PERINCIAN TUGASAN KURSUS QGJ3033 SUKAN SEPANJANG HAYAT DAN REKREASI SEM 2 SESI 2012/2013 NAMA PENYELARAS

: YUSOP BIN AHMAD EMEL: yusop@fsskj.upsi.edu.my No. phone: 019-5646892 Anda sebagai pendidik merupakan agen penting dalam merealisasikan agenda negara dalam membentuk dan malahirkan generasi dan masyarakat Malaysia yang sihat dan cergas. Melalui sukan sepanjang hayat dan rekreasi dapat membantu anda mencapai matlamat tersebut. Tuliskan kertas konsep berkenaan pelaksanaan program bagi membudayakan sukan sepanjang hayat dan rekreasi di sekolah. Kertas Konsep berkenaan harus mengandungi aktiviti sepanjang tahun.yang realistik dan mampu dilaksanakan di sekolah. Nyatakan contoh-contoh program tersebut serta huraian yang tepat dan jelas berkaitan pelaksanaannya. Penulisan anda haruslah disokong dengan teori, kajian atau pandangan dan pendapat dari pakar. Sediakan juga satu contoh brosur berkaitan salah satu program yang dilaksanakan secara kreatif dan inovatif yang mampu menarik perhatian murid di sekolah.

Format penulisan

1. Pengenalan 2. Konsep sukan sepanjang hayat dan rekreasi. 3. Definisi sukan sepanjang hayat dan rekreasi 4. Kepentingan sukan sepanjang hayat dan rekreasi dalam pembangunan domain psikomotor, kognitif dan afektif murid. 5. Program sukan sepanjang hayat dan rekreasi yang realistic dan mampu dilaksanakan di sekolah . 6. Kajian dan tinjauan terhadap bagaimana sukan sepanjang hayat dan rekreasi yang dilaksanakan di sekolah luar negara. 7. Brosur salah satu program sukan sepanjang hayat dan rekreasi yang di laksanakan di sekolah. 8. Rujukan.

Markah yang diperuntukkan ialah 40%. Mekanisme penghantaran tugasan ini adalah melalui TAPAK YANG DISEDIAKAN DALAM TUGASAN MYGURU3 SAHAJA! Jangan hantar tugasan melalui emel atau pos. Pensyarah E-Learning anda TIDAK AKAN MELAYAN tugasan yang dihantar melalui pos atau emel kecuali atas kes-kes tertentu yang dipersetujui oleh pensyarah e-learning. SILA HANTAR TUGASAN INI SEBELUM TARIKH TUTUP IAITU PADA 3 MEI 2013 (MINGGU KE 10)! Tarikh tutup tapak penghantaran tugasan adalah muktamad dan tidak akan dibuka lagi selepas itu. e. Oleh yang demikian. Merujuk kepada pengalaman semester lepas.ARAHAN: 1. Tugasan ini hendaklah dihantar kepada PENSYARAH E-LEARNING KUMPULAN MASING-MASING SAHAJA! Jangan hantar tugasan ini kepada tenaga pengajar tutorial kerana mereka mungkin bukan pensyarah e-learning anda.5. Maklumat penghantaran tugasan adalah seperti berikut: a. 2. 3. 5. 4. Kertas Konsep ini hendaklah ditulis dengan font Time New Roman saiz 12 atau font Arial saiz 11 serta langkauan baris 1. Kelewatan penghantaran menyebabkan markah anda dipotong dan gagal sekiranya tidak meghantar tugasan lansung dalam masa yang ditetapkan. pensyarah e-learning tidak ada masalah dalam membuka tapak tugasan pelajar . d. Panjang penulisan TIDAK KURANG daripada 10 muka surat. b. pastikan anda mengikuti langkah-langkah sepatutnya dalam proses “upload’ tugasan bagi memastikan pensyarah e-learning berjaya membuka tapak penghantaran tugasan anda. atau sesiapa sahaja yang bukan menjadi pensyarah e-learning kumpulan anda. c.

6. Skema Pemarkahan adalah seperti berikut: BI L 1 2 ELEMEN DAN KRITERIA PEMARKAHAN Pengenalan • Dapat menunjukkan tujuan Kertas Kerja itu dibuat.kecualilah jika pelajar sendiri tidak melakukan proses ‘upload’ dengan betul menyebabkan tugasan diterima tapi tidak boleh dibuka. Konsep sukan sepanjang hayat dan rekreasi. • Dapat menjelaskan secara tepat dan WAJARA N MARKA H 3 3 MARKAH YANG DIBERI .

• Dapat menyerlahkan kreativiti dalam penghasilan brosur. kognitif dan afektif murid. jelas dan tepat. • Dapat menyatakan dengan jelas dan tepat kepentingan mengikut domain yang dikehendaki. • Mengandungi maklumat yang jelas dan tepat mengenai program yang dijalankan Rujukan.3 4 terperinci Definisi sukan sepanjang hayat dan rekreasi • Dapat memberi beberapa definisi yang terkini. Brosur salah satu program sukan sepanjang hayat dan rekreasi yang di laksanakan di sekolah. • Aktiviti atau program mestilah yang berlainan daripada aktiviti sedia ada yang telah dirancang dalam takwim sekolah. Kepentingan sukan sepanjang hayat dan rekreasi dalam pembangunan domain psikomotor.. • Dapat merancang sekurang-kurangnya tiga aktiviti yang berkaitan dengan membudayakan sukan sepanjang hayat dan rekreasi. • Idea program hendaklah bersifat realistik dan mampu dilaksanakan di sekolah Kajian dan tinjauan terhadap bagaimana sukan sepanjang hayat dan rekreasi yang dilaksanakan di sekolah luar negara. Program sukan sepanjang hayat dan rekreasi yang realistik dan mampu dilaksanakan di sekolah . Penulisan rujukan menggunakan gaya APA 5 7 5 7 6 6 7 6 8 3 JUMLAH MARKAH KESELURUHAN 40 . • Dapat menyatakan sekurang-kurangnya tiga contoh aktiviti atau program yang berkaitan sukan sepanjang hayat dan rekreasi yang telah dilaksanakan di sekolah luar negara.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful