You are on page 1of 39

1.

1.1

2.
3.
4.
1.

1.2

KBSR
20012010

KSSR

2011


2001 (KBSR) 2011
(KSSR)

1.3

1.3.1 KBSR

1996

1.

2.

3.

4.

5.

b.

1.

2.

3.

4.
5

5.

6.

7.

1.3.2 KSSR

21 21 21

20062010

1.
2.
3.
4.
5.
6.
8

46
710
1112
9


90 3
150 5
60 2
30 1
30 1

Bahagian Pembangunan Kurikulum


KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

12

10

Bahagian Pembangunan Kurikulum


KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

11

12


9060

150120

13

60

14

23

15

85%

30

16

30

17

18

-90
-150

-60

-30
-30

35211=12

Bahagian Pembangunan Kurikulum


KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

19

Bahagian Pembangunan Kurikulum


KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

1.
2. 35211

1.

2.
3. 2500
20

4.

5.
6.
7.
8.
9.

21

1.

2.

3.

4.

22

5.

6.

7.

8.

9.

23


Elemen Kreativiti dan Inovatif

Elemen Keusahawanan

Elemen Teknologi Maklumat dan KomunikasiBahagian Pembangunan Kurikulum
KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

33

www.moe.gov.my/bpk

24


2.0

2.1

1.
2.
3.
4.

2.2

25

2.3

(L)

,,

1.2

,
,

L1

L2

L3

1.3

1.4

L1

L1

26

L2

L3

1.8

L1

L2

L3

1.10

L1

L2

L3

1.11

1.14

L1

L2

L3

L1

L2

L3

1.15

L1

L2

L3

27

1.18

L1

L2

L3

1.2

,
,

1.3

1.4

A B

28

1.8

1.10

1.11

29

1.14

1.15

1.18

1.

30

2.
3.

2.4

1.1

1.2

1.3

1.1.1

1.2.1

1.3.1

1.1.2

1.4

1.4.1

1.4.2

1.5

1.5.1

1.6

1.6.1

1.5.2

1.6.2

1.2.2

1.3.2

31

1.2.3

1.3.3

1.4.3

1.5.3

1.6.3

1.7

1.7.1

1.7.2

1.7.3

1.7.4

1.7.5

1.7.3

1.7.6

1.7.7

1.8

1.7.9

1.8.1

9060

32


3.0

3.1

1.
2.
3.
4.

3.2

33

3.3

(L)

2.2

L1

(AABB )

L2

L3

2.5

L1

L2

L3

2.7

2.9

L1

L2

L3

L1

L2

L3

2.12

L1

L2

L3

34

L1

2.13

L2

L3

2.14

2.16

L1

L2

L3

L1

L2

L3

2.17
2.18

L1

L1

2.20

L1

L2

L3

2.21

L1

L2

L3

1.
2.

()

35

(AABB )

2.2

2.13

36

() 2.2

2.2

3.4

()

2.1

2.1.1

2.1.3

2.2

2.1.2

2.2.1

2.1.4

2.2.2

2.3

2.3.1,

2.3.2,

2.1.5

2.1.6

2.1.7

2.2.3

2.3.3,

37

2.4

2.4.1

2.4.2

2.5

2.5.1

2.6.1

2.5.2

2.6.2

2.6

2.6.4

2.7.1

2.7

2.4.3

2.5.3

2.6.3

150120

38

39