You are on page 1of 77

Ks.

Sawomir Kostrzewa

Pocztki- Owiecenie
W epoce Owiecenia po raz pierwszy na szerok skal: zanegowano chrzecijaskie wartoci duchowe podjto prby filozoficznej i politycznej walki z tradycyjn religijnoci i teocentryczn wizj wiata i czowieka swoje pocztki maj ruchy okultystyczno lucyferyczno masoskie. Owiecenie nie zdoao jednak zniszczy ducha chrzecijaskiego, dao jednak powane podwaliny pod nastpne etapy walki z chrzecijaskim systemem wartoci. Ich wysyp nastpi w XX wieku.

Owoc postmodernizmu

Postmodernizm (a take New Age i liberalizm) to ruch filozoficzno-kulturowo-religijnospoeczny, ktry zakwestionowa tradycyjne wartoci, takie jak dobro, prawda, pikno. Wg postmodernistw, nie ma obiektywnych kategorii, ktre opisywayby czym jest dobro, prawda czy pikno. Zatem wg nich, nie mona nikomu z gry narzuca, co jest dobre, pikne, a co jest szkodliwe i ze. Pikne i dobre jest wszystko, co wydaje si takim dla subiektywnego ego (choby nawet inni zgodnie stwierdzali, e jest ze i szkodliwe!)

Takie mylenie przynioso konkretne owoce w myleniu wielu twrcw kultury. Nastpi masowy wylew brzydoty. Zakwestionowano tradycyjne modele wychowania. Teraz nie mona narzuca dziecku adnych kanonw dobra, prawdy i pikna. To dziecko ma decydowa, co uznaje za dobre i poyteczne dla niego! To prawo uznano za cz praw czowieka. Rodzice, ktrzy ograniczaj dzieciom to prawo, musz si liczy z konsekwencjami prawnymi (np. odebranie praw rodzicielskich).

To prawo wykorzystali producenci zabawek. Wielu z nich wsppracuje z sektami, masoneri, satanistami bd stanowi ich cz. Pragn wychowa nowe pokolenie, konsumentw idealnych, wolnych od tradycyjnego mylenia i systemu wartoci. W sposb szczeglny zaatakowano chrzecijaski system wartoci, oparty na mioci bliniego i Dekalogu.

Logo Monster High producenta zabawek, kreskwek, odziey (Mattel). Ukazuje trupi czaszk z row kokardk. Jest to symbol mierci, ktra wchodzi w wiat dzieci i go przeobraa. Czaszka jest take symbolem powszechnie uywanym przez satanistyczne sekty. W tle symbole zniewolenia, np. kajdany, symbole okultystyczne we, nietoperze.

Obraz, ktry znajduje si na jednym z portali o charakterze satanistycznym

Symbolika obrazu: Przedstawia pic dziewczynk. W istocie jest to martwe (zabite?) dziecko, ubrane w strj dziecka pierwszokomunijnego. Strj ten jest chrzecijaskim symbolem niewinnoci i czystoci. Ta niewinno zostaa jednak zbrukana i zabita. Sukienka dziecka jest splamiona oznacza to, e dziecko nie byo czyste, dobrowolnie wybierao zo, grzech. Dziecko trzyma w rku karykatur zabawki mier. To symbol nowych zabawek demonicznych, odbierajcych dzieciom niewinno, wprowadzajcych w dowiadczenie za i grzechu. Dziecko przytula zabawk, a wic j akceptuje.

Pod hasem walki z dyskryminacj i uprzedzeniami pojawiy si antydyskryminacyjne imprezy, festiwale promujce tego gatunku bajki i zabawki. W istocie propaguj wrd dzieci postawy, ktrym sprzeciwia si chrzecijaski system wychowawczy, np. homoseksualizm, biseksualizm, poligamia.

W powyszych ksieczkach dla dzieci zawarta jest teza, e w gejowskich zwizkach mona normalnie wychowywa dzieci.

Walka o dusze dzieci


Ksika To wszystko rodzina! Aleksandry Maxeiner dostarcza modemu czytelnikowi informacji o rnorodnych formach rodziny, np. o samotnych rodzicach, rodzinach jednopciowych, rodzinach patchworkowych (grupa yjca na sposb trybalny, w systemie rozmaitych, wielokrotnie si przenikajcych zwizkw seksualno egzystencjalnych o rnym stopniu formalnoci)

Promocja homoseksualizmu

Zabawki postmodernizmu
Szkodz dzieciom, poniewa
1. Niszcz dusze dzieci - bohaterami dla dzieci staj postaci np. sprzeciwiajce si Bogu i walczce z Nim, odrzucajce lub wymiewajce wartoci chrzecijaskie (np. seria kreskwek Watcy Mch, Miasteczko South Park), ukazujce wiat magii, satanizmu jako atrakcyjny i pozytywny (seria Harry Potter, seria Monster High)

Watcy mch

Cmentarz jako przestrze zabawy?

Przedstawianie nauczycieli, osb duchownych, autorytetw w sposb niepowany, groteskowy

Postaci szatana, diabw, upiorw przedstawione s w nich w sposb niewinny. Szatan kreowany jest na posta pozytywn. Ma by przyjacielem dziecka, maskotk, nie moe budzi lku i grozy, przychodzi dzieciom na pomoc, gdy si go przyzywa. Przejmuje zadania i cechy zarezerwowane dotychczas tylko dla postaci ze wiata dobra. Dziecko wzrasta w przekonaniu, e nie naley si lka szatana ani potpienia.

Miasteczko South Park

Demoniczne gry komputerowe

W demonicznych grach komputerowych, gracz wciela si

w posta, ktra musi wsppracowa z siami ciemnoci, aby zdobywa kolejne punkty. Fabua gier konstruowana jest w sposb przypomniajcy zdobywanie kolejnych stopni wtajemniczenia charakterystycznego dla sekt satanistycznych. By rozpocz gr, trzeba podpisa pakt. Zadania stojce przed bohaterami gry to kalki dziaa stricte satanistycznych (profanowanie wity, cmentarzy, niszczenie witych, chrzecijaskich symboli, posugiwanie si zaklciami, magi, okultyzmem).

Ksiki kult ciemnoci, za, magii, okultyzmu

Ksiki, odwoujce si do magii, ciemnoci, satanizmu w istocie staj si szko okultyzmu. U dziecka stwarzaj przewiadczenie, e wiat ciemnoci jest pozytywny, a wsppraca z demonami jest jedyn drog wybicia si ponad przecitno (Harry Potter). Dodatkowo, w ksikach tych pojawiaj si prawdziwe zaklcia stosowane w czrnej magii i dosowne cytaty z Biblii szatana (Harry Potter)

Saga Zmierzch

Pod przykrywk historii o mioci wampira do nastolatki: propagowanie wampiryzmu, kult mierci, ciemnoci, inicjacja para-satanistyczna (istotny element- rytualne spoywanie ludzkiej krwi)

Zdaniem ksiy egzorcystw, szczeglnie niebezpieczne s kolorowe magazyny dla dzieci, propagujce wrd najmodszych czary i magi. Jak twierdz, s to swoiste przedszkola okultyzmu, ktre realnie mog otwiera dzieci na wiat demonw. Wychowawcy ponadto zauwaaj, e wrd dzieci czytajcych tego rodzaju wydawnictwa, rodzi si przewiadczenie, e nie trzeba wkada wysiku w wieloletni nauk, gdy pewne umiejtnoci mona naby przez nadprzyrodzone techniki magiczne. Nie trzeba te ponosi odpowiedzialnoci za swoje czyny, gdy przyszo jest niezalena od nas, jest zapisana w gwiazdach.

Propagowanie tego rodzaju tematyki wrd dzieci i modziey rodzi niezdrow ciekawo i grozi podejmowaniem takich praktyk w przyszoci. Obraz na kolejnym slajdzie to screenshot jednego z najbardziej popularnych serwisw modzieowych. Coraz czciej takie miejsca staj si forami wymiany informacji o ruchach satanistycznych i podrcznikach okultyzmu.

Instruktae, porady

Hello Kitty

Ikaka Shimizu, twrca najbardziej popularnej maskotki na wiecie, stworzy posta Hello Kitty jako dzikczynienie szatanowi za rzekom pomoc w uzdrowieniu jego 14-letniej crki z raka jamy ustnej.

Hello Kitty jako element kart tarota

Pentagram, symbol satanistyczny

Hello Kitty czci symboliki mierci

Lucyferyczny lub

Idolatria

Hello Kitty jako element porno-biznesu oswajanie dzieci z porno przemysem, seksualizacja dzieci

Wibrator dla nastolatek(?)

Magorzata Wiczkowska

Jeszcze do niedawna dzieci do 12 roku ycia byy w tzw. latencji, czyli w upieniu, jeli chodzi o sfer seksualn. A dzisiaj waciwie od przedszkola jest ona w nich permanentnie rozbudzana przez obrazy, przedmioty, zabawki, ktre ukazuj wadliwe wzorce zachowa seksualnych.

My Little Pony czyli oswajanie dzieci z symbolik New Age

W kucykach od 4 generacji (od 2010 r.) dostrzec mona symbolik New Age: niewinny kucyk przeobraa si w jednoroca symbol ruchu New Age, ale take Antychrysta, ktrego ksiga Daniela okrela jako may rg. Liczne odwoania do symboliki mitologicznej, ideologii New Age i satanistycznej.

pentagram

Niewinne kucyki?

Jednoroec jako symbol antychrysta

Pokemony i okultyzm

Nazwa pokemony pochodzi od sw pocket monster kieszonkowe potwory.

Wzorce zachowania?

Ash Kethiim (chopiec) jest jednym gwnych bohaterw. Opisany jest jako "energiczny i zdecydowany dziesiciolatek... nieco zbyt rezolutny". Ma on obsesj chwytania Pokemonw i kieruje nim dza "stania si najwikszym na wiecie Mistrzem Pokemonw". Jak mantra pojawia si zdanie pokemonowych bajek: Musz mie je wszystkie! Podsyca pragnienie, by mie wicej kart, gier, zabawek, gadetw i komiksw Pokemona. Mista . Jest ona opisana jako twardogowa i uparta... stale kcca si z Ashem... Brock, ktry okrelony jest jako typ hormonalny. Jego fascynacja pci przeciwn czasem wpltuje jego samego, lub ca grup w porzdne tarapaty. Garego, trenera Pokemonw. Jest on prawdziwym baznem... egocentryczny, mciwy i przykry w kontaktach z ludmi. Jassie i James: "Przygotuj si na kopoty... bd podwjne... Jessie, James... s tajemniczym i zym gangiem, ktry pragnie ukra wszystkie rzadkie Pokemony". Jassie i James s zarozumiali, idcy za mod i chtni, by ubiera si jak pe przeciwna.

Symbol zego oka, uznawany przez satanistw jako znak Lucyfera

Pentagram, symbol satanizmu, rdem niezwycionej mocy dla bohatera

Doktryna okultyzmu - psychiczne moce?


No swojego Pokemona ze sob, a bdziesz gotw na wszystko! Masz moc w swoich rkach, wiec uywaj jej! "Paczca licznotka - Li jak brzytwa": Pluje ona trujcym proszkiem, by unieruchomi wroga, a nastpnie wykacza go spryskujc kwasem

Monster High

Promocji zabawek z serii Monster High towarzyszy teledysk. Warto zwrci szczegln uwag na symboliczny tekst piosenki. Przewrotny styl masz, tajemnicz wci grasz - w tych sowach ukrywa si sugestia, e mody czowiek utosamia si ze stylem ycia opartym na kamstwie i dwulicowoci. Jezus Chrystus poucza, e ojcem kamstwa jest szatan. Wybr takiego stylu ycia oznacza wybr stylu preferowanego przez samego szatana. ycie modego czowieka ma by oparte na grze, zwodzeniu, manipulacji. Czas upiorw trwa - piewa dalej Ewa Farna. Upir to synonim sowa demon, szatan, upada dusza. Te sowa brzmi jak manifest: rozpocz si czas krlowania szatana, duchw upadych.

Kolejne sowa z refrenu: Monster High dla upiorw raj oznaczaj, i wiat Monster High stanowi przestrze krlowania demona i spotkania z nim. Wiele ma wad upiorny ten skad to tak samo jak kady z nas - ten wers informuje, i ze duchy s wiadome wasnej upadej natury. Sugeruje jednak, e tak samo jak kady z nas - kady czowiek kryje w sobie czstk upadej natury. Zdanie to ma charakter pozytywny, a wic mody czowiek powinien zaakceptowa t demoniczn czstk wasnej osobowoci; co wicej, zachowanie tej czstki gwarantuje "bycie normalnym" i sukces: doce to, co w sobie masz, odmiennoci si zdobywa wiat. Sowa te mona uzna jako promocj wszelkiego rodzaju dewiacji i odrzucenie tzw. normalnoci.

I dalej: Ten upiorny urok nasz przyznaj e go w sobie masz, ten upiorny urok nasz, poka, e go w sobie masz. Zdanie to mona odczyta nastpujco: nosisz w sobie znami zego ducha i nie wstyd si tego, ujawnij swojego demona, pozwl mu przez siebie dziaa. Piosenka zmierza do makabrycznego finau: Czy upiorny czujesz zew? niech ten klimat wejdzie w krew! Czyli: czy syszysz woanie szatana? Daj si zniewoli, niech stanie si on czci twojej tosamoci. Krew jest symbolem ycia, a zarazem wanym elementem satanistycznych rytuaw inicjacyjnych. czenie dziaania szatana z krwi oznacza najwyszego stopnia przyzwolenie na dziaanie zych mocy i cakowite oddanie im swojego ycia i duszy.

Laleczki woodoo jako breloczki

Przedmioty zwizane z woodoo nale do najbardziej niebezpiecznych narzdzi, za pomoc ktrych, przy udziale demonw, zadaje si ludziom bl na odlego. Dzi do sklepw trafiaj laleczki woodoo w wersjach dla dzieci

Podejmuje si take pozornie edukacyjne dziaania, ktre w istocie maj oswaja dzieci i modzie z estetyk za, ciemnoci, grzechu, zbocze i dewiacji seksualnych. W Galerii Bunkier Sztuki w Krakowie 2 kwietnia 2011 r. (w rocznic mierci Jana Pawa II) zaproszono dzieci na warsztaty pt. Przytul swojego demona. Odbyway si w przestrzeni, gdzie rwnolegle prezentowano fotografie o tematyce gejowskiej, przedstawiajce m.in. mskie akty i fotografie stosunkw homoseksualnych.

Przytul swojego demona?

Odpowied rodowisk konserwatywnych: ostrzeenie dla rodzicw

Zajcia te maj na celu oswoi dzieci z ideologi rodowisk homoseksualnych. Impreza ta ma si odby na zakoczenie skandalicznej wystawy pt. "Backstage", w ramach ktrej jej autor Karol Radziszewski, znany z takich pseudo dokona artystycznych jak udzia w promujcej homoseksualizm wystawie zbiorowej pt. Ars Homo Erotica, prezentuje obrzydliw, homoseksualn pornografi. Utrzymane w mrocznej, demonicznej konwencji warsztaty przeznaczone s jak informuj organizatorzy dla dzieci w wieku 5-12 lat. Impreza pt. "Przytul swojego demona" promuje pod paszczykiem walki z dyskryminacj podejcie do pciowoci wylansowane w rodowiskach homoseksualnych. wiadczy o tym uywanie takich terminw jak kulturowa teoria pci gender i queer.

Warsztaty pretekstem do oswajania dzieci z homoseksualn pornografi!

2. Niszcz zdolno odrniania dobra od za, zabijaj sumienie zabawki, w ktrych bardziej atrakcyjnym bohaterem staje si tzw. czarny charakter, morderca, zodziej, niegrzeczne dziecko (seria ksiek Koszmarny Karolek); zabawki, kreskwki lub ksiki, w ktrych zo okazuje si dobrem, a dobro zem (Harry Potter itp.)

Tradycyjne postaci z bajek, na ktrych wychoway si pokolenia, ktre ksztatoway pozytywne systemy wartoci, zostay zastpione nowymi idolami

Seria rysowanki

Dobre, bo ze?

Zapowied przegldu filmowego w jednym z krakowskich kin.

3. Niszcz niewinno dziecka przez wprowadzanie dziecka w dowiadczenia erotyczne, rozbudzaj ciekawo seksualn, pokazuj wyuzdan seksualno, wprowadzaj elementy pornograficzne (np. kreskwki Anime, gry komputerowe, nowe podrczniki do edukacji seksualnej); uywki i naogi ukazywane jako atrakcyjne (Wadcy Mch)

Anime - japoskie kreskwki Promocja erotyki, homoseksualizmu,elem pornografii

Przyspieszona seksualizacja dzieci, w istocie demoralizacja (dziaania propedofilskie)

Dariusz Kowalczyk SJ:

Mj znajomy by na wywiadwce, podczas ktrej nauczycielka wychowania seksualnego opowiadaa, jak prowadzi zajcia z tego przedmiotu w V klasie (uczniowie maj po 11 lat). Posuguje si ona ksik "Wielka ksiga siusiakw", bdca swoistym seksporadnikiem dla naszych pociech. Bohater tej ksieczki, siusiak, jest nazywany "przyjacielem". I moemy si dowiedzie, co chopcy mog robi ze swoim "przyjacielem". Ot mog: gra na bando, wali konia, gra w pingla, robi z rczki do rczki, bawi si w jednorkiego bandyt, targa si za fujar, pieci swoje klejnoty, marszczy trb, rba czy te trzepa konia, wali stojaka, uprawia samogwat, marszczy freda Podobne "mdroci" mona znale w ksice "Wielka ksiga cipek", ktr pani nauczycielka te wykorzystuje w nauczaniu dzieci.

Efekt: dzieci uzalenione od pornografii

4. Niszcz zdolno do wspczucia zabawki, ktrych istot rozrywki staje si zadawanie cierpienia, blu innym lub szkodzenie (np. zabawki z serii mierdziele, Monster High)

5. Niszcz wraliwo estetyczn dziecka, czyli wraliwo na to do jest pikne, a co jest brzydkie. Pokoje dzieci, zamiecaj zabawki i ksieczki w nieprzyjemnych kolorach, straszyda rodem z horrorw, nekrogadety, ktrych rol jest przyzwyczajanie dzieci do estetyki za, pieka.

Brzydkie obrazy brzydkie dzieci


Cecha charakterystyczna kult brzydoty. Ksiki, kreskwki, ilustracje rysowane s grub kresk, ze zestawienia kolorw, zdeformowane, szpetne postaci, agresywne ilustracje

6. Ukazywanie zachowa chamskich i grubiaskich jako spoecznie akceptowanych i pozytywnych (np. Shrek)

7. Oswajanie dzieci ze sfer fekalno analn (dziaania charakterystyczne dla rodowisk homoseksualnych)

Ubrania
Pojawiaj si na nich motywy z popkultury bd usiuj j naladowa. Efekt: ubrania z motywami demonicznymi, okultystycznymi, promujce narkomani, ubrania podkrelajce seksualno (tania prostytutka)

ywno

Wspczesny wiat traktuje dziecko jako materia, na ktrym mona zarobi, cz artystycznej wizji, yw tarcz dla propagowania jakich ideologii, jako przedmiot eksperymentu.

Efekty:
Redukcja czowieka do ciaa (skrajny

materializm) Redukcja czowieka do prymitywnych instynktw Brak inicjatywy, pomysowoci, inwencji u dzieci Apatia, nieustanne szukanie nowych dozna, cige niezadowolenie mimo posiadania wielu zabawek (szybko si nudz) Uzalenienia Depresje, zniewolenia, utrata wiary Prby samobjcze

Jerry Oppenheimer

Jerry Oppenheimer o yciu Jacka Ryana, twrcy lalek Barbie:


Gdy Jack mwi o tworzeniu lalek Barbie, czuem si, jakbym sucha opowieci o jakim seksualnym incydencie, opowiadanej przez zboczeca. Wedug opinii wielu znajomych Jacka Ryana, w projektant firmy Mattel wprost nurza si w wyszukanej rozpucie. WNIOSEK: O jakoci i walorach edukacyjnoestetycznych wspczesnych zabawek decyduj czsto ludzie zdemoralizowani i zdegenerowani.

Stworzone rwnie w warsztatach firmy Mattel bohaterki Monster High (Frankie Stein, Draculaura, Clawdeen Wolf, Lagoona Blue, Ghoulia Yelps) promuj estetyk nekroseksapilu: cho wydaj si przynalee do wiata zombie, ubieraj si i chodz jak modelki, nosz obcise ubrania, bardzo krtkie spdniczki, nienaturalnie wysokie obcasy. O ile zabawki "dawnego porzdku" - wzki, lalki- niemowlta itp. przygotowyway dzieci do waciwego podejmowania rl spoecznych (np. macierzystwa), o tyle zabawki ery liberalizmu ograniczaj dzieci do dylematw jak lepiej, atrakcyjniej i bardziej seksownie wyglda.

Ks. Aleksander Posadzki

Media donosz, i w Polsce w roku 2012 dokonano ok. 4 tys. prb samobjczych. Jako przyczyny wskazano gwnie czynniki materialne. W tej jednostronnej interpretacji pomija si istotne czynniki duchowe: upadek moralnoci i kult ciemnoci, ktry ogarn modzie, a nawet zmanipulowane dzieci (zachta do samobjstw przez zespoy rockowe, powszechna moda na wampiryzm, lalki Monster).

Chrystus zwyciy zo!

Dlaczego wspczesna cywilizacja mierci uderza w niewinno dzieci? Odpowied moemy znale w sowach Jezusa: "Pozwlcie dzieciom przychodzi do Mnie i nie przeszkadzajcie im: do takich bowiem naley krlestwo Boe" (k 18,16). Jeli czowiek zosta stworzony na Boy obraz i podobiestwo, to wanie dzieci, przez niewinno i wolno od grzechu cikiego, najpeniej nosz w sobie pierwotne pikno obrazu Boego. Wadca tego wiata, szatan, nie moe znie czystoci dzieci, dlatego przez oddanych mu ludzi, stowarzyszenia i systemy filozoficzno-kulturalne, pragnie rozprawi si z tym niemal ostatnim bastionem Boga. Czy wojna o dusze dzieci zostaa przez nas przegrana? Nie! Zwycizc jest Jezus Chrystus.

Cho mamy wiadomo, jak bardzo zy duch atakuje czysto i niewinno dzieci i modziey, wiemy, e nasze zwycistwo jest w Chrystusie. Pamitamy take sowa zapisane w Ewangelii: mcicielem grzechw dokonywanych wobec dzieci bdzie sam Bg: "Niepodobna, eby nie przyszy zgorszenia; lecz biada temu, przez ktrego przychodz. Byoby lepiej dla niego, gdyby kamie myski zawieszono mu u szyi i wrzucono go w morze, ni eby mia by powodem grzechu jednego z tych maych. Uwaajcie na siebie!" (k 17,1-2). Rodzice, ktrzy pragn uchroni niewinno swoich dzieci, powinni z jeszcze wiksz trosk, mioci i wiar oddawa je pod opiek Miosierdzia Boego i Matki Boej, a take uczy je mdrze korzysta z dbr tego wiata, polecajc unika wszystkiego, co ma choby pozr za (por. 1Tes 5,22).

Nie bd obojtny!

Zgaszaj przypadki atakowania niewinnoci dzieci w bajkach, przemyle rozrywkowym, mediach i reklamie: Stowarzyszenie Twoja Sprawa www.twojasprawa.org.pl
Raniec rodzicw za dzieci: www.rozaniecrodzicow.pl

Unikajcie wszystkiego, co ma choby pozr za (1Tes 5)

Autor prezentacji: ks. Sawomir Kostrzewa Absolwent kulturoznawstwa i teologii UAM Pozna kostrzewa.s@gmail.com