SPITALUL, CORANUL, TALMUDUL, KAHALUL ŞI FRANCMASONERIA

de Dr. Nicolae Paulescu

ÎN LOC DE INTRODUCERE Profesorul Nicolae Paulescu s-a născut în Bucureşti în 1869, făcându-şi studiile în acelaşi oraş. Fiziolog de geniu, el a devenit pasionat de studiul secreţiei interne a pancreasului încă de la vârsta de 21 de ani, moment în care studiile în domeniu se aflau la un nivel destul de primitiv, legătura acestor secreţii cu teribilul diabet nefiind elucidată. Dacă primele studii asupra pancreasului le-a efectuat la Paris, revenirea în ţară se pare că i-a deschis orizonturi noi, în 1916 el efectuând primele experimente pe baza extractelor pancreatice la Bucureşti. Din păcate, munca i-a fost întreruptă de evenimente care aveau să marcheze atât atitudinea faţă de politică, cât şi viitorul întregii naţiuni: Primul Război Mondial şi ocuparea ţării de către Puterile Centrale. Să nu uitam că după înfrângerea românilor la Turtucaia, C. Argentoianu a prevăzut dispariţia încrederii românilor în sistemul de partide, numind acest sentiment chiar „ura împotriva partidelor”. Iarna dintre 1916 şi 1917 a fost poate cea mai nefastă din istoria României: ţara era ocupată, molimele făceau ravagii, iar perspectivele erau dintre cele mai sumbre. Acest scurt excurs istoric are rolul de a schiţa contextul în care medicul şi cercetătorul român era constrâns să îşi desfăşoare activitatea. Este uşor de înţeles de ce discursul naţionalist, antisemit şi autoritarist al unor personalităţi ale epocii, precum profesorul A. C. Cuza, a atras mulţi intelectuali şi spirite luminate care, efectiv, nu vedeau altă soluţie. Din 1920, ascensiunea lui Corneliu Zelea Codreanu şi ameninţarea invaziei bolşevice nu au făcut decât să acutizeze aceste tendinţe. Să ne aducem aminte şi semnalele de alarmă pe care viitorul Căpitan le trăgea în privinţa
4

bolşevizării Universităţii din Bucureşti şi pierderii de teren pe care spiritul naţional, patriotismul o înregistrau. Pentru a reveni la activitatea doctorului Paulescu, succesele incontestabile legate de descoperirea „pancreinei” îi deschideau acestuia calea către realizări fără precedent. În 1921, profesorul Nicolae Paulescu descoperă insulina (un hormon secretat de celulele endocrine ale pancreasului, folosit cu rezultate notabile în tratarea diabetului, având ca efect scăderea glicemiei). Dincolo de această realizare, aplicarea tratamentului la fiinţele umane se lovea de factori neprevăzuţi - câinii folosiţi la experimente mureau din cauza scăderii dramatice a glicemiei - studiile trebuind continuate şi perfecţionate pentru stabilirea unui tratament eficient. Din păcate pentru autorul nostru, cei care au pus la punct procedeul au fost cercetătorii de la Institutul Carolina. Cu toate că Paulescu descoperise, după cum am arătat insulina în 1921, laurii gloriei i-au fost refuzaţi - Doctorul Frederick Grant Banting şi profesorul John James Richard MacLeod, de la institutul menţionat mai sus, au primit în 1923 Premiul Nobel pentru descoperirea insulinei. Această cruntă nedreptate se pare că a accentuat implicarea doctorului Paulescu în politica naţionalistă. Rezultatele muncii sale de-o viaţă fuseseră adjudecate de alţii. O teză destul de credibilă în opinia noastră este aceea potrivit căreia refuzul Premiului Nobel ar fi avut ca motiv tocmai implicarea în politică a cercetătorului român, animat de o neţărmuită dragoste şi un devotament fără precedent faţă de greu încercata sa patrie, intrat însă în vizorul factorilor de influenţă globali care lucrau la destabilizarea României şi propovăduiau cosmopolitismul. Adoptând o poziţie radicală, de medic al trupului dar şi al sufletului, profesorul Nicolae Paulescu nu s-a mulţumit niciodată cu satisfacţia vindecării bolilor cărnii. Pentru el sufletul era mai important, iar medicul creştin avea datoria
5

spirituală de a-l trata şi pe acesta. Şi în acest sens, Paulescu a fost un precursor, depăşindu-şi cu mult contemporanii. Astăzi, această abordare complexă este îmbrăţişată în toate ţările civilizate, chiar dacă latura profund creştină a fost abandonată în beneficiul unor aiureli psihanalitice care au dus, după cum se vede, la legiferarea unor barbarii precum eutanasia. În cartea de faţă ni se înfăţişează mentorul Nicolae Paulescu. Chiar dacă atitudinile sale politice pot părea revolute, ele nu trebuie judecate prin prisma comodă a sentinţei istorice retroactive. Susţinător al lui A. C. Cuza, simpatizant legionar, Paulescu rămâne unul dintre cei mai mari oameni de ştiinţă români, iar opera sa trebuie cunoscută şi citită în totalitate. Nu avem a ne ruşina de teoriile politicoreligioase ale unui om care ne-a adus, în epoca sa, pe cele mai înal-te culmi ale cercetării medicale. Ar trebui atunci să ne ruşinăm şi pentru că a descoperit insulina şi pentru că suntem români, ori acest lucru nu e cu putinţă. Opiniile antisemite şi naţionaliste exprimate aici de Paulescu fac parte integrantă din opera sa şi sunt rezultatul dezamăgirii faţă de o politică naţională falimentară şi de un furt intelectual internaţional. Să nu uităm că într-o epocă imediat anterioară, în Franţa, Drumont scrisese La France Juive, iar Michelet se situa pe poziţii antisemite care depăşeau tot ceea ce se scrisese până atunci, că în Germania, August Rohling devenise o celebritate prin Evreul după Talmud ş.a.m.d. Acesta era curentul politic al epocii, iar dato-ria noastră este aceea de a ne informa şi a-l înţelege. Spirit profund religios, Paulescu a militat pentru viaţa în duhul şi legea Evangheliei, singura care poate scăpa din imperiul patimilor, al degenerării morale şi trupeşti. Revolta sa faţă de incompetenţa şi orbirea clasei politice româneşti l-a dus la opinii adesea extreme, dar care îi aparţin în totalitate şi ca atare trebuie respectate. Marele profesor Nicolae Paulescu
6

de judecăţi care nu ne-ar face cinste. Nicolae Paulescu s-a stins din viaţă în 1931. recunoştinţa care i se cuvine fiind ocultată. scăpând de durerea de a cunoaşte bolşevizarea României. la vârsta de 62 de ani.şi-a adus o contribuţie hotărâtoare şi în alte domenii ale medicinii. trebuie să îi fim recunoscători şi să ne ferim cu umilinţă creştină de condamnări conjuncturale. Noi. multe dintre descoperirile sale fiind însă ignorate (de exemplu operaţia asupra hipofizei se numeşte în orice dicţionar Procedeul Paulescu . cei de azi.dar cine mai are timp să îşi aducă aminte?). Editura 7 .

în care se vede clar. Cei ce au reuşit să intre în aceste spitale. 8 1 . acest nume nu l-aţi întâlnit decât rareori în cărţile de medicină şi aproape nimeni dintre profesori nu l-a pronunţat înaintea D-voastră. poate. Şi ca să ştiţi cine este LANCEREAUX. bineînţeles. nemulţumit cu rutina şi cu obscurităţile clasicismului medical. . căci n-am avut unde în altă parte. pentru mine nu este loc în spitalele din Bucureşti. care fac ca nimeni să nu mai poată pătrunde acolo. Dar. cu ferestre largi şi luminoase. Veţi zice poate că admiraţia mea se explică prin Conferinţă de deschidere a lecţiilor de medicină.S P I TA L U L 1 Domnilor.afară. de ce v-am chemat în acest aşezământ? V-am chemat ca să vă fac câteva lecţii clinice. un palat măreţ. sunt la rigoare suficiente. din Bucureşti. Într-adevăr. pe care orice medic e dator s-o cunoască. vă întrebaţi. e de ajuns să vă spun că omenirea n-a avut niciodată un medic mai mare ca dânsul. Ceea ce vă aduc eu sunt ideile personale ale unui om de geniu care. Vă miră mult cuvintele mele! Într-adevăr. au avut precauţia să închidă uşa şi chiar să o zăvorască cu regulamente. Acest om este LANCEREAUX. a clădit medicinei. ele constituie un fel de clinică clasică. piatră cu piatră. primite de la profesorii Dvoastră.făcută în aşeză-mântul spitalicesc „Betleem". în ziua de 12 mai 1913. . . mulţi dintre D-voastră mă vor întreba: De ce vrei să ne faci nişte lecţii clinice? Nu ne sunt oare de ajuns lecţiile ce ni le fac profesorii de clinică? Desigur c ă aceste lec ţ ii.şi v-am chemat aici. de dânşii şi de ciracii lor.

mai ales. Lancereaux a fost un modest şi. dintre care însă mulţi. care sunteţi în stare să vă pasionaţi. nu mă va auzi nimeni. Voi face şi eu ce voi putea. astfel fiind. 3 Lancereaux et Paulesco. ca BRIGHT. ca LANNEC. 9 .pentru adevărul 2 Ca toţi oamenii mari. reţineţi faptul că. în Bucureşti. de o importanţă capitală. nu găsim pe nimeni care să-l egaleze. RAYER . Paris (Baiffiere edit) Din această lucrare au apărut. Şi această afirmaţie o voi demonstra. Pot zice că LANCEREAUX a fost pentru medicină ceea ce CLAUDE BERNARD a fost pentru fiziologie.împrejurarea că am fost crescut la şcoala acestui maestru. El singur a înţeles importanţa noţiunii de cauză şi a pus medicina pe drumul unei adevărate ştiinţe. POTAIN. Ei bine. printre medicii celebri. Dar. în lecţiile viitoare. cu probe palpabile. până acum (1913 n. ca să-l plagieze. el a fost necunoscut de contemporanii săi. ceea ce PASTEUR a fost pentru microbiologic. mi-a dat şi sarcina morală să fac cunoscută lumii opera lui. Domnilor.edit. Dar pietatea elevului se află aici în faţa datoriei profesorului. ADDISON. Oricât voi strigă. au profitat de aceasta. BOUCHARD . ca CHARCOT. murind.) trei volume. . pe care n-a avut vremea s-o termine. nici înainte de LANCEREAUX. mi-a lăsat mie greaua povară de a duce la bun sfârşit o carte 3.şi nici printre medicii altor ţări. o asemenea moştenire e peste puterile mele. sunt ca într-un puţ. Pentru moment. repet sus şi tare că medic ca LANCEREAUX n-a mai fost altul. ca observator fără seamăn şi ca spirit ştiinţific extraordinar 2. care trebuie să-şi cântărească toate vorbele ce rosteşte şi să probeze tot ceea ce afirmă.după cum m-am pasionat şi eu . care e imensă. LANCEREAUX. Din fericire vă am pe D-voastră. Trăite de Mediane. TROUSSEAUX. VIRCHOW. În acelaşi timp. Aici. Iată omul ale cărui idei vin să vi le împărtăşesc. bunăoară ca Huchard.nici în timpul său. printre cole-gii săi renumiţi.

în acelaşi timp. Dar. ce va merge să arate Franţei că cel mai mare dintre medicii lumii este fiul ei. 1 . ce este un medic? Ce este un bolnav? Ce este un spital? I. Într-adevăr. studiază: a) . medicina. . Dar.ştiinţific. Aceste sindroame vor face subiectul lecţiilor viitoare. . corp şi suflet.forma corpului omenesc şi a organelor ce-l constituie 10 . daţi-mi voie să vă întreţin. pentru a pricepe bine afecţiunile rinichiului. din nenorocire. când se află în faţa bolna-vilor. .şi pe urmă despre afecţiunile cordului şi ale vaselor (artere/vene şi limfatice). o profesie. Vom organiza astfel o falangă românească. din punctul de vedere morfologic. medicina studiază omul. .subiecte asupra cărora LANCEREAUX a lăsat lucrări nepieritoare. într-un spital ca acesta în care ne aflăm. trebuie să încep prin a vă descrie nişte sindroame ca albuminuria.. Ce este un medic? Un medic este un om care exercită medicina.sindroame oarecum întinerite prin cercetări făcute în laboratorul meu. dacă adevărul mai are trebuinţă de întinerire. căci.Ca ştiinţă. n-a fost înţeles. fiziologic şi patologic.. ca uremia. după cum ştiţi.fiu oropsit. Dar ce este medicina? Medicina este o ştiinţă şi.şi-l studiază întreg. spunân-du-vă câteva cuvinte despre spiritul ce se cuvine să-i însufleţească pe medici. Pentru astăzi. despre afecţiunile rinichiului. Am de gând să vă vorbesc anul acesta. . mai întâi.

medicina serveşte pe om: a) .structura intimă a acestor organe (histologia). cum un medic instruit cunoaşte instinctele şi prin 4 Pentru a studia fenomenele vitale. precum şi evoluţia şi reproducţia individului (embriologia. care tulbură fenomenele vitale de nutriţie şi de relaţie (nosologia şi patologia). cel puţin să-i evite moartea.medicul. . prin profesia sa. 2. Dar. Dar nu e numai atât. Medicina cunoaşte deci în mod real omul.bogaţi sau săraci.(anatomia).prin terapie. În ce altă profesie se găseşte abnegaţia absolută de sine. să-şi rişte viaţa pentru a scăpa pe aceea a altora. Medicina recurge la ştiinţele fizico-chimice şi la ştiinţele naturale. medicina studiază omul şi. c) . ea ar trebui să fie principala bază a filozofiei. tineri sau bătrâni. . . ce-i alină durerile şi caută să-l vindece sau. Ce e mai mult.medicina. Profesia unui medic îl obligă să se devoteze pentru cei ce suferă şi.prin igienă.bolile generale şi afecţiunile organelor. . . ea nu urmează sisteme sau utopii. singură printre ştiinţe. .care-l ascultă şi se supun orbeşte la prescripţiile lui. de multe ori chiar. ce-l protejează de boli. dintre toate profesiile. care fiind întocmite pe o cunoştinţă imperfectă a omului. are omul ca unic obiect al studiului ei. b) .fenomenele vitale de nutriţie şi de relaţie (fiziologia) 4. . medicina este cea mai binefăcătoare. pe care medicina o impune celor ce o exercită? Este evident deci că. b) . obstetrica). nu servesc decât să inducă lumea în eroare. devine prietenul şi chiar confidentul celor ce suferă.în plus.Ca profesie. Prin urmare. fiind o ştiinţă cu apli-caţii practice. 11 . Ori. are meritul de a pleca numai de la fapte pozitive.

urmare şi patimile, îi este uşor ca, - prin grai şi prin exemplu, - să poată să lumineze omenirea şi să-i îndrumeze educaţia socială, care combate aceste patimi, - adică să răspândească principiile adevăratei morale ştiinţifice. Astfel, părintele medicinei, HIPOCRATE, a avut dreptate să zică; „scopul final al medicinei nu este numai să vindece sau să prevină bolile, - ci încă să perfecţioneze pe oameni şi să-i facă mai fericiţi, făcându-i mai buni”. Medicul trebuie deci să fie, în acelaş timp, un savant care iubeşte din tot sufletul ştiinţa medicală, adică ştiinţa omului; să fie o fiinţă care se jertfeşte pentru alţii, până la moarte şi, în sfârşit, să fie un învăţător al omenirii sau mai bine zis, un apostol al moralei... şi aşa ar fi în realitate, dacă confraţi nedemni n-ar fi deschis tarabă în templul sacru al medicinei. Acum înţelegeţi înalta demnitate a profesiei medicale şi respectul ce i se dă din toate părţile. „Cinsteşte pe medic” zice Biblia,...” căci ai trebuinţă de el”.

II Dar, ce este un bolnav? Un bolnav este un individ în al c ă rui organism s-au produs, - sub influenţa unei cauze patogene, - tulburări ale funcţiilor vitale de nutriţie sau de relaţie, tulburări care-i pot ameninţa existenţa. Sunt bolnavi care, fiind săraci, nu pot să-şi procu-re îngrijiri medicale, şi din cauza bolii nu mai sunt în stare să-şi agonisească nici măcar cele necesare pentru întreţinerea vieţii. Astfel de bolnavi, - care ar pieri dacă ar fi părăsiţi, - vin la spital. În asemenea condiţii se află, de pildă, un dulgher care, căzând de pe o schelă, şi-a frânt o mână sau un picior, - un
12

ţăran care, lovit de pelagră, şi-a pierdut minţile; - un orăşean care, doborât de tifos, zace în neştire timp de trei săptămâni. Dar, alături de lucrătorul căzut de pe schelă şi victimă a muncii, - alături de ţăranul şi de orăşeanul, victime de multe ori ale unei organizări sociale defectuoase, - veţi întâlni la spital indivizi - şi încă în mare număr - victimele propriilor lor patimi (adică ale instinctelor deviate de la adevăratul lor scop), - indivizi care inspiră scârbă şi care par a nu fi demni de nici un interes. Ve ţ i întâlni bun ă oar ă pe be ţ ivul care, nevrând s ă - şi înfrâneze pofta de băutură, aruncă în ghiarele cârciumarului tot ce agoniseşte, până şi hrana copiilor lui; - care înveninează viaţa unei nenorocite soţii; - care-şi dezonorează părinţii; - care e ruşinea familiei şi plaga societăţii; - şi care sfârşeşte în imbecilitate, dacă oftica 5, dreapta pedeapsă a unei asemenea sinucideri, nu a venit să scurteze o existenţă degradantă. Veţi găsi, de asemenea, pe desfrânatul care, nepri-cepând sau bătându-şi joc de importanţa instinctului genital, al cărui scop este reproducerea, - nu vede într-însul decât un mijloc de a-şi procura gâdilituri plăcute şi abuzează de actele generării, până devine tabetic 6 , sau contractează boli, pe care poporul le numeşte, cu drept cuvânt, ruşinoase. Să oprim aici această enumeraţie dezgustătoare. Dar, în spital, veţi mai descoperi şi oameni de alte naţii, ca unguri, greci, ovrei... naţii chiar duşmane nouă şi care duc în contra noastră, unele, o luptă pe viaţă sau pe moarte. Or, toţi aceşti oameni, - buni sau răi, virtuoşi sau vicioşi, conaţionali sau inamici, - primesc în spital aceleaşi îngrijiri, fără să se ţină seamă de meritele sau de nemernicia lor. Care este explicaţia acestui fapt? N-am putea oare să-i distrugem pe aceşti bolnavi, sau cel puţin să ne scăpăm de cei vicioşi, care sunt o povară pentru
5 6

Lancereaux et Paulesco. Traité de Médecine, T. I, p. 154. Ibidem, p. 657.

13

societate şi de cei de altă naţie, care sunt un pericol pentru neamul românesc? În antichitate, pe timpul romanilor, sclavii bolnavi, care nu mai puteau servi stăpânilor, erau abandonaţi într-o insulă, unde mureau de foame. De altminteri, chiar faimoasa lege, zisă naturală, a lui DARWIN, lupta pentru trai, ne invită să nu-i cruţăm pe bolnavi - care trebuie să fie suprimaţi ca nişte concurenţi căzuţi - căci în această luptă nu supravieţuieşte decât cel tare, adică cel sănătos, pe când cei slabi, adică cei bolnavi, sunt condamnaţi să piară. Homo, homini, lupus! V-am arătat, însă, altădată, că această hidoasă lege nu există în natură, ci numai în mintea smintită a câtorva atei materialişti. Dar, îmi veţi zice: oamenii, ca şi animalele, au un sentiment instinctiv de compătimire, de milă, pentru semenii lor ce suferă. Ei bine, acest sentiment, intens pentru membrii familiei, slăbeşte din ce în ce pentru membrii tribului şi ai naţiei şi ajunge să fie aproape nul pentru membrii omenirii - şi atunci se numeşte filantropie. În tot cazul, mila nu exista pentru vicioşi şi mai ales pentru duşmani, - prin urmare instinctul milă nu a putut prezida la alcătuirea spitalelor. Atunci, care este cheia acestei enigme?

III Ce este un spital? Să lămurim şi noţiunea de spital Un spital este un aşezământ, - fundat de o persoană sau de o asociaţie de persoane, - în care bolnavii săraci găsesc,
14

gratis, îngrijirile medicale de care au trebuinţă, precum şi tot ce le este necesar pentru întreţinerea vieţii, în timpul bolii lor. Este evident că orice spital trebuie să aibă o clădire care să îndeplinească anumite condiţii de dispoziţie generală şi interioară, de aerisire, de încălzit etc., - să posede un mobilier convenabil, să dispună de venituri suficiente pentru a putea face faţă, în mod larg, la toate necesităţile bolnavilor, să aibă un personal medical şi infirmier instruit şi devotat. Dar de când există spitalele? Instituţia spitalelor este de dată relativ recentă. Numeroase cercetări istorice şi arheologice arată că în vechime n-au existat spitale. Într-adevăr, iată ce zice în această privinţă, într-o lucrare bine documentată, un autor a cărei competenţă este incontestabilă 7 . „Nici un stabiliment public, destinat în mod special şi unic bolnavilor, nu pare să fi existat în anticul Egipt”. „De asemenea, nu se găseşte nici o urmă de instituţii ospitaliere la evrei... Bolnavii şi infirmii se adunau sau erau transportaţi în pieţele publice, lângă piscine, la răspântii sau sub portice, pentru a primi sfaturi de la trecători - care au suferit ei înşişi sau au văzut pe alţii suferind de o asemenea boală”. Aceleaşi lucruri se petreceau şi la alte popoare vechi, bunăoară la Mezi, la Perşi...” „În India, spitalele erau cu totul necunoscute...” „În China, nu numai că în secolele trecute n-au existat spitale, dar nu se găsesc încă nici astăzi”. „Oraşele Greciei posedau mai toate, sub numele de Geroniae, de Gerusiae, edificii publice unde bătrânii, care aduseseră servicii eminente patriei, erau întreţinuţi pe socoteala Statului. Cynosargul era locul unde erau adunaţi copii abandonaţi; iar Xenodochul, deschis tuturor străinilor,
7

Boisseau. Art. Hopitaux, in Dict encydopedique des sciences wedicales, T. 50, p. 273

15

9 Boisseau.. să se ridice azile unde erau adăpostiţi şi nutriţi infirmii săraci. ale cărei fapte bune ne-au fost transmise prin scrierile Sfântului Ieronim 10. într-adevăr „nu se găseşte nicăieri vreo indicaţie cât de puţin precisă şi nici cea mai mică rămăşiţă arheologică" asupra spitalelor din vechime. 279. p. Mai târziu. cit.zice Sfântul Grigore din Nazianz. primul spital pentru bolnavi a fost fondat la Roma. începură.. în antichitate.nu primea decât oameni sănătoşi. I. p. p. 11 . de o pioasă femeie creştină. Lett Ad Oceanum. Dar. Din aceste fapte istorice rezultă că: „Această lipsă totală a unor adevărate case ospitaliere. 10 Sfântul Ieronim. 278). I. sub împăratul Justinian şi sub urmaşii săi. . apoi ca stabilimente de sine stătătoare. în anul 380 sau 381. cit. a fost totuşi adesea contestată: dar niciodată nu s-au putut aduce probe demonstrative de existenţa lor".vezi un oraş nou. Leit. vezi Boisseau. atât în Orient cât şi în Occident. pare a fi o încercare binecuvântată. acolo caritatea străluceşte în operele sale”. p. „îndată ce ieşi din cetate.şi tocmai pe la sfârşitul secolului al Vl-lea apărură spitale şi în Occident. Fabiola. Mai târziu. Episcopul Cesareei Cappadociei. Sfântul Vasile. . Funebris oratio in laudem Basilii Magni. ca şi grecii. (Boisseau. romanii. „Spitalele sunt o inspiraţie a carităţii creştine” 9. îndurată fără murmur. 11 Sfântul Grégoire de Naziance. Încă de pe la jumătatea secolului al III-lea şi mai ales în secolul al IV-lea. n-au avut spitale 8 „.numai atunci. zidi la porţile acestei cetăţi un azil celebru unde se primeau şi se îngrijeau bolnavii. vezi Boisseau. asemenea azile se înmulţiră în Orient. 278. fu posibil să se creeze adevărate spitale”. „Până în primele secole ale Erei creştine. Pe la aceeaşi epocă (anul 372). Orat XLIII. I cit. Dar nicăieri nu este făcută vreo menţiune despre edificii destinate în mod special bolnavilor”. Mai întâi ca anexe ale bisericilor şi mănăstirilor. „atunci când religia lui Hristos veni să spună omului că o fiinţă omenească ce suferă este un frate ce trebuie alinat. . Acolo boala. care este sanctuarul pietăţii. 279. 16 8 .

Spitalele n-au existat în antichitate. ele au apărut în primele secole ale erei creştine şi sunt efectele carităţii. 17 .

de moşteniţi Împărăţia cea gătită vouă de la întemeierea lumii. bolnav am fost şi M-aţi îngrijit. Ap. 14 Există o mare deosebire între caritate.şi mila sau filantropia. întrucât aţi făcut unuia dintre aceşti fraţi ai Mei prea mici. pentru că atât scopul cât şi mijloacele sunt cunoscute. acesta este singurul mijloc efectiv. de binefacerile lor. De aceea este necesar ca şi raţiunea să intervină. către Autorul vieţii lor. căci acest sentiment instinctiv este mai mult sau mai puţin capricios... căci El este Binele infinit. precum şi împăraţii. Atunci vor răspunde Lui drepţii. ca să-şi manifeste iubirea către Creatorul lumii. Şi. Sfântul Vasile. Mie Mi-aţi făcut” 13 . Ev... nu e de-ajuns. care este slaba iubire instinctivă pentru orice om. a cărui formulă a fost enunţată astfel de către Iisus Hristos: „Iar când va veni Fiul Omului întru Slava Sa. Este bine ca medicul să aibă milă de bolnavi. Fabiola. care au fondat spitale. .. Dumnezeu vrea ca iubirea...Dar ce este Caritatea? Caritatea este un act voluntar 12. 18 12 . n-au făcut decât să pună în practică preceptul carităţii creştine. Căci. manifestată asupra oamenilor.. . ** Caritatea este un act voluntar. v. scopul este ignorat cu totul. Matei. binecuvântaţii Părintelui Meu. prinţii şi oameni bogaţi. ce-I datorează oamenii să se reverse asupra bolnavilor săraci 14. Cu alte cuvinte. .. c. Dar. zicând: Doamne.şi să înalţe astfel această iubire până la Acela pe care nu-L pot atinge şi care n-are trebuinţă.care este iubirea de Dumnezeu. El va zice celor de-a dreapta Lui: Veniţi.mai ales când e vorba de a îngriji pe un bolnav sărac. întradevăr. XXV. Din această sentinţă au răsărit spitalele. căci dacă mijloacele sunt cunoscute. 13 Sf. de care dispun oamenii. când Team văzut bolnav şi am venit la Tine? Şi răspunzând Împăratul va zice lor: Adevăr zic vouă. prin caritate. . 31-40. pentru El Însuşi. pe câtă vreme mila este un sentiment instinctiv.

nu ca pe un om. . pentru o leafă cât mai grasă. . în lipsa unei educaţii creştine.şi.ci ca pe însuşi Dumnezeu. culegeţi fructele ce se vor dezvolta din sămânţa ce am semănat astăzi în sufletele Dvoastră. vizita în câteva minute. Din fericire. îngrijiţi pe bolnavul mizerabil. devenind pur şi simplu nişte funcţionari adică un fel de trântori care. Sunt alţi medici de spital. dezbrăcaţi-vă de patimile de cupiditate şi de orgoliu. urmând preceptele carităţii. şii consideră pe bolnavi ca pe nişte obiecte de studiu. . lepădaţi şi trân-dăvia şi daţi-vă cu totul bolnavilor. orgolioşi. asemenea monştri sunt rari. sacrificând totul pentru clientela lor particulară. să ne întoarcem la întrebarea noastră: Care este spiritul ce trebuie să existe într-un spital? Sunt unii medici de spital. Ei sunt mulţumiţi când primesc un caz interesant. Când veţi intra în vreun spital. Şi dacă voiţi să fiţi perfecţi. îngrijindu-i.cărora să le fiţi recunoscători dacă. Mai sunt şi medici de spital cărora. să nu urmaţi aceste păcătoase exemple. galopând pe dinaintea paturilor. asupra căruia vor putea să facă o comunicare la o societate savantă sau să-şi publice observaţia într-o gazetă medicală. D-voastră. care nu prezintă decât un caz banal. . fac cât pot mai puţin. la spital. nu ca pe un frate ce suferă . ce nu poate fi exploatat în profitul gloriei lor. care. cărora li se pare că spitalele sunt făcute pentru ei.neglijează bolnavii care nu le pot plăti şi fac.Originea ideii de spital fiindu-ne acum cunoscută. tinere şi generoase. li s-a atrofiat fibra idealului şi au căzut în indiferenţă.dar resping sau nu se ocupă de sărmanul bolnav. Acesta este spiritul ce trebuie s ă domneasc ă într-un 19 . Acest soi de medici paraziţi roiesc pretutindeni şi constituie o adevărată plagă socială. cupizi şi avari. vă vor permite să vă instruiţi. . însă.

20 .spital.

Traduit d'Arabe en Francais par Sieur du Ryer. voi s-o întindă asupra întregii omeniri. după Hristos.Coranul musulmanilor şi Talmudul ovreilor. 17 Coran. apăru în Arabia un legislator. 1685. .LEGISLA Ţ II RELIGIOASE (Urmare 15 ) După legislaţia creştină. după 12 veacuri de existenţă. ce prescriu aceste coduri de legi împotriva patimilor de proprietate şi de dominaţie.adică 15 16 Paukscu. care confirmă vechile scripturi (Biblia şi Evanghelia) şi care conduce pe cei buni pe calea mântuirii” 17. CORANUL Pe la sfârşitul secolului al VI-lea. 1910. L'Alcoran de Mahomet. legea lui MAHOMET este urmată de peste două sute de milioane de oameni. . p. 21 . Instincte sociale.pretinzând că se sprijină pe Biblie (din care cunoştea imperfect anumite părţi) şi pe Evanghelie (pe care o ignora aproape cu totul). legislaţie pe care pe urmă. . legislaţii care sunt potrivnice moralei lui Hristos şi care au pretenţia să lecuiască relele omenirii. numit MAHOMET. 11. dădu arabilor o legislaţie religioasă. Chapitre de la Vache. La Haye. Vom începe prin Coran 16 . etc. editor). (C. îngerul Gabriel ţi-a inspirat Alcoranul. care. Să examinăm deci. Acest „Alcoran” ar fi fost destinat să înlocuiască cu folos legislaţiile ovreiască şi creştinească. au venit alte două legislaţii religioase. Astăzi. „Cu voia lui Dumnezeu. „Coranul” sau „Alcoranul”. Sfetea.

în capul unei bande de arabi care îi sunt credincioşi. Instincte sociale.atât din cai şi din cămile. de o treime din Asia şi de jumătate din Africa.Încă de la începutul carierei sale.Patima de proprietate a) . 6. 16.din punctul nostru de vedere biologic. MAHOMET. Se înţelege uşor importanţa enormă ce o prezintă pentru noi această legislaţie. (Vezi Paulescu. puse mâna pe Meca 19. . I. care nu avea altă ţintă decât cucerirea 21 . L. . Mahomet et son oeuvre. Patimi. etc. . secta se întinse asupra Arabiei întregi. p.de o bună parte din Europa. Patima de proprietate constă în cupiditate şi în avariţie. iar cea de dominaţie. 101.şi pe urmă năvăli. teritoriile naţiilor. III. Paris. după nouă ani de lupte sângeroase. 1910. în tiranie şi în despotism. el duce o viaţă de adevărat bandit. cu care 18 Patimile sunt nişte instincte deviate de la scopul lor natural. p. 433. de jur împrejur. Să studiem deci Alcoranul.şi să-i punem în evidentă prescripţiile. . 22 . În acest timp. în ţări din ce în ce mai depărtate. De la Meca. . p. p. e lesne de înţeles că.) 19 I. 21 Hergenroether. înfocat la jaf şi lacom la împărţirea prăzilor. în aceste condiţii. cu tendinţa de a se face stăpână pe toată suprafaţa pământului. urmaşii lui MAHOMET. cât şi din celelalte lucruri jefuite” 20. .În naţie. Gondal. săvârşi mai multe expediţii armate (în număr de 27) şi. Chapitre de l'Exil. îl luară ca exemplu şi organizară o putere militară. 20 Coran. „Dumnezeu vă porunceşte să daţi Profetului o parte din prada ce o veţi lua de la duşmani. Islamismul propagându-se numai prin arme. în ceea ce priveşte patimile de proprietate şi de dominaţie 18 . Califii. Histoire de l'Eglise.

El condamnă zgârcenia.În trib şi în familie. Chap. MAHOMET interzice frauda sau înşelăciunea. 25 Coran. „Să nu credeţi că cei ce sunt prea economi şi zgârciţi. 22. au avut nenorocirea să le cadă în gheare. Astfel s-a întâmplat cu nenumărate ţări. sângele popoarelor creştine învinse. însă opreşte cămătăria 25 . averea altuia” 23 . arabii şi mai cu seamă turcii. îi va sugruma în ziua judecăţii” 24 . 23 . ba. 36. sugeau. ei fac foarte rău. deveneau o pradă râvnită şi cădeau în mâinile lor. până la cea mai neagră mizerie. dreptul de proprietate este absolut şi exclusiv. ţările care. „Cântăriţi cu cântare drepte. b) . „Veţi ajuta. trecând prin Peninsula Balcanică şi prin Africa de Nord şi ajungând până în Spania. ca a noastră. Jaful era atunci un obicei.. 24 Coran. de Vache. El dezaprobă şi cămătăria: „Cămătarii au zis că comerţul este asemenea cu camăta. p. măsuraţi cu măsuri bune şi nu reţineţi nimic de la aproapele vostru” 22 . începând cu Persia. de la Vache. „Nu corupeţi pe judecători prin daruri şi plocoane pentru ca să mâncaţi. fac bine. pe care le administrau. de la Vache. 36. din contra. Chap. în urma unui război nenorocit. 57. de la lignee de Joachim. sultanii şi paşalele lor. Chap. Chap.. ceva mai mult. din ceea ce aveţi. Chap. El recomandă o oarecare binefacere către săraci: „Fiţi binefăcători către săraci. cu răutate. Ceea ce pun deoparte. p. p. p. Coran. 22 23 Coran. Dumnezeu permite comerţul. ca strigoii. Pretutindeni.. 181. pe tatăl şi pe mama voastră.musulmanii veneau în contact. 26 Coran. fără motiv. p. care s-au strâmtorat pentru ca să servească pe Dumnezeu şi care nu mai pot să lucreze” 26. peste tot. au sărăcit astfel. De Hod.

pe aliaţii voştri. le dă voie să aibă în plus un număr nedeterminat de concubine (sute sau mii. că islamul este „religia trufiei şi a desfrâului 29 . Cât despre femei.el însuşi a avut. 24 . relativ la copii. p. . ca unii sultani). 25. la un oarecare moment.în familie. au păstrat o anumită cinste în afaceri şi chiar o oarecare dărnicie faţă de săraci. „Nu vă omorâţi copiii de frica sărăciei. X. . „Însuraţi-vă cu femeile care vă plac: două. c. . II. până la cincisprezece soţii legitime. Totuşi. nu luaţi decât una. Paris. p. El are dreptul de viaţă şi de moarte asupra femeilor şi asupra copiilor. Dar toate astea nu sunt adevărate decât în ceea ce priveşte relaţiile arabilor între ei. de Mousseaux. Chap. musulmanii. p. MAHOMET uşurează oarecum rigoarea acestui drept. . du Voyage de nuit. pe săraci şi pe călători” 27. 285.… uciderea copiilor este un mare păcat” 28. 221. Dar.mahomedanii îi tratează ca pe nişte robi. Cât despre străini şi mai ales despre creştini.ceea ce a făcut să se zică. cu drept cuvânt.Patima de dominaţie a) . 27 28 Coran. 29 G. Lejuif. în general. de la Vache. Într-adevăr. MAHOMET autorizează pe adepţii lui să aibă până la patru neveste. trei sau patru. luate chiar dintre roabe. ca pe nişte oameni lipsiţi de dreptul de proprietate. Coran. Chap. flagel înjositor care dezorganizează familia şi care e fructul unirii patimii genitale cu patima de dominaţie. autoritatea tatălui e absolută. falsul prooroc le încătuşează cu lanţul ignominiei. prin instituţia poligamiei. pe orfani. dacă vă e teamă că nu le puteţi întreţine pe toate.

adică lipsiţi de organe genitale. politeţe şi binefaceri” 32 . putreziţi de vicii. des Bandes. des femmes. Coran. femeile sunt groaznic chinuite de gelozie. îi făcură eunuci şi îi întrebuinţară ca păzitori de harem. în veci nesăturate.Puteţi. Şi acest legislator nu ţine nici o socoteală de faptul că. . lipsindu-le pentru totdeauna de 30 31 Coran. să-şi împartă iubirea unui singur om. mai multe. pentru a putea ţine în frâu o asemenea turmă de femele. 331. care nu lasă să se vadă decât ochii. 30 Femeia este considerată. Astfel. adevărate morminte pentru vii . fără nevoi sexuale. vei păstra pe cele ce-ţi convin. „Dintre femeile tale. robi străini. cu forţa. 25 . trebuind ca. p. să vă căsătoriţi cu roabele pe care leaţi dobândit. 60. credincioşii lui Mahomet le ascund în închisori fără de ferestre ce dau în stradă. în plină perioadă de rut. întâia şi a doua oară. de pe urma poligamiei. Dar. pentru a garanta continenţa cadânelor şi a asigura posesia lor. 27-28. fie ca un instrument de plăcere. Pentru a lupta contra revoltei trebuinţelor genitale. p. Chap. Fondatorul islamului.. trebuie să se facă cu blândeţe. fie ca o vită condamnată la o sclavie mârşavă. te vei despărţi de cele ce te plictisesc şi te vei culca cu cele ce-ţi plac” 31. dă astfel voie credincioşilor săi să divorţeze de câte ori vor voi. ale acestor nenorocite femei. monştrii musulmani născociră să recurgă la masculi. . destinat să sature dorinţele bestiale ale masculilor. de asemenea. 32 Coran. Dar adaugă. Scopiră deci.exclusiv rezervată stăpânului. p. ca să poleiască pilula: „Divorţul. de la Vache.sau le acoperă cu văluri groase. Chap. Chap.. de musulmani.au mers până să mutileze fiinţe omeneşti.

puterea e absolută. de această teribilă prerogativă că.. des femmes. Această stare de plâns este agravată şi prin faptul că MAHOMET contopeşte întruna. b) . ceea ce este şi mai grav. El uzează şi abuzează într-atâta. apostolul lui Dumnezeu.. regi şi pontifi. 70. se supune lui Dumnezeu” 33 . pentru că a fost considerată. în acelaşi timp. p. vezi şi Chap. nepedepsit de nimeni. Şi. după cum pretindea el. care domneşte până azi în toate ţările musulmane. dacă nu imposibil. califii şi sultanii sunt.măcel cum nu s-a mai văzut în lume de la marea revoluţie franceză.în naţia arabă. de MAHOMET. 26 . . Abdul Hamid a comis. celui ce exercită dominaţia. .ceea ce în practică este foarte greu. Chap. luaţi-i robi 33 Coran. „Acela care se supune profetului. Acest fapt este un semn indiscutabil că MAHOMET a stabilit o simplă instituţie naţională. sultanul are dreptul de viaţă şi de moarte asupra tuturor supuşilor săi. amândouă autorităţile. a fost uşor să se transforme instinctul de dominaţie într-o patimă neînfrânată. unde îi veţi întâlni. în zilele noastre. o religie universală. Astfel. .adică să se schimbe în despotism şi într-o tiranie feroce. MAHOMET transmite tuturor musulmanilor această putere de viaţa şi de moarte asupra ghiaurilor. Puterea fiind absolută.. în el însuşi. Dar. ca provenind de la Dumnezeu. de realizat. Cu alte cuvinte. un măcel omenesc îngrozitor asupra supuşilor săi armeni. i se dă ca misie să se opună la dezvoltarea patimei de dominaţie. 332. „Ucideţi pe necredincioşi. p. în adevăr. asemenea masacre neputând fi decât efectele izbucnirii patimilor de dominaţie şi de proprietate.capacitatea de a crea o familie. civilă şi religioasă şi vrea ca şeful statului să fie şi mare preot.iar nu. până astăzi. des Bandes. .

Peste tot în drumul său. şi luară repede. 146. p. iar civilizaţiile lor. deh Conversion. După un război. . Coran. mahomedanismul a semănat.inerţia. de pe urma acestor cataclisme. Prima consecinţă a acestei stări de lucruri. un avânt de viaţă şi de cultură. multe popoare (românii.şi observaţi pe unde trec. precum şi cea a popoarelor cu care ei au venit în contact Naţiuni. . veţi fi adunaţi înaintea divinei Majestăţi ca să fiţi răsplătiţi” 36 . „Omorâţi pe cei răi. atât de înaintate în timpul romanilor. bulgarii) care au putut să scape cu viaţă. învinşii. pentru ca să înlăturaţi răscoala şi ca să nu existe în lume altă lege. din Asia Occidentală şi din Africa de Nord. Însă. intraseră în agonie. sunt pierdute pentru vecie. du Butin. pentru ca să le întindeţi curse” 34. sunt acum moarte. în câţiva ani.războaie nimicitoare. p. Chap. grecii. 36 Coran. 55. a fost nişte războaie teribile. sugrumate de jugul islamului. „Dacă sunteţi ucişi. poate cea mai hidoasă. renăscură din cenuşa lor. . Robia este într-adevăr o altă plagă. răspândită de această îngrozitoare calamitate. erau luaţi ca robi. MAHOMET promite chiar recompense eterne celor ce mor în război. pseudo-profetul nu s-a mulţumit cu ruinele ce grămădea în trecerea sa. sârbii. luptând pentru credinţă. de la Ugnee dejoachim. Chap. care pustiesc ţările prin măcelărirea locuitorilor şi prin incendierea locuinţelor. de care e plină istoria musulmanilor.adevărate războaie de exterminare. 27 . de când acest monstru tiranic a intrat în descompunere. ce este 34 35 Coran. odinioară înfloritoare. 141. Cele din Peninsula Balcanică. Chap. decât legea lui Dumnezeu” 35. p. împreună cu devastarea. Dar. care nu erau ucişi. somnul sau moartea.

. făcând astfel ca ţara să îndure toate grozăviile unui război înfiorător. pentru ca să umple haremurile şi lupanarele islamului 37 . în acelaşi fel cum ei vDouă din rudele mele au fost luate astfel cu forţa de turci. adică al patimei de dominaţie.islamismul. fără să li se mai dea de urmă. pe care musulmanii îi duceau în sclavie la Stambul. cu toată familia. .se mai ştie că toţi negustorii de sclavi sunt mahomedani. Răpirea acestor tinere fete a fost comisă după uciderea tatălui lor. 39 Coran. Chap. adevărate fecioare-martire. Legea Talionului se aplică chiar la insulte: „Insultaţi pe cei ce vă vor insulta. p.. ca să îi scopească şi să îi introducă astfel în corpul ienicerilor. ochi pentru ochi. cel ce va păzi această lege. pe care turcii voiau chiar s-o introducă într-un tratat. judecătorii. ce creşte pe această putreziciune morală. De altfel se ştie că şi în zilele noastre. Ea este produsul cel mai curat al trufiei omeneşti. 38 Coran. rană pentru rană. răpite familiilor îndurerate. munteni şi moldoveni. 28 37 . Ea nu va uita nici miile de băieţaşi. care judecă după Coran. p. de la Vache. care. pe care MAHOMET O adoptă după MOISE. 20. pribegind prin munţi. O altă buruiană otrăvitoare.şi că. O asemenea pretenţie. şi au dispărut. de la Table. îl revoltă pe voievodul VLAD-ŢEPEŞ şi îl hotărî să ia armele. toţi suveranii musulmani din Africa practică pe o scară întinsă comerţul cu robi. dinte pentru dinte. în sfârşit. împinsă la cea din urmă expresie. 88-89. pe la 1730. Chap. nu fac nimic pentru a împiedica acest târg infam. ajunsese până în Râmnicu-Sărat. Istoria românească va păstra cu sfinţenie amintirea a mii de tinere fete.dar agravând-o. preot din Oltenia. „Am poruncit Talionul: om pentru om. va face bine 38 . femeie pentru femeie 39 . . este legea Talionului. nas pentru nas. „Talionul vă este prescris şi la omoruri: liber pentru liber. ureche pentru ureche. sclav pentru sclav.. .

Chap. Chap. smerite. Dar Mahometz nu întrerupe nici aici faptele sale mârşave. Acest înşelător a susţinut mai întâi că Mozaismul şi Creştinismul. răpirile. Ap. care singură este eternă. cinstite. indignate de purtarea-i: „De faceţi ceva împotriva profetului. ci până de şaptezeci de ori. asasinatele. înlăturând pe cea a Evangheliei. îşi închipui că şi doctrina sa din Alcoran ar putea ajunge să fie universală. adulterele şi chiar pentru ca să-i reguleze afacerile de menaj. Astfel. 147. Coran. v.. câţiva politicieni agramaţi. iar îngerul Gavriil i s-ar pune la dispoziţie. Mahomet nu se sfieşte să recurgă la minciună. 445). şi Ev. du Rang. (Coran. încă mai mult. După el. ca cel din urmă şi cel mai mare dintre trimişii lui Dumnezeu. . pentru ca să-i justifice hoţiile. care vor fi supuse. Şi când te gândeşti că Hristos ne sfătuieşte să iertăm ofensele „nu până de şapte ori. fecioare şi nefecioare". ci un aventurier preocupat. 43 De altfel. el zice femeilor sale. în locul vostru.. pentru ca să aprobe invaziile unei bande de tâlhari care îi săvârşesc planurile criminale de răzbunare. Mai târziu. p. Chap. Dumnezeu îi va da. văzând cum Creştinismul devine universal.şi chiar la cea mai sacrilege. blânde. . mulţumite. curate. ce şi-au dat silinţa ca să alunge pe profet din Meca” 42 . alte femei. Dumnezeu i-ar fi la ordine. 22. 22-23 Sf. el a fost nu un adevărat fondator de religie. de la Defense.au insultat” 40 . nu sunt decât nişte criminale alterări ale învăţăturii sale. . drept-credincioase. 42 Coran. 45 Printr-un fel de sminteală de neînţeles şi în tot cazul inconştientă. de la Conversion. De va vrea el să se despartă de voi.pe când. de la Vache. să stabilească o împărăţie. c. pe care o impune credincioşilor săi ca un ordin sacru: „Omorâţi mai ales pe cei.. p. câte şapte ori” 41! În plus MAHOMET face din răzbunare o datorie. să ştiţi că Dumnezeu îi este protector. Chap. prin arme. în realitate. va veni un profet ce se va chema Mahomet” 44 . în viitor. p. 438.şi se gândi să întindă Islamismul. „Aduceţi-vă aminte că Isus a zis fiilor lui Israel: „Eu sunt trimisul lui Dumnezeu: El m-a însărcinat să confirm Vechiul Testament şi să vă anunţ că. îngerul Gavriil şi toţi ceilalţi îngeri îl vor apăra.de care se servise pentru a redacta Coranul. Matei. p. înainte de toate. după mine. 18. evlavioase. 44 Coran. Printr-o neruşinată minciună 43 el s-a dat ca prooroc şi. peste tot pământul 45. care la un moment 41 40 29 . .

trebuie ca mai întâi s-o zideşti pe adevăr şi nu să recurgi la minciună. una.căci ambele religii sunt bazate pe minciuni şi.Dar pentru ca să poţi pretinde că ai fondat o religie universală. Or. trebuie să o dezbraci de orice legătură care ar face-o să atârne de un anumit Stat naţional. suferinţe cumplite. . nici ovreii nu pot să conceapă decât un judaism universal. n-ar fi decât un fel de Mahomet. III. Din contra. * * * oarecare au constituit guvernul României. (Drach. au obligat pe bieţii contribuabili să suporte cheltuielile construirii unei catedrale mahomedane în Constanţa. codul naţiei jidoveşti.care pretinde că înlocuieşte Evanghelia. . codul naţiei arabe. 1882. un particularism general. . sau cel puţin. De l'harmonie entre l'Eglise et la Synagogue.care sunt numiţi cu dispreţ „ghiauri” şi câini cu faţă de om. Les Juifs nos Maîtres. ceva care să se apropie de Caritatea creştină. cealaltă. . . . timp de secole a pricinuit. Mai mult. după Islam. nicăieri.precum nici de Judaism. decât prin iatagan.Vezi Chabauty. Or. aşteptat cu nerăbdare. 148).adică o curată contradicţie.iar Mesia lor. . pe care n-o satură. de cele mai multe ori. . p.orice mahomedan nutreşte o ură oarbă. aceste condiţii n-au fost împlinite de către Mahomedanism. împotriva acestora din urmă. 98 .adică să zidească un templu religiei blestemate care a făcut şi face încă un rău imens omenirii şi care. ieşit din neamul lor 46 . constituie. omenirea se împarte în musulmani şi necredincioşi. .nu se găseşte. . 30 . nenorocitei noastre ţări. Într-adevăr. 1844. p. în plus. 46 „Mesia trebuie să fie un mare cuceritor care va face ca toate naţiile din lume să fie roabe jidovilor”.Legea iubirii În Coran. să semene cu nişte urme de simpatie către alte popoare. cum zice istoricul MOEHLER. decât arabii.

. cu corolarul său. b) . printre ovrei.. Mişna s-a mărit cu diverse comentarii. aduc mai mult cu ploşniţele sau cu. TALMUDUL Pe vremea lui Iisus Hristos. foarte lacome de sânge omenesc. d) .în loc să lupte împotriva patimei de dominaţie. secta fariseilor răspândea. . 39.după cum se exprimă DRUMONT 47. numit IUDA HA-KADOŞ (sfântul) a scris. o carte intitulată Mişna.ca şi Talmudul. Dacă adăugăm la aceasta. care nu se întâlneşte decât la jidovi. Într-adevăr. . către sfârşitul veacului al II-lea.în loc să combată patima de proprietate. I. care nu se manifestă decât prin laşitate.În rezumat a) .. . păduchii vâscoşi şi lipicioşi.se reazemă pe minciună. . c) . p.a favorizat jafurile şi le-a adăugat incendiul devastator. un haham. care au 47 Drumont. şi una şi alta. . Mai târziu. sunt. arabă şi ovreiască.Coranul a înlocuit caritatea printr-o ură crudă şi sângeroasă. Dar. Paris. care posedă o oarecare bravură seamănă cu nişte tigri sălbatici.Coranul. legea Talionului şi poligamia. la France Juive. care a acoperit cu ruine ţări întregi. 31 .a stabilit o tiranie cumplită. . demasculaţia păzitorilor seraiurilor. oarecare învăţături explicative asupra Bibliei. . dacă mahomedanii.Coranul. vom avea un tablou care ne va da o idee despre principalele ciuperci veninoase crescute pe gunoiul moral al islamismului. cele două ramuri.Coranul. zise tradiţionale. Pentru ca să împiedice pierderea acestor doctrine.ovreii. din care au rezultat războaie pustiitoare şi o sclavie oribilă.

RACHI. Astăzi. Le Talmud. ne dădu Şulhan-Aruk: care fu adoptat de totalitatea israeliţilor. a scris un extract din Talmud şi a numit lucrarea sa.împreună cu Mişna care le serveşte de text. mai mulţi rabini francezi.constituie Talmudul. p. . Le Talmud dejerusalem.. rabin din secolul al XII-lea. sub care sunt cunoscuţi. făcute de hahamii din Evul Mediu. Josef Karo. . haham spaniol. terminarea definitivă a Talmudului. şi celălalt. Acest fel de Cod talmudic se adresează tuturor ovreilor. Introd. Şulhan-Aruk (masă pusă). . haham din Troyes şi. acest cod formează şi o carte didactică pentru toate şcolile ovreieşti din lumea întreagă. din veacurile al XII-lea şi al XIII-lea. I.în Bibliotheca Rabbinica. p. care a fost scris în Palestina. pe la anul 380 48 după Hristos.format Ghemara. în urma lui. . fixează. Dar. p. drept cod de religie 50 . numit Talmudul din Babilon (Talmud Babli) care a fost redactat în Babilonia şi isprăvit către sfârşitul secolului VI. din secolul al XVI-lea. Idem. 439. de unde se trage şi numele de Tosafişti. Sunt două Talmuduri: unul. Iad Hacazaca (mână tare). mai târziu. 385. 32 . Schwab. numite Tosafot (adiţiuni). în care „toate legile religioase şi civile ale iudeilor sunt clasate în ordinea subiectelor” 49 . unul din oamenii cei mai adânc cunoscători ai afacerilor ebraice. BARTOLOCCI. numit Talmudul din Ierusalim (Talmud Jeruşalmi). Talmudul din Babilon a fost. IOSEF KARO. cit. probabil în Tiberiada. LI. MOISE MAIMONIDE. după ce a analizat şi rezumat opiniile emise de toţi predecesorii săi. 50 M. la sfârşitul secolului al 48 49 A Darmesteter. Aşa. care a locuit câtăva vreme la Nicopol şi la Constantinopol. a publicat în 1567. Aceste comentarii.au redactat nişte glose talmudice. amplificat prin comentarii.

Traité Erubin. . ne-am procurat Talmudul din Jerusalim. prin urmare. (I. cit. luat dintre mii: „De se găseşte în Templu o insectă moartă. I. din 1520 şi în cea din Amsterdam.. după meserie. într-o „sălbatică neorânduială”. p. p. este Talmudul din Babilon. cit.care. ci să fie spuse prin grai în şcoli 57. T. în cea din Veneţia.. 54 A. Biserica şi Sinagoga. Într-adevăr. 386. luând-o în brâul său. Darmesteter. fu primit de întregul Israel” 55. 387.. Rupert. să nu se imprime nimic. Drach. 1871-1890. aceste pasaje. . Paris (Casterman édit). 57 Iată textul enciclicei acestui Sinod: „De aceea. un Sinod ovreiesc ţinut în Polonia în 1631. Or. în ediţiile viitoare ale Mişnei sau ale Ghemarei. . „Talmudul babilonic. cum zice un autor ovrei 54. . Dar Talmudul de care se servesc jidovii. am profesat multă vreme Talmudul şi i-am explicat doctrina. p.XVI-lea” 51 .care sunt pline de ură împotriva a tot ce nu e jidov. Le Talmud de Jérusalem.. pentru ca să nu lase să stea acolo murdăria. IV. p. 56 A. . în ediţiile vechi. p. actele lui Isus Nazarineanul. I. care să privească. după ce am urmat un curs special. în timp de ani îndelungaţi sub doctorii israeliţi.. azvârlite. În ediţiile mai recente.. vom vorbi în cunoştinţă de cauză şi cu nepărtinire”. 1859. 164. de cele mai multe ori copilăreşti şi ridicole. b. Moise Schwab. L-am citit cu atenţie şi n-am găsit într-însul decât nişte interminabile discuţii. trad.acesta este sfatul lui R.. asemenea pasaje să nu mai fie imprimate. I. pe când Talmudul din Ierusalim.. sub pedeapsă de excomunicare majoră. 305). 122).1844. De l'harmonie entre l'Eglise et la Synagogue. a fost neglijat de doctorii şi de copiştii Evului Mediu” 56. care a fost tradus în franţuzeşte de MOISE SCHWAB 52 .. Johanan. cit. 55 Drach. Într-adevăr. în bine sau în rău. 53 Iată un exemplu. din 1600.I. 4. „Talmudul din Babilon. Pentru ca să ştim ce este Talmudul. p. . ordonăm. Poruncim. a fost singurul adoptat de Sinagogă.conţine numeroase pasaje care se refera la patimile de proprietate şi de dominaţie. cit. Juda zice: trebuie s-o ia cu un cleşte de lemn”. 12. .. T. Cohe-nul (preotul) poate s-o scoată afară. Darmesteter.. cei mai renumiţi din acest secol.. R. Talmudul din Babilon.au fost înlocuite prin cercuri sau prin linii în alb..spune el.de exemplu. română după L'Eglise et la Synagogue. Broca. a prescris ca în viitor. este un rabin convertit care are asupra Talmudului toată competenţa cerută: Noi. cu chiţibuşuri meschine 53. vol. să se lase în 52 51 33 . (M Schwab.

. p.. ne-ovrei. căruia se adresară în urmă hahamii.000 de taleri. Un cerc ca acesta O. fol. prin toate mijloacele posibile.calomniind pe EISENMENGER şi acuzându-l că este un falsificator. Ovreiul talmudist. 94). când în 1700. .însărcină Universităţile din Giessen. (Talmud Babli.P. după un studiu de 20 de ani. de EISENMENGER şi mai de curând de Dr. neputând.Dar aceste pasaje au fost traduse. pentru ca să-şi retragă scrierea. să se răzbune împotriva traducătorului 59 . 58 Prof Dr. Vezi Rohling. I. într-adevăr. I. locurile în care e vorba de Isus Nazarineanul.I. erau pasaje rău citate sau falsificate. să înveţe pe tinerime aceste pasaje. ei oferiră autorului 10. A. să caute dacă. care au tăgăduit exactitatea traducerii şi au încercat. I. 167). fie de orientalişti sau de profesori de limba ebraică. fie de hahamii convertiţi la creştinism. pus în loc. este demn de moarte”. numai prin viu grai. 1876. Budapesta. trecut la creştinism în 1236. 16. în cartea sa Iudaismul descoperit.R. c. care studiază legea. să ascundă secretele criminale ale legislaţiei lor. jidovimea scoase un răget de turbare. 1. savant ovrei din La Rochelle. Naţionale din Paris. Astfel. publică traducerea unei părţi din Talmud. profesor la Universitatea din Praga. regele Prusiei. 34 . Frederic I.se găseşte la No. cit. August Rohling. de mai multe ori. p. tradus în româneşte. de DANZ. . (Drach. cit. şi care este făcută după un manuscris latinesc din secolul al XIII-lea: Extractiones de Talmud. Însă traducerea lui EISENMENGER şi citatele lui au fost în alb. . după a patra ediţie germană. a dezlănţuit imediat ura cea mai cumplită a jidovilor. T.P.ca bunăoară de WAGENSEII. va încunoştiinţa pe hahamii şi pe dascălii de şcoală. Am confruntat această traducere. şi I. . întotdeauna. Jidanii au căutat. De câte ori a vrut cineva să tragă vălul care acoperă mârşăvia Talmudului. orientalistul EISENMENGER.558 al Bibliot. (Bibliot Academiei Române. 231. Ovreii încercară mai întâi să confişte această carte. 17660).la redactarea căruia a colaborat Nicolas Donin. Acest manuscris.. AUGUST ROHLING.S. cu aceea ce se găseşte în cartea lui Chabauty (Les Juifs nos maîtres). 59. Dar. . 59 Iată ce-l aşteaptă pe creştinul care îndrăzneşte să deschidă Talmudul şi să-i traducă grozăviile: „Un goi. Traité Sanhédrin f. din Heidelberg şi din Meinz. în lucrarea acestui savant. Vom împrumuta lucrării acestui din urmă savant 58 pasajele talmudice care ne interesează. de S.pentru ca să le supunem criticii biologice.

35 .au fost siliţi să le confirme în mod solemn 60 . numindu-l: bârfitorul nevinovaţilor. Prefaţă. Jidovii. . ca urmare. să ne întrebăm ce valoare are. Înainte de a întreprinde studiul critic al prescripţiilor talmudice. În concluzia sa. . savantul orientalist numeşte aceste legi infame” şi raportul său a avut. În 1883. ECKER fu chemat ca expert şi fu silit să examineze amănunţit cele o sută de legi din Judenspiegel. ca plastograf. p.l2.000 de taleri. Dar asupra nici unuia dintre traducătorii Talmudului.nemaiputând să mintă în faţa a trei Universităţi. care fu târât în faţa tribunalelor. La proces. p. Toată haita presei ovreieşti s-a năpustit asupra lui. profesorul Dr. Talmudul Babilonulul. pentru ovrei.al cărei autor s-a ascuns sub pseudonimul Dr. . 60 61 Rohling. apostolul obscurantismului şi ameninţându-l cu nimicirea morală. acuzară pe un redactor al „Mercurului Westfaliei”.unanimitate declarate autentice. JUSTUS. înfuriaţi. cit.şi care conţine o sută de legi traduse din Şulhan-Aruk. citatele noastre ca invenţii sau ca falsităţi” 61 . jidănimea nu s-a îndârjit cu atâta furie ca asupra celebrului orientalist ROHLING. ne obligăm bucuros să-i plătim suma de 1. Cit. Totuşi ROHLING nu s-a lăsat intimidat şi sfârşeşte astfel prefaţa ediţiei a 4-a a lucrării sale: „Pentru ca să ştie Iuda că nu tratăm cu uşurinţă cărţile sale „sfinte”. a apărut o carte: Judenspiegel im Lichte der Wahrheit (Oglinda ovreiului la lumina adevărului). O scenă identică s-a petrecut când cu publicarea unei traduceri a Şulhan-Aruk-u-lui. . Rohling. 21. I. dacă Societatea orientală germană va judeca. şi hahamii. achitarea acuzatului. I.

„Marele rabin Menachem zice că însuşi Dumnezeu consultă pe hahamii de pe Pământ. şi mai importanta chiar decât Biblia 62. 3 . 31.. f. f. I. f. „Păcatele contra Talmudului sunt mai grave ca păcatele contra Bibliei” 65. p. 2 . cit. trebuie să fie mai aspru pedepsiţi ca cei ce violează legea lui Moise. „Cuvintele hahamilor sunt cuvintele Dumnezeului viu” 68. 164 şi 179. Talmud Babli. Erubin. col. f. 69 Maimonide.Vezi Rohling. 32. cit. Ad. Trat. 21. 201.. iar Ghemara cu vinul care are o aromă parfumată” 63. în cer. căci cuprinsul Ghemarei a fost.Vezi Rohling. c. în întregime. „Cel ce citeşte Biblia. 34. p. 44. 2 . MAIMONIDE vorbeşte despre Talmud în chipul următor: „Tot ce conţine Ghemara din Babilon este obligator pentru orice ovrei. cit. 9 . f. Călcătorul legii lui Moise poate fi iertat. p. p. 2 . I. dacă se întâmplă. Şi. I. 129. cit.. Trat Sophérim. Schaara Zed. p. 36 . Iad Hacazaca. 64 Talmud Babli. Mişna cu vinul. p. Primul venit dintre credincioşi trebuie să omoare pe ovreiul care tăgăduieşte tradiţia Rabinilor. într-adevăr. 41 . este ca şi cum n-ar avea Dumnezeu 64. p. 185.28. Discours préliminaire.Vezi Rohfltig. 67 Ad Pent. vreo neînţelegere asupra legilor” 67..Vezi Rohling.. 33. I.. J Vezi şi Chabauty. . nici 62 63 Rohling.Hahamii prezintă acest Talmud ca fiind o carte sfântă. c. cit. c. 34.Vezi Drach. cit. Trat Sanhédrin. 32.. aprobat de tot Israelul” 69. p. Nici martori. p. Acelaşi haham adaugă: „Cei ce calcă învăţăturile Scribilor. I cit. 32. citim în Talmud: „Biblia se aseamănă cu apa. Pent.Vezi Rohling. însă violatorul preceptelor hahamilor. fără Mişna şi Ghemara. 68 Bechai. p. 65 Talmud Babli... Cit. I. p. I. 88.Vezi Rohling. I.. f 13. trebuie să fie pedepsit cu moartea. c. I. emanată din inspiraţia divină. Les Juifs nos Maitres. 66 Talmud Babli. „Cel ce dispreţuieşte cuvintele hahamilor merită moarte” 66 ..

dojeni prealabile, nici judecători nu sunt trebuincioşi. Cine îndeplineşte această execuţie are meritul unei fapte bune” 70. Iată, de altfel, ce zic despre Talmud ovreii de azi: „Cu cât Creştinismul, întinzându-se, deschise largul său sân, naţiilor păgâne, - cu atât Judaismul trebui să se închidă în el însuşi, să se strângă cu o grijă geloasă şi să înmulţească practicele şi observările din fiecare zi, din fiecare ceas. Astfel se sapă mai adânc prăpastia care despărţea Judaismul de Creştinism şi de păgâni... Atunci se văzu acest fenomen straniu şi unic în istorie, adică un popor, risipit în cele patru colţuri ale lumii, dar totuşi rămânând unul, - o naţie fără patrie, dar fiind pururea vie. O carte săvârşi aceasta minune, - Talmudul” 71 . Judaismul îşi are expresia în Talmud de care nu este depărtat ca inspiraţie sau împuţinat ca un ecou, - fiind exact locaşul unde s-a încarnat, unde a luat formă, pentru a intra, din abstracţie, în domeniul lucrurilor reale. Studiul Judaismului este acel al Talmudului, - precum studiul Talmudului este acel al Judaismului. A vrea să explici pe unul, fără să explici pe celalalt, este o tentativă himerică. Sunt două lucruri nedespărţite, sau mai bine zis, un singur şi acelaşi lucru” 72. „Talmudul fu primit, încă de la apariţia sa, ca expresia adevărată şi sinceră a legii tradiţionale. Numeroase şcoli, în care Talmudul fu obiectul studiului celui mai respectuos, se iviră deodată în Orient şi în Occident. Opera, răsărită pe malul Eufratului, fu într-o clipă în mâinile ovreilor care locuiau pe malurile Rinului, ale Dunărei şi ale Vistulei” 73. „Studiul zilnic al Talmudului, la ovrei, începea de la zece
Maimonide, Traité des docteurs rebelles, c. III. p. 52. - Vezi Drach, Deuxieme lettre d'un rabbin converti, p. 332. Vezi Chabauty, I. cit, p. 186. 71 A. Darmesteter, I. cit, p. 434. 72 A Darmesteter, I. cit, p. 416. 73 M. Schwab, I. cit, Introduction, p. XXXVII.
70

37

ani, pentru a se sfâr şi cu viaţa” 74 . „Cei ce se măgulesc, ca prin ajutorul Bibliei să cunoască religia noastră, sunt într-o desăvârşită greşeală... Cărţile talmudice sunt acelea care regulează viaţa religioasă a ovreiului, de la prima aspiraţie, până la ultimul suspin” 75 . Iată acum ce zice, despre Talmud, un alt jidov, - haham convertit la creştinism: „Talmudul este codul complet, civil şi religios, al Sinagogei... El este codul care regulează, până în momentul de faţă, purtarea ovreilor... şi pentru care ei profesează un respect religios, ce merge până la fanatism”. 76 Prin urmare, Talmudul are o valoare enormă pentru ovrei. El este, - după propria lor mărturisire, - creatorul Judaismului de astăzi, el este codul ce regulează, până în momentul de faţă, conduita poporului lui Israel. Se înţelege deci uşor, ce însemnătate prezintă, din punctul nostru de vedere, aceasta a doua legislaţie, ovreiască. Prin urmare, vom căuta ce prescrie Talmudul în ceea ce priveşte patimile de proprietate şi de dominaţie. I. - Patima de proprietate Talmudul hărăzeşte numai jidovilor întreg pământul, cu toate bunurile din lume. „Dumnezeu a măsurat pământul şi a dat ovreilor pe goimi (adică pe cei ce nu sunt ovrei) cu toate avuturile lor” 77. „Dumnezeu a dat iudeilor putere asupra averii şi a vieţii tuturor popoarelor. 78
A Darmesteter, I. cit, p. 393. Singer, Citat de Misfin, în Les Saints Lieux, T. III, p. 549 şi de A. Saubin, în Le Talmud, p.5. 76 Drach, I. cit, T. I, p. 164 - Vezi Mousseaux, Le Juif, c. IV, p. 87. 77 Talmud Babli. Trăité Baba-Kamma, f. 32, c. 2 - Vezi Rohling, I.. cit, p. 63. Cuvântul goi (la plural goimi) este echivalent cu ghiaur al mahomedanilor şi reprezintă - atât unul cât şi altul, - expresii de ură şi de dispreţ. 78 Albo. Sepher. Ik., f. 3. c. 25 – Ialkut-Chimeoni, Ad Hab., f. 83, c. 3. n. 563 - Vezi Rohling, I. cit, p. 63. 38
75 74

Jsrael este ca stăpâna casei, căreia bărbatul îi aduce bani. Într-adevăr, fără să îndure greutatea muncii, el trebuie să primească bani de la toate popoarele din lume” 79 . „Când va veni Mesia, ovreii se vor îmbogăţi enorm, pentru că toate tezaurele popoarelor vor trece în mâinile lor” 80 . În consecinţă, Talmudul dă jidovilor dreptul de a fura pe goimi. „Este permis să despoi pe un goi” 81 După MAIMONIDE, preceptul biblic „să nu furi” înseamnă „să nu furi pe nici un om, adică pe nici un ovrei” 82 - goimii nefiind oameni. De altfel, când un jidan fură pe un goi, el nu face decât săşi reia avutul său. După Talmud, „proprietatea unui ne-ovrei e ca un lucru părăsit, ca un deşert, ca nisipul mării: adevăratul proprietar legitim este ovreiul, care o ia cel dintâi” 83. După rabinul Solomon Iarchi, sau RACHI, „averile goimilor sunt ca nişte lucruri fără stăpân, şi aparţin primului jidan care le ocupă” 84 De asemenea, Talmudul interzice ovreiului să dea înapoi goiului un lucru, pe care acesta l-a pierdut. „Este oprit să dai goiului un lucru pe care dânsul la pierdut. Cel ce dă unui goi obiectul pierdut, nu va găsi iertare înaintea lui Dumnezeu” 85. „Tot ovreiul, care a găsit vreun lucru, trebuie să-l restituie stăpânului. Această prescripţie se aplică numai în cazul când
79 80

Ialkut Chimeoni, f. 75, c. 2 - Vezi Rohling, I. cit, p. 55. Talmud Babli. Trat Pes., t 119 şi Trat Sanhédrin, f. 110 - Vezi Rohling, I. cit, p. 55. 81 Talmud Babli, Trat Baba-Metzia, f. 3,. c. 2 - Vezi Rohling. I. cit., p. 64. 82 Maimonide, Sepher miz., f. 105, c. 2 - Vezi Rohling. I. cit, p. 64. 83 Pfeffiarkoni (rabin convertit) Talmud Babli., Trat. Baba-Batra Dissert. philolog.. p. 11 - Vezi Rupert, I. cit, p. 19 vezi şi Trat. Baba-Metzia, f. 114, recto (edit. Amsterd. 1645), cite par G. des Mousseaux, Le Juif, p. 127. 84 Rupert, I. cit, p. 19. 85 Talmud Babli.T Sanhdrin, f. 76, c. 2. T. Baba-Kamma, f. 13, c. 2 – Rohling I.. Cit. p. 67

39

e vorba de un iudeu care a pierdut ceva. Dacă lucrul este al unui Akum 86, ovreiul care l-a găsit nu este obligat să i-l mai dea; ba, ce e mai mult, este un păcat mare să restitui ceva unui Akum. Se face o excepţie când se restituie obiectul pierdut, pentru ca neovreii să zică: Ovreii sunt oameni de treabă” 87 . Dar, pentru că e vorba să îţi reiei avutul, toate mijloacele sunt bune; - astfel, Talmudul, în afară de furt şi de tăinuirea lucrurilor găsite, mai recomandă jidanilor cămătăria, frauda şi chiar jurământul fals.

1. - Cămătăria „Este oprit să împrumuţi pe goimi, fără camătă”. 88 „Dumnezeu a poruncit să practici cămătăria faţă de un goi şi să nu-i împrumuţi bani, decât numai dacă consimte să plătească dobândă; - astfel ca, în loc să-l ajuţi, săi faci pagubă 89, chiar când îţi este trebuincios.... însă, faţă de un Israelit, asemenea procedare nu este permisă” 90. „Este permis să împrumuţi, cu camătă, pe un Akum pentru că este o faptă plăcută lui Dumnezeu să iei dobândă nedreaptă de la un Akum” 91. 2. - Frauda „Este permis să înşelaţi pe un goi şi să luaţi camătă de la
Iudeii susţin că numele de Akum, de Nohri, - sinonime cu cuvântul Goi, - nu desemnează pe creştini, ci numai pe adoratorii de stele. La aceasta se poate răspunde că aceste nume se găsesc în Şulhan-Aruk, şi că în timpul când această carte a fost scrisă (1567), ovreii nu mai trăiau printre păgânii ce se închinau la stele, ci printre creştini. De altfel, în mai multe locuri, se vorbeşte limpede de Crucea creştinilor. Mahomedanii sunt numiţi Işmhelim (Drach). 87 Karo. Şulhan-Aruk, Choschen-Hamischpath, 34. 88 Talmud Babli., Trat Aboda-Zara, f. 77, c 1, pisk. Tos. I. - Vezi Rohling, I. Cit. p. 71. 89 „Dacă vreun creştin are lipsă de parale, ovreii îi adaugă camătă peste camătă, până când suma datorată devine atât de mare, încât creştinul nu o mai poate plăti, decât vânzându-şi averea... Atunci jidanul îl trage în judecată şi lucrează astfel, ca tribunalul să-i dea lui posesia întregii averi a goiului”. (Schwab, haham convertit). Judische Deckmantel Vezi Rohling, I. cit, p. 74. 90 Maimonide, Sepher Mizvoth Gadol, f. 73, c. 4 - Vezi Rohling, I. cit, p. 71. 91 Karo, Şulhan-Aruk, Orach-Chain, f. 539, p. 16. 40
86

veţi face astfel ca ovreiul să câştige. .Vezi RohHng. Talmud Babli. până ca ne-evreul să-şi piardă toată averea. Sulhan-Aruir. fie prin socoteli frauduroase. 95 „Dacă un jidov are vreo afacere de bani cu un Akum şi vine un alt jidov de înşală şi el pe acelaşi Akun fie prin măsuri false.. „Dacă vreun ovrei are..dânsul. trebuie să recurgi la intrigi (la coruperea 92 93 Talmud Babli. Trat Baba-Metzia. „Este sever oprit iudeului să înşele pe aproapele său (adică pe un alt iudeu). îi este oprit să-i restituie ce a furat pentru că este spus în Sfânta Scriptură: Nu înşela pe fratele tău. . veţi judeca. Într-adevăr. este permis unui ovrei să înşele pe un Akum şi. Trat Sanhédrin. I. . I. Choschen Hamischpath. Într-adevăr banii unui Akum sunt bani fără posesor şi oricine se poate face stăpân pe ei.. dacă este scris „să nu faci pagubă aproapelui tău”. Dar această prescripţie nu priveşte decât afacerile dintre jidovi. dacă ovreii nu sunt stăpâni pe ţară şi dacă legile sunt priincioase goiului. I. Dar. alţi evrei pot şi ei să împrumute cu bani pe acest Akum şi să-l înşele. 31. 157. f. cit. c.nu este scris „să nu faci pagubă unui goi” 93 . p. 227. în acest caz. c. . 13.atunci cei doi jidovi trebuie să-şi împartă profitul ce le-a dat Dumnezeu” 96 . 61. 63. un proces cu un goi. 2. – Vezi Rohling. pentru că. f. Şulhan-Aruk. p. 24. Choschen Hamischpath. Choschen Hamischpath. Tos. . Şulhan-Aruk. dar dacă vindeţi ceva aproapelui vostru (jidovului) sau dacă cumpăraţi ceva de la ei (de la jidovi) vă este oprit să-i înşelaţi” 92 . în ţara sa. După Talmud. ci sunt mai rău decât câinii” 94 . 96 Karo..şi veţi zice ne-ovreiului: Aşa vrea legea noastră. cit. 183. 94 Karo. Tos şi Trat Megilla. în folosul fratelui vostru şi veţi zice goiului: Aşa vrea legea voastră. 1. Cel ce a înşelat trebuie să dea îndărăt. 95 Karo. „Când un evreu ţine în gheare pe un Akum. 28. ovreiul poate să înşele pe un goi.iar neovreii nu sunt fraţii noştri. c. bineînţeles. 156. 65. 41 . Dacă ovreiul se găseşte într-o ţară străină şi dacă legile îi vor fi favorabile.

ca nule. orice promisiune şi orice jurământ. 2e lettre. Paris . p. . . . cit. trebuie să fie nimicit în gând” 99. cit. 42 98 97 . 1. c. p. I.căci altfel religia talmudică ar fi desconsiderată. Totuşi e indispensabil ca jurământul să fie anulat fără ca goiul să bage de seamă. Trat Baba-Kamma. I. c..Vezi şi Rohling. Şulhan-Aruk.. ca să-l dezlege de jurăminte şi să-i anuleze făgăduielile şi angajamentele. 88. 1 . 196. pot fi uşor dezlegaţi. rabin convertit . jidovii. la Sinagogă. 86 99 Karo. cit. I. cit.18. atât pentru trecut. cit. ce merită pedeapsa cu moartea. . în mod solemn. Şulhan-Aruk. c. V. 90. 232. Trai Hagica.Vezi Rohling. p. f. Acest tribunal declară. I. c.Jurământul fals Talmudul sfătuieşte pe jidani să jure. cit. 10.că un alt ovrei a dezonorat o goia. 101 Talmud Babli.adaugă DRACH. Talmud Babli.cu jurământ. Jore Dear. . dar cu o restricţie mintală. că acest jurământ nu era valabil” 98 Dacă un rege cere unui ovrei să mărturisească. f..Vezi Rohling. Jore Dear.Vezi G. acest jurământ.. 102 Drach.au deplină putere în ochii Sinagogei.Vezi şi Maimonide. ce e mai mult. Trai Kalla. de nul efect şi neavenite” 102 . 113. 65. cit. 87. la sărbătoarea Reconcilierii (Iom Kipur). care anulează acest jurământ. . f. I.. I. când sunt forţaţi. p. f. jidanii de azi recită. „Rabi Akiba a jurat. în sufletul său. p.Vezi Chabauty. .12. Dar. „De câte ori luaţi trei oameni şi îi constituiţi în Tribunal asupra lui Israel. 1827. 100 De altfel. 1. 82. I. Talmud Babli. I. 100 Karo.14. 12. c. p. 2 . chiar de jurămintele cele mai sfinte..judecătorilor) pentru ca ovreiul să poată câştiga procesul” 97 3.pe care un alt ovrei îi ridică la rangul de judecători .. . Sepher Mizvoth Gadol. 151.„trei ovrei oarecare. 14. Aşadar. cit. p. ei au aceeaşi autoritate ca tribunalul lui Moise” 101. . cât şi pentru viitor. p. fără altă formă de proces.Vezi RohHng. fiind silit. . 70. dar s-a gândit.Vezi Rohling. . . des Mousseaux.crimă. 232.

81.Vezi Rohling. Talmudul merge până la a tolera poligamia.. 105 Idem. ele să fie dezlegate. Praga II. . f. să o trateze ca în Sodoma 105 . . nu este socotit şi nu poate fi pedepsit 108 căci. cu o femeie ce nu e jidoafcă. cit. p. 107 Talmud Ieruşahni. Mahsor. p. I. hahamii îi răspund: „nu putem să-ţi venim în ajutor. 250. docent la aceeaşi Universitate. . p.Vezi şi Karo. Tarnavschi. Talmudul dă ovreiului o putere absolută asupra ovreicei. anulate.care îi garantează exactitatea (29 iulie 1909). aşa cum îi place.din această zi a împăcării şi până la cea următoare. care va veni spre binele nostru. Trat. Trai Nedarim. 104 Talmud Babli. p. II ..Vezi Rohling. . 103 43 .numai să nu ia femei capabile de a-l corupe” 107. profesor la Universitatea din Cernăuţi pentru studiul Bibliei şi al limbilor orientale. . . nimicite. c.. la 9 octombrie 1909. şi dacă ea se plânge.în familie.profesor la Universitatea din Berlin. 2. V.Vezi Rohling. cit. I. I. c. Idem. Citată de A.rugăciunea Kol Nidre. 108 Talmud Babli. al cărei conţinut. 106 Talmud Babli. p. căci legea te-a dat pradă bărbatului tău” 106. c. tradus în franţuzeşte de M. „Regele nu se poate însura cu mai mult de optsprezece femei. şi toate jurămintele ce le vom face. Trat Sanhédrin. . 109 Rachi. 2. şi a fost revăzută de Dr. iertate. Făgăduinţele noastre să nu fie făgăduinţe şi jurămintele noastre sa nu fie jurăminte” 103. R. f. 77. cit. 77. El poate. 52. la goi 109. Augsburg. I. .. Pent Lév. f. 20. 58. Ad. şi le vom jura şi ne vom lega şi vom împovăra cu ele sufletul nostru.. „Omul poate să uzeze de femeia sa. O. 619. Această traducere a fost făcută de Herman Leberecht Strack . Sanhédrin. Şulhan-Aruk. 91.Vezi şi Rohling. şi de Dr. p. I.le regretăm pe toate. Iuda zice că el poate lua mai multe.. 1536. I.. Cuza în Neamul Românesc. Cit. 2. nu există măritiş. . 10. f.Patima de dominaţie a) . f.Vezi Rohling. C. fără putere şi fără valoare. 81. 20. . a. Trat. Sanhédrin. cit. c. I. Isopescul. Adulterul. 90. desfiinţate. cit.ca de o bucată de carne ce o cumpără de la măcelar” 104. Schwab. iată-l: „Toate promisiunile.

. ca şi dreptul roman.2. Karo.Vezi Rohfing.. despre care vom vorbi mai departe. c. Se înţelege acum deflorarea a 16 fete de ţărani. Dar. 67.2. 2. 44 111 110 .. „Urmaşi ai lui Abraham.pe când celelalte popoare ale lumii. f. f. col. De asemenea. p. f. 58. în Traité Berakhoth. p. 114 Ialkut-Rubeni. Talmudul dă ovreilor un drept de dominaţie absolută asupra a tot ce nu este ovrei. 113 „Ovreii sunt oameni. Introduction. El proclamă că singuri jidovii sunt oameni... contrar moralei creştine. fiul poate să se însoare cu mama sa” 110 . 113 Talmud Babli. nu sunt formate de oameni.. pe când goimii nu sunt decât animale. ci de bestii. Şulhan-Anik.. copiii n-au nici o legătură de familie cu părinţii lor.. despoaie pe rob de orice personalitate şi îl asimilează cu o simplă proprietate. Paris.Vezi Rohfing.Vezi Rohling. L'esclavage selon la Bible et le Talmud. . 115 Talmud Babli. de către satirul jidan R. este formală în Biblie. ce e mai mult. Viaţa lor e legată ca aceea a cailor.3 . Constituţia mozaică recunoaşte două feluri de sclavi. f. Pe lângă aceasta. Goimii. nici aceeaşi poziţie: robul iudeu şi robul străin. . voi sunteţi oameni. 112 Zadoc Kahn (mare rabin din Franţa). Citat de Moise Schwab în Talmud de Jérusalem. Iad Hacaz. . pe când goimii sunt porci” 114 . 25. cu mai multă precizie. din Fălticeni. I.şi când părinţii şi copiii trec la judaism. . Trat.adică asupra omenirii întregi. I. „Ne-ovreii sunt câini şi măgari” 115 . 269. c. murdărite de un alt jidan. . Matmonide. p. . p.şi aceea a patru fetiţe românce. care nau nici aceleaşi drepturi.date de Dumnezeu însuşi. „Talmudul.78. fiind nişte bestii. cit. 59.. în Talmud” 112 b) . 2. . Domnul v-a zis: .după hahami „e permis jidanului să abuzeze şi să dezonoreze o femeie necredincioasă” 111 .Vezi Rohling. 2. I. p. . din Botoşani. Baba-Metzia.c. Paris. Această deosebire. XXXIV. legislaţia talmudică recunoaşte şi sprijină cu putere instituţia robiei. Jore Deach.88. cit. 114. c. 59. p.„Căsătoriile ne-ovreilor nu aduc după ele nici o obligaţie. I.. Cit. cit. 1871. f..2 şi Hilch Malachim.. Tratatul Berachot. .în naţie. dar ea reiese.. 10.

Prin urmare.Vezi Rohling. p. 55. Chiar când ajung să guverneze oraşele. 55.Vezi Rohfing. 149. hahamii afurisesc pe cel ce ar vorbi de apariţia vreunui Mesia. având un caracter material. (C. c. cit. Abarbanel. .Tratatul Sanhédrin. cât poate şi în singur profitul său. c.. 117 116 45 . „Blestemaţi să fie cei ce calculează vremile Mesiei”. 120 Bernard Lazare. Dumnezeu ar face-o să reintre în neant. cărora vor servi şi se vor supune toate popoarele” 117. el este alesul Zeror. el este singurul cu care Divinitatea a avut un legământ. . p..Vezi Rohling. iudeii admit că. pentru venirea Mesiei. I. Ovreii au aşteptat multă vreme pe Mesia. 101.. lumea nu ar mai exista. ca MAIMONIDE. I. . care trebuia să le dea dominaţia lumii. 1. „Precum oamenii domnesc asupra animalelor. Tratatul Schabb. trebuie înţeles tot Israelul. Dar să lăsăm să vorbească şi un ovrei contemporan 120: „Fără lege (talmudică). au trecut”. p.adică imperiului jidovilor. 88. c. 1. p. I. Trat Sanhédrin. 4. fără Israel care să o practice. etc. Şi lumea nu va cunoaşte fericirea. . f.aceştia au. 55. 74.jidanilor. II. „toate timpurile care erau fixate. sub numele de Mesia. viitorul rege al omenirii.. I cit. cred în viitoarea dominaţie universală a jidovilor” 118. 128). f. . „Peste tot pe unde se stabilesc ovreii. 440. 1. Astăzi. p. decât atunci când se va fi supus imperiului universal al acestei legi. Hahami celebri. . 118 Maimonide.dacă nu le stăpânesc pe toate. Le drame maconnique. asupra lor. 99. 1-3. Talmud Babli. dreptul de viaţă şi de moarte pe care omul o are asupra animalelor şi mai ales acela de a le exploata. 116 După Talmud. f. p. trebuie să se considere ca exilaţi şi ca prizonieri. 176. h. p. cit. .căci după rabinul Rava.Vezi Rohfing. c. f. trebuie ca ei să devină stăpâni. De altfel. cit. .. c. c. zice Talmudul din Babilon. ARARRANEL.Vezi Rohling.şi până ce nu obţin dominaţia absolută. poporul ovreiesc este poporul ales de Dumnezeu ca depozitarul voinţei şi dorinţelor sale. aşa şi ovreii trebuie să domnească asupra celorlalte naţii ale pământului”. ca pe nişte vite de muncă. f. p (Drumont La France juive. c. 55. 8-9. 2. L'Antisemitisme.) Fraţii Leman au numărat 25 falşi-mesii. cit. c l . 119 Talmud Bahli. f. . 120. Majene Jesch. I. 58. Albancelli. ei nu vor înceta să strige: Jale! Grozăvie!” 119. „Mesia va da imperiul lumii ovreilor. p. Maschm J. 2. I. 104.

310. la dărnicia divină. „Omul caritabil nu există pentru cei din Iuda.predică. drept la iubirea. din contra. Nu poate fi vorba de caritate în Israel” 121 Într-adevăr. … Această credinţă în predestinarea şi în selecţia lor. . Talmudul.Vezi Sixti Sinensis. jidov convertit. fiu care are. a dezvoltat la ovrei o trufie imensă. către jidovi. Sixte de Seinne. Biblioth.pentru că numai sufletele jidovilor se trag din primul om.punând Talmudul faţă de legea naturală a iubiri. ei înşişi. 1610). Ei au ajuns să privească pe ne-ovrei cu dispreţ şi adesea cu ură”. cit p. Dar. . la bunăvoinţa.Legea iubirii Caritatea. . 0-1. care exaltă sentimentele de simpatie naţională. Israel este aşezat chiar sub ochiul lui Iehova. de trei ori pe zi. . o ură sălbatică împotriva celor ce nu sunt jidovi şi mai ales în contra creştinilor? 122 Bernard Lazare. poporul creştin şi să roage pe Dumnezeu să-l cufunde şi să-l extermine. el este fiul preferat al Celui etern. Este tocmai ceea ce am spus mai sus. Să vedem ce e cu ea. Ovreii. a extras din Talmud pasajul următor: „Ordonăm ca toţi ovreii să blesteme.. cu regii şi cu prinţii lui. vorbeşte şi de ură. decât prin milă.lui Dumnezeu. (Talmud Babli. aparţin în realitate lui Israel. 4. Hahamii vor recita.este iubirea de Dumnezeu revărsată asupra oamenilor şi care formează diadema sublimă a moralei creştine. . în ura lui Isus din Nazaret. la proiecta Sa specială. III ... ei n-au drept. de trei ori pe zi. . 46 122 121 . tr. Sancta.aceasta este necunoscută de Talmud.. Ceilalţi oameni sunt puşi dedesubtul ovreilor. Bunurile care sunt încredinţate naţiilor. I. în Sinagogă. acest autor iudeu.. această rugăciune. singur. 1. c. o mărturisesc.

. f. II. sau când este aproape să moară. 26. Amster. 27. 125 Talmud Babli. 75. 124 Maimonide. iată o condiţie. I.Vezi Rohling. Vezi Rohling. 3. 6667. Tr. Edit. cit. f. Când îl vezi pierind sau înecându-se într-un fluviu. . 1.Vezi Rohling. f. 14. De altfel. pentru a deveni un bun haham: „Tot discipolul ce nu caută şi nu practică răzbunarea şi nu-şi păstrează ura. 2 . Tr. cu ura lor oarbă.. nu trebuie să-l scapi” 124 . cit p. mântuieşti un idolatru”. rabbinica. 95). n-ar veni să-l ateste. aproape să moară.Vezi Rohling.Vezi Rohling. Este oprit să ai milă de un idolatru 123. I. (Talmud Babli. 126 Talmud Babli. cit. I. c. p. I. 94. 21.. „Trebuie să ucizi pe cei mai buni dintre goimi (Tobşebegoim harog)” 127 „Trebuie să smulgi inima goiului şi să omori pe cel mai bun dintre creştini 128 . Şi lucru de necrezut.Astfel. cit.dacă numeroase mărturii. Iisus Hristos este considerat ca un idol (Idem. cit. . 128 Rabi Brentz Judenbalg. Aboda-Zara. f. creştinii sunt goimi. p. I. cit.. sine qua non. (Bartolocci. . p. De altfel. că poruncesc jidanilor să omoare pe creştini.chiar pe cei mai buni. citat de Ruppert. . Tos. zicând: „fac aceasta pentru ca vitele mele să nu cadă înăuntru”. 1. 13. Cit. p. Vezi şi Rachi Ad Exod. . . ca şarpele. Tr. cit..Vezi Rohling. Aboda-Zara. f. f. p. c. dacă este o scară în puţ. 7. Ven Soph. 76.. I. f. 40 . . până ce au depăşit orice limită omeneşte posibilă.Vezi Rohling. iar. 26. 125 „Dacă scoţi un goi din groapa în care a căzut.. 10 şi f. cit.. crime cu atât mai Pentru jidani. săvârşind omoruri rituale. Tr. cit» p. p. c. 428. Dacă cineva vede un goi. Bibliot. 126 Ceva mai mult: Hahamii împing cruzimea fanatică până acolo. p. Vezi şi Solomon ben Sevet. I.c. nu poate fi considerat ca un bun haham”. p: 33). cu o piatră. 2.. Los. să-l ucidă… Dacă un goi se găseşte lângă un puţ să-l azvârle înăuntru. 22 şi următoarele.. 75. 2. 75.93). idolatri. sau să-i scape viaţa. demne de crezământ. c. p.jidovii talmudişti au mers. păgâni.2. Aboda Zara. Iad Hacazaca. el interzice ovreilor să aibă milă de un goi. I. şi să astupe intrarea puţului. 127 Talmud Babli.Vezi Rohling. .Vezi şi Ruppert. 20. 123 47 . p. s-o tragă afară. c. I. I. Aboda-Zara.

ci este oribilul Moloch fenician. cit. cu indignare.pentru cinstea neamului omenesc. . atât de demonstrative. din aug. c. De la 1071. I. după cum susţin jidanii . p. Omorurile rituale Pentru a arata că omorurile rituale se comit în realitate şi nu sunt numai efectele imaginaţiei nebune a creştinilor. Ad. apărute în ziare. . copii şi fecioare. citează acest pasaj din Talmud: „Este de mirat că sângele Klipothelor. f. 130 Vezi dările de seamă.. 3. asupra ultimului Congres sionist. (France juive. . Acela pe care ovreii îl adoră în ghetto. .. Pent. cu cât victimele sunt mai ales nişte bieţi copilaşi.Vezi Rohling.vom raporta mai multe cazuri. .ba chiar. . a varsă sângele unei fetiţe ne-ovreice. Iată. . ca acela al celor mai preţioase parfumuri.trebuie să o credem sinceră. în loc să le reprime! „Într-adevăr.civilizaţi printr-un contact secular cu creştinismul. 48 129 . nu este Dumnezeul lui Moise. până la 1670. atestate de istorici demni de toată încrederea. înduioşate. 76.zice Drumont.. În adevăr. jidovii procedează în această privinţă ca unii criminali care tăgăduiesc evidenţa. De altfel. acuzaţia de omoruri rituale. .grozave. înaintea cărora fiarele cele măi sălbatice s-ar da înapoi. pentru aceste crime. D-nul Justus. căruia îi trebuie. Ialk Chimeoni. II. pot ajunge patimile omeneşti..adică al fecioarelor ne-ovreice.şi în acelaşi timp un mijloc de a te împăca cu Dumnezeu şi de a atrage binecuvântările sale”. care au fost şi sunt victimele acestor crime religioase. 245.resping. p. . istoria înregistrează vreo cincizeci de cazuri de omoruri rituale. încât conving chiar şi spiritul cel mai necredincios.. această atitudine e lăudabilă şi. hahamii zic ovreilor: „Cel ce varsă sângele unui goi. în broşura sa. când o legislaţie smintită le favorizează. . până la ce grad. ca victime omeneşti. au îndrăzneală să ia ca martori 130 pe nejidanii. 416). Judenspiegel im Lichte der Wahrheit. ..să fie totuşi o jertfă atât de plăcută cerului. 1913. duce o jertfă lui Dumnezeu” 129 Trebuie să adăugăm că ovreii din ţările din occidentul Europei. chiar când sunt prinşi asupra faptului. În tot cazul. De altfel. este un sacrificiu tot atât de sfânt.

din care extragem exemplul următor: Spovedirea unui ovrei. . această tortură fu un spectacol insuportabil şi mă depărtai cât putui de locul crimei. A. deasupra unui vas în care. mai ales în regiunea inimii. Apoi aduseră în mijlocul lor. un altul. în aşa fel. pentru a-i în ăbuşi ţipetele. se primeşte sângele la tăierea împrejur a copiilor de ovrei. în 1456.astfel încât sângele îi curgea din toate rănile şi cădea în vas. un copilaş creştin care n-avea mai mult de doi ani.. să nu descopere niciodată ceea ce aveau să facă şi să păzească secretul până la moarte.care peste I. Unul ţinea întins braţul drept al nevinovatei creaturi. Pentru mine. traducere românească de N. convertit la creştinism. Îmi spuse că. braţul stâng. al patrulea. 2761. 1869.. de mai multe ori. gol. şi că acolo se găseau adunaţi alţi şapte indivizi din naţia lor. numit Emanuel fiul unui medic din Genova. luând nişte instrumente de fier. într-o zi.fapt pe care la văzut cu ochii şi pe care îl atestă. tatăl meu veni repede la mine şi mă puse să jur că n-am să vorbesc nimănui de ceea ce văzusem în ziua aceea. încât să formeze crucea. băga ghemuri de hârtie în gura nenorocitului copil. de obicei. un al treilea îi ţinea capul ridicat. înainte şi după convertire. Ruppert. Dar. Patru din ei luară parte la grozava execuţie. Pe urmă. Biserica şi Sinagoga. Bucureşti. N. „Acest Emanuel îmi istorisi un fapt de o cruzime oribilă. care s-a petrecut la Savona. mă apropiai de ceilalţi şi nu mai văzui decât cadavrul copilului. tatăl său îl conduse în casa unui ovrei din Savona. îl străpunseră din toate părţile. cu jurăminte. care s-au angajat reciproc. Pe urmă. . în sfârşit.ovreii au fost de multe ori maltrataţi şi chiar masacraţi.) 131 49 . foarte ascuţite şi lungi îndeajuns. Un mare număr dintre aceste cazuri se găsesc povestite în cartea lui RUPPEKT 131 . Îl puseră.adăugând chiar că băuse din sângele copilului ucis. . (Biblioteca Academiei Române.

ceea ce a uşurat descope-rirea mai multor crime de această natură. La France Juive II. în anul 1670. fu aruncat în fundul unei pivniţe a casei. ceea ce îmi produse greaţă şi un dezgust atât de penibil. se duse la o fântână. povestirea unui alt fapt. I. Toţi răspunzându-i că nu l-au văzut. Toate documentele acestui proces sunt la dispoziţia criticii. pentru a spăla câteva rufe. încredinţată că el o va urma. văzând că nu-i mai vine copilul. se întoarse îndată acasă. pe urmă la fântână şi prin tufişurile dimprejur.puţin. După câteva minute. alergă la locul unde îl lăsase şi. 183). 402409. întâlneşte mai multe persoane (între altele pe Daniel Payer şi pe Thibault Regnault). încât în ziua aceea şi a doua zi nu mai putui să iau nici un fel de hrană. Din mărturisirile jidovilor. (Ruppett. la vreo două sute de paşi de la fântână. în vârstă de 3 ani. Leit. Ei consideră ca o ruşine să îngroape cadavrele creştinilor astfel ucişi. pe care le azvârliră în vasul în care era adunat sângele. cit. en 1670. rezultă că ei încep adesea prin a tăia împrejur copilul de sex bărbătesc asupra căruia vor să comită omorul ritual. . negăsindu-l. din satul Glatigni. În ziua de 23 septembrie 1669. 133 A de la Houssaye. De Bello Judaeorum. care îi spuseră că au văzut pe acest drum. Tatăl. ca să întrebe de el pe bărbatu-său şi pe persoanele ce se găseau acolo. I. ea îşi continuă drumul şi merse să-şi spele rufele. un ovrei Alphons Spina. Gustai şi eu însumi. Ea era urmată de fiul ei. se puse să-l caute mai întâi prin sat. Vezi Ruppert. După aceasta. copilul se împiedică şi căzu. p. dar copilul spunând că se va ridica singur. mama sa se întoarse ca să-l ridice. 179). această mamă. p. p. nuci. Abrégé du Proces fait aux Juifs de Metz. p. La două sute de paşi de fântână. Toţi gustară din această oribilă mâncare. femeia Mangeotte Wfllemin. 177. migdale. ovreii tăiară în bucăţi mici diverse fructe: pere. etc. 132 Iată după AMELOT DE LA HOUSSAYE 133. Vezi Drumont. la o depărtare de două sute de paşi de sat. care a fost judecat la Metz. cit. (Ruppert. ducându-se pe drumul cel mare ce merge la Metz. istoric foarte conştiincios. 50 132 . fără însă să-l găsească.

. Trei zile după aceasta.. DES MOUSSEAUX 135 a extras pasajele următoare: În ziua de 5 februarie 1840. pentru comunitate”. pe urmă îl ridicară pe sus şi îl duseră într-o odaie departe 134 135 Rohrbacher. de ROHRBACHER 134. de către jidovii din Damasc. 51 . p.. În timpul procesului. într-o pădure. cadavrul nenorocitului copil.călare pe un cal alb şi care ducea dinaintea lui un copil de vreo trei sau patru ani. 200. zărind de asemenea pe acel Jidov. Deodată.. îl priveau ca pe un om cinstit şi pe care Părintele Thomas îl număra printre prietenii săi. un ovrei pe care creştinii. Îl primiră cu dragoste şi.. Iată acum un al treilea fapt. des Mousseaux. G. Paris. se găsi. pe urmă unul din unchii lor şi alţi doi ovrei. de concetăţenii săi. s-a interceptat o scrisoare în care acuzatul scria şefilor Sinagogei din Metz: „Am intrat în această mizerie. Părintele Thomas este chemat într-o casă ovreiască. şi sentinţa fu executată în ziua de 17 ianuarie 1670”. Histoire universelle de l'Eglise. cu totul recent: asasinatul săvârşit. veniră cei doi fraţi ai lui D. I. aceea a lui D. p. (David Harari). peste puţin.. Un locuitor din satul Hez. dar copilul este bolnav şi Părintele Thomas voieşte să se retragă. sfântul misionar şi a cărui caritate nealterabilă era cunoscută de toţi. să altoiască un copil. Părintele Thomas fu apucat pe neaşteptate de aceşti oameni. de unde G.. care-i vârâră un căluş în gură. dintre cei mai însemnaţi din Damasc. ei înşişi.. ce avea înaintea sa un lucru pe care îl acoperea cu mantaua. 1852. Acest fapt a fost povestit în marele uvragiu. 683. cit. El cedează totuşi invitaţiei presante să intre în casa vecină. asupra unui călugăr (capucin). din oraşul Boulay. recunoscu că era Raphael Levy. care era numit. El fu condamnat să fie ars de viu. îl legară cot la cot. Histoire de l'Eglise. cel mai pios dintre ovreii din Damasc (!). T. XXVIII.

Paris. din Paris. Sângele este adunat într-un vas.. Trântii pe călugăr la pământ 136 Achille Laurent (membru al Societăţii Orientale). et procedure complete dirigée. Jidovii încep.. Pe urmă. pe urmă. mâna îi tremură şi... această pastă omenească este azvârlită într-o groapă ce serveşte pentru lături. atunci. mă chemă la el acasă. peste puţin. trebuie sa-l înlocuiască fratele său A. . sosi un haham însoţit de bărbierul ce ia sânge S.Vezi G. se pun să întindă la pământ pe Părintele Thomas şi D. depuis 1840. a trebuit să facă să dispară urmele acestui omor.. mai târziu. . pentru a fi trimis.. jusqu'en 1842. Veni noaptea şi o dată cu ea. pentru asta te aşteptăm. S. ..... îmi ziseră. care era legat. ucide pe acest preot.. en 1840. DES MOUSSEAUX: 136 D. T. 52 . Răspunsei că nu pot. Această publicaţie conţine piesele autentice ale procesului... Sacrificatorii.de stradă. marelui haham. pe când bărbierul se mulţumeşte să ţină barba Părintelui. des Mousseaux. publicate de A.„Haide. etc. I.” Justiţia sirio-egipteană obţine „pe rămăşiţele aproape fumegânde ale victimelor mărturisirea completă a vinovaţilor”.. 202. p. curajul îi lipseşte şi se declară incapabil. taie gâtul acestui om..care sunt depuse la Ministerul Afacerilor Străine.citat de G. să ardă hainele victimei ale cărei cărnuri sunt tocate în bucăţele mici. (Solomon) pe care sacrificatorii au contat pentru împlinirea planului lor. 24 şi următoarele.. . cu un cuţit. şi fratele său A.. D.după actele procesului. Găsii acolo pe hahamul.. Iată un extras din interogatoriul bărbierului. Dar. II. şi pe Părintele Thomas. p.” Însă bărbierul devine palid.. 1846 (Gaume Freres Edit). (Aron). iar oasele sunt zdrobite cu un mai. LAURENT.. cit. Relation historique des affaires des Syrie. . Ei aduseseră atunci un cuţit. se resemnează să-i cresteze el însuşi gâtul. deci.... contre les Juifs de Damasc.

. şi.. fără să se piardă o picătură.. o rotulă. îl spintecarăm.cu servitorul M. hotărâră să se scape şi de servitorul său creştin. . iar A. acest servitor dispăru.Şi cu capul? . Ne vom mărgini să relatăm câteva părţi din interogatoriile care privesc al doilea act al acestei drame.. îi de-te ultima lovitură. . . în el.. Apoi.Un sac de cafea.Ca toţi sacii de cafea... scoaseră mai multe bucăţi de carne. Acolo îl dezbrăcarăm de haine.” Justiţia voi să verifice locul unde ovreii aruncaseră rămăşiţele. la intrare. cu un pisălog.. . 53 . când este udat nu lasă să pice ceea ce se găseşte.” După asasinarea Părintelui Thomas.. de pânză de împachetat şi de culoare cenuşie. cu acelaşi instrument. treptat-treptat le duserăm să le aruncăm în conducte. îi pusei gâtul deasupra unui lighean mare. apucă cuţitul şi începu să-l taie.Ce a-ţi făcut cu oasele? .. urme de sânge şi filamente de tendoane. Ibrahim Amoran.. cadavrul fu târât într-o odaie unde se ţineau lemnele. un fragment din inimă. . Lucrătorii descinseră în conductă..Sacul acesta nu lăsa să picure materiile conţinute în intestine? . Pe urmă.Le-am spart pe piatră.L-am sfărâmat la fel. ale cărui cercetări puteau deveni compromiţătoare.. Sângele fu adunat într-un lighean. ţinându-l cu unul din asistenţi.. ovreii.. D... precum şi părţi din calota preotului. care fură arse.. nişte sfărâmături de craniu şi de alte oase. care sosise atunci.şi.Şi cum era sacul în care aţi pus rămăşiţele? . Se descoperi canalul şi se găsiră. punând rămăşiţele într-un sac şi..

. care i-a zis: „du-te de vezi dacă au prins pe Ibrahim şi ce au făcut cu el. Uşa fusese baricadată cu o grindă. ocupaţi să lege mâinile pacientului la spate. DES MOUSSEAUX 137 să-ţi închipui o 137 G. cu basmaua sa.. îi răspunse: „Stăpânul tău a întârziat la noi. 54 ...Adevărul este că Y. F. că erau adunaţi cinci inşi în stradă. Y.Servitorul M. şi găsii uşa închisă cu zăvorul. şi F. şi pe A. îmi spuse el.printr-o pâlnie nouă de tinichea. Bătui.. pentru ca să-l împiedice să se mişte.. care dă într-o curte exterioară. şi I.în aceste latrine.. A. S. . S. îi ţineam capul. El intră. şi ceilalţi (erau opt cu toţii)..pe care o ţinea în mână A. lângă poartă..F.... în care se găsesc latrinele... îi aruncară carnea şi oasele... ţineau bine trupul. şi eu. o dădu lui Y. S.. 206. dacă vrei să-l aştepţi.. a fost trimis la F. După ce fu umplută. zice G. A.. luă ligheanul şi vărsă sângele într-o sticlă... P. Găsii acolo pe I. intră şi du-te de-l găseşte”.. Mă dusei la F. . îi tăie gâtul cu propriile sale mâini.. . F.. de stăpânul său.Am mai spus... A...şi că Y.. fiul lui R. .. îi răspunsei eu. vaccinează un copil.. de F.vrei să intri. îi ţineau picioarele şi se aşezaseră peste ele. M. . până ce sângele va fi încetat să curgă. cit. I. ... ca acelea pe care le întrebuinţează negustorii de ulei. . şi de M.... sau să pleci? . p. P.Îl ţinem.. . Pe urmă fu trântit la pământ.. .Ce s-a făcut cu sângele şi cine la luat? .Voi intra ca să văd.... Intrai într-un mic divan..fiii lui R… Aduseră un lighean de aramă spoită.că servitorul veni să întrebe de stăpânul său. puseră capul prinsului deasupra acestui lighean...De ce mijloc s-au servit ca să-l facă pe servitor să intre acolo? . şi se întâmplă ceea ce am declarat” „Ar fi greu. S. des Mousseaux.. după cei astupaseră gura cu o pânză albă. veni şi-mi deschise.

şi cu alţii ca să aibă o sticlă de sânge omenesc şi acest haham mă înştiinţă şi pe mine. rămâne la cuptor în ajunul sărbătorii azimelor..Obiceiul vrea ca sângele să stea la haham. se înţelesese cu A. pentru ca să o omoare şi să-i ia sângele. Să mai ascultăm şi câteva din depoziţiile autorilor acestei crime înspăimântătoare.Pentru ce n-aţi păstrat sângele la voi? .. îi făgăduiră că. ...” „Întrebare hahamului A. din care el face pâinea. mi-a spus că trebuie sa trimită din el la Bagdad.. fără 55 . chiar dacă ar trebui să-i coste o sută de pungi de bani.Hahamul Y.bogăţie şi o precizie de amănunte mai remarcabile. pe care am trimiso la hahamul A. . du-te la hahamul Y... şi îmi ziseră.Au venit din Bagdad scrisori care să-l ceară? . ca acelea care ies din gura celor ce depun”. pus în azimă.. El însuşi frământă pasta. .Cine ţi-a remis sângele? . L-am strâns într-o sticlă albă. sau khalabiehs. . .. nu este pentru popor... dacă trimite din sângele acesta în alte locuri? .De obicei. sângele.Ca să-i luam sângele... . mi-a spus-o.Ai întrebat pe hahamul Y. oamenii zeloşi îi trimit făina.La ce serveşte sângele în religia voastră? . Acolo. Hahamul Y.Se întrebuinţează la azime. în ceea ce priveşte întrebuinţarea sângelui de creştin.... tot i-o vor obţine. „Cu ce scop aţi omorât pe Părintele Thomas? ..: . ...răspunde jidovul D.Şi la ce este trebuincios sângele? Îl pun oare în pâinea azimă şi toată lumea mănâncă din ea? . Fraţii A.. ci pentru persoanele zeloase.sângele fiind necesar la împlinirea datoriilor noastre religioase.Hahamul Y.Hahamul Y. Fuse-i. informat de dânşii că aduseseră o persoană... în urmă..

des Mousseaux. MONTEFIORE şi CKEMIEUX.căci ea le-a fost acordată fără reînoire de anchetă şi fără reluarea procesului. 140 Idem. milioane 141 .care au venit la noi ca delegaţii tuturor europenilor care profesează religia lui Moise. celor fugiţi. .”. ordonăm ca prizonierii ovrei să fie puşi în libertate şi să se dea. Idem. p. . Citat de G. care au fost refuzate.ei au inundat cu aur autorităţile sirio-egiptene şi. din pricina instruirii afacerii Părintelui Thomas.ca nimeni să ştie că pune în ea sânge. I. cit. continuă să 138 139 G des Mousseaux. Piéces juridiques. delegaţii lor. din cauza unei populaţii atât de numeroase.doi au murit în timpul procedurii. implicaţi în asasinatul Părintelui Thomas şi al servitorului său. patru au obţinut iertare pentru că au făcut destăinuiri şi zece au fost condamnaţi la moarte” 139 Jidanii din Europa.din şaisprezece ovrei.212. cu care ovreii fură obligaţi să se mulţumească: „Prin expunerea şi după cererea d-lor Moses Montefiore şi Cremieux. 213. Şi cum. . ei doresc punerea în libertate şi siguranţa pentru acei dintre ovrei care sunt deţinuţi şi pentru cei ce au fugit. cit.202. şi trimite pâinea acelora cărora le aparţine făina” 138 . în faţa cărora te apucă groaza.nu împotriva vinovaţilor.. obţinură de la Kediv amnistia sau mai bine zis iertarea acuzaţilor. 251-255. Astfel de crime. . (pe care îi vom întâlni din nou mai departe). cit. p. Rezultatul procesului a fost că. . I. 231. I. călugăr din Damasc. siguranţa pentru întoarcerea lor. I. 56 . p. I.ci împotriva justiţiei” 140 . el şi servitorul său Ibrahim. cit. . I.am recunoscut. ducându-se în Egipt. nu ar fi convenabil să refuzăm rugămintea lor. p 218 (notă) 142 A Laurent. cit. începură să ţipe .. După ce au oferit consulului Franţei. faptele fiind probate şi nediscutabile” 142 Iată termenii firmanului. la această noutate care îi tulbura groaznic. p. . cit p. 141 Idem.

la Lutcza. cu o furie nebună.. reînnoi tripla condamnare la moarte. unde avu loc un masacru îngrozitor. 145 Vezi: Scrisorile din Rusia din Universul. 3 oct. Ibidem. din Adevărul. asupra unui biet băieţel de 6 ani. vom povesti două cazuri petrecute acum câţiva ani. numită Francisca Mnich.a fost comisă o crimă rituală asupra unei tinere fete.aparţinând uneia dintre familiile greceşti cele mai însemnate din Smirna . Un copilaş.un mic sat din Galiţia austriacă. pentru că procedura nu fusese îndeplinită şi trimise pe ovrei înaintea tribunalului din Cracovia. nebună de durere. . Trei acuzaţi (Moise Ritter. care. la 10 octombrie 1883. I. cadavrul. Mama sa. pe malul mării. săvârşit de un jidan Beilis. cunoscut de toţi. Opt zile după omor fu găsit. Monitorul Romei.se comită chiar şi azi. p. într-un şanţ. Populaţia creştină se ridică în masă şi alergă în cartierul ovreiesc. împreună cu mai mulţi complici. .fu răpit în apropierea paştelui ovreiesc. . 57 . în ziua de 21 decembrie 1882. . înainte de a se da verdictul toată presa ovreiască din Europa şi de la noi 145 . din Seara. ca şi în timpul procesului din Damasc.. din 15 iunie 1883. În 1881. ceea ce aruncă o vie lumină asupra intelectului jidovimei întregi. străpuns de 47 lovituri de pumnal. Curtea superioară de justiţie casă judecata. 144 În momentul de faţă se judecă la Kiev procesul unui omor ritual.nu 143 144 Drumont. 3 oct. de juraţii din Rzeszov. Patru zile după aceea. 2 oct. s-a năpustit. i se găsi.412. nevasta sa şi un alt jidan complice). cită un omor ritual care avusese loc la o dată cu totul recentă. 413. e faptul că. Dar. etc. Iuscinski. fură condamnaţi la moarte. în care pieiră peste 600 de jidani 143. acuză sus şi tare pe ovrei de acest omor. Fără să mai vorbim de omorul din Tisza-Elzlar. cadavrul nenorocitei victime. străpuns de mii de lovituri de pumnal.p. cit.

. este o taină a ovreilor.ce fac ei cu sângele creştinilor? NEOFIT vrea să lămurească aceste două secrete. trecut la creştinism şi botezat sub numele de Neofit. adresată părinţilor care pierduseră de curând un fiu. se găsi în Bucureşti. dispar pentru totdeauna. de oameni. Acum 4 sau 5 ani. venind dezolate la morgă. Neofit. VI. c. des Mousseaux. fără să lase cea mai mică urmă. Înfruntarea jidovilor asupra legii şi obiceiurilor lor. p. care dispăruse fără să i se mai dea de urmă. De asemenea. „A ucide pe creştini şi a le lua sângele. spre marea înmărmurire a rudelor lor” 146. Examenul cărţii Înfruntarea jidovilor asupra legii şi a obiceiurilor lor”. 2757). pe un maidan. sau mai bine zis o rătăcire. 58 147 146 . să vedem.zice NEOFIT.. care în anumite oraşe ale Europei. I. poliţia publică o înştiinţare. Pentru a stabili identitatea cadavrului. asemenea crime trebuie să fie foarte uşor de realizat.”. Atunci. pe care îi numeşte ţărănoi inculţi. Dar. spre stupefacţia generală.ci asupra Ţarului. asupra oligarhiei din Rusia. A. de femei şi mai ales de copii. pentru ce motiv iudeii săvârşesc omoruri rituale asupra creştinilor? Ne vom adresa pentru aceasta. pentru a veni să-i recunoască corpul. DES MOUSSEAUX vorbeşte de „numărul. la scrierea unui fost haham. cu mult mai mare de cât şi-l închipuie cineva. pe care le G. un băiat mort de o moarte violentă.. A 5-a ediţie a apărut în Bucureşti în 1872 (Bibliot Academiei Române. cit. Publicată.. în România. se văzură vreo douăzeci de mame.asupra omorâtorilor. La noi. de NEOFIT 147 . pentru prima oară. 186. la Iaşi. ca să reclame fiecare trupul copilului ei. în 1803. asupra răposatului Stolipin.. Dar. G. adaugă el. nu mi s-a întâmplat să văd nicăieri: 1° ..din Kiev. căci „o au scris mulţi”. care astăzi este cunoscută.pentru ce ucid jidovii pe creştini? 2° . până şi asupra juraţilor . .

„fiind rabin şi învăţătorul ovreilor. (Gazeta Narodowa. de cărturarii şi de fariseii lor. să se ştie că această taină nu este cunoscută de toţi jidovii. o ovreică din districtul Czartkow. de pildă. p. unde omorâtorii se închiseseră cu ea. I. căci. Convertirea poate fi sinceră. Acum doi ani. i s-au furat copiii şi suferinţa ce a îndurat-o acest părinte. p. şi atunci.iar la partea muierească nu trebuie nicidecum să-l descopăr 150. des Mousseaux.. . rabin convertit. (Talmud Babli. ci numai de rabini sau de hahamii lor. Uneori. în acelaşi timp.Vezi G.. mărturisesc în frica lui Dumnezeu. şi atunci ea are drept consecinţă excomunicarea majoră (cherem) şi o persecuţie sălbatică din partea întregului neam al lui Iuda. I. capabil de al înţelege. să nu te primească pământul. „Foarte des s-a întâmplat la noi. b. 150 „Cel ce învaţă pe fiica sa legea sfântă este tot aşa de vinovat.acest ultragiu faţă de omenire „nu este scris nicăieri. să nu îl fac cunoscut. de vei dezvălui taina aceasta. . ca să nu descopăr secretul acesta. I. f. octombrie 1867. . 20).ce se numeşte tăfilis. . ca ovreice bătrâne. au fost descoperite mie şi le-am păzit până ce am primit Sfântul Botez” 148 . . Neofit. Astfel lui Drach. nici proştilor dintre ovrei.zişii convertiţi. Astfel. . nu poate fi descrisă (G.chiar dacă li s-ar întâmpla să sufere tot felul de munci. Ibidem. că atunci când am ajuns la vârsta de 13 ani şi când tatăl meu mia pus pe cap cornul acela.să fie luate cu forţa de jidovii fanatizaţi şi să fi dispărut pentru totdeauna. Trai Sotah. Astfel. Şi îmi mai spuse: Fiule. cit). 2. decât numai unuia singur. ce se numesc de dânşii hasindem. persecuţia merge chiar până la omor. des Mousseaux. ca aceştia să nu-l descopere. zice el. Convertirea poate fi prefăcută. . înainte ca să se fi putut sparge uşa odăii. cit. 149 148 59 . Şi această taină o păzesc ei cu mare scumpătate” 149. mai învăţat şi. aşa . unde fu sugrumată.mi-a descoperit taina privitoare la sângele de creştin şi m-a afurisit.care voiau să schimbe religia şi credeau că vor putea să se ascundă în vreun stabiliment bine închis. cit). În plus. Lemberg. nici creştinilor. . „Mai întâi. . Şi când mă voi căsători şi voi avea până la 10 feciori. Rabinii îl lasă fiilor lor cu blesteme îngrozitoare. I. nici chiar fraţilor mei. pe toate stihiile cerului şi ale pământului. ea fu transportată într-o cârciumă ovreiască din vecinătate.măcar de ţi se va întâmpla să te faci şi creştin 151. ca şi cum ar învăţa-o obscenităţi”. 151 Trecerea ovreilor la creştinism este de două feluri: a.cunoaşte bine. când se întorcea dintr-un pelerinaj. nu sunt anchetaţi câtuşi de puţin de Sinagogă. fu atacată şi ridicată de către jidani. adică aceluia care va fi mai deştept. care voia să se convertească.

îndată ce hahamii fură instalaţi acolo”. făcând această ucidere.cuvinte care înseamnă: spurcata spurcaţilor. 155 Ibidem. fiecare iudeu trebuie să dea bisericilor un nume de ocară” (Karo. ca şi în ziua sosirii. În plus. este pentru că scrie la TALMUD: „nu se cuvine a numi pe altcineva cu numele de om. „Aşijderea.ei se întoarseră pe faţă la iudaism. 1. Mai pe scurt.decât numai pe ovrei” 155. 1. iar cenuşa lor să o împrăştie în vânt sau să o arunce în apă. 1. 1610). Paris. . „Este o faptă bună ca fiecare ovrei să caute. dascălul trebuie să-i înveţe să-i hulească pe creştini. pe care ovreii trebuie să le distrugă”. de către preoţii catolici. 18. 35. ca Noi-creştini. să zică: şacăţ te şaţine văsaef tăsavinichi hăirimi . Jore Deach. Într-adevăr. cit. cit. marea ură ce au ovreii asupra creştinilor. . 18. p. (Drumont I. sau lucrurilor ce se găsesc în ele. 152 Neofit. Îndată ce ocazia fu priincioasă. C. p. naşterile. morţile lor erau înscrise în registrele Bisericii. Principalul motiv al crimelor rituale este. (Talmud Babli. dacă jidovii au atâta ură şi vrăjmăşie împotriva creştinilor. Hulele acestea. „Ei se conformau. s-au botezat de formă.. în cartea sa Biblioteca Sancta.adică. catolicismul în Spania. 154 Neofit. p.în 1686. la Bordeaux. scoate-i creierii. . când văd ducând vreun creştin mort la groapă. în mod scrupulos. Această ură este întipărită în sufletele ovreilor încă din copilărie. să distrugă sau să dea foc bisericilor nejidoveşti. ucide-l . trecură fruntaria şi veniră să fie circumcişi şi recăsătoriţi. 2.ale căror familii practicau. p. cit. după ritul israelit. Ovreii chiar. pentru ca să poată fi admişi în Franţa. fiind convins că cu aceasta se va mântui” 153. să fii afurisită” 154. 143. B. în mod oficial.. după B. la toate practicile exterioare ale religiei catolice. de 200 de ani. încetară să-şi mai prezinte copiii la botez şi să facă să se binecuvânteze măritişurile lor. contractele lor erau precedate de cuvintele: în numele Tatălui. 0. aduc jertfă lui Dumnezeu. adică: azi am văzut un păgân mort. după Sixte de Sienne. chiar şi un copil mic trebuie să le ştie. I. necurata necuraţilor. părându-li-se că. . când vor trece pe lângă o biserică creştinească. c. 60 . t. lamuhar trii. . p. 153 Ibidem. cit. dator este tot jidovul să zică: saium had. După ce au trăit astfel aproape 150 de ani. rabbi Solomon (Talmud) zice: celui mai blând dintre şerpi. Francia. I. mâine să văd doi. 3. se descoperi că aceşti jidovi rămăseseră tot aşa de fideli credinţelor lor. măritişurile. 62). Şulhan-Aruh. un anumit număr de ovrei portughezi. I.iar pe cel mai bun dintre creştini. 230). dator este orice jidan să omoare un creştin. al Fiului şi al Sfântului Duh. ovrei convertit din secolul al XVI-lea.Astfel îmi grăi tatăl meu” 152 . Înainte chiar de a începe să arate copiilor A. pentru ca să ştie. „Bisericile creştinilor sunt case de pierzare şi locuri de idolatrie. pe cât se poate.

„pentru ca să evite căderea akifei. de patru ori pe an.NEOFIT indică apoi ce fac jidanii cu sângele cel strâng în timpul crimelor rituale şi spusele lui se aseamănă cu mărturisirile acuzaţilor din Damasc. arzând în foc o pânză înmuiată în sânge de creştin chinuit.Jidanii întrebuinţează sânge de creştin pentru ca să prepare leacuri împotriva unor boli 156 . în vin. la calendarul lor scrie şi minutul în care cade sângele acela. I. la nuntă. 158 Neofit. . la tăierea împrejur. la începutul anotimpurilor. „Şi cum Hristos a scos din iad. o picătură din sângele acesta şi o picătură din sângele ce curge din rana făcută pruncului şi punând. presărat cu cenuşă în loc de sare. p. Şi spre seară.şi merge hahamul cu un ceas sau două mai înainte.şi pentru ca să facă farmece.Aşijderea. Această datină este necesitată de îndoiala în care se găsesc hahamii. 13. sufletele oamenilor care n-au fost botezaţi cu 156 157 Ibidem. . 2° . În acelaşi timp. Această cenuşă o fac. de care suferă. adică a unui sânge ce pică din văzduh pe mâncărurile lor şi omoară îndată pe cel ce gustă din ele. nemâncând şi nebând nimic. care le dă la amândoi să mănânce un ou copt. cit. hahamul zice încet nişte descântece. Astfel. . Idem. 61 . ca şi cum ar mânca sângele său 158 . amestecând. cit. prin sângele său. din casă în casă şi dă de ştire” 157 . câte puţin din acest amestec. ce a fost băgat în sânge de creştin muncit şi pun peste bucate.jidovii întrebuinţează un piron de fier. cu degetul cel mic. 3° . De altfel. ca noii soţi „să poată înşela pe creştini şi să poată mânca şi sudoarea creştinului. în gura copilului. tinerii soţi postesc o zi întreagă. I. 11. 1° . a fost sau nu adevăratul Mesia. de două ori. fiul Mariei. p. vine rabinul.Rabinii mai întrebuinţează sânge de creştin muncit. care nu ştiu dacă Iisus.

6° . pe care le trimit la toţi ovreii. numită eficoimon. ce conţine sânge de creştin chinuit şi mănâncă un ou copt. 164 Ibidem. nebotezat cu apă. 7° . 26. *** 159 160 Neofit. le amestecă şi stropeşte cu ele mortul. stihul din proorocirea lui Iezechiel: „Şi voi stropi peste voi cu apă curată şi vă veţi curaţi de toate spurcăciunile voastre.sânge vărsat prin munci ca şi al lui Hristos” 159 . .La Paşte. . 23. presărat cu aceeaşi cenuşă. 24. p. jidovii omoară pe un creştin care înfăţişează pe Aman. ei fură copii mici. 4° . p.Când moare un ovrei. 162 Orice ovrei. 23. hahamii fac separat o azimă. care trebuie să fie chinuit. 62 . p. hahamul ia un albuş de ou şi o picătură de sânge de creştin muncit. p.pentru ca să le ia sângele şi pe urmă să-i omoare 164 . În seara de Purim.La sărbătoarea numită Purim. 160 5° . I. persecutorul lor. 162 Comparaţi spusele lui Neofit. cit. 161 Ibidem.. până la cel mai mic. în acelaşi timp.Aşijderea la 9 iulie. Ibidem. o bucată de mărimea unei măsline 163 . care este aproape. p.apă. . 24. conţinând puţină cenuşă din sânge de creştin. cu depoziţiile acuzaţilor din Damasc. să se mântuiască prin sângele unui creştin botezat cu apă. cit. ca să poată mai uşor să îi chinuiască şi pentru că Hristos a păzit fecioria. jidovii fac plângerea Ierusalimului. trebuie să mănânce. atunci rabinii şed jos pe pământ. precum şi Iisus Hristos a fost chinuit. 163 Neofit. aşa şi pruncul acesta. jidanii caută să fure copii de creştin şi îi ascund până la paşte. Această trimitere se numeşte Maschloiamunas. Hahamii îi iau sângele şi fac cu el mici turte dulci triunghiulare. Pentru aceasta. I.. din azima aceasta. îşi pun pe frunte cenuşă.zicând. iar mâncarea aceasta se cheamă de dânşii Săida amafsăncâs 161 .

Talmudul le favorizează şi le împinge până la un paroxism nemaipomenit. ascunderea lucrurilor găsite. Precum Coranul a creat imperiul musulmanilor. ca: furtul. .după cum Coranul este legislaţia naţionala a arabilor. . Carităţii creştine. El le mai spune că aparţin unui neam ales şi că sunt chemaţi să supună pe toate celelalte popoare. sau mai bine zis.compuse numai din robi nemernici. între alte crime. CAHALUL Talmudul este legislaţia naţională a ovreilor. de origini diverse.a reformat naţia jidovească. după împrăştierea ei.zice ovreiul BERNARD LAZARE. dacă Talmudul nu este codul unei bande de hoţi şi de asasini laşi.ură care merge până la a comite. indivizi.tot aşa şi Talmudul a organizat într-un Stat unic. „Talmudul.şi care nu sunt vrednice decât să lucreze ca să îmbogăţească şi să glorifice pe Israel. Graţie lui. formează un 63 . El face pe jidani să creadă că au misia (misiunea) să acapareze întreg pământul. şi omoruri rituale. . din vite de muncă. Talmudul îi opune o ură crudă şi oarbă împotriva întregului neam omenesc. cămătăria.În rezumat. în loc de a combate patimile de proprietate şi de dominaţie. . . pe jidovii răspândiţi peste tot pământul. .în realitatea cărora un suflet creştinesc aproape nu poate să creadă. Când citeşti prescripţiile legale ale Talmudului. . frauda şi jurământul fals. prin mijloace mârşave. . .îţi închipui că eşti într-un vis urât şi te întrebi.

mai întâi. au între ele relaţii foarte strânse şi delegaţii lor se reunesc. mulţumită indiscreţiilor unui ovrei convertit. ca toate statele: 1. a ţării. înainte de a vorbi de alcătuirea diferitelor părţi ale Statului iudaic. Ele sunt legate. Dar un asemenea Stat nu putea să existe de fapt. a cărei autoritate suverană se exercită asupra tuturor iudeilor din lume. Toate comunităţile unei aceleiaşi localităţi. Dar. astăzi bine cunoscută. L'Antisemitisme. cunoscute sub numele de Cahale propriu-zise.mai mult sau mai puţin duşmane. . fiind bine ascunse de jidovi. care îşi au sediul lângă Sinagogă şi a căror acţiune se întinde numai asupra evreilor care locuiesc într-un oraş sau chiar într-o mahala. . În aceste condiţii. 8. răufăcător. Statul ovreiesc sau Cahalul este format. formând un Sinod sau Congres ovreiesc internaţional. până azi.care sunt aproape necunoscute. în acelaşi timp. Aceasta din urmă se adună. . subordonate celei dintâi şi a căror influenţă este mărginită la ovreii care se găsesc într-o singură ţară. 2. Statul jidovesc trebuia să fie ascuns şi a persistat astfel.popor” 165 . cu puterea secundară iudaică. sub forma de Cahal. sau Comunităţi israelite.jignite de năvălirea unui popor străin şi. într-un Sinod sau Congres jidovesc naţional.din o putere centrală. vom spune câteva cuvinte despre puterile secundare şi despre puterea centrală.din puteri elementare. . din timp în timp. 3. o dată pe an. p. cu acelea ale altor ţări. 64 . căci naţia ovreiască fusese lipsită de teritoriul său şi fusese împrăştiată printre alte naţii. Lazare. Pe urmă. vom raporta ce zic doi autori ovrei asupra 165 B. Vom studia. . de asemenea. organizaţia Cahalelor elementare. .din puteri secundare.

prieteni şi fraţi. Când Imperiul roman se prăbuşi şi.se sfătuiau şi se ajutau reciproc.. care îşi întindea reţeaua asupra lumii antice. ovreii au fost tot atât de strâns uniţi între dânşii. chiar înainte de distrugerea Ierusalimului. ci ca un om bine înarmat. care exercita asupra lor autoritatea civilă şi justiţia.. formând o vastă asociaţie federativă. care se aşezau în ţări străine. Sinagogile erau.. Pretutindeni.... era protejat şi susţinut. un centru al vieţii religioase şi publice. comunităţile jidoveşti nu se schimbară.adică despre Cahalele sau Comunităţile ... Jidanii. 65 .. care îi punea la dispoziţie toate resursele sale. care le-a permis să reziste. ei formară asociaţii corporative în capul cărora era pus un etnarh. dar şi pentru ca să vorbească de afacerile lor.. cu ajutorul unui sfat de bătrâni şi al unui tribunal particular... Ele erau organisme foarte puternice şi aveau o viaţă colectivă extrem de activă. în Antiohia. în oraşele greceşti ale Ioniei.. alcătuiau o societate deosebită.. având alături de dânsul protectori. în Asia Mică... Iată ce scrie BERNARD LAZARE despre Republicile . ovreiul era sprijinit de comunitate. Jidanii se adunau în casele lor de rugăciune. . unde numărul lor fu considerabil.pe care jidovii le-au posedat pretutindeni şi întotdeauna. când Catolicismul triumfător se răspândi. pentru ca să-şi comunice părerile lor practice. În fiecare cetate.se ţineau unele pe altele în curentul evenimentelor a căror cunoştinţă le era de folos. se grupau în cartiere speciale şi. care are de gând să întreprindă o cucerire grea..istoriei acestei organizaţii..... era primit frăţeşte când sosea ca emigrant sau colonist.. ca şi în oraşele Orientului. Toate Sinagogile erau legate unele de altele. Ele îşi trimiteau emisari . La Roma. în Alexandria. I se dădea voie să se stabilească şi beneficia de lucrul asociaţiei. nu numai pentru ca să asculte citirea legii. El nu venea ca un străin.

iar Sinoadele lor interziceau unui israelit.cum au fost şi cum sunt în acest moment. după dânşii. 181. asupra aceluiaşi subiect Kaliat de Wolski. Iacob Brafmann.. Iată cum se exprima. până în al 34-lea an al vieţii mele”. C. „Neamul Românesc”. . 66 167 166 . la tipografia C. El tratează despre Cahal. 11 oct 1910). Dovezile lui Brafmann sunt cu adevărat ştiinţifice. 1870. sinagogile îşi păstraseră autoritatea.De altminteri. organizaţia puternică a Cahalului subzistă” 166 . . citate suficiente pentru ceea ce voim să arătam aici.la hotărârile cărora se supuneau. din Vilna.care de obicei sunt foarte neruşinaţi când este vorba să contrazică scrierile care dau pe faţă tainele existentei lor. Am căutat-o în zadar în Biblioteca Academiei Române. înaintea unui tribunal creştin. p. (A. . Iată ce zice despre Cahal şi despre cartea lui Brafmann.unii să nege existenţa actuală a Cahalului în Rusia. 2 vol. O noua ediţie a apărut în 1888.şi mai ales sub acela de. care este organizaţia naţiei ovreieşti şi descrie viaţa comunităţilor iudaice. „Am fost ajutat . L'Antisemitisme. adică blestemul comunităţii. Vom fi deci nevoiţi să ne mulţumim cu citatele. Această carte este astăzi foarte rară.n-au avut îndrăzneala să tăgăduiască afirmaţiile acestui autor. ei aveau o cârmuire proprie. . În zilele noastre încă. Bernard Lazare.. Vezi. Cuza.. profesor la Universitatea din Iaşi. asupra aceluiaşi subiect un alt ovrei. St. dar cercetările lor au rămas fără rezultat. în ţările unde jidanii trăiesc sub un regim de excepţie. 135): „Cartea ovreiului convertit Brafmann. Cahalul. Materiaux pour étudier le Judaisme en Russie et son influence sur les populations parmi les quelles il existe. să pretindă că această organizaţie nu reprezintă decât „complotul bogaţilor împotriva săracilor” în Israel. ar fi fost distrus de legea de la 1844. în „Neamul Romanesc”.. pe care le datorez originii mele israelite şi întârzierii în judaism. fiind bazate pe documentele autentice care provin din diferite Cahale din Rusia. pe documente. din timpuri foarte depărtate. Comunitatea jidovească. El demonstrează că această organizaţie s-a perpetuat sub nume diferite. Cuza. tribunale. de a chema în judecată pe un coreligionar. rezemând aceste afirmaţii. Dobrodaev. 376-381. . Am cerut-o mai multor librari şi editori din Paris.de cunoştinţele mele întinse asupra stării ovreilor. . pentru prima oară.zice el .care a scris o carte foarte documentată asupra Cahalului şi asupra Judaismului în Rusia 167 . era bine înarmată împotriva celor ce călcau datoria solidarităţii. De altfel. sub pedeapsa blestemului. la Petersburg. raportate de colegul nostru A.. Dacă jidanii erau supuşi legilor aspre ale regatelor şi împărăţiilor. Petersburg. C. Cahal (Heder Hacahal). consilii de bătrâni. un cunoscător al poporului ovreiesc. pronunţând în contra lor Cherem-Ha-cahalul. care dezvăluie. unde. BRAFMANN. p. octombrie 1910. Livre du Cahal. jidanii. ea îi lovea cu afurisenia. 1887. . convertit la creştinism. scopul organizaţiei Statului ovreiesc. BRAFMANN expune mai întâi istoria existenţei jidovilor şi a organizaţiei lor sociale. Leipzig. ne procură cea mai interesantă privire asupra condiţiilor de existenţă ale ovreilor din Orient. .alţii. Richard Andrée (Zur Volkskunde der Juden. La Russie juive. Abia câţiva rari ovrei au încercat .

cit. „Neamul Românesc”. aceeaşi organizaţie”. însă.. ovreii au păstrat pretutindeni. Brafmann. chiar şi sub fondatorul imperiului mahomedan. ce se reunea de două ori pe an. „Neamul Românesc”. Şi. o astfel de afirmaţie a naţiei jidoveşti.. se stabili în principalele centre ale vieţii ovreilor împrăştiaţi. . care rezida în Bagdad. dat în 1506. organizaţia se păstra. „Când au fost goniţi din Spania.. din Franţa. 1910. dieta poloneză din 1788 îşi propuse să desfiinţeze Cahalele. exista un Cahal. p. Dar.T. cu deplină putere asupra vieţii lor şi cu drept ereditar asupra acestui titlu. era un adevărat parlament care făcea legile şi ale cărui hotărâri nu erau supuse la nici o instanţă de apel superioară.Vezi Cuza.. din Germania. . adică în Babilonia şi în pământurile perşilor. 359. 1863-l866. într-adevăr.4 oct. aşa cum era. Acelaşi rege în 1571 a sancţionat dreptul reprezentantului ovreilor să pedepsească cu moartea pe cei ce calcă legea. 169 168 67 .sau Sinedrion . în fiecare provincie şi în fiecare oraş. Acest şef suprem era ajutat de un fel de parlament administrativ.. Mihel din Brest-Litovsc a fost numit şef al tuturor ovreilor din Litvania. în persoana unui prinţ suveran «Roclh-Galuta». p.în sânul societăţii antice. compuse dintr-un rabin şi doi asistenţi. înaintea cărora trebuia să fie depusă orice plângere şi care judecau după legile talmudice rabinice”.. I.. Sinodul lor general. „Ovreii din Polonia constituiau un Stat în Stat în toată puterea cuvântului. care corespundea Sinodului de azi şi ale cărui hotărâri erau fără de apel. După căderea Ierusalimului sub Titus. 8 oct.Vezi Cuza. Mai mult.. în timpul Evului Mediu. care. guvernământul ovreiesc . „De atunci. condus de rabini şi un «BetDin» sau tribunal local” 168 . În Polonia „prin decretul lui Sigismund I. (Braf-mann.Vezi Cuza. 1908).. greceşti şi romane. Vom adăuga aici. Un alt reprezentant al ovreilor din toată Polonia a fost confirmat în 1549 de Sigismund August. constituite ca sub dominaţia arabilor”. 1891. aduse mai târziu serioase dificultăţi. iar îndeplinirea acestui decret a fost încredinţată agenţilor regali şi celorlalte autorităţi poloneze. I. 22 febr.dar încercarea sa nu izbuti. profesor la Universitatea din Breslau. cit . I. I. organizaţia statului jidovesc luă forma următoare: Poporul era reprezentat politiceşte. cit. cVII .se ascunse sub numele de Şcoală. p. jidovii au căutat refugiu în Turcia şi în Polonia 169 şi au venit acolo cu Cahalele lor. 1910. venit din Arabia. D-nul H. ce scrie un autor foarte competent asupra materiei. Fiecare Comunitate avea colegiile sale de judecători (Bet-Din). În acest timp. Graetz.

şi de aceea. . Iată de altfel. Ea încercă.astfel că. al societăţii ovreieşti”. în mod arbitrar. în fiecare comunitate Derjavin. p. din existenţa acestui Stat jidovesc. în urmă. . sunt definitiv suprimate”. 474-480. . 1860. 11 oct. ca fiind o instituţie de care să se poată servi ca să strângă impozitele israeliţilor pentru guvern. oamenii de stat ai acestei împăraţii se îngrijorară şi ei de Cahalul iudeilor. atât religioase cât şi civile… Aceste Cahale sunt foarte bogate şi au o putere mare asupra naţiei jidoveşti” 170 . când înţelese pericolul ce rezulta. nu trebuie să existe. să strige: Cahalul a murit! Trăiască Cahalul!” 171 Prin urmare. „Dar această lege straşnică a fost şi ea nimicită de preocupările guvernului rusesc de a încasa impozitele. Dar Rusia. p.Vezi Cuza. 68 170 .care a fost însărcinat de guvernul rusesc să studieze chestiunea şi să fie reprezentantul său în comisia stabilită pentru a rezolva problema ovreiască: „Ovreii posedă Cahale… care există din vechime şi guvernează. poporul. textul legii care desfiinţa Cahalele din Rusia: Lege.îngăduise mai întâi Cahalele. „Neamul Românesc”. 1910. . „Cahalul există şi astăzi. Art 14. putem să încheiem cu BRAFMANN: „Cahalul este guvernul naţional. Iată ce scrie în aceasta privinţă DERJAVIN. în propriul său Stat. 1910. p.Vezi Cuza. .„Nici o lege. din Persia până în Polonia. . 171 Brafmann. După Brafmann.ca şi celelalte ţări locuite de ovrei. . Moscova. mai mult ca niciodată. bine organizat. ovreii au dreptul. regulând şi confirmând toate afacerile. „Neamul Românesc”.Cu trecerea unei părţi a Poloniei sub dominaţia Rusiei. după care ovreii să poată să se guverneze în particular. cit . pentru dânsa. 1907. Memoires. 1892. toate Cahalele şi ce depinde de Cahale. în acest moment. să-l suprime definitiv în 1844. 11 oct. I.

Cahalul exercită autoritatea naţională (dominaţia) şi administrează averile asociaţiei (proprietatea).ca preoţii sau ca pastorii comunităţilor creştine. Cuza.organizaţia poporului lui Israel. Slujba rugăciunilor.fără ca să se schimbe. Ibidem. Ei nu sunt confidenţii conştiinţei noastre. care indică. p. constituţie care. pe la începutul ultimului veac. Cahalul exista şi la noi în România. să ne ocupăm de constituţia Statului jidovesc şi îndeosebi de aceea a Cahalului elementar. instituţie nu numai religioasă. Puterea lor nu face nimic pentru mântuirea sufletelor. un ovrei.cu alte cuvinte. Cahalul se compune din: a) . . Cahalul naţiei lor” 173. nu este efectuată prin intermediul lor. până la BRAFMANN. Siniger. Astfel.ovreiască” 172. Altădată. . 1908. unde este numit Administraţia Comunităţii ovreieşti. dar şi politico-economică . 174 Iată ce scrie despre hahami.un haham sau rabin 174 care este un fel de preşedinte. ORGANIZAŢIA STATULUI JIDOVESC A) CAHALUL ELEMENTAR Comunitatea ovreiască este guvernată de Cahal. în anumite documente oficiale ale Moldovei. Aşa de exemplu. că ştim principalele peripeţii prin care a trecut. . ca garanţie. I. citim: „Ovreii au. Acum. membru notabil al Consistoriului ovreiesc din Paris: Rabinii nu sunt. se găseşte cuvântul Cahal. iar atribuţiile lor se limitează la pronunţarea din anvon a unui 173 172 69 .miniştrii necesari ai cultului nostru. în cursul secolelor. . cit. a rămas misterioasă. în sânul templelor. în o anafora din 1850. fie comunităţile ovreieşti fie pe reprezentanţii lor. el era cunoscut sub numele chiar de Ca-hal. Funcţiile lor preoţeşti se mărginesc la serbarea nunţii (pe care un simplu laic poate tot aşa de bine s-o îndeplinească).

. Cerfbeer de Medelsheim. nişte negustori ambulanţi şi chiar nişte cămătari. Diploma de rabin se potriveşte cu toate profesiile. hahami în prăvălii şi hahamii vânzători în bâlciuri. pe care timpul şi raţiunea le-au lepădat.. care este şi şeful Cahalului..atât de comună printre persoanele străine de cultul jidovesc. laici (bocherimi. Des consistoires en France. (Mousseaux. Vom examina în mod succesiv: I. şi astfel numărăm printre noi. 1847. 557.. II. chebuimi.. dacă îi grăbeşti. Ch.” (Drach. Rabinii trec drept oameni care au o cunoştinţă adâncă despre Talmud. .Vezi Mousseaux. .căci mulţi dintre ei îndeplinesc aceste nobile şi liberale profesiuni. 46). hahami în barou. este un titlu la consideraţia lor reciprocă şi la veneraţia ortodocşilor. în acest scop.. unii formează un tribunal.b) . Aceştia sunt aleşi de către „assif” sau adunarea comunităţii ovreieşti. preoţi.zice ironic „Trebuie să rectific greşeala.. zice: În ceea ce priveşte slujbele lor spirituale.şcolile talmudice ale Cahalului. . . p. 32-33. . să cadă într-un vas care serveşte la gras. . din greşeală. Paris. Le juif. care.. Ch. Îngâmfarea lor este tot atât de excesivă cât le este de adâncă ignoranţa. leurs auteurs. Un alt ovrei. (Singer. Le juif. De altfel. o dată pe an. III.veniturile Cahalului (proprietatea). în sfânta zi a Sâmbetei. 70 . I. dar ei nu posedă elementele nici unei ştiinţe utile şi.sânge. etc. III. Ch. a stins mucul unei lumânări. cei mai mulţi. p. 1825. p.. împotriva hahamilor. III. care se reuneşte.acesta haham convertit. sunt astfel scutiţi să alerge la tribunalele creştinilor. se supără. 1820. „rabinii sunt slabi şi nuli. ei opun misterele. în localităţile unde vechiul cult talmudic şi-a păstrat toată puterea. leur histoire.Vezi Mousseaux.sau când. în cazuri grave. Edit. mic număr de rugăciuni. ca să zic aşa. în timpul omorurilor rituale. (A. .. Ch. el este condus de haham. p. Paris.. . ca interpreţii religiei nişte tăbăcari.o mulţime de slujbaşi. . Acest tribunal este pus sub autoritatea Cahalului. p. De altfel. roschimi. . Le juif. .de pildă. . 69. Un al treilea ovrei. chemat să judece conflictele ce se ivesc printre ovrei. Totuşi.Vezi Mousseaux.). daionimi. Ei au fatuitatea puterii şi voinţa intoleranţei”. icovimii gaboimi. Paris. Delamay. Diferitele instituţii ale statului talmudic îşi au reşedinţa în curtea principalei sinagogii. Dacă invoci luminile lor religioase. hahamii au încă slujba de sacrificatori. . ei păstrează vasul unde a fost cules sângele victimelor omeneşti.Şcolile talmudice . un fel de sub-prefecţi agramaţi şi foarte tiranici ai Statului jidovesc talmudic. lére lettre d'un rabbin converti. ci mai curând.nu se vor găsi niciodată la înălţimea epocii”. când nenorocirea a vrut ca o lingură destinată pentru post. care este destinat manducaţiei. nu ştiu nici întrebuinţarea limbii naţionale. Aceşti oameni n-au decât conducerea conştiinţei celor ce vor să se adreseze lor. Dintre aceşti slujbaşi. III. Se înţelege aversiunea pe care o resimt israeliţii civilizaţi. ei strigă că eşti în contra religiei.49). Alipirea lor fanatică la practici absurde. 38). III. 40-41). „BetDin”. când te gândeşti că aceştia nu sunt la drept vorbind.modul cum Cahalul îşi exercită autoritatea (dominaţia).că rabinii sunt preoţii ovreilor. dacă stăruieşti. p. Le juif. . tuvimi. Les juifs. p. Cât timp israeliţii vor avea. nişte zarafi. la Paşte. .. preşedintele Consistoriului central al jidovilor din Franţa.Cahalul are un învăţământ care este liber. .

după etatea elevilor care se instruiesc în ele. toate vitele sunt tăiate de hahami şi pentru toate. ei strâng o taxă în folosul Cahalului. „chebot”. nu numai de ovrei. Şcolile talmudice. numărăm: a) . „heder”. care cuprinde legislaţia Statului ovreiesc.impozitul pe carnea cuşer. strânse de la proprietarii ovrei. Dar. . c) . Aceia care au trecut prin această şcoală înaltă.un impozit. pe ovreii moreni. deasupra hederului superior. acest impozit este plătit. care nu fac parte din comunitatea jidovilor şi sunt. unele părţi din tradiţie (Kabbalah) care nu sunt scrise nici chiar în Talmud. II. sunt de mai multe categorii în număr de patru .impozitul pe moşteniri. au dreptul la vot în Comunitatea ovreiască. Astăzi. devin „moreni” şi singuri. Cei ce n-au ajuns la această şcoala superioară. prin viu grai. . în România. nişte pariaş. 175 71 . la noi. există un fel de universitate talmudică. d) . ca să zicem aşa.impozitul pe chirii. – Proprietate Cahalul are finanţe ca orice stat bine organizat.Pentru a ajunge institutor „belfer” sau profesor „melamed” nu este necesar să treci examene. -neavând decât cunoştinţe talmudice incomplete. Printre veniturile ordinare.Veniturile statului ovreiesc se împart în ordinare şi extraordinare. precum şi codul Şulhan-Aruk. tăiată de hahami 175. care seamănă cu patenta şi care este plătit de jidanii ce exercită diferite meşteşuguri. dar chiar şi de creştini. probabil pentru că nu pot fi mărturisite. În heder-ul superior se învaţă Talmudul. unde hahamii învaţă. nici să ai diplome.formează „am haareţi”. şi într-adevăr. b) . 1. Venituri.

se suia la suma anuală de 165.025 lei. 22. Restul de 88. începând din 1789 şi mergând până la 1869.664 lei. să cităm numai pe acelea ce rezultă din vânzarea dreptului de exploatare a creştinilor. otrăvirile şi infamiile săvârşite de cârciumarii şi de proxeneţii ovrei. .adică atât a ovreilor cât şi ale creştinilor. ceilalţi ovrei nu pot să se amestece. Această sumă era împărţită în chipul următor: 53. două documente autentice ale Cahalului din Rusia. Dar BRAFMANN le atestă şi le dovedeşte cu numeroase documente. de Cahal. să cităm furturile. Cahalul. El poate deci să vândă la jidani: a) . 176 Volumul al II-lea al cărţii lui Brafmann cuprinde 1055 de documente ale Cahalului. să cităm. de altfel.s-a descoperit că venitul acestei tăieri rabinice.care se referă. . a cumpărat dreptul de a-l exploata exclusiv. .asupra cărora vom reveni. între multe altele. la Iaşi. înşelătoriile. . de secretari de avocaţi. tăierea rituală. Astfel. . luate din cartea lui BRAFMANN 176. Iată. în 1891. este stăpânul absolut al averilor şi chiar al vieţii tuturor persoanelor care se găsesc în circumscripţia sa. 72 .dreptul de exploatare exclusivă a persoanei unui goi (Marufie). de ovreii zişi de casă pe care toată lumea îi cunoaşte şi care au ruinat pe boierii moldoveni. pentru leafa hahamilor. Din momentul în care un creştin a fost vândut. b) . unui jidan. conform Talmudului. Ca exemplu de Marufie. fără ca întrebuinţarea-i să se găsească înscrisă în registrele comunităţii.725 lei a fost păpat. Ca exemple de Hazaca.dreptul de exploatare exclusivă a proprietăţii unui goi (Hazaca). decât numai ca să ajute pe primul jidan să-l ruineze definitiv pe goi. efectuate de samsari. cu detalii.şi profesorul Cuza crede că acest fond a fost cheltuit pentru a corupe pe funcţionari şi pe alţi demnitari români.2. fiind la un moment dat suspendată şi înlocuită cu puncţia cefalică. mai departe. Printre veniturile extraordinare ale Cahalului.439 lei. cămătăria şi jurămintele false. Astfel de isprăvi sunt de necrezut. de contabili. pentru întreţinerea spitalului ovreiesc.

S-a vândut totodată aceluiaşi Isaac. şi numai Isaac fiul lui Gherson. la vinderea a două prăvălii care erau proprietatea unui creştin. va putea fi factorul guvernului sau al municipalităţii. Joi. sunt învestite cu toate formele legale şi aprobate de şapte reprezentanţi ai Comunităţii. 5562. mai este anume interzis oricărui alt ovreiu de a lua asupra sa orice mijlocire. să facă cu dânsul orice i-ar plăcea. va avea dreptul să intre în tratări cu guvernul. au hotărât: Dreptul de a exploata spitalul şi piaţa de lângă dânsul proprietăţi aflate la una din extremităţile stradei Caidani şi aparţinând călugărilor catolici . Acest drept de exploatare a proprietăţilor creştinilor e vândut numitului rabin Isaac. la vinderea unui spital ce aparţinea unor călugări catolici şi al doilea. 177 „No. Iscăliturile sunt legalizate de doi notari şi înregistrate în arhivele Cahalului (Pinkes). adică să-l vânză.este vândut rabinului Isaac fiul lui Gherson. dreptul de a exploata piaţa aparţinând municipalităţii oraşului situată în apropierea proprietăţilor mai sus pomenite. să-l amaneteze. În consecinţă. urmaşilor şi împuterniciţilor lui. pentru dobândirea căruia Isaac a plătit. pentru neschimbare. fiul lui Gherson. pentru a obţine adjudecarea tuturor lucrărilor. să-l dăruiască oricui ar voi. alcătuită din toate autorităţile jidoveşti ale acestui oraş. Pe lângă aceasta. fără ca nimeni să poată să-i conteste acest drept al său. singur. este aspru interzis oricărui alt iudeu de a contracta vreun angajament cu guvernul şi. Acra. Dacă guvernul ar lua aceste locuri pentru a construi cazărmi sau orice alt edificiu public. pentru vecie şi numitul Isaac poate să dispună de dânsul după voinţă. dreptul acesta este inviolabil. 177 73 .primul. făcute de Cahal. în ajunul lunii nouă. Reprezentanţii Cahalului şi Adunarea generală. preţul convenit. pentru tot ce se atinge de locurile al căror Actele de vânzare. numai Isaac fiul lui Gherson. în casa Cahalului. 261. într-un cuvânt.

7 martie 1908. Cahalul poate să dea în judecată pe ovreiul cumpărător care nu se ţine de angajament „No. fiul lui Aaron. suma de 200 de ruble de argint” 178 . În cazul unei neglijenţe din partea Cahalului şi al BetDinului.drept de exploatare Isaac l-a cumpărat. . va trebui să urmărească pe orice individ care ar voi să pună vreo piedică exercitării depline şi întregi a acestui drept să-l trateze ca duşman şi să-l silească a plăti orice pagubă care ar putea să rezulte din amestecul său duşmănesc. Se porunceşte hotărât fiecărui Cahal din lumea întreagă să proteagă acest drept câştigat de Isaac fiul lui Gherson. . II. 5559. în urmărirea delicuentului. toate pagubele suferite de Isaac fiul lui Gherson. fiul lui Efraim.. în cel mai scurt timp. În conformitate cu hotărârea reprezentanţilor oraşului. de urmaşii sau împuterniciţii săi. Publicaţia acestui act de vânzare va fi trimeasă tuturor Sinagogelor. pentru dânsul. aparţinând creştinului Baicov. „Neamul Românesc”. Miercuri. Secţia Emor. aparţinând creştinului 178 Brafmann.Vezi Cuza. şi fiecare Cahal. 74 . I. .” „Sâmbătă. Actul de vânzare.pentru a-l sili să plătească daunele ce ar fi suferit Isaac fiul lui Gherson. în casa Cahalului. s-a vândut lui Iohel-Mihei. Secţia celor 5 cărţi. pentru urmaşi sau pentru împuterniciţii săi. Cahalul va fi obligat să plătească din casa lui. 22. fiul lui Aaron. cit. se va redacta de Cahal. în contra numitului Eleazar.. în regulă şi după toată forma. p. ca şi fiecare Bet-Din. În urma protestului făcut de reprezentanţii Cahalului. care trebuie să verse pentru aceasta. Vorah.cu privire la exploatarea pieţei şi a clădirilor aflate pe dânsa. 455. aprobându-se de sfântul Bet-Din şi va fi înmânat numitului Iohel-Mihel. dreptul de exploatare a două prăvălii de piatră.

poliţie.Cu aceste venituri. precum şi pe oamenii politici.Zwanski.Să corupă pe funcţionarii Statului creştin (primari. I. Secţia celor 5 cărţi. Secţia celor 5 cărţi. Cahalul întreţine pe hahami şi pe ceilalţi funcţionari ai Statului ovreiesc. primărie. ce li s-a acordat. Vaiceei. ca exemple. adesea prin lefuri fixe. care sunt adevăraţi agenţi de poliţie şi care sunt de mai multe feluri. printr-un dejun splendid. raportează isprăvile lor Cahalului. Aceşti samsari. etc). până şi pe miniştri 180 . . care va ţine socoteala exactă 181 .) pe care le spionează şi cărora le corupe funcţionarii. cu cele mai bune vinuri.T. p. recunoscând necesitatea de a face anumite daruri şefilor municipalităţii oraşului.. alţii sunt puşi pe lângă diferite autorităţi ale creştinilor (prefectură. Suma hotărâtă acestor daruri se va vărsa în mâinile Sameşului. 1992. „Miercuri. care le înregistrează. 5555.Vezi Cuza. serveşte la două scopuri: a) . Iată. 5558. Şelah. prefecţi. etc. 180 179 75 . că trebuie să se deleagă doi avocaţi (toanim) care vor pleda înaintea Bet-Dinului. Reprezentanţii Cahalului. El dă subvenţii şcolilor. a) . institutelor de binefacere şi ajută pe ovreii căzuţi în sărăcie. . Cahalul posedă samsari. cit. II.Reprezentanţii Cahalului au împuternicit casieria Cahalului ca să dea banii necesari sărbătoririi. două documente împrumutate de la BRAFMANN: Marţi. judecătorilor tribunalului creştin. 456. Cheltuieli. judecători.s-a hotărât în şedinţa plenară a reprezentanţilor Cahalului. Astfel unii dintre ei sunt misiţi. chemaţi a-şi da verdictul în afacerea Ibidem. 22 octombrie 1910. 181 Brafmann. tribunale. . apărând cauza şi drepturile Cahalului” 179 . se vor da de către casapii care au rămas datori Comunităţii în urma concesiei tăierii vitelor. pe membrii parlamentului. de meserie blănar. la curent cu afacerile creştinilor. Dar cea mai mare parte din resursele Cahalului. 7 martie 1908. armată. au hotărât că fondurile necesare pentru aceasta. p. „Neamul Românesc”.

îi storc şi îi seacă. 76 . 5562. T. – Dominaţie Cahalul are autoritate absolută asupra ovreilor pe care îi guvernează. aceste havre avansează bani ovreilor. după ce au acaparat meşteşugurile şi negoţul. cit. care va fi în întregime confiscată. b) . . prin falimente frauduloase.. Pe lângă aceasta. Cahalul poate să osândească. . În caz de infracţiuni puţin grave. mai ales în Moldova. care sunt în lupta cu creştinii. să decreteze confiscarea averii jidovului nesupus. de aici înainte.) şi a micilor comercianţi (cârciumari. II. 7 martie 1908. I.Să ajute societăţile cooperative jidoveşti (havre) mai ales pe acelea ale micilor meseriaşi (croitori. ajung la discreţia lor. negustori de mărunţişuri. p 456.” 182. sfârşesc prin a ruina pe creştini. pentru ca ei să poată vinde ieftin şi să distrugă astfel concurenţa. El poate.şi cu aceste fonduri.afară de 500 182 Brafinann. . În România. de la locurile lor. Ei primesc subvenţii de la Cahale. de asemenea. ei asupresc pe ţărani.). .Vezi Cuza. zestrea unei femei vinovate. ei pot să arendeze suprafeţe de pământ colosale. jidanii organizează o exploatare neomenoasă şi. etc. Pe urmă.adesea chiar din străinătate .bunăoară. împotriva îndărătnicilor. III. Ovreii fac la fel în agricultură. „Luni. pe un ovrei. Pentru ca să oblige pe jidovi să se supună la deciziile sale. să-şi piardă dreptul de morein până ce se va supune. tinichigii. făcându-i să cadă în mizerie şi să moară de foame. 5 Famus.care. el recurge.lucrătorilor ovrei. pe arendaşii creştini. vinovata va pierde definitiv drepturile asupra dotei. . etc.. . „Neamul Românesc”. mărind foarte mult arenzile şi expulzând. Pe urmă. la mai multe mijloace de constrângere.

Niddui poate fi urmat de Cherem 185 . p.Vezi Rohling. Excomunicarea are două grade: ea este mică sau mare. judecătorul cere să i se pună o piatră pe sicriu. I. El nu poate să se apropie decât de nevastă şi de copii. este excomunicarea. În timpul excomunicării. cit. Nimeni nu mai poate să comunice cu el. 183 184 Ibidem. Jore Deach. p. 99-100. Niddui-ul durează 30 de zile. Doi delegaţi ai Cahalului vor fi prezenţi la îndeplinirea acestei sentinţe. 186 Cheremul poate să lovească chiar pe un goi. ovreiul în contra căruia s-a pronunţat Cheremul. 452. . nu îi este permis să se spele. Dar mijlocul cel mai drastic de constrângere. Karo. Dar dacă nici atunci nu se observă vreo ameliorare. În primul grad sau Niddui.de florini în rochii şi alte lucruri pe care le posedă. 99. supraveghind cu îngrijire” 183. 7 martie 1908. fiindcă nu s-a pocăit şi a fost dat afară din comunitate. Dacă moare. 334. dacă excomunicatul nu s-a îndreptat.nici măcar rudele lui. din havre.. ce nesocoteşte Talmudul sau vorbele rabinilor. din Sinagogă şi din toate funcţiile Cahalului. .” 184. . nimeni nu trebuie să-l plângă sau să-i însoţească cadavrul. 185 Rohling. cel puţin de patru coţi. nici măcar să-i închirieze o odaie 186 . El este exclus din comunitate. este ca mort între vii. 77 . etc. De altfel. . Şulhan-Aruk. şi într-adevăr. ce jură în contra coreligionarilor înaintea unui tribunal neovreiesc. cit. excomunicatul trebuie să trăiască izolat şi separat de ceilalţi.. nici să se tundă. I. dar poate să se prelungească timp de 60 de zile şi chiar 90 de zile. Marea excomunicare sau Cherem este echivalentă cu moartea civilă. p. ce-şi vinde pământul unui nejidan.de care să stea despărţit.care se aplică jidovului ce „dispreţuieşte pe un haham. nici să locuiască cu el. ca să arate că mortul ar fi meritat să fie ucis cu pietre.

pierde şi clienţii creştini.. Un proprietar nu mai poate să-şi închirieze casele. un avocat sau un medic nu mai are clienţi ovrei şi. între altele. 78 . ale ofanimilor şi ale altor personaje talmudice). cu mare solemnitate. să fie excomunicat Să vie asupra lui plăgi adânci. Nevasta sa să fie dată altora şi când el va muri.. când este afurisit în Sinagogă. Când ceremonia s-a isprăvit. Să fie înghiţit ca Kora şi banda sa. afurisenii înspăimântătoare.. Formula excomunicării Cherem conţine. următoarele blesteme: „După judecata lui Dumnezeu. asupra păcătosului. ale serafimilor. de un haham. boli lungi şi înfricoşătoare. sau nu mai poate să îşi vândă grânele. în prezenţa a cel puţin zece martori. N.Dacă în trei zile nu se supune. Să cadă şi să nu se mai scoale. prin calomnie. Desfiderea lui Dumnezeu să-l omoare. Să fie sugrumat ca Achitophel. (Aici urmează blestemele îngerilor. Casa lui să devie vizuina monştrilor. de asemenea. . se sună din trâmbiţe şi se pronunţă. Se aprind făclii.. Excomunicarea Cheremului este pronunţată.. se sting făcliile. Steaua lui să se stingă după firmament şi să fie crudă. Sufletul să iasă din el îngrozit şi tremurând. mânioasă şi furioasă pe dânsul. Aurul şi argintul lui să fie împărţit la alţii. fiul lui N. altul să se plece peste ea. Să nu fie înmormântat în cimitirul lui Israel. Urmaşii lui să se cutremure în ziua aniversării sale. Cadavrul lui sa fie aruncat viperelor şi bestiilor sălbatice. Fiu lui să cadă în mâinile duşmanilor..ceea ce înseamnă că vinovatului i s-a închis lumina cerului. Bet-Din îi vinde toată averea mobilă şi imobilă primului cumpărător ce se prezintă şi preţul este vărsat în tezaurul Cahalului.. Lepra să fie ca aceea a lui Ghiezi.

din partea groaznicului apăsător Cimara. Dorohoi). 289). voi care trăiţi în timpul acesta. I.. . .Vezi Rohling. 1. fiul lui N. ca să asculte arătările lor. n. Le talmud. cu un proprietar creştin.Această afurisenie să cadă peste N. Aţi auzit voi de atrocităţile la care au fost expuşi fraţii noştri din târguşorul Darabani.. zicând că ar trebui să se caute mâna ovreilor în infamia ce se întâmplase şi că aceştia fuseseră vinovaţii. . În urma acestei mărturii.altul. Iar Dumnezeu să-şi verse. care a spus adevărul într-un proces al ovreilor din Darabani (jud.. p.. cit. deoarece prigonitorul Cimara a ieşit din proces nevinovat şi justificat de acuzaţia care apăsa asupra lui. . care e ieşit din Cahalul din Noua-Suliţă (Basarabia) şi priveşte pe un creştin (Mihail Sturdza) 188 .au chemat şi pe unul din fraţii noştri.. judecătorii au pronunţat o hotărâre nedreaptă.. Ascultaţi. pacea şi binecuvântarea sa. ca să afurisim şi să gonim din sânul nostru pe mizerabilul care se numeşte „Moise Bacal Weinstein.„Binecuvântat fie numele celui Etern.. asupra mea şi asupra întregului popor al lui Israel. .. Când judecătorii au chemat martorii care văzuseră faptele. . 188 187 79 ...să piară numele lui.. .Amin” 187 . de mai mulţi ani. 828. în oraşul nostru.şi să-l osândim la tot răul în consecinţă să cadă asupra lui toată anatema care e scrisă în Buxtorf. . a justificat pe prigonitor înaintea judecătorilor. în 1879. Aceste Cheremuri se găsesc în facsimile în cartea lui Verax (La Roumanie et les Juifs.să piară numele lui.. prin mărturia lui mincinoasă. p.iar bieţii ovrei fură condamnaţi la închisoare şi la amendă. şi peste tot neamul său. 100-102.. ce provine din Cahalul din Botoşani şi se refera la un jidov.unul. Bucureşti. care locuieşte aici. . Iată acum textul a două acte autentice de afurisenie (Cherem). în număr de 500 de bărbaţi. 1903. Comunitatea din Botoşani. De aceea ne-am adunat noi. . Moise Bacal Weinstein. Acest Moise. care le dă şi traducerea franţuzească.

o. (Ed. . rezultă că. B) CAHALELE SUPERIOARE Din cele ce preced. 51. Să nu intre în Sinagogă.. profesor la Universitatea din Cernăuţi. Aceasta este organizaţia Cahalului elementar. 2. Urâţi-l cu ură şi să fie pentru voi un obiect de spaimă. „Cuvântul Şarpe (Nahaş). Astfel vorbele: „să fie muşcat de şarpe”. Ibidem.„Hotărârea întregii imunităţi din Noua-Suliţă. acela care o va respecta. I. ale căror iniţiale îl compun: Nidui: exil. mai jos iscaţii: Toată comunitatea” 190 . pentru ai alunga cu lucrurile lor. Cherem: afurisenie. să fie muşcat de şarpe. De aceea. căci el prigoneşte şi supără pe bieţii oameni. 80 190 189 .. fraţilor. căci este afurisit! Botoşani. Ne-am impus cu jurământ şi cu afurisenie (Cherem) să fie oprit oricui din târguşorul nostru. de la un capăt al lumii la altul. pretutindeni şi întotdeauna. Verax. . Octavian Isopescul. p. Şanta: blestem. Noi. . din Noua-Suliţă. De aceea veţi şti. că nimeni din oraşul nostru nu trebuie să bea rachiu provenit din cârciuma de aici. de a bea rachiu din cârciuma de aici. prescurtată). 9 Elul. 4849. căci el nu este decât carne spurcată pentru cel Etern şi pentru Israel. voi fraţilor. care aparţine d-lui Conte.cartea legii lui Moise. să ştiţi ca l-am afurisit în sunetul trâmbiţelor şi după toate riturile prescrise de legile noastre. Voi toţi. asupra omului care îşi întoarce inima de la Dumnezeul său. cum nu sa mai auzit la nici una din comunităţile Israelului. Acela care va călca această hotărâre. înseamnă în realitate: „să fie lovit de exil. p.zice Dr. să fie binecuvântat şi fericit. în ajunul zilei Reconcilierii” 189 . de blestem şi de afurisenie”. cit. este oprit a vorbi un cuvânt cu el sau de a sta împreună cu dânsul.este o sinteză cabalistică a trei cuvinte. Sa vedem acum ce se ştie despre Cahalele superioare. fii ai Israelului.

de nimeni. . etc. sau în altă localitate.de la împrăştiere şi până azi. Dar adevăratul centru al ovreimei e înconjurat de un adânc întuneric. guvernate de Cahale talmudice. există. Cremieux a fost şi Suveran. 885. mare maestru al ritului scoţian al Francmasoneriei din Franţa. puterea noastră va fi o himeră”.Verband der Deutschen Juden din Berlin. . în fiecare ţară. dar mult mai misterioase şi al căror rost nu a fost dezvăluit. de care se serveşte pentru a înşela şi a domina opinia publică. undeva. 347.. Deasupra acestor Cahale elementare. Alianţa jidovească nu datează decât din 1860. Le Juif.în ceea ce priveşte scopul. 5 şi următoarele. la Bagdad. . 1882. această alianţă ovreiască universală reprezintă. Aceste asociaţii naţionale.Vezi Mousseaux. Les Juifs nos maîtres. În Sanhedrinul din 1840 din Cracovia. asociaţii mai puternice. p.Israelitiche-Allianz din Viena. grupaţi în Comunităţi. . 192 191 81 . p. pe ascuns. Această instituţie supremă are conducerea generala a Cahalelor. ele se reunesc într-un Sinod.ovreii au trăit şi trăiesc. . În capul acestei organizaţii secrete. Archives israélites XX. Toate aceste comunităţi sunt strâns legate şi se ajută reciproc.de pildă.la Constantinopol 193. din vechime. în statele celorlalte naţii. ca şi anumite ordine ovreieşti internaţionale. o dată pe an şi formează un adevărat stat jidovesc. pe teritoriile altor naţii. . Astfel sunt Anglo-Jewish-Association din Londra.se confundă cu Francmasoneria.şi de altfel. până acum. ovreiul Montefiore a zis: „Cât timp nu vom poseda jurnalele lumii întregi.foarte răspândit în România. 193 Vezi Cnabauty. într-un oraş necunoscut. nu se ştie dacă astăzi nu există. faţă de celelalte naţii. poporul lui Israel 194 . fondata de CREMIEUX 192 şi care rezidă în Paris.se găseşte Alianţa Israelită universală. . ca să zăpăcim şi să înşelăm popoarele. . un jidan învestit cu puterea regală. Într-adevăr. că o autoritate superioară a funcţionat încontinuu. totuşi e sigur. 194 Alianţa ovreiască universală dispune de presa lunii întregi. . ca ordinul american Bnei-Berith (fiii alianţei) 191 . ea concentrează în mâinile sale guvernul naţiei jidoveşti întregi. În tot cazul. . 1866. p.

1861. trebuie să se ridice în locul dublei cetăţi a împăraţilor şi a Papilor” 195.. zdrobit în luptă. p. *** În rezumat. Cahalul este organizaţia naţiei ovreieşti.. . Daily Telegraph etc. XIII. e aproape să îngenuche. . Le Figaro etc... Nu e departe timpul în care toate bogăţiile pământului vor aparţine numai jidovilor. I. Ch. El este rezultatul dogmei talmudice a poporului ales. XXV. Cit..Iată apelul lui CREMIEUX. Magyar Hirlap etc. . p. dogmă în virtutea căreia ovreii nu trebuie să se contopească cu alte popoare. 195 Arhives israélites. ea e universală. se va întinde. Le Juif. Berliner Volkszeitung etc.. pe care ovreii o aruncă asupra pământului. O nouă împărţire mesianică. Catolicismul. membri ai „poporului ales”. Împrăştiaţi în mijlocul unor popoare care sunt duşmane drepturilor şi intereselor noastre. Le Temps. reţeaua. ea e jidovească. ovreii au ajuns să fie stăpânii presei universale. 82 . Religia jidovească trebuie să cuprindă într-o zi pământul întreg. etc. ei deţin cele mai mari ziare: La Londra: Times.. Facla.şi măreţele profeţii ale cărţilor noastre sfinte se vor îndeplini. : Naţionalitatea noastră este religia părinţilor noştri. La Paris: Le Matin. un nou Ierusalim. Dimineaţa... Pe zi ce trece.Vezi Mousseaux. Astfel... Freie-Presse.Vezi şi Cuza. căci Dumnezeu le-a făgăduit să posede tot pământul Astăzi. La Berlin: Berliner Tageblatt. duşmanul nostru secular.. La noi: Adevărul. Fremdemblatt etc. Trăim în ţări străine şi nu ne putem interesa de interesele vremelnice ale acestor ţări. La Viena: N.. . .şi nu recunoaştem alta. 651. „Alianţa pe care voim s-o întemeiem nu e nici franţuzească nici englezească nici nemţească. 266. adresat către ovrei. întrucât interesele noastre morale şi materiale sunt în primejdie. vom rămâne jidovi. La Budapesta: Pester Loyd.apel din care reiese o bucurie sălbatică pentru reuşită şi din care se văd principalele scopuri către care tinde organizaţia actuală a poporului lui Israel.

învăluită sub aparenţele inofensive ale Comunităţilor confesionale.el este cauza acaparărilor. anarhiste. prin teroarea Cheremului. . . Cahalul este. EFECTELE CAHALELOR TALMUDICE Posedând arme veninoase. 1996. el este obscurantismul clerical cel mai orb. de moarte. Israel porni să cucerească lumea. Cahalul este organizaţia misterioasă care. care au zguduit lumea şi care. 22 octombrie 1910. în fine.şi să stăpânească lumea întreagă. industria şi agricultura în România.el este agentul propagării perfide a materialismului şi a ideilor liberaliste. el dă naştere la dispreţul cel mai insultător contra goimilor. împotriva căreia omenirea este dezarmată. p. de câtva timp.pe care-l stăpâneşte. a făcut cu putinţă conservarea poporului ovreiesc. a falimentelor care minează comerţul.el este organul care rătăceşte opinia publică prin ziarele pe care le subvenţionează. a trusturilor. . în mijlocul naţiilor puternice. contra întregii omeniri nejidoveşti. consideraţi ca vite şi la ura cea mai atroce. 83 . socialiste. . . pe care le-a doborât. în mod absolut şi tiranic.ca Talmudul şi ca realizarea sa concretă Cahalul. tulbură liniştea nenorocitului popor românesc. 196 Cuza. Aceasta este puterea ocultă ovreiască. Cahalul este reacţia contra oricărui progres. pentru că nu o cunoaşte. Cahalul este factorul corupţiei care răstoarnă statul nostru. „Neamul Românesc”. El este cheia problemei ovreieşti şi explică lipsa oricărui elan de reînnoire şi de înaintare în sânul iudaismului 196. sau pe care e pe drum să le distrugă. el este puterea ocultă a Francmasoneriei. agentul revoluţiilor.

Trebuie să spunem însă. construind baricade şi înfruntând mitralierele soldaţilor împărăteşti. ai Italiei. nu numai patima de proprietate. Astfel ei au devenit cetăţeni ai Franţei în timpul marei Revoluţii şi au ajuns cetăţeni ai Austriei..la Revoluţie. Să examinăm. S-ar părea că vienezii. de către jidovi. . prin dobândirea drepturilor de cetăţenie. decât după ce au făcut să izbucnească nişte revoluţii teribile. ai Germaniei. fiind detestaţi de toate popoarele. vom trece la alte părţi ale împărăţiei şi anume: la Galiţia.). mai întâi. este. la Ungaria şi la Austria. Pe urmă. 124 (A. Vom începe prin Austro-Ungaria.de câte ori au voit să forţeze porţile unei noi naţii. sunt singurii cărora le-a folosit Revoluţia. Şi notaţi bine că. n-au avut alt scop decât să distrugă digurile. ridicate de prevederea trecutului.zice TROCASSE 197. fără doar şi poate. ţara cea mai apropiată de a noastră. Trocasse. ei joacă acolo un rol dominant şi. unul din faptele cele mai caracteristice ale istoriei contemporane”. ce se întâmplă în fosta provincie românească. în contra valurilor cotropitoare ale ciumei semitice.. . p. dar şi patima de dominaţie. în urma revoluţiei din 1848. 197 F. L'Autriche juive. 84 . Bucovina. édil. de la început că ovreii nu au obţinut nicăieri aceste drepturi. AUSTRO-UNGARIA „Ovreii nu erau nimic în Austria. Pierret. au recurs la acelaşi mijloc . Acum însă. cucerirea absolută a unei împărăţii. Paris. în timp de 50 de ani. ce se petrece în ţările în care iudeii au putut să-şi satisfacă. înainte de 1848. într-adevăr.Să vedem mai întâi. Şi.

BUCOVINA Bucovina.ca şi a celor din România.30. Geschichtliche Bilder aus der Bukowina. la început.500 de indivizi. Însă. 1899. de împăratul Josef II: „Nu se pot considera ca supuşi ai împăratului. această cifră se încinci şi se urcă la 1069 199 . trebuie să fie trataţi ca străini. intraţi în această provincie prin înşelătorie şi fraudă. populaţia jidovească se ridicase la 11. etc. . . care locuiau în această provincie. ovreii din Bucovina.. . când jidanii câştigară drepturile de cetăţenie. care micşoră emigraţia lor în ţară (Verax. în privinţa lor. . Tot comerţul şi toată industria ţării sunt în mâinile Datele statistice referitoare la Bucovina au fost luate de Verax. ei nu întârziară să se reverse asupra satelor. . 2 şi următoarele. şi. Astfel: În 1850 erau 14. era de 206. p.000. ravagii înspăimântătoare. În 1780. În 1846. numărul familiilor ovreieşti.96. Statistik des Judenthums in der Bukowina. au fost supuşi unui regim special. 8). p. Zeiglauer.500.47. numărul lor merse crescând din ce în ce. de către Austria.000. Înmulţirea iudeilor între 1846 şi 1908 a fost deci de 713%. I.este comerţul cu băuturi spirtoase. În 1890. după 1848. . Comisia numită în 1782 la Viena. Cernăuţi. .000. Ocupaţia de preferinţă a acestor ovrei.prezintă un exemplu izbitor de ceea ce ar deveni România. într-adevăr. . în Bucovina.83. În 1880. alcoolismul face. 198 85 . din Dr. Ei ţin mai toate cârciumile. În 1857. . Polek.'' Şi într-adevăr. dacă n-ar fi luat măsuri ca să se apere împotriva pericolului israelit 198 . în 1885. De aceea. În 1900. În 1769.care a fost răpită Moldovei în 1775.000. . 199 Iată cum se exprimă.şi din Dr. Oraşele fiind repede umplute.67. În 1869. Aceşti ovrei. cit. posedau 95% din debitele de rachiu..000.

30 sept. I. rămase românilor. Astfel pe când în 1865 nu erau decât 2 avocaţi israeliţi. cit.arată că în momentul de faţă se găsesc în această provincie: Meseriaşi: 737 români. astfel. Toate aceste amănunte au fost date lui Verax. pe care o sug până la măduvă. după publicaţiile oficiale. „Neamul Românesc”. pier şi dispar puţin câte puţin.numărul marilor proprietari ovrei crescu din ce în ce. . 1911). a devenit azi o pustie funebră. moşiile şi marile domenii rurale. pentru 14 creştini. Dar. . acaparând toate profesiile liberale. având în posesia lor casele din oraşe şi. Având. ovreii au devenit stăpânii sau mai bine zis satrapii acestei nenorocite ţări. ce e mai mult. Cât despre mica proprietate. care altădată prosperau în această provincie. .aşa că în 1900 ajunse să întreacă cifra enormă de 80%. de la 1862. în 1900 ajunseseră la numărul de 82. de când prima bucată de pământ căzu în mâinile lor.iudeilor 200. pentru 5089 ovrei. Negustori: 454 romani. care le vor pune în vânzare şi le vor cumpăra peste puţin. (Toronţiu. 57-61. pentru 8567 ovrei.pe care jidanii îi urmăresc şi îi ucid prin mizerie şi prin alcoolism. având în sfârşit puterea. Dulcea Bucovină. prin voturile pe care le cumpără. . 201 Verax. ei au acaparat cu totul profesiile liberale. sub gheara Austriei. pe deasupra. 86 200 . Bălan. Afară de asta. prin urmare. şeful cancelariei dietei din Bucovina. Multe din moşiile. 60% din imobile sunt grevate de ipoteci la ovrei 201. . vesela grădină de care vorbeşte poetul.nu se mai înmulţesc deloc. de ce moldovenii. .în mod mai complet chiar decât în Moldova. un adevărat cimitir pentru bieţii români. sunt de asemenea ipotecate la jidani. GALIŢIA O statistică recentă.pe când ei erau stăpâni. de către Dr. care i-a dat pe mâna acestor blestemaţi paraziţi. p. tot comerţul şi toată industria în mâinile lor. Se înţelege. . .ale cărei cifre au fost culese din actele prefecturilor împărăteşti ale Bucovinei.

Pe lângă aceasta. pentru clasele inferioare.. mai bine de doua milioane de locuitori. ca întotdeauna. Aceşti cămătari. de a poseda pământ. în mijlocul zăpăcelii universale” 202 . din rasa lui Iuda. iar în 1880. a durat până la 1867. Or. „Interdicţia făcută ovreilor din Galiţia (Polonia austriacă). La această dată. şi prin dobânzi excepţionale. Actualmente. negustori cu bucata.. 3 ani după ridicarea interdicţiei. în timp de 18 ani. Mai mult. Trei ani mai târziu. Ţăranii. 68 de proprietari ovrei. 87 .. îndată ce au căpătat drepturile de cetăţenie. cit. ei ajunseră la cifra de 289. care altădată erau şi ei proprietari. din nenorocire. „în Galiţia şi în anumite cantoane ale Ungariei. de 1867. servesc.000 mici proprietăţi au trecut în mâinile jidovilor. care le-au dat în mână puterea politică.adică în 1870. ruinaţi. singur jidanul câştigă. 43. de la 1874 la 1892. cel puţin în ceea ce privea pământurile de arat. . comerţul şi industria precum şi profesiile liberale sunt în întregime în mâinile ovreilor. marii proprietari jidani erau în număr de 680! Calculele referitoare la mica proprietate sunt. . jupoaie poporul de ultima lescaie.se găseau în provincie. după statisticile oficiale. pe fostele 202 Trocasse. Ceea ce este.. ovreii ţin hanuri şi cârciumi unde vând rachiu. pentru ca să-şi uite necazurile. şi. 145. p. ei posedă pământurile cele mai fertile din ţară. s-au aruncat năpraznic asupra domeniilor rurale. . Într-adevăr. la jidani. având dreptul de vot. şi.Situaţia este şi mai deplorabilă în Galiţia. vând rachiu pe datorie ţăranilor. ca slugi. se dau la băutură. nu erau în toată Galiţia decât 38 de proprietari. un pericol de moarte. şi mai semnificative. în anul 1873.aceştia. I..

cu 12 florini pe lună (25 lei). Şi totuşi. plus mâncarea şi cheltuielile de transport. ascultaţi cele ce urmează: În Galiţia. slabi. de ovrei. Nenorociţii de ţărani sunt obligaţi să închirieze de la jidovi. această muncă este revândută. iar acesta o revinde în Moldova. în veacul al douăzecilea” 204.. Iată ce ne aşteaptă pe noi Românii. I. . cit.jidovimea austriacă provoacă indignarea când îndrăzneşte să vorbească de civilizaţie şi de progres. jidanilor. ea merge chiar până să 203 204 Trocasse. În fapt. După un asemenea tablou. jigăriţi. . prin foamete şi prin muncă istovitoare.. ea a rămas sălbatică. dar şi mai toată proprietatea rurală. ar trebui să cadă cortina. pe preţuri exorbitante. drepturi de cetăţenie! „Prin cruzimea de care a dat dovadă. zdrenţăroşi.. Adesea.. din Ungaria sau din Moldova.moşii ale părinţilor lor” 203. ţărani ruteni.adevăraţi iloţi. cu un câştig enorm. halul acesta de plâns constituie o adevărată robiei. Ţăranul îşi vinde munca ovreiului. şi rareori ajung să se poată plăti. plus mâncarea. Odată contractul încheiat. 88 . vreodată. şi produce moartea. Pentru ca să reintre în fonduri. ieftin de tot munca ţăranului pentru toată perioada agricolă următoare.63. p. . Verax.de cele mai multe ori unui alt jidov. 135. Ei au acaparat nu numai întreaga proprietate urbană. cu un preţ ce variază între 45 şi 60 lei pe lună. se văd lucrând pe câmpiile Moldovei. În realitate. totul aparţine ovreilor. pământurile care le aparţineau altădată. abrutizaţi de sărăcie şi de alcool. . I. dacă vom avea neghiobia să dăm.şi care întrece pe aceea a fiarelor de pradă. p. Cit. jidanul cumpăra. vreunui arendaş din Galiţia.

.uite dreptul imprescriptibil al omenirei. Camăta a distrus totul. de curând. I.. după 30 de ani. p.. 176). cit.constrânşi să plătească preţurile iudeilor părăsesc meşteşugul. Şulhan-Aruk. ovreii nu aveau nici un cot de pământ în Ungaria. . profesiile liberale. Trei jidovi posedă. . . 205 89 .. Doctorul HORSKY.dreptul de a trăi 205 . pentru a vedea dacă un medicament este eficace sau este omorâtor” (Karo. UNGARIA Acelaşi lucru se întâmplă şi în Ungaria. următoarele: „În 1862. 206 Idem. guvernul. Castelele şi moşie au trecut cu miile. scria. sunt salarii de foamete. nu este nici ea mai fericită. 166) De altfel.. ca o lepră fără leac. . . . neîndestulătoare pentru a face să trăiască o familie” 208 . Este de remarcat că în timpul acestei revolte. Tot aşa e şi cu industria. împotriva jidovilor. Ne va fi de ajuns să spunem că: Ţăranii în sate şi burghezii în oraşe. Salariile sunt minime. I. nu întârzie să cadă în cea mai grozavă mizerie. a treia parte din pământul întregului regat le aparţine. Pe lângă aceasta. cit. în 1898. 132. cit. în Galiţia. p. care permit să exploateze mizeria şi Trocasse. p. AUSTRIA Austria propriu-zisă. (Trocasse. Dar este permis medicului ovrei să experimenteze asupra unui Akum. cit. Jore Dear. 146. p.a stabilit o stare de asediu permanentă (Trocasse. în mâinile jidanilor. chiar când a fost plătit pentru aceasta. I. 209 „Este oprit unui medic israelit să vindece pe un Akum.. Acum. 130. Lucrătorii. 158). I. exploataţi şi ei la rândul lor. Leit. Tot comerţul este în mâinile iudeilor 207 . a izbucnit o răscoală înfricoşătoare a ţăranilor polonezi. „Fabricanţii. 208 Trocasse. cit.000 hectare” 206.. I. sunt cu totul ruinaţi.ca să dea un exemplu. 100..nici un ovrei nu şi-a pierdut viaţa. .pe când mii de ţărani au fost ucişi. p.. p. în 33 de districte ale Austriei. Acum se înţelege de ce. 207 Idem.mai cu seamă acelea de avocat şi de medic 209 . . 261. ei singuri.

să devină apanajul lor” 214. ei şterpelesc.. Şi dacă vom consulta starea creanţelor ipotecare ce pot cu uşurinţă să ducă la o expropiaţie. posedă. cit. A trebuit ca şi pământul să le aparţină. el singur. De atunci. comerciale şi financiare. Însă ovreii nu s-au mulţumit să adune bogăţii colosale. Şi nici nu mai vorbim de judecătorii ovrei. p. ei reglează cursurile preţurilor. „ei acaparează toate grânele disponibile şi.chiar şi peste mizeriile. ei şi-au câştigat cu vârf timpul pierdut. Astfel. în mod periodic. sunt cu totul ocupate de jidani 210. până la 1848. Trocasse.suferinţa bieţilor creştini. micile economii pe care creştinii reuşiseră să le strângă 213. . speculând mai ales asupra produselor de alimentaţie şi asupra celor necesare traiului (grâu. 212 Idem. I. Baronul Rotsehild. l37. după placul. cărbuni etc. Cit. O speculă neruşinată îşi întinde gheara peste tot. odată în stăpânirea lor. era interzis ovreilor să devină cumpărători. 214 Idem. ce-şi vinde favorurile cui îi dă mai mult 211. p. 137. sau mai bine zis. zahăr. cit.. întreprinderile. „În ce priveşte proprietatea funciară.). I.. 133. I. 145. aproape un sfert din marea proprietate în Boemia (de 210 211 Trocasse. 90 .. Ovreii organizează cartele şi trusturi. p. I. strângând în mâinile lor toate industriile. Într-adevăr. În acelaşi timp. suferinţele şi nenorocirile omenirii. 213 Idem. care transformă dreptatea într-o prostituată. pentru ca influenţa potică pe care o dă proprietatea. petrol. după interesul lor” 212 . le aparţin 70% din clădiri”.. lemne. cit. p. Însă mai e ceva. prin lovituri de Bursă. „iudeii sunt deja proprietari a mai mult de jumătate din casele din Viena.

nici printro activitate productivă. să examinăm modul cum ei au procedat în altă ţară mare. 91 . cit. Silezia). pentru a putea intra în posesia aceloraşi drepturi.şapte ori mai mult decât familia imperială). Din nimic.ca pretutindeni. s-au urcat ovreii până în vârful scării sociale. numai prin intrigă. o dată cu 215 216 Idem. totul.ci. . nu ne vom ocupa decât de modul cum ovreii au ajuns să se introducă în Franţa şi de mijloacele oculte de care s-au servit pentru ca să capete drepturile de cetăţenie. I.adică elementele dominaţiei. în 50 de ani. Aceasta ne va permite să înţelegem manevrele ascunse. . de care se servesc la noi. îndemânare de a exploata pe aproapele. care a avut imprudenţa să dea ovreilor drepturile de cetăţenie. FRANŢA Lăsând sub tăcere acapararea bogăţiilor acestei ţări. în monarhia Habsburgilor”. Moravia.ei au încercat mult să-i înşele pe francezi asupra intenţiilor lor.” 215 „Nu prin talent. .însuşindu-şi fără ruşine fructul muncii concetăţenilor lor. că am văzut nenorocirile unei ţări mari. Trocasse. 142. Aici.au ajuns repede să reunească în mâinile lor bogăţia şi influenţa. îndrăzneală. ei făcură un mare pas care le aduse.fără să mai vorbim de ceea cei aparţine în celelalte provincii (Austria de Jos. nici prin lucru. . . adică în Franţa. precum şi în Ungaria. nici prin ştiinţă. p. pentru ca să ajungă la un rezultat analog. viclenie. . ei au devenit. 216 Acestea sunt efectele Cahalului! Acum. . Astfel jidovii. Văzând însă că nu le reuşeşte cu minciuna. care este aproape la fel cu cea din Austro-Ungaria. lăcomie nesăturată şi lipsă de orice scrupule.

încercând prin Cahal să vatăme corporaţiile meseriaşilor şi ale negustorilor. goniţi din Franţa. cit. adică din războiul din 1870. În plus. E. fură definitiv expulzaţi din Franţa. pe care le scorneau neîncetat. Algeria. I. I. îngrozind lumea prin crime rituale. . 213.000. . sărăcindu-l şi ruinându-l prin camătă. preparară şi săvârşiră Marea Revoluţie.ovreii au fost. 219 Idem. ei erau toleraţi la Metz. „În secolul al XII-lea. 92 . pentru a obţine drepturile de cetăţeni într-o simplă colonie franceză. căderea monarhiei şi răsturnarea Bisericii creştine. de Charles al Vl-lea. ei profitară de nenorocirile ce rezultaseră pentru ţară dintr-un dezastru naţional. în mai multe rânduri. se aflau în număr de vreo 20. îndată ce furtuna încetă şi reîncepând aceleaşi isprăvi ca şi mai înainte.000 în această provincie. Sub Ludovic al XIV-lea. zisă franceză. duşmana lor ereditară.şi înaintea marii Revoluţii din 1789. Ei erau tot aşa de bogaţi ca şi acum şi stăpâneau jumătate din Paris”.care ar trebui mai bine să se numească marea Revoluţie jidănească. . stabilite în acest oraş sub predecesorul sau 219 . . p. nu se găseau la Paris decât trei sau patru familii israelite 218 . p. 143. în 1394. Drumont. unde Henric al IV-lea luase sub protecţia sa 24 familii care se coborau din cele dintâi 8 menaje. prin nenumărate erezii. atât de trainic stabilite în timpul Evului Mediu. 217 218 E. Însă. I. 247. 217 Storcâd poporul. ei se ascunseră. „ovreii din Franţa ajunseră la cifra de 800. ba. I. Ei creară Francmasoneria şi. atât de dese pe vremea aceea. p. atât de puternică la acea epocă. intrând din nou prin fraudă. De atunci. cu ajutorul ei. Cucerirea Alsaciei a adus Franţei un număr considerabil de iudei. cit. Drumont. La France juive.drepturile dorite.căutând să dărâme Biserica. I. ce e mai mult. pe care nu o ating încă azi. Mai târziu.

Dacă se îngăduie unui singur jidov. chiar de la un asasin sau de la un servitor. împrumuturile pe amanete. „Petiţia negustorilor şi a vânzătorilor din Paris. 220. pe la începutul secolului 220 221 Idem. câţiva ovrei reuşiră să se stabilească la Paris. introduc mărfuri interzise sau defectuoase. cit. Idem. chiar din 1767. cit. Ovreii nu pot să se laude că au adus lumii vreun folos. între altele.. unde au fost toleraţi. forţele unui popor întreg 222.. aceea de a ajunge la o împărăţie universală .şi privesc toate bunurile ca şi când le-ar aparţine. 259. Ei cred că orice autoritate este o uzurpaţie asupra lor.puteau să intre în breslele de meserii şi de comerţ. fiecărui negustor. 236. . resurse care le grăbesc ruina. practică scomturile.. micile schimburi. agiotagele. p. I. în diferitele ţări. pentru ca să le altereze producerile. Astfel. o singură casă de comerţ.. jidovii încercară să se strecoare în Franţa. .însă în condiţii foarte nesigure şi asemănătoare cu înscrierea în condicuţe. 222 Idem. Însă. de la 12 la 15 iudei pe an. cumpără de la oricine.. Ei profită de descoperirile altora. ce se aplică la o anumită categorie de femei 220. ceea ce reprezintă o populaţie de vreo 400 de indivizi 221. p. p. oferă risipitorilor sau nenorociţilor datornici. în 1778. traficurile şi negoţurile cu lucruri vechi. Cu mult mai înainte de Revoluţie. pasajele următoare: „Se pot asemăna jidanii cu nişte viespi care se introduc în stupi ca să omoare albinele.În acelaşi timp. în contra admiterii ovreilor” cuprinde. I. să le deschidă pântecele şi să le ia mierea ce se găseşte în ele. se permite comerţul la toată naţia şi se opun. I. cit. 93 . . profitând de faptul că străinii. I. practică tot felul de cămătării.cu ajutorul brevetelor acordate de rege. I..nu au decât o dorinţă. într-un oraş. mureau la Paris. .

pe unii mai mult decât pe alţii.şi mai ales pe revoluţionari. Mulţi proşti căzură în perfida cursă ce li se întinsese şi intrară cu grămada în adunarea suspectă. care îi împiedica să vadă. începând de la acest tragic eveniment şi până în zilele noastre. pur şi simplu. câştigaţi de jidani. am arătat pe larg. 159 (C. societate secretă pe care au imaginat-o şi au construit-o după modelul Cahalului lor. . însă Adunarea. vom expune mai departe originea Francmasoneriei şi rolul ei în timpul marii Revoluţii. edit. etc. ovreii reuşiră să introducă în Anglia. ovreii din Paris solicitară emanciparea tuturor israeliţilor din Franţa. fără nici un 223 Paulescu. Ea amăgi. Englezii au făcut apoi să treacă în Franţa această funestă asociaţie. Abuzând de încrederea acestor naivi şi acoperindu-le ochii cu un văl des. Instincte sociale. Aici. că ea lucra. începută la 21 septembrie 1789. Aici. organizaţia socială. deputaţii. cu toate avertismentele Papilor. o mare parte din cler. dându-se. înşelă într-un chip nedemn nobilimea. Francmasoneria. 1910). Când Constituanta se reuni. De altfel. Francmasoneria putu să lucreze în tihnă. La 30 aprilie 1791 şi la 27 septembrie 1791. după TAINE. fără să bănuiască măcar. se continuă câteva zile. puţin câte puţin. ca să dărâme. . care s-au desfăşurat. într-o publicaţie anterioară 223. pe toată lumea.dar. 94 .al XVIII-lea. în mod mincinos. amână soluţia. nu vom insista decât numai asupra câtorva peripeţii jidoveşti. burghezimea şi. Conflicte şi Patimi. Masoneria. Dezbaterea. foarte încurcată. înspăimântătoarea dezlănţuire a patimilor de proprietate şi de dominaţie. care îşi închipuiră că maşina împingea pentru ei. Sfetea. care a avut loc în timpul acestei groaznice furtuni sociale. Însă. reveniră la asalt. . de altfel. pentru Israel. drept o instituţie filantropică. p.

I. jurisconsul celebru. Cea mai mare parte din furturile şi jafurile de care vorbeşte TAINE. 150).dacă nu ca autori direcţi. au fost judecaţi şi în urmă executaţi 225. p. de luptă neîncetata. cit. în 1797. pentru a face pe ovrei buni cetăţeni. I. fu să se repeadă asupra diamantelor Coroanei. în 1806. Atunci. . că aceasta s-a întâmplat în plină Teroare. . când liniştea fu restabilită. pentru ca să-şi însuşească averile acestor proscrişi 227. Câţiva ani mai târziu. Adesea ei cumpărară biserici întregi.succes. PORTAIIS. aşa era de mare scârba ce inspira această lepră. numai câţiva iudei subalterni. le închiriară. aceia care organizară jefuirea bisericilor şi distrugerea capodoperelor. era de ajuns să-i facă să participe.. 226 Astfel un jidan a cumpărat şi a dărâmat.. Acum el ornează un scuar situat aproape de piaţa Chatelet (Drumont. 286-290. credincioşilor.. au început să ia naştere averile enorme ale multor jidani din Franţa.pentru ca să se arate demni de emancipare. pe aceşti blestemaţi fii ai lui Israel. p. . I. cit. foarte scump. . .într-un memoriu pe care-l prezentă împăratului. 227 Drumont. 304-305. I.adică după 4 ani. care s-au lăsat să fie prinşi. Prima grijă. I.. cu un pumn de bancnote şi le dărâmară 226 sau. I.. -scrise cele ce urmează: „Constituanta crezuse că.. la toate Drumont. cu ovreii. cit. p. colaboratorul lui NAPOLEON. în furtul cărora jucară un rol de căpetenie.Israel triumfă 224.. 225 224 95 . din care un singur turn a rezistat distrugătorilor. . p. Toţi ovreii din Paris au fost implicaţi în această afacere. Membrii Convenţei se înţelegeau. Să notăm. cit. inspirate de credinţa geniului pictorilor din Evul Mediu. 1. avură. de asemenea. biserica St Jaques dele Boucherie. Ovreii fură. I. 300-303.cel puţin ca instigatori şi ca tăinuitori de obiecte dosite. Drumont. Mobilierele emigraţilor erau o altă ocazie de operaţii fructuoase. Tocmai în octombrie 1793. Dar.

p. . care pustiesc Franţa” 229. şi acum rătăceşte pe tot globul.. nu vine de la indivizi. sub numele de dobândă a datoriei naţionale” 230. fără să se confunde. cu ele. 331.. nici prusieni.. pentru ca să caute un refugiu. au rezolvat problema 96 229 228 . Astfel ovreii formează...pe care aţâţi cuceritori au visat-o. . produsul cel mai clar.p. pe care aceste state nu o vor plăti niciodată cu veniturile lor. se exprimă astfel: Jidanii. experienţa a probat că. l. al muncii tuturor cetăţenilor. iar nu o ţară. I. într-o discuţie în Consiliul de Stat. ci chiar de la constituţia acestui popor. Treizeci de ani mai târziu. 350 Michelet.p.” 228 .ci pur şi simplu ovrei. Sunt nişte lăcuste şi nişte omizi. în problema ce aveau de rezolvat în ceea ce priveşte starea civilă a israeliţilor din Franţa. . I. El a fost împrăştiat. cit.Les Juifs rois de l'epoque. . I. 317-318. adăugă: „Nu se plânge lumea de protestanţi şi de catolici. cit.TOUSSENEL scrie: „Ovreii au lovit toate statele cu o nou ă ipotecă.. el există la toate naţiile. Jidovii nu sunt numai o sectă. Iudeii o au în mâinile lor. nici nemţi. I. această dominaţie universală. cum se plânge de jidani. într-o carte remarcabilă... Răul pe care ei îl fac. nu avusese prevedere.. cit. vorbind şi dânsul de ovrei. Idem. Dar. nici englezi.. Drumont. fără să fi fost distrus.. Europa este înfeudată dominaţiei lui Israel. o naţie în naţie.. Greşeala provine din faptul că revoluţionarii nu au vrut să vadă decât o chestiune de toleranţă religioasă. trece în punga jidanilor. Şi NAPOLEON I. ei nu sunt nici francezi.. murdara şi prolifica naţie. Israel a impus tribut tuturor statelor.. ci un popor. din nenorocire. peste tot. pretutindeni el se crede că trăieşte pe pământ străin. I.drepturile de care se bucură cetăţenii francezi. Acest popor avea altădată un teritoriu şi un guvern. 230 Idem.

) 231 etc. a ovreilor din Algeria. p. p. 12 232 Idem. cit.lovituri de bursă dezastruoase. ovreii au căpătat drepturile de cetăţenie în Algeria. de a volatiliza bogăţia. p. care împreună cu jidanul GAMBETTA erau membri ai guvernului Apărării naţionale. p. pentru ca să servească interesele neamului lor.. care-şi făcuseră datoria în mod eroic în timpul războiului. ura împotriva acestui neam netrebnic. cit.al cărei pământ era invadat de duşmani. jidanii au ajuns să fie stăpâni absoluţi pe Franţa. n. din care au ieşit trusturi formidabile. atunci când decretul din 1848. sub republica francmasonă. în masă.. I. etc. 97 . 232 Şi pentru ce o asemenea favoare?. . I. krac-uri şi panamale ce ruinează o ţară întreagă. au ajuns pe tronul lumii!” (Michelet.22. ovreii au înaintat mult. Ei organizară maşina de exploatare a popoarelor. 37. 233 Drumont. era de ajuns să li se spună că aveau în faţa lor nişte jidani 234 . 164). în timpul războiului din Italia. cit. 234 Drumont. erau lipsiţi de dreptul de a vota.jidanul CREMIEUX. II. CREMIEUX şi cumătrul său GAMBETTA au trădat Franţa. . I. . Discours citat de Hallez în Les Juifs en France. războaie (ca acela din Tonkin.De atunci... 1854. deschidea iudeilor o poartă destul de largă. referitor la naturalizarea străinilor.Vezi şi Chabauty. În 1870. ALGERIA Să vedem acum. etc. Acum ei sunt stăpânii omenirii! Din palme şi din ghionţi. dădu decretul de naturalizare. încât pentru ai înflăcăra pe turcoşi împotriva austriecilor. 34. . De altfel. . era aşa de intensă. în ce condiţii. I.ce era dăruit cu toptanul şlehtei jidoveşti 233 . cit. p. în timpul războiului ce a doborât Franţa. 231 Drumont. Astăzi. Profitând de un astfel de moment pentru a da un astfel de decret. Cu atât mai mult că în 1870 această măsură avea şi un caracter odios: arabii.

Şi jurnalistul continua: „Din timpuri imemorabile. unde ovreii sunt.. cit. fără intervenţia autorităţilor civile. ciudat. ministru de justiţie. I. sub semnătura binecunoscută a lui I. Dl Hetbert Samud.Acest decret de naturalizare excită. în momentul de faţă. El avu. un Stat în Idem. 24. 98 236 235 . în Algeria. care s-au înjosit până la a se pune în rând cu jidovii. foarte puternici şi unde HERMAN KUHN scria. nici de Germania. . de asemenea. Sub titlul de „Neplăcuta păţanie a trei miniştri ovrei din Anglia”. de armata franceză. ce a dat naştere unui scandal colosal. G. îşi dirijează şcolile. Anglia fusese prezervată de spectacolul unor miniştri târâţi pe banca acuzaţiei. nici de Anglia. Aga scuipă pe el. unde.. pentru ca să arate tot dezgustul şi adâncul său dispreţ. ministrul poştelor şi Dl Montagu. a cărui faimă a făcut ocolul pământului.şi trimise înapoi generalului AUGERAUD crucea de ofiţer a legiunii de onoare. . câteşitrei sunt traduşi înaintea unei comisii parlamentare. tăiaţi împrejur.. .mare senior arab. Când un ofiţer francez se prezenta la Sidi Mahomed Ben Ahmed el Mokrani. care are jidani ca prim-miniştri (Luzzati). în oarecare afaceri. pentru ca această glorioasă tradiţie să înceteze”. care. o indignare unanimă.redusă la trista necesitate de a se pune în serviciul acelora ce trăiau numai din camătă şi din furtişaguri 235. nimic despre Italia. francezilor. ca miniştri de război (Ottolenghi). sub inculpapa că au avut un amestec.. într-adevăr. Fiecare comunitate jidovească se administrează ea însăşi.şi îi înmână decretul lui CREMIEUX. Nu ne vom mai opri asupra celorlalte ţări din Europa. A trebuit să se găsească în guvern trei miniştri jidani. nu stau mai bine ca Austria şi ca Franţa. o notiţă plină de interes: în guvernul englez se găsesc acum trei ovrei: Sr Rufus Isaar. . p. Universul din 1 aprilie 1913.. D. din acest punct de vedere. o răscoală îngrozitoare a populaţiei arabă şi cabilă. subsecretar de Stat la departamentul Indiilor. îşi ridică impozitele. ce privesc „finanţele publice”. Or. trei miniştri. MOKRANI căzu ca un erou şi revolta fu înecată în sânge. publică. ca efect imediat. se îndeletnicesc cu un gheşeft monstru 236. în 1881: „Poziţia iudeilor în Germania este foarte avantajoasă. Nu vom spune deci. II. ca primari ai Romei (Nathan). astăzi. Israeliţii formează.

se recrutează mai ales dintre tinerii semikulţi şi neexperimentaţi.profitând de momentul când Rusia era încurcată într-un război nenorocit. prin presa europeană. de Frăţie şi alte gogoşi francmasonice. prin Nihilişti 238 (sectă de anarhişti)..ca cei de la noi . prin urmare. în septembrie 1911. a fost asasinat de un jidan numit Bagrow. pe când ruşii se găsesc foarte bine sub un asemenea regim. . să vorbim puţin de o ţară mare. ce s-a petrecut în Rusia. de Libertate. I.ovreii sunt lipsiţi de drepturile civile şi politice. jidănimea n-a văzut decât un singur lucru: interesul ei. de Egalitate. p.Stat”. Stolipin. Într-un ceas aşa de dezastruos pentru patria comună. Cahalele calomniază Rusia şi o discreditează în ochii lumii străine. oglindind înaintea ochilor lor. care îşi închipuie uşor că o monarhie absolută este un îngrozitor flagel. pe care Iuda îi orbeşte cu uşurinţă. 237 Dar. RUSIA În Rusia. 369. .nu se bucură de drepturile de cetăţenie.. . Le drame maçonique.unde ei se numără cu milioanele. Jidănimea rusească se agită cu furie şi. vorbele umflate de Progres. prim-ministrul imperiului. Pouvoir occulte.unde vine să se reverse prisosul acestui furnicar. De asemenea. Să vedem.în particular pentru noi. Nihiliştii. în timpul războiului cu Japonia. măsură excelentă pentru poporul rus. afară de ovrei. 239 Să amintim moartea tragică a lui Alexandru II care a fost ucis de o bombă. nici prin teroare. încercară să escaladeze bariera. adică de Rusia. Mai mult. în care ovreii . Văzând ca nu ajung la nimic. însă deplorabilă pentru vecinii lui. . aruncată de un nihilist. Aceasta ne va permite să ne dăm seama de uneltirile sau de tertipurile pe care jidanii din România le întrebuinţează pentru ca să-şi atingă scopul dorit. nici prin minciună. Copin-AIbanceffi. . ovreii . 238 237 99 .tulbură liniştea Statului şi pune într-un pericol continuu viaţa Ţarului şi a principalilor săi colaboratori 239.

ne va fi uşor să înţelegem ce se petrece în propria noastră ţară. ei încercară să se încorporeze în naţia rusă. apără cauza Ţarului şi a Rusiei”. era zdrobită din afară. . arzând şi asasinând. . au ajuns în câţiva ani să pună mâna pe mai toate bogăţiile ţării.ici pentru o cauză. 240 Şi. În România. p. colo pentru alta. pentru a ajunge aici. Albancelli. I. punându-se în grevă. mereu excitat împins în stradă de către jidani. citeai scrisorile particularilor care vedeau cu ochii evenimentele. .sau mai bine zis se năpustea ca o bestie turbată. avu loc intrarea jidovilor în naţia franceză. ROMÂNIA Acum. Când. I.ne spuneau telegramele agenţilor. cit. care minţeau cu neruşinare şi îl făceau să creadă că.reclamă o constituţie şi o garanţie. cit. Însă. . p. 242 Aceeaşi soartă ne ameninţă şi pe noi. în care voiau să intre. tot astfel. ei au dezlănţuit războiul civil când patria. în mijlocul masacrelor. pentru acest lucru se răscoală. ovreii n-au putut să-şi satisfacă decât numai patima de proprietate şi datorită ei. constatai că poporul rus mergea fără să ştie pentru ce. care mai toate sunt în mâinile ovreilor. în loc să citeşti în ziare depeşele agenţiilor jidoveşti. 358. În cursul unei revoluţii sângeroase. cit. care răsculau poporul. s-au văzut „instigatori. cunoscând modul cum jidovii au lucrat în mai multe ţări străine. poporul rus nu ştia câtuşi de puţin ce e o constituţie şi ce sunt garanţiile. Idem. în numele Ţarului. românii. lucrară exact în acelaşi sens. . 100 . p. într-adevăr. 352. 241 Francmasonii Constituantei şi ovreii revoluţionari din Rusia. Şi. în realitate.pentru al elibera”. I. din partea jidovimei. 240 241 C. 357. 242 Idem.Poporul rus.

. pe trimestru. Aceşti străini. Cele ce privesc anii 1859 şi 1899. în toată ţara.000. Pentru ca să probăm că această afirmaţie nu este decât o neruşinată minciună. p.000. ei se agită nebuneşte. ei trebuie să aibă prerogativele de cetate.000 de iudei 244.. în 1820. În 1803.000.Dar. 244 Cifrele care se referă la o epocă anterioară lui 1859. provin din Arhivele Statului. în această perioadă de 96 ani. LAZARE) 243 .533 la 100. 17). Comparând între ei anii 1803 şi 1899.şi că. La începutul secolului al XVIII-lea. În Muntenia. . împinşi fiind de patima de dominaţie. Astfel. . după împărţirea Poloniei (1772). le mai trebuie să posede şi drepturile de cetăţenie. prin urmare.. În 1820.200. a atins cifra colosală de 1.37. În 1827. nu se afla în Moldova decât un număr foarte mic de ovrei. . scoase din statisticile oficiale. În 1831. la Iaşi. sau din timpurile lui Decebal (B. .când s-a făcut cel dintâi recensământ în Moldova. ei erau atât de rari. .000 de ovrei. În 1838. în Moldova. nu s-au găsit decât 127 şefi de familii israeliţi. .000. Numărul lor însă a crescut progresiv. de la luarea Ierusalimului de către Titus (CREMIEUX). sunt luate din publicaţiile Serviciului statistic. în Bucureşti. „Legenda (?) povesteşte că ovreii veniră în Dacia în timpurile mithice ale lui Decebal. În 1859.24.. veniţi de ieri. .19.120. constatăm că înmulţirea jidanilor. vom aduce aici cifre exacte. încât contribuţia lor totală se ridica abia la 155 lei. Pentru a atinge şi acest sfârşit. . 243 101 .000. numărul ovreilor a fost întotdeauna cu mult mai mic ca în Moldova. sub Domiţian” (Bernard Lazare.s-au găsit.cu mult mai înainte de formarea acestei ţări. Astfel. Les Juifs de Roumanie... 12. . ce le sunt contestate pe nedrept. În 1899.80. pretind astăzi că sunt stabiliţi în România de când lumea şi pământul. ca să ne subjuge cu totul.

din Austria şi din Rusia.6.n-au nici un motiv istoric plauzibil ca să poată pretinde drepturile de cetăţenie.se socotesc în toată ţara. Prin urmare. pe viaţă sau pe moarte.) ce voiau să-l cotropească. să studieze chestiunea israelită: „Majoritatea familiilor evreieşti care locuiesc în România. aceşti străini.pentru concurenţa de aici înainte neputincioasă şi chiar pentru viaţa materială a adevăraţilor români. susţinute de el împotriva numeroşilor barbari (turci. membru al Institutului. Iată ce zice în aceasta privinţă. . în urma emigrării lor necontenite din Moldova. 1904. în România. Astfel. În 1860. Dar.330 ovrei.În 1831. . etc.000. .9. tătari.000. Ea a venit aici prin emigraţie. .străini de ţară.. . În 1838.. . venind din Galiţia şi din Polonia rusească. în imensa lor majoritate... În 1899.. 102 245 .care n-au luat parte nici la suferinţele grozave îndurate altădată de poporul român.70. care se află actualmente în România. ERNEST DESJARDINS. p.000 de jidovi. unguri. 3. existau în Moldova regulamente pentru apărarea Cifrele acestor statistici sunt împrumutate din cartea lui Verax La Roumanie et Ies Jutfs. ovreii.ca şi prin voinţă şi prin moravuri. prin spirit şi prin limbă. nici la luptele sângeroase. dar a devenit foarte activă mai ales în timpul domniei lui Mihail Sturdza (1834-1848). în 1867. care a venit în România. 2-4 (ediţie prescurtată). un savant istoric. Această invazie a început de ani de zile. s-au introdus aici în mod fraudulos în cursul secolului trecut. este prin naştere. . înmulţirea ovreilor străini luă proporţii înspăimântătoare. ce constituie un fel de cloacă nesecabilă ce debordează cu îmbelşugare această pestilentă. . Cifrele acestor statistici 245 arată că.

248 Dr. p. Agapi. 2. Colescu. 55). se topi la vederea câtorva gologani.000 morţi. de la 1870 la 1893. p. 774 morţi). Naşteri Morţi Diferenţa Români 7. I. Mişcarea populaţiei României. p. C. I. de la 1869 la 1875 248 . I. o diferenţa de 70. făcându-se complicii acestor abateri.iar guvernele.000 de suflete în profitul lui Israel.432 naşteri.000 +40.500 Ovrei 13. vezi Verax.pentru români.000 Ovrei 120. (Verax.784 de suflete. mişcarea populaţiei de la 1866 la 1909. vedem că românii prezintă un deficit de 30. românii au pierdut aici 986 indivizi (1.000 80. numai în anul 1909.000 naşteri. în 22 de ani. 246 247 E. 20. Studii demografice asupra populaţiei oraşului Iaşi. Paris. Numai că. .500 13.000 . cit. 54. Naşteri Morţi Diferenţa Români 140. asupra morţilor 247 . profesor de economie politică la Universitatea din Iaşi.fruntariilor împotriva valurilor năvălitoare ale vagabonzilor străini. severitatea acestor regulamente. Les Juifs en Moldavie.500 Şi. dădură pământul naţional pradă cerşetorilor corupători” 246 . De asemenea. calculând asupra datelor statisticilor oficiale. un deficit de 14.000 Adică. 1867 Vezi Verax. .500 +3. Dacă examinăm acum statisticile care dau mişcarea totală a populaţiei în oraşele Moldovei.fosta capitală a Moldovei. constată: . se prezintă cu un tablou şi mai înfricoşător. cit. pentru 1901 şi 1902.000 9.pentru ovrei un excedent de 17.30. pe câtă vreme jidovii (al căror număr este aproape pe jumătate ca acel al creştinilor) au un excedent de 40. mişcarea populaţiei. în oraşul Iaşi. asupra naşterilor.418 morţi). CUZA. .000 170. pe când jidanii au câştigat 120 (894 naşteri.000 -5. pentru acelaşi oraş. cit. 103 .443 de suflete. Desjardins. D-l A.

7%. de 51. etc.8%. .8%.3% . de 57% . care în 1909 avea 77.8% . nu mai are astăzi decât 75. O asemenea disproporţie. .şi aşa mai departe 249. În 1912.000 de indivizi în favoarea lui Israel.la Botoşani. ovreii au ajuns în Iaşi la cifra de 39. Cuza.759 locuitori. Putem deci să afirmăm că oraşele Moldovei se depopulează şi că această depopulare este cu atât mai intensă. a căror cunoştinţă se impune fără întârziere. De asemenea. numai cu 18. neobservate de nimeni.5%. s-a făcut un nou recensământ al populaţiei. O asemenea proporţie se întâlneşte în mai toate oraşele Moldovei. Într-adevăr.pe când a Munteniei s-a înmulţit cu 23%. a Mihăilenilor cu 13%. cu cât oraşele sunt situate mai spre 249 250 A C. Cuza. datele referitoare la numărul locuitorilor Moldovei arată că populaţia rurală a crescut. Fenomene. asupra unei populaţii totale de 77. Dar. le rezumă astfel: „Cifrele recensământului.882. cu 41. iar a Dobrogei. Cu modul acesta. populaţia sa diminuat în mod absolut. în 13 ani. s-a produs o diferenţă de peste 30. răul pare şi mai mare. astfel la Dorohoi ea este de 53. publicând aceste date. „Neamul Românesc”. trebuie să aibă cauze profunde. populaţia urbană a Moldovei a crescut numai cu 5.ne duc la constatări de o excepţională gravitate.apar astăzi în plină lumină..pe când a Munteniei s-a înmulţit cu 1%.6%. . 1910 C. într-adevăr. Astfel. 104 . se vede atunci că. care se petreceau în umbră. 1909. 1908.. .759 locuitori. de exemplu. Unirea. în 8 din 21 oraşe moldoveneşti. În acelaşi timp. uneori numai bănuite. în 43 de ani. care e enormă. ale cărui prime rezultate au fost raportate de profesorul CUZA 250.la Fălticeni.Cu alte cuvinte. Un ziar politic. când cercetezi mişcarea fiecărui oraş luat în parte. 18 februarie 1913.488 suflete. Iaşii. vechea capitală a ţării. . iar a Dobrogei cu 45.adică la 50. populaţia Fălticenilor s-a micşorat cu 10. .pentru moment provizorii.8%.

în Moldova. în inimile tuturor românilor. Atunci poţi vedea cu ochii. Prin urmare. . în faţa năvălirii unor paraziţi? CUZA. până atunci foarte prolifică.strigăt care s-a răsfrânt.874 5. în ceea ce priveşte mica industrie. în oraşul Iaşi. care a studiat bine acest fenomen patologic. . în locul ei. unde se face oţet. 251 105 .Vezi Cuza. „Viitorul”. VIII. (Duclaux). când îi adaugi o urmă dintr-un parazit. 36. acaparând toate mijloacele de subzistenţă. 20 februarie 1913. în cursul anului 1908 252: români ovrei Meseriaşi 1. .570 Trebuie remarcat că.şi această constatare a smuls profesorului CUZA strigatul de alarmă sau mai bine zis de disperare: pierim . au lipsit pe români de aceste mijloace de trai şi. se întinde un fel de mucegai alb şi uscat.nord” 251. care consumă tot alcoolul şi tot acidul acetic şi transformă repede oţetul într-o apă infectă şi fără nici un gust. au trecut cu totul în mâinile ovreilor.Iată proporţia ce există între meseriaşii români şi iudei.şi aceasta numai în câţiva ani. 1908. Industria. Vălenii de Munte p. a ajuns la condusa că jidanii. circ. cum cămaşa groasă a oţetului se topeşte şi.Dacă vom consulta statisticile. Dar care este cauza istovirii unei populaţii. în consecinţă. Iaşi. Scăderea populaţiei creştine şi înmulţirea jidanilor în oraşele României. cu o dureroasa nelinişte. 252 Raportul general al Camerei de comerţ şi industrie. . aceştia au început să dispară. ovreii se înmulţesc în mod prodigios pe când românii se împuţinează din ce în ce. . vom vedea că industria şi mai ales comerţul în oraşele României. micoderma vini. Efectele patimii de proprietate a ovreilor Jidanii în oraşe. Asemenea scenă se întâmplă într-un butoi.

faţă de negustorii ovrei. p. I. Şi nici nu mai vorbim de marea industrie care. 254 Raportul general al Camerei de comerţ şi industrie. fier. Comerţul. Iaşi. 1908. indispensabile acestor meserii. var. postav. cu toate enormele sacrificii ale Statului şi mai ales ale consumatorilor. din contră. . Forţa ovreiului este solidaritatea. . cu totul ridicolă. Creştinii. nisip. . dar se iubesc între ei. . piei etc. găsim: români ovr ei Cârciumari 51 344 Băcani 6 83 Precupeţi 4 172 Făinari 1 80 Negustori de 1 40 lemne şi aşa mai departe.). sunt străini oricărui sentiment de solidaritate. Jidanii. care pot să fie admirabili în caritate.Vezi Cuza. în acest oraş. circ. . Ei nu se susţin. Ei n-au câtuşi de puţin ideea de a se strânge în rânduri compacte pentru a rezista jidovului.742 Aici.la Iaşi... a negustorilor români.meseriile cele mai uşoare şi cele mai productive aparţin iudeilor. VIII. I. cuie. ei îşi fac oroare lor înşişi (Drumont. este întreagă jidovească. sunt absolut dezarmaţi în lupta de concurenţă şi sunt uşor înlăturaţi de rivalii lor. În plus.iar rezultatele sunt formidabile.pe când bieţii români.Iată acum proporţia. tinichea. lemne. 54-55 şi 134). Cahalul a lucrat cu toată forţa de care dispune. dar nu pot să se sufere. aceşti străini sunt puternic ajutaţi de Cahalele lor şi sunt uniţi prin solidaritatea naţională 253 . cit. care n-au între ei nici o legătură şi nu se bucură de nici un sprijin. Astfel. pânză.care posedă şi tot comerţul cu materii prime (Pietre. 106 253 . în cursul anului 1908 254 : Negustori români 121 ovrei 1. se susţin până la moarte.

din 74 cârciumi.. Într-un cuvânt. inconştientă de scop. Într-adevăr. . era toată luată de jidani. Şi această transformare. la Herţa. să vedem şi ce se petrece la ţară. la un negoţ exclusiv jidovesc. pe urmă executată de o mână de maestru. una singură e românească. în Dorohoi.s-a făcut foarte repede. toate cârciumile sunt în mâinile ovreilor”.Asemenea proporţii se întâlnesc. numai 6 aparţin românilor.deşi legea opreşte pe ovrei de a se stabili în sate.. în toate oraşele Moldovei şi în multe ale Munteniei. . iar acum nu se mai găsesc acolo decât doi sau trei români.de la un negoţ exclusiv românesc. . strada Lipscani din Bucureşti toată era ocupată numai de negustori români. avem de-a face cu Armata Cahalului.toată Moldova este literalmente cufundată în mocirla năpăditoare a lui Israel. O nimicire atât de completă şi îndeplinită în atât de scurt timp. chibzuită. . pierduţi în mulţimea nenumărată a jidovilor. căci. bine echipată. dar sunt monstruoase în România.. preparate mai dinainte şi venite din străinătate. de-abia 4 sunt ţinute de români.. în Fălticeni. . Jidanii la sate. . din 1906: „În oraşul Botoşani. având capitaluri din belşug şi care se năpusteşte la atac urmărind o ţintă determinată. de la tot. La un asemenea rezultat nu ar fi putut să ajungă o gloată.ci o trupă disciplinată. de altfel.că în timpul războiului din 1877. a trebuit să fie mai întâi complotată. . în interval de câţiva ani. Ne aducem aminte. La Hârlău. Ele ar fi naturale dacă neam găsi în Palestina. din 54 cârciumi. pe când cincisprezece ani mai târziu. din 133 cârciumi. la Mihăileni.. .Acum că ştim ce se întâmplă în oraşe.deşi nu aveam ca etate decât 43 de ani. după cum spune Raportul Camerei de comerţ şi industrie. la tot. cu mijloace financiare. În statistica întocmită de Camera de comerţ şi industrie 107 .

care nu atinge nici măcar 25%. 33. Raportul Camerei de comerţ şi industrie. pe deasupra. cit. . Se înţelege uşor de ce românii pier din oraşe şi din sate. . . . . Şi aceasta crimă abominabilă. Contra-proba. pentru că românii ţin încă aproape tor comerţul de băuturi alcoolice la sate. În orice caz.este relativ mare.Vezi Cuza. unde după lege. pe anul 1906. 1906. această statistică arată lămurit că în aceste trei judeţe. găsim cele ce urmează: a) Pentru meseriaşi: români ovrei Botoşani 19% 68% Dorohoi 24% 70% Suceava 20% 66% b) Pentru negustori: români ovrei Botoşani 22% 72% Dorohoi 22% 74% Suceava 26% 66% Proporţia negustorilor români. îndată ce ajung în sate. Totuşi.Până acum v-am arătat proba. în faţa jidovilor care. îi lipsesc de pâinea zilnică şi care. acaparând toate mijloacele de trai. circ. IX.iată acum şi contra-proba. 108 . Botoşani. I.este fapta Cahalului. . ovreii găsesc întotdeauna mijlocul de a călca această lege şi. ei nu întârzie să vândă pe ascuns alcool.exterminarea unui popor. unde se strecoară ca să poată intra. îi otrăvesc cu băuturi alcoolice falsificate.asupra a trei judeţe din nordul Moldovei 255 în anul 19051906. străinii nu pot deschide cârciumi. Dacă studiem statistica publicată de Spicuitorul moldo255 Darea de seamă asupra stării economice a judeţelor Botoşani. mai toate meseriile şi mai tot comerţul sunt în mâinile jidanilor. p. . Dorohoi şi Suceava.

în 1839. Şi într-adevăr. vedem că. la acea epocă. cit. găsim în Iaşi în 1909: Negustorii ovrei 1909 Cârciumari 344 Băcani 83 Pescari 7 Blănari 14 Chiristigii 13 şi aşa mai departe. dând peste tot excedente importante. pentru că industria şi comerţul erau ale lor.Vezi Cuza. Din aceste statistici rezultă că.în timp ce populaţia ovreiască . mult mai uşoare şi cerând mai 256 Spicuitorul moldo-român. . Dar. Iaşi. care atunci erau în floare.încă şi mai puţin din cauza incapacităţii lor. 109 . Dar negustorii români care au dispărut au fost înlocuiţi de jidani. rămânea aproape staţionară. nici de lene. graţie organizaţiei breslelor.românii au părăsit poziţiile mănoase în câştig. I. dispreţuind munca şi preferând funcţiile Statului. românii aveau cu ce să trăiască. cu cel ce găsim acolo în 1909: Negustorii 183 1909 români 2 Cârciumari 264 51 Băcani 115 6 Pescari 58 0 Blănari 65 0 Chiristigii 18 0 şi aşa mai departe.român 256 pe anul 1839. populaţia românească se înmulţea în mod regulat. nici de bunăvoie. în acel timp. Să comparam numărul negustorilor români din Iaşi. 1841. din comerţ şi din industrie. nici de fudulie. . . .

care n-a fost în stare să le apere interesele. . 51. răspândită de ovrei. În realitate. Jore Doar. dar jidanii n-au vrut să-i tolereze lângă dânşii şi n-au consimţit nici măcar să-i primească în atelierele lor 258. 259 A. în această privinţă. p. e faptul că românii au fost obligaţi. fie ca lucratori”. C. . să părăsească terenul meseriilor şi al negoţului. Cerem ca ovreii.”... fără încetare primeşte jălbi din partea breslelor şi a mai marelui staroste. întrebuinţând în această luptă pe viaţă sau pe moarte. cu expunerea necazurilor ce românii suferă de la ovrei. 110 257 . care se vor folosi de drepturile breslelor. ..din nepăsare. cu No. care i-au atacat prin mijloace oculte. fraza stereotipă.căci aceştia acaparând meseriile şi negoţurile au pus mâna pe cea mai mare parte din câştiguri. p..puţină osteneală. cit. în ziua de 31 mai 1838: „Departamentul finanţelor. cu care să poată să se hrănească” (Karo. să fie supuşi la aceeaşi taxă ca şi breslele. Iată. a referat Sfatului că. 154. ce este scris într-un raport (Anafora) al Sfatului administrativ al Moldovei..puse rezoluţia ca jidovii să continue să profite de toate drepturile breslelor. Talmudul: „Este oprit ovreilor să înveţe pe un Akum o meserie. p. care să înlocuiască pe ovrei. Dar ce este mai trist.. lăsând cheltuielile pe socoteala românilor. Les Juifs en Roumanie. din incapacitate sau mai ales din corupţia timpului.. fie ca negustori.. după forma occidentală. (Bemard Lăsare. 258 Iată ce porunceşte jidanilor. 8. adresat Domnitorului. din cauza incapacităţii şi mai ales a necinstei clasei de sus. 77). În urma schimbării vestmântului. 259 În aceeaşi zi. Cuza. Domnitorul MIHALACHE STURDZA (de tristă memorie). fără voia lor. 99). Şulhan-Aruk. I.. într-adevăr.621. ei au fost învinşi de jidani. am voit ca croitorii creştini să se obişnuiască a face costume europeneşti. Prin urmare. „Este adevărat că nu există nici o clasă românească. cât de duşmănoase. că au venit să ocupe un loc disponibil în economia noastră naţională 257 nu este decât o minciună sfruntată. manopere tot atât de laşe.

pe care o luase pe datorie.000. p. hoţia şi frauda. 260 Ce ar fi. Jidanii se leagă până şi de tinerii neexperimentaţi de băieţii de bani-gata. ei posedă în Moldova mai bine de 31% din proprietatea funciară urbană.000 la 5.cărora le dau câţiva lei şi îi fac să iscălească pentru sume fabuloase. pentru o mică datorie.şi se aruncară cu lăcomie asupra imobilelor din oraşe. din Galaţi. Pricepeţi 260 După informaţiile luate de la Ministerul de finanţe.pentru ca să plătească jidanului o pălărie de 6 lei... Astfel. poruncite de Talmud. . Astăzi. cum un biet ţăran. În mai multe oraşe. la nenorociţii români. cit. unde te pot împrumuta. . 111 .legea nepermiţându-le să înghită şi pe cele de la ţară. La Fălticeni.000 la suma minimă românească de 200. cât şi pe cei din sate. etc.800. Astfel se îmbogăţiră foarte. care alcătuiau toată averea lui şi a familiei lui. Astfel. care atunci când au venit din Galiţia sau din Polonia rusească..500.Dar. . . dacă ar avea dreptul să cumpere şi moşii? Camăta. pentru care un asemenea împrumut însemnează ruina. de curând. . . pentru ca să aibă 17. un tânăr G.000. atât pe cei din oraşe.a fost nevoit sa-şi vândă o pereche de boi. Proprietăţi urbane.ei.000 lei.000 lei.care sunt mijloacele cele mai eficace de a realiza. pe când românii n-au decât pentru 2. Câte averi nimicite. vezi Verax. sunt în mâinile acestor vampiri.000.ovreii despuiară în voie pe bieţii români.100. valoarea acaretelor lor întrece cu mult pe a celor româneşti..Având bani. 52.Prin comerţ şi prin industrie . repede. în ascuns. cu dobânzi enorme.000 lei. în mod sugestiv.. Un om de litere a povestit. . încă nu e totul. ovreii au case pentru 5. n-aveau nici ce mânca! . . ovreii îi împrumutară. contractată la Iuda într-un moment de strâmtorare! De altfel. mai toate băncile. 1. proporţia este de 7. ea este de 1. a dat ovreilor poliţe pentru mai mult de un milion. pe care să-i risipească. la Dorohoi.000 lei. La Mihăileni.

noi plătim zahărul cu un preţ exorbitant. p. mulţumită unor magistraţi prea îndatoritori.acum ce escrocherie are loc atunci când viitorul băieţandrului este în joc şi mai ales când părinţii ţin să ascundă greşelile fiului lor. formează un fel de triadă talmudică. deşi Dumnezeu ne-a dat o ţară atât de fertilă. unde corup funcţionarii. ei închiriară imense terenuri. Agricultura. 2. Astfel. elementul său. al ovreiului. Ei bine. Carteluri. 112 . 261 E. pe la primării. sugându-l până la măduvă. după placul lor. această crimă a fost scăpată de singura piedică ce-o mai stânjenea. trebuinţa sa primordială. per excelenţiam. aproape îndoit decât îl iau bulgarii. pe la regimente. . care istovesc poporul.Mai apoi ovreii întrebuinţară atâtea bogăţii ca să organizeze carteluri. câmpul nelimitat al viselor sale de putere în viitor. .. Vezi Verax.este taraba zarafului. că ea constituie una din regiunile cele mai productive în grâu. . I. camătă înfloritoare”. de exemplu.şi cu ajutorul Cahalelor străine.adică furturi şi înşelătorii în mare.se adaugă adeseori sperjurul. din lumea întreagă. Desjardins.Dar ovreii nu se mulţumiră cu atât. . . nădejdea mângâiată a răzbunării ascunse împotriva creştinului.adică de jurământul more-judaico.care asociindu-se cu hoţia şi cu înşelătoria. 261 Cametei. speculând asupra banilor publici şi împroşcând cu infamiile lor chiar şi pe miniştri. asemenea anomalii se explică prin faptul că jidovii acaparatori fixează preţul mărfurilor. După cum zice DESIARDINS. Şi nici nu mai pomenim de răul imens ce fac samsarii jidani. . Dar. trusturi de tot soiul. Ei atacară şi agricultura. . este foarte scumpă. . care mişună prin tribunale. mică săptămână. pâinea de asemenea. pe la prefecturi şi chiar prin ministere. cit.adică izvorul fundamental de trai al ţării. . „comerţul.

p. guvernul le-a pus botniţă şi planul infernal a avortat. au acum neruşinarea de a plânge pe ţărani. Astfel. . . fără ca nimeni să nu mai poată veni în ajutor acestor nenorociţi! 262 După informaţii luate de la Ministerul de finanţe. . că Parlamentul.fu nevoit să limiteze întinderea pământului cultivat de un acelaşi arendaş. mai pe toţi ţăranii României! Într-adevăr.Astfel. I. Fischerland. proporţia moşiilor arendate crescu aşa de repede şi ajunse la cifre atât de înspăimântătoare. care au văzut scăpându-le o asemenea pradă. pe care îi împing la o nouă revoltă. ovreii măriră considerabil arenzile. impuse de jidani. cu toate că nu voiesc să cultive pământul cu propriile lor mâini. acest soi nou de Hoţi erau iremediabil condamnaţi să nu mai lucreze decât ca să îmbogăţească mai mult pe strigoii avizi. sunt numele principalilor bandiţi agrari.după răscoala ţăranilor.neputând să se ducă în altă parte din cauza depărtării. Fischer. ei îl exploatează prin arendare şi. Juster. . ca să trăiască. . . ce unul din ei o stoarce până la uscare. de atunci. Guttmann. . din fericire. vezi Verax. în 1907.nume ce vor face în veci groază şi scârbă adevăraţilor români. ei posedau două treimi din domenii 262 .să ajungă în urmă să îi pună definitiv sub picioare. împilând cu neomenie pe bieţii ţărani care. Dar. peste puterile omului. 52. Feierstein. înainte de 1902. în bătaie de joc. pentru ca. Dar. Şi când te gândeşti că aceeaşi jidani. s-a numit.. care se pregăteau să se îndoape cu sudoarea omenească. Pentru ca să poată arenda o ţară întreagă. Dar şi-au recuperat investiţia până la urmă. aceste Iude găsiseră mijlocul să transforme în robii lor. Rapaport.. cit.obţinând prin aceasta drepturile de cetăţenie. 113 . Iar enorma suprafaţă din pământul României. căci adesea un singur evreu ţine în arendă mai mult decât un judeţ.au fost nevoiţi să se plece exigenţelor. în Moldova de sus.

se făcură cercetări. ca pe nişte robi din centrul Africii. plătită cu o simbrie de foamete... ca să scape de moarte pe nişte ţărănoi mocofani 265. Astfel. . ce ar trebui să cheltuiască pentru a face reparaţiile necesare. iar Ministerul de domenii. sub titlul de Devastările din Vrancea. 308 265 „Viitorul”. cu brânză mucegăită plină de viermi sau cu mămăligă neagră şi amară făcută cu mălai de porumb stricat 263 .. ceea ce arată cât iubeşte Israel pe ţăranii români e faptul că.. au format societăţi forestiere care au înşelat pe ţărani şi le-au luat. valorează mai puţin ca banii. O epidemie de această groaznică boală izbucnind printre aceşti nefericiţi. mai-septembrie 1913. Vezi A.. orânduită să cerceteze şi să stabilească răspunderea în delictele silvice săvârşite de societăţile anonime forestiere din munţii Vrancei. Neamul Românesc”.mai ales din cauza reclamaţiilor unei anumite prese. Dacă se adaugă la aceasta o muncă istovitoare. Cuza... să le dea şi pelagră. p.Dar jidanii s-au agăţat de toate resursele de pe urma cărora trăiesc românii. pur şi simplu. Iată ce scrie Universul din 26 septembrie 1913..a constatat abuzuri colosale.. înţelegi uşor de ce aceşti nenorociţi se Două rapoarte ale directorului institutului de chimie din Iaşi. care munceau la el. Cuza. pe nimic.. . No. 541 din 9 aug. aplicarea formulei Talmudului: tob şebegoim harog! Distrugerea pădurilor.. 5 sept 1911..şi se descoperi omorul premeditat 264 . în plus. carne de oaie moartă de dalac.. către Direcţia generală a Serviciului sanitar. . păduri seculare. a avut îndrăzneala criminală să dea să mănânce ţăranilor. şi îi omoară prin instalaţiile lor defectuoase. Neamul Românesc”. şi pe ce pun mâna. pretutindeni unde aceştia lucrează ca muncitori. C. Este. 1908. un ovrei G. zgârcit construite. pentru ca să le înfrâneze. ca să-i otrăvească şi. .deveniţi lucrătorii lor. . 1910 şi 468 din 19 iulie 1910. Aceşti ovrei tratează acum pe foştii proprietari ai terenurilor împădurite.De altfel... nu se alege decât praf şi ţărână. 15 febr. Acum patru ani. Piatra Secuiului.. jidanii îi nutresc cu „peşte împuţit.. 114 263 . cu măsline putrezite. a luat măsuri ca aceste societăţi să înceteze orice tăiere în pădurile din munţii Vesterul. 264 Vezi ziarele din acea epocă şi A C. Vetrile şi Frumuşelele”. pe care le distrug fără milă. „Ancheta. Ei socot că pierderea a vreo câteva mii de români. care se alarmase.

.ca şi cum n-am avea îndeajuns. nu numai că falsifică 115 . ea singură.şi de ce guvernul este obligat să intervină. toate aceste societăţi.deveniţi muncitorii sau mai bine zis robii lor. într-o ţară înzestrată de Dumnezeu cu bogăţii nemaipomenite.aşa că Statul a fost nevoit să ceară ca cel puţin o treime din funcţionari să fie compusă din români.condiţie care face pe jidovime să geamă de disperare. terenurile lor petrolifere. forestiere şi petrolifere. Într-adevăr.plagă care este suficientă să stingă. Prin urmare.revoltă. ca amploiaţi. adică aproape pe nimic şi acum maltratează pe aceşti foşti proprietari. . . România mai datoreşte lui Israel şi alcoolismul.ca anul trecut la societatea Lotru şi ca anul acesta la societatea Tişiţa. Dar aceasta nu i-a îndestulat pe jidovi. a lăsat slobod frâul patimei de proprietate şi a smuls din mâinile românului pâinea de toate zilele. .după cum fac şi Jidovii din societăţile distrugătoare de păduri.Lista infamiilor jidăneşti nu este deci terminată.Ovreii au năpădit şi asupra petrolului. care voiesc să stabilească aici noua Palestină. ajutat de Cahal. aduc în ţară. ca să facem loc fiilor lui Iuda. Beţia şi alcoolismul . Şi acest rol de ucigaş a fost încredinţat Alcoolismului şi Prostituţiei. . . alt tezaur al pământului binecuvântat al României. Ovreii. . au început să introducă în ţară viciul înjositor al beţiei. cu preţuri ridicole. Le mai trebuie să pierim cât mai curând. Ei au cumpărat. o rasă întreaga. atât de des. iar astăzi acest nefericit a ajuns să moară de foame. . o puzderie de jidani străini. ca să înăbuşe aceste răscoale. . ca nişte duhuri rele. Petrolul. De altfel. Israel. de la bieţii ţărani.

268 Dr. . . .. cu drept cuvânt. fabricat cu drojdie. „bune pentru români”.podgorenii acuzând pe jidani de falsificarea unor enorme cantităţi de vin.şi pe care le vând. Aşa.8% alcool. „Neamul Românesc”. pe care îl pun în vânzare. 1911. este de maximum 35% pentru rachiuri şi de 45% pentru drojdie şi tescovină.şi „Viitorul”.” 269 . Astfel.. („Lupta economică”. .. . lângă sticlele cu băuturi.1911. pâine..jidovii vând românilor basamacuri de 60% şi chiar de 87. permisă de regulament. pe când concentraţia alcoolică a băuturilor. Despre acidul salicilic în falsificarea vinurilor.. 116 266 . sunt ţinute într-o stare de murdărie revoltătoare.. No.. femeia debitantului a vrut să o dosească în momentul intrării noastre în debit. Şumuleanu. 1559.. Şi aceste băuturi..pe când rachiurile de a noastre. s-a constatat că „lichidul este format din 900 cc de eter sulfuric. glicerină... C.iar rachiul de sub tejghea avea 87. 2 sept.şi pe care sticlă. . 21 octombrie 1911. lângă sifoanele cu apă gazoasă se găsea o pereche de papuci vechi şi murdari. în Buletinul Societăţii. I.. şi alături de covrigi. din Iaşi.„autorităţile au confiscat şi distrus peste 10. „Neamul Românesc”. unde este curat. Şumuleanu. .000 de decalitri de vin. pe ascuns. . în care e dizolvat un ulei esenţial. 269 Şumuleanu. mai. C. 267 Dr. p. mai-iunie 1913.comunicare la Societatea de medici şi naturalişti.băuturile 266 şi le otrăvesc cu diverse ingrediente 267. vitrioluri. etc. 1911. vezi Cuza. aprilie. dar îndeamnă pe români să bea rachiuri care au un grad de alcool extraordinar de ridicat .. mai 1913).. sub tejghea.Vezi Cuza. am luat o probă de rachiu anisonat dintr-o sticlă ce se afla în raftul debitului şi o altă probă de rachiu anisonat dintr-o sticlă ce se găsea sub tejgheaua debitului.. „Neamul Românesc”. cu sticla. de pildă: „La cârciuma Rosei Fiş. cit. Despre rachiul cu „vitriol” . 1559. vezi „Antialcoolul”. din Iaşi.3% alcool 268. sunt puse în altă odaie. zahăr şi alcool'. Rachiul de pe raft conţinea 38. p. se aflau doi piepteni plini de păr. cuşer”. 14. 1913..3% alcool (!) pe care consumatorii le numesc. de mătreaţă. . 2 sept. „La cârciuma lui Bercu Leib.absolut interzis de consiliul sanitar. Acum câteva luni. din Iaşi. La analiza conţinutului sticlei găsită la cârciumarul ovrei Iancu Ben.

I. De aici înainte. I. otrăvind în aceiaşi timp şi oraşele şi satele 271„ De altfel. 28. p. . cu băuturile tari şi. carnea fructele şi mai ales rachiul. dă loc la o gastro-enterită intensă. Tot ce posedă o gospodărie. 272 Verax. 146. laptele. tot ce lucrează nenorociţii beţivi. Traite de Médicine. păsările şi produsele industriei sale”. p. 270 Idem.. Desjardins. ca şi pe orăşeni. la început.şi.semn distinctiv al patimei beţiei. p. în alcool. I. totul e schimbat la cârciumă. vezi şi Lancereaux et Paulesco. fiecare casă ovreiască era un debil de spirtoase 272 clandestin. ingerat. îndată ce au intrat în Moldova. Dar iată ce zice un autor străin.. 117 . ei devin stăpâni pe munca acestora. . ca mobile. destinate anume pentru ţărani. cit. 273 Şi nefericirea este şi mai mare când femeia cade şi ea în mâinile lacome ale jidovului. scoarţe. la convulsii şi la paralizie” 270 .pe care ei nu-l beau. p. prin băutură era împins să cumpere mardalalele ovreiului sau săi cedeze. în târguri. vitele. prima grija a jidovilor a fost să pună mâna pe cârciumi. cit. Jidanii obişnuiesc deci pe ţărani. 20. 1. T. ce este foarte iute şi posedă o mare putere vezicantă. odată obiceiul luat. trăind într-o stare de murdărie respingătoare. vezi Verax. Acest produs. Atunci vezi pe român. DESJARDINS: „Tot micul comerţ este în mâinile ovreilor. cerealele. până şi ouăle de găină. trece la cârciumă.dar pe care-l falsifică. 271 E. pânze. cu veştmintele în dezordine. (Articolul: Intoxications par Ies boissons avec essences).. cit. 273 Idem. În aceste crâşme.anemonolul.. care de obicei este foarte curat. „Prin cârciumă se atrăgea clientul. . 15. I. .. cit.. înşelând pe român. se mai găseau şi mărfuri execrabile. de cele mai multe ori pe alcool.

Ţăranul putea. . . într-adevăr. că aici nu există aproape deloc acest flagel. el produce o degenerescenţă grasă a ficatului. care a consacrat alcoolismului lucrări nepieritoare.constituie o calamitate fără de leac.nu exista alcoolism în România. Dar. p.înaintea venirii ovreilor.şi. . . . 118 . Verax. ce e mai mult. .unde nu sunt evrei.şi dă loc la vise înspăimântătoare. p.Alcoolismul. cit. . el atinge mai ales sistemul nervos. pot certifica această afirmaţie.de aici pierderea poftei de mâncare. la delirium tremens.alcoolismul este în floare şi creşte repede. ea se termină. Duminica şi la sărbători. . din ce în ce.de unde slăbiciune şi oboseala rapidă. din când în când. 274 Şi. Alcoolul atacă tubul digestiv. cazurile de alcoolism sunt excesiv de rare” 275 . căci am fost elevul lui IANCEREAUX. Această otrăvire cronică o constituie alcoolismul. .zice VERAX. . . dar era mare distanţă între această intoxicaţie trecătoare. a altor viscere şi a muşchilor. prin tuberculoză.funcţiile genitale ale alcoolicilor sunt diminuate sau chiar suprimate. . . În satele Munteniei. de obicei. . .iar puţinii copii care se mai nasc. .Dar băuturile spirtoase prea tari. Dar în Moldova. 40. adusă de jidani. 40. dar se împuţinează în mod dezastruos. personal. I. care vine să scurteze o viaţă.adaugă VERAX. la o abrutizare care face individul să cadă în stare de tâmpire sau de imbecilitate. să se îmbete. ţăranului moldovean”. intoxică organismul. I. puţin serioasă.după cum constată 274 275 Idem.acolo unde râia jidănească e foarte întinsă. de aici înainte inutilă. Se poate zice chiar. Poporul degenerează şi nu numai că nu se mai înmulţeşte. pe ici pe colo. în cunoştinţă de cauză. altădată. mor toţi la o vârstă fragedă. luate zilnic. şi înfricoşătoarea otrăvire cronică ce e alcoolismul. din beţivi. cit.

Femeia Paraschiva B.. onest muncitor. printr-o plângere făcută în scris. p.Ovreii mai exploatează desfrâul şi prostituţia. p.. s-a petrecut de curând în oraşul nostru. . 135. a arătat că fata sa. (Sfetea...a cărei uşă nu fusese închisă cu cheia. . . ere. de ţi se face milă să-l vezi. din Botoşani 277.Un fapt care a impresionat toată lumea de aici.. Măria P. în această privinţă. 104. la îndeplinirea acestui rit infam al religiei lor. Fără să mai vorbim de un satir ovrei R.a devenit acum. Martel Vexler.Jidanii n-au nici un scrupul să necinstească fecioare creştine şi chiar. de pe urma alcoolismului.. 276 Ei se desfată prin cel dintâi şi se nutresc prin cea de-a doua. . Iată ce spune. Instincte sociale. văzui intrând în cuhnie .adică formele cele mai cumplite ale patimei de reproducere... o scrisoare apărută anul trecut prin ziare 278 : „Fălticeni. 278 Minerva.. după prescripţiile Talmudului. ameninţându-mă cu un revolver ce-l avea în 276 277 Paulescu. a fost violată de un jidan.1910.. s-a prezentat înaintea d-lui poliţai C.. trist jigărit. a făcut următoarele declaraţii: „Sunt în vârsta de 15 ani. Pe când eram în serviciul lui Mihelson. zdrenţăros şi murdar. Iată deci o nouă plagă pe care o datorăm tot blestematului de Cahal. mai recent care arată cum procedează sute şi mii de Iude spurcate.. .vom cita un fapt identic. şi.ultimul recensământ. Moldoveanul. Desfrâul. pe la ceasul 12. ei par că îşi fac o datorie să defloreze cât mai multe. într-o noapte.altădată brav.pe Martel Vexler. . 19 august 1912. Ibidem. 119 . Desfrâul şi prostituţia.. . Măria P. edit). care a sedus şi a părăsit 16 fete de ţărani moldoveni. din strada Mare. vecin cu Mihelson şi. Chemată la politie. 21 august 1912. vesel. .

se năpusti asupra mea şi.. fata Domnica F. După câteva luni.deşi o încinsesem cu cheia de cu seară. Ea mai făcu cunoscut că aceeaşi nenorocire au suferit-o şi alte două fetiţe românce.. Acestea. Eram în serviciul lui Iosub R. îmbolnăvindu-mă. a cărei victimă a fost. Mi-a fost ruşine să mă plâng la cineva. când într-o noapte. mă violă. pe care le numi.. dr. venea în fiecare seară. spre marea surprindere a celor ce făceau cercetările. fiind aduse la poliţie. mă necinsti”. care dormea în aceiaşi cuhnie cu mine şi care mai târziu avu o soartă la fel cu a mea”.. se precipită asupra mea şi mă ameninţă că mă împuşca dacă ţip.. Eram în serviciul lui I. mă silui. care îmi spuse că eram însărcinată.... auzii un zgomot la uşă. căci părinţii mei sunt oameni de treabă şi buni gospodari”.. care locuia în aceeaşi curte cu Mihelson şi cu Vexler. am ca martoră pe Domnica F. cu toate ţipetele mele. adăugând că: „Pe când eram în serviciul d-lui V. în modul următor.. Cu toată rezistenţa mea disperată. după aceea uşa se deschise. şi sunt în vârstă de 14 ani (!).. şi am vârsta de 15 ani. . când. intră în bucătăria unde dormeam şi repezindu-se la mine. cu fel de fel de făgăduieli şi abuza de mine. Am vrut să ştiu cum Vexler a putut descuia uşa şi am găsit.mână. S.. declarară cele ce urmează: „Mă numesc Magdalena R. Pe urmă. 120 . Supusă la un interogatoriu... confirmă în totul zisele Măriei P. Fried. într-o noapte. T. cu revolverul în mână. A patra fetişoară povesteşte şi ea crima.şi recunoscui pe Martel Vexler care.. Despre cele ce spusei.. ameninţându-mă cu un revolver. fusei dusă la dl. „Mă numesc Catinca R. cu un revolver în mână. . mă trezii deodată şi văzui pe Martel Vexler care. acesta a venit într-o noapte în bucătăria unde dormeam şi. am fost pângărită de el.. pe la ceasul unu..

cruzimea acestor hiene nu se opreşte aici. sau le exportă în alte ţări.căci ei îşi fac din ele un fel de vaci cu lapte. . Prostituţia. în sânul său de copil. murdărite de jidani. Chinul trebuie să fie de nesuferit.aruncată pe strada în cea mai neagră mizerie. Şi aici ovreii le pândesc. . . mai mult sau mai puţin depărtate. urmele unui cleşte. acele ce nu pot să moară sau să se sinucidă de disperare. dacă prin sinucidere.sfârşesc prin a cădea într-un fel de depravare morală. Printre bietele fete.ceea ce le aşteaptă este mai întâi. pe urmă Curtea cu juraţi şi în sfârşit ocna umedă. . fără o bucată de pâine şi fără nici un sprijin. care i-a profanat tinereţea şi a adăpat-o cu amărăciune pentru restul zilelor. violate de Fauşti tăiaţi împrejur şi respingători. cu care fusese întoarsă în broască”. moaşa jidoafcă care le mântuie prin avortare şi care în acelaşi timp le suflă şi ultima para.” Nu-şi poate închipui cineva deznădejdea ce cuprinde pe o biată fetiţa de 14 sau 15 ani. care le duce la prostituţie. s-a găsit asupra lui un bilet de liber-parcurs. Satirul fu arestat şi la percheziţia ce i s-a făcut..şi că ele nu îndrăznesc să denunţe pe aceşti monştri..Dar.. pe care le mulg pe loc. n-au pus un termen suferinţelor lor de martire. până la Shanghai 121 . .. când se gândeşte că deaici încolo. în ţară.pe capătul din afară al cheiei. .ea va trebui să nutrească şi să crească o sămânţă din neamul blestemat. care. Şi când cugeţi că sunt cu sutele şi cu miile sărmanele fecioare române. . dezvirginate de către desfrânaţii circumcişi. din cauza ruşinii care a pângărit pentru totdeauna sufletul lor dezonorat Nenorocitele Mărgărite. al cărui soroc era expirat şi cu care inducea în eroare personalul cailor ferate. adăposteşte un pui de năpârcă.

44. (româncă din Bucovina). În acest timp a venit la noi Leon Zis. . Când am ajuns la Dorohoi cu trenul ... la Cairo.după ce le necinstesc.care se numeşte Leon Zis. în acea odaie mai era încă o fată. C. ei exportă fete tinere la Constantinopol.cu totul năpădită de pălămida talmudică. p. . şi de al meu şi de al 279 280 Verax....ea este mai cu seamă teatrul acestui scârnav negoţ. de unde nu mai văd lumina zilei. tot pentru serviciu. angajându-le ca servitoare sau ca lucrătoare şi. ca exemplu.. Pezevenghii jidani fac traficul cu carne vie pe o scară foarte întinsă.p. C.... Într-adevăr. După actele ce se găsesc în dosarul cu No.. . când au căzut în ghearele lor.şi la Buenos Aires. Am venit în România în anul 1907. 122 .. sechestrate. 16 sept. minore.. 1911. A. „Mă numesc J. faptele unui strigoi care pângăreşte nişte biete fete românce. 2. cu de-a sila. care trebuia să mă angajeze în serviciu. . ca vreo şapte zile. Moldova. . prostituţia este un comerţ esenţialmente jidovesc. .037 clin 1909 al Tribunalului judeţului Dorohoi.. o fată din Dorohoi. pe rând.. . Acest ovrei. în 1908. Acolo am întâlnit.fata aceea m-a dus la un ovrei. care-mi spuse că şi ea fusese adusă acolo. care îmi propuse să mă duc cu dânsa în acel oraş..după cum rezultă din mai multe procese ce au făcut vâlvă” 279. cit. în odaie. . unde are să-mi găsească de lucru..Iată. Cuza.m-a pus într-o odaie din dosul casei. şi.... jidanii înşală nefericitele lor victime. Adeseori. . mai mult de nouă zecimi din numărul caselor publice sunt ţinute de jidoafce. În Moldova. M. din Bucegea. la Botoşani. şi apoi le exploatează în mod infam 280. 1651. Am stat noi amândouă. şi-a bătut joc de trupul nostru. I. vezi A.. Şi notaţi bine.pe la 800 seara.le închid în bordeluri. „Neamul Românesc”. până la Shang-Hai şi la Buenos Aires.

şi căreia i-a cerut 224 de lei. asupra celor ce se petreceau în acest infect lupanar.... ceea ce este conform cu preceptele Talmudului. căci el îmi lua imediat bacşişurile ce-mi dădeau bărbaţii. Leon m-a luat şi m-a dus într-o odaie din dos. M.celeilalte. ne trimetea...atât pe mine cât şi pe fata A. C. transmiţându-le cu voinţă virusul sifilitic.. Poliţia închidea ochii. În tot timpul cât am stat la Leon. . din când în când. după ce m-a ameninţat că are să mă bage în puşcărie. ne punea câte 100 lei pe lună mâncarea.... căci veneau bărbaţi şi mă trimitea cu ei la odaie. bineînţeles.dar cine putea să ne auză în înfundătura aceea! Apoi. la Bacău. .dândune carne împuţită şi cu viermi. Îmbolnăvindu-mă de boale lumeşti.. C.. care ţine tot o casă de prostituţie. Am început să plâng când mi-am dat seama unde sunt..aşa bolnave. Iată ce povesteşte fata J. .... Nevoind să mai stau la el. Noi ţipam... am văzut că mă aflu într-o casă de prostituţie.iar. ... ne încărca de datorii. m-a trimes cu alt ovrei F. Eram ca un fel de roabe la el”. O percheziţie făcu să se descopere că acest pezevenghi ovrei avea o corespondenţă foarte întinsă. nu fără să i se fi uns laba. cu câte un bărbat la odaie. Notaţi că acest jidan. .după cum declară victima J... plângea şi ea ca mine. . le dădea la români. M....căci fata A.. . nu am avut nici un ban. pentru că m-a trimes pe mine. Acolo vorbeau ce vorbeau şi apoi comisarul pleca”. atunci când fetele din bordel cădeau bolnave.. iar.. dar naveam pe nimeni să-mi vie în ajutor... .. după şapte zile. de la bărbaţii care veneau acolo.. Leon îi ducea la dânsul în odaie.: „Când venea vreun comisar sau subcomisar în inspecţie. Aşa făcea cu toate fetele din stabilimentul lui. trimiţând 123 ... la o ovreică Fani. nu ne dădea nici un gologan”. Leon. din taxele ce încasa.pentru motiv bine determinat.

. din Constantinopol.nenorocite fete de român.din Dorohoi. „Neamul Românesc:”. primit la poliţia de siguranţă. românce.la minimul pedepsei prevăzut de lege 281. la Târgu-Ocna. .care a fost apărat de patru avocaţi cu mari influenţe politice. Cahalul interveni în favoarea lui. la Bârlad. la Colomea (în Polonia).făcând cu ele comerţ de carne vie şi expediindu-le în Turcia şi în Egipt. au găsit acolo mai 281 282 A C. când Tribunalul din Dorohoi condamna pe fiorosul proxenet. ademenite în Moldova. 282 Iată şi ce scrie Universul 283 sub titlul de Banda de corupători de minore.la Botoşani. „Neamul Românesc”. În urma unui denunţ.11. Principala autoare a acestei crude negustorii este Haia Şloim. procesul a durat din septembrie 1909. până la Cairo şi până în America.. adică la o închisoare de 6 luni şi o zi. la Constantinopol. 2839 (după „Universul”). . din care reiese că există un serviciu bine organizat de comerţ cu carne vie. cărora le trimitea fete minore din România.. 7.10. Şi acest comerţ spurcat continuă mereu în toată Moldova. 13 decembrie 19. cu Leib Ştrul. la Piatra Neamţ. sunt duse la Constanţa şi predate unor agenţi care le conduc până la Constantinopol. p. Când fu dat în judecată. făcând o descindere în casa lui Iţic Nadler.. la Galaţi. La această pezevenghe „s-a găsit o întinsă corespondenţă. având agenţi răspândiţi prin diferite oraşe din străinătate. . într-adevăr. până în mai 1911. la Fălticeni. la Bacău. la Iaşi: Mai mulţi agenţi de siguranţă. la Rusciuc. Minorele.. . Cuza. 1658. s-a descoperit o bandă de jidoafce care se îndeletniceau cu coruperea de fete minore. din strada Sărăriei. fără încetare. Astfel s-a dovedit că numita ovreică era în legătura cu diferiţi factori ai caselor de toleranţă din Turcia şi din Egipt. . 283 „Universul”. 15 decembrie 19. etc. între alţii cu Leiba B. 124 . p. No.

Şi zilnic se descoperă fapte noi. ruinat.pentru a plăti dobânda unei mici datorii. . . 155. că toate teatrele suspecte de varietăţi. ca să ne dăm bine seama de ce sunt în stare să facă ovreii. fetele lui îşi dau trupul în locul acestei plăţi. Dacă şangărul este atât de întins în nefericita Moldovă.după cum povestesc martori oculari.. nu mai poate să achite dobânda datoriei sale. p. Se ştie. masculi sau femele. în drumul mare”. Desfrâul şi prostituţia în Austro-Ungaria . sunt ţinute de jidani. Idem. . Sa stabilit. mizerabil. 148. Muntenia nu este nici ea mai puţin grav atinsa de această lepră ovreiască.întrece absolut orice închipuire. identice cu acestea. .acolo unde au ajuns pe deplin la scop şi au dobândit drepturile de cetăţenie să ascultam pe TROCASSE care ne va spune ce se petrece în Austro-Ungaria în această privinţă. ademenite spre a fi aruncate în ghearele prostituţiei. Darul forţat al fecioriei are singur puterea să împiedice ca părintele lor să nu fie azvârlit. cu această ocazie.. Modul cum ovreii tratează ţăranii din Galiţia.multe minore (românce).în Bucovina.„Cea mai grozavă formă pe care a îmbrăcat-o până acum cruzimea jidovilor. s-au citat cazuri în care plugari poloni. .dar cele mai multe rămân ascunse în întuneric. . că există în Iaşi o întreagă bandă de corupători de minore. şi în alte provincii sărace când. de altfel... Astfel.. . L'Autriche juive.p. un ţăran. 285 De cele mai multe ori jidanii sfâşie corpul şi înjosesc 284 285 Trocasse.au trebuit să dea pe propriii lor copil. mai ales cele din provincie. toate concertele echivoce. este aceea ce se referă la exploataţia corpului omenesc. pradă creditorilor jidani” 284 . 125 . toate casele în doi peri sau cu reputaţie proastă. „Ca în Galiţia. toate „cafe-şantanurile”. Dar.

152 126 . 156 288 Trocasse. I. Măritişul între creştini nu constituie câtuşi de puţin o garanţie împotriva poftelor senzuale ale ovreilor. Aceşti mizerabili atrăseseră într-o cursă. care ocupa. Isprăvile săvârşite în acelaşi gen de către un alt jidan. care nu sunt ovrei” 287 . nu sunt mai puţin tipice. în canton. Aceleaşi relaţii există şi între stăpânii jidani şi servitoarele sau lucrătoarele creştine. căci nici o unire legală. Or. vizita intimă a mai bine de o mie din lucrătoarele sale”. cit. în cursul anilor. 288 Dar „vinderea fecioarelor creştine şi chiar exportarea lor. Trebuie deci să le lăsăm lor toată infamia”.. „Într-un proces . 1.400 războaie de ţesut în diverse localităţi ale Sileziei austriace. p.adică între toate fiinţele omeneşti. el însuşi se lăuda în public că a primit.ce s-a judecat în 1892 la Lemberg (capitala Poloniei austriace). . ce necinsteşte secolul nostru . Idem. „Sa adus la lumină modul de a proceda al unui industriaş evreu. în ochii lor. singur. p. .aparţine numai jidovilor şi încă în mod exclusiv. numeroase fete de la 14 la 16 ani.sufletul tinerelor fete pe care le iau când de-abia au ieşit din vârsta copilăriei”. în atelierele sale.28 de ovrei erau acuzaţi de răpire şi de traficare de tinere fete. 286 Dar ei nu le respectă nici pe femeile măritate. . preparată cu 286 287 Idem.. El exploata. ca posibil între dobitoace.. la care aveau dreptul.nu puteau să obţină de la dânsul livretul de lucrătoare. nici un pact matrimonial nu este considerat. decât cu condiţia săi sacrifice ceea ce Dumas numea „capitalul lor”. fără să fi primit nici cea mai mică leafă. specialitate ruşinoasă. Când ele isprăveau cei doi ani de ucenicie bineînţeles.

. şi într-adevăr. cu preţul de 1. ne izbeşte. Procesul dură zece zile. fură tratate ca nişte roabe şi orice încercare de fugă fu straşnic reprimată. 290 Într-adevăr. Capul bandei. *** Să recapitulăm principalele răni cu care Cahalul. p. şaizeci din aceste biete fetiţe fură mântuite. „culpabilii nu fură condamnaţi decât la pedepse neînsemnate. să-şi ia... Isaac Sch. un mare număr de copile creştine. Dar.. 157 127 . Îndată ce trecură fruntaria (graniţa)..000 de mărci una. în ruşine. . Şi totuşi „nici un cuvânt de dezaprobare din partea jidănimei. drept popor ales această strânsură de pezevenghi. prin Cahal. Toţi ceilalţi făcură numai câteva luni de recluzie şi reîncepură sinistrul lor negoţ. cine sunt proprietarii unor asemenea case în Turcia? Jidanii singuri şi nu alţii. Dar Cahalul interveni în proces. Ajunse în Turcia. dintre care cele mai multe mergeau încă la şcoală. de această oribilă bandă din Lemberg. faţă de acest trafic atât de profund criminal! Culpabilii n-au fost nici excluşi din comunitatea ovreiască şi nici măcar dojeniţi în Sinagogă.. . p. Ei le făgăduiseră condiţii strălucite ca să le hotărască să plece în străinătate. ca o divinitate infernală. toţi ovreii sunt solidari. El puse în lumină amănunte monstruoase.întrebuinţând însă ceva mai mult vicleşug şi lucrând cu mai mare taină” 289 . 154-155. scăpă cu un an de închisoare. ele fură vândute la case de prostituţie.. Idem. în boli şi împinse chiar până la moarte”. cel puţin pentru formă”. în deznădejde.măiestrie.răni care sunt mai rele decât 289 290 Idem. Fu clar stabilit că sute de fete tinere fuseseră târâte. Când în sfârşit poliţia se decise să intervină. Şi te întrebi atunci cum Iehova al lor a putut să fie atât de ageamiu.

Ei bine. .şi când. Pe urmă. D-l.pe care-i numiră huligani şi îi insultară grosolan.. Îndată. .care. D.au montat bănci.Viitorul României. pădurile.fiind aţâţat de jidani. 128 291 . care şi-a aprins paie în cap.. a) Ovreii au acaparat mai întâi comerţul şi industria. Iată acum şi un autor ovrei.. jidovii voiesc să ne distrugă şi literatura şi să o înlocuiască cu o literatură a lor.şi din nenorocire nu l-a priceput nici directorul teatrului nostru naţional. să-şi aducă aminte de sfaturile ce se găsesc în această carte. . . Şi astfel ne-au răpit toate bogăţiile şi chiar toate izvoarele de existenţă. care e rudimentară.a fost scoasă de pe programul teatrului. dar urmat cu cerbicie până astăzi. peste câţiva ani. vor ajunge miniştri. .care dacă n-a înţeles pe D-l. s-a văzut forţat să-şi retragă de pe scenă toate lucrările dramatice. . demnă de o rasă asiatică. în obrazul românimii. . trusturi şi multe alte întreprinderi jefuitoare. toată ura sălbatică ce i-o insuflă Talmudul.ca mijloace accesorii de distrugere. s-a uitat până într-atât.ne-a dat anul trecut un alt giuvaier. ziarele ovreieşti fură apucate de o furie nebună şi se repeziră să sfâşie pe Ministru şi mai ales pe studenţii universitari.. Ei îndeplinesc astfel preceptul talmudic de-a extermina pe goimi şi săvârşesc un plan. de pe la 1860. n-a priceput nici pe Iţic. .zis şi Roneti-Roman.mediocră în realitate.şi bietul om. Un autor dramatic român.. pe care le-au inoculat românilor.alt procedeu talmudic .iar prin desfrâu şi prin prostituţie ne răpesc de la procreaţie femeile şi mai ales fetele. şi ajutaţi de camătă. sub titlul de Concluzii practice. Cultura românească nu trebuie să cedeze unui pumn de imbecili fără vârstă şi să-şi primească inspiraţia de la cârciumă şi stradă'' (Seara. b) Jidovii s-au servit. trebuie jucată cât de curând şi la nevoie cu jandarmul în săli..de un Ministru. trivială. Toată clica piesei ovreieşti s-a năpustit asupră-i.. descriind într-o limbă „dulce şi frumoasă”. din patima de proprietate... 1913). În adevăr. într-o adevărată capodoperă.viitoare mame. mai toate. deputaţi. . Iţic Bercu zis Ghidală.în urma protestării studenţilor români. . într-un afiş. D. unde un jidov habotnic şi fanatic scuipa cu dispreţ.. să cântărească valoarea” tinerimii române şi să afirme că e „minimă”! Studenţii români să se liniştească. Această piesă. conceput altă dată. ei au dat bieţilor ţărani lovitura de graţie prin beţie şi prin alcoolism. împreună cu un tip desăvârşit de zgârcit. ne-a evocat figura măreaţă a celui mai glorios Domn al Moldovei.. . decăzută. senatori. .... ... . . care le permit să sugă şi restul sevei noastre. . cu o îndârjire de câine turbat. Nemulţumiţi cu toate bunurile ce ne-au luat cu japca. petrolul..de efectele ucigătoare ale patimilor de nutriţie şi de reproducere. cu care ne fură şi ne înşală. au înhăţat şi agricultura. pornografică.plăgile egiptenilor şi care decurg. . pe care le fac sterpe. jidanii nu l-au priceput.după cum prescrie Talmudul.scene delicioase din viaţa mahalalelor din Bucureşti. . dar să închidă în sufletele lor aceste insulte jidoveşti. . care pare a fi străin de ţară. . amărât de mizeriile şi de şicanele ce le întâlnea zilnic în teatrul zis Naţional. Iar directorul teatrului. . . încât a îndrăznit. dar considerată de jidănime ca nec plus ultra. „Mânase”..acela de a transforma România într-o Palestina râioasă 291. .. 13 Oct. „Piesa Mânase.care a făcut o piesă de teatru.

3 oct.Efectele patimii de dominaţie a ovreilor Pentru ca să ne distrugă cu totul.care nu pot fi naturalizaţi. pentru ca o asemenea petiţie să poată fi agreată.ovreii simt trebuinţa să aibă şi o ţară. Petersburg. . în momentul de faţă şi că prin urmare. Ei însă pot ajunge să le obţină. 1869. .dată fiind starea deplorabilă a împărăţiei turceşti.şi unde să-şi căpătuiască şi gloata naţiei lor. 129 . Camerele. vezi Chabauty. Şi într-adevăr în fiecare an.lucru greu de găsit pentru o jumătate de milion de. pe care le cer cu multă insistenţă. încetăţenesc sute şi mii de jidovi. adresând petiţiile lor parlamentului.adică pentru ca să devină stăpâni absoluţi peste această ţară.toată jidovimea cosmopolită zbiară. de-ţi sparge urechile. . este ceva mai mult. pe care ar putea uşor să o aibă. Acum că li se pare că s-a apropiat împlinirea proorociei talmudice. evreii. 172. Les Juifs nos maitres. De altfel li s-a imputat că nu există ţară jidovească. ieşit din întuneric. în mod individual. prea indulgente. nu se bucură de drepturile de cetăţenie. . trebuie ca ea să fie însoţită de un certificat de onestitate relativă. . pentru asemenea ceată de răufăcători. .. pungaşi şi de proxeneţi. cerând îndată cetăţenia! Dar. de care sunt încă lipsiţi. adică un teritoriu.nu mai rămâne ovreilor decât să capete şi naturalizarea.adică a unei împărăţii universale iudaice. . În România. . ziar din St.este astăzi un fel de deşert 292 GOLOS. . . ar apărea la lumină. nu poate fi vorba de nici un guvern jidovesc” 292 .care. consideraţi în masă. Dar. Palestina. pe care au sărăcito. unde să-şi instaleze guvernul sau Cahalul .. p. Şi când te gândeşti că.

În Franţa. 1868. 719.1866. care nu le convine. blânzi ca nişte miei şi mai ales naivi ca nişte copii. această ţară israelită. în acelaşi timp. având în capul lor pe preşedintele Camerei. cu pământul ei excesiv de fertil şi cu locuitorii ei buni. .că ovreii „încearcă să înfiinţeze în România acel stat jidovesc. care ar fi prima realizare a ideilor lor de dominaţie asupra popoarelor creştine”. când se refuza iudeilor din România drepturile de cetăţenie. ovreii au devenit cetăţeni numai în urma unor revoluţii sângeroase. Şi deja presa întreaga din Europa repetase strigătul de disperare al poporului român: Jidovii vor să facă din România. noul Ierusalim” 295. 130 . deci. ei au încercat 293 294 Chabautv. În Algeria. ura furioasă ce agită toată ovreimea. p. astăzi regatul României”.mort. ţara-mamă. Expunerea de motive a proiectului de lege în contra emancipării ovreilor din România. p. XVI. denunţară guvernului 294 . în provinciile danubiene. 295 Archives iraélites. un adevărat rai pământesc pentru poporul lui israel. treizeci de deputaţi români. tot în urma unui război nenorocit. procedările de care s-au servit. „Pentru aceasta. Dar. înainte de a vorbi de sforţările jidanilor ca să dobândească împământenirea în România. 293 În 1868. ei au profitat de un război dezastruos al Franţei. Palestina şi din Bucureşti. 173. pentru a câştiga aceste drepturi de cetăţenie. lumii întregi . pe scurt. de vreo treizeci de ani (adică de pe la 1850). ca şi în Austria şi în cele mai multe ţări din Europa. În Rusia. cit. pe când România. în alte ţări. Este o chestie vitală ce priveşte naţia jidovească întreagă. Se înţelege.este un fel de Eldorado care ar constitui o pradă bogată.şi. pentru ca să ajungă la acelaşi scop. să amintim. în „Monitorul Oficial”. ovreii caută cu stăruinţă să-şi creeze acest centru naţional. I.

primul ministru al guvernului român. cu orice preţ. Şi pentru ce această ambiţie? „Fiindcă .adică să aibă în posesie moşiile şi domeniile. 176.. 297 Câmpineanu. Prin urmare. 9 iulie 1897. pretutindeni.zice CÂMPINEANU.să se emancipeze. . Evident că ei ar numi ovrei (sau oameni de-ai lor) ca deputaţi şi ca senatori şi. 298 Chabauty.. .printr-o adevărată invazie 296. p.. 296 131 . Ovreii voiesc. „Statistica anilor 1878 şi 1879 a demonstrat ca.căci Iuda se repetă.p. Constituţia. când un mijloc i-a reuşit o dată. s-au stabilit. în România” (Chabauty. Abia intraţi în ţara românească.. este manifest că. mai ales în constituţia colegiilor electorale care numesc Senatul şi Camera deputaţilor”. ar dobândi şi direcţia în alegeri. Vom întâlni aceleaşi procedări şi la noi. 7) la săvârşirea acestei Aceasta invazie a fost urzită mai dinainte de Cahalele Europei în scop de a fixa Statal ovreiesc în România. veniţi din Rusia şi Austria. sa fie proprietari rurali. pe care poporul român şi-o dăduse. Şi într-adevăr. cit. . asupra acestei ţări nenorocite. dacă jidovii ar obţine drepturile de cetăţenie. ar ajunge unicii şi supremii cârmuitori ai administraţiei. din fericire. într-un raport adresat tuturor curţilor europene. Lcit.proprietatea rurală joacă rolul principal în ORGANIZAŢIA POLITICĂ A ŢARII. în câţiva ani. ovreii din împrejurimi s-au precipitat. . Raport. Se înţelege ce importanţă au aceste drepturi pentru Israel. ai politicii şi ai guvernului. printr-o revoluţie. Dar. ovreii au tras foloase din situaţiile grele şi din nenorocirile naţiilor. . 297 Prin urmare. numai în timpul acestor doi ani. prin drepturile de cetăţenie. se opuse în mod formal (art.jidanii voiră ca imediat sa ia frâul dominaţiei. 175). prin aceeaşi lovitură. I. doua sute de mii de jidani. ca în urma unui ordin. România s-ar transforma pe nesimţite într-un stat ovreiesc şi scopul urmărit de Iuda ar fi atins pe deplin şi fără zgomot 298 . sleite de războaie sau doborâte de revoluţii.

în timpul acestor aşa zise răscoale. înspăimântat de invazia torenţială şi neîncetată a acestor paraziţi şi iritat de înţepăturile lor dureroase. Domnule. Cbabauty. . fură transportaţi de cealaltă parte a Dunării. Atunci. au pricinuit. pentru. cu tonul cel mai dictatorial. prin o serioasă anchetă 300.000) şi în Moldova (unde erau aproape 100. pretextul putea să servească. spre a întâmpina reîntoarcerea unor asemenea persecuţii.imitaţie naţională a revoluţiei care în alte ţari le-a deschis larg porţile cetăţii. I.mari crime şi guvernul îi menţinu riguros dispoziţiile 299. mai mult sau mai puţin conduse de Francmasonerie. cei ce ţipă.nenorocite victime ale intoleranţei româneşti. la 2 iulie 1867. . 132 299 . somându-le să intervină în favoarea ovreilor. . avocatul CREMIEUX face prin presa să răsune lumea de tânguielile şi ameninţările lui. Îndată. Adevărul mă forţează să adaug că. cit. ei înşişi au provocat mişcarea. invazia ovreiască. sunt departe de a prezenta gravitatea ce le-a fost inexact atribuită. Dacă jidanii nu s-au mişcat în 1848. la care am procedat. începută de câţiva ani a devenit mai cu seamă foarte activă în timpul guvernului lui Mihalache Stuitlza (1834-1848)”. Toate guvernele. atunci când a fost revoluţie în ţara. a triumfa în contra acestei rezistenţe disperate. expulzaţi din România. după cum spune Degardms. Şodan Golescu răspunse în aceşti termeni jidovului Montefiore: „Sunt în măsură să va afirm.şi să ceară emanciparea lor totală.unde soldaţii turci se opuseră şi ei la intrarea acestor lifte în ţara lor şi îi aruncară în fluviu. dacă nu au provocat mişcarea despre care e vorba”. În zadar guvernul român demonstra. 177).este fiindcă în Muntenia ei erau prea puţin numeroşi (cam vreo 6. Şi. după datele anchetei. El adresează. Dar. că tulburările de care Ovreii au suferit. . pentru ca să poată interveni. .” (A. că ovreii. coreligionarii voştri sunt cei ce. jidovimea făcu să intre în linie de bătaie Alianţa universală israelită. Dar îi trebuia o pricină. 300 Ministrul afacerilor străine din România. la toate guvernele din Europa.000) purtau încă perciunii cu care veniseră şi nu avuseră nici măcar timpul să înveţe limba ţării. p. scrisori peste scrisori. Asta era tot ceea ce căutau şefii lui Israel. Şi preşedintele Camerei rosti aceste cuvinte asupra pretinsei persecuţii: „Ovreii sunt cei ce lovesc şi tot ei. preşedintele Alianţei. nici un jidan nu şi-a pierdut viaţa şi n-au murit decât doi vagabonzi care. deşi regretabile din toate privinţele. poporul român nu făcu decât să se scarpine. într-adevăr. Motivul aparent fu repede găsit ovreii din Moldova ar fi suferit persecuţii din partea populaţiei! Într-adevăr. din nenorocire.

MONTEFIORE. până într-un an. Ovreiul întrece în tenacitate tot ce se poate închipui. . au fost vreo 900 de jidani. Marele rezervor al Semitismului. o sleiesc. WADDINGTON. 456457). Dar. Nu era vorba să se admită numai un număr limitat de Cbabauty. I. el nu încetează niciodată să-şi urmărească scopul. jidovul CREMIEUX. ovreiul nu constituie o boală fixă. veni în România ca să lucreze chiar în localitate. sau un aproape-ovrei. în urma războiului din 1877-1878 302 . Galiţia şi provinciile ruse limitrofe varsă aici necontenit. o mlaştină mai mult sau mai puţin întinsă şi mai mult sau mai puţin fetidă. interveniră în acest sens pe lângă autorităţile române.. el formează un fel de scurgere perpetuă care nu se poate opri.. (Drumont.. pentru coreligionarii săi. a fost de patru”.000 de soldaţi români. cu anteriu soios. . Înverşunaţi pe această nenorocită ţară. Pe de altă parte. În timpul războiului de la 1877-78. p.în orice caz francmason bine cunoscut. o sug.ca să înlăturăm orice bănuială de părtinire. asistat de o alta Iudă. 39). Dar „numărul ovreilor ucişi în lupta sau morţi în urma rănilor primite.pe care-i asigură că.. La acest congres. hoardele lor puturoase. . Zece ani după aceste evenimente. avură loc episoade cu adevărat mişcătoare în durerea acestui popor. unde s-a decis independenţa României. 302 301 133 . . aceste sforţări rămaseră sterile. ele se zdrobiră de rezistenţa unanimă şi disperată a naţiei române 301 . a avut loc un congres la Berlin. (Verax. De o sută de ori s-au descris aceşti jidani cu perciuni. I. . p. Întradevăr. ovreii o sfâşie.şi într-adevăr.răspund cu deferentă că se vor ocupa serios de această afacere. prezentând o primejdie permanentă pentru salubritatea publică”..care toţi au fost naturalizaţi. printre 60. 177-178. 303 Iată cum se exprimă acest publicist francez asupra soartei nenorocite a României: „În această ţară. se vor bucura de toate drepturile civile şi politice. Asupra acestei chestiuni vom lăsa să vorbească un autor străin. o rod. pe care Europa îl condamnase să dispară înaintea jidanului. lăsând să cadă păduchii peste tot pe unde trec. cit. Franţa a fost reprezentată printr-un ovrei. I. „După tratatul din Berlin.care în numele ţării lui nu ceru decât un lucru: emanciparea ovreilor din România. . p.DRUMONT 303 . La France juive. cit.

orice jidan era cetăţean român. ducându-se să înduplece lumea pentru Franţa învinsă. Onoarea Franţei (!) cere ca ea să nu fie lăsată de-o parte. cu energia şi cu speranţa necontenit vie a adevăratului patriot. BRĂTIANU găsi peste tot miniştri vânduţi ovreilor şi se izbi de o nemiloasă rezistenţă. Waddington refuză mereu. la Congresul din Berlin. Evreu. pentru ca să permită jidanilor să introducă. cu forţa.. . În Englitera.care era moartea României. individual. BRĂTIANU. în detrimentul proprietarilor pământului. vitriol în gâtlejul muribundei.ci toţi ovreii cărora le-ar veni pofta să se stabilească în această ţară.juca rolul mârşav al unui jandarm. D-l Waddington.. în Italia. Franţa.” În zadar i se spunea lui Waddington: Dar întru ce această 134 . . n-a cruţat nimic pentru ca să-şi apere neamul.sau plătit ca să servească pe evrei. . Dl Cremieux ţine mult la aceasta. Iată.acest WADDINGTON. . fără deosebire. CATARGIU. a luat iniţiativa chestiei. la toţi ovreii.cu o îndârjire adevărat jidovească. ** Un alt trimis al României. El îşi urmări cauza.ovrei. textual. . nu fu mai norocos..generoasa Franţă.. graţie lui. în orice caz. Austria. care zdrobeşte mâinile unei naţii slabe. Franţa nu va recunoaşte independenţa ţarii voastre până ce nu veţi acorda drepturile civile. . după jurnalele israelite. sau pentru ca să-şi câştige banii. d. independenţa României.. răspunsul cinic ce-l dădu jidanul Gambetta: Îndemn pe guvernul vostru să se execute. Rusia şi Turcia recunoscură. întreprinse prin Europa o călătorie asemenea cu aceea a lui Thiers. . După doctrina lui WADDINGTON.. Eu însumi mi-am dat cuvântul lui Cremieux ca să o susţin.

p. . I. jidanii au căutat. . reprezentată prin Cremieux. 305 Numele de Louis Legrand.în locul numelui lui Clemenceau.au recunoscut imediat independenţa acestei mici naţionalităţi. după un război.dacă nu daţi drepturi de cetăţenie la toţi ovreii. el sfârşi prin a ceda 306 .cele trei puteri mai interesate să observe tratatul din Berlin.care e întreagă de poliţie interioară. Se poate concepe o mai grozavă tâlhărie? De atunci. acest exemplu.chestie. unde toleranţa este mai bine practicată” 304. . De frică să nu fie demascat. . .zice el. Franck. cit. Italia urmă şi ea. profesor la College de France. într-adevăr. Ernest Desjardins. 306 Drumont I. citată mai sus: „Afirm că motivul religios n-are nici un amestec în măsurile luare de guvern. Rusia şi Turcia. Astfel. credinţele religioase sunt absolut străine de măsurile luate în contra ovreilor. fiind dovedit că România e poate singura ţară din lume. ce a istovit sărmana noastră ţară. declară că în România. . scăpă pe jumătate de pericol. Gambetta şi prin omul lor de afaceri Waddington.se înţelege. . Un deputat republican. Ad. 304 135 . ar putea să fie dat unei străzi din Bucureşti. Austria. Louis LEGRAND 305. să aducă Şi. membru al Institutului.. scrie şi dânsul. Cer ca şi Franţa să facă tot aşa şi să lege.poate să intereseze Franţa? Libertatea cultului nu este nici ea în cauză. relaţii diplomatice regulate”. în broşura sa Les Juifs de la Moldavie. de curând. . „Iată 18 luni.pentru care mii de români şi-au vărsat sângele. un ovrei. . cu toate astea.. nici în duşmănia ce populaţia arată ovreilor: Răceala grecilor ortodocşi pentru cultul lor şi indiferenţa preoţilor plătiţi de Stat. în şedinţa din 15 decembrie 1879. găseşte momentul să ne pună cuţitul la gât. d. jidovimea internaţională. . asupra acestui punct. Un alt autor. prin diverse mijloace. cu România. zicându-ne: nu veţi avea independenţa.să spună adevărul şi să explice motivele care l-au făcut să lucreze astfel. pe care toată lumea îl evita cu cea mai mare îngrijire”. Waddington evită. 456-457.de când tratatul din Berlin a proclamat independent Statul României. . ca şi în Rusia. care nu este decât o slugă a jidanilor şi face parte din aceeaşi tagmă cu Waddington. pe care românii trebuie să şi-l amintească cu recunoştinţă. fac imposibilă cea mai mică bănuială de persecuţie religioasă”. avu curajul să vorbească despre acest subiect. „România.

Ion Nădejde. p.dar existenţa lui era legată de emanciparea singurului proletariat român.după cum şi naşterea îi fusese artificială. de asemenea. dar rezultatul fu deplorabil. dacă ar fi fost posibil în România.” 307 .şi anume partidul socialist. de doi revoluţionari ruşi: un ortodox. CU ei s-a asociat mai întâi un ţigan. să introducă Socialismul în ţară.şi prima asociaţie comunistă fu fondată. ovreii. Dar lojele nu se populară decât cu ovrei şi. Ea navu alţi membri decât nişte lucrători ovrei.din nou chestia pe tapet... rarii români care puteau să se lase să fie prinşi. care îşi luă numele de DOBROGEANU-GHEREA. să se plătească dobânzile 307 Bemard Lazare. existenţa sa trebuia să fie nesigură. . fără un nou împrumut. .. cu Francmasoneria. Dar patriotismul luminat al primului-ministru D-l D. Jidovii se forţară. iar mai târziu câţiva tineri. STURDZA scăpă România de un dezastru inevitabil. . A. În lipsa acestui sprijin.după cum îl constată BERNARD LAZARE el însuşi. 136 .. Les Juifs en Roumanie. adică a proletariatului jidănesc care. NUHAM KATZ. ajunseră aproape să-şi atingă scopul.. nu muşcară totuşi din undiţă. în timpul unei crize financiare. şi chiar ne ameninţă cu falimentul. mai întâi. la proiecte primejdioase. şi a dispărut. câştigând drepturi politice. în 1900.. Acest partid a fost importat în România. . 100-101. sau să dispară. Ei încercară. dacă nu am fi dat imediat drepturi de cetăţean la toţi jidanii în masă. . Totuşi. El prescrise mari economii şi făcu atâtea tăieri în buget. pe la 1875. „Un singur partid ar fi putut să propună alte soluţii sau să se opună.. ar fi putut să susţină partidul. că a fost posibil. Socialismul era condamnat în România să apere drepturile ovreilor. Petrof şi un jidan. Atunci jidovimea din străinătate ne refuză fără milă orice credit. cel puţin. ocazionată de un an cu recoltă proastă.

dacă îl scoate din răbdări.într-un moment când noi nu eram pregătiţi.datoriei ce era contractată la ovrei. Iată în ce termeni. Acest război. 137 . răscoala de la ţară. ar fi servit admirabil de bine lui Israel pentru ca să-şi impună voinţa. Burghezimea agrarienilor şi a funcţionarilor a înăbuşit sălbatic revolta. aruncând recoltele în gârle. p. le-a reuşit întotdeauna şi pretutindeni adică la Revoluţie.. distrugând totul în drumul lor. chiar dacă nu se va uni cu el. liberându-se pe el însuşi şi LIBERÂND PE JIDAN”.. de altfel. jidanii recurseră la un mijloc extrem care. La aceeaşi epocă (1904). ea va reaprinde torţa. unele. ŢĂRANUL ROMÂN REVOLTAT. Dacă mâine se pregăteşte să încarce cu noi impozite pe clăcaşul său. acesta se va uni cu muncitorul câmpului şi îl va ajuta să scuture jugul. în 1888. dacă l-am fi pierdut. asupra căreia am putut culege informaţii demonstrative. Dar ea nu a rezolvat astfel problema. dar în zadar. . BERNARD LAZARE prezice acest flagel. remarcabil de clari şi precişi. Aceste informaţii le-am luat. „Răzmeriţa rămâne groaza redutabilă a guvernanţilor şi a bugetivarilor români. Ei au văzut. întro zi. Poate dacă aduce la disperare pe jidov.altele. au văzut pe ţăranii răzvrătiţi. 103. de prin ziare. să provoace un război cu Bulgaria. . după 308 Ibidem. năvălind în proprietăţi. ne-au fost procurate de un ofiţer dintre cei mai distinşi. va rezolva în România actuala chestie ovreiască. jidovii făcură mari sforţări. asupra căreia nu avem date precise şi nu vom vorbi decât de revoluţia agrară din 1907. Nemaiavând alte resurse. care a luat parte activă la stingerea răscoalei şi care a binevoit. direct sau indirect. patru ani înainte de a se fi întâmplat. Dar. omorând şi închizând pe insurgenţi. 308 Nu vom face decât să menţionăm răscoala ţăranilor din 1888.

. sau se făceau că se ceartă. 4 martie 1907. . Dar. care ar fi putut să-l zică măsii. Prin urmare. în judecată. o scurtă descriere a evenimentelor la care a asistat. răscoala. ..cum trebuia un punct de plecare. a cărei fată gratifica.grăbinduse să o ia înaintea acestei vecine. „Care a fost scânteia. . refuză absolut să se ţină de făgăduială şi nu mai vru să dea ţăranilor pământ .ca să arendeze un domeniu imens aparţinând unui anumit Stu. ..cererea noastră.. la început a promis ţăranilor că le va lăsa jumătate din pământ. 310 „Universul”. Aceşti doi jidani au aţâţat incendiul.. Răscoala ţărăneasca din 1907 Să vedem mai întâi cum a început revolta. unde doi jidani bogaţi... Mochi F. cu acest epitet. să ne remită. în 1907?” Şi răspunde: „a fost propaganda şi agitaţia antisemită”. mai târziu. o vecină cu care se certa. Mochi F. .nu cu 25 de lei. 138 309 . Dânsul se întreabă. p. 309 Răscoala a început la Flămânzi. Nuhâm Katz este în adevăr cu haz. ceea ce a fost de ajuns ca să provoace D.dar nici cu 100 de lei falcia” 310 De aici.să pună paie peste foc. trăgându-se chiar. să măsoare şi să parceleze acest pământ. şi Berman J.cu preţul de 25 de lei falcia (preţ ridicol de mic). 206). . nu se ţinură de făgăduială. după cum vom vedea mai departe. .. Apoi. minând ţara cu explozivul revoltei.pe care l-a luat în arendă. unul pe altul.Cahalul a însărcinat pe doi din membrii săi..şi promiţând ţăranilor pământ ieftin. (Dobrogeanu-Gherea. Neoiobăgia.. căci el îşi preparase terenul.cei mai considerabili prin bogăţia şi prin afacerile lor. . se certau între ei. la început . în scris. prefăcându-se că se gâlcevesc între ei. El a însărcinat chiar pe unul din oamenii săi (Constantinescu). Este istoria bine cunoscută a femeii guşate. sat lângă Botoşani. .

. căci revoluţia a înflăcărat în câteva zile. am aflat că cea mai mare parte din conducătorii revoltei s-au dus. „Se scrie din Craiova: Revolta n-a fost spontană. . din contră. în timpul iernii. 139 . De altfel. făcându-i să creadă că ovreii sunt nevinovaţi. . Asta e tot ce dorea Cahalul.după cum vor ovreii să ne-o insinueze. Ofiţerul. Ea a avut ca efect să înşele pe români. până atunci ascunsă.ci. Vom face să se remarce că asemenea manoperă a fost cu adevărat diavolească. despre care am vorbit. precizează şi mai mult: La Bulbucata.căci la început aceştia au fost oarecum bruftuiţi de către ţăranii revoltaţi. ea a fost organizată şi chiar bine organizată. . Mai mult şefii din Netoţi şi din Slăveşti au mers adeseori şi într-un chip neobişnuit.în abundenţă. Astfel am ajuns la concluzia că revoltele au fost orânduite din iarnă şi că o mână criminală a intervenit. pentru aceasta”. . veniţi din sate mai mult sau mai puţin depărtate. la Bucureşti.şi trebuiau să se aştepte la represaliile de care au suferit mai mult sau mai puţin. căci anul agricol precedent a fost din cele mai fertile. un sat din judeţul Vlaşca. toată ţara şi a avut loc la o vreme când ţăranii erau. pentru ca să se întâlnească cu alţi ţărani. a ţărănimii oprimate. Această revoluţie nu a fost numai o explozie de nemulţumire şi de mânie. 22 martie 1907. 311 „Universul”. a fost preparată mai dinainte. în aceeaşi vreme. De mult se ţes firele răscoalei. la târgul ce se ţine în toate săptămânile la Alexandria. jidovii ştiau prea bine că nu se poate face jumări fără să se spargă ouă. . foarte des.răzvrătirea. De altfel.ca să zic aşa. desigur. asemenea concluzie este evidentă. care a ruinat atâta lume şi care a provocat o asemenea vărsare de sânge” 311 .

ţinea discursuri incendiare ţăranilor” 313 „Primarul comunei Cornetul din Vale (Ilfov) a pus în libertate pe un instigator. 7 martie 1907. sub pretext de a încasa abonamente pentru o administraţie publică.Iată acum probe că autorii răscoalei s-au servit de instigatori pentru a o ticlui şi a o face să izbucnească. 3 aprilie 1907. care au lucrat mult timp pentru a aduce evenimentele la faza acută de astăzi”. Fior... din Râmnicu Sărat. care. 9 martie 1907.. „La tipografia unui ovrei. Instigatorii . 312 S-a arestat „V. G. Fapt important adeseori aceşti instigatori răspândesc idei socialiste.. 10 martie 1907.. Judecătorul de instrucţie a făcut o descindere la N. care a împins pe ţărani la revoltă.” 315 . „Universul”. sa confiscat manuscrisul unui manifest revoluţionar” 316 .. bine organizaţi. Două zile înainte de începerea răscoalelor. „Nu mai este în timpul de faţă un secret pentru autorităţi. ţăranii s-au cotizat. 140 . s-a descoperit „un club de ţărani care sa constituit la 24 octombrie 1906.. care... Posmantir. că dureroasele dezordini au fost puse la cale de către instigatori periculoşi.. care a fost prins când împărţea manifeste revoluţionare prin sate”. 316 Adevărul”. .. 317 „Universul”. Dog. vânzător al ziarului Gazeta Săteanului. corespondentul ziarului socialist România muncitoare şi a confiscat acte revoluţionare”. nici extrema nevoie. 315 Idem.. 317 S-a arestat un anume „Leopold H.. 314 Idem.Nu este deci nici mizeria. .şi se ştie că socialismul provine din judaism (vezi mai departe). 20 martie 1907. 15 martie 1907. când a venit în localitate I.sub pretext de a 312 313 „Universul”. 314 În satul Ghimcea.

încasa. prin judeţ. şi C. . Idem..... din cauza lipsei unui fin conducător. s-au găsit într-un sat din judeţul Iaşi..plătiţi de către Cahalurile din străinătate. Aceşti instigatori au fost aleşi. 18 martie 1907. pentru maşini de cusut vândute locuitorilor. .„clienţi bine cunoscuţi ai poliţiei”. fie printre studenţi. prostănaci naivi. .care adesea treceau drept studenţi. 321 „Universul”. 323 Idem. . ca instigatori ai revoltei” 321 .. se văd uneori ţărani revoltaţi cerând: „pământ şi votul universal” 319 .. Studenţi .tineri puţin experimentaţi şi naivi.Stoian Stan Şerb. în judeţul Botoşani. 322 Idem. s-au arestat patru studenţi din Iaşi. . „La Brâteni. 324 Idem. 323 Pseudo-studenţi . 3 martie 1907. .făcea propagandă socialistă printre ţărani” 318..revendicări curat socialiste. asupra cărora s-au găsit manifeste care aţâţau pe ţărani la revoltă”. I. la Costeşti. fie chiar printre străini. care se dădea drept student. a fost arestat la Onceşti (Vlaşca)” 324. 10 manie 1907. socialişti. fie. pe studenţii I. . 320 Virgfl Arion. p. „Prefectul de Vlaşca a găsit numeroase manifeste. în plină revoltă.au fost puşi în libertate 320 . 322 Jandarmeria rurală din Ilfov a arestat ieri. 141 .Astfel. trei studenţi din Basarabia. 318 319 Idem.ceea ce va să zică fie agitatori plătiţi de ovrei. „Patru studenţi basarabeni au fost arestaţi la Podul Iloaiei. fie printre oameni de meserie. 18 martie 1907.mai ales printre basarabeni şi printre bulgari socialişti. Aceşti studenţi au fost arestaţi şi aduşi la Bucureşti unde. care făceau instigări printre ţărani”. 16 martie 1907. . P. 1912. 8. De altfel. 14 martie 1907. Pagini din timpul răscoalelor ţărăneşti. care cred tot de li se spune.. pentru a pune foc în ţara noastră.

se găseau doi tineri.... Cahalul. printre care unul era din ţară (N. iar ceilalţi patru. 19 martie 1907.provenind de la agenţi instigatori care treceau ca studenţi. din comuna Dobroteasa. T. în grădina Monumentului. 142 . aproape de Giurgiu.. Străini . instigatori străini. Adevărul”. 331 Idem. 20 martie 1907. despre care am vorbit mai sus. care au fost prinşi în mijlocul focului şi care. 330 „Universul”. M. T.. 328 „Sau arestat. din comuna Pietroşani. D.. care se dădeau drept studenţi. care.în afară de Leopold H.. 331 325 326 Idem. 329 Idem. a intervenit viguros în favoarea lor. fără îndoială. 18 martie 1907. totuşi. cutreierând satele. S. oraş de lângă Dunăre” 326 Oameni de meserie: pungaşi. judeţul Olt). vagabonzi. 15 martie 1907. o patrulă de cavalerie a prins.. au fost eliberaţi după puţin timp. cu toate că erau îmbrăcaţi ca sătenii din Gorj. V. etc . care sunt clienţi bine cunoscuţi ai poliţie. s-a arestat un austriac din Bucovina. patru instigatori. Ei aveau în capul lor cinci indivizi. 325 „În judeţul Dâmboviţa. Când au fost arestaţi. care răscula pe ţăranii din valea Slănicului”.. şi F. 329 Sau descoperit.„La Brăila. s-au dus până în nordul judeţului şi au împărţit peste tot manifeste revoluţionare”. C..nici nu ştiau româneşte”. 327 Agenţi instigatori cutreieră satele din Romanaţi şi împing pe ţărani la revoltă”.. 328 Idem... 327 „Universul”. patru instigatori. în capul unei bande de ţărani. . F. 16 martie 1907.. Ei purtau decoraţii şi erau îmbrăcaţi în nişte haine care simulau un fel de uniformă. de asemenea. 330 „Ţăranii (din Vâlcea) au invadat satul Câmpul Mare şi au devastat târgul. s-a constatat că erau de origine din Alexandria. 15 martie 1907.. 17 martie 1907..

mai pe larg: „Oameni buni! Regele a murit.Toţi aceşti indivizi. mai multe imprimate... „Rezultă din ancheta făcută în judeţ. Ţăranii povesteau că P. el le spunea că a fost investit cu gradul de ofiţer şi că a fost însărcinat de cei în drept să propage revolta”. că cei care au împins pe ţărani la revoltă le-au spus că toate pământurile aparţin sătenilor. 143 . .. care au fost împărţite prin sate şi având următorul conţinut: Regele a murit. simulând adesea o uniformă. 5 aprilie 1907. de către parchet. 333 Aceşti instigatori au mers până a spune ţăranilor că Regina este de partea lor şi vrea ca toate pământurile să fie împărţite între ei. Dar ca pământurile 332 333 Idem. Regina a decis ca toate pământurile să fie împărţite între ţărani. că boierii stăpânesc moşiile fără nici un drept şi că singurul mijloc pentru ţărani de a le dobândi este răscoala”. 334 Iată unul din aceste manifeste. 332 Instigatorii împingeau pe ţărani să dea foc şi să măcelărească. 16 martie1907. Regina se găseşte în capul trupelor care merg împotriva ciocoilor”.. spunându-le că acesta este singurul mijloc ca să dobândească pământul. în anumite sate.. Pet. 26 martie 1907. Fl. s-a găsit la unul din ei. „Cu ocazia percheziţiilor făcute la şefii răsculaţilor din Moţăţei (Dolj). pe care boierii îl stăpânesc pe nedrept. Idem. ca să se impună sătenilor. s-au trimis (ca din partea) Ministerului de Interne. era îmbrăcat cu această uniformă în timpul răscoalei.. 334 Idem. un costum complet de ofiţer. se îmbrăcau într-un mod bizar. „Din comuna Cornăţelul (Ilfov).care e foarte respectată de către ţăranii foşti soldaţi.

p. Numai astfel pământul va rămâne al vostru.. II. în Rusia. Insă aceasta trebuie”. după cum arată istoricul TAINE: „Ei au încredinţat poporul că Regele voieşte ca toţi să fie egali. 338 Idem.căci proprietarii şi arendaşii nu vor mai reveni niciodată. II. 335 336 „Adevărul”. ţăranii ascultă de un ordin. cit. 100. revoltându-se. înainte de a îndeplini revoluţia. Ei au jurat chiar. . În Franţa. în timpul ultimei răscoale. 15 martie 1907. cit. că nu vor începe să lucreze pământul. p. pe vremea Marii Revoluţii. Taine. Ţăranii din Scăeşti au vrut să omoare pe primarul lor. I. nici ranguri. I.să poată fi împărţite. trebuie ca voi să vă răsculaţi. venit. Les Origines de la France contemporaine. Astfel.căci altfel veţi rămâne fără pământ”. 23. ei au înştiinţare că Majestatea Sa vrea astfel. nici dijme şi drepturi seniorale. „Ţăranii din Vadastra (Caracal) strigau: „Trimişii lui Dumnezeu cutreieră satele şi toţi ţăranii trebuie săi urmeze ca să distrugă şi să dea foc”. serveşte cauza Ţarului şi a Rusiei (vezi anterior). . Răsculaţi-vă astăzi chiar.! 337 şi totuşi ei arată mare scârbă să se poarte aşa de rău cu nişte seniori atât de buni. 2°. 101. 144 . II. 338 La noi. 335 Asemenea manoperă a mai fost întrebuinţată în alte două revoluţii jidoveşti: 1°. p. nu se ştie de unde. ţăranii „urmează ordine poruncitoare. ca şi în Franţa. aceşti oameni rătăciţi credeau că uzează de dreptul lor şi urmează voinţa Regelui. . 337 Idem.că nu mai vrea seniori şi episcopi. să măcelăriţi pe proprietari şi pe arendaşi şi să le daţi foc la case.” 336 În Auvergne. când instigatori au făcut pe popor să creadă că.

ceilalţi. cu toate acestea. dar cum rămâne cu rivuluţia. Cine a putut să dea ordinul să prăpădească ţara? Şi.. . 339 Ţăranii au jurat chiar. 145 .36. în loc sa-i daţi foc. Take C..se întreabă autorul căruia îi împrumutăm aceste citate. ţăranii nici nu ştiau de ce se revoltă. recunoscând că are dreptate. au rugat pe boier săi lase să strice măcar ceva din casă. 28 aprilie 1912. care îi leagă şi căreia nu pot să nu se supună”. Astfel revoluţia fu satisfăcută”. va servi la ceva”. „Un proprietar din Dolj zise ţăranilor răsculaţi. I. » Ţăranii răspunseră: Dar atunci cum rămâne cu revuluţia?” 340 În judeţul Olt. aşa. „Când aceştia erau gata să plece. în spiritul celor mai mulţi dintre răsculaţi a existat ideea că împlinesc o lozincă. Anghel (fost prefect de Olt. El le dădu voie şi ţăranii intrară sfioşi în casă. 341 339 340 V. Arion.fiindcă acesta le-ar fi ascuns ordinul. venit pentru ca să devasteze. dădu de bunăvoie moşia ţăranilor şi semnă chiar un act de cesiune. cu jurăminte îngrozitoare. 341 C. Dar. dacă lăsăm casa boierului neatinsă? Atunci. Răscoalele din 1907.şi în mai multe comune din Vlaşca. cit. pentru ca să-i decidă să are câmpul.„în ce priveşte recolta. preoţii au fost obligaţi să îi dezlege de aceste jurăminte. cel puţin. 24 martie 1907. când puhoiul ajunse la dânsul. „Universul”.. ca într-o biserică şi sparseră o oglindă atârnată în perete. în vârful picioarelor. trăia de multă vreme la moşia sa şi era în bună înţelegere cu ţăranii. . cu căciula în mână. care a luat parte la potolirea tulburărilor). mai bine luaţi-o voi. vezi „Flacăra”.după ce sa învoit să le dea tot ce cereau. Ordinul cui? . p. . un proprietar. unul dintre ei obiectă. după răscoală. În timpul răscoalelor.

Şi. 344 „Universul”. 345 Idem.şi cine avea interes să o răspândească? . 342 „Locuitorii dintr-un sat din Râmnicu Sărat au mărturisit că au fost luaţi cu sila şi au fost ameninţaţi cu moartea. 26 martie 1907. care. lucru mai grav.mai cu seamă când se cunosc urmările unei ocupaţii străine. debitează ceea ce-i sugerează prietenii lui jidani. 345 Dar cine a răspândit o asemenea idee. 343 În timpul revoltei. consecinţe care ar fi fost cel puţin. am scăpat teferi de acest pericol mortal.. 20 martie 1907. 10 martie 1907. C. Şi numai graţie înţelepciunii şi energiei conducătorilor Statului nostru. chiar de la începutul răscoalei: Austria mobilizează armata în Bucovina”. s-au văzut mulţi oameni.. Vom termina printr-un pasaj din scrisoarea bravului ofiţer 342 343 „Universul”.. atât de jinduite de jidovimea cosmopolită şi mai ales de aceea ce domneşte astăzi asupra Austro-Ungariei. s-a găsit lipit un afiş revoluţionar. 146 . venind să înăbuşe o răscoală. de obicei. .între alţii.Pentru a stimula pe cei nedecişi i-au ameninţat cu incendiul şi chiar cu moartea. în caz când ţăranii nu se vor răscula”. . în caz când nu s-ar fi supus”. şi anume Austriei (nu Rusiei). Autorii acestui afiş ameninţau că vor pune foc satului. P. un politician considerabil P. a doua zi: la graniţa Bucovinei au sosit trei regimente de soldaţi austriaci”. o armată austriacă era gata să năvălească în nenorocita noastră ţară. „Pe un stâlp de telegraf din comuna Fulga. pentru ca să vină şi să stingă focul. bunăoară.cerând. . Aşa. să ne adresăm unei puteri străine. să acorde tuturor jidanilor drepturile de cetăţenie. Idem. 9 martie 1907. 344 Şi.

am reuşit să pun mâna pe doi din aceşti aşa-zişi studenţi. nici de unde le venea acest ordin de zaveră.. Mai mult decât atâta. „Din cercetările ce am făcut. pe unde am trecut. Toţi erau convinşi că armata este de partea lor şi. el lucrase vara precedentă ca ucenic la maşini agricole.despre care am mai vorbit şi care este ca un fel de rezumat a tot ce am raportat mai sus. trecând dintr-un sat într-altul. îşi cususe două cărţi poştale cu fotografia Reginei. am descoperit urme de agenţi instigatori. Era un tânăr foarte inteligent.când totul trebuia să fie distrus şi exterminat. era bulgar şi vorbea prost româneşte.. mai ales că ea nu va trage. semănau peste tot jalea şi pârjolul pustiitor. când am întrebat pe mai mulţi dintre 147 . la Târnavele. Era încins cu un iatagan şi purta. Toader (Sâmbătă 7 martie). Dar sătenii nu ştiau pentru ce trebuia să se revolte. s-au grăbit să ne întoarcă spatele. în toate satele pe unde am trecut. pe după umăr. . Venit de curând în ţară. În sfârşit. Ei puneau să se dea foc la toate conacele ce întâlneau şi. Şi când au văzut că lucrările se întâmplă contrariu aşteptării lor după o slabă rezistenţă. care se dădeau drept studenţi şi promiteau ţăranilor pământ.rezultă că. până miercurea viitoare seara. El impunea supunere ţăranilor şi căpătase asupra lor o autoritate enormă.zice el. . . nici un ţăran nu-şi da seama de gravitatea faptelor pe care le comiteau. ţăranii ştiau că trebuia să se răscoale. Pe piept. Purta o şapcă şi era îmbrăcat cu haine de lustrină neagră..bălan. . Majoritatea nu ştia nici măcar ce voia. . Unul dintre ei. cu începere din noaptea de Sf. o ploscă cu rachiu. care se numea Ştefan D. cu ochi albaştri şi având o mică barbă ascuţită. În toate satele. în acelaşi timp pământul trebuia să fie împărţit numai între ei.sau mai bine zis foarte şiret.

Dar. atribuie răscoalele mizeriei şi exploatării ţăranilor”. aşa precum a fost anul 1906. el nu a mai vrut să-mi dea nici o desluşire şi nu am mai putut scoate nimic de la el. căci am produs atunci 36 de milioane. Astfel. 148 346 . ci un an cu recoltă abundentă. este Domnul Studenţu”. Când intra într-un sat ţăranii îl ascundeau şii aduceau de băut şi de mâncare. 429). 1910..şi fără ca să-i conducă el însuşi . p. în toate satele ce am vizitat. la Giurgiu. avu stângăcia să-mi spună în franţuzeşte că trebuia să-l duc viu pe acest răufăcător. 120).dacă ar fi fost născută din patima de Virgil Arion. an cu recoltă proastă. am găsit ziarul A. care se însenină. „Am vrut să ştiu. la ordinele lui . toţi mi-au răspuns cu un aer foarte respectuos: Da. D. că acest monstru a fost expulzat din ţară.ei dacă îl recunosc. Ochii i se umplură de lacrimi şi era gata să vorbească. pe urmă. cine întrebuinţa pe aceşti agenţi instigatori şi în ce scop comiteau ei atâtea crime şi dezastre? Ameninţai deci pe S. care a însângerat un popor şi a acoperit de ruine o ţară întreagă? Nu sunt ţăranii. că îl împuşc şi ameninţarea mea îşi produse efect. Pe urmă. că înţelesese conversaţia noastră. după cum constată însuşi Nuhăm Katz (Dobrogeanu-Gherea). (Dobrogeanu-Gherea. Văzui atunci imediat pe fizionomia prizonierului.cu toate că au fost uneltele oarbe care au săvârşit-o. cit. . şi într-adevăr. Neiobăgia.ne putem compara cu ţările cele mai înaintate în agricultură”. un an obişnuit.fiindcă ei nu se găseau atunci în lipsă extremă 346 şi fiindcă răscoala. . acest autor adaugă: „anul 1905 nu a fost nici el.. I. „Dacă iei ca exemplu un an cu producţie foarte abundentă. în 1904. cu cifra importantă a recoltei de 40 de milioane de hectolitri de grâu. Trebuie să adaug că. p. în vreme ce. . Am aflat. el a cauzat pagube de mai multe milioane”.când. nu am scos decât 18 milioane de hectolitri de grâu” (Dobrogeanu-Gherea. anul 1906 a fost dintre cei mai fertili.ei plecau ca să pună foc. Iată şi modul cum proceda acest bandit. În plus... unul din ofiţerii care mă însoţeau. (iudeo-socialist) foarte citit de ţărani”. *** Dar cine a putut să fie autorul acestei răscoale. .. .

pentru că patima de dominaţie. Nu sunt nici ţările străine. printre instigatorii descoperiţi. 3. . basarabeni).pe care vor să o transforme într-o nouă Palestină. nu merge până să sugrume ţara.iar prezenţa străinilor (bulgari. . . Prin urmare.adică de legislaţia lor religioasă. după spusa lor.Singuri ei simt trebuinţa absolută şi cu totul zorită. ca să-i ia cârmuirea. . 4. adică de Statul lor.. au încercat acelaşi mijloc ca să forţeze pe Rusia să li se 149 . fără voia noastră. să se creadă obligată să intervină şi să le acorde. acele drepturi atât de mult dorite. cauza eficientă a acestei răscoale nu poate fi decât ovreii. să se apere împotriva locuitorilor sălbatici ai barbarei Românii.proprietate a sătenilor.ar fi fost parţială şi nu s-ar fi generalizat aşa de repede.. cum l-a insinuat nu se ştie cine.. care ar fi putut să se întindă pe urmă şi la ele. ca să poată în urmă să devină proprietari rurali şi să îngenunche astfel România. .şi. . . . .Numai ei au avut şi au nevoie să tulbure adânc ţara. în Austria şi în alte ţări ale Europei.şi este împinsă până la paroxism de către Talmud. . mai ales că acest partid ar fi avut-o. împinsă de Cahale şi de Francmasonerie. neapărat.fiindcă: 1. 2. pentru ca Europa.Numai ei s-au servit de Revoluţie pentru ca să dobândească aceleaşi drepturi de cetăţenie în Franţa. .care le-ar servi. care este întărâtată de către Cahal. are o altă însemnătate. de curând. să dobândească cât mai curând drepturile de cetăţenie. după un scurt timp. . la un român. pentru că ar fi fost absurd să aprindă la vecini un foc. acum.Singuri ei sunt conduşi de o patimă de dominaţie extraordinar de intensă. Nu este partidul liberal. austriaci. asupra căreia vom reveni.

LEZARE). .şi îmbrăcând pe instigatori cu veşminte ciudate. De altfel. . .. . Rusia). .ei au imitat revoluţiile din Franţa şi din Rusia. dându-şi seama de situaţie.supună.au putut să procure fondurile colosale.fonduri necesare răsculării unui popor întreg. aceşti proprietari. Aceste zece motive ne dau certitudinea că ovreii sunt autorii răscoalei din l907. cine alţii. împiedicară. 8. AustroUngaria.din ţară şi chiar din străinătate (Bulgaria. suveranitatea lui Iuda.bunăoară.care are tristul privilegiu al răscoalelor ţărăneşti” (Dobrogeanu Gherea. Cum zice Nuhăm Katz: „România constituie unica ţară din Europa.Numai ei şi trâmbiţaşii lor. ca poporul să nu cadă în ghearele jidovilor. .Singuri ei nutreau o ură neîmpăcată împotriva proprietarilor rurali.afară de Rusia. oligarhia şi care au fost mânaţi şi chiar omorâţi în timpul răscoalei.s-au pus să prepare o alta noua şi au avut chiar îndrăzneala nemaipomenită să o şi anunţe prin ziarele lor.Ei înşişi sunt cei ce au prezis răscoala (B. până la cele mai mici amănunte. . .dacă nu jidovii prin Cahalele lor.Şi tot ei sunt aceia care. 7. România şi Rusia! . cit. LAZARE).Ei sunt cei care au aranjat mai dinainte revolta şi tot ei sunt cei ce au dat semnalul de începere.care trebuie să se fi suit la zeci de milioane de lei. desigur. 6. 173). 347 Mai mult decât atât. 10. . ..Numai ei au putut să recurgă la instigatori socialistoanarhişti. sunt în solda lui Israel. pe care i-au poreclit. . .după ce revolta din 1907 a avortat.. pentru ca să impună ţăranilor.adică singurele ţări în care ovreii nu au încă drepturile de cetăţenie! 150 347 . 5. ce ne-ar fi impus.care. . p. I. . după cum o recunosc ei înşişi (B. . prin legi. ar fi vrut să vadă venind aici armata austriacă. . 9. . într-adevăr. spunând poporului că Regina vrea răscoala şi chiar că le-o porunceşte. cu pizmă. . .

afară de ei. cu lefuri grase. în taină.dacă nu ei. dar al cărui jargon răspândeşte de departe o putoare nesuferită de usturoi. e asuprit de o administraţie vitregă.Cine alţii. după răscoală. .care de multe ori e străin: grec sau ovrei. numai Jidanii prin Cahalele lor din ţară şi din străinătate 349 au putut să adune prin cotizaţii. scrisă de un aşa-zis ţăran. . .dar având loc chiar sub ochii lor. 185. cu mare băgare de seamă au scormonit în cenuşă tăciunele nestins al nemulţumirii poporului 348.bunăoară ca Bulgaria. s-a găsit o scrisoare de la Toulouse. în primăvara anului 1907. la şoferul francezei uneia din căpeteniile politice ale ţării. să fie imediat eliberaţi.au putut cumpăra tăcerea administraţiilor de la sate. Facla 350 . . Cine alţii. pe nenumăraţii instigatori care. . întotdeauna.iar. 350 „Facla”. 174). .au putut plăti. 348 151 . Neoiobăgia.punând peste el paie. bani în mare abundenţă şi săi întrebuinţeze la plăsmuirea acestei răscoale. 9 martie 1913. Revoluţia viitoare Sub titlul Revoluţia de mâine.. publică o scrisoare. ce e drept. Din nenorocire este foarte adevărat că ţăranul este adesea neomenos exploatat de boierul proprietar sau de arendaşul său. prinşi. pentru că nu iar fi permis bugetul. foaie jidanosocialistă. (Nuhâm Katz. . în timp de mai mulţi ani. şi al doilea. asupra conspiraţiei.urzită. p.. 349 Iată un fapt caracteristic.adică îndeplinirea unui scop ce priveşte pe neamul întreg al lui Israel. de care depindea crearea Statului jidovesc. pentru că rezultatele obţinute n-ar fi compensat sacrificiile. . cine a intervenit. Dar e nu mai puţin adevărat că ovreiul profită. au să se întâmple lucruri mari în România”.. O asemenea cheltuială enormă n-a putut fi făcută de un Stat vecin. au cutreierat ţara de la un capăt la altul şi. p. . . . în care se spunea că.mai întâi. de mizeriile omeneşti şi alege tocmai locul unde se află buba. că în plus. Prin urmare. ca instigatorii.. ca să împlânte acolo pumnalul ucigaş. .

în întregime. .ca şi cum o mâna nevăzuta va fi purtat prin noapte un şomoiog aprins. Incendiul se va întinde de la conac. Şi atunci vor veni cei ce ne-au stăpânit cu cruzime. Iar noi..citiţi jidanul. vom privi scrumul rămas în armane şi vom tăcea. la conac şi de la sat. de atâta vreme. Asta o cunosc astăzi toţi ţăranii şi. 152 351 . deodată. (vrea desigur să zică drepturile) pe care.. ca o făgăduinţă a mântuirei din urmă”. [mai ales pentru bieţii jidani şi pentru instigatorii lor) (Dobrogeanu-Gherea. mai îngrozitoare decât aceea din primăvara anului 1907. cea mai grea a fost invazia jandarmului rural. I.. „Se poate reconstrui. se pregăteşte acum în sate şi va izbucni cât de curând. zadarnic o cerşim.. nici judecata să nu ne poată trimite la ocnă. . vor geme de greutatea porumbului de-abia cules. se vor răsfaţă în bătaia razelor de lună.Acest pseudo-ţăran se plânge mai întâi amarnic de jandarmi 351 .. culcate în curţile boiereşti. deoarece ei împiedică pe instigatorii săi să ajungă uşor până la adevăraţii ţărani şi să-i răscoale din nou. Pe urmă. la sat.. 363). . Dar „răscoala de mâine vom face-o aşa. ... p. şi ne vor ruga cu lacrămi de pocăinţă să ne luăm dreptatea. situaţia de violenţă şi de degradaţie adusă de jandarmeria rurală. care înăbuşe orice sentiment de demnitate umană şi nimiceşte orice rest de siguranţă personală”. Iată de ce gândul revoluţiei de mâine aduce nădejde în sufletele noastre.. când hambarele pline.ori într-o noapte răcoroasă de toamnă..164). el prezice astfel viitorul incendiu: „O nouă revoltă. Toate ziarele jidăneşti ţin isonul Faclei. cit. ca nici armata să nu poată tăbărî pe noi. toate armanele vor lua foc. I. când clăile şi cirezile de grâu. (Dobrogeanu-Gherea.din toate conacele se vor înălţa vâlvătăi. cit. pe care Iuda nu poate să-i sufere -.mai putea să scape de celelalte.. Cu nu mai puţină amărăciune se boceşte şi Nuhâm Katz (Dobrogeanu Gherea) împotriva acestor jandarmi mojici. când se va da semnalul. Românul. . Într-o noapte de vară. p. „Dintre toate invaziile care s-au revărsat asupra satelor noastre. toţi ştiu ce au de făcut. dar de asta nu mai e cu putinţă nici măcar să te ascunzi'.

această năspustire nebunească.. .ţăranii vor opera. de Mendel Grûnberg. ziaristul G.. cei ce au preparat-o şi pe cea precedentă. În plus. o nădăjduiesc tocmai de la poporul acestei ţări.. ca pe nişte monştri fără de milă şi ca pe nişte adevăraţi bandiţi.bineînţeles după ce a asigurat-o la o societate de creştini. apoi. . C. suspecţi străbat satele. 21 oct 1913). . că o nouă revoltă.. mai mult decât cu prisos. pe care îi înfierează în ziarele lor din ţară şi din străinătate. P. „Seara”. . de care au fost despuiaţi de o oligarchia sălbatică şi desmetică”. De altfel. superiorilor. care îi stânjenesc grozav. se pregăteşte acum în sate. . ţăranii vor dobândi pământ. 11 iunie 1913. au luat o frică teribila de armată 354 .. au răspuns cu o înflăcărare indescriptibilă la chemarea ţării şi şi-au îndeplinit datoria.a fost de curând condamnat de Tribunalul Militar. (. indivizi. Atunci. . Şi. ce e de făcut? Ei bine.Şi dacă mai nădăjduiesc ovreii o îndreptare.care e analogă cu acea din Franţa de acum câţiva ani. Mai multe gazete au semnalat asemenea tentative: În mai multe judeţe. 353 352 153 . politicianul-trompetă al jidanilor. unul din clevetitorii armatei.Iată. 353 Se vede.întrun interviu cu un redactor al A.Universul”. fără nici un temei. .are loc atunci când toţi românii. 354 Astfel se explică furia turbată cu care jidanii atacă oastea română. la 4 luni de încliisoare. 16 ianuarie 1913. (foaie judeo-sodalistă). .zic ovreii. Şi cine o prepară? Desigur... . ca un jupân care îşi pune foc la dugheană. prin urmare. de data asta. dar scârbos. ascunde numele adevărat. mai înfiorătoare ca cea din 1907. Dar. bunăoară. P. pe urmă.. spunând sătenilor că în curând ţara va intra în război şi că. încercând să răscoale din nou pe ţărani.a declarat că. pentru insulte şi calomnii aduse.care. singurul leac mântuitor este revoluţia (?!) De altfel ovreii lucrează pe capete. de la vlădică până la opincă. Milian. care a arătat că nu glumeşte. sub acest frumos pseudonim românesc.. „Viitorul”. ce scrie Seara 352: „.şi în special pe ofiţeri. viaţa noastră fiind coruptă (?). ei au mai întâi a face cu jandarmii. care va scutura odată jugul ce-l apasă de veacuri şi va da şi ovreilor drepturile. .

. . Dar un proverb românesc zice: „socoteala de acasă nu se potriveşte cu cea din târg”. Dar toate astea sunt departe de a fi realizate. strigă: „Ah! dacă răscoalele din 1907 ar fi învins! Dacă barierele oraşelor ar ti fost trecute de ţărani. de la ororile inutile. . decât la năvălirea ţăranilor în oraşe. la răsturnarea regelui Carol.adică de la represia groaznică a Brătienilor. după ce vor fi incendiat averile altor români. . „Iată.şi mai ales. „Atunci vor veni cei ce au asuprit pe bieţii jidani şi îi vor ruga. Şi Iuda. 355 „Facla”. Dar. simţi că perciunii tremură de plăcere.000 de ţărani. 154 .cu lacrimi de crocodil.cum a făcut altădată lui Ludovic al XVI-lea. ce bichirie! Numai când te ghindeşti. căruia jidănimea iar fi tăiat capul.şi farsa va fi jucată. ai zice că se apropie îndeplinirea făgăduielii de mântuire a lui Iehova. şi în acelaşi timp a şi turbat. ţăranii români se vor ascunde pur şi simplu. .căci îşi răzbună astăzi. au trecut şase ani de la răscoalele din 1907.să-şi ia drepturile! Ai.Ar fi fost un adevărat sabăţ. Şi de aceea Iuda a rămas plouat. .de la execuţiile sumare. . 199. . acoperind de ultragii pe Majestatea Sa Regele României.dacă politicianii regelui Carol ar fi fost măturaţi ca pleava de uraganul revoluţiei victorioase. .Deci. . întrun acces de ciudă.dacă însăşi coroana de oţel de pe capul de cămătar al regelui Carol ar fi căzut în ţărână. nici mai mult nici mai puţin. p. . 9 martie 1913.. remarcaţi că ovreii se aşteptau... vei.. pardon.ce sărbătoare ar fi fost azi în aer şi ce cântece ar fi întâmpinat venirea primăverei şi aniversarea desrobirei jidăneşti. . la masacrarea oligarchiei. în 1907. 355 Da.. româneşti.. de la asasinarea în masă a celor 11.

e mânjită pe frunte.jidanii recurg chiar la escatologie..... ce ne inspira la toţi cel mai profund respect.este târât în noroi de o şleahtă de Iude infame şi nobila sa efigie. când tenia regală.. . nici destul curaj (mai ales) ca să murim până la unul sub ploaia de gloanţe a soldatului român. Toţi diplomaţii Europei îşi fac azi treburile şi necesităţile inexorabile la picioarele ţării şi sub nasul regelui Carol”. 199. admirabil de înţelepciune. fiindcă peste liniştea de moarte a satelor s-au întins pretutindeni ventuzele caracatiţei brătieniste şi gura lacomă a Molohului regal.. . lungă de 46 ani de domnie. .. pe care străinătatea ni-l invidiază. hoitul clasei parazitare care ne guvernează”.. se goleşte un butoi plin cu excremente.În anul acesta (1913). . altoită pe mizeria poporului.pe când puţin mai departe. 155 . În josul acestei pagini se găseşte legenda următoare: „. 9 martie 1913. de când cu chixul din 1907. 356 „Facla”.cu cifre roşii.. p. .acest Rege. fiindcă revoluţia poporului a fost înfrântă.fiindcă nu am avut atunci nici destulă putere ca să învingem (?!).. ce clocoteşte în sufletul lor. îmbrăcaţi ca nişte ciocli. ca trase cu sânge şi desenând numărul 1907. al cărui conţinut este îndreptat şi el înspre parul regal. ne-a arătat că nu e în stare decât să ne sugă. la capătul căruia se afla figura Regelui şi la piciorul căruia urinează doi diplomaţi. ar fi trebuit să ne întoarcem către 1907.. Regele. 356 Dar pentru a-şi vărsa toată mânia neputincioasă.şi pentru că n-am ştiut să ardem în focul celui din urmă patul de grâu şi al ultimului conac boieresc.. . Când boala latentă a oligarhiei.pentru că am fost laşi şi netrebnici (te cred)..venerat ca un părinte mult iubit de poporul românesc. care-i datoreşte renaşterea. a supurat în chestia ignobilă a Silistrei. . Anul 1913 ne pedepseşte. . în Facla. Pe o altă pagină se vede un par.. .

şi numai trei: . Ultimul război Dar iată că izbucneşte diferendul bulgaro-român.şi încă cu vârf şi îndesat..CUZA şi IORGA.Fără comentarii! Obrăznicia grosolană a jidanilor nu mai are margini şi ar trebui ca autorităţile să intervină energic.ceilalţi doi..fără ca ovreii din ţară să se amestece.. în plus. Natural. 156 .. dar care s-au semnalat răzbunării jidoveşti prin faptul că sunt adevăraţii apărători ai ţărănimii şi.. în acelaşi număr al Faclei 357. şi. ..unul. p. este L L BRĂTIANU care. atât la ţară cât şi în oraşe. După Regele. .dacă nu vom avea ochii în patru asupra uneltirilor lor revoluţionare. Dar să nu ni se pară glumă! Ameninţările repetate ale jidanilor se vor îndeplini. . pentru ca asemenea sacrilegii infame să înceteze odată pentru totdeauna. tocmai în 357 ibidem. pentru că.. . ea va forma partea vulnerabilă a ţării şi i se va ridica în drum... a dirijat represaliile din 1907. . . pentru ca să ne pună cuţitul la gât. trec drept capii antisemitismului din România.sunt nişte bieţi profesori universitari. ca ministru.. Ei o mărturisesc chiar fără de ruşine: „Câtă vreme va exista o chestie ovreiască în România. că întotdeauna jidanii au încercat să profite de greutăţile prin care trece ţara. sunt insultaţi trei oameni. căruia îi datorăm scăparea din primejdia mortală unde voia să ne afunde Tratatul din Berlin.. este fiul marelui om. . care n-au nici o putere în ţară. a inventat pe afurisiţii de jandarmi rurali. 195. mai ales. .

. un „cinciparale” şi-l dădură. acele ale lui P... pe care contase atât de mult jidovimea.fără de nici un amestec al ovreilor din ţară. .cu greţoasele lor nume.tocmai în momentele de grea cumpănă”. atâta vreme ea va forma partea vulnerabilă a ţării noastre şi tot de atâtea ori ea se va ridica în drumul ei. Într-un cuvânt. Jidanii din România îşi schimbară imediat tactica. articolele din .. murdărind coloanele ziarelor. toată jidănimea din străinătate a început să urle. fost primministru circumcis al Italiei. Dar. . În acelaşi timp.. Iată cum sună în Iudische. fost prim-ministru al Franţei. 358 157 . Îndată ce văzură că nu va fi război şi că totul se va rezuma într-un fel de paradă inofensivă.. Dar pentru ca cititorul să-şi dea seama de ce specie de soldaţi procură României Iuda.toţi jidănaşii fură cuprinşi de un entuziasm extraordinar (îngrămădindu-se totuşi la partea sedentară a oştirii). acele ale lui CLEMENCEAU. din „Daily Telegraph”. nu face nimic. NATHAN. toţi hahamii simţiră gâdilituri la limbă şi expectorară discursuri patriotico-izboinice.. cu gesturi de miliardare risipitoare. acest entrefilet al „pumuntenilor” pe care neam căznit să-l traducem pe româneşte: „Câtă vreme va exista o chestiune evreiască în România.. publicate în „Corriere della Sera”.ce din cauza asta nu se mai puteau citi. toate Cahalele din Europa au sărit de-o şchioapă.. de la „Berliner Tageblatt”.Moniing-Post”. . toate balabustele scoaseră din buzunarele lor soioase. Cahalele dăduseră deci greş. sa schimbat curând într-un triumf pentru ţara româneasca. acele din „Neue Freie Presse”. altor jidani care scriu la gazetă şi care le-au trecut pe toate la nemurire. . vom cita numai faptele Scrisoare adresată ziarului „Viitorul” de către Reprezentanţii ovreilor pământeni. 10 ianuarie 1913...L'Homme libre”. din „Napii” şi din „Hirlapii” ungureşti etc. Dar dificultatea.momente de grea cumpănă” 358. somând pe Europa să intervină în favoarea ovreilor din România. din „Pester Lloyd”. francmason de marcă şi stipendiat de Iuda articole publicate în . Sau văzut astfel apărând articolele lui LUZATTI. . la ţipetele de ananghie ale jidanilor de aici.

11 februarie 1913. Afară de aceasta. intrat la infirmerie şi scutit de concentrare şi de gardă până la 28 iunie. 359 „Unirea”. 22 Noiembrie. Iţic. 15 Aprilie. 21 Aprilie. mai mulţi soldaţi. Acest soldat. 20 Februarie.acest soldat a obţinut de la medicul militar suma de 76 de zile de scutire. 29 Aprilie. Raportul unui căpitan către colonelul său 359. care. Iaşi. scutire de 4 zile.care n-a fost dispensat ca debil de comisia de recrutare şi n-a fost prezentat ca slăbănog la contravizită. scutire de 5 zile. scutire de 4 zile. va sta acasă 6 Martie. va rămâne acasă.. va rămâne acasă. în adevăr. în această vreme va sta acasă. scutire de 5 zile. scutire de 3 zile. Şi. sub pretext că închisoarea e murdară. dintre care cele mai multe cu dreptul de a sta acasă.următoare: 1. 2 Martie.. Am onoarea de a vă raporta că. scutire de 5 zile. acesta a crezut necesar să intervină pe lângă medicul regimentului pentru ca să fie dispensat. scutire de 4 zile. a fost scutit de orice serviciu timp de 5 zile. între care şi pe Gold. acest soldat a fost iarăşi scutit de pedeapsă. va sta acasă. . va sta acasă. reţinând la cazarmă. . 25 Februarie.dar nu s-a indicat diagnosticul bolii care a încuviinţat scutirea.. în plus. 12 Martie. scutire de 3 zile. scutit de serviciu în timp de 48 ore. 158 . scutire de 5 zile. va rămâne acasă. . pentru ca să facă gardă. scutire de 3 zile. va sta acasă. n-a dat nici un semn de debilitate de când este în serviciu. când la 4 iulie trebuia să facă 2 zile de închisoare. 4 Iunie.. 17 Noiembrie. scutire de 4 zile. 7 Ianuarie. Adaug aici foile de scutire şi de infirmerie: 13 Noiembrie.

a luat. trecând prin poreclele fermecătoare de: Şloim Şloim.ceea ce avu ca urmare că primul confrate.Ştrul Naftulea . Leib. prinşi în Alsacia.9 Iulie. în ceea ce priveşte dispăruţii. trimise la ovrei un alt medic.393). Iată deci ce valorează. din 19 august 1870. Chemat la concentrare.sunt în număr de 293. Dar colonelul bănuind că are a face cu un certificat de complezenţă. Lista începe cu numele belicioase de: Beriş Iosub Leiba fiul lui Şmil şi al Malchei.calitate care a făcut celebru pe căpitanul Dreyfus şi care s-a mani-festat pretutindeni şi întotdeauna. 11 februarie 1913. care-l găsi perfect sănătos şi constată.drepturi de cetăţean. ca soldaţi 362 . Şmil Şmil Iţic fiul lui Bercu şi al Rifchei şi se continuă astfel. în Iuda tipul cel mai desăvârşit de perfidie şi de trădare”. etc. cei ce ne pretind. Iancu Iosub Minei fiul lui Avrum şi al Dvoirei. . .cu ameninţări şi chiar cu acte de violenţă. erau ovrei. . . Iaşi. 270 zile de concediu într-un an. un rezumat din tabloul percepţiei fiscale din Târgu-Neamţ. Total: 76 zile. 362 Şi nici nu mai amintim o calitate preţioasă a militarilor jidani.sau mai bine zis aceşti ascunşi. .. (Drumont. fu trimis la închisoare 360 .neuitatul Aron Ghidate etc. „Monitorul Oficial”. Vom mai aduce. .Şulăm Iţic. decât de fiii rasei degradate care a avut execrabilul noroc să producă. scutire de 5 zile. că nu fusese niciodată bolnav. I. . un alt jidan. . Comandantul companiei (ss) X 2. . Astfel ziarul „Le Nord”.. Aceşti dispăruţi. care datoresc taxe militare pe anii 1900-1911 361. Această mârşavă meserie nu putea fi mai bine îndeplinită. în plus. care se arătase prea îndatoritor. 11 octombrie 1911. David Bercu. până la sfârşit. 1. dintre care 248 sunt jidani.Iţic Burăh. cit. Iţic W. de la acelaşi medic ca precedentul. În acelaşi corp de armată. el se mulţumi să trimită la regiment un certificat de la medicul cu pricina. 361 360 159 . „Unirea”. pe 5 pagini ale ziarului oficial. ca specimen.. face să se remarce că „cei mai mulţi dintre spionii prusieni.

c. căci iubirea părintească este sentimentul instinctiv cel mai intens şi cel mai milostiv pe care oamenii pot să-l aibă. o chestiune capitală se pune pentru noi..în revoluţii sângeroase ce ţin de patima de dominaţie.creştini.. Ap. 2° . Dar nu! . . .mijloc care ar fi chiar licit 363 . s-au instalat în ţară. care va fi studiată în capitolul următor. În consecinţă.. . atât de urâţi de jidovi! Trebuie chiar să uităm răzbunarea.pentru jafurile şi omorurile comise sau cauzate de jidani. Mai mult! trebuie să iubim pe ovrei şi să le facem bine. Trebuie chiar să-i iubim cu iubirea unui părinte. românii: Ce trebuie să facem cu aceşti oaspeţi nepoftiţi care.cum bunăoară se ucid ploşniţele? Acesta ar fi mijlocul cel mai simplu şi cel mai comod de a scăpa repede de ei. faceţi bine celor ce vă urăsc” 364. foarte 363 364 Licit – permis.restul formând Francmasoneria.şi am constatat că faptele rele ale acestei organizaţii periculoase se rezumă la: 1° . Matei. V.în spoliaţii datorită patimei de proprietate.. Dar.care în înţelepciunea Sa dumnezeiască ne-a zis: Iubiţii pe vrăjmaşii voştri.nu trebuie nici chiar să ne gândim la aşa ceva. . Trebuie deci să-i iubim pe aceşti fraţi rătăciţi. . dacă am urma legile Talmudului. . legal..Concluzii practice Am trecut în revistă o parte din efectele Cahalelor talmudice. pentru că avem ca învăţător pe Hristos. 160 . . să ne întrebăm ce ar face un tată. căci suntem creştini. . v. . . îngăduit. învoit Sf.sau mai bine zis cu aceşti paraziţi răufăcători care sunt în acelaşi timp şi hop şi asasini? Putem oare să-i exterminăm.izvorul iubirii eterne. hodoronc-tronc.patimă sine qua non a unui bun haham.. şi Ev.

. nu face decât să tulbure popoarele prin jafuri şi prin revoluţii. . văzându-se descoperiţi.jidanii nu vor mai fi periculoşi pentru noi şi îi vom putea primi cu braţele deschise. 2° Dar. .bineînţeles având şi ochii în patru aşa ca să piară pofta junilor circumcişi să mai necinstească fete de român. . guvernul ar trebui să le distrugă cu totul. .nemaifiind sub imperiul patimilor de proprietate şi de dominaţie. Prin urmare. ni-l fac noua prin Cahale. . prin purtarea sa vicioasă. mult iubit. aşa cum au încercat să facă ruşii. . acest tată va trebui. 1° Să spunem ovreilor răul imens ce şi-l fac lor şi.pe care. în Europa. Pentru aceasta trebuie: a) ca jidanii să ne dea îndărăt tot ce ne-au furat.să cedeze sau mai bine şi vândă ovreilor.şi fiind scăpaţi şi de Cahal. să arate fiului răul ce îşi cauzează lui însuşi şi altora. pentru a ajunge la acest sfârşit.în urmă să-i eliminăm din economia noastră. .. C.indulgent. care-i organizează într-o bandă de răufăcători. 365 161 . . neîmprumutând niciodată bani jidoveşti. datoria noastră este: . după cum se exprimă profesorul A.după cum facem cu orice străin.. . să putem scăpa astfel de acest neam asiatic. CUZA.la nevoie chiar cu forţa.lucru foarte greu de obţinut. dar din nenorocire printro procedare defectuoasă 365. Ar mai trebui ca guvernul românesc să se înţeleagă cu cel rusesc şi să ceară turcilor. În acelaşi timp va trebui să suprime acestuia mijloacele cu care-şi satisface impulsiile sale pătimaşe. Palestina Ah! ce fericire ar fi pentru noi... mai întâi.. care ar avea înaintea sa pe fiul său. aceşti fraţi ai „apostolilor” lui Hristos.. Atunci. mai trebuie să suprimăm ovreilor noştri orice mijloc de satisfacere a patimilor de proprietate şi de dominaţie. şi pentru toată lumea. .. se vor ruşina de ei înşişi şi se vor lepăda în mod sincer de infamul Talmud. nici mai ales pentru acelea ale ţării. parazitar. de altfel. . excitate la un grad superlativ de legislaţia lor religioasă. care-i transformă în furi şi în ucigaşi.. mai ales. cumsecade. Este de crezut că.nici pentru trebuinţele particularilor.. dar plin de vicii? Ei bine. smulgându-le din rădăcină. pentru ruşi. care...

întotdeauna. dacă există în realitate. în număr de vreo 400. Or ţăranii.. se găsesc printre locuitorii oraşelor şi chiar cer tocmai drepturile de orăşean.dintre care 5. cel puţin pentru moment. dar cu o mică corecţie şi anume: votul să fie universal pentru toţi românii şi să excludă. ei sunt supuşi la anumite restricţii ale dreptului de proprietate 367 de care sunt scutiţi orăşenii. asemenea lipitori. p. Ovreii. I. . printr-o muncă fără preget şi printr-o perseverenţă tenace..până când s-or îndrepta. ar fi să ne sinucidem. Această cifră a fost dată. .133 în oraşe.şi reluând. Nu ştim însă dacă nu este prea mică. mai ales. Suntem de aceeaşi părere. industria.după cum un tată foarte înţelept trebuie să nu-şi lase autoritatea pe mâinile fiului său.nu se bucură încă de drepturile pe care le pretind jidanii. şi toate celelalte bunuri ce ei ni le-au luat cu japca. străini.adică imensa majoritate a poporului român.stare nenorocită ce trebuie suprimată imediat şi cu orice preţ.. pădurile.918.928 stau la ţară şi 1. veniţi de ieri. Şi iată în ce chip i-am face pe jidani stăpânii noştri dacă le-am îndeplini dorinţa: După ultimul recensământ.. dându-le încetăţenirea. de curând.329. pentru că jidanii. ei nu pot să aleagă un deputat decât prin delegaţi şi sunt cu totul lipsiţi de a participa la alegerea pentru Senat. ţăranii n-au decât drepturi restrânse. completă. 408). ar fi să reînnoim nebunia ce a făcuto Franţa în Algeria. . populaţia totală a României este de 7. . de Regele Carol. încă vicios.şi pe urmă să te gândeşti la pleava judaică 368 . Altfel. petrolul. comerţul. în plus. ca jidanii şi alte. totale. unui redactor al ziarului Jkcho de Paris”. adică drepturi de cetăţenie plenară. liftele străine. b) mai trebuie ca.. absolută. 162 366 .248. acordând ovreilor drepturi. . . 367 După Nuhăm Katz (Dobrogeanu-Gherea). agricultura.000 366 . au obiceiul să se sustragă de la orice numărătoare.să nu-i facem stăpâni peste noi. . pe care patima lor de dominare o reclamă cu atâta insistenţă. ce nu le aveau naţionalii. pentru că ne lipsesc date statistice precise şi..061 locuitori. Într-adevăr. cit. Va trebui deci să se dea mai întâi ţăranilor români drepturi integrale. 368 Nubăr Katz cere „sufragiul universal pentru masele lucratoare din oraşe (adică jidanii) şi din sate” (Dobrogeanu-Gherea. . ţăranii ar fi chiar astăzi în stare de iobăgie.

ba chiar că au mers la război. .. Prin urmare. . li se cuvine să aibă drepturi ca orice român. Într-o noapte.. Se înţelege. ar fi putut uşor să pună mâna. Şi de unde până unde. iată că vin tâlharii.. a înşelat pe băieţii bătrânei. . Ei. Şi nici nu trebuie să ne pese de lăfăielile şi de răţoielile ovreilor.să strănute. din cei 1.aceşti străini putrezi de vicii. Dar cerşetorul.pentru ca să ne poată da lovitura de moarte! Şi nu trebuie să ne înduioşăm de chelălăitul „pumuntenilor” care se plâng că n-au protecţie.. făcându-i-se milă de el. adică de 1 pe 2. din lumea întreagă.ferească Dumnezeu. proporţia între jidani şi români este de 4 pe 8. îi dă de mâncare şi îi îngăduie chiar să se culce într-un colţ după uşă. ca toată jidovimea. au făcut-o pentru ca să-şi apere prăzile adunate jefuind pe români. . .300. vede într-o zi intrând în curte.. .prăzi pe care alţi bandiţi.000 de români şi străini de diverse naţionalităţi.mai înainte ca ţăranii români să fie emancipaţi de tutelă. care Dacă.şi că prin urmare. să ţipe întrun glas: Gewalt! şi să poruncească guvernelor francmasone să intervină. şloimii capătă şi vrednicia ca să fie cetăţeni? Pentru ca cititorul să-şi dea bine seama de cum stau lucrurile în realitate.Dar. . că fac armată. căci e deajuns ca un jidănaş de aici. să-i expunem situaţia printr-o parabolă: O văduvă. cât de colo. un cerşetor ce venise să ceară un codru de pâine şi. ba chiar a furat şi acesteia multe lucruri de prin casă. făcând armata. ce armă formidabilă am procura noi înşine jidovilor. . mai e încă ceva! Dând drepturi jidanilor. şi dacă fac armata? .000 locuitori din oraşe se scad 400. fiind hoţ. . 369 163 . rămân numai 900.şi dacă au fost la război? Au făcut-o pentru propriul lor interes.cădem pe proporţia groaznică de un jidan pentru doi români 369. se face că sare şi cerşetorul. Sar toţi flăcăii babei. care avea zece feciori.000 ovrei. ca bulgarii.

însă, fricos din fire, se ascunde după casă... şi, în sfârşit tâlharii sunt puşi pe goană. Ei bine, - ce cap credeţi că a făcut bătrâna, când a doua zi de-dimineaţă, se pomeneşte cu cerşetorul, - care până atunci fusese tolerat de milă, de silă, şi care dârdâise de teamă că tâlharii o să-i ia ceea ce el şterpelise de la binefăcătorii săi, că vine, cu obrăznicie, să-i pretindă, - sub cuvânt că a luat şi el parte la încăierare, - să-l pună în capul bucatelor,... săi dea pe mână cheia de la lada cu bani şi... să aibă dreptul să se amestece în afacerile casei, - drept pe care opt din băieţii babei nu-l căpătaseră încă, nefiind vârstnici. Trebuie notat că a încetăţeni acum câteva mii de jidani sub pretext că au luat parte la mobilizare, - este a face peşcheş bietei ţări atâţia viitori proprietari de moşii circumcişi. Şi dacă ne raportam la ce s-a petrecut în Galiţia, - unde, în 13 ani, numărul proprietarilor rurali evrei a crescut, de la 38 la 680 (vezi anterior), - România va putea, peste vreo zece ani, să-şi schimbe numele în Palestina. Şi să nu se uite că dacă Domnitorul Cuza a putut să smulgă din mâinile grecilor moşiile pe care aceştia le acaparaseră, va fi imposibil oricui să mai scoată vreodată, din ghearele jidovilor, ceea ce ei au înhăţat. Unde mai pui că toate aceste vipere împământenite vor putea să se ducă la sate, nesupărate de nimeni, - nici chiar de jandarmii rurali, - şi vor aţâţa acolo, în voie, o nouă răscoală ţărănească. De altminteri, dacă se întâmplă nenorocirea ca ovreii militari să fie încetăţeniţi... s-a sfârşit cu ţara românească. Finis Romaniae! Prin urmare, cel puţin de aici înainte, va trebui să nu se mai împartă la jidani drepturile de cetăţenie cu atâta dărnicie,
164

- mai mult decât stupidă, - cum s-a făcut până acum. Prin urmare, aceia care, - ministru, senator, sau deputat, - va contribui la naturalizarea unui jidan, este un trădător, un vânzător de ţară şi comite crima de lésenaţiune. Îl vom excomunica şi-l vom afurisi, - pe acest rău român, cu următorul blestem înfricoşător, scos din Cheremul talmudic: Răni adânci, boale lungi şi înspăimântătoare să vină asupra lui. Să fie supt, până la măduva oaselor, de jidani şi, odată sărac şi căzut în mizerie, să fie vândut de aceşti jidani, ca un simplu ţăran din Galiţia, - altor jidani, care să-l hrănească cu scârnăvii ce produc moartea. Să lucreze toată viaţa şi până la istovire, ca un rob, pentru ca să îmbogăţească pe jidani; iar aceştia să nu aibă deloc milă de el, - după cum n-au avut milă de cei 11.000 bieţi ţărani, pe care i-au împins la răscoală şi pe care în urmă i-au lăsat să-i omoare armata, în locul lor. Copilaşul său, frumos ca un îngeraş, să fie răstignit de jidovi, - care să-i scoată tot sângele, înţepându-l cu groaznice piroane ascuţite. Fetiţa adorabilă, sau surioara scumpă şi mult iubită, să fie necinstită de un tăiat împrejur şi, în urmă, acest jidan sau un altul, să o închidă într-un bordel sau să o trimită să moară de deznădejde la Shanghai sau la Buenos-Aires, ca sute şi mii de copile de ţărani români. Nevasta sa să fie dată altora şi, când dânsul va muri, alţii să se aplece peste dânsa. Să cadă şi să nu se mai scoale. Să nu fie îngropat în cimitirul creştin. Acest blestem să cadă pe răul român şi pe tot neamul lui.
165

Iar Dumnezeu să verse pacea şi binecuvântarea Sa peste mine şi peste întreg poporul românesc. Amin. Înainte de a sfârşi acest capitol, să ne fie îngăduit să adăugam aici o analogie medicală. Poporul român poate fi comparat cu un copil care a rezistat uşor la boli febrile, cu invazia bruscă şi tumultuoasă, ca vărsatul, pojarul, scarlatina etc... Şi în adevăr, el a ieşit învingător în toate atacurile furioase ale barbarilor, ale turcilor, ale tătarilor, ale ungurilor, ale grecilor, etc. Dar când băiatul ajunse la vârsta de 21 de ani, el fu pătruns încetul cu încetul de o boală teribilă, cu început insidios şi cu mers cronic, adică de tuberculoză, - care pentru poporul român este reprezentată de jidani. Dacă scapă de această mortală lovitură, va ajunge fără greutate la o vârstă foarte înaintată. Către un asemenea sfârşit trebuie să aspire orice bun român, cu atât mai mult că din toate părţile încep să se audă clopotele funebre ale înmormântării împărăţiei lui Israel, care, - mai puţin favorizată de soartă ca cea a lui Mahomet, a murit în stare de foetus, adică înainte de a se naşte,... îndată ce s-a dat de gol. 370 De altfel, să fim mândri că suntem, cu ruşii, singurele popoare din Europa, care au înţeles vicleşugul lui Iuda şi îi rezistă cu înverşunare 371 .

Cu părere de râu am transcris aceste câteva (4) rânduri; evenimentele care au avut loc în anii imediat următori şi după aceea, demonstrează, din nenorocire, contrariul, (n. edit. 1995) 371 Ţin să se ştie că studenţii în medicină ovrei nu au de ce să se teamă de sentimentele expuse în această carte. În adevăr, la facultate, - lucrând pentru ţară, - caut să dau la toţi elevii cunoştinţe folositoare; iar, la examen, îi întreb pe toţi de aceste noţiuni, fără să mă ocup câtuşi de puţin de deosebirea de naţionalitate, - după cum am făcut şi până azi. De altfel, nu sunt împotriva unor individualităţi care, izolate, ar fi inofensive, - ci a unei organizaţi care grupându-le, le face periculoase. 166

370

FRANCMASONERIA Judaismul nu se agită numai de câtăva vreme, - adică de când simte că se apropie de izbândă şi întrezăreşte realizarea visurilor sale de despuiere şi de subjugare a naţiilor. El lucrează într-ascuns de veacuri, - şi anume de la începutul erei creştine, căci are un duşman groaznic Creştinismul - pe care îl urăşte de moarte. Ovreii au o răbdare prodigioasă şi o încăpăţânare cu adevărat diavolească. Acest neam, blestemat de Dumnezeu, nu se dă îndărăt niciodată şi dinaintea nimănui; el desfide timpul şi trece peste toate piedicile, când e vorba să-şi sature ura - care astăzi e tot aşa de vie, ca în timpul lui Hristos. Şi într-adevăr, jidovii, care au moştenit învăţăturile fariseice - transmise prin Talmud - cutează să sugrume religia divină, după cum strămoşii lor, acum vreo 2.000 de ani, au avut îndrăzneala nemaipomenită să-L răstignească pe însuşi Dumnezeu. În adevăr, „rabinii combătură, de la început, doctrina creştină, care făcea prozeliţi în turma lor... „Evangheliile trebuiesc arse, - zicea hahamul Tarphon, căci păgânismul este mai puţin periculos, pentru credinţa jidovească, ca creştinismul. Şi nu era singurul să cugete astfel, căci toţi hahamii înţelegeau în ce primejdie puseseră judaismul sectele judeo-creştineşti” 372. Poate chiar că ovreii, - „dacă n-ar fi avut decât Biblia, drept carte sfântă, - s-ar fi contopit în Biserica creştină născândă... Un lucru însă împiedică fuziunea şi menţinu pe jidovi printre popoare, - şi acest singur lucru fu elaborarea Talmudului” 373. Erezii de origine jidovească
372 373

Beraard Lazare, L'Antisemitisme, p. 47. Idem, I. cit., p. 7.

167

(Copin-Albancelli. mai ales când era vorba de vreo discuţie religioasă. II. fundate de jidovi cabalişti. un război fără milă. p.şi-i convingeau că sunt îndrăciţi. Acesta este adevăratul său scop: exterminarea bunilor creştini. Dar pe de o parte ovreii.. slăbiţi şi împrăştiaţi.oprindu-se între alţii la Unitari şi la Arieni” 375. cele mai importante sunt: În Evul Mediu. de magiei de . una după alta. Talmudul declară deci război. I. în contra creştinismului. se văzură atunci apărând. p.Am arătat mai sus că Talmudul nu respiră decât ură contra Creştinismului. despărţiţi pentru totdeauna de Biserică şi blestemaţi de dânsa.satanism. . până la Protestantism.de la Ebionism. Dintre aceste erezii jidoveşti. nenumărate erezii care se succedară neîncetat. din primele secole ale creştinismului şi până astăzi.ale căror pasiuni le excitau.. Prin sofisme. aceştia perverteau pe creştini. pe de alta. .recunosc o origine jidovească. Le drame maçonnique. mai mult decât perplexe. . În asemenea condiţii.istorie care ar merge de le Ebionismul primitiv. jidovii înşelară pe creştini şi mai ales pe neofiţi şi îi transformară în ereziarci. cit. .. . 168 374 . care în urmă căutară să distrugă spiritul creştinesc 374. 375 Bernard Lazare. o idee infernală ilumina devla lui Iuda. „Sar putea face istoria curentului ovreiesc în Biserica creştină. la Protestantism. pentru ca împreună cu dânşii să piară şi creştinismul.ură care s-a cristalizat în faimoasa formulă: „tob şebegoim harog”. Trebuia să-i facă pe creştini să lupte. Astfel s-au format toate ereziile care. nu puteau duce lupta pe faţă. Şi într-adevăr. pe viaţă sau pe moarte. 381-384). . 50-51. ei înşişi. creştinii îi detestau şi nu se încredeau în ei.adică: „pe cel mai bun dintre creştini. . ucidel”. în anumite societăţi oculte de vrăjitorie. .

Lazare. T. I. Cuvântul Ebionim înseamnă sărac. la noi. Aşa. Lazare.conţinute. pentru a înspăimânta pe urmaşii care ar fi voit să-şi aproprieze moşiile închinate mănăstirilor. p. de izbânzile şi de înfrângerile lui” 380 . O a doua categorie de erezii. care voiau să ţină sabatul şi aveau repulsie să convertească pe gentili. 69-70). mai toţi. că a persistat. 380 Idem. Grigore din Nysa (Testirnonia adversus judaeos ex vetere Testamente). B. Principalii scriitori creştini şi Părinţii Bisericii. Oroarea lăsată de această doctrină. p. 378 Apocalipsul. au combătut pe Jidovi. erau duşmanii catolicităţii Bisericii. II şi III.ca în timpul persecuţiilor ariene 381. p. şi se stinseră în cursul veacului al IV-lea 377 . . cit. constituind Pasaginismul. Ebionismul 376 şi Elkesaismul ivite la sfârşitul primului secol şi formate de „judaisanţi încăpăţânaţi”. care ataca Sfânta Treime. în Italia de sus. îi ameninţă chiar existenţa. 379 B.. Lazare.sunt făcute pe numele lui Iuda şi al lui Arie. cit. blestemele şi afuriseniile. 2. 3. de exemplu. 50. . 22. mai târziu. până la începutul veacului al XIX-lea. Astfel. Biserica nu a suferit niciodată. Augustin (Oratio adversus Judaeos). I.de la început şi până în epoca actuală sau francmasonică.despre care Sfântul Evanghelist IOAN zice că face parte din „Sinagoga Satanei” 378 . Sf. a fost atât de adânc întipărită. Ioan Gură de aur (Adversusjudaeos) etc.cu alte cuvinte. Ele reînviară.. Ieronim. Această erezie. II. istoria ovreilor este legată de istoria Arianismului. 381 Hergenroether. de Quarto-decimanisme etc. Din veacul al IV-lea până în al VII-lea. Sf. . cit. reuşi aproape să despartă în două creştinismul şi. Histoire de l'Egiise. I. (Delhomme et Briguet. Sf. cu care Biserica a avut mult de luptat este reprezentată de gnosa jidovească şi mai ales de Nicolaitism. I. . de pildă: Tertulian (De adversus judaeos). . în sufletele creştinilor. în actele de donaţie. sub numele de Nazarenism sau doctrina creştinilor circumcisi. p. ajutată de mai mulţi împăraţi.. Sf.87. Ambrozie. 377 376 169 . de Antitrinitarism. pe la sfârşitul secolului al XII-lea. (B.1. cit. 51-52. Edit). care şi ele s-au edificat pe baze judaice 379. . p. Aceste erezii renăscură. Sf.şi de alte sisteme asemenea.

care mai înainte fuseseră servitori devotaţi ai credinţei creştine. p.pentru ca poporul. Din actele procesului. până în veacul al VIII-lea 382 . Când Manicheismul fu învins. 55 384 Idem. cu Albigenii. arzând crucile biciuind pe preoţi. . În veacul al XII-lea..Printre ereziile de origine jidovească. de la începutul secolului al VIII-lea şi până la jumătatea secolului al IXlea 383.prin o crimă nemaipomenită la creştini. doctrinele jidoveşti găsiră adăpost la Cavalerii Templului. această erezie reapăru în Bulgaria. răsturnând altarele. p. lua naştere încă din secolul al II-lea. . cit. I. I. III.dar mai puţin importante ca cea precedentă.să cităm pe acelea ale Unitarilor (monofizism şi monotelism). de la răsărit înspre apus. pe piept.. prin ameninţări şi chinuri” (Drumont. Biserica. . . sau gnosa persană. 229. întemniţând pe călugări şi silindu-i să-şi ia femei. care e uşor de înşelat. . 5. p 396. cit. Idem. I. care tulburară pacea Bisericii. se numiră Albigeni. cit. 158). care fu un fel de amestec al Elkesaismului jidovesc cu doctrina lui Zoroastru 384. mai cu seamă. şi pe aceea a Iconoclaştilor. . o bucată mică de stofă galbenă. cit.reiese că. IV. . I. 385 Hergenroether. scrie despre Albigeni: „Am văzut. în Idem. unde formară Catari. . În contra Albigenilor. D.publicate de MICHELET în Documents inédits de l'histoire de France. iar partizanii ei.care. din veacul al V-lea. 227-345. 170 383 382 . I. Conciliul din Latran (1215) luă hotărârea să oblige pe ovrei să poarte. în Persia şi se întinse din ce în ce. fu obligată să predice o adevărată cruciadă 385. . 4. p. cit.. I. se răspândiră în Europa şi se stabiliră. Manicheismul. p. pentru ca să-i extirpe. După războiul Albigenilor. Această sectă afirma că doctrina ovreilor era de preferat aceleia a creştinilor. în sudul Franţei. care provocară dezordini foarte grave. să poată să-i recunoască şi să se prezerve astfel de insinuaţiile lor perfide împotriva religiei creştine. în secolul următor. I. stareţul din Cluny.profanând bisericile.. care durară. Bogomili. Pierre le Vénérable.

simt trebuinţa de a simboliza această înjosire. curul unui câine.este întrebat ce preferă: „Să sărute posteriorul Marelui Maestru sau pe acel al Diavolului?” Cum. 429. batjocorirea Crucii făcea parte din ceremoniile iniţierii. I.. să adore. „Societăţile. pentru afaceri de bani. .. Aceşti Cavaleri ai lui Crist scuipau de trei ori pe Crucifix. şi cu modul ăsta ar fi aruncat pretu-tindeni îngrijorarea. cit. în care sforţările tuturor nu au alt scop decât a servi cauza sau interesele lui Israel. se pune în poziţia voită şi. îndată ce ei ar fi 387 386 171 . în unele loji se practică proba caprei lui Solomon. cu forţa. „se pomeneşte. Venerabilul. p. . De altfel.vezi şi Mkhelet). .mă lepăd de Isus”. . Osculatus fuit recipientem in ore et postea în fine spinae dorsi. pe care-l ia de pe masa Venerabilu-lui şi care reprezintă pe dracul. 176). p. . indivizii să ştie ce fac. (Drumont La France juive.ai cărui ochi sunt legaţi în timpul ceremoniei iniţierii. prin Templieri se îndeplineau toate operaţiile financiare ale Cruciadelor” 388 . este încă vie.. 78. Aceştia din urmă.fără ca. 388 Drumont. I.aţâţaţi. Ca variantă a sărutului ruşinos. 389 Această revoluţie fusese pregătită de multă vreme de ovrei.căci. în plus. foarte numeroşi în acea epocă. indispensabile marilor răsturnări sociale. De altfel. când ne dăm seama de modul de procedare al ovreilor. Profanul. renegându-l 386 .care. printr-un semn vizibil. Postulantul. . 1321.. organizată de către Ordinul Templierilor. 18) precum şi pe răscoala leproşilor. supra-veghetorul lojei îi aplică. Sărutul ruşinos se mai întâlneşte la unii francmasoni. Jidovii corup o asociaţie puternică. de cele mai multe ori. . p.. această capră. No. de obicei. Formula de renegare era: Mă lepăd de Isus. Sărutul ruşinos completa aceste ceremonii de iniţiere 387 . ar fi servit să otrăvească puţurile şi fântânile. cel ce dispreţuieşte pe Dumnezeu. adresându-se cu gravitate recipiendarului. prin o întâmplare minunată şi providenţială. pe gură. pe buze. . l. noi posedăm capra care a servit drept doică regelui Solomon. marele vis al jidovilor. într-adevăr. Cavalerii Templului se găsiră în multe împrejurări în raport cu jidovii. având coada ridicată. Dar. .. Afacerea Templierilor se explică foarte bine. îi zice: „Domnule. posteriorul unui căţel împăiat. se bizuiau pe ajutorul regelui Maurilor din Granada şi pe al sultanului din Tunis (vezi Archives nationales. cu posteriorul zbârcit al unui ţap puturos”. nebunia. tulburarea. 172-173. ei procedează ca într-o societate financiară. numiţi Mopşi. ovreii ar fi lăsat pe aceşti nenorociţi leproşi să cadă în mâinile unei represii nemiloase. ce le serveşte drept maşină de război. fiind fără bănuială. Este logic ca. ca să atace cu vigoare organizaţia socială care îi incomodează. recipiendarul refuză să opteze faţă de o alegere atât de puţin atrăgătoare. de comitate şi de alte bunuri materiale” (vezi Guillaume de Nangis. îndârjiţi şi înşelaţi de Israel „cu făgăduieli mincinoase de regate. care se leapădă de Hristos. cu otrăvuri preparate de jidani. acest mod de a lucra variază puţin. carton J.mă lepăd de Isus. Veţi îngenunchea şi veţi avea onoarea de a suge din ţâţele ei sfinte”. .momentul supresiei ordinului. Îndată ce au pătruns acolo.adică o revoluţie universală 389.

(RENAN).şi se ştie partea ce avură ovreii la răspândirea Averoismului. 392 B. Leit. De aici provin şi Bunii Templieri de la noi. împrumută de la aceşti ovrei multe din argumentele sale contra Bisericii. „dacă Templierii au dispărut din ordinea civilă. Marele capitol mason din Stockholm pretinde chiar că posedă testamentul autograf al lui Jacques de Molay. aşa că lucrau astfel pentru ei. cit. care a stabilit continuarea miste-relor Templierilor. I. el îi iniţie în misterele cabalei. „Rivalul lui Maimonide. 393 Drumont. 390 Drumont. superiorul lor. în timp de veacuri... 391 „Husiţii. de origine israelită. p. 125). raţionalismul” 392 .. I. ei au lăsat urma în Francmasonerie. I. p.. cunoscut sub numele de Rachi). punct cu punct. cit.vezi şi B. care făcu pe Luther”. . . Lazare. I.au fost susţinuţi de jidovi”. . cit. Manualul Francmasonilor declară că. cit.. În ani. Ajungem în sfârşit la erezia lui Luther 391 şi a tovarăşilor lui.şi aceste argumente fură transmise lui Luther” 393. 177. Acest plan a fost reluat. care anunţau Reforma. I. 172 . „În momentul Reformei. contra catolicismului. rabi Solomon (fiul lui Isaac din Troyes. p. Lazare. după ce le-a deschis porţile filosofiei arabe. . creştinii erau mai puţin credincioşi. I. cit. I. . tot profitul ce doreau să aibă (Drumont. I.acea exegeză (sofistică) de care va şti să se servească protestantismul şi. I.dispăru în flăcările rugului lui Jacques de Molay 390. .care au precedat cu puţin Protestantismul.. din această revoluţie. cu redutabila exegeză pe care hahamii. p. p. o cultivaseră şi o fortificaseră. mai târziu. franciscanul Nicolae din Lyra. în timpul marii revoluţii franceze. 152. Într-adevăr. I. 178). El îi înzestră. (Bernard Lazare. p. precum şi Tosafiştii (savanţi talmudişti) făcură pe Nicolae din Lyra. 166-167. în al XVIII-lea secol. 6. 180). sub aparenţa confreriei mistice a Francmasonilor” (Drumont. Cei mai mulţi din averoişti erau increduli sau cel puţin atacau religia creştină. jidovul deveni educator şii învăţă pe savanţi limba ebraică. p. Averoismul (filosofie arabă) preparase această decadenţă a credinţei. tras. cit. 137-139.

p. WEIL 395. pentru a merge către monoteismul jidovesc” 396. I. În sfârşit. care vorbesc şi ei de erezia lui Luther. O mare parte din sectele protestante fură pe jumătate ovreieşti. Drumont. o întoarcere la vechiul Ebionism din veacurile evanghelice. 173 . . cit. 141. Reforma fu. doctrine anti-trinitare fură. cit. să mai cităm încă doi ovrei. . . 396 Idem. zice A. I. „Orice catolic. care devine protestant face un pas către judaism”. 370. 194. Lazare. predicate de protestanţi.adaugă HEINE. II. p. I. „Un protestant. . p.Reforma şi-a luat rădăcinile în izvoarele ebraice.între alţii de Michel Servet şi de cei doi Socini din Siena” 394. prin anumite părţi. I. cit. 394 395 B. mai târziu.este un catolic care părăseşte idolatria trinitară.zice ovreiul BERNARD LAZARE. Spiritul jidovesc triumfa cu protestantismul.

Acesta fu rolul ce ovreii făcură să joace Protestantismului.afară de Protestantism.şi chiar se întinse din ce în ce. Or. În realitate.Francmasoneria. când BACON scrise la Nouvelle Atlantide. . primele loji francmasone luară naştere în Englitera. pentru a dobori partea rămasă ortodoxă. II. fără nici un câştig pentru Israel. 255 şi următoarele. această erezie trebuia să servească de leagăn celei mai formidabile societăţi oculte. p. 174 . .Francmasoneriei. . asupra celor mai multe popoare de rasă anglo-germană. Le drame maconique.iar CROMWELL (1599-1658) fu susţinut de francmasoni. în care povesteşte că „originea ei se pierde în noaptea timpurilor”. unitatea creştinătăţii. „lumea protestantă trebuia să formeze cuibul în care să clocească oul societăţii secrete” 397. Totuşi. Originea. ca râia.EREZIA FRANCMASONICĂ Toate ereziile de origine jidovească au fost învinse de creştinism. . pe la începutul veacului al XVII-lea.care este minciuna întrupată. O despărţire analoagă se produsese mai înainte. După cum zice COPIN-ALBANCELII. în 1621. căci fusese protectorul jidanilor şi ridicase sentinţa de proscripţie 397 Copin-Albancelli. şi într-adevăr. Deja. . Trebuia ca partea eretică să le fie favorabilă şi să poată să se învoiască cu funcţia oarbă de mâner de secure. . prin schisma grecească.pune în mâinile neofiţilor săi cărţi rituale. jidovii doreau de mult şi lucrau din toate puterile lor. aceasta nu le era încă de ajuns. în două. care singur rezistă spasmurilor de izbăvire ale Bisericii . ca o asemenea erezie să poată tăia. el cunoştea bine constituţia acestei societăţi secrete.

apoi în Spania. într-adevăr. De altfel. Primele loji franceze fură fundate de la 1720 la 1730 şi. „Originea jidoveasca a Francmasoneriei este manifestă zice DRUMONT . o legendă din Talmud. să restabilească dominaţia lui Israel asupra tuturor naţiilor pământului. dar şi în toată Europa. ovreii au luat. după aceea. II.şi jidanii nu pot fi nici măcar acuzaţi de multa prefăcătorie. p. la toţi şefii protestanţi ai Engliterei găsim că planul acestei societăţi oculte este foarte propriu pentru a ataca cu vigoare principiile catolice şi pentru a zdruncina naţiile care. dar au organizat această societate după modelul Cahalului. au clădit templul din Ierusalim. în Italia. ca decor. o mulţime de altele se constituiră. în Suedia. În urmă. în timpul lui Solomon. în Ţările-de-jos etc. . A trebuit toată naivitatea Arienilor pentru ca să nu înţeleagă că.ce apăsa asupra lor. Organizaţia. Scopul actual al Francmasoneriei este să „rezidească templul lui Solomon”. mai întâi în Franţa. I. cit. rămăseseră credincioase acestor principii. în mai puţin de 25 ani. Francmasoneria fu importată. în această circumstanţă. 175 . vorbind fără metaforă. în cursul veacului al XVIII-lea.ceea ce înseamnă. 320.Pentru a întemeia Francmasoneria. Francmasonii simbolizează pe lucrătorii zidari care. . 398 Drumont. invitându-i să se unească ca să răstoarne vechea societate şi să reconstruiască Templul lui Solomon. ca Franţa şi ca Spania. nu numai în Franţa. i-a poftit să asigure triumful lui Israel” 398. niciodată un scop mai desluşit n-a fost indicat sub o mai transparentă alegorie.

un haham care este asistat de mai mulţi funcţionari ai Sinagogii.adică de vreo cincizeci la număr. spune: „Rasa ovreiască. fost francmason. cit. 5856. Bidegain. unul din gradele cele mai înalte. Dar pentru a arăta analogia ce există între organizaţia Francmasoneriei şi cea a Cahalului. în care toate riturile. este pentru israeliţi un instrument de acţiune şi de luptă. . Paris.ca şi cum s-ar număra chipurile lunile şi anul. un act masonic ce provine de la Marele-Orient al Belgiei. 131).se exprimă în mod şi mai explicit: „Francmasoneria. se angajează totuşi să-i ajute în faptele lor. . să colaboreze cu ei la stabilirea domniei lui Israel printre oameni” 400. . Kadoş. care este incontestabil de origine ovreiască. . masa de lemn de salcâm. înseamnă sfânt pe ovreieşte. I. care trebuie să cunoască lucrurile á fond. Le Grand Orient de France.. fost francmason. formate de un număr limitat de aderenţi. 1905. care este ajutat de mai mulţi demnitari ai Idem. Aşa de pildă.era considerat ca sfânt de vechii ovrei.V. ca şef. .care e organizată secret şi internaţional. . I.Şi DRUMONT mai adaugă: „deschideţi orice ritual masonic şi totul vă vorbeşte de Iudeea. . cit.atât de venerat de francmasoni. 400 j. vom pune una lângă alta aceste două asociaţii secrete. 11.nimic nu lipseşte din această instituţie figurativă a Templului” 399 . . . deoarece a fost secretarul Marelui Orient din Franţa. la gradul superior de Rose-Croix. în această societate. . 438 et I. . Un alt martor. 176 399 .Lojile au în capul lor un Venerabil. 186. Francmasoneria se compune din loji. Salcâmul.au creat Francmasoneria ca să înroleze întrînsa oameni care. (Drumont. p. 322). ne-aparţinând neamului lor. arca alianţei. p. ajuns chiar. p.a creat asociaţia secretă şi internaţională a Francmasoneriei. este datat în modul următor: l-er/n. de /'an c/e .atât de remarcabili prin instinctul lor de dominaţie şi prin ştiinţa lor de a guverna. p. de care se servesc în mod secret Jidovii.urmând pentru Francmasonerie descrierea ce o dă COPIN-ALBANCELII. II. formulele şi legendele sunt jidoveşti. Candelabrul cu şapte ramuri. (Copin-Albancelli. . I. CbpiihAIbanceffi. . După cum Cahalurile au.adică 1 martie 1856.

Ele sunt destinate întreţinerii Lojilor. pentru ca să formeze un fel de adunare legislativă. semănând cu excomunicarea sau cheremul Cahalelor.ca acelea ale Cahalelor. analog cu Marele-Rabin. ca mijloace de constrângere. simbolurile şi ceremonialul întrebuinţat 403 Copio-Albaacelli. Venerabilii prezidează dezbaterile în Loji şi au. o dată pe an.un fel de comitet executiv. . pentru recalcitranţi. cel puţin 25 de lei. Finanţele Lojilor. şi formării de fonduri electorale.ca şi pentru Cahale. 160-168..care reprezintă Sinodul Cahalelor. I. . . I. misraiin etc. . În plus. acest scop. . Venerabilii dirig şi administrează Lojile. ceea ce aduce cu Asociaţiile naţionale şi internaţionale ale Statului jidănesc 403 . Asociaţiile francmasonice fac parte dintr-un rit sau din altul (francez.toate Lojile dintr-o localitate sunt intim legate unele de altele şi se ajută intre ele reciproc. Venerabilul şi acoliţii săi sunt aleşi. Fiecare mason trebuie să plătească pe an.templului masonic.. . scoţian. . Aceste sentinţe judiciare sunt date de un tribunal .) după formulele. 402 401 177 . Aceşti delegaţi aleg un Consiliu de ordine. o dată pe an. .consistă în contribuţii fixe ale membrilor 401 şi în daruri voluntare. F. Federaţia Marelui Orient din Franţa 402 .. numită Convent. Pentru fiecare naţie există o Mare Lojă sau Federaţie. fiecare Lojă numeşte un delegat.în capul căruia se găseşte un preşedinte sau Mare-Maestru.şi deasupra acestor diverse Loji naţionale se găsesc Loji internaţionale. . p. cu care de altfel se şi contopesc. care se reuneşte cu semenii săi. de francmasoni.şi format de Venerabil şi de doi sau mai mulţi asesori. Dequaire a expus în Conventul din 1894 „un raport ce atinge organizaţia internaţională a Francmasoneriei. Afară de asta.de exemplu.analog cu Bet-Dinul Cahalelor. diferite pedepse care merg chiar până la procedee drastice. cit.după cum hahamii exercită dominaţia în Cahaluri şi le supraveghează finanţele.. . . care se strâng împreună în..

la al treilea. trebuie ca francmasonul să facă un anumit stagiu. şters. p.împreună cu Marele Orient al Franţei. care. mai ales materiale. combat. . 404 Banal. soţul şi maestrul. Aout-Septembre. 286). cea mai mare parte dintre francmasoni au intrat în această societate. pentru ne-jidovi.. . dar ei nu sunt decât instrumente fără iniţiativă. 1894. ori la un adevărat suicid moral. Aceste grade se întâlnesc singure în Loji. la al doilea şi de la acesta. Dar Francmasoneria se diferenţiază de Cahalele talmudice şi îmbracă haina sa caracteristică de infamie hidoasă când. . . De altminteri. maeştri) reprezintă partea esenţiala a societăţii secrete şi că numai pentru dânşii munceşte ea. nici nu merită acest nume. care îşi omoară copiii.pentru succesul final al operei masonice universale”.i se insinuează. Cele dintâi trei grade sunt ucenicul. .adică de jidani. că membrii Lojilor (ucenici. fiind momiţi cu făgăduieli de ajutoare mutuale. . Toată această organizaţie a Francmasoneriei este secretă pentru profani.care e formată din cele dintâi grade. la drept vorbind. Paris. neofitului. . 1905. Într-adevăr. Francmasoneria posedă încă o altă organizaţie. . conduse de persoane misterioase. Pentru a trece de la primul grad.ea înşală fără milă pe propriii săi partizani.. ca o mamă denaturată.după cum este şi aceea a Cahalelor. Lojile internaţionale se reunesc şi ele în Congrese analoage cu Sinoadele internaţionale ale ovreilor. Este adevărat că aceşti membri lucrează ei înşişi. la fiecare din ele corespunde o treaptă progresivă de iniţiere. pe tot pământul.vezi Prache. Dar îndată ce a intrat în Francmasoneria albastră.. (BulL du Grand-Orient. p. 117.În fine. atât este de anodină 404 . . . comerciale sau de alt relaţiile cu Supre-mele Consilii ale altor naţii. ca în timpul Revoluţiei franceze. Ea se compune dintr-o întreagă ierarhie de grade.care. soţi. neimportant.pe care îi duce ori la eşafod. neînsemnat.nejidani bineînţeles. . 178 . La pétition contre la Franc-maconnerie a la Chamhre des Deputes. oculta chiar pentru membrii săi.

(J. care nu se dau îndărăt în faţa nici unei stupidităţi. 407 Copin-Albancelli. Posedăm un asemenea prospectus care provine de la Loja Memtis din Bucureşti.fel. din cauza iubirii de galoane. Bidegain. mai există altele care le sunt superioare. cit. el devine de plano membru al Alianţei israelite universale. instituţie esenţialmente filantropică.”.. când are un scop atât de sublim ca acela de a căuta adevărul? Ei bine. 26). I. Deasupra acestor trei dintâi grade. studiul moralei şi practica solidarităţii.care nu se dobândesc decât mai târziu. filosofică şi progresivă.. Ea lucrează la ameliorarea materială şi morală precum şi la perfecţionarea intelectuală şi socială a omenirii” 405 Şi când te gândeşti că nimeni nu se întreabă de ce se ascunde această societate. 407 Constitution du Grand Orient de France.. este o instituţie filosofică. La Franc-maconnerie secte juive. . 169. . Paris. soţ şi maestru. cit. după un stagiu mai mult sau mai puţin lung.. I.grade zise inferioare. are drept obiect căutarea adevărului. I. .şi sunt convinşi că fac parte dintr-o asociaţie filantropică. EI începe prin aceste cuvinte: „Francmasoneria.venit nu se ştie de unde.. 14. 406 Copin-Albancelli.că gradele superioare sunt rezervate celor vanitoşi. cit. În Loji circulă zvonul. continuaţia misterelor antice.ucenic. . 181. . . p. Iată ce conţine prospectul pe care Francmasoneria îl înmână viitorilor săi slujitori: Francmasoneria.şi pe al 33-lea grad care se pare că este cel mai înalt din ierarhie 406. . 405 179 . „În ziua în care masonul este iniţiat la al 18-lea grad. progresistă şi morală. Bertrand. care formează cu Francmasoneria o singură şi aceeaşi societate”. I. p. p. J.şi dintre care vom cita numai pe al 18-lea grad: Ros-Croix. îndărătul perdelei se petrec lucruri care nu se pot mărturisi şi această asociaţie ocultă nu este zidită decât pe minciună.ce corespund la trepte mai înaintate de iniţiere .pe al 30-lea grad: Kadoş . p... I. .

410 Idem. cit. în Masoneria scoţiană. Pentru fiecare grad există o iniţiere specială 412: una pentru ucenici. o a treia pentru maeştri. 411 Idem. în Francmasoneria Marelui Orient. înveţi un secret şi depui un jurământ.. Francmasonii din gradele joase n-au dreptul să intre în atelierele gradelor mai înalte. nici profanilor. p. La intrarea fiecărui grad. 232. iar memoria mea să fie în oroare tuturor masonilor” (Cahiers des Grades symboliques du Grand-Orient de France. să nu spun nimic. Dar. promite următoarele: „Mă angajez să păstrez în mod inviolabil secretul masonic.. nici să scriu asupra celor ce voi putea să văd sau să aud în adunările masonilor şi asupra oricărei chestii ce poate interesa Ordinul. după cum vom vedea mai departe. Leit. nici chiar francmasonilor de grad inferior 413 . p. cit. alta pentru soţi. cu sârguinţă. 222. p. 209. I. De altfel. 40). să sufăr pedepsele meritate prin ticăloşia mea. 211-220. etc. adică să iasă. că cel ce n-ar îndeplini-o ar fi dat afară din societate 410. 175.iar această obligaţie este atât de riguroasă. dacă vreodată aş călca aceste angajamente. 409 408 180 . I. 412 Idem. I. Dar toate gradele lucrează în Loji şi este interzis ucenicilor şi soţilor să lucreze fără maeştri. I. 32). Acest jurământ este însoţit de ameninţări şi de blesteme înfricoşătoare 414 . cit. I. prin intermediarul acestor grade superioare. I. Gradele superioare procedează asemenea cu gradele ce le sunt inferioare 409. p. . Atelierul masonilor de al 33-lea grad se numeşte Marele Colegiu al Riturilor... cit. aşa ca fluxul şi refluxul să mă ducă într-o uitare veşnică”. p. p. I. I. această explicaţie este un marafet ca să înşele şi să liniştească pe masonii gogomani. Când maeştrii voiesc să se reunească între dânşii. atelierele inferioare.Dar. 413 Copin-Albancelli. Ucenicul. decât să divulg acest secret (Rituel des trois premiers degres symboliques de la Maçonnerie ecossaire. Consimt. 414 Ucenicul..afară numai dacă n-am primit o permisie expresă şi numai în felul cum îmi va putea fi indicat. I. masonii cu grade superioare sunt ţinuţi să frecventeze. ucenicii şi soţii sunt rugaţi să „acopere templul”. p. de a nu-l descoperi nimănui. . depune un jurământ şi mai pitoresc: „Aş vrea mai bine să mi se taie gâtul şi să fiu îngropat în nisipurile mării. Fiecărui grad îi corespunde un atelier special 408 .. ajung la Loji deciziile voinţei nevăzute care dirijează Francmasoneria 411 . Copin-Albancelli.

la gradul de Maestru. adică la intrarea fiecărui grad. cit.. Astfel. . Imediat toată banda execută o primă „călătorie de cercetări”.adică se pune să se învârtească şi să caute. un al treilea. Când cineva pătrunde acolo pentru întâia oară. unde francmasonii se introduc. . adică cu posteriorul înainte. prezentă şi viitoare. acoperite de imense conuri de hârtie. unul câte unul şi cu pălăria pe cap.În plus. 173-174. pe acel al asasinilor.. înalte de 30 cm. Unul dintre maeştri ţine rolul lui Hiram. cu cea mai mare seriozitate. 181 . este permis să se descopere ramura de salcâm. de exemplu.. ce lasă să treacă lumina printr-o deschizătură situată la partea lor superioară şi printr-o alta făcută la bază. p. I.cum fac jidanii când intră în Sinagogă. că regele Solomon este neliniştit de dispariţia lui Hiram şi că a dat ordinul să se procedeze la cercetări. Tocmai în cursul acestei din urmă călătorii. se comemorează asasinatul. Pe urmă. I. Iată cum COPIN-ALBANCELLI 415 descrie ceremonia: Scena se petrece în „Camera din mijloc” a Lojei. care este pus în mijlocul odăii. alţii. îngroparea şi dezgroparea lui Hiram. trebuie să intre de-andăratele.. Hiram este culcat într-un coşciug şi este acoperit cu un cearşaf mortuar peste care se depune o ramură de salcâm artificial. Toată lumea se precipită şi 415 Copin-Albancelli. După al doilea. fiecare făcându-se că nu vede coşciugul. peste tot. diferită pentru fiecare dintre ele. Aceştia săvârşesc omorul. asişti la o ceremonie caraghioasă. arhitectul Templului din Ierusalim şi părinte al tuturor francmasonilor din lumea trecută. un alt voiaj e ordonat. După constatarea că cercetările au fost zadarnice. cadavrul. Altă dată trebuia să-şi pună hainele pe dos. la fiecare iniţiere. Venerabilul Lojei expune atunci fraţilor. Maeştrii sunt luminaţi de lumânări.

cit. cu care ea îi însufleţeşte contra lui Hristos. 178. Rafael.N. în afară de capacităţile lor profesionale. în acelaşi timp.vezi Druroont I. . în mare parte.studenţi care nu-şi văd de treabă şi care preferă politica.va trebui ca fără încetare să o aibă în spiritul său. 328). .şi aşa mai departe.. .institutori şi profesori care caută. p. Într-adevăr. Regele Iudeilor. Adeptul Rose-Croix învaţă să o înlocuiască cu interpretarea următoare: Isus din Nazaret condus de Rafael în Iudeea. 1.I. Memoires.). cit. Mulţi profani.printre funcţionari ambiţioşi. intrând în Francmasonerie şi supunându-se stupidelor şi ridiculelor probe de iniţiere. 182 416 . Cu acest cuvânt se va recunoaşte.se apucă mâna acestuia şi se zgâlţâie un deget. . etc. nu sunt decât iniţialele cuvintelor Iisus Nazarineanul. la Ierusalim.de teamă ca întreaga ură. masonii „se recrutează. De altfel. I. II. mai ales. . o cultură foarte mărginită. literele formând numele I. printre arhiviştii şi printre neizbutiţii carierelor liberale (medici fără clientelă . are drept scop să ascundă mai bine Puterea ocultă a lui Iuda şi. Se ridică cearşaful ce acoperă pe Hiram. cu spirit independent. cu mare spaimă. titluri la înaintare.printre „În inscripţia pusă pe cruce. Masonul Rose-Croix va zice Inri când va întâlni un frate din gradul său. sub acest caraghioslâc.. se simt ruşinaţi şi nu mai pun picioarele în vreo Lojă 417. De teamă ca explicaţia aceasta să nu i se şteargă din minte. . cei mai buni francmasoni nu sunt decât nişte dobitoace foarte limitate în ceea ce priveşte intelectul şi au.tălmăcire care nu mai face din Hristos decât un ovrei ordinar. Atunci se prefac că văd. să arate gradul de răbdare şi de idioţie al masonului.înconjoară coşciugul. 417 Copin-Albancelli. dus de un alt ovrei. să nu i se stingă în inimă. . p. pentru a fi pedepsit pentru crimele sale. Caraghioslâcul. La gradul de Rose-Croix se reprezintă o parodie a ultimei cine a lui Iisus Hristos 416. . şcoli . că degetul acesta se dezlipeşte de mână şi strigă toţi cu oroare: Mac benac! Dar. se văd ieşind la iveală ideile talmudice de ură şi de răzbunare. el este lozinca ce distinge acest grad”. (Barruel. Dar Francmasoneria n-are trebuinţă de asemenea indivizi.avocaţi fără procese .R. aruncat cu profuzie peste organizarea acestei societăţi secrete.

p.şi această ignoranţă fundamentală îi face. francmasonii de grad inferior sunt observaţi fără să bănuiască nimic. I.industriaşii. în timp de mai mulţi ani 421 . birtaşi. 420 Idem. Deasupra Francmasoneriei albastre.prin masonii de grade superioare 420. l. cafegii. cit. ridicarea la grade provine. I. în stare să se supună la cele mai detestabile influenţe” 418 Pe când autoritatea administrativă a Francmasoneriei nu durează decât un an. Dar ce e mai mult. Pétition contre le Franc-Maçonnerie. I. .I. 423 Idem. croitori. 425 Idem. CopfahAlbanceffi. 1905. Dar cea mai mare parte dintre francmasoni. nu se suie dincolo de gradul de Maestru. cit.şi deasupra Francmasoneriei gradelor superioare. p 245 422 Idem. Într-adevăr. gradele sunt pentru toată viaţa 419 . şi prăvăliaşii de tot felul cârciumari. negustorii. p. Paris. băcani. este 418 419 Prache. există o serie de societăţi internaţionale care constituie o a treia Francmasonerie invizibilă. Prin urmare. etc. mai ales.aceea a celor dintâi trei grade. p. 271-278 183 . care e transmisă în Lojă. p. 267. cit. de către masonii de grade superioare şi nu sunt ridicaţi în rang. a la Chambre des Députés. 243. . ci din selecţia de sus. I. măcelari. p. cit. p. considerată în totalitate. 3940.. cit. cit. Francmasoneria. Francmasoneria minte deci când îşi zice ei însăşi egalitară şi democratică 423.ca şi voinţele Puterii oculte. p. I. cit. 220. 421 Idem. I. 239. . I. 222. I. decât atunci când sunt judecaţi că sunt capabili de a transmite altora inspiraţiile directrice 422. I.. l. nu din alegerea de jos. I. . cu adevărat secretă chiar pentru cele precedente 424 . . Totuşi membrii acestei Masonerii invizibile fac în acelaşi timp parte din atelierele Masoneriei albastre şi din cele ale Masoneriei gradelor înalte 425 . îi numeşte ignoranţi. care i-a văzut de aproape. D. I. COPINALBANCELLI. 424 Idem.

toţi. în vârful gradelor şi al asociaţiilor. putere ce guvernează şi Statul jidovesc.adică Jidovii 427. ele lucrează unele asupra altora în acelaşi mod cum societăţile inferioare lucrează asupra lumii profane 426 . I. p. Consiliul despre care vorbeşte acest autor nu constituie încă autoritatea supremă a Francmasoneriei. Acest consiliu superior este compus din şefi necunoscuţi. I. Dar. De aici sunt dirijate celelalte loji. un francmason protestant. probabil. Aici se află tribunalul suprem al Revoluţiei. compus din nouă membri. 359). care n-au văzut niciodată vreun creştin trecându-le pragul. p. I. 428 A Chabauty. Aceasta este puterea ocultă supremă a Francma-soneriei. des Mousseaux. cit.. 272. unde se reunesc toate firele răscoalelor urzite în Lojile creştine. Le Juif. dar secret. . . 1. Iată ce scria. din Berlin: „Mai sunt şi alte Loji compuse numai din jidovi şi în care ne-ovreii nu pot pătrunde. p. cit. 132. pentru reprezentanţii naţiei jidoveşti. Copin-Albancelli. şi aceşti şefi necunoscuţi sunt. se găseşte un grup de oameni care dirig toată această colosală organizaţie. În capul Francmasoneriei. chiar de masoni având cele mai înalte grade. 184 427 426 . în 1862. 202.compusă din o suprapunere de societăţi şi fiecare din ele este secretă pentru cele ce se află sub dânsa. puse în mişcare de către jidani. prin şefi secreţi. „Consiliul universal şi suprem. prin mijlocul misterului” 428 .astfel că cea mai mare parte dintre revoluţionarii creştini nu sunt decât nişte păpuşi oarbe. trebuie să ţină în rezervă. La Roma se găseşte de asemenea o Lojă formată în totalitate de iudei. un minimum de cinci locuri” (G... La Londra există două Loji ovreeşti. fiii unui acelaşi neam şi adepţii unei aceleiaşi religii. Idem. p.. al Masoneriei. Les Juifs nos maitres. De sus până jos.

1891. de Universităţi populare. cit. p. vezi Prache. 433 Bull du Grand-Orient. alături de Francmasonerie. prescrisă de Talmud. p. p. R. cit. Dar Francmasoneria are o mulţime de apendice. societăţile. cit. Ligile liberei cugetări (Libre-Pensée). 289. . „Francmasoneria se forţează să prepare StateleUnite nu numai din Europa. II. Asemenea codiţe sunt.al cărei preşedinte va fi un fiu al lui Iuda 430. . vezi Prache.. R. du Conveni de 1895. I. Cercurile de studii. Lecoq făcu declaraţia următoare: „Nu trebuie să uităm că. 209. 190. 185 . Francmasoneriei” 433 . I.Vom mai adăuga că una din principalele ţinte ale acestei răufăcătoare asociaţii este de a se întinde asupra întregului pământ şi de a stabili astfel Republica universală ovreiască. . R Les travaux du Grand-Orient. 602. ea a creat un număr considerabil de asociaţii pe care le vom numi submasonerii. 313. Astfel.acelea ale Drepturilor omului şi ale cetăţeanului. în 1891. a căror formaţie este datorată. p. p. ci din lumea întreagă” 431 . în mare parte.Societăţile de biblioteci. la Congresul Lojilor din Miazăzi. 432 Copin-Albancelli. I.. de conferinţe. 263. 16 Janvier au 29 Fevrier 1897.. Trocasse. 258. În ochii masoneriei. I. cit.. p. 431 C. De altfel. L'Autriche juive.Casele şcoalelor. 429 430 C. p. vezi Prache.. 195.acelea ale învăţământului. 158-159. .. La Conventul din 1900. „marea misiune a Franţei este de a prezida la organizaţia Republicii universale” 429 . I. p. Universităţile populare” 434 . 434 C. 10. s-a aflat că „libera-cugetare franceză numără 600 grupuri. F. mai sunt şi fiicele Francmasoneriei: Liga învăţământului. . de exemplu. p... p. până şi sindicatele de lucrători 432 . vezi Prache. du Convent de 1900. cit.

I. Şi noi ştim că acelaşi scop îl urmăresc şi Talmudul şi Cahalul. . p. 197. înşelăciune şi vicleşug 437. fi. nu se dau şi nu se primesc. I. ordine 439 . niciodată. p. mascând totuşi masoneria: Acest mijloc ne va procura ocazia de a face să predomine ideile noastre pretutindeni.. I. p.. acesta este scopul esenţial al acestei opere satanice. 437 Idem. în Francmasonerie. p. Ceea ce se transmite. predici tu însuţi altora. I. mai târziu.Francmasoneria are un duşman.creştinismul şi în particular catolicismul. cu care Francmasoneria formează o triadă infernală.În 1894. Într-adevăr. Şi în 1908. la rândul său. în aceasta operă. de obicei. ea este eterna începătoare a tot ce se face bine şi mare în omenire. Dar. 63. 438 Idem. în Convent: „nu trebuie lăsat să se vadă. 31-32. cit. . raportorul unei comisii masonice zise. mâna Francmasoneriei” 436 . 440 Idem. făţărnicie. ce se face în Lojile masonice? Începi . Trebuie de asemenea să se ştie că. pe două teme: 1. cit.Francmasoneria este o instituţie sublimă. cit..prin a asculta predici şi. II. Prin urmare. I. cit. II. 439 Copin-Albancelli. Congresul masonic recomandă crearea de societăţi care să lucreze sub inspiraţia masonică. dacă avem talentul de a organiza aceste societăţi. Idem. sfântă şi sacră. Aceste predici se desfăşoară. 198. . cit. 66. n. I.pe care trebuie să-l urăşti şi să-l combaţi 438 . 186 . este starea de spirit indispensabilă 435 436 Copin-Albancelli. . 2. Se lucrează numai prin sugestie 440. întotdeauna şi în tot locul. stând însă între culise” 435 ..zice COPIN-ALBANCELLI . p.

. şi Ev. Străin am fost şi m-aţi primit. venită din partea Francmasoneriei. care îşi zice filantropică. Ap. chiar dacă la început erai binevoitor sau cel puţin indiferent faţă de cler. ascunse însă cu îngrijire” 441. la fiecare reunire. să se întrebuinţeze influenţele individuale. sfârşeşte prin a te sugestiona. . în toate discuţiile şi conversaţiile între francmasoni ţi se demonstrează cu probe. c. Amin zic vouă. XXV. eşti obligat să asculţi mai mulţi oratori care nu vorbesc decât de pericolul clerical şi tună şi fulgeră asupra congregaţiilor. . de câte ori aţi făcut acestea unuia dintre aceşti fraţi ai mei mai mici. Dacă. În temniţă am fost şi aţi venit la mine. 31-40.ajungi după câtva timp să devii anticlerical. „o somaţie oficială. Matei.să vedem prin ce această societate. cunoscând organizaţia Francmasoneriei şi ştiind chiar care îi este scopul.dacă.pentru realizarea planurilor Puterii oculte. care. Legea iubirii . Bolnav am fost şi m-aţi îngrijit. mai curând sau mai târziu.Acum. Astfel se poate citi în Revista masonică. din contră. va înlocui caritatea creştină. pe care vrea să o nimicească. Sf. 187 .şi cum va răspunde la divinele cuvinte ale lui Hristos: „Am flămânzit şi mi-aţi dat de am mâncat. Gol am fost şi m-aţi îmbrăcat. . Am însetat şi mi-aţi dat de am băut.. Mie Mi-aţi făcut”? 442 Dar să ascultăm pe DRUMONT care o să ne-o spună: 441 442 Idem. . într-o lojă te găseşti într-un mediu unde ţi se cântă mereu acelaşi cântec. . de exemplu. Trebuie. în timp de mai mulţi ani.imoralitatea popilor. este destinată să avorteze. . v.bineînţeles mincinoase şi presărate cu anecdote pipărate. Într-adevăr.

. M. p. EFECTELE FRANCMASONERIEI Drumont. I...după F. . II. A. I. . Iniţiaţii lor profesează cultul lui Lucifer. 295). este un geniu răufăcător care te chinuieşte pretutindeni şi în tot minutul. .. pe care îl declară înşelător.constructorul Templului din Ierusalim. p. (CopinAlbancelli. E. Nimic nu te poate sustrage să nu te plictisească şi obrăznicia lui nu cunoaşte nici margini nici obstacole. Ei au chiar o formulă care le rezumă starea de spirit G...un sentiment cu adevărat diabolic: ura săracului” 444 . Şi când te gândeşti că săracul este marele prieten al lui Dumnezeul. ..că o asemenea asociaţie. M. 445 Anumite societăţi masonice sunt francamente satanice.ceea ce înseamnă: Glorie şi iubire lui Lucifer. în loc să fie fiul lui Adam şi al Evei. Ei sunt animaţi de o ură implacabilă în contra Dumnezeului creştinilor.” . II. p. I.. care întrece tot ce se poate închipui. Bemouville. Îl găseşti când te scoli. Intraţi în orice Lojă şi „niciodată nu veţi auzi pe nimeni să ceară să se atingă de miliardele jidanilor” 445. 337.. ură. A. „ceea ce caracterizează masoneria.292)...necunoscut până la dânsa. . Aceştia ar fi. cit. . Pentru F. este un sentiment.formată din bărbaţi şi din femei.. . 188 444 443 . Am putut constata.este lepra hidoasă a masoneriei”... .adunată nu importă cum..zice Copin-Albancelli. iar nu să v-o întindă” ..şi chiar asasinatul e adeseori practicat”. ură.şi din Balkis. Francmasonul are.. 336. „Nu introduceţi niciodată în Ordin decât oameni care pot să vă prezinte mâna. Prin urmare. ar fi fiul Evei şi al lui Eblis. Mai bine ar fi să întâlneşti o mână armată cu un pumnal. În ritualurile masonice există o legendă după care francmasonii ar descinde toţi din Hiram.este o adevărată şcoală de desfrânare. cil. (Copin-Albancelli. p. ură.. I. ai putea cel puţin să opui curajul. Ragon.care. H. . .. masonul care întinde mâna. I. H. blestemat. Dumnezeului blestemat. adică Lucifer. cit. Bazot. ca ovreiul.adaugă F.. Idem... D. . regina din Sabba. când ieşi. ... adorând pe acesta ca fiind adevăratul Dumnezeu. H. în momentul afacerilor tale. 1. . M.. amândoi. cit.. îngerul de lumină. urmaşii lui Cain. I..„săracul. blestemat. la masă. cuţitului asasin” 443. A.„Sărăcia. cultul bogăţiei.

naturalizarea jidovilor. să distrugă Catolicismul 447 adică Creştinismul. scopul de căpetenie al acestui cataclism social.Acum să examinăm efectele Francmasoneriei. . şi aici se hotărâră planurile Revoluţiei franceze. germane. înainte de Revoluţia franceză. În 1782. p. Cel dintâi şi cel mai important dintre aceste efecte a fost Revoluţia franceză. . ROLUL FRANCMASONERIEI CA INIŢIATOARE ŞI CA DIRECTOARE A REVOLUŢIEI FRANCEZE În 1776. 265. Drumont. care poate fi considerată ca o dezlănţuire înspăimântătoare şi ca o ciocnire şi mai amară a patimilor de proprietate şi de dominaţie.. în alt loc 446 . persecuţia creştinismului. Asociaţia ocultá a Iluminaţilor fu dizolvată. Hambourg. el convocă. în urmă. Aici ne vom mulţumi să punem mai întâi în evidenţă rolul ce l-a avut Francmasoneria ca iniţiatoarea şi conducătoarea acestui dezastru colosal. 2°. Am spus. în 1786. care trebuia să izbucnească Paulescu. .ale cărei dramatice evenimente sunt enigmatice pentru cine nu cunoaşte misterioasa origine. 1803). care-şi propuneau. Lojile franceze. În sfârşit. căci „la lucru vezi ce poate lucrătorul”. 1910. unde se găsesc şi astăzi. adică afară din Franţa. ovreiul ADAM WEISHAUPT a creat în Bavaria. (Barruel. italiene etc. între alte scopuri. numiţi Iluminaţi. de către guvernul bavarez care confiscă multe documente infame şi le depuse în Arhivele Statului. se contopiră împreună. p. Instincte sociale. I.o sectă de francmasoni. Leit.şi să arătăm. 159 (Sfetea. etc. în 1785. Memoires pour servir a l'histoire du Jacobinisme. acest jidov adună pe toţi francmasonii într-un Convent. 447 446 189 . edit). ţinut la Frankfurt. la Wilhelmsbad. adică: 1°. engleze. un mare Congres al Francmasoneriei universale şi acolo. care a fost dublu. în ce a constat această Revoluţie.

patru ani mai târziu 448. „Tot în această reunire fură decise omorul regelui Ludovic al XVI-lea” 449... şi al reginei Maria-Antoaneta. „În Franţa, după propriile sale anuare 450 , Francmasoneria ar data din 1725, - adică ar fi precedat cu 64 de ani Revoluţia, - şi cei dintâi mari-maeştri ar fi fost doi englezi: lordul Derwentwater şi lordul Harnouester. Apoi, ea fu prezidată de un mare senior francez, ducele d'Antin, - pe urmă de un prinţ de sânge, Ludovic de Bourbon, comte de Clermont, - în sfârşit, de la 1771 la 1793, de ducele de Chartres, care deveni mai târziu ducele d'Orleans” 451 . Ducele Philippe d'Orleans a fost deci Serenisimul MareMaestru al Masoneriei franceze, înainte şi în timpul Revoluţiei. El avea legături intime cu ovreii şi ştia că ei dirijează Francmasoneria 452 . El plăti primele cheltuieli ale revoltei; - şi tot el, sub numele de Philippe-Egalité, sperând să poată escalada tronul, vota moartea vărului său Louis XVI; - în sfârşit, devenit inutil sectei, se urcă, la rândul său, pe eşafod. Alături de acest mizerabil ambiţios, cei mai mari seniori din Franţa 453, - ducele de la Rochefoucauld, prinţul de
Drumont, I.. cit, 1, p. 276. Vezi scrisoarea cardinalului Mathieu, Arhiepiscop de Besancon, 7 aprilie 1875, citată de Drumont în la France Juive, I, p. 276. 450 Annuaire du Grand-Orient de France, pour l'annee maçonnique, commencant le l-er marş. 1899. 451 M. Talmeyr, la Franc-imçonnerie et la Révolution francaise. 1904. p. 7 (Perrin edit.) Motioie a descris ceremonia la care a trebuit să se supună Ducele Philippe d'Orleans, pentru ca să fie primit cavaler Kadoş. „Louis-Philippe-Joseph fu introdus, de cinci francmasoni, numiţi Fraţi, într-o sală întunecoasă. În fundul acestei săli era reprezentată o peşteră care conţinea nişte oseminte, luminate de o candelă de mormânt. Întrun colţ al sălii era pus un manechin, înveşmântat cu toate podoabele regalităţii... Ducele d'Orleans fu înarmat cu un pumnal şi i se ordonă să-l înfigă în păpuşa încoronată, - ceea ce dânsul execută... I se mai dădu porunca să taie capul acestei figuri, să-l ţină ridicat cu mâna dreaptă şi să păstreze pumnalul în mâna stângă; - ceea ce dânsul şi făcu. Atunci i se spuse că osemintele ce vedea în peşteră, erau ale lui Jacques de Molay, Mare-Maestru al Ordinului Templierilor şi că omul, al cărui cap însângerat îl ţinea în mâna dreaptă, era Philippe le Bel, regele Franţei”, - adică strămoşul său. (Montioie, Histoire de la conjuration du duc dOrleans, vezi Drumont, I. cit. I. p. 279). 452 Drumont, I. cit p. 281 453 M.Talmeyr, I. cit. p. 63 190
449 448

Broglie, ducele de Biron, contele d'Aumont,... de Choiseul, de Noailles, de Praslin, de Castellane etc., ca şi o bună parte din înaltul cler, se înregimentară în Loji şi împinseră din toate puterile la roţile Revoluţiei, - sărmani naivi care, mai toţi, au plătit cu capul, neghiobia lor. Inspiratorii oculţi ai Masoneriei, printr-o spirituală ironie, botezaseră o Lojă din Versailles, exclusiv recrutată din aristocraţie, cu numele Saint-Jean de la Candeur. Trebuia, zice DRUMONT, - o doză enormă de candoare, acestor mari seniori, pentru ca să conspire contra lor înşişi 454. Dar, în aceleaşi Loji se întâlnesc, de asemenea, toţi oamenii care au luat o parte activa la Revoluţie. „Astfel, în „Loja Nouă surori” frecventează Condo-rcet, Mirabeau, Brissot, Bailly, Camille Desmoulins, Fourcroy, Danton,... în alte Loji găsim pe Lafayette, pe Fauchet, Sieyes... Chabot, Peuon, Barnave,... pe Marat 455 , pe Saint-Just, pe Robespieire...” 456 . De altfel, mai mulţi istorici, ca „Barruel, Eckert, Deschamps, Claudio Janet... au probat că francmasonii populau adunările de la 1789 la 1799” 457 . Ceva mai mult „La început, Lojile nu-şi asociau decât numai oameni de un oarecare rang, adică nobili, ecleziastici, scriitori, negustori,... uneori ajungeau chiar până la mici burghezi, dar nu descindeau mai jos. Deodată, în 1787, îşi afiliară hamali, plutaşi, haimanale de
Drumont, I. cit. I. p. 276-277. Marat este ovrei. Adevăratul său nume este Mara. Familia sa a fost gonită din Spania; ea s-a refugiat în Sardinia, apoi în Elveţia şi, neputând să se mărturisească pe faţă jidovească, s-a făcut protestantă. Cu lepra care-l roade, cu murdăria în care trăieşte, cu ura neîmpăcată ce o arată societăţii creştine, el este în adevăr un Maran (ovrei spaniol), care răspunde rugurilor din Spania, prin guillotina din Franţa (Drumont, I. cit, I, p. 298). 456 M. Talmeyr, I. cit, p. 35-36; vezi şi Copin-Albancelli, I. cit, I, p. 316. 457 Copin-Albancelli, I. cit, I, p. 315.
455 454

191

tot soiul hoţi de stradă sau briganzi de drumul mare, asasini şi răufăcători de meserie. De asemenea primiră, în masă, o mulţime de soldaţi 458 . Sar putea obiecta că Lojile francmasone au fost închise încă de la începutul Revoluţiei 459 . Lucrul acesta e adevărat. Dar, ele au fost înlocuite prin Cluburi 460, pe care Jacobinii, - adică francmasonii, le-au deschis atunci în toată Franţa. Înainte de Revoluţie, „în Franţa numai, tabloul corespondenţei Marelui-Maestru al masoneriei, ducele Philippe d'Orleans, nu ne arată mai puţin de 282 oraşe, având fiecare Loji regulate. În Paris, se numărau 81,... 16 în Lyon,... 7 în Bordeaux,... 5 în Nantes,... 6 în Marseille... 10 în Montpellier,... 10 în Toulouse...” 461 . Or, - zice TALMEYR, - Clubul Jacobinilor, cu clubul sau central din Paris şi cu cluburile corespunzătoare din provincie, constituie Francmasoneria ea însăşi cu cele 282 oraşe ale sale, federate în loji” 462 . De altfel, „clubul Jacobinilor reproduce în mod riguros Francmasoneria, în ceea ce priveşte statutele, regulamentele, obiceiurile, precum şi anumite particularităţi de vocabular. Acelaşi mod de admisie, aceeaşi organizare interioară, aceleaşi ramificaţii exterioare, aceleaşi angajamente impuse şi luate, acelaşi sistem mecanic de transmisie de ordine şi de lozinci” 463 .

M. Talmeyr, I. cit, p. 38 Copin-Albancelli, I. cit., I, p. 311. 460 Idem, I. cit, I, p. 313. De altfel, închiderea Lojilor nu incomodează câtuşi de puţin pe un autor francmason, F. Schaffer, care publică în Bulletin maçonnique de la Loge Symbolique Ecossaise, un studiu unde arată că principalele Loji din Paris, dispărând în timpul Revoluţiei, se transformară în cluburi. Astfel, de exemplu, Clubul „Amis de la Verite”, deschis la 15 oct. 1790, la Palais Royal, nu era decât o veche Lojă (Copin-Albancelli, I. cit, LI, p. 334). 461 Barruel, Mémoires pour servir a l'histoire du Jacobinisme, T. V. c. XI, Hambourg, 1803; citat de M. Talmeyr in La Franc-maçonnerie et la Révolution française, p. 34. 462 M. Talmeyr, I. cit., p. 39. 463 Idem, I. cit, p. 40. 192
459

458

Iată ce zice despre aceste cluburi, TAINE, istoricul Revoluţiei, - care totuşi vorbeşte relativ puţin de ele, impunându-şi să nu numească Francmasoneria. „În primele şase luni din 1790, orice oraş mare îşi are clubul său... Dar, mai ales, după sărbătoarea Federaţiei, aceste societăţi se înmulţesc”. În timpul acestei sărbători, sectarii capitalei sau ai marilor cetăţi „au primit şi îndoctrinat pe semenii lor”, sosiţi din oraşele mici şi din târguri. Aceştia au luat cu ei „instrucţii şi direcţii; li s-a spus la ce serveşte un club, cum îl formezi şi, din toate părţile, societăţi asemenea se stabilesc pe acelaşi plan, cu acelaşi scop, sub acelaşi nume” 464 . „După căderea tronului... sunt aproape atâtea cluburi, câte comune, - adică 26.000 465 Aceste cluburi au o organizare puternică. Ele au la Paris un centru de reunire şi un stat major „în clubul Amis de la Constitution” 466 , căruia provincia îi împrumută statutele, regulamentul, spiritul şi care devine societatea mamă, toate celelalte fiind fiicele ei adoptive” 467. Cu modul acesta, s-a format „o vastă asociaţie, ale cărei lăstare multiplicate au invadat tot teritoriul şi care acoperă, pe cel mai puţin însemnat dintre aderenţii ei, cu atotputernica sa protecţie. În schimb, fiecare club afiliat se supune lozincii ce-i este expediată din Paris” 468 . Şi asociaţia „îşi întinde ramurile în tot regatul şi chiar în străinătate” 469. Dar „totul se petrece sub secretul cel mai inviolabil” 470. Este „o operă de tenebre. Şefii ei înşişi o numesc Sabat” 471.
464 465

Taine, Les Origines de la France contemporaine, III, p. 45. Ibidem, I. cit, p. 46. 466 Idem, p. 55. 467 Idem, p. 56 468 Idem, p. 57. 469 Articol al lui Malet-Dupan. - citat de Taine, I. cit. III. p. 121. 470 Taine, I. cit, III, p. 55. 471 Idem, p. 58.

193

Cât pentru bani. zisă populară. cit. în. făcând să se execute peste tot aceeaşi lozincă” 476. 60. de către şefi subalterni. Dacă TAINE evită chiar să pronunţe numele de Francmasonerie. 476 Idem. pentru oameni-siguri 472. . determinate în amănunte de către şefii unei societăţi secrete. cu asasinate şi jaf important. îi iau de la ducele d'Orieans . de la 1787.precedată de o distribuţie de bani. 317. p.şi. studiind de curând campania electorală din 1789. Francmasoneria. organizate. cit. Sunt plătiţi „12 franci pe zi. „În ajunul Revoluţiei. Louis BLANC. I. I. 1904. Francmasoneria luase o dezvoltare imensă. Toate au fost hotărâte.francmason şi chiar revoluţionar semnalează şi dânsul partea luată de masonerie. au găsit urme neîndoioase ale acţiunii Francmasoneriei şi au descoperit chiar. în documentele ce au avut în mâini. I.. în provincia Bourgogne (după actele arhivelor municipale şi naţionale). III. . Se răspândeşte zvonul că în cutare zi va fi o mare răscoală.şi-i iau din belşug.60).Aceste cluburi „înrolează bandiţi în serviciul lor. astăzi bine cunoscut 475 . Charpentier. . 475 Augusfin Cochin et Cb. I. La campagne electorale de 1789. I. 59. p.. briganzii se adună din treizeci sau patruzeci leghe împrejur” 473 . cit. Taine. cit. la 1795. Şi dânşii conchid: „Nu există nici o singură mişcare. I.doi scriitori. p. care să fi fost în realitate populară. vezi Copin-Albancelli. Action française. . 194 . I. . din 114 milioane avere. Copin-Albancelli.care au lucrat în acelaşi timp şi în acelaşi mod. COCHIN şi CHARPENTIER. la Revoluţie. en Bourgogne. 474 Idem. Răspândită în toată Europa. s-au găsit 74 milioane datorii” 474.. v. căci la moartea acestuia. 320. p.. după aceste anunţuri. cit. p. întrebuinţarea jargonului masonic. ea agita pe ascuns Franţa şi prezenta imaginea unei asociaţii fundată pe principii 472 473 Agitatorii au ca lozincă: Eşti sigur? şi ca răspuns: un om sigur” (Taine. Novembre.

ca francmasonii. „În tot timpul răscoalei. Mémoires etc. acelora dintre simplii spectatori care îi apropiau 478. c. sanctuare tenebroase ale căror porţi nu se deschideau adeptului. T. 195 . Acesta primi Marea-măestrie.fie la Hotel-deVille.pe acest Philippe-Egalité. I... 306-311... opuşi. .. viitorul amic al lui Danton.zice BARRUEL. pe care un cifraj special sau un limbaj enigmatic le ascundeau privirilor duşmane... În chiar momentul măcelului. p.. V. p. decât după o serie de încercări. I. .căreia îi deveni mai târziu suspect şi care-l ucise. fie la Carmes (unde a avut loc un masacru de preoţi creştini). Aici fu punctul central al corespondenţei generale a Lojilor. gâzii dădeau mâna. la orice proiect de sub-versie socială. maestru) ale masoneriei ordinare cuprindeau un mare număr de oameni.contrarii celor societăţii civile. I. Din acel moment. Masoneria îşi deschise porţile înaintea oamenilor pe care îi vom regăsi în mijlocul învălmăşelii revoluţionare” 477.. Histoire de Ia Revolution française. prin stare şi prin opinii. calculate astfel ca să se poată constata progresul educaţiei sale revoluţionare. se strânse sub o direcţie centrală şi regulată. Cum cele trei grade (ucenic. constitui Ordinul pe baze cu totul democratice şi luă numele de Mare-Orient. erau semnele masonice. Francmasoneria atrase. îndată ce-i fu oferită şi. novatorii multiplicară gradele scării mistice ce trebuia suită. Talmeyr. XII. 477 478 Louis Blanc.. aici se reuniră deputaţii oraşelor îmbrăţişate de mişcarea ocultă. rezervate sufletelor ardente.. cit. Barruel. Dar nu este încă totul. adevăratul mijloc de a fraterniza cu briganzii. . pe ducele d'Orieans. vezi M. astfel ca nimeni să nu le pătrundă sensul. cit. Masoneria din Franţa. de aici porniră instrucţii. în anul următor (1772). ei creară sub-loji. . atât de celebru în fastele Revoluţiei. vezi Copin-Albancelli.. soţ. 53.

creată de ei tocmai pentru acest scop. cit. Egalitate. sosiţi de ieri. 479 480 M. Fraternitate” 480. în Cotistitution du Grand-Orient de France.mai toţi termenii întrebuinţaţi în timpul Revoluţiei ca: „Adunarea naţională”.la 29 septembrie 1791. „a declara patria în pericol” 479 . cit. . Talmeyr. etc. 356 şi 363. să amintim cititorului că ovreii.goniţi din Franţa în 1394. prin ei înşişi. . Introducerea jidanilor în Franţa şi naturalizarea lor. sunt nişte expresii pur masonice. 196 .şi această formidabilă societate ocultă le-a permis să facă să lucreze francezii „la reconstruirea Templului lui Solomon”. p. . . a cincisprezecea oară. . Şi într-adevăr. vezi Bidegain.nu s-au întors îndărăt decât în 1791. să capete aceleaşi drepturi civile şi politice ca şi francezii. Egalitate. francmasonii din Constituantă luptară. SCOPURILE REVOLUŢIEI FRANCEZE 1. Ei au voit să pună mâna şi pe drepturile de cetăţenie. cit..În plus. când Constituanta le-a deschis larg fruntariile. timp de patru ani. Cum însă jidovii. I. Acum. jinduite cu mare dor. Fraternitate”. „a declara pe cineva suspect”. Ei reîncepură de paisprezece ori atacul şi sfârşiră. au recurs la Francmasonerie. . chiar în ajunul dizolvării Constituantei 481 . p. I. cunoscând rolul pe care Francmasoneria l-a jucat în producerea şi conducerea Marii Revoluţii. prin a-şi ajunge scopul. „Convenţie” (de la Convent). ar fi fost neputincioşi să ajungă la realizarea unui asemenea scop. Francmasoneria are drept deviză: Libertate. I. aceasta n-a fost îndeajuns fiilor lui Iuda. p. I. pentru ca jidanii. 11. 8 şi 9. Dar. 481 Copin-Albancelli. până şi faimoasa deviză republicană „Libertate.

I. . 266. Cartea Drepturilor Jidovului 482. la care jidanii ţineau atât de mult să ajungă. crescuţi într-o disciplină rigidă. că şi astăzi. protestant şi revoluţionar 483 . nimicirea creştinismului. ceea ce. pe care l-a avut Francmasoneria în timpul Marii Revoluţii . Suprimarea creştinismului Vom insista acum asupra unui al doilea scop. cit. p. adică. minciuni şi calomnii atât de infame.nu numai buni şi caritabili. chiar înaintea izbucnirii acestei teribile furtuni. în momentul acela.adică de iezuiţi! „Fără” desfiinţarea prealabilă a iezuiţilor. Masonii începură deci să răspândească. pe care voiau să o impună lumii.numele de iezuit este odios şi echivalează cu acela de viclean mârşav. Într-adevăr. . asupra acestor bravi soldaţi ai lui Hristos. p. scop pe care a început să-l pună în practică. francmasonii avură dibăcia diavolească să se scape mai întâi de singurul duşman de care aveau serios teamă. . Suprimarea iezuiţilor a fost. Aceşti călugări se găseau în drumul său şi o împiedicau să înainteze. un capo d'opera de perfidie din partea Francmasoneriei.dar inteligenţi. . I.în toată Europa şi chiar la noi.scop capital pentru neamul talmudic. 482 483 Ibidern. . 2. 197 .zice RABAUD SAINTETIENNE. instruiţi. Ei erau nişte creştini. Revoluţia franceză ar fi fort imposibilă”. cu profunzime. capabili să opună o rezistenţă invincibilă francmasonilor şi chiar să demaşte manoperele oculte ale acestora. ar fi avut ca rezultat înlăturarea definitiv a scopului.Faimoasa Carte a Drepturilor omului apare. fără să o formuleze. . în România. celor ce o privesc mai de aproape. ca fiind inventată ca să disimuleze o alta. într-adevăr. Drumont. 430.

Vom urma. Puţin timp după aceea.care fu succesiv urmată de Spania şi de Austria. Această persecuţie. În aceeaşi zi. Compania lui Iisus fu nimicită printr-un mijloc şi mai infam. dar a izbit şi în toţi preoţii şi 484 Sismondi.a lovit nu numai în clerul înalt. sub inculpaţia de conspiraţie. făcu o aşa de mare impresie asupra prea credulului monarh. cu toată ardoarea ce poate da un monstruos fanatism.pe care o prezentă ca venită din partea iezuiţilor. O asemenea invenţie absurdă. veni şi rândul Franţei. Francmasoneria fabrică o scrisoare falsă. ale Revoluţiei. pe care-l uzurpase. Prima lovitură fu dată în Portugalia. când ceasul păru sosit pentru a-şi executa planul conceput în întuneric. prin urmare. acesta n-avusese nici un drept asupra tronului. vorbind de Constituţia civilă a clerului. are ceva înspăimântător”. Histoire de France. .„Concertul de acuzări şi de calomnii azvârlite în contra iezuiţilor. . în această scrisoare se vorbeşte de nişte documente. În urmă. care descrie persecuţia religioasă a Revoluţiei. Una din trăsăturile caracteristice. care altădată se bucura de privilegii. în această epocă. XXIX. mănăstirile iezuiţilor fură înconjurate de trupe şi aceşti părinţi fură aruncaţi în închisoare. 198 . . Apoi. pe marele istoric TAINE. şi aici. francmasonii atacară direct catolicismul. . că imediat el ordonă expulzarea a 6. francmasonii recurseră la violenţă. 231.000 de iezuiţi. din care ar rezulta că naşterea regelui nu fusese legitimă şi că. a fost o groaznică persecuţie religioasă. În Spania şi în imensele colonii ce ea poseda pe atunci. scrie chiar un istoric protestant 484.expresia unei uri implacabile în contra creştinismului. T. cele mai marcante. unită cu ipocrizia. p.

. dar chiar printr-un jurământ solemn” 490 Ca sancţiune. această Constituţie tinde. p. a infirmilor. I. „La toate aste noutăţi. . . nu numai prin o supunere pasivă. I. IV.. . sau că majoritatea sa. să facă „Biserica Franţei schismatică” 488 . Puţin importă ca adunarea electorală să conţină o proporţie notabilă de calvinişti. 489 Idem.educaţia orfanilor şi a copiilor găsiţi. 199 . 235. oricine este ţinut să aducă pe al său la cârciuma Montagne”. 341). adică în imensa majoritate a poporului francez. I. . (Taine. au suprimat „cultul. p.îngrijirea bolnavilor 486. cit. 488 Idem. . cit. nici mai mult nici mai puţin. cit. toate astea nu le-au fost de-ajuns. p. a incendia bisericile.. Adunarea stabili Constituţia civilă a Clerului 487. 487 Idem.a le jefui tezaurele.asistenţa săracilor. clerul trebuie să subscrie. „Poporul alege miniştrii Bisericii. Este paharul lor de băut. Ea va alege pe episcop sau pe preot” 489. I. Jacobinii începură prin a închide.învăţământul superior şi primar. p. sa fie pe faţă ostil catolicismului şi chiar creştinismului. prin o agravare extraordinară.. „toţi ecleziasticii care refuză jurământul 485 Lá Dijon se văd principalii Iacobini „traversând oraşul. de acum înainte. . a femeilor lăuze. 486 Taine. I.. 229. a dărâma.şi. prin aceasta.preotul.cercetările ştiinţifice. cit. II. p. cit. Episcopul e numit de către alegătorii departamentului.. II. Dar. .a profana vasele şi alte obiecte sacre 485. .. aceşti alegători nu sunt nici măcar ţinuţi să aparţină comuniunii sale. 214. După ce au confiscat bunurile ecleziastice şi. II. de luterani şi de ovrei. de către alegătorii districtului. Or. Papa nu va mai avea. II. 490 Idem. să confirme episcopii sau preoţii. fiecare cu câte un potir la subţioară. furnizată de club.în toţi credincioşii. 234.

. p. masacraţi. 439. de unde rezultă că. cit. 498 Idem. ca şi nobililor. închişi. . I. sunt revocaţi din funcţii şi sunt declaraţi incapabili de orice oficiu public. p.. ghilotinaţi. 85. 238. p. p.căci aceste două nume indică duşmani publici ce sunt puşi în afară de lege” 496 . Dar. prin această drăcească dispoziţie. suspecţi de revoltă în contra legii şi de rele intenţii în contra patriei” 491. p. cit. p. În consecinţă. 237. 493 Idem. IV. II. 200 . II. . I. „Li se dă o poreclă. „din 70. împuşcaţi.. „Continuarea slujbei de preoţie a devenit o ruşine şi chiar o crimă” 495 . public sau privat” 497. sunt destituiţi şi declaraţi «refractari». „O sută treizeci şi patru de arhiepiscopi şi de episcopi refuză jurământul în jurul acestui stat-major.zic jacobinii la tribuna Convenţiei. 495 Idem. I. 496 Idem. 46. Pedeapsă cu moartea contra celui ce primeşte un preot” 498. I.. cit. .cerut. cu atât mai puţin iei parte la alegerea preotului” 492 . II.000 sunt destituiţi” 494 . Prin urmare. prăznuirea 491 492 Idem. „Război Duminicii şi vechiului calendar. catolicii sunt excluşi de la alegeri şi mai ales de la alegerile ecleziastice. exilaţi. înecaţi. 442. legea atinge şi pe laici toţi cetăţenii care refuză jurământul impus pierd dreptul de vot. „Se omoară femei pentru că au asistat la liturghie”. cu orice preţ. I. p. 241. 494 Idem. cit. Idem.I. furia acestor revoluţionari blestemaţi se răsfrânge şi asupra tuturor ortodocşilor zeloşi şi mai ales a tuturor femeilor din clasa de mijloc şi din cea de jos”. I. 497 Taine. cu cât eşti mai credincios. cit. cit.000 de preoţi. 85. . „împreună cu clerul. II.adică li se zice fanatici. II. se adună marea majoritate a preoţilor” 493. IV. Dar. cit.. apoi goniţi.. „Porunca este de a împiedica cultul.ceea ce echivalează cu aristocraţi.

care era aproape sugrumată. DE LA REVOLUŢIA FRANCEZĂ PÂNĂ ASTĂZI După 1793. putu să-i smulgă din gheare Franţa. Jidovul şi burghezul merseră împreună. nici un articol din programul lor nu va fi executat cu atâta insistenţă şi încăpăţânare” 501. . adepţii ei întorcând turbarea sângeroasă. Iată de altfel. fiind împărat.şi puţin după aceea. el deveni jenant pentru Israel. contra lor înşişi . cit. ovreiul BERNARD LAZARE: Încă din timpul Revoluţiei. „Nimic nu ţine jacobinilor pe suflet ca acest război în contra catolicismului. IV. I. ei urmăresc până la capăt planul talmudic de „a extirpa creştinismul” 502. Persecuţia meschină şi ridiculă. Francmasoneria. 599. 501 Idem. . ce zice în această privinţă.dacă n-ar fi fost odioasă. Un decret al Directoriului „schimbă zilele de târg pentru ca credincioşii să nu mai poată cumpăra peşte în zilele de post 500 . I. împreună ei susţinură pe Napoleon. cit. Francmasoneria fu oprită de propriile-i excese. BONAPARTE. p.obligatorie a celei de a zecea zi. p.„se continuă chiar până la masă”. 201 .adică jidănimea. 502 Idem. IV. IV. . . Dar îl răsturnă îndată ce. I. un general victorios. p. Idem. în momentul 499 500 Idem. sub pedeapsă de amendă şi de închisoare” 499.mai întâi susţinu pe acest general. PERIPEŢIILE PRIN CARE A TRECUT FRANCMASONERIA. 89. Într-adevăr. 600. cit.

când dictatura deveni necesară pentru a apăra privilegiile (adică hoţiile) cucerite de către Al-treilea-Stat.„ovreii se arătară cei mai siguri aliaţi ai burgheziei. DES MOUSSEAUX: „Ovreii sunt foarte activi ca să ruineze fundamentele societăţii noastre şi să prepare răscoale.. . . ei fură în primul rând în mişcarea liberală. 505 B. în decembrie 1865. un om de stat german. I. lucrau pentru ei înşişi. p.. I.. 379.. pregătiră căderea Imperiului. cit. care. De la recrudescenţa revoluţionară din 1848. Apoi. în faţa monarhiei regale înviate şi să afirme. în 1848. Revoluţia din 1848. Guvernul provizoriu revoluţionar fu masonic. În acelaşi timp. provocând scăderea rentei şi cumpărând trădarea mareşalilor” 503 . p. I. I.şi în toată Europa. Iată ce scrie. burghezul şi jidanul. de la 1815 la 1848. prin acapararea mijloacelor de viaţă. L'Antisémitisme. cu jurământ. peste tot. în momentul campaniei din Rusia şi contribuiră la dezastrul final. Când tirania imperială deveni prea grea şi prea opresivă pentru capitalism. opera Francmasoneriei jidoveşti. p. 506 Copin-Albancelli. Din unsprezece membri. 224-225.adaugă BERNARD LAZARE. Francmasoneria trebui să se prosterne din nou. Lazare. masoneria recuceri din nou puterea în Franţa. lui G. . noua erau francmasoni 506. . prin îngenuncheri ipocrite. Această revoluţie din 1848 fu. cit. de altfel. cit. uniţi împreună.. „respectul său pentru orice credinţă religioasă” 504. adică jidovesc.cu atât mai mult că. . 202 . m-am găsit în 503 504 B. Copin-Albancelli. I. 226. se forţă să stabilească dominaţia capitalismului burghez” 505. p.După o preparare ascunsă de o jumătate de veac. lucrând pentru ea. Lazare. 366.

203 . Francmasoneria tulbură din nou Europa. printre cei mai activi propagandişti.. des Mousseaux.în lojile masonice. Lazare. de altfel. ei fură în mare număr în societăţile secrete care formară armata luptătoare revoluţionară. .. 510 Idem. Pământul este burduşit sub picioarele noastre şi jidovii dau un larg contingent acestor săpători de mine” 507 .. în Elveţia. în Germania. la această epocă. 342-343. cit.în Înalta-vânzare romană.adică în grupurile Carbonariei. . cit. care nu e mai puţin vanitos decât acela despre care fu acum vorba: Jidovii nu fură străini marii mişcări ce zgudui toată Europa. în Franţa. B. peste tot. care dau ordine societăţilor secrete din Europa întreagă..peste tot. Lui îi datorez convingerea neclintită că toate aceste mari mişcări ale popoarelor oprimate (?) sunt combinate de o jumătate de duzină de indivizi. c. Le Juif. de toate revoluţiile care trebuiau să izbucnească într-un punct oarecare al Europei. pentru ca jidanii să poată dobândi.. ei ajutară să o prepare.relaţie cu un jidan care. Lazare. Şi într-adevăr. în Austria. 204. 509 B. Iată. mai ales în Germania. . israeliţii deveniră cetăţeni în 1848” 510 . în Italia” 509 . . Acelaşi scriitor adaugă: „Ovreii fură.. „La aceeaşi epocă. X.după cum am arătat mai sus. în 1848. ce spune un ovrei. emanciparea lor fu efectuată în 507 508 G. din vanitate. I. în unele ţări. I. trăda secretul societăţilor oculte cărora era asociat şi mă avertiza. drepturi de cetate. p. . cit. 205.. I. Astfel „în Austria.. 368-369. p. opt sau zece zile înainte. p. Îi găsim amestecaţi în mişcarea Tinerei Germanii. p. Ei fură de asemenea printre cei dintâi care au beneficiat de dânsa” 508 .

cit. în Grecia. p. pe când în Franţa ea înălţase pacifismul până în slava cerului 519 . să pună mâna din nou pe putere. I. Adunarea naţională refuză să semneze ideile Guvernului masonic. s-au jefuit şi incendiat palate. Copin-Albancelli.. cu Louis NAPOLEON. în 1848. şi. Francmasoneria se opuse la reorganizarea armatei 518 . Atunci Francmasoneria legă.Germania. Dar. . p. I. 387.după cum se afundase. 514 Idem. Astfel. căderea puterii temporare a Papilor făcu să dispară ultimul ghetto occidental” 515 . 516 Copin-Albancelli.văzu ridicându-se contra lui. jidoveşti. imperiul se dărâmă. mişcărilor liberaliste şi revoluţionare. un secol mai înainte. Dar în Franţa. legea ce naturaliza pe ovrei fu votată în 1867” 514. În 1870. I. Noul împărat. p. Goyau. se înnămoli în aventura Comunei din Paris 520 . Revoluţia începândă. . avorta şi fu respinsă. ei fură complet asimilaţi 512 cu ceilalţi cetăţeni englezi” 513. cit. Curând însă după aceea. I. 517 Idem. până astăzi. p. p. Eidée de Patrie et l'Humanitarisnie.refuzând după câtva timp să execute planul masonic în ceea ce priveşte religia 517 . cit. 381. Francmasoneria franceză ajunse. 405). (Drumont. în Danemarca” 511 . strivit de Germania. în timpul Comunei. 387. . . ea ştiu să profite de Idem. tocmai în 1860. Idem. I. I. în 1870. 513 Idem. cit. în 1871. În Englitera. ministere şi case particulare ale creştinilor. în Suedia. intrigi care duseră la al doilea imperiu 516 .dar nu s-a atins nimeni de vreo proprietate jidănească. în jafurile şi masacrele Teroarei. 1. Singure Rusia şi România rezistară. 520 Este de remarcat faptul că. 515 Idem. Ungaria. 388.unde această societate secretă predicase patriotismul. . . cit. 519 Copin-Albancelli.adică francmasonice sau.. astfel nu s-a pus foc nici măcar la una din cele 150 clădiri ce aparţin familiei Rotschild. mai bine zis. v. toate forţele Puterii oculte.. 518 Ch. astfel. puţin după aceea. 204 512 511 . I. I. I.

I. bonapartiste etc. sub care Franţa fu complet şi definitiv robită Puterii oculte a jidanilor 521. . 205 . cu ajutorul căreia au zămislit Revoluţia franceză. . ei reuşiră. nici proprietarul pământului şi nici nu izbutise să sugrume pe duşmanul său de moarte. .. Îi veni atunci în minte.divizarea francezilor în partide regaliste. şi reuşi să instaleze Republica. p.simte trebuinţa să 521 Copin-Albancelli. o idee. să distrugă autoritatea monarhică. Totuşi. evenimentele se întoarseră.nu numai să pătrundă. . astfel că dominaţia le scăpă din gheare. în Franţa. Visul talmudic era deci compromis. 389-390. pentru un moment. .nici stăpânul omenirii. cit. care de douăzeci de veacuri. în masă. creştinismul.şi să vatăme serios grandiosul edificiu al Bisericii catolice.şi că Biserica creştină se ridică din nou în picioare. a primit o educaţie creştină şi care a ajuns la o dezvoltare intelectuală şi materială nemaipomenită până acum. În acelaşi timp. I. .dar chiar să dobândească acolo drepturi de cetăţenie. să pună mâna pe toate bogăţiile ţării. . . Israel nu ajunsese.mai mult decât infernală. TREI SISTEME SOCIALE DERIVATE DIN FRANCMASONERIA JIDOVEASCĂ Ovreii au creat Francmasoneria.cum sperase el.adică. . Ş iată cum: Omenirea. ei au ajuns. fără voia lor.că proprietatea nu intră toată în buzunarele lor. lui Iuda. să facă să lucreze toate naţiile la propria lor ruină şi la propria lor nimicire. . Profitând de dezlănţuirea acestei teribile furtuni.

206 . Dar jidovii s-au grăbit să le-o ia înainte şi au reuşit astfel să devieze mersul progresiv al lumii. căci monarhii sunt apărătorii naturali ai popoarelor în contra întreprinderilor jidanilor. politico-economice (dominaţi & proprietate) şi anume: un Fals-liberalism şi un Pseudo-Socialism. Instincte sociale. Anarhismul. Patimi şi Conflicte etc. masonice. cel puţin pentru moment. Nu vom mai reveni deci asupra întocmirii lor.Liberalismul jidovesc Acest fals liberalism derivă din Francmasonerie şi se adresează burgheziei. prin Republici. care le constituie un fel de coadă veninoasă. în 522 Paulescu. Adepţii acestui sistem. mulţi oameni de valoare au căutat şi caută încă. potrivită moralei eterne a lui Hristos şi. cu sârguinţă.posede o formulă politico-economică. care să se adapteze la nevoile actuale. mai mult sau mai puţin. Într-o altă publicaţie 522 . se alipi un al treilea.pe care îi vom numi liberalişti pentru ca să-i distingem de adevăraţii liberali creştini. . voiesc: 1. ce vin să sprijine spusele noastre. . am arătat în ce consistă aceste sisteme jidoveşti. unul după altul. MAKX.şi ne vom mulţumi să aducem aici mărturisirile câtorva ovrei. adică la realizarea necesitaţilor ei instinctive. Să distrugă monarhiile. 201 şi următoarele. zis Marxism după numele autorului. I . două sisteme sociale. ovreiul K. De aceea. în profitul Cahalului lor.şi să le înlocuiască. Ei inventară deci. Acestor două sisteme. . p. El a fost adoptat de toate guvernele care sunt. de dominaţie şi de proprietate. un asemenea model. în acelaşi timp.

cit. . Emite dorinţa ca o dispoziţie astfel concepută să fie adăugată Codului civil: Împiedicări formale să fie făcute părinţilor. F.. Iată ce zice. în caz de infracţie. că.. el nu poate să impună copiilor principii care pervertesc inteligenţa. 449-451 525 Liberaliştii francmasoni intervin şi în familia creştină.. 1903. Considerând că părintele de familie nu poate. aducând popoarele în stare de proletariat. I. 2. . Debierre se exprimă astfel: Părintele de familie nu trebuie niciodată să uite că.să se atingă de viaţa. v. o religie oarecare. în Franţa. tot aşa. 36.la o vârstă când ei sunt în imposibilitatea de a le discuta.ovreiul a jucat un mare rol. 71).şi chiar înainte de toate. căruia i se ia educaţia copiilor.care cei ce guvernează să fie uşor de cumpărat 523.fără să-şi piardă drepturile asupra copiilor. 3. bine constatată. cit. Avril. în ceea ce priveşte drepturile sale asupra propriilor săi copii.în Germania. Iată că şi congresul Lojilor algeriene şi tunisiene. p. 524 523 207 . . după ei.sub pedeapsa de a pierde puterea părintească.pe care ar voi să o distrugă.după cum societatea nu-i permite să otrăvească corpul copiilor. această turbare furioasă a liberaliştilor.adică într-un fel de robie. I. . . decât ca delegat al societăţii şi. „otrăveşte conştiinţa morală a copiilor” şi „le perverteşte inteligenţa”. cit. pe socoteala părinţilor”. de moralitatea şi chiar de patrimoniul lor. . Prache. .R du Convent de 1902. La Conventul din 1902. . Şi. cit. în această privinţă. este să realizeze o Republică universală sub dominaţia lui Israel (vezi anterior).tot aşa ea nu-l lasă să intoxice nici conştiinţa morală a aces-tor copii”. şi conformă cu prescripţiile Talmudului. Aceşti nemernici francmasoni vorbesc de morala creştină care. vorbeşte în acelaşi sens: „Considerând că nimeni n-are dreptul să impună sau să înveţe pe copii o religie oarecare. 525 De altfel. . către care tinde ovreimea. 459 Idem. analoagă cu aceea ce omul impune dobitoacelor 524. p. de a persecuta Biserica. El nu lucrează.. tenu a Tizi-Ouzou. Sub masca pseudo-liberalismului. . p. omenirea va îndura o împărăţie cu mult mai despotică decât cele ce s-au văzut până acum. copii să fie luaţi şi să fie confiaţi Statului. De altfel. p. în Italia. Prache. . p. p.şi încearcă să micşoreze autoritatea tatălui. (C R du 10-éme Congres maçonique des Loges de l'Afrique du nord. . (C.fără măcar să se gândească că spusele lor se potrivesc întocmai cu morala talmudică. Liberalismul Copin-Albancelli. el le deţine prin delegaţie. se explică foarte bine prin originea judaică a sistemului lor. Liberaliştii francmasoni mai voiesc. pe copii. . în care omul nu mai munceşte decât pentru folosul lui Israel.să alunge creştinismul din educaţia naţiilor. II. 67). v. II. 208.. . din 1903. Liberaliştii voiesc să dea jidovilor toate bogăţiile ţărilor creştine. scopul de căpetenie.o adevărată tiranie. de a da sau de a învăţa. . care va ajunge astfel stăpânul lumii întregi. I. împotriva căreia însă nu e permis nimănui să îndrăznească a vorbi într-o Lojă masonică. I. jidanul BERNARD LAZARE: În istoria liberalismului modern. în Austria. faţă de copiii săi.

are ca ţintă: 1.el a aprobat legile (de persecuţie religioasă) ale lui Ferry în Franţa. ca plocon.a mers mână-n mână cu anti-clericalismul. . 208 . . dacă aceştia au căpătat. ovreii contribuiră. Din acest punct de vedere. la organizarea lui. AARON LIBERMAN şi ADLER în Austria.care vrea să se servească de popoarele aduse de liberalism în starea de mizerie proletară.. cu putere. p. şi ovreiul a fost desigur anticlerical. în Statele 526 B. Lazare. ca să nu mai rămână nici o îndoială că toate aceste bogăţii vor intra în buzunarul lui Iuda.Socialismul ovreiesc Acest pseudo-socialism. . socializarea tuturor proprietăţilor nu este altceva decât darea lor..şi să-l predea jidovilor. tot capitalul industrial şi agricultor.. graţie liberalismului. în adevăr. II . I. . . LION.. cit.pe care sistemul liberalist n-a putut să-l răpească în totalitate .sau cel puţin au fost aliaţii celor ce au condus decreştinarea. 360-361.. este exact a zice că ovreii liberali au decreştinat. MABX şi LASSALLE în Germania.DOBROGEANUGHEREA în România. mai ales pământul .GOMPARS. El a împins Kultur Kampf-ul în Germania. . conducătorilor Statului socialist. Să ia goimilor ceea ce le-a mai rămas.ei n-au putut pune mâna decât pe o parte din capitalul funciar. Şi. să ascultăm ce zice BERNARD LAZARE: În ce priveşte Partidul Socialist. adică ovreilor. .. Liberalismul anticlerical răpune vechiul Stat 526 creştin” .. Or. KAHN..

ei aduseră la îndeplinire Revoluţia. socialiste şi revoluţionare. ... 2. Socialisme intégral.Unite ale Americii. I. dar nu şi pentru jidani. pe LEO FRANKEL (Germania).. pe HALTMAYER. p. Copilul trebuie sustras acestei autorităţi şi trebuie pus sub tutela Statului. pe care le susţinură cu B.. jidanul BERNARD LAZARE: „Ovreii dădură arme celor ce combăteau creştinismul şi.şi ei preconizează. pentru a ajunge la acest scop: a) o falsă emancipare a femeii: „Femeia este stăpână pe inima sa. b) o educaţie comună a copiilor şi o suprimare a autorităţii binefăcătoare a tatălui în familie: „Important este să se suprime radical autoritatea tatălui şi puterea lui. etc. pe SINGER.. în această privinţă. (Bebel Die Frau. socialiştii vor cu orice preţ să distrugă familia creştină.. De altfel. . pe BERNSTEIN. pe COHEN (Englitera). printre jidanii conducători ai socialismului. pecetea ce înfierează socialismul.fură sau sunt încă directorii sau iniţiatorii acestui partid”. O relaţie încetează de a-i place. În adevăr. căci atunci nu mai este egalitate”. Copiii. 2. liberă este să o rupă şi să-şi poarte afecţia în altă parte”.. .pe NEUMAYER (Austria). nici nu există pentru talmudişti (vezi anterior) . 343-344. nu aveţi decât să căutaţi dacă este sau nu.este o teroare satanică în contra creştinilor 528 . îndreptată împotriva creştinismului: Iată ce scrie. ea o împarte cui îi convine. Lazare. .care. cit.. printre cei mai aprinşi susţinători ai partidelor liberale. prin faptul originii talmudice a acestor două sisteme. Paris). 528 527 209 ..pe FRIBOURG. analoagă cu aceea ce caracterizează liberalismul. se găsiră întotdeauna în rândul dintâi. 527 Astfel se vor îndeplini proorocirile Talmudului. nu sunt şi ei ca părinţii? Pentru ce să-i constrângi să se supuie? Cu ce drept? Să nu mai fie supunere. în asalturile date Bisericii. Ca şi liberaliştii.. De asemenea. p. . Ei fură în acest secol. (Benoit Malon. . pe LOEB. ca şi regală în familie. de altfel.ceea ce se explică uşor. de vreţi să ştiţi dacă o doctrină este sau nu jidovească.. pe ARMAND LEVI (Franţa). . 192). BERNARD LAZARE mai citează. Socialiştii mai voiesc să suprime definitiv orice urmă de creştinism.. pe LAZARE LEVI.pe COENEN (Belgia) etc. pe JAMES COHEN (Danemarca). Bineînţeles că asemenea inepţii sunt bune numai pentru creştini.

în dezvoltarea socialismului. care să poată aminti viitorului minunile artei creştine. 1894. prin dinamită. I. în 1894.care serveşte jidovilor ca un simplu instrument şi care face apel la drojdia societăţii. ţinut la Gien.vom raporta rândurile următoare. la vagabonzi. . alături cu jidănimea. F.Pentru a pune în evidenţă rolul ce îl joacă Francmasoneria liberalistă. la adevăraţi bandiţi. 2. Să completeze opera celor două sisteme precedente. Să radă cu totul. cit. cu Socialismul şi cu Anarhismul. Francmasoneria înclină din ce în ce mai mult spre colectivism. 88. la răufăcători.este destinat: 1.la Congresul Lojilor Centrului.capitalurile lor” 529. Congres des Loges du Centre. . „Cea mai mare parte din Lojile pariziene au devenit socialiste. v. . . . Lazare. Socialismul . adică să omoare pe toţi cei ce se vor împotrivi sau nu se vor lăsa să fie despuiaţi de către molohul jidovesc. p. p. Prache. 210 . Bonardot propuse. Legăturile ce există între Francmasoneria liberală. p. III – Anarhismul Acest sistem. împrumutate de la deputatul francez PRACHE: Deşi.să se proclame principiul proprietăţii colective 530„. I. 1. monumentul Evului Mediu şi să distrugă cea mai mică rămăşiţă. Multe din Lojile departamentelor le-au urmat pe 529 530 B. 392. prin esenţă „burgheză”. cit. 51.

La Loja Fidelităţii din Lille. Prache. ce conţine o poliloghie rău scrisă şi tot atât de plicticoasă. adică din Talmud. . doctrinele lor provin. cit.se confundă intim într-un singur bloc. KARL MARX. 376 . cit. p. cit. le aranjează pentru cea socialistă. Les Juifs en Roumanie. pe care Francmasoneria îl îmbrăţişează. Revue maçonnique. p.care întotdeauna trebuie să-l preceadă.într-o publicaţie recentă.. În Conventul din 1900.. dar pe care îl cheamă în realitate NUHÂM KATZ 534 . v. Liberalismul şi Socialismul. 89. R des travaux de l'Assemblée générale. . Astfel. Octobre. Şi. 100. p. vezi Prache. un frate zicea.. „O epocă socială prepară condiţiile de existenţă necesare pentru epoca următoare. în iulie 1900. de altfel. la rândul ei.pe care le-ai fi putut crede adverse. şi acest francmason consideră socialismul „ca fiind concluzia logică şi singura încoronare consecventă a ideilor de solidaritate ale Masoneriei universale” 533. p. Iată. p. . . Neoiobăgia. . aceste două sisteme. I. . 534 Vezi B. de asemenea. . într-adevăr. „Trebuie ca Francmasoneria să se democratizeze din ce în ce.această cale” 531. epoca feudală a dispus aceste condiţii pentru epoca burgheză şi aceasta. F..378 . Bedaride declară că numai în socialism şi anume în socialismul aplicat în întregime. 154. Prin urmare. amândouă.ovreiul ce se ascunde sub pseudonimul DOBROGEANU-GHEREA. 1900. p. I. 89. 3-8 Septembrie 1900. 533 C. 211 . 90. De aci rezultă că o societate nu poate.fără a-şi periclita 531 532 Prache. din acelaşi izvor.iar calea-i e deschisă spre socialism” 532 . spune că socialismul său este urmarea istorică şi necesară a liberalismului. ce zice în această privinţă un socialist din România. se găseşte cheia chestiei sociale”. I. Lazare. cât de obositoare.

. „Dar. cum se poate ca un acelaşi fapt social să producă. Am fost nevoit să traduc pe româneşte bolboroseala de neînţeles a acestui jidan. el recomandă transformarea moşiilor mari. un eveniment prejudiciabil. . astfel creaţi.regim aşteptat cu mare nerăbdare de neamul lui Iuda.. 1910.au îndrăzneala să sfătuiască pe români să adopte. la noi şi în societăţile capitaliste înaintate. în aşteptarea ceasului în care socialismul îl va proclama proprietarul întregului pământ „Transformarea unei notabile părţi din marea proprietate.să-şi creeze o evoluţie proprie. va fi „disperarea novatorilor” socialişti! Jidanului însă nu-i pasă. .pe când ţările occidentale încep să iasă din perioada capitalistă şi se Dobrogeanu-Gherea. căci ar fi un fapt revoluţionar”. una după alta.adică liberalistă. 212 535 . Dar mai e ceva. el nu ţine decât să distrugă „oligarhia” care se opune. Şloim va îndeplini uşor şi restul. Neoiobăgia.. Într-adevăr.. Pentru moment. mulţimea micilor proprietari. pentru o ţară capitalistă. în urmă. moşioarele sătenilor. schimbarea proletarilor agricoli în mici proprietari. francamente liberalismul pentru ca. bunăoară.rezultate nu numai diferite. .ar fi. înghiţind foarte repede. care să fie date ţăranilor. la orice uzurpare judaică şi care este compusă numai din marii proprietari. . diferită de acea ce rezultă din dezvoltarea sa istorică. Socialiştii. să poată să cadă cu siguranţă în socialism. în mică proprietate. ... În urmă. mai întâi. Ei bine! „noi n-am părăsit încă epoca medievală şi trebuie să intrăm în cea capitalistă.. .şi prin urmare. ci chiar diametral opuse?”. . Dar.viaţa. cu curaj.ca vicleanul jupân NUHÂM KATZ. . în peticele micuţe. din punctul de vedere economic. La noi însă această metamorfoză ar constitui un fapt util. ea nu poate să sară peste epoca capitalistă” 535.

p.. mai generală. I. căci îşi vor lua răsplata.. face parte din o alta. perfidul jidan este foarte logic cu sine însuşi.nu o să poată să scape din ghearele bandiţilor. pentru că şirul celor două doctrine duce tocmai la scopul prescris de Talmud. I. o să întâlnească o altă ceată de briganzi care-l vor despuia cu totul şi-l vor lua şi rob. trebuiesc să îmbătrânească şi să moară.şi acest regim va fi cel socialist. p. orice ar face. . dacă aş fi dezarmat sau aş fi luat fără de veste. mai întâi. va aduce după dânsa mizeriile şi necazurile regimului capitalist. . „Supresia neoiobăgiei va remedia mizeriile regimului actual. Între altele. Va sosi însă şi timpul când un alt regim va vindeca toate rănile produse de cel dinainte. 420 Idem. cit. . Dar. cit. proletarizarea unei bune părţi a ţărănimii. Ai zice că auzi o vrăjitoare care prezice unui s ărman călător că.. Dar această transformare a vieţii noastre agrare. omenirea va trece pe sub jugul acestei perechi de sisteme. El mai voieşte să ne facă să credem că. la rândul ei.. în mod fatal.. Şi această zgripţuroaică vrea să-l convingă pe nenorocit că. 373 213 . Dar i s-ar putea răspunde: Scorpie blestemată! Proorocirea ta s-ar împlini. Şi această lege socială.ştiu ce mă aşteaptă şi sfidez pe răufăcători să mă atace. care nasc şi vieţuiesc. . care va veni fără doar şi poate şi de acest lucru nu trebuie să aibă nimeni nici cea mai mica îndoială” 537. acelaşi ovrei adaugă: „Toate formele sociale. . Şi totuşi.din legea chiar a 536 537 Dobrogeanu-Gherea. Un socialist care preconizează liberalismul! Aceasta pare o adevărată sminteală.slavă Domnului. pe urmă. o să cadă în mâinile unei bande de hoţi care-l vor jefui. Şi mai departe..dirig către cea socialista” 536..

1899. să sprijine zisele acestui Iuda. De altfel. el este cel ce negocia. 312 214 .pe care am refutat-o îndeajuns în lecţiile precedente şi care acuma vine. cit. 420 Congres maçonnique des Loges des Deux-Charentes. Prache. şi. . p. . I. cu burghezimea” 539.care s-a furişat îndărătul socialismului. 26 nov. în numele Marei Loji din Catalonia. Anarhismul. anarhist spaniol. cu cultură intelectuală rudimentară! 2. trebuie pusă masa considerabilă a refugiaţilor lucrători. delegatul Consiliului Ordinului.. Eclair. . s-a ridicat să protesteze în contra condamnării sale la moarte. Iată acum şi trăsura de unire ce leagă Anarhismul cu Jidovimea. cit. prin filozofia pozitivă. alături de studenţi.şi anul acesta chiar. 10. Cognac. v.implicat în tentativa de asasinat a regelui Alfons al XIII-lea. trebuie să ocupe un loc aparte în socialism. p. Astfel. Ah! Evoluţia universală! Ce snoavă! Ce faimoasă minciună. 1906). o sărbătorire a aniversării execuţiei lui.Evoluţiei universale” 538 . „Ovreii ruseşti. de medici şi de avocaţi israeliţi nihilişti. în 1899. a avut loc la Galaţi. directorul centrului anarhist Şcoala modernă. ... . care au fondat la Londra şi la New York 538 539 Dobrogeanu-Gherea. o legătură între socialişti şi chiar între anarhişti. cu Marele-Orient din Franţa. . I.a afirmat că: „idealul Francmasoneriei este de a crea. . .a fost o personalitate foarte importantă în Francmasonerie...la Congresul Lojilor departamentului Deux Charentes.se găseşte astăzi pitită şi după anarhism. p. ca probă. După BIDEGAIN (v. Francmasoneria din toată lumea. .Francmasoneria liberalistă. .chiar şi aceea de la noi. Ferrer.

. . I.. I. ei au înţeles trebuinţele esenţiale ale României şi au arătat un viu patriotism.mai ales aceea care s-a dus să se instruiască în străinătate.imprimă insurecţiei mişcarea ce o voieşte. ACŢIUNEA ACTUALĂ 540 541 B. nici „bonjuriştii” de la 1848. I. cit. Jidovul este deci cauza eficientă a acestor trei sisteme detestabile. tinerimea română. întotdeauna. cum s-a întâmplat bunăoară cu tinerimea franceză.care altfel este atât de poltron. care au venit cu idei socialiste.. etc. italiană.cum zice DRUMONT.n-are frică de revoluţiile socialiştilor. Într-adevăr. I.. El plăteşte pe aceşti răufăcători şi . pentru că cei ce o conduc sunt oamenii săi” 542 . cit. austriacă. . p. centre de propagandă socialistă şi chiar comunistă anarhistă” 540 . 528-529 215 . n-au trădat patria. Lazare. care au adus în ţară doctrinele liberalismului. Noi trebuie să ne felicităm că. cit. „El este.n-a luat de-acolo decât idei sănătoase de democraţie şi nu s-a lăsat să fie trasă pe sfoară de jidani. p.nici „generoşii” din 1900. . Înzestraţi cu mult bun simţ. 322. . nici de atentatele anarhiştilor.cel mai puternic agent de tulburare pe care pământul l-a produs vreodată” 541 . 344 Drumont. Se înţelege uşor cum Iuda. El este garantat în contra Revoluţiei. I.importante aglomeraţii uvriere. . rusă. 542 Idem. luptând din toate puterile în contra pericolului jidănesc. p. .

. socialismul şi anarhismul) şi după ce a îndreptat sforţările lor către un scop unic.după cum este rebel şi dezvoltării Socialismului.cu care au reuşit pretutindeni în alte părţi.ce nu vor deloc să muşte din undiţă. 2°.. sau mai bine zis cursele.. va fi o muncă pierdută în zadar: 1°. .cu speranţa de a atrage în cursă şi pe părinţii acestor nevinovate victime. Ea trimise deci.Văzând că cu Lojile de adulţi. pag.ce mai face Francmasoneria? FRANCMASONERIA ÎN ROMÂNIA La noi. . pentru ca Bunii-Templieri. Ordinul BunilorTemplieri. care sunt foarte slabe. în acest scop. nu numai ca să intre în ţară.care îşi dădu ca ţintă de acţiune combaterea alcoolismului. 93).robirea lumii sub jugul lui Israel. terenul ţării este refractar acestei teribile boli parazitare. în România. Bunii-Templieri . de-abia vegetează. Francmasoneria încercă să reînnoiască atacurile.A FRANCMASONERIEI După ce a instalat cele trei instrumente de război (liberalismul. . acest flagel ocult a găsit o libertate întreagă. Dar şi de data asta. dar şi ca să crească în voie. . România e ca viţa americană.. mai ales în localităţile unde aceşti masoni şi-au aşezat Lojile.. .în loc să atace pe jidani. care alcoolizează realmente pe ţăranii moldoveni (şi ştim şi 216 . .nu este deloc alcoolic (v. care se apără în mod natural contra filoxerei. sau se umplu de ovrei.n-ajung aici la nimic bun. pentru că românul. . printre care românii. .formează rarae aves. Dar. . Într-adevăr. asupra tinerimii şi chiar asupra copiilor din şcolile primare. . Lojile.

este foarte importantă pentru oricine: dar ea este plină de învăţăminte preţioase pentru noi. . Cuvintele Templu. Dar ce sunt aceşti Buni-Templieri? Revista lor oficială...se mulţumesc să se năpustească. care a durat 200 ani. Cu vreo mie de ani înainte de naşterea lui Hristos. cea mai considerabilă societate din lume. s-au lepădat de Iisus Hristos. p.acum vreo opt sute de ani. la acea epocă. cu nesăratele lor conferinţe. dar puţin timp după aceea. Istoria acestui Ordin. pe care-i plictisesc cu serbări caraghioase şi-i dezgustă.de ce nu o vor face niciodată). care suntem membrii Ordinului BunilorTemplieri” 543 . se alipiră pe lângă dânşii. .. 172-173 217 . „Antialcoolul”. Templierii stabiliră anumite jurăminte şi obligaţii sfinte şi se consacrară serviciului lui Dumnezeu.se formă. până când în cele din urmă se constitui o mare şi puternică asociaţie. cu şedinţe ce produc greaţă. Ordinul fu dizolvat 543 Antialcoolul”. La început nu erau decât nouă. numită Ordinul Cavalerilor Templieri . adică în 1118. . Această istorie o cunoaştem bine. tot acolo la Ierusalim. martie 1912. Mai târziu. un mare număr de bravi soldaţi. Templier şi Loje sunt foarte vechi şi interesante. Cavalerii Templieri. o societate de oameni care luară armele pentru ca să proteagă pe pelerini. asupra bieţilor copii din Bucureşti. Solomon zidi un splendid Templu la Ierusalim. .. venind din diverse ţări.pe care juraseră să-L servească.şi care fu. Regele Baldovin al II-lea le de-te ca reşedinţă o casă construită chiar pe locul vechiului Templu şi de-aceea luară numele de Templieri. are să ne-o spună: Ştiţi că ne numim Buni-Templieri. căzuţi în desfrâu sub imboldul jidovilor.

. să împiedici pe oameni să se îmbete? Trebuie. De altfel. . Or. p. ci chiar să se ascundă. nu numai să nu se laude cu ei.. . p. pe rug. precum şi disciplina. doamne din societatea distinsă. Intrând în Ordinul nostru. adică de funcţionarii Lojei şi de templierii mai vechi. Recunoaştem aici mijlocul de acţiune bine cunoscut al masoneriei: „sugestia prin francmasoni mai vechi. .cu modul de constituire al Ordinului şi cu felul de trai al membrilor lui” 545. lozincile. . Bineînţeles. ce nu îndrăznesc să arate afară. ceremoniile.ca semnele de recunoaştere. mai ales când vom şti de ce trebuie s-o îndeplinim” 546.scopul aparent al acestei societăţi pare foarte nobil şi oricine se crede dator să se asocieze la îndeplinirea 544 545 „Antialcoolul”. . care au experienţă. expira. E aşa de uşor de ţinut această obligaţie. când cineva are asemenea strămoşi. crima de lèese-divinitate. 187 Idem. cât pentru inima lor bună. care au aderat la această asociaţie. p. e mai prudent. numărăm mai mulţi amici ce ne sunt scumpi şi pe care îi stimăm. Jacques de Molay. 218 . Ordinul Bunilor-Templieri a fost primit în România cu mare cinste. 189 546 Idem. Organizaţia acestui Ordin (grade şi loji).. să existe dedesubt ceva murdar. Dar la ce serveşte acest secret. 186 547 Printre colegii noştri. numai această bunătate i-a făcut să se înscrie în capul prospectului-reclamă al Bunilor-Templieri. etc.condus de conducătorii naturali.. sunt analoage cu acelea ale Francmasoneriei ordinare 544 . care au experienţă”! „Să nu destăinuim nimic din afacerile speciale ale Ordinului. Profesori universitari 547..şi superiorul lor.când e vorba să faci numai bine. profanul începe să se obişnuiască... profesori universitari. desigur. se grăbiră să-l patroneze. înalţi demnitari ai ţării. aprilie 1912. atât pentru marea lor valoare ştiinţifică.

lui. când o noutate senzaţională sosi din Germania. . de asemenea.. şezători antialcoolice. autorizaţia de a se servi de şcolile Statului. p. care se grăbi să oprească mersul înainte al acestei funeste societăţi secrete. 128. Şi într-adevăr. care le-a îngăduit să ţie. „Bunii-Templieri români adresează mulţumirile lor recunoscătoare D-lui Ministru al Instrucţiei Publice. nu ne putea veni” 548. 1913 219 . să pătrundă. Idem. abia o încăpea sala” 549. p. în mod perfect. S-a găsit chiar un Ministru al Instrucţiei Publice care să dea.în şapte şcoli deosebite . Francmasoneria încearcă. sub pretext că luptă contra alcoolismului. Lucrurile ajunseseră la acest stadiu. 97 550 „Revista catolică”.au încercat să se introducă şi în şcolile primare din Bavaria 550. la noi.adică prin nişte Sub-masonerii a căror semnificaţie o cunoaştem (vezi anterior). Din fericire. pentru ca s-o murdărească şi s-o corupă. Ordinul „Guttempler” face parte într-adevăr din Francmasonerie. care caută să se infiltreze pe lângă copilărime. . pe unde întunericul e mai mare şi nevoile mai multe. O încuviinţare mai deplină şi mai de sus. în orice şcoală din ţară. uneori. printr-o altă poartă. noiembrie-decembrie 1911. 548 549 „Antialcoolul”. tenebroasele lor planuri. . aceea a Ateneului popular şi a Universităţii populare. Lojile sale.s-au ţinut şezători anti-alcoolice cu atâta lume că. pentru ca să poată săvârşi. ei nu pierd vremea: „O săptămână întreagă .alese mai către marginile oraşului.. s-a găsit acolo un ministru. acestor răufăcători. mai prevăzător ca al nostru.

ceea ce a permis popoarelor creştine din Balcani să învingă uşor Islamul. fiul unui haham din Ungaria. va avea loc în sala „Transilvania”. ne vom abţine de a insista.iniţiatorii vestitei Enciclopedii şi unul din promotorii spirituali ai Marii Revoluţii franceze . a Ateneului popular. Francmasoneria.sapă religia lui Mahomed (pe care Sinagoga ar voi s-o facă să piară în acelaşi timp cu cea a lui Hristos) şi dezorganizează armata. . FRANCMASONERIA ÎN ALTE ŢĂRI Să vedem acum ce face Francmasoneria în alte ţări.dl I..”. 220 . (Drumont I. din anul acesta. la orele 200.. cunoscutul publicist şi conferenţiar de istoria şi filozofia critică a religiilor la Universitatea populară.. ciL. T. ne va fi de ajuns să privim la ceea ce face în momentul de faţă în Franţa. I. va expune. 113). îi este interzis să pătrundă în acest vast imperiu.reprezentată de partidul Tinerii-Turcii 551. . ea este persecutată şi. aşa-zise populare. În celelalte ţări ale Europei. Midhat-Paşa. . de altfel... În Rusia. . 551 Partidul junei-Turcii a fost creat de un jidan.Din cauza simpatiei şi respectului ce avem pentru mulţi dintre cei ce s-au înscris să vorbească în aceste aşezăminte. Profitând de bicentenarul lui Diderot (care a fost francmason).mulţumindune să raportăm ce scrie „Universul” din 27 septembrie 1913: „Astăzi.. În Turcia. altădată atât de teribil. Francmasoneria progresează şi se întinde din ce în ce mai mult. p. . inaugurarea seriei de conferinţe. Pentru a şti ce unelteşte acolo.

Prache. 51. ce faceţi dacă nu politică? 552 . nici de politică. 129.. ea nu face decât politică.adică distrugerea creştinismului. I. Cu un asemenea parlament şi cu miniştrii ieşiţi dintr-însul. fuseserăm obligaţi să disimulăm. zice în 1891: „Ar trebui ca membrii Parlamentului. încă din 1884. vezi Prache. Pentru a ţine în lanţ pe aceşti parlamentari. vezi Prache. De aceea. cit. Şi. 1885. 545. Mamelle. I.000 membri. pe lângă Supremul Consiliu. Garantul de amiciţie al Marelui-Orient. Era oare o ipocrizie?. cit. 118. Sub impresia legilor şi a poliţiei. 553 552 221 . bine definit de Talmud.. I. . ceea ce noi toţi avem misia să facem. p. v. În toate conventele. . zice: . mai mult de jumătate sunt francmasoni 553. care „n-ar fi nimic fără Francmasonerie” 556 . p. căci dânsa „i-a scos din neant” 557 . ce compun parlamentul francez. Masoneria se îndeletniceşte să-şi realizeze scopul esenţial. cit. cit. p. . Astfel. ţinându-i prin propriul lor interes” 555.atât în Franţa cât şi în Colonii. Din vreo 900 senatori şi deputaţi. p. p. Gonnard. 96 Cum Francmasoneria numiră de-abia 30. nivelul intelectual al Parlamentului este cu mult mai jos decât acel al Naţiunii.. . Bull du Grand-Orient. 129 555 Bull.mai toţi fiind pătaţi 554. facem politică. Da. p. în Loji şi în Convente. să fie chemaţi şi să fie legaţi. F. I.A fost un moment. I. în Franţa. care sunt francmasoni.n-ar trebui să fie în Parlament decât 3 francmasoni. Astfel se explică faptul că.Francmasoneria recurge la măsuri straşnice. maçonnique. în Franţa. 557 Copin-Albancelli. (o dregătorie masonică) adresa ameninţări fraţilor săi deputaţi şi senatori. sau mai bine zis să facem unicamente. sept 1886.FRANCMASONERIA ÎN FRANŢA Astăzi. în loc de 500 câţi sunt astăzi 554 Copin-Albancelli. p. 122 556 Chaine d'union. 240 şi 272. p. I. 1891. vorbind la banchetul de închidere al Conventului din 1886. cit. contrariu celor ce se petrec în alte ţări. când a trebuit să declarăm că Francmasoneria nu se ocupă nici de religie. . F. I. Masoneria îşi poate zice că ţine Franţa sub picioare.

că „peste zece ani. v. I. în momentul de faţă. p. Geyer. Masoneria va fi stăpână peste tot şi nimeni nu se va mai mişca în Franţa. 94. 2° ca să persecute. . I. a putut zice. p. 315. ea însăşi. 500. fost ministru de agricultură. I.după cum Republica. care prezida Consiliul Ordinului.care este aceea a aproape unanimităţii poporului francez. Prache. la Conventul din 1894 că „francmasoneria nu este altceva decât Republica acoperită. .afară de noi” 561 . . 561 Bull. Şi F. . du Grand-Orient. F. Fernand Maurice declara în Conventul din 1890. la Conventul din 1898. Biserica catolică. cit. p. Lucipia. cit. I. Prache. 1894. v. Prache. zicea în Conventul din 1895: „Francmasoneria şi Republica nu sunt decât unul şi acelaşi lucru 559 . Franţa. declară. Prache.pare că nu mai are altă ocupaţie decât să-şi spioneze soldaţii şi să terorizeze preoţii şi călugării. 222 . 94 Bull. p. 1898. Într-adevăr. În sfârşit F. cit. Şi ce face Francmasoneria cu Puterea pe care o deţine prin politică? Ea întrebuinţează această imensă forţă socială: 1° ca să dărâme pe ascuns Armata. . cu o ferocitate extremă.F. 315. du Grand-Orient. 313. v. p. p. Spionarea militarilor precum şi a tuturor funcţionarilor Statului 558 559 Bull. 389. du Grand-Orient. I. cit. R du Convent. nu fără dreptate: „Statul suntem noi” 560 . Gadaud. nu e altceva decât masoneria descoperită” 558 . 1895.de care îi e frică. 467. 560 C. p.maimuţărind pe marele monarh Ludovic al XIV-lea. v. p.care altădată se interesa de tot ce e nobil şi înalt. . 1890. .

deputatul GUYOT DE VILLENEUVE citi. I.Francmasoneria. .Fără a mai vorbi de masonul HERVE şi de partizanii săi. p.în complicitate cu ministerul. cit. .dacă femeia sa se duce la biserică.. Iată. . Şi ce cuprindeau aceste fişe ale Marelui-Orient? Fără îndoială. atâtea crime care îi vor închide. ca exemplu. fişele de denunţare întocmite de Francmasonerie.asupra a 25. mai cu seamă. dacă copiii săi sunt crescuţi într-o şcoală creştină. a organizat un vast serviciu de spionare asupra tuturor funcţionarilor 562 statului francez şi. era generalul F. 87. şi de conivenţa cu Marele Orient. Toată lumea îşi aduce aminte de scandalul înspăimântător care a izbucnit când. pentru vecie. 564 J. de către deputatul Siveton. Francmasoneria se interesează să afle dacă ofiţerul este catolic. I. 75-76. în înţelegere cu D-l Preşedinte al Consiliului.. începutul fişei D-lui locotenent-colonel Janicot. Ei bine. . de Villeneuve. în Cameră. că Ministru de război.clerical înfocat. Într-adevăr. Bidegain.. .care îndată fu pălmuit. cit. I. câtuşi de puţin. deputatul naţionalist Guyot de Villeneuve strigă: „Din cele ce preced. cit. informaţii asupra capacităţii militare. în 28 octombrie 1904.dominat de femeia sa. p. directorul şcolii de artilerie din Grenoble: „Reacţionar. p. Vezi facsimilul fotografic al acestei fişe în J. 563 562 223 . de care vorbeşte G. .000 de ofiţeri francezi. a organizat contra Armatei. asupra militarilor. Bidegain. în unire cu guvernul. rezultă în mod luminos. care merg până să insulte drapelul patriei lor. Ministru de război. Bidegain.” 563 Terminându-şi discursul. J. în plină Camera. uşa avansării. care-l duce chiar la biserică. denunţarea anonimă şi spionajul” 564. 115. asupra valorii profesionale a acestor ofiţeri.. Andre. aruncându-l în bălegar şi călcându-l în picioare. . Aceste fişe nu conţineau decât o mârşavă spionare asupra opiniilor religioase ale ofiţerilor şi ale familiilor lor..

. Siveton fu găsit asasinat în cabinetul său. care au copii în şcolile congreganiste” 565. Terorizarea creştinilor Scopul principal al Francmasoneriei este. lumea întreagă. cu ea. chiar în ajunul acestui proces. 182. 224 . cit. prin intermediarul Francmasoneriei. vezi şi J. .duşmanul. Mare maestru al Marelui Orient. .şi ar fi arătat în plină lumină turpitudinile ascunse ale Francmasoneriei. cit.după cum am arătat mai sus. de orice categorie. . 115. p. . I. . F. Dar.Dar. Este ca să atingă pe toţi creştinii şi. . să rănească la inimă Creştinismul. . această imensă şi ignobilă spionare. acest proces ar fi deşteptat Franţa şi. vezi Prache. un chestionar care conţinea acest pasaj: „Să ne semnaleze toţi funcţionarii. la ce bun. în 1902. 565 Circulate confidentielle du Grand-Orient aux diverses loges de France.decreştinarea naţiei care a avut nenorocirea să cadă în ghearele ei. Trebuia deci să fie împiedicat cu orice preţ. Delpech. care se De aici a rezultat un proces. p.care nu se mărgineşte numai la militari. Şi într-adevăr.este acum aruncată într-un colţ. II. I. pe care Sinagoga a jurat să-l facă să dispară. unde agonizează de pe urma suferinţelor de neînchipuit ce îndură de la jidovime.şi această societate ocultă şi-l atinge prin două căi: a) persecutând Biserica. Fără a mai vorbi de ura sălbatică a jidanilor. ai statului francez? În adevăr.şi aceasta nu se putea obţine decât suprimând illico pe acuzat.. ci se întinde asupra tuturor funcţionarilor. mari sau mici. b) punând mâna pe învăţământ a) Persecuţia Bisericii Biserica Franţei.care altădată şedea pe un tron mai strălucitor ca acel al Regilor. pentru totdeauna. torturându-i. Bidegain. trimise tuturor Lojilor din ţară. .

130. Combes.pe care Francmasoneria îl numeşte fanatism. iată duşmanul! Or...ci este asuprirea unei fiinţe inferioare.131. WaldeckRousseau. a unei fiinţe superioare. F.pentru ca să vedem unde voiesc să ajungă. de către Francmasonerie. .. printr-o voinţă încăpăţânată în amănuntele cele mai minuscule”. care şi ei au acelaşi spirit ca congregaţiile. afară de aceea a Talmudului (Coprin-Abancelli. în al XVII-lea secol. sub pretext că aceştia interpretau religia catolică cu intoleranţă 567 şi prin intrigi şi calomnii. de insinuări fictive. Să examinăm mai întâi planul de război al francmasonilor. . cit. I. ea lansă. nici pe a Coranului.nu ne vom ocupa aici decât de persecuţiile prea evidente. de şicane fără număr. . prin ovreiul Gambetta. de sarcasme batjocoritoare.. care se impune elitei printr-un fel de obstinaţie grosolană. p. trupul sfânt al acestei sublime martire. e sigur că congregaţiile întreţin spiritul de clericalism. 567 Catolicismul. în fiece moment. prima oară de către F. aşa-zişi toleranţi... Trebuie deci să fie izgonite şi bunurile lor confiscate. nu tolerează nici o religie.salariu ce fusese acordat de Concordat ca o mică despăgubire. II. pentru despuierea colosală ce suferise Biserica în timpul Revoluţiei. cit. ca nişte cuie. 20). adevărata răstignire. p. şi rezultatul fu separaţia Bisericii de Stat.. 566 225 . ajunse să-i suprime. Dar. din cauza intoleranţei sale şi francmasonii se revoltă în contra acestei intoleranţe.. mireasa lui Hristos.136). nici pe a Evangheliei..tot aşa şi în epoca noastră. Pe urmă ajunseră la preoţi. se puteau auzi strigăte de ură în contra întregului Apăsarea jidovului nu este stăpânirea. oarecum inconştientă.. viaţa servitorilor ei.este vrednic de ură. de denunţări anonime. vom reveni la fapte.manifestă sub formă de calomnii mincinoase. printr-un dispreţ tenace şi surd al libertăţii altora.. a salariului întregului cler din Franţa . în urmă. atâtea torturi morale 566 cu care se adapă. aceşti sectari. Francmasoneria aţâţă pe popoare în contra Iezuiţilor. obscurantism. ceea ce fu punctual îndeplinit. Dar. I. I. ceea ce vrea să zică spoliarea. (Drumont... . Clemenceau şi de alţi francmasoni ejusdem farinae.. de insulte ce rănesc până în străfundul inimii. După cum altădată. . care sfâşie. formula idiotă: Clericalismul. . deja.

să-i provocăm distrugerea definitivă” 569 . F. La rândul său.. în care zicea: „Distincţia dintre clericalism şi catolicism este pur oficială. Bull. de Lanessan. Dar ce rău a putut face acestor francmasoni dulcele Iisus. . 572 „Monde maçonique”..un ContraCatolitism. a pronunţat cuvintele următoare: „Triumful Galileanului a durat douăzeci de secole. I. nu este adevărat mason” (Copin-Albancelli. 199. pentru adevăr. 571 Şi.ci creştinismului întreg 573 şi divinului său fundator 574 . Delpech. F. ca ei să-L deteste în aşa grad?! Ei bine.Catolicism. clericalismul şi catolicismul nu fac decât una” 568. 573 Francmasoneria a nuntit deci. . Sinagoga a declarat război. 571 C. cit. „Catolicismul. 570 „L'Accacia”. ne place să constatăm că nu suntem străini de această ruină a falşilor prooroci”. Ca să puie vârf.. nu numai clericalismului. în Lojă. iulie 1880.. să spunem tare. F.503. Courdavaux. 226 . 1902.este Biserica Ereziei” 570. de 1903. . francmasonii. Francmasoni. . profesor la Facultatea de litere din Douai. se exprimase astfel: „Trebuie să zdrobim pe Infamul. du Grand-Orient de France. îndărătul lor se zăreşte silueta hidoasă a lui Iuda! Prin urmare. R. a făcut. „Francmasoneria este o Contra-Biserică. nu numai catolicismului. 381. infamul este Dumnezeu” 572.trebuie ca noi. aprilie 1881. p... Dar. dispare acest Dumnezeu mincinos (!). timp de 150 de ani.. du Convent. în 1880. 568 569 Chaine d'Union. revistă masonică. subtilă pentru trebuinţele tribunei. în 1902. 1885. o conferinţă francmasonilor. mai înainte. când a afir-mat că „respectă credinţa religioasă a fiecăruia din membrii săi” şi că „cel ce se depărtează de la datoriile religiunii. p. într-un discurs ţinut la banchetul Conventului. p. fost ministru. Dar infamul nu e clericalismul.

Aşa. diferit de cel pe care-l aşteptau evreii (adică un fel de Mahomet jidănesc). francmasonii ce sunt la putere le dau afară. Dar agenţi ai forţei publice vin să le împrăştie.tinere fecioare aparţinând. şi. au fost date afară. să aducă lui Dumnezeu prinosul adoraţiei. . Italia.Acestea sunt planurile francmasonilor. Toate bunurile congregaţiilor au fost confiscate şi vândute la mezat. . . I. . că congregaţiile din Franţa ar poseda un miliard. celor mai bune familii din Franţa. . bunăoară.. . patriotă în Engtitera. -jefuiesc slabele resurse de trai ale acestor nenorocite. guvernanţii au făcut să se spună poporului. alţi zbiri forţează broaştele. lăsându-le să moară de foame. Sute de asemenea opere de binefacere avură aceeaşi soartă. sub pretext că nu sunt autorizate (?). şi i-au învăţat să citească şi să scrie. Alte femei. suflete de elită.consacrându-se în serviciul bolnavilor.. În timpul acesta..să-I adreseze cereri şi să-I mulţumească cu recunoştinţă pentru binefaceri. în profitul bandei judeo-masonice 575. nu. cit.şi dacă au naivitatea să se ducă să ceară autorizaţia. care întrec orice închipuire. . . tradiţionalistă.au adăpostit copilaşi. iar rezultatul a fost că nu s-a adunat nici măcar îndeajuns pentru a plăti cheltuielile urmăririi. 227 .orfani părăsiţi de toţi şi lăsaţi în cea mai neagră mizerie. iar casa fu scoasă la mezat.. în Germania. Femei virtuoase s-au reunit ca.şi confiscă casa în care locuiau. Spania. Dar s-ar putea să ni se obiecteze: dacă Francmasoneria este anti-creştină în ţările catolice ca Franţa. Rândul acestor ţări va veni în curând. pe nimic. prin ziarele ovreieşti. împreună.. Ei bine. fură puse I. prin urmare. Iată acum şi faptele lor.credul ca întotdeauna şi avid de atâta bogăţie.devotate omenirii sărace. Binevoiţi să aşteptaţi puţin.. Austria. 92 şi 88)..nici că a fost un Mesia. conservatoare. (Copin-Albancelli. . râzândule în nas.. în America.fură aruncate în stradă. Pentru această crimă înspăimântătoare. mai toate. 574 Să nu-şi închipuie cineva că ura iudeilor în contra creştinismului provine din faptul că Hristos s-a lepădat de legea jidovească (care a fost redactată mai târziu şi a constituit Talmudul). pe care şi-o imaginează că trebuie să-i revină lui. care se opune patimilor de proprietate şi de dominaţie şi.lăsă să se facă. pe care îi îngrijeau gratis cu o caritate îngerească. în urmă. p. p. Poporul. 86 şi 83). Ovreii urăsc creştinismul tocmai pentru că este o religie perfectă.. pe care o vând.de cele mai multe ori la jidani. ele şi orfanii lor. . în locul lor. ea este religioasă. constituie un obstacol serios la împlinirea poftelor de jaf şi de despotism ale lui Israel. fără tată şi fără mamă. 575 Pentru a acoperi aceste enormităţi monstruoase ale persecuţiei. . I. . .

ce ar trebui să fie alintaţi. leneşe.care intrând în mănăstire. aceea de a fi adevăraţi creştini 228 . aceşti martiri n-au decât o singură crimă să-şi impute. care ies de nu se ştie de unde.. nefiind în stare să resimtă nici cel mai mic avânt de milă pentru durerile şi mizeriile bieţilor suferinzi.cum nu se vor găsi vreodată în Parlamentul francmason. mânia celor ce ţin puterea. . fără foc în timpul iernii şi chiar fără să poată lucra. pentru a-şi câştiga o bucată de pâine. compusă din savanţi.. dându-le săracilor. adăugată la celelalte nenorociri ale poporului sărac. mii de călugări şi de călugăriţe. .care cultivă chiar pământul. Într-adevăr. .. care constituie o plagă grozavă. elită care ar trebui pusă în pinaclul societăţii şi înconjurată de veneraţie şi de admiraţie? Ce rău au făcut toate aceste fiinţe atât de crud dezmoştenite? Ei bine. această elită a naţiei franceze.. . . sunt nişte femei fără nici o creştere. asupra sa. se despuiaseră de bunăvoie de toate bunurile materiale.. oratori. istorie sau filosofie. în spitalele din Paris. . la lucru. cu năravuri. fiind absolut incapabile de a se ridica până la admirabila caritate a incomparabilei surori creştine. . Şi de ce să se izgonească.căci nimeni nu îndrăzneşte săi găzduiască. pe aceste infirmiere zise lice. fără adăpost. ca nişte copii.. vicioase. . obraznice. cu atâta furie. Şi acelaşi nenorocit destin îl avură şi oameni care fac ştiinţă.se găsiră dintr-o zi într-alta goniţi afară. când pot stoarce vreun bacşiş. ce îngrijeşte pe bolnav ca şi cum ar fi însuşi Dumnezeu. . . chintesenţa virtuţii pe acest pământ..şi din femei care constituie floarea-fină.şi care au fost risipiţi în cele patru colţuri ale lumii..infirmiere gras plătite. .în orice caz.care se ocupă de învăţământ sau de predicaţie. fără hrană. de teamă să nu-şi atragă. Astfel.maimuţărind însă minunat aceste sentimente de compătimire. filosofi. Le-am văzut.

în timp ce Iuda. 330). cit. trage sforile care fac să lucreze. cu nedumerire. dotat cu atâtea calităţi geniale. După izgonirea acestora. care se ocupau. se omorau. rânjind într-un colţ. Astăzi însă este rafinarea torturii. nici măcar în timpul Cezarilor romani. În adevăr. în fiece moment. în momentul de faţă. . în realitate.. ar fi imediat dat afară din nemernica-i slujba. când se schingiuiau. . I. în al XX-lea secol. Şi te întrebi. II. fără ţărmuri şi fără fund. în fiecare ţară. să dea popoarelor o educaţie creştină.şi începu să aplice acest plan prin suprimarea iezuiţilor. p. mai mult decât barbară.. În adevăr. dar caută să omoare şi sufletul. Societatea ocultă se însărcina să „Ascuns îndărătul Francmasoneriei. Şi.Şi această prescripţie sălbatică n-are seamăn în istorie. Francmasoneria avu grijă să pună mâna pe învăţământ. este tortura jidovească! Şi când te gândeşti că asemenea chinuri sunt îndurate astăzi. . sub mască. într-un cuvânt. într-o ţară care se crede că este în fruntea civilizaţiei lumii.. cum e posibil ca un popor. aceştia trăiau cel puţin liniştiţi în intervalul epocilor de persecuţie şi puteau să slăvească în voie pe Dumnezeu.. demnul său valet Francmasoneria 576. care s-ar duce la biserică sau şi-ar pune copiii într-o şcoală creştinească. pe când.persecuţia nu se mărgineşte numai să lovească în clerul creştin. pentru a-l izbi la inimă.care nu încetează niciodată şi loveşte în fiece zi. să sufere atâta nelegiuire şi să fie atât de orbit încât să se sinucidă.. 576 229 . . pândarul de la ţară sau factorul poştal. ea se găseşte cufundată într-o mocirlă... ovreiul poate îndeplini răul fără să fie: responsabil” (Drumont.. se aruncau la fiare creştinii. .ci izbeşte direct în sărmanul popor. b) Monopolul învăţământului Pentru a atinge mai profund Creştinismul.care atinge nu numai corpul. ceea ce este şi mai rău.

. Napoleon era adeptul său şi. care îi crezură pe cuvânt şi se lăsară să fie convinşi că Natura. . ridiculizând-o. să susţină doctrinele sofistice ale ateismului inept şi ale materialismului degradator. Sub Bonaparte. dirijat de către Francmasonerie. când a creat Universitatea de Stat. Şi exemplul Franţei a fost urmat de toate celelalte ţări ale Europei..dar nu şi învăţământul creştin. cu o ardoare de necrezut.sisteme copilăreşti şi absurde. nimicind astfel orice urmă de învăţătură creştină. De altfel... de ce atâtea generaţii. toate şcolile din Franţa. Astfel ea transmise noilor generaţii doctrinele sale.şi care ar fi fost bune.care nu e cauză. el i-a urmat planul..răspândească pretutindeni o învăţătură aşa-zisă laică. ci efect. de la cele primare şi până la facultăţi. ea făcu ca această instrucţie să fie gratuită şi obligatorie. susţinând că în natură nu există decât materie dotată de energie şi că noţiunea de scop nu se găseşte decât în imaginaţia creştinilor. pentru o rasă înapoiată ca jidovimea. . înşelate de Francmasonerie. abrutizaţi de 230 . Înţelegeţi acum de ce mulţimea profesorilor. . demi-savanţi vanitoşi. de data asta.în scopul de a lua şi educaţia. De atunci. . au avut oroare să pronunţe numele lui Dumnezeu în faţa elevilor. Înţelegeţi acum. şi îmbâcsi lumea întreagă de ateism şi materialism. au încercat. după Revoluţie.adică întreg învăţământul public.este în stăpânirea francmasonilor.este agentul creator al Universului. . Concordatul restabili cultul catolic în Franţa. În modul ăsta fu creat învăţământul de Stat. în profitul său personal. care trebuia să le sufoce . ideea de suflet. . Înţelegeţi acum de ce aceşti dascăli stupizi au negat. În plus. căci Masoneria se opuse la aceasta din toate puterile. dar întors. cel mult..

limba ştiinţei universale. 580 toate cunoştinţele omeneşti. de ordinar. să se remedieze acest inconvenient prin crearea unor limbi artificiale.. În oarba lor ură.dacă nu vrea să se rătăcească în faţa acestui Turn al lui Babei ce a devenit ştiinţa modernă. 322). în plus. etc. . precis şi concis. a fost izgonită din ştiinţă de către Francmasonerie. i-au izolat şi de trecut care.şi în observaţiile şi în experienţele lor. I. care să servească de limbi universale. etc. Înţelegeţi acum la ce serveşte doctrina Generaţiei spontanee. „Istoria a fost falsificată de Puterea întunericului. 578 577 231 . ei nu-şi dau seama că marii şi adevăraţii savanţi. Bucureşti. Sa încercat. înlocuind limba latină dizgraţiată. 579 Dar mai e şi altceva. I. 580 Paulescu. . . pentru mulţi dintr-înşii. ca Esperanto etc. ceea ce indica existenţa unei cauze secunde sau sufletul. per exeelentiam. şi au dat afară pe catolici.la ce serveşte Darwinismul. căci se adaptează perfect să exprime în mod clar.. adică ipoteza nedemonstrată şi nedemonstrabilă (pentru că e falsă) a Evoluţiei. fundatorii şi gloriile ştiinţei. ca Volapuk. au cerut ca adunările lor să fie considerate ca libercugeratoare.după cum am arătat altădată 577 prin numeroase citaţii. 1906. ce depune pata neagră a veşnicei minciuni pe tot ce atinge” (Copin-Albancelli.obscurantism. la ce serveşte Monismul materialist al francmasonului Haeckel 578. la fiinţele vieţuitoare. privând ştiinţa de adevărata şi unica sa limbă. care este. (Sfetea edit). au întâlnit întotdeauna scopuri manifeste. Noţiunile de Suflet şi Dumnezeu în Fiziologie. . . Acest Haeckel este o mare legumă într-o Lojă a Liberei-cugetări masonice. Masonii n-au văzut că. ziarul „Universul” (5 august 1912) ne aduse vestea că Esperantiştii. nu mai are nici un sens.căci ştiinţa este una.au admis toţi şi au proclamat existenţa cauzei primare sau Dumnezeu.această limbă. e tradusă din franţuzeşte după cărţi făcute de francmasoni.. 579 În plus. Dar.. . I. 581 Un om de ştiinţă este astăzi obligat să piardă un timp enorm ca să înveţe 5 sau 6 limbi. p.. Despre stil în fiziologie: v. etc. . reuniţi în Congres la Cracovia.1914.. cit.. Limba latină.. Definiţia fiziologiei. Şi într-adevăr istoria ce se învaţă la noi în şcoli este mincinoasă căci. Şi pentru ce atâta sacrificiu? Pur şi simplu pentru că limba latină este în acelaşi timp şi limba Bisericii Catolice.ei au distrus orice mijloc de apropiere a savanţilor de astăzi între ei 581 şi. . foarte preţioasă pentru cei ce fac ştiinţa. Şi orbiţi de Francmasonerie. Paulescu.

patimile de proprietate şi de dominaţie. .Talmudul se ascunde. . Tustrei întrebuinţează. Minciuna. crima de lese-omenire. Astfel Iisus. XIV.ai alte cuvinte. şi proprietarul întregului pământ şi stăpânul întregii omeniri. CONCLUZIE În rezumat. a ascunde oamenilor adevărul. Talmudul.. anume: Adevărul.. în acelaşi timp. a pune mâna pe învăţământ. sunt încă şi mai invizibile ca dânsul. 107 Sfântul Apostol şi Evanghelist Ioan.. I. pentru ca o rasă netrebnică să poată ajunge să-i subjuge. Hristos a zis:. v. din contră. Eu sunt Adevărul 583 . a fost comisă de francmasonerie.în loc să combată. .căruia i se poate zice: „vorbeşti. caracterizează ceea ce se numeşte Spiritul răului sau Diavolul. Adevărul este trăsătura distinctivă a Creştinismului. Or. Minciuna este deci baza sistemului jidovesc. c. Şi această din urmă crimă. un mijloc scârbos şi blestemat. aceste vicii la o culme nemaipomenită.legislaţia politico-religioasa a ovreilor. . adresându-se 582 583 Copin-Albancelli. Dar minciuna are un duşman pe care-l urăşte de moarte. .. el împinge. din contră. I. sub ordinul jidovilor. pentru a rămâne în întuneric. p. 232 .pe când Apostolii creştini predicară idealul lor în faţa cerului. cit. este crima cea mai oribilă. .adică minciuna. deci minţi” 582. . 6. ca Evanghelia. Dar. Cahalul şi Francmasoneria. iar cele două apendice ale sale.Dar. pentru ca să realizeze visul lui Iuda de a fi.şi de aceea doctrina Lui este în execraţie înaintea lui Israel.

Hristos a trimis ucenicilor Săi o armă invincibilă. . Duhul divin al Adevărului care va apăra în veci omenirea. strigând din adâncul sufletului: CRED ÎN DUHUL SFÂNT! 584 Idem. Înaintea acestui Duh al Adevărului mă închin. căci mincinos este şi tatăl ei”. căci nu este Adevăr întru dânsul. 44. Părăsind lumea. 233 .ovreilor.. dintre ale sale grăieşte. în contra Duhului diavolesc al minciunii. Acela ucigător de oameni a fost dintru început şi întru Adevăr n-a stat. Când grăieşte minciuna. c. v. le zise 584 : „Voi din tatăl Diavolul sunteţi şi poftele tatălui vostru voiţi să faceţi. VII.adică Duhul Său..

. . îi este uşor ca. HIPOCRATE. în sfârşit. prin profesia sa. care combate aceste patimi.să poată să lumineze omenirea şi să-i îndrumeze educaţia socială.care-l ascultă şi se supun orbeşte la prescripţiile lui.” căci ai trebuinţă de el”. până la moarte şi. . . Doctor Nicolae Paulescu 234 . un apostol al moralei.ci încă să perfecţioneze pe oameni şi să-i facă mai fericiţi.. Acum înţelegeţi înalta demnitate a profesiei medicale şi respectul ce i se dă din toate părţile. Ori.adică să răspândească şi să răspândească principiile adevăratei morale ştiinţifice. devine prietenul şi chiar confidentul celor ce suferă. părintele medicinei. adică ştiinţa omului. un savant care iubeşte din tot sufletul ştiinţa medicală. în acelaş timp.prin grai şi prin exemplu. tineri sau bătrâni.Medicul. Astfel. cum un medic instruit cunoaşte instinctele şi prin urmare şi patimile... „Cinsteşte pe medic” zice Biblia.. făcându-i mai buni”. să fie o fiinţă care se jertfeşte pentru alţii. a avut dreptate să zică. .bogaţi sau săraci. şi aşa ar fi în realitate. să fie un învăţător al omenirii sau mai bine zis. dacă confraţi nedemni n-ar fi deschis tarabă în templul sacru al medicinei. „scopul final al medicinei nu este numai să vindece sau să prevină bolile.. Medicul trebuie deci să fie. .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful