Η΢ΣΟΡΗΚΔ΢ ΢ΖΜΑΗΔ΢

Σημαίες ηης Αρταίας Δλλάδας και
ηης Βσζανηινής Ασηοκραηορίας

ΦΟΗΝΗΚΗ΢ (ΑΡΥΑΗΑ ΔΛΛΑΓΑ)

΢ΖΜΑΗΑ ΣΧΝ
ΜΑΚΔΓΟΝΗΚΧΝ
΢ΤΝΣΑΓΜΑΣΧΝ
(ΔΠΟΥΖ ΜΔΓ. ΑΛΔΞΑΝΓΡΟΤ)

΢ΖΜΑΗΑ ΣΟΤ ΢ΣΡΑΣΟΤ ΚΑΗ
ΣΟΤ ΢ΣΟΛΟΤ (ΔΠΗ ΜΔΓ.
ΚΧΝ΢ΣΑΝΣΗΝΟΤ)

΢ΖΜΑΗΑ ΣΟΤ ΢ΣΟΛΟΤ
(ΔΠΗ ΜΔΓ. ΚΧΝ΢ΣΑΝΣΗΝΟΤ)

΢ΖΜΑΗΑ ΣΟΤ

ΣΟ ΛΑΒΑΡΟ ΣΟΤ

΢ΖΜΑΗΑ ΣΟΤ

΢ΣΡΑΣΟΤ
(ΔΠΗ ΗΟΤΛΗΑΝΟΤ ΣΟΤ
ΠΑΡΑΒΑΣΟΤ)

ΜΔΓΑΛΟΤ
ΚΧΝ΢ΣΑΝΣΗΝΟΤ
(ΔΝ ΣΟΤΣΧ ΝΗΚΑ)

΢ΣΡΑΣΟΤ
(ΔΠΗ ΝΗΚΖΦΟΡΟΤ
ΦΧΚΑ)

΢ΖΜΑΗΑ ΣΖ΢ ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΗΑ΢
(ΔΠΗ Η΢ΑΑΚΗΟΤ ΚΟΜΝΖΝΟΤ)

΢ΖΜΑΗΑ ΣΧΝ ΔΛΛΖΝΧΝ
ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΧΝ ΔΠΗ
ΦΡΑΓΚΟΚΡΑΣΗΑ΢

΢ΖΜΑΗΑ ΣΟΤ
ΚΧΝ/ΝΟΤ ΠΑΛΑΗΟΛΟΓΟΤ

΢ΖΜΑΗΑ ΣΟΤ
ΜΗΥΑΖΛ ΠΑΛΑΗΟΛΟΓΟΤ

΢ΖΜΑΗΑ ΣΖ΢ ΔΠΣΑΝΖ΢ΟΤ
ΠΟΛΗΣΔΗΑ΢ (1800)

΢ΖΜΑΗΑ ΣΖ΢ ΔΠΣΑΝΖ΢ΟΤ
ΠΟΛΗΣΔΗΑ΢ (1815 - 1864)

Σύμβολα ηων Δπηανήζων

Αρταία Σύμβολα ηων
Γωδεκανήζων

Δλληνικές Σημαίες μεηά ηην άλωζη
και
καηά ηα πρώηα τρόνια ηης
επανάζηαζης ηοσ 1821

΢ΖΜΑΗΑ ΣΧΝ ΢ΠΑΥΖΓΧΝ ΣΖ΢
ΖΠΔΗΡΟΤ

΢ΖΜΑΗΑ ΣΧΝ ΚΡΖΣΧΝ ΜΔ ΣΟ
ΑΓ. ΣΗΣΟ

΢ΖΜΑΗΑ ΣΟΤ
ΚΟΡΚΟΝΓΔΗΛΟΤ ΚΛΑΓΑ (1464)

΢ΖΜΑΗΑ ΣΟΤ ΡΖΓΑ ΦΔΡΑΗΟΤ

΢ΖΜΑΗΑ ΣΟΤ ΕΑΥΑΡΗΑ (1777)

΢ΖΜΑΗΑ ΣΧΝ ΥΔΗΜΑΡΗΧΣΧΝ

΢ΖΜΑΗΑ ΣΧΝ ΑΛΔΞΑΝΓΡΟΤ ΢ΖΜΑΗΑ ΣΧΝ ΑΛΔΞΑΝΓΡΟΤ ΚΑΗ
ΚΑΗ ΓΖΜΖΣΡΗΟΤ ΤΦΖΛΑΝΣΖ
ΓΖΜΖΣΡΗΟΤ ΤΦΖΛΑΝΣΖ (Β'
(Α' ΟΦΖ)
ΟΦΖ)

΢ΖΜΑΗΑ ΣΟΤ ΛΑΜΠΡΟΤ
ΚΑΣ΢ΧΝΖ (1792)

ΣΟ ΛΑΒΑΡΟ ΣΖ΢ ΑΓΗΑ΢
ΛΑΤΡΑ΢

΢ΖΜΑΗΑ ΣΧΝ ΜΔΝΗΓΗΧΣΧΝ

΢ΖΜΑΗΑ ΣΟΤ ΓΗΑΝΝΖ ΢ΣΑΘΑ
(1807)

΢ΖΜΑΗΑ ΣΟΤ ΑΡΔΗΟΤ ΠΑΓΟΤ

΢ΖΜΑΗΑ ΣΧΝ ΚΑΛΛΔΡΓΖΓΧΝ

΢ΖΜΑΗΑ ΣΟΤ ΑΝΓΡΔΑ ΛΟΝΣΟΤ
(ΠΗ΢Χ ΟΦΖ ΢ΚΔΣΖ ΚΟΚΚΗΝΖ)

΢ΖΜΑΗΑ ΣΖ΢ ΦΗΛΗΚΖ΢
ΔΣΑΗΡΔΗΑ΢

΢ΖΜΑΗΑ ΣΟΤ ΑΝΘΗΜΟΤ ΓΑΕΖ

΢ΖΜΑΗΑ ΣΟΤ ΑΘΑΝΑ΢ΗΟΤ
ΓΗΑΚΟΤ

΢ΖΜΑΗΑ ΣΟΤ ΠΛΑΠΟΤΣΑ

΢ΖΜΑΗΑ ΣΧΝ
ΚΟΛΟΚΟΣΡΧΝΑΗΧΝ ΣΧΝ
ΜΑΤΡΟΜΗΥΑΛΑΗΧΝ ΚΑΗ
ΑΛΛΧΝ

΢ΖΜΑΗΑ ΣΟΤ ΠΑΠΑΦΛΔ΢΢Α

΢ΖΜΑΗΑ ΣΧΝ ΢ΠΔΣ΢ΧΝ (Α)

ΣΟ ΜΠΑΗΡΑΚΗ ΣΟΤ ΢ΑΥΣΟΤΡΖ

΢ΖΜΑΗΑ ΣΖ΢ ΢ΑΜΟΤ

΢ΖΜΑΗΑ ΣΧΝ ΢ΠΔΣ΢ΧΝ (Β)

΢ΖΜΑΗΑ ΣΟΤ ΚΑ΢ΣΔΛΟΡΗΕΟΤ

΢ΖΜΑΗΑ ΣΧΝ ΦΑΡΧΝ

΢ΖΜΑΗΑ ΣΟΤ ΜΑΡΚΟΤ
ΜΠΟΣ΢ΑΡΖ

΢ΖΜΑΗΑ ΣΖ΢ ΤΓΡΑ΢

΢ΖΜΑΗΑ ΣΖ΢ ΗΚΑΡΗΑ΢

΢ΖΜΑΗΑ ΣΟΤ ΑΝΓΡΔΑ ΜΗΑΟΤΛΖ

΢ΖΜΑΗΑ ΣΟΤ ΚΧΝ΢ΣΑΝΣΗΝΟΤ
ΚΑΝΑΡΖ

΢ΖΜΑΗΑ ΣΟΤ ΝΗΚΟΛΑΟΤ
ΜΖΣΡΟΠΟΤΛΟΤ

Σημαίες ηων πρώηων τρόνων ηης
ίδρσζης
ηοσ νέοσ Δλληνικού κράηοσς

΢ΖΜΑΗΑ ΣΖ΢ ΞΖΡΑ΢ 1822 - 1978

ΠΟΛΔΜΗΚΖ ΢ΖΜΑΗΑ ΣΖ΢
ΘΑΛΑ΢΢Ζ΢ 1822 - 1823

΢ΖΜΑΗΑ ΣΟΤ ΔΜΠΟΡΗΚΟΤ
ΝΑΤΣΗΚΟΤ, 1822-1828

΢ΖΜΑΗΑ ΣΟΤ ΠΟΛΔΜΗΚΟΤ
ΝΑΤΣΗΚΟΤ, ΔΠΗ ΟΘΧΝΟ΢

΢ΖΜΑΗΑ ΜΔ ΣΖΝ ΔΠΗΓΡΑΦΖ
"ΟΘΧΝ Α' ΖΓΔΜΧΝ ΣΖ΢
ΔΛΛΑΓΟ΢"

΢ΖΜΑΗΑ ΣΟΤ ΓΗΟΗΚΖΣΖΡΗΟΤ
ΠΑΣΡΧΝ ΜΔ ΣΟ ΑΡΥΗΚΟ
ΓΡΑΜΜΑ
ΣΟΤ ΟΝΟΜΑΣΟ΢ ΣΟΤ ΟΘΧΝΟ΢

΢ΖΜΑΗΑ ΚΑΗ ΘΤΡΔΟ΢
ΣΖ΢ ΖΓΔΜΟΝΗΑ΢ ΣΖ΢ ΢ΑΜΟΤ

΢ΖΜΑΗΑ ΚΑΗ ΘΤΡΔΟ΢

ΣΖ΢ ΚΡΖΣΗΚΖ΢ ΠΟΛΗΣΔΗΑ΢

Ζ ΢ΖΜΑΗΑ ΠΟΤ ΓΗΔ΢Χ΢Δ Ζ
ΥΑΡΗΚΛΔΗΑ ΓΑ΢ΚΑΛΑΚΖ ΑΠΟ
ΣΟ ΟΛΟΚΑΤΣΧΜΑ
ΣΟΤ ΑΡΚΑΓΗΟΤ (1866)

Ζ ΢ΖΜΑΗΑ ΣΟΤ ΔΘΔΛΟΝΣΗΚΟΤ
΢ΧΜΑΣΟ΢ ΓΑΓΚΛΖ ΢ΣΖΝ
ΔΠΑΝΑ΢ΣΑ΢Ζ ΣΟΤ 1854 ΢ΣΖΝ
ΖΠΔΗΡΟ,
ΘΔ΢΢ΑΛΗΑ ΚΑΗ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ

Ζ ΢ΖΜΑΗΑ ΣΟΤ ΔΛΛΖΝΗΚΟΤ
ΔΘΔΛΟΝΣΗΚΟΤ ΢ΧΜΑΣΟ΢ ΢ΣΟΝ
ΠΟΛΔΜΟ ΣΖ΢ ΚΡΗΜΑΗΑ΢ (1854)

΢ΖΜΑΗΑ ΣΟΤ ΒΑ΢ΗΛΔΧ΢
΢ΖΜΑΗΑ ΣΟΤ ΓΗΑΓΟΥΟΤ (1914)
ΚΧΝ΢ΣΑΝΣΗΝΟΤ ΣΟΤ Α' (1914)

΢ΖΜΑΗΑ ΣΖ΢ ΒΑ΢ΗΛΗ΢΢Ζ΢ (1914)

΢ΖΜΑΗΑ ΣΖ΢ ΒΑ΢ΗΛΗ΢΢Ζ΢
ΜΖΣΡΟ΢ (1914)

΢ΖΜΑΗΑ ΣΟΤ ΒΑ΢ΗΛΗΚΟΤ
ΠΟΛΔΜΗΚΟΤ ΝΑΤΣΗΚΟΤ

΢ΖΜΑΗΑ ΣΧΝ ΢ΤΝΣΑΓΜΑΣΧΝ
ΠΔΕΗΚΟΤ

΢ΖΜΑΗΑ ΣΟΤ
ΜΑΚΔΓΟΝΟΜΑΥΟΤ
ΖΛΗΑ ΓΔΛΖΓΗΑΝΝΑΚΖ

΢ΖΜΑΗΑ ΣΟΤ ΠΟΛΔΜΗΚΟΤ
ΝΑΤΣΗΚΟΤ
ΜΔ ΣΟΝ ΑΓΗΟ ΝΗΚΟΛΑΟ

΢ΖΜΑΗΑ ΣΖ΢ ΠΟΛΔΜΗΚΖ΢
ΑΔΡΟΠΟΡΗΑ΢
(1932 ΔΠΗ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ΢
ΕΑΗΜΖ)

ΓΗΑΚΡΗΣΗΚΟ ΢ΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖ΢ΔΧ΢
ΑΔΡΟΠΟΡΗΑ΢ (1932)

΢ΖΜΑΗΑ ΦΡΟΤΡΗΧΝ (1936)
΢ΖΜΑΗΑ ΣΟΤ ΒΑ΢ΗΛΔΧ΢
ΓΔΧΡΓΗΟΤ ΣΟΤ Β' (1936)

΢ΖΜΑΗΑ ΣΖ΢ ΒΑ΢ΗΛΗΚΖ΢
ΑΔΡΟΠΟΡΗΑ΢ (1936)

΢ΖΜΑΗΑ ΠΑΡΔΛΑ΢ΔΧ΢ ΣΖ΢ ΔΟΝ
ΔΠΗ ΗΧΑΝΝΟΤ ΜΔΣΑΞΑ (1936)

΢ΖΜΑΗΑ ΣΖ΢ ΒΟΡΔΗΟΤ
ΖΠΔΗΡΟΤ

΢ΖΜΑΗΑ ΣΧΝ ΠΟΝΣΗΧΝ

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful