Werğeğği ed Tweṭṭuft

Traduction: Djaafar Messaoudi

Amacahu, γef tweṭṭuft ed werğeğği. Kra yekka unebdu bu-uchayli, taweṭṭuft la tetteddu la tettnadi, la treffed la tettεebbi, la tgerrew la tettawi ayen ara theggi i wussan n urgigi. Ma d werğeğği azehwani, kra yekka wass la yekkat agumbri, la iceṭṭeḥ la yettγenni iman-is ddaw tili. Tikwal ma sdat-s ad d-tεeddi tuḥrict n tweṭṭuft-nni, aεeqqa n yirden deg’mi, netta ad yesteεmel ur tt-yeẓri, ur yessusum ad tt-ilaεi, ur tt-yettεawan deg uṣubbu wala asali. Asmi d-tewweḍ ccetwa, s usemmiḍ yesserkaben tawla, ed waḍu yetthubbun seg yal tama, ed udfel iregglen tiwwura, taweṭṭuft-nni dγa tekna, γer uxemmuj-is ay teččur d tamečča. Nettat tuγal testufa; ala i yiḍes ay tt-tettara, yerna deg usu tezga teḥma. Ma d werğeğği-nni ameεdazu, yejjawnen deg unebdu zzhu, ur yufi s wayes ara yessedhu, takerciwt-is yecban amnitru, yerna asemmiḍ la deg-s yettazu. Mi yebda laẓ la t-yettḍurru, yemmekta-d taxeddamt-nni n unebdu. Dγa yenna deg yiman-is s usirem γezzifen am ujgu: “Ḥeqqa tella tmexluqt-nni igan s yirden atmu”. Sakin yessuγel γer tinna deg yeḍmeε ṛeggu. Mi yewweḍ lewhi lmeγreb, γef tewwurt n lalla yesseqwreb. Taweṭṭuft mi d-teldi tawwurt tettεeğğeb. “Acu akk-a εni ay k-idisrezfen γur-i ay-imjeddeb ?! Γileγ werğin lliγ deg wallaγ-ik imğelleb !” Ay as-tenna mi γer-s tqerreb, ammar γer ugensu ad diğelleb. Dγa yenṭeq werğeğği umi ddunit texreb, yenna i tweṭṭuft s wawal icebbeḥ s lekteb: “ Ah a-nna taneεmart, teswiḍ ddheb ! Aniwa werğin yurga ad kem-yekseb ? ” Σedda taweṭṭuft γer wawal n tidet tezreb:“ Ah, tuγaleḍ ass-a d imqezzeb ! Amer twennεeḍ iḍelli aseḥseb, tali ass-a afus-ik seg yal tirect ad d-yenqeb. Win deg uẓγal yecna ed ddaw tili yeḥjeb, dulaqrar ad yecḍeḥ deg ccetwa ed deg usemmiḍ ad yeεteb”. Tuγal tweṭṭuft γer way temlek, lafeγ seg waḍu ad tehlek. Mi yesla werğeğği i tewwurt teṣṣerbek, tberreq tkerciwt-is zun s ujenwi teftek. Yeẓra ur yettaf yiwen ad t-isellek. ___________________________ De La Fontaine, « La cigale et la fourmi ».

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful