Surat Pendaftaran Ahli/Pengawas SMKBBS

BIODATA AHLI
BADAN PENGAWAS
SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN BANDAR BARU SERTING (F)

Nama

: ……………………………………………………………….

Jantina

:Lelaki/Perempuan

Tarikh Lahir

: ………………………………………………………………..

No. Kad Pengenalan : ………………………………………………………………..
Tingkatan

: …………………………………………………………………

Agama

: …………………………………………………………………

Kelulusan Akedemik : (i) UPSR

: ………………………………………………………………..

(ii) PMR

: …………………………………………………………………

Alamat Rumah

:……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………….…………..

No. Telefon Rumah/Telefon Mudah Alih : ………….………………………………………………….
Cita-cita

: ………………………………………………………………….

Hobi : ………………………………………………………………….
Sebab berminat menjadi Pemimpin Pelajar :…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
Yuran: ………………………………….
Ulasan Guru Pengawas:
…………………………………………………………………………………………………………..
……..……………………………………………………………………………………………………………
http://badanpengawassmkbbs.blogspot.com