You are on page 1of 10

MINISTERULEDUCAIEI,CERCETRII,TINERETULUIISPORTULUI UNIVERSITATEAPOLITEHNICADINTIMIOARA

PiaaVictorieiNr.2,Timioara,Romnia Tel:0256403001,Fax:0256403021, Website:www.upt.ro,Email:presedinte@rectorat.upt.ro

AnexlaHSnr.38/20.09.2012

Coduldrepturiloriobligaiilorstudentului dinUniversitateaPolitehnicadinTimioara

CAPITOLULIDispoziiigenerale

Art.1. Prezentul cod cuprinde drepturile i obligaiile studenilor nmatriculai n cadrul Universitii Politehnica din Timioara referit n ceea ce urmeaz prin abrevierea UPT , precumi statutul studenilor reprezentani n structurile de conducere ale universitiii statutul asociaiilor studeneti. Acest document a fost elaborat de ctre structurile studeneti membre ale Conveniei Organizaiilor Studeneti din Politehnica din Timioara (COSPol) i Comisia de Probleme Studeneti a Senatului UPT n urma consultrii cu studenii UPT. Art.2. PrezentulCodafostelaborateavndnvedere: (1) Legeaeducaieinaionalenr.1/2011; (2) Codul Drepturilor i Obligaiilor Studentului adoptat prin OM nr. 3666/2012 i publicat n Monitorul OficialalRomniei,parteaI,nr.225n4aprilie2012; (3) CodulStudiilorUniversitaredeDoctorat,aprobatprinHG681/2011ipublicatnMOalRomnieinr.551 din3august2011; (4) CartaUPT,adoptatdectreSenatulUPTndatade21.07.2011; (5) RegulamenteleinternealeUPT. Art.3. Senatul UPT adopt Codul drepturilori obligaiilor studentului din UPT, la propunerea studenilor, cu respectarea prevederilor Legii educaiei naionale nr.1/2011, cu modificrile i completrile ulterioare, precumiprezentulcod,ntermende60deziledelaadoptareaacestuia. Art.4. (1)Calitateadestudent,respectivstudentdoctorandsedobndeteprinadmiterealaunprogramdestudii universitare de licen, master i respectiv doctorat potrivit art. 142 alin.(7) i art.199 alin. (2) din Legea nr. 1/2011,cumodificrileicompletrileulterioare; (2) Contractul de studii ncheiat ntre student i universitate, n urma admiterii la un program de studii universitarenusepoatemodificantimpulanuluiuniversitar. Art.5. (1) Studenii sunt parteneri ai UPTi membri ai comunitii universitare, beneficiind de drepturii obligaii nbazaprincipiilorenunatelaart.118dinLegeanr.1/2011,cumodificrileicompletrileulterioare; (2)Activitateastudenilorncadrulcomunitiiuniversitareestereglementatdeprincipiileenunatelaart. 202alin.(1)dinLegeanr.1/2011,cumodificrileicompletrileulterioare.

-1-

Art.6. Statul garanteaz pentru toi studenii din sistemul naional de nvmnt, un nvmnt echitabil nceeacepriveteadmiterea,parcurgereaifinalizareastudiilor. Art.7. (1) Candidaii provenii din medii dezavantajate socioeconomic sau marginalizate din punct de vedere social, inclusiv absolveni ai liceelor din mediu rural sau din orae cu mai puin de 10.000 de locuitori, pot beneficia de un numr de locuri bugetate garantate, n condiiile legii i n baza hotrrii Consiliului de Administraie,cereglementeazcondiiiledeadmitere; (2) Numrul de locuri alocate se face public concomitent cu publicarea procedurilor i a condiiilor de admiterenuniversitate; (3) Asigurarea, pentru aceast categorie de studeni, a serviciilor gratuite de orientare i consiliere educaional i profesional, a serviciilor de tutorat precum i urmrirea traseelor educaionale n vederea asigurriiintegrriiloracademice,socialeiculturalencomunitate,constituie,mpreuncucalitateaacestora, uncriteriudeevaluareacalitiiUPT. Art.8. (1) Studentul, n calitate de membru al comunitii academice, are drepturii obligaii care sunt cuprinse n prevederile Legii Educaiei Naionale Legea nr. 1/2011, ale Cartei universitare a UPT, ale Codului DrepturiloriObligailorStudentuluiAnexalaOMECTS3666/2012ialeprezentuluiCod; (2) Drepturile i obligaiile studentuluidoctorand sunt prevzute n Hotrrea Guvernului nr. 681/2011 privindaprobareaCoduluistudiiloruniversitarededoctorat; (3) Drepturile studenilor cu dizabiliti fizice n desfurarea activitilor academice i a celor sociale i culturale sunt cele prevzute la art. 118 alin. (3) din Legea nr. 1/2011, cu modificrile i completrile ulterioare.

CAPITOLULIIDrepturileStudentului
Art.9.Drepturiinstituionale (1) Dreptul de a beneficia de gratuitatea studiilor universitare de licen, master i doctorat n limita locurilor bugetate disponibile i a reglementrilor din Legea nr. 1/2011, cu modificrile i completrile ulterioare, n cazul cetenilor romni, cetenilor statelor membre ale Uniunii Europene, ai statelor aparinnd Spaiului Economic European i ai Confederaiei Elveiene, conform art. 142 alin. (4), etnicilor romnidepretutindeniconformart.205alin.(4),precumincazurileprevzutelaart.205alin.(5)i(6); (2) Dreptullaliberaexprimareaopiniilor; (3) Dreptullaproteciadatelorpersonaleconformlegislaieinvigoare; (4) Dreptul dealefinregistratetoatecererilescriseisemnatesautransmiselaadreseleoficialedeemail ale universitiii de a primi rspuns n scris, respectiv prin mijloace electronice la aceste cereri n termen de 30dezile,ncondiiilestabilitedelegeideregulamenteleuniversitare; (5) Dreptul de acces la regulamente, hotrri, decizii, proceseverbale i alte documente ale instituiei la care studiaz, n condiiile legislaiei n vigoare. Toate documentele de interes pentru studeni trebuie s fie disponibilepesiteuluniversitii,precumipesiteuriletuturorfacultilor; (6) Dreptul de a beneficia de eliberarea gratuit a actelor de studiii a celor care atest statutul de student inclusiv situaia colar/foaia matricol, a diplomelor de licen, inginer, urbanist, master i doctor, suplimenteleladiplom,adeverinele,carneteleilegitimaiile,inclusivcelepentruaccesullabibliotec. (7) Dreptul de a beneficia de un Ghid al studentului, n format electronic,i opionali n format tiprit. Ghidultrebuiescuprindinformaiireferitoarela: a) Drepturileiobligaiilestudenilor; b) Disciplineledinplanuldenvmnt; c) AcumulareacreditelorECVET/ECTSialegereadisciplineloropionale; d) Serviciilepuseladispoziiedeuniversitate; e) Proceduriledeevaluare;

-2-

f) Cuantumultaxelor; g) Bazamaterialauniversitiiiafacultii; h) Informaiidespreasociaiilestudenetilegalconstituite; i) Modalitideacceslaburseialtemijloacedefinanare; j) Altefacilitiisubveniiacordate. (8) Dreptul de a cunoate mecanismele prin care se stabilesc taxele de studiu precum i alte taxe percepute de universitate, n conformitate cu Carta UPT. n acest sens, UPT va transmite spre informarea studenilor aceste date reprezentanilor acestorai asociaiilor studeneti nainteaedinelor de Senati de adoptarealorioridecteorisepropunemodificarealor; (9) Dreptul s fie informai cu privire la numrul, tipuli cuantumul fiecrei taxe practicate de ctre UPT. nacestsens,UPTvafacepublicoricehotrre/decizieprivindtaxelepracticate.Cuantumultaxelordestudiu nusepotmripeparcursulcicluluidestudiu. (10) Dreptul la un termen de nscriere de cel puin 5 zile lucrtoare de la afiarea anunului pentru concursurileorganizatenuniversitate,inclusivcelepentruburse,tabere,cazareimobiliti; (11) Dreptul studenilor universitii de a accesa nengrdit amfiteatrele, slile de cursuri i seminarii, laboratoarele, slile de calculatoare, slile de lectur, bibliotecile, bazele sportive, cluburile i toate celelalte mijloacepuseladispoziiedectreuniversitate,pentrupregtireaprofesional,tiinific,culturalisportiv aacestora; (12) Dreptul de a fi tratai cu respect de ctre cadrele didactice i de ctre personalul angajat al instituiei. Este interzis utilizarea apelativelor i formulelor cu caracter ofensator, injurios, intimidant, umilitor sau coninnd limbaj ori implicaii sexuale explicite sau implicite la adresa studentelor i studenilor; (13) Dreptul de iniia i a participa la evaluarea cursurilor, seminarelor, lucrrilor practice, a prestaiei cadrelor didactice i a altor aspecte educaionale i/sau organizatorice legate de programul de studii urmat, potrivit prevederilor art. 303 alin. (2) din Legea nr. 1/2011, cu modificrile i completrile ulterioare, n condiiile n care are prezena la curs de minim 50% . Evalurile sunt informaii publice i sunt folosite n evaluarea performanelor respectivelor cursuri, seminare, stagii de practic, programe de studiu i cadre didactice i sunt publicate pe siteul universitii. Modul de identificare, organizare i evaluare a practicii de specialitatereprezintuncriteriuobligatoriudeevaluareacalitiiprogramelordestudiu; (14) Dreptuldeabeneficiagratuitdeserviciideinformareiconsiliereacademic,profesional,psihologic isocial,conexeactivitiidenvmnt,puseladispoziiedeUPT,potrivitCarteiUniversitare; (15) Dreptul de a participa i de a candida la alegerile studenilor reprezentani n Consiliul Facultii, Senatul Universitiii Consiliului de Administraie n condiiile Legii nr. 1/2011, cu modificrilei completrile ulterioare; (16) Dreptul de a fi reprezentai n structurile universitii care gestioneaz serviciile sociale, inclusiv comisiiledecazri,dealocareaburselor; (17) Dreptul de a fi consultai i informai de ctre reprezentanii studenilor n legtur cu hotrrile votatenstructuriledeconducerealeinstituieidincarefacparte; (18) Dreptul de a participa la edinele structurilor de conducere din cadrul instituiilor de nvmnt superiorncalitatedereprezentanialeiaistudenilor; (19) Dreptuldeapetiionanproblemelevieiiuniversitare; (20) Dreptul de a sesiza abuzuri i nereguli i de a cere verificarea i evaluarea acestor sesizri de ctre organisme specializate prevzute de legislaia n vigoare, precum i dreptul la protecia celor care sesizeaz, potrivit Legii nr. 571/2004 privind protecia personalului din autoritile publice, instituiile publicei din alte uniticaresemnaleaznclcrialelegii; (21) Dreptul de a beneficia de drepturi de autori de proprietate intelectual pentru rezultatele obinute prin activitile de cercetaredezvoltare, creaie artistic i inovare, conform legislaiei n vigoare, a Cartei Universitareiaeventualelorcontractentrepri. Art.10.Drepturieducaionale (1) Dreptul de a beneficia de un proces educaional centrat pe student n vederea dezvoltrii personale, integrrii n societate i dezvoltrii capacitii de angajare, pstrrii locului de munc i mobilitii pe piaa muncii;

-3-

(2) Dreptullanvmntdecalitate; (3) Dreptul de acces la programe de mobilitate intern i extern, cu recunoaterea, conform legii, a creditelorobinutenacestfel; (4) Dreptul de transfer n interiorul universitii sau ctre o alt universitate, conform prevederilor legislaieinvigoareiaCarteiUPT; (5) Dreptul de a beneficia de trasee flexibile de nvare conform art. 123 alin. (7) din Legea nr. 1/2011, cu modificrileicompletrileulterioare.nacestsens,ncadrulprogramuluidestudiu,vorfiasigurateunnumr minimdecursuriopionalei/saufacultativedintotalitateacursuriloroferitedeUPT. (6) Dreptul de a avea acces la spaii i echipamente pentru desfurarea n condiii optime a procesului educaional; (7) Dreptul de a beneficia de un ndrumtor de an/secie/grup, n funcie de dimensiunea acestor structuri,dinrndulcadrelordidactice,dinfacultateancadrulcreiaidesfoarcursurile; (8) DreptuldeantrerupeireluastudiileconformCarteiUniversitareialegislaieinvigoare; (9) Dreptul de a fi informat, n primele dou sptmni de la nceperea semestrului, cu privire la programa analitic, structura i obiectivele cursului, competenele generate de acesta, precum i cu privire la modalitile de evaluare i examinare. Orice modificare ulterioar a modalitilor de evaluare i examinare, poatefifcutdoarcuacordulstudenilor; (10) Dreptul de a refuza s participe la procesul educaional mai mult de 8 ore pe zi, reprezentnd cursuri, laboratoareiseminarii,exceptndcazuriledepregtirepractic; (11) Dreptullasuportdecursacordatgratuitfiecruistudent,nformatfizicsauelectroniciacceslatoate materialeledidacticedisponibilenmodgratuit,nbibliotecileuniversitiisaupesiteulfacultilor; (12) Dreptul de a stabili datele de evaluare de comun acord cu titularul de curs prin reprezentantul de an/serie/seciealstudenilorcucelpuinosptmnnaintededesfurareaevalurii; (13) Dreptul la o evaluare obiectivi nediscriminatorie a competenelor dobndite dup parcurgerea unui curs,curespectareaprogrameiidreptuldeacunoatebaremuldupcareaufostevaluai; (14) Dreptul la contestarea notelor din examenele scrise, rezolvarea contestaiei fiind fcut de ctre o comisie din care nu fac parte cadre didactice care au evaluat iniial, n prezena studentului contestator, n cazulcarestudentulsolicitacestlucruiacadruluididactic,conformreglementrilorinternealeUPT; (15) Dreptul la examinarea printro metod alternativ atunci cnd sufer de o dizabilitate temporar sau permanent, certificat medical, care face imposibil prezentarea cunotinelor nvate n maniera prestabilit de ctre titularul de curs, astfel nct metoda alternativ identificat s nu limiteze standardele examinrii; (16) Dreptuldeaprimirezultateleevalurilorntermendemaximum7ziledeladatasusineriiexamenului icuminimosptmnnaintededesfurareaurmtoareidatedeexaminare; (17) Dreptul de a i se restitui, la cerere, n copie, un exemplar nregistrat de universitate al lucrrii de licen/dizertaieideaisecomunicapunctajulacordat; (18) Dreptul de a fi implicat n activiti de cercetare derulate de ctre UPT, de ctre centre de cercetare saudealttipdinUPTsaudectrecadreledidacticedinUPT,nlimitalocurilordisponibile; (19) Dreptul de a derula activiti de cercetare folosind baza material a UPT, cu acordul Senatului UPT sau alConsiliuluiFacultiisaualdepartamentului; (20) Dreptul de a nfiina n cadrul UPT ateliere, cluburi, cercuri, cenacluri, formaii artistice i sportive, organizaii,precumipublicaii,nconformitateculegislaianvigoare; (21) Dreptul la practic n conformitate cu obiectivele programului de studii universitare, precumi dreptul labazamaterial; (22) Dreptul la recunoaterea practicii efectuate individual, dup evaluarea gradului de ndeplinire a obiectivelordepracticnconformitatecuprogramuldestudiu; (23) Dreptul la proprietate intelectual care se partajeaz cu echipa i universitatea n care lucreaz, conformlegislaieinvigoare; (24) Dreptul de a susine fr limitare examene de mrire a notelor, inclusiv la discipline studiate n anii precedeni, fr cost. Nota se modific numai ncazul n care studentul obine o not mai mare dect cea iniial; (25) Dreptul de a i se motiva absenele de la activitatea academic de ctre Biroul Consiliului Facultii, pe baza actelor justificativei a cererii individuale a studentului. Absenele se motiveaz pentru cazuri medicale, participri la manifestri sportive de performan, participri la conferine, simpozioane, la activitatea de reprezentareastudenilorialtecazurideosebite.

-4-

Art.11.Drepturisociale (1) DreptullaasistenmedicalgratuitncadrulPolicliniciiStudeneti,potrivitprevederilorart.205alin. (1)dinLegeanr.1/2011,cumodificrileicompletrileulterioare; (2) Dreptul la cazare, cu excepia cazului n care studiaz n localitatea de domiciliu, n condiiile legii i conform Regulamentului privind organizarea i funcionarea Complexului de Cazare al UPT i drepturile i obligaiilespecificealestudenilorcminiti; (3) Dreptul la subvenii pentru cazare conform art. 205, alin. (15) din Legea nr. 1/2011, cu modificrile i completrileulterioare; (4) Dreptul de a avea acces n spaiile universitare pentru a organiza proiecte pentru studeni sau pentru a derulaactivitileinterne,nafaraorelordecursiaaltoractivitiprestabilite; Art. 12.(1) n cazul eliberrii duplicatelor actelor de studii, instituiile de nvmnt superior pot percepe taxe stabiliteanualprinhotrreaConsiliuluideAdministraiealUPT; (2)Studeniibeneficiazdeurmtoarelereduceridetarife,ncondiiilelegii: a)Cucelpuin50%pentrutransportullocalncomun,desuprafa,precumipentru transportulintern auto, feroviar i naval, conform art. 205 alin. (2) din Legea nr. 1/2011, cu modificrile i completrile ulterioare; b) De 75% pentru accesul la muzee, concerte, spectacole de teatru, oper, film, la alte manifestri culturale i sportive organizate de instituii publice, conform art. 205 alin. (3) din Legea nr. 1/2011, cu modificrileicompletrileulterioare; (3) Studenii sunt ncurajai s participe la aciuni de voluntariat, pentru care pot primi un numr de 2 credite conform art. 203 alin. (9) din Legea nr. 1/2011, cu modificrilei completrile ulterioare. Modalitatea de acordare a acestor credite va fi stabilit de Senatul Universitii. Aceast activitate va fi consemnat n suplimentuldiplomeidestudii,nconformitateculegislaianvigoare; (4) Studenii etnici romni din afara granielor rii, bursieri ai statului romn, beneficiaz de gratuitate pentru accesul la muzee, concerte, spectacole de teatru, oper, film, la alte manifestri culturale i sportive organizatepeteritoriulRomniei,potrivitprevederilorart.205alin.(4)dinLegeanr.1/2011,cumodificrilei completrileulterioare; Art.13.(1)Studeniipotbeneficiadeurmtoareletipurideburse: a) Burse pentru stimularea performanei, care se distribuie conform Regulamentului privind acordarea de burse i ajutoare sociale pentru studenii ciclurilor de nvmnt universitar i postuniversitar de studii aprofundateimasternUPTipotfimpritenbursedemerit,destudiuideexcelen; b) Burse sociale, pentru susinerea financiar a studenilor cu venituri reduse, al cror cuantum minim este propus anual de Consiliul Naional pentru Finanarea nvmntului Superior, raportnduse la costurile realepentrumasicazare.Burselesocialepotficumulatecucelelaltetipurideburse; c) Burse din alocaii bugetare sau venituri proprii extrabugetare ale UPT precumi alte tipuri de burse speciale, conform criteriilor stabilite de legislaia n vigoare, al cror cuantum trebuie s acopere cel puin costurilepentrumasicazare; d)Bursepebazdecontractncheiatcuagenieconomicioricualtepersoanejuridicesaufizicedetipul celorprevzutelaart.205alin.(10)dinLegeanr.1/2011,cumodificrileicompletrileulterioare. (2) Studenii potbeneficiademprumuturiprinAgeniadeCrediteiBursepentru Studenin conformitate cuart.204dinLegeanr.1/2011,cumodificrileicompletrileulterioare. Art. 14. (1) Studenii care provin din medii dezavantajate sau cei care au rezultate remarcabile n educaiai formarea lor profesional, cultural sau sportiv, beneficiaz de locuri gratuite n taberele n limita bugetului acordat; (2)Numruldelocurintabereestedistribuitproporionalcunumruldestudenidinfiecarefacultate; (3) n cadrul acestor tabere se pot organiza sesiuni de formare profesional n context nonformal pentru carestudeniiprimescunnumrdecrediteECVET/ECTS,conformCarteiUPT; (4) Taberele tematice pot fi organizate de MECTS prin organismele sale, n perioada vacanelor, cu consultareafederaiilornaionalestudenetilegalconstituite; (5) Distribuirea locurilor n tabere este asigurat de structurile studeneti legal constituite din fiecare facultate.

-5-

CAPITOLULIIIObligaiileStudentului
Art.15.Studeniiauurmtoareleobligaii: (1) De a ndeplini toate sarcinile care le revin potrivit planului de nvmnt i programelor analitice ale disciplinelor; (2)DearespectaCarta,regulamenteleideciziileUPT; (3) De a participa laedinele structurilor de conducere din cadrul UPT n calitate de reprezentani alei ai studenilorsaudelegaiaistructurilorstudenetilegalconstituitedinfiecarefacultate; (4)DearespectastandardeledecalitateimpusedectreUPT; (5) De a respecta drepturile de autor ale altor persoane i de a recunoate paternitatea informaiilor prezentatenlucrrileelaborate; (6)DearespectaprevederilecoduluieticalUPT; (7)Deaelaboraisusinelucrrideevaluarelaniveldedisciplinilucrrideabsolvireoriginale; (8) De a sesiza autoritilor competente orice nereguli n procesul de nvmnt i n cadrul activitilor conexeacestuia; (9) De a participa la activiti academice fr a fi sub influena buturilor alcoolice sau a altor substane interzise; (10)Deanufolosiunlimbajicomportamentneadecvatmediuluiuniversitar; (11)Dearespectacorpulprofesoralipersonalulauxiliar; (12)Deautilizanmodcorespunztor,conformdestinaieistabilite,toatefacilitileisubveniileprimite; (13) De a plti sumele corespunztoare n cazul n care acetia sunt gsii vinovai pentru prejudicierea universitiiprindegradareasaudistrugereabunurilormaterialeutilizate;; (14)Dearespectacurenia,liniteaiordineanspaiuluniversitar; (15 De a pstra integritatea i buna funcionare a bazei materiale puse la dispoziia lor de ctre UniversitateaPolitehnicadinTimioara; (16) De a informa autoritile competente cu privire la existena oricrei situaii care ar putea influena bunadesfurareaactivitilordestudiuindividualigeneral; (17) De a ndeplini angajamentele financiare impuse de ctre UPT, n condiiile stabilite n contractul de studiu; (18) De a purta o vestimentaie decent pe tot parcursul desfurrii actului educaionali al activitilor conexe. Art.16.Studenilorlisepotaplicaurmtoarelesanciuni: (1)Mustrareascris,aplicatdectreDecanulFacultii; (2)Avertismentulscris,aplicatdectreDecanulFacultii; (3)Retragereadreptuluideaficazatncmineleuniversitii,sanciuneaplicatdectreDirectorul GeneralAdministrativ,lapropunereaComitetuluidecmin,nurmaconsultriicureprezentaniistudenilor; (4)Exmatriculareadinuniversitate,sanciuneaplicatdectreRector,lapropunereaConsiliuluiProfesoral, nurmaconsultriicureprezentaniistudenilor.

CAPITOLULIVStructuriStudeneti
Art. 17. Studenii se pot asocia n structuri sau asociaii studeneti potrivit prevederilor art. 203 alin. (1) din Legeanr.1/2011,cumodificrileicompletrileulterioare. Art.18.StructurilestudenetidinUPTsunt: (1) AsociaiilestudenetilegalconstituitenfiecareFacultate; (2) ConsiliulReprezentanilordean; (3) ConsiliulStudenescalFacultii; (4) ConveniaOrganizaiilorStudenetidinPolitehnicadinTimioara(COSPol); (5) ComitetelestudenetideCmin.

-6-

Art.19.AsociaiilestudenetilegalconstituitenUPT,prevzutenAnexanr.16laCartaUniversitarsunt: (1)AsociaiaStudenilordelaFacultateadeArhitecturTimioara(AsociaiadelaPatru); (2)LigaStudenilorChimitidinTimioara(LSCT); (3)LigaStudenilordinFacultateadeAutomaticiCalculatoare(LigaAC); (4)LigaStudenilordinFacultateadeElectroniciTelecomunicaii(LSFETc); (5)LigaStudenilordinFacultateadeElectrotehniciElectroenergetic(LSFEE); (6)LigaStudenilordinFacultateadeInginerieHunedoara(LSH); (7)LigaStudenilorFacultiideManagementnProducieiTransporturi(LSFMPT); (8)LigaStudenilordinFacultateadeMecanicdinTimioara(LSFMT); (9)OrganizaiaStudeneascTraianLalescu(OSTL); Art. 20. Asociaiile studeneti legal constituite n UPT sunt membre ale Conveniei Organizaiilor Studeneti din Politehnica din Timioara (COSPol) i sunt singurele care i asum reprezentarea studenilordinUPT. Art. 21. Asociaiile studeneti legal constituite, au dreptul s acceseze spaiile universitare pentru a organiza proiecte pentru studeni sau pentru a derula activitile interne, n afara orelor de curs i a altor activitiprestabilite. Art. 22. UPT coopereaz cu asociaiile studeneti legal constituite i se consult cu acestea pentru aspecteleprivinddezvoltareanvmntuluisuperiororidecteorisentocmete/elaboreaz/discut/adopt unregulament/decizieceafecteaz/reglementeazactivitateadestudentimediulacademic. Art. 23. Colaborarea cu asociaiile studeneti are la baz principiile respectului reciproc, deschiderii spre consultareitranspareneidecizionaleiseconcretizeazprin: (1) Organizarea unor ntlniri periodice cu reprezentaii acestorai implicarea reprezentanilor/delegailor acestoranelaborareadestrategii/documente/regulamentecevizeazmediulacademic; (2) Includerea reprezentanilor organizaiilor studeneti legal constituite n delegaiile oficiale/vizitele oficiale ale universitii/alte activiti oficiale ale universitii care vizeaz problematica studeneasc sau activitateaacestora; (3) Susinerea financiar i logistic, conform Cartei UPT, a structurilor studeneti legal constituite n activitilelordectreuniversitate. Art.24.Asociaiilestudenetilegalconstituiteelaboreazanualunraportprivindrespectareaprevederilor prezentului cod n UPT. Raportul se face public nainte de nceperea fiecrui an universitar pe siteul universitii. n cazul constatrii unor deficiene, universitatea are obligaia de a soluionai de a face publice modalitiledesoluionareaacestora. Art. 25. Asociaiile studeneti pot iniia activiti de evaluare menionate la Art. 12, aliniatul (15), cu respectarealegilornvigoarelacaresparticipestudenii,cadreledidactice. Art. 26. Pentru ai putea desfura activitatea n cadrul i/sau sub egida Universitii, orice organizaie studeneasc nounfiinat trebuie s fie recunoscut de ctre UPT, printro decizie a Senatului Universitii. Pentru a putea fi recunoscut de Senatul Universitar, orice nou organizaie trebuie s fac dovada validitii actelorsale(statut,hotrredenfiinare,tampil,conducerelegal),sdovedeasccorectitudinenprocesul derecrutaredemembriidealegere,sprezinteactivitilesale,statutulsuisnuncalceCartainormele universitare. De asemenea organizaia nu trebuie s aib abateri de ordin etic sau conflicte cu alte organizaii studenetirecunoscutedeUniversitate. Art. 27. Preedinii organizaiilor studeneti recunoscute de UPT, pot participa cu statut de invitat n Consiliile Facultilor, Senatul Universitar, Biroul Consiliului Facultii i Consiliul de Administraie pentru a susine o cauz care i privete pe studenii facultii pe care o reprezint i pot fi consultai n diferite problemestudeneti.

-7-

CAPITOLULVStudeniReprezentani
Art. 28. Studenii sunt reprezentai n structurile consultative, decizionale i executive din cadrul UPT potrivitprevederilorLegiinr.1/2011,cumodificrileicompletrileulterioareiCarteiUniversitare. Art.29.StudeniiparticiplaluareadeciziilordincadrulUPTntemeiulurmtoarelordrepturi: (1) Dreptul de a alege i de a fi alei n structuri de conducere ale UPT, conform Legii nr. 1/2011, cu modificrileicompletrileulterioare; (2) Dreptul de a fi reprezentai n Senatul UPT i n Consiliul Facultii ntro proporie de minim 25%, n condiiile Legii nr. 1/2011, cu modificrile i completrile ulterioare, i n baza Regulamentului de Alegere a Studenilor Reprezentani, elaborat de ctre organizaiile studeneti legal constituite din universitate, urmat dectreunprocesdealegereorganizatdoardectreacestea; (3) Dreptul de a fi reprezentai n structurile UPT care gestioneaz serviciile sociale, inclusiv comisiile de cazri,dealocareaburselor,dealocareataberelor; (4) Dreptul de a participa la procedurile privind stabilirea modalitii de desemnare a rectorului prin reprezentani, precum i n procesul de desemnare a acestuia indiferent de modalitatea de desemnare, potrivitart.209alin(2)dinLegeanr.1/2011,cumodificrileicompletrileulterioare; (5) Dreptul de a consulta i a informa studenii n legtur cu hotrrile i deciziile din structurile de conducerealeinstituieiceivizeaz; (6) Dreptul de a solicita balana de veniturii cheltuieli pentru fiecare cmin studenesci pentru cantinele studeneti. Art.30.PrincipalelefunciiiformedereprezentarealestudenilorncadrulUPTsunt: (1)reprezentantdean/serie/secie; (2)reprezentantnConsiliulFacultii; (3)reprezentantnBiroulConsiliuluiFacultii; (4)reprezentantnSenatulUniversitii; (5)reprezentantnBiroulSenatului; (6)reprezentantnConsiliuldeAdministraie;

(7)preedinteleorganizaieistudenetidinfacultate; (8)preedintealunuicomitetdecmin; (9)responsabildepalier; (10)reprezentantncomisiiinternealeUPT; (11)alteformedereprezentare.


Art.31.Cadreledidacticenusepotimplicanproceduriledealegereastudenilorreprezentani,indiferent de nivelul de reprezentare. Interveniile se sancioneaz conform prevederilor art. 312 din Legea nr. 1/2011, cu modificrile i completrile ulterioare. Instituia, nu poate condiiona statutul de student reprezentant n funciedeperformaneleacademice,prezenalacursuri,seminariiilaboratoare. Art.32.Unstudentnupoateaveacalitateadestudentreprezentantnstructuridecizionale(Consiliu,Senat i Consiliu de Administraie) ale UPT pentru mai mult de 4 ani, indiferent de perioada n care sau derulat mandateleidentreruperileacestora. Art. 33. Reprezentanii studenilor n Consiliile Facultilor i n Senatul UPT sunt alei prin votul direct, secret i universal al tuturor studenilor de la nivelul facultilor, respectiv al universitii. Organizaiile studenetilegalconstituitelaniveldefacultatepotdelegareprezentanidedreptnacestestructuri.Numrul reprezentanilor delegai de organizaii studeneti n aceste structuri se stabilete n baza autonomiei universitare. Art. 34. Procesul de desemnare a studenilor membri n orice alte structuri consultative, deliberative i executive dect cele prevzute de Legea nr. 1/2011, cu modificrile i completrile ulterioare, se realizeaz conform cu Regulamentul privind organizarea i desfurarea alegerilor pentru structurile i funciile de reprezentareastudenilordinUPTdectreorganizaiilestudenetilegalconstituitenUPT.

-8-

Art. 35. Federaiile studeneti legal constituite la nivel naional desemneaz reprezentani n consiliile consultativealeMECTSpotrivitart.217alin.(1)dinLegeanr.1/2011,cumodificrileicompletrileulterioare. Art. 36.Calitatea de membru n funciile i structurile de reprezentare a studenilor din UPT se pierde n urmtoarelecazuri: (1) Odatcupierdereacalitiidestudent(absolvireaunuicicludenvmnt,exmatricularea,.a.); (2) ntrerupereastudiilorpentruoperioadmaimaredeunsemestru; (3) Absene nemotivate, la mai mult de dou edine consecutive sau trei edine pe parcursul unui an universitar; (4) Neimplicareanactivitiledinfiapostului,Anexa3laRegulamentulprivindorganizareaidesfurarea alegerilor pentru structurile i funciile de reprezentare a studenilor din Universitatea Politehnica din Timioara; (5) AltesituaiimenionatenCartaUniversitii. Art.37.Studeniireprezentaniauurmtoareledrepturi: (1) De a avea acces la toate activitile desfurate de ctre organismele n cadrul crora sunt reprezentani; (2) Deaaveaacceslatoateinformaiilecevizeazactivitateaorganismuluincareestereprezentant; (3) Deaaveadreptdevotnorganismelencadrulcrorasuntreprezentani; (4) Deanulefiinfluenatactivitateaacademicdeasumarearesponsabilitilorpresupusedecalitateade studentreprezentant: a) Studenii reprezentani au dreptul de a recupera laboratoare sau seminarele gratuit dac sau suprapus pesteactivitiimpusedecalitateadestudentreprezentant; b) Dac recuperarea lor nu este posibil, cadrele didactice sau responsabilii de seminare sau laboratoare vorindicamodalitideechivalareaactivitiipierdute;

(5) De a recupera examenele dac acestea sau suprapus peste activiti impuse de calitatea de student
reprezentant; (6) De a putea accesa secretariatele facultilor att n timpul programului ct i n afara lui pentru ndeplinireactmaieficientasarcinilor. Art.38.Studeniireprezentaniauurmtoareleobligaii: (1) DearespectaprevederilecuprinsenCoduluniversitaraldrepturiloriobligailorstudentuluidinUPT; (2) Deareprezentaintereselestudenilorfrafiinfluenaidealifactoriinternisauexterni; (3) De a reprezenta interesele tuturor studenilor, indiferent de naionalitate, sex, religie, convingeri politicesauorientaresexual; (4) De a informa studenii cu privire la activitile ntreprinsei deciziile luatei de a asigura diseminarea informaiilorntimputil; (5) Deaparticipalaactivitilecaredecurgdinpoziiapecareodein; (6) Deafacepubliciadenunaoricetentativdeinfluenareadecizieilor; (7) De a rspunde oricrui student pe care l reprezint atunci cnd i este semnalat o problem careine deatribuiileceirevindincalitateadestudentreprezentat; (8) Deapstraperiodiccontactulcustudeniipecareireprezintprin: a) Asigurarea faptului c datele proprii de contact sunt disponibile pe siteul UPTi pe siteul Facultilor sauprinoricemijloacedecomunicarealestudenilor(grupuridediscuii,forumurietc.),nfunciedestructura ncareestereprezentant; b) Informarea periodic a studenilor pe care i reprezint cu privire la subiectele relevante ale activitii istatutuluistudenilorcaresuntndezbaterelanivelulstructurilorncaredeincalitateadereprezentant; c) Publicarea, dup fiecare edin la care particip, a deciziilor care privesc activitatea i statutul studenilorpecareireprezint; (9) De a aloca timpul i abilitile proprii pentru ndeplinirea sarcinilor ce decurg din calitatea de student reprezentant.

-9-

CAPITOLULVIDispoziiifinale
Art.39.Personaluluniversitiicare,nclcndundreptalstudentuluiiprovoacacestuiaunprejudiciu,va fi sancionat, de ctre organul competent, prin aplicarea prevederilor legale i a Cartei UPT. Propaganda politic,precumioriceformdediscriminareindividualsaudegrup,suntinterzisencadrulUPT. Art. 40. Federaiile naionale ale organizaiilor studeneti elaboreaz anual un raport privind respectarea prevederilorprezentuluicodnuniversitiledinsistemulnaionaldenvmnt. Art.41.Modificareaprezentuluidocumentserealizeazprinanalizareapropunerilordepuselaregistratura universitiii adresate Comisiei de Probleme Studeneti a Senatuluii Conveniei Organizaiilor Studeneti din Politehnica din Timioara (COSPol). Supunerea la vot a propunerilor se face n maxim o lun de la depunerea acestorai necesit 2/3 din voturile fiecrei structuri pentru a fi acceptat. Varianta actualizat va finaintatspreavizareConsiliuluideAdministraieisupusspreadoptareSenatuluiUPT. Art. 42. Prezentul Cod intr n vigoare o dat cu nceperea anului universitar 2012/2013, cnd orice dispozitiicontrareluiseabrog.

PREEDINTE,

CONSILIERJURIDIC, Jr.AlinaATANASESCU

SECRETARGENERAL, Conf.dr.ing.CarmenGRECEA

- 10 -