UNIVERSITATEA TRANSILVANIA BRAŞOV FACULTATEA DE SOCIOLOGIE ŞI COMUNICARE SPECIALIZAREA SOCIOLOGIE AN III, GRUPA I

Cazul Kronospan Sebeş

Îndrumător: Prep. Univ. Drd. Victor BRICIU Studentă: Anca IONIŢĂ Camelia GIURCĂ

1

Braşov 2013

Cazul Kronospan

Kronospan este cel mai mare producător de plăci PAL din Sud-Estul Europei şi o filială a multinationalei Kronospan. Această companie operează în România în oraşele Sebeş, Braşov şi Constanta. Activitatea Kronospan în Sebeş şi Braşov se desfăşoară cu încălcarea gravă a legislaţiei privind autorizarea de mediu şi a lucrărilor de construcţii, generând deja un impact semnificativ asupra sănătăţii populaţiei şi asupra mediului. Autorităţile competente au sancţionat în repetate rânduri ilegalităţile comise de Kronospan însă compania prefera să plătească amenzi de cele mai multe ori simbolice, să evite consecinţele juridice, continuând să polueze mediul şi să afecteze sănătatea oamenilor. Dintre cele 3 locaţii unde operează Kronospan în România (Sebeş, Braşov, Constanta), Sebeş este locaţia unde se afla în prezent platforma industrială de producţie. Instalaţia Kronospan Sebeş: Profilul instalaţiei: producerea răşinilor ureoformaldehidice (prafuri în compoziţia cărora intră mai multe substanţe printre care şi formaldehida, din care se fac cleiurile folosite la fabricarea plăcilor, mai precis la întărirea fibrei lemnoase); producerea plăcilor stratificate din lemn MDF şi placi aglomerate PAL.

2

Prezentarea studiului de caz
Client: Kronospan

Campanie: Decide singur

Context: În 2007, compania Kronospan Sebeş era activă de 3 ani pe piaţa din România, perioada în care nu a iniţiat nici o campanie de informare cu privire la activitatea proprie sau la alte acţiuni, de tip public relations. În cadrul companiei nu a existat nici un departament de comunicare sau PR, care să coordoneze întreaga imagine. Din cauza acestei deficienţe de informare şi de comunicare cu publicul, format atât din cetăţenii oraşului Sebeş cât şi din presă locală, compania Kronospan Sebeş se confruntă cu acuzaţii privind poluarea oraşului şi periclitarea sănătăţii cetăţenilor, în condiţiile în care se dorea extinderea capacităţii de producţie a formaldehidei. Aceasta este una dintre cele mai vechi substanţe chimice, folosite în industrie pentru obţinerea răşinilor, respectiv în fabricarea plăcilor de lemn.

Soluţie: Promovarea campaniei “Decide singur”, menită să informeze cetăţenii oraşului Sebeş cu privire la activitatea companiei, sub mesajul “Decide tu singur care este adevărul despre compania Kronospan Sebeş şi nu te lăsa influenţat de oamenii dornici de o carieră politică.” Acţiunile realizate pe durata a două luni de campanie au inclus: -pregătirea unei persoane din cadrul companiei, care să fie responsabilă de comunicare şi de relaţia cu presa -invitarea liderilor de opinie la sediul companiei, unde s-a făcut un tur de prezentare a platformei A continuat cu o campanie de drop mailing: fiecare cetăţean a primit acasă pliantul Decide Singur, în care se găseau răspunsurile argumentate la cele mai importante acuzaţii aduse companiei. De asemenea, a fost implementată o linie telefonică gratuită, la care toţi cei interesaţi au avut posibilitatea să adreseze întrebări legate de activitatea companiei. În luna august 2007, a fost organizată Ziua Porţilor Deschise, iar scopul evenimentului a fost că cetăţenii să poată vizita interiorul companiei, într-un cadru organizat, să vadă în mod direct tehnologia de ultimă oră şi măsurile de siguranţă luate în interior. Ziua Porţilor Deschise nu s-a adresat doar oamenilor maturi, ci şi copiilor, care au participat la diverse concursuri. Angajaţii companiei au fost permanent informaţi prin revista internă Krono News. Scopul acesteia a fost de a informa direct proprii angajaţi şi nu prin intermediul altor canale externe.
3

A urmat o întâlnire cu medicii din oraşul Sebeş, care au fost invitaţi, de asemenea, în companie, unde au primit informaţii legate de normele de siguranţă. Punctul culminant a fost atins în contextul în care compania era ameninţată de un referendum, care viza suspendarea activităţii acesteia (întrebarea propusă: Sunteţi de acord cu o nouă instalaţie de formaldehida în localitatea Sebeş?) După mai multe întâlniri între bordul de conducere şi Consiliul Local, acesta din urmă a refuzat referendumul pe tema de mai sus. Totuşi, sub presiunea politică, referendumul a fost în cele din urmă aprobat, însă cu întrebarea: Sunteţi de acord cu producerea substanţelor cancerigene în oraşul Sebeş? tema care nu mai viza în mod direct compania. În anul 2007, Gala PR Award a acordat agenţiei Vitrina Advertising premiul “Silver Award for Excellence” pentru campania “Decide Singur”. Demersuri juridice ale societăţi civile În octombrie 2007 Centrul Independent pentru Dezvoltarea Resurselor de Mediu (CIDRM) a solicitat ARPM Sibiu revocarea autorizaţiei integrate de mediu nr SB 67/09.01.2007 ca fiind emisă cu încalcarea OUG 152/2005 privind prevenirea şi controlul integrat al poluării precum şi a OUG 195/2005. În răspunsul său ARPM Sibiu arată numai că plângerea prealabilă este tardivă faţă de momentul emiterii autorizaţiei şi că aceasta s-a eliberat cu respectarea normelor legale in vigoare. În septembrie 2007 membrii ai Grupului de Initiativa 'Sebeş fără Poluare' (grup care ulterior a devenit Asociatia Centrul Independent pentru Protecţia Mediului) au formulat o plângere penală împotriva reprezentanţilor Kronospan Sebeş pentru fapta prevăzută de Legea 50/1991 de continuare a lucrărilor de construcţii după ce s-a dispus oprirea lor de către autoritatea competentă, şi pentru că angajaţii din cadrul Kronospan au degajat substante chimice, cu bună ştiinţă în atmosferă, şi care au pus in pericol sanatatea populatiei --Dosar 1123/P/2007, împotriva carora sa început urmarirea penală. În martie 2008 CIDRM în nume propriu şi în calitate de mandatar al mai multor cetăţeni din oraşul Sebeş a intervenit în interesul autorităţii de mediu în acţiunea Kronospan Sebeş împotriva ARPM Sibiu şi APM Alba pentru obligarea ARPM la emiterea unei decizii cu privire la încadrarea uscătorului de aşchii de lemn de 75 MW pentru fabrica sa de lemn PAL şi obligarea APM la emiterea autorizaţiei de mediu necesare funcţionării instalaţiei – Dosar nr. 4249/107/2007 al Tribunalului Alba. În septembrie 2008 Kronospan a renunţat la acţiunea în instanţă. În mai 2008 Grupul de Iniţiativă Sebeş fără Poluare a solicitat autorităţilor responsabile pentru emiterea autorizaţiei integrate de mediu pentru platforma Kronospan Sebeş reducerea concentraţiei admise pentru poluantul cancerigen. Pulberi in suspensie PM10' la de 50 mg/Nmc la 20 mg/Nmc, solicitare intemeiată pe prevederile Ordinului 592/25 iunie 2002. În răspunsul său ARPM Sibiu arată că în stabilirea valorilor limită va ţine cont de această solicitare, de cele mai bune tehnici disponibile, de caracteristicile tehnice ale instalaţiei, amplasarea geografică şi de condiţiile locale de mediu. În mai 2008 membrii ai Grupului de iniţiativă Sebeş fără
4

Poluare au sesizat Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului în privinţa faptului că între Directorul APM Alba, D-nul Vasile Todea şi Kronospan Sebeş există relaţii comerciale, aducătoare de profit, ceea ce potrivit Legii 161/2003 privind unele măsuri pentru prevenirea şi sancţionarea corupţiei poate constitui un conflict de interese. Mai precis petiţia arată ca D-nul Todea Vasile este acţionar unic la S.C.Luxor L.T.D.SRL, companie care desfasoară contracte comerciale, aducatoare de profit cu firma S.C.KRONOSPAN S.A. Pe de altă parte S.C.KRONOSPAN se află în proceduri de autorizare în faţa APM Alba, deciziile apartinându-i domnului director Todea Vasile. În urma acestei sesizări, Comisia de disciplină de la nivelul ANPM a dispus demiterea Domnului Vasile Todea din funcţia de Director al APM Alba. Primaria arată că a sancţionat compania dispunând „sistarea lucrărilor şi încadrarea acestora în prevederile autorizaţiei de construire”. Prin această ”soluţie”, Primaria ignoră lipsa de valabilitate a autorizaţiei de construire şi nu impune desfiinţarea lucrărilor efectuate fără autorizaţie. În cazul Kronospan mediul înconjurător este expus constant de emisiile de formaldehidă produse la scară industrială. În plus asa cum rezultă şi din controalele oficiale realizate de Garda Naţională de Mediu şi de Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului, acestea depăşesc cu mult limitele permise, propagându-se necontrolat şi afectând profund mediul înconjurător. Formaldehida este transportată în aer, apă, sol. Aproximativ 99% din formaldehida emisă ajunge în aer iar restul în apă – sol. În timp ce în aer formaldehida se volatilizează relativ uşor, în apă se poate descompune într-o perioadă de aproximativ 20 de zile. Se consideră că datorită solubilităţii ridicate în apă, este puţin probabil că formaldehida să se volatilizeze la fierbere. Acest aspect este foarte îngrijorător în cazul apei potabile contaminate cu formaldehidă. Tot datorită nivelului mare de solubilitate în apă, formaldehida se transferă din aer în nori de precipitaţii dând naştere acidului formic – component al ploilor acide. Indirect, formaldehida ajunge în solul terenurile agricole, apele de suprafaţă şi apele subterane. Eliberată în apele de suprafaţă, formaldehida se absoarbe în sedimente în cantităţi mici. Formaldehida are un nivel de toxicitate cronică pentru mediul acvatic (peşti, alge, bacterii). Păsările şi animalele terestre expuse la formaldehidă pot contracta boli similare cu cele ale oamenilor. Conform studiilor, formaldehida a generat boli cronice – cancer, scaderea fertilităţii, schimbări de comportament şi mortalitate prematură.

Nu există suficiente date pentru a prezice impactul pe termen lung asupra plantelor. În sol se consideră că formaldehida este mobilă, nu se absoarbe în particulele din sol, şi poate ajunge în apa subterană prin scurgeri. Nu există suficiente date ştiinţifice care să expună efectele formaldehidei din sol şi apele subterane.
5

Concluzie: Deşi au avut loc atatea demersuri pentru ca sănătatea locuitorilor oraşului Sebeş să nu fie pusă în pericol compania Kronospan îşi desfăşoară activităţile şi în prezent.

Bibliografie:

6

http://sebesfarapoluare.files.wordpress.com/2009/01/cazul-kronospan.pdf accesat în data 13.01.2013 http://www.vitrina.ro/resources/pr/pr%20de%20criza_1248421285.pdf accesat în data de 13.01.2013

7