You are on page 1of 3

CURS 1

EDUCAȚIA

Cuvântul educație provine din latinescul “educo”- “educere” = a modifica, a trece de la o stare la alta. Def: Educația ( Ioana Nicola- Tratat de pedagogie școlară) = o activitate sociala complexă, care se realizează printr-un lanț nesfârșit de acțiuni exercitate în mod conștient, sistematic și organizat, în fiecare moment un subiect ( individual sau colectiv), acționând asupra unui obiect ( individual sau colectiv), în vederea transformării acestuia din urmă într-o personalitate activă și creatoare, corespunzător condițiilor istorico-sociale prezente și de prospectivă. Educația trebuie construită în jurul a 4 piloni: - a învăța să știi; - a învăța să faci; - a învăța să fii (să te adaptezi); - a învăța să trăiești împreună cu ceilalți. Funcțiile educației 1. 2. 3. 4. Funcția cognitivă Funcția culturală/axiologică Funcția de socializare Funcția economică Emil P. spunea că pedagogia înseamnă să te ocupi cu ceea ce este, ceea ce ar trebui să fie și ceea ce se face. Din punct de vedere etimologic, cuvântul pedagogie provine din greacă- “paidos”= copil; “agoge”= a conduce. Def: Pedagogia = știința de a conduce copilul pe calea cunoașterii, știința de a modela personalități. Din punct de vedere științific pedagogia studiază esența și trăsăturile fenomenului educațional. Scopul și sarcinile educației, valoarea și limitele ei, dar și conținuturile, principiile și formele de desfășurare a proceselor educative. Științele educației: - istoria pedagogiei; - sociologia pedagogiei;

Susținătorii de fapt nu adoptau decât o poziție sceptică. Factorii formării și dezvoltării personalității 1.CURS 1 . creativitate. . Caracteristici noncognitive: țin de latura afectivă.psihologia pedagogiei. Ca argument: teoria rasistă care susține supremația rasei albe.pedagogia comparată. Teoria ambientalistă – care absolutizează rolul mediului în dezvoltarea personalității copilului. temperament. .fundamentele pedagogiei.teoria instruirii/ didactica.psihologia vârstelor. Există trei(3) tipuri de teorii ale educabilității: 1. limitată. . .pedagogia învățământului primar. Educația Mediul – reunește totalitatea influențelor naturale. 2. aptitudini. motivațională.pedagogia preșcolară. . Personalitatea poate suferi influențe în mod pozitiv sau negativ. Disciplinele pedagogiei: . Kant: “Omul devine om numai prin educație” 3. Teoria dublei determinări – afirma că personalitatea poate fi modelată pornind de la premizele genetice pe care mediul și educația le vor dezvolta. Tema 1: Educabilitatea și factorii formării și dezvoltării personalității Def: Educabilitatea = capacitatea fiiniței umane de a asimila influențele educaționale astfel încât pentru a fi educabil omul trebuie să aibă două tipuri de caracteristici: intelectuale/cognitive și caracteristici noncognitive. Ereditatea 2.teoria educației. Factorul motivațional este foarte important. . sociale. . .antropologia pedagogiei. Teoria ereditaristă/ inneistă (inner = interior) – absolutiza rolul eredității în dezvoltarea personalității copilului. Mediul 3. teoria criminalului înnăscut. culturale care determină formarea și dezvoltarea personalității.

socio-profesional. duce la dezvoltarea din punct de vedere intelectual. estetic. deoarece preia și dezvolta influențele celorlaltor 2 factori. Folosește strategii. asigură un climat educațional stimulativ.CURS 1 Educația – are rol integrator. moral. .