You are on page 1of 3

KONSEP ASAS FALSAFAH Perkataan falsafah dalam bahasa Inggeris ialah philosophy yang berasal dari dua perkataan

Yunani, philien (yang bermakna kearifan atau kebijaksanaan). Dari asal usul perkataan tersebut, falsafah bermakna perihal mencintai kearifan, atau kebijaksanaan. Oleh itu, ahli falsafah ialah seorang mencintai kearifan atau kebijaksanaan. Mengikut Russell (1946), falsafah adalah diertikan sebagai sesuatu fahaman atau pengertian di antara teologi dan sains. Ini adalah kerana, seperti teologi, falsafah mengandungi spekulasi terhadap perkara yang belum tepat dibuktikan. Manakala, seperti pendekatan sains, falsafah pula berusaha menggunakan taakulan dan logik untuk membuktikan fahamannya. Mengikut E.D. Miller dalam bukunya Questions That Matter (1984), falsafah boleh ditakrifkan sebagai usaha untuk berfikir secara rasional dan kritis terhadap perkara-perkara yang penting. Sehubungan ini, falsafah pendidikan boleh diertikan sebagai satu usaha berfikir yang rasional dan kritis terhadap perkara yang penting mengenai pendidikan. Sharifah Alwiyah Alsogoff dalam bukunya Falsafah Pendidikan ( 1984) telah memberi tafsiran secara lengkap iaitu: 1. Pertimbangan asas dan andaian mengenai pertimbangan terhadap perkara yang penting. 2. Falsafah mempersoalkan prinsip-prinsip realiti, ilmu dan nilai. 3. Falsafah cenderung mengumpulkan rumusannya kepada bentuk mazhabmazhab atau sistem pemikiran. 4. Falsafah ialah pendekatan yang rasional terhadap sesuatu masalah atau persoalan. 5. Falsafah ialah suatu penyiasatan yang komprehensif dan logikal mengenai asas pemikiran atau semua aktiviti manusia., khususnya dalam bidang sains, seni, agama dan pendidikan. Pengertian falsafah boleh ditinjau dari tiga sudut, iaitu Etimologi (bahasa),

Terminologi (Istilah) dan Praktikal. Secara etimologi, falsafah berasal daripada

‘.. mereka sanggup mengabdikan diri mereka kepada pengetahuan. Manakala. Contohnya. Terkandung didalamnya seperti metafizik. Dengan kata lain. philosophia. Bila hujan turun.ilmu pengetahuanlah yang membolehkan seseorang menuju ke arah pencapaian kebenaran semula jadi’. Secara praktikal. Mereka adalah orang yang menjadikan pengetahuan sebagai tujuan hidup mereka. Berfikir secara sistematik bererti berfikir secara logik dan berurutan. di mana philo bermaksud ‘cinta’ dan sophia bermaksud ‘pengetahuan’. Contohnya.. Dia tidak akan hanya merujuk murid tersebut kepada guru disiplin.perkataan Yunani. seorang guru Matematik mendapati seorang murid kerap ponteng kelasnya. adalah lebih baik tidak menyidai kain di luar rumah. Ploto pula berkata. Tambahan lagi. Sebelum melapor kepada pihak berkenaan. tiada siapa pun ada di rumah untuk bawa masuk kain tersebut.. Manakala. retorik. Maka orang yang cinta kepada pengetahuan dikenali sebagai ahli falsafah. Misalnya. Justeru. Mungkin juga cikgu tersebut akan pergi ke rumah murid ini untuk melihat keadaan keluarganya. Malahan akan berjumpa dengan murid tadi dan bertanya sebab-sebab dia berbuat demikian. ekonomi. berikhtiar mencari hakikat tentang sesuatu dan mentafsir pengalaman manusia untuk memahami kebenaran mengenai diri dan dunia mereka. lampu jalan depan rumah sudah tidak menyala pada waktu malam sejak seminggu. logik. radikal dan sejagat’. ‘berfikir secara sejagat’ pula bererti tidak terhad kepada aspek-aspek tertentu sahaja dan merangkumi keseluruhannya. Socrates pernah berkata. Manakala. secara terminologi pula pengertian falsafah yang dikemukakan oleh ahli falsafah adalah berbeza-beza. takrifan mereka berkisar-kisar kepada elemen-elemen seperti manusia. ‘berfikir secara radikal’ bermaksud berfikir sehingga ke akarnya dan menyelesaikan dengan penuh tanggungjawab. Akan tetapi.. mungkin boleh meninjau di mana lagi . ‘. tidak terikat oleh tradisi dan mempunyai ciri-ciri seperti sistematik. wujudnya satu persamaam iaitu. disamping hubungan mereka dengan dunia dan orang lain. Tuhan dan alam. politik dan estetika’.ilmu pengetahuan yang merangkumi kebenaran. besar kemungkinan hujan akan turun. etika. falsafah boleh ditakrifkan sebagai ‘cinta kepada pengetahuan atau hikmah’. jika langit penuh dengan awan hitam. falsafah membawa maksud ‘berfikir secara bersungguh sungguh. Kalau begitu.

kebaikan. Secara keseluruhan. sumber ilmu. Falsafah juga merupakan satu panduan hidup kerana isu-isu yang difokuskan adalah bersifat asas seperti ilmu. Falsafah juga adalah kajian mengenai teori kehidupan manusia secara berterusan. kecantikan dan sebagainya. kewujudan manusia. Tindakan seperti adalah untuk menjaga keselamatan penghuni-penghuni di kawasan perumahan yang sama.terdapat lampu-lampu yang juga mengalami kerosakan. . falsafah boleh dianggap sebagai satu sistem idea yang komprehensif mengenai fitrah manusia dan makna realiti di mana kita berada.