RANCANGAN MENGAJAR PENDIDIKAN JASMANI TAHUN 2

Matapelajaran / Kelas Tajuk Masa Standard Pembelajaran

: : : :

Tahun 2 Cemerlang Manipulasi Alatan - Kelecek bola dengan kaki 8.00 – 8.30 pagi 1.4.1 2.3.2 5.1.2 5.2.3

Objektif Pembelajaran Aktiviti

:

Berkebolehan menggelecek bola menggunakan kaki dengan lakuan yang betul.

: 1. Mengelecek bola ke pelbagai arah dalam kawasan yang ditanda. 2. Mengelecek menggunakan kaki kiri dan kanan dan mengelak bola dari direbut oleh rakan. 3. Apabila bola berjaya direbut, tukar peranan. 4. Permainan dalam kumpulan kecil. 5. Pemerhatian guru semasa murid mengelecek bola.

EMK : Bahan Bantu Belajar :

Kreativiti & inovasi Bola, skitel, wisel & Buku Panduan Pengajaran PJ tahun 2 – m/s 73. Penilaian pengajaran dan pembelajaran: Pemerhatian guru Refleksi : i. 25 daripada 30 murid dapat mencapai standard yang ditetapkan. ii. Lima orang murid diberi aktiviti pemulihan semasa P&P. Standard Prestasi : B1D1E2

Borang Pemerhatian Guru Bil Nama Murid Kemahiran Mengelecek ( √ ) Menguasai Tidak menguasai .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful