TEMA 12

EMISIUNEA ŞI EVALUAREA ACŢIUNILOR

Obiective  Studierea particularitatilor actiunilor Determinarea valorii unei actiuni Evaluarea fundamentala a actiunilor .

2. Evaluarea fundamentală a acţiunilor Concepte cheie Teste de evaluare Bibliografie .Conţinut   12. Valoarea unei acţiuni 12.1.

VALOAREA UNEI ACŢIUNI Acţiunea este valoarea mobiliară care reprezintă o cotăparte din capitalul social al unei societăţi comerciale şi care încorporează drepturi patrimoniale şi nepatrimoniale. ceea ce reprezintă un control asupra gestiunii emitentului. acela de pierdere a capitalului investit. Acţiunea conferă posesorului: Ɣ drept de coproprietate asupra activelor emitentului. Ɣ drept la distribuirea profitului. Acţiunea comportă şi un risc major.1. . Ɣ drept de lichidităţi în caz de cesiune a activelor.4. Ɣ drept de vot.

1. pe baza căreia este împărţit capitalul între acţionari. VALOAREA UNEI ACŢIUNI a.. Valoarea nominală este o valoare convenţională. Valoarea nominală (. Acţiunile nu pot fi emise pentru o sumă mai mică decât valoarea nominală.4. În funcţie de această valoare.1 de lei . Valoarea nominală a unei acţiuni nu poate fi mai mică de 0. egală cu suma capitalului social (CS) divizată la numărul de acţiuni emise (N).face value¶¶). este prevăzută prin statut o remunerare de bază a acţionarilor. .

Valoarea patrimonială. .4. VALOAREA UNEI ACŢIUNI b.1. exprimată prin valoarea contabilă şi valoarea intrinsecă. Valoarea contabilă reflectă partea din activul net ce revine pe o acţiune Activul net este reprezentat de partea din activele societăţii neafectate de datoriile contractate de aceasta. Valoarea intrinsecă exprimă activul net corectat cu plusurile sau minusurile de active latente ce revin pe o acţiune. Activele latente sunt provizioanele pentru riscuri şi cheltuieli care nu au apărut în exerciţiul încheiat şi care nu s-au soldat prin conturile de venituri.

fiind calculată ca raport între profitul net repartizat ce revine pe o acţiune şi rata medie a dobânzii de piaţă. Valoarea de randament este considerată o formă de exprimare a valorii financiare. interpretată ca valoare financiară şi valoare de randament.4.1. VALOAREA UNEI ACŢIUNI c. . Valoarea financiară exprimă capitalul financiar care s-ar fructifica printr-un dividend comparabil cu rata medie a dobânzii pe piaţă. Valoarea de rentabilitate.

Valoarea de piaţă. Astfel se deosebesc: d. care este determinat prin adăugarea la valoarea nominală a primei de emisiune: e. VALOAREA UNEI ACŢIUNI  Vânzarea acţiunilor în momentul emisiunii sau în orice moment pe piaţa de capital se realizează la preţul de emisiune sau la preţul pieţei.1. Valoarea negociată sau preţul de emisiune. respectiv preţul la care se efectuează tranzacţiile cu acţiuni.4. .

12. dintre care cei mai utilizaţi sunt prezentaţi în cele ce urmează: a) b) c) d) e) PROFITUL PE ACTIUNE RATA DE DISTRIBUIRE A DIVIDENDULUI DIVIDENDUL PE ACTIUNE RANDAMENTUL UNEI ACTIUNI COEFICIENTUL PER . EVALUAREA FUNDAMENTALĂ A ACŢIUNILOR Evaluarea fundamentală se realizează pe baza unor indicatori financiari.2.

Profitul pe acţiune. . care exprimă capacitatea emitentului de a obţine profit b.Rata de distribuire a dividendului. EVALUAREA FUNDAMENTALĂ A ACŢIUNILOR a.12.2. care reflectă partea din profitul exerciţiului financiar distribuită acţionarilor.

cât şi ca dividend net. Randamentul unei acţiuni. Dividendul pe acţiune reprezintă. . cât şi de creşterea valorii de piaţă a acţiunii.12.2. venitul produs de investiţia sa. pentru posesorul acţiunii. calculat atât ca dividend brut repartizat. deci este un flux financiar. EVALUAREA FUNDAMENTALĂ A ACŢIUNILOR c. care este produs atât de dividende. d. Dividendul pe acţiune.

. Când PER este relativ mare.. când PER este relativ mic. ea poate fi supraevaluată şi deci deţinerea sa nu s-ar mai justifica.2..12. acţiunea este ieftină şi se recomandă cumpărarea acesteia. Coeficientul . EVALUAREA FUNDAMENTALĂ A ACŢIUNILOR e.PER¶¶ (. invers. reprezintă indicatorul cel mai utilizat pentru a caracteriza eficienţa plasamentului în acţiuni.price-earning ratio¶¶). PER arată cât trebuie să plătească un investitor pe o acţiune pentru a obţine o unitate monetară din profiturile firmei emitente. acţiunea este scumpă.

dividendul pe acţiune. rata de distribuire a dividendului. coeficientul PER . valoare de piaţă. valoare financiară. preţ de emisiune. randamentul unei acţiuni. valoare intrinsecă. valoare contabilă.Concepte cheie Acţiuni. valoare patrimonială. valoare nominală. profitul pe acţiune. valoare de rentabilitate. valoare de randament.

Evaluarea cunostintelor      Ce drepturi conferă posesorului acţiunile? Cum se calculează valoarea nominală a unei acţiuni? Ce este valoarea patrimonială? Cum se calculează preţul de emisiune? Ce este valoarea de piaţă? Ce este profitul pe acţiune? Ce este rata de distribuire a dividendului? Cum se calculează dividendul pe acţiune? Cum se calculează randamentul unei acţiuni? Cum se calculează coeficientul PER? .

2002 Stancu I . Editura Economică..Burse de mărfuri şi valori.Bibliografie  Anghelache G. Editura Economică. Bucureşti. 1996 .Piaţa de capital. Editura Tribuna Economică...Finanţe. Bucureşti. 2004 Niţu A. Bucureşti. Teoria pieţelor financiare.