Deseori a aparut, mai ales in practica, intrebarea, cum se explica faptul ca organizatii ce apartin aceleasi ramuri de activitate, similare

ca marime, dotare tehnica si chiar oportunitati, au performante atat de diferite? Explicatia constă în diferentele de tip cultural existente si manifeste in special in cazul corporatiilor multinationale. Factorii ce influenţează cultura organizatională pot fi interni şi externi. Identificarea factorilor care influenţează cultura reprezintă una din problemele cu care se confruntă orice organizaţie.

 Factori interni sunt:  Istoria şi tradiţia organizaţiei (prin modul de înfiinţare, ceea ce este
tradiţional). Cu cât istoria este mai îndelungată şi mai complexă, cu atât influenţa asupra culturii organizaţionale este mai puternică. Istoria conferă continuitate, prestigiu şi forţă de influenţare a elementelor culturii, conferind organizaţiei stabilitate şi inerţie organizaţională; Proprietarii organizaţiei pot fi reprezentaţi de o persoană sau un grup mai mic sau mai mare de persoane şi/sau organizaţii. Influenţa lor asupra culturii acţionează, surprinzător la prima vedere, în limite foarte largi. Dacă proprietatea este a unei persoane sau a unui grup mic de persoane, de regulă influenţa este substanţială. Când proprietatea este dispersată între un număr mare de acţionari, influenţa proprietarului este sensibil redusă, crescând în compensaţie influenţa managerilor prin preluarea efectivă a puterii de la proprietari; Sistemid de management al organizaţiei prin caracteristicile metodologicomanageriale, decizionale, informaţionale şi structural organizatorice are o puternică influenţă asupra configuraţiei culturii organizaţionale. Un sistem de management bine cristalizat, cu o ridicată funcţionalitate, bazat pe o puternică motivare a salariaţilor şi grupurilor de angajaţi din cadrul organizaţiei, facilitează formarea unei culturi organizaţionale puternice; Managerii organizaţiei sunt factorul care marchează substanţial cultura organizaţiei. Personalitatea managerilor, nivelul de pregătire managerială şi de specialitate, leadershipul care îi caracterizează, variază în limite foarte largi. Cea mai mare influenţă asupra culturii o au managerii de la nivelul superior, secondaţi de managerii de nivel mediu; Salariaţii din cadnd organizaţiei constituie, alături de manageri, unul din factorii determinanţi ai culturii. Numărul, pregătirea, vârsta, sexul, temperamentul acestora sunt tot atâţia parametrii umani care marchează în

cât şi randamentul utilajelor folosite. normele şi comportamentul organizaţional. este bine să fie recrutate persoane ce se pot adapta culturii existente. O organizaţie de dimensiuni mai mari va avea mai multe subculturi. In fiecare fază cultura organizaţională prezintă parametrii şi dinamici parţial diferite. Deşi influenţa situaţiei economice asupra culturii se remarcă în special când aceasta nu este prea bună. Stabilirea precisă a scopurilor şi obiectivelor organizaţiei. prin birotica şi softurile care îi sunt asociate marchează puternic conţinutul şi modalităţile de realizare a muncii salariaţilor. aşteptările şi aspiraţiile sale. însă într-un mod predominant negativ. prin restricţiile / facilităţile economice practicate. mituri. valoarea capitalului şi/sau numărul de personal este în corelaţie directă cu cultura organizaţiei respective. roluri.       multiple şi diverse moduri sistemul de valori al personalului. care în organizaţiile conduse profesionist sunt încorporate în politici si strategii coerente şi realiste. Procedeele de recrutare şi integrare ale personalului în sensul că. impactul său nu este mai puţin important când întreprinderea prosperă economic. Tehnica şi tehnologia utilizată este un factor ce are în vedere atât gradul de înzestrare a întreprinderilor. cerinţele. prin intensitatea stresului economic asupra evoluţiei organizaţiei şi a salariaţilor din cadrul său. deşi mai puţin luat în considerare. Dimensiunea organizaţiei exprimată prin cifra de afaceri. aspiraţii şi aşteptări. Faza ciclului de viaţă al organizaţiei este un factor deosebit de important. informatizarea şi robotizarea proceselor de producţie. Informatizarea. Scopul şi obiectivele organizaţiei. prin automatizarea flexibilă. ceremonii. reflectându-se în sistemul de valori. ce trebuie definite şi luate în considerare. Ultimele decenii au fost marcate de o pronunţată amplificare a gradului de dotare tehnică a întreprinderilor. care ajută la menţinerea şi consolidarea culturii (“IBM înseamnă service”. Cultura diferă de la o organizaţie la alta şi în funcţie de situaţia economică care îşi exercită influenţa prin mărimea şi accesibilitatea resurselor pentru salariaţi. în simboluri. pe când una mai mică va avea o cultură mai omogenă. “IBM respectă individul şi personalitatea lui”) . statusuri. Influenţarea culturii organizaţionale are loc şi atunci când scopurile şi obiectivele nu sunt stabilite sau nu sunt cunoscute de salariaţi. mai stabilă. Situaţia economică a organizaţiei. cunoaşterea lor de către angajaţi. Perenitatea valorilor şi concepţiilor. asigurarea unei corelaţii între scopurile şi obiectivele organizaţiei şi cele ale angajaţilor sunt elemente esenţiale pentru remodelarea culturii.

funcţionării. moduri de gândire şi religii diferite. prin concepţii diferite. Mediul economic.  Mediul economic al organizaţiei este strâns legat de factorul precedent. Când mediul juridico-legislativ este coerent şi favorizant performanţelor întreprinderii. . pe fondul internaţionalizării activităţilor economice. se stabilesc principalele reguli ale înfiinţării. reflectă şi starea de funcţionalitate şi performanţă a economiei naţionale. instituţiilor pe care statul le stabileşte în fiecare ţară. ordonanţelor. Dimpotrivă. nivelului exigenţelor. comerciale net superioare. Cultura este influenţată şi de modul de interpretare şi gradul de respectare a legilor. Când însă economia naţională se află în criză. potenţialului şi perspectivelor de dezvoltare foarte diferite. datorită dimensiunilor.  Mediul tehnic şi tehnologic poate influenţa mai mult sau mai puţin în funcţie de obiectul de activitate al organizaţiei. inclusiv cultura organizaţiei vor înregistra mai lesne şi mai rapid progrese.  Cultura naţională sau / şi cea locală în cadrul căreia funcţionează organizaţia influenţează cultura organizaţiei prin educaţia diferită. Când economia se află într-o perioadă de creştere. metodologiilor. derularea activităţilor agenţilor economici se realizează în condiţii fiscale. insuficient armonizat şi nu are în vedere cu prioritate obţinerea de performanţe economice.  Clienţii influenţează cultura prin segmentul de piaţă căruia se adresează organizaţia. bancare. Factorii externi sunt:  Mediul juridico-legislativ. Deşi acest factor a fost identificat şi luat în considerare numai în ultimele decenii. tot ceea ce se derulează în organizaţie este afectat negativ. Prin intermediul legilor. când acest mediu este incomplet. toate procesele. dezvoltării şi lichidării întreprinderilor. mediul economic exercită stresuri economice mai multe şi mai intense asupra organizaţiilor. influenţa sa asupra organizaţiilor este importantă şi a fost demonstrată de Hofstede şi de colaboratorii săi în cercetările lor. însă.

valorile.I.instituţionali. perspectivele individuale şi concepţiile de bază. d)factorii juridico . Categorie: factori de influenţă externă a)cultura naţionala include modul de gândire. . educaţia. religia. normele. b)clienţii – clientul întotdeauna are dreptate. c)factorii tehnici şi tehnologici. distanţa mică ori mare faţă de putere ori bogăţie. simbolistica. atitudinea faţă de colectivism individualism. Prin factorii demografici şi socioculturali se stabilesc credinţele.

care furnizeaza servicii publice si care functioneaza in medii strict reglementate. factorii tehnici si tehnologici exercita o influenta mai redusa. d) Angajaţii firmei. religia. dotare tehnica si chiar oportunitati. sanctitatea proprietatii private. dezvoltarea sau transformarea unui anumit model cultural? In principal acestia pot fi grupati in doua mari categorii: externi si interni. conceptiile de baza ale culturii organizatiei. Cultura organizatiei nu poate fi judecata si inteleasa independent de cultura tarii in care functioneaza. normele. vizeaza diferentele de tip cultural existente si manifeste in special in cazul corporatiilor multinationale. g)Faza ciclului de viata a firmei. acceptate sau respinse credintele. 3. similare ca marime. valori cu care individul vine in organizatie privesc drepturile si libertatea omului. c)Managerii firmei şi sistemul de management. in organizatiile administrative. incluzand si modul de a gandi.II. procesele de formare a elitelor constituie un fond comun cu care se stabilesc diferentele apreciabile intre culturile organizatiilor. Categorie: factori de influenţă internă a)fondatorul şi proprietarul firmei. miturile şi ritualurile. simbolistica. perspectivele individuale.8. Deseori a aparut. Cultura nationala. intrebarea: cum se explica faptul ca organizatii ce apartin aceleasi ramuri de activitate. h)tehnica şi tehnologia utilizata. Spre exemplu. e)Mărimea firmei. Culturile lor tind sa fie mai conservatoare in comparatie cu cele dezvoltate in organizatile confruntate cu puternici competitori. Astfel. Factori ai aparitiei si evolutiei culturii organizationale. valorile. Factorii externi – includ factori generati de mediul ambiant national si international care influenteaza direct sau indirect componentele culturale. factorii tehnici si tehnologici – determina diferentieri considerabile intre culturile ce apartin unor organizatii din ramuri diferite. Când este un singur proprietar el are o influenţă mai mare asupra culturii b)istoria şi tradiţia organizaţiei – modul de înfiinţare şi dezvoltare a firmei ce au determinat simbolurile. Prin intermediul factorilor demografici si socio-culturali sunt stabilite. f)Situaţia economica a firmei. credinta ca propria straduinta si capacitate determina succesul sau insuccesul in viata. Printre factorii externi cu cea mai vizibila influenta pot fi mentionati: cultura nationala. relativ recenta. Care sunt insa factorii care influenteaza aparitia. mai ales in practica. reflectata mai ales in procedurile specifice realizarii serviciilor. educatia. . au performante atat de diferite? Explicatia.

valorile stabilite la un moment dat in mod deliberat sunt consolidate nu numai prin obiceiuri si experienta. Pentru organizatiile nationale. In aceste situatii. Factorii interni – sunt factori generati de modul de organizare. metode de recrutare si integrare a personalului – majoritatea oamenilor nu-si dau seama ca apartin unei culturi decat in momentul in care parasesc o organizatie pentru a se angaja intr-o alta sau sunt supusi unor evenimente dramatice cand din viata organizatiei. In general. regulile si procedurile care functioneaza in organizatii sunt traditionale. a valorilor si conceptiilor de baza. ei sufera un adevarat soc cultural. cu o puternica inradacinare in obisnuinte si cu o mare stabilitate. „eliminandu-i” pe cei care ar provoca situatii de revolta. organizatiile de dimensiuni mici promoveaza o cultura omogena si stabila. Vechile modalitati de actiune pot fi puse la indoiala sau chiar luate in deradere. pot genera concomitent mai multe tipuri de culturi ce coexista in cadrul unei culturi dominante. ci si prin tendinta oamenilor de a opune rezistenta la schimbari. . Nu de putine ori. evolutia si personalitatea organizatiei. fiind dezorientati de noul model cultural. ceea ce promoveaza sentimente de nesiguranta. fiind o continuare a celor promovate initial. organizatiile tind sa recruteze si sa promoveze oameni capabili sa se adapteze culturii. corectitudine. cu multe filiale sau sedii raspandite pe o mare arie geografica. ele pot intra in conflict. In general. apararea bunurilor sau banilor organizatiei si personalului. perenitatea valorilor si conceptiilor – reprezinta cel mai puternic factor intern de mentinere si consolidare a culturii organizationale. frustrare. In principal in aceasta categorie se include: istoria si traditia organizatiei – modul in care a fost infiintata organizatia transmite in timp o serie de valori. dimensiunile organizatiei – organizatiile de mari dimensiuni.factorii juridici – acestia se manifesta diferit pentru organizatiile nationale si internationale. Multe din normele. In schimb. perspective si conceptii. modul de intrepretare si de respectare a legilor poate genera valori sau nonvalori legate de cinste.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful