Frame Perkataan

Syarat menggunakan frame ini: • • • • • Boleh ubah saiz,warna, perkataan. Boleh share secara PERCUMA. Boleh tambah sebanyak yang suka. Tidak boleh buang trade mark. Tidak boleh digunakan untuk menjual BBM.

blogspot.blogspot.i-cikgu.com .com ©http://www.i-cikgu.©http://www.

©http://www.i-cikgu.i-cikgu.blogspot.blogspot.com .com ©http://www.

com .blogspot.com ©http://www.i-cikgu.©http://www.blogspot.i-cikgu.

blogspot.©http://www.i-cikgu.blogspot.com .i-cikgu.com ©http://www.

©http://www.i-cikgu.com .blogspot.i-cikgu.com ©http://www.blogspot.

com .blogspot.i-cikgu.©http://www.i-cikgu.blogspot.com ©http://www.

blogspot.©http://www.blogspot.com .i-cikgu.i-cikgu.com ©http://www.

i-cikgu.i-cikgu.blogspot.com ©http://www.©http://www.com .blogspot.

©http://www.com ©http://www.blogspot.blogspot.com .i-cikgu.i-cikgu.

com .i-cikgu.i-cikgu.blogspot.com ©http://www.©http://www.blogspot.

Untuk mendapatkan lain-lain bahan anda boleh melayari laman web http://www. baik secara elektronik.blogspot. .com untuk mendownload lebih banyak bahan yang diberikan secara PERCUMA. fotologi. ©Hak cipta terpelihara. Tidak dibenarkan memetik atau mencetak kembali mana-mana bahagian isi bahan ini dalam bentuk apa jua dan dengan cara apa pun. rakaman atau yang lain-lain sebelum mendapat izin bertulis daripada penerbit.i-cikgu. mekanik.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful