Uhrin Ferenc György - Uhrinné Bárdi Zsuzsanna

ŐSERŐ
A TEREMTÉS TITKA

ÜZENET A MÚLTBÓL A JÖVŐNEK ISBN 963 206 722 3
Az oldalak tartalma változtatás nélkül szabadon másolható, terjeszthető, de semminemű ellenszolgáltatás nem kérhető, és nem adható érte. A nyomtatott kiadás korlátozott számú, önköltségi árú megrendelésére az osero@osero.hu e-mail címen van lehetőség.

TARTALOM
MEGSZÓLÍTÁS AZ ÜZENET RADIESZTÉZIA A VÍZEREKRŐL A VÍZEREK OKOZTA MEGBETEGEDÉSEK A HARTMANN ÉS A CURRY A HARTMANN HÁLÓRÓL A HARTMANN HÁLÓ OKOZTA MEGBETEGEDÉSEK A CURRY HÁLÓKRÓL A CURRY HÁLÓ OKOZTA MEGBETEGEDÉSEK VÉDEKEZÉS, VÉDEKEZÉSI MÓDOK KÁROS SUGÁRZÁSOK A TEMPLOMOKBAN A PIRAMISOKRÓL SUGÁRZÁSOK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA VÉLEMÉNYEM AZ EVOLÚCIÓRÓL

MEGSZÓLÍTÁS
"A legcsodálatosabb élmény, ami bennünket érhet, a misztikum. Minden igazi művészet és tudomány születését a misztikum alapérzése övezi. Aki nem ismeri, akit nem tölt el már csodálattal, az félig már halott, és köd ereszkedett a szemére." Albert Einstein A következő oldalakon közzétett történet a saját "megszólítottsági" történetünk, melynek hitelességéért jót állunk. Történetünkbe ágyazva jelenik meg Teremtőnknek az emberiséghez szóló üzenete, melynek csupán változtatás nélküli közvetítői vagyunk. A történetünk egésze reményeink szerint a hitről, a hit erejéről és annak fontosságáról szól. A hit szerintünk nem más; mint a koncentrált gondolat teremtő ereje, a kétségbevonhatatlan belső bizonyosság, a személyes megtapasztalás, és a biztos tudás érzésének összessége. E meggyőződésre mi is csak az utóbbi évek velünk történt eseményei kapcsán jöttünk rá megváltoztatva, felülbírálva és eldobva életünk eddigi beidegződéseinek javát, de vigyázva arra, hogy a hit ne váljék bennünk dogmává. Úgy gondoljuk, hogy a következő - már sokak által ismerhetett - történet híven tükrözi ez irányú gondolatainkat. A kis falut hirtelen elönti az árvíz. Ki így, ki úgy próbálja családját, saját magát és javait menteni. A falu lelkészét éppen délutáni szunyókálása közben éri az árvíz, így csak éppen arra van ideje, hogy kínkeservesen felmásszon a padláson keresztül az imaház tetejére. Nyögve, fújtatva elhelyezkedik, majd könyörgésbe fog: - Atyám! Mentsd meg szegény szolgád a vízbefulladástól! Ahogyan ott ücsörög és türelmesen várakozik azt látja, hogy egy csónak közeleg, benne a falu mészárosa a családjával. - Lelkész Úr! - kiáltja a mészáros - Jöjjön, elvisszük! - Köszönöm fiam, de engem majd megsegít az Úr! - válaszolja a lelkész. Telik múlik az idő, a víz egyre magasabbra emelkedik, a segítség pedig késik. A lelkész ismét az Úrhoz fohászkodik: - Uram! Már nagyon kevés időnk maradt! Kérlek, ments meg! Telik múlik az idő, a víz egyre magasabbra emelkedik. Egyszer csak ismét közelít egy csónak, benne a pék és családja. - Lelkész Úr! - kiáltja a pék. - Jöjjék, velünk! - Köszönöm fiam, de engem majd megsegít az Úr! - válaszolja a lelkész. A víz pedig tovább emelkedett és lassan-lassan ellepte az imaházat is. A lelkész nem tudván úszni, hamar megtért Urunkhoz. Miután Szt. Péter beengedte lelkészünket a mennyország kapuján, az kihallgatást kért és kapott az Úrtól. - Atyám! - kezdi mondókáját a lelkész. - Miért nem mentettél meg a vízbefulladástól? Tudomásom szerint nem vétkeztem semmiben! - Fiam! - válaszolta az Úr. - Mit gondolsz, miért küldtem előbb a mészárost, majd utána a péket is? Hisszük azt, hogy történetünk megismerése után, már minden kedves olvasónk nyitottabbá válik az Úr általunk tolmácsolt üzenetének befogadására.

Békéscsaba, 2003. január Uhrin Ferenc György ufgy@osero.hu Vissza Uhrinné Bárdi Zsuzsanna ubzs@osero.hu

I.
Kedvesemmel 1999-ben úgy döntöttünk, hogy immár éppen ideje "hivatalossá" tenni eddigi "laza" kapcsolatunkat, mely mindkettőnk teljes megelégedésére eddig is kiválóan működött. Mivel egyikőnk sem tartozott már a kimondottan fiatalabb korosztályhoz, a közös fészek kialakítása - az időnkénti időzavaron kívül -, igazi gondot nem okozott. Igaz, hogy eddigi életünk tapasztalataiból okulva, igényeink sem voltak elérhetetlenek. A lakás berendezésénél - mivel mindketten ismertük az egészségre káros hatását - bemértük és figyelembe vettük a vízerek elhelyezkedését. A többire sajnos nem szántunk időt... 2001 nyarán - egy fullasztó éjszaka közepén -, az eddigi életemben egy még eddig soha nem tapasztalt rettenetes érzésre ébredtem: szédülök! Sürgető késztetést éreztem a felkelésre-felülésre, de persze így sem jobb! Felkelés, lefekvés, felkelés, lefekvés természetesen egyik sem használ. A szoba jobbra, én balra forgok, hol gyorsabban, hol lassabban. Kész majális! Valahogyan eltelt az éjszaka hátralévő része, majd indulás az orvoshoz. Had ne részletezzem, hisz mindenki betéve tudná az elkövetkezendő napok menetrendjét: háziorvos, neurológia, reumatológia, gégészet, röntgen, fiziotherápia stb. Végeredmény: meszesedett nyaki gerinc társul az elégtelen agyi keringéssel. Szép jövő! Mindenesetre megpróbálom lelkiismeretesen végigjárni a számomra elrendelt kezeléseket. Várom a javulást. Telik múlik az idő - mivel már nem szédülök csak bizonyos helyzetekben -, talán javulgatok is. Kedvesem - immár két éve a feleségem - egyik reggel panaszkodik, hogy zsibbad a jobb keze. Pár napig, talán egy hétig is elvan vele, majd győz az erőszak és elmegy az orvoshoz. Innentől már mindenki számára ismerős a menetrend: háziorvos, neurológia, reumatológia, röntgen, fiziotherápia stb. Végeredmény: nyaki porckorong sérv. Szép az élet! Nem? Ő is minden nap lelkiismeretesen végigjárja a rá kiszabott kezeléseket, elektromos és egyéb fürdőket. Mivel programunk az van minden napra, így jól megvagyunk! Egyszer csak - már nem tudom melyikkőnknek jutott eszébe -, elkezdünk arról beszélgetni, hogy mennyi lehet a valószínűsége annak, hogy két embert szinte egyszerre, és szinte ugyanaz a betegség támad meg. Nem is beszélve arról, hogy ez a betegség mozgásszervi, tehát nem ragályos. Úgy gondoltuk, hogy ennek matematikai esélye nagyon közel állhat a nullához. De akkor mi lehetett a betegségek kiváltó oka? Beszélgetésünk során többször is "előkerült" a vízér, mint kiváltó ok. De minden alkalommal el is vetettük, mivel - ha még emlékeznek rá -, annakidején mindketten bemértük a lakást, és a fekvőhelyünket vízérmentes helyen helyeztük el.[1] Beszélgetésünk során azért kétségeink támadtak, mivel a vízerek néha "szeretnek" kissé elvándorolni. Nosza! Mérjük be ismét! Megtörtént a lakás ismételt bemérése, és azt tapasztaltuk, hogy a fekvőhelyünk vízérmentes helyen áll. Ismét ott tartunk, ahol elindultunk! Megpróbáltunk egyre több, ezzel kapcsolatos "irodalmat" beszerezni, és nem sok idő multával látnunk kellett, hogy a vízér sugárzásán kívül még figyelembe kéne vennünk

a dr. Hartmann és Curry által felfedezett sugárzásokat is. Mindketten már régebbről ismertük e sugárzások tényét, de eddig sajnos nem fordítottunk kellő figyelmet rájuk. Pedig - mint ahogyan ezt a bemutatott példa is mutatja - szükséges lett volna![2] Nosza! Mérjünk ismét! Végeredményben meg sem lepődtünk: azon a helyen ahol a fejünk nyugszik alvás közben, egy Hartmann "vonal" húzódik. Nem is beszélve arról, hogy ahol kedvesem pihen, testének hossz-irányában még egy Hartmann "vonal" is található. Ebből következően, egy Hartmann kereszteződési pont - csomópont - is fellelhető nyaki gerince táján. Tehát elegendőek voltak egy Hartmann hálón töltött kb. 1,5 év éjszakái ahhoz, hogy mindketten szinte ugyanazt(!) a visszafordíthatatlan egészségügyi problémát szerezzük meg. Hogyan tudnánk védekezni?[3] Természetesen ismét elővettünk minden káros sugárzásokkal kapcsolatos irodalmat, de megnyugtató megoldást csak nem találtunk fekhelyünk megfelelő elhelyezésére. Ugyanis nem létezik a lakásunkban - és Magyarországon más lakásban sem - egy akkora sugárzásmentes terület, amely elegendő helyet biztosítana egy franciaágy számára. Kutatásaink és tanulmányaink során többször is "belebotlottunk" - és egy ideig azonnal el is vetettük - abba a kósza feltételezésbe, miszerint: a "történelmi" egyházak templomaiban nem mérhető sem a vízér, sem a Hartmann háló, sem pedig a Curry háló sugárzása. Idővel kezdtünk "megbarátkozni" ezzel a gondolattal mondván: "még igaz is lehet!" Megtapasztaltuk - bemértük -, és kijelenthetem, hogy való igaz: a "történelmi" egyházak templomaiban nem mérhető sem a vízér, sem a Hartmann háló, sem pedig a Curry háló sugárzása.[4] Viszont mérhető nagyon sok ún. pozitív sugárzás, mely lehetővé teszi az emberek "feltöltődését", regenerálódását. Ettől érezzük ezekben a templomokban azt a semmihez sem hasonlítható, végtelen nyugalmat és békét. Kíváncsi emberek lévén megpróbáltuk megfejteni, hogy mi lehet az a "titok", ami ezt lehetővé teszi. Sok "hozzáértő" amellett, hogy elismeri a fenti "jelenséget", azzal magyarázza, hogy előre és körültekintően kimérték a templomok helyét, azaz gondosan kiválasztották az építési területet. Részemről elfogadom a terület gondos kiválasztásának fontosságát, de ez semmiféleképp nem ad és nem is adhat választ az eredeti kérdésre. Ugyanis nem létezik a Földön egy "templomnyi" sugárzásmentes terület! Emlékezzünk csak a Hartmann, illetve a Curry hálókra! "Ezek hálószerűen befedik Földünk teljes felületét." Tehát nem csak a terület gondos kiválasztásán múlik! Nem is beszélve arról, miszerint a mai világban épülő templomok esetében már nincs lehetőség a megfelelő terület kiválasztására. Azt az önkormányzat adja valahol, és ennek dacára a "frissen" épült, de "történelmi" egyházak templomai is mentesek az említett káros sugárzásoktól. A véletlen(!) sietett segítségünkre: betévedtünk egy tatarozás alatt álló templomba, és "történelmisége" dacára, mérhető volt bent a vízér, a Hartmann háló és a Curry háló sugárzása is. Ismét egy újabb probléma! Hogyan is van ez? Nem volt igaz a "történelmi" egyházak templomaira vonatkoztatott megállapítás? De hát megtapasztaltuk! Vagy ekkorát tévedtünk volna? Ismét a véletlen(!) segített. Ugyanis egy bizonyos idő elteltével visszatévedtünk az előbb már említett templomhoz, ahol időközben már befejezték a tatarozást. Gyönyörű lett! Bementünk és mértünk. Azaz csak mértünk volna, de a pozitív, és a gyógyító sugárzásokon kívül nem volt mit mérnünk! Azonnal levontuk a következtetést: az említett káros sugárzások valaki(k) által megszüntethetők! * A "lecke" fel volt adva! Ismét megpróbáltunk az érdeklődésünknek megfelelő "szak-", és egyéb irodalmat beszerezni, de olyat nem sikerült beszereznünk, mely megnyugtató

módon választ adott volna problémánkra. Meg kell jegyeznem (bevallom, nem tudom megállni, hogy ne jegyezzem meg!), hogy az általunk egyszerű módon elérhető, az egészségre káros sugárzásokat tárgyaló "irodalmak" igen vegyes képet mutatnak: Például sok felismerhető ollózással találkoztunk, ami eleve megkérdőjelezi az állítások tényszerűségét, mivel a "szerző" megfelelő ellenőrzés nélkül használja XY állításait (holott, lehet az is, hogy XY is ollózta valahonnan). Ebből következően, már meg sem lepődtünk azon, hogy ellentétes állítások sorát fedeztük fel egy-egy "mű" olvasásakor. Pl.: a Hartmann és a Curry háló által kibocsátott sugárzásokat egyszer kozmikusnak, máskor földi eredetűnek vélik egyes szerzők, illetve az általuk etalonnak vélt írásokban így ismerkedtek meg velük. A sok-sok anyag kínkeserves áttanulmányozása után, meg kell jegyeznem: nincs ma Magyarországon - internetes tapasztalataim szerint másutt sem - olyan, e témával foglalkozó anyag, mely hiteles képet adna a jelzett sugárzások eredetéről, mibenlétéről, illetve ha van is, mi nem ismerhettük meg. Tudom, hogy kijelentésem olvasva többen felszisszennek, de nem tehetek róla ez a valóság. Jól lehet, pár hónappal, esetleg egy-két évvel ezelőtt, még én is "hittem" az e művekben leírtakat, mivel akkor még kielégített a témával kapcsolatos egyetlen mű elolvasása is. Most viszont, hogy a megoldást keresvén több e témával kapcsolatos művet is elolvastam, egyáltalán nem elégítették ki kíváncsiságomat, sőt... Így teltek napjaink, amikor is egy szeptemberi délután hazatérésemkor köszönés helyett kedvesem így fogadott: - Légy szíves mérd be a szobát! Értetlenül, és tátott szájjal álltam, mivel szobát még soha nem mértek be annyiszor, mint mi az utóbbi időben a miénket. - Ha olvasóim emlékeznek még rá; mindketten rendelkezünk az ingával és a pálcával való mérési képességgel. - Már miért mérném be ismét? - kérdeztem. - Ugyan mi változott tegnap óta? "fuvoláztam". - Mérd csak be! - erősködött tovább kedvesem. Ismertem kedvesem mentalitását, így nagyon jól tudtam, hogy nincs értelme a további érveléseknek. - Majd a mérés eredménye... - gondoltam. Dúlva-fúlva előkerestem pálcáimat, és megpróbáltam kissé lehiggadni, hogy mérésem valamelyest hiteles legyen. Nem akarom olvasóimat untatni, de azt hiszem itt kell elmondanom azt, hogy a radiesztéta ha pálcát használ, akkor munkája során csupán egyetlen pálcát, illetve pálca-párt alkalmaz. Ezt az egyetlen eszközt használja mind a vízerek, a Hartmann, a Curry, a Tigris, a Ley, stb. sugárzások felderítéséhez, beméréséhez. Mivel sokan úgy gondolják, hogy minden sugárzás felderítéséhez más és más eszközre van szükség, ezért kell ezt itt megemlítenem-tisztáznom. A szelektálást én személy szerint úgy végzem, hogy mérés előtt minden esetben "megbeszélem" a pálcával - vagy az ingával - mérésünk tárgyát. Tehát "megbeszéltem" a pálcáimmal (ún. Lengyel pálca-párt használok), hogy vízeret keresünk. Az ablaktól indultam el és a szokásos, kissé sétáló léptekkel haladtam a szoba másik vége felé. Majd ahogyan - szokás szerint pár lépés után - megéreztem a kontaktus jelenlétét - tehát alkalmas vagyok a mérésre -, visszahátráltam a kiindulási pozícióba. Az igazi mérés csak most kezdődött. Lassan, sétáló léptekkel haladtam, mígnem elértem az általunk már több ezerszer is bemért vízér ismert helyét. A pálca nem jelzett! Miért? Továbbhaladtam még egy-két lépést, majd visszalépegetve ismét áthaladtam a vízér általam ismert vonalán. Ismét semmi jelzés! - ? - néztem kedvesemre. - ? - viszonozta nevető szemmel. Így nem volt mit tennem; tovább kellett mérnem. Mivel a szobánkat az előző "több

ezer" méréseink szerint "csak" egy vízér szelte át, az is átlósan, kénytelen voltam a következő feladatra: a Hartmann sugárzásra összpontosítani. Mondanom sem kell, azt sem találtam, sem a "helyén", sem másutt. Mi történik itt? Nem működnének a pálcák? Vagy valaki "átrendezte" a szobát? Miután a Curry háló sugárzását sem találtam, időszerűnek látszott "beszélni" a dologról. - Hallgatlak! - ültem le kedvesemmel szemben. - Nézd csak! - mondta, és mint egy varázsló, egyetlen mozdulattal felnyitotta a franciaágy ágyneműtartóját. Néztem! Azt láttam, hogy hat darab könyvből, egy nagy kereszt van kirakva az ágyneműtartóban. Az így kialakított kereszt méretében teljesen befedi az ágyneműtartó használható részét. Jobban megfigyelve rájöttem, hogy a főhelyet a Biblia foglalja el. Tovább vizsgálódva láttam, hogy a többi könyv is valamilyen módon kapcsolatban van a vallással, illetve a hittel. Mivel eddig sem én, sem kedvesem nem igazán szenteltünk különösebb figyelmet a vallások iránt, így be kell vallanom elég bambán nézhettem. Megpróbáltam gondolkodni - de talán életemben először -, ez nem igazán sikerült. Ahogyan elbambulva guggoltam az ágyneműtartó előtt, észrevettem, hogy a kirakott kereszt legalsó szárát képező zsoltáros könyv kissé kilóg a sorból. Szórakozottan megigazítottam, majd felálltam és becsuktam az ágyneműtartót. - Talán megismételném a mérést! - szóltam tanácstalanul. - Tedd azt! - biztatott kedvesem. A fent már ismertetett módon megismételtem a méréseket, és csodálkozva tapasztaltam, hogy minden a "helyén" van. Tehát ismét ki tudtam mérni a vízeret, a Hartmann-t, és a Curry-t is! Akkor most mi van? Mi változott? Vagy csak ennyi ideig működött a frissen felfedezett "védelem"? - Hozzányúltál a könyvhöz! - állapítja meg "kapásból" kedvesem. - Ez így igaz! - reagálom le. - De csupán csak kiegyenesítettem a sort. - védekezem. - Állítsuk vissza az eredeti állapotot! - kéri. - Rendben, csak azt nem tudom, hogy ez elegendő lesz-e. - tétovázom. Mindenesetre kinyitom az ágyneműtartót, és megigazítom a megfelelő könyvet, majd ismét mérek... Mit sem változott a helyzet! Minden káros sugárzás kimérhető! - Azt hiszem, nekem kell az eredeti állapotot visszaállítanom! - véli kedvesem. - Bár vannak kétségeim! - vallja be óvatosan. - Rendben! - fogadom el annál is inkább, mivel nekem sincs jobb ötletem. Kedvesem "megfogdossa" a keresztet képviselő könyvek mindegyikét, majd "motyog" valamit és lecsukja az ágyneműtartót. Mindenesetre nagyon komolyan teszi amit tesz. - Most ismételd meg a mérést! - kéri. Megteszem, és meg kell állapítanom, hogy ismét működik a "védelem". Tehát a szobában ismételten nem mérhető az általam ismert káros sugárzások egyike sem. Megkönnyebbülve leülünk, és megpróbáljuk kiértékelni a történteket. - Az már biztosnak tűnik, hogy az elhelyezőn kívül más nem érhet hozzá a könyvekhez! - jelenti ki kedvesem. - Viszont az is lehet, hogy az elhelyező sem nyúlhat hozzá a későbbiek folyamán! vélem. - Talán próbáljuk ki! - javasolja. - Rendben. - egyezek bele. Kedvesem kinyitja az ágyneműtartót és csak úgy, könnyedén megérinti az egyik könyvet. Visszacsukja az ágyneműtartót, és én mérek... Ismét mérhető minden káros sugárzás! Tehát sem az elhelyező, sem más, nem nyúlhat az elhelyezett könyvekhez! De mit számít ez! Nagyon könnyen elviselhető kényelmetlenség ahhoz képest, amit nyerhetünk általa.

.sajnos túl jól fegyelmezi magát. mivel így anélkül. van kivel megosztani gondolatainkat. hogy a történelmi egyházak templomainak mintájára. azaz MŰKÖDIK a védelem! De lássuk. . hogy bárki megteheti ezt. bemérnéd a szobát? . megállapítás után vizsgáljuk egymás arcát.kipróbálnám! . . . elhelyezem a vallásos tárgyú könyveket. .Várj egy kicsit! . Megkönnyebbülve leülünk. pillanatnyilag hihetetlen hülyének érzem magam! .folytatom az eszmecserét magamban. és főleg. hogy eddig még nem jöttünk rá? Nem lehet az. . Majd úgy döntök. hogy egy hatalmas csalás áldozatai vagyunk? Jó hogy ez mindkettőnkkel megtörtént. akinek soha semmihez sem volt szerencséje? .És azonnal munkához is lát. akkor sikerül száműznünk otthonunkból a káros sugárzásokat. Fejem mint egy üres kaptár: érzem a méhek hiányát.javaslom. .jelenti ki Ő is. hogy e kényszerű várakozásomat gondolataim rendezésével töltöm. Semmi sem jut az eszembe.Azt hiszem. mikor mondja a másik. úgy érzem.mélázik tovább . és úgy gondoltam. Nem mondom. de ebből természetesen semmi sem lett.szólalok meg rekedten . Kiballagok.Mit is kellene mondanom? töprengek. így semmit sem tudok leolvasni róla.mert tényként fogom fel méréseink eredményeit -. és nem szeretném ha befolyásolna mérési eredményed. hogy erre akár én is képes lennék? . Mérek.Semmi akadálya! . elegendő lehet a Biblia is. de kimondom! . hogy mások is képesek lehetnek erre.Roppant módon el voltam keseredve. akkor hogyan lehet az.válaszolja. hogy ez úgy történt. akkor mi miért? És sorjáznak elő a további kérdések. hogy ha az általad már ismert módon. Úgy gondoltam.Pont én lennék erre képes. . hogy nem létezhet az. Ha ez így igaz. és megkérem az "Öreget" rá. Ágyneműtartó fel! Megérintem a Bibliát.ez neked is pont így működne. ahogyan megéltük? Ha biztos. . Kisvártatva kedvesem jön értem. hogy "csupán" a Bibliát használva valóban működik a védelem. Így tettem. akkor eddig miért nem jött rá senki? Harmadrészt. hogy elegendő lesz.jő a válasz. . mivel utána majd én is ki szeretném mérni. akkor talán el is mondhatnád. Ezért úgy gondoltam .kérem kedvesem.Viszont így utána gondolva. lessük a hatást.Ágyneműtartó le. . biztos. Majd ágyneműtartó fel. és az eredményt Te is tapasztalhattad. . Persze így sem könnyű! Minden kérdés.Nem szeretnék itt lenni a mérésnél.Minden rendben! Működik a védelem! .kérdem kedvesemtől. Kíváncsian lesem arcát. hogy mire is jöttél rá? . Kipróbáljuk. és várakozom.Ha úgy gondolod.kérdezem hitetlenkedve. de jól .meséli. hogy szükségtelen a sok könyv.azt hiszem. .Akkor. . ne tudnánk mi is megvédeni otthonunkat a káros sugárzásoktól. és mindketten elfoglaljuk magunkat gondolatainkkal. . Természetesen mérhetők a káros sugárzások. hogy hülyének néznének.Próbáljuk ki! . majd ágyneműtartó le! Mérek.Ha megkérnélek.feleli . és meglepve tapasztalom.hogy minek hatására.kérem . és ráteszem kezem a Bibliára.Úgy gondolod.Igen! Sőt azt hiszem. azt ne kérdezd -.. .Be kell vallanom. és határtalan örömömre minden rendben. másrészt pedig itt van a feltételezés. hogy hogyan is jöttél rá. mit mond kedvesem! .Természetesen! . A hatalmas lendület eddig tartott. ha egyszerűen kimondom: "Uram! Légy szíves védd meg ezt a lakást a káros sugárzásoktól!" Nehezen.folytatja a témát kedvesem . ha mégsem teheti meg bárki. . van min gondolkodni! Először is itt van maga a semlegesítés ténye . hogy: ebből elég! .

A művelet elvégzése után mondanom sem kell. éppen ideje átértékelnünk eddigi világnézetünket. Kipróbálása szinte azonnal megtörténik. Mi lenne. Tehát sikerült egy kisebb lépést előbbre lépnünk. Hoppá! A tapasztalt "jelenség". sem az ágyneműtartót rendeltetésüknek megfelelően. a kereszténység legerősebb szimbóluma a kereszt. hogy beleférjen .Mi harminc? . bárkitől is származik. vagy szándékosan hozzáér. majd borítékba zárom. Kezdett érdekessé válni a dolog.Mi mennyi?" klasszikusra. Kis kartonra . mi lenne ha ezt használnánk? Azonnal megvalósításra került a feltételezés. majd felvállaljuk. és ugyanazon franciaágy ágyneműtartójában. egy nagyszerű ötletet adott: bizonyítékot szolgáltatna a .Hát nincs működő védelem! . hogy teljesen közömbös. Nem is beszélve arról. . és főleg megrázó élmény szembetalálkozni azzal. Érdekes. és letörten állapítjuk meg. .* Mindenesetre nem ártana ezeket a kérdéseket sorra venni. hogy kimondottan erre a célra szerezzen be egy Bibliát. Vajon mi történik akkor? Kipróbáljuk. aminek . és gyakoroljuk kapott képességünket.Nos? . hogy ki ér hozzá és az is mindegy. Az. hogy napról napra újabb és újabb. Feltételeztük. Úgy találtuk. hanem több embertársunk is szenvedhet tőlük. amelyeket mi. hogy véletlenül vagy szándékosan.nem hitt az ember. Miután megtörtént a "kiválasztás". akkor egy hatalmas "ajándékot" kaptunk. hogy kit is választunk ki erre a célra. II. hogy valakit-valakiket. de egy esetben sem történt meg a semlegesítés. hogy rajtunk kívül képes-e más is a káros sugárzások ily módon való semlegesítésére. hogy kitől is kaptuk. a védelem mindkét esetben összeomlik. hogy segítünk azoknak. a káros sugárzásokra utaló tüneteket ismerünk fel. egymástól függetlenül. Ha ez így igaz. egy szimbólummal? Mivel tudomásom szerint. Úgy tűnik. .kérdezem kissé gutaütötten. . hogy nem sok embert tudnék rábeszélni arra. be kell valamelyest avatnunk a mi kis "titkunkba".olyan boríték nagyságúra. de egy próba nem próba! Még elvégeztettünk két-három ilyen kísérletet.akinek létében évtizedeken keresztül . és én is. Tervünk gyakorlati végrehajtásának egyik kizáró oka pont a Biblia is lehet. Ez természetesen azt is jelenti. . Tehát mindketten azt tapasztaltuk.jelenti ki. a Biblia használatának kapcsán sejthetővé vált már a kezdetek kezdetén. kik erre igényt tartanak. elvégeztük a mérést. hogy a káros sugárzások semlegesítése NEM történt meg. mivel erősen kezdett hasonlítani beszélgetésünk a "-Mennyi? .illetve egész eddigi életében .Harminc. mivel nem hinném azt. hogy tűkön ültünk: "az illető mikor hagy már végre minket magunkra!" Az illető távozása után kedvesem is.felrajzolom a keresztet. Így el is készült az első "kísérleti" eszközünk. hogy végleges és jó "megoldás" lenne az ágyneműtartóban elhelyezett Biblia. de még itt van annak a veszélye. hogy nem csak nekünk okoztak a káros sugárzások testi panaszokat. Hol tartanák az ágyneműt? No meg nem is használhatnák sem a Bibliát.kérdezem méréseink után kedvesem.Nincs! . méghozzá teljes sikerrel. tehát nem közömbös. hogy amennyire csak lehet továbbfejlesztjük. a másik jelenléte nélkül. Tehát ezt "csak" mi tehetjük meg! Legalább is a tények alapján erre a következtetésre jutottunk. Ugyanabban a lakásban. ha a semlegesítésnél megpróbálnánk mással "helyettesíteni" a Bibliát? Pl. Elhatároztuk. Talán legelőször is azt.Mi nincs? . egy kitalált történet keretében az általunk kiválasztott személy elvégezte ugyanazokat a műveletsorokat. hogy valaki véletlenül.jelenti ki végre számomra is érthetően.

Hát ez jól jött! . Mindketten nagyon örültünk a bizonyítási lehetőségnek. a "boríték" felesleges. ha nem nyúl hozzá. Bevallom. aki mérni tud? . ha itt a helyszínen derül ki. Ugyanis ha hozzányúl. Most akkor minden kiderülhet! . hisz a "boríték" szempontjából teljesen közömbös..Véletlen lenne. Nem az a jellemző. mint a mustármag. Mivel láthatóan semmiféle párát kibocsátó eszköz. hogy: mi. hogy kívánják-e. Mi ezt a tényt. Természetesen kipróbáljuk. Ha a fekhelyeiket bemérve vízeret találunk. hatalmas mennyiségű izgalom. akkor egyértelmű.kételkedők számára. a szokásos módon elvégezzük a semlegesítést. Igenlő válaszuk után megkérdeztük.. de még egy fotelnek sem. hogy egy kísérlettel bebizonyítsuk tevékenységünk valódiságát. és semmi sem lesz számotokra lehetetlen. hogy "tudásunkat" idegen helyszínen is próbára tegyük. és alvászavarokról számolnak be. A házbeliek reumatikus fájdalmakról. és bevallom. s azt mondjátok a hegynek: Menj innét amoda! . Még a legjobb radiesztéta sem tudott volna megfelelő helyet találni. A legelső alkalommal.átmegy. majd kivonulunk abból a helyiségből. hogy ha valaki hozzányúl a "borítékhoz". Nem kérték. és méréseink eredménye együttesen megerősítették bennünk azt. hogy szándékos. de másnap reggel kezdődik minden elölről. kétség szorult belénk: mi lesz. de még mindig itt van a véletlenszerű elmozdítás lehetősége! Valahogyan ezt is meg kéne oldanunk! Nem egyszerű a dolog. Tehát ily módon mindenki számára 100%-os biztonsággal bizonyíthatjuk tevékenységünk valódiságát.gondolom. ha csak akkora hitetek lesz is. A reumatikus problémák napközben majdnem teljesen megoldódnak." Pontosan ezt kell tenni! A Hit. hogy egy "kicsit" másfajta megközelítést kell alkalmaznunk! Hogyan is mondta Jézus? "Bizony mondom nektek. akkor megmarad a védelem. de szinte csak jelképes a produktum. hogy mi milyen képességgel rendelkezünk. hogy minél többet tartózkodnak az ágyban. és "természetesen" működik is. nemhogy az ágynak. és erősebbek reumatikus problémáik. . ha nem sikerül? Mi lesz. Szinte "víz alatt állt" a teljes szoba. mondván: az asszony tud mérni. és a kimondott szó erejének bőven elegendőnek kell lennie. hogy a háziasszonyok radiesztéta képességekkel lennének . Ezt 100%-ban bizonyította elvégzett mérésünk is. vagy több nagyméretű vízér jelenlétét jelezte a lakás feltűnően magas páratartalma. hogy csupán hallucináció az egész? És így tovább. Elmondtuk a háziaknak. annál erőteljesebben jelentkeznek reumatikus tüneteik. vagy véletlen az érintés. amikor "helyszínre" megyünk.morfondírozom. bármely más helyiségben tartózkodva is ki tudjuk mérni. illetve a vízerek jelenléte teljesen bizonyossá vált. így a hitvesi ágy is. hogy már az első alkalommal olyannal akadunk össze. bármennyit is alszanak. Nagyméretű vízér. így azonnal le tudja ellenőrizni tevékenységünk eredményét. A háziak elmesélték még. Arról van szó. annál fáradtabbak. ahol a "borítékunkat" elhelyeztük. így a vízér. Valamint reggelente nagyon fáradtan ébrednek. és ezt a magas páratartalmat igazolták a vastagon bepárásodott ablakok is. Azt hiszem. hisz ez által azonnal kontrollálhatóvá vált tevékenységünk eredményessége. hogy panaszaikat ez okozhatja. mivel a semlegesítés a teljes lakásra érvényes. hogy jellemző panaszaikat a vízerek sugárzása okozhatja. akkor azonnal összeomlik a védelem. hogy éjszakánként többször is ki kell menniük kisdolgozni. és megkérdeztük. Úgy tűnik. A tünetek. hogy igényt tartanak-e ténykedésünkre. kissé megnyugtatott az imént felfedezett bizonyítási lehetőség. Illetve minél többet alszanak. illetve anyag nem volt a szobában. Nagy utat jártunk be! * Lassan-lassan elérkezni látszik az idő. Bármely más helyiségben tartózkodva meg tudjuk mondani.

elvégezzük a mérést.Valami gond van a kezeddel? . hogy immár napok óta zsibbad a kezem. hogy eddigi életünkben nem a főhelyet foglalta el a vallás. majd megpróbáljuk kitalálni. hogy egészségügyi probléma okozná. de valahogyan másként éltünk. majd a kötelezően kivárt kb. és az azt közvetítő Hittel volt bajunk.megáldva! . Innen már nagyon hamar közös nevezőre jutunk. hogy eddigi életünkre sem a vallásosság volt a jellemző. Elfogadásuk viszont nem ment egyik napról a másikra. de egyszer csak felfigyelek arra. Ahogyan ilyen. és ráadásul mindkettő. Ezt még tetézte az a tény. húsz perc elteltével előbb én. hisz a Hit megjelent nálunk. sem a szokott helyen. . ahogyan megéltük! . a tényeket kénytelenek voltunk elismerni. majd pár perc után úgy dönt. Nem tudtam. főleg a kézfejem. Kissé elszégyellem magam. Mozgása egyre jobban kezd koordinálatlan lenni. Pl. Egy ideig "eljátszunk" azzal. Nem győztek áradozni. és teljesen pihenten ébredtek.vélem . Másnap reggel felhívjuk telefonon tegnapi "betegeinket". hisz nem is olyan régen még mi sem igazán tudtuk kezelni. Pár hét múltával ismét felhívtuk őket. Mondanom sem kell. . Bármerre is vittek gondolataink. Gondolom. Igaz. hogy végeredményben nem is a vallással. Hiába győződtünk meg személyesen képességünkről. csak néha zsibbad egy kicsit. hogy kedvesem néha-néha. Láthatóan nem tudja kezelni az élményt. hogy egyszer sem voltak kint a mosdóban.Talán csak nincs megint valami gond a nyakammal? .Nem hinném. . Elvégezzük a semlegesítést. elfogadása nem ment egyszerűen sem kedvesemnél. a történtek feldolgozása. hogy milyen jót aludtak. de nem találja. sem nálam.szinte sugározza a kezem a hőt. és ehhez hasonló gondolatok között peregtek napjaink. és ma sem tudom felfogni. hogy mindössze csak a vallást közvetítők "módszerében" van a hiba. hogy ezek után mindennapjainknak is meg kell változniuk. . Mindenesetre mélyen hallgatok a "jelenségről". Valamint úgy aludták át az éjszakát. hogy a semlegesítés sikeres volt.Van benne valami. De érdekes módon "csak" könyéktől lefelé. hiába kaptunk "idegen" visszaigazolást. hanem a vallásnak emberek által való "tálalásával". . nem tudtunk megbékélni azzal a ténnyel sem. Az mindenesetre igaz. hogy miért kellene nekem Istentől félnem! Hisz köztudottan szereti teremtményeit. . az embereket. Valahogyan taszított minket ez a fajta "térítés".válaszolja kedvesem . Mindketten úgy találjuk. számunkra ismét a gondolkodási idő következett. De az is lehet. . meg-megmasszírozza a kezét.Semmi különös. és az éjszakai jó pihenésen kívül beszámoltak még reumatikus problémáik megszűnéséről is. Tesz még pár kört. távozásunk után azonnal elölről kezdi a keresést. majd a háziasszony is. hogy "sugározzuk" egymást.Hová lett? Pedig itt szokott lenni! .válaszolja. egyszer csak az tudatosult bennem. hogy akkor most mi is történik. mekkora kő gördült le a szívemről! Tehát mégis működik! Nem vagyunk hülyék! Minden úgy volt igaz. hisz egész eddigi életünkben jóllehet nem bűnösen.Arra gondolok . Éreztük.inkább valamilyen energiára tippelek. azonos tüneteink kapcsán. sem másutt. Tehát teljes a siker! Segíthettünk! * Miután sikeresen túl vagyunk első "bevetésünkön".adom fel a "labdát" -. . .kérdezem.keresi a háziasszony az évek óta ismert vízerét. hogy feladja.morfondírozok. hogy tudomásom szerint az ember .folytatom "magánbeszélgetésem". miszerint az igét hirdetők kizárólag csak "Istenfélő" embereket szerettek volna tudni maguk körül.

Ez úgy történt. Így én is eltávolodtam kedvesemtől olyan 4-4. mivel eddigi tapasztalataink szerint két radiesztéta azonos terepen való mérése. Kimentünk külső "terepre". Ebben maradunk. és naponta méregetjük auránkat. Kissé lámpalázasan . enyhén szólva nem tartottam szavahihetőnek azt a különben intelligens személyt.vonja le a következtetést kedvesem. csak a legritkább esetben esett egybe. Azt tudtuk. Számunkra hihetetlen méretek. megpróbálkozunk a méretarányosan lekicsinyített távolság használatával. erről van szó! . Így nem tudhattuk.próbálom megmérni pálcával kedvesem auráját. Azért is volt ez számunkra annyira érdekes . Hát. de ez a méretek növekedésével egyre pontatlanabb eredményt adott.Miről is van szó? .5 méter lehet. 3-3. és megpróbáltam mérni. Az ingával viszont ott helyben ki lehet mérni bármekkora aurát. Többszöri nekifutásra. hogy az "átlagember" rendben lévő aurájának nagysága (sugara) kb. majd húsz. Illetve az idők folyamán ez egy kicsit módosult. Valószínűleg.jelenti ki magabiztosan. hogy én ezt nem kísértem figyelemmel.energiaszintjét elsősorban az aura mérete határozhatja meg. Vajon mekkora lesz a végleges méret? III. illetve az azonosságokra.lelkesedik kedvesem. . Majd én következtem. . Már az első lépés után összecsapódtak a pálcák. de felváltva. kinek saját . nem kell eltávolodni a mért személytől. Hová vezet ez? Pár hónappal ezelőtt. Ő is megközelítőleg az öt méteres nagyságot detektálja. hogy szerintem éppen "töltik" azaz növelik az auránkat. Mi lenne. Így az aura méréséhez esetünkben végleg áttértünk az ingára.Úgy gondolom. a Hartmann és a Curry hálókat. tehát túl közel állok. valamint igyekeztünk gyógyító és pozitív sugárzó helyeket felfedezni. Távolabb léptem. hogy kedvesem úgy mérte be a terepet. . Természetesen mindketten ugyanazon a terepszakaszon mértünk. és ott igyekeztünk felderíteni. a másik jelenléte nélkül. Közben át kell térnünk a pálcákról az ingára. majd nyolcvan(!) méter. De úgy látjuk. mivel auránk mérete szépen "araszolgat" felfelé. így azonnal reagálhatott az esetleges eltérésekre.és főleg értékes -.soha nem mértem még aurát .Arról. hogy ne legyen oly sok jegyzetelésre szükségünk.Tehát. azért megmértük saját auránk méretét is. de kedvesem az én mérésemet már figyelemmel kísérte. Eleinte ugyan a pálcákat használva. egy bizonyos fokú spirituális képesség is szükségeltetik. az általunk ismert radiesztéták nem állhatnak hivatásuk "magaslatán". ezzel-erre születni kell. de szerintem csak arról van szó. melynek nagysága (sugara) időközben elérte a háromszáz(!) métert.csitítom. hogy érzékenyebben mér. Előbb nyolc. hogy szerintem az ilyen típusú mérésekhez a tehetségen kívül. ugyanazt mérte. majd tíz. hogy kedvesem aurájának mérete mintegy öt méter. hogy semmi logika sincs a növekedés ütemében. De az a valószínűbb. . Ezt viszont nem lehet megtanulni. hogy ez csak pár nap múlva lehet bizonyos. és így apránként kiderült. hogy mit is mért ott a másik. Szerinte egy kicsit több. . de a pálcák könyörtelenül mutatják az egyre növekedő méreteket. nem semmi! Cserélünk. mivel az auránk méretének megfelelő távolság már nem áll rendelkezésünkre a lakásban. ha megmérnénk az auránk nagyságát? . kimérni a vízereket. Időközben azért egyéb méréseket is folytattunk fejlődésünk érdekében. Kedvesemnek igaza lett.kérdem fontoskodva. most Ő mér.Úgy sem tettünk még ilyet! .5 méternyire. Meglepő módon nem volt eltérés! Mindkettőnk ugyanott. Közben-közben. majd harminc. .

Pedig az előbb még itt kezdődött.tagolom meggyőződéssel. . Ezért gondolom úgy. Most pedig magunkon mérem a háromszázat.Sehol sem találtam. ahol a kérdéses pozitív területet megtaláltad.folytatom. eltérés mutatkozott kettőnk mérése között. hogy ki látott már a természetben szabályos. folyamatosan pozitív helyet mért a kijelölt terepszakasz végéig. hogy onnan ahol a pozitív helyet felfedezte. s így én nem voltam képes érzékelni? próbálom simítani az ellentétet.bevallása szerint nyolcvan méteres volt az aurája. * Az egyik alkalommal .reagál. a pár perccel ezelőtt még ott lévő pozitív sugárzást kibocsátó helyet. és megkérem helyezze át a terepszakasz túlsó végébe. hogy megjegyezzem.Mit tettem? . Mit talált? Mi lehet ez? Utólag elmondja. hogy hol és mi található.bár tudom. mert elég intenzíven jeleztek a pálcák! . majd a pozitív helyet is. . most akkor hogyan tovább? .fejezem be monológom. De talán próbáljuk ki! . hogy ez teljesen felesleges -. Csak ott.Tedd meg nekem . Ki tévedett.elhelyezkedésük és alakjuk miatt -. . Lelkiismeretem megnyugtatása végett még egyszer végigmértem a kérdéses terepszakaszt.El-vit-ted on-nan! . nem okoz gondot. hogy valakik rendelkeznek olyan képességgel. de itt nem található pozitív sugárzást kibocsátó terület! . hogy túl gyenge a sugárzása.OK! Mér. hogy ekkora aurát nem képes elviselni az emberi szervezet. .Már ne is haragudj. Lépne tovább. Meg kell jegyeznem. . csak mesterséges manipuláció útján kerülhetett oda..kérdi csodálkozva. . és bemérem.Nem. Szó nélkül nekiláttam a terepszakasz ismételt beméréséhez. mely lehetővé teszi az ilyen jellegű manipulációt. .Emlékezz csak vissza! . Ha mégis. Na. Majd kedvesem következik. és én ismét mérek. .Az nem lehet. hisz az előbb kimértem! . Megmutatom kedvesemnek a pozitív helyet. .kérem kedvesem. hogy a pozitív helyek nagy része . . hogy véleményem szerint teljesen felesleges volt ez a második mérés.Akkor csak az lehet.kérem. .replikázik kedvesem.Most valahogyan nem tartottam feleslegesnek. Úgy gondoltam. hogy beméred újra a terepnek azt a részét. derékszögű pozitív sugárzó területeket? Szerintem. és mikor? Vagy egyikőnk sem? Közös megegyezéssel új terepszakaszt jelölünk ki. és Ő sem találja! . de most sem találtam a kedvesem által jelzett pozitív sugárzást kibocsátó területet. Megtalálja a Hartmannt.vonom le a következtetést. . Annak idején.. Megteszi. amikor a templomokban mértünk felfedeztük. ahol eredendően nincs pozitív hely. ez meggyőzően bizonyítja. . és csak akkora méretben fordultak elő. Nevezetesen: nem tudtam kimérni azt a pozitív sugárzással rendelkező részt. Az előbb általam kimért pozitív hely .mutat pontosan a kérdéses helyre.Megkérlek. akkor nagy baj van a radiesztétával. vagy mégsem. Kissé vonakodva de nekilát.. Akkor ezt képtelenségnek tartottam. hogy Te is mérd ismét végig! . hogy Te éppen most kaptad meg ezt a képességet. de most én kezdem a mérést. mér.ahogyan a terepen mértünk -.Nem lehet az. és ez alkalmassá tesz téged e helyek manipulálására. Kezd kissé kellemetlen lenni a dolog. melyet kedvesem előzőleg detektált. de a pálcák ettől kezdve folyamatosan jeleznek.. akkor századszorra sem lesz ott. Nem is beszélve arról. mivel ha nincs ott valami. ahol és amekkorára az adott helyen szükség volt. hogy "elvitted" onnan. . . Kijelölünk egy újabb terepszakaszt.állítom. Mivel aránylag kisméretű a kijelölt szakasz. és Ő sem "találja" a nemrég általa kimért pozitív helyet.

Visszafordulok. Napokba. Sikerült! Ott a pozitív hely a talpa alatt. hogy közben ne manipulálja a pozitív helyeket. illetve kért helyeket. Majd később azt is megpróbáljuk. aki az áthelyezést elvégzi. De nem találom a "helyén"! Várjunk csak! Kedvesemmel is így kezdődött! Lehet. már túl van a két kilométeres nagyságon is. felfedezem azt is. és elgondolkodtam az utóbbi időben velünk történt eseményeken.Talán meg kéne próbálnod azt. Auránk mérete napról-napra egyre nagyobb. hogy közben én is megkaptam a "manipulációs" képességet? Kipróbálom.csak ennyit tudok kinyögni. mivel ismét csak én mérek. hogy: . és mérem újra. . de egyre jobban kezdünk "megbarátkozni" helyzetünkkel. hogy minden esetben pontos voltam. Azért csak látszólag. és én mérek. és látszólag működik a dolog. de bennem azért motoszkál valami: minden áthelyezést csak én mértem ki és úgy. mint ahogy annak valójában lennie kéne.Képzeld! Sikerült beszélgetnem az "Öreggel"! . Az így kapott irányból pontosan tudom. hogy ezek után folytatódik a már "megszokott" trend: előbb kedvesem kapja meg az új képességet. de alfa állapotba kerültem. működik a dolog! Nincs irányított találat! Sőt. mondjuk a talpad alá.teljes sikerrel . hogy a talpa alól helyezze át az én talpam alá. Határtalan az örömünk. Ezért megkérem kedvesem. mígnem beköszönt az első hiba: sokkal nagyobb méretűnek mérem az egyik pozitív helyet. Kedvesem megteszi. Napközben azzal "szórakozom". Meddig? Egyik reggel kedvesem azt újságolja.valóban "áthelyeződött". Most megkérem arra. majd kisvártatva következem én. hogy én mit sem tudok a célhelyről. A szokásosnál előbb ébredtem. Megteszi. és látszólag minden a "helyére" kerül. Tehát megnyugodhatunk. Tetszik a "játék". hogy próbáljon meg Ő is mérni. Szinte észre sem vettem. hogy hol és mit "kell" mérnem. Ezt is rövidesen meg kell oldanunk! Megkérem kedvesem. hogy hol. Megtesszük. hogy tudtam. Utólagos egyeztetésnél kiderül. . A jó megoldás az lesz.Most reggel. képességeinkkel.Mikor? . hogy hol járhat a városban. hogy időnként rámérek kedvesem aurájára pálcával. Óriási az öröm! Hatalmas az "adomány"! Szinte fel sem fogjuk! . mivel kedvesem a mostani állapotában mérés közben akaratlanul is "elvontatta" ezeket a helyeket. Sikerült! Ott a pozitív hely a talpam alatt! Ugyanezt megtesszük . tehát Ő is tudja. Majd azonnal eszembe is jut. és mit "kell" mérnie. hogy én is rendelkezem a pozitív. ha kedvesem úgy helyez el pozitív és gyógyító helyeket. és a gyógyító helyek manipulálásának képességével. gyógyító helyekkel mire megy kedvesem. Várakozásunknak megfelelően kedvesem számára ez is manipulálható. Megteszi. és én mérek. Egy . hogy teljes biztonsággal ki tudom mérni az áthelyezett területek eredeti helyét is. hetekbe telik mire sikerül úgy-ahogy feldolgoznunk élményeinket. hogy hol is található pozitív hely. Vidáman ismételgetjük kísérleteinket. és méréseim 100%-os pontossággal jelzik az áthelyezett. Számomra ez így nem igazán megnyugtató! De egyenlőre nem tudtam mit tenni. és már így bizonyossá válik. hogy próbáljon meg Ő is mérni de lehetőleg úgy. hogy nem mérjük ki. Úgy látszik. hogy az ún.a gyógyító helyekkel is. így elszórakozgatunk egy kicsit.vetem fel elképzelésem. hogy ez sem jó hisz Ő az. Nem mondom. IV. hanem csak egyszerűen "kérj" egy pozitív helyet. hogy már nincsenek kétségeink. Szinte óráról-órára növekszik auránk mérete.

hogy "Ő" volt! Elmondta. igen meglepett kedvesem "monológja"! Eddig azt hittem. Úgy gondolom. hogy először a segítők neveit kell kiderítenem.Természetesen kétségeim azok vannak. akkor a legutóbbi időkben történtek sem igen illenek bele. A nevekre pillantva kétség sem merülhet fel. minden eddigi életünkben nagyon boldogok voltunk. és azokat egyformán használhatjuk is. Ha úgy tetszik. Azért kapjuk ezeket a képességeket egyszerre. Van egy másik segítőnk. és még ott a "feladat" is: fel kell vennünk a kapcsolatot segítőinkkel. Jánosban.És biztos vagy benne. hogy -mint ahogyan már olvastam is valahol. "kapcsolatfelvétel" mennyire természetes. hogy honnan is kaptuk képességeinket. Bibliai és megtapasztalt történés is egészen más "megvilágításba" kerülhetne. Azt hiszem. a megszólítottak azonnal "válaszoltak".fejezi be kedvesem mondanivalóját. és egyben Ő teszi lehetővé számunkra az aurák "rendbetételét". Be kell vallanom. Ez valahogyan nem illett bele elképzeléseimbe. megtette! . és egyszerű módon jött létre. valamint aura-sérüléseket állíthatunk helyre. illetve aurákat tölthetünk fel energiával. míg a többi azonos. meghatározható a mérete. és mint most is. hogy megfelelő védelmet adjon a betegségekkel és az "átalakításokkal" szemben. segítőink nevei kivétel nélkül Bibliai nevek.. akkor a reinkarnáció ténye sok mindent megmagyarázhatna. hogy "Ő" volt? . Nem volna szerencsés eközben megbetegedni. hanem "csak" az általunk feltett egyszerű kérdések IGEN. hogy tudom miről van szó. Ezekkel a nevekkel a Biblia olvasása közben találkozhatunk. pedig nem használtam táblát. ki a születésünk óta mellettünk áll. ekkorra már nem lesz mérhető. Ugyanis testünk most "átalakítás" alatt van: a rezgésszámát emelik. egyenlőre félreteszem e gondolataimat annál is inkább. de ez a lélekvándorlásos történet. V. azaz mi ketten "egyek" vagyunk. . mivel immár ez a hetedik életünk amit együtt töltünk. Semmi különöset sem kellett tennem. hogy ha lehet segítsen azzal nekünk. hogy mindketten azonos képességekkel rendelkezünk. Továbbá az auránk azért nő. Azaz. amíg mérete el nem éri a végtelent. Illés megnyilvánulását keresztelő Szt. Az első segítő mindkettőnknél más és más. ebben az esetben nem igazi "kommunikációról". hogy ebben az ügyben az ingához fordulok segítségért. . hogy az ún. Ezen felül van egy olyan segítőnk is. Úgy látszik.. Így szinte egy test.. és csak utána következhet a "kapcsolatfelvétel". hogy több "segítő" is a rendelkezésünkre áll. . Az auránk addig tágul. [5] De sok más egyéb. mint pl. Azaz.valamilyen oknál fogva a reinkarnáció. Viszont az is igaz. Tehát közreműködésével bizonyos szinten gyógyíthatunk. ezért vegyük fel velük a kapcsolatot. Így van egy olyan segítő. ki a semlegesítésnél segédkezik. mivel még itt van a kapott feladat: meg kell ejteni a "kapcsolatfelvételt". Természetesen. vagy NEM válaszokkal való megerősítéséről.. Megemlítette. de hiszem.kósza ötlettől vezérelve megkértem az "Öreget".kérdezem. Képzeld. Meglepő. illetve tagadásáról lehetett szó.. a gyógyító és a pozitív helyek felhasználásával.meséli. aki bizonyos "alapfokú" gyógyítást biztosít számunkra. hogy válaszol egy-két kérdésemre. egy lélek vagyunk. Ő a védőangyalunk. hogy ha visszagondolok eddigi életemre. Úgy döntök.. mint ilyen "kimaradt" a Bibliából? Ha ez valójában így is van. Érthetőbbé tehetne pár dolgot. . De akkor hogy jön ide a reinkarnáció? Lehet. * Ismét volt min gondolkodni. Hozzálátok! Meglepően hamar állt össze a "névsor". valamint Ő áll a "háttérben" a pozitív és a gyógyító helyek manipulálásánál is. egy kicsit "segítve" voltam.

hanem hozzálátunk a lakás káros sugárzásoktól való megszabadításához. Kedvesem a feleséget.Mit érzett a kezelés alatt? . hogy nincs komolyabb baja! A lakás után Ők következnek: bemérjük aurájukat. így mindkettőjük feje veszélyeztetve van. és a kutyák remekül vagyunk! . Viszont a férjemnek állítólag gondja van. és egyszer sem ébredtünk fel . és mérünk.fejezi be. plusz Hartmann-vízér találkozási pont. "Kifoltozzuk" és megnöveljük aurájukat.gondolom mosolyogva magamban. utaznunk szükséges úgy 50-60 km-t. de természetesen nem szól semmit. majd elönti a víz. ettől ez az érzékenység. Láthatóan rosszul van! Azonnal leültetem és megmérem auráját. A férj vállalkozó: könyvelő. reumatikus érzékenység. Azért feltételezem. A "beszélgetés" után nekilátunk.Én is nagyon jót pihentem az éjjel. Kiderül.fejezi be kedvesen a társalgást. mivel a testén hosszirányban is vonul egy Hartmann.Én. hogy minden okuk megvan a panaszra.viszont a felkelés óta nagyon nyugtalan vagyok. Középkorú házaspár. A feleség veszi fel a kagylót. hogy mit is gondol rólunk. tehát van ideje saját magát "tanulmányozni".5 méteres. .mondom ki eddigi sejtésem. Nyomban lecsökkentem 3. Kiderül. Így tudnak majd igazán feltöltődni a háziak. de a férj előbb elsápad. De ezt majd Ő maga elmondja! Mindenesetre nagyon szépen köszönjük. A fejük vonalában halad pontosan keresztben a Hartmann. Kezdek hinni a feleség betegségeiben! Segítőink bevonásával "kezeljük" Őket. . . Vízér és Hartmann csomópont található fekhelyükön. . így pontosan a feje alatt találkozik a másik Hartmannal. . . Messziről látszik rajta (mármint a férjen).Esetleg nincsenek vérnyomásproblémái? .jelenti ki. Csak jövök-megyek. és ahogyan azonosítja kilétem. mint amikor feleslegesen és hirtelen túl sok kávét iszom. Tehát Hartmann csomópont. A "kezelés" után kíváncsian kérdem a férjet: . véglegesítette a férj helyét. azaz 50 centiméteres(!) sugárral rendelkezik. míg a feleség aurája 0.5 méteresre. Az Ő panaszai egyértelműbbek: alvászavarok. és reggel teljesen kipihenve.Ezzel a mondattal. és a vízérrel. "mosolygósan" keltünk fel. De ez most valahogyan nem veszi el kedvünket attól. hogy öt méteres. rendszeresen visszatérő migrénes fejfájás. de nem találom a helyem. hát igen csak összement mindkettőjüké! A férj aurája 1. hogy van min elgondolkodnia. . Megszüntetjük a lakásban a káros sugárzásokat. mivel ennyi baja-betegsége szerintem élő embernek nem lehetne! Emellett "otthonülő" típus. . és pozitív sugárzást kibocsátó "hellyel" látjuk el őket. Nem reagálok kinyilatkoztatására. majd pozitív energiát sugárzó "helyeket" helyezünk el a fekvőhelyek alá.folytatja -. Olyan érzésem van.5 méteres.kezdi a férj mondandóját . a családi hierarchiában. főleg tevékenységünkről. Két kisméretű kutyát "nevel". Azaz hozzá látnánk. A férj itt rosszabbul jár. azonnal közli: . allergiákkal. vagy valós betegségekkel. A vízér úgy keresztezi a hitvesi ágyat. A hatás mondhatni azonnali: pillanatokon belül rendbe jön és látszik rajta. hogy feladatunkat teljesítsük. A feleség telis-teli vélt. hogy a férjnek a fején.Semmit! Abszolúte semmit! Végeredményben ezt vártam! . hogy "vélt". Még jó.Ismét "hívnak minket"! Mivel a hívók nem ugyanabban a városban laknak ahol mi. a feleségnek a teljes törzsén vonul át. én a férjet. illetve vérnyomásproblémája lehet. * Másnap reggel hívom Őket telefonon. hogy foglalkoztak gondjainkkal és rendbetettek minket. nyugtalan éjszakák. majd testi problémáiknak megfelelő gyógyító. De legalább így sikerült benne "elvetnem" a Hit apró csíráját.Nagyon jót pihentünk. Valószínűleg idegrendszeri.

hanem előbb meg kell tapasztalni. Egyáltalán nem biztos. Új képességgel gyarapodtunk: Ki tudjuk mérni. és éli szokásos hétköznapi életét.Igen. de tessék türelemmel lenni pár percig. Abban a környezetben. Ekkor már konkrét feladat ellátására "szólítják" fel. innen távolról. . már több mint hatvan évet éltem materialistaként. Nagyon vidámak és elégedettek.zárom le a beszélgetést. Tehát neki maximum ennyire van szüksége. . ha a kiválasztottból megszólított lesz. valamint vérnyomásproblémái is rendeződni látszanak.fejezem be. . A megfelelő segítőktől akkora méretű aurát kértem számára. . az igazi segítséget Istentől kapták. nem várom meg amíg elkezdené mondandóját. mint ahogyan azt tegnap beállítottam. Ekkor az illető egy "védőangyalt" kap. Viszont a nagymama mindennapos vendég lett náluk: hozzájuk jár délutánonként aludni.Úgy gondolom.De igen. A kiválasztottság általában (de nem feltétlenül) már a születés pillanatában eldől. kissé megilletődve. és a férj eddigi mindennapos fejfájása sem jelentkezett. de ezt Ők egyszer . mivel már évek óta minden reggel fejfájással ébredtem. hogy segítőinknek köszönhetően sikerült Őket a biztosnak látszó rákos daganatoktól megmentenünk.Valami itt nem stimmel! . rövid időn belül biztosan kifejlődött volna valamelyikükben.hívom fel figyelmüket. amekkorára a testének szüksége van. hogy Ők ezt nem tudják! Számunkra így is felemelő az érzés: ismét segíthettünk! VI. ugyanis sikerült kideríteni a problémát.mondja egyszuszra.5 méter. hogy valamilyen feladatot is kapott volna. magas a vérnyomásom.Tudja az a helyzet. hogy kiválasztott-e. és elnézést ha kissé szkeptikus lettem volna Önökkel kapcsolatban. . teljesen rendben vagyok és elnézést. Ez nagyon nagy eredmény. Elgondolkodtató. Kicsit nagyobb volt az aurája mint kellett volna. és innen távolról . hogy a mai világban már nem is szabad a látatlanban hinni.5 méter volt. Az sem baj. mivel csak náluk tudja "jól kipihenni" magát. . Hozzáláttam ismét aurájának rendbetételéhez.morgok magamban.Teljesen megértem. hogy ma még a fejem sem fájt eddig.kezdem mondókám -. . hogy éppen ideje ezen elgondolkodnom. Egészségileg nagyon jól érzik magukat. de tudja.még úgysem tettünk ilyet . hogy miért nem közlik vele a jó alvás okát! Talán nem merik vállalni előtte a segítség igazi származási helyét? Részemről úgy gondolom. . Lehet. Várakozásomnak megfelelően a férj vette fel a kagylót. . . kiket eddigi fizikai életük során már akár többször is "megszólítottak". A történtek után azonban úgy gondolom. hogy ez az "állapot" az illető haláláig megváltozna. Pár hét múltával ismét felhívom Őket. Ismét felhívtam Őket. Így vannak olyan kiválasztottak. Tehát az is lehet. Jókat alszanak. Előveszem az ingát. .Igen. de ezt sikerült korrigálnom. hogy immár minden rendben lesz .töprengek.kérdezi tétován. Valami által erősen késztetve.Lehet. hogy neki még kisebb aurára lenne szüksége? . hogy sikerült segítenünk de ne feledjék. . hogy mondanom kellett volna? . Majd elővettem az ingát. mivel mi csupán csak közvetítők vagyunk. de az előbbi telefonnál elfelejtettem mondani. Rendszeres gyógyszerszedéssel van beállítva. . és megmértem immár "új" auráját.vonja le következtetését. Szerintem már éreznie is kell a változást. vagy mindkettőjükben.Nagyon örülünk annak. azaz semmi biztosíték nincs arra. hogy a megszólított nem veszi észre a "megszólítást".és ez a gyakoribb -. A változást az jelenti. hogy így ebben a kiválasztott állapotában fejezi be e földi létét a nélkül. Most 2.megmérem a férj auráját. személyesen át kell élni ezeket a dolgokat. vagy "megszólított"-é valaki. 3.. Természetesen előfordulhat . nem ártott volna. hanem azonnal a közepébe vágok mondanivalómnak: . Nemsokára visszahívom.fejezem be.

Mindössze az egyiken halad át a láb felöli részen egy Hartmann. Egészségileg semmi probléma nincs. ki egyedül neveli kisfiát. hogy mily egykedvűséggel konstatálja a semlegesítés sikerességének tényét. mérni tudóval hozott minket össze a "sors"? Mintha valaki vigyázna ránk.Mintegy "mellékhatásként" jelentkezik majd egy-két héten belül. Főleg azért nem. VII. hogy lényegesen kevesebb lesz a lakásban a bogár. Mindössze a Curry hálót méri el egy kicsit. ez a kedvenc tartózkodási helyük. hogy egészségesebb . hogy a lakás teljesen rovarmentessé válik. megpróbál valamit tenni a káros sugárzások ellen. hogy bár egészségügyi dolgozó. ha a többi ember is így gondolkodna! Isten "ajándékával" mennyivel teljesebb életet élhetnének! Mivel a kisgyermeket a nagymama saját lakásában felügyeli. Köszönik szépen. Az immár szokásos tapasztalatokat sorolja: roppant jól aludtak a gyermek is -. Ezek java része nő. bőven elegendő a semmittevés. mert ismereteim szerint az embereknek mindössze 1-2%-a szokott pálcával rendszeresen mérni.. De jó lenne. fejezem be. Meséli. hogy már többször is hozzálátott. A "megszólítottság" első. Mivel ebben a lakásban nem találnak ilyet. de mivel nem volt biztos magában. úgy az aura visszafejlesztése után. Így természetesen mindenkinek lehetősége van a "megszólítottság" elutasítására is. hogy mennyire lehet véletlen(!) az. Mintha ez lenne a világ legtermészetesebb dolga. . Ugyanis arról van szó. az illető megszólítottból visszalép kiválasztottá. Félt attól. Sőt tartogat egy meglepetést is: tud pálcával mérni. .. tehát vizitünk a megelőzés érdekében jött létre. Viszont egy kissé elgondolkodtat.mint már az előbb is láthattuk -. hogy a lakás mentes a káros sugárzásoktól. Az illetőnek addig van ideje észrevenni a változást. melyet már előző "klienseink" is igazoltak: . mindig elmaradt a lakás átrendezése. Ez számunkra nagyon jó. így valószínűleg munkahelye "szívhatta" el belső energiáját. és pihenten ébredtek. A kötelezően kivárandó idő letelte után megtörténik az ellenőrző mérés mind részemről. Ez a folyamat akár többször is megismétlődhet. így növelve önbizalmunkat. a hangya. hogy bizony elég sok rákos daganattal rendelkező munkatársa van. az illető aktuális fizikai életében. és eddig egyikük sem tért vissza gyógyultan. hisz így nem szükséges bizonyítékokat gyártanunk. és talán legfeltűnőbb jele az aura méretének hirtelen növekedése. Egy lakótelepi lakásban élő édesanya. stb. Másnap reggel hívom. Megtörténik az aura rendbetétele. Semmi extrém reakció! Tájékoztatom legújabb észrevételünkről. Kérdésemre megjegyzi. hirtelen nem tudok jobb magyarázatot adni e jelenségre.regélem. Ha az aurájának növekedése alatt az illető nem veszi fel a kapcsolatot "megszólítójával". hogy ezek a rovarok nagyon szeretik a vízeres helyeket. amíg az aurája növekedőben van. Mindketten úgy találjuk. Az elutasításhoz . Érdekes. Végeredményben a fekvőhelyek így is majdnem jó helyen vannak. Pedig mérése majdnem 100%-os. Most pedig. mind a háziasszony részéről. Bármennyire abnormálisnak is tűnik. közben kedvesem a káros sugárzásokat semlegesíti a lakásban. Kissé meglep. Mivel a lakás káros sugárzás szempontjából aránylag rendben van.Viszont ez nem azt jelenti. Ismét "hívnak minket"! Jóformán a szomszédban van.sem vették észre. a pók. hogy három esetből immár két esetben is. igyekeznek majd másutt keresni maguknak. Viszont az aurán van mit tenni. hogy esetleg rosszul mér valamit és így még rosszabb helyre kerülhet a fekvőhely. a háziasszonnyal közösen bemérjük a lakást.

és bizony van mit tenni! Rákérdezünk. Ez utóbbi esetben az illetőnek 3x3 napig. így az 1-1. illetve ha megbetegszik is.5 hónapig működik. mint ahogyan a védelem nélkül gyógyulna.5 évig tartó védelem választására is. hogy nekik is kell immár tenniük valamit saját egészségük megőrzésének érdekében! * Ismét "hívnak minket"! Olyan jó harmincas házaspár. el kell mondania egy pontosan meghatározott imát. és kedvesemnek ismét sikerült "szót váltania". Nem kis meglepetésemre. Ők tartózkodva hallgatnak -. és ezt követi a kötelezően kivárt idő után az ellenőrző mérés. és mér. Ezt elsőre rábízom újdonsült radiesztétánkra. . majd kivonulni készülnek gondolom azért. teljesen pontosan. hogy végigmérje a lakást. Egy olyan lehetőséggel ismertették meg. VIII. hogy megbeszéljék a teendőket. egy "pihenőnap" következik. A védelemnek két fajtáját tudjuk kialakítani: A legegyszerűbb esetben a védelem 1-1. nem okoz problémát az ima.Valószínűleg nem értesültek pontosan tevékenységünk mibenlétéről.morgok magamban. De van lehetőség egy 11. így nem győzőm hangosan ismételgetni. mázolást most fejezték be a ház több helyiségében. majd miután a mérésben "kiélvezkedte" magát én is . hisz a férj tud mérni! . hogy örömmel teszi. Elég hosszú idő eltelte után szólnak csak.Fel nem tudom fogni. De mi megelőzzük Őket mondván: . hogyan fogadják ezt a plusz tevékenységet. kérik a semlegesítést is. hogy a bemérést bízzák külső személyre. . így a mi tevékenységünk csupán megelőző jellegű. Így a védelemmel ellátott személy nehezebben betegszik meg. hogy mit kellett ezen ilyen hosszan megbeszélni. Végeredményben így 11 napig tart a "kúra". A festést. de nem tudom. Mivel elég hideg volt kint. Rendbe tesszük aurájukat. hogy azok kik igényt tartanak képességeinkre. Majd a lakás után bemérjük az aurákat. egyéni védelemmel ellátni az embereket a káros sugárzásokkal szemben. meglepően pontosan. tényszerűen sincs különösebb egészségügyi problémájuk. Mint később a mérésnél kiderül. Azért 3x3 nap. naponta egyszer. Gondolom a feleség "győzte" meg. hogy bemérjük őket. összenéznek.csak mi beszélünk. minden nap. Elmagyarázzuk. hogy hogyan lehet ún. Látszik rajta. várják. a férj tud mérni. Szinte észrevétlenül átléptünk a 2002-es esztendőbe.Maradjanak csak. A jelzett szobák még jóformán üresen állnak.. Ez a védelem egyben az aurát is védi. hogy kérnek-e egyéni védelmet.. mivel minden eltöltött három nap után.gondolom. Látszólag és mint később kiderül. Így ráhagyjuk. Mint az ellenőrzésnél kiderül.környezetet hoztunk létre számukra. Majd következik a lakás "rendbetétele". Tehát nem a teljes ház volt renoválva. hogy mi nem csak bemérni tudjuk. Unszolásomra átveszi pálcáimat. akkor annak mely változatát. hogy milyen ügyesen és pontosan mér. sokkal hamarabb gyógyul. Itt a változatosság kedvéért. így morgós kedvemben vagyok: . és ellátjuk Őket védelemmel. Mindenesetre az nem lehet baj. és ha igen. és beszéljék meg a megbeszélendőket. hanem kérésre semlegesítjük is a káros sugárzásokat. Nem rendezték be. hogy megbeszélésük eredményeként a lakás bemérésén kívül. Számomra szimpatikus. hogy miben különbözik egymástól a két védelem. A lakás bemérésénél "segédkezik" a férj. mi kint megvárjuk Önöket! Majd kivonulunk és várakozunk. Ismét a véletlen(!) Hogyan is áll a "statisztika"? Négyből három esetben tudtak mérni! Miután megbeszéljük .5 éves védelmet választják.

működik a védelem. rendűek lehetnek károsak és jótékony hatásúak is. Véletlenül a tavaly ősszel gyakorlóterepnek használt terület mellett visz el utunk.Ugyan próbáld már meg egyenként kimérni. de egyiket sem találja. Méréseim szerint minden rendben. hogy ez rám is igaz lesz. fokozatokba kell sorolnunk.mérek. azaz fel kell derítenünk paramétereiket. . hogy a tapasztalatszerzéshez csak az ingát és a pálcát használjuk. Mivel én is éppen ezt a kérdést tettem fel mérésem előtt. rendű sugárzások mindegyike káros az emberi szervezetre. azaz működik-e a szabadban is a semlegesítés. Mivel én láthatóan képtelen vagyok a kedvesem által felfedezett sugárzást kimérni. megkérem: . majd pár hét múltával hívom Őket. Tehát egy általunk-általam ismeretlen sugárzásról van szó. Az ősszel működött de most. míg a VIII. Nem is beszélve arról. meg kell neveznünk. hogy "sorbarendezetten" kapjuk őket. tehát gyakorlatilag a legveszélyesebbtől haladunk a kevésbé veszélyesek felé. Ezek szerint bővítik érzékelési képességeinket. Az elkövetkezendő időkben sok új. Másnap reggel. Ezt látszik bizonyítani a hazatérésünk utáni azonnali "kommunikáció" melyet kedvesem kezdeményezett. és mér. rendű sugárzások általában pozitív és gyógyító jellegűek. Viszont nála nincs minden rendben: káros sugárzást mér! Ismét végigmérem a területet. hogy hogyan is működik.-VII. Természetesen ezeket az adatokat nem egyszerre. hogy nyolc különböző osztályba-fokozatba kell besorolnunk a sugárzásokat. * A "továbbképzés" során rengeteget ingáztunk. Most. az emberi szervezetre káros sugárzással kell megismerkednünk. hogy éppen erre jártunk ismét rákíváncsiskodom. Legalább is reménykedem. és akár csak Ő. De ez utóbbi nem minden esetben jött össze. talán elindulhatott egy másik "továbbképzés". de végeredményben sikeresen teljesítettük a feladatot. csak annyit mondtam. Ez a tudás hosszú hónapok eredményeként jelentkezett. hogy az auránk mérete elérte a végtelent. én viszont nem? Aha! Volt már ehhez hasonló eset! Ezek szerint kedvesem az elmúlt percekben kaphatta a számomra még ismeretlen káros sugárzás érzékelésének képességét. Kedvesem is kedvet kap. valamint ezek egy részét az első 45-öt. azaz nem egyetlen alkalommal tudtuk meg. ismét minden rendben. válaszolja. Ezeket osztályokba.Milyen sugárzást mértél? .[6] . Megtudtuk. kezd érdekessé válni a dolog. én sem találok káros sugárzást kibocsátó helyet. Az V. .Nem határoztam meg. Mintha rá szerettek volna kényszeríteni minket. Az I. Kíváncsiak voltunk. mind a 12 általunk ismert káros sugárzást! Kedvesem végigméri egyenként. és kérése meghallgatásra talált. hogy káros sugárzást keresek.-IV. IX. még többet mértünk pálcával. Így eléggé hosszadalmas és kissé körülményes volt. hogy így módunk és főleg lehetőségünk volt az "értelmes" gyakorlásra is. De ha így is van. hogy kedvesem ki tudta mérni. melyben az eddig számunkra nem érzékelhető káros sugárzások kerülnek terítékre. Ehhez annyi segítséget kapunk. Az ősszel kísérletképpen semlegesítettünk itt egy kisebb területet.kérdem kedvesem. hogyan lehet az. Minden rendben. valamint kedvesem is megpróbált valamivel sűrűbben "kommunikálni".

érdekes módon senki sem keresett minket. rendű sugárzásokat kellett azonosítanunk. De vannak egészen meglepő méretűek is. hogy ha egykét ember laposnak hiszi is. Továbbá úgy gondolom. Nem tudtuk mire vélni ezt a "csöndet". helyet foglalja el. * Az újabb és újabb sugárzások felismerésének és semlegesítésük módjának "megtanulása" folyamán. Meglepő a Jupiter nevű.3 méteres(!) falvastagsággal. Várakozásunknak megfelelően volt egy-két "meglepetés" a kapott listában. még dél-keleti. 100 méteres. az az így "megmaradt" káros sugárzások között nem fogja megtalálni a Hartmannt. mivel ez a tény számomra nagyon egyszerű módon bizonyítható is. megpróbáltam röviden -2-3 A4-es oldalnyi gépelt szövegben. és azok holdjainak káros sugárzásai is. számomra azonnal meglepetést okozott a második helyen álló. nyolc méteres. de csak a 32. Nem gondoltam volna. A listában természetesen megjelennek a bolygók. attól a Föld még közel gömbölyű. Így pl. 100 méteres hálót alkot. és KOZMIKUS eredetű! Tehát vége az ellentmondásoknak. valamint délnyugati irányban kb. melynek falvastagsága kb. hogy kedvesem és én képesek vagyunk az emberi szervezetre káros sugárzások bemérésére és semlegesítésére. Ha ezek után valaki veszi a fáradtságot és mér. helyen áll. 10 centiméter. hogy ez az a Hold. és eredete is. Így kíváncsian vártuk a fejleményeket. Számomra ez egy teljes értékű bizonyíték. valamint kelet-nyugati irányban is kb. mint pl. Észak-déli irányban kb. a Vénusz nevű. rácsszerű kozmikus sugárzás. főleg képességeink eredetét. de lassan-lassan ezek is elmaradtak. Ebben természetesen már benne foglaltatott. hogy egy-két ember számára ez a tény annyira kellemetlen lesz. míg a Curry a 12. a Napból eredő kozmikus sugárzás. Ugyanis a tizedik helyen áll veszélyességi fokozatát tekintve. mely létrehozza és szabályozza a földi vizek ár-apályát. X. a 41. Ha elfogadjuk. de nem a Vénusz bolygóról származó. és a kész "művet" beküldtem egy hetente. így kedvesem megpróbált "kommunikációt" kezdeményezni ez irányban. Pedig mindent megtettünk annak érdekében. Így a relatíve vékonyabb fal miatt elég intenzív. Gondoljunk csak bele. Feltűnt az is. és talán azt is mondhatnám. helyen áll. Pl. mely a 16. és ilyenkor a "hullámcsúcson" nem keres minket senki. kilenc méteres hálót alkot. Az előbb említett "hullámok" szünetében azért néha-néha volt egykét érdeklődő. Ezek szerint az ózonpajzsunk elég kritikus helyzetben lehet. az előzőleg általunk már ismert 12 káros sugárzás is. Észak-keleti. valamint egy naponta megjelenő megyei lapnak. de 1.Tehát első lépésként az I. ilyen "tekintélyes" helyet foglal el. lehetőségeinket. de nem a Jupiter bolygóról származó rácsszerű kozmikus sugárzás. a Föld holdja. hogy a vízér káros sugárzását bőven megelőzve. de hát ez már az Ő problémájuk. akkor a Hartmann kozmikusságát a következőképpen tudom bizonyítani: Semlegesítéskor csak a kozmikus eredetű sugárzások semlegesítését kérem. Továbbá egy-két ember számára meglepetést okozhat még a Hartmann elhelyezkedése. Kiderült. Tisztában vagyok azzal. A kapott feladatra koncentrálva. mely az "előkelő" negyedik helyet foglalja el. hogy a "tananyag" hullámokban érkezik. A listánk hatodik helyén áll a vízér sugárzása. hogy fókuszált a sugárzása. hogy segíthessünk erre rászoruló embertársainkon. hogy nyilvánosan is vállalnunk kell tevékenységünket. helytől kezdődően. valamint észak-nyugati irányban kb. hogy egyszerűen tudomást sem vesznek róla. .összefoglalni eddigi élményeinket.

. Kíváncsian vártuk az olvasói reagálásokat. Nem túl közeli ez az időpont Önöknek? . * Immár az újságcikk. hogy amit tettünk az jó.vetette fel a hölgy. de reakciójából legalább tudnánk. Vállaljuk-e? Mivel ezt kellett tennünk. csak éppen az a baj.Más nem olvas újságot? . akkor nagy valószínűséggel csak pár hónap múlva térhetünk vissza a témára. Ha most nem vállalják. Meglepő módon. . mint lehetőség ki volt merítve. Tehát nyilvánosan kell elköteleznünk magunkat képességeink származását illetően. valamint nyilvánosan kell ez irányú meggyőződésünket vállalnunk. . Ezért kedvesem ismét a "kommunikációhoz" fordult. . Megpróbáltuk mondanivalónk rendszerezését. .Ez teljességgel lehetetlen! . Tehát döntsenek! szorít sarokba. aki ha hülyeségnek is tartja az egészet. Örömünkre.füstölögtem. hogy mennyire lehet véletlen(!) ez a "lemondás"? Mondanom sem kell.mondom. természetesen vállaltuk. lassanként be kellett látnunk. .Holnap este lenne a riport felvétele a stúdióban. két-három nap elteltével telefonon megkerestek: olvasták az általunk beküldött anyagot.fakadtam ki. "csak" azok reagáltak a cikkre.érdeklődik tovább. hogy mielőtt kimegy az anyag. hogy tartalmában egyáltalán nem végeztek egy betűnyi korrekciót sem.Talán az Internet sikeresebb lesz! . . és mi így Önöket szeretnénk betenni a megüresedett helyre. a heti megjelenésű lap ezt követően egy riportot is készített velünk. mivel a holnap esti vendégünk lemondta a szereplést. és "ki" az.véli kedvesem. hogy a felvétel ki is menne egyenes adásban.hu) létrehozva. hogy már a pozitív visszajelzések is megjelentek! Legalább lenne egy olyan ember. Sőt.kérdeztem. hogy vállaljuk az egyenes adást.próbálok alkudozni. valamint saját weblapot (www. . hogy igen "mozgalmas" 24 órának néztünk elébe. mivel eszembe jut feladatunk. mint azt elöljáróban gondoltuk.Mi lenne az? . és szeretnének velünk egy riportot készíteni. valamint azokat. . mely pár hét elteltével meg is jelent a lapban. kiknél már jártunk. Ahogy múltak a napok. mi megnézzük? ."érdeklődik" tovább a hölgy. csak pozitív visszajelzések érkeztek. Legnagyobb meglepetésünkre. úgy döntöttünk. . hogy "kitől" is kaptuk ezt a képességet.Sajnos nem.Várakozásomnak megfelelően -ha nem is a stílus. Kiderült. Ez sem okoz problémát? . hogy minél előbb kiálljunk a nyilvánosság elé. ott is leírtam tevékenységünk általam fontosnak tartott részleteit. hogy a cikkek megjelenésével letudtuk feladatunkat. hanem talán a tartalom miatt-.De a felvétel úgy történne. . A riport végén véleménynyilvánításra kérték fel az olvasókat.Végeredményben nem.osero. és annak sürgőssége. . ezek az írások hamarosan meg is jelentek. Mivel az volt a célunk. . majd kiosztottuk a "szerepeket". Ugyanezt az anyagot pár ismerős helyen elhelyeztem az Interneten. hogy több ember is olvassa az újságot. . Viszont az meglepett. ezért az általam összeállított írásos anyagot elküldtem a helyi TV stúdiójának. Azért az azonnal eszembe jutott. .Nem lehetne esetleg úgy. kiknél tevékenykedtünk. Ez természetesen nehezebben ment. hogy egyik helyen sem fejtettük ki részletesen.töprengtem. aki vezet minket ezen az úton.Hogyan képzelhető el az. Nem lett! Egyetlen egy érdeklődő sem akadt. hogy hiába gondoltuk azt. hogy egy ilyen témájú cikket ennyire közönyösen fogadjanak? Főleg úgy.Csak van egy kis probléma.

és kérésre el is tudjuk őket távolítani. illetve megszálló lelkek olyan. illetve megszálló lelkek jelenlétét. de ez már nem bizonyult egyszerű feladatnak. és egy-két jól irányzott kérdéssel sikeresen átsegített minket a holtponton. hogy képességeinket Istentől kaptuk. Az is előfordulhat.mint ahogyan a felsorolásból is következik -. hogy a segítséget kérőknek nem kell feltétlenül hívőnek lenniük. Itt megpróbáltuk a riporter hölgy segítségével véglegesíteni a menetrendet. de a mi világunkat valamilyen oknál fogva elhagyni nem tudó lelkek. ki az "alapfokú" gyógyításban áll majd mellénk. így léte számunkra többé nem lehet kétséges. Esetleges elintézetlen "ügyük". és mi a megbeszélt időpontban megjelentünk a helyi TV stúdiójában. Ezen idáig még nem vállaltunk gyógyítást. megszólalt a telefon. Az. a fizikai testükből már végleg eltávozó. Annál is inkább. Tehát. Úgy fél. illetve rosszindulatú. nem volt idejük lerendezni családi dolgaikat. Kedvesemre tekintve láttam. illetve olyanok. hogy egyszerűen csak a bosszú tartja őket itt. De sebaj! Majd csak lesz valahogy! Elkezdődött az adás. vagy pl. Az elkövetkezendő napok ismét új ismeretek megszerzésével teltek. két nagy csoportba osztható: jóindulatú. mivel valamilyen oknál fogva kisebb káosz uralkodott a fejemben. Mintha egy kapcsolót billentettek volna át. * Új képességgel gyarapodtunk: ki tudjuk mérni. és ettől a pillanattól kezdve megszűnt számunkra a külvilág. gyógyítást támogató segítő mellé. és sémát. mivel a műsorban nem hangozhatott el a telefonszámunk. Ezek egésze . hogy Ő is hasonló gondokkal küszködik. tehát mindkettőnkön eluralkodott a kamera láz. és "ismét hívtak" minket. Így már azt is ki tudtuk jelenteni. Ebből azonnal tudtuk. május 17. mivel Isten minden rászorulónak feltétel nélkül segítséget biztosít rajtunk keresztül. Segítő szándékáról minden egyes tevékenységünk alkalmával sikerült meggyőződnünk. XI. Ahogyan jöttünk hazafelé a helyi TV stúdiójából. az idegen kóbor. maximum egy perc múltával sikerült annyira magamhoz térnem. és tevékenységünk mibenlétét. kik életük során nem kapták meg azt a szeretetet. így a külvilág felé még nem használtuk ezen "alapfokú" képességeinket. és a kissé még vegyes eredmények. és a már meglévő. mivel még nem láttuk elérkezettnek az időt. hogy minden rendben. hogy Istenről beszélhettünk. Viszont magunkon alkalomadtán kipróbáltuk. kik itt "maradtak" köztünk. és így immár sikerült néhány átgondolt mondatot is összehoznom. hogy észrevegye "állapotunkat".* Elérkezett a másnap (2002. A jóindulatúak között vannak olyanok. Szerencsénkre a riporter hölgy elég rutinos volt ahhoz. Az idegen kóbor. Lassan-lassan sikerült úrrá lennünk a másodpercek alatt eluralkodott kezdeti pánikon. azonnal elfelejtettem minden előre megbeszélt menetrendet. mindkettőnket megnyugtatott. Mindenesetre röviden elmeséltem történetünk "előéletét". a szeretet hiánya miatt. és "működésünk" során az Ő létének hite vezet minket. türelemre intettek. és mellé kaptunk egy új segítőt is. "Kommunikációink" is ezt támasztották alá. melyet igényeltek volna. Nem voltunk igazán hozzászokva a nyilvános szerepléshez.). elintézetlen ügyeik vannak: pl. sikeresen teljesítettük a feladatot. Esetleg itt maradt szeretteik nem tudták . mi csupán közvetítői vagyunk Isten "ajándékának". hogy egy-két "értelmes" mondatot kipréseljek magamból. Ezáltal elmondhattam azt is. kiknek ún.

Véleményem szerint nagyon sok ilyen "beteg" köt ki az ideg. majd kijelenti: . hogy álmomban beszéltem. holott aránylag egyszerű módon segíteni lehetne rajtuk. hogy az a lélek melyet mi eltávolítunk. hogy ilyenkor a megszálló kóbor lélek szólalt meg benned? . vagy az elmeosztályokon. célszerű az azonnali eltávolításuk. Mérek és kiderül. hogy nem ismerik el. hogy az idegen kóbor lelkek okozták! * . hogy előfordulhat olyan eset. teljesen idegen hangokon adtam elő a "koncertet". amikor valaki fizikailag vagy szellemileg a mélypontra kerül. Közlöm kedvesemmel a darabszámot.az már biztos.Végeredményben ez talán jobb is lehet.teszek a végére pontot. illetve Ők szeretnék "kezelni" a javaslattevőt. hogy találtam benned megszálló kóbor lelket. kiderül! . és nem velem. és megkísérli átvenni a test fölött a hatalmat. hanem meg sem hallják az ilyen jellegű javaslatot. hogy egyszerre több megszálló kóbor lélek vert bennem tanyát. kiknek elintézetlen "ügyeik" vannak. hogy melyik változatról is van szó. Végeredményben majdnem teljesen mindegy.kérdi.Így igaz! . illetve kiáltoztam. "Kissé" elgondolkodom a történteken: lehet. nagy valószínűséggel soha többé nem okoz problémát. de ezek számunkra már nem annyira kellemesek. . hogy "mindössze" öt "vendég" található bennem. Természetesen ezt az orvostudomány képviselői nem. mivel az eltávolított lélek esetleges újjászületése után. hogy valakiből. sem a környezetemben nem található több megszálló kóbor lélek. . Példaként megemlítem. majd kérem. Sajnos az. hogy az általam ilyenkor kiadott hangok nem az én "igazi" hangomon szólalnak meg. Ígérni csak azt tudjuk. bármi megtörténhet. a bosszú munkálkodik. de azt már Te mérd ki. vagy valós sérelmeikért. Ez még önmagában nem egy rendkívüli dolog. az nem azt jelenti. . vagy valaki mellől eltávolítjuk a nem kívánt "vendéget". . mivel így talán egymással foglalkoznak. ezt nem tudja kontrollálni? Kedvesem néhány éjszaka elteltével nyilatkozik: . Valamint ne feledkezzünk el. illetve ekkor már megszálló lélek."nyugtat" meg. hogy miért nem vettem észre jelenlétüket. Minden rendben lévőnek látszik: sem bennem. hümmög. hogy testébe "becsusszan" egy-egy ilyen kóbor. hogy: soha többé. hogy véletlenül tényleg rátapintottam a lényegre.őket végleg "elengedni". Kedvesem szerint.Ha kimérjük. majd mérünk. hogy már többször is előfordult éjszakánként. hogy összesen mennyit! . Azért nem tudjuk biztosra megígérni.Nem lehet az. . . hogy távolítsa el őket. és a bennem található "vendégek" tényleg egymással lettek volna elfoglalva? Akár hogyan is van. mivel ezen "ügyek" mögött általában.humorizálok. a gondolat teremtő erejéről sem! * Kedvesem meséli. Megteszi. Kedvesem mér. de az egészben az az érdekes. . Emellett vannak erre "hajlamos" emberek. kik szinte vonzzák a kóbor lelkeket. mintha csak egy lenne bennem. A rosszindulatúak között is vannak olyanok.Mivel több fajta hangot is hallottál az is lehet. Tehát ezek a lelkek mindenféleképpen bosszút akarnak állni vélt.Megszűnt a többszólamúság! Úgy tűnik.állapítja meg. mivel az Ő helyük már nem a mi világunkban van. az már sosem derül ki. hogy a megszállás soha többé nem ismétlődhet meg. Ekkor ki van téve annak a veszélynek.tromfolok. Esetleg az ember ilyen helyzetben.

Pár mondat váltása után kiderül. de neki meszes nyaki gerince van. hogy vajon ez a hívás "jelzés" volt-e gyógyítási tevékenységemre.. Meglepetésként ér bennünket. és én utána elgondolkodom azon. felszabadultan mesélni kezdi. már az első pillanatban szimpatikus. hogy Ilonka néni panaszai indokoltak. Első hallásra megjegyezte a Mi Atyánk-ot. és egy hosszirányú Hartmann. aki imára tudná Őt tanítani.legyen Gyuri bácsi a neve -. hogy mi lenne ha megpróbálkoznék a gyógyítással. egyszer sem volt ilyenkor hívásunk csak rögtön utána. valamint keresztben a lábszár vonalában. Az aura bemérése is igazolja panaszait. A férj . amikor "dolgozunk". Ígérem. ezért mostanában nem is említettem ezt a körülményt. Idősebb. hogy az imával megerősítettet! Miután végzek feladataimmal. amikor jelez a telefon: "ismét hívnak minket". kedvesemnek más elfoglaltsága van. a későbbi történések pontos megértése miatt.nevezzük Ilonka néninek -. Cél a közeli város. Az egyéni védelem kialakításánál már meg sem lepődöm. hogy Ilonka néni kiválasztott. de még nem megszólított. hogy mikor is lehet(!) XII. elgondolkodom a rengeteg mozgásszervi betegségükről. A lakás bemérése után megállapítjuk. Egyre jobban nem hiszek a véletlenekben! Tessék csak visszagondolni a sok "véletlenre" ami velünk történt! És egyáltalán hogyan van az. hogy: "Ima". Kiválasztott. Mivel Ilonka néni ekkor még nem ismerte az ima szó jelentését. A házaspár külön fekvőhelyen egymástól távol alszik. Most viszont szükséges megemlítenem egy-két esetet. hogy majd egy év alatt. így a fekvőhelyek paraméterei nem azonosak. hogy rosszat nem teszek. Nehezen hihető. Hartmann. majd jó egészséget kívánva elköszönünk egymástól. Miután így megtudta. Totális veszélyeztetettség! A feleség fekvőhelyének fejrészénél vízér (meszes nyaki gerinc). Hát ez az amin segíteni nem tudok. Gyuri bácsi fekvőhelyének közepén két vízér keresztezési pontja. hogy ugyan nem ez a fő feladatom. Végeredményben ez sem jobb! Az aurájuk mérete híven tükrözi állapotukat. olyan hetvenes házaspárral akad dolgom. addig kérdezősködött. de a Hit életben tartotta.Az. több egészségügyi problémával is küszködik. hogy ezen idáig még soha sem futott be olyankor hívás. Telis-teli mozgásszervi problémákkal. hogy vallásos beállítottságúak. Miután elmondjuk neki. mintha valaki pontosan tudná. hogy végeredményben mindig is sejtett valami ilyesmit. hogy "ismét hívnak minket".. Mivel beleegyezik. Semlegesítem a lakásban található káros sugárzásokat. vagy csupán a véletlen műve. Nagyon nehezen mozog. végrehajtom az ilyenkor szokásos teendőket. Jézus azt az egy szót mondta neki. most olyan valakit keresett. Jézus mögött egy hosszú létra. Felesége kissé könnyebben bírja magát. Még egészen kisgyermek korában megjelent neki Jézus. de ha hívtak volna. .. melyen az angyalok jöttekmentek. lakóhelyemtől tízegynéhány kilométerre. Hazafelé utazom a buszon. Természetes. Rákos daganat miatt volt már műtve is. Elmondom neki. Lakóhelyünkön középkorú házaspár. amíg valaki el nem magyarázta neki. Kivételesen egyedül utazom. "Konzultálok" Gyuri bácsival. sőt. Illetve dehogy tudom! Segítőim tudják! A lakás bemérése mindenben igazolni látszik egészségügyi problémáikat. és pozitív sugárzást kibocsátó felületeket helyezek el a fekvőhelyek alatt. Megbeszélünk egy közeli időpontot. és az jut eszembe. hogy melyiket választják. ezt a telefon kijelezné.. immár nem is lehet kérdéses. Majd következik az aurák "rendbetétele". az utóbbi időkben ki sem mozdul a lakásból. A hölgy . de mivel még nem ismert egyetlen imát sem. de nagyfokú veszélyeztetettségük miatt megpróbálkoznék a gyógyítással. "mindössze" a folyamatot tudom esetleg lelassítani. Természetesen a hangot ilyenkor kikapcsolom. azonnal imádkozni szeretett volna.

pár napon belül megkaptuk segítőinket. * Rajtunk közben folyik a "továbbképzés". végül elláttuk Őket egyéni védelemmel. De valahol azért bennem van a kérdés: miért? Miért nem tudtam magamon segíteni? Egyáltalán hogyan lettem "beteg"? Másnap reggel kezdődik minden elölről. hogy valójában mi csak közvetítők vagyunk. Próbálom magam "kúrálni". hogy "meggyógyultam". és mivel a torokfájás nem jelentkezik. és aránylag rövid időn belül kiderül. A jelek szerint megpróbáltak minket "birtokba" venni. Hatása mondhatni azonnali volt.Életét olyan emberrel kötötte össze. majd pozitív energiát sugárzó területeket helyeztünk el a fekvőhelyek alatt. és semlegesíteni. Azonnal rendbe teszem. hogy fáj a torkom. de az már nem jut eszembe. Pár nap múltával (a mi telefonhívásunk után) felhívtak minket. hogy lányuk családjánál is végezzük el a náluk már sikeresnek bizonyult beavatkozásunkat. hogy ugyan hozza már rendbe a torkom. így visszatekintve aránylag rövid időn belül megszabadultunk az "energiavámpíroktól". Mivel mihamarabb rendbe szerettük volna tenni kapcsolatainkat. Egyik nap arra figyelek fel. Megkérem kedvesem. Eközben kedvesemnél is jelentkezik a tünet. így boldog életük volt. kik az idegen civilizációk ellen biztosítanak védelmet. hogy vajon miért is csökkent le az aurám mérete. hogy felszentelt hely szükségeltetett ahhoz a szertartáshoz. Elmondtuk nekik. melynek eredményeként megtudtuk. így most annak emlékeiből "táplálkoznak". hogy mindkettőnket valamely idegen civilizáció képviselői "találtak" meg. Valami sejtés hatására megmérem aurám nagyságát. Találtunk a lakásban egy idegen kóbor. melynek hatásaként azonnal rendbe jövök. Feltételezem. így kedvesem "kommunikálást" kezdeményezett. de jóindulatú lelket. és mivel nagyon jól érzik magukat megkértek. mivel én láthatóan nem bírok vele. elkönyvelem.. Az ígéret szerint. Pár napig elvagyunk úgy. majd hozzáláttunk feladataink ellátásához: semlegesítettük a lakásban a káros sugárzásokat. Kedvesem egy általános "generálozást" végez el rajtam. és ezzel egy időben a torokfájás is megszűnik. és kérésükre eltávolítottuk. és meglepve tapasztalom. mivel jelentősen lecsökkent az aurám mérete. melynek hatásaként megválhattunk kéretlen "kísérőinktől". és közben megpróbáljuk kitalálni a kiváltó okot. Pont! Nagyon büszke vagyok magamra. hogy pár napon belül megkapjuk azokat a segítőket. hogy az átlagtól "kissé" eltérő magasabb rezgésszámunk vezethette Őket a nyomunkba. mondhatnám rendkívülinek tűnik a dolog. harminc fok meleg van és én a torkommal küszködöm. hogy mit kell tennünk nyugalmunk megőrzésének érdekében. hogy megszólítottságunk óta minden betegség elkerült minket. így ezek után már bizonyos védelemmel is rendelkeztünk az idegen civilizációk zaklatásival szemben. Így nem otthonunkban végeztük el a javasolt szertartást. Nem is annyira fáj. de ez valamilyen oknál fogva eddig nem sikerült nekik. van. Természetesen vállalták a 3x3 napos "kúrát". ki hasonló beállítottságokkal rendelkezik. Rendbe tettük aurájukat. Ennek fele sem tréfa! Itt vagyunk a nyár elején. azaz torokfájással ébredek. mivel már hozzászoktunk. Közös álmuk. hogy naponta kétszer rendbe tesszük az auránkat. Most átmeneti megoldásként elmondták. Az "érdeklődéshez" az ingát használom.. * . Nagyszerű! Azonosítom a két jelenséget: azért fájt a torkom. de átmeneti javulás után visszatér a torokfájás. Apróbb gondot okozott. hogy "mindössze" pár kilométeres. Furcsának. hogy egyszer eljussanak a Szent Földre a közelmúltban teljesült. mintsem fájdalmasan kapar. Eltelik egy-két óra. már közel háromszáz különféle káros sugárzást vagyunk képesek érzékelni-mérni.

létszükségletük a negatív (pl. Eddig feltehetően hallucinációnak vélte. A szavaival élve: "harctéri idegesség hatalmasodik el rajtam. úgy mentünk hozzájuk mintha haza mennénk. Sőt. Méréseink során meglepve tapasztaltuk (hegyvidék!). ez a "harctéri idegesség" a semlegesítés hatására azonnal megszűnt. sem a nagyszülőknek. melyet Ők jól látható örömmel. az első adandó alkalommal itt is bemértük. Mi lelkesen számoltunk be kapott képességeinkről. Majd azonnal elmesélte. hisz az általa megtapasztalt élményről van szó: "Valamikor az elmúlt éjszaka közepén arra ébredtem. örömmel töltötte el a kapcsolat ténye. De bármelyik verziót is használják. Érdekes. Mivel már évek óta. mint ahogyan ezt egy más. Most viszont. De egyik csoport "tevékenysége" sem szerencsés az emberiség számára. és azonnal megkezdődött egymás "kikérdezése". A háziasszony panaszkodott is. mely méréseink szerint jóindulatúnak és tudatosnak mutatkozott. vízér) sugárzás. ebben a "szereposztásban" mindenféleképpen az emberre van kiosztva az alárendelt szerep. ugyanahhoz a családhoz járunk. hogy megemlítsük a kapcsolat felszámolásának szükségességét. és ez egészen addig tart. Ellenkező esetben szinte beteggé válnak. hogy a kislány ezt eddig nem említette sem a szülőknek. hogy az "idegen civilizációk" képviselői azok. Számunkra két fontos csoport létezik: jóindulatú vagy rosszindulatú. mivel . Alkalomadtán végigmértük a háziak auráját. nyíltan. Elérkezett 2002 nyarának középső hónapja és mi eldöntöttük.Az utólagos "kommunikációk" során kiderült. kiket a "köznyelv" UFO-nak. és itt tudnak kellően feltöltődni. majd semlegesítettük az egészségre káros sugárzásokat. hogy a konyha szinte víztenger felett áll. hogy a falubéli kutyák hangosan nyüszítenek. és esetleges kapcsolatok után is kutattunk.mint a macskáknak -. ufonautáknak nevez. most is örömmel fogadtak minket. hogy nem érzi jól magát a konyhában. Közöltük a szülőkkel. hogy éjszaka "látogatónk" volt. vagy tudattalan kapcsolatot. mivel a "kislány" (19) szinte azonnal megszólalt mondván: "Ez. amíg esténként végleg ki nem jövök onnan. Különösebb együttműködés a kapcsolatfelvételen kívül még nem történt. Itt átadom a szót számára. aki a rosszindulatú civilizációval tart tudatos. hogy mi a bajuk. és a nagyszülőkkel a kapcsolat tényét. XIII. Így találtunk is a nagyobbik lányunokánál egy idegen civilizációval való kapcsolatot. a falusi túrizmus keretében. Ezért számunkra nagyon lényeges a kapcsolat irányultságának a felderítése. * Egy számomra teljesen nyugalmasan telt éjszaka után. és számunkra érezhetően." Nos. Természetesen. és azt sem tudják. hogy ezt a kapcsolatot egy idegennek sikerült kimérnie. Viszont testük ugyan úgy megbetegszik az ilyen környezetben. Ha olyan személynél végzünk káros sugárzások elleni semlegesítést. hogy hogyan is vették fel vele a kapcsolatot. A háziak láthatóan. Ugyanis ezeknek az embereknek . Így nem láttuk alkalmasnak az időpontot arra. hogy a szokásos két hetünket ismét a Mátrában töltjük. így mindannyiunk örömére béke és nyugalom költözött a konyhába. Eddig is volt már éjszakánként gondom ezekkel a kutyákkal. és talán nem túlzok ha azt állítom. amikor reggel belépek a konyhába. kik hitetlenkedve fogadták. Kapcsolataikat két módon építik ki: van ahol az illető tudtával. akkor az a személy többé nem fogja magát "otthon érezni" a saját lakásában. de jól látható kétkedéssel fogadtak. kedvesem azt meséli. hogy egy szavunkat sem hitték. Csak ilyen helyen érzik jól magukat. és teljes részletességgel beszámolt róla. és van ahol az illető tudta nélkül. Azonban nem kellett bizonygatni állításunkat. így igaz!". ahogyan láttam. "kísérővel" nem rendelkező személyé tenné.

nyugalom . hogy manapság Magyarországon semminek sincs "gazdája". Ha már így alakult letelepszünk. Ma a tó helyén törpenád vegetál. a pusztulás. Úgy gondolom. és én azonnal hozzá fogtam imádkozni. pedig figyeljük. Pár lépés az egész. és a kutyák is elhallgattak. Eddig még soha nem tapasztalt csend vett körül minket." * Az elkövetkezendő első napokban sorra keressük fel kedvenc helyeinket és megállapítjuk. hogy immár a falu összes kutyája "énekel". és ezzel összhangban a kutyák is egyre halkabban nyüszítettek. Hová vezet ez? Vízkészleteink is kiapadóban. és egyszer csak azt veszem észre.béke. Álmodni sem lehetne szebb helyet. Az elmúl évben még bővizű patak helyét csak a hajdani víz által elkoptatott. A sűrűben megtett pár méter után felfedezünk egy négyszögletes kis tisztást. és egy nagy sóhajtás kíséretében kedvesem is megnyugodott. most ér túloldalára oda. Szemben vele kényelmes pad. Balján kis tisztavizű tavacska. Az egyik elkezdi. hogy minden évben ide járunk. Pont olyan érzésem volt. Szinte azonnal kiderül. a végső cél az általunk már jól ismert búcsújáró vagy pihenőhely. de most csontszáraz kövek jelzik. Kellemes környezet. mint amikor félnek valamitől. és az ebben lakozó népség. . Szerencsére a kápolnának még láthatóan van "gazdája". mint legutóbb az MR (mágneses rezonancia) vizsgálaton.állandóan és "kórusban" ugatnak egész éjjel. Nem sokkal a cél előtt valami arra késztet. Tulajdonosa mindennek van. Ideális pihenőhely. Így több napra is szükségem van. benne gyönyörű vízinövények. hisz teljesen megszűnt az élettere. de pálcával mérni kezdek. De hát mitől félhet egyszerre egy falunyi kutya? Egy-két perc elteltével nagyon erős mágneses erőteret éreztem. * Tétova barangolás. s szemlélődünk. Kissé meglep a dolog. Keserűen mosolyogva állapítjuk meg: "még a hegy is tönkremegy!" S valóban. ugyanott most a tűző napon kutyagolunk a kopár hegy oldalában. ami percről percre erősödött. bármerre is mentünk mindenütt jelen volt az erózió. valamint kedvesem is nyugtalanul mozgolódni kezdett. A tetőn Szt. És mindössze egy év a távlat. Kezdett kialakulni bennünk az a meggyőződés. Az erőtér egyre nagyobb energiával borult ránk. Anna kápolna. a másik válaszol rá. Mire befejeztem imámat az erőtér is megszűnt. hanem mind nyüszített. Most viszont ahogyan felébredtem egyik sem ugatott. Honnan kerültek ezek ide? Itt tenyészti őket valaki? Évről-évre folyamatosan tűnnek el a fák. hogy valamely idegen civilizáció próbálhatta meg velünk a kapcsolatfelvételt. hogy sajnos évről-évre láthatóan romlanak környezetünk adottságai. Okát nem tudnám adni. Úgy 4-5 perc elteltével kezdtek el "beszélgetni" a kutyák. törzsén öntöttvas keresztből és műanyag Krisztusból készült feszület. kiszáradt és virágzó sziksóval borított fenekén "Arany János" szöcskenyájai versenyeznek az életért. és másodpercenként próbáljuk meg magunkról elüldözni a hihetetlenül csípős legyeket. mire megszokom. elővesszük elemózsiánkat és uzsonnázunk. Élvezzük a csöndet. de új telepítéssel még sehol sem sikerült találkoznunk. hisz már több éve. Még békát sem látni. A tisztás egyik oldalán egy férfikorának közepén járó tölgy. hogy elhagyjuk a turistautat. hogy miért. de "gazdája". Ez volt két éve. mégis egy "más" világot képvisel. tehát ekkorra már ismét minden rendben volt. hogy a feszület és annak közvetlen környezete felszentelt hely. hol nincs út. Kértem az "Öreget" hogy védjen meg minket ettől az energiától. az nincs! Ahol még egy évvel ezelőtt az árnyas erdőben sétáltunk. Valami húz a volt patak.

illetve. visszamegyünk immár kedvenc helyünkre. amíg gyérül valamelyest a nép. Mivel a kedvenc pihenőhelyünk teljes felülete napsütött volt. sem az. mivel eddigi ismereteim szerint ez nem lehetséges. úgy gondoltuk. és bennem egyre dagad az öröm. Természetesen nem egyszerű dolog egy ilyen témát lezárni. még 1902-ben az előző életem derekán. Még nem tudni jövőre visszatérünk-e. Ugyanis .. hogy teljesen meggyógyult. Hihetetlen jó érzés! Jó húsz percig tart a hívása. csak kedvesem és én rendelkezünk olyan képességgel. és életemben először megpróbálkoztam a gyógyítással. Ha még emlékeznek rá kb.mivel az innen párszor tíz méterre lévő közismert és kiépített búcsújáró hely nem az. Kivárt két hónapot. Miután az ellenőrző mérés mindent rendben talált. és semlegesíteni. Úgy tűnik. Azért hívott. hogy ennyi időt a tűző napon töltöttünk. hogy hallucinációk sorozatát éljük-éltük át kedvesemmel. hogy önmagam nyomában járok. hogy aki ezt a semlegesítést elvégezte már nem él. majd kedvesem elvégzi a teendőket. hogy az elkövetkezendő időben még jó pár ilyen pihenőhelyet fel fogok "fedezni". Sikerült saját bőrünkön megtapasztalnunk. kik ezt a semlegesítési tevékenységet lehetővé tették. sőt semmilyen káros sugárzást sem találok! "Kissé" meglepődöm.. így szabadságunk is lejárt. csak két dolog lehetséges. Majd "logikátlan" mérésem továbbfolytatván. A második. hogy még most is igen jól működik . hogyan vannak? Sajnos . Örömömben elfelejtem vele ismételten közölni. A mostani pihenőhelyen kívül még több ilyen. Nem mondom. mint mi. Ez azért sikerülhetett ilyen "jól". hogy amíg nyaralásunk ideje le nem telik többször is idelátogatunk. többször elővesszük. mintsem. de azt hiszem most a feladat sokkal nagyobbnak tűnik annál. és mint ahogyan eddig minden évben.a káros sugárzások elleni védelem. Később összepakolunk és megfogadjuk.5 óra múltával a következő "tudás" birtokában vagyunk: A pihenőhelyet eredendően én alakítottam ki. és megpróbáljuk frissen szerzett élményeinket megbeszélni. Mintha az időjárás megsiratná távozásunkat. az igazi érdem nem az enyém. hogy végeredményben én csak közvetítő vagyok. vagy ehhez hasonló pihenőhelyet is kialakítottam. mert úgy érzi. Az első az.immár 1902 óta . de életében hasonló vagy nagyobb semlegesítési képességgel rendelkezett. Végeredményben igen jó munkát szoktam végezni! * Hívást jelez a mobilom! Gyuri bácsi hív. az utolsó napon elered az eső. melynek eredményeként immár több mint 400 különböző káros sugárzást tudunk azonosítani. Ezért a "kommunikáció" következik. Akkor is rendelkezésemre álltak azok a segítők. elég furcsa paradoxon! Egyúttal kedvesem feladatot is kap: a pihenőhelyünktől kb. negyvenméternyire lévő búcsújáró helyet kell "rendbe" tennie. Röpke 1-1.. hogy saját kútfőből meg tudnánk oldani.. így a "hazafelé" vezető úton is. káros sugárzásokat keresek. * Nagyokat hallgatva megpróbálunk gondolkodni. Tehát elképzelhető. Kerékpározik! Nem győz hálálkodni. Hazaérkezésünk után másnap felhívjuk volt házigazdáinkat. melyben az inga kapja a főszerepet.ha hihetünk a "kommunikációnknak" -. Mivel semmiféle káros sugárzást sem tudunk kimérni. Átballagunk és megvárjuk. hogy biztos legyen a dologban. De ilyet a legtüzetesebb mérésem sem talál. Mint nemsokára ki fog derülni sem ez. majd megérkezésünk után is. mivel előző életemben is kiválasztott és megszólított voltam. hogy az ott kapott 3-4 órányi napsütés igen kellemetlen leégést eredményez majd mindkettőnkön. Mivel egyszer minden jónak vége szakad. két hónappal ezelőtt jártam náluk. Nem így történt! Nyoma sem volt rajtunk annak.

akkor azt is megismertetik velünk. mivel nem mérhető Ilonka néni aurájának nagysága. Lehet az is. míg a lányunoka karcolás nélkül úszta meg a kalandot. Mivel az aura hét réteggel rendelkezik. majd közvetlenül utána egy 7x7 napos "kúra" következik. hogy ezek után másképpen élik életüket? Lehet. szeptemberének közepe. Az is elképzelhető.Csak van benne valami. de az első pár szó után "elfelejti" a többit. elértük a végtelent. Az ingával való mérés megerősíti sejtésünket. hogy múlóban a fájdalom és a zsibbadás. Így a káros sugárzásokkal kapcsolatos "továbbképzésünk" befejeződött. és egyszerre több dolog is történt. Nem akkor dolgozunk amikor szeretnénk. hogy ezek után egészen más lesz számukra a fontos. Ha jól "kommunikáltuk" le akkor ez azt jelenti. amivel még eddig nem is találkoztunk. egyértelműen idegen civilizáció beavatkozására utal. az auránk továbbfejlesztése. . ezért kötődik minden a hetes számhoz. felfogható egyfajta beavatásként is. Számon sem tudjuk már tartani. melyben kizárt dolog az ilyen irányú tevékenység. De ezt már mérés közben Ilonka néni is jelezte mondván. Természetesen elfogadjuk. Ez a jelenség a tünetekkel együtt. Elmegyünk. Kissé kellemetlenül érintett minket. tehát a káros sugárzások érzékelésének és semlegesítésének számában. Itt már gond van. Ilonka néni kérésére hozzáfogok az eltávolításhoz. ha "darabszámban" elértük a végtelent. hogy darabszámban hol is tartunk a káros sugárzások terén. és órákba telik. Ő. helyileg más és más káros sugárzások léteznek. Minden rendben. Reggelente minden porcikája fáj. méghozzá rossz indalatú a beavatkozás. Idegen civilizáció beavatkozásával állunk szemben. Pálcáink szétcsapódnak. Először egy 7x3 napos. * Elérkezett 2002. Mire eljövünk. mire úgy-ahogy magához tér. már teljesen jól érzi magát. hogy vannak olyan állapotok. hogy akkor lesz befejezve.. ezt úgy lehet magyarázni. A másnap reggeli telefon teljes "gyógyulásról" számol be. mint eddig? Időközben tovább tart a mi "továbbképzésünk" is. A kocsi totálkáros lett. hanem akkor. Egyszerűen nem tud imádkozni. Ismét "hívnak minket"! Ha még emlékeznek rá: Ilonka néni hív. így sikeresen túl vagyunk az első "civilizációs" ügyünkön is. Házigazdáink lánya egy-két karcolással. hogy eredményes volt a beavatkozásom. Ezért . ha lesz majd újabb. hogy kiválasztott! . Azt hiszem. Azt biztosan tudjuk. Következik a mérés. aki gyermekkora óta minden nap imádkozott eddig! A tünetek nagyon "beszédesek" számunkra.baleset történt! Házigazdáink lánya és a nagyobbik lányunoka. de hát ezt már lassan-lassan meg is szoktuk. mely azt mutatja. Egészségügyi problémái akadtak: éjszakánként szinte lebénul a teste. A következő "történés".. Gondolom. és első lépésként bemérjük a lakást. Jön az aura mérése. de majd a személyes mérés pontosan kideríti az okot. Végeredményben ez a két "kúra". és a valamikori tetején állapodott meg. majd védelmet helyezek el. ha a körülmények ezt lehetővé teszik. autóbalesetet szenvedett. hogy a számunkra most felismerhető káros sugárzások "mindegyikére" megtanítottak. kinek gyermekkorában megjelent Jézus.változik meg a nagymama véleménye egy csapásra. és úgy is maradnak. így lehet az is. hogy a "kúrák" alatt ismét nem "dolgozhattunk". Többször is átpördült a kocsi. hogy van olyan is. Többször is hozzáfog. hogy ezekkel a "kúrákkal" tesznek minket alkalmassá a gyógyításra. hogy mindenütt. XIV.

így kénytelenek vagyunk egy kis ugrást végezni az időben.kénytelenek voltunk most is elfogadni a hosszúnak ígérkező kényszerpihenőt. mely ha jól számoltunk 2002. és mivel éppen ráértek már be is szerelték készüléküket a lakásba. hogy hogyan is "férne meg" a mi semlegesítésünk a cég által elhelyezett készülékkel. hogy az időpont megfelelő. Csak azért szólt. hogy örülök neki és jó egészséget kívánva. de mivel ezen "jeles" napok idejét előre sohasem ismertük. hogy adja meg a számát. és az október végi "találkozónkig" elköszönünk egymástól. * Meglepetésemre pár nap múlva T-ből hív a hölgy. A hölgy vonakodása abból eredhet. Megkérem kedvesem. így nem is vállalhattunk munkát. majd úgy döntök. Elgondolkodom.tar. hogy ugyan "kommunikálja" már meg. Még gyorsan megkérdezem. Közli velem. mely egy október végi időpont. bár az eredményt már most "borítékolni" lehetne. és én pár percen belül visszahívom. hogy végeredményben minden rendben van. hogy a weblapunkról (http://www. * Hosszú szünet után ismét "hívnak minket"! Nevezzük a helységet "T"-nek! Lakóhelyünktől jó 200-240 km-re kéne utaznunk. Kiderül. Valamint kéri. mely szerint mi "számtalan" káros sugárzás semlegesítését ígértük. mivel lassan már egy éve is meg van annak. ki ennek alapján megkeresett volna. hogy innen a lakóhelyemről végzem el a káros sugárzások . hogy közben azért lesz egy-egy olyan nap. a káros sugárzások semlegesítésének számbeli különbsége. azaz érzik. hogy feltétlenül el kell mennünk hozzájuk. hogy honnan szerezte a telefonszámunkat. már tenném is le a telefont. Visszahívom T-ben a hölgyet. * Mivel semmi említésre méltó sem történt velünk. és ha igen. Tapasztalják meg. hogy webhellyel rendelkezünk. akkor mikor? Rövidesen megkapjuk a választ. Lényegesen jobbakat pihentek mint előtte. amikor "használhatók" leszünk. így az utazás egyenlőre elhalasztva. Véletlen?! Másnap hív a hölgy T-ből. ezért szerette volna a "kiegészítést" mihamarabb kieszközölni. és egyik reggel hív T-ből a hölgy. hogy Ők találtak még rajtunk kívül az Interneten egy olyan céget. és közli. Közlöm a hölggyel. November közepe van. Nagy gondban vagyunk az auránk "alakítása" miatt: megtegyük-e? Megkérem a telefonáló hölgyet. hogy működik a berendezés. kik vállalják a káros sugárzások semlegesítését. hogy várjunk legalább 2-3 hetet. amikor is a hölgy kéri. Így igyekszik meggyőzni abban. Kérésemre elmeséli. Kissé meglep a dolog. és felajánlom számára az időpontot.hu/osero). az előttünk "befutó" cég viszont csak 12-t. mivel férjével is egyeztetnie szükséges. hogy elmehetünk-e. hogy egy egyszerű kísérletet megér a dolog. Kér egy nap haladékot. hogy ne haragudjak de ezt meg kellett lépniük. hogy mindentől függetlenül várnak minket a megbeszélt időpontban. és eddig még nem volt olyan személy. Közlöm. Kis gondolkodás után azt javaslom. de megérzése szerint valami azért hiányzik. akkor az milyen jellegű. hogy még emlékezett a weblapunkon írtakra. Természetesen tudjuk. hogy tudjak a beszerelt készülékről. A hölgy vonakodva bár de beleegyezik. Gondolom. de mint mondja: lehetne jobb is! Feltehetően élénken él még benne. december elsején jár le. és ha van. Megbeszéljük a részleteket. hogy van-e változás.

. hogy a cég által elhelyezett sugárzást semlegesítő készülék működik. így az is lehetséges. . Ezen kívül számíthatunk ún.Több dolgot is tehetünk.És nekem. Mivel én péntek este semlegesítettem a káros sugárzásokat. Ezért most ezek a sugárzások "smirglizik" az agyukat.reagál bizonytalanul. Ez alatt az idő alatt segítőink nem minden esetben állnak majd mellettünk. mely Karácsony másnapján fejeződik be. és hétfőn a délelőtti órákban fel fogom hívni. . mit kell ehhez tennünk? .válaszolom. . de borzalmasan alszom péntek óta! .Legyen szíves azonnal megszüntetni. és fejezi is be a beszélgetést.Rendben van.Talán az lesz a legjobb. félrevezető tevékenységekre is. a készülék által kibocsátott sugárzásoknak nincs mit kioltaniuk.Ma. ha Ő is megtapasztalná a "jelenséget".ígérem. Bár nem ígértem. Hívom a T-ben lakó hölgyet.közli. .kérdi tanácstalanul. . . tehát egyenlőre nem utazunk oda. azaz kísérlet(ek) történhet(nek) félrevezetésünkre. hogy a készülék nagyjából úgy működik. . majd kissé bátortalanul megszólal a hölgy: . * Szerda. . azaz november 15. próbálom megmagyarázni neki.Kezdi. Szeretném. Tehát úgy is mondhatnánk. . hogy megtapasztalja. sem éjjel. ha várunk még legalább egy napot. hogy miért.Nem tudom megmondani. és a telefon letétele után azonnal meg is teszem. . Így a két sugárzás kioltja egymást és látszólagos "nyugalom" van a lakásban. . hogy a káros sugárzásokkal azonos frekvenciájú.fejezem be "szakmai" véleményem.De hát eddig is működött! . .folytatja. . . . .A férjem szerda óta kiküldetésben van.Ez így igaz. Tehát Önök most a készülék által kibocsátott sugárzástól szenvednek. vagy ehhez hasonló dolgokat.-én pénteken este elvégzem a semlegesítést.Akkor most mi legyen? . de most itt lesz az alkalom.Rendben. Meglepően hosszú ideig csönd van a telefonban. hívom a T-ben lakó hölgyet. hogy hányan is laknak a lakásban. Majd közlöm vele. és kikérdezem. Elkérem a pontos címet. és ma este jön haza. . . de ellentétes fázisú sugárzást bocsát ki. Tudja Ő nem fogadja el az ilyen. sem nappal.véli helyesnek riposztját.reagálok. hogy 40 napra magunkra hagynak. nekünk. de arról van szó. .Ez attól van.Rendben. vagy ha ez lehetséges Önök kikapcsolhatják.semlegesítését.egyezem bele. * Kedvesem "kommunikációjának" köszönhetően megtudjuk. így ígéretem szerint hívom a T-ben lakó hölgyet.Egyáltalán semmit! . . hogy: . Kislányom sem tud az óta rendesen aludni. hogy 40 napos próbatétel elé nézünk. hogy egyáltalán nem is "válaszolnak" majd kérdéseinkre.Például azonnal visszaállíthatom az eredeti állapotot. azonnal megszüntetem! .kínálom a lehetőségeket. * Hétfő van.Holnap hívom! * Kedd. hogy hogyan is érzik magukat. amit létrehozott a lakásunkban! . . illetve leszerelhetik a készüléket.választja a fel nem kínált harmadik lehetőséget.

Most pedig szinte azonnal megy és a háttér is majdnem közömbös. hogy valaki több mint 200 km. hogy sokkal hamarabb sikerül ráhangolódnia az aurákra. Azt is meséli. és kimondottan az Ön kérésére történt. hogy Ő a Szíriusz bolygóról érkezett. távolságból megtapasztalható módon manipulálhatja környezetünket. Ez a "népség" képes arra.mintegy bizonyítékként a "kommunikációra" -. de kimondottan csak egy pontban. hogy az egyes felhők milyen színű energiamezőkkel rendelkeznek.Ez így igaz! . de ezt sem azonnal.hallom hangján a mosolyt. látogassanak meg minket! Ebben maradunk. . Majd felsorolja. melyek némelyike a csillaghullásra emlékezteti.Nagyon szépen köszönjük! Minden rendben! Mindannyian nagyon jót pihentünk az elmúlt éjjel! . * Kedvesemnek végre sikerült "kommunikálnia" és ebből megtudjuk. de valahogyan nem akar létrejönni a manipuláció.Szerintem a lelke mélyén felismerte az igazságot. hogy teljesen emberszerű külsőt kreáljon magának. . . Eleinte tele vannak jóindulatú segíteni akarással .kérdem gonoszkodva. pedig minden tőlem telhetőt megteszek: hunyorítok. .Semmiféleképpen! . hogy "küldje" át hozzám had érezzem én is. . hogy ez a manipuláció az egészség megőrzésének érdekében. hogy nem egyszerű elfogadni azt. De mindhiába. és segítőinktől védelmet és egyben védettséget is kért a hívatlan "látogatókkal" szemben. . hogy olyan érzés mintha zseblámpával egy fókuszált fénynyalábot vetítenének valamelyik testpontjára. de ma már kissé más a véleménye. de egyenlőre nem sok sikerrel.fogadja hívásom. most a "másik" oldal kezdeményezett. . így nyerve el bizalmunkat. majd teljesen észrevétlenül hatalmukba kerítik az embert és agyukat manipulálva teljes mértékben uralkodnak felette. hogy végre ez a képesség is kimozdulni látszik a holtpontról. így kedvesem serényen gyakorolgat. Pár nappal később hol itt. hogy elfogadja? . nem sikerül meglátnom az energiasávokat.Talán ismételjük meg a kísérletet.kérdem. . Feltehetően ezt a képességet nem kimondottan nekem szánták.. majd annak másnapja a mi negyven napos megpróbáltatásunk utolsó napja. hol ott állapodik meg kissé hosszabb időre. Kísérleteink közben múlnak a napok. . hogy nálam (egyenlőre?) nem működik a dolog.vélem. sikerült a férjét meggyőznie? . hogy egy idegen civilizáció "megkísértéséről" van szó. és végre elérkezik a Karácsony. Végeredményben mindketten örülünk annak. és az illetető úgy mutatkozott be.ismeri el.Tudom. Azt meséli.jelenti ki.De egyezzünk meg abban. rá kellett hangolódnia. bambulok és még a "távolba" is -a tárgyak mögénézek. XV. Egy igen öreg ember arca jelent meg kedvesem előtt. Egy-két nap múltával már arról számol be.Nos. inkább érdekes érzetet kelt. Egyik reggel kedvesem meséli. Megpróbálja irányítani. mint eddig. csak fény helyett olyan energianyalábot kell elképzelni mely erősen melegít. hol ott "melegíti" valami kedvesem testrészeit. . Próbálnám én is "nézni" de úgy látszik. Ez a "melegítő" pont járja be a testét és hol itt. Megkérem.beetetés. Eddig csak a "megfelelő" háttér előtt állónak sikerült meglátnia az auráját. hogy mintha többet látna az aurákból. . hogy az égbolton különféle energiasávokat vél felfedezni. A "kommunikációt" követő éjjel .Tegnap igen.De ha egyszer erre járnak. Kedvesem szerint egyáltalán nem kellemetlen. . Kedvesem azonnal megszakította vele a kapcsolatot. Valamint sokkal több részletét is látja az auráknak. de annak beismerése még hátra van.

A többi elenyészett a Szíriusz képviselőjével együtt. Tehát kedvesem ismét "kommunikál". de tudják ezt be ezirányú ismereteim hiányos voltának. január 14. * Elkövetkezik 2003. Így a már említett meglepő képességekből mindössze az aura jobb érzékelésének képessége maradt meg kedvesem számára.. sőt kiegészíteni Urunk közléseit. és még mindig "kommunikál". Az üzenet Történt. melyet Urunk az Orion csillagöv Al-Niitak nevű csillagán hozott létre. Kíváncsiak lennénk. * A karácsonyi. Pihenünk. Az üzenet két részből áll. de elfogadjuk. . Ezáltal immár túl vagyunk egy megkísértésen is. mivel az üzenetben taglalt téma ismeretében nem állok azon a szinten. az emberiséghez szóló része. egyre türelmetlenebbé válva próbálkozunk meg a "kommunikációval". hogy megpróbáljam "értelmezni". s kedvesem ismét "kommunikál". hogy üzenetét közreadjam úgy. nem is beszélve arról. Szerencsére nem így történt. Éva unszolására megízlelte a tudás fájának tiltott gyümölcsét. melyben az a sugallat. és látszólag tenni sem kell érte semmit. Ezért elképzelhető. és életben hagyta az első emberpárt. Nem tudom mire vélni a dolgot.Feltehetően azért voltak kénytelenek immár "személyesen" is jelentkezni. van egy személy szerint nekem szóló és van egy. és vége lesz ennek a "nyugalomnak". hogy mondhatni azonnali a hatás. Az Úr úgy döntött. Ezáltal immár túl vagyunk egy megtévesztésen. hogy pár héten belül jelentős változás áll be. hogy Ádám. és azonnal tollba mondja Urunk üzenetét. Az üzenet anyagát a legkisebb változtatás nélkül adom át. hogy Urunk az én személyemet tisztelte meg azzal. Mivel nem érzem magam arra felhatalmazva. mert "pihenőben" vagyunk. A nekem szóló részből az derül ki. hisz már szinte képtelenségig hosszúnak tűnik ez a "kommunikációs" idő. de majdnem teljesen eredménytelenül. Mint tudjuk eredendően ezért halál járt volna. hogy a megszólítottságunk óta velünk történtek is helyet kapjanak a "történetben".képesség. Mivel nem állt módunkban "kommunikálni". A "Talán dolgozhatnánk addig?" kérdésünk elutasítását vonakodva bár. hogy látszólagos . Annál is inkább megtehetem ezt. mivel kedvesem első sikeres "kommunikációja" mondhatnám "lebuktatta" őket. nem tudhattuk. majd a szilveszteri ünnepek múltával . hogy az első emberpár feladata a Föld nevű bolygó benépesítése lesz. ezért az üzenet átadására a kronológiai sorrendben történő "mesélős" változatot választottam. Nagyon türelmetlenek és tettre készek vagyunk már.immár tudjuk. csak "kommunikál". mivel a mézesmadzagként felkínált képesség látszólagos hatalma túl csábító is lehet. hogy az üzenet átadása nem minden esetben lesz "szakszerű". hiányzik a történés. A majd két órás "kommunikálás" után kedvesem kimerülten "tér vissza". Visszautasításával ismét egyértelműbbé vált a "felállás". azaz hogyan tovább? De csak a türelemre intő válaszokat kapjuk. Büntetésül mindkettőjüknek azonnal el kellett hagyniuk teremtésük és eddigi életük színhelyét az Édent. hogy most mi a következő lépés. hogy kitől is származott a . így akár fel is használhattuk volna. de Urunk megváltoztatta eredeti szándékát.tehát már 2003-at írunk -. hogy Urunk helyett és nevében az üzenetet első szám első személyben adjam át.

Az ún. úgy a Föld is hatást gyakorolt a kozmoszra. Ez idő tájt a Föld saját rezgésszáma 4 Hz volt. A piramisban több helyiség. mai nevén "kamra" lett létrehozva. hozzanak létre egy olyan "harmonizátort". másrészt a nagy hőmérsékletingadozások okozta hőtágulások kiegyenlítését oldották meg. az ózonpajzs. különféle degenerációk létrejöttéhez. a mai Egyiptom gízai fennsíkjára esett a választás. Minden kamra saját alaprezgéssel rendelkezett. Mivel ebben az "élettérben" az ember mindössze csak percekig maradhatna életben. Ez a "harmonizátor". így szállításra sem volt szükség. mivel ez a frekvencia felel meg a legjobban az ember és közvetlen környezete számára. de a "normális" élethez egyáltalán nem. és a légkörnek. az általa pontosan meghatározott helyre -nem messze a "kőoroszlántól". A Nagy Piramist tehát az Úr Mennyei Seregének angyalai "építették" a Teremtő útmutatásai szerint. Jóllehet. Az "építés" a helyszínen teremtéssel történt kövenként. Így jött létre és erősödött meg a Föld és az ionoszféra között a legfontosabb védelmet biztosító "eszközünk".8 Hz-re való emelése. és azon való stabilizálása volt. Valamint gondot okoztak a Föld akkori lakói is. Tehát nem volt kőfejtés. mely a Föld rezgésszámát az ember. más formában is megvalósíthatta volna. Szerepük az összrezgés intenzitásának maximális felerősítése. valamint pontosságban. a fellázadt angyalok "teremtménye" volt. rétegenként. stabilizálása. ezért az Úr elrendelte. hogy saját Mennyei Seregeinek "katonái" az angyalok. bár nem mindegyikre pontos ez a kifejezés. Ma Szfinx-nek nevezzük. ez pár állat és növényfaj kipusztulásához vezetett. a kozmosz pedig visszahatott a Földre.ma királykamra . A kamrák a rezonátor szerepét töltötték be. a ma már mindenki által jól ismert gízai Nagy Piramis -vagy más néven Kheopsz piramis. és az Oroszlán csillagképet reprezentálta volna. Ezek a többnyire hatalmas termetű lények végzetes károkat tudtak okozni egymásban és közvetlen környezetükben is.felett külön rezonátorkamrák lettek létrehozva. a matematika és a geometria ismereteinek alapjait "rejtette" a Nagy Piramisba. "szellőzőjáratok" két feladatot is kaptak. mintegy "kőbe írta" a piramis teremtésének időpontját. Természetesen a Teremtő e feladatot másként.lett. Egyrészt ugyancsak a rezonátorokhoz tartoztak. és annak közvetlen környezetének rezgésszámához optimalizálja. hogy a piramis alkotóelemei a kövek. de így akart szeretett teremtményei számára "maradandó" ajándékot adni. A piramis másik feladata a megfelelő légkör és az a feletti rétegek kialakítása. Az így kialakított együttrezgés szolgáltatta az igazi "szívverést". . A piramis egyik feladata a Föld rezgésszámának 7. Ahogyan a piramis hatást gyakorolt a Földre. A Teremtő. és közvetlen környezetének is más az optimális rezgésszáma. azok elburjánzásához. Ez a kőoroszlán is. ezért nagyon lényeges volt pontos méretük és elhelyezkedésük. A teremtés pontosan egy napig tartott. A helyszín kiválasztásánál a stabil "alapok" megléte miatt. hogy évezredekig nagyon jól működött. stabilizálása. A mai időkben ezeket a teremtményeket talán őshüllőknek (dinoszaurusz) neveznénk. Ez a frekvencia nagyon alkalmas a rákos daganatok kifejlődéséhez. A "főkamra" . hogy még a mai modern eszközök birtokában is gondot okozna előállításuk a megfelelő mennyiségben. Urunk kihasználván ennek létét és helyzetét.A Föld ebben az időben nem igazán biztosította a megfelelő életkörülményeket az ember számára. a fellázadt angyalok kissé félresikerült "teremtményei" az őslények. és jegyezzük meg. oly precíziós módon lehettek "megmunkálva". A kamrák átadták a rezgésüket a talajnak. Így vált lehetségessé az. A "Nagy Mű" így működött. a piramisnak. Az embernek más. mivel így nagyobb felületen tudták a saját maguk által felerősített rezgést átadni a piramisnak. Urunk első feladata a megfelelő életkörülmények kialakítása volt.

csodálatos műve.Az ókori Egyiptomban élő emberek az uralkodóik által kiadott parancsok hatására. és így a papok kivételével mindenki számára megközelíthetetlenné vált.[8] Urunk látván. Így vihető végbe az egyetlen. egy év után a fáraó csodálatosan megfiatalodva került elő. A "javaslat" szerint Menkauré piramisát templomként "illik" használni. mint ami fenn van: és ami fenn van. hogy a piramisban töltött kb. Menkauré) az emberek az akkori uralkodók akarata szerint "szabadon" használhatják. mivel amúgy is erősen foglalkoztatta őket az örökkévalóság. hogy egyre nagyobb veszélyben van a Földi élettér biztonságáért felelő piramis épsége. Az akkori uralkodókat már maga a piramis mérete is lenyűgözte. Ennek fejében a két további piramist (Hafré. Egy-két helyen fel is jegyezték az írnokok. A továbbiakban a papok feladata lett a piramis állagának és biztonságának felelős megőrzése. A szerződés szerint a Nagy Piramist a továbbiakban "Szent" hellyé nyilvánították. így a piramis és környéke számukra megközelíthetetlen hellyé vált. ugyanaz. hogy bronzszikéjük a varázslatos erő hatására önmagától megéleződik. de kizárólag az Egyiptomi emberek által épített további három piramissal együtt. akkor ez az erő a részükké válik. sikeresen megörökíti az Orionöv teljes mását itt a Földön." . Az Úr által és segítségével létrehozott piramis-együttes híven jelképezi a Szentháromságot. Menkauré) megtervezésében és elkészítésében a gízai fennsíkon. beszámoltak arról. Az akkori uralkodók így tudták megőrizni saját maguk számára anélkül. Úgy gondolták. kik a piramis belsejében végezték "értékmegőrző" munkájukat. A későbbiek során az Úr által tervezett. Az uralkodók szájról-szájra adták át a titkot miszerint: a piramisban varázslatos erők hatnak![7] Orvosaik. nem indulnak oszlásnak. hogy ha hosszabb időt töltenek el a piramisban. ezért megkötötte első szerződését az emberrel: Mennyei Seregeinek angyalaival "segítséget" nyújtott az embereknek még két további piramis (Hafré. szent helynek tartották a piramist. Valamint elmesélték azt is. hogy valójában ismerték volna a piramis eredeti funkcióit. Az uralkodók érdeklődését igazából ez az utóbbi hír keltette fel. és tanulmányozhatják. mint ami lenn van. ugyanaz. hogy a mumifikálásra előkészített tetemek belső "berendezései" csodálatos módon épen maradnak. Így teljesedhetett be a kozmosz törvénye: "Ami lenn van. nem is beszélve a kivitelezés titokzatosságáról.

megjelent a "modern" ember. Nem tudták felfogni. a "meggazdagodni vágyó" ember. hogy a legnagyobb. robbantottak. és meg nem engedhető eszközökkel közösen "vallatni" kezdték a piramisokat. a leghatalmasabb piramisban miért nem találtak semmit. a "kíváncsi" ember. pl. a mindenáron "hírnévre vágyó" ember. Ez igen keményen megrongálta a piramist. hogy akkor ennek minden piramis esetében így kell lennie. és ennek hatásaként .Ahogyan teltek az évezredek. Arra gondoltak. hogy az igazi kincsek jól el vannak rejtve különféle titkos kamrákban. Miután több piramis belsejében is mesés kincseket találtak úgy gondolták. Ezért néha a legdurvább eszközöket használták fel a "kutatáshoz".

hogy ad még egy utolsó esélyt az embereknek. de hamarosan rá kellett jönnie.az emberi élet számára. így környezetünk kezdett megváltozni. vagy ha észre is vette. hogy az ember tönkretegye az Ő művét: . szökőárak kíséretében rohamosan "kopni" kezdett az ózonréteg.Igen. vulkánkitörések.mondá magában. tán ezredek teltek el. hogy ez alatt az idő alatt megpróbáljanak "emberré" válni. Már nem tudta eredeti feladatait maradéktalanul ellátni. és szemeiket behunyták. De hát ki figyelt erre oda? Ki tudott párhuzamot vonni a két jelenség között? S mintegy végszóra megjelent a "találékony" ember. és dezodorával. háromszáz évnyire megoldja az emberiség számára. s így megszűnt a Föld és az ionoszféra "párbeszéde" is. Ad még számukra háromszáz évet. mely kb. és ne ismerjetek: Mert megkövéredett e népnek szíve. és meg ne gyógyítsam őket. sőt! Azért büntetett. de annak füléhez sohasem jutott el a "szó". Mennyei Seregének angyalaival megpróbálta a Nagy Piramis helyreállítását. mire mégy nélkülem! . Az ember tovább "sietett" saját pusztulása felé..egyenlőre csak háromszáz évnyire .S látá. "És beteljesedék rajtok Ésaiás jövendölése. hogy helyrehozhassák meggondolatlan tetteik következményeit. Mivel a Földnek immár nincs háromszáz év hátra az életéből. Nem azért mert nem szerette az embereket. hanem még pár helyen megfúrta. megmérgezve lakóinak életterét. sőt egyszer még saját fiát is elküldte. De a "találékony" ember ebből mit sem vett észre. Ezen kívül még tartani lehetett attól is. és látván lássatok.működésében változás állt be. Majd amikor a piramis széthordására került sor. amely ezt mondja: Hallván halljatok. hogy alkalmassá tegye . hogy valami módon ne lássanak szemeikkel. hogy a piramis. de mindhiába. A Föld "vére" pedig elborította a tengerek vizét. műtrágyájával szennyezni kezdte környezetét. az esetleges helyreállítás után ismét veszélybe kerülne.Hadd lám. nem érezte annak súlyát. Ekkor az Úr megpróbálkozott a büntetéssel. A következő lépés a megfelelő helyszín kiválasztása volt. apostolokat küldött. a Föld "beteggé" vált. szinte észrevétlenül. Sok-sok éven keresztül. . egyre erősebben jelentkeztek a nem megfelelő működés okozta környezeti jelenségek. és füleikkel nehezen hallottak. és meg ne térjenek.[10] Így Urunk más megoldást keresvén gondolatban eljutott templomaihoz: . A Föld auráján megjelentek az első foltok. hogy miért van. mert azt szerette volna elérni. . "történelmi" egyházai és templomai miatt. Eleinte csak lassan. majd nagy üzlet reményében más földrészre szállította. Ha esetleg el is jutott. * Az Úr eleinte "szótlanul" tűrte és hagyta. tájfunok. és ne halljanak füleikkel. így Urunk ismét nekilátott. robbanómotorjával. nem tartotta "fontosnak" a tüneteket. hogy a másság feltételek nélküli elfogadása megtörténhessen. és ne értsenek szívükkel. Kutatóknak álcázott emberi sakálok lepnék el. Csodákat tett. ez az! Ez lesz a megfelelő! Csak nem szedik szét egy ország összes templomát! Ezekből kell kialakítani azt a "harmonizátort". Pedig az Úr "igyekezett": prófétákat."[9] Az Úr elgondolkodott tapasztalatain és hosszas töprengés után úgy döntött.. Sajnos az emberek nem ismerték fel. hogy a büntetés honnan származik és azt sem. s "vérét" vette a Földnek. az általuk még nem kellően átlátott problémákat. Ekkor már katasztrófákban nyilvánult meg a piramis megfelelő működésének hiánya: földrengések. és ne értsetek. A helyszín kiválasztásánál mindenféleképpen csak Európa jöhetett számításba. közben évszázadok. megpróbált az Úr az emberhez "szólni". hogy ez alatt az idő alatt a gyűlöletből megértés válhassék. hogy szeretett "gyermekei" biztonságban éljenek. és a tudomány nevében darabokra szednék. hogy sokkal nagyobb a probléma mintsem azt gondolta.

* Így 2003. Tehát ismét pontosan 24 órára volt szükségük ahhoz. és mindhét rétege az egészséget sugározza. majd . melynek geológiai adottságai látszólag éppen megfeleltek a célnak. majd ezt követően az ülőhelyek alatt pozitív energiát sugárzó felületeket helyeztek el. hogy ez az ország hol is helyezkedik el a Föld életterében.Erre az országra van szükség! Mi is a neve? . hanem MINDEN magyarországi templomban és imaházban elvégezték e műveleteket. Majd a már védelemmel ellátott templomokat és imaházakat egyenként sorra véve megvizsgálták. Tehát nem csak a "történelmi" egyházak templomaiban. így az ózonpajzs teljes értékűvé válik. Most azt vizsgálta meg az Úr.miután elvetette Olaszország. az Úr döntött: . Nem volt közömbös az sem. * A "Nagy Mű" hatásaként háromszáz évnyi időtartamra stabilizálódik a Föld saját rezgése 7. azokat a templomokat és imaházakat melyek alkalmasnak bizonyultak a feladatra. először is Anglia.Stabil alapokra van szükség! Szemei előtt szépen sorjáztak az országok. javarészt a történelmi egyházak templomaival rendelkezett.válaszoltak az angyalok kórusban. közös egyetértésben becsatolták a "Nagy Mű"-be. hogy ennek a kis országnak a területén található a Föld szívcsakrája. hogy az érdemi munkára melyik lehet alkalmas.[11] Lassanként már minden európai ország terítékre került és még mindig nincs jelölt. hogy idővel teljesen megszűnnek az eddig is csak ritkán jelentkező földmozgások. Amint kiderült. Mivel a "harmonizátor" számára stabil alap szükséges. Létrejön a Föld és az ionoszféra között a "párbeszéd".[12] Ezt követően az Úr. Viszont ez által a Föld többi országában eleinte sűrűbben lehet számítani váratlan eseményekre. január 12.8 Hz-en. Ekkor Urunk szeme elé került egy kis ország.feltehetően templomot -.Magyarország! . hogy a "Nagy Mű"-be: .-én. a "Nagy Mű"-re alkalmas épületek közül kiválasztotta azt az egyet . A munkát 2003. január 11. Első lépésként minden magyarországi templomban és imaházban elvégezték az emberi szervezetre káros sugárzások semlegesítését. így ismét örülhetünk majd az évszakoknak. az Úr Mennyei Seregeinek segítségével ismét hozzálátott a "Nagy Mű" elkészítéséhez. közép-európai idő szerint de. ettől ismét "helyre billen" az időjárás. Urunk utasításai szerint megszámláltuk és most közreadjuk. Ez azt is jelenti. hogy az emberi élet még háromszáz évig fennmaradhasson. Stabilizálódik. melynek az "órajel" szolgáltatása lesz a feladata. de az sem felelt meg. majd elindította ezt a szinkronizáló órajelet. közép-európai idő szerint de. Soron következő lépésként. Majd sorra a többiek. De lassan-lassan mindet el kellett vetnie az alapok instabilitása miatt. majd éghajlati vizsgálatok megerősítették az előzetes bizalmat. és melyik nem. 11 órakor fejezték be. 11 órakor... illetve fokozatosan visszaáll a Föld forgási sebessége az "eredeti" sebességére. stabilabbá válnak. és elhelyezte.-én. így Magyarország "alapjai" fokozatosan megváltoznak. hogy területéhez mérten meglepően sok templommal.. A tüzetesebb geológiai. A Föld aurája lassan-lassan feltöltődik.

A helyszíneken történő mérések igazolják minden magyarországi templom "sugármentességét". vannak olyanok. hogy hogyan élünk a felkínált lehetőséggel. történetünk lejegyzésénél felhasználtam azokat a "szilánkokat" is. Így vannak olyanok melyek. mobiltelefon. És akkor még nem is említettük a konyhákban működő mikrosütő által kibocsátott. A becsatolt templomok és imaházak mindegyike igen erős. Mint például a már mára köztudottan "telítődött" elektroszmog. ugyancsak közreadási szándékkal. A fent leírtak igazát nagyon egyszerű bizonyítani. De ide sorolhatnánk a különféle helyek és készülékek által keltett elektromágneses sugárzásokat is. hogy Urunk kívánsága szerint lejegyezzem az eddig velünk történteket. Történetünk leírása itt befejeződik. az emberi szervezetre igen káros sugárzást! Szerintem e sugárzásokkal kapcsolatosan a hivatalos tudományágak csak akkor fogják álláspontjukat megváltoztatni. A "Nagy Mű"-be csatolt templomok. ISMERTETŐ Radiesztézia Magyarországon ma még sem a "hivatalos" fizikai. Nem is beszélve a civilizációnk által "termelt" egyéb. ezért azok mérését sem oldhatta meg számunkra megnyugtató módon. Eddig tartott Urunk üzenete. az emberiség pusztulását jelenti: mind fizikai. a templomi ülőhelyek alatt a pozitív sugárzó helyek meglétét. Végeredményben olvasóink így is szinte napra készek "belőlünk". pl. mind lelki valónk megszűnik. melyek a szív és érrendszeri betegségek.-én hozzáfogtam. a mozgásszervi betegségek. melyek az idegrendszeri megbetegedések gyógyulásához biztosítanak energiát. Majd annak. Ha nem használjuk ki hasznosan. mivel ezen oldalak közreadása Urunk Üzenete miatt sürgőssé vált.2 867 templom. ha sikerül egy olyan mérőműszert készíteni. bármikor hitelesen meg tudja mérni az azok által kibocsátott sugárzást. de mindegyikük külön-külön speciális gyógyító sugárzással rendelkezik. hogy nem életet. január 15. vagy a különböző rádiófrekvenciás sugárzások pl. vagy . Az Üzenet sürgős volta miatt. Ne feledjük. amellyel bárki. sem a "hivatalos" orvostudomány nem vesz tudomást a létező föld és kozmikus sugárzások egészségkárosító hatásáról. Vissza XVI. 2003. de vannak olyanok is. mivel mindössze egy igazán mérni tudó radiesztéta szükségeltetik hozzá. az igen erős gyógyító sugárzásukról könnyen felismerhetők. és 877 imaház lett becsatolva. melyeket még történetünk kezdetén hoztam létre. hogy a történetben a kronológiailag megfelelő helyen elhelyezzem. Teremtőnknek az emberiséghez szóló üzenetét. de igen káros sugárzásokról. hanem csak háromszáz évnyi haladékot nyertünk! Csak rajtunk áll. Tudomásunk szerint "továbbképzésünk" ez év Pünkösdjén fejeződik be. úgy az.

mit ki nem találnak! A vízerek káros hatásukat az emberi fül számára a még nem hallható (infra) tartományban. Ehhez a hírhez. Vissza A vízerekről Már az ókori falfestményeken-fametszeteken is feltűntek a "vesszős" emberek. valamint a hormonháztartás és az immunrendszer kibillentésével rákos daganatokat okozhatnak a test bármely pontján. annyi "eredmény" születik. dr. hogy sikerült lefényképeznie a vízerek sugárzását. Tehát már akkor is tudtak a korabeli radiesztéták a különféle sugárzások létezéséről. hat hét múltával jelentkeztek. hogy sikerült műszerrel bemérnie a vízerek sugárzását. hogy a spirituális készség magasabb fokát nem lehet "megtanulni".mondhatni lehetetlen . Dr. Tehát még visszafordítható volt károsodása. Ugyanebben az évben Beichl ezredesnek is sikerült egy másfajta technikával fényképfelvételt készítenie erről. és ott fejti ki káros tevékenységét. hogy ahány "radiesztéta" méri be a helyiséget (ugyan azt). hogy az elhunytak csaknem 100%-a vízér sugárzásában feküdt. mivel egy hozzá nem értőnek nehéz . dr.saját testükön tapasztalják e sugárzások káros hatását. aki egérkísérletekkel (kontrollcsoportot használva) egyértelműen bizonyította a vízerek sugárzásának egészségre káros hatását.az 1932-es évben -. Az agyat stimulálva idegrendszeri károsodásokat. Mivel a mérésekre vonatkozó kísérletek-próbálkozások nem hozták meg a kívánt eredményt. Nothnagel és dr. Azok az "elmaradott" ausztriai orvosok. akik a radiesztéziai képességük mellett a spirituális szint megfelelő fokán állnak. dr. Ez a még nem hallható. a 1-7 Hz közötti frekvencián fejtik ki. Ennek hiányában jönnek létre olyan "mérési eredmények". de az élőlények által tudat alatt érzékelhető sugárzás embereknél elsősorban az agyat "veszi" célba. személyiségzavarokat. hogy saját magán végzett kísérletei eredményeként megállapítható. hogy a vízerek az egészségre igen káros sugárzást bocsátanak ki. . Figyelem! Nem radiesztéziai képesítésről. Feltételezhető. Jó tudni. egy hónap multával szűntek meg. Hernádi Gyula egy orvosi kongresszuson bejelentette. A megfelelő szakember (radiesztéta) kiválasztása nem is olyan egyszerű feladat. tehát léteznek. hanem képességről beszéltem. Cody francia orvos tízezer(!) rákban elhunyt páciens otthoni fekhelyén végzett műszeres vizsgálatot és megállapította. napjainkban a legelemibb káros sugárzásokat az erre "alkalmas" ember (radiesztéta) segédeszközök (pálca. Nála a káros hatások kb. hogy a káros geobiológiai és kozmikus sugárzásokat ezekkel az eszközökkel. Hochenegg. No comment! Napjainkban Ausztriában. saját nyaki-gerinc károsodásommal tudok igazolásképpen hozzájárulni. csak azok a személyek tudják hitelesen kimérni. Nem is beszélve arról.eldöntenie. az a munkahelyén szerezhette rákos daganatait. különben nem számíthatnak a megfelelő gyógyulásra. inga) igénybevételével érzékeli-méri. Kísérleti mérések szerint a rákos daganatok kialakulását és burjánzását legjobban a 4 Hz segíti elő. elismert német fizikus bejelentette. Magam is láttam e két fényképfelvételt. Dobler Pál heilbronni professzor 1934-ben külön közleményben jelentette be. hogy az illetőnek van-e radiesztéziai képessége vagy csak ezen irányú vágyai vezérlik. Természetesen az első "jelek" a káros sugárzásnak kitett testrészeken jelentkeznek. hogy ágyukat sugárzásmentes helyre helyezzék. hogy aki a vizsgálat szerint otthonában nem az ingerzónában feküdt. "Napjainkban" . Sauerbruch egy klinika sebészei előírják az operált betegeknek. azzal születni kell. Henrich. 1948-ban dr.[13] Ugyanő volt (1978). majd semleges zónába átfeküdve kb.

Elgondolkodtató az a régi mondás is mely szerint: "oda építsd a házad. Illetve nagyon hamar kipusztul. és az Ő általa bemért területre telepítik a kaptárakat." A fentiek ismeretében megkockáztatom azt a kijelentést. vagy épületbe. gót szépségén kívül kriptájának különös "varázserejéről" is nevezetes a brémai dóm. Vissza A vízerek okozta megbetegedések Szürke hályog. halláskárosodás (idősebb korban). hogy kizárólagos . leukémia. Ugyanis Ők úgy gondolják . májbetegség. Pl. reuma. hogy ahol patak. asztma. Azért e kitüntetett figyelem a fekhelyek pontos elhelyezkedése iránt. felismerhetően embermúltú testek sorakoznak a hideg kőpadló alatt.lehet. ha ilyen helyre ültetik. Míg az élő szervezetre a vízerek sugárzása egyértelműen káros. amin gólya fészkel (a gólya kerüli a vízeres helyeket). és daganatos betegségek várhatók (csak idő kérdése) . szív. ahol eredetileg is a daganatait szerezte. bizton számíthatnak jelentős. nyaki problémák. háromszorosára növekszik a káros sugárzások intenzitása. Pl. Ellenben ha megfelelő szakembert bíznak meg.A vízér sugárzása hatással van az összes élő szervezetre. érszűkület. így a körülöttünk élő összes növényre. Ugyan úgy. ha tehetnék. mivel az éjszakai órákban kb. Így "okoskodva" nem is számíthatnak kiemelkedő hozamnövekedésre. szklerózis multiplex.szerepet játszanak a vízerek káros sugárzásai. alhasi panaszok. amik. A mérések szerint mindegyik vízerek keresztezési pontja fölött volt eltemetve. ahol a szarka neveli fiókáit!" Széles körben ismert tény. hogy a villám soha sem csap olyan fába. hogy ez a pont egy ház vagy egy fa gyökérzete alatt található. De a következő idézet is ezt bizonyítja: "Impozáns. hihetetlen gyorsasággal kerül rosszabb. a kutya viszont pont ellenkezőleg. hogy vannak olyan növények és állatok.a legtöbb daganatos beteg a kórházi "gyógyuló" tendencia után otthonába hazatérve. Tehát gyógyulása érdekében a fekhelyét vízérmentes helyen kellene elhelyeznie. hogy véleményem és ismereteim szerint. ide telepítik kaptáraikat. azt is megfigyelték. A Farkasréti temető alkalmazottai több esetben is találtak a lejárt (30 év) sírhelyen mumifikálódott holttesteket. MINDEN daganatos betegség kialakulásánál jelentős . illetve valamilyen folyó található az "vízeres" környék. és akik a vízeres helyeket szeretik. Parkinson-kór. mivel . ahogyan a sertések és a tehenek is teszik. a hullákat konzerválja. vérellátási zavarok. csak több esetben melléfognak. Az évszázadok óta ide eltemetett egyházi méltóságok földi porhüvelyén mintha nem fogna az idő: ép. a macska kimondottan vízéren szeret tartózkodni (sugárzásmentes helyen megbetegszik). Ez egyáltalán nem igaz! Nem szabad összetéveszteni a vízfolyást a vízérrel. vese. Ebből is következik. És ebből a téves következtetésből kiindulva. akár dupla mennyiségű hozamnövekedésre is. hogy a méhek (mint a rovarok általában) nagyon szeretik a vízér sugárzását. Ezt a tényt igyekeznek kihasználni a méhészek is. Ugyanis a villám minden esetben csak a vízerek keresztezési pontjában csap le. hogy ismét visszakerült arra a "vízeres" helyre. Annál is inkább teszem ezt. illetve tennék. ahová a gólya a fészkét rakja. emésztési problémák. illetve meg kéne "barátkoznia" a káros sugárzások semlegesítésének gondolatával. Pl. Ő ezt nagy ívben kerüli. érszűkület. És teljesen mindegy. valamint az állatokra is. mondhatni kritikus állapotba. tüdőbetegség. ödéma. vizet pedig ott keress. Mitől? Szerintem attól.meg kell jegyeznünk tévesen -. a barackfa soha nem ereszt gyökeret vízér fölött. legyen az akármilyen magányos is.a tapasztalatok szerint .

hasnyálmirigy (cukor-betegség). ingadozó vérnyomás. infarktus. valamint a Hartmannhoz hasonló . petefészek gyulladás. A Hartmannhálóhoz képest pontosan 45°-al van "elforgatva". Pl. epilepszia. szemproblémák. másodlagos háló. "megfeledkezik" róla). nyilván a földmágnesesség rácsszerű elhelyezkedésének függvényei. E. viszont ezek sugárzása éppen olyan veszélyes. szemromlás. Curry-háló. idegrendszeri megbetegedések. az ún. ciszta. vese. A háló szemei mintegy 320x320 cm nagyságúak. valamint a külső és a belső térben elég erőteljesen változik. A háló szemeinek mérete a hosszúsági fokok függvényében. Vissza A Curry hálókról A M. torokgyulladás. pontosan északdéli. 20-25 cm vastagságúak. Hartmann-háló. kelet-nyugati irányban pedig 180-190 cm. tüdőgyulladás. Az így létrejövő háló "szemeinek" mérete észak-déli irányban mintegy 220-240 cm. A "hálók" szerkezete és annak elhelyezkedése. sőt egyes tapasztalatok szerint. Vissza A Hartmann hálóról A dr. halláskárosodás. és nagyon sok radiesztéta be sem méri. ilyenkor kialakulhat egy ún. míg belső térben. melynek "falai" kb. az ún.Vissza A Hartmann és a Curry Dr. melynek falai párhuzamosak a helyiség falaival. menstruációs zavar. mint a Hartmann háló. meddőség. Így pontosan észak-nyugat és délkelet. agydaganat. gyomorfekély. idegbetegség. Viszont csomópontjai veszélyesebbek. az 1950-es években általuk "ismét" felfedezett sugárzás hálószerűen befedi Földünk teljes felületét. mint az "eredetié". a csomópontok a legveszélyesebbek. gerinc betegségek. Vissza A Curry háló okozta megbetegedések Pánikbetegség. Vissza A Hartmann háló okozta megbetegedések Fejfájás. allergia. Az egészségre a keresztezési pontok. ágybavizelés. 35 cm falvastagságú hálót. Hartmann által felfedezett sugárzás. itt nálunk Magyarországon ezen méretek külső térben mintegy 170x180 cm-re tehetők. Ernst Hartmann és Manfred Curry mérései és megállapításai szerint. kopaszodás. szédülés. mellékvese. vállizületi gyulladás. vasbetonból készült falak esetén ez lényegesen kisebb. idegesség. torokgyulladás. ritmuszavar. Curry által felfedezett sugárzás (ezt kevesebben ismerik. Sőt. krónikus légúti betegségek. prosztata gyulladás. valamint pontosan kelet-nyugati irányban egy olyan hálót alkot. valamint pontosan dél-nyugat és észak-keleti irányban alkot egy kb. nyakmerevedés. mozgásszervi megbetegedések. máj. ízületi gyulladás. mint a Hartmann hálóé. a nullapontja egyenesen ajánlott az ott tartózkodásra. pl. hasi panaszok. lumbágó. Az egészségre kevésbé veszélyes. akár 140x150 cm is lehet. impotencia.

A korabeli rajzok és fametszetek szerint. hogy a tükör által visszavert sugárzás szétszóródhat a helyiségben. Így a két sugárzás kioltja egymást.hangfrekvenciás sugárzásról lévén szó . Így ezen ismeretek hosszú ideig csak a sámánok. és elég hamar ki is merül. A fekhely aljára kell felszerelni úgy.lévén egy passzív elem . hogy . De! Mint tudjuk a különböző káros sugárzások a nap folyamán más és más intenzitással "működnek". hogy az eredeti sugárzással teljesen azonos. melyeket 3-6 mm vastag rézdrót köt össze. Szlovákiában. mivel gyapjas bőr (birka vagy bárány gyapjú) fedte mind az ágyat. Vissza Védekezés. hol a mesterséges készülék sugárzásától szenvedhetünk. mely a kozmikus sugárzások ellen is bizonyos védelmet biztosít. Természetesen az akkori kor "hétköznapi" embere nem feküdhetett baldachinos ágyban. A napi intenzitás igen tág keretek között mozog. és kialakulhat egy sugárzásmentes terület. már a római légiók éjszakai szálláshelyeit is védték a szervezetre káros sugárzásokkal szemben. de ellentétes fázisú sugárzást keltenek. hogy ez a mentesítő sem biztosítja a teljes sugárzásmentességet. Itt arról van szó. mind pedig az ágy mennyezetét. Itt állati fehérjével kevert meszet szórtak szét vékony rétegben. Újabban kezd elterjedni a sugárzással közömbösített sugárzás. A "történelmi" korokban. Majd a "tudás". mint pl. hogy ezek az ún. gyapjas bőrök (így működik az ún. a baldachinos ágy is bizonyos védelmet biztosított a káros sugárzások ellen használójának. hogy a készülék . Vagy gondoljunk csak a juhászokra! Miből is készül a subájuk? Sokan "esküsznek" a tükörre. és egy ún. Szalmatetős házban. azaz telítődik káros sugárzással. hogyan lehet együtt élni egy szobában három-négy ilyen eszközzel? Nem is beszélve arról. a Kilianek atya által készített. A probléma abból adódik. Csehországban és Lengyelországban ma is használják ezt a módszert a haszonállatok védelmére. mint sugárzásmentesítő eszközre. szalmán (szalmazsák) feküdve pihente ki fáradalmait. "K" típusú mentesítő. Mivel nem képes követni a sugárzások intenzitásának hullámzását. mivel el sem tudom képzelni. Ma már köztudott. Ő (tudattalanul) a szalmát "használta". Állítólag így visszaveri a vízerek káros sugárzásának egy részét.[14] De mi van a kozmikus sugárzással? Az felülről ér bennünket. hogy a tükörfelület a padló felé nézzen. így a sugárzások elleni védekezése sem ez lehetett. bio-gyapjú ágynemű is) semlegesíthetik a káros sugárzások egy részét.állandó jelleggel egy azonos intenzitású sugárzást bocsát ki. Gondoljuk csak el. de ezen ismereteit nem szívesen osztotta meg embertársaival. pl. hol az eredeti sugárforrástól. Hol van ekkor a tükör védelme? Nem is beszélve arról. védekezési módok Az emberek egy része (egy szűk köre). Ez lényegében két motorolajjal megtöltött üveg. a szalma a leghatásosabb védekező eszköz e sugárzásokkal szemben. Vissza . így esténként elérheti a "normál" sugárzási energia négyszeresét is. így majdnem tökéletes biztonságban volt a sugárzásokkal szemben. De azért vannak jól bevált mentesítők is.mily mértékű lehet a tükör csillapítása. Véleményem szerint ez a visszavert rész igen csekély lehet. és igaza is volt mivel eddigi tudásunk szerint. lassan-lassan (hisz előbb önmagukat is meg kellett győzniük) a fizikusok és az orvosok körében is elterjedt. másodlagos sugárzás jöhet létre. már nagyon régen tisztában volt a káros sugárzások létezésével és annak hatásaival.gyulladásos megbetegedések. majd később a papok birtokában voltak.

hogy mindhárom építményt egy egységes terv alapján építették. hogy a három csillag közül a legkisebbik. Pontosan ilyen tervrajz alapján épült a három rejtélyes Piramis a Giza-i fennsíkon. a második Piramis az Al Niilam helye. hogy ez nem "törvényszerűség" ez alól vannak "kivételek". Viszont lehet az is. amit az arabok Mintakának neveznek. amikor azt látjuk. Ekkor a sugárzásvédelem azonnal összeomlik és "magától" nem is képes újra helyrejönni még akkor sem. Akkor azonban visszavonulót fújtak. az Al Niitak és az Al Niilam tökéletes átlót alkottak.semlegesített a káros sugárzásoktól." "Ezek a csillagok rézsutosan a délnyugati irányban helyezkednek el a tejút tengelyéhez képest. mivel Urunk minden magyarországi templomot egyöntetűen . amíg a nyilvánosság elé nem kellet állni a nézeteikkel. a Mintaka kilógott a megfigyelő szempontjából balra. de ennek nem ismeri a módját. amit a másik kettő összekötésével kapunk. majd 2002-ben közreadott elképzelései: "Miközben az Orion csillagkép övének három csillaga átszelte a délkört Giza-nál. kissé kívül esik déli irányban azon a főátlón.). a piramisok pedig rézsutosan délnyugati irányban helyezkednek el a Nílus tengelyéhez képest. hogy a templomok néha évekig "védelem" nélkül maradnak. Bármennyire is furcsa ezzel a nézettel nagyon sok csillagász és matematikus is egyetértett. nyomban eszembe jutottak Robert Bauval 1994-ben. és a kis piramis a kilógó Mintaka helyét jelzi. amikor a káros sugárzások semlegesítését végző. A fenti sorok a "Nagy Mű" elindítása óta elvesztették aktualitásukat: a leírt események immár nem következhetnek be. hogy miért végzi így a semlegesítést. tehát kelet felé. nem egészen egyenes vonalban álltak a déli égbolton.Káros sugárzások a templomokban Megtapasztaltuk. egészen addig. így lehetséges az. Lehet. Ha a tiszta éjszakákon jól megnézzük az eget. azt is láthatjuk. Egészen addig nincs is ebből probléma. hogy másképpen is megtehetné. A nekropolisz magaslati képén tehát a Nagy Piramis az Al Niitak helye. kihelyezett mise. Ez az állás ugyanígy megjelenik a földön is. amelyet Hafré piramisa. Azt nem tudni. és úgy következhet be. ha a nevezett kegytárgy időközben visszakerülne az eredeti helyére. Majd ahogyan telt az idő és egyre több helyen jártunk. amely rendkívüli pontossággal modellezi a fent említett . Ilyen esetben csak az újbóli semlegesítés adhat megoldást a problémára. attól a főátlótól. Feltételezésünk szerint ez akkor. hogy a fent leír eseményeket és azok kiváltó okait nem minden esetben ismerik. illetve ismerik fel. hogy Menkauré piramisa a megfelelő távolságban keletre helyezkedik el.nem kegytárgyhoz kötve . betörés. hogy a "történelmi" egyházak templomaiban valóban nem mérhetők a vízerek. Az alsó két csillag. amíg a kegytárgy a templomban van. Feltételezhető. stb. ha valamilyen oknál fogva a kegytárgy kikerül a templomból (körmenet. és a Nagy Piramis alkot. Vissza A Piramisokról Urunk üzenetének "vétele" és értelmezése után. a védelmet a templomban fellelhető valamelyik kegytárgyhoz köti. azt is megtapasztaltuk. ugyanis ismerték a szokatlan nézeteket vallók keserves sorsát. hogy Ő a káros sugárzások semlegesítését csak így teheti meg. A probléma akkor kezdődik. Egészen nyilvánvaló. a Hartmann és a Curry hálók sugárzásai. ám a harmadik csillag.

az általam egyetlen könyvben felfedezett "tévedéssorozatból": A szerző Hérodotoszt bírálja a 26. mint megépítették az Orion övet a földön". Önök is úgy találják. Gizá-ban nem mást tettek. amikor végleg "letettem" ezt a könyvet. hogy az illető író mindenáron csak a saját elképzelésében látta a nagy "igazságot" megtestesülni. hogy az ismeretek mindörökre fennmaradjanak azok számára. Nem is beszélve arról. melyek nagyobb "szavahihetőséggel" rendelkezhettek az átlagosnál. több esetben is meghamisítván az igazságot. másrészt az 1960-as években kiadott "ősrégi" leírásaimban talált adatokra támaszkodom. Cole 1925-ben végzett méréseinek adataira. ennek a témának sincs jobb szakirodalma. hogy legyek naprakész! Így több.5) akkor láthatják. szellem. hogy nagyon közel járt Robert Bauval a teljes igazsághoz? Ezirányú hiányos ismereteim kiegészítésének érdekében. Tehát a továbbiakban egyrészt J.3 hektár az alapterülete. test). mellyel az adatokat kezelik. Teremtőnk a "Nagy Geométer". hogy a piramis alapja 244 négyzetméter. hogy "kicsivel több"? Mennyi az a "kicsi"? Amikor a piramisokkal kapcsolatban köztudottan a pontos arányokra támaszkodik minden számítás.H. rájöttem. tudományosnak mondott műben szerintem NEM! A szerző a 117. Így a könyvpiacon nem találkoztam olyan művel. Nem vagyunk egy szatócsboltban. a gízai fennsíkon létrehozott művével a kezünkbe adta a három geometriai alapidomot. a kört. ezzel foglalkozó irodalmat is beszereztem. Műszaki beállítottságú lévén. Hérodotosz valóban tévedett de a szerző is. hogy milyen megfogalmazás az.454 méter. Nagy Piramis Urunk a matematikai és a geometriai ismeretek alapjait "öntötte" a Nagy Piramisba azért.személyes tapasztalataim szerint -. Ez volt az a pont. hogy: "Körülbelül 867 köbméter anyagot használtak fel megépítéséhez". . Végeredményben . Volt ugyan egy-két "ősrégi" leírásom az egyiptomi piramisokról. Tanulságként álljon itt csupán kettő. minthogy visszanyúljak az 1925-ös. hogy ez meddő próbálkozás. rettenetesen zavar az a "lazaság". hogy itt szó sem lehet sajtóhibáról. mint ahogyan azt már a radiesztéziánál említettem.három csillagot. Tehát semmiféleképpen sem lehet "kicsivel több. mint 233 méter". a háromszöget és a négyzetet (lélek. hogy "kicsivel több". Miután megpróbáltam beszerezni és áttanulmányozni olyan anyagokat. és ennek érdekében hajlandó volt MINDENRE. melynek 5. hogy: "lehet egy kicsivel több?" Ott lehet! De egy több nyelven is megjelent. ahol a burgonya vásárlásakor megkérdezik a vevőtől. mely egyszerűen csak a tényeket ismertetné a piramisokkal kapcsolatban. akik képesek őket megérteni és felhasználni. Így nem maradt számomra más lehetőség. illetve az 1960-as évekig remélve. hogy egyes szerzők saját könyvükön belül hogyan mondanak önmaguknak ellent. Minden egyes esetben meggyőződhettem arról. mint 233 méter". Nos. akkor nem lehet olyan. azonnal a megfelelő szakirodalom beszerzéséhez láttam. Ember! A Nagy Piramisról van szó. de úgy gondoltam. oldalon azt írja a Nagy Piramis adatainak ismertetése során. nem pedig egy lakodalmas sátorról! A valós térfogat: 2 593 126. pl. Bosszantó volt látnom.5 köbméter! Ha megfigyelik a két számot (867 és 2 593 126. holott az alap egyik oldalának a hosszúsága kicsivel több. mivel számításaim meggyőztek azok hitelességéről. hogy ekkor még "hiteles" volt a mérőszalag. mivel a szóban forgó piramisnak (Nagy Piramis) a leghosszabb oldala is csak 230. oldalon a következőképpen: "Például Hérodotosz azt írja.

A piramisnak a Föld középpontjától mért távolsága pontosan akkora.36325 méter 146.391 méter 230. És még két "apró" adalék a kételkedőknek: . A piramison keresztülhúzódó hosszúsági kör a tengereket és a kontinenseket két egyenlő nagyságú részre osztja.3 hektár kb. fele az egyenlítői szélesség ívpercének.Északi oldal: Déli oldal: Keleti oldal: Nyugati oldal: Átlagos oldalhossz: Elvi magasság: Hajlásszög: Magasság:oldalhossz aránya: Területe: Térfogata: 230. Ezen kívül ez a meridián az egész földkerekség leghosszabb.251 méter 230. a Pi-t kapjuk eredményül. A piramis négy oldalának összege (kerülete). a szárazföldön is átívelő délköre. amit az idők folyamán széthordtak. 51 perc 7:11=1:1. Állítólag ma nagyobbrészt Kairó épületeit díszítik. 2 593 127 köbméter Eredendően a piramist 8-9 hektárnyi fehér. A piramis a Föld szárazföldtömegének középpontjában áll.454 méter 230. A piramis oldalának és magasságának aránya (11:7) a Pi felét reprezentálja.357 méter 230. mint távolsága az Északi-sarktól. A piramis négy oldalának összege (kerülete). Ha a piramis két oldalának az összegét (a kerület fele) elosztjuk a piramis magasságával. egyenlő annak a körnek a kerületével.5948 méter 51 fok. csiszolt mészkőburkolat fedte.5714285 5. melynek sugarát a piramis saját magassága adja.

5 osztva 1.45 cm lesz a piramis magassága.5714285*20=31.9545 méter.27175=25. mint ahogyan az a Nagy Piramis esetében is igaz. vagy az arányosan lekicsinyített modelljében jön létre az említett hatás. A lényeg az. Mivel a piramis működőképességét kizárólag arányai határozzák meg.26 méter 143. sok helyen elhangzott már a "piramis-effektus" szó. valaki 1. A pontos méretek kiszámításnál nyugodtan használhatja az 1.Felkérésre hozzáértő építész. Tehát a példánk szerinti 20 cm magasságú piramisunk oldallapjának a magassága 20*1. Az oldallapi háromszög pedig ebben az esetben 0.42857 cm oldalhosszúságú gúlát kell készítenie. hanem "csak" a Nagy Piramis "effektusáról" van szó. Ezek után már "csak" a felépítés maradna hátra. Igazából nem "piramis-effektus" a tapasztalt jelenség. Ha pl. akkor 1. már a legateistábban gondolkodó sem utalhat emberi tevékenységre a piramisépítéssel kapcsolatban.27175 viszonyszámot. A piramis magasságának és ennek a viszonyszámnak szorzata adja meg az oldallapi háromszög magasságát. és bányamérnökök (és nem a beszűkült Egyiptológusok) kiszámították.5 m oldalhosszúságú piramist szeretne építeni.51 méter 53 fok.5714285=0. azaz 95. alulról számított egyharmadában van. mint az oldallapok magassága! Az oldallapi háromszögek szerkesztéséhez kiválóan használhatjuk az 1. A "piramis effektus" Sok esetben. Tehát csak benne. hogy ez így nem igaz. hogy kibányássza.435 cm lesz. Tehát. valaki egy 20 cm magasságú piramist szeretne "építeni" akkor 1. hogy a piramis magassága KISEBB. oldallapjait pontosan tájoljuk be az égtájaknak megfelelően. Sehol másutt. Hafré piramis Átlagos oldalhossz: Elvi magasság: Hajlásszög: Térfogat kb. Bármilyen szépen is mutat a más paraméterekkel rendelkező piramis. 80 évre lenne szüksége ahhoz. hogy pontosan tartsuk be az arányokat. valamint ha készen van a modell. és a helyszínre szállítsa a Nagy Piramis alkotóelemeit. 8 perc 2 216 601 köbméter .9545*1.5714285 arányszámot.2138 méter magas lesz. akkor abban az oldal és a magasság arányának feltétlenül 11:7 kell lennie. Akkor honnan is származnak? Az egyiptológusok szerint ez mellékes. Ezen adatok birtokában. Viszont ne feledkezzünk meg. hogy egy mai modern felszereléssel ellátott bányászati üzemnek kb.: 215. De a piramis építésénél elindulhatunk az oldalélének méretéből is. A Nagy Piramist alkotó kövek egyik kőfejtőből sem "hiányoznak". a megfelelő pontosságban gépekkel méretre vágja. Valakinek észre kellene már vennie. ha valaki egy "működő" piramismodellt szeretne készíteni. Ha pl. A piramisban elhelyezni kívánt tárgynak a helye pontosan a piramis magasságának. a piramis anyaga tetszőleges lehet.27175=1.

rendű: II. az egészségre jótékony hatású. kétségeim. rendű 1-45 45-99 Az emberi szervezetre káros sugárzások 100-300 301-végt. de káros információt is tartalmazó sugárzások Vissza Véleményem az evolúcióról Az evolúciós elmélettel sohasem értettem egyet. De miután már oly sokszor hallottam "tudósaink" kijelentéseit. és egyáltalán nem felel meg "tudósaink" fentebb kifejtett követelményeinek sem. rendű: III. mely szerint: csak azokat a történéseket és eredményeket lehet tényként felfogni. egyszer és megismételhetetlenül valósuljon meg. mindig is voltak fenntartásaim. próbálja ki ennek arányosan lekicsinyített modelljével az ún. Valamint számomra is elfogadhatatlan az a tény. hogy az evolúció mint ilyen. Menkauré piramis Átlagos oldalhossz: Elvi magasság: Hajlásszög: Térfogat: Magasság:oldalhossz aránya: 108. melyre tudományos magyarázat van. rendű VI. Ha tehát valaki úgy gondolja.636363 Vissza Sugárzások összefoglaló táblázata I. 783 984 köbméter 11:18=1:1.Magasság:oldalhossz aránya: 2:3=1:1. rendű: IV. Hafré piramisa nem sok paraméterében marad el a Nagy Piramistól. rendű VII.5 Mint az adatokból is látszik. Viszont "minőségében" meg sem közelítheti azt. mivel ellenkezik elveimmel.4 méter 50 fok. 43 perc kb. rendű: V. . rendű VIII. Földi eredetű pozitív sugárzások Földi eredetű pozitív és gyógyító sugárzások Más bolygóról érkező pozitív sugárzások Más civilizációtól származó. mintegy véletlen kapcsán.66 méter 66. teljes mértékben el kell utasítanom az evolúciós elméletet. "piramiseffektust"! Előre borítékolhatjuk kísérletének teljes sikertelenségét. és kísérleti úton számtalan esetben reprodukálható.

kiválasztottakból megszólítottak lettünk. Feltehetően szó sem volt megfiatalodásról.14. Ez a megállapítás az idők folyamán kissé módosult.9. Az üzenet küldője szerint erről minden embernek tudnia kell! Ki az üzenet küldője? Hol is ringott valójában az emberiség bölcsője? Lehet. 6.13. Az ismertetőben megtalálható a sugárzások összefoglaló táblázata. ha elolvassa naplónkat.14. Az ismertetőben bővebben olvashat a Hartmann és a Curry hálókról.15]. [VISSZA] 3. [VISSZA] 4. és több más kérdésre is választ kaphat. Tudomásunk szerint ez a képesség annyira különleges. Jegyzetek 1. hogy származásunk eredete új megvilágításba kerül? A fenti. 11. [VISSZA] 9. [VISSZA] 2. és ezt követően különleges képességeket kaptunk. [VISSZA] 8. [Ésa. hogy a tudomány nevében csak rombolás folyik? Miért kell . Ezt a varázslatos erőt nevezzük mi piramis effektusnak. kissé érdekes. [VISSZA] 7.15] [VISSZA] 6. [Máté 13. 11. Mint kicsit később kiderült. Az ismertetőben bővebben olvashat a vízerekről. Az ismertetőben bővebben olvashat a védekezés lehetőségeiről. mondhatni nem természetes dolgok történnek velünk.13. [Mát. Vajon miért van az. hogy rajtunk kívül senki sem képes alkalmazni. Kitől kaptuk e képességet.2001 ősze óta. [VISSZA] 5. mindössze az hatott így. mely reményeink szerint megváltoztathatja egész jövőnket.10] [VISSZA] 10. és miért? Esetleg kapunk még más képességeket is? 2003 januárjában kaptunk egy nagyon fontos üzenetet. hogy egy évig nem látták Őt. 11. Az ismertetőben bővebben olvashat róla.

ez a készülék sem a vízér sugárzását mérte. szétvágni. [VISSZA] 12. hanem kezelőjének bőrellenállását. Mindkettő azonos intenzitásúnak mutatkozott. [VISSZA] 13. [VISSZA] 14. illetve a tükör felett mért értékek között. a múmiák esetében is. így a megváltozott értékből következtetni lehet a vízér sugárzásának erősségére. Mivel bőrünk ellenállása a különféle sugárzásokra megváltozik. hogy melyek azok az országok. Tehát elsősorban a geológiai szempontok döntik el.minden általunk ismeretlen dolgot azonnal szétszedni. Nem minden épület és nem minden igehirdetés alkalmas a célra. Próbaméréseim szerint nem tudtam különbséget tenni a tükör alatt. nem volt elég egy-két tetemet darabokra szedni? Miért kell ezt mindegyikkel megtenni? Az ember számára már semmi sem lehet érinthetetlen? [VISSZA] 11. kik jelöltek lehetnek. [VISSZA] ŐSERŐ AZ ÉLET TITKA (ahogyan azt mi látjuk) AZ UTOLSÓ ÜZENET . elhordani? Pl. Mint kiderült.

terjeszthető. TARTALOM MEGSZÓLÍTÁS URUNK ELSŐ ÜZENETE URUNK MÁSODIK ÜZENETE CÉLUNK E VILÁGBAN A LÉT ÉS A LÉTEZÉS REINKARNÁCIÓ KARMA AZ AURA A CSAKRÁK ENERGIA(VÁMPÍR) RADIESZTÉZIA GYÓGYÍTÁS . de semminemű ellenszolgáltatás nem kérhető.GYÓGYULÁS A STRESSZ INDOKOLATLAN(?) FÉLELMEINK ÖNBIZALOM ÖNBECSÜLÉS POZITÍV MEGERŐSÍTÉSEK .Az oldalak tartalma változtatás nélkül szabadon másolható. és nem adható érte.

ILLETVE MÁSOK DÖNTÉSÉNEK ELFOGADÁSA SEGÍTSÉG TÁPLÁLKOZÁS AJÁNLOTT LÉGZÉSTECHNIKA DOHÁNYZÁSAIM ÉS LESZOKÁSAIM TÖRTÉNETE VALAMINT AZOK KONKLÚZIÓI TÉGED IS ÉRINT MEGSZÓLÍTÁS "Emlékszünk rá." Albert Einstein Történt egyszer. Arra is felfigyelt. hogy az elektromosságot és a láthatatlan hullámokat milyen mértékben kinevették annak idején? Az emberről való tudásunk hasonlóan gyerekcipőben jár. amik egymás mellett haladtak: a sajátját és az Úrét.A DÖNTÉS . Közben két sor lábnyomot látott a homokban. hogy az Úrral együtt menetelt az úton. visszatekintett a lábnyomokra. Amikor az utolsó jelenethez érkezett.. hogy az út folyamán sokszor csak egyetlen sor lábnyom volt látható. Bántotta a dolog. miközben életének egyes jelenetei villantak fel előtte az égbolton. Ekkor vette észre.. hogy valaki azt álmodta. hogy ez életének legkeservesebb szakaszainál fordult elő. így .

hogy követlek Téged. ki ne gondolta volna azt.megkérdezte az Urat: . esetleg hirtelen felindultságában ki nem fordult már Urunkhoz a következő . Akkor még nem tudtuk . hogy eddigi életünk során mi sem voltunk mentesek az ilyen. Nem értem.talán szemrehányónak tűnő -.. E kétkedéseink nem a hit hiányából. amikor a leginkább szükségem volt Rád. illetve az ehhez hasonló kétkedésektől. hanem az éppen adott szituáció általunk való befolyásolhatatlanságából. Az Úr így felelt: . hogy Urunk magára hagyta? Tehetetlenségében.Drága gyermekem! Én szeretlek téged.. tanácstalanságában. hogy éppen akkor hagytál volna el. ha úgy tetszik emberi tehetetlenségeinkből fakadtak. A megpróbáltatás idején .Uram. hogy ha egyszer elhatároztam. és úgy hordoztalak. Te mindig velem jársz életem útjain.amikor csak egy sor lábnyomot látsz -. hogy így büntetsz?" Esetleg: "Uram! Hogyan tudod tétlenül nézni e szenvedéseket?" Illetve: "Uram! Hogyan tudtad megengedni. De íme a legnyomasztóbb esetekben csak egyetlen sor lábnyom látható. és sohasem hagynálak el. talán pillanatnyilag elviselhetetlennek tűnő perceiben. Ki nem élt már át ugyan ilyen vagy hasonló jellegű élményeket? Életének nehéz. hogy ez megtörténjen?" Be kell vallanunk. akkor a karjaimba vettelek. de azonos jelentéstartalmú mondatokkal: "Uram! Talán vétettem ellened. Te megígérted.

nagy vonalakban már eldöntetett.azokat a javasolt emberi életmódokat. elkerülhetetlen tevékenységeket.az illető hibáitól függetlenül -.s egyben sorsunk is -. "Bár megírták Sorsod... s most ennek fizikailag is különálló mondanivalójaként jegyezzük le . sőt még a föld sem tesz különbséget jó és rossz között. Meggyőződésünk szerint e kiegészítők tudatos és időbeni alkalmazásával. s egyben Utolsó Üzenetét. mivel tapasztalataink szerint Urunk . Urunk első üzenetének folytatásaként közre kellett adnunk Urunk második. mindenkit egyaránt táplál. . melyek idővel Urunk első üzenetében ismertetett Önön tevékenységeinek szerves kiegészítőivé válnak.bár azért sejtettük -. Az életünket kísérő események. mint olvasónkra is vonatkoznak. már rég meg van írva." Többszörösen is meggyőződtünk arról. hogy Urunk e "menetelésben" végig mellettünk maradt. háromszáz évnyi haladék. az odavezető utad önmagad választod. minden teremtményét egyformán szereti. tehát igazából nincs miért keseregnünk. s ha erre szükség volt "karjába emelt". hogy életünk "forgatókönyve". elegendőnek bizonyulhat az Urunktól kapott. E meggyőződéseink Önre. illetve annak vázlata.Urunk kérésére és teljes jóváhagyásával . életünk történései . viselkedésformákat..

hogy az első emberpár feladata a Föld nevű bolygó benépesítése lesz. de Urunk megváltoztatta eredeti szándékát. különféle degenerációk létrejöttéhez. szeptember Uhrinné Bárdi Zsuzsanna ubzs@osero. Ez a frekvencia nagyon alkalmas a rákos daganatok kifejlődéséhez. Az Úr úgy döntött. azok elburjánzásához. Éva unszolására megízlelte a tudás fájának tiltott gyümölcsét.hu Honlap: http://osero. Büntetésül mindkettőjüknek azonnal el kellett hagyniuk teremtésük és eddigi életük színhelyét az Édent. de a "normális" élethez egyáltalán nem. bár nem mindegyikre pontos ez a .Békéscsaba. Ez idő tájt a Föld saját rezgésszáma 4 Hz volt. Mint tudjuk eredendően ezért halál járt volna. a fellázadt angyalok kissé félresikerült "teremtményei" az őslények. A Föld ebben az időben nem igazán biztosította a megfelelő életkörülményeket az ember számára.hu URUNK ELSŐ ÜZENETE Történt. melyet Urunk az Orion csillagöv Al-Niitak nevű csillagán hozott létre. 2004.hu Uhrin Ferenc György ufgy@osero. és életben hagyta az első emberpárt. hogy Ádám. A mai időkben ezeket a teremtményeket talán őshüllőknek (dinoszaurusz) neveznénk. Valamint gondot okoztak a Föld akkori lakói is.

lett. és annak közvetlen környezetének rezgésszámához optimalizálja. A helyszín kiválasztásánál a stabil "alapok" megléte miatt. A teremtés pontosan egy . Ez a "harmonizátor". Mivel ebben az "élettérben" az ember mindössze csak percekig maradhatna életben. A Nagy Piramist tehát az Úr Mennyei Seregének angyalai "építették" a Teremtő útmutatásai szerint. Ma Szfinx-nek nevezzük. és közvetlen környezetének is más az optimális rezgésszáma. rétegenként. és az Oroszlán csillagképet reprezentálta volna. hogy saját Mennyei Seregeinek "katonái" az angyalok. az általa pontosan meghatározott helyre . mintegy "kőbe írta" a piramis teremtésének időpontját. a fellázadt angyalok "teremtménye" volt. Az "építés" a helyszínen teremtéssel történt kövenként. Ezek a többnyire hatalmas termetű lények végzetes károkat tudtak okozni egymásban és közvetlen környezetükben is. hozzanak létre egy olyan "harmonizátort". ezért az Úr elrendelte. a mai Egyiptom gízai fennsíkjára esett a választás. a ma már mindenki által jól ismert gízai Nagy Piramis . mely a Föld rezgésszámát az ember. Az embernek más.nem messze a "kőoroszlántól". Urunk kihasználván ennek létét és helyzetét.kifejezés. Urunk első feladata a megfelelő életkörülmények kialakítása volt.vagy más néven Kheopsz piramis . Ez a kőoroszlán is.

mivel ez a frekvencia felel meg a legjobban az ember és közvetlen környezete számára. stabilizálása. A piramis egyik feladata a Föld rezgésszámának 7. A "főkamra" . és azon való stabilizálása volt. az ózonpajzs. így szállításra sem volt szükség. hogy a piramis alkotóelemei a kövek. ez pár állat és növényfaj kipusztulásához vezetett. ezért nagyon lényeges volt pontos méretük és elhelyezkedésük. A piramis másik feladata a megfelelő légkör és az a feletti rétegek kialakítása. Az így kialakított együttrezgés szolgáltatta az igazi "szívverést". Így jött létre és erősödött meg a Föld és az ionoszféra között a legfontosabb védelmet biztosító "eszközünk". Minden kamra saját alaprezgéssel rendelkezett. stabilizálása. és a légkörnek. Tehát nem volt kőfejtés.8 Hz-re való emelése. Jóllehet. mai nevén "kamra" lett létrehozva. oly precíziós módon lehettek "megmunkálva". Így vált lehetségessé az.napig tartott. hogy még a mai modern eszközök birtokában is gondot okozna előállításuk a megfelelő mennyiségben.felett külön rezonátorkamrák lettek létrehozva. Szerepük az összrezgés intenzitásának maximális felerősítése. A piramisban több helyiség. valamint pontosságban. a piramisnak. A kamrák a rezonátor szerepét töltötték be.ma királykamra . . A kamrák átadták a rezgésüket a talajnak.

Az ókori Egyiptomban élő emberek az uralkodóik által kiadott parancsok hatására. nem is beszélve a kivitelezés titokzatosságáról. másrészt a nagy hőmérsékletingadozások okozta hőtágulások kiegyenlítését oldották meg. mivel így nagyobb felületen tudták a saját maguk által felerősített rezgést átadni a piramisnak.Az ún. és jegyezzük meg. Az akkori uralkodók így tudták megőrizni saját maguk számára anélkül. más formában is megvalósíthatta volna. Egyrészt ugyancsak a rezonátorokhoz tartoztak. de így akart szeretett teremtményei számára "maradandó" ajándékot adni. . így a piramis és környéke számukra megközelíthetetlen hellyé vált. hogy valójában ismerték volna a piramis eredeti funkcióit. Természetesen a Teremtő e feladatot másként. a kozmosz pedig visszahatott a Földre. hogy évezredekig nagyon jól működött. a matematika és a geometria ismereteinek alapjait "rejtette" a Nagy Piramisba. "szellőzőjáratok" két feladatot is kaptak. A "Nagy Mű" így működött. Az akkori uralkodókat már maga a piramis mérete is lenyűgözte. A Teremtő. szent helynek tartották a piramist. úgy a Föld is hatást gyakorolt a kozmoszra. Ahogyan a piramis hatást gyakorolt a Földre.

egy év után a fáraó csodálatosan megfiatalodva került elő.[2] Urunk látván. Úgy gondolták. Menkauré) megtervezésében és elkészítésében a gízai . ezért megkötötte első szerződését az emberrel: Mennyei Seregeinek angyalaival "segítséget" nyújtott az embereknek még két további piramis (Hafré. hogy a piramisban töltött kb. hogy bronzszikéjük a varázslatos erő hatására önmagától megéleződik. hogy a mumifikálásra előkészített tetemek belső "berendezései" csodálatos módon épen maradnak. beszámoltak arról. Valamint elmesélték azt is. akkor ez az erő a részükké válik. hogy egyre nagyobb veszélyben van a Földi élettér biztonságáért felelő piramis épsége. hogy ha hosszabb időt töltenek el a piramisban. nem indulnak oszlásnak. kik a piramis belsejében végezték "értékmegőrző" munkájukat. Az uralkodók érdeklődését igazából ez az utóbbi hír keltette fel.Az uralkodók szájról-szájra adták át a titkot miszerint: a piramisban varázslatos erők hatnak![1] Orvosaik. Egy-két helyen fel is jegyezték az írnokok. mivel amúgy is erősen foglalkoztatta őket az örökkévalóság.

csodálatos műve. mint ami fenn van: és ami fenn van. Ennek fejében a két további piramist (Hafré." . Így teljesedhetett be a kozmosz törvénye: "Ami lenn van. A későbbiek során az Úr által tervezett. Így vihető végbe az egyetlen. és tanulmányozhatják. sikeresen megörökíti az Orion-öv teljes mását itt a Földön. mint ami lenn van. de kizárólag az Egyiptomi emberek által épített további három piramissal együtt. Az Úr által és segítségével létrehozott piramis-együttes híven jelképezi a Szentháromságot. ugyanaz. A "javaslat" szerint Menkauré piramisát templomként "illik" használni. A továbbiakban a papok feladata lett a piramis állagának és biztonságának felelős megőrzése. A szerződés szerint a Nagy Piramist a továbbiakban "Szent" hellyé nyilvánították. ugyanaz. és így a papok kivételével mindenki számára megközelíthetetlenné vált. Menkauré) az emberek az akkori uralkodók akarata szerint "szabadon" használhatják.fennsíkon.

a mindenáron "hírnévre vágyó" ember. és meg nem engedhető eszközökkel közösen "vallatni" . megjelent a "modern" ember.Ahogyan teltek az évezredek. a "kíváncsi" ember. a "meggazdagodni vágyó" ember.

robbantottak. De hát ki figyelt erre oda? Ki tudott párhuzamot vonni a két jelenség között? S mintegy végszóra megjelent a "találékony" ember. műtrágyájával szennyezni kezdte környezetét. Arra gondoltak. Ez igen keményen megrongálta a piramist. hogy az igazi kincsek jól el vannak rejtve különféle titkos kamrákban. pl. hogy akkor ennek minden piramis esetében így kell lennie. és ennek hatásaként működésében változás állt be. Már nem tudta eredeti feladatait maradéktalanul ellátni. így környezetünk kezdett megváltozni. s így megszűnt a Föld és az ionoszféra "párbeszéde" is. Eleinte csak lassan. hogy a legnagyobb. szökőárak kíséretében rohamosan "kopni" kezdett az ózonréteg. robbanómotorjával. Miután több piramis belsejében is mesés kincseket találtak úgy gondolták. Ezért néha a legdurvább eszközöket használták fel a "kutatáshoz". és dezodorával. szinte észrevétlenül. a Föld "beteggé" vált. A Föld auráján megjelentek az első foltok.kezdték a piramisokat. a leghatalmasabb piramisban miért nem találtak semmit. De a . tájfunok. Nem tudták felfogni. egyre erősebben jelentkeztek a nem megfelelő működés okozta környezeti jelenségek. vulkánkitörések. Majd amikor a piramis széthordására került sor. Ekkor már katasztrófákban nyilvánult meg a piramis megfelelő működésének hiánya: földrengések.

"találékony" ember ebből mit sem vett észre, vagy ha észre is vette, nem tartotta "fontosnak" a tüneteket, hanem még pár helyen megfúrta, s "vérét" vette a Földnek, majd nagy üzlet reményében más földrészre szállította. A Föld "vére" pedig elborította a tengerek vizét, megmérgezve lakóinak életterét. * Az Úr eleinte "szótlanul" tűrte és hagyta, hogy az ember tönkretegye az Ő művét: - Had lám, mire mégy nélkülem! - mondá magában. S látá... Sok-sok éven keresztül, közben évszázadok, tán ezredek teltek el, megpróbált az Úr az emberhez "szólni", de annak füléhez sohasem jutott el a "szó". Ha esetleg el is jutott, nem érezte annak súlyát. Pedig az Úr "igyekezett": prófétákat, apostolokat küldött. Csodákat tett, sőt egyszer még saját fiát is elküldte, de mindhiába. Az ember tovább "sietett" saját pusztulása felé. Ekkor az Úr megpróbálkozott a büntetéssel. Nem azért mert nem szerette az embereket, sőt! Azért büntetett, mert azt szerette volna elérni, hogy szeretett "gyermekei" biztonságban éljenek. Sajnos az emberek nem ismerték fel, hogy a büntetés honnan származik és azt sem, hogy miért van. "És beteljesedék rajtok Ésaiás jövendölése, amely ezt mondja: Hallván halljatok, és ne értsetek; és látván

lássatok, és ne ismerjetek: Mert megkövéredett e népnek szíve, és füleikkel nehezen hallottak, és szemeiket behunyták; hogy valami módon ne lássanak szemeikkel, és ne halljanak füleikkel, és ne értsenek szívükkel, és meg ne térjenek, és meg ne gyógyítsam őket."[3] Az Úr elgondolkodott tapasztalatain és hosszas töprengés után úgy döntött, hogy ad még egy utolsó esélyt az embereknek. Ad még számukra háromszáz évet, hogy helyrehozhassák meggondolatlan tetteik következményeit, hogy ez alatt az idő alatt megpróbáljanak "emberré" válni, hogy ez alatt az idő alatt a gyűlöletből megértés válhassék, hogy a másság feltételek nélküli elfogadása megtörténhessen. Mivel a Földnek immár nincs háromszáz év hátra az életéből, így Urunk ismét nekilátott, hogy alkalmassá tegye - egyelőre csak háromszáz évnyire - az emberi élet számára. Mennyei Seregének angyalaival megpróbálta a Nagy Piramis helyreállítását, de hamarosan rá kellett jönnie, hogy sokkal nagyobb a probléma mintsem azt gondolta. Ezen kívül még tartani lehetett attól is, hogy a piramis, az esetleges helyreállítás után ismét veszélybe kerülne. Kutatóknak álcázott emberi sakálok lepnék el, és a tudomány nevében darabokra szednék.[4] Így Urunk más megoldást keresvén gondolatban eljutott templomaihoz:

- Igen, ez az! Ez lesz a megfelelő! Csak nem szedik szét egy ország összes templomát! Ezekből kell kialakítani azt a "harmonizátort", mely kb. háromszáz évnyire megoldja az emberiség számára, az általuk még nem kellően átlátott problémákat. A következő lépés a megfelelő helyszín kiválasztása volt. A helyszín kiválasztásánál mindenféleképpen csak Európa jöhetett számításba, "történelmi" egyházai és templomai miatt. - Stabil alapokra van szükség! Szemei előtt szépen sorjáztak az országok; először is Anglia, majd miután elvetette Olaszország, de az sem felelt meg. Majd sorra a többiek. De lassan-lassan mindet el kellett vetnie az alapok instabilitása miatt. [5] Lassanként már minden európai ország terítékre került és még mindig nincs jelölt... Ekkor Urunk szeme elé került egy kis ország, melynek geológiai adottságai látszólag éppen megfeleltek a célnak. Nem volt közömbös az sem, hogy területéhez mérten meglepően sok templommal, javarészt a történelmi egyházak templomaival rendelkezett. A tüzetesebb geológiai, majd éghajlati vizsgálatok megerősítették az előzetes bizalmat. Most azt vizsgálta meg az Úr, hogy ez az ország hol is helyezkedik el a Föld életterében. Amint kiderült, hogy ennek a kis országnak a területén található a Föld szív-csakrája, az Úr döntött:

- Erre az országra van szükség! Mi is a neve? - Magyarország! - válaszoltak az angyalok kórusban. * Így 2003. január 11.-én, közép-európai idő szerint de. 11 órakor, az Úr Mennyei Seregeinek segítségével ismét hozzálátott a "Nagy Mű" elkészítéséhez. Első lépésként minden magyarországi templomban és imaházban elvégezték az emberi szervezetre káros sugárzások semlegesítését, majd ezt követően az ülőhelyek alatt pozitív energiát sugárzó felületeket helyeztek el. Tehát nem csak a "történelmi" egyházak templomaiban, hanem MINDEN magyarországi templomban és imaházban elvégezték e műveleteket. Majd a már védelemmel ellátott templomokat és imaházakat egyenként sorra véve megvizsgálták, hogy az érdemi munkára melyik lehet alkalmas, és melyik nem.[6] Ezt követően az Úr, a "Nagy Mű"-re alkalmas épületek közül kiválasztotta azt az egyet - feltehetően templomot -, melynek az "órajel" szolgáltatása lesz a feladata, és elhelyezte, majd elindította ezt a szinkronizáló órajelet. Soron következő lépésként, azokat a templomokat és imaházakat melyek alkalmasnak bizonyultak a feladatra, közös egyetértésben becsatolták a "Nagy Mű"-be.

A munkát 2003. január 12.-én, közép-európai idő szerint de. 11 órakor fejezték be. Tehát ismét pontosan 24 órára volt szükségük ahhoz, hogy az emberi élet még háromszáz évig fennmaradhasson. * A "Nagy Mű" hatásaként háromszáz évnyi időtartamra stabilizálódik a Föld saját rezgése 7,8 Hzen. Stabilizálódik, illetve fokozatosan visszaáll a Föld forgási sebessége az "eredeti" sebességére, ettől ismét "helyre billen" az időjárás, így ismét örülhetünk majd az évszakoknak. Létrejön a Föld és az ionoszféra között a "párbeszéd", így az ózonpajzs teljes értékűvé válik. Mivel a "harmonizátor" számára stabil alap szükséges, így Magyarország "alapjai" fokozatosan megváltoznak; stabilabbá válnak. Ez azt is jelenti, hogy idővel teljesen megszűnnek az eddig is csak ritkán jelentkező földmozgások. Viszont ez által a Föld többi országában eleinte sűrűbben lehet számítani váratlan eseményekre. A Föld aurája lassan-lassan feltöltődik, és mindhét rétege az egészséget sugározza. Urunk utasításai szerint megszámláltuk és most közreadjuk, hogy a "Nagy Mű"-be: 2 867 templom, és 877 imaház lett becsatolva. A becsatolt templomok és

imaházak mindegyike igen erős, de mindegyikük külön-külön speciális gyógyító sugárzással rendelkezik. Így vannak olyanok melyek, pl. a mozgásszervi betegségek, vannak olyanok, melyek a szív és érrendszeri betegségek, de vannak olyanok is, melyek az idegrendszeri megbetegedések gyógyulásához biztosítanak energiát. Eddig tartott Urunk üzenete. Ne feledjük, hogy nem életet, hanem csak háromszáz évnyi haladékot nyertünk! Csak rajtunk áll, hogy hogyan élünk a felkínált lehetőséggel. Ha nem használjuk ki hasznosan, úgy az, az emberiség pusztulását jelenti: mind fizikai, mind lelki valónk megszűnik. Békéscsaba, 2003. január URUNK MÁSODIK ÜZENETE Ahogyan a késnek foka és éle van, úgy a ruhának színe és fonákja van, s ahogyan a fény mellett is megjelenik az árnyék, a jó mellett ott kell lennie a rossznak! Ismerd fel, hogy egyik nélkül nincs a másik, és másik nélkül nincs az egyik! A kettő együtt adja az egészet, egyik sem több vagy jobb, mint a másik. Mindegyik csak egy lehetőség, amit használhatsz, felismerhetsz, és láthatod a jónál jobbat, a szebbnél szebbet és tapasztalhatod a rossznál rosszabbat. Te vagy az, ki a létezést önmagadban hordozod, ezért

közületek való és mégsem. de nem fogadátok be. amiben most szűkölködtök. ami felvirágoztat. Áldásom bőséges. hogy halljatok és lássatok a Ti szemetek és fületek szerint. Eljön a nap. Elküldettem hozzátok több ezret. Mást nem is kérek. s tudja mindazt. akinek van szeme az lát. leszek és mindig is voltam! Én vagyok az alfa és az ómega. mert én vagyok. láss. Önmagad elpusztíthatod. Az örök élet törvénye benned van. és Te hozod létre mindazt. Most ismét elküldeték Egyet . Elküldeték hozzátok. de mondom néked. a holnapjaid megszámlálom általad! Nem én ártok neked. Te magad ártasz magadnak a felismerés hiányával! Nem én büntetlek. hogy befogadjátok. nem volt és nem is lesz! Te hozod létre törvényeimen keresztül mindazt. ezért fogadjátok őt hozzám méltóan.ismerd fel még ma. hogy engem nélkülözöl! Ennél nagyobb büntetés nincs. Mindenemet adtam néktek. míg teheted. csak azt. az idő nincs túl közel. Te bünteted magad.hisz ismeritek mindannyian -. . a kezdet és a vég! Akinek van füle az hall. de én elpusztíthatatlan vagyok.az utolsót -. s a mindenséget kérem érte. látni is tudni kell. tehát élj és üdvözülj! Amíg élsz soha sem késő. tanulj. mindenkinek jut hite szerint. azokat sem fogadtátok be. ismerjétek fel! Kincset visz el néktek. ami elpusztít. Mert nem elég csak nézni. míg láthatsz! Volt egyszer egy Ember ki meghallgattatott . Ez az Egy mindannyitoké. hogy amit itt üzentem az létező.

nincs olyan szakadék. illetve fejlesztenünk szükséges testi és lelki egészségünket. attól elvétetik. akinek pedig nincs. melyet küldesz. az én időm rendje s módja szerint. Békéscsaba. 2003." CÉLUNK E VILÁGBAN Röviden: A boldogság. visszatér hozzád. de addig is gyújtsatok egymás szívében világosságot fénnyel és szeretettel. s nincs olyan bűn. december "A mosoly. amelyet elegendő szeretet meg nem . így harmóniában lehetünk belső lényünkkel és külső környezetünkkel. nincs olyan fal melyet elegendő szeretet földre nem rombol. Végeredményben nincs olyan nehézség. Bővebben: Élni. Szeretni. melyet elegendő szeretet ki nem nyit.amikor felragyog a sötétség. hogy a leírtak megvalósulnak az év háromszázadik esztendejében. melyet elegendő szeretet le nem gyűr. Tudnod kell. Az évet én mérem. s élni hagyni. E célok elérése érdekében szinten kell tartanunk. annak adatik. nincs olyan ajtó. nincs olyan kór. melyet elegendő szeretet át nem hidal. melyet elegendő szeretet meg nem gyógyít. hisz ez a boldogság maga. Ámen. mert akinek van. és szeretve lenni.

E teremtő intelligenciát ki-ki saját meggyőződése szerint nevezheti Istennek. hogy e rend csak úgy magától. esetleg más néven is illetheti. Mint tudjuk.. és felügyeli a rendet. spontán és véletlenszerűen jött volna létre. az sokkal dinamikusabban haladhat . de az bizonyos. hogy kell lennie egy emberek felett álló intelligenciának. mert előbb-utóbb kivégzi közvetlen környezetét és ez által önmagát is. hogy léte nem lehet kétséges. hogy akárki is arra a végső következtetésre jutott volna. hogy az emberi faj mekkora pusztítást képes saját magában és környezetében végezni. Főleg miután látható. mivel az ugye elképzelhetetlen. s ekképpen nem áll felette semmi és senki. Az univerzumot is e intelligencia által létrehozott törvények. a véletlen csak káoszt teremthet. hogy az embert nem lehet magára hagyni. illetve törvényszerűségek irányítják. az eredetnek intelligensnek kellett lennie. Nem valószínű.vált. Ebből az is következik. mely megteremtette.. hogy elelmélkedjen az emberiség egyeduralkodó voltán. Aki képes alkalmazkodni az univerzum legalapvetőbb törvényeihez. már bizonyára szakított időt arra. Belátható. biztosítja. Teremtőnek. Mivel e rend már évezredek óta igen jól működik. A LÉT ÉS A LÉTEZÉS Legyen az akár a legradikálisabban gondolkodó elme is. hogy az ember maga a "piramis" csúcsa.

hanem maga az egyetemleges Energia! Ez az egyetemleges energia végtelen számú megjelenési formát ölthet. ha egy olyan hazugságban hisznek. valamint Istenről alkotott téves elképzelésük miatt. aki egyszerűen VAN és nem lett semmiből. és Ő az ómega. Ő az. ami ő hozzá a legközelebb áll. Véleményünk szerint az emberek csak akkor nem hisznek Istenben. Istenről alkotott öreg. akkor szépen lassan egy piramist építhetünk fel.előre fejlődése . egyszerűen csak VAN. A név a Tényen nem változtat. Nekünk hitünk szerint: Ő az egyetlen élő igaz Isten. ami már leképezhetetlen. szakállas képünk. Tapasztalhatjuk (médiák). Az első és utolsó láncszem. Mi emberek is az Isteni energiának egy speciális . Ez az EGY. Amikor létezésünkről kezdünk elmélkedni. és ha saját magunktól indulunk el. Ahogyan egyre feljebb haladunk. amelyet istenként tisztelhetnek. akkor lassan elérünk képzeletbeli piramisunk csúcsához. Ő az alfa. és az "Az miből lett?" kérdésünk nem változik. hogy a nyugati kultúrákban az emberek legfőképpen a HIT hiánya.útján. mindössze Teremtőnk egy lehetséges megnyilvánulási formája a végtelen sok közül. Isten valójában nem egy személy.sokszor nem könnyű . saját magukról is hiányos ismeretekkel rendelkeznek. Mindenkinek szíve joga annak nevezni. az EGY-hez. Ő az. A piramisunk csúcsát nem vitathatjuk. ami már leképezhetetlen.

Mindig minden állandó mozgásban van.megnyilvánulási formái vagyunk. csupán a mozgás sebessége változó. a fény és az árnyék. nem élhetjük át kétszer ugyan azt a pillanatot. minden szintre. És ez az emberi szenvedés oka. ami a testet teremtette és élteti. stb. de mindjárt az első "leképzésben" megjelenik az osztottság: a pozitív illetve a negatív polaritás. másrészt a másik Isteni részünk mulandó része. ami az EGY és oszthatatlan leképzéséből nyilvánul meg. Mivel mindennek mindig mozgásban kell lennie. hogy mi mindannyian Isten részei vagyunk. a fehér és a fekete. E megnyilvánulások elengedhetetlen része az egyensúly. A bennünk lévő Isteni rész további két részből áll. hogy mekkora hatalma van az "itt és most"-nak? Amíg a múlton rágódunk. de nem minden ember él Istenben. Az egyensúlyt maguk az ellentétpárok képezik. Ez az ellentétpár még osztatlan formában van jelen az Eredetben.[8] Gondolkozzunk csak el azon. Mint minden egyetemleges anyag. Ez igaz minden síkra. Isten minden emberben él. Egyrészt halhatatlan részünk a Lélek. elmulasztjuk (észre sem vesszük) a jelent! A jelenben rendelkezésünkre álló dolgokban . valamilyen síkon két ellentét párra osztható. hogy Isten bennünk és körülöttünk van egyszerre. a fizikai testünk. Joggal mondhatjuk.[7] halhatatlan és a halandó. az örök és a mulandó. illetve Isten szerves részünket képezi. Ebből az is következik.

összetartó. "Istenem. az úgynevezett Eredet. de annak is csak egy bizonyos részében. adj erőt. és adj bölcsességet ahhoz. az ember e sávnak csak egy részét képezi. E sávban foglalnak még helyet a többi általunk is megtapasztalható szerves élőlények. azt elfogadjam. bizonyos határok között és bizonyos mértékig befolyásoljuk saját jövőnket. ami a mindent felölelő és magába foglaló. Így nekünk embereknek megadatott. az állatok és a növények is. ajándékozz meg annak felismerésével. Ebből 40 sáv szervetlen. és a fennmaradó egy. édes gyümölcsöt . Az Őserő egy önmagában is megosztott belső részt. mivel a jelen a jövőnk egy része. ha úgy tetszik dimenzióra) oszthatjuk. tartományban létezünk. hogy amin nem tudok változtatni. Ennek mértéke és mélysége kizárólag csak rajtunk múlik! S végül: Semmi sem állíthatja meg azt. azt megváltoztassam. Mi emberek e fizikai létünkben a hetet követő +1. és egy oszthatatlan külső részt tartalmazó energiahalmaz.bizonyos mértékig jövőnk is benne van. aminek eljött az ideje. Ha e tartományt pl. még 7+1 sáv a szerves tartomány része. az úgynevezett Őserő. a mindent mozgató összetett energiahalmaz. hogy amit meg tudok változtatni. pl. hogy bizonyos szinten. Mivel nem csak belőlünk áll e tartomány. hogy az egyiket a másiktól képes legyek megkülönböztetni!" A Mindenséget összesen 49 nagy energiatartományra (rezgési sávra.

ez által soha sem foghatjuk fel a tiszta. A fizikai testnek viszont van egy külön speciális energiaforrása. hagyományai.termő fának neveznénk el. hogy bármilyen nehéz is egy új igazságnak érvényesülnie a hadakozó ellentábori vélemények között. Az ember saját faji.az "igazság megjelenési formáit". mely az aurában a köldök körül helyezkedik el. A két köldök-csakrának . Ez a hét sáv . színmentes sugárzást. Ez a "csakra" nem összetévesztendő a szokásosan megnevezett köldökcsakrával.figyeljük . mint amikor színes üvegen (netán kaleidoszkópon) keresztül nézzük . Mivel gyakorlatilag soha sem szabadulhatunk meg saját "üvegünktől". olyanok.funkcióikon kívül . amilyen üveget tartunk elé. azaz mindössze ez az egykét generáció utasítja el. lelkünk tartományaival. vallási szokásai. még ennél is sokkal nehezebb egy olyan igazságnak érvényesülnie.nagyban eltér a rezgéstartománya is. A legbölcsebben akkor .a mi értelmezéseink szerint szoros összefüggésben van a hét csakránkkal. REINKARNÁCIÓ Tudjuk.kívánság szerint -. kéken és sárgán közvetíti . mely csupán az elmúlt egykét generáció számára új. Minden egyes üveg a saját színeivel festi meg a nap sugarait és e fehér sugarat pirosan. akkor a további hét szerves tartományt savanyú gyümölcsöt termő fának kellene neveznünk.

hogy ezzel talán megmagyarázható lenne az élet több rejtélyes problémája.27] Ő az. a kinek én nem vagyok méltó. a ki utánam jő. Edgar Cayce). A benne való hit általános volt az ősegyház atyái között és a zsidóknál pl. hogy az újraszületés tana kelet (India. ha összegyűjtjük a különféle színes sugarakat. de megtalálható a messzi északon az eszkimók közösségében is. a farizeusok között -. és így állítjuk elő a fehéret.amióta az ezoterikus tanítás alapvető részévé nyilvánították -.cselekszünk. Ugyan még az I. valamint az e népszerű hitre való utalás kiolvasható az Új Testamentum jó néhány sorából: [Ján 1.. világháborún keresztül) majd az ezt követő "gazdasági csoda" alatt. de egészen a legutóbbi évekig . Véleményünk szerint az újraszületés (reinkarnáció) olyan igazság. hogy saruja szíjját . teljes mértékben eltűnt az európai gondolkodásból. a ki előttem lett. mely az emberi faj sokmillió tagjának uralta elméjét. "sötét korszak" (a Keresztes háborúktól az I. Az ún. világháború kezdeti szakaszában időről-időre fel-felvillant néhány nagyobb nyugati gondolkodó elméjében (pl. Egyiptom) történelmi vallásaiban alapvető tételként szerepel. és ez által megszűnt befolyásolni szellemi és erkölcsi fejlődésünket. ezzel formálva a nagy többség gondolkodását gyakorlatilag megszámlálhatatlan évszázadok óta. majd a II. folyamatos vita tárgyát képezte. Kétség sem férhet ahhoz.

hogy Jézus ugyan később született le fizikai testébe .8] A szél fú. [Ján 3. bizony mondom néked: Ha valaki nem születik víztől és Lélektől. nem mehet be az Isten országába. [Ján 3. [Ján 3. nem láthatja az Isten országát.mint (Keresztelő Szt.5] Felele Jézus: Bizony. és a mit látunk.megoldjam. Isten fia.7] Ne csodáld. mint (Keresztelő Szt.tehát fiatalabb . és születhetik-é? [Ján 3.) János. akkor "csak" arról lehet szó.9] Felele Nikodémus és monda néki: Mimódon lehetnek ezek? [Ján 3. arról teszünk .4] Monda néki Nikodémus: Mimódon születhetik az ember.) János volt az idősebb. [Ján 3. és annak zúgását hallod. bizony mondom néked: ha valaki újonnan nem születik. [Ján 3. a hová akar. de nem tudod honnan jő és hová megy: így van mindenki. és nem tudod ezeket? [Ján 3.3] Felele Jézus és monda néki: Bizony.11] Bizony. lélek az.10] Felele Jézus és monda néki: Te Izráel tanítója vagy. hogy azt mondám néked: Szükség néktek újonnan születnetek. test az. azt mondjuk. de valójában sokkal előbb létezett. hogy (Keresztelő Szt. bizony mondom néked. és a mi Lélektől született. a ki Lélektől született. ha vén? Vajjon bemehet-é az ő anyjának méhébe másodszor. a mit tudunk.6] A mi testtől született. [Ján 3. hisz Jézus. Ha figyelembe vesszük.) János.

mondván: Mester. E paradoxon csak a reinkarnációban elismert.12] Ha a földiekről szóltam néktek és nem hisztek. hogy meglátja az én napomat.56] Ábrahám a ti atyátok örvendezett. [Ján 8. s ezt annyira nyíltan teszik. [Ján 8. a .2] És kérdezék őt a tanítványai.57] Mondának azért néki a zsidók: Még ötven esztendős nem vagy. Ha vakon született.1] És a mint eltávozék.58] Monda nékik Jézus: Bizony. hanem. hogy éppen az újraszületés lehetőségeit vitatják meg. ki vétkezett. és örült. [Ján 3. mimódon hisztek. a ki születésétől fogva vak vala. [Ján 9. látta is. hogy nyilvánvalókká legyenek benne az Isten dolgai. hogy vakon született? [Ján 9. ez-é vagy ennek szülei.bizonyságot. láta egy embert. [Ján 9. akkor csak valamelyik előző életében elkövetett vétkért bűnhődhet! De elegendő mindössze csak a reinkarnációra való utalást figyelembe venni. hogy még különösebb kiegészítésre sem szorul. és a mi bizonyságtételünket el nem fogadjátok. bizony mondom néktek: Mielőtt Ábrahám lett. sem ennek szülei.3] Felele Jézus: Sem ez nem vétkezett. hisz ha nem létezne reinkarnáció. a lélek halhatatlanságára vonatkozó tétellel oldható fel. én vagyok. ha a mennyeiekről szólok néktek? Számunkra úgy tűnik. és Ábrahámot láttad? [Ján 8.

hátra fordula. és látá Jézust <ott> állani.13] Monda pedig az angyal néki: Ne félj Zakariás. nem ismerték fel? Hogyan lehetséges az. hova tették őt. és nevezed az ő nevét Jánosnak. [Luk 1.12] És láta két angyalt fehér ruhában ülni. kik éveken keresztül minden nap a szavait lesték. hogy Jézus az. hogy az atyák szívét a fiakhoz térítse. és az . másikat lábtól.13] És mondának azok néki: Asszony mit sírsz? Monda nékik: Mert elvitték az én Uramat. hogy Mária a szülőanyja nem ismerte fel? Hogyan lehetséges az. hogy azért. [Ján 20. hogy az elkövetkezendő negyven napban nyugodtan sétálgathatott ellenségei előtt. hogy tanítványai. és nem tudja vala. Végeredményben beszélni csak a létezőről lehet! [Ján 20.11] Mária pedig künn áll vala a sírnál sírva. mert meghallgattatott a te könyörgésed. a hol a Jézus teste feküdt vala. sőt ellenségei sem)? Hogyan lehetséges az. és nem tudom. A míg azonban siránkozék. mert új testben született újra? Lehet. feltámadás maga nem más.kérdés el sem hangozhatott volna. Vajon miért nem ismerte fel saját anyja (tanítványai. s azok nem ismerték fel? Lehet. behajol vala a sírba. és a te feleséged Erzsébet szül néked fiat. egyiket fejtől. [Ján 20. [Ján 20. mint az újraszületés? [Luk 1.14] És mikor ezeket mondotta.17] És ez <Ő> előtte fog járni az Illés lelkével és erejével. hogy az ún.

az újraszületés (reinkarnáció) és a lélekvándorlás elnevezések olyan lételméletre utalnak. hogy készítsen az Úrnak tökéletes népet. hogy valamely más burokban (testben) lakjék. s azonnal .továbbmegy. és azok szétválogatásának folyamatán megy keresztül.a gondolat test -. Amint az újraszületés ciklusa eléri (elérkezik az idő) a spirituális testet. hogy Keresztelő János nem más.eltekintve az ezotéria tanításaitól -. hogyan is mehet végbe a halál utáni újraszületés. az megformál egy új mentális.vagy egy bizonyos idő múltával . majd közvetlenül felbomlása előtt. hogy általános értelemben .ami a számára a legalkalmasabb a ledolgozandó karmája . Utalás arra. még jelentős ideig megmarad. Mi is az újraszületés? Mi úgy gondoljuk. Ekkor Urunk biztosítja számára a legmegfelelőbb öntőformát . Talán nézzük meg. mely szerint a látható anyagnak egy formájában (fizikai test) egy finomabb forma (a lélek.engedetleneket az igazak bölcsességére. A halál órájának elérkeztekor egyedül az éterikus test foszlik szerte a fizikaival. és egy új asztrális testet. ha úgy tetszik spirituális test) lakik. Az elmúlt élet eredménye . átadja az így nyert (kiértékelt) eredményeket a spirituális testnek. mint Illés (Éliás) reinkarnációja. Ez idő alatt az általa tárolt tapasztalatok feldolgozásának. azaz elvi síkon. hogy elképzeléseink szerint általános. Ez túléli a fizikai burok (test) halálát.

Véleményünk szerint szélsőséges esetben hasonló módon jöhet létre az ún. Vegyünk alapul. azaz újraszülethetik.arra kezd hajlani. olyan szülőkhöz. és ő . A fizikai test ebbe az éteri mintába épül be . . mely fizikailag a legalkalmasabb e durva módon megnyilvánuló vágyak kielégítésére. Amint e megfelelően előkészített "fizikai eszköz" alkalmassá válik képességei begyakorlására. bűnöző típusú agy. Ezért leginkább ilyen. például egy önző személyt. Amikor eljön az idő meghal.anyagot biztosítani. E formák elkerülhetetlenül körülötte csoportosulnak. ami hasonló tulajdonságokkal rendelkezik. lehetővé válik számára a fizikai síkon való megnyilvánulás.megvalósításához -. akik fizikailag képesek számára olyan . éterikus hasonmás. újra és újra visszahatnak rá. ki állandóan az önzés. vagy ehhez hasonló típusú családhoz vonzódik. hogy mások igényeit figyelembe venné.egy aránylag rövid idő alatt . a kizárólagosan csak önmagára vonatkozó vágyak. az agy pedig felveszi azt az alakzatot és formát. és mivel jelleme már önző formátumúvá keményedett. tervek gondolatformáit hozza létre. majd ezt követően épül fel az ún. remények.hisz nincs más választása -. ugyanakkor teljes mértékben hiányzik belőle a közösségi értékrend elfogadására irányuló készség. hogy lelkiismeret-furdalás nélkül szolgálja önmagát.teremtő . anélkül. ez szolgáltatja majd a mintát a megfelelő időpontban a következő fizikai test számára.

jelleme lényegileg önzetlenné vált. Ebben az esetben a durva ösztönök megnyilvánítására alkalmas fizikai alapok teljes mértékben hiányoznak. például egy olyan embert.Vagy vegyünk alapul. egyik személyiségen keresztül a másikig formálódik. és ezek igénye irányítja a következő fizikai megnyilvánulásokat.anyagot szolgáltatni. amikor meghal. mely beépülve az éteri mintába. a fejlődés negatív irányú is lehet! Természetesen e fenti "sablonos" újraszületéseken kívül létezhetnek ettől eltérőek is: . hogy mivel az utoljára leélt élet uralkodó irányultsága a döntő. Ne feledjük. Rövid időn belül szokásává kezd válni az önzetlenség. A születendő gyermek pedig a leggyengédebb érintésre is megrezzen. megszokja. ki folyamatosan az állandó önzetlenség. így visszahatnak rá. hogy mások jólétét a magáé elé helyezze és így.teremtő . a mások javát célzó gondolatformákat hozza létre. mely képes számára olyan tiszta minőségű . Visszatérve a földi életbe olyan családhoz vonzódik. Így jöhet létre lépésről lépésre a lélek fejlődése. de folyamatosan szeretetet áraszt magából. önfeláldozó hajlamok megnyilvánítására alkalmas fizikai agyat adnak. Mivel ezek a gondolatok állandóan körülveszik őt. a másokat megsegítő. Az e közben bekövetkezett nyereségek és veszteségek eltávolíthatatlanul rögzülnek az asztrális és a mentális formákban. a mások jólétére vonatkozó.

kenyérmegszegés. valamint beszédeinek tartalma alapján. hogy az újra leszületés nem csecsemőtestbe valósul meg. sem testén nem volt felfedezhető a megfeszítés egyik jellemző sérülése . megálla maga Jézus ő közöttök.egy másik. és lássatok. [Luk 24. Ennek nagy valószínűséggel karmikus oka lehet. Mivel a feltámadás véleményünk szerint újraszületés . viselkedései.). Véleményünk szerint ez történhetett Jézus lelkével is.a gondolattestet megtartva -. megmutatá nékik kezeit és lábait. a mint látjátok. Így csak később azonosíthatták rá jellemző mozdulatai (pl.38] És monda nékik: Miért háborodtatok meg. De az is előfordulhat. A felismerést az is nehezítette. ugyan abban a fizikai testben .stigmája . hogy nékem van! [Luk 24. a fizikai testének halálát követő harmadik napon.Előfordulhat. így nem is ismerhették fel azonnal. és monda nékik: Békesség néktek! [Luk 24.39] Lássátok meg az én kezeimet és lábaimat. születik újjá.40] És ezeket mondván. hogy én magam vagyok: tapogassatok meg engem.sem: [Luk 24. azt hivék. de felnőtt testben jött létre. hogy az illető lélek a fizikai test halála nélkül. és miért támadnak szívetekben okoskodások? [Luk 24. mert a léleknek nincs húsa és csontja.36] És mikor ezeket beszélék. hogy a lélek elérte az e fizikai létre vállalt fejlődési . hogy az új testnek kezén. lábán. hogy valami lelket látnak. stb.37] Megrémülvén pedig és félvén. mégpedig az.

mint nap találkoznak igen fiatal. hogy ti. igényelnek. és ítélitek az Izráel tizenkét nemzetségét. Következésképp . ti is beültök majd tizenkét királyi székbe.egyes elképzelésekkel szemben nincs megszabva (lekorlátozva) a szabad lelkek száma. ha úgy tetszik oktatást.szintet. gyenge egyéniséggel rendelkező személyek.28] Jézus pedig monda nékik: Bizony mondom néktek. De ebben az esetben már nem reinkarnációról (újraszületésről). Szó sincs erről! Véleményünk szerint lélek nélkül emberi élet nem létezhet! Urunk jóvoltából a szükséges mennyiségű lélek minden esetben rendelkezésre áll. hogy létezniük kell lélek nélküli emberi testeknek. a napjainkban igen elterjedt. a kik követtetek engem. akár első leszületéses lelkekkel is. Ezek azok a bárki által könnyen befolyásolható. ugyanis vizsgálataik alkalmával nap. Mivel többen születnek. mint amennyien meghalnak. azaz maradéktalanul teljesítette vállalt feladatát. KARMA . kik gyakorlatilag állandó jelleggel irányítást. hanem újjászületésről beszélünk. hogy léteznek újszülött lelkek. sokan ebből azt a téves következtetést vonják le. az újjá születéskor. előző életek kutatásával foglalkozók is bizonyíthatják. [Mát 19. Azt. a mikor az embernek Fia beül az ő dicsőségének királyi székébe.

Ha ezt a tényt a maga valójában is elismerjük. s hogyan alakulnak ki törvényei? Ha végiggondoljuk. és nem ellenük dolgozunk. s éppen megmásíthatatlanságuk biztosíthatja sikerünket. amilyen mértékben megértettük azokat.szükségünk van. ahová éppen csak akar. nagyon hasonlít egy szokás.célunk elérése érdekében . hogy . hogy ennek éppen az ellenkezője igaz! Ez a hatalmas erő .érzéseink szerint gyakorlatilag általunk megmásíthatatlan törvényekkel vagyunk körülvéve. Végeredményben mi is az a karma. melyet . Számunkra beláthatatlan erőtartalékaiból mindig kiválaszthatjuk azt. valóságosnak is látjuk. hogy adva van egy újonnan létrehozott és frissen füvesített park.Ma már egyértelműen elfogadott tény.ha sikerül megértenünk -. ha azt állítjuk. oda visz minket. mihelyt tudásunkat felhasználva velük. amelyre az adott pillanatban . azt tapasztalhatjuk. hogy a tehetetlenség érzése uralkodik el rajtunk: mintha egy rajtunk kívül álló hatalmas erő markában éreznénk magunkat. s mi több. ugyanis a természet minden létező erejét oly mértékben használhatjuk. illetve egy bizonyos szokásrend kialakulásához: tegyük fel. hogy a "törvények világát" éljük. A természet ellenállhatatlan erejét csak engedelmességgel hódíthatjuk meg! Ezen erők azonnal rendelkezésünkre állnak. ahová csak mi akarjuk. Nem állunk messze a valóságtól. amely magával ragad. és oda sodor. Ez teljes mértékben igaz a karma törvényeire is.

hanem egyszerűen megvárják. bármilyen módszer(eke)t is alkalmaznak a park gondozói. mely akadályozza . azaz kialakul egy helyi szokásrend. hogy ez hogyan nyilvánulhat meg a karma szempontjából: tegyük fel. melyek a körbevezető utak hosszát hivatottak lerövidíteni.gyalogút vesz körül. spontán módon kialakult szokásrendet a park teljes felszámolása nélkül lehetetlen megvátoztatni . Könnyen elképzelhető. amíg kialakul a helyi szokásrend. hogy idővel az elme öntudatlanul is ebbe a gondolatba . Az e törvényszerűséget ismerők az új park útjait ezért nem is tervezik meg előre. hogy kapunk egy olyan kész elmét. majd a már kitaposott ösvények nyomvonalát felhasználva alakítják ki a gyaloguta(ka)t.kitaposott nyomvonalba . Miután ezt sokszor megismétli. ahogyan egy ilyen elme az általa birtokolt tökéletes szabadságban de spontán módon működik. és hoz létre különféle gondolatformákat működése során. Pár nap elteltével elkerülhetetlenül kialakulnak a parkot átlós irányban átszelő csapások.más irányokat kijelölni -. gyakorlatilag "tiszta lap". Ez egy olyan határozott körvonalakkal rendelkező szokás(rend). előbb vagy utóbb ún. De nézzük meg. Tegyük fel. az akarat minden tudatos és szelektáló tevékenysége nélkül. gondolatszokás alakul ki. ami mögött nincs múltbeli (új lélek) tevékenység.talál. s erői ide fognak összpontosulni. Az így. hogy az elme egy idő után nyűgnek kezdi érezni ezt a szokás(rende)t.

némelyek érzelmiek és szenvedélyesek. kapzsiságot hordoznak. világosak. ez az öntudat tömve van ezekkel a mentális képekkel. büszkeséget. odaadást. ezért a saját maga által kialakított korlátok között (e korlátok között megtartva szabadságát) dolgozhat ellene. majd az után el is felejti. így szeretetet. ambíciót. a részegség. együttérzést. valamint az érzékiség gondolatait megjelenítők is. De ugyan így megtalálhatók a testi gerjedelemtől. Némelyek szellemi törekvésűek. a zabolátlan vágyaktól fűtöttek. dühöt. Mivel minden léleknek saját öntudata van. éppen csak létrehozza az értelem azokat.fejlődésében. ha a formát megkapva. Halálakor a lelket ezeknek a mentális képeknek tömegei veszik körül. mások gyengék. Ezek közül némelyek erősek. Viszont ezek a mentális képek az egyes életciklusok során mind tulajdonságaikban. Az ember élete során számtalan mentális képet hoz létre. homályosak. kiválasztódnak az éteri testmás összeállításához azok az elemek. melyek teljes . mind erősségükben és meghatározottságukban változhatnak. némelyek tisztán intellektuálisak. tudást keresők. De megvizsgálhatjuk a karma létrejöttét a mentális képen keresztül is. gyengédséget. Kezdeti karmáról akkor beszélünk. a falánkság. s a bekövetkezett halál után a lélek mindezeket magával viszi az asztrális világba. amíg el nem éri az általa elképzelt teljes szabadságot.

Így ez az éteri testmás a lélek által olyan megszabott karmikus eszközzé válik. így az újraszületés sem képes sok "termést" aratni. és a múltbeli kudarcai és elszalasztott lehetőségei által megszabott korlátokat is. Ahogyan képességei fejlődnek. és használat közben megpróbálja szétfeszíteni. amelyeket saját maga . a lélek egyre jelentősebb és jelentősebb ismeretanyaggal léphet elkövetkezendő inkarnációs szakaszába. társadalmi környezetbe. viseli. Ez a minta lesz elhelyezve (leszületés) abba az országba. de a folyamat .is.szülőt . E lassú életnapok nem képesek sok "magot" elvetni. fajba. Tehát az elképzelésekkel ellentétében nem a szülők választanak gyermeket. Ha egy fiatal lélekről van szó. mivel a lélek fejlődésének korai szakaszai tanulás szempontjából nagyon lassúak. mely egyaránt megadja neki a képessége kifejezéséhez szükséges alapot.a fenti kört írja le: az elme készíti. így családot . mely a legalkalmasabb környezetet nyújtja az adott élettartam számára kimért karma működéséhez. hanem a gyermek választ a karmájának megfelelő környezetet.készített a múltban. családba. Természetesen az egyén eleinte sohasem szabad. amelyek rajta keresztül fognak kifejeződni.mértékben megfelelnek azoknak a tulajdonságoknak. .az előző elme . mert különféle "bilincsekkel" megterhelve jön a világra.minden egyes bilincsre vonatkoztatva . csak keveset nyerhet az első életek során.

amiket végső soron önmaga épített. és neki ebből a lehető legjobbat kell kihoznia. hogy a törvények (mindegyik) a természet alapvető elvein alapulnak. hogy Ő van a dolgok középpontjában. azonos arányban egyaránt megtalálható a jó. hogy éppúgy hathat a körülményekre.s tesz is érte -. Önmagán kívül nincs "börtönőre"! Akarhatja a szabadságot. Egy korlátokkal körbevett körön belül kell maradnia mivel nem tud kilépni -. Megérti. s ebben kb. tevékeny. az erkölcs pedig nem más. hogy ezek a hozott képességek átlagosak. és ha azt igazán akarja . aki immár tudatosan nekilát jövője építésének. szabad lélek. Az az ember. Ő egy élő. hogy a mindennapi életében úgy közömbösítheti legegyszerűbben a rossz eredményeket . Idővel megérti. saját jellemének formálásánál. Tudása növekedésével rá fog jönni. Viszont Ő mindig önmaga marad. S végül aránylag jól megformált és végeredményben egészséges fizikai testtel. s idővel ledöntheti azokat a falakat. Ugyanakkor szenvedélyes természettel rendelkezik. önmagát irányító lény és belátja. mint ahogyan saját magára. de nem különösebben nagyszerű jellemmel rendelkezik. bármennyire is vágyik a szabadságra. és a rossz. mint az életvitelre alkalmazott tudomány. de tételezzük fel. Ezek az ő pontosan kijelölt korlátjai. tudásában is gyarapodik. bizonyos veleszületett mentális képességeket hoz magával. el is fogja érni. hogy sokkal többet is tehet.Ha egy ember megérkezik e világra. Megtapasztalja.

egy másik ember gonosz gondolatot küld feléje. hogy a gyűlölet az együttérzés és a szeretet által megszüntethető. a test mozgása azonnal megváltozik. nevezetesen a mozgás törvényéhez! Tételezzük fel. a jótékonyság pedig az önző.amelyek valamely rossz cselekedetből következnek -.mint két vízcsepp . hogy a test mozgása a továbbiakban a . Így semmisül meg a rossz karma a kezdet kezdetén. és ez által megsemmisíti.. hogy a rossz eredménynek pontosan megfelelő. a széttört forma szétoszlik. Ha pl. Állításunk igazának bizonyítása érdekében talán forduljunk a fizikához. de ellentétes polaritású. De ha a gonosz gondolatot. mégpedig úgy. de más irányba tartó erővel hatunk rá. A tisztaság eltörli az aljasságot. A hamisság megtévesztő formái az asztrális világba áramlanak. hogy egy test egy meghatározott irányú és sebességű mozgást végez. Ahogyan nő a tudás. és semmi sem marad. és Ő azt ugyanolyan fajtájú gondolattal fogadja. és egymást támogatva telepszik meg benne karmája kijavítandó részeként. és annak rosszindulatú formáit az együttérzés erejével fogadja. senkit nem kímélő kapzsiságot. aki azt megbocsátásával megsemmisítette.összeszaladva megerősödve. úgy válik ez a tevékenység határozottá és céltudatossá. akkor a két gondolatforma . Ha most egy általunk létrehozott. tehát egy jó erőt indít el ugyanabba az irányba. ami karmikus kapcsolatot teremtene a bántalmazás elindítója és a között. a tudással bíró ember pedig az igazság formáit küldi ellenük. Megtanulja.

családok. mely látszólag felborítja az egyén karmáját. amikor működését a tudás segítségével módosítjuk. csoportkarmáról. Gondoljuk csak végig: fajok. mely lehetővé teszi a katasztrófa által érintett személyeknek. hogy szó nincs a karmával való összeütközésről. hogy milyen irányban és mekkora erővel szükséges megütnie egy mozgó testet ahhoz. hogy még ebben az életükben ledolgozhassanak olyan karmikus feladatokat. "mindössze" annyi történik. hisz végeredményben Ők alkotják e csoportokat. csak a törvény alkalmazása a tudás segítségével. egy természeti katasztrófából. Akár előny is származhat. hanem azok eredőjét követi. Mint látható. hogy a test haladási iránya immár egyik erő irányába sem mutat. egy fizikában jártas személy pontosan ki tudná számítani. pl. ha pár szót ejtünk még az ún. hogy saját karmával rendelkeznek.két erő eredőjének vonalát fogja követni. Pl. Mindössze magát a karmikus erőt használjuk a karmikus következmények befolyásolására. Talán nem árt. társadalmi környezet. hogy az mozgásának irányát a személye által kívánt irányba módosítsa. azonnal tapasztalhatjuk. melyekre talán csak több újraszületéssel később került . ebben nincs semmi "törvényellenes". csoportkarma következményeiben is. Innen ered az a "véletlennek" nevezett körülmény. Az új haladási irány dacára egyik energia sem vész el. Ha a karma formálására alkalmazzuk ezt az alapelvet. mivel a lelkek azon túl. kénytelenek részt vállalni az ún. nemzetek.

Ha csak kevés magot vetett . aki vetett. de szintén Ő az. este pedig hazatér. hogy a lélek az. Ezért az is lehet. hogy belőled . csodával határos módon menekült meg XY. Mivel ez a Te életed. Ezért: "Egyetlen fekélyes beteg helyett sem fekhetsz rá a műtőasztalra.. hihetetlenül. ezeket csak és kizárólagosan Te oldhatod meg. melegben. amikor aratni indul. de mégis Ő az. ki gyenge termést fog betakarítani. aki elvetette a magot. és keményen dolgozik esőben. hogy ilyenkor szokott megtörténni a "csoda".. saját tartalékait gazdagítja. Ne feledd. napsütésben." Összegzésképp. és munkájának minden eredménye saját magtárait tölti meg. De nem feledkezhetünk meg arról sem. hogy már új öltözékében (újraszületés) arat. és Ő az. kizárólagosan csak Te élheted le! Sőt! Más helyett sem vállalhatsz át az Őt terhelő feladatokból.. hidegben. aki betakarítja a termést. igen csak elkophatott. De ez a munkás egyúttal a tulajdonos is. Ezek után már könnyű belátni. aki arat. ő lesz az. hogy: ". mint amikor egy munkás kimegy a földekre..volna sor. Ő az a munkás. hogy a végeredményben általad megszabott feladatokat nem ruházhatod át. bár a ruha (fizikai test). talán foglaljuk össze a karmával kapcsolatos legfontosabb tudnivalókat: A karma és annak beteljesülése olyan. amit vetés közben viselt. és aratja is a karmát. hogy ily módon megváltsd őket.vagy rosszul választott vetőmagot -. és az újságok arról számolnak be. aki veti.

az egyéni érzékenységünk tompulásának. Munka közben különös jelenséget tapasztalt: keze . Ez további. A régi időkben sokkal többen voltak képesek látni az aurát. Munkássága során tapasztalt legkülönösebb jelenség a "fantomlevél-effektus": ha egy élő falevelet megcsonkítunk.vágják ki a fertőző sebet." AZ AURA Minden élőlényt és élettelen tárgyat körülvesz egy energiaburok .véletlenül túl közel került egy áram alatt álló nagyfeszültségű elektródához. Az így keletkezett fényképen nemcsak a keze. s e véletlen tevékenység azonnali kisülést okozott.ha úgy tetszik egy olyan energiamező. s a civilizáció "vívmányainak" eredményeként. mely saját belső energiájának kisugárzása -. az aura.. E belső energia kisugárzása csak kevesek számára látható direkt módon.amely előtt történetesen egy filmlemez helyezkedett el . hogy az . Az élőlényeket körülvevő finom. mintegy negyvenévi kutatásra ösztönözte. majd közvetlenül utána Kirlianeljárással lefényképezünk.. azt tapasztaljuk. Ez a levegőszennyezésnek. talán elektromágneses teret először egy szovjet mérnöknek (Szemjon Kirlian) sikerült véletlenül rögzítenie fényképen. bizonyos érzékeléseink teljes elvesztésének tudható be. mint napjainkban. hanem a belőle kisugárzó energia "képe" is megjelent.

hogy a betegség nem az aurában észlelt energiahiány mögöttes helyszínén fog jelentkezni. Mindenki más és más színösszetételű. Akinek sérült az aurája. de következésképp könnyebben gyógyul. így és ezért az is előfordulhat. aki megbetegszik. hanem egy másik testtájon. de minimális erősségű áramot vezetnek át. . infarktusos betegeknél).főként spirituális állapotától . Természetesen nem kizárólagos a vallás és istenhit. a döntő szempont feltehetően a lelki emelkedettség. mint kisebb aurával .általunk amputált rész sugárzó körvonala is megjelenik a képen! A Kirlian-fotó alapelve tehát az. hogy felvétel közben a kívánt testrészen nagyon nagy feszültségű. annak a beteg testrésznek megfelelő helyen sérül az aurája. Viszont sok betegségnek nem a tünet helyén található a gócpontja. Az aura testi-lelki egészségünkkel is szoros kapcsolatban áll. hogy még évekkel a betegség gyógyulása-túlélése után is észlelhető volt az aurában . a lélek fejlettségétől . Megfigyelték (pl. Így fordulhat elő az. hogy a nagyon vallásos illetve a hívő emberek nagyobb méretű és ezért jobban látható aurával rendelkeznek.belső energiával rendelkező egyén nehezebben betegszik meg. Következésképp. A nagyobb aurával .belső energiával .függően.rendelkező társai. más és más kiterjedésű auraréteggel rendelkezik. a sérült résznek megfelelő testtájon megbetegszik.bár sokkal halványabban a sérülés.

hanem úgy. A fizikai test esetleges megbetegedései olvashatók ki mindenkori állapotából. egy konkrét személy aurája 2. különösebb képességekkel nem rendelkező ember aurájának mérete 2. Az ember aurája több rétegből álló.ha úgy tetszik indulatok -. Ezen érzelmek . míg a másiknak az Ő saját körülményei között a 2. hogy minden ember testének más és más méretű aurára van szüksége. ugyanis itt előbb jelenik meg az elváltozás. ezért ezek sok . akkor minden rendben van. Ez nem úgy értendő. Érzelmi test: a különféle.5-5 méter közé tehető. Így az egyik személynek. (például düh. A különleges képességekkel. egyes esetekben a végtelenhez közelítő aurával is rendelkezhetnek. hogy ha pl.5-5 méter között "lélegzik". illetve a kiemelkedően magas lelki emelkedettséggel rendelkezők igen nagy.5 méteres aura felel meg a legmegfelelőbben. félelem) betegítő hatásúak is lehetnek a fizikai testre nézve. mintsem ahogyan megjelenne a fizikai tünet. kékesfehér színű finom "energiapaplannak" fogható fel. átlagosan 5 méteres aurára van szüksége a minden napok elviseléséhez. de minden esetben az aktuális érzelmek különféle színek felhőiként jelennek meg ebben a rétegben.Tapasztalataink szerint az egészséges. nagyon érzékeny energiahálók összessége: Éterikus test: tulajdonképpen egy pár centiméter vastag. pl.

Spirituális testek: itt találhatók szellemi síkjaink. talán célszerű . hogy a mi feladatunk lenne eldönteni. a gondolatformákkal és a tudatműködéssel áll kapcsolatban. A teremtés. Felnőtt korunkra tökéletesen elfeledtük e képességeinket. illetve tizenkét fő energiaközpont. úgynevezett csakra létezik. Sőt egyes teóriák szerint kilenc.életünk hajnalán -. mely szerint hét energiaközpont. Mentális test: a gondolatokkal. Gyakorlatilag jellemünk részletes leírása fejthető meg általa. az újraszületés. azaz hét csakra létezik. az aurák . mely központok energiaszintje aránylag egyszerű módon mérhető is. Mivel a legtöbb bizonyítható elképzelést az indiai felfogás és tradíció adja. és érzékeltük a belső energiák . még láttuk. melyek a világegyetemmel kapcsolnak össze bennünket. láttuk. Nem hinnénk azt.információt biztosítanak a hozzáértők számára. és végül de nem utolsósorban az Isteni kapcsolat lehetőségei. akkor ki. a halál. hogy téved-e valaki. Asztrál test: vágyódásainkkal. A CSAKRÁK Testünkben hét fő energiaközpont található. éreztük érzéseink rezdüléseit.kisugárzását. Kezdetben . és ha igen. amikor az energiaközpontok számának kérdése kerül szóba. illetve még be nem teljesült vágyainkat tartalmazza.pl.

Már a XIX. A különböző tanokban található leírások nagyjából azonos helyre helyezik a csakrákat. A hét csakra a törzs és a fej kitüntetett és egyben meghatározott pontjain található a test tengelyvonalában. Viszont a csakrák méretében felfedezhetők kisebb-nagyobb eltérések. felboríthatja az élet egyensúlyát. Az egyetemleges élet-energia a gyökér-csakrából kiindulva halad a korona-csakra irányába. forgó energiatölcséreket képezve.az elszenvedett energiahiány miatt -. míg mások . az alap-csakra (gyökér-csakra) a .is kapcsolatban van. Egyes leírások például egy alma nagyságához hasonlítják. E megfigyelések teljes mértékben és hajszálpontosan fedik az indiai csakrákkal kapcsolatos tanokat. Mivel mindegyik csakra az ővele szomszédos csakrákon kívül a test több pontjával . hogy az elnyomott-elfojtott érzések ún.szervével . ez a kapcsolat alkotja a "működő egész"-et. ugyanis méréseink szerint a csakrák egyénenként eltérő méretűek lehetnek. gócokat képeznek a test meghatározott területein. azaz betegségeket okozhat. a kínaiak hüvelykujjnyi méretre utalnak. Belátható. hogy ezek bármelyikének alulműködése . megbetegítve azt.mint pl. század végén felismerték. Az első csakra. Személyes tapasztalataink szerint viszont adott esetben mindkét állítás akár igaz is lehet. mintegy összefüggő láncra fűzve a csakrákat.a továbbiakban ezt az elvet követnünk.

gerincpanaszok. eleme a víz. orgazmus-problémák. sajátítjuk el a menekülés vagy harcreakciókat. Irányítja-szabályozza viselkedésünket kapcsolatainkban. hideg végtagok. A gyökér-csakrával együtt felelős az emberi szexualitás örömeiért és problémáiért. A második csakra a nemi szerveknél (szex-csakra) található. A munka. A színe általában vörös. mellbetegségek. a nemi életben. a hivatás. hajhullás. s így távolról szabályozza az . Betegségek: aranyér. gombás fertőzés. az energia. Az epehólyag működését befolyásolja. méhproblémák. és ez által a szaporodásban.hátgerinc alsó végénél. A színe általában narancssárga. és a hasnyálmiriggyel van közvetlen kapcsolatban. fogínygyulladás. a fark-csontnál helyezkedik el. felfúvódás. de ugyan ez a csakra a kreativitás csakrája is. kóros elhízás. petefészekciszta. étkezési zavarok. impotencia. hasmenés. Betegségek: bélgörcsök. bélgyulladás. és a hátgerinccel. A harmadik csakra kissé a gyomorszáj alatt (köldökcsakra) helyezkedik el. E energiaközponton keresztül tapasztaljuk meg. hereproblémák. a vesékkel. eleme a föld. székrekedés. Közvetlen kapcsolatban van a mellékvesével. a prosztata megbetegedései. az aktivitás elsődleges mozgatórugója. Ez az energiaközpont felelős a fizikai erőnlétünkért és vitalitásunkért.

Elsősorban a légzéssel. eleme a tűz. a látás. és a vérkeringést irányítja. emésztési problémák. szorongásra és elnyomott agresszióra vezethetők vissza: cukorbetegség. Irányítja a tüdőt. melyek aggodalomra. Az érzelmi érzékenység és személyes erő központja. A szívet. félelemre. A test energetikai középpontja. a . epe és májbetegségek. a fehérvérsejtek képzése. a hörgőket és az anyagcserét. eleme a levegő. a beszéddel és az önkifejezéssel kapcsolatos. mint szerv. mint szervvel. de hozzá tartozók még: a szem. a hangszálakat. és a szívvel. Az önkifejezés. A köldök-csakra szenvedélyeink és saját énünk irányítója. a gyomor és a máj. valamint a csecsemőmiriggyel áll szoros kapcsolatban. Az ötödik csakra a toroknál található. valamint az immunrendszert szabályozza. A negyedik csakra a szívnél (szív-csakra) található. ezért a köznyelv általában torok-csakrának nevezi. az antitestképzés. A színe általában sárga. epepanaszok. E csakrához olyan betegségek tartoznak. Betegségek: az immunrendszerrel és a vérkeringéssel kapcsolatos betegségek. a nyakkal.idegrendszert is. A színe általában zöld. A pajzsmiriggyel. gyomorfekély. és végül maga a szív. A szeretet központja. és a szájjal van közvetlen összefüggésben. a vér minőségét.

míg a torok-csakra pedig az intellektuális. A lélek színhelye. az intuíciót. de alkalmanként a vörös és a kék kombinációjaként jelenik meg. A torok-csakra a szex-csakrával igen szoros kapcsolatban áll. Itt halljuk meg a külső és a belső hangokat. hogy tudjunk nevetni önmagunkon. eleme az éter. az orr. kancsalság. köhögés. A hetedik vagy korona-csakra (esetleg fejtető-csakra) a fejtetőn. ezért az agy alsó részét. A . torokfájdalom. Az elnyomott érzelmek elzárhatják a torokcsakra energiáját. a fül. és a bal szem irányítását végzi. Betegségek: folyamatosan visszaköszönő fejfájás. A színe indigókék. az elmélkedés irányát. A korona-csakra a legmagasabb tudati szintet szimbolizálja. A színe általában kék. Ezen belül az egyik legnagyobb feladatának tekinti azt. szimbolikus részét irányítja. látászavarok (rövid és távollátás. Az agyalapi miriggyel áll közvetlen kapcsolatban. az idegrendszert. Nem tartozik hozzá elem. A harmadik szem a nevetést is irányítja. a kutacsoknál található. Betegség: beszédproblémák. kötőhártya-gyulladás). a két szemöldök között található. A szexcsakra a test ösztöni részét.kommunikáció és az értékítélet központja. A hatodik csakra vagyis a harmadik szem (esetleg homlok-csakra) a homlok közepén. rekedtség. Ez vezérli a meditációt.

Végeredményben nagyon hamar találkozhatunk egy ilyen vámpírral: mindössze a tükörbe kell belenézünk. de úgy biztosan nem. ki "elszívja" a másik (élet)energiáját. Színét általában ibolyaszínűnek. A teljes felszabadultság. Abban az esetben. amikor az energia elszívása nem zavar . Mindannyiunknak szüksége van arra. viszont a valóságban az energiavámpír bárhogyan is megjelenhet. E csakrán keresztül lehet felvenni Teremtőnkkel a "kapcsolatot".tobozmiriggyel áll közvetlen kapcsolatban. Tehát ez egy teljesen normális hétköznapi folyamat. esetleg személyiségváltozások (parkinsonkór. epilepszia) fordulhatnak elő. szúrós . A felső agyat.tekintetű vámpír képe ötlik fel bennünk. csak különböző mértékben. depresszió. ahogyan a tudatunkban él.leginkább egy eszelős . pszichés eredetű betegségek. Betegségek: általában lelki. az abszolút szabadság tudatának az állapota. alzheimer-kór. ENERGIA(VÁMPÍR) Energiavámpírnak nevezzük azt az embert. de néha fehér fénynek láthatjuk. valamint a jobb szemet irányítja. állatoktól vagy éppen növényektől. Ugyanis mi mindannyian energiavámpírok vagyunk. Eleme nincs. A vámpír szó hallatán rendszerint egy nagyfogú. hogy "elszívjon" egy kis energiát más emberektől.

viszont maradandó benyomásai szerint mégis igen jó érzések maradtak meg az együttlétről. Biztosan volt már alkalma olyan beszélgetésen részt venni. Véleményem szerint a munka nem más. lényegében természetes energiacsere történik. hogy valójában miről is volt szó. Ugyanis a munkahelyen nem egészen azt tesszük. Az "igazi" energiavámpír eredendően lényegesen gyengébb nálunk. mivel energiahiányban szenved. amikor is egy végigbeszélgetett éjszakát elemezve alig tudott visszaemlékezni arra. amikor dolgozni megyünk a munkaadó vagy az állam részéről megnyilvánuló energia-vámpírizmus hivatalos formájáról van szó. akkor már világossá válhat számunkra.másokat. Az energiavámpírok az esetek túlnyomó többségében boldogtalanok. s ha ennek megfelelően viszonyulunk hozzájuk. De mindez megtörténhetett éppen fordítva is! Végeredményben. hanem amire valaki másnak van szüksége. hogy az emberi érintkezés nem annyira az információk. mint energetikai prostitúció. mint inkább az energiák cseréjéből áll. ahol valójában semmiféle információcsere sem történt. hanem sajátjából is ad egy részt. mivel az elszívó fél nem csak elveszi a másét. amire nekünk. E beszélgetés valódi oka "mindössze" az energiacsere volt. s reményei szerint. Ezen túl energetikailag "fogyatékos" emberek ők. hogy az általuk gyakorolt . a velünk való energia-kapcsolat oldja meg energiahiányát. Ez normális esetben úgy történik. Biztosan megélt már olyan szituációt.

ha valaki elsírja Önnek a bánatát. Nem is maga az agresszió a veszélyes. A sikeres védekezéshez meg kell tanulnunk az alapigazságot: az energia-vámpírizmus normális jelenség. akkor tanulja meg a támadás időben történő kikerülését. akkor valamit igen gyorsan meg kell változtatnia. s hogyan ne engedjük meg elvenni tőlünk azt. mivel agresszió nélkül nincs valódi kommunikáció. akkor a folyamat teljesen veszélytelen. Legfeljebb pillanatnyi ingerültséget. Ha semmiképp sem kíván. Az illető már a kellő mértékű türelem láttán is megkönnyebbül. vagy csak egyszerűen sorsára panaszkodik. türelemmel hallgassa végig. ha felismerjük az agressziót. illetve tud megváltozni. és véleményünk szerint agresszió nélkül nincs igazi szerelem sem. hanem a rá adott válaszreakció. bosszúságot vagy gyengeséget érez az ember. Ha nem törődünk vele. s meg se próbálja beleélni magát a panaszkodó helyzetébe! Ne legyen rezonátora a boldogtalanság energiájának! Mindössze az információ egyszerű befogadására . s ugyanakkor meg akarja védeni magát a támadásoktól.hisz a problémát nem Önnek kell megoldania -. Ha mégis kárt okozott. és érzelmileg nem reagálunk rá. De soha se adja át magát a teljes együttérzésnek . akkor az energetikai támadás nem okozhat kárt. A legmegfelelőbb az. amire valójában saját magunknak is szükségünk van.energetikai agresszió esetén hogyan tartsuk vissza felháborodásunkat. Ha önnél minden rendben van. Pl.

Míg korábban az ilyen erőket csak a hatodik érzékkel megáldott emberek voltak képesek érzékelni. megürült kosarába a partner azonnal újabb szemetet rak. a Hartmann és a Curry-hálót. hogy a kosarat öntse ki ő maga (Nagytakarítás). de ide sorolhatók az ún. RADIESZTÉZIA A rezgések óceánja A mérhető energiákat a kutatók a términőség fogalmával jellemzik. és ne engedjen a sugallatnak. mert ha ezt segítő szándékból mégis megteszi. a vízereket. győzze meg panaszkodó társát. ma fizikai realitásnak kell tekintenünk. panaszkodó partnere átküldi Önnek problémáinak és esetleges betegségeinek negatív töltetű energiáját.törekedjék. A kutatóknak sikerült bebizonyítani létezésüket. Ilyen erőként kell említenünk a föld alatti törésvonalak által kisugárzott energiát. Ha lehet. Ne fogadja el mások "szemétkosarának" tartalmát sem. s ez permanens folyamattá válik. mely ki szeretné provokálni Önből a baj közös átélését. Találjon ki más módot a segítségre. s az ennek helyén képződött űrbe pedig az Ön egészséges energiáját szándékszik betölteni. valamint az emberi . kozmikus sugárzások is. Az együttérzése által létrejön a kapcsolat a csatornákon (csakrák) keresztül. újabb szemetet pedig már ne rakjon bele. vagy a pozitív energiákat sugárzó helyeket.

A pozitív energiájú helyek ezzel szemben frissítő. ill. változások igen csekély mértékűek. erővonalak speciális térbeli mágneses mezők. ill. amelyeket geológiai folyamatok. kövek . tehát kórokozó hatásúak. Templomok. éltető. ill. vízerek idéznek elő.gyakran pozitív energiájú helyek .[9] A grazi Biorezonanciás és Bioenergetikai Intézetben Dr. hogy műszerrel közvetlen úton is mérhetővé. A reakció elsősorban a szervezet homeosztázisának változásaiban észlelhető.szervezetre gyakorolt hatásaikat. pontosabban a Föld egészét felölelő mágnesesség lokális változása. Noemi Kempe. Ugyanakkor a geomágneses mezők változásainak jellegéből egyelőre nem lehet megjósolni. hogy milyen hatással lesznek szervezetünkre. Ami pillanatnyilag biztosra vehető. fizikus. ezek az erők. de már türelmetlenül várjuk. méghozzá a legkorszerűbb technikai mérőberendezésekkel. mérnök tízévi intenzív kutatómunka után kijelentette. azok bonyolult struktúrái. Ezeket közvetett úton mérni is tudják. fák. ill. az élőlények szervezete érzékenyen reagál rájuk. Ehhez további kutatások szükségesek. s így egymástól jól megkülönböztethetővé váljanak e sugárzások. hogy a vízerek megzavarják szervezetünk homeosztázisát. Noha ezek az eltérések. energetizáló hatásúak.

messze minden ember által készített épülettől. Sok keresztény templom a korábbi pogány . a helyben mérhető mágneses térerők és a homeosztázis lassan. hogy a helyi mágneses mezők és a szervezet között aktív kölcsönhatás jön létre. hogy a legtöbb ilyen helyen egyházi épületek állnak.kegyhelyeken épült. Elképzelhető. Dr. Ha egy élőlény egy ilyen helyen tartózkodik. Néhány neves kutató. A mérésekkel sikerült megállapítani. Kempe szerint a radiesztézia még alig 200 esztendeje általánosan elfogadott volt. Természetesen találunk ilyen kedvező energiájú helyeket a szabadban is.különösen kelta . N.Amikor az ember belép egy ilyen helyre. geológiai célból egyes egyetemeken oktatták is. és sok más híres személyiség foglalkozott radiesztéziával: Goethe. hogy a kelták nagyon sokat tudhattak a föld energiáiról. hogy különleges információs sémákról van szó. vagy a nemzetközi hírű sebész. amikor az említett kölcsönhatás megkezdődik. kissé misztikus fényben tünteti fel a jelenséget. majd miután az élőlény távozik. de észrevehetően egyes esetekben radikálisan . Úgy tűnik. sőt. Max Planck. Paul Artmann. Ferdinand Sauerbruch. A téma ma is élő kiváló szakértője prof. Az a tény. de ennek is megvan a magyarázata. A vízerektől eltérően a kutatóintézet műszerei csak akkor mérik a változást.megváltozik. azonnal jó érzése támad. . minden visszatér az eredeti értékekre.

hogy az emberi test reagál a mágneses térerő legkisebb változásaira. hanem az emberi szervezet végzi a mérést. Bizonyított tény. amelyek közepében vas atom helyezkedik el. E téren tehát az emberi szervezetnél nincs érzékenyebb műszer. hogy a radiesztéziás gyakorlat megelőzte elméletét. Úgy tűnik. E jelenség magyarázata az lehet. ugyanis nem maga a pálca. az Osztrák Szövetségi Hadseregben még napjainkban is vannak ilyenek. Világháborúban több mint 3000 fel nem robbant bombát talált meg radiesztéziás tudása segítségével. A legérzékenyebb mérőműszer az ember A radiesztéták a kutatóintézet műszereihez képest primitívnek tűnő pálcával dolgoznak. aki a II. akár egymilliárdnyi Tesla értékben is. Hasonló a helyzet a vörös vértestekkel is. mely szenzorként működhet. a földalatti vizek. Sok nagyvállalatnak saját radiesztéziás szakembere van.az emberi izomzat mutatójának szerepét játszza. módszerük mégis utánozhatatlan pontosságú. A módszert igen széles körben használják és alkalmazzák a geológiában. A pálca mindössze a "műszer" . A . vagy akár a kőolaj keresésénél és a gyógyászatban is.építész. Testünk mintegy 70%-a vízből van. hogy éppen elég olyan anyag található szervezetünkben. Ez az anyag pedig nagyon érzékenyen reagál a mágnesességre. az építészetben. Pálcával dolgozó radiesztéták sok ország hadseregében szolgálnak.

Rontja a helyzetet. mindenkor jelen vannak körülöttünk. Kegyhelyeiket következetesen olyan pontokon állították fel. energetikai hatása pozitív. de a civilizáció és a műszaki fejlődés hatására elvesztették e képességüket. elektromágneses rezgésekkel és sugárzásokkal. hogy azt az információs mezőt. Egyes feltételezések szerint az emberi faj ősei igen érzékenyek voltak a környezeti mágnesesség változásaira. bár e téren is léteznek természetes őstehetségek. hogy mennyi az idő. őseink annak hiányában is eléggé pontosan tudták. vagy épületeket emelni. teljesen elszennyeztük elektromos. amelyek mindenütt. amióta állandóan órát visel.környezetünkben állandóan jelen lévő mágneses mezők finom változásai valószínűleg információként szolgálnak. Hasonló dolog ez. amit testük érez. mint ahogyan legtöbbünk elvesztette időérzékét. hogy tudatosan is észleljék azt. amikor még nem volt óra. Régen. amelyek kisugárzása. hogy hol érdemes és hol nem tanácsos sátrat verni. sőt . azokat a rezgéseket. Sajnos e tudásunkat az évszázadok során elvesztettük. és azt is tudták. és így az élő rendszerek szabályzó mechanizmusaira hatással vannak. de lehetséges távolról is mérni. A távmérés is lehetséges Nehéz elhinni. hogy elvileg bárki lehet radiesztéta. mint az élet minden egyéb területén. Ez azt is jelenti egyúttal.

hogy az eredmények a legtöbb esetben megegyeztek a helyszíni mérések eredményével. de a témát kutató tudósok egyelőre nem találtak megfelelő elméleti magyarázatot a jelenségre. geopatikus hatásokat semlegesítő és mérő műszer van a piacon. hogy pl. A távérzékelés a gyakorlatban működik. Rengeteg. a másikkal már kínálják is a megfelelő csodaszert a káros hatás semlegesítésére. valamint a mért területnek az emberi szervezet homeosztázisára gyakorolt hatásának mérésével. hogy az elbizonytalanodott lakosság alaposan melléfog. Pedig ez lehetséges! A kutatók bizonyos területeket térképek segítségével is kimérettek. A kutatók háromszoros ellenőrzésnek vetették alá a radiesztéziás méréseket: pálcával. megállapítani. ún. Általános szabályként elmondható. sokat ígérnek. létezik olyan műszer is. és míg egyik kezükkel a vízereket mérik ki. és megállapították. Érthető ugyan az emberek igénye. akik meglehetősen nagy összeget kérnek a mérésért. A grazi kutatóintézet e tájékozatlanságon szeretne segíteni. amely a számítógéphez csatlakoztatható. illetve csupán lakcímük alapján kimérni. hogy óvakodni kell az olyan emberektől. amikor ilyen műszereket vásárol. vízér káros hatása alatt állnak-e. mágneses térerőt mérő elektronikus műszerrel. hogy bizonyos . és a hálóhely kiválasztásában nyújt állítólagos segítséget.embereket fényképük. Érthető.

de ezután minden visszarendeződik. így elég terjedelmes makettre lenne szükség) vagy egyéb kellékekkel eltéríteni. és a pozitív hatás teljesen elenyészik. mint egy információ-csomag. A kutatók szerint egyelőre a legbiztosabb módszernek az ilyen helyek kerülése tűnne.helyek káros hatását szeretnék elkerülni. amely . hogy sem a parafa. 15 percig pozitív hatást gyakorol a szervezetre. összesajtolt ásványokból készülnek. hogy a términőség nem javítható. hogy kb. A legjobb hatású védőeszközök általában porított. sem a zsebben viselt gesztenye. piramismakettel (mivel a megfelelően méretezett piramismakett belsejében jön létre a védelem és nem azon kívül. de pozitív hatást egyedül bizonyos növényekkel lehetett elérni. Ezek szó szerint úgy működnek. A vízerek káros hatását lehetetlen szigetelőkkel. sem a meghatározott formációkban kirakott kövek. azt tapasztalták a kutatók. erre sajnos nincs mód. ékkel. semlegesíteni. Ami a parafát illeti. sem pedig az égő gyertya nem volt képes akárcsak minimálisan is csökkenteni a vízerek patogén hatását. A húsos levelű fikusz a káros zóna közepén elhelyezve a zóna csekély mértékű zsugorodását eredményezte. de a káros sugárzások sokfajtájúsága és viszonylagos sűrűsége miatt. Mindez nem jelenti azt. ágymatracokkal. A kutatási eredmények azt mutatták. de a vízerek hatása egyelőre ezekkel az eszközökkel bizonyítottan kivédhetetlen. Ha mégoly csekély.

majd az ókori templomok helyét tudatosan választották meg. hogy az említett helyek egy szabályos hálórendszer csomópontjaiban állnak. melyek szemmel láthatóan emberi kéz művei.segít a szervezetnek fenntartani a homeosztázist. Az 1900-as évek elején a Kárpát-medencében 4000 kunhalmot ismertek. egyfajta ellenméregként kell őket tekinteni. Ez az anyag a szalma! Nem véletlen.méréseink szerint minimális .mértékben ellensúlyozhatják a káros térenergia hatásait. . A Magyarországon kunhalmoknak nevezett dombocskák. Feltűnő. és ezért talán a leghatásosabb anyagra. a legtökéletesebb semlegesítő eszköze lehetne a káros sugárzásoknak. és bizonyos . pusztán azok káros hatását képesek ellensúlyozni. mely tudomásunk szerint. A különleges kisugárzású területeket felhasználva emeltek templomokat a középkorban. mint anyag. Az ilyen "készülékek" hatósugara néhány méternyi. A Földanya meridiánjai Az őskori kultikus helyeket. illetve egyáltalán nem szenvedtek rákos megbetegedésekben. hogy a régmúlt idők szalmatetős házaiban szalmán (szalmazsák) pihenő emberek kevésbé. Befejezésként talán nem lenne haszontalan felhívni a figyelmet a legegyszerűbb. A káros elektromágneses sugárzást ezek sem képesek elterelni. szintén e hálórendszer részei.

Ilyen a Mindszentkálló melletti Kőtenger virágszirom alakú sziklaképződménye. az egyiptomi piramisok környéke és általában az összes szentnek nevezett hely (bár az utóbbiak a kisebb erejű hálórendszerekben is megtalálhatók). hogy a csomópontból szökőkútszerűen kifelé áramló energia tölti be a környezetet. ezt jin jellegű csomópontnak. A másik fajta csomópont energiája szívó hatást fejt ki a környezetére. illetve olyanok. gyakoriak Szibériában és BelsőÁzsiában. Négyszintű hálórendszer Négyszintű hálórendszert különböztethetünk meg méretük és energiájuk szerint.Nemcsak hazánkban fordulnak elő ilyen dombocskák nagy számban. míg az előzőt jang típusúnak nevezhetjük. A hálórendszer legerősebb csomópontjai egymástól 3-4000 km-re találhatók. melyek természeti képződménynek tűnnek. Ilyen a Stonehenge Angliában. Ezeken kívül vannak olyan természeti képződmények. mint a Pilisszentiván melletti Ördögszikla. hanem Bulgáriában és Oroszországban is. Ezeknek kétféle hatásuk lehet a környezetre. Az egyik fajtájuknál megfigyelhető. A legnagyobb jin jellegű csomópontok a . Ott török-tatár eredet szóval kurgánnak nevezik őket. de szabályosságuk folytán lehetséges: emberi kéz beavatkozása is közrejátszhatott létrejöttükben.

Az említett Kőtenger virágszirmaiból 5 m széles energia áramlik ki 6 irányba. valamint a Kaliforniában található Szent András-törésvonal. a főbb közlekedési útvonalak kereszteződési pontjai a megfigyelések szerint nem véletlenül kerültek oda. 200 évnél régebben épült templomok. A hálózatok A hálózatokban mérőműszerekkel nem. Ennek területi elhelyezkedése függ a földrajzi terület spirituális jelentéstartalmától. főleg a pánikbetegség tüneteit . ahol vannak.környezetükre gyakorolt. A 3-4000 km és a 1520 km-es hálózat között még egy fokozatot találunk. főbb épületek.néha nem tudatos módon.és főleg csomópontjaik gyógyító.befolyásolták a városok mostani arculatát: az emlékművek. Az emberi szervezetre mindenesetre hatással vannak. A legkisebb hálózat csomópontjai . harmonizáló hatást fejtenek ki (szent helyek). jang típusú hálórendszer tagjaiként átlagosan 15-20 km-ként emelkednek ki környezetükből. vagy csak közvetett módon mérhetők az energiaáramlás pályái. Ilyen helyek az agadiri földrengés környéke Algériában. az átlaghoz képest besűrűsödhetnek. ugyanis elemei bizonyos területeken. a dél-kínai földrengéses területek. A már említett kunhalmok egy kisebb. mint amilyen a Kárpát-medence. míg a jinnek nevezett vonalak betegítő hatásukkal tűnnek ki. káros hatásukkal tűnnek ki. de . A jangnak nevezett vonalak . az iráni.

a második vagy hasi csakra a víz elemmel. A különböző kultúrákban ezeket az energiapályákat ley vonalaknak (Anglia). míg az ötödik vagy torok-csakra az éter vagy más néven térűr elemmel függ össze. a harmadik vagy köldök-csakra a tűz elemmel. Az ugródeszka a szív-csakra: a szív kinyitásának.azokat végül uralva . szabályos hálózatot alkotva. Az ember tudati fejlődése során az elemekkel való konfliktusait feloldva . vagyis a megbocsátásnak a szintje. míg az összekötő vonalak a Földanya meridiánjaiként foghatók fel. és a sárkány már nem képes ártani nekünk. a negyedik vagy szív-csakra a levegő elemmel. uraljuk a levegő elemet is. Ebből megérthetjük: ha legyőzzük önmagunkat (az egót). Az emberi energiarendszerben a csakrák (energiaközpontok) jelentéstartalmai összefüggenek az elemi minőségekkel. Ezek a csomópontok energiaközpontokként működnek.feljuthat a felső (emberfeletti vagy más szó híján isteninek nevezhető) szintekre. Szent György-vonalnak (Magyarország) vagy a sárkány leheletének nevezik (Kína).hozhatják létre. vagyis a homlok-csakra és a fejtető vagy lótusz-csakra szintjére. Csomópontjaikba 6-8 vonal fut be. . Az első vagy gyökér-csakra a föld elemmel. A nagyobb központok a Földanya csakráinak nevezhetők.

érzékelésének tudománya a középkor után elveszett. A lakóhelyek tervezése több szinten történhetett. Jang és az építészet Az erővonalrendszer felmérésének. vagyis a környezettől energiatöltést kap. ahol az erőközpontok és a környék domborzata is harmóniában állt. vagy fordítva. A hegy a jang. hogy akár 2-3 jang és csak 1 jin erővonal halad át a lakáson. gazdagabbak a tapasztalatok szerint. Egy másik energiaszinten a környezet hegy. palotákat vagy körbevették a városok.és annak lakói a szerencsésebbek. ahol a köznép lakott (főleg síkságokon). A nevében szereplő víz és szél (levegő) a már említett elemi minőségekre utal. A szívó jellegű jin vonal áthaladása a lakáson akadályokat okozhat az ott lakóknak. Kínában a feng-shui módszerében ez fennmaradt.Jin. Előfordul. A földsugárzási fajták közül mindössze a vízérsugárzást és a sárkány lehelete erővonalat vették figyelembe.vagy kisebb szinten lakótér . városrészt alkottak. Az erővonalrendszer óriási kiterjedése módot adott a főbb erőközpontok kijelölésére. legalább is Európában. Arányuk adja meg a lakás . Azokon a helyeken hoztak létre városokat.és vízrajza és annak tájolása játszott szerepet. míg a síkság és a víz a jin erő szimbóluma. Az a palota . vagy a szent helyek külön várost. 1 mes szélességű) vonal halad át. amelyen több jang típusú (akár legkisebb szintű. Az itt épített kolostorokat.

Például a tápiószentmártoni Attila-dombon a legkülönbözőbb betegségekből történtek spontán gyógyulások. táplálkozási szokásai nem változnak. Ha az illető életmódja. A gyakorlati megfigyelések azt támasztják alá. A tápiószentmártoni Attila-domb A jang jellegű energiaközpontok és vonalak gyógyító és harmonizáló hatásúak az emberi energiarendszerre. az ott fekvőnek egyéni érzékenységétől függően egy-három év alatt pánikbetegséget okozhat! A pánikbetegség egyfajta mellkasi energiahiány.szerencsés vagy szerencsétlen fekvését. A szív-csakrára jellemző levegő elem energiahiánya okozza. melyre a szorongás. . akkor idővel visszaeshet korábbi betegségébe vagy újabbat kaphat. Ha közvetlenül egy fekhelyen halad át a szívó jellegű erővonal. Ez nem funkcionális szívprobléma. A Földanya ún. Az eset súlyosságától függően 10-20 alkalommal 1-3 órás otttartózkodás eredményt hozhat. gondolkodása. éterikus testében történik az energiaáramlás. és visszatér az otthoni környezetében található földsugárzásokba. Milyen betegségekkel javasolt az ilyen helyek felkeresése? Ahhoz. hogy az embernél is a fizikai testet átható és körbevevő éterikus test és az abban működő (akupunktúrás) meridiánrendszer tisztul a jang jellegű energiaáramlásban. A hatás tartósságára vonatkozóan még nincs többéves megfigyelés. a lelki panaszok a jellemzőek. tisztáznunk kell. hogy ezt tudjuk.

hogy a Földanya éterikus testének sugárzása nagyon hasonlít az ember éterikus testére és az ebben található akupunktúrás meridiánrendszerben zajló folyamatokra. Nehéz lenne a szikla tetejére . a környéken lakók kihasználhatják a lehetőséget. hogy a meridiánrendszerben blokádok keletkeznek. átlagosan 15-20 km-ként találhatók. ekkor az otttartózkodás idejét növelve lehet elérni a kívánt hatást. A blokádok feloldásával hatnak és tesznek egészségessé az erőközpontok. A központtól távolodva gyengül a térerő. Ördögszikla és kőtenger A pilisszentiváni Ördögszikla alaphelyzetben 3 m szélességű sávjai is alkalmasak gyógyításra. Ahol a közelben ismert kunhalom van. harmonizálásra. Mivel az erősebb központok. melyek számba jöhetnek gyógyító hatásukkal. közepe jól felismerhető. 10 km-nél nagyobb távot senkinek sem kellene otthonról megtennie a lakásához legközelebbi gyógyhelyig.milyen szinten hat ez a fajta sugárzás az emberi energiarendszeren belül. Elegendő az energiaközpont kb. hogy 10-15 személynél több egyszerre nem tartózkodhat a helyszínen. Ebből következik. 3-5 m átmérőjű területén elhelyezkedni. Gyakorlatilag minden betegség tudatszintről indulva az asztráltesten és az éterikus testen keresztül realizálódik az emberi testben úgy. Érdekes. és alkalmanként 1-3 órát ott tölteni.

hogy nehéz elképzelni: ezt a csodát a természet alkotta a puhább anyag eróziójával.felmászni. bekeményedett. elegendő körbeülni azt. és mi a célja? Ezekre a kérdésekre még nincs válasz. akkor a hálózat rugalmasan követi a földkéreg mozgását(!). de egyszer talán megkapjuk őket. A kontinensvándorlásban néhány tízezer év. vörös kőszikla is befolyásolja az összképet. Így csak a környezet puhább része omlott le évezredek alatt az erózió hatására. hogy a szív-csakra magasságában lévő levegő elem rezgésével egyező sugárzást keresünk. A mindszentkállói Kőtenger hatágú virágszirma annyira szabályos. nem túl nagy idő. hogy a sugárzás középpontjában lévő szikla anyaga az állandó sugárzás hatására megváltozhatott. Egyébként a kontinensvándorlás tízezer év alatt csak 100 m körüli lehet a számítások szerint. például lengyel pálcával úgy érzékelhetünk. A napi 15 perces eszközös mérési időt azonban hamar elhasználjuk. Ebből az is következhet. Egy csillag alakú központ feltérképezéséhez ugyanis több száz . Hogy került ez ide. Ugyanitt egy ide nem illő anyagú. Hogyan lehet ráhangolódni ezekre a sugárzásokra? Ez eszközzel és eszköz nélkül is lehetséges. hogy ha szikla áll az erőközpontban. Eszközzel. Az ilyen képződmények úgy jöhettek létre. hogy a Földanya meridiánrendszere régóta állandó. míg egy szikla szétporlik. Ugyanakkor a tapasztalat azt mutatja.

A víz rendkívül jó információtároló és közvetítő. Az egyik az úgynevezett természetes sugárzás mely a föld mélyéből (pl. Ha már megvan egy erővonal. vízér. Hartmann. ám nem minden sugárzás ártalmas az emberi szervezetre. bolygók sugárzása. és kirajzolódnak előttünk az erővonalak. illetve a világűrből (pl. harmadik szemes eljárással dolgozni. tenyerünkkel érzékelhetjük az áramlás toló vagy szívó hatását.métert is meg kell tenni. Az emberi test nagy része vízből áll.) hoz létre. stb. így szabad gyökei révén bármilyen (akár pozitív. Legegyszerűbb megváltozott tudatállapotban . Célszerűbb. akár negatív) információt könnyedén be lehet vinni a szervezetbe. ásványok. mobiltelefon. elektroszmog. stb.) érkezik.). Többféle ráhangolódási módszer lehetséges. Az emberi szervezetre közismerten káros sugárzások Végeredményben körülöttünk minden tárgy sugárzást bocsát ki magából.egy magas helyről. Az emberi szervezetre károsan ható sugárzás eredetét tekintve kétféle lehet. röntgengép. mikrosütő. például egy lakásban. gyorsabb és kevésbé fárasztó eszköz nélkül. stb. Curry. A különféle . dombról vagy épületről lenézni. az erővonalra merőlegesen állva. a másik pedig az ún. melyet az emberi tevékenység (pl. töréspont. technikai sugárzás.

Pl. sőt az épület minden emeletén azonos intenzitással kimérhető. azokban ez a téves információ rögződik. Ha vízér felett huzamosabb ideig tartózkodunk. melyeket a föld alatti vízerek bocsátanak ki. A baj akkor kezdődik. Káros hatása megsokszorozva jelentkezik. A vízerek kereszteződése épp oly káros akkor is. víz-folyásnak nevezhetők a használatban lévő vízvezeték-csövek. ha folyamatos munkájuk eredményeként képesek félreinformálni a sejteket. Sok esetben ezeket a vízereket az ún. és a sejtek e téves információnak megfelelően kezdenek el működni. teljesen tévesen. mint a víz-folyás. míg a víz-folyás nem rendelkezik ilyen "tulajdonságokkal". az emberi szervezetre azok a földből eredő sugárzások a legártalmasabbak. ha másik vízérrel kereszteződik. és az esetlegesen felette elhelyezkedő épület sem téríti azt el. vagy a különböző vízelvezető-csövek . rövid időn belül rákos daganatokat szerezhetünk. és hajlamosak vagyunk rá. Ez a sugárzás merőleges a föld felszínére. a központi. A vízér egészen más tulajdonságokkal bír. víz-folyással azonosítják.káros sugárzások állandó jelleggel ezt a vizet bombázzák negatív információkkal. Vízér Az elfogadott nézetek szerint (bár ez nem mindenben egyezik saját meggyőződésünkkel). ha ez a kereszteződés nem feltétlenül azonos szinten következik be.és padlófűtés csövei.

pl. akkor sem tapasztalunk vízfolyást. Mindössze pár perc elteltével gyöngyözni . Pedig több "eltévelyedett" orvos is . Ezért. De víz-folyás lehet. Nem is beszélve a földből eredő más egyéb káros sugárzásokról (ércek. halásznak és a padlófűtéses lakásban lakóknak rákos betegségben kellene szenvedniük! A vízér végeredményben egy ún.összessége is. Mivel még ezen idáig nem sikerült olyan mérőműszert létrehozni. akkor a vízér tulajdonságaiból következően minden matróznak. mely relatíve kis vízmennyisége folytán számunkra nem átjárható. Ez a lassan szivárgó víz a föld rétegeivel való súrlódás eredményeként állítja elő azt a kb. szivárgó vizet szállító "járat" a talaj különböző rétegeiben. melyet a föld mélyéből szállít fel a felszínre. Ezen felül még számolnunk szükséges az esti-éjszakai órákban. hogy ha a víz-folyás azonos lenne a vízérrel.). a műszerrel sikeresen kimérhető igen erős ionizációs sugárzással is. 4-7 Hz körüli frekvenciát. Ebből az is következik. ha mi valamilyen szerszámmal át is vágjuk a vízér járatát (pl.látjuk az átvágás helyét. a hivatalos tudomány egyszerűen nem vesz róla tudomást. mely minden esetben a vízerek felett jön létre. valamilyen árok ásása során). stb. ásványok. mely többször reprodukálható és megnyugtató módon mérné a vízerek által kibocsátott sugárzást. a felszíni vagy a föld alatti patak is."izzadni" . mely rendkívül káros az emberi szervezetre.

Pl. szív (infarktus). Ernst Hartmann által 1950-ben ismét (már a rómaiak is ismerték) "felfedezett" sugárzás .9%) vízér. asztma. Parkinson-kór. vérellátási zavarok. Természetesen történtek kísérletek a vízér sugárzását közvetlen módon mérő műszer kifejlesztésére. Logikus. tüdőbetegség. érszűkület. és daganatos betegségek várhatók (csak idő kérdése).. hogy azok ágya majdnem 100%-ban (99. alhasi panaszok. halláskárosodás (idősebb korban). de mindezidáig csak a közvetett módon való mérést sikerült megvalósítani. és arra a tényszerűségre jutott. Cody francia orvos tízezer(!) rákban elhunyt beteg ágyát vizsgálta meg. vese. E műszer működése azon a tapasztalaton alapszik.igazolja a vízerek rákkeltő hatását. nyaki problémák. ödéma. leukémia. Talán érdemes lenne e mérési eredményen elgondolkodni a "hivatalos" tudomány képviselőinek is.. Dr. hogy a megfigyelések szerint az ember bőrellenállása radikálisan megváltozik az általunk taglalt káros sugárzások hatására. reuma. nem? A vízerek sugárzása által beszerezhető betegségek: szürke hályog. szklerózis multiplex. emésztési problémák. következtethetünk a káros sugárzás mibenlétére és intenzitására. Ha tehát folyamatosan mérjük az egyén bőrellenállását. májbetegség. érszűkület. illetve vízerek keresztezési pontja fölött helyezkedett el. Hartmann-háló Dr.

keletnyugati irányban pedig 180-190 cm. mint az eredetié. és nagyon sok radiesztéza be sem méri. nyilván a földmágnesesség rácsszerű elhelyezkedésének függvényei. Sőt. vasbetonból készült falak esetén ez lényegesen kisebb. A "hálók" szerkezete és annak elhelyezkedése. A háló szemei . Curry-háló. valamint a külső és a belső térben elég erőteljesen változik. Az így létrejövő háló "szemeinek" mérete észak-déli irányban mintegy 220-240 cm. Az ún. itt nálunk Magyarországon ezen méretek külső térben mintegy 170x180 cm-re tehetők. az ún. pontosan északdéli.hálószerűen befedi Földünk teljes felületét. akár 140x150 cm is lehet. valamint pontosan kelet-nyugati irányban egy olyan hálót alkot. Hartmann-háló. 20-25 cm vastagságúak. míg belső térben. melynek falai párhuzamosak a helyiség falaival. Az egészségre a keresztezési pontok. Pl. "megfeledkezik" róla). Curry-háló Az M. Így pontosan észak-nyugat és dél-kelet. Curry által felfedezett sugárzás (ezt kevesebben ismerik. másodlagos háló. ilyenkor kialakulhat egy ún. az ún. csomópontok a legveszélyesebbek. A háló szemeinek mérete a hosszúsági fokok függvényében. 35 cm falvastagságú hálót. A Hartmann-hálóhoz képest pontosan 45°-kal van "elforgatva". valamint pontosan dél-nyugat és észak-keleti irányban alkot egy kb. melynek "falai" kb. viszont ezek sugárzása éppen olyan veszélyes. pl.

ha pl. A sugárzás erőssége a hold ciklusaival mutat összefüggést. Rácsmérete észak-déli irányban mintegy 5-5. zárt térben ennél kisebbre 4-4.6-1. Az egészségre kevésbé veszélyes.8 méter. ötszörös intenzitású sugárzással rendelkezik. vetődések. mind káros hatásában. sőt egyes tapasztalatok szerint. A geológiai törésvonalból származó sugárzások A földkéreg állandó mozgásban van. E mozgás következtében kialakulnak repedések. mint a Hartmann-hálóé. A háló észak-déli része lényegesen nagyobb. a nullpontja (kb.mintegy 320x320 cm nagyságúak.5 méter. Sok esetben . mint a keletnyugati része. Tigris-háló Nagyon hasonlít a Hartmann-hálóhoz mind tájolásában. A relatíve keskeny repedés intenzívebb (koncentráltabb) sugárzást bocsát ki. Itt a szélesség és a veszélyesség között fordított arányosság áll fenn. melyek a néhány millimétertől akár a többször tíz centiméter szélességgel is rendelkezhetnek. mint a Hartmann háló. kelet-nyugati irányban pedig 1. érctelér is található az adott helyen.4 méterre is összenyomódhat. annál nagyobb veszélyt jelent környezetére. Viszont csomópontjai veszélyesebbek.2-1. azaz minél keskenyebb egy törésvonal. a két csomópont közötti távolság felénél található) egyenesen ajánlott az ott tartózkodásra.5x1. kb. Hatása még károsabb lehet.

jelentős radioaktivitás és ionizációs sugárzás is mérhető az ilyen helyen. Általában a hegyvidéken jellemző előfordulásuk. Szent György és Ley-háló Energiáját a föld erőtereiből, a földmágnesességből nyeri. A hálót szabályos, de eltérő polaritásokkal és intenzitásokkal rendelkező sávok alkotják, melyek közepe mindig egy Szent György vonal. A Szent György vonalat két oldalról szimmetrikusan körülvevő vonalak közé tartozik a Ley vonal, melynek polaritása mindig negatív. Ez zárja le tulajdonképpen a Szent György struktúrát. E struktúrák találkozási pontjai - de maguk a sávok is - rendkívül fontosak voltak az ember számára a történelem folyamán. Az itt található energiakoncentráció hatalmas. Elődeink ismerték e struktúrákat és tudták, hogy jobb ezeket elkerülni, illetve kultikus célokra használni. Rövid ideig lehet rajtuk tartózkodni, de élni (lakni) nem. Ezeken a pontokon olyan erős energetizáló (töltő) tér található, ami pár perces ott tartózkodás alatt képes feltölteni, sőt túltölteni egy energiaszegény aurát. Ok, okozat - betegség A fent ismertetett hálókon, illetve azok csomópontjain tartózkodva beszerezhető betegségek: állandósult migrénes fejfájás, szemromlás, halláskárosodás, szédülés, ritmuszavar, ingadozó vérnyomás, krónikus légúti betegségek, hasnyálmirigy (cukorbetegség),

vese, máj, mellékvese, hasi panaszok, ciszta, petefészek-gyulladás, prosztata-gyulladás, meddőség, impotencia, menstruációs zavar, ízületi-gyulladás, mozgásszervi és gerincbetegedések (lumbágó), ágybavizelés, infarktus, tüdőgyulladás, gyomorfekély, pánikbetegség és egyéb idegrendszeri megbetegedések. Az emberi szervezetre káros sugárzások semlegesítése Az elmúlt évben (2003) megjelent naplónkban ("Őserő a teremtés titka" címmel honlapunkról http://osero.hu ingyenesen letölthető) ismertettük először, de magát az említett honlapot is a célból hoztuk létre, hogy az érdeklődőkkel tudassuk, hogy Isten - tudomásunk szerint kizárólagosan - számunkra biztosított energiájával képesek vagyunk az emberi szervezetre káros összes sugárzás bemérésére és azok semlegesítésére. E tevékenységünkről és az egyéb lehetőségeinkről a fent ismertetett honlapon bővebben olvashat.

Az emberi szervezetre hasznos sugárzások Ahogyan léteznek káros sugárzást kibocsátó helyek, úgy léteznek ún. pozitív sugárzást kibocsátó helyek is. Feltehetően volt már mindenkinek része ilyen helyen tartózkodni, pl. a történelmi egyházak templomainak padsoraiban. Ha az ember egy ilyen pozitív sugárzási területen tartózkodik, hangulata, közérzete feltűnően jó, szellemileg friss és aktív. Ezért nem érdemtelen

ezeket a pozitív sugárzást kibocsátó helyeket sem bemérni, és ha ez lehetséges, a fekvőhelyet rajtuk elhelyezni. Ahogyan léteznek pozitív sugárzást kibocsátó helyek, úgy léteznek ún. fájdalomcsillapító, gyulladáscsökkentő és harmonizáló sugárzást kibocsátó helyek is, valamint az ezek mindegyikét (elegyét) tartalmazó ún. gyógyító sugárzást kibocsátó helyek. A komponensek "keverési" aránya határozza meg a gyógyítás specialitását (milyen betegség gyógyítására alkalmas). Ilyen helyek, pl. az angliai Stonehenge, az Észak-kambodzsai Angkor temploma, a tápiószentmártoni Attila-domb, a pilisszentiváni Ördögszikla, Gyula ahol megjelennek a gyógyforrások is, stb. Ezen (pozitív, fájdalomcsillapító, gyulladáscsökkentő, harmonizáló és gyógyító sugárzást kibocsátó) helyek mindegyikének kimérésére nem minden radiesztéza lehet alkalmas, mivel itt már bizonyos mértékben szükség van az ún. spirituális háttérre is. A fent ismertetett sugárzásokat kibocsátó helyek alakja általában szabálytalan folt, kivéve a manipuláltakét. Állítjuk, hogy az emberi szervezetre hasznos sugárzást kibocsátó felületek manipulációs lehetőségei valósak! Személyünkön kívül további négy olyan személyt is ismerünk, kik rendelkeznek e képességgel. Ha egy mérni tudó radiesztéza veszi a fáradtságot és bármely magyarországi templomban kiméri a padsorokat,

akkor azt fogja tapasztalni, hogy azok alatt igen erős pozitív sugárzás mérhető. Ha pontosan mért, akkor azt is láthatja, hogy pontosan "csak" akkora pozitív hely van elhelyezve, mint amekkorára szükség van az adott esetben. Sem nem nagyobb, sem nem kisebb. És pontosan ott van ahol lennie kell, és derékszögű! Ez igaz a napjainkban épült templomokra is, tehát nem az ősi mérni tudásról van szó. Véleményünk szerint ezek a (szent) helyek a következőképpen gyógyíthatnak: minden betegség a tudatszintről kiindulva, az asztráltesten és az éterikus testen keresztül realizálódik az emberi testben úgy, hogy a meridiánrendszerben blokádok keletkeznek. Ezek feloldásával hatnak és tesznek egészségessé az erőközpontok. Az egy-egy alkalommal 1-3 órás "kezelés" hatása már nagy biztonsággal kimutatható.

Az inga és annak "birtokba vétele" A különféle "fórumokon" tapasztalható érdeklődések és az ott elhangzó igen eltérő vélemények birtokában úgy gondoljuk, hogy talán nem érdemtelen és haszontalan pár gondolatot leírni az ingáról, mely a pálca mellett - a radiesztéza egyik legfontosabb (segéd) eszköze. Természetesen ezek a gondolatok nem kőbevésettek, mindössze saját tapasztalatainkat tartalmazzák. A radio (latin) szó jelentése sugárzás, még az esztéza (görög) szó jelentése érzés-érzékelés.

Tehát végeredményben a radiesztéza szó jelentése = sugárzásérzékelő. Hogyan is "működik"? Mint ahogyan a pálca esetében is, az ingánál sem árt megjegyezni és tudomásul venni, hogy végeredményben bármelyik eszközt is használjuk (pálca, inga), minden esetben a radiesztéza a vevő, az érzékelő. A pálca vagy az inga csupán a jelző (a mutató) szerepét tölti be. Tehát minden esetben a radiesztéza radiológiai érzékenysége határozza meg a "produktumot". Ebből következően helytelen megfogalmazásra utal pl. a következő mondat tartalmának első része is, melyet egy "ingáskönyvből" ollóztunk: "Az ingával érzékelhetjük a körülöttünk lévő káros sugárzásokat, felderíthetjük az emberi és állati szervezet érzékeny pontjait, megállapíthatjuk a terhességet, s a születendő gyermek nemét." Amellett, hogy a mondat tartalmaz igazságot is, szó sincs arról, hogy az ingával bármit is érzékelhetnénk! Valójában arról van szó, hogy a radiesztéza érzékel, az inga vagy a pálca - pedig mindenki számára jól látható mozgásában közvetíti, jeleníti meg ezt az érzékelést. Egyes nagy gyakorlattal rendelkező radiesztézák azt a nézetet vallják, hogy számukra szükségtelen az eszköz (inga, pálca), ők azok nélkül is nagy biztonsággal képesek megtalálni a keresett sugárzás forrását. Ők tudják... Tapasztalataink szerint az emberiség mintegy 80-

90%-nál kimutatható kisebb-nagyobb radiológiai érzékenység, következésképp ezek az emberek elviekben alkalmasak a radiológiai mérések elvégzésére. Azért csak elviekben, mivel az egyéni érzékenység mértéke túl nagy határok között szór, így nem zárható ki a tévedés lehetősége sem. Mint tudjuk minden és mindenki "rezeg", így az általuk kibocsátott sugárzást kell a radiesztézának érzékelnievennie. Könnyen belátható, hogy alapesetben, pl. egy radírgumi által kisugárzott rezgés sokkal kisebb intenzitású, mint pl. egy harckocsi által kibocsátott sugárzás. Így előfordulhat, hogy az előbb 80-90%-ra becsülteknek csak mintegy elenyészően kis százaléka képes a radírgumi konkrét felismerésére, azaz helyének pontos meghatározására. Nem is beszélve a nem tárgyi jellegű érzékelésekről, mint pl. amikor "visszatérünk" a múltba, és az erre vonatkozó kérdéseinkre várjuk a választ. Ebben az esetben kevés a radiológiai érzékenység, itt már a spirituális szint bizonyos fokára is szükség van. Ezt pedig nem lehet megtanulni, erre-ezzel születni kell. Itt szükséges még megjegyeznünk, hogy jóslásra az inga NEM alkalmas (de a pálca sem)! A múltat már megéltük - nyomai elkerülhetetlenül és mérhetően testünk(ön/ben) vannak -, de a jövő történései még előttünk állnak, tehát még nincs mit kimérni. Ha ezt mégis megtesszük, akkor nem a jövőben bekövetkezendő történéseket, hanem a jövőre vetített szándékainkat (reményeinket) "mérjük" ki.

Kissé lendítse ki az ingát testével merőleges irányban. Ha minden így történt. A másik kezét fordítsa tenyérrel felfelé. cérnára. 2-3 cm-re! Kis idő elteltével az inga egyenes vonalú mozgását köröző mozgásnak kell felváltania. Ekkor fordítsa meg eddig tenyerével felfelé mutató kezét (nem azt. hogy egyáltalán van-e legalább alapvető radiesztéziai képessége.Ki lehet alkalmas az ingával való alapvető mérésekre? Addig nem igazán érdemes senkinek ingát beruháznia. hogy most azt . hogy most a kézfejének külső oldala (a kézhát) közelítsen alulról az ingához kb. Mivel ingára az alábbi tesztek esetében is szüksége lesz. ha pl. ha bal kezes. akkor a leírt jelenség azt jelenti. és közelítse tenyerét alulról a lengő ingához kb. Az alább ismertetésre kerülő két "teszt". 2-3 cm-re! Kis idő elteltével az ingának az előzővel ellentétes irányú köröző mozgásba kell kezdenie. amelyikben az inga van) úgy. egy gyűrűt hurkol fel egy kb. amíg nincs tisztában azzal. az inga fonalát fogja a jobb. ha fekete színű) fonálra. 20 cm hosszú (nem baj. nagy valószínűséggel jelzi a végrehajtó ez irányú képességeinek meglétét. így a legegyszerűbb megoldás az. akkor a bal kezébe! A fonalat fogja a hüvelyk és a mutatóujja közé úgy. hogy Ön alkalmas a két ellentétes pólus (pozitív és negatív) töltésének ingával való kimérésére. Ha jobb kezes. Az ingát ne lendítse ki. hogy az ujjai lefelé álljanak. csak egyszerűen hagyja a cérnán függeni! Erősen gondoljon arra.

hogy hány kör megtételéig tudja az ingát ebben a köröző mozgásban csupán "gondolatával" megtartani. Az így teljesített körök számából lehet következtetni a képesség mértékére. vagy e fölötti szám.szeretné. akkor az inga leállítása gyakorlatilag 100%-os biztonsággal sikerül. hogy a meglévő radiesztéziai képesség gyakorlással igen jól továbbfejleszthető! Az alkalmasság mértékének megállapításához a második kísérletet kell megismételnie úgy. Ha a fent ismertetett két kísérlet azt bizonyítja. és eredménytelenség esetén többször is megismételheti. Ha elérte célját akkor adjon ki egy olyan "parancsot". hogy az inga álljon le! Ha az előző sikerült. Kiemelkedő. már majdnem spirituális képességet jelent a 200. hogy most meg kell számlálnia. akkor azonnal felmerülhet Önben a következő kérdés: vajon ez a most felfedezett képessége mily mértékű? Lehet-e valamit kezdeni vele? Érdemes-e továbbfejleszteni? Ne feledje. Majd gondolatával forgassa meg az ellenkező irányban is az ingát! E feltételek teljesülése azt jelenti. hogy az inga az óramutató járásával megegyező irányban forgó mozgást végezzen. Kívánságát akár hangosan is kimondhatja. hogy Ön rendelkezik alapvető radiesztéziai képességgel. hogy Ön rendelkezik alapvető radiesztéziai képességgel. A spirituális képességgel rendelkezők gyakorlatilag bármeddig .

képesek gondolatukkal forgásban tartani az ingát. Az ilyen ingát általában meghatározott anyag keresésére használjuk. Az inga a legkülönbözőbb anyagokból készülhet. Ne feledjük. Valódi. rézből.készült ingák. gesztenyének. hogy esetleges csalás esetén (kezünk akaratlagos . de van olyan is. kifejezetten radiesztézia céljára készült inga hiányában hasznát vehetjük a fonálon lógó gyűrűnek. kulcsnak. vasból . A radiesztézák egy része nagy előszeretettel alkalmazza .mozgatásával irányítjuk az ingát) önmagunkat csapjuk be! Az inga formája. anyaga Az inga különböző formákkal rendelkezhet ám a legideálisabb az. melynek üreges a belseje. Ilyenkor az inga üreges belsejében egy kis minta található a keresett anyagból. Kis túlzással azt is mondhatnánk. Sokszor használunk olyan ingát. Legelterjedtebbek a fémből . hogy a kiválasztott tárgy formája szimmetrikus legyen. de mindenféleképpen forgástest legyen. ha kerek vagy elliptikus.aranyból.jól látható . stb. Csak arra kell ügyelnünk. Lengés közben ugyanis ezeknek van a legkisebb légellenállása. ki a kerámia vagy az üvegből készült ingára esküszik. nehogy lengésének bizonyos irányú eltéréseiből hamis következtetéseket vonjunk le. hogy bármely fonálon függő tárgy alkalmas radiesztéziai kutatásra. ezüstből.

A fonál teljes hossza mintegy 20 centiméter legyen. akkor ezt a helyet egy kis csomóval jelöljük meg. Végeredményben a készség szintű mérések elsajátítása. ha munka közben rövidebbre kell fognunk. még akkor is. hogy az Ő személyes érzékenységének melyik anyag felel meg a legjobban. hogy ennek használata a kívántnál több energiát vonhat el a radiesztézától. hogy az inga anyaga teljesen közömbös. Viszont az sem jó. Tulajdonképpen a fonál optimális hossza személyenként változik. hogy a fonál természetes anyagból készüljön. Belső térben végzett munkáknál az optimális fonálhossz általában 5-12 centiméter közé . Radiológiai szempontból a fehér és a fekete szín semleges. Végeredményben mindenkinek ki kell tapasztalnia. mert akkor nehézkesen. Arról nem is beszélve. lustán és megtévesztően mozog. Az érzékenyebbek általában a súlyosabb ingát kedvelik. Amikor megtaláltuk a számunkra legmegfelelőbb hosszúságot. Lényeges lehet viszont az inga súlya. ha az inga túl súlyos.a borostyánkőből vagy az üvegből készült ingát. ezért minden ingát célszerű ilyen színű fonálra kötnünk. a túl könnyű inga ugyanis munka közben nem kívánatos mozgásokat végezhet. Ezt is ki kell tapasztalni. ezért a pontos hosszt munka közben határozhatjuk meg. mely tulajdonképpen a radiesztéza képességeitől függ. Arra is ügyelni kell. begyakorlása után mindenki úgy is rájön.

feltétlenül öblítsük le bő folyóvízzel. ilyenkor a könyökünket nyugodtan megtámaszthatjuk egy asztal szélén. Mint a természetben mindennek. a különböző ingáknak is különböző a pólusuk. . a balkezesek bal kezükkel kezeljék. míg a másiknak negatív töltésű ingára van szüksége. Ezért nem mindegy. Viszont soha se támasszuk meg fáradt kezünket a másik kezünkkel. mivel a másik kezünkre is szükségünk lesz: ez lesz a "vevőantennánk".esik. akkor a vele való munka előtt. ne feszítsük meg izmainkat! Kezdetben a kéz igen hamar elfáradhat. Az egyik embernek olyan inga felel meg. hogy az ujjak lefelé álljanak! Természetesen a jobbkezesek az ingát jobb kezükkel. Hogyan "válaszol" az inga? A fonalat fogjuk hüvelyk és mutatóujjunk közé úgy. hogy milyen ingával dolgozunk. aminek az alsó vége pozitív töltésű. majd szárítsuk meg és végezetül "melengessük" a kezünkben pár percig. Ezért lényeges és talán az egészben a legfontosabb. ha van rá lehetőségünk. hogy mindenkinek saját ingája legyen! Az ingát soha sem szabad kölcsön adni! Ha véletlenül "idegen" kézbe kerülne. Ezt a melengetést célszerű minden ingázás előtt elvégezni. A csukló a könyökhöz viszonyítva mindig legyen egy kicsit lejjebb! Próbáljuk meg lazán tartani kezünket.

A fentiekből következik. azaz az óramutató járásával megegyező irányban való kör-körös forgó mozgása a feltett kérdésünkre való "igen" választ jelzi. Ugyan így elfogadható "nem" válaszként a testünkkel párhuzamos (jobbra-balra) való egyenes vonalú lengés is.A következő lépés az ingával való "kapcsolat" felvétele. A hallgatólagosan elfogadott nézetek szerint. hogy az ingának balra. illetve a nem teljesen merőleges. azaz a kapott válaszok értelmezésének "megbeszélése". Tehát ha ilyen jellegű választ kapunk. de ezek általában végzetes félreértésekhez vezethetnek. akkor próbáljuk meg kérdésünket pontosítani egészen addig. Pár radiesztéza ezen kívül még "igen" válasznak fogadja el a testére merőleges egyenes vonalú lengést is. Végeredményben a fentiektől eltérő válaszokat is "megbeszélhetünk" az ingával. ezek a számunkra most nem igazán értelmezhető válaszok is értelmet nyerhetnek. amíg konkrét választ nem kapunk. Ha majd nagyobb gyakorlattal rendelkezünk. de jelentheti a "talán" vagy az "esetleg" válaszok valamelyikét is. hogy az általunk feltett kérdés nem egyértelmű (általában ebből adódik a legtöbb félreértés). összetett . az óramutató járásával ellentétes irányban való körkörös forgó mozgása a feltett kérdésünkre való "nem" választ jelzi. az ingának jobbra. illetve a nem teljesen párhuzamos lengés viszont több dolgot is jelenthet: lehet az is. Az ellipszis alakú forgó mozgás. A kérdéseinket semmiféleképpen se hosszú.

kerülendők az "Igaz. vajon mi is lehet rá a válasz? Hogyan is kell majd értelmezni az "igen". hogy ez így van rendjén. hogy ha pl. hogy a kérdés a jövőt feszegeti. hogy csak megfelelő szellemi és testi állapotban fogjon a méréshez. Ezek a sugárzások ekkor a legintenzívebbek. Tudomásul kell vennünk. Sőt lesznek olyan napok is. Ne feledjük azt sem. az emberi szervezetre káros sugárzást (vízér. s ügyeljünk arra.) szeretnénk mérni. hogy nem nyerhetek a lottón?" típusú kérdések. és soha se erőltessük a dolgot. Hartmann. tehát ilyenkor a kevésbé érzékeny radiesztéza is pontosabban ki tudja mérni azokat. amikor egyáltalán nem érkezik válasz. Mivel állítás és tagadás is van benne. Mérés: vízér és a hálók Nagyon fontos. Pl. Curry. stb. hogy egyszer könnyebben. mivel ez az állapota a mérések során . valamint a Hold állapotának függvényei. hogy a feltett kérdések megválaszolhatók legyenek egyszerű "igen"-el vagy "nem"-el. amit tudvalevőleg nem mérhetünk ki! Munkáink során megfigyelhetjük. és hogyan is a "nem" választ? Nem is beszélve arról. A megfigyelések szerint ezek a "csöndes" napok a radiesztéza bioritmusának. illetve a kora éjszakai órák a legalkalmasabbak.az . Ha valaki ingerült. fáradt vagy zaklatott idegállapotban van. akkor arra az esti. máskor nehezebben érkezik a válasz.mondatokban fogalmazzuk meg. kár hozzáfognia.

Ha jobbkezes. hogy a felső karja függőleges helyzetet vegyen fel. hogy most csak kizárólag vízeret keresnek! Továbbá. a köldöke magasságában tartja maga előtt úgy 20 cm távolságban. akkor a bal kezébe fogja az inga fonalát. Kissé lendítse ki ingáját átlós irányban. Első próbálkozásai alkalmával talán az a legcélszerűbb. ne feszítse meg izmait! "Beszélje" meg ingájával. Ha úgy érzi. a már előzőekben csomóval megjelölt helyen! A csomót fogja a hüvelyk és a mutatóujja közé úgy. Próbálja meg lazán tartani a kezét. alsó karja pedig derékszöget zárjon be felső karjával. Ez a keze lesz a vevőantenna. ha az ingát tartó kezét kb. A csukló a könyökhöz viszonyítva mindig legyen egy kicsit lejjebb! Ezt úgy érheti el legkönnyebben.elkerülhetetlenül bekövetkező sikertelenségek miatt még tovább fog romlani. ha egy vízér kimérését választja belső térben. ha vízérre bukkannak. ha balkezes. . az inga ezt az óramutató járásával megegyező irányú kör-körös mozgásával jelezze. első méréseihez kezdetben válasszon egy teljesen üres helyiséget. hogy ura a helyzetnek. a köldöke magasságáig a törzse mellett úgy. hogy az ujjai lefelé álljanak. így kizárható az esetleges levegőmozgások zavaró hatása. akkor a jobb. Ha erre mód és lehetőség van. majd másik kezét (amiben nincs inga) tenyérrel lefelé fordítva emelje kb. ahol valamelyik fallal párhuzamosan haladhat.

Eleinte mindenkinek gondot okoz a koordináció. hogy ingája a megfelelő helyzetbe kerüljön. de most már sokkal óvatosabban (lassabban).lassan induljon el a fallal párhuzamosan a helyiség túlsó vége felé. Amikor az inga az előzetesen "megbeszélt" köröző mozgásba kezd. Majd ahogyan tovább halad a vízér közepe felé. az inga előre-hátra mutató lengő mozgásba kezd. hogy elegendő ideje maradjon az érzékelésre. mégnem pontosan a vízér közepén az inga ismét az óramutató járásával megegyező irányú forgó mozgást végez (itt a . Így tettük érzékenyebbé az ingáját. akkor célszerű néha-néha megállnia. és lépjen egy-két lábfejnyi távolságot vissza. hogy Ön vízeret talált. mivel megállapodásuk szerint az óramutató járásával megegyező irányú forgó mozgása jelzi majd a felfedezett vízeret. ez azt jelenti. Célszerű nagyon apró és nagyon lassú lépésekkel haladnia. A vízér méreteinek. az inga lassan áttér az egyenes irányú mozgásról az elliptikusra. mivel egy már valamilyen irányban mozgó tárgy kitérítéséhez kevesebb energia szükségeltetik. Ha másképpen nem megy. pl. majd haladjon ismét előre. Ahogyan ismét a vízér felé közeledik a vevőként szolgáló keze. Közben természetesen figyelnie kell az inga mozgását is. Az indulásnál azért volt szükség az inga átlós irányú kilendítésére. de majd idővel természetessé válik. mint egy teljesen nyugalomban lévő tárgyéhoz. szélességének megállapításához állítsa meg az inga mozgását.

majd még jobban eltávolodva a középponttól áttér az egyenes irányúra. az inga ismét áttér az elliptikus mozgásra. Ha a már felderített két csomópontot gondolatban vagy fonállal. főleg ha iránytűt is használ. Ahogyan tovább lép a vízér közepétől. Találat esetén az inga a már szokásos. hogy a hálókat alkotó sávok pontosan derékszögben metszik egymást! Mérés: tárgyak keresése A(z) (elveszett) tárgyak keresése-felkutatása már sokkal nagyobb radiológiai érzékenységet feltételez. Ne feledkezzen meg arról sem. most csak kizárólag Hartmanncsomópontot keresnek. hogy pl. úgy nagyon hamar kialakul a teljes hálórendszer. hogy . Az első csomópont azonosítása után már könnyedén megtalálhatja a másodikat. esetleg krétával összeköti. A fenti módszer alkalmazásával feltérképezheti a vízér összes méretét. ha előzetesen "megbeszéli" az ingával. az óramutató járásával megegyező irányú forgó mozgást végezzen. az inga ismét nyugalmi pozíciót vesz fel.legerősebb a sugárzás). Tehát az első próbálkozások esetleges sikertelenségeiből ne következtessen senki arra. A hálók elhelyezkedését úgy térképezheti fel a legegyszerűbben. majd ahogyan keze elhagyja a káros sugárzás térségét. ugyanis a relatíve kis tárgyak keresésekor a keresett tárgy által kibocsátott sugárzás összehasonlíthatatlanul kisebb. mint a káros sugárzások bemérése.

ha az előző gyakorlat már megfelelő módon be lett gyakorolva! Ez igaz a többi ez után következő összes gyakorlatra is. A "megfelelő . majd tegye fel a következő kérdést: "E tárgy ebben a helyiségben található?" Ha a keresett tárgy nevesíthető.számára megoldhatatlan feladattal találkozott. Ha a sorozat végén a találati arány jobb mint 35-40%. Ne feledje. 20-25 alkalommal megismételni. hogy a már meglévő radiesztéziai képessége gyakorlással továbbfejleszthető. Mint látható. de Ön által is jól ismert tárgy felkutatásával kezdeni. A soron következő gyakorlatok végrehajtására csak akkor vállalkozzon. hogy a meglévő radiesztéziai képesség gyakorlással igen jól továbbfejleszthető! A gyakorlást célszerű egy szobában valaki más által (segítő) elrejtett. A nem ingás kezét most is használja az előzőekben már megismert módon antennaként! Keresése eredményét minden esetben közölje segítőjével. A tárgy képének képzeletbeli megjelenítésével "beszélje" meg az ingával. hogy egyáltalán a szobában van-e a keresett tárgy. akkor a szoba közepéről célszerű indítani. akkor kérdésében nyugodtan használhatja annak nevét. hogy tulajdonképpen mit is keres. Első dolga (feladata) annak tisztázása. Ha erre lehetőség van. A leírt kísérletet célszerű kb. a segítőnek nem szabad minden esetben bevinnie a keresendő tárgyat a helyiségbe. ki írásban rögzíti azt. akkor elég nagy a valószínűsége annak.

A nem ingás kezét. Itt is törekednie kell a megfelelő találati szint eléréséhez. sőt annak megtartására! A következő. ezt mindenki saját maga döntse el. most tartsa a feltett kérdésének megfelelő irányban vevőantennaként. stb.mód" pontosítására nem vállalkoznék. már lényegesen több képességet feltételező feladatsor a borítékokba zárt tárgyak. Nem közömbös az asztal magassága sem. ha . és bármikor megtréfálhatja! A következő kérdés arra irányuljon. De végeredményben bármilyen ehhez hasonló megoldás is elfogadható. "E tárgy a hátam mögött található?". a helyiségben elrejtett tárgy valós fellelése lesz. Próbálja intenzív gyakorlással elérni a megfelelő szintet! Ha ez még sem sikerülne. hogy minél előbb tisztázza a keresett tárgy Önhöz viszonyított elhelyezkedési irányát: "E tárgy előttem található?". hogy az Ön radiesztéziai képessége csak az ezt megelőző feladatok teljesítésére alkalmas. Első lépésként válassza ki a megfelelő munkahelyet. melynek anyaga fa. A következő feladat. de a tapasztalatok szerint 9095% alatt nem érdemes továbblépni. A munkahely területe legyen mentes a káros sugárzásoktól. Célszerű olyan asztal mellett dolgozni. alakzatok és egyéb ábrák felismerése lesz. úgy tudomásul kell vennie. Az a megfelelő magasság. De soha se feledkezzen meg a mindig felteendő első kérdésről: "E tárgy ebben a helyiségben található?"! Ugyanis a segítő most is.

Erre irányuló kérdései egyértelműek és határozottak legyenek. egyenes derékkal tud az asztalra helyezett ingás-kezének könyökére támaszkodva ingázni.kizárólagosan valamelyik ottlakó személy keze által készült .kényelmesen. hogy a borítékokat és tartalmukat Ön is elkészítheti és el is helyezheti.alaprajz felhasználásával. Természetesen nem kötelező a borítékok lezárása. Ebben az esetben a nem ingát tartó kezünkben célszerűen egy ceruza személyesítheti meg a vevőantennát. Itt kartonpapírra rajzolt. majd jelenítse meg sorban egyenként az alakzatok képét. A borítékok számozottak legyenek az adminisztráció sikerességének érdekében. Ingázás során csak egyetlen boríték legyen az asztalon. de célszerű olyan segítőt igénybe vennie ki feljegyzi azt. melyet az alaprajzon mozgatunk. és áttűnés nélküli borítékba zárt alakzatok felismerése a cél. akár több ezer kilométerre lévő) helyszínen végzünk méréseket. vagy keresünk káros sugárzásokat a tőlünk távol eső terepen. illetve tőlünk igen távol tartózkodó személyt vizsgálunk fényképe (esetleg neve és pontos címe) alapján. Tőlünk távoli (több száz. . Igaz. Teleradiesztézia Ez a változat már bizonyos mértékig a parapszichológia fogalomkörébe tartozik. A vevőkezét tartsa a boríték fölé (esetleg rá is helyezheti). a birtokunkban lévő . hogy Ön melyik borítékban milyen alakzatot vélt felfedezni.

és azonnal meg is kell jegyezni. illetve adásnak. ily módon a terápia is előbb kezdődhet. valamint az egyes belső szervek esetleges rendellenességeit. fáradtságtól és költségektől. A beteget megóvhatja a felesleges kivizsgálásoktól. Ezért célszerű többméternyi távolság tartása vizsgálat közben. amelyeket az orvostudomány még műszerrel sem tud mérni. hogy a radiesztézának nincs joga közölni a páciensével az általa felállított diagnózist! Viszont kötelessége indokolt esetben orvoshoz küldeni a "beteget". és ez által lerövidülhet a kórházi tartózkodás ideje. A radiesztézia segítségével felfedezheti azokat a szervi elváltozásokat is. hogy ez a módszer nem helyettesítheti az orvosi vizsgálatot! Talán még fontosabb. van aki anatómiai térképet használ és van aki kezével vizsgálja meg a kérdéses testrészt. Ilyenkor ugyanis nagy a veszélye a szándéktalan bioenergia vételnek. illetve megállapítani. hogy a vizsgálat során mindenféleképpen kerülni szükséges a "beteg" fizikai érintését. Nagyon fontos. Minden radiesztézának saját diagnosztikai módszere van. Van aki a tenyéren illetve a talpon található idegvégződéseken végzi vizsgálatát.Radiesztéziai diagnosztika A radiesztéziai diagnosztika segítségével megállapíthatja a vizsgált személy általános egészségi állapotát. Ez utóbbi a legelterjedtebb. A vizsgálatot célszerű kiterjeszteni az .

Viszont hátránya is van: két teljesen különálló pálcára lesz szükségünk. valamint az is megállapításra került. Mivel a radiesztéták a pálcák különféle változatait használják. melynek hiteles használatát talán a legkönnyebb elsajátítani. A lengyel-pálca és annak használati lehetőségei Talán nem érdemtelen . hogy mérésünk eredményét a megrendelő is azonnal képes értékelni. A leírás feltételezi. ugyanis az ún. itt is szükséges . és gyakorlatilag majdnem minden radiesztéziai mérés elvégezhető általa. hogy az olvasó már áttanulmányozta az ingáról. a pálcáról is pár szót ejtenünk. hogy az olvasó rendelkezik-e legalább alapvető radiesztéziai képességgel. lengyel-pálcát választottuk ki e cikk témájaként? Véleményünk és tapasztalataink szerint ez az a pálcafajta. megállapítva a "beteg" számára nem kívánatos ételek sorát. Továbbá nem mellékes az sem. emellett nagyságrendekkel gyorsabban juthatunk általa pontos eredményhez.a radiesztéza másik eszközéről. a káros és a hasznos sugárzásokról leírtakat. Azaz adott esetben inga helyett is használhatjuk. mint bármely más pálca vagy inga használata során. lengyel pálcát valójában egy pálca-pár képviseli.az inga után .étrendre is. így azonnal adódik a kérdés: miért pont az ún. Mint ahogyan az inga esetében is.

. Tehát minden esetben a radiesztéza radiológiai érzékenysége határozza meg a "produktumot". azaz készít egy ideiglenes ingát. esetleg sárgaréz. a vörösréz és az alumínium lágysága miatt alkalmatlan e célra. bronz. pl.megemlítenünk. esetleg webáruházakban készen. Ezen érzékenységét célszerűen az ingánál leírtak szerint végezheti el. minden esetben a radiesztéza a vevő. a gyűrűjéből és. akkor most természetesen szükségtelen) saját radiológiai érzékenységéről. A leírt anyagot célszerűen egy olyan vasáru-boltban vásárolhatjuk meg. A lengyel-pálca saját kezű elkészítése Természetesen vannak olyanok is. Lehet acél (vas). 2. Pl. nekünk pedig csupán . Egy pálca-pár elkészítéséhez 2x40 (összesen 80) cm hosszúságú. az érzékelő. ugyanis a hegesztő-pálcákat pontosan egyméteres rudakban árusítják. Ők a különböző ezoterikus. kik nem szeretnek bajlódni a pálcakészítés fortélyaival. ahol lánghegesztéshez használatos pálcákat is árusítanak. inga). azonnal használható módon meg is vásárolhatják. A lengyel-pálca anyaga fém. Egyetlen hegesztő-pálcára van szükség egy pálca-pár elkészítéséhez. A pálca vagy az inga csupán a jelző (a mutató) szerepét tölti be..5mm átmérőjű hengeres (kör keresztmetszetű) anyagra van szükség. Így a pálcával való konkrét mérések előtt is mindenkinek célszerű meggyőződnie (ha az inga esetében már megtette. hogy végeredményben bármelyik eszközt is használjuk (pálca.

A következő lépés annak a kimérése. vagy esetleg negatív vége kerüljön-e a kezünkbe. hogy a későbbiek folyamán ne okozhassanak sérülést. Ha szeretünk kísérletezni. fából készült asztallap) felületen elhelyezett pálcánk egyik végéhez. azaz tüntessük el a darabolás okozta élesedéseket. hogy vágjon le nekünk belőle két pontosan 40 cm-es darabot. A mérést célszerűen ingával (lehet ez egy ideiglenes. hogy a pálcák pozitív. gyűrűből készült inga is) mérhetjük ki. határozhatjuk meg. Mivel mindössze egy csípőfogóra van szükség a daraboláshoz. gyűrűből készült inga is) közelítsük a semleges (pl. mivel ez a pálca semleges pontja. ha a mérést a pálca egyik végén . Kis idő elteltével ingánk vagy az óramutató járásával megegyező. pl.80 cm-re lesz szükségünk. még az ellentétes irányú a negatív polaritású véget jelzi. hogy a nyugalomban lévő ingánkat (lehet ez egy ideiglenes. az is. vagy az ellentétes irányban kezd köröző mozgást végezni. Az óramutató járásával megegyező irányú köröző mozgás a pozitív. akkor próbáljuk meg a mérést a pálca közepén is! Itt az ingának teljes nyugalomban kell maradnia. A pálcák polaritását úgy mérhetjük ki a legegyszerűbben. Az így kapott pálcák végeit csiszolóvászon vagy kisméretű reszelő használatával csiszoljuk (reszeljük) kerekre. Érdekes kísérlet lehet. egy vasáru-boltban ez nem okozhat problémát. Kérjük meg az eladót.

az ingát lassan mozgatva közelítjük meg a pálca másik végét. semlegesítő fogantyút felhelyezni. a . de immár az előzővel ellentétes irányban. Fogjuk marokra pálcáinkat fogantyúiknál fogva. Így alakítjuk ki a pálcák méretezésénél szükséges 1:3 arányt. Mint tapasztalhatjuk könnyedén mozognak benne. a megfelelő végeiken (amilyen polaritásra szükségünk van) mérjünk be mindkét pálcán 10-10 cm-t. Ebben az esetben. A tulajdonképpeni mérőpálcák már el is készültek. és ha már szabályosan köröz felette az inga. és ujjainkkal sem befolyásolható pálcákat nyertünk. De a pontos és hiteles mérések érdekében célszerű számukra ún.kezdjük el. és emeljük vállszélességben kb. ahogyan közelítünk a pálca közepe felé. majd a pálca közepét elhagyva az inga ismét körözésbe kezd. A lengyel-pálcával megtett első lépések Talán először a pálcákkal való biztos közlekedést szükséges elsajátítanunk. Miután mindkét pálcát bemértük. úgy kezd egyre jobban nyugalomba kerülni az inga. Ezeket a legegyszerűbben két kimerült filctollból készíthetjük el. és a pálcák 10 cmes végeit dugjuk az így kapott hüvelyekbe. akár mérhetnénk is velük. majd a 10 cmes jelölésnél hajlítsuk meg őket derékszögben. tehát érzékeny. Húzzuk ki a filctollból a feleslegessé vált rostanyagot az írófejjel együtt.

akkor csuklóból billentsük kezünket kissé előre. vagy testünkkel közelítünk hozzá. annál érzékenyebbé válnak. Minél jobban közelítünk a vízszinteshez pálcáinkkal. de a vízszintestől kissé lefelé mutassanak. ha már visszanyerték egyensúlyukat. Tehát célszerű nekünk is ezek szerint kialakítanunk értelmezésünket. akkor áttérhetünk a gyakorlati mérésekre. Méréseink elkezdése előtt . Hallgatólagosan a párhuzamostól befelé (a pálcák kereszteződnek) való eltérés az "igen" (talált) választ.köldökünk magasságáig úgy. majd lassan induljunk el. még a párhuzamostól kifelé való eltérés a "nem" (esetleg valamikor itt volt) választ jelenti. hogy azok vége előre. hogy a pálcákkal csak mozgás közben végezhetünk méréseket. hogy a közlekedés már kielégítően megy. Így átkerül a súlypont a pálcák végére. Ha úgy találjuk. és nyugalomba kerülnek. hogy a lengyel-pálcával való mérések esetében az antenna minden esetben (mivel mindkét kezünk foglalt) a saját testünk.itt is akár csak az ingánál . Nagyon lényeges. de minden esetben mi vagyunk az antenna. Majd. tehát a pálcával álltó helyzetben mérni . Közlekedés közben igyekezzünk megtartani az alaphelyzetet. ismét megemelhetjük kissé őket. ami a vállszélességben és köldökmagasságban megtartott vízszintes. és egyúttal párhuzamos pálcákat jelenti. Ha menet közben rakoncátlankodnának pálcáink. Ne feledjük el.célszerű "megbeszélnünk" az "igen" és a "nem" válaszok értelmezését. Vagy rajta állunk a mérendő helyen.

Lassan. mivel a pálcákkal álló helyzetben nem lehet mérni.nem lehet! Első alkalommal sugárzásának intenzitása. a vízér erősödő sugárzásának hatására kereszteződnek. végeikkel közelíteni kezdenek egymáshoz. illetve nagyon erős sugárzás esetén azon túl is csapódhatnak. Erre a műveletre azért van szükség. egy belső téri vízér felkutatása és bemérése legyen a feladatunk. apró léptekkel. Célszerű egy sarokból kiindulva a helyiség valamelyik falával párhuzamosan haladnunk. pálcáink elhagyva az eddigi párhuzamos helyzetüket. Ahogyan távolodunk a vízér folyásának . hogy most kizárólag csak vízeret keresünk és talpunk lesz az antenna. és így az is elképzelhető. Valamint szükséges egy bizonyos ráérzési idő is a kontaktus felvételéig. Tapasztalataink szerint nagyon is szükség van erre a sokak által feleslegesnek tartott "üresjáratra". pálcáinkat figyelve induljunk el az eltervezett útvonalon. majd ahogyan tovább haladunk. 3-4 apró lépés megtétele után pálcáinkat figyelve hátráljunk vissza kiindulási helyünkre. majd "beszéljük" meg pálcáinkkal. az észlelési idő rövidsége miatt nem érzékelve annak sugárzását. Tehát vegyük fel az alaphelyzetet. hogy pont vízér fölött tartózkodva indultunk el. valamint nyomvonalának aránylag könnyű lekövethetősége miatt. Ha egy vízér sugárzási zónája közelébe érünk. és induljunk el ismét.

Pár lépés után tapasztalhatjuk. majd ahogyan kilépünk hatóköréből. Ezt azonnal fel lehet ismerni. hogy mérésünk során azt tapasztaljuk. ismét felveszik eredeti párhuzamos helyzetüket. hanem éppen azon belül. Előfordulhat olyan eset. mivel pálcáink folyamatosan erős sugárzást jeleznek több méteren keresztül. Az egyszerűbb és a gyorsabb megoldás az. hogy ez nem lehetséges. ha csak a csomópontokat . Mivel tudjuk. annak partjaival párhuzamosan haladtunk. azzal azonos irányban haladunk folyamatosan. Gyakorlati tanácsok a lengyel-pálca használatához Előfordulhat olyan eset. A Hartmann és a Curry hálók bemérésénél két módszert is használhatunk. valószínűleg csak arról lehet szó. hogy a vízér közel 180 fokban eltér (visszafordul) eredeti irányától és mi pont ezt a visszaforduló (dupla) ágat mértük. pálcáink híven követik a sugárzás intenzitásának mértékét (közelítik a párhuzamos állapotot). hogy az általunk kimért vízér nyomvonala váratlanul kiszélesedik.középpontjától (a legerősebb sugárzástól). a vízér maga pedig egyszer csak véget ér. Ilyenkor célszerű az eddigi haladási irányunkra merőlegesen elindulni. amikor mérésünk közben nem keresztezzük a vízér nyomvonalát. hogy előzőleg valóban a vízér medrében.

hogy a különféle (az emberi szervezetre) hasznos sugárzások (pozitív. hogy e méréseket lengyel-pálcával végezve. fájdalomcsillapító.mérjük ki. hogy így lassabban érünk célba. ha látni is szeretnénk a hálók szerkezetét. Bármelyik verziót is alkalmazzuk. nagyságrendekkel gyorsabban végezhetjük el munkánkat. A különféle médiákban egyre-másra látni és hallani a különféle káros sugárzásokról (vízér.) felületei szabálytalan folt alakúak (kivéve a manipuláltakét). gyógyító. Tehát sem alakjukban. harmonizáló. Így azok bármekkora méretű és alakú kiterjedéssel rendelkezhetnek. A csomópontok helyének ismeretében már akár gondolatban. hogy mi is az igazság a radiesztéziával kapcsolatban. mintsem azt ingával végeznénk el. Jó ha tudjuk. . ki egészséges kíváncsisággal fordul a világ dolgai felé. akár krétával. akár papírcsíkkal vagy akár fonállal is összeköthetjük azokat. a hálók bemérése során sokat segíthet egy iránytű használata. sem méretükben semmiféle logikus rendszert nem követnek. De választhatjuk a teljes háló kimérését is tudva. Nem árt tudnunk. stb. Valós vagy valótlan dolgokkal foglalkozik-e a radiesztézia? Joggal merülhet fel a fenti kérdés minden olyan emberben.

ekkor még nem volt doktor! Kénytelen volt ledoktorálni. azok egészségkárosító hatásáról. stb. A "tudomány" képviselői (kinek nem inge. valamint az azok ellen való védekezés lehetséges eszközeiről. "Természetesen" külföldön mindenütt megkapta a megfelelő elismerést! Emlékszem ügyeire. mivel olyan dolgokról (baktérium) mert beszélni. hogy ellenfelei elfogadják vitapartnernek.). Béres Józsefet! Azt hiszem nincs ember Magyarországon ki ne ismerné kálváriáját. ne vegye magára) pedig ezt mereven elutasítják mondván. Mivel nem látható. ergo nem léteznek! Vagy másképpen: e sugárzások nem léteznek. immár . hogy: e káros sugárzásoknak nincs semmiféle tudományos alapja. mert nem létezhetnek. Évtizedekig tartó igen kemény harcába került. így nincs is! Ugye ismerős az okfejtés! Soha nem kértek tőle hivatalosan bocsánatot tudatlanságukért. mely az akkori technikai lehetőségek közepette nem volt látható. Dr. Pont! Nem ismerős egy kicsit ez a hozzáállás? Emlékezzünk csak Semmelweis Ignácra! Orvos létére évekre kiközösítette az akkori tudatlan orvostársadalom. mivel annak idején a médiákban napi hír volt Béres József és termékei. Vagy vegyük korunk ismert egyéniségét. hanem csak a megjelenés lehetősége. sem magyarázata. Igen. Curry. amíg lehetővé vált számára a hivatalos megjelenés. Nem az elismerés. A tudomány "egységességét" bizonyítván még talán megemlíthetném a candida gomba körüli.Hartmann. Tette ezt közel 60 évesen.

).több mint húsz éves vitát. És mindez. tananyagként oktatták az egyetemeken a csontkovácsok tudományát. De az érdekes az. Élénken emlékszem még arra. a XX.és nem csak nyugaton -. Az alábbiakban megpróbálnám e témát a káros sugárzások területén működő radiesztézia oldaláról . Az orvostársadalom a médiákon keresztül szinte megfenyegetett mindenkit. Az orvostársadalom egyik fele elutasítja annak létét is. stb. hogy ez kiváltképpen Magyarországra igaz. (Ausztriában. azokat nem fogadják a kórházak. csontkovácsok tevékenysége mekkora "tudományos" ellenállásba ütközött. és ehhez hasonlókkal. Ugyanakkor ez idő tájt külföldön . de e témák történetéből már egészen jól megismerhető a "tudomány" hozzáállása a mindenkori általuk nem (el)ismert témákhoz. ki a csontkovácsokhoz fordult bajával mondván: aki a csontkovácsok tevékenységét igénybe veszi. az akkor még Csehszlovákiában. hogy e felsorolt tevékenységek egyike sem kapcsolatos közvetlenül a radiesztéziával. Lengyelországban. másik fele pedig hivatalosan gyógyítja az első fél szerint nem létező betegséget(!). század második felében történt! Tudom. mint nap találkozhatunk az ilyen. hogy az ún. Nem gondolnám azt. Magyarországon pedig üldözték azt. hogy ezek egyedi esetek lennének mivel nap.

nem létezik olyan mérőműszer. vagy egyáltalán. hogy a vadászkutya erről mit sem tud és teszi a dolgát! Ha már a kutyáknál tartunk. hogy a vadászkutya semmiféleképpen nem alkalmas a vad követésére. Még jó. mely nagy biztonsággal azonosítani. hogy hogyan is "működik" az "egyszerű" anyai szeretet! Útját tudja-e valami állni? Ugye. a fejfájás mértéke. hogy tudomásom szerint[10] . és kozmikus sugárzásokat. és közvetlen módon hitelesen mérni tudná a káros föld-. hogy nem! Mérhető? Nem! Vagy mérhető-e pl. Véleményem szerint a radiesztéziával kapcsolatos legnagyobb problémát az okozhatja. mivel szaglásának jellemzői nem mérhetők.megközelíteni úgy. Ezért e sugárzások érzékelésének és mérésének a legérzékenyebb műszere. az ember (radiesztéza) saját teste. . mérhető-e a fájdalom? Nem! Mégis elfogadjuk a fájdalom létezését! De esetleg foglalkozhatnánk a hittel is! Mivel mérhető valakinek a hite? E gondolatsort folytatva az ellentábor ezek után akár azt is kijelenthetné. E megállapításom után szinte azonnal hallom a "tudomány" képviselőinek felkiáltását: csupán az emberi érzésekre nem lehet tényeket alapozni! Valóban nem lehet? Akkor hogyan is vagyunk a szerelemmel? Mérhetők e ezen érzések? Nem! Adott esetben mégis feltesszük rá egész életünket! Vagy talán nézzük meg. hogy az alábbi sorok kizárólagosan csak saját véleményem és tapasztalataim által közvetített meggyőződésemet közvetítik.

ez egy "olcsó" poén volt. hogy hatásos és vitathatatlan. viszont elég sokan vannak olyanok. Van.mint már említettem nagyon érzékeny műszer. tudom. ha süt a nyári nap! Azonnal megtapasztalnák. hogy e csillagnak (Nap) a hatása sem egyformán hat mindenkire. hogy vajon milyen módon érzékelhetik e állatok gazdáik közeledését otthonuk felé. Mivel műszeresen nem mérhetők (a jelenlegi műszerekkel). Pedig megtapasztalás céljából mindössze csak az utcára kellene ezen embereknek kimenniük. mert az ember . A példán okulva ne általánosítsunk tehát a tudományra hivatkozva. Viszont azt is érdemes figyelembe vennünk. melynek káros sugárzása az erre érzékeny embereknél ugyan csak elég kellemetlen . Köztudott. de meg kell jegyezni. így az ellentábor szerint nem is léteznek az egészséget károsító föld. hogy szinte percekkel gazdáik megérkezése előtt már jelzik azok közeledését. hogy láthatóan semmiféle egészségkárosodás sem éri őket.és kozmikus eredetű sugárzások. aki pár percnél több időt nem képes eltölteni a tűző napon. hogy ebből tizenkettő nem egy tucat! De beszélhetnénk esetleg a hold sugárzásáról is. hogy létezik-e az egészségre káros kozmikus sugárzás vagy sem! Tudom. kik szinte szerelmesei a napsütésnek és képesek hosszú órákat is eltölteni tűző napsütésben úgy. és úgy gondolom.talán nem lenne érdemtelen valamilyen módon kideríteni (vagy megmérni) annak a tapasztalati ténynek a titkát sem.

tehát tudományos ismeretekkel rendelkező személyről . hogy kifizesse mind a 20 vizitet.tüneteket okozhat. a sikkasztó ügyvéden. és miután már vagy a 20. egyszerűen nem megy többet. Ilyen időket élünk! Az adó és a kereseti viszonyok aránytalansága miatt mindenki (nem csak a radiesztéza) megpróbál ügyeskedni. valaki eljár magánrendelésre egy bőrgyógyászhoz (de írhatnék belgyógyászt is). Viszont itt többet is fizettünk! Végeredményben a megoldást a fentebb már . legalizáló dokumentummal. csak az egyik rendelkezett a tevékenységét tudományosan elfogadó. Tessék referenciát kérni! Az erőszakot elkövető nőgyógyászon. nem tartozik a szélhámosság kategóriájába? Miben különbözik ez az ál-radiesztéza által végzett "munkától"? Mindkettő a pénzünket csalta ki. és "mért be" lakásokat. Nem látom annak az okát.van szó. hogy miért kell ezen kiváltképpen felháborodni. a pénzéhes sebészen (ki pénzért árulja a kórházi ágyakat). holott egyáltalán nem gyógyult meg? Vagy ez már miután végzett orvosról . miért nem háborodnak fel ugyanezen emberek? Ezek esetében miért nem általánosítanak? Miért van az. hogy ha pl. viszont természetesnek veszi azt. hogy semmiféle javulás nincs. Továbbá feltehetően a műszeresen nem megoldott mérések lekövethetetlen volta miatt valóban nagyon sok ál-radiesztéza bukkant fel. alkalom is úgy múlt el.

végzett tanfolyamaira. hogy a pontos mérés képessége nem a végzett tanfolyamok számán. sem a radiesztéza több évtizedes "tapasztalatán" múlik! Tehát ha valaki arra hivatkozik. ki tudatlansága folytán éppen a legrosszabb helyekre fektette pácienseit. hogy nem minden rosszul . Következésképp a jól működő radiesztéza munkája azonnal élvezhető gyümölcsöt szolgáltat! Emellett meggyőződésem. Használjuk ki e lehetőséget! Annál is inkább. Mindössze annyit jelent. hogy több évtizedes tapasztalata és működése folytán. valakinek az ágya kikerül a káros sugárzási környezetből és az illető érzékenyen reagál e sugárzásokra. azt azonnal (már az első éjszaka) jó és pihentető alvás követi. hogy több évtizedes tapasztalattal rendelkezik. az átlagnál több referenciát szolgáltathat.megemlített referencia beszerzése adhatja: ebben az esetben ugyanis már több ember megélt tapasztalataira támaszkodhatunk. önmagában ez a kinyilatkoztatás nem feltétlenül jelenti azt. és nem utolsósorban doktori címére hivatkozó önjelölt radiesztéza "művével" találkoznunk. hogy az illető rendelkezik a káros sugárzások hiteles mérési képességével. mivel volt már szerencsénk ilyen több évtizedes tapasztalatra. Miután páciensei pár nap elteltével állapotuk rosszabbodására panaszkodtak. Ne feledjük. Ő türelemre intette őket mondván: "A jót is meg kell szokni!" Ez természetesen nem így van! Ha pl.

akkor ez a radiesztéza összehasonlíthatatlanul erkölcsösebb. melyen egy vízzel megtöltött hosszú gumicsövet vezetgetnek különböző irányokban. A lefektetett gumicsövet lefedik egy egyenletes deszkaréteggel. ahol esélyük sem lehet arra. hogy pozitív eredményt mutassanak fel. Tudom. holott valójában messze nincs birtokában a mérés alapvető technikájának sem. a kórházi ágyat külön pénzért áruló orvos. hogy a kísérletre jelentkező radiesztéza mérje ki. A feladat az. Példának okáért álljon itt egy jól dokumentált és bármikor leellenőrizhető teszt ismertetése: Adva van egy jelentős nagyságú terület. ki mélyen hiszi azt. E radiesztézák alapvető tudatlanságát látszik bizonyítani az a tény is. . hogy nagyon szívesen vállalnak olyan hivatalosnak kikiáltott teszteket. hogy ez kevésbé érdekli azt. hanem saját tudatlanságára alapul.mérő radiesztéza szélhámos! Tapasztalataim szerint nagyon sok olyan önjelölt radiesztéza működik. azaz határozza meg a ledeszkázott gumicső nyomvonalát. Viszont az orvos működését érdekes módon a legtöbb ember természetesnek . mint pl. ki félre lett vezetve. hogy Ő jól és tévedhetetlenül mér. A nyomvonalban vannak 180 fokos fordulatok is.tehát jogos mellékjövedelemnek könyveli el. de ha csupán csak erkölcsi alapon nézzük a dolgot. Tehát működése alapvetően nem a szélhámosságra.

hogy sem az önjelölt radiesztéza. akkor illik válaszolni. viszont valóban ott lehettek a valódi vízerek. hogy e mesterségesen manipulált környezetben csak negatív "eredmény" születhet. a lefektetett gumicső alatt. s mi több. hogy labda nélkül játszanak. Pont olyan. . hogy tapasztalatokon. mintha az kívánnák egy focicsapattól. de vízér NEM! Tehát nem is bocsáthat ki a vízérnek megfelelő sugárzást. viszont erről a kísérlet vezetője mit sem tud.mint vízeret. és hogyan kelti jellegzetes. Szerintem minden tudomány és szakma elsősorban saját tapasztalataira épül. Mivel már több helyen is leírtam. amelyek igen csak befolyásolhatják a mérést. Ugyanis a vízzel megtöltött (vagy nem) gumicső minden lehet. azonnal látja. A tárgyalt sugárzások léte és egészségre káros hatása már több ezer éves tapasztalatokon nyugszik. nyerjék is meg a meccset. hogy mi is valójában a vízér. sem a kísérletet vezetője nem ismerte fel. Az ellentábor azonnal felkiált: Mi az. Az előbb ismertetett kísérletben az igazi probléma az volt. az orvostudomány is a sámánok és a népi gyógymódok alapjain nyugszik. és melyek azok a tapasztalatok? Ha már egyszer kérdezik az embert. mivel a kísérletből éppen a vízér hiányzik. az egészségre igen káros sugárzását. Továbbá. így ettől most eltekintenék. hogy itt mindössze csak véletlen találatról lehet szó. Mint pl. Aki ért a radiesztézia e részéhez.

legyen az akármilyen magányos is. De voltak élményei tudósainknak is: "Napjainkban" . Henrich. 40%-al több hozamra számíthatnak. elismert német fizikus bejelentette. hogy a villám soha sem csap olyan fába. • Ha méheket telepítenek vízér fölé. Emlékezzünk csak a newtoni almára! Aránylag maradandó nyomot hagyott. Tehát már akkor is tudtak a korabeli radiesztéták a különféle sugárzások létezéséről! Az egyszerű emberek megfigyelték. vagy épületbe.az 1932-es évben -. dr. amin gólya fészkel (a gólya kerüli a vízeres helyeket). aki egérkísérletekkel (kontrollcsoportot használva) . Ugyanis a villám minden esetben csak a vízerek keresztezési pontjába csap le. és nem csak Newton fejé(be)n! Már az ókori falfestményeken-fametszeteken is feltűntek a vesszős emberek. oda bizton rakhatod az ágyad. nagy ívben kerüld el e helyet". • Megfigyelték. hogy: • Ha barackfát ültetnek vízér fölé. "Amikor felépül a házad. először a kutyát engedd be. Nyugodt pihenésed lesz ott! De ellenben ahol a macska ver tanyát. hogy sikerült bemérnie a vízerek sugárzását.De ugyan így ősi tapasztalatokon nyugszik a csillagászat és a fizika is. akkor a megszokottnál kb. és ahol a kutya elfekszik. az sohasem fog teremni. Ugyanő volt (1978).

Dobler Pál heilbronni professzor 1934-ben külön közleményben jelentette be. és megállapította.egyértelműen bizonyította a vízerek sugárzásának egészségre káros hatását. dr. Tehát még visszafordítható volt károsodása. majd semleges zónába átfeküdve kb. különben nem számíthatnak a megfelelő gyógyulásra. hogy az elhunytak csaknem 100%-a vízér sugárzásában feküdt. dr. előírják az operált betegeknek. Dr. 1948-ban dr. hogy saját magán végzett kísérletei eredményeként megállapítható. Ugyanebben az évben Beichl ezredesnek is sikerült egy másfajta technikával fényképfelvételt készítenie erről. így tudományos hozzáértésüket nem lehet és nem is . Számomra úgy tűnik. Napjainkban Ausztriában. hogy a fenti emberek nem egyszerű hétköznapi radiesztézák voltak. Nothnagel és dr. Hochenegg. hogy a vízerek az egészségre igen káros sugárzást bocsátanak ki. hogy sikerült lefényképeznie a vízerek sugárzását. Cody francia orvos tízezer(!) rákban elhunyt páciens otthoni fekhelyén végzett vizsgálatot. Sauerbruch egy klinika sebészei. Hernádi Gyula egy orvosi kongresszuson bejelentette. hat hét múltával jelentkeztek. hogy ágyukat sugárzásmentes helyre helyezzék. Nála a káros hatások kb. egy hónap múltával szűntek meg.

. hogy e meghatározás szerint tudománytalanná nyilvánították. Ernst Hartmann és Manfred Curry az 1950-es években (ismét) felfedezték és méréseikkel bizonyították a róluk elnevezett hálók létét. és kísérleti úton számtalan esetben reprodukálható . melyben többször tíz. a káros sugárzásokkal kapcsolatos valódi eset leírása található meg. melyre tudományos magyarázat van. hogy vajon "tudósaink" észre vették-e. pl. Ők ezt úgy gondolják. hogy Dr. hogy ". A "tudomány" képviselői viszont nem elégszenek meg a fenti tényekkel. és azok káros sugárzásait...szabad figyelmen kívül hagyni! De végeredményben nyugodt szívvel ajánlom mindenkinek Georg Otto: Földsugárzás és egészség című munkáját. Különféle "beszélgetéseket" kezdeményeznek és saját maguk által gyártott teszteket szeretnének végrehajtatni.. hogy: . kísérleti úton számtalan esetben reprodukálható .. de egyre kevesebb erre a jelentkező. magát az evolúciót is! Ha még emlékeznek rá: ". igen jól dokumentált. de számukra igazából nincs is elfogadható bizonyíték." Nem tudom. sem pedig azzal..." Szerintem az evolúcióra nem igazán ez a jellemző! Állandó jelleggel bizonyítékokat követelnek.. csak azokat a történéseket és eredményeket lehet tényként felfogni. Ekkor (mint egy végső igazságot) kihirdetik. nekik ennél komolyabb bizonyítékokra van szükségük.

és minden szokásos további kezelést is megkap. Természetesen nem kívántam részt venni a jelzett műsorban. és felkértek a műsorban való részvételre. A sugárzott műsorban az természetesen . mivel erre a célra egy köztudottan materialista gondolkodású személyt választottak. mivel megfelelő mérőműszer hiányában felesleges szócséplésnek tartottam e felvételt: én mondom a magamét (amennyire ezt lehetővé teszik). Mindössze szavak. hogy tegyünk egy próbát: semlegesítem lakásában a káros sugárzásokat. a másik oldal is mondja a magáét. Tehát felkínáltam neki a megtapasztalás lehetőségét.megkerestek.lám csak XY nem mert idejönni és kiállni az igaza mellett. Pedig egyáltalán nem erről van szó! A megfelelő mérőműszer hiányában ebben a témában nem is lehet számukra (de más számára sem) igazi bizonyítékot produkálni. Pl. az egyik kereskedelmi TV-ben nem is olyan régen (2003 tavaszán) elhatározták. Viszont felajánlottam a főszerkesztőnek.gondolom cikkeim és közismert tevékenységeim hatására . ki eleve elutasítja e témák létezését. szavak. Már a műsorvezető kiválasztása is "beszédes" volt. melyben megpróbálnak ezeknek a tudományosan nem bizonyítható dolgoknak utána járni. előáll a patthelyzet. hogy létrehoznak egy olyan műsort. A felajánlott lehetőséget elutasította. Mivel az ezzel kapcsolatos valós kórtörténeteket sem fogadják el bizonyítékként. és szavak. A radiesztéziával foglalkozó rész felvétele előtt .

és abszolúte nem lenne min vitatkozni! A különféle (egyéb) tesztekben szerintem nagy gondot okozhat még az is. Személy szerint úgy gondolom. Tehát nem a radiesztétákon. akkor nem lenne szükség radiesztétákra. holott "csak" napi 1015 db. s a vízér fölött pedig kellemes és egészséges tartózkodni! Különben is vegye már észre valaki. a dohányzók között is vannak olyanok. másikunkra kevésbé hatnak a külvilág ingerei. mint pl. Sőt egyéni érzékenységünk sem egyforma. de az már nem. az emberről. hanem az ellentáboron van a bizonyítás sora. Pont úgy. Azaz tucatként kezelik a kísérletben résztvevőket. hogy a tesztek során megfeledkeznek a legfontosabbról.elhangzott. hogy ha lenne megfelelő mérőműszer. sem a Curry háló. Bizonyítsák be. pedig életükben napi 50 cigarettát szívtak el. cigarettát szívtak el. kiket 90 éves korukban a májuk visz el. hogy én nem kívántam a műsorban részt venni. Az ilyen jellegű sablonosításkor mindig az alábbi vicc jut az eszembe: . Így egyikünkre jobban. Holott mindenki tudja. hogy nem létezik sem a Hartmann. hogy minden esetben a vádlónak kellene bizonyítania. hogy a főszerkesztő visszautasította ajánlatomat. míg mások akár már 40 éves korukban tüdőrákban fejezik be életüket. hogy messze nem vagyunk egyformák.

. kis színes szőlőcukor tablettákból. hogy a piros színű placebóknak sokkal jobb a hatásfokuk. mely általában nem tartalmaz hatóanyagokat. és más fejformája van! háborodik fel a hivatal vezetője. Általában azt mondják róla. . Ezt még a .a tudomány is a placebók használatával.. GYÓGYÍTÁS . Köztudott..De hát mindenkinek más.garantáltan mellékhatások nélkül -. a placebó olyan "gyógyszer".hadarja a feltaláló. Ezt látszik bizonyítani . . .Egy utcai borotválkozó-fülkét szeretne szabadalmaztatni feltalálója. hatásosnak bizonyul! Még azt is megfigyelték. a kék színűké.. mint pl. hogy gyógyítás nincs. hogy az új gyógyszereket minden esetben placebóval tesztelik.Igen.A perselybe be kell dobni egy 100-ast. Mégis úgy tapasztalják. csak gyógyulás. hogy nincs hatása.bár nem szándékosan . majd bele kell hajtani az arcát ebbe a burába.kérdi a hivatal vezetője.válaszolja szórakozottan a feltaláló. Tehát a gyógyulást nem csupán a gyógyszer maga okozza.Hogyan is működik? . mint az igazi gyógyszerekét.. A placebó maga. igen! De csak eleinte. szedésüket viszont ugyan úgy rendelik el. . és 10 másodperc alatt megborotválja. vagy teljesen üres szilikon kapszulákból állhat.GYÓGYULÁS Tapasztalataink és eddigi tanulmányaink alapján kijelenthetjük. Nos. . hogy minden negyedik esetben (25%!) .

ha nem rendelkezünk a gyógyulásunkba vetett meggyőződéses hittel. így feltehetően ennek okából alakult ki az a bevett.és egyébként is -. hogy pl. Véleményünk szerint . hogy hiába is vannak birtokunkban a világ leghatékonyabb gyógyszerei. sikerességét.legakadémikusabb elmék is kénytelenek elismerni. mérési eredményekről van szó. hisz az Ő általuk készített statisztikáról. A hit hiányában e gyógyszerek számunkra mindössze placebók maradnak! Bizonyára az orvostársadalom egy része is felismerte. ha annak a szernek nincs is olyan jellegű hatása. Ha a beteg gyógyulást. Ezek miatt is . a manilai sebészek (Fülöp szigetek) által kreált véres műtétek azért olyanok amilyenek. hogy az eredményesség nem csak rajtuk múlik. és nagymértékben növeli hitét. Feltehetően könnyebben fogadja el a műtét tényét. a gyógyulás főként a betegen múlik.mely tapasztalatainkból táplálkozik -. a betegnek minden esetben ugyan annyit . ez bizony gyakran akkor is bekövetkezik. hogy nem az általuk végzett tényleges gyógyításért. akár nem. hanem a vizitért kell fizetnünk. mivel e drámaian véres látványra mindenféleképpen szüksége lehet a páciensnek. úgy gondoljuk. Végeredményben e tények birtokában kijelenthetjük. s napjainkra már természetesnek elismert szokás. Azaz. akár eredményes volt az orvoslás. ha látja "tulajdon vérét" kibuggyanni. vagy számára kedvező hatást vár egy szertől.

minden ember rendelkezik önmaga meggyógyításának és egészségének megőrzésének képességével. Ezek adott esetben nélkülözhetetlenek lehetnek. Fizikai testünk gyógyulását kb. Tehát egészségünk másik feléért a Lélek felel. Pedig ezt célszerű lenne saját lénye felé közvetítenie. vagy feladta.kell fizetnie. s így hitét és bizalmát a gyógyítóra/orvosra vetíti ki. hogy nem kívánjuk a gyógyulást. Ilyenkor szükség lehet még egy külső rásegítésre. Egyre többen ismerik fel. Ez egyben a szabad akarat része. . A beteg azért keresi fel a gyógyítót/orvost mert kevésnek bizonyul önmagába vetett hite. hogy nem az orvos illetve a gyógyító gyógyít! Egy bizonyos szinten. az úgynevezett önrész! Így gyógyulásunk 50%-át saját magunknak kell biztosítanunk. illetve segíthetik a természetes gyógymódok. 50%-ban segítheti az orvos. akkor ez az 50% más energiát vonz (nem gyógyító energiát!). Ha ezt nem ismerjük fel. Ezt csak önerőből tehetjük meg. s ezért ezt a részt a Lélek egészségének is tekinthetjük. illetve egyéb orvosi. akkor nélkülözhetetlenné válhatnak az antibiotikumok. mert az önerő vagy kimerült. ezzel a már eddig is megbomlott harmónia további diszharmóniába kerül és a fizikai test további betegségekre tesz szert. akár műtéti beavatkozások is. vagy úgy döntünk. Amikor már túllépett egy bizonyos mértéket testünkben a diszharmónia.

Te szabadon dönthetsz erről is. hogy egyes rákos betegek hogyan képesek meggyógyulni? Mindazok képesek szervezetüket regenerálni. A jót is. a Lélek nem! Az örökkévalóság a természetes állapotod! Csak rajtad múlik. mint leghűségesebb szolgánk. amely mindent és mindenkit képes meggyógyítani. Mindennapi élete során mindenki azt éli meg. hogy a természetes alapállapot az egészség és a jó közérzet. és távozhatsz teljesen egészségesen is. Valóban szó szerint! A félelmeink. Elménk. minden parancsot (gondolatot) SZÓ SZERINT teljesít. ha bízol a Benned is jelen lévő végtelen erőben. Tehát nem szelektál. Nincs reménytelen eset. tested elhagyhatod betegség és fájdalom nélkül is. Így döntésed alapján bármikor magadhoz vonzhatod a betegségeket. hogy mikor térhetsz vissza a tiszta pozitív energiához. Ha felismered lelkedben (elnézést az átmeneti tegeződésért) az Istennel való egységet. csak a test mulandó. magzatbeli döntésed alapján születhetsz bármilyen fogyatékossággal. Pl. Gondolkoztál már azon.Minden a tudatosságon múlik. aggodalmaink tárgyát is magához vonzza válogatás nélkül. ha úgy tetszik a FÉNY állapotába. akik akarnak. és változtatnak is gondolkodásukon. csupán "csak" ezért nem szükséges betegnek lenned. akkor nem zárod el magad ettől a teremtő energiától. és rosszat is . Csak rajtad áll! De sose feledd. Ha kívánod. Nem volna szabad elfeledni. amit elképzel. és nem bírálja felül.

és csak a lába törött el! Ahogy mondani is szoktuk: minden rosszban van valami jó! Nagyon igaz. a sebesség túl nagy volt. Letért az útról. hogy a történetünkben említett kőműves fiatalemberünk jól járt amikor lesett. A társaság tagjai hajnalban indultak vissza kocsival. csak igyekezzünk minden esetben megtalálni ezt a jót! Ha nem ismerjük fel azonnal. mivel gondolataink végrehajtandó parancsként működnek. De azt se feledjük. két személyt életveszélyes állapotban szállítottak kórházba. Hidd el! A . de Ő nyomorék maradt egész életére. Ezért határtalan bánatára nem tudott részt venni a haverokkal már hetek óta szervezett. ha feltétel nélkül és azonnal elfogadjuk. hogy a JÓ és a ROSSZ pontos definíciója mindössze nézőpont kérdése.egyaránt szó szerint teljesíti. és nagy sebességgel ütközött neki az útszéli fának. a buli nélküle is roppant jól sikerült. s kocsi a kanyarban kisodródott. Hiába volt a nagy készülődés. szervezkedés! Mondanom sem szükséges. és mindenki által nagyon várt hétvégi bulin. akkor az a célszerűbb. Az út jeges. A kórházba szállítottak közül is csak az egyik élte túl. Az ilyen és hasonló megtörtént esetek hallatán azt a tanulságot vonhatjuk le. A négy személyből kettő a helyszínen meghalt. Mihez képest jó és mihez képest rossz valami? A következő kis történet is példa lehet erre: XY kőműves tanuló leesett az állványról és eltörött a lába.

és képtelenek vagyunk elfogadni a már amúgy is megtörtént . Ha pl. de biztosnak látszik. Ilyen és hasonló esetekben csak rajtunk múlik. és elismerjük. hogy a két lehetséges közül. panaszkodunk.ezért megváltoztathatatlan . hogy felsőbb gondviselésünk így mentett meg egy nagyobb veszélytől -. hogy a történésnek valami miatt így kellett lennie . hogy ennél rosszabb már nem lehet! Pedig bizony lehet! Még akkor is. hogy még nincs vége a balszerencsés sorozatnak.rossznál van még rosszabb is! Csak az akkori. bosszankodunk. Ha viszont figyelmünket a negatív energia felé irányítva sajnáljuk-sajnáltatjuk magunkat. és pillanatnyi elkeseredésünkben gondoljuk azt. egyik balszerencsés történés jön a másik után. Ha megfelelő mélységig eljutottunk.dolgokat. . Csak rajtunk áll. hogy melyik verziót választjuk. ha ezt nem tudjuk egyelőre felfogni. akkor akár egy egész lavinát is a nyakunkba zúdíthatunk. Amíg ezen a negatív hullámhosszon tartózkodunk. figyelmünket a pozitív energia felé irányítva hálát és örömöt érzünk.bár még nem tudjuk az okát. Ekkorra már igazán eredményes negatív gondolatteremtőkké váltunk. egyszer csak azt tapasztalhatjuk. melyik pozíciót választjuk (honnan kezdünk újra teremteni). optimista és jó hangulatban telik el. azaz elfogadjuk. akkor elkövetkezendő napjaink és talán egész további életünk ebben a boldog.

hogy milyen tapasztalatokat nyertél belőle. Ilyenkor a kétely. Még neked is! Tudnod kell elfogadni! Hiszen a sorsod nem más. amikor is minden egyéb teendőnket . Sokan azt remélik. amit bizony mindenkinek el kell fogadnia. A lelki gyengeséghez gyakran testi panaszok is társulnak. De hajlamosak vagyunk ennek ellenkezőjét is megtenni. mivel hűséges szolgánk (elménk) nem tud tétlenkedni. mint amit Te magad választottál és vállaltál e fizikai testbe lépésed előtt. mert erre lett teremtve. de vagy folytatjuk. Akaratunk kapcsolóját vagy be kapcsoljuk vagy nem. és az aggódás működik bennünk.Tudatosan vagy tudattalanul. Nem az a fontos. hogy miben és hányszor hibázol. Az akaratunkkal nem közvetlenül irányítjuk szerveink ritmusát (a szervek ritmusát a vegetatív idegrendszer irányítja). a félelem. ellenállás a sors menetével szemben. hanem az. A kétely a saját erődbe vetett bizalom hiánya. az is egy üzemmód. Sok embernek szüksége van a többszörös szenvedés tapasztalatára ahhoz. mivel valóban több figyelmet és szeretet fordítunk szeretteinkre. akkor környezetük sokkal jobban figyel rájuk. Ha nincs az "akarati kapcsolónk" bekapcsolva. Mi emberek többek vagyunk csupán akaratnál és értelemnél. Valamilyen irányban mindig alkot. ha megbetegszenek. hogy belsőleg felnőjön. s általában igazuk is van. vagy megállítjuk az említett folyamatot. hogy ha betegek.

s véleményünk szerint ennek egyik egyenes következménye lehet a stressz kialakulása. ugyanis mi úgy gondoljuk. az stresszt okoz. amikor . Van.sőt többnyire így van . Csak ekkor kezdjük el becsülni Őt magát. Végeredményben e hiány érzése is egyfajta tapasztalatgyűjtés. Csak akkor ismerjük fel a fontosságát valakinek. Ha egy ilyen szerettünk eltávozik (fizikai értelemben meghal). Ez igen komoly megterhelést okoz a testnek. egy esemény. illetve valójában ekkor tudatosul bennünk az ember igazi értéke. eseményei folyamatos alkalmazkodásra kényszerítenek minket. csak a mérték és annak irányultsága lehet egyénenként változó. s ezért permanens módon változó világunk történései. mentális és testi szinten egyaránt hat. ami alkalmazkodást igényel tőlünk. Ki gondolta volna. csak egyszerűen éljük rohanó életünket. mely érzelmi.ezt nem tudatosan tesszük. egy érzés. vagy ha már elveszítettük. Mondhatni elég keserű tapasztalat. hogy ennyire lételemünk a szeretet? A STRESSZ Rohanó.szeretteinkkel való törődésünk elé helyezzük. A stressz hatására a szervezetben fokozott adrenalin termelés indul meg. ha már nincs. talán ha jobban figyelünk a belső jelzéseinkre elkerülhető lett volna. a salakanyagok és . stb. hogy bármi az életben. Ha ez az állapot huzamosabb ideje fennáll. egy gondolat. akkor egy hatalmas űrt érzünk utána.

S ami a lényeg: az esemény megtörténte után aránylag rövid időn belül a test visszatér a megnyugtató egyensúlyi állapotába. a XXI. A pozitív hatást kiváltó stressz eredményeként. Ilyenkor rendelkezésünkre áll minden olyan erőtartalékunk. a nagyon megfelelni akarás. ugyanis a negatív hatás mellett . munkahelyi . és betegségeket okozhatnak. ami az úgynevezett hétköznapi "üzemmódunkban" nem. mely negatív hatást vált ki bennünk. félelmeket. hogy teljes egészében . század népbetegsége.talán már az is -. amelyekkel szemben tehetetlenséget. Hozzáértő pszichológusok szerint ez lesz . A lelki bajainkat is nagymértékben . De be kell ismernünk.bár sokkal kisebb arányban megtalálhatjuk a stressz pozitív hatását is. gátoltságot.a háttérben állandó jelleggel megtalálható. Gondolatainkban a stressz már össze van kapcsolva a negatívummal. megbúvó stressz okozza.lehet. melyet a legkülönbözőbb élethelyzetek okoznak. Életünk folyamán sokkal inkább domináló az a stressz. a minden áron való beilleszkedés az otthoni. A stressz szó hallatán önkénytelenül mindenki csak valamilyen negatív dologra tud gondolni. gyakorlatilag minden leküzdhetetlennek tűnő akadályt képesek vagyunk magunk mögé utasítani. és az ezekből eredő cselekvésképtelenséget érzünk: pl.méreganyagok a nem megfelelő méregtelenítés miatt felhalmozódnak. hogy ez fordul elő ritkábban. holott valójában a stressznek is két hatás-fajtája ismeretes. iskolai.

Így a test a közben menetrend szerint érkező újabb stressz miatt . egész viselkedésünk. (súlyos esetben akár ájulás) -.vagy egyáltalán nem vagyunk képesek kipihenni. izzadás. így megoldhatatlannak tűnő emberi kapcsolatokat. testtartásunk. E energiabefektetéseket nehezen . Árulkodik tekintetünk. amelyeket nehezen vagy egyáltalán nem tudunk megoldani. stb.mint pl.környezetbe.így az annak vélt megoldásába fektetett energia biztosítása is túl nagy igénybevételt jelent számunkra. eredményezhetnek. feldolgozni. életkedvünktől és a továbbiakban inkább az események túlélésére és egyáltalán nem a megoldására törekszünk. a stressz által maximálisan kiélezett. Hasonlóan beszédesek a test . Pl. Mindez azt jelzi. ez megfoszt életerőnktől. lehet az a jelen vagy a múlt egyaránt. Egyszóval mindazokat a körülményeket. De ennek kapcsán hosszasan sorolhatnánk a stressz által létrehozott gyógyíthatatlannak tűnő "betegségeket". a szem írisze a hozzáértőnek a test minden elváltozásáról árulkodik. A feszült idegállapot hatására túlterheltnek érezzük magunkat . fejfájás. A hosszan jelenlévő stressz nyomot hagy egész szervezetünkön.képtelen egyensúlyi állapotának visszanyerésére. esetleg pótolni. Ezek jelenléte különböző testi és érzelmi tüneteket . hogy az adott szituációt nem megfelelően kezeljük általában túlértékeljük fontosságát . remegés.s ez általában így is van -. E lelki eredetű problémáink képesek még külsőnket is megváltoztatni. a stressz által teremtett válási helyzeteket.

az úgynevezett minden áron való életben tartás törvénye működik. valamint a kéz és talp reflex zónái.akupunktúrás és akupresszúrás pontjai. Végeredményben az "üss. esetleg nagyon heves vita. hogy véleményünk szerint maga a stressz önmagában sem nem negatív. baleset vagy súlyos kimerültség esetén. de mi ezt felülbíráljuk (köldök-csakra). vagy fuss" helyett egyszerűen "lenyeljük". veszekedés alkalmával. illetve élvezetet. Az agy a vért a testfelületről és minden nélkülözhető helyről az izmokba juttatja. A stressz negatív hatásának első fokozata Ilyen állapotot élhetünk meg pl. Nagyon lényeges megjegyeznünk. a másikban pedig alig kezelhető halálfélelmet. ezzel alapozván meg testi betegségeink kialakulásának további lehetőségeit. illetve a már kitapintható elváltozások is árulkodnak szervezetünk megviselt állapotáról. Relatív érzékenységük. A szervezetben gyors változások játszódnak le. az egyik emberben határtalan örömöt. . s az "üss. sem nem pozitív. illetve megsemmisülési érzést kelt. Példának okáért talán megemlíthetnénk a repülést. vagy fuss" fizikai reakció (gyökér-csakra) gyakorlatilag azonnal kisöpörhetné szervezetünkből az ilyenkor felgyülemlett salakanyagot. Hatásának irányultságát (pozitív vagy negatív) a stresszre adott válaszaink sorozata határozza meg.

érzelmi vagy mentális területen. ha már mindkét írisz alatt látszik a szemfehérje. merev tekintet. fénylő bőr. hogy kiben bízunk meg. Nem vagy csak igen lassan tudunk gondolkodni. A problémát ebben az esetben sem oldja meg senki helyettünk. A stressz negatív hatásának második fokozata Ha az első fokozatú stressz állapota már órák óta tart. Figyelmeztető jele lehet. és ha tehetjük pihenjünk le! Egy kis szundikálás csodákat művelhet. esetleg szakember. A stressz negatív hatásának harmadik fokozata Ha már hosszú ideje megoldatlan problémáink vannak fizikai. de ekkor már célszerű külső segítséget is igénybe venni. Lehet ez a társunk. amelyek befolyásolják térérzékelésünket. Ilyenkor segíthet egy pohár víz. Ha tehetjük. egy barát. csak rajtunk múlik. kerüljük a térérzékelést igénylő tevékenységet (pl. lazítsunk és aludjunk rá egyet. ne üljünk volánhoz!) Amint ez lehetséges. A stressz (le)kezelése . A szervezetben olyan kémiai változások mennek végbe. Ilyenkor kilátástalannak látjuk helyzetünket és már csak az adott problémára tudunk gondolni. Fizikailag és lelkileg bizonyos érzéketlenség jellemez.Ami külsőleg ilyenkor látható: száraz szempár.

ahogyan a stresszt okozó történésre reagálunk. Lehet. hogy azért nem. egy munkavállalót). mert nem ért hozzá megfelelő módon és fél az esetleges kudarcoktól. mivel . Ha negatív teremtő energiával reagálunk. és az is lehet. ha valakit hosszú távon olyan (munka)feladat elvégzésére kényszerítenek (pl. hogy bármely munkavállalásban történő helytállás stresszt okoz. akkor bizony a negatív energia hosszú távú "vendégeskedésére" számíthatunk. pl. De nem a stressz maga okozza a problémát. egy erre a célra megfelelő tematikával rendelkező tanfolyam kapcsán.Mint ahogyan ez a fentiekből is látszik. Ugyanis e tanfolyamon biztonsággal megszerezhető a megfelelő szakmai hozzáértés. hogy az . mind az utálkozónak. hogy sürgősen próbáljanak meg minél többet megtudni munkájukról. hisz végeredményben bármely hétköznapi történés stresszt okozhat. hanem az. de az is lehet. melyet nem végez szívesen.mint már bizonyára mindenki tudja -: a negatív energia. hogy egyszerűen csak utálja a kapott feladatot. illetve a nem hozzáértéséből adódó károkozástól. s a fentebb leírt szituációkban e stressz irányultsága csak negatív lehet. a már meglévő negatív energiák táplálását eredményezi. és bárhogyan is vizsgáljuk a témát. akár bennünk is. a stresszt nem lehet teljes mértékben kizárni mindennapi életünkből. Jó példa lehet erre az. Bárhonnan is közelítjük. Mit lehet tenni? Első megközelítésben azt tudnánk javasolni mind a nem hozzáértőnek. a végső következtetés minden esetben az.

de annak irányultságát (pozitív vagy negatív) minden esetben ezzel kapcsolatos reakcióink szabják meg. Ha mégsem sikerül. felfedezheti annak fontosságát. és már minden próbálkozásunk kudarcba fulladt. amit nem utálunk. Munkavállalás esetében itt is megoldást adhat a megfelelő tájékozódás és a szakmai továbbképzés. iránymutatást mindenki csak saját magának. ugyanis saját magának kell adott esetben eldöntenie. de legalább is olyat. más szemszögből kezdi látni saját tevékenységét. vágyainknak. saját életének ismeretében adhat. E második esetre vonatkozólag.utálkozó megismervén az összefüggéseket. de valójában téves ismeretekkel rendelkezünk. a saját egészsége . Könnyen elképzelhető az is. vagy pedig . sem abban az esetben ne feledjük. Viszont sem ebben. még az élet "dolgaiban" az élet dolgaira vonatkozó fontossági sorrendet célszerű követnünk. hogy ezek után már nem is lesz annyira utálatos az általa végzett tevékenység. hogy igaznak vélt. s így az is elképzelhető. esetleges szépségeit. azaz nem rendelkezünk a helyzet konkrét megítéléséhez szükséges ismeretekkel. ahol elképzeléseinknek. illetve lehet az is. érdeklődésünknek minden tekintetben megfelelő feladatot bíznak ránk. ha egy olyan munkahelyet keresünk. akkor bizony nem árt. hogy minden munkavégzés stresszt okoz. képzettségünknek. ha a bennünk negatív energiákat keltő stressz kiváltó okának túl nagy fontosságot tulajdonítunk. hogy pl.s ezen belül saját életminősége -.

mint ahogyan pl.a stressz önmagában sem nem negatív. azaz azt. mint egy igen erős energiatöltettel rendelkező stressz. . Ha közelebbről megvizsgáljuk magát a félelmet. INDOKOLATLAN(?) FÉLELMEINK Véleményünk szerint a félelem egy teljesen rendjén való dolog.esetlegesen jó -. egy teljes mértékben elfogadott normális emberi tulajdonság. Végezetül ismételten felhívnánk a figyelmet arra. adott válaszreakció is lehet. Így tehát a stresszhez hasonlóan. akkor azt tapasztalhatjuk. ami egyben bizonyos történésekre. hanem pozitív energiát közvetítsen számunkra. de akár életünket is. Úgy hozzátartozik mindennapi életünkhöz. tehát tegyünk meg mindent annak érdekében. a szaglás képessége is hozzátartozik. maga a félelem is megjelenhet a jótékony . hogy a különféle tevékenységeink által létrejött stressz ne negatív. hogy majdan negatív vagy esetleg pozitív energiát nyerünk-e belőle. hogy a félelem valójában nem más. véleménye a fontosabb. kizárólagosan a stresszre adott válaszreakcióink határozzák meg.a hiedelmekkel ellentétben . sőt néha-néha bizonyos fokig e félelemnek köszönhetjük testi épségünket. hogy véleményünk szerint .esetleg csak a jövőben bekövetkezőkre -. eseményekre . sem nem pozitív! Irányultságát.ismerősének róla alkotott .testi épségünket.

is . Az általunk ismert esetekben az illető gyakorlatilag képtelen megmagyarázni. Ha feltételezzük. mert sikeresen kerüli őket. de megjelenhet a kártékony indokolatlan félelmek. De megemlíthetnénk. ilyen indokolatlan(?) félelem alakulhat ki a repüléssel kapcsolatban. majd azok rögzüléséhez. . teret adván a fóbiák (indokolatlan félelmek) szinte észrevétlen kialakulásához. pl. akkor már valamelyest érthetőbb reakciójuk.szenvedhetnek.de ennek sokszor már a gondolata is .egészségünket védő -. hogy tulajdonképpen mitől is fél. fóbiák . hanem maga a repülés váltja ki belőlük e halálfélelmet okozó ellenállásukat. Sajnos e félelmek (le)kezelése nem is olyan egyszerű. hogy lezuhanhat a repülőgép.az derült ki. de elsősorban nem attól tartanak. izzadás. véleménye szerint azért nem. Maga a repülés .határvonalak nem különülnek el markánsan egymástól.feltehetően halálfélelmet (remegés. ájulásig fokozódó szédítő érzés) vált ki nála. Többszöri rákérdezések után .jótékony és a kártékony félelmek közötti . hogy az e félelemben szenvedők zöme teljes mértékben tisztában van a repülés reális kockázatával. Pl.formájában is. azt az illetőt is. Mivel tapasztalataink szerint a . ki nézetünk szerint indokolatlanul fél a pókok mindenfajta változatától. hogy e személyek eredendően tériszonyban . így e határvonalak adott esetben bőven átfedhetik egymást. s jóllehet életében még egyetlen egy pók sem bántotta.az általunk ismert esetekben .

de az indokolatlan félelmek esetében egyáltalán nem alkalmazható a mindent megoldani látszó "üss. stb. hogy . azt mindenki saját maga nagy biztonsággal el tudja dönteni. a tértől. elhárítja a vészhelyzetet. esetleg egy éles bombariadót élünk meg. Ugyanis az "üss. ha valaki indokolatlan mértékben fél a betegségektől. pl. hogy ezek a félelmek kiben mennyire valósan. pl. ténylegesen fennálló vészhelyzetben adhat igazi megoldást. vagy ha szenvedő alanyai vagyunk egy valós tűzvésznek. a rovaroktól. vagy fuss". az öregségtől. vagy fuss". mitől is félhetünk? Gyakorlatilag mindentől. Ebből következően. sőt egyes esetekben egyenesen értelmetlen is lenne alkalmazása. azaz hipochonder. hogy egyáltalán nem használható.de azért egyáltalán nem lehetetlen! Bár ez is stressz. a betegségektől. az emberektől. s ki tudja még mitől nem. a visszavisszatérő rémálomtól. hogy Ő hipochonder. ahol is az "üss. De könnyen belátható. de nincs hová futni sem! Végeredményben mitől is félünk. a hipochonder tudja magáról. Érdekes módon azt. alkalmazása teljes mértékben megoldja. a magasságtól. pl. a magánytól. Ilyen lehet. a betöréstől (és nem a betörőtől). a különféle állatoktól. a mélységtől. Így félünk. de félhetünk még a munkanélküliségtől. Itt ugyanis nincs kit ütni. a repüléstől rettegő tudja magáról. abban az esetben. a bezártságtól. ha a valós életben konkrétan minket támadnak meg. vagy fuss" csak abban a valós. esetleg mennyire indokolatlanul jelennek meg. a haláltól.

hogy valójában mi is az életcélunk. hogy dolgozhassak. valójában mit is tartunk fontosnak. amire. azaz nagy valószínűséggel mindegyikőjük tisztában van személyes helyzetével. a különböző fóbiában szenvedő határozottan és pontosan tudja. hogy teljes mértékben el is fogadják az adott szituációban bekövetkező ellenállásukat (fóbiájukat). E tudatosság természetesen nem azt jelenti. hanem azért dolgozom. mivel a munka soha sem lehet cél. Ezért véleményünk szerint az ember munkával kapcsolatos legfontosabb alapszabálya csak a következő lehet: nem azért élek. esetleg ki az. de .szükségünk van. hogy Ő mely fóbiában szenved. esetleg akire. . csak eszköz. hogy itt a munkának. milyen értékrend. Félelmeink eredői Talán első lépésként nem ártana rohanó életünkből pár percet magunkra szánva elgondolkodni azon. Leegyszerűsítve: mi az. és ezen belül milyen fontossági időbeosztás szerint éljük életünket. mégpedig egy olyan eszköz. ami.ha átmenetileg is.időt tudunk szánni. de .ha talán indokolatlanul is. esetleg aki. minden esetben . igazán fontos a számunkra? Van-e olyan. melyre a célunk elérése érdekében . szakítani? Véleményünk szerint egyáltalán nem biztos.tehát bármikor . illetve a munkával kapcsolatos teendőknek kell az első helyen állnia.Ő . hanem e várható reakciók tudatában próbálják életüket alakítani.fél a repüléstől.

s a munkáról esett szó. E fent ismertetett zsákutca elkerülése érdekében talán célszerű lenne átértékelnünk az esetlegesen rosszul megválasztott. illetve agyvérzés. Végeredményben olyan. az eddigi életmódjának egyenes következményeként megérkezik a menetrend szerinti első. esetleg elmondhatnánk azt is. Vagyonát "megcsillogtatva" talán még tesz egy-két hiábavaló kísérletet egészsége visszavásárlására. s itt döbben rá .ha abból sem tanul . mint a saját maga által megteremtett jólét élvezete. hogy kivételezettként bánjanak vele az orvosok.itt is egyedül(!) fogyaszthatja el diétás étkét. hogy eddigi életünk során soha sem tapasztaltunk olyat. hogy tulajdonképpen teljesen felesleges.hogy élhessek! S ha már az életről. hogy hiába a vagyon. de hamarosan rá kell döbbennie. ugyanis folyamatosan el van foglalva annak megőrzésével. gyarapításával. majd . hogy az igazán vagyonos ember valaha is élvezni tudta volna saját vagyonát.a köménymagos levest kanalazva -. vagy az esetleg spontán módon kialakult fontossági sorrendeket. mikor szántunk arra utoljára időt. De mivel van pénze arra.az azt követő sokadik infarktus. nem létezik számára. így külön szobában . hogy egy igazi beszélgetést folytassunk szeretteinkkel? Egyáltalán emlékszünk ilyenre? Vagy . és ezért lényegtelen dolgokra vesztegette el egész eddigi életét. és az ehhez rendelt időbeosztásunkat. mivel erre soha nem jut idő. Pl. az előtte álló út még számára sem kerülhető el. Amikor pedig már jutna.

és úgy gondoljuk. illetve nem szánunk rá időt. hogy bizton számíthatunk rá.átmeneti . ha egyáltalán lehetőség nyílik azok megbeszélésére. • Sok mindent egyszerűen azért nem értünk meg. mert pillanatnyilag nem vagyunk abban a helyzetben. Félelmeink (le)kezelése Tapasztalataik szerint: még véletlenül se gondolja senki azt. félelmeit. Ilyen személy lehet.félelemmentes pozitív hatások érhetők el. ha mindent . pl.félelmeinkre.vagy a drog okozta félelem. hogy az alkohol.de megnyugvást mindenféleképpen ad . hogy megérthessük azokat. akkor feltétlenül eljön az az idő. kibeszélésére. amikor azok elkerülhetetlenül elborítanak bennünket. Ha nincs kivel megosztanunk. melyben a rémálmok és a látomások kergetik egymást. de nagyon hamar kialakul a függőség. vagy a drog megoldást adhat problémáira! Igaz. hanem végtelenek.mikor osztottuk meg utoljára őszintén félelmeinket szeretteinkkel? Egyáltalán volt már ilyen? Mikor osztottuk meg utoljára őszintén félelmeinket az Úrral? Volt már ilyen egyáltalán? Azért kérdezzük mindezeket. hiszen az Ő lehetőségei nem korlátozottak. hogy megosszuk életünk terheit. hogy az első pár alkalommal látszólagos . mivel tapasztalataink szerint már az is egyfajta gyógyszer lehet . és ezzel együtt megjelenik az alkohol . maga a Teremtőnk is. De nagyon sokat tud a helyzeten segíteni.

• Menekülés helyett válasszuk a szembesülést! A menekülés megerősíti. hogy legyen . hogy mi is történhetne. ami valójában is történik. Ha le akarjuk győzni félelmünket.valami! Valami szép. akkor szorongásunk tárgyát nem mellőzni kell. és ne arról képzelődjünk. azzal csak elmélyíti a negatív hatást. hanem szembesülni vele.ún. Tudjuk. ÖNBIZALOM Véleményünk szerint. ○ arra figyeljünk. hogy valós veszélyben vagyunk-e.bevési . A gyógyulás útja csak a szembesülés lehet. valami jó. de minden emberben kell.és van is . Mivel minden ember mást és mást tart szépnek és vonzónak. amitől Ő olyan egyedi. Amikor az ember egy-két kellemetlen élmény után igyekszik elkerülni a szorongását félelmét . valami megkapó. • Ha az adott körülmények között lehetséges. hanem arra.esetleg a félelem .a félelmet. így ugyan abban az emberben . hogy tegyünk lépés(eke)t a biztonság felé.nem arra szólít fel. hogy meneküljünk a veszély elől. és tartóssá teszi . hogy senki sem lehet tökéletes. próbáljuk meg elkerülni a pánikot: ○ ne erősítsük félelmünket további negatív gondolatokkal.keltő helyzeteket. azaz próbáljuk meg felmérni. testi és lelki egészségünk talán egyik nélkülözhetetlenebb eleme az önbizalom. belső békével szemlélünk! • A veszély érzete .

megismerése (önismeret).jegyeket. kiépítését. s egyben önbizalmunk formálását. képességeink.és megtapasztalás . korlátainak feltárása. Újabban a modern orvostudomány a plasztikai sebészet alkalmazásával megpróbálja korrigálni e jellemző . így ez az út csak az előbb vagy utóbb törvényszerűen bekövetkező kudarc(ok) sorozatához vezethet! A megfelelően megszerzett.képesség -. lelkünk) lehetőségeinek: képességeinek. melyben .azonos mértékben . ha az illető maga is ezt teszi önmaga személyével. kialakított önbizalomban egyformán . Lényünk (testünk. mivel sokan mindössze a testi külsőségek. régebben egy olyan velünk született adottság volt. melynek .esetleg fogyatékos .szerintünk létszükséglet -. esetleges hiányossága.mindenki más és más "csodát" fedezhet fel. E azonos mérték megtartásáról annál is inkább lényeges beszélnünk. Ne feledjük azonban. egyáltalán nem véve tudomást a karmikus feladatokról.jelennek meg. fejlettségére szükséges alapoznunk személyiségünk. hogy a megfelelő önismeret . A test külső megjelenési formája. mások szerint viszont csupán a belső "lény" minőségére. kialakított és ezért túlzottnak mondható önbizalom mögött nincs valós érték . mind testi. s egyáltalán nem baj .nélkül kialakult. és főleg azok birtokba vétele lehet az első lépcső az önbizalom kiépítésének korán sem könnyű útján. de hallgatólagos elfogadásával éltük le életünket.ha nem is teljes mértékű. szépsége. mind lelki lehetőségeink.

Ne feledjük.lehet. amikor már nincs értelme . s most ők sem tudnak mit kezdeni egy öreg és ráncos alakkal. mindössze átmeneti megoldást jelent. hogy a lélek mintegy elvesztegeti e fizikai létét. de . mely a plasztikai sebész közreműködése által jött létre. hogy tudtukon kívül.szerepe lehet. hanem a plasztikai sebész által létrehozott forma barátai voltak. E durva beavatkozás eredményeként előfordulhat. mellyel reális önbizalom híján nem igazán tudunk mit kezdeni. hogy nem véletlenül születtünk pont abba a testbe. ezért karmikus vállalásainkat is csak ezek birtokában vagyunk képesek teljesíteni! Tehát az a mesterségesen létrehozott önbizalom.nem a mi. Ez már nem az Ő általuk jónak tartott forma! S végül talán arról sem árt egy- . mivel az eddigi "barátok" . Társak nélküli. ugyanis mindössze e fizikai létünk egy bizonyos szakaszára korlátozódik. a további plasztika műtéteknek.eltérő fizikai megjelenésnek karmikus oka(i) is lehet(nek).adott esetben meghatározó .beköszönt az önbizalom és a társak nélküli öregkor. Ennek hatására nagyon hamar . így nem is véletlenül viseljük fizikai külsőnkön az adott jegyeket.hirtelen .esetleg lehetősége sincs -. Ezért igen hamar elérkezik az az idő (életkor).kisebb vagy nagyobb mértékben . és az esetleges fogyatékosságokat! Mivel minden átlagtól .a test külsőségeinek is fontos . s így nem engedi megtanulnunk az igazi önbizalom kialakítását. nem tudván e fizikai létére vállalt karmikus feladatait maradéktalanul teljesíteni.

Véleményünk szerint ez a felfogás sem biztosíthatja. hogy az esetlegesen meglévő külső értékeink semmit sem érnének e külsőt megszépítő és támogató belső értékek .a nem-teljesítés miatt -. és bizonyos mértékű karbantartásának hiányában bárki is képes lenne társas kapcsolat kialakítására. holott e belső én.stabil alapokon nyugvó . vállalt karmikus feladatunk nehézségi foka tovább növekszik. sokan a belső értékek mindenek feletti elsőbbségét hangoztatják. mindössze arra szeretnénk felhívni a figyelmet. ápolatlan. éppen most "barátkozna" fizikai testével."szeretetét". hisz a fentiek hiányában igénye sem lenne. Természetesen e szavak messze nem azt szeretnék állítani.és valljuk be: tolakodó . Az önbizalom helyes értékrendjének összeállítása során. gondozása. részévé válik. hogy bárki is szívesen fogadná egy koszos-piszkos. hogy a plasztikai sebész "segítségének" eredményeként . hisz kimondottan a belső én-re helyezi a hangsúlyt. hogy belső értékeink másodlagosak lennének. hogy testének ápolása. s nézetük szerint a külső egyáltalán nem fontos. lehetne rá.két szót ejtenünk.is következő életeink feladatává. Nem gondolnánk azt.önbizalom kialakulását. Nem gondolnánk azt. nem kis mértékben nehezítve azok már amúgy sem könnyű végrehajtását. eredményezheti a megfelelő .teljesítése . teljesítését. s ennek ledolgozása . mindössze formájában emberre emlékeztető valakinek az önzetlen . esetleg karmikus feladatainak elvégzésére.

és nem utolsósorban a személyes tapasztalatszerzés céljából öltöttünk fizikai testet. és amíg képes valaki hibát elkövetni. Ha már teljes mértékben sikerült elfogadnunk külső adottságainkat. akkor kialakulhat bennünk az ún.nélkül.jöhetne létre . a testilelki egyensúly. Véleményünk szerint e belső hiányosságok csak és kizárólagosan tanulással. Egyik sem lehet meg a másik nélkül. hisz végeredményben szellemi gyarapodásunk. Tapasztalataink szerint kivétel nélkül . mintha ez egyben tökéletességünket is jelentené! Ugyanis mindenkinek joga van hibázni. addig belső hiányosságaink egyáltalán nem pótolhatók az esetlegesen meglévő testi adottságok előtérbe helyezésével. Ekkor már biztosak lehetünk abban is. és embertársaink felé irányuló szeretetünk által megnyilvánuló kisugárzásunk. lelki békének nevezett állapot. addig nem is lehet tökéletes.fény nélkül! Viszont nagyon lényeges. hogy önbizalmunk a helyére került! De ebből semmiféleképpen sem vonhatjuk le azt a téves következtetést. hogy amíg az esetlegesen szerényebb testi adottságokat bőven ellensúlyozhatja a testi ápoltság. s teljes mértékben azonosulni is tudtunk e kapott .végeredményben általunk választott . tapasztalással pótolhatók. viszont az esetlegesen meglévő belső értékeink sem érvényesülhetnének e belső értékeket támogató és megjelenítő külső nélkül. mint ahogyan az árnyék sem létezne .lehetőségekkel.

Továbbá azzal.illetve elkerülhetetlenné válik -. azaz tanul-e belőle: felismeri-e. kijavítja-e. hogy ez mennyire szolgálja fejlődését. Ez körülbelül azt jelenti. valamint bírálatunkban csak a hibákat rójuk fel. és mihamarabb megfeleljen. tehát nem feltétlenül szükséges várni a saját hibára. csak kérdés. hogy kritikát gyakoroljunk. A biztatás épít.mindenki követ el hibákat. amit adsz". így arra ösztönözi az elkövetőt. ha tudjuk. hogy megelőlegezett bizalmat szolgáltatunk. Így ha adott esetben úgy döntünk . és ezért ellenséges magatartást tanúsítunk. Ha ellenben a kritika gyakorlása közben dühösek vagyunk. melyek nálunk is maradnak. hogy e megelőlegezett bizalomnak mindjobban. de a hangsúlyt az önbizalom építésére. hisz ez is egy természetes folyamat. De végeredményben eredményesen tanulhatunk a mások által elkövetett hibákból is. s az épülés helyett saját . hogy: elismerjük ugyan a hiba elkövetésének tényét. így a hibát elkövető alkalmassá válhat a hiba kijavítására. hogy minden kritika. a jól elvégzett részek kiemelésére helyezzük. Mivel "azt kapod. így nem árt. akkor olyan negatív energiákat vonzunk magunkhoz. pozitív energiákat vonzunk magunkhoz. Mint említettük a hibák elkövetése természetes folyamat. bírálat negatív töltetű energiából táplálkozik. s ugyanilyen természetes módon számíthatunk a hibát követő kritikára is. azt építő jelleggel tegyük. s e pozitív energiatöbblet által mi is épülünk.

hogy ha dühösek. melyet örömmel a szívemben köszöntök.negatív energia nálunk is marad. hanem mély hittel közvetítve. s így önbizalma komoly károsodást szenved. háromszor 21 napon keresztül (összesen 63 nap). és mindennek. Ennek következtében még inkább nem képes megfelelni a követelményeknek. hisz mint már említettük: egyrészt a dühünk által magunkhoz hívott . Ezen túl mindkét félnél rengeteg negatív energia szabadul fel. Jó tudni. azaz még több hibát követ el. hogy ne csupán csak egy olyan vers legyen melynek elmondása kötelező.leépülésünk következhet be. mondja el úgy. Előre örülök feladataimnak. s a mosoly melyet küldünk. amiben másokkal együtt részem lehet. végeredményben magunk ellen vétünk. Isten szeretete tölti be a . akkor erősebbek is. s velünk szemben Ő is ellenséges magatartásformát indukál. s ezt által a fizikai test megbetegedéséhez vezethet. ami a test harmóniájának megbomlásához. mosolyként tér vissza hozzánk! Általános regenerálódást elősegítő és önbizalom fejlesztő gondolatok Az alábbi "mondókát" naponta háromszor. Sokan azt hiszik.teremtett . hogy amikor mások ellen vétünk. másrészt a hibát elkövető személy pedig igyekszik megfelelni a hatás-ellenhatás törvényszerűségének. lelke mélyéből fakadjanak szavai! 1. Ez egyáltalán nem így van. Gyönyörű új nap áll előttem.

mert tudatalattim végtelen bölcsessége óv és irányít. Örökre Isten kezében vagyok és ez az energia véd és erősít. hogy végtelen bölcsességén keresztül észrevétlenül irányít. 5. hisz sikerre születtem! 8. 4. Befedi egész testem. Egész valómat csodálatos harmónia és nyugalom tölti be. és isteni béke tölti be az elmém. öröm és szeretet. Fejem tiszta. Életem minden pillanatában nyugalmat lelek magamban. Minden sötét dolgot távol tart tőlem. Tudatalattim végtelen gyógyereje áramlik át egész valómon. 3. Isten saját tökéletes képére teremtett engem is. Szeretem magam! Ezen túl szeretem minden .lelkem. Érzem a mély. mely immár kezd teljes mértékben egészségessé válni. és boldog vagyok. Fény és szeretet árad szét bennem. 7. szabadon és jól hozok döntéseket. Biztosan. békét és jóakaratot sugárzom mindenkire. Biztonságban vagyok. tudom és érzem. jól érzem magam. Isten segít nekem teljesen egészségessé válnom. egy olyan testet. örök kötődést saját magamhoz. 6. és erősít engem. Mosolyommal szeretetet. amit csak meg kell oldanom. erős vagyok és saját sorsom isteni erőből táplálkozva irányítom. Sikeres vagyok. mint harmónia. Könnyedén és örömmel végzek minden munkát és minden feladatot. béke. és tudatalattim most sejtenként újra teremti testem. 2. majd látható alakot ölt bennem. Létem forrása is véd. egészség.

. minden tagom. illetve az ehhez hasonló megnyilatkozások egyáltalán nem is biztos. Az ilyen. E megnyilatkozásokkal leginkább az illető erkölcsi. izmom. És ez így van! ÖNBECSÜLÉS Mivel véleményünk szerint maga az önbecsülés nem igazán mérhető . 9.embertársam. így mindenki kénytelen saját szubjektivitására hagyatkozni önbecsülése mérlegre tételekor. Érzem a tökéletes harmóniát és szeretetet. és egészségben tart.s egyáltalán nem is megfogható fogalom. mivel az ugye elképzelhetetlen. XYnak egyáltalán ne lenne önbecsülése. 10. hogy: pl. ahol arra szükség van. és másoktól ugyan ezt tapasztalom. mely átáramlik rajtam. Tudatalattim végtelen bölcsessége friss életerőt küld mindenhová. Tudok helyesen és jól cselekedni. és minden szervem. A hétköznapi életben általában igen egyszerű módon rendezzük le mások önbecslésére vonatkozó mondandónkat: "XY-nak nincs önbecsülése!" vagy "XY-nak túl alacsony az önbecsülése!" illetve "XY önbecsülése kialakításakor túl magasra helyezte a lécet!". hogy napról-napra egészségesebb vagyok. Napról napra mindenféle szempontból egyre jobban és jobban vagyok. minden sejtem harmonikusan működik együtt egymásért. mosolyt adok. hogy közvetlenül magáról az önbecsülésről szólnak.Isten segítségével minden problémám könnyen és jól megoldódik. Érzem.

és egyes szakemberek szerint mindenféleképpen feltételes . mivel sokkal több . ugyanis bizonyos szélsőséges cselekedeteink végrehajtását.illetve morális cselekedetein keresztül megnyilvánuló tevékenységét értékeljük. a 10 éves korig) megtörténik. a személyiséggel szorosan összefüggő fogalom. hogy az átlagosnál több kudarccal kell megharcolniuk. Az önbecsülés kialakítása . hogy az önbecsülés az egy olyan.az alapreflexek létrejötte gyakorlatilag már az aránylag korai gyermekkorban (a 6. Úgy gondoljuk. hogy ez adott esetben akár az önbecsülés meghatározó mércéje is lehet.egyéb sérelemmel is rendelkeznek. Ezeket az embereket az átlagosnál gyakrabban érik csalódások-kudarcok.még be nem gyógyult . esetleg azok szóban való megnyilvánulását önbecsülésünk mércéje erősen korlátozhatja. ugyanis azok az emberek kik túlzott önbizalomhiányban szenvednek nemcsak saját egészségüket. de max. Az is igaz. hanem ártalmas energiaközlésükkel környezetüket is egyaránt rombolni képesek. melyet mindenki a saját önértékelései kapcsán nyert tapasztalatai alapján alakított ki. e kudarcokat sokkal intenzívebben élik meg mint más társaik. E hatás lehet jótékony jellegű. Ennek igen komoly hatása van a közvetlen emberi környezetére is. Azon túl. mivel hihetetlen módon vonzzák a negatív energiákat. de sok esetben találkozhatunk ennek ellenkezőjével a kártékonnyal.

mintha az. akkor úgy gondolja. "Sosem leszel rá képes!".lehetőségei Elsősorban nem árt leszögeznünk. Ha elfogadjuk e szakvéleményt.reflexé válik. hogy e behatás nem az Ő hibájának következménye.talán feloldás . "Nem érdemled meg. pl. akkor azt is könnyű belátnunk. hogy e számára igen kellemetlen behatásnak Ő maga az okozója. mint értékelések: "Rossz voltál. de reflexről lévén szó. E téves rögzüléseket nagyban elősegíthetik. Viszont e vélemény kapcsán az is könnyen belátható. "Elárultál!". teljes mértékben nem számolhatók fel. az Ő vélt hibájának egyenes következménye lenne. Az említett gyermekkorban még általában az ego az uralkodó (ego-központúság). ezért ha a gyermeket valamilyen számára kellemetlen lelki behatás éri. hogy szeresselek!". s végül talán egy klasszikus: "A szép kezeddel fogd a tollat!" A megoldás . melyek valójában nem mások. Ha tehát a behatásra adott reakciója után nem közöljük vele haladéktalanul. nem is szeretlek!". "Látod. akkor az úgy vésődik be (reflex szerűen). módosíthatók ugyan. és nem tüntethetők el. hogy e reflexek bizonyos határok között alakíthatók. az alábbi gyakorlatilag ártatlannak tűnő kijelentések is. hogy az önbecsülés helyes megalapozásában mekkora szerepe van azoknak. hogy véleményünk szerint felnőtt korban a feloldás folyamata igen hosszú . kik e kort megelőzően a gyermekekkel foglalkoznak. mit tettél!".

s adott esetben évekig hordozzuk sérüléseinket. hogy hogyan is tudnánk a megfelelő időben és helyen.fentebb ismertetett . Így meg sem tanultuk. a sérülések okozta sokk feloldását. visítanak. mindenre rá kell szánni a megfelelő mennyiségű időt. hogy náluk ez akár percek alatt is végbe mehet. Ugyanis számukra teljes mértékben természetes az. őszinte érzelmekből fakadnak. hogy ha bánatuk van. a megfelelő módon e negatív érzelmeinket elengedni. Mi felnőttek pedig igyekszünk kellemetlen érzéseinket. gyógyító hatásuk elvitathatatlan. illetve egy kiadós sírás. azaz viselkedünk. egy-két könnycsepp. s mindenféleképpen be kell tartani a fokozatosság elvét. hogy adott esetben a feloldáshoz még felnőttkorban is elegendőnek bizonyulhat. akkor azt tapasztalhatjuk. bánatunkat a külvilág elől minél jobban elrejteni. hisz ezek tiszta. akkor üvöltenek. s mint láthattuk. és nem is lehet túl gyorsan haladni. hogy ha egészen kis gyermekeknél figyeljük meg a lelki problémák gyógyulásának folyamatát. még mielőtt azok jelentősebb károkat okozhatnának személyiségünkben. s lelki gyógyulásuk bizonyítékaként pár perccel később már önfeledten játszanak. tehát sok türelemre és kitartásra lesz szükség. A gyermekek . . akkor sírnak.is lehet. ha fáj valamijük. Első lépésként talán nem ártana megvizsgálnunk. tanulhattuk.csodálatosan gyors lelki gyógyulásaiból azt a következtetést is levonhatjuk. azaz képesek szabadon kifejezni érzelmeiket. Nem szabad. Ellenpéldaként azért megemlíthetjük.

felsorolás összefoglalja az általunk talán legfontosabbnak tartott tüneteket: • a magammal kapcsolatos gondolataim általában negatív beállítottságúak. kitől elismerést várok. • vita nélkül elfogadom minden általam lelkiekben . így ismételten szükséges megerősítenünk azon véleményünket. hogy körülöttem mindenki boldog. A következő a teljességre egyáltalán nem törekvő . stb. • nem szeretem az ún. vagy: nincs bennem semmi emberi. Ennek kapcsán azt is érdemes megfigyelni. csak nekem nem sikerül azzá lennem. sikeres embereket! Nekik miért sikerül? Hogyan lehetne sikertelenné tenni őket? Ez ugye megegyezik az: "Akkor dögöljön meg a szomszéd tehene is!" "klasszikussal".és egyáltalán nem pozitív irányú . ha ezzel elismerést. vagy: bárkit magam elé helyezek.erősebbnek ítélt személy véleményét. megbecsülést válthatok ki. Mivel tapasztalataink szerint úgy 8 éves kor alatt nem igazán lehet negatív gondolkodású gyermekkel találkozni. pl. hogy az önbecsülés alapjai a korai gyermekkorban ragadnak meg. hogy az iskolakezdés utáni egy-két éven belül mekkora minőségi .változás áll be a gyermek . döntését.hogy valós alapokon nyugszik-e az önbecsülésünket nem túl magasra értékelő véleményünk. • úgy látom.: csak egy bolond szerethet meg engem. • gyakorlatilag minden olyan személynek alárendelem magam.

: színtévesztő gyermeket képzőművészeti irányba terelgetni. s e miatt úgy öregszik meg.adottságok között felnőtt gyermek számára a nagybetűs élet csak a megaláztatást és a megalkuvások sorozatát tartogathatja. illetve ki sem kérik azt.önbecsülésében. azaz mindig az éppen megfelelő . s ez nem csak az iskolai nevelés eredménye. Előbb vagy utóbb igazi pesszimistává válik. • a gyermek számára előnytelen összehasonlításokat tenni. illetve egyéb szabálynak kell megfelelni. akkor azt gyanakodva .vagy ehhez igen hasonló . • ha "burokban" tartják. kényszeríteni. mint szülőknek ebben . pl. • ha túl kevés. de jellemző szülői megnyilatkozásokkal: • több testvér esetében a többiek . S ha mégis. • mások előtti bírálat.pár példán keresztül ismerkedjünk meg e nem éppen építő jellegű.nekünk is részünk van.a teljesség igénye nélkül .de minimum egy .énképet mutatni.az elvárt . • más és másfajta beállítottságot elvárni a különböző helyzetekben. Talán . hogy közben a jót észre sem veszi. vagy ha túl sok szülői.vele szembeni előtérbe helyezése. • ha a családi tanács nem ad a véleményére. Klasszikus: botfülű gyermeket hegedűleckékre járatni. Az ilyen . • adottság nélkül irányítani.nem kis mértékben de . esetleg nevetségessé tétel.

hogy Te is ott vagy. Elmondhatjuk. azt az ellenlábasod kapja. akiben eddig a . a felnőttkorban leggyakrabban gondot okozókkal. nem kapsz XY. akinek egyáltalán nincs meg az ehhez szükséges szakirányú képzettsége. s ha összevetjük az alábbi. hogy versenyképtelen. s ha mégis.fogadja. árul el -.-al azonos (munka)feltételeket. s várja. viszont a tiédnél sokkal hiányosabbat figyelemben részesítik. így nem is várhatja. nem a képzettségednek megfelelő munkát adják neked. hogy e pár példa jól illusztrálhatja a gyermekkorból hozott sérülések kiváltó okait. Gyakorlatilag képtelen magabiztosan viselkedni. az csap be . véletlennek tartja. intimnek szánt gyógyszertári vásárlásod a gyógyszerészek hangos kommentárja kíséri. Úgy gondoljuk. s ennek törvényszerű bekövetkeztét (negatív teremtés) a: "Na! Nem meg mondtam!" kedvenc mondatával konstatálja. hogy elismerjék. hiába is kéred. s az eladók furcsa tekintetétől már lassan-lassan ortopédnak érzed magad. akkor igen érdekes felfedezést tehetünk: • • • • • • • az értekezleteken észre sem veszik. javaslataidat megfontolás nélkül elutasítják. ha ruhát vásárolsz semmi sem jó rád.csal meg. hogy e kivételes szerencséje mikor ér véget. de a mérce azonos lesz. igazságtalanul kritizálják legutóbbi tevékenységed. a valószínű ok: az ötlet kizárólag a tiéd volt.

Ezért ha azt tapasztaljuk. Az okot feltétlenül derítsük ki. illetve gyökeresedhetnek meg. telepedhetnek. nálunk már nem alakulhatnak ki. illetve megtartásának egyik legbiztosabb módja az. hogy gyermekkorban a megfelelő önbecsülés kialakulását lassítják. míg felnőtt korban a már meglévő önbecsülést rombolják le különböző mértékben. mivel az ebből kialakult reflex csak célzottan. hogy felnőttek lévén. hogy. ha sem gyermekeinkkel. és tipikusan jellemző hibákat.legjobban megbíztál. hogy a gyermekkori és a felnőtt kori önbecsülésünket romboló okok gyakorlatilag alig-alig térnek el egymástól? A különbség "mindössze" annyi. de természetesen nem is zárható ki. Ezért mi úgy gondoljuk. s ennek birtokában a "Pozitív megerősítések" fejezetben leírtak szerint járjunk el.mint eddig minden esetben . hogy az önbecsülés megszerzésének. akkor első lépésként mindenféleképpen derítsük ki a kiváltó okot. kimondottan e célra készült . hogy önbecsülésünk hiányosságai gyermekkorunkban gyökereznek. hogy a fent ismertetett jellemző tünetekkel már mi is rendelkezünk. És ne gondoljuk azt. Önök is úgy tapasztalják. • most is . illetve akadályozzák meg. illetve nem teszik lehetővé a már elvesztett önbecsülés ismételt megszerzését. a nem kívánatos reflexek! Egyáltalán nem biztos. sem önmagunkkal szemben nem követjük el a fent ismertetett... helyreállítását sem.Te tudod meg legutoljára.

akár pozitív. Mivel a kimondott szó a gondolatinál nagyobb szintű és egyben erősebb energiát képvisel. így ezek rendszeres ismétlése esetén a pozitív energia megtöbbszörözését érhetjük el. Ha megfigyeljük ezeket a kommentárokat. mint azok az adott szituációban rendszeresen megismételt kijelentéseink. A negatív kijelentések természetükből következően negatív energiát hordoznak. Nagyon jó példa erre az a testsúlyával . így minden gondolat is rendelkezik egy bizonyos szintű és mértékű energiával. hogy végeredményben nem mások. Tudnunk szükséges. így minden kijelentés igen jelentős energiatartalommal bír.megerősítéssel oldható fel. Kellő mennyiségű gondolati energia megfelelő telítettsége esetén materializálódhat (valóra válhat) az adott gondolat.tartalmuk szerint beállítottságuk akár pozitív de akár negatív is lehet. . és . azt tapasztalhatjuk. ezért ezek rendszeres ismétlése a negatív energiák táplálását eredményezi. szüntethető meg. hogy mint minden kimondott szó. mint egy nem igazán túl bő választék ismétlődő elemei. illetve kellemetlen hatásait kommentáljuk. melyekkel az adott szituáció számunkra kellemes. A pozitív kijelentések pedig pozitív energiatartalommal telítettek. akár negatív telítettségű is volt az. POZITÍV MEGERŐSÍTÉSEK Megerősítéseink valójában nem mások.s szerencsés esetben.

programozást végzünk tudatalattinkba. Pl. hisz ezért félünk -. így e gondolatainkkal nem gördítünk akadályt a megvalósulás útjába. ilyenek félelmeink is: amikor félelmeink foglalkoztatnak. negatív irányultságú gondolatainkkal is épp úgy hatékony . amikor negatív beállítottsággal gondolunk az eseményekre. ki a "Nem kérem. aggodalom. azok megvalósulásában egyáltalán nem kételkedünk nagyon is hihetőnek tartjuk.bár kisebb hatásfokkal -.kijelentései lesznek (túlsúlyával kapcsolatban). valóban hízni is fog tőlük. viszont a pozitív gondolataink megvalósulásával szemben általában van bennünk némi kételkedés. akár nem.nyugodtan mondhatjuk. Egyértelműnek látszik. Tovább nehezítheti a helyzetet. Végeredményben tehát igaz. Ez a program .akár negatív akár pozitív irányultságú is az . vagy dolgokra. addig valóban túlsúlya is lesz. Akár akarjuk. s e negatív jellegű programozás hatására. hogy ily módon egyre több étel neve kerülhet be az általa létrehozott "hizlal" kategóriába.egy ún. hogy különösen ártalmasak az általunk gyakran használt. hogy amíg a hölgynek ilyen . hangosan is kimondott negatív gondolatok. hogy negatív . energiát gyűjtögetünk akkor. amivel a pozitív megvalósulás hatásfokát jelentősen leronthatjuk. hisz így sem tudok a túlsúlyommal mit kezdeni!" kijelentéssel utasítja vissza a kínálást. de ne feledkezzünk arról sem meg.de negatív -. hogy .folyamatosan küszködő hölgy. de a ki nem mondott. minden gondolatunkkal .

E viselkedésforma által megváltozhat kisugárzásunk. és bármit képes befogadni-elfogadni. Viszont jó tudni. ami feltételezhetően nem csak a mi életcélunk. ha tudatosan használjuk pozitív irányultságú gondolatainkat. Különösen gyermekkorban vagyunk fogékonyak az ilyen típusú programozásra. így közelebb kerülhetünk a szeretethez. A gondolati energia hatalmának felismerése és alkalmazása segíthet egyegy tényleges cél elérésében. . hogy amiről nem tud. A legtöbb ember hajlamos azt hinni. Ezek a gyermekkorból hozott programok pedig kommentárjaink sűrű gyakorlásával. sőt egész személyiségünk pozitív beállítottságúvá válhat. az nincs is.saját magunk vagy mások általi .ismétlés (kommentár) hatására beidegződéssé (reflexé) alakul át. így életminőségünk nagymértékben jobbá válhat. vésődik be. valamint éveink gyarapodásával egyre jobban megerősödnek bennünk. az önbizalom. de hatékony eszközként működhetnek. jobbíthatunk emberi kapcsolatainkon. mert mi tudunk róla.itt raktározódik. az önbecsülés helyreállításában is. hogy a dolgok nem attól léteznek. és főleg alkalmazása életünkben minőségi . és ez által a boldogsághoz. és a gyakori . hisz ekkor még tudatalattink gyakorlatilag "tiszta lap".méghozzá igen kedvező változást eredményezhet. Következéskép azért mert mi nem tudunk róla. pl. E törvényszerűség felismerése. még létezhetnek.

• nap. • feljegyzett negatív kijelentések. hogy még e tudatosság dacára sem működik úgy.: Negatív megerősítések: Na ezt biztosan nem tudom megszervezni! Rossz anya (apa) vagyok. de gyakran fogjuk tapasztalni.. mert. mint nap használja pozitív megerősítéseit! A megerősítések mindennapos használata végtelen egyszerűnek tűnik. mint én? Pozitív megerősítések: Jó szervezőkészséggel rendelkezem! Csodálatos anya (apa) vagyok. jelzők helyettesítése pozitívra.. szokásrendek "átprogramozását" legegyszerűbben a pozitív megerősítések kúraszerű alkalmazásával érhetjük el. hogy valójában akarja-e a változást..! Tessék. ahogyan azt mi az első pillanatban elképzeltük.. A működési rendellenesség mértékét akkor lehetne . tehetségtelen vagyok! Képtelen vagyok ezt a feladatot elvégezni! Már megint nem sikerült! XY miért látja másként. jegyezze le az életét hátrányosan befolyásoló negatív kijelentéseit. már megint milyen ügyetlen vagyok! Igaza van XY-nak.A rossz beidegződések. Pl. • ismerje fel. mert. jelzőit.! Lám milyen ügyes vagyok! Tehetséges vagyok! Képes vagyok a munkámat remekül elvégezni! Ebből a helyzetből is tanulok! Elfogadom az emberek másságát! Értékeim legtökéletesebb bírája én vagyok! Stb. Az említett kúrát mindenféleképpen az alábbi ajánlati sorrend betartásával célszerű véghezvinni: • döntsön arról.

igazából lemérni, ha minden egyes saját magunkat negatívan bíráló megjegyzésünkért - külső ellenőrzés mellett -, pl. egy-egy szem babot kellene tennünk egy tálba. Eleinte az így összegyűlt, igen tekintélyes mennyiségű babkészletünk még egy bableves elkészítését is lehetővé tenné, de hát ez ekkor még - az elején - így van rendjén. Legyünk kitartóak, és főleg türelmesek önmagunkhoz! Rossz szokásaink, és reflexeink sem egy hét alatt alakultak ki, tehát ezek "átprogramozásához" ennél sokkal több időre lesz szükségünk. Még akkor is érdemes kitartónak lennünk, hogy ha már nagyon unjuk a bablevest! Ekkor talán már időszerű lesz áttérni a lencsére! :-)) Mindenesetre, amíg nem válnak reflexszé pozitív megerősítéseink, addig tudatosan figyelnünk kell helyes használatukra. A gyakorlati kivitelezést többféleképpen is elvégezhetjük, és ebben kb. annyi "biztos" módszer létezik, mint ahány ember van. Egyik embernél az egyik módszer alkalmazása vezet célhoz, míg a másik ember egészen más módszert tart bomba-biztosnak. De tapasztalataink szerint akkor a leghatásosabb, ha az alkalmazó személy felismeri jelentőségét, és teljes mértékben el tudja fogadni a módszert, valamint használata közben nem érez semmiféle belső ellenállást, illetve kételkedést, s főként hihetőnek tartja azt, amit kimond. Tapasztalataink szerint a megerősítések akkor működnek a leghatásosabban, ha jelen időben, egyes

szám, első személyben használjuk, pl. "Meg tudom tenni!" Viszont előfordulhat, hogy valaki számára, pl. a jövő idő használata sokkal megfelelőbbnek tűnne, pl. "Idővel (esetleg: ekkor és ekkor), meg tudom tenni!" Végeredményben talán ez is adhatna jó eredményt, de ismerjük fel, hogy ebben már eleve benne van a halogatás lehetősége, amit adott esetben ki is használ az ember, mert ember! A megerősítések hatékonyságát azzal is fokozhatjuk, ha hangosan (nyugodt, társalgási hangerővel) ki is mondjuk azokat határozott, magabiztos és pozitív töltettel. De adott esetben a hang nélküli (magamban mondom) módszer is eredményes lehet, ha az adott körülmények között nincs lehetőség a "hangoskodásra". A lényeg, hogy a kijelentések mögött mindig ott legyen a meggyőződés és a határozottság. Pl. Tudom, hogy ez így és így van, és a későbbiek során is így lesz. A jónak tartott megerősítések rögzítését nem csak előre megtervezett, a minden nap azonos időben és helyen végzett gyakorlatok során végezhetjük el, hanem nap közben felhasználhatunk bármely erre alkalmas helyzetet, mint pl. egy utazást (lehet az tömegközlekedési eszközön végzett is), unalmas értekezlet (még témát is szolgáltathat). A lényeg, hogy: minden nap - ha lehet naponta több alkalommal is - tudatosítsuk magunkban pozitív megerősítéseinket tudva, hogy amit most teszünk, azt nem kötelező tennünk, mindezt önként tesszük életünk jobbítása érdekében.

Végeredményben - s elnézést az átmeneti tegeződésért -: Te akartad, és e tevékenységed kizárólag csak a Te javadat szolgálja! Tudd, hogy - mint bárki más - Te is képes vagy pozitív gondolataidon keresztül cselekedeteidet pozitív irányba terelni, s ez által életminőséged pozitív irányban megváltoztatni, jobbá tenni. Néhány példa arra, ahogyan a megerősítéseket végezheted: 1. Meditáció közben: mélyen ellazult állapotban mond csendesen magadnak. Különösen jó közvetlen elalvás előtt vagy közvetlen ébredés után. 2. Tükör előtt: nézz mélyen saját szemedbe, és mond el mindazokat a megerősítéseket hangosan, melyekre szükséged van! A tükör előtt végzett gyakorlattal elsősorban önbecsülésed, önbizalmad, valamint önmagad szeretetét erősítheted meg. Használd a saját neved, és használd e megerősítéseket az egyes szám első, második és harmadik személyekre is, alkalom és megérzés szerint. 3. Magnóról hallgatva: mond fel az alkalmazni kívánt megerősítéseket magnóra, és játszd le magadnak e felvételt, amikor egyedül vagy. A felvételnél használd saját nevedet egyes szám első és második személyben. A lejátszásnál pedig mindig a számodra legkedvezőbbet válaszd. 4. Írásban: ez az egyik legkönnyebben elvégezhető, de ugyanakkor talán az egyik leghatásosabb

módszer, ugyanis az írott és olvasott szó nagyon nagy hatással van gondolkodásunkra, ezért az írott és olvasott szavak kétszeres energia töltettel hatnak. E megerősítési folyamat egyben - és valójában is -, egy igen mélyre ható tisztító folyamat is. Válassz ki egy megerősítést és írd le egymás után huszonegyszer, és közben tényleg gondold át azt, amit írsz (képzeld el, éld át). A megerősítés írásakor használd saját nevedet, és írd le egyes szám első személyben. Gondold át a szavak jelentését írás közben, és figyeld meg, hogy érzel-e bármilyen kételyt, vagy negatív érzést az írott szöveggel kapcsolatban. Ha bármilyen csekély negatív gondolat is megjelenik benned az írott megerősítéssel kapcsolatban, azonnal elemezd ki, hogy miért nem érzed igaznak az állítást. Ha a kiértékelés után úgy érzed, hogy sikerült helyretenned, folytasd a megerősítés írását, amíg készen nem leszel. Ha viszont a kiértékelés után is kétely maradt benned, akkor e megerősítést több kisebb elemre (különálló részre) kell bontanod, s minden egyes elemre vonatkoztatva külön-külön kell elvégezned írásban a megerősítéseket. Az eredeti (el nem végzett) feladathoz csak minden elem sikeres megerősítési ciklusai után térhetsz vissza. 5. Emlékeztetők elhelyezése jól látható helyeken: Írhatsz megerősítéseket kézzel/géppel szépen díszített margóval, más rajzokkal... stb., hogy ha valahányszor látod és olvasod, mindig jó érzéssel meditálj rajtuk. Elhelyezheted bárhol, ahol gyakran látod (pl. az íróasztalodon, tükrön,

fürdőszobában, szekrényajtón... stb.). 6. Énekelve: írhatsz magadnak saját egyszerű dalokat, szövegéhez megerősítéseidet alkalmazva. A zene lazává tesz, a szöveg pedig tudatosít. "De hát hiába mondogatom magamnak naponta többször is, hogy ügyes vagyok, ha nap, mint nap az ellenkezőjét tapasztalom!" Mondja kissé felháborodva a mindennapjait e módszerrel jobbá tenni kívánó személy. Felháborodása csak az első pillanatban látszik jogosnak, ugyanis amíg nem tisztázza és rögzíti az ember magában azt, hogy önmagát csak önmagához képest szabad tesztelnie, addig csak ilyen jellegű kudarcok érhetik. Vajon milyen eredmény születne, pl. abból, ha egy olimpiai bajnok tornász mozgáskészségét hasonlítanánk össze egy vadon élő majoméval? Abban ugye megegyezhetünk, hogy a majom bárminemű mozgáskészsége a természet adta normál képességéből fakad, neki ez alapjaiban adva van, így született. Ezért tornászunktól - ember lévén emberi képességekkel -, semmiféleképpen sem várható el ugyanaz a szintű mozgáskészség, hisz az átlagemberét ugyan messze meghaladó - de a majomét meg sem közelítő - mozgáskészségét mindössze tanulással-gyakorlással szerezheti, szerezhette meg. Nem is beszélve arról, hogy tornászunk testfelépítése egyáltalán nem a majoméval megegyező mozgássorozat igénybevételére lett tervezve, így annak teljes tárházát semmiféle gyakorlással nem sajátíthatja el. Ugyan így nem szabad az egyes embert

sem egy másik emberhez, annak tulajdonságaihoz hasonlítani, hisz az egyes emberek igen eltérő képességekkel rendelkeznek, hisz mindenki más feladat ellátására jött e világra. Pl. én hiába is szeretnék bármilyen hangszeren játszani, ha egyszer már botfülűnek születtem. Gyakorolhatok én éveken keresztül, sőt hibáztathatom tanáraimat is, de hiányzó képességem semmiféle tanulással-gyakorlással sem lesz pótolható. Tehát önmagam, csak önmagamhoz hasonlíthatom, és adott esetben mindössze csak azt a kérdést kell önmagamnak feltennem, hogy: "Valóban minden tőlem telhetőt megtettem-e?" Ha e kérdésre egyértelműen igen a válasz, akkor nincs miért elégedetlennek lennem! Az elégedetlenség helyett a megelégedettség boldogító érzésének kell eluralkodnia rajtam, hisz teljes mértékben kihasználtam adott képességeimet, és a tőlem elvárható maximális teljesítményt nyújtottam! Ha viszont a feltett kérdésre adott válasz nem, akkor valóban van okom az elégedetlenségre, ugyanis ekkor önmagamhoz képest alulteljesítettem. Ez esetben feltétlenül szükséges utánajárni az alulteljesítés okának, majd ennek tisztázása után az így megtanult lecke birtokában rossz érzéseimet elengedve - tovább kell lépni, hisz a már megtörtént dolgokat, eseményeket nem lehet meg nem történtté tenni, s különben is: a leckét immár megtanultam! Ne feledjük, hogy minden ember önmagába véve is egy-egy külön csoda, s mindenkiben van(nak) még fel

így mindenki könnyedén létrehozhatja saját. de létrehozhatunk egy-egy általunk felfedezett konkrét hiányosságra vonatkozót is. a megfelelő pillanatban .használjuk őket. hogy ajánlásainkban egy-egy gondolat többféleképpen is fel lett kínálva szándékaink szerint azért. célirányos megerősítéseit. Ha áttekintik a felkínált lehetőségeket észrevehetik. sikerült! És ez . ha minden esetben a legkisebb ellenállást kiváltó variációt őrizzük meg. ha célirányosan. hogy bármely. Célszerű. pl.: "Látod. E megerősítések hatékonysága jelentősen fokozható azzal.nem fedezett.a negatív kijelentésünk után azonnal . bármilyen pozitív kijelentés megerősítésként szolgálhat. Az ily módon létrehozott megerősítések lehetnek akár általánosak is. valamint ne feledkezzünk meg az eredményes munkánkat igazoló sikereink azonnali kommentálásáról. De adott esetben még e felkínált javaslatainkat is célszerű az adott szituációhoz igazítani.javaslatainkkal szeretnénk ez irányú feladataikat megkönnyíteni.a teljesség igénye nélküli . azon belül akár e gondolatok más és más megfogalmazása állhat a legközelebb. és használjuk fel. hogy így mindenki könnyebben megtalálhassa a számára legmegfelelőbbet. hisz mindenkihez más és más gondolat. rejtett képesség(ek)! Önben is van(nak)! Fedezze fel! Javaslatok .ajánlások Jó tudni. Az alábbi .

Örülök. Minden érzésemet önmagam részeként fogadom el. Szeretem magam. Szeretetre méltó vagyok. Gyönyörű és szeretetre méltó vagyok. ha örülök. elismerése • • • • • • • • • • • • • • • • • Teljes mértékben elfogadom magam. és a világ szeret engem. Tehetséges. Napról napra vonzóbb vagyok. Szeretem és elfogadom magam pontosan olyannak. és kreatív vagyok.a továbbiakban is így lesz!" Önmagunk elfogadása. és így is teszek! Szeretek olyan dolgokat végezni. amelyektől jól érzem magam. intelligens. amilyen vagyok. Minden érzésemet saját magam részeként fogadom el. hogy kifejezzem érzéseimet. Szeretem a világot. . és jól érzem magam. és szeretek élni. amikor kifejezem az érzéseimet. Most megengedhetem magamnak. tökéletesen és könnyedén fejezem ki magam. Tetszem magamnak más emberek jelenlétében is. Szabadon. ami számít. és ez az. Teljesen rendben van az. amit érzek. Jó kifejezni. Szeretem magam akkor is. hogy megszülettem.

Önbizalom és kreativitás megerősítése. • Minden helyzetben meg akarom őrizni optimista . testvér. • Szeretetre méltó vagyok és szeretnek. • Jó szervezőkészséggel rendelkezem.. önbecsülés védelme. • Mindig pontosan és világosan fejezem ki magam. • Kitartó vagyok. • Mindaz.) vagyok. lány. fiú. Kitűzött céljaimat képes vagyok elérni. • A munka nem csak kötelesség. amit tudnom kell a megfelelő időben és helyen feltárul előttem. stb. • Kreatív problémamegoldó képességgel rendelkezem. hanem élvezet is lehet. • Csodálatos anya (apa. ha szeretek. hogy életem minden területén sikeres legyek. és ha szeretnek. • Önkifejezésem jó és igazán lendületes. • Élvezem a kihívásokat. • Mindig a megfelelő pillanatban a megfelelő helyen vagyok és sikerrel valósítom meg feladataimat. • Megérdemlem. • Kész vagyok változni és fejlődni. • Képes vagyok munkámat érdekessé és ösztönzővé varázsolni.• Szeretem..

• Helyes. hogy minden jót elfogadjak. ami a javadra van! "Engedd meg" magadnak! • Nyitott vagyok arra. Elfogadom. • Hajlandó vagyok boldog és sikeres lenni. Az élet öröm. • Lazíthatok és elengedhetem magam. hogy mások és mások az emberek. Pozitív gondolatok hozzák meg számomra az általam óhajtott pozitív változást. Az élet izgalmas. teremtője én vagyok. Az öröm élénkíti kreativitásomat is. Negatív gondolatok soha és semmilyen tudatszinten sem lesznek rám hatással. hogy fogadjam ennek a . Értékeim legjobb bírája én magam vagyok. Szeretem a világot az összes tökéletlenségével együtt. • Elfogadom a hozzám áramló javakat. • Készen állok arra. Én választom meg a barátaimat. Tedd helyre magad (értékrended)! Fogadd el.• • • • • • • • • • • beállítottságomat. Én irányítok. Ebből az élményből is tanulok. Életem formálója. és élvezem életem. • Nyitott vagyok a bőséges univerzum áldásainak elfogadására. hogy jól érzem magam. Kreativitásom örömöt és sikert hoz életembe. Képes vagyok érzelmeim irányítására. Az élet szép.

A pénz önmagam megvalósítását szolgálja. Kapcsolatunk egyre csodálatosabb. bármikor el tudom fogadni. kiteljesítő kapcsolatot. hogy gazdag és sikeres legyek. amit mindig is szerettem volna és ezért most pénzt kapok. • Az ellentétek XY és közöttem napról napra oldódnak. Örömmel tölt el. • Minél nagyobb békében vagyok önmagammal. annál jobban eltudok fogadni másokat. Elfogadom a sikert. Önmagamért szeretnek. a szerencsét és a fejlődést életem minden területén. Megérdemlem. • Most készen állok arra. • Belső és külső világom egyensúlyban van. Tisztelem a pénzt. hogy minden jót elfogadhatok. hogy elfogadjak egy boldog. • Most pontosan olyan kapcsolatot vonzok .• • • • • • • • • • bőséges univerzumnak minden áldását! Mindenre jut időm bőven. hogy minden emberben meglássam a jót. hogy azt tehetem. biztonság: • Készen állok arra. A gazdagság és jólét boldoggá tesz engem életem minden területén. • Szeretem magam és vonzom életembe a szeretettel teli kapcsolatokat. bizalom. Kapcsolat. Mindent élvezettel teszek! Örömmel tölt el.

hogy mások szeretetét is megtartsam. Kapcsolatom XY-nal napról napra teljesebbé válik. Elfogadom az életet és az élet is elfogad engem. Elfogadom a számomra megfelelő kapcsolatot. kielégítő és boldog kapcsolatokat vonzok életembe. Megérdemlem. Bízom az élet áramlatában és átadom magam neki. amilyet szeretnék. Bízom intuícióm bölcsességében és hallgatok rá. Otthon vagyok magamban ezért biztonságban érezhetem magam. Bízom a belső hangomban és hallgatok belső hangom igazságára.• • • • • • • • • • • • • • • • • magamhoz. hogy nem várok mások csodálatára és elismerésére. hogy mindig a javamat szolgálja. Minél több szeretet van bennem. annál több jut másoknak. Bízom a bennem lakozó Teremtőben és tudom. Szeretetteljes. hogy szeressenek. Képes vagyok nemet mondani úgy. Mivel minden kérdésre már megtalálható . Minden adottságom meg van ahhoz. Rendelkezem annyi önismerettel. Felismerem és értékelem XY pozitív tulajdonságait. hogy a számomra legmegfelelőbb partnert megtaláljam. Jól és biztonságban érzem magam.

javuló anyagi helyzetemért. . pénzügyeim és kapcsolataim megújításáért. és ez így van jól! Egészséghez. kiteljesedő boldogságomért és a tökéletesedő önkifejezés lehetőségéért. • Bízom döntéseimben.bennem a válasz. • Most belső bölcsességem vezérel. • Köszönetet mondok az isteni gondviselésnek gondolkodásom. Isten velem van. szépséghez megerősítések • Bízom testem bölcsességében. • Bárhol vagyok is. • A bennem lévő fény csodákat teremthet testemben. biztonságban vagyok vele. testem. • Köszönetet mondok Teremtőmnek stabilizálódó egészségemért. • Teremtőm minden megnyilvánulása a javamat szolgálja. lelkemben és ügyeimben. Isteni szeretet és útmutatás • A Teremtőm szeretete velem van. és van erőm. ezért nincs miért aggódnom. • Az isteni szeretet tökéletes munkát végezhet ebben a helyzetben is. • A bennem rejlő isteni fény életem minden területén tökéletes eredményeket hozhat létre. bátorságom és tudásom a megvalósításhoz.

• Köszönetet mondok azért. hogy elérjem a tökéletes egészséget. lelki és szellemi mérgek végleg távoznak szervezetemből. testem és lelkem ismét e tökéletességre törekszik. • Testem és lelkem folyamatosan edzem. • Testem a sugárzó elevenség kifejezője. és testem is jó hozzám. • Tudatos légzéssel harmonizálom testem. ami nyomaszt. • Mindennap egyre jobban és jobban vagyok. És ez így van. • Testem kiegyensúlyozott. szebb és vitálisabb vagyok. tökéletes harmóniában van az univerzummal. És ez így van. • Minden kilégzéssel elengedem azt. • Napról napra minden szempontból egyre jobban és jobban vagyok. lelkem és szellemem. Szabad és egészséges vagyok! • Tele vagyok sugárzó egészséggel és energiával. ami szükséges az egészség megteremtéséhez. a testi. • Most minden betegségmintán túljutottam. . • Minden megvan bennem. • Tele vagyok energiával és vitalitással. És ez így van. • Testem szép. fiatalos és vitális. • Makkegészséges és sugárzóan szép vagyok. • Szeretem és teljes mértékben elfogadom testem. • Jó vagyok testemhez. Így.• Minden lélegzetvétel új életerővel tölt el. • Isten tökéletes adottságokkal ruházott fel. hogy egyre egészségesebb.

lelki egészségem. • Minden nap egyre sugárzóbban egészséges vagyok.• Minden belégzésem nagymértékben hozzájárul sejtjeim megújulásához. • Jó vagyok testemhez. hogy egészséges. és testem is jó hozzám. hogy mindig csak olyan dolgokat egyek. Szeretem saját testem. • Cselekedeteim határozzák meg testi és lelki szépségem kifejlődését. . • Az általam elfogyasztott táplálékok határozzák meg. szép és vonzóan karcsú legyek. annál vonzóbbá válok. amelyek leginkább egészségem és vitalitásom szolgálják. • Az öröm gyógyítja és regenerálja a testem. És ez így van. • Testsúlyom egyre jobban közelít az ideálishoz. • Most arra vágyom. • Most karcsú vagyok és erős. • Most ellenállhatatlanul vonzó vagyok. • Testem folyamatosan megújul. mert ennek megfelelően étkezem. • Belső bölcsességem és a bennem lévő legmagasabb alkotóerő hozza létre testi. • Minden nap egyre szebb és vonzóbb vagyok. • Minél jobban szeretem és becsülöm magam. • Napról napra energikusabb és erősebb vagyok. tökéletes a kondícióm.

Le van zárva. hogy minden nap új dolgoknak tudjak örülni. és boldogságérzetemet. félelmet. • Nem kell nagy erőfeszítéseket tennem. neheztelést. • Ezzel elengedtem magamtól az összes bűntudatot. A siker örömöt okoz. és én szabad vagyok. e nélkül is értékes és szeretetre méltó ember vagyok. és elengedtem őket. • Megengedhetem magamnak. Negatív beidegződéseink tisztítására megerősítések • Ezzel elengedtem teljes múltamat. • Az öröm kedvez a sikernek. • Most eltávolítok minden negatív. • Bárhol vagyok az élet öröme sugárzik belőlem. amellyel másokat megajándékozok. hogy mások örömében osztozzam. Nincs hatalmuk rajtam. • Megengedhetem magamnak. • Az öröm. • Ezzel megbocsátottam mindenkinek. • Szeretetre méltó és kedves vagyok. Mindannyian boldogok és szabadok vagyunk. szeretetet eredményez életem minden területén. csalódottságot és haragot. • Szeretem és becsülöm magamat. korlátozó gondolatot.Örömérzet megerősítésére: • Az öröm könnyedséget. . bennem is örömöt okoz. ezzel is növelhetem saját öröm-. mások kedvét keresnem.

• Tanultam hibáimból és megbocsátok magamnak . mely ellenem irányult. • A létezés leggyönyörűbb helye lehet e világ.• Megvan bennem minden adottság ahhoz. • Képes vagyok sérelmeimet úgy kifejezni. ha szeretetüket nem mindig az általam elképzelt formában fejezik ki. szeretet. hogy szüleim még akkor is szeretnek engem. a közeli és távoli ismerőseimmel. hogy megtartsam az érintettek megbecsülését. • Tudom. Megbocsátás • Megbocsátom édesanyám minden általam vélt vagy valós bűnét. hogy teljes mértékben kifejezzem magam és élvezzem az életet. hogy minden megbántás mögött a szeretet lapul. • Megbocsátás. • Tudom. egészség és harmónia az életem meghatározója. mely ellenem irányult. mostantól békében és békességben akarok velük élni. mostantól békében és békességben akarok élni. • Ezennel befejezek mindenkivel minden viszálykodást és ellenségeskedést. mely ellenem irányult. • Megbocsátom szüleim minden általam vélt vagy valós bűneit. • Ezennel befejezek minden viszálykodást és ellenségeskedést a családommal. • Megbocsátom édesapám minden általam vélt vagy valós bűnét.

• Megvan minden bennem ahhoz. és bőséges erkölcsi és anyagi elismerés a jutalmam. megtalálom a számomra tökéletes. annál többet oszthatok meg másokkal. hogy vágyaim a kívánt módon teljesüljenek. • Napról napra egyre vagyonosabb vagyok. • Bár megírták sorsom. • Felismerem. • Tetteimmel kiérdemlem. • Igyekszem a megfelelő pillanatban a megfelelő helyen lenni. • Szeretem munkámat. ami itt és most történik velem. kielégítő és jól megfizetett munkát. hogy élvezhessem.minden szinten. így nekem is. Bőségre programozás • Elegendő erőt és energiát tudok felszabadítani ahhoz. hogy minden kívánságom és szükségletem teljesüljön. • Mindenkinek vannak hibái. . • Minden tőlem telhetőt megteszek annak érdekében. hogy a lehető legnagyobb anyagi biztonságban élhessek. az odavezető utat én magam választom. • Minél gazdagabb vagyok. • Isten minden javam kifogyhatatlan és határtalan forrása. hogy boldog legyek és egyre jobb anyagi körülmények között élhessek. • Minden meg van bennem ahhoz.

és így a rossz döntés felelőssége sem lehet az Övé. de ennél sokkal jobban szeretnek szembeszállni. s így többnyire meg is utálják azt az embert. illetve tanácsot kérnek. Negatív eredmények esetén mindent megmozgatva igyekszik bebizonyítani. bár lehet. illetve a tanácsot Ők maguk kérték. és nem elfogadni a véleményt. Ezért élete folyamán állandó jelleggel embertársai kért. hogy ezt megelőzően a véleményt. csodás fizetéssel.• Mindennap egyre nagyobb anyagi biztonságra teszek szert. ki soha sem meri vállalni a döntést. vagy csupán kérés nélkül kinyilvánított véleményére. ha megmondják nekik. tanácsaira hallgatva dönt. tehát nem Ő hibázott. hogy az emberek egy része szereti.talán a döntés kimenetelének érdekében . hogy rossz javaslatot kapott . és ez által természetesen a döntéssel járó felelősséget sem. Viszont ha a kapott .véleményt. Ilyenkor roppant jó érzéssel tölti el az a tény. A DÖNTÉS .bár lehet. illetve a tanácsot adta. Nem árt megemlíteni azt az embertípust sem. hogy mit tegyenek. hogy nem is kért -. Ekkor döntés előtt . hogy ismét van egy bűnbak.ILLETVE MÁSOK DÖNTÉSÉNEK ELFOGADÁSA Sűrűn előfordul. Érdekes jelenség. illetve a tanácsot. aki a véleményt. • Nagyszerű munkám van. hogy az emberek sorsfordító ügyeikben képtelenek egyedül döntést hozni.

mégnem egyszer emberünk össze nem futott a baráti társaság egy-két tagjával. majd a baráti társaság tagjai által. .vélemény. a hetek.befektetési tanácsot kért és kapott az egyik ismerősétől. Mondanom sem szükséges. majd a társaság nagyhangú szószólója nem bírván tovább hallgatni az öntömjénezést . évődtek. hogy emberünk innentől kezdve nagy ívben kerülte e baráti társaságot. vagy meg.rövid. illetve tanács szolgáltatójáról ilyenkor "elfeledkezik". múltak a napok. inkább pofátlanságát csodálták.egy baráti társaságban . Közvetlen környezetünkben történt meg az az idevágó. E befektetés kapcsán három hét alatt (valutaárfolyam) gyakorlatilag megduplázódott a befektetett összeg. A társaság tagjai tátott szájjal hallgatták. Viszont a baráti társaság tagjai innen is. A szemtanúk szerint kész tanulmány volt e találkozó. és onnan is értesültek emberünk hatalmas befektetési zsenialitásáról. ugyanis emberünk kis híján majd a futást választotta. mint saját ötletét. Beszélgettek. elkerülhetetlenül szóba került a sikeres befektetés. akkor természetesen a döntés csak az Ő érdeme lehetett. jelentősebb összeghez jutó. na nem zsenialitását. vagy tanács eredményeként a döntés pozitív eredménnyel zárul. amikor is egy öröklés kapcsán. illetve egyáltalán nem ismeri el. A kapott vélemény. de amúgy egyáltalán nem határozott egyéniséggel rendelkező személy . Emberünk úgy adta elő e sikeres manővert. igaz és példaértékű eset. De valahogyan sikerült rávennie magát a maradásra. Így teltek.

mint egy normális reakciót. A történethez azért még hozzátartozik. hogy hol is van az a normális határvonal. mely fölött az egészséges félelem már túlzóvá válik? Feltehetően sokan tudják. hogy: csak akkor és addig . sem a más által hozott döntés végrehajtásához. így annyi negatív energiákat vonz magához. de nincs meg a kellő hite sem a saját. ami bizony megakadályozza a cél elérését. aggodalommal.nem bírván az igazságot elviselni . az esetlegesen bekövetkező veszteségtől.nem képes vállalni a döntéssel járó kockázatot. hogy máskor sem .vonzásával találjuk szembe magunkat. Ennek és a valutaárfolyam szeszélyének köszönhetően. E félelmet tulajdonképpen úgy is minősíthetnénk. Fél az esetleges kudarctól. Mit gondolnak. az adott helyzetben . s azonnal felbontotta a velük való baráti kapcsolat mindennemű formáját. hogy emberünk eltelve saját zsenialitásától . tőkéje az egyharmadára apadt. Ezt emberünk . megismételte befektetését a nyereséget is hozzácsapva a tőkéhez.de határozott mondatokban megpróbálta ecsetelni a valóban történteket.immár saját kútfőjét használva -.de az is lehet. hogy e csődöt követően mit híresztelt? Bármely esetet is vizsgáljuk. a negatív energiák esetlegesen túlzó . De ki határozhatja meg. hogy emberünk ugyan őszintén szeretné elérni a célt. azaz. vagy más egyéb pesszimista gondolattal.határozottan visszautasította. Tele van félelemmel. ha az nem lépi túl a normális mértéket. Végeredményben az is előfordulhat.

Amikor bizonyos dolgokkal kapcsolatban csak saját véleményt alkotunk . és egyáltalán nem is tapasztalhatjuk meg helyette azt. Bárhogyan is dönt. akkor képes sorsát megfordítani. ideértve spirituális fejlődését is. amíg van mit veszítenünk. hogy Ő döntsön! Ez az a pont. értékelni. amit neki kell . Ekkor Övé a döntés lehetősége és joga. illetve kéretlen tanácsaira. de övé a teljes felelősség is! A felelősség visszaruházása miatt fontolóra veszi a véleménynyilvánítás által birtokába került . látni. ez azt is jelenti.ahol már nincs mit veszítenie -.És nem tanácsot adunk! -. továbbra is mások kért. Számára minden bizonnyal ez a legjobb döntés. ahol már megfordulhat a hozzáállása. Ha valaki eljut a végső stádiumba . Ha az embernek nincs vesztenivalója.esetleg bölcsebb .döntés lehetőségét is. hogy ezzel lehetővé tesszük az illető számára. Esetleg kombinálja saját elképzeléseit a kapott véleményben megjelenő lehetőségekkel. Mivel a mi emberünk még nem jutott el idáig. még akkor is. mivel ez az Ő döntése! Mi nem minden esetben láthatunk az ő "szemüvegén" keresztül. ha mi ezt nem úgy látjuk. Ebben benne kell.vagyunk gyávák. bátorrá és határozottá válik. A vélemény ugyanis nem más. amíg van mihez vagy kihez ragaszkodnunk. véleményeire hagyatkozik. hogy legyen a véleményt nyilvánító egész eddigi életének minden tapasztalata. mint ugyan azt a dolgot (problémát) más szemszögből nézni. nem tudván különbséget tenni a vélemény és a tanács között. el kell fogadnunk.

hogy mi már rendelkezünk ilyen irányú tapasztalattal. hogy nem láthatja a dobókocka túlsó oldalát. mivel képtelenek (alacsony fejletlenségi szint) a másik ember szemével látni. valamint a fejlődés szükségességének kérdése: az asztalon . Ezért ez az ember annak dacára. azt a rendelkezésünkre bocsátott lehetőség(ek)nek köszönhetjük. Az lehet. Mindkét ember lát egy-egy számot a dobókocka neki megfelelő oldalán. hever egy dobókocka. az általuk látott szám sem lehet azonos. vagy közel azonos (fejlettségi szinten áll) módon ismeri a kockajáték szabályait. de ahhoz.megtapasztalnia fejlődése érdekében. Ha a két ember azonos. bőven elvitatkozhatnak az általuk látott eredményeken. De tételezzük fel. hogy a szemben lévő oldalak összege minden esetben hét legyen. 100%-os biztonsággal meg tudja mondani (lát a másik ember szemével) a szemben lévő oldalon található . így ismeri azt az alapvető szabályt is. hogy a dobókocka oldalait úgy kell számozni. fejlettebb). mint a társa. hogy az egyik ember sokkal több szabályát ismeri a kockajátéknak (tapasztaltabb. most rajta a döntés joga! Talán egy egyszerű példázaton keresztül jobb megvilágításba kerülhet magának a nézőpontnak. Mivel nem azonos oldalon ülnek (más és más a nézőpont). Akkor mi dönthettünk-döntöttünk. hogy e tapasztalatot már sikerült megszereznünk.mely mellett két ember ül szemben egymással -.

Amikor tanácsot adunk . de a döntés joga . akár tanácsot adunk.általában nagyon ritkán és csak hozzánk nagyon közel állók kérésére tesszük -. mindenféleképpen meg kell tanulnunk elfogadni a másik döntését. a kérdésre vonatkozó meggyőződésünk átadásával. mind a tanácsot adó vállát. hisz továbbra is az Ő életének alakulásáról van szó. így e teher részbeni átvállalásával. gyakorlatilag megosztjuk a döntéssel járó erkölcsi felelősséget. hogy mások elfogadják döntéseinket. hisz végső soron nem kötelező minden negatív tapasztalatot saját bőrünkön megtapasztalnunk. Tehát itt már megjelenik a közös felelősségvállalás.számot. Az esetlegesen bekövetkezett hibás döntés eredményéből egyaránt tanulhat mindkét fél. valamint az esetleges anyagi felelősség teljes mértéke itt is a tanácsot kérőé marad. Végeredményben akár véleményt nyilvánítunk. ha mi is ezt tesszük a másokéval. legyen az bármilyen előjelű is! De ha nem csak "nézünk". hogy nincs meggyőzőbb a személyesen átélt tapasztalatnál. Ne feledjük. melyben főként az erkölcsi felelősség megosztásáról van szó.elfogadja-e tanácsunkat vagy sem -. Csak akkor várhatjuk el. hanem látunk is. Ennek terhei egyformán nyomják mind a tanácsot kérő. akkor így is tanulhatunk. megkönnyíthetjük a tanácsot kérő döntését. .

mindig jól fognak lakni. Feltehetően egyszerűbbnek látszott. Majd az évek során e tevékenység egy-két tantárgy esetében már hallgatólagos kötelességgé is vált a szülő(k) számára. kiknek mintha csak jogaik lennének. a segítséggel elengedhetetlenül kapcsolatos minden gondolatot magában hordoz! És ami talán még lényegesebb. hogy anyuka és/vagy apuka néha-néha megoldotta a szegény agyonterhelt gyerek helyett az iskolában kapott házi feladatot. így a gyerek egyszerűen letudhatta feladatait.akár veled is megtörténhetne -. ez egyszer jóllaknak. mint amennyibe az esetleges magyarázatok kerültek volna. hanem lát is. gyermekétől igen csak megkapta a magáét! Ehhez . hogy vajon mi lehet az oka annak. Elgondolkozott már azon. okulhat belőle. a kötelesség szót szinte nem is ismerik? Mi elgondolkodtunk." Annyira igaz e fenti idézet. azaz akár úgy is kezdődhetett. sőt ha a szülő néha-néha képtelen volt időt szakítani az immár kötelességévé vált feladatra. főként kevesebb időbe került. hogy szinte nincs mit hozzátenni. s így ki nem csak néz. ezért életszerű.SEGÍTSÉG "Ha az éhezőknek adsz egy halat. valós elemeket tartalmaz . Ha viszont megtanítod őket halászni. s véleményünk szerint ennek az lehet az eredője. hogy egyre több olyan emberrel találkozhatunk.

hogy érte sem jönnek. Ezért előfordult több olyan eset is. így eddig még arra sem volt elegendő ideje.kötelessége gyermekét.érdekes módon. hogy középiskolai tanulmányait rendesen . hogy a szülő(k)nek meddig . Elgondolkodott már azon. az önálló gondolkodás.társulhatott még az is. hogy kissé későn érő típus. Véleményünk szerint az ismertetett szülői hozzáállással talán végérvényesen sikerült elvenni a gyerektől a tanulás. hogy azért nem ment iskolába. de csak olyan lehetőségeket látott. így szülei tartják el a mai napig is csekélyke nyugdíjukból. valamint a felelősségtudat kialakulásának. ez így természetes. de .oda-vissza volt hajlandó megejteni. mert szüleinek más dolga lévén nem szállították oda.: minden nap pontosan meghatározott időre kell bejárni a munkahelyre úgy. gyermekeit anyagilag segíteni.befejezze. tehát ne is csodálkozzunk azon. nemhogy munkát vállaljon! Mindenesetre azért már egyszer szétnézett a munkaerő-piacon. mint pl. ha e gyermekek immár felnőve sem rendelkeznek e képességekkel.a gyermek hány éves koráig . E "fiúcska" azt tartja magáról.a család minden tagja számára . és azok elsajátításának még a lehetőségét is. Már ez . hogy a gyermek az iskolalátogatásait csak autóval szállítva . ami nem nyerte el tetszését. eltartani? Ugyanis mi már találkoztunk olyan negyven(!) éves "fiúgyermekkel" kinek még soha sem volt munkahelye.két év még hiányzik .

családnak. Engedjék meg. hogy a segítség mikortól válik kötelességgé? Talán létezik egy bizonyos időhatár. hogy egy egyszerű de mindennapi történésen keresztül érzékeltessük ennek egyik lehetséges kifejlődését: egy kisvárosban adva van két család.segítségünk kötelességünkké válik.és teljesen önzetlen . Egyik alkalommal. s ennek okán a következő kérést tolmácsolják barátaik felé: "Már tavaly is olyan jól . ugyanis nincs még autója. Elgondolkodott már azon. vagy csak véletlenszerűen. kik között spontán barátság alakul ki. hogy ugyan segítsék már ki őket ez alkalommal. családnak. úgy tél derekán az X. szülei nyugdíjából pedig lassan jön össze rá a pénz. A következő télen az X. Mindenki megelégedésére rendben lezajlik a disznótor.bőven elegendő volt arra. család ismét disznótort tart. Az egyszerűség kedvéért az egyik családot nevezzük X. akár csupán csak jó ismerősről van szó.. egy konkrétummal minden esetben találkozunk: a segítség egy idő után elkerülhetetlenül kötelességgé válik! Akár családtagról. felkérik újdonsült barátaikat . a másikat Y. s mivel az eddig szokásos segítség valamilyen oknál fogva nem tud jönni. a tendencia és a végeredmény ugyan az: eddigi önkéntes . családot -. család ún. disznóvágást. hogy a további részleteket meg se kérdezze.Y.. az egyik pillanatról a másikra történik meg az átértékelődés? Tapasztalataink szerint bármelyik változatból táplálkozó történetet is vizsgáljuk meg. disznótort szeretne tartani.

mondjuk átmenetileg . vagy megmutatni gyermekünknek. vagy esetleg kölcsön adni. üdülni megyünk!" Azonnal jön a felháborodás: "Hogyan képzelitek.tudtunk együttdolgozni. vagy netán: az "Old meg gyermekem?" odavetett kijelentéssel felhívni figyelmét . hogy mitől is e negatív hangvétel irányukban. Igen ám. hogy hol szerezhető be aránylag kis kamatra kölcsön. hogy az X. hogy a fenti sorok mindenféle kommentár nélkül emészthetők. s így meg se kerestük a régi segítségünket! Ugye számíthatunk rátok?" Ki tud az ilyen invitálásnak ellenállni? Természetesen elmentek. bár az is lehet. megérthetők. de úgy gondoljuk. szombaton disznót vágunk! Reggel öt órakor kezdünk! Pontosak legyetek ám!" Majd arra a reakcióra. saját gyermekünk kerül szembe . s üdülni mentek? Tudtátok jól. ha pl. ha mi oldjuk meg más problémáit. hogy disznót hizlalunk! Most mihez kezdjünk nélkületek?" Úgy gondoljuk.anyagi problémákkal? Mi lenne a helyes megoldás? Adni. de mi van akkor. és egyáltalán nem segítség az. hogy az idén is rátok gondoltunk. s ezt a következőképpen közlik barátaikkal: "E hét végén. hogy: "Sajnos nem tudunk itt lenni. A következő télen az X. hogy egyáltalán nem jó megoldást. család ismét disznótort kíván tartani. e felsorolt példák kapcsán már mindenkiben meggyőződéssé válhatott. Vég nélkül sorolhatnánk ezzel kapcsolatos példáinkat. hogy csak úgy fogjátok magatok. család elolvasván e történetet. nem igazán érti.

Leegyszerűsítve: addig nagyon okosan meg tud az ember dolgokat magyarázni. mind nekem fáj! További nagy igazság. csak kérünk egy minimálisan kis kamatot. mivel saját gyermekünkről lévén szó: bármelyik ujjamat is harapom. lehetőség a menet közbeni módosításokra. hogy e "segítségével" gyermeke fejlődését szolgálja. sem nem meleg" megoldást tudjuk javasolni.az idő múlására. helyette oldja meg a feladatot . Ezért a felvetett esetben mi is csak a "sem nem hideg. hogy idegenként kezelje saját gyermekét. de azonnal megváltozik a hozzáállás .talán a mérték is -. azaz kölcsön adni. Ugyanis ebben az esetben még van . így egyáltalán nem biztos.és folyamatosan lesz is -. Az anyagi jellegű problémákon kívül azért léteznek . már annak okából sem lehet. és érdekes módon a számtanpélda egyáltalán nem is hasonlít az élethez.legalább is annak egy részét -. ha ez szükségesnek látszik: pl. Mint már az elején említettük: ebben az esetben nincs igazán jó megoldás. az élet egyáltalán nem olyan. mint egy számtanpélda. márpedig ha nem úgy kezeli. mint bizonyára tudják. Véleményünk szerint ebben az egyáltalán nem egyszerű kérdésben nincs igazi megoldás. cselekedeteket indokolni. elengedünk egy-két részletet. esetleg elengedünk több részletet. természetesen kamat nélkül. akkor bármit is tesz. ha közvetlen családtagról van szó. mert valójában a szülőt soha sem viszi rá a lélek arra. amíg másról. illetve más családjáról van szó. illetve az egész tartozást.

különben a panaszkodó átküldi negatív töltetű energiáit. XY-al szemben. Nem gondolnánk azt. a . mi pedig nem győznénk megszabadulni a hirtelen ránk szakadt. ugyanis az Ő problémáit továbbra is neki kell megoldania. hogy együtt érző magatartást tanúsítsunk velük. s véleményünk szerint egyáltalán nem vinné előbbre az ügyet az.más. hogy ebben a közvetítésben nekünk is részt kellene vállalnunk. pl.példája lehet a meghallgatás.iskola . továbbá elvárnák azt. hogy mi is éljük át mindazt a szenvedést és gyötrelmet. esetleges megoldására segítséget kérhetnek tőlünk. vagy gyűlöletet közvetítenénk XY felé. Segítséget. lelki eredetű vélt vagy valós problémák melyek enyhítésére. Ez egyik fél számára sem lehet jó: a panaszkodót megerősítené amúgy sem rózsás helyzetében. továbbá azt sem érthetné szegény (XY). XY-t hatalmas töltetű negatív energiával árasztanánk el. mi pedig figyelmesen meghallgatjuk. Ebben az esetben elegendőnek bizonyulhat az. Ne feledjük a legfontosabbat: más problémáját soha sem nekünk kell megoldanunk! Természetesen vannak olyan helyzetek is. és nem tanácsot! Ennek talán legegyszerűbb . amit Ők már átéltek. amikor elvárnák tőlünk. hogy mi miért lettünk egyik pillanatról a másikra haragosai. ha innentől kezdve mi is haragot. Vigyázat! Mindössze az információ egyszerű befogadására törekedjünk. ha az illető egyszerűen csak kipanaszkodja magát.

Ebben hasznos segítője lehet az előzőekből már ismert idézet elfogadása is: "Istenem. hogy: "minden rosszban van valami jó".sikerült pár jó dologra rámutatnunk -. amikor is kiderül az. Következő lépésben talán próbáljuk meg kiszakítani az önsajnálatból azzal. Véleményünk szerint az imát a kimondott. hogy sikerült-e érvelésünkkel a panaszkodót magunk ellen fordítanunk vagy sem. Ez egy minden esetben alkalmazható. ajándékozz meg annak felismerésével. de egyáltalán nem utolsósorban. De reményeink szerint kapcsolatunk túléli ezt a sokkot. a segítségnyújtás eszközei között ne feledkezzünk meg az ima erejéről sem. azt elfogadjam. hanem megoldásra váró feladat tehát mielőbb. pl. jöhet a lényeg: "az éremnek két oldala van"! Hát igen! Ez lehet a fordulópont. illetve a hangosan ki sem . garantáltan mindenféle mellékhatás nélkül. hogy amit meg tudok változtatni. ha lehet. hogy ebben a helyzetben a meghallgatáson túl. azonnal fogjon hozzá. hatalmas pozitív energiatöltettel rendelkező támogatást biztosít. Mi úgy gondoljuk. hogy az egyiket a másiktól képes legyek megkülönböztetni!" S végezetül. adj erőt. a problémája valójában nem probléma.boldogtalanságból eredő energiáktól. hogy mutassunk rá. S ha ezen már sikeresen túl vagyunk . azt megváltoztassam. rá lehetne mutatni arra. hogy amin nem tudok változtatni. és adj bölcsességet ahhoz.

mondott reményeink. és az összes érintett javát szolgálja. ezt bizonyíthatja az a jelenség is. Végső soron és valójában is. hogy ez így volt a lehető legjobb. ami a fejlődésüket a legmegfelelőbben biztosíthatja számukra.gondolataink árulkodhatnának erről -. csak ez nem mindig tudatosul bennünk. és ne akarjuk mindenáron mi megoldani mások feladatát! TÁPLÁLKOZÁS A különféle médiákban nagyon sok "okos". általában minden problémára. hogy az történjen az illetővel. látják. Ezért ha segíteni szeretnénk valakin. és hittel telített várakozásaink teszik ennyire hatékonnyá. Utólag már mi is átlátjuk. ami a számára. amikor az imában elhangzott kívánságuk csak részben teljesül egy számunkra nagyon fontos dologban. állandóan imádkozunk valamilyen szinten . akaratunktól és szándékainktól függetlenül. létezik olyan megoldás. tetteinket minden esetben a segítő. E folyamatos imákból nyert tapasztalataink szerint. még abban az esetben is. Pl. aminek létrejötte. megtörténte mindenki számára a legjobbat jelenti. akkor imá(i)nkban a legegyszerűbb módon kérjük Istentől. De bárhogyan is alakulnak a dolgok. Amikor imádkozunk. ha ezt az első pillanatban nem így látjuk. egy teljesen speciálisnak nevezhető energiát sugárzunk magunkból a világba. és egyben minden érintett számára a legjobb. . jobbító szándék vezesse.

mint bármi másról . Pontosítva. és egyben az egyetlen lehetséges "igazságnak" kikiáltott véleménnyel találkozhatunk az ember ajánlott táplálkozási szokásait illetően. hisz e tudományos eredmények hirdetőit más és más érdekek vezérlik. s ezért tudományosnak nyilvánított. az embernek a mindenevő. megérthetjük az összefüggéseket. gepárd. s ők éhen maradnak. párduc.könnyen megszerezhetjük a megfelelő tapasztalatokat. illetve a növényevő voltával kapcsolatban. ha megfigyeljük a természet "működését". de lényegesen szerényebb állóképességgel . Ha valamilyen oknál fogva nem sikerül az első támadási rohamuk. stb. hogy a húsevők nagy testi erővel. A fentiekből azt az igaznak látszó következtetést vonhatjuk le. Mi úgy gondoljuk. ugyanis e húsevők képtelenek a "hosszútávfutásra".) rendelkeznek. Talán vizsgáljuk meg az állatvilág e jellemző egyedeinek szokásait! Kezdjük talán a sort a húsevőkkel! Hatalmas testi erővel. Viszont meglepően hamar kifáradnak.tudományosan megkonstruált. hogy e vitatott témáról is . a húsevő. levonhatjuk a konzekvenciákat. E tudományos állásfoglalások "természetesen" homlokegyenest ellentmondhatnak egymásnak. akkor az áldozat nagy valószínűséggel megmenekül. farkas. s kiemelkedő gyorsasággal (oroszlán. róka. Gyakorlatilag a saját testsúlyuk többszörösével rendelkező egyedeket is képesek maguk alá gyűrni.

akár vonja (kocsi) a terhet. E mindenevősége miatt a "jég hátán" is képes jól megélni. s képes naponta akár 5070 mérföldet is folyamatosan "kocogni". képes ezt egész álltó nap megtenni. illetve bármilyen elejtett állaton keresztül a halig (lazac) terjedhet az "étlap". majmok. ló.rendelkeznek! A növényevők (bivaly. és szinte végtelen kitartással (állóképességgel) rendelkeznek. a bogarakon. zebra.) közül talán a legközismertebb a grizzly (kodiak) medve tulajdonsága. Mérhetetlen ereje. gnú. élőhelyén gyakorlatilag nincs ellenfele. a lóra! Akár cipeli (nyereg). stb. A fentiekből azt az igaznak látszó következtetést vonhatjuk le. stb. Termetükhöz (tömegükhöz) képest hihetetlenül nagy testi erővel.) mint ahogyan már a fentiekben is láthattuk. és talán még ennél is nagyobb kitartása miatt. A fentiekből azt az igaznak látszó következtetést vonhatjuk le. a bogyókon. a húsevőknél mérsékeltebb testi erővel és gyorsasággal rendelkeznek. hogy akár ez lehetne az . De egyáltalán nem szégyenkezhetnek a majmok sem. egyenletes teljesítményt nyújtva. de e mérsékeltnek azért egyáltalán nem nevezhető képességeiket hihetetlen hosszú távon képesek megtartani. Gondoljunk csak pl. hogy adott esetben akár szimpatikusabb is lehet az ember számára a növényevő életmód a húsevéssel szemben?! S végül a mindenevők (grizzly medve. hisz a gyökereken.

de bogarászni sem. 1. az legyen néktek eledelül. soha sem fog ezen okból legelészni." De az ember paradicsomból való kiűzetése. és az is marad! Ő "tudja". mely gyökeresen megváltoztatta egyes . az "igazi" táplálkozási mód?! Gondoljuk csak végig eddigi tapasztalatainkat! Minden egyes felsorolt esetben találhattunk valami szimpatikust. hogy számunkra követendő például szolgáljanak. a melyen maghozó gyümölcs van. az oroszlán számára a mindenevőséggel járó adottság. valami "nekünk valót"! De ne feledjük. hogy rávilágítson a természet adta étkezési módok következményeire-. pl. hogy a fenti sorok nem azért íródtak. hanem mindössze az volt e sorok célja.mint pl. és minden fát. az Özönvíz -.ember számára az egyetlen. Ő húsevő annak minden előnyével és hátrányával együtt. hogy saját "árnyékát" még Ő sem lépheti át! De talán immár időszerű lesz a továbbiakban az emberrel foglalkoznunk! Tudomásunk szerint Urunk az Éden-kert ez irányú adottságai miatt nem növényevőnek. azért történt egy-két olyan dolog .és gyümölcsevőnek teremtette az embert: "[1 Móz. velejáróira. Bármennyire is szimpatikus lenne. majd a Föld nevű bolygóra kerülése óta napjainkig. hanem alapvetően mag.29] És monda Isten: Ímé néktek adok minden maghozó fűvet az egész föld színén.

kialakult csoportok . lehetőségeit.társait megválogatni.9] -. és ezen belül táplálkozási szokásaikat . hogy a fenti ajánlás elég egyértelműen meghatározhatja az ember táplálkozási hovatartozását! De ettől függetlenül talán tekintsük át az ezt követő időszakok szokásait. a vadászó életmóddal együtt járt a hús fő étekként való felhasználása. nektek adtam mindazokat. a mint a zöld füvet.s főként Urunk beavatkozásaiként.embercsoportok táplálkozási lehetőségeit. és éppen ez okból szereti .szeretné .3] Minden mozgó állat. Iránymutatóként és mindenekelőtt. melyek természetesen szorosan kapcsolódtak a mindennapi életvitelükhöz. Pl.szabályaikat -.1 . [1 Móz 9. később nemzetségek -.11. pl. a mely él legyen nektek eledelül.ha úgy tetszik törzsek. míg a nomád életmódot folytatók gyakorlatilag . egymástól függetlenül alakították ki helyi szokásrendjüket. lásd.az óta sem módosított egyértelmű "ajánlása": "[1 Móz 9. főként azok lehetőségeihez. és a tengernek minden hala kezetekbe adatott." Úgy gondoljuk.természetéből adódóan . Bábel [1 Móz 11. Az ember .2] És féljen és rettegjen tőletek a földnek minden állatja az égnek minden madara: minden a mi nyüzsög a földön. Így a földműveléssel foglalkozók a növényi eredetű táplálékot részesítették előnyben. talán álljon itt Urunk Özönvíz utáni . szokásait. Az e válogatás eredményeként .társas lény.

akkor a táplálékát képező húst nem a puszta (tépő)fogával és a puszta kezével. a tenyésztett állatok által szolgáltatott termékeket (tojás.megmaradtak mindenevőknek. s ez így volt (van) rendjén. hanem leginkább különféle eszközök (pl. De még ha nyersen is fogyasztaná. tehát ebben az esetben sem volt szüksége a tépőfogakra. melynek használata ismét teljes mértékben feleslegessé teszi a tépőfogat. ámbár azt azért senki sem tagadhatja.ha már valóban ember volt -. Továbbá. De természetesen a mindenevő közös múltnak köszönhetően itt is. hogy a tépőfog helyén található szemfog valójában nagyon is hasonlít egy csökevényes tépőfogra. általában nem fogyasztja a húst csak úgy nyersen. Nem? Továbbá ne feledjük. tejtermék. kés). és ott is előfordultak átfedések. melyből teljes mértékben hiányoznak a húsevőkre jellemző tépőfogak!" Talán nem ártana egy picit vitába szállni ezen állítással! Az való igaz. fegyverek) használatával szerezte. ha már valójában is ember az ember. stb. hogy az ember fogazatából hiányoznak a tépőfogak. már olyan eszközök vannak birtokában (pl.). Viszont a materialista és a darwini világnézetet vallók természetesen azonnal tiltakozásukat fejeznék ki e fejtegetést hallván: "Az ember alapjaiban véve növényevő! Ezt bizonyítja fogazata is. hogy az ember . mivel az általuk tenyésztett állatok húsát. valamint a természetben fellelhető gyümölcsöket fogyasztották. Az ember .

hogy az ember és a majom. illetve életmódját kutatva megnézünk egy-két ezekkel kapcsolatos természetfilmet. s egy-két táplálkozási ötlet ismertetésével egészségesebbé tenni olvasóink életét. hogy ezt nem volna szabad tenniük.egészséges voltát hirdetnénk! Szándékaink szerint mi mindössze megpróbáljuk egykét ellentmondásra felhívni a figyelmet. mivel a darwini tudósok azt állítják. hogy mi kizárólagosan a húsevés . hogy e majmok igen csak szeretik.azért általában megsüti vagy megfőzi a húst. így annak elfogyasztásához egyáltalán nincs szüksége tépőfogra! Végül azért nem ártana a darwini elmélet képviselőit sem elgondolkodtatni: Ők nagy vonalakban azt állítják. így darwini tudósaink szerint ők növényevők.vagy kizárólagosan a húsmentes táplálkozás . Feltehetően nem tudják (nem hallottak -olvastak a darwini elméletről). sőt a szabad természetben élők pedig teljesen szervezett módon. De talán térjünk vissza az eredeti . s ugye a növényevők ilyet nem tehetnének! Mindezek dacára senki se gondolja azt. eredményes vadászatokat is folytatnak akár saját fajtársuk ellen is. hogy e lények genetikai lenyomata 98%-ban megegyezik az emberével. mivel nincsenek tépőfogaik. s roppant nagy becsben tartják a húsnak minden fajtáját. egy közös őstől származik. Vegyük alapul a csimpánzokat. Ha a csimpánzok viselkedését. akkor tapasztalhatjuk.

és statisztikailag egyszerűen bizonyítható (Vérellátó Állomások adatai alapján). eltávolodásuk eredményeként más és más embertípus alakult ki.az akkori ember számára elsősorban az étkezési szokásokban nyilvánult meg. Ma már tudjuk. azaz meghatározható az egyed javasolható életvitele.a más nyelvhasználaton kívül . megegyező vércsoportú egyedeket találunk.nem igazán keveredhettek egymással.közös nyelv híján (Bábel) . hogy a közösség és annak életmódja hatással van az egyedek vércsoportjára. Ha elfogadjuk. Még ma is megfigyelhető. hogy egy-egy kisebb . hogy az étkezési szokásokon kívül kialakult még egy nagyon jelentős különbség is. akkor azt is el kell fogadnunk. Táplálkozási ajánlataink: Vércsoport alapján A fizikai test "újraépítésével" Életmód változtatással Ételajánlatok . ezen belül a követendő táplálkozási szokásai. ez pedig a közösséget egyértelműen meghatározó vércsoport. hogy a vércsoportból visszavezethető. melyek mássága .témánkhoz! Miután az így kialakult csoportok .zártabb . melyet egészsége érdekében folytatnia ajánlatos.közösségben nagy valószínűséggel.

Vércsoportjaink ("A". sőt azt is. A szervezetbe kerülő legtöbb testidegen anyagot . hogy szervezetünk még élénken emlékezhet az őseink vércsoportja által előnyben részesített élelmiszerekre. a problémát a bennmaradó néhány százalék okozza. "B". "0". hogy az illető egyén mely betegségekre fogékonyabb az átlagnál. Az antigének mintegy az egyedre jellemező azonosító jelrendszerként működnek. akkor jobbá válik . és igyekszik azt eltávolítani .az immunrendszer felismeri. E néhány százalék közé tartoznak. de a vércsoportokkal kapcsolatos kutatások eredményeként azt is megállapították. a vércsoport számára nem megfelelő táplálékok egyes molekulái. hogy az egyén vércsoportjából egyértelműen következtetni lehet arra is. Ezen ismeretekből kiindulva hamar beláthatjuk. "AB") a vörösvérsejtjeink felületén megtalálható vércsoportantigénről kapták e meghatározó nevüket. hogy a helyes táplálék-összetételt az illető vércsoportjától teszi függővé. a lektinek. hogy formában maradásának érdekében melyek számára a legmegfelelőbb mozgásformák. Más egyéb.Vércsoport alapján E ajánlott táplálkozási mód lényege az. Következésképp.hisz végeredményben ez az immunrendszer egyik feladata -. ha a vércsoportunk kívánalmainak megfelelően táplálkozunk és mozgunk.idegen antigént .

tehát e felsorolt és vonatkoztatott jegyek a más életviteli. és az elfogyasztott élelmiszerek mennyiségét figyelembe véve. ha valaki egyik pillanatról a másikra kizárólag csak . ki minden átmenet nélkül . Így pl. hogy személyük vonatkozásában nem minden megállapítás helyénvaló. Ha lentebb áttekintjük a különböző vércsoportok ajánlásait. e táplálkozási mód végeredményben felfogható egy igen hatásos. azaz a lentebb megfogalmazott kitételek mintha rájuk nem vonatkoznának. De természetesen azzal sem tudunk egyetérteni. hogy a sokkal hatékonyabb tápanyag-felhasználás okán. Annál is inkább nem. E megállapítás azonban koránt sem azt jelenti. s egyáltalán nem biztos. néhány olvasónk azt tapasztalhatja. hogy az illetőnek most azonnal változtatnia kellene eddigi táplálkozási szokásain.áttérne a hús fogyasztására. és az ugyancsak más táplálkozási mód miatt. Ebben az esetben mindössze arról van szó. hogy ezek a személyek eddigi életükben nem ezen ajánlások szerint éltek. ki sem alakulhattak bennük. mivel ezek a hirtelen váltások nagyon keményen igénybe veszik a szervezetet.esetleg ezen írás hatására . egyáltalán nem tudunk egyetérteni azzal. élelmiszertakarékos életmódnak is. Vegyük észre. holott életének utóbbi szakaszában egyáltalán nem fogyasztotta azt.betegségeket képesek leszünk elkerülni. hogy meg is hozzák a várt eredményt.eddig állandóan visszaköszönő .tápanyag-felhasználásunk. bizonyos . és közérzetünk is érezhetően pozitív irányban változik meg.

Tehát egyáltalán nem azt jelenti. kik valóban magukra ismernek a jellemzésekben. holott ez idáig fogyasztott húst is. Leegyszerűsítve itt is igaz. szinte biztos. hogy a különböző .és anyagcsere problémákkal fog küszködni. azoknak az "egyáltalán nem fogyaszthatókat" valóban nem kéne elfogyasztaniuk. hogy e javaslatok mindössze példa értékűek. akkor a váltás csak nagyon fokozatosan történjen meg. hanem arról. azt szabad! Nos akkor lássuk. Továbbá . mint legfőbb javaslatokra.csupán az első észrevétele alapján . Tehát mindenféleképpen kerüljük a hirtelen. ugyanis nem arról van szó. s a drasztikus étrendváltoztatásokat. s a "kerülendőket" sem ártana levenni a mindennapi választékból. hogy ha nem okoz(ott) különösebb egészségügyi problémát eddigi étrendünk. hogy csak a felsorolt étkek lennének fogyaszthatók. Ha viszont a változtatás indokolttá válik. Nem is beszélve arról. hogy csupán csak a felsorolt (javasolt) ételek fogyaszthatók. De ezt mindenki kitapasztalhatja saját testének visszahatásaiból. hogy ezen ajánlások egy szegényes és egyoldalú táplálkozást kínálnak.senki se gondolja azt. Ha e váltások valamelyikét drasztikusan teszi meg. hogy: ami nem tiltott. akkor az étrendváltoztatás egyáltalán nem lehet indokolt. hogy legyen ideje szervezetünknek alkalmazkodni. Viszont azok. hogy rövid időn belül emésztési. hanem szándékaink szerint mindössze a figyelmet irányítottuk ezen ételekre.növényi eredetű táplálékot vesz magához.

fekély.és emésztőrendszer. Őseik főként hússal táplálkoztak. szilva. Ajánlott étrend: magas fehérjetartalommal rendelkező ételek. kelkáposzta.). hagymafélék. a bab. máj. a kalcium és a jód bevitele. . allergia. így kiválóan tudják hasznosítani a húsfélék minden változatát. mindenféle húsok. moszatok. a hüvelyesek. s ez vált ismertté legelőször az összes többi közül. A nullás vércsoportúak kiemelkedően sok gyomorsavval rendelkeznek. pajzsmirigy csökkent működése. A "0"-s vércsoport A "Vadász". Intolerancia az új étrenddel és az új környezeti feltételekkel szemben. vezető típus. gyulladásos betegségek. a tenger "gyümölcsei" (rák. jó és gyors anyagcsere. Ajánlott gyümölcsök. a "vadászok korából" származik! Közép-európai szinten majd ez a leggyakoribb (40-45%). Hajlam: véralvadási zavarok. Semlegesek: a gabonafélék. banán. s ez a kiváltképpen erős immun. szója.pótlása. ízületi gyulladás. Erős. Hajlamaik ellensúlyozása érdekében szükséges a folyamatos B és K-vitamin. Ajánlott húsok: vörös húsok.és emésztőrendszernek köszönhetően elégségesnek bizonyult mindenfajta túléléshez. A legősibb valamennyi közül.vércsoportok kívánalmainak mely táplálékok és mozgásfajták felelnek meg a legjobban. petrezselyem. paradicsom. hal. bízik önmagában. Tulajdonságok: erős immun. homár stb. garnéla. lazac. édesgyökér. zöldségek: brokkoli. körte. füge. a fertőzések elleni természetes védelem megléte. spenót.

különféle kontakt sportok. máj. Ők képviselik a fejlődés következő lépcsőfokát. mogyoró. A nullásnál alkalmasabbnak bizonyultak egyes fertőzések leküzdésében. tengerek sok hallal. mezőgazdálkodók. Az "A" vércsoport A "Földműves". daganatos elváltozások. narancs.Kerülendők: a búzából készült ételek. máriatövis.és epebetegségek. cikória. tengeri halak. vérszegénység. C. érzékeny. mustár. E-vitamin bevitele. Megfontolt. galagonya. Mozgás: intenzív mozgások. Tulajdonságok: jól alkalmazkodnak a megváltozott étrendhez és az új környezeti feltételekhez. valamint a tenger gyümölcseivel látták el őket. Ajánlott étrend: alapvetően növényevő. gabonafélék. a tejtermékek. karalábé. pl.: aerobic. valamint folsav. szalonna). kelbimbó. Ők az ún. karfiol. együttműködő. tofu. Hajlam: szívbetegségek. Immunrendszerük megőrzi. Egyáltalán nem fogyasztható: sertéshús (sonka. gabonával) való táplálkozásra rendezkedett be. terepfutás. Az emésztőrendszerük elsősorban és főként növényi fehérjékkel (zöldséggel. avokádó. brokkoli. a káposzta. kvercetin teák fogyasztása. 48-52%) Közép-Európában. Hajlamaik ellensúlyozása érdekében szükséges a folyamatos B12. echinacea.pótlása. Az Ő vércsoportjuk a leggyakoribb (kb. Érzékeny emésztőrendszer. A folyók. precíz. és jól hasznosítja a tápanyagokat. . akiknek főként növényi táplálékra van szükségük. cukorbetegség. tavak.

javasolt a vadhús. amit csak a természet kínált számukra. Húsok (csirke NEM). író. kiegyensúlyozott idegrendszer. meggy. zöldségek. limabab. búzakenyér. Tulajdonságok: erős immunrendszer. kiegyensúlyozott vegyes étrend. ginkgo és lecitin fogyasztása. A Közép-európaiak mintegy 8-10%a tartozik közéjük. cseresznye. bab. Rugalmas. valamint édesgyökér. kreatív. hüvelyesek. gabonafélék. Egyáltalán nem fogyasztható: vadhús. mogyoró. Hajlam: cukorbetegség. paprika. sclerosis multiplex. tai chi. kocogás. hüvelyesek. "Igazi mindenevők". szója. Hajlamaik ellensúlyozása érdekében szükséges a folyamatos magnézium bevitele. sárgabarack.bab. gyümölcsök. Alapvetően nemcsak húst és tejtermékeket. pattogatott kukorica. jóga. Ajánlott étrend: étkezésük a legváltozatosabb. Semlegesek: rizs. gyümölcsök: ananász. Fokozottan fogékonyak az autóimmun betegségekre és a ritka vírusfertőzésekre. tejtermékek. stb. paradicsom. növényi olajak. tojás. édesgyökér.pótlása. mangó. olíva-olaj. Kerülendők: a húsok minden fajtája. krónikus fáradtság. tejtermékek. búza. . hanem minden ehetőt elfogyasztanak. sokoldalú alkalmazkodás az étrendhez és az új környezeti feltételekhez. lupus. A "B" vércsoport A "Nomád". autóimmun betegségek. Mozgás: a kifejezetten nyugodt sportok. banán. Gyakorlatilag "igazi mindenevők". joghurt. máj. kiegyensúlyozott.

Hajlam: szívbetegségek. Az érzékeny emésztőrendszer.). tenisz. kerékpározás. camembert. ananász. az emésztőrendszer megbetegedései. hering. immunrendszere rendkívül toleráns. parmezán. bab. tejtermékek. búza. Titokzatos. máriatövis teák fogyasztása. Az "AB" vércsoport A "Rejtélyes". mandula. pulyka. kímélő kocogás. alma.Semlegesek: dinnye. szezámmag.és emésztési rendszerrel rendelkezik. a túlzottan toleráns immunrendszer nyitott lehet a fertőzésekre. gabonafélék. naponta többször. valamint galagonya. ponty. moszatok. sárgabarack. a tenger "gyümölcsei" (rák.: gyaloglás. leveles zöldségek. a kb. Ők a legritkább típus. paradicsom. E vércsoport tulajdonosa általában érzékeny immun. úszás. macskagyökér. Hajlamaik ellensúlyozása érdekében szükséges a folyamatos C-vitamin bevitele. garnéla. tofu. mogyoró. körte. Egyáltalán nem fogyasztható: csirkehús.pótlása. Gyakorlatilag egyesíti az "A" és a "B" vércsoport előnyeit. Mozgás: mérsékelt. Kerülendők: kukorica. lazac. . ritka. pl. vérszegénység. homár stb. hajdina. Tulajdonságok: jól alkalmazkodik a modern körülményekhez. de nem erős. de kis mennyiséget fogyasszon. 3-5%-os arányával a legkisebb létszámban fordul elő térségünkben. kvercetin. Ajánlott étrend: vegyes étrend ajánlott. lencse. daganatos elváltozások. Húsok (főleg halak). karizmatikus.

bab. A fenti iránymutatáson túl és továbbá. vaj. s kialakíthatja a szervezete számára . hisz szervezete minden esetben jelzi. Mozgás: nyugodt. Végeredményben a mindenben való mértékletesség elvének gyakorlatban való következetes betartásával . de semmiképpen se éljünk vissza azokkal. magvak. kukorica. kiegyensúlyozottabbak. edámi sajt. hajdina. kocogás. Egyáltalán nem fogyasztható: zsíros tejtermékek.megoldhatja mindennemű. tenisz. a nem megfelelő étrend által okozott problémáit. sajt. mindenki kialakíthatja azt a számára legegészségesebb étrendet. tai chi.Semleges: alma. gyaloglás. Kerülendők: vörös húsok. s talán ez által hosszabb életűek is lehetünk e földön. barack. hogy éljünk velük. ementáli. kerékpározás. hogy e fenti iránymutatás híven kifejezheti az ember ez irányú elrendeltetését. gomba. melyre szervezetének szüksége van. mérsékelt testmozgással kombinálva.az élvezetek (végeredményben a táplálkozás is az) gyakorlásának lehetőségét. Úgy gondoljuk.és önmagára való folyamatos figyeléssel -.esetleg egy másikkal való helyettesítéssel .bízta ránk . A szervezete által nem megfelelőnek bizonyult táplálék végleges elhagyásával . jóga. E gondolatokból táplálkozva egészségesebbek. véleményünk és tapasztalataink szerint Isten azért adta "kezünkbe" . ha számára nem megfelelő táplálékkal találkozik.

Ebből következően a megfelelő módon tálalt ételből kevesebb is elegendő lehet. a teríték. hogy ugyanaz az étel másfajta környezetben (más tálalásban) sokkal jobban esik.pl.legmegfelelőbb étrendi szokásait. De mindazonáltal nem gondolnánk azt. ha nem társulnak hozzájuk megfelelő étkezési szokások. Egészségünk megóvása érdekében tett táplálkozási erőfeszítéseink (saját. sokkal lassabban fogyasztjuk az ételt. hogy a fogyasztható táplálékok típusának megbeszélése után. Erre túlsúlyprobléma esetén nem árt odafigyelni! Természetesen a túlsúlyprobléma megléte. jobban megrágjuk. azaz szívesebben fogyasztjuk el. melynek egyik szerves része lehet. Ilyenkor valójában élvezzük is az étkezést. hogy megtapasztalja . ne ejtsünk még egy-két szót magáról az étkezésről. s ez így van jól. és a fentiek ismeretében nem a teríték teljes . hisz volt rá módja. pl. próbálunk egyre több ízt felfedezni benne. hogy teljesen felesleges lenne beszélnünk arról. közétkeztetés. s már rohan is tovább -. valamint az elfogyasztott táplálék további sorsát döntően meghatározó gondolatainkról. ahol az emberfia csak gyorsan "belapátolja" az ételt. Mindenki tudja. a megfelelő tálalás és az ízlésünknek megfelelő étel fogyasztása esetén. Ha megfigyelték. ízlelgetjük. mint a nem szívesen vagy esetleg undorral elfogyasztott ételé. egyéni étrend összeállítása) önmagukban mit sem érnek. Ennek köszönhetően a szívesebben fogyasztott étel hasznosítása sokkal tökéletesebb.

ha valaki nem óhajt fogyasztani egy vagy két fogásból! Tartsuk tiszteletben ízlésvilágát. illetve nevetségesnek tartják e tervezést. hogy kissé furcsának.hiánya.sőt tartsuk számunkra is követendőnek -. hogy a látvány mellett . mint egy varázsló előveszi a meglepetés(eke)t. majd amikor már mindenki "degeszre" ette magát.mértéket tartanunk. hogy még időben és megfelelő módon "tervezhessük" esetleges kedvenc.de korántsem lehetetlen . Ha szép környezetben. Lehet. pontosan tudnunk szükséges az aktuális étkezés minden fogásáról.bőven szerepet játszanak gondolataink is.egy-két fogást szeret meglepetésként eltitkolni. Ahhoz. ha a vendégek csak ímmel-ámmal fogyasztják eddig titokban tartott finomságait. Úgy gondoljuk. akkor bizony nagyon nehéz .és közben is . hogy mindebből egyértelműen látható. ínycsiklandozó ételeket fogyasztunk. illetve nem igazán kedvenc ételeink fogyasztási sorrendjét és nem utolsósorban azok elfogyasztandó mennyiségét. s roppant módon megsértődik azon. Sok háziasszony az étkezés előtt . hogy megfelelő módon szabályozhassuk étvágyunkat.okán . illetve mértéktartását! Az undorral elfogyasztott étel MÉREG a szervezetnek! Ne akarjuk felebarátunkat . hogy képesek vagyunk a tervezésre is. megfelelő tálalásban. hanem inkább a szép teríték. és a kisebb adag étel fogyasztása jelentheti az igazi megoldást. Tehát ne tartsuk azt illetlennek . de többek között attól vagyunk gondolkodó lények.

melyben pontosan leírja. Egy közös étkezés alkalmával meggyőződhettem róla. Ki-ki értse egyéniségének megfelelően! Emlékszem egy közeli ismerősöm panaszára. mert itt van az ideje vagy."feledékenység" -. hogy általában azért eszünk. Elgondolkodtam.sőt túlzottan mértéktartó. Ez utóbbit . hogy segítsenek neki abban .úgy is mondhatnánk. s ennek ellenére súlya folyamatosan gyarapodott. a számunkra nem megfelelő vagy már mennyiségileg túl soknak bizonyuló fogásokat -italokat. De minden legyen ám benne! Megkértem a családtagokat. hogy vezessen egy olyan fogyasztási naplót. csak egyszerűen unaloműzőként. hogy naponta mit is fogyaszt el. hogy nem tudunk ellenállni a finom falatok csábításának. csak egyszerűen nem tudunk a megfelelő pillanatban határt szabni torkosságunknak.mindenáron megmérgezni! Mi pedig merjük a számunkra teljesen ismeretlen ételt megkóstolni (nagyon kis adagot kiszedni. hogy . hisz semmiféle írott vagy íratlan. ki állítása szerint alig-alig evett valamit. majd azt javasoltam. pótcselekvésként vagy.természetesen udvarias formában -.kicsit szépítve . ha az számunkra is megfelelőnek bizonyult! Merjük visszautasítani . Véleményünk szerint a túltápláltság főbb okai lehetnek. esetleg helyileg kialakított étkezési szokás betartása sem indokolhatja az esetleges megbetegedéseket. ha szükséges akár többször is). mert úgy illik (társaság) vagy. s nagyobb mennyiséget csak akkor fogyasztani belőle. hogy valóban .

Ilyen "segítők" birtokában mindössze pár napig volt szükség a naplóra. 5. ugyanis e pár nap alatt egyértelműen kiderült. Szánjunk megfelelő mennyiségű időt az étkezésre! Számszerűen egyáltalán nem meghatározható a "megfelelő mennyiségű" idő! A lényeg. 2. étkezzünk vércsoportunknak megfelelően. 3. Biztosítsunk megfelelő küllemű és méretű teret az étkezésekhez! Ne feledjük. illetve italok pontos mennyiségét. azt szabad! Kísérletezzünk! Ha nem jött be. hanem a főétkezések szünetében megejtett gyakorlatilag folyamatos -. Csak akkor vegyünk magunkhoz táplálékot. hogy ami nem tilos. akkor az ételeket képviselő nyersanyagok beszerzési forrásait kellő körültekintéssel válasszuk meg.a napló híven mutassa az általa naponta elfogyasztott ételek. hogy a szépen . hogy nem a főétkezésekkel van a gond. 1. és egyáltalán nem mértéktartó nassolások okozzák súlyproblémáját! Végeredményben nagyon egyszerűen összefoglalhatjuk az általunk jónak és egészségesnek tartott táplálkozás aranyszabályait. akkor felejtsük el! 4. Ha a fenti jellemzésben magunkra ismertünk. Ha ez rajtunk múlik. ha valóban éhesek vagyunk! Sokan hajlamosak éhségként megélni a "valamit ennék" című tétovaságot. de ne feledjük. hogy MINDENRE jusson elegendő idő! Ne érezze senki sürgetve magát.

Kis adagokat szedjünk. biztosítja az ott étkezők lelki egyensúlyát is. jól megrágva.amely körül (mellett) minden étkező kényelmesen elfér .Megkérdőjelezhetik.amellett. 7. valamint a megélt évek következményeként . s ha szükséges akár többször is! Lassan. egy bizonyos életkort megélve a nem kellő mértékben odafigyelő. azonnal fejezzük be az étkezést! De ha ez nem minden esetben végrehajtható. akkor legalább ne együk minden alkalommal degeszre magunkat! S ugyanez vonatkozik az italok túlfogyasztására is! 10. illetve mindenből a számunkra már feleslegesnek bizonyuló többletet. Vissza A fizikai test "újraépítése" Mint bizonyára mindenki tudja. valamint a személyre szabott rendszeres mozgás (lásd feljebb a vércsoport-ismertetés mozgásajánlataiban) is. 6. S talán a legnehezebb: ha már nem érzünk éhséget. 9. de pontosan ide. ízlelgetve fogyasszuk el az ételt! 8. Tervezzük meg étkezésünket! Így az étkezés teljes ideje alatt megfelelően szinten tartható íz-világi érdeklődésünk. hogy ízléses. a nem megfelelően körültekintő táplálkozási szokásaink.megterített asztal . Merjük visszautasítani a számunkra nem megfelelő ételt -italt. az egészséges táplálkozás elemeihez tartozik a megfelelő és rendszeresen gyakorolt légzés (lásd később).

hogy . stb. a vér magas zsírtartalma. de napjainkra már teljes mértékben elfogadottá vált . a mozgáskészség és a teljesítőképesség rohamos csökkenése. a magas vérnyomás. Nem lehet tudni az okát. hanem mindenütt a világon -.. A fentiek okán könnyen belátható. E külső jegyeket sajnos törvényszerűen követnie kell a különféle egészségi problémáknak. majd később a teljes mértékben kezelhetetlenné váló súlyprobléma. melyet különféle egészségi problémák sorozata követhet.. a magas koleszterinszint. • a már felgyülemlett káros anyagok miatt nem működhet megfelelően a salakanyaggal leterhelt szervezet. Véleményünk és eddigi tapasztalataink szerint e nemkívánatos anyagok "jótékony" hatásának és mozgásszegény életmódunknak köszönhetően előbb vagy utóbb kötelezően megjelenik .legelső figyelmeztetésként . Ha nem fordítunk kellő időben kellő figyelmet szervezetünk állapotára. ezért önmagát erősítő permanens folyamattá válhat. hogy ha valaki középkorú. • a nem megfelelő működés miatt a szervezet képtelen teljes mértékben hasznosítani az .és nem csak nálunk. mint pl.az "úszógumi". akkor ez az elsalakosodás egy negatív visszacsatolásként működő. akkor annak szinte kötelezően "kissé" molettnek kell lennie.testünkben vészesen felhalmozódhatnak. leülepedhetnek és megkövesedhetnek a nemkívánatos salak és méreganyagok.

s különféle (erobic)tanfolyamokon. és más egyéb csoportfoglalkozásokon . hogy egy bizonyos kor után már elfogadható állapot a magas vérnyomás. • a nem hasznosított tápanyagok egy része ismét salakanyagként rakódik le.tápanyagot.a természetesnek .lennie? Napjainkra már természetesen sokan felismerték rohanó életük-.étkezések során bevitt újabb . • az ismételt lerakódás tovább csökkenti a szervezet működőképességének már eddig is igen mérsékelt hatékonyságát.esetleg magánúton igyekeznek megszabadulni súlyfeleslegüktől . és miért tartjuk "természetesnek" pl. • az azonnali drasztikus beavatkozás nélkül mi is lehet a végeredmény! De ne feledjük: SOHA SEM KÉSŐ! Bizonyos mértékű pozitív javulásra MINDEN esetben számíthatunk! Miért tartja azt természetesnek gyakorlatilag mindenki. tovább növelve a már meglévő (lerakódott) káros anyagok mennyiségét. ha egy nyugdíjas gyakorlatilag a tejes nyugdíját gyógyszerekre költi? Nem az egészségnek kellene az "alapállapot"-nak . hogy egy bizonyos kor után már csak az orvosi ellátás közvetlen közelében lehet biztonságosan élni. életmódjuk káros voltának "eredményességét". hogy egy bizonyos kor után már "természetes" dolog a rendszeres gyógyszerszedés.általában túlzott mennyiségű . azt is.

Ennek veszélyessége az életkor és/vagy a testsúly növekedésével hatványozódik. E fogyasztó foglalkozásokon az igen intenzív mozgás adta lehetőségeket használják ki.és valljuk be.elhatározás kapcsán soha sem szabad minden átmenet. hanem az is "mindössze csak" következménye önpusztító életmódjuknak. a tanfolyam előtti állapotot. mely természetesen kisebb mértékű méregtelenítést is végezhet . és orvosi vélemény nélkül megerőltető edzéssorozatba kezdeni. sőt. Nem is beszélve arról. A problémák akkor kezdődnek. Ezért e "súlycsökkentő" foglalkozások igazából nem is oldhatják meg az eredeti problémát. hisz eredetileg sem ezt vállalták fel. de elsődleges céljuk minden esetben a súlycsökkentés. De hát végeredményben ennek így is kell lennie. egy . amikor megszűnik az eddigi intenzív testi igénybevétel. A hirtelen megszüntetett fizikai igénybevétellel szemben megmaradó. főleg egy túlsúlyosnak nem.életmódot követően.feltehetően ötletszerű . kényelmes .elfeledkezve arról. de az intenzív fizikai igénybevételnek teljes mértékben megfelelő mennyiségű kalória-bevitel szinte órák alatt képes visszaállítani az eredeti.ha megfelelő mennyiségű a folyadékbevitel -. Általában addig minden rendben lévőnek is látszik (a testsúly szempontjából). amíg tart a tanfolyam. hogy egy hosszú távú nyugalmas . Példának okáért figyeljük csak . hogy nem kimondottan súlyfeleslegük az oka kialakult egészségi állapotuknak.

hogy számára mely megoldás a . hanem leginkább tünetek lehetnek. s önmagára kellő mennyiségű időt nem szánó élsportolók fizikai állapotának változásait! Szinte napok alatt elkezdődik a hájasodás. ránk mindössze e receptek értelmezése. hogy egyik esetben sem szoktatták hozzá az új helyzethez az emésztőrendszert. Véleményünk szerint mindkét előbbi esetben az okozhatja a problémát. túlzott mennyiségű táplálékbevitelre vannak programozva. Az eredmény nem is lehet kétséges! Mi . Megmaradt . hogy a különféle súlyproblémák nem csupán okok. az e miatt megterhelt és kitágult gyomor. a kitágult gyomor működésének megfelelő mértékben kitágult. a lelki problémáktól a stresszen keresztül a szervezet teljes elsalakosodásáig terjedhet a skála. valamint azok átadása maradt. Természetesen ennek milliónyi kiváltó oka lehet. a bennük foglaltak rendszerbe foglalása. de mindféleképpen a körülményeknek nem megfelelő módon működő szervezetre hívják fel a figyelmet. elhájasodott és ezért renyhe működésű belek. Az eredeti receptek Urunktól származnak.úgy gondoljuk.a saját magunkon. A felkínált lehetőségekből mindenki eldöntheti. melyek az immár nem kívánt mértékű-. E problémák megoldására kínálnánk fel az alább közölt "recepteket". és a közvetlen környezetünkön megtapasztaltak szerint .az intenzív igénybevételnek megfelelő mennyiségű és kalóriájú étkezés.meg a hirtelen "leállt".mivel szokássá vált .

Egyrészt a megfelelő táplálék beszerzésére. másrészt a rendszeres mozgásra. De csak így lehet: MARADÉKTALANUL! Végeredményben egy olyan . ha nincs. Ne valamilyen megerőltető sportra gondoljon. hogy a felkínált folyamatban meddig hajlandó (tartja helyesnek) maradéktalanul teljesíteni az ott leírtakat. akkor nincs! Az ilyen ember nem is érdemli meg az Urunk által felkínált segítséget! Akinek van .visszanyerheti az esetleg már több éve elvesztett egészségét. bőven elegendő a vércsoportoknál ismertetett.a maradéktalan végrehajtás esetében . ha már az elején azt is tisztázzuk. mindenkinek a saját vércsoportjára jellemzően ajánlott. melyben . 8-13 hetes kúráról van szó. hogy sok olvasó itt fejezi be az anyag olvasását mondván: "nincs nekem időm erre!" Nos. a körülményekhez képest legoptimálisabb alakját és nem utolsósorban.kb. elkészítésére.azaz szán rá elegendő időt -.mozgás. hogy a leírtakat maradéktalanul véghezviszi. hogy egyáltalán nem könnyű feladatra vállalkozik az.legoptimálisabb illetve azt. hogy bizony jelentős mennyiségű időt kell szánnia a kúra ideje alatt önmagára. Az eredmény kizárólag csak Önön múlik! Talán nem árt. ki úgy dönt. az már . életkedvét.és ez a lényeg: rendszeres . mely nem érhet véget a kúra befejezése után sem.az egyén vállalásától függően . Már elöljáróban leszögezhetjük. Tudjuk. de rendszeres . extrém esetben annak egy részét.

de pillanatnyilag nem is ez a cél. hogy mely dolgok fontosak igazán az életben! Mit is írt Máté apostol? [19. ugyanis a csont.legalább annyira.általunk is eredményesen kipróbált lehetőségben a szervezet teljes és tökéletes méregtelenítését a fizikai test .izommal . Ne feledje.sőt családoddal -. majd ezt követően a lehető legoptimálisabb újraépítése. Ne kerülje el figyelmét az "az adott körülményekhez viszonyított" meghatározás. sem foglalkozni. Pillanatnyilag az elsődleges cél. hogy extrém esetekben ennyi idő alatt semmiféle módszerrel sem lenne elérhető az adott esetre vonatkozó optimális testtömeg beállítása. Testének ideális súlyát csak . a fizikai test lehető legtökéletesebb méregtelenítése. ugyanis könnyen belátható.az adott körülményekhez viszonyított -.19]: "Szeresd felebarátodat.tudja. róluk gondoskodni! Az alább közölt . optimális tömegű újraépítése követheti. hogy térfogatának .töltvén ki e "megüresedett" helyeket. őket megfelelően ellátni.és izomrendszer teljes mértékben kompenzálhatja a szervezet zsírtartalmának veszteségét.csökkenésével nem feltétlenül jár együtt súlyának csökkenése.valamint kerületének ." Fordítsuk csak meg a mondatbeli viszonyt!: Temagad is szeresd . mert ha nem teszed. mint temagadat. hússal . nem leszel képes a "menetrend" szerint bekövetkező betegségeid miatt felebarátoddal . mint felebarátodat! Azaz: szánj önmagadra is megfelelő mennyiségű időt.

Az eredeti elképzelések szerint az így kapott értékek mind nő. illetve nagyobb súlyúak. ha 18. Ezt látszik bizonyítani az a korán sem elhanyagolható tapasztalati tényező.17 (magasságának négyzete) = 23. a nők esetében célszerű a kb.02. 24-25-ös értékek hosszú távú megtartása. Ugyanis e kiválasztott értékek adott esetben képesek a megfelelő (vész)tartalék biztosítására az esetlegesen előforduló és előre nem látható esetekben. mind férfi esetében mérvadóak lennének. illetve 30 fölötti érték esetében kóros elhízásról beszélünk.az ún. ha 25 fölötti. életük során lényegesen kevesebbet betegeskednek.és nem többel . Ha nem vennénk figyelembe e tapasztalatokat.5-ös és a 25-ös indexértékekkel határolt. mint a náluk soványabbak. Ha a kapott érték 18. és optimálisnak nevezett skálaszakasz . akkor ideális testsúlyról. egy személy 73 kilogramm súlyú és 1. akkor az Ő testtömeg-indexe: 73 (testsúlya) osztva 3. akkor alultápláltságról. de Urunk ajánlása és ebből következően a mi értelmezésünk szerint is. és hosszabb életűek.4 vagy ez alatti. hogy a kívánatosnál 2-3 kilógrammal . Testtömeg-index Testtömeg-indexét a következő képlet alkalmazásával számíthatja ki: a testsúly kilógrammban mért értékét osztja a méterben mért testmagasság négyzetével. 22-23-as. testtömeg-index mutathatja meg. akkor túltápláltságról. stb.súlyosabbak. és a 18. még férfiak esetében a kb. mint pl.78 méter magas.5 és 25 közötti. Ha pl. egy influenza-járvány.

cukorbetegség.58kg. stb. és azok tartalmának változásaira érzékenyebb személyek (pl. pajzsmirigy-túltengés. egy személy 1.89 (magasságának négyzete) szorozva 22 (testtömeg-index) = 63.75-ös értéket jelentené. Ha gondot okozna Önnek az ajánlásokban található különféle húsok elfogyasztása. akkor az a 21. számunkra nélkülözhetetlen . illetve annak mértékéről! Mint ahogyan azt majd a recept ajánlásai között olvashatja.) számára komoly veszélyeket hordozhat. ezért alkalmazása előtt feltétlenül kérje ki orvosa véleményét az Ön számára való alkalmazhatóságról. A magasság négyzetének. akkor első megközelítésben tengeri halhússal helyettesítheti az Ön számára nem . A recept Ne feledje. tehát ez az érték lenne mindenki számára a kívánatos.így ez is -. hogy minden méregtelenítő kúra . Erre a húsokban lévő. és az általunk kívánatos index birtokában kiszámíthatjuk az ehhez tartozó (esetleg keresett) testsúlyt: ha pl. az étkezési módok. nyom és egyéb elemek legtökéletesebb hasznosítása miatt van szükség.adott esetben csak a húsokban megtalálható -. akkor az Ő általa keresett testsúly: 2.7 méter magas. több esetben is sor kerül különféle húsok fogyasztására. és a 22-es testtömeg-indexhez tartozó testsúlyra lenne kíváncsi.matematikai közepét jelölnénk meg mint optimális testsúly-indexet.

illetve megfelelően kezelt szójával helyettesítheti. hogy az. zsírtalanítása. A kúra elemi részei: • hétszer 36 órás nullkalóriás tisztítás vízzel. a gyomor és a belek) méregtelenítése. majd a második nap csütörtök . az első nap lehet vasárnap este 18 órától kedd reggel hat óráig. A hétszer 36 órás nullkalóriás tisztítások egymásutániságát (heti gyakoriságát) úgy szükséges megválasztania. akkor a recept ajánlotta húst gombával.fogyasztható egyéb húsokat. Annak tudatában tegye ezt. hogy már a tengeri halhús sem pótolhatja teljes mértékben az ajánlás adott helyén leírtakat kivéve. Ha Önnek még a tengeri hal fogyasztása is gondot okozna. • háromnapos lé-böjt mézzel. ha már eleve tengeri hal jelenik meg a leírásban. A felkínált húsokban található. a belső szervek (hangsúlyos: a máj.hatékonyságát. helyettesítése adott esetben jelentősen csökkentheti a kúra értékét. az építkezéshez feltétlenül szükséges nyom és egyéb elemek bevitelének ily módon való elhagyása-. Talán a legcélszerűbb a heti két alkalom (pl. az Ön számára a legmegfelelőbb legyen. A hétszer 36 órás nullkalóriás tisztítás Célja: az emésztőrendszer teljes kiürítése. • hathetes (42 napos) építkezés. vállalva az így átalakított recept hatékonyságának további romlását.

A 36 órás időszakokban kizárólag csak szénsavmentes (ásvány)víz fogyasztható.3 liter legyen! Az esetlegesen előforduló vércukorproblémák esetenként egy-két teáskanál méz elfogyasztásával kiválóan kézben tarthatók. az ellenálló képességet növelő italról. a háromnapos lé-böjt megkezdése előtt. hogy soha se éhgyomorra fogyassza! E napokon ezen túl gyakorlatilag bármilyen étel fogyasztható.8-3. A 36 órás szakaszok közötti időszakok (a fenti példa szerint: kedd.és szénhidrátszegény mértékletesség betartása.este 18 órától szombat reggel hat óráig. vasárnap) délelőttjének mindegyikén fogyassza el a következő. az ún.igen nehezen. A lényeg. mely célszerűen három főétkezésből álljon.). szerda. Az így nyert italt lassan kortyolgassa el. majd szombat. bár a tudatosabban gondolkodók számára a heti három alkalom sem okozhat különösebb problémát. csütörtök. mértékletes "pihenőnapot" tartani. A fent ajánlott. "csodakoktélt": 2 dl. a "csodakoktélról" ekkor se feledkezzen el! A mértéktelenség ebben az esetben is és a 36 órás időszakok között is . de célszerű a zsír. célszerű egy kalóriaszegény. az ellenálló képességét nagymértékben növelő italt. illetve . A 36 óra alatt elfogyasztott szénsavmentes (ásvány)víz mennyisége minimálisan 2. s így tovább. langyos (35C°-nál nem melegebb) vízben oldjon fel egy teáskanál almaecetet és egy teáskanál mézet. Soha se érezze a jóllakottság érzését! A hétszer 36 órás időszak letelte után.

egyáltalán nem kezelhető (szabályozható) hasmenésekben. torokfájás. ha a fent említett "csodakoktélban" (mézzel együtt) alkalmazza minden itt felsorolt esetre! A háromnapos lé-böjt Célja: a belső szervek teljes tehermentesítéseméregtelenítése. Az ezt követő három. különféle megfázások. E három napot megelőzően . az emésztőrendszer alapos átmosása. bosszulhatja meg magát közvetlenül a mértéktelen étkezést követően! A 36 órák alatt kerülni kell a megerőltető testmozgásokat. a különféle okokból eredő szédülések. migrénes és egyéb fejfájások. mely célszerűen három főétkezésből álljon. folyamatában is összefüggő napon (kivéve a harmadik napot. célszerű egy kalóriaszegény étkezéssel megkoronázott "pihenőnapot" tartani. Hatását megsokszorozhatja. túlsúlyprobléma. gyomorrontás. izomgörcsök. . Pár szó az almaecetről A tapasztalatok szerint az almaecet a következő problémák megléte esetén adhat megoldást: ellenálló képesség csökkenése. izületi és egyéb gyulladás. magas (alacsony) vérnyomás. meddőség.a hetedik 36 órás diéta után -. krónikus fáradtság. álmatlanság. lásd alább) kizárólag csak az Ön.

hozzáadjuk az előzőekben már kinyert nyers zöldséglevet. így teljes mértékben rostmentes banános almaitalt (lásd alább) szükséges kb. és kissé csípőssé is teszi. 1 db. Erre a különleges összeállításra feltehetően az emésztő . burgonya.illetve családtagjai által saját kezűleg készített szűrt. lereszeljük és kicentrifugázzuk. Az így nyert zöldséglevet nyers állapotban adjuk majd hozzá a kész. de elfogyasztása még így is egész embert kíván. Elkészítése: az összes felsorolt alapanyagot megtisztítjuk. illetve rostos vagy rostmentes ital nem alkalmas e célra! A harmadik napon a főétkezés idején kell elfogyasztani az alábbi Fokhagymás zöldségpüré levest: Hozzávalók: 2. petrezselyemgyökér. de minimum 2 literes mennyiségben fogyasztani. 2.3 db sárgarépa. 2-3 db.5-3. a kereskedelemben kapható üdítő. 1 db. Ha langyosra hűlt. kb. 4-5 db. de ne feledje. közepes méretű zellergumó. fekete retek 1-2 fej fokhagyma. hogy semmiféle más. Figyelem a nyersen centrifugázott zöldséglevet ne tegyük ki hőhatásnak! A zöldségek visszamaradt rostanyagát kevés víz és fűszerkömény hozzáadásával lehetőleg só nélkül megfőzzük. főzött leveshez. Megjegyzés: ha lehet mondani. A banános almaital szükség szerint szénsavmentes (ásvány)vízzel egészíthető ki. 40 dkg káposzta. majd turmix géppel krémet készítünk belőle. az íze minden képzeletet felülmúlóan rettenetes! A sok fokhagyma megadja ugyan az ízét.

Az így visszamaradó rostanyag számunkra a továbbiakban már nem használható.összekeverjük. könnyen emészthető. fogyasszon mézet! Az elfogyasztott méz mennyisége e három nap alatt gyakorlatilag nincs korlátozva. és rendkívül tápláló. A visszamaradó rostanyagra 7-8 dl. de ne feledkezzen meg a méz igen magas kalóriatartalmáról! A mézet a lehetőségek szerint közvetlenül a termelőtől vásárolja. E fenti. és ismét centrifugázzuk. Ez azt jelenti. vizet öntünk. Banános almaital Hozzávalók: 5db alma és 2 db banán. Szükség szerint mézzel ízesíthető. Az így nyert ital igen jó ízű. joggal szerénynek nevezhető táplálékot igény szerint mézzel egészítheti ki. Erre a célra egyáltalán nem használható pl. hogy ha az elfogyasztott ivólé dacára is éhesnek érezné magát. és ezt fogyasszuk. hogy többet nem kell sem készíteni sem elfogyasztani. Elkészítése: A héjától megszabadított banánból és a szokásos módon (hámozás. Egyáltalán nem terheli a szervezetet. A két menetben nyert gyümölcslevet . .ha ez eddig még nem történt volna meg .rendszer regenerálódása miatt van szükség. jól összekeverjük. magházkivétel) megtisztított almából gyümölcscentrifuga használatával kinyerjük a számunkra hasznos levet. Viszont az jó benne. a gyomor méretének csökkentéséhez. de ugyanakkor nagymértékben hozzájárul a gyomor és a belek rugalmasságának visszanyeréséhez.

W. akkor az egy tökéletes. a hurutos .a Kínából behozott és mézként árusított cukros szirup. beavatkozáson nem megy (mehetne) keresztül. hogy elviekben . Mint élelmiszer. Sackett. Pár szó a mézről Ha a méz valójában is méz. Dr. önmagában is megállja a helyét. mely önmagában hordozza a szervezet számára nélkülözhetetlen elemeket. E tapasztalatát direkt e célból elvégzett kísérletei is igazolták: pl. Keresztelő Szt. hogy a mindennapos munkája során alkalmazott baktériumok elpusztulnak a mézben. Képes a mindennapos étkezésünkben előálló hiányokat teljes mértékben pótolni." Csak ezt. nem is beszélve arról a korán sem mellékes tényről. G.a termelés helyétől (kaptár) a fogyasztóig semmiféle módosításon. semmi mást! Valóban lehetséges lenne? Talán ismerkedjünk meg egy kicsit mélyrehatóbban e közkedvelt tápanyaggal! A történelem során minden korban a mézet a természet legtökéletesebb táplálékaként értékelték. és sáskát és erdei mézet eszik vala. Emlékezzünk csak mit is írt Márk apostol. mivel a méz egy különösen egészséges táplálék. minden igényt kielégítő táplálék. a hastífusz kórokozói 48 óra alatt. és nem csekély mértékű gyulladáscsökkentő hatással rendelkezik. Jánosról: [1. a coloradói mezőgazdasági intézet bakteriológusa munkája közben meglepve tapasztalta.6] ".

11 létfontosságú vitamint. klór. foszfor. vérkeringést szabályzók működnek. B2-. a veseműködésre. stb. 190 számunkra hasznos tápanyagot tartalmaz. többek között: 19 aminosavat. stb. 15 perc) felszívódik. ezért sohasem hoz létre zsírt. kadmium. C-. Mindezek a fent említett intézet 252. vas. mint az étkezési célra árusított egyéb cukrok. sz. A méz kb. réz. az ideg. B12-. enzimeket.és (34%) gyümölcscukor tartalma hihetetlen gyorsan (kb. az "A" és a "B" tífusz kórokozója öt óra alatt pusztult el a mézben. Megtalálhatók benne a szervezet számára nélkülözhetetlen. közlönyében olvashatók. A mézben megtalálható hormonok mint szívműködést. Tartalmazza a vérképzésnél nélkülözhetetlen elemeket. de a vér cukortartalma minden esetben a kritikus szint alatt marad. mangán. stb. A felszívódás az izmokban megy végbe. és a szervezet számára azonnal hasznosítható nyomelemek: kalcium. Magas (40%) szőlő. továbbá megnyugtató hatást gyakorol a gyomorra. kobalt. Vérnyomáscsökkentő hatása közismert. A-. de az újabb kutatások szerint kimutatható rákellenes hatása is. B5-. 33 ásványi anyagot. E-. Klinikai tapasztalatok szerint a méz kimondottan jó hatással van a szívre.tüdőgyulladás kórokozói négy nap alatt. . cink.és érrendszere. A mézben leggyakrabban előforduló vitaminok: B1-. alumínium. nátrium. magnézium. és kiválóan védi a májat. B3-. B6-. kén. jód. kálium.

A pépesítésre a könnyebb emésztés. Az elv lényege: A rost nélküli ivólére a belek kímélése. belek. invertáz. cukor helyett használjon mézet! Hosszabb tárolás esetén a méz besűrűsödhet. felszívódás. de ez egyáltalán nem ront a minőségén. Kiváló édesítőszer! Ha teheti. a szervezetben esetlegesen még fellelhető salakanyagok teljes eltávolítása. máj. alkotóelemeinek hatásossága változatlanul megmarad. diasztáz. lipáz. Ha valakit zavarna a besűrűsödés.és méregtelenítő rendszer (gyomor.A méz által tartalmazott enzimek: kataláz. átmosása céljából van szükség. állítsa a besűrűsödött mézet testmeleg (langyos) vízbe. ezáltal gyorsabb kiürülés miatt van szükség. stb. De ezeken felül tartalmaz még különböző fehérjéket és aminosavakat is. az adott körülményeknek megfelelő testtömeg beállításastabilizálása. A hathetes (42) napos építkezés Célja: a belső szervek és az emésztőrendszer "újraépítése". peroxidász. a banán viszont . Figyelem! A mézben fellelhető tápanyagok egy része 35C° fölötti hőmérsékleten károsodhat! E három nap alatt közepes igénybevétellel járó mozgások (edzések) igény szerint végezhetők. A vitaminokat és ásványi anyagokat a méz és az alma képezi.) működésének optimalizálása. az emésztő.

akkor már valójában már túl is van a 42 nap első három napján. ebéd) után vegyék kezdetüket. Öt-hat fokhagymakúrás nap után 1-2 . ugyanis minden héten egy (24 órás) nullkalóriás napot szükséges beiktatnia. E nullkalóriás napokon kizárólag csak szénsavmentes (ásvány)víz fogyasztható. A hétnek legalább 5 napján keresztül minden főétkezéshez (ebédhez) szükséges elfogyasztani egy jó fél fej (de lehet több is) fokhagymát függetlenül attól. hogy mi is az ebéd.háromnapos lé-böjt képezi. minimálisan 2-2. a heti bontásban ismertetett élelmiszerek és ételek fogyaszthatók! A 42 napos időszak teljes tartalmára jellemző az úgynevezett fokhagymakúra. és célszerűen közvetlenül a főétkezés (pl. a nem forró levesbe is szeletelhetjük.5 liter mennyiségben. számunkra igen hasznos elemek miatt van szükség.táplál. Pl. A nullkalóriás napok a hetek ugyanazon napjára essenek. Az elkövetkezendő napok (39) folyamán kizárólag csak az alább. a 42 napos építkezés első három napját. A menetrend Az Ön előtt álló hetek mindegyike étkezés szempontjából hatnapos. Az emelt fokhagymaadag fogyasztására a fokhagymában rejlő (lásd lejjebb). mivel ily módon kíméletesebb a gyomorhoz is. ugyanis a fent ismertetett .és reményeink szerint már teljesített . Ha idáig eljutott.

a következő 4 hétben pedig rostos gyümölcslé illetve gyümölcspép. Vacsora: csak rostmentes ivólé (banános almaital) fogyasztható. másrészt bizonyos mértékű telítettségérzetet is okoz. Az első két hétben rostmentes gyümölcslé (a fentebb ismertetett banános almaital). 6. majd utána ismét következhet az ötnapos fokhagymakúra az elkövetkezendő hat hét (42 nap) teljes időtartama alatt.nap fokhagymamentes nap tartható. Tepsis burgonya. Minden főétkezés előételét kevés mézzel ízesített reszelt sárgarépa képviselje egyrészt hasznos építőelemei miatt. naptól) Ebéd: ne feledkezzen meg az előételről és a fokhagymáról! "Zsuf" leves (vegyes zöldségleves pulyka falatkákkal). 5. A 42 napos kúra teljes tartama alatt a reggelit és a délelőtti étkezést mindössze gyümölcslé és/vagy gyümölcspép teszi ki. Első hét (a 4. Vegyes zöldségleves ("Zsuf" leves hús nélküli változat). 4. A kúra ideje alatt közepes terheléssel járó testmozgás ajánlott. .

5 kg. 15 dkg. 40 dkg. a karfiolt pedig rózsáira szedjük. karfiol. Hozzávalók (kb. és még további 710 percig főni hagyjuk. illetve a csirkemell-filé helyett más pulyka. hogy emésztését megkönnyítsük.5 liter víz. 5 liternyi leveshez): 2. a petrezselyemgyökeret. a sárgarépát. A burgonyát és minden felsorolt további zöldséget . pici olajat és néhány szem egész borsot adunk hozzá. 1 cm-es) kockákra vágjuk. burgonya. 50 dkg. paszternák. 10-15 percig főzzük. majd hozzáadjuk az előkészített burgonyát és a zellert. Bármilyen baromfihúst is használunk.a karfiol kivételével . 1-1. sárgarépa. ízlés szerint néhány szem egész bors. a bőrét minden . Előkészítése: a húst apró (kb. Elkészítése: a pulykamellet. hogy íze jobban érvényesülhessen a levesben. pulykamell-filé (esetleg csirkemell-filé).Zsuf leves Az ismertetésre kerülő kiváló ízű húsos zöldségleves nagyon ízletes és tápláló. petrezselyemgyökér. a paszternákot bő (kb. 7-10 perc) főzzük tovább. pici só. majd hozzáadjuk a karfiolt. 15-20 dkg. 1. zellergumó. kb. hogy ez a hús akár 20-30 perccel több főzési időt igényel.5 cmes kockákra vágunk. 1 db. olaj. combot. illetve csirkehúst is használhatunk pl.megtisztításuk után kb. de akkor számolnunk szükséges azzal a ténnyel. nyers vegeta. valamint azért. A burgonya félkész állapotáig (kb. kiválóan betölti főétkezési szerepét. A pulyka. A forrás kezdetekor ízlés szerinti nyers vegetát. Kb. 2-2. 50-60 dkg.5 liter) vízben tesszük fel főni.

Pulykaragu. fólia alatt sült (párolt) tengeri hal-filé nyers zöld salátával. Vér és májtisztító erőleves. 5. Vér és májtisztító erőleves. "Zsuf" leves. 2.esetben még a sütés (főzés) előtt távolítsuk el! Második hét Ebéd: ne feledkezzen meg az előételről és a fokhagymáról! Vegyes zöldségleves ("Zsuf" leves hús nélküli változat) tepsis burgonya zöld salátával. Tepsiben. Burgonyasaláta. 6. 3. vagy zsírszegény sajt paradicsomsalátával vagy 3 db főtt tojás (legfeljebb heti egyszer) és valamilyen "élő" nyers saláta. A húst is fogyassza el! . Vér és májtisztító erőleves. Pulykaragu. 1. 4. 4. Zöldséges pulykamell uborkasalátával. Tepsis burgonya zöld salátával. Vacsora: csak rostmentes ivólé (banános almaital) fogyasztható. tepsis burgonya reszelt fekete retekkel. 5. A húst is fogyassza el! 3. Harmadik hét Ebéd: ne feledkezzen meg az előételről és a fokhagymáról! 1. 2.

Vigyázat! Nagy a kalóriatartalom! Tepsiben sült pulyka fasírt Hozzávalók: 70 dkg. fűszerkömény. Vacsora: rostos banános almaital. Tepsiben sült pulyka fasírt. A jól kiolajozott tepsiben elhelyezzük a fasírt rudakat és kb. Elkészítése: A hozzávalókat összegyúrjuk. 10 percig pirítjuk-. úgy fogyasszon darált olajos magvakból (dió. (nem földi)mogyoró. vagy narancs hozzáadásával. darált pulykahús. mézzel édesített golyócskákat. fél fej fokhagyma. világosbarnára sütjük. annyit amennyivel még képesek leszünk megbirkózni. Negyedik hét Ebéd: ne feledkezzen meg az előételről és a fokhagymáról! . Alkalmanként kivi. Vér és májtisztító erőleves A langyosra hűlt vegyes zöldségleveshez hőkezelés nélkül adjunk hozzá jó sok reszelt feketeretket és még további fokhagymát. Óvatosan levesszük róla az alufóliát és még kb. Ha az első három nap valamelyikének délutánján éhes lenne. bors. Alufóliával lezárjuk és közepes sütőben kb. vagy mandarin. kevés só. majd három részre osztva. három fasírt-rudat formázunk belöle. 1-2 evőkanálnyi zsemlemorzsa. stb. 1 evőkanál liszt.) álló. 2 tojás. 1-1. mandula. (élő)paradicsom vagy (élő)uborka. 35 percig sütjük.5 dl vizet öntünk alá.6.

Tepsiben sült pulyka fasírt nyers uborkasalátával. 4. vagy 3-4 db narancs. Tepsiben párolt káposzta zöldséges pulyka mellel."Zsuf" leves csigatésztával. Szükség esetén a délutáni desszert: darált olajos magvakból (dió. Most csak a húst fogyasztjuk paradicsomsalátával. mézzel édesített golyócskák. "Zsuf" leves barnarizzsel. Szükség esetén a délutáni desszert: darált olajos . 3. 6. Most csak a rizst fogyasztjuk (élő)zöldséggel. 2. 5. vagy 5-6 mandarin. tepsis burgonya uborkasalátával.) álló. stb. mandula. Vigyázat! Nagy a kalóriatartalom! 1. Zsuf leves barnarizzsel. Az előző napi zöldséges pulykamell húsa (élő)zöldséggel. Zöldséges pulykamell barnarizzsel párolva. 5. Tepsis burgonya (élő)paradicsommal. Zöldséges pulykamell barnarizzsel párolva. Az előző napi barnarizs (élő)zöldséggel. Vegyes zöldségleves. 4. Ötödik hét Ebéd: ne feledkezzen meg az előételről és a fokhagymáról! 1. Alkalmanként 3-4 kivi. 6. (nem földi)mogyoró. 2. 3. Száraz bableves benne sok-sok zöldséggel. Vacsora: rostos banános almaital.

Alkalmanként 3-4 kivi. Hatodik hét Ebéd: ne feledkezzen meg az előételről és a fokhagymáról! 1. Vegyes zöldségleves barna rizzsel. (nem földi)mogyoró. 5. stb. mézzel édesített golyócskák. vagy 5-6 mandarin. vagy 3-4 db narancs. 3.magvakból (dió. Káposztás tészta. Lencseleves benne sok-sok zöldséggel. 2. mézzel édesített golyócskák. A továbbiak Ha a fent ajánlott kúrát minden elemével együtt maradéktalanul sikerült véghezvinnie. 6. stb. Vigyázat! Nagy a kalóriatartalom! Vacsora: rostos banános almaital. Párolt vöröskáposzta pulykamell szeletekkel. mandula. mandula. (élő)zöldségekkel.) álló. akkor biztos . Vigyázat! Nagy a kalóriatartalom! Vacsora: rostos banános almaital.) álló. vagy igény szerint mandarin. Tepsiben sült pulyka fasírt (élő)paradicsomsalátával. "Zsuf" leves tepsis burgonyával. vagy 3-4 db narancs. Szükség esetén a délutáni desszert: darált olajos magvakból (dió. (nem földi)mogyoró. Alkalmanként 3-4 db kivi. 4.

lehet abban. jelenlegi testtömege (testtömeg-indexe) pedig az eredendő adottságoknak. pl. azaz sohase érje el a jóllakottság érzését. ha (mert) éhes. hogy teste pillanatnyilag a lehető legoptimálisabb módon és mértékben lett méregtelenítve. Az emésztőrendszere átállt az elvárt és a mindenki számára oly kívánatos táplálkozási módra. jól megrágva fogyassza az ételt. • szánjon megfelelő mennyiségű időt és alkalmas teret étkezéseire.és egyáltalán .nem azért él az ember. Az elért állapot hosszabb távú megtartásához feltétlenül figyelembe szükséges vennie az alábbiakat: • alapvetően . és nem akkor (azért mert) ha eljött az ideje. • minden nap legalább egyszer. Önnek is étkezési örömöt okoznak. . hogy élhessen.a kísértés ötletszerű magyarázatai -. valamint az adott körülményeknek megfelelően alakult. • csak azokat az ételeket fogyassza. • mellőzze. • az étkezések folyamán csak annyit egyen amennyire feltétlenül szüksége van (mértékletesség). • csak akkor (azért) egyen. illetve ha ez nem végrehajtható . mérsékelje a lehető legminimálisabbra a szénhidrát-dús ételek. lassan. melyek valóban építik a testét. hogy ehessen. a főétkezésnél előételként fogyasszon "élő" (zöld)táplálékot. hanem azért eszik. és semmilyen okból sem tiltottak.

J. • a továbbiakban minden héten tartson legalább egy (nullkalóriás) böjti napot.belül soha se fogyasszon lúgos (pl. burgonya) ételt savassal (pl. C. féregtelenítő hatással is rendelkezik. stb. 2100-ból származó írások szerint a perzsa királyi udvarban a napi 13 kg. zsírok. . almával szemben 26 kg. mely "mellékesen" ér és vértisztító. De napjaink orvostudománya is meglepve tapasztalta igen erős antibakteriális és gombaölő hatását. Az i. és a só fogyasztását. ezek teljes mértékben egy elkülönülő étkezés tárgyát képezzék. Feltehetően nem véletlenül. húsok). • egy étkezésen . hogy a fokhagymából általa hideg alkohollal kivont allicin a tífuszbacilus ellen hatásosabb szer.együtt fogyasztani. vagy vacsora. Cavallito (amerikai kutató) már 1944-ben bebizonyította. • fontossága miatt külön jegyeznénk meg. mivel az elméletileg bármivel fogyasztható. vérnyomáscsökkentő. Tehát a fokhagyma egy olyan természetes antibiotikum. fokhagymát fogyasztottak.pl. pl. valamint gyümölcsöt zöldséggel. cukrok.az emésztési időn .e. vérzsír és koleszterincsökkentő. Pár szó a fokhagymáról Már az ősegyiptomi orvos-papok is alkalmazták a fertőző betegségek és a paraziták távoltartására. mint a penicillin. Kivételt képezhet az alma. reggeli. hogy a görög és a sárgadinnyét semmivel sem ajánlatos az emésztési időn belül . májregeneráló.

50g-nyi tejbe cseppentve. Hetedik nap: reggel 12. a magnézium. este 3 csepp. Elkészítése: 350g megtisztított fokhagymát összezúzunk.vitamin. amikor is már 15 cseppet fogyasztunk el. Második nap: reggel 4. a kalcium és a szelén. délben 2. amíg a folyadék el nem fogy. a réz. és az elegyet 10 napig érleljük. nap estéjén el nem érkezünk az 1 csepphez. és 300g tiszta szeszbe (96%-os alkohol) töltjük. mígnem a 10. A 11. Két napig pihenni hagyjuk. és így tovább egészen az 5. a cink. a nikotinsav. délben 14. délben 11.Megtalálható benne a B1-. Az edényt jól lezárjuk. az alábbiak szerint fogyasztjuk naponta három alkalommal: Első nap: reggel 1. naptól kezdve naponta 3x25 csepp oldatot fogyasztunk minden étkezés előtt. Vérnyomáscsökkentő cseppek Ősi kínai recept szerint a kúra tartós hatású érszűkület. a mangán. vérnyomásproblémák. majd tiszta ruhán (géz) átszűrjük. délben 5 este 6 csepp. valamint érelmeszesedés esetében. a vas. a B2.és a C. nap estéig. este 13 csepp. este 10 csepp. majd alkalmanként kb. Vissza . Majd a hatodik nap: reggel 15. Csak öt év elteltével szükséges megismételni.

Tehát nem csak egyszerűen egy pár hetes . akkor bizony gyökeres életmódbeli változást szükséges végrehajtania. Ne feledje. illetve annak mértékéről! . sőt. stb. hiába számolja a napi bevitt kalóriákat. ezért alkalmazása előtt feltétlenül kérje ki orvosa véleményét az Ön számára való alkalmazhatóságról. a baj eredeti oka valószínűleg az étkezési szokásrendjében lehet. az addig nehezen elvesztett kilói hihetetlen gyorsan megkerülnek. hogy hiába szenvedi végig a leghatásosabb méregtelenítő kúrát. Ha tehát életének elkövetkezendő éveit nem szeretné kilóival harcolva tölteni. hiába gyötri magát végig a leghatásosabbnak mondott fogyókúrás könyv receptjein. hogy az étkezési módok. és azok tartalmának változásaira érzékenyebb személyek (pl.. Mint ahogyan a fenti elmélkedésből is látható..Életmód-változtatás Bizonyára már mindenki megtapasztalta. ha életének elkövetkezendő éveit nem szeretné a táplálkozási módja miatt bekövetkezett betegségei miatt az orvosi várószobákban leélni. hisz az "alapértelmezett" állapota mindenkinek az egészség. ahogyan visszatér az "eredeti" étkezési szokásrendjéhez. és további életszemléletének gyökeres átprogramozásáról van szó.esetleg hónapos átmeneti időszakról. hanem a teljes elkövetkező életének-. pajzsmirigy-túltengés.) számára komoly veszélyeket hordozhat. cukorbetegség.

lehetetlenné téve salaktalanítási munkáját.bevitt táplálék hasznosítható része felszívódikbeépül. felszívódás. rosszul megválasztott egymással össze nem férő . De mi általában nem biztosítjuk számára e lehetőséget: rosszul megválasztott időpontokban. kiválasztás) naponta . ugyanis születésünk óta azt sulykolták belénk.többször is . még este nyolc órától reggel négy óráig a beépülés folyamata zajlik. mint egy király.nagyjából azonos időpontokban . úgy ebédelj. szervezetünk "alapértelmezett" állapota az egészség. a naponta . mint egy úr. Ezért maga a szervezet is ennek folyamatos fenntartására törekedne azzal.ciklikusan ismétlődik. Vizsgáljuk csak meg. Mint bizonyára mindenki tudja.táplálékokkal terheljük. a vacsorád pedig add oda a koldusoknak!" Az emberek jelentős része többé-kevésbé ezen elvárásnak . E permanens folyamat (bevitel. hogy folyamatosan tisztítaná önmagát a káros salakanyagoktól. a nem hasznosítható része pedig kiválasztásra kerül. a következő napi beosztás szerint programozza: úgy reggel négy órától kb. E napi ciklus végrehajtását szervezetünk "alapállapotban" kb. hogy: "Úgy reggelizz. ha hagynánk. déli 12 óráig a kiválasztás. hogy eddigi táplálkozásaink során mennyire is vettük figyelembe e ciklusok programozott idejét! Már a ciklus első eleménél ütközést tapasztalhatunk. déltől este kb. nyolc óráig a bevitel.Életciklusaink Mint ahogyan már fentebb is említettük.

ahol is gyakorlatilag azonnal felszívódnak. hogy nem ajánlatos a délelőtti órákban . és sokkal egészségesebbé válhatunk."sűrített" étellel terhelni gyomrunkat. akkor nem lesz gondunk a súlyunkkal. az éppen a kiválasztással foglalatoskodó szervezetünket.gyümölcslevek és gyümölcsök. Hogyan tudjuk ezt véghezvinni? Az alábbi szabályok betartásával: • véglegesen tudatosulnia kell bennünk. Mivel a testen belül folyó folyamatok közül a legtöbb energiát az emésztés igényli. hogy e táplálékok pár perc ott tartózkodás után továbbvándorolnak a gyomorból a belekbe. Ha tehát az ajánlott módon étkezünk. . hogy ehessünk. így salakanyagukkal nem terhelik túl. mely egy olyan fogyási folyamatot indíthat el. hanem azért eszünk.megfelelően étkezik. melyben elérhetjük és különösebb odafigyelés nélkül is megtarthatjuk optimális (lásd testtömeg index) testsúlyunkat. szervezetük nem igazán tudott mit kezdeni e mások által szinte kötelező jelleggel bíró menetrenddel. így e folyamat optimalizálásával jelentős energiatöbbletre tehetünk szert. melyek kellő mennyiségű energiát biztosítanak számunkra. s mint erre utaló problémáikból is látszik. hogy élhessünk. bőven elegendőnek bizonyulnak az "élő" .tehát nem tartósított . hogy nem azért élünk. A ciklusok ismeretében könnyen belátható.a kiválasztás idején . Nem is beszélve arról.

azaz mi mivel várakozik egyszerre emésztésre a gyomrunkban. és a só fogyasztását. • amennyire csak lehetséges. ugyanis egyáltalán nem mindegy. adott esetben a főétkezést egy hozzáillő nyers előétel vezesse be. • az életkor előrehaladtával együtt járó egyre csökkenő mozgásigény miatt kialakuló kalóriatöbblet ellensúlyozása érdekében 50 év felett tartsunk heti egy. akár növényi eredetű is az -. Zsír helyett használjunk növényi olajat. • tartsuk tiszteletben életciklusaink funkcióit. a cukorrépából vagy a cukornádból készült cukrok. • étkezéseink során alkalmazzunk megfelelő ételtársítást (lentebb tárgyaljuk). mert [Máté 4. • az általunk naponta elfogyasztott ételfajták mennyiségének (lehetőségeink szerinti) 2/3-át az (élő)zöldség és a(z) (élő)gyümölcs tegye ki.". Pl.a kevesebb is elegendő lehet.. "sűrített" étel . hogy mit mivel fogyasztunk. hogy a gyomorban egyszerre csak egyetlen ún. 60 év felett pedig heti két olyan böjti napot.akár állati. azt nem is érdemes elfogyasztani). a lehető legkisebb mértékűre csökkentsük a zsír . • a rendszeres mozgás váljék mindennapos igényünkké! Mit. . mivel? • Az ételtársítás alapvető elve az. cukor helyett pedig mézet (ami mézzel nem édesíthető.4] "Nemcsak kenyérrel él az ember.. mely(ek) alatt kizárólag csak (élő)gyümölcs fogyasztható.

a nyers állapotára vonatkozhat. ha a sav és a lúg kölcsönhatásba lép egymással? Már érkezik is a válasz: "Közömbösítik egymást!" Tehát mi fog történni az elfogyasztott (hús sült krumplival) étellel? Jó hosszú ideig bent fog rothadni a gyomorban. Mi is történik. a csirke galuskával. ugyanis a gyomor egyszerre csak egyetlen "sűrített" étel tökéletes megemésztésére alkalmas. Mit is jelent az. Nem véletlenül szerepel tiltásként a felhozott példánkban az első helyen a közkedvelt hús sült krumplival! Bár a burgonya eredendően a zöldségek közé tartozna. míg a keményítő feldolgozásához lúgos közegre-. akkor besűrűsödik. egészen addig. a tojás pirítóssal. illetve a sütés által jelentős víz-. a sajt kenyérrel.tartózkodjon. Mint tudjuk a hús tökéletes feldolgozásához savas.azaz nem nyers -. emésztőnedvekre van szükség.gyakorlatilag tiszta keményítővé .válik. mígnem szervezetünknek többszörösen megismételt energiaösszpontosítással sikerül megbirkóznia e gyakorlatilag tökéletesen soha sem . de ez a megállapítás csak az eredeti. mivel a főzés. nem fogyasztható egyszerre a hús sült krumplival. és egyéb tápanyagveszteséget szenvedett el. a hal rizzsel. Így pl. stb. hogy "sűrített"? Minden olyan étel mely nem zöldség és nem gyümölcs és nem "élő" . és "sűrített" étellé . Nos ez a keményítő kerül a gyomorba a hússal együtt. "sűrítettnek" számít. Ha megsütjük.

azaz kiderítené a máj károsodásának igazi okát.való gyümölcsfogyasztás sem.ha ez a gyümölcsfogyasztási szokás gyakorlattá válik -. azaz önmagában fogyasszuk! Ugyan így nem fogyasztható együtt a gyümölcs . Az ekkor elfogyasztott gyümölcs . az orvos sokat tudóan és elnézően mosolyog. Mint ahogyan nem ajánlott az azonos étkezés alkalmával az egynél több sűrített étel fogyasztása. a belekbe. A gyümölcsben található cukor azonnal erjedni kezd. akkor a gyümölcsöt minden esetben csak főfogásként. hogy tisztességesen ellátná feladatát.alkoholt soha sem fogyasztó betegtől.az ott található. így nem ajánlott közvetlenül az étkezések után . Ha tehát mi nem szeretnénk hasonlóképen járni. Így fordulhat elő az a kínos eset.megoldható feladattal. s a helyett. Ha valaki ezt mégis megteszi hasító jellegű gyomorfájdalma. és olyan töménységű alkoholt hoz létre. ami . annak májelégtelenségét diagnosztizáló orvosa azt kérdezi: "Maga mióta alkoholizál?" S a beteg hiába állítja. hogy Ő soha sem szokott alkoholt fogyasztani. vagy émelygés foghatja el.vagy közben . az előzőekben elfogyasztott esetleg több sűrített táplálék miatt . amikor is az orvosának panaszkodó . esetleg gyomorégése támadhat.képtelen eljutni a felszívódás helyére. inkább felhívja a beteg figyelmét arra. előbb vagy utóbb képes megtámadni a májat. hogy azonnal hagyja abba az ivást.

de ekkor is csak gyümölcslevet -.zöldséggel sem. sohase igyunk kivéve. Továbbá jó.sem fogyasztható együtt a sárga. de a félháromnegyed óra mindenféleképpen elegendőnek bizonyul minden gyümölcs esetében. illetve a görögdinnye. akkor legalább négyórányi várakozási .még másfajta gyümölccsel . mert a sűrített táplálék fogyasztása közben bevitt folyadék erősen felhígítja a gyomorban már optimálisan előkészített emésztőnedveket. ha az étkezés főfogását eleve gyümölcs képezi . hogy más jellegű táplálékot fogyasszunk? Zöldségek. ez által erős puffadást és tökéletlen emésztést okoz. saláták esetében általában két óra a várakozási idő. Közvetlenül étkezés előtt és után . akkor három. hogy más jellegű táplálékot is fogyaszthassunk? Ha húst nem tartalmazott az elfogyasztott étel. hogy más jellegű táplálékot fogyasszunk? Gyümölcse válogatja. ha tudjuk. hogy semmivel . ha húst is tartalmazott. A zöldség fogyasztása után mennyi időnek szükséges eltelnie ahhoz. s az így felhígított emésztőnedvek csak tökéletlen emésztést eredményezhetnek! A gyümölcs fogyasztása után mennyi időnek szükséges eltelnie ahhoz. mivel e társítás intenzív gázképződést.valamint közben -. Sűrített étel fogyasztása után mennyi időnek szükséges eltelnie ahhoz.

mint a kiknek mivoltuknál fogva gyakorlottak az érzékeik a jó és rossz között való különbségtételre. ha nem a fent említett szabályok szerint lett összeállítva a menü (pl.nem csak átvitt.14] Az érettkorúaknak pedig kemény eledel való. a kiknek tejre van szükségetek és nem kemény eledelre. egészségügyi szabályról tájékoztat. orvosként. értékelendő üzenetet hordoz számunkra. és olyanok lettetek. azaz szó szerinti értelemben is értékelhető-. csak meg kéne "hallani"! Mint ahogyan erre biztat minket Dr. a ki tejjel él. ismét arra van szükségetek. az lepett meg. Felnőtt fejjel. Mint az előzőekben láttuk a fehérje fehérjével tiltott. bab [fehérje] hússal [fehérje]). krumplistészta. A (tehén)tej és termékei "Zsid [5." (mármint a Bibliát) "s mindig újabbnak és másnak láttam. hogy az Isten beszédeinek kezdő elemeire tanítson valaki titeket. Továbbá.12] Mert noha ez idő szerint tanítóknak kellene lennetek. de a keményítő keményítővel megengedett. járatlan az igazságnak beszédiben. hanem valós. mivelhogy kiskorú: Zsid [5. akkor ez az idő akár tízórányira is növekedhet.mint minden Bibliai idézetet ." A fenti idézet . Józsa László is "Orvoslás a Bibliában" című könyvében: "Jómagam gyermekkorom óta többször is elolvastam. Zsid [5.idővel szükséges számolnunk. s hogy ez utóbbiak annyira . hogy milyen sok betegségről.13] Mert mindaz. orvosságról. pl.

különféle légúti megbetegedéseket és pajzsmirigy-problémákat okoznak. gyomorrákot. hogy a (tehén)tej és az ebből készült tejtermékek rendszeres fogyasztása: szívpanaszokat.megalapozottak. "spontán" elhízást kiváltó okok egyik fő tényezői lehetnek. érelmeszesedést. hogy a tej kizárólagosan az utódok fiatalkori (amíg képesek nem lesznek a szilárd táplálék fogyasztására) táplálására való és semmi másra. Pottenger. Walker arra a tapasztalati úton bizonyított ismeretre jutottak. hogy kiállták az évezredek próbáját. . hogy a tehéntej és az anyatej (emberi tej) vegyi összetétele messze nem azonos. Ha végiggondoljuk. Shelton és N.azt is mondhatnánk. asztmát. azaz alkalmatlanok egymás helyettesítésére-. M. pótlására. hogy szopik -. akkor bizony rá kell döbbennünk. Viktoras Kulvinskas. az orvostudomány fejlődésével többségük mit sem vesztett aktualitásából. hogy az ember az egyetlen! Végeredményben valamikor és valahol tudatosult is bennünk. migrénes fejfájást. valamint az ún. alább felsorolt kutatók: Hannah Allen. allergiás tüneteket. W. hogy az emlősök között hány olyan egyed létezik mely "felnőtt" korában is (tehén)tejet fogyaszt . F. Herbert M. (gyermekeknél) fülfertőzést. Nem is beszélve arról a tényről." A tehéntej vizsgálatával foglalkozó. krónikus gyomor és bélhurutot. Alec Burton. időtállóak.

.már találkoztunk volna hasonlóval?! A legtöbb ember mindössze a . Tehát egy negatív visszacsatolásról van szó! Nem ismerős egy kicsit ez a folyamat? Mintha . pasztörizáláson.nem emészthető módon kicsapódik. Tehát a tejterméket fogyasztó. kazein nevű anyaghoz kötődik. homogenizáláson mennek keresztül. hogy mire ez a tehéntej és termékei eljutnak az emberhez annyiféle átalakításon.az emberhez viszonyított. hogy a tehéntejben található kalcium egy ún.hite szerinti . Nem is beszélve arról. kb. háromszázszoros töménység miatt . az emberi szervezet csak kb. Nos ezeket az enzimeket. ha tudjuk. illetve az ebből készült termékek fogyasztásához. megemésztésére. mely az emberi gyomorban . három éves korig biztosítja. hogy ezek a kalciumvegyületek már csak nyomokban fedezhetők fel e termékekben. utána nem.magas kalciumtartalom miatt ragaszkodik a tehéntej. mely tovább rontja a már eddig sem tökéletes emésztését. Jó."beszélgetéseink" során . négyrétegű bendővel. hisz az ember nem rendelkezik a kazeint is megfelelően lekezelő. Így előbb vagy utóbb elnyálkásodik a szervezete.A tej lebontásához és tökéletes megemésztéséhez a renin és a laktáz nevű enzim szükséges. de a három évnél idősebb korú ember szervezete képtelen a (tehén)tej megfelelő feldolgozására-. hisz szervezetéből hiányoznak a felbontáshoz elengedhetetlenül szükséges enzimek.

hogy életének elkövetkezendő éveit koplalással. azok társítását. hogy az adott esetben főfogásként alkalmazza. sőt még vegetáriánussá sem kell válnia. és ezért napokig ott rothad emésztés és felszívódás nélkül a gyomorban. (élő)gyümölcsöt és (élő)magvakat. az elfogyasztott ételek időpontját. Továbbá minden (élő és olajos)mag is igen magas kalciumtartalommal rendelkezik. maradjon is meg annak. Következésképp. azt úgy tegye. Összegzés E Urunk által javasolt.Végeredményben minden (élő)zöldség és (élő)gyümölcs számunkra megfelelő mennyiségű kalciumot tartalmaz. Pl. "Mindössze" az egyes táplálékokhoz való viszonyát. az (élő)szezámmagnál nincs nagyobb kalciumtartalommal rendelkező élelmiszer a földön. akkor soha sem válhat kalciumhiányossá. a gyümölcs és a tej lehető legrosszabb párosítása miatt. de természetesen az sem baj ha az. Ha valaki a fentiek dacára is a (tehén)tejet. igen hamar erjedésnek indul. Tehát semmilyen más élelmiszerrel se fogyassza együtt! Pl. vagy termékeit szeretné alkalmanként fogyasztani. s általunk e helyen tolmácsolt változtatás természetesen egyáltalán nem azt jelenti. vagy folyamatos kalóriaszámolgatással kellene töltenie. ha valaki rendszeresen fogyaszt (élő)zöldséget. valamint elfogyasztásuk sorrendjét szükséges . a mostanában slágerré vált gyümölcsös joghurt.

és/vagy megfelelő mértékű böjt beiktatásával kompenzálni. kissé . alkotóelemeik (adalékanyagaik) miatt.megváltoztatnia ahhoz. mivel az alább ajánlott életmódváltoztatás is ezen ismeretekre. mivel a kenyér is a sűrített ételek közé tartozik. De ha már semmiféleképpen sem kerülhető el a kenyérfogyasztás. de utána célszerű e "lazítást" megfelelő mértékű méregtelenítéssel. E alkotóelemek egyáltalán nem tartalmazzák azokat az anyagokat (búzakorpa. hogy az elkövetkezendő időben ne legyenek méregtelenítési. illetve a péksütemények egyik fajtája sem építi igazán testünket. Urunk által ajánlott kúra mindhárom elemét végrehajtani. teljes kiőrlésű liszt) melyre az emberi szervezetnek igazán szüksége lenne. akkor részesítsük előnyben a házilag sütött. A javasolt életmódváltoztatással együtt járó táplálkozási előírások minden elemét természetesen nem szükséges "vaskalapos" módon betűről-betűre betartani. Az életmód-változtatás előtt célszerű az előzőekben már ismertetett. az eddigiek során nem igazán játszott túl nagy szerepet ajánlatainkban a kenyér. Nem. s mint tudjuk ezekből egyszerre csak egyet fogyaszthatunk. az ott ajánlottakat nem elfelejteni. Mint bizonyára észrevették. hogy maga a friss fehér kenyér. néhanéha lehet egy kicsit "lazítani" rajta. azaz súly és emésztési problémái. búzacsíra. Nem is beszélve arról. valamint azok továbbfejlesztett elemeire épül. azaz egyáltalán nem válhatnak hasznunkra összetételük.

vöröshagyma. hogy saját magunk készítsük el napi főzéseinkhez a gyakorlatilag már nélkülözhetetlenné váló. 2 nagyobb fej fokhagyma. . karalábé. és befőttesüvegekbe rakjuk. majd hozzákeverjük a sót. magvas. karfiol. kimagozott zöldpaprika. 20 dkg. 1 kg. 20 dkg. tehát nem szárított vegetát. ún nyers. zellergumó. Elkészítése: a fenti zöldségeket húsdarálón ledaráljuk. Ajánlatainkban mindössze példa értékűek. Az üvegeket ajánlatos azonnal dupla celofánnal lekötni úgy. Az alább következő pár ételajánlattal talán elfogadhatóbbá tehetjük az általunk javasolt életmódot. 20 dkg. 1 kg. melynek alapján bárki kialakíthatja saját étlapját. 20 dkg. Vissza Ételajánlatok Nyers vegeta Mivel a kereskedelemben kapható vegeták napjainkra már igen sokfajta tartósítószert tartalmazhatnak.megpirított rozsos. 40-45 dkg. 40 dkg. paszternák. így éppen itt az ideje annak. petrezselyemgyökér. sárgarépa. paradicsom. hogy a két réteg között késhegynyi nátriumbenzonátot vagy szalicilt helyezünk el. 1 csomagnyi zellerzöldje. 2 csomagnyi petrezselyemzöldje. só. 20 dkg. illetve graham kenyereket. Hozzávalók: 1 kg. saját ízlés szerint kb.

paszternák. mazsola. és akár egy minden igényt kielégítő komplett "vacsora" is lehet. és annak forrásakor beleszórjuk a zabpelyhet. 3-4 dkg. Hozzávalók: 50-60 dkg. vagy a második réteg celofán helyett jól záródó csavaros tetőt is használhatunk. sárgarépa. ugyanis nem együtt fogyasztjuk azokat. A zabpelyhet összekeverjük az almapéppel. 3-4 db. 1 kg. karfiol. zabpehely. Főételek Esti zabpehely Az alább ismertetésre kerülő étek. egy igen ízletes.Célszerűen a második réteg celofán aromatartó legyen. majd leszűrjük. a darált dióval úgy. Vizet forralunk. pulykamell. zellergumó. petrezselyemgyökér. darált dió. és mazsolával díszítjük. majd turmixszoljuk. 1-2 percig ülepítjük. 2 db alma. leszórjuk kókuszreszelékkel. nyers .mint ahogyan azt alább láthatjuk is . esetleg csirkemell-filé. de nem okozhatnak emésztési problémát. méz. 1 db. 5 teáskanál búzacsíra. Elkészítése: az almákat megtisztítjuk. 20 dkg. 1-2 teáskanál kókuszreszelék. Megvárjuk. Tányéron megformázzuk. holnap pedig a pulykamell kerül sorra. amíg a víz ismét eléri a forráspontot és ekkor azonnal levesszük a tűzhelyről. 2-3 db. a búzacsírával. Ma a ragu. burgonya. laktató. 15-20 dkg. olaj. Pulykaragu Az ismertetésre kerülő kiváló ízű ragu . Hozzávalók: 15 dkg. hogy kevés mézet adunk hozzá.két sűrített (hús és burgonya) elemet tartalmaz.

Előkészítés: a pulykamellet tenyérnyi nagyságú (kb. majd a félig főtt pulykamell szeleteket kiszedjük és az elkövetkezendő napig hűtőben tároljuk. a zöldséges pulykamell. nyers . Elkészítése: a pulykamellet. hogy ez a hús kb. a petrezselyemgyökeret. 1-1. a sárgarépát. a karfiolt pedig rózsáira szedjük. a paszternákot bő (kb.5 cm) kockákra vágjuk. répa. 10-15 percig főzzük. a bőrét minden esetben még a sütés (főzés) előtt távolítsuk el! Zöldséges pulykamell Hozzávalók: az előző napról "megmentett" félig főtt pulykamell vagy csirkemell-filé szeletek. Bármilyen baromfihúst is használunk. illetve csirkehúst is használhatunk pl. A raguhoz hozzáadjuk az előkészített burgonyát és zellert. A meghámozott és megtisztított burgonyát. A forrás kezdetekor ízlés szerinti nyers vegetát. és minden felsorolt zöldséget megtisztításuk után kis (kb. zöldpaprika. 7-10 perc) tovább főzzük. illetve a csirkemell-filé helyett más pulyka.5 liter) vízben tesszük fel főni. A pulyka.vegeta. és a burgonya félkész állapotáig (kb. pici olajat és néhány szem egész borsot adunk hozzá. de ebben az esetben számolnunk szükséges azzal a ténnyel. 1 cm vastag) szelekre vágjuk. 1-2 db. Kb. Ekkor hozzáadjuk a karfiolt és még további 7-10 percig főni hagyjuk. pici só. 23 db. 2 db. közepes nagyságú paradicsom. ugyanis ebből készül majd a következő napi főmenü. combot. ízlés szerint néhány szem egész bors. 1-2 fej vöröshagyma (ízlés szerint). 20-30 perccel több főzési időt igényel. 2-2.

megtisztított csiperkegomba. Elkészítése: Az apróra vágott vöröshagymát olajon megdinszteljük. olaj. majd erre vöröshagyma karikákat szórunk. pár gerezd fokhagymát karikázunk . fűszerkömény. a burgonyát. nyers vegeta. 1-2 db. óvatosan lefejtjük a fóliát és fokhagyma-gerezdekből nyert vékony karikákkal szórjuk meg. karfiol. sárgarépa. kelkáposzta.esetleg préselünk . Nyers zöld vagy póréhagymát. 15-20 percig előmelegített sütőben pároljuk. pici só. Ezt követik a zöldpaprika. olaj. 1 teáskanál pirospaprika. és ízlés szerint nyers vegetával és fűszerköménnyel szórjuk meg. esetleg csirkemell.rá és (élő)salátával tálaljuk. só. fűszerkömény. 2-3 fej vöröshagyma. 60-70 dkg. 3-4 db. 4-5 db.vegeta. olaj. a pirospaprikát és ízlés szerint fűszerköményt. Ha kész. zellergumó. 1. Gombapörkölt Hozzávalók: kb. pár gerezd fokhagyma. Ha kész. esetleg nyerssalátát fogyasztunk köretként. majd ha már kellően megüvegesedett hozzáadjuk a gombát. 20 dkg. Elkészítése: a tepsi aljára vékony réteg olajat öntünk. .és a paradicsom karikák és a répa-kockák. paszternák. 30-35 dkg. és ízlés szerint sózzuk. 20 dkg. A pulykamell szeleteket erre helyezzük. pulykamell. Kis vizet öntünk alá és alufólia alatt kb.5 kg. petrezselyemgyökér. Kelkáposztaleves Hozzávalók: 70-80 dkg. Felöntjük vízzel. megtisztított és felkockázott burgonya.

10 dkg.5 cm) kockákra vágjuk. 3-4 gerezd fokhagyma. rizs. a paszternákot. 1 cm vastag) szelekre vágjuk. de ebben az esetben számolnunk szükséges azzal a ténnyel. fél fej közepes nagyságú fokhagyma. zellert. beáztatott szója-granulátum vagy . Ha kész. negyed kg. és még további kb. Kb. hogy a főzési idő megváltozik. A pulyka. Ne felejtsük el a baromfi bőrét ez esetben is még a főzés előtt eltávolítani! Töltött káposzta Az alább ismertetett étel ugyan két sűrített elemet tartalmaz: rizs és tojás. 20 percig főzzük. A kelkáposztát. illetve csirkehúsból is pl. hozzáadjuk a felkarikázott fokhagymát. csipetnyi fűszerkömény. A töltelékhez: 1 fej vöröshagyma. a karfiolt pedig rózsáira bontjuk. pici olajat. a petrezselyemgyökeret.ízlés szerint néhány szem egész bors. 2. combból. 1-1. Elkészítése: a pulykamellet. A forrás kezdetekor ízlés szerinti nyers vegetát. majd hozzáadjuk az előkészített karfiolt. a zöldségeket megtisztítjuk és minden felsorolt zöldséget kis (kb. 7-10 percig főni hagyjuk. 1-2 tojás. fél kávéskanál pirospaprika. néhány szem egész borsot és csipetnyi fűszerköményt adunk hozzá.) miatt nyugodt lelkiismerettel fogyasztható. de véleményünk szerint a tojás elhanyagolható mennyisége (1 db.5 liter) vízben tesszük fel főni. Előkészítés: a pulykamellet tenyérnyi nagyságú (kb. a sárgarépát. kelkáposztát bő (kb. illetve a csirkemell helyett ezt az ételt is készíthetjük más pulyka.

Elkészítése: a jól kiolajozott tepsi aljára tegyünk egy sor savanyított aprókáposztát. 1 liter vízzel. Felöntjük kb. Amikor kész. Hozzáadunk kb. pár gerezd fokhagymát karikázunk a tetejére. Az alaphoz: 1 fej savanyú káposzta. só. olaj. nyers vegetás lé. 1-2 babérlevelet. A töltelék elkészítése: Az apróra vágott vöröshagymát olajban megdinszteljük. Elkészítése: A savanyú káposztafejet levelekre bontjuk és közepes nagyságú töltelékeket helyezünk el bennük. félig megfőtt levesszük a tűzhelyről. pár szem egész bors. A sorokat így váltogatjuk. fél kg. só. Fövés közben hozzáadjuk az összetört fokhagymát. 1 kg. savanyított aprókáposzta. kevés majoránna. pár szem egész borsot. savanyított aprókáposzta. majoránnát és a szóját.ledarált szója kocka. fél kávéskanálnyi pirospaprikát és kevés sót. Rakott káposzta Hozzávalók: a töltött káposztánál leírt félig megfőtt töltelék. pirospaprika. akkor üssünk hozzá még egy tojást. olaj. és miután langyosra hűlt. majd nyers . ízlés szerint pirospaprika. majd a kész töltelékeket lábasba rakjuk. kb. majd adunk még hozzá egy kis olajat. beleütjük a nyers tojásokat. A következő sor töltelék legyen. beleszórjuk a rizst és főzzük. Ha kb. A töltelékek közé és a tetejére szórjuk a savanyított aprókáposztát. olaj. kevés fűszerköményt és ízlés szerint pirospaprikát. kevés fűszerkömény. Ha a töltelékek nem állnának össze megfelelően. 1-2 babérlevél. Felöntjük vízzel.

. Óvatosan bontsuk meg a fóliát. nyers vegeta. illetve zöld vagy póréhagymával. majd közepes sütési hőmérsékleten süssük kb. 1-2 db. félig lepje el a burgonyát. Fóliázzuk le a tepsit és helyezzük hideg sütőbe. hogy az olaj kb.vegetás lével engedjük fel. Elkészítése: a jól kiolajozott tepsibe rakjunk le egy vékony réteg vöröshagyma-karikát. melyet önmagában.vigyázva a fűszerezésre -. Viszont az ún. olaj. esetleg nyerssalátás körettel fogyasztunk. 40-45 percig. nem igazán ajánlott a fogyasztása. majd a meghámozott és a (jó nagy) diónyi nagyságúra felkockázott burgonyát egy rétegben szorosan egymás mellé sorakoztatva rajuk rá. 1-2 fej vöröshagyma (ízlés szerint). Óvatosan . Igen finom étel birtokába jutunk. Tegyük vissza a sütőbe immár fólia nélkül és süssük még további 5-10 percig. mivel forró gőz csaphat ki! A fólia eltávolítása után óvatosan öntsük le az összes olajat. annyi olajat öntsünk alá.). 1 kg. tepsis burgonya. Hozzávalók: burgonya szükség szerint (kb. és sütőben átsütjük. alkotóelemeinek meglepően nagy százalékát képes megőrizni. alufólia. Jól szórjuk meg az egészet nyers vegetával és helyezzük el a tetején a felkarikázott zöldpaprikákat. Tepsis burgonya Mivel a "szokásos" olajban sült hasábburgonyából (sült krumpliból) a sütés folyamán gyakorlatilag az eredendően benne lévő összes hasznos elem a keményítő kivételével távozik és így mint étel túl sűrűvé válik. zöldpaprika.

hogy ez a hús kb. illetve a csirkemell-filé helyett másfajta pulyka. 30-35 percig előmelegített sütőben pároljuk. 25-30 dkg. mint a rizs. 1 cm vastag) szelekre vágjuk. Hozzávalók: 50-60 dkg. 20-30 perccel több sütési időt igényel. pulykamell. Annyi vízzel öntjük fel. de ebben az esetben számoljunk szükséges azzal a ténnyel. barna rizs. Barnarizs pulykamell-lében párolva Ebben az esetben is két sűrített ételről van szó. és az egészet takarékosan fűszerköménnyel hintjük meg. A tepsit alufóliával zárjuk. és jól kiolajozott tepsibe helyezzük le egymás mellé. de itt sem okozhatnak emésztési problémát. Elkészítése: a pulykamellet tenyérnyi nagyságú (kb. A tepsi óvatos kibontása után a húst kiszedjük és a másnapi fogyasztásig hűtőben tároljuk. vagy bármely zöldséges leves után. combot. nyers vegeta. a bőrét minden esetben még a sütés (főzés) előtt távolítsuk el! . A szeletek közötti hézagokat a barnarizzsel töltjük ki. illetve Zöldséges pulykamell. mivel nem egyszerre (egyetlen étkezésre) fogyasztjuk el azokat. hogy bőven ellepje a húst és a rizst. olaj. esetleg csirkemell-filé.A Tepsis burgonya fogyasztható második fogásként. Lásd Pulyka ragu. a Pulykaragu. Bármilyen baromfihúst is használunk. kb. Az igen finommá párolódott rizst pedig főfogásként nyerssalátás körettel fogyasztjuk. és kb. A pulyka. fűszerkömény. pl. majd mindkét oldalát nyers vegetával szórjuk meg. pici só. illetve csirkehúst is használhatunk pl.

stb. 1 jó nagy evőkanál sűrű méz. mely kizárólag csak főétkezésként önmagában fogyasztható. Burgonyasaláta Igaz.) lehetőleg csak az eredeti természetes állapotukban. hogy minden réteghez ízlés szerint fokhagymaszeleteket is adunk. 1 fej fokhagyma. Annyi salátalevet öntünk rá. Hozzávalók: 8-10 db. hogy teljes mértékben lepje el a lerakott burgonya és hagymaszeleteket. 2-3 fej vöröshagyma. közepes méretű héjában főtt. Természetesen lehet ennél nagyobb mennyiséget is készíteni. csak vigyázzunk az itt ismertetett arányok betartására. illetve sütött burgonyát valamint a vöröshagymát megtisztítás után karikákra vágjuk. hogy salátáról van szó.Saláták Az élő zöldségeket (paradicsom. káposzta. hagymák. Elkészítése: a fent ismertetett módon főtt. illetve ajánlott a héjában sütött burgonya. és legalább egy napig hűtőszekrényben érleljük. paprika. uborka. Salátalé Az általunk elkészítésre kerülő összes saláta leve a következőképpen készüljön: 2 dl. Számunkra egyáltalán nem fogyaszthatók a kereskedelemben kapható különféle salátaöntetek. kb. víz. de kivételesen ez egy olyan salátaféle. illetve az alább ismertetésre kerülő salátalével fogyasszuk. . 1/2 liter salátalé. 1 evőkanál almaecet. és egy gyakorlatilag légmentesen záródó edényben rétegenként lerakjuk úgy. Lezárjuk az edényt. saláta.

Vissza AJÁNLOTT LÉGZÉSTECHNIKA Az általunk ajánlott légzéstechnika a már sokak által ismert jóga-légzéshez hasonlít a legjobban. hisz az oxigén maga az élet! A légzéstechnika ezen túl. jól záródó edénybe helyezzük. Uborkasaláta Hozzávalók: 4-5 db. 1 fej fokhagyma. Elkészítése: a hagymákat megtisztításuk után felkarikázzuk. lila. és salátalével öntjük fel. Elkészülte után 2-3 órával fogyasztható. hogy teljesen lepje el a hagymakarikákat. tehát nincs szükség semmiféle jógapozíció(k) elsajátítására. majd annyi salátalevet öntünk rá. de nem pontosan az. Ez természetesen jótékony kihatással van minden szervünk működésére. 1 fej fokhagyma. Hatására oxigénben dúsabb vérhez jut testünk minden szerve. s ez által felülete megnövekszik. intenzíven megmozgatja az emésztőrendszer minden . közepes nagyságú uborka. Elkészítése: a megtisztított uborkákat felszeleteljük.Hagymasaláta Hozzávalók: 1-1 csomag zöld-. E légzéstechnikának köszönhetően a tüdő kitágul. a megtisztított fokhagymát felkarikázzuk.és póréhagyma. Megmossuk a zöldhagyma szárát is és azt is hozzákarikázzuk.

Ne feledjük. és hogyan valósíthatjuk meg? Talán előbb mindenféle beavatkozás (gyorsabb vagy mélyebb légzés) nélkül figyeljük meg saját légzésünket! Az első tapasztalatunk az lehet. további nagymennyiségű levegőt voltunk még képesek bejuttatni. Az intenzív mozgatásnak. hogy az agynak éppúgy szüksége van az oxigénben dús vérre. hogy a tüdőnk tényleges kapacitásának kb. és a közvetlenül hozzá tartozó szervek működése is.szervét. mint ahogyan más egyéb szerveinknek is! Mivel az agy az oxigénben dúsabb vér hatására szellemi frissességgelfittséggel reagál. hogy a szokásos belégzésünket követően. hogy az első belégzés mennyiségét bőven meghaladó. így e légzéstechnikát alkalmazva hosszú ideig szinten tarthatjuk szellemi frissességünket is. és az oxigénben dúsabb vérnek köszönhetően. próbáljunk még további levegőmennyiséget (mélyebb légzéssel) juttatni a tüdőnkbe! Meglepve tapasztalhatjuk. hogy egyegy lélegzetvétel alkalmával a térfogatához képest igen kevés levegőt juttatunk csak a tüdőnkbe. mintegy 1/10-ét használjuk csak ki a szokásos légzéstechnikával! Ha ez . Miből is áll e speciális légzés. akkor azt tapasztalhatnánk. Ha képesek lennénk a különbség mérésére. Más szóval felületesen légzünk. kifogástalanná válik a teljes emésztőrendszer. azaz egyáltalán nem használjuk ki tüdőnk igazi kapacitását! Erről úgy győződhetünk meg a legegyszerűbben.

igaz . alvás közben megfulladnánk. mivel légzésünk automatikus. hisz oxigén szempontjából vegetálni kényszerítjük őket! Mi lehet a megoldás? Igazi megoldás nincs. azaz ha nem figyelünk rá. hogy Ők viszont a tüdő alsó 1/3-át részesítik előnyben. akkor azt tapasztalhatjuk. 10 szer kisebb (mint lehetne) oxigénkoncentrációt eredményezhet vérünkben. hasi-légzést alkalmaznak. A nagyon hosszú idő alatt rögzült felületes légzéstechnikán is csak bizonyos . hogy a nők légzéskor általában csak a tüdő felső részét. a légzés visszatartásával öngyilkosságot sem lehet elkövetni. Ha tovább kíváncsiskodunk. Ilyen körülmények között egyetlen szervünk sem működhet megfelelően. hogy pl. Ha nem így lenne. Férfiak esetében a megfigyelésünk azt az eredményt hozza. akkor is működik.márpedig igaz -. ugyanis kellő időben működésbe lép a szervezetünk létfenntartó programja. és lehetőségünk van mások légzéstechnikájának megfigyelésére is. Mint látható. s ez által vérünkben is igen alacsony lehet oxigénkoncentráció. akkor a felületes légzésünk kb. tüdejük többi részét egyáltalán nem használják. de ezt sem töltik meg teljesen levegővel. E reflex annyira erősen be van vésve. s akaratunk ellenére levegőt veszünk. ún. mintegy a felső 1/3-át használják. egyik esetben sincs megfelelő módon kihasználva a tüdő.

amikor a tüdő teljes felületét leszünk képesek használni. ahol megtámaszthatjuk hátunkat! Mindkét talpunkat helyezzük a talajra. illetve tapasztaltuk. hogy az általunk az előzőekben megismert légzéstechnikák (női. Tehát van mit elsajátítani! Gyakoroljunk! A gyakorlást célszerű az általunk ismeretlen területek egyikével kezdeni. hogy csak tüdejük alsó részét használják. hogy közben orrunkon keresztül . magunkban ötig számolva "pocakunkat". Javítsunk rajta! Első lépésként azt kell elfogadnunk. De mi van akkor. ha egyesítjük a kettőt? Ekkor már jobb a helyzet. de az igazi megoldást az. kezünket lazán helyezzük combjainkra! Végezzünk pár erőteljes ki és belégzést. Ezen túl. de a középső rész (a rekeszizom környéke) eddig fehér terület volt mind a nők. míg a férfiaknak a tüdő felső részének használata. míg a férfiak igyekezzenek csak tüdejük felső részébe tölteni a levegőt! Helyezkedjünk el kényelmesen egy olyan ülőhelyen. férfi) egyike sem megfelelő. s mind a férfiak számára. Pl. majd egy erőteljes kilégzés után fogjunk hozzá az igazi gyakorláshoz! A hasi légzés (a tüdő alsó részének használata): 1. A felső és az alsó rész használatát már láttuk.mértékű javításra van lehetőségünk. Úgy eresszük ki lassan. a nők elsőként ismerkedjenek meg a számukra eddig ismeretlen hasi légzéssel úgy. illetve egyenként kevésnek bizonyulnak. még a nők számára ismeretlen a tüdő alsó részének.

amennyire csak tudjuk és az egész gyakorlat alatt tartsuk is így.levegőt szívunk tüdőnk alsó részébe! Csak oda! 2. hogy pontosan a számolás végére fogyjon el levegőnk. A has egész idő alatt teljesen behúzott állapotban van! 4. Kezdjük elölről! A rekeszizom légzés (a tüdő középső részének használata): Húzzuk be hasunkat amennyire csak tudjuk. magunkban ötig számolva. Szánkat kinyitva. Úgy emeljük meg vállainkat lassan. 4. Magunkban lassan ötig számolva tartsuk tüdőnk alsó részében a beszívott levegőt! 3.ki tüdőnkből a levegőt! Úgy időzítsünk. Kezdjük elölről! A csúcs légzés (a tüdő felső részének használata): Húzzuk be hasunkat. hogy hasunkat folyamatosan behúzva tartsuk! 3. mivel a has teljesen be van húzva! Ugye?! 2. lassan magunkban ötig számolva eresszük . 1. hogy közben orrunkon keresztül levegőt szívunk tüdőnk legfelső részébe! Csak oda.préseljük . lassan magunkban ötig számolva eresszük . és az .ki tüdőnkből a levegőt! Úgy időzítsünk.préseljük . hogy pontosan a számolás végére fogyjon el levegőnk. Szánkat kinyitva. Magunkban lassan ötig számolva tartsuk tüdőnk felső részében a beszívott levegőt! Ne feledkezzünk meg közben arról.

erősödését -. mint pl. magunkban ötig számolva. lassan magunkban ötig számolva eresszük . .egész gyakorlat alatt tartsuk is így. ha nap közben mellékesen odafigyelve 1. a hasizom egyéb fárasztó torna nélküli edzését . és hasunkat folyamatosan behúzva tartsuk! 3. orrunkon keresztül levegőt szívunk tüdőnk középső részébe! Csak oda! Minkét váll le van ejtve és a has teljesen behúzott állapotban van! Ugye?! 2. többfajta eredményt is hozhat. Pl. Ejtsük le vállainkat. hogy mindkét váll le van ejtve. és a has teljesen behúzott állapotban van! 4. Szánkat kinyitva.préseljük .tágítása mellett. nagyon hatékony és teljesen eszköz nélküli gyakorlat lehet az "úszógumi" méretének csökkentésére. valamint és nem utolsó sorban az "úszógumi" eltüntetésében nyújthat hathatós segítséget. hogy pontosan a számolás végére fogyjon el levegőnk. Egész idő alatt mindkét váll le van ejtve. Nagyon sok szabadalmaztatott hasizomfejlesztő és "kerületcsökkentő" elektronikus és egyéb passzív eszköz épül ezen egyszerű tevékenységre.ki tüdőnkből a levegőt! Úgy időzítsünk. Kezdjük elölről! Az utóbbi két légzéstípusnál megkövetelt hasbehúzás mint egy mellékes tevékenység -. s rekeszizmunk lassú oldalirányú . Magunkban lassan ötig számolva tartsuk tüdőnk középső részében a beszívott levegőt! Ne feledkezzünk meg közben arról.

azok addig gyakoroljanak. esetleg pánikérzésük lesz. de ez mindössze csak a rossz beidegződés eredménye. Eleinte sokan küszködnek majd légszomjjal. azaz meghatározott ideig szüneteltessük visszatartsuk . Nem szoktunk hozzá. hogy elegendő levegőnk van! E gyakorlatot addig célszerű végezni. hogy e kalóriaégetés pontosan meghatározott helyre irányított. az csökkentse le négyre. mint az ugyanennyi ideig végzett laza kocogással. Ezen egyszerű gyakorlatot tartósan végezve sokkal több kalóriát égetünk el.huzamosabb ideig behúzva tartjuk "pocakunkat". amíg biztonsággal el nem jutnak az ötös számig. mindössze annyi feladatunk maradt. Ha valaki soknak tartaná az ötig való számolást. hogy elsajátítottuk a technikát. esetleg háromra! Most láthatjuk igazán. . De természetesen e gyakorlat egyáltalán nem helyettesítheti a kocogás egyéb hasznos. hogy egyetlen.légzésünket. Tehát akik kénytelenek voltak légszomj miatt csökkenteni az időt. nem is beszélve arról. a szívés tüdőműködésre gyakorolt jótékony hatásait! Természetesen a fenti gyakorlatok nem mindenkinek sikerülnek elsőre és azonnal. hogy szabályozzuk. hogy mekkora oxigéntartalékkal is rendelkezünk! Gyakorlatilag épp. pl. amíg biztosak nem vagyunk magunkban. hogy minden ütem közben lassan ötig vagyunk képesek számolni. Kössük össze! Miután megismerkedtünk mindhárom légzésformával.

magunkban háromig számolva "pocakunkat".oldalirányú . hanem mindössze háromig szükséges számolnunk. majd egy erőteljes kilégzés után fogjuk hozzá a mindennapi gyakorlatunkhoz. hogy közben orrunkon keresztül levegőt szívunk tüdőnk alsó részébe! Csak oda! 2. s rekeszizmunk lassú oldalirányú .folyamatos légzéssé kössük őket össze. Rekeszizmunk lassú . hogy közben orrunkon keresztül levegőt szívunk tüdőnk legfelső részébe! 4. magunkban háromig számolva. Úgy emeljük meg vállainkat lassan. kezünket lazán helyezzük combjainkra! Végezzünk pár erőteljes ki és belégzést. 3. magunkban háromig számolva. hogy közben nyitott szájunkon keresztül fújjuk ki a levegőt tüdőnk legalsó részéből! Csak onnan! Hasunk teljesen behúzva marad! 5. 1. itt már nem ötig. Úgy húzzuk be lassan. De csak eleinte! Ahogyan fejlődünk egyre hosszabb várakozási időket tarthatunk. magunkban háromig számolva. s a továbbiakban ezt alkalmazzuk! Mint látható. nyitott szájunkon keresztül fújjuk ki a levegőt tüdőnk . Helyezkedjünk el kényelmesen egy olyan ülőhelyen. Úgy eresszük ki lassan.tágítása mellett. Ejtsük le vállainkat.összehúzása mellett. orrunkon keresztül levegőt szívunk tüdőnk középső részébe! Csak oda. ahol megtámaszthatjuk hátunkat! Mindkét talpunkat helyezzük a talajra. magunkban háromig számolva "pocakunkat".

kik erőszakos fennhangon. hogy ahogyan a színskálán a fekete és a fehér között több milliónyi más szín is helyet foglal. s ahogyan a legsötétebb árnyék és a legfényesebb Isteni fény között több milliónyi fokozat létezik.középső részéből! Csak onnan! Hasunk teljesen behúzva. úgy mi emberek is különfélék vagyunk. IGAZSÁGBÓL többféle is létezhet! Mindig is taszítottak minket azok. Kezdjük elölről! Természetesen e gyakorlat végzése során is akadhatnak eleinte problémák. s ne kötelezően követendő életmódként fogadják! DOHÁNYZÁSAIM ÉS LESZOKÁSAIM TÖRTÉNETE . rekeszizmunk összehúzva marad! 7.közvetlenül az elalvás előtti időpontban. de ezeket a fentiek ismeretében már mindenki képes lesz megoldani. magunkban háromig számolva. melynek természetesen semmi köze sem volt az Isteni kinyilatkoztatáshoz. hogy nyitott szájunkon keresztül fújjuk ki a levegőt tüdőnk legfelső részéből! Hasunk teljesen behúzva. E gyakorlatot célszerű lenne minden nap végrehajtani. Ne feledjük. lehetőleg egy késő esti . Úgy ejtsük le vállainkat lassan. rekeszizmunk összehúzva marad! 6. Tehát a fentieket csupán csak egyszerű ajánlásként. és visszavonhatatlan bizonyossággal hirdették Isteninek mondott "igazságukat". tehát az ún.

Tehát úgy az 1959-es év elejétől számíthatok a rendszeresen cigarettát "élvezők" (az ún. amíg nagy kínkeservek árán.VALAMINT AZOK KONKLÚZIÓI Igen. soha sem gyújtottam rá nemdohányzók társaságában. Továbbá mérhetetlenül zavar(t) más dohányos(ok) cigarettájának a füstje. dohányzók) táborába. én is rágyújtottam. Dohányzásom kezdetének története kb. Emlékeim szerint eltarthatott akár egy évig is. vagy ha ez ellentétben volt fent említett elveimmel akkor. nagyfiú (13 éves) lenni. de sikerült megszoknomrászoknom. azaz amíg kialakult a nikotin-függőség. Ez idő tájt kezdtem el ún. Szükséges megjegyeznem. Pl. hogy dohányzom. nagyon sok ismerősöm nem is tudott arról. ha nem is azonnal de az első adandó alkalommal sietősen távoztam a dohányzó(k) közvetlen közeléből. s ezt csak úgy tudtam elviselni. illetve magánlakásban vagy gyerek(ek) közelében.az idő tájt . hogy valójában azért elég különc dohányos voltam. Pl.felismert egyetlen lehetőséget. s mint az általam . az 1958-as évre tehető. a cigaretta használatát választottam ennek minden áron való bebizonyítására. ha pl. jól olvasták! Valóban többször hódoltam be. . Akár hogyan is nézzük. ez majd egy emberöltőnyi dohányzással eltöltött múltat jelent. és pontosan ugyanilyen számban "szoktam" le a dohányzásról az alábbiak szerint. ugyanis teljes mértékben magánügyként kezeltem e szenvedélyt.

hogy pár napon belül már cigarettát vásároltam. ami a teljes tüdőfelület elvesztéséhez. a sorkatonai szolgálat alatt mindössze hat hónap időtartamra . Az összepréselt tüdő felülete a mellhártya sérülésének nagyságától függ. Tudomásom szerint az a lényege. hogy azonnal hagyjam abba a dohányzást. de ma már tudom. külső behatás. s valamint saját kíváncsiságom! Ugyanis szerettem volna megtapasztalni. komplett. Oly annyira sikerült a megtapasztalás. Következő szüneteltetésem 1973-ban volt. hogy ezzel az öt évvel véglegesen kiléptem a dohányzók táborából. Egy számomra teljesen váratlanul bekövetkezett betegség melyet én balesetként éltem meg -.Azért e dohányzói múlt nem volt teljes mértékben folyamatos. azaz azonnali fulladáshoz . és ötévnyi kihagyás után ismét a dohányosok táborába tartoztam.teljes öt éven keresztül . hogy a mellhártya egyszer csak valamilyen oknál fogva (pl.kötött fogadás kapcsán nem gyújtottam rá! Akkor úgy gondoltam. azaz teljes kétoldali PTX is kialakulhat. s a külső levegő nyomása összepréseli a tüdő egy részét. hogy a szabadulás nem is olyan egyszerű! Hogy mi vitt rá az ötévnyi szünet után az ismételt behódolásra? Emlékeim szerint mindössze az akkor tájt igen erősen dohányzó társaságom. arra kényszeríttet. ugyanis 1964-1969-ig . hirtelen megterhelés. hogy hogyan is viszonyulok ennyi év után a cigarettához. E betegség neve az orvosok szerint: PTX. esetleg spontán módon) kiszakad. egyéb baleset folytán.egy. Így akár ún.

a dohányzásról . de le kellett mondanom. össze is fognak nőni. Ez idő alatt két gumicsövön keresztül folyamatosan szivattyúzták a levegőt két mellhártyám közül. így a kezdeti sokk leküzdése után valamennyi levegőt képes voltam a bal tüdőm alsó lebenyeibe préselni. azzal a célzattal. Amint lehetett (külön története van) kórházba kerültem. Nos szerencsére nálam "mindössze" jobb oldali komplett. hogy szerencsém volt. A kórházban tartózkodva valójában el is játszottam a gondolattal. melyet volt alkalmam egy szál magamnak a vállamon felvinnem harmadik emeleti lakásomba. . s bal oldali részleges PTX alakult ki. s e folyamat eredményeként az előzőekben keletkezett szakadás mintegy önmagától befoltozódik. hogy: "Most akár abba is hagyhatnám a dohányzást!". Valóban egyszerűbb és mérhetetlenül eltűrhetőbb módszer. főleg azok után nem. s hasznosítani azt. hogy azokat így mesterségesen összetapasztva.-os PVC tekercs szolgáltatta.vezethet. 75kg. mintsem az igen megterhelő és valójában nagyon kockázatos műtéti eljárás! Elmondhatom. hogy kiderült: a dohányzásomnak semmi köze sem volt a kialakult PTX-hez! A valódi okot az a kb.ha átmenetileg is -. s az akkori PTX-s szokásrend szerint három hétig fel sem kelhettem. A lényeg. hogy tétovaságom dacára: 1973. júliusától 1973. talán újra is születtem! Mint mindezekből következik. de ez igazából nem egy komoly elhatározásként fogalmazódott meg bennem.

A módszer ugyan az (tapasztás. összenövesztés).-án? Két dolog is: ezen a napon van a névnapom. Így ismételt (immár negyedik) újjászületésem aránylag gyorsan lebonyolódott.) A történtek által okozott lelki megterhelés kiegyenlítéseként gyakorlatilag azonnal rágyújtottam. s úgy szívtam el a soron következő cigarettákat is. Az üzemi nyomásnál tízszer nagyobb nyomást engedvén a csövekbe. a gázrobbanást a szolgáltató hibája okozta. 5-5. de az időközben igen "sokat fejlődő" orvostudománynak köszönhetően mindössze három napot töltöttem ott. hogy ismét kevés a levegőm! Igen! Szinte napra pontosan 18 év elteltével ismét PTX.-ig (kb. Bár a mostani PTX-t sem konkrétan a dohányzás okozta eldöntöttem. álmomban. de ez már spontán. december 3. és ezen a napon születtem ismét (immár harmadszor) újra.5 hónap) egyáltalán nem dohányoztam! Valahogyan egyáltalán nem hiányzott! Mi is történt 1973. mintha egyáltalán nem is létezett volna a több mint öthónapnyi nikotin-mentesség! Folyamatosan. a fejlődés a kezelési idő lerövidítéséből állt. júliusában egy éjszaka arra nem ébredtem. Kórházba kerültem. tudomásom szerint mindenféle külső behatás nélkül történt. mígnem 1991. hogy . (A félreértések elkerülése végett.december 3. de az elején ismertetett elveimet betartva éltem tovább dohányosi éveimet. ugyanis minimális testi sérülésekkel sikerült túlélnem a lakásomban történt gázrobbanást.

Ismét kényszert éreztem arra. Elhatározásom szerint úgy szerettem volna leszokni a dohányzásról. hogy naponta többször is rágyújtsak. akkor rá is tudjak gyújtani. és a kátrány lerakódásait! A döntés hamar megszületett. a tulajdonképpeni végrehajtás . bőven elegendő talán kettő is. Ezt azzal kívántam elérni. majd a napok teltével tudatosan igyekeztem meggyőzni magam. Immár 46 éves vagyok. hogy az én saját elhatározásomhoz az Ő dohányzásának semmi köze sem lehet.szándékom szerint immár véglegesen lemondok a dohányzásról. hogy a leszokási idő alatt állandóan volt nálam cigaretta. Mérges lettem magamra: Értelmes ember . hogy igazából nincs is nekem szükségem arra a napi 4-5 cigarettára. éppen ideje lesz szervezetemből kitisztítani a nikotin. de nem többet. hogy egy-két napot gyakorlatilag cigaretta nélkül vészeltem át. Túl megalázó lett volna.ismét . hogy a leszokás ne okozzon számomra különösebb megpróbáltatást. Úgy gondoltam.másnap kezdődött. Még akkori feleségem dohányzói voltát is mérlegre tettem (hátha ez akadályoz). Miért e kényszer? Megpróbáltam kielemezni az okot. Így lassan de biztosan elértem azt. hogy ha megkívánom.mint ahogyan az lenni szokott . de semmi kézzel fogható magyarázatát nem találtam. "Korszakalkotó" elképzelésem nagy csodálkozásomra működni is látszott. de csak eleinte! Másnap még szükség szerint elszívtam 4-5 cigarettát. de rá kellett jönnöm. Nem óhajtottam más embertől cigarettát kunyerálni.

De kabalaként azért még hónapokig hordoztam magammal egy megbontott doboz cigarettát. Így is történt! Gyakorlatilag egy hónap leforgása alatt sikerült megtalálnom azt a megfelelő pillanatot.hogyan tehet ilyet? Mindenesetre az már egyértelműen látható volt. s az általa folyamatosan kikényszeríttet hosszú éjszakai "beszélgetéseinket" egyszerűen nem voltam képes . amikor is képes voltam lemondani a dohányzás nyújtotta "örömökről". hogy valójában az elv az jó (mármint az azonnali abbahagyás). viszont a pontos időzítés is nagyon fontos lehet! Mint utólag kiderült. amikor is alkalmas leszek a feladatot gyakorlatilag könnyedén végrehajtani. hogy a napi cigarettaadag folyamatos csökkentése nem a legmegfelelőbb stratégia. s rájöttem.akkori feleségem dohányzott. Kétségek között. majd egy általam alkalmasnak vélt napon ismét megpróbáltam a kigondoltakat véghezvinni.-ben (előző) házasságom oly mértékben megromlott. végeredményben ez dönt el mindent! Ki kell várni a megfelelő pillanatot. mivel . hogy az említett probléma által teremtett környezetben ismét elő kellett kerülnie a cigarettának. Ez alkalommal sem sikerült! Majd ismét megpróbálkoztam.-ig! Sajnos 1994. E sikernek köszönhetően nem is gyújtottam rá egészen 1994.mint már említettem . mint ahogyan a fájó fogat sem érdemes több részletben kihúzatni. de immár ismét rendszeres dohányzással telt el egy-két hét. Annál is inkább szükségem volt rá.

elviselni cigaretta nélkül. Ha még emlékeznek rá: nem tudtam másképpen elviselni mások cigarettafüstjét, csak ha én is rágyújtok, vagy ha ez elveimmel ellenkezett, sürgősen távoztam a helyszínről. Nos itt nem volt lehetőségem a távozásra, hisz eljövendő közös életünket próbáltuk tisztába tenni éjszakánként, így maradt a rágyújtás. Márpedig ez igen aktív rágyújtásra sikerült, mivel akkori feleségem az akkori helyzetben szinte láncdohányos volt. Mint évekkel később kiderült nem rágyújtanom kellett volna, hanem távoznom, mivel e gyötrelmes éjszakákon semmit sem tudtunk igazából rendbe rakni. Az igazi megoldást a négy évvel későbbi válás jelentette. A több évig - de egy lakásban - tartó különélés során nem igazán merült fel bennem a dohányzásról való leszokás gondolata a már ismert körülmények miatt, hisz a különélés dacára folytatódtak az éjszakai "beszélgetések". Sem a válást követő új kapcsolatom elején, sem az 1999.-ben kötött új házasságom elején nem fordult meg a fejemben a dohányzásról való lemondás, bár mivel mostani, és szándékaim szerint utolsó feleségem nem dohányzik - kényszert éreztem arra, hogy a dohányzással kapcsolatos elveimet tovább szigorítsam, pl. a napi cigarettaadag mérséklésével. Így éveken keresztül napi 8, néha-néha napi 10 szál cigaretta került általam - kimondottan magánügyként elszívásra. Majd amikor 2002.-ben az év elején kiderült, hogy mily mértékben emelik meg a cigaretta

árát, mérgemben ismét - szándékaim szerint ismét véglegesen - elhatároztam, hogy leszokom a dohányzásról. Így 2002. január 6.-án már nem gyújtottam rá, s ezt az óta sem teszem meg. A módszer azonos volt a legutóbbival; több héten keresztül hordoztam magammal egy megbontott cigarettás dobozt arra az esetre, ha netán rá szeretnék gyújtani. De egyetlen egyszer sem került rá sor! Igaz, hogy most nem volt többszöri kísérlet sem, mivel Urunkat eredményesen sikerült megkérnem arra, hogy támogasson elhatározásomban, valamint a dohányzással egy időben a kávézást is abbahagytam. Utólagos kiértékeléseim szerint a kávézás mellőzése is sokat segíthetett, mivel ugye egy kávét csak úgy érdemes elfogyasztani - legalább is a dohányzók zöme csak így tudja igazán élvezni -, ha az első korty kávé után rá is gyújthat az ember! Végeredményben így sikerülhetett Urunk támogatásának, a kávé mellőzésének, s nem utolsósorban saját elhatározásomnak köszönhetően elsőre - ismét leszoknom, illetve egy egyelőre meghatározhatatlan időre abbahagynom a dohányzást! Konklúzió: Ha valakinek volt türelme végigolvasni a fenti sorokat, akkor Ő szépítés nélküli betekintést nyerhetett - itt-ott talán egy kicsit magára is ismerhetett - egy dohányos életének belső vívódásaiba. Látható, hogy akár többszöri "leszokás" után is szinte bármikor képes az

ember - legalább is én így voltam vele - ismét rágyújtani, és ott folytatni, ahol azt abbahagyta. Saját tapasztalataim alapján ezért úgy gondolom, hogy olyan, mint a dohányzásról - és talán az egyéb szenvedélyekről - való végleges leszokás, nem is létezik! Véleményem szerint csupán arról lehet szó, hogy egyelőre - egy meghatározhatatlan időre -, szüneteltetjük szenvedélyünk gyakorlását. Élénken emlékszem még édesapámnak, a dohányzásról való leszokása utáni álmaira, melyek csak a leszokását követő hosszú évek múltával jelentkeztek, és az általam említett elmélet igazát bizonyítják: "Álmomban nagyon ízletes csirkepaprikást ettem fokhagymás uborkasalátával, de ez semmi sem volt az ezt követő kávéhoz és cigarettához képest! Ilyen jó illatú és aromájú cigarettát még soha sem szívtam! Ahogyan a cigaretta aromája és füstjének illata a kávé aromájával és gőzölgő illatával keveredett... Még a nyálam is kicsordul, ha csak rá gondolok!" Valahol nagyon mélyen - talán véglegesen - bevésődtek bennünk e pótcselekvésnek nevezett mozdulatsorok, valahol nagyon mélyen elraktározódtak bennünk azok a hiányok melyek által létrehozott űrt, adott esetben számunkra csak a cigaretta volt képes kitölteni. Ezt felismerve érthető, hogy elegendő csupán egy kis megingás, egy kis lelki gyengeség, egy kis bizonytalanság, egy kis keserűség, a senkivel sem megosztható öröm, esetleg egy kis magány, vagy csupán a magányosság érzete, s egyszer csak azt

vesszük észre, hogy immár ismét kezünkben füstölög a cigaretta. De ha tisztában vagyunk e törvényszerűségekkel - ha egyáltalán törvényszerűségek -, ha tisztában vagyunk a dohányzás által okozott egészségi károsodássokkal, ha tisztában vagyunk az említett ok-okozati összefüggésekkel, akkor már - ha nem is könnyedén -, de kialakíthatjuk védekezési stratégiánkat. Természetesen a legegyszerűbb védekezési stratégia az lenne, ha életünk során sohasem gyújtanánk rá, mivel így biztonsággal elkerülhető lenne a függés. A dohányzás okozta egészségkárosodás, viszont nagyon nehezen - teljes mértékben talán sohasem - kerülhető el, hisz sok esetben kénytelenek vagyunk a dohányzók által ingyen adományozott nikotinfüsttel dúsított levegőt belélegezni, s így gyakorlatilag e passzív dohányzás is majd oly mértékű - de az is lehet, hogy nagyobb - károsodásokat okozhat egészségünk állapotában, mintha mi magunk is dohányoznánk. Sokan azt gondolhatják e sorokat olvasva, hogy: "Á hülyeség! Én más vagyok! Én biztosan nem szokom rá, és bármikor abba is tudom hagyni, de most még nem akarom!" Honnan tudja mindezt? Esetleg volt már a leszokással kapcsolatos személyes tapasztalata? Ha igen, akkor hogyan lehet az, hogy pillanatnyilag is dohányzik? Ebből következően vagy az első, vagy a második állítása téves, ugyanis mindkettő egyszerre nem lehet igaz! Nem is beszélve a "barátok" által szinte folyamatosan biztosított cigarettafüstös levegő

belélegzéséről. Ez ellen bizonyos társaságokban szinte egyáltalán nincs védekezési lehetőség, ugyanis a cigarettázó "barátok" szerint nekik joguk van a dohányzáshoz. Azt viszont már egyáltalán nem, vagy csak nagyon kevesen veszik figyelembe, hogy mindenkinek - még a dohányzóknak is - ALAPVETŐ emberi joga van a tiszta, egészséges levegőhöz. Tessék már végre megérteni, hogy pl. XY csak akkor gyakorolhatja egyéb emberi jogait, ha e jogok gyakorlásával meg nem sérti mások ALAPVETŐ emberi jogait. Következésképp: ha egy társaság tagjai között mindössze egyetlen nemdohányzó is van, a társaság többi tagja egyáltalán nem gyújthatna rá, mivel ezzel zavarná, s főként nem biztosítaná a nemdohányzó tag alapvető emberi jogait. És az alapvető jog ugye alapvetőbb, mint a többi! Véleményem szerint ez annyira nyilvánvaló, hogy ebből következően meg sem szabadna kérdezni az előbb említett társaság tagjainak, hogy rágyújthatnake, mivel e kéréssel arra kényszerítenék a nemdohányzó tagot, hogy mondjon le az egyik alapvető emberi jogáról. S ha Ő azt egyszer is megteszi e társaságon belül, akkor ez azonnal örök érvényűvé válik. Számomra, pl. egyáltalán nem érthető, hogy e masszív dohányzók miért csak mondják azt, hogy: "a dohányzás magánügy", és miért nem kezelik azt magánügyként? Úgy, hogy mi (tiszta levegőre vágyók) ne is tudjunk róla, hogy Ők dohányoznak. De ha már egyszer úgy alakult a sorsuk -

végeredményben Önök választottak így -, hogy szenvedélyükké vált a dohányzás, s szeretnének e kényszerítő szenvedélytől egy meg nem határozható reményeik szerint végleges - időre megszabadulni, akkor meggyőződéssel javasolhatom fentebb már megismert módszeremet mely, mint olvashatták már többször is beváltotta a hozzáfűzött reményeket. De ne feledjék, hogy az igazi megmérettetést a leszokás megtartása jelenti, és ennek sikeressége kizárólagosan csak Önökön múlik! A módszer lényegi elemei: a konkrét elhatározás: ettől a naptól kezdve nem gyújtok rá! De ha még is úgy adódna, hogy a kényszerítő körülmények hatására rá kellene gyújtanom, akkor mindig legyen nálam egy megbontott dobozban cigaretta; • rövid, a lényegre törő imában legalább naponta egyszer megkérem Urunkat, hogy támogasson elhatározásomban; • semmilyen körülmények között nem fogyasztok sem kávét, sem alkoholt. S ezek miatt nem járok olyan társaságba sem, ahol dohányoznak, illetve kávét vagy alkoholt fogyasztanak. Az eredményességben talán az utolsó pont maximális betartásának van a legnagyobb súlya. Ugyanis egyáltalán nem létezik olyan személy, ki kávét és/vagy alkoholt is fogyasztó, valamint dohányzó társaságban képes legyen leszokni a dohányzásról. Ebben a környezetben még csak remény sem lehet arra, hogy

Nem gyümölcsöző és egyáltalán nem követendő módszer. majd a pár nap elteltével ismét kezdje el elölről a kúrát! Biztonsággal meg fogja találni azt a napot. cukorkázó.mintha mi sem történt volna . valamilyen külső.alapvető jogai érvényesüljenek. azaz az eredeti elhatározásával ellentétben. Természetes módon előfordulhat. .kezdje el újra. de mindenféleképpen kényszerítő körülmény(ek) miatt szükséges volt rágyújtania. de az is lehet. rágógumizó tevékenységgel.az egyes egyén érdekei . majd . hogy azok rabjává is válik. hogy belső. ha a napi cigarettaadag folyamatos csökkentésével próbál meg valaki leszokni! Ne tegye! Nem sikerülhet! Mint olvashatta. hisz ha emlékszik még. akkor gyújtson rá! Pár napon keresztül szívja el azt a cigarettamennyiséget melyre feltétlenül szüksége van. csokoládézó. Legkésőbb két hónapon belül biztonsággal megtalálja azt a pillanatot. A dohányzásról való leszokást ne igyekezzen meggyorsítani .áthidalni más egyéb. mivel nagy az esélye. hogy első próbálkozása alkalmával nem az elvárásai szerint alakulnak a dolgok. Ez szinte természetes. pl. amikor is képes lesz a dohányzásról különösebb szenvedés nélkül lemondani. nekem sem sikerült! Ha nem tudja a napot elviselni cigaretta nélkül. annak idején a rászokás sem ment könnyen! Ekkor adjon magának pár napnyi türelmi időt.

1. Innentől kezdve már az elért állapot megtartása a cél! De erős dohányosok esetében az is előfordulhat. 2. és tudomásul kell venni. hanem pl. hogy ne csupán csak egy olyan "vers" legyen melynek elmondása kötelező. két hónapnyi cigarettamentesség után kell az állapot megtartásának megőrzését elkezdeni. hogy ebben az esetben (erős dohányos) nem egy hónapnyi. hogy befordult a célegyenesbe. melyet örömmel a szívemben köszöntök. amiben másokkal együtt részem lehet. akkor elmondhatja. Az elért állapot megtartásának megőrzése érdekében javasolnám az alábbi "mondókát" 3x21 napon (összesen 63 napon) keresztül. Gyönyörű új nap áll előttem. Életem minden pillanatában nyugalmat lelek .amikor is alkalmas lesz arra. Ez sem okozhat különösebb problémát. lelke mélyéből fakadjanak szavai! A 63 napon túl is bármikor elővehető. hanem mély hittel közvetítve. hogy teljes mértékben lemondjon a cigarettáról. Újra kell kezdeni a kúrát. és isteni béke tölti be az elmém. ha ennek szükségét érzi. Isten szeretete tölti be a lelkem. naponta háromszor elmondani úgy. Előre örülök feladataimnak. hogy több mint egy hónapnyi megtartóztatás után következik be az "elkerülhetetlen" rágyújtás. Ha már sikerült legalább egy hónapot a dohányzás élvezete és különösebb hiányérzete nélkül megélnie. és mindennek.

szabadon és jól hozok döntéseket. Fény és szeretet árad szét bennem. békét és jóakaratot sugárzom mindenkire. erős vagyok és sorsomat isteni erőből irányítom. . 7. Egész valómat csodálatos harmónia és nyugalom tölti be. jól érzem magam. és ugyan ezt tapasztalom. Látható alakot ölt. Fejem tiszta. tehát nincs szükségem cigarettára! Mosolyommal szeretetet. és boldog vagyok.magamban. 3. Szeretem magam! Ezen túl szeretem minden embertársam. hogy végtelen bölcsességén keresztül észrevétlenül irányít. Sikeres vagyok. örök kötődést saját magamhoz. melyet immár nem károsít és csúfít el a dohányfüst. Könnyedén és örömmel végzek minden munkát és minden feladatot. öröm és szeretet. mosolyt adok. és tudom. béke. 6. Örökre Isten kezében vagyok és ez az energia véd és erősít. egészség. Létem forrása véd és erősít engem. 5. egy olyan testet. Tudatalattim végtelen gyógyereje áramlik át egész valómon. hisz sikerre születtem. 8. Isten segít nekem leszoknom a dohányzás káros szenvedélyéről. Érzem a mély. mint harmónia. mert tudatalattim végtelen bölcsessége óv és irányít. és tudatalattim most sejtenként újra teremti testem. 4. amit csak meg kell oldanom. Minden sötét dolgot távol tart tőlem. Isten saját tökéletes képére teremtett engem is. Mindez dohányfüst-mentes életemnek köszönhető. Biztosan. Biztonságban vagyok.

mely átáramlik rajtam. hogy már évek óta nem ettél alma ízű almát? Gondoltál-e arra.valamilyen módon monológgá alakult át. teljesen egészséges vagyok és minden szervem. Érzem a tökéletes harmóniát és szeretetet. és egészségben tart. valamint azt a vitaminmennyiséget sem. Napról napra mindenféle szempontból egyre jobban és jobban vagyok. Tudatalattim végtelen bölcsessége friss életerőt küld mindenhová. mely . amelyekért tulajdonképpen termesztjük. Tudod-e. minden sejtem harmonikusan működik együtt egymásért. hogy melyik gyümölcsöt fogyasztod. minden tagom. ahol arra szükség van. zöldségeink és egyéb mezőgazdasági termékeink már évek óta nem tartalmazzák azt az íz és zamatanyagot. hogy már évek óta nem ettél barack ízű barackot? Tudod-e. hogy gyümölcseink. hogy gyermekeid úgy nőnek fel. Tudok helyesen és jól cselekedni. hogy gyakorlatilag teljesen közömbös. És ez így van! TÉGED IS ÉRINT Az alábbiakban közreadnánk egy kettőnk között történt beszélgetésnek azon részét. Amióta nem dohányzom. hogy egész életükben nem ehettek igazi gyümölcsöt? Vetted-e észre. 10. és fogyasztjuk őket? S továbbá tudod-e.Cigaretta nélkül minden problémám könnyen és jól megoldódik.9. izmom. hogy ezek a . az íz ugyan az? Észre vetted-e.a sors talán céltudatos szeszélye folytán .

vagy közvetlenül . mint szemüveg nélkül. hogy ezek hosszú távon nem károsítják-e saját. valamint a permetezések alkalmával "rajtragadt" vegyszermaradványokat? Biztos vagy-e abban. tíznaponként egyszer. illetve rajtad keresztül . hogy eredetileg is ez volt a szándékod? Ha szemüveges vagy akkor tudod. És tudod mi az érdekes? Az üveg mindkét oldala egyformán poros. hogy amikor az egészségesnek tartott gyümölcsöt. illetve kb.van úgy. napjainkban viszont már a . napjainkban ezt már naponta meg kell tenni . pl. valójában mi is kerül a szervezetedbe? Biztos vagy benne. látszatra gyönyörű példányok . s mindenapi munkáját zárt helyen végzi? Megmondom: kb. illetve zöldséget fogyasztod. hogy a tíz évvel ez előtti tisztogatáshoz gyakorlatilag elegendő volt egy kis víz és egy-két papírzsebkendő. ki egy nem különösebben nagy városban él.gyümölcsök és zöldségek .főleg a külföldről érkező. akkor elmondom: szerinted milyen időközönként szükséges tisztítani egy olyan ember szemüvegét.igen nagy mennyiségben tartalmaznak genetikai manipulációs.utódaid egészségét? Egyáltalán tudod-e. tíz évvel ez előtt. E vonalon továbbhaladva. elegendő volt 1-2 hetente egyszer. amit mi kénytelenek vagyunk folyamatosan belélegezni. ha nem. hogy naponta többször is -. tehát ennek a pornak az a városi levegő a hordozója. az is elgondolkodtató. különben a ráülepedett portól még annyit sem látnánk.

tisztogatáshoz mindenféle folyadékok és különféle speciális törlőkendők szükségesek. vagy a szomszédra való jobb rálátás miatt akár. illetve a régi filmekről tudjuk csak az érdeklődőknek megmutatni. a tűző napon kutyagolhatsz? Lehet. de most mindössze az egyszerű. hogy egyre kevesebb és csenevészebb. ugyanakkor az .megkarcolódhat a lencse. hogyan hasznosíthatja tüdőnk . XY úr(ak)nak telket adnak el az erdőben(!) s Ő(k) egyszerűen csak a jobb kilátás. hétköznapi üveglencsékről van szó. Nem gondolod. hogy pár éven belül csak képről.e porszemekkel telített levegőt. több száz éves fákat is kivág(at)hat(nak). Tudom. hogy mi is az.esetleg gyermekedé . és hogyan is nézett ki az igazi erdő? Szerinted hova vezethet az. s egyáltalán mit kezd ezekkel a porszemekkel? Mikor jártál utoljára igazi erdőben? Ha jártál. Te is azt tapasztaltad. Tehát az általunk létszükségletként belélegzett levegő olyan porszemeket tartalmaz. ott most bokáig érő porban. ha pl.az egyszerű víz és papír zsebkendő alkalmazásával . hogy esetleg tüdőnket is "megkarcolhatják" ezek a porszemek? Mit gondolsz. hogy ahol pár évvel ezelőtt még árnyas erdei úton lehetett sétálni. melyek képesek az üveglencse megkarcolására. hogy a műanyaglencse eleve ilyen. mert ezek hiányában . de ugyanakkor egyre porosabb fa-utánzatokból állanak erdeink? Te is megtapasztaltad. hogy ez a fajta sivatagosodási tendencia határozza meg a jövőnket? Ha továbbra is ilyen szakmai szinten "művelik" az erdőket lehet.

hogy mit mondanál - .hisz végeredményben ezért jöttek -. s ott elvégezhessék a heti nagytakarítást autójukon? Mi a véleményed az erdőkben szétdobált és magára hagyott hulladékokról? Talán az eldobott szalonnadarabot még hasznosítani képes a természet a rovarok közreműködésével. hogy nem csak erről van szó! A "sétáltatás" melléktermékeként .erdőkben ténylegesen rőzsét gyűjtögető rászorulót .ki e tevékenységével valójában is műveli az erdőt többhónapnyi letöltendő börtönbüntetéssel sújtanak? Esetleg elmondhatnád arról is a véleményed. hogy a még meglévő erdeinkben gyakorlatilag bárhová beautózzanak az emberek. de mit tud kezdeni azzal a rengeteg műanyagflakonnal. és ennek hatására. ha gyermeked ilyen területen játszadozva beletenyerel egy-egy ilyen kupacba. hogy szerinted helyes-e azt megengedni. és különféle az emberben is jól megélő .bélférgeket is tartalmazhatnak? Mit gondolsz. az kimondottan jót tehet az egészségének? De kíváncsi lennék arra is. amit a "feledékeny" erdőlátogató ottfelejtett? Esetleg elmondhatnád véleményedet arról a kutyatulajdonosról is. igen takaros kupacokat hagynak maguk mögött ezek az állatok.de akár az erdőbe is -.baktériumot. hogy e kupacok többfajta . olajjal s különféle vegyszerekkel.akár fertőző . ezen belül természetesen a zöldterületekre . ki a közterületekre. Tudtad. de mi tudjuk. illetve eltűrni. viszi kedvencét "sétáltatni".

ha a gyermek(ed) vagy netán a kedves(ed) nyelves puszit vált egy állattal? Próbáltál-e a reggeli. Ezért adott esetben a kutya nyugodtan belekóstolhat bárki tányérjába.mint külső szemlélőnek -. ahol nagyobb az autóforgalom . Viszont nekünk . Észre vetted már. -jogú tagjai ugyanannak a családnak. s azok együtt. hogy az egyáltalán nem körültekintő. S egyáltalán. sőt. úgy 1-2 km távolságra nézni? Te is olyan "gyönyörű" kékes színűnek láttad a levegőt? Ez a "gyönyörű" kékes szín az ami jelzi számunkra. hogy ez a jog a kutyán kívül nem mindegyik családtagot illette meg. hogy a nagyobb városokból . hogy mindegyikőjük a kutyát is ideszámítva . immár sikerült a városi levegőt is emberi fogyasztásra alkalmatlanná tennünk..egyenrangú. és mindenáron való közlekedésünk eredményeként. -jogúság dacára érdekes volt azt tapasztalnunk. Te hogyan vélekedsz arról . .éled meg -. annak a kutyatulajdonosnak. de Ők már megszokták. a hangoztatott egyenrangúság. illetve közvetlenül egymás mellett végzik a fentebb már említett kupackészítő tevékenységüket. és kutyáit -.legalább is azok belvárosi részéből. de még inkább a délutáni közlekedési csúcs idején kissé távolabb.egyáltalán szólnál-e -. s alhat bármely családtag ágyában..gyakorlatilag kipusztultak az éjjeli bogarak? Tudod itt már a bogarak sem képesek elviselni az ember autókázási mániájának hatásait. ki egyszerre viszi "sétáltatni" gyermekét és kutyáját esetleg gyermekeit. Nekünk kicsit furcsa.

valóban szükséges volt autóval megtenned minden mai utadat? Gondold csak végig napodat! Azt kérdezed. hisz nem ártana meg szervezetednek egy kis mozgás. stb. vagy esetleg van közöttük olyan is. s az így kapott összeget vesd össze azzal. hogy pont Te miért nem? Jut eszembe: Mi lenne. mint tenmagad fenntartására? Azt mondod.és a családodra . hogy miért pont Te? Mi erre azt kérdezzük. hogy ez nem igaz? Akkor számold csak ki. és különben is. de hát ez az autó létszükséglet. az egy napra eső javításokat. majd add hozzá az egy napra eső biztosítási összegeket. ha kicsit kevesebbet autóznál? Néha-néha esetleg megpróbálhatnád gyalog vagy kerékpárral. mi emberek meddig bírhatjuk? Végiggondoltad már.evett meg . hogy mindenütt pusztul környezetünk. amit az autóra költesz. ma hány forintot fogyasztott el . azt valójában magadra . hogy: valóban? Valóban létszükségletnek érzed? Akkor szerinted hogyan tud megélni az a sok-sokmillió. autóval nem rendelkező ember? Szerinted ezek mindegyike nyomorban. Így "fejlődve" az .. hogy többet költesz az autózásra. amit egy nap átlagosan saját magad fenntartására költesz! Nos? Azt mondod. Nos? Nézz körül! Amerre nézel azt láthatod. aki egyszerűen csak belátta. hogy az effajta autókázás egyenlő az életterünk tönkretételével? Pl. az egy napra eső lízing díját.is költöd! Erre mi kérdezzük azt.Mit gondolsz. hogy pl.az autód. a létminimum alatt él. hogy: valóban. ez a Te munkaeszközöd.

s eközben nem veszi észre. Ha pl.valós világunk . Ha lehetőséged van rá. Lehet. ültess fákat! Igaz. mely immár haldoklik. tehetnél bármennyire is kételkedsz ebben. nem csak gyermekeidet. regenerálásához válaszd inkább a természetes állati eredetű trágyázást a műtrágyák helyett. nem is beszélve a spirituális valóságról.márpedig megteheted -. illetve unokáid élvezhetik majd azok árnyékát.no meg talán azért. ha valós világunk tönkre megy. mert a szomszédod is ezt teszi gyomirtásra a mérgező vegyszereket.szelete . ha teheted. hogy nagy valószínűséggel csak gyermekeid. ami a legkevésbé szennyezi környezeted. Ha rajtad áll és megteheted . mert azt mondom. Mindenki igyekszik csak a saját kis világát építgetni.kímélése érdekében Te is sokat tehetsz. kerüld a különböző méreg alapú vegyszereket. Vedd észre. csupán csak egy aprócska része . hogy most megbocsátóan mosolyogsz.ember teljes mértékben elveszíti kapcsolatát a természettel. s árnyékában ülve jó szívvel emlékeznek meg rólad. Pl. de ha nincs erre . hanem saját magad is mérgezed. hogy ez az általa kialakított kis világ. amellyel nem csak a földet és a vizet. a földdel foglalkozol. mert bár még ezt nem vetted észre . gyümölcseit de hidd el.a valós világnak.sőt azt megelőzően -. hogy sok esetben csak a lustaság és a kényelem miatt használod . s azzal együtt . a Te kis világod is megsemmisül. sőt unokáid jövőjét is megpecsételed.az is a valósból táplálkozik! Környezetünk . olyan járművel közlekedj. szükségük lesz az árnyékra.

hogy egyáltalán látjuk-e . Végeredményben cseppekből áll össze a tenger. hogy minden egyes cseppre nagy szükség lenne! Urunk kifejezett kérésére. s csak a valóban szükséges utakat tedd meg vele! Ha csak ennyi is sikerül.. A tartalomból: Félelmeink. s most oly időket élünk. valamint az Ő teljes jóváhagyásával szeretnénk közreadni azokat a mindennapos élet gondjaival kapcsolatos gondolatainkat.próbálj meg kevesebbet közlekedni autóddal.. s egyáltalán mit tartunk a létről és a .azokat. már tettél valamit! Utólag ez számodra semmiségnek tűnhet. akkor . hogy ha milliók tennének ugyan így. de gondold végig.bár tudom. hogy nem könnyű. Mérlegelj. melyek e szemszögből való látásmóddal talán másként festenek. mint ahogyan azt a mindennapok során nézzük . de .lehetőséged.s kérdés.

miként vélekedik erről a Biblia. Hogyan gazdálkodjunk belső energiáinkkal. s mit is takar valójában a karma szó. az önbizalomról és az önbecsülésről is. De elmondjuk véleményünket a különféle döntésekről. És ami még téged is érint.. Véleményünk szerint hogyan és mi nyilvánulhat meg az aurában. s mi a véleményünk a gyógyításról.. s kezelhetjük-e a mindennapok megterhelése okozta stresszt. . Miként látjuk a radiesztéziát. Mire használhatók a pozitív megerősítések. Hogyan látjuk a reinkarnáció kérdését.létezésről. s végeredményben mi is lehet a csakrák szerepe. Miként képzeljük el a testünknek legmegfelelőbb táplálkozást. a segítésről.

14. [VISSZA] 7.10] [VISSZA] 4. [Máté 13. hogy melyek azok az országok. hogy fény nélkül nem létezik árnyék? [VISSZA] 8. [VISSZA] 2. Tehát elsősorban a geológiai szempontok döntik el. elhordani? Pl. hogy egy évig nem látták Őt.15]. kik jelöltek lehetnek. a múmiák esetében is. [Ésa.9. 6. Észre vetted már.13. nem volt elég egy-két tetemet darabokra szedni? Miért kell ezt mindegyikkel megtenni? Az ember számára már semmi sem lehet érinthetetlen? [VISSZA] 5. [VISSZA] 3. Feltehetően szó sem volt megfiatalodásról.Jegyzetek 1. Nem minden épület és nem minden igehirdetés alkalmas a célra. [VISSZA] 6. mindössze az hatott így. szétvágni. hogy a tudomány nevében csak rombolás folyik? Miért kell minden általunk ismeretlen dolgot azonnal szétszedni. Ezt a varázslatos erőt nevezzük mi piramis effektusnak. Kétszer soha sem léphetsz ugyanabba a folyóba! [VISSZA] . Vajon miért van az.

Legalább is az anyag írásakor a Szabadalmi Hivatalban még nem volt ilyen. illetve erre utaló bejegyzés. illetve erre utaló bejegyzés. Legalább is az anyag írásakor a Szabadalmi Hivatalban még nem volt ilyen. [VISSZA] . [VISSZA] 10.9.