P. 1
QSS5012-T3

QSS5012-T3

|Views: 0|Likes:
Published by SaiDah HamZah
qss
qss

More info:

Published by: SaiDah HamZah on Mar 27, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PPT, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/01/2013

pdf

text

original

QSS 5012: Pengurusan & Pengelolaan Kokurikulum

kerjaya atau latar belakang yang sama • Persatuan • Perkumpulan atau gabungan individu yang mempunyai matlamat atau minat yang sama . kegemaran.Definisi • Kelab • Perkumpulan atau persatuan yang berasaskan suatu aktiviti utama yang tertentu dan dianggotai oleh individuindividu yang mempunyai minat.

Kelab & Persatuan di Sekolah • Kelab dan persatuan yang dianggotai murid dan guru sekolah • Kategori kelab/persatuan berdasarkan Peraturan 4: Peraturan-Peraturan Pendidikan (Persatuan Sekolah) 1998 • • • • • Mata pelajaran yang diajar Hobi & rekreasi Sukan & permainan Unit beruniform Yang diluluskan Pengarah Pelajaran Negeri .

Peraturan Penubuhan Kelab/Persatuan • Pengetua berhak melulus penubuhan/ pembubaran kelab/persatuan • Permohonan penubuhan kelab/ persatuan hendaklah dimajukan • Kelab/persatuan dianggotai murid dan guru sekolah dan beribu pejabat di sekolah berkenaan sahaja • Pelantikan guru penasihat secara rasmi • JK boleh dilantik/dipilih dan perlu dimaktubkan dalam perlembagaan kelab/persatuan .

bersambung…. • JK kelab/persatuan perlu memohon pengesahan penubuhan dalam masa 14 hari selepas MAP • Perlembagaan & peraturan kelab/ persatuan. senarai AJK & senarai aktiviti utama • Perubahan-perubahan perlu disahkan oleh Pengerusi & Setiausaha kelab/persatuan dan dimajukan kepada Pengetua dalam masa 14 hari untuk kelulusan • Daftar ahli yang kemaskini dan disahkan perlu disimpan dalam tempoh 30 hari untuk pemeriksaan .

• Akaun kelab/persatuan dikawal pengetua/ guru penasihat. Laporan akaun perlu disimpan tidak kurang dari 6 bulan setelah berakhir tiap-tiap tahun kewangan untuk pemeriksaan oleh pendaftar • Tajaan/kutipan derma bagi kelab/ persatuan perlu kelulusan pengetua • Guru penasihat atau mana-mana guru lain yang dilantik mesti hadir dalam semua mesyuarat kelab/persatuan .bersambung….

5. 6. . Tubuh JK Penaja Kemukakan surat permohonan penubuhan Adakan mesyuarat agung penubuhan setelah menerima surat kelulusan Majukan surat pengesahan penubuhan Mendaftar ahli-ahli Memfailkan perlembagaan & peraturan kelab/persatuan. senarai AJK dan senarai aktiviti utama 4. 2.Kaedah Penubuhan Kelab/Persatuan 1. 3.

Kemukakan daftar ahli kelab/persatuan untuk pengesahan 8.bersambung ….Mula kutipan derma dengan mematuhi peraturan kewangan sedia ada 12. 7. Memfailkan daftar ahli yang telah diluluskan 9.Menyediakan akaun kewangan dan majukan untuk pengesahan . Pelantikan guru penasihat 10.Kemukakan permohonan dan dapatkan kelulusan kutipan derma (jika berkaitan) 11.

bersambung…. Menyediakan laporan tahunan . 13. Menyimpan dan mengemaskini akaun kewangan yang telah disahkan 14.. Menyediakan jadual kedatangan ahli bagi aktiviti yang dijalankan 16. Merumuskan takwim aktiviti tahunan dan majukan untuk pengesahan 15.

2. . Sebutkan juga sama ada bilangan ahli-ahli dihadkan (nyatakan bilangan ahli-ahli dibenarkan) atau tidak. dan sebagainya. Keahlian 3. 3. jika dikenakan dan sama ada kemasukan menjadi ahli disyaratkan kepada lelaki atau perempuan.1 Di sini sebutkan syarat-syarat untuk menjadi ahli persatuan/kelab. 3.3 Tiap-tiap pemohon yang permohonannya telah diluluskan seperti yang tersebut di atas hendaklah diterima menjadi ahli persatuan dan hendaklah ia sebagai ahli. termasuk keterangan-keterangan berkenaan sekatan umur.Contoh Perlembagaan 1. Tujuan-tujuan dan maksud-maksud (Undang-undang ini hendaklah mengandungi keterangan penuh berkenaan tujuan-tujuan dan maksud-maksud persatuan/kelab itu ditubuhkan. atau berusaha hendak mencapainya). Persatuan / Kelab ini dikenali dengan nama ……………………………………. Nama dan Tempat Mesyuarat i. ii. Tempat mesyuarat persatuan ialah di ……………………………………………. 3.2 Tiap-tiap permohonan menjadi ahli hendaklah disokong oleh Guru Penasihat dan dihantar kepada Setiausaha yang akan mendaftarkan permohonan itu dengan secepat mungkin.

. dan Jawatankuasa dengan persetujuan Guru Penasihat boleh memerintahkan supaya tindakan yang diambil terhadapnya.0 Keberhentian Ahli yang hendak berhenti daripada menjadi ahli Persatuan/Kelab hendaklah memberi kenyataan yang bertulis dua minggu terlebih dahulu kepada Setiausaha dan membayar segala hutang-hutangnya. 4. Bayaran Masuk.. Pendaftaran : ……………………………………. maka wang itu dianggap sama seperti hutang yuran bulanan.4 Ahli yang membiarkan hutangnya sebanyak lebih daripada jumlah yuran bagi tiga bulan dengan sendirinya terhenti daripada menjadi ahli Persatuan. Pembayaran hendaklah diberikan kepada Bendahari atau kepada Guru Penasihat. dengan kenyataan hutangnya terlebih dahulu.4. 5..5 Yuran-yuran khas atau kutipan wang daripada ahli-ahli untuk perkara yang tertentu boleh dijalankan denga persetujuan mesyuarat agung dan Guru Penasihat. b.2 Yuran-yuran bulanan hendaklah dibayar kepada Bendahari terlebih dahulu di dalam masa ………… hari dari awal tiap-tiap bulan. 4.1 Bayaran masuk dan yuran yang hendak dibayar adalah seperti berikut :a. 4.3 Ahli yang membiarkan hutang yurannya lebih daripada 2 bulan akan menerima surat ingatan yang ditandatangai oleh atau wakil Setiausaha dan hilanglah hak-hak keistimewaannya sebagai ahli sehingga hutangnya telah dibayar. 4. Sekiranya ada ahli yang mungkir membayar wang yuran tersebut di dalam masa yang telah ditetapkan. Yuran sebulan : ……………………………………. Yuran-Yuran dan Lain-lain Bayaran 4.

Jawatankuasa seharusnya tidaklah boleh membuat tindakan bertentangan dengan keputusan Mesyuarat Agung dengan tidak lebih dahulu berhubung dengannya dan Jawatankuasa mestilah sentiasa taat kepada keputusan Mesyuarat Agung.3 Semua pegawai-pegawai kecuali Bendahari Pertubuhan Pertubuhan/Kelab boleh dilantik semula tiap-tiap tahun. 6.2 Melalui AJK Penasihat di mana ahli jawatankuasa dilantik oleh Penasihat setelah diadakan perbincangan dengan ahli ataupun melalui ujian tertentu. . Jawatankuasa hendaklah membuat laporannya berkenaan kegiatan-kegiatannya di dalam tahun lalu kepada tiap-tiap Mesyuarat Agung Tahunan.4 Tugas jawatankuasa ialah mengelola dan mengaturkan kerja-kerja harian Persatuan/Kelab dengan tidak terkeluar dari dasar umum yang ditetapkan oleh Mesyuarat Agung. atau tidak kurang daripada 3 orang ahli Jawatankuasa bersama-sama boleh memanggil supaya diadakan mesyuarat Jawatankuasa pada bila-bila masa.6.1 Satu Jawatankuasa Persatuan hendaklah dilantik di dalam Mesyuarat Agung Tahunan. Sekurang-kurangnya setengah daripada bilangan ahli-ahli Jawatankuasa hendaklah hadir bagi mengesahkan perjalanan dan mencukupkan koram mesyuarat. memilih dan melantik sesiapa sahaja melalui pengundian.5 Jawatankuasa hendaklah bermesyuarat sekurang-kurangnya sekali di dalam 3 bulan dan ……………… hari pengumuman bagi tiap-tiap mesyuarat hendaklah diberikan kepada ahli-ahli. Jawatankuasa 6. Caranya ialah semua ahli mencalon. 6. Pengerusi dengan bersendirian. 6. 6.

Syarat-syarat yang berikut hendaklah disempurnakan sebelum keputusan Jawatankuasa boleh dianggap sebagai boleh diterima : a. Sekurang-kurangnya setengah daripada bilangan ahli-ahli Jawatankuasa mestilah menyatakan persetujuan atau bantahan mereka kepada cadangan itu . meletakkan jawatan.6 Jika timbul perkara mustahak yang berkehendakkan kelulusan Jawatankuasa dan mesyuarat tidak dapat diadakan. 6. . Keputusan hendaklah dengan undi yang terbanyak. maka bolehlah Setiausaha mendapatkan kelulusan dengan surat pekeliling. 6. dan c. calon yang kedua mendapat undi terbanyak di dalam pemilihan yang lalu hendaklah dipanggil untuk memenuhkan kekosongan itu. Jika calon yang sedemikian tidak ada atau menolak jawatan itu.7 Ahli Jawatankuasa yang mungkir menghadiri Mesyuarat Jawatankuasa tiga kali berturut-turut tanpa alasan yang memuaskan akan disifatkan sebagai telah meletakkan jawatan di dalam Jawatankuasa.6. b. Masalah yang dibangkitkan itu hendaklah dibutirkan dengan terang di dalam surat pekeliling yang dihantar kepada tiap-tiap tahun Jawatankuasa . maka berkuasalah Jawatankuasa melantik lain ahli persatuan memenuhkan kekosongan itu sehingga Mesyuarat Agung Tahunan diadakan. atau dikenakan tindakan disiplin oleh pihak sekolah. Sebarang keputusan yang perolehi melalui surat pekeliling hendaklah dilaporkan oleh Setiausaha kepada Mesyuarat Jawatankuasa kemudiannya untuk dicatitkan di dalam peringatan mesyuarat.8 Jika seorang ahli Jawatankuasa Pusat meninggal dunia.

keputusan Jawatankuasa terhadap ahli-ahli adalah muktamad jika atau sehingga tidak dirombak oleh keputusan Mesyuarat Agung.6. Ia boleh dengan persetujuan Guru Penasihat menggantungkan atau melucutkan jawatan sebarang pengurus atau kakitangan kerana cuai di dalam pekerjaan. tidak cekap. .10 Kecuali perkara-perkara yang bertentangan atau tidak selaras dengan dasar yang telah dibuat di dalam Mesyuarat Agung. curang. Ia boleh melantik pengurus-pengurus dan kakitangan-kakitangan yang difikirkannya mustahak.9 Jawatankuasa dengan persetujuan Guru Penasihat boleh memberi perintah kepada Setiausaha dan lain-lain pegawai untuk menjalankan urusan-urusan Persatuan/Kelab. 6. engkar menjalankan keputusan Jawatankuasa atau kerana sebab-sebab yang difikirkan boleh merosakkan kepentingan Persatuan/Kelab.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->