Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării

Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, tipul subiectului MT1, programa M1


Soluţie

1. Avem ( )
2 2 2 2 2
2 3 4 log 2 log 3 log 4 1 log 3 2 log 3 1, 2 < < ⇒ < < ⇒ < < ⇒ ∈ .
2.
2
3 0 x x m + + > , oricare ar fi
9 9
0 9 4 0 ,
4 4
x m m m
| |
∈ ⇔ ∆ < ⇔ − < ⇔ > ⇔ ∈ ∞
|
\ .
\ .
3. Avem sin cos sin sin 2sin cos 2 cos
2 4 4 4
x x x x x x
π π π π | | | | | |
+ = + − = − = −
| | |
\ . \ . \ .

Ecuaţia devine
2
cos 2 ,
4 2 4 4
x x k k
π π π
π
| |
− = ⇔ − = ± + ∈
|
\ .
].
Mulţimea soluţiilor ecuaţiei iniţiale este: { } 2 / 2 /
2
k k k k
π
π π
¦ ¹
∈ ∪ + ∈
´ `
¹ )
] ] .
4.
( ) ( )
( )
( )
( )
( )
( )
( )
2 3 3
1
3 ! 2 ! ! 1 1 ! ! !
, 3 avem
2! 2 ! 3! 3 ! 3! 2 ! 3! 2 ! 3! 2 !
n n n
n n n n n n n n
n n C C C
n n n n n
+
+ − + +
∀ ∈ ≥ + = + = = = =
− − − − −
` .
5. Avem ( ) { }
1 2
1; 1 d d A ∩ = − . Atunci
3
1 1 0 0 A d a a ∈ ⇔ − + = ⇔ = .
6. Din teorema cosinusului,
2 2 2
2 cos 13 BC AB AC AB AC A BC = + − ⋅ ⋅ ⇒ = .
Perimetrul triunghiului ABC este 7 13 AB BC AC + + = + .