialah perkataan yang mempunyai maksud yang sama atau perkataan seerti. A bekerjasama C membahagi B berpadu D bercantum 6. Pasukan itu berpakat untuk menambahkan bilangan ahlinya. Contohnya : Sejuk ertinya dingin Cantik ertinya lawa Gembira ertinya riang LATIHAN 29 : SINONIM Pilih sinonim yang betul bagi perkataan yang bergaris. A dungu C pandai B bijak D pintar 3. A jangka C saat B masa D waktu 5. 31 Ogos setiap tahun merupakan detik penting bagi kita. A pahlawan C majikan B pekilang D pekerja 2. Kereta itu terbabas lalu terhumban ke dalam gaung yang curam. Barangan tembaga perlu digilap agar kekal bersinar.A kecil hati B tarik diri C tawar hati D ambil hati 29. Bangunan baru itu telah roboh akibat hakisan tanah. A disental C dicuci B diberus D digosok 7. 1. Gadis yang cantik itu ibarat bidadari. A jelita C hodoh B tampan D comot 8. 67 . Semua askar dikerah untuk mempertahankan negara jika diserang. A ceruk C sudut B cerun D lereng 4.

A diumpati C diherdik B dibanggakan D dicaci 4. Azmi disukai kawan – kawannya kerana pandai berjenaka. Contoh antonim ialah dekat lawannya jauh sakit lawannya sembuh malam lawannya siang LATIHAN 30 : ANTONIM Pilih antonim yang betul bagi perkataan yang bergaris.A tumbang B jatuh C gugur D berkecai 9. A samar C pudar B gelap D kelabu 3. Azmi mengajak Cikgu Zubaidah ke rumahnya pada hari raya. 1. A cepat C pendek B perlahan D singkat 30. Para petani menggali keledek setelah berumur 4 bulan. 68 . A menanam C mengorek B mengcungkil D mengambus 5. Lukisan kanak – kanak itu dipuji kerana amat cantik. Kapal yang karam itu mulai tenggelam ke dasar lautan. ANTONIM KETERANGAN: Antonim ialah perkataan yang bermaksud berlawanan dengan perkataan yang diberikan. A menunduk C menggeleng B memaling D mengangguk 6. Masa depan pelajar itu menjadi cerah apabila lulus dalam SPM. A bermain C bergurau B bertengkar D berbual 10. A mendap C timbul B tohor D luntur 2. Ah Meng baru hendak mengulang kaji pelajaran setelah masa semakin suntuk. Dia mendongak ke atas untuk melihat bulan mengambang.

III dan IV D I. Air sungai itu mengalir dengan deras selepas hujan. A laju C perlahan B cepat D pantas 10. A muflis C hasil B pendapatan D rugi 8.A menyindir B memanggil C menghalau D menjemput 7. A kukuh C keras B gagah D kebal 31. Jentera terpaksa menggali lubang untuk membina longkang. III dan IV 2. Ibu menyuruh kakak supaya merebus ubi kayu sehingga empuk. LATIHAN 31 :KATA BANYAK MAKNA(POLISIM) Pilih ayat-ayat yang menggunakan perkataan yang bergaris dengan betul. Orang itu mendapat keuntungan yang banyak kerana kerana berniaga di pasar malam. I II Walaupun usianya agak lanjut dia masih gemar membaca. Contoh kata banyak makna ialah seperti berikut : Jatuh gugur merosot Daun bunga itu jatuh di atas padang. Perniagaan Pak Ali jatuh sejak kebelakangan ini. II. Orang itu memerlukan keterangan lanjut tentang cara-cara mengisi borang Amanah Saham Nasional. A I dan II C I. IV Pelajar itu telah terpilih untuk lanjut pelajarannya ke luar negeri. 1. A menimbus C menimbun B mengorek D menampal 9. II dan III B II. III Dia menyesal kerana lanjut cakap terhadap kedua orang tuanya. 69 . KATA BANYAK MAKNA (POLISIM) KETERANGAN: Kata banyak makna ialah perkataan yang mempunyai lebih daripada satu makna.

Alamat Leman akan dimarahi ibunya kerana dia mandi di lombong itu. A I dan II sahaja C II. III dan IV 5. II. I Penjual ubat itu gamat kerana dikerumuni oleh orang ramai. II Petani itu dapat menuai kesemua padinya kerana dia sekeluarga bekerja sehari suntuk. I II III IV Semenjak Zali bertukar alamat beberapa orang kawannya tidak dapat menghubunginya lagi. III dan IV D I. C I. III dan IV 4. III dan IV B I dan IV D I. II Suasana di Kampung Teratai menjadi gamat apabila kedengaran satu letupan yang kuat. I Gasing itu berputar dengan kencang apabila dilemparkan ke tanah. Ayam berkokok alamat hari hendak siang. IV Perasaannya suntuk apabila musim tengkujuh tiba kerana dia tidak dapat turun ke laut. Ayah akan mengirimkan perbelanjaan bulan bagi kami sekeluarga melalui pos. A I dan IV sahaja C II. II. II dan III sahaja A I dan II sahaja 70 . III dan IV A I dan 11 B II dan III 3. III dan IV sahaja 6. II. Kamal tidak dapat menyertai rombongan sekolahnya ke Melaka. I Oleh kerana ayah Kamal suntuk wang. III Para peserta gagal menyiapkan projek mereka disebabkan masa yang diberi begitu suntuk. III dan IV sahaja 7.I II III IV Gerhana matahari berlaku apabila bulan melindungi matahari. IV Cermin itu kelihatan kabur kerana sudah lama tidak dibersihkan. A II dan IV C II. I Elakkan membaca di tempat yang gelap supaya mata tidak cepat kabur. II Tendangannya yang kencang telah menyebabkan bola itu keluar padang. IV Majlis perkahwinan itu gamat dengan gelak ketawa. C I. III Kawasan setinggan yang berdekatan itu gamat dengan rumah-rumah. III dan IV sahaja B II dan III sahaja D I. Kapal terbang itu dibenarkan mendarat setelah juruterbangnya menerima alamat dari menara kawalan. III dan IV sahaja B II dan III sahaja D I. Mengapakah Azila sudah beberapa bulan tidak datang ke sekolah? Setiap akhir bulan ayah menerima gaji daripada majikannya. IV Kita tidak digalakkan bercakap kencang dengan orang tua-tua. II. II Soalan yang kabur biasanya sukar dijawab oleh murid. III Angin yang kencang menyebabkan beberapa batang pokok tumbang. III dan IV B I dan III D I. III Cuaca hari ini diramalkan kabur pada sebelah pagi. A II dan III C II.

III Dia membeli baju yang tidak sama paras dengan badannya. IV Kedudukan perabot di dalam rumahnya digubah dengan teratur. II Paras raksa pada termometer turun naik mengikut suhu." kata Fatin. II. Abang memerah otaknya untuk menghadapi ujian itu. Encik Maniam pun berganjak ke Ipoh. III dan IV sahaja B I. A II dan III sahaja C II. A I dan III sahaja C I. Jamil lenyap dengan tiba-tiba. A I dan II sahaja C. IV Mona berganjak dari rumahnya setelah mendapat tawaran bekerja di bandar. I Kapal itu lenyap di lautan sewaktu berlaku taufan. IV Putik buah durian lenyap apabila ditiup angin. III Setelah lima tahun tinggal di Muar. I Kebanyakan orang tua yang hidup melarat telah dimasukkan ke rumah kebajikan. II. Budak itu memerah telinga untuk mendengar percakapan kawannya. II dan III sahaja D I. I Karangan bunga yang indah itu digubah oleh Puan Lim. II dan IV sahaja B II dan IV sahaja D II. I. III dan IV sahaja 11. saya tidak sanggup mendengarnya lagi. III Lagu yang sering berkumandang di radio itu digubah oleh seorang pencipta lagu tanah air. III "Percakapan awak itu sudah melarat. I Maria tetap tidak berganjak dengan keputusannya untuk melanjutkan pelajaran ke luar negeri. II Adik menangis apabila kereta yang dipandu oleh ayah lenyap daripada pandangan. I. A II dan IV sahaja C I. III dan IV sahaja 8. I II III IV Ketua kampung itu memerah golongan belia di kampungnya untuk membina sebuah jambatan. II dan IV sahaja B I. III dan IV sahaja B II dan IV sahaja D I. II dan III sahaja A I dan III sahaja 71 .B III dan IV sahaja D II. II dan III sahaja D I. I Seorang yang mempunyai paras yang cantik belum tentu mempunyai perangai yang baik. III dan IV sahaja 10. IV Gambar itu digantung sama paras dengan ketinggian saya. III dan IV sahaja 9. II Cik Liza menyuruh Mary berganjak dari tempat duduknya. IV Penyakit yang dihidapinya sudah melarat kepada orang lain di seluruh kampung. II Saya tidak melarat untuk mengangkat almari yang berat itu. Emak memerah kelapa untuk mendapatkan santannya. A I dan III sahaja C II. III dan IV sahaja 12. III dan IV sahaja B II dan IV sahaja D. III Semasa semua murid sedang menjalani latihan. C I. II Pakaian itu digubah oleh seorang pereka fesyen yang terkenal. II. III dan IV sahaja 13.

B II dan IV sahaja

D II, III dan IV sahaja

14. I Barang-barang itu disusun mengikut kaum di atas rak. II Masih ada kaum asli yang mengamalkan cara hidup seperti nenek moyang mereka. III Majlis perkahwinan itu diadakan khas untuk kaum kerabat mereka sahaja. IV Kaum Malaysia yang berbilang keturunan hidup bersatu padu. A I dan II sahaja C II dan III sahaja B I dan IV sahaja D II, III dan IV sahaja 15. I Dahinya berkerut apabila dia disoal siasat oleh pegawai polis itu. II Badannya berkerut setelah beberapa lama mandi di sungai. III Kakinya kelihatan berkerut setelah lukanya sembuh. IV Wajahnya semakin berkerut apabila umurnya meningkat tua. A I dan IV sahaja C II, III dan IV sahaja B II dan IV sahaja D I, II, III dan IV sahaja 16. I Bangunan itu tingginya agak dua puluh meter. II Dia mengalami kerugian yang agak besar dalam kebakaran itu. III Jangan main agak sahaja apabila menjawab pertanyaan guru. IV Saya agak ayah hendak melancong ke luar negeri. A I dan II sahaja C I, II dan III sahaja B II dan IV sahaja D II, III dan IV sahaja 17. I Kalau semangat kita lemah, kita tidak akan dapat mencapai segala cita-cita. II Keropok yang telah digoreng itu menjadi lemah kerana tidak disimpan dalam tin. III Badannya terasa lemah kerana dia tidak berselera makan selama beberapa hari. IV Sikapnya yang lemah itu telah memikat hati penduduk di kampung itu A I dan II sahaja C I, III dan IV sahaja B I dan III sahaja D I, II, III dan IV 18. I II III

Kampung itu bergelora akibat diancam oleh gajah liar. Perasaan Mak Tijah bergelora semasa menanti kepulangan anaknya yang bertugas di sempadan. Kebanyakan pemimpin kita mepunyai semangat yang bergelora untuk memperjuangkan nasib anak bangsa. IV Nelayan tidak digalakkan turun ke laut ketika laut bergelora. A I dan II sahaja C II, III dan IV sahaja B II dan IV sahaja D I, II, III dan IV

19. 72

I II III IV

Segi sampul surat itu telah terkoyak sebelum disampaikan kepada penerimanya. Kepalanya benjol kerana terhantuk pada segi dinding. Bingkai gambar itu ada lapan segi. Polis menyaman pemuda itu kerana telah melakukan kesalahan dari segi undang-undang lalu lintas. A II dan IV sahaja C I, III dan IV sahaja B III dan IV sahaja D II, III dan IV sahaja 20. I Ahli gusti itu membaham lawannya sehingga pengsan. II Harimau itu membaham kambing yang sedang makan di pinggir hutan. III Penjual ubat itu membaham kaca di hadapan orang ramai. IV Ombak yang mengganas itu membaham kapal yang sedang belayar. A II sahaja C II dan IV sahaja B III sahaja D I, II dan III sahaja LATIHAN 32 : IMBUHAN Pilih perkataan yang paling sesuai 1. Shamil _________ sambilan di restoran makanan segera itu untuk membantu ibunya . A. kerja C. sekerja B. bekerja D. pekerja 2. _________ “ salam abang kepada ibu dan ayah,” pesan Amin kepada adiknya. A. Sampai C. Sesampai B. Sampaikan D. Penyampai 3. Dalam program itu terdapat pelbagai kegiatan lasak yang menarik dan _________. A. mencabar C. tercabar B. cabaran D. pencabar 4. Mangsa kemalangan itu dibenarkan pulang setelah mendapat _________ sebagai pesakit luar . A. perawat C. terawat B. merawat D. rawatan 5. Bangunan bersejarah itu merupakan warisan negara yang tidak _______. A. ternilai C. nilaian B. menilai D. penilai 6. Pulau Sipadan amat sesuai sebagai tempat untuk aktiviti ________. A. menyelam C. salami B. penyelam D. berselam 7. Kami difahamkan bahawa ahli rombongan itu _________ pulang selepas jamuan ringan . A. angkatan C.perangkat B. mengangkat D.berangkat 8. Puan Hanizan _________ cili-cili kering itu sehingga lumat. 73

A. menggiling B. bergiling

C. penggiling D. giling

9. Kumpulan pendaki yang sesat itu telah dijumpai oleh pasukan _________ awal pagi semalam. A. berselamat C. terselamat B. penyelamat D. selamatan 10. Novel terbaru penulis terkenal itu telah _________ sebanyak setengah juta naskah. A. berjual C. jualan B. terjual D. menjual 11. Dilla merajuk kerana _________ nya tidak dituruti oleh suaminya. A. hendakkan C. berkehendak B. kehendak D. sekehendak 12. Pak Cik Fauzi dipulaukan oleh penduduk kampung sebagai akibat _________ orang kampung terhadapnya. A. sangkaan C. prasangka B. tersangka D. menyangka 13. Bangunan _________ langit di bandar itu milik syarikat ternama luar negara. A. pencakar C. bercakar B. mencakar D. cakaran 14. Pekerja-pekerja itu sedang _________ sungai itu untuk mengelakkan banjir kilat. A. dalaman C. sedalam B. mendalam D. memperdalam 15. Walaupun Jasni dan Aziz _________ tetapi hubungan mereka tidaklah mesra. A. berkampung C. kampung B. sekampung D. kampungan 16. “Jika tiada _________ kami akan pulang esok, ibu,” kata Azhar kepada ibunya. A. perintang C. rintangan B. terintang D. merintang 17. Ayah dan ibulah orang yang paling saya _________. A. sayangi C. tersayang B. sayangkan D. penyayang 18. Para pelajar yang akan menduduki peperiksaan digesa agar membuat persediaan awal dan bukannya _________ pada saat-saat akhir. A. tertunggu C. menunggu B. penunggu D. ditunggu 19. Kegiatan penyeludupan beras itu _________ hasil maklumat yang diberikan oleh orang ramai. A. membongkar C. terbongkar B. dibongkar D. pembongkar 20. Kerusi-kerusi itu kami _________ ke dinding supaya bilik ini lebih luas. 74

A. dekati B. dekatkan

C. berdekat D. mendekat

33. KATA MAJMUK KETERANGAN: 1. Kata yang terbentuk daripada dua atau lebih perkataan yang menghasilkan makna yang baru 2. Kata majmuk dieja secara terpisah. LATIHAN 33. KATA MAJMUK Isi tempat kosong dengan kata majmuk yang betul. 1. Maria melukis beberapa bentuk ______ kaki sama pada kertas lukisan itu dengan menggunakan pensel. A segi tiga C bulatan B segi empat D bujur 2. ______yang berkaitan dengan program Tahun Enam telah disiapkan oleh Cikgu Mahmud petang semalam. A Kertas nama C kertas kerja B Kertas turas D Kertas mahjong 3. Alif mendapat keputusan yang baik daliam ____ Sains dan Matematik. A mata pendidikan C mata ilmu B mata pelajaran D mata bestari 4. _____ bangunan itu adalah berkonsepkan seni bina Islam . A Reka bentuk C Reka tinggi B Reka acuan D Reka rupa 5. ________ majlis itu terpaksa diubah kerana beberapa sebab yang tidak dapat dielakkan. A Atur masa C Atur cara B Atur sesuai D Atur susun 6.Kedai yang menjual ______ alat tulis itu dibuka dari pukul 9.00pagi hingga 5.00 petang. A alat tulis C alat padam B alat pensel D alat pembaris 7. Emak membeli beberapa bungkus _____ di warung itu untuk dijadikan sarapan A nasi lemak C nasi putih B nasi pinggan D nasi campur

8. _____ Ani tidak berfungsi lagi kerana telah dimasuki air ketika dia bermain di padang. 75

A jauh hati C jauh perasaan B kecewa hati D resah hati 19. _____ Encik Zainol berasal dari Pasir Puitih. A Orang rumah C orang dapur B Orang harapan D orang atas 17. A jawatankuasa C pesuruhjaya B kakitangan D warganegara 12. Zarinah dapat bantuan Rancangan Makanan Tambahan kerana dia anak _____. A sukarela C sediakala B sukacita D setiausaha 14. A cahaya mata C cahaya neon B cahaya sinar D cahaya terang 16. A pantang tok nenek C pantang tegah B pantang larang D pantang mundur 20. Siti Hajar berasa _____ semenjak ayahnya meninggal dunia minggu lepas. A luar dugaan C luar biasa B luar sikit D luar perangai 10. A dukacita C sukarela B sukacita D sediakala 15.namun _____ berkaitan wanita bersalin tidak boleh diambil ringan. Kota Bharu. A yatim tunggal C tunggal piatu B yatim piatu D piatu yatim 18. A apabila C apakala B apahal D apalagi 13. A jadual harian C jadual bertugas B jadual mingguan D jadual tugasan 11. Walaupun nampak remeh. Dia bersikap ____ sedikit semenjak kebelakangan ini. Tidak ada ____ yang dapat diselamatkan dalam kebakaran itu kerana semuanya hangus terbakar. Beberapa orang ______ Jabatan Pelajaran telah dinaikkan pangkat dalam majlis anugerah itu. Puan Lily selamat melahirkan seorang ____ lelaki di Hospita Sultanah Zainab . 76 . Cikgu Jamil mahu kami menyusun kerusi dan meja di dalam kelas itu semula seperti _____. Syarikat yang mempunyai _____ yang tinggi itu mampu bertahan hingga kini. Sudah menjadi tanggungjawab Cikgu Zaid untuk menyediakan __________ bagi membersihkan kelasnya.A Jam dinding B Jam meja C Jam randik D Jam tangan 9. Rizal _____ apabila Qudus tidak menjemputnya ke majlis itu. Kelantan.

Sejak berpindah ke bandar . KATA GANDA KETERANGAN: 1. oleh-oleh C abuk-abuk otak-otak D sagu-sagu 6. Beberapa ekor ______ yang berwarna –warni terbang di dalam rumah kami. A kupu-kupu C labah-labah B pijat-pijat D labi-labi 7. A C 5. A B 8. A B Selepas mesyuarat mereka minum sambil _____ di tepi kolam renang itu. Proses mengulangi sesuatu perkataan sema ada secara seluruh atau bahagian-bahagian tertentu. A tanya-menanya C kenal-mengenal B tahu-menahu D tengok – menengok 2. A terkial-kial C tercungap-cungap B terkinja-kinja D terkocoh-kocoh 3.Sukri tidak _________ lagi tentang perkembangan yang berlaku di kampung itu. Kedengaran _______ suara orang bernyanyi ketika saya duduk di atas pangkin itu. ganda berima LATIHAN 34 : KATA GANDA Lengkapkan ayat-ayat yang berikut dengan memilih kata-kata yang paling sesuai 1. Terdapat tiga jenis penggandaan: a. huru-hara C lintang-pukang hingar-bingar D porak-peranda Jalan raya yang _____ itu amat berbahaya khususnya kepada penunggang motosikal dan basikal.A daya tenaga B reka cipta C daya saing D usaha sama 34. ganda separa c. 2. A jelas-jelas C samar-samar B sayup-sayup D jauh-jauh 4. ganda seluruh b. Suasana dalam mesyuarat itu ______ apabila dua pihak berbalah. 77 . Gadis itu _______ ke pejabat kerana sudah lewat. berbual-bual C bercakap-cakap berehat-rehat D berbaring-baring Encik Razak membawa _______ dari Surabaya untuk kami.

A Tingkah-laku C Gerak-geri B Sorak-sorai D Desas-desus 11. Sampah sarap yang _____ di Sungai Kelantan itu adalah akibat daripada perbuatan segelintir orang 78 . A percaya-mempercayai C perlu-memerlukan B kasih-mengasihi D kenal-mengenal 18. A ulang-alik C mundar-mandir B pindah-randah D lalu-lalang 12. Para penyokong pasukan bola sepak Selangor _______ apabila Bambang berjaya menjaringkan gol. ______ waris keluarga yang ditimpa kemalangan itu masih kedengaran. Kita jangan mudah ______ akan cara hidup barat. A Kumat-kamit C Bongkar-bangkir B Senda-gurau D Sedu-sedan 13. Ada _______ yang mengatakan bahawa pengurus syarikat itu akan meletakkan jawatan. A terkebil-kebil C terkelip-kelip B terkial-kial D terikut-ikut 15. A sekuat-kuatnya C selama-lamanya B semalam-malaman D sehari-harian 19. Penjahat itu ______ untuk melepaskan diri.” kata Fatin. Seorang pekerja bahagian stor telah diberhentikan ______ oleh pihak pengurusan pasar raya itu kerana masalah disiplin.A lintang-pukang B lintang-kedak C lekuk-lekak D kacau-bilau 9. ”Budi cikgu akan saya kenang _______ . Pelbagai program telah diatur demi menggalakkan penduduk taman itu ______ antara satu sama lain. Jalan raya yang baru diturap itu memudahkan kami _____ ke tempat kerja. A terus-menerus C serta-merta B pontang-panting D tunggang-langgang 10. Mata budak itu _______ apabila dimarahi oleh ibunya. A terkial-kial C terkebil-kebil B terikut-ikut D terlonjak-lonjak 17. A tindak-tanduk C corat-coret B karut-marut D desas-desus 14. A melaung-laung C meraung-raung B meronta-ronta D menarik-narik 16. A terambil-ambil C terikut-ikut B tertiru-tiru D terbuai-buai 20. _______ penceroboh itu sedang diperhatikan oleh pihak keselamatan melalui kamera litar tertutup.

Haji Bakhil C lengkuas B pendita D mayat 9.90. A ganas C zalim B kejam D dahsyat 4. A.jadam C akar kayu B hempedu D kopi 8. Nani tidak suka makan ubat itu kerana rasanya pahit seperti _________. A panjang C runcing B kurus D rapuh 7. BANDINGAN SEMACAM KETERANGAN: 1. Suasana dalam bilik itu sungguh ________seperti pasar. A busuk C ramai B gelora D bising 3. A licin C kesat B kasar D keras 6. A berat C kasar B besar D kesat 2. lelaki itu masih lagi turut serta dalam larian amil itu. Sejak terlantar di hospital selama dua bulan . A tenang C senyap B diam D hening 5. Kasut yang ______ seperti kulit biawak itu dijual dengan harga RM 87. A tertimbul-timbul C tersekat-sekat B tertindih-tindih D terapung-apung 35. Bentuk ungkapan yang menggambarkan sifat seseorang atau benda secara bandingan. badan Zarul ______ seperti lidi. Walaupun sudah tua seperti ______ . Saya tidak suka pemerintah yang _______seperti Firaun. Ramli tidak terangkat beg yang _____seperti batu itu. 79 . LATIHAN 35: BANDINGAN SEMACAM Isi tempat kosong dengan kata yang sesuai 1. Suasana dalam perpustakaan itu sungguh _____seperti tasik.yang tidak bertanggungjawab. Zarul gelisah seperti _______ kerana anaknya masih belum keluar dari bilik pembedahan. A .

Haji Bakhil 19. A artis . A lebah C gajah B babi hutan D badak 14.. Peserta perkhemahan itu meluru seperti ______ apabila disuruh terjun ke dalam kolam....lengkuas B mayang ..siput 17... Walaupun lelaki itu sudah tua tetapi dia miang seperti _______ . A bayi C mayat B kulit biawak D cacing 13.A belut B keldai C langau D cacing kepanasan 10.seludang D keris . Wanita itu cantik seperti ______ tetapi garang seperti ________ ....... A limau C cuka B asam gelugur D asam jawa 12. A ombak…tunggal C kongkang.harimau D model.. Orang yang kaya seperti ________ itu kedekut seperti _______.anak kucing D badan..keldai D jutawan .. Muka budak itu pucat seperti ______ apabila berada di atas pentas.singa C pramugari B ratu ...tikus B pengurus ...langau D cermin . A ikan paus .kala jengking 18.lebah 20.. Rumah yang bersih seperti _______ itu kepunyaan Encik Hamid yang rajin seperti _________.galah 80 . A bidadari .. Lelaki yang tinggi seperti _______ itu ialah Cikgu Razak.... Rizal menurut apa-apa sahaja yang disuruh oleh ketuanya kerana dia lurus seperti _________ .. A galah C bangunan B pokok D tiang 15. Sungguhpun badan Syazwan besar macam _______ tetapi dia takut seperti _______ .... Saya tidak termakan masakan wanita itu kerana rasanya masam seperti ________. A pembaris C sesiku B bendul D kekisi 11...tikus B rumah.tangkai jering C menteri... A buluh C daun lalang B terung D keladi 16. lalat C gajah . A kapas … ulat C menteri …tikus B syurga .. Perempuan itu mempunyai rambut yang ikal seperti _______ dan hidung yang mancung bak _______.

81 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful