Anexa nr. 2 la OMEdC nr. 4760/26.07.

2006 MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII

STANDARD DE PREGĂTIRE PROFESIONALĂ

Calificarea Cosmetician Nivel 3 AVANSAT

BUCUREŞTI 2006
Cosmetică 1

Autor
Valentina Otulescu- profesor gradul I Grup Şcolar de Arte şi Meserii “Spiru Haret” - Bucureşti

Cosmetică

2

UNITĂŢI DE COMPETENŢE Unităţi de competenţe Competenţe cheie 1. Comunicare profesională în limba modernă 2. Tehnologia informaţiilor şi comunicaţiei aplicată 3. Comunicare profesională 4. Managementul proiectelor 5. Managementul calităţii Competenţe tehnice 6. Igiena, securitatea muncii şi protecţia mediului 7. Managementul salonului de cosmetică
8.

Număr de credite 7 2 1 1 2 1 23 1 1 1 1 2 2 2 1,5 1,5 2 1 1,5 2 1,5 2 Total 30

Realizarea cadrului ambiental

9. Relaţia cu clienţii 10. Anatomia, fiziologia şi patologia pielii 11. Examenul cosmetic 12. Masajul cosmetic 13. Măşti cosmetice 14. Procesul de curăţare 15. Procesul de hrănire 16. Procesul de hidratare
17.

Procesul de tonifiere

18. Tratamentul cosmetic 19. Epilarea 20. Retuşuri cosmetice şi machiaj

Cosmetică

3

în contexte profesionale semnificative. COMUNICARE PROFESIONALĂ ÎN LIMBA MODERNĂ 2.4 Elaborează mesaje scrise specializate.5 Participă la interacţiuni orale şi în scris legate de îndeplinirea de sarcini de serviciu. în contexte profesionale semnificative Cosmetică 4 .3 Exprimă mesaje orale în limbaj complex.0 1. în contexte profesionale semnificative 1.Titlul unităţii: Nivel: 3 avansat Valoare credit: Competenţe: 1. în scopul îndeplinirii de sarcini de serviciu 1. legate de îndeplinirea de sarcini de serviciu. în scopul îndeplinirii de sarcini de serviciu 1.1 Obţine informaţii prin receptarea de mesaje orale. legate de îndeplinirea de sarcini de serviciu. în contexte profesionale semnificative. în contexte profesionale semnificative 1.2 Obţine informaţii prin receptarea de mesaje scrise specializate.

informaţii 5 . idei. pe teme profesionale: instrucţiuni. conferinţe (inclusiv videoconferinţe). rapoarte. discursuri. de lungime variabilă: mesaje.Titlul unităţii: 1. şi distingerea lor de informaţii factuale sau de altă natură (legi. a informaţiilor privind priorităţi şi urgenţe Identificarea şi utilizarea de indicii verbale. prezentări (formale / informale) de produse / servicii. care folosesc un limbaj complex şi conţin vocabular specializat. în diverse registre. solicitări şi întrebări orale. conversaţii telefonice. conferinţe. cu ajutorul conţinutului. explicaţii. inclusiv mesaje telefonice înregistrate. solicitări. şedinţe). din mesaje orale diverse Identificarea de opinii şi atitudini. inclusiv numerice. emise la viteză normală. în contexte profesionale semnificative Criterii de performanţă: (a) (b) Identificarea informaţiilor necesare şi suficiente pentru decodarea sensului global în mesaje orale care folosesc un limbaj complex şi conţin vocabular specializat Extragerea informaţiilor / detaliilor specifice necesare şi relevante pentru sarcinile de serviciu. legate de îndeplinirea de sarcini de serviciu. non-verbale şi / sau de asocieri / conexiuni pentru clarificarea sensului unor elemente de vocabular sau de accent nefamiliare (c) (d) (e) (f) Înţelegerea de instrucţiuni. contexte sociale relevante pentru activitatea profesională (târguri. situaţii formale situaţii informale Surse şi tipuri de mesaje orale: Texte care conţin unele elemente de vocabular / de accent nefamiliare. formale şi informale directe. concepte) Identificarea. COMUNICARE PROFESIONALĂ ÎN LIMBA MODERNĂ ____________________________________________________________________________ Competenţa : 1. emise clienţi. colegi sau de cei din jur.1 Obţine informaţii prin receptarea de mesaje orale. întâlniri. întrebări. transmisiuni radio şi TV. Informaţii obţinute: Cosmetică ideea principală (sensul global). şi realizarea de acţiuni adecvate pe baza informaţiilor obţinute pe cale orală Condiţii de aplicabilitate: Contexte: activităţi de serviciu. informaţii. anunţuri publice. intonaţiei şi al sensului implicit.

Pentru certificare. Probe orale şi/sau practice prin care candidatul demonstrează că este capabil să folosească strategii de înţelegere prin ascultare. privind specificaţii de procese. limbaj corporal/nonverbal. Cosmetică 6 . aşa cum se precizează în criteriul de performanţă (f) şi în condiţiile de aplicabilitate. evaluarea candidaţilor pe mai multe criterii de performanţă. activităţi). acţiuni proprii (realizarea de operaţii.factuale. în registre sociale şi profesionale uzuale. (b). vocabular specific cu nivel mediu de specializare. relevant pentru domeniul ocupaţional. Probe orale şi/sau practice prin care candidatul demonstrează că este capabil să identifice opinii şi atitudini şi să le distingă de informaţii de altă natură. se consideră suficientă demonstrarea cel puţin o dată a performanţei pentru fiecare criteriu de performanţă în fiecare dintre condiţiile de aplicabilitate relevante pentru acesta. Probe orale şi/sau practice prin care candidatul demonstrează că este capabil să identifice informaţii privind priorităţi şi urgenţe cu ajutorul conţinutului. (d). verificarea sensului prin alte surse. comunicarea informaţiilor / detaliilor către alte persoane. aşa cum se precizează în criteriile de performanţă (a) şi (b) şi în condiţiile de aplicabilitate. integrat. atitudini (pro. priorităţi. intonaţie. contra. aşa cum se precizează în criteriul de performanţă (d) şi în condiţiile de aplicabilitate. vorbire la viteză normală Moduri de acţiune: întrebări. Probe de evaluare Probe scrise sau orale prin care candidatul demonstrează că este capabil să identifice şi obţină prin ascultare informaţii / detalii. termeni specifici mesajelor mass media. aşa cum se precizează în criteriile de performanţă (a). Probele pot viza. produse şi servicii. (e) şi (f) şi în condiţiile de aplicabilitate. puncte de vedere. solicitări şi întrebări şi că este capabil să acţioneze pe baza informaţiei obţinute prin ascultare. opinii. neutră). aşa cum se precizează în criteriul de performanţă (c) şi în condiţiile de aplicabilitate. intonaţiei şi al sensului implicit. inclusiv numerice. Probe orale şi/sau practice prin care candidatul demonstrează că înţelege instrucţiuni. Limbaj: limbaj şi structuri familiare şi mai puţin familiare. (c).

faxuri. explicaţii. întâlniri. rapoarte. texte de popularizare pe teme profesionale: articole de presă. contexte profesionale informale. Informaţii obţinute: elemente cheie din documente relevante. care conţin şi elemente de vocabular nefamiliare. COMUNICARE PROFESIONALĂ ÎN LIMBA MODERNĂ Competenţa : 1. inclusiv numerice. date tehnice ale unor produse şi Cosmetică 7 . reclamaţii. şedinţe) Tipuri de text: Texte. reclame.Titlul unităţii: 1. în diverse registre. instrucţiuni cereri. în contexte profesionale semnificative ___________________________________________________________________________________________ Criterii de performanţă: (a) (b) Identificarea şi localizarea promptă şi corectă de informaţii şi opinii relevante pentru sarcini de serviciu. formulare. conferinţe. contexte sociale relevante pentru activitatea profesională (târguri. legate de îndeplinirea de sarcini de serviciu. texte cu conţinut operaţional profesional: corespondenţă. de lungime variabilă: documente profesionale specifice specializării: manuale. anunţuri. atunci când este necesar Corelarea în mod coerent a mai multor informaţii din diverse părţi ale unui text / din texte diferite. informaţii factuale. relativ complexe. în texte de specialitate Identificarea sensului unor elemente de text nefamiliare prin utilizarea de materiale de referinţă şi / sau de asocieri / conexiuni. oferte. reclame. contexte profesionale formale. în scopul îndeplinirii unei sarcini de serviciu Transferul de informaţii din texte de specialitate în diverse forme de prezentare Înţelegerea de reglementări.2 Obţine informaţii prin receptarea de mesaje scrise specializate. informaţii profesionale: instrucţiuni. pe teme de interes comun. şi recomandări specifice din texte care conţin limbaj complex şi specializat şi realizarea de acţiuni adecvate pe baza informaţiilor din astfel de texte de specialitate (c) (d) (e) Condiţii de aplicabilitate: Contexte: activităţi profesionale. instrucţiuni. circulare. procese verbale. prezentări. fişe tehnice.

scrise sau practice prin care candidatul demonstrează că este capabil să prelucreze informaţii în diverse moduri. acţiuni proprii: realizarea de operaţii. manuale tehnice. baze de date. operaţii şi procese tehnologice Materiale de referinţă: Forme de prezentare: Moduri de acţiune: dicţionare. Probe orale sau practice prin care candidatul demonstrează că este capabil să utilizeze materiale de referinţă adecvate şi strategii de semantizare pentru identificarea sensului. evaluări. se consideră suficientă demonstrarea cel puţin o dată a performanţei pentru fiecare criteriu de performanţă în fiecare dintre condiţiile de aplicabilitate relevante pentru acesta. În unele cazuri poate fi necesar ca probele de evaluare să includă limite de timp realiste pentru realizarea sarcinilor de lucru. luarea de decizii. tabele. scheme. scrise şi/sau practice prin care candidatul demonstrează că înţelege reglementări. date privind: materii prime. evaluarea candidaţilor pe mai multe criterii de performanţă. prospecte. aşa cum se precizează în criteriul de performanţă (e) şi în condiţiile de aplicabilitate. Probe orale. integrat. aşa cum se precizează în criteriul de performanţă (a) şi în condiţiile de aplicabilitate. Probe orale. ____________________________________________________________________________ Probe de evaluare Probe orale sau scrise prin care candidatul demonstrează că este capabil să identifice şi să localizeze informaţii. notiţe. modificarea unor operaţii. instrucţiuni. în concordanţă cu cerinţele specifice contextului profesional. Probele pot viza. aşa cum se precizează în criteriul de performanţă (c) şi în condiţiile de aplicabilitate. detalii şi opinii.servicii. atunci când este necesar. şi recomandări citite şi că este capabil să acţioneze adecvat pe baza informaţiei obţinute prin lectură. pagini Internet. materiale şi produse finite. Pentru certificare. Cosmetică 8 . diagrame şi alte materiale vizuale. prezentări. grafice. instrucţiuni. comunicarea informaţiilor / detaliilor către alte persoane. aşa cum se precizează în criteriul de performanţă (b) şi în condiţiile de aplicabilitate. transferul informaţiilor în diverse forme de prezentare.

Tipuri de prezentări: Materiale suport Cosmetică rapoarte (relatări de evenimente. idei şi opinii profesionale. faptelor şi opiniilor şi susţinerea lor cu argumente Oferirea de clarificări şi explicaţii atunci când informaţia / instrucţiunea nu este corect înţeleasă de ceilalţi Exprimarea fluentă. detalii de operare.3 Exprimă mesaje orale în limbaj complex. operaţii. contexte profesionale. care conţin: informaţii factuale (inclusiv numerice). Tipuri de discurs: Contexte: discuţii profesionale formale şi informale. contexte sociale care au legătură cu profesia (târguri. prezentări detaliate de procese / produse / servicii. prezentări. la locului de muncă. şi / sau de registru (f) ___________________________________________________________________________ Condiţii de aplicabilitate: Tipuri de informaţii: conversaţii şi prezentări de lungimi variate. chiar dacă există în text unele deficienţele de pronunţie şi / sau intonaţie. opinii. explicaţii. de gramatică.Titlul unităţii: Competenţa : 1. în contexte profesionale semnificative. scurte rapoarte profesionale. sfaturi. pregătite în prealabil. întâlniri. demonstraţii operaţionale. întâlniri). 9 . în scopul îndeplinirii de sarcini de serviciu Criterii de performanţă: (a) (b) (c) (d) (e) Oferirea şi solicitarea. folosind un limbaj specializat corect şi materiale suport adecvate Formularea clară. conferinţe. contexte formale şi contexte informale. idei. de informaţii şi de instrucţiuni pentru îndeplinirea unei sarcini de serviciu. precisă şi structurată logic a ideilor. cu intonaţie corectă şi într-un registru adecvat contextului Utilizarea adecvată şi suficient de corectă a unei varietăţi de termeni de specialitate comuni / familiari şi de structuri lingvistice astfel încât să se asigure comunicarea deplină a sensului. descrieri şi specificaţii de obiecte. în discuţii. COMUNICARE PROFESIONALĂ ÎN LIMBA MODERNĂ 1. instrucţiuni. folosind expresii şi structuri variate Realizarea de prezentări orale de fapte. situaţii specifice în organizaţie. procese. şedinţe).

Candidaţii vor putea folosi planul de prezentare / notiţele. cu intonaţie corectă şi într-un registru adecvat contextului. Prezentările pot avea o durată variată. aşa cum se precizează în criteriul de performanţă (c) şi în condiţiile de aplicabilitate Probe orale sau practice prin care candidatul demonstrează că este capabil să ofere şi să solicite clarificări şi explicaţii. specific domeniului ocupaţional. la telefon. aşa cum se precizează în criteriul de performanţă (a). robot telefonic. fişe de lucru. evaluarea candidaţilor pe mai multe criterii de performanţă. Moduri de comunicare: Moduri de acţiune: faţă în faţă. individual sau în grup. documente. imagini. plan de prezentare. fluent. susţinerea unei prezentări . în diverse registre. folii. idei şi opinii şi să le susţină cu argumente. vocabular specializat familiar. şi în condiţiile de aplicabilitate Probe orale sau practice prin care candidatul demonstrează că este capabil să realizeze prezentări orale pregătite în prealabil. aşa cum se precizează în criteriul de performanţă (b). ____________________________________________________________________________ Probe de evaluare: Probe orale sau practice prin care candidatul demonstrează că este capabil să ofere şi să solicite informaţii şi instrucţiuni.pentru prezentări Limbaj: notiţe. Pentru certificare. dar nu mai puţin de 10 minute. aşa cum se precizează în criteriul de performanţă (e) şi în condiţiile de aplicabilitate Probe orale sau practice prin care candidatul demonstrează că este capabil să utilizeze adecvat terminologia specifică pentru a se asigura comunicarea deplină a sensului. scheme. expresii specifice şi structuri variate. planşe. aşa cum se precizează în criteriul de performanţă (f) şi în condiţiile de aplicabilitate Probele pot viza. precis şi structurat fapte. aşa cum se precizează în criteriul de performanţă (d) şi în condiţiile de aplicabilitate Probe orale sau practice prin care candidatul demonstrează că este capabil să se exprime fluent. modele. o dată în contexte formale şi o dată în contexte informale. Cosmetică 10 . se consideră suficientă demonstrarea performanţei cel puţin de două ori pentru fiecare criteriu de performanţă în condiţiile de aplicabilitate relevante pentru acesta. la viteză normală. şi în condiţiile de aplicabilitate Probe orale sau practice prin care candidatul demonstrează că este capabil să formuleze clar. grafice. comunicarea / transmiterea de informaţii / instrucţiuni către interlocutor / i. chiar dacă există unele deficienţe. obiecte (mostre). dar prezentarea va fi liberă şi în nici un caz nu va fi citită. integrat.

Cosmetică 11 . corespondenţă profesională: scrisori. şedinţe. activităţi specifice locului de muncă. mesaje (inclusiv e-mail). Tipuri de informaţii: în texte. în diverse registre. despre produse şi servicii. COMUNICARE PROFESIONALĂ ÎN LIMBA MODERNĂ 1. organizarea locului de muncă. evaluări). note circulare. formule de comunicare standardizate. raportări privind desfăşurarea unor evenimente. formate formale. calitatea serviciilor / produselor. specificaţii. puncte de vedere.Titlul unităţii: Competenţa : 1. faxuri.4 Elaborează mesaje scrise specializate. de lungimi variate: informaţii factuale de specialitate (inclusiv descrieri şi date tehnice). facturi proforma. idei. în contexte profesionale semnificative. formate informale. opinii. minute. rapoarte. specifice sarcinilor de serviciu. la tipul de text şi la subiect (b) (c) (d) (e) (f) Condiţii de aplicabilitate: Tipuri şi formate de documente şi texte funcţionale: formulare şi alte documente specifice specializării (facturi. de informaţii corecte pe teme din domeniul de specializare Utilizarea de materiale de referinţă specifice adecvate pentru a verifica corectitudinea informaţiei şi limbii folosite Elaborarea de texte astfel încât deficienţele de gramatică. procese verbale. în scopul îndeplinirii de sarcini de serviciu Criterii de performanţă: (a) Completarea de documente şi formulare profesionale specifice sarcinilor de serviciu ale locului de muncă Redactarea unor texte funcţionale mai complexe. fişe tehnice. aranjamente şi instrucţiuni de serviciu. care conţin şi elemente de vocabular nefamiliare. operaţii. referate. Limbaj: Teme specifice: limbajul specific domeniului de specializare. cu folosirea de expresii şi structuri adecvate variate Transmiterea în scris. formule de politeţe. ortografie şi / sau e registru nu împiedică înţelegerea deplină a lor Adecvarea formatului şi limbajului la context. în limbaj specific clar şi precis. oferte.

contexte sociale care au legătură cu profesia. aşa cum se precizează în criteriul de performanţă (f) şi în condiţiile de aplicabilitate. la tipul de text şi la subiect. ____________________________________________________________________________ Probe de evaluare Probe scrise sau practice prin care candidatul demonstrează că este capabil completeze formulare şi documente şi să redacteze texte funcţionale mai complexe.Contexte: contexte profesionale. specifice sarcinilor de serviciu. evaluarea candidaţilor pe mai multe criterii de performanţă. Probele trebuie să vizeze demonstrarea. Pentru certificare. Probe scrise sau practice prin care candidatul demonstrează că este capabil să utilizeze materiale de referinţă adecvate pentru a verifica corectitudinea informaţiei şi limbii folosite. aşa cum se precizează în criteriul de performanţă (c) şi în condiţiile de aplicabilitate. contexte informale. glosare de termeni specializaţi / sintagme specifice. Materiale de referinţă: dicţionare. o dată în contexte formale şi o dată în contexte informale. Probe scrise sau practice prin care candidatul demonstrează că este capabil să utilizeze limba modernă fără deficienţe de gramatică. contexte formale. standarde tehnice şi profesionale specifice. modele de documente şi formulare. integrat. a capacităţii de a completa / redacta fiecare dintre tipurile şi formatele de texte (doar cele care sunt specifice domeniului de specializare) prevăzute în condiţiile de aplicabilitate. Cosmetică 12 . baze de date. Probe scrise sau practice prin care candidatul demonstrează că este capabil să transmită. aşa cum se precizează în criteriile de performanţă (a) şi (b) şi în condiţiile de aplicabilitate. aşa cum se precizează în criteriul de performanţă (e) şi în condiţiile de aplicabilitate. la locul de muncă. cel puţin o dată. Probe scrise sau practice prin care candidatul demonstrează că este capabil să utilizeze un format recomandat şi un limbaj adecvat la context. reviste de specialitate. în limbaj specific clar şi precis. aşa cum se precizează în criteriul de performanţă (d) şi în condiţiile de aplicabilitate. se consideră suficientă demonstrarea performanţei cel puţin de două ori pentru fiecare criteriu de performanţă în condiţiile de aplicabilitate relevante pentru acesta. situaţii specifice în organizaţie. Probele pot viza. informaţii corecte pe teme din domeniul de specializare. ortografie şi / sau de registru care să împiedice înţelegerea deplină a textului. La elaborarea de texte se va permite utilizarea dicţionarului şi a altor materiale de referinţă prevăzute în condiţiile de aplicabilitate.

activităţi şi aranjamente operaţionale. cum ar fi planuri. Cosmetică 13 . întâlniri formale / informale profesionale de rutină. comunicări telefonice şi corespondenţă profesională. fluentă şi adecvată terminologic. pe teme de interes profesional. relaţii cu clienţii şi partenerii. care pot conţine şi elemente de vocabular nefamiliare. contractări etc. în conversaţii directe şi telefonice şi în prezentări Exprimarea clară. Contexte: a. de servicii. în contexte legate de sarcini de serviciu Elaborarea de corespondenţă profesională în diverse formate şi către diverşi destinatari. evaluarea de informaţii. COMUNICARE PROFESIONALĂ ÎN LIMBA MODERNĂ Competenţa: 1. activităţi profesionale zilnice. privind: probleme de serviciu curente. instrucţiuni. în contexte legate de sarcini de serviciu Verificarea înţelegerii şi solicitarea / oferirea de clarificări / explicaţii când informaţia nu este clar înţeleasă. ipoteze Teme: discuţii profesionale şi conversaţii. pe teme legate de sarcini de serviciu Comunicarea telefonică adecvată. cu respectarea convenţiilor şi normelor sociale şi culturale. servicii. în diverse registre. la context şi la interlocutor / destinatar. în comunicarea orală şi în scris (c) (d) (e) Condiţii de aplicabilitate: Tipuri de informaţii şi opinii: informaţii factuale – inclusiv date numerice – pe teme profesionale. aranjamente la locul de muncă. analize. preferinţe. în contexte profesionale semnificative Criterii de performanţă: (a) (b) Participarea cu informaţii factuale şi cu opinii proprii la discuţii profesionale. negocieri.5 Participă la interacţiuni orale şi în scris legate de îndeplinirea de sarcini de serviciu. explicaţii. cu limbajul şi registrul adaptate la subiect. evaluări de: produse. solicitări şi răspunsuri la solicitări diverse. de produse. Discuţii profesionale: situaţii sociale si profesionale formale şi informale. în funcţie de rol şi de relaţiile cu interlocutorul / destinatarul. (în funcţie de specializare). argumente pro şi contra în susţinerea unor idei / opinii profesionale personale.Titlul unităţii: 1.

vocabularul specializat necesar îndeplinirii sarcinilor de serviciu şi rezolvării situaţiilor previzibile specifice contextelor profesionale. formule standard folosite în corespondenţa de diverse tipuri (scrisori. email). comunicări formale / informale cu parteneri şi clienţi. aşa cum se precizează în criteriile de performanţă (a) şi (e) şi în condiţiile de aplicabilitate.b. limbaj nonverbal. note circulare. mesaje (inclusiv e-mail). pe diverse teme şi către diverşi destinatari. Probe de evaluare: Probe orale sau practice prin care candidatul demonstrează că este capabil să participe la discuţii profesionale. să solicite clarificări şi să acţioneze în vederea clarificării. Limbaj şi convenţii: comunicări directe / telefonice derulate cu viteză normală. Probe practice prin care candidatul demonstrează că este capabil să comunice telefonic în mod adecvat. circulare. aşa cum se precizează în criteriul de performanţă (d) şi în condiţiile de aplicabilitate Cosmetică 14 . în scris: scrisori. preluare / transmitere de mesaje telefonice. cu parteneri. Corespondenţă profesională: formală şi informală. întreţinere şi încheiere a unei discuţii directe / telefonice. oferte. Comunicare telefonică: contacte de rutină cu colegi. la telefon: apeluri date. superiori. faxuri. legată de sarcini de serviciu. în perechi sau în grupuri mici. în activităţi profesionale zilnice. apeluri primite. aşa cum se precizează în criteriul de performanţă (c) şi în condiţiile de aplicabilitate Probe orale sau practice prin care candidatul demonstrează că este capabil să verifice înţelegerea. în afara organizaţiei: cu clienţi. cu superiori. subalterni. c. formule de iniţiere. fax. cu colegi. aşa cum se precizează în criteriul de performanţă (b) şi în condiţiile de aplicabilitate Probe scrise sau practice prin care candidatul demonstrează că este capabil să elaboreze corespondenţă profesională în diverse formate. cu potenţiali clienţi / parteneri Tipuri şi moduri de interacţiune: în discuţii profesionale. în care să prezinte informaţii şi opinii şi să le argumenteze. schimburi de opinii: faţă în faţă. în interiorul organizaţiei: cu subalterni.

Cosmetică 15 . Pentru certificare. şi respectând convenţii folosite în comunicarea orală şi în scris. se consideră suficientă demonstrarea performanţei cel puţin de două ori pentru criteriul de performanţă (a) în condiţiile de aplicabilitate relevante pentru acestea. În cazul convorbirilor telefonice (b). performanţa va fi demonstrată atât pentru apeluri date cât şi pentru apeluri primite. fluentă şi adecvată terminologic. aşa cum se precizează în criteriul de performanţă (e) şi în condiţiile de aplicabilitate Probele pot viza. o dată în contexte formale şi o dată în contexte informale.Probe orale. Probele se vor elabora astfel încât evaluarea candidaţilor pe această competenţă să fie integrată cu evaluarea pe competenţele de producere (competenţele 3 şi 4). scrise şi / sau practice prin care candidatul demonstrează că este capabil să utilizeze o exprimare clară. a capacităţii de a completa / redacta fiecare dintre tipurile şi formatele de texte (doar cele care sunt specifice domeniului de specializare) prevăzute în condiţiile de aplicabilitate. integrat. evaluarea candidaţilor pe mai multe criterii de performanţă. cel puţin o dată. cu un limbaj şi registru adaptate la subiect. În cazul corespondenţei (c). probele trebuie să vizeze demonstrarea. la context şi la interlocutor / destinatar.

Titlul unităţii: Nivel: 3 avansat Valoare credit: Competenţe: 1. 2. 3. 2.Tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor aplicată 1 Compară reprezentări grafice în aplicaţiile Word şi Excel Administrează o bază de date Comunică prin Internet Structurează şi prezintă informaţii din surse variate Cosmetică 16 . 4.

copiere/lipire. Probe orale şi practice prin care elevul demonstrează că este capabil să traseze diagrame şi să insereze obiecte. funcţii simple (adunare. formatare. localizare.Tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor aplicată 1 Compară reprezentări grafice în aplicaţiile Word şi Excel Criterii de performanţă: (a) Operarea asupra structurii unui tabel şi a foilor de calcul Formatare documente şi foi de calcul Prelucrarea informaţiilor dintr-un tabel Trasarea diagramelor (b) (c) (d) (e) Inserarea obiectelor Condiţii de aplicabilitate: Operaţii: Formatare: Prelucrări: Diagrame: Obiecte: inserare/ştergere. conform condiţiilor de aplicabilitate. redenumire. şabloane prezentări. grafice. aliniere. medie aritmetică) tip. scădere. chenare. grupare linii şi coloane.Titlul unităţii: Nivel: 3 avansat Valoare credit: Competenţa 1. suprafaţă diagramă. aşa cum se precizează în criteriile de performanţă (b) şi (c). fişiere multimedia. aşa cum se precizează în criteriile de performanţă (d) şi (e). font. mărime font. antet. subsol sortare. subtotaluri. sursa datelor. stil. exploatare foi de calcul. referinţe absolute şi relative. documente text Probe de evaluare: Probe practice şi orale prin care elevul demonstrează că este capabil să opereze asupra structurii unui tabel şi a foilor de calcul. conform condiţiilor de aplicabilitate. consultarea documentaţiei auxiliare setare pagină. Cosmetică 17 . grosimea liniei. tipărire imagini. filtrare. ecuaţii.: 2. aşa cum se precizează în criteriul de performanţă (a). tip caracter. selectare culori. conform condiţiilor de aplicabilitate. Probe orale şi practice prin care elevul demonstrează că este capabil să formateze un document şi foi de calcul şi să prelucreze informaţiile dintr-un tabel.

conform condiţiilor de aplicabilitate. Probe practice şi orale prin care elevul demonstrează că este capabil să încarce şi să exploateze o bază de date. conversii. indexare Încărcare: introducere şi validare date Exploatarea bazei de date: deschidere. şir de caractere. aşa cum se precizează în criteriile de performanţă (d) şi (e). dimensiune) Operaţii asupra tabelului: creare.Tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor aplicată 1 Administrează o bază de date Criterii de performanţă: (a) (b) (c) (d) (e) Identificarea tipurilor de date şi funcţiilor folosite pentru date Analizarea structurii unei baze de date Administrarea datelor dintr-un tabel al bazei de date Încărcarea unei baze de date Exploatarea unei baze de date Condiţii de aplicabilitate: Tipuri de date: numerice. logice. aşa cum se precizează în criteriul de performanţă (c). Probe practice şi orale prin care elevul demonstrează că este capabil să administreze datele dintr-un tabel al bazei de date. alfanumerice. Cosmetică 18 . tip.Titlul unităţii: Nivel: 3 avansat Valoare credit: Competenţa 2: 2. sortare. aşa cum se precizează în criteriile de performanţă (a) şi (b). de uz general Structura bazei de date: tabele (nume componente. şir de caractere. conform condiţiilor de aplicabilitate. închidere bază de date şi tabele Probe de evaluare: Probe practice şi orale prin care elevul demonstrează că este capabil să identifice tipurile de date şi funcţiile folosite pentru date şi să analizeze structura unei baze de date. date calendaristice. actualizare. conform condiţiilor de aplicabilitate. date calendaristice. poziţionare pe o înregistrare. memo Funcţii pentru date de tip: numeric.

aşa cum se precizează în criteriile de performanţă (c) şi (d). expediere mesaje e-mail. fişiere de pe dischete. dialog. să creeze un cont. cuvinte-cheie.Titlul unităţii: Nivel: 3 avansat Valoare credit: Competenţa 3. ţinând cont de condiţiile de aplicabilitate. accesare cont. dezbatere on-line. CD-ROM-uri motoare căutare Internet. Probe practice şi orale prin care elevul demonstrează că este capabil să transmită informaţia sub formă de e-mail. folosind motoare de căutare.Tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor aplicată 1 Comunică prin Internet Utilizarea tehnicilor de căutare adecvate surselor de informaţii Extragerea informaţiilor relevante în Internet. să folosească programe specializate pentru e-mail şi să folosească metode de schimb al informaţiilor. grupuri de cuvinte crearea unui cont. crearea unui cont şi folosirea de programe specializate pentru e-mail Folosirea metodelor de schimb al informaţiilor (d) Condiţii de aplicabilitate: Surse de informaţii: Tehnici de căutare: Operaţii pentru transmitere informaţii: Metode de schimb: Internet. ţinând cont de condiţiile de aplicabilitate.: Criterii de performanţă: (a) (b) (c) 2. aşa cum se precizează în criteriile de performanţă (a) şi (b). folosind motoare de căutare Transmiterea informaţiei sub forma de e-mail. Cosmetică 19 . liste de discuţie a informaţiilor Probe de evaluare: Probe practice prin care elevul demonstrează că este capabil să utilizeze tehnici de căutare adecvate surselor de informaţii şi să extragă informaţii relevante in Internet. forum.

diagrame. cataloage. ţinând cont de condiţiile de aplicabilitate. ţinând cont de condiţiile de aplicabilitate Cosmetică 20 . materiale scanate.Titlul unităţii: Nivel: 3 avansat Valoare credit: Competenţa 4. normative Mod coerent: Prezentare: conţinut unitar. grafice. baze de date corespunzătoare domeniului de activitate Probe de evaluare: Probe practice prin care elevul demonstrează că este capabil să culeagă şi să îmbine informaţii din mai multe surse. Internet. de la simplu la complex. dicţionare. aşa cum se precizează în criteriile de performanţă (a) şi (b). limbaj operaţii complexe de calcul tabelar.Tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor aplicată 1 Structurează şi prezintă informaţii din surse variate Criterii de performanţă: (a) (b) (c) Culegerea informaţiilor din mai multe surse Îmbinarea informaţiilor într-un mod coerent Prezentarea materialului realizat Condiţii de aplicabilitate: Surse de informaţii: baze de date. Probe practice şi orale prin care elevul demonstrează că este capabil să prezinte materialul realizat. aşa cum se precizează în criteriul de performanţă (c).: 2. fişiere de pe floppy şi CDROM.

Comunicare profesională 1. 2.0 1. 3.Titlul unităţii: Nivel: 3 avansat Valoare credit: Competenţe: 3. Elaborează strategii individuale pentru o comunicare eficientă Aplică tehnici de comunicare orală Realizează un raport formal Cosmetică 21 .

Titlul unităţii: Competenţa 1: Criterii de performanţă: (a) (b) (c) (d) 3. audio. prezentarea unor informaţii informaţii interne şi externe. publicaţii de specialitate. rapoarte. procese verbale. internet. documentaţie întocmită corect Probe de evaluare: Probe orale/scrise/practice prin care elevul demonstrează că este capabil să elaboreze cel puţin o strategie diferită de comunicare în 2 contexte cu grade de complexitate diferite. manuale. buletine informative. întreţinerea unor discuţii. Cosmetică 22 . conform criteriilor de performanţă şi condiţiilor de aplicabilitate date.ului. discuţii. statistici. verbale. documentaţie. mass media. scrise. Comunicare profesională Elaborează strategii individuale pentru o comunicare eficientă Stabilirea scopului comunicării Identificarea surselor de informaţii Selectarea metodelor de comunicare adecvate Identificarea metodelor de verificare a eficienţei comunicării Condiţii de aplicabilitate: Scopul comunicării: Surse de informaţii: primirea şi transmiterea informaţiilor. informatizate Metode de comunicare: Metode de verificare a eficienţei: obţinerea feedback . seminare.

să realizeze o discuţie într-un grup mic (de exemplu sa explice sarcini de lucru) şi o discuţie cu o altă persoană (de exemplu să ofere feed-back unei persoane pentru munca realizată). adaptarea comunicării la nivelul de înţelegere al auditoriului. prin modulaţia vocii. conform criteriilor de performanţă şi condiţiilor de aplicabilitate date. prin alegerea tonului şi a vocabularului. în funcţie de numărul de vorbitori (mare. limbajul trupului. asigură posibilitatea de exprimare. în situaţii formale sau informale. 2 persoane). subiectul în cauză. prin structură. Cosmetică 23 . concise. încadrarea în timp. încurajează discuţia. ocazie. persuasive. relevante. folosirea unui suport specific Probe de evaluare: Probe orale/practice prin care elevul demonstrează că este capabil să aplice tehnici de comunicare orală unui auditoriu de dimensiuni medii folosind PowerPoint. metode de ascultare (activă sau pasivă). vorbitori. prin comunicare non verbală (gesturi. stimulează creativitatea. viteza vorbirii. prin articulare idei clare. oferă feed-back.Titlul unităţii: Competenţa 2 Criterii de performanţă: (a) (b) (c) (d) 3. adaptate contextului si interlocutorului Argumentare Facilitarea comunicării eficiente: acceptă opinii diferite. Comunicare profesională Aplică tehnici de comunicare orală Identificarea strategiilor de ascultare necesare obţinerii informaţiilor Susţinerea orală a ideilor şi a informaţiilor în faţa unui auditoriu Argumentarea unui punct de vedere Facilitarea unei comunicări eficiente Condiţii de aplicabilitate: Strategii de ascultare: Susţinere: în funcţie de: situaţie. contactul vizual). mic.

relevanţă. tipul informaţiei. formatul) document coerent. adecvat scopului propus Raport formal: Probe de evaluare: Probe scrise/practice prin care elevul demonstrează că este capabil să realizeze un raport formal (de exemplu să întocmească un raport la sfârşitul realizării unei activităţii ). Comunicare profesională Competenţa 3: Criterii de performanţă: (a) Realizează un raport formal Selectarea informaţiilor necesare temei propuse Organizarea conţinutului şi structurii raportului Elaborarea unui raport formal (b) (c) Condiţii de aplicabilitate: Selectare: Organizare: în funcţie de complexitatea temei. bine structurat. succesiune logică. publicul ţintă. Cosmetică 24 . standardul de prezentare.Titlul unităţii: 3. conform criteriilor de performanţă şi condiţiilor de aplicabilitate date. suportul (grafică.

Participă la identificarea mediului de proiect. Participă la planificarea proiectului în limita responsabilităţilor de la locul de muncă.0 1. 2.Titlul unităţii: Nivel: 3 avansat Valoare credit: Competenţe: 4. Implementează proiectul. Monitorizează proiectul în limita sarcinilor primite în cadrul proiectului. Cosmetică 25 . 3. 4. Managementul proiectelor 2.

conform criteriului de performanţă (a) şi condiţiilor de aplicabilitate. conform criteriului de performanţă (b) şi condiţiilor de aplicabilitate. Managementul proiectelor Participă la identificarea mediului de proiect. standarde de calitate. Criterii de performanţă: (a) (b) Participă la elaborarea fazelor proiectului. Condiţii de aplicabilitate: Faze proiect: Estimarea rezultatelor: Probe de evaluare: Probe orale/scrise şi practice prin care elevul demonstrează că este capabil să elaboreze fazele proiectului. Probe orale/scrise şi practice prin care elevul demonstrează că este capabil să estimeze rezultatele proiectului. feedback. realizare. Cosmetică 26 . indicatori.Titlul unităţii: Competenţa 1: 4. concepţie. Participă la estimarea rezultatelor proiectului. modificare. încheiere. planificare.

să elaboreze proiectul în conformitate cu standardele în vigoare conform criteriilor de performanţă (a). analize de nevoi (SWOT). planul de iniţiere al proiectului. achiziţii de produse şi servicii in funcţie de specificul proiectului. Criterii de performanţă: (a) Definirea pachetelor de activităţi din cadrul proiectului Elaborarea proiectului şi obţinerea documentelor specifice în conformitate cu standardele/ metodologiile în vigoare. Managementul proiectelor Participă la planificarea proiectului în limita responsabilităţilor de la locul de muncă. (b) şi condiţiilor de aplicabilitate. Cosmetică 27 . (b) Condiţii de aplicabilitate: Pachete de activităţi: studii de piaţă. Documentelor specifice: Probe de evaluare: Probe orale/scrise şi practice prin care elevul demonstrează că este capabil să definească pachetele de activităţi. contacte cu furnizorii de servicii şi produse. listă de produse.Titlul unităţii: Competenţa 2: 4. planul de proiect.

Probe de evaluare: Probe orale/scrise şi practice prin care elevul demonstrează. Probe orale/scrise şi practice prin care elevul demonstrează prin reprezentare grafică. că este capabil să asigure încadrarea în timp. conform criteriilor de performanţă (c) şi condiţiilor de aplicabilitate. Probe orale/scrise şi practice prin care elevul demonstrează că este capabil să livreze produsul / serviciul. Managementul proiectelor Implementează proiectul Lansarea proiectului în baza graficului de derulare. conform sarcinilor primite în cadrul proiectului. Probe orale/scrise şi practice prin care elevul demonstrează că este capabil să întocmească documentaţia de proiect. conform criteriului (a) de performanţă şi condiţiilor de aplicabilitate. registru de probleme. (d) Condiţii de aplicabilitate: Produs-serviciu: rezultatul/ rezultatele obţinute în urma finalizării proiectului Documentaţie de proiect: raport de sfârşit de etapă. recomandări de acţiune. conform criteriului de performanţă (b) şi condiţiilor de aplicabilitate. Cosmetică 28 .Titlul unităţii: Competenţa 3: Criterii de performanţă: (a) (b) (c) 4. conform criteriilor de performanţă (d) şi condiţiilor de aplicabilitate. raport de progres. Livrarea serviciului conform cerinţelor specificate în documentaţia de proiect. prin întocmirea unui grafic de derulare. Întocmirea documentaţiei de proiect. Asigurarea încadrării în termenele stabilite în planul de proiect . că este capabil să lanseze proiectul.

Probe orale/scrise şi practice prin care elevul demonstrează că este capabil să asigure feedback-ul. programarea calendaristică şi execuţia în toate fazele proiectului conform sarcinilor primite în proiect. Probe orale/scrise şi practice prin care elevul demonstrează prin elaborarea documentelor specifice managementului schimbării. revizuirea procedurilor. registru de riscuri. de activitate. Asigurarea feed-back-ului. conform criteriului de performanţă (b) şi condiţiilor de aplicabilitate. riscurilor în funcţie de sursele de risc şi consemnarea în documente Gestionarea schimbărilor şi crearea documentelor specifice. plan de managementul riscurilor. că este capabil să gestioneze schimbările. Condiţii de aplicabilitate: Riscuri: Surse de risc: Documente specifice: Feed-back: Probe de evaluare: Probe orale/scrise şi practice prin care elevul demonstrează prin efectuarea unei analize de risc. măsuri ameliorative Cosmetică 29 . conform criteriului (a) de performanţă şi condiţiilor de aplicabilitate. de proiect.Titlul unităţii: Competenţa 4: 4. Managementul proiectelor Monitorizează proiectul în limita sarcinilor primite în cadrul proiectului. asociate cu costurile.că este capabil să analizeze riscurile proiectului. Criterii de performanţă: (a) (b) (c) Analizarea specifice. conform criteriului de performanţă (c) şi condiţiilor de aplicabilitate. de eveniment. registru de schimbări. reevaluarea activităţilor. cerere de schimbare.

0 1.Titlul unităţii: Nivel: 3 avansat Valoare credit: Competenţe: 5. Acţionează pentru menţinerea sistemului de asigurarea calităţii în limita sarcinilor de la locul de muncă 2. Managementul calităţii 1. Aplică tehnici de îmbunătăţire continuă a calităţii Cosmetică 30 .

Titlul unităţii: Competenţa 1: Criterii de performanţă: (a) (b) 5. penalizări pentru întârziere. în concordanţă cu condiţiile de aplicabilitate. Cosmetică 31 . standarde de firmă. reparaţii. produse neconforme. recondiţionări. Probe orale/ scrise prin care elevul demonstrează. despăgubiri pentru daune Probe de evaluare Probe orale/ scrise prin care elevul demonstrează că este capabil să identifice cerinţele pentru implementarea unui sistem de asigurarea calităţii conform criteriului de performanţă (a) şi în concordanţă cu condiţiile de aplicabilitate. costuri. grafice de documentare rebuturi. prin elaborarea şi prezentarea unui raport. reclamaţii clienţi. produse returnate. că este capabil să evalueze factorii care afectează costurile calităţii conform criteriului de performanţă (c). feed-back. Managementul calităţii Acţionează pentru menţinerea sistemului de asigurarea calităţii Identificarea cerinţelor pentru implementarea unui sistem de asigurarea calităţii Evaluarea factorilor care afectează costurile calităţii Condiţii de aplicabilitate: Cerinţe: Factori care afectează costurile calităţii: proceduri. legislaţie. satisfacerea clienţilor. manualul calităţii.

conform criteriului de performanţă (b). diagrame. stratificare.Titlul unităţii: Competenţa 4: Criterii de performanţă: (a) (b) (c) 5. Managementul calităţii Aplică tehnici de îmbunătăţire continuă a calităţii Utilizarea Ghidului pentru îmbunătăţire a calităţii Propunerea de strategii de îmbunătăţire a calităţii la locul de muncă Aplicarea instrumentelor de îmbunătăţire a calităţii Condiţii de aplicabilitate : Strategii de îmbunătăţire a calităţii: Ghid pentru îmbunătăţirea calităţii: Instrumente de îmbunătăţirea calităţii: strategia Kaizen. histograme. fişe de control statistic) Probe de evaluare Probe orale/practice prin care elevul demonstrează că este capabil să utilizeze Ghidul pentru îmbunătăţirea calităţii. metoda întrebărilor). Ciclul PEVA (planifică-execută-verifică-acţionează). instrumentele calităţii (grafice. în concordanţă cu condiţiile de aplicabilitate Cosmetică 32 . principiul “zero defecte” conform standardului ISO 9004-4 şi standardelor ISO specifice domeniului de activitate instrumente ajutătoare (brainstorming. în concordanţă cu condiţiile de aplicabilitate Probe orale/practice prin care elevul demonstrează că este capabil să propună si sa aplice instrumentele de îmbunătăţire a calităţii conform criteriului de performanţă (c) şi (d).

1 Asigură igienizarea spaţiului de lucru 6.4 Aplică măsuri de protecţie a mediului Cosmetică 33 . SECURITATEA MUNCII ŞI PROTECŢIA MEDIULUI 3 avansat 1 Ia măsuri de prevenire a transmiterii bolilor infecţioase sau parazitare 6. IGIENA.Titlul unităţii: Nivelul: Valoare credit Competenţe: 6.3 Desfăşoară acţiuni de evitare a riscurilor privind igiena şi securitatea muncii 6.2 Aplică legislaţia privind igiena şi securitatea muncii 6.

Probe practice prin care elevul demonstrează că este capabil să dezinfecteze şi să sterilizeze instrumentele aşa cum precizează criteriul de performanţă c) respectând condiţiile de aplicabilitate.dulapuri speciale închise. în condiţii igienice Metode de igienizare Dezinfectarea şi/sau Igienizarea lenjeriei . IGIENA.lenjerie.soluţii dezinfectante .după fiecare client .în funcţie de obiectele ce vor fi igienizate. flambare. instrumente . sterilizare .fierbere.prin spălare şi fierbere .Titlul unităţii: Competenţa: 6. SECURITATEA MUNCII ŞI PROTECŢIA MEDIULUI 6. Cosmetică 34 .1 IA MĂSURI DE PREVENIRE A TRANSMITERII BOLILOR INFECŢIOASE SAU PARAZITARE Criterii de performanţă: (a) Selectarea metodelor de igienizare (b) Alegerea produselor pentru dezinfectare şi a metodelor de sterilizare (c) Dezinfectarea şi sterilizarea instrumentelor (d) Schimbarea lenjeriei de protecţie (e) Igienizarea lenjeriei (f) Păstrarea instrumentelor şi a lenjeriei în condiţii corespunzătoare Condiţii de aplicabilitate: Selectarea Produse Metode sterilizarea Schimbarea Condiţii Probe de evaluare: Probe practice prin care elevul demonstrează că este capabil să selecteze metodele de igienizare.după fiecare folosire . să aleagă produsele pentru dezinfecţie şi metodele de sterilizare aşa cum precizează criteriile de performanţă a) şi b) respectând condiţiile de aplicabilitate.dezinfectare. acţiunea razelor ultraviolete .

Probe practice prin care elevul demonstrează că este capabil să schimbe şi să igienizeze lenjeria de protecţie aşa cum precizează criteriile de performanţă d) şi e) respectând condiţiile de aplicabilitate. Probe practice prin care elevul demonstrează că este capabil să păstreze lenjeria şi instrumentele în condiţii corespunzătoare aşa cum precizează criteriul de performanţă f) respectând condiţiile de aplicabilitate. Cosmetică 35 .

după fiecare lucrare Igienizarea Raze ultraviolete Planificarea Supravegherea Probe de evaluare: Probe practice prin care elevul demonstrează că este capabil să spele şi să dezinfecteze măsuţa de lucru aşa cum precizează criteriul de performanţă a) respectând condiţiile de aplicabilitate.2 ASIGURĂ IGIENIZAREA SPAŢIULUI DE LUCRU ________________________________________________________________________ Criterii de performanţă: (a) Spălarea şi dezinfectarea măsuţei de lucru (b) Igienizarea chiuvetei (c) Sterilizarea mediului din cabinetul cosmetic cu raze ultraviolete (d) Planificarea şi supravegherea activităţilor de igienizare a spaţiului de lucru Condiţii de aplicabilitate: Spălarea şi dezinfectarea . materiale pentru igienizare.după fiecare lucrare .lampa cu raze ultraviolete . .date. Probe practice prin care elevul demonstrează că este capabil să sterilizeze mediul din cabinetul de cosmetică cu raze ultraviolete aşa cum precizează criteriul de performanţă c) respectând condiţiile de aplicabilitate. IGIENA . SECURITATEA MUNCII ŞI PROTECŢIA MEDIULUI 6.Titlul unităţii: Competenţa: 6. Probe practice prin care elevul demonstrează că este capabil să planifice şi să supravegheze activităţile de igienizare a spaţiului de lucru aşa cum precizează criteriul de performanţă d) respectând condiţiile de aplicabilitate.pentru asigurarea calităţii lucrărilor de igienizare Cosmetică 36 . Probe practice prin care elevul demonstrează că este capabil să igienizeze chiuveta aşa cum precizează criteriul de performanţă b) respectând condiţiile de aplicabilitate. suprafeţe de igienizat .prin spălare şi dezinfectare .

existenţa trusei de prim ajutor. conform criteriului de performanţă (a) şi condiţiilor de aplicabilitate. Cosmetică 37 Condiţii de igienă a muncii . dispozitivelor şi a condiţiilor de igienă şi securitatea muncii. aranjarea .aparatelor şi a instalaţiei electrice.aparate electrice ergonomică a spaţiului de lucru. folosirea echipamentelor de lucru şi protecţie.prin instructaje generale la locul de muncă. broşuri.de către personal de specialitate .3 APLICĂ LEGISLAŢIA PRIVIND IGIENA ŞI MUNCII SECURITATEA Criterii de performanţă: (a) (b) (c) Prezentarea legislaţiei privind igiena şi securitatea muncii echipei de lucru Monitorizarea modului de aplicare a normelor de igienă şi securitate a muncii Verificarea funcţionării aparatelor şi a instalaţiei electrice şi a condiţiilor de igienă şi securitate a muncii Condiţii de aplicabilitate: Prezentarea legislaţiei: Mod de aplicare: . fotolii cosmetice. respectarea normelor de protecţie a muncii în folosirea aparatelor şi a instrumentelor. filme. afişe. paturi. conform criteriilor de performanţă (b) şi (c) şi condiţiilor de aplicabilitate. Probe practice prin care elevul demonstrează că este capabil să monitorizeze aplicarea normelor de igienă şi securitatea muncii şi să verifice funcţionarea sistemelor. materiale igienico-sanitare specifice locului de muncă Verificarea .iluminare corespunzătoare. IGIENA. instructaje curente.periodică . simboluri . mobilier ergonomic ____________________________________________________________________________ Probe de evaluare: Probe orale/scrise prin care elevul demonstrează că este capabil să prezinte legislaţia privind igiena şi securitatea muncii în echipa de lucru.Titlul unităţii: Competenţa : 6. măsuţe. SECURITATEA MUNCII ŞI PROTECŢIA MEDIULUI 6.a mobilierului (dulapuri. scaune) Aparate : . calitatea microclimatului.semnarea periodică a fişei individuale de instructaj. periodice. pliante. cataloage.

stabilirea sarcinilor. conform criteriului de performanţă (b) şi (c) şi condiţiilor de aplicabilitate. eliminarea cauzelor accidentelor. IGIENA.4 DESFĂŞOARĂ ACŢIUNI DE EVITARE A RISCURILOR PRIVIND IGIENA ŞI SECURITATEA MUNCII Criterii de performanţă: (a) (b) (c) Supravegherea activităţilor la locurile de muncă pentru evitarea riscurilor Luarea măsurilor pentru evitarea riscurilor privind igiena şi securitatea muncii Coordonarea echipei pentru rezolvarea situaţiilor provocate de accidente Condiţii de aplicabilitate: Supravegherea activităţilor: . a truselor sanitare.înlăturarea factorilor de risc: asigurarea remedierii defecţiunilor instalaţiilor electrice şi a celor sanitare .Titlul unităţii: Competenţa : 6. SECURITATEA MUNCII ŞI PROTECŢIA MEDIULUI 6.observarea şi verificarea activităţilor specifice locului de muncă. Probe practice prin exerciţiu şi simulare prin care elevul demonstrează că este capabil să ia măsuri pentru evitarea riscurilor privind igiena şi securitatea muncii şi să coordoneze echipa pentru rezolvarea situaţiilor provocate de accidente. evacuarea accidentaţilor. a echipamentelor de protecţie. a parametrilor de lucru. conform criteriului de performanţă (a) şi condiţiilor de aplicabilitate. . anunţarea organelor abilitate Cosmetică 38 . a sistemelor de siguranţă şi a posturilor de prevenire a incendiilor Măsuri: Coordonarea echipei: Probe de evaluare: Probe orale/practice prin care elevul demonstrează că este capabil să supravegheze activităţile la locul de muncă.

IGIENA.Titlul unităţii: Competenţa : Criterii de performanţă: (a) (b) (c) (d) 6. ambalaje . conform criteriilor de performanţă (c). feed-back . stimulare. conform criteriului de performanţă (b) şi condiţiilor de aplicabilitate.instruirea personalului. conform criteriului de performanţă (a) şi condiţiilor de aplicabilitate. dotarea cu echipamente de protecţie a mediului specifice activităţii desfăşurate . SECURITATEA MUNCII ŞI PROTECŢIA MEDIULUI 6.5 APLICĂ MĂSURI DE PROTECŢIE A MEDIULUI Identificarea surselor de poluare de la locul de muncă şi din vecinătatea acestuia Asigurarea mijloacelor pentru îndepărtarea surselor de poluare şi a efectelor Evaluarea activităţii echipei privind protecţia mediului Aplicarea de măsuri de prevenire a poluării mediului Condiţii de aplicabilitate: Surse de poluare: Mijloace pentru îndepărtare: Evaluarea activităţii: Măsuri . Cosmetică 39 .substanţe chimice.observare. deşeuri. raportare. Probe scrise/practice prin care elevul demonstrează că este capabil să evalueze activităţile echipei privind protecţia mediului şi să aplice măsuri de prevenire a poluării mediului. Probe orale/practice prin care elevul demonstrează că este capabil să asigure mijloacele pentru îndepărtarea surselor de poluare şi a efectelor. (d) şi condiţiilor de aplicabilitate date.eliminarea materiilor prime şi materialelor poluante Probe de evaluare: Probe orale/practice prin care elevul demonstrează că este capabil să identifice sursele de poluare de la locul de muncă şi din vecinătatea acestuia.

3 Acţionează pentru obţinerea randamentului economic 7.5 Promovează serviciile oferite Cosmetică 40 .2 Asigură aprovizionarea cu materiale şi produse 7.1 Alcătuieşte schema de încadrare 7.4 Stimulează personalul 7.Titlul unităţii: Nivelul: Valoare credit: Competenţe: 7. MANAGEMENTUL SALONULUI DE COSMETICĂ 3 avansat 1 7.

1 ALCĂTUIEŞTE SCHEMA DE ÎNCADRARE Stabilirea categoriilor de angajaţi în funcţie de serviciile oferite Determinarea numărului de angajaţi pe categorii Realizarea schemei ierarhice Elaborarea fişei postului pentru fiecare angajat Condiţii de aplicabilitate: Categorii de angajaţi Numărul de angajaţi Fişa postului . machiori . să determine numărul angajaţilor din fiecare categorie şi să realizeze schema ierarhică a personalului din unitate aşa cum este specificat în criteriile de performanţă a). Cosmetică 41 .personal pentru curăţenie.Titlul unităţii: Competenţa: Criterii de performanţă: a) b) c) d) 7. b) şi c) respectând condiţiile de aplicabilitate.conform contractului de muncă. cosmeticieni.în funcţie de mărimea unităţii . casier/ recepţioner. responsabil PSI etc.) Probe de evaluare: Probe scrise prin care elevul dovedeşte că este capabil să stabilească categoriile de angajaţi în funcţie de serviciile oferite. Probe scrise prin care elevul dovedeşte că este capabil să elaboreze fişele postului pentru fiecare angajat al unităţii aşa cum este specificat în criteriul de performanţă d) respectând condiţiile de aplicabilitate.MANAGEMENTUL SALONULUI DE COSMETICĂ 7. la care se adaugă sarcini în cadrul salonului (şef de tură.

Titlul unităţii: 7.conform indicaţiilor din prospecte.temperatură.calitativă.MANAGEMENTUL SALONULUI DE COSMETICĂ Competenţa: 7.număr.rafturi. de numărul preconizat al clienţilor şi pe baza statisticilor perioadelor anterioare Materiale şi produse Recepţia .pe tipuri de produse şi materiale .în funcţie de stocul existent. cantitate Condiţii de depozitare .documentarea cu privire la noile produse şi materiale .2 ASIGURĂ APROVIZIONAREA CU MATERIALE SI PRODUSE Criterii de performanţă: a) b) c) d) e) f) Calcularea stocului de produse şi materiale existent Stabilirea necesarului de materiale şi produse pentru o perioadă determinată Întocmirea notei de comandă a produselor şi materialelor Realizarea recepţiei comenzilor Depozitarea materialelor şi produselor în condiţii corespunzătoare Controlarea distribuirii produselor şi materialelor din depozit Condiţii de aplicabilitate: Calcularea stocului Stabilirea necesarului . termen de valabilitate .pentru lucrări de specialitate. luminozitate .respectând condiţiile de igienă Controlarea distribuirii . dulapuri în depozit . de serviciile oferite.integritate.cantitativă. caracteristici organoleptice. pentru comercializare.în funcţie de termenul de valabilitate Cosmetică 42 . pentru curăţenie şi igienizare . umiditate.

Cosmetică 43 .Probe de evaluare Probe practice şi scrise prin care elevul dovedeşte că este capabil să calculeze stocul de materiale şi produse existent aşa cum este specificat în criteriul de performanţă a) şi respectând condiţiile de aplicabilitate. Probe practice prin care elevul dovedeşte că este capabil să controleze distribuirea produselor şi materialelor din depozit aşa cum este specificat în criteriul de performanţă f) şi respectând condiţiile de aplicabilitate. Probe practice prin care elevul dovedeşte că este capabil să realizeze recepţia comenzii şi să depoziteze materialele şi produsele în condiţii corespunzătoare aşa cum este specificat în criteriile de performanţă d) şi e) şi respectând condiţiile de aplicabilitate. Probe practice şi scrise prin care elevul dovedeşte că este capabil să stabilească necesarul de materiale şi produse pentru o perioadă determinată de timp şi să întocmească nota de comandă aşa cum este specificat în criteriile de performanţă b) şic) şi respectând condiţiile de aplicabilitate.

cel mai bun raport preţ/ calitate . Probe practice prin care elevul dovedeşte că este capabil să monitorizeze consumul de materiale şi produse aşa cum este specificat în criteriul de performanţă b) şi respectând condiţiile de aplicabilitate. Monitorizarea consumului . Probe practice şi scrise prin care elevul dovedeşte că este capabil să stabilească preţurile lucrărilor aşa cum este specificat în criteriul de performanţă c) şi respectând condiţiile de aplicabilitate. produse şi echipamente b) Monitorizarea consumului de produse şi materiale c) Stabilirea preţurilor lucrărilor Condiţii de aplicabilitate: Cele mai bune oferte .MANAGEMENTUL SALONULUI DE COSMETICĂ 7.să acopere costul lucrărilor. să asigure profit. materiale şi echipamente aşa cum este specificat în criteriul de performanţă a) şi respectând condiţiile de aplicabilitate. să fie atractive pentru clienţi Probe de evaluare Probe practice/ scrise prin care elevul dovedeşte că este capabil să selecteze cele mai bune oferte de produse.3 ACŢIONEAZĂ PENTRU OBŢINEREA RANDAMENTULUI ECONOMIC a) Selectarea celor mai bune oferte de materiale.Titlul unităţii: Competenţa: Criterii de performanţă: 7.repartizarea de produse şi materiale angajaţilor Cosmetică 44 .informarea angajaţilor asupra consumurilor standard Stabilirea preţurilor .

în funcţie de performanţe .încurajarea folosirii gamelor noi de produse. produse şi aparate şi dezvoltarea competenţelor Recompensarea . sponsorizarea perfecţionărilor.prin participarea la cursuri/ seminarii de specialitate pentru actualizarea informaţiilor despre tehnici.popularizarea performanţelor. Cosmetică 45 . participarea la diferite evenimente Susţinerea . a aparatelor şi a tehnicilor de lucru noi Probe de evaluare: Probe practice prin care elevul demonstrează că este capabil să încurajeze perfecţionarea lucrătorilor şi să susţină promovarea noilor tehnici şi produse aşa cum precizează criteriile de performanţă a) şi c) respectând condiţiile de aplicabilitate.4 STIMULEAZĂ PERSONALUL Încurajarea perfecţionării lucrătorilor Recompensarea lucrătorilor Susţinerea promovării noilor tehnici şi produse Condiţii de aplicabilitate: Perfecţionare . materială.MANAGEMENTUL SALONULUI DE COSMETICĂ 7. Probe practice prin care elevul demonstrează că este capabil să recompenseze lucrătorii aşa cum precizează criteriul de performanţă b) respectând condiţiile de aplicabilitate.Titlul unităţii: Competenţa: Criterii de performanţă: (a) (b) (c) 7.

MANAGEMENTUL SALONULUI DE COSMETICĂ 7. oferirea serviciilor care să acopere nişa identificată.studierea ofertei de servicii în domeniul cosmeticii pe piaţa locală.5 PROMOVEAZĂ SERVICIILE OFERITE Criterii de performanţă: a) Adaptarea ofertei unităţii la cerinţele pieţei b) Prezentarea către clienţi a gamei de servicii oferite c) Folosirea mijloacelor de reclamă vizuală şi auditivă d) Conceperea unor oferte atractive pentru clienţi e) Analizarea rezultatelor programelor de promovare Condiţii de aplicabilitate: Adaptarea ofertei . Probe practice prin care elevul dovedeşte că este capabil să folosească mijloace de reclama vizuală şi auditivă şi să conceapă oferte atractive pentru clienţi aşa cum este specificat în criteriile de performanţă c) şi d) respectând condiţiile de aplicabilitate. spectacole de promovare a tendinţelor în modă .afişe. spoturi publicitare. reflectarea în profitul realizat.abonamente. identificarea nişelor de piaţă. servicii complementare. a produselor folosite şi a efectelor benefice . Probe scrise prin care elevul dovedeşte că este capabil să analizeze rezultatele programelor de promovare aplicabilitate. pagini Web . Probe orale prin care elevul dovedeşte că este capabil să prezinte clienţilor gama de servicii oferite aşa cum este specificat în criteriul de performanţă b) respectând condiţiile de aplicabilitate. Cosmetică 46 aşa cum este specificat în criteriul de performanţă e) respectând condiţiile de . promovarea calităţii serviciilor Prezentarea serviciilor Mijloace de reclamă Oferte atractive Analizarea -explicarea sumară a tehnicii de lucru. demonstraţii. reduceri de preţ.urmărirea impactului asupra clienţilor a diferitelor campanii publicitare. folosirea informaţiilor pentru proiectarea viitoarelor campanii publicitare __________________________________________________________________________ Probe de evaluare: Probe practice prin care elevul dovedeşte că este capabil să adapteze oferta unităţii la cerinţele pieţei aşa cum este specificat în criteriul de performanţă a) respectând condiţiile de aplicabilitate. pliante.Titlul unităţii: Competenţa: 7.

3 Creează o ambianţă plăcută în salon Oferă mijloace de destindere Cosmetică 47 .1 Organizează ergonomic spaţiul de lucru 8. REALIZAREA CADRULUI AMBIENTAL 1 8.2 Armonizează culorile şi formele în salonul de cosmetică 8.Titlul unităţii: Nivel: 3 avansat Valoare credit: Competenţe: 8.

respectând normele de protecţie a muncii şi PSI Probe de evaluare: Probe practice prin care elevul demonstrează că este capabil să organizeze ergonomic spaţiul de lucru aşa cum precizează criteriile de performanţă a).la îndemâna cosmeticienei . b) şi c) respectând condiţiile de aplicabilitate.în poziţii optime pentru lucrător .la înălţimea potrivită pentru poziţia ergonomică a cosmeticienei .1 ORGANIZEAZĂ ERGONOMIC SPAŢIUL DE LUCRU Aranjarea mobilierului (b) Reglarea înălţimii pieselor de mobilier (c) Amplasarea aparatelor Condiţii de aplicabilitate: Aranjarea Reglarea Piese de mobilier Amplasarea . fotoliul cosmetic. Cosmetică 48 .Titlul unităţii: Competenţa: Criterii de performanţă: (a) 8. măsuţa . scaunul cosmeticienei. REALIZAREA CADRULUI AMBIENTAL 8.patul.să poată fi folosite în poziţii ergonomice .în condiţii de siguranţă .cu spaţii care să permită circulaţia nestânjenită .

Cosmetică 49 .gresie. b) şi c) respectând condiţiile de aplicabilitate. .2 ARMONIZEAZĂ CULORILE ŞI FORMELE ÎN SALONUL DE COSMETICĂ Criterii de performanţă: a) Alegerea culorilor şi formelor finisajelor astfel încât să creeze o atmosferă tonică.Titlul unităţii: Competenţa: 8. Alegerea şi încadrarea mobilierului şi a aparaturii Asortarea lenjeriei şi a echipamentului de protecţie la culorile din salon relaxantă b) c) Condiţii de aplicabilitate: Finisaje Alegerea şi încadrarea . REALIZAREA CADRULUI AMBIENTAL 8.culori şi forme compatibile între ele. linoleum. vopsea etc. var. dar şi cu finisajele Probe de evaluare: Probe practice şi scrise prin care elevul demonstrează că este capabil să armonizeze culorile şi formele în salonul de cosmetică aşa cum este specificat în criteriile de performanţă a). faianţă.

postere.Titlul unităţii: Competenţa: Criterii de performanţă: a) b) c) d) e) 8.plante. cu furnizorii . relaxant Purtarea discuţiilor pe un ton calm Selectarea decoraţiunilor potrivite Folosirea uleiurilor aromatice Asigurarea calităţii microclimatului Condiţii de aplicabilitate: Discuţii Decoraţiuni Uleiuri aromatice Asigurarea calităţii Probe de evaluare: Probe practice prin care elevul demonstrează că este capabil să asigure un fond muzical plăcut. Probe practice prin care elevul demonstrează că este capabil să poarte discuţii pe un ton calm aşa cum este specificat în criteriul de performanţă b) şi respectând condiţiile de aplicabilitate. REALIZAREA CADRULUI AMBIENTAL 8. Probe practice prin care elevul demonstrează că este capabil să selecteze decoraţiunile potrivite aşa cum este specificat în criteriul de performanţă c) şi respectând condiţiile de aplicabilitate.3CREEAZĂ O ATMOSFERA PLACUTĂ ÎN SALON Asigurarea unui fond muzical plăcut.cu efecte relaxante sau tonice . aerisirea periodică Cosmetică 50 . .iluminare corespunzătoare.cu colegii. tablouri. d) şi e) respectând condiţiile de aplicabilitate. să folosească uleiurile aromatice şi să asigure calitatea microclimatului în salonul de cosmetică aşa cum este specificat în criteriile de performanţă a). cu clienţii. diverse obiecte decorative . relaxant.

reviste cu rubrici de modă. coafură. CD player. . filme de specialitate) Publicaţii .4 OFERĂ MIJLOACE DE DESTINDERE Criterii de performanţă: a) b) c) Crearea unei ambianţe relaxante în sala de aşteptare Dotarea salonului cu publicaţii de specialitate Analizarea impactului produs de ambianţă asupra lucrătorilor şi a clienţilor Condiţii de aplicabilitate: Ambianţă relaxantă . reclame/prospecte pentru produse. machiaj. REALIZAREA CADRULUI AMBIENTAL 8.prin chestionare şi discuţii Cosmetică 51 .vizuale (radio.Titlul unităţii: Competenţa: 8.cataloage şi reviste de specialitate actuale. Probe practice şi scrise prin care elevul demonstrează că este capabil să analizeze impactul produs de ambianţă asupra clienţilor şi a lucrătorilor aşa cum este specificat în criteriul de performanţă c) respectând condiţiile de aplicabilitate. video. televizor. instrumente şi aparate utilizate în salon Analizarea impactului Probe de evaluare: Probe practice prin care elevul demonstrează că este capabil să creeze o ambianţă relaxantă în sala de aşteptare şi să doteze salonul cu publicaţii de specialitate aşa cum este specificat în criteriile de performanţă a) şi b) respectând condiţiile de aplicabilitate.mijloace audio.

3 Consiliază clientul 9.1 Relaţionează cu clienţii 9.4 Rezolvă reclamaţiile Cosmetică 52 .Titlul unităţii: Nivelul: Valoare credit: Competenţe: 9.2 Programează clienţii 9. RELAŢIA CU CLIENŢII 3 avansat 1 9.

accesibil clientului . Formule de prezentare.subiectul discuţiei.Titlul unităţii: Competenţa: 9.utilizarea formulelor de salut şi a limbajului trupului potrivite despre serviciile oferite . RELAŢIA CU CLIENŢII 9.la latitudinea clientului .în contactul direct: prezentarea personală. Probe practice prin care elevul demonstrează că este capabil să folosească un limbaj accesibil în relaţia cu clienţii aşa cum precizează criteriul de performanţă c) respectând condiţiile de aplicabilitate.1 RELAŢIONEAZĂ CU CLIENŢII Criterii de performanţă: (a) Întâmpinarea clienţilor (b) Alcătuirea formulelor de prezentare (c) Folosirea unui limbaj accesibil în relaţia cu clienţii (d) Purtarea unei conversaţii plăcute pe parcursul realizării lucrării Condiţii de aplicabilitate: Întâmpinare . a serviciilor oferite de salon şi a facilităţilor Limbaj Conversaţie .evitarea discuţiilor în contradictoriu Probe de evaluare: Probe practice prin care elevul demonstrează că este capabil să întâmpine clienţii şi să alcătuiască formule de prezentare aşa cum precizează criteriile de performanţă a) şi b) respectând condiţiile de aplicabilitate. Probe practice prin care elevul demonstrează că este capabil să poarte o conversaţie plăcută pe parcursul realizării lucrării aşa cum precizează criteriul de performanţă d) respectând condiţiile de aplicabilitate.la telefon: oferă clientului informaţii despre numele salonului şi Cosmetică 53 .include termeni de specialitate. dar care vor fi explicaţi .

b) şi c) respectând condiţiile de aplicabilitate. femei .corelarea dorinţei clientului cu posibilităţile existente Înscriere .data şi ora programării .utilizarea calculatorului Probe de evaluare: Probe practice prin care elevul demonstrează că este capabil să programeze clienţii aşa cum precizează criteriile de performanţă a).tratament cosmetic.aprecierea timpilor necesari realizării lucrărilor solicitate . ora programării dorite .verificarea programărilor existente .lucrări de cosmetică. .Titlul unităţii: Competenţa: 9. RELAŢIA CU CLENŢII 9.de comun acord cu clientul .data.scris lizibil. Cosmetică 54 . epilare. machiaj .bărbaţi.2 PROGRAMEAZĂ CLIENŢII Criterii de performanţă: (a) Identificarea cerinţelor clienţilor (b) Verificarea posibilităţilor de programare (c) Înscrierea programării Condiţii de aplicabilitate: Cerinţe Clienţi Posibilităţi .înregistrarea datelor .

Titlul unităţii: Competenţa: Criterii de performanţă: 9. soft-uri.înţelegerea mesajelor formulate de client .chestionarea clientului pentru a afla toate detaliile cerinţelor lui .3 CONSILIAZĂ CLIENTUL (a) Ascultarea activă a clientului (b) Argumentarea recomandărilor făcute clientului (c) Folosirea materialelor ajutătoare pentru susţinerea argumentării (d) Comunicarea unor aspecte cu impact emoţional Condiţii de aplicabilitate: Ascultarea activă . concisă. prospecte ale produselor. c) şi d) respectând condiţiile de aplicabilitate. logică a motivaţiilor recomandărilor . site-uri internet Probe de evaluare: Probe practice prin care elevul demonstrează că este capabil să consilieze clientul aşa cum precizează criteriile de performanţă a).prezentarea clară.asigurarea asupra înţelegerii corecte a informaţiilor şi cerinţelor clientului Argumentarea Materiale . cataloage de specialitate. ale aparatelor. Cosmetică 55 . b).reviste. RELAŢIA CU CLIENŢII 9.

realizarea necorespunzătoare a lucrărilor .4 REZOLVĂ RECLAMAŢIILE (a) Identificarea nemulţumirilor clientului şi a cauzelor generatoare (b) Găsirea soluţiilor potrivite pentru rezolvarea nemulţumirilor (c) Realizarea unui sistem transparent şi eficient de rezolvare a nemulţumirilor Condiţii de aplicabilitate: Cauze generatoare Rezolvarea Sistem de rezolvare Probe de evaluare: Probe practice prin care elevul demonstrează că este capabil să rezolve reclamaţiile aşa cum precizează criteriile de performanţă a). .Titlul unităţii: Competenţa: Criterii de performanţă: 9. RELAŢIA CU CLIENŢII 9.comunicarea defectuoasă. toleranţă. comunicare.cooperare. b) şi c) respectând condiţiile de aplicabilitate. înţelegerea greşită a dorinţei clientului.cu confirmarea clientului . expresie emoţională Cosmetică 56 .

Titlul Unităţii: Nivel de calificare: Valoare Credit: Competenţe: 10.1 10.2 10.3

10.ANATOMIA, FIZIOLOGIA ŞI PATOLOGIA PIELII 3 avansat 2,0

Defineşte organismul ca un tot unitar Caracterizează pielea Recunoaşte pielea cu modificări patologice

Cosmetică

57

Titlul unităţii: Competenţa:

10. ANATOMIA, FIZIOLOGIA ŞI PATOLOGIA PIELII 10.1 DEFINEŞTE ORGANISMUL CA UN TOT UNITAR

Criterii de performanţă: (a) (b) (c) Descrierea anatomiei sistemelor organismului uman Explicarea fiziologiei sistemelor organismului uman Analizarea integrării părţilor constitutive ale organismului într-un întreg şi a

organismului în mediul înconjurător Condiţii de aplicabilitate: Fiziologia sistemelor Integrarea -relaţia structură- funcţie, funcţii specifice -relaţii funcţionale dintre organe, mecanisme de reglare, mecanisme de adaptare a funcţionării organismului la condiţiile de mediu, influenţele funcţionării diferitelor sisteme asupra pielii Probe de evaluare: Probe scrise prin care elevul demonstrează că este capabil să descrie anatomia şi să explice fiziologia sistemelor organismului uman aşa cum precizează criteriile de performanţă a) şi b) respectând condiţiile de aplicabilitate. Probe scrise prin care elevul demonstrează că este capabil să analizeze integrarea părţilor constitutive ale organismului într-un întreg şi a organismului în mediul înconjurător aşa cum precizează criteriul de performanţă c) respectând condiţiile de aplicabilitate

Cosmetică

58

Titlul Unităţii: Competenţa:

10. ANATOMIA, FIZIOLOGIA ŞI PATOLOGIA PIELII 10.2 CARACTERIZEAZĂ PIELEA

Criterii de performanţă: (a) (b) (c) (d) Descrierea anatomiei pielii Explicarea funcţiilor pielii Analizarea proceselor pe baza cărora se realizează absorbţia cutanată a Prezentarea anexelor pielii

substanţelor

Condiţii de aplicabilitate: Anatomia pielii Explicarea funcţiilor Procese Anexele pielii Prezentarea Probe de evaluare: Probe scrise prin care elevul demonstrează că este capabil să descrie anatomia, să explice funcţiile pielii şi să analizeze procesele pe baza cărora se realizează absorbţia cutanată aşa cum precizează criteriile de performanţă a), b) şi c) respectând condiţiile de aplicabilitate Probe scrise prin care elevul demonstrează că este capabil să prezinte anexele pielii aşa cum precizează criteriul de performanţă d) şi respectând condiţiile de aplicabilitate - straturi, ţesuturi constitutive, formaţiuni prezente, compoziţie chimică - evidenţierea relaţiei structură- funcţiile pielii - absorbţia cutanată: mecanisme, factori care influenţează absorbţia, bariere - cornoase, glandulare - structură, localizare, funcţii

Cosmetică

59

eroziunea. leziuni dermatologice caracteristice. fisura -deşeuri cutanate: scuama.Titlul unităţii: Competenţa: 10. goma. dermatoze alergice. fizici. mod de evoluţie. FIZIOLOGIA ŞI PATOLOGIA PIELII 10. crusta. tuberculul. simptomatologie. biologici Leziuni elementare -leziuni prin modificări de coloraţie: pata pigmentară şi pata vasculară -leziuni cu conţinut solid: placă urticariană. atrofia Analizarea evoluţiei -factori favorizanţi. chimici. dermatita seboreică. alergii.sau hipervitaminoze -externe: factori mecanici. Cosmetică 60 . pustula -leziuni prin soluţii de continuitate: excoriaţia. ANATOMIA. micoze. escara -sechele cutanate: cicatricea. piodermite. căi de transmitere ( în cazul bolilor infecţioase sau Boli de piele parazitare). colagenoze. bula. dermatoze în legătură cu tulburări metabolice. tulburări ale sistemului nervos central. factori agravanţi -viroze . hipo.3 RECUNOAŞTE PIELEA CU MODIFICĂRI PATOLOGICE Criterii de performanţă: (a) (b) (c) (d) Explicarea cauzelor bolilor de piele Recunoaşterea leziunilor elementare ale pielii Analizarea evoluţiei bolilor de piele Adoptarea unui comportamentul corect când constată prezenţa modificărilor patologice ale pielii Condiţii de aplicabilitate: Cauzele bolilor de piele -interne: modificări ale metabolismului. parazitoze ale pielii şi ale anexelor. sindromul seboreic. ulceraţia. avitaminoze. lichenificarea. papula. tulburări endocrine. vegetaţia. manifestări cutanate determinate de factori fizici. tumoarea -leziuni cu conţinut lichid: vezicula.

Probe scrise / practice prin care elevul demonstrează că este capabil să recunoască leziunile elementare ale pielii aşa cum precizează criteriul de performanţă b) respectând condiţiile de aplicabilitate. tulburări ale pigmentaţiei melanice Comportament corect -avertizarea clientei despre prezenţa unor modificări patologice ale pielii. Probe practice prin care elevul demonstrează că este capabil să adopte un comportament corect faţă de client în cazul prezenţei unor modificări patologice ale pielii aşa cum precizează criteriul de performanţă d) respectând condiţiile de aplicabilitate. recomandarea consultului medical de specialitate -nu diagnostichează boala. Probe scrise prin care elevul demonstrează că este capabil să analizeze evoluţia bolilor de piele aşa cum precizează criteriul de performanţă c) respectând condiţiile de aplicabilitate. nu intervine prin tratament cosmetic Probe de evaluare: Probe scrise/ orale prin care elevul demonstrează că este capabil să explice cauzele bolilor de piele aşa cum precizează criteriul de performanţă a) respectând condiţiile de aplicabilitate. tumori cutanate. Cosmetică 61 .dermatoze cu etiologie încă neprecizată.

1 11. EXAMENUL COSMETIC 3 avansat 2 Realizează examenul cosmetic preliminar Realizează examenul cosmetic propriu-zis Caracterizează tipurile de ten Întocmeşte fişa cosmetică Cosmetică 62 .2 11.3 11.Titlul unităţii: Nivelul: Număr de credite: Competenţe: 11.4 11.

Titlul unităţii: Competenţa:

11. EXAMENUL COSMETIC 11.1REALIZEAZĂ EXAMENUL COSMETIC PRELIMINAR

Criterii de performanţă: (a) Observarea clientului (b) Obţinerea de date generale despre client (c) Obţinerea de informaţii referitoare la îngrijirile cosmetice Condiţii de aplicabilitate: Client Observarea Obţinerea Date generale Informaţii - bărbat, femeie - cu ochiul liber, în timpul discuţiilor - pentru a culege informaţii despre stil, ţinută, stare psihică - prin discuţii - vârstă, profesie, regim de viaţă, alimentaţie - sensibilitate sau alergie la diferite substanţe, îngrijiri cosmetice aplicate acasă- produse, frecvenţa aplicării, îngrijiri cosmetice realizate de specialişti- frecvenţă Probe de evaluare: Probe practice prin care elevul demonstrează că este capabil să observe clientul, să obţină date generale despre client şi informaţii referitoare la îngrijirile cosmetice aşa cum precizează criteriile de performanţă a), b) şi c) respectând condiţiile de aplicabilitate

Cosmetică

63

Titlul unităţii: Competenţa:

11. EXAMENUL COSMETIC 11.2REALIZEAZĂ EXAMENUL COSMETIC PROPRIU-ZIS

Criterii de performanţă: (a) Examinarea vizuală a tenului (b) Examinarea tenului prin palpare superficială (c) Examinarea tenului prin palpare profundă (d) Folosirea aparatelor pentru examinarea tenului

Condiţii de aplicabilitate: Examinarea vizuală - pentru determinarea tipului morfologic al feţei, reliefului ridurilor, aspectului pielii, coloraţiei pielii, imperfecţiunilor inestetice, gradului de senescenţă Palpare superficială Palpare profundă - prin tehnici specifice - pentru a determina granulaţia şi elasticitatea pielii - prin tehnici specifice fiecărui aspect vizat - pentru determinarea grosimii pielii, aderenţei pielii, turgorului, irigaţiei sanguine, tonusului muscular, funcţiei glandelor sebacee şi sudoripare, dermografismului, culorii pielii Aparate Folosirea aparatelor - lupe, lampa Wood, pH-metrul, aparate noi - lupe- se determină imperefcţiunile de formă şi culoare - lampa Wood- se determină imperfecţiuni de grosime şi de structură a pielii, gradul de hidratare - pH-metrul- se determină gradul de aciditate sau de alcalinitate

Probe de evaluare: Probe practice prin care elevul demonstrează că este capabil să examineze vizual clientul aşa cum precizează criteriul de performanţă a) respectând condiţiile de aplicabilitate.

Cosmetică

64

Probe practice prin care elevul demonstrează că este capabil să realizeze examinarea tenului prin palpare superficială aşa cum precizează criteriul de performanţă b) respectând condiţiile de aplicabilitate. Probe practice prin care elevul demonstrează că este capabil să realizeze examinarea prin palpare profundă aşa cum precizează criteriul de performanţă c) respectând condiţiile de aplicabilitate. Probe practice prin care elevul demonstrează că este capabil să folosească aparatele pentru examinarea tenului aşa cum precizează criteriul de performanţă d) respectând condiţiile de aplicabilitate

Cosmetică

65

specific pubertăţii. caşectic în raport cu vârsta: normal.intervine prin tratament cosmetic când nu există riscul de a produce agravarea unor afecţiuni/boli . permanente stadiile rozaceei: eritroza facială. hiperhidratat. acneic în funcţie de tulburările metabolismului apei: normal hidratat. EXAMENUL COSMETIC 11. acneea rozacee pigmentare. de altă natură . deshidratat în funcţie de tulburările metabolismului protidelor şi glucidelor: pletoric. tenul adultului. difuze temporare. cuperoza. gras.Titlul unităţii: Competenţa: 11.nu intervine când sunt prezente tulburări .3 CARACTERIZEAZĂ TIPURILE DE TEN Criterii de performanţă: (a) Descrierea tipurilor de ten (b) Recunoaşterea tulburărilor de ordin vascular (c) Identificarea imperfecţiunilor pielii (d) Identificarea tipului de ten (e) Luarea deciziei de a interveni prin tratament cosmetic Condiţii de aplicabilitate: Tipuri de ten Tulburări vasculare Imperfecţiuni Decizia: normal în funcţie de tulburările metabolismului lipidelor: uscat. imperfecţiuni sau boli pe care le poate agrava prin tratament cosmetic Cosmetică 66 . tenul senil localizate. vasculare.

Probe scrise şi/ sau practice prin care elevul demonstrează că este capabil să identifice imperfecţiunile pielii aşa cum precizează criteriul de performanţă c) respectând condiţiile de aplicabilitate. Probe scrise şi/ sau practice prin care elevul demonstrează că este capabil să ia decizia de a interveni prin tratament cosmetic aşa cum precizează criteriul de performanţă e) respectând condiţiile de aplicabilitate. Cosmetică 67 . Probe scrise şi/sau practice prin care elevul demonstrează că este capabil să recunoască tulburările de ordin vascular aşa cum precizează criteriul de performanţă b) respectând condiţiile de aplicabilitate.Probe de evaluare: Probe scrise prin care elevul demonstrează că este capabil să descrie tipurile de ten aşa cum precizează criteriul de performanţă a) respectând condiţiile de aplicabilitate. Probe practice prin care elevul demonstrează că este capabil să identifice tipurile de ten aşa cum precizează criteriul de performanţă d) respectând condiţiile de aplicabilitate.

Titlul unităţii: Competenţa: 11 EXAMENUL COSMETIC 11.exactitatea datelor Analizarea informaţiilor Diagnosticul de ten Probe de evaluare: Probe practice prin care elevul demonstrează că este capabil să întocmească fişa cosmetică aşa cum precizează criteriile de performanţă a). sinteza informaţiilor Consemnarea corectă .corelarea caracteristicilor tipurilor de ten cu datele din fişa cosmetică .gruparea informaţiilor obţinute pe parcursul examenului cosmetic pe aspectele vizate de fişa cosmetică. mixt Cosmetică 68 .4 ÎNTOCMEŞTE FIŞA COSMETICĂ Criterii de performanţă: (a) Sistematizarea informaţiilor obţinute pe parcursul examenului cosmetic (b) Consemnarea corectă a informaţiilor şi a interpretării datelor culese (c) Analizarea informaţiilor în vederea stabilirii diagnosticului de ten Condiţii de aplicabilitate: Sistematizarea informaţiilor . .corelarea datelor obţinute cu aspectele vizate de punctele fişei cosmetice .precizarea tipului de ten.standard. combinat. b) şi c) respectând condiţiile de aplicabilitate.

4 12.3 12.0 Caracterizează masajul cosmetic Realizează mişcările de bază ale masajului facial Execută masajul facial Execută masajele speciale Efectuează masaje corectoare Cosmetică 69 .1 12.Titlul unităţii: Nivelul: Valoare credit: Competenţe: 12. MASAJUL COSMETIC 3 avansat 2.5 12.2 12.

Titlul unităţii: Competenţa: Criterii de performanţă: 12. Cosmetică 70 .condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească mâna cosmeticienei. tonusului muscular. aspectului pielii. împiedică depunerea în exces a grăsimilor în stratul subcutanat Reguli de bază . starea psihică a acesteia . alegerea produsului de masaj. contactul mâinii cu faţa pe parcursul masajului. respectarea ordinei mişcărilor de masaj Probe de evaluare: Probe scrise/ orale prin care elevul demonstrează că este capabil să clasifice masajul cosmetic.masaj de relaxare .poziţia clientului şi cadrul ambiental . b) şi c) respectând condiţiile de aplicabilitate. întreţine fibrele elastice. . asupra glandelor sebacee şi a celor sudoripare. mişcării de bază.masaj de întreţinere a feţei.masaj corector .starea pielii . să explice efectele şi să prezinte regulile de bază ale masajului cosmetic aşa cum precizează criteriile de performanţă a). asupra circulaţiei sanguine şi a celei limfatice.1 CARACTERIZEAZĂ MASAJUL COSMETIC (a) Clasificarea masajului cosmetic (b) Explicarea efectelor masajului cosmetic (c) Prezentarea regulilor de bază ale masajului cosmetic Condiţii de aplicabilitate: Clasificare . MASAJUL COSMETIC 12. gâtului şi al decolteului . stării psihice. duratei masajului.curăţarea pielii.masaje speciale Efecte -asupra respiraţiei pielii. intensitatea mişcărilor de masaj.direcţia de execuţie a masajului în funcţie de efectul urmărit.

descongestionare Zone . a funcţiei glandelor sebacee şi sudoripare.fricţionat.vibratorii: relaxare.regiunea geniană. a ţesutului muscular. frământat.efleuraj: în funcţie de modul în care sunt executate: relaxare.regiunea geniană.pe faţă. frunte .gât . regiunea preauriculară Executarea Cosmetică descongestionare. pălmuit.frământat.Titlul unităţii: Competenţa: 12. gât. ciupit. gât şi decolteu . golirea foliculilor pilosebacei de surplusul de sebum. zona pe care se execută 71 . deolteu .regiunea geniană. direcţia.regiunea geniană şi cea submentonieră şi submandibulară .energice: stimularea circulaţiei sanguine şi limfatice.arpegiu. activarea circulaţiei .2 REALIZEAZĂ MIŞCĂRILE DE BAZĂ ALE MASAJULUI FACIAL Criterii de performanţă: (a) Clasificarea mişcărilor de bază ale masajului (b) Explicarea efectelor mişcărilor de masaj (c) Precizarea zonelor pe care se execută diferitele mişcări de masaj (d) Executarea mişcărilor de masaj Condiţii de aplicabilitate: Clasificarea . fosa temporală.. împrăştierea grăsimilor din ţesutul subcutanat . arpegiu .regiunea geniană . regiunea geniană .mişcări vibratorii punctate.mişcări vibratorii plane.efleuraj .ciupit. tapotat.respectând modul de realizare. gât şi decolteu . a terminaţiilor nervoase.pianotat.pălmuit. fricţionat. . punctate Efecte .vibratorii: plane.în jurul ochilor. MASAJUL COSMETIC 12.unghiul intern al ochilor. şanţul nazo-genian.efleuraj.energice: pianotat.

să explice efectele şi să precizeze zonele pe care se execută mişcările de masaj aşa cum precizează criteriile de performanţă a).Probe de evaluare: Probe scrise prin care elevul demonstrează că este capabil să clasifice. Cosmetică 72 . Probe practice prin care elevul demonstrează că este capabil să execute mişcările de masaj aşa cum precizează criteriul de performanţă d) respectând condiţiile de aplicabilitate. b) şi c) respectând condiţiile de aplicabilitate.

geluri. de gama de produse folosită pentru tratament Produse Pregătirea .a clientei.a cosmeticienei.la tipul de ten. efect urmărit .creme pentru masaj pe bază de lanolină sau pe bază de stearină.în funcţie de tipul de ten. c) şi d) respectând condiţiile de aplicabilitate. infuzii.3 EXECUTĂ MASAJUL FACIAL Criterii de performanţă: (a) Selectarea produselor pentru masaj (b) Pregătirea clientei pentru realizarea masajului (b) Realizarea masajului facial (c) Adaptarea masajului facial (d) Realizarea presopuncturii faciale Condiţii de aplicabilitate: Selectarea . să realizeze masajul facial şi să-l adapteze aşa cum precizează criteriile de performanţă a). b). Probe practice prin care elevul demonstrează că este capabil să realizeze presopunctura facială aşa cum precizează criteriul de performanţă e) respectând condiţiile de aplicabilitate. uleiuri vegetale .în funcţie de efectul urmărit . de efectul urmărit.prin mişcări specifice pe anumite zone Cosmetică 73 .gimnastica mâinilor pentru mobilitate . .aşezarea într-o poziţie comodă. alte tipuri de creme pentru masaj.documentarea asupra produselor noi . apă minerală. vârstă. să pregătească clienta. MASAJUL COSMETIC 12.Titlul unităţii: Competenţa: 12. respectând sensul mişcărilor şi intensitatea acestora Adaptarea Presopunctura Probe de evaluare: Probe practice prin care elevul demonstrează că este capabil să selecteze produsele pentru masaj. relaxată Realizarea masajului .respectând succesiunea mişcărilor specifică fiecărei regiuni şi succesiunea regiunilor masate. stare psihică.

respectând succesiunea mişcărilor de masaj pe regiuni.Titlul unităţii: Competenţa: Criterii de performanţă: 12. îndepărtarea deşeurilor cutanate.masajul a sec al lui Jaquet.4 REALIZEAZĂ MASAJELE SPECIALE (a) Explicarea efectelor tipurilor de masaje speciale (b) Selectarea produselor necesare masajelor speciale (c) Realizarea masajului a sec al lui Jaquet (d) Realizarea masajului descongestiv (e) Realizarea drenajului limfatic Condiţii de aplicabilitate: Masaje speciale Efecte .reglarea circulaţiei sanguine . stimularea elasticităţii fibrelor elastice ale dermului şi a elasticităţii pereţilor capilarelor . direcţia de executare şi succesiunea regiunilor Probe de evaluare: Probe scrise/ orale prin care elevul demonstrează că este capabil să explice efectele masajelor speciale aşa cum precizează criteriul de performanţă a) respectând condiţiile de aplicabilitate. pentru tenurile cuperozice. MASAJUL COSMETIC 12.masajul descongestiv. masajul descongestiv.masajul a sec al lui Jaquet. .masajul descongestiv.crème sau uleiuri .fără produse sau cu uleiuri.drenajul limfatic.activarea circulaţiei sanguine. cu seruri sau creme cu substanţe biologic active Realizarea .drenaj limfatic. drenajul limfatic Cosmetică 74 .accelerarea eliminării toxinelor de la nivel tisular Produse .fără produse sau cu pudre medicamentoase .masajul a sec al lui Jaquet: pentru tenurile asfixice şi cele acneice.conform tehnicii de lucru.reglarea circulaţiei sanguine. reglarea secreţiei glandelor pielii.

Probe practice prin care elevul demonstrează că este capabil să realizeze masajul a sec al lui Jaquet aşa cum precizează criteriul de performanţă c) respectând condiţiile de aplicabilitate. Cosmetică 75 . Probe practice prin care elevul demonstrează că este capabil să realizeze masajul descongestiv aşa cum precizează criteriul de performanţă d) respectând condiţiile de aplicabilitate.Probe practice prin care elevul demonstrează că este capabil să selecteze produsele necesare masajelor speciale aşa cum precizează criteriul de performanţă b) respectând condiţiile de aplicabilitate. Probe practice prin care elevul demonstrează că este capabil să realizeze drenajul limfatic aşa cum precizează criteriul de performanţă e) respectând condiţiile de aplicabilitate.

cremă reductoare Realizarea masajului Probe de evaluare: Probe scrise/ orale prin care elevul demonstrează că este capabil să explice scopul masajelor corectoare aşa cum precizează criteriul de performanţă a) respectând condiţiile de aplicabilitate. gurii.Titlul unităţii: Competenţa: Criterii de performanţă: 12.cu ajutorul aparatelor.cremă grasă. Probe practice prin care elevul demonstrează că este capabil să realizeze masajul corector al gurii aşa cum precizează criteriul de performanţă d) respectând condiţiile de aplicabilitate. bărbiei duble .în funcţie de zona pe care se realizează masajul corector .pentru masajul corector al bărbiei duble. Cosmetică 76 Masaje corectoare .vacuum-spray . hrănitoare.pentru masajul corector al ochilor şi pentru cel al gurii.ale ochilor.corectarea.documentarea asupra noilor produse .manual. MASAJUL COSMETIC 12. Probe practice prin care elevul demonstrează că este capabil să realizeze masajul corector la bărbiei duble aşa cum precizează criteriul de performanţă e) respectând condiţiile de aplicabilitate. estomparea şi ameliorarea imperfecţiunilor existente . bine hidratată . Probe practice prin care elevul demonstrează că este capabil realizeze masajul corector al ochilor aşa cum precizează criteriul de performanţă c) respectând condiţiile de aplicabilitate.5 EXECUTĂ MASAJE CORECTOARE (a) Explicarea scopului masajelor corectoare (b) Selectarea produselor necesare (c) Realizarea masajului corector al ochilor (d) Realizarea masajului corector al gurii (e) Realizarea masajului corector al bărbiei duble Condiţii de aplicabilitate: Scop Selectarea Produse .respectând mişcările de masaj şi succesiunea acestora . Probe practice prin care elevul demonstrează că este capabil să selecteze produsele necesare aşa cum precizează criteriul de performanţă b) respectând condiţiile de aplicabilitate.

3 13. MĂŞTI COSMETICE 3 avansat 1.5 Caracterizează măştile cosmetice Selectează măştile Foloseşte măştile în tratamentul cosmetic Cosmetică 77 .2 13.Titlul unităţii: Nivel: Valoare credit: Competenţe: 13.1 13.

medicamentoase. de activare a glandelor sebacee şi sudoripare. fără grunji.de curăţare. tonice. tonifiant.1 CARACTERIZEAZĂ MĂŞTILE COSMETICE (a) Explicarea condiţiilor pe care trebuie să la îndeplinească măştile (b) Clasificarea măştilor (c) Precizarea efectelor tipurilor de măşti (d) Explicarea acţiunii principalelor tipuri de substanţe prezente în formulele măştilor Condiţii de aplicabilitate: Condiţii .după scop: astringente. de prevenire şi de tratare a ridurilor. alergene.Titlul unităţii: Competenţa: Criterii de performanţă: 13. congestive.reci. să permită aplicarea şi îndepărtarea cu uşurinţă. de calmare şi descongestionare. de nutriţie a pielii Tipuri de substanţe . substanţele de bază să permită acţiunea substanţelor active Clasificare . calmante. c) şi d) respectând condiţiile de aplicabilitate. fără substanţe toxice. b). cu substanţe biologic active. MĂSTI COSMETICE 13.de bază. nutritive. fără miros neplăcut. de închidere a porilor. Cosmetică 78 . de albire şi descuamare. active Probe de evaluare: Probe scrise/ orale prin care elevul demonstrează că este capabil să caracterizeze măştile aşa cum precizează criteriile de performanţă a). de hidratare. descuamante.inofensivă. emoliente. modelante . calde Efecte: . sicative. hidratante.

substanţe active. zone. acţiune. efecte.de scopul urmărit .gât. mod de aplicare . scop .în funcţie de tipul de ten: ten standard.2 SELECTEAZĂ MĂŞTILE (a) Precizarea recomandările tipurilor de măşti (b) Prezentarea măştilor destinate zonelor specifice (c) Alegerea măştilor Condiţii de aplicabilitate: Recomandări Zone Prezentare Alegerea .de zonele specifice Probe de evaluare: Probe scrise/ orale prin care elevul demonstrează că este capabil să prezinte recomandările măştilor şi să prezinte măştile destinate zonelor specifice aşa cum precizează criteriile de performanţă a) şi b) respectând condiţiile de aplicabilitate. contur de ochi. contur de buze .tipuri de ten.un tip de mască. decolteu. Cosmetică 79 . MĂŞTI COSMETICE 13.Titlul unităţii: Competenţa: Criterii de performanţă: 13. ten mixt-măşti combinate . Probe practice/ scrise prin care elevul demonstrează că este capabil să aleagă măştile aşa cum precizează criteriul de performanţă c) respectând condiţiile de aplicabilitate.

pulverizări cu vapozonul /cu vaporelul/ cu carbatomul. aparatul cu ultrasunete .alte modalităţi specifice măştii folosite şi precizate de producător Îndepărtarea Probe de evaluare: Probe practice prin care elevul demonstrează că este capabil să realizeze pregătirea în vederea aplicării măştilor.Titlul unităţii: Competenţa: 13. MĂŞTI COSMETICE 13.respectând direcţiile de aplicare Mărirea efectului .respectând tehnica specifică tipului de mască .aşezarea clientului într-o poziţie comodă.un tip de mască/ măşti combinate . relaxată . Probe practice prin care elevul demonstrează că este capabil să mărească efectele măştilor aşa cum precizează criteriul de performanţă c) respectând condiţiile de aplicabilitate.3 FOLOSEŞTE MĂŞTILE ÎN TRATAMENTUL COSMETIC Criterii de performanţă: (a) Pregătirea în vederea aplicării măştilor (b) Aplicarea măştilor (c) Mărirea efectelor măştilor (d) Îndepărtarea măştilor Condiţii de aplicabilitate: Pregătirea . iradieri cu ultraviolete.selectarea materialelor.scânteieri cu electrodul plat. a ustensilelor şi a produselor necesare Aplicarea . să le aplice şi să le îndepărteze aşa cum precizează criteriile de performanţă a). b) şi d) respectând condiţiile de aplicabilitate.curăţarea tenului .în funcţie de tipul măştii Cosmetică 80 . .

5 1. PROCESUL DE CURĂŢARE 3 avansat 1. Realizează curăţarea superficială a pielii 2. Adaptează procesul de curăţare la tipul de ten Cosmetică 81 . Realizează curăţarea profundă a pielii 3.Titlul unităţii: Nivelul : Număr de credite: Competenţe: 14.

peria rotativă Demachierea . loţiuni tonice/ calmante/ descongestive .aparat pentru dermoabraziune.din gama de produse folosită pentru realizarea tratamentului cosmetic. vapozon .pentru gomaj/peeling: produse cosmetice specifice .crème pentru dilatarea porilor .documentare asupra noilor produse .prima procedură a procesului de curăţare.documentarea asupra produselor noi .vacuum-spray- aplicat sub vapori . respectarea ordinei zonelor demachiate.a locului de muncă: selectarea materialelor. spume .pentru peeling.infuzii. aranjarea ergonomică .măşti pentru curăţare Aparate: .documentare asupra noilor aparate .a clientului: izolarea părului.1 REALIZEAZĂ CURĂŢAREA SUPERFICIALĂ A PIELII Criterii de performanţă: (a) Pregătirea în vederea realizării procesului de curăţare (b) Selectarea produselor şi a aparatelor necesare procedurilor de curăţare superficială a pielii (c) Demachierea tenului (d) Curăţarea tenului prin gomaj/ peeling (e) Realizarea vaporizării calde Condiţii de aplicabilitate: Pregătire .pentru vaporizare caldă: vapofor. protejarea hainelor Selectarea . .pentru demachiere: emulsii. de tipul de ten Produse: . în funcţie de cerinţele clientului.Titlul unităţii: Competenţa: 14.a cosmeticinei: dezinfectarea mâinilor . PROCESUL DE CURĂŢARE 14.aplicarea produselor demachiante. completarea demachierii Cosmetică 82 . creme.pentru completarea demachierii.pentru vaporizare caldă: plante medicinale .

stabilirea timpului de vaporizare Probe practice prin care elevul demonstrează că este capabil să realizeze pregătirea în vederea procesului de curăţare aşa cum precizează criteriul de performanţă a) respectând condiţiile de aplicabilitate. Cosmetică 83 . expunerea feţei la vapori.protejarea zonei ochilor. Probe practice prin care elevul demonstrează că este capabil să cureţe tenul prin gomaj aşa cum precizează criteriul de performanţă d) respectând condiţiile de aplicabilitate. Probe practice prin care elevul demonstrează că este capabil să demachieze tenul aşa cum precizează criteriul de performanţă c) respectând condiţiile de aplicabilitate.respectarea indicaţiilor din prospecte Vaporizare caldă Probe de evaluare: .aplicarea produsului.Gomaj/ peeling . Probe practice prin care elevul demonstrează că este capabil să realizeze vaporizarea caldă aşa cum precizează criteriul de performanţă e) respectând condiţiile de aplicabilitate.se realizează dacă este necesar . îndepărtarea completă a produsului . Probe practice prin care elevul demonstrează că este capabil să selecteze produsele şi aparatele necesare procedurilor de curăţare superficială a pielii aşa cum precizează criteriul de performanţă b) respectând condiţiile de aplicabilitate.

Cosmetică 84 . Probe practice prin care elevul demonstrează că este capabil să execute dezincrustarea aşa cum precizează criteriul de performanţă b) respectând condiţiile de aplicabilitate.pentru dezinfecţie după extragerea comedoanelor.pentru extragerea comedoanelor: loţiuni dezinfectante Aparate .pentru reacidifiere după dezincrustare: soluţie de hidroxid de sodiu. pentru reacidifiere. soluţii acide (de acid citric sau acid acetic) . sebaspir Dezincrustarea .Titlul unităţii: Competenţa: 14. metode de reacidifiere Extragerea comedoanelor Probe de evaluare: Probe practice prin care elevul demonstrează că este capabil să selecteze produsele şi aparatele necesare procedurilor de curăţare profundă a pielii aşa cum precizează criteriul de performanţă a) respectând condiţiile de aplicabilitate.pentru dezincrustare-galvanoderm. PROCESUL DE CURĂŢARE 14.documentarea asupra noilor produse pentru operaţiile de curăţare profundă .manual. măşti cu sucuri de fructe acide.se realizează doar pentru tenurile grase uleioase sau asfixice. cu degetele protejate de feşe sterile .completarea extragerii.pentru dezincrustare: soluţie de carbonat de sodiu . vaporel sau galvanoderm . fără comedoane infectate sau urme ale acestora.2 REALIZEAZĂ CURĂŢAREA PROFUNDĂ A PIELII Criterii de performanţă: (a) Selectarea produselor şi a aparatelor necesare curăţării profunde a pielii (b) Executarea dezincrustării (c) Extragerea comedoanelor Condiţii de aplicabilitate: Produse . folosirea galvanodermului şi a soluţiei de carbonat de sodiu.dezinfecţie . Probe practice prin care elevul demonstrează că este capabil să realizeze extragerea comedoanelor aşa cum precizează criteriul de performanţă c) respectând condiţiile de aplicabilitate.documentare asupra noilor aparate pentru operaţiile de curăţare profundă .Carbatom.electroderm.

a produselor de machiaj.curăţare. radiodermbactericid. a stratului descuamativ . electroderm. carbatom. hidratare .în funcţie de tipul de ten . galvanoderm.3 ADAPTEAZĂ PROCESUL DE CURĂŢARE LA TIPUL DE TEN Criterii de performanţă: (a) Explicarea efectelor produselor pentru curăţarea pielii (b) Explicarea acţiunii şi a efectelor aparatelor folosite pentru curăţarea pielii (c) Selectarea produselor de curăţare (d) Stabilirea aspectelor caracteristice procesului de curăţare în funcţie de particularităţile tenului Condiţii de aplicabilitate: Efectele produselor .procedurile ce vor fi aplicate în cadrul procesului de curăţare.îndepărtarea completă a scuamelor. bactericid.dezinfecţie.produse de gomaj.vapofor.infuzii de plante. secundar: hrănire.reacidifiere.din gama de produse care se va folosi pentru tratarea tenului . Probe practice prin care elevul demonstrează că este capabil să stabilească aspectele caracteristice procesului de curăţare în funcţie de particularităţile tenului aşa cum precizează criteriul de performanţă d) respectând condiţiile de aplicabilitate.curăţare. Probe practice prin care elevul demonstrează că este capabil să selecteze produsele de curăţare aşa cum precizează criteriul de performanţă c) respectând condiţiile de aplicabilitate. timpul vaporizării calde Probe de evaluare: Probe scrise/ orale prin care elevul demonstrează că este capabil să explice efectele produselor şi acţiunea şi efectele aparatelor folosite pentru curăţarea pielii aşa cum precizează criteriile de performanţă a) şi b) respectând condiţiile de aplicabilitate.înmoaie stratul cornos Acţiunea şi efectele aparatelor Selectarea produselor Aspecte caracteristice .Titlul unităţii: Competenţa: 14.demachiante. a scuamelor .curăţare profundă .îndepărtarea impurităţilor. Cosmetică 85 . succesiunea etapelor în cadrul procesului de curăţare.vapozon. PROCESUL DE CURĂŢARE 14.

PROCESUL DE HRĂNIRE 3 avansat Număr de credite 2.3 Foloseşte aparatele cosmetice pentru hrănirea pielii Foloseşte mijloace mecanice pentru hrănirea pielii Realizează hrănirea pielii folosind mijloace chimice Cosmetică 86 .Titlul unităţii: Nivelul: 15.0 Competenţe: 15.2 15.1 15.

.Titlul unităţii: Competenţa: 15.ionizare.aparat cu ultrasunete. acţiune .vapofor. folosind sucuri de fructe.radiostat.vaporizare caldă. îmbunătăţirea hrănirii celulelor pielii şi a respiraţiei Folosirea . Probe practice prin care elevul demonstrează că este capabil să selecteze aparatele necesare şi să le folosească cu scopul de a hrăni pielea aşa cum precizează criteriile de performanţă b) şi c) respectând condiţiile de aplicabilitate.galvanoderm. vapofor.activarea circulaţiei sanguine.expunere peste crema de masaj sau peste mască Probe de evaluare: Probe scrise/ orale prin care elevul demonstrează că este capabil să explice modul de acţiune a aparatelor cosmetice folosite în procesul de hrănire aşa cum precizează criteriul de performanţă a) respectând condiţiile de aplicabilitate. miere.în condiţii de siguranţă Cosmetică 87 .lampa cu infraroşii. seruri sau geluri biologic active.vapozon.1 FOLOSEŞTE APARATELE COSMETICE PENTRU HRĂNIREA PIELII Criterii de performanţă: (a) Explicare modului de acţiune a aparatelor cosmetice folosite în procesul de hrănire a pielii (b) Selectarea aparatelor necesare (c) Folosirea aparatelor cosmetice cu scopul hrănirii pielii Condiţii de aplicabilitate: Aparate. vapozon.radiostat.se aplică împreună cu produse biologic active . polen . lampa cu infraroşii. se realizează la începutul tratamentului cosmetic . timp îndelungat. galvanoderm.respectând instrucţiunile de folosire . pulpă de fructe.scânteiere peste crema de masaj . cu intensitate mică. înainte de masaj. PROCESUL DE HRĂNIRE 15. aparat cu ultrasunete.masaj sub vapori de ozon .

în funcţie de scopul urmărit . Probe practice prin care elevul demonstrează că este capabil să realizeze şi să completeze masajul în vederea hrănirii pielii aşa cum precizează criteriile de performanţă b) şi c) respectând condiţiile de aplicabilitate.uleiuri. de gama de produse folosită pentru tratament.2 FOLOSEŞTE MIJLOACE MECANICE PENTRU HRĂNIREA PIELII Criterii de performanţă: (a) Selectarea produselor (b) Realizarea masajului facial (c) Completarea masajului facial (d) Realizarea drenajului limfatic Condiţii de aplicabilitate: Selectarea .cremă de masaj .pentru activarea circulaţiei sanguine .cu electrodermul peste crema de masaj. Probe practice prin care elevul demonstrează că este capabil să realizeze drenajul limfatic aşa cum precizează criteriul de performanţă d) respectând condiţiile de aplicabilitate.în funcţie de tipul de ten. de dorinţa clientului Masajul facial Completarea Probe de evaluare: Probe practice prin care elevul demonstrează că este capabil să selecteze produsele folosite aşa cum precizează criteriul de performanţă a) respectând condiţiile de aplicabilitate. PROCESUL DE HRĂNIRE 15.pentru drenajul limfatic. cu sebaspirul Cosmetică 88 .pentru masaj.Titlul unităţii: Competenţa: 15. geluri. seruri cu produse biologic active .documentare asupra produselor noi . .

Cosmetică 89 . produse cosmetice Aplicarea cremelor .în funcţie de tipul de ten. Probe practice prin care elevul demonstrează că este capabil să aplice măştile cosmetice cu rol în hrănirea pielii aşa cum precizează criteriul de performanţă c) respectând condiţiile de aplicabilitate.la sfârşitul tratamentului Măşti Aplicarea măştilor .pentru realizarea masajului .Titlul unităţii: Competenţa: 15. îndepărtarea măştii Probe de evaluare: Probe practice prin care elevul demonstrează că este capabil să selecteze produsele folosite aşa cum precizează criteriul de performanţă a) respectând condiţiile de aplicabilitate. PROCESUL DE HRĂNIRE 15.nutritive. congestive. de gama de produse folosită. respectarea direcţiilor de aplicare. gât şi decolteu. Probe practice prin care elevul demonstrează că este capabil să aplica cremele aşa cum precizează criteriul de performanţă b) respectând condiţiile de aplicabilitate. pentru regenerare celulară . întinderea uniformă a măştii pe faţă.naturale. de dorinţa clientului .pregătirea clientului pentru aplicarea măştii.3 REALIZEAZĂ HRĂNIREA PIELII FOLOSIND MIJLOACE CHIMICE Criterii de performanţă: (a) Selectarea produselor cosmetice (b) Aplicarea cremelor (c) Aplicarea măştilor cosmetice cu rol în hrănirea pielii Condiţii de aplicabilitate: Selectarea Produse . timp de acţiune. biologic active .nutritive.documentarea asupra noilor produse .

Titlul unităţii: Nivelul: Număr de credite: Competenţe: 16.4Realizează hidratarea prin mijloace chimice Cosmetică 90 .3 16.0 Explică importanţa hidratării Foloseşte mijloace mecanice pentru hidratare Realizează hidratarea prin mijloace fizice 16.2 16. PROCESUL DE HIDRATARE 3 avansat 1.1 16.

modificări la nivel celular şi tisular. modificări în aspectul pielii Tipuri de ten . b). Cosmetică 91 .1 EXPLICĂ IMPORTANŢA HIDRATĂRII (a) Prezentarea cauzelor deshidratării (b) Precizarea tipurilor de ten la care se asociază deshidratarea (c) Descrierea pielii afectate de deshidratare (d) Explicarea consecinţelor deshidratării asupra pielii Condiţii de aplicabilitate: Cauze Descrierea .afectarea generală a metabolismului pielii. îmbătrânirea pielii Probe de evaluare: Probe scrise/ orale prin care elevul demonstrează că este capabil să explice importanţa hidratării aşa cum precizează criteriile de performanţă a).ten alipic. ten gras Consecinţe .tulburări în metabolismul apei determinate de diverşi factori . c) şi d) respectând condiţiile de aplicabilitate. PROCESUL DE HIDRATARE 16.Titlul unităţii: Competenţa: Criterii de performanţă: 16.

realizarea masajului sub vapori de ozon Cosmetică 92 . sucuri de fructe.documentarea cu privire la produsele noi .în funcţie de tipul de ten. b) şi c) respectând condiţiile de aplicabilitate. de dorinţa clientului Produse Mijloace fizice Combinarea Probe de evaluare: Probe practice prin care elevul demonstrează că este capabil să folosească mijloacele mecanice pentru hidratare aşa cum precizează criteriile de performanţă a). .vapozon . infuzii.2 FOLOSEŞTE MIJLOACE MECANICE PENTRU HIDRATARE Criterii de performanţă: (a) Selectarea produselor necesare (b) Realizarea masajului facial în scopul hidratării (c) Combinarea masajului facial cu mijloace fizice Condiţii de aplicabilitate: Selectarea .creme.Titlul unităţii: Competenţa: 16. PROCESUL DE HIDRATARE 16. apă minerală . de gama de produse folosită pentru tratament.

creme. vapoforul.în funcţie de aparatul folosit . măşti . Cosmetică 93 .ionizări cu sucuri de fructe. înainte de masajul manual.3 REALIZEAZĂ HIDRATAREA PRIN MIJLOACE FIZICE Criterii de performanţă: (a) Explicarea efectelor aparatelor folosite pentru hidratarea pielii (b) Selectarea aparatelor pentru hidratare (c) Selectarea produselor (d) Folosirea aparatelor pentru obţinerea efectului de hidratare Condiţii de aplicabilitate: Aparate . peste crema de masaj sau peste mască sau la sfârşitul tratamentului.peria rotativă: înmuierea stratului cornos.pulverizări cu apă minerală. îndepărtarea celulelor moarte. electrodermul.infuzii. la sfârşitul tratamentului sau peste mască. carbatomul. PROCESUL DE HIDRATARE 16.Titlul unităţii: Competenţa: 16. apă termală Probe de evaluare: Probe scrise/ orale prin care elevul demonstrează că este capabil să explice efectele aparatelor folosite pentru hidratare aşa cum precizează criteriul de performanţă a) respectând condiţiile de aplicabilitate. vaporelul. creme. galvanodermul. vapozonul. Probe practice prin care elevul demonstrează că este capabil să selecteze aparatele şi produsele şi să folosească aparatele pentru obţinerea efectului de hidratare aşa cum precizează criteriile de performanţă b). vaporelul. electrodermul. galvanodermul: absorbţia unor cantităţi mari de apă şi vitamine. vapozonul: absorbţie profundă Selectarea produselor Produse Folosirea . vacuum-spray: măreşte absorbţia apei în piele.masaj cu peria rotativă. apă minerală. în timpul masajului.vaporelul: pulverizări cu sucuri de fructe. scânteieri cu electrodermul plat peste comprese. apă de mare. c) şi d) respectând condiţiile de aplicabilitate. carbatomul: uşurează pătrunderea apei în ţesuturi. apă de mare. vacuum-spray Efectele aparatelor . măşti.perie rotativă. vacuum-spray. sucuri de fructe.carbatomul: pulverizări cu apă carbogazoasă.după masajul manual.vapozonul: pulverizări calde peste crème sau peste măşti.

naturale. REALIZEAZĂ HIDRATAREA PRIN MIJLOACE CHIMICE (a) Explicarea efectelor constituenţilor produselor hidratante (b) Selectarea produselor folosite pentru hidratare (c) Aplicarea produselor Condiţii de aplicabilitate: Constituenţi Selectarea . de efectul dorit: hidratare superficială.4.în funcţie de tipul de ten. apă de mare.documentarea asupra produselor noi .în funcţie de produsul folosit Cosmetică 94 . Probe practice prin care elevul demonstrează că este capabil să selecteze şi să aplice produsele folosite pentru hidratare aşa cum precizează criteriile de performanţă b) şi c) respectând condiţiile de aplicabilitate. PROCESUL DE HIDRATARE 16. apă termală. infuzii. stearină. de gama de produse folosită pentru tratament. vitamine. .Titlul unităţii: Competenţa: Criterii de performanţă: 16.lanolina. minerale . produse cosmetice . loţiuni de hidratare Aplicarea Probe de evaluare: Probe scrise/ orale prin care elevul demonstrează că este capabil să explice efectele constituenţilor produselor hidratante aşa cum precizează criteriul de performanţă a) respectând condiţiile de aplicabilitate. profundă Produse .creme. apă minerală. măşti.

2 17. PROCESUL DE TONIFIERE 3 avansat 1.3 17.5 Realizează masajul facial pentru tonifiere Foloseşte mijloace fizice pentru tonifiere Foloseşte mijloace chimice pentru tonifiere Efectuează procedeul clachetelor 17.Titlul unităţii: Nivelul: Valoare credit Competenţe: 17.4 Cosmetică 95 .1 17.

arpegii . Probe practice prin care elevul demonstrează că este capabil să selecteze mişcările de masaj tonifiante şi să efectueze masajul pentru tonifiere aşa cum precizează criteriile de performanţă b) şi c) respectând condiţiile de aplicabilitate.ciupit. pălmuit.activarea circulaţiei sanguine şi limfatice . executate într-un ritm alert. Cosmetică 96 . PROCESUL DE TONIFIERE 17. tapotat.Titlul unităţii: Competenţa: 17.mişcări energice.1 REALIZEAZĂ MASAJUL FACIAL PENTRU TONIFIERE Criterii de performanţă: (a) Explicarea acţiunii mişcărilor de masaj tonifiante (b) Selectarea mişcărilor de masaj energice (c) Efectuarea masajului pentru tonifiere Condiţii de aplicabilitate: Acţiune Mişcări Efectuarea -stimularea fibrelor elastice şi musculare .respectând succesiunea mişcărilor Probe de evaluare Probe scrise/ orale prin care elevul demonstrează că este capabil să explice acţiunea mişcărilor de masaj tonifiante aşa cum precizează criteriul de performanţă a) respectând condiţiile de aplicabilitate. fără intensitate .

vacumare cu ajutorul vacuum-spray-ului. electroderm.aparat de lifting facial.ionizare. PROCESUL DE TONIFIERE 17. masaj sub saturaţie. produse . infuzii tonice. vibrator facial. aparatul cu ultrasunete aplicat peste măşti. Cosmetică 97 . gimnastică musculară.galvanoderm. stimulator muscular. pulverizăricarbatom. vaporelul. carbatom. vapozon. pulverizări cu jetul filiform al vaporelului. vacuum-spray.vapozon.Titlul unităţii: Competenţa: 17. seruri biologic active Probe de evaluare: Probe practice prin care elevul demonstrează că este capabil să selecteze aparatele şi produsele şi să realizeze procedurile pentru tonifiere aşa cum precizează criteriile de performanţă a).galvanoderm. b) şi d) respectând condiţiile de aplicabilitate.2 FOLOSEŞTE MIJLOACE FIZICE DE TONIFIERE Criterii de performanţă: (a) Selectarea aparatelor folosite pentru tonifiere (b) Selectarea produselor necesare (c) Explicarea acţiunii aparatelor şi produselor (d) Realizarea procedurilor Condiţii de aplicabilitate: Aparate. gimnastică facială prin lovire cu particule fine.fructe. creme. Probe scrise/ orale prin care elevul demonstrează că este capabil să explice acţiunea aparatelor şi produselor folosite pentru tonifiere aşa cum precizează criteriul de performanţă c) respectând condiţiile de aplicabilitate. aparat cu ultrasunete Proceduri .electroderm. stimulator muscular.loţiuni tonice. aparat de lifting facial.

esenţe aromatice Aplicare Probe de evaluare: Probe scrise/ orale prin care elevul demonstrează că este capabil să enumere tipurile de produse pentru tonifiere şi să explice efectele componenetelor de bază ale acestora aşa cum precizează criteriile de performanţă a) şi b) respectând condiţiile de aplicabilitate.selectarea produselor în funcţie de tipul de ten .3 FOLOSEŞTE MIJLOACE CHIMICE PENTRU TONIFIERE Criterii de performanţă: (a) Enumerarea tipurilor de produse pentru tonifiere (b) Explicarea efectelor componentelor de bază ale produselor pentru tonifiere (c) Aplicarea produselor pentru tonifiere Condiţii de aplicabilitate: Tipuri de produse .vitamine . loţiuni tonice extracte embrionare. PROCESUL DE TONIFIERE 17. alge marine.Titlul unităţii: Competenţa: 17. Probe practice prin care elevul demonstrează că este capabil să aplice produsele pentru tonifiere aşa cum precizează criteriul de performanţă c) respectând condiţiile de aplicabilitate.specifică produsului Componente de bază . măşti. . infuzii tonice.extracte din fructe.crème. preparate din polen. Cosmetică 98 .

pe regiunea geniană şi submentonieră Lovituri .infuzii tonice.mecanică. tonifiere . hidratare. Probe practice prin care elevul demonstrează că este capabil să selecteze produsele şi să aplice lovituri ritmice pentru tonifiere aşa cum precizează criteriile de performanţă c) şi d) respectând condiţiile de aplicabilitate.cu dreptunghiuri din vată/ material textil înmuiate în infuzii tonice sau apă minerală .în sens ascendent Probe de evaluare: Probe scrise/ orale prin care elevul demonstrează că este capabil să explice efectele şi acţiunea procedeului asupra pielii aşa cum precizează criteriile de performanţă a) şi b) respectând condiţiile de aplicabilitate.de stimulare asupra fibrelor musculare . apă minerală Aplicare .activarea circulaţiei.chimică.Titlul unităţii: Competenţa: Criterii de performanţă: 17.a infuziilor tonice Produse . PROCESUL DE TONIFIERE 17.4 EFECTUEAZĂ PROCEDEUL CLACHETELOR (a) Explicarea efectelor procedeului (b) Explicarea acţiunii procedeului asupra pielii (c) Selectarea produselor (d) Aplicarea loviturilor ritmice pentru tonifiere Condiţii de aplicabilitate: Efecte Acţiune . Cosmetică 99 .

3 18.2 18.1 18.Titlul unităţii: Nivelul: Valoare credit: Competenţe: 18.4 18. TRATAMENTUL COSMETIC 3 avansat 2.0 Concepe schema de tratament Adaptează tratamentul cosmetic Realizează etapele de tratament Intervine pentru profilaxia şi tratarea ridurilor Cosmetică 100 .

b). asanarea infecţiei. hrănire. produse. Îngrijiri.în funcţie de scop . golirea foliculilor pilosebacei de surplusul de sebum.necesare realizării procedurilor Şedinţe de tratament Probe de evaluare: Probe practice prin care elevul demonstrează că este capabil să întocmească fişa de tratament aşa cum precizează criteriile de performanţă a).în funcţie de scopul propus . frecvenţa aplicării Cosmetică 101 .Titlul unităţii: Competenţa: Criterii de performanţă: 18.1 CONCEPE SCHEMA DE TRATAMENT (a) Definirea scopului şi a procesului de bază ale tratamentului (b) Precizarea procedurilor ce vor fi realizate (c) Stabilirea aparatelor şi produselor necesare realizării procedurilor (d) Aprecierea intervalului de timp dintre şedinţele de tratament (e) Recomandarea îngrijirilor pentru acasă Condiţii de aplicabilitate: Definirea Scopul . curăţare. tonifiere. c). TRATAMENTUL COSMETIC 18. restabilirea mantalei acide. hidratare.întreţinere.proceduri. reglarea circulaţiei sanguine superficiale Procesul de bază Procedurile Intervalul de timp .în funcţie de tipul de ten .stabilit de comun acord cu clientul .etape de tratament Aparate şi produse . d) şi e) respectând condiţiile de aplicabilitate. diminuarea secreţiei sebacee.

b) şi c) respectând condiţiile de aplicabilitate. frecvenţa etapelor de tratament Cosmetică 102 . produse. tip de ten/ ten combinat/ ten mixt.2 ADAPTEAZĂ TRATAMENTUL COSMETIC (a) Conceperea tratamentului cosmetic în funcţie de caracteristicile clientului (b) Adecvarea etapelor de tratament la evoluţia tenului (c) Luarea în considerare a dorinţelor clientului. în conceperea etapelor de tratament Condiţii de aplicabilitate: Caracteristicile clientului Evoluţia tenului Dorinţe Probe de evaluare: Probe practice prin care elevul demonstrează că este capabil să adapteze tratamentul cosmetic aşa cum precizează criteriile de performanţă a).bărbat/ femeie. .răspunsul la tratament . durata tratamentului.Titlul unităţii: Competenţa: Criterii de performanţă: 18. tulburări vasculare . TRATAMENTUL COSMETIC 18.proceduri.

izolarea părului. relaxată Efectuarea Probe de evaluare: Probe practice prin care elevul demonstrează că este capabil să realizeze etapele de tratament aşa cum precizează criteriile de performanţă a).locului de muncă: dezinfectarea măsuţei de lucru.Titlul unităţii: Competenţa: 18. aranjarea ergonomică .a clientului: protejarea îmbrăcămintei. a produselor şi a aparatelor. selectarea materialelor. b) şi c) respectând condiţiile de aplicabilitate.în condiţii de siguranţă şi de calitate Cosmetică 103 .scopul. procesul de bază. aparatele şi produsele .a cosmeticienei: dezinfectarea mâinilor . aşezarea într-o poziţie comodă. TRATAMENTUL COSMETIC 18.respectând ordinea şi tehnica de lucru . . procedurile.3 REALIZEAZĂ ETAPELE DE TRATAMENT Criterii de performanţă: (a) Stabilirea etapelor de tratament (b) Pregătirea pentru realizarea tratamentului (c) Efectuarea procedurilor propuse în etapa de tratament Condiţii de aplicabilitate: Stabilirea Pregătirea .pentru fiecare etapă de tratament.

mişcări energice. profunde . aparat cu ultrasunete. fizice şi chimice pentru tratarea ridurilor aşa cum precizează criteriul de performanţă e) respectând condiţiile de aplicabilitate.pulverizări cu infuzii. creme antirid.interne. cu crème grase bine hidratate .ionizări cu sucuri de fructe.măşti cosmetice.peria rotativă.mişcări uşoare de netezire şi de ciupire . eletroderm. să clasifice ridurile şi să explice efectele îngrijirilor cosmetice folosite în profilaxia şi tratarea ridurilor aşa cum precizează criteriile de performanţă a). externe . refacerea echilibrului hidric. fizice şi chimice pentru profilaxia ridurilor (e) Combinarea mijloacelor mecanice. apă minerală.de expresie. galvanoderm.Titlul unităţii: Competenţa: 18. aparat pentru lifting facial Mijloace fizice . b) şi c) respectând condiţiile de aplicabilitate. Probe practice prin care elevul demonstrează că este capabil să combine mijloace mecanice. vacuum-spray. Probe practice prin care elevul demonstrează că este capabil să combine mijloace mecanice.păstrarea şi refacerea peliculei protectoare. TRATAMENTUL COSMETIC 18. seruri cu produse biologic active Mijloace chimice Probe de evaluare: Probe scrise/ orale prin care elevul demonstrează că este capabil să explice cauzele ridurilor. apă termală realizate cu jetul filiform al vaporelului sau cu carbatomul. geluri şi seruri biologic active Cosmetică 104 .masaj corector.masaj cu aparate. superficiale. fizice şi chimice pentru profilaxia ridurilor aşa cum precizează criteriul de performanţă d) respectând condiţiile de aplicabilitate. . fizice şi chimice pentru tratarea ridurilor Condiţii de aplicabilitate: Cauze Clasificare Efecte . menţinerea tonusului şi a elasticităţii fibrelor elastice şi musculare Mijloace mecanice .4 INTERVINE PENTRU PROFILAXIA ŞI TRATAREA RIDURILOR Criterii de performanţă: (a) Explicarea cauzelor ridurilor (b) Clasificarea ridurilor (c) Explicarea efectelor îngrijirilor cosmetice folosite în profilaxia ridurilor (d) Combinarea mijloacelor mecanice.masaj facial manual. loţiuni tonice.

Titlul unităţii: Nivelul: Valoare credit: Competenţe: 19.1 19. EPILAREA 3 avansat 1.5 Realizează pregătirea în vederea epilării Efectuează epilarea mecanică Finisează epilarea Cosmetică 105 .3 19.2 19.

nu se refoloseşte ceara cu care s-a realizat epilarea în zona inghinală şi zona genitală . inghinală.1 REALIZEAZĂ PREGĂTIREA ÎN VEDEREA EPILĂRII (a) Examinarea suprafeţelor ce vor fi epilate (b) Luarea deciziei de a realiza epilarea (c) Pregătirea clientului pentru epilat (d) Pregătirea produselor pentru epilat Condiţii de aplicabilitate: Examinarea Suprafeţe . de pe abdomen.documentarea asupra produselor noi Pregătirea produselor . dar propice realizării lucrării .topirea produsului în aparate speciale în funcţie de tipul de produs. EPILAREA Competenţa: Criterii de performanţă: 19. sternală. reglarea temperaturii produsului .ceară tradiţională pentru epilat cu sau fără adaosuri . de pe spate.aşezarea într-o poziţie comodă.ceara pentru epilarea mustăţii se foloseşte doar în acest scop Pregătirea clientului . de pe membrele superioare şi inferioare.pentru observarea unor imperfecţiuni sau modificări patologice ale pielii . din regiunile: submentonieră. când există modificări patologice ale pielii .pentru observarea direcţiei de creştere a firelor de păr Cosmetică 106 .ceară de unică folosinţă .nu se efectuează epilarea după expunere recentă la soare.femeie/ bărbat .Titlul unităţii: 19. axilară.pielea de pe faţă.pudrarea cu talc a zonelor cu transpiraţie abundentă Produse . genitală Decizia Clientul .

Probe de evaluare: Probe practice prin care elevul demonstrează că este capabil să examineze suprafeţele ce vor fi epilate şi să decidă dacă va realiza epilarea aşa cum precizează criteriile de performanţă a) şi b) respectând condiţiile de aplicabilitate. Cosmetică 107 . Probe practice prin care elevul demonstrează că este capabil să pregătească produsul pentru epilat aşa cum precizează criteriul de performanţă d) respectând condiţiile de aplicabilitate. Probe practice prin care elevul demonstrează că este capabil să pregătească clientul pentru realizarea epilării aşa cum precizează criteriul de performanţă c) respectând condiţiile de aplicabilitate.

Cosmetică 108 . dacă este necesar (d) Realizarea epilării în diferite regiuni ale corpului Condiţii de aplicabilitate: Aplicarea . axilară. b) şi c) respectând condiţiile de aplicabilitate.fără ruperea firelor de păr Necesar Repetarea Realizarea epilării Regiuni .nu se realizează în cazul cerii de unică folosinţă .Titlul unităţii: Competenţa: Criterii de performanţă: 19.2 EFECTUEAZĂ EPILAREA MECANICĂ (a) Aplicarea produsului de epilat (b) Desprinderea fâşiilor (c) Repetarea operaţiei.în fâşii cu anumite caracteristici de grosime Desprinderea . spatele. inghinală. sternală.zone ale faţei. abdomenul.respectând tehnica de lucru . Probe practice prin care elevul demonstrează că este capabil să realizeze epilarea în diferite regiuni ale corpului aşa cum precizează criteriul de performanţă d) respectând condiţiile de aplicabilitate.conform tehnicii specifice produsului de epilat .cu produse şi tehnici specifice regiunii de epilat .în sensul creşterii firului de păr . să desprindă fâşiile şi să repete operaţia. regiunile: submentonieră.când nu s-au îndepărtat toate firele de păr . dacă este necesar aşa cum precizează criteriile de performanţă a).după un interval de timp în care regiunea epilată s-a calmat . EPILAREA 19.după răcirea produsului de epilat .în condiţii de siguranţă . genitală Probe de evaluare: Probe practice prin care elevul demonstrează că este capabil să aplice produsul de epilat. membrele superioare şi inferioare.

loţiune dezinfectantă. prevenirea infecţiilor.referitoare la îngrijire.în funcţie de regiunea epilată . Probe practice prin care elevul demonstrează că este capabil să ofere sfaturi pentru îngrijirea pielii proaspăt epilate aşa cum precizează criteriul de performanţă d) respectând condiţiile de aplicabilitate. expunerea la factorii de mediu. Cosmetică 109 . aplicarea de unguente bactericide .aplicarea de geluri calmante. machiaj Probe de evaluare: Probe practice prin care elevul demonstrează că este capabil să dezinfecteze regiunea epilată.cu produse dezinfectante. b) şi c) respectând condiţiile de aplicabilitate.dezinfectarea cu electrodul plat al electrodermului. produse ce pot fi folosite.Titlul unităţii: Competenţa: Criterii de performanţă: 19. să ia măsuri suplimentare de prevenire a infectării zonei epilate şi să amelioreze reacţiile produse prin epilare aşa cum precizează criteriile de performanţă a). uleiuri dezinfectante Măsuri suplimentare Ameliorarea . emulsii sau crème de corp hidratante Sfaturi . EPILAREA 19.3 FINISEAZĂ EPILAREA (a) Dezinfectarea regiunii epilate (b) Luarea de măsuri suplimentare pentru prevenirea infectării zonei epilate (c) Ameliorarea unor reacţii produse prin epilare (d) Oferirea de sfaturi pentru îngrijirea pielii proaspăt epilate Condiţii de aplicabilitate: Dezinfectarea . în funcţie de produsul folosit şi zona epilată: alcool.

0 Vopseşte genele şi sprâncenele Pensează sprâncenele Concepe machiajul Execută machiajul Realizează machiajul corector Cosmetică 110 .Titlul unităţii: Nivel: Valoare credit: Competenţe: 20. RETUŞURI COSMETICE ŞI MACHIAJE 3 avansat 2.3 20.5 20.1 20.4 20.2 20.

după vopsirea genelor. protejarea îmbrăcămintei .după vopsirea sprâncenelor.îndepărtarea urmelor de culoare de pe piele.produsului.conform tehnicii de lucru specifice .la terminarea timpului specific de acţiune a vopselei . culorii tenului.clientei.prin discuţii cu clientul Culoarea Pregătirea .pe baza examinării fizionomiei.izolarea părului.aşezată într-o poziţie comodă.Titlul unităţii: Competenţa: Criterii de performanţă: 20.demachierea zonei ochilor şi îndepărtarea urmelor de grăsime. tampoane demachiante/ de vată .beţişor special. RETUŞURI COSMETICE ŞI MACHIAJ 20. relaxată .în armonie cu particularităţile clientului . aplicarea unei creme Cosmetică 111 .1 VOPSEŞTE GENELE ŞI SPRÂNCENELE (a) Stabilirea culorii vopselei (b) Pregătirea în vederea vopsirii genelor şi sprâncenelor (c) Aplicarea vopselei (d) Îndepărtarea vopselei (e) Finisarea vopsirii genelor şi sprâncenelor Condiţii de aplicabilitate: Stabilirea .în condiţii de siguranţă Finisarea .instrumentelor şi materialelor. a părului şi a ochilor clientului . protejarea pielii din vecinătatea genelor/ sprâncenelor Aplicarea Îndepărtarea .prepararea vopselei speciale . aplicarea unei crème . dacă există iritaţii.în condiţii de siguranţă .conform tehnicilor specifice .picături calmante pentru ochi.

Probe de evaluare: Probe practice prin care elevul demonstrează că este capabil să stabilească culoarea vopselei aşa cum precizează criteriul de performanţă a) respectând condiţiile de aplicabilitate. c). Cosmetică 112 . d) şi e) respectând condiţiile de aplicabilitate. Probe practice prin care elevul demonstrează că este capabil să realizeze pregătirea în vederea vopsirii genelor şi sprâncenelor. să aplice şi să îndepărteze vopseaua şi să finiseze vopsirea genelor şi a sprâncenelor aşa cum precizează criteriile de performanţă b).

RETUŞURI COSMETICE ŞI MACHIAJ 20. Probe practice prin care elevul demonstrează că este capabil să dezinfecteze zona sprâncenelor şi să realizeze forma propusă a acestora aşa cum precizează criteriile de performanţă c) şi d) respectând condiţiile de aplicabilitate. .2 PENSEAZĂ SPÂNCENELE (a) Pregătirea în vederea pensării sprâncenelor (b) Recomandarea formei finale a sprâncenelor (c) Dezinfectarea zonei sprâncenelor (d) Realizarea formei propuse a sprâncenelor Condiţii de aplicabilitate: Pregătirea . dar propice pentru realizarea lucrării Recomandarea .aşezarea într-o poziţie comodă.pe baza examinării fizionomiei clientului.conform tehnicii de lucru .susţinută cu argumente.cu loţiune dezinfectantă .a cosmeticienei.armonizată cu fizionomia clientului .pensetă sterilizată .în condiţii de siguranţă Cosmetică 113 .înainte de începerea lucrării. folosirea de soft-uri Forma finală Dezinfectarea Realizarea Probe de evaluare: Probe practice prin care elevul demonstrează că este capabil să realizeze pregătirea în vederea pensării sprâncenelor aşa cum precizează criteriul de performanţă a) respectând condiţiile de aplicabilitate. schiţe.Titlul unităţii: Competenţa: Criterii de performanţă: 20. în timpul pensării sprâncenelor şi după terminarea lucrării . a formei naturale şi a desimii sprâncenelor .a clientului. Probe practice prin care elevul demonstrează că este capabil să recomande forma finală a sprâncenelor aşa cum precizează criteriul de performanţă b) respectând condiţiile de aplicabilitate.dezinfectarea mâinilor .confirmată de client .instrumentelor.

coafura Alcătuirea . ocaziei .Titlul unităţii: Competenţa: Criterii de performanţă: (a) Examinarea clientei 20.expunere clară. îmbrăcămintea.adaptat fizionomiei.notarea caracteristicilor clientei şi a corecturilor necesare fiecărui aspect observat . vârsta. stilului. existenţei ochelarilor de vedere.3 CONCEPE MACHIAJUL (b) Alcătuirea fişei de machiaj (c) Propunerea machiajului (d) Stabilirea machiajului ce va fi realizat Condiţii de aplicabilitate: Examinarea . Probe practice prin care elevul demonstrează că este capabil să propună şi să stabilească machiajul ce va fi realizat aşa cum precizează criteriile de performanţă c) şi d) respectând condiţiile de aplicabilitate.armonizat coloristic . a părului. RETUŞURI COSMETICE ŞI MACHIAJE 20. argumentarea propunerii folosind schiţe. morfologia feţei pe regiuni. tipul morfologic al feţei.pe faţa demachiată .prin discuţii cu clienta.aflarea ocaziei pentru care se doreşte realizareaa machiajului Propunerea Machiaj . . soft-uri .pentru a identifica: tipul de ten.respectând moda Stabilirea Probe de evaluare: Probe practice prin care elevul demonstrează că este capabil să examineze clienta şi să alcătuiască fişa de machiaj aşa cum precizează criteriile de performanţă a) şi b) respectând condiţiile de aplicabilitate. cataloage/ reviste de specialitate. a pielii. culoarea ochilor. de comun acord cu aceasta Cosmetică 114 .

RETUŞURI COSMETICE ŞI MACHIAJ 20. . pudră.în funcţie de produsele folosite .respectând tehnica aplicării produselor Tipuri de machiaj Probe practice: Probe practice prin care elevul demonstrează că este capabil să realizeze pregătirea în vederea machierii. fard de pleoape. corectoare Aplicare . a materialelor şi a produselor pentru machiaj (c) Aplicarea produselor de machiaj (d) Realizarea diferitelor tipuri de machiaj Condiţii de aplicabilitate: Pregătirea . rimel. fantezie Cosmetică 115 .4 EXECUTĂ MACHIAJUL Criterii de performanţă: (a) Pregătirea în vederea realizării machiajului (b) Selectarea ustensilelor. Probe practice prin care elevul demonstrează că este capabil să realizeze diferite tipuri de machiaj aşa cum precizează criteriul de performanţă d) respectând condiţiile de aplicabilitate. contur de buze. creioane dermatograf. protejarea îmbrăcămintei .lapte demachiant.respectând ordinea aplicării produselor de machiaj. să selecteze ustensilele. tuş de ochi. şerveţele .Titlul unităţii: Competenţa: 20.aşezarea clientei într-o poziţie comodă. fard de obraz. loţiune tonică/ apă minerală. ruj.tampoane demachiante. întrun loc cu o iluminare corespunzătoare . materialele şi produsele pentru machiaj şi să aplice produsele aşa cum precizează criteriile de performanţă a).de zi. cremă de zi. fond de ten.demachierea şi completarea demachierii cu loţiune tonică sau apă minerală Ustensile Materiale Produse . dar propice realizării lucrării.trusa de machiaj .izolarea părului. b) şi c) respectând condiţiile de aplicabilitate. pentru mirese. de seară.

conform tehnicii specifice Tipuri de faţă Părţile feţei Corectarea .pătrat. oval lung.cu fond de ten şi pudră sau cu fard de obraz . tipul de ten.a ochilor: cu produse specifice machierii pleoapelor şi genelor . rotund. sprâncene. RETUŞURI COSMETICE ŞI MACHIAJ 20. a bărbiei şi a nasului: cu fond de ten şi pudră .Titlul unităţii: Competenţa: Criterii de performanţă: 20. diamant .4 REALIZEAZĂ MACHIAJUL CORECTOR (a) Definirea scopului machiajului corector (b) Stabilirea corecturilor necesare (c) Corectarea tipurilor de faţă (d) Corectarea gâtului şi a părţilor feţei Condiţii de aplicabilitate: Scopul Stabilirea .pe baza examinării caracteristicilor clientei referitoare la forma feţei.gâtului. a gătului Corectarea .cu produse destinate corecturilor . Probe practice prin care elevul demonstrează că este capabil să corecteze tipurile de faţă aşa cum precizează criteriul de performanţă c) respectând condiţiile de aplicabilitate. ochi .frunte. forma ochilor. nas. Probe practice prin care elevul demonstrează că este capabil să corecteze gâtul şi părţile feţei aşa cum precizează criteriul de performanţă d) respectând condiţiile de aplicabilitate. bărbie.sprâncenelor: prin creionare . gură.crearea impresiei de formă ovală a feţei . triunghiular cu vârful în sus sau cu vârful în jos. culoarea pielii. a bărbiei. Probe scrise/ practice prin care elevul demonstrează că este capabil să stabilească corecturile necesare aşa cum precizează criteriul de performanţă b) respectând condiţiile de aplicabilitate.a gurii: cu produse specifice machierii buzelor Probe de evaluare: Probe scrise/ orale prin care elevul demonstrează că este capabil să definească scopul machiajului corector aşa cum precizează criteriul de performanţă a) respectând condiţiile de aplicabilitate. a sprâncenelor. a nasului. a gurii. asimetrii. Cosmetică 116 . tonicitatea muşchilor.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful