Dr. sc.

Velimir Blažević

STANOVNICI STRANJANA I MATOŠEVACA, IZBJEGLI I PROTJERANI IZ SVOJIH KUĆA TIJEKOM RATA 1992.-1995. Nakon što su jedni iz straha odselili tijekom godina 1992.–1995., a svi drugi istjerani iz svojih kuća u Stranjanima i Matoševcima u kolovozu 1995., i otišli u Hrvatsku, a potom se raspršili i po drugim europskim državama, u jedan dio njihovih kuća uselili su se Srbi. Iz drugih kuća odneseno je sve što se moglo odnijeti, kuće su devastirane i velikim dijelom teško oštećene ili posve porušene. Ono što nisu učinili i uništili pljačkaši i rušitelji, učinilo je vrijeme. Evo i popisa napuštenih kuća, s naznakom tko je bio njihov vlasnik, tko je iz kuće otišao – uzimajući u obzir i one članove koji u to vrijeme nisu boravili kod svojih kuća, nego su radili i nalazili se u Hrvatskoj ili negdje drugdje u inozemstvu – te što se dogodilo sa stranjanskim i matoševačkim kućama, ili tko je u njih uselio.1 Za neke kuće je navedeno da su razorene, što znači da su većim dijelom uništene, ili da je s njih skinut krov, dijelom zidovi porušeni te povađeni i odneseni vrata i prozori. Na popisu su i kuće koje su bile trenutno nenaseljene jer su njihovi vlasnici i cijele obitelji boravile u inozemstvu, na privremenom radu.

OSOBE IZBJGLE I PROTJERANE IZ STRANJANA Vlasnik kuće Barišić Mato Napustili kuću Barišić Mato Kata Anto Perka Petar Franjo Šimo Milka Žarko Marija r. Subotić Danijel Batković Ivo Batković Kaja Feliks Iva r. Škegro Andrija Batković Mirko Ljuba Vlado Stanje kuće 1995. zaposjele srp. izbjeglice

Batković (Mirko) Ivo Batković (Andrija) Kaja

razorena opljačkana

Batković (Ivo) Mirko

razorena

1

Podatke dala Marica Debeljak, r. Blažević, Milina.

Dr. sc. Velimir Blažević

Vlasnik kuće Blažević (Mile) Božo

Napustili kuću Blažević Božo Ana Stipo Blažević Marko Jela Blažević Dragica

Stanje kuće 1995. razorena

Blažević (Mile) Marko Blažević (Mate) Dragica Blažević (Vlado) Ferdo

razorena zaposjele srp. izbjeglice

Blažević Ferdo demolirana Angelina r. Mihalčuk Slađana Karolina Blažević Franjo Marinka r. Kurtović Renata Mario Blažević Franjo Ivka r. Pranjić Anto Ružica r. Bajlović Mario Bojan Blažević Ivo Marija r. Matošević Kornelija Norbert Blažević Janja Blažević Marko Ljuba r. Marušić Franjo Blažević Marko Marica r. Italo Ivo Dario Blažević Mato Ruža r. Majdandžić Zora Franjo Frederik razorena

Blažević (Stipo) Franjo

Blažević (Joso) Franjo

opljačkana i demolirana

Blažević (Joso) Ivo

opljačkana i demolirana

Blažević (Jose) Janja Blažević (Stipo) Marko

demolirana razorena

Blažević (Vlado) Marko

razorena

Blažević (Joso) Mato

razorena

Dr. sc. Velimir Blažević

Vlasnik kuće Blažević (Božo) Mirko

Napustili kuću Blažević Mirko Jelica r. Lipovac Kornelija Blažević Mirko Ljuba r. Šalić Ruža Stipo Gordana r. Debeljak Blažević Niko Blažević Slavko Manda r. Džolić Stipo Kazimir Ivanka Nada Blažević Vlado Anđa r. Pranjić Josip Mirjana Ivan Katarina Blažević Josip Jela r. Briševac Anto Željko Snježana Blažević Zora Ivica Velimir Slavenko Katarina r. Kovačić Annamaria Bogdanović Anto Ruža r. Majdandžić Ljilja Marija Gordana

Stanje kuće 1995. razorena

Blažević (Marko) Mirko

razorena

Blažević (Mato) Niko Blažević (Stipo) Slavko

zapaljena razorena

Blažević (Joso) Vlado

zaposjele srp. izbjeglice

Blažević (Marko) Vlado

zaposjele srp. izbjeglice

Blažević (Paje) Zora

zaposjele srp. izbjeglice

Bogdanović (Juro) Anto

zaposjele srp. izbjeglice

Dr. sc. Velimir Blažević

Vlasnik kuće Bogdanović (Anto) Mile

Napustili kuću Bogdanović Mile Manda r Ljevar Anto Ankica Bogdanović Ruža Luca Bogdanović Vida Anto Jelena Snježana Ankica Ćosić Ivo Katica r. PejićDeronja Josip Klaudija Ćosić Joso Miholjka Debeljak Mara Ana Kata Ruža Niko Ganić Zorka Kaurin Ivo Antonija r. Nikifor Snježana Kaurin Juro Danica r. Vučić Davor Kaurin Marko Margareta r. Kniepeis Kaurin Pejo Kaurin Toma

Stanje kuće 1995. razorena

Bogdanović (Ive) Ruža Bogdanović (Mate) Vida

razorena razorena

Ćosić (Joso) Ivo

opljačkana

Ćosić (Josip) Joso Debeljak (Nike) Mara

zaposjele srp. izbjeglice zaposjele srp. izbjeglice

Ganić (Živka) Zorka Kaurin (Pejo) Ivo

razorena razorena

Kaurin (Pejo) Juro

razorena

Kaurin (Pejo) Marko

razorena

Kaurin (Juro) Pejo Kaurin (Pejo) Toma

razorena razorena

Dr. sc. Velimir Blažević

Vlasnik kuće Ljevar (Ilije) Ane Ljevar (Vida) Ane Ljevar (Andrije) Anto Ljevar (Slavko) Anto

Napustili kuću Ljevar Ane Ruža Ljevar Ane Ljevar Janja Ljevar Anto Ana r. Bogdanović Adrijana Tomislav Ljevar Josip Anđa r. Debeljak Zlatko Danijel Ljevar Marko Anđa r. Tubić Pejo Ljevar Marko Jelica r. Pranjić Damir Anita Sanela Ljevar Slavko Mara r. Batković Snježana Ljevar Vinko Terezija r. Idžan Zlatko Violeta Majdandžić Jurica Nada r. Josipović Željka Goran Tomislav Majdandžić Pero Draženka r. Bojić Dražen Danijel

Stanje kuće 1995. razorena razorena razorena razorena

Ljevar (Mato) Josip

razorena

Ljevar (Pejo) Marko

razorena

Ljevar (Pero) Marko

razorena

Ljevar (Pejo) Slavko

razorena

Ljevar (Stjepan) Vinko

razorena

Majdandžić (Tomo) Jurica

zaposjele srp. izbjeglice

Majdandžić (Tomo) Pero

zaposjele srp. izbjeglice

Dr. sc. Velimir Blažević

Vlasnik kuće Majdandžić (Petar) Tomo

Napustili kuću Majdandžić Tomo Ljuba r. Bogdanović Ivica Marinko Marić Franjo Zorka r. Šalić Ivanka Ljilja Ivica Pranjić Ane Pranjić Drago Dragica r. Žižak Ivo Francika Ilija Mara Pranjić Finka Marko Pranjić Franjo Finka r. Tomić Zoran Zlata r. Filipović Ivana Marko Pranjić Marko Ana r. Pranjić Antonio Željko Danijela Pranjić Mirko Ana r. Pranjić Darko Nada r. Malinić Siniša Dejan Pranjić Niko Ruža r. Blažević Ivo Ankica r. Pranjić Antonio

Stanje kuće 1995. opljačkana i demolirana

Marić (Ivo) Franjo

uselila kći Marica

Pranjić (Mate) Ane Pranjić (Ilija) Drago

razorena zaposjele srp. izbjeglice

Pranjić (Ilije) Finka Pranjić (Ivo) Franjo

opljačkana i demolirana zaposjele srp. izbjeglice

Pranjić (Anto) Marko

uselila se kći Kata

Pranjić (Pera) Mirko

zaposjele srp. izbjeglice

Pranjić (Matije) Niko

zaposjele srp. izbjeglice

Dr. sc. Velimir Blažević

Vlasnik kuće Pranjić (Stipo) Stjepan

Napustili kuću Pranjić Stjepan Ankica r. Ćosić Sanda Stipo Anica Pranjić Zoran Vera r. Vulić Ivo Danijel Monika Pranjić Zorka Drago Ruža r. Vulić Valentina Zorica Mato Pajo Šalić Franjo Jela r. Pranjić Marko Šalić-Durbić Mira Ilija Finka Danijela Šalić Mirko Antonija r. Blažević Šalić Toma Radmila-Ana Bjelić Anto Josip Niko Šalić Vid Jela r. Vulić Romeo – unuk Lahor – unuk Šlat Jele Tubić Drago

Stanje kuće 1995. zaposjele srp. izbjeglice

Pranjić (Ivo) Zoran

korištena kao štala

Pranjić (Mate) Zorka

zaposjele srp. izbjeglice

Šalić (Marko) Franjo

zaposjele srp. izbjeglice

Šalić (Ive) Mira

zaposjele srp. izbjeglice

Šalić (Franjo) Mirko Šalić (Marko) Toma

razorena zaposjele srp. izbjeglice

Šalić (Marko) Vid

razorena

Šlat (Živka) Jele Tubić (Mile) Drago

zaposjele srp. izbjeglice razorena

Dr. sc. Velimir Blažević

Vlasnik kuće Tubić (Mile) Juro

Napustili kuću Tubić Juro Jožefa r.Štemberger Monika Franjo Tubić Ivka Mile Mara r. Brkić Zoran Tubić Anđa Anto Božo Ivo

Stanje kuće 1995. razorena

Tubić (Jure) Ivka

zaposjele srp. izbjeglice

Tubić (Stipe) Anđa

opljačkana i demolirana

Ukupno 251 osobe

OSOSBE IZBJEGLE I PROTJERANE IZ MATOŠEVACA Vlasnik kuće Batković (Joso) Anto Napustili kuću Batković Anto Nedeljka r. Čubra Anka Batković Božo Anto Ivka r. Josipović Božo Batković Danica Anđelka Josip Batković Dragica Marko Josip Batković Ruža Batković Ivo Mara r.Jakovljević Anto Ana Stanje kuće 1995. razorena

Batković (Marko) Božo

razorena

Batković (Marka) Danica

razorena

Batković (Luke) Dragica

razorena

Batković (Toma) Filip Batković (Šimo) Ivo

razorena razorena

Dr. sc. Velimir Blažević

Vlasnik kuće Batković (Ive) Jelka

Napustili kuću Batković Jelka Ana Janja Josip Batković Joso Danica r. Batković Batković Joso Ana r. Blažević Mile Ivanka Božana Silvana Batković Marko Jela r. Batković Stipo Frano Ivica Dubravka r.Hanzer Slavko Ankica r. Šalić

Stanje kuće 1995. opljačkana i demolirana

Batković (Andrija) Joso

razorena

Batković (Mile) Joso

opljačkana i demolirana

Batković (Mate R.) Marko

zaposjele srp. izbjeglice

Batković (Pero) Marko

Batković Marko zaposjele srp. izbjeglice Katica r. Majdandžić Andreja Mirela Batković Marko Nada r. Blažević Anto Lela r. ? Ivo Batković Mato Mara r. Debeljak Batković Mato Božena r. Mandek zamijenjena za k. u Hr.

Batković (Vid) Marko

Batković (Petar) Mato Batković (Stipo) Mato

razorena razorena

Dr. sc. Velimir Blažević

Vlasnik kuće Batković (Mate R.) Pero

Napustili kuću Batković Pero Mara r. Batković Božo Marijana r. Bogdan. Josip Sanela r. Žižak Anđelka Batković Angela Blažević Pavo Blažević Borislav Ljiljana r. Debeljak Ivana Sumbulka Blažević Ivica Ljuba r. Batković Petar Katica Anđelka Mato Blažević Kata Blažević Mato Ivana r. Kasipović Blažević Mirko Pero Debeljak Anto Ivka r. Debeljak Debeljak Janja Niko Josip Božo Debeljak Dragica Ana Marija

Stanje kuće 1995. zaposjele srp. izbjeglice

Batković (Ante) Zorka Blažević (Petra) Anđa) Blažević (Vid) Borislav

razorena zaposjele srp. izbjeglice zaposjele srp. izbjeglice

Blažević (Ivo) Ivica

razorena

Blažević (Ilija) Ivo-Ićo Blažević (Vid) Mato Blažević (Joso) Mirko Debeljak (Lovro) Anto Debeljak (Niko) Anto

opljačkana zaposjele srp. izbjeglice zaposjele srp. izbjeglice razorena razorena

Debeljak (Mirka) Dragica

razorena

Dr. sc. Velimir Blažević

Vlasnik kuće Napustili kuću Debeljak (Sebastijana) Mara Debeljak Mara Jozo Ivica Ljilja Debeljak (Vid) Marko Debeljak (Petar) Mato Debeljak Marko Mara r. Majdandžić Debeljak Mato Jelica r. Batković Anto Slavko Debeljak Mato Zlatka r. Blažević Dalibor Janja Ivo Debeljak Mile Marica r. Blažević Marko Gordana Mirjana Debeljak Mile Marica r. Blažević Antonela Marko Tomo Biljana r. Kaurin Debeljak Mirko Angela r. Matić Franjo Mara Josip Marija r. Kovačević Mario Ivana Debeljak Janja Debeljak Pero Debeljak Zorka

Stanje kuće 1995. razorena

razorena zaposjele srp. izbjeglice

Debeljak (Petar) Mato

zaposjele srp. izbjeglice

Debeljak (Marko) Mile

zaposjele srp. izbjeglice

Debeljak (Toma) Mile

zaposjele srp. izbjeglice

Debeljak (Filip) Mirko

razorena

Debeljak (Stjepan) Pavo Debeljak (Marko) Pero Debeljak (Mile) Zorka

razorena razorena razorena

Dr. sc. Velimir Blažević

Vlasnik kuće Kozić (Juro) Vinko Ljevar (Dadina) Janja Majdandžić (Tome L.) Ana Majdandžić (Josip) Anto

Napustili kuću Kozić Vinko Ljevar Janja Juro Majdandžić Ana Pero Majdandžić Anto Ljuba r. Džolić Maja Mario Majdandžić Anto Vida r. Majdanžić Mile Mara Majdandžić Anto Ljuba r. Debeljak Ivan Ljuba r. Brkić Matej Majdandžić Danica Majdandžić Mato Majdandžić Franjo Josipa r. Pranjić Barbara Majdandžić Ivo Nikola Majdandžić Ivo Mara r. Debeljak Anđelko Anto Majdandžić Joso Ljuba r. Batković

Stanje kuće 1995. razorena razorena razorena razorena

Majdandžić (Marije) Anto

devastirana

Majdandžić (Mata) Anto

zaposjele srp. izbjeglice

Majdandžić (Ive) Danica Majdandžić (Toma) Finka Majdandžić (Anto) Franjo

razorena razorena razorena

Majdandžić (Matija) Ivo Majdandžić (Toma) Ivo

razorena razorena

Majdandžić (Ivo) Joso Majdandžić (Jure) Mara

razorena

Majdandžić Mara zaposjele srp. izbjeglice Josip Ankica r. Bogdanović Marijana

Dr. sc. Velimir Blažević

Vlasnik kuće Majdandžić (Ivo) Ljubomir

Napustili kuću Stanje kuće 1995. Majdandžić Ljubomir korištena kao štala Ana r. Debeljak razorena zaposjele srp. izbjeglice

Majdandžić (Franje) Manda Majdandžić Manda Mile Majdandžić (Mato) Marko Majdandžić Marko Ana r. Majdandžić Drago Anđelka Luca Majdandžić Mato Mara r. Pranjić Željko Majdandžić Mato Ivanka r. Pranjić Ivo Marija Majdandžić Mile Ljilja r. Matić Melani Josip Majdandžić Mirko Dragica r. Debeljak Anto Ivo

Majdandžić (Anto) Mato

razorena

Majdandžić (Marko) Mato

opljačkana i demolirana

Majdanžić (Joso) Mile

razorena

Majdandžić (Ivo) Mirko

razorena

Majdandžić (Markica) Pero Majdandžić Pero Jelica r. Batković Ivo Rudo Josip Zlatko Franjo Pranjić (Jose) Ljuba Ukupno 191 osoba Pranjić Ljuba Anto

razorena

razorena

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful