Falsafahnya ialah tidak semua yang terfkir oleh orang lain itu adalah juga yang sedang kita fikirkan.Definisi kreatif : • Berasal daripada kata akarnya ‘create’ yang bermaksud • • • • • • mencipta. Boleh dikaitkan dengan pelbagai aktiviti untuk memperkembangkan sesuatu. Paling tinggi berbanding tahap keupayaan pemikiran lain. Menunjukkan berlakunya satu ciptaan baru yang sebelum ini tidak pernah wujud.menambah. Contoh : penulisan. . memperkukuh dan sebagainya. Dalam bidang pendidikan.mempertingkatkan. memperbaiki. pelajar didorongkan untuk melihat sesuatu idea yang baru daripada pelbagai sudut dan perspektif. pakaian dan peralatan rumah.

PERBEZAAN PEMIKIRAN KRITIKAL DAN KREATIF Pemikiran Kritikal Analitik Convergent Vertikel Kebarangkalian Pemikiran kreatif Generatif Divergent Lateral Kemungkinan Pertimbangan (judgement) Berfokus Objektif Otak kiri Verbal Linear Penaakulan Ya. . Pertimbangan tertangguh/ tertunda Berselerak Subjektif Otak kanan Visual (associatif) Kekayaan Ya. tetapi…. dan ….

Inspirasi (inspiration) Pengeraman (incubation) PROSES KREATIF Penilaian (Evaluation) Wap (perspiration) Penyulingan (distillation) Kejelasan (clarification) .

.fasa di mana sesuatu idea diterbitkan.memerlukan analisis dan pertimbangan yang berhemah.• Inspirasi . . . • Kejelasan • Penyulingan .lebih berkesan untuk bekerja dalam satu kumpulan dalam mencari kejelasan.kebiasaan idea-idea tersebut didapati daripada himpunan idea-idea yang kurang baik/buruk.Tujuannya adalah menjelaskan objektif dengan meminta orang lain mengkritik idea-idea kita. .menyemak semula idea yang telah diterbitkan. .

bekerja berlandaskan idea-idea yang baik. • Pengeraman . melihat kepada kekuatan dan kelemahan Jangan menilai serta-merta. Buang idea-idea yang tidak berfungsi dan tumpukan perhatian kepada satu atau dua idea yang berpotensi.bersabar menunggu keputusan .boleh bekerja lebih daripada satu idea pada satu-satu masa • Penilaian - kemajuan menyemak berlaku.• Wap . .

9. 7. Memiliki ketidakpuasan hati yang konstruktif 4. Mempunyai perasaan ingin tahu (Curiosity) 2. . Menggemari persaingan ( Challenge) 3. (Constructive discontent) Mempercayai bahawa kebanyakan masalah boleh diselesaikan. 6. Satu masalah boleh menjadi satu penyelesaian. 8. Masalah menyediakan laluan untuk pembaikan.CIRI-CIRI KREATIF 1. 5. Memerhatikan yang baik dan yang buruk. Masalah adalah menarik dan diterima dengan penuh emosi. Kebolehkan untuk menunda atau menangguhkan pertimbangan dan kritikan.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful