CALENDAR APICOL - LUNA OCTOMBRIE

Apidiagnoza

Toamna este anotimpul în care pregătirea sezonului apicol din anul următor este în plină desfăşurare. A zecea lună a anului, denumită popular "brumărel", este o lună de miez de toamnă uneori cu zile calde care alternează cu perioade reci şi ploioase, în unii ani, mai ales în sudul ţării, octombrie este o lună cu temperaturi de vară şi cer senin astfel că albinele tinere de curând eclozionate pot face primele zboruri în jurul stupinei. Ponta mătcilor se reduce considerabil (mătcile uzate nu mai au pontă sau se pot pierde) iar creşterea puietului în toate familiile de albine (în toate zonele ţării) se diminuează chiar şi în familii cu mătci tinere, acesta întinzându-se pe suprafeţe nu mai mari decât o palmă pe 2-3 rame din centrul cuibului. Din acest moment nu mai este indicată stimularea creşterii puietului deoarece aceasta se face în detrimentul albinelor doici din familii, albine ce se vor uza, nefiind apoi capabile să treacă peste iarnă sau să asigure în primăvară creşterea de puiet. Dacă vremea este favorabilă (temperaturi mari, un cules mediocru de întreţinere) sau familiile au mătci tinere, împerecheate în august sau la începutul lunii precedente, pe ramele cu faguri din centrul cuibului mai pot fi găsite suprafeţe mici cu puiet căpăcit foarte aproape de momentul eclozionării. Oricum, pe măsura răcirii vremii la temperaturi mai mici de sub +8°C albinele se strâng în ghemul de iernare care se afânează desfăcându-se numai atunci când temperaturile exterioare cresc la +12°C. În lipsa puietului, temperatura ghemului se menţine în jurul valorii de 24-25 de grade. Creşterea de puiet are nevoie de temperatura de 34-35 de grade. Menţinerea acestei temperaturi se face cu consum de energie de către albine. Aceasta duce la o uzură mai mare comparativ cu situaţia când nu există puiet. De aceea este bine ca în familiile unde se vor găsi rame cu ouă proaspete, acestea să fie scoase (în a doua perioadă a lunii şi dacă temperaturile sunt scăzute).
Pag. 1 / 5

De aceea apicultorii pricepuţi aleg o vatră de iernare însorită aşezând stupii cu urdinişurile spre sud într-un amplasament şi o poziţie care îi protejează de vânturile şi curenţii reci. nepăsători şi întârziaţi la "apel". principalele lucrări obligatorii care asigură o bună iernare a întregului efectiv sau numai a unei părţi din el nu au putut fi executate corect şi la timp. la modul concret.Se consideră că zborurile albinelor tinere. proaspăt eclozionate care antrenează la zbor şi albinele mai vârstnice este un fenomen cu efecte benefice asupra iernării şi stării de sănătate a familiilor. din diferite motive. momentul ales pentru aceste acţiuni va fi în orele amiezii în zilele calde şi însorite pe care Dumnezeu le oferă celor leneşi. Din păcate în unele stupine se întâlnesc în această lună situaţii nedorite când. Familiile care nu s-au bucurat din partea apicultorului de atenţia corespunzătoare au şanse minime . pe ultima sută de metri ca apicultorul întârziat să purceadă de îndată la efectuarea acelor acţiuni specifice pe care le -am consemnat mai ales în calendarele pe lunile august şi septembrie.să supravieţuiască traversând cu bine rigorile iernii Acum este momentul.Strâmtorarea cuiburilor utilizând diafragmele la nivelul unui număr de rame integral ocupate de albinele care vor ierna.În stupină .sau mai bine-zis nu au şanse . Se înţelege că. lată dar ce trebuie avut în vedere în cadrul a ceea ce am numit în calendar pe tot parcursul lunilor acestui an: Acţiunile specifice . Pag. 2 / 5 .

Modul de amplasare a fagurilor poate fi bilateral. La formarea cuibului se va avea în vedere ca îndeosebi fagurii laterali să aibă coroanele formate cel mult până la jumătate.În cazul unor familii slabe se poate practica iernarea în acelaşi stup (mai ales la stupii orizontali) a două familii separate printr-o diafragmă etanşă (oarbă). Deosebit de importantă este şi rezerva de păstură apreciindu-se drept suficientă o cantitate de 1. se situează la 700-900 de grame pe zi. în prima perioadă de iernare şi la 1.O altă acţiune importantă este aranjarea (orânduirea) cuibului pentru iernare.. în funcţie de puterea familiei. se consideră. Consumul total al unei familii medii se situează în jurul valorii de 7-8 kg de miere. În cuib se vor lăsa numai fagurii acoperiţi complet cu albină şi care au cel puţin 1. cea mai indicată fiind aşezarea bilaterală. . De aceea. Consumul de hrană. Organizarea (orânduirea) cuiburilor pentru iarnă se face diferenţiat. În cazul stupilor multietajaţi se vor folosi doar corpurile în care există albină. central sau unilateral. după diafragme. 3 / 5 . Cantitatea necesară ieşirii din iarnă este mai mare datorită consumului abundent din primăvară destinat creşterii puietului până la apariţia unui cules de întreţinere din natură. Suplimentarea în primăvară a hranei cu zahăr va uza albina datorită prelucrării acestuia.Unirea nucleelor prea slabe şi introducerea mătcilor în cuşti în vederea iernării în afara ghemului.se pun salteluţe umplute cu paie. Mulţi apicultori folosesc ziarele vechi pentru păstrarea căldurii în cuib.5-2 kg pe familie. ca fiind necesare pentru o iernare corectă. se vor completa rezervele de hrană. care cer ca în partea de jos a fagurilor să existe spaţiu pentru puiet iar deasupra aşa-numitele coroane de miere. iar ca fagurii laterali vor fi aleşi cei mai plini. talaş. Tratamentele se fac respectând riguros indicaţiile din prospectele ce însoţesc medicamentele de uz apicol. Aranjarea fagurilor se face ţinând cont şi de principiile biologice ale dezvoltării pe verticală.5-2 kg din momentul începerii creşterii de puiet (de obicei în a doua jumătate a lunii ianuarie). . Acolo unde este necesar.Protejarea cuibului împotriva frigului. fireşte fiecare familie având urdinişul propriu. Deasupra podişoarelor şi lateral. . Pag. În cazul în care aceste cantităţi nu există în stup se vor completa cu miere din rezerva de faguri sau administrarea de sirop (acţiune începută în luna trecută). aproximativ 16 20 de kg de miere în stup. .Efectuarea a două tratamente obligatorii pentru combaterea varroozei cu Varachet sau alte medicamente specifice atunci când în familii puietul a eclozionat în totalitate. ţinând cont de faptul că în timpul iernii albinele compactate în ghem nu se deplasează pe fagurii laterali pentru hrană ci numai în sus pe fiecare interval dintre cei doi faguri vecini care găzduiesc albine. numai în interiorul ghemului. Dacă există mai mulţi faguri cu miere insuficientă aceştia vor fi trecuţi după diafragmă şi vor fi descăpăciţi pentru ca albina să transporte mierea în cuib. în raport cu repartizarea mierii în faguri. cârpe sau bucăţi de polistiren expandat. Realizarea în cuib a unui regim termic optim se face prin împachetarea cuiburilor cu materiale termoizolante.5 kg de miere. consumul de hrană fiind mai mare în stupii unde aceasta nu există.

Executarea gropilor pentru plantarea arborilor şi arbuştilor meliferi. .)**. Lucerna (Medicago sativa)**. Facelia (Phacelia tanacetifolia)**. .Plantarea de arbori şi arbuşti meliferi (şi alte specii melifere perene) în grădini..Dispunerea stupilor pe suporţi într-o poziţie uşor înclinată pentru a preveni stagnarea apei pe fundul stupilor. rupţi.depozitarea utilajelor şi materialelor. Trifoi alb (Trifolium repens)**. de porumb. pe vatra stupinei.5-2 cm prin distanţarea ultimei scândurele a podişorului (la stupii orizontali).a. crearea de orificii de ventilaţie în podişor.Înlesnirea şi supravegherea zborurilor de curăţire. garduri provizorii din tulpini de floarea-soarelui. 4 / 5 . Haina miresei (Poligonum baldschuanicum)*. . Dalia (Dahlia sp. curăţirea şi dezinfectarea stupilor şi utilajelor eliberate. necorespunzători (vechi.Sortarea şi reformarea fagurilor reformaţi. în funcţie de resursele locale. . întoarcerea podişorului la stupii multietajaţi cu deschiderea spre marginea superioară a corpului. . Steluţa vânătă (Aster amellus)*. . Pag. stuf ş. Fluturei (Gaillardia picta)*.sau pe terenurile disponibile.În atelierul stupinei: . practicarea unei deschideri de 0.Protecţia stupinei împotriva curenţilor reci de aer şi a vânturilor predominante prin aşezarea stupilor la adăpostul unor clădiri.Controlul stării utilajelor şi eliberarea lor în vederea reparaţiei. Dovleac (Cucurbita pepo)**. .Instalarea la urdinişurile stupilor a gratiilor contra şoarecilor ştiut fiind că pătrunderea în stup a rozătoarelor este o adevărată calamitate pentru familia respectivă. garduri din specii vegetale. cu celule de trântori) şi topirea acestora (extracţia şi condiţionarea cerii). în ultimele fenofaze de înflorire se mai găsesc în această lună următoarele specii (enumerate în ordine alfabetică): Bănuţei (Bellis perennis)*. Specii vegetale de importanţă apicolă Numărul acestora se restrânge drastic pe măsură ce vremea se răceşte.Asigurarea aerisirii stupilor se poate realiza prin: reducerea urdinişului corespunzător cu mărimea (puterea) familiei. . Păpădia (Taraxacum officinale)".Protecţia stupinei contra vânturilor şi curenţilor. Cicoare (Cichorium intybus)*. . Organizatorice: .

din cauza locilor moare în zone limitate.puietul poate muri în masă din cauza frigului sau a înfometării. Din această enumerare se constată că practic sezonul de cules s-a încheiat pentru albine. . Nu uitaţi ! Menţineţi puterea familiilor de albine prin asigurarea liniştei desăvârşite şi prin protejarea vetrei de stupină contra vânturilor şi curenţilor.După denumirea populară (comuna) şi cea ştiinţifică am indicat ponderea (importanţa) apicolă prin asterisc astfel: **** (4 asteriscuri) înseamnă pondere apicolă foate mare. Este bine să ştim că … . Totuşi fitocenozele (asociaţiile de specii perene) în care predomină trifoiul ca şi plantaţiile de facelia sau lucernierele pot oferi un cules de întreţinere pentru stupii amplasaţi în perimetrele respective. prelucrare a nectarului şi depozitării mierii. Se înţelege că şi vremea trebuie să fie favorabilă zborului şi activităţilor de cules. întârziaţii trebuie să tragă tare. *** (3 asteriscuri) înseamnă pondere apicolă mare. În concluzie Dacă albinele au intrat la iernat şi familiile au fost bine pregătite pentru sezonul rece să le urăm o iarnă uşoară.albinele adună propolisul cu precădere toamna fixând cu ajutorul lui ramele. vârsta ei. 5 / 5 . Succes tuturor stuparilor în acest final de sezon activ! Pag. . se ştie că sunt construite cu un diametru mai amplu. . . .pe ultima sută de metri. obturând crăpăturile pereţilor interiori ai stupului ceea ce elimină pătrunderea curenţilor reci în incinta stupilor fenomen foarte periculos care perturbă grav capacitatea de termoreglare a ghemului în timpul iernii. Dacă pregătirile nu s-au terminat.asupra producţiei de miere şi ceară influenţează în primul rând calităţile (proprietăţile) ereditare ale maicii.albinele depun polenul numai în celule de lucrătoare fiindcă pentru a îndesa polenul au nevoie de un sprijin pe partea superioară a celulei. fără pierderi. abundenţa resurselor nectaro-polenifere şi condiţiile meteorologice care determină într-o măsură hotărâtoare profitul oricărei stupine. mozaicate cu porţiuni de puiet sănătos sau aparent sănătos. ** (două) = pondere apicolă mijlocie şi în sfârşit * (un asterisc) = pondere apicolă mică.rezervele mari de polen în cuibul familiilor de albine înaintea iernării se constituie ca un semn de manifestare puternică a instinctului de roire în sezonul activ următor.atunci când vremea permite . transport. sprijin pe care nu -l oferă celulele de trântori care. modul de îngrijire (întreţinere) a familiilor.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful

Master Your Semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master Your Semester with a Special Offer from Scribd & The New York Times

Cancel anytime.