BAKTERIOLOGIJA

BAK / P1

Sustav pet carstava po Whittakeru

Carstvo Prokaryotae
• Odlike: rasprostranjenost; brzi rast; kratki život generacije; biokemijska promjenljivost • Struktura: stanična stjenka; citoplazmatska membrana; citoplazmatske uklopine; bičevi; dlačice-pile; čahure i sluzni omotač • Prokarioti: - Prave bakterije (eubakterije) - Primitivnije (arheobakterije; archaeobacteria)

1

biljke i životinje) • Prokarioti: heterogena skupina jednostaničnih organizama (uključuje: eubakterije ili prave bakterije.složeniji tip: eukarioti – prava jezgra (protisti:alge. proteinima u eukariota) . kemijskom ustrojstvu. gljive.Genetički materijal (DNA) nije obavijen membranom . *membrani i organelama • Osnovna obilježj Prokariotskih stanica: . arheobakterije).Obilježja prokariotskih stanica • Prokarioti od eukariota se razlikuju po: * strukturi stanične stjenke. cijanobakterije) . protozoe.nedostaju ostale membranom omeđene organele(specif.jednostavniji tip: prokarioti – prajezgra (bakterije.DNA nije povezana s histonima (specif. Razlikuju se po: obliku. biokemijskom djelovanju Struktura tipične prokariotske i eukariotske stanice 2 . zahtjevima za nutrijentima.stanična stjenka sadrži peptidoglikan (polisaharidni kompleks) . stanične strukture) . kromosom.razmnožavanje – binarnim cjepanjem • Dva osnovna tipa organizacije stanica: (pojašnjeno elektronskom mikropskopijom) .

probavu u ljudi i ostalih organizama. brojnih metabolizamskih razlika): . tlo.Cijanobakterije Cijanobakterije • Nazivaju se: plavkastozelene alge ili plavkastozelene bakterije • Sadrže klorofil i dodatne pigmente • Provode fotosintezu (proizvode kisik) • Pojedinačne stanice.Bakteriologija • Znanost-bavi se pročavanjem aktivnosti u kojima sudjeluju bakterije (istraživanje uzročnika bolesti. hrane i drugih korisnih produkata) Bakterije • Znanost: Bakteriologija Mikrobiologija) (znanstvena disciplina: • Međunarodna klasifikacija prokariota (na osnovi morfoloških i fizioloških značajki odn. produkciju kemikalija. slana jezera. vrući izvori • Mogu proizvesti toksičke tvari. u lancima • Obitavalište: voda. ne uzrokuju bolesti u ljudi 3 . razgradnju oštećene ili mrtve organske tvari.Bakterije (svi prokarioti koji nisu cijanobakterije) .

valjkast (štapići). stella). kutijica (arcula. imaju jezgrina tijela (nukleoide). genetički pleomorfni (nepravilanviše od jednog oblika. kisela područja. t› 90ºC) • Obilježja: promjer oko 1µm. otkriće Woese i sur.Corynebacterium. nemaju organele omeđene membranama. spiralni (spirili). Veliko slano jezero) . Rhizobium) • Fotosintetičke: E od sunčeva svjetla.So Veliki broj: razgrađuju org. zvjezdica (astra. štapičaste koje nalikuju ornamenturozeti (Rosette). izbirljive za nutrijente.termoacidofili (vrela.ekstremni halofili (Mrtvo more.lat. spojevaNH3. stvreni u vrijeme formiranja planete Zemlja) .metanogeni (proizvode metan. jezgra nije omeđena membranom.- sugerira postojanje treće evolucijske linije. ribosomi sadrže 70 S podjedinica (S /Svedberg/-koeficijent sedimentacije) Morfološke i fiziološke karakteristike bakterija • Oblik: kugličast (koki). spojeve-složene šećere do jednostavnih. mala kutija). rast u specifičnom okolišu-ljudski organizam-bolesti 4 .Sustav tri carstva po Carl Woese-u Arheobakterije • Razlika između tipičnih bakterija ili cijanobakterija • Tri skupine: .1977. ugljik za tvorbu stanične biomase od CO2 (cijanobakterijeraniji naziv: plavo-zelene alge) • Druge bakterije: E iz metabolizma anorg.

gram-pozitivne i . 5 .Molekulski sastav tipične bakterijske stanice (E. Bojenje stanice. voštani sloj se opet skrutne. • Acidorezistentne bakterije oko stanice imaju fosfolipidni i voštani sloj (Mycobacterium leprae. . Postupak bojanja: otkrio Paul Erlich 1882. Neke bakterije izgube grampozitivna svojstva u kulturi starijoj od 24 h.a usavršili ga Ziehl i Neelsen (bojanje po Ziehl-Neelsenu). Boja iz stanica se sad ne može isprati kiselim alkoholom. coli) Tip %stanične mase Broj molekula po stanici ______________________________________________ Voda 70 4x1010 Proteini 15 x106 NK DNA 6 1-4 RNA 1 5x105 Ugljikohidrati 3 2x108 Masti 2 2. M.5x107 Ostale tvari 2 Anorganske Ioni i miner. • gram-varijabilne bakterije u različitim uvjetima rasta mogu biti i gram-pozitivne i gram-negativne.5x108 • Podjela bakterija: * na osnovi reakcija bojenja po Gramu: .bojanje vrućim bojilom (karbolfuksin) – otopi voštani sloj.. tuberculosis).gram-negativne • gram-neosjetljive bakterije ne boje se po Gramu (spirohete). Tvari 1 2. Omotač ne propušta bojila u stanicu.

Dva tipa: * obični pili omogućuju pričvršćivanje na površine uključujući i površine stanica-mogu uzrokovati bolest. na stanici u većem broju od bičeva. membranu. • Od oko 1500 opisanih vrsta. nužne brojne specijalizirane stanice). citoplazm. 100-njak su ljudski patogeni • Posjeduju: nukleoid.seks pili (spajanje bakterijskih stanica prije prelaska DNA iz jedne stanice u drugu RASPORED BIČEVA: • Monotrih • Lofotrih • Amfitrih • Peritrih 6 . amfitrih.• Bakterija: obavlja sve reakcije metabolizma (kod viših org. * drugi tip . peritrih • Pili .nalik vlasima. mikročahure. citoplazmene uklopine i dodatke na površini-stanične stjenke (sluzave naslage) • flagele (bičevi) -monotrih. ribosome. makročahure). Imaju staničnu stjenku (osigurava stalan oblik) te čahure -kapsule (otpornost.

coli Bitne značajke bakterijske stanične stjenke • Osigurava zaštitu od osmotskog liziranja stanice • Daje čvrstoću i oblik • Zaštita od antimikrobnih agenasa (antibiotika) i razarajućih kemijskih agenasa • Određuje reakcije u tijeku bojanja po Gramu • Može uzrokovati određene toksičke simptome (u bolestima izazvanih gram-negativnim bakterijama) • Osigurava potreban nosač za pokretanje flagela (bičva) 7 .Elektronska fotomikrografija bakterije Proteus mirabilis (flagele i pili) Fotomikrografija sparivanja stanica E.

sadrži teihonsku kiselinu (polimeri glicerolfosfatne i ribitolfosfatne kiselinereguliraju prolaz iona u stanicu) – bakterije koje sadrže puno tih kiselina mogu podnijeti veće koncentarcije NaCl Peptidoglikan-murein Stanična stjenka gram-pozitivne bakterijske stanice 8 .peptidoglikan ili murein (daje čvrstoću): ravni lanci NAG i NAM povezani 1.4glikozidnom vezom .kod većine gram-pozitvnih bakterija: nekoliko slojeva peptidoglikana povezani lancima i poprečnim mostovima.• Sastav bakterijske stanične stjenke: .

Stanična stjenka gram-negativne bakterijske stanice 9 .

sadrže u maloj količini peptidoglikan u prostoru između citopl.• Kod gram-negativnih bakterija: . lipopolisaharide (LPS) i fosfolipide . sloj peptidoglikana je okružen vanjskom membranom koja sadrži lipoproteine.prijenos molekula u stanicu i izvan stanice . membrane i vanjske membrane (osjetljive na mehanička oštećenja). kovalentno povezan sa lipoproteinima u vanjskoj membrani.ne sadrže teihonsku kiselinu Membrana kao tekući mozaik Struktura citoplazmene membrane • Citoplazmena membrana prokariota uključuje funkcije: .izlučivanje izvanstaničnih enzima .sintezu stanične stjenke 10 .disanje i foztosintezu .razmnožavanje .

Struktura biča u gram-pozitivne bakterije Struktura biča u gram-negativne bakterije Funkcija biča • Rotacija u smjeru suprotnom od kazaljke na satu-potisak. pokretanje prema naprijed • U smjeru kazaljke na satuzaustavljanje. pokretanje prema natrag 11 .

flagele. and these caps are always attached at the distal end of the growing structure to promote efficient self-assembly of component molecules. heterotrofi. gramvarijabilne. morfologija kolonija. hibridizacija DNA • Serologija /aglutinacija na predmetnici. gram-negativne. onto which they self-assemble. pigmenti. rezistentnost na antibiotike.• Self-assembly process of the bacterial flagellum The process goes from the top left to the bottom right corner. … 12 . ribosomi. oblik. pH.. endospora. acidorezistentne. The assembly process requires three different types of caps at different stages. other protein molecules are selfassembled on this structural base one after another in a welldefined order. osmotolerancija • Biokemija / priroda stanične stjenke. uređenje stanice. All the axial component proteins of the flagellum are synthesized in the cytoplasm and transported by the type III flagellar protein export apparatus through the long narrow central channel to the distal end of growing structure. pile. biokemijski testovi • Genetika /% DNA baza (omjer G+C). molekula RNA. Once the FliF ring (in brown) has formed in the cytoplasmic membrane. kapsula/ • Bojenje /gram-pozitivne. soli. konc. gram-neosjetljive/ • Rast /u tekućim i čvrstim podlogama. fluorescentna antitijela • Tipizacija faga. tvorba pigmenata/ • Hranjive tvari /autotrofi. izvor E. Kriteriji za klasifikaciju bakterija • Morfologija /veličina. plinova. antigeni. izvor C i N • Fiziologija /temp.

Katalaza test. Hidroliza škroba. Ureaza test. Litmus test. identifikacija nepoznatih organizama) • Temelji se na kriterijima za identifikaciju (genetičke i biokemijske informacije) • S gledišta bioloških znanosti: to je uređeni poredak organizama (nomenklatura) sa sličnim fiziološkim osobinama ili biokemijskim i genetičkim značajkama unutar skupine • Nekoliko pristupa određivanja stupnja sličnosti: prirodni. Metilno crvenilo test. Iskorištavanje citrata. Redukcija nitrata. sličnosti i odnosi među organizmima • Znanost-Taksonomija (uključuje davanje imena. Test na vodikov sulfid.Biokemijski testovi u identifikaciji i klasifikaciji bakterija • Fermentacija šećera. Oksidaza test. … Klasifikacija mikroorganizama • Sustav klasifikacije: razlike (kod mikroorganizama u staničnoj strukturi). umjetni. Voges-Proskauer test. Produkcija indola. Idealan-Prirodni/Filogenetički sustav (na osnovi podrijetla organizama). Umjetni sustav: osniva se na jednostavnijijm prepoznatljivim osobinama poznatih organizama 13 . Likvefakcija želatine. Peroksidaza test.

pokretljivost. stjenka. . savitljiva stan.bojenje po Gramu. gram-pozitivni organizam) * Tenericutes (meka. prehrambene osobine 14 .Taksonomija bakterija (Bergey's priručnik) • Bergey's Manual of Systematic Bacteriology dijeli Procaryiotae na osnovi osobina stanične stjenke u 4 skupine: * Gracilicutes (tanka stan. .zahtjev za kisikom. tipični gram-negativni organizam) * Firmicutes (debela stan.oblik stanice. stjenka. . metabolizamske osobine.raspored stanica. . stjenka ili bez stan. stjenke) * Mendosicutes (Prokarioti sa staničnom stjenkom koja ne sadrži peptidoglikan) • Svaki dio Bergeyeva priručnika podijeljen je u suglasju sa slijedećim karakteristikama: .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful