Test iz srpskog jezika za IX razred

1.

Odredi sastav sljedećih rečenica ( proširena, nezavisnosložena, zavisnosložena ):

a) Pošto je sve svršio, podigne tanke zavjese i proviri napolje.
b) Kosta se nekako otrže i posrćući uhvati za zid.
c) Za njim ostaje beličast trag dima iz lule, kao ugarak kratke i crne lule.
2.

Odredi funkciju (službu ) riječi u rečenici:

Duva hladan vjetar.
duva _________________ i vjetar ___________________
3.

Odredi vrstu riječi HLADAN : ______________________

Navedena riječ ima funkciju : _______________________
Odredi vrste riječi : PA ___________, ZAR _____________ , NA
______________ ,
IZNAD ____________
4.

5.
Koji prilog označava količinu?
Zaokruži slovo ispred tačnog odgovora.
a) NEŠTO
6.

b) OVAMO c) NEDAVNO d) BRZO

Glagoli se prema predmetu radnje dijele na :

_______________ , ________________ i ________________
7.

Odredi glagolski vid.

Glagol LUPKATI je ___________________ vida.

________________ 13. ponesi loptu. Glagol ČEŠLJATI SE je : Zaokruži slovo ispred tačnog odgovora. U kojem se padežu nalaze podvučene riječi? a) Ivane .____________ . PJEVAJU._____________________________________ NAPASAŠE. _________________________________________________________________ 10. __________________ 12.8. CRIJEP . Odredi oblik . lice i broj sljedećih glagola: UČIM . DIJETE .________________ b) genitiv jednine imenica : VRIJEME . MOGU.__________________________________ PIŠITE .______________________________________ 11. ____________________ b) Te noći pisah sjedeć posve mirno _______________ Da ne bih majci u susjednoj sobi ________________ Škripanjem stolca u san dirno.______________________________________ SPAVA._____________ . Sljedeće glagole napiši u infinitivu : BOJE SE. a) PRAVI POVRATNI b) UZAJAMNO-POVRATNI c) NEPRAVI POVRATNI 9. Napiši: a) nominativ množine imenica : BRIJEG . Odredi koja se glasovna promjena izvršila u riječima : a) BUBREG > BUBREZI __________________ . TUKU SE.

b) VUKU > VUČEM ______________________ c) LJUTJI > LJUĆI ________________________ d) ŠABAC > ŠABCA ______________________ 14.S. a) PROSTE b) IZVEDENE c) SLOŽENE 17. Riječi se po svom sastavu dijele na : _______________ . Navedi pravce rada V.Karadzića . a) ____________________________________________________ . U grupu južnoslovenskih jezika spadaju : _____________( ___________ . a) ŠAPUTATI b) POLUBRAT c) NASTAVNICI d) PRSTIĆ 16. ______________ i _________________ 15. Riječi KOLO i SOKO su po načinu tvorbe : Zaokruži slovo ispred tačnog odgovora. ____________ ) . ______________ i ________________ 20. Koja je od ovih riječi složena? Zaokruži slovo ispred tačnog odgovora. ______________________ i __________________________ 19. Konstantin (Ćirilo) je tvorac: a) GLAGOLJICE b) LATINICE c) ĆIRILICE 18. _______________ . Normu (standard) srpskog jezika čini : ________________ .

____________________________ 2.________________________________ 22.________________________________ 3.____________________________ Ime pisca: 1.________________________________ 4._____________________________ 4. Koja su najpoznatija djela napisana Vukovom ćirilicom? Djelo: 1. Koje godine je bio Bečki književni dogovor?_________________ .________________________________ 2.b) ____________________________________________________ 21.____________________________ 3.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful