CALENDAR APICOL - LUNA AUGUST

Apidiagnoza

Pentru apicultor, august este o lună foarte importantă pentru că acum - in cuib - se declanşează creşterea albinelor care vor traversa perioada de iernare sau altfel spus în stupi începe formarea generaţiei care va ierna. Esenţial pentru fiecare stupar este să cunoască şi să asigure toate verigile fluxului tehnologic prin care familiile de albine sunt menţinute la o putere cât mai mare (număr de albine) ştiut fiind că puterea familiei stă în mulţimea de albine care populează stupul. În urma culesului de mare intensitate de la floarea-soarelui, familiile de albine ajung slăbite atât din punct de vedere al cantităţii de albine cât şi al calităţii mătcii. Dacă în luna precedentă creşterea puietului a înregistrat o diminuare, î n cursul lunii august apare de obicei un nou impuls de creştere fără însă a atinge nivelul de intensitate de la începutul verii, începe perioada creşterii albinelor de iarnă, în stupi apar semnele pregătirii pentru iernare, aceste semne fiind evidente tot mai pregnant pe măsura trecerii timpului. Astfel scăderea temperaturilor atmosferice nocturne determină ca albinuţele s -ă părăsească fagurii periferici ai stupului şi să se aglomereze în zona centrală a cuibului adică în zona fagurilor cu puiet. Rezervele de hrană, respectiv mierea şi păstură sunt concentrate în jurul puietului dispus în centrul cuibului. Apicultorii cu experienţă cunosc fenomenul de blocaj al cuibului manifestat prin depozitarea masivă de miere în fagurii din cuib.
Pag. 1 / 6

apare concurenţa între instinctul de acumulare şi instinctul de înmulţire. cu precădere în zilele lipsite de cules natural. Tehnologiile moderne de creştere şi exploatare a albinelor prevăd înlocuirea anuală a jumătate din toate mătcile stupinei ştiut fiind că prolificitatea scade iar o matcă de 3 ani nu mai posedă o viteză de ouat mulţumitoare. Albinele nu mai cresc faguri şi nici puiet de trântori ( deşi se poate ca în zonele cu culesul de întreţinere. Calitatea mătcilor este foarte importantă în această perioadă. iar albinele afectate creşterii puietului vor fi din ce în ce mai puţine. dar şi mai puţin pregătite din punct de vedere fiziologic pentru traversarea iernii. 2 / 6 . Se recomandă mătcile selecţionate şi verificate obţinute prin metode gospodăreşti din familiile recordiste ale stupinei sau mai bine cele achiziţionate de la producătorii consacraţi de mătci ori din pepinierele de creştere specializate. când albinele sunt grăbite să-şi formeze rezervele de hrană. care a înţeles diagnoza. eclozionate în această perioadă. se acutizează tendinţele de agresivitate şi de furtişag.Acest blocaj apare ca urmare a manifestării pronunţate a instinctului de acumulare al familiilor. Uneori. balanţa înclinându-se în favoarea acumulării. familiile să se activizeze. Se urmăreşte optimul în: . Ca urmare a acestui blocaj. Calitatea nu este dată doar de vârstă ci şi de provenienţa mătcilor. Acest fenomen este uşor de observat la astfel de familii care mai cresc trântori pentru a asigura fecundarea mătcilor tinere. o matcă uzată neputând face faţă concurenţei cu albinele culegătoare. De rezultatele acestui control depinde cum se vor desfăşura viitoarele acţiuni.presupune pricepere şi respectarea obligatorie a unor reguli îndeobşte cunoscute de stuparii cu experienţă. Firesc este ca apicultorul. să acţioneze în direcţia manifestărilor fiziologice. rezultând mai puţine albine cu corp gras format (albine de iernare). Principalele secvenţe ale fluxului tehnologic care defineşte în această lună maniera de lucru in stupină sunt prezentate sintetic în continuare cu subtitlul: Acţiuni specifice . Astfel puterea familiei scade. datorită apropierii sezonului rece.Calitatea mătcilor (reginelor) S-a dovedit cu prisosinţă că mătcile tinere depun mai multe ouă la sfârşitul verii şi chiar toamna decât cele vârstnice mai ales în cazul absenţei unor culesuri de întreţinere. Aceasta are ca rezultat o diminuare a spaţiului de ouat al mătcii. începătorii sau cei care nu au îndemânarea şi cunoştinţele necesare vor trebui să Pag. să crească încă trântori şi deseori să schimbe liniştit mătcile) în schimb propolizează intens mai ales crăpăturile stupilor şi spaţiile pe care se sprijină extremităţile leaturilor superioare ale ramelor şi câteodată chiar urdinişul. Introducerea mătcilor în familii este o operaţie care .În stupină Se va începe acţiunea de revizie generală a familiilor pentru aprecierea rezervelor din cuib precum şi a calităţii mătcilor. Perioada sfârşitului verii şi începutul toamnei este intervalul de timp în care acceptarea mătcilor în unităţile biologice destinate schimbării se petrece cel mai uşor adică fără sau cu puţine manifestări de respingere.indiferent de metoda folosită . biologice şi de comportament ale familiei de albine înlesnind acesteia desfăşurările dictate în principal de instinctul de conservare a speciei.

Calitatea fagurilor respectiv al cuibului. nu se recomandă. extragerea acestei mieri (nu este recomandată lăsarea mierii de mană în cuiburile de iernare deoarece. mătcile evită să depună ouă în fagurii noi care păstrează mai greu căldura. . Concret. pe cât posibil. prin bogăţia mineralelor conţinute încarcă intestinul albinelor. cu ocazia lucrărilor prilejuite de ultima extracţie a mierii. magazinele) cu miere la stupii verticali precum şi ramele de recoltă la stupii orizontali.Identificarea manei în rezervele de hrană. Dacă fagurele a fost complet însămânţat cu ouă. provocând diaree.După terminarea culesurilor târzii. La fel ca în primăvară. în cazul unor familii puternice ce ocupă două corpuri în stupi multietajaţi se practică procedeul inversării corpurilor. în intervalul de timp la care ne referim ca şi în cel următor. fără celule deformate sau de trântori.Asigurarea căldurii în cuib. operaţia se poate repeta la intervale de 5-7 zile sau chiar mai repede. se vor dispune după diafragmă de unde mierea va fi transportată de albine în cuib. Restrângerea spaţiului de ouat determină ca familii foarte bune în timpul sezonului activ să slăbească excesiv şi să ajungă cu o populaţie insuficientă pentru traversarea în bune condiţii a perioadei de iarnă. Pentru a elimina acest neajuns se procedează la reducerea cuibului care va fi format numai din rame bine acoperite cu albine.apeleze la ajutorul unui apicultor avansat. . în zona cuibului la stupii orizontali sau în corpul corespunzător la stupii verticali din cele două corpuri destinate pentru iernare se vor asigura faguri clădiţi în anul precedent în care au fost crescute mai multe generaţii de puiet. Trebuie însă avut în vedere distribuirea ramelor cu rezerve de hrană la marginile fiecărui corp organizându-se cuiburile în zona din mijloc. Mai ales în timpul nopţii temperaturile scăzute determină o încetinire a ouatului mătcii. . 3 / 6 . Fagurii cu puiet gata de eclozionare şi cei cu miere puţină vor fi aşezaţi la margine sau. . se vor ridica magazinele şi corpurile de recoltă (caturile.) şi înlocuirea ei cu miere. deblocarea cuiburilor se face prin introducerea în mijlocul cuibului a unui fagure clădit cu celule de albine lucrătoare. înlocuirea mătcilor bătrâne cu botci căpăcite sau chiar cu mâţei ce urmează a se împerechea după introducerea lor în familii. Aceasta pentru că familia va rămâne fără puiet timp de 10 -15 zile sau chiar mai mult iar unele familii pot rămâne uneori fără mătci din cauza pierderii lor la zborul de împerechere.Completarea rezervelor de hrană pentru iarnă. . De aceea. Existenţa unor bune culesuri târzii de întreţinere poate determina blocarea cuiburilor prin depozitarea rezervelor de hrană în zona creşterii puietului. Aceşti faguri trebuie să fie lipsiţi de defecte şi. după descăpăcirea mierii. E o miere grea. Pag. .Deblocarea cuiburilor. preferabil de salcâm sau sirop de zahăr concentrat.

se ştie.După restrângerea cuibului cu ajutorul diafragmei despărţitoare se procedează la împachetarea cuibului cu perniţe laterale iar deasupra podişorului se pune o salteluţă mai groasă. Se va folosi siropul de zahăr în proporţie 1:1 (1 parte zahăr la o parte apă) administrate în hrănitor în porţii mai mari sau mai mici. la intervale scurte în funcţie de ritmul consumului. culturile furajere din mirişti oferă un bun cules de întreţinere. dacă se poate. formate în cursul lunii iunie. urmărindu-se o dezvoltare corespunzătoare a lor prin hrăniri stimulative. familiile să fie deplasate la culesuri târzii din păşunile şi fâneţele situate în luncile apelor curgătoare sau în zone inundabile pentru a-şi forma rezervele de hrană naturală care. În zonele unde polenul din natură este insuficient se vor introduce rame cu păstură sau. Pag.Activarea intensităţii şi prelungirea perioadei de creştere a puietului. 4 / 6 . De asemenea. este cea mai bună. . în lipsă turte cu polen sau înlocuitori (turte cu polen 30%). Dacă nu există asemenea culesuri în zona de amplasare a stupinei sau lipseşte posibilitatea deplasării stupinelor în asemenea perimetre se recomandă efectuarea unor hrăniri stimulente. Este bine ca în această perioadă. .Se va acorda o atenţie sporită familiilor ajutătoare.

Iarba şarpelui (Echium vulgare)*.Întocmirea planului de aprovizionare cu utilaje şi materiale. Pălămida (Cirsium arvense)*. Busuioc lânos (Stachys lanata) *. Jaleş de câmp (Salvia nemorosa)*. maxim. Pepene verde (Citrullus vulgaris)*.În atelierul stupinei . Lucerna (Medicago saliva)*. Dalia (Dahlia sp. Pag. ţepuh (Stachys palustris) *. Izmă bună (Mentha piperita)*. pentru anul următor. . Păpădia (Taraxacum officinale)*. Busuioc de mirişte (Stachys annua) ***. Se vor respecta întocmai indicaţiile cuprinse în prospectele acestor medicamente de mare eficacitate şi care se găsesc de vânzare în magazinele Apicola şi în farmaciile veterinare din întreaga ţară.tratarea fagurilor din depozit contra găselniţei. Evodia.Controlul situaţiei stupinei. Fluturei (Gaillardia picta)*. Hurmuz alb (Symphoricarpus albuş)*. Mac de grădină (Papaver somniferum)*. apoi cu Mavrirol produse de Institutul de Cercetare şi Dezvoltare pentru Apicultură. Castravete (Cucumis sativum) *. arborele de miere (Evodia hupensis)** Facelia (Phacelia tanacetifolia)**. Isop (Hyssopus officinalis)*. .Organizarea transporturilor la masivele melifere cu înflorire târzie. . Răchitan (Lythrum salicaria)**. 5 / 6 .Tratamentele de bază pentru diagnosticul şi combaterea varroozei se fac la început cu medicamentul Varachet. Hurmuz roşu (Symphoricarpus orbiculatus)*.recoltarea seminţelor de plante melifere. sfârşit). . Ceara albinei (Asclepias syriaca)*. Acestea sunt: Anghinarea (Cynara scolymus)*. Mătăciune (Dracocephalum moldavica)*. Butoiaş (Oenanthe aquatica) *.. Răpită sălbatică (Brassica râpa)*. Pepene galben (Cucumis mello)*. Busuioc de baltă. Lavanda (Lavandula vera)*. Muştar de câmp (S/nap/s arvensis)*. Cicoare (Cichorium intybus)*. Organizatorice: .)**. Specii nectaro-polenifere care înfloresc în luna august August este luna în care mai multe specii de interes apicol se află în diferite fenofaze de înflorire (început. Hrişcă (Polygonum fagopyrum)*. Cenuşer (Ailanthus glandulosa)*.condiţionarea mierii: .

Sulfina albă (Melilotus allbus)*.Furtişagul în stupină reprezintă una dintre cele mai primejdioase stări în existenţa oricărei familii de albine putând determina diminuarea ei. formate în cursul lunii iunie. asiguraţi în lunile precedente. în care au crescut mai multe generaţii de puiet. . el trebuie rapid şi energic combătut.Sezonul apicol nu se încheie o dată cu terminarea unui mare cules. Deci se cere o maximă atenţie la prevenirea furtişagului sau. în august se află pe primul plan pregătirile pentru sezonul apicol activ al anului următor. Salcâm japonez (Sophora japonica)*. Trifoi alb (Trifolium repens)*. luate în luna precedentă. După denumirea populară (comuna) şi cea ştiinţifică am indicat ponderea (importanţa) apicolă prin asterisc astfel: **** (4 asteriscuri) înseamnă pondere apicolă foate mare. Trifoi roşu (Trifolium pratense)*. Salcâm roz (Robinia neomexicana)**. Steluţa vânătă (Aster amellus)*.. Sulfina galbenă (Melilotus officinalis)***. dacă fenomenul a apărut. iar în lipsa acestora Se administrează turte de polen sau înlocuitori. împachetarea acestuia şi introducerea în mijlocul acestuia a fagurilor goi. *** (3 asteriscuri) înseamnă pondere apicolă mare. Topinambur (Helianthus tuberosus)*. Zburătoare (Chamaenerion angustifolium)**. ** (două) = pondere apicolă mijlocie şi în sfârşit * (un asterisc) = pondere apicolă mică..Pentru umplerea cu miere a unei singure celule albina trebuie să aducă de 17 ori nectarul în acea celulă. Roiniţă (Melissa officinalis)*. prin unire cu nuclee cu mătci de rezervă. Paralel cu aceasta vor fi înlocuite mătcile care nu ouă normal. Nu uitaţi ! Măsurile de menţinere a puterii familiilor de albine. In cazul lipsei de polen în cuib şi în natură. aceasta garantând o bună traversare (fără pierderi) a sezonului rece şi un început bun în primăvara următoare. a mai multor stupi sau a întregului efectiv. Se impune reducerea volumului cuibului. . vor fi completate prin crearea condiţiilor optime în cuib pentru creşterea intensă de puiet. se introduc la 2 faguri cu păstură.Ridiche sălbatică (Raphanus raphanistrum)*. Un mijloc eficient de întărire a familiilor în vederea iernării îl constituie folosirea familiilor ajutătoare. cu pricepere şi exigenţă maximă. .Toate lucrările fluxului tehnologic trebuiesc acum efectuate la timp. cărora până la unirea cu familiile de bază li se vor asigura condiţii pentru creştere intensă de puiet. Este bine să ştim că. 6 / 6 . . Pag.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful