Tema 3: Transportul intermodal – evoluție și principii de bază în organizarea lui

3.1. Interacțiunea transporturilor, principiile generale
Interacțiunea diferitor tipuri de transport se rezumă la unificarea și integrarea tehnologiilor acestora la participarea într-un proces de transport unic. Sistemul unic de transporturi dă posibilitatea de a fixa și de a determina domenii raționale de activitate a fiecărui tip de transport, de a introduce forma cît mai perfectă de interacțiune a lor, iar din partea statului o coordonare permanentă a interacțiunii tipurilor de transport. Din cauza diferențelor în tehnologiile de lucru a diferitor tipuri de transport, la interacțiunea lor apar un șir de neajunsuri, printre care le putem enumera pe următoarele: 1. Capacități de trecere diferite; 2. Termene diferite de colectare a mărfurilor pentru expediere, ce este legat de capacitatea de încărcare a mijlocului de transport și diferite modalități de încărcaredescărcare; 3. Capacități de lucru diferite ale punctelor de transbordare sau a celor de încărcare descărcare și lipsa specializării acestora pentru diferite tipuri de marfă; 4. Disproporții în dezvoltarea tipurilor de transport combinate; 5. Neconcordanța termenilor de livrare a mărfurilor în punctele de încărcare-descărcare; 6. Utilizarea relativ mică a transportărilor directe, ceea ce necesită operații auxiliare intermediare – descărcarea în depozit; 7. Lipsa planificării transportărilor neîntrerupte; 8. Erori în proiectarea și planificarea procesului de transport; 9. Imperfecțiunea activității agenților de transport și expediție. Unul dintre neajunsurile cele mai serioase la interacțiunea transporturilor este imperfecțiunea sau chiar lipsa unei baze tehnice și normative, ceea ce duce la lipsa normelor de standardizare și unificare a gabaritelor, capacităților de încărcare a mijloacelor de transport și a mecanismelor de încărcare-descărcare, a documentelor de transport, imposibilitatea de a asigura responsabilitatea unică pentru livrarea mărfurilor pe întreg parcursul. Avantajele utilizării fiecărui tip de transport reies din caracteristicile lor tehnici și exploataționale, amplasarea infrastructurii de transport pe teritoriul țării sau existența acestui tip de transport în regiunea de producție, de asemenea, tarifele prestate, timpul transportărilor sau alți indicatori, care reflectă calitatea prestării serviciilor acestui tip de transport. Principalul criteriu de alegere a tipului de transport este termenul de livrare a încărcăturii. În cazuri aparte este utilizat un anumit tip de transport pentru un nomenclator de mărfuri sau pentru distanțe anumite. Astfel, cea mai optimă variantă pentru transportul gazelor și a petrolului este transportul prin conducte, acesta fiind eficient pentru orice distanțe; pentru transportul încărcăturilor urgente sau în cazuri extreme – transportul aerian. Unele procese de transport necesită analiza variantelor de livrare din punct de vedere a termenilor de livrare sau a prețului. Adică, pentru unele categorii de marfă este nevoie de

Evoluția tehnologiilor intermodale de transport Prin noțiunea de transport intermodal a mărfurilor se înțelege tehnologia de transportare a acestora prin utilizarea a două sau mai multe tipuri de transport în mod integrat. Metoda dată reduce operațiile de manipulare a mărfurilor. Franța este legat de implementarea cu succes a sistemelor logistice. Încă în anii 1780-1790 în Anglia erau folosite containere pentru transportul cărbunelui pe canalul Bridgewater. S-a demonstrat că în ultimele decade 20-30% din venitul unor țări ca SUA. iar direcțiile de transportare se amplifică. Containerizarea ca tehnologie de transportare este utilizată prima oară în anul 1956 în SUA. Costurile reduse față de transportarea cu autocamionul sunt beneficiul cheie la transportul mărfurilor intracontinental. interacțiunea diferitor tipuri de transport este posibilă doar pe o analiză critică atît a tendințelor de organizare a transportărilor. Atenția acordată metodelor logistice utilizate în traficul mărfurilor a necesitat schimbări esențiale în tehnică. de ce avem nevoie. Utilizarea transporturilor intermodale este necesară la transportarea mărfurilor la distanțe mari sau la transportarea mărfurilor între insule. Containerele pentru cărbune (numite și căzi) au fost în curînd utilizate în transport și pe primele canale sau căi ferate. care este livrat în docul expeditorului. sau cu vagonul pe calea ferată. De obicei se încarcă container-ul sau un alt vehicul în punctul inițial. după care acesta este transportat spre punctul de destinație. cît și a rezultatelor analizei prognozelor pentru perioada viitoare. Ca instrument efectiv de coordonare a fluxurilor materiale prin intermediul transporturilor intervine logistica. Astfel în SUA a fost nevoie de schimbat amplasarea a 1/5 din terminale. . În 1841 sunt introduse în transportul mărfurilor primele containere de metal. În condițiile în care volumul de mărfuri se modifică permanent. peninsule și continent. Transportul intermodal își are originile în secolul 18 și precedă căile ferate. container-ul la fel ca și alt vehicul putînd fi transbordat pe calea ferată. sporește securitatea. ca timpul de livrare să fie cît mai mic. etc). încărcat cu marfă și sigilat. aceasta a rezultat cu ridicarea eficacității exportului-importului cu 35%. Olanda. Un exemplu de transport intermodal este transportarea mărfurilor într-un container de transport comun (20'. Primele containere construite din lemn au fost utilizate pentru transport pe căile ferate din Liverpool și Manchester în anii 1830.2. reduce deteriorarea și pierderea mărfurilor în timpul transportării și permite transportarea mai rapidă a mărfurilor. În acest caz tehnologia de lucru a unui tip de transport poate fi hotărîtoare.analizat. precum și reducerea emisiilor de gaze. Japonia. spre un port unde se încarcă pe o navă de transport maritim spre portul de destinație (vamal). 40'. și mutat pe camion sau pe vagon pe calea ferată din nou spre destinatarul final unde este deschis și descărcat. pe atunci trăsuri cu cai. 3. sau prețul serviciilor să nu depășească o anumită valoare. Marea Britanie. fiind mutate de pe acestea pe mijloace de transport terestru. pe nave maritime sau pe alte vehicule. containerul încărcat este eliberat de către expeditor la o companie de transport și transportat cu camionul. tehnologii și organizarea transportărilor. Germania.

dezvoltarea infrastructurii transporturilor fluviale și feroviare și desigur se cere aplicarea în activitatea întreprinderilor de transport și expediție locale a principiilor și sistemelor logistice.Pentru țara noastră aplicarea intermodalismului ca tehnologie de transportare implică necesitatea de construire a terminalelor logistice. .